tisdag 30 april 2019

Naiva drömmar som blir dyra

Ohållbart tyckande
Jag har länge drivit frågan att den demokratiska församling som ansvarat, och ansvarar, för en ohållbar migrationspolitik också måste ta mer av de ekonomiska konsekvenserna av sin ansvarslöshet mot dem de ska företräda. Inga politiker är valda att företräda jordens hela mänskliga population. Professor Mats Hammarstedts debattartikel nedan är läsvärd. Den stora volymen fattigdoms invandring av mycket lågt outbildade är dock ett större problem i hela Sverige, även i storstadsområden. Det är verkligheten som finns oavsett hur mycket naivister och vänsterkrafter försöker förringa stora och dyra integrationsproblem. Och visst är det enkelt att förstå att även invandrare som vill studera eller arbeta säker sig till storstadsnära områden. Det är naivt drömmande att tro något annat. Men visst, det finns säkert fler kommuner än Malmö som kan tänka sig att leva på kraftiga driftsbidrag från andra kommuner genom det kommunala skatteutjämningssystemet.

”Att den bristande integrationen gör att flyktinginvandringen är en kostnad för Sveriges offentliga finanser lång tid efter att flyktingarna invandrat till Sverige har framkommit i ett antal forskningsstudier. En rapport till Finanspolitiska rådet av Aldén & Hammarstedt (2016) analyserar dessutom hur olika kostnader (kostnader för offentlig konsumtion, offentliga transfereringar etc) utvecklas när flyktingarnas vistelsetid i Sverige ökar. Av denna framkommer bland annat att den långa tid det tar för flyktingarna att komma i sysselsättning, kombinerat med det faktum att flyktingar som är sysselsatta ofta har låga inkomster, gör att exempelvis flyktingarnas försörjningsstödsberoende minskar mycket långsamt.”

”Forskning har visat att såväl konjunkturläget vid flyktingarnas ankomst som arbetsmarknadsläget på den ort flyktingarna bosätter sig på är av betydelse för deras försörjning på såväl kort som längre sikt.”


”Vid sidan av att vara en humanitär insats har flyktinginvandring ibland framställts som ett sätt att motverka avfolkning på mindre orter. Denna syn på flyktinginvandring saknar dock stöd i existerande forskning. Med rådande sysselsättningsläge utgör flyktinginvandringen en kostnad för Sveriges kommuner flera år efter att flyktingarna invandrat till Sverige. Störst förlorare blir kommuner med dåligt arbetsmarknadsläge. För vissa kommuner riskerar situationen att bli rejält besvärlig. Staten bör därför ta ett ökat ansvar för de kostnader den bristande integrationen av flyktingar medför för Sveriges kommuner.”
https://www.expressen.se/debatt/de-sma-kommunerna-ar-flyktingkrisens-forlorare/?fbclid=IwAR3s8_0PDPBS02ZkWUMlmjH7o55yaIFCNoouarJNi-6m6fcbkTgc2onQI_g

Dagens besvikelser
Gunnar Wetterberg. Vad drömmer du om? Om du minns dina drömmar, har du positiva eller negativa drömmar? Jag "drömmer" om fred på jorden och om att vi alla blir mer sparsamma med jordens begränsade naturtillgångar i en värld med allt fler miljarder människor. Wetterberg har rätt att vi behöver göra mer på jorden för att av egen kraft snabbt påverka jordens klimat. Samtidigt tycker jag att det är dumt att inte förstå hur mycket jorden alltid har haft ett varierande klimat. Som jag skriver i min bok "En stund på jorden" är inte klimatförändringar något konstigt utan fokus måste vara sannolika effekter av dem vi själva kan styra över. Våra egenskapade klimatförändringar skapar nya konflikter mellan människor om begränsade naturtillgångar och stora folkvandringar som skapar många våldsamma konflikter. Konfliktproblematiken borde vara mer i fokus än klimatförändringen i sig. Det skulle räcka med en eller två kraftiga vulkanutbrott för att jordens klimat mycket snabbt skulle förändras. Kan det hända? Ja, precis när som helst.

"Men slutsatsen borde vara den rakt motsatta. Det finns ingen anledning att spä på de naturgivna katastroferna med en som vi har lagat till själva. Klimatpanelens forskare är försiktiga och understryker svårigheterna att fånga allt i en modell och laborerar därför med breda intervall, men förhistoriens vittnesbörd om vad klimatet kan utsätta oss för borde vara skrämmande nog."

"Den internationella klimatpanelen skulle behöva en handlingsinriktad syster, där forskare och tekniker på samma sätt skulle kunna värdera vad som är stort och smått när det gällde att motverka uppvärmningen. Då skulle symboliska gester kunna ersättas av kraftfulla åtgärder för att till exempel gynna träbyggandet, som kan bli en av de mest verkningsfulla åtgärderna för att fördjupa kolsänkan och undanröja den globala byggindustrins utsläpp från stål och cement."
https://www.expressen.se/ledare/gunnar-wetterberg/historien-borde-fa-fler-att-oroa-sig-for-klimatet/

Majoriteten av Uppsala kommuns kommunfullmäktigeledamöter. De exemplifierar tydligt att politiker är ett frifrälse som bara kan dömas, oavsett grund, av sitt eget parti eller i allmänna val. I praktiken tycks det enbart vara av det egna partiets ledning oavsett skäl. Att inte misslyckade valresultat kickar ut de ledande företrädarna har vi tydligt lärt oss av Liberalen Björklund som fört sitt parti till tre förluster utan konsekvens. Och i Uppsala halverades MPs stöd och ändå fick de som näst minsta parti två kommunalråd i minoritets vänsterstyret. Ett av kommunalråden var kommunalråd förra mandatperioden som ”belönades” med en halvering i väljarstöd.

Igår, på Uppsala kommuns kommunfullmäktige, tyckte en enhällig kommunrevision att kommunstyrelsen borde få en anmärkning för dålig styrning och ledning kopplat till kommunens tillgångsredovisning och projektledningsförmåga. Mycket relevanta anmärkningar i ljuset av att min nämnd, Gatu- och samhällsmiljönämnden, 2013 och 2014 började städa bort tidigare försummelser på över 100 miljoner kronor som självklart togs över resultatet. En ledamot i kommunrevisionen gick så långt att han tyckte kommunstyrelsen inte borde beviljas ansvarsfrihet. Det tyder på dåligt omdöme att gå så långt men en tydlig anmärkning borde vara självklar. Så blev det inte....

Det är dags även för Sverige att börja tillämpa direktval av borgmästare och statsminister! Det individuella ansvaret inom politiken, som ansvarar för en 15 miljarders verksamhet i Uppsala, måste löpande kunna utkrävas. Politiker får inte vara frifrälse. Glöm inte att det formellt är politikerna/partierna som ansvarar för en kommuns verksamhet, inte välavlönade tjänstemän.

Du som läser det här kanske börjar förstå att det är hög tid att försöka motivera många fler erfarna, kunniga och ansvarstagande invånare att tjäna som folkets förtroendevalda. Det är den enda kvalitetsförsäkrande åtgärd vi kan kämpa för i det nuvarande systemet. De invånare som inte är naiva, och som anser det viktigt att våra skattepengar och gemensamma tillgångar förvaltas klokt, måste rösta på partier som erbjuder kompetenta och erfarna kandidater. Allt annat är korkat. Vi lever i en mycket komplexare tid än förr. Förr var inte heller politikerna så fulla av sin egen förträfflighet som dagens broilerpolitiker. Jag är helt övertygad om att människor som under ett antal år arbetat på riktiga arbetsplatser är bättre lämpade än broilerpolitiker att leda dem de ska representera klokt.

Dagens stjärnor
Balanserade och nyanserat nyfikna människor som inte går på ”tyckartrender”. Trots stora kapacitetsproblem i elförsörjningssystemet, och trots alla nya miljöproblem som elfordon representerar, är det många som okritiskt nu sjunger elbilarnas lovsång. Verklighetens kloka vägval är inte svarta eller vita. Naivisternas enfaldstänkande leder alltid fel. Ur ett globalt perspektiv är det under lång tid framöver viktigast för miljön att minska de negativa effekterna av fossila drivmedel.
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/tysk-studie-elbilar-kan-vara-samre-for-miljon-an-diesel


måndag 29 april 2019

Skalfördelar i gungning

Teknologisk utveckling bra för konkurrensen
UBER planerar en börsintroduktion. Det ryktas om en värdering på hisnande 1.000 miljarder. Det är nästan så mycket pengar att det är svårt att förstå hur finanshajar tycker att de med gott samvete kan försöka placera ett sådant objekt på aktiemarknaden. Men visst, kapitalmarknaden har blivit som en gigantisk spelmarknad där stora pengar på löpande band vinns och förloras. Jag tycker dock att jag ser en intressant trend på marknaden. Tack vare modulära tekniska lösningar blir det allt enklare för digitala utmanare till de som var först ute med att skapa stora marknadsframgångar. Börjar vi äntligen närma oss en tid där även de digitala giganterna kommer att utmanas på riktigt. "The Winner takes it all"-logiken kanske börjar närma sig sitt slut. Ur ett konsumentperspektiv är det positivt. Ur ett investerarperspektiv sannolikt också bättre.

"The rival that put Uber on the defensive is called Bolt. Based in Estonia, it was founded six years ago by a 19-year-old college dropout, Markus Villig. Since then, the company has turned into an unexpected success story by becoming Uber’s most formidable challenger in Europe and Africa."

"Bolt is an example of a troublesome trend for Uber, the world’s largest ride-hailing company, which is set to go public next month at a valuation of as much as $100 billion. Everywhere Uber turns, a conveyor belt of new antagonists keeps emerging around the globe."
https://www.nytimes.com/2019/04/23/technology/bolt-taxify-uber-lyft.html


Det finns gott om verksamheter som påverkas av skalfördelar, av volym. En skalfördel i ett väl fungerande generellt välståndsland är att stora delar av befolkningen utgör en välmående medelklass. Skalfördelarna med en stor och välmående medelklass kan ur ett ekonomiskt perspektiv inte överskattas. De utgör det välmående lokalsamhällets "hjärta". Att den relativa fattigdomen ökar, i en miljö där medelklassen har det bra, behöver inte vara ett problem. Relativ fattigdom kan ändå betyda att de som berörs har det relativt bra jämfört med många andra människor på vår jord. Om medelklassen försvagas och den rikaste %-en bara blir rikare och rikare har samhällsbygget ett växande problem. Marginalnyttan med att en miljardär får ytterligare några miljoner är betydligt mindre än att en medelklassare får det lite bättre. Teknologins effekter, och låneekonomins baksidor, har kortsiktigt försvagat medelklassen runt om i Europa. Det är klokt att hitta sätt att ändra på det. Ett modernt skattesystem på EU nivå krävs sannolikt. Du vill väl helst leva i ett samhälle där de allra flesta har det riktigt bra?
Dagens besvikelse
Nationella och Europeiska politiker som genom sitt överlägsna ”bubbelagerande” bidragit till negativa nationalistiska kraftförstärkningar. Oförmågan att maximalt delegera ansvar och oförmågan att bättre fördela samhällsvärden som skapats uppmuntrade BREXIT ambitioner. Svend Dahls reflektioner nedan är intressanta.

”Tvärtom visar en ny undersökning från Yougov att de flesta som röstade för att lämna har stärkts i sin övertygelse sedan folkomröstningen. I en undersökning som gjordes i början av april menar 57 procent av de som röstade för att lämna att de idag är mer säkra på sitt beslut, medan 25 procent säger sig vara ungefär lika säkra som vid folkomröstningen. Det understryker, som bland annat statsvetaren och populismforskaren Matthew Goodwin konstaterat i en artikel i nättidskriften Quilette (3/8-2018), att lämnaväljarna överlag röstade utifrån en faktisk politisk övertygelse om att EU underminerat såväl brittisk självständighet som kulturell identitet.”
”Det är uppfattningar som under lång tid funnits i den brittiska väljarkåren. Men de förstärktes och ökade i betydelse i och med den stora arbetskraftsinvandringen från Öst- och Centraleuropa som följde på EU:s östutvidgning. För många väljare blev det då tydligt hur Storbritannien avsagt sig kontrollen över ett viktigt politikområde samtidigt som man såg hur invandringen på ett högst påtagligt sätt förändrade samhället.” 
”Brexitfrågan är ett exempel på detta och hur politiska konflikter i allt större utsträckning knyter an till grundläggande frågor om vem man är: Är man en person som värnar den befintliga gemenskapen, eller är man en person som söker sig bort, på jakt efter något förhoppningsvis bättre.”
”Under lång tid dominerades politiken i de flesta demokratier av ekonomiska överväganden och intressen. Så sent som för några år sedan skulle många ha skrattat åt den som hävdat att väljarna i ett stort europeiskt land skulle komma att sätta önskan om nationellt självbestämmande eller kulturell gemenskap framför ekonomisk politiska-argument om jobb och tillväxt. Ändå var det precis vad en majoritet av de brittiska väljarna gjorde. Stabiliteten i stödet för Brexit säger mycket om kraften i denna förändring.”
https://www.gp.se/ledare/brexitväljarna-ångrar-sig-inte-1.14716154

De som fylls av hybris om vad ett litet land som Sverige klarar av. JAS-projekten har självklart haft stor kompetens och industriell betydelse för svenska näringslivsintressen. Samtidigt borde kunskapen om hur de mäktigaste länderna i världen fungerar ha räckt för att förstå att export av JAS hela tiden haft mycket dåliga förutsättningar. Det är min absoluta övertygelse att svenska näringslivs- och bildningsintressen hade tjänat på andra försvarslösningar med större användarnytta för försvarets behov. Jag har bloggat flera gånger om detta förr. Sverige har fantastiska kunskaper om drönarsystem. Tänk om alla våra JAS-miljarder satsats på smartare Drönarsystem istället! Jag är övertygad om att både våra exportframgångar och vår försvarsförmåga hade varit mycket bättre. Sälj hela projektet till någon stormakt som vill köpa. De finns säkert intressenter i Asien.
https://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/varfor-talar-ingen-om-forsvarets-svarta-hal/

Dagens stjärna
Ray Dalio. Kortsiktig råkapitalism är samhällsskadlig när den blir för omfattande. Det har den blivit i en värld där de rika blir allt rikare och många av de övriga är kraftigt skuldtyngda utifrån ett årsnettoinkomstperspektiv. Vissa storkapitalister inser det ohållbara i denna utveckling. Som med BREXIT kommer en dag då en majoritet av folket säger STOPP. Samhällsekonomiskt är det mycket bättre med mer köpkraft bland arbetande medelklass än att de rikaste blir ännu rikare. Om du sett Netflix serien TRUST byggd på en berättelse om 70-talets rikaste i världen, Paul Getty, får du en metaforisk bild av hur sjukt ett samhälle blir när förmögenhetskoncentrationen blir för stor och girigheten samt egoismen total. Ett attraktivt generellt välståndssamhälle förstår skalfördelarna med att sträva efter en bra spridning av välståndet.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-04-07/dalio-says-capitalism-s-income-inequality-is-national-emergency?fbclid=IwAR2sS-KnkNy0aOlcZHCICY3kyHrhdwMzG6LUBwqcAYdS1I3Rt323gCTGiTc

söndag 28 april 2019

Elevator message och humor

Vem skrattar sist?
Hur kommer det sig att politiken blir allt enklare kommunicerad för att det ska fungera i media och rimligt gå in i huvudet på många väljare? Bruset är ett stort problem. Även "gammelmediernas" 30 sekunders möjligheter att svara på en reporters frågor. Att strunta i att förklara hur man kommit fram till sitt beslut är nödvändigt. Det finns bara utrymme för att säga vad man tycker och en "elevator pitch" om varför. Men en ”elevator pitch” är på 2 minuter, en duktig politiker klarar det på 30 sekunder. Det är inte lätt. Det är fördummande kommunikation men det är det som tycks fungera. En stor skillnad mellan till exempel Ebba Busch-Thor och Ulf Kristersson är att Ebba är mästare på "30 sekunderpitchar" medan Ulf så gärna vill förklara hur de kommit fram till ett ställningstagande. Ebba upplevs som tydlig och Ulf som otydlig. Enligt Darwins läror är som sig ska Ebba mer framgångsrik då hon anpassat sig till medielogiken. Ulf har i sak rätt att det är den kloka ambitionen att försöka förklara komplexa beslutsprocesser, men det fungerar inte i förhållande till bred befolkningskommunikation.
https://youtu.be/Tq0tan49rmc
https://www.just-one-liners.com/category/government/politics/
https://onelinefun.com/
https://www.google.se/amp/s/inews.co.uk/light-relief/jokes/funniest-short-jokes-one-liners/amp/

Dessutom tycks KD vara bäst på att få fram partiledare som upplevs som seriösa parallellt med att de visar att de har humor. Göran Hägglund, KDs förra partiledare hade humor. E B-T har humor. Det sägs vara svårt att kombinera seriositet med humor. Tycker du de lyckats?
https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1273954?programid=2702
Humor förgyller tveklöst den stund vi lever på jorden. Igår njöt jag av julklappen från min son på stand up Comedy baren Norra brunn i Stockholm. Ludde Samuelsson, Messiah Hallberg och främst Babben Larsson bjöd på många skratt. Sex och kroppsperspektiv är tveklöst framgångsrika teman som belönas med högljudd uppskattning från underhållarnas gäster.

Dagens besvikelse
De som blundar för behovet att uppdatera regelverket/lagarna kopplade till anställningstrygghet. Det är korkat att endast se behovet av översynen som självklart att det främst gynnar arbetsgivarna. Att fokusera mycket mer på kunskap och prestationsförmåga och mindre på antal anställningsår gynnar alla! Facken borde också förstå att det stärker deras betydelse för enskilda arbetstagare. Håkan Boström, GP, skriver mycket läsvärt nedan.

”Men man bör kanske mer se arbetsmarknadslagstiftningen som ett vapen i förhandlingarna än något absolut. LAS är redan idag dispositiv, den kan förhandlas bort. Centerns ambition ska nog också främst ses som ett sätt att sätta press på parterna, och då främst facket, att gå med på reformer, utan att lagen behöver ändras.”

”Anställningstryggheten borde kunna anpassas mer, inte bara till företagens storlek, utan även till bransch, utbildningsnivå på arbetskraften etc. Liksom rent av var i landet arbetsplatsen befinner sig. Kort sagt finns flera argument för att reglerna bör variera mellan olika kollektivavtal och inte i första hand regleras i lag. Men en sådan omreglering bör inte bara se till arbetsgivarnas intressen. Anställningstryggheten bör vara starkare ju svagare ställning löntagaren har på arbetsmarknaden – och vice versa. Inte tvärt om.”
https://www.gp.se/ledare/anställningstrygghet-behövs-men-mer-för-vissa-än-för-andra-1.14756811

Dagens stjärna
Widar Andersson. Ja, det är svårt att ta aktivistpartier på allvar. Tänk att det kunde utvecklas så ohållbart. Trist.

”Sakligt och politiskt är det dock helt på tok att argumentera för att försämrad trygghet för människor i breda LO-yrken krävs för att invandrare ska få jobb. Så hänger det inte ihop. Centern har irrat sig fram till aktivismens stup.”
https://mobil.folkbladet.se/opinion/en-center-vid-aktivismens-stup-om6046304.aspx

lördag 27 april 2019

WYSIWYG

What you see is what you get
Hur mycket vet du om de ledande politikerna i din kommun, eller i Sveriges riksdag? Du vet säkerligen väldigt lite. Trots det ska de företräda dina intressen och påverka miljarder av våra gemensamma skattepengar. Jag törs påstå att jag är den politiker i Sverige som du kan ”besiktiga” mest. Hur kan jag påstå det när det finns rikspolitiker som vi tvingas se nästan varje dag i olika medier? Vad vet du om dem? Om su vet något om vad de tycker, är det deras egna tyckande eller det parti de företräder? Varje partiföreträdare måste kommunicera demokratiskt beslutad politik. Samtidigt är det av stort värde att förstå vad en enskild person tycker i olika sakfrågor. Här på min blogg kan du söka på sakfråga efter sakfråga och hitta gott om exempel på hur jag tycker och varför. Den varudeklarationen borde alla erbjuda sina väljare. Bara då ges väljarna en ärlig chans att förstå vad de röstar på. Det amerikanska, franska och engelska direktvalet av kandidater borde bli verklighet även i Sverige. Då kanske fler politiker bjuder på WYCIWYG.
https://www.englishclub.com/ref/esl/Sayings/Quizzes/Modern/What_you_see_is_what_you_get_1313.php
https://www.phrases.org.uk/meanings/what-you-see-is-what-you-get.html

Johan Hakelius skriver läsvärt i Expressen. Han försöker som vanligt tolka mönster i vår samtid. Är det så enkelt att Greta Thunberg av vissa gjorts till en ”renhetens symbol” för sanningen? Vi vuxna anses fulla av egennyttiga särintressen som förbrukar vår trovärdighet. I synnerhet vita medelålders män anses som de värsta skurkarna på en sjuk jord. Thunberg är nog ett lysande exempel på WYSIWIG.

”Det jag ville var att behålla förmågan att ta ett steg åt sidan och åtminstone ana märkligheterna, besattheterna och löjligheterna i min egen tid. Att inte vänta tjugo, trettio eller hundra år för att se det uppenbara.”

”Man måste sjunga i nuets änglakör, eller vara förtappad. Ja eller nej. I mina ögon förtar ett sådant tankesätt all poäng med att skriva. Men uppenbarligen inte i alla dessa andra ögon. De skriver tvärtom för att spärra alla försök att hålla distans till det som sker.”

”Så här tänker jag: det är fullt möjligt att ta klimatfrågan på allvar, känna sympati för Greta Thunbergs engagemang och ändå intressera sig för varför just hon blivit så stor just nu. Det är inte knölartat, kätterskt eller ens mansmedelåldrigt att ta ett steg åt sidan, vända blicken mot samtiden och fråga vad som pågår.” 
https://www.expressen.se/kronikorer/johan-hakelius/antingen-ar-man-en-rovhatt-eller-tarna-i-gretas-luciatag/

Det finns gott om tyckare och ”rädda allt” människor på vår jord. Också gott om dysterkvistar och ”rasister” på samma planet. Och i Sverige har vi gott om politiker som betraktar världen från ett ideologiskt bubbelperspektiv. Vilken typ av människor vill du ha i ditt lag om du hamnar i en kris? Jag väljer erfarna och pragmatiskt orienterade människor. De representerar garanterat dem som bäst kan bidra till en positiv framtid.
Dagens besvikelse
Politiker och politiska partier som inte reformerar och vitaliserar vår demokrati. Ann-Charlotte Martéus skriver läsvärt om det stora behovet att nutidsanpassa demokratin. De politiska partierna är idag kassa på att företräda de invånare de ska företräda. Partiernas legitimitet är mycket låg. De flesta av dem har blivit inåtvända och självgoda.

I dag är demokratin så omhuldad att det ibland liknar fetischisering: den tillbeds som en ofelbar gudomlighet. Och gudar åldras ju inte. Men politiska system åldras, eller förändras åtminstone med tiden. Det påminner statsvetarprofessor Tommy Möller om i sin bok ”Efter guldåldern” från i fjol.”

”Men redan 1943 hade filosofen Simone Weil skådat partisystemets skavanker. Hon hävdade bland annat att systemet leder till likriktning och att partiernas egentliga mål är att få makt och ständigt växa: ”Partiet är sitt eget ändamål.” Tiden har givit Weil rätt i en hel del. Partierna, i Sverige och annorstädes, har gått från intressepartier till att bli catch-all-partier: de vill åt alla väljargrupper.”

”Löftena blir utopiska och motsägelsefulla. Detta ”löser” politikerna genom att lägga ut ansvaret på kommuner och myndigheter. När dessa får problem med sina pålagor hänvisar ansvarig minister kallt till det kommunala självstyret eller förbudet mot ministerstyre.”

”Partierna har numera förlorat de flesta av sina medlemmar och blivit mer elitstyrda. Partiorganisationerna har professionaliserats: möteskaffet kokas inte längre av gräsroten Britta utan av en inhyrd barista, så att säga.”


”Statsvetare talar nu om en ”postrepresentativ ordning” där partierna inte längre speglar medborgarnas åsikter. Tommy Möller tar migrationsfrågan som svenskt exempel: riksdagspartierna har i samförstånd sjösatt en unikt generös flyktingpolitik samtidigt som en majoritet av väljarna har efterfrågat mer stramhet. När partier tappar väljarkontakten och regeringspolitik inte längre kan röstas bort - eftersom partierna har varianter av samma politik - är systemets legitimitet i fara. Det är som gjort för nya partier och populister.”

”Det demokratiska systemet är inte perfekt, det är bara bättre än alla andra styrelseskick. Och det är inte gudagivet. Det måste vårdas för att hållas vid ett liv värt namnet.”
https://www.expressen.se/ledare/ann-charlotte-marteus/ar-demokratin-fardig-for-alderdomshemmet/

Liberalerna i Uppsala exemplifierar tydligt den politiska kris vi har i Sverige. Bifogat finner du en replik från mig på ett debattinlägg från ledaren för Liberalerna i Uppsala. För att bättre kunna förstå mina röriga svar på hans debattartikel kan du med fördel börja med att läsa den röriga debattartikeln.
https://mobil.unt.se/asikt/debatt/liberalerna-har-visst-svangt-vanster-5276874.aspx?fbclid=IwAR05xGo7rodPy5AOfeUQOcjWVz5uJy7_UJ0ZNqkcLPcLNkwuIaRvVdqNx9c


Dagens stjärnor
Uppsalaflickorna som vann Junior-VM i cheerleading! Mycket imponerande. Jag hoppas de börjar uppträda när Sirius spelar på Studan. #Uppsalaflickorna
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/gf-uppsalaflickorna-har-vunnit-historiskt-vm-guld

fredag 26 april 2019

Är räven tydlig

Partipolitiska medier
Det finns knappast någon i USA som inte vet att FOX news är en mycket konservativ mediakanal. Den kanalen kan inte stava till objektivitet som en del av sitt uppdrag. I Sverige ska public service vara objektiva. I vilken utstäckning verksamheterna inom public service klarar av det är självklart både en ledarskapsfråga och en fråga om vilka medarbetare som finns anställda inom SVT och SR. Ingen människa har förmågan, knappast heller viljan, att vara helt objektiv. Det är helt enkelt naturligt att vara mer eller mindre subjektiv. Det gäller självklart även journalister oavsett vad de lärt sig på journalisthögskolan.
https://www.synonymer.se/sv-syn/objektiv
https://www.synonymer.se/sv-syn/subjektiv
https://www.foxnews.com/
Peter Santessons, opinionschef på Demoskop, skriver läsvärda reflektioner kopplat till mediernas opartiskhet nedan:

"Färgas den politiska bevakningen av journalisternas egna sympatier? Medieforskarna Jesper Strömbäck och Bengt Johansson svarar nej när de i torsdags presenterade sin stora studie av 2018 års valrörelse tillsammans med Lars Truedson från Institutet för Mediestudier. Den politiska bevakningen ska ha formats av medielogik och normal nyhetsvärdering, snarare än av journalisternas egna ståndpunkter."

"Tyvärr lyckas även rapportförfattarna att i en och samma mening stava fel på namnen på två av SD:s mest centrala politiker. En tolkningsglad läsare kan vidare lägga märke till hur författarna genomgående har råkat förse Kristdemokraternas partiledare med samma efternamn som två konservativa amerikanska presidenter. Åttio procent av namnen var säkert rättstavade. Men ändå."

"Opartisk eller inte, det beror på vem man frågar. I tisdags kom resultaten från senaste nationella SOM-undersökningen. Förtroendet för journalister ser hyggligt och stabilt ut – så länge man tittar på nivån för befolkningen som helhet. Som vanligt är det bakom totalsiffrorna som man hittar sevärdheterna. Den politiska polariseringen i synen på medier tilltar. Är det vanligt att journalister vinklar nyheter efter egna åsikter? Ja, svarar 47 procent bland dem som står klart till vänster, men bland dem som står till höger är siffran 76 procent."

"Fina totalsiffror kan man vilja trösta sig med på redaktionerna. Men Paretoprincipen säger något annat. Håll ögonen på de tjugo procenten, grupperna som har ett lågt förtroende för medier, som man ofta uppfattar som politiserade och manipulativa. Det är den eldsvådan som förändrar den politiska spelplanen. Det kommer inte att vara genomsnittspersonen som skapar åttio procent av den politiska sprängkraften."
https://www.dagenssamhalle.se/kronika/opartiska-medier-det-beror-pa-vem-man-fragar-27139

I Uppsala är vi många aktiva politiker som anser att det finns lokala medier som är väldigt partipolitiskt orienterade. Självklart är det inget som mediets företrädare själva tycker. Privata medier får göra hur de vill för mig. I många mediers överlevnadskamp tror jag att de skulle stärka sina överlevnadsmöjligheter om de lyckas upplevas som objektiva.
Dagens besvikelse
Föräldrar som inte visar respekt mot andra människor under viktiga möten och tar med sig ”bullriga” småbarn. Det är mycket respektlöst mot övriga vuxna i ett möte, särskilt mot de personer som är föredragande. Inom vilka yrken accepteras det att föräldrar tar med sig småbarn till jobbet? Tycker du att politiker ska vara undantagna? Nödläge är nödläge men annars finns inga ursäkter för liknande respektlöshet.
https://www.dn.se/ekonomi/jobb-karriar/om-barnen-stor-far-man-ta-upp-fragan-med-sin-chef/
https://www.expressen.se/nyheter/nar-jobbet-blir-dagis/

Dagens stjärnor
Ardalan Shekarabi. Om än väldigt sent är det hög tid att se till att ta spelberoende och många människors förfall genom spelberoende på större allvar än hittills. Den som tror att en så krass bransch som spel om pengar bryr sig om människors välbefinnande har mycket kvar att lära om hur olika människor fungerar.

"Men ett förbud är inte den enda tänkbara åtgärden: Utredningen ska även undersöka om spelreklamen ska omfattas av liknande regler som alkohol och tobak, som har betydligt hårdare restriktioner för hur och var man får marknadsföra sina produkter."
https://www.svt.se/kultur/regeringen-foreslar-ytterligare-begransningar-av-spelreklamen


torsdag 25 april 2019

Populismens eller naivismens tid

När PK inte levererar
När inte det politiskt korrekta levererar lösningar på det som stora delar av befolkningen upplever som problem vinner så kallade populister sympatier bland väljarna. De som förvånas över en sådan utveckling har själva starkt bidragit till populismens frammarsch. Det är alltid viktigt att öppet och respektfullt debattera samhällsproblem. Det är idiotiskt att inte förhålla sig på det sättet till hur ett positivt debattklimat ska vara. Det enda som borde vara politiskt korrekt är att tydligt markera typ STOPP när någon debattör går över anständighetsgränser eller helt enkelt ljuger. Lögnarna måste mötas genom faktabaserad moteld. Fakta som inte ska blunda för problem som finns! Det är alltid dumt att förminska allvarliga problem. Att över 90% av invånarna är fantastiska medmänniskor innebär inte att de 10% övriga är ett så litet antal av totalen att vi kan blunda för den skada de gör mot sig själva och andra. Vad är ”hönan” och vad är ”ägget”? Är det naivismen som skapat utrymmet för farliga populister? Sannolikt!
https://www.synonymer.se/sv-syn/populist
https://www.google.se/amp/s/detgodasamhallet.com/2018/04/18/det-politiskt-korrekta/amp/

Det som kan definieras som politiskt korrekt förändras hela tiden, mer eller mindre snabbt. Inte minst jag själv har inom vissa känsliga sakfrågor ansetts politiskt inkorrekt när jag tidigt problematiserat och föreslagit förbättringsåtgärder. Bara för att det helt plötsligt blir politiskt korrekt att prata om sakproblemet tror du väl inte att de som tidigt lyfte problemet och föreslog förbättringsåtgärder får ett erkännande i efterhand. Självklart inte eftersom det skulle vara lika med att erkänna att man varit sen att förstå eller till och med korkad. Eller både och. När ledande politiker undviker att ta i uppenbara och stora problem börjar det ”koka” bland folket.
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/politiskt-korrekt-inte-detsamma-som-for-nagra-ar-sedan
Dagens besvikelse
De som styrt migrationspolitiken de senaste tio åren. När Högsta domstolen tycker enligt bifogat, kopplat till människor som kopplat till grupptillhörighet fått permanent uppehållstillstånd, ska självklart alltid alla uppehållstillstånd vara individuella. Nyligen invandrade som begår grova brott ska självklart utvisas.
http://www.hogstadomstolen.se/Om-Hogsta-domstolen/Nyheter-fran-Hogsta-domstolen/Forutsattningarna-for-utvisning-pa-grund-av-brott-nar-den-tilltalade-har-vistats-lange-i-Sverige/

Dagens stjärna
Jenny Ekenlie. Ja! Det är korkat att inte inse hur utmanande det är när mycket olika kulturer möts i vardagen. Du som läst min bok ”En stund på jorden” har sannolikt fått en betydligt större respekt för kulturella skillnader. Det hon skriver är i linje med vad jag skriver i min bok. När inte folkets ledande klarar av att hantera utmaningar med stora kulturella skillnader bland folket uppstår självklart ”populism”. Det är korkat att tro något annat. Skulden för att vi gått så snett faller helt på ledande rikspolitiker de senaste tio åren.

”Det finns lika många religiösa uttryck som plockgodis i affärer. Att välja, vraka och mixa hur som helst är styrkan i demokratier. Hos vissa ger Bibeln vägledning om mål, mening och moral, andra finner svaren i Koranen. I Sverige hittas substitut för religiös samhörighet genom dieter, new age-läror och fotbollslag.”
”I Sverige äger individen rätten att välja – i praktiken – en utopi för många.”
”Varför pratar vi inte om verkliga kollisioner i samhället? Varför blundar politiker för vad som händer när merparten människor, som anser att religion tillhör privatlivet, förväntas öppna sina hjärtan och skattefinansiera nyinflyttade som anser att religiösa tolkningar står över samhällets lagar och regler.”
”Det  uppenbart att Sverige varit naivt inför nyadopterade problem: som könsseparation, månggifte, barnäktenskap, könsstympning och moralpoliser som anser sig ha rätten att besluta över andras liv utifrån tolkningar av religioner.”
”Om Sverige ska vara ett tillåtande land oavsett sexualitet, religiös tro eller kulturell bakgrund måste individens rätt att välja värnas.”
”Svenskar är så rädda att trampa på tårna, villiga att godta vilka förändringar som helst som möjliggör särbehandlingar för olika religiösa tolkningar. Det är befängt att hävda att Sverige befäster sin religionsfrihet genom böneutrop. Politikers ryggradslöshet för att vinna billiga poäng riktade till religiösa grupper i kommunerna är ett av många skäl till ”missnöjet” i samhället.”
Det tycks mig lätt att glömma bort att de värderingar som möjliggör jämställdhet och jämlikhet mellan könen, yttrandefrihet och religionsfrihet bygger just på demokratiska värden.
Det förutsätter att våra lagar, organisationer och institutioner är fria från religiösa förhållningssätt. Varje individ ska ha rätt att bestämma över sitt liv så länge det inte går ut över andra. Barnens rätt till religiös integritet blir en annan krönika.

https://mobil.folkbladet.se/nyheter/norrkoping/hur-lange-leve-demokratin-om6031129.aspx

onsdag 24 april 2019

Var är vi påväg

Sakfrågor "bara" milstolpar mot ett mål
Vilket idealsamhälle strävar olika partier mot? När jag, som följer partiernas ageranden dagligen, inte lätt kan skapa mig en uppfattning om vart de olika partierna vill föra oss, då är det sannolikt mycket otydligt för alla. Målsättningar på säg 30 års sikt är viktiga, därefter kan sakfrågor avgöra vad som leder dit eller ej. Otydligheten som representerar många partier idag talar ännu mer än annars för att vi invånare måste få välja ”borgmästare” i kommunerna och statsminister i direkta val. Sverige har mycket att lära av många andra västländer. Eftersom partierna idag genom olika allianser gör det allt svårare med ansvarsutkrävande är det rätt väg att gå. Då får vi minst en tydlig individ vi kan hålla ansvarig för framgångar eller misslyckanden. Det skulle också minska riskerna för politiska låsningar då en av folket vald person partipolitiskt fristående kan forma det lag hen bäst tror bidrar till den måluppfyllelse som den direktvalde ledaren sålde under valrörelsen. Vad väntar vi på? En revolution kanske? Jag tror inte dagens inåtvända partikulturer vill se en sådan utveckling. Jag är helt säker på att den skulle vara positiv för Uppsalaborna och svenskarna.
https://www.synonymer.se/sv-syn/vision

Varför får vi inte direktvälja borgmästare (kommunstyrelsens ordförande) i en kommun? Varför får vi inte direktvälja en statsminister? Det borde vi få. Särskilt i den röra som är nu skulle det vara väldigt värdefullt för oss invånare om vi åtminstone kunde hålla en direktvald person ansvarig för hur det demokratiska arbetet kan tjäna oss invånare under en mandatperiod. Det skulle sannolikt också öka möjligheterna att bättre styra alla tjänstemän som ska tjäna oss berörda invånare och inget annat. Vad tycker du?
https://www.scb.se/Grupp/Produkter_Tjanster/Kurser/_Dokument/Demokratidagen-2011/3.%20Anders%20Lidström.ppt

Det finns många ansvarsutkrävande skäl till varför även Sverige borde införa av väljarna direktvalda borgmästare. Det är helt sjukt att vi till exempel nu har en nationell regering som till stora delar verkställer en politik som är i strid med egna vallöften. Även om jag tycker den politiken på många sätt är bättre än alternativen är det en demokratiskt vidrig ordning. Nedan lite inspel om varför det är en lämplig demokratisk utveckling från några erfarna och självkritiska politiker.
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6447320
Dagens besvikelse
Att inte Sverige säkrar upp ett eget flygburet basförsvar för större bränder. Bränderna rasar redan runt om i ett allt torrare Sverige.
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/flera-brander-i-sverige-helikoptrar-i-beredskapslage
https://www.expressen.se/nyheter/storbrand-i-lada-flera-gardar-evakueras/

Dagens stjärna
Expressens ledare. Regeringen har ett mycket stort ansvar för att Sveriges delar har ett väl fungerande elnätssystem. Särskilt viktigt i de ekonomiskt viktigaste regionerna i landet. Mer kärnkraft i moderna former? Tveksamt då det borde tar allt för många år att få till och kostnaderna är enorma. Det krävs nu lateralt tänkande för att lösa behöver av elförsörjning. Sverige har historiskt varit duktiga på innovation, dags att växla upp igen!

”Hotande elbrist är ingen liten sak. Den kan försvåra utbyggnad av nya bostadsområden, kollektivtrafik liksom nyetablering av industri. Samhällsutvecklingen riskerar att hämmas i de storstadsregioner som i hög grad driver den svenska tillväxten.” 
https://www.expressen.se/ledare/vad-gor-ygeman-s-at-den-hotande-elbristen/

tisdag 23 april 2019

Vattenbrist

När naturberoendet kommer nära
Vilket fantastiskt påskväder vi bjudits på! Tveklöst är det underbart men trots önskan om sol och blå himmel får vi hoppas att vi också får mycket regn. Annars blir även vi svenskar plågsamt påminda om hur beroende vi är av ett ”fungerande” väder. Redan nu har vi låga grundvattennivåer. Om vi får en lika ”härlig” sommar som 2018 kommer kanske alla svenskar att ta klimatförändringarna på större allvar. För Uppsalaborna är nu vattenfrågan en av de viktigaste frågorna om torkan fortsätter och byggandet i mycket viktiga vattentäktsområden fortsätter. Utan ren vattenförsörjning blir alla fastigheter värdelösa och vi får sälla oss till mängden människor som klassas som klimatflyktingar.
https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Vatten/Vattenbrist-och-torka/
https://www.svd.se/om/vattenbrist
https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/miljopaverkan/vattenbrist.html

Allt sedan Alliansens maktövertagande i Uppsala har kommunens miljö- och klimatarbete hållit världsbästanivå. Det är väldigt positivt att vi har en så stor enighet i Uppsala kommunfullmäktige om att fortsätta med ambitiösa miljö- och klimatmål.
https://hallbarstad.se/oneplanetcitychallenge/

Det finns många sätt att bidra till en bättre framtid. Om du inte sett en fantastisk filmserie som heter ”our planet” kan jag varmt rekommendera den. Ett samarbete mellan Världsnaturfonden och Netflix. Den berättar tydligt hur olika delar av vårt ekosystem fungerar, stora problem vi har men är också optimistisk om att det går att korrigera en hel del av det vi förstört. Det är tveklöst vi människor som snabbt driver naturen att kraftfullt reagera på ett negativt sätt. Du får också lära dig hur vackra fåglar städar och dansar vackert för att få en chans att para sig. Se serien, du kommer inte att ångra dig!
https://www.ourplanet.com/en/

Och tro mig, det är inte bara Göteborgs kommun som har stora utmaningar med sin dagvattenhantering. Vatten, drickbart vatten, är livsavgörande för oss människor. Ikväll ska jag bland annat prata vatten med en kompis från Västkusten. Vi måste ta vattenförsörjningsfrågorna på största allvar.
https://www.gp.se/ledare/dags-för-rening-av-dagvatten-1.14643950
Dagens besvikelser
Socialnämnder i Sveriges kommuner som fosterhemsplacerar utsatta barn i mycket olämpliga familjer. Det är helt oacceptabelt och får inte hända. I ett land där många gärna vill framstå som de mest godhjärtade på jorden är detta ett stort plump på hemmaplan. Det är hög tid för svenska politiker att få ordning och kvalitet inom välfärdens kärnuppdrag!
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=87&artikel=7202002

Finansinspektionen. Hur bra koll har de på de aktörer som lånar ut pengar i Sverige till privatpersoner och företag. Framförallt avser jag alla mindre kreditbolag som mer eller mindre utnyttjar människors problem, eller dumhet, och erbjuder lån till dem som inte ska få några lån. Det finns gott om oseriösa långivare som gärna ”ställer upp” när de etablerade bankerna säger nej.
https://www.opr-foretagslan.se/foretag

Dagens stjärna
Malcom Kyeyune. Det finns gott om politiska misslyckanden i Sverige. Många års oansvarig politik blir allt dyrare. Självklart ska Sverige försöka betala för att utländska brottslingar får avtjäna sina straff i sina hemländer. Också smart att överväga om vi kan göra som danskarna och köpa fängelsetjänster av till exempel Estland eller Lettland.

”Kriminalvården går just nu på knäna. I stora delar av landet råder det akut platsbrist på häkten och anstalter. Det finns ingen bättring i sikte.
”Givet samhällsutvecklingen i övrigt – och det faktum att vi mycket väl kan vara på väg mot en lågkonjunktur inom kort samtidigt som kommunernas ekonomi haltar allt mer – är det inte särskilt realistiskt att anta att kriminaliteten kommer att sjunka nämnvärt inom en överskådlig framtid. Problemen är antagligen här för att stanna.”

”Det är svårt att se den här situationen som något annat än ett mycket stort och allvarligt misslyckande från våra politiker. En kraftig befolkningstillväxt leder till ett ökat kapacitetsbehov för kriminalvården. När befolkningsökningen till stor del är baserad på invandring krävs ännu mer häktes- och anstaltsplatser, då det är allmänt känt och ovedersägligt att invandrare är kraftigt överrepresenterade vid brott.”


”Läget är allvarligt nog att det behövs politisk handlingskraft av ett slag som tyvärr blivit ganska sällsynt i Sverige. Dels måste resurserna till; knussel här kommer potentiellt att straffa oss alla extremt hårt om Sverige dras in i en global ekonomisk nedgång, för att ta ett potentiellt scenario. Dels krävs det en del tänkande utanför lådan, om målsättningen är att reducera antalet intagna på våra anstalter.”
”En sak som vore värd att undersöka är möjligheten att öka antalet utländska kriminella som kan avtjäna sina straff i hemländerna. Något annat som bör övervägas är att hyra fängelseplatser utomlands, vilket bland annat Sverigedemokraterna förespråkat och som Norge tidigare prövat på genom ett avtal med Nederländerna. Till saken hör att svensk kriminalvård är dyr, medan kriminalvården i bland annat Baltikum ligger på en femtedels kostnad eller mindre i jämförelse.”
https://www.dagenssamhalle.se/kronika/kriminalvarden-ar-ett-politiskt-misslyckande-27177

måndag 22 april 2019

Ansvarstagande ledarskap

Vad är det som säljs?
I kristna högtidsstunder kan vi gräva lite i föreställningar om godhet. Vad är godhet? Vad är kärlek? Vad är ansvarstagande? Vad är verkligt? En mycket enkel förklaring av vad verklighet är för en enskild människa är hennes egen uppfattning om vad som är verkligt, oavsett om det är en drogpåverkad hallucination. Din upplevda verklighet är din verklighet. Är ansvarstagande lika lätt att exemplifiera? Både ja och nej. För att bedöma graden av ansvarstagande hos en individ behöver vi förstå individens kulturella bakgrund, vi behöver veta om det finns några avgränsningar kopplat till ansvaret eller om det är en altruistisk moralisk inställning. Vissa människor kan helt enkelt inte, eller vill inte, inse att det kan vara mer ansvarsfullt att rädda några få istället för att äventyra en hel grupps möjligheter att överleva. Om detta argumenterar jag i min bok ”En stund på jorden”. Godhet är sällan att vara gränslös i sin syn på ansvarstagande. Gränslöst perspektiv på ansvarstagande är bara naivt. Och vad är kärlek? Är det inte en känsla som berusar och som gör att vi är beredda till mod som annars inte finns? Är inte kärlek en kemisk känsla till några få i ditt liv som ibland finns där utan att du riktigt kan förstå varför? Att kärlekskänslorna är störst råder det inte någon tvekan om. Därför blir också smärtan som störst när någon kär lider eller har avlidit. Vi är blott människor. Om än helt unika homo sapiens sapiens.
Även om vi människor i genomsnitt lever allt längre är vår tid i detta liv begränsat. Gott om människor fruktar döden. Även kristna människor, trots att kristendomen bjuder på hopp om något nytt efter vårt jordliga liv. Något nytt blir det tveklöst eftersom summan av universums energi är konstant.

En sak är helt säkert för mig, jag kommer aldrig undvika att göra det jag kan och vill i detta liv utifrån en förhoppning om att jag får nya chanser i ett kommande liv. En annan sak är också självklar för mig. Det är att vara respektfull mot alla andra människor jag möter. Jag kan inte förstå hur man kan ha en annan ingång i möten med andra människor. Innebär det att jag inte kan vara bestämd i relationer med andra? Nej! Som medmänniska accepterar jag inte andra människors dåliga beteenden mot sin omgivning och om det markerar jag öppet och tydligt. Konspirerande, intrigerande och skitsnack bakom ryggen på människor jag tycker brister i sitt beteende ägnar jag mig inte åt. Det är ett fegt och respektlöst beteende. Som ledare har jag ett ansvar för att nå uppsatta mål. Även i den rollen är jag tydlig med både dem som gör en bra och en dålig insats. Om man är i mitt lag är en dålig insats enbart i förhållande till uppdragets mål och den enskildes förmåga att prestera. Om till exempel en ödmjuk nybörjare missar måluppfyllelsen och ärligt sagt sig vara osäker på sin förmåga ser jag försöken att lyckas som mycket positiva. En välavlönad med kaxig attityd, eller en som frivilligt tagit på sig en statusfylld roll, måste prestera väl. Annars är det en självklarhet att tydligt ge återkoppling om att insatsen är oacceptabelt dålig. Jag tror på ett respektfullt och tydligt ledarskap, gör du? Är inte det ett mer kärleksfullt beteende än andra sätt att utöva makt på? Hur tror du Jesus var som ledare? Jag tror att han var mycket tydlig. Han måste också ha varit mycket skicklig och inspirerande som ledare. Tveklöst var det skickligt att välja Petrus som efterföljande jordlig ledare. Och alla hans lärljungar betalade ett högt pris för sin tro, och gav inte upp.
Jesus visste uppenbarligen vad han ville och satsade sitt liv för att nå uppsatta mål. Om du är en person med drömmar som kan göra positiv skillnad, våga prova! Särskilt om du lever i Sverige så är det sällan ett starkt och positivt engagemang kostar ditt liv.

Dagens besvikelser
Fega mördande terrorister. Omfattningen av dåden bara ökar. Snart runt ett tusen bekräftade döda eller skadade. Fruktansvärt. Rika som fattiga har drabbats. En sak är säker och det är att det är inga troende som förkunnar kärlekens budskap som genomför liknande vidrigheter. Det är uppenbart att det ligger ett budskap kopplat till att detta vidriga äger rum under den för kristendomen viktiga påsken.
https://www.svt.se/nyheter/snabbkollen/dodstalet-stiger-i-sri-lanka-290-doda
https://www.expressen.se/nyheter/danmarks-rikaste-mans-barn-dod-i-attackerna-i-sri-lanka/

Vänsterpolitiker som hellre ”röst fiskar i grumligt vatten” än tydligt står upp mot hedersförtryck och hedersvåld. Vänsterpolitikerna som tydligt stått upp mot dessa oacceptabla kulturella beteenden är få. Vänsterpolitikerna som varit fega och röstoptimerande är många. De liknar på inget sätt det mod och den kärleksfullhet som Jesus och hans lärljungar enligt berättelserna representerar. Bortsett ifrån Alice Teodorescu är det få som bott i Sverige sedan barnsben som har modet att entydigt stå upp mot detta oacceptabla förtryck. Övriga är kvinnor som flytt från denna kultur för att drabbas av den i Sverige. Det är helt oacceptabelt och visar tydligt vilket hyckleri vänsterns politik representerar. Vi behöver många fler som Alias och Teodorescu i jämlikhetskampen på svenskt territorium. De exemplifierar ett ansvarstagande ledarskap.

”På kort tid har Maria Alias, som själv är syrian från Irak, blivit en omstridd debattör inom integrationsfrågor. Hon har tagit ställning mot hijabslöja på minderåriga flickor, tycker att IS-krigare ska hindras från att återvända till Sverige och är för ett förbud mot tiggeri. Knappast frågor som ligger i socialdemokratins mittfåra i dag. Men framför allt ligger hennes engagemang i kampen mot hederskultur och hedersvåld.”

”– Det absolut viktigaste är att få med mig vänsterkanten på den här frågan. Högern driver nu den största jämställdhetskampen i vår tid och jag blir helt förkrossad över det. Jag säger till mina partikamrater; vi har drivit varenda jämställdhetsfråga genom tiderna, hur fa-an kan vi ha lämnat den här helt och hållet.”
https://www.aftonbladet.se/ledare/a/BRMMlQ/s-sviker-var-tids-stora-kvinnofraga
https://www.synonymer.se/sv-syn/hyckleri

Dagens stjärna
Susanna Birgersson. Tyvärr har politik blivit en alternativkarriär i Sverige. Jag tycker inte det ska vara så om vi vill att våra politiker ska kunna tjäna oss invånare väl. Om de vill tjäna mycket pengar kan de försöka att klara konkurrensen inom näringslivet. Där krävs kunskap, erfarenhet och prestationsförmåga i hård konkurrensmiljö för att få riklig belöning. Girigheten bland ledande politiker imponerar inte.

”Om lönen inte är till belåtenhet kan man som politiker driva den frågan i riksdagen. Eller så kan man hoppa av uppdraget och ta det där välbetalda jobbet. Att trixa med ersättningsreglerna är världens sämsta idé.”

https://www.expressen.se/ledare/susanna-birgersson/kara-politiker-sluta-mjolka-systemet/


söndag 21 april 2019

Jesus en symbol för kärlek

Förtvivlan och hopp
Vad representerar Jesus för dig? För mig kanske han är en tidigare släkting. På min pappas sida var släkten länge kristna bönder med jordbruk i Akko. För många runt om på jorden förknippas Jesus med kärlek och hoppfullhet. Oavsett vad man tror eller tycker om den historiska individen Jesus är han den mest kända människan som någonsin levt. Oavsett om man tror att han var ”Guds son” eller ej har han påverkat massor av generationer av människor mycket. Och bland världens större religioner är det kristendomen som är fylld med kärleksbudskap och budskap om förlåtelse. I min bok "En stund på jorden" kan du enkelt påminnas om religionshistoria där jag tydligt jämför olika religioner och dess särprägel. Det kristna kärleksbudskapet är särskiljande. Av vissa har detta tolkats som att det är ok att vara naiv och för det folk man är vald att företräda oansvarig. Helt klart är att tro ger miljarder människor mer mening med sina liv runt om på vår jord.
Som alltid är det enskilda individer som gör störst skillnad. Utan Jesus, och berättelserna om honom, hade aldrig alla kristna varianter av religiösa samfund vuxit fram. Kristendomen är världens största religion. Islam är näst störst. Att just dessa två religioner är störst har en enkel förklaring. De flesta religioner förväntar sig inte att deras troende försöker ”övertyga” andra om att bli med i deras religiösa klubb. Den förväntan har kristna och muslimer på sig. Varje troende kristen och muslim förväntas sprida sin tro till andra. Lärljungar kallas inte lärljungar av en tillfällighet. De sägs ha lärts upp av Jesus för att sedan gå ut i världen och sälja hans budskap. Sedan dess har världens olika hörn fått uppleva missionärer som efter upplärning av trons budskap blev dess ”supersäljare”. Säljare som många gånger gått ett minst lika grymt öde till mötes som Jesus gjorde enligt kända berättelser.
https://www.synonymer.se/sv-syn/lärjunge
https://www.synonymer.se/sv-syn/missionär

”Kyrkans lära blev identisk med sanningen. Detta faktum varade långt fram i historien. Och det har varit en plågsam process både för troende och forskare att försöka skilja Jesus, den historiske personen, från Kristus, den mytologiserade gestalten. Sökandet efter den historiske Jesus började på 1700-talet, när några arga unga fransmän hävdade att han aldrig hade existerat. Att han faktiskt gjort det är dock de flesta forskare ense om i dag.”
”Det rörde sig om en inomjudisk konflikt om huruvida Jesus var Messias, Guds son, eller inte. (”Chrestus” var en felstavning av Christos, grekiskans ord för Messias). Till en början räknades kristendomen som en sekt inom judendomen och konflikter av liknande slag är utförligt skildrade i Apostlagärningarna. Men man kunde kanske förvänta sig att historieskrivarna nämner Pontus Pilatus, mannen som dömde Jesus till döden. Han var ju den mäktigaste romaren i Palestina.”
”Det finns ytterligare saker som han anser att det går att slå fast med hög sannolikhet: att Jesus var en judisk mystiker, helbrägdagörare, visdomslärare, social profet och rörelsegrundare – en judisk förnyelserörelse uppstod ju kring honom. Men Jesu korsfästelse hade enligt Marcus Borg inte ett högre syfte.
– Det var en avrättning, inte ett led i hans kallelse eller syfte. Han dog som en konsekvens av vad han gjorde, precis som Martin Luther King och Gandhi; det var inte deras syfte att offra sina liv. Korsfästelse användes bara för icke-romerska medborgare och för två kategorier kriminella: politiska rebeller och notoriskt uppstudsiga slavar. Eftersom Jesus inte var slav återstår bara att han avrättades som politisk rebell.”
https://popularhistoria.se/religion/myten-om-betlehem-jesus-vem-var-han

Länge tjänade religionerna också som regelverk för rättsskipning mellan oss människor. Som tur är har demokratiskt framtagna lagar tagit över. Och i en tid som nu i Sverige är det viktigt att alla svenska ledande politiker entydigt står upp för att lagen gäller oss alla jämlikt på svenskt territorium. Det tycks tyvärr inte självklart för alla. Idag ska lagen styra, inte religösa skrifter och dess tolkare i form av till exempel präster och imamer. Lagen gäller även präster och imamer jämlikt med oss andra i Sverige.

Dagens besvikelser
Mördarna på Sri Lanka. Det är vidriga människor som kan massmörda oskyldiga människor på Gudstjänster. Människor som har kärlekens och förlåtelsens symbol Jesus som idol. Avskyvärda människor. All kärlek till alla skadade och anhöriga till dem som mördats.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/terrorforskare-en-ovanligt-stor-och-valorganiserad-attack

Att Sirius förlorade mot MFF på Studan. Onödigt att släppa in ett mål första minuten i andra halvlek. Sirius var värda en poäng. Allsvenskans fattigaste lag, Sirius, gjorde en bra insats mot Allsvenskans rikaste lag, MFF. 0-1. Trots MFFs rikedomar var det ett olyckligt försvarsspel av Sirius som sänkte laget. När Maradona mot reglerna använde handen för att föra Argentina till VM-titeln kallades handen ”Guds hand”. Försvarspassen till motståndaren kanske kan kallas ”djävulens spratt”...

Dagens stjärnor
Aleksandra Boscanin. Ja, den offentliga sektorn imponerar inte vad gäller användandet av digitala möjligheter för att höja servicegraden och sänka verksamhetskostnader. Huvudproblemet är att verksamheterna styrs av politiker som nästan till 100% saknar viktiga kunskaper och erfarenheter kopplade till digitalisering. Digitaliseringsprojekt behöver mer än tro och hopp för att bli framgångsrika. Om Jesus hade varit fysiskt närvarande på jorden idag är jag övertygad om att han hade varit en mycket aktiv Youtuber och bloggare, vad tror du?

”Det finns stora vinster att göra genom effektiv digitalisering, inte minst inom offentlig sektor – tid frigörs, kostnader sänks och transparensen gentemot medborgarna ökar. Fall efter fall av misslyckade it-projekt illustrerar dock den offentliga sektorns brist på digital kompetens. Inte sällan sker digitaliseringen för fort, för slarvigt och utan att man dragit lärdomar av tidigare misslyckanden.”

”Offentlig sektor måste börja anamma ett mer varsamt förhållningssätt när det kommer till digitalisering. Det är inte bara kostnadsmässigt ineffektivt att manuellt behöva rätta felaktiga beslut, man bör också ha i åtanke att människor kan drabbas hårt av att förlora sin inkomst på felaktiga grunder – även om det senare sker en korrigering. Det är sådant som riskerar att leda till minskat förtroende för våra myndigheter.”
https://www.gp.se/ledare/ovarsam-digitalisering-får-kostsamma-konsekvenser-1.14645168

Ebba Busch-Thor. Oavsett om man är kristen eller ej är det viktigt för ett samhälle som vill utvecklas framgångsrikt att ha en gemensam värdegrund oavsett invånarnas olikheter. Om hur viktigt det är skrev jag i en debattartikel redan 2012. I min bok ”En stund på jorden” har budskapet om värdet av en samlande värdegrund en central roll.
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/y3lO8J/busch-thor-fororten-behover-kristen-grund
lördag 20 april 2019

Aldrig individens fel när systemen falerar

Politik och lagstiftning i en ny tid
Vet du hur den snabbrörliga mjukvaruutvecklingsvärlden har förändrats de senaste 30 åren? Från omfattande kravspecar som styrde utvecklingsarbetet till att istället utveckla utifrån funktionskrav och agil metodik. I en snabbrörlig tid som nu måste till exempel organiserad brottslighet bättre bekämpas genom snabbare förändringar. Rättssamhället ligger ofta efter brottslingarna som är experter på att utnyttja dagens rättsstats trögrörlighet. Rättssamhället är ett avancerat system som är uppbyggt under många, många år. Mycket mer agilt tänkande och agerande behövs även kopplat till rättssystemets utveckling. Politiken måste ta ansvar för att detta blir verklighet. I vissa fall innebär det mer generell lagstiftning som ger domare ett bredare handlingsutrymme. Många gånger har jag lyft fram hur dåligt jag tycker att rikspolitikerna förhåller sig till SMS-lån. Det är ett exempel på problem som lagstiftningen mycket agilare måste kunna agera utifrån och bättre skydda redan utsatta människor från ockrare. Precis som inom migrationsproblem kommer jag aldrig att lasta enskilda människor för att de utnyttjar möjligheter som finns. Om möjligheterna skapar en massa problem måste de agilt stoppas. Hur kan vi till exempel lösa problemet med att de allra flesta anger asylskäl för att få stanna i Sverige, eftersom alternativa skäl snabbt kan handläggas av Migrationsverket. En handläggning som ofta innebär avslag. Det är till exempel inte ett hållbart asylskäl att fly från fattigdom.
https://onbird.se/arbeta-agilt-vad-innebar-det/

Årets svensk, Hamid Zafar, är så värdefullt tydlig i sin massiva kritik över svensk misslyckad integrationspolitik. För att ha någon chans att vända många års misslyckanden måste fler erfarna och positivt inriktade ställa upp som politiker. Nya politiker som har ordentlig ”markkännedom”.

”Den som reser runt i Sveriges storstäder och besöker några av de utsatta förorterna upptäcker något intressant. Vare sig du befinner dig i Vivalla i Örebro eller Lövgärdet i Göteborg så framgår med all tydlighet att de negativa effekterna av segregationen tar sig uttryck på snarlika vis. Sämre förutsättningar för eleverna att klara skolan, lägre genomsnittlig livslängd, högre koncentration av kriminella och svårare för polisen att utföra sitt uppdrag. Det krävs inte någon djupare analys eller femtioelva integrationssamordnare för att konstatera att det svenska samhället är dåligt rustat för att motverka utanförskap. Ändå har det under lång tid saknats forskning på segregationens mekanismer. Vad är det i den svenska samhällsmodellen som skapar tröghet för att motverka segregation och utanförskap? En förklaring till avsaknaden av forskning är att det inom akademin länge funnits en föreställning om att sådan forskning stigmatiserar förorterna och de människor som bor där. Istället har forskningen koncentrerat sig till att lyfta fram positiva aspekter av att bo i segregerade områden.”

”För trettio år sedan publicerades en studie av en forskartrio (Berg, Andreasson, Zintentcho) vid Göteborgs Universitet. I studien intervjuade de tre forskarna ett tjugotal ungdomar med turkisk bakgrund om deras uppväxtvillkor i Biskopsgården. Slutsatsen var bland annat att ”Det bästa med den turkiska koncentrationen till just Biskopsgården är att man i stadsdelen kunnat återskapa den egna turkiska landsändans förutsättningar för släktsammanhållning och kulturell tradition.””

”Trettio år senare kan vi konstatera att företrädarna för turkiska föreningen i Biskopsgården fick rätt i sina farhågor. Politikerna har alltför länge inte tagit det sociala förfallet av förorterna på allvar och idag ser vi också tydliga tecken på att barn ärver sina föräldrars utanförskap. Staten har dessvärre ett sorgligt facit för att bryta trenden genom sina tidigare misslyckade satsningar som Blommansatsningen (1995-1998) och Storstadssatsningen (1999-2004). Dessa har varit kontraproduktiva och varit baserades på bidragstillförsel och därmed cementerat problemen. Att bryta den dystra trenden kräver politiskt mod och vilja. Regeringens nya myndighet mot segregation, Delmos, verkar dock inte ha lärt sig av tidigare misslyckanden då den till stor del utgår ifrån statliga bidrag och cementerandet av utanförskapet kan fortsätta.”
https://www.gp.se/ledare/staten-står-handfallen-inför-utanförskapet-1.14622626
Dagens besvikelse
Stefan Löfvén, S, MP, C och L som inte tydligt håller sina okunniga ”fingrar” borta ifrån Sveriges högre utbildning. Och om politiken ska bidra till att svensk konkurrenskraft stärks måste vi kraftsamla den högre utbildningen, inte sprida ut lärosätena på ett korkat sätt. Spetssatsningar är viktiga. Sverige behöver högre lärosäten som kvalar in bland världens bästa. Det har mycket stor betydelse för vårt svenska välståndsbygge. Men vad kan man förvänta sig av en regering fullt av ministrar som inte imponerar.


Antalet högre lärosäten ökar och mängden studenter har fördubblats på 25 år. Men anslagen till lärosätena har urholkats. Sverige ligger på europeisk jumboplats i grenen lärarledd undervisning. Snittet ligger på elva timmar i veckan - runt hälften av vad danska studenter får. Måttet säger inte allt om en utbildnings kvalitet, men blir timmarna alltför få kan följden bli att studenterna lägger mindre tid och ansträngning på självstudier, enligt UKÄ. Det är nog ingen slump att studenter på utbildningar där lärarna är som mest osynliga, klagar oftast över ”låga krav”.”

”Medan anslagen tryter, ökar kraven på lärarna när en växande andel av befolkningen pluggar vidare. Fler studenter har skrala förkunskaper och färdigheter. Stödet till studenter med adhd, autism och andra svårigheter har sjufaldigats på tio år.  Att en ständigt större andel går högre utbildning är dessutom inte självklart lönsamt i längden, påpekade The Economist i en stor genomgång härom året. Ju fler som har en akademisk examen, desto mindre värd blir den.”

”Något totalt jämlikhetsunder inträffar inte heller. De med lägre betyg går sämre utbildningar och kan inte matcha de mer framgångsrika; deras avkastning på studieinsatsen blir liten, om någon. Samtidigt vrider arbetsgivarna upp sina krav in absurdum - för att de kan. I USA har numera 16 procent av servitriserna en fil. kand.  Under tiden stärks bilden av lågutbildade som Stora Problem, trots att de i praktiken skulle klara många av de jobb som har akademiserats.” 

”Svenska universitet faller på internationella rankningslistor. Det är djupt oroande. Sverige behöver ett knippe resursstarka toppuniversitet - inte en miljon svenskar med en urvattnad kandidatexamen.”
https://www.expressen.se/ledare/lofven-du-far-inte-misshandla-akademin/

Dagens stjärna
Hamid Zafar. Trams och mes-Sverige leder oss inte mot ett framtida generellt välståndssamhälle. Uppsala och Sverige kan mycket bättre än nu. Det krävs politiskt ledarskap med politiska företrädare som har kompetenserna och modet att leda våra lokala samhällen och Sverige mot välståndsframgångar. Många fler måste våga tala i klartext och tydligt kräva balans mellan rättigheter och skyldigheter.

fredag 19 april 2019

Moraliskt haveri

Hög status
Det demonstreras för fullt mot dålig klimatpolitik. De tidigare demonstrationerna i NY, främst bemannade av yngre, mot allt större förmögenhetsskillnader dog dock ut. Vi får se hur det går med de klimatdemonstrationer som nu äger rum. I grunden tycker jag alltid det är bra när folket säger ifrån när dumheter får för stort utrymme bland de styrande. All större förändring sker ”underifrån” eller ”utifrån”. Det har vår mänskliga historia visat. ”Underifrån” är när tillräckligt många invånare eller anställda säger ”nu räcker det” och kraftfullt demonstrerar sitt missnöje. Som väljare som lägger sin röst på missnöjespartier. Som arbetskraft som i stora tal säger upp sig. Som entreprenörer som ändrar spelreglerna och tvingar existerande spelare att ändra sig eller ”dö”. I Netflixserien ”Trust” om en av världens tidigare rikaste, Paul Getty, kan vi se tydliga exempel på att rikedom inte är synonymt med välmående och att de som lyckas bygga stora förmögenheter sällan är ”typer” som frivilligt tänker om. Bara samlad ”moteld” kan fälla de idag mäktigaste. Tyvärr ”krockar” ibland folkfrustrationen och hindrar nödvändig utveckling. Ett sådant exempel är presidentämbetet i USA. Stora delar av folket har under lång tid fått det materiellt sämre samtidigt som de rikaste blivit enormt mycket rikare. Trump lyckades trots sin ärvda rikedom bli dessa väljares hopp mot etablissemanget. En tydlig missnöjesyttring. Samtidigt får de en president som kraftigt negligerar effekterna av kortsiktig och girig rovdrift av vår natur. Som exempel har USA aldrig producerat och sålt så mycket olja som idag. Trump kommer sannolikt återväljas om inte nästa finanskris snart hemsöker amerikanerna och oss andra. Kortsiktigt skapar oljeintäkterna och handelskriget kortsiktiga fördelar i den amerikanska ekonomin.

Det bästa de som bryr sig är, om att vi alla bättre kan bidra till mindre rovdrift av begränsade naturresurser, att tydligt göra den minimalistiska livsstilen till högsta samhällsstatus. Vi kan lära mycket av japanerna. Det skulle som bieffekt göra att de med upplevd hög status kan vara runt 25% av befolkningen istället för 1-5% som genom sin överflödskonsumtion per capita utsätter mänskligheten för allt större risker. TV-serier som ”Hollywood fruar” och ”Lyxfällan” exemplifierar beteenden och livsstilar som måste få mycket låg status. Måste motsatsen exemplifieras med t ex TV-serien ”Robinsson”? En mycket sparsam miljö med ständig tuff konkurrens. Om vi svenskar börjar ”konsumera” betydligt färre kvadratmeters boendeytor per person och transporterar oss miljösmartare är mycket vunnet. För mig får gärna skattesystemet uppmuntra mindre boendeytor per person. Även det kan snabbt stimulera den nödvändiga tillväxten av delningsekonomin.
Håkan Boström glänser som vanligt som ledarskribent på GP. På tidigare riksstämmor inom Centerpartiet, och på min blogg, har jag länge lyft fram att den i grunden anständiga ambitionen att erbjuda våra unika invånare en acceptabel lägsta social situation inte är möjlig med en ”öppna era hjärtan” politik i Sverige. Att ”slänga” sig med fina ord och opinionsbilda för att Sverige, i Sverige, kan hjälpa flera miljoner till att lämna fattigdom är både naivt och korkat. Att stå upp för asylrätten är något helt annat än att hela tiden urvattna asylbegreppet.

”I en serie reportage har GP de senaste dagarna beskrivit den ökande droghandeln i Nordstan. Vi har även fått möta några av de ensamkommande, ofta unga afghaner, som dragits ned i misär, droger och kriminalitet under sin tid i Sverige.”

”Till att börja med är det viktigt att påminna sig om att den här situationen inte uppstått av en slump. Den är följden av politiska beslut och en medveten ansvarslöshet hos ledande svenska politiker.”


”Antalet ensamkommande ungdomar från länder som Afghanistan (Iran), Somalia och Eritrea som sökte sig till Sverige ökade kraftigt i början av 2010-talet. Siffran växte exponentiellt. Nyheten spred sig helt enkelt att det var lätt att få uppehållstillstånd i Sverige om man kunde göra gällande att man var minderårig. Någon egentlig kontroll gjordes inte. Sommaren 2015 började siffrorna skena. Tiotusentals människor sökte sig till Sverige, bland dem många ensamkommande utan asylskäl.”
”Många av dessa har blivit kvar här. Det är i praktiken frivilligt att lämna Sverige för den som får avslag på ett asylbeslut, och även ett liv i elände och missbruk här kan ofta förefalla bättre än att återvända till fattiga hemländer, besvikna släktingar och en stämpel som misslyckad. Ändå är det svårt att komma ifrån slutsatsen att det hade varit bättre för många av dessa ungdomar att försöka bygga sig ett liv hemma istället för att lockas till Sverige och dess lika fagra som falska löften om ett bättre liv. Att familjerna hade kunnat använda resepengarna till något mer produktivt, som utbildning, och att många ungdomar mått bättre av att få växa upp i ett annat sammanhang än Göteborgs undre värld och skammen av att inte lyckats svara upp mot förväntningarna hemifrån.”
”SKL konstaterade i sin ekonomirapport strax före jul att: ”De ekonomiska utmaningarna börjar successivt visa sig i många kommuner, inte minst inom individ- och familjeomsorgen, där bland annat effekterna av bostadsbristen och statens minskade ersättningar för ensamkommande har lett till att det senaste årets snabba kostnadsutveckling slår igenom i budgetunderskott”.”
”Sanningen är att vi går mot en allt allvarligare situation där resurserna inte finns. Det är inte bara pengar som fattas utan även personal, lokaler, kunskap etc. Och detta under rådande högkonjunktur.”
”Förra årets gymnasieamnesti - som ger 9000 ensamkommande rätt att stanna i landet men inga resurser för sitt uppehåll - kan tyckas ansvarslös. Det är dock bara det senaste i en lång rad försök att lappa och laga på en i grunden felaktig politik. Ett avslag måste vara ett avslag. Invandringen måste vara reglerad. Även i praktiken. Så länge den inte är det kommer nya skaror att lockas till Sverige för ett bättre liv. Jordens fattiga och utsatta är närmast oändliga.”
”Den förda svenska politiken har inget med moral att göra. Moral förutsätter nämligen förnuft. Den svenska hållningen har varit att reagera med känslorna och strunta i konsekvenserna, för samhället såväl som för individerna. Vi har inte sett den fulla vidden av det än.”
https://www.gp.se/ledare/socialstaten-och-de-öppna-gränserna-en-omöjlig-kombination-1.14592803

Dagens besvikelse
Att det inte är straffbart att ljuga i en domstol. Särskilt allvarligt att man ska kunna ljuga om alibi till grovt kriminella utan att straffas. Självklart måste lagarna göras om så att det blir möjligt.


I Sverige är det alltså lagligt och riskfritt för vittnen att ljuga för polisen. Det finns bara en gräns som inte får överskridas: Man får inte ljuga ihop att en oskyldig människa är skyldig. Då kan man dömas för falsk angivelse och falsk tillvitelse. Lögner avsedda att fria en misstänkt ses däremot som förståeliga av lagstiftarna, och bestraffas inte. Det är bara när man vittnar under ed i domstol som det är straffbart att med vilja sabotera rättvisan.”
https://www.expressen.se/ledare/gor-det-olagligt-att-ljuga-i-polisforhor/

Dagens stjärna
Jan Emanuel Johansson. Denna lidandets dag skriver han argt om vilken enorm idioti gymnasielagen var och är. Politiker och partier som ställer till det på liknande sätt ska hållas långt ifrån makt. Och Johansson har rätt, de som så kraftigt bröt likabehandlingsprincipen borde be om ursäkt till det svenska folket och alla med riktiga asylskäl som drabbas.

”Lagen är ett svek mot kommande generationer på flykt och underminerar för de människor som verkligen har asylskäl. För varje person som stannar i Sverige utan giltiga asylskäl, stjäls det utrymmet från någon som behöver det på riktigt.”


”Hade våra politiker valt att visa respekt för internationell solidaritet, asylrätt och kommande generationer på flykt, hade individer utan asylskäl utvisats i första rummet. Nu finns gymnasielagen som åsidosätter detta. 
Lagen kom till genom att Miljöpartiet drev på för total amnesti. Socialdemokraterna gick emot, då amnesti är direkt rättsvidrigt. Socialdemokraterna, korrumperade av makten, gjorde allt för att behålla den och så skapades gymnasielagen. Den förtäckta men fortfarande rättsvidriga amnestin fick stöd av Centerpartiet.”

”Nu är det som det är. Vad som borde göras är att ansvariga politiker ber om ursäkt. Ursäkt till de svältande, våldtagna och misshandlade på flykt i världen som i en morgondag kanske inte kan få det skydd de har rätt till, för att vi tvingats stänga dörren helt. Ursäkt till det svenska folket för att de undergrävt asyllagstiftningen och förtroendet för systemet. Ursäkt till gymnasisterna som får studera med vuxna män.”
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/g7dk6J/sverige-korde-i-diket-med-gymnasielagen?fbclid=IwAR2WKXSnEhEZZvo-_F_8XLHT7KwjbGt2qcOAGWZOnsJq9hZXyoSR7QF7Gjc