lördag 31 augusti 2013

En börda

Generationsfråga?
Min kära morfar är över 90 år gammal. Han är nästan född på 1800-talet. Livet startar i totalt beroende av andra. Steg för steg blir de allra flesta av oss mer och mer självständiga. Ju äldre vi blir ökar ofta åter beroendet av andra. Är jag fel ute om jag påstår att den äldre generationen är mer självständig än t ex dagens yngre? Många av våra yngre har kanske curlats sönder av sina föräldrar?

Häromdagen trillade min morfar sent på kvällen, han bor ensam i sitt hus och utan personlarm, och blev liggande på golvet i flera timmar innan han lyckades få kontakt med min mor som kunde komma till hans räddning. Inte ringde morfar till larmtjänst inte. Man vill ju inte vara till besvär eller en samhällsbelastning.... Läget var allvarligt. Akutvård, intensivvård och nu förhoppningsvis stabilt. Jag hoppas att han snart är i för sin ålder full kraft igen. Är han representativ bland våra äldre att inte vilja vara en samhällsbelastning? Vad innebär det för ett samhälle om det har gått från en självklar inställning att man ska kämpa och göra rätt för sig till en inställning där man bara ställer krav och hävdar rättigheter?

Min morfar, Arne, är en stor personlighet. Han är en fantastisk och varm medmänniska. Han har alltid funnits som ett ankare i mitt liv. Han har alltid lyssnat när jag önskat så. Han har aldrig talat om för mig vad jag ska tycka eller göra utan i samtal själv fått mig att reflektera och värdera olika vägval. Det är ledarskap när det utövas som bäst. Det är att inse att alla människor är olika och att det inte finns en väg som passar alla. Det är att inse att det som är rätt för mig sannolikt inte är helt rätt för andra. Jag älskar min morfar och är tacksam och glad över att han har varit och är en mycket värdefull del av mitt liv.

När morfar fyllde 90 skänkte jag pengar till behövande barn i hans namn. För att ge honom ännu mer motivation att leva har jag garanterat att ge ett ännu mer generöst bidrag i hans namn när han fyller 100 år. Jag hoppas att jag får ge honom den av honom mycket uppskattade presenten.

fredag 30 augusti 2013

Hälsa & Arbetsförmedling

Huvudsak och bisak
Tänk vad mycket småsaker vi bryr oss om i livet. De stora frågorna blir ofta negligerade. Det är nog framförallt för att de stora och viktigaste frågorna är mycket komplexa. Inför komplexitet väljer många att passa. I grunden är vår hälsa det viktigaste. När hälsan sviktar blir allt annat underordnat.

Under en träff med goda vänner i onsdags hade en fått besked om att hon har MS, ens fru hade fått elakartad bröstcancer och en hade fått indikationer på att en botad cancer åter spökade. Idag fick jag veta att min morfar trillat hemma och under flera timmar inte klarat av att tillkalla hjälp. När min mor kom till hans räddning var han väldigt risig. Trots ett mycket allvarligt läge med akutvård och intensivvård verkar han redan ha återhämtat sig. Självklart ställde jag in mina bokningar och besökte honom direkt på sjukhuset när jag fick höra vad som hänt. Vår hälsa är en huvudsak och allt annat är bisaker. Det vet alla som varit sjuka eller haft nära och kära som varit sjuka.

I Kina börjar de tydligen att ompröva det etiska i att använda dödsdömdas organ för transplantation till behövande. Etiskt känns det rätt. Samtidigt var det beklämmande men samtidigt förståeligt att kidnappningar och mord istället ökar i jakten på kroppsliga reservdelar. I kampen om livet är många beredda att gå långt. Vi lever sannerligen i helt olika världar runt om på vår jord. Jag är glad över att jag bor i Sverige.

Politikerna sätter ramarna
Att ha en meningsfylld tillvaro och att kunna försörja sig själv är viktigt för de flesta. Att ha ett arbete har stor hälsopåverkan på de flesta. Inte minst därför måste vi bättre lyckas matcha arbetsmöjligheter mot arbetssökande. Dagens DN debattartikel om Arbetsförmedlingen är läsvärd även om det finns inslag som jag inte delar. Det som är helt säkert är att det är politiken som måste sätta ramar, regler och ge förutsättningar för ett modernt arbetsmarknadsstöd. Förbättringsbehovet är stort och reformerna måste snart levereras. Hur kan det vara svårt att förstå att dagens form och metod som Arbetsförmedlingen arbetar med är otidsenlig? Vad tycker du?
http://www.dn.se/debatt/arbetsformedlingens-uppdrag-ar-omojligt/

torsdag 29 augusti 2013

Grumligt vatten & tidelag

Vem tjänar mest?
Människans sämsta sidor visar åter igen upp sig i Syrien. Massor av människor mördas, lemlästas och tvingas fly. Det är tragiskt. Nu, efter sannolika gasattacker, avväger USA mfl att demonstrera sin avsky för dödandet i allmänhet men framförallt för ett eventuellt nyttjande av dödande kemiska vapen. Man måste ställa sig frågan om vem som vinner mest på ett eventuellt anfall? Att Obama sägs ha uttalat, för ett år sedan, att en insats med kemiska vapen skulle vara att överträda en röd linje och att en liknande överträdelse måste följas av repressalier blir nu problematisk. Eftersom ett liknande uttalande gjorts kan den som önskar få igång repressalier fokusera på att få till ett kemiskt inslag i inbördeskriget. Vilka tjänar mest på att Assad attackeras av t ex USA? Varför skulle Assad och hans gäng själva välja att få bl a USA som aktiv motståndare?

Allt tragiskt som händer i Mellanöstern äger rum i grumligt vatten där grupperna som strider är många och där det finns många andra krafter som lägger sig i vad som händer. Det är framförallt grumligheten som gör det mycket svårt att se hur en kortsiktig lösning ska vara möjlig. Vilka tror du ligger bakom gasattacken? Iran?
http://www.dn.se/nyheter/varlden/ryssland-och-iran-fordomer-kemvapen/

Kan en ko kränkas?
Kan inte låta bli att ta med en länk till en kort DN artikel om tidelag (sex med djur). Ett intressant resonemang om det går att bevisa att ett djur lidit av en sexuell handling.... Eskil Erlandssons tidigare debattinlägg i frågan lyfts också fram. Vad tror du, tror du att det går att bevisa att t ex en vuxen get eller ko lidit om den närmats av en människa som får en sexuell kick av att ha sex med djur?
http://www.dn.se/ledare/signerat/kan-en-ko-kanna-sig-krankt/
onsdag 28 augusti 2013

Kråksången fortsätter

Konstruktiva och öppna forum för hållbara lösningar
Möjligheterna kopplade till invandring är stora. Inte minst vår åldrande befolkning kräver att fler yngre människor blir en del av Sveriges arbetskraft. Samtidigt måste vi i Sverige bli bättre på att hantera invandringen och integrationen av nya invånare in i vårt samhälle. Ett samhälle i ständig förändring. Våra storstäder brottas med stora tillväxtproblem inklusive bostadsbrist. Många av landets kommuner har det supertufft med krympande befolkning och mycket dålig ekonomi. Är kortsiktiga bonusar effektiva instrument för att lösa några av utmaningarna kopplade framförallt till flyktinginvandring?

Under sommaren har jag träffat många som är första eller andra generationens invandrare. Invandrade av olika skäl. De har alla många starka åsikter om bristerna i invandrings och integrationspolitiken. Varför vågar vi inte ha en öppen och konstruktiv debatt om bättre vägar framåt där framförallt invandrare får göra sina perspektiv och sina förslag på förbättringar tydliga? Då kanske vi kan utveckla vår invandrings och integrationspolitik till något hållbart. Vad tycker du?
http://www.dn.se/nyheter/sverige/trangboddheten-tungt-lass-for-kommunerna/

tisdag 27 augusti 2013

Är vi jämställda?

Lika möjligheter
Är vi jämställda om vi begränsar frågan kopplat till en generell analys av förutsättningarna för kvinnor och män i Sverige? I västvärlden? I världen? Under sommaren har jag bland annat tagit del av en jämställdhetsrapport från Booz & company, läst Ebba Lindsös bok "livet, makten och konsten att våga vara sig själv" samt Sheryl Sandbergs (toppchef inom Facebook) bok "lean in" där hon presenterar någon variant av feministmanifest. Hur sammanfattar jag mina intryck efter denna läsning? Enligt Booz & Co. Är Sverige bland de klart bästa vad avser jämlika möjligheter. Bl a Afganistan, Somalia, Sudan, Syrien och Iran bland de sämsta. Säger det något om var insatser för bättre jämlikhet i Sverige gör bäst nytta? Ebbas bok vittnar om att det finns gott om glastak för starka och duktiga kvinnor men att det går att av egen kraft bli mäktig och framgångsrik som kvinna i Sverige. Det gäller bara att jobba hårt och ha mycket skinn på näsan. Sheryls perspektiv är mycket intressant då hon inte gnäller utan fokuserar på samhällsnyttan med att bättre ta tillvara alla ambitiösa och duktiga kvinnors kraft. Det gör hennes budskap lättare att sälja in hos konservativa män. Hon vittnar också om att hennes karriär också varit starkt beroende av en man som tagit en mycket stor roll för att familjelivet också fungerat. Det finns ett talesätt som lyder att bakom varje framgångsrik man står en förvånad kvinna. Vi får förhoppningsvis fler motsatta talesätt i framtiden då jag delar Sheryls syn att det är samhällsekonomisk idioti att inte satsa på de bästa oavsett kön. Vad tycker du?

måndag 26 augusti 2013

Vinnare & förlorare

Nya tider
För att lösa nya utmaningar måste man inse i vilken verklighet man befinner sig. Vi lever i en ny tid. Vi befinner oss under inledningen av informations- och tjänstesamhällets tid. Vad innebär det i t ex jakten på de nya jobben? Vad innebär det för olika yrkesgrupper? Finns vinnare? Finns förlorare? Vilka har stora möjligheter? Grundläggande frågor som behöver besvaras. Basfakta som också kan ligga till grund för relevanta politiska reformförslag.

I USA var år 1900 41% av arbetskraften sysselsatt inom jordbruket. År 2000 var endast 2% sysselsatta i samma näring. En våldsam strukturomvandling. Teknologiska landvinningar har haft stor betydelse för att denna förändring inträffat.

Teknologiska landvinningar har alltid haft avgörande påverkan på samhällsutvecklingen. I rimligt modern tid har IT teknologin haft enorm inverkan på hur vi idag lever våra liv och hur arbetsmarknaden utvecklas. Bland annat faktumet att datakraft blivit väldigt mycket billigare genom åren och Internets tillgänglighet och sociala nätverkande driver på utvecklingen mot något nytt. Många tidigare medelklassjobb utöver sådana som kräver även fysiska inslag har kraftigt reducerats och löneutvecklingen kraftigt bromsat upp. I USA talar man om att utvecklingen gjort de skarpaste hjärnorna till vinnarna medan medelklassjobben kraftigt har fått stå tillbaka när datorer och programvaror, styrda av de skarpaste hjärnorna, tagit över många arbetsuppgifter då IT lösningar nu löser dem snabbare och betydligt billigare.

Inte minst lärandet kommer framöver att kraftigt förstärkas med hjälp av E-lärande, vilket självklart påverkar våra lärare. Är det ett hot eller en möjlighet som måste fångas för att garantera ett fortsatt välstånd? I USA menar dom att också de enklaste jobben, som kräver fysiska insatser, har klarat förändringarna bra. Kan vi lära något av detta i Sverige när vi som andra försöker skapa de nya jobben som ska avlösa de gamla?  Vilka är våra möjligheter kopplat till att vi lever i informations och tjänstesamhällets tid?
http://opinionator.blogs.nytimes.com/2013/08/24/how-technology-wrecks-the-middle-class/?hp

söndag 25 augusti 2013

Pedagogiskt feltänk

Riktade satsningar
Ryktena går för full om vad regeringen kommer att göra kopplat till kommande budget. Flera val stundar så sannolikt bjuds det på valfläsk om det anses vara möjligt. Vissa tycker att ett ytterligare jobbskatteavdrag ska genomföras. Det tycker jag skulle vara pedagogiskt idiotiskt i det opinionsläge som råder. När media och opposition ständigt fokuserar på brister inom t ex barnomsorgen, skolan, äldreomsorgen, sjukvården, försvaret och infrastrukturen är det klokare att göra riktade insatser istället. Förstärk tillgången av riskkapital, förstärk anslagen till skolor i så kallade utsatta områden, satsa mer på investeringar och underhåll av vår infrastruktur för transporter, minska företagens ansvar för sjuklöner, satsa mer på omställningen mot fossilfria energislag och förstärk pensionerna. Om någon skatt ska sänkas så är det den destruktiva värnskatten som lever på övertid. Hur kan det vara svårt att förstå att liknande reformförstärkningar är klokare än generella skattesänkningar? Vad tycker du?

För att göra oss invånare mer medvetna om hur våra skattepengar används tycker jag också att vi alltid ska få se den verkliga kostnaden för samhällssubventionerade tjänster. Om den verkliga kostnaden för ett läkarbesök, tandläkarbesök, nyttjande av idrottsanläggningar, hemtjänst, färdtjänst etc framgår tydligt tror jag skattemoralen stärks. Vad tror du?

lördag 24 augusti 2013

Tråkigt skådespel

Vem lyckas?
Det är ett tråkigt skådespel vi nu bevittnar när Arbetsförmedlingens Generaldirektör kämpar för sin heder och för ett desperat försök för att få sitta kvar på ett av statens nuvarande viktigaste uppdrag. Som jag skrivit för länge sedan är hon körd på denna befattning. Skälen är många. Inte minst för att av regeringen givna förutsättningar inte är lätta att skapa bättre resultat utifrån. Att göra mer av något som fungerar dåligt blir bara mer av det dåliga. Att sätta hårdare tryck på en icke konkurrensutsatt verksamhet innebär garanterat hårt motstånd från personer som inte vill tänka annorlunda, som inte vill jobba hårdare och som inte gillar chefen. Framgångsrikt ledarskap är svårt. Personligen tror jag att en kraftig reform av Arbetsförmedlingen där icke statliga aktörer i huvudsak på provision arbetar med nischat stöd till människor som vill ha eller som måste jobba. D v s en kraftig reduktion av Dagens Arbetsförmedling (AF) och en AF som är betydligt bättre än idag på att slänga ut tjänsteleverantörer som fuskar eller levererar dålig kvalitet.  Vad tycker du?
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17346002.ab

En sak vet vi. Under 15 år till är denna generaldirektör garanterad hög lön och förmåner. Så är det att var generaldirektör. Självklart får hon nu sparken eftersom styrelsen vill ha någon annan. Jag hoppas att hon kan göra ordentlig nytta på något annat uppdrag och inte bara rulla tummarna i femton år för de 30.000.000 kronor som hon minst kostar oss under perioden.

Faktumet att Bermudez-Svankvist sprattlar som hon gör bedömer jag som unikt i svensk historia. Om styrelsen uttryckt sitt missnöje och vill ersätta en ledare. Då ställer man sin plats till förfogande och söker nya vägar. Varför störa regeringen när dom har kräftskiva på Harpsund?


fredag 23 augusti 2013

Sverige relativt starkt

Allt är relativt
Det går inte att trovärdigt argumentera för eller emot något om man inte kan beskriva alternativ eller jämföra med någon/något annat. Ur väldigt många perspektiv är Sverige ett mycket bra land att leva i oavsett vilken social miljö man befinner sig i. Så är det. Visst kan mycket bli bättre men vi måste också i jämförelse med andra visa lite ödmjukhet inför allt fantastiskt som vi tillsammans har skapat. Visst ska en opposition problematisera för att försöka profilera sig och för att försöka beskriva varför de skulle vara bättre för sin målgrupp om de får makten. Samtidigt blir lätt missriktade problemformuleringar inte utvecklande för landet eller en kommun och väsentligheter riskerar att missas när enkla slagord om fattigdom, misär, missvård och helt värdelös skola är ord som sägs beskriva ett av världens mest jämlika och rika folks situation. Ställ dig alltid frågan, i förhållande till vem/vad? Vad tycker du?
http://www.dn.se/ledare/huvudledare/oppna-takluckorna/

Landsbygden
Det är intressant att se att landsbygden och dess villkor lyfts fram som en av de stora frågorna inför valen 2014. Socialdemokraterna sägs också ha utsett Centerpartiet som huvudfiende i valen 2014. Möjligen kan det vara taktiskt rätt för att slå ut C ur riksdagen och därigenom bl a sätta punkt för dagens Allians som regeringsalternativ. Historiskt kan man då försöka minnas att när Palme (S) en gång i tiden försökte smula sönder Fäldin (C) så vann han många människors sympati. När S för några val sedan försökte putta ut KD ur riksdagen fick även de mer sympatier. Om det stämmer att S valt att fokusera på C får vi se om historien återupprepas. Att landsbygdens villkor kommer högre på dagordningen är positivt. Förhoppningsvis innebär det mer än vackra ord då det behövs reformer kopplade till landsbygdsutvecklingen som stärker både land och stad. Tror du S lyckas putta ut C ur riksdagen?
http://www.unt.se/ledare/kampen-om-landsbygden-2556655.aspx

torsdag 22 augusti 2013

Image och verklighet

Cykelinfrastruktur
I Uppsala fortsätter vi att satsa på att utveckla kommunen så att alla som väljer att cykla får det bättre.  Också att göra säkerheten mellan trafikanter bättre. Ofta lyfts Amsterdam och Köpenhamn fram som föredömen. Är i Frederiksberg, en kommun mitt i Köpenhamn, tillsammans med bl a city i samverkan i Uppsala. Mitt intryck är att Uppsala kommit väldigt långt med utbyggnaden av cykelinfrastrukturen. Lägger man dessutom till att de sällan behöver snöröja här samt att de just är som en stor stadsdel i Köpenhamn blir jämförelserna med Uppsala med en storstad, flera kransorter och en i svenska mått mätt stor landsbygdsbefolkning tycker jag Uppsala står starkt i jämförelse. I synnerhet när vi genomfört de åtgärder vi har med i den cykelplan vi avser att besluta om under 2013. Hur görs relevanta jämförelser?

onsdag 21 augusti 2013

Politikens spelregler

Få med personligt mandat
Vet du hur demokratin fungerar i de flesta kommuner, Landsting och på riksnivå? Det var en intressant insändare i Uppsala Nya Tidning där insändaren tyckte att några politiker som väljer att gå sin egen väg i beslutsärenden var beundransvärt. Det uttrycktes bl a som att man då har kvar "respekten för sig själv". Det kan låta fint för vissa men i praktiken är det att inte respektera demokratins spelregler.

Om man vill sätta dagens demokratiska spelregler ur spel, och istället föreslå att vi endast ska ha personval, blir det intressant att se hur t ex Uppsalas 81 personer i kommunfullmäktige ska processa förslag, fatta beslut och enskilt kunna avkrävas ansvar för en omöjlig uppgift.

Med mycket få undantag i landets demokratiska församlingar har enskilda politiker ett uppdrag givet av deras röstberättigade partimedlemmar. Politiker har ett uppdrag att genom sitt parti försöka driva partiets politiska dagordning så framgångsrikt som möjligt. "Genom sitt parti" innebär att majoritetsbeslut inom en partigrupp ska respekteras även om jag själv är av en helt annan åsikt i en specifik sakfråga. Tro mig, det kan vara väldigt jobbigt ibland. Utan denna ordning skulle vår demokrati inte fungera så relativt sett bra som den gör. Det är inget fel att ha en avvikande åsikt. Det är ok att internt och externt ge uttryck för en avvikande åsikt. Det är inte ok att inte rösta så som en majoritet tycker. Så fungerar det om man respekterar demokratin. Så måste det fungera för att partier ska kunna göra överenskommelser som inte är beroende av enskilda personer. det är även bra för att minska risken för korruption. Om man har problem med det tycker jag att man ska byta till något eventuellt parti som tycker att djungelns lag är bra eller avsäga sig sina politiska uppdrag. Om man inte vill byta parti eller lämna politiken får man rösta med den egna gruppens majoritet eller få politisk förkylning. Vad tycker du?

tisdag 20 augusti 2013

Orimligt kryphål

Likabehandling
Idag kan vi ta del av en DN artikel som visar att möjligheterna till arbetskraftsinvandring missbrukas. Det är självklart allvarligt att vissa kan lura nuvarande system för invandring genom att utnyttja dagens system för arbetskraftsinvandring. Det innebär i min värld att likabehandlingen sätts ur spel. Det innebär också att den som kan betala för oseriösa tjänster kan utnyttja detta kryphål som människor och familjer som förlorat allt inte har. Risken är också stor att liknande invandring kan kopplas samman med skulder som för att återbetalas riskerar att stimulera brottslighet. Människors utsatthet och svåra situation utnyttjas sannolikt allt för ofta.

Regelverket för arbetskraftsinvandring måste skärpas till så att den som anställer säkert har betalningsförmåga och att den som kommer för att arbeta minst är garanterad några månaders anställning. En arbetsgivare måste kunna uppvisa betalningsförmåga för en anställd samt för eventuellt medföljande anhöriga. En arbetsgivare måste ta på sig ett försörjningsansvar i samband med liknande invandring! Så är det när t ex svenskar åker till andra länder och arbetar. Varför ska det vara annorlunda i Sverige? Hur tycker du vi ska stävja liknande aktiviteter? Vissa tycker säkert att det inte är ett problem utan bara en möjlighet....

Idag träffade jag en Eritreansk flykting som sedan 2009 har en fristat i Sverige. Han lyckades tillsammans med två av sina barn fly till Sudan och sedan via svenska ambassaden där komma till Sverige. Hans hustru och ett av parets barn lyckades inte ta sig till ambassaden och därifrån följa övriga familjen till säkrare marker. Mötet handlade dock om hans stora frustration över att inte få en chans att vara självförsörjande trots en akademisk examen, omfattande arbetslivserfarenhet och god social förmåga. Den enda chans han fått, under drygt ett år, var som extralärare i engelska. Han gav uttryck för en stor frustration som flera gånger uttrycktes med orden "I must be able to manage myself. I am a hard worker and I need a job". Kan det vara så att t ex han kan utföra jobb liknande de som felaktigt annonseras som jobbtillfällen och kopplas till ovanstående så kallade arbetskraftsinvandring? Vad tror du?
http://www.dn.se/nyheter/sverige/flyktingar-ges-arbetstillstand-till-latsasjobb/

måndag 19 augusti 2013

Skola i fritt fall?

Blockövergripande överenskommelser
Att genomföra upplevt viktiga reformer är inte lätt. Alla som sitter vid makten har säkert ur sina perspektiv goda avsikter. Detta gäller inte minst inom skolområdet. När reformer genomförs som har stor samhällsekonomisk betydelse borde det vara självklart att skapa en bred politisk enighet kopplad till reformen. Annars är det svårare än vanligt att få en reform att lyfta och "hattigheter" mellan olika makthavares politik blir förödande för en utsatt verksamhet. Skolan är definitivt ett sådant viktigt område där de politiska partierna brett borde låsa in sig och inte komma ut förrän minst 70% av en demokratiskt vald majoritet släppt ut vit rök genom skorstenen och kompromissat fram något som gör att reformen kan lyfta och alla våra berörda barn, ungdomar, föräldrar, lärare och skolledningar får arbetsro. Ett försvarat högt generellt välstånd förutsätter att alla våra invånare får en mycket bra kunskapsstart i livet. Håller du med?
http://www.dn.se/ledare/kolumner/konsten-att-fa-reformer-att-lyfta/

Genomtänkt system
När genomgripande förändringar genomförs är det viktigt att förändringarna är väl genomtänkta och att alla effekter av en föreslagen förändring har beaktats. Skolan befinner sig i en komplex miljö. Inte så konstigt då den är en central del av samhällsbyggandet. Eftersom komplexiteten är stor är det viktigt att tänka systemmässigt för att undvika att stora negativa konsekvenser uppstår på grund av att man inte gjort tillräckliga systemanalyser av en tänkt nyordning. Jag tror de allra flesta svenskar tycker att skolan ska ge alla våra barn och unga en jämlik start i livet. Jag tror också att väldigt många anser att det är ok med olika driftsformer av en skola men mycket få vill att kvalitetsbrister ska accepteras eller att kortsiktigt vinstintresse eller möjligheten att komma undan ett långsiktigt ansvarstagande ska tillåtas. Dagens brister inom detta område måste korrigeras omgående.
http://www.dn.se/kultur-noje/kronikor/maria-schottenius-skolplikten-far-inte-vara-en-biljett-till-vilda-vastern/
http://www.dn.se/debatt/dags-att-satta-punkt-for-den-marknadsstyrda-skolan/

söndag 18 augusti 2013

Enkla budskap

Vem vill ha hög skatt?
Det finns få jag träffar som vill ha hög skatt. Oavsett vilken inkomst de har. Nästan alla förstår att skatt är nödvändig för att garantera alla t ex en jämlik vård och omsorg. Att skattesänkningar fortfarande attraherar många är inte så konstigt eftersom vi lever i ett av världens värsta länder om man ser till hur mycket skatt vi betalar. Glöm inte att du måste räkna in mervärdesskatt (moms) och t ex alla arbetsgivare"skatter" för att förstå hur högt vårt skattetryck är på varje inkomsttagare. Att Moderaterna förenklar sin politiska vilja till att sänka skatterna blir tydligt och attraherar många. Att även andra partier säger sig vilja sänka skatten genom att t ex ta bort den idiotiska värnskatten har för dem ingen effekt. Den som vill bestämma mer över sin plånbok och som ser det som viktigast röstar på M. Oavsett om partiet kallar sig Moderaterna, Nya Moderaterna eller Halvgamla Moderaterna. Ur ett kommunikativt perspektiv är fokuset på lägre skatt smart. DNs ledare säger att valet är mellan pengar eller värden. Är inte pengar symbol för väldigt starka värden i en materialistisk värld?
http://www.dn.se/ledare/huvudledare/pengar-i-stallet-for-varden/

Andra enkla budskap
Kan då andra partier hitta liknande enkla budskap som kan attrahera +5% av rösterna och som saknar geografisk betydelse? Vänsterpartiet driver högre skatter för att göra samhället "rättvisare". MP driver att vi ska leva asketiskt för att rädda Sverige och världen från en miljöhärdsmälta. SD driver att vi ska stoppa invandringen och skärpa kraven på dem som finns här ordentligt för att mer pengar ska gå till de "riktiga" svenskarna som är arbetslösa, funktionshindrade och fattigpensionärer. KD driver att familjen som samhällsmodell ska stärkas, den klassiska familjen, och därigenom blir vi alla lyckligare och samhällskostnaderna för dem som spårar ur kan minska. FP driver, trots nuvarande trovärdighetsproblem, att skolan måste klara av att bygga kunskapsrika unga medborgare och därigenom säkra välståndet och demokratin. Vilka enkla budskap kan fånga många väljare? Skattesänkningar attraherar uppenbarligen runt 25%. Skattehöjningar kanske runt 20%. Vad är då Ss enkla budskap? Att "vi bryr oss mer"? Att "vi har ett bättre regeringslag"?

Hur många väljare tycker att ett generellt landsbygdbudskap får dem att rösta på just det partiet? Biskopen i Skara beskriver en problematisk landsbygdsutveckling som Centerpartiet länge brottats med. Vad föreslår biskopen? Att vi ska ha samma servicenivåer i alla delar av Sverige oavsett om det bor 100.000 på en kvadratkilometer eller 10? Att moderniseringen ska genomföras i städerna men inte på landsbygden? Att vägar eller räls som nyttjas av 10 ska få lika mycket resurser som de som nyttjas av 100.000? Om vi ska utveckla landsbygdsboendet positivt måste vi identifiera det enkla budskapet som attraherar även stadsbor. Skattesänkningar, skattehöjningar, skolan, familjefrågor, miljöfrågor och invandrarfrågor är inte geografiskt diskriminerande. Vilket är det budskapet?
http://www.dn.se/debatt/ar-manniskorna-mer-varda-i-storstaden-an-pa-landet/

lördag 17 augusti 2013

Lagets kraft

Ledarskap
En ledares betydelse för en verksamhets framgångar eller misslyckanden är väsentlig. Under många år har jag praktiserat ledarskap i många olika roller. Både i ideella föreningar och inom stora näringslivsorganisationer. Nu även rollen som ledande politiker. Eftersom jag alltid har varit nyfiken och då jag gillar att tävla har det ofta blivit så att jag fått förtroendet att sätta på mig ledartröjan. Faktumet att jag har en mycket kompetent och erfaren mentor har också gjort att jag kunnat utveckla min ledarförmåga snabbare. Jag är mycket tacksam för att mina vägar korsade min mentors för över 20 år sedan. "Bara" på gårdagens kräftskiva i hans sommarhus på Torö lärde vi massor av varandra och egenupplevda och lärorika exempel haglade under kvällen, natten och morgonen. Allt serverat som det var. Inga försköningar. Inga lögner. Om du inte har en mentor tycker jag att du ska försöka hitta någon där både du och hen kan lära av varandra. Ömsesidigheten i utbytet tror jag är viktigt om relationen ska bli hållbar.

Inom politiken är lagbygge ingen enkel utmaning. Att bygga framgångsrika lag är aldrig enkelt men inom politiken är lagets förmåga att samarbeta och prestera lika viktig som inom vilken annan verksamhet som helst. Skillnaden är att inom politiken är det oftast så att människor i val röstats fram och dessa människor sedan måste försöka samarbeta. De har sällan valt varandra och ledaren har mycket sällan valt vilka övriga ledande politiker som finns vid hennes sida. Att få till starka lag inom ett parti är svårt. Försök utifrån tidigare resonemang förstå hur svårt det är att få ihop lag mellan partier där partierna också är konkurrenter. Inget parti kan avsätta en oduglig politiker från ett annat parti utan att det innebär en Regeringskris. Jag tror trots komplexiteten att det blir allt viktigare att presentera bra egna politiska lag för att vinna människors förtroende. Vad tror du? Hur viktig är ledaren i dagens politiska landskap?

fredag 16 augusti 2013

Solenergi, tobak & skräp

Solen 
Jag blir mer och mer övertygad om att solen är den energikälla som vi ska satsa mest på. Trots att vi jämfört med många andra länder i världen har mindre av solen under stora delar av dygnet. Jag är mycket glad över alla solenergiprojekt som Uppsala kommun är inblandat i. Det kommer att bidra till att Uppsalas energiförsörjning hållbart kan säkras till rimliga kostnader. Som med så mycket annat är det inte en lösning som är svaret på en utmaning men just Solenergi är definitivt ett klokt alternativ.
http://www.unt.se/uppsala/har-satts-solcellsfasaden-pa-plats-2549049.aspx

Danmark
Hörde idag att danskarna starkt överväger att tvinga producenterna av tobaksprodukter att ta ett "slutproduktsansvar". Med slutprodukt avser de då cigarettfimpar och snuspåsar. Det är ju lysande! Eftersom tobaksbolagen inte vill tjäna mindre kommer de att lasta över städkostnaderna på sina kunder. Det är också rimligt att kunderna betalar för denna nedskräpning. En positiv bieffekt blir sannolikt att någon procent av rökarna då bestämmer sig för att sluta. Vad tycker du om att tobaksindustrin borde få ta ett större ansvar för renhållningen kopplat till deras produkter?

Ogästvänligt
Vi satsar mycket på att göra och underhålla Uppsala city för att det ska vara attraktivt. Blomarrangemang, nya och renoverade torg, gångfartsområden, ändrade bussrutter etc. Vi betalar också en hel del för renhållning. Jag tycker att det är bedrövligt att vi inte har renare på våra centrala gator och torg. Allt för ofta ligger där mycket skräp som plockas upp för sent! Var finns välfärdsjobbarna som kan hjälpa till och som får ersättningar från samhället tills de förhoppnings blir självförsörjande?

onsdag 14 augusti 2013

Otacksamhet & förmedlad okunskap

Fristad för författare
Uppsalas invånare ställer via oss valda politiker, folkets ombud, upp på att återkommande ge förföljda författare en fristad i kommunen. Uppsalas skattebetalare står för försörjningen samt ordnar bostad under två år. Det är något viktigt och värdefullt i den globala kampen för yttrandefriheten och för mångfalden.

I dagens lokala dagstidning kan man läsa ett mycket negativt reportage om att två år med Fristadsstatus inte räcker, att bostad efter två år borde garanteras etc. Som en av kommunens folkvalda ombud blir jag ledsen över att allt vi ger möts med en så stor otacksamhet. Jag blir allt mer less på människor som bara ska ha. Det inkluderar giriga VDar som inte kan få nog av att kräva ytterligare kortsiktiga ersättningar på långsiktiga aktieägares bekostnad. Det är positivt med olika drivkrafter i människors liv. Det är också klädsamt att vara lite ödmjuk inför faktumet att man får ett stort stöd av Uppsalas och det svenska folket. Om liknande positiva engagemang möts med negativ uppskattning som istället för att förmedla Uppsalabornas generositet förmedlar något negativt, då ska vi verkligen överväga om vi ska erbjuda denna fantastiska möjlighet för en förföljd författare.

Fritt mobilt nätverk
Under drygt ett år har kommunen genom beslut i Näringslivsgruppen arbetat för att få till fritt mobilt nätverk på väl besökta centrala platser i Uppsala. Visst går det sakta men kommunen har mäklat fram en lösning mellan två parter som nu bara behöver knyta ihop säcken. S gjorde igår ett utspel om att kommunen borde erbjuda detta. Ingen av de medier som gick ut med denna önskan som intressant hade besvärat sig att fråga t ex mig om fakta runt just denna fråga. Jag kan bara återigen se det som brist på resurser hos mediaföretagen för att på ett rimligt objektivt sett kunna beskriva verkligheten. När okunskap och dolda agendor styr beskrivningen av verkligheten lever många i en illusion.

Regeringsombildning & landsbygdsguldet

Toppa laget
Börjar det inte vara dax för Reinfeldt att toppa laget? Även om det kostar oss skattepengar några extra miljoner. Vad är det värt att Sverige fortsätter i en liberalkonservativ väg framåt? Genom att toppa laget med lite mer trovärdiga och handlingskraftiga ministrar ökar chanserna för vinst.

Centerpartiet kan få ytterligare en ministerpost som tack för att partiet tog initiativet till den framgångsrika Alliansen och för energiöverenskommelsen. Folkpartiet kan få ytterligare en skolministerpost för att skolans resultat behöver stärkas och en trovärdig universitetskompetens kan åter med fördel ta plats i regeringen.

Centerpartiets nya ministerroll kan med fördel vara integritetsminister. Annie Lööf skulle vara lysande i den rollen. Det krävs någon som brinner för kampen för den personliga integriteten och hon har tidigare visat att hon har den kampviljan och därigenom också trovärdighet i en fråga som inte kräver så mycket praktisk erfarenhet utan sunt förnuft och övertygelse. Att dessutom en partiledare får den viktiga rollen stärker regeringens trovärdighet om att man tar integritetsfrågorna på allvar. Kör! Även om EU motarbetar den personliga integriteten går den att återupprätta i Sverige! Gör det! Bra ledare om detta i dagens DN.
http://www.dn.se/ledare/signerat/integritet-mycket-vunnet-med-insikt/

Stolt över det hållbara ansvaret
Jag är född i Centerpartiets vagga, i Falköping. Vissa påstår att det är Sveriges vagga. Falköping ligger bland Västergötlands bördigaste marker. Även om vi nu befinner oss i informations och tjänstesamhället och har lämnat både jordbruks och industrisamhällena bakom oss är både jordbruken och industrierna centrala för vårt välstånd. Jag är stolt över att tillhöra ett parti som fortfarande förstår landsbygdens värde för ett välmående samhälle. Även om det är väldigt få som idag sysselsätts inom jordbruk, skogsbruk, gruvdrift och fiske är det mycket viktiga näringar för Sverige med fortsatt stor utvecklingspotential. jag är förvånad över att ofta träffa människor från andra partier som inte förstår det eller som bara tar det för givet. Stad och land hand i hand är en hållbar väg framåt. Hur kan det vara svårt att förstå?

Jag hoppas att vi har omfattande kompetens inom Cs riksstyrelse om hur man förvaltar mycket kapital. Eller behövs inte relevant kompetens inom politiska partier? I grunden får självklart vem och vilka som helst göra nästan vad de vill med sina egna tillgångar. En artikel i dagens gammel DN om hur mycket pengar C har och hur de bl a används.

tisdag 13 augusti 2013

Integritet & miljökrav

Allt är inte som du ser
Just nu går en bra film på bio som heter "Now you see me" med bland andra Morgan Freeman och Michael Cain. C den! Den handlar om trolleri, illusioner och rättvisa. Lite tramsig kärleksinslag får du stå ut med men i övrigt en mycket bra film. Grunden för det som är framgångsrikt idag går nästan alltid att finna för många år sedan. Så är det. Inte minst Centerpartiets förra ideprogram var kraftfullt och fungerade både bland partiets medlemmar och bland allt fler väljare. I det var C ett tydligt pragmatiskt parti med den politiska spetsen kopplad till företagsamhet, miljöansvar, landsbygdsutveckling, decentralisering och försvar av den personliga integriteten. Det fungerar även idag. Den delade regeringsmakten gjorde "bara" medborgarkommunikationen inom dessa områden allt för urvattnad. Det är pinsamt att se KD representanter föra fram åtgärdsförslag kopplade till försvar av den personliga integriteten. Det är i sig bra men jag hittar inget om det i deras politiska program. Jag har aldrig hört någon av deras ledande företrädare tydligt stå på den personliga integritetens sida. Var är Cs förslag på riksnivå? Vill minnas att det en gång fanns två C rikspolitiker som kraftigt profilerade sig inom integritetsomdet.... C rörelsen är trovärdiga försvarare av den personliga integriteten. Personligen är det den enda fråga som jag varit ute och demonstrerat om.  Försvaret av den personliga integriteten är av avgörande betydelse för en sund demokrati.
http://www.dn.se/debatt/bromsa-handeln-med-var-personliga-integritet/

Utveckling och egen beslutsmakt
Attefall, bostadsminister, verkar mer och mer vara ute på hal is. Självklart ska kommuner få ställa högre miljökrav än en miniminivå som riks eller EU fattat beslut om. Frågan är inte oproblematisk men om en plats vill ställa högre krav och driva en positiv utveckling måste det vara möjligt. Lär av Californien.

Det är löjligt att jämföra bostadsbyggmarknaden med biltillverningsmarknaden. Det gör regeringens utredare. Utvecklingen inom bilindustrin går mycket snabbare eftersom konkurrensen är stenhård. Det vinner miljöarbetet på. Konkurrensen är inte tillräcklig på bostadsbyggarmarknaden. Byggare kan fortsatt bygga större delar av bostäder standardiserat och fortsatt tvingas använda bästa möjliga ventilationssystem, uppvärmningssystem etc. I Uppsala har vi t ex fått igenom viktiga extra miljöförbättringsåtgärder kopplat till byggandet om ett nytt temaparksområde och handelsområde som kallas Fullerö park. Utan de extra miljöinsatserna i det projektet hade Centerpartiet inte stöttat
detsamma trots att vi har godkännande av en temaparksetablering som ett vallöfte. Attefall! Tänk om!
http://www.dn.se/sthlm/regeringen-vill-stoppa-miljovanliga-byggen/
http://www.unt.se/uppsala/vi-kan-inte-saga-ja-till-hela-planen-2544721.aspx

måndag 12 augusti 2013

Pragmatiker mot fundamentalister

Rätt eller fel?
Jag är en resultatorienterad pragmatiker. Vad är du? Är du en låst ideologiskt eller religiöst programmerad person? Helt klart är att vi runt om i världen både historiskt och idag får mest problem med fundamentalister än med människor som inser att väldigt lite, om något, är "svart eller vitt". Ett samhälle som vill framåt måste klara av öppna debatter med högt i tak och där kompromisser ses som ett  nödvändigt och till och med bra verktyg.

USA
Det mäktiga demokratiska landet i väst har gott om fundamentalister som deltar i kampen om makten och i kampen om vilken världsbild som är den rätta. I dagens DN ledare kan du läsa lite om dessa konflikter mellan pragmatiker (alla med makt i en demokrati tenderar att bli pragmatiska) och fanatiker. När vi pratar om USA är det viktigt att förstå att det är en stor skillnad mellan olika stater i landet. Det finns gott om mycket konservativa stater samtidigt som de mer pragmatiska och moderna har attraherat fler människor. Vad tycker du om idé eller religiösa fanatiker?
http://www.nytimes.com/2013/08/10/us/politics/obama-news-conference.html?ref=politics&_r=0

Vem betalar
I Sverige infördes för några år sedan ett balanskrav kopplat till de offentliga finanserna. Det innebär att politiker inte längre kan konsumera välfärd som ska betalas av kommande generationer. Det är bra. Samtidigt fattar ständigt EU och Sveriges riksdag regler som driver kostnader i kommuner och landsting. Är det rimligt? Kanske ibland. Men det som är rimligt är att EU och Sveriges riksdag själva säkrar en intäktskalkyl kopplat till sina förslag. Det är inte rimligt att några politiker leker jultomtar och andra får Svartepetter när planering och kostnader för att hantera det utlovade och lagstadgade utan finansiering skenar. Att Européer ska få vårdrätt var som helst i Europa, vad innebär det för svensk sjukvård? Var finns konsekvensanalyserna? Jag gillar tanken men hur många pragmatiker har varit med om att driva fram denna utveckling hittills? Om skolreformerna där reträtt efter reträtt inträffar hade haft bättre konsekvensanalyser så hade vi sannolikt undvikit JB cirkusen som drabbar enskilda elever och skattebetalarna hårt.
http://www.dn.se/nyheter/sverige/ny-lag-gor-det-lattare-att-fa-utlandsvard/

söndag 11 augusti 2013

Supermakt & utbildning

Världspolis
Många gånger blir mäktiga enskilda eller grupper av människor mästrande och arroganta. USA är inget undantag. Med sin världsbild och sina värderingar agerar landet ständigt runt om i hela världen. USA är dagens Romarrike och historien lär oss löpande att tidigare händelseutveckling upprepar sig. Inte så konstigt eftersom vi är människor och ett land består bl a av en samling människor som genom sitt medborgarskap är med i en klubb med skyldigheter och rättigheter.

Även om USA överreagerar i Snowdenfallet och även om USA tillåtit privatisering av sin militära förmåga är vår svenska relation med USA väldigt viktig. USA har i grunden väldigt bra värderingar och är demokratiskt. Europa och Sverige behöver anstränga sig mer för att stärka relationerna med USA. Det är uppenbart att USAs tidigare starka Europakänsla minskat och att landet istället satsar mycket mer på Asien. Inte så konstigt eftersom Asiens ekonomier är betydligt intressantare än Europas. Om vi vill försvara liberala samhällssystem är det viktigt att vi anstränger oss för att förbättra på relationerna med USA.
http://www.dn.se/ledare/kolumner/peter-wolodarski-welcome-to-sweden-mr-president/
http://www.dn.se/nyheter/politik/vagen-till-vanskap-har-inte-varit-spikrak/
http://www.nytimes.com/2013/08/10/us/politics/obama-news-conference.html?ref=politics&_r=0

Hur mår utbildningsdepartementet?
Gång efter gång tvingas regeringen genom utbildningsdepartementet backa kopplat till beslutade reformer. Det har blivit så många gånger att jag undrar hur departementet mår? Jag undrar också om det var klokare att ha det som förr med en minister för grundutbildning och en för högre utbildning? Med tanke på verksamhetens betydelse för välståndet är det nog bra om Reinfeldt möblerar om lite i regeringen och låter FP välja vilken del av skolan han ska koncentrera sig på.
http://www.dn.se/debatt/lat-stat-och-kommun-styra-etableringen-av-nya-skolor/
http://www.dn.se/ekonomi/konkursskolor-saknar-ansvar-for-eleverna/

Tack!
Stora tack till alla fantastiska musiker, poet, turistguide, paneldeltagare, seminarieledare, buggare, frivilliga Rotarianer, Uppsala kommun och sommarjobbare som bjöd Uppsalaborna på fyra dagars gratis samförståndssamtal och väldigt duktiga musiker.

lördag 10 augusti 2013

Snedsteg

Lös problemen!
Bostadsproblematiken i landet är besvärande. Under Almedalsveckan besökte  jag några av alla som just beskrev olika perspektiv på utmaningarna. Det bästa arrangerades av Företagarna Uppsala/Stockholm. På deras seminarium/paneldebatt deltog bl a bostadsministern. Riksdagen måste nu öppna upp för möjligheter att bygga ekonomibostäder med god kvalitet. Att hota kommunerna att centralisera bostadsplanerandet och bygglovsprocessen är idiotiskt. Jag hoppas inte att även Attefalls KD börjar bli ett centraliseringsparti. Lös problemen istället!
http://www.dn.se/nyheter/sverige/attefall-skarper-tonen-om-bostadsbyggandet/

I Uppsala har vi en bred politisk enighet om att fortsätta skapa förutsättningar för väldigt många nya bostäder. Vårt egenkontrollerade bostadsbolag, Uppsalahem, bygger också så mycket balansräkningen klarar. Staten har som tur är satt ett ekonomiskt balanskrav på kommunerna som ska följas för att inte överkonsumera välfärd och vältra över kostnaderna på kommande generationer. Enligt Wallenstams VD, i Almedalen, var han imponerad över hur många byggplaner som handlagts och gått igenom i Uppsala. I förhållande till andra kommuner han kände till berömde han oss politiker och våra tjänstemän för de imponerande insatserna. Möjligheten att bygga betydligt fler bostäder än vad Uppsalahem klarar av att bygga finns alltså. Kommunen är inte problemet. Varför bygger inte flera av dem som har möjligheten och rätten att bygga? Trots att efterfrågan tycks enorm.

Minska på regelverket runt byggande. Ge tillväxtkommuner särskilda kommunbidrag för ytterligare byggen av kommunala hyresrätter. Gör det möjligt att sätta större press på dem som fått möjlighet och rätt att bygga att också skyndsamt göra det. Vad tycker du behöver göras?

Artister
Fredsveckan går mot sitt slut. Jag är djupt imponerad av alla artisters insatser. Jag är också imponerad av alla som ställt upp med att delta i panelsamtal runt känsliga frågor. Efter två dagars spöregn sken igår solen på en klarblå himmel när vinnarna i Fredsveckans musiktävling avgjordes. Vinnaren är Assblaster. Ett hårdrockband som fick Slottsborggården i ordentlig gungning. Det var kul. Tack till dem som ställer upp ideellt eller mycket ringa ersättning! För samförstånd och fred.

fredag 9 augusti 2013

Övervakning av övervakarna

Hur viktig är den personliga integriteten?
Frågar du mig blir svaret VÄLDIGT viktig. Godtycklig övervakning och dataregistrering av dig och mig som kan användas, och som säljs i omfattande utsträckning, både i bra och dåliga syften är mycket farlig. Inte minst för att det innebär grova intrång i människors privatliv, människor utan koppling till brottsmisstanke. som med allt annat kan data och olika datamodelleringar också tolkas på många olika sätt vilket också innebär stora och oacceptabla risker för den enskilde. MER måste göras för att hitta begränsningar för hur vi får övervakas av stater och organisationer. Ett sätt att minska på dessa intrång kan vara att kräva att t ex företag som tar sig rätten att fritt nyttja all min för dem tillgängliga information får betala för det. Vad tycker du vi ska göra för att bryta denna negativa och farliga utveckling?
http://www.dn.se/ledare/kolumner/det-ar-du-som-ar-produkten/

torsdag 8 augusti 2013

Freden & makten

Varför få makten av folket?
Jag delar dagens UNT ledare. Om vi inte vet vad en möjlig regering vill genomföra för förändringar är då valet bara mellan förtroendekapitalet hos partiernas företrädare? Så måste det väl bli om S istort vill ha det som det är och samma väg väljer även M. Eller gör de inte det? Är det inte så att S går till val på att höja skatterna på ungdomsjobb etc och M fortsätter sin framgångsrika skattesänkarlinje? Varför driva nödvändiga reformer som kan upplevas som negativa av väljarna när man genom skattesänkningar kan sätta press på de offentliga systemen och därigenom pressa fram nödvändiga förändringar? Att ha makten är viktigare än att vara för tydlig med vad man vill eller? Det är kanske en klok väg framåt om man utgår ifrån att endast enkla budskap kan attrahera röster. Vad tror du, är det generellt sett endast enkla budskap som fungerar? Krasst handlar valet då om en skattehöjarlinje som vill satsa mer på den så kallade generella välfärden (fler välfärdsjobbare) mot en skattesänkarlinje som vill fortsätta att sänka skatterna, driva efterfrågan i näringslivet (som skapar fler jobb) samt effektivisera offentlig verksamhet. Så tråkigt kan det vara. Så tråkigt kanske det måste vara för att visa fundamentala skillnader. Samtidigt är individerna viktiga. Viktigare än någonsin för att attrahera röster. Är de olika partiernas företrädare förtroendeingivande?
http://www.unt.se/ledare/vad-vill-alliansen-med-makten-2537212.aspx

Mäktiga besökare
September kommer att inledas med flera spännande, intressanta och dyra besök till Uppsala, Sockholm och Sverige. Först kommer Koffi Annan och Jan Eliasson den 2+3 september för att sedan avlösas av Obama. Det glädjer mig mycket att de kommer då jag gillar både Annan och Eliasson mycket. Två personer som gjort och gör mycket för att jorden ska vara en bättre plats för människor.

Att USA gör oss den äran för att demonstrera sitt missnöje med att Ryssland beviljat Snowden en tillfällig assyl är intressant. Jag undrar jag vad USA skulle göra om det varit en ryss som gjort ett liknande avhopp. Tyvärr är det sannolikt bara Putin som tjänar på liknande "bestraffning".
http://www.unt.se/ledare/vad-vill-alliansen-med-makten-2537212.aspx

onsdag 7 augusti 2013

Ynkligt och ovärdigt

Slottet otillgängligt
Fredsveckan i musikens tecken inleddes ordentligt idag. Jämställdhetsdebatten blev mycket givande, Life Links anförande och påföljande synpunkter från publiken gav mer utvecklingskraft, poesin var kärleksfull och samförståndsorienterad, Mathilda Lindströms musikuppträdande var imponerande, det var varmt, soligt och sommarjobbarna var duktiga. En mycket bra dag för samförstånd och dialog. Det är självklart för tidigt att börja dra några slutsatser men tyvärr ligger Slottsborggården väldigt otillgängligt. Det minskar antalet som orkar anstränga sig för att gå dit. Det är viktigt att tänka på i projektet Fredsveckan i musikens tecken 2014.

Pinsamt
Istället för att bidra till att etablera några Uppsaladagar i fredens och samförståndets anda valde MPs lokala representant att gå ut i media och misskreditera mig för att som kommunalråd ideellt ställa upp som projektledare för projektet. Den planerade lösningen var en projektledare genom Föreningsrådet. föreningsrådet klarade inte det åtagandet på grund av allvarliga problem som nyligen drabbade dem. Skulle vi då bara lägga ner projektet? Skulle vi försöka få mer ekonomiskt stöd för att hyra in en projektledare? Vilken var sannolikheten att få mer ekonomiskt stöd? Om MPs ledare tycker att det är fel att ett kommunalråd ideellt gör något som påtagligt är värdefullt för Uppsalas positiva utveckling då är hon tydlig med att hon är regeringsoduglig. Om fler i handling gör mer för att vi ska få det bättre desto bättre. Fredsveckan i musikens tecken är ett samarbetsprojekt mellan Rotary, Fredens hus, Uppsala universitet, Statens Fastighetsverk, UppsalaTidningen, Föreningsrådet och Uppsala kommun. Massor har gjorts och görs ideellt i detta projekt. Det borde även MPs ledare glädjas över.

Riksparti i kris. Djup kris.
Jag hoppas att tillräckligt många av mina C systrar och bröder snart konstruktivt och snabbt hjälps åt att få fram ett räddningspaket för att säkra stöd för minst 5% av riksrösterna i valet 2014. Det går inte att blunda och tro att problemen försvinner. Det gör de inte. Bl a hoppas jag få stöd för en av mina motioner till stämman i september som kan minska skattebetalarnas problem med konkurser liknande JB gymnasiets. C har en bra politik för Sverige. Den måste "bara" säljas bättre. Annars förlorar Sverige snart en viktig nationell politisk röst. Annars försvagas även Centerpartiets framtida kraft i våra kommuner.
http://www.dn.se/ledare/signerat/hogt-spel-med-friskoleelever/

tisdag 6 augusti 2013

Skadlig maktkoncentration

Konkurrensens mantra
Igen och igen och igen finns gott om Borgerliga politiker som talar om värdet av konkurrens och mångfald. Jag är inget undantag. Sund konkurrens och mångfald är berikande och är en förutsättning för en plats som vill erbjuda sina invånare en generellt hög levnadsstandard. Välstånd kommer inte från himlen. Luther hade i minst ett avseende rätt och det är att välstånd skapas genom hårt arbete. Förhoppningsvis arbetsinsatser som satsas på områden där man/vi kan vara konkurrenskraftiga.

Uppsala Nya Tidning (UNT) köper UppsalaTidningen (UT)
Media kallas ofta den tredje statsmakten. Helt klart är att media har väldigt mycket påverkan på hur människor uppfattar världen, ett tillstånd i ett land, ett tillstånd i en kommun och enskilda människor. Med tanke på den makten är det inte bara dåligt utan även utvecklingsfientligt om det inte finns konkurrens även mellan media. Att UNT köper UT är affärsmässigt lätt att förstå. En konkurrent försvinner och alla annonsörer som vill använda gammeltidning för att försöka nå kunder har plötsligt endast en kanal mot möjliga kunder. För Uppsalas näringsliv, i synnerhet mindre företagare, och för kommunen är denna maktkoncentration samhällsekonomiskt mycket dålig.  Kan inte liknande förvärv, som i praktiken leder mot lokala annonsmonopol, överklagas till Konkurrensverket? Den beskrivning av affären som finns i bifogad länk är inte lätt att förstå....
http://www.unt.se/ekonomi/unt-koper-uppsalatidningen-2534361.aspx

Runt hörnet
Oavsett bidrag eller hjälpinsatser så borde pengar aldrig satsas på projekt som inte långsiktigt kan bidra till tillväxtmöjligheter. Visst är det intressant att utredaren som analyserat effekten av 36 miljarders bidrag till landsbygden anser att alla pengar endast haft kortsiktigt lokalt och därigenom nationellt värde. Vad lär vi av det?
http://www.dn.se/ledare/signerat/kortvarig-forstroelse-pa-landet/

På radion idag kunde vi också ta del av fakta om brottslingars återfall i brott trots massiva och dyra stöd/behandlingsinsatser. Återfallen ansågs vara starkt kopplade till att de efter behandlingen släpps fria utan någon form av särskild kontakt eller stöd. Eftersom de bland de långtidsarbetslösa ofta är sämst meriterade leder det till onödiga återfall efter att massiva mängder skattepengar försökt vända den enskildas negativa situation. Är vi överlag för kortsiktiga?

måndag 5 augusti 2013

Byråkratiseringsdöd

Fokus på värdeskapande
Hur svårt kan det vara att fokusera på värdeskapande i all verksamhet? Svårt! Allt för mycket handlar om att försvara det som är istället för att tänka nytt och möjligt. I synnerhet när resurserna krymper. Idag hörde jag på radionyheterna att 200 av landets dryga 290 kommuner krymper och att de därför tvingas tänka om och bryta upp verksamhetsgränser för att klara en rimlig medborgarservice. T ex att brandsoldater kan komplettera ambulanspersonal med förstahjälpeninsatser. Är det inte sjukt att det inte är en självklarhet redan tidigare? Varför ska allt vara så uppdelat och stimulera till ständiga mål och budgetkonflikter mellan verksamheter som med fördel kan samarbeta.

På TV nyheterna kunde jag även höra om en ny landsbygdsutredning som fullständigt sågar värdet av 36 miljarder som i princip går till arealstöd till markägare. 18 miljarder tillbaka från EU och 18 egna skattemiljarder som utredaren tyckte "slängdes i sjön". Hon tyckte att det skulle vara bättre att brett jobba med näringslivsutvecklingsåtgärder, som får skattefinansiering, och inte låsa sig till ca 70.000 lantbrukare. En ort som vill överleva behöver mer än jordbruket.

Personligen tror jag nästan alltid att bidrag är fel väg att gå. Varför inte stimulera företagsamhet istället för träda? Varför inte ersätta brukande markägare för allemansrätten istället för bidrag? Varför inte etableringskapital till dem som vågar/vill prova att bygga lyckan med basen på landsbygden? Vad tycker du?

Vems ansvar?
T o m begravningar med kaffe och blommor ska andra betala även om eventuella släktingar och vänner kan sala. Varför tror du frågan kommer till ytan i Södertälje? Tycker du att vi gemensamt ska stå för t ex begravningsstenar? Själv är det ok med en liten namnbricka kopplad till någon urna. Vad är det för samhällskontrakt vi har utvecklat med alla dessa rättigheter? Tror du det är hållbart?
http://www.dn.se/ledare/signerat/doden-ar-ingen-struntsak/

söndag 4 augusti 2013

Trevligt & återbetalning

Stressen lagt sig
Sommaren har många fördelar. En av dem är att man hinner träffa och umgås med andra upptagna vänner som det annars är svårt att matcha almanackor med. Hade en sådan middag igår som var mycket trevlig och där vi bl a talade om vikten av civilkurage, att politiker och politiska partier måste vara relevanta om de ska fylla någon mening och att Jante börjar tappa kraft i takt med att Sverige blir allt mer mångfaldsorienterat. Om man tolkar väljarnas uttryck i opinionsmätningar tycks några rikspartier ha problem med att upplevas relevanta. Problem med att lyckas särskilja sig inom områden som upplevs som viktiga för många.

Nu är det även bestämt att dottern och jag ska återuppta danslektioner för henne men där även jag får delta. Kul : )!

Där det gör ont
Hur minskar vi kortsiktigt beteende och fusk? Självklart genom att göra det ekonomiskt ogynnsamt och genom att t ex retroaktivt ta alla medaljer som en dopingavslöjad person tagit. Självklart skulle det rensa bort en hel del av den skit vi inte uppskattar. Varför görs inte det? Varför används inte möjliga policys för att ta tillbaka enorma bonusar som givits till personer som genom sin kortsiktighet skapade stora långsiktiga problem? Bra att även amerikanerna börjar tröttna på dessa orimliga ersättningspaket som många VDar i USA får. Vad tycker du?
http://www.nytimes.com/2013/08/04/business/clawbacks-in-word-not-deed.html?hp&_r=0

lördag 3 augusti 2013

Soligt & mindre att dela på

Relationer
Det är våra möten med andra människor och relationerna till andra människor som mest påverkar våra liv. Vissa utsätter sig för miljöer där nya relationer kan skapas och andra gör det inte. Många gånger är det via dessa möten som "turen" dyker upp. Helt plötsligt möter du en person som visar sig bli din bästa medarbetare, din partner, din nya arbetsgivare eller som ger vägledning som gör dig starkare. Positiva möten med andra människor förgyller verkligen livet.

Sommaren 2013 hör redan till en av de bästa jag kan minnas. När solen skiner från en klarblå himmel och det är varmt då pratar vi mycket mer med varandra. Vi är helt enkelt glada och mer mottagliga för möten med andra. Jag är helt säker att projektet Fredsveckan - i musikens tecken kommer att ge mig nya värdefulla relationer. Kanske en vän för livet och det är så kul att varje dag bjuder på en möjlighet att lära nytt av andra människors livserfarenhet.

Tillväxtlöst
Svensk ekonomis tillväxt sägs nu vara obefintlig. Vår svenska ekonomi sägs t o m minska i omfattning. Det innebär att det blir mindre att dela på. Kakan blir mindre. Jag och mitt parti jobbar för att kakan ska bli större. Det är roligare då. Det är också möjligt att vara generösare då. I en minskande ekonomi börjar de flesta bråka om fördelningen av resurser som blir lägre. De allra flesta får bara mindre och mindre pengar för att göra det man önskar. Tillväxtmantrat handlar om ambitionen att få det bättre och inte sämre. Självklart kan tillväxt skapas på många olika sätt och vägvalen är mycket centrala politiska frågor. I värsta fall får vi lära oss vad Miljöpartiets politik skulle innebära. Det blir kort och gott inget roligt och vår stora generositet blir bara historia.
http://www.unt.se/ekonomi/svensk-ekonomi-krymper-2526783.aspx

fredag 2 augusti 2013

UNT svar & härlig energi

Ungdomsengagemang
Vilken underbar dag. Både till innehåll och vädret. Hela dagen har jag jobbat med energiska och duktiga ungdomar/unga vuxna. Framförallt med Fredsveckans sommarjobbare men också med ett besök av elever från Princeton universitet i USA. Det är ett av världens högst rankade universitet och det märktes på elevernas engagemang och nyfikenhet. Kul dag hittills helt enkelt.

Brev till UNTs ledare

Jag tycker det är förolämpande av UNTs ledare att antyda att Gatu- och samhällsmiljönämnden inte bryr sig om kommunens medborgare. Nämnden lägger ner mycket tid på att inom givna ekonomiska ramar klara av att utveckla och förvalta kommunens offentliga rum. Jag tycker också att det är konstigt och anmärkningsvärt att UNTs moderator för kommentarer till artikeln, om att var tredje lampa släcks, inte tagit in två av mina inlägg där jag bl a är kritisk mot UNTs hantering av ärendet och där jag efterlyser konkreta andra förslag på besparingar.

Jag anser att journalister och ledarskribenter har en central roll i vårt demokratiska samhälle. Jag anser också att de ska ta ett större kvalitetsansvar för det som skrivs. Vid flera tillfällen har UNTs ledare gått på osakliga personangrepp och t o m anklagat mig för att vara som en diktator. UNTs ledare får skriva vad den vill men ni måste också tåla att jag får bemöta det ni skriver. Som tur är kan ni inte censurera mina synpunkter på min egen blogg.Om jag upplevs ta ledarredaktionens sätt att formulera sig som personangrepp ska det sättas i ljuset av en rad, ur mitt perspektiv, anmärkningsvärda och felaktiga artiklar. Uppenbarligen hotar jag någon agenda som ledarredaktionen har.

Sakligt tar Gatu- och samhällsmiljönämnden (GSN) sitt ansvar genom att skyndsamt vidta möjliga åtgärder för att försöka undvika att överskrida de ekonomiska ramar som folket, via Kommunfullmäktige, givit. Om inte nämnder och styrelser agerar på det viset sätter de sig över Kommunfullmäktige.

Varje nämnd har ett eget ansvar för sitt ansvarsområde. Det innebär att varje nämnd inom sina verksamheter måste skära på kostnader eller öka intäkterna om ramarna som Kommunfullmäktige givit inte kan hållas. Om en nämnd vill höja avgifter krävs oftast stöd från Kommunfullmäktige. I samband med att GSN fick den negativa prognosen fattade nämnden beslut om omedelbara möjliga besparingar och ställde tydliga krav på att till nästa nämnd få många förslag på kostnadsbesparingar och intäktsökningar. Nästa nämnd kommer förhoppningsvis åter fatta ett enigt beslut om åtgärder som gör att vi kan få nämndens ekonomi i balans.

Jag har pratat med flera personer som känner oro över att var tredje kommunal gatulampa har släckts och jag har största respekt för deras oro. När nämnden kan fatta nya beslut är jag övertygad om att hela kommunens belysning kommer att lysa under våra mörka perioder som stundar.

torsdag 1 augusti 2013

Kallsvettig & ansvarstagande

https://www.facebook.com/#!/events/266209003518951/
Fredsveckan - i musikens tecken
Nästa vecka, mellan den 7/8 och t o m den 10/8 bjuds Uppsalaborna och gäster på guidade fredsvandringar, debatter, förhandlingsspel, körsång, poesi, dansuppvisningar och många musikartister som uppträder. Projektet arrangeras helt ideellt och det är Rotary som är den ledande huvudmannen för projektet. Jag har fått förtroendet att ideellt vara projektledare... Jag lär mig massor och nu sista veckan innan det är skarpt läge ska allt säkras. Jag lär mig en hel del nytt. Bl a att leda drygt 20 sommarjobbare. Det är en intressant ny ledarerfarenhet. Igår fick jag också uppleva den första kallsvetten i projektet. När jag ringde till en av personerna, som ska hålla i en viktig programpunkt, så svarar hon att hon inte förstod vad jag menade och att jag måste tala med fel person. Jag bad om ursäkt för att jag stört henne och började sedan felsöka. Det kunde väl inte vara så att jag blivit lurad av en galning? Det visade sig att jag slagit en siffra fel i mobilnummret och kommit till en person som hette lika. Vad är sannolikheten för det? Jag är säker på att projektet kommer att bjuda på fler kallsvettningar. Kom gärna och besök Uppsala slottsborggård den 7/8,8/8, 9/8 och 10/8 mellan 15:00 och 19:00. Det är gratis för att du och andra ska få hjälpa till att göra Uppsala och världen till en ännu fredligare plats.

Sommarjobbare på UNT
Kan det vara så att alla som jobbar på UNT nu är sommarjobbare? Man kan tro det. Idag skriver de igen om att Gatu- och samhällsmiljönämnden fattat ett beslut om att var tredje! gatulampa skall släckas och att vi på årsbasis ska spara in 2.5 miljoner på barmarksunderhåll.

På nästa nämnd ska vi få beredda förslag på ett totalt besparingsprogram eftersom den sena prognosen tyder på ett underskott på över 10 miljoner kronor. Som jag skrivit tidigare är det ansvarslöst att medvetet köra på utan att vidta åtgärder när en nämnd vet att den budget man fått av
invånarna ser ut att överskridas. Som vanligt finns inte minst journalister som tycker en massa saker men som inte behöver ta ansvar för sitt tyckande. I en nämnd ska man ta ansvar och vi väger hela tiden olika möjligheter och risker mot varandra. Att göra ingenting är inte acceptabelt. Innan vi har bättre underlag från tjänstemännen har vi gjort det möjliga utan att vi anser att riskerna blir för stora med våra beslut. Efter att precis också besökt många mindre samhällen i Sverige kan jag konstatera att även när var tredje lampa är släckt är det fantastiskt bra jämfört med hur de som bor där har det.

Lite roligt är det att UNTs ledare återigen får en chans att lyfta fram och peka ut den hemska Stefan Hanna som den som mörklägger Uppsala. Också intressant att se hur en seriös tidning i sin gammelartikel lyfter fram en omröstning på nätet som om den skulle vara någon form av sanning om vad invånarna tycker. Precis som hos övriga arbetsgivare har nog UNT full med sommarvikarier. Vilken sanning beskriver media? Vilket ansvar har den enskilde? Vilket ansvar har en styrelse. Gillar en av dagens DN ledare som kritiserar medias ensidiga rapportering om Miljöpartisten som åkte till Ogadenprovinsen. Varför tar ingen upp hans egna ansvar? Nu gjorde i alla fall denna journalist det. Jag är urless på människor som bara pratar om rättigheter. Samhällskontraktet innehåller också många skyldigheter för att matcha rättigheterna!
http://www.dn.se/ledare/signerat/av-frihet-foljer-ansvar/

Här är länken till gårdagens kulturartikel om Gardells humor.
http://www.dn.se/kultur-noje/kronikor/lawen-mohtadi-jonas-gardells-skamt-om-muslimer-var-daligt-for-att-det-saknade-finess/