söndag 31 oktober 2010

Fattiga och rika - olika vägval

Hur kommer det sig att vissa samhällen är rika och andra fattiga? Hur kommer det sig att vissa personer är rika och andra inte? Professor Jared Diamond från UCLA i USA har i vart fall sin syn på saken klar. Han hävdar att fungerande institutioner i samhället är långt ifrån det som skapar förutsättningarna för välstånd. Han hävdar att man måste ha rätt grundförutsättningar innan man kan skapa samhällsinstitutioner som är bärkraftiga. Då blir några slutsatser att u-landsbidrag är värdelösa för att investeras i institutioner när man först måste lösa upp alla problem som finns med ett klansamhälle. Att lösa upp ett klansamhälle är ingen lätt uppgift och det har historiskt kostat mycket blod för oss som lyckats. Ett klansamhälle som Yemen, Somalia och Afganistan är hopplöst efter de sedan länge i-civiliserade länderna. Inte bara biståndsprojekt i dessa länder måste ovärderas i detta ljus. Vi måste också anpassa vår invandrarpolitik utifrån vilken bakgrund som asylsökande kommer. Det är vansinnigt att behandla en person från balkan på samma sätt som en person från Afganistan. De kommer från helt olika referensramar och måste mötas på ett motsvarande sätt. Annars (och i kombination med invånartjänst) kan integrationen av olika invandrare och asylbeviljade aldrig lyckas bättre än idag. Det vill säga inte tillräckligt bra. Rika samhällen har lämnat klansamhället och istället lyckats skapa någon form av demokratiska institutioner för sitt gemensamma välståndssträvande.

För Sverige tror jag att det är viktigt att vi inte nu endast ersätter Sossarna med Moderaterna som så kallat statsbärande parti. Timbros nya VD Markus Uvell varnar med all rätt för att M blivit ett parti som bara fokuserar på makten och att övriga tre mindre allianspartier kanske kan tillföra idédebatten något. Det duger inte att det största partiet inte vågar engagera sig i idéutveckling! Det är inte bra för vårt samhälles utveckling. Vi måste ställa om vårt samhälle till nya förutsättningar och vi måste skapa ett samhälle där vi, som under bondesamhället, lärde oss att alla måste hjälpas åt för att skapa välstånd och trygghet för alla. Det finns inga genvägar. Det finns mer eller mindre kloka val som leder mot ett fortsatt välstånd. Idéutvecklingen måste finnas även inom M! Om FP anses driva fram en "kravliberalism" och KD en "värdekonservatism" och C en "företagsam decentralism (Socialliberalism)", vad är det då M driver mot? Samma som på 60-talet kanske men i ny förpackning? Eller? Min tolkning av Uvells utspel är att M måste ta ett större ansvar för vår gemensamma utveckling än att enbart försöka förvalta makten!!!!!!!! Attityden mot t ex turordningsreglernas utveckling är ett skrämmande exempel. De som lyckas behålla sin rikedom klarar ständigt av att anpassa sig till en föränderlig verklighet. Då är idédebatten väldigt viktig!!

lördag 30 oktober 2010

Starka känslor

Igår begravdes Åsa Lernskog-Lundin. Det var en förtjusande dag med strålande sol och för årstiden varma vindar. Precis som prästens ord om Åsa och den person hon var reflekterades många som ville ta ett farväl av att även det underbara senhöstvädret, och naturen med dess mångfald av färgskiftningar, också påminde om Åsas stora och breda engagemang. Ramsta kyrka var överfull. Själv stog jag i kyrkgången under hela begranvningsakten. Självklart hade Åsa själv beslutat hur begravningen skulle läggas upp i stora delar. Den inleddes med "Bridges over troubled water". Så mycket starka känslor samlade i en liten kyrka. Det var en stark upplevelse. Det var hjärtslitande att se Åsas tre döttrar som allt för tidigt förlorat sin mamma. Känslorna kändes starkt i hela kroppen. Hela kyrkan fylldes av mycket starka känslor. Det var en stark upplevelse. 

Till "Skynda dig älskade skynda att älska" gick jag fram med Centerkvinnorna..... och gav Åsa en blomma och gav henne en hedrande bugning. Det var starka upplevelser. Inte minst att stå med ett gäng centerkvinnor runt Åsas grav och hålla varandra i händerna och på centerkvinnorvis säga "hej då". 

Åsa berörde uppenbarligen många människor. Grattis Åsa! Trots din allt för korta tid på jorden gjorde du ett stort intryck på många! Det gör dig till en av de främsta. Det är långt ifrån alla som lyckas beröra många. Det är långt ifrån alla som lyckas vara omtyckt och älskad av många. Om man är det, då är man en bra och beundransvärd person. Många kramar till dig i den kör där prästen var säker på att du just nu står och sjunger i.  

fredag 29 oktober 2010

Är det pengar som driver politiker?

Jag har länge varit engagerad i olika ideella verksamheter. Jag tycker att det är en självklarthet att inte alltid ha utgångspunkten att allt man gör skall ge betalning. Trots allt vill jag tro att vi människor kan känna för att göra nytta utan att det alltid skall vara kopplat till betalningar. Det känns så småaktigt annars. I ljuset av korruption, mutor och gråa områden kopplat till olika ersättningar till politiker kan jag inte låta bli att än en gång göra en reflektion. Drivs många politiker av pengar? Det verkar som att allt för många gör det. Då tycker jag att de skall försöka konkurrera som företagare eller om toppjobben inom näringslivet istället. Politik skall ur mitt perspektiv handla om att brinna för en positiv samhällsutveckling för alla. Om problemet är att ersättningarna är för låga får vi minska antalet politiska representanter och istället betala bättre för de som skall ägna sin tid åt att företräda folket och inga andra. Jag blir lätt frustrerad när jag ser att det inte finns några sammanhang där politiska företrädare ställer upp ideellt. Jag är nog naiv.

torsdag 28 oktober 2010

Skenande kostnader och tillväxtovänliga partier

I dagns UNT är det en intressant artikel om de förväntade skenande kostnaderna kopplat till att vi blir allt fler som blir allt äldre. Jag har många gångar skrivit om den demografiska utmaningen. Jag hoppas att vi snart börjar debattera utmaningarna på allvar för att kunna hitta positiva vägar framåt som innebär att vi klarar av de mycket högre kostnader som en äldre befolkning innebär. Jag är övertygad om att det går att hitta en bra väg framåt om man vågar ta i frågan på allvar. Det duger inte att många politiker är rädda för den känsliga frågan och det duger inte att vi är allt för kortsiktiga kopplat till strukturella utmaningar. Ingen kan blunda för ett faktum som alla som studerar befolkningsutvecklingen förstår. Nu måste vi på allvar börja jobba med denna fråga annars kommer vi inom 20 år få en generationskonflikt som skapar djupa sår i vårt samhälle.

En viktig och nödvändig väg framåt, för att bl a klara av allt större efterfrågan på vård och omsorg, är att betydligt stärka vårt näringsliv. Jag kan inte nog många gånger tjata om näringslivets betydelse för att skapa förutsättningarna för ett generellt välståndssamhälle. Bl a ur det perspektivet är det djupt olyckligt att Miljöpartiet i Uppsala valt att överklaga projektet Gränby Arena. Ett viktigt idrottsprojekt som också är tänkt att skapa över 1.000 nya arbetstillfällen. Nu riskerar projektet att försenas i flera år. Tyvärr finns tillväxtovänliga partier. En ledande Sosse uttryckt nyligen att han var lycklig över att det rödgröna samarbetet nu är över på riksplanet då det var destruktivt för sossarna att vara kopplade till ett miljöparti som på punkt efter punkt tydligt visar sin tillväxtfientliga inställning.

onsdag 27 oktober 2010

Transparens - NU!

Jag har tidigare varnat för diktaturers och superrikas stärkta ställning i världen. Det är oroande och kräver motdrag på internationell nivå. Vissa enkla åtgärder krävs dock för att vi skall skydda vår egna svenska demokrati. Det krävs en fullständig transparens kopplad till hur alla politiska partier finansieras. Det är inte acceptabelt att partibidragen får hållas hemliga. Jag delar många tidningars ledarsidor som hävdar att allt annat luktar illa. Om t ex främlingsfientliga eller kommunistiska partier får stora partibidrag, för att deras inflytande skall stärkas, då vill jag veta hur mycket de får och av vilka. Det är av allmänintresse. Om någon är beredd att ge stora bidrag till politiker eller politiska organisationer får de stå upp för det och deras så kallade valhämlighet får bli lika synlig som den är för aktiva folkliga företrädare dvs politiker. I en värld där lobbyister har ett stort inflytande är det oacceptabelt med andra vägar framåt. I en värld där diktaturer breder ut sig krävs en öppenhet som kan varna för faror i vassen.

tisdag 26 oktober 2010

Grader i helvetet

Det är bra att enskilda personer som presterar mer än andra och som skapar stora värden som uppskattas av andra kan bli rika. Det är en viktig drivkraft för många. Det är dessutom rimligt att personer som vågar satsa allt på en fotbollskarriär eller på att starta ett företag eller på att forska personligen skall kunna få en stor del av det värde som personens talang skapar i vårt samhälle. Det är dock inte rimligt att vissa personer idag blir enormt förmögna. En enorm förmögenhet samlad på några få händer i en internationell värld är inte hälsosamt för demokratin. Warren Buffet (en av världens rikaste) och Göran Rosenberg håller istort med mig....

Göran Rosenberg skriver, som vanligt, en läsvärd artikel i dagens DN. Han är en känd marknadsvän men uttrycker sin oro för att några få privatpersoner idag sitter på förmögenheter som är groteskt stora. Idag är det många sanslöst rika privatpersoner som har större tillgångar än många nationer. De skulle teoretiskt kunna köpa nationer som Grekland, Island, Irland mfl. Bill Gates skulle själv kunna eliminera Kaliforniens enorma skuld. Carlos Slim (Mexican som är VÄLDIGT förmögen) har mer egna pengar än BNP i Vietnamn! De rikaste personerna idag är tusenfalt rikare än de rikaste personerna för bara 40 år sedan! Dessa personer är inte "beroende" av den nationella idén och de är välkomna i princip överallt. När allt fler brottas med växande skulder och dåliga finanser brottas de superrika möjligen med problemet hur de skall använda sina förmögenheter för att bli ännu rikare. Rosenberg unnar också alla att bli rika MEN han känner en olust och är emot att privata pengar och den offentliga makten blandas. Silvio Berlusconi är ett avskräckande exempel som finns inom EU dvs i Europa 2010. Staten och det offentliga måste stå fri från privata pengar. Annars är vi snart ett feodalt samhälle igen. Jag vill inte se en Plutokrati, dvs ett styrelseskick där de rika har makten över staten. Jag har återigen inga problem med rika personer men en plutokrati är inte demokratisk. En Plutokrati blir inte en fanbärare för mångfald. Koncentrerad makt är aldrig bra för det stora flertalet. FN kanske kan göra lite nytta och införa en global lag som gör att privata förmögenheter över 100 MSEK måste sättas i transparanta stiftelser som måste inkludera välgörande insatser. Då kan rika människors förmögenheter fortfarande jobba för att utveckla ett bolag som t ex IKEA men de enorma tillgångarna måste även göra välgörande insatser och omvärlden måste kunna få insyn i hur pengarna används. Kan dagens superrika vara ansvariga för att Kina ångar fram i världen som de gör?

måndag 25 oktober 2010

Relevans och lättare

Jag undrar hur UNT tänkt när de satt ihop sin paneldebatt kopplad till Stadsmiljöutveckling i Uppsala och utdelningen av Stadsmiljöpriset 2010. Om man skall debattera just Uppsalas stadsmiljöutveckling känns det naturligt att bjuda in någon som företräder den lokala regeringen som bestämmer.... Nu är bland andra en duktig och aktiv moderat politiker från Stockholm och en Uppsalapolitiker i opposition deltagare i panelen. Som sagt, hur tänker man då?

Efter många önskemål om att jag skall utveckla mitt bloggande kommer jag att försöka genomföra följande utveckling. Jag kommer att ge en kortare sammanfattning av mina senaste intryck och reflektioner och för de som orkar kan man sedan fördjupa sig lite i hur jag tänker. Blir det bättre? Ingen aning. Det avgör du!

söndag 24 oktober 2010

Kultur - vem bryr sig?

Historiens vingslag mötte mig igår kväll både utanför och inne på restaurang Villa Anna. Området runt Domkyrkan, Trefaldighetskyrkan, Universitetsaulan och Slottet är härligt bekant eftersom jag bor i närheten. Området är helt fantastiskt. Om man kan vara kär i ett område så är jag kär i centrala Uppsala : ). I synnerhet på våren, sommaren och hösten då naturens färger gör innerstaden mer levande och färgglad. Att sitta på Villa Anna och dricka champagne en lördagkväll är väl kultur eller?

Helt klart är att det finns gott om kultursnobbar i Uppsala. Jag är inte en av dem. Jag gillar att ta del av och att försöka förstå olika folkgruppers val av livsmönster som uttrycks i språk, värderingar, konst och styrsystem som skiljer sig från andra grupper. Livsmönster som överförs från medlem till medlem eller från generation till generation. Vissa kämpar med att försvara det gamla andra bejakar det nya och båda är kulturella uttryck. Av vissa beskrivs kulturen som levnadssättet inom ett specifikt samhälle, t ex i Uppsala. Om man tror på den beskrivningen kan Uppsalas kultur beskrivas i generella beteendemönster, seder, klädstil, religioner, ritualer och de normer som skapar våra moraliska synsätt och lagar. De riktigt fina beskriver ofta kultur som en universell mänsklig förmåga att klassificera och kommunicera erfarenheter symboliskt och materiellt. Tja varför inte. Oavsett vad man tycker är kultur en självklar del av alla grupper. Alla gillar olika saker. Alla människor trivs mer eller mindre bra i olika kulturer. Därför väljer vissa att sluta på en arbetsplats eller att lämna en stad då de inte tycker om den kultur som finns. Ibland tvingas grupper att ändra sin kultur eller dö. Jag minns starkt när IBMs starka kultur hade nått vägs ände. Det var inte längre möjligt för företaget att garantera livslånga anställningar och omställningen till en ny men fortsatt säljorienterad, mer tjänsteorienterad och elitistisk kultur blev tuff.

Behöver Uppsalas kollektiva kultur förändras för att vi skall bli en ledande plats även i framtiden? Behöver den ändras om vi skall kunna bli en ledande näringslivsplats? Ja, den behöver ändras. För våra kommande generationers skull måste den ändras. För att ändra något måste man ha en tydlig nulägesbeskrivning. Vilken är då Uppsals kollektiva kultur? Hur skulle du beskriva den? Svenska? Atteistiskt eller mångreligiöst? Akademiskt eller affärsmässigt eller möjligen både och? Ungdomligt eller gammalt? Snabbrörligt eller trögt? Varmt eller kallt? Nytänkande eller traditionellt? Vad tycker du att Uppsala är om du lägger ihop alla kommunens subkulturer och beskriver den övergripande kulturen genom att beskriva de gemensamma dragen?

Jag tänker, alltså finns jag. Jag tänker, alltså är jag. Jag tänker, därför tror jag. Champagne på Villa Anna med trevliga medmänniskor är nog kultur när man tänker efter!

lördag 23 oktober 2010

Svårt att tala i klartext

Är du medveten om handelskriget som börjar blossa upp i världen? Är du medveten om att handelskrig nästan alltid föregått större konflikter mellan oss människor sedan Adam och Eva? Precis som många enskilda människor och familjer kan vi konstatera att många länder i väst har levet betydligt över sina tillgångar och betydligt över sin förmåga att skapa ett högt förädlingsvärde. Precis som för en privatperson går det inte att göra så hur länge som helst. Nu är festen slut i västvärlden och västvärldens kreativa finansiella instrument och finansmännens kortsiktiga strävan att maximera sina personliga förmögenheter har drivit alla "blue collar" jobb till Kina, Indien etc. Dvs lite enklare arbeten har exporterats bort från USA och Europa till framförallt Asien. Det var kul ett tag. Både för finansiella placerare (bla pensionspengar) och för konsumenter i väst. Nu är dock festen över. På kort tid har makten över världsekonomierna flyttats österut. Nu är det allt mer den kinesiska diktaturen som sätter dagordningen. Känn på den du! Nu börjar USA och delar av Europa att höja rösten och kräva att den Kinesiska valutan måste justeras. Framförallt USA vill inte att den skall vara peggad till dollarn. De har drivit den linjen rätt länge. Nu börjar det dock bli en tuffare ton. Nu börjar vi närma oss ett eventuellt nytt handelskrig igen. Är du beredd?

Vad krävs då för att vi skall få fast mark under fötterna i Sverige (vi mår bättre än de flesta av våra europeiska systrar men det hjälper inte mycket om Europa kollektivt faller ihop. Då följer vi med)?

- Vi måste hitta ett sätt att stimulera företagande bättre. Vi måste bl a hitta former som gör att vi kan hantera EU-lagstiftning men ändå skapa nya medelstora och stora företag som kan bli kvar under många år i Sverige och därigenom skapa fler och nya jobb på hemmaplan.
- Vi måste bli bättre på att fort internationellt kommersialisera innovationer
-Vi måste fokusera mer på intäktsskapande insatser och frysa kostnadsökningarna.
- Vi måste se till så att alla som kan och som får försörjningsstöd bidrar på något positivt sätt för samhället tills de finner ett reguljärt jobb
- Vi måste se till så att all invandring utöver arbetskraftsinvandring och asylinvandring bygger på principen att övriga som kommer måste ha någon som går i godo för deras försörjning.
- Vi måste komma på hur vi som gamla kan fortsätta att skapa ett ekonomiskt samhällsvärde. Jag och få jag träffar unnar inte äldre bästa möjliga tillvaro. Sanningen är dock den att vi blir allt fler äldre och den kostnad som dagens omsorg och övriga stöd innebär kan inte bäras av framtida generationer om vi inte tänker om och hittar andra vägar än det samhällstänk vi har idag! Det är bråttom att tänka om!
- Vi måste kunna förena en hög tillväxtambition med en hållbar miljöutveckling. Det går men även denna fråga kräver en mental omställning som fortfarande många inte påbörjat på riktigt.

Varför talas det inte i klartext om dessa utmaningar? Sannolikt för att de politiskt aktiva vet, eller tror sig veta, att det är "för" känsliga frågor och de ger dig inga röster. Jag är primärt politiskt aktiv för att jag vill göra samhällsnytta och för att jag vill bidra till att vi lämnar efter oss ett minst lika välmående samhälle som idag till kommande generationer. DÅ MÅSTE VI TA I DE STORA OCH SVÅRA FRÅGORNA BÄTTRE! Bara i öppen debatt om de svåra och stora frågorna kan vi hjälpas åt att hitta bästa möjliga vägar framåt. Det är bråttom! Annars får inte de som föds i Sverige idag i närheten av den standard som vi generellt har idag. Det tycker jag är ett misslyckande.

fredag 22 oktober 2010

Utan företag stannar Sverige

Retorik är just retorik. Utan skillnader finns inget skäl för människor att välja mellan alternativ. Utan skillnader väljer många det de alltid valt. Därför är det viktigt att påvisa tydliga skillnader mellan t ex olika politikers perspektiv och mellan olika politiska partiers perspektiv. Den senaste tiden har jag hamnat i en intressant retorisk duell med en äldre sosse. Man kan självklart vara äldre men ändå ung i sitt sinne och följa sin tid. Men så är inte alltid fallet.

Sossen heter Lindberg och är väldigt mästrande i sina texter. Jag har inte bjudit på några råd kopplat till Lindbergs inlägg. Jag har endast bjudit på andra perspektiv på de problemformuleringar som han framfört. Mitt perspektiv kopplat till "trätan" är att;

- De invandrarfientliga vindarna är oroande MEN stödet för SD skall inte enbart ses som ett stöd för rasism och främlingsfientlighet. Väljarstödet är till stor del, som med stödet för Ny Demokrati, en protest mot etablissemangets brist på bättre invandrarpolitik.

- Det skall vara frivilligt att ansluta sig till A-kassan alternativt skall A-kassan vara en obligatorisk statlig försäkring.

- Framgångsrikt företagande bygger på en stor respekt för medarbetarna men också på att man överlever i den globala konkurrensen.

Jag tycker också att hans syn på en civil flygplats på Ärna eller en äventyrspark vid Fullerö är för endimensionell. Oavsett vad man tycker om det civila flygprojektet på Ärna, eller en temapark vid Fullerö, kvarstår faktumet att liknande projekt skapar många nya arbetstillfällen. Många fler arbetstillfällen än de över 400 som Posten i Uppsala snart flyttar till Stockholm. Det är många av våra invånare som skulle uppskatta dessa arbetsmöjligheter. Jag gillar inte Lindbergs retorik som direkt och indirekt målar upp företagare som onda människor och företag som endast vinstoptimerande. I både Ärna- och i Fullerö-projektet är det inga jätteföretag som vill exploatera delar av Uppsala. Det är lokala enskilda entreprenörer och kapitalstarka individer som drivs av visioner. Jag köper inte Lindbergs gamla syn på konflikten mellan arbetare och företagande. Fokusera istället olusten mot de kortsiktiga finansklipparna. Det är bra för Uppsala om samtliga politiska företrädare entydigt visar sitt stöd till de samhällsbyggande företagarna! Utan företagsamma personer och företag stannar Sverige och Uppsala!!

Vad jag förstår är Lindberg den statssekreterare som hjälpte Göran Persson att förstöra den svenska skolan. Jag hoppas att Lindberg tänker klokare tankar om hur en bra utbildningsmiljö skall vara idag än då.

torsdag 21 oktober 2010

Makten och ansvaret

Idag presenterades det nya ledande laget för Uppsala kommun. Jag tror att det kommer att bli bra. Jag har fått det övergripande ansvaret för kommunens utveckling inom det område som Gatu & Trafikverksamheten ansvar för, miljö & klimatfrågor, för landsbygdsutveckling, för IT-utveckling och en offensivare satsning på att lyfta näringslivsklimatet i Uppsala kommun. Jag är laddad. Jag är ödmjuk inför uppgiften. Jag och mitt parti kommer att göra skillnad och bidra till att Uppsala utvecklas ännu bättre. Inte minst kommer vi att konstruktivt bidra med idéer och förslag om hur vi bättre kan lyckas med integration, bevarandet av goda livsmiljöer, att hela kommunen utvecklas positivt och ett stärkt lokalt näringsliv.

tisdag 19 oktober 2010

EU - skärpning!

EU är nödvändigt för att matcha Kina, Ryssland och USA. Så är det. Inte minst för att försöka få fram bättre åtgärder för klimatets positiva utveckling är det viktigt med ett starkt EU. Sverige är ett fjuttigt land och svenskarna är väldigt få i världen. Det blir bl a en mer konstruktiv miljödebatt om vissa partier förstår det. Å andra sidan gör de nog det och allt handlar mest om politisk retorik. Jag hoppas verkligen att jag inte blir en sådan person som inte kan se så mycket som möjligt av verkligheten och utgå ifrån det istället för att skapa världsuppfattningar som gagnar den egna agendan men som bygger på en världsbild som inte stämmer. Miljöpolitiken i Sverige låter ofta som om Sverige och dess befolkning är den stora miljöboven. Så är det inte.

I någon av dagens debattsidor skriver en FP att EU har allt för stor budget. Det slösas m a o för mycket eftersom en budget oftast används. Det glädjer mig att hon vågar ifrågasätta budgeten. Den skall alltid ifrågasättas. Inte minst vill jag hävda att ett av skälen till krisen i Spanien och på Irland är kopplade till att EU givit dessa länder allt för mycket doping i form av EU nettobidrag. Bidrag brukar inte vara en bra lösning. Allt för många gör sig beroende av dem. Jag delar debattörerens syn att EU bör beskatta t ex Sverige mycket mindre och avgränsa EUs engagemang betydligt.

Idag kan man också läsa att EU inte är så demokratiskt som jag vill att det skall vara. I Luxemburg frotteras Europas ledare men parallellt med de övriga ledarna träffas Tyskland och Frankrikes ledare och gör en överenskommelse över huvudet på övriga. Skärpning!!!!!

Är Angela Merkel knäpp?

Nej knappast, men möjligen politiskt feg. Det är inte så konstigt att hon är det med tanke på Tysklands moderna historia. Det var inte länge sedan som grupper skulle utrotas för att inte den finare rasen skulle hotas. Nu ryter hon dock till och säger att integrationen inte fungerar. Hon säger att de trodde att gästarbetarna på 60-talet skulle flytta hem igen men nu är de permanent kvar och deras barn och barnbarn känner sig mer som Tyskar än som t ex Turkar. Så är det även i Sverige. Precis som då tror många idag att de som kommer hit av flyktingskäl kommer att flytta hem när möjligheterna finns igen. Få gör det och få kommer att göra det. Därför är det ännu viktigare att vi avsevärt förbättrar vår integrationspolitik så att de som vill bo i vår del av världen accepterar vårt system och genom att acceptera det kan de sedan vara med att ständigt förändra det till något nytt i god demokratisk anda. Hur svårt kan det vara? Kanske lika svårt som att förstå varför tillväxt är viktigt för att ett samhälle skall må bra. Hur kan det vara svårt att förstå att 8/100 är mindre än 80/100?

Varför är det då så svårt för oss människor att ta tag i problem? För mig är svaret enkelt. Ekonomisk teori bygger på att människor är rationella och att allt annat än det man analyserar är lika. Då inställer sig frågan vad är det att vara rationell? Det anses teoretiskt vara att man gör det som gynnar en bäst. Men eftersom människan ofta är kortsiktig kan det som egentligen är bäst få stå tillbaks för det som nu anses bäst. En känd Uppsalapolitiker kallade det nyligen att "kissa i byxorna". Det är med andra ord känslor som styr de allra flesta av oss i en väldigt hög utsräckning. Det är dessutom så att hur många gånger man än intalar sig att allt annat är lika så har Einstein bevisat att allt är relativt och inget är någonsin lika igen. Glöm aldrig det!

måndag 18 oktober 2010

Tillväxt och förändring

Tänk att det finns människor som inte förstår att tillväxt och ständiga förändringar är nödvändiga för att samhället skall kunna utvecklas positivt för de allra flesta. Hur kan det vara så svårt att förstå det? Är det svårt att förstå att det är bättre att ha en större kaka att dela på än att ha en mindre kaka att dela på? Är det svårt att förstå att om vi inte hade skapat t ex mobil kommunikation (förändring från fast telefoni) och byggt företagande utifrån det så hade Ericsson varit ett mycket mindre företag och sannolikt utlandsdrivet idag. Varför är det så hemskt med förändring för så många när vi t ex inte har samma hud idag som vi har om en månad? Det är ju ständiga förändringar och det är bara de och den som förhåller sig till det som får bästa möjliga framtid.

I dagens SvD kan jag läsa rubriker som "40-talister förenen eder" och "kamplusten i Tyskland skakar om". I båda fallen handlar artiklarna om att de äldre inte vill ha förändringar och de vill att mycket mer av våra gemensamma resurser skall gå till dem själva. Är det konstigt? Nej. Är det en positiv utveckling? Nej. Vi måste tänka nytt. Vi måste ge nya människor utrymme och goda förutsättningar. Vi måste tänka långsiktigt och inte bara "jag här och nu". Jag har tidigare varnat för generationskonflikter i en tappning som vi aldrig sett förr. Vi kanske börjar närma oss dem fortare än vad jag trodde. Är det förvånande? Inte om vi slutar att skapa en bra tillväxt och ständigt klarar av att förändra oss i förhållande till vad som händer i vår omvärld. När det inte växer så börjar vi att bråka om den allt krympande kakan. Precis som med integrationsutmaningarna måste vi våga tala om utmaningarna med att vi generellt har förmånen att bli allt äldre.

söndag 17 oktober 2010

Många unga utan ideologi

I dagens "DN-debatt" påstås att bland våra invånare under 30 år saknar 50% ideologisk basövertygelse. Är det bra eller dåligt? Inget givet svar på den frågan tycker jag. Som så ofta blir svaret "det beror på". Om dessa 50% istället utifrån någon regligion eller filosofi har en klar rätts- och människosyn, då kan det vara ok. Om alla dessa personer bara driftar fritt i universum, då tycker jag att det är problematiskt. Då kan framtiden för oss alla bli onödigt jobbig då de politiska pariterna inte får tydliga signaler om vilken grund som skall vara rådande för politiska beslut. Inget hus är stabilt som inte byggs på en tydlig och stark grund. Det är en stor skillnad mellan att bygga ett hus utifrån en liberal, konservativ eller socialistisk grundsyn. Uppenbarligen upplevs inte skillnaderna mellan partierna så stora. Det är då ett faktum man måste förhålla sig till. Jag tror inte att det är så att inte 50% vet vad de har för basidelogi. Jag tror de flesta av oss vet det om man tar sig tid att ta del av formuleringarna av vad den ena eller den andra ideologin innebär. Ett problem är sannolikt att denna tid inte får utrymme i många personers agendor. Ett annat problem är att många av våra unga inte respekterar politiska företrädare. Det tycks som att många av dagens politiska företrädare inte når fram till den unga generationen.

Ett intressant påstående i debattartikeln är att Folkpartiets väljare tycks vara det parti som har flest väljare som entydligt definierar sig som Liberal. Jag tror att det är viktigt att ha en tydlig ideologisk bas. Jag skulle inte engagera mig politiskt om det kompasset inte fanns där. Det är grunden för mina tankebanor och mina personliga ställningstaganden. Den grundinställningen är viktigare än vad många verkar förstå. Om inte de olika partierna kan göra alternativen mellan partierna tydliga, då är det lika bra att de går samman.

Ideologisk bas är viktigt för ett politiskt parti. Det som är minst lika viktigt är att ett partis varumärke tydligt symboliserar något som gör att väljare känner att de vill tillhöra den gruppen. Om man vill att det skall vara bönder som skall välja partiet kanske symbolen skall vara en högaffel. Om man vill att det skall vara blonda och blå¨ögda som skall välja partiet kanske man skall ha en symbol som har blont hår och två klarblå ögon. Om man vill att det skall vara personer som har en islamistisk grundsyn kan man välja halvmånen osv.

Varumärke och företrädare som förstärker varumärket är framgångsvägen för de som vill påverka framtiden så mycket som möjligt. Hur svårt kan det vara?

lördag 16 oktober 2010

Trött.....

En mycket givande och trevlig resa med styrelsen för Företagarna går till historien. Det är väldigt intressant hur avgörande en grupps dynamik påverkar dess förmåga att leverera bra resultat. Företagarna Uppsalas resultat är anmärkningsvärt positiva. Vad kan man förvänta sig med ett lag som istort är fantastiskt : ). Tufft arbete och mycket roligt i en trevlig kombination är ett vinnarrecept. Väl hemma åkte jag på middag hos en vän. Det var gott men jag är lite trött så jag valde att tacka ovanligt tidigt. Det är kul att leva!

torsdag 14 oktober 2010

Företagsamhet enda vägen

Lite skrattretande är det att läsa dagens ledare i UNT. Analysen delar jag, Sverige och Uppsala måste skärpa till sig och bli betydligt företagsammare. Inte minst genom att stimulera fler att våga starta eget och att få fler företagare att vilja och våga anställa. Det är vår företagsamhet som skapar basen för det generella välståndet. Det skrattretande är att MP och S sägs ha chansen att bli företagsamhetens fanbärare. UNTs ledare måste ha missat Centerpartiets valrörelse. UNTs ledare borde bättre granska vad som står i Centerpartiets partiprogram och vilka frågor vi driver för att göra Sverige och Uppsala mer företagsamt. Det kanske är så att Centerpartiet inte får med sig alla överiga Allianspartier i de vägar framåt som vi föreslår? Då är det värdefullt om media även belyser det. Regeringen är inte ett parti. Regeringen består av fyra partier som är bemannade med olika personer och olika politiska program! Det är ingen hemlighet att jag anser att Centerrörelsen har kommit närmast en näringspolitik som kan leda rätt. Alla andra partier får gärna stjäla vårt politiska utvecklingsarbete! Det är bra för Uppsala och Sverige!!

Det finns dock gränser för hur långt företagsamheten får gå. Det råder inte någon tvekan om att Thomas Bodström är en företagsam person. Det råder inte heller någon tvekan om att han är en väldigt självcentrerad och egennyttoorienterad person. Det är skamligt att ställa upp som folkets representant och sedan ägna stora delar av sin tid åt annat än vad förtroendet går ut på. Det är också anmärkningsvärt hur han nu börjar ta avstånd från Mona Sahlin. Jag antar att det än en gång är en egennyttig agenda. Jag är inget fan till Mona Sahlin men jag gillar människor som är konsekventa och som visar att de har agendor som inte bara handlar om dem själva.

onsdag 13 oktober 2010

Idétorka

När jag tar del av världsläget slås jag av tanken att världen befinner sig i ett tillstånd av idétorka om hur världen kan utvecklas bättre utifrån dagens förutsättningar. Förutsättningar som inte minst innebär ett betydligt större ansvar för hotet mot vårt globla klimat och den biologiska mångfalden. Därutöver behöver, framförallt, den så kallade utvecklade västvärlden nya idéer om hur vi meningsfullt sysselsätter stora delar av befolkningen som idag lever i utanförskap eller i arbetslöshet. Gamla modeller är inte längre tillämpningsbara. Läste t ex att en ledande sosse tyckte att Keyns läror om att balansera höga arbetslöshetssiffror genom att anställa fler inom offentlig sektor talade för sossepolitik. Ur mitt perspektiv är det ett utmärkt exempel på en väg som inte längre är konstruktiv då andelen offentliganställda inom den totala ekonomin redan är väldigt hög. Det är nya idéer och synsätt som krävs för att vi skall klara försvaret och utvecklingen av välståndet.

Varför lyser dessa idéer med sin frånvaro? Ett skäl är möjligen att politiker ägnar sig allt för lite åt idéutveckling och förlitar sig allt för mycket på lobbyorganisationers ständiga inspel kopplat till verklighetsuppfattningar och särintressen. Dagens situation kräver ett större angreppssätt än så. Om jag tillåter mig att önska så skulle våra universitet vara grogrunden för dessa idéer som både kräver en intellektuell höjd kombinerat med tiden och mötesplatserna för att tillsammans med andra utveckla idéerna till hållbara formler för positiv samhällsutveckling. En formel som bl a måste inkludera integrationsfrågor, en allt åldrande befolkning och inte minst en verklighet där många redan är upp över öronen belånade. Uppgiften kan förefalla omöjlig. Jag tror inte att den är det om insikten om behovet finns. Keyns och hans lärljungar klarade av det. Var finns dagens Keyns? Var finns den och de som vill få morgondagens Nobelpris för att de bidrog till att definiera en ny möjlig väg för att utveckla vårt välstånd? Jag tror att de finns i Uppsala ; ).

tisdag 12 oktober 2010

Är idrott viktigt?

Om man inte är tokig måste man erkänna att idrott är viktigt. Idrott har sedan länge i mänsklighetens historia varit viktigt. Det är idrotten som hjälper till att bygga eller stjälpa en geografisk självkänsla. Den kraften kan aldrig underskattas. Det har många politiska ledare erfarit genom mänslighetens historia. Oavsett om de varit demokratiska eller diktaturer. Idrotten är fängslande i sitt skådespel. Idrotten är relativt rättvis i sin tillämpning. Idrotten ger hela tiden nya förmågor chansen att ersätta gamla på toppen av rankingen. Idrotten fängslar och idrotten fängslar ännu mer då väldigt många spelbolag tillåter spel om pengar kopplat till idrottsliga prestationer. Idrotten är viktig. Tro aldrig något annat.

Nu spelar Sverige mot Holland i fotboll. Det blir Hamréns största utmaning hittills. Jag tror det blir svårt för Sverige men jag tror att våra spelare kommer att göra ett bra jobb. Det är en svag backlinje i vårt landslag men den har potential. Tänk att två så små geografiska platser som Holland och Sverige kan vara så duktiga på att få fram lag som tävlar i världstoppen! Det är imponerande. Det bidrar till en god självkänsla i dessa två länder. Glöm aldrig det.

måndag 11 oktober 2010

Heja Norge

Norge överaskar igen. Fredspriset har ett stort symboliskt värde. Det hedrar Normännen att de vågar göra som de gjort när årets vinnare utsågs. Nu kanske fler vaknar upp och börjar förstå vad som håller på att hända i världen. För freden är det viktigt att världen styrs av demokratier. Möjligen skall fredspriset döpas om till Freds & demokratipris för att inte bli lite förvirrande.

söndag 10 oktober 2010

Banksystemet måste stärkas ytterligare

Går det att förhindra att banker går under och drar med sig småsparare och hela samhället?
När det visat sig att HQ Bank spelat bort en miljard på långa tyska aktieoptioner och flera tidigare banker varit inblandade i vettlösa spekulationer som kostat massor av miljarder är det klart att sårbarheten och girigheten inom finansvärlden är skadlig för våra samhällen.

En del av problemt är tydligen att bankerna ägnar sig åt ett spel som kallas "fractional reserve banking". Enkelt uttryckt innebär det att varje tia som vi sätter in på ett bankkonto kan banken förvandla till 90 nya kronor som den an­tingen kan låna ut eller som i ­fallet med HQ Bank satsa i olika mycket riskfyllda värdepapper. Hög risk, hög möjlighet till hög utdelning. Många banker chansar helt enkelt på att tillräckligt många kunder inte kommer vilja ta ut sina pengar samtidigt. Går allt bra är det frid och fröjd – bankerna tjänar pengar med våra pengar och vi tror att vi har ett tryggt sparande.

Många av världens länder har nu höjt insättningsgarantin – det lägsta belopp på bankkonton som staten garanterar att man alltid får ut för att minska vår misstro mot bankerna. Ur ett bankspararperspektiv kan det vara bra för förtroendet men det löser inte problemet med att bankerna kan ta allt för höga risker med andras pengar. Tvärt om kan dessa statiliga insättningsgarantier snarare öka vissa oseriösa bankers riskexponering.

Flera kunniga ekonomer med stor integritet anser nu att bankerna inte skall tillåtas spela med finansiella instrument som knappt någon förstår sig på och istället återgå till deras ursprungliga roll som renodlade förmedlare av enkla finanstjänster. Ett skarpt förslag är att bankerna skall ägna sig åt så kallad "Limited purpose banking" som innebär att bankerna blir stora fondhus där varje krona på ett insättningskonto backas upp med lika mycket tillgångar i form av obligationer eller andra papper, precis som en fond. När någon t ex tar ut ett bolån förvandlas det till en fond som någon annan kan investera i. Bankerna skulle inte ta några egna risker.
Alla lån skulle kreditvärderas av en myndighet och transparensen skulle bli total. Spekulationer skulle inte upphöra men det skulle ske med egna pengar och inte som i dag med andras kapital. Och vi skattebetalare skulle aldrig behöva rädda en bank.

Jag hör till de som tycker att det är bra om vi har kunniga och erfarna ledare som kan ta ansvar för en bättre morgondag. Jag hoppas att vår nya finansmarknadsminister, tillsammans med vår kunniga finansminister, bidrar till att banksystemet blir mer hållbart. Annars bidrar även denna spekulationsekonomi till att Kineserna tar över världen i en ännu snabbare takt.

lördag 9 oktober 2010

Be better

Att sträva efter ständiga förbättringar inom alla områden är en utvecklande livsfilosofi. Den är alltid belönande. Jag har haft förmånen att i många sammanhang och på många platser runt vår jord kämpa med ständig utveckling av mig själv och de verksamheter jag har varit en del av. Inte minst min tid i Japan gav en ordentlig träning i att ständigt jobba med förbättringar och som en del av det hela tiden lära av det som går snett för att undvika att det händer igen. Prova själv att alltid försöka bli lite bättre på allt du gör så kan jag garantera en större tillfredställelse i ditt eget liv. Det går självklart att tillämpa även i privata sammanhang. Vi kan alla bli bättre partners, föräldrar, syskon, barn, vänner, kollegor och samhällsmedborgare.

Att leda innebär i min värld att driva idéer och målsättningar genom att leda energi till alla som är engagerade i en viss uppgift. Det tekniska ordet ledare innebär just något varigenom energi strömmar. Tänk om alla på ledande befattningar förstog det och försökte leva efter det. Då skulle många verksamheter utvecklas betydligt bättre och antalet organisationer som faller sönder skulle vara färre.

Hur jobbar du med att ständigt förbättra dig? Hur jobbar du med att ständigt ge andra människor positiv energi? Om du inte gör det, är det inte dags? Det gör ju både ditt och andras liv bättre. Prova!

fredag 8 oktober 2010

Spår & krisen i Europa

När börjar media granska MPs politik på allvar? Det finns fler än ett parti i Uppsala och Sverige som på allvar jobbar med miljöfrågorna men som också tar ett ansvar för vår ekonomi. MPs politik skulle göra Sverige och Uppsala till en fattig del av världen fort om den genomfördes. Allt högtravande och fina snack om spår är sanslöst och oansvarligt. Du som vill förstå mer hur dyrt det är med spår kan bara följa upp vad som hänt/händer i Stockholm där det i slutet av augusti invigdes en förlängd spårvagnssträcka mellan Norrmalmstorg-Sergels Torg. Redan då hade bygget dragit över budget med mer än 50 procent, 350 Mkr mot 230 Mkr, uppger DI. Notan blev alltså 1 miljon per meter!! Debatten om hur Uppsalas infrastruktur utvecklas klimatsmart och för att klara den positiva befolkningstillväxt vi har blir betydligt mer konstruktiv om de som vill kalla sig seriösa partier inte försöker vinna enkla poäng genom att förenkla och driva frågor som kräver komplexa avvägningar och transportlösningar som kombinerar många trafikslag. MPs spårpolitik skulle över en natt föra Uppsala kommun mot konkurs. Som tur är vill inte de flesta i vår kommun vara med om det.

På tal om konkurs. Krisen i Europa förvärras. I allt för många länder har man levt allt för länge över sina tillgångar och över sin förmåga att skapa värde. Jag har många gånger tidigare talat om Island, Grekland, Irland och Spanien som exempel. För att inte tala om Italien.... Nu börjar "äntligen" Frankrike att också falla sönder. Det går inte att bygga långvarigt hållbara luftslott. Ett brett välstånd måste förtjänas genom ett klokt samarbete mellan näringsliv, politik (folket) och våra offentliga institutioner och sociala system. Europa måste hitta en sammanhållen väg för att kunna matcha Kina, USA och Ryssland framöver. Det är ett faktum oavsett vad man tycker om det. USA har en i grunden fantastisk dynamik inbygd i sin kultur. Inte minst en kultur som bygger på entreprenörskap och hyllandet av de som vågar vara egna. Kina är en kapitalistisk diktatur. Ryssland är nästan lika mycket en kapitalistisk diktatur. Stora delar av Europa är en nybildad union med en massa mekanismer där försvar av egenintressen hindrar en positiv utveckling. Inte minst är det anmärkningsvärt att när vi i Sverige över väger att höja pensionsåldern till 69 år!!!!!! Kan inte ens den franska regeringen driva igenom en nödvändig höjning från 60 till 62 år. På sikt måste vi få ihop vår Europeiska ekonomi och göra den mer dynamisk och utnyttja alla våra härliga olikheter. På sikt behöver Sverige gå med i EMU. Jag är dock mycket glad över att svenska folket röstade nej till en anslutning till Euron då dessa snedheter mellan länderna måste jämnas ut för att någon form av rättvisa skall finnas mellan Europas invånare. Det är inte rättvist att svenskar skall behöva jobba till 69 för att vi skall försöka försvara dagens välståndsnivå medans greker får pensioneras runt 50 och fransmän runt 60. Vi behöver ett nytt utvecklingsorienterat synsätt för att ställa om Europa. Annars går vi mot mycket mörka tider.

torsdag 7 oktober 2010

Barnprogrammens betydelse

Du som jag kanske växte upp med kommunist och socialistpropaganda som den gemensamma tråden i de allra flesta barnprogram som visades i Sverige. Självklart så hade vi då endast en TV kanal. Självklart var den statlig. På den tiden var det självklart att staten och de flesta kommuner styrdes av Socialdemokraterna. Mångfald var det inte tal om. Jag minns klart hur vänstern kämpade emot Stenbeck när han körde över vänsterns politiker genom att introducera valmöjligheter (nja vi hade ju gud bervars 2an också) i etern genom att sända TV från England. Sen gick det som det gick och idag har vi ett samhälle med oändligt mycket mer mångfald än då. Många glömmer så fort! Många av min tids personer såg och ser anställning som den självklara anställningsforme. Vad kan man förvänta sig eftersom vi alla mer eller mindre tittade på samma barnprogram som förmedlade vänsterpropaganda och då är vi alla arbetskraft som skall slåss mot överheten som alltid vill oss illa......

Idag är barnprogrammen annorlunda. Idag finns många alternativa barnprogramsval för barn och föräldrar. Inte minst möjligheten att sätta receptiva barn framför t ex engelskspråkiga barnprogram. Igår såg jag "Hjärnkontoret" tror jag att programmet hette! Det var på SVTs barnprogramskanal "Bollibompa". Det var lysande! Det var allt annat än den vänsterskit som jag mer eller mindre var tvungen att titta på som barn. Jag kan garantera att program som "hjärnkontoret" bidrar till att Sverige får en bra morgondag. Bl a har programmet ett inslag som handlar om att barn hela tiden och på alla sätt uppmanas att slå rekord! Det är lysande! Det bidrar till kreativt tänkande och det bidrar till tävlingsinstinkt och lust. Kreativt tänkande och tävlingslust är avgörande för välståndsbyggande. Det är avgörande för att någon skall våga och klara av att vara självförsörjande och inte bara se sitt alternativ på arbetsmarknaden som anställd. Länge leve mångfalden och BRA JOBBAT av dem som skapat programmet och de producenter som låtet programmet få resurser! : )

onsdag 6 oktober 2010

Demokratin behöver utvecklas

Nu har jag varit innanför dörrarna där demokratin skall styra. Det är genom våra politiska partier och genom våra lokala och regionala regeringar som våra små och stora samhällen demokratiskt skall utvecklas. Sedan många år har jag god inblick i hur regeringsarbetet för Sverige fungerar. Nu har jag allt mer kunskap om hur i vart fall Uppsala kommun fungerar. Det finns utrymme för demokratisk utveckling.

Idéutvecklingen är allt för begränsad! Möjligen kan det vara på grund av att väldigt många har det väldigt bra i dagens Sverige. Det är ju inte ovanligt att den som är mätt inte kämpar tillräckligt hårt för att försvara och utveckla det man har. Det tråkiga med den mätta inställningen är att den garanterat leder till en tillbakagång. Man måste alltid vilja något och man måste alltid vilja sträva efter förbättring om man skall hävda sig i den internationella konkurrensen om mättnad. Jag skulle kunna känna mig mätt. Jag har det mycket bra. Jag känner mig inte mätt. Uppsala och Sverige har stora utmaningar för att även mina barn och eventuella barnbarn skall få möjligheten att leva i ett fritt och välmående samhälle. Det kommer inte av sig självt! Det kräver idéer och enträget arbete. Det kräver ständiga omprövningar för att finna bättre vägar för att uppnå ett hållbart välståndssamhälle.

Idéutvecklingen inom politiken måste bli bättre. Både inom partierna men också mellan partierna. Ingen har egen makt att leda! Alla som vill vara med och leda måste vara beredd att kompromissa och samarbeta. Då kan gemensam idéutveckling vara ett värdefullt inslag i det politiska arbetet. Vissa säger att det finns inom de idé/tankesmedjor som finns som t ex Fores och Timbro. Jag delar synen att de är mycket intressanta idé/tankesmedjor och lobbyorganisationer MEN min "point" är att det duger inte att det är lobbyister i alla dess former som skall styra vår utveckling. Vår idéutveckling måste styras och drivas av de som fått det demokratiska stödet av folket. Då måste man avsätta tid och utarbeta arbetsmetodiker för detta arbete. Bl a kan Internet och dess möjligheter med fördel utnyttjas. Politiker som tagit på sig rollen som demokratisk företrädare måste ta denna viktiga roll på allvar. Det duger inte att göra som Thomas Bodström att istället för att göra sin demokratiska uppgift som riksdagsman istället skriva böcker, jobba många timmar i eget företag och inte minst åka på en längre resa till USA. Jag antar att Bodströms motiv blir att han ägnar tiden åt politisk idéutveckling...............

tisdag 5 oktober 2010

Andras pengar

Jag börjar tröttna på MPs eviga tjat om en massa nya spår i Uppsala. Jag börjar även tröttna på allt prat på att de är så miljövänliga och alla andra ibland bara är kloka nog att följa deras förslag. De lever på en annan planet än jag. Utopia kanske? Det som retar mig mest är att MP och dess företrädare ofta far med osanning. T ex så jobbar Alliansen med frågan om att ge signalprioritering för våra bussar. Jag törs nästan garantera att vi har det om inte allt för avlägsen framtid.

MP är precis som V experter på att göra av med andras pengar. Självklart under flaggningen att alla tjänar på det. Det känns tryggt att MP och V inte påverkar hur våra pengar används i Uppsala eller i Sverige. Det är en skrämmande tanke för mig. Kommande generationer skulle få det eländigt då. Att förorda spårvagnslösningar på det sätt som MP gör kan jag inte tolka på annat sätt än att det partiet har tvångstankar eller att dess ledande företrädare har tvångstankar om spårvagnar. Spårvagnar är tydligen synonymt med "modernisering". Själv föredrar jag ekonomiskt och miljömässigt försvarbara kollektivlösningar som är bra för hela Uppsala kommun. Buss är ett utmärkt sådant transportslag. Spår kanske kan byggas ut mellan centralen och Gränby Centrum inom kort. Om vi runt Gränby Centrum även bygger höga vackra hus och förtätar bebyggelsen på spårvägen mellan dessa platser. Fler spårlösningar behöver inte vara dumt men sättet på vilket MP driver frågan är inte att ta ansvar för vår ekonomi eller hela kommunens utveckling.

måndag 4 oktober 2010

Personliga ansvaret

Är det inte märkligt att så många döljer sig bakom en grupp eller i vart fall skyller på att man "bara" varit en del av en grupps beslut när idiotiska beslut fattats (eller avslöjats). Jag tycker inte att det duger. Man kan aldrig gömma sitt dåliga egna omdöme eller sin egen girighet bakom andra. Det personliga ansvaret är viktigt för att vårt rättssystem skall fungera tillfredställande. Det är bara personer som är beredda att ta ett personligt ansvar som också kan vara värda höga ersättningar. Varför skall man betala en massa pengar till någon som inte ensamt vågar ta ansvar för sina beslut? Höga ersättningar måste gå hand i hand med ett stort personligt ansvar. Det är dax att återinföra det personliga ansvaret. Vem bär ansvaret för att HQ bank kraschat? Det är i vart fall klart att några finansmän tidigare tjänat löjligt mycket pengar på HQ banks tidigare spekulationer. Varför finns inte någon som tar ett personligt ansvar när banken gått över styr?

Befogenheter, ansvar och ersättningar bör vara mycket starkt sammankopplade. Om det personliga ansvaret bara är något som finns på ett papper men aldrig i praktiken, då är det dax med att införa ersättningsmodeller där en VD aldrig kan tjäna mer än fem/sex gånger medianen av vad en genomsnittlig medarbetare tjänar.

söndag 3 oktober 2010

Varning!

Det gäller att ha fokus på rätt saker. Det gäller att försöka förstå vad som händer. Inte minst idagens insändare på UNT är det tydligt att Sossarna fokuserar på fel saker och definitivt tycks ha missat att vi lever i en helt annan värld än på 60- och 70-talets Sverige. Vi lever i en värld där vissa är rädda för muslimer och det annorlunda samtidigt som ett enormt och totalitärt system och folk håller på att ta över världen.

Kineserna spelade schack när folket som fanns i det som vi idag kallar Sverige knappt hade lämnat grottorna. För flera tusen år sedan lade Konfusius grunden för en lärande och välorganiserad samhällsform. Som med allt kommunistiskt tänkande tog den sig in i det kinesiska samhället för att de ledande saknade förmåga att skapa välstånd och uppkomlingen Cixi duperade och frotterade medans folket led. Den fruktansvärda ideologin kommunism användes som bas för allt för många års förtryck av ett enormt stort folk med en imponerande historia. Deng Xiaoping bestämde efter studentprotesterna att vägen framåt fick bli en enfaldig/totalitär regim under rött flagg MEN ekonomin fick öppnas upp för att bygga välstånd under ett politiskt partis ledning. Inget skulle få hota ETT Kina. På väldigt kort tid har Kina tagit över världen. Sedan flera år kontrollerar Kina stora delar av Asien. Sedan några år kontrollerar
Kina Afrika. USA är väldigt beroende av finansiering från Kina. Kineserna är vana att tänka långsiktigt. Som en stark kontrast till det Anglosaxiska sekundstänkandet. Kineserna är bra på att spela schack!

VARNING! Inte för muslimer eller möjligheternas förändingar! VARNING för att ett totalitärt system som inte står för öppenhet, demokrati och mänskliga rättigheter håller på att ta över världen! Denna makt är nu med kraft påväg in även i Europa. På grund av idiotiskt politiskt ledarskap och kortsiktigt giriga finanspersoner börjar nu Kineserna även att inta Europa. Hu Jintao sträcker nu ut Kinas hand och förhandlar med Grekland, Irland, Island, Spanien etc för att "hjälpa" dem i deras svåra stund. Globala erövringar går uppenbarligen snabbare än någonsin. Det är inte längre via vapen som man tar över världen. Det är som alltid via list men nu helt genom smarta ekonomiska drag. Arméer är i huvudsak till för att kunna försvara den egna basen och för att driva den tekniska utvecklingen framåt. Då krävs givetvis lite krig lite då och då för att smälla upp de bomber som finns i lager och för att testa nya vapen och taktiker i skarpt läge. När vaknar världens demokratier upp för vad som händer? Förleds nu inte att tro att jag inte tycker om kineser! Jag har många kinesiska vänner som jag är glad över att känna! Det jag varnar för är att ett odemokratiskt maktsystem som är totalitärt och som inte respekterar mänskliga rättigheter håller på att ta över hela jorden! Det gagnar ingen. Det kan väl inte vara så att världens få motbjudande rika är i maskopi med det kinesiska kommunistiska partiet?

lördag 2 oktober 2010

Nästan tusen kryss

TACK! Jag är djupt hedrad för det breda och starka stöd som många invånare i vår kommun och i vårt län visade mig i det kommunala och i riksdagsvalet! Det förpliktigar. Resultatet är mycket över mina förväntningar. Jag har bara varit brett synlig inom politiken och inom vår kommun sedan maj 2010. Att få ett så starkt personligt förtroende på så kort sikt tolkar jag som en tydlig signal om att jag förväntas bidra med mina breda näringslivserfarenheter och övriga erfarenheter för att lyfta Uppsala mot nya höjder. Inom ramen för det som är politiskt möjligt skall jag leverera.

Under de kommande fyra åren kommer jag som del av ledningen för Uppsala kommun att;

- Bidra till att alla våra barn och ungdomar får bästa möjliga start i sina liv
- Bidra till att utanförskapet minskar och att alla som kan kommer att bidra till samhällets positiva utveckling
- Bidra till att Uppsala snabbare blir en ledande näringslivskommun i Sverige och därigenom skapar fler utvecklande jobb, mer resurser till vår gemensamma välfärd och fler möjligheter för praktikplatser för våra unga påväg ut i arbetslivet.
- Bidra till en ökad konkurrens av skattefinansierade tjänster men att kravet på kvalitet alltid går före konkurrensutsättning.
- Bidra till att försvara och utveckla vår gröna och friska miljö. 
- Bidra till att hela vår kommun utvecklas positivt.
- Bidra till att kommunen kan växa med bostäder och fungerande infrastruktur som är miljösmart.
- Bidra till att våra invånare får bättre förutsättningar för en meningsfull och utvecklande fritid.
- Bidra till att våra kommunala tjänster och myndighetsutövningar blir effektivare och mer serviceinriktade.
- Bidra till att våra funktionshindrade får ett fortsatt bra stöd.
- Bidra till att våra äldre får bästa möjliga omsorg och vård.
- Bidra till att våra socialt utslagna får ett värdigt mottagande och ett bra stöd.
- Bidra till ett bra och utvecklande samarbete inom vår lokala Alliansregering
- Bidra till att stärka Centerpartiets förmåga att bidra till en positivare utveckling för Uppsala
 

fredag 1 oktober 2010

Visioner men steg för steg

Visioner är nödvändiga för oss människor. I vart fall för oss som gillar utmaningar och som mår bra att sätta in oss själva i ett större sammanhang. Visionerna måste dock mötas med realistiska aktiviteter som steg för steg för oss mot visionen. Många verksamheter och rörelser saknar tyvärr visioner. Vissa har visioner som bygger på utopier. En vision måste vara möjlig men tuff att uppnå. Ibland presenteras lockande visioner som duperar allt för många att tro att det finns genvägar till framgång. Jag har sagt det förr och säger det igen, Irland, Island och Grekland är exempel på utopiska och farliga visioner som inte matchas med hårt arbete för att man i vart fall skall gå i riktningen av en vision på rimligt stabil mark.

Irland sades ha vaknat upp från sin långa mörkervandring och släppt lös den Keltiska tigern. Den Keltiska tigern och visionen runt den gjorde att ett helt folks ledande personer fick hybris och tillät att några få galningar, för egen extrem vinning skull, fick samhällets resurser via bl a banker att engageras i globala ambitionsprojekt som man definitivt inte hade grunderna för att klara av. De allra flesta av oss måste börja med att krypa för att sedan lära oss att gå och sedan blir några få av oss världsbäst på att gå genom lång och hård träning. Det går inte att bli framgångsrik utan hårda ansträngningar. Jag hoppas att inte Irland än en gång börjar lida av IRAs väpnade kampanjer. Risken är stor eftersom Irland nu än en gång är ett land som brottas med stora ekonomiska konflikter.