måndag 31 maj 2010

Hur tänker dom?

Än en gång tvingas vi bevittna det många av oss tycker är tokigheter i Mellanöstern. Hur kan Israel göra som de gjort mot en hjälpnödskonvoj till Gaza med bl a kläder? På internationellt vatten bordas civila båtar med hjälparbetare av några av världens bästa soldater och i det mötet dödas cirka tio (10) hjälparbetare. FN har fattat många beslut som inte respekteras. Bl a är stora delar av det som ses som Israel ockuperad mark. Med förakt för Palestiniernas rättigheter och i strid med internationell rätt fortsätter Israel med illegala bostadsbygganden. När den förhatliga och tragiska Berlinmuren rivs och ständiga försök görs att riva muren mellan Nord och Sydkorea, då bygger Israel en ny lång mur för att primärt skydda bosättare på illegala bosättningar. Vad är det som händer? För mig låter det t o m knäppt att agera på detta sätt. Inte minst i ljuset av Hitlerregimens fruktansvärda agerande tycker man att det Israeliska folket borde ha utvecklat mer ödmjukhet och en starkare känsla för de svaga, inte bara för sin egen sak. Jag har många judiska bekanta och vänner i runt om i världen. Utan tvekan utgör den judiska kulturen något riktigt speciellt då en så liten grupp ständigt får fram enastående personligheter inom i princip alla fackområden. Det är imponerande. Inte minst är det oftast väldigt stimulerande att tala med en jude för de är ofta vältaliga och gillar att utvecklas genom att man intellektuellt utmana varandra. Imponerande och mycket utvecklande! Vad är då problemet? Som vanligt i världen, inte minst kopplat till den avgående tyska presidenten, handlar det om världspolitik ("geopolitiska intressen"). Framförallt tror jag Israels konstiga beteende beror på att det är ett av få sätt att hålla ihop ett annars väldigt splittrat eget folk. Det är en historiskt klassig väg. Betänk att Israeler är människor som samlats där från hela världen. Både fattig och rik som har ett judiskt påbrå har rätt att flytta dit. De sociala skillnaderna är stora och självklart är även de kulturella skillnaderna stora mellan en jude från Sverige och en jude från Uganda. För att inte sprängas inifrån tror jag att Israel driver den mycket omänskliga och helt oacceptabla politik man gör. Man kan inte göra vad som helst i demokratins namn!

söndag 30 maj 2010

Krav på alla som får skattepengar

I dagens debattartikel UNT kan man läsa hur den rödgröna församlingen anser att det behövs äldreomsorgsinspektörer för att minska riskerna för dålig äldreomsorg. Visst är det intressant att de som vanligt vill skapa en massa offentliga och ofinansierade jobb. Visst är det också intressant att de hela tiden stör sig på privata alternativ när de flesta klagomålen kommer från offentligt drivna verksamheter! Det är självklart att vi alltid skall se till så att våra skattemedel används bra. Det innebär självklart att våra kvalitetsutvärderingsmetoder ständigt behöver utvecklas och tillämpas på alla verksamheter (egen regi och som utförs av andra). I just äldreomsorgsperspektivet har vi synnerligen bra kvalitetsutvärderare i form av 1) de äldre själva 2) de äldres anhöriga 3) personalen som stöttar de äldre 4) journalister och 5) frivilliga äldregrupper som går runt och utvärderar. M a o behövs inga horder av dyra äldreomsorgsinspektörer utan det som skall fortsätta att förbättras är våra regelbundna utvärderingssystem och att klagomål alltid tas på allvar och följs upp. De som missbrukar sitt förtroende skall även fortsättningsvis få kostsamma utvärderingar och gärna negativ media som leder till att alla berörda verksamheter undviker att göra dåligt ifrån sig! Vad avser överskotten i en verksamhet så är det delvis en lek med pengar eftersom kommunen i huvudsak tillämpar en anslagsfinansieringsmodell som bygger på befolkningsprognoser. Om t ex ett planerat bygge av äldreomsorg försenas innebär det t ex att verksamheten skall leverera ett så kallat överskott om bygget inte startar. Ett överskott inom offentlig förvaltning är definitivt inte synonymt med effektivitet. Jag uppmanar de rödgröna att nyktra till och att lära sig grunderna i både beteendevetenskapen och ekonomi. Därefter kan vi kanske hjälpas åt att göra Uppsala och Sverige bättre istället för att hela tiden se företagarspöken. Skurkar och idioter finns i de flesta sammanhang, även bland företagare. Som tur är utgör de en liten minoritet! De allra flesta individer och företagare är hårt arbetande och ansvarstagande medmänniskor. Det som krävs är att vi ställer tydliga och mätbara krav på alla som får del av våra skattepengar. Då blir skattemoralen högre och de som levererar dåliga tjänster förlorar sina uppdrag.

Arbetsmarknadsförsäkring och Invånartjänst!

Hur svårt kan det vara? Varför skall det alltid ta en så förb.... lång tid att genomföra vissa självklara åtgärder som både individerna och samhället i stort tjänar på? Självfallet blir svaret det gamla vanliga..... Det finns alltid individer och grupper som känner sig som förlorare i förändringen och de måste antingen vinnas över eller köras över för att en större förändring skall bli av. Långt innan mitt bloggande har jag varit starkt engagerad i arbetsmarknadsfrågor. Det kanske inte är så konstigt då jag varit chef under många år och dessutom varit väldigt engagerad i att bekämpa ungdomsarbetslöshet + företagagarfrågor. Snart kanske vi äntligen och ordentligt kan reformera arbetsmarknaden i Sverige! Jag tycker att det är beklagligt och konstigt att det inte är facken som drivit flera av dessa förändirngsfrågor, då det är bra för oss enskilda invånare. Det luktar illa när inte de som skall företräda andra uppenbart bidrar till förändringar som gynnar mångfalden av individer. Facket måste fortsätta och förnya sig och hitta andra sätt att rättfärdiga medlemskap än att a-kassa och andra upplägg tvångskopplar människor till deras verksamheter. Om det är tvång skall de inte hanteras av fristående verksamheter (möjligen i någon form av beställarroll) utan av oss gemensamt. En generell arbetsmarknadsförsäkring är en mycket bra väg framåt! Glöm inte bort företagarna bara! Inte minst på UNT debatt har jag vurmat för invånartjänst för att ge människor utan jobb eller i utanförskap en bättre chans att komma in och bidra till sin egen och samhällets positiva utveckling. Att införa invånartjänst är nog det viktigaste vi kan göra kortsiktigt om vi vill att Uppsala kommun och Sverige skall hålla samman och fortsätta att ge ett generellt högt välstånd! Vad väntar vi på? S klarar inte av att tänka nytt och är under stark press från facken som enligt ovan borde tänka om. M vill inte röra frågan tillräckligt mycket då det kan störa bilden av att de numera marknadsför sig som ett snällt arbetarparti. DET ÄR INTE EN SNÄLL VÄG ATT GÅ! Arbetsmarknadslagarna måste moderniseras och göras jämlika! Det är t ex inte ok att unga och invandare systematiskt diskrimineras via befintlig lagstiftning!

lördag 29 maj 2010

Gravsättning och tillväxtdag

Gårdagen blev ännu en intressant dag i livet. Morgonen inleddes på Stadshuset med att svara på medborgarfrågor, acceptera eller tacka nej till inbjudningar och till att reflektera över synpunkter på en debattartikel i UNT. Vissa tycks tycka att demokratin skall begränsas genom att debatter mellan blockens lag alltid skall ske inom stängda dörrar. Jag delar absolut inte den synen. Demokratin måste försvaras varje dag och det kräver att medborgarna också får en förståelse för att även lagmedlemmar har olika synpunkter även om vi kompromissar för fullt för att kunna ta ställning i olika utvecklingsfrågor. Nog om det. Därefter deltog jag på Tillväxtdagen på konsert och kongress som Företagarna var huvudarrangör till. Bra föredrag och en viktig agenda. För att citera Bengt Ågerup "antingen skall man utveckla för tillväxt eller så skall man avveckal, det finns inga andra beslut att fatta". Efter lunch och mingel hämtade jag Isabelle och min bror och åkte till den kyrkogård där min mormor gravsattes. Tillsammans med nära och kära (trots att några är kommunister.....) hade vi en mycket fin ceremoni för mormor där hennes urna sänktes på hennes gravplats. Precis som tidigare större familjemöten kopplade till mormors död sjöng vi tillsammans för att hedra mormor och för att ännu starkare känna vår gemenskap. Solen lyste sin värme över oss alla. Efter gravsättningen var det släktträff med mat och dryck. Som alltid när min släkt träffas blev det hetska politiska samtal - alltid roligt även om det som sagt finns kommunister som jag tyvärr inte lyckats rädda från den destruktiva väg de är inne på under alla dessa år tillsammans. Det är väl helt enkelt så att vissa av oss ser männisikan som svag och att hon skall tas om hand av några få som tycker sig vara kloka medans några av oss andra ser människan som starkt och fullt kapabel att ta hand om sig och de sina med några få undantag. Brorsan ville till en firmafest så vi kunde avvika mitt i en het debatt om lämpligheten med att pedofiler släpps ut igen och igen och igen och samtal om varför betalade svenska samhället många miljoner för att få ut och hem en kvinna som deltagit i ett mord i USA och som suttit fängslad där under många år...... Jag åkte tillbaks till Tillväxtdagen och slogs av Ågerups enkla perspektiv på livet, antingen avvecklar man "döden" eller så utvecklar man "tillväxt". Dagen och kvällen bljöd på en tydlig kontrast mellan samtal om död och samtal om tillväxt. Döden slipper ingen av oss undan. Att fokusera på tillväxt istället för att vara rädd för döden känns dock som ett positivare förhållningssätt till livet eller var vad tycker du?  

torsdag 27 maj 2010

Grönområden måste skyddas!

På dagens insändare kan man läsa en insändare från byggnadsnämndens ordförande Liv Hahne (m) som tydligt verkar för att våra grönområden gärna skall bebyggas. Det är positivt att budskapet är så tydligt eftersom det är ett av perspektiven på samhällsutveckling som vi inte delar med Moderaterna. Centerpartiet är Alliansens gröna röst. Centerpartiets gröna röst blir aldrig starkare än vad väljarna gör den. I Uppsala är den under 10%. Efter valet 19/9 hoppas jag att Uppsalas invånare ger Centerpartiets politik och våra lokala företrädare ett större mandat att företräda folket mot en bättre framtid. En framtid där vi har grönområden även i stadsmiljö. En framtid där vi i centrala staden prioriterar gående, cyklar och kollektivtrafik. En framtid där vi inte exploaterar t ex områden som Marielund för hårt då liknande miljöer är väldigt unika i närområdet. En framtid där vi inte bygger bostadsområden som Kungsängen där inte bussar kan åka, där barnomsorgsplatser saknas etc. En framtid där vi inte bygger bort det enda grönområde som finns, inom en stor radie, för de som bor runt Seminarieparken. En framtid där vi bygger vackra höga hus i Uppsalas ytterområden för att bl a bygga klimatsmartare och också skydda grönområden. Allt som är grönt kallas inte park. Allt som är grönt kommer inte att skyddas från exploatering. Det går att exploatera Uppsala i bra harmoni med miljön. Jag vill bidra till att Uppsala utvecklas och blir en ännu intressantare och trevligare stad. Jag vill också att den utvecklingen skall göra att våra kommande generationer får ta över en plats som är välskött och där de viktiga gröna inslagen inte bara sprider glädje och själavård utan också kan säkra mat- och övrig energiförsörjning. Att skylla det sega bostadsbyggandet på omsorgen av vår miljö och våra gröna områden är dessutom sakligt fel. Huvudskälet till varför bostadsbyggandet varit dämpat den senaste tiden är kopplat till den finansiella kris vi befinner oss mitt i. Ett annat skäl är Uppsala kommuns oförmåga (politiker och tjänstemän) att skapa arbetsprocesser som gör att stadsutvecklingsärenden kan hanteras fortare. Inte minst alla ständiga överklaganden bidrar till en allt för seg byggprocess. Inte minst tack vare Centerpartiet har Alliansen i sin plan för Uppsala nu skrivit in att minst 2000 nya bostäder skall byggas. De skall byggas av oss gemensamt om inte marknadskrafterna finner det tillräckligt värdefullt. Med en sådan efterfrågan på att bosätta sig i Uppsala är inte risken speciellt stor för byggare. I synnerhet inte om de inte bara bygger lyxboenden. Jag tror på ett grönt och företagsamt Uppsala!

Det gör ont

Hur svårt kan det vara? Hur svårt får det vara? Jag deltog igår på en partidebatt om hållbarhet. Förutom jag deltog en representant från Folkpartiet, en från kommunisterna och en från vänsterSocialdemokraterna. Hållbarhet från ett ekonomiskt, socialt och miljöperspektiv. De som var med och lyssnade får avgöra om det gav något. Själv tyckte jag att följande var intressanta debattreflektioner;

- Oppositionen och i synnerhet Socialdemokraterna har fortfarande idétorka om hur de skall kunna bidra till ett starkare Uppsala och Sverige. Gång på gång går deras politik ut på att vara emot. Det enda som var så kallat framåtskridande var visionen om 6 timmars arbetstid, samtidigt som det ansågs orealistiskt inom rimlig framtid....... Det kallas röstfiske och om det skall anses vara en vision är det väl lika bra att deras vision är att ingen behöver arbeta alls. Det är en intressant inriktning på Socialdemokraternas arbetslinje.... Flera av de andra debattörerna snubblade också rejält på begreppet tillväxt. Det gör ont att konstatera att Socialdemokraterna idag är helt idélösa vad avser välfärdsskapande idéer och verkar vara helt i händerna på MP som lurar in dem i tillväxthämmande vägar framåt. Vid flera tillfällen beskrev just Socialdemokraten att politik handlar om att vilja....... MEN vad vill de förutom att allt skall förbjudas eller prissättas så att hela vår ekonomi stannar av och vi tappar all internationell konkurenskraft?

- Det gör ont att också konstatera att vänstern gått snett i t ex arenafrågan och att de genom sitt utspel om Studenternas har minskat förutsättningarna för blocköverskridande lösningar för Uppsalas bästa. Det är minst sagt dumt och oklokt. Hur svårt kan det vara att 1) definiera behov 2) ta fram alternativa beslutsunderlag 3) Fatta beslut. Det är ett underbetyg för demokratin och skamligt inför invånarna att inte det politiska etablisemanget klarar av att fatta kloka gemensamma beslut efter att en fråga har bearbetats i över åtta år. Varför skall det behöva ta längre tid att klargöra + och - och därefter våga fatta ett beslut. Ett beslut som själklart kan vara ordet som vänstern gillar dvs NEJ.

Om dagens blockpolitik innebär att allt Alliansen föreslår är dåligt för Vänstern och tvärt om, då är blockpolitiken ingen bra väg framåt för oss invånare. Jag tycker att det är dax för tydliga mätbara mål innom all offentlig verksamhet. Mätbara mål som ständigt kan följas upp och bidra till att våra politiker kan driva de förändringar de önskar och samtidigt göra beslutsprocesserna snabbare genom att alla får en enklare och mer övergripande bild över olika sakers tillstånd. Det som inte gör ont är att jag allt mer inser hur mycket nytta jag kan försöka göra inom den värld som upptar allt mer av min tid dvs politikens värld. Som sagt, politik är att vilja och det möjligas konst. Jag vill bidra till ett betydligt bättre Uppsala och ett fortsatt positivt och starkt Sverige.

tisdag 25 maj 2010

Arbetslöshet och kreditupplysning på nätet

Djup kris i västvärlden! Det är vad vi upplever sedan över två år. Vansinnigt spekulerande för andras pengar (banker), sjuk överkonsumtion på lånade pengar (privatpersoner och länder) och en ensidig flytt av världens produktion till Kina är några stora förklaringar till vår situation. Det är nästan skrattretande hur korta minnen vi människor har. Här och nu är viktigt MEN det är värdefullt att ha historiska perspektiv kombinerade med en vilja att bidra till att kommande generationer skall få det bättre, då skulle väldigt mycket av våra idiotiska beslut kunna undvikas. Arbetslösheten är oacceptabelt hög. Framförallt bland unga och kvinnor. Arbetslöshet är ett gissel för individen som ofta tappar självförtroende, försörjningsförmåga samtidigt som vårt samhällssystem till sist kantrar om allt för många skall leva på allt färre andra. Vi måste minimera arbetslösheten för att klara av att finansiera våra barn och ungdomar, våra pensionerade och inte minst våra sjuka och allt för svaga. Lösningen ligger inte i att satsa ännu mer på ofinansierade offentliga jobb. Lösningen ligger i att skapa ett företagsammare samhälle. Ett samhälle där vi kommer på nya idéer och jobbar hårt för att bygga nya och utveckla gamla företag. En stor del av dessa nya idéer och det hårda arbetet kommer förhoppningsvis vara kopplade till skattefinansierade jobb som på nya kreativa och kvalitativa sätt utförs av företagare. Företagare som många gånger kommer att vara kvinnor. Jag är övertygad om att vi klarar att ställa om Sverige till ett tjänstesamhälle. Jag är övertygad om att vi parallellt klarar av att få fram spjutspetsföretag som säljer internationellt. Det krävs dock att den mentala omställningen i Sverige fortsätter! Vi måste bli ett bidrasamhälle och inte ett bidragssamhälle! Vi måste skapa kollektiva incitamentssystem som lyfter fram kreativitet, utbildning, företagsamhet och hårt arbete. Den vägen har vi slagit in på. Den vägen skulle tvärt stanna av om vi får kommunister, bakåtsträvande miljöaktivister och förändringsobenägna Socialdemokrater vid makten. I mångt och mycket handlar den medicin som Sverige behöver om en förändrad attityd! Precis som inom idrotten och i ditt och mitt privata liv bestäms mycket av det som händer av vilken mental inställning vi har. Vår kollektiva mentala inställning måste bli mer framåtriktande, mer utvecklingsorienterad, mer mångfaldspositiv, mer internationell och inte minst se arbete som något positivt och viktigt för hälsan och samhällets möjlighet att erbjuda en generell välfärd. Kortare arbetsdagar, friår etc skulle definitivt inte bidra till det mentala skiftet. Sverige och Uppsala kan klara jobbkrisen och än en gång bli ett föregångsland på att kunna kombinera många framgångssagor med ett starkt generellt välstånd. 

I stort tycker jag att lagstiftarens intention med att förbjuda allmän kreditupplysning via Internet är bra. Att vi använder mycket tid åt att generellt snoka i varandras privatliv tycker jag inte skall uppmuntras. Jag hoppas dock att förslaget kompletteras med rätten för journalister att enklt kunna söka information via tillgängliga lösningar på nätet. Journalister utgör en viktig hygienfaktor, även om man undrar ibland...., för att bekämpa maktmissbruk och för att avslöja ledande personer som på falska grunder upprätthåller en bild av sig själva. Det måste vara så enkelt som möjligt för journalister att granska makten och därigenom bidra till att balansera makten i vårt samhälle.  

måndag 24 maj 2010

Ungdomsarbetslösheten oacceptabel

Valrörelsen är i full sving. Alla partier vill vinna folkets förtroende för den politik som man företräder. Precis som de andra är min syn att Centerpartiets politik och politiska företrädare , tillsammans med näringslivet,  är bäst lämpade att skapa ett generellt välstånd i det vi kallar Sverige och i Uppsala. Trots blocken i politiken vill självfallet varje lag få ett så stort stöd som möjligt. Moderaterna har en stor fördel av att ha statsministerposten och finansiministerposten. Sossarna borde ha en större fördel av att de borde vara det ledande oppositionspartiet. Fredrik Reinfeldt besökte igår Uppsala. Hela hans buss var "besmyckad" med stora bilder på honom själv. Som i Korea och på Cuba säljs bilden av en mäktig och klok ledare. Själv tror jag mer på lag. Självfallet är ledaren alltid viktig men de riktigt stora framgångarna har alltid skapats av en driven individ som engagerat många och inte minst ett större engagerat lag runt sin framtidsbild. Vilken är Sahlins bild? Vilken är Reinfeldts bild? Olofsson har faktiskt en bild! Vet du vilken den är? www.centerpartiet.se kan vägleda. På Reinfeldts Uppsalabesök talade han bl a ungdomsarbetslöshet. I sin iver att verka folkliga väljer dock M att vara övertaktiska och inte t ex peka på orimligheterna i LAS. Precis som inom C hörs röster om att "vi får inte provocera facket". Jag har alltid haft ett gott samarbete med facken som jag jobbat med på olika företag. Jag anser att man alltid måste verka för lösningar som är rättvisa och bra för välståndsbyggandet. Facken behöver mer nytänkande. Facken fyller en viktig samhällsroll men hur går förnyelsen för att bli mer tidsenlig? Jag anser att det är vansinnigt att behålla LAS i den utformning den har idag! Varför skall unga människor och nysvenskar diskrimineras av svensk arbetsmarknadslag?? Varför är det inte kompetens som är utgångspunkten och inget annat? På vilket sätt är antalet dagar man varit anställd en viktig parameter för att du skall skyddas? Det är t o m så att dagens system inte ens hjälper individer att hela tiden kompetensutveckla sig själv för att vara konkurrenskraftig. Jag har i många år varit engagerad i att stötta långtidsarbetslösa ungdomar. LAS är feltänkt vad avser "sist in först ut"! Det är också vansinnigt att diskriminera unga genom att de måste vänta innan de får arbetsmarknadsåtgärder som stöd för att nå meningsfull sysselsättning. Det går mycket fort för en person som blir arbetslös/sysslolös att tappa självförtroendet och glädjen. Insatser måste sättas in för att ge våra unga en värdeskapand sysselsättning direkt. Allt annat är vansinnigt. Våra yngre är vår framtid. Med en allt äldre befolkning har vi inte råd att förstöra stora delar av våra yngre generationer! Skärpning! Det går att ändra på men det kräver mod och ledarskap! Det är dax för ledande politiker inom alla lag att ta sitt ansvar för de yngre och för vår gemensamma framtid. Ändra LAS och inför invånartjänst!!!!!!!!!!

söndag 23 maj 2010

Seniorkraft

Igår var jag på en mycket trevlig privat fest. På festen fanns bl a tidigare ministrar, landshövdingar, bankdirektörer, industriledare, egenföretagare, grannar och släktingar. Efter en veckas strålande solsken var det en regnig dag igår. Det var otur för värdparet och oss gäster men det gjorde inget då stämningen var hög och skyddade sittplatser räckte till. Det var framförallt en observation/spaning som slog mig under festen. Samtliga tidigare och nuvarande "potentater" var seniora. De flesta + 70 år. SAMTLIGA har goda ekonomier men har ändå valt att vara aktiva på arbetsmarknaden. Självklart beror det på att det är personer som är vana att jobba hårt och som vill kunna påverka. De kan helt enkelt inte se sig själva som helt avkopplade pensionärer. Flera av dem såg det t o m som en förolämpning att kallas pensionär, de vill gärna ses som "fria". Nå, vad blir då min spaning i ljuset av festen och en presentation inom Uppsala kommun om hur man skall motivera äldre att jobba vidare efter det år som idag medger pensionsmöjlighet? Samtliga manliga "fria" personer på festen hade gått från tuffa operativa jobb till att bli dyra konsulter/rådgivare/lobbyister. Jag tror att en förutsättning för att våra äldre skall kunna tänka sig att vara kvar med glädje på arbetsmarknaden är att de kan få en roll som är mer rådgivande än operativ. Jag kan inte tänka mig att någon av de personer jag träffad igår skulle acceptera att få en chef på 33 år som dagligen följde upp deras arbete och som t o m vid utvecklingssamtal skulle ha åsikter om att de är lite väl högljudda, att de kanske borde lyssna lite mer aktivt etc. Än en gång kan jag också konstatera att seniora människors livserfarenheter är en fantastisk källa av värde som måste tas tillvara bättre i vår kamp om en bättre framtid. Som jag skrivit förut handlar livet i stort för oss alla om att känna bekräftelse och att man kan påverka. Det gäller oavsett ålder.

Miljöpolitiken är en del av all annan politik

På dagens ledare i UNT tycker jag att Håkan Holmberg har skrivit en lysande ledarartikel. Det är precis som han beskriver som jag ser på miljöfrågorna och på konflikten mellan en liberal ideologi mot en planekonomisk ideologi. För oss liberaler är det inte något ideologiskt problem att stimulera större miljöansvar genom politiska beslut om ekonomiska styrmedel, krav på miljöanalyser av stora projekt som t ex Gränby Arena och Ärna etc. Sådana styrmedel behandlar alla marknadsaktörer lika och är betydligt effektivare än att försöka detaljstyra enskilda företag.

Miljöpartiet fortsätter att visa att de inte är lämpliga att ta ett ledande ansvar för landets eller kommunens ekonomi. Min utgångspunkt i det uttalandet är att jag antar att en överväldigande majoritet av oss vill fortsätta att ha minst den generellt höga standard som vi har idag. Miljöpartiets galna valstödsflörtande med friår, sex timmars arbetsdagar och ATT FÖRBJUDA ränta kommer inte att skapa vare sig fler jobb i Sverige eller en bättre framtida miljö. Räntan är priset på pengar som du inte själv har. Visst finns det avigsidor kopplat till t ex sms-lån med ockerräntor men istället för att fokusera på lösningar av dessa avigsidor väljer MP att driva avskaffandet av räntan. MP är både skadliga för en positiv miljöutveckling och med en liknande inställning skulle Sverige snabbt bli ett fattigt land igen.

lördag 22 maj 2010

Elitträning

Igår var jag på en så kallad elitgala för särskilt begåvade och hårt kämpande idrottsungdomar! Det var nuvarande och tidigare studenter från Celsiusskolan som är en kommunal skola med inriktning mot idrott. En skola som ger ungdomar med ett särskilt brinnande idrottsintresse en möjlighet att träna ännu mer samtidigt som man klarar av att få en bra grundutbildning. Knappas förvånande att jag blev imponerad av alla fantastiska ungdomar som var där. Bl a silver och bronsmedaljörtjejer i senaste sim EM, bottar grons, Almtunaspelare, duktiga golfare och flera väldigt duktiga basketboll spelare. Bl a en 21årig lagkapten för Uppsala basket! Tydligen var det Sossarna som drev igenom satsningen på denna skola. Bra initiativ! Måste bli svårt att samarbeta med V och MP som vill att vi alla skall vara lika dana...... Jag tycker att det är roligt att det finns liknande alternativa utbildningar för personer som har stora drömmar. Drömmar som även kan uppnås med god utbildningsbas om det finns liknande studieprogram. Det var inte utan att jag blev lite stolt som en tidigare Celsiuselev!  

fredag 21 maj 2010

Lämplighet att förvalta skattepengar

I dagens UNT kan man läsa en kartläggning av hur olika politiska kandidater inte klarar av att t ex betala sina skatter eller att betala tillbaks på sina studielån. Det är självklart så att vi alla drabbas av jobbiga och mörka stunder i våra liv där det kan vara svårt att klara av sina åtaganden. De flesta av oss tycker att vi skall hjälpas åt att stötta människor i nöd. Politiker skall helst vara förankrade i verkligheten genom att ha erfarenhet från t ex olika arbetserfarenheter som de har med sig in i sitt uppdrag som politiker och då förhoppningsvis kan bidra till att våra skattepengar används på bästa möjliga sätt. Jag anser inte att politiker skall behöva vara annorlunda än "vanliga" människor då vi skall företräda folket mot en bättre framtid. Trots att jag anser det tycker jag att det är anmärkningsvärt att så många Vänsterpartister saknar förmåga att anpassa mun efter massäck och många tycks bära på obetalda skatteskulder och obetalda studielån. Det är inte bra oavsett vilket parti man kan tänkas företräda. För mig är det inte förvånande att Vänsterpartiet är överrepresenterade i denna ofömåga. Vänsterpartiet leder ansträngningarna att fortsätta att göra stora delar av Sveriges befolkning till bidragstagare. Jag tycker att vi istället skall få fler att bidra och se till så att fler känner ett större personligt ansvar för att inte leva över sina tillgångar. Det är inte alltid någon annan som skall göra saker. Om man nu är en så stor skattekramare som Vänsterpartiet är tycker jag att all personlig trovärdighet försvinner om man inte själv är beredd att göra det vi alla måste göra, dvs betala skatt och att den skatten skall betalas i tid. Våra politiska partier har mer eller mindre långa kandidatlistor. För invånarnas bästa är det framförallt viktigt att inte toppnamnen på listorna visar bristande omdöme och en oförmåga att hantera sin egen ekonomi. Hur kan det vara trovärdigt att du är ansvarstagande rörande våra gemensamma pengar om du inte ens klarar av att sköta din egen ekonomi? Europa är i ordentlig finansiell gungning på grund av slöseri och oförmåga att skapa värdeskapande samhällen. Jag hoppas verkligen att invånarna runt om i Sverige inte ger ett ledarskapsförtroende till partier som gång efter gång har ledande företrädare som inte äns klarar av sina egna ekonomier trots höga löner. Risken finns att vi får en statsminister som inte imponerat i sin förmåga att varsamt hantera pengar.

onsdag 19 maj 2010

Allt är inte som ögat säger

Världen är i gungning. Vi lever i väldigt oroliga tider även om många i Sverige inte verkar förstå allvaret. Det kanske inte är så konstigt att det inte känns så illa när Sverige och Uppsala hittills klarat sig väldigt bra pga bl a en bra politik och gamla industrier som fortsätter att vara duktiga runt om i världen. Inget får dock tas för givet. Förändringar sker idag snabbare än någonsin. Demokrati och ett rättvist samhälle är viktiga saker att kämpa för. Demokrati och rättvisa får aldrig tas för givna. Jag tror att många i Sverige gör det. Vissa vill göra gällande att dagens politiska makthavare gör vår del av världen mer orättvis. Vad är rättvisa? Som vanligt beror det på vem som använder det värdeladdade ordet. För kommunister betyder det bl a att alla skall ha det lika dåligt. För mig betyder det att få leva i en pluralistisk värld, en mångfaldsvärld med rätten till fria val, i det lilla och i det stora.  Rättvisa för mig innbär att alla, oavsett kön, ras, fysisk och psykisk hälsa och ekonomiska förutsättningar skall få en likvärdig start i livet. Rättvisa för mig är att det efter skolan är egna ambitioner, eget hårt arbete, egna val och egna engagemang som bidrar till hur mycket man får och inte får. Som sagt världen är orolig idag. Mycket orolig. Tänk hur många svenskar som tidigare sett Thailändare som enbart positiva och goda människor. Allt är inte som ögat säger vid en given tidpunkt. Kanske kan fler svenskar förstå världoron i ljuset av det som händer i Thailand. När t o m thailändarna bråkar, då är läget i världen instabilt.  

Aj, aj, aj....

Vad skall man säga? Det kanske räcker med att säga ord som oansvarligt, okunnigt, girigt eller dumt för att förklara hur vissa länder tycks ha kört sina ekonomier fullständigt i botten. Nu följer stora delar av Europa med ner, även de som varit klokare och ansvarsfullare. Jag har tidigare talat om hur Kineserna snabbt blir en ledande makt i världen. En diktatur som blir ledande i världen..... Det känns inte bra även om de har en historia av imponerande kultur, lärande och affärssinne. En diktatur är en diktatur. Att kortsiktigheten i USA och Europa nu påskyndar kinesernas maktövertagande över världen är bara att beklaga. Jag hoppas verkligen att de som har betalt för att försöka hitta lösningar på den globala finanskrisen snart hittar någon medicin som på sikt fungerar. Just nu känns den finansiella krisen kombinerad med en stor internationell energiutmaning som väldigt utmanande. Stora frågor och svåra ställningstaganden. En sak är i vart fall säker och det är att i Sverige och i Uppsala skulle oppisitionens politik snabbt göra vår del av världen fattig igen. Det kommer att gå fort. Vill verkligen en majoritet av våra invånare gå den vägen? Är det tomma hot? Jag tycker att du skall läsa på kommunisternas och miljöpartiets politiska program så kan jag garantera att du kommer att förstå att deras väg, bidrags och förbjudsvägen, kommer att bli förödande för vårt välstånd. Jag tror på din förmåga att bidra till att det inte händer! Jag hoppas att du förstår allvaret i vår och världens situation och är beredd att bidra i arbetet att se till så att vi inte går fel väg efter valet den 19/9 2010.   

tisdag 18 maj 2010

Integrationspolitik och utanförskap

Ja..... vad skall man säga? Det är inte imponerande att ta del av vår så kallade integrationspolitik och utanförskapet är alltjämt ett problem för alla som saknar en meningsfull sysselsättning. Alla människor vill bli älskade. Alla människor vill kunna påverka sin situation. De allra flesta vill göra rätt för sig. Trots att de flesta av oss vet att det är så lever allt för många människor i ett så kallat utanförskap där de känner hopplöshet. Ikväll har jag haft en tre timmars träff med många ungdomar i Gottsunda. Alla ungdomar var så kallade invandrare med varierande bakgrunder. Energin i mötet vittnade tydligt om ungdomarnas frustration men även om deras vilja och förmåga att bidra till ett positivare samhälle. Ingen trivdes med en situation där de allra flesta brottas med lång arbetslöshet och en brist på positiva framtidsbilder. De allra flesta gav tydliga budskap om att de inte vill annat än att få chansen att bidra istället för att få bidrag. De allra flesta uttryckte stundtals högljutt att de inte kan förstå hur vårt samhälle kan acceptera att betala ut bidrag istället för att erbjuda meningsfull sysselsättning som ger dem chansen till att göra något vettigt istället för att gå allt djupare ner i frustration och hopplöshet. Alla verkade ödmjuka med faktumet att i de länder som de härstammar ifrån får personer i behov inga bidrag. Sverige och det svenska folket är generöst men det krävs ett nytänkande så att chanserna för våra nysvenska krafter i en större utsträckning kan ges möjlighet till delaktighet i vårt samhällsbyggande istället för att ses som offer och permanent dömda till utanförskap. När inser vi att vi måste aktivera alla våra invånare i meningsfull sysselsättning som ger alla en chans att bidra istället för att passivt brytas ner i bidragsträsket? När kommer vi att inse att det är fel att se sina medmänniskor som offer och istället utgå ifrån deras stora potential att bli ytterligare en länk i den kedja som skapar det välstånd som vi vill försvara och utveckla. Ett steg i riktningen mot en bättre integration och för att bättre motarbeta känslan av utanförskap är att införa invånartjänst där alla som för tillfället saknar sysselsättning, och som får någon form av samhällsersättning, måste ges chansen att bidra istället för att år efter år lyfta passiva bidrag? Mötet gav också ett annat mycket tydligt budskap från ungdomarna, "Ge oss mötesplatser som har stor tillgänglighet och som utformas utifrån våra behov". Rimliga "krav" som garanterat leder till lägre samhällskostnader än när stora grupper ungdomar istället flyter omkring i mindre grupper i samhället och skapar egna och andras probelm i brist på andra upplevda möjligheter. Hur svårt kan det vara att lösa dessa problem? Om viljan finns bör det vara enkelt åtgärdat.

måndag 17 maj 2010

Varför blir det så fel?

Idag var det en intressant debattartikel i UNT. Flera med barn och barnbarn gav uttryck för sin förvåning och sitt misstroende mot ledande kommunala företrädare som inte klarar av att säkerställa en grundläggande logik mellan bostadsbyggande och lämplig närservice som t ex barnomsorg. Jag blir också förvånad över att höra att, i svenska mått mätt, stora nya bostadsområden skapas utan att de inkluderar t ex barnomsorgslokaler, fritidsgård, acceptabla lekplatser och grönområden? Hur är det möjligt att göra så stora missar? Är det på grund av att personalen som jobbar med frågorna inte längre har egna barn? Är det pga att de som jobbar med frågorna inte själva bor i kommunen och därför inte förstår konsekvenserna, eller äns behöver ta emot glåpord från arga boende en fredagskväll på baren? Någon stämmer inte! Hur svårt kan det vara?

söndag 16 maj 2010

Sluta förödmjuka!

Nu räcker det Lars Vilks! Allt kan uppenbarligen definieras som konst. Så kanske det är men i min värld är det inte ok att gömma sig bakom konsten för att förödmjuka vissa samhällsgrupper. Var går gränsen mellan konst och skit? Finns det en sådan gräns? Vem sätter gränserna? Ska någon sätta gränserna? Till tidigt i morse var jag på en mycket trevlig vårbal i Uppsala. Massor av dans, god mat och sång. Ett och annat glas vin samt samtal om bl a konst och Lars Vilks kändistörst debatterades flitigt bland gästerna. Att anklaga någon för hets mot folkgrupp är kanske magstarkt men jag anser att det nu får räcka med förödmjukelser av över en miljard människor i världen och deras tro. Lars Vilks kändistörst och annat som kan tänkas driva honom måste få ett slut. Hur kan man försvara att en person gång efter gång på ett vulgärt och förödmjukande sätt får häda ur över en miljard människors perspektiv. Om inte Vilks så kallade konst klassas som hets mot folkgrupp, då underar jag vad som är det! Hur kan man anse att det är ok att en ledande historisk person, som många respekterar högt, beskrivs som en lägre stånde varelse (hund) eller som en promiskuös homosexuell. Hur många kristna skulle få nog om det var vår Jesus som skymfades eller om t ex Obama skulle utsättas för något liknande. Nej nu räcker det. Lars Vilks skadar Sveriges varumärke i världen. Han har förmånen att leva i ett väldigt fritt land. Han får själv ta ansvar för sitt handlande men nu tycker jag att vårt samhällssytem måste sätta ner foten och säga ifrån! Det är inte ok att göra som han gör - oavsett om man klassar det som konst eller ej! Tryckfrihetsförordningen är viktig att försvara MEN det är också viktigt att motarbeta hets mot folkgrupp.

lördag 15 maj 2010

Vem kan leverera?

Det är ju skrattretande att oppositionen tror att de kan leda Sverige och Uppsala mot framgångar. Med vilken ledarerfarenhet kan de skapa den vägen? Med vilken politik skall de lyckas hålla ihop? Med vilka internationella kontakter, förutom i kommunistländer, skall de bidra till svenska affärer och därigenom det svenska välståndet? Alla partier tycks ha förstått att det viktiga budskapet för en stor del av medborgarna är jobben och miljön! Alla tror sig kunna bidra med en politik som skapar fler jobb och en grönare miljö. Visst är det fint! Är det trovärdigt? NEJ! Gå igenom de förslag som både kommunisterna och MP nyligen har haft eller just nu har på sina årsstämmor och du kommer att bli chockad över hur många förslag de lägger som är helt fientliga för att skapa ett företagsammare samhälle. Inte minst 6 timmars arbetsdag, rätt till heltidstjänst och friår är dråpslag mot stora delar av näringslivet men även den offentliga sektorn. Friåret, dvs ett år då man skall kunna göra vad man vill på andras bekostnad, kallas numera ett Entreprenörsår. Det är skamligt att svärta ner det fina ordet entreprenör med att politiskt föra fam budskapet att alla skall få bidrag för att prova företagande. Hade det varit rätten till tjänstledigt för att starta företag så hade jag förstå värdet men nu är det ännu ett lathetens och riskovillighetens perspektiv som talar. De är finetligt intsällda till att stora delar av vårt land skall kunna leva. De är fientligt inställda till valfrihet. De är finetligt inställda till att vårt samhällssystem skall fokusera på att rehabilitera istället för att livstidssjukskriva eller förtidspensionera. Vilket parti har en låååååååång trovärdighet i jobb och miljöfrågor? Just det, Centerpartiet. Det är dax att invånarna ges chansen att förstå det och då tror jag att MP kan återgå till att vara ett utopiskt och bakåtsträvande parti runt 4%. Jag vill framåt, inte bakåt. Jag vill att Sverige skall fortsätta att vara ett land som skapar god standard för alla tack vare en framgångsrik internationell affärskultur. Jag vill att Sverige skall fortsätta att vara ett föregångsland avseende hållbarhetsutveckling MEN jag vill inte att vi skall gå så långt före andra så att priset blir en ekonomisk stagnation som kommer att drabba våra svaga. Centerpartiet och Alliansen kan leverera den omställning som behövs i Sverige för att skydda och utveckla det allmänna välståndet! Låt valrörelsen endast handla om valfrihet, jobben och miljön, då blir det tydligt att den inslagna vägen är åt rätt håll. Inom Alliansen är det också tydligt att om Centerpartiet får fler röster så kan även grönområden i centrala Uppsala skyddas mot onödig och dålig exploatering som vissa inom Alliansen tycks tycka är ok. Centerpartiet - alliansens gröna röst är inte "bara" grön, det är den röst som på bredden vet vad ordet "företagsam" innebär. Är det värdefullt? Nu skall jag sätta på mig fracken och gå på vårbal i det underbara sommarvädret! Det skall bli väldigt roligt! Tack Kicki för inbjudan!

fredag 14 maj 2010

Nykter eller onykter?

Det blir intressant att se om kommunisternas och de bakåtsträvande MParnas årsmöte kommer att leva kvar i debatten över valrörelsen eller ej. Helt klar är dock att de i stort står för en destruktiv politik för alla oss som vill framåt och som vill att vår del av världen skall fortsätta att vara bra för alla. MP skryter med historiskt tänkta inveseringar i spårbundna lösningar. Har de missat att regeringen redan beslutat om ett enormt och balanserat infrasturkturpaket för HELA Sverige? MP talar också om att Sverige under deras ledning skulle få mer lönsamma småföretag, hur skall det gå till om det inte är höga skattelättnader som avses? Med kommunister i regeringen är det knappast en företagarvänlig politik som kommer att drivas vid ett regimskifte. Wetterstrand talar också om en anständigare sjukförsäkring. Vad är anständigt? De senaste dagarna har flera media tagit upp att förädningen i sjukförsäkringssystemet och de ökade kraven för förtidspensionering verkar ha skapat ett mer ansvarstagande samhälle än tidigare. Det verkar som att väldigt många som tidigare bara blev kvar i sjukförsäkringssystemet eller blev förtidspensionerade nu faktiskt är i arbete! Fler än varannan av de som blivit utförsäkrade har börjat jobba! Fantastiskt att så många nu fått en chans att komma tillbaks till arbetslivet då inriktningen för arbetsförmedling och försäkringskassan är att de som kan skall kommer i arbete istället för i permanent utanförskap eller bidragsberoende. Det finns en hel del tokigheter förmedlade i de inledande MP talen på dagens årsmöte. Bl a rätten att få gå ner i arbetstid och att återinföra friår. Det är alltid lätt att vara generös med andras pengar. Jag hoppas verkligen att invånarna genomskådar MPs populism och bakåtsträvande politiska linje. Att de dessutom kan tänka sig att regera med kommunister för att få mer makt räcker för att jag inte skall känna något förtroende för dem som parti. Jag hoppas att de flesta i vårt land är nyktra på valdagen och då lägger sin röst på ett alternativ som tror på människor, som förstår att vi behöver arbeta mer och inte mindre och som förstår att det går att kombinera miljömedvetande med en fortsatt tillväxt.

torsdag 13 maj 2010

Dåligt för idrottsrörelsen

De Rödgröna har nu sagt nej till Gränby Arena och vill istället bygga en stor arena i direkt anslutning till vår stadsträdgård! Hur tänker man då som miljövän? Det kommer avsevärt att försämra områdets avkopplande och gröna karaktär. Utspelet från de Rödgröna är dessutom oklokt eftersom de, precis som i Ärnafallet, talar om hypotetiska lösningar när det finns konkreta förslag från andra. Jag tror inte ett dugg på att bygga en stor arena i stadsträdgården! Jag tror att Studenternas skall fräschas upp men vara en utomhusarena som möjligen kan ha någon enklare form av "tak". Att de RödGröna slänger Gränbyarenaförslaget i papperskorgen är dumt för skattebetalarna. I det förslaget skall vi skattebetalare riskera 150 miljoner + 15 miljoner i 25 år för lokalrättigheter. Det är mycket pengar! Jag tror dock att det är mycket mindre pengar än vad det skulle kosta om Studenternas skall byggas om till den mastodontanläggning som rödgrönisarna föreslår. Näringslivets bidrag anses för litet!? Det är ju näringslivet som står för huvuddelen av investeringen! Hur kan det vara för lite? Om man jämför det med t ex Fyrishov och konsert och kongress som till 100% finansieras av skattebetalarna! Som vanligt attakerar Miljöpartisterna bilen. Bilen är, och kommer att fortsätta att vara, ett viktigt transportmedel i vårt stora och avlånga land. I city skall bilen inte ha prioritet. På landsbygden och i många förorter är den en nödvändighet.

Det förslag som de rödgröna satsar på är att bygga en kombinerad bandy- och ishockeyarena vid Studenternas, på sikt också en ny fotbollsarena. Bandyarenan får en publikkapacitet på 6 000, ishockeyn 8500. Det är väldigt många färre än vad bandyfinalen idag attraherar.

Den nya kombinationsarenan kan enligt de rödgröna stå klar tidigast år 2014 ifall planeringen rivstartar efter en rödgrön valvinst. Det tror jag inte på! Det kommer att ta minst fem år att få till. Det betyder sannolikt att t ex Almtuna inte får en större och bättre ishockeyarena förrän tidigast 2016. Jag tycker att oppositionens utspel är väldigt dåligt för uppsalas idrottare, särskilt de som gillar isrelaterade idrotter. Jag tycker också att det är sämre ur ett miljöperspektiv eftersom miljöaspekter är mer än t ex bilar. Än en gång visar de rödgröna att de inte är lämpliga att leda Uppsala eller Sverige.

tisdag 11 maj 2010

Vanvård oacceptabelt!

Det kommer tyvärr alltid att finnas människor och organisationer som inte vill göra rätt för sig, eller som agerar destruktivt mot andra i sin iver att skapa fördelar för sig själva. Som tur är utgör dessa individer och organisationer en minoritet. De flesta av oss vill göra rätt för oss och de flesta av oss ser det som självklart att behandla andra människor med respekt. I ALLA tider, oavsett hur tjänster har levererats, så har det funnits rötägg bland de som varit ansvariga. Så är det även idag. Det kommer nog tyvärr alltid att vara så. Det är dock trots det faktumet oacceptabelt att skattemedel används för att köpa t ex vanvård. I bl a Uppsala upphandlar kommunen äldreomsorg med tydliga kvalitetskrav. Vanvård är oacceptabelt och verksamheter som inte klarar av att leverera den överenskomna kvaliteten till överenskommet pris skall kännbart få betala för eventuella brister. Det är viktigt att samtliga verksamheter som kommunen ansvarar för i större utsträckning utnyttjar generella och mätbara kvalitetsparameterar vid upphandling och uppföljning av kvaliteten kopplad till upphandlade tjänster. Hur svårt kan det vara för SKL att ta fram standardmodeller för detta? Det finns säkert men måste i så fall också tillämpas! Vad händer med verksamheter som missköter sig? Jag utgår ifrån att verksamhetschefer som är odugliga att leverera det som är överenskommet/uppdraget får lämna sina uppdrag! Jag utgår ifrån att den finansiella konsekvensen av t ex vanvård eller bristande utbildningskvalitet blir mycket negativ för den verksamhet som missbrukat sitt förtroende från skattebetalarna, dvs från dig och mig! Vänsterkrafter som vill använda brister i t ex vården som argument för att inte erbjuda konkurens från bl a privata tjänsteleverantörer hoppas jag genomskådas! Oavsett vem som producerar tjänsterna så uppstår rötägg lite då och då. Oavsett i vilken form de uppstår är det inte acceptabelt!

Ett nödvändigt ont

Allt fler skriker "lämna EU", "Eurosamarbetet är fel" och så vidare! Jag är en stor vän till decentrala lösningar då jag vet att det skapar det engagemang som leder till kvalitet och inte minst skapar det förutsättningar för att ansvar skall kunna utkrävas för det som görs. Trots det är EU samarbetet något "nödvändigt ont". Allt för mycket centraliseras inom EU, det är fel! Men vi får aldrig tappa perspektiven och då är fredsfrågan fortsatt viktig i sammanhanget. Inte minst viktig är konkurrenskraftsfrågan med övriga världen. När enorma grupper människor som Kina och USA värnar om sina intressen måste även vi i Europa kunna hävda oss och inte minst kunna försvara oss om det krävs. Ur det perspektivet, i världskampen om välståndet, är vårt samarbete på EU nivå nödvändigt. Det är dock beklagligt att vi inte är mer fokuserade på att lyfta fram vår mångfald och vår fantastiska bredd utan vi försöker göra så mycket som möjligt likriktat. Det är fel väg att gå. Det är också tråkigt att EUs medlemsländers makthavare har så svårt att vara med och kraftfullt bygga det nya förenade Europa istället för att allt för mycket värna nationalstaternas perspektiv. Perspektiven bör istället fokuseras på EU-nivån med mindre "Skall" och sedan regioner. Ett exempel på en region är då Mälardalen.

söndag 9 maj 2010

Duktiga studenter

Idag skall jag gå på lunch där åtta duktiga uppsatsförfattare från Uppsala universitet och SLU skall belönas för sina insatser. Jag tyckte att det var en självklarhet att jag läste alla sju uppsatserna, vilket jag gjorde under helgen. De var väldigt läsvärda! Författarnas imponerande förmåga att skriva och analysera ger ännu större hopp om framtiden. Jag skulle gärna dela med mig av fler insikter men väljer här att endast dela med mig av det som jag även praktiskt kan påverka i mitt förtroendeuppdrag;

Lina Dahlberg: ”Ta tillbaks makten” – Läroböckers beskrivning av kristendom och islam.

Väldigt värdefullt att hon påminner vår tid om vår mörka bakgrund bl a att vi så sent som 1922 inrättade ett statligt rasbiologiskt institut som bla tyckte att ”den mörkhårige människan ansågs mindre värd”. Jag gillade också hur hon markerade att det inte duger med generaliseringar och bl a tog stöd av citatet ”generellt sett är generaliseringar praktiska, men generellt sett felaktiga”. Jag tycker att hennes uppsats ger en klok och viktig insikt om att enkla förklaringar och navelskådning oftast får allt för stort utrymme. Alhamra i Grenada är ett lysande exempel på den muslimska kulturens storhet och överlägsenhet i sin tid. En tid där kristendomens förkunnare vare sig kunde mäta sig i kunskap eller organisatorisk duglighet. Tiderna förändras ständigt. Den kristna tiden tog över och nu kommer åter den Konfusianska tiden. Bara de som är kunskapstörstande, ambitiösa och öppna kan bygga och försvara välståndet.

Lovisa Persson: ”Sparandemönster i de svenska kommunerna”

Hon pekar flera gånger på den enskilt största macroutmaning som vi har, dvs den åldrande befolkningen som både kräver ökade pensionsutbetalningar i kombination med en växande efterfrågan på äldreomsorg och primärvård. Hon pekar också på utmaningarna med att försörjningskvoten får en allt mörkare nivå dvs antalet försörjda av antalet förvärvsarbetande bara ökar! Vissa partier tar detta faktum på allvar, andra gör det inte!
Lovisa påpekar fler utmaningar bl a att det råder oklarhelt om vilka principer som skall råda vid överföring av resurser mellan generationer! Väldigt viktiga frågor att våga ta i för att inte våra nya generationer skall bli de riktigt stora förlorarna de kommande åren. Om jag tolkar hennes uppsats rätt är det fördelningsaspekter mellan generationer och effektivitetsaspekter som ligger till grund för att kommunerna nu förväntas leverera ett överskott, dvs ett sparande. Jag delar också helt en av slutsatserna och det är att det är viktigt med närhet mellan medborgare och politiker! Det ger definitivt bättre möjlighet till ett nödvändigt ansvarskrävande!

Emelie Halling: ”Funktion eller poesi” – En spännande titel på en uppsats som analyserar kommunens policy för medarbetare, ledarskap och arbetsmiljö.

Inte så uppseendeväckande att arbetsglädje och trygghet för den enskilde även ligger i organisationens intresse, då det driver effektivare och bättre service! Det är dock mer intressant att hon betonar att det inte räcker med fina policys/ord utan att arbetgivaren oxå måste möjligöra delaktigheten för medarbetarna och jag tolkar det som att det brister inom kommunen. Jag delar också hennes syn att det är rätt att medarbetarna har ett eget ansvar för sin kompetensutveckling MEN att den skall vara i linje med verksamhetens mål, och då blir det ett delat ansvar mellan medarbetare och arbetsgivare.
Det är mycket anmärkningsvärt att endast 34% av de utfrågade anställda som anser att kommunen lever upp till sina värderingar. Att hela 15% av de utfrågade som menar att värderingarna inte gäller alls gör resultatet ännu mer oroande. Jag gillar författarens djärva slutsats som lyder ”kommunens policy är nog bara fina ord utan praktisk tillämpning”.

Så, vad kunde jag dra för slutsater efter att ha läst dessa sju uppsatser? Jo bl a att;

- De var väldigt duktiga på att utrycka sig i skrift
- Alla bidrog till att jag lärt mig mer
- kvinnor blir allt mer dominerande bland de bättre i våra nya generationer, inte minst i
dessa uppsatstävlingar! Av 7 uppsatser är 6 skriva av kvinnor! 86%!!! av vinnarna är
kvinnor! Intressant.

Jag eller vi - någon betydelse?

Lisa Irenius skriver i dagens UNT en läsvärd artikel. Budskapet är i princip att politiker, i synnerhet ledande politiker, inte skall missbruka ordet "jag" och "vi". Reinfeldt och Sahlin sägs kontinuerligt markera styrka genom att tala om vad "jag" anser. Irenius tror att det delvis kan vara pga av att "vi" på grund av de två allianserna blivit ett svårt ord eftersom det kan bli oklart om "vi" avser t ex Moderaterna eller Alliansen. Jag delar Irenius observation och oro. Det är inte ett bra ledarskap att tala i jag form om frågor där man förväntas företräda sitt parti eller överenskommelser mellan lekkamrater. Det har en stor betydelse om man använder ordet "jag" istället för "vi" om man använder orden "du" eller "ni". I min värld företräder nästan alltid en statsminister en regering och följdaktligen bör språkbruket vara "vi". Personligen företräder jag Uppsalas invånare i kampen om en bättre framtid. Jag är än så länge vald av mina partivänner i Uppsala kommun. Idag är det Centerpartiets politiska program för Uppsala kommun som jag företräder. Vi som står bakom det är aktiva Centerpartister i Uppsala. Jag talar därför om vad "vi" anser. Jag tycker att det är respektlöst och odemokratiskt att tala på något annat sätt. Om du inte förstår komplexiteten i att få en större grupp människor att komma fram till de formuleringar som finns i olika partiers partiprogram uppmanar jag dig att delta på en kongress eller stämma där politiska frågor debatteras. Kompromisserna haglar för att man skall få ner ståndpunkter. Jag tilltalades av att Centerpartiet lyckats få fram ett nationellt och lokalt program som håller en så hög klass. Ett program som sätter in vårt samhälle i sin problemsitution och sedan kommer med förslag på vägar framåt som leder till framgång om det får gehör i val. Jag företräder denna gemensamt framarbetade väg framåt. Då skall man tala om "vi" och inte "jag". När en journalist frågar mig om något som jag inte hunnit förankra med övriga partivänner , då är det rätt för mig att svara i "jag" form och även ta ett personligt ansvar för det uttalandet. Vi inom Centerpartiet ger DIG mer respekt och valfrihet. Vill DU vara med och bidra till att Uppsala och Sverige går en fortsatt ljus framtid till mötes? Du kan alltid ringa mig så skall jag vägleda dig till någon grupp där dina intressen och delar av din energi kan bidra till att vårat "vi" kan göra vår del av världen bättre.

lördag 8 maj 2010

Kommunisterna vill ha makten I SVERIGE

Kommunisterna under varumärket Vänsterpartiet har riksmöte i Gävle. En passande plats eftersom det är en väldigt röd del av vårt vackra land. För er som inte har förstått allvaret med att vi snart kan kommunister i ledningen av vårt land är det dax att vakna! Det kanske var det som hände, att fler vaknade, efter trafikledsfrågan i Stockholm, skattehöjningar och annat som oppositionen gick ut med och "över en natt" gav opinionsmätningar sken av att mer än sju procent av väljarkåren skulle ha nyktrat till och bytt lag. Centerpartiet genomförde en kampanj för några månader sedan som hette typ "Varning för röd gubbe". Vissa ville göra gällande att det är löjligt att svartmåla ett scenario/en framtidsbild bara för att kommunister kan få en del ministerposter och följaktligen ingå i nationella och lokala regeringar. Det är inte en svartmålning! Det är så hemskt om de rödgröna skulle vinna höstens val. På kommunisternas riksmöte i Gävle njuter Ohly och Alice Åström av att förkunna budskap som "för första gången går vi till val som ett regeringsalternativ". VARNING FÖR RÖDA GUBBAR OCH GUMMOR! Om du inte har uppdaterat dina historiekunskaper på ett tag föreslår jag att du gör det och följer upp hur geografiska områden som influerats av den kommunistiska ideologin har fördelat makten, hur de har vårdat miljön och hur de har respekterat den enskilde människans fri och rättigheter!!!!! Det finns konstigt nog några kvarvarande platser på jorden där denna grundideologi förpestar tillvaron för folket. Jag hoppas att du tar ditt ansvar och bidrar till att fler väljer att lägga sin röst på Alliansens partier. Det är viktigt av många skäl men inte minst för att säkra att vi slipper att för första gången i svensk historia ha kommunister i regeringsmakt.

fredag 7 maj 2010

Är du galen?

Imorse fick jag en fantastisk återkoppling på media kopplad till Alliansens lokala budget samt till ett nystartat affärsnätverk för ett starkare Uppsala. Jag fick också ett uppmuntrande sms från envän ochpartikamrat. Det är alltid kul när man får uppskattning för det man gör! Rent generellt tror jag att vi är dåliga på att bjuda varandra på positiv men även negativ återkoppling. En kommentar jag fick var "är du galen Stefan". Han syftade på alla mina engagemang varav de flesta är ideella och i vårt gemensamma samhälles tjänst. Jag är nog lite galen. Jag ser det som en självklarhet och en invånarplikt att bidra till att samhället utvecklas i en bra och helst bättre riktning. Det fixas inte med automatik. Det kostar tid och engagemang. Till skillnad från de som alltid skall ha betalt för allt känns det hedersamt för mig att kunna vara en av alla som lägger ner mycket ideell tid för att även våra barn och barnbarn skall få en bra framtid. Företagsamhet, smartare energiförsörjningslösningar och ett mycket större miljömedvetande är nödvändiga förbättringsområden för att mina barn och eventuella barnbarn också skall få möjligheten att leva i en värld där de flesta bjuds på oändliga utvecklingsmöjligheter. Livet är fantastiskt!

onsdag 5 maj 2010

Vilka skapar de nya jobben?

Intressant att läsa i tidning efter tidning hur journalister skriker efter politiskt ledarskap för att skapa de nya jobben. Skapar politiker jobb? Ien tid där den offentliga sektorn var obefintlig. I den tiden skapade politiker jobb genom att successivt höja våra skatter för att finansiera uppbyggnaden. Idag lever vi inte i en sådan tid. Idag lever vi, i Sverige, i en tid där inga nya nettojobb har skapats inom Näringslivet sedan 1950!!!!!!! Inga nya nettojobb inom Näringslivet men en stor utbyggd offentlig sektor. Man behöver inte göra några jämförelser med Grekland för att förstå att det är en omöjlig väg framåt att expandera den offentliga sektorn ytterligare. Den offentliga sektorn borde aldrig få bli en större del av den totala eknomin än X för att säkerställa en långsiktigt hållbar välfärd. Skapar då politiker jobb? NEJ! Inte de jobb som behövs dvs Näringslivsjobb som skapar grunden för de skatteintäkter som finansierar bl a skola, vård och omsorg. Är politiker och politiken viktig för att nya jobb skall skapas? JA! Tillsammans med Näringsliv och den offentliga sektorn kan politiker driva fram ramverk och samarbeten som skapar underlaget för de nya jobben. Innovationsupphandlingar är ett bra exempel på hur politiken och bra affärsidéer kan testas för att förhoppningsvis bidra till fler nya jobb. Innovationsupphandlinngar blir ett nytt sätt att skjuta till mer riskkapital på marknaden OCH DET BEHÖVS. Vad hade Ericsson varit idag utan kraftigt stöd från skattebetalarna via politiker och Televerket? I konkurs och mycket mindre. Vad hade ASEAs del av ABB varit idag om inte skattebetalarna, via politiker, hade stöttat några av deras projekt och varit en tuff men positivt intsälld beställare? Mycket mindre framgångsrikt. Det är dax för Uppsala och Sverige att hitta projekten som är riskabla men som om de lyckas kan skapa massor av nya jobb och gärna lösa klimatutmaningen samtidigt : ). PROJEKT, PROJEKT, PROJEKT där samarbetet mellan individer/näringslivet och det offentliga hjälps åt för att skapa morgondagen. Så skapas morgondagen. Förvaltningar skapar inte morgondagar av det slag som jag avser. Förvaltningar kan bidra till att positiva morgondagar finns även för morgondagens generationer!

Idag skall jag lägga fram min första kommunala budget med Alliansgänget. Det blir spännande : ). Underar om jag skall ta en hög papper och promenera från Statshuset till pressmötet och tänka på hur omodern Gunnar Sträng hade varit om han gjort så idag. Det kanske är mer framåt att ta ett USB-minne eller varför inte bara skicka över filen till den som skall ha moderdatorn vid presentationen? Visst är det kul med utveckling! Visst är det roligare att vara i ett vinnande lag än i ett förlorande lag! Visst är det upp till dig om du vill bidra till en bättre framtid eller ej! Det är dax att du tar ditt ansvar för en gemensamt bättre framtid oavsett politisk tro! Låt inte Sverige bli ett fattigt land igen! Det är bedrövligt att vi inte lyckats skapa några nettojobb inom Näringslivet sedan 1950. Låt oss vända trenden och än en gång skapa nettojobb inom Näringslivet. Jag är övertygad om att det går!

tisdag 4 maj 2010

Kvalitetsuppföljning måste prioriteras

I dagarna har det varit många artiklar om bristande omsorg och vårdkvalité från olika producenter av dessa skattefinansierade tjänster. Ofta är det offentligt ägda verksamheter som anmäls och som inte levererar de tjänster som de avtalat att leverera. Även vissa företag brister i sin förmåga att leverera de avtalade tjänster som de skall tillhandahålla. Oavsett vilken ägarform/verksamhet som levererar en skattefinansierad tjänst så måste de leverera den kvalitet som de fått kontraktet/uppdraget baserat på. Allt annat är underkänt och skall innebära skarpa anmärkningar, omförhandlade avtal eller att de helt skall bli av med sina uppdrag. Det är våra skattepengar det handlar om! Det är också våra utsatta grupper i samhället som det handlar om. Det är inte acceptabelt att vi 2010 har så många brister inom barnomsorg, skola, omsorg och vård! Det är INTE en fråga om att produktionsformen företag är problemet. Bristerna inom offentligt ägda produktionsverksamheter är minst lika stora. Det är som sagt oacceptabelt och precis som inom näringslivet måste kommun och Landsting bli betydligt bättre på att definiera klara och uppföljningsbara kvalitetsmål vid upphandlingar och sedan ständigt följa upp att ingångna avtal efterlevs. De allra flesta verksamheter levererar bra kvalitet eller t o m mycket bra kvalitet. Fokus skall självfallet ligga på att proaktivt följa upp nystartade verksamheter, verksamheter som nyligen övertagits av ny huvudman och löpande följa upp alla de klagomål som haglar in om invånare känner att det finns brister i en verksamhet. Det är dyrt att inte säkerställa denna kvalitet! Kostnaderna för att säkerställa kvaliteten är betydligt lägre än de negativa effekterna av fusk med räkningar, vanvård och allmän misskötsel. I de allra flesta fall kommer vi invånare att vara den bästa kvalitetspoliserna, om myndigheterna tar klagomål på allvar om de inkommer i mängder. Jag vill se ett och samma kvalitetsuppföljningssystem per verksamhetsområde! Ett för barnomsorgen, ett för äldreomsorgen, ett för primärvården etc.

måndag 3 maj 2010

Årike Fyris & sjuk retorik

I dagens UNT hittar du en intressant och välskriven debattartikel om Årike Fyris i Uppsala. Jag hoppas att många av mina Allianskompisar läser debattartikeln. Uppsala kan växa utan att vi skall förstöra några av de vackra gröna och själsläkande områden som vi har. Den naturliga naturen är viktig och skön i sin egen utformning. Dax för allt fler i Uppsala att tänka om och tänka nytt! Varför inte på höjden för att försvara vackra och biologiskt viktiga områden samtidigt som kommunen expanderar kraftigt? Varför är det så farligt för vissa att vi bygger vackra höga hus i en ny stadsdel? Jag känner till massor av platser i världen som har dessa vackra höga hus. Inte minst i Sidney finns de. Sidney är utan tvekan världens vackraste storstad. Uppsala kan komma nära ; ). I vart fall när det är gott om vatten i Fyrisån.

I dagens DN skriver Niklas Ekdal att politiker förolämpar väljarna genom sin retorik. Som exempel nämner han bl a att den tidigare S regeringen resonerade om en bortre parentes i sjukförsäkrningen, då kallades det "ansvarsfullt", men när Alliansen inför den blir den en "stupstock". Skamligt! Samtidigt skall det läggas till att då stog S på egna ben. Idag måste de komprommissa utanför sitt parti. De måste kompromissa med kommunister och utopiska skatteälskande så kallade miljöpartister. Kompromisser med personer som har hamnat så snett i sin livsåskådning kan inte leda till annat än att folket kommer att förolämpas mer och mer och dessutom snabbt bli fattigare. Det kan inte vara en väg som de flesta av oss som lever i Uppsala och Sverige vill ta, eller?

Skuggbudgeten och folkets reaktion

De rödgröna har lagt en skuggbudget och folkets och mediernas dom är "inte så stor skillnad" mellan lagens politik........ Skillnaden är i absoluta kronor, i förhållande till den totala budgeten marginell. MEN att folket upplever att det inte är någon skillnad mellan de två lagens väg mot en bättre framtid måste tas på allvar. Det ÄR en mycket stor skillnad mellan de två alternativen i strukturella vägval för att leda Sverige och Uppsala mot ett fortsatt välstånd. Inte minst finns en mycket stor skillnad, i vart fall lokalt, och det är erfarenheten och kunskapen hos de som representerar folket via sina partier. Individer är alltid viktiga för hur allt utvecklas. Alliansen vill lära oss alla att "fiska" för att klara oss själva och för att vara en bidragande del av samhället. Oppositionen vill ge oss alla "fisk" så att vi skall vara beroende av deras godhet. Alliansen vill att vi skall ha valfrihet genom att bl a själva få styra lite mer över våra egna pengar och att vi skall kunna välja bland skattefinansierade producenter av välfärdstjänster. Oppositionen vill kraftigt begränsa vår personliga handlingsfrihet genom att än en gång höja redan höga skatter och genom att endast ha en leverantör av alla skattefinansierade tjänster. Alliansen tror på dig och visar det i handling genom politiska beslut. Oppositionen tror inte på dig och vill fatta de flesta besluten åt dig. DET ÄR EN ENORM SKILLNAD. Den politiska debatten måste innehålla enkla ideologiska budskap för att ge alla väljare en rimligare chans att förstå de fundamentala skillnaderna som råder. Tron på människan och vår förmåga att skapa och dela måste återupprättas för våra barn och barnbarns skull.

söndag 2 maj 2010

Vad är rättvisa?

Det är hög tid att vi som vill skapa ett hållbart samhälle som bjuder välstånd även för kommande generationer att göra våra röster hörda avseende makten om de värdeladdade orden. Igår skrek vänstern ut sin propaganda om att Alliansen är orättvis, att Alliansen bara ger 90% av befolkningen mer i sin plånbok på en sk bekostnad av de 10% som definieras som svaga. Det är dax för Alliansens partier att vinna slaget om vad Rättvisa innebär! Det är rättvist att människor kan välja bland alternativ. Det är rättvist att alla får likvärdiga och bra utgångspunkter i livet (bl a en mycket bra skola). Det är rättvist att alla får en likvärdig behandling inom vården. Det är rättvist att alla behandlas lika inför lagen. Det är rättvist att de som studerat länge och som presterar mycket tjänar mer än andra. Det är rättvist att de som av olika skäl hamnat utanför arbetsmarknaden får en chans att bli en del av den igen. Det är orättvist att inte alla som kan bidrar till att skapa ett välmående samhälle. Det är skrämmande att Sverige tycks befolkat med allt för många som vill att vi skall vara ett bidragland. Eftersom dessa personer även tycks se det som ok att släppa in kommunister i regeringsmakten så är det tydligen i en majoritets intresse att vi går mot "proletariatets diktatur". Om du tycker att Sverige har blivit ett allt för kallt samhälle under Alliansens ledning, då kan du alltid vikta om din röst inom Alliansblocket och satsa på Centerpartiet. Centerpartiet är ett socialliberalt parti som värnar om den enskilde människans möjligheter att utvecklas utifrån sin förmåga. Det är lika lika viktigt för oss att vi som samhälle ställer upp och stöttar de personer som av olika skäl inte klarar av självförsörjning. Om du vill bry dig om de svaga måste Sverige utvecklas snabbare till ett företagsamt samhälle. Igår gjorde inte vänsterns ungdomsrepresentanter någon hemlighet om att de är kommunister! De var t o m stolta över att vara kommunister! Det är skrämmande! Vårt välstånd kommer inte att må bra av fler kommunister och Sverigedemokrater. Kan det vara så att dagens invånare har glömt allt ont och allt misslyckande som följer i spåren av kommunistiskt och brunt ledarskap. Kommunister och bruna har aldrig levererat annat än fruktan och misär bland de flesta som de säger sig värna. Om du förstår hur hemskt det kan bli om vänstern tar över Sverige hoppas jag att du väljer att bidra i valrörelsen för att hjälpa till och se till så att det inte händer.

lördag 1 maj 2010

Uppsala kan bättre

Uppsala går trots den största krisen sedan 30-talet bra. Vi får se om vänsterns spenderbyxor runt om i världen, i synnerhet i Grekland, gör att krisen återuppstår nu när vi börjar se att konjunkturen vänder mot det bättre. Förr i tiden talade man om sju goda år följs av sju dåliga år. I vår tid tycks konjunkturcyklerna vara ett år. Uppsala klarar som sagt krisen väldigt bra. Självklart beror det bl a på ett bra nationellt och lokalt ledarskap. Trots det kan Uppsala mycket bättre. För att Uppsala skall leva upp till sin potential krävs ännu mer lokalt samarbete mellan t ex företagare, statliga verksamheter och kommunens olika verksamheter. Det krävs också att vi blir mycket bättre på att sätta upp tydliga och mätbara mål för våra verksamheter och sedan en kontinuerlig uppföljning för att säkra att vi når de mål vi vill uppnå. Nu skall vi som stad även satsa bättre på att bli en turistort. Då krävs att vi blir betydligt bättre på att vårda vårt arv samtidigt som vi lägger till nya spännande turistattraktioner. Vi måste bli bättre på att vårda traditioner som upplevs som attraktiva för oss som bor här och för turister. Det är dåligt att vi inte längre har ett hav av vita mössor efter 15:00 på Valborg! Det är dåligt att vi inte har löpare nedför Carolinabacken! Det går att ändra på! För att ge en reflektion från en turist/besökare kommer här några rader av en god vän, Anders Jonsson från Göteborg, på besök som delar sina refklektioner från gårdagen med oss.


"Står och betraktar en underbar tavla av Gun Davidsson med mössbeprydda studenter fröjdandes i hast nedför slottsbacken. En bild av en stads attraktion och sinnesstämning. En bild som fått en göteborgare och chalmerist att ta sin mösspåtagning i österled. Hjärtat blir dock tungt när skillnaden mellan tavlan och verkligheten blir allt större. De vita huvudbonaderna lyste glest detta år. Inte heller hastades det nedför backen som traditionen påbjuder. Håller institutionen Uppsala på att luckras upp och därigenom tappa både tradition och attraktion? Vem bär ansvar för att bära traditionen vidare? Carolina-balkongens prickar måste visa lite ledarskap annars lär de snart vara tämligen ensamma med sina vita bonader i en tämligen anonym förort till Stockholm. Förslagsvis ställs krav på mössa för att vistas inom 300 meter från balkongen samt att man lämnar området i hast nedför backen. I annat fall blir Chalmersmössan påtagen i västerled framgent. Skärpning! P.S By the way - Forsränningen behöver för sitt underhållningsvärde införa masstart."