fredag 24 april 2015

Missriktad miljö och klimatpolitik

Utveckla fritidsområden
Vänstern går ofta vilse i sina politiska drömmar. Dom är nästan alltid utopiska och dom har ett sjukligt intresse av att reglera och styra våra liv. Dom är allt annat än kämpar för frihet. Miljöpartiet driver nu på för att göra Hammarskog till ett naturreservat.... Det är inte bara felprioriterat tänkande ur ett biologiskt mångfaldsperspektiv, det är dumt tänkt ur ett rekreations och folkhälsoperspektiv! MP hejar gärna på en kraftig förtätning av Uppsalas centralort. Dom vill som bekant även för alltid bygga bort den väldigt viktiga gröna lungan vid Karteret Seminariet. Till varje pris ska Uppsalas centralort förtätas så att mycket dyra spårvagnssystem religiöst ska byggas i Uppsala.... Oavsett spårvagnar eller ej så planeras för +25.000!!! nya bostäder i de södra delarna av Uppsala. Inte minst i ljuset av det är det idiotiskt att lägga en onödig våt filt över Hammarskog, dra på oss dyra skötselåtaganden och helt hindra en positiv utveckling av det allt viktigare fritidsområdet! Och den fritidsutvecklingen kan med fördel genomföras i nära och stärkt samarbete med civilsamhället! Gör om! Gör rätt! Vi vill att Hammarskog ska utvecklas till ett modernt och attraktivare friluftsområde, inte till ytterligare ett statligt styrt område som väldigt få stressade och betongvana Uppsalabor besöker. Rekreations och folkhälsoperspektiven är mycket viktigare för dagens och kommande generationers välbefinnande än MPs plakatpolitik!
http://www.unt.se/asikt/debatt/nej-till-naturreservat-3695614.aspx

Fri rörlighet
Vi vill absolut ha fri rörlighet för oss människor. Utopiskt i hela världen men i vart fall inom EU om medlemsländerna lever upp till unionsöverenskommelser och ger alla sina invånare en anständig lägsta levnadsnivå. Självklart krävs att landet klarar av att producera något som skapar dessa möjligheter. Det har EUs medlemsländer bedömts klara. EUs samarbete har exkluderat rätten att fritt nyttja olika sociala system. Bl a Sverige under S-regeringen Persson ville absolut inte tvingas sänka det svenska generösa sociala skyddsnätet för att undvika "social turism". Ett förbud mot tiggeri etc är en komplicerad och inte helt moraliskt ok väg framåt. Dock undrar jag om vi inte kan testa vissa länders vilja att ta det ansvar de har genom att inom EU införa begränsad rörlighet för människor som dömts för brott eller som inte klarat att uppnå självförsörjning under 3 månader? För dessa personer skulle det kunna vara rimligt att kräva visum under några år för att de ska få besöka det land där brott utförts eller där de t ex ägnat sig åt tiggeri under sin 3 månadersperiod. Varför inte?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar