onsdag 29 februari 2012

Seminarieparken

Militant vegan
Jag är inte någon militant vegan. Jag är inte en utopisk katastrofropare. Jag är däremot övertygad om att vi måste ta hållbarhetsutmaningarna på fullt allvar i en värld med allt fler som vill ha ett högt välstånd. Man behöver inte vara intelligent för att förstå att människans påverkan på naturen är våldsam och att den ökar i en nästan exponentiell takt. Vi talar om flera miljarder människor som får det allt bättre. Allt bättre innebär nästan alltid att de också blir en del av det materiella spelet. "Mycket vill ha mer och helvetet blir aldrig fullt"..... Flest fina bilar när man dör vinner.... osv.

Rekreationsmiljöer och lekparker
Vi människor behöver rekreationsområden. Om man bryr sig om oss människor idag och i morgon kan man inte bortse ifrån folkhälsoperspektiven med att ha några större parkområden kvar när städer i övrigt förtätas. Jag hoppas verkligen att Seminarieparken kan utvecklas till den park den borde bli.
http://www.unt.se/uppsala/c-uttalande-for-seminarieparken-1681061.aspx

tisdag 28 februari 2012

Flygplan och insemination

Är det rätt väg att gå?
Jag har nämnt det tidigare. Försvaret och regeringen tycks vilja smyga igenom ett beslut om att satsa minst 50 miljarder till på nästa generations JAS. Jag älskar teknologi och de möjligheter det representerar. Jag inser definitivt att det är viktigt för svensk konkurrenskraft att vi har avancerade tekniska lösningar som våra ingenjörer kan jobba med och utvecklas runt. Jag hävdar dock bestämt att det är vansinnigt att fortsätta en liknande satsning för skattepengar! Vi är ett för litet folk för att kunna försvara detta. England och Frankrike har gått samman om försvarsbudgeten för att det är allt för dyrt för att klara av att vara konkurrenskraftig. Det är dax för Sverige att försöka genomföra en fusion mellan relevanta delar av SAAB och något/några andra Europeiska bolag. Då kan Sverige förhoppningsvis förhandla fram att vi utvecklar X i ett flygsystem som säljs i betydligt större volym och till fler än till oss svenskar. Satsa alla dessa pengar på hemvärnet och nya vapenslag till hemvärnssoldater istället!
http://www.dn.se/nyheter/sverige/beslut-om-jas-utan-rejal-debatt-oroar

Vad skall skattepengar finansiera?
Är det Sveriges bristande nativitet som gör att en stor majoritet av Sveriges riksdag vill göra insemination laglig för ensamstående? Hur ser man på denna möjlighet ur ett jämställdhetsperspektiv om det tillåts och subventioneras av skattemedel? Intressant att se att av de 12.000 som röstat på Aftobladet när jag gick in gav uttryck för att svenska folket inte delar det mycket starka stöd som riksdagen ger för inse
http://www.dn.se/nyheter/politik/insemination-for-singlar-splittrar-alliansen

måndag 27 februari 2012

Informationskrig

Informationsåldern
Har vi inte alltid levt i en informationstid? Självklart, men vi har aldrig som nu haft tillgång till all jordens information i realtid. Vi har aldrig tidigare haft möjligheten för var och varannan att fabricera information för att sprida felaktig information i syfte att skada. Alla moderna länder ägnar sig åt konsten att driva sina intressen med hjälp av olika informationskampanjer och genom att fabricera information som är felaktig för att uppnå egna syften. De flesta organisationer inom organiserad brottslighet är säkerligen duktiga på det samma. Så är det. I en värld där media allt för sällan hinner med källkritik i sin iver att vara först, eller i vart fall tidiga, med att få ut en nyhet är det enkelt för dessa fabricerade nyheter att distribueras runt om i världen. Lägg där till de stora sociala nätverk som också fungerar som snabba bärare av information som definitivt inte är kritiskt granskade.

Hämnd?
Tror du att vår utrikesminister har svenska stormaktsambitioner? Tror du att detta kan vara fabricerade fakta? Varför tror du att de läcks ut? Vad har jag för kommentar till Wikileaks påståenden om Carl Bildts maktambitioner? Om de stämmer tycker jag att de är riktigt roliga. Det är bra om Sveriges representanter jobbar hårt för att vårt inflytande skall vara så stort som möjligt.
http://www.dn.se/nyheter/varlden/wikileaks-slapper-hackade-mejl

söndag 26 februari 2012

Lärarpedagogik och Putins Ryssland

Involverande
De politiker som tror att 50-talets kateterundervisning är rätt metod för att förbättra skolans resultat har fel. Vi lever inte på 50-talet. Vi lever på informationsåldern och i år är det 2012. Jag blev väldigt glad när jag läste bifogad artikel som beskriver lite vetenskapligt prövade inlärningsmetoder som visar sig vara väldigt mycket effektivare än gammeldags envägskommunikation. Mer involverande undervisning är helt rätt väg att gå.
http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/nobelpristagare-river-katedern


Korrupt och rättslöst
När börjar vi bygga ett modernt försvar? Ett försvar som kan föra ett effektivt gerillakrig mot t ex ett fientligt Ryssland? Vad vet du om Ryssland idag? Ryssland ligger väldigt nära Sverige. Det är ett stolt och på många sätt kompetent folk. Tyvärr saknar de fortsatt demokratisk skolning och det är ett land som fortfarande brottas med mycket korruption och organiserad brottslighet. Om du vill få en bättre uppfattning om vår nära stora granne kan jag rekomendera att du läser Peter Wolodarskis ledare om dagens Ryssland. Ett tragiskt människoöde lyfts fram som det bärande exemplet på ett rättslöst eller i vart fall väldigt korrupt system. DN har många fler artiklar om dagens situation i Ryssland. Det är viktigt att förstå vad som händer i vår absoluta närhet. Vi behöver stärka vår försvarsförmåga och jag tror att nyckeln till ett betydligt starkare försvar ligger kopplad till Hemvärnet! Hur tror du att vi stärker vårt försvar?
http://www.dn.se/ledare/signerat/peter-wolodarski-en-rattsprocess-som-ringar-in-putins-ryska-morker

Hållbarhetskrasch

Självkritik
Är det klokt att kritisera sig själv? Självklart! Så gör alla som vill bli bäst inom något. Är det problematiskt att inom politiken vara självkritisk? Ja, om motståndet är bättre och därigenom bedriver en bättre oppositionspolitik. Idag är inte oppositionen bättre än regeringen i Uppsala eller i Sverige. Det kan ändras. Klart är att vi måste bygga något nytt och det måste vi klara av att göra snabbt. Dagens välfärdssamhälle håller på att haverera. Sysselsättningsgraden måste avsevärt höjas. Ungdomsarbetslösheten måste minst halveras. Rättigheter måste också matchas mot tydliga skyldigheter. Vi måst kunna attrahera kompetent arbetskraft att vilja bo i Sverige. Osv

I dagens UNT hittar man en FP artikel skriven av deras landstingsråd runt om i Sverige. Det är positivt att de i inledningen vågar ge en tydlig problembild. Det är dock populistiskt och oroande hur de i en ekonomiskt svår situation som nu gör ett utspel om att alla inom specialssjuktvården, typ Akademiska, skall få ett eget patientrum...... Vem vill inte ha det! Men vad kostar det!!!? Enormt mycket pengar. Det är inte ett seriöst utspel utan jag kan inte tolka det som något annat än ett försök att få billiga politiska poäng på en idé som aldrig ekonomiskt kommer att kunna genomföras.
http://www.unt.se/debatt/dags-for-eget-rum-pa-sjukhus-1676794.aspx

Det är inte nog med att vi har problem med sysselsättningsgraden och att allt fler av oss hör till gruppen pensionärer. På en fråga av Aftonbladet om man som pensionär vill bo kvar i Sverige svarar över 70% att de hellre vill bo utomlands. Det innebär att de helst inte vill bidra till vår lokala ekonomi och konsumera här. Om du till en redan svår kalkyl lägger till scenariet att 70% spenderar sin pension utomlands, då pratar vi nog om en ekonomisk härdsmälta i Sverige om vi inte lyckas ställa om vår ekonomi ordentligt.
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article14430552.ab

Intäktssidan!
Huvudproblemet i Sverige är intäktssidan! För att Sverige skall fortsätta att vara ett välståndsland måste vi skapa mer intäkter genom att skapa mer värde tillsammans. Mycket av värdet måste också säljas utomlands för pengar som sedan kanalyseras hem igen för att jobba och inte till skatteparadis. Så enkelt är det. Politiker kan inte skapa intäkterna (räknar inte skatt). Politiker kan och måste dock skapa bästa förutsättningar för att nya intäkter skall kunna skapas. Politiker kan fortsätta att skapa samhällskostnader. Det är dock en ekvation som inte leder mot välstånd i dagsläget. Ett företagsammare Sverige är helt avgörande för ett fortsatt välstånd.

Kostnaderna ökar
DNs artiklar om människor med försörjningsstöd talar sitt eget språk. Enligt dagens DN får nästan 200.000!!! människor i Sverige försörjningsstöd. Av dessa personer har cirka 50.000 stycken ett långvarigt behov av försörjningsstöd. Enligt artikeln får en ensamstående utan barn 3840 kronor i månaden. Självklart har många barn och dessutom olika tillägg utöver denna basnivå. Låt oss ändå bara räkna fram vad försörjningsstödet minst innebär per månad i kostnader. Det motsvarar 768 miljoner kronor per månad. Eller 9.216 miljoner kronor per år. Det är massor av pengar. Vi måste tänka om i vårt land och bl a införa obligatorisk invånartjänst. Vi måste tänka om annars är Sverige snart åter ett land med många mycket fattiga personer. Den här gången kan vi inte emigrera till USA.
http://www.dn.se/ekonomi/stodet-ger-inte-en-rimlig-levnadsniva

lördag 25 februari 2012

Kvinnor på tronen

Tidstecken
Tecken efter tecken tyder på att vi har gått in i den kvinnliga tidsåldern. Den tid som kommer att kännetecknas av ansvarstagande, långsiktighet och omtanke. Männens tankemodeller leder inte till den nödvändiga nydaning som västvärlden behöver. Nu har Sverige inte bara en kronprinsessa utan två! Det du! Om si så där 60 år får Estelle kanske det tvivelaktigt positiva uppdraget att representera Sverige som drottning. Tvivelaktigt då jag inte önskar min värsta fiende att födas in i en liknande roll där hela ditt liv är utstakat redan från början. Utöver två kronprincessor har enligt Di även en kvinnlig bankdirektör det dyraste boendet bland börsens VDar. Det måste väl också vara ett tecken.... Därutöver har en film om Margret Thatcher fått mycket uppmärksamhet. Thatcher sägs ha varit den moderna västvärldens första kvinnliga statschef. Järn ladyn kallades hon bl a för sitt mycket starka förakt för facket.

 Jag hör inte till Thatchers större beundrare men det var en intressant tid och faktum är att hon och Ronald Reagan, USA, vände sina då sargade länders ekonomier ordentligt. Frågan är vem som skall bli nutidens kvinnliga statschef som visar vägen mot en ny ekonomisk ordning som kan vända vår negativa situation. Det är ohållbart med dagens höga nivåer av ungdomsarbetslöshet och det är definitivt ohållbart att försvara dagens välstånd om inte vår sysselsättningsgrad förbättras markant. Vilken kvinna tror du blir draglok i Europa för att bygga en ny positiv tid för vår kontinent?

fredag 24 februari 2012

Allt är inte som du tror

Gunnar Hedberg
Vad skall man säga om att Hedberg nu skall sitta i riksdagen och täcka upp för en mammaledig partikollega? Det är onekligen tudelat. Det är bra att han ställer upp så att den yngre kollegan kan vara med sitt lilla barn och utnyttja de unikt generösa barnledighetsregler vi har i Sverige. Samtidigt är det tråkigt att Hedbergs barnbarn förhoppningsvis får se sin farfar mycket mer sällan. Förhoppningsvis eftersom jag hoppas att varje riksdagsledamot jobbar minst 8 timmar per dag och minst en dag per helg. Det gör vi ju lokalt. Vi lever verkligen i en föränderlig värld. Möjligen har Reinfeldts 75 års utspel motiverat Gunnar att snabbt kliva in i aktiv tjänst igen. Jag tycker att det var en snygg successionsordning inom M i Uppsala. Det var stort eftersom han lämnade ledarskapet för Sveriges mest intressanta kommun. Om man tänker långsiktigt är det viktigt att i tid lämna över ledarrollen. I tid innebär i den politiska världen i god tid innan allmänna val. Gunnar är en klok person så jag gratulerar riksdagen och hoppas att han blir en kraftfull brygga mellan Uppsalas kommunfullmäktige och riksdagen. 

Oppositionen
Nu verkar Sverige ha fått en opposition som kan sätta bra press på regeringen. Jag tror att Sossarnas nya lag kan bli en utmaning. Framförallt Stefan Lövdén och Magdalena Andersson är väldigt bra och kompetenta personer. Har man den kombinationen, genomförandeförmåga och kompetens, kommer man långt. Är det möjligen detta nya oppositionslag som gör att Hedberg ger sig in i politikens hetluft igen? Eler är det helt enkelt Reinfeldts diss av att lägga av för tidigt som gjort att han åter kavlar upp ärmarna och ger sig in i en ny lejonkula. Kan det vara så att han i ljuset av den nya oppositionen känner att han bäst kan göra nytta för barnbarnen genom att bekämpa de politiska alternativen i riksdagen? Vad tror du?
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=114&artikel=4983264

torsdag 23 februari 2012

Var är vi påväg?

Visioner
Vissa inom den nationella regeringen tycks inte gilla visioner. Det man kan undra är vart de tycker vi är påväg. Är framtidsbilden att de allra flesta av oss medborgare måste jobba tills vi dör för att få ett värdigt liv eller? Det börjar bli dax för en mer lockande framtidsbild som laget kan enas om, dvs Allianslaget. Helt klart är att motståndarsidan inte har en klar bild över vad de vill bygga och de har definitivt avvikande ambitioner. Jag tycker att en insändare i dagens UNT är värd att beakta.
http://www.unt.se/debattspecial/vi-backar-till-1800-talet-1674504.aspx


Systemtänkande
Det är också dax för svenska partier att lära sig att utveckla och skapa gemensamma systemlösningar. Vi måste dessutom klara av att utveckla och bygga dessa system mycket snabbare än idag. Att vi blir snabbare med omställningar är snart den enda riktigt stora konkurrensfördelen ett litet land som vårt har och då måste vi se till så att vi blir bäst på det. Enskilda frågor som olika partier vurmar för måste passa in i ett system som man vill skall åstadkomma något. När Alliansen talar, med all rätt, om att många fler måste jobba för att vi skall kunna upprätthålla vår höga levnadsstandard måste också systembilden matcha det budskapet. Systemet måste förhandlas fram och implementeras.

Systemtänket var inte tillräckligt när Socialförsäkringssystemet ändrades, A-kasseförändringarna drevs igenom samtidigt som sysselsättningsgraden i princip sjunker. Vad tjänar jag som skattebetalare på att fler människor blir beroende av försörjningsstöd i våra kommuner? Personer som tidigare fick ersättningar via A-Kassa eller Försäkringskassa. I sin iver att bryta sönder fackföreningar har kanske vissa partier fattat strategiska beslut som jag som medborgare definitivt inte tjänar på. Kan det vara så? Reinfeldt får det svettigare och svettigare och snart krävs nog en tydligare bild av vilket Sverige han tycker att hans regering bygger för 2020.
http://www.dn.se/ledare/huvudledare/regeringens-haveriJag kommer alltid att ta medborgarnyttan som utgångspunkt i allt jag gör. Jag kommer också alltid att tänka på att försöka lämna något bättre till kommande generationer. Ett väl fungerande samhälle för alla skapar det mest tilltalande samhället att leva i. Den lilla stund vi lever.

onsdag 22 februari 2012

Sexistiskt?

Bara i Sverige
Det är nog bara i Sverige, kanske t o m bara i Uppsala där det kan bli en stor debatt om hur övergångsskyltar med en kvinna på ser ut. Tydligen ansågs något förslag för sexistiskt och tydligen väljer då ansvariga tjänstemän att göra en gråare variant. Jag kan garantera att Uppsalas politiker, i vart fall inte jag, är inblandad i detta beslutsfattande. Jag kan dock inte garantera att UNT inte förväxlat dagarna och tror att det är första april idag. Helt klart är att "hen" resonemang och "frugårman" skyltar etc skapar merkostnader i samhället som kanske skapar arbetstillfällen.......
http://www.unt.se/uppsala/fru-garmans-brost-blir-mindre-1674259.aspx#kommentera

Företagarpolitik
Sverige behöver verkligen skärpa till sig och hitta nya grepp för att skapa framtida exportintäkter och arbetstillfällen som är högavlönade. Många fler mindre företagare måste vilja växa. Många fler mindre bolag måste få tillgång till riskkapital för att kunna växa. Riktigt riskkapital, inte tillväxtkapital. Regelverket för stora och små företag måste differentieras. Arbetsgivareavgiften måste sänkas för mindre företag! Vinstskatten i Sverige behöver inte sänkas. Innovationsupphandlingar måste tillåtas. Vad väntar vi på?

tisdag 21 februari 2012

Skolan och försvaret

Skolpolitik i gungning
Ledare kommer och går. Inget konstigt med det. Särskilt inte inom politiken eftersom jag numera vet att det är väldigt utsatt att vara en politisk ledare. Frågan är vilken politisk ledare, på riksnivå, som faller nästa gång? Personligen tror jag att det börjar bli jobbigare och jobbigare för Jan Björklund. Det räcker inte att vara en god retoriker. Det räcker inte att inte offentligt utmanas av någon i sin närhet. Om partiet inte lyckas få tillväxt i opinionen och om partiet börjar tappa trovärdighet i den fråga där man anser sig vara bäst, skolfrågorna, då blir det snart en omöjlig sitution och någon måste offras. Vad tror du?

Jag har tidigare skrivit om att MP utan tvekan utmanar FP inom skolpolitiken. De har uppenbarligen sett en stor chans att bredda sin profil med trovärdighet inom detta politiska område. Det tycks också som att ledande fackliga lärarföreträdare ställer sig bakom MPs satsning. Det är inte bara anmärkningsvärt utan också omdömeslöst av en förbundsordförande inom lärarförbundet att skriva en debattartikel mot Jan Björklund och FP tillsammans med en av dubbelledarna för MP. Jag antar att hon fått löfte om att bli skolminister om MP sitter i nästa regering. Jag kan inte fatta hur man annars kan vara så omdömeslös att skriva en liknande artikel med ett partis företrädare.
http://www.dn.se/debatt/larare-och-elever-far-betala-for-bjorklunds-skolreformer

Dax att tänka om
Sveriges försvarpolitik måste moderniseras! Det är bortslängda pengar att satsa på flygplan och båtar som en stormakt på några minuter slår ut. Vi måste tänka om och vi måste tänka om fortare! Ryssarna har varit i Sverige och krigat förr och det kan absolut hända igen beroende av vad som händer framöver. Det tycks som att Ryssarna nu väsentligt ökar sin militära upprustning. Ryssland ligger mycket nära Sverige. Hur tycker du att vi skall göra? Tror du att de inom kort åter vill införliva sina satelitstater/gränsländer i sin säkerhets zon? Hur mycket inrikespolitik är det för ryssarna att de baltiska staterna inte vill ge deras ryska befolkning tillräckligt stöd? Vad tror du ommer att hända?

måndag 20 februari 2012

Är Sverige korrupt?

Nya tider?
Många svenskars självbild är att vi är mycket mindre korrupta än andra folk. Många svenskar tror att den korruption som uppdagas är kopplad till nysvenskar. Det som är helt klart är att korruption finns även i Sverige. Det som också är klart är att de stora korruptionsmål som man idag kan läsa om helt inkluderar "gammelsvenskar" (personer som inte nyligen invandrat till Sverige). Det är faktiskt viktigt att vi tar korruptionen i Sverige på större allvar. Det sägs bl a att det är den utbredda korruptionen som slutligen har fällt Grekland. Idag kunde man läsa om inte mindre än tre större korruptionsfall i Sverige. Härvan i Göteborgs kommun, härvan runt Arenan i Solna och härvan runt Kriminalvårdens byggen. Byggen tycks vara en röd tråd så det gäller att ha särskilt hård granskning kopplat till byggprojekt.
http://www.dn.se/sthlm/solnas-stadsdirektor-stalls-infor-ratta-i-arenaharvan

Inkomstgarantin för riksdagsledamöter
Jag antar att huvudskälet till varför politiker givit sig själva så fantastiskt generösa inkomstgarantier är för att de skall ha stor integritet. Om det hade varit så att våra riksdagsledamöter ofta syntes i debatten och vågade tycka till om viktiga frågor som t ex invandringen, övervikt och fetma, hårdare tag mot näringsliv som är oseriöst, hårdare tag mot offentligt maktmissbruk etc, då hade jag kunna förstå att de riskerar att få svårt att få nya uppdrag utanför politiken. Nu är det inte så att vi ser eller läser så många vågade utspel från dessa representanter. Bl a ur det perspektivet känns det otidsenligt med dessa löjligt generösa inkomstgarantier. Eftersom girigheten ofta gör sig påmind är det också illa att nuvarande system t o m tycks driva fram viljan att erbjuda sina tjänster på marknaden i ett företag samtidigt som man snyltar på oss andra via denna inkomstgaranti. Jag är definitivt en av de personer som tycker att det är märkligt att t ex Björn Rosengren får den ersättning han får i sitt värv för Stenbeckssfären. Det kan väl inte vara en betalning för något som hänt tidigare?
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/avskaffa-inkomstgarantin-for-riksdagsledamoter_6857009.svd

söndag 19 februari 2012

Vad lurar bakom hörnet?

"Be careful for what you wish for"
Ovan är ett engelskt uttryck som jag inte kan hitta ett bra liknande svenskt uttryck för. Helt klart är att vi många gånger kan önska något och inte förstår att det kanske leder till något ännu värre. Vi är många som önskar att inga diktaturer skall finnas. Men i en värld som är cynisk och där maktspelet är högt. I den världen är det inte nödvändigtvis så att det är positivt med en skenbar demokratisk utveckling. En skendemokrati kanske endast ursäktar en "demokratisk diktatur" att fortsätta att utsätta folket för förtryck. Det arabiska folket slipper de dikatorer vi "lärt känna" under många år. Vad väntar istället? Vilka är det som tycks kliva fram som en mycket stark kraft i land efter land i Mellanöstern? Det är Det muslimska brödraskapet. Kommer den väg framåt som de representerar att bli demokratisk? Kommer den att bli sekulär? Kan det t o m vara så att de gamla regimerna visade sig vara bättre än de nya så kallade demokratiska? Kan det vara så att de stora maktspelarna vill ha denna konfliktfyllda utveckling? Det finns ju trots allt en mycket stor militärindustri som behöver avsättning för sina produkter och tjänster och då krävs ju konflikter och rädsla för att de skall fortsätta att sälja........ Är jag för krass? Vad tror du? För mig är det i vart fall viktigt att våga ta avstånd från diktaturer och från makter/krafter som tydlligt är odemokratiska och elitistiska. Liknande krafter har rätt snabbt alltid fört med sig elände för det stora flertalet. Därför delar jag Wolodarskis syn att Moderaterna har en del att föklara vad gäller sitt ställningstagande kopplat till det som händer politiskt i Ungern. Det är i sakfrågorna som en person eller en organisation bekänner färg. Att använda en säljande retorik håller inte i längden.
http://www.dn.se/ledare/signerat/bryr-sig-moderaterna-om-ungerns-demokrati


Transparens
Jag gillar Anders Lindbergs debattartikel i dagens DN skarpt. Han är en mycket erfaren och meriterad person som vet vad han talar om. Jag delar hans syn att vi lever i en tid där alla som befinner sig i maktställning måste leva som de lär och de måste leverera resultat. Den mediavärld vi idag lever i kräver transparens och den kräver att man lever som man lär. Personligen tycker jag att det är toppen. Jag gillar inte hyckleri. Det tråkiga med det han beskriver är att vi också lever i en tid som pinsamt mycket påminner om medeltidens häxbränningar när media många gånger okritiskt far fram för att skapa rubriker och sälja lösnummer.
http://www.dn.se/debatt/vad-viskar-makthavarens-radgivare-i-dag-till-fursten

lördag 18 februari 2012

Vilken skit

Melodifestivalen
Börjar vi närma oss slutet av melodifestivalens framgångssaga i vårt lilla land? Det är inte otänkbart i en tid där det inte längre verkar som att det handlar om just melodier. Hur kan Ranelids bidrag anses vara en melodi? Jag tycker att Ranelids bidrag visar att vi lever i en tid där innehåll tyvärr inte är viktigast utan kändisskap. Jag tycker att kvinnorna som sjunger gör det bra men inramningen med Ranelid är bara billigt kändiskotteri som säkert kommer att bära allt för mycket. Om du frågar mig så tycker jag att Roger Pontare borde väljas redan nu som vinnare av Melodifestivalen 2012 och det med bidraget "När vindarna viskar mitt namn". Det är en underbar sång och en slagermelodi som dessutom får mitt blod att koka och mitt hjärta att insämma, jag är beredd att göra mycket för mitt land. Är du? Är det viktigt?

fredag 17 februari 2012

Mot feodalsamhället

Bensinpriset
Vissa tycks tro att vi åter är påväg mot ett feodalsamhälle där de få väldigt förmögna lever innanför murarna i sus och dus och övriga 19% passar upp och skyddar dem och övriga lever väldigt knapert. Jag tror inte på den framtiden. Den framtid som dock är mycket sannolik om vi inte ställer om våra energisystem fortare är att endast de rika kommer att ha möjlighet till en bil. Det innebär bl a att landsbygden kommer att avbefolkas ännu fortare, om möjligt. Redan idag kommer vi att få känna av konsekvenserna av ett högt bensinpris. Låt oss anta att dagens höga nivåer håller i sig i tre fyra månader. Då tror jag att Sverige går in i röda siffror. Vad tror du?
http://www.svd.se/naringsliv/sa-slar-bensinprischocken_6860109.svd

torsdag 16 februari 2012

Livet

Varje sekund
Livet är varje sekund, här och nu. Om du känner på den, är det inte lite intressant att det finns så många gnällpellar. Om här och nu är den lilla stund vi får uppleva känslor och utveckling, varför fokusera på det negativa? Varför ägna sig åt avund istället för att göra det man kan av den korta tid vi lever? Ja, ja, ja alla får välja sina vägar. I min värld är i vart fall vuxna personer personligen ansvariga för sina egna val. Men om du återigen tänker efter, är det inte roligare och mer utvecklande att ha en positiv inställning till livet?

Åldersman
Idag gör jag en reflektion att jag för första gången i mitt liv, i ett större sammanhang, är åldersmannen i en ledningsgrupp! Det har aldrig tidigare hänt. För första gången börjar jag inse att jag börjar närma mig en tid där jag åldersmässigt är närmare 100 än 0. Efter att Gunnar Hedberg lämnat som kommunalråd är det jag som är det äldsta manliga kommunalrådet i Uppsalas regering. Jag var tidigare det manliga kommunalråd som hade mest hår på huvudet. Även där har jag nu fått se en förändring då Fredrik Ahlstedt, som ersatt Hedberg, har ett betydligt hårrikare huvud än jag. Har detta förorsakat en kris? Kanske, varför skriver jag annars om det........ Ja, ja, ja jag väljer att fokusera på det positiva och konstaterar att erfarenhet alltid är av värde och i synnerhet i politiska sammanhang. Jag kontaterar också att män med tunnt hår anses mer intelligenta....... Kan det vara så? Det jag framförallt kan konstatera är att en Fredrik jag känner idag sammanfattade en av livets sanningar föredömligt kort. "Diamanter skaps under hård press". Det är fakta! Glöm aldrig det.

onsdag 15 februari 2012

Orostider

Efter regn kommer......
Enligt Di, Dagens Industri, börjar Anders Borg se ljuset i tunneln. Kan det vara så? Vad tror du? Om dagens storm började 2008 så kanske det gamla bibliska perspektivet att "efter sju svåra kommer sju bra" innebär att vi bara har tre tunga år kvar innan det blir bättre igen.... Så kanske det är eftersom 3D Printrar har kommit ; )


Det är trots Dis försök till optimism väldigt oroliga tider. Bara för att ge några perspektiv på nu;


- Sverige har en oroande låg sysselsättningsgrad, står inför en äldreboom och har allt för få mindre företag som växer kraftigt

- Tysklands ekonomi stannade av och gick t o m bakåt under fjärde kvartalet 2011

- Grekland är konkurrsmässigt

- Europa har väldigt stora strukturella utmaningar och brottas med en negativ ekonomisk utveckling

- Ryssland blir allt starkare men är inte en pålitlig och trygg demokrati

- Iran & Mellanöstern är väldigt skakiga platser som när som helst kan explodera

- Kina byter ledare till Xi Jinping och ger löften om att "hjälpa" Europa ur krisen.......

- USA har ett enormt oljeberoende och skall snart välja president

- Riskkapitalister (som gör så kallade strukturinvesteringar) är kortsiktiga och väldigt egoistiska dvs raka motsatsen till kinesernas långsiktiga perspektiv

Med ovan "små" exempel på nuläget har du några bra förslag på hur jag kan placera mina pensionspengar så att de inte förlorar i värde?

tisdag 14 februari 2012

Pensionslögnen

Får vi någon pension?
Många börjar lära sig att bankrådgivare är synonymt med säljare. Många har dock inte förstått att detsamma gäller de som på olika sätt säljer budskap om hur stora våra pensioner skall bli. Pensionsåtagandena som privata företag eller samhället gemensamt gör är fulla med förklaringar om vad som krävs för att ett förväntat utfall på dina gjorda avsättningar skall leda till en viss avkastning. Enkelt kan vi säga att om allt är lika som idag, "ceteris paribus", så får du det du satsar + någon procents tillväxt av dina satsade pengar per år om du satsat på svenska obligationer. Nu är det dock så att det aldrig är som idag några fler dagar i våra liv. Inte minst våra grekiska kompisar får ju lära sig det mer och mer för var dag som går. Vi kanske kan vara eniga om att de för bara ett år sedan trodde att deras pension skulle bli betydligt högre än vad de nu blir, om de får några pensioner alls!
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article14369771.ab
Om du, som jag, vill se till så att vi kan få en dräglig pension framöver då måste vi hjälpas åt att göra vårt närsamhälle mer företagsamt. Parallellt med det utmanande arbetet måste vi också öka sysselsättningsgraden ordentligt! Dvs att fler jobbar så att färre kan vara beroende av att för få förväntas skapa de värden som skall finansiera alla som inte jobbar. Så enkelt är det. Hur svårt kan det vara?

måndag 13 februari 2012

Ut med politikerna!

Fri från skuld
Genom historien sker maktskiften. Vår nutid är inget undantag och framtiden kommer inte heller att vara något undantag. När den sittande regimen är totalt visionslös eller sanslöst diktatorisk kommer en gräns för folket när maten börjar ta slut på borden, när man inte får möjligheten att påverka eller när man inte tror på framtiden. När gränsen är nådd blir det maktskiften.

Nya folkrepresentanter
Det var väldigt intressant att ta del av en artikel i DN om Mexicos oförmåga att lösa sina enorma problem med knark kartellerna. I artikeln lyfts exempel på länder som faktiskt lyckats rensa upp i träskmarker av organiserad brottslighet. De två exemplen som nämns i artikeln är Italien och Colombia. I båda dessa fall sägs att det som gjorde det möjligt vara att de även rensade ut i det politiska systemet. Maktbasen för många av dessa brottsorganisationer sträcker sig ofta in bland så kallade folkrepresentanter.
http://www.dn.se/nyheter/varlden/expert-domer-ut-mexikos-strategi-i-kriget-mot-knarket
Det är inte så svårt att förstå att man måste bryta gamla maktstrukturer om man vill få till något nytt. Samtidigt är det viktigt att det nya bygger upp systematiska organisationer som fungerar och som också består av terrorbalans mellan olika myndigheter.

Även i Grekland borde folket helt byta ut sina politiker. Om jag förstår rätt är det också vad som kommer att hända. Ett av skälen, som jag hört från grekiska vänner, är att det grekiska folket förväntas nu "bita i gräset" men inte politikerna. Politikernas enorma privilegier är de inte beredda att ändra på....... Möjligen en grekisk variant av att inte fallskärmsuppläggen i Sverige ändras till att bli mer rimliga för politiker. Dvs mindre generösa!

söndag 12 februari 2012

Bistånd

Till stater?
Varför ger länder fortfarande bistånd till t ex Indien? Där finns ju massor av förmögna personer. Skall inte de börja med att stötta sina svaga först innan vi skall välja att stötta dem? Varför skickas bidrag till statskassorna i de länder som riksdagen valt att skänka våra skattepengar till? Personligen tycker jag det verkar vara ett bra sätt att bara göda korrumperade ledare i de länder som vi stöttar med bistånd. Jag tycker att det måste bli en självklarhet att vi endast ger bistånd i form av riktade projektpengar eller genom internationella biståndsorganisationer som uppvisar effektivitet. Att göra som idag eller på något annat sätt verkar dumt. Vad tycker du?

Whitney Huston
Tråkigt att så många av dessa få superstjärnor är själv destruktiva. Huston hade en fantastisk röst. Hon får enorm uppmärksamhet och uppskattning. Det är inte så konstigt med tanke på hennes helt fantastiska röst. Hennes död inträffade också en dag som endast konkurrerade med arga Greker som nu inser att det är viktigt att välja duktiga och seriösa politiker för att inte samhällen skall hamna i liknande situationer. Amy Whinehouse hade också en underbar röst men hennes död blev inte en så stor sak eftersom den galne norrmannen stal all uppmärksamhet.

lördag 11 februari 2012

Kloka investeringar eller monument?

Medborgarnytta
Felinvesteringar görs överallt. Privat, inom näringslivet, inom föreningslivet och självklart också inom de olika delarna av det offentliga livet. Det är dock intressant att följa projekt efter projekt som skattepengar finansierat, och som olika politiker varit väldigt drivande för att de skall bli av. Självklart tycker jag att det är viktigt att samhället utvecklas och att vi vågar göra ständiga nyinvesteringar. Det som förvånar mig är dock hur många av dessa större satsningar som baserats på väldiga glädjekalkyler och att man inte alls räknat med drifts och underhållskostnaderna i närheten av vad det kostar för att vårda den dyra investering man gjort. Varför är det ofta så? Handlar det om att dessa stora objekt representerar monument över egon som inte i första hand värnar om våra skattepengar och en långsiktig medborgarnytta? Som vanligt är det fullt med utrymme för försvarstal, för olika perspektiv, olika sätt att räkna osv. Med tanke på hur dyrt vårt konsert och kongresshus (UKK) är måste jag säga att jag blir lite ledsen när den uppskattas förhållandevis lite av Uppsalas invånare.
http://www.unt.se/kultur/bottenbetyg-for-konserthuset-1660155.aspx
Nu står UKK där och i vart fall jag skall försöka bidra till att denna mötesplats kan utvecklas till en mycket uppskattad och ekonomiskt hållbar mötesplats.

fredag 10 februari 2012

Hållbarhet eller girighet?

Vägval
Var befinner sig världen? Går Grekland i konkurs? Vad kommer det att innebära? Helt klart är att en allt större del av jordens befolkning får det materiellt och hälsomässigt allt bättre. Det kan t ex avläsas i statistik kopplad till BNP och livslängd. Samtidigt är det glädjande att allt fler inser att även om Europeer och Amerikaner får det sämre än idag så är inte dagens konsumptionsnivå hållbar. I vår del av världen kommer retoriken att bli allt hårdare och vi kommer med all sannolikhet att få en mycket het debatt om orättvisorna i samhället i ljuset av att Europa och dess länder tvingas bromsa samtidigt som väldigt små grupper fullständigt vältrar sig i rikedom och lyx. Inte sällan baserad på icke produktiva transaktioner som gjorts möjliga via våra pensionspengar.
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article14342558.ab

När dessa debatter kommer att föras och när media fortsätter att måla upp den sanna bilden av väldigt giriga personer skall vi också ha klart för oss att vi talar om väldigt få människor. Dessa människor som är kraftigt överbetalda eller som frossar i lyx utifrån investeringar som inte bidrar till något samhällsvärde är just VÄLDIGT få! Låt inte denna hets gå ut över det mycket stora flertal företagare och hårt arbetande affärsfolk som bryr sig om att skapa bestående värde och som tar stora egna risker. Glöm aldrig det. Och glöm aldrig att det är den värdeskapande företagsamheten som skapar grunden för vårt generella välstånd!


Är Sverige bra på miljöarbete?
Är det viktigt att jobba med att förbättra vår miljö? Är det affärsmässigt klokt? Frågar du mig är svaret tveklöst ja! Det är knappast positivt för någon om världens resurser tar slut, den biologiska mångfalden minskar dramatiskt och att naturkatastroferna kraftigt ökar på grund av mänsklig påverkan. Finns det någon person som vill kalla sig själv klok som tycker att den utvecklingen är positiv? Är Sverige bra på miljöförbättringsarbete? Ja, men vi kan bli mycket bättre! Fakta är att vi svenskar mycket marginellt påverkar jordens negativa miljöpåverkan. Trots det kan vi göra mycket mer för att använda alla de duktiga innovatörer som faktiskt fostras i vårt bistra klimat och bidra till stora förbättringar i folkrika länder där små förbättringar kan göra underverk. Dessutom kan dessa lösningar bli nya exportframgångar som kan finansiera svensk välfärd även i framtiden.
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/faktakoll-ett-av-varldens-mest-klimatvanliga-lander_6837707.svd

Kärnkraften
Är då kärnkraften en bra väg framåt? FP, som på alla sätt försöker profilera sig i media, tycker ju det och nu tycks KD också vilja gå fram tydligare som kärnkraftskramare och söka en sådan väg genom ett samarbete med Socialdemokraterna. Europa gungar. Sverige har en minoritetsregering. I detta läge väljer FP och KD att vilja ompröva den energiuppgörelse som lade grunden för Allianssamarbetet......... Det var Centerpartiet som tog initiativet till Allianssamarbetet! Oavsett om man är för eller emot kärnkraft är det intressant korkat av FP och KD att driva frågan som de gör. För C inom Alliansen är det lysande eftersom jag är säker på att minst 20% av Alliansens väljare är emot kärnkraft. Tydligen finns bara ett politiskt alternativ för dem eftersom Centerpartiet tycks vara det enda parti som med stor majoritet vill fokusera på andra energikällor. Det här kanske är Centerpartiets chans att visa att tydligt visa att man är ett tydligt energialternativ för Alliansväljare! En gammal paradgren ; ). Vad tror du?

torsdag 9 februari 2012

Trygghetslandet & 3D printing

Tryggare kan ingen vara....
Den grekiska situationen är inte längre en intensivutbildning för oss människor om att det är en omöjlig långsiktig välståndsekvation att leva över sina tillgångar. Den grekiska situationen, som smittar både Europa och världen i övrigt, är en utdragen utbildning om hur det går när man inte gör rätt för sig. En liknande utdragen folkbildning har varit turerna runt SAABs personbilsverksamhet. Jag tror att båda dessa exempel faktiskt har gjort att en överväldigande majoritet av det svenska folket har lärt sig att välstånd måste skapas genom framgångsrikt och äkta värdeskapande. Annars spricker till sist luftslottet. Det är nog bara kommunisterna, i värsta fall cirka 10% av befolkningen som tror att man kan skapa ett generellt välstånd på något annat sätt än genom hårt och framgångsrikt arbete. I det arbetet räknar jag in intellektuellt arbete. Den trygghet som många svenskar vant sig att känna har varit och är långsiktigt falsk. Ingen är trygg så länge som vi inte klarar av att hela tiden förnya och förbättra oss och därigenom skapa ett fortsatt välstånd. Så enkelt är det.

Framgång kräver kvalitet
Om man är ett högkostnadsland som Sverige är det självklart att man måste bygga en nationell kultur som bygger på hög kvalitet. De relativt höga svenska lönerna och det konkurrensmässigt dåliga geografiska läget gör det nödvändigt. I det ljuset är det positivt att allt fler politiker, tyvärr under galgen efter alla skandaler, väljer att fokusera allt mer på kvalitet inom t ex äldreomsorgen. Personligen anser jag att vi, precis som i Japan, skall ha ett ständigt kvalitetstänkande inom all verksamhet! Varför skall vi inte ha det? I synnerhet om vi skall ha en chans att skapa nya internationella affärsverksamheter som klarar av att konkurrera. Självklart kan lilla Sverige skapa internationella framgångsrika tjänstebolag. Securitas är ett lysande sådant exempel.
http://www.dn.se/debatt/vi-inrattar-en-egen-trygghetsinspektion

3D printing
Jag talade i ett tidigare blogginlägg om 3D printing och om hur det sannolikt kommer att revolutionera världen. Jag gjorde en parallell till Spinning Jenny samt ångmaskinen och dess enorma betydelse för mänsklighetens utveckling. Igår såg jag ett reportage från Holland där en kvinna mycket framgångsrikt fått en exakt kopia av sin käke, i titanium, som ersättning. Denna nya titaniumkäke var gjord i en 3D printer!! Håll i hatten! 3D printing kommer sannolikt att ändra många av dagens spelregeler till det bättre!

onsdag 8 februari 2012

Reinfeldt! Ändra ersättningarna!

Otidsenliga ersättningssystem
Politiker som varit statsråd, riksdagsledamöter och säkert många andra grupper av politiker har orimliga fallskärmsavtal som måste upphöra! Om Reinfeldt skall vara trovärdig i sitt arbete att vi alla måste hjälpas åt att jobba mer är det helt sjukt att politikerna som får dessa vansinnigt fördelaktiga ersättningar (t ex fallskärmsavtal som innebär att en riksdagsledamot efter 50 års ålder helt kan försörjas av oss andra fram till pension och därefter också få pension) ofta inte klarar av att göra det som krävs för att motivera dessa enromt fördelaktiga villkoren. Vad är det då som krävs? Jo att kunna fatta nödvändiga beslut även om de är impopulära men för välståndets positiva utveckling. Jag antar att skälet till att dessa orimliga ersättningar finns är att politiker är tänkta att då lättare kunna ha en hög integritet och inte kunna mutas. I princip samma resonemang som de som förordar att en VD skall bli så rik att hon vågar gå emot sin egen styrelse (pilotskolan) har. Kortsiktigt röstfiskeri tycks dock år efter år vara mer viktigt än att göra rätt.

Om man säger upp sig själv
Jag tycker också att det är upprörande att t ex en riksdagsledamot, t ex Thomas Östros, själv kan säga upp sitt självpåtagna förtroendeuppdrag och då inte bara ensidigt aktivera fortsatta kostander för oss skattebetalare utan också föranleda ytterligare kostander, då en ersättare inträder i hans ställe som självfallet skall ha en full ersättning som riksdagsledamot. 

Det skall bli intressant att se om Östros gör som Göran Persson och fortsätter att mjölka oss skattebetalare genom att lyfta sin rätt till fallskärm samtidigt som han drar in miljoner till ett privat och 100% ägt bolag. Det är inte olagligt att göra så men det är moraliskt mycket förkastligt enligt min mening.

Åtgärdspaket för att ge Reinfeldt trovärdighet i jobb frågan;
- Driv att riksdagsledamöter aldrig skall kunna få mer än tre års fallskärm
- Driv att riksdagsledamöter inte kan bygga upp starka balansräkningar i majoritetsägda bolag samtidigt som man lyfter fallskärmsersättningar från oss skattebetalare
- Driv att inga politiker själva skall kunna säga upp sina förtroendeuppdrag och då kunna aktivera idag berättigade fallskärmsersättningar

Hur tycker du att politikerna skall ersättas? Du kanske tycker att vi skall ha färre t ex riksdagsledamöter, tre gånger högre månadsarvoden men "endast" ett års fallskärm? Vad tycker du?

tisdag 7 februari 2012

Arbeta tills vi dör....

Vägens slut...
Vi människor uttrycker oss på olika sätt. Jobblinjen har varit ett sätt att tala om att vi måste jobba och skapa mer värde per person för att klara av den höga välfärd vi har idag. Det handlar inte om att göra det bättre. Det handlar bara om att försöka bibehålla dagens höga nivå. De allra flesta ekonomer och samhällsvetare är eniga om att det är helt nödvändigt för att klara av att bära kostnaderna med en stor del av befolkningen som är beroende av stöd från andra och för pensionssystemet.

Personligen tror jag det är nödvändigt med ett paradigmskifte som tar en hållbarhetsinriktning, och som gör det betydligt snabbare än nu. Reinfeldt går ut med att pensionsåldern skall höjas till 75 år. Intressant men helt oacceptabelt! Det rimliga är att ha en frivillig pensionsålder men att det ur arbetsgivarens perspektiv måste bygga på kompetetens och prestationsförmåga. Annars spelar det inte någon roll om alla jobbar om vi inte klarar av att konkurrera internationellt om välståndet. Jag tror att det är väldigt få som är beredda att jobba tills de blir 75 år bara för att dagens pensionssystem inte skall bryta samman och för att betala för en allt för stor andel medborgare som är beroende av andra. Vi måste lösa denna utmaning på något annat sätt! Jag gillar dock Reinfeldt utspel då han vågar tala om att vi inte har en hållbar riktning just nu.
http://www.dn.se/nyheter/politik/sa-tycker-partierna-om-reinfeldts-forslag

Antroprocene
Ovanstående ord betyder den nya tid vi nu anses ha gått in i där människan för första gången bevisligen har den enskilt största påverkan på jordens utveckling och en tid där massor av arter i den biologiska mångfalden dör ut. Känn på den du. Bara sedan 60-talet har världens ekonomi vuxit 5 gånger!! Från att vi bara var några miljoner människor på 1500-talet är vi idag 7 miljarder människor på jorden. Den tekniska utvecklingen och den så kallade tekniska koldioxidintensiteten har inte lyckats möta den enorma expansion av människor och allt det vi människor vill konsumera. Tror du att miljö och klimatutmaningen är på låtsas? Tror du att teknikutvecklingen kan kompensera att vi blir allt fler som vill ha "allt"?

Gigantiska utmaningar
Vi befinner oss i en extremt utmanande tid. Så har det säkerligen alltid känts men jag tror faktiskt att komplexiteten och storheterna i de utmaningar vi idag står iför är så stora att väldigt många människor, organisationer och länder är oförmögna att greppa situationen. Det är nog väldigt många som t o m inte vill greppa den då den är rätt skrämmande.

En ljus framtid kan byggas!
Personligen väljer jag att se positivt på framtiden och försöka jobba för att vi skall hitta vägar framåt som erbjuder våra kommande generationer bra livsförhållanden och välstånd. En ljus framtid kan byggas men det förutsätter att vi tänker nytt i en betydligt snabbare takt än idag. Vi måste bygga ett mer hållbart samhälle! Helt klart är att vi måste bli fler aktiva som vill bidra i detta viktiga arbete. Annars kommer de allra flesta av oss (>80%) få jobba tills vi är över 75 år och ändå få en mycket liten slant att leva på därefter. Och de som föds nu kommer att utsättas för enorma miljö och klimatpåfrestningar. Vad tror du händer?

måndag 6 februari 2012

Mörkrets krafter

Ständig kamp
Kan du komma på ett klassiskt tema i världens alla berättelser sedan "Adam och Eva"? Ett av de mest klassiska är det goda mot det onda. Det fortsätter att vara ett återkommande tema i många böcker, filmer och i verkligheten. Verkligheten är självklart utgångspunkten för vårt förhållande till det som anses vara gott och det som anses vara ont. I alla tider har framförallt de som har handlat ont rättfärdigat det på alla möjliga sätt. Idag är inget undantag. I alla tider har ofta det goda laget varit påfallande naiva och onödigt sent insett det ondas agenda. Den norska terroristen och det han representerar är inte något undantag. Det är viktigt att vi tar det han står för på allvar och att vi inte bara försvarar oss genom att klassa honom som galen. Det han gjorde, det som händer i Södertälje, i Malmö, i Syrien, i Afganistan, i Grekland, i Kina osv måste vägas samman för att ge oss en känsla för vad som händer i vårt samhälle.
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/breivik-omhaktas_6826827.svd

Skratta inte
Hat, inskränkthet och intolerans är inget att skratta åt. Det är en meningslös väg framåt. De som bär på hat, inskränkthet och intolerans, eller t o m en stark övertygelse om att de gör något som är helt nödvändigt, kan inte bekämpas med skratt. Vi måste ta dessa människors perspektiv på allvar, analysera dem och utifrån analysen jobba med att grunderna för deras inställning kan förändras utan att deras enkla lösningar får rätt. Det är för enkelt att kalla en person som denna norska terrorist och mördare för galen. Hans idéer och beteende måste sättas in i ett contex för att undvika liknande fruktansvärda händelser i framtiden. Om det kunde hända i Norge 2011 kan det definitivt hända i Sverige framöver. Tror du att det kommer att hända liknande terrorhandlingar i vårt land framöver?
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article14322793.ab

söndag 5 februari 2012

Var är kvinnorna & klasskamp

Hur jämlikt tänker vi?
Hur jämlika är vi? Hur långt har vi kommit som grupp, svenskarna, vad avser acceptansen och toleransen för kvinnor på ledande befattningar? Långt skulle många säga. Vi är långt ifrån där vi måste vara säger många andra. Jag kunde inte låta bli att fundera över detta perspektiv idag efter några dagar med Centerpartister i Västerås. Av riksdagens åtta partier är det endast Centerpartiet som har en kvinnlig ledare. Alla andra har en man eller ett så kallat delat ledarskap. Hur kan det år 2012 endast vara 1/8 av landets riksdagspartier som har en tydlig ledare som är kvinna? Varför är det så? Att det enda partiet med en kvinnlig partiledare dessutom är ett parti med stora existensiella problem blir funderingen än mer intressant. Kan det vara så att en stor del av svenska folket absolut vill ha en man som politisk ledare? Kan det vara så att en stor del av svenska folket, 2012, inte kan tänka sig en kvinnlig regeringschef? Vad tror du?

Klasskamp
Marx byggde sina teorier till stor grad på utgångspunkten att det är en stor intressekonflikt mellan arbetare och kapitalägare. I Sverige fortsätter V och delar av S och MP att ha denna föråldrade inställning. Förr var det verkligen så att arbetarna inte hade något och kapitalägarna hade allt. Idag är det annorlunda, mycket annorlunda. Idag finns demokratiska partier. Idag finns fortfarande ett omfattande föreningsliv. Idag finns pensionsfonder som förfogar över mycket tillgångar. Pensionspengarna förvaltas av folkligt valda representanter i t ex pensionsfondernas styrelser. Idag finns generösa försörjningsstödssystem. Därför är det pinsamt att Jonas Sjöstedt och delar av media försöka provocera fram en ny klasskamp i Sverige. Den stora frågan är inte klasskamp utan hur Sverige blir av med en situation där allt för många svenskar är beroende av bidrag. Det är den frågan som kallas "jobblinjen" och den är fortsatt olöst.
http://www.dn.se/ledare/signerat/peter-wolodarski-ett-farligt-experiment-i-praktiskt-grupphat

lördag 4 februari 2012

Investera mera!

Rik idag och fattig i morgon
Den Moderatledda regeringen måste börja investera mer för framtiden. Inte minst i fler viktiga infrastrukturprojekt och redan nu bestämma att ge större kommunbidrag för att hantera den allt tuffare tid som drabbar de allra flesta kommuner. Vad väntar regeringen på? Personligen tror jag att Borg och Reinfeldt, framförallt Borg, kan tappa sin gloria om inte detta görs snabbt. Det är inte smart ekonomisk hushållning att bara vara rik nu utan man måste också aktivt jobba med att skapa bättre förutsättningar för att välståndet skall finnas även för våra kommande generationer. Det räcker inte med skattesänkningar och valfrihetssystem! Regeringen och andra offentliga verksamheter måste aktivt vara med och bygga en positiv morgondag. Marknaden har aldrig klarat av att sköta framtidssatsningarna helt själv. Inte i något land!
http://www.dn.se/ledare/huvudledare/kunskap-i-flyttkartonger
Jag tycker att pengarna som regeringen måste skjuta ut till kommunerna skall vara investeringspengar! Inte konsumtionspengar. Innovations och infrastrukturpengar där kommunerna för varje krona staten skjuter till själva måste satsa 30 öre. Pengarna skall gå DIREKT till kommunerna och inte via några regioner eller andra mellanled!!!! Nu! nu! nu!

Ägandet har betydelse
De företag som burit upp mycket av vårt svenska välstånd under 1900-talet går antingen i konkurs eller har köpts upp av icke svenska ägare. Ägandet har självklart stor betydelse för hur den svenska verksamheten utvecklas. Trots att företag hela tiden måste jobba smart för att klara konkurrensen har hjärtat en stor betydelse. Inte minst under min tid på Ericsson var det uppenbart att mycket forskning och utveckling hamnade i Sverige till delar för att de flesta ledande personerna på Ericsson är svenskar. AstraZeneca, SAAB, Volvo osv är inte längre svenskkontrollerade och tyvärr kommer vi sannolikt få se att dessa företag allt mer flyttar ut sin FoU från Sverige till platser där tillgången till duktiga tekniker är betydligt större och där närheten till produktionsanläggningar finns. Denna utveckling samt utvecklingen att många av dagens nya företag inte alls är så personalintensiva och platsberoende som förr utgör både en möjlighet och ett hot för svenskt näringsliv. Vi måste skärpa oss och vi måste satsa mer på branscherna "Health", "CleanTech/Energy" och "ITC". Starkare bransch och klusterarbete tror jag blir avgörande för om ett samhälle klarar av att skapa välstånd eller ej! Håller du med? Jobbar din kommun med att utveckla sina fördelar med hjälp av branschklusterarbete?

fredag 3 februari 2012

Vem är jag?

Varumärke
Idag lyssnade jag på en intressant man som talade om varumärken. Jag känner många som är väldigt duktiga och väldigt erfarna på att jobba med varumärkesfrågor. Inte minst Thomas Gadd. Idag tänkte jag dock försöka ge en liten reflektion om vad mitt personliga varumärke står för. Eftersom du följer min blogg så kanske du kan hålla med....... Nja inte du som bara gör det för att du tycker att jag är dum i huvudet och står för något som inte matchar det du representerar.... Varumärket är något du förväntas jobba med men framförallt är det vad du vill att ett namn förknippas med och att det du vill förknippas med stämmer i verkligheten. Dvs att du lever som du lär. Så vilket är då mitt personliga varumärke? Vad tycker du? Som vanligt finns massor av uppfattningar.... Framförallt om människor som vågar tycka och som av olika anlednignar blir kända.

Jag
Är det Sverige eller Norge som är Jantes Mecca? Jag tror faktiskt att det, som tur är, är Norge..... Hur ser jag på mig själv? Hur skall jag positionera mig själv ur ett varumärkesperspektiv? Klarar jag av att beskriva mig själv så att de som känner mig håller med? Säkert inte. Men jag gör ett försök. Jag, Stefan Hanna, bryr mig och jag gör. Jag har alltid varit engagerad i att alla människor skall få chansen till ett värdigt liv. Jag har alltid tyckt att de som gång efter gång missbrukar det förtroende som vi alla skall få måste få ta ansvar för att de inte kan förvalta vår välvilja och jag tycker att alla som kan måste göra, måste bidra, för att ett samhälle skall vara så starkt att det klarar av att ge våra svagaste ett värdigt liv. Jag tror att alla, och de är rätt många, som känner mig håller med om att jag tycker så. Jag bryr mig och jag gör!

Lärt mig?
Jag har länge haft många ledande uppdrag. Jag har bl a varit ordförande för Sveriges Juniorhandelskammare, Näringslivets Framtids Forum och för Företagarna. Har jag någon uppfattning kopplat till det jag tycker är mitt eget personliga varumärke? Ja, att politiker allt för ofta enbart bryr sig men saknar förmåga att genomföra det de tycker och de som gör allt för ofta inte bryr sig om hur samhället som helthet skall kunna fungera så bra som möjligt. Är du med? För första gången säger jag, bjud in mig på en träff så skall jag förklara.

Kina
Återigen lyssnar jag till Europas panik...... Kina erbjuder sig att stötta Europa med den enorma lånefälla som stora delar av Europa har hamnat i. Vet du vad som händer när en bank tycker att du inte kan göra rätt för dig? Mats O Sundquist vet. Vet du vad som händer när maffian tycker att du inte gör det du ska?

torsdag 2 februari 2012

Skärpning Sverige!

Inte på låtsas!
Jag har allt för många gånger genom åren sett exempel på personer som köpt upp bolag och som snabbt fixat bättre lönsamhet i dem. Och sedan sålt bolagen vidare för att göra mer egna snabba pengar. Kort efter försäljningen dör bolagen. Denna utveckling är inte helt ovanlig bland t ex bolag som slussas mellan riskkapitalbolag. Dessa bolag kan delvis beskrivas som pyramidspel. När riskkapitalbolag är inblandade brukar det ofta handla om att de anstränger bolagens balansräkningar extremt mycket för att finansiellt "trixa" för att göra bra affärer. I andra fall har jag tydligt sett hur man undlåter att göra nödvändiga investeringar i forskning, utvecking och generell kompetensutveckling bland sin personal. Kortsiktigt är det ett lätt sätt att förbättra ett företags resultat men långsiktigt är det oftast förödande.

Alla skatteregler och övrig reglering bör gynna ansvarstagande och långsiktighet, inte kortsiktighet och icke värdeskapande spekulation(t ex nanohandel på börser runt om i världen).

Att AstraZeneca nu lägger ner sin forskningsverksamhet i Södertälje är mycket allvarligt för Södertälje och Sverige. Tyvärr tror jag att ett liknande beslut också är kopplat till Södertäljes negativa utveckling som plats att leva på. Därför, som jag talat om så många gånger, får vi som samhälle inte tillåta negativa utvecklingar som i Södertälje och Malmö.

Att sköta den svenska ekonomin räcker inte. Man måste aktivt vilja något mer än att den egna resultat och balansräkningen ser lysande ut. Man måste vilja mer än att sänka skatter. Man måste också ha en agenda för hur man försvarar det som är bra och hur man bygger det nya! Annars förlorar Sverige mer och mer och mer av den näringsverksamhet som idag bär upp vårt land och dess välfärdssystem. Därför måste Sverige få fram fler mindre företag som växer och utvecklas med Sverige som bas.
http://www.dn.se/ledare/huvudledare/kunskap-i-flyttkartonger

Chans för Uppsala
Precis som när Trollhättan hamnade i den tråkiga situationen att SAAB gick en mörk framtid till mötes jobbar nu en redan hårt prövad kommun, Södertälje, med utmaningen att inte snabbt tappa kompetenta medborgare. Tror du Södertäljes utveckling blir bättre om fler högutbildade och högskattande personer väljer att lämna kommunen? De flesta medarbetare är väldigt lojala men om situationen blir orimlig och om ett bolag t o m bestämmer att lägga ner, då söker sig medarbetarna vidare. För Sveriges skull hoppas jag att många av de bästa forskare som nu endast har valen att flytta utomlands eller söka sig till annan ort för jobb väljer att söka jobb på några av Uppsalas alla forskningsbolag. Ni är varmt välkomna och för Sveriges utveckling hoppas jag ni väljer den vägen framåt istället för att emigrera!
http://www.dn.se/ekonomi/uppemot-1-200-jobb-bort-i-sodertalje

Allvarligt läge
Det som händer nu var huvudskälet till varför jag valde att lämna Ericsson och via småföretagande bättre vara med och skapa förutsättningar för ett nytt starkt Sverige. Det var också på grund av faran att detta skulle hända som jag engagerade mig politiskt. Jag vill att våra barn också skall få det bra. Det övergripande läget i Sveirge har blivit bättre men mycket mer måste göras och en tydlig politisk vilja måste uttryckas. Annars går det svenska folket inte mot mer eller i vart fall ett välstånd på dagens nivåer. Jag vet att vi kan bygga ett nytt starkt Sverige som erbjuder en fantastisk livsbas för alla. Vi måste bygga fortare och bättre! Vad tycker du saknas för att vi skall lyckas?

Förebygg!

Fler döda
Skotten i Malmö fortsätter att hagla. Det är under all kritik att problemen i framförallt Malmö och Södertälje har fått gå så långt. Jag har tagit upp dessa säkerhetsproblem vid ett flertal tillfällen och vi måste bygga och upprätthålla samhällen som inte tillåter en liknande utveckling. Ur mitt perspektiv har det förebyggande arbetet varit under all kritik under många år. Pajkastningen mellan Lövdén och Reinfeldt i frågan är säkert retoriskt intressant men det viktigaste är att de stora problemen blir åtgärdade. När vi inte gör mer rätt från början så blir det ännu kostsammare att korrigera i efterhand!

Gäller det mesta
Det förebyggande arbetet är viktigast. Genom ett generellt bättre förebyggande arbete kan vi t ex undvika en eskalerande brottslighet och vi kan minska ohälsan i vårt samhälle. Brottsligheten, i t ex Malmö och Södertälje, har självklart massor av negativa konsekvenser för både närsamhället och hela Sverige. Vår ohälsa skapar självklart enorma belastningar i våra sjuk och omsorgssystem.

Kvalitetssäkra
Utöver att satsa mer på förebyggande verksamhet måste vi också bli betydligt bättre på att kvalitetssäkra det vi betalar massor av miljarder för via våra skattepengar. Här krävs en generell uppryckning inom alla offentligt finansierade verksamheter. Jag skall göra vad jag kan för att Uppsala kommun också blir mycket bättre att förebygga och att kvalitetssäkra de tjänster som våra skatter finansierar.