söndag 30 september 2018

Var ska alla bo

90-talskrisen
Du som är i min ålder fick ordentligt uppleva den stora 90-talskrisen i Sverige. Det var bland annat en våldsam slakt på fastighetsvärden som för många människor fick förödande konsekvenser. Konsekvenser som många fortfarande lider av. Jag tillhör skaran som är övertygad om att läget på bygg- och bostadsmarknaden är mycket allvarligare än vad vi riktigt förstått. Efterfrågan finns på bostadsmarknaden men inte betalningsförmågan. Och i ljuset av riksdagens oförmåga att reformera bygg- och bostadsmarknaden kan vi inte förvänta oss någon magisk förändring som plötsligt ger människor bostadsmöjligheter som matchar deras plånböcker. Om du vill få en bättre känsla för hur nära nästa lågkonjunktur vi är kan du med fördel läsa nedan artikel i Veckans affärer. Mysig söndagsläsning.... Med all rätt kan man undra var alla människor i behov av bostad ska bo med tanke på bristen på ”prisvärda” bostäder. Och varje dag finns fler ungdomar som vill flytta hemifrån och invandrare som anländer. Håll i hatten!
https://www.va.se/nyheter/2018/09/28/glom-att-boprisfallet-ar-over-varnar-sbab-sa-mycket-lagre-kan-din-bostad-varderas-om-4-ar/?utm_campaign=VeckansAff%C3%A4rer_180928_Username&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&elqTrackId=ecbab66f0e5447e99936dda5fc4532c4&elq=a02f8775f6c74b25a0a937ad6a99a804&elqaid=19404&elqat=1&elqCampaignId=13824
E C Uppsala ett historiskt 
Dagens kalkon
Leif Johansson. Visst hade C Uposala kunnat få ett ännu bättre kommunvalsresultat om vi haft allt valrörelsefokus på de viktigaste sakfrågorna. Samtidigt gjord C Uppsala ett historiskt bra val som bland annat innebar att C nu är större än L lokalt. Det är mycket kul. Även om det mycket sannolikt bidragit till Ls stora svek mot väljarna. Jag har själv förordat ett delat ledarskap för att bättre klara av att kommunicera ut både stads och landsbygdsperspektiven i vår politik. I just Uppsala tror jag vi lyckats mycket väl med att kommunicera vår helhetspolitik som en kommun råder över. Det finns gott om människor som i praktiken upplevt mitt ledarskap. De kan säkerligen vittna om det är kompetent och respektfullt eller inte. En del av vad jag står för finns beskrivet i min bok ”En stund på jorden”. Det är intressant att några få inom C vill hjälpa L att ta bort ljuset från deras stora svek och istället försöka få igång en snackis om en ickefråga. Självklart finns rättshaverister och makthungriga även inom C. Men i ett provval, i en Nomineringsstämma och i valet har jag STORT fått medlemmars och väljares förtroende att leda Centerpartiet. Och mitt ledarskap tolererar inte respektlöshet och intrigeranden.
http://mobil.unt.se/asikt/debatt/tva-ledare-ar-battre-5091669.aspx

Dagens stjärna
Johan Rudström. Kloka reflektioner på Liberalernas stora svek mot väljarna. Det fanns definitivt bättre alternativ än det kortsiktigt egennyttiga som Liberalerna valde. Jag hoppas framtidens dom blir hård.

lördag 29 september 2018

Vänstern har förädiskt förstärkts

Vänsterpolitik och naivism
Kära Uppsalabor, nu finns det enbart ett parti i Uppsala som står på liberal grund och som går att lita på. De marknadsliberala lösningarna för ett starkt samhälle behöver moderniseras. Svaren mot en positiv framtid finns inte kopplat till vänsteridéer, protektionistiska idéer eller genom naivt ledarskap. I Uppsala är det nu endast Centerpartiet som "med flaggan i topp" tydligt kommer att kämpa för liberala politiska inriktningar och kraftfullt bekämpa naivism och vänsterpolitik. Liberalernas stora svek, mot de allra flesta som röstat på Liberalerna, vittnar om ett lokalt parti som med fördel kan kallas vänster"liberaler". Det kan tveklöst ifrågasättas om de ens kan klassas som liberaler längre eftersom de är beredda att luta sig mot Fi och V i minoritet. Centerpartiet i Uppsala har tydligt talat om att vi inte samarbetar med Fi, V eller SD. Trots att Uppsala med stor majoritet röstat för något annat än S, MP eller L har L svekfullt gett vänsterkrafter och naivister en chans till stort inflytande över Uppsalas framtid. Det kommer att bli både kostsamt och plågsamt för oss Uppsalabor. Tro inte på dem som kallar minoritetsstyrelseförsöket S, MP och L för ett ”mittenstyre”, det är ett tydligt vänsterstyre. Nu får C göra vad vi kan för att Uppsalabornas intressen ändå ska få genomslag. Och i Uppsala får vi med väljarnas hjälp avveckla L som parti och visa riks hur vi bäst löser ett ”samgående” som så länge önskats men som av kulturella och maktskäl alltid misslyckats.
https://www.dn.se/nyheter/politik/trio-styr-uppsala-over-blockgransen/
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/de-kan-bli-uppsalas-nya-kommunalrad
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/centerpartiet-liberalerna-har-sprackt-alliansen
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/stefan-hanna-c-liberalerna-har-slagit-in-den-sista-spiken-i-allianskistan
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=114&artikel=7055353
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=114&artikel=7055149
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=114&artikel=7055199
MP, S och L är en förlorargrupp som helt saknar legitimitet att försöka styra Uppsala. De har samlat kraftigt gått bakåt i väljarstöd och de har inte en majoritet. Det är beteenden som detta som spär på det farliga politikerföraktet och som sänker tilltron till vår demokrati. Vad var det Carl Lidbom sa i ett KU-förhör? ”Vet hut” tror jag det var.

Dagens kalkon
Elever som utövar våld mot andra elever, lärare och skolledning. Det är bedrövligt hur illa utvecklingen går när till exempel en skola i Märsta måste införa ingångsspärrar till skolan. Det är framförallt Liberalerna och Socialdemokraterna som länge haft mest inflytande över skolans utveckling. Det är en mycket dålig utveckling. Både tryggheten försämras kraftigt parallellt med att elevernas konkurrenskraft minskar. Det är hög tid för andra partier att ta över ledarrollen!
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/anmalningar-om-vald-i-skolorna-har-mer-an-fordubblats-pa-fem-ar

Dagens stjärna
Johan Rudström. Ledarskribent på liberala UNT som tydligt sågar Liberalernas agerande i Uppsala. Den minoritet de presenterat är klart vänsterorienterad. Dessutom är de beroende av Fi och V för att få igenom en budget! Svekfullt av L smen bra att väljarna nu vet att L är ett vänsterparti. Den 15/10 ska vänstermajoriteten försöka bildas. Om det går har det kostat ännu mer vänsterpolitik än vad L, MP och S redan representerar. Rudströms ledarartikel är välskriven.
http://mobil.unt.se/ledare/stark-vansterlutning-5091720.aspx

fredag 28 september 2018

Konkurrenskraft för våra barns skull

Bättre, bättre och bättre
Det är en sorgens dag. Efter mer än 50 års nära samarbete har till och med Liberalernas medlemmar(tidigare Folkpartiet) slagit i sista spiken i kistan för Alliansen. I Uppsala kan L tänka sig att luta sig mot Fi och V i en minoritetsregering med S och MP. Det är ett svek av historiskt stora mått mot säkerligen hälften av deras väljare. SD-kortet, besvikelsen över att Centerpartiet blev näst största borgliga parti, förakt mot väljarnas vilja och viljan att få fler ordförandeposter är sannolikt de fyra huvudskälen till denna stora politiska vänstersväng. I en tid där allt kommunen gör måste bli bättre hotar denna vänstersväng att kraftigt försämra Uppsalas attraktion och konkurrenskraft. Behovet av förändringsarbete är mycket stort. Förutsättningen för framgångsrikt förändringsarbete är att högsta ledningen, ledande politiker, förstår vad det innebär. Bland dem som nu presenterats som nya kommunalråd i minoritetsregeringen är erfarenheten av krävande förändringsarbete obefintligt. Erfarenheten att vara operativ chef över chefer obefintlig. Erfarenheten av att leda större och komplexa bolagsverksamheter obefintlig. Det är djupt beklagligt för oss Uppsalabor. Men, men det finns gott om politiskt aktiva som inte tycker att relevant erfarenhet och kompetens är viktig. De tycker att år i politiken är tillräckligt relevant...... Det är det inte om man ska göra invånarnytta på riktigt i en stor kommun som Uppsala. Särskilt i en kommun där många av de ledande tjänstemännen inte är skattebetalarna i Uppsala kommun. Om C varit offensiva i opposition under denna mandatperiod är det inget mot vad vi nu kommer att vara.


För Centerpartiet var det självklart att ge våra allianskollegor en ordentlig chans. Eftersom L direkt efter valet påbörjade förhandlingar med S och MP blev de alternativen aldrig spelbara. Grattis till S som lyckades motivera Ls företrädare att välja kraftig vänstersväng istället för att bidra till andra och bättre minoritets eller majoritetslösningar. Nu är det som det är. Alliansen har begravts av L. Som C sagt hela valrörelsen, och därefter, samarbetar vi inte med Fi, V eller SD.


Eftersom C hela tiden under mitt ledarskap har fokus på Uppsalabornas bästa, inget annat, fick vi ett nytt sakläge när Ls medlemmar satte den sista spiken i Allianskistan. Det klart bästa i de svåra tider som råder är ett majoritetsstyre med kraften att motverka vänsterkrafter. Därför öppnade Centerpartiet tidigt i morse upp för alternativa lokala regeringsförhandlingar. Ambitionen var att i ljuset av Ls stora svek öppna upp för nya samarbetsformer som skulle kunna bilda en majoritet utan beroende av vänsterkrafter eller SD. Vår ingång i en sådan förhandling är det vi gett som löften till Uppsalaborna, det vill säga sakpolitiskt se om vi kunde enas om en regeringsförklaring som matchar så många av våra vallöften som möjligt. Hade det gått att lyckas i förhandlingar med ambition om att kunna skapa en majoritet? Kanske var vår bedömning, annars hade det varit onödigt att försöka. Hade andra partier då också kunnat öppna dörrarna för nya former av förhandlingar? Kanske, om de har Uppsalabornas intressen, och inte kortsiktiga egenintressen, som fokus borde möjligheten att bilda en majoritet ändå testas efter Liberalernas medlemsbeslut. Eftersom Liberalerna länge förhandlat med S och MP valde Socialdemokreterna att tacka nej till möjligheten att ändå ge ett majoritetsalternativ en chans. Det indikerar tydligt att inte alla partier i Uppsala kommun har invånarnas bästa i fokus. Politikers uppdrag är att kämpa både för ett bra nu och en ljus framtid. Då krävs stort ansvarstagande av partier och enskilda politiker. Egenintressen måste neutraliseras av seriösa partistrukturer. Nu är det som det är och vi får se hur det går för det nya vänsterminoritetsstyret som hoppas få tillräckligt med röster den 15/10.

Uppsalas olka verksamheter måste bli bättre, bättre och bättre. Och alla dessa verksamheter måste stöttas att tänka i nya banor för att lösa sina allt mer krävande uppdrag på smartare sätt. Det brådskar. Oppositionsrollen är viktig och kan konstruktivt bidra till förbättringar. Oppositionens dilemma är dock att alla tjänstemannaresurser i huvudsak arbetar för dem som styr. Tro mig, Centerpartiet kommer tydligt lyfta fram möjligheter som inte stöttas och vi kommer kraftigt lyfta fram de brister som finns inom kommunens ansvarsområden. Och tro mig, Centerpartiet kommer att fortsätta att vara konstruktivt med förslag på hur problemen kan lösas. Tyvärr finns i den nya minoritetsledningen ingen med de erfarenheter och kunskaper som krävs för att driva det förändringsarbete som krävs. Vi får se hur många år som nu blir förlorade i arbetet att förbättra och konkurrensstärka Uppsala.
Dagens kalkon
Tjänstemän som uppträder som politiska aktivister! Om det här landet och Uppsala i stort fortsätter att skötas så dåligt som nu av på tok för många politiker kan vi inom 20 år ha en V eller SD regering. Så kan det bli i en demokrati. Det gör övriga partister klokt i att inse. Men bland annat kortsiktiga egenintressen och naivism tycks förblinda många. Om det händer ska tjänstemän göra det de politiker som bestämmer kräver. Om man inte tycker att det är en självklar ordning är man inte en demokrat! Hur kan det vara svårt att inse? När börjar övriga partier motverka V och SD på betydligt klokare sätt än hittills?

”Sverige har av tradition haft en oberoende statsförvaltning, även om den under perioder varit utsatt för politiseringsförsök. Om inte den pågående utvecklingen inom förvaltningen rullas tillbaka öppnar det upp för ett scenario där kommande regeringar finner det fullt legitimt att börja byta ut statsanställda efter valen. Priset för att förlora ett val blir i så fall väldigt högt. Speciellt i ett land som Sverige med svag maktdelning och en omfattande stat. Det är allvarligt om de politiskt neutrala institutionerna förtvinar på det sättet, något som hotar både frihet och rättssäkerhet och på sikt själva demokratin.”
http://www.gp.se/ledare/boström-ett-hot-mot-folkstyret-1.9505689

Dagens stjärna
Den som kan hinder vänsterinflytande genom att till exempel ringa upp och säga: Hej! Får du tillräcklig sömn? Det får inte jag. Först en intensiv valspurt och nu det här.... Du, jag respekterar demokratin och alla Sveriges väljare. Det är en viktig utgångspunkt för oss demokratiskt valda folkrepresentanter. Jag, eller någon annan i mitt parti, kommer inte att samarbeta med er. Vi har ett antal viktiga politiska hinder för att det ska vara meningsfullt. Däremot kan jag ge löften om att jag självklart tycker att alla partier ska ingå i de större reformsamtalen som är viktiga. I dessa samtal, i utskott och i debattsalar, kommer jag aktivt lyssna på alla och se om det finns värdefulla synpunkter som kan förbättra ett förslag till beslut. Tack för samtalet, nu måste jag gå hem och lägga mig.
https://www.expressen.se/nyheter/val-2018/akesson-kan-radda-alliansen-om-kristersson-ringer-upp/

torsdag 27 september 2018

Legitimitet

Hjärna och hjärta
Är vi utsatta för modern krigföring? Varför inte? Vilka krafter tjänar på att den liberala samhällsinriktningen kraftigt försvagas? Bland de krafterna finns sannolikt svaren om det är så att vi i till exempel Sverige är utsatta för en ny form av attack. Bland totalitära krafter, vare sig de är i form av diktaturer i olika former eller allt för mäktiga företagare med monopolambitioner, finns säkerligen de som vill försvaga liberala samhällen. Helt klart är att ryktesspridning och falska nyheter är mer populärt än någonsin tidigare. Det är samtidigt inte så förvånande eftersom vi nu har så många direkta kanaler till enskilda människor.

Cweijman har rätt, det är dumt att ha olika måttstockar när oönskade politiska krafter anses viktiga att försöka tysta. Rättvisa, likabehandling (inför lagen) och yttrandefrihet är viktiga samhällsbyggande pelare i en demokrati. Viktigt att aldrig glömma det.
http://www.gp.se/ledare/cwejman-halvtidshumanisterna-sover-fortfarande-1.9472081

Har du hört talas om uttrycket ”när hjärnan tar slut tar nävarna vid”? Det har jag. Om vi med ”nävarna” inkluderar maktspel som handlar om förtal och osakliga påhopp så är politiken tyvärr inte fri från liknande övertramp. Vissa politiker är helt enkelt inte mogna uppgiften att föregå med gott exempel. Som allt för ofta tror jag det handlar om oförmåga att balansera hjärta och hjärna när man fattar beslut och när man förhandlar med andra än sig själv. Visst är vi människor fulla av känslor och vissa av maktbegär. För invånarnas bästa ska sakpolitik och ideologisk inriktning vara styrande, inget annat. Det minoritetsstyre som sägs vara klart inom kort i Uppsala består av S, MP och L som ska luta sig mot vänster. Det är en förlorargrupp. De har förlorat fyra mandat och saknar legitimitet att styra Uppsala i svåra tider. Maktens egenintressen borde aldrig få gå före folkets intressen i en demokrati. En ledning utan legitimitet spär på politikerföraktet, det är mycket dåligt.

Världen är härligt full av unika människor. Enligt fjärilseffekten förändrar en fjärils vingslag världens utveckling. Visst är det en svindlande tanke att inse att det stämmer. Och när en fjärils vingslag förändrar världen, hur mycket påverkar inte varje enskild människa världens utveckling? Mer eller mindre. Kaosteorin är mycket intressant.
https://fs.blog/2017/08/the-butterfly-effect/
Dagens kalkoner
De som av egenintresse försöker ta makten men som saknar legitimiteten. Vissa förundras över att föraktet mot politiker och demokratins oförmåga ökar, andra gör det inte. Jag trodde jag hörde fel om att man i riksdagen singlar slant om ordförandeuppdragen i riksdagens utskott.
https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/4deABa/alliansen-tog-hem-rond-tva-i-spelet-om-regeringsmakten
https://www.dt.se/taggat/Politikerförakt
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/teodorescu-det-ar-en-perfekt-grogrund-for-politikerforakt

Dagens stjärna
Expressens ledare. Jag håller med. Antingen får man ge dessa 349 ledamöter mycket mer ansvar än idag. Ansvar som också personligen kan utkrävas. Annars är det hög tid att minska antalet. Varför inte ha en faktor mellan antalet riksdagsledamöter och antalet personal på alla departement och i riksdagen?
https://www.expressen.se/ledare/ge-oss-farre-och-piggare-folkvalda-i-riksdagen/

onsdag 26 september 2018

Falska nyheter

Vem kan du lita på?
Ständig konkurrens i de flesta sammanhang. Lite frustrerande kan det bli när konkurrensen handlar om annat än kompetens och ambition. Makt och inflytande är ord som kan beskriva målsättningar med ambition. Men makten i sig är den viktig? Filosofiskt skulle jag säga att makt har två perspektiv. Den som har makt har på många sätt mer frihetsgrader än den som saknar makt. Och den som har makt kan lättare förverkliga ambitioner. Inom politiken borde ambitionerna vara det centrala. De samlade medlemmarnas ambitioner, inte egna personliga ambitioner. Har man en klok liberal inställning får enskilda ambitioner gott om utrymme inom ramarna för medlemmarnas ambitioner. När ett parti ingår samarbeten med andra partier för att försöka förverkliga sina ambitioner är det centralt att förstå de sakpolitiska möjligheterna att kunna mötas. Hur stora ambitionsuppoffringar är vissa villiga att göra för vissa vinster? Hur stor betydelse för vilka lösningar som blir verklighet tror du har att göra med vem som får vilken roll? Tycker du att det är acceptabelt att samregera med några man på många sätt avviker ifrån vad gäller ambitionsnivå men skademinimering kan uppnås? Det är inte lätt att navigera i den politiska världen. Och gott om fulspel, dimridåer och osanningar sprids.

Några dagar har nu vissa medier frossat i en personkonflikt mellan mig och en annan politiker. Det beskrevs idag av en tidning som att vi bråkar inför öppen ridå. ”Fake news” att påstå att jag gör personangrepp. Jag har tydligt markerat min och Centerpartiets besvikelse över hur vissa frågor skötts. Jag har talat om sakfrågan och att det är respektlöst att parallellförhandla, inget annat. Att sedan en annan partiföreträdare går ut och pekar ut mitt ledarskap som bristfälligt är intressant. Jag har inte bemött personliga angrepp med personliga angrepp. Jag är en folkrepresentant som vill uppträda på ett sätt som inte strider mot den uppfostran jag gett mina barn.

Inte minst i ljuset av att jag känner mig väldigt ensam bland ledande politiker att ha en omfattande ledarbakgrund, i flera sammanhang, och med många personer som kan vittna om min förmåga som ledare är deras kritik skrattretande. Jag accepterar inte rörighet. Jag accepterar inte egenintresse före lagets intresse att lösa en uppgift så bra som möjligt. Jag kommunicerar tydligt. Jag köper inte bara fina ord utan kräver också handling som backar upp de fina orden. Jag verkar för rimlig rättvisa, och det gäller också hur politiska roller ska tillsättas oavsett hur högt någon partiföreträdare i ett rum skriker. Jag håller mig till sakfrågor. Inom politiken är det särskilt klokt eftersom du har liten påverkan på vilka du har runt dig. Och när någon lägger ut information om att jag skulle ha uppmanat till revolt, som upprepas i en ledarartikel är det återigen ”fake news”. Det jag ur ett liberalt perspektiv gav uttryck för i en FB-tråd som handlade om att vi gick till val som Allians var ordagrant: ”Liberal politik är inte lätt att försvara och utveckla om man gör sig till sammarbetspartner till V, MP och S. De flesta medlemmar inom L borde vara i revoltform.” Det är ett sannolikt konstaterande i sitt relevanta sammanhang, inget annat.
http://mobil.unt.se/val2018/c-kan-bli-nyckel-till-majoritetsstyre-i-uppsala-5088218.aspx
http://mobil.unt.se/nyheter/uppsala/l-klipper-kontakten-med-delar-av-alliansen-5087249.aspx
http://mobil.unt.se/val2018/sa-nara-ar-ett-mittenstyre-i-uppsala-5087998.aspx
http://mobil.unt.se/val2018/v-i-opposition-men-kraver-inflytande-i-uppsala-5087907.aspx

Och Pelling, som knappast läst min bok ”En stund på jorden” ger uttryck för att ”det finns frågetecken kring ledarskapet”. Jag följs gärna upp om vad jag gjort och mina medarbetares reflektioner på det. De som verkligen jobbat med mig där jag haft ett operativt chefsuppdrag. Hur många ledande politiker har någonsin haft ett operativt chefsuppdrag för säg 10 personer? I samma artikel där Pelling ger synpunkter på mitt ledarskap sägs han också säga ”rent krasst har C inte varit lika duktiga i inledande förhandlingar”.... ”Inledande förhandlingar”, vi har inte öppnat upp för några förhandlingar förrän L definitivt spräckt Alliansen. Om eventuella förhandlingar då är försena, det får andra än C ta ansvar för. Eftersom väldigt många ledande politiker saknar operativ chefserfarenhet kan de lära sig mycket av att läsa min bok. Varför är boken så billig? Det är en del redaktionella fel som är trista men som inte alls förstör det kunskapslyft den bjuder på.
https://www.adlibris.com/se/bok/en-stund-pa-jorden-9789163983900

Det som förvånar mig är människor som inte försöker bygga broar utan ständigt intrigerar och söndrar för egen vinnngs skull. Vi behöver många fler brobyggare och färre intrigmakare. När människor väljer att se andra människor som ”fiender” är möjligheten för att mötas och lösa problem tillsammans krävs minst medlare för att komma vidare. Medlare som kanske kan fokusera på det som förenar och enskilt få parter att inse egohinder för framgångsrikt brobryggande. I vår mänskliga historia är det lätt att förstå att det är positivare med människor som fokuserar på att bygga broar mellan människor än dem som vill riva dem.
Politikens värld brukar kallas en förtroendebransch. Vilka har du förtroende för? Jag törs påstå att du väljer människor som gör som de säger (oavsett om du håller med eller ej), människor som på riktigt lyssnar på vad du tycker och människor som finns där till ditt stöd när du behöver det. Tror du vi som väljare tänker annorlunda?

En av många värdefulla studier av framgångsrikt ledarskap konkluderar bland annat följande. Hur många ledande politiker matchar ”drömprofilen” av en bra ledare?
”Den första punkten är att en god ledare bör vara rättfram, rak och tydlig. Bra chefer och ledare talar sanning, slingrar sig inte, försöker inte försköna verkligheten eller undvika jobbiga samtalsämnen. Det handlar om att skapa förtroende.”
https://www.motivation.se/innehall/sa-skapar-du-fortroende-som-ledare/

Dagens kalkoner
Alla historielösa som tycker att SD är hemska men utan problem kan tänka sig att ha vänsterkrafter som Fi och V som stödhjul för att få sitta ”vid maktens grytor”. Den dubbelmoralen luktar illa! Alice Teodorescus perspektiv på detta är mycket läsvärda.

”De som missbrukar den historiska erfarenheten gör det antingen av okunnighet eller av taktiska, men ack så cyniska, skäl. Att missbrukarna påfallande ofta hör till partier som frotterat sig med kommunistiska diktaturer i decennier, eller till partier som tagit stöd av dessa mördarregimer, talas det tystare om. Historielösheten är stötande, hyckleriet uppenbart.”

”Den maktkamp som nu utspelar sig mellan höger och vänster, men sorgligt nog också inom delar av högern, där man trivialiserar ett av historiens värsta folkmord i syfte att brunsmeta meningsmotståndaren, hör inte hemma i en anständig politisk debatt.”
http://www.gp.se/ledare/teodorescu-nej-1930-talet-är-inte-här-igen-1.9408959

Trovärdigt liberala kan inte direkt eller indirekt samarbeta med partier som Fi, V och SD. Indirekt om man bygger till exempel en minoritet på en stödhjulslösning med något av dessa partier. Samtidigt tycker jag att det är en självklarhet att även respektera Fi, V och SDs väljare genom att självklart samtala och debattera med deras demokratiskt valda ledare. Och om något eller alla dessa partier stöttar Centerpartiets sakpolitiska försla är aldrig ett problem. När det händer är det till och med positivt då vi kan tro att de börjar tänka klokare.

Dagens stjärna
Jenny Sonesson. viktigt att inte försöka strunta i över en miljon svenskar. Det går att inse nuläget och hitta lösningar som tål kritisk granskning.
Om det visar sig att det är omöjligt att ha med Åkesson (SD) att göra och partiet kräver orimliga saker får förhandlingarna givetvis avbrytas. Men innan man ens försökt borde dörren inte spikas igen. Sverige måste styras av vuxna. Vägvalet handlar just nu inte om liberalism eller konservatism utan huruvida idealism eller pragmatism ska vara ledstjärna för borgerligheten.”
http://www.gp.se/ledare/sonesson-ett-vägval-mellan-idealism-eller-pragmatism-väntar-1.9433619

tisdag 25 september 2018

Renodla och avveckla allt förutom kärnuppdragen

Fokusera allt på välfärdens kärnverksamhet
Det är dags att påbörja kvalitetsförbättringsarbetet inom offentlig sektor. Det är idag allt för mycket som inte presterar med tillräcklig kvalitet. Min övertygelse är att om den offentliga sektorn börjar avgränsa sig helt till välfärdens kärnuppdrag kommer också kvaliteten att kunna stärkas. Visst har vi många volymproblem att hantera idag, och ett antal år framöver, men det fixar vi om vi bara erkänner att det är ett faktum. För att frigöra resurser till rätt saker måste man börja välja bort allt annat än just det som klassas som välfärdens kärnuppdrag. Och vi måste tänka nytt och effektivisera verksamheterna för att kärnverksamheterna ska klara sina uppdrag med rimlig kvalitet. Danmark har börjat ta i viktiga effektiviseringsfrågor. Sverige behöver också göra det. Även Uppsala behöver genomföra liknande förändringar. Framgångsrikt förändringsarbete kräver ett dagligt engagemang i en kommun från högsta ledningen, det vill säga kommunalråd i majoritet. Ingen av dem i nuvarande styret har den kompetensen och erfarenheten som krävs för att framgångsrikt kunna leda det nödvändiga förändringsarbetet. Vänstern saknar också ambitionerna. Det är skäl nog för att Uppsala behöver det maktskifte som väljarna förespråkat. Alliansens partier är de som efter valresultatet bäst kan företräda en stor majoritet av väljarnas önskade politiska inriktning.

Politik ska handla om visioner och sakpolitik. Visioner och sakpolitik som bottnar i en ideologisk inriktning. Politik ska inte handla om enskilda individers maktbegär. Tyvärr är maktbegäret ofta viktigare för många än sakpolitiken, både inom och mellan partier. Den professionelle förhåller sig till att utifrån vallöften och politiska program driva den politiska verkstaden. Jag och Centerpartiet i Uppsala har fokus på sakpolitiken. Vi anser också att väljarnas önskemål genom valresultat ska hedras i så stor utsträckning som möjligt. Sakpolitik och vallöften, inget annat ska avgöra vilka samarbeten som är möjliga eller inte. Det är partier som samarbetar och partiers företrädare ska anstränga sig för att få det att fungera på ett sätt som matchar den egna politiska agendan.

Att vissa partiföreträdare väljer att inte respektera folkviljan är bekymmersamt. Jag upprepar vad jag sagt förr. Först måste man uttömma alla möjligheter med ett alternativ innan man öppnar upp möjligheten för något annat. I Uppsala har M, C, L och KD samarbetat längre än Alliansen nationellt. Vi har arbetat fram gemensamma övergripande mål. Vi har enats om ett ekonomiskt ramverk. Vi har genomfört flera gemensamma pressträffar om gemensam politik. Vi har enats om att kraftigt effektivisera verksamheten så att vi får mer kvalitet för alla miljarder vi satsar på kommunens verksamhet. Vi har enigt fört en ambitiös miljö- och klimatpolitik. Och så vidare. Nästan alltid har Alliansen i nämnder hållit ihop förutom i Utbildningsnämnden och i Gatu- och samhällsmiljönämnden där L regelbundet själv röstat med vänstern. Det är verkligheten. Bland annat har L stöttat planerna på att tvångsöverta mycket bördig jordbruksmark för att bygga en cykelväg. De har även stöttat den mycket beklagliga parkeringspolitik som vänstern för. De har till och med utan att rimligt tidigt informera övriga partier genomfört press-träffar om gemensamma förslag med vänstern. Det har aldrig något annat alliansparti gjort. Jag tycker att KDs debattartikel idag är bra. Den beskriver väl att Alliansen i minoritet är ett betydligt bättre alternativ än MP, L och S i minoritet med aktivt stöd av V. En sådan lösning är uttryck för ett stort väljarförakt. MP har halverat sitt parlamentariska stöd i Uppsala. Bara det borde få dem att inse läget.

"Att påstå att alliansen skulle bli beroende av SD om vi styr i minoritet stämmer inte. Och att dessutom påstå att det är bättre att samarbeta med det tidigare kommunistiska Vänsterpartiet än att riskera att Sverigedemokraterna röstar på våra förslag ställer vi inte upp på. På kommunfullmäktige i oktober kommer vi att rösta om skattesatsen i Uppsala kommun. Under fyra år har allianspartierna sagt nej till vänsterpartiernas skattehöjning med 30 öre, och därför har alla fyra allianspartierna i varje budget förordat att skattenivån ska återställas, något som även SD hade som krav i sin budget. Att som borgerligt parti frångå detta vore ett stort svek."

Mer och mer tyder vissa L representanters agerande på att de förhåller sig ur ett maktperspektiv till att Centerpartiet nu är större än Liberalerna. Det är mycket länge sedan det var ett faktum. L borde glädjas över det istället för att ägna frustration över det faktumet. Centerpartiet är större än Liberalerna i Uppsala. Genom åren har Allianspartierna gått ner och upp. Nu är Centerpartiet mest i uppgång och var det lokala parti som gjorde det bästa valresultatet i förhållande till 2014.

Att Ls lokala ledare skickar in ett internt mejl till UNT och påstår saker är också intressant. UNT skriver att det råder oklarheter om vem som klippt samtalen innan den andra. Verkligheten är att vi på våra tidigare regelbundna alliansrådsmöten, på tisdagar, förra tisdagen konstaterade att det är meningslöst att samtliga fyra Allianspartier träffas och försöker komma framåt så länge som L förhandlar med MP och S. Sedan förra tisdagen har med andra ord i vart fall C inga sådana samtal med L. C, M och KD fortsätter samtalen. I övrigt är jag och Centerpartiet för demokratisk respekt. Vi pratar med alla folkvalda, även SDare, Fiare och Vare om det är relevant. Vår förhoppningsvis nya statsminister Kristersson talar om att vara vuxen i samtal. Jag håller med honom om att det är bra om myndiga folkföreträdare uppträder vuxet. Varför sprida rökridåer istället för att stå för att man är makthungrig till varje pris och att man därför är villig att gå en väg som inte är i linje med vad väljarna önskat. En mogen ledare kan skilja mellan sak och person.
Dagens kalkoner
De som inte klarar av att skilja mellan sak och person. Inom näringslivet, och inom politiken, är det kunderna/väljarna och sakfrågorna som ska stå i centrum. Visst har det betydelse om vi gillar eller inte gillar varandra som personer men professionella människor låter inte det distrahera uppdraget att leverera rimlig kvalitet till sina kunder/väljare. Särskilt inom politiken, som jag skriver i min bok, måste man acceptera att arbeta med människor som man kanske inte gillar för att lösa det uppdrag man har fått av medlemmar och väljare. Inget parti tillsätter ledande företrädare för andra partier. De partiföreträdare som finns inom till exempel Uppsalas kommunfullmäktige ska alla respekteras oavsett om de företräder enligt mig destruktiv politik eller om jag ogillar någon av de 81 personernas sätt att vara. Mitt uppdrag är att kommunicera och verka för att Centerpartiet i Uppsalas politik ska få så stort genomslag som möjligt, inget annat. Att Centerpartiet efter många år nu har ett större folkligt stöd än Liberalerna är ett beklagligt skäl för att uppträda omoget.
https://www.uglkurser.se/konflikthantering/orsaken-till-konflikten.htm

Dagens stjärnor
Sverige har fått ett nytt nöjesinslag. Maktkamper i Sveriges riksdag. Om och om vrids och vänds det om alla maktspelsturer i medierna. Överraskande? Nej. Stundtals är det roligare och mer spännande än när jag började titta på "House of cards". Bra att Löfvén är avsatt. Alliansen borde aldrig ha lämnat ifrån sig regeringsmakten 2014. Maktkampssåpan fortsätter..., även i Uppsala....
https://www.expressen.se/ledare/sa-var-bade-lofven-och-alliansen-rokta-/

K-G Bergström har nog rätt. Kristersson borde vara den självklara statsministerkandidaten. I vilken konstellation? Det återstår att se eftersom Åkesson idag upprepade att de kommer att fälla varje regering som de kan fälla som inte respekterar att SD företräder över en miljon väljare. Maktsåpan fortsätter....
https://www.expressen.se/kronikorer/k-g-bergstrom/logiskt-att-ulf-kristersson-far-forsoka-bilda-regering/

måndag 24 september 2018

Den fria viljan

Du bestämmer
På Uppsala stadsteater går nu en pjäs som heter ”Den fria viljan”. Jag tycker du ska se den. Precis som i delar av min bok ”En stund på jorden” handlar pjäsen om existentiella frågor. Det inkluderar vetenskapliga perspektiv, filosofiska perspektiv och religiösa perspektiv. När jag såg pjäsen blev det lite surrealistiskt eftersom min bok i allra högsta grad berör frågan ”vilken mening har ditt liv” och i min värld är vi alla fria att välja riktning varje dag. Riktningar som helt kan förändra våra enskilda liv, men också många andras. Särskilt människor som haft förmånen att födas i ett av världens friaste länder, Sverige, eller som fått uppehållstillstånd här kan maximera livets möjligheter. Är den samhällsordningen värd att försvara och utveckla? Ja! Har vi idag politiska ledare kapabla för ledaruppgiften? Istort inte. Därav vår vilsenhet när det liberala och globala inte klarar av att matchas med fördelningsmodeller som upplevs rättvisa. Till skillnad från UNTs kulturskribent som tyckte att ”Den Fria viljan” var osammanhängande tyckte jag pjäsen var lysande. Skådespelarna var inte ”bara” duktiga skådespelare, de var också utmärkta på att sjunga. Och den långa pjäsen kändes inte lång om man gillar att utmanas, att reflektera över vetenskapliga, filosofiska och religiösa perspektiv. Att pjäsen inte ger något entydigt svar på frågan om vi har en fri vilja eller ej är en självklarhet. Det är en av livets gåtor och du får själv komma fram till din tro. I vart fall fram tills när vetenskapen enhälligt konstaterat att vi alla är förprogrammerade individer. Visst är vi förprogrammerade genetiskt, vilket skapar en del nya problem i vår nya tid, men din tanke är din helt unika. Och den unika tanken formas ständigt av dina föräldrars samtal och förhållande till dig. Din relation med syskon och andra släktingar. Dina relationer med partners och vänner. Politisk propaganda. Marknadsföring och försäljnngsinsatser. Dina intresseområden. Hur du klarar av att lära dig i skolan och på jobbet och så vidare. Alldeles oavsett din uppväxt, min övertygelse är att du bestämmer över ditt liv om du lever i Sverige och därför får du också fullt ut ta ansvar för dina handlingar. Vad tycker du?
Du som hann fylla 18 år har haft den fria viljan att välja det parti du bäst tror kan bidra till en bättre framtid. De riktigt engagerade invånarna studerar noga alternativen både i kommun, region och nationellt. Det märks inte minst i Uppsala att allt fler gör olika val då till exempel C bland Uppsalaborna fått mer kommunala röster än vad vi fick i riksdagsvalet. Du som fick rösta hade tre valmöjligheter. Du som är liberalt orienterad kanske valde mellan C och L. Partier som gett olika löften innan valet. Löften som dagen efter valet kan brytas av den fria viljan bland politiker. Hur mycket kan man bryta mot starka löften utan att kunna anses grovt ha vilselett väljarna? Det avgör du som röstat. Personligen skulle jag aldrig ställa upp på att kraftigt avvika från något som starkt kan ha bidragit till att människor använt sin demokratiska makt till att rösta på C i Uppsala. Det kan inte kallas för något annat än svek och eventuell egennytta. Men, men även den fria viljan öppnar upp för svek och egennytta. Många skulle nog säga att egennyttan är det som mest påverkar den fria viljan, vad tycker du?

Vilka partier är långt ifrån varandra eller nära? I olika sakfrågor skiljer det sig mer eller mindre mellan alla partier. Och enskilda sakfrågor kan vara det enskilt viktigaste urvalskriterier för dig när du röstar. Om vi höjer blicken och tittar lite mer övergripande på partiernas politik och använder GAL-TAN skalan för att beskriva partierna kan man få en bra och modern känsla för vilka partier som har störst förutsättningar att samarbeta. Om du tittar på nedan beskrivning av hur väl de nyvalda riksdagsledamöterna tycks matcha sina partiers partiprogram visar också hur trovärdiga olika samarbeten över partigränser kan vara. Hur egennyttigt är det ok att ett parti är för att få sitta vid makten? Om vi talar om sakpolitiken och den ideologiska riktningen så har jag inga problem att förstå egennyttiga val om de kan försvaras. Annars är det personlig egennytta vi talar om. Och om personlig egennytta tillåts råda har vi väljare all rätt att kraftfullt uttrycka vårt missnöje. Den bifogade beskrivningen av partiernas positionering i olika perspektiv är mycket intressant och viktig. Om du studerar den och funderar över vilka partier som bäst borde kunna samarbeta i Uppsala, vad kommer du fram till? Om du ändå tycker att partierna ”måste ta ansvar” kopplat till det demokratiska läge som råder, vad tycker du krävs för att nya samarbetsformer ska ha en chans att skapa något som samtliga berörda väljare kan acceptera? Du som gillar att dansa vet att det är mycket svårt, och inte roligt, att dansa med någon som saknar taktkänsla. Partier som står långt ifrån varandra ska inte samarbeta på andra sätt än i sakfrågor där man ligger nära varandra.
https://www.svt.se/special/hur-lika-ar-kandidaterna-sina-partier/


Dagens kalkoner
De som skyller på lågutbildade och som ser ner på praktiska utbildningar. Alla människor är unika. Vissa är praktiskt lagda. Andra har andra kompetenser av värde och som ofta bottnar i högre studier. Några få är begåvningar som klara både och. Vi har ett stort behov av alla dessa människor. Jag blir också förbannad när ”eliten” skyller liberalismens nuvarande problem på lågutbildade. Det är vi som ser liberalismens fördelar som den senaste tiden misslyckats att förklara och reformera på ett sätt som även accepteras av våra lågutbildade. Jag mår ärligt talat illa av utbildningssnobberi! Några av mina bästa vänner har ”bara” gymnasieexamen. Samtidigt tillhör de den skara som både kompetensmässigt inom sina skrån slår de flesta på fingrarna OCH de är väldigt händiga. Missnöjesudden ska riktas mot den elit som misslyckats att anpassa den liberala politiken till en ny global verklighet. En liberal politik som måste vara och upplevas som rättvis! Ann Charlott Altstadts bifogade artikel är mycket läsvärd.

”Men i SOM-institutets undersökning ”Sverigedemokraternas sympatisörer” (2014) normaliserar dock Anders Sannerstedt SD-väljaren till en som folk är mest. Lågutbildade är förvisso överrepresenterade men de har jobb, finns i alla inkomstskikt utom längst ner och upp, är inte marginaliserad som grupp, mår bra och karaktäriseras politiskt som en mittenväljare.”

Men kritik av invandringspolitik kan, till skillnad från motsatsen, ännu inte stå på egna orsaksben som förnuftig slutsats. Det krävs istället psykosociala förklaringar i termer av underliggande personlig brist, från individers människosyn till makronivåns socioekonomi. Med von oben-attityden att lågutbildade inte är självständigt tänkande och rationella utan istället okunnigt utelämnade åt krafter som skrämmer, lockar, lurar och förleder dem.”
http://www.gp.se/ledare/altstadt-skyll-inte-på-de-lågutbildade-1.8851327

Dagens stjärna
Expressens ledare! Utmärkt ledare. Svenskt Näringsliv är en viktig kraft i Sverige. Inte minst som opinionsbildare kopplat till äganderätt och det fria företagandets villkor. Det är mycket rimligt att en så viktig fråga som miljö- och klimatfrågan styrs övergripande av föreningens styrelse! Om SvN lobbar för lägre ambitioner inom EU ska självklart SvN vara tydliga med varför och argumentera för det. Oavsett vad de tycker ska styrelsen inte acceptera dubbelspel i en så viktig framtidsfråga!
Svensk Näringsliv är en av de organisationer som lägger allra störst resurser på opinionsbildning i Sverige. Företagen borde fråga sig vad fan de får för pengarna.”
https://www.expressen.se/ledare/foretagen-borde-fraga-sig-vad-fan-de-far-for-pengarna/

söndag 23 september 2018

Leda samhällsutvecklingen

Ytterligare fyra år utan kraft
Stormen Knud har hälsat på hos många svenskar. Som tur är verkar den ha gjort betydligt mindre skada än befarat. Det är även lätta stormar i många demokratiska forum i nuläget. Eftersom det tycks bli mycket svagt politiskt ledarskap i många kommuner och i Sveriges riksdag är det besvärande i en tid med desperat behov av reformer. När de politiska låsningarna är så många är det svårt att se hur nödvändiga breda överenskommelser om reformförslag ska bli verklighet. Om svensk konkurrenskraft ska försvaras måste många större reformer genomföras de kommande åren inom kommuner och i Sverige som helhet.
Politik ska i huvudsak handla om sakpolitik. Varje parti måste fråga sig hur de bäst skulle kunna leverera önskad politik. Det, och mycket lite annat, borde vara i fokus. Ideologiska perspektiv finner man tydligt i de många förslag partier kämpar för. Inte minst Centerpartiets Inkluderingsjobb i Uppsala är tydliga sådana exempel. Inkluderingsjobb skulle kraftigt förbättra integrationen av människor i långvarigt utanförskap. Inkluderingsjobb förstör inte heller den riktiga arbetsmarknaden eftersom den innebär arbetsinsatser som annars inte skulle utföras i utbyte mot försörjningsstödet. På många sätt är en liknande reform den allra viktigaste reformen för att på allvar börja bryta den negativa utvecklingen i våra allt mer trångbodda Utanförskapsområden. En negativ utveckling som steg för steg närmar sig människor som lever i betydligt mer socialt starka områden.
Även om det i opposition är roligare att få tycka till i alla frågor är det illa om inte Uppsala får en stark och legitim regering. Snart kommer lågkonjunkturen. Med en regering lokalt och nationellt som saknar folklig legitimitet kommer krisen att förvärras. Både den demokratiska krisen och den ekonomiska. Det som behövs nu är ett nytt och kompetent politiskt ledarskap. Ett ledarskap som har fokus på hur det nödvändiga reformarbetet kan genomföras trots det parlamentariska läget. Ett ledarskap som inte fokuserar på egennytta utan invånar- och samhällsnytta. Behovet av reformer är stort både lokalt och nationellt.

Dagens kalkon
De politiker som inte skyndsamt och blocköverskridande försöker lösa de ökande trygghetsproblemen i vårt samhälle. Precis som Alice Teodorescu skriver är det politiska spelet inte vad väljarna efterfrågar. Sveriges invånare förväntar sig bland annat reformer som bidrar till att den negativa trygghetstrenden bryts. På många sätt handlar det om hur det svenska rättssystemet betydligt bättre än hittills lyckas stoppa narkotikahandelns tillväxt och den organiserade brottslighetens styrka. ”För mig som opinionsskribent, med ett nördigt intresse för politik, är maktspelet givetvis intressant. Men som medborgare, skattebetalare och mamma har jag bara en fråga: vem ska få ett slut på våldet och kriminaliteten och hur ska det gå till?”
http://www.gp.se/ledare/vilket-parti-får-slut-på-våldet-1.8849221

Dagens stjärna
Anna Dahlberg. Kloka synpunkter även om hon fortsätter att önsketänka om ett S och M lag i nuläget. Det finns inget väljarstöd för en sådan lösning i nuläget. Möjligen infinner sig en sådan väljaracceptans när stormarna kopplade till nästa lågkonjunktur plågar många svenskar. Där är vi inte än. Så som spelet om talman utvecklats kan jag tolka det som att sannolikheten för en minoritetsregering med S ökat. Vad händer om SD först nominerar Åkesson som statsministerkandidat, det faller, och SD sedan väljer att lägga ner sina röster i val av statsminister?
https://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/darfor-bor-alliansen-inte-ge-sd-en-utpressarroll/

fredag 21 september 2018

Svek mot väljarna

Uppsala röstade inte vänster
Det är ett extremt svek mot det samarbete vi under många år haft mellan C, L, M och KD att L parallellförhandlat med S och MP utan att först tydligt stänga Alliansspåret. Då skulle förutsättningarna framåt varit ärliga och försök kunna göras för att bättre matcha det valresultat Uppsala har i kommunen. Nu är L villiga att ingå i en minoritetsregering med S och MP som mycket sannolikt kommer att ha V som stödhjul. Det är mycket anmärkningsvärt och ett stort väljarsvek. S gick tillbaka i valet. MP halverades i valet. L gick fram endast ett mandat i valet. De som anser sig ha demokratisk legitimitet att styra Uppsala i minoritet har tillsammans förlorat 4 mandat. En liknande makthunger är ett hån mot stora delar av Uppsalas invånare. Det finns hopp om att en majoritet av Ls medlemmar på deras medlemsmöte den 27/9 säger Nej! till förslaget att regera med vänstern. Oavsett sannolika avgångshot. Då kan ett klokt medlemsmöte ändå öppna upp för nya förutsättningslösa förhandlingar mellan fler möjliga partier för att eventuellt få till ett majoritetsstyre. Det kanske inte går av sakpolitiska skäl men är värt att testas. Det är ansvarsfullt beteende om man ser till Uppsalabornas bästa.
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=114&artikel=7048291
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=114&artikel=7048723

C Uppsala kommun gjorde förbättringsmässigt ett av sina bästa val på över 40 år. Med tanke på vår kloka politik och allt slit i valrörelsen är jag inte förvånad över förbättringen. Samtidigt är jag besviken då jag vet att potentialen i Uppsala var mycket bättre om vi hade hållt oss till valplattformen  och inget annat. Med ett möjligt resultat runt 12% hade aldrig en vänstersväng när Uppsalaborna absolut inte röstat vänster i 2018 års val varit möjlig. Nu riskerar vi att få en svag politisk ledning utan reformförmåga under en mandatperiod som kommer att bli turbulent.
Dagens kalkoner
Liberalerna som inte väljer att avsluta ett samarbete innan man inleder ett nytt. Ett nytt samarbete med partier man innan valet stod långt ifrån. Jag kan inte förstå något annat skäl än personlig makthunger om man agerar på ett liknande sätt som L gjort. Minst hälften av dem som valde att rösta på L blev mycket besvikna igår. Centerpartiet har hela tiden varit tydliga med att vi inte kommer att samarbeta med Fi, V eller SD. Eftersom C har respekt för samarbeten skulle vi inte föra parallella minoritetsstyresförhandlingar innan det tidigare samarbetet tydligt avslutats. Att ensidigt förhandla om ett minoritetsstyre när ett majoritetsstyre skulle kunna vara möjligt är både svekfullt och dåligt för Uppsalaborna.

UNT som inte stort har faktumet att L spräckt Alliansen på förstasidan. L har inte bara spräckt alliansen, de påbörjade direkt efter valet parallellförhandlingar bland annat med ett parti som tappade 50% av sitt förtroende bland Uppsalaborna. Men visst, S, MP och L vill ju tvångstaöver väldigt bördig jordbruksmark för att bygga cykelväg, så de har gemensam politik. Och de vill försämra för bilister.

Dagens stjärna
Torbjörn Nilsson. Mycket klokt som skrivs i bifogad artikel. Oppositionsrollen och erfarenhet är skrämmande underskattat.
Det mest intressanta handlar om att partierna har blivit så svaga att de inte klarar av att utveckla politik själva utan har gjort sig så beroende av att ha ett departements utredningsresurser till förfogande att ett liv utanför kanslihusen inte är tänkbart. Ett annat svar är att partiledarna är så unga. De kan inte skilja på makt och på inflytande. Makt, det är titlar och sådant. Inflytande, det är att faktiskt påverka.” 

”En väl fungerande demokrati behöver en opposition som står på tårna. Varför ska regeringen göra sitt bästa om den inte behöver vara rädd för oppositionen? Nu blir det bara demokrati när det är val men inte demokrati mellan valen.”Barnens bästa

Oduglighet
Vad är en förälders största uppgift förutom att älska sina barn? Det är att hela vägen tills de är myndiga och formellt står på egna ben i livets vandring se till sitt eller sina barns bästa. Samtidigt kan jag bara beklaga att så inte alltid är självklart. Jag kan också beklaga att vi i Sverige idag saknar barnfokuserade verktyg för att hjälpa barn som far illa när inte två separerade vårdnadshavare självklart kan se till barnens bästa. När båda eller någon förälder brister i sitt föräldraansvar hamnar idag barnen i kläm tills en domstol eventuellt fattar beslut om att en av föräldrarna, eller annan, får ensam vårdnadsansvar för ett barn. Under tiden som en sådan domstolsprocess pågår kan ett barn som redan far illa drabbas oacceptabelt mycket mer och i värsta fall ta sitt liv. Sverige behöver införa någon form av "mjuk" LVU som innan en eventuell dom avgör en föräldratvist kan se 100% till barnets bästa!
https://europa.eu/youreurope/citizens/family/children/parental-responsibility/index_sv.htm
http://www.domstol.se/Familj/Skilsmassa/
https://www.babyhjalp.se/separera/boende-barn
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19900052.HTM
Vi som är folkets företrädare borde också hysa stor respekt för alla de människor vi företräder och vi ska tveklöst verka för våra invånares bästa. Även de som företräder riksdagens partier måste ta ett självklart ansvar för att styret av landet fungerar så bra som möjligt.
https://www.expressen.se/ledare/tjafset-om-talmannen-maste-fa-ett-slut/

Även i Uppsala kommun har folkets företrädare ett ansvar att försöka förhandla fram ett styre som är i linje med valresultatet. Inom Centerpartiet vill vi köra alternativet Alliansen i minoritet i botten innan vi eventuellt öppnar upp för andra alternativ. Att parallellförhandla utanför Alliansen anser vi vara fel innan Alliansen inte längre kan tänkas hålla ihop. Först därefter anser vi det seriöst att öppna upp för olika alternativ. Är andra alternativ möjliga för C i så fall? Det är inte alls säkert. Det beror på vilka förutsättningar vi har att sakpolitiskt få stöd för våra viktigaste frågor som också presenterades tydligt i valrörelsen. Varför ska något parti ingå i ett partiövergripande samarbete om förutsättningarna att få igenom sin politik är dåliga? Det är sakpolitiken och den ideologiska inriktningen som avgör samarbetsalternativ. I samarbete med övriga Alliansen vet vi att förutsättningarna är goda.

Dagens kalkoner
De som inte aktivt stöttar att elever som regelbundet begår övergrepp på andra elever, lärare och skolledningar tvingas lämna skolan. De som inte aktivt stöttar att en nolltolerans ska vara självklar i våra skolor. ”Sverige står inför en lärarbrist som få förstår vidden av. Att lärare då lämnar yrket på grund av hot och våld från elever är ingenting annat än vansinne.”
https://www.expressen.se/ledare/elever-som-skallar-sin-larare-maste-stangas-av/

Dagens stjärna
Margit Silberstein. Visst kan man tycka att det behövs mer ansvarstagande.
https://www.dagenssamhalle.se/nyhet/landet-maste-styras-men-var-ar-plan-b-23959

torsdag 20 september 2018

Svarta svanen

Konjunkturer kommer och går
Det är inte bara inom politiken i Sverige som ett "chicken race" pågår. Inom våra globala finansmarknader pågår ständigt "chicken race" mellan mer eller mindre aggressiva och kriminella finanshajar. Och idag är det ofta avancerade algoritmer som sköter handelstransaktionerna på den finansiella marknaden. Det är på många sätt ett psykologiskt spel. Och det är ett spel mellan spekulerande finanshajar. Som tur är finns också industriella byggare där ute som gör mer reell nytta än kortsiktiga spekulanter.
https://digital.di.se/artikel/anders-borg-fintech-forvarrar-nasta-finanskris

Gång efter gång genom människans historia avslöjas stora skandaler kopplade till människor som badar i positivt kassaflöde och ofta mycket starka personliga balansräkningar. Ändå vill de bara ha mer och mer och mer. Ofta är det osunda ersättningssystem som driver fram idiotiska och kortsiktiga beteenden hos vissa. Danske Banks penningtvättverksamhet är den senaste kända idiotin. Vi får se hur hårt banken kommer att straffas för sina oacceptabla överträdelser. Det blir säkert hårt. Vi får se om Danska staten är lika generös med skattebetalarnas pengar som den svenska staten var... I Sverige ska den svenska bankgarantin i vart fall skydda några hundra tusen per sparare... Danskarna är ofta väldigt pragmatiska. Nu, äntligen, börjar de att tala om att det personliga ansvaret behöver skärpas. De tycker till exempel att det är oacceptabelt att en VD bara kan lämna med en fallskärm på nästan 20 miljoner. Det kan knappast anses som att få lida tillräckligt om man som ”kapten på skutan” undvikit att städa bort fula fiskar. Det personliga ansvaret borde även skärpas för politiker! Det är det sannolikt många Stockholmare som tycker kopplat till alla skandaler i projektet Nya Karolinska.
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7046394
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/danske-banks-vd-tvingas-avga-efter-penningtvattskandal
https://sv.talkingofmoney.com/quant-strategies-are-they-for-you
https://www.efn.se/bors-finans/borslunch-1145-10-sep-2015/

Trots en stor efterfrågan på bostäder har den svenska byggmarknaden bromsat in. Det som byggs efterfrågas i allt för liten utsträckning eftersom människor inte har råd med de priser som erbjuds. Vi har också ett allt blodigare handelskrig som inte bara pågår mellan USA och Kina.
https://www.di.se/nyheter/anders-borg-varnar-nasta-kris-bli-annu-svarare/

Det är inte bara i Sverige som det behövs ny ekonomisk ingenjörskonst för att skapa ett nytt marknadsekonomiskt system. När nästa globala lågkonjunktur slår in har sedelpressarna gått varma i snart tio år. Världens största ekonomier, EU, USA och Kina brottas med stora strukturella problem. USAs skuldberg utgör sannolikt den största globala risken. Eftersom vi sedan länge har väldigt låga räntor kan inte de hjälpa till att dämpa nästa lågkonjunktur. Jag hoppas innerligt att det pågår ett intensivt arbete för att under inledningen av nästa stora ekonomiska kris parera det med en nyordning i världsekonomin som rimligt snabbt kan ta oss upp ur den djupa grop som är skapad.
https://www.statista.com/statistics/187867/public-debt-of-the-united-states-since-1990/

Dagens kalkon
EU-politiker som inte ser till att hindra monopolisering av E-handelsmarknaden. Vad vinner konsumenterna och världens länder på att ha endast två gigantiska E-handelshus på vår jord? Korkat att inte motverka liknande monopolisering av marknader. Samtidigt lyfter jag på hatten för Bezos affärsstrategi som lyckats på ett enastående sätt.
https://www.bing.com/videos/search?q=Jeff+Bezos+monopoly&view=detail&mid=1473473C575470AD473E1473473C575470AD473E&FORM=VIRE
https://newrepublic.com/article/143376/amazon-changing-whole-concept-monopoly

Dagens stjärna
Malcom Kyeyune. Till sist får folket nog av att knyta händerna i fickan! Alla är inte medelinkomsttagare, eller högre, och bor på Södermalm. När magen knorrar eller hopplösheten breder ut sig blir samhällsklimatet allt tuffare och riskerna för ordentliga samhällsomskakningar allt högre.
”Nyligen skrevs svensk BNP ned, både retroaktivt och framöver. Den svenska ekonomin var inte alls lika stark som vi trodde. SKL har dessutom länge varnat för enorma underskott hos våra kommuner inom en snar framtid. Vet ni vad detta betyder? Snart väntar enorma nedskärningar inom välfärden. Regeringsinnehavet spelar ingen roll. En stor del av dessa nedskärningar kommer ändå administreras av (S).”
http://www.gp.se/ledare/kyeyune-sverige-förändras-i-grunden-1.8360033?noAccess=true&aId=1.8360033

onsdag 19 september 2018

Skolan central för våra gemensamma framgångar

Möjligheter att lyckas i livet
Varje samhälle som vill vara attraktivt måste erbjuda möjligheten för alla invånare att lyckas om de tar vara på de möjligheter som erbjuds. Ett litet samhälle som Uppsala eller Sverige har inte råd att misslyckas med målsättningen att ge alla våra barn och unga oavsett deras sociala familjesituation en bra bildningsgrund som öppnar upp varje enskild människas möjligheter att försöka förverkliga sina individuella drömmar. Komplexiteten för att lyckas med denna viktiga ambition är särskilt svår kopplat till våra barn och unga i utanförskapsområden. Många av dessa barn och unga lever i socialt svaga sammanhang. Många av dem har själva eller lever i familjer med medlemmar som bär på olika trauman. Olikheterna i kulturell bakgrund bland dem som bor i utanförskapsområden är stor. Det är inte bara medmänskligt viktigt att vi kraftigt förbättrar skolans förmåga att stötta dessa mest utsatta barn och unga mot en så bra framtid som möjligt. Det är av stort samhällsintresse att vi lyckas mycket bättre än hittills. Ett Sverige fullt av yngre människor som inte kommer in på arbetsmarknaden i en eller annan form leder inte mot en positiv framtid. Vad det innebär att lyckas i livet är 100% individuellt. Samtidigt är det helt klart att en misslyckad studiebakgrund kraftigt försämrar en individs möjligheter att förverkliga sina ambitioner. Läs gärna den bifogade viktiga ledarartikeln nedan.

"De största förlorarna är de som behöver en kunskapsskola med hög kvalitet allra mest. En av fem elever lämnar grundskolan utan att uppnå gymnasiebehörighet. De flesta är pojkar med utländsk bakgrund. Sveriges ledande expert på gängrelaterade brott, Mikael Rying, som även är kriminolog hos Polisen, varnade tidigare i år för att den växande gruppen pojkar som misslyckas i skolan är en ”tickande bomb”."

"För att vända utvecklingen behövs kraftfulla åtgärder. Den rödgröna regeringen trodde att mer pengar skulle räcka, men många lärare värderar en trygg och lugn arbetsmiljö högre än några tusenlappar mer i plånboken. Alliansen har länge varit övertygad om att fler förstelärare i utanförskapsområdena kommer att lösa problemet, men lärarkåren verkar inte vara så måna om att göra karriär. De vill helt enkelt undervisa som vanliga lärare – men i skolor där de värderas för sin kompetens och får möjlighet att fokusera på undervisningen i stället för sociala problem."
http://www.gp.se/ledare/skogstad-l%C3%A5t-inte-f%C3%B6rortsskolorna-f%C3%B6rfalla-1.8259358

Och bär rikspolitikerna, som i MYCKET stor utsträckning på svaren för hur skolan betydligt bättre än nu ska stötta varje elev att nå sin fulla bildningsförmåga? Nej! Det är bra kommunala pltiker som bär på svaren mot en betydligt bättre och individualiserad skolmiljö. Ett viktigt steg på vägen är att göra civil olydnad mot allt som inte handlar om lärarnas pedagogiska uppdrag. Dra ett stort streck över allt annat ”viktigt” som belastar våra lärare. Det är också lokalt som ordningen måste återupprättas!
https://www.expressen.se/ledare/ann-charlotte-marteus/sluta-dutta-med-lararna-och-los-de-stora-problemen/

Dagens kalkoner
Oärliga och intrigerande människor. De bidrar inte till konstruktiva och rättvisa lösningar. Maktspel har funnits i alla tider. Det kommer att fortsätta att finnas. Och allt för ofta vinner inte den mest kompetente för uppgiften utan den mest köpte eller den som är bäst på fulspel. Sverige har inte valt en vänsterregering. Ja, en ny Alliansregering är sannolikt beroende av att SD röstar på den, utan uppmuntran eller ej. Jag tror inte V lanserar Sjöstedt och MP Fridolin. Jag tror V och MP röstar på
S statsministerkandidat. I riksdagen är verkligheten att SD inte aktivt behöver rösta emot Alliansen för att deras förslag i minoritet ska falla. Det räcker med att de lägger ner sina röster för att Alliansen gång efter gång ska förlora.
https://www.expressen.se/ledare/alliansen-lagger-ut-dimridaer-om-sd-stod-/

Dagens stjärnor
Karin Olli-Nilsson. Sverige har stor kompetensbrist och vi behöver bli attraktivare för eftertraktad kompetens att välja att flytta till Sverige istället för andra alternativ. Ett sätt att bli attraktivare är att ordentligt förenkla processen för kompetensinvandring. Ett annat sätt är att vi behöver bli mycket bättre på att snabbare matcha in välutbildade och ambitiösa invandrare som redan är i Sverige att få en chans inom kvalificerade uppdrag som matchar deras kompetens och ambitionsnivå.
https://www.va.se/nyheter/2018/09/14/kronika-stoppa-kompetensutvisningarna/?utm_campaign=VeckansAff%C3%A4rer_180914_UsernameKRONIKA&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&elqTrackId=e9815dce01d54d75a2dd85013edbde80&elq=adca3c6153804fe591ee1c9537f8ae7d&elqaid=19002&elqat=1&elqCampaignId=13583

Johan Rudström. Han har helt rätt när han konstaterar att det är mycket oklokt av lokala politiker att försöka kopiera nationella politikers maktspel. Som jag ofta skrivit är en kommunfullmäktiges demokratiska agenda i sak något helt annat än den demokratiska agendan i Sveriges riksdag. Bara för att exemplifiera med några ”små” exempel har inte en kommun beslutanderätt om lagar, Polisen, Försvaret, Arbetsförmedlingen, NATO-medlemskap eller ej eller migrationspolitiken. En kommun handlar om byggfrågor, lokala näringslivsutvecklingsfrågor och praktiskt ledarskap kopplat till lagreglerade skyldigheter. Ett ledande kommunalt uppdrag är ett operativt ledaruppdrag. I huvudsak att sätta press på och stötta tjänstemän att leverera maximal nytta och kvalitet för varje skattekrona. Den verkligheten är betydligt mindre inom staten för politiker.

Med ovan sagt tycker jag att Rudström bättre bör respektera att Uppsalaborna inte valt vänsterstyre. Jag tycker också att det är viktigt att inse att till exempel en ny bro över Fyrisån som enbart ska planeras för spårväg i stor utsträckning är en praktisk fråga. Om åkermark ska exproprieras för att asfalteras är en lokalt viktig fråga. Om förtätningen ska tillåtas utplåna Uppsala stads särprägel och attraktivitet är inte enkelt sett en ideologisk fråga. Om all ”bra att ha” administration som påtvingas våra lärare tas bort är i huvudsak en arbetsgivarfråga. Om vi beslutar om en föräldrataxa för föräldrar som ständigt nedlastar lärare med frågor och invändningar så är det en praktisk fråga för att hantera lärarnas arbetsmiljö och frigöra tid till pedagogisk undervisning. Om viljan finns är det betydligt lättare att kryssa sig framåt i ett fragmenterat kommunalt partilandskap än vad det är i Sveriges riksdag.
http://mobil.unt.se/ledare/majoriteterna-kan-inte-vanta-5081320.aspx

tisdag 18 september 2018

Gör något, gnäll inte bara

Medborgarnas bästa
Missnöjet över politikens insatser växer runt om i Sverige. En stor anledning till det anses vara att ledande politiker är för långt ifrån övriga invånares vardag och inte längre förstår de utmaningar många har för att få sina livspussel att gå ihop. När kopplingen mellan förtroendevalda och de invånare de ska företräda är för svag försvagas förtroendet allt mer. Det räcker inte att ta del av opinionsundersökningar och olika studier för att förstå hur människor på riktigt tycker och känner. För att förstå hur människor känner måste man träffa dem och framförallt lyssna på vad de har att säga. Samtidigt kan politiken aldrig bli bättre än vad de som ställer upp som folkets företrädare gör den. Nedan ledare i UNT, skriven av Ellen Axenborg, är mycket läsvärd. De som ställer upp som politiker försöker ändå göra något i verkligheten för att det man tror på ska bli bättre. Vi behöver fler invånare som orkar och vill göra just det. Då blir också konkurrensen om de ledande politiska uppdragen hårdare. Förhoppningsvis leder större konkurrens till att vi får bättre kvalitet i det politiska arbetet som påverkar oss invånare mycket.
http://mobil.unt.se/ledare/sluta-klaga-och-borja-delta-5077737.aspx
https://timbro.se/smedjan/politikerforaktet-beror-pa-valjarforakt/
Dagens kalkon
Politiker som inte har ordentlig och löpande kontakt med många av de invånare man företräder. Vi har stora strukturella problem som vi ordentligt måste ta i. Problem som kräver breda politiska överenskommelser om invånarnas intressen sätts i fokus.
https://www.expressen.se/kronikorer/lotta-groning/partitopparna-slutade-helt-enkelt-att-lyssna-pa-folket/

Dagens stjärna
Tommy Möller. En klok statsvetare. I nedan artikel kan vi bland annat läsa: – Alliansen vill inte att den själv ska spricka, andra ska spräcka allisnen. De ska kunna säga "vi gjorde allt vi kunde men det gick inte".
https://www.expressen.se/nyheter/val-2018/valresultat/statsvetaren-sagar-alliansens-maktplan/

söndag 16 september 2018

Byggfrågorna avgörande

Det viktigaste
Uppsalas viktigaste kommunala fråga är hur och var det ska byggas i vår stora kommun. Det är den fråga som politikerna lokalt har störst makt över. Jag är övertygad om att Centerpartiet i Uppsala hade haft 100% fokus på att nå ut till Uppsalaborna om vår attraktiva stadsbyggnadspolitik hade vi fått över 12% av rösterna kommunalvalet. Centerpartiet i Uppsalas vision om en attraktivt utbyggd stad i kombination med en kraftig förstärkning av några av våra kransorter med bra kollektivtrafik är mycket smakfull. Det är dessutom en mycket miljö- och klimatsmartare väg framåt än MPs ensidiga fokus på kraftig förtätning av Uppsala stad.
http://www.unt.se/asikt/debatt/hela-uppsala-ska-leva-4844348.aspx
http://www.unt.se/asikt/debatt/mer-kris-i-tat-stad-5056610.aspx
http://www.unt.se/asikt/debatt/radda-en-unik-miljo-4691589.aspx
http://www.unt.se/nyheter/uppsala/har-vill-c-bygga-ny-dansbana-4783749.aspx
https://www.uppsala.se/contentassets/4f612a86253441b1a09a586ce61ebc74/26-motion-av-stefan-hanna-c-om-borttagning-av-ddr-motiv-i-carolinabacken-samt-motion-av-jonas-segersam-kd-om-ddr-konsten.pdf

För att klara av att utveckla Uppsala attraktivare måste vi ha en god kommunal ekonomi. Det är oroande att ekonomiska frågor inte ansågs viktigare av befolkningen i valrörelsen. En misskött ekonomi leder garanterat mot försämringar för alla, särskilt för våra svagaste invånare.
I grunden avgörs en enskild människas, ett företags eller en kommuns handlingsutrymme av den ekonomiska statusen. En fattig och skuldsatt har inte mycket handlingsutrymme. En rik och skuldfri har massor av handlingsutrymme. Så krass är verkligheten och den verkligheten styr inte svenska politiker över. Däremot styr svenska politiker över många ”reglage” som kraftigt påverkar svensk konkurrenskraft och den svenska ekonomins sårbarhet. Med fler ansvarsfulla politiker hade till exempel inte den kraftiga prisutvecklingen på bostäder blivit en verklighet. En prisutveckling som nu utgör en stor riskfaktor både kopplat till hög belåning bland enskilda samt bostadsrättsföreningar samtidigt som behovet av prisvärda bostäder är högt men allt fler nyproducerade bostäder går inte att sälja. Du som vågar inse vilken ekonomisk situation många befinner sig i kan med fördel läsa nedan bifogade artikel. Och du kanske också har hört att ”den svarta svanen” återigen tycks finnas bland våra banker.
https://www.va.se/nyheter/2018/09/07/hundratals-miljarder-pa-spel-har-ar-fragan-som-kan-driva-sverige-rakt-in-i-en-ekonomisk-kris/
https://www.privataaffarer.se/articles/2016/09/26/svart-att-fanga-nasta-svarta-svan/

Stadsbyggnadsfrågorna påverkar oss Uppsalabor här och nu på ett påtagligt sätt. Och de påverkar Uppsalas långsiktiga attraktivitet som boplats och företagsplats. Därför är dessa frågor av största betydelse. En ansvarsfull lokal regering bygger därför samhällen inte enskilda fastigheter. En kommuns översiktsplan ska tas på större allvar och vi invånare borde bättre sätta oss in i vilken vision  de olika partierna har för Uppsalas bebyggelseutveckling fram till år 2050.

Idag är det sista kommunfullmäktigemöte för den avgående kommunfullmäktigegruppen. Den 15 oktober tar en ny grupp politiker över ansvaret. Centerpartiet fortsätter att driva på för en klokare och attraktivare byggpolitik. När Liberalernas lokala ledare går ut med att hans drömscenario är en lokal regering bestående av L, S och M inser man tydligt att en rimligt balanserad utveckling av hela Uppsala kommun inte har hög prioritet. Med tanke på vilka problem som ligger ”på bordet” behövs en fungerande lokal regering som genom valresultatet har legitimitet. Om vi exkluderar V och SD är det endast C och KD som kraftigt ökat sitt folkliga stöd. Även L ökade något. Och återigen vill jag vara tydlig med att Uppsala inte röstat fram en vänsterinriktad politisk väg. Och med C i ansvarig ledarroll kommer inte Uppsala kommuns ekonomi tillåtas försämras så att vi tappar kraft att säkra bättre skolresultat och stöd till våra svagaste invånare.
Dagens kalkoner
Miljöpartiet och andra partier i Uppsala som tycker att det är ok att bygga i mycket viktiga parker i Uppsala stad som behöv som rekreationsområden för människor i allt mer tätbebyggda stadsdelar. De tycks tycka att människor ska sluta att surfa på nätet och istället ägna sig åt att titta på vad grannarna gör. Det blir allt lättare när det byggs oattraktivt och ohälsosamt tätt.

Miljöaktivister som inte förstår att det är grön tillväxtpolitik som gör mest positiv nytta för ett effektivare miljö- och klimatförbättringsarbete. ”Att radikalt skära ned på koldioxidutsläppen och att investera i tekniska lösningar som kan minska vår klimatpåverkan borde vara i allas bästa intresse.”
https://www.nyteknik.se/kronikor/nu-har-vi-varit-klimatfornekare-en-hel-valrorelse-det-maste-fa-ett-slut-6929438
Dagens stjärna
Leif GW Persson. Självklart ska samtal och argumentationer i sakfrågor föras mellan alla folkrepresentanter i en demokratisk församling. Det är en del av uppdragsbeskrivningen för en förtroendevald! Jag delar GW Perssons kritik om att det är för mycket ”sandlådenivå” bland människor som är myndiga.
Ett annat sätt att göra det vore naturligtvis att se det som det logiska resultatet av deras eget agerande och kanske till och med dra slutsatsen att det därmed är hög tid att bete sig som vuxna och tänkande människor.”
https://www.expressen.se/kronikorer/leif-gw-persson/det-ar-forvanande-att-sd-stangs-ute/


Ansvarstagande

Hur illa
Hur många politiska ledare vågar sätta folkets bästa före ett antaget partibästa? Hur många politiska församlingar vågar att gå in i samlingsregeringar där den egna politiken riskerar att drunkna och priset för ansvarstagandet för ett parti blir högt i nästa val? Hur illa måste det vara i ett samhälle för att nya samarbetsformer ska vara folkligt acceptabla? Vad tror du?

Helt klart är att de flesta partiers strategier för att hindra missnöjespartiet SDs väljarstödstillväxt grovt har misslyckats. Det är hög tid att inse det nu och ändra strategi och taktik. Att betrakta dem som Vänstern inom riksdagens arbete är klokare än att ständigt låta dem vara demokratiska ”offer”. Min övertygelse är, och har länge varit, att den bästa strategin är att respektera demokratins spelregeltankar och ständigt ta sakpolitiska debatter med till exempel V och SD. Genom sakpolitiska debatter är jag övertygad om att många som idag väljer att rösta på V och SD kommer att tänka om. ”I fler år har stora delar av den politiska diskussionen kommit att handla om hur man skall hålla undan Sverigedemokraterna från allt inflytande. Samtidigt växte Sverigedemokraterna till ett "eget block" med över en miljon väljare och till den politiska kraft alla andra på ett eller annat sätt har förhållit sig till. Taktiken har uppenbarligen inte fungerat.”
http://www.gp.se/ledare/hjörne-är-vi-nödda-och-tvungna-därtill-1.8264519

Vad innebär det att ”ta ansvar”? Det innebär i min värld inte bara att fatta jobbiga beslut, det innebär framförallt att säkerställa att jobbiga beslut kan genomföras på ett så anständigt sätt som möjligt. Många Uppsalabor undrar nu vad som ska hända med alla de runt 9000 afghaner som omfattades av den av lagrådet kraftigt kritiserade ”gymnasielagen”. Frågar man Migrationsverket får man nu svaret att deras ärenden ligger stilla så länge som det juridiska överklagandet ”tröskar” på. Det kan ”tröska” på länge! Och staten finansierar inte längre dessa människors basbehov. Och väldigt få kommuner öppnar upp plånboken för att ge försörjningsstöd. Många av dessa tusentals personer befinner sig i ”ingenmansland” i Sverige. Många är hemlösa och bor ”på gatan”. Och vad ska de göra för att försöka få mat och surfmöjligheter? Det som kan tyckas ha varit ett medmänskligt ansvarstagande i Sveriges riksdag utvecklas i många fall inte så medmänskligt i verkligheten. Är det staten som måste ta ansvar för att dessa människor stöttas bättre? Självklart! Det är staten som via dåligt formulerad lagstiftning skapat problemen, då är det minst sagt rimlig att staten nu betalar berörda kommuner för att anständigt kunna hjälpa dessa människor tills det blir klart om de får stanna i Sverige eller inte. ”Nu ser vi resultatet när lagstiftare vägrar att göra konsekvensanalyser av sin politik. Sverige måste ha politiker som förmår att se längre än näsan räcker och inte bara närsynt jagar godhetspoäng.”
http://www.gp.se/ledare/sonesson-gymnasielagen-skapar-ny-grupp-uteliggare-1.8268990

Tove Lifvendahl skriver klokt om hur ordet ”samhället” för vissa är synonymt med vad politiker styr över. Det är det inte! Och civilsamhället är viktigt och gör massor av ideella insatser för människor i bekymmer. Men det finns gränser för hur mycket civilsamhället orkar bära för att staten bedriver en oansvarig politik. Det är viktigt att ta ansvar på riktigt när man gör sina vägval.
https://www.svd.se/staten-ar-vilse-inte-samhallet
Dagens kalkon
Anna Dahlberg. Med den drucknes envishet fortsätter hon att propagera för en M och S samlingsregering. Det kan tyckas ansvarsfullt ur ett altruistiskt invånarperspektiv. Det vill säga att M och S enbart generiskt ser till Sveriges medborgares bästa, och inte partiets bästa. M har nästan inget stöd bland sina väljare för en liknande regeringsbildning. Priset för ett liknande ansvarstagande skulle bli mycket högt. Det kommer inte att ske. Det kan ske i framtiden. När Sverige är nere i en värre samhällskris än vad vi var i början av 1990-talet kan det ske. Vi som var med då kommer ihåg att den var mycket ”blodig”. När nästa för många synliga stora lågkonjunktur slår in kommer toleransen för gemensamt ansvarstagande finnas. Idag förväntar sig en stor andel M-väljare att ”högern” tar tillbaka regeringsmakten med stöd av SD. Så ser verkligheten ut. Och S, M och SD står nära varandra i migrationsfrågor idag. Därför borde den frågan vara ointressant tills vidare och allt fokus läggas på att brett i demokratiska församlingar reformera integrationspolitiken. Den måste kraftigt förbättras i Sverige. Du har väl läst min bok ; ).
https://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/alliansen-ar-rokt-dags-for-s-och-m-att-ta-over/

Dagens stjärna
Ebba Busch-Thor. Tycka vad man vill om henne och KDs politik men Ebbas avlindats måste klassas som den starkaste på riksnivå. Ur en kampanjsynpunkt lyfter jag på hatten för insatsen och gratulerar Sveriges skickligaste retoriker och debattör. Hon är ju från Uppsala, så det är inte konstigt att hon är duktig. Ebba glädjs nog åt att återigen få debattera med Gardfjell, Burwick och Satmari-Waldau.....
https://www.expressen.se/nyheter/val-2018/ebba-busch-thor-vi-visade-att-de-hade-fel-/