lördag 30 juni 2018

Ständig konkurrens

Konkurrenskraft
Du är en klok person. Det är min utgångspunkt vid varje möte med en ny människa. Varje nytt möte ser jag som ett ”vitt papper” och med en positiv förväntan. Jag tror på mina medmänniskor tills de inte förtjänat min misstro. Jag dömer aldrig mina medmänniskor utifrån något annat än utifrån hur de beter sig. Alla andra förhållningssätt tycker jag är fördomsfulla och utvecklingsfientliga. Det gäller även människor som jag vet sympatiserar med rörelser som tror på till exempel kommunism eller etnisk elitism. Två korkade världsåskådningar som vittnar om historielöshet och vetenskaplig okunskap. Kommunismen, eller mycket av socialismens tankegods, har aldrig levererat ett långsiktigt starkt och konkurrenskraftigt samhälle för dess utsatta invånare. Etnisk elitism har också kantat sina samhällsexperiment med förtryck, mördande, stagnation och sönderfall. En majoritet av jordens alla människor vet eller inser att det bara finns en mänsklig ras. Den rasen heter homo sapiens sapiens.

Människan konkurrerade för drygt tre miljoner år sedan ut andra arter liknande människan. I alla tider har vi människor konkurrerat om begränsade tillgångar och om att föra just våra egna gener vidare. Darwins läror gäller självklart även människans utveckling. I Sverige har vi gått från klansamhälle till dagens samhälle där individen aldrig varit självständigare. Det är fakta och de politiska krafter som bäst bidragit till den utvecklingen är liberaler och socialdemokrater. Idag saknar dock många politiska rörelser förståelsen för vad konkurrenskraft kräver och de allra flesta tycks sakna en politik som försvarar de liberala värden som jag tror många av svenskarna dumt nog tar för givna. Till och med många av dem som säger sig beredda att rösta på Fi, V eller SD tar dessa liberala landvinningar kopplade till individuell frihet för givna. Om Sverige ska fortsätta att vara ett konkurrenskraftigt samhälle, som erbjuder sina invånare stor individuell frihet och ett högt generellt välstånd, måste inskränkthet och fördumning kraftfullt motverkas. Sverige och Uppsala behöver ett nytt politiskt ledarskap som tydligt står upp för de fantastiska värdegrunder många generationer på svensk mark byggt upp! Om man förstår vad ”tydligt” innebär innebär det bland annat nolltolerans mot hederskulturer, parallellsamhällen, korruption och det som kallas rasism. Med ett tydligt värdegrundsbaserat ledarskap och samverkansineiktning kan vi vända en negativ samhällsutveckling och skapa en attraktiv framtid för våra barn och barnbarn! Yes we can!

https://www.youtube.com/watch?v=x7N3LfK-WUE
http://entreprenorskapsforum.se/aktiviteter/genomforda-aktiviteter/swedish-economic-forum-2017-konkurrenskraft-och-ekonomisk-fornyelseformaga/
https://tillvaxtverket.se/download/18.785d4323162a8b50720520dd/1523622157400/Delrapport%20Regelkostnader%202017.pdf
http://www.sou.gov.se/l-201301-konkurrenskraftsutredningen/

Idéer, idéer, idéer och människor som vågar pröva dem är mänsklighetens mest värdefulla tillgångar. Kortfattat är företagsamhet ett bra ord för att beskriva människor som sprutar idéer och som vågar pröva dem. Vi behöver fler idéer och fler som vågar prova dem. Och vi måste hjälpas åt att se dem som vågar som de mycket värdefulla människor de är. Alla ”misslyckanden” påväg mot nya mänskliga framsteg är dumt att se som misslyckanden utan de är nödvändiga steg mot en utvecklad framtid. Alla som vågade prova att förverkliga en idé, men som aldrig lyckades, är värda vår beundran. Du som har idéer som är nya eller positiva utvecklingsförslag inom den verksamhet du verkar, våga ge dem en chans! Våga få ett nej! Våga prova på nytt sätt om du är övertygad om att idén kan göra positiv nytta om den förverkligas. Jantemänniskors skadeglädje är beklaglig och utvecklingsfientlig. Det är idéer, företagsamhet och samarbetsförmåga som skapade Sveriges fantastiska välstånd. Det borde våra riksdagsledamöter ha lärt sig...
https://www.youtube.com/watch?v=bU09Y9sC7JY
Dagens kalkon
Stefan Löfvén. Det är beklämmande att inte en majoritet av Sveriges riksdag redan gjort upp om en ansvarsfull migrationspolitik som slutar upp med tillfälliga särregler. EU kommer inte att enas om en migrationspolitik så länge som de mer totalitära och självgodsnationalistiska krafterna har mäktiga plattformar i Europa, och de applåderas av USAs president. Västvärlden är i kris parallellt med att Kina och Indien i allt högre tempo tar över världen.
https://www.expressen.se/ledare/lofven-kan-inte-gomma-sig-bakom-eu-i-flyktingpolitiken/

Dagens stjärna
Patrik Oksanen. Du som följer min blogg vet att jag länge skrivit om paradigmskiftet där européernas världsdominans de senaste 500 åren allt snabbare går mot sitt slut. Återigen kliver asiaterna fram och håller allt mer i taktpinnen och de övergripande formerna för vår närmaste framtid. Självklart kan de som lever i Sverige även i framtiden ha det relativt sett bra jämfört med de flesta som lever i andra länder och andra småsamhällen. Men vi är redan en lång väg in i det nya och för många annorlunda. Och en sak är säker, det är inte liberala värden som stärks i värden i nuläget. Personligen ser jag ljust på framtiden. Samtidigt har det varit, och är, beklämmande att följa hur klantigt EU, USA och Sverige vårdat den enskilda människans frihetskamp. Många friheter vi länge tagit för givna är hotade, både av interna politiska krafter och globala maktförskjutningar. Just nu förlorar den individuella frihetskampen mot auktoritära centralistiskt styrda ideologier. Viktiga ”ankdamsreflektioner” från Oksanen. Sverige och dess delar är i stort behov av globalt erfarna ledare. Den kunskapen är guld värd för svenskarna både inom våra gränser och utanför i vår nya tid. Det kommer nya somrar där många mår bra, även om Oksanens profetia slår in!
https://www.helahalsingland.se/artikel/opinion/ledare/oksanen-sista-lyckliga-sommaren

fredag 29 juni 2018

Reformbehovet stort

Dörrknackning
Allt oftare är jag ute och knackar dörr som en del av valarbetet 2018. Det är mycket roligare än vad jag trodde det skulle vara. De allra flesta är väldigt positiva och delar gärna med sig av vad de tycker. Välfärdens kärna skola, omsorg och vård är viktigt för de allra flesta. Några oroas av bristen på attraktiva näringslivsjobb som gör att invånarna har en god självförsörjningsförmåga. Många vittnar om att de inte förstår en politik som har som självändamål att växa kraftigt befolkningsmässigt. Det kan väl bara vara av värde om alla som tillkommer, som inte är barn, också snabbt blir flitiga studenter i praktiska eller teoretiska program, egenföretagare eller attraktiv arbetskraft. Inte så många lyfter tryggheten som det största problemet. Samtidigt undrar många vad som annars händer med vårt samhälle om allt fler får det socialt svårt. En tydlig sammanfattning av alla hembesök hittills är att nästan alla kräver att välfärdens kärna kraftigt måste förbättras. Den måste prioriteras. Det innebär att annat måste nedprioriteras i en värld med begränsade resurser. Går det att vinna val på att våga vara så tydlig, vad tror du?
https://politologerna.wordpress.com/2014/03/20/svenska-valjares-kampanjexponering/
Dagens kalkoner
Expressens ledare. Arbetsförmedlingens uppdrag behöver tveklöst reformeras kraftigt. Metoden för det hoppas även jag blir klok men att ifrågasätta nödvändigheten ger intrycket att man saknar praktisk erfarenhet om hur dåligt det fungerar. Jag har ideellt försökt stötta långtidsarbetslösa ungdomar i många år och kan bland annat konstatera att redan stukade unga ofta blir än mer stukade när de blir objekt inom statens byråkrati. I min värld blir det både effektivare och bättre om icke statliga matchningsverksamheter tar över. Bland annat borde de upphandlas med upplägg att de främst får betalt om de lyckas uppnå för individen bra resultat.
https://www.expressen.se/ledare/alliansen-ar-pa-vag-att-upprepa-sitt-misstag/

Miljöpartister och sossar som låtsas som att 900 miljoner kronor i statlig medfinansiering för en liten spårsträcka är ett stort bidrag i förhållande till en total nödvändig investering. Dessutom villkoras möjligheterna till att behovet av kapacitetsstark kollektivtrafik måste lösas med spårvagn samt att trafiklänken över Fyrisån endast får byggas för spårtrafik. Det här är inget annat än valfläsk och en pyrrhusseger! Uppsala kommun har inte råd med en liknande mångmiljardinvestering. Det förutsätter andra finansiärer som inte idag finns. Och det finns gott om exempel på att OPS-lösningar inte blivit så lyckade. Dessutom är det meningslöst att bygga en massa bostäder till människor som inte har råd att köpa eller hyra det som byggs. Det är hög tid för Uppsala att få ett politiskt ledarskap som bygger mycket men inte mer än att samhället också hinner med att säkra tillräckligt med lärare, omsorgs- och vårdpersonal, poliser och så vidare! Samt att trafikkaoset inte spårar ur ännu mer. Vi som bor i Uppsala måste också rimligt fort kunna få hjälp om det krävs med bra kvalitet, våra barn måste kunna få en plats för och kvalitativ bildning. Dessutom får inte framkomligheten i trafiken fortsätta att försämras. Uppsala behöver en klokare politisk ledning!
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/ja-fran-regeringen-satsar-900-miljoner
https://www.synonymer.se/sv-syn/pyrrhusseger
http://www.konkurrensverket.se/globalassets/upphandling/fragor-och-svar/offentlig-privat-samverkan.pdf

Dagens stjärnor
Frida Boisen. Hon för fram viktiga budskap. Både för våra barns skull och vår egen. Ingen tjänar på att människor blir lata och extremt självupptagna. Det personliga ansvaret måste vara stort. Och vi som är föräldrar har ett stort ansvar att fostra våra barn i att ta det ansvaret. I föräldrarollen ligger bland annat ansvaret att fostra barnen att bli flygfärdiga som egenföretagare eller attraktiv arbetskraft när det är dags för ett eget boende.
https://www.expressen.se/kronikorer/frida-boisen-1/foraldrar-radda-vara-barn-fran-att-bli-mahan/

Aleksandra Boscanin. Den personliga integriteten är extremt viktig att skydda. Samtidigt är den inte så viktig att skydda att kriminella ska komma undan från att ta sitt ansvar. Självklart ska inte en brottsdömd till fängelse kunna lyfta försörjningsstöd samtidigt som personen inte infinner sig för att avtjäna sitt straff. Mesigt och oacceptabel ordning.
http://www.gp.se/ledare/boscanin-bristande-kontroll-underl%C3%A4ttar-f%C3%B6r-kriminella-1.6801288


torsdag 28 juni 2018

Sverige kan bättre

Bra räcker inte
Är det viktigt att tillhöra toppsamhällena på att erbjuda alla sina invånare ett drägligt liv fullt av individuella möjligheter? Det tycker jag. Jag vill gärna leva i ett samhälle där de som har det sämst ändå har det drägligt bra och där alla barn och unga får en likvärdig chans att genom praktisk och teoretisk bildning, samt företagsamhet, göra klassresor. För att klara av att ge alla våra invånare den möjligheten i livet räcker det inte med att vara bra i konkurrens med andra samhällen, vi måste vara bättre. Det går självklart att klara av den ambitionsnivån.
Jag tycker det är viktigt att kämpa för ett närsamhälle, Uppsala och Sverige, som erbjuder en demokratisk tillvaro med en bra lägsta levnadsnivå för alla. Ett samhälle där också alla får en jämlik chans att utvecklas. För mig är det märkligt att inte alla tycker det. Det kanske har att göra med att man är född med "guldsked" eller att man saknar upplevelser av samhällen där skillnaderna mellan rika och fattiga är enorma. När skillnaderna mellan rika och fattiga är enorma i ett samhälle blir det otryggt och korrupt. Och orättvist. Inget barn har själv förtjänat förmånen att födas in i en kärleksfull och materiellt rik familj. Inget barn har heller valt att födas in i ett sammanhang med drogberoende föräldrar och misär. Bland annat därför är det viktigt att sträva efter en rimligt bra lägstanivå för alla och att skolor erbjuder praktiska och teoretiska utbildningar som individuellt kan matcha elever mot självförsörjning och möjligheten att förverkliga egna drömmar. Sverige har idag sammanhållningsproblem som söndrar. Det måste få ett slut. Det kräver ett tydligt och värdebaserat ledarskap. Janne Andersson kanske kan ta rollen som nästa statsminister... Sverige kan mycket bättre än nu. Sverige måste kunna mycket bättre än nu.
VM i fotboll fortsätter. Sverige mötte igår Mexiko i en match som var avgörande för det fortsatta VM-deltagandet. Och det svenska laget presterade fantastiskt. De visade hur lagarbete kan fungera när det fungerar som bäst. De visade hur framgångsrikt ett lag kan prestera trots att man saknar världsstjärnor. Tack Janne Andersson och hans lag för en fantastisk underhållning och glädje när vi gick vidare i VM 2018.
Dagens kalkon
De som inte förstår hur viktigt det är att använda vår flagga som en tydlig symbol för vårt unika samhälles värdegrund. Durmaz var en av alla nysvenskar som tydligt markerade att han är stolt att bära de svenska färgerna. Stoltheten kommer inte ifrån människor som är inskränkta och fördomsfulla utan ifrån den vackra del av vårt samhälle som i sin hårdaste form uttrycks i våra lagar. Sverige berikas hela tiden av människor från olika delar av världen. Jag önskar alla att känna en viss stolthet för det man kommer ifrån. Samtidigt gäller det att vi som lever tillsammans också tar ett gemensamt ansvar för vårt närsamhälle, oavsett varifrån vi kommer. Vårt kommunala vapen, vår svenska flagga och våra lagar är det som rättvist ska ge oss en gemensam symbol för vårt gemensamma välståndsbygge, oavsett varifrån man kommer. Välkommen hit, välkommen hem. Det här är våra samlande symboler, det här är vår värdegrund och vår ambition är att fortsätta att erbjuda våra invånare stor individuell frihet med massor av framtidsmöjligheter. För att lyckas med det behöver vi samarbeta på ett bra sätt. Det är särskilt viktigt att de som inte är rika samarbetar för att tillsammans säkra en rättvis möjlighet för det stora flertalet. Det finns gott om dåliga exempel på samhällen runt om på vår jord som är usla på att inkludera det stora flertalet på en välmåenderesa genom livet.
Dagens stjärna
Janne Andersson och hans svenska herrlandslag i fotboll. Fantastiskt att slå Mexiko med hela 3-0, vinna kvalgruppen i samma VM där Tyskland åkte ur innan åttondelsfinal. Stort! Imponerande!
https://www.expressen.se/sport/fotbollsvm/det-har-talar-for-en-ny-vm-94-sommar/

onsdag 27 juni 2018

En kort tid

Perspektiv
Visst är det viktigt att leva här och nu. Vi har bara fått ett liv så det gäller att använda det klokt. Här och nu kan definieras som kortsiktigt beteende. Den som sparar pengar för tuffare dagar kan sägas tänka långsiktigt. Personligen tycker jag att det är viktigt att balansera kortsiktiga perspektiv med långsiktiga. En mycket viktig del av det långsiktiga perspektivet är att släppa egoismen och tänka på att bidra till kommande generationers bästa. Som jag skrev om nyligen har vi människor bara funnits i runt 3 miljoner år. Universum sägs ha funnit i "snart" 14 miljarder år. Både du och jag vet att det bara under jordens dryga 4,5 miljarder år kommit och försvunnit massor av arter. Inte minst de mäktiga dinosaurierna. Universum är med andra ord ständigt föränderligt. Visst är det häftigt.
https://www.youtube.com/watch?v=yqc9zX04DXs

I bifogad film kan du få en snabbkurs i perspektiv på en liten del av vår jord som idag kallas Japan. "Bara" genom att förstå alla förändringar som den delen av vår jord genomgått får man lite perspektiv på alla kortsiktiga perspektiv som tenderar att styra våra liv i för stor utsträckning. Nu är på många sätt viktigast, men om nu helt får styra våra beslut blir framtiden garanterat inte positiv för de allra flesta. Precis som jag brukar tala om värdet att kombinera hjärta och hjärna vid beslutsfattande är det viktigt att balansera kortsiktigt tänkande med långsiktigt tänkande. Yin-Yang, kineserna var på många sätt tidigt kloka. Vi har mycket att lära av dem. De lär sig förhoppningsvis allt mer om demokrati av oss.
https://www.youtube.com/watch?v=Mh5LY4Mz15o
http://kinesiskthoroskop.theinformationguru.com/yin_och_yang.htm
Dagens kalkon
Socialdemokraterna. Det är dags för fler partier än Centerpartiet att inse att decentralisering av befogenheter och ansvar är centralt för framgångsbygge. Det är dags för rikspolitiker att sluta med sin mediapolitik, det vill säga försöka detaljstyra kommunerna genom ständiga små ekonomiska bidrag per kommun som driver administration och som bortser ifrån stora kommunala olikheter. Varför gör nationella regeringar på detta sätt? För att rikspolitiker ska få synas så klart. Jag tycker att rikspolitikerna får ägna sig åt lagstiftning, relationen till EU och övriga världen, styrningen av statens allt för många verksamheter. Framförallt borde de redan ha insett att deras fokus borde vara på att få ordning på rättssystemet, försvaret, större infrastruktursatsningar och de högre utbildningsuppläggen. Det övriga ska närsamhällen kommuner ta hand om utan klåfingrighet från EU eller riksdagen! Utifrån de lagar som finns och de begränsade resurser vi har vet varje kommun själv bäst var en ytterligare extra krona gör bäst nytta. Sluta upp med nationella riktade pengar!
https://www.expressen.se/ledare/ajabaja-nu-smaduttar-du-med-bidrag-igen-lofven/

Dagens stjärna
Jenny Sonesson. Mer fysisk aktivitet är bra för oss alla. Löpning är ok men dans är den bästa fysiska aktiviteten, av många skäl. Dansa mera!
"All form av rörelse räknas. Sveriges mest kände  filmregissör hade som rutin att dagligen promenera på sitt älskade karga Fårö. ”Gå ut och gå - demonerna tycker inte om frisk luft. Dom vill hellre att man ligger kvar i sängen med kalla fötter”, är en uppmaning från Ingmar Bergman som vi alla kan ta till oss. Hjärnan uppskattar varje steg du tar."
http://www.gp.se/ledare/sonesson-spring-ifr%C3%A5n-din-depression-1.6785547

tisdag 26 juni 2018

Idag och igår

Den som inte kan historia har inga bra perspektiv
Människan, homo sapiens sapiens, har bara funnits på vår jord i cirka 3 miljoner år. Det är inte länge. Om man går långt tillbaka i våra släktträd är vi många som runt om i världen är släktingar. Under dessa tre miljoner år gick vår utveckling väldigt sakta under många hundratusentals år. Jag tror inte jag tar i om jag säger att vi de senast 100 åren utvecklats mer än under alla tidigare år homo sapiens sapiens funnits på vår jord. Tänk att just du och jag får uppleva en så fantastisk utvecklingsperiod för just vår art, människan. Det är något att vara glad för varje dag vi har förmånen att rimligt friskt vakna.

Det är också viktigt att uppskatta allt fantastiskt vi varje dag kan uppleva. En sak som jag tycker är tröttsam med de få jag träffar som jag på riktigt upplever som rasister är att de inte lärt sig att det bara finns en ras av människan, homo sapiens sapiens. Det finns dock massor av olika kulturer som utvecklats på vår jord av människor i grupp. Tveklöst kan vi tycka mer eller mindre illa om kulturer som avviker från vår egen. Det är däremot inget konstigt eftersom kulturer också representerar värderingar och förhållningssätt mellan människor. Men även om man inte gillar en generell kultur är det viktigt att aldrig glömma att alla människor är enskilda individer. Inte minst tycker jag det är intressant att flera nyligen invandrade jag känner tagit till sig mer av generell svensk kultur än vad många svenskar jag känner har gjort. Precis som när lagen ska tillämpas är det klokt att inse att bara för att jag vuxit upp i Uppsala och är rätt "vit" i huden så är långt ifrån alla andra "liknande" personer som jag! Det finns faktiskt medelsålders vita män som är både kommunister och så kallade socialkonservativa. Enligt nedan opinionsmätning blir de allt fler. Det finns faktiskt medelålders vita män som inte tycker om att dansa. Det finns medelålders vita män som inte betalat mycket i skatt genom åren. Varje homo sapiens sapiens är unik! Titta gärna på bifogade filmer som kan ge dig en snabb historisk tillbakablick på vår mänskliga historia.
https://www.youtube.com/watch?v=ymI5Uv5cGU4
https://www.youtube.com/watch?v=dGiQaabX3_o
Dagens kalkon
De som tar sig rätten att utöva hedersförtryck. Det har inget i vår kultur att göra. Särskilt utsatta är flickor och kvinnor. Oacceptabelt och återigen kan vi ta del av undersökningar i Uppsala som beskriver att förtrycket lever i stor utsträckning ibland oss.
https://www.aftonbladet.se/svenskahjaltar/a/JPoO7/allt-fler-i-svenska-skolor-stoder-hederskultur

Dagens stjärna
Centerpartiet i Uppsala. Hårt, långsiktigt och positivt politiskt arbete ger resultat. Under många år har Centerpartiet utvecklat en tydlig framtidsvision där vi varsammare bygger ut Uppsala på ett attraktivt och hållbart sätt. Mindre förtätningar och i en befolkningsökningstakt som gör att vi inte får allt för stora problem med att säkra tillräcklig personal inom förskola, skola, omsorg och vård. Vi behöver också ett stärkt lokalt företagande som kan erbjuda fler attraktiva jobb. Och att vi inte får ännu värre trafikinfarkter. Uppsala kommun ska självklart växa men attraktivare!
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=114&artikel=6981923

måndag 25 juni 2018

Demografin avgör

En vinnande mix
Vad är hönan och vad är eggen i ett framgångsrikt samhällsbygge? Många gånger har vi pratat om hur avgörande företagsamheten och rättssamhällets funktionalitet är för att leda mot framgång. Finns något annat som är avgörande för ett framgångsrikt samhällsbygge att jobba med? Volymen av ett särskilt samhälles befolkning är självklart mycket avgörande för hur det särskilda samhället utvecklas. Volymen av självförsörjande, volymen av barn, volymen av människor i behov av försörjningsstöd, volymen av människor i behov av omsorg och vård, volymen av företagare, volymen av välutbildade (praktiskt eller teoretiskt) och så vidare. Håll med om att det är rätt enkelt att inse vad som krävs för ett framgångsrikt samhällsbygge. Att veta vad som krävs är dock lätt jämfört med att klara av att driva en framgångsrik politik som klarar av att framgångsrikt uppnå volymmixer som leder mot framgång. Volymer har alltid betydelse, i alla sammanhang. Sverige rankas fortfarande som ett av världens bästa samhällen att leva i. Det är fantastiskt och ett resultat av insatser långt tidigare än nyligen. Det vi politiskt gör idag får mest genomslag först om några år. Det är dags för oss i Sverige att fokusera reformarbetet kopplat till välfärdens så kallade kärna, den har oacceptabla kvalitetsproblem.
Under midsommarnattens firande fick jag höra talas om Mark Blyth. En brittisk professor väl värd att ta på största allvar och lyssna till. Bifogat finner du några intressanta filminspelningar där han delar med sig av sina kunskaper och sin klokhet. Revolutioner, av olika slag, har alltid inträffat när balansen mellan de rikaste och övriga blivit för stor. Upplevd rikedom fungerar bara ett tag. När verkligheten blir uppenbar för allt fler att skuldfällan är ansträngande och pensionsavsättningarna otillräckliga blir många förbannade. Men, men just nu är det viktigaste att inse demografins utveckling och betydligt snabbare, och bättre, hållbart anpassa oss efter den verkligheten. Självklart kan vi lösa de problem vi har men då måste vi börja med att 1) inse att det finns ett problem 2) våga ta i problemet så snabbt som möjligt
https://www.youtube.com/watch?v=VWMmBG3Z4DI&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=BsqGITb0W4A&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=lq3s-Ifx1Fo&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=vGiHiZyKuAE&app=desktop

Dagens kalkon
De som inte vill ta ordentligt i verkliga problem. Och problem som äventyrar människors hälsa är viktigare än andra problem att ta på största allvar. Nyligen hade vi en viktig debatt i Uppsalas kommunfullmäktige om språkproblemen inom omsorg och vård. I debatten lyftes också fram hur värdefulla även våra nyligen invandrade är inom omsorg och vård i en tid med arbetskraftsbrist. Tveklöst bidrar många invandrare fantastiskt inom vårt välståndsbygge. Samtidigt innebär inte det att vi får blunda för stora kvalitetsbrister kopplade till språkproblem. Det är först när vi fattar att det finns allvarliga problem som vi också kan arbeta med att lösa dem. När inte omsorgs- och vårdpersonal rimligt bra kan prata svenska påverkar det både kommunikationen med patienter och kollegor. Jag tror på människor. Vi kan mycket bättre lyfta svenskakunskaperna bland våra nya invandrade krafter. Om fler tar dessa problem på större allvar kan vi gemensamt snabbare hjälpas åt att utveckla effektivare snabbspår mot rimliga svenskakunskaper.
http://www.gp.se/ledare/abramowicz-samh%C3%A4llsproblem-dumpas-p%C3%A5-de-%C3%A4ldre-1.6712756
https://www.ka.se/stora-sprakproblem-i-aldreomsorgen

Dagens stjärna
Aleksandra Boscanin. ”Land ska med lag byggas” eller som JCIs creed säger: Government should be of laws rather than of men”. Den som vill leva i en demokrati, och i ett så rättvist samhälle som möjligt, förstår att lagar är viktiga och de ska jämlikt upprätthållas. Och de lagar som är dåliga ska avvecklas. Så fort politiskt tyckande för ”dagen” får börja styra befinner vi oss i en farlig riktning. En riktning som gillas av Putin, Erdogan och Orbán men som jag vill slippa i Sverige.
http://www.gp.se/ledare/boscanin-ge-lagr%C3%A5det-st%C3%B6rre-inflytande-1.6717954
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Land_skall_med_lag_byggas

söndag 24 juni 2018

Vi kan mycket bättre

Stoppa det dumma
Är jag naiv om jag tror att den politiska ökenvandringen kan avslutas om både politiker och media respektfullt börjar prata och debattera om alla problem och möjligheter vi har? Inga tabun och ingen övervikt av mediautrymme åt små ”lyxproblem”. Helt enkelt fokus på det politiken är tänkt att fredligt lösa, konflikter mellan människan i en värld med begränsade resurser. Och att säkerställa rimlig kvalitet inom skola, omsorg och vård. När politiken inte har det fokuset, och när ett äpple inte beskrivs som ett äpple, då går det snett. Och inget parti har ensamrätt på ett problem. Varje parti kan formulera sina egna problembeskrivningar och förslag på lösningar som leder mot en bättre framtid, utifrån det partiets samlade önskemål. Bland dessa enskilda partier ska styrande majoriteter försöka skapas. För att lyckas bli en del av en majoritet, eller en styrande minoritet, krävs kompromisser. Mer eller mindre smärtsamma kompromisser. Dumheterna att låta polariseringen växa och att inte fokusera på sakpolitiska debatter måste få ett slut.

I tider av VM i fotboll är det härligt att se ”den gula väggen” av svenska supportrar på läktaren när Sverige spelar. Också positivt att känna positiv samhörighet när man sjunger eller nynnar på vår nationalsång. Stolthet över att leva i ett land med lång demokratisk kultur. Stolthet över att leva i ett land med lång kultur av långväga handelsutbyten. Stolthet över att leva i ett av de länder som kommit längst mot jämlikhet mellan könen. Stolthet över att leva i ett land där dess invånare visat sig mycket duktiga på systemtänkande och systembyggande. Stolthet över att leva i ett land med allemansrätt till våra vackra naturvärden. Stolthet över att leva i ett land där alla erbjuds gratis bildning och en rimligt rättvis möjlighet att göra ”klassresor”. Samtidigt finns självklart brister som behöver lösas även i Sverige. Och de naturliga konfliktytorna mellan partier är de konkreta skillnaderna om hur vi ska nå en positiv framtid tillsammans. Du tror väl inte att något parti säljer en mörk framtid? Nej, de säljer en positiv framtid om just deras förändringsförslag genomförs. Och varje parti försöker hitta personlighetstyper som de särskilt försöker locka. Debatterna borde handla om de sakpolitiska skillnaderna. Då kan man också tydligt se vilka partier som liknar varandra. En sak borde vara självklart för samtliga partiers företrädare, det är att främja en positiv och inkluderande nationalism. Den svenska flaggan och de grundvärderingar många generationer byggt är värda att vara stolt över. Våra lagar är på många sätt bra, och de gäller oss alla jämlikt på svenskt territorium. Och alla svenska politiker är valda att företräda svenskar och invånarna i våra kommuner.  Med en stolt och inkluderande nationalism är jag övertygad om att integrationsutmaningarna blir enklare. Nils Lundgren är en klok man. Läs gärna hans bifogade ord om nationalism. En inkluderande nationalism är inget att skämmas för eller tycka är fel. Tvärt om, den kan starkt bidra till bättre integration.
http://www.gp.se/ledare/lundgren-nationalism-på-gott-och-ont-1.6734671

Dagens kalkon
Domarna, särskilt huvuddomaren, i matchen Sverige-Tyskland i VM. Solklar straff när Berg fälldes i början av matchen! Varför tittade han inte på videoupptagningen? 1-1 hade varit ok.

Dagens stjärnor
Anna Dahlberg. Grov kriminalitet måste mötas med en stark polis och stränga straff. Samtidigt måste det förebyggande arbetet stärkas och möjligheterna att lagligt bli självförsörjande förbättras. 

Naomi Abramowicz. Ytterligare en artikel om varför missnöjesväljarna på kort tid blivit fler parallellt med att den svenska ekonomin varit god. Farligt låg ränta i kombination med kraftigt växande befolkning får självklart effekt på ekonomin.
https://www.expressen.se/ledare/naomi-abramowicz/sa-skapades-ett-gyllene-lage-for-sd-/

lördag 23 juni 2018

Konsten och samtalen

Konstig konst
Vem avgör vad som är bra eller dålig konst? Frågar du vissa säger de att när välutbildade människor gjort något ”konstigt” är det finare än när istort självlärda skapat något. Att en som gått på Konstfack skulle erbjuda världen bättre konstskapelser än en självlärd som knappt gått ut gymnasiet. Håll med om att det är en konstig inställning till konst. Du och jag avgör vad vi gillar eller inte gillar av skapelser som erbjuds på marknaden. Och när många förmögna gillar en konstnär blir verken dyra. Oavsett vad du tycker om ett konstverk kan det med fördel förtjäna din uppmärksamhet och nyfikenhet. Vem är konstnären, vilken berättelse bär hen på? Och vad försöker konstverket ge uttryck för? Även för dig avskyvärd konst kan med fördel reflekteras över. När du gör det kanske du ändrar uppfattning om det som skapats. Den som inte vågar öppna sina sinnen och ge nya perspektiv en chans kommer inte heller att utvecklas som människa. Är det svårt att förstå? Och visst tillhör du dem som lärt dig att vi är många människor som tycker olika om mycket. Inte minst av skälet att "smaken är som baken".
https://m.youtube.com/watch?v=3Oh5TjZZmbU
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Konst

Den som vill utvecklas måste alltid våga lyssna till oliktänkande. Den som är en sann demokrat vill alltid bryta sina tankar och förslag med meningsmotståndare. Och den som har lite pragmatism i kroppen inser att polarisering av starka åsikter är en oklok väg att vandra. Istället för att bidra till destruktiv polarisering borde alla istället bidra till respektfulla samtal och sakdebatter där argument för och emot stöts och blöts. Där vi alltid lyssnar på vad andra säger. Hur kan någon tycka att människor som aldrig lyssnar på andra är goda demokrater? Precis som med konst tycker många människor olika kopplat till olika sakfrågor. Håll med om att det är dumt att inte vilja, eller våga, lyssna ordentligt och försöka förstå hur andra människor tänker, och varför. Utan det förhållningssätt bygger man sin egna bubbla som mycket sällan liknar många andra människors verkligheter. Då är man ointressant som folklig företrädare. Alice Teodorescu skriver lite om detta i dagens GP-ledare:

”Jag frågar henne just detta och får ett svar som antyder att hon inte förstått eller vill förstå min fråga. Någon konkret text som jag skrivit som belägger hennes tes får jag inte heller. Men mejlet är intressant som samtidsdokument. Det illustrerar den moderna oviljan att ta del av åsikter och nyheter som går emot den egna världsbilden. Kompromisslösheten hos människor som, om man får anta, uppfattar sig själva som toleranta och inkluderande, men som helst inte vill exponeras för meningsmotståndare. Vad de anser om yttrande- och åsiktsfrihet kan man bara spekulera om.”

”Sållningen får oss att må bra. Intolerans ska med intolerans motas! Men det är en illusion som man skickligt skapar åt sig själv. Och illusioner har en tendens att förr eller senare brista. Det som händer när man plockar bort släktingar, vänner och bekanta i sina sociala medier, eftersom de har åsikter som man ogillar, är att man sakta men säkert får en förvrängd bild av verkligheten."
"Det leder i sin tur till att man blir en främling för den riktiga världen. För ju mindre man har med den riktiga världen att göra desto mindre förstår man sig på den, vilket leder till ett ännu större behov av att utestänga den och stanna kvar i sitt Underland. Och så går det runt, runt, runt.”
http://www.gp.se/ledare/teodorescu-bjud-hem-en-idiot-i-sommar-1.6734948

Eftersom många partier agerat oklokt i viktiga frågor under lång tid saknar de trovärdighet hos många. Sannolikt måste de som säljer enkla lösningar på svåra utmaningar få visa sin oförmåga att erbjuda bättre alternativ innan missnöjeskrafter på allvar kan försvagas. Vi borde ha kunnat mycket bättre än att hamna i nuläget. Att det är en Europeisk trend är ingen bra ursäkt. När politiska krafter klarar av att känna till verkligheten, och dess problem och möjligheter, går man inte kraftigt demokratiskt vilse. "Som man bäddar får man ligga".
Dagens kalkoner
DDR-kopieskräp har inget i Uppsala att göra! C erbjuder lösningar på hur vi slipper se kommunistpropagandan i vår vackraste Uppsalamiljö.
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/storbrak-om-konstverk
Uppsalas attraktionskraft ska stärkas, inte försvagas! Att kraftigt höja avgifterna för krögare är fel väg att gå. Och om man vill höja liknande avgifter borde höjningar i så fall vara omsättningsrelaterade, inte fasta avgifter. Urdåligt!
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=114&artikel=6980127

Dagens stjärna
Torbjörn Nilsson. ”Som de bäddat får de ligga”. Mycket okloka strategier och förhållningssätt från övriga partier har starkt bidragit till SDs framgångar. Vi får se var dessa stora misstag för oss.
https://www.expressen.se/nyheter/sds-nya-makt-ar-ett-faktum-/

fredag 22 juni 2018

Midsommarafton

Högtider
Traditioner och högtider är självklara delar av människors liv runt om i hela världen. Det som firas varierar beroende av vilken historia olika delar av världens samhällen bär på. Även olika delar av världens väderförhållanden har stor betydelse för när och vad som firas. För oss som är nyfikna är det fantastiskt att få uppleva olika samhällens olikheter och försöka förstå varför de gör som de gör. Personligen gillar jag också att jämföra det med våra svenska traditioner. Tveklöst finns många likheter men alla har sina egna varianter. På många sätt är vi människor väldigt lika varandra runt om på jorden. Det är inte så konstigt, vi är väldigt lika och det skriver jag en del om i min bok som snart blir tillgänglig. Kulturella skillnader ska dock alltid tas på största allvar. Också alltid viktigt att ta upplevd hopplöshet på största allvar. Idag fattar jag mig kort och vill önska dig en trevlig midsommarafton!
https://www.informationsverige.se/Svenska/Samhalle/Samhallsorientering/Sidor/Traditioner-och-h%C3%B6gtider-i-Sverige.aspx
https://www.synonymer.se/sv-syn/tradition
https://hogtider.wordpress.com/2007/01/03/vad-ar-tradtioner/
https://www.nordiskamuseet.se/utstallningar/traditioner

Jul och midsommar är de största och sannolikt mest uppskattade traditionerna bland svenskarna. Om jag måste välja vilken som är "bäst" väljer jag midsommar. Det som är kul med båda är att dans historiskt varit en del av innehållet. På midsommar är det fortfarande självklart. Det gillar jag.
https://www.nordiskamuseet.se/aretsdagar/midsommarafton
Dagens kalkon
De som leder arbetet som går ut på att få slut på både kvalitetsbristerna och kostnadsökningarna som är en konsekvens av för liten grundbemanning inom till exempel vården. Hur kan det ta så lång tid att förändra systemet så att kvalitetsperspektivet inom vården får ett större utrymme? Det är våra behövande patienters bästa som ska stå i centrum.
https://www.dagenssamhalle.se/nyhet/kommunnotan-inhyrd-personal-okar-22745

Dagens stjärna
Aleksanda Boscanin. Hon är liberal, det innebär bland annat att man tror på meritokrati. Att inte tro på meritokrati är oklokt av många skäl, inte minst rättviseskäl. Att sätta en sparkad minister som förstanamn är knappast förtroendeingivande för väljarna man försöker vinna förtroende hos. Och hur är det möjligt att Socialdemokraterna inte kan hitta någon mer lämplig som förstanamn i Göteborg. Ytterligare en signal om att Socialdemokraterna har problem.
http://www.gp.se/ledare/boscanin-s-l%C3%A5ter-inkompetens-toppa-listan-1.6679440

torsdag 21 juni 2018

Demokratur

Varningslampor i öst
Det är klokt att inse att vi lever i tider av stora förändringar. Vi lever också i tider där länder som länge plågades av diktatur och kommunism snabbt slagit in på en linje med diktaturfasoner. Det är klokt av Moderaterna att stresstesta vår grundlag och problematisera hur väl den kan skydda vår demokrati om vi i Sverige får en liknande utveckling som i Ungern, Polen med flera. I slutet av detta blogginlägg hittar du två länkar till de senaste opinionsmätningarna. Allt mer tyder på att vi kommer att få ett kraftigt förändrat politiskt landskap i Sverige efter 9/9 2018.
https://www.expressen.se/kronikorer/k-g-bergstrom/vanta-er-en-rejal-strid-om-detta-m/

Dagens kalkon
Donald Trump. Det är tragiskt att följa förfallet av USA som frihetsledare och en av de viktigaste kämparna för mänskliga rättigheter och frihandel. Bra att han tvingats backa om separationen av barn från sina föräldrar, men varför ens välja en sådan väg initialt? Och visst finns problem inom de flesta verksamheter. Om inte det självklara är att lägga ner en verksamhet måste väl alternativet vara att istället hitta smartare vägar för att kräva nödvändiga reformer. Diplomati och empati är inget som den nuvarande administrationen i USA är duktiga på. Vi lever onekligen i mycket oroliga tider och oron uppmuntras tyvärr av att USA agerar som de gör.
https://www.expressen.se/ledare/trumps-barnlager-ar-en-skam-for-usa/
https://www.dn.se/nyheter/varlden/usa-uppges-lamna-fns-rad-for-manskliga-rattigheter/
Dagens stjärnor
Expressens ledare.
https://www.expressen.se/ledare/dags-att-syna-sd-i-sommarna/

”Sverigedemokraterna har en obehaglig besatthet av nationens gemenskap och vill dessutom själva ha patent på vad som definierar nationen.” Jag tycker att det är viktigt att ett land med en egen regering också jobbar med det unika samhällets gemenskap, särskilt värdegrundsperspektiven. Men ”att själv ha patent på vad som definierar nationen” är något annat. Jag delar helt Federleys debattinriktning om att olika val av trosuppfattningar, eller etnisk bakgrund, inte är ett problem. Mångfalden är en tillgång så länge som man följer demokratiskt beslutade lagar och att vi alltid strävar mot självförsörjning. 

Margit Silberstein. Jag, Stefan Hanna, kämpar för ett samhälle där vi själva genom lagstiftning och lagtillämpning kan bygga framgångsrika samhällen oavsett vilken bakgrund vi har, oavsett vilken etnisk tillhörighet vi har, oavsett vilken trosuppfattning vi har och oavsett vilken sexuell läggning vi har. Ett samhälle med en human och rättvis lag har fantastiska möjligheter att erbjuda alla sina invånare ett fritt och rikt liv. Rikt på individuella möjligheter utifrån individuella intressen och ambitioner. Självklart vill jag att de som är en del av samma lag som jag ska vara lojala mot vårt gemensamma samhälle och dess utveckling. Samtidigt kan vi alla vara lojala i flera och skilda sammanhang. Så har det alltid varit och så kommer det alltid att vara. Min lojalitet kommer alltid vara starkast mot min familj och mina vänner. Den kommer aldrig att vara starkare till Uppsala, Sverige eller EU. Samtidigt har jag en stark lojalitet mot Uppsala, Sverige och EU. Självklart tycker jag det även finns mycket dåligt i Uppsala, Sverige och EU men en del av min lojalitet är att jag kämpar för att det ska ändras till det bättre. Nationalism är något fint i min värld. Men den kan också bli riktigt idiotisk om man tror att kvalitet och lojalitet är en självklarhet bara för att man är till exempel tionde generation "renrasigt född i Uppsala".

"Annie Lööf är alltså rasist när hon framhärdar i att svenska medborgare är en del av nationen Sverige. Somliga säger: Jag är stolt över att vara svensk. Jag känner inte stolthet över att jag råkar ha sett dagens ljus här. Men jag är glad och faktiskt också tacksam över att leva i ett demokratiskt och ganska så fantastiskt välfärdsland som Sverige. Sedan är det en annan sak att jag förmodligen inte hade fötts här om mina föräldrar hade sluppit komma till Sverige som flyktingar från andra världskriget efter att Hitler delat in mänskligheten i grupper där judarna skulle förintas. Jag är inte stolt över att vara jude heller. Det är något som finns i mig och det judiska har tillfört mycket i mitt liv. Men stolt? Jag bara är." 

"Det handlar om vilket land vi vill leva i. Ett land som inkluderar? Eller ett land upptaget av vem som är vem, vilka som är helylle, äkta vara med svensk kvalitet? Och vilka som ses som halvmesyrer i den svenska nationen. Som Sverigevän vet jag vad jag föredrar."
https://www.dagenssamhalle.se/nyhet/enligt-bjorn-soder-ar-jag-inte-svensk-22725
Jag delar helt Federleys tydliga avståndstagande ifrån en politik som vill exkludera svenska samhällsinvånare utifrån trosuppfattning eller etnisk bakgrund. Det kan väl aldrig i sig vara en grund för att anse någon som inte värdig att vara med i ett lag? Det tycker inte jag! Det viktiga är att man ställer upp på de regler som gäller och bidrar till det samhälle man är en del av. Samhällskraften ska ligga i en värdegrund som upprätthålls, lagar som upprätthålls och en hög gemensam ambitionsnivå. Tror du att världens mest framgångsrika fotbollslag skulle vara bäst i världen om de exkluderade vissa människor bara utifrån trosuppfattning och/eller etnicitet? Tror du att fotbollsklubbar har värdegrunder, tydliga regler, tydliga krav och så vidare som bidrar till att de får människor från olika bakgrunder att ändå kunna prestera framgångsrikt tillsammans? Det har de! En människosyn som exkluderar och favoriserar utifrån trosuppfattning eller etnicitet leder bara mot konflikter och sönderfall. Samtidigt håller jag inte med Federley om att valen 2018 är ett värderingsval. Alla val inkluderar värderingsperspektiv. Alice Teodorescus analys är mer korrekt, 2018 års riksdagsval är ett folkomröstningsval om hur Sverige ska hantera invandringsrelaterade frågor. I detta röstslag har Moderaterna hamnat i mitten. Inom näringslivet talar man om att det är hopplöst att bli "stuck in the middle". Särskilt när inte pragmatism får råda är det en jobbig situation. I mitten av vad? I mitten av väljarnas uppfattningar om vad Centerpartiet och Sverigedemokraterna tycks erbjuda. Sverige är sannolikt påväg in i liknande parlamentariska situationer som i Norge, Danmark och Finland. Du vet väl hur det ser ut där?
https://www.expressen.se/debatt/varfor-raknas-inte-judar-som-svenskar-jimmie/
http://www.gp.se/ledare/teodorescu-d%C3%A4rf%C3%B6r-vinner-sd-valet-1.6592188
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/utrikesdepartementet/sveriges-diplomatiska-forbindelser/europa-och-centralasien/Norge/
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/utrikesdepartementet/sveriges-diplomatiska-forbindelser/europa-och-centralasien/danmark/
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/utrikesdepartementet/sveriges-diplomatiska-forbindelser/europa-och-centralasien/finland/

Jag har sagt det förr, jag säger det igen, som man bäddar får man ligga. Det är oklokt att inte ta stora samhällsutmaningar på största allvar. Det är oklokt att inte respektera demokratisk grundläggande hyfs. Vi får se hur högt priset blir för den oförmåga många partier uppvisat att hantera invandringsrelaterade frågor på ett sätt som upplevs som acceptabla och hållbara för en stor del av dem som lever och får rösta i Sverige. Det inkluderar många invandrade.  
https://demoskop.se/aktuellt/valjarbarometern-juni-2018/#text
https://yougov.se/news/2016/01/21/mp-far-lagsta-stodet-sd-fortsatt-storsta-parti/

onsdag 20 juni 2018

VM är igång på riktigt...

Utvecklingskraft
Du vet väl att det var kineserna som först utvecklade det som idag kallas fotboll? Det är inte så konstigt eftersom det kinesiska samhället tidigt var avancerat. Många européer har intalats att tro att det var européer som till exempel upptäckte USA (Columbus) och tryckpressen (Gutenberg). Sannolikheten är väldigt mycket större att det var kineser som var de första långresande som hittade USA och att de även efter att de upptäckt konsten att göra papper också kom på tryckteknologi. USA ”upptäcktes” kanske av vikingarna innan kineserna, vad tror du? Även de första varianterna av fotboll har som ovan sagt sitt ursprung i Kina. Kineserna har nu, på kort tid, återtagit sin tidigare roll som en av mänsklighetens mest utvecklande samling människor. Det är fantastiskt att vi är allt fler som bidrar till ständiga förbättringar. Utvecklingskraften och förmågan att i ett samhälle säkerställa rättssäkerhet avgör samhällens konkurrenskraft. I dessa tider av fotbollsiver säger jag ”tack kineser” för fotbollen.
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/fotboll
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/fotboll/historia-och-organisation
https://www.nyteknik.se/teknikhistoria/gutenberg-en-historia-om-falska-typer-6890378

Sverige har presterat på toppnivå 1958 och 1994. Med Andersson som förbundskapten kanske vi lyckas nå minst semifinal 2018. Om Granqvist orkar slita på, Berg gör mål på de chanser han får och Robin Olsen håller tätt i målet så fixar vi det lätt. Hur svårt kan det vara? Svårt, men jag tror Janne Andersson vägleder laget mot en riktig god prestation. Goldman Sachs tippar med hjälp av sitt AI system Brasilien mot Tyskland i finalen. Varför inte Sverige mot Island?...
https://m.youtube.com/watch?v=mqGAsokmM3A
https://m.youtube.com/watch?v=CI5xbXZ4w34
https://www.svenskaspel.se/fotboll/vm/spelschema
https://www.businessinsider.co.za/Trending/world-cup-predictions-pick-to-win-it-all-goldman-sachs-ai-model-2018-6

Fotboll är en vacker och rolig sport. En annan tävling är handelsrelationer. Handelsrelationer kan vara allt annat än vackert, samtidigt är det ett spel liknande andra spel mellan oss människor. Det känns allt mer oroande att Trumps startade handelskrig ökar i styrka. Ur ett historiskt perspektiv brukar inte handelskrig mellan starka krafter sluta på ett bra sätt. Vi får se hur det går. Nu har vi minusränta, stora utmaningar på bostadsmarknaden, en svag valuta, en växande utanförskapsproblematik, arbetskraftsbrist och ett globalt handelskrig... Hur länge kan minusräntan och den växande globala medelklassen hålla uppe aktiekurserna? Onekligen lever vi i spännande tider. Personligen är jag glad över att det bjuds på fotbolls-VM. Och som alltid är det laget med en bra förbundskapten, vältränade och ambitiösa spelare samt de som utvecklar sitt spel bäst som oftast segrar.
https://svenska.yle.fi/artikel/2018/06/15/usa-och-kina-allt-narmare-handelskrig-trump-bekraftar-de-amerikanska
https://www.google.se/amp/s/amp.svt.se/nyheter/ekonomi/trump-redo-satta-tullar-pa-nastan-all-import-fran-kina
https://www.nyteknik.se/samhalle/eu-s-strafftullar-mot-usa-infors-vi-narmar-oss-handelskrig-6920400
Dagens kalkon
De som inte säkerställer en tydlig, rättvis och tillämpningsbar migrationslagstiftning. Aleksandra Boscanin har rätt i att det finns mycket att önska kopplat till hur det brister idag.
http://www.gp.se/ledare/boscanin-lagen-om-de-ensamkommande-%C3%A4r-or%C3%A4ttvis-1.6636585

Dagens stjärna
Andreas Granqvist. I nästa VM-match, midsommarafton, är hans form avgörande för framgångar. Hans inställning verkar det inte vara något fel på, han ger allt på planen. VM blir onekligen roligare om Sverige går vidare efter gruppspel. Förra gången Sverige spelade VM-match på midsommardagen var under det magiska VM 1994. Heja Sverige!
https://www.expressen.se/sport/fotbollsvm/sverige-far-straff-efter-var-beslutet/

tisdag 19 juni 2018

Senfärdighet straffas

Det är inget positivt med senfärdighet
Att vara först är oftast dyrt och farligt. De stora företagen är sällan första med att försöka skapa kommersiella framgångar av innovativa idéer. De fruktar kanibalisering för mycket, det vill säga att de intäkter, och den lönsamhet, de har just nu kommer att minska när nya bättre produkter och tjänster lanseras. Därför kliver ofta nya entreprenörer fram och vinner affärsterräng. Samtidigt är den digitala affärslogiken att "The Winner takes it all". När entreprenörer gjort sitt för att ändra spelplanen brukar de större företagen som fortfarande har muskler kvar försöka köpa upp det nya som bevisat sig framgångsrikt. Ofta går det ändå inte bra för det gamla som inte klarar av att skapa den kultur som gjort att det nya lyckades. Vi lever i en härlig värld som ständigt förändras. De strategiskt svåra vägvalen är att avgöra när tajmingen är rätt för att satsa på nya möjligheter. Den digitala tid vi lever i bjuder på massiva förändringar hela tiden där tidigare lösningar utmanas. Den som anpassar sig för sent till nya möjligheter går en mörk framtid till mötes.

Särskilt inom det digitala affärsområdet har lagstiftare i Europa varit väldigt senfärdiga att förstå vad som händer. De tycks nu också ha köpt mäktiga företags lobbyistbudskap om vägval framåt. Det är mycket beklagligt om inte en majoritet av folkets företrädare i olika demokratiska församlingar klarar av att stå på folkets sida.

Att kriminalisera länkdelningar om den som delar länkarna inte betalar en royalty är en mycket senfärdigt desperat väg framåt. Bara för att EU misslyckats med att själv uppmuntra egna varianter av Google, Facebook, Twitter och Amazon leder delar av GDPR och länkningsroyalties helt fel. Medier som inte klarar av att skapa nya bärkraftiga affärsmodeller ska gå i graven. Att människor och politiska ledningar i USA och Kina sitter på enormt mäktiga sökmotorföretag, sociala nätverk och elektroniska handelsplatser är bra för dem och kasst hanterat av de som ska arbeta för Européiska intressen. Vägen för att motverka EUs senfärdighet att inse det digitala paradigmskiftet är att säkerställa att inget företag kan få mer än säg 50% av en marknad längre än säg fem år. De monopolliknande krafter som idag verkar på Internet är inte bra för enskilda människor och dåliga för köpare av deras tjänster.
https://cornucopia.cornubot.se/2018/06/pa-onsdag-forbjuder-eu-lankar-pa.html?m=1

Jag hoppas att Federley nu lyckas skapa ett stort motstånd inom EU-parlamentet mot detta förslag. Det är både sjukt ur ett demokratiskt perspektiv och ur ett bildningsperspektiv.
https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1086675?programid=478
Dagens kalkon
De som inte stöttar Polisens otacksamma arbete att kraftfullt bekämpa den grova brottsligheten! Det inkluderar våld mot blåljuspersonal. När Uppsalas polischef jagas för att han är föredömligt tydlig med att Polisen, det officiella samhället, aldrig kommer att backa från kriminell aktivitet blir det löjligt. Jale Poljaverius är ett föredöme. Det är helt klart så att otydlighet och mjukismetoder inte kommer att få stopp på den lukrativa illegala affärsverksamhet som skapar stora samhällsproblem. Tre dödsskjutna och tre skadade i Malmö är inte på låtsas. Den organiserade brottsligheten måste bekämpas och utanförskapstrenden måste skyndsamt brytas. Det går. Det kräver ett tydligt värderingsbaserat ledarskap som kraftfullt följer de lagar vi har. Om rättsmyndigheter och rikspolitikerna långt tidigare än nu tagit framväxten av stark organiserad brottslighet på större allvar hade vi sannolikt inte haft så stora problem som nu. Senfärdighet straffar sig.
http://www.gp.se/nyheter/sverige/tre-d%C3%B6da-och-tre-skadade-efter-skjutning-i-malm%C3%B6-1.6643634

Dagens stjärnor
Andreas Granqvist. Det är vinst som räknas! Heja Sverige!
https://www.expressen.se/sport/fotbollsvm/betygen-pa-spelarna-efter-premiarsegern-/
Jennie Sonesson. När EUs politiker, som ska representera folkets bästa, ägnar sig åt direktivsförslag som kraftigt försämrar kunskapsdelning mellan människor är det lätt att förstå människor som förordar Swexit. Samtidigt är EU-samarbetet nödvändigt för att Europas folk ska klara av att hävda sig mot USA och Kina. Det är naivt att tro att Sverige, Storbritannien eller Tyskland enskilt kan matcha dessa stora kraftfulla makter i kampen om begränsade naturtillgångar och handelsvillkor. Om SD blandar in Swexit i den svenska valrörelsen tror jag deras kraftiga opinionsökning avtar. Jag lever med föreställningen att de allra flesta invånare i vårt samhälle är kloka och inser att EU-samarbetet i grunden både är positivt och nödvändigt. Swexit är fel väg att gå men Sveriges politiska ledning inom EU borde bytas ut mot representanter som kraftigt börjar driva EU mot att bli ”smalare men vassare”.
http://www.gp.se/ledare/sonesson-svexit-gynnar-inte-sverige-och-svenskarna-1.6640812

måndag 18 juni 2018

Verkligheten knackar på

Den knutna näven i byxorna
Vår fantastiska planet, jorden, är full av möjligheter och skönhet. På samma planet, jorden, finns också ständigt massor av problem att lösa för att framtiden ska bli ljus ur ett enskilt eller kollektivt perspektiv. Så har det alltid varit sedan människan började sin vandring på jorden. Några av de problem som individer och grupper möter under sin livsvandring är att egna intressen krockar med andra människors och gruppers intressen. Så har det också alltid varit. Så kommer det alltid att vara. Det är bara i samhällen som klarar av att skapa ekonomisk tillväxt och rimlig rättvisa mellan sina invånare som kan undvika stora konflikter mellan olika grupper. Det nya i vår tid, globalt sett, jämfört med tidigare är att antalet människor som klassas som medelklass är enormt mycket fler än någonsin tidigare. Det är självklart positivt men skapar också nya utmaningar som till exempel vår stora rovdrift på naturtillgångar. Ja, ja mycket vad avser relationer mellan människor är de samma idag som för tusentals år sedan. Att digitaliseringen gjort att vi följer varandra mer än någonsin tidigare har inte ändrat grundläggande förhållningssätt mellan människor. I vart fall inte än.
Många av oss människor kan ta besvikelser. Samtidigt finns gränser för hur många besvikelser vi kan ta innan vi slutar "knyta näven i våra byxor" och faktiskt börjar uttrycka vårt missnöje i skrift, verbalt och genom att använda den makt vi tycker oss ha för att pressa fram en förändring av en ordning som stör oss. Statsvetaren och Stig-Björn Ljunggren beskriver detta på ett utmärkt sätt i sin bifogade artikel om Socialdemokraternas haveri.

"Det går att göra en omfattande lista på de små förolämpningarna - var och en har sin egen variant. Det är omöjliga amorteringskrav för bostadsköp, medan andra får sitt boende levererat på silverfat; nya galna parkeringsbestämmelser; politiska åtgärder mot miljöfarliga tips; svårigheten att använda kontanter; tåg som systematiskt slutat gå enligt tabell; ungdomsligor som hänger på stan; gruppvåldtäkter; böneutrop och burkor; regelbundna skjutningar; för mycket att göra på jobbet; MeToo-skandaler; tiggarna utanför affärerna; mediernas underrapportering av brottslingars etnicitet; usla pensioner; vårdköer; stenkastning mot blåljuspersonal; diselbilar som plötsligt ses som miljöförstörare istället för miljöräddare; hot mot sjukvårdspersonal, etc."

Redan tidigt 2013 fick dåvarande regering ta del av Framtidskommissionens förslag till reformer för att möta många av de stora utmaningar vi sedan länge vet att Sverige och dess delar står inför. Inte minst förslag kopplade till bostadsmarknaden. När en demokratisk församling som styr över lagstiftningen, Riksdagen, inte klarar av att driva ett nödvändigt reformarbete till nödvändiga kompromisslösningar har den församlingen misslyckats att verka för sina invånares bästa. Politiska företrädare har inget annat uppdrag än att företräda sina geografiskt avgränsade invånare på bästa sätt. Förbättringspotentialen är stor.
http://www.gp.se/ledare/ljunggren-socialdemokraterna-och-grindslanten-1.6592444
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2013/03/2013191/

Dagens kalkon
Socialdemokraterna. Desperationen växer och växer. Ovan länkad artikel skriven av Stig-Björn Ljunggren säger mycket om hur mycket Socialdemokratin kört ner i diket. Miljarder till utanförskapsområdena är inte lösningar på de underliggande problemen! Trångboddhet, starkt segregerade socioekonomiska områden, parallella rättssystem och tröghet att snabbt erbjuda vägar mot självförsörjning är huvudproblemen. Främst kräver förbättringarna ändrad lagstiftning kopplat till bostadsbyggande, förändringar av Socialtjänstlagen, ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter, stärkt och entydigt myndighetsutövande kopplat till rättssystemen samt att de som fått utvisningsbeslut också ska utvisas. Den reglerade invandringen som alla partier säger sig stötta kräver också att det regelverk som finns upprätthålls.
https://www.expressen.se/nyheter/val-2018/lofven-inga-omraden-ska-vara-sarskilt-utsatta/

Dagens stjärna
Susanna Birgersson. Hon har rätt. Hittills har de flesta riksdagspartierna kraftigt misslyckats i sitt sätt att försöka att motverka ett växande missnöjesparti. Det finns ett talesätt som lyder "The devil is in the details". När viktiga sakfrågor debatteras på ett seriöst och respektfullt sätt får också partier och dess företrädare tydligt bekänna färg. "Ett regelverk som är så snålt och illa utformat behöver framför allt reformeras. Det är dags att pröva en ny strategi. Att peka finger har visat sig fungera så dåligt."
https://www.expressen.se/ledare/susanna-birgersson/sverige-behover-en-oppen-debatt-om-atervandring/söndag 17 juni 2018

Lagprestation

Fokus på samarbete
När det är skarpt läge fattar alla professionella att man har fullt fokus på samarbete och hög prestationsnivå. Om man inte får till det kan man inte heller förvänta sig framgångsrika resultat. Det gäller prestationer i fotbolls-VM och det gäller valarbete i de svenska valrörelserna 2018. De som vill nå maximala resultat inser detta. Energitapp och frustration får inte komma inifrån när det gäller som mest. Det finns tillräckligt motstånd runt omkring att hantera. Zlatan har gjort mycket bra för sina fotbollslag och Sveriges landslag. Nu börjar han dock skapa onödiga energitapp och defokusering inom vårt landslag. Det är urdåligt! Lagsporter är lagsporter och bygger på god lagdynamik. Självklart är enskilda individer mycket viktiga och värdefulla men framgångar skapas bara när stora egon kan ”lägga ner jaget för laget”. Zlata, chilla!
https://www.expressen.se/sport/fotbollsvm/har-inte-med-vart-landslag-att-gora/
Dagens kalkon
De som inte inser att försörjningsstödet kraftigt behöver reformeras. Det ska aldrig vara möjligt att få mer i plånboken genom bidragssystemen än att jobba. Jobba måste alltid påtagligt löna sig. Bidragssystemet får inte heller uppmuntra ojämlikhet mellan könen. Dessutom ska bidragssystemet aktivt användas så att arbetsföra med försörjningsstöd inkluderas bättre mot en väg som leder till självförsörjning. Centerpartiets politik även nationellt börjar nu bli riktigt bra inom detta viktiga område. Bidragssystem ska stärka människor, inte permanent försvaga dem.
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/L0GJAQ/centerpartiet-vill-se-over-forsorjningsstodet

Dagens stjärna
Hannes Haldorsson. Islands herrlandslag i fotboll fortsätter att imponera. 1-1 mot Argentina och Haldorsson som räddade Messis straff är mycket imponerande. De visar tydligt att det mesta är möjligt. Berättelsen om ”David mot Goliat” i modern form. Argentina är historiskt ett världsledande landslag. Island är med för första gången i ett VM. Island har knappt 340.000 invånare. Argentina har nästan 44 miljoner invånare! Vulkanen mullrar igen : )
https://www.expressen.se/sport/fotbollsvm/raddade-messis-straff-nu-kan-hjalten-saljas/i

lördag 16 juni 2018

Bäst i världen

Uppsala en världsstjärna bland samhällen
Det är med stor stolthet som jag i nuvarande grönska tar med mig utländska gäster på en promenad i centrala Uppsala. Jag brukar börja vid S:T Eriks torg, gå förbi Saluhallen, över till Östra Ågatan, promenad till Islandsbron, över bron och in i Stadsträdgården, upp i slottsparken, slottsområdet, ner i Botaniska trädgården, upp i engelska parken, förbi Carolina redoviva och ner till Uppsala domkyrka. Det en vandring i en miljö i världsklass. Om du aldrig upplevt den promenaden i tider som nu, gör det!

Uppsala bär också på en fantastisk historia där människor kopplade till bildning, företagsamhet och tro spelat huvudroller. En plats som idag tveklöst har störst förutsättningar att erbjuda sina invånare en mycket ljus framtid. Inte minst närheten till Arlanda, som snabbt tar oss ut i världen, gör vår plats väldigt attraktiv. Närheten till Stockholm är också positiv både ur ett affärs- och kultur-perspektiv. Att Uppsala vinner priser om att vara en attraktiv och miljöansvarsfull plats är välförtjänt. Bland annat för att vi faktiskt skapat en bred politisk enighet om ett offensivt miljö- och klimatarbete. Uppsala kan beskrivas som en starkt lysande stjärna bland världens samhällen.  Eller en fin diamant.

Diamanter är mer eller mindre värdefulla. När de skickligaste hantverkarna slipat en diamant"sten" ökar dess värde. "Även solen har fläckar", "en oslipad diamant" och så vidare är exempel på ordspråk som beskriver att även det som är bra kan bli bättre. Framförallt tycker jag att politiken har ett ansvar för att ta långsiktiga perspektiv på den samhällsförbättring vi dagligen som politiker jobbar med. Även om våra problem idag är relativt små kan de snabbt visa sig vara väldigt stora när till exempel en högkonjuktur byts mot en lågkonjunktur. Därför är det till exempel väldigt viktigt att ta utanförskapsproblemen och klyvningen av våra samhällen på största allvar. Det är uppenbart att allt för många som definieras som tillhörande medelklassen och överklassen inte tagit integrationsutmaningarna på tillräckligt stort allvar. En konsekvens av det kan vara som Alice Teodorescu skriver vara att valet 9/9 i år kommer att vara "en folkomröstning om invandring". Det är ett uselt betyg till alla icke missnöjespartier att vi hamnat i en liknande situation. Varje dag bidrar jättemånga invandrare till svenskt välstånd och vår positiva utveckling. Samtidigt finns många invandrade, av olika skäl, som det svenska systemet inte klarar av att tillräckligt fort lyckas integrera mot självförsörjning och acceptans för våra värderingar. Det inkluderar andra generationens invandrare som vuxit upp i utanförskapsområden.  Att bygga framgångsrika samhällen i det lilla och i det stora är svårt. Långsiktigt kommer inte Uppsala att utvecklas positivt om vi får allt fler människor som lever i parallellsamhällen och i hopplöshet. Det måste vi bättre inse och tydligare jobba med att inkludera människor mycket bättre än hittills mot självförsörjning och respekt för våra grundläggande värderingar. När vi fixar det kommer Uppsala bli världens bästa plats att leva på, för alla sina invånare.
Dagens kalkon
Det kommunala utjämningssystemet. Det måste mycket bättre väga in alla kostnader som krävs för en betydligt bättre integration i de områden där väldigt många nyinvandrade samlats. Särskilda insatser i skolor, betydligt bättre vuxenutbildningar och lokalt förankrade arbetsmarknadsåtgärder. De som förstår hur destruktiv klyvningen av Sverige är stöttar en sådan systemkorrigering.
https://www.expressen.se/ledare/lika-kommunskatt-for-alla-varken-rattvist-eller-effektivt/

Dagens stjärna
Alice Teodorescu. Vissa människor gillar rak kommunikation, andra gör det inte. Jag gillar rak kommunikation och ogillar falskspel och intriger. Människor som har en medmänsklig och värdeskapande värdegrund beter sig inte så. Men de falska och intrigerande finns. Du som genom åren lärt känna mig via till exempel mitt bloggande har förstått att jag är 100% transparent med mina värderingar. Jag tillåter inte att oro och rädsla hindrar mig ifrån att våga ta i känsliga frågor. Jag försöker alltid förstå hur det är i verkligheten. För att motverka falskspel och intriger försöker jag alltid lyfta fram konflikter ”på bordet” för att alla kort ska synas och problem lösas. Jag låter inte ideologi förblinda mig från att tydligt se och ta i uppenbara problem. Jag är helt enkelt en pragmatiker med ett liberalt ideologiskt kompass.

Jag genomförde för tre år sedan en utanförskapsturné till Malmö, Göteborg, Södertälje och Stockholm. Uppsala känner jag väl till. Det var innan de stora flyktingströmmarna. Redan då hade Sverige brustit kraftigt med integrationsarbetet. Jag träffade lokala invånare, fastighetsbolag, företagare, socialarbetare och Polisen på varje ställe. Tro mig, redan då var det väldigt tydligt att vi hade stora integrationsbekymmer. För mig var det också tydligt att människor som lever i ”fina” bostadsmiljöer helt saknat insikt i hur problematiskt det faktiskt varit och är i allt mer tätbefolkade utanförskapsområden. Om insikten funnits har den förträngts. Ett oklokt och inte medmänskligt förhållningssätt. Ett förhållningssätt som också kraftigt bidragit till en politisk polarisering av Sverige och kraftigt växande missnöjespartier. Underkänt!

För de allra flesta handlar det nämligen inte om en konflikt mellan invandrare och svenskar utan om en konflikt mellan skötsamma med olika bakgrund och etnicitet samt de som skapar problem. Det är i grunden en fråga om rättvisa och resursfördelning. Att de etablerade partierna lät dessa frågor glida dem ur händerna är ett historiskt misstag med konsekvenser vi bara sett början av.”
http://www.gp.se/ledare/teodorescu-därför-vinner-sd-valet-1.6592188

Inom kort släpper jag en bok. Där försöker jag i väldigt kortfattad form bland annat beröra vad som krävs för ett framgångsrikt lagbygge. Sveriges ledarskap har inte gjort ett tillräckligt bra jobb de senaste åren då landet klyvs allt mer. Glest befolkade områden mot få tätbefolkade städer. Medel- och överklass mot socioekonomiskt svaga. Många av våra allra socioekonomiskt svagaste bor i de så
kallade utanförskapsområdena.

fredag 15 juni 2018

Köpkraft livet ut

Sparsamhet
"Den som spar hen har" var något fint förr i tiden, och är det fortfarande i till exempel Kina. Att leva "ur hand i mun" är inte så klokt om man har alternativ. Det är alltid bra att ha en privat ekonomisk buffert, av många skäl. I Sverige upplever jag att allt för många gått på konsumtionssamhällets kortsiktighet och oklokt litar på att "samhället" ska ta hand om oss när vi behöver det i krislägen. Visst kan man tycka att "samhällskontraktet" ska stötta oss ordentligt med tanke på alla skatter och avgifter vi tvingas betala men vad vi tycker är en sak, verkligheten kan lätt bli en annan. Samhällskontraktet är en komplex multiförsäkring som kräver sin sunda finansiering för att fungera. En hög självförsörjningsgrad kräver till exempel en omfattande infrastruktur för barnomsorg. I ett läge som nu då det föds mycket barn, de äldre blir allt fler och äldre, integrationen av utomeuropeiska invandrade mot självförsörjning går på tok för sakta. Parallellt har vi arbetskraftsbrist som skapar tillväxtproblem för många företagare och dålig leveransförmåga inom till exempel skolan, omsorgen och vården. När också Riksbanken för länge drivit en farlig lågräntepolitik kan mycket spännande hända i vår svenska ekonomi framöver. Vi får se hur det går. Mitt råd är alltid, spara pengar så att du har en egen ekonomisk buffert! Bifogad artikel beskriver ett scenario som jag hoppas du har tagit personlig höjd för.
https://www.expressen.se/dinapengar/frida-bratt/stefan-ingves-kan-ha-slappt-en-bomb-i-din-pensionspase/
Sparbanksstiftelserna gör nytta på många sätt i våra svenska samhällen. De stöttar Ung Företagsamhet och andra verksamheter som hjälper människor att växa och stärker svensk konkurrenskraft. Jag är engagerad i Sparbanksstiftelsen i Uplands verksamhet. Ett av verksamhetens huvuduppdrag är att bidra till en sparsamhetskultur. Förhoppningsvis kommer fler av våra invånare välja att spara lite mer, och konsumera lite mindre, framöver. Det tjänar alla på, inte minst miljön och företagare i behov av lån för sin gröna tillväxt.
http://sparbanksstiftelsenupland.se/bidrag/

Dagens kalkon
De som hotar politiker och deras anhöriga för att försöka tysta dem eller att få dem att inte rösta på det de tror på. Det är mycket oacceptabla brott som kraftigt hotar vår demokrati. Det finns gott om åsiktsskillnader både inom om mellan partier. Det finns gott om åsiktsskillnader mellan enskilda individer. De åsiktsskillnaderna ska brytas genom samtal och debatter. Så länge vi har förmånen att leva i en demokrati får vi som ibland förlorar ett önskat politiskt ställningstagande acceptera majoritetens val och parallellt, inom lagens ramar, fortsätta att verka för andra vägval. Det är samtalen, debatterna och förhandlingarna runt vägval som är demokratins arena.
https://www.expressen.se/ledare/vem-vill-vara-politiker-nar-barnen-hotas/

Dagens stjärna
Joachim Lund. Det är dumt att inte förstå nyansers stora betydelse när vi debatterar. Den som respekterar demokratin accepterar också att vi tycker olika om saker. Det innebär att vi fredligt försöker få så mycket stöd som möjligt för det vi själva tror på. I den kampen om bästa vägval framåt skapas bara onödig polarisering om vi inte klarar av att vara rimliga i våra angrepp på meningsmotståndares åsikter.
"Svenska debattörer borde lyssna på Joachim Lund som är historiker specialiserad på Tredje riket, verksam vid Copenhagen Business School. När han ombads kommentera Østergaards ordval varnade han för att dra nazist-kortet eftersom det söndrar politiskt. Om man har erfarenhet av nazistisk diktatur aktar man sig för att devalvera ett av de svartaste kapitlen i sitt lands historia."
http://www.gp.se/ledare/sonesson-i-danmark-drar-man-inte-nazist-kortet-ostraffat-1.6514094

torsdag 14 juni 2018

Närmare och närmare....

Tajmning
Tajmning har stor betydelse. Det vet alla som har några livsår med sig under livets vandring. Inte minst när vi för de flesta gör de största affärerna i våra liv, köper bostad, har tajmning stor betydelse. Köper man när priserna är höga är det surt om man senare måste sälja när de är låga. Köper man när de är låga har man kommit in på en marknad på en bra prisnivå. Kommer kraftiga prisfall spelar det inte så stor roll för den som inte måste sälja och flytta till något mindre och oattraktivt. Hela marknaden korrigeras och någonstans måste vi ju bo. Tuffast är det om man köpt dyrt och till exempel skiljer sig och måste ta en stor ekonomisk smäll. Också tufft om räntorna kraftigt ökar om man har små marginaler. Vi får se hur många privatpersoner och företag som kommer att "bita i gräset" under 2018 och 2019 när bostadsmarknaden tveklöst korrigeras.
https://www.synonymer.se/sv-syn/tajmning
https://www.affarsvarlden.se/bors-ekonominyheter/professorn-det-behovs-en-bostadskrasch-6883735
https://www.stockholmdirekt.se/bostad/forskaren-darfor-pekar-allt-mot-en-bostadskrasch/repqid!VprRxnquTUmDYzd97HxbVQ/
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/hans-lind-staten-bor-driva-igenom-en-bostadskrasch-26068
https://www.etc.se/inrikes/har-ar-faktorerna-som-pekar-mot-en-bostadskrasch

Visst ändras mycket hela tiden kopplat till människans villkor på jorden. En sak är dock säker och det är att den som är för mycket satt i skuld är definitivt inte fri. Ett annat perspektiv i en demokrati är att politiker så långt som möjligt kommer att försöka rädda stora grupper som levt över sina tillgångar när de faller. Det innebär att det är andra som varit mer kostnadsmedvetna och försiktiga som får vara med och lösa ut stora kostnader när krascher inträffar.
https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Ekonomi/Hushallens-ekonomi/Hushallens-skulder/

Och visst kan du hålla med om att det varit korkat att vi inte bygger bostäder som "vanliga människor" har råd att bo i! Hur svårt har det varit att uppskatta betalningsförmågan bland väldigt många av dem som efterfrågar bostäder? Inte så svårt.
https://www.centerpartiet.se/lokal/uppsala-lan/uppsala/startsida/nyheter/nyheter/2017-07-22-sverige-behover-bostader-som-vanligt-folk-har-rad-med

Dagens kalkon
Stefan Löfvén. Man måste som statsminister klara av att vinna debatter om man förhåller sig korrekt till verkligheten. Verkligheten har många nyanser. Genom att nyansera debatter kan man även vinna debattslag mot dem som klassas som enkla "populister". Vi väljare är inte så korkade som en del partistrateger och PR-konsulter tycks tro.
https://www.expressen.se/kronikorer/k-g-bergstrom/akessons-motargument-torde-besvara-lofven/

Om Löfvén vill ha någon chans att få en valdebatt som handlar om annat än starkt kopplade migrations- och integrationsfrågor är det smart att ta Kristerssons utsträckta hand. Hur jobbigt det än skulle vara för S. Nu kan inte ett nyval bli aktuellt. Vare sig Socialdemokraterna eller Miljöpartiet tål
https://www.expressen.se/ledare/lofven-bor-ta-kristerssons-utstrackta-hand-redan-nu/

Dagens stjärna
Hans Wallenstam. Nu talar även han tydligt om vad som stundar kopplat till riksdagens oförmåga att för länge sedan ha reformerat bostadsmarknaden. Också Riksbankens farliga räntepolitik har starkt bidragit till att vi nu sannolikt får en mer eller mindre kraftig krasch. Dock håller jag inte med om att det är rimligt att tillåta att privatpersoner belånar sig ännu mer än hittills för att köpa en bostad. Sverige måste genom hårdare konkurrensutsättning på byggmarknaden, lägre ränteavdrag och förändrad hyresreglering pånyttföda en fungerande bostadsmarknad.
https://www.fastighetssverige.se/artikel/wallenstam-kommer-sluta-med-en-stor-krasch-28582