lördag 29 februari 2020

Corona hysteri

Rädslan sprider sig
Allt fler svenskar känner sig allvarligt oroliga för att drabbas av corona viruset. 1177 har till exempel blivit överbelastat av människor som ringer in och är oroliga. I Uppsala är två kvinnor bekräftat smittade. Det är viktigt att ta sjukdomar som lätt sprids mellan människor på största allvar. Epedimiologer väntar på pandemin som slår stenhårt mot annars fullt friska människor, det vill säga att man dör. Inget tyder på att corona viruset är en sådan pandemi. Corona viruset smittar lättare och sprider sig fortare än "vanliga" influensor. Och det saknas hittills vaccin mot detta virus. Bortsett från det tycks virusets effekt vara som vanligt att det är människor som är mycket sjuka och svaga som kan dö om de insjuknar av ett liknande jobbigt virus. Det vill säga mycket likt det som händer varje gång en influensa hälsar på.

Ann-Charlotte Marteus skriver intressant om hur Sveriges ansvariga personer allt för ofta ger lugnande besked trots att de saknar grund för att ge liknande besked. Det är alltid värdefullt att vara ärlig utan att vara alarmistisk. Det finns förbättringspotential vad gäller ärlighetskommunikationen. Hur ofta hör du någon ledande politiker eller tjänsteman erkänna att de inte har tillräcklig koll på läget?


"Tegnell är inte imponerad av italienarnas förmåga att spåra och begränsa smitta, har man förstått. Sverige kan så mycket bättre. Vår beredskap är god. Samma besked gav regeringen i måndags. Det stora numret på presskonferensen var att Sverige ger 40 miljoner kronor till WHO för att hjälpa andra stackars länder. Snacka om styrkebesked." 

"Man behöver inte vara depressivt lagd för att oroa sig över vår sjukvårds förmåga att klara en omfattande spridning av viruset. Går det att skaka fram tillräckligt med vårdplatser, vårdpersonal och, inte minst, skyddsutrustning? Såväl regeringen som Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutet understryker att detta är regionernas ansvar. Hur väl dessa lyckas är dolt i dimma." 

"Men om det skulle gå illa, om det visade sig att sjukvårdens beredskap var urusel, skulle frågan inställa sig: Insåg inte staten detta? Varför inte, i så fall? Och om man var medveten om bristerna, borde man inte ha kontrollerat inresande från Iran bättre, till exempel?"

https://www.expressen.se/ledare/ann-charlotte-marteus/kan-vi-verkligen-lita-pa-svensk-coronaberedskap-/

Om du vill förstå vad en riktigt farlig pandemi kan ställa till med kan jag varmt rekommendera den läska filmen "Contagion". Filmen har dessutom mycket duktiga skådespelare.
https://www.commonsensemedia.org/movie-reviews/contagion

https://www.gp.se/ledare/sverige-%C3%A4r-inte-tillr%C3%A4ckligt-f%C3%B6rberett-f%C3%B6r-pandemier-1.24609324

Dagens besvikelse
Trots alla kommunikatörer som idag arbetar inom offentlig verksamhet kan vi inte få en ärlig beskrivning av svensk beredskap och förmåga om det blir många smittade i Sverige. Nu är det dessutom lönehelg... Ärlighet gör i vart fall mig lugnare. Vi invånare har redan en stark uppfattning om sjukvård i kris. Säg som det är. Typ ”Om det blir över X som kommer till våra sjukhus blir det mycket ansträngt. Runt om i landet jobbas det för fullt med att stärka beredskapen. Vi tror att vi kommer att klara det men krisrädslans effekt på 1177 indikerar att trycket på våra akutmottagningar, eller liknande, kommer att bli mycket smärtsamt om vi får en kraftig spridning.”
https://www.expressen.se/nyheter/smittan-fanns-i-italien-utan-att-nagon-upptackte-det/

Dagens stjärna
Wolfgang Hansson, Aftonbladet. Läs gärna hans artikel för att förhoppningsvis få lite perspektiv på corona och minska din rädsla.
https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/9vQ1Xl/det-finns-en-dodligare-smitta-an-corona--som-ingen-bryr-sig-om?fbclid=IwAR1ztsMEEoP8L4F43Sb5Ljfdt-9_YtzBFsSARJIleAJ9eQrxwIHexaXPZ2c

fredag 28 februari 2020

Inavel är dåligt

Är det extremistiskt att vara emot släktgifte?
Det finns mycket som är dumt med släktgifte. Inte minst de stora riskerna för omfattande mentala utvecklingsstörningar. Dessa utvecklingsstörningar kan säkerligen bidra till hedersrelaterat våld och stora inlärningsproblem i skolan. Debattören nedan har viktiga poänger med att det svenska samhället i bland annat kampen om att hindra tvångsgiften ska informera om de faktiska risker släktgifte representerar.

”Alla vill vi att våra barn ska vara friska. Därför kan man tycka att information om riskerna med kusinäktenskap borde utgöra en självklar folkhälsofrämjande och samhällsnyttig insats. I nuläget lyser dock sådana rekommendationer med sin frånvaro från myndigheternas sida. Socialstyrelsen skriver i materialet Reproduktiv hälsa ur ett folkhälsoperspektiv: ”Bland förstföderskor över 35 år är det något större risk för fosterdöd, för dålig fostertillväxt och för att barnet föds för tidigt.” Man informerar om risker med äldre mödrar men inte om riskerna med kusinföräldrar.”

”I en stor studie i Bradford 2013 sökte man svar på varför en oväntat hög andel barn av pakistanskt ursprung dog eller föddes med kongenitala avvikelser. 31 procent av skadorna hos barnen kunde förklaras av att föräldrarna var kusiner. Risken för kongenitala avvikelser var fördubblad om föräldrarna var kusiner (3 procent respektive 6 procent).”
”Jag menar att en folkhälso­upplysande strategi kring riskerna med kusingifte skulle bidra till att hindra fort­plantandet av hederskultur i Sverige. Den som inte vill gifta sig med sin kusin skulle känna mer stöd från samhällets sida i att säga ”nej”. De som inte hotas med våld kunde själva ta fighten med familjen lättare.”
https://www.sjukhuslakaren.se/kronika/det-ar-orimligt-att-inte-informera-om-riskerna-med-kusingifte/?fbclid=IwAR3wOVtOJwL7axKU038SsFp0oq497iofOea-ZoBmhkMLEx769MGfS4CeCek
Dagens besvikelse
Alla som fuskar med våra försäkringssystem.
https://www.expressen.se/ledare/att-sno-vab-pengar-ar-varre-an-vinterkraksjuka/

Dagens stjärnor
Expressens ledare. Det är viktigt att vården och politiker på olika sätt är tydlig med att inavel leder till många negativa konsekvenser. Det behövs folkbildning om detta bland många nya svenskar.
https://www.expressen.se/ledare/varfor-ar-varden-sa-tyst-om-riskerna-med-kusingifte/

Jan Emanuel Johansson. Sluta dalta med unga brottslingar!

”Jag tror att direkta motsägelser mellan vad en statsminister säger och vad en statsminister gör skadar demokratin. Det blir för mig en obegriplig paradox när en statsminister sänker skatten och sedan säger att skattesänkningar skapar förnedringsrån. Det finns absolut en korrelation mellan fattigdom och ett osäkert samhälle. Man kan förenklat säga att ju fattigare ett samhälle är, ju farligare och otryggare blir det. Men Sverige är inte ett fattigt land. Vi jobbar aktivt på det, men vi är ännu långt därifrån.”
https://www.expressen.se/debatt/det-ar-er-flathet-som-gor-att-barnen-ranas/

torsdag 27 februari 2020

Big fish in a small pond

Göra skillnad
Allt är relativt. Allt kan jämföras med något annat. Även en extremt rik person kan känna sig fattig jämfört med de allra rikaste. Även den som kan läsa snabbt kan träffa människor som läser ännu snabbare och så vidare. De allra flesta människorna på vår jord vill känna mening med sina liv. De som känner mening med det de gör mår också mycket bättre än de som inte gör det, oavsett socioekonomisk status.

Den som vill göra skillnad i ett större perspektiv än i sitt eget liv väljer att engagera sig i till exempel föreningsliv, företag eller politik. Länge har jag varit intresserad av FNs arbete. Det är viktigt men jag har också konstaterat att det är ett väldigt svårt sammanhang att göra riktigt stora insatser om vi bortser från allt viktigt humanitärt arbete FN engagerar sig i. Personligen engagerar jag mig mycket hellre i verksamheter där jag påtagligt kan påverka verksamhetens utveckling. Jag delar det engelska, eller amerikanska, uttrycket "I rather be a big fish in a small pond than a small fish in a big pond."

Dagens besvikelse
En ansvarslös migrationspolitik och en misslyckad integrationspolitik som bland annat drabbar framtida pensioner.

”Det är bra att se över PPM-systemet - det har inte varit helt lättförståeligt för många. Men det kommer inte att trygga framtidens pensioner. I alla fall inte för de dem som precis tagit steget ut på arbetsmarknaden. Många pensionärer vittnar redan i dag om hur svårt det är att få ekonomin gå ihop. Värre kommer det bli för framtida generationer. Det finns flera orsaker till detta.”

”Förutom att utforma ett så optimalt pensionssystem som möjligt måste politiken underlätta sparande. Dessvärre har staten gjort tvärtom. Lån underlättas genom ränteavdrag och riksbankens penningpolitik. Samtidigt slopades avdragsrätten för pensionssparande 2016. Det är inte hållbart, vilket framtidens äldre kommer märka av.”
https://www.gp.se/ledare/pensionsspara-ungdomar-annars-är-er-framtid-mörk-1.24514749

Dagens stjärnor
De som inser att digitaliseringen har fantastiskt stor positiv betydelse för att bidra till alla våra barns utveckling, oavsett var i landet de bor. Självklart ska all teknik användas klokt och inom skolan är det viktigt att läraren fortsätter att ha huvudrollen i det pedagogiska arbetet. Precis som läkare kan möta patienter för viss kontakt och visst utbyte över nätet kan självklart även lärare göra det samma med sina elever. Bra Anna Ekström, Socialdemokraterna.

"För att ge fler elever, framför allt i glesbygden, möjlighet att få undervisning av behöriga lärare beslutar regeringen i dag att fler ämnen som NO, SO, matte och teknik ska kunna erbjudas på distans via en dator."


– Vi vet att det allra viktigaste för att barn och elever ska kunna lära sig mycket i skolan är att man får undervisning av en utbildad och erfaren lärare. Nu ökar vi möjligheten för att fler barn ska få det, säger utbildningsminister Anna Ekström.
– Vid lärarbrist ska det finnas möjlighet att den behöriga läraren undervisar uppkopplad, säger hon.
I dag kan man få fjärrundervisning i språk. Regeringens beslut innebär att även ämnen som matte, NO, SO och teknik ska kunna erbjudas som fjärrundervisning. Fler ämnen alltså och i fler årskurser, både i grundskolan och gymnasiet.
Rent praktiskt funkar det så att en lärare sitter och sköter undervisningen via en dator som är uppkopplad till ett eller flera klassrum som finns på ett annat ställe, i skolbyggnader.
– Eleverna ska ha stöd i varje klassrum av en handledare. I gymnasieskolan ska handledaren vara tillgänglig, i grundskolan ska handledaren finnas i själva klassrummet, förklarar Anna Ekström.
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7416389


onsdag 26 februari 2020

Trovärdighet

Högt i tak och pålitlig
Var ska den tidigare borgerligheten ta vägen? Helt klart är att Socialdemokraternas tidigare politiska dominans är bruten och ett nytt politiskt landskap växer fram. Socialdemokraternas ras är inte bara en svensk trend. På många håll inom västvärlden har de tappat kraft. Hur ska då det nya formera sig för att öka egna chanser att få sitta vid makten? Vilka konstellationer har störst möjligheter att driva en gemensam politik inom viktiga politikområden? För att sortera ut det måste man göra precis som partierna i Alliansen en gång gjorde. Vilka reformer anser varje parti vara viktigast? Vilka är därefter mest lämpliga att samarbeta med? Januariöverenskommelsen är inte en sådan ingenjörskonst!

Malcom Kyeyune skriver nedan intressant om borgerlighetens läge i Sverige.

”Utan att någon riktigt märkte det hade deras motståndare, Tories, gått från att vara ett parti för den övre medelklassen och överklassen till att bli ett parti med fler arbetarklassväljare än det nominella arbetarpartiet. Förvåningen var om något ganska stor på båda sidorna. Hur hände det här egentligen?”

”Kort sagt: när vänstern retirerar från stora väljargrupper öppnas plötsligt möjligheten att plocka upp dessa för en höger som vill och vågar göra det. Den senaste debatten i Sverige angående högerns relation till näringslivet och välfärdsmarknadens särintressen är alltså ett tecken i tiden.”

”När socialdemokratin var starkare än den är idag fanns det skäl att hålla någon sorts enad front inom högern, just därför att målet var att besegra socialdemokratin ideologiskt och politiskt. Idag har dock socialdemokratin besegrat sig själv, och frågan är inte längre vad man ska göra åt socialdemokratins dominans, utan vad man vill ska komma efter den.”

”Att som tankesmedjan Timbro fortsätta värna dagens arbetskraftsinvandringssystem i ett läge där detta system utgör en av de drivande faktorerna i en helt dysfunktionell invandring är något som sticker i ögonen på många. Men denna nyligen uppblossade konflikt handlar inte om valfrihet i välfärden, om arbetskraftsinvandring, eller om Timbro. Den handlar om högerns själ och framtid. Vi har således sett de första skotten avfyras och de första politiska förkastningslinjerna öppna sig inom den svenska borgerligheten, men de förkastningslinjer som börjar dyka upp idag kommer knappast att försvinna när väl denna debatt är över.”
https://www.dagenssamhalle.se/kronika/forsta-skotten-i-kriget-om-borgerlighetens-framtid-31529

Liberalerna upplevs ofta som ett ”stökigt” parti. Inte minst i Uppsala där de valde en vänstersväng när det var möjligt att forma ett liberalkonservativ minoritetsalternativ. Självklart påverkar det deras politiska trovärdighet bland många väljare. Det är viktigt att ett parti har högt i tak och tillåter oliktänkande. Partierna är inte bra på att hantera olika tyckanden inom ett parti. Jag uppfattar Liberalerna som det parti som är klart bäst på att klara ordentlig tyckardemokrati av dagens riksdagspartier. Samtidigt är det en klen tröst om man inte tycker som en majoritet vänsterorienterade liknande Liberalerna i Uppsala. Bara 40% av de ledande Liberalerna vill lämna vänstersamarbetet Januariöverenskommelsen. Det är ingen majoritet.

”Nästan fyra av tio ledande lokala liberaler är negativa till att partiet ingått ett samarbete med regeringen.”
https://www.dagenssamhalle.se/nyhet/l-splittring-om-januariavtalet-katastrofalt-vagval-31542

Och i dagens UNT kan man läsa den intressanta artikeln att Liberalerna ska ha ett medlemsmöte och rösta om hur de ställer sig i spårvägsfrågan... Och de vill villkora ett stöd till att minst sex av kommunstyrelsens partier stöttar projektet samt att det inte får kosta över 4,5 miljarder kronor... Vad gör de när prislappen är över 4,5 miljarder? Tar sitt ansvar och lägger ner partiet?
https://mobil.unt.se/nyheter/uppsala/ls-krav-for-att-saga-ja-till-sparvag-5522705.aspx
Dagens besvikelse
Under allt för många år ”slirade” borgerliga partier med att betona alla skyldigheter som också ingår i det samhällskontrakt som idag har gott om sprickor.

”Har man ansvar för sina handlingar? I vilken ålder uppstår ansvaret? Eller uppstår det aldrig? Kan man alltid skylla på sin uppväxt, på sin bakgrund, på omständigheterna, på grupptillhörigheten?”

”I Sverige har vi länge vattnat ur begrepp som ansvar och ansvarsutkrävande, "brott och straff", rätt och orätt. Nya teorier har gjort förövare till offer.”
https://www.gp.se/ledare/alla-har-ansvar-för-sina-handlingar-1.24346781

Dagens stjärna
Paulina Neuding. Många av Liberalernas och Centerpartiets ”godbitar” i 73-punkts programmet är inte det politiska fokus dagens Sverige behöver. Nu krävs städarbete efter många års ansvarslös migrations och integrationspolitik.

”De gamla Allianspartierna behöver inse att ingen vettig människa bryr sig om värnskatten när de egna barnen riskerar att rånas och förnedras på väg till skolan.”


”Ungdomsrånen kommer också att förändra politiken, och frågan är om partierna kommer att uppfatta det i tid. Det gäller inte minst de gamla Allianspartierna, som behöver inse att ingen vettig människa bryr sig om värnskatten när de egna barnen riskerar att rånas och förnedras på väg till skolan eller hem från fotbollsträningen. Sådant överskuggar allt annat.”
”Medierna måste också förändra sin rapportering. Sverige sticker ut i Europa när det gäller sättet att hålla tillbaka vad man vet om rapporterade brott. Man kan jämföra med Tyskland och övriga Norden, där det genast framgår om ett brott exempelvis har begåtts av en utländsk medborgare.”
https://www.dagenssamhalle.se/kronika/ungdomsranen-kommer-att-forandra-allt-31393

tisdag 25 februari 2020

Språket en central väg mot självförsörjning

Är det viktigt att vi förstår varandra?
Vi har många geografiska delar i världen med egna språk. På många sätt är det både charmigt och intressant. I varje del på jorden med ett eget språk får en människas möjligheter att bli självförsörjande, och att försöka förverkliga egna drömmar, lokala språkfärdigheter stor betydelse. När ett land med Sveriges bidrags- och försäkringssystem misslyckas med att säkerställa rimligt goda kunskaper i svenska, hos alla invånare, går det snabbt utför. Läs nedan artikel skriven av Gunnar Wetterberg, Expressen.

”Den språkliga normen är på väg att förlora sig i cyberrymden. Nätet tar över från böcker och tidningar. På nätet läser man överhuvudtaget inte så mycket, men när man gör det, så är det ofta ord och texter som ingen brytt sig om att tukta.”


”Språket är vårt viktigaste medel för att förstå varandra. Normerna gör det lättare att undvika missförstånd. Om vi är hyggligt överens om vad ord betyder och hur man använder dem, så blir det lättare att också enas i sak. Men språk är också en klassmarkör. Som utlänning kan man häpna över hur England eller Frankrike skiktas efter hur folk talar. I Sverige har Svedberg, psalmboken och kyrkan hållit språket och därmed folket mer samlat.”


”Risken i dag är att den språkgemenskapen glider isär. Det är inte en fråga om vilket språkbruk som är ”fint” eller ”fult”, det är en fråga om makt och vanmakt. När överklassen har greppet om det normerade språket och underklassen vacklar om vad som gäller, då blir även detta en del av det kulturella övertaget. Därför borde vi vårda läsningen mycket mer än vi gör i dag. Skolan måste uppmuntra eleverna att läsa tidningar och böcker. Genom att ständigt möta det normerade språket ökar alla elevers säkerhet, vi vänjer oss vid hur man uttrycker sig och hur nyanserna fungerar. Anna Ekström måste förvalta arvet från Jesper Svedberg.”
https://www.expressen.se/ledare/gunnar-wetterberg/spraket-borjar-bli-en-klassfraga-i-sverige/
Dagens besvikelse
De som ansvarat för sjukvården de senaste åren. Den presterar på tok för dåligt i förhållande till alla skattepengar vi trycker in i sjukvårdssystemet. Och hur kunde ansvariga politiker driva en politik som gjort att vi idag har bland de klart minsta antalet vårdplatser per capita.
Ann-Charlotte Martéus skriver intressant om att vårdpersonalen nu äntligen strukturellt börjar göra sin röst hörd på sätt som uppenbarligen facken inte tidigare stöttat. Först nedan en reflektion om vårdplatser.

”Beskrivningarna av svensk sjukvård i vissa delar av landet är just nu allt annat än smickrande. Inte minst då vi är ett av de länder inom EU som lägger mest pengar just på hälso- och sjukvården. Samtidigt är vi det land med minst antal vårdplatser.
https://www.expressen.se/nyheter/socialministern-har-natt-en-smartgrans/

”Förhoppningsvis tyder skyddsombudens tilltagande tuffhet, och den ökande anmälningsbenägenheten, på att något håller på att förändras på allvar; att den självutplånande ängeln alltmer konkurreras ut av yrkeskvinnan som gör sin plikt och kräver sin rätt till en anständig arbetsmiljö.”
https://www.expressen.se/ledare/ann-charlotte-marteus/harligt-att-vardpersonalen-antligen-ryter-ifran/

Även inom sjukvården har vi stora kvalitetsproblem idag kopplade till bristande kunskaper i svenska. Vi måste hitta smarta sätt att lösa detta kvalitetsproblem snabbt.

Dagens stjärna
Isak Skogstad. Helt sjukt att det kan gå så här i Sverige. Vi måste kunna mycket bättre.

”Vad innebär det för ett barns framtidstro och självkänsla att inte kunna läsa när man går i högstadiet? En absurd fråga kan tyckas – men det finns faktiskt skolor i Sverige där elever i högstadiet är analfabeter.”
”Låt mig ta ett konkret fall. På Storvretskolan, som ligger i ett utsatt område i Botkyrka, hade man elever i mellan- och högstadiet som var analfabeter, trots att de var födda i Sverige. De hade alltså genomgått svensk skola i många års tid utan att lära sig något så grundläggande som att kunna läsa och skriva. Hur i hela friden kunde det bli så?”
https://www.gp.se/ledare/hur-kan-högstadieelever-vara-analfabeter-1.24378275

måndag 24 februari 2020

Konkurrenskraft

Lantisar bjuder på starkt virke
Jag måste erkänna att jag har fått en ny ”uppenbarelse”. Man kan se på landsbygden som en plats för människor som fixar vår mat. Eller människor som fixar så att vi som inte bor där får råvaror till det stadsliv som allt fler miljarder människor lever. Inga människor i Uppsala, New-York, Tokyo, Kuala-Lumpur, Dallas eller Paris levererar maten och annan energi till oss stadsbor. Varför skriver jag detta? Jag har reflekterat efter Uppsala kommuns strategiska seminarium och mina livserfarenheter. Jag konkluderar att landsbygdsutvecklingen har en ny dimension som jag tidigare aldrig riktigt insett. De allra flesta av våra hjältar kommer ifrån mindre samhällen. Per capita är jag helt säker på att ”lantisarna” slår stadsborna när vi räknar antal framgångsrika musiker, idrottare, författare och företagare. Vi behöver försvara landsbygdens krafter som gör att idrott, musik, IT-kompetens och företagsamhet frodas bland dem som gör alla timmar som krävs för framgång. Konkurrensen om dygnets timmar på landsbygden är liten. Många på landsbygden som inte är hårt slitande jordbrukare och/eller djurbonde riskerar lättare tristess än stadsbor. Även om bredband gör det mindre tråkigt bidrar musiken, idrotten och företagsäventyr till en dröm om att nå ut i den ”stora världen”.
Dagens besvikelse
Fattigdomen breder ut sig i Sverige och allt fler kommuner tvingas skära ner på idrotts och kulturengagemang. Det kommer att försvaga ett redan misslyckat integrationsarbete. Eftersom RUT-avdragen enligt Riksrevisionen är mycket ineffektiva satsningar kanske föreningsavdrag för lågavlönade är mycket bättre subventioner för vår framtida ekonomi? Att fattigdomen breder ut sig i Sverige gör inte vårt svenska samhälle mer konkurrenskraftigt. Inte på något sätt. Och när finansmannen Sven Hagströmmer varnar för att svensk misslyckad integrationspolitik kan leda till att unga brottsbenägna män rationellt väljer brottskarriär för att försöka förverkliga materiella mål och status är varningen för sen. Där är vi redan.


Det handlar till syvende och sist om vilken socioekonomisk grupp man tillhör.
– Vi kan se på mellanstadiet att vi har klasskillnader redan i årskurs fyra. Han säger att medelklassföräldrar stimulerar sina barn att sporta i förening, vilket inte föräldrar med sämre ekonomi och utbildning gör lika ofta.”
https://www.expressen.se/sport/foreningsliv/efter-expressens-sifo-morkertalet-ar-stort/?fbclid=IwAR1Uq_Uzn54KW3C34vemKprSV2PA3YiABs9S5Y1pzdREWJ-CFOqHK5P_tpc
https://www.expressen.se/ledare/rut-kritiken-maste-tas-pa-allvar-finansministern/

Dagens stjärna
Alice Teodorescu. Det finns inte en enda framgångsrik verksamhet som inte tydligt inkluderar skyldigheter för sina ”medlemmar”. Alla framgångsrika verksamheter hittar en god balans mellan rättigheter och skyldigheter. Bland annat så skapas konkurrenskraft.

”Så varför dessa dubbla måttstockar och långsökta förklaringsmodeller bara för att det i den verklighet som nu råder primärt är ungdomar med utrikes påbrå som begår bestialiska övergrepp på i huvudsak ungdomar med svensk bakgrund?”

”I ett samhälle där det politiska samtalet i högre grad betonar människors individuella skyldigheter, liksom värdet av dygder och plikt, kommer fokus naturligt att flyttas dit där hör hemma - hos den som förnedrar och förgör.”
https://www.gp.se/ledare/också-fattiga-har-moral-1.24186726

söndag 23 februari 2020

Förnuftets väg

Förbudsiver
Huvudsaker och bisaker. Jag förundras ständigt av att småsaker får mycket tid i debatter samtidigt som de stora och svåra frågorna ofta saknar respektfulla, konstruktiva och kreativa debatter. Visst är småfrågor enkla, och i det lilla viktiga. Men de är inte de små frågorna som systemmässigt avgör vår framtid. Och förbudsivrare har alltid funnits kopplade till småsaker. Tänk om allt som någon anser vara fel eller farligt skulle förbjudas... Då skulle vi leva i ett kommunist- eller nazistliknande samhälle. Samtidigt som migrations- och integrationsfrågor tillhör våra viktigaste huvudsaker gäller det även inom dessa huvudsaker låta bli med oklok symbolpolitik som bara skapar onödiga konflikter. Den förnuftige sjunker inte så lågt att man ägnar energi åt frågor som bara syftar till att söndra.

En huvudfråga inom migrations- och integrationsdebatten är till exempel om Sverige vill vara ett land där den individuella friheten starkt är kopplad till det offentliga skyddsnät som byggts upp eller om vi ska välja system som mer liknar många andra länder. Till exempel system där individen är starkt beroende av familj, arbetsgivare, religiös grupptillhörighet eller har råd att betala dyra försäkringar. Varför talas det inte om dessa systemfrågor i tider då samhällskontraktet redan har svårt att leverera acceptabelt?

Den kloke Göran Rosenberg ger i nedan krönika utryck för att förbudsvägen inte är så klok när det handlar om beteenden som inte i sig utgör några problem. Jag tycker till exempel att en arbetsgivare ska kunna kräva att man tar kunder och kollegor i handen. Samtidigt är det inte ett problem om en person inte vill göra det så länge som det inte drabbar oss andra ekonomiskt. Och nikab borde förbjudas då det enkelt kan kopplas till trygghets- och säkerhetsfrågor i det fria samhälle som är hotat. Men varför besvärar sig många över kvinnor som använder hijab/slöja? Är det något att gnälla över, att kvinnor täcker sitt hår? Visst avviker det från västerländsk klädtradition, men är det ett problem? Nej. Det kan många gånger bjuda på mer färgglada omgivningar än annars. Förnuftiga människor avstår ifrån att ägna energi och liknande icke-frågor.

"Lägga handen på hjärtat är i mina ögon en vacker gest, och helt orimligt är det heller inte att vilja hälsa mindre kroppsligt närgånget på en främmande person av annat kön. Det gränslösa handhälsandet är en relativt ny företeelse också i Sverige, för att inte tala om det gränslösa kramandet."
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=438&artikel=7402616
Dagens besvikelse
Socialdemokraterna. De är tydligt inte längre en kraft som kan bidra till att Sverige utvecklas attraktivt och konkurrenskraftigt. Som vanligt skriver Anna Dahlberg, Expressen, klokt om politik i vår nutid. Läs gärna hennes senaste ledarartikel om sossarna nedan. Socialdemokratin har tomt i ladorna. Det är bara viljan att ha individuell makt, titlar och höga arvoden som tycks motivera dagens parti existens. Och vad avser pensionerna gäller det att hålla tungan rätt i munnen. Precis när vi närmade oss ett slut på tiden med ”fattigpensionärer” har den usla migrationspolitiken skapat ett läge där mängden fattigpensionärer sannolikt blir mycket högre. Det var en tidigare Socialdemokratisk statsminister, Göran Persson, som med all rätt varnade för ”social turism” till Sverige.

”Men från Socialdemokraterna är det bara tyst. Finansministern beklagar sig över att den utlovade skattereformen är den svåraste arbetsuppgiften hon någonsin har fått på sitt bord. Den är så infernaliskt svår så att en hel mandatperiod kan vara för kort tid för att lyckas.”

”Det är så talande för dagens socialdemokrati. Partiet är inte bara bakbundet av sina samarbetspartners; de vet knappt själva vad de vill längre. Vad innebär egentligen en s-märkt skattepolitik i dagsläget? Hur ser partiets bostadspolitik eller migrationspolitik ut? Vilka ingångsvärden har Socialdemokraterna i de olika förhandlingar som pågår?”

”Desperationen inom S blir alltmer påtaglig för varje dag som går. Riv upp Januariavtalet, kräver delar av rörelsen. Andra börjar mumla om Stefan Löfvens bristande kvaliteter som partiledare och statsminister.”

”Det har varit uppenbart under en längre tid att Socialdemokraterna famlar hjälplöst inför samhällsutvecklingen - inte bara i de hårda frågorna, utan även de mjuka.”

”Rörelsen har inga svar på den ökande ojämlikheten, segregationen, den akuta bostadsbristen för resurssvaga hushåll eller det växande antalet barn som far illa. Det görs några symboliska försök på marginalen, men de stora trenderna rår S inte på.”


”Det som verkligen kommer att blöda framöver är inte pensionssystemet, utan välfärden. I synnerhet de äldre kommer att mötas av smärtsamma prioriteringar inom hemtjänsten och äldreomsorgen. Att i det läget driva på för dramatiskt höjda pensioner är provocerande lättsinnigt. Måtte övriga partier ha modet att stå emot och se det för vad det - pensionspopulism från ett krisande och alltmer tomhänt S.”
https://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/tomheten-inom-s-kan-bli-dyr-for-sverige/

Dagens stjärna
Karin Pihl har rätt. Det var ett stort strategiskt misstag av Liberalerna att följa Centerpartiet vänsterut. Vi får se hur dyrt det misstaget är. Intressant tanke att C kan vara balanskraften mot mitten i vänstergänget och L den balanserande kraften mot mitten i högergänget. Ur ett förnuftsperspektiv borde Liberalerna snabbt välja om de ska vara en del av vänstern eller en del av marknadsliberala krafter.

”Bråket illustrerar kärnproblemet med januariavtalet: det är inte byggt på en gemensam politisk vilja, utan på ren maktstrategi. De enda som håller skenet uppe är centerpartisterna, trots att reformeringen av Arbetsförmedlingen och sänkningen av arbetsgivaravgifterna för nyanlända stoppades av oppositionen. C har investerat hela sin politiska trovärdighet i januariavtalet, som partiet ser som ett skydd mot onda ytterlighetspartier. Men Liberalerna har inte det. Därför bör L hoppa av det sjunkande skeppet. Till skillnad från i Centern har det hela tiden funnits inre slitningar i Liberalerna. Partiledaren Nyamko Sabuni är inte direkt känd för att vara avtalets största anhängare. I stället försvarar man det lite halvhjärtat med att det är liberala reformer som är bra för Sverige.”
”Motargumentet är, som alltid, att ”vi ska inte ge Sverigedemokraterna inflytande”. Men så har det blivit ändå. SD har mandat i riksdagen, och det är inget L kan göra åt det. Däremot kan de göra sitt bästa för att säkra sina egna.”
https://www.gp.se/ledare/därför-bör-liberalerna-lämna-januariavtalet-1.24240868

PM Nilsson, ledarskribent Di, skriver intressant i nedan ledarartikel om alla skäl för varför det är bra att Centerpartiet nu är en del av vänster-Sverige. Och att det återstår att se om Liberalerna vill försöka att överleva. Läsvärda reflektioner.
https://www.di.se/ledare/ljuset-efter-skilsmassan/

Även Torbjörn Nilsson, Expressen, skriver intressant om hur Sverige kunde gå så snett i migrationspolitiken. Tveklöst har både Centerpartiet och Moderaterna en stor skuld för den misslyckade migrationsfrågan. Även om det var en kabinettsfråga för Centerpartiet avstod en stor andel av moderata kommunalråd, landstingsråd och riksdagsledamöter att protestera mot den ansvarslösa migrationspolitiken. Det ”öppna hjärtats” Reinfeldt fick styra trots att han tappade all fart redan efter 2011. Reinfeldts väg var inte förnuftets väg framåt.

”Ledarskribenten Boström, en impressionist, målade upp den gamla borgerligheten: Den har, sa han, varit usel på att fånga upp de nya väljarströmmarna och det på grund av gamla låsningar och lojaliteter. Med bred pensel sveptes ett landskap av särintressen och lobbyister fram.”


”Att den politiske redaktören på den rosa tidningen tycker att alliansen gynnas av att byta ut centerpartister mot sverigedemokrater är ingen nyhet. Det var däremot historieskrivningen. ”Moderaterna reste den så kallade volymfrågan redan 2011, vilket snabbt blev ett tabu-område inom alliansen”, skrev PM Nilsson. Onda centerpartister hade alltså hållit tillbaka goda moderater. Nilsson kan knappast ha syftat på något annat än att Tobias Billström, en (1) person som vid ett tillfälle nämnde ordet ”volym”. Och ja, en del andra moderater höll med Billström, det framkom i intervjuer och bakgrundssamtal. Men den stora gruppen moderater tyckte helt enkelt inte som Billström. Han tillhörde en minoritet i partiet då.”
https://www.expressen.se/nyheter/torbjorn-nilsson/holl-onda-centern-tillbaka-de-goda-moderaterna/


lördag 22 februari 2020

Drivmedelsförsörjning

Allt välstånd är beroende av billig energi
Den exempellösa, och fantastiska, samhälls utvecklingen de senaste 150 åren är främst tack vare tillgång till billig energi och smarta uppfinningar. Olja, ångmaskiner och ”spinning Jenny” revolutionerade världen. För att trygga en välmående framtid måste vi framförallt klokt säkerställa tillgång till billig energi. Det brådskar att bygga ut kostnadseffektiva system som ersätter oljan.

Gunnar Wetterberg är en klok person. Nedan bifogar jag några viktiga reflektioner skriva av honom i Expressen.

"SNS Konjunkturråds rapport om klimatet är viktig därför att den knyter samman naturvetarnas bedömning av farorna med ekonomernas värdering av vad man kan göra. Sina viktigaste slutsatser drar forskarna om kolet. Olja, kol och gas står för de fossila koldioxidutsläppen. Olja och kol är värst, men de skiljer sig mycket åt. Oljan är lätt att transportera och kan användas i en rad olika sammanhang. Kolet är mycket bökigare att hantera och används normalt ganska nära där den bryts (med Australien som undantag). Det har viktiga konsekvenser för klimatåtgärdernas effektivitet. Om politiken riktar in sig på att minska oljeförbrukningen är risken stor att någon annan tar hand om oljan. I värsta fall pressas priset ned, så att det blir billigare att bränna olja i andra länder eller för andra ändamål. Om åtgärderna slår ut kolet blir de mer effektiva. Chansen är betydligt större att kolet då stannar i marken än att oljan gör det."
https://www.expressen.se/ledare/gunnar-wetterberg/tuffa-klimatkrav-pa-trafiken-kan-leda-till-okad-kolbrytning/
Dagens besvikelse
Enskilda politiker och partier som bara klarar av en tanke och ett budskap i taget. Spårvägslåsningen i Uppsala är ett skrämmande exempel. Inom drivmedelsområdet råder också enfaldig idioti. Nu tycker vissa att allt ska drivas på el. Det är en enfaldigt korkad hållning. Av många skäl behöver Sverige en drivmedelsstrategi som ersätter billig olja med flera billiga energislag. Och billiga blir de bara om kostnadseffektiva distributionssystem kan skapas när produktionskapacitet är säkrad. Förutom el är biobränsle eller vätgas sannolikt kloka vägar framåt. Det är hög tid för Sverige, helst Norden gemensamt, att välja ett alternativt drivmedelssystem förutom el.

Dagens stjärna
Maria Masoomi. Hon har skrivit en debattartikel som bland annat lyfter fram att äldre kvinnor spelar en ”huvudroll” när hederskulturer verkar. Även om jag inte förstår debattsyftet med artikeln är den värdefull i migrations- och integrationsdebatterna. Hon beskriver väl, med sig själv, som exempel, de stora kulturella skillnader som finns mellan den svenska kulturen och den varifrån många invandrare kommer. I min bok ”En stund på jorden” skriver jag en hel del om dessa kulturella skillnader och att det politiska arbetet måste ta skillnaderna på större allvar. Det mycket viktiga integrationsarbetet måste stärkas bland annat genom att ges energi genom att vi öppet talar om de stora kulturella skillnader som finns mellan människor från skilda kulturer. FN lyfter tydligt fram skillnaderna i sina ”value maps”.
http://www.worldvaluessurvey.org/wvs.jsp

Masoomi skriver bland annat:
”Den orubbliga respekten till föräldrarna eller äldre personer eller den varma och genuina sammanhållningen som existerar i kollektivistiska samhällen, som ibland lite slarvigt benämns som klansamhällen, idealiseras inte enbart av många invandrare utan även av många svenskar som inte har någon aning om den andra sidan av myntet. Den så kallade varma sammansvetsningen har sitt höga pris. Särskilt för unga och för kvinnor som inte vill dansa efter familjens pipa, för de som vill gå sin egen väg, för de som ifrågasätter rådande regler och traditioner och som opponerar sig mot dessa.”
https://mobil.unt.se/asikt/debatt/smartsamt-valja-bort-kollektivistisk-kultur-5518964.aspx

Professor Tommy Möller, Stockholms universitet, har i Dagens Industri föredömligt beskrivit vilka stora samhällsrisker som följer om vi i Sverige fortsätter att misslyckas med viktig integration.

”Men oavsett hur det blir med den saken kan ingen förneka att vårt samhälle har genomgått betydande förändringar till följd av den omfattande invandringen, och dessa demografiska förändringar kommer att genomsyra svensk politik under överskådlig tid. Vissa betraktar förändringen som berikande, kulturellt och måhända även ekonomiskt (på lång sikt), medan andra förknippar den i stort sett enbart med problem. SD:s opinionsmässiga uppgång visar att alltfler delar partiets uppfattning om invandringens negativa konsekvenser. Problemen inom sjukvården och skolan, kommunernas ökade kostnader för försörjningsstöd, bostadsbristen och inte minst den accelererande gängkriminaliteten – alla dessa problem och några till har av SD kopplats samman med invandringen. Partiets stöd för sin verklighetsbeskrivning lär knappast minska när det uppfattas som att regeringen inte alls ser sambanden. Stefan Löfvens intervju i Agenda och den debatt som följde efter den bär syn för sägen.”
https://www.di.se/debatt/invandringen-har-andrat-svensk-politik-i-grunden/

fredag 21 februari 2020

Det folket vill ha

Vad är rätt politik?
Är politikens roll att väl förankrat företräda ett särskilt samhälles invånare på bästa sätt? Eller är det att göra det som några få politiskt aktiva tycker är viktigast? Det borde vara en självklarhet att det är en kombination av de båda perspektiven. Och det borde vara en självklarhet för partier som tycker att invånarna inte förstår sitt eget bästa att de lägger ner massor av tid för att försöka folkbilda invånarna om varför ett parti tror sig veta att något som folket inte gillar ändå är bäst för dem. I Sverige uttrycker allt fler invånare sitt missnöje över hur illa våra lagstiftare, riksdagsledamöter, sköter sina uppdrag. Inom strafflagarna finns gott om förbättringspotential. Bland annat måste unga grovt kriminella inkapaciteras och fostras betydligt bättre än urspårningen de hamnat i. Hur kunde riksdagsledamöterna misslyckas så grovt med att i tid anpassa lagstiftningen till en ny hårdare verklighet? Enkelt, de hade aldrig förmågan, eller viljan, att inse konsekvenserna av en ansvarslös migrationspolitik och en misslyckad integrationspolitik. Bland annat liberalen som tog över efter Sabuni (som fick sparken) som integrationsminister påstod att utanförskapsproblematiken minskade...  Det råder ingen tvekan om att väldigt många ledande svenska politiker lever i bubblor långt ifrån verkligheten för de flesta de ska företräda.

Både Trump och Johnson driver tydligt en linje att de ska ge väljarna det de gett löfte om att ge dem. I grunden är det självklart väldigt bra. Samtidigt är det viktigt att förstå att både det amerikanska och det brittiska demokratiska systemet är annorlunda jämfört med det svenska. Deras demokratiska system ger betydligt mer kraft till den som vinner i ett val än vad det svenska demokratiska systemet gör. Förenklat kan vi säga att det svenska systemet är mer demokratiskt och kräver betydligt mer kompromissande mellan partier som vill försöka styra ett geografiskt samhälle. Samtidigt måste vi som invånare i Sverige rösta fram partier som tydligt driver på för ett mer personligt ansvar för sitt handlande både för politiker och ledande tjänstemän. Med tanke på allt för mycket slöseri och oansvarig politik behöver de som ställer till det ordentligt för oss andra få kännbara konsekvenser för sina grova ”misstag”. Du och jag måste rösta klokare när bra alternativ finns. Att rösta som man alltid gjort är en dålig väg framåt.
https://www.gp.se/ledare/boris-johnson-visar-v%C3%A4gen-1.23788427
Dagens besvikelse
Att fruktansvärda brott och övergrepp utförda av unga straffas så lindrigt. Jag anser till exempel att dessa personer ska inkapaciteras under minst ett halvår där de också kan uppfostras bättre än vad deras föräldrar lyckats med. Att liknande grova brott inte straffas hårdare bidrar tyvärr till att allt fler kommer att rösta på partier som enkelt och generellt argumenterar för ”hårdare straff”. Hårdare straff är ofta inte den bästa lösningen för att försöka få en människa att välja en klokare väg framåt. Samtidigt handlar straff också om att ge rimlig upprättelse för den/de som drabbats av ett eller flera brott. Ett fungerande rättssystem är fundamentalt i ett väl fungerande samhälle. Alla dagens brister faller helt på riksdagens ledamöter som inte anpassat lagstiftningen till en råare verklighet. Och en verklighet där organiserad brottslighet systematiskt använder minderåriga som slipper kännbara straff. Och det är riksdagspartierna som styr Domstolsverket, Åklagarmyndigheten och Polisen. Även om det säkerligen finns brister i ledarförmåga bland operativ personal är det alltid högsta ledningens ansvar att få verksamheter och uppdrag att fungera. Expressens ledare skriver läsvärt om hur oacceptabelt mesigt det svenska systemet hanterar grova ungdomsbrottslingar. Vänstertrams och naivism bidrar inte till ett tryggt samhälle. Hederliga människor ska skyddas mot ohederliga.

”Samhällets undfallenhet gentemot minderåriga gärningspersoner är djupt stötande. Barnrättsperspektivet tar bara hänsyn till förövarna, inte deras offer.”

Det mest uppmärksammade rånet som de fyra döms för gäller förnedringsrånet mot en 18-åring, Liam kallad i medierna. Förloppet är både utdraget och hänsynslöst. Liam blir inte bara rånad, slagen och sparkad på, utan tvingas också klä av sig och bli kissad på.”

”Totalt gällde åtalet fyra rån och i samband med dessa även andra brott som övergrepp i rättssak, grovt olaga hot, olaga frihetsberövande och olaga integritetsintrång. Det rör sig med andra ord om en mycket grov kriminalitet, som hade lett till långa fängelsestraff om de skyldiga var vuxna. Nu blev påföljden i stället ungdomsvård, som innebär att socialtjänsten tar över ansvaret. Det är en påföljd som kan inbegripa lite vad som helst, alltifrån samtal och påverkansprogram till en LVU-placering.”

”Det är uppenbart att det svenska rättsväsendet inte längre håller jämna steg med brottsutvecklingen. Allt yngre personer begår allt grövre brott. Det är djupt stötande att traumatiserade brottsoffer kan tvingas möta sina plågoandar på skolan eller i centrum dagen därpå. Hur kan vi förvänta oss att minderåriga och deras föräldrar ska vilja anmäla brott och vittna när samhället gör så lite för att skydda dem?”
https://www.expressen.se/ledare/straffen-for-unga-ar-ett-han-mot-brottsoffren/

Dagens stjärna
Anosh Ghosri, GP. Det måste bli slut med oviljan i Sverige att respektfullt och konstruktivt debattera viktiga och känsliga frågor.

”Unga som får svälja fimpar. Eller som blir urinerade på och får kyssa sina förövares fötter efter att de blivit rånade. Det händer inte i ett fjärran land. Det är inte heller någon pjäs. Ungdomsrån som brottsform ökade med 31 procent i Sverige förra året enligt Brottsförebyggande rådet. Det i ett land där barnens rätt haft en unik ställning och barnperspektiv är ett honnörsord.”

”I krocken med västvärlden kan längtan efter en idealiserad bild av föräldrarnas värld leda till ett sökande efter ett förlorat paradis. Det påverkar hur individen ser på sin omgivning, men också på sin identitet. I det gapet hittar vi, vad gäller ungdomsrånen, gärningsmän som aktivt motsätter sig majoritetssamhällets normer.”

”Det går inte att fortsätta använda samma slitna förklaring - vilket Löfven gjort upprepade gånger - att skylla på skattesänkningar. Kopplingen mellan skattesänkningar och våldsamma och sadistiska rån är tunn och vittnar snarast om en desperation - säg något, vadsomhelst - för att inordna problemet i en politisk kontext. Men det räcker givetvis inte. Och det måste statsministern innerst inne själv ana.”
https://www.gp.se/ledare/tala-klarspråk-om-ungdomsrånen-1.24276076

torsdag 20 februari 2020

En värld full av rasister

Olust inför annorlunda
De allra flesta folkgrupper på jorden ser mer eller mindre sig själva som bättre än andra. Det är väl inte så konstigt om det blir så? De flesta känner till vad de har, och vad de generiskt har för kultur, men är främmande för det okända. Enligt Darwins läror dör svaga kulturer ut och starka breder ut sig.  Få idag som lever som vikingarna med en asakultur. Och runt om på jorden finns gott om rasister. Och gott om hat mellan klaner och religiösa grupper. Baserat på
Mina erfarenheter är sannolikheten för ”rasism” mellan grupper, olika, mycket större i Afrika och Asien än i Europa. Och väldigt mycket rasism finns mot svenskar i Sverige. Och i Sverige finns gott om rasism mellan invandrargrupper. Det talas det sällan om i debatter om rasism och dess unkna ”botten”.

Alice Teodorescu ger i GP lite intressanta perspektiv på att även de som i ett perspektiv kan ses som samhället svaga inte får komma undan ifrån att stå till svars för oacceptabelt beteende.

"Hur ska vi förhålla oss till den som hatar - och som kanske själv är hatad? Den som tillhör en minoritet som enligt den gängse uppfattningen om makt är underordnad, som betraktas som svag, som därför inte sällan ser sig själv som ”offer” när hen i själva verket också kan vara förövare?"


"Så länge den samhälleliga föreställningen bygger på teorier om sådant som könsmaktsordning eller en minoritets underordning i förhållande till majoriteten eller andra minoriteter riskerar vi att missa de företeelser som avviker från invanda mönster. Men förmågan att hålla också den som i ett annat sammanhang betraktas som utsatt eller svag ansvarig för sina handlingar är grundläggande."
"De val vi gör säger alltid mer om oss än vår grupptillhörighet eller gruppens relation till andra grupper i makthierarkin. Vår människosyn avgörs inte enbart av tron på allas lika värde utan också utifrån vilka förväntningar vi har på varandra."
https://www.gp.se/ledare/rasismens-m%C3%A5nga-ansikten-1.23507193
Dagens besvikelse
De som ser ett utvidgat EU som ett självändamål. En klubb/förening ska ha tydliga syften. EUs enkla syfte borde vara att göra invånarna i samarbetet till vinnare i konkurrens med andra grupperingar av människor. Hur är det möjligt att EUs företrädare inte ser det så?

”Nödvändiga förändringar är ofta svåra. Men de är lättare att genomföra om de diskuteras på längden och tvären under lång tid. Det gäller även inom Europeiska unionen.”
https://www.expressen.se/ledare/det-ar-inte-storleken-det-hanger-pa-eu/

Dagens stjärna
Håkan Boström. Han har rätt. Vilkas ärenden går Socialdemokraterna.

”Digitaliseringsminister, Anders Ygeman (S), vill ha lagstiftning som ger de sociala medieplattformarna mer makt att inskränka yttrandefriheten – när det snarare behövs lagstiftning som skyddar yttrandefriheten på nätet.”
https://www.gp.se/ledare/lägg-inte-yttrandefriheten-på-entreprenad-1.24241718

onsdag 19 februari 2020

Myt eller verklighet

Sanningen
Volym har alltid betydelse. Och nästan allt, möjligen inte syre, finns i begränsade resurser och efterfrågan brottas mot utbudet. I en sådan värld måste man prioritera och ta ansvar för de prioriteringarna. Inom sjukvården är det folkvalda, politiker, som måste göra dessa prioriteringar. Tror du att det finns förbättringspotential kopplat till prioriteringsbehovet? Ja. Och det är på grund av att det är mycket känsliga frågor. Bland annat därför finns politiker för att fatta de tuffa besluten på väl beredda grunder.
Kajsa Dovstad, GP, skriver en mycket värdefull ledare som jag bifogar nedan. Vi har tveklöst en tillgänglighetskris inom svensk sjukvård. Samtidigt är det viktigt att förstå att vi har massor av resurser inom sjukvården som kan användas väldigt mycket smartare än idag.

"Folk avlider i kaoset på akuten, i kön till canceroperationer och mellan inställda läkarbesök. Personalbristen är kroniskt akut. Budgetarna blöder. Hur illa ställt är det egentligen med svenska sjukhus? Inte så farligt, snarare tvärtom. Åtminstone om man ska tro de hårda siffrorna bakom krisrubrikerna. De medicinska resultaten är i världsklass. Skatten höjs i regionerna. Antalet läkare och sjuksköterskor är fler än någonsin. Även akutsjukhusens vårdavdelningar är välbemannade, åtminstone om man jämför historiskt och internationellt. Problemet är alltså inte att resurserna minskar. Problemet är att behoven ökar. Den som djupdyker i Socialstyrelsens siffror för sjukhusvården exponeras för flera oroande trender."
"För det första står vården inför en riktig äldre-boom: Antalet 80-plussare kommer öka med 50 procent på tio år. En stor del av de åtråvärda vårdplatserna upptas av denna grupp. Hur ska svensk sjukvård hantera ökningen av multisjuka 40-talister? Både den medicinska komplexiteten och omvårdnadsbehoven ökar när patienterna blir äldre."
"Den kanske mest intressanta vårdplatstrenden är att antalet vårddygn per invånare i 30-40-årsåldern är konstant. Varför behöver dagens vuxna lika mycket sjukhusvård som förr när antalet vårddygn har minskat för befolkningen som helhet? En invandringskritiker skulle kunna peka på att den migrationsrelaterade demografiska förändringen är särskilt stor i denna åldersgrupp. Och visst går det inte att utesluta en sådan faktor, men samtidigt finns en rad andra möjliga förklaringar. Att skylla alla problem på invandringen är lika dumt som att helt förneka att den kan ha konsekvenser för den svenska sjukvården."

"Så hur ska situationen räddas? Onekligen behöver resurser användas bättre. Fler husläkare, bättre teknik, smartare arbetsfördelning kan kanske göra sjukhusen drägliga igen. Men det behövs också en etisk diskussion om hur de begränsade resurserna ska fördelas. Vad sjukvården inte mår bra av är en sandlådedebatt där alla använder sina favoritförklaringar för att vinna politiska poänger."
https://www.gp.se/ledare/myten-om-neddragningarna-p%C3%A5-sjukhus-1.23669994
När våra läkare arbetar så mycket övertid som de gör förstår nog alla att vi har kris inom svensk sjukvård. Och många förstår att så mycket övertid både påverkar vårdkvaliteten och hotar berörda läkares hälsa.
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/bara-yttersta-toppen-av-ett-isberg?fbclid=IwAR1i7kdues-mhpH09XqL1xaIzQ0JjKUZIydGXi0O21IcX2mXtlKlJYSFNfk

Det är lätt att förstå att allt fler av alla viktiga som jobbar inom sjukvården börjar få nog.
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/lakare-vi-som-finns-pa-sjukvardens-golv-har-fatt-nog-31447?fbclid=IwAR1o4pklkk8sY919kd7ysDNUTxiKVQZ-ZQh1HQkbsB93gqtsjFGqWISNiuE

Dagens besvikelse
Miljöpartiet. De är ett aktivistparti som inte ska sitta i ledande ställningar. Svidande kritik från Riksrevisionen mot de miljöbilspremier som erbjuds. Våra skattepengar kan göra mycket bättre miljönytta än de satsningar Miljöpartiet inkluderar i regeringens budget. Och i Uppsala vet vi hur illa det blir när MP driver igenom slösaktiga cykelgaragebyggen och enfaldigt driver på för spårvägslösningar. Aktivister ska inte ”sitta vid ratten”, det går aldrig bra. De kan med fördel agera som lobbyister.
https://www.expressen.se/ledare/patrik-kronqvist/staten-borde-inte-projsa-for-bilar-som-saljs-till-utlandet/

Regeringar, lokala och nationella, som slösar med våra skattepengar.
Rutavdraget får hård kritik av Riksrevisionen i en rapport som presenterades under tisdagen. När avdraget för hushållsnära tjänster infördes 2007 var det med målsättningarna att svarta jobb skulle bli vita, att personer som står långt från arbetsmarknaden skulle komma i arbete och att köparna skulle få mer tid till lönearbete när de kunde leja ut sådant som städning, barnpassning och gräsklippning. Enligt Riksrevisionen når reformen bara delvis dessa mål – och finansdepartementets beräkningar att skatteavdraget betalar sig självt har enligt revisionen ”svagt empiriskt stöd”.”
https://www.expressen.se/ledare/rut-kritiken-maste-tas-pa-allvar-finansministern/

Dagens stjärna
Widar Andersson. Ja, flera regeringar har grovt misslyckats att ta ett långsiktigt klokt ansvar för Sveriges utveckling. Volym har alltid betydelse.

”Det går heller inte att komma ifrån att en utdragen, pågående och i det närmaste oreglerad invandring av människor från framförallt  landgrupperna 6  och 7 (enligt SCB: s definitioner): Länder utanför Europa med medel s.k. human development index och länder utanför Europa med lågt s.k. human development index, har med saken att göra.”

”Verkligheterna kan inte vara en fiende för den som vill styra landet.”
https://mobil.folkbladet.se/opinion/du-kan-battre-an-sa-har-stefan-lofven-om6507057.aspx

tisdag 18 februari 2020

För vilkas bästa

Vilka ska skolan tjäna?
Är skolans huvuduppgift att tillfredställa aktieägare? Är skolans roll att vara en förvaringsplats för barn och unga? Är skolans roll att vara snäll mot föräldrar? Självklart ska skolans medarbetare vara serviceorienterade mot sina elevers föräldrar. Min upplevelse är att de alltid är det. Skolans roll är att hjälpa alla elever att nå sin fulla bildningspotential. Skolans roll är att tjäna eleverna, inga andra. För att lyckas med det krävs att de också får fullt stöd i att vara den självklara ledaren för en klass på 25-30 elever. För att studiemiljön ska matcha ambitionen att bilda varje elev maximalt utifrån varje elevs förmåga krävs ordning och reda i klassrummen. En lärare har med andra ord på toppen av sitt bildningsuppdrag ett uppdrag att även bidra till fostran av eleverna. Inte för att ta över föräldraansvaret men för att säkerställa den nödvändiga arbetsmiljö som krävs för att eleverna ska få studiero. Har konkurrensen om elever bidragit till att skolan inte tillräckligt bra lyckas upprätthålla tillräckligt god studiemiljö på många skolor? Det är inte osannolikt.

Oavsett i vilken verksamhetsform en skola drivs i måste de med kvalitet visa att de tjänar sina elever. Skolledningar som inte klarar av det behöver skyndsamt kunna ersättas så att elevintresset sätts först. Det är oacceptabelt att skolor som brister i sitt uppdrag kan få fortsätta att misslyckas år efter år. Hur är det möjligt att lagstiftarna inte säkerställer att allvarliga kvalitetsbrister skyndsamt kan åtgärdas?

”Det finns en gränslös naivitet i hur reglerna för fristående skolor är utformade. Detta har varit känt i decennier, men det har trots det inte varit möjligt att samla en parlamentarisk majoritet för att göra något åt det. Det borde exempelvis vara en självklarhet att de kommuner som via skatten finansierar friskolorna ska ha något att säga till om när en ny skola vill öppna. Många oseriösa aktörer hade kunnat stoppas på det sättet.”
”Lika självklart borde det vara att den som finansierar friskolorna har rätt att ställa krav på hur skolpengen används. Det är orimligt att skattepengar går till skolägare som inte ens betalar de löner han är skyldig.”
https://www.dagenssamhalle.se/kronika/reglerna-fristaende-skolor-ar-granslost-naiva-31227

En sak är helt säker, det får inte råda någon tvekan om att läraren är ledaren för den undervisning som ska få alla barn och unga att nå sin fulla bildningspotential. Utvecklingspartiet Demokraterna skriver en mycket viktig debattartikel i Aftonbladet. Och det är inga smickrande data som redovisas i artikeln över hur skolan fungerar.

”Nu måste lärarna få mer förtroende och stöd att vara klassens självklara ledare.”

”De flesta är överens om att antalet utvärderingar, rapporter och enkäter som lärare måste ägna sig åt har blivit så omfattande att detta tar en del av den tid som egentligen skulle vara till för eleverna.”

”Är vi nöjda med att skolan i Uppsala rankas bland de sämsta i Sverige? Det är dags för en ordentlig förändring och det går att förändra och förbättra om bara viljan finns. Nu måste Uppsalas skola kraftigt förbättras. Tillit till våra lärare, och att våra lärare åter blir klassens ledare, har en central betydelse för att vi ska lyckas.”
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/0n7GG2/skolan-i-uppsala-bland-de-samsta-i-sverige

Dagens besvikelser
Politiker och tjänstemän som inte tar den ökande drogproblematiken på större allvar. Jag har sagt det förr och säger det igen, drogproblematiken i dagens Sverige är mycket större än vad många vill tro, eller klarar av att inse.som vanligt hjälper det oss inte att undvika att på allvar ta i allvarliga och växande problem. Bara för att något inte än syns i någon myndighets statistik eller i forskningsrapporter innebär det inte att verkligheten kan vara i ett allvarligt läge. Lyssna gärna på P1, SR, miniserie om droger som jag bifogar nedan. Gå inte på de idiotiska budskapen att till exempel cannabis inte är farligt. Det är snabbt beroendeframkallande för många och det försätter allt fler unga människor i både svåra och farliga situationer.
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2938&artikel=7401965

Riksdagspartierna. Inget parti lyfter fram det självklara stoppet på invandring av människor som saknar självförsörjning. Inget parti lyfter fram att barn till dysfunktionella och grovt kriminella ska räddas genom att adopteras bort. Grovt kriminella barn i skolan ska direkt omplaceras och sättas under någon form av omsorgsförvaltning. Bättre bekämpa drogmissbruket som kraftigt breder ut sig. Halvera ungdomsrabatterna. Särskilda jourdomstolar både för ungdomar och kvinnoövergrepp. Ingen chans till medborgarskap om grov kriminalitet. Höjd status och fler platser till yrkesutbildningar.

”Skärpa straffen för de som påverkar andra att begå brott.” Hur tänker de nu? Vet de inte att alla idag tiger när de kommer i kontakt med rättsväsendet? Har de inte lärt sig av sexuella brott att det är mycket svårt att få någon fälld för brott om ord står mot ord.
https://mobil.unt.se/nyheter/uppsala/sa-vill-politikerna-stoppa-ungdomsbrotten-5516121.aspx

Dagens stjärna
Göran Rosenberg. Han är en av Sveriges klokaste tänkare. Ja, vissa partier har gått helt fel i sin iver att konkurrensutsätta allt på sätt som knappast är bäst för att tjäna sina syften. Pragmatism är alltid klokt att tillämpa. Ideologiska "svartvita" perspektiv är ofta okloka.

"Anledningen att jag vid den här tiden började ställa frågan om vad som driver oss att göra saker och ting var den växande känslan av att grundläggande verksamheter i samhället plötsligt hade börjat drivas av fel skäl och därför börjat invaderas av ett språk som jag fick ont i magen av."
"Jag kunde helt enkelt inte föreställa mig att vi plötsligt skulle drivas att fostra våra barn och vårda våra sjuka och ta hand om våra gamla av samma skäl som vi drivs att producera bilar och mobiltelefoner. Jag var fast i föreställningen att vi måste fostra våra barn och vårda våra sjuka och ta hand om våra gamla oavsett om det lönar sig eller inte – eftersom det som ytterst driver oss att göra det är en förpliktelse och inte en lönsamhetskalkyl.
https://sverigesradio.se/artikel/6693364

måndag 17 februari 2020

Frihetstankar

Vad var det jag sa.....
En rimligt liberal inriktning i politiken är brett förankrat bland svenskarna. Det är kanske därför som Sabuni i nedan intervju anser att liberalismen fått starka fästen inom Moderaterna, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet. Sabuni tycker i grunden att det är positivt men självklart gör det tillvaron svårare för Liberalerna som parti. Det finns massor av ismer på vår jord. Tolkningarna av liberalism är många. Det blir intressant att se om Liberalerna kan hitta något nytt berättigande bland minst 4% av svenskarna framöver. En sak är helt säker, om du läser bifogad intervju med Liberalernas ledare säger hon väldigt mycket idag som jag sagt i över fem år! Sabuni själv har inte varit politiskt aktiv under några år så hon kan inte personligen lastas för senfärdigheten. Det hon säger nu fick många aktiva liberaler i Uppsala att skrika och klaga högt för inte så länge sedan. Och när Sabuni till och med särskilt lyfter fram det pragmatiska liberala kommunalrådet i Landskrona, Torkild Strandberg, är det nya tider. Till skillnad från Liberalerna i Uppsala, som spräckte Alliansen, samverkar Strandberg pragmatiskt med bland andra Sverigedemokraterna i Landskrona kommun.
https://www.dagenssamhalle.se/nyhet/januariavtalet-innehaller-mycket-bra-liberal-politik-31298

I grunden handlar liberalism om att maximera enskilda människors frihet. Hur kan man vara negativt inställd till att skötsamma människor oavsett socioekonomisk status ska ha stora livsmöjligheter? Ett problem med flera liberalt inriktade partier de senaste decennierna är att de mest blivit "frihetskämpar" för de som redan har goda förutsättningar att förverkliga sina egna drömmar. Oförmågan att matcha rättigheter med krav byggde snabbt ett B-lag i Sverige. Det tjänar inga på.
Dagens besvikelse
Världen behöver en bättre balans mellan de som har makt och enorma förmögenheter och de som inte har det. Det är min övertygelse att det gynnar alla. Samtidigt lever vi i västvärlden i en tid där politiska krafter som eftersträvar en bättre sådan balans inte lyckas erbjuda en politik, och politiska ledare som en majoritet av ett lands befolkning gillar. Hur kunde det gå så snett?
https://www.nytimes.com/2020/02/09/us/politics/iowa-democratic-caucuses.html

Dagens stjärnor
Våra vetenskapsmän som banar väg för människans ständiga och imponerande utveckling. Precis som dinosaurierna kan människan dö ut om jorden träffas av en eller flera gigantiska asteroider. Väldigt fort skulle det bli ett väldigt annorlunda klimat på vår jord. Samtidigt intressant att forskare kan visa hur det ena leder till det andra. Tack vare förkrossande asteroider växte nya bakterier fram på jorden som fått stor betydelse för att livet på jorden är som det är idag. Hade människan någonsin blivit människa om inte asteroiden gjort vad den gjorde? Kanske, kanske inte.
https://www.nytimes.com/2020/02/01/science/asteroid-dinosaurs-crater-bacteria.html

Anna Dahlberg, Expressen. Precis som jag har hon sakligt argumenterat för att Sveriges riksdag drivit, och driver, en socialt och ekonomiskt ohållbar migrations- och integrationspolitik. Vi behöver fler ansvarsfulla och livserfarna som ställer upp som våra politiska företrädare. Och som får stort folkligt stöd i demokratiska val. För att vända den negativa situation vi hamnat i krävs ansvarsfulla, kunniga och livserfarna politiska ledare. Den som inte förstår hur allvarligt läget är och röstar fram de politiker och partier som bäst kan vända denna mycket negativa trend i valen 2022 kommer antingen ha möjligheten att emigrera eller få leva i ett allt mer dysfunktionellt samhälle. Underkänt räcker inte som betyg över hur illa svensk politik skötts under allt för många år.

”Trots alla varningstecken lät man det fortgå. Skolorna fortsatte att massproducera misslyckanden år efter år. Unga fortsatte att begå brott utan några kännbara konsekvenser. Nyanlända fortsatte att strömma in i områdena med de problem som följer i självbosättningens spår som ökad trångboddhet, skuldsättning, svartkontrakt, luftadresser med mera.”

Men i Sverige är proportionerna helt andra - i Stockholm och Malmö är 25 respektive 33,8 procent av invånarna födda utomlands - samtidigt som vi har valt system både för nyanländas bosättning och skolplacering som främjar segregation. Att göra något drastiskt åt segregationen i nuläget kommer att vara svårt - för att inte säga ett politiskt omöjligt projekt. Tvärtom är vi på väg mot det som jag i en tidigare krönika har kallat ”exit-samhället” - ett samhälle där man försöker skjuta ut sig från sådant som man uppfattar som problem - undermåliga skolor, kriminalitet och vårdköer - genom att flytta, byta skola, teckna privata försäkringar och så vidare. Rånvågen kommer att förstärka denna trend ytterligare.”

”Vi har tagit emot många hundratusentals människor från länder där våldet är vardag - inte bara i den yttre miljön, utan även innanför hemmets väggar. En del av de erfarenheterna har givetvis följt med till Sverige, i synnerhet om man lever i ett parallellsamhälle och under stress över egna misslyckanden.”

”Mycket kan fortfarande göras för att bryta utvecklingen. Men i ärlighetens namn är timmen sen. Samhället har svårt att hålla jämna steg med tillväxten av nya barn och unga som rekryteras in i kriminaliteten. De poliser, socialarbetare och lärare som behövs går inte att uppbringa i tillräckligt stort antal. Den politiska beslutskraften finns inte heller hos sittande regering.”
https://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/nar-barnranen-kommer-till-villaidyllen-ar-det-for-sent/