måndag 30 april 2012

Valborgfirande

Min enda önskan här och nu....
"Välommen hem, välkomen hit" kan man läsa på skyltarna som välkomnar dig till Uppsala. Bortsett ifrån att det är dåligt att det inte också står "welcome" är Valborg en dag som definitivt måste upplevas för att förstå för dig som aldrig levt i Uppsala. Valborg, och i synnerhet strålande solskensdagar som idag, bjuder på massor av intressanta upplevelser. Inte minst allt festande. Bortsett från festandet bjuds på tillfällen att njuta av en champagne frukost med moserande och gröt, studenters egeproducerade vattenfarkoster som åker nedför Fyrisån i den så kallade flottränningen, sillunch, mösspåtagning klockan 15, körsång av OD, Champagnegalopp, trevligt med vänner och körsång vid Gunilla klockan av Allmänna sången och mycket mer. Varje år. Det är med stolthet jag välkomnar utomsocknes till Uppsala på Valborg. Valborg är sannolikt det mest kända med Uppsala idag. Vad tänker du på när du tänker på Uppsala?

söndag 29 april 2012

Med eller utanför

Medlemskap
Alla medlemskap bygger på principen att man genom en del skyldigheter också får rättigheter. Det gäller alla föreningar, det gäller en kommun, det gäller en stat och det gäller inom EU. I bl a England och Spaninen, som brottas med stora ekonomiska bekymmer, ökar de trycket mot dem som bidragsfuskar på olika sätt. Framförallt anses fusket med sjukvårdssystemet mellan länder drabba Spanien särskilt illa och de vill inte betala för andra EU medborgare om de inte måste. De klarar ju inte av att ge sina egna medborgare, medlemmarna i deras klubb Spanien, tillräckligt bra vård. Utöver att säkra om alla icke spanska EU medborgare som bor i Spanien har de rättigheter de kräver stänger de helt för alla som lever där som "papperslösa". Eftersom inte papperslösa är medlemmar så tycker de inte att det är rätt att de skall få samma rättigheter som alla andra kopplat till sjukvårdssystemet. Om jag förstod rätt kommer spanjorerna inte att neka akutvård men de kommer att fakturera de personer som får vård och om nödvändigt livslångt driva tillbaks pengarna för den vård de får. Hur tycker du att det skall vara? Skall Sverige vara en klubb där alla får vara medlemmar och fritt få åtnjuta det som alla svenska medlemmar åtnjuter? Om du tycker det, ser du några negativa konsekvenser med en liknande hållning?

I Sverige är vård av papperslösa åter på tapeten, då det fortsatt inte förts in trots att många partier ställer sig positiva till det. Personligen försöker jag gräva så gott jag kan i underlagen för de olika partiernas tyckande och känner inte att jag blir klokare. Det tycks vara ett endimensionellt och medmänskligt perspektiv på frågan från de som helt vill ge papperslösa fri vård i Sverige. Ur ett medmänskligt perspektiv bör vi låta hela världens befolkning få komma till Sverige för att få den vård och omsorg de behöver/önskar. Hur länge tror du att Sverige har råd att öppna upp gränserna på det sättet? Vilka blir de långsiktiga konsekvenserna av att öppna upp Sverige på det sättet? Jag hänger inte riktigt med i det resonemang som de som anser det självklart för. Om du vet hur de tänker, utöver det medmänskliga perspektivet, vägled mig gärna. Hur leder det till ett hållbart perspektiv för Sverige ur ett socialt, ekonomiskt och miljö/klimat perspektiv?

Eftersom Sverige har en stor efterfrågan på arbetskraft som inte kan matchas med dagens utbud på arbetskraft krävs ännu mer riktade utbildningsinsatser och mer arbetskraftsinvandring. Välkommen hem och välkommen hit! Bli en legal medlem i klubben så har vi alla samma skyldigheter och rättigheter.

lördag 28 april 2012

Sonderfall

Var forsiktig!
Det var inte sa lange sedan som Nokia dominerade marknaden for mobiltelefoner. De hade over 40% av mobiltelefonmarknaden!!! Det var da det. Som sa ofta faller den som blir for stor. Ofta tappar de odmjukheten och framforallt blir den som ar storst ofta feg och klarar inte av att fornya sig i den takt som kravs for fortsatta framgangar. Nokia faller samman och tyvarr lider hela Finland av det. Pa nagra fa ar har Apple och nu Samsung tagit over som marknadsledare av smarta mobiler. Nokia ar ett bra exempel pa hur fort det kan ga fran framgang till stora problem. De flesta svenskar vet vad Nokia ar och kan da forsta att Sverige kan ga samma ode till motes om vi inte skarper oss. Man far aldrig ta framgang for givet. Samma sekund man borjar gora det borjar man tappa i konkurrenskraft. England ar ater i recession! I England stanger man bibliotek och sportanlaggningar for att klara av aldreomsorgen. I Spanien ar skuldbordan enorm och de allt samre kreditrankingarna gor situationen an varre. Idag har Spanien 25% arbetsloshet!!!! Pa Mallorca och Kanarieoarna ar den 28%!!!! Det ar sjalvklart inte ett tillstand som kommer att halla sa lange. Europa ar i djup kris. Sverige ligger ocksa risigt till. Vi maste skarpa till oss och borja tanka och agera annorlunda! Vad tror du hander i Svensk ekonomi inom kort?

fredag 27 april 2012

Dagar att minnas

Vad gor man av sitt liv
Vad man gor av sitt liv, den lilla stund vi lever har pa jorden, ar en stor och komplicerad fraga. For mig har mitt liv sedan jag flyttade hemifran alltid inkluderat att resa och upptacka skillnader och skonheter runt om i varlden. Idag, da jag firar nagot harligt och positivt, i 25 graders varme och stralande solsken, kan jag ocksa konstatera att jag sedan 18 ars alder lagt mer an 3 miljoner kronor pa egna och familjeresor runt om i varlden. Det har varit vart varenda krona att fa uppleva och upptacka stora delar av varlden. For mig handlar livet om att gora storsta mojliga nytta, att utvecklas och att uppleva sa mycket som mojligt. Da ar det nodvandigt att uppleva, se och kanna hur andra har det runt om i varlden for att na sa nara nirvana som mojligt. Livet ar underbart och snart skall vi ata en havsmeny och dricka champagne. Hoppas du ocksa har en bra helg!

torsdag 26 april 2012

Varmeutveckling

Harligt att vàren ar har och att sommaren ar nara. Dar jag ar ar det 21 grader varmt och stralande solsken.

Under den senaste manaden har jag besokt Malmo och Sodertalje. Platser med stora mojligheter men oxa med stora problem. Nar Uppsalas kommunledning besokte Malmo gjorde dde allt fñr att salja det positiva. Den 1/3 som lever i utanforskap och dartill relaterade problem det vagrade de att tala om.

I Sodertalje inledde kommunalraden med att tala om de mycket stora problem de har kopplat till invanare i utanforskap. Bara for att ge nagra perspektiv har alla politiker dar overfallslarm och alla ledande personer sags ga i spand vántan pa att nasta vag av korruption och maktmissbruk skall komma i dagen ett efter omfattande polisutredningsarbete. Det ar hog tid att hela det svenska samhallet tar utmaningarna med utanforskapet pa storre allvar.

onsdag 25 april 2012

Medialogik?

Spännande är det
Det är intressant att följa hur medias olika journalister, rubriksättare och redaktörer väljer att "pitcha" sina så kallade nyheter eller reportage. Kvaliteten mellan våra lokala, nationella och internationella mediabolag varierar självklart stort. DN fortsätter sin mycket viktiga artikelserie för att belysa de stora folkhälsoutmaningarna som övervikt och fetma medför. Det är väldigt bra och viktigt. Vi måste förbättra det förebyggande folkhälsoarbetet för att enskilda skall få ett bättre liv och för att det gemensamma skall klara av att ge oss den vård och omsorg som vi förväntar oss.
http://www.dn.se/nyheter/sverige/bjorn-123-kilo-ar-for-latt-for-operation
Igår och idag har DN haft hela förstasidan med bilder och text om just utmaningen med övervikt och fetma. Självklart bidrar det till att fler tar frågan på större allvar. Trots det kan jag inte låta bli att reflektera över att det är märkligt att inte också topp besöket av Kinas premiärminister också får stort utrymme av en så seriös och duktig tidning. Kinas premiärminister är inte vem som helst! Han företräder redan idag världens näst största ekonomi. Han företräder över 1.4 miljarder människor (även om det är en enpartistat). Mycket märkligt!

I Uppsala har vi haft besök av Annie Lööf. UNT väljer på sin hemsida att då enbart lyfta fram det som att inte Annies stab skulle ha förankrat med mig om att det var ok att nämna Uppsala som ett exempel på en storstad som bör få egen rådighet (få helt bestämma själv) över en framtida eventuell trängselavgift. De gjorde en sådan avstämning. Självklart vill vi bestämma det själva i Uppsala. Självklart vill vi få behålla dessa avgifter för vår egen lokala utveckling om det i framtiden skulle bli aktuellt. Det är INTE aktuellt idag eller om tio år enligt mina bedömningar. Vi vill dock helt få bestämma själva över frågan. Staten skall inte lägga sig i ett liknande beslut. Min tolkning av Centerpartiets riksartikel är att den i denna fråga handlar om att vi just skall få bestämma helt själva. Tänk vad intressant det är att man väljer att göra en så negativ tolkning av riksdebattinlägget.
http://www.unt.se/ekonomi/trangselskattforslaget-var-forankrat-1730614.aspx

tisdag 24 april 2012

Högre sockerskatt

Förebyggande arbete avgörande
Om Sverige skall fortsätta att vara ett välståndssamhälle måste vi växla upp det förebyggande folkhälsoarbetet. Vi måste också bli betydligt bättre på att omsätta vår stora innovationsförmåga i bärkraftiga och växande företag. Om vi inte lyckas med dessa två huvudutmaningar går Sverige och de allra flesta av oss svenskar mot mycket sämre tider.

DN inleder idag en serie om problemen med övervikt och fetma. Artiklarna är värda att läsa för att du skall hjälpa till så att vårt förebyggande hälsoarbete blir mycket bättre. På vilket sätt hjälper du till med att vår folkhälsa ska bli bättre och inte sämre? Du kanske inte tycker att vi har ett problem? När tror du en majoritet av våra rikspolitiker tar problemet på allvar och t ex inför en högre skatt på socker?
http://www.dn.se/livsstil/halsa/fetare-och-fetare--med-trasiga-knan

måndag 23 april 2012

Trängselavgift och äldrekostnader

Trafikinfarkter
I dagens DN debatt slår bl a Annie Lööf ett slag för ett förbättrat klimat och miljöarbete genom att lyfta upp möjligheten för fler större städer att använda sig av verktyget trängselavgift. Smickrande att hon väljer att ta upp Uppsala som ett exempel på plats där trängselavgifter i framtiden kan vara värdefulla verktyg för en bättre samhällsutveckling. Idag är det inte alls aktuellt att införa trängselavgifter i Uppsala. Självklart kan det bli annorlunda i framtiden. Framförallt kan det vara ett framtida alternativ om vi inte lyckas förbättra innerstadens trafikflöden i en växande stad. Om vi inte lyckas hantera de luftföroreningsproblem vi har i innerstaden. Centerpartiet i Uppsala kommer att göra det som krävs för att vår kommuns trafikflöden fungerar utan enorma köer, att luftkvaliteten förbättras och för att vi skall nå våra miljö och klimatmål. Min tolkning av Annies utspel var att vi i kommunerna skall få egen och full makt över trängselavgiftsfrågan. Det tycker jag är toppen! Vi skall kunna fatta det beslutet helt själva i Uppsala om vi känner för det! Återigen, det är INTE aktuellt att införa en trängselskatt i Uppsala idag.
http://www.dn.se/debatt/vi-vill-oppna-for-att-fler-stader-infor-trangselskatt

Hur skall framtidens välfärd finansieras?
Alla våra prognoser pekar mot att vi blir allt äldre. Det är fantastiskt. Inte minst är jag väldigt glad över att mina tidigare hårt arbetande och nu pensionerade släktingar fortsätter att vara en levande del av mitt liv. Både min morfar och farmor är i livet trots att de är närmare 100 år än 80 år. Samtidigt som det är mycket glädjande att medellivslängden ökar men, allt annat lika, då kommer skatterna behöva öka våldsamt framöver. Vissa partier tycker det är toppen. Jag är övertygad om att om vi kraftigt höjer redan väldigt höga skatter kommer Sverige att bromsa in och det leder bara till att vi snart skulle hamna i en negativ spiral och snart hamna i en liknande situation som i dagens Grekland. Det vill vi väl inte? Vi måste hjälpas åt och hitta nya modeller som är hållbara utan att kraftigt höja skatterna. Vi kanske måste gå mot ett modernare sjukvårdsförsäkringssystem? Ett system som påminner om vagnskadeförsäkringens utformning? Vad tycker du vi skall göra? Vad tycker du om Pejes förslag som bifogas?
http://www.dn.se/debatt/40-talisterna-maste-sjalva-betala-en-del-av-omsorgen

söndag 22 april 2012

Övervikt och fetma

Ett bättre liv
Det finns massor av sätt för oss människor att försöka förbättra våra liv. Självklart är vi också olika och gillar olika saker som just upplevs göra våra enskilda liv bra. Den politiska retoriken handlar ofta om olika gruppers utmaningar och vad som kan göras för att dessa mer eller mindre homogena grupper skall få det bättre. Den enskildes och samhällsutmaningen med övervikt och fetma är mycket komplex. Den sträcker sig från vardagsutmaningen att hinna med alla måsten, för nästan alla, till de som lider av olika sjukdomar. Precis som en läkrare berättade på Uppsalas senaste Folkhälsoråd, kopplat till utmaningarna med övervikt och fetma bland våra barn, är vägarna för att de negativa trenderna skall brytas många. På inget sätt handlar det om att peka finger mot dem som har dessa utmaningar. Det handlar om att försöka hitta vägar mot en hälsosammare framtid. Det tjänar alla på förutom de som vill sälja produkter som inte bidrar till att vi mår bra i en allt mer stillasittande livsmiljö.

Källkritik
Att det är "farligt" att våga ta i utmaningarna runt övervikt och fetma fick jag dyrt erfara strax efter årsskiftet 2010/2011. Utifrån mitt bloggande målades jag upp som en tokig kommunalpolitiker som tyckte att överviktiga och feta skall betala en särskild skatt för att man är just överviktig eller fet. Självklart har jag aldrig tyckt det! Jag förde ett resonemang om utmaningen med övervikt och fetma i två blogginlägg 25/12 2010 och den 28/12 2010 där jag resonerar om att jag och alla andra som köper t ex godis möjligen borde få betala mer skatt för att bl a kunna avsätta pengar för förebyggande arbete och inte minst för att hindra  generella skattehöjningar för att täcka alla de ytterligare kostnader som vårt omsorgs och vårdsystem måste bära om vi inte lyckas bryta den negativa trenden kopplat till övervikt och fetma.
Under förra året uppmärksammade SVT problemet på ett rätt direkt och bra sätt;
http://svtplay.se/v/2671180/sverkers_stora_strid/del_2_av_3?cb,a1364145,1,f,-1/pb,a1364142,1,f,-1/pl,v,,2673667/sb,p171922,1,f,-1

Jag har aldrig resonerat om, eller förespråkat, något annat än att onyttiga produkter med fördel kan beskattas hårdare! Då kan vi fortsätta att dricka läsk, äta godis och chips men vi får också betala lite mer direkt skatt på dessa produkter om vi väljer att nyttja dem. Alla vet att t ex läsk, godis och chips är väldigt destruktivt för hälsan, om vi konsumerar för mycket och inte regelbundet tränar.

Jag vet att jag har motståndare som gör allt de kan för att förvränga vad jag anser och vad jag tydligt står för. Trots att vi lever i en värld där de flesta borde inse att det är mycket viktigt att vara källkritisk så tror många på feta tidningsrubriker och på den propaganda som då och då drivs på våra sociala medier, helt utan bäring i verkligheten. Syftet är självklart att skada. Personligen väljer jag att se det som positivt. Uppenbarligen upplever starka krafter mig som ett hot. Jag har en massa gånger bett om ursäkt för att mina formuleringar av motståndare kunnat tolkas så negativt som de gjordes.
Det inlägg som drog igång mediadrevet och väldigt mycket energitapp inom Centerpartiet i Uppsala (då!!!);
http://www.stefanhanna.blogspot.se/2010/12/overvikt-ett-stort-samhallsproblem.html
Det inlägg där jag funderar vidare i frågan, och som gör det tydligare för dem som tvivlar på att mitt resonemang, handlar om högre skatter på onyttiga produkter som garanterat leder till ohälsa om de överkonsumeras.
http://www.stefanhanna.blogspot.se/2010/12/ett-skratt-forlanger-livet.html
Fem dagar senare brakar det lös i Sverige, och det är Aftonbladet som särskilt drar igång ett mediadrev, utifrån helt felaktiga rubriker och ett artikelinnehåll som i sin utformning självklar upprör alla. Aftonbladet påstod att de hade försökt nå mig för en kommentar innan publiceringen. Jag var på semester (i en helt annan tidszon) och de hade skickat ett mejl, några timmar innan de publicerade artikeln på nätet, och bad om kontakt. Jag gavs aldrig någon rimlig chans att kontakta dem innan de gick ut med anstötande felaktigheter.
http://www.aftonbladet.se/halsa/article12450750.ab

Den lilla människan mot staten
Nu börjar ett nytt kapitel i detta ärende. Personligen hoppas jag att turerna runt alla dessa felaktiga tolkningar av mitt blogginlägg skall leda till att våra rikspolitiker tar frågan på större allvar. Det gör ju ansvarstagande politiker runt om i världen. Vi är inte ensamma om att övervikten och fetman ökar bland befolkningen.

Jag kan bara spekulera i varför staten vill engagera sig i att sprida felaktig information om mig. Information som givetvis i sin felaktighet bidrar till att kortsiktigt skada mig. Är det för att jag öppet kämpar för den personliga integriteten? Är det för att jag idag är tydlig med att jag tycker att rikspolitikerna bör följa många andra västländers beslut att införa olika former av högre skatter för att göra mer för att vända en negativ trend kopplat till övervikt och fetma? Är det för att jag tydligt står bakom alla människors lika rätt och värde? Vi får se hur detta nya kapitel utvecklas. Jag kan bara beklaga att staten nu bidrar till att sprida Aftonbladets felaktiga budskap. Det är också trist att dessa lögner leder till att min begränsade tid tas i anspråk. Det är oacceptabelt att min son åter skall behöva bemöta dessa lögner från vilseledda ungdomar. Jag antar att det är en del av strategin från mina motståndare. Jag kommer inte att acceptera att staten går ut med felaktiga budskap bara för att någon anser att felaktigheterna engagerar.

lördag 21 april 2012

Alliansen faller samman

Många varianter av Allianser
Nu har jag grottat ner mig i mycket text i många tidningar om Moderaternas skifte av partisekreterare. Min bedömning är att Reinfeldt och hans närmaste dragit slutsatsen att Alliansens tid, nationellt, är förbi. Den har spelat ut sin roll att bryta Socialdemokraternas långa maktmonopol. Monopolet är brutet och Sverige behöver utveckla bra sätt för Alliansregeringar, dvs flera partier som samarbetar i regeringsställning, att framåtsträvande kunna samregera. Förutom att M på riksnivå tycks se detta framtidsscenario signalerar Reinfeldt med sitt val av ny partisekreterare att han fortfarande tror att Moderaterna kan bli ett arbetarparti. "Titta! vår partisekreterare kommer från tuff bakgrund, har gjort en klassresa och är självklart Moderat". Nyligen spydde Kjell-Olof Feldt galla på sitt Socialdemokratiska parti. "De har blivit ett gäng kommunikatörer styrda av opinionsundersökningar". Inte så konstigt. Moderaterna stal värdeord av S och S försöker kopiera Ms särklassigt överlägsna kommunikationsstrategi. Jag delar Feldts analys. Man måste vilja mer än att ha makten. Den som kopierar i den intellektuella konkurrensen är aldrig annat än tvåa!

Något för Moderater och Socialdemokrater att läsa
I Uppsala har Moderater, Socialdemokrater och Kristdemokrater gjort gemensam sak och vill förstöra ett grönområde i centrala Uppsala för att bygga 220 lägenheter där. Kortsiktigheten är total och hänsyn till folkhälsoperspektiv och kulturarv väger lätt. Jag hoppas att M och S kommande politiker tänker om och inte minst tar inspiration av följande debattartikel om hur Stockholm helst utvecklas som en attraktiv stad att leva i, inte bara en plats att sova på.
http://www.dn.se/debatt/stockholmsdebatt/vi-behover-forandra-bilden-av-framtidens-stockholm

Det fria ordet måste försvaras varje dag, flera gånger om dagen
Den personliga integriteten blir allt mer hotad. Den mediala mångfalden är hotad då det är en stark koncentration av mediamakten på många marknader, inte minst i Uppsala. Kul och symboliskt viktigt att Uppsala fått sitt egna "Speakers corner".
http://www.unt.se/uppsala/gor-din-rost-hord-1727179.aspx

fredag 20 april 2012

Positionering

Valrörelsen är tydligen i full gång
Moderaterna sägs förhandla om försvarets inriktning med Sossarna. Jag hoppas Alliansen är överens om ingångsvärdena.... Eller ser vi formeringen av en ny Allians, en arbetarallians. Kan det möjligen vara så eftersom Arkelsten, moderat fr partisekreterare, fått sparken och ersätts med en man från Örebro som kanske är bra på att just samarbeta med S? Vad tror du?

Trots en budgetprop från regeringen som var tom tycker jag det "haglar" med partiutspel. Möjligen börjar Alliansen ta Sossarna på allvar igen. Kul och bra för Sverige om det är så. I Uppsala visar Sossarna vilken kapacitet de har när de vill bygga sönder den enda större grönytan i ett större kvartersområde samtidigt som de försöker utmåla mig som cyklistmotståndare kopplat till en cykelväg som skall byggas. I det första fallet struntar de helt i det så kallade allmänintresset. I det senare, en kortare cykelväg utanför Uppsala, där hävdar de ett stort allmänintresse. Pinsamt! I synnerhet eftersom det inte är kommunen som hindrar ett färdigställande av vägen. Jag tackar för att Sossarna marknadsför mig kraftfullt, på många sätt, kopplat till deras skuggboxning om cykelvägen. Jag antar att Sossarna ser mig och C som ett stort lokalt hot. Det gör de rätt i. Till alla Bälingebor som bryr sig, det är inte Uppsala kommun som stoppar cykelvägen! Om Länsstyrelsen säger ok byggs vägen : ) Vad kul! Valrörelsen tycks ha startat på allvar : )

onsdag 18 april 2012

Försvaret är viktigt

Del av vårt trygghetssystem
Det är viktigt att vi har en stark försvarsförmåga. Därför hoppas jag nu att den nya försvarsministern kommer att göra ett bra jobb. Satsa mycket mer på hemvärnet! Se till så att försvaret inte stoppar distribuerade energisystem runt om i landet, inte minst i Uppsala. Eftresom försvaret utan större debatt gjordes om från en allmän värnpliktsarmé till en i huvudsak elitstyrka är konstigt. Att vi har trupp i t ex Afganistan, är det för att lära oss hur gerillamän krigar? Som sagt, satsa mer på Hemvärnet och att uppfinna nya vapensystem som våra industrier kan utveckla och sälja till de som inte är diktaturer!
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/svds-reporter-reinfeldt-valjer-ett-sakert-kort_7065309.svd

tisdag 17 april 2012

Skyldigheter inte bara rättigheter

"Gör din plikt kräv din rätt"
Länge levde Socialdemokraterna med parollen "Gör din plikt kräv din rätt". Därefter blev det mest "kräv din rätt". Mycket återstår att se men om Socialdemokraterna åter är påväg mot att också vilja och våga driva att samhällskontraktet kräver att man också "gör sin plikt", då blir S en kraft som kan bidra till ett hållbart välfärdssamhälle. Vi får se hur vänsterfallangen inom S ser på detta. Vi får också se hur S nya ordförande klarar rollen som politiker, då den är betydligt annorlundare jämfört med att vara fackpamp. Dagens DN artikel var väldigt bra. Som jag sagt tidigare är det trångt i MITTENS rike. Vad tror du, kommer han att klara omställningen till politikens värld? Mycket positivt att Sossarnas statsminister och finansministerkandidater poängterar vårt egna ansvar också!
http://www.dn.se/debatt/manniskor-har-eget-ansvar-for-att-bli-anstallningsbara

måndag 16 april 2012

Pengarna måste jobba effektivt!

Mer måste göras
Det är utan tvekan så att vi måste göra mer för att minska problemen för de mest utsatta på arbetsmarknaden. Det tycks råda konsensus om att det främst handlar om delar av våra utlandsfödda invånare samt våra ungdomar som inte gått ut gymnasiet med fullständiga betyg. Att dessa personer inte får en bättre chans att bli en aktiv och bidragande del av vårt samhälle är inte bara tragiskt för dessa människor, det riskerar också att leda mot väldigt starka samhällsmotsättningar som blir väldigt destruktiva och krävande. I ljuset av detta blir jag ledsen när vi tydligen saknar idéer och vägar framåt för att inkludera många av dessa i vårt samhälle.

När Arbetsförmedlingen levererar överskott år efter år samtidigt som situationen för dessa utsatta personer inte blir bättre är det något som är allvarligt fel. Vi politiker har genom de avsatta pengarna signalerat att vi anser att uppdraget är viktigt. Tydligen klarar inte dagens ansvariga myndighet och den organisationsstruktur som finns av att driva uppdraget tillräckligt bra. Nu måste vi tänka om rörande hur alla skattepengar vi satsar på arbetsmarknadsåtgärder och arbetsförmedlingstjänster skall användas. Vad väntar vi på?
http://www.dn.se/ekonomi/miljarder-till-arbetslosa-laggs-pa-hog

söndag 15 april 2012

Man måste våga vilja något!

Mittens rike
Världens allt mäktigare rike kallas "Mittens rike". Det är Kina. I svensk politik är det de som slåss om mittenväljarna väldigt många. Det är inte så konstigt eftersom de flesta medborgarna utan tvekan är rätt "lagom" och därför definieras som i mitten av dem som t ex vill tokförstatliga allt eller att toksläppa allt till marknaden att själv och helt fritt få hantera. Många av oss tror på Jing-Jang modellen (balans för harmoni) kopplat till det mesta.

Om nu alla vill till mitten och försöker attrahera samma väljare, vad skiljer partierna? Det återstår att se, eftersom Sossarna och deras nya boss inte är tydliga om vad deras alternativa medicin för en högre sysselsättning är. Deras modell med massor av extra utbildningspengar gav inte önskade effekter vid tidigare försök men kan kanske fungera i en ny retorisk förpackning. Nej, den stora skillnaden för de som är i mitten går nog att finna i profilen hos ledarna. Om det känns mer eller mindre lika för många väljare, då kommer de att välja utifrån förtroendet till olika partiers ledare. När ledningen inom S börjar tala i tydligare termer, vad händer då? Vad som händer när förtroendet för Reinfeldt dalar, det ser vi också nu.
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/s-mot-mitten-ger-medvind_7055045.svd

Är nytänkande och mod farligt?
Uppenbarligen frågar sig regeringens främsta företrädare vad priset blir för att försöka med nytänkande och lite djärva förslag. Även om det inte går att få majoritet i riksdagen skulle ju regeringen kunna vara djärvare i retoriken och stå upp för vad man skulle vilja. Möjligen, som jag varit inne på tidigare, kan de fyra inte komma överens. Jag vet ju t ex att det finns massor av intressanta ideer inom Centerpartiet. Jag delar Wolodarskis syn att Alliansen måste trampa snabbare annars är risken stor att vänsterkrafter åter leder Sverige i fel riktning.
http://www.dn.se/ledare/signerat/en-regering-som-inte-trampar-faller
Även PJ Anders Linders ord är värda att reflektera över.
http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/lofven-blir-inte-generos-som-sahlin_7055279.svd
Även Linders ord om taktikröster är viktiga att reflektera över.
http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/m-fick-fler-stodroster-an-c-och-kd-tillsammans_7055277.svd

Skolan är avgörande för att ge alla en så jämlik start i livet som möjligt
Skolan är ett konkret och samtidigt skrämmande exempel på hur avgörande samhällsfrågor inte utvecklas tillräckligt bra. En trovärdig arbetslinje och en linje som menar allvar med att alla skall få jämbördiga förutsättningar i livet kräver det. Eftersom kraven kopplade till skolan sätts på riksnivå, samt då det i huvudsak är en statlig myndighet som avgör vilka som skall få bedriva skolverksamhet, då tycker jag att staten måste finansiera mycket mer av de särskilda utmaningar som skolan brottas med.
http://www.unt.se/kultur/skolans-vag-mot-the-wire-1719510.aspx

lördag 14 april 2012

Sårbart samhälle

Otroligt att det inte händer oftare
Dagens samhällen, i synnerhet i våra storstäder runt om i världen, är väldigt sårbara. Mycket kan göras för att bygga mer hållbara samhällen men det är omöjligt att minimera alla risker. T ex den fara som vår kollektiva påverkan innebär på miljön. Men t ex jordbävningar eller en enskild individ som vill skada är väldigt svår att förutsäga och därigenom hindra.

Tänk vilken skada massmördaren, en enskild individ, kunde skapa i Norge nyligen. Igår hade vi också en enskild individ som tydligen hade fått ett utvisningsbesked och som då valde att på Stadshuset i Uppsala hota att ta livet av sig själv. Polisen spärrade under tre timmar av runt Stadshuset och stora delar av Uppsalas centrala logistik för bilar och bussar slogs helt ut under tiden. Något som också påverkade länets busstrafik kraftigt. Med tanke på hur många människor vi är och med tanke på hur många sökande själar som finns runt om i världen är det positivt att liknande händelser inte inträffar oftare. Hur ser du på denna fråga?
http://www.dn.se/nyheter/varlden/den-blyge-pojken-blev-norges-varsta-mordare
http://www.unt.se/uppsala/knivmannen-overmannades-1719785.aspx

fredag 13 april 2012

Företagshjältar

Företagargalan 2012 i Uppsala
Vilken succé! Företagsgalan 2012 i Uppsala blev en stor succé. Kajsa Lindner, ordförande Företagarna och Viktor Lindén, styrelsemedlem och projektledare, har gjort en fantastisk insats. Jag tror att galan nu kommer att bli Uppsalas årliga Nobelfest om den fortsätter att vara på slottet och med samma typ av inramning. Du som inte var med missade något! Än en gång grattis till David Äström och Lasse Svensson på Svenssons krogar som blev valda till Årets Företagare 2012.

torsdag 12 april 2012

Bli smartare, motionera!

Återinför fysiska aktiviteter i skolan!
Under allt för lång tid har fysiska aktiviteter fått stå tillbaks vid schemaläggning på våra skolor. Det är dax att vända den utvecklingen! Att tidigt i livet lägga en grund för ett hälsosamt liv är inte bara bra för den egna hälsan, det är nu också bevisat bra för inlärningsförmågan. Hur kan man försvara att inte hitta större inslag av fysiska aktiviteter kopplade till våra elever och våra skolor när vi vet dessa samband? Jag hoppas att du hjälper till att vända denna utveckling och ge våra barn en ännu bättre start på sina liv! Jag hoppas att alla kloka rektorer hittar former för att alla våra barn och unga skall få regelbunden fysisk aktivitet i samband med sin skolgång. Håller du med?
http://www.dn.se/debatt/stockholmsdebatt/vad-ar-det-som-driver-enskilda-vuxna-till-kortsiktiga-framgangar
http://www.dn.se/debatt/stockholmsdebatt/vad-ar-det-som-driver-enskilda-vuxna-till-kortsiktiga-framgangar

onsdag 11 april 2012

Hjärnsläpp

Måste vara trötta
Hur kan ett Alliansparti gå ut med ett förslag som innebär att de allra rikaste skall få ännu mer fördelar i förhållande till alla andra ur ett skatteperspektiv? Jag hoppas verkligen att Centerpartiet inte på något sätt ställt sig bakom detta idiotiska förslag. Kan man tolka ett liknande förslag på något annat sätt än att de som lägger förslaget börjar bli trötta på att regera landet? Jag känner både väldigt förmögna personer, lagom förmögna personer, normalt välavlönade personer och även de som har det mindre bra. Att personer som tjänar över 5 miljoner per år, och som ofta har 100 tals miljoner i tillgångar, måste få ytterligare skattesubventioner i förhållande till oss andra för att satsa på företagande är ett hån mot alla oss andra som utan dessa enorma löner och tillgångar självklart drar vårt strå till stacken för att Sverige skall erbjuda välstånd även i framtiden. Alliansen måste nog börja se över sitt lag på nationell nivå! Förslaget är dumt på egna krafter men det blir ännu dummare att man släpper ett liknande förslag precis när vissa fack också är påväg att gå ut i strejk. Som sagt, tröttheten måste vara total.
http://www.dn.se/ekonomi/forslaget-svarkopt-for-valjarna
http://www.dn.se/ekonomi/borg-redo-backa-om-riskkapitalskatt

tisdag 10 april 2012

Är det dubbdäckens fel?

Finns entydliga svar?
I Uppsala är det cirka 70% av kommunens invånare som använder dubbdäck. Många av dessa känner starkt att det är nödvändigt med dubbdäck för att de säkert skall klara av att köra sina bilar under vintern. Själv har jag, och flera vänner, kört med allround däck i över 15 år och jag har aldrig upplevt det som ett problem vare sig i snökaos i Uppsala eller uppe i fjällen. Det har inte mina vänner heller upplevt. Självklart kan det ibland ändå vara säkrare med dubbdäck. Oavsett är den stora frågan i Uppsala luftkvalitetsproblemet i innerstaden. Frågan är inte om utan hur vi skall lösa problemet vi har med dålig central luftkvalitet. Dubbdäckförbudet på Kungsgatan (en gata som går igenom centrala Uppsala) har minskat trafiken med drygt 40%. Självklart bidrar trafikminskningen till att luftproblemen blir mindre. Vi inför också till årsskiftet miljözon för tung trafik. Även det kommer att minska problemen. Frågan är dock om det räcker för att lösa problemen. Oavsett vilka som bestämmer över Uppsalas utveckling måste den lokala regeringen lösa problemen med luftkvaliteten.

Nyligen presenterades en omfattande forskningsstudie i ett samarbete mellan Umeå och Stockholms universitet. Projektet leddes av två professorer. De går så långt att de menar att mellan 30-40 personer årligen dör på grund av de farliga partiklar som dubbdäck skapar i innerstadsmiljö.......... Denna studie minskar inte trycket på oss politiker att hitta lösningar på problemet med farlig luftkvalitet. Idag tog t o m DN upp problemet på sin ledarsida! Vad tycker du att vi skall göra? http://www.dn.se/ledare/signerat/trafiksakerhet-farre-dubbdack-raddar-liv

måndag 9 april 2012

Höjda skatter

Lägg korten på bordet!
Den politiska retoriken blir lätt löjlig. Framförallt när oppositionen utan problem försöker, och säkerligen vinner, röster på populistiska utspel som inte är finansierade. Den stackars skolverksamheten fortsätter att utsättas för ständigt tyckande och negativ publicitet. Attityden till läraryrket eller till tillståndet i skolan kommer aldrig att förbättras förrän debatten om skolan blir mer nyanserad. Vem vill jobba på en arbetsplats som anses katastrofal och dessutom betala väldigt låga löner?

Idag kan man åter läsa ett debattinlägg om skolans villkor. Återigen fokuseras på lärarlönerna. Lärarlönerna är oskäligt låga. Så är det. Frågan är bara vilka konsekvenser olika partier drar utifrån det faktumet. Att generellt höja lärarlönerna med, som facket kräver, 10.000 kr mer per månad innebär i praktiken nästen 15.000 kr mer per månad när man räknar in alla arbetsgivaravgifter etc. Det motsvarar väldigt stora belopp då lärarna är en rätt stor grupp medborgare. Vad vill de som tycker att lärarna skall få väldigt mycket högre lön att man skall skära på istället? Eller tycker de att medborgarna skall betala mer skatt? Jag tycker det är dax för konkreta ställningstaganden från olika partier i denna fråga. I praktiken sätter den fingret väldigt tydligt på att man måste prioritera. Vad tycker du? Högre löner till lärare och kraftigt sänkta anslag till äldreomsorgen? Eller högre skatter? Eller rent av att fortsätta som nu?
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/samhallet-har-inte-rad-med-laga-lararloner_6984061.svd

söndag 8 april 2012

Sjunkande samhälle

Är Europa på dekis?
EU projektet var tänkt att säkra fred och ekonomisk framgång åt det Europeiska folket. I vart fall till de som är med i klubben eller som har olja. Hur går det då med detta freds och välståndsprojekt? Inte så imponerande. I dagens DN undrar redaktionen om Venedig är en symbolisk plats även för dagens Europa. Venedig var på många sätt hjärtat när Europeer utvecklades till världens herrar. Idag håller Venedig på att sjunka i havet. Om Europatanken skall fullföljas måste projektet förbättras. Mindre byråkrati. Mindre områden som den administrativa nivån lägger sig i. Inte minst behöver vi välja en karismatisk ledare för Europa. Vem talar inspirerande om Europas mångfald idag? Vem säljer Europa idag? Vem driver på medlemsländerna idag? Jo i huvudsak en byråkrat och en väldigt profillös ordförande. Lägg också ner Strassburg som säte för EU! Varför inte lägga ner Bryssel också och flytta hela EUs centrum till Paris istället. Då går säkert fransmännen med på att skrota Strassburg. Och Bryssel är väl inte så viktigt eftersom Belgarna saknar regering sedan över ett år sedan........ Europa sitter fast i för mycket särintressen. Skall det bli vårt fall eller kan vi resa oss och matcha Kina, Ryssland och USA om världens välstånd? Vad tror du?

Stadsminister som vågar
För cirka ett år sedan skrev jag om att Sverige förlorat rådigheten över stora delar av territoriet i Malmö och i Södertälje. Carin Götblad, avgående länspolismästare i Stockholm, gick ut i en enastående och vågad debattartikel om att Sverige hade tappat rådigheten över Södertälje och att samhället idag styrs av maffialiknande klaner. Det är mycket märkligt att inte hennes artikel skapade massor av debatter bland media och politiker. Frågan anses tyvärr för känslig..... Om det är för känsligt skall vi sticka huvudet i sanden och hoppas att det blir bättre med tiden. Det blir det inte. Det blir bara värre. Trots att Götblad inte är lika frispråkig längre är jag imponerad av henne. Hon tystas väl av någon och ett sätt att tysta någon är ju att köpa dem. Hon är ju på marknaden för ett nytt jobb. Jag tycker att hon verkar vara en duktig, klok, orädd och handlingskraftig person. Varför inte göra henne till landets första kvinnliga statsminister?

Det är dax för vårt demokratiska samhälle att visa handlingskraft och inte acceptera att organiserad brottslighet tar över stora delar av våra samhällen! Alla som är med i klubben Sverige skall leva med samma klubbregler. I Sverige är det myndigheterna som står för rättsskipning och ordning. Det måste myndigheterna klara av. I Sverige finns klaner även bland svenskar. Ofta är de inte kopplade till familjeband utan andra yrkesmässiga kopplingar eller finansgruppskopplingar. Därför är det inte så konstigt att även invandrare har sina versioner av klaner. Alla grupper och klaner måste dock följa våra demokratiskt beslutade regler. Håller du med?
http://www.dn.se/sok/?s=s%C3%B6dert%C3%A4lje%2Bkriminella

lördag 7 april 2012

Lobbyister och gränsdragningar

Särintressen
För inte så länge sedan blev det en intressant ordväxling mellan chefen för Svenskt Näringsliv och Finansministern. Finansministern kallade näringslivet ett särintresse och det blev full fart i den debatten. Självklart är olika delar av näringslivet särintressen. Inget konstigt med det. Samtidigt vet alla som kan lite nationalekonomi att näringslivet och dess välbefinnande också är allmänintressets höna som skall värpa de guldägg som politiker, folkets representanter, skall fördela till bl a vård, skola, omsorg och infrastruktur. Det är med andra ord välfärdssamhällets viktigaste särintresse då det är det särintresset som skapar intäkterna för välfärdsfördelningen i samhället. Trots att det är ett särintresse är det viktigt att politiker inte ser det som besvärande att aktivt främja och stötta näringslivet. Det är helt enkelt fel när politiker gör en populistisk grej av att inte tydligt och aktivt stötta det som skapar våra förutsättningar för välstånd. Samtidigt är det viktigt att våra skattepengar inte missbrukas för egen vinning skull.

Hindra osunda överenskommelser
I stort sett alla affärer måste tåla öppenhet. De affärer som inte sägs göra det innehåller säkerligen delar som på ett omotiverat sätt gynnar någon part. För att undvika lockelsen att fatta beslut som gynnar särintressen och inte allmänintressen är det viktigt med tydliga spelregler kopplat till våra skattepengar som också följs upp. SAABs rekrytering av tidigare ministrar och statsråd är tydliga exempel på att ledande politiker bör sättas i karantän. Det är positivt att MP lyfter det orimliga med att flera ledande Socialdemokrater ena dagen haft viktiga allmänintresseuppdrag och dagen efter mycket välbetalda jobb inom t ex SAAB. 

I USA planeras nu också mycket hårdare regler om vad statstjänstemän får låta sig bjudas på. 
Efter många avslöjanden om väldigt vidlyftiga arrangemang där ledande tjänstemän bjudits av lobbyföretag har starka röster höjts för en skärpning. Jag tycker att det är viktigt att inte politiker och tjänstemän får acceptera bjudresor, större middagar eller värdefulla presenter. Syftet med liknande aktiviteter och presenter är självklart att vinkla ett särintresse positivt i förhållande till något eller några andra. Det går att göra massor tillsammans utan att behöva gå över denna gräns.

Om det finns goda skäl att göra en mindre bra affär p g a allmänintresset måste det kunna uttryckas som en del av en upphandling. 

fredag 6 april 2012

Kristallkulan

Opinionsundersökningar
Opinionsundersökningar i all ära men de är vad de är det vill säga en uppskattning av ett nuläge. Opinionsmätningar är inte sanningen. Glöm aldrig det. Nu har det kommit ytterligare en opinionsundersökning som både värderar partiernas och partiledarnas popularitet. Vilka slutsatser drar du av undersökningen om vi leker med tanken att den stämmer?
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article14641922.ab

Mina reflektioner om vi tar undersökningen som en sanning
1) En partiledare måste vare sig sitta i riksdagen eller vara minister för att partiet skall få samma eller mer opinionsstöd än tidigare.
2) S och Lövden har inte presenterat så mycket mer ny politik förutom att privata företag som tjänar skattefinansierade behov sägs vara ok och att de t o m skall få tjäna pengar. Med andra ord är min huvudtolkning av S ökade stöd en andra vågens Juholts effekt. Dvs de som valde att lämna S pga Juholt har åter gett S en chans. Än ser vi ingen Löfven effekt.
3) Moderaterna har, som jag tidigare nämnt, nått sin topp för den här gången.
4) Fridolin är betydligt populärare än Romson. Tillsammans får de omotiverad uppmärksamhet.
5) SD tycks inte få ett så stort stöd som andra invandrarfientliga partier fått i överiga Europa
6) Lööf är väldigt okänd eller så går hon inte hem hos grupper som sannolikt många trodde att hon skulle attrahera dvs yngre och kvinnor. Eftersom hon är ensam partiledare och också minister borde hon kunna slå Romson och Fridolin. Dom är ju också nya.
7) Nu måste Alliansens partier som lag eller var för sig växla upp med att driva idéer och förändringar! Annars ökar risken för att vi får en vänsterorienterat ledarskap över Sverige 2014. Eller att vi får en ännu svagare minoritetsregering efter samma val.

torsdag 5 april 2012

Påsk

Nu e det påsk igen...
Dottern är allergisk och skall helst inte vara i närheten av ägg.... Hur firar man påsk då? Får nog bli mycket lek, god mat och inte minst träffar med morfar samt syrran och hennes man. Självklart måste jag pressa mig att träna under helgen också. Du glömmer väl inte bort lite fysiska aktiviteter! Du vet väl hur stor betydelse för din hälsa det har att du rör lite på dig varje dag. Klart du gör. 

När jag var liten inleddes skärtorsdagen med att jag gick runt bland grannarna utklädd till påskgumma och gav bort eget tecknade påskbilder. I bästa fall fick man pengar och därefter var godis mycket uppskattat. Alla sorters människor fanns bakom dörrarna man knackade på. Från givmilda till snåla. Från trevliga till argsinta. Ett urval av befolkningen helt enkelt..... Fredagen var mördande tråkig. Det fanns inte mycket att göra och på radio spelade de sorgmusik. Lördagen blev betydligt roligare med påskäggletande (det med godis i) och därefter äggmålning och därefter massor av god påskmat och påskmust och släkten. Våra högtidshelger är trevliga tillfällen att träffa släkten på.

onsdag 4 april 2012

Reinfeldt har rätt

Lärlingsjobb eller praktik

Fredrik Reinfeldt har helt rätt tycker jag! Det är inte rimligt att kräva att svenska ungdomar bara utifrån ålder skall diskrimineras och erbjudas mindre betalt per timme än någon som är äldre. Som alltid anser jag att duglighet och prestation skall vara avgörande för ersättningsnivåer. I kampen om att bekämpa utanförskapet och problemet med att vissa samhällsgrupper har det särkskilt svårt på arbetsmarknaden är det särskilt viktigt att komma med idéer om hur deras situation kan förbättras. Den generella vägen är självklart, oavsett ålder, lärlingsjobb och praktikjobb med lägre ersättningar än idag. I utbyte mot ett program för en lärling eller en praktikant får relevant person en lägre ersättning än idag. Varför är det så svårt för vissa att förstå att den logiken är den bärkraftiga framåt
http://www.dn.se/nyheter/politik/reinfeldt-underkanner-sankta-ungdomsloner
http://www.dn.se/nyheter/politik/bjorklund-uppmanar-kommuner-infora-ungdomsloner

tisdag 3 april 2012

Endimensionellt och enkelt

Bredd komplicerar
Det är enklare att tänka endimensionellt än flerdimensionellt. Inget konstigt med det. Inom politiken förväntar jag mig att man alltid klarar av att balansera olika perspektiv mot varandra och utifrån det och sina grundvärderingar skall klara av att fatta kloka beslut. Olika intressen står nästan alltid mot varandra. I Uppsalas politiska landskap arbetar vi med tre större hållbarhetsperspektiv som exemplifierar olika intressen som skall vägas mot varandra. Håbbarhetsperspektiven är Sociala, Miljö och Ekonomiska. I en värld där vi har ett enorm informationsbrus och där media oftast inte ger utrymme för att få beskriva de olika övervägandena innan man kommer fram till sitt ställningstagande underlättar det svåra arbetet att förmedla budskapen om hur man kommer fram till olika ståndpunkter. Nyligen menade Göran Persson, fd stadsminister, att politik är det mest intellektuella man kan ägna sig åt. Jag börjar bli benägen att hålla med.

Enkelhet fungerar
I denna komplexa värld är det uppenbart att enkelhet är en framgångsväg. Det senaste exemplet på det tycker jag är valet i Tyskland. Enligt olika tyska tidningar kan Piratpartiet tänkas få så mycket som 10% folkligt stöd i nästa val. Partiet är ett enfrågeparti, i en mycket viktig fråga dvs vår personliga integritet. Tyvärr är dock inte verkligheten så enkel utan alla partier som skall kunna ingå i en majoritet som styr måste också ha politiskt och demokratiskt förankrade ståndpunkter inom alla relevanta områden. Dessutom måste man också klara av att kompromissa. Annars blir man helt stillastående eftersom t ex fyra partier har olika perspektiv på olika sakfrågor. Vem har sagt att det skall vara lätt......

måndag 2 april 2012

Pensionslös

Tillräckligt stark
Kommer det att finnas några pensioner om 30-40 år? Alla är inte helt säkra. Är du? Tror du att tillväxten i vår del av världen kan klara av att vara positiv år från år från år? Känner du till hur mycket avgifter som pensionsförvaltarna tar av de allra flestas pensionspengar? I huvudsak tycker jag att pensionsfrågorna hanteras bra av regeringen. En fråga är dock om det inte krävs att staten företräder sitt folk hårdare och hittar något sätt att minska möjligheterna för pensionsförvaltare att ta de orimliga administrationsavgifter som de tar, i en eller annan form. Visst kan man säga att det skall inte staten lägga sig i eftersom det finns konkurrens och då kan vissa tro att man fritt, och utan stora kostnader, flytta sina pengar mellan olika förvaltare. Så är det inte. Det är också ett faktum att många av oss inte kan, orkar eller bryr oss om att aktivt förvalta våra pengar. Då kan man tycka att man får skylla sig själv. Men eftersom problemet med en pensionslös befolkning blir rätt stor kan det vara viktigt att staten intar en betydligt tuffare roll som en samlande representant för folket. I vart fall för det stora flertalet som inte kan, som inte orkar eller som inte bryr sig om hur man bäst förvaltar sin pension. DN hade, som vanligt, några bra artiklar i ämnet idag.
http://www.dn.se/ekonomi/delar-av-pensionssystemet-ses-over
http://www.dn.se/ekonomi/doldisar-tar-hand-om-vara-pengar
http://www.dn.se/ekonomi/vdarna-tjanar-miljoner

söndag 1 april 2012

Socialdemokrater utan trovärdighet

Ledarskap
Jag tror att det är viktigt att ledare lever som man lär. I det politiska landskapet är det därför intressant att se att ledande Socialdemokrater sedan länge och utan problem gärna väljer att leva flott. Det är inget fel med att leva flott om man jobbat ihop möjligheten att göra det. Dock kan man tycka att det är omdömeslöst att leva ett glamoröst liv om man anser sig företräda "vanliga" människor. Bara för att ta några exempel på ledande Sossar som valde en glamorös väg är Björn Rosengren, Carl Lidbom och Göran Persson. Självklart fick den omdömeslösheten ett politiskt pris. Hade Persson levt lite mer återhållsamt som sina företrädare Carlsson och Palme är jag säker på att Socialdemokraterna inte hade tappat folkligt stöd lika fort som man gjorde.

Det är också intressant att konstatera att personer som haft ledande förtroenderoller inom socialdemokratin utan problem tycks kunna tjäna massor av egna pengar på välfärdstjänster och dessutom misstänkas för grova skattebrott. Uppenbarligen har girigheten tagit över inom S. Kan man inte vara företagare eller får man inte tjäna mycket pengar som Socialdemokrat? Självklart får man det men jag tror de flesta av oss förväntar sig att de ledande politiker som provar 1) Skall vara rimligt giriga 2) följa de skatteregler som finns eftersom Socialdemokraterna är ivriga skattekramare eftersom de så gärna fördelar pengar utifrån sina egna politiska prioriteringar.
http://www.unt.se/uppsala/jan-emanuel-johansson-misstanks-for-skattebrott-1709879.aspx