onsdag 31 juli 2019

Offerkoftan löser ingenting

Du och ingen annan
Vem bär på svaren om hur ditt liv kan utvecklas bättre? Till mycket stor del du. Är det en enskild människas fel att den ofta försöker få det bättre, oavsett skäl? Nej, det är det inte. Däremot fungerar inga familjer eller unika samhällen utan att det finns kollektiva förhållningssätt som inte alltid matchar enskilda människors ambitioner eller önskade livsstil. Kollektiva förhållningssätt kan upplevas som bra eller dåliga. Vad gäller till exempel asylregler och processer i Sverige är det enligt mig fel att bli upprörd på enskilda människor som försöker uppnå egna fördelar om man ogillar det som händer i det svenska samhället. Ilskan mot systemfel ska inte riktas mot enskilda som strävar mot något bättre, den ska konstruktivt riktas mot systemfelen. Och genom vår demokratiska process ändras om man lyckas få en majoritet att hålla med om behovet av systemförändringar.

Min tolkning av Fares Fares budskap i sitt sommarprat är att han är klok. Du kommer aldrig att lyckas om du väljer att sätta på dig en offerkofta. Oavsett upplevd orätt. Vad gäller rasism så finns rasister, och det är korkat. Det finns rasism i alla riktningar. Inte minst ser vissa invandrare ner på svenskar. Och rasismen mellan invandrargrupper är inte obefintlig. Oavsett vem som tycker att en viss grupp människor är bättre än andra grupper är det korkat. En klok människa dömer enskilda människor för deras handlande oavsett etnisk tillhörighet. Det handlar alltid om enskilda människor och deras beteenden. Det är dessa enskilda människors beteenden som ska värderas inte grupper av människor som beskrivs som helt lika. De flesta svenskar vet att det är stor skillnad mellan olika "svensksvenskar" på en ort. När två i en by på 1.000 stycken är kriminella eller korkade innebär väl inte det att alla i byn är kriminella eller korkade?
Dagens besvikelse
Dåligt ledarskapstränade ministrar i Sveriges regering. Särskilt dåligt ledarskapstränade statsministrar. Löfven hade varken valts i något politiskt allmänt val innan han blev statsministerkandidat eller haft ett riktigt operativt chefsjobb. Att vara facklig ledare är något helt annat än att vara operativ chef för en verksamhet som dagligen ska leverera med kvalitet och inom givna ekonomiska ramar. Löfven är ingen som offrade sig för Socialdemokraterna efter turbulensen med Sahlin och Juholt. Han ville ta chansen och tog den. Beklagligt för Sveriges befolkning. En stor majoritet av svenska väljare ville inte ha Löfven som statsminister. Trots det valde Centerpartiet och Liberalerna att släppa fram honom. Sveriges invånare förtjänar bättre, mycket bättre. Synd att inte Sabuni var Liberalernas partiledare redan sommaren 2018. Jag tror det hade haft stor positiv betydelse.
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/statsradsberedningen/stefan-lofven/cv-stefan-lofven/

Tänk dig en flygresa enbart full av människor från Ericsson, Nokia och Huawei. Planet är i luften. Samtliga piloter dör efter att ha förgiftats av terrorister. De tre grupperna passagerarna är tuffa konkurrenter. De gillar varandra lika lite som supportar till Barcelona och Real Madrid gillar varandra... Autopiloten fungerar inte trovärdigt och det är redan lite turbulent väder. Alla inser att någon/några måste ta över ledarskapet för planet. Efter en del mellanmänskliga konflikter är det klart att en Ericsson representant har flyglicens, en från Nokia och en från Huawei har lite militärträning inom flygvapnet. Tror du människorna från Nokia och Huawei låter Ericssonkompetensen ta ansvaret för deras liv? Det tror jag. Det borde vara på något liknande sätt inom politiken. Meritokrati har avgörande betydelse för hur en mänsklig verksamhet utvecklas.
https://www.synonymer.se/sv-syn/meritokrati
http://www.barometern.se/ledare/rattvisa-uppnas-med-meritokrati-inte-med-social-ingenjorskonst/

Expressens ledare har rätt, Löfven är en usel ”pilot” av ”flygplanet” Sverige under flygskamstider. Jag är helt övertygad om att en stor majoritet svenskar hade valt en mer meriterad ”pilot” om vi får välja statsminister i direkta val. Vi måste få till en förändring där vi har direktval till ”pilot”-uppdragen.

Misslyckandet är därmed monumentalt. Ansvaret faller på en man: statsminister Stefan Löfven. Hans oförmåga att styra sina ministrar riskerar att minska förtroendet för svensk säkerhetspolitik i både bundsförvanters och antagonisters ögon. Statsråd i Löfvens ministär har bråkat öppet förr. Regeringen Löfven I hade knappt tillträtt förrän vice statsminister Åsa Romson (MP) gicj ut i medierna och kritiserade landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) för vargjakten. Sådant beteende borde ha föranlett en reprimand, och en påminnelse om att regeringen fattar beslut gemensamt och därför inte kan driva olika linjer utåt. Men bara ett par månader senare gjorde Romson om precis samma sak – och sade att det var ”pinsamt” att två departement gjorde olika bedömningar. Det sistnämnda hade hon rätt i.”

”Ännu allvarligare är den dragkamp mellan försvarsdepartementet och utrikesdepartementet som har utspelat sig sedan 2017, i frågan om en ratificering av FN:s konvention om förbud mot kärnvapen. Utrikesminister Margot Wallström förlorade till slut mot försvarsministern, men först efter en utdragen process som skadat de svenska relationerna med viktiga länder som USA, Storbritannien och Frankrike. En regering kan inte driva motstridiga linjer samtidigt, och förvänta sig att komma framåt. Stefan Löfvens svaga ledarskap skadar Sverige.”
https://www.expressen.se/ledare/stefan-lofvens-svaga-ledarskap-skadar-sverige/

Att Sverige utvecklas negativt vittnar en usel svensk krona om jämfört med andra valutor. Eftersom 2019 är mitt omvärldsbevakningsår är svensk ekonomis misslyckanden särskilt tydlig. En usel krona innebär svagare köpkraft för alla svenskar utomlands, att importvaror blir dyrare, räntor i utländska valutor blir dyrare och det blir billigare för utlänningar att köpa svenska företag. Det sista behöver inte vara dåligt men varför ska dålig politik innebära att aktieägare får sämre betalt än nödvändigt? Kronans kraftiga försvagning gör oss invånare i Sverige till offer för usel politik och uselt offentligt ledarskap. Offerkofta? Nej, jag kämpar hårt för att Uppsala och Sverige ska utvecklas mycket mer socialt och ekonomiskt hållbart, gör du det?
https://www.gp.se/ledare/den-svaga-kronan-gör-svenskarna-fattigare-1.16685792

Dagens stjärna
Lotta Gröning. Riksdagens politiker skjuter med ”tomhylsor” när integrationspolitiken ska förbättras och den farliga segregationen motverkas. Oavsett om man vill ha stopp på all invandring eller ej borde en majoritet inom riksdagen kunna enas om hur vi bättre än hittills inkluderar alla som redan är här bättre. Till och med sverigedemokrater borde tycka att det är viktigt. De bryr sig väl om tillståndet i landet Sverige? Är alla invandrare, med eller utan uppehållstillstånd, offer? Nej. De är besvikna människor som tvingats lämna en farlig tillvaro och som mentalt tillfälligt söker lugn och trygghet. De är förhoppningsfulla människor som försöker få det socialt bättre än därifrån de kommer. Blir de som inte får uppehållstillstånd, för att de inte trovärdigt klarar de krav som likvärdigt och rättvist ska ställas, glada? Nej. Är det konstigt? Nej. Är någon annan ordning rättvis och socialt samt ekonomiskt hållbar? Nej. Är de som får avslag på rättvisa grunder offer? Nej. Är det beklagligt att väldigt många som fått uppehållstillstånd mår dåligt på grund av svenska systemfel kopplat till integrationsmetoder? Ja.

”Sverige är inget lyckoland, ofta lever asylsökande under svåra förhållanden och de har det tufft att komma in på arbetsmarknaden. Vi har genom en långvarig så kallad integrationspolitik skapat ett utanförsamhälle som skriker ut sin frustration över ett politiskt system som inte fungerar. Det är människor som är födda i landet, andra och tredje generationens invandrare som revolterar. Generellt sett är det inte rasister som protesterar, det är människor som ser den politiska tafattheten och kräver förändring.”

”Det är så sällan vi talar om helheten när det gäller asylsökande och integration. Vi tar helst en fråga i taget och politikerna talar hellre om fördelar än om problem som uppkommit. Ett vanligt politiskt konstaterande är att den svenska omsorgen inte skulle fungera utan invandrare. Det är sanning med modifikation. Jag är den första att tillstå att vi behöver nyanlända inom äldreomsorgen, men det förutsätter att de kan språket och har utbildning på området. Så är inte alltid fallet.”

”Återigen prioriterar politiken och ekonomin de snabba lösningarna. Det är med andra ord som vanligt, välkomna till Sverige men några idéer och lösningar för ett bra liv i det här landet har vi inte än!”


https://www.expressen.se/kronikorer/lotta-groning/sverige-ar-inte-ett-lyckoland-utanforskapet-skriker-i-frustration/

tisdag 30 juli 2019

Det är åter ingenjörernas tid

Lösningsbyggarna
I alla tider har lösningsbyggarna varit avgörande för mänsklighetens framsteg. De främsta lösningsbyggarna är våra ingenjörer och arkitekter. Människor med kunskaper och förmåga att systemtänka och ofta praktisk förmåga att omsätta en arkitektur till en verklig lösning. Det främsta exemplet på människans förmåga att lösa svåra problem och skapa nya möjligheter genom teknikutveckling firas i år, de första människorna på månen. Varje tid har sina hjältar. Under många svenska år har ”sociala ingenjörer”, inga riktiga ingenjörer, varit ”samhällshjältar”. Löften om mer och mer och mer rättigheter har erbjudits utan att parallellt säkerställa långsiktig finansieringsmöjlighet. Eller praktisk förmåga att leverera riksdagens allt ”godis” till marknaden av röster. ”Godis” som många gånger kommunerna enligt lagar måste leverera. Det är en galen och ekonomiskt ohållbar ordning. Nu vilar vår förmåga att åter bli ett mycket generellt starkt välfärdsland i ingenjörers, entreprenörers och intraprenörers händer. Historiskt har Sveriges företagsamma tekniker per capita imponerat mycket jämfört med resten av världen. Det finns hopp. Det ”enda” som krävs är ett kompetentare politiskt ledarskap. Det kan vi få. Tillräckligt många väljare kan säkerställa det. Nästa chans är senast år 2022.
https://www.framtid.se/yrke/civilingenjor
https://www.foretagande.se/12-overraskande-tecken-att-du-ar-en-entreprenor
https://shortcut.se/artiklar/intraprenorer-ar-doers-som-aldrig-stannar-upp/
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=7263718
Jag tar chansen att återigen slå ett slag för att regioner/landsting ska läggas ner. Jag upprepar att det bland annat kommer att innebära att fler av de allt för många, 349, riksdagsledamöterna kan göra bättre nytta för alla sina ersättningar. Omsorgen och sjukvården behöver kraftigt effektiviseras parallellt med att Sverige behöver skapa nya exportframgångar efter att flera av våra läkemedelsbolag och fordonsbolag sålts av. Och stridsflygplan är en marknad extremt full av geopolitik som inte är till svensk industris fördel. Det är dags att gå ”all in” på omsorgs och sjukvårdsteknologi. Särskilt i Uppsala finns stor förbättringspotential.
https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2016/09/28/allt-fler-sjukhus-satsar-pa-robotar/
https://24kalmar.se/robotar-ska-hjalpa-till-i-varden-banbrytande-och-helt-nytt_5f47e3f5

Dagens besvikelse
Att vår viktiga sjukvårdspersonal inte kan erbjudas rimliga arbetsvillkor. Jag har sagt det förr. Jag säger det igen. Volym har stor betydelse. Hoppet står till klokare ansvariga politiker och våra ingenjörer. Att ändra sjukvårdens organisation och att utbilda många fler läkare och sjuksköterskor tar tid. Därför måste vi kraftfullt utnyttja redan befintlig teknik, och uppfinna ny, som bättre bidrar till att människor i behov av vård också skyndsamt får den vård de behöver. Vi kan organisera vården mycket bättre! Vi måste organisera sjukvården mycket bättre!
https://www.gp.se/ekonomi/en-av-tre-unga-läkare-överväger-att-lämna-sjukvården-1.16578945

Dagens stjärna
Markus Uvell. Tro det eller ej, känslor kan komma mer eller mindre utan kostnader. Allt annat kan på olika sätt mätas i ekonomiska termer. Vissa tillgångar är undervärderade, andra inte. Hur allt runt oss värderas styrs av marknadsekonomi (efterfrågan och utbud) och politik. Många naturresurser är enligt mig undervärderade i en tid där den biologiska mångfalden bättre behöver försvaras. Tyvärr är min slutsats att dagens riksdagspartier sitter fast i för många låsningar, inklusive personliga egennyttor, för att rimligt snabbt få Sverige konkurrenskraftigt och tryggt. Priset för riksdagens och regeringars oförmåga att leda socialt- och ekonomiskt hållbart är högt. Mycket högt. Och i nästa lågkonjunktur blir det äntligen tydligt för en stor majoritet av svenskar.

”SOM-institutet har sedan mitten av 80-talet mätt vilka samhällsproblem svenska folket uppfattar som viktigast. Inte någon gång har ekonomi och arbetsmarknad sammantaget varit så undanträngda som idag. Bara drygt var tionde väljare tycker att någon av dessa frågor platsar bland de tre viktigaste. Inte mer än fyra procent tycker att ekonomin gör det.”

”Nostalgiker inom framförallt socialdemokraterna, men också en och annan övervintrad nymoderat, tror och hoppas att detta snart ska kastas över ända. När bara lågkonjunkturen kommer, då blir allt som förr! Då, minsann, kommer sysselsättning och tillväxt återigen att dominera! Men de har fel. SOM:s mätserie innefattar flera högkonjunkturer, och aldrig tidigare har intresset varit så litet. Och framförallt: de utmaningar som trängt ut ekonomin och jobben från agendan kommer inte att minska bara för att den ekonomiska utvecklingen försvagas, snarare tvärtom. 2022 års valrörelse blir ingen repris av 2006, oavsett konjunkturen.
Däremot kommer ekonomin att göra comeback på ett annat sätt, i annan skepnad. Förlängningen av dagens heta debatter om invandring, integration och kriminalitet för med sig en diskussion om hur allt ska betalas. Om vilka konsekvenserna blir, rent ekonomiskt.”
”Vad kostar oförmågan att bekämpa gängkriminaliteten – för det offentliga, men också för drabbade privatpersoner och företag? Hur stort utanförskap har vi råd med? Klarar samhällsekonomin en situation där hundratusentals fullt arbetsföra människor permanent lever utanför arbetsmarknaden? Denna debatt, som förstås redan pågår, handlar i grunden om ekonomi men förs snarare i termer av trygghet, sammanhållning och moral. Det är en debatt som kommer att gynna partier som kan se helheten, som inte bara gnäller utan faktiskt har förslag på hur det kan bli bättre.”
”Paradoxalt nog finns här en del att lära av Donald Trump. Förutsättningen för att Trump, trots sina häpnadsväckande uttalanden och uppenbara brister, enligt många bedömare har goda chanser att bli återvald stavas ekonomi. Hade valet av Trump blivit den ekonomiska katastrof många experter förutspådde hade han inte blivit långvarig. Kulturkrig i all ära, men det måste betalas.”
”Här vilar ett tungt ansvar på de partier som har potential att samla stora väljargrupper – Moderaterna, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna. Hur formuleras en ekonomiskt ansvarsfull politik i en tid då samhällsdebatten präglas av kulturkrig? Väljarna känner till de problem ni ständigt pratar om, men hur kommer vi härifrån? Och: vem ska betala? Om detta talas det för lite idag. Men det kommer att bli nödvändigt. Allt kokar ner till ekonomin, trots allt.”


måndag 29 juli 2019

Ensamheten tär

Tillsammans mot något bättre
Ensamheten är upplevd större än någonsin tidigare, trots att vi umgås som aldrig förr på nätet. Och vi har aldrig tidigare bott så många i närheten av varandra. Varför känner sig ändå allt fler människor ensamma i en värld allt fullare av människor och när vi enkelt kan träffas digitalt? Efter årets Almedalsvecka är jag mer förvirrad än tidigare om detta ”motsägelsefulla” faktum. Vid flera ”seminarier” bjöds de närvarande in att dela med sig av sina upplevelser. Att äldre kan bli allt ensammare kan jag förstå i takt med att nära och kära dör. Till och med min morfar uttrycker att han känner sig betydligt mer ensam än förr. Trots en hord av barn, barnbarn och barnbarnsbarn och bekanta. Efter över 60 års löpande utbyte med mormor är det lätt att förstå att den ofrivilliga ensamheten då och då kryper sig på. Men det var många yngre och människor i 30 års åldern som uttryckte desperat vilja att få vänner under seminarierna i Almedalen. Trots att det finns appar som kallar till ”lär känna nya” träffar, singelträffar och massor av föreningar där man kan hitta andra med liknande intressen. Är det främst saknaden av att tillhöra något meningsfullt som skapar en känsla av ensamhet?

Oavsett skäl till känslan av ensamhet är det allvarligt för folkhälsan att så många lider av upplevd ensamhet. Det påverkar hälsan i mycket negativ utsträckning. Vi måste bli bättre på att generellt skapa mer inkluderande samhällen runt om i Sverige. Inkluderande samhällen inbillar jag mig bättre kan hjälpa många att känna sig mindre ensamma. Det är bra för dem och för samhället i stort när man inser ensamhetens negativa konsekvenser. Har du några idéer om hur vi bättre bryter många människors känsla av ensamhet?
https://ki.se/forskning/ensamhet-ett-hot-mot-var-halsa
https://www.google.se/amp/s/amp.svt.se/nyheter/utrikes/sjuk-av-ensamhet-men-gemenskap-botar
https://www.google.se/amp/s/amp.svt.se/nyheter/vetenskap/ensamhet-ar-farligt-for-halsan
https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/liv--halsa/psykisk-halsa/ensamhet-skadar-var-halsa/
Dagens besvikelse
Det finns allt för många farliga personer ute på våra svenska storstadsgator idag. Tryggheten är inte ”bara” upplevt mycket sämre än förr. Tryggheten och vår rörelsefrihet har kraftigt försämrats för alla (många) som inte lever i sina  förnekelsebubblor. Det behövs många konsekvenstänkadelektioner för många av Sveriges riksdagsledamöter. Och vet du vad en natt på ett HVB-hem kostar?
https://www.expressen.se/nyheter/sa-levde-19-aringen--fore-asap-rockys-attack/
https://www.expressen.se/kronikorer/leif-gw-persson/gw-lat-mig-beskriva-asap-rockys-offer/

Dagens stjärna
Mats Reimer. Läkare som vågar problematisera i terränger där rasistkort haglar. Det är viktigt att respektfullt kunna debattera om vilka verkligheter vi anser är riktiga för att förhoppningsvis till sist få en samsyn och därefter konstruktivare kunna lösa allvarliga problem. Är han rasist? Jag har ingen aning. Oavsett bör det inte diskvalificera honom ifrån att kräva en saklig debatt om fakta. Om hans observationer är korrekta är det inte ointressant om Sverige ska driva en socialt- och ekonomiskt hållbar migrationspolitik.

”Inom mitt område, barnsjukvården, finns andra exempel på hur migration leder till ökat vårdbehov; inte bara infektioner och blodsjukdomar, utan också olika funktionshinder är vanligare hos migranter. I grupper med kusingiften ses både mer utvecklingsstörning, missbildningar och ovanliga genetiska sjukdomar. Autism är av okänd anledning vanligare hos andra generationens invandrare, speciellt i den somaliska gruppen. Central pares är mycket vanligare hos utlandsfödda, som nu utgör 17 procent av alla barn med CP i Sverige, oftare med svårare funktionsnedsättning.”
”Dessutom har vi svårare att leverera god vård när patient och läkare har kommunikationsproblem. Alla som genomfört ett tolksamtal vet att de tar minst dubbelt så lång tid och ger ändå mindre information än patientbesök där språk och kultur inte försvårar kommunikationen. Och egenvården som är basen vid kroniska sjukdomar är svårare att klara för de med lägre utbildning. Vården står inför nya och stora utmaningar.” (Jag lyckas inte få bort versaler i alla tecken...)
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/migrationen-leder-till-ett-okat-vardbehov-28652

söndag 28 juli 2019

Konsekvenstänkande

Snabb anpassning
Var det Darwin eller någon annan som myntade citatet ”Det är inte alltid det starkaste släktet som överlever, inte heller den begåvade, Det är den som är anpasslig nog till förändring.”? Oavsett anses Darwin ha varit vår mänskliga evolutions stora läromästare om hur homo sapiens sapiens och andra arter på vår jord utvecklas och överlever. Självklart har Darwin en plats i min bok ”En stund på jorden”. Samhällen som vill utvecklas positivt gör klokt i att lära av evolutionsläran. Anpassning till nya verkligheter är avgörande för framgång eller misslyckande. I Sverige är det två stora övergripande förändringar som påverkar vårt samhällsbygge och behovet av snabbare anpassning. Digitaliseringen och en kraftig invandring från många mycket olika (ofta från lågutvecklade länder) kulturer kombinerat med usel integrationspolitik. Sverige och våra kommuner behöver kompetenta och erfarna politiska företrädare som både förstår detta och som har förmågan att leda oss mot en positiv framtid.

Självklart fortsätter den svenska utvecklingen mot att allt fler enkla jobb avvecklas. Vänsterpolitik har helt enkelt gjort priset för enkla jobb för högt parallellt med att ny teknik i allt större utsträckning bättre än människor kan utföra många arbetsuppgifter. Om du bestämde, skulle du välja en robot som utan att klaga på något billigare och med högre kvalitet levererar >360 dagar per år när det behövs? De övriga 5 dagarna? Underhållsarbete, typ massage, semester och psykoterapi för oss människor.

Hur kan bankerna fortfarande ha så stora vinstmarginaler? Främst för att tillgångsvärden inflaterats upp för att ränteintäkter i absoluta tal kraftigt ökat. Också för att bankerna länge varit duktiga på att automatisera sina gamla tjänster. Kunderna får betjäna sig själva utan att kostnaderna för tjänsterna påtagligt sänkts. Att priserna för banktjänster nu kraftigt utmanas beror på att smarta entreprenörer nischutmanar de idag stora bankerna inom områden där de har höga vinstmarginaler. Många tidigare jobb inom banksektorn finns inte längre. Och de kommer att bli allt färre.

Handeln är ingen bransch som utgör ett undantag när digitaliseringens möjligheter kraftigt stöper om våra beteenden. Det var inte länge sedan som gallerior växte upp som svampar runt om på vår jord. Den tiden är över. Vissa har bara inte insett det än. E-handeln bara växer och växer och det innebär flera stora förändringar i våra samhällen som allt för många samhällsplanerare inte verkar vilja fatta. Stora mängder butikslokaler ersätts med enorma automatiserade varulager där bolag som Amazon inom 24-timmar levererar det du köpt till en plats i närheten av där du bor, eller är. Det innebär bland annat högre kundservice och massor av fler mindre varuleveranser. Varuleveranser som är i en kvantitet som aldrig förr. Särskilt i våra städer får det mycket större betydelse än vad samtalen om stadsplanering handlar om. Men miljönsivister vill väl även förbjuda E-handel. Ja, ja helt klart är att handelns nya verklighet kraftigt minskar behovet av enkla jobb. Jag undrar jag hur integrationsnaivisterna ser på denna utveckling.
https://www.svt.se/nyheter/ekonomi/svensk-handel-30-000-jobb-och-11-000-butiker-kan-forsvinna
Dagens besvikelse
Lena Hartvig, socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande i Uppsala under en tid då ekonomin sköttes så dåligt att Uppsala energi såldes till underpris. Därefter höjdes avgifterna för berörda Uppsalabor kraftigt.... På Facebook bemöter hon min besvikelse över att vänstermänniskor lever på att se människor som offer och uppmuntrar dem att sätta på sig offerkoftor istället för att fokusera på att tro på dem och motivera dem att göra sitt bästa för att bryta en negativ tillvaro. Till sist avslutar hon med att typ ”jag tycker att jag är så mycket duktigare än alla andra”. Inte en imponerande härskarteknik men den fungerar säkert på vissa i Janteland. Jag tror på meritokrati. Jag anser inte att människor som saknar relevanta kunskaper och erfarenheter ska få leda verksamheter som påverkar andra i stor utsträckning. Jag kommer inte tystna i min konstruktiva kritik av dumheter. När jag själv bidrar till dåliga beslut förtjänar jag konstruktiv kritik och försöker lära av misstagen. Meritokrati bygger på principen att inga uppdrag ska fås av personer som ”bara” är familj eller kompis med ”rätt” personer. Oavsett bakgrund ska uppdrag gå till den mest meriterade och därigenom den som sannolikt är bäst på att leverera uppdragets uppsatta mål. Hartvig borde ur mitt perspektiv aldrig fått uppdraget som kommunstyrelsens ordförande. Jo, bara om hon vunnit det förtroendet i konkurrens med andra, i direkta val där varje röstberättigad Uppsalabo får välja kandidat.

Dagens stjärna
Expressens ledare. Det är inte ok att åka gratis inom kollektivtrafiken. Inte ens om man är olagligt i Sverige och till exempel kriminellt utnyttjas av oseriösa arbetsgivare. Arbetsgivare som ofta låter dessa utsatta personer arbeta under slavliknande förhållanden och som kraftigt snedvrider konkurrensen inom till exempel restaurangbranschen. Är kollektivtrafiken för dyr? Den subventioneras i Uppsala till ca 50% av skattebetalarna. Jag tycker det. Jag tycker Skånetrafik har ett prisvärt system som bättre än Uppsala stimulerar till kollektivtrafikresande. Personligen verkar jag  inom det demokratiska systemet för prisvärda familjeresor och i vart fall garantipensionärer ska minst få resa gratis vardagar mellan 09:00 och 15:00. För dem som ”tjuvåker” ska det leda till konsekvenser i form av höga böter. För andra resande med kollektivtrafiken har ”tjuvåkandet” gjort resandet mycket otryggare. Det uppmuntrar inte fler att åka. Särskilt inte människor som har råd med alternativ. Kollektivtrafikresandet de senaste åren har kraftigt ökat i takt med att Sverige får allt fler köpsvaga invånare. Inget konstigt med det. Gratis är dock inte acceptabelt ur många perspektiv. Inte minst av folkhälsoskäl. Hur löser vi detta? De stackars chaufförerna ska inte behöva riskera sin hälsa och sina liv. Inte kontrollanterna heller. I dagens digitala värld kanske en ”särskild larmknapp” kan gå till mobila insatsgrupper mot ”tjuvåkare”? Men vem ska betala för det? Resenärerna som sköter sig? Vänstern sätter på offerkoftor. Jag säger att alla ska behandlas rättvist och likvärdigt. Om undantag ska de vara transparent beslutade i relevant demokratisk församling.


Fler kontroller och kameror behövs för att få stopp på de våldsamma och hotfulla fuskåkarna. Det är nödvändigt för att bussförare och tågvärdar ska få en drägligare arbetsmiljö. Det fordras för att hederliga resenärer ska fortsätta åka kommunalt, och vilja betala för det. Ökad kollektivtrafik behövs för klimatets skull. Den gröna utvecklingen ska inte slit- och släpföraktande fripassagerare få förstöra.”
https://www.expressen.se/ledare/satt-at-de-gratisakande-busarna-pa-bussar-och-tag/lördag 27 juli 2019

Ledare med rätt kvalifikationer

Ledarskap
Ledarskapet är alltid avgörande för misslyckanden eller framgång i ett samhällsbygge. En framgångsrik ledare är nästan alltid förankrad bland sina medarbetare, och om vi talar om politiker, bland dem hen ska företräda. En framgångsrik ledare har också egenskapen att skapa stabilitet när det stormar. Enligt hjärnforskare är det också helt klart att kunniga och livserfarna är betydligt mer lämpliga än unga och oerfarna att leda. Knappast förvånande för de flesta på vår jord. Ett av skälen är att när de olika delarna av vår hjärna arbetar har tidigare livserfarenheter stor betydelse för hur vi agerar. Kunskap är alltid värdefull. Som mycket annat är kunskap färskvara så den som vill hänga med måste ständigt uppdatera sin fackkunskap och lära sig att utnyttja ny relevant teknik.
Att västvärlden befinner sig i en demokratisk kris är ingen nyhet. Här i Spanien har de inte lyckats bilda en ny regering. Israel lyckas inte bilda en ny regering. I Frankrike krossades de gamla partierna och ett nytt steg fram. Ett nytt som snabbt tappat mycket av de förhoppningar som fanns bland fransmännen. Storbritannien har sina allt större problem. Tyskland är påväg in i tiden efter Merkel. Sverige saknade länge regering. När det blev en regering är den tänkt att driva en politik som inte är deras egen. Och de billiga pengarna (låga räntor) fortsätter att flöda och leder oss allt djupare in i okända och farliga vatten. I tider svåra som nu leds USA av en person som lägger sig i det svenska rättsväsendet för att vinna inhemska poäng. Och Boris Johnson har blivit vald av sitt parti, inte väljarberättigade i Storbritannien, till ny premiärminister. Västvärlden behöver en ny politisk stabilitet. Vi får se om nya demokratiska krafter kan erbjuda det som krävs. Med kunniga och erfarna människor demokratiskt engagerade för det folk de ska företräda är jag övertygad om att västvärlden åter kan bli en stabil demokratisk garant mot diktatursliknande krafter.

Bygga broar mellan enskilda individer, kulturer och organisationer har alltid varit av avgörande betydelse för framgångsbyggen. Hur bra är de som har ledande roller, som direkt påverkar dig, på detta? Hur imponerad är du av Stefan Löfvén, Boris Johnson, Viktor Orbán och Donald Trump på det? Det är dags för operation ”Rädda demokratin”. Det borde vara klart för alla i västvärlden idag att den inte är självklar längre. Berör det här dig? Ja, i allra högsta grad. Hör gärna av dig till mig om du vill hjälpa till!
Dagens besvikelse
Liberalerna. De har historiskt gjort viktiga bidrag för svensk demokrati och kämpat för enskilda människors självständighet. I modern tid har de tappat det mesta av sin tidigare positiva kraft. Bland annat för sin oförmåga att också tänka ekonomiskt hållbart. Särskilt för att de haft och har ledande representanter som likt vänsterdebattörer ägnar sig åt identitetspolitik. En människa är en människa är en människa är en människa. Varje plats ska inom demokratins ramar ha rätten att stå upp för sin särprägel. Den särprägeln som det moderna Sverige byggts upp på är på många sätt värt att tydligt stå upp för. Kanske kan Liberalerna nationellt åter bli relevanta inom svensk politik under ledning av Sabuni. Hon är i vart fall kunnig inom viktiga områden och mer erfaren än de flesta ledande politikerna. Innan nästa val vet vi om L lyckas bli relevanta igen. Malcom Kyeyunes krönika nedan, kopplad till Liberalerna, är mycket läsvärd.

”Tja, det är ju inte så förvånande, egentligen. Jag skulle gissa att Sabuni, likt många andra inklusive undertecknad, har ganska bra koll på att rollen som ”rasifierad” i Sverige inte är absolut, utan en roll som i slutändan är avhängig en outtalad lista krav på vad man ska tycka och hur man ska bete sig. Går man utanför ringen – och säger eller tycker saker som kanske inte är förväntade eller gör folk illa till mods – då tappar man ganska raskt sin status som offer; och, handen på hjärtat, Sverige har fortfarande stora problem med att veta hur man ska hantera annorlunda människor om man inte kan hantera dem som just offer.”

Men man kan också se denna konflikt från ett annat, närbesläktat perspektiv: det handlar inte så mycket om man är ”snäll” eller inte, utan mer om hur man ser på andra människor. Är antagandet att vi som oftast när vi talar om andra människor också talar om offer, med liten eller obefintlig kontroll över sina egna omständigheter, stackare som är gjorda för att vi ska plåstra om dem? Eller talar vi – trots allt – om aktiva, beslutsfattande människor, med en potential och ett handlingsutrymme som, trots diverse begränsningar och svårigheter, fortfarande inte är obetydligt?
Visst, tycker man att man att folk har möjligheten att välja, och därmed också måste stå för sina val, då nog risken rent statistiskt att man är mindre ”snäll”. Men den stora konflikten i Sverige idag som fortfarande inte är löst – och den konflikten är större än Liberalerna – är att vi fortfarande inte har något svar på hur vi ska bemöta ”invandrarna”, de ”rasifierade”, eller vilken term vi nu använder, välj själv.er vilken term vi nu använder, välj själv.”
”Visst, tycker man att man att folk har möjligheten att välja, och därmed också måste stå för sina val, då nog risken rent statistiskt att man är mindre ”snäll”. Men den stora konflikten i Sverige idag som fortfarande inte är löst – och den konflikten är större än Liberalerna – är att vi fortfarande inte har något svar på hur vi ska bemöta ”invandrarna”, de ”rasifierade”, eller vilken term vi nu använder, välj själv.”
https://www.dagenssamhalle.se/kronika/rollen-som-rasifierad-kommer-med-krav-28423

Dagens stjärna
Aleksandra Boscanin. Sjukvården är misskött i Sverige. Regioner/Landsting är direkt ansvariga. Sveriges riksdag har dock också en stor skuld för misslyckandet eftersom de äger makten att organisera om hur sjukvården i Sverige ska moderniseras och i övrigt förbättras. Som med så mycket annat misslyckas riksdagen även att bidra till positiva förändringar inom sjukvården. Försök efter försök att organisera om i ansvarsfördelning mellan stat och regioner har misslyckats. Varför? Min bedömning är att alla politiker som upplever att de personligen negativt berörs kraftigt motarbetar förändringarna.
https://www.gp.se/ledare/fler-händer-i-vården-behövs-1.16618228

fredag 26 juli 2019

Vänsterglasögon

En annan utgångspunkt 
Alice Teodorescu ställer en intressant fråga när hon undrar varför många svenskar tar vänsterglasögon på sig när de ser den verklighet de väljer att se. Vänstertänkande, vänsterideologier, är som farliga virus. De sprider sig lätt bland människor som gärna sätter på sig offerkofta. Som vi hört av flera sommarpratare med flyktingbakgrund är offerkofta en usel väg mot en positivare framtid. Det är inte förvånande att drivna personer som Alice Teodorescu, Fares Fares och Hamid Zafar har lyckats skapa sig en stark samhällsposition och goda inkomster i Sverige. Inga av dem har tagit på sig offerkoftan och samtliga har varit beredda att lägga nödvändiga timmar på att bli duktig inom de kunskaper som krävs för deras framgångar. Vänsterns offerkoftamentalitet är förtryckande och människofientlig. Vi ska tro på varandra och på allas förmåga att kunna prestera goda resultat om vi är tydliga med våra förväntningar och ger det individuella stöd som kan krävas för att matcha höga förväntningar. Ett samhälle som vill bli framgångsrikt, och erbjuda alla sina lagliga invånare en dräglig lägsta levnadsnivå, är inte offerkoftafokuserad. Det samhället fokuserar på jämlika studiemöjligheter, meritokrati vid bemanning av uppdrag, forskning, ständig utveckling och en innovativ och företagsam kultur. Vänsterpolitik är i strid med beteendevetenskapen och i grunden elitistisk. I Uppsala samarbetar vänsterminoriteten som försöker styra kommunen med Vänsterpartiet. Trots att det aldrig funnits ett starkare folkligt stöd för en politik långt ifrån vänsterns erbjudanden.
https://www.gp.se/ledare/utgångspunkten-i-sverige-är-vänster-1.16523760

Dagens besvikelse
Jona Ellings Knutsson. Ja, hur man kan semestra är och kommer att förbli en klassfråga. Det är ingen mänsklig rättighet att ha råd med en segelbåt, en sommarstuga eller resor runt om i världen. Den som inte lyckas utbilda sig till något eftertraktat, blir egenföretagare som efterfrågas, vinner på lotto eller ärver en massa tillgångar kan inte göra sådant som hårt arbetande skattebetalande kan göra. Så har det alltid varit, så kommer det alltid vara. Allt annat är välståndsfientligt. Och de som har råd att semestra på ett flott sätt, baserat på lönearbete eller företagarframgångar, betalar dyrt för den semestern av det som finns över efter mycket höga skatter. Tyvärr breder den relativa fattigdomen ut sig i Sverige och allt fler har inte råd att prioritera en segelbåt. Särskilt inte allt fler av våra invånare som lever i utanförskapsområden.

”En stor skillnad kvarstår alltså. För vissa är hemester och köpstopp ett val, för andra inte. Mina privata spaningar tyder på att de som kan välja är samma personer som gärna berättar att de stannar hemma i sommar och solar lagom i mormors gamla bikini. De utan val återfinns bakom en ridå av skuld och skam. Detta måste få ett omedelbart slut. Semestervila åt alla! Och stärk genast möjligheten att till rabatterat pris välja en stugvecka på Västkusten.”
https://www.dagenssamhalle.se/kronika/det-ar-2019-och-semester-ar-fortfarande-en-klassfraga-28644

Dagens stjärnor
Alice Teodorescu, Fares Fares och Hamid Zafar som i handling visar att Sverige är möjligheternas land oavsett social bakgrund. Få flyktingar kommer med en förmögenhet i bagaget. De kommer med sin livsinställning och förmåga att mer eller mindre vilja bli en aktiv del av det svenska samhället. Teodorescu, Fares och Zafar säger sig alla älska konceptet Sverige. Jag tror dem. Beviset är att de vågar ställa krav på sin omgivning och de vågar deltaga och sticka ut i våra samhällsdebatter. Teodorescu kommer från Rumänien, Fares från Libanon och Zafar från Afghanistan. För vissa är de enkelt klassade som invandrare. Det är stora kulturella skillnader mellan Rumänien, Libanon och Afghanistan. Precis som i Sverige är det också utmärkande skillnader mellan folk inom dessa länder. För oss alla just här i Sverige är det viktigt att inse att Sveriges värdegrund är det som kan och måste förena oss som lever här. Du har väl läst min bok ”En stund på jorden”?

Även Malcom Kyeyune är ofta skarp, klarseende och vågar säga saker som vänstern och naivister generellt hatar att höra. Han klassas som vänsterdebattör. Bifogad POD-intervju, 66, är värd att lyssna på.
https://smedjanpodden.podbean.com/


torsdag 25 juli 2019

Vem skulle du prioritera

En vård som inte levererar enligt ”samhällskontraktet”
Fungerande sjukvård är det viktigaste i ett samhälle. Alla kan oavsett ålder drabbas av behov av mer eller mindre snabb vård. När behovet finns kan minuter eller timmar bli avgörande för om vi blir botade eller inte. Med tanke på sjukvårdens stora utmaningar redan idag måste vi ta ett mycket kraftfullare grepp för att organisera den smartare. Av naturliga skäl innebär allt fler äldre äldre invånare behov av mer sjukvårdsinsatser. Parallellt med det har väl Sverige nu flest skjutningar och knivskadade inom EU? Även om vi struntar i att räkna per capita... Det är hög tid att "sticka upp huvudet ur sanden" och börja lösa de strukturella problem vi har inom sjukvården.

Alla verksamheter måste prioritera bland begränsade resurser. Det gäller självklart även inom vården. Hur skulle du prioritera resurserna mellan en traumapatient som blivit skjuten i en gänguppgörelse eller en kvinna som precis parallellt skulle få en mycket viktig bröstcanceroperation där timmar har stor betydelse? Löjligt scenario säger vänsterdebattörer och naivister. Nej, verkligheten för dem som känner till den. Vad tror du händer när dessa prioriteringar måste göras? Traumafallet, nästan alltid yngre män, prioriteras.

Många kvinnor drabbas av bröstcancer. De måste snabbt få relevant vård. Val av insats och snabbheten kopplat till insatserna får stor betydelse. Många män drabbas av prostatacancer. Val av insats och snabbheten kopplad till insatsen får stor betydelse. Jag är less på alla debattörer som vägrar förstå konsekvenser av olika politiska beslut. För det kan väl inte vara så att de helt enkelt saknar förmågan att förstå konsekvenstänkande? Vi andra, som förstår, behöver oavsett källan till deras inkompetens räddas från att liknande människor får maktpositioner.

”Patienter med prostatacancer i Uppsala har bland de längsta väntetiderna i landet. Medianvärdet är 132 dagar innan operation sker, att jämföra med riktmärket på 46 dagar eller hela landets mediantid på 92 dagar.”

”Prostatacancer är den vanligaste formen av cancer i Sverige. Varje dag får 25 män diagnosen. Det nationella riktmärket är att patienter ska opereras inom 46 dagar efter det att diagnosen är ställd. Inga landsting når dock upp till detta.”

”Blekinge placerar sig bäst i Sverige, med 62 dagars väntetid. Bland de allra längsta väntetiderna har Region Uppsala där mediantiden för en prostatacancerdiagnostiserad är 132 dagar, enligt siffror från Prostatacancerregistret, utfall 2018.”
https://mobil.unt.se/nyheter/uppsala/prostatacanceroperation-drojer-5368432.aspx

Dagens besvikelse
Ann-Charlotte Martéus har rätt. Omsorgen är dysfunktionell om en äldre i behov av stöd under en månad får hjälp av fler än antalet dagar i en månad.
https://www.expressen.se/ledare/ann-charlotte-marteus/54-vardare-pa-ett-halvar-det-ar-ren-misshandel/

Dagens stjärnor
Sarah Sjöström. Hon är ofattbart duktig år efter år efter år.
https://www.expressen.se/sport/simning/efter-en-timmes-somn-sjostrom-nast-snabbast/

Hans Egnell. Ja, det är inte ovanligt på vår jord att människor försöker bli av med ”Svarte Petter” i ett spel fullt av begränsade resurser.
http://www.fristad.eu/2019/07/den-sociala-exporten/?fbclid=IwAR3xti8qq8RbIcyX0AbHcT1PQJD_p_Pi_lqbUnomldfpAPXMRrDfq2dMoDc

onsdag 24 juli 2019

Vi behöver en klokare politik

Nytänkande och effektivitet
Tokliberaler? Vänstervilsna? Stockkonservativa? Naivister? Vilket parti har minst av liknande företrädare? Vilka har den bästa vägen framåt för människor som vill försöka nå sina drömmar och samtidigt, för dem som behöver andras stöd, få positiva och så rimligt fria liv som möjligt? Ja inte är det tokliberalerna, de vänstervilsna eller de stockkonservativa som bär på de klokaste vägvalen och de mest kompetenta företrädarna. I Uppsala behövs något nytt som erbjuder politiken  som frigör möjligheterna för dem som strävar högt. Men också politiken som inkluderar våra svaga in i en värld där anständighet och respekt för varandra är positivt laddade ord.

Stoppa vänsterns skattehöjningar
Visst står vi inför allt större ekonomiska utmaningar för att försvara ett samhälle där alla får gå i skolan, får en omsorg i världsklass och en vård som är bland de bästa. Allt fler äldre och allt fler flyktingar och deras anhöriga sätter en enorm press på det välfärdssystem vi har idag. Men försvaret av det generella välståndet kommer inte att lyckas genom att världens högsta skatter blir högre! Försvaret av det generella välståndet kan bara lyckas om vi blir mycket bättre på att skapa lokala framgångsrika företag och att alla arbetsföra bidrar till välståndsbygget. Mer riktigt riskkapital och ändrade arbetsmarknadsregler är nödvändiga! Och alla som är arbetslösa men arbetsdugliga måste göra något för samhällsbygget och inte enbart leva på bidrag! På vilken ”planet” lever våra rikspolitiker? Det tycks inte var på samma ”planet” som jag i vart fall!

Trots att det finns gott om effektiviseringspotential inom både Landstinget i Uppland och i Uppsala kommun så överväger de att kraftigt höja skatten för oss redan i världsklass tyngda skattebetalare! Det är en destruktiv väg framåt och särskilt destruktiv för våra svaga! Usch!

Den korkade vägen framåt är att alltid höja skatter och tro att mer resurser är lösningen.
https://mobil.unt.se/nyheter/uppsala/landstinget-oppnar-for-hojd-skatt-3702959.aspx

Många gånger är det smartare organisation och effektivare arbetssätt som bär på lösningarna för att nå måluppföljelse. Varför är det oftast en brist inom offentlig sektor? Främst på grund av att inte det politiska ledarskapet har de kompetenser och erfarenheter som krävs i toppen för att arbetet ska genomföras. De saknar också ofta mod. Läs gärna nedan artikel och lyssna på Leif Östlings sommarprat. Det finns en enorm förbättringspotential inom offentlig verksamhet. Höjda skatter är ett effektivt sätt att bara slösa med pengar och samtidigt undvika att genomföra viktiga förändringar.
https://timbro.se/smedjan/sank-skatten-och-lagg-ned-landstingen/?fbclid=IwAR3-LndC97Aa_G1iPlHK9tvs9ODbCnSE3IRcesYtPKB8f3rwxVULzUqXHgI
https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1319506?programid=2071
https://skattebetalarna.se/kampanj/skattesmallnejtack/
https://polariserat.org/home/2019/01/06/lafferkurvan

Följande exempel på att många ledande politiker saknar en rimlig verklighetsuppfattning är talande. Nej, långt ifrån alla som lagligt befinner sig i Sverige har råd med en segelbåt. Oavsett om man får den eller köper den. Alla som känner till lite om båtar vet att man måste åka till och ifrån båten, ha lite drivmedel i båten, betala för hamnplatser, betala för underhåll, betala för upptagning för vinterförvar, betala för att sjösätta båten och så vidare. Det hade varit korrekt om han sagt ”Ett kommunalråd som lever tillsammans med ett regionråd har råd med en segelbåt”. Oavsett deras kunskaper och erfarenheter. Blir intressant att se om UNT skriver något...
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/y3GOQA/kommunalradet-alla-har-rad-att-kopa-segelbat

Dagens besvikelse
Västvärlden har gått snett och har fått stora problem med demokratiernas legitimitet. Eller i vart fall har de tidigare framgångsrika partierna och deras företrädare tappat markkontakten. Var slutar det?

”Johnson har hela tiden varit en av frontfigurerna för Storbritanniens utträde ur EU. Även detta är i linje med vad han står för generellt. För Johnson symboliserar Bryssel motsatsen till honom själv: Kontroll, byråkrati, ofrihet. Johnson drivs inte primärt av nationalism eller invandringsmotstånd i någon snävare bemärkelse. Han är snarare en anhängare av kvalificerad arbetskraftsinvandring och frihandel. Hans ideologiska inriktning bottnar i marknadsliberalism och hans övertygelse är att Storbritannien har bättre förutsättningar att ha ett blomstrande näringsliv utanför EU, och samtidigt kunna behålla den brittiska särarten. Att Johnson, som till skillnad från den avgående premiärministern Theresa May faktiskt röstade för ett brittiskt utträde, nu får ta ansvar att lotsa landet ut ur EU är inte mer än logiskt.”

”Boris Johnson är övertygad om att Storbritannien kommer få det bättre utanför EU oavsett avtal. Det återstår att se. Ett sådant scenario skulle fresta på relationerna till både Irland och Skottland. De ekonomiska konsekvenserna är mer höljda i dunkel. Johnson sa i en intervju med den Schweiziska tidningen Weltwoche, 2012, att hans mål var att skapa ett ”Britzerland”, att Storbritannien blir mer som Schweiz: Oberoende (relativt), framgångsrikt och socialt sammanhållet. Det kommer kräva mer än entusiasm för att nå det målet.”
https://www.gp.se/ledare/med-johnson-mot-britzerland-1.16527571

Dagens stjärna
Magnus Ramstorp. Vi är många som länge och sakligt argumenterat för att Sverige måste bedriva en klokare migrations- och integrationspolitik. Han beskriver väl hur sjukt det svenska debattklimatet har varit och fortfarande är. Vi måste gemensamt få stopp på att vänstern och naivister ständigt lyckas stoppa nödvändiga öppna och respektfulla debatter. Bara så kan vi demokratiskt snabbare göra mer rätt än fel.
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=101&artikel=7250573

tisdag 23 juli 2019

Specialklasser och specialskolor

Varje enskilt barns bästa
Är det att se till barnens bästa att alla jämnåriga barn och unga ska gå i samma klass? Nej, det är det inte! Centerpartiet i Uppsala tycker att en politik som driver på att alla barn ska gå i samma klass kommer att misslyckas med huvuduppdraget att alla elever utifrån egna förutsättningar ska matchas mot maximal personlig utveckling. Att minska erbjudandet av specialklasser, som särskilt bra kan möta olika elevers förutsättningar, är mycket dumt. Det är inte bara dumt, det leder skolan längre ifrån måluppfyllelsen att hjälpa varje elev att bildningsmässigt blomstra maximalt. Hur kan det vara svårt att förstå? Jag hoppas att den kloka och erfarna Sabuni bidrar till att detta skyndsamt blir verklighet. Dagens misslyckade system leder till att väldigt många elever berövas rimliga förutsättningar att nå sin personliga bildningspotential. I praktiken innebär det att många svenskar fråntas den viktiga möjligheten att göra ”klassresor”. Gör om! Gör rätt!

”– Lärare ska idag i ett och samma klassrum hantera alla barn oavsett deras förutsättningar. De elever som har det svårast får inte tillräckligt med hjälp för läraren har 25 andra elever också och de övriga 25 får inte tillräcklig stimulans, sade partiledaren Jan Björklund i sitt öppningstal på partiets riksmöte i Västerås i dag.”
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6935954

Dagens besvikelser
Kulturer som leder till att flickor mördas för att man vill ha en pojke. Alla förnekare av att det till exempel finns en generell svensk kultur kan fundera särskilt på vad dessa flickomord beror på.
https://www.gp.se/nyheter/världen/noll-flickor-födda-i-132-indiska-byar-1.16493482

Ansvarslösa politiker som inte kan säkerställa vanligt löpande underhållsarbete som kan garantera att väldigt viktiga verksamheter kan genomföras. Uselt! Miljöpartiet bär ett särskilt ansvar i Uppsala för dessa brister.
https://mobil.unt.se/nyheter/uppsala/akademiska-i-stort-behov-av-renovering-5361659.aspx

Dagens stjärna
Karin Pihl. Ja, det är viktigt att ha ett ”nyktert” förhållningssätt till tiden.


”Ju mer man tänker på det, desto svårare är det att få grepp om vad tid verkligen är. Enligt den klassiska fysiken är det rätt enkelt att definiera tid: det är en statisk dimension, precis som rummet. Men det säger ingenting om tidens riktning – att tiden rör sig framåt. Vissa filosofer menar att tiden inte går alls, för om tiden skulle gå, hur snabbt skulle den göra det, och mot vilken parameter skulle man mäta hastigheten?”
”Oavsett vad för typ av väsen tiden egentligen är, är det uppenbart att den existerar och att vi måste acceptera att den begränsar oss. Ett dygn har bara 24 timmar. Men tidens icke-materiella karaktär gör att man riskerar att förlora respekten för den. Det är lätt att få illusionen av att tid inte är något som begränsar oss människor. Allt annat som saknas kan vi, i teorin åtminstone, ösa på mer av. Är huset för litet kan man ansöka om bygglov för att bygga ut det. Men det finns ingen kommunal nämnd man kan vända sig till om man vill ha mer tid.”
”Den bristande respekten för tid märks på olika sätt. På senare år har det blivit populärt att prata om “livspusslet”. I olika livsstilsmagasin finns mängder av tips på hur man ska göra för att få tiden att “räcka till”. För det gör den inte. Mellan 2010 och 2015 ökade sjukskrivningar orsakade av svår stress med 119 procent enligt Försäkringskassan. Ändå förvärvsarbetar vi historiskt sett ganska lite.”måndag 22 juli 2019

Vetenskaplig grund och kompetenta nyckelspelare

Mer fel än rätt
Maria Ripenberg, UNT, skrev nyligen en mycket läsvärd artikel om hur allt fler politiker använder sig av retoriska grepp och ger sken av att de bottnar sitt tyckande i rimligt korrekta vetenskapliga slutsatser. Så kan det gå när politik reduceras allt mer till show och på tok för lite konkret ansvarstagande till det som ska vara välfärdsstatens kärnuppdrag. Skola, omsorg, vård och infrastruktur. Svenska samhällen kan tveklöst stärkas kraftigt om kvaliteten även bland landets ledande politiker. Alla förstår sannolikt att om kvaliteten är dålig i en organisations topp blir förutsättningarna för framgångsrik relevant verksamhet dålig. Det som särskilt lyser med sin frånvaro är förmågan att rimligt förstå konsekvenserna av olika beslut. Ripenberg skrev bland annat:

"Där skriver de flesta partier att svensk forskning ska hålla hög kvalitet, vara ledande i världen, stå sig i den internationella konkurrensen. Främst M, SD och S betonar att forskningen ska få företag att växa och skapa innovationer, jobb och tillväxt. Men när det kommer till själva forskningsresultaten blir det ofta besvärligare för politikerna, som har mycket att ta hänsyn till: lobbygrupper, den egna gruppen, önskan att bli vald, förväntningar från väljargrupper och så vidare. Så när en reporter frågar hur en politiker ställer sig till den samlade forskningen i en fråga, kan svaret bli: ”Jag delar inte riktigt den bilden”, ”Vi har nog en annan uppfattning” och så vidare."

"Frågan är vad politikern grundar sin bild på? Har hen gjort egna vetenskapligt underbyggda studier? Sannolikt inte. Är hen drabbad av postsanning = privat erfarenhet och magkänsla ses som sannare än resultatet av empirisk forskning? Tja, man undrar."

"Frågan är hur vetenskapen når politiken i Sverige, inte minst som ministrarna generellt sett inte har uttalat akademisk bakgrund. Några forskare frågade sig i SvD härom dagen hur en regering utan insikt i forskningens villkor ska kunna leda Sverige in i ”kunskapssamhället”? Vi har redan sett flera högskolereformer som minskat högskolans och forskarnas oberoende och ökat statens och näringslivets inflytande. För att... forskningen ska få företag att växa? Men detta är faktiskt inte grunden för vetenskapen."

"När utbildningsminister Jan Björklund (L) propagerade för ny betygsskala sågades hans förslag av både svenska och utländska forskare. Betyg gör inte att man lär sig mer och kan knäcka självkänslan, sade forskarna. Betyg gör barn flitiga, sa ministern. Hur ska vi se på sådana konflikter mellan den oupplysta politiken, som säger sig brinna för kunskap och forskning, och vetenskapen själv?"
https://www.unt.se/ledare/kunskapspolitiker-med-egna-fakta-5200735.aspx
Dagens besvikelse
Politiker som saknar konsekvenstänkande och/eller som tillämpar ”strutsmetoden” när obekväma verklighetsanalyser inte matchar det man tycker, eller vill tro. Den grova brottsligheten samt den organiserade brottsligheten har ökat kraftigt i Sverige de senaste 15 åren. Utöver alla enskilda människor som drabbas negativt påverkar det rättssystemet och sjukvården mycket. Sveriges migrations- och integrationspolitik är sedan länge misslyckad och ska kallas för vad den är, misslyckad. Förnekelse leder inte till den nödvändiga insikt som gör att förbättringsarbetet kan bli bättre.
https://www.expressen.se/nyheter/kostnaderna-dumpas-i-de-fattiga-kommunerna/
https://www.expressen.se/ledare/kom-till-skott-med-att-skarpa-knivlagen/


Dagens stjärna
Gunnar Wetterberg. Wetterberg har rätt. Den offentliga sektorn måste begränsas och de viktigaste rollerna stärkas. Annars fortsätter kvaliteten att kraftigt försämras. Alla uppdrag utanför välfärdens kärnuppdrag kan med fördel avvecklas så att kärnverksamheterna kraftigt kan stärkas. Det tjänar vi alla på. Eftersom det råder kompetensbrist inom många branscher kan de som sägs upp med fördel stärka upp inom bristyrkena med hjälp av lite kompletterande utbildning istället. Vad väntar vi på?
https://www.expressen.se/ledare/gunnar-wetterberg/staten-forfaller-utan-valbetalda-akademiker/

söndag 21 juli 2019

Vi och inga andra

Någon annan
Du bär mest ansvar för ditt liv, inte någon annan. Det gäller i allra högsta grad när du blivit myndig. Är du av en annan uppfattning? Det är med andra ord ingen annans ansvar att se till så att ditt liv utvecklas rimligt bra. Visst är vi som kapitalsvaga och outbildade i stort underläge i förhållande till kapitalstarka och välutbildade. Då innebär det egna ansvaret att organisera sig för att rimligt rättvist få del av de värden som skapas i ett särskilt samhälle. Det egna ansvaret är centralt i ett fungerande rättssamhälle.
https://www.barnombudsmannen.se/for-dig-under-18/aldersgranser/

Det egna ansvaret för eget handlande är centralt för ett samhälle som vill fungera väl. Det egna ansvaret kan även inkluderas in i det demokratiska systemet. Där ska självklart de församlingar som fattar beslut också själva säkerställa finansieringen av sina beslut. Det är orimligt och farligt att ha en ordning som i Sverige där riksdagen fattar dyra beslut som ofinansierat tvingas på kommunerna. Vi måste få stopp på ett sådant beteende som leder mot ett ekonomiskt sönderfall. Jag anser också att det politiska egna ansvaret måste stärkas. Det görs bäst genom att vi väljare direkt får välja vem som blir en kommuns ordförande och Sveriges stadsminister. Att få till denna ansvarsordning i Sverige bör vara högt prioriterad. Riksdagens ofinansierade politik driver Sveriges kommuner in i ekonomisk kris. Ekonomisk kris i våra kommuner innebär ekonomisk kris i Sverige.
https://timbro.se/smedjan/sank-skatten-och-lagg-ned-landstingen/?fbclid=IwAR3-LndC97Aa_G1iPlHK9tvs9ODbCnSE3IRcesYtPKB8f3rwxVULzUqXHgI
https://www.google.se/amp/s/amp.svt.se/kultur/mote-mellan-svenska-och-amerikanska-ud-angaende-asap-rocky
Jag delar också Björn Hasselgrens önskemål om att avveckla landstingen. Argumenten för det är många. Främst är att vi behöver en kommunreform där varje kommun måste ha ett befolkningsunderlag på minst 50.000 personer. Eftersom riksdagen mest jobbar med anpassningar av EU beslut kan dessa riksdagsledamöter med fördel arbeta med sjukvården och regionala utvecklingsfrågor. Politiken i Sverige, som har problem att attrahera tillräckligt många kompetenta politiker kan då fokusera på att bemanna EU, riksdagen och kommunerna. Ett onödigt demokratiskt forum kan med fördel avvecklas. Samtidigt stärker vi demokratin genom direktval av de högsta uppdragen, involverar invånarna mer direkt vid viktiga beslutsärenden och regionalt kopplade riksdagsledamöter får arbeta med att stimulera regionalt samarbete. Vad väntar vi på? Kommer dagens riksdagspartier driva igenom liknande förbättringar? Nej. Gång efter gång har det gjorts försök att genomföra olika förändringar från dagens läge. De misslyckas ständigt. Du och jag och många andra måste välja nya politiska alternativ som får mandatet från folket att göra det som blir bättre för oss invånare. Den förändringsmakten har vi så länge vi är en demokrati.

Dagens besvikelse
Donald Trump. Han är verkligen en mästare på att uttrycka sig mycket förnedrande mot oliktänkande. Tyvärr fungerar hans retorik på allt för många amerikaner. USA är i huvudsak skapat av migranter från hela världen. Det borde även Trump erkänna som en av framgångsfaktorerna till bland annat moderna amerikanska näringslivsframgångar. Inte minst många invandrade indier tillhör USAs IT elit. Det är sorgligt att konstatera att den så kallade ”fria världens” ledare, USA, har en sådan bedrövlig pilot i Vita huset. Visst har några av dessa kvinnor också uttryckt sig korkat. Det rättfärdigar inte Trumps beteende.
https://www.expressen.se/nyheter/donald-trump-slar-tillbaka-efter-rasistiska-attackerna/

Det är också anmärkningsvärt att Trump okunnigt lägger sig i ett enskilt rättsärende i Sverige. Visst lägger sig Sverige också i rättsfall i andra länder när svenskar anses felbehandlade. Det sköts då diplomatiskt. Att Trump sätter press på Sveriges regering på detta sätt är ett tecken i tiden. Små nationer och dess folk ska veta sin underordnade plats. Att Sveriges statsminister eller justitieminister inte har rätten att lägga sig i en rättsprocess som vi vill ska gälla alla jämlikt struntar han i. Att Löfven inte offentligt upplyst Trump och det svenska folket om denna ordning tycker jag är anmärkningsvärt. Jag anser att häktningen av ASAP Rocky är oproportionell. Det spelar ingen roll vad jag tycker, eller Trump, i Sverige ska svenska rättsregler och processer tillämpas jämlikt. Oavsett om du är en världskändis, miljardär eller en vit medelålders man som lever på försörjningsstöd.
https://www.google.se/amp/s/amp.svt.se/nyheter/utrikes/trump-jag-har-haft-ett-valdigt-bra-samtal-med-stefan-lofven

Dagens stjärna
Malcom Kyeyune. Ja, tecknen är många om att Sveriges kommuner går en tuff tid till mötes. Sveriges  riksdag bär i huvudsak ansvaret för detta. Det är i huvudsak deras migrations-, integrations- och socialpolitik som starkt bidrar till den verklighet vi alla, förutom de ordentligt förmögna, kommer att känna av i sin löpande vardag. Tycker du att du redan känner av detta i bristande kvalitet kopplat till välfärdens kärnverksamheter? Det blir värre! Vi behöver välja nya demokratiska representanter som kan bidra till att vi efter nödvändig städning återigen kan få acceptabel utdelning för alla skattepengar.

”Det Lindesberg föreslog är en sorts motsvarighet till kanariefågeln i kolgruvan. Det är en förnimmelse om vad som kommer att hända när kommunernas framtida underskott glider in i nutiden: service som vi i dag tar som så självklar att vi inte ens funderar på den kommer att försämras, fördyras, eller helt enkelt försvinna, och de svaga kommer att lämnas i sticket av en välfärdsstat som en gång i tiden fyllde resten av världen av både avund och respekt, men som numera ter sig allt mer haltande och maläten.”
”En sak är tydlig: staten kommer att behöva gå in och ta över ansvaret för många av de välfärdssfunktioner som kommunerna över tid bara får svårare att mäkta med. Men något sådant görs inte på en fikarast; var i dag finns egentligen den politiska vilja och beslutsamhet som krävs för en sådan invecklad och riskfylld process?”
https://www.dagenssamhalle.se/kronika/filmjolk-till-lunch-ar-det-sa-mycket-att-braka-om-28640

lördag 20 juli 2019

Ta oron om invandringens hållbarhet på allvar

Kulturella skillnader av stor betydelse
Det är obildade och korkade personer som inte tar kulturella skillnader på största allvar. Det finns massor av forskning, människors praktiska erfarenheter och samhällen runt om på vår jord som vittnar om skillnader och dess praktiska betydelser. Inte minst svenska globala företag utbildar alla sina expats (och medfäljande familjer) och impats inför viktiga uppdrag. Det vill säga människor som får viktiga uppdrag i andra länder. I min bok ”En stund på jorden” kan du läsa en del om bland annat hur FN beskriver generella skillnader mellan olika länder på jorden. Du vet väl till exempel att många företagsförvärv i Norden misslyckats bland annat på grund av okunskap om att det finns stora generella kulturella skillnader även mellan oss nordbor.

I Hamid Zafars mycket bra sommarprogram lyfter han bland annat fram volymproblemen att lyckas integrera dem som får stanna i Sverige. När han och hans syskon kom fanns engagerade pensionärsorganisationer, övrigt föreningsliv och frivilliga som kunde hjälpa till att inkludera nya in i ett nytt och kulturellt mycket annorlunda samhälle. Han uttryckte stor oro över att många invandrare idag aldrig får de relationer med svenskar som krävs för lyckad integration. Självklart lyfter han också upp språkets avgörande betydelse för en framgångsrik inkludering.

Timbro har publicerat några viktiga artiklar, av Per Brinkemo, om hur illa det går när man driver en oansvarig migrations- och integrationspolitik. En stor del av denna ansvarslösa politik är kopplad till ansvariga politikers och tjänstemäns okunskaper. Och politikers ideologiska låsning och pragmatiska oförmåga.

”Både i familjen och i skolan lär sig svenska barn att erkänna och be om förlåtelse när de gjort något olämpligt. Det är vare sig socialt eller, sedan 1979, legalt accepterat att fysiskt straffa ett barn. I stället får barnet, bara det säger som det är, absolution, förlåtelse, av föräldern eller läraren. Det har blivit vårt sätt att fostra och socialisera unga människor att ta ansvar för sina handlingar för att på så vis bli välfungerande samhällsmedborgare. Inse att du gjort fel, känn ånger, erkänn, så stryker vi ett streck över saken.Det är principen som gäller. Men det tycks ha blivit allt vanligare, i skolans värld såväl som bland kriminella, att vägra erkänna begångna handlingar, oavsett om det finns trovärdiga vittnen som kan styrka att just den personen kastat sten på skolans fönsterruta eller just den personen misshandlat en person och bevisen är ovedersägliga.”

Tidigare i år beskrev åklagaren Thomas Ahlstrand i Göteborgs-Posten det som han uppfattade som en ny typ av brottslingar. Han skrev att den svenska traditionen går ut på att även den kriminelle egentligen är en del av oss men på grund av sociala faktorer – arbetslöshet, dåliga framtidsutsikter, påverkan från andra, missbruk – fallit in i ett kriminellt levnadssätt. Den ”gamla tidens” brottslingar möttes med skyddsåtgärder, övervakning och terapi, och inte sällan involverades deras familjer. Grundtanken var att den kriminella var en person som egentligen delade majoritetssamhällets värderingar, moral och syn på samhället.
De kriminella som rättsväsendet möter i dag har ett helt annat förhållningssätt, enligt Ahlstrand.
De har inte kommit snett. De har inget missbruk. De delar helt enkelt inte våra normer, och de har absolut ingen lojalitet eller ens vilja till lojalitet gentemot samhället. En dom till fängelse är ingen skam, den är ett besvär, något obekvämt, något att undvika för att det är opraktiskt och långtråkigt att sitta inne. Lojaliteten är däremot oerhört stark när det gäller gänget, kompisarna, familjen, klanen, kvarteret; och den är dubbelriktad. Vi kan inte alltid involvera deras familjer när vi vill behandla dem för kriminalitet; för familjerna kan tycka att grabben är bra, han drar hem pengar. Den ofta oreserverade kärleken till mamman och respekten för pappan motsvaras inte sällan av en fullständig, och i bästa fall blind, lojalitet tillbaka. 

 ”Erkänn inte, lyder det nya mottot, sannolikt påverkat av människor från andra kultursfärer med ett annat förhållningssätt till både barnuppfostran och statliga lagar, juridik och sanktioner.”
https://timbro.se/smedjan/den-nya-tidens-brottslingar-erkanner-ingen-skuld/?fbclid=IwAR1g4dqbbrGv1C0MZb4d2BQQnhOd085UNmTPy0L9esoWJ6C_ZDuB8T5kOA8

”Allt oftare talas det i debatten om parallella samhällen. Men frågan är om vi på djupet förstår vad det är och kan innebära, debatten om separata badtider i all ära, liksom den om segregerade områden och om det fysiska avståndet mellan Sverige-födda och många av dem som är födda i andra länder. Frågan är om inte det mentala utanförskapet är det verkligt problematiska. Med mentalt utanförskap menar jag följande: Om man kommer till ett land som Sverige och inte greppar systemen, inte förstår landets historia och varför landet är uppbyggt som det är uppbyggt – alla osynliga regelverk, det juridiska systemet, skattesystemet, tilltron till myndigheter, jämställdhetsivern, yttrandefriheten, individualismen och den svala men generella tilliten människor emellan – riskerar det skapa förvirring och en känsla av osäkerhet.”

Ett av de mest grundläggande mänskliga behoven handlar om trygghet och hur man löser konflikter. Vi som är uppväxta i ett av världens mest trygga länder med ett (hittills) generellt sett fungerande rättsväsende funderar inte så mycket över saken. Vi har vant oss och tar både tryggheten och rättsinstanserna för givna. Men för den som är ny i ett land måste den västerländska juridiken framstå som ytterst märklig. Åtminstone initialt. För en del under lång tid.”

”I alla de länder varifrån människor söker asyl i Sverige har staten låg legitimitet. I vissa länder är den helt frånvarande. Människor i många delar av världen fruktar staten. Och därmed de statliga lagarna, polisen och rättsväsendet. Där odlas ofta en tystnadskultur som en del av en alternativ, informell rättsordning, av sicilianare kallad Omertá, en del av den klanbaserade maffians hederskodex. Ett sicilianskt talesätt säger: ”Den som är stum och döv lever i 100 år. Det bästa ordet är det som aldrig blir sagt.”

Det förstärker de kollektivistiska strukturerna och försvårar för individer att göra sig fria från släktens förväntningar och normer. Lojaliteten mot klanen, den som i hemlandet var förutsättningen för överlevnad, skydd och säkerhet, sitter djupt. Man ställer upp för sin grupp. Och man förråder inte gärna någon i sin familj, även om man själv anser att individen handlat fel. Att vittna mot en familjemedlem eller en annan familjs kriminella individ är att bryta den hederskodex som gällt sedan urminnes tider. Det är inte enkelt.”

Dagens besvikelse
De som anser att vi ska slösa skattepengar på insatser som är meningslösa. I alla tider har människor flyttat till platser där man kan försörja sig, bilda sig och roa sig. Den logiken fortsätter att råda. Sverige ha nu stora brister inom rättssystemet, Försvaret, skolan, sjukvården, äldreomsorgen och inom socialtjänsten. Då är det fel att prioritera att ”elda upp pengar” som enbart satsas för att försöka hindra en naturlag.
https://www.expressen.se/ledare/norge-ar-ett-avskrackande-exempel-annie-loof/


Dagens stjärna
Ylva Nilsson, Expressen. Det är hög tid att vi svenskar börjar inse hur lätt våra 20 platser inom Europaparlamentet väger. Samtidigt styr redan idag EU runt 70% av riksdagens arbete. När BREXIT är verklighet är riskerna stora att EU ska bestämma ännu mer. Det är en mycket dålig väg framåt. Det är dags för den lilla röst vi svenskar har som folk att skrika högt att vi inte vill ha mer centralisering av makten!
https://www.expressen.se/ledare/ylva-nilsson/svenska-skrackscenarier-med-nya-eu-ledaren/

fredag 19 juli 2019

Stöld från kommande generationer

Överkonsumtion
Överkonsumtion av välfärd, av tjänster och anläggningar, som ska vara skattefinansierade innebär att dagens generationer ger sig själva mer välfärd än vi har råd med på bekostnad av framtida generationers välfärdsmöjligheter. Invandringens möjligheter och problem, den allt mer åldrande befolkningen, en kortsiktig spekulationsekonomi, allt för små reella pensionsavsättningar, en kraftig fortsättning av urbaniseringen, allt för billiga lån som driver upp attraktiva kommuners fastighetspriserna till orimliga nivåer och en västvärld som i panik pressar pengar som aldrig förr. Hur kan man tro att denna osunda ekonomiska verklighet plötsligt försvinner? Hur kan man tro att världen behöver en nyordning, ett nytt och hållbart samhällssystem. Inte det nuvarande kortsiktiga kapitalistiska, inte kinesernas statskapitalistiska, inte Ryssarnas oligarkkapitalistiska och inte Cubas socialistiska. Vem har en ny och hållbar samhällsmodell? Det kanske börjar bli hög tid för Devenismen! Tycker du att det är rätt av oss att idag överkonsumera välfärd på kommande generationers bekostnad? Snart är vi 8 miljarder invånare på jorden!
https://www.worldometers.info/world-population/
https://www.wwf.se/earth-hour/butiken/
https://www.nyteknik.se/miljo/larmet-overkonsumtion-av-kott-forodande-for-miljon-6876452

Dagens besvikelse
De som i riksdagen gjorde en Januariöverenskommelse. Det finns mycket i den demokratiskt märkliga överenskommelsen som ur mitt perspektiv är bra. I huvudsak är överenskommelsen dock i de mycket viktiga migrations- och integrations frågorna särskilt svekfulla mot våra svenska kommande generationer. Det finns gott om andra samhällen än de svenska som ser till sitt eget bästa. Sveriges riksdag ska i huvudsak se till svenskarnas bästa. Det innebär också kloka samarbeten med andra länders folk och humanitärt stöd till nödställda. Överkonsumtion av ”öppna hjärtan” kommer att leda till fler brustna hjärtan än hjälpta. Både i Sverige och ute i övriga världen.
https://www.google.se/amp/s/amp.svt.se/nyheter/inrikes/detta-vet-vi-om-s-mp-l-och-c-uppgorelsen

Mats Svegfors skriver läsvärt om Januariöverenskommelsen nedan. Vi får se vem som flyttar in i Sagerska palatset 2026 och bildar Sveriges nya regering med huvudkontor i Rosenbad. Jag tror det kan bli väldigt annorlunda från det många ser just nu. Vad tror du?

”Det är så trivialt men likväl så viktigt: allting tenderar att fungera utifrån sin egen verksamhetslogik. Mediernas rapporteringen om regeringsbildningen fokuserar på ”händelser och konflikter här och nu”. Politiska partier är å sin sida ”stigberoende”. Även om partierna vill ge företräde åt det allmännas intresse kan de inte bortse från sitt alldeles specifika partiperspektiv, d.v.s. egna traditioner och intressen, eller från egna väljares förväntningar på partiets uppträdande och ställningstaganden.”

”Ingen vet i dag vad som kommer att hända med partiernas opinionssiffror under mandatperioden. Ingen vet därmed vilka interna krafter i partierna som kommer att utlösas och som kan förändra spelplanen dramatiskt. Vem kommer att vara Liberalernas ledare när riktlinjerna våren 2021 ska dras upp för budget inför valåret 2022? Kommer Stefan Löfvén att vara partiledare hösten 2021? Är det oberoende av hur det går med opinionssiffrorna för Socialdemokraterna? Är det oberoende av vad som händer inom det parti som en gång hade hegemonisk makt? Kommer Moderaterna att bli et mer uttalat högerparti, ett ”Sverigedemokraterna light”? Alla vet vad Ulf Kristersson vill, men kommer han därvidlag att kunna råda över det som idag är hans parti?”

”Ett mönster med åtta olika och olikartade partier skapar möjligheter för det som i andra sammanhang har kallats en ”variabel geometri”. Föga förvånande har det tagit tid innan upplösningen av blocken har kunnat resultera i en nya geometrisk konfiguration i politiken. Partierna måste vänja sig. Detsamma gäller väljarna.”

”I Storbritannien råder politisk och inte minst partipolitiskt kaos. Partisystemet förtjänar inte att benämnas system. Politiska skiljelinjer skär på alla upptänkliga håll, inte minst inom partierna. Frankrike har inte längre några fungerande politiska partier över huvud taget. I Italien har partier ersatts av medieskapelser. Tyskland har haft ett tämligen robust partisystem efter andra världskriget som har klarat av växlande valresultat. Men nu riskerar det att krackelera. Ett intressant fall är Nederländerna, där partisystemet är extremt fragmenterat. Det tycks sakna all logik. Likväl har förmågan till samhällelig omställning varit betydande.”

”Förvisso har överenskommelsen aldrig syftat till att behandla all politik. Men om riktigt viktiga frågor inte finns med eller om de behandlas pliktskyldigt beror det endera på att parterna inte har kunnat enas eller på att frågorna inte har ansetts särskilt viktiga.”
https://www.globalutmaning.se/att-forverkliga-januarioverenskommelsen-mats-svegfors-om-regeringens-tilltrade/

Dagens stjärnor
Dagens stjärnor visar att det tveklöst finns klokhet utanför Sveriges riksdag som kan bidra till att Sveriges negativa utveckling kan brytas. Det går! Det finns stort framtidshopp om mer kunskap, erfarenhet och klokhet får vägleda Sverige politiskt framåt. Och Sverige är summan av oss alla som lagligt räknas in i vårt samhällsbygge! Oavsett bakgrund. Oavsett trosuppfattning. Oavsett bildningsnivå. Oavsett hudfärg. Oavsett bankkontots storlek. Oavsett sexuell läggning. Om jag får möjligheten att titta ett barnbarn djupt i ögonen tänker jag med rent samvete tänka ”jag gjorde allt jag kunde för att även din och dina klasskamraters verklighet skulle bli positiv”. It’s time for big changes! Gambatte!

Hamid Zafar. Vi kan så mycket bättre! Och att våra barn, alla, får en rimlig matchning att nå sin fulla potential är den viktigaste vägen mot fortsatt imponerande mänsklig utveckling. Zafar är kunnig, klok, handlingskraftig och värd att lyssna på!
https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1319495?programid=2071&fbclid=IwAR0Ascneh4e19J8D3NKBwkHqZ90SDsgZKO7HiwYmADSvAZoQAyxF09DQTGM

Håkan Boström. Nästan alltid mycket klok. Självklart måste vi sluta att dalta om vår värdegrund och entydigt stå upp för den i Sverige. Jag börjar med att citera hans kloka avslut i bifogad artikel som jag hoppas att du läser:

”I ett samhälle med tydliga normer, som agerar med styrka och självförtroende, kommer fler unga män att ställa sig på samhällets sida och färre att försöka riva sönder det.”

”1 av 76 kan tyckas som en låg siffra. Men då talar vi om hela befolkningen. Många undviker att utsätta sig för farliga situationer, som att gå ensam hem genom Göteborgsnatten.”

”Vad gäller brottsbekämpningen är det inte bara antalet poliser som måste öka utan även lagstiftningen som behöver skärpas. Det kan inte vara regeln att polisen griper brottslingar som nästan omedelbart släpps på fri fot. I det nu aktuella fallet var två av de misstänkta nyligen dömda för annan brottslighet.”


”Fattigdom eller ojämlikhet gör inte människor kriminella i sig (däremot kan ett starkt fokus på att berika sig individuellt i samhället ha en skadlig inverkan på moralen). Brottsligheten började gå upp i Sverige på redan 1960- och 1970-talen, från mycket låga nivåer, trots att jämlikheten då samtidigt fortsatte att öka. Vad som däremot minskade var den sociala kontrollen. Normer, inte minst inom familjen men även i grannskapet, spelar nämligen en avgörande roll för risken att hamna i kriminalitet, missbruk och andra sociala problem. Därför är offentliga insatser sällan särskilt effektiva om de inte utgår från att bygga förtroende och meningsfull gemenskap hos de ungdomar man försöker nå. I praktiken är det oftast bara något ett fungerande civilsamhälle kan klara av.”
https://www.gp.se/ledare/brottsbekämpning-kräver-ett-samhälle-med-självförtroende-1.16384270