torsdag 30 april 2015

Röd dag

Blommande samhälle
Idag är årets viktigaste dag! Och i Uppsala och Lund är man särskilt duktiga på att ordentligt fira det idag representerar. Och idag är inte bara en soldränkt dag i våra korta liv utan det är en dag då vi ceremoniellt välkomnar våren till vår norra del av världen.
http://valborgiuppsala.se

Frukost med Uppsjö med gäster. Sillunch med "the Jörgen team" och 50-års kalas för Anders gör dagen till en spännande "välkommen våren dag"! Frukosten var med ett gäng med sina traditioner. Lunchen var med ett annat gäng med sina traditioner. Och ikväll möter jag ett nytt gäng som firar Anders. Och i botten har vi liknande värderingar! Sverige måste försvara och stärka sina basvärderingar! Inte låta dem uppluckras och leda oss mot kaos som nu! Nyval! Vettigare politiska partier och ledare vid makten! Nu! Vi måste försvara våra svagaste välstånd! Det gör inte vänster och naivistpolitik!
http://sv.m.wikipedia.org/wiki/Värdering

Nu ska jag dansa!
http://sv.m.wikipedia.org/wiki/Dans


P.S Sonen pluggar i Lund men jag älskar honom i alla fall. Jag är säker på att han har nästan lika kul som jag idag : )

onsdag 29 april 2015

Mot hållbarare tider

Jobb och välfärdsbygget 
Svenska kärnkraftverk avvecklas. Med tanke på flera anläggningars ålder, stor produktion av billig el, världsledande kunskap inom hållbara energislag på våra universitet och möjligheterna för svensk industri inom sol-, vind- och bioenergi är det positivt att vi går mot ännu kraftfullare satsningar på fossilfria och hållbara energikällor. Svenska affärsmöjligheter måste tillvaratas bättre! Vi måste få fram många fler företag inom växandene affärssegment och som anställer många i Sverige. Delkomponenter, systemlösningar och tjänster inom hållbara energislag kan bli mycket värdefulla välståndsmotorer om vi sköter våra kort bättre. Konkurrensen är enorm men jag är övertygad om att vi kan! Svensk konkurrenskraft är kraftigt hotad. Bristen på riktigt riskkapital är ett av problemen. Samtidigt är vi fortfarande ett av världens innovativaste folk. Det är en viktig komparativ/jämförande fördel. Vi måste dock kaxa till oss och bli bättre säljare! Av det jag tagit del av hittills av regeringens energipolitik bidrar den inte imponerande till att svenskt företagande inom energisektorn stärks. Och avvecklingsbeslutet av två kärnkraftsverk har fattats av Vattenfall. Regeringen vågade inte, eller klarade inte, att vara först med nedläggningsbeslut. Svensk hållbarhet mår bra av ett kraftigt stärkt näringsliv inom sektorn för förnyelsebar energi!
http://mobil.dn.se/ekonomi/reaktorer-pa-ringhals-stangs-tidigare/


tisdag 28 april 2015

Makt och pengar

Stötande förmåner
Är makt eller pengar viktigast? Sannolikt makten och pengar är för de flesta, oavsett hur mycket man har, ett medel för att kunna göra önskade investeringar och leva den livsstil man anser önskvärd. Att ledande näringslivsföreträdare tjänar gott om pengar är ingen nyhet. Och det är inget konstigt med det eftersom ersättningarna sätts på en fri marknad och i privata företag är ersättningarna en ägarfråga. Dock är det smakfullt om ersättningsnivåer och förmåner är rimliga ur ett allmänt perspektiv då allt större delar av de största företagen ägs av pensionsspararna genom pensionsförvaltande bolag. Att ersättningsnivåer och förmåner i liknande bolag också starkt avviker från pensionsspararnas uppfattning om rimlighet är också strategiskt dumt om vi vill skapa bästa möjliga jordmån för företagande i Sverige. Självklart påverkar stötande ersättningar och förmåner hur återhållsamma våra lönerörelser blir. Och varje "onödig" löneökning försämrar svenskt näringslivs konkurrensförmåga.

Ägarmakt
För de allra flesta med makt inom icke finansiellt fokuserade företag och inom politiken är pengar inte den största drivkraften. En framgångsrik företagare fokuserar på att bygga en verksamhet som syftar till att möta behov och efterfrågan. En framgångsrik politiker fokuserar på att bidra till den samhällsutveckling man vill se och till att det område man ansvarar för utvecklas framgångsrikt. Samtidigt vill alla som jobbar hårt, och som anser sig bidra till värdeökningar, få sin del av det mervärde som skapas.


I turerna runt Handelsbankssfären, där Industrivärden ingår, är exempel på att allmänheten och några av deras företrädare i fondförvaltningsbolag inte accepterar oansvariga ersättningar och förmånsupplägg. Och att Fredrik Lundberg nu tar över ordförandeklubban i Industrivärden är också ett uttryck för ägarmakt och maktspel i den högre skolan. Än en gång får vi bevittna hur höga direktörer faller tungt på grund av att de anses ha lättat för mycket från jordens yta. Anders Nyrén, Lars Ramquist och Percy Barnevik är exempel spektakulära krascklandningar för personer som i vår svenska värld varit väldigt mäktiga. Pengar har dessa personer i överflöd så att dom förlorar en del kommande ersättningar är knappast något som svider så mycket. Dock är det väldigt sannolikt så att deras självbild starkt försvagats och förlusten av makt och inflytande blir smärtsam. Kanske får vi se färre liknande kraschlandningar i framtiden eftersom de flesta borde lära sig att inflytande och statuspresentation blir så högt att det inte anses värt det. Vi får se....


http://www.di.se/artiklar/2015/4/27/de-koptes-ut-for-63-miljoner-kronor/

måndag 27 april 2015

Det räcker nu...

State of the union
Lite då och då talar den amerikanska presidenten om läget i unionen som kallas USA. Det är ofta ett intressant tal som också belyser att de olika staternas självständighet är rätt omfattande. Främst är den amerikanska presidenten mäktig utanför USAs gränser. Inom USA är den demokratiska och juridiska djungeln svårmanövrerad. Inte minst p g a alla mäktiga lobbyister. USA är som EU en union av stater. EU och Sverige borde lära mer av USA om hur dom fått det att fungera ok. Och hur de rimligt bra klarat av att samla människor från alla jordens delar på en gemensam plats utan ständiga och stora konflikter. Bl a är det skandal att inte EU kan enas om ett gemensamt språk som alla våra barn ska lära sig! Swahili kanske?... Alla organisationer består av enskilda delar. För att det ska fungera väl finns behov av gemensamma värdegrunder och maktbalanserande system. EU och Sverige har mycket att lära av USA. Samtidigt ska vi självklart utveckla vår modell för en framgångsrik union i en värld som geopolitiskt består av 4-5 större unioner som "krigar" mot varandra om välståndet och inflytandet.

Finland
Finland är på många sätt en god EU stat. Inte minst för att minska hotet från Ryssland har de insett EUs betydelse för att säkra en rimlig integritet. Finland, precis som Sverige, mår inte så bra. Bifogad ledare avslutar med "Finland mår inte så bra och den oerfarne politikern Sipilä står inför en mycket svår uppgift". Om du missat det så kan jag berätta att Sverige har en mer oerfaren politiker som statsminister. Jag kan också berätta att Sveriges strukturella problem är minst lika utmanande som Finlands. Den stora skillnaden är att Finland har Euron vilket tvingar dem till interna reformer för att stärka sin konkurrenskraft. De kan inte som Sverige ständigt göra sina invånare relativt fattigare jämfört med andra länders invånare genom att sänka en egen valutas värde. Och glöm inte att vi svenskar är världens mest belånade folk efter japanerna. En stor skillnad mot japanerna är att vi har stora utlandsskulder och dom skulder till varandra.
http://www.unt.se/asikt/ledare/finlands-beska-medicin-3695273.aspx
http://sv.m.wikipedia.org/wiki/Union
http://sv.m.wikipedia.org/wiki/Union_(matematik)

Låtsas spel
Så har vi nu en opposition som ska verka som enskilda partier. Intressant. Varför behövs då Decemberöverenskommelsen? Jo, för M, C, FP och KD tror att man nu kan lägga egna budgetar och profilera det särskiljande fram till 2017. Då ska kompromissandet leda till en gemensam budget igen och då har ju Sossarna gett löften om att största block ska få regera i minoritet utan reell opposition. Ja, ja vi får se hur smarta ingenjörerna till detta upplägg har varit. Och hur särskiljande kan partierna bli för att 2017 klara av att med heder och trovärdighet kunna kompromissa fram en gemensam budget? Kompromissandet underlättas ju av att t ex FP redan gått ut med förslaget om att reformera lagen om anställningsskydd. Det har ju Centerpartiet drivit i åratal.
http://www.unt.se/start/sma-steg-pa-egen-hand-3696221.aspx

Ord räcker inte
Många av Sveriges delar, regioner, mår inte så bra. Arbetslösheten är hög, utflyttningen bland yngre och medelålders är omfattande, bredbandstäckningen är bristfällig, samhällsservicen är bristfällig o s v. Och nästan överallt förutom på Söder i Stockholm och de priviligierade områdena märks de allt större utmaningarna med kraftiga flyktingströmmar och tiggande EU medborgare. Och dagligen känner människor i utsatthet att stödet till dem blir svagare. Och dagligen ökar oroskänslorna hos många svenskar om hållbarheten i att Sverige år ut och år in är det mest medmänskliga landet i världen i förhållande till vår befolkning. Och svenskarna, de allra flesta, har förstått att försvaret är mycket svagt, brottsbekämpningen ineffektiv, bostadsbristen i tillväxtområden extrem, arbetslösheten hög, skolresultaten besvärande dåliga o s v. Då är det inte så meningsfullt att framställa sig som moraliskt finare än andra utan att komma med konkreta lösningar på de problem som bekymrar människor. Och ser man inte problemen är det ännu svårare att pragmatiskt bidra till förbättringar. Sverige behöver inte fler fina ord, vi behöver handling som förbättrar! Reformer!
http://www.expressen.se/debatt/annie-loof-det-racker-nu/
söndag 26 april 2015

Juholt och Busch-Thor

Maktkamper och kompromisser
Igår var jag på premiär på Uppsala stadsteater. Idag Sveriges kreativaste och mest relevanta teater om jag lyssnar runt om vad som händer i Stockholm, Göteborg och Malmö. Pjäsen heter Partiledaren och handlar om Juholts uppgång och fall. På bara ett år hann de som önskade så först avsätta sossarnas första kvinna som ordförande och därefter vänstersossen Juholt. Juholt fick en väldigt kort tid med ordförandeklubban i handen. Och enligt pjäsen var dreven mot honom både orkestrerade av interna Socialdemokratiska högerkrafter och av kapitalet som inte önskade en "självständig och vänstervriden potentiell statsminister". Trycket på honom och på Socialdemokratin blev för starkt eftersom opinionssiffrorna kraschade och partimedlemmarnas självbilder blev bara mer och mer sårad. Facket spelade uppenbarligen en stor roll när Juholt fälldes och fackpampen Löfvén istället utsågs till ny ordförande, den tredje på typ tre år... Falangstriderna inom S var omfattande. Helst ville Socialdemokratin välja Pär Nuder till ny ordförande efter Sahlin. Men Nuder ville inte, han hade gått mot nya utmaningar och äventyr. Och Östros tycktes tydligen inte vara en möjlig kompromisskandidat. Om rosornas krig landat på val av Östros hade han varit först ut att bli en partiledare som bor i Uppsala.
http://www.unt.se/kultur-noje/scen/teatern-som-klev-in-i-verkligheten-3696015.aspx


Politiskt underbarn från Uppsala
Alla partier har gott om falanger och intriger. Ju större delar av partiet ju mer intressekonflikter. Inget konstigt med det. De flesta partier lyckas för det mesta dölja alla dessa konflikter inom partierna. Främst är det sossarna och folkpartisterna som de senaste åren brukar bråka öppet. Nu senast har det varit SD och många Moderater laddar nu för att på deras stämma försöka få stopp på Decemberöverenskommelsen. Även inom KD som nu valt Uppsalakvinnan Ebba Busch-Thor till partiledare finns gott om falanger som kämpar om makten. Och några ledande KDare har varit snabba ut och deklarerat att de avgår om KD blir högervridet. Hur länge kommer Ebba att leda KD? Kanske så länge att hon hinner bli så gammal som 40 år! Vad avgör om hon "överlever" som partiledare och inte blir som Leisner (FP) eller Sossarna Sahlin och Juholt? Jo, att hon är skickligare än dem, familjen håller ihop och att partiet i val landar tryggt över 4%. Och så länge som hon inte bekämpar godhet så måste det väl gå bra. Så enkelt är det... Jag önskar Ebba lycka till! Jag tror hon kommer att klara uppdraget att säkra +4% bra.
http://www.dn.se/nyheter/politik/kd-till-hoger-med-ebba-busch-thor/
http://www.unt.se/omvarld/kd-busch-thor-vill-bekampa-ondska-3698930.aspx

Höger/vänster
Jag tycker höger och vänsterretoriken är förlegad! Jag träffar bara väldigt marginella människor som inte anser att vi ska ha en social demokrati i vårt land! En bra och fritt tillgänglig skola, omsorg och vård för medlemmar och medborgare ses som självklart att säkra. Oavsett om partiet klassas som vänster eller höger. Jag tycker vi ska använda global/lokal och eget ansvar/kollektivt ansvar samt fri företagsamhet/maximal offentlighet istället. Att vänstern ensamt skulle stå för allas rätt till rimligt välstånd är ju fel!
http://sv.m.wikipedia.org/wiki/Politisk_kompasslördag 25 april 2015

Vilse i pannkakan

Frihetskampen
Behövs en frihetskamp i Sverige? Självklart! I ett land där det mesta är organiserat och i någon form styrt behövs definitivt politiska krafter som verkar för färre pekpinnar och mer ekonomiskt utrymme för den enskilde som är med och skapar vårt gemensamma värde. "Bara" exemplet med att MP, S och V nu vill förbjuda snuslukt på våra sjukhus visar att frihetskampen är viktig i Sverige år 2015!

Centerpartiet och Folkpartiet är de politiska partier som mest kämpar för att din och min frihet ska vara så stor som möjligt i Sverige. En kamp som är mycket viktig. Inte minst för våra företagare. Samtidigt finns stora skillnader mellan C och FP i viktiga sakfrågor. Inom energipolitiken står vi långt ifrån varandra. I våra förhållanden till EU samarbetet står vi långt ifrån varandra. FP älskar EU-samarbetet. C gillar det fredsbevarande ambitionerna men vill att EU ska likforma och styra så lite som möjligt. C gillar mångfald och lokal makt på ett sätt som starkt skiljer sig mot FP. Och framförallt är huvuddelen av aktiva centerpartister pragmatiska liberaler. Ett av skälen till varför jag valde C som min politiska plattform var att partiet just visat på pragmatism många gånger genom partiets 100-åriga historia. Det är klokt att vara pragmatisk. I kombination med ett liberalt kompass blir pragmatismen starkt välståndsskapande för alla. Bifogat finner du EU idioti som jag inte gillar och som sannolikt är resultat av tung lobbying från de globala företagen på de små företagens och mångfaldens bekostnad! Dåligt! Inte minst för ekologisk odling.
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article20683909.ab

Ett frihetsparti
Kan det vara så att svenskarna vill ha ett svenskt frihetsparti? Och att det helst ska vara pragmatiskt för att hålla både på landsbygderna och i stadsdelarna? C och FP har länge haft krafter som önskat att partierna ska slås ihop. Organisationskulturerna är allt för olika och vissa viktiga sakfrågor skiljer för mycket för att en sammanslagning ska vara realistisk. Men folket kan i praktiken bestämma om de vill stärka den frihetliga rösten genom att rösta på ett av två alternativ. FP försöker hitta en relevant väg framåt som biter på frihetligt orienterade människor. Nu ska de "förnya" partiet. Vi får se hur det går. Just nu känns det som att C har störst chans att bli svenskarnas frihetsparti. Med en hållbar/pragmatisk migrations och integrationspolitik är jag säker på att C blir hela Sveriges frihetsparti! I den senaste opinionsundersökning jag tagit del av tycks FP försvinna och C växa med samma antal röster som FP tappar. Vi kanske har ett frihetsparti i riksdagen efter nästa val.
http://www.fokus.se/2015/04/parti-utan-folk/fredag 24 april 2015

Missriktad miljö och klimatpolitik

Utveckla fritidsområden
Vänstern går ofta vilse i sina politiska drömmar. Dom är nästan alltid utopiska och dom har ett sjukligt intresse av att reglera och styra våra liv. Dom är allt annat än kämpar för frihet. Miljöpartiet driver nu på för att göra Hammarskog till ett naturreservat.... Det är inte bara felprioriterat tänkande ur ett biologiskt mångfaldsperspektiv, det är dumt tänkt ur ett rekreations och folkhälsoperspektiv! MP hejar gärna på en kraftig förtätning av Uppsalas centralort. Dom vill som bekant även för alltid bygga bort den väldigt viktiga gröna lungan vid Karteret Seminariet. Till varje pris ska Uppsalas centralort förtätas så att mycket dyra spårvagnssystem religiöst ska byggas i Uppsala.... Oavsett spårvagnar eller ej så planeras för +25.000!!! nya bostäder i de södra delarna av Uppsala. Inte minst i ljuset av det är det idiotiskt att lägga en onödig våt filt över Hammarskog, dra på oss dyra skötselåtaganden och helt hindra en positiv utveckling av det allt viktigare fritidsområdet! Och den fritidsutvecklingen kan med fördel genomföras i nära och stärkt samarbete med civilsamhället! Gör om! Gör rätt! Vi vill att Hammarskog ska utvecklas till ett modernt och attraktivare friluftsområde, inte till ytterligare ett statligt styrt område som väldigt få stressade och betongvana Uppsalabor besöker. Rekreations och folkhälsoperspektiven är mycket viktigare för dagens och kommande generationers välbefinnande än MPs plakatpolitik!
http://www.unt.se/asikt/debatt/nej-till-naturreservat-3695614.aspx

Fri rörlighet
Vi vill absolut ha fri rörlighet för oss människor. Utopiskt i hela världen men i vart fall inom EU om medlemsländerna lever upp till unionsöverenskommelser och ger alla sina invånare en anständig lägsta levnadsnivå. Självklart krävs att landet klarar av att producera något som skapar dessa möjligheter. Det har EUs medlemsländer bedömts klara. EUs samarbete har exkluderat rätten att fritt nyttja olika sociala system. Bl a Sverige under S-regeringen Persson ville absolut inte tvingas sänka det svenska generösa sociala skyddsnätet för att undvika "social turism". Ett förbud mot tiggeri etc är en komplicerad och inte helt moraliskt ok väg framåt. Dock undrar jag om vi inte kan testa vissa länders vilja att ta det ansvar de har genom att inom EU införa begränsad rörlighet för människor som dömts för brott eller som inte klarat att uppnå självförsörjning under 3 månader? För dessa personer skulle det kunna vara rimligt att kräva visum under några år för att de ska få besöka det land där brott utförts eller där de t ex ägnat sig åt tiggeri under sin 3 månadersperiod. Varför inte?


torsdag 23 april 2015

Skolan och pekpinnepolitik

Gapet mellan skolor växer
I det senaste numret av Dagens Samhälle ägnar de större delar av tidningen åt skolan och dess situation i Sverige. Bland annat konstaterar de att segregationen bara blir starkare och starkare mellan socialt starka och socialt svaga barn samt unga. I takt med att vi får en allt större andel av befolkning i långt eller permanent utanförskap är det tyvärr inte så konstigt. Den enda vägen för att ge barn med föräldrar som bryr sig en chans att bättre integrera sina barn och för att kunna ge dem en chans till en bättre skola är det fria skolvalet och att det finns konkurrens på utbildningsmarknaden. Närhetsprincipen skapar definitivt inte några valmöjligheter för dem som växer upp i socialt utsatta områden. Och jag hoppas verkligen inte att några samhällsingenjörer som vill tvångsförflytta människor mellan bostadsområden får makten. Gymnasieminister Aida Hadzialic ger löften om att skolan nu ska få lugn och ro. Mer pengar satsas i de flesta kommuner på de svagaste eleverna. Det är bra. Men det är inte bra att differentieringen av lärarlönerna blir frysta. De bästa lärarna ska inte längre få en bättre löneutveckling utan det lilla löneutrymmet ska återigen jämt smetas ut på hela lärarkåren om vänstern får bestämma..... Och de praktiskt orienterade gymnasieutbildningarna måste stärkas, inte som nu försvagas.
http://www.dagenssamhalle.se/nyhet/skolsverige-delas-upp-i-och-b-lag-15156
http://www.dagenssamhalle.se/debatt/vi-behoever-inte-fler-laerare-vi-behoever-raett-laerare-15199
http://www.dagenssamhalle.se/debatt/ordning-och-reda-och-o-foer-skolan-15167
http://www.dagenssamhalle.se/debatt/yrkesprogrammen-utmaerkt-inkoersport-till-arbetslivet-13596
http://www.dagenssamhalle.se/debatt/satsningen-pa-fler-laerare-raecker-inte-pa-langa-vaegar-15021

I Dagens Samhälle är det en "krönika" skriven av debattören Widar Andersson. Han är sosse och skriver väldigt klokt. Bl a undrar han varför vänstern är ideologiskt emot bästa möjliga skola? I mätning efter mätning är det privata skolor som presterar bäst undervisningsresultat. Skolor som är tillgängliga att söka till för alla elever, oavsett social bakgrund eller bostadsplats. Hur kan man tycka att det är dåligt?
http://www.dagenssamhalle.se/kronika/da-far-kommunalraden-skaerpa-sig-15080


Militant politik
Är det enfrågepartier som lyckas i dagens svenska politiska klimat? Man kan missledas att tro det eftersom SD, MP, Piratpartiet och Fi som upplevda enfrågepartier lyckats mycket bra i t ex EU-val. Helt klart är att Folkpartiets hårda profilering på skolpolitiken inte varit framgångsrik bland väljarna. Inte när de flesta är överens om att skolan fortfarande kraftigt underpresterar.

Det är sannolikt viktigt för de allra flesta att ett parti har en rimligt bred politisk bas och det parti som är minst dåligt inom mina viktigaste frågor får också min röst. I Dagens Samhälle är det en artikel om att Björklunds tid borde vara ute. Självklart tycker de folkpartister som uttalar sig att den nya ledaren ska vara en kvinna. Det är helt enkelt ute att tycka att en man kan vara en bra kandidat. Björklund anses för dominant, krävande och pekpinnig. I ljuset av att nya partier växt fram de senaste 25 åren kan man fråga sig om de gamla partierna har förmågan att förnya sig på ett relevant sätt? Det kanske är så att partier ska gå i graven om den politik och det organisatoriska format man driver blivit hopplöst obsolet? Vad talar för att gamla partier framgångsrikt ska klara av att ställa om tillräckligt bra och trovärdigt? Det smartaste är kanske att lägga ner ett parti på dekis och starta något nytt. Utifrån ett vitt papper.
http://www.dagenssamhalle.se/debatt/satsningen-pa-fler-laerare-raecker-inte-pa-langa-vaegar-15021
onsdag 22 april 2015

Hiss och diss

Hiss
Igår var jag på en mycket intressant, utvecklande och trevlig middag hemma hos ärkebiskop Anje Jackelen. Jag gillar skarpt hennes sätt och hennes förankring i såväl teologi som naturvetenskap. Bl a berättade hon en bibelberättelse om betydelsen av möten mellan människor. Och Internet i all ära men de gammelfysiska mötena mellan oss människor är fortfarande oslagbara för att stärka relationer, gemensam kreativitet och för att försöka lösa konflikter. Svenska kyrkan har fått en lysande företrädare i Anje Jackelén. En företrädare som också i modern anda testar nya kommunikationsformer för att nå fler av oss människor med budskap kopplade till livsåskådningar, etik, moral, hopp och även annat.

Diss
Att egenmäktigt göra enskilt anspråk på vårt gemensamma offentliga rum är helt oacceptabelt! Det är också mycket dåligt att det nu tar så lång tid för kommunen, Kronofogdemyndigheten och Polisen att avhysa de personer ("asfaltsläggarna") och deras fordon som tagit över Uppsalabornas viktiga rekreationsområde vid KAP i centrala Uppsala. Det är en del av vårt gemensamma offentliga rum och det ska vara tillgängligt för alla och området ska inte skräpas ner, inte förstöras och inte vårdslöst trafikeras på det sätt som de som nu egenmäktigt tagit över platsen gör. Att hänvisa till allemansrätten som grund för att det tar onödigt lång tid att avhysa dessa personer är befängt. Bl a finns stöd för att skyndsamt avhysa dessa personer kopplat till våra lokala ordningsföreskrifter som tydligt anger att camping endast är tillåtet på av kommunen angivna platser! Det är viktigt att de snabbare avhysningsprocesser som kommunen, Kronofogdemyndigheten och Polisen under 2013 och 2014 utvecklat snabbt tillämpas när fortsatta liknande intrång görs. Då motverkas också de övergrepp som många Uppsalabor som tyvärr köper tjänster från dessa människor utsätts för.

tisdag 21 april 2015

Fakta, fakta och fakta

Sanningskommission
Jag börjar faktiskt ledsna på allt tyckande som inte kan matchas mot tillräckligt trovärdig vetenskap eller i vart fall relevanta fakta! Varför tycks det så svårt för allt för många inom politiken att fatta att det är viktigt att förhålla sig till fakta? Och att det är bra om man utifrån fakta försöker få en samsyn om huvudutmaningarna?


Den förra regeringen tillsatte en framtidskommission som också byggde sina framtidsscenarier på rimligt trovärdiga fakta. Vad hände med de slutsatserna.....? Jag vill att sanningskommissioner ska tillsättas som utifrån vetenskap och fakta beskriver nuläget och prognoser utifrån kända fakta. Och, som sagt, det finns ju en hel del gjort! Det är oseriöst och svekfullt mot kommande generationer att inte göra på det sättet. Svenskarna och alla politiker måste få en chans att få en ordentlig faktabakgrund kopplat till t ex näringslivsutmaningarna, åldrandeutmaningarna och flyktingutmaningarna. Och öppna konferenser som stöter och blöter runt utmaningarna. Det brådskar! Vad är de som borde organisera detta rädda för? Sanningen? Och en del av sanningen är säkerligen att de inte har några bra förslag på lösningar....
http://www.regeringen.se/sb/d/15368

måndag 20 april 2015

Fattigare och sämre

Vad var det jag sa....
Att gotta sig i att man får rätt i sina antaganden om framtiden, utifrån att inga reformer genomförs, kan visserligen vara trevligt för egot men det är värdelöst för våra barn. För att våra barn ska få det bättre krävs en sund, utvecklande, inkluderande och pragmatisk politik. Idag saknar vi det mesta av detta vilket snabbare än tidigare åter driver oss mot ett ordentligt klassamhälle med stora sociala skillnader. Vänstern vill säkert ha detta samhälle så att deras destruktiva retorik biter hos allt för många invånare. Om alla invånare är medelklass eller överklass är det ju få som röstar på vänsterpartier som MP, V och S. Och Decemberöverenskommelsen eldar på denna idiotiska väg framåt. Den största skulden för den dumma politiska vägen faller självklart på den nuvarande svaga minoritetsregeringen. Men en mycket stor skuld faller på M, FP, C och KD på riksplanet som genom Decemberöverenskommelsen tillåter denna idioti när den kan stoppas. Belgarna levde väl flera år utan regering! Då administrerar statstjänstemännen statusQuo. Det är bättre för vår barn. Men M, FP, C och KD ska vara destruktivt översmarta och tror att deras stöttade vänstersväng ska ge valvinst senast 2018.... Men jag tror att det enda som händer är framförallt att SDs stöd ökar. De är ju det enda oppositionspartiet enligt allt fler svenskar. Och i takt med att svensk politik inte hittar bättre vägar framåt inom de viktigaste välfärdsfrågorna så växer och växer SD. 5-10% av SDs väljare är sannolikt främlingsfientliga, protektionistiska och negativt nationalistiska. De allt fler övriga är missnöjda med övriga partiers politik kopplat till de verkliga utmaningarna inom skola, omsorg, vård, landsbygdsutveckling m.m.

Det svenska förfallet märktes tydligt under min Skotlandsvistelse. Den svenska kronan har återigen havererat. På mindre än ett år har kronan kraftigt försvagats och allt var väldigt dyrt för en svensk att handla. Och jämför vi med ett välskött land som Schweiz så gick det en krona på en schweizefranc i början av 70-talet. I dag får du betala över 9!!!! Kronor för en CHF! Svensk konkurrenskraft i världen blir generellt sett svagare och svagare (skolresultat, näringslivsutveckling osv). En allt större andel av svenskarna blir i en rasande takt relativt fattiga. Och de som har det materiellt och inkomstmässigt bra med näringslivskoppling är intressanta för andra länder att attrahera. Så även specialister inom t ex sjukvården. Sverige behöver en politisk väg som bygger landet socialt starkare genom arbete! Inte genom bidrag som snart nått sin smärtgräns. SVT ska nu lansera en serie där partiledarna får berätta om "sina"visioner.... Jag vill vete hur de tänker sig att vår konkurrenskraft kraftigt ska förbättras? Jag vill veta hur de i en global värd ska motverka att Sveriges sociala klyfta kraftigt ökar? Allt annat är ointressant i dagsläget!
http://www.finansportalen.se/valutakurser/?gclid=CjwKEAjwx9KpBRCAiZ_tgYKWvhQSJABQjGW-TVTxNRyxCM_fSjN9rn9Ljvg263cADI32iYwiqoZmmRoCRhLw_wcB

Folkmord
Och flyktingströmmarna bara ökar och ökar. Och t o m ledande folkpartister går ut och säger att kommuner som tillåter EU-migranters barn, som inte är självförsörjande, rätten att gå i skolan är knäppa. Det bara flyttar Rumäniens problem mer och mer till Sverige. Samtidigt pågår folkmord och klanutrensningar på flera håll i Afrika och i Mellanöstern. Utmaningarna är gigantiska och komplexa. Inte minst utmanande är att vi sannolikt bland varje 10.000 flyktingar har 0,005% typ jihadister. Det låter inte som så många men det är då 50stycken. På 500.000 blir det 2.500 stycken. Ta gärna del av SvD ledarskribentens skrifter om dessa religiösa fundamentalister. Per Gudmundson har länge uttryckt oro för utvecklingen i Sverige. Det är viktigt att ta hans oro på allvar.
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/jihadister-i-sverige-maste-kartlaggas_4308761.svd
http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/radslan-for-kritik-gynnar-jihadisterna_3971734.svd
http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/sapo-maste-beratta-om-de-svenska-jihadisterna-i-syrien_8825978.svd
http://blog.svd.se/ledarbloggen/2014/07/04/syrien-ar-var-tids-spanska-inbordeskrig/

Det är nu 100 år sedan min farmor och hennes föräldrar och syskon flydde för sina liv från det folkmord som det Osmanska rikets ledning utsatte armenierna för. Långt över en miljon armenier slaktades. I det berörda området fanns då ca 20% med kristen bakgrund. Idag sägs de vara färre än 1%. Underskatta aldrig människans förmåga att vara ond. Överskatta inte människans förmåga att leva fredligt i en mångkulturell miljö om det inte finns starka värderingar och symboler som kan förena. Än idag vägrar Turkiets ledning (mest en del av det tidigare Osmanska riket) att erkänna sitt fruktansvärde folkmordet och fördrivningen av många miljoner armenier. Jag är glad att min farmor överlevde. Annars hade inte jag fått chansen till ett kort liv på jorden. Ett liv som jag tycker är mycket intressant och stimulerande. Det vill jag att det ska vara för våra barn också, oavsett social bakgrund. Då måste vi klara av att bygga ett svenskt samhälle som kan ge alla en rimligt jämlik chans i livet.
http://www.levandehistoria.se/fakta-fordjupning/folkmordet-1915
http://sv.m.wikipedia.org/wiki/Armeniska_folkmordet

söndag 19 april 2015

Mål & mening

Mycket är möjligt
"Land of the free, home of the brave". Vilket land tycker sig vara den platsen? Jag har precis avslutat några mycket trevliga, upplevelserika och intressanta dagar i Edinbourg, Skotland. Bara genom att följa skottarnas historia sedan 1100-talet förstår man att mycket ständigt ändras, att enskilda individers ambitioner påverkar mycket för många och att tydliga ambitioner och uthållighet är en förutsättning för att lyckas. Och finansiering har ofta en avgörande betydelse. Avgörande för framgång, oavsett verksamhet, är att en enskild eller en grupp har tydliga mål och upplever en stark mening med det man tillägnar mycket av sin energi. Bara de individer och de grupper som klarar av att formulera tydliga mål runt något som starkt engagerar gruppens medlemmar kan lyckas. Och, återigen, behövs även finansiering.
http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/existentiellt/livets-mening-i-nio-steg_1939893.svd

Intäktsfokus
Jag vill att Uppsala och Sverige ska vara platser som blomstrar av en fungerande mångfald och företagsamhet. Då blir samhället intressant och utvecklande. Då skapas förutsättningarna för finansiering av ett medmänskligt och generöst samhälle som kan stötta svaga och sjuka på ett bra sätt. I ett sådant samhälle vill jag leva i. Då krävs att vi i Uppsala och Sverige blir mycket duktigare än nu på att inkludera långtidsarbetslösa in i meningsfull sysselsättning. Då krävs att vi mycket bättre integrerar nysvenskar i vår kultur som vi självklart ständigt utvecklar tillsammans. Och vi måste bli mycket företagsammare! Annars kommer snart Sverige ha många fattiga igen eftersom dagens politik  bara fokuserar på kostnaderna och kostnadsdrivande vägval. Jag är mer bestämd än på länge att jag starkt ska fortsätta att bidra till att Uppsala erbjuder Uppsalaborna en stimulerande levnadsmiljö och att vi har pengarna för att även ge våra svaga och sjuka en bra tillvaro. Fler och fler ansluter sig till min och Centerpartiet i Uppsalas mål och mening framåt. Den vägen inkluderar mycket mer fokus på intäktsskapandet än vad de flesta politiska partier gör. Och då talar vi inte om skattehöjningar! Vi är så små i det stora hela. Men även en fjärils vingslag påverkar världen enligt kaosteorin! Glöm inte det.
http://www.expowera.se/attkunna/kostnadsdrivare.htm


lördag 18 april 2015

Pakt som leder mot samhällskrasch

Vänster och nyliberal pakt
Vad är det som händer i Sverige? Med stormsteg verkar vi gå mot en kollaps av det generella välfärdssystem som Sverige länge varit känt för. Att höja världens redan högsta skatter kommer bara förstärka farten mot kollapsen. Den enda hållbara vägen för ökade skatteintäkter är att den nationella företagsamheten förbättras och att fler av den totala mängden invånare är självförsörjande. Helst självförsörjande genom värdeskapande jobb inom näringslivet. Så länge vi inte lyckas skapa ett växande lokalt näringsliv måste vi anpassa våra kostnader efter vår gemensamma förmåga att skapa värde. Så hur kunde det bli såhär? Är svaret så enkelt att vi tyvärr sett och ser hur vänsterns och nyliberalers samhällssyn tyvärr skapat och skapar en politik och en politisk oförmåga som leder mot kollapsen? Och den idiotiska Decemberöverenskommelsen kröner denna märkliga pakt. Vänstern vill gärna förknippas med att vara de mest humanistiska och de som mest kämpar för de svaga. Nyliberaler vill se fri rörlighet på jorden och välkomnar sannolikt en kollaps av det omfattande bidragssamhälle som Sverige fortfarande är. Trist att detta vansinne får fortsätta.

Finns några begränsningar?
En konsekvens av denna märkliga och sannolikt inte medvetna pakt är att Sverige redan har stora utmaningar med att socialt och ekonomiskt klara de stora volymer av flyktingar och deras anhöriga. En flyktingström som återigen anses nå ännu högre volymer än de tidigare höga. Och många söker sig från Europas södra delar till de norra. Det sociala och ekonomiska priset blir dag för dag högre och konsekvenserna av en sannolikt fortsatt misslyckad integrationspolitik leder oss snabbt mot ett helt nytt och instabilt Sverige. Och på toppen av det har riksdagen också fattat beslut om att människor som inte har rätt att vara på svenskt territorium ändå ska ha rätten till bl a våra trygghetssystem. Varför ska t ex EU migranter utan rätt att vara i Sverige få rätt till bidrag från Försäkringskassan och rätt till bostadsbidrag? Hur hållbart är det? Tyvärr lever nu denna utveckling sitt eget liv då vi har en destruktiv Decemberöverenskommelse. Det svenska experimentet går mot kraschlandning. Och omvärlden bara gapar och undrar hur svenskarna kunde hamna så snett. Inte minst skottarna är förvånade. De levde tidigare med bilden att svenskarna kollektivt var ett klokt folk. Hur kan vi rädda det som räddas kan? En bra start är att begrava DÖ! Nyval!


mobil.unt.se/start/bidrag-trots-olaglig-vistelse-3688050.aspxhttp://www.economist.com/news/europe/21648674-ever-more-people-are-drowning-while-trying-get-europe-numbers-nightmare

fredag 17 april 2015

Överkonsumtion av välfärd

Mer, mer, mer och bättre
Att vilja ha mer och bättre driver onekligen vår mänskliga utveckling. Samtidigt måste mer och bättre  finansieras. Som konsumenter av omsorg och vård är vi inte annorlunda. Vi vill, med få undantag, få mer och bättre omsorgs och vårdtjänster. Om vi blir sjuka och det finns behandlingsmetoder som kan hjälpa eller t o m rädda oss från att dö så vill vi alla ha den behandlingen. Och i takt med att många flyktingar och anhöriga till dem kommer till t ex Storbritannien, och dom får samma rättigheter som övriga invånare, blir finansieringsutmaningarna för det offentliga stora. Lägg därtill utmaningarna med en åldrande befolkning. Och tro inte annat än att omsorgs och vårdkostnaderna ökar när vi blir äldre.


Val i Storbritannien
Skottarna är många som fortfarande vill bryta loss från England och helt stå på egna ben. Dom tycker att deras pris för att ingå i Storbritannien är för högt. I Storbritannien tycks valet i huvudsak avgöras av människors inställning till två huvudfrågor. Hur man ska förhålla sig till invandring i alla dess former och hur man ska klara av ett kollapshotat omsorgs och vårdsystem. Känns utmaningarna igen? Politiskt ledarskap är viktigare än på länge. Vilka klarar av att beskriva en attraktiv framtidsbild och en trovärdig berättelse om hur man når dit? Den som klarar det och den som har tillräckligt många kompetenta politiska säljare som kan sälja politiken vinner. Hoppas det blir en fredlig och socialt hållbar väg som vinner. Det är inte självklart.
http://search.ft.com/search?queryText=NHS

torsdag 16 april 2015

Nu räcker det

Förbannad
Nu får det räcka! Politik ska inte vara en lekstuga för människor som inte klarar av att försörja sig på andra sätt än genom ett politiskt engagemang! Politik ska handla om att företräda önskningar om samhällsförändringar, och att vid makten genomföra dem. Att hitta samarbetsupplägg som leder mer rätt än fel utifrån det mandat partierna fått av sina väljare! Jag blir mer och mer  förbannad över att icke vänster och naivistpartier accepterar en demokratisk oordning som ger utrymme för en destruktiv och naiv vänsterpolitik. Jag och de flesta andra som röstat på annat än V, MP och S anser att de politiska företrädare som nu, när vi defacto också känner till den kraftiga vänstersvängen, accepterar detta inte respekterar oss väljare som gett dom mandatet! De har inte fått t ex mitt mandat för att acceptera denna destruktiva väg framåt som kan stoppas! Den måste stoppas!
http://mobil.svd.se/opinion/lat-do-do_svd-4478271

Sveriges politiska väg är de svagas fiender
Den politik som de naiva vänsterpartierna för är bland annat väldigt negativ för våra svaga! Alliansregeringen gjorde självklart en del fel. Framförallt var det dåligt att de inte snabbt korrigerade uppenbara delfel i olika reformer. Det är stort ledarskap att erkänna misstag och korrigera. Det är dumt att inte korrigera. Alliansens fokus var på att skapa intäkter. Hur kan det vara svårt att fatta att det är den bästa vägen framåt för att t ex lyckas bättre med en misslyckad integrationspolitik? Höjda bidrag och allt fler bidragsberoende skapar inte ett bra välståndsförsvar! Regida och protektionistiska arbetsmarknadsregler och en oduglig Arbetsförmedling bidrar inte till det nödvändiga flit som krävs för att säkra ett generellt välstånd. DÖ måste brytas! Nyval!
http://www.di.se/artiklar/2015/4/15/debatt-ingen-bra-integration-pa-fackens-villkor/

Icke vänstern har problem på riksnivå. Stora problem! De tycks helt ha missförstått sitt uppdrag och deras strateger kan inte vara särskilt meriterade. Gör om! Gör rätt!
http://www.di.se/artiklar/2015/4/15/debatt-ingen-bra-integration-pa-fackens-villkor/http://mobil.svd.se/opinion/lat-do-do_svd-4478271


onsdag 15 april 2015

I naivitetens tjänst

Balans mellan värden
Jag talar ofta och gärna om värdegrunder och dess stora betydelse för att hålla ihop och utveckla olika lag. Värdegrunders betydelse för hållbart framgångsbygge kan inte överskattas, de är avgörande. Som med allt annat tvingas vi samtidigt till ställningstaganden som innebär mer eller mindre fokus på de olika perspektiv som vi fokuserar på i just vår värdegrund. Ansvarstagande och medmänsklighet blir idag värdegrunder som får exemplifiera våra ständiga dilemman, om vi är ansvarstagande gentemot dem man primärt har ett ansvar för. Hur långt och till vilket pris är det mot den egna gruppen rimligt att hjälpa andra? Är tänkta kortsiktiga hjälpinsatser till människor utanför gruppen rimliga om det innebär att den sociala och ekonomiska situationen för gruppen kraftigt försämras? Så kan man väl inte tänka när det handlar om t ex människor på flykt? Bl a så resonerar väldigt många andra EU länder, och andra Europeiska och övriga länder i världen. De flesta vill att deras länder ska hålla ihop. Men vad vill Sverige? Hur länge är det rimligt att Sverige, per capita, år efter år stöttar i särklass flest flyktingar och anhöriga utan att vara angränsande land till konflikthärd? Är det inte klokt, för alla som redan fått en fristat här och övriga som bor här, om vi får igång ett betydligt bättre integrationsarbete innan vi gör integrationsutmaningen omöjlig? Eller vill vi inte försvara och utveckla just våra svenska grundvärderingar och vårt generella välstånd?
http://www.dagenssamhalle.se/kronika/den-humanistiska-stormakten-star-infoer-sin-stoersta-utmaning-14781

Bostadsbristen stor
I Uppsala och Stockholm är bostadsefterfrågan enorm i förhållande till utbudet av bostäder. Många både yngre och äldre försöker desperat hitta ett första boende eller ett boende de har råd med. Nästan alla dessa misslyckas idag att hitta en bostad då bostadsbristen är stor och prisbilden väldigt hög, både för bostadsrätter och hyresrätter. Hur mycket är det rimligt att dessa människors behov och önskemål nerprioriteras för att istället fortsätta att per capita vara de mest generösa medmänniskorna i världen? Jag träffar varje vecka många människor som inte längre ställer upp på detta. Bara för att det inte är ett problem för politiker som bor på Söder i Stockholm, eller politiker generellt, så är det ett växande problem för allt fler svenskar. Och bostadsbristen är också ett problem för arbetsgivare som inte lyckas hitta bostäder för att attrahera den kompetens de behöver. Och även om vi genom våra statliga skattepengar betalar initiala flyktingkostnader, vad händer efter 1-2 år då flyktingarna sannolikt fortfarande behöver bostäder? Ska de få de nyproducerade bostäderna? Hur svarar vi då mot våra ungdomars, våra äldres och våra arbetsgivares kortsiktiga behov? Men det kanske inte är viktigt för att klara av att försvara det generella välståndet? Det kanske inte är viktigt för att försvara ett socialt och ekonomiskt hållbart samhälle? P.S glöm inte heller att Skolverket säger att våra barn bara blir mindre och mindre konkurrenskraftiga..... Är Sverige en hållbar humanistisk stormakt, ett naivt tempelbygge eller vad är vi? Vi kanske ska fråga danskarna, norrmännen, finnarna, holländarna, engelsmännen o s v.
http://www.unt.se/uppland/uppsala/har-ska-flyktingar-flytta-in-3680637.aspx


tisdag 14 april 2015

Svek mot våra barn

Praktisk förmåga är viktigt
Självklart ska en kommun använda skattepengar klokt. Självklart ska en kommun anpassa sina kostnader efter behovsbilden. Antalet elever på gymnasieskolorna har stadigt minskat några år och därför behövs strukturella grepp för att anpassa skolans kostnader till färre elever. Samtidigt som majoriteten nu gör det så väljer de också att försvaga de praktiska utbildningsprogrammet genom att lägga ner GUC och Bolandsskolan. Uppsala och Sverige behöver bättre praktiskt orienterade utbildningsprogram på gymnasienivå, inte sämre. MP, S och V fortsätter försvagningen av svenskt välstånd och fortsätter att visa förakt mot praktiska utbildningar. Det är också ett svek att lägga ner varumärket GUC som byggts upp tillsammans med relevant näringsliv under många år. Ett varumärke som även attraherat elever från hela Sverige. Och mediakunskaper fortsätter i denna mediatid att vara relevanta.  Tråkigt!
http://www.unt.se/bloggar/naringslivsbloggen/gucs-nedlaggning-ett-svek-mot-uppsalas-naringsliv/?blog=3670622&entry=3681352

Verktyg för bättre kunskapsuppbyggnad
Förutom att jag oroas av hur dåliga vi är på praktiskt inriktade gymnasieutbildningar i Sverige oroas jag av den ojämlika tillgången till moderna verktyg för inlärning bland våra barn. Det är bra att allt fler barn tidigt får lära sig att nyttja moderna IT verktyg. Samtidigt är det oacceptabelt att många barn inte får denna chans! Det minsta vi måste göra är att se till att alla våra barn får tillgång till dessa verktyg inom barnomsorg och skola!
http://www.dn.se/nyheter/sverige/surfplattor-har-slagit-igenom-hos-smabarn/måndag 13 april 2015

Gemensamma mål och regler

Final
Uppsala basket är i SM final i basket! Det är jättekul och väldigt värdefullt för Uppsala som samhälle. Lagsporter och lag som är framgångsrika lyfter utan tvekan självkänslan hos dess supporters men även lagets hemmaort och dess befolkning får en stärkt självkänsla. Lagsporterna utgör fantastiska metaforer för alla varianter av lag. Lag som en familj, ett företag, ett lokalsamhälle osv. Laget har en eller några tydliga och gemensamma målsättningar. Laget lyder under samma regler. Och lagets ledning jobbar hela tiden med att få allas fokus på de gemensamma målen, följa reglerna och att samarbeta för att framgången ska bli en verklighet. Framgång kommer bara om man har tydliga ambitioner och om man jobbar hårt för att nå dem. Det är väldigt roligt att Uppsala basket är i final. Och det är värdefullt för Uppsalas positiva utveckling.
http://www.unt.se/sport/magisk-stamning-nar-historia-skrevs-3674904.aspx

Mångkulturellt men gemensamma mål och regler 
I Danmark gick nu den danska drottningen ut officiellt och välkomnade en fortsatt mångkulturell utveckling av Danmark samtidigt som hon betonade att i Danmark gäller samma lagar och de värderingar som ligger till grund för dessa alla, oavsett var man kommer ifrån! Bra där drottningen! Hon håller nog på det rödvita Uppsala basket. Då har hon förstått hur lagframgångar skapas. Framgång och lagkänsla växer inte fram av sig själv! Den måste byggas genom hårt och målmedvetet arbete. Det arbetet saknas i dagens Sverige! Ambitionen finns inom U! Club för Uppsala!
http://img.laget.se/2233819.doc

Uppsala basket är ett exempel på hur människor med olika social och kulturell bakgrund gemensamt kan skapa framgångar tillsammans. Kunskap, kompetens, prestationsförmåga och målfokusförmåga är inte kopplat till religion, etnicitet, sexuell läggning eller social bakgrund. Axel Nordström, TJ Jackson, Oluoma Nnamaka, Brice Massamba, Mannos Nakos, Dwight Burke och Johan Jeansson kommer alla från olika bakgrunder och tillsammans skapar dom en glädje och en stolthet som fick Uppsalablodet att koka igår på Fyrishov. Tack Uppsala basket för att ni bjöd på en fantastisk uppvisning och tack för att ni på ett "enkelt" sätt symboliserar att med gemensamma mål, med regler som gäller alla och genom hårt arbete så kan vi bli och vara framgångsrika. Vem vill inte tillhöra ett framgångsrikt lag? Jag vill att Uppsala ska vara en av världens bästa platser att leva på! Det kämpar jag för. Varje dag.

söndag 12 april 2015

Kulturella skillnader

Stora skillnader att ta på allvar
Biologiskt är skillnaderna mellan oss människor nästan obefintliga. Människovärdet är vi många som hävdar att det är det samma, d v s att ingen människas liv är mer värt än någon annans. Och mångfaldsbejakande kulturer, både kopplat till platser och organisationer, har historiskt varit i särklass mest framgångsrika på att skapa välstånd. Samtidigt är vår värld full av olika kulturer och subkulturer som starkt påverkar hur vi människor beter oss. Det är viktigt att förstå detta, och trovärdigt visa att man förstår det, när man t ex bygger starka multikulturella lag eller försöker implementera en integrationspolitik som kan bidra till försvar och utveckling av vårt generella välstånd.

Många politiker och andra samhällsdebattörer blandar ihop kulturella konflikter med människovärdesresonemang. Kulturella skillnader respekteras bäst om de ses som uttryck för olika syn på hur ett samhälle eller organisation bäst byggs upp och vilka regler (oskrivna och skrivna) som föredras. Skillnaderna runt om i världen är stora. Och mycket forskning visar att det är väldigt svårt för oss vuxna att tänka om. Så ges människor som kommer till våra "svenska" kulturer en rimlig chans att tänka om och förstå, och kanske acceptera, demokrati i vår tappning (trots Decemberöverenskommelsen), jämställdhet mellan könen, det offentliga som socialt skyddssystem o s v? Nej.
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4nniskov%C3%A4rde
http://www.yvonnesjostrand.com/maenniskovaerde
http://www.smer.se/etik/manniskovarde-och-manniskosyn/
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Kultur
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/M%C3%A5ngkultur
http://www.expressen.se/ledare/jenny-madestam/vi-maste-prata-om-mangkultur/

Decemberöverenskommelsen 
Sverige testar nu något relativt unikt. Tre av rikspartiledarna/språkrören ska bli föräldrar. Två för första gången. Inte så konstigt eftersom de är unga. Det blir intressant att se hur det går. Att det händer och att det accepteras är ett uttryck för det kulturella klimat som gäller i dagens Sverige. Jag hoppas det går bra för deras familjer och jag hoppas att det inte innebär att de avstår från att kräva nyval av familjeskäl.lördag 11 april 2015

Fel fokus

Oduglig regering
Har Sverige någonsin haft en så svag och inkompetent regering som nu? Regnér och Damberg (även om han aldrig dragit in en nettokrona i skatt!!) tycks för mig vara de enda som har en nödvändig kombination av utbildning, kunskap, erfarenhet och vilja. Men dom är väldigt ensamma i regeringen. Och övriga är ofta outbildade, saknar grundläggande kunskaper, saknar bred och relevant erfarenhet och deras vilja är bara ideologiskt eller fackligt styrd. T ex Löfvén har bara 2 års gymnasieutbildning + 1,5 år på Socialhögskolan i Umeå. Och Margot Wallström saknar helt akademisk skolning. Det är förskräckligt i en svår bryttid som vi befinner oss i. Och hur trovärdig är Socialdemokraternas retorik om att alla måste högskoleutbildas sig för att klara konkurrensen i en ny tid när outbildade inom Socialdemokratin kan bli statsminister och utrikesminister.

Vi befinner oss i en ny mänsklig tidsålder och de som politiskt ska navigera så att svenskarna får det så bra som möjligt har både fel kompetensprofiler och navigerar mot fel håll. Det kommer främst drabba våra outbildade, svaga och äldre invånare. Dom invånarna kan inte som övriga lätt söka lyckan på andra marknader i denna globala värld där kompetenta och drivna människor är attraktiva överallt, om man bara behärskar det lokala språket. Det är faktiskt så att outbildade, svaga och äldre t o m inte är välkomna till andra länder. Om dom inte är rika.

Välståndsskapandet
Nuvarande regering bryter vallöfte efter vallöfte. Dom fokuserar också på gammal klassisk social konflikt mellan dom som har och dom som inte har goda ekonomiska resurser. Dom för en retorik om att de är på de svagas sida mot de starka. Det låter ju fint att de svaga får regeringens stöd mot de hemska välbesuttna.... Tänk om det var så lätt.

Alla regeringars primära fokus borde vara att uppmuntra och stötta entreprenörskap och att se till så att samhällssystemet premierar att invånare som kan ska jobba. Bara genom framgångsrikt företagande och genom att så många som möjligt bidrar till välfärdsskapandet genom att jobba kan den generella välfärden försvaras och stärkas! Nästan alla våra välståndsdrivande idéer och satsningar görs av enskilda entreprenörer och intraprenörer! Hur kan det vara svårt att fatta? Bara genom att förstå och stötta den kraften finns uthålligt vår gemensamma förmåga att stötta våra lokala samhällskompisar i behov av andras stöd. Men idag, 2015, får vi bara näringslivsfientlig politik och en politisk oförmåga att t ex verklighetsanpassa närings och migrationspolitiken. Inte så konstigt eftersom de som sitter vid rodret saknar den kompetens som krävs. Läs gärna bifogade artiklar!
http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/entreprenorer-star-for-de-flesta-innovationerna_4476937.svd
http://www.di.se/artiklar/2015/4/10/debatt-regeringen-gor-fel-om-jobben/

Jing/Jang
Samtidigt som fokuset måste vara på att skapa välstånd så måste vi också hitta former för hur vi i en global värld lyckas fördela den ekonomiska kraften rimligt! I praktiken är vi åter i ett läge där några få % av jordens befolkning äger och kontrollerar extremt stora delar av tillgångarna. Av många skäl är det en ohållbar och dum situation. Inte minst för att de ekonomiska hjulen ska snurra är det bra om stora delar av ett samhälles befolkning har köpkraft, inte bara säg 10-20%. Karibien är ett intressant exempel. Trots att Kuba haft ett handelsembargo mot sig i över 50 år har befolkningen det jämndåligt på en ok nivå. I alla andra länder som t ex Haiti, Jamaica och Dominikanska Republiken har typ 10% av befolkningen allt och 90% inget. Och de 90% har inga vägval mot de 10%... Bl a Pär Nuders bifogade debattare med denna koppling är läsvärd.

Ska vi låta vårt land förstöras så fort som det nu sker? Det kan väl inte vara en majoritet svenskars
vilja? MP måste bort från regeringen och om sossarna styr vidare ett tag är det dags för Regnér eller t o m Mona Sahlin att göra come-back. Och 80% av regeringsfokuset måste vara på att förstärka välståndsskapandet! Inte på att fördela allt mindre. Nuläget är oacceptabelt! Vi måste ta ansvar för att våra barn ska få det bra även i framtiden! Gör du det?
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/vaxande-klyftor-ger-alla-samre-ekonomi_4472041.svd

fredag 10 april 2015

Fler enkla jobb tack!

Jobb för välstånd
Välstånd skapas enbart genom företagsamhet och hårt arbete! Det finns inga genvägar för en enskild eller en grupp människor som vill skapa och upprätthålla välstånd. Högt välstånd kan endast skapas om vi lokalt har attraktiva råvaror och attraktiv djup kompetens och affärsskicklighet. Men ett generellt välstånd kräver att vi också har enklare arbetsuppgifter som inte rationaliserats bort genom automation. Dessa enkla arbetsuppgifter är uppgifter som inte kräver långa och kvalificerade utbildningar eller exceptionell begåvning för att de ska kunna utföras på ett bra sätt. Handeln, restaurangbranschen, omsorgen och turistsektorn är några sektorer där liknande viktiga och värdefulla arbetsuppgifter finns och där de kan bli fler. Dessa arbetsuppgifter är också väldigt viktiga som instegsjobb på arbetsmarknaden för t ex ungdomar utan ambition eller förmåga att studera på universitet samt som arbetsmarknadsintroduktion för flykting och anhöriginvandrade. Vi behöver många fler liknande arbetsmöjligheter i Uppsala! Det tjänar alla på!
http://www.dn.se/ledare/huvudledare/fler-tabun-kring-pigjobb-borde-brytas/

Vikingaparken
Väldigt tråkigt att Socialdemokraterna och Miljöpartiet nu skjutit i sank idén om en Vikingapark i Fullerö, Uppsala. I Uppsala faller nu skulden och ansvaret för utanförskapsproblematiken ännu tyngre på Miljöpartiet och Socialdemokraterna.

Centerpartiet gillade inte entreprenörens idé att etablera ytterligare ett externt shoppingcenter men vi gillade idén om en Vikingapark som kraftigt skulle stärka Uppsalas attraktionskraft som turistort för mer än några timmar i anslutning till Stockholmsbesök. Vi gillade också tanken att många hundratals enkla jobb skulle skapas. Jobb som just utgör utmärkta instegsjobb för skoltrötta ungdomar, för ensamkommande ungdomar, flyktingar och anhöriga till flyktingar som fått komma till vårt samhälle. Jobb som starkt bidrar till ett socialt och ekonomiskt hållbart lokalsamhälle. Här hade vi ett skarpt förslag från en entreprenör som nu MP och S dödat. Vilka är de hundratals motsvarande jobb som de istället ska stötta?

MP och S har en mycket haltande politik! De talar om orättvisor i sin retorik men i praktiken gör de inte mycket för att bidra till att de möjligheter som finns för att skapa eftertraktade jobbtillfällen, inom rimlig framtid, förverkligas. Socialdemokraterna vill gärna att det byggs mycket bostäder. Men var ska människorna jobba? Socialdemokraterna vill gärna att alla ska bli akademiker. Men alla vare sig vill eller har den förmågan MEN de har förmågan att göra mycket annat av värde i vårt samhälle! Och om S och MP bara vill att Uppsala ska vara en sovkommun, och de flesta icke offentliganställda ska pendla söderut, så har de även misslyckats med att få till nödvändiga spårförstärkningar. Den nuvarande majoriteten saknar en helthetsidé om hur man utvecklar Uppsala starkt. Det är djupt beklagligt!
http://www.unt.se/uppland/uppsala/nej-till-storbygget-i-fullero-3675343.aspx


torsdag 9 april 2015

Skratta eller gråta

Missbruk av skattemedel
Korruptionen är nog än så länge relativt låg i Sverige jämfört med många andra länder. Däremot undrar jag hur mycket missbruk av skattemedel (i världens mest skattetyngda land) som förekommer här hos oss. Eftersom det är massivt med pengar som vi svenskar tvingas betala i skatt är det gott om pengar som politiker och tjänstemän kan bränna på mer eller mindre dumma saker. Ett av huvudproblemen, inte minst inom kommunala bolag, är att relevant kompetens bland de politiker som sitter i styrelserna saknas. Inte i något annat sammanhang skulle vi som ägare acceptera att amatörer inom ett sakområde får vara med och ta ställning och säkra styrningen över miljardtals kronor. Visst är det mycket viktigt med representativ demokrati men partierna måste bli mycket bättre på att träna upp eller hitta medborgare med relevanta kunskaper och erfarenheter för att på ett bra sätt kunna bidra till en verksamhets bästa möjliga utveckling. På grund av denna okunskap och oerfarenhet styrs inte våra offentliga tillgångar i närheten så bra som de borde. Och massor av miljarder skattekronor, varje år, går förlorade på grund av denna okunskap och erfarenhetsbrist. Ska vi acceptera det?
http://www.expowera.se/mentor/foretaget/styrelsearbete_vem.htm
http://vlt.se/asikt/debatt/1.2845601-mer-kompetens-kravs-i-kommunala-bolag

Cykelväg mellan Bälinge och Uppsala city längs Fyrisån
Lika säkert som amen i kyrkan lyfts nu åter drömmen om en rekreationscykelväg längs Fyrisån vid Ulva Kvarn på bordet inom ansvarig nämnd, Uppsala kommun. Under många, många, många och fler år har kommunen på olika sätt kämpat för att vägen ska bli till. Det finns t o m anslutningar av redan byggda cykelvägar i området.... Och hela riden har Försvaret och de flesta markägarna motarbetat önskemålet.

Det Socialdemokratiska kommunalrådet, Erik Pelling, och kommunfullmäktiges ordförande, Carl Lindberg (boende i Bälinge), har länge lagt ner liv och lust i denna för Uppsala livsavgörande fråga.... Trots sakläget anklagade de ofta och gärna mig för att aktivt motarbeta önskemålet som sedan länge haft starkt stöd inom kommunfullmäktige. Trams! Utredningar efter utredningar. Möten efter möten. Framtagande av alternativa sträckningar som prövats. Ritningar och prisuppskattningar på en över 100 meter cykeltunnel, ovan mark, på åkermark m.m. är insatser som gjorts för att hitta en möjlig väg framåt! Tunnelspåret blev ett försök att möta EVENTUELLA öppningar från Försvaret i deras yttrande i frågan samt för att hantera FP som inte kände sig mogna att prioritera andra vägar. En tunnel som väldigt få skulle cykla i, som inte ger någon vacker naturkänsla när man cyklar där, som blir dyr att bygga och väldigt dyr att drifta och underhålla.
http://www.transparency-se.org/Korruption.html
http://sv.m.wikipedia.org/wiki/Korruption
http://sv.m.wikipedia.org/wiki/Maktmissbruk
http://www.riksdagen.se/sv/Sa-funkar-riksdagen/Ordbok/maktmissbruk/

Nu ska självklart Pelling och Lindberg försöka igen med MPartisters hjälp.... Trots att vi har en bra känsla för sakläget, vi redan har koll på alternativa sträckor med för och nackdelar, och då vi beslutat att prioritera cykelvägar längs gamla E4:an och längs 272:an istället för att år efter år bränna skattepengar. Socialdemokraterna och MP visar än en gång hur villiga de är att bränna våra skattepengar. Tro inte att det bara är Fis Gudrun Schyman som bränner pengar! Kan inte missbruk av skattepengar till stor del jämföras med korruption?
http://detektiven.eu/index.php/sv/ekonomi/25onsdag 8 april 2015

Lagkänsla

Vi mot dom
Mänskligheten som en enda stor glad familj, så kan alla FNs inriktningar och konventioner sammanfattas. Vi ska helt enkelt vara goda mot varandra och vi ska ständigt vara altruistiska dvs inte bara tänka på oss själva och våra närmaste. För mig är det en självklar hållning för en verksamhet som Förenta Nationerna, FN. Vilken skulle den annars vara? Samtidigt är det en dröm om en verklighet som jag aldrig tror blir verkligheten men som hela tiden är värd att kämpa för. Drömmen är helt enkelt för komplicerad och den matchar heller inte människors olika ambitionsnivåer och våra grundläggande beteenden. Väldigt många människor gillar att mäta sina förmågor mot andra. Många människor vill hellre tillhöra ett vinnande lag än ett förlorande lag. Många människor vill vara en del av något som positivt särskiljer sig, inte en del av en stor grå och likriktad massa. Vi har också och kommer alltid att konkurrera om begränsade resurser. Därför är, och har det alltid varit, en stor kraft i "vi och dom" perspektiv. Och den största kraften skapas av politiskt skickliga som kan klä och målgruppsfokusera "vi och dom" berättelser på ett sätt som gör att många människor vill känna tillhörighet till den rörelse som attraherar just deras önskemål om "vi-tillhörighet".
http://www.synonymer.se/?query=lag
http://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6retagskultur
http://sv.wikipedia.org/wiki/Protektionism

Uppsala vann!
Känslan av att vara med i det vinnande laget är underbar. Jag har många gånger under mitt liv fått möjligheten att tillhöra väldigt duktiga lag. Under min fotbollskarriär, på IBM, Industri-Matematik, Ericsson, Sveriges Juniorhandelskammare, Centerpartiet i Uppsala etc. Känslan av att vara med i ett lag som presterar på topp med kollegor som respekterar varandra och med ett tydligt gemensamt fokus är enormt tillfredställande. I söndags och igår var jag på Fyrishov i Uppsala och tittade på semifinal i basket mellan Uppsala och Borås. En upplevelse som även inkluderade vår nationalsång! Matcherna var enormt spännande. Och vi och dom-känslorna väldigt tydliga. Igår var stämningen i Fyrishov magisk och Axel Nordström i Uppsala var en magiker i världsklass. Under de sista väldigt spännande minuterna dånade lokalen av klappningar och "Uppsala, Uppsala, Uppsala, Uppsala"! Det var underbart att vara en del av vi och att vi vann. Och vi var Uppsalabor med alla möjliga bakgrunder. Men vi är gemensamt en del av Uppsala och har ett gemensamt intresse av att Uppsala utvecklas bättre än andra platser. Det är viktigt att bygga lagkänsla för att uppnå framgång. Vem tar ansvar för det bygget?
http://www.unt.se/sport/nordstrom-en-gigant-3671136.aspx
http://sv.wikipedia.org/wiki/Varum%C3%A4rke
http://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6retagskultur

tisdag 7 april 2015

Vårkänslor

Klarblå himmel med en strålande sol
Våren tycks nu ha tagit sitt grepp om Uppsala. Härligt! Trots att jag har en del vårallergier är våren den allra härligaste årstiden tycker jag. Efter många månaders mörker och kyla blir det allt ljusare, värmen återvänder och grönskan och alla andra ljuvliga färger blir en del av vår vackra natur. Våren är bäst. Inte minst för att man vet att därefter följer sommaren. Samtidigt är en av de allra härligaste perspektiven med att leva i Sverige att vi har minst fyra tydligt markerade årstider. Årstider som syns och känns tydligt när naturens kraft visar sin makt över oss människor.


En natur som också är hela vår källa till energi. Vissa av dessa källor är ändliga och andra är under lång tid förnyelsebara. Naturkraften finns för oss på jorden främst i solen. Och det är i solen som jag tror att vi främst kommer att hitta den förnyelsebara energikälla som ska göra det möjligt för oss att leva rikt och bekvämt även efter att den billiga oljan gjort sitt som fantastiskt smörjmedel för välfärdsutvecklingen.
http://www.forskning.se/nyheterfakta/teman/fornybarenergi/tiofragorochsvar/hurfungerarsolenergi.5.76f79b421300ac274968000815.html
http://sv.wikipedia.org/wiki/Solenergi
http://www.svensksolenergi.se/fakta-om-solenergimåndag 6 april 2015

Ger alla upp?

Vem vågar?
Hjärta och hjärna styr våra liv. Inom politiken påverkar hjärtat mycket. För att klara ett generellt välfärdsbygge i ett avgränsat samhälle krävs dock att politikerna också blir bättre på att balansera hjärta med hjärna. Men vem vågar bryta det "chicken-race" som pågått en tid om att absolut inte förknippas med SDs migrationspolitik? Det sjuka är att de flesta riksdagspartier, och många journalister, länge låtit SDs och MPs migrationspolitik hela tiden bli utgångspunkterna för debatter. Ingen, kanske inte ens naivistiska MPs vill göra migrationspolitiken ännu naivare. Men alla förändringsförslag som varit mot en socialt och ekonomiskt hållbar migrations och integrationspolitik så klistras "tycker som SD" stämpeln på. Helt sjukt och förödande för den svenska generella välfärden. Den senaste mätningen av populariteten bland partiledarna visar tydligt att de som vågar ta i dessa för Sverige mycket viktiga frågor belönas. Göran Hägglund hade knappast fått så bra ranking utan att KD gick ut med att det nu krävs ändrad politik inom migrations och integrationsområdet... Men vill och vågar M, C, FP och KD att leda Sverige nu? Landet går ju mot en kraftig social och ekonomisk försvagning. Men det blir inte bättre av att MP får sitta kvar för länge! Politik kan inte bara handla om partitaktik! Det måste också handla om ansvarstagande för medborgarnas bästa!
http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/lenamellin/article20582224.ab

Minns en intervju med mig i en lokaltidning i slutet av 2014. Jag sa att vi nu måste ta migrations och integrationsfrågorna på största allvar! Jag beskrev att exemplen på en helt misslyckad integrationspolitik är många. Och jag beskrev att allt pekade mot att vi inom de kommande fyra fem åren, med nuvarande migrationspolitik, kommer att få ytterligare runt 500.000 fler flyktingar och deras anhöriga till Sverige. En siffra som lokaltidningen och vänsterkrafter kraftigt ifrågasatte men som nu alltmer framstår som i underkant. Jag sa också att det är dumt att inom en demokrati inte samtala med SD som trots allt representerar många väljare. Bertil Torekulls och bifogad krönika i Dagens samhälle ändrar nu kraftigt det politiska läget i Sverige. Äntligen!
http://www.expressen.se/debatt/dags-att-tillfalligt-stoppa-invandringen/
http://www.dagenssamhalle.se/kronika/taenk-om-jimmie-akesson-blir-statsminister-2018-11913

söndag 5 april 2015

Dubbla kostnader

Fel fokus
Enfaldsambitionen fortsätter med kraft inom Uppsala kommun. Sunt förnuft, mångfald och effektivitet är inget MP, V och Socialdemokraterna gillar. Alla skattefinansierade tjänster ska helst produceras av den offentliga sektorn enligt dom. Men det finns inget belägg för att t ex kommunala verksamheter generellt producerar tjänster mer kvalitativa tjänster och/eller effektivare tjänster! Det är ideologi som styr vänsterns destruktiva politik som fort driver kommunen mot kraftig centralisering, enfald och allt högre ineffektivitet. Självklart ska vi skattebetalare inte betala dubbelt för några tjänster! Det är löjligt att generellt smutskasta privata aktörer och att insinuera att det finns borgerliga politiker som tycker att det är acceptabelt att ingångna avtal inte efterlevs. Om kommunen upphandlat tjänster som inte levereras så ska leverantören bötfällas och om bristerna inte korrigeras förlora sitt uppdrag. Så enkelt ska det vara! Så tycker även privata tjänsteleverantörer att det ska vara, annars konkurrerar inte tjänsteleverantörerna på samma villkor.

Fokuset för både politiker och tjänstemän ska vara att definiera vilka tjänster som ska erbjudas berörda invånare, upphandla de tjänsterna och därefter följa upp kvaliteten i det som levereras. Och kvaliteten är i förhållande till det som ställts som krav i upphandlingar. Det är bara den kvaliteten som är relevant eftersom det är utifrån det som omsorgs och vårdgivare gett sina priser. Jag tror inte att dagens artikel om brister inom omsorgen stämmer! Varför skulle kommunen vara beredd att betala för samma tjänst två gånger? Om det stämmer måste det bero på bristande handläggning där handläggarna inte har koll på vilka omsorgsavtal som gäller innan de beviljar ytterligare individuellt stöd. Eller så har upphandlingsunderlagen varit dåliga!

Bifogad artikel avslutas med "I en del fall ska gruppboendena övergå från privat till kommunal drift". Återigen är det en sjuk grundinställning! Det viktiga måste vara prisvärd kvalitet och inget annat!! Och det ska upphandlas i konkurrens och kvalitetskontrolleras! Bedrövligt om vi Uppsalabor ska behöva ha detta tänkande i politikens förarsäte i ytterligare tre och ett halvt år! Och den nuvarande politikens ledning är hycklare som i ord låtsas förstå näringslivets avgörande betydelse för vårt välstånd och i ord säger sig värna företagsamheten. Och de bekämpar konsekvent näringar där kvinnliga företagare är särskilt vanliga. MP, S och V är jämlikhetskrossare! Usch!
http://www.unt.se/uppland/uppsala/kommunen-betalar-dubbelt-3662613.aspx

lördag 4 april 2015

Verklighet eller förhoppningar

Verkligheten vinner oftast...
Vi lever alla med våra subjektiva verkligheter och drömmar. De allra flesta av oss människor vill inte andra människor ont men i kampen om välbefinnande sätter också de allra flesta sig och sina närmaste först. Vissa skulle faktabaserat kalla det en naturlig del av det mänskliga beteendet. Så i våra livs vandring där vi kämpar mellan upplevd verklighet o och hopp ställs vi ständigt inför vägvalsbeslut. Och en mycket stor andel av oss människor väljer vårt eget välbefinnande före andras när verkligheten inte längre innebär att jag kan hjälpa till utan att det kraftigt påverkar mig själv och mina närmaste.

I dessa påsktider kan man försöka att föreställa sig all rädsla, all förtvivlan och allt hopp som for genom huvudet på alla som trodde på Jesus och som följde honom när han under några dagar gick från att predika, till att lida på Via Dolorosa och därefter på korset för att till sist dö. Men det eviga hoppet tändes för kristna när Jesus återuppstod. Judas förräderi lyckades inte, kärleken och hoppet segrade.

Kollapsad flyktingpolitik
Det känns som att vi i Sverige nu med stormsteg närmar oss ett krisläge kopplat till flyktinginvandringen. Nu äntligen tycks både vänsternaivister och nyliberaler yrvaket se "verkligheten" och tvingas inse att kraftiga förändringar i migrations och integrationspolitiken är nödvändiga. Tro, hopp och kärlek är viktiga känslor för oss människor. Men vi måste också förhålla oss till en rimligt objektiv verklighet. Bara om vi är beredda att gå mot en total kollaps av det generella och generösa välfärdssamhället kan vi fortsätta som nu! Vi har inte rimligt bra integrationsprocesser. Vi har en kraftig brist på bostäder. Vi saknar jobbmöjligheter. Och slitningarna mellan grupper i behov av stöd ökar minut för minut. För även om det ses som politiskt inkorrekt att ställa olika grupper mot varandra så är det så som det fungerar. En krona är en krona och ambitionen är att statsfinanserna ska finansieras krona för krona. Och min övertygelse är att de som tror att världens högsta skatter kan höjas ytterligare har fel. Om vänstern höjer skatterna än mer kommer svensk ekonomi försvagas ytterligare. Tror du att riksdagspartierna snart träffar nödvändiga överenskommelser? MP måste bort från regeringen! Nyval!
http://www.expressen.se/ledare/flyktingmottagandet-ar-pa-vag-att-kollapsa/

fredag 3 april 2015

Lidandets dag

Tiderna ändras
Minns som igår hur tråkiga långfredagarna var när jag var en lite grabb. Alla affärer var stängda och på radios få kanaler spelades sorgmusik hela dagen. Oj, oj vad livserfaren jag börjar bli... Det är en enorm skillnad mot idag då långfredagen är en partydag och väldigt mycket är öppet så som vilken fredag som helst. Bra eller dålig förändring? Beror som vanligt på vem man frågar. Personligen tycker jag utvecklingen är positiv. Själv ska jag ägna för mig årets sista skiddag med dottern. Det gäller att ta de sista chanserna att få dottern att helt behärska backarnas utmaningar. Hon har utvecklats fantastiskt denna vecka : ). Och planen är att avnjuta årets sista After-ski med min politiska sekreterare David. Och därefter blir det en lång "hejdåfjällen"-middag. Ja, tiderna förändras.

Fattiga EU migranter
Lidandet på jorden är som allt annat relativt. De som lider mest är människor som lever i ständig skräck i krig, i länder som styrs av tyranner, som svälter eller som lever på flykt från liknande problem. Och det är hjärtslitande många människor som lever så fruktansvärt och utsatt.

Sverige var länge ett land med ständiga krig och ett rike "fullt" (vi var jämfört med idag väldigt få människor) med fattiga människor. Särskilt efter 2:a världskriget har svenskarna generellt fått det relativt sett mycket bra. Ja t o m generellt sett bäst i världen eftersom vi har utvecklat ett unikt generöst socialt trygghetssystem.

1885 stiftades en lag i Sverige mot lösdriveri där "underlåtenhet att ärligen försörja sig" blev ett brott. Lagen innefattade att "stryker kring landet". Kringstrykandet var egentligen det centrala i brottbegreppet, även om typen av försörjning var det centrala och innefattade att "föra ett sådant levnadssätt att våda därav uppstår för allmän säkerhet, ordning och sedlighet". Lagen ersattes 1965 med en lag om "samhällsfarlig asocialitet", vilken dock sällan kom att tillämpas och avskaffades 1981. Nu tycks vi åter närma oss ett läge där en stor majoritet svenskar vill införa någon liknande lagstiftning. Tråkigt att EU inkluderat länder som inte kan säkra en rimligt lägsta levnadsstandard för sina egna medborgare. Tråkigt att problemen med tiggeri främst i våra städer ökar kraftigt och att det inkluderar allt mer starka konflikter mellan tiggarna. Därom vittnar i vart fall socialarbetare och välgörenhetsorganisationer som löpande möter dessa människor. Tror du Sverige har ett förbud inom fem år? Hur tror du tiggeriet utvecklas det kommande åren?
http://www.expressen.se/nyheter/varannan-svensk-vill-forbjuda-tiggeri/


torsdag 2 april 2015

Glad Påsk

Människan
Påsken är de kristnas största högtid. På bara tre dagar beskrivs människans positiva och negativa sidor på ett kraftfullt sätt. Och dagarna avslutas med ett starkt budskap om hopp. Jag mins det tydligt när jag första gången vandrade längs Via Dolorosa i Jerusalem. Känslorna var starka. Väldigt starka. Det var mäktigt. Försoningen blev fullbordad när Jesus offrade sig för att Adams/mänsklighetens synder skulle kunna förlåtas.
http://www.brobyggarna.org/pask.html

Hönan och ägget
Påsken ska användas till reflektion! I dessa destruktiva vänsterpolitiska tider vill jag påminna om hur ett generellt välstånd skapas. Det skapas enbart genom företagsamhet och flit. Glöm aldrig det! Om vänstern får styra svensk utveckling går alla våra svaga människor en mörk framtid till mötes. Vi måste vara varsamma med våra företagsamma. Och vi måste uppmuntra mer företagsamhet. Inte göra som dagens regering kraftigt försvaga svenskt näringsliv.
https://m.youtube.com/watch?v=Cy1gc2JJPg8&feature=youtu.be

Decemberöverenskommelsen
Överenskommelsen har fallit. I och med den kraftiga vänsterbudgeten kan slutsatsen inte vara någon annan än att MP och S kraftigt överskridit det mandat de fick vid årsskiftet. Inte kan väl M, C, FP och KD på allvar mena att de släpper fram hur mycket idioti som helst när det kan stoppas? Det är ju i så fall ett hån mot väljarna. Det minsta M, C, FP och KD nu måste göra är att lägga egna budgetar! Då faller ju de egna förslagen men de valde i vart fall att rösta på egna förslag istället för att en Alliansbudget "tvingar" dem att lägga ner rösterna och låta vänsterpolitiken därigenom vinna. Nyval!
http://www.expressen.se/ledare/alliansen-ar-lika-falsk-som-wrestling/

onsdag 1 april 2015

Avgrund för analfabeter

Digitala analfabeter
Redan idag har många invånare problem med att få den service och det stöd som deras funktionsförmåga och/eller datasystemskunskaper kräver. Väldigt många av våra gamla definieras som digitala analfabeter. Skälen till denna analfabetism är många men särskilt problematiska är funktionshindren, brist på målgruppsorienterad utbildning men också brist på någon som kan installera och uppdatera t ex en Padda. Och därutöver är pengar ett stort bekymmer för sisådär 240.000 garantipensionärer i Sverige.

Vi rör oss också allt snabbare mot ett kontantlöst samhälle. Och ett samhälle där vi själva får sköta våra bankaffärer via datorn. Och de som inte klarar att utföra sina tjänster själva genom datorn får betala ännu mer för traditionella ansikte mot ansikte tjänster. Återigen något som särskilt drabbar våra äldre. Visst måste moderniseringen ha sin gång men det är inte ok att väldigt många av våra äldre drabbas hårt av digitaliseringen.
http://www.di.se/artiklar/2015/3/31/snart-far-du-betala-for-att-komma-in-pa-banken/

För att ekonomiskt klara av en allt äldre befolkning kommer olika digitala informationssystem bli avgörande om vi ska lyckas att bibehålla dagens goda stöd till våra äldre. Digitaliseringen är med andra ord både en stor kunskaps, funktions och välfärdsutmaning. Mycket mer måste göras för att minska den digitala analfabetismen och det måste bli obligatoriskt med digitala undervisningsverktyg som minskar klassinlåsningar på grund av att du har oturen att födas in i ett ekonomiskt kärvt sammanhang! Vi måste bli kreativare och hitta vägar som inkluderar både våra äldre i den digitala världen och ge alla våra barn en rättvis start på livets resa! Vad väntar vi på?
https://internetdagarna.se/track/anvandarnas-internet/bekampa-den-digitala-analfabetismen/