lördag 30 juni 2012

Svenska klassiker

Är det hållbart
Många gånger bjuds det svensk husmanskost på Rotarymöten. I övrigt tycker jag det är svårt att hitta "ställen" som bjuder på det. Nyligen hemkommen från ett äventyr i Sthlmsskärgård kan jag konstatera att vi nu erbjuds svensk husmanskost på Centralstationen i Sthlm. Under varumärket "svenska klassiker" erbjuds några rätter i snabbmatsformat. Jag hoppas konceptet fungerar! Det är gott med svensk husmanskost lite då och då. Gillar du svensk husmanskost?

fredag 29 juni 2012

Partikriser & kändisar som anklagas

Ledarskapet
Ledarskapet är alltid avgörande för hur en verksamhet utvecklas. Alliansens mindre partier brottas med existensiella problem. Folkpartiet, Kristdemokraterna ochCenterpartiet rör sig alla nära 4% spärren. Är det så att Sverige är så homogent att det saknas utrymme för ett stort antal partier som många gånger känns rätt lika? Jag tror att det finns ett behov av flera partier med lite olika huvudinriktningar. Jag tror att det politiska ledarskapet har blivit ännu svårare än förr eftersom komplexiteten i vår värld bara ökar. Jag tror också att när medborgarna upplever att partier är rätt lika, då blir ledarskapsfrågan väldigt avgörande för hur människor röstar. De partier som kan välja bästa ledarlag får sannolikt mest stöd från medborgarna. I DNs artikel är det också mycket intressant att läsa att många svenskar anser att samtliga partier bör gå in i valrörelsen i eget namn och varudeklarera sin politik tydligt.
http://www.expressen.se/nyheter/fp-pa-vag-bli-nasta-krisparti/
http://www.dn.se/nyheter/politik/rodgrona-nara-egen-majoritet

Utsatta kändisar
Att kändisar ständigt är utsatta för ryktesspridning och falska anklagelser är inget nytt. Det säljer och media, precis som alla andra företag, älskar att sälja det som säljer och skvaller säljer. Jag har själv fått uppleva hur det är och hur det känns när ett mediadrev går. Nu riktas mycket allvarliga anklagelser mot en av Sveriges genom tiderna mest framgångsrika företagsledare, Percy Barnevik. Förhoppningsvis är anklagelserna felaktiga. Om de är felaktiga är ändå en stor skada skedd för honom och hans familj. Jag tycker att någon form av kännbart straff måste införas mot media om det visar sig att de gör snaskiga rubriker på saker som sedan inte visade sig stämma. Varför kan de inte enbart göra en liten notis om att anklagelser riktats mot en känd svensk företagsledare och om det sedan visar sig finnas grund för stora rubriker ta dem då? Svaret är självklart. Redaktörerna vill vara först ut med sensationsjournalistik och de vill sälja lösnummer. Kan någon miljon i straff göra positiv skillnad? Kanske men skadan för den utsatta individen är ändå ett faktum.

torsdag 28 juni 2012

Är miljöproblemen på riktigt?

Energibehovet enormt
För några dagar sedan hade jag återigen förmånen att träffa stipendiater i en uppsatstävling som Uppsalas universitet och Uppsala kommun är huvudmän för. C och D uppstaser som handlar om ämnen som kan få praktisk betydelse inom kommunen belönas och många är kopplade till miljö och klimatutmaningarna. En sak är tydlig när man läser uppsatserna runt just miljö och klimatproblematiken att världens forskare är splittrade och att många framstående forskare inte alls tycker att vi har några allvarliga långsiktiga miljöförändringsproblem. Personligen är jag inte tillräckligt kunnig för att tvärsäkert våga uttala mig om vad som är rätt eller fel. Jag tror dock mer på dem som anser att människans negativa påverkan på miljön är signifikant. Det jag definitivt tror på är att vi står inför ett stort energiförsörjningsproblem om vi inte hittar kostnadseffektiva alternativ till oljan inom tjugo år. Energiförsörjningsfrågan är mer akut än något annat och likaså hur vi kan återvinna ändliga råvaror för att klara en allt högre global konsumtion.

I Uppsala jobbar jag och vår kommun metodiskt för att bli miljö och energismartare. Vi ser det som väldigt viktigt för att bygga ett mer hållbart samhälle. När man jobbar hårt och målmedvetet är det alltid kul att få uppskattning för det man gör. Därför är det glädjande att Uppsala får allt bättre ranking som en av landets allra bästa kommuner vad avser jobbet att bli just miljö och enerigsmartare.
http://www.dn.se/ekonomi/det-har-ar-sveriges-basta-miljokommun
http://miljoaktuellt.miljobarometern.se/sub.asp?mo=1&dm=1&tb=6

onsdag 27 juni 2012

Våld mot räddningstjänst och ordningsmakten

Malmö, Södertälje, förorter i Sthlm och nu i Uppsala
Vill du leva i ett laglöst samhälle? Vill du leva i ett samhälle där det inte finns någon räddningstjänst i form av bl a brandkår och ambulanser? Det vill inte jag. Jag vill inte heller leva i en polisstat. Vi lever inte i en polisstat och vi är än så länge ett relativt sett välmående samhälle som visar stor internationella solidaritet. Inte minst genom våra generösa asylåtaganden år efter år. Nu har även våld riktats mot bransförsvaret i Uppsala. Det är oacceptabelt och jag hoppas att vi som samhälle är väldigt tydliga med att vi inte accepterar liknande övergrepp. Allas trygghet och säkerhet hotas om t ex inte brandförsvaret fungerar.

Idag kostar det, per dygn, väldigt mycket att omhänderta ungdomar som begår övergrepp/brott. Om volymerna av ungdomar som utför dessa övergrepp ökar så måste också metoderna för att försöka göra dem till bättre samhällsmedborgare förbättras och kostnaderna för dessa metoder måste också vara betydligt lägre än idag. Varför skall det kosta mellan 80 - 100 tusen kronor per månad för att "behandla" dessa ungdomar? Varför kan inte hemvärnet förstärkas med lite mer resurser där t ex dessa personer får lära sig vad samhällsansvar och lagarbete handlar om? Vi har enorma skogar som kan användas för liknande vapenfria övningar. Vi har också massor av militärtält som inte används. Jag har själv bott i liknande tält i över 170 dagar under min militära grundutbildning och påföljande repmöten. Handlingskraft och nytänkande tack! Försvarsministern och Socialministern kan med fördel göra något vettigt runt denna fråga!
http://www.unt.se/uppsala/stenar-och-flaskor-mot-brandman--1782364.aspx

tisdag 26 juni 2012

Svagt ledarskap

Starka ägare
Är det bra med starka ägare? Frågan kan också ställas omvänt dvs är det bra med svaga ledare? Min erfarenhet inom både näringsliv och nu inom politiken är att det är positivt med ett tydligt och starkt ledarskap. Inom politiken handlar det om att ha en bred majoritet bakom sig så att man inte ständigt är rädd för att sakna förtroende för att leda verksamheten utifrån den inriktning som medlemmarna beslutat om. Inom näringslivet handlar det om att företag som har tydliga och målinriktade huvudägare presterar mycket bättre än företag och organisationer som har ett otydligt ägarskap. Ett otydligt ägarskap öppnar lätt upp för att tjänstemän konstant strider mot varandra och/eller att de enbart berikar sig själv på bekostnad av de svaga ägarna. Coop är ett utmärkt exempel på hur illa det går för verksamheter som har ett otydligt ägande och där tjänstemän tycks vara mer intresserade av att skapa egen kortsiktig vinning istället för långsiktigt stabil avkastning för sina ägare/medlemmar. Kapitalförstörelsen inom kooperationen är nästan total och Coop fortsätter att visa att den ägandeformen ofta är chanslös mot andra ägarformer. Vilken är din reflektion runt kooperationers förmåga att konkurrera och att skapa medlemsvärde?
http://www.dn.se/ekonomi/fogden-jagar-coop

måndag 25 juni 2012

Varför lämna Norden

Vackert och ljust Varför lämna Sverige och Norden under sommarmånaderna som omväxlande bjuder på vackert väder, härlig grönska och härligt ljus? För mig är det inte ett alternativ. Med fördel kan jag tanka ljus och värme på varmare breddgrader under sen höst, vinter och tidig vår. Varför tror du att så många väljer att resa söder ut när det är som vackrast hemma? Ett skäl kan konstigt nog vara priset då det ofta är dyrare att semestra i Sverige än att åka på en charter till exempelvis Grekland.

söndag 24 juni 2012

Det egna ansvaret och kulturella skillnader

Olika kulturer
Det finns många som tycker att kulturer är fantastiska och att kultur i princip skall få kosta hur mycket som helst. Jag tycker också att kultur är viktigt och jag vet vilken betydelse kulturen har för hur väl en grupp presterar inom idrotten, inom näringslivet och inom politiken. Alla grupper har sina egna kulturer. Därför är det inte konstigt att det finns generella skillnader mellan idrottslag, företag, politiska partier och även länder. Därför tycker jag att Wolodarski har fel i dagens DN ledare när han säger att det är för enkelt att generalisera om skillnader mellan Europas olika EU-länder. Jag tycker visst att man kan göra det och jag tycker att det egna ansvaret alltid måste väga tungt.

Även om banker har varit osmakligt frikostiga med krediter är det alltid upp till den som lånar att också låna ansvarsfullt. Ett lån är ett lån och det är tänkt att betalas tillbaks. Det är för enkelt att skylla på någon annan. I förlängningen finns inga gratisluncher och det vet alla som är friska.

Finns betydande kulturella skillnader mellan EUs medlemsländer? Absolut. De är stora mellan t ex nordländerna och sydländerna. Låt oss ta Italiensk fotboll som exempel som återigen skakas om av en skandal där ledande spelare, lagledare och lag är inblandade i lägg matcher bara för att tjäna pengar på "betting marknaden". Återigen! gör dessa spelare, lagledare och lag detta övertramp. Varför är det så? De hör till bland de bäst betalda i världen och ändå skall de fuska till sig ännu mer pengar. Varför är det så?

Wolodarski har rätt i att det blåser farliga vindar i Europa. För att hantera det bättre än idag måste nya spelregler till inom EU och mellan EMU länderna. Om man vill att dagens länder skall fortsätta att samarbeta tror jag på någon form av golfregelsystem. Då kan de bästa ha roligt med de mindre bra och detsamma gäller de sämsta i bollen. Dagens spelregler fungerar utan tvekan inte. Gör om och gör rätt. Annars är det hög tid att dela upp Europa i ett nord och ett syd. Vi kan fortfarande ha ett nära samarbete. Vad tycker du?
http://www.dn.se/ledare/signerat/peter-wolodarski-forradiska-bilder-av-krisens-orsaker-och-losningar

lördag 23 juni 2012

Varför lever du?

En gång
Min personliga blogg heter trots allt mina tankar och reflektioner. Då måste man väl våga bjuda på just det även om 60% av befolkningen inte håller med eller t o m tycker att jag är dum i huvudet när jag tycker som jag gör, eller? Idag började jag dagen med att vakna upp vid en dotter som såg ut som om tåget hade kört över henne. Trots att vi försökt skydda henne mot myggor så hade de hemska sakerna, trots att den biologiska mångfalden är viktig, lyckats bita sönder henne totalt. Hon såg och ser väldigt misshandlad ut. Därefter blev det en resa till MAX och en härlig hamburgerlunch. Däretfter golf och därefter kvartsfilan i fotboll mellan Spanien och Frankrike. Därefter kom jag ihåg att nära vänner skulle inviga sin bar. Vi hade garanterat närvaro..... så det var bara att klä om och gå dit och göra vad man kan för att stämningen skall bli på topp. Efter festen vill vissa till Flustret. Våra ungdomar mjöt och drog ut i skogen.

fredag 22 juni 2012

Rätten att avvika från normen

Många blommor under kudden
Det är än en gång midsommarafton! Sveriges nationaldag nummer ett! Denna festens och folktraditionens dag innehåller också starka inslag om framtidstro och förhoppningar. Denna stora högtidsdag som med kraft även firas av svenskar runt om i världen representerar också mångfalden. Det är ju inte en blomma man förväntas lägga under kudden utan betydligt fler (av olika slag). Det är en dag då jag har glädjen att vara bland familj och vänner och där ett av festlighetsinslagen är en femkamp, inte en enkamp. Alla kulturer som vill utvecklas positivt måste vara öppna för nya influenser och ständigt utvecklas med sin tid. Vår mänskliga historia är full av exempel på kulturer som dött ut pga sin oförmåga att lära av andra och att på ett eget sätt inkludera det nya och bärkraftiga i utvecklingen av den egna kulturen. En kultur är inte annorlunda än det som Charles Darwin studerade. Det är långsiktigt inte den starkaste kulturen eller den "smartaste/elitistiska" kulturen som överlever utan den som är mest öppen och anpassningsbar.

Allt fler tycks tro att västvärldens nuvarande demokratiska system och vår version av marknadsekonomi nu går till kyrkogården bland många andra civilisationer som gått under. Jag delar inte den synen men det är min absoluta övertygelse att vi måste tänka om och uppdatera det demokratiska systemet för att klara dagens verklighet och minska kortsiktighetens plågor. Avslutningsvis vill jag gratulera dem som skrivit bifogad DN debattartikel. Artikeln är en välskriven hyllning till mångfalden och för respekten för människors olikheter. Om den delas av en majoritet inom svenska kyrkan tror jag att kyrkan kan vara på väg att hitta en framtida form som i vår tid kan kännas relevant. Vi får se hur det går. Tror du att svenska kyrkan lyckas med det?
http://www.dn.se/debatt/vi-maste-visa-respekt-for-ratten-att-vara-annorlunda

torsdag 21 juni 2012

Vänsterkommunikation

Trovärdigheten sjunker
Traditionella media tappar hela tiden i trovärdighet. Tiderna har verkligen förändrats från min barndom då det endast fanns en TV kanal i Sverige. Idag är utbudet enormt och alla invånare är själva sändande aktörer i mediavärlden. Inte minst via bloggar liknande den här. Höga vinstintressen i kombination med  stenhård konkurrens pressar fram ännu mer enkel journalistik och allt mer kvällstidningsskit. Man kan tro att detta skulle leda till att världens media stenhårt styrs av marknadsliberaler. I USA kan vi tydligt följa t ex FOX news som ett skrämmande exempel på Murdochs kanal som inte är annat en lobbykanal för ett perspektiv på hur ett samhälle bör vara. Jag har inga problem med det om det var så att tittarna förstår att det är så. Tyvärr tror många att det är en objektiv verklighetsbeskrivning som redogörs. I Sverige har vi än så länge inga varianter av FOX news. Vi har dock en skrämmande stor andel journalister som är vänstervridna eller utopistiskt gröna. Varför är det skrämmande? Eftersom jag inte tror att en journalist är mer än en människa är det min övertygelse att deras politiska inställning smittar av sig när de gör sina reportage. I Sverige innebär det t ex att det är allt för lite positiva artiklar som skrivs om vad valfrihet innebär eller om några av de fantastiska företag vi har som tack vare bra ledarskap och fantastiska medarbetarinsatser värnar och kan utveckla Sverige. Det som är positivt med bifogad debattartikel är att fler och fler av det svenska folket blir allt mer källkritiska och samlar sin fakta på flera sätt. Internet är verkligen ett frihetsverktyg som i grunden ändrat mycket. Det gör att den verklighetsbild som journalister försöker förmedla delas av allt färre. Framförallt bland yngre och medelålders. Är det ett problem? Det borde vara det för dem som vill att någon skall fortsätta att köpa deras produkter.
http://www.dn.se/debatt/asiktsklyftan-okar-mellan-journalister-och-allmanhet

onsdag 20 juni 2012

Delad nation i brygga

Diktatur för inte så länge sedan
Grekland fortsätter att vara ett tråkigt inslag inom EU. Inget konstigt kanske. Inom alla familjer kommer och går problem. Det är dock viktigt att komma ihåg att Grekland var en diktatur för inte så länge sedan! Det gäller även Spanien! Jag minns t ex när karotten användes under general Francos tid för att ta död på en dödsdömd i hans spanska diktatur. Grekland har skötts mycket dåligt. Grekland och det grekiska folket kommer att få det svårt under många år framöver. Kommer de att lämna EU? Vad händer med EU då? Vad händer med banksektorn då? Om Grekland lämnar EU kvarstår stora problem. Greklands arbetslöshet är enorm. Landets skulder enorma. Skattemoralen finns inte. Nästan 1/3 av befolkningen börjar klassas som fattiga. Greklande är ett delat land. Jag tror inte att det i dessa tider är omöjligt att Grekland åter blir en militärdiktatur. I synnerhet om de kommer att fortsätta att ha ett politiskt styre som inte klarar av att skapa majoriteter som kan leda under en längre tids kris. Hur tror du att det går? Vi lever sannerligen i omvälvande tider.
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article15010077.ab

tisdag 19 juni 2012

Sparken

Åt olika håll
Lite då och då ställs vi som enskilda människor inför egna vägval för att utvecklas som vi önskar. Ibland ställs vi inför tvingande situationer p g a att verksamheten man är engagerad i läggs ner eller att man av andra skäl blir uppsagd. Om man är ledare inom politiken, en idrottsklubb eller VD inom näringslivet kan man få sparken för att man inte klarar av sitt uppdrag eller för att man helt enkelt inte gör det man får i uppdrag att göra av sin styrelse/ägare. Inget konstigt med det. Rätt ofta undrar jag varför det inte sker oftare att personer som inte levererar eller som inte hörsammar sin styrelse får sparken eller själv väljer att lämna. Vad tycker du? Är det för många som sitter som ledare som inte borde vara där? Är du rätt person att avgöra det? Som politiker inträffar denna ödesstund i vart fall i samband med allmänna val.
http://www.unt.se/sport/magnus-berglund-tvingas-bort-1776852.aspx

måndag 18 juni 2012

Kvotering fel väg att gå

Darwin har ofta rätt
Darwin bevisade att det inte är den starkaste eller den smartaste som överlever. Det är den som anpassar sig bäst till den ständiga förändringen som överlever. Självklart är det ingen nackdel om man både är anpassningsbar, smart och stark. Ur detta perspektiv är det fortsatt min övertygelse att de organisationer som inte inser att det är duglighet, och inget annat, som skall avgöra vilka som får ledartröjor de kommer att gå under. Med tanke på att kvinnor utgör över 50% av populationen och därför både röstar i demokratiska länder och ofta är de som har ett avgörande inflytande vid inköp är det klokt att inte välja bort kvinnor som ledarämnen. Det är många gånger också klokt att eftersträva ett bra team genom att mixa kön i en ledningsgrupp. Jag tror inte på kvotering. Tror det var en studie på Harvard som nyligen bevisade att ledningsgrupper med kvinnlig representation levererar mycket bättre resultat än ledningsgrupper med enbart män. Låt dem som inte fattar detta gå under. Ingen kvotering! Vad tycker du?
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/kvotering-ger-symboliska-resultat_7286579.svd

söndag 17 juni 2012

Semester och invandring

Många korta vilostunder istället för en lång
Jag hör till dem som gillar att ta flera långhelger som semester hellre än en månads semester i sträck. Det finns massor som talar för fördelarna med att göra på det sättet. Inte minst för att ständigt kliva ur det hektiska vardagsslitet och genom att göra annat några dagar hinna låta hjärnan sortera bland tidigare intryck.
http://www.dn.se/debatt/lang-semester-inte-battre-an-flera-korta-ledigheter

DN följer Ullenhag
Ett reportageteam från DN har följt Erik Ullenhag under några dagar. De konstaterar att SverigeDemokraterna har det betydligt enklare att nå ut med sin negativa politik eftersom lösningen är enkel. Helst släng ut invandrarna men det minsta vi måste göra är enligt SD att helt stoppa asylinvandringen. Ullenhag däremot måste vara betydligt mer nyanserad i sitt resonerande och i sina förslag. SDs enkla lösningar skulle aldrig fungera i praktiken men de kan, som sagt låta populistiskt bra i slaget om väljare. Oavsett hur man vill lösa de negativa sidorna av en misslyckad invandringspolitik så måste politikerna ta dessa frågor mer seriöst. Precis som med eftersatt fastighetsunderhåll kommer annars problemen bli enormt stora. Bara idag får de som endast vill se invandringen som huvudproblemet vatten på sin kvarn. Vansinnesföraren i Malmö är invandrare. En person som sökte asyl försökte parallellt begå en serie våldtäkt och släpps inte ur fängelset då hans hemland inte vill ha tillbaks honom (trots att straffet är avtjänat). I DN kan man läsa att kampen mot integrationsproblemen kan tyckas omöjlig då statistiken talar sitt eget språk. En mycket stor del av dem som långsiktigt är beroende av försörjningsstöd är invandrade únder de senaste 20 åren. En mycket stor del av de långtidsarbetslösa är dessa senast invandrade. En väldigt stor andel av dem som inte klarar av gundskola och gymnasium är från samma grupp. När media inte målar upp dem som inte bara ser alla fördelar utan också problemen kopplade till invandring som invandrarfientliga, då kan Sverige börja vandringen mot en hållbar invandrings och integrationspolitik. Det saknar vi idag!

Landsbygdskramare

Who is Hassan?
Idag firade jag och övriga ledningen för Uppsala kommun Folkpartiets gruppledare. Det sägs att han fyllde 40 år och att han heter Moh.... Han, oavsett hur gammal han är eller vad han heter, bjöd på ett mycket trevligt kalas där bland annat hans familj höll väldigt trevliga tal och hans hustru spelade saxofon vackert. Tack för en mycket trevlig fest Mr Habibi!

I en av dagens DN debattartiklar kan vi läsa hur Miljöpartiet försöker bli ett landsbygdsparti. Varför inte? MP får göra vad de vill, så länge de kan tänka längre än näsan räcker. Vi kan också hoppas att de kan bli mer konkreta. Avser de att jämna ut skillnaderna genom att höja skatterna för stadsborna? På vilket sätt avser de säkerställa att landsbygdens befolkning skall få likvärdig sjukvård och utbildning som stadsbor? Lite tröttsamma är de allt då de bara vräker ur sig saker utan att kunna underbygga dem med konkreta förslag och tydlig finansiering.
http://www.dn.se/debatt/regeringen-vidgar-klyftan-mellan-stad-och-landsbygd
Känns som att MP börjar bli desperata. De har sin miljöprofil och är absolut ett naivistiskt miljöparti med utopiska målsättningar. De försöker helt klart profilera sig inom det skolpolitiska området. De försöker nu även profilera sig som ett landsbygdsparti. De försöker uppenbart att ta FP coh C väljarna och bli mittenalternativet i svensk politik. Kul att de försöker. Lika svårt som det är att slå ihop FP och C, lika svårt kommer det att bli för MP att få realistiska människor att rösta på MP.


fredag 15 juni 2012

Människosyn & Mangakultur

Rävspel
Det är intressant att lära sig hur det politiska spelet spelas och hur olika mediapersoner, på olika sätt, försöker påverka utifrån sin egen övertygelse eller utifrån egna partisympatiers perspektiv. Återigen försöker vissa på UNT "kleta" på mig en negativ och eletistisk människosyn. Återigen kommer UNTs berörda personer att bli besvikna då det väldigt stora flertalet som känner mig vet att det inte stämmer. Alla som känner mig vet att jag respekterar alla mina medmänniskor. Oavsett status, grupptillhörighet, hudfärg, religion eller sexuell läggning. Jag respekterar t o m människor som har helt avvikande åsikter än mina egna. Att jag respekterar dem innebär inte att jag håller med. Det är inte ovanligt att jag t o m jobbar hårt för att idéer som jag djupt ogillar inte skall få majoritetskraft.

Senaste turerna i UNTs försök att skada mig är att de på sin ledare skriver att jag i princip är en ond och kall medmänniska som tycker att de stackars tiggarna på Uppsalas gator inte skall ha rätten att sitta på våra gator och tigga. Trots att UNTs eget reportage rätt bra citerar det jag sagt drar delar av ledaren denna intressanta slutsats om min människosyn. Jag säger att 1) Ingen behöver svälta eller sakna tak över huvudet i Sverige. Det svenska folket lägger massor av skattepengar varje år på att se till så att det är så och därför behöver ingen tigga för att få mat på bordet och tak över huvudet.  2) Mycket talar för att tiggandet. som nästan uteslutande görs av personer som kommer från södra Europeiska länder, är organiserat. Med all sannolikhet rör det sig om brottslig verksamhet som i värsta fall inkluderar "trafficing". I UNTs intervju citeras jag också, kors i taket, korrekt när jag säger att jag inte alls vill osynliggöra problem. Jag vill lösa problem och bidra till ett bättre samhälle. De som inte förstår att det finns allvarliga problem med tiggeriet som går långt utöver enskild fattigdom är naiv eller idologiskt felnavigerad. Precis som med integrationspolitiken är det dax att konstruktivt våga tala om problem och att i positiv anda hjälpas åt att lösa dem! Ibland får ledarredaktionen på UNT till det, trots sina konstiga försök att utan grund skada enskilda folkvalda.
http://www.unt.se/redaktionensbloggar/blogg.aspx?blogg=773

Upprättelse
Idag är jag väldigt glad. Jag gick upp tidigt och tillsammans med min dotter gick jag och flera ledande Uppsalabor på cityvandring, väldigt tidigt, för att inspektera renhållningen. Solen skiner på en klarblå himmel OCH Mangamålet i högsta domstolen visade att det finns en rimlig rättvisa i landet. Hela processen mot denna stackars medborgare är skandalös. Hela målet började som en del av en infekterad vårdnadstvist för att skada pappans rätt till delad vårdnad av sitt barn. Jag har bl a bott i Japan och det är, som sagt, en skandal att driva en liknande process mot en enskild människa när det är väldigt lätt att ta reda på hur denna mangakultur uttrycks. Kan det vara så att delar av den moderna japanska kulturen anses dålig i Sverige? Med tanke på alla tokigheter som kan göras bakom ordet "konst" är det ännu mer anmärkningsvärt att tidigare rättsinstanser dömt som de gjort.
http://www.unt.se/tierp/jag-ar-lattad-for-sverige-1773553.aspx
http://www.dn.se/kultur-noje/skickligt-kringga-orimliga-konsekvenser

torsdag 14 juni 2012

Inte anarkist!

Frihetlighet och liberalism
De allra flesta som orkar vara politiskt aktiva har någon form av ideologisk bottenplatta. För mig är det de frihetliga/liberala grundvärderingarna som utgör den bottenplattan. Tänkandet runt frihetsbegreppet och den liberala ideologin är det som bäst stämmer med mina egna tankar. Precis som med val av parti är det inte allt som ett program står för som man håller med om. Det innebär inte att man inte kan välja just den bottenplattan för sitt tyckande i alla fall. Efter utspelet från Centerns ungdomsförbund och Centerstudenternas ordförande kan jag konstatera att vissa vill mena att för att vara trovärdig som liberal skall man tillåta alla att göra som de vill. Jag delar absolut inte denna syn. Att ha en liberal bottenplatta innebär inte att man är anarkist!

onsdag 13 juni 2012

Det vackra och underhållande

Fotboll Det blir inte bättre idrottsunderhållning än EM i fotboll. Världens bästa landslag är Europeiska. Världens bästa ligor är de Europeiska. Fotboll är så vackert och så roligt att följa när de bästa spelar. Tycker du att det finns någon vackrare eller mer spännande sport? Jag minns när jag var på VM finalen i Berlin att jag blev imponerad av det mycket höga tempo de håller. Samtidigt är det väl rimligt att kräva att de är duktiga för +1 miljon kronor per vecka..... Jag hoppas att även du njuter av EM i fotboll.

tisdag 12 juni 2012

Invånartjänst

Ord och inga visor
I dagens UNT gör några partivänner till mig, yngre, precis som de ska ett provokativt utspel mot FP och markerar att de tycker att Centerpartiet är det enda frihetliga och liberala partiet i Sverige. Helt klart är att även den fria idén kan tolkas fritt. Fri företagsamhet, kamp mot att styras av statstjänstemän, lokalt självstyre för att minska statens makt över individen, vikten av att individers fri- och rättigheter bara får begränsas med hänsyn till andra individers fri- och rättigheter, rätten till personlig integritet, ett grundtrygghetssystem där inkomstskillnader inte upprätthålls av staten och att den makt den Europeiska Unionen utövar måste vara delegerad från medlemsländerna, inte egenhändigt påtagen. Centerpartiets grunder är starka och de människor som tar sig tid att reflektera över dem och de andra partiernas alternativ kommer sannolikt på att de med fördel kan rösta på C. Det enda jag inte gillar i artikeln är det öppna "människor som vill komma till Sverige och bygga sig en framtid också ska få göra det". Jag delar synen att vi skall fortsätta att vara generösa. Jag delar synen att Sverige behöver attrahera fler eftertraktade kompetenser. Det är dock viktigt att kombinera liknande uttalanden med att det också ställs krav för att få bli medlem i föreningen Sverige!
http://www.unt.se/debatt/centerpartiet-ar-sveriges-liberala-parti-1769947.aspx 


Äntligen mot Invånartjänst
I flera år har jag kämpat för att Invånartjänst skall införas i Sverige. Dvs en tjänst som alla med försörjningsstöd/socialbidrag, och som har arbetsförmåga, får och skall utföra. Det är bra för individen som för bli en delaktig del av samhället. Det är bra för individen som får arbetsträning. Det är bra för skattemoralen och för att minska aggretionerna mot personer som uppbär försörjningsstöd. Det är bra av många ytterligare skäl. Det är helt enkelt en väldigt bra väg framåt för de som berörs och samhället i stort. Jag vet att Centerpartiet lagt en motion i riksdagen i linje med Invånartjänst. FPs utspel om krav på invandrare för att förbättra integrationsarbetet inkluderar nu Invånartjänst. Det är toppen.
Eftersom flera av de idéer som FP för fram förts fram av C i valrörelsen 2010 tycker jag att de är bra. Vi måste ta integrationsutmaningarna på större allvar för att inte utsätta generationer av människor för utanförskap. Jag skulle uppskatta om även C kan göra ett liknande utspel på riksplanet.
http://www.dn.se/debatt/kunskaper-i-svenska-krav-for-medborgarskap
 
Bra att C tycker till om tiggeri
http://www.dn.se/nyheter/politik/c-vill-sla-mot-organiserat-tiggeri
Precis som FP bör C oxå driva att det är orimligt att invandrade får retroaktiva barnbidrag. I vart fall skall det tas bort som barnbidrag och möjligen istället erbjuda någon form av etableringslån.

måndag 11 juni 2012

Grattis Oscar

Tiden läker alla sår 
Det är ofta genom att följa andra som man själv steg för steg inser att man blir allt äldre. Idag fyller min bror 40 år. Ett stort grattis till dig Oscar! Tänk vad fort tiden går. Det känns inte som så avlägset när du föddes den 11 juni 1972. För mig var det en stor och lycklig dag. Att bli storebror kändes stort och ansvarsfullt. Redan i tidiga år fick jag ett stort förtroende att byta blöjor, att mata, att läsa sagor och att vara barnvakt. Det var varierande roligt.... Under ett av mina längre barnvaktsuppdrag fick Oscar leva flera dagar på flera dagliga omgångar av filmjölk och musslor. Jag fick stundtals kämpa mycket för att min lille bror inte skulle bli undernärd. Jag lyckades men till priset att Oscar under en lång tid inte uppskattade vare sig filmjölk eller musslor. Möjligen var mitt matval en undermedveten hämnd för alla gånger som min bror stökade till det i mitt rum. Trots denna tuffa upplevelse utvecklades min bror till en fantastisk medmänniska. Tack för att du finns och jag älskar dig! Jag ser fram mot festen och utgår ifrån att det också blir dans ; ).

söndag 10 juni 2012

Det egna ansvaret

Den som är fri från skuld får kasta den första stenen...
Det letas syndabockar inom Europa för den situation många länder har hamnat i och som drar ner även övriga Europeiska länder. Det sägs inte vara så enkelt att hitta syndabockarna eftersom i grunden är det våra enskilda brister på just enskilt ansvarstagande som sägs ligga bakom krisen. Kollektivt har väldigt många valt att leva betydligt högre än vad de har råd med. Det är ett intressant perspektiv som jag tycker du skall ta del av i följande länk.
http://www.dn.se/ledare/kolumner/skulden-ar-var-egen

Enskilda ansvaret
I dagens DN ledare av Wolodarski kan vi åter läsa hur illa det kan gå om man stramar åt för mycket. Men vad är "för mycket" om man under längre tid levt över sina tillgångar eller långt över det värde som man gemensamt skapar i en ekonomi (mäts fortfarande till stor del i gammelmåttet BNP). Visst har Wolodarski rätt att det är mycket riskfyllda tider och att den desperation, ängslan och rädsla som allt fler Europeer känner kan lätt övergå i enkla och destruktiva vägval. Jag gillar dock inte att han inte tycks ta det personliga ansvaret på tillräckligt stort allvar. Det enskilda ansvaret, och att man får ta ansvar för sina handlingar, är centralt i vårt samhällsbygge. Om vi människor inte får ta detta ansvar lever vi bara i en drömvärld som ändå faller sönder runt hörnet. Vi måste gå mot ett samhälle där man inte kan leva bättre än det samlade värde vi gemensamt skapar. Vi måste gå mot ett samhälle där det är en mycket tydlig koppling mellan eget handlande och det egna ansvaret för att lösa de problem som kan uppstå. Självklart finns ett fåtal som på grund av handikapp eller sjukdom behöver samhällets hjälp. Självfallet finns ett fåtal som ibland behöver kortsiktigt stöd för att reda ut en svår personlig situation. Tiden då man kunde låna obegränsat är över. Tiden med kraftiga inflationer kommer förhoppningsvis inte åter. Vad tror du händer?
http://www.dn.se/ledare/signerat/peter-wolodarski-ett-eko-fran-1930-talets-forodande-moralism

lördag 9 juni 2012

Lägg ner staten

Föränderligt
Det har genom många generationer funnits många som inte gillat staten och det den symboliserar. Det finns och har funnits många som t o m vill lägga ner staten. Skälen till att lägga ner den är många. Att distribuera makten till starkare och decentraliserade regioner. Att flytta ut makten till kommunerna och att det kommunövergripande är EU byråkratin som redan idag styr väldigt mycket av svensk lagstiftning. Att antingen avveckla staten eller Landstingen och så vidare. Vad tycker du?

Personligen var det intressant att läsa moderaternas "spin doctor", Per Schlingmann, som nyligen gjorde ett utspel om behovet av en stark stat. Ett konservativt synsätt är det tveklöst. Det är dock inte så borgerligt eller intressant för liberaler. Det skall bli intressant att följa var Schlingmann tänkt sig att föra debatten. Är det möjligen en väg in i den svåra integrationsdebatten? Jag och Ehsan Nasari har inte fått någon återkoppling på vår nyligen publicerade integrationsdebattartikel. En viktig debattartikel om Sveriges misslyckade integrationspolitik och att det NU krävs stora förbättringar! Integrationsdebatten är nödvändig och viktig för att inte Sverige skall falla sönder pga att vi inte kan dela grundläggande samhällsvärderingar (i större utsträckning än idag), på grund av stora språkproblem eller på grund av diskriminerande möjligheter att komma in på den svenska arbetsmarknaden eller på grund av att många invandrare inte känner att Sverige är en del av dem som de skall vara med och vårda samt utveckla. Jag efterlyser en saklig integrationsdebatt. Det är inte acceptabelt att det endast är Sverigedemokraternas negativa agenda som skall få monopol på tydliga förslag på hur problemen med invandringen skall lösas. Det finns problem och det kan vi lösa om vi vågar tala öppet om dem och därifrån hjälps åt att ur ett medmänskligt perspektiv lösa dem.  Jag gillar dock inte tanken att integrationsdebatten starkt skall kopplas till en stark stat. Vad tänker du? För mig är konceptet Sverige, och det vår flagga representerar, något värt att försvara. För mig står bl a vår flagga för frihet, jämlikhet, öppenhet, naturkrafterna (solen och haven) och en ambition för en generell och hög välfärd.Jag är fortsatt beredd att kämpa för det jag tycker vår flagga står för!
http://www.newsmill.se/artikel/2012/06/07/borgerligheten-b-r-inse-v-rdet-av-en-stark-stat
http://www.unt.se/ledare/moderaterna-och-den-starka-staten-1767894.aspx

torsdag 7 juni 2012

Effektiv polis?

Något görs fel
Resurserna till polisen har stärkts under de senaste åren. Trots det levererar polisen sämst resultat i jämförelse med poliser i andra länder. Vad är problemet? Är rekryteringsunderlaget dåligt? Ägnar sig polisen åt fel saker? Utnyttjar inte polisen modern teknologi inom lagens ramar? Något är allvarligt fel med polisverksamheten när resultaten är så dåliga. Jag hoppas inte att dyra McKinsey konsulter får ett uppdrag snart men något drastiskt måste göras. Jag är säker på att duktiga svenska managementkonsulter, som dessutom kostar betydligt mindre, kan hjälpa till och få ordning på polisens verksamhet. Våra hårt slitande poliser kan knappast tycka att det är roligt att jobba när det är som det är. Vad tycker du att vi skall göra?
http://www.unt.se/sverige/farre-brott-uppklarade-i-ar-1766228.aspx

onsdag 6 juni 2012

Sverige

Vad är det vi gillar?
Så fick även en av världens äldsta demokratier en nationaldag. Det var inte en dag för sent. Den upplevs av många som krystad. Personligen tycker jag att den är viktig. Nationaldagen står för en dag då vi får uttrycka vår stolthet över det samhälle som vi lever i och som vi tycker är värt att kämpa för. Ett samhälle där medborgarna är fria, jämlika och där vår hårt inarbetade välstånd fördelas mellan medborgarna så att det inte enbart är några få, som råkar födas in i välstånd,  som får 90% av vårt gemensamt skapade värde. Konceptet Sverige är fantastiskt och det är värt att fira. Få platser på jorden erbjuder en så generellt hög välfärd som vi gör. Få platser i världen har en bred majoritet för att vi skall hjålpas åt att se till så att även de svaga har det drägligt. Det är stort och det är ett samhälle som är positivt att leva i.

Nationaldagen blev upplyftande. !2:45 fick jag möjligheten att tala på S:T Eriks torg om vårt fantastiska Sverige. Jag fick också chansen att tala om hur viktigt det är att vi alla. varje dag, bidrar till att vårt gemensamma rum är rent och snyggt. Redan 16:00 började nationaldagsfirandet hemma och vi inledde vår fest med att sjunga för Sverige och önska att konceptet Sverige, moderlandet, skall fortsätta att leva och bjuda människor stora möjligheter oavsett förutsättningar i minst tusen år till. Festen kändes mycket uppskattad och det blev rätt sent med tanke på att vi skall jobba i morgon. Vårt samhälle som i det stora kallas Sverige är utan tvekan ett av världens bästa samhällen att leva i oavsett hur goda förutsättningar man har när man föds. Låt oss hjälpas åt att se till så att det fortsätter vara så. Nu har jag diskat färdigt efter nationaldagsfesten och skall lägga mig. Tycker du också att Sverige är en fantastisk plats jämfört med andra länder i världen?

tisdag 5 juni 2012

Kära son

Grattis till studenten!

Tänk vad tiden går fort. Det känns nästan som igår när min son, Fredrik, föddes. Idag tar han studenten! Vädret har varit riktigt dåligt de senaste dagarna men idag lyser åter solen och det är inte iskallt : ). Jag är en mycket stolt pappa. Väldigt bra betyg. Särskilda utmärkelser. Nu börjar vuxenlivet på riktigt för honom. En ny rolig tid börjar även om den inte är lika lätt som förr. När jag gick ut gymnasiet gjorde de flesta killarna lumpen. Bortsett från lumpen var det endast drygt 20% av mina gymnasiekamrater som tog en akademisk examen. På den tiden var det fortfarande möjligt att få jobb direkt efter gymnasiet. Alla fick jobb eller studerade vidare. Idag skall jag fira ordentligt med min son. Fredrik, jag älskar dig och är väldigt glad över att just du blev en del av mitt liv!

måndag 4 juni 2012

Kan vi försvara Sverige?

Försvaret
Vi lever i en orolig tid. Vi lever i en tid då det inte är otänkbart med väpnade konflikter. Inte minst närheten till Ryssland med stora inrikespolitiska problem gör dagens situation svårbedömd. Det är ett klassiskt grepp att starta krig när ett land har ekonomiska problem eller när man har andra stora inrikespolitiska problem som en regim vill förminska genom att rikta energin mot omvärlden istället. På toppen av detta har vi också dagens terrorism som gör försvarsfrågorna än mer komplexa. Det är oroande att allt fler försvarskunniga personer gör bedömningen att Sverige inte längre har en tillräcklig försvarsförmåga. Bortsett från de krafter som alltid vill ha mer anslag så måste vi ta vår sannolika oförmåga i ett skarpt konfliktläge på allvar. Personligen tror jag på en ordentlig uppryckning av vårt hemvärn där det också skulle vara samhällsekonomiskt positivt med en ny form av värnplikt under säg 3 månader. En liten specialstyrka och en betydligt starkare folkarmé genom hemvärnet tror jag både kan göra oss mindre sårbara, fostra nya generationer i samarbete och dessutom lägga grunden för en ny försvarsindustri. Vad tror du?
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article14927763.ab

söndag 3 juni 2012

Stackars Europa & integration

Allt mörkare
Dns ledarskribent Peter Wolodarski blir allt mörkare i sin prognos av Europas utveckling. Visst ser det myckt jobbigt ut. Många lever definitivt över sina tillgångar och sin intjäningsförmåga (gäller både privatpersoner, företag och länder). De bruna krafterna, med enkla lösningar på svåra strukturella problem, växer sig starkare. Finansbranschens kortsiktiga klippare fortsätter att kortsiktigt sko sig så gott de kan. "Det är ju deras uppgift" för att citera en av de tre fransmän som under de senaste tre åren spekulerat bort massor av miljarder på bekostnad av aktieägare, sparare och skattebetalare. Eftersom vi sannolikt inte kommit så långt att vi åter börjar kriga i Europa får nog krafttag tas för en separation mellan nord och syd Europa avseende valutasamarbetet. Självklart leder det kortsiktigt till en ännu värre Europeisk situation men vad är alternativen? Hellre ännu jobbigare en kortare stund till och sedan uppgång än att Europa åter upplever 30 år av mörker.
http://www.dn.se/ledare/signerat/peter-wolodarski-det-som-inte-fick-handa-kan-vara-pa-vag-att-ske

Integration
Glädjande att allt fler verkar ta integrationsproblematiken på större allvar! Bara för att beskriva ett perspektiv på hur dåliga vi är på integration i Sverige så har vi inom OECD den största skillnaden i sysselsättning mellan in och utrikesfödda! Skillnaderna är idag cirka 15%. Om klyftan försvann skulle det offentliga kunna spara tiotals miljarder varje år. Veckans affärer gjorde för ett tag sedan en uppskattning av vad en ordentlig förbättring av integrationen skulle innebära i förbättrade offentliga finanser. De kom fram till den nätta summan 34 miljarder kronor per år.
Om du läser DN debatt om integration 17/11 2010, UNTs ledare om integration 1/12 2010 och dessutom DNs debattartikel den 30/4 2011, om ny modell för LAS, då får du en tydlig uppfattning om vad som är problemen med vår integrationspolitik och varför många invandrare inte ges bättre förutsättningar att bli en bidragande del av vårt samhälle. Om inte medmänsklighet räcker som skäl för förbättringar, är inte + 34 miljarder kronor per år ett gott motiv? Vad tycker du? När skolor i Gottsunda, invandrartätt område i Uppsala, bedriver väldigt framgångsrikt skolarbete tycks andra skolor som presterar sämre inte vilja lära av de som lyckats bra. Varför är det så?
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=114&artikel=5132846

Dubbförbud och fartskyltar

Trafikflöden och trafiksäkerhet
Inom Trafiksäkerhetsstyrelsen, som jag leder, har vi ofta pratat om dubbdäcksförbudets för och nackdelar. Vi har väldigt ofta talat om hastighetsbegränsningar och dess efterlevnad. Det största trafikproblemet vi har i Sverige är att många av oss invånare inte följer de hastighetsregler som gäller. Därför satsar vi i Uppsala särskilt på att försöka få oss invånare att förstå varför hastighetsregler finns och varför det är klokt att följa dem. För att öka respekten för fartskyltar är det viktigt att sätta farter som har hög acceptans bland befolkningen. De flesta fattar t ex att det är lämpligt/rätt att ha max 30 km/h i närheten av skolor.

När vi i Uppsala nyligen prövade dubbdäcksförbudet så sneglade vi på Norge/Oslo för att se om det skulle kunna vara en bättre väg framåt med dubbdäcksavgifter istället för förbud. Precis som i DNs ledare kunde vi konstatera att svensk lag inte tillåter avgifter som inte direkt används för att skapa värde för den som betalar avgiften. Vi var heller inte övertygade om att mängden trafik skulle minska så att problemet med luftkvaliteten skulle minska i önskad omfattning. Det intressanta i Olsos exempel är att avgiften får den styrande effekt som norrmännen önskar. När de tog bort dubbdäcksavgiften så ökade antalet dubbdäck igen. Det tycks som att ett avgiftssystem är smartare än ett dubbdäcksförbud eftersom det verkar driva önskade effekter bättre. I Uppsala är det cirka 25% av bilisterna som struntar i dubbdäcksförbudet och kör på Kungsgatan trots förbudet. Med en avgift istället för förbud kan de som verkligen behöver tillträde till alla bilgator köpa sig den rätten. Det skulle onekligen underlätta tillvaron för många småföretagare och landsbygdsbor. Vad tycker du? I Stockholm vill visst Moderaterna införa avgifter istället för förbud för dubbdäck i hela innerstaden.
http://www.dn.se/ledare/huvudledare/dubbavgift-slar-forbud
http://www.dn.se/sthlm/m-vill-infora-dubbdacksavgift

Nya vägskyltar
Trafikverket överväger att skrota 30, 50, 70 och 90 skyltarna. Det är intressant. Känns dock kostsamt.... Jag tror att det alternativa farttänkandet är klokare både ur ett stadstrafikperspektiv och ur ett länsvägsperspektiv. Genom att generellt tillåta högre farter på länsvägarna blir regelmoralen lättare att upprätthålla. I städerna hjälper trängseln till att hålla hastigheterna nere i miljöer där många oskyddade människor rör sig. Vet du att risken att allvarligt skadas eller att dö om du blir påkörd av en bil som kör fortare än 30 km/h dramatiskt ökar. Bara därför är det värdefullt att hålla nere farterna i våra städer.
http://di.se/Artiklar/2012/6/2/269125/50--70--och-90-skyltar-kan-skrotas/

fredag 1 juni 2012

Relationer & läskrestriktioner

Niklas Lidström
En av Sveriges största ishockeystjärnor drar sig tillbaks! Tack för all underhållning och det är stort att lämna när man fortfarande har ett stort värde. Man kan trots allt inte äta sig mer än mätt och ha några tak över huvudet och ett gäng bilar.... Han har dragit ihop tillräckligt med pengar för att han, hans familj och fyra generationer framåt kan leva gott. Precis som han säger när han lämnar är det relationerna som verkligen utgör det viktigaste i våra liv. Lidström väljer tillsammans med sin familj att flytta "hem" till Västerås för att komma nära sina närmaste och käraste. Det är det som verkligen betyder något. Även för en person som har råd att bosätta sig var som helst på jorden och leva i sus och dus. Västerås hade aldrig varit ett alternativ för mig. Uppsala var ett alternativ för mig eftersom många av mina närmaste och käraste bor i just Uppsala.
http://www.dn.se/sport/ishockey/lidstrom-storst-av-nhl-svenskarna

Resten av världen börjar agera
Snart är det bara Sverige av världens välfärdsländer som inte börjar vidta åtgärder för att minska och förebygga befolkningens hälsoproblem. Övervikten och fetman fortsätter att öka. Vi blir allt äldre. Det förebyggande arbetet måste intensifieras även i Sverige. Har vi inga modiga och ansvarstagande politiker inom vår rikspolitik? Via bl a Uppsalas Folkhälsoråd satsar vi allt mer på förebyggande insatser. Inte minst bland våra äldre. Vi gör det nu också möjligt att skriva ut motion på recept.
http://www.unt.se/uppsala/motion-som-medicin-1761474.aspx 
I New-York, en av världens mest liberala och mångkulturella platser. Med en befolkning som är betydligt större än Sveriges, tar nu politikerna krafttag efter krafttag för att förebygga och bekämpa ohälsa. Cigarettrökning har blivit allt svårare sedan en tid. Restauranger tvingas ange kaloriantal kopplat till olika rätter. Sedan en tid driver Borgmästarens kontor att NY skall införa kraftiga restriktioner på läsk eftersom läsk enskilt anses vara en stor skurk för att problemen med övervikt och fetma fortsätter att öka. Den federala makten motarbetade borgmästarens hälsoambitioner till en början (lobbyister från coca-Cola, Pepsi etc....).
http://www.nytimes.com/2011/08/20/nyregion/ban-on-using-food-stamps-to-buy-soda-rejected-by-usda.html?_r=1
Nu verkar det dock som att NY får skärpa till sina regler och bättre börja bekämpa sina hälsoproblem! Jag hoppas att sockerpriserna i världen inom kort börjar rasa. Det behövs mycket mer restriktioner mot osund "kost".