fredag 31 juli 2015

Dopad ekonomi

Förbättrad konkurrensförmåga och nyföretagande
En plats, inklusive ett lands, positiva utveckling är helt kopplad till dess invånares förmåga att på olika sätt vara konkurrenskraftig i förhållande till sin omvärld samt sin förmåga att introducera nya produkter och tjänster som efterfrågas. Nya produkter och tjänster inom befintliga företag eller i nya företag. Konkurrenskraften avgör hur mycket av dessa produkter och tjänster som företaget lyckas sälja. Om man vill bygga ett stabilt välståndsbygge finns inga andra vägar mot framgång.

Svensk ekonomi sägs nu generera en tillväxt på 3%. Utan tillväxt får vi allt mindre pengar inom vår ekonomi och vi tvingas skära på kostnader eftersom vi samtidigt har t ex en lönekostnadsutveckling som ligger högt över 0. Utan tillväxt får vi med andra ord prioritera hårdare mellan utgifter och garanterat uppstår slitningar mellan olika samhällsgrupper som drabbas olika av de åtgärder som tvingas fram. Just nu gynnas svensk ekonomi kraftigt av låga energipriser och lånekostnader på historiskt låga nivåer. Trots detta gjorde AB Sverige ett underskott på över 30 miljarder kronor bara under juni månad.
http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Ekonomi/Tillvaxt/Prognoser-om-ekonomin/
https://www.landguiden.se/Lander/Europa/Sverige/Ekonomi
http://nationalekonomi.se/filer/pdf/28-1-ok.pdf

Gång efter gång har också Sverige valt att dopa sig till tillväxt genom att på olika sätt devalvera den svenska valutan. Det innebär att våra svenskproducerade produkter och tjänster blir billigare att sälja utanför våra gränser och det innebär att när svenska bolag växlar tillbaka t ex Euro och dollar till svenska kronor så får de mer svenska kronor än tidigare. Det innebär t ex att en oförändrad försäljning i antal enheter kan ses som tillväxt bara för att justeringen av valutan har genomförts. Det Sveriges välståndsbygge behöver är reformer som stärker vår konkurrensförmåga och som i grunden förbättrar förutsättningarna för företagsbyggen med basen i Sverige. Var kan jag hitta förslagen på dessa nödvändiga reformer? Centerpartiet har en hel del förslag som bidrar till en nödvändig förstärkning. Varför får vi inga förslag från den nuvarande regeringen? Kan det vara för att Miljöpartiet är ett tillväxtfientligt parti? De allra flesta som dragit utomlands för en "garanterad" solsemester har känt av att vi svenskar förlorat köpkraft. Så blir det varje gång vi devalverar vår valuta.
http://www.di.se/di/artiklar/2015/7/31/svensk-ekonomi-dopad-till-en-tiger/
http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Ekonomi/Finansiell-utveckling/Vaxelkursutveckling/
http://www.forex.se/Valuta/Valutagrafer/

torsdag 30 juli 2015

Härlig solkraft

Andras pengar
Visst blir man arg på människor som slösar med våra gemensamma pengar? Det blir jag. I Uppsala är det frustrerande att återigen konstatera att vissa partier styrs av naivitet och extremt enfaldiga låsningar. Att i nuläget köpa två egna vindkraftverk är att slösa med våra kommunala skattepengar. Om man vill lära av vår historia kan man studera Vattenfall och se hur dyrt det kan bli att göra dumma investeringar. Och även i Vattenfall är det andras pengar, skattebetalarnas. Och nyinvesteringar i vindkraft är i nuläget ett oklokt vägval för att ställa om mot fossilfria energislag. De mycket låga priserna på olja och el har helt förändrat den investeringskalkyl som MP försöker tvinga på Uppsalaborna. Den minsta anpassning som krävs är att inte bygga nytt utan att, om majoriteten i Uppsala inte är kloka och backar, köpa in sig i befintliga anläggningar. Men jag och Centerpartiet tror att det är mycket smartare att satsa på en solenergipark inom kommunen. För 100 miljoner kronor kan vi bygga en första solenergipark samtidigt som vi formar ett starkt samarbete mellan kommunen, Ångströms laboratoriet (Uppsala universitet) och några företag runt utveckling av solenergi! Det är min absoluta övertygelse att en sådan investering ger mångfalt tillbaka till Uppsalas skattebetalare. Och kom ihåg att trots somrar som nu så har solenergisystem cirka 50%-effekt även när det är mulet.
http://solensenergi.se/solensenergi/faq/
http://www.solelprogrammet.se/projekteringsverktyg/ekonomiskafragor/

Det är positivt att Uppsalas näringsliv är klokt och satsar på solenergi! Att Uppsala taxi satsar på solen som en energikraftkälla är värdefullt för oss som lever i Uppsala kommun. Bra!
http://www.unt.se/start/taxibolag-tar-hjalp-av-solen-3822698.aspx

Även om vi idag har väldigt billig energi så tror väl inte du att dagens fördelaktiga prisbild kommer att bestå? Just nu har vi svenskar mycket att tacka de låga olje och elpriserna för. Svenska regeringar har inte haft någon del i att priserna blivit så låga som nu. Däremot har de svenska regeringarna fattat beslut, eller avstått ifrån att fatta beslut, som skapat enorma förluster inom Vattenfall.

Svensk ekonomi hade varit i väldigt mycket mer i akuta problem om vi inte haft tur med låga energipriser och en extremt billig lånemarknad. Och dessutom har vi återigen minskat värdet på vår valuta vilket gör att våra exportföretag tjänar mer än tidigare men samtidigt tappar vi svenskar igen och igen och igen köpkraft utanför Sverige. Om du bara skruvar upp räntorna lite och höjer energipriserna med 30% så ser Sveriges situation väldigt mycket sämre ut. Och, återigen, har Sveriges riksdag marginell påverkan på dessa viktiga välståndsfaktorer. Tur är dumt att räkna med!

onsdag 29 juli 2015

Tankars kraft

Tankars kraft
Vad påverkar människans utveckling mest? Är inte svaret självklart? Vår egen förmåga att tänka tankar och utifrån det komma på idéer och lösa problem så klart. Vad annars? Teknisk utveckling är ju produkter av den utvecklingsprocessen. Och språkets roll i sammanhanget kan inte underskattas. Utan ord på allt kan inte tankarna struktureras.

Våra fantastiska styrsystem, våra hjärnor, är som livet på jorden i övrigt väldigt komplexa. Det är väl därför vi, trots vår enorma förmåga, fortfarande vet rätt lite om hur vår hjärna fungerar. Eller är det skaparens säkerhetssystem som gör att vi inte lyckas knäcka en hel del funderingar om hjärnan? Om vi knäcker koderna för hur hjärnan fungerar så kan ju artificiell intelligens snart helt ersätta oss människor bl a pga en maskins exceptionella minnesförmåga.
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Hjärna
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Artificiell_intelligens
http://mobil.dn.se/ekonomi/apples-grundare-varnar-for-artificiell-intelligens/

Tänk dig själv sekvenserna i maskinens "hjärna";
1) bostadsbrist samtidigt som ungdomar, lågavlönade, människor med försörjningsstöd och garantipensionärer inte har råd med dagens bostadsutbud = problemformulering
2) hur ser verkligheten ut? IT-systemet (inklusive den artificiella hjärnan) börjar t ex gå igenom lagstiftning, andra relevanta regler, exempel från andra platser i världen, byggherrekonkurrensen, relevant teknisk utveckling, politiska partiers förslag osv. Utifrån all denna faktainsamling (någon timme kanske...)
3) förslag presenteras
4) så länge människor bestämmer dags för beslutsfattande....

Forskningen runt hjärnan och dess förmåga bara ökar och ökar. Huvudstriden om att knäcka dess koder är säkert mellan USA och Kina. Tyvärr är nog inte Europa på banan. Som vanligt är det militären som driver utvecklingen. Avatarer, Drönare och Robotmilitärer kommer bara bli farligare och farligare i takt med att den artificiella intelligensförmågan ökar. Och dom som är först att knäcka koder får som vanligt stora militära fördelar.
http://www.svtplay.se/video/2858002/vetenskapens-varld/vetenskapens-varld-avsnitt-13
http://www.csail.mit.edu
http://cognet.mit.edu

I en allt komplexare värld klarar allt färre människor att rimligt klokt förhålla sig till de större saker som ständigt händer runt oss. Det är sannolikt därför som många flyr mot allt fler förenklingar av sin tillvaro.
https://sv.m.wiktionary.org/wiki/komplexitet
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Komplexitetsteori


Håll med om att den tekniska utvecklingen är fantastisk! Och visst är det en paradox att maskiners ökade förmåga att ersätta oss människor kraftigt ökar samtidigt som vi bara blir fler och fler människor på jorden... Och vad innebär det när jordens 1% enormt rika kan skydda sig och kontrollera oss andra med hjälp av Avatarer, Robotmilitärer, Drönare och massiv nätövervakning? Kan det bli så? Självklart. Om våra demokratier faller. Men det kan också bli så att robotarna allt mer ersätter oss människor inom handeln, ärendehanteringsjobb på kontor samt omsorgs och vårdpersonal. I Japan har robottekniken kommit långt. Till sist kanske vi människor inte "behövs"..... Jag älskar människor förmåga att tänka och lösa problem! Och jag älskar möjligheterna som ny teknik skapar. Gör du?
http://mobil.dn.se/debatt/automatiseringen-har-tagit-bort-450-000-jobb-pa-fem-ar/
http://www.stratresearch.se/Documents/Folder.pdftisdag 28 juli 2015

Min tankeidol

En tankeidol
Det finns gott om fantastiska nysvenskar som berikar Svenskt välståndsbygge. En sådan är Alice Teodorescu! Du som följer min blogg vet att jag allt sedan jag fick upp ögonen för henne, som nybliven ledarredaktör på Göteborgs-Posten, är full av beundran. Hon är min svenska tankeidol. Få har så skarpa politiska tankemönster som hon. Och hennes livsresa så långt och hennes förmåga att uttrycka sig både i skrift och tal på svenska är imponerande. I sitt sommarprogram fullständigt krossar hon med både hjärta och hjärna alla missunnsamma jantemänniskor, alla vänstervridna och naivister och alla som ständigt sätter på sig själva och andra offerkoftor.

Låt mig bara lyfta fram några av mina egna tolkningar av vad hon bjuder på i sitt sommarprogram;
- vi svenskar förstår inte hur bra vi har det och allt för många tar det för givet
- de "fina" politikerna, kulturelitisterna och journalisterna, på Södermalm i Stockholm, är en fara för demokratin och mångfalden då deras "åsiktspolisande" är skadligt.
- alla som får en fristat i ett nytt land ska visa respekt och tacksamhet för den generositeten. Det innebär på intet sätt att man blir en andra rangens invånare!
- i Sverige har alla chansen att göra klassresor! Det är bara de få som ärver makt och rikedom som kan få det gratis. Alla vi andra måste jobba hårt för att bli duktiga och framgångsrika. Alla kan göra den resan, oavsett bakgrund, men det kostar målmedvetenhet och massor av hårt arbete.
- för att genom livet kraftigt öka dina chanser att blomma ut i din fulla potential är det viktigt att lära sig att uttrycka sig i tal och skrift på det språk som gäller i det samhälle du lever i.
- samhällskontraktet mellan oss människor innehåller både rättigheter och skyldigheter
- Barn har rätt till sina föräldrar men föräldrar som inte sköter sitt föräldrauppdrag ok har inte rätt till sina barn
- Pojkar och män i våra "utanförförorter" och många på landsbygden blir en allt större krutdurk då studieresultaten är klena och arbetslösheten hög.

Precis som Alice T lever inte jag för att jobba. Jag jobbar för att utvecklas, känna mening och för att bidra till att kommande generationer också ska få de möjligheter jag har fått i ett fritt land där alla som är beredda att jobba hårt för det man tror på kan lyckas. Och vad det innebär att lyckas är upp till dig att definiera. Heja Alice! Du berikar Sverige och bidrar till att vår frihet och vårt välstånd kan försvaras!

"Jag tänker, alltså finns jag"
Descartes
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/582925?programid=2071måndag 27 juli 2015

Värdegrundsarbetet brådskar

Värdegrundsarbete
Vill du att vårt samhälle ska fortsätta att vara socialt och ekonomiskt hållbart? Tycker du att de värderingar vi under många år har byggt upp är värda att försvara? Jag tycker att vårt Försvar gjort ett bra värdegrundsarbete som passar utmärkt att uppdatera lite för att sedan bli vår svenska värdegrund! Vi behöver en lätt och kortfattad beskrivning av de värden som vårt demokratiska, jämställda och rättvisa samhälle är uppbyggda runt! Det brådskar! Och alla i Sverige mår bra av att vi regelbundet matas med dessa värderingar. Försvarets värdeord är;
Öppenhet
Ansvar
Resultat
Vad väntar vi på? Dugliga nationella ledare? Då tycks vi få vänta.
http://www.forsvarsmakten.se/sv/om-myndigheten/vara-varderingar/var-vardegrund/

Nyligen råkade den kyrka där jag konfirmerade mig ut för sjuk vandalisering. Lötenkyrkan har klottrats med nazistiska och homofobiska budskap samt har vandaliserats med stenkastning. Förövarna är vad jag förstår fortfarande på fri fot. Övergreppen är återigen exempel på att vårt samhälle socialt håller på att falla sönder. Som sagt, jag kräver av rikspolitikerna att dom nu tar det ansvar för svenskarnas väl som deras förtroendeuppdrag ska innebära! Vi måste bryta denna destruktiva utveckling och en viktig del av det arbetet är en sekulariserad värdegrund!
http://www.svd.se/vald-ett-allt-storre-problem/om/ledare-kolumnister
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Sekularisering


söndag 26 juli 2015

Rätten att få dö

Egen dödsskräck begränsar
Två gånger hittills sedan jag blev ledamot i Uppsalas äldrenämnd, årsskiftet 2014/2015, har två äldre kvinnor på vårdboenden bett mig om att få dö. Vad svarar man då? "Kul att det känns som att det räcker"? "Är smärtan och ensamheten så jobbig att döden känns som en befrielse"? Nej. Mitt svar har varit, "varför då?, finns inte ljusglimtar att leva för?". Och svaren var liknande typ "nej, alla mina kära är döda eller orkar inte med mig och min kropp orkar inte jag med. Hjälp mig att dö på ett snabbt sätt". Vad svarar man då? Båda gångerna svarade jag inte utan tog deras händer i mina och kramade dem. Varför kan inte jag själv under ordnade former få hjälp att avsluta mitt liv snabbt och värdigt i Sverige? Jag tycker att det är bedrövligt att många människors dödsångest eller religiösa tolkningar ska ta den möjligheten ifrån mig! Det är dessutom fakta att en del av dem som själva avslutar sina liv också tar med sig eller kraftigt skadar andra människor när de anser att livet nått sitt slut. Bara faktumet att några människor, som sannolikt vill leva, årligen förlorar sina liv på grund av att t ex en som fått nog väljer att byta körfält och frontalkrocka borde räcka som argument,

Läs bifogad artikel av David Eberhard. Avslutet talar för sig själv. "Om vi dessutom skulle förstå att överdrivna behandlingsförsök, såväl inom kroppssjukvården som inom psykiatrin, är att ta pengar från meningsfull verksamhet och slösa på ingenting, skulle vi också kunna lägga pengar och tid på de som verkligen behöver det. Istället försöker vi döva vårt eget dåliga samvete kring att livet oundvikligen kommer att ta slut. Men det hjälper inte för det finns inget vi kan göra åt det faktum att vi alla ska dö."
http://m.gp.se/nyheter/ledare/kronika/1.2784741-david-eberhard-forsiktighet-hindrar-oss-fran-att-vila-i-frid?utm_source=gp.se&utm_medium=referral&utm_campaign=redirect


fredag 24 juli 2015

Fantastisk utveckling

Möjligheterna stora
Aldrig tidigare har världen varit så liten och tillgänglig som nu. På bara några sekunder kan vi söka information om vad som händer i en by på andra sidan jordklotet och allt mer miljövänligt kan vi inom 24 timmar ta oss från Uppsala, Sverige till Sidney, Australien. Aldrig tidigare i människans utveckling har så många som nu levt så materiellt bra. Och aldrig tidigare har så många sjukdomar och skador kunnat botas som nu. En miljard fattiga återstår att hjälpa men 1 miljard av drygt 7 miljarder är ändå en mycket positiv utveckling. Och enligt professor Hans Rosling innebär denna positiva utveckling att jordens befolkning snart nått toppen runt 10 miljarder människor. Mycket utvecklas fantastiskt positivt.

Finns problem? Självklart. Det finns gott om problem och det har det alltid gjort. Ett problem med dagens relevanta stora problem, eller utmaningar som man också kan kalla dem, är att de inte kan lösas inom enskilda stater. Sannolikt inte ens inom ett fungerande EU. Personligen gillar jag att se möjligheter och försöka förverkliga dem. Ofta ser man möjligheter kopplat till problem. Men hur får vi till en rimligare fördelning mellan jordens 2% rikaste som äger ohållbart mycket idag? Även om den materiella standarden ökat kraftigt för många och väldigt många fler får gå i skolan, inklusive flickor, så är massor "livegna" under massiva skuldbördor. Men hur får man till en rimligare fördelning i en global värld där de rikaste har en egen klubb och där de enkelt bara flyttar om ett enskilt land bråkar med dem? Och hur får vi till bättre miljöförbättringssrbete, det kräver ju större globala insatser? Särskilt bland de folkrikaste länderna. WHOs fokus på stora städer är utmärkt men är det inte tragiskt att vi inte kan enas om högre ambitioner globalt?
Och hur undviker vi nya storkrig kopplat till begränsade råvaror som stormakterna vill säkra för sina hundratals miljoner invånare?

Trots att många fått det materiellt bättre och sjukvården kan bota allt fler vittnar en ökande extremism inte minst i Sverige om ett annat samhällsproblem. Väldigt många människor saknar en mening med sitt liv. Meningen kan väl inte bara vara att gå i skolan, jobba och vara en god konsument fram till döden? Man kan tycka att var och en ska finna sin egen mening, men många behöver vägledning i det och tyvärr erbjuder extremister sådan mening. För att mota denna utveckling måste även städer, länder och föreningar med kärleksfulla ambitioner kunna förmedla meningsfullhet. Tycker du att t ex svenska ledare lyckas med det? Möjligheterna till förbättringar är stora!
m.gp.se/nyheter/ledare/ledarkronika/1.2784731-alice-teodorescu-inte-naivitet-som-ar-problemet-i-sverige
http://www.expressen.se/nyheter/gws-oro-for-terrorattack-i-sverige/


Ledarlösa på stormigt hav

Sverige är i kris och riksdagsledamöterna, och sannolikt landets minoritetsministrar, är på semester samtidigt som det brådskar att presentera breda politiskt förankrade lösningar för hur vi t ex kraftigt förbättrar integrationen av flyktingar i Sverige. Även hur vi tillfälligt kan få ner antalet flyktingar som vi hjälper i Sverige i en situation där massarbetslöshet råder bland flyktinginvandrade, den organiserade brottsligheten växer snabbt, bostadsbristen (där chansen till jobb är störst) är enorm och där våra generösa sociala system kollapsar under tyngden av så många människor som behöver hjälp, och som inte kommit till Sverige för att jobba. Kejsaren är naken!

Decemberöverenskommelsen räddar inte svensk generell välfärd! Tvärtom bidrar den ytterligare till att Sverige så som vi känner henne faller samman. Men det är kanske det som är det nationella ledarskapets idé? Om inte en snabb politisk korrigering genomförs kommer 2014 års rikspolitiker, och dagens, inte att få några positiva eftermälen när svensk historia beskrivs om bara 10 år! Jag skäms över att det i naivitetens namn fått gå så långt. Och återigen kräver jag att en majoritet av riksdagsledamöterna visar bot och bättring! Och jag kräver av Sveriges statsminister att han visar ledarskap! Nu är inte en tid att hoppas att andra löser problemen! Kavla upp ärmarna och släng ut MP ur regeringen! Nu!

I Sentios senaste opinionsundersökning får SD enskilt nästan lika många röster än FP, V, MP, C och KD tillsammans. Av de röstberättigade, ca 7.100.000 st, motsvarar det cirka 1.600.000 personer. Det är nog klokt om i vart fall M, C och KDs riksdagsledamöter läser Kylbergs, Gylls och min debattartikel i Di.
http://nyheteridag.se/mattias-karlsson-om-egna-partiet-rustade-for-enorm-explosionsartad-tillvaxt/
http://www.di.se/artiklar/2015/6/11/debatt-nyval-ar-battre-an-pakten/?print&timestamp=1434499200272

I SvD beskrivs väl att den tidigare Alliansregeringen inte gjorde tillräckligt för att reformera Sverige mot social och ekonomisk hållbarhet. Och att vänsterns problemanalyser fick för mycket stöd av Reinfeldt. Läsvärd ledare. Centerpartiet försökte bl a driva nödvändiga reformer inom arbetsrätten men släpptes inte fram. Och på debattsidorna lyfter några debattörer på locket till förslag om nytt utjämningsförslag mellan kommuner. Tror du mer pengar ska gå till utflyttningsorter? Tror du Uppsala får behålla mer för att klara tillväxtutmaningarna? Nej, de ska främst gå till vänsterkommunerna Malmö och Göteborg.....
http://www.svd.se/arvet-efter-alliansen/om/ledare
http://www.svd.se/regeringen-vill-belona-illa-skotta-kommuner/om/debatt

"En vis ledare ingriper inte i onödan. Gruppen känner ledaren, men ofta sköter den sig själv…Ledarens personliga medvetande skapar ett öppet klimat…Ledare som vet när de ska lyssna, när de ska handla och när de ska dra sig undan, arbetar bra med nästan alla…Att veta hur andra människor beter sig kräver intelligens, men att känna sig själv kräver vishet…Till att börja med blir människor förbryllade när de ser hur lite en skicklig ledare egentligen gör och hur mycket som ändå blir gjort…sträva efter en uppriktig, öppen grupp…Det är viktigare att säga sanningen rent ut än att säga något som låter bra." - Tao Te Chingtorsdag 23 juli 2015

Mot STOPP-politikens enfald

Kometkarriär
Svenskt politiskt landskap ritas om i blixtfart. Andelen misstroendeförklarande invånare ökar kraftigt för varje dag som går. Människor känner idag stor oro för det som händer med, och i, vårt samhälle. Och allt fler människor tror inte på de flesta partiers, och deras ledande politikers, floskler. Inga partier, förutom ett, tycks ta människors oro över vår oförmåga att hållbart hantera flyktinginvandringen på allvar. Det partiets enkla erbjudande är stopp för invandring men de saknar helt förslag på hur den sociala hållbarheten ska säkras redan med dagens stora integrationsutmaningar.  Och deras stopp inkluderar även välståndsnödvändig arbetskraftsinvandring. Sverige är onekligen i ett allvarligt läge som inte de fördelaktigt låga oljepriserna kan ändra på!

I detta svåra brytningspunktläge kan man förvänta sig att seriösa partier på ett trovärdigt och enkelt sätt kan beskriva sitt önskade Sverige för svenskarna om 20 år. Var hittar jag dom berättelserna från t ex M och S? Bara så, kanske, kan många människor åter finna hopp och inte känna att det enda dom idag kan göra är att visa sitt missnöje genom att ge sin röst till stopp-partiet.

Jag är djupt besviken på det politiska etablissemanget på riksnivå. Är det så här det blir med för många broilers på viktiga politiska ledaruppdrag? Är det såhär det blir när stora delar av journalistkåren har vänster och naivistsympatier? Det är i vart fall en del av förklaringen.

Sverigedemokraterna har under en längre tid haft mycket medlemsutrensningsarbete på bordet. Den fascistiska bakgrunden och den extremt snabba rösttillväxten blir självklart en utmaning. Är ledarna smygfascister? Jag vet inte men jag vet att de är skickliga på att sälja sitt STOPP-budskap och på att utnyttja övriga partiers oförmågor. Kan du tänka dig att SD snart kan vara Sveriges största parti? Det är inte på låtsas! Ett patriarkaliskt parti med stopp-politik. Självklart tror inte så många svenskar att en sådan politik leder mot ett fortsatt välstånd. Många svenskar gör vad de kan göra, demonstrerar sitt missnöje över övriga partiers oförmåga! Läget är allvarligt. Mycket allvarligt.

Om nu Sverigedemokraterna blir Sveriges största parti redan i valet 2018, för inget annat parti vågar väl ha ett nyval nu utan lever på våta drömmar om att "folket förstår nog sitt eget bästa snart". Kommer dom då klara av att rensa ut och tillsätta "goda" representanter? Vi talar om massor av nya politiska ledande poster som de måste besätta. För den som bara vill göra politisk karriär och som skiter i vad partiet i centrala frågor står för så är SD det klart bästa karriärvalet. Jag ser massor av problem med denna utveckling men en fördel kan vara att många av dessa representanter inte kommer att vara fostrade politiker från barnsben utan människor med lite längre verklighetsförankring, gärna bidragit med lite nettokronor, innan förtroendeuppdrag på heltid. Helt enkelt mer förankrade bland "vanliga" människor. Men usch vilken tråkig och dålig väg framåt om STOPP-politiken får råda. Det Sverige behöver nu är en lagompolitik som är socialt och ekonomiskt hållbar!! Vad väntar dom på?
http://nyheteridag.se/chockmatningen-som-skakar-sverige-sd-for-forsta-gangen-storre-an-moderaterna/


onsdag 22 juli 2015

Försäljning av ljus i mörker

Religiös marknadsföring
Allt går att sälja med mördande reklam, kom och köp konserverad gröt... Det var kanske Hasse och Tage som hittade på den texten och sången. Som så ofta var Hasse Alfredsson och Tage Danielsson ett makalöst par på att underfundigt driva med maktens människor. Sannolikhetsläran runt kärnkraftsolyckan i Harrisburg, USA, är en klassiker.
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Hasse_och_Tage

Går religion att sälja med "mördande reklam". Vissa anser nog att missionärer, soppkök, härbärgen och andra aktiviteter enbart syftar till trosrekrytering samt till att bekräfta för redan frälsta att man är god. Men hur rekryterar t ex svenska kyrkan förutom genom infödd tvångsanslutning? Och hur marknadsför sig den svenska kyrkan? Helt klart är att Antje Jackelén avser att vara modern för att nå ut med sin kyrkas budskap. Det är klokt. Och varje söndag och vid begravningar klingar kyrkklockorna och påminner oss om Guds närvaro om vi har en kyrka i närheten. Skulle klockorna klinga oftare skulle det sannolikt klassas som ofredande och diskriminerande.
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Mission

I Turkiet verkar Guds ord förkunnas mer ofta från minareterna än i Malaysia. Jag har bott några år i Kuala-Lumpur och även Malaysia är muslimskt. Mer än Turkiet som ska vara sekulärt. Oavsett tid på dygnet hörs här i Turkiet budskapet att Gud är störst och Mohammad är hans profet. Minst fem gånger per dygn marknadsförs budskapet och det kan inte undgå någon. Hen som kom på denna marknadsföringsgrej lyckades verkligen med att göra religionen ständigt närvarande även hos de mest vilsna själarna. Inatt ska jag stänga balkongdörren. Syrsornas monotona sus är en sak men varierande bra böneröst mitt i natten är inget för mig. Tycker du att svenska kyrkklockor ska ringa typ var femte timme? Bortse ifrån facket som anser att det är orimliga arbetstider för den stackars klockringaren. Eller är det kanske så att även det yrket ersatts med automatik?
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Minaret
tisdag 21 juli 2015

Jag kräver

Våldsmonopolet måste upprätthållas
Vårt samhälle blir mer och mer komplext. Komplexiteten är enorm. Och om tidigare politiker hade egna uppväxtvillkor som bra kunde vägleda om hur man bra leder dem man fått förtroende att leda så är det idag en verklighet för få. Allt för många ledande politiska företrädare saknar bred praktisk livserfarenhet. Allt för många politiska företrädare klamrar därför fast sig i ideologier som bokstavligt tolkat blir värdelösa teorier i en ständigt förändrad värld om man saknar praktiska referensramar. Verklighetsuppfattningen är vad man tror att den är och den blir för den enskilde mer korrekt och balanserad i takt med fler praktiska referensramar. Så blir man klokare och så kan vissa nå visdom.

I takt med att Sverige befolkas relativt kraftigt med nya värdefulla krafter, från områden med extremt våldsamma konflikter mellan systrar och bröder, är det inte svårt att förstå att dessa konflikter även kan följa med till Sverige. Det är inte heller svårt att förstå att många från dessa konfliktområden vill kunna bidra till att de egna grupperna har så mycket kraft som möjligt. Självklart kan då organiserad brottslighet vara en bra och globalt beprövad metod för att både bidra till finansiering av egna grupper i konflikternas frontlinjer samt för att själv dessutom få mer pengar, spänning och känna mening i tillvaron.

Att de flesta som kommer som flyktingar till Sverige kommer från en mycket annorlunda etnisk kultur borde också få ansvarstagande politiker att ta integrationsutmaningarna på mycket större allvar. Gudrun Schyman klagar gärna och ofta på svenska män. Om man tycker att svenska män är ett problem är vi ett marginellt problem i jämförelse med män som kraftigt fostrats i en patriarkal och hedersrelaterad kultur. Väldigt många från t ex Afghanistan, Sudan, Eritrea och Syrien kommer från sådana starka patriarkala samhällen. Skillnaderna måste tas på mycket större allvar om Sverige ska klara av att leverera ett generellt välstånd till alla som bor uppe i det som kallas Sverige!
Den nuvarande integrationspolitiken och det nuvarande praktiska integrationsarbetet är värdelöst. Nuläget till och med förstärker destruktiva och samhällsomstörtande krafter. Naiviteten är total. Självklart blir det svenska folket (inklusive integrerade nysvenskar) allt oroligare och allt mer förbannade. Den oron och ilskan tjänar bara ett parti på men det tjänar inte svenskt välståndsbyggande på! Det partiet är om denna inkompetens får fortsätta snart Sveriges största parti. Ett parti som inte har några förslag alls på integrationsförbättringar kan med andra ord snart vara det parti som formellt borde få försöka att bilda regering. Sug på den du. Men då kommer väl den idiotiska Decemberöverenskommelsen till användning när Folkpartister, Vänsterpartister, Kristdemokrater, Miljöpartister, Socialdemokrater, Centerpartister och Nya Moderater kan bli en ny samregerande allians. De kan väl kalla sig "De som bor i Sveriges demokratiska allians, DBSD".... Suck!

Jag kräver av Socialdemokraterna att de minst gör följande. Som regeringsbärande har de även ett ansvar för mig, min familj och mina övriga nära och kära. Trots att jag inte tror på deras gårdagspolitik eller på deras extremt naiva politiska samarbetspartner, Miljöpartiet.
Jag kräver av Socialdemokraterna att;
- en 3-5 dagars konferens hålls där verklighetens folk får vittna (invånare,  socialarbetare, poliser etc), där experter från integration i länder som USA, Kanada, Australien och Malaysia kommer till tals, där kulturkonfiktsexperter kommer till tals, där kommunala politiska ledare kommer till tals, där myndigheter presenterar råa fakta utan försök till censur, där olika samhällsdebattörer kommer till tals, där media får vara med och lyssna samt att det sänds ut till hela befolkningen. Självklart ska mötet ha som målsättning att ta fram de 5-8 viktigaste reformförslagen som behövs för att göra tillskottet av nya invånare till något socialt och ekonomiskt hållbart.
- S försöker få övriga i riksdagen att ställa sig bakom de 5-8 reformförslagen
- S genomför konferensen och lanserar reformerna under 2015!
- S slutar dra samhällsutvecklingen åt vänster! Det svenska folket har inte gett er den rätten!

Det är bråttom! Att inte få till en fungerande integration fort är oansvarigt mot alla, särskilt våra kommande vuxengenerationer!
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article21146105.ab

måndag 20 juli 2015

Extremism av ondo

Balans
Lagom sägs vara ett ord som inte finns inom de flesta språk. I det svenska språket finns det och i den svenska kulturen har lagom varit en dygd. Är måttfullhet fortfarande en dygd i Sverige? Är måttfullhet något positivt? För vem? Kan det vara så att det är bra för helhetens harmoni? Siddharta Gautama, Buddha, och Aristoteles trodde helhjärtat på måttfullhet som en väg mot visdom och harmoni. På många sätt förkunnade Jesus samma budskap. Så vi svenskar utvecklade en lagomkultur utifrån dessa mäktiga historiska människornas visdomsord. Klokt.

Har vi i Sverige nu helt tappat jämviktens lära? Är landet lagom, som presterat i världsklass, påväg att försvinna? Mycket talar för det. V. FI, MP och SD representerar ingen lagom väg framåt som inkluderar alla. Deras retorik bygger på kraftiga motsättningar och konflikter. Och dessa svenska extrempartier växer totalt i styrka. Främst ett av dessa partier. Varför har det blivit så? Huvudskälet är nog att vi har ett förlamande och fördummande debattklimat i Sverige. Svenska folket är som balanserande grupp kloka. Men många journalister, ledarskribenter och heltidspolitiker kan inte, och vågar inte, respektfullt debattera de stora och känsliga frågorna. I vart fall inte utan en massa lulllull som gör budskapet intetsägande. Och de som vågar tala rimligt tydligt smetas fulla med åsiktsetiketter som de sannolikt inte representerar. Oförmågan att öppet och respektfullt debattera leder fram till att extrempartierna får allt mer stöd. Mittenpartierna klarar inte av att visa att de öppet och genuint väger för mot mot-argument och oftast landar i kloka lagomställningstaganden. Särskilt lagom brukar det också bli när olika partier ska kompromissa. Denna utveckling är skadlig för svenskarna. Partiledningarna och medierna bär skulden. Partiledningarna och medierna kan botgöra! Gör om! Gör rätt! Dansa mer! Då lär man sig att det alltid är roligast när man dansar i takt. Och det går att dansa i takt även om varje dansare har sina egna moves : ). Du vill väl inte att vi ska tappa balansen?
Skärpning! För våra barns skull!
http://www.ltz.se/jamtland/krokom/kjell-albin-visst-gullas-det-med-kommunistiska-politiker

söndag 19 juli 2015

Vem är du?

Vem är du?
Personligt varumärke
Är du den du tycker att du är eller är du vad andra människor tycker att du är? Bryr du dig? Om du leker med tanken att du bryr dig, varför tror du det är skillnad mellan vem du tycker du är och vem andra tycker du är? Självklart skapar varje enskild människa sin egen uppfattning om andra människor. Och självklart är du både den du själv tycker att du är men också den som andra anser att du är.

Själv är jag en offentlig person. Många människor som inte känner mig eller ens har träffat mig har ändå uppfattningar om vem jag är. Tyvärr är mina möjligheter att få en chans att av egen kraft, i personliga möten, bygga människors förtroende begränsad. Som offentlig person och representant för samlade förslag om hur samhället bäst utvecklas har man gott om meningsmotståndare. Inte minst bland journalister. Självklart är en del av kampen om vilkas framtidsdrömmar som ska förverkligas att smutskasta dem man av olika skäl inte gillar. Det är intressant att tydligt se vilka medierna gillar och ogillar. Du tror väl inte för en sekund att det som rapporteras eller hur rubriker och bilder väljs görs objektivt?

Så hur försöker jag få fler av dem som tycker saker om mig att komma närmare att uppfatta den person jag tycker mig vara? Det är främst genom så många personliga möten jag orkar, på sociala medier, en egen Youtubekanal samt POD och genom att regelbundet blogga som jag hoppas att de som verkligen vill veta vem jag är kan komma närmare min självuppfattning. Fungerar det? Mycket bättre än om jag inte gjorde det! För mig är det viktigt att bidra till mångas bättre! Det får mig att bland annat känna mening.

fredag 17 juli 2015

Inspiration och fokus

Kreativitet och mångfald

Den 20 januari 1921 förklarade sig Turkiet självständigt från det Osmanska riket. Landet är en sekulär stat med republikanskt statsskick. Valspråket är "suveränitet hör ovillkorligen till nationen". Så landet med 75 miljoner invånare kommer sannolikt inte försätta sig i grekernas situation. 20% av befolkningen är kurder. Trots att de är en sekulär stat är många av befolkningen muslimer. Och historien är full med maktkamper mellan olika befolkningsgrupper. Särskilt kurderna har setts som en farlig politisk kraft av övriga befolkningen vilket också lett till blodiga kamper. I Sverige har vi idag en hel del invånare som tidigare varit kurder i Turkiet. 

Turkiet var länge Europas port mot öster och Östers port mot Europa. Det har gjort landet till en intressant och stundtals väldigt stark politisk kraft. Istanbul är på många sätt som Rom, fullt av liv och en plats där 1000-årig historik lever sida vid sida med dagens senaste arkitektur och teknologi. 


Jag har haft förmånen att se och uppleva många platser på jorden. Turkiet är en av mina "blinda fläckar". Med tanke på det, deras imponerande historik, alla konflikter i deras absoluta närområde och spännande framtidsmöjligheter kändes det rätt att åka till Turkiet för att fortare komma längre med mitt bokprojekt. Visst kan man väl skriva 126 sidor under en vecka? Det är ju faktiskt bara 18 sidor per dag. De stekheta turkiska vindarna och havets svalka kommer nog att hjälpa mig att lyckas.... 

Vädret

Självmord
Hur beroende av vädret är du för ditt välbefinnande? Säkerligen rätt mycket. Inte minst här uppe i mörka Norden märks vädrets betydelse för vårt välbefinnande tydligt. Människor som är inne mycket i kombination med sex årliga mörka månader påverkar många mycket och allt fler äter extra D-vitamin och går på solterapi. Jag vill minnas att vi har flest självmord under våren. Jag kan dock inte minnas varför men tror det är kopplat till att efter en lång och mörk tid när solen åter börjar värma och grönskan bryter ut kan många känna sig mer ensamma än annars. Och hur många vill leva i ensamhet? Allt fler av våra äldre äldre lever väldigt ensamt och beskriver också det som ett stort problem. Av dem som tar livet av sig är den största gruppen äldre män. Ensamheten och kroppslig plåga är sannolikt de största skälen till varför de väljer den vägen att avsluta sina liv på. Vädret har säkert betydelse för när besluten om att avsluta sitt liv fattas.
http://www.dn.se/nyheter/sverige/fler-sjalvmord-var-och-sommar/

Vädret har stor betydelse för oss och det märks inte minst nu när många är besvikna över att sommaren hittills inte bjudit på tillräckligt många soliga och varma dagar. Vi behöver verkligen några veckors härligt sommarväder för att ladda batterierna inför en mörk och grå senhöst och vinter. På gårdagens 40-årskalas blev det mycket prat om vädret. Med få uppehåll stod regnet som spö i backen. Alla suktade efter att lättklädd kunna vara under en klarblå himmel, bada och avsluta kvällarna med goda sallader och grillning. Jag är ju mest politiker idag. Då måste man väl vara tomte ibland, eller? Sommaren kommer ordentligt den 27 juli : ). Bättre sent än aldrig, eller hur?
http://www.alltomvetenskap.se/nyheter/vadret-och-halsan

Visste du att vikingarna tog hänsyn till vädret när rätt skulle skipas? Brott under en dålig väderdag var förmildrande. Det kanske är något för lagstiftarna att fundera på idag.... "Under vikingatiden och tidig medeltid var begreppet ”vädervärk” inskrivet i en del lagar. En gärningsman som åsamkat sitt offer sår som medförde vädervärk, skulle straffas hårdare. Samtidigt sade lagen att om ett brott begåtts under påverkan av ogynnsam väderlek, så skulle detta anföras som en förmildrande omständighet för den åtalade."
http://www.alltomvetenskap.se/nyheter/vadret-och-halsan


torsdag 16 juli 2015

Lojalitet

Lojalitetens pris
Vad innebär lojalitet för dig? Hur högt får priset för lojalitet bli? Helt klart är att särskilt diktatorer, ledare för organiserad brottslighet och andra totalitära maktmänniskor är beredda att betala mycket, och skrämmas mycket, för att försvara sin makt. Men hur högt får priset för lojalitet bli? Det varierar självklart. Det är väl inte svårt att föreställa sig att vi är mer lojala och värderar varandra olika beroende av om vi är nära släkt, nära vänner, nära arbetskamrater o s v än om vi inte känner varandra.  Och för många, särskilt våra nysvenskar, är det rätt abstrakt att vara lojal mot det gemensamma som vi kallar offentlig sektor. Så hur högt pris tror du EMU-länderna kommer att vilja betala för att försöka sitta fast med Grekland och hoppas på att de löser sina egenskapade problem? Hur högt pris är Europas invånare beredda att betala för den Europeiska splittring som dagligen stärks bl a på grund av problemen i Grekland? Och hur tror du engelsmännen kommer att rösta i sin EU-omröstning inom kort? Nu har också IMF satt ner foten och sagt att Grekland inte får mer hjälp av dem om inte EMU länderna först skriver ner sina krav på Grekland ordentligt.... Hur tror du det går? Tror du att Merkel snart låter de tyska pensionärerna och skattebetalarna ta smällarna? Tror du den finska regeringen låter sina pensionärer och skattebetalare få ta ännu fler smällar på grund av andras överkonsumtion och fiskala oförmåga? Om du läser IMFs senaste uttalande runt Greklandkrisen så är budskapet tydligt. Antingen blir EM-unionen också en fiskal union eller så är det minsta som kommer att hända en Grexit. Tror du engelsmännen vill att EU ska få en stor andel länder som också har en gemensam fiskal politik? Knappast. Håll i hatten!
http://youtu.be/07-hA9DW-Po
http://www.svd.se/imf-grekland-kommer-att-drunkna-i-skulder/om/grexit-hotet
http://www.theguardian.com/business/2013/jun/05/imf-underestimated-damage-austerity-would-do-to-greece
http://www.nytimes.com/2015/07/15/upshot/the-imf-is-telling-europe-the-euro-doesnt-work.html?_r=0
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Lojalitet
http://www.synonymer.se/?query=lojalitet

Vänskap
Hur ska jag tolka det att två vänner igår gick ut och dansade utan att fråga om jag ville med? De hörde inte av sig förrän vid midnatt och tyckte jag då skulle komma och hjälpa till att få upp stämningen ytterligare. Är det lojalt att inte fråga mig redan från början? Hur tycker du att jag ska straffa dem? Eller ska jag bara knyta näven i byxan och gå vidare i livet? Dom förstod väl helt enkelt inte sitt eget bästa. Snart ska jag gå på 40-årskalas och dansa!
https://m.youtube.com/watch?v=VzALZjoIx0g
https://m.youtube.com/watch?v=l9BbUqHrWFIonsdag 15 juli 2015

Vingåker

Urbaniseringen
Det finns inget som tyder på att urbaniseringen ska minska som kraft som tömmer orter långt ifrån storstadsregionerna på människor. Och vi talar om att stora delar av vår landsbygd avbefolkas men även att mindre och medelstora städer utanför storstadsregionerna som inte klarar att ställa om till en ny tid och attrahera unga att vara kvar och ny arbetskraft att flytta dit. Så visst finns landsbygderna kvar men de blir allt färre och i utkanterna av de kraftigt växande befolkningsområdena Stockholm, Göteborg, Uppsala och Malmö.

Förändring och valfrihet
Är det bara jobben som bidrar till om en plats överlever eller ej? Nej, val av var människor vill bo och leva är mer komplext än så. Även när jag frågar ungdomar i Uppsala var d vill bo så önskar sig många bort ifrån Uppsala trots att de trivs. De vill prova på något nytt, de vill stå på egna ben med mer avstånd till föräldrar och andra släktingar och flera tycker att t o m en kommun som Uppsala, med en storstad, är för litet och erbjuder för få alternativa subkulturer. Så när jag hörde ett P1-program om arkivintervjuer från Vingåker tidigt 50-tal var utflyttningsproblemen tydliga även under en tid då det fanns jobb på orten. Ungdomarna och polisen samlades på järnvägsstationen. Förutom någon dans ibland var det att titta på dem som steg på och steg av tågen som var ungdomarnas "nöjen". Och de som intervjuades längtade sig därifrån. Bl a till USA. Så om det nu saknas jobbmöjligheter utanför storstadsområdena och då väldigt många yngre, av olika skäl, flyttar till något storstadsområde, hur stöttar vi de äldre som blir kvar på ett rimligt sätt? Eller är bredbandet som öppnar möjligheterna till Internets nycklar svaret som vänder trenden? Då kan man ju sätta på sig surfglasögonen och i realtid titta på människor i mängder på t ex Shinjjko station i Tokyo. Vi får se hur det går?
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/varmland/traktorkortege-mot-landsbygdsdod
http://www.smp.se/insandare/tar-staten-ansvar-for-landsbygdsdoden/
http://www.uppsatser.se/om/urbanisering+konsekvenser/

tisdag 14 juli 2015

Bildspråket

En bild säger mer än tusen ord
Vi lever i väldigt komplexa tider. Verkligheten upplever vi alla olika. Och det finns gott om särintressen som anstränger sig mycket för att skapa illusioner av verkligheter. Hur tror du att du förstår vad som händer runt dig? Vem och vilka känner du att du kan lita på? Vilka privatpersoner, företag, föreningar och stater litar du på och varför? Vilka litar du inte på, och varför? Och hur ofta tillåter du dig att tycka illa om någon utifrån enbart känsloargument när alla rationella perspektiv talar för att personen är klok och värd att lyssna på? Och varifrån kommer känslorna? Erfarenheter, fördomar och avund brukar påverka våra känslor mycket. Så, i allt detta kaos, hur kommunicerar man mest framgångsrikt med andra människor? Genom film såklart.

Film som bärare av budskap för att nå önskade resultat är oslagbart. Och idag finns också extremt kostnadseffektiva distributionstekniker till alla med en bra Internetanslutning. Genom film kan känslor, bilder och verbala budskap mixas ihop till enormt starka förändringsdrivare. De som behärskar konsten och hantverket att nyttja detta medium är redan idag enormt värdefulla. Och i den värld vi idag lever i blir de bara mer och mer värdefulla för dem de hjälper att nå ut med önskade budskap för att uppnå önskade resultat.

Populate, en ledande filmbyrå
Det är värdefullt och kul att en av världens ledande filmbyråer har sitt huvudsäte, och några av sina experter, i Uppsala. Genom förmågan att förstå kundens strategiska och taktiska målsättningar nyttjas film, och lämplig dramaturgi, som ett centralt verktyg för att nå uppsatta verksamhetsmål. Smart  blandas känslor, bilder och verbala budskap ihop till förändringsagenter. Grattis till hela Populategänget som återigen fått stort internationellt erkännande för sin förmåga! Jag är stolt över att vara en del av laget.
http://mobil.unt.se/uppland/uppsala/storslam-for-filmmakare-pa-festival-3806397.aspx


måndag 13 juli 2015

Självläkning

Hjälp till självhjälp
Civilisationer kommer och går. Företag kommer och går. Människor kommer och går. De ständiga förändringar vi har förändrar människors verkligheter och maktförhållanden mellan olika intressegrupper. Bara de människor, företag och civilisationer som ständigt kan anpassa sig till förändringarna på ett framgångsrikt sätt kan säkra ett långt och gott liv. Känner du till någon av de civilisationer som var mäktiga för över 800 år sedan som är mäktig idag? Hur många av dagens framgångsrika företag är äldre än 150 år? Darwins lärdomar gäller givetvis även människor, eller anser du att Naturhistoriska muséets utställning "djuret människan" inte är sanningsenlig?
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Undergång_-_Civilisationernas_uppgång_eller_fall

Men vilka människor, företag eller civilisationer är duktiga på att anpassa sig och överleva? Helt klart är det inte de som vägrar att inse hur verkligheten förändras eller som inte tar till sig ny teknologi som verktyg för att utvecklas ännu bättre än förr. För att försvara det man har och för att stärka sin position måste man ständigt anpassa sig till en ständigt förändrad verklighet. Och de bästa påverkar mot den verklighet man vill komma till. En verklighet som aldrig kan beskrivas vetenskapligt i realtid. Dagens verklighet kan bara uppfattas av människan själv och av det vi gemensamt genom insamling av fakta, egna kunskaper, egna erfarenheter, gemensamma kunskaper, gemensamma erfarenheter och genom datasimuleringar kan uppfatta. Och oavsett vilken verklighet man tycker sig se kan jag garantera att alla människor gör sina helt egna bilder av "verkligheten". Det är bl a därför politik och politiska processer visat sig vara en bra metod för att samlat föra ett samhälle framåt.

Men hur kan man hitta rätt igen om man gått vilse i hur man uppfattar den verklighet man befinner sig i? Tror du att Tsipras och andra greker nu är mottagliga för att andra länders ledare slår dom i huvudet och indirekt säger "ni är dumma i huvudet", "ni klarar inte av att lösa era egna problem", "ni har satt er i denna situation själva och därför får ni också bita i gräset och reda upp soppan själva" o s v. Det är mycket osannolikt. Stressnivån hos de grekiska ledarna är självklart enorm. Tsipras leende har slocknat. Hur kan man i denna pressade situation få grekerna att själva inse sin situation, sin verklighet, där dom satt sig själva i ett läge där dom helt är i händerna på långivarnas krav? Går det? Eller är det för mycket begärt? Personligen tror jag alltid att man måste få en civilisation, ett företag och en människa att själv inse läget, och ordinera den förändring som krävs för att inte gå under. Bara så finns kraften att förändra till det bättre. Hur kan man tro att åtgärdsprogram som ordinerats av andra och som saknar stöd bland t ex grekernas ledare ska implementeras framgångsrikt? Det kan möjligen liknas med att en styrelse anställer en ny VD som har en helt annan uppfattning än styrelsen om vad som ska göras för att bolaget ska utvecklas som man vill. Blir det en framgångsrik väg framåt? Grekland har gått vilse. Grekerna själva behöver kämpa sig igenom det kaos som uppstått och hjälpa sig själva för att sedan bli ett fungerande samhälle. Självklart ska vi andra stötta dem men inte med ständiga intensivvårdsinsatser när patienten inte vill inse hur dåligt den mår. Grekerna kommer tillbaka inom en generation. Personligen tror jag Grexit är oundviklig. Och hur väl har det visat sig att EU fungerar? Den nuvarande regeringen avgår nog snart. Är det möjligen den kinesiska modellen med en enpartistat och Kinas variant av marknadsekonomi som nu tar över världsherraväldet? Trots börskrascherna i Kina. Verkligheten förändras ständigt. Det är klokt att inse och acceptera det. Och klokast är hen som ser förändring som något spännande och fullt med möjligheter. Och det kanske är en bra idé att låna ut hela den svenska skattemyndigheten till Grekland, som ett krisbidrag, under två år! Vad tror du om det?
http://mobil.dn.se/ekonomi/krisen-i-grekland-dn-rapporterar-direkt/
http://mobil.dn.se/ekonomi/chefsekonom-inte-saker-pa-att-grekland-kommer-att-klara-det-har/
söndag 12 juli 2015

Explosiv cocktail

Någon annans ansvar
Visst håller du med om att det är rimligt och rätt att den som gör åtaganden också ska ta ansvar för att de levs upp till? Och visst är det orimligt att t ex svenska kommuner ska tvingas ta sig an kraftigt ofinansierade riksåtaganden? Eller tycker du det är rimligt att rikspolitikerna driver en politik som leder till en allt mer "explosiv cocktail" särskilt i våra storstadskommuner? En politik som bl a inte öppnar upp för omedelbara förändringar på bostadsmarknaden och inom byggbranschen! Bostadsmarknaden är i desperat behov av reformer!

Idag kan man läsa en välskriven ledare i gammel-GP skriven av Socialdemokraten Johan Westerholm. Rubriken lyder "Bostadsbristen - en explosiv cocktail" och beskriver väl det orimliga med en ordning när någon leker godhjärtad på andras bekostnad. Både Sverige och Grekland bjuder mer och mer på sådana exempel. Det ska vara en direkt koppling mellan att den som gör åtaganden också tar fullt ansvar för att det ska vara socialt och ekonomiskt hållbart. Och exempel på "explosiv cocktail" kan förmedlas i en debattartikel i samma dagens gammel-GP.
http://m.gp.se/nyheter/debatt/1.2772822-integration-vander-trenden-i-goteborghttp://m.gp.se/nyheter/ledare/gastkronikor/1.2774099-johan-westerholm-bostadsbristen-en-explosiv-cocktail

lördag 11 juli 2015

Inkludering för hållbarhet

Inkludera mera
Vi kan! Vi måste! Det brådskar! Vadå? Jo, att mycket snabbare ge flyktinginvandrade meningsfulla uppdrag samtidigt som dom ges omtanke, vård och processar sin asylansökan för att om den godtas snabbt matchas mot självförsörjning. Det generösa flyktingstödet måste också matchas med rimliga krav som gör att även vuxna flyktingar snabbt, om än tillfälligt, blir bidragande och delaktiga i just vårt samhällsbygge. Typ "välkommen hit - här hjälps vi åt, så länge som du är här vill vi att även du är en del av vårt lag." Inte minst för att klara kommande pensionsutmaningar måste alla som kan bidra mer. Flyktingbarnen behöver bättre stöd i skolan men de får en naturlig plattform för möten med barn med andra bakgrunder. Så är det inte för många av de äldre flyktingarna, utan dom blir allt för ofta fast i en umgängeskrets som enbart utgörs av landshens. Hur ska dom då ges en rimlig möjlighet att förstå de värdegrunder som vi har här och som ofta skiljer sig mycket från dem de kommer ifrån? Och hur ska de kunna lära sig bra svenska om de inte regelbundet får umgås med människor där det svenska språket oftare kan tränas på?

Alla människor mår bra av att göra nytta, att vara delaktig och bidra. Att isoleras och leva på bidrag är destruktivt och socialt samt ekonomiskt ohållbart! Hur kan det vara svårt att förstå? Centerpartiet i Uppsala var tydliga om detta i valrörelsen 2014. Bra att nu även FP i Uppsala börjar hjälpa till så att vi snart kan få till en integrationspolitik som inkluderar flyktinginvandrade mycket bättre än idag. Det är bra för dom och det är bra för oss. Hur kunde det gå så snett? Nu struntar vi i det och förbättrar inkluderingen! Vi kan bättre! Mycket bättre! Och när vi fått en mycket bättre inkludering av dem vi hjälpt och hjälper kan vi fortsätta att ha en generös flyktingpolitik.
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/livsvillkor-och-levnadsvanor/folkhalsans-utveckling-malomraden/delaktighet-och-inflytande-i-samhallet/socialt-och-kulturellt-deltagande/
http://mobil.unt.se/debatt/det-maste-ga-fortare-3794800.aspx
http://mobil.dn.se/debatt/saklig-diskussion-basta-motgiftet-mot-rasism/
http://youtu.be/6lYBH19aQ9w
http://youtu.be/mvCeRnbdPQQ


fredag 10 juli 2015

Massor av hopp

Ljus framtid för dem som vill och kan
Vår mänskliga utveckling har varit och är helt otrolig! Och de senaste åren beskriver även vår duktige professor Hans Rosling att allt fler lämnat fattigdom, allt fler får gå i skolan och allt fler lever allt längre. Aldrig tidigare har vi kunnat bota så många sjukdomar som nu. Aldrig tidigare har vi så billigt som nu kunnat uppleva andra platser runt om i världen. Aldrig tidigare har alla enkel tillgång till världens bästa lärare vid världens bästa universitet. Aldrig tidigare har globala arbetslag så lätt kunnat formas för att angripa och lösa gemensamma problem. Samtidigt är vi enskilt rätt lika som människor var för typ 300 år sedan. Våra ögon har t ex inte blivit fyrkantiga än och anpassats till alla terminaler som vi dagligen använder oss av...

Det är min övertygelse att vi har chansen till en ljus framtid. En ljus framtid för alla i just vårt jämlika samhälle. Särskilt människor med tekniska utbildningar, praktiskt utbildade inom eftertraktade tillämpningsområden, företagsamma och rika klarar sig alltid bra. Men för att även våra svaga ska erbjudas bra livskvalitet genom livet behöver vi skärpa oss i Sverige. Vi har gott om problem att lösa. Varje generation har sina problem. Så länge vi jobbar med att lösa dem och inte låtsas som att de inte finns så kan vi bygga en bättre gemensam framtid. Låt oss göra just så! Och glöm inte att den som vill vara bland de bästa aldrig kan vila för mycket.
http://www.ekonomifakta.se/upload/pdf/DetHarBlivitBättre.pdf
http://mobil.dn.se/ekonomi/jobb-karriar/sa-blev-sverige-ett-ingenjorsland/


torsdag 9 juli 2015

Kvinnoförtryck

Hyckleri
Det finns gott om hycklare. Alla människor har fel och brister. Jag har gott om dem. Särskilt nu då vissa allergier stundtals kan plåga mig. Men som nästan alla andra har jag också styrkor och färdigheter som dem jag tjänar kan få stor nytta av. En styrka jag sägs ha, även om en del retar upp sig på den, är att jag är rak och tydlig men kan ändra mig om argumenten är goda. Och jag är ingen hycklare som säger en sak men gör något annat själv! Och vad gäller grundvärderingar som t ex jämställdhet, demokrati, företagsamhet, att flit ska löna sig, vårda vår miljö och rättssäkerhet svajar jag inte. I alla väder står jag upp för de grundvärderingar jag tror på och jag böjer mig inte för någon. Men det finns hycklare. Och de går oftast att hitta bland vänstersympatisörer.

Bifogad artikel är läsvärd! Det är dags för oss svenskar att stå upp mycket bättre för de värden vi tror på och för den typ av jämställda samhälle vi vill leva i! Att inte göra det är oacceptabelt och oförlåtligt gentemot alla dom flickor och kvinnor som dagligen utsätts för ett förtryck i Sverige som vi vare sig får eller vill acceptera! Aviciis manager, Ash Pournouri, sommarpratade idag. Han sa att Sverige är fantastiskt. Sverige är fantastiskt men det vi har får aldrig tas för givet och det måste försvaras och gemensamt utvecklas varje dag! Och glöm inte att de gemensamt ska utvecklas, bara så kan värderingar försvaras och konkurrenskraften stärkas.
http://www.aftonbladet.se/debatt/article21088956.ab

onsdag 8 juli 2015

Människan i centrum

Begränsade resurser
Det är väl bara Fi-, V- och MP-anhängare i Sverige som tror att pengar kommer ifrån typ himlen. Alla andra förstår att vi, i alla sammanhang, lever med begränsade resurser. Och vi lever i en värld där människor och grupper av människor konkurrerar om tillgången till dessa begränsade resurser. Så har det alltid varit och oavsett vilka nya ideologier vi människor hittar på kommer det att fortsätta att vara så "until end of Times'". I ljuset av denna förståelse förstår varenda människa att tillväxt är nödvändigt om vi ska kunna undvika för många konflikter när det krävs att någon/några får det sämre om någon/några andra får det bättre. Eller som i Grekland, hur mycket sämre ska olika grupper få det.

Trots att det för många är tabu att ställa människor/grupper mot varandra så är det vad politiska beslut handlar om. Om man har en krona och den idag räcker till barnomsorg, skola, basinfrastruktur, omsorg och vård, vad gör du om du endast har 90 öre? Så länge du kan väljer du kanske att låna de 10 öre som fattas och undviker tuffa ställningstaganden. Men om t ex Grekland inte har några pengar att låna ut, vad måste du göra då? Du måste prioritera d v s välja om t ex äldreomsorg är viktigare än barnomsorg. Många gånger väljer många att plocka 10 öre från varje verksamhet (osthyvelmetodik...). Varför den metoden? Den blir ju minst jobbig att försvara när motståndet mot förändringen startar. Tänk dig själv reaktionerna om en majoritet politiker bestämt att skära 20 öre på äldreomsorgen men 0 öre inom barnomsorgen! Trots att vi som äldre, till skillnad från barn, har rösträtt tycks dock äldreomsorgen vara mindre prioriterat än mycket annat i många kommuner. Om vi inte har ekonomisk tillväxt finns bara två förhållningssätt. Antingen får all verksamhet skära lika mycket för att få en ekonomi i balans. Eller så ställer vi intressen mot varandra och vågar välja. Vilken väg tror du är klokast? Vad förväntar du dig av de politiker du röstar på?
http://www.kommunrating.se/blog/?p=1024

Även om alla våra offentliga verksamheter byggs upp för att ge ett likvärdigt stöd till olika grupper av människor är det viktigt att vi aldrig glömmer att varje människa är unik. Likabehandlingen är central för legitimiteten i ett offentligt finansierat system. Men likvärdighet är också att erbjuda alla möjligheten till godkända valmöjligheter. Och med valmöjligheten att välja och välja bort ökar chansen att varje människa kan hitta den tjänst som fungerar lite bättre än andra. Inte minst viktigt är att valmöjligheter också innebär möjligheten att välja bort! Och V och MP motarbetar valfriheten. Vi ska enligt V och MP erbjudas en enfaldig lösning som oundvikligt leder mot en allt sämre tjänst. Regeringsombildning!
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Valfrihet

De kommande åren kommer att bli mycket utmanande. Väldigt många kommuner och de flesta landsting brottas med stora ekonomiska problem. Och om jag fattar läget rätt om den svenska statens ekonomiska situation så störtdyker den. Bara i juni 2015 gick AB Sverige med ett underskott på 33,5 miljarder kronor. I juni ökade den samlade statsförlusten med över 40% av de tolv senaste månadernas underskott. Och om vi fortsätter som i juni (bara i statsfinanserna) blir det samlade statsunderskottet de kommande tolv månaderna ofattbara 402 miljarder kronor! Håll i hatten! Regeringsombildning! Vi måste bli av med MP i regeringen!
http://www.di.se/artiklar/2015/7/7/staten-visar-underskott-i-juni/

Målgruppsfokusering
Jag har snart bott en vecka i Lund. Det är spännande att lära känna en kommun som på många sätt liknar Uppsala. Båda platserna har utan tvekan Sveriges mest utpräglade universitetsprägel. Men bara genom att besöka kommunernas olika hemsidor märker man stora skillnader. Och att Lundaborna valt en hemsidelogik som bygger på både tillhörighetslogik och funktionslogik säger mycket. Människan tycks stå mer i centrum i Lund än i Uppsala. Kan det vara så? Varför i så fall? Och varför presterar Lunds gymnasieelever bättre än Uppsalas? Skärpning Uppsala!
http://www.lund.se
https://www.uppsala.se

Återigen vill jag påminna om att efter regn kommer solsken! Välj erfarna och duktiga representanter att företräda dig inom politiken så ökar vi möjligheterna att snart få sol igen. Om vi hjälps åt, utbildar oss väl, jobbar målmedvetet och hårt, är företagsamma och har tillräckligt många kloka politiker kan vi dra nytta av all fantastisk teknisk utveckling och nya landvinningar som görs varje vecka!


tisdag 7 juli 2015

Maktens topp

Kvinnor kan
Tänk att det ens finns människor som tvivlar om kvinnor kan klara krävande ledarskapsuppdrag. Tänk att det t o m finns de som inte bara tvivlar på det utan som är helt övertygade. Som tur är har vi få av dessa i västvärlden. Inom område efter område ser vi hur kvinnor kliver fram och axlar ledarskapets ok i större och större utsträckning. Inom några år kommer sannolikt skolresultaten defacto synas inom övriga livet och männen kommer att bli underrepresenterade bland ledare om man ser strikt till könsperspektivet.
http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2010/07/sou-201052/

Jag undrar jag om Fi-supportrarna lagt märke till att huvudrollsinnehavarna i Europa/Greklandskrisen är två kvinnor? Angela Merkel och Christine Lagarde. Och på vänstersidan i demokratins vagga Grekland är det fullt av matchomän. Undrar om Fi-anhängarna oxå fattat att bland de mer frihetliga kämparna i Sverige så är 75% av partiledarna kvinnor. Och på vänstersidan och nedåtsidan i Sverige är det bara män som håller i taktpinnen. Och taktpinnarna i vänsterkören går i otakt. 
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Angela_Merkel
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Christine_Lagarde

I Uppsala testas matriarkatet. Väldigt många av de högsta chefsuppdragen bärs av kvinnor i Uppsala. Varför inte? Män har ju haft de ledande rollerna väldigt länge. Men oavsett om det bara är kvinnor eller män som är ledare så är kön i min värld inte en relevant beslutsfaktor för val av ledare. Endast kunskap, erfarenhet, tidigare resultat och ambition ska avgöra vem som får ledaruppdraget eller ej. Om det innebär att det blir 100% kvinnor så tycker jag det är rätt! 

Fi-arna borde lära av missionärer och driva sin kamp där den verkligen kan göra nytta. De som sympatiserar med Fi skulle kunna göra stor nytta för att öka kvinnors positiva livsmöjligheter genom att missionera i t ex Somalia, Sudan, Saudi-Arabien, Afghanistan, Ryssland M.fl länder där kvinnor lever väldigt utsatt och marginaliserat. Vad väntar dom på? Dom tar väl sin kamp på allvar? Gudrun Schyman har fel, svenska män är inte som talibaner!
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Mission

måndag 6 juli 2015

En tragisk grekisk historia

Satt i skuld icke fri
Tröttsamt och tråkigt för det grekiska folket att de inkompetenta politiska ledarna tror att de är med i en lek... Om dom tror att en avgång ska rädda dom så visar de återigen att de inte förstår läget de befinner sig i. Den grekiska regeringen har ingen förhandlingsposition! De är helt ofria! Dom har styrt landet så illa att de är helt i händerna på andra. Det finns grader i hur skuldsatt man är. I takt med att man tynger sig själv med skulder blir det egna ödet mer och mer i andras händer. En tidigare svensk statsminister som tillsammans med Centerpartiet räddade svensk ekonomi under inledningen av 90-talet uttryckte det enkelt "den som är satt i skuld är icke fri". Om långivarna räcker ut ytterligare en hand så blir det med ännu högre pris än tidigare. Och landet bör ställas under förmynderi då deras politiska ledare gång efter gång visar sin oförmåga. Lite tysk ordning och reda i t ex Greklands skattesystem skulle nog göra stor nytta för landets svaga.

Jag är mycket glad över att den svenska EMU folkomröstningen inte utföll som jag då ville. Jag ville att vi skulle ansluta oss till EMU. Det svenska folket var kollektivt klokare. Och dåtidens ledande politiker respekterade folkviljan (så har det inte alltid varit vid folkomröstningar...). Jag vill fortfarande tillhöra en starkare valuta men jag tror den måste bli nordeuropeisk. 

Eftersom det svenska folket är ett frihetsälskande folk är det dags att sluta låna så mycket som vi nu gör! Istället ska vi skapa den önskade utökade ekonomiska kraften genom produktivitetsförbättringar och nyföretagande som skapar jobb även i Sverige. Skrota Decemberöverenskommelsen! Regeringsombilda till en S-minoritetsregering eller nyval där folket får ta ställning till speciella regeringsvillkor liknande DÖ! Vad väntar vi på? Det brådskar!
http://youtu.be/wDEmIUIrrsY
http://www.bild.de/politik/ausland/griechenland-krise/tag-nach-dem-nein-beim-referendum-grexit-41655218.bild.html
http://www.dn.se/ekonomi/eu-toppar-oroliga-efter-grekiskt-nej/
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article21078906.ab


söndag 5 juli 2015

Den som söker kan finna

Verklighetsflykt
Sommaren är en utmärkt tid för makthavare att i t ex badbyxor möta människor från olika samhällsklasser och lyssna till vad de upplever och tycker. På större badplatser, på campingplatser, på olika konserter, på olika festivaler etc ges denna värdefulla chans. Hur många tar chansen? Hur många tror du ens bryr sig? Personligen tror jag gapet mellan makthavare har blivit större än på länge. Det är oroväckande för vår demokrati. Visst ska ledare i de bästa av världar vara betydligt mer välinformerade än folk i allmänhet när beslut ska fattas men det innebär inte att det är dumt att på allvar lyssna på "gräsrötterna". Och att lyssna innebär inte att man behöver hålla med om det man hör. Men det är klokt att ta det man hör på största allvar! Här följer två betraktelser som jag tycker att du ska ta på allvar. Om du bryr dig om att vi ska kunna försvara vårt generella höga välstånd!
http://m.gp.se/nyheter/ledare/ledarkronika/1.2766648-alice-teodorescu-moderaternas-stora-dilemma
http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/jenniferwegerup/article21071915.ab


fredag 3 juli 2015

Lugnt och skönt

Rättigheter och skyldigheter 
Jag har börjat några veckors vilostund. Det känns väldigt skönt. Jag trodde aldrig att oppositionsrollen oxå skulle vara så krävande som den är, i vart fall för mig. Att inte ha någon ersättare och att ha både kommunister (V) och naivister (MP) i vår lokala regering kostar på krafterna. Nu ska jag vila och njuta med nära och kära under ett par veckor. Och bara stämma av med min politiska sekreterare en gång per dag. Jag ser särskilt fram mot att umgås hela dagarna med min dotter. Och under helgen tror jag även sonen ansluter. Härligt!
http://mobil.unt.se/uppland/uppsala/nar-ska-mp-bryta-valloftet-3795400.aspx

När moderatledaren AKB igår talade i Almedalen blev jag glad. Det finns hopp! Äntligen uttrycker ledande politiker att vi som tillhör klubben Sverige både har rättigheter och skyldigheter. Även Stefan Löfven tog upp ett liknande samband i sitt tal. Det är en mycket viktig förändring från tidigare. När ledarna för de nu största partierna vågar uttrycka det självklara, att det måste vara balans mellan rättigheter och skyldigheter, så finns bättre förutsättningar att försvara vårt generella välstånd.
http://www.di.se/artiklar/2015/7/3/ledare-anna-kinberg-batra-har-lyssnat-pa-kritiken/

Jahaja. Nu struntar jag några dagar i Greklandskrisen, i att Shanghaibörsen kollapsar, att ISIS och andra mördare tillåts bygga samhällen, att flyktingströmmarna bara ökar, att den organiserade brottsligheten stadigt ökar, att våra garantipensionärer får det allt tuffare. Nu njuter vi av vädret!
http://mobil.dn.se/nyheter/rekordmanga-barn-flyr-till-sverige/
http://mobil.dn.se/ekonomi/bubblan-sprack-krasch-i-shanghai/
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article21071274.abUppgång och fall

Framför våra ögon
Det är ingen hemlighet att jag anser det mycket skadligt att MP ingår i Sveriges regering. Allt fler håller med. Och förtroendet för Åsa Romson är fullständigt kört i botten, även bland de egna sympatisörerna. Jag hoppas inte Löfven låter henne vara vikarierande statsminister. Och snart säger hon att hon väljer att bli ambassadör i Uganda och lämnar politiken av egen fri vilja....

I Almedalen, Visby, talar många om MPs totalkollaps. Dom är helt enkelt ett oppositionsparti som kan göra nytta i just opposition men absolut inte vid makten. Mitt framför våra ögon kan vi bevittna partiets sönderfall. Och Fridolins Almedalstal hjälpte dem sannerligen inte. Det var ett av de torraste och tråkigaste tal jag hört.

MPartister, gör er själva och Sverige en stor tjänst! Avgå! Ni har nått till vägens slut.

torsdag 2 juli 2015

Vart går pengarna?

Stora reformbehov
Riksbanken "sänkte" räntan ännu mer. Sveriges ekonomi (privatpersoner, kommuner, landsting, företag och staten) måste ha stora framtidsbekymmer. Jag förstår det så länge som Miljöpartiet tillåts sitta i Sveriges regering! Snart måste M, C, FP och S kunna enas om att S får regera själva under säg 1 1/2 år. Varför agerar Riksbanken som den gör? Är inte svenskarna tillräckligt belånade? Blir inte smällen redan idag stor när räntorna åter skruvas upp? Och varför vill dom att aktiemarknaderna ska fortsätta att drivas på när många aktier har historiskt höga värderingar? Ja..  Dom sägs vilja driva på inflationen.... Är det inte då lättare att ge lärare och sjukvårdspersonal 50% lönelyft så får vi en härlig fart på inflationen.... Och om drömmen är att företagare ska investera mer så kan det vara klokt att se till så att riskvilliga företagare faktiskt får billigare lån. I praktiken tar bankerna väldigt mycket betalt för sina företagslån. Det är bara redan högt värderade bostäder (inte med i inflationsberäkningarna) som redan farligt i dagsläget billiga lån ges.

Kan det vara så att företagsinvesteringarna i Sverige är extremt låga om vi räknar bort bostadsmarknaden? Kan det vara så att t ex Volvo hellre investerar i Indien istället för i Sverige? Håll i hatten! När smällen kommer blir det som ett nyårsfyrverkeri. Och blir det Greklandssmittan eller när FED börjar höja räntan som fyrverkeriet startar?  Var hamnar alla pengar som sedelpressarna sprutar ut? I Kina?

Det börjar bli dags att ta ut en postväxel och låsa in i bankfacket. Stänga alla konton förutom lönekontot och "endast" betala den dyra bankfackavgiften. Sverige måste reformeras kraftigt! Och Sverige måste verklighetsanpassa sin migrationspolitik! Snälla Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet och Folkpartiet! Ta ert ansvar för det nuvarande svenska folket och kommande generationers välbefinnande! Släng ut MP ur regeringen och börja reformera med breda överenskommelser. Det finns mycket nyttigt att läsa i Framtidskommissionens slutrapport! Det brådskar!
 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article21060413.ab
http://www.di.se/artiklar/2015/7/2/gnissel-i-regeringssamarbetet/
http://mobil.dn.se/nyheter/staten-far-underkant-for-integrationen/


onsdag 1 juli 2015

Heja Sverige

Samarbetsförmåga
Våra U-21 killar är fantastiska! Vilken prestation och bragd att vinna Europamästerskapen i fotboll! Europa är hem för fotbollens bästa klubblag men även bästa landslag så det är en enorm prestation av laget. Och det är just lagmoralen och lagdynamiken som gjort att segerbucklan igår kunde höjas. Under den avgörande straffläggningen var jag vid en pub i Visby. Stämningen var magisk. När det stod klart att Sverige vunnit var glädjen enorm och sånger och hurranden haglade. Bra jobbat grabbar! Stor underhållning och fantastisk marknadsföring av Sverige.
http://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/landslagsfotboll/u21em2015/article21053771.ab

Börsjojjo
Vi får se hur börsen utvecklas. . Personligen är jag övertygad om en ordentlig korrigering inom kort. Nu går börskurserna som en jojo när spekulationerna kopplade till Grexitcirkusen fortsätter. Det är ingen lätt operation att separera Grekland från EU men varför fortsätta med en cirkus som inte kommer att erbjuda något som någon vill se. Gör om! Gör rätt!
http://www.di.se/artiklar/2015/7/1/live-folj-rapporteringen-live-under-onsdagen/