torsdag 23 april 2015

Skolan och pekpinnepolitik

Gapet mellan skolor växer
I det senaste numret av Dagens Samhälle ägnar de större delar av tidningen åt skolan och dess situation i Sverige. Bland annat konstaterar de att segregationen bara blir starkare och starkare mellan socialt starka och socialt svaga barn samt unga. I takt med att vi får en allt större andel av befolkning i långt eller permanent utanförskap är det tyvärr inte så konstigt. Den enda vägen för att ge barn med föräldrar som bryr sig en chans att bättre integrera sina barn och för att kunna ge dem en chans till en bättre skola är det fria skolvalet och att det finns konkurrens på utbildningsmarknaden. Närhetsprincipen skapar definitivt inte några valmöjligheter för dem som växer upp i socialt utsatta områden. Och jag hoppas verkligen inte att några samhällsingenjörer som vill tvångsförflytta människor mellan bostadsområden får makten. Gymnasieminister Aida Hadzialic ger löften om att skolan nu ska få lugn och ro. Mer pengar satsas i de flesta kommuner på de svagaste eleverna. Det är bra. Men det är inte bra att differentieringen av lärarlönerna blir frysta. De bästa lärarna ska inte längre få en bättre löneutveckling utan det lilla löneutrymmet ska återigen jämt smetas ut på hela lärarkåren om vänstern får bestämma..... Och de praktiskt orienterade gymnasieutbildningarna måste stärkas, inte som nu försvagas.
http://www.dagenssamhalle.se/nyhet/skolsverige-delas-upp-i-och-b-lag-15156
http://www.dagenssamhalle.se/debatt/vi-behoever-inte-fler-laerare-vi-behoever-raett-laerare-15199
http://www.dagenssamhalle.se/debatt/ordning-och-reda-och-o-foer-skolan-15167
http://www.dagenssamhalle.se/debatt/yrkesprogrammen-utmaerkt-inkoersport-till-arbetslivet-13596
http://www.dagenssamhalle.se/debatt/satsningen-pa-fler-laerare-raecker-inte-pa-langa-vaegar-15021

I Dagens Samhälle är det en "krönika" skriven av debattören Widar Andersson. Han är sosse och skriver väldigt klokt. Bl a undrar han varför vänstern är ideologiskt emot bästa möjliga skola? I mätning efter mätning är det privata skolor som presterar bäst undervisningsresultat. Skolor som är tillgängliga att söka till för alla elever, oavsett social bakgrund eller bostadsplats. Hur kan man tycka att det är dåligt?
http://www.dagenssamhalle.se/kronika/da-far-kommunalraden-skaerpa-sig-15080


Militant politik
Är det enfrågepartier som lyckas i dagens svenska politiska klimat? Man kan missledas att tro det eftersom SD, MP, Piratpartiet och Fi som upplevda enfrågepartier lyckats mycket bra i t ex EU-val. Helt klart är att Folkpartiets hårda profilering på skolpolitiken inte varit framgångsrik bland väljarna. Inte när de flesta är överens om att skolan fortfarande kraftigt underpresterar.

Det är sannolikt viktigt för de allra flesta att ett parti har en rimligt bred politisk bas och det parti som är minst dåligt inom mina viktigaste frågor får också min röst. I Dagens Samhälle är det en artikel om att Björklunds tid borde vara ute. Självklart tycker de folkpartister som uttalar sig att den nya ledaren ska vara en kvinna. Det är helt enkelt ute att tycka att en man kan vara en bra kandidat. Björklund anses för dominant, krävande och pekpinnig. I ljuset av att nya partier växt fram de senaste 25 åren kan man fråga sig om de gamla partierna har förmågan att förnya sig på ett relevant sätt? Det kanske är så att partier ska gå i graven om den politik och det organisatoriska format man driver blivit hopplöst obsolet? Vad talar för att gamla partier framgångsrikt ska klara av att ställa om tillräckligt bra och trovärdigt? Det smartaste är kanske att lägga ner ett parti på dekis och starta något nytt. Utifrån ett vitt papper.
http://www.dagenssamhalle.se/debatt/satsningen-pa-fler-laerare-raecker-inte-pa-langa-vaegar-15021
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar