söndag 5 april 2015

Dubbla kostnader

Fel fokus
Enfaldsambitionen fortsätter med kraft inom Uppsala kommun. Sunt förnuft, mångfald och effektivitet är inget MP, V och Socialdemokraterna gillar. Alla skattefinansierade tjänster ska helst produceras av den offentliga sektorn enligt dom. Men det finns inget belägg för att t ex kommunala verksamheter generellt producerar tjänster mer kvalitativa tjänster och/eller effektivare tjänster! Det är ideologi som styr vänsterns destruktiva politik som fort driver kommunen mot kraftig centralisering, enfald och allt högre ineffektivitet. Självklart ska vi skattebetalare inte betala dubbelt för några tjänster! Det är löjligt att generellt smutskasta privata aktörer och att insinuera att det finns borgerliga politiker som tycker att det är acceptabelt att ingångna avtal inte efterlevs. Om kommunen upphandlat tjänster som inte levereras så ska leverantören bötfällas och om bristerna inte korrigeras förlora sitt uppdrag. Så enkelt ska det vara! Så tycker även privata tjänsteleverantörer att det ska vara, annars konkurrerar inte tjänsteleverantörerna på samma villkor.

Fokuset för både politiker och tjänstemän ska vara att definiera vilka tjänster som ska erbjudas berörda invånare, upphandla de tjänsterna och därefter följa upp kvaliteten i det som levereras. Och kvaliteten är i förhållande till det som ställts som krav i upphandlingar. Det är bara den kvaliteten som är relevant eftersom det är utifrån det som omsorgs och vårdgivare gett sina priser. Jag tror inte att dagens artikel om brister inom omsorgen stämmer! Varför skulle kommunen vara beredd att betala för samma tjänst två gånger? Om det stämmer måste det bero på bristande handläggning där handläggarna inte har koll på vilka omsorgsavtal som gäller innan de beviljar ytterligare individuellt stöd. Eller så har upphandlingsunderlagen varit dåliga!

Bifogad artikel avslutas med "I en del fall ska gruppboendena övergå från privat till kommunal drift". Återigen är det en sjuk grundinställning! Det viktiga måste vara prisvärd kvalitet och inget annat!! Och det ska upphandlas i konkurrens och kvalitetskontrolleras! Bedrövligt om vi Uppsalabor ska behöva ha detta tänkande i politikens förarsäte i ytterligare tre och ett halvt år! Och den nuvarande politikens ledning är hycklare som i ord låtsas förstå näringslivets avgörande betydelse för vårt välstånd och i ord säger sig värna företagsamheten. Och de bekämpar konsekvent näringar där kvinnliga företagare är särskilt vanliga. MP, S och V är jämlikhetskrossare! Usch!
http://www.unt.se/uppland/uppsala/kommunen-betalar-dubbelt-3662613.aspx

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar