torsdag 31 mars 2016

Försvara våldsmonopolet

Samma lagar
I Sverige gäller svenska lagar och regler alla som befinner sig här! Oavsett om man är medborgare eller ej. Den ordningen är väldigt bra och dessutom demokratiskt starkt förankrad! Polisens och militärens våldsmonopol i Sverige måste upprätthållas. Jag har länge varnat för den utveckling vi upplever allt mer av, det vill säga allt mer social oro och parallellsamhällen. Min utanförskapsområdesturné har inte lugnat mig, tvärt om.

Hederliga invånare måste tydligt börja säga ifrån. Vi accepterar inte laglöshet eller parallella samhällen med egen rättskipning och med egna kulturer som till exempel inte ger kvinnor samma frihet som män. Statens våldsmonopol måste säkras. Våldsbenägna vänster, höger, extremist och/eller kriminella gäng måste sättas på plats! Vår kommun och vårt land tillhör folket och folkets demokratiska regler ska hedras! Ingen har rätten att ensidigt ta sig rättigheter som andra inte har!

Anders Carlberg som blev rikskändis genom sitt arbete med "värstingar" kopplade till Fryshuset i Stockholm har mycket att lära dagens makthavare. Carlberg "älskade" ungdomar som gått snett och vigde sitt liv åt att försöka coacha dem i en bättre riktning. Hans kärlek innebar också att han mötte dem där de befann sig och försökte därefter med kärlek och genom uppbyggt förtroende ta dem mot en bättre framtid. Att möta många av dessa individer där de är innebär att man möter dem med både kraft och kärlek. Carlberg var inte rädd att använda muskler för att visa "var skåpet ska stå". I bästa fall behövs bara övermäktig muskelkraft. Polisen är ofta mycket professionella och ska ha allt stöd och uppmuntran i sitt svåra jobb att dagligen upprätthålla lag och ordning! Om de anses begå övervåld får det anmälas som allt annat våld. Som för alla prövas det då i domstol, om så önskas. Jag törs påstå att polisen nästan alltid frias. Det gör de för att de ska frias när de använder sitt våldsmonopol för att neutralisera människor som agerar oacceptabelt. Stå upp för våldsmonopolet och sluta tramsa med vänsterpropaganda om övervåld! Med det vill jag på intet sätt rättfärdiga skitstövlar även bland poliser som inte klarar av att respektfullt möta alla invånare, även de som de "dagligen" griper... Respekt är något man förtjänar av sina medmänniskor. Människor som får enskild "respekt" på grund av sin förmåga att okänsligt och gärna bruka våld är icke önskvärda.
http://www.svd.se/valdsmonopol-i-gungning
http://www.unt.se/uppland/uppsala/polisen-visar-inte-nagon-respekt-4174728.aspx
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Anders_Carlberg


onsdag 30 mars 2016

Danssteg i motvind

Ta ut svängarna
I en tid då politiska ledare behöver ta ut svängarna, prioritera hårt och kommunicera inkluderande, då dansar de i bästa fall endast tryckare med tidigare kompisar. Nu krävs nytänkande och politiskt mod för att försöka forma nya politiska lag som kan ge någon form av långsiktigt trovärdig stabilitet. Svaga och komplexa minoritetsregeringar skapar till exempel inte den jordmån som krävs för att seriösa företagare ska vilja genomföra viktiga investeringar i Sverige.

"It takes two to tango" säger man. Så är det. Det finns också andra avancerade danser som inkluderar fler än två som behöver verka i samklang. Finns inte möjligheterna att forma nya politiska lag som kan ta ett trovärdigt ansvar för att genomföra nödvändiga reformer i Sverige? Ingen tror väl på allvar att det är möjligt att genomföra stora reformer utifrån svaga minoriteter? Visst är det bra att Alliansen på riksnivå uttrycker en ambition att samarbeta nära inför nästa val, men det räcker inte. Igår fick i vart fall jag dansa med några äldre damer på ett särskilt boende. En av damerna jag dansade med uttryckte sitt missnöje över hur Sverige styrs väldigt rakt. Usch!
http://mobil.dn.se/debatt/alliansen-ska-ga-till-val-med-gemensamt-valmanifest/

Undrar om inte dans är den behandlingsmetod som behövs för att lösa två uppenbara problem. Att många ledande politiker bara tycks klara av att dansa med tidigare partners. Att många kriminella ungdomar i utanförskapsområden bränner bilar och förstör massa annat så fort någon i deras gäng grips, eller bara för att uttrycka sin hopplöshet. Mer danstillställningar kanske kan lätta upp stämningen, inkludera fler och bidra till att negativ energi kan få positiva uttryckssätt. Helt klart är att en tilltagande social oro kräver ett bättre ansvarstagande för en bra framtid.

Under flera dagar har delar av Uppsala återigen drabbats av våld och grov förstörelse. Det är självklart oacceptabelt och tydliga symptom av en misslyckad samhällsutveckling. Den negativa utvecklingen går att bryta. För att lyckas krävs ett tydligt ledarskap, bättre samarbete och en färdplan som ger även våra svagaste hopp om en bättre framtid. Annars blir allt fler hederliga och hårt arbetande invånare lidande av ett allt starkare "vi och dom" samhälle. Det är länge sedan politik var så svårt och viktigt som nu. Trist att den tiden också bjuder på mer och mer politikerförakt. Det är en farlig utveckling. Vi upplever ingen "dans på rosor" just nu. Det blir inte lättare när nästa lågkonjunktur slår till. Vi kan bättre! Vi måste kunna bättre!

tisdag 29 mars 2016

Kärnverksamhet

Kärnverksamheten
Vad händer om det offentliga blir smalare och bättre? Visst är vi svenskar förvånansvärt positivt inställda till offentlig sektor och staten, så är det. Men varför då? Kanske för att många tänker vänstertankar som gör att man tror att det offentliga också med fördel alltid ska utföra allt som skatten och offentliga avgifter ska finansiera. Många tror säkert att man kritiserar sjuksköterskor, läkare, poliser, domare, lärare, bygglovshandläggare, socialarbetare och så vidare bara för att man inte gillar att staten, kommuner och landsting ska driva en massa verksamheter. Så är det självklart inte!


Domare, åklagare, poliser, sjuksköterskor, undersköterskor, lärare, militärer, kommunala handläggare med flera gör stora och viktiga insatser för att vårt samhälle ska fungera bra. Men alla behöver inte vara offentligt anställda. Konkurrens bidrar till innovationer och dessutom till att vi får mer för varje skattekrona. Jag tycker definitivt att det offentliga måste bli smalare och bättre! Vad skulle hända om bara kärnverksamheten får finansiering och resten avvecklas? Möjligen skulle vi få lägre skatter. Framförallt skulle vi få mer av det vi vill ha istället för en massa som inte ska prioriteras. I min värld skulle vi inte få färre arbetstillfällen. De som jobbar inom alla verksamheter som kan läggas ner kan med fördel förstärka Rättssystemet (domare, åklagare, polis och kanske till och med fler advokater), fler nya lärare, fler inom omsorgen och ett förstärkt försvar. Lite omförflyttningar genom medvetna prioriteringar helt enkelt. Vad ska vi avveckla för att istället omfördela till det vi anser viktigast? Om vi dessutom kraftigt effektiviserar bidragssystem och ärehanteringar inom kommuner och landsting så frigörs massor av skattepengar. Vad väntar vi på?
http://www.synonymer.se/?query=omf%F6rdela
http://ekonomistas.se/2010/12/23/tva-fragor-om-omfordelning/


Annie Lööf är snart på heltid tillbaka i rikspolitiken. Det har sannerligen hänt mycket under mammaledigheten. Det finns många som tycker vad andra ska tycka. Personligen hoppas jag att Sverige och Uppsala lyckas formera sig så att vi slipper vänster och naivistpolitik efter valen 2018.
http://www.di.se/artiklar/2016/3/28/ledare-annie-loof-maste-tanka-nytt/

måndag 28 mars 2016

Hopp eller hopplöshet

Kärlekens dag
Symboliserar Jesus uppståndelse något annat än hopp och kärlek? Räcker inte det? Vad är ett kort mänskligt liv om det inte innehåller drömmar, ambitioner, hopp och kärlek? Tro det eller ej men alla människor, oavsett social situation, drömmer och har ambitioner. Allt för många känner hopplöshet och får på tok för sällan känslan av att vara älskad av någon. Håll med om att symboliken kopplad till Jesus är väldigt positiv. Oavsett om man är kristen eller inte. I oroliga brytningstider som nu är hopp och kärlek viktigare än annars. Nu prövas allt fler enskilda och grupper även i Sverige. Under många år har vi varit relativt förskonade från kraftiga motsättningar mellan människor, social oro och otrygga offentliga rum. Vissa påstår att det är oundvikligt i en global värld. Det är dumheter att tänka så. Självklart kan varje grupp människor göra sitt yttersta för att inom det område där de har stor rådighet skapa ett samhälle som de vill leva i. I sin minsta beståndsdel är det du och dina nära och kära. Så länge som du kan och vill kommer du att skydda och försvara era relationer och era tillgångar. Större formationer av människor agerar precis lika. Min övertygelse är att ett positivt, kärleksfullt, teknikvänligt och ambitiöst samhällsbygge är möjligt att bygga. Flera generationer svenskar har utan tvekan gjort ett bra jobb tidigare. Det går att fortsätta att lyckas om vi leds mot den framtiden och inte bara försöker parera alla förändringar som ständigt, och allt mer påtagligt, påverkar oss. Var finns ledarskapet? Fler modiga medborgare! Fler och bättre verklighetsberättelser! Är det bara erfarenhets och komptetensbrist som är Sveriges problem?
http://www.gp.se/nyheter/ledare/kronika/1.3037109-teodorescu-hur-modiga-vagar-vi-vara-egentligen- 
http://www.svd.se/oredans-tid-ar-har/om/ledare
http://www.synonymer.se/?query=hopp
http://www.synonymer.se/?query=framtidstro
http://www.synonymer.se/?query=hoppl%F6shet
https://sv.wikipedia.org/wiki/Jesus

söndag 27 mars 2016

Könskrig, mindre socker och mer fysisk aktivitet

Försiktiga ordval
En före detta statsminister var nyligen ute och talade om hur viktigt det är att vi inte överdriver ord i debatter. Det är intressant att han mästrar på det sättet. Var och en får väl använda vilka ord de vill, men vi får också ta ansvar för våra ordval. Vad är problemet med överord för att förstärka det man vill belysa? Är inte det ett sätt att sätta ljus på det som en enskild eller grupp vill få ljuset på när andra enligt den som använder orden bara skjuter problemen under mattan? Orden har stor betydelse. Mycket stor betydelse. Idag skriver Lena Melin ordet "könskrig" när hon beskriver hur olika kvinnor och män värderar de nationella partiledarna. Har vi ett könskrig i Sverige? Nej! Det behövs däremot ett kraftigt jämlikhetsförsvar i många av våra utanförskapsområden där vänstern inte stått upp för väldigt många kvinnor som i Sverige fortsatt får leva i fullständig underkastelse för män och klantänkande. I Sverige gäller jämlikhet mellan oss människor, inget annat! Om vi antar att Inizios mätning är i närheten av verkligheten. Hur stor del av skillnaderna mellan kvinnor och mäns bedömningar beror på att de flesta kvinnor och män har olika hormonuppsättningar? Du tror väl inte att det inte har någon betydelse?
http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/lenamellin/article22512715.ab


Häslomatchen
Oavsett om vi befinner oss i krig eller ej så är det hög tid för Sverige och dess delar att "shape up"! Visst lever vi i genomsnitt längre men vi måste hålla oss friskare och anpassa oss till en ny verklighet. Den nya verkligheten är att allt för många lever stillasittande allt för ofta framför en eller annan skärm och framför en ratt. Allt för många rör sig på tok för lite i förhållande till hur mycket energi i olika former vi trycker i oss. Den fysiska aktiviteten är inte bara viktig för att bränna onödigt mycket energiintag, den är också viktig för att träna våra balanssinnen och andra förmågor. Jag är inget undantag. Jag äter och dricker mycket mer än vad jag förbrukar i energi. Det som räddat mig är sannolikt rimligt regelbunden träning men framförallt mycket stress. Stressen får jag nog betala för på andra sätt framöver än i form av övervikt och fetma. Mexiko och Storbritannien har visat vägen. Det är hög tid för Sverige att införa en särskild läsk och godisskatt. Jag skulle nog tyvärr äta lika mycket godis och dricka lika mycket påsk must ändå MEN det är ändå rätt väg att gå. Då får vi in mer pengar till förebyggande hälsoarbete och kan täcka mer av alla relaterade sjukvårdskostnader. Jag har också tidigare tjatat om hur viktigt det är med mer gymnastik i skolan! Generellt behöver våra barn röra sig mer OCH när vi vetenskapligt vet att studieresultaten i genomsnitt ökar med 30% om man har regelbunden fysisk aktivitet, då är det tjänstefel att politikerna inte får in mer fysisk aktivitet som en del av lärandeprocessen! Hur svårt kan det vara?
http://www.svd.se/stillasittande-kan-vara-livsfarligt
http://www.lakartidningen.se/OldWebArticlePdf/1/13864/LKT1009s587_588.pdf
http://www.1177.se/Uppsala-lan/Tema/Halsa/Motion-och-rorelse/Motion-och-traning/Rorelse-ar-livsviktigt/?ar=True
http://www.kostdoktorn.se/fantastisk-video-om-socker-och-fetmaepidemin
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/livsvillkor-och-levnadsvanor/folkhalsans-utveckling-malomraden/fysisk-aktivitet/
http://perspektiv.nu/sv/socker-halsa/myter-och-fakta-om-socker.aspx
http://www.actic.se/inspiration/battre-vanor/darfor-ska-du-trana-under-din-studietid/
https://lup.lub.lu.se/search/publication/21300


Tack Sture!
En stor svensk personlighet har gått ur tiden. Det är verkligen ingen överdrift att säga att Sture Eskilsson ledde arbetet med att få många fler svenskar att se annat än kollektivism, socialism, höga skatter och missunnsamhet som något positivt. Företagandet och dess viktiga betydelse klev fram från skuggan och allt fler började inse att många delar av marknadsekonomin är det bästa system vi idag känner till för att skapa ett rikt samhälle. Individens betydelse för framgångar eller misslyckanden fick också mer upprättelse. Jag hade förmånen att få stöd av och jobba tillsammans med Sture Eskilsson under slutet av 80-talet och inledningen av 90-talet. Han var informationsdirektör för SAF och grundare av TIMBRO. Jag lärde mig massor under våra samtal, främst på Blaiseholmen och på Grev Turegatan där han hade sina kontor. Jag ska också särskilt minnas våra golfrundor och dess samtal. Jag vann flest gånger. Han var nog Sveriges första och största "spin-doctor" och lobbyist. Den positionen höll han under många år. Vila i frid Sture! Du gjorde stor positiv nytta för svensk välståndsutveckling!
http://timbro.se/allmant/artiklar/timbros-grundare-ar-dod lördag 26 mars 2016

Rädsla för nytt


Förändring är normaltillstånd
Varför är motståndet för förändring så stort? Både du och jag vet ju att det är normaltillståndet. Dessutom är vinnarna de som snabbast ställer om och utnyttjar nya möjligheter. De ständiga förändringarna är inte alltid till det bättre för enskilda människor. Just det är sannolikt skälet till den starka förändringsovilja många bär på. Varför ska just jag vinna på denna förändring? Om inte svaret omedelbart är typ "det gör jag" så tar motståndet över. Maktperspektiv och konsumtionsperspektiv påverkar i grunden hur de flesta förhåller sig till förändringar. Många är dessutom mentalt låsta kopplat till ideologiska eller religiösa trosuppfattningar. Darwins läror kan inte nog många gånger påminnas om. Även om det har debatterats mycket om vad han verkligen sagt och inte sagt. Mycket klokt av hans forskning finns onekligen nedskrivet. På många sätt anser jag att han bland annat leder i bevis att det är främst den mest förändringsbenägna som överlever. Det innebär inte att man i den mänskliga världen är "ja sägare" för att vara förändringsbenägen. Debatten om öppenhet och slutenhet är intressanta exempel. Vissa anser att vi inte ska skärpa till övervakning och gränskontroller. Andra ser det som självklara anpassningar till en osäkrare och farligare tid där skyddet av det folk varje nation har ett särskilt ansvar för anses viktigt. När jag jobbade på Ericsson talade vi ofta om hur bekvämt det skulle vara om våra pass också har radiochip och sensorer som snabbt gör att vi kan gå förbi passkontroller utan att sannolikheten är hög att det är förfalskade pass. Varför används inte den tekniken idag? Då skulle ju alla tiotusentals falska svenska pass som är i rörelse bli värdelösa. Ja, ja tider och trender kommer och går. 


Hen som nytt ord

I början när hen lanserades som nytt ord i Sverige var jag skeptisk. Min första uppfattning var att det var ett exempel på missriktat feministiskt dravel. Samtidigt är jag en förändringsbenägen person om jag förstår varför något nytt är bra rent generellt eller nödvändigt för att klara den ständiga konkurrensen mot andra. Det tog inte länge för mig att konstatera att hen är en smart utveckling av vårt språk och ordet är könsneutralt, vilket är hela poängen. Vad är konstigt med det? Varför ska vi skriva hon eller han när det inte styr hjärnan rätt? Visst är det väl bra med ett ord som är könsneutralt när man beskriver någon där den man beskriver kan vara både av kvinnligt eller manligt kön? Denna påskafton uppmanar jag alla svenskar att omfamna hen och gå framåt mot en framtid som kan bli fantastisk. Framtiden skapas av dig, mig och alla andra med livsvilja och kraft. Den som förstår det inser att hen tillsammans med andra kan "flytta berg". Vi kan, vi vill och vi vågar bygga en ljus och medmänsklig framtid tillsammans. Visst känns en sådan framtid bättre än en som är mörk och omänsklig? Ledaren, i alla sammanhang, hen måste ta ett större ansvar för orden i sin kommunikation så att de bättre bidrar till en trovärdig verklighetsbild men också en framtidstro, särskilt viktigt i tuffa tider. För att ett samhälle ska utvecklas positivt måste de allra flesta känna framtidstro, även bland de som växer upp i våra svaga utanförskapsområden. Det tycks inte alla fatta.

fredag 25 mars 2016

Grupptillhörighet

Nationalstater
Vad är en stat och varför finns de? En kompis skulle uttrycka det såhär "någon djävla ordning måste man ha". Det är en bra sammanfattning.. I takt med att mänskligheten spridit sig runt jorden, blivit fler och krigat om territorier enades våra förfäder om att definiera en nation som ett geografiskt område inom vilken någon/några hade makten. Inom ramen för de gränserna fick människor utveckla sin nationella kultur så gott de kunde. Självklart fanns gott om interna subkulturer och konflikter mellan olika grupper av människor. Gott om konflikter mellan ledare för nationer med olika ambitioner kan vi läsa om i våra historieböcker. Så har det alltid varit. Så kommer det alltid att vara.


En nation är alltså ett juridiskt begrepp. Till en nation kopplas ett medborgarskap. Till medborgarskapet kopplas skyldigheter och rättigheter. Beroende av hur utvecklad en nation är har ett lands folk lyckats koppla olika skyldigheter och rättigheter till just sitt medborgarskap. Vilken ordning skulle vara alternativet till organisationsformen nationer? Anarkisternas inga regelverk alls? Nationerna är nog som med demokratin, tills någon kommer på något bättre så är nationsbegreppet och dess internationella regelverk det bästa vi har för att definiera ett territorium inom vilket dess invånare bestämmer hur de vill utveckla sin plats som de kallar hemma. Precis som en bygd har stor betydelse för de som bor där har ofta det land man känner sig som en del av stor betydelse för oss människor. Landet ska helst förknippas med en massa positiva saker. Inte minst är positiv nationskänsla viktigt för att ett lands tillväxt ska vara framgångsrik. Idrottens nationella framgångar har betydelse för hur stolta vi är för vårt land.


Igår förlorade Sverige mot Turkiet med 1-2 i fotboll. Kan inte ett land som Sverige ha ett bättre herrfotbollslag än det vi har? Det är klart att vi kan! Om du tittar på världsrankingen så är Belgien idag bäst i världen! De har bara något fler invånare än Sverige. Portugal och Tjeckien med liknande befolkningar som oss är bättre. Uruguay, Kroatien, Slovakien och till och med Kap Verdeöarna med endast 500.000 invånare är bättre rankade än Sverige. Det är dags för vårt landslag att skärpa till sig! Vi behöver tillbaka till 1994 då vi i VM blev tredje bäst i världen. Det skulle bidra till både stolthet och bättre integration. Visst är det väl så? Vår svenska flagga står för värdegrunder som kan inkludera alla. Våra värdegrunder är sekulära, mycket jämlika och demokratiska. Sveriges flagga är något att vara stolt över. Vi måste tydligare stå upp för de grundvärden flaggan representerar. Då kan vi lämna något bra efter oss till kommande svenska generationer. När svenska landslag når framgångar stärks det svenska varumärket och vi går man ur huse för att i gult och blått vara glada och stolta. Den känslan kan inkludera både gamla och nya invånare.
http://www.synonymer.se/?query=nationalstat
http://www.fifa.com/fifa-world-ranking/ranking-table/men/index.html
http://www.dagen.se/kultur/finns-det-en-framtid-för-nationalstaten-1.97949
https://www.bisnode.com/sverige/nyheter-inspiration/nyheter/framgangsfaktorer-for-tillvaxt/


Grupptillhörighet
Det är runt minsta gemensamma nämnare som man skapar grupptillhörighet. Grupptillhörighet skapas genom ett målmedvetet arbete. Det är dumt att ta det för givet att människor i Sverige gillar Sverige oavsett om man är född och uppvuxen här eller inte. Runt värdegrunder och runt symboler som kan inkludera gamla och nya klubbmedlemmar skapas grupptillhörighet. Alla tillhör olika grupper som man förhoppningsvis med stolthet är med i. Uppsala, Apple, Nike, IBM, Ericsson, Sverige, Kina, USA, Norge, Schweiz, Rotary, JCI, Arsenal, Sirius etc är exempel på verksamheter som mer eller mindre bra jobbar med att fylla sina varumärken med positiva känslor. Nästan alla människor vill vara med i olika grupper. Nationstillhörigheten väljer man inte utan föds in i. Därefter får man försöka byta till något annat medborgarskap om man vill, av en eller annan anledning. En bättre inkluderingspolitik kräver ett mycket varumärkesbygge kopplat till namnet Sverige. Håller du med?
http://www.synonymer.se/?query=grupptillh%F6righet
http://www.uppsatser.se/uppsats/ec4e2ada3b/
http://www.uppsatser.se/uppsats/3fb3638771/
http://www.uppsatser.se/uppsats/712e2784a9/torsdag 24 mars 2016

Personlig integritet

Livet är viktigast
Den personliga integriteten är väldigt viktig. Jag har varit och är mycket engagerad i att samhället hjälper till att skydda vår enskilda integritet bättre. Bland annat är det olustigt hur mycket till exempel Google och Facebook vet om väldigt många människor. Kunskap som de säljer för dyra pengar till bland annat annonsörer. Vet du vilken profil till exempel Facebook har på dig? Du kanske är registrerad som världens naivaste tomte som älskar gummistövlar. Hur rätt skulle det vara? Ändå kan det vara så. När Trump kommer till makten kanske han kräver av NSA att de ska ta fram en lista på alla som älskar gummistövlar så att de kan sättas upp på terroristlistan... Jag förstår det kommersiella värdet i bland annat dessa bolags profilering av dig, mig och alla andra användare. Jag tycker dock att det borde regleras hårdare. Vad avser underrättelseverksamhet tycker jag att det är en självklarhet att de med tillgängliga medel ska få försöka hitta människor som begår grova brott eller som hotar vår säkerhet. Det går inte att försvara att vi som försöker vara goda medmänniskor ska riskera livet för att radikaliserades och grova brottslingar ska skyddas. Jag förväntar mig att MUST och SÄPO aktivt letar efter hot och jag förväntar mig att de direkt ingriper om de blir varnade för olika personer av andra underrättelseorganisationer. Det är inte imponerande att ta del av information som gör gällande att Turkiets underrättelsetjänst varnat Belgiens för en av terroristbröderna i Bryssel utan att de vidtog åtgärder. Det är inte ok! Det minsta jag kan begära för alla skattepengar är att jag och andra medborgare ska försvaras mot brottslingar och terrorister. Människors liv är viktigare än att demokratiskt styrda organisationer inte får använda möjliga metoder för att göra vår tillvaro mer trygg och säker.
http://www.nytimes.com/2016/03/24/world/europe/brussels-attack.html?hp&action=click&pgtype=Homepage&clickSource=story-heading&module=first-column-region&region=top-news&WT.nav=top-news&_r=0
http://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/hogkvarteret/militara-underrattelse-och-sakerhetstjansten/
http://www.sakerhetspolisen.se/


Generalisera inte
Det är lätt att generalisera. När man talar om människor är det dock alltid viktigt att ha klart för sig att en grupp av människor alltid består av flera helt unika individer. Skulle du vilja förknippas med alla i din ålder, ditt kön och din utbildningsbakgrund? Tycker du att om du ingår i en generell bild av till exempel vita medelålders män så kan du känna igen dig bland kriminella, rasistiska och lata sådana män? Det tror jag inte. Samtidigt måste vi när vi ändå grupper olika människor på olika sätt våga kalla spadar för spadar. Hur ska vi annars kunna stärka möjligheter och lösa problem? Det är väl ändå klokt att försöka ha en så god verklighetsuppfattning som möjligt, eller? Jag trodde inte mina ögon när jag läste en vänstermänniskas text i gårdagens Aftonbladet. Läs nedan artikel! Helt plötsligt börjar en vänstermänniska att på riktigt vilja se verkligheten och har börjat förstå vilka utmaningar vi står inför. Sent ska syndarna vakna. Det som behövs omgående är Inkluderingsjobb, inkluderingsjobb och inkluderingsjobb! Varför är det så svårt att fatta?
http://www.aftonbladet.se/kultur/article22491190.ab


Medborgarkontraktet
Debattören Jonas Andersson representerar allt fler svenskars åsikter. Så är det. Bland gruppen "svenskar" räknar jag in alla invandrade som bor och varav många jobbar i Sverige sedan länge. Politikernas uppdrag är att se till sina medborgares bästa! De har inget annat uppdrag. Det är just det förtroendeuppdrag en politiker har att bära. I tuffa tider är det särskilt svårt att bära det politiska ansvaret då jobbiga prioriteringar med begränsade resurser måste göras. Men det är det som är uppdraget från folket! Mandatperioderna ändras också i Sverige från tre till fyra år med bland annat motiveringen att majoriteter av politiska församlingar då har bättre tid på sig att ta det ansvaret. Du som vill tro att du har bra koll på hur många svenskar tänker, läs Anderssons artikel nedan.
http://www.expressen.se/debatt/statens-skyldighet-ar-mot-oss-som-bor-har/onsdag 23 mars 2016

Svarta krafter

Vilket samhällsvärde?
Oron har på riktigt kommit till Sverige och svenskarna. Lugn och relativ ro är inte längre verklighet för oss här uppe i norr. Är det så, eller är det inte en korrekt beskrivning av verkligheten? Tunga skuldbördor, utdöende orter, kraftigt växande storstäder, mer heterogena samlingar människor på små ytor, negativ klimatutveckling, informationssamhället som vill avveckla kontanter, kamp om ändliga och viktiga grundmetaller, antibiotikaresistens, väldigt få enkla jobb, politisk oförmåga att genomföra nödvändiga reformer osv. Varje tidigare generation har upplevt riktigt oroliga tider. Varför skulle 40-, 50- och 60-talister bli ett undantag? Och är en politisk företrädare fågel eller fisk?
http://www.smp.se/ledare/oppet-brev-till-fredrik-reinfeldt/

Samtidigt lever vi i en värld som erbjuder medelklass och överklass mer än någonsin tidigare. Inte minst antal levnadsår. Även om det blivit krångligare att resa efter 9/11, och nu efter Brysselattacken sannolikt blir värre, är världen ändå snabbare tillgänglig än någonsin tidigare. Den mest fantastiska tillgängligheten är kopplad till IT utvecklingen. Livet är fantastiskt och varje dag bjuder på möjligheter och stunder av positiva känslor om man mentalt väljer att se dem. Glöm inte att fånga dagen! Livet är kort och går fort trots att vi lever allt längre.

Politisk oförmåga är kanske dagens största problem i den demokratiska världen. Nya tider möts bäst med nya metoder för att lösa våra basbehov och önskemål. Inte minst krävs snabbare reformer för att matcha den verklighet som ny teknik skapar. Varför tillåts Darknet där kriminella och farliga terrorister lättare kan röra sig och handla till exempel vapen och sprängämnen anonymt? Varför tillåts Bitcoin som gör det möjligt för kriminella och terrorister att köpa och sälja sånt som vi inte vill att de ska komma över eller sälja? Varför är det inte en självklarhet för ledande politiker att stoppa liknande "tjänster"? Vilka är argumenten för att de ska få vara kvar? Är det återigen på grund av okunskap som inte det självklara görs? Den svenska utrikesministern Margot Wallström imponerar inte på mig. Trots det tyckte jag hon igår på SVT sa några kloka saker. Västvärlden måste tydligare och mer bestämt stå upp för våra grundvärderingar. Vi måste sluta mesa om det! Annars vinner de krafter många av oss anser vara mörka. Varför är de flesta av våra ledare så mesiga? I försvaret av det sekulära, jämställda och demokratiska samhället krävs beslutsamhet och tydlighet. Vänsterns mesande måste få ett slut.


tisdag 22 mars 2016

Företagarfientliga

Folkrörelse
Vad innebär det att vara en folkrörelse? Klarar något parti av det idag? Centerpartiet i Uppsala jobbar hårt för att bli en modern folkrörelse som förstår och fångar upp vad många invånare tänker och tycker. Om man baserat på fakta och värderingar inte håller med måste man möta människor där de är och respektfullt försöka få dem att se andra perspektiv på de utmaningar vi har. Hur ska man kunna göra ett bra politiskt arbete utan en bra förankring bland dem man företräder? Opinionsmätningar duger inte! Man måste lyssna, lyssna, lyssna på dem man företräder och utifrån mönster föreslå förbättringar. Hur svårt kan det vara? Hur kunde SD enkelt ges möjligheten att bli ett parti som får stöd av fler än L, MP och C tillsammans? Är svaret så enkelt att övriga partier och deras företrädare suttit på sina höga hästar och inte tillräckligt tidigt tagit invånarnas befogade oro på största allvar? Trist och oprofessionellt! Alice T skriver klokt, som vanligt.
http://m.gp.se/nyheter/ledare/kronika/1.3033164-teodorescu-politik-i-takt-med-valjarna
https://vimeo.com/159671084

Jakten på välfärdens grundpelare
I Uppsala visar MP, S och V ett dagligt förakt mot oss invånare. Företagsverksamheter kommunaliseras på löpande band, trots att det inte är verksamheter som en kommun ska driva! Och de hjälper inte uppskattade verksamheter att hitta alternativa platser när byråkratin och stelbenthet får råda kopplat till ett tillfälligt bygglov. En kommun som bryr sig om barnen, stressade föräldrar, ett starkt lokalt näringsliv och turism gör inte på detta sätt! Självklart borde kommunen hjälpa Leos lekland att hitta en ny och bättre lokalisering innan det tillfälliga bygglovet hävs. Gör om! Gör rätt!
https://m.youtube.com/watch?v=w9DaYnpRpLg&feature=youtu.bemåndag 21 mars 2016

Klokhet och skönhet

Visdom
Jag minns ett värdefullt samtal om kunskap, erfarenhet och visdom med den tidigare ledande industrimannen Bo Berggren. Han var en av Wallenbergsfärens tyngsta industriella företrädare. Han var också under en tid del av styrelsen för Näringslivets Framtidsforum som jag var ledare för. Öppna och nyfikna människor som försöker lära sig så mycket som möjligt och som ständigt utsätter sig för nya utmaningar utvecklar erfarenheter som är mer omfattande än de flesta. Den som både har kunskap, gott om erfarenheter och som saknar ett fördomsfullt tankemönster kan nå visdom. Svårt att återge samtalet men det var väldigt intressant och hans varianter av pyramider där han ritade pilar och streck var engagerande. I Sverige talas det inte så ofta om visdom. I de asiatiska kulturerna är visdomsbegreppet ständigt närvarande. Det kanske är en av förklaringarna till att de också har kulturer där äldre personer i huvudsak ses som stora tillgångar. Livets år tenderar att bjuda på både mer kunskap och erfarenheter som kan omsättas i klokare tankemönster än när man är relativt tom på kunskap och livserfarenheter.


Agenda
På SVTs Agenda igår intervjuades Moderatledaren Anna Kinberg-Batra. Hon intervjudades både om folkvandringskrisen och om "konflikten" med Liberaler och Centerpartister på riksplanet om lägre löner. En nyklippt och allt mer avspänd moderatledare tycker jag hanterade journalistens antydningar och frågor bra. Det är löjligt och oansvarigt att framställa en restriktivare folkvandringspolitik som att Sverige inte skulle ta ansvar för människor i nöd. Det är oseriöst att inte medge att vi per capita tagit ett mycket stort ansvar de senaste åren och att det är klokt att ett tag fokusera på att bra klara åtagandena mot dessa nya invånare och de som tidigare bor här uppe i norr. Vad gäller lägre löner tycker jag att hon var mycket duktig. Det är uttryck för visdom att förstå att det är en dum väg framåt att ens hota om lönelagstiftning. Det är klokt att inte tycka något om lönebildningen och låta arbetsmarknadens parter få hantera de frågorna. Det politiska fokuset ska istället läggas på det politiken ska styra. Till exempel stora reformer kopplade till alla bidrag i Sverige. Även till exempel förändringar av lagstiftning kopplade till försörjningsstöd och vilka krav som kan ställas kopplat till att man får liknande stöd. Om politiker börjar ge sig in i lönesättningen i Sverige kommer vi mycket snart ha en havererad arbetsmarknad. Politiker styr ju den allt för stora offentliga sektorn. Partier som vill ändra spelreglerna kan ju som arbetsgivare i olika former börja driva den politik de önskar se förverkligad.
http://www.svtplay.se/video/7234009/agenda/agenda-20-mar-21-15


Körsbärsblomning
Nu är tiden då jag som mest längtar tillbaka till Japan. Den tid jag bodde där var fantastisk och lärorik på många sätt. Särskilt härlig var deras vår. I Uppsala och delar av övriga Sverige firas Valborg. I Uppsala har det blivit ett flera dagars firande för studenterna. Trots att jag har allergier gillar jag våren mest av årets årstider. Grönskan och värmen återvänder. I Japan firas våren välkommen i samband med att körsbärsträden blommar. Det är väldigt vackert. Du som besökt Kungsträdgården i Stockholm när de träden blommar förstår hur vackert det är med massor av körsbärsträd som blommar. I flera veckor firar japanerna! Runt om i landet har man pick-nick bland träden och äter och dricker gott. I "min" park, Yoyogi park, var det magiskt att pick-nicka. Trädgårdens skönhet och parken som var inramad av Shibuyas och Shinyukus mycket höga hus. Japan är ett av de länder där äldres kunskaper och erfarenheter värderas högt. Det märktes på många sätt. Det är svårt att hitta visa yngre personer. Det är dock lätt att hitta fantastiskt engagerade och drivna yngre personer. Som vanligt handlar framgångsbygge om att samverka och utnyttja lagdelarnas styrkor.
https://www.jnto.go.jp/sakura/eng/index.php   
http://www.gotokyo.org/en/tourists/topics_event/topics/120316/topics.htmlsöndag 20 mars 2016

Samarbetsfostran

Stolthet
Vad får människor att känna stolthet? Är det för enkelt att säga att det händer när vi själva eller någon närstående gjort något bra? Är det när det företag man jobbar på är lönsamt, attraktivt och positivt engagerat i samhällsutvecklingen? Är det när den kommun man bor i är välskött med god ekonomi, där människor vill bo kvar och många vill flytta dit? Är det när platsens idrottslag når framgångar? Vad är stolthetens motsats? Att man skäms. Hur många vill gå omkring och skämmas? För en plats invånare tror jag idrottslagens resultat har stor betydelse för befolkningens stolthet över sin plats. Det är minst lika pirrande härligt när lokala lag når stora framgångar som när svenska lag gör det i kamper med andra lag runt om i världen. Lagprestationer är svårare än enskilda prestationer. Precis som i övriga samhället ökar komplexiteten att nå framgång när fler människor inkluderas i ekvationen. Den enda större skillnaden mellan idrottslag och samhällsbygget är att platser har olika kritiska massor av människor för att klara olika former av bärkraft. Idrotten är väldigt viktig för oss människor. Därför är den också viktig för politiker. Varför tror du till exempel att OS. fotbolls VM och friidrotts VM är så hysteriskt viktiga arrangemang? Men ska jag behöva känna skam över att nuvarande kommunledning trakasserar företagare, sköter ekonomin dåligt, gör centrum farligare och fulare osv? Självklart inte. Jag kämpar ju dagligen för en företagarvänlig, ekonomiskt välskött, attraktiv och trygg kommun. En kommun där vi också klarar av att ge våra svaga en värdig och kärleksfull tillvaro. För den kampen tillsammans med mina Kompisar i Centerpartiet Uppsala känner jag stolthet.
http://akademin.net/blogg/stolthet-vad-ar-det/
https://www.nyyti.fi/sv/info/skam/hur-uppstar-skammen-och-hur-kommer-den-till-uttryck/

It takes two 2 tango
Lagidrott är mycket fostrande. De som klarar av att ingå i idrottslag klarar också utmärkt av att ingå i arbetslag. Lagidrotter anser jag kommer att spela en allt viktigare roll för att den misslyckade integrationen blir betydligt mer framgångsrik. Och förmågan att arbeta i lag tycks också ha en chans att stärkas när någon form av allmän värnplikt åter är sannolikt. Jag motionerade om det inom C för några år sedan men fick inte stöd av distriktet. Träning i lagarbete är viktigt och vi behöver bra arenor för ett bättre integrationsarbete, hur kan det vara svårt att förstå? Uppsala har flera lag som är duktiga och som bidrar till min stolthet kopplad till min hemmaplats, Uppsala. Jag tror Uppsala vinner några SM titlar i större lagidrotter 2016. Det blir både roligt och viktigt att fira om det händer. Trots att MP inte gillar elitidrott kommer de säkerligen försöka få oförtjänta poäng om våra elitlag lyckas nå högst upp till toppen. Breddidrott är av många skäl mycket viktigt. Inte minst för folkhälsan och just för att utveckla förmågan att samarbeta. Elitlagen är samtidigt mycket viktiga för att lyfta olika idrotters attraktivitet och för att bidra till en plats positiva varumärke. När Uppsala fått en ny lokal regering och många fler lokalt etablerade företagare så kommer många SM bucklor vara i Uppsala. Elitlagen behöver fler sponsorer och de kommer bara hittas inom det närande näringslivet. Satsa mer på föreningslivet, särskilt på de fostrande idrottsföreningarna. Både näringsliv och offentlig sektor behöver arbetskraft som kan arbeta i lag och som förstår värdet av att kämpa hårt mot tydliga uppsatta mål.
http://www.unt.se/sport/sallns-segertag-fortsatter-att-rulla-4155207.aspx
http://www.unt.se/sport/vidare-efter-akta-hattrick-4154817.aspx
http://www.rf.se/imagevaultfiles/id_33807/cf_394/varfor_lamnar_unga_idrotten.pdf
http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:525395/FULLTEXT01.pdf


lördag 19 mars 2016

Sociala koder, vinster och kvotering

Lite ditt å datt em lördag morgon
Morgonen började inte bra. Efter en lång och intensiv dag och natt i Göteborg hamnade jag bredvid typ en ettåring till frukost. Jag satt på min plats först djupt insjunken i att läsa tidningar. Familjen USA slog sig ner vid ett bord bredvid, trots att det fanns gott om alternativ.. Rätt fort började barnet grina högljutt.. Jag log mot henne och vinkade, då slutade hon skrika och log sött. Jag försökte läsa. Flickan började skrika. Jag vinkade och log. Hon tystnade och skrattade. Så fortsatte vi ett tag tills jag insåg att jag säkert var med i dolda kameran. I vart fall var jag i ett läge där jag sa hej då till flickan, skyllde min sorti på ett avgående tåg och smet upp på rummet där jag i härligt lugn och ro läste klart gammeltidningarna.

Bergsjön, Biskopsgården och centrala Göteborg och människors berättelser var mycket berikande erfarenheter och upplevelser. Jag kommer att återkomma med mina intryck och slutsatser när jag är klar med min rundresa i Sveriges mest utsatta utanförskapsområden. Två färska reflektioner är 1) De allra flesta lever isolerat i t ex Bergsjön och om de kan reser de då och då till sitt "hemland". 2) sociala normer och koder lever för de flesta starkt kvar därifrån invandrade kommer. Inte så konstigt då de i stor utsträckning lever i ett Parallellsamhälle till det svenska. Bifogad artikel om sociala normer och koders betydelse är mycket läsvärd.
http://m.gp.se/nyheter/ledare/ledarkronika/1.3030008-jakob-heidbrink-sociala-koder-alltid-starkare-an-juridiken

Vinster är inte problem, förlust och ineffektivitet är problem
Vänstern är som ofta "vilse i pannkakan". Det är sjukt tröttsamt att höra deras ständiga gnäll och påstådda stöd till världens alla svaga. Gärna i Sverige. Samtidigt har aldrig deras partikompisar världen runt klarat av att erbjuda folket mer än enfald, ineffektivitet, en grå tillvaro och ett samhälle där alla har det lika dåligt förutom de "fina" politiska topparna. Suck! Reepalu, Malmös tidigare starke man kommer snart med sina förslag om hur man ska förhålla sig till vinster inom välfärdssektorn. Det är förluster och underskott som är verkliga samhällsproblem, inte vinster! Mångfalden av leverantörer måste säkerställas annars är privata monopol en oklok väg framåt. Om det finns bra konkurrens är det kvalitet och upphandlingsförmåga som ska stå i fokus. Allt annat är gammeldags politiskt tänkande! Om en privat leverantör klarar av att leverera vinst samtidigt som de levererar den kvalitet som upphandlats, då är det ineffektiviteten hos andra leverantörer som skapar det vinstutrymmet. Visst vill vi väl få mesta möjliga skola, omsorg och vård med kvalitet till bästa möjliga pris? Varför skulle vi vilja ha något annat? Skolans utmaningar är i min värld störst. Vi måste komma på något bättre system för beläggningsgrad. Det finns onekligen en hel del bekymmer med dagens system. Rätt fokus tack!
http://www.di.se/artiklar/2016/3/18/ledare-reepalu-pa-fel-vag/

"På vägen till helvetet"
Kvotering är en dum väg framåt. Jag förstår att klåfingriga och plakatorienterade politiker och partier förespråkar kvotering i sin populistiska propaganda. Kvotering är en mycket oklok väg framåt då den bara leder "till helvetet". Alice Teodorescu uttrycker sig som vanligt väl och klokt i bifogad ledarartikel där hon sakligt och vackert sågar sönder dumma kvoteringsförslag. Om 30 år är kvinnor sannolikt mer representerade på mäktiga positioner än män. Ska då män kvoteras in? Nej! Kunskap, kompetens, social förmåga, ambition och acceptans för uppdraget ska avgöra vem som får uppdrag. Självklart ska diskriminering bekämpas. Bästa sättet att driva fram mer rättvisa tillsättningar och bekämpa diskriminering är att årligen genomföra rankningar av arbetsgivare och "svarta listor". Det blir mycket bättre än sjuk lagstiftning. Då sätts ett bra socialt tryck på arbetsgivare att inte välja bort på grund av kön eller etnicitet. Lägg ner tankarna på kvoteringslag i Sverige! Vänstern fick inte ett stöd för det i valet 2014!
http://m.gp.se/nyheter/ledare/ledarkronika/1.3030029-alice-teodorescu-goda-foresatser-pa-vagen-till-helvetetfredag 18 mars 2016

Inte guld som glimmar

Nytt politiskt landskap
SDs stora framgångar är på riktigt. De är uttryck främst för ett stort politikerförakt. Det är också uttryck för de äldre partiernas oförmåga att ta i av folket upplevda problem och måla enkla attraktiva framtidsbilder, trots att vi lever i en komplex värld. Det är klokt att ta detta missnöje med de äldre partierna och deras företrädare på största allvar om vi vill försöka försvara det generella höga välståndet bland det folk som lever i Sverige. Ett folk som blir allt mer splittrat och där många stadsbor är farligt överbelånade och många landsbygdsbor bittra för att jobben och många yngre kvinnor försvunnit. Ett folk splittrat mellan de som är på arbetsmarknaden med rimliga villkor och övriga. En del ser SDs framfart som "guld". Den dag SD presenterar en politik för hur de tror vi löser de utmaningar vi har blir det intressant att se vad som händer. I dagens Sverige försöker Socialdemokraterna sätta stopp för all social invandring. En majoritet i Sveriges riksdag är överens om att Sveriges samhällskontrakt med sina invånare inte klarar av att vi årligen fortsätter att per capita vara världsbäst på att hjälpa flyktingar och fattiga från andra länder i Sverige. Vi brister också kraftigt i vår förmåga att inkludera de vi hjälper mot självförsörjning. Men vilka är SDs faktiska lösningar på Uppsalas och Sveriges utmaningar? Vilka är deras reformförslag? Visst kan vissa vara så missnöjda att de tror att stängda gränser och massutkastning av de allra flesta invandrare är en bra lösning. Men även de som tror det får gärna tala om för mig hur de tänker sig att det ska gå till och vad de tror händer om man skulle försöka gå den vägen.

SDs framgångar är en tydlig misstroendeförklaring mot övriga partier och dess företrädare. Bara genom att åter vinna folkets förtroende kan en farlig tro på enkla lösningar brytas. Allt är inte guld som glimmar, tänk längre!
http://touch.metro.se/nyheter/yougov-moderaterna-stora-vinnare-spurtar-om-socialdemokraterna/EVHpcp!PJFEUu9mNHKpk/
https://m.soundcloud.com/stefanhannaspod/stefan-hannas-podcast-hvb-och-aldersbestamning
https://m.soundcloud.com/smarta-samtal-podcast/avs-4-par-nuder-mikael-odenberg

Läskskatt
Vad kan jag säga? Kul och ansvarsfullt säger jag. Politikens uppdrag är att företräda det folk man företräder på ett klokt och ansvarsfullt sätt. Det är skamligt att de flesta politiker bara tittar på medan sockerförgiftningen av jordens folk bara förvärras. I Mexico har resultaten av en skatt på läsk, en sockerskatt, redan visat sig ha stora positiva effekter. Du som följer min blogg vet att jag besökte England i höstas och att jag där bland annat talade inför en fan club om kampen mot sockermissbruket och dess lobbyister. Nu har även Storbritannien beslutat om läskskatt! Precis som jag förespråkat ska skatteintäkterna gå till arbete för att förebygga övervikt och fetma. De ska också gå till sjukvårdskostnader kopplade till den perverst höga sockerkonsumtionens negativa effekter. Vill vi ha ansvarstagande politiker eller inte? Jag är inte nyliberal eller anarkist. Jag tror på politikens förmåga att bevara fred, bidra till rimligt rättvis fördelning av resurser och att utifrån demokratisk och faktabaserad grund fatta kloka beslut som leder mer rätt än fel för de flesta. När införs läskskatt och godisskatt i Sverige?
http://www.expressen.se/nyheter/storbritannien-infor-sockerskatt-pa-lask/torsdag 17 mars 2016

Mångfald, dissa inte hantverkare

Enfald är dumt
Om man lyckas upprätthålla en stark gemensam värdegrund byggd utifrån jämlikhet, demokrati och flit blir ett samhälle attraktivt och framgångsrikt. Då klarar vi de påfrestningar olika delar av Sverige nu har och som drabbar stora delar av befolkningen i behov av barnomsorg, utbildning, omsorg och vård. Mångfald är byggt på en gemensam värdegrund betydligt bättre för välståndsbygget än enfald. De som tror på enfald förespråkar också stagnation och konflikter byggda på irrelevanta faktorer. Värdegrunden är relevant. Hudfärg, etnicitet, trosuppfattning, sexuell läggning och kön är inte viktigt om värdegrunden är gemensam. Om värdegrunden inte är gemensam och hyfsat delas har gemenskapen ingen koppling till exempelvis etnicitet eller trosuppfattning. En "svensk svensk" som tror på kraften kopplat till ett jämlikt och demokratiskt samhälle skapar inte värde tillsammans med en "svensk svensk" som tror på att de finns människor som föds finare än andra och på totalitära ledare. Värdegrundsarbetet är det centrala för att skapa framgång i lag av människor. Hur svårt är det att förstå? Uppenbarligen svårt eller farligt ur ett PK perspektiv eftersom det viktiga värdegrundsarbetet lyser med sin frånvaro bland svenska politiska ledare.

Kopplat till skolan och utbildning har den politiska retoriken allt för länge defacto ansett vissa utbildningsval finare än andra. Teoretiska gymnasieutbildningar och universitetsstudier anses som det finaste och bästa. Alla gymnasieelever har tvingats att studera för att få högskolebehörighet. Det är en så ojämlik och eletistisk tanke! Alla elever ska ses för den de är och allt ska göras för att varje enskild elev ska utvecklas så mycket som möjligt utifrån hens förutsättningar och ambitioner. Utifrån förmåga och intresse ska eleverna coachas mot självförsörjning. Självförsörjning är det som för de flesta vuxna ses som bas för personlig frihet. Samhället behöver många typer av kompetenser. Det är till exempel inte sämre att vara hantverkare än att vara banktjänsteman eller systemprogramerare. Inte i min värld.

Aida Hadzialic, gymnasieministern, har besökt Uppsala och talat om vikten av förbättrade yrkesutbildningar. Ja, de är mycket viktiga och det behöver satsas mer på dem! Det är inte en dag för sent att det blir verklighet och inte bara politiska tomma ord! Handling, handling och handling önskas tack! Det är en nödvändig förbättring. Inte minst för att stimulera jämlikheten mellan kompetensintressen och för att bättre matcha vår mångfald av personligheter och deras ambitioner. Handling, handling, handling inte ord, ord och fler ord tack!
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/03/aida-hadzialic-besoker-vaxande-yrkeshogskola-i-uppsala/
https://www.yrkeshogskolan.se


onsdag 16 mars 2016

Stort är inte lika med bra


Mer ansvarsutkrävande
Är en värld helt styrd av det kinesiska systemet en attraktiv framtidsbild? Det kan man ju tro att en hel del partier och enskilda politiker tycker då stort och centraliserat ses som Nirvana! Det är lika dumt som att tro att mångmiljardärer är lyckligare än mångmiljonärer. Eller att en kort person är olyckligare än en lång. Vissas tro på en stor lösning på jordens alla problem är intressant. Visst är det också intressant att det uteslutande är de som är i toppen av en maktstruktur som ser sig som så kloka att just de borde leda det större.. Om inte statens makt kraftigt reduceras till förmån för nya regioner är det bättre att fortsätta som tidigare bortsett från att det behövs större befolkningsunderlag för sjukvårdskostnaderna. Inte minst Stockholm behöver väl massor av fler invånare i sin region, då de har skött bygget av nya Karolinska sjukhuset katastrofalt. Hur många "huvuden har rullat" kopplat till alla miljarder i fördyringar? Hur ser egentligen ansvarsutkrävandet ut kopplat till folkvalda? Är det rimligt att en ansvarslös och okunnig politiker bara ska kunna förlora sitt uppdrag? Jag tycker att dålig ledning också borde ha personliga effekter kopplade till ekonomiska fallskärmar och pensioner. Det är på tok för lättsamt att hantera våra gemensamma pengar idag. När dessutom avdankade broilerpolitiker som regel blir lobbyister luktar systemet ännu sämre. Stora lösningar är sällan smarta lösningar! Vi saknar dock  inte stora utmaningar inom omsorg och vård. Inte minst kopplat till den kraftiga ökningen av demens.

Mot Biskopsgården och Bergsjön
Snart åker jag återigen på ett ordentligt besök i utanförskapets verklighet. Den här gången besöker jag Göteborg och områdena Biskopsgården och Bergsjön, BB. Där växer också många upp som är födda på svenska BB men där många saknar hopp och positiva förebilder. Dessa områden är de områden som också haft flest grova brott per capita den senaste tiden. Och morden ökar igen trots att flera poliser berättat för mig att "ett problem med sjukvården idag är att den är för duktig på att även rädda farliga kriminella". Det vill säga när kriminella tidigare gjorde upp dog fler våldsutsatta som idag lappas ihop på våra sjukhus. Även det driver sjukvårdskostnaderna. Större regioner kanske kan lösa den allt värre brottsligheten bättre?..


 

tisdag 15 mars 2016

Åldersbestäm

Rättssamhälle
Sanningen är i betraktarens ögon. Så är det. Verklighetsuppfattningarna är också helt individuella. Beroende av våra kunskaper och erfarenheter ser vi olika saker i allt som händer runt oss. Så är det. Vissa människor är mer trovärdiga än andra. De som är trovärdiga har förmånen att många människor gör deras verklighetsuppfattning till sin. Ett lysande exempel på hur denna logik fungerar är att en av presidentkandidaterna i USA, Donald Trump, av väldigt många amerikaner upplevs som en trovärdig bärare av sanningar som etablissemanget anses mörka. Eftersom Clinton definitivt klassas som etablissemang är det helt klart en stor risk att Trump kan bli nästa president i USA. Då har vi Xi Jinping, Putin och Trump på toppen av de starkaste enskilda militära makterna. Samtliga dessa tre herrar är mycket nationalistiska. Ja, ja.. Är nationalismen värd att försvara? Är Sverige viktigt? Det är ju i sig "bara" ett geografiskt område inom vilket nationens medborgare stiftat sina egna lagar och regler samt att man har ett rättssystem och ett försvar som ska upprätthålla de spelreglerna. Hårt uttryckt är det vad en nation är. Om man har förmånen att vara en del av Sverige är också våra lagar uttryck för många generationers utvecklade värdegrund.


För att bättre upprätthålla svenska lagar och regler samt för att säkra att rätt offentlig verksamhet får bära olika kostnader måste åldersbestämning av invandrade genomföras. De måste åtminstone genomföras på människor som får samhällsstöd och de måste absolut genomföras på dem som grips av Polisen. Vårt samhälle är och ska vara uppbyggt på tydliga rättigheter som också matchas mot skyldigheter. Om man inte följer reglerna måste de som begår brott kunna lagföras. Om ensamkommande är äldre än 18 år är det staten som ska ta hela det initiala ekonomiska ansvaret och inte Sveriges kommuner. Åldersbestämningen har stor betydelse. Jag anser också att alla som befinner sig i landet måste kunna identifiera sig. Om de inte kan identifiera sig ska de avkrävas fingeravtryck och ges ett provisoriskt identitetsnummer. Det är inte ok att vi idag har brottslingar som kommer undan för att de till exempel påstår sig vara under 15 år och att då Åklagarmyndigheten, av olika skäl, väljer att släppa en person. Vi måste självklart försöka ta reda på vilka det är som till exempel lever på kriminalitet i våra närsamhällen. Eftersom åldern har stor betydelse för olika rättigheter och för att slippa påföljder måste vi få igång detta bland dem som får hjälp eller som grips misstänkta för brott. Varför är inte detta självklart? Är det inte en självklarhet för att säkra ett så tryggt närsamhälle som möjligt? Snart åker jag till Göteborg och besöker några av deras mest utsatta områden. Vi får se vad jag lär mig där. 
http://www.svd.se/hur-manga-ensamkommande-barn-ar-vuxna
http://www.dagenssamhalle.se/debatt/boerja-kontrollera-aldern-pa-ensamkommande-barn-17257
http://www.socialstyrelsen.se/barnochfamilj/ensamkommandebarn
https://www.bra.se/bra/brott-och-statistik/ungdomsbrottslighet.html
http://www.brottsrummet.se/sv/straff
http://www.brottsrummet.se/sv/alkohol-och-droger
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ungdomskriminalitet


Rättigheter
Intressant utspel av Liberalerna om rätt för oss att som äldre välja personal. Visioner är viktiga och uppmuntrande. Visioner är inte alltid i närheten av realistiska. Praktisk verklighet är något annat än till exempel ambitionen om en helt öppen värld utan gränser eller möjligheten för oss att fritt välja omsorgs eller vårdpersonal. Jag har själv varit ansvarig för många konsulter genom åren. Visst skulle det vara en trevlig tanke om varje kund alltid fritt kan få välja vem som ska leverera olika tjänster till dem. Verkligheten är inte så enkel. En sådan lösning skulle bli våldsamt konstandsdrivande och dessutom skulle säkerligen väldigt många vägra att få hjälp av människor som till exempel har en för dem felaktig hudfärg eller för att de brister för mycket i svenska språket. Det som ska vara i fokus är kvalitet, kvalitet och åter kvalitet. Den personal som inte klarar kvalitetskrav ska absolut bytas ut. I övrigt ska vi vara glada så länge vi har råd att ge våra svaga ett stöd.
http://www.unt.se/uppland/uppsala/de-vill-lata-aldre-valja-personal-4154119.aspx

måndag 14 mars 2016

Gamla idéer

Gammeltänk måste ersättas
Tiderna kommer och går, men mänskliga basbehov består! Kan vi vara överens om det? Vi föds och är under många år helt beroende av äldres stöd för att överleva och utvecklas positivt. Senast runt 25 börjar många sin tid av självförsörjning. Den tiden ska de som jobbar både vara med och betala för alla skattefinansierade insatser för våra barn, för sjukvård, omsorg, brandförsvar, Polis, Försvar och för att våra pensionärer ska ha det bra. Under den tiden ska vi också betala tillräckligt för att minst täcka vad vi själva kostat tills vi blir självförsörjande och för tiden efter pensionering. Eftersom många blir självförsörjande allt senare och pensionsåldern är låg i förhållande till hur länge vi i genomsnitt lever är hela pensionssystemet återigen i behov av reformer. Vårt system bygger i huvudsak på att vi själva under arbetsåren ska dra in våra tidigare och senare kostnader. Det gör allt färre idag. Försörjningskvoten, andelen antaget självförsörjande som finansierar dem som inte är självförsörjande, försämras hela tiden. Min kära pappa klarade av det staten tidigare tänkt sig. Han nettobidrog sannolikt i systemet eftersom att han tyvärr bara blev 72 år. De som säger att pension är tidigare betald löneskatt har delvis rätt. Problemet är att pensionsekvationen förutsätter att perioden då de flesta invånare är självförsörjande är betydligt längre än vad den idag är. För att klara pensionssystemet måste vi antingen öka antalet år av självförsörjning eller så kommer pensionerna framöver kraftigt att försämras. Är det jag skriver för svårt att förstå? Reinfeldt försökte ta i denna fråga och fick massor av kritik och slutade efter ett tag att driva nödvändigheten med reformer kopplade till pensionssystemet. Återigen ett exempel på politikens oförmåga att lösa de stora och på många sätt avgörande framtidsfrågorna. Vad är rättvisa? Det är i vart fall inte att blunda och sopa problem under mattan bara för att det är svåra och känsliga frågor. Regeringens tidigare Framtidskommission var väldigt klok även inom detta område. Men vad hjälper det...
https://secure.pensionsmyndigheten.se/MerOmPensionsonssystemet.html
https://www.amf.se/forsta-din-pension/sa-fungerar-pensionssystemet/?gclid=Cj0KEQjwwpm3BRDuh5awn4qJpLwBEiQAATTAQcp7gS1hBaYVjDXwLXB1JF7PlGS_fqNq4rX9J6kjhjAaAqA38P8HAQ
http://www.scb.se/statistik/AM/AA9999/2003M00/AM78ST0302_06.pdf
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningsframskrivningar/Befolkningsframskrivningar/14498/14505/Aktuell-befolkningsprognos/Sveriges-framtida-befolkning-20152060/273432/
http://www.regeringen.se/rattsdokument/departementsserien-och-promemorior/2013/03/2013191/

Jag kämpar för att våra äldre idag och i morgon ska få en trygg och värdig sista del av livet. Jag tycker det är viktigt. Om vi har det bra idag har vi våra äldre att tacka för det. Om det är dåligt om 30 år, då behöver de yngre inte bry sig om de äldre lika mycket. Det har vi i så fall inte förtjänat. För att öka sannolikheten att vi har ett generellt välfärdssamhälle om 30 år krävs många reformer som även inkluderar vår åldersrika befolkning. Kortsiktigt ställs nu utsatta grupper mot varandra. Det är den krassa verkligheten eftersom vi alltid lever med begränsade resurser. Jag är övertygad om att vi kan klara omställningen till en ny verklighet men det kräver reformer och mod. Modet att fatta tuffa beslut som kortsiktigt kan upplevas som negativa för vissa grupper men som för helheten blir bäst runt hörnet. Gamla idéer måste ersättas med nya. En kortsiktigt acceptabel väg framåt är inte att ge våra äldre sämre kvalitet inom omsorg och vård. Självklart ska också stadsbyggnadsutvecklingen ta hänsyn till våra åldersrikas behov. Bra debattartikel av UPS idag. Där ser du också lite fakta om att antalet +80 åringar inom kort fördubblas. Det är i grunden fantastiskt att vi blir äldre men det enorma offentliga systemet i Sverige måste bättre förhålla sig till denna samhällsförändring. Om vi kraftigt förbättrar inkluderingen av nya svenskar har vi kommit långt vad avser lösningar. Vi måste också lyckas så bra med inkluderingen av nya yngre invånare så att de vill vara kvar och bidra. Värdet av att vi kortsiktigt hjälper nya invånare som sen drar här ifrån är ingen smart ekvation. Sug på den ett tag!
http://www.unt.se/asikt/debatt/plats-for-fler-aldre-4149424.aspx

söndag 13 mars 2016

Mobbning

Ta utmaningarna på större allvar
Jag har precis kommit tillbaka hem från en mycket givande och produktiv 24-timmarsövning med ledande Centerpartister i Uppsala. Härlig energi, kloka samtal, viktiga ställningstaganden och stärkt lagarbete är resultat under timmarna. Uppsala, och stora delar av Sverige, har omfattande och komplexa utmaningar på bordet. Centerpartiet i Uppsala har förslagen och de folkliga företrädarna som kan lösa utmaningarna på ett bra sätt. Det är väldigt viktigt att vi är lösningsfokusera och att vi får igång omfattande reformarbete både lokalt och nationellt. Det parlamentariska läget nationellt ser fortsatt mycket svagt ut. Tysklands hållning om vem som ska ta ansvar för vad kopplat till asylsökande riskerar att 2016 sätta Sveriges delar under väldigt mycket mer press. Det är oroande att det fortfarande finns människor som inte tar våra folkvandringsutmaningar på största allvar. Först då kan vi på allvar vidta åtgärder som kraftigt ökar vår förmåga att inkludera de flesta av dessa nya krafter in i självförsörjning. Vi måste klara av att ge många fler ensamkommande, asylsökande och övriga svaga i vårt samhälle ett bra stöd. Vi klarar inte det i nuläget och dessutom brister vi nu också stort i vårt stöd till infödda svaga. Det är inte hållbart och Anna Dahlbergs bifogade artikel är viktig.
http://m.gp.se/nyheter/sverige/1.3022676-ingen-tydlig-vinnare
http://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/tappa-inte-krisinsikten-i-svensk-flyktingpolitik
http://mobil.unt.se/asikt/debatt/ge-trygghet-och-hopp-4149191.aspx

Leva som man lär
Kan den som själv mobbar skälla på andra som mobbar med trovärdighet? Nej. En viktig grundprincip är att "leva som man lär". Det är i linje med grundprincipen som nästan alla stora filosofer och alla religioner delar, den kallas den gyllene regeln. Den innebär att man ska behandla andra så som man själv vill bli behandlad.
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Den_gyllene_regeln
http://www.umo.se/vald--krankningar/mobbning/

Under 24-timmarsövningen träffade jag en del andra än centerpartister och med ett gäng på fem personer blev det en intressant diskussion om mobbing. En sammanfattning kan beskrivas som följer. "När stora delar av riksdagens ledamöter mobbar Sverigedemokraternas förtroendevalda legitimerar lagstiftarna mobbing. Varför ska riksdagsledamöterna år ut och år in få mobba sverigedemokrater men vi andra får inte tycka illa om och stöta bort enskilda eller grupper av människor som vi inte gillar. Hur logiskt är det?" Visst var det ett intressant och viktigt perspektiv? Sannolikt är det många i Sverige som upplever icke SD riksdagsledamöter så. Även många som inte alls sympatiserar med SD tycker nog att behandlingen av det partiets folkvalda representanter med rätta kan kallas mobbing. Är vi överens om att vi inte gillar mobbare?

lördag 12 mars 2016

En objektiv nulägesbeskrivning

Ansvar
Vilket ansvar är det rimligt att en enskild människa förväntas ta? Vad innebär det att matcha rättigheter med skyldigheter? Det kan tyckas vara enkla frågor. Har du enkla svar? I ett samhällsbygge är det fundamentala frågor för vilka vägval som tas av dem som har ett särskilt ansvar för det gemensamma samhällsbyggets utveckling. Är det rimligt att enskilda människor i det land med världens högsta skattetryck också ska ta ett stort eget ansvar för att teckna sjukvårdsförsäkringar och att hjälpa utsatta människor med skattade pengar och använda eget boende som sociala bostadsplatser? Äntligen görs ett försök till ett nationellt möte om Sveriges svåra sociala läge. Lite kul är det att Falköpings kommun, den kommun där jag föddes, tagit initiativet till en konferens om de stora utmaningar vi har. Det är en bra start men det är inte primärt politiker som borde vara talare på en liknande konferens. Det som behövs är en så objektiv beskrivning som möjligt av nuläget och så sannolika beskrivningar av framtidsscenarier som möjligt om inte omfattande reformer genomförs med bred politisk majoritet. Den objektiva beskrivningen görs bäst av till exempel Migrationsverket, Polisen, relevanta tjänstemän från Malmö, Göteborg, Södertälje, Stockholm och några av de mindre orter som per capita tagit emot flest folkvandrande asylsökande de senaste åren. Rätt meningslöst att politiker som hittills inte klarat av att hantera den svåra situationen ska tala fritt utan de borde tvingas förhålla sig till en så objektiv och bred nulägesbeskrivning som möjligt.
http://vemfn.se/


Stora utmaningar allt större, för var dag som går
Sveriges svaga regering höjer rösten mot andra EU länder och tror att det har någon betydelse.. Tyskland och dess ledare Merkel har allt större nationella problem med de stora samhällsutmaningar som de kraftiga folkvandringarna innebär. I Tyskland växer nu också de så kallade bruna krafterna kraftigt som en konsekvens av allt större sociala konflikter. Sverige och Tyskland är goda exempel på länder där det politiska systemen varit oförmögna att i tid inse vilka konsekvenser folkvandringarna innebär. Konsekvenser som inte snabbt kan lösas. Förre statsministern Göran Persson uttrycker också frustration över denna senfärdighet och oförmåga att reformera våra system att bättre möta de utmaningar vi har. Inte minst ifrågasätter han Sveriges oförmåga att hantera tiggeriproblematiken. För enskilda människor som tigger är ett liv i tiggeri en acceptabel väg framåt. Det är inte heller en acceptabel väg framåt att svenska folket ska ta ansvar för fattigdomsbekämpning för medborgare i andra EU länder. Intressant att Jan Björklund och Liberalerna nu vill utmana Socialdemokraterna om vilka som är bäst på att försvara den "svenska modellen". Om möjligt blir det politiska läget än värre i Sverige. Var är de nödvändiga reformförslagen som trovärdigt möter våra nya utmaningar?
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22424955.ab
http://tv.aftonbladet.se/abtv/articles/99397
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22428070.ab
http://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/article22428344.ab
http://www.dn.se/nyheter/varlden/merkels-flyktingpolitik-far-valjarnas-dom/


Bostäder och verksamhetslokaler
Bara en, om än central, stor utmaning Sveriges olika delar har kopplat till den kraftiga folkvandringen till landet är behovet av bostäder och verksamhetslokaler. Även om de flesta som kommit och kommer till Sverige skulle klara av att betala för sitt boende tar det lång tid och är väldigt dyrt att bygga alla de bostäder och verksamhetslokaler som krävs. Vad tror du händer när många platser i Sverige försöker bygga massor av byggnader? Tror du att det finns tillräckligt med hantverkare för att göra jobbet om vi utgår ifrån att det finns färdiga platser att bygga på? Tror du att bristen på hantverkare påverkar priserna för att bygga? Tror du att bristen på hantverkare även påverkar kvaliteten på många av de byggen som genomförs? Vem ska ta kostnaderna för alla bostäder som inom några år kan stå tomma om vi antar att många av dem som flytt från krig vill hem igen när det blir fred? Jag lyssnade på en dragning om våra nationella utmaningar på en strategisk planeringskonferens i Uppsala kommun igår. För att uttrycka det milt beskrevs våra utmaningar med fakta av en representant från Sveriges kommuner och landsting, SKL, som väldigt svåra. Det är bra att Falköpings kommun försöker få till en övergripande konferens om läget. Det räcker inte. Sveriges regering borde genomföra en sådan konferens under några dagar. Vi behöver en objektiv beskrivning av nuläget och ett framtidsscenarier med konsensus om inte omfattande reformer genomförs. Bara i region Göteborg "ska" det byggas för 1.000 miljarder kronor fram till 2035. Vem ska betala för det? Och vad leder en sådan bygghysteri i Sverige mot? Bara i Uppsala planeras också massiva byggprojekt...
http://m.gp.se/ekonomi/1.3021900-har-ska-det-byggas-for-1-000-miljarder-kronor-i-goteborg


 

fredag 11 mars 2016

Stormens öga

Titanic
Minns du filmen om Titanic där Leonardi Dicaprio spelar en av huvudrollerna? Då kanske du minns delar av slutet där några "lugnt" sitter och spelar musik medans paniken är total runt dem och det enorma skeppet sjunker och tar med sig 1.495 personer ner i det kalla djupet. Det som hände var fruktansvärt och massor av sorg spreds över världen efter olyckan. Kommer du ihåg berättelsen? Mäktiga krafter pressade på för att det fina skeppet och det det och dess ägare skulle framstå som fantastiska. Oacceptabla risker togs för att försöka klara rekord i tid för en resa. Titanics öde tycker jag väl kan användas som metafor för västvärldens nuvarande situation. I över 500 år har Europa och USA på många sätt styrt världen. Det är givetvis ingen given ordning och mäktiga grupperingar kommer och går precis som vi enskilda människor. De vansinniga "sedelpressarnas" tid 2008 och fortsatt kan mycket väl vara slutet på Europas men också USAs storhetstid. Möjligen är vi påväg mot en modern upprepning av medeltidens upplägg med några mäktiga kungar och furstar som styr. Den här gången blir det dock ett globalt spel mellan dessa kungar och furstar som i västvärlden känner sig friare och mäktigare än nationer. Men vad händer när västerländska nationalstater och samarbeten som EU kraftigt försvagas samtidigt som det finns mycket starka och mäktiga nationalstater kvar men i andra världsdelar? De mäktiga kungarna och furstarna kan manövrera bort nationalstater i väst men hur lyckas de med krafter i öst? Och hur går det för medelklassen? Det fanns gott om medelklass på Titanic. Totalt dog 1.495 personer men 712 personer överlevde! Vi kan alla vara överens om att mycket har blivit mycket bättre sedan år 1912. Nästa lågkonjunktur kommer att bli den tuffaste sedan jag föddes. Tuffare än under början av 90-talet som på många sätt var mycket svår för många i Sverige. Trots det kommer framtiden också bjuda på fantastiska möjligheter för enskilda människor och för oss som är duktiga att skapa värde och harmoni i grupp. På sikt kommer även Syriens plågade folk att få det bättre. Men nu styrs de västerländska skeppen farligt mot isberg med den räntepolitik som förs.
http://www.spogardh.se/titanic/titfakt.htm
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/RMS_Titanic
http://www.dn.se/ekonomi/ecb-sanker-rantan-5/

Hopp
Oavsett situation är det viktigt att skapa hopp. Det är så de som överlever kan skapa något nytt positivt när gamla maktstrukturer eller naturkatastrofer förlorat sin styrka. Hopplöshet är den farligaste känslan av alla. Vi måste mycket bättre lyckas integrera ensamkommande in i våra svenska samhällen. Om vi fortsätter att göra mycket fel blir priset högt. Jag är säker på att vi kan bättre! Läs gärna min artikel bifogad. Leonardo DiCaprio fick till sist sin önskade Oscar! Han kämpade på och gjorde det på ett imponerande sätt. Inte minst imponerande är det att han använder sitt kändisskap för något gott utöver snäva egoistiska perspektiv. DiCaprio kämpar också för en bättre politik för en hållbar klimatutveckling.
http://www.unt.se/asikt/debatt/ge-trygghet-och-hopp-4149191.aspx


torsdag 10 mars 2016

Politiskt våld och närkontakt

Ynkligt
Oavsett vad man blir förbannad över är våld en dålig lösning för att pysa ut hat eller frustration. Det är en klok ordning att staten har och ska upprätthålla våldsmonopolet. Den demokratiska debatten skulle må bra av, och vitaliseras, att olika tankar mycket mer och tydligare ställs mot varandra. Debattkonflikter är positiva för samhällsutvecklingen om de sköts respektfullt och med sakliga argument för den linje man förespråkar. Knivattacken mot Alexander Bengtsson, i hans hem, är vidrig och självklart oacceptabel. I min värld utgår jag ifrån att den som gör något liknande är allvarligt psykiskt sjuk. Eftersom det idag finns många i Sverige med psykiska besvär som rör sig fritt är det viktigt att vi inkluderar alla dessa människor i arbetet att förebygga våld. Om jag minns rätt sade Polisen nyligen att de inte tycker att man ska exponera hotbilden mot politiker för mycket. Deras skäl var att det inte är ovanligt att det kan trigga vissa människor till handling som annars kan undvikas. Precis efter det uttalandet eskalerade hoten mot politiker och Bengtsson attackerades. Självklart måste och ska demokratin försvaras. Det görs bäst genom ett ständigt värdegrundsarbete.
http://mobil.unt.se/uppland/uppsala/jag-mar-okej-efter-omstandigheterna-4148090.aspx
http://www.dagenssamhalle.se/debatt/oeka-stoedet-till-unga-med-psykisk-ohaelsa-23095

Avstånd till verkligheten
Jag trodde det var ett tidigt första aprilskämt när jag läste att chefen för regeringens nya "superkansli", Erik Nilsson, säger att det är "långt avstånd mellan staten och verkligheten". Han är Socialdemokrat och är del av ett parti som fortfarande påstår sig vara en folkrörelse. I det senaste numret av Dagens samhälle kan du läsa den intressanta artikeln. Visst är det tragiskt att han bekräftar den uppfattning många av oss har det vill säga att toppolitiken i huvudsak består av broilerpolitiker utan ordentlig verklighetsförankring. Kommuner och statens högsta företrädare är de folkvalda. Om de inte har stark förankring bland samhällets invånare uppstår självklart ett stort avstånd mellan många människors vardag och myndigheters teoretiska kontorsuppfattningar. För att vitalisera demokratin krävs nya former för folkrörelser. I Uppsala försöker Centerpartiet få till det. Det är inte så lätt men skam den som ger sig! Självklart växer politikerföraktet om en nära koppling till och förståelse av verkligheten saknas hos många förtroendevalda. Framgångsrik förändring byggs genom en god förståelse för nuläget i kombination med en stark ambition.