torsdag 31 oktober 2013

Ekonomiska styrsystem

Vad händer nu?
Äntligen har som jag tidigare skrivit bl a Borg och Björklund insett att även borgerliga väljare ogillar dålig kvalitet och ekonomisk misshushållning kopplat till t ex skolverksamheter. Vad blir motdragen? Förstatligande kommer knappast att göra någon positiv skillnad. Gå tillbaka till en enfaldig och lika dålig skola för alla? Det borde vara självklart att vägen framåt innebär tydliga kvalitetskrav, hårda hävningsklausuler i rätten att utbilda våra barn och unga och tydliga ekonomiska incitament för att inte erbjuda dålig kvalitet i undervisningen. Självklart ska skolor med strukturellt fler mindre studiemotiverade elever få extra resurser. Också självklart att skolor som finansieras av våra skattepengar inte ska kunna välja bort besvärliga och svaga elever. Precis som många andra blir jag förbannad av att ta del av hur rektorn för Profilskolan jobbat. Hur svårt kan det vara att bygga ett fungerande rörelseramverk kopplat till våra skolor om inte vinstmöjligheter ska vara det viktiga? Fixa till det! Sossarna har nu mer trovärdighet än något annat svenskt parti. Alliansen måste återupprätta förtroendet som dem som har den bästa politiken för att våra barn ska få bästa start i livet och för att vårt generella välstånd ska fungera. Jag och många andra icke vänster anser att skolan måste hålla en hög kvalitet för alla våra barn.
http://www.dn.se/ledare/du-och-du-men-inte-du/
http://www.dn.se/nyheter/sverige/skandal-utan-motstycke/

Öppnare debatt om svårare frågor
Det konflikträdda Sverige behöver lära av många av våra nyinvandrade kulturer att höga samtalstoner och tillspetsningar i debatter ökar möjligheterna att finna lösningar. I vart fall om man låterbli personangrepp och inte har vapen i närheten. Vi måste våga och lära oss att öppet stöta och blöta svåra sakfrågor. Hur integrerar vi assylinvandrade bättre? Hur ska vi klara att det snart är under 10 yrkesverksamma per +80åring? Lite kul är det att våra systrar och bröder i Norge tycks ogilla denna sida, att vara konflikträdd och att göra vissa frågor tabu, hos "svensken". Många i Norge tycks förbannade över att svenska media mfl reducerar partier som fått stort folkligt stöd till att vara populistiska och främlingsfientliga. Det håller inte många norrmän med om. De tycker att de ser problem, vågar tala om problemen och försöker lösa problemen. Varför tror du att vi har ett så inskränkt debattklimat i Sverige?
http://www.dn.se/ledare/signerat/samjan-overvinner-skavlan/
onsdag 30 oktober 2013

Från ord till handling

Politisk asyl inom EU
Självklart spioneras det i stor utsträckning runt om i världen. Den amerikanske generalen som leder NSA hymlade inte om det utan sade i senatsförhören rakt ut att USA, precis som övriga länder, spionerar på bl a andra länders ledare. Visst är det ett underbart bevis på att USA, till skillnad från andra stormakter, är ett öppet och demokratiskt land. Det är viktigt att komma ihåg. Tror du liknande öppna förhör äger rum i Ryssland eller i Kina?

Om nu de Europeiska ledarna som säger sig vara upprörda över NSAs avlyssningsaktiviteter i deras länder menar allvar måste de gå från ord till handling. Vad kan de göra? Till att börja med tycker jag att EU kan fatta ett gemensamt beslut om att Snowden får politisk assyl inom Europafamiljen. För att inte formellt snubbla på formalia kan det EU land som varit sämst på att stötta asylsökande flyktingar formellt ge honom rätten. I utbyte mot att han inte mördas av någon spiongrupp kan han säkerligen sluta läcka mer information om hur NSA jobbar. Jag tror det blir Win/win/win. Snowden har fått världen att inse att den personliga integriteten är helt satt ur spel och moteld kommer sannolikt. USA vill få stopp på fler tidskrävande och dyra informationssläpp. Europas ledare får markera sitt missnöje i handling mot USA. Låt demokratin segra!

Reformer behövs
Det kanske är dax för en omställningsregering i Sverige. Om vi ska klara att försvara och gärna utveckla det generella välståndet måste samhällssystemet ställas om för att leva i harmoni med den verklighet som internet och tjänsteekonomin innebär. Varför tycks det så svårt att fatta? Sverige närmar sig demografiskt svåra år. Sverige tycks närma sig en permanent arbetslöshet runt 6% där de flesta är strukturellt arbetslösa. Med strukturellt menar jag att de allra flesta som varit arbetslösa över ett år blir livstidsarbetslösa. Det behöver inte bli så men då krävs reformer, inte minst på arbetsmarknaden. Om vi inte blir mer företagsamma och skapar fler jobb inom näringslivet, anser du då att dagens samhällsstöd ska försämras eller ska redan höga skatter åter höjas?
http://www.svensktnaringsliv.se/regioner/uppsala/reformer-for-battre-foretagsklimat_205164.html

tisdag 29 oktober 2013

Föräldraansvar?

Bara rättigheter?
Det finns många som bekymras över hållbarheten i vårt samhällsbygge. Många av dem som känner så och som talar med mig oroas mest över att Sverige i för stor utsträckning är ett rättighetssamhälle där kraven/skyldigheterna som följer med rättighetskontraktet allt för otydligt kommuniceras till oss medborgare. Ingen klubb är hållbar som inte kan kombinera rättigheter med tydliga och efterföljda skyldigheter för medlemmarna. Är det svårt att förstå?

Ska det vara möjligt för barn att handla på nätet? Är det inte föräldrarnas ansvar att betala om de godkänt sitt barns nyttjande av ett spel där barnen löpande kan och vill köpa extra digitala prylar? Är det inte föräldrarnas ansvar att läsa användarvillkoren innan de godkänner sitt barns nätlekar? Ska liknande spel begränsas med plånböcker som föräldrarna måste ladda? Är frågan viktig? Du tycker kanske det ska vara fritt att göra hur man vill? Om du förespråkar fritt innebär det då att de som hamnar i spelberoende och skuldfällor får skylla sig själva? Eller tycker du ändå att de ska få beroendeavvänjning och skuldsanering på skattekollektivets bekostnad? Vad tycker du?
http://www.dn.se/ekonomi/fritt-fram-for-barn-att-gora-kop-i-spel/

Varför så lång debatt?
Uppsala gör massor av förbättringar för kommunens cyklister och Centerpartiets och övriga Alliansens ambitioner är höga. Det är lätt irriterande hur en debatt om en cykelpolicy, ett övergripande inriktningsdokument, som tydligt pekar ut en ännu starkare satsning på infrastrukturen för cyklister kan få ta en timme i anspråk.... För första gången har nu Uppsala en Cykelpolicy, cykelriktlinjer och snart ett program. Det är bra.
http://www.unt.se/uppsala/ny-cykelpolicy-klubbad-2666582.aspx

måndag 28 oktober 2013

Tungan rätt i munnen

Lämpliga ägare
Vilken typ av ägare är lämplig att driva viktig och offentligt finansierad verksamhet? Personligen har jag bl a tyckt att bolag som bedriver t ex skol- eller äldreomsorgsverksamhet måste avsätta eventuella vinstmedel i buffertfonder för att kunna användas i dåliga tider istället för att verksamheten bara stängs ner och skattebetalarna får ta smällen. I t ex England och USA, som är mycket företagsvänliga samhällen, drivs de flesta privata skolor och vårdverksamheter i stiftelseform, inte i vinstdrivna bolag. Personligen tycker jag att det är mycket tveksamt med kortsiktiga ägare till t ex skolverksamhet. Jag tycker att den som driver skolverksamhet ska ha den långsiktiga och entydiga affärsmodellen att driva framgångsrik utbildning. Jag tycker inte den huvudsakliga affärsmodellen ska vara att tjäna stora pengar på att köpa en verksamhet som man inom några få år ska sälja för mycket högre pris än vad man själv betalat. Hur tolkar du att först Anders Borg, finansminister (M) och nu Jan Björklund (FP) gör utspel om att riskkapitalister är olämpliga ägare för t ex skolverksamhet? Kan det vara så att även deras kärnväljare tycker illa om kortsiktigt ägande kopplat till skola, omsorg och vård? Att riskkapitalbolag trixar med penningflöden är väl inte förvånande, det är ju deras affärsinriktning. Köp billigt. Sälj dyrt.
http://www.di.se/artiklar/2013/10/28/bjorklunds-till-ny-attack-mot-riskkapitalbolagen/

Lärde vi oss inget på 90-talet?
Senast vi hade stora flyktingströmmar till Sverige var när Balkankrigen rasade. Många medmänniskor var i stort behov av akut medmänsklighet och även då ställde Sverige generöst upp för många utsatta. Den gången tvingades Migrationsverket hyra svindyrt boende för många. Då som nu finns alltid människor som maximalt utnyttjar möjligheten att tjäna snabba och enkla pengar. Vad lärde sig staten av utmaningarna på 90-talet? Är det inte lämpligare att staten snabbt köper in baracker och ställer dem på av staten kontrollerad mark, alternativt snabbt avtalad kommunal mark, istället för att återigen betala sjukt mycket skattepengar för boendeformer som annars aldrig skulle inbringa liknande belopp. Jag blir förbannad när jag återigen ser hur vi skattebetalare får betala löjliga ersättningar för undermåliga långtidsboenden som erbjuds. Vad tycker du?
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/camping-tjanar-miljoner-pa-flyktingar_8662874.svdsöndag 27 oktober 2013

Integration eller sönderfall?

Ständigt integrationsarbete
Idag tycker jag Tove Livendahl, ledarskribent SvD, skrivit sin viktigaste ledare hittills. Jag håller med om det mesta. Integrationspolitik är inget tillfälligt och avgränsat arbete. Integrationspolitiken måste vara en ständig del av samhällsutvecklingen för att välståndet ska försvaras och förbättras. "Integration är en pågående och ständig process som inte har ett slut". Livendahl utmanar oss alla med frågorna: vad ska integration betyda i Sverige framgent? Och hur underlättar vi den? Det enda jag saknar kopplat till Lifvendahls ledare är en viktig förklaring av faktumet att alla israeler måste göra flera års militärtjänst, oavsett om du är man eller kvinna. Självklart innebär 3 eller 2 års obligatorisk militärtjänst en kraftfull plattform för framgångsrikt integrationsarbete. Den metoden har Sverige avvecklat. Läs hennes ledare. Den är läsvärd.
http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/integration-utan-handbok_8660560.svd

Precis som för ett företag eller en idrottsklubb måste man hela tiden jobba med att introducera nya medarbetare eller medspelare i laget. I det arbetet har värdegrund, regelverk och arbetsmetodiker stor betydelse. I arbetsmetodiken definieras t ex vilket språk alla förväntas kunna. Integration ska betyda ett eller flera program för hur nya invånare tränas upp för att känna tillhörighet kopplat till vår flagga och för att bli självförsörjande. Programmen ska vara utformade olika beroende av vilken utbildningsbakgrund den enskilde har och vilken basreligion som dominerar på den ort varifrån en invandrad kommer ifrån samt om man är självförsörjande eller ej. I vart fall för ej självförsörjande är det lämpligt att programmet kräver att man lär sig svenska bra. Integration = organiserat introduktionsprogram som gör att en ny invånare på svensk mark 1) ska förstå de generella kulturella skillnaderna mellan det man kommer ifrån jämfört med t ex Uppsala/Sverige. 2) motivera dem att ta till sig vår flagga som en naturlig del av deras nya identitet 3) inom sju år lära sig svenska på minst årskurs sjunivå 4) tydliga krav som ställs och som matchar alla rättigheter vi har som svenskar. Hur underlättar vi integrationen? Inkludera redan dag ett Invånartjänst som en del av alla introduktionsprogram! Då får man direkt börja bidra i sitt nya samhälle trots att man inte kommit hit som självförsörjd. Då får man också träna svenska varje dag när människor från olika språkområden blandas för att tillsammans utföra samhällsvärdefulla uppdrag. Vad väntar vi på? När man har gått igenom relevant program får man gärna kallas svenske istället för svensk. Det är betydligt bättre än att livet ut kallas invandrare. Nu gäller det att agera fort annars fortsätter främlingsfientliga krafter att vinna kraft.
http://www.dn.se/nyheter/sverige/kommuner-maste-ta-emot-flyktingbarn/
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/okritisk-hallning-till-rasism_8660496.svd
http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/en-vag-av-populism-i-europa_8660564.svd


lördag 26 oktober 2013

Skånskt övertagande & en bättre värld

Kvinnorna tar över
Finns biologiska skillnader mellan kvinnor och män? Självklart är det så! Hur stor betydelse för hur vi är har mängden östrogen och testosteron? Om vi endast reflekterar över testosteronets betydelse sägs följande sannolikt hända när män åldras och halterna av testosteron minskar;
- könsdriften och erektionsförmågan minskar
- den mentala och fysiska energin minskar
- hjärnaktiviteten stimuleras mindre
- svårare att uppehålla muskelmassa och styrka
- mindre aggressivitet
I en värld som blir mer komplex för var dag är det möjligen mäns större benägenhet att vara aggressiva som gör att allt fler kvinnor tar över ledarrollen inom samhället. Aggression är knappast något som i ett modernt samhälle bidrar till att hitta bra samförståndslösningar på komplexa problem.

Håller kvinnor från Skåne på att ta över stora delar av Uppsalas högre utveckling? Kan det vara någon form av Skånsk kupp mot Sveriges tankesmedja? Uppsala universitets rektor är Skånska, Eva Åkesson, och rekryterades från tjänsten som rektor för Lunds tekniska universitet. Svenska kyrkans nya ärkebiskop, Antje Jackele'n kommer oxå från Lund där hon varit biskop. Rektorn för statens lantbruksuniversitet heter Lisa Sennerby.  Uppsala läns landstings toppchef heter Eva Ljung. Hur ska man tolka detta faktum? Kan det vara så att en mindre mängd testosteron måste ses som meriterande vid rekrytering av ledare för komplexa uppdrag?

Kan det vara så att faktumet att världen totalt sett utvecklas mycket positivt för människan, om vi bortser från vår rovdrift av naturen, är kopplad till att kvinnor tar allt fler viktiga ledarroller? Kan det vara så enkelt? Ska möjligen män behandlas med östrogen för att ha någon chans att i en allt komplexare värld kunna konkurrera om de svåraste ledaruppdragen ; )?
http://www.dn.se/nyheter/varlden/varlden-battre-an-vad-du-tror/

fredag 25 oktober 2013

Spel & blodvittring

Övervakningssamhälle
Hur länge har vi människor spionerat på varandra? Länge. Kommer spioneri att upphöra? Knappast. Katt och råttaspel tillhör verkligheten i kampen om makten inom alla mänskliga sammanhang. Den som har mest och tillförlitlig information om vad som händer har ett stort övertag.

Jag undrar om inte USA och dess regering börjar ångra att de inte försökte göra någon form av överenskommelse med Snowden för att hindra att han läcker mer och mer olustiga exempel på vad dagens övervakningssamhälle innebär även för de mäktiga. Tack vare Snowdens ständiga släpp av jobbiga fakta runt NSAs verksamhet kan vi förhoppningsvis snart ha en politisk majoritet i Europa för att hitta moteld mot dessa oacceptabla övergreppen på den personliga integriteten utan att det hindrar möjligheten att systematiskt följa utpekade terrorister och organiserad brottslighet. Gör om och gör rätt! Ett bättre skydd för enskilda människors integritet är viktigt för att försvara demokratin! Vad tycker du om Snowdens löpande släpp av NSA fakta?

Krossa Alliansen
Utan tvekan finns det partier i Sverige som har mycket att vinna på att Alliansen förlorar sitt folkliga stöd för att bilda regering. Utan tvekan tycker både Socialdemokraterna och Miljöpartiet att Centerpartiets strupe ligger vidöppen för att ge ett fatalt bett. Tidigare har S sagt att de riktat in sig på att utmana C och det särskilt på landsbygden. Nu hänger Miljöpartiet på. Om C inte klarar av att få representation i Sveriges riksdag efter riksdagsvalet 2014 har de lyckats att bryta upp en Allians som därefter garanterat blir en del av historien. Om Lööf antar Fridolins utmaningar utgår jag ifrån att hon gör det som partiledare för C och inte som företrädare för Alliansen. Precis som för MP måste C ständigt kompromissa om man ska påverka något alls. En debatt med MP måste vara kompromisslös och endast ställa MPs förslag mot Cs. Även om MP kommer att föra fram M och FP spöket som stoppklossar i vissa viktiga C frågor skulle även MP tvingas kompromissa med t ex V och S i en vänsterregering om den olyckan skulle inträffa. Framförallt tvingas sannolikt alla inse att vi sannolikt har ett starkt vågmästarparti efter riksvalet 2014. Tror du att S och MPs "bryt upp Alliansen" taktik kommer att lyckas?
http://www.dn.se/debatt/lat-oss-debattera-i-klippan-harnosand-och-lidkoping/

torsdag 24 oktober 2013

Hedras den som hedras bör

Zlatan
Zlatan är inte bara en förebild i Rosengård, han är det för fotbollsälskare i hela världen. Efter att han fick kaptensansvaret balanserar han oftast sin enorma självkänsla och kaxighet med visad respekt för medspelare och ger intryck av att vara lite stolt över att ha en koppling till Sverige. Precis som Borg, Sörenstam, Stenmark bidrar han till att stärka det svenska varumärket. Han gör det utan minsta inslag av Jante och han har t o m blivit världsberömd med sitt förnamn. Svenska herrlandslaget har visat att de kan göra bra insatser utan honom. Trots det är det Zlatan som gör det svenska laget farligt och fruktat av landslag som annars inte skulle se det så. Som ofta kan idrottens värld förenklat beskriva en annars mer komplex verklighet inom andra organisationer. För att vara bland de bästa måste man ha stjärnor som är egensinniga. När egensinniga stjärnor förstår värdet av lagarbete är möjligheterna enorma. Återigen kan jag ansluta mig till alla dem som imponeras av hans talang och prestationsförmåga. Sverige har absolut en chans att slå Portugal i play-off och gå vidare till VM slutspelet i Brasilien. Vad tycker du om Zlatan?
http://www.svd.se/sport/svepet-zlatans-hyllas-efter-mirakelmatchen_8651746.svd?sidan=1
http://www.dn.se/sport/fotboll/har-ar-zlatans-malshow/
http://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/internationell/frankrike/zlatan/article17713504.ab

onsdag 23 oktober 2013

Vems är felet?

Varför byggs det inte mer?
Efterfrågan på bostäder sägs vara mycket större än utbudet. Varför byggs det då inte mer på platser där efterfrågan på bostäder sägs vara stor? Beror det på att efterfrågan finns men att de som önskar bostad inte har råd att betala det som krävs i form av insats, avgift eller hyra? Eftersom kommunerna både i Stockholm och Uppsala gjort det möjligt att bygga mycket mer än vad som byggs kan jag inte tolka problemet på annat sätt än att byggherrarna inte tror att den verkliga efterfrågan, kopplad till betalningsförmåga, är så stor som vissa försöker göra gällande. Vad tror du är skälen till att det inte byggs tillräckligt på platser där det är möjligt att bygga på i t ex Uppsala och Stockholm?
http://www.dn.se/sthlm/kommuner-vill-bygga-men-stoter-pa-hinder/

tisdag 22 oktober 2013

En väg in på arbetsmarknaden

Ohållbar utveckling
Vi lever i en avancerad tid. Eftersom arbetskraft länge ansetts dyr i Sverige, i förhållande till andra länder, har allt fler av de enkla jobben automatiserats bort. Om vi lyckas bygga avancerade företag som anställer högt kvalificerade människor är det väldigt bra för vårt välstånd. Det gäller bara att vi lyckas utbilda och locka kvalificerad invandrad arbetskraft för att företagen och jobben ska bli kvar i landet. Både att få fram nya bärkraftiga verksamheter i Sverige och att kompetensförsörja dem är väldigt utmanande. Jag tror vi kommer att lyckas. Det måste lyckas för att försvara vårt generella höga välstånd.

Lokala Kvalificerade jobb är mycket viktiga för en orts positiva utveckling. Samtidigt måste vi hitta vägar mot att återskapa betydligt fler enkla jobb i vårat samhälle. De enkla jobben är väldigt viktiga instegsjobb för unga, icke arbetskraftsinvandrade och andra som inte matchar de höga krav som ställs på den kvalificerade arbetskraften. De allra flesta vill bidra och vill inte enbart känna sig som en samhällsbelastning. Om vi inte lyckas att skapa dessa nya enkla och lågavlönade arbetsuppgifterna kommer motsättningarna i samhället att växa sig ohållbart stora. En person som får en chans in på arbetsmarknaden med ett okvalificerat jobb kan därefter söka sig uppåt i värdekedjan om vilja och förmåga finns. Att inte finnas med i ett bidragande sammanhang är destruktivt för den enskilde. Centerpartiet i Uppsala verkar för att Invånartjänst ska införas som en sådan jobbskapande väg framåt. Nu testas den vägen framåt allt mer under beteckningen välfärdsjobb i Uppsala. Det är mycket positivt. Reformer krävs för att vi åter ska få till en stor mängd av även enkla jobb i Sverige. Det är viktigt även för att integrationen av många nysvenskar ska bli mer hållbar.
http://www.dn.se/sthlm/utvecklingen-gar-at-fel-hall-i-hasselby/

Etableringsstöd
Jag tycker att det är bra att regeringen försöker skärpa kraven för etableringsstöd. Det är en liten förändring, som måste följas av betydligt fler, för att utanförskapsproblematiken ska bli betydligt mindre framöver. Mer kreativitet och reformarbete krävs för att integrationen av människor i utanförskap ska bli mycket bättre. Självklart skriker vänstern att det är fel att ställa krav. Självklart menar de att problemet ligger någon annan stans. Kravlöshet är ingen bra väg mot hållbarhet. Ja, det behövs många fler åtgärder för att göra Sverige mer inkluderande och hållbart. Jag hoppas många fler förslag kommer och gärna i reformförpackning då det krävs flera parallella förändringar för att ge alla dessa utsatta människor en bättre chans till ett mer inkluderande och självförsörjande liv. Det tjänar alla på.
http://www.dn.se/ekonomi/regeringen-vill-skarpa-reglerna-for-nyanlanda-invandrare/

måndag 21 oktober 2013

Maktmissbruk?

Hur byggs din verklighet upp?
Hur skapas din verklighetsuppfattning? Av det du tror är verkligheten, hur mycket tror du är sant eller propaganda från olika påtryckare? I Disney filmen Lejonkungen får man lära sig att "sanningen är i betraktarens ögon". Så är det. Oavsett om det källkritiskt eller utifrån empiriska fakta stämmer eller ej. Media fortsätter att spela en stor roll över vad du tycker. Oavsett om du gillar det eller ej. Det är positivt att både forskare och enskilda journalister öppet börjar ifrågasätta hur media sköter sitt viktiga samhällsuppdrag. Inte minst positivt att Hanne Kjöllers ledare i dagens DN beskriver hur fel det blir när enskilda journalister och redaktioner tar sig makten att själva tolka verkligheten och t o m vinkla artiklar utifrån egna agendor. Tro inte att media är objektiva. Varje enskild journalist har subjektiva värderingar. Varje redaktion hanterar händelser och reportagematerial på olika sätt. Man kan önska att alla läsare skulle vara mer kritiska och inte tro att allt de läser eller lyssnar till är i närheten av sanningen.
http://www.dn.se/ledare/signerat/medier-makt-over-mer-an-agendan/

Forskarna Grafström, Petrelius-Kalberg och Widell, från Handelshögskolan i Stockholm, har skrivit boken "Föredöme eller fördömt". De är uppenbart kritiska över hur media sköter sin viktiga objektiva samhällsroll. I Kjöllers ledare finns bl a följande slutsatser från forskarna "Moraliskt laddade frågor är svåra och sällan går att beskriva i svart eller vitt. Men att det ändå är det media gör." Jag kan personligen verifiera att forskarna och Kjöller har rätt. Vad gör man åt det?

söndag 20 oktober 2013

Hjälp

Mycket komplext
Jag har precis avslutat några dagars ledarträning och nätverkande i Göteborg bland erfarna och nybörjare i ledarskap. Som i allt annat är erfarenhetsutbyten mellan människor med liknande erfarenheter väldigt givande. Bara den som varit tvungen att säga upp någon vet hur svårt och jobbigt det är. Bara den som varit tvungen att lägga ner satsningar som kostat massor av pengar vet hur svåra sådana beslut är. Bara den som anställt någon vet hur svårt det kan vara att matcha kompetens, personkemin och kultur så att en ny medarbetare passar in i etablerade grupper. bara den som varit med om att spelplanen ändrats och företaget måste ställa om vet hur svårt det är osv.

Helt klart är att många ledande politiker saknar praktisk linjechefserfarenhet. Det tycker jag är en brist som landets partier borde råda bot på genom ledarutvecklingsprogram som inkluderar praktiskt chefskap. Om den träningen blir en verklighet är jag övertygad om att våra skattepengar kommer att hanteras mycket bättre. Broilerpolitiker skulle också kunna kvalificera sig till operativa ledaruppdrag. Det politiska ledarskapet är mycket mer komplext än inom ett företag, en förening eller offentlig verksamhet. Tro mig, jag vet. Jag har haft ledande roller både inom stora företag, föreningar och inom politiken. Jag har också i omgångar varit egen företagare. Politik är svårast. I dagens Göteborgsposten skriver ledaren om politikernas utmaningar. Ledaren rubriceras "Djävulen sitter i genomförandet". Om ledande politiker tränas i praktiskt chefskap tror jag, som sagt, att de generellt kan bli bättre på att genomföra.
http://www.gp.se/nyheter/ledare/1.2146898-djavulen-sitter-i-genomforandet

Solsidan
Har du sett tv-serien solsidan? Det har jag. Den är rolig med sina stereotypa personlighetstyper och deras ständiga livskamp. Språket är väldigt dåligt men det bidrar nog till att tittarsiffrorna är höga. "Sex, drugs and rock and roll" säljer.... Nu börjar en ny serie av Solsidan sändas. På något sätt har min dotter hamnat framför skärmen och sett några delar av solsidan. Hon är på tok för ung för det innehållet men självklart blev hon snabbt beroende. Jag är helt säker på att hon kommer att komma på att Solsidan nu sänds på TV. På tok för tidigt! 20:00. TV bolagen har ingen respekt för föräldrars utmaningar att hålla sina barn borta från karaktärsförstörande konsumtion...... Tar tacksamt emot metoder för att kriget om att få titta mot att göra något bättre ska sluta med något bättre utan massivt gråt och tandgnissel. Vi är säkert ensamma om liknande verkligheter men jag måste ju prova om någon klok där ute har goda råd.

lördag 19 oktober 2013

Allt är möjligt

Ditt liv
Om jag säger att det största hindret mot dina önskade måluppfyllelser är du själv, vad säger du då? Hur stor betydelse tror du din inställning och din självkänsla har för hur du lyckas i livet? Oavsett om att lyckas i ditt liv kan vara mycket jordnära målsättningar eller högt flygande ambitioner. Träffade och lyssnade på entreprenören Therese Albrechtson igår. Hon använde orden Våga, Vårda och Vinn för att beskriva hur hon tror du bäst kan göra det du vill av ditt liv.  Var det självklart och enkelt för personer som Arvid Carlsson, Zlatan, Kamprad, Benny Andersson, Eliasson, Guiljou, Klumska, Klyft, Sundin, Borg, Stenmark,  Magdalena Andersson, Thomas Tranströmer, Jonas Gardell, Peter Jöback etc att bli det dom är eller varit? Nej! Men de vågade försöka, de satsade all tid som krävs, de hittade några personligt viktiga energikällor runt sig och dom vann.

Det är långt ifrån alla bland de få superstjärnorna som klarar balansen som krävs runt Våga, vårda och vinn. Framförallt Vårda är svår då Våga och vinna är extremt tidskrävande. Du kan komma mycket längre mot det du vill än du tror om din hjärna och du kommer överens. Livet är ett komplext smörgåsbord. Du väljer om du satsar på det salta, det sockriga och det feta eller på mest frukt, grönt, lagom fett kött. Tror du dina ständiga olika val har betydelse för hur din framtid utvecklas? Det är inte alltid någon annans fel att det går som det går i våra liv. Läs gärna den artikel jag bifogat. Den beskriver också lite av det jag försöker förmedla. Mycket är möjligt! För oss alla. Försök nå dina mål!
http://www.unt.se/kultur/du-ar-dina-mojligheter-2648557.aspx

fredag 18 oktober 2013

Bakom gardinerna

Biståndscirkus
Så länge jag kan minnas har biståndsverksamheten på många sätt skötts lika dåligt som integrationspolitiken. När biståndsprojekt kopplats till svenska företags insatser har det varit toppen. Då har värdet för mottagarlandets befolkning blivit maximal och korruptionen mindre. För det mesta tycks biståndshandläggningen vara godtycklig och mycket diffus. Enligt SR P1 igår hade UD genomfört en intern uppföljning/granskning som förde fram massiv kritik mot förvaltningen. Självklart läcker det ut och media spinner med all rätt på denna information. Låt oss bortse ifrån det oacceptabla att biståndsverksamheten administreras odugligt. Visst är det väl bra att UD själv gör en liknande revision!? Jag hoppas att det inte bara är vid maktskiften som felsökning och korrigering av det som inte fungerar äger rum. Jag hoppas att inte kritiken mot UD leder till att färre förvaltningar ständigt följs upp och utvärderas. Jag utgår trots allt ifrån att vi har en regering som tycker att varje skattekrona ska ge så mycket värde som möjligt i utväxling mot det som folkvalda valt att prioritera.

Galningar
Det var upplyftande att höra Anders Borg använda väldigt hårda ord mot USAs högerkrafter som inte bara utsätter USAs ekonomi för stor fara utan världens ekonomier. Nästan varje ledare han kritiserar är representant för fler människor än vad vi har i Sverige. Bra Borg! En spader ska kallas en spader! Tyvärr är oron inte löst. Om tre månader når USA åter stupstocken..... Det är sjukt och djupt olyckligt att Republikaner och Demokrater inte kan kompromissa fram en lösning som stoppar blodflödet. Återigen upprepar jag att väldigt många av de få superrika och mycket rika i USA har sagt att de tycker att de borde ha högre skatt. Deras skatt är inte i närheten så hög som i Sverige. Höj deras skatt en del (D vinst). Skärp reglerna kopplade till Social security (R vinst). Kräv någon motprestation för att omfattas av "Obama care" (R vinst). Skär ner militäranslagen med 10% (D & R vinst). Gör kompromissen nu! Inte om två månader och tjugofem dagar. Då blir det för mycket prestige och återigen drabbas övriga världen. Ledare måste kunna leda hållbart! Skärpning! Jag gillar i stort USA mycket och vill inte se att de brakar samman, tar med sig övriga världen och världen vaknar upp till en ny verklighet där vi i praktiken styrs av totalitära makter! Hörde du hur mycket extra själva politikerbråket kostat det amerikanska folket? 0,6% av BNP!! Det är helt galet! Det är massor av svenska årsbudgetar!!! Gör upp bakom fördragna gardiner!
http://www.di.se/artiklar/2013/10/17/fed-ryter-till-mot-usas-politiker/
http://www.di.se/artiklar/2013/10/17/obama-det-finns-inga-vinnare/

torsdag 17 oktober 2013

Närhetsprincipen

"All business is Local"
Inom affärsvärlden använd begreppet "all business is Local". Enkelt uttryckt innebär det att för att vara framgångsrik måste man förstå hur varje marknad fungerar, man måste vara närvarande och man måste ha kunniga och nätverksrika lokala medarbetare för att lyckas just där med det man önskar. Politiken är inget undantag. Inom EU och nationellt kan man i sega processer hitta på mycket men om intentionerna blir verklighet avgörs lokalt. Stig-Björn Lundgren, samhällsdebattör, avslutar sin krönika i Dagens samhälle så här: "det är inom kommunerna som möjligheterna finns att bygga nya institutioner för att få folk från passivitet till aktivitet, från tärande till närande, från arbetslöshet till ett jobb. Goda exempel finns där kommunerna insett att det inte blir någon vägledning från centrum. Låt partiledarna prata. Gör själv." Jag håller med. De som vill lösa problem får ta tag i dem själv och inte tro att hjälpen ska komma utifrån. Personligen är den viktigaste förbättring jag vill bidra med inom det politiska arbetet att vi i Uppsala gör just det. Centerpartiet i Uppsala gick till val på att införa Invånartjänst. Det är på god väg att förverkligas under namnet välfärdsjobb. Jag ger inte upp förrän det finns betydligt bättre metoder för att stötta människor i utanförskap till självförsörjning. Tycker du att det är viktigt?

onsdag 16 oktober 2013

Panik

Inga träd växer till himlen
Jag har hittills i mitt liv fått vara med om enorma samhällsförändringar på både världsnivå och lokalt.  Några exempel är Sovjets sönderfall, Kinas extremt snabba resa från mycket underutvecklat till att redan vara världens näst största ekonomi (snart störst), datorisering och påföljande Internet, mobilitet, allt fler människor som kliver ur fattigdom, mellanösterns kaos, Afrikas positiva utveckling (när det är investeringsorienterade och inte bidragstagarorienterade), 3D printing som kommer med stormsteg, destruktiva bettingföretag som släppts fria osv. Nu riskerar jag att även få vara med om att USAs stat går i konkurs...... Jag gillar inte Boston the party rörelsen. Samtidigt som de tokideologiskt driver sin linje måste även demokrater och övriga republikaner snart enas om en formel för kraftigt sänkta offentliga utgifter och lite ökade intäkter från de rikaste. Varför inte lägga ner NSA och 1/10 av militärmakten?
http://www.dn.se/ekonomi/kamp-mot-klockan-i-usas-kongress/

Paniken sprider sig. Om du fortfarande lever i förnekelsen över det allvarliga läget i världsekonomin, i synnerhet i västvärlden, är det bara att läsa Internationella valutaunionens (IMP) senaste rapport och titta på dess chefs och den amerikanska finansministerns blick så inser du att det är ett mycket tufft läge. Det går inte att leva över sina tillgångar eller sin intjäningsförmåga! Skulle vara bra om fler politiker inser det.... När IMF lyfterfram möjligheten att konfiskera delar av folkets besparade pengar säger det allt. De har panik och läget är superallvarligt. Att se stöld från människor som sparat och straffa sparare istället för att anpassa kostnaderna efter löpande förmåga är en idiotisk tanke.
http://blog.svd.se/cervenkaspengar/2013/10/15/imfs-chockforslag-for-att-losa-skuldkrisen/#xtor=AD-500-%5Bsvd%5D-%5B%5D-%5BTextlank%5D-%5Baftonbladet%5D-%5B%5D-%5B%5D

tisdag 15 oktober 2013

Kompetens & erfarenhet

Framgång
Hur skapas framgång? Självklart genom hårt och målmedvetet arbete. Varför lyckas inte alla som jobbar hårt och som har tydliga mål? Timing har självklart stor betydelse men framförallt krävs oftast kompetens, erfarenhet och mycket uthållighet för att de stora framgångarna ska komma. Inom företagsvärlden och inom politiken är det också viktigt att kunna lägga strategier och taktik för att nå önskade resultat. Nu vill tydligen Bo Lundgren, misslyckad moderatledare, ta åt sig av framgången. Han tycks missa att just strategi och taktik är avgörande för framgång. Reinfeldt & company fick ihop den soppan som behövligt sänkt skattetrycket i Sverige. Den soppan lyckades inte Lungren koka ihop och det är en avgörande skillnad. Hur avgörande för ett partis framgångar tror du att strategin och den taktiska planen har?
http://www.dn.se/nyheter/politik/ny-forpackning-samma-politik/

Vem får uppdraget?
Många känner sig kallade men endast en kommer att bli utvald att bli den nya ärkebiskopen för svenska kyrkan. Tycks som att ännu en kvinna, Antje, får ta över ledarskapet i en krisande verksamhet. Befriande att höra att det inte tycktes handla om kvotering om hon väljs utan om kompetens och erfarenhet. Bl a anses hon mycket medial vilket anses avgörande för att en verksamhet ska ha någon chans att utvecklas positivt i dagens samhälle. Det enda kontroversiella hon sägs stå för är att det finns andra vägar till Gud än genom Jesus. Det glädjer mig. Då kan även mina muslimska, buddistiska, judiska, hinduiska och ateistiska vänner hitta en väg till ALLT. Tror du hon blir bra för kyrkan om hon väljs?
http://www.dn.se/nyheter/sverige/svenska-kyrkan-valjer-ny-arkebiskop/

måndag 14 oktober 2013

Tillgänglighet & förnyelse

Ständiga förändringar
Värderingar och grundideologier är långsiktiga och viktiga ankare i allt politiskt arbete. All politik och politisk utveckling tar i de bästa av världar sin utgångspunkt i dessa ankare när realpolitiken utformas. Realpolitik är att koppla politiska ambitioner till nuläget och de framtidsbilder man ser som önskvärda och ställa de samma mot det man absolut inte ser som önskvärt. Eftersom världen ständigt förändras måste politiker och politiska partier upplevas som tidsenliga och relevanta. Vem vill rösta på något förlegat?

Moderaterna är duktiga på kommunikation. Nu använder de sig av tag-linen "arbetarnas parti" vilket tydligt ska särskilja dem från framförallt Socialdemokraterna som är partiet för dem som inte arbetar (underförstått). Tidigare markerade de sin relevans genom att lägga till "nya" med bibehållna ankare. Nu får "nya" vara kvar men Moderaterna byts ut mot M. M kanske kan stå för moderna eller vad tror du? Personligen gillar jag greppet. Jag motionerade faktiskt inom Centerpartiet om att ersätta partinamnet med C. Motivet var att det skulle vara nytt och associerar både på svenska och engelska till något positivt dvs att vi ser verkligheten och vi föreslår förbättringsvägar. Tiden var inte mogen inom C för ett byte. Vad tycker du om M greppet? Tycker du som jag att C skulle vara ett modernt och upplyftande namn på Centerpartiet? Eller bara en ständig förkortning med ett tydligt budskap.
http://www.moderat.se/

Snöröjning
Idag har jag gått med rollator, åkt rullstol och upplevt utmaningarna för blinda när snöröjningen sköts dåligt. Kommunens nya utbildningsprogram för snöröjare är toppen. Alla snöröjare fick uppleva hur funktionshindrade har det om det snöröjs dåligt. Hoppas denna nya satsning ger bra resultat i vinter. Tror du det blir bättre om man utbildar snöröjarna på detta sätt?

söndag 13 oktober 2013

Kärlek till barnen

Energigivare
För mig är barn en av få stora meningar med livet. För mig ger min son och dotter mycket glädje och energi. Livet skulle kännas mycket fattigt utan dem. Tidig höst i år flyttade sonen hemifrån. Känslorna kopplade till den separationen blev kraftigare än vad jag hade räknat med. Det är ju livets gång så självklart fick jag vända min egoistiska saknad av våra regelbundna träffar mot att glädjas över sonens nya livskapitel med sitt första egna boende och universitetsstudier.

Har nu besökt sonen och sett och provat på hur bra han bor. Både lägenheten och stadsomgivningen är mycket väl godkända. Efter gårdagens matlagning vet jag även att köket fungerar utmärkt. Även nätkapaciteten var toppen när vi tittade på några riktigt bra stand-up shower tillsammans. Nu har jag fått några bamsekramar av sonen så att jag kanske klarar mig till jul.

Hälsokampen
Att mina och andras barn och barnbarn ska få det bra i framtiden är min politiska drivkraft. Visst skulle jag kunna fokusera endast på mina egna barn och försöka bli så förmögen som möjligt istället för att lägga väldigt många timmar på det politiska engagemanget. Timmar som är de sämst betalda jag någonsin haft. Min logik för att göra det jag gör är att jag vill att mina och andras barn ska kunna leva i ett generellt välståndssamhälle. Jag tror inte att det är ett värdefullt liv att leva innanför höga murar och vara avskild från de stora massorna som eventuellt har det riktigt dåligt i jämförelse med de välbeställda. Jag tror att även de rika får ett mycket rikare liv om klasser kan mötas och dela det offentliga rummet.

Min son fortsätter att träna mycket regelbundet. Han fortsätter också att äta klokt. Det har han glädje av idag och kommer att få mer av i framtiden. Att fysiskt träna är bevisligen inte bara bra för hälsan utan även för vår inlärningsförmåga. Läs gärna bifogad debattartikel där bl a förbundskapten Hamren efterfrågar mer idrott/fysiska aktiviteter i skolan.
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/mer-idrott-i-skolan-ger-battre-betyg_8536234.svd

Varför utvecklas samhället mot mer ohälsa parallellt med att vi lever allt längre. Inte kan det väl vara så att det finns stora ekonomiska intressen som vill att vi ska behöva olika sjukvårdsbehandlingar som gör att de kan sälja sin medicinteknik och sina läkemedel? Inte kan det väl vara så att tobaksindustrin och läkemedelsindustrin hjälps åt att hindra att bevisligen ohälsosamma produkter får det svårare på marknaden? Så kan det väl inte vara. Om det är så måste väl det demokratiska systemet kunna säga ifrån eller? Hur ska omsorg och sjukvård finansieras i framtiden? Vi är fortfarande, trots skattesänkningar, bland de folk som skattar väldigt mycket mer än andra. Högre skatter är inte en hållbar väg framåt.
http://www.dn.se/nyheter/varlden/det-hemliga-spelet-som-fick-eus-planer-att-ga-upp-i-rok/


lördag 12 oktober 2013

Frälsaren

Play-off
Sveriges herrlandslag i fotboll är i play-off inför VM i Brasilien. Matchen mot Österike var riktigt bra. Och som vanligt är Zlatan huvudperson. Utan tvekan var han enormt duktig. Det är intressant att ha är så populär med tanke på att han är så extremt lite Jante-respekterande. Håller Jante på att tappa sitt grepp över svenskarna?
http://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/landslagsfotboll/vmkvalet/article17645299.ab

Jag undrar också hur Sverigedemokraterna känner när de tittar på en fotbollsmatch som igår. Tycker dom att det är det svenska landslaget som spelar? Blir de förbannade när målgörarna har starka kopplingar till andra kulturer och i familjeträden sannolikt har en och annan som varit muslim? Jag är glad att Zlatan spelar i Sveriges tröja. Jag hoppas vi får fram fler som honom i Sverige. Då kan vi glädjas för svenska framgångar även i framtiden.
http://www.dn.se/sport/fotboll/sverige-klart-for-playoff-till-vm/

David mot Goliath
I verkligheten är du och jag som enskilda människor väldigt svaga i jämförelse med t ex en stor internationell bank. Det är statens och EUs ansvar att mest stå på min sida för att hindra att den oändligt mycket svagare alltid drar det kortaste strået. Väldigt många förstår inte ekonomi och belånar sig till den grad att de inte klarar lite räntehöjningar eller större oförutsedda utgifter. Om vi nu åter närmar oss en fastighetskrasch, vem bär det största ansvaret för att det gång på gång tillåts hända? Individen som försätter sig själv i en dum situation? Den som säljer till en som inte har några marginaler och som kortsiktigt tjänar mycket på affären? Politiker som inte säkerställer rimligt robusta system?
http://www.svd.se/naringsliv/danske-bank-varnar-for-bopriskrasch_8572146.svd#xtor=AD-500-[svd.se/naringsliv]-[]-[Textlank]-[aftonbladet]-[]-[]

Äntligen börjar lagstiftaren göra något som i vart fall lite ökar den enskildes maktsituation mot banker. Det är ett förslag som borde ha kommit på bordet mycket fortare men nu finns det ändå här. Att göra det möjligt för enskilda att byta bank lättare är viktigt då de allra flesta blir väldigt fast med den kreditgivare man valt. Som vanligt kommer nog en liknande försämring för bankerna också innebära att de höjer redan höga avgifter.
http://www.dn.se/debatt/nya-regler-for-att-losa-bolan-ska-starka-konsumenterna/

torsdag 10 oktober 2013

Skyldigheter inte bara rättigheter

Ying/Yang
Att ständigt sträva efter balans är klokt. När vi har för stora obalanser i våra kroppar, mellan grupper osv uppstår självklart problem efter ett tag. Det mesta är inte klart svart eller vitt som vi försöker betrakta och tolka. Våra liv, om man försöker sätta sig in i hur världen runt omkring sig fungerar, är mycket komplexa. Det inkluderar att allt varje sekund förändras. Det som är nu är inte lika med det som är nu. Enkelt men förvånansvärt många som inte tycks förstå vad det innebär. I ett generellt välfärdssamhälle har väldigt många människor vant sig vid en relativt sett hög levnadsstandard. I Sverige har mycket under lång tid handlat om rättigheter och att vi ska ha mer och mer rättigheter samtidigt som det gemensamma och ansiktslösa ska ha allt mer skyldigheter. Även grekerna hade en kortare period då de höll på så. Nu bråkar dom för fullt om hur mycket sämre olika individer och grupper ska få det och allt fler får klara sig själva bäst möjligt. Rättigheter måste balanseras med skyldigheter. Varför är det så svårt för vissa att fatta det? Är det inte en självklarhet att den som får vara med i en klubb som ger förmåner också måste följa klubbens regler och betala eventuella avgifter? Annars får man inte vara med. Vi måste våga vara tydliga med att vårt generella välstånd bygger på att var och en också har ett antal skyldigheter att leva upp till.

Ett generellt välstånd skapas genom innovationer, bra utbildningsnivå bland invånarna, en tolerant miljö,  flitigt företagande,  en effektiv offentlig sektor och alltid genom hårt arbete. Välstånd kommer inte av sig själv för de allra allra flesta. Alla som kan måste bidra. Alla som vill bidra måste också lära sig att kommunicera på ett bra sätt.
http://www.di.se/artiklar/2013/10/10/de-varnar-for-pensionssmall/
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17637461.ab

En ny tid

Förnekelsen
Vi befinner oss i en ny tid. Problemet är att det politiska ledarskapet inte inser det eller är oförmöget att snabbare ställa om samhällsekonomierna för att hållbart luta sig mot lokal tjänsteproduktion, lokalt skattade nättjänster och lokalt producerad förnyelsebar energi. Dagens ekonomiska system lever på övertid. Alla med insikt i makro och mikroekonomi måste bakom förnekelsen och kortsiktiga egenintressen inse att nuvarande system kommer att rämna. 

Några som förstår börjar prata
Den mycket stora banken HSBCs chefekonom, Stephen King, vågar konstigt nog tala i klartext. Kejsaren är naken! Det nuvarande ekonomiska systemet är ohållbart. Två unga och framgångsrika fondförvaltare, Didner & Gerge, kliver åt sidan. IndustriKapitals huvudägare (riskkapitalbolag) undviker skatt på över en halvmiljard för att skatteverket inte skickat information till honom om grunderna för dom innan domen föll. Några av dem som har stor insikt i dagens globala ekonomiska världssituation ser om sina hus mer än förr. Om Stephen Kings neggobudskap är i närheten av hur det blir har han ett passande namn eftersom skräckförfattaren nr 1 heter lika.

Ekonomierna i väst har under flera år kraftigt dopats genom att sedelpressarna gått
varma i västvärlden. Det leder till att priset på pengar blir billigt. Det kan vara intressant om det omsattes i ökade produktionsförmåga eller många nya jobb. Det gördet inte. Inte i väst. Vissa, mycket få, enskilda individer blir ofantligt förmögna men samhälle efter samhälle håller på att tappa greppet och faller sönder (västvärlden & Mellanöstern). I dagens Di görs liknelser med 1500-talets Spanien där stulet guld gjorde att ledning och folket blev lata och slutade anstränga sig hårt för att skapa riktigt och bestående värde. Det spanska väldet föll samman. Billiga pengar är ofta farliga. Nu är det också så att det endast är de redan rika och ekonomiskt trovärdiga offentliga organisationer som kan utnyttja de riktigt billiga pengarna. Övriga får fortfarande låna mycket dyrare för att t ex banker ska fylla sina skattkistor. Väldigt många medelklassare är kraftigt belånade och nyttjar flitigt kortkrediter. Väldigt många människor är fortfarande beroende av försörjningsstöd antingen för att de inte anses kunna arbeta, hittar arbete eller för att deras jobbersättning inte räcker till. 

Internationella valutafonden (IMF) konstaterade i sin senaste rapport "att saker och ting är på väg att ljusna, om det inte är på väg att bli värre". ...IMF ber om att USAs enorma tryckande av sedlar inte får ett abrupt slut men inser att det inte kan fortsätta som nu. Trots att den historiskt nya föreslagna riksbankschefen (Jannet Yellen och hon är kvinna) anses vara en duva måste sedelpressarna sluta att gå så fort! Det är ohållbart att dopa ekonomierna för länge. Till sist blir den som dopar sig avslöjad.

Låt oss ställa om till en hållbar tjänste och nätekonomi som drivs av förnyelsebar energi! Vi kan! Vi vill! Vi vågar! Det går för sakta! Fler reformer tack! 

onsdag 9 oktober 2013

Ett delat Sverige

Tickande bomb
Vad är sant? Vad är falskt? Vad tror du på? Hur tolkar du det som händer runt omkring dig? Sanningen är onekligen alltid i betraktarens ögon oavsett om man erkänner det eller ej. Svensk integrationspolitik måste kraftfullt förbättras för att inte Sverige ska bli mer och mer delat för att till sist falla sönder i stora och destruktiva konflikter mellan olika grupper.

Det var inte länge sedan Grekland var en militärdiktatur. Det var inte länge sedan som Grekerna upplevde att de generellt hade det bra, sorlet och skratten fyllde restauranger och badorter. Skratten har tystnat. Fattigdom och elände breder ut sig. Främlingsfientligheten ökar dag för dag. Det går fort mellan himmel och helvete. Det går inte att ta saker för givna. Läs gärna Alexandra Pascalidous bok "Kaos"!

Även Sverige kan falla samman och åter, som i början av 1900-talet, bli generellt fattigt. Återigen börjar vissa att lyfta upp den generella fattigdomen i Sverige. Men vågar de se till skälen för att den RELATIVA fattigdomen ökar? Väldigt många invandrade till Sverige är flyktinginvandrade som aldrig hade en önskan om att leva i denna mörka och kalla del av världen. Vi måste NU bli bättre på att inkludera alla dessa människor som vi givit en fristat. Deras välmående och samhällets välmående kräver det. Varför är det så svårt för oss att demokratiskt hitta metoder som snabbare och bättre inkluderar nysvenskar i vårt samhälle. Jag skäms över denna oförmåga och jag oroas av dess konsekvenser om vi inte skärper till oss och bättre inkluderar dem i att försvara och utveckla vårt generella välstånd. Vad tycker du?

Jobb, jobb, jobb och jobb. Det är den enda hållbara välfärds- och integrationsvägen framåt. Det inser de flesta. Men var är reformerna som krävs inom arbetsmarknaden? Var är reformerna som krävs inom socialförsäkringssystemet? Var är statens finansiering och metodförslag för hur många flyktingar som är analfabeter snabbt ska kunna bli självförsörjande osv. Var är alla nödvändiga reformförslag?? Det är omöjligt att utifrån fakta hävda något annat än att den relativa ökning som skett mellan de som har det bra och de som har det mindre bra i Sverige är väldigt starkt kopplat till vår mycket generösa flyktingpolitik.
http://www.dn.se/ledare/huvudledare/starkt-men-delat-sverige/

tisdag 8 oktober 2013

Bröstcancer

Förebyggande arbete och forskning
Cancer fortsätter att ta våra liv. För de flesta, förr eller senare. Själv har jag nära varit med om att under några år kämpa mot en dödlig cancer, akut myelomisk leukemi. Som tur är gick det bra. Jag hade också en nära medarbetare som jag under en längre tid hade gråtande samtal med i takt med att hans unga fru blev allt sämre med en levercancer som inte gick att bota. Tyvärr dog hon allt för tidigt.

För att förbättra våra möjligheter att förebygga ohälsa, och för att förbättra våra chanser att bli friska vid sjukdom, behövs mer resurser till både det förebyggande hälsovårdsarbetet samt forskning. Inte minst bröstcancer drabbar många kvinnor och några män varje dag. Jag utmanar alla andra politiker att denna vecka också skänka 1.000 kronor till bröstcancerfonden. Bröstcancer är särskilt utbrett och slår mot alla åldrar. Vi kan göra mycket mer för att förebygga och bota bröstcancer. Det kräver mer ekonomiska resurser. Även du får gärna också skänka några viktiga kronor för att stärka arbetet mot bröstcancer.
http://www.brostcancerfonden.se/

Mönstring
Läste en artikel i morse om att några inom Socialdemokraterna tycker att mönstringen (lämplighetstestet som alla under tidigare värnplikt var tvungna att genomgå innan man tvingades genomföra militärtjänst) åter ska införas. Tanken är ur ett förebyggande hälsoperspektiv lysande. Förra veckan kunde vi läsa om studien av övervikt och fetma kopplat till gravida kvinnor. Studien visade på en negativ utveckling. Om vi åter börjar testa de allra flesta 17-18 åringar finns massor att vinna. Både för den enskilde och för samhället istort. Vinster som friskare invånare, värdefullt stöd till forskningsprojekt, medicinsk produktutveckling etc etc. Tycker du att vi ska införa en generell mönstring igen?

måndag 7 oktober 2013

Vilka och var?

Arbetande arbetskraft
Igår kunde intresserade följa rikspartiledarnas debatt på SVT. Mer makt till enskilda ställdes mot mer makt till politiker. Alliansens företrädare påpekade flitigt att nästan allt blivit bättre och mer pengar satsats på t ex skola, omsorg och vård i förhållande till 2006. Det samtidigt som skatterna sänkts från perverst höga nivåer. Alliansens företrädare poängterade också löpande att vi behöver fler arbetade timmar, framförallt kopplade till näringslivsjobb, för att kunna bibehålla eller förbättra vårt generella välstånd. Välfärden som vi känner den idag är omöjlig att försvara om inte utvecklingen att färre försörjer allt fler bryts.

Arbetsinvandring är nödvändig för att vi ska lyckas. Utan att vi kan attrahera kompetent arbetskraft och drivna entreprenörer till Sverige så blir de som ska försörja all fler allt färre. Även om det är så att invandringen är mycket viktig för välståndets försvar är det också viktigt att det är tillräckligt många välutbildade och drivna som attraheras till Sverige. Om Europa på grund av demografiska problem anses behöva 11 miljoner nettoinvandrare för att klara den demografiska utvecklingen. Hur stora bruttotal kräver det? På makronivå är det enkelt att tycka att 11 miljoner är en rimlig siffra. Frågan är samtidigt i t ex Uppsala hur regleras det? Var landar dessa 11 miljoner om inte endast där arbete och betalningsförmåga finns? Helt klart är att integrationsarbetet betydligt måste förbättras för att det utvecklande multikulturella samhället ska vara hållbart. Vad tycker du?
http://www.unt.se/debatt/eu-behover-invandring-2621769.aspx

söndag 6 oktober 2013

Mening med livet

Har livet en mening?
Har livet en mening? Är den frågan intressant? Är det inte bättre att ställa frågan: Vilken mening ger jag mitt liv? Jag utgår ifrån att du inte är slav eller på annat sätt är kraftigt begränsad att göra dina egna livsval. Livsval som varje minut, varje timme och varje dag kan förändra ditt och andras liv dramatiskt. Du har faktiskt möjligheten att hela tiden kraftigt förändra ditt livs riktning. Vad håller dig tillbaka? Rädsla? Dåligt självförtroende? Ansvarskänslor kopplade till barn? Brist på bättre alternativ? Du har kanske hittat rätt och vandrar längst en stig som känns givande.

Jag är helt säker på att livets mening till 100% måste definieras individuellt. För vissa kan det vara så enkelt som att reproducera sig, få barn, och föra sina gener vidare. För andra att maximalt utvecklas och njuta den korta stund vi lever. För andra en kombination av att föra det mänskliga livet vidare och att maximalt leva här och nu. Och så finns faktiskt människor som inte funderar alls på existentiella frågor. Kan det vara så att de är dem som fyller sin livsvandring med flest stunder av lycka?

Jag är en kombomänniska. För mig är meningen med mitt liv att hela tiden lära mig genom studier och möten med andra människor samt att föra livet vidare. För mig är nära relationer med mina närmaste en viktig mening. Jag konstaterar också att jag för att känna stor mening vill vara en drivande del av att bygga något som har betydelse för väldigt många och under hundratals år. Även om samhällen också faller sönder och försvinner lever de oftast betydligt längre än t ex en människa, dynastier, företag och föreningar. Jag känner helt enkelt en stor mening i att jobba med generell samhällsutveckling. Att försöka bidra till att alla våra barn får en bra utbildning. Att våra funktionshindrade och äldre får bra omsorg och vård. Att vår infrastruktur fungerar. Att vårt näringsliv blomstrar. Att vi löser konflikter genom demokratiska kamper och inte krig. Jag inbillar mig att mitt arbete för Uppsala och Sverige inom dessa områden är till glädje för väldigt många. Det ger mig mening. Jag finner ingen mening i att endast maximera mitt liv för mig och mina närmaste. Att enskilt bli rikare och rikare. Det känns som ett fattigt livsperspektiv för mig.

Jag trivs med att leda. Jag tror mig idag veta att jag är en duktig ledare. Jag har haft ledartröjan i fotbollslag, i herrklubbsgäng, i olika föreningar, för olika företag och inom politiken. Jag gillar att leda företag. Varje dag, varje vecka och varje år är en tävling och en kamp. Det är kul. Jag leder gärna återigen något företag den dag folket eventuellt inte vill ha min kraft och mitt engagemang i deras tjänst. Att leda ett företag är dock inte lika meningsfullt eller svårt som att leda en kommun eller ett land. Svårigheter och komplexitet bidrar till att göra mitt korta liv mer intressant. Trots att det är komplexare att leda en kommun än ett företag förstår jag att politiska ledare utan praktisk chefserfarenhet inte erbjuds ledande operativa roller inom näringslivet.

lördag 5 oktober 2013

Maktspel & fetma

Barnböcker
Nästan så länge som barnböcker har skrivits har de också använts i politiska syften för att beskriva orättvisor och förtryck. I de flesta fall har böckerna gjorts i den formen av rädsla för att skriva direkt till vuxna med risk för livet. Har för mig att det kallas allegorier när man genom en berättelse beskriver något annat som människor kan känna igen sig i. Eftersom jag har en dotter på snart fem år får jag möjligheten att läsa "barnberättelser" igen. Precis som Disney skriver allt fler så att både barn och vuxna ska få en behållning av berättelsen. Pija Lindenbaum har skrivit en berättelse om maktspelet mellan barn. Relationer mellan Flisan och Berit beskrivs framförallt i bilder. Maktspelet blir övertydligt för en vuxen med lite intresse för maktfrågor. Det är intressant att konstatera att spelet mellan oss människor finns från väldigt tidig ålder. Kan vi lära något av den insikten? Kul att jag har några år kvar med barnböcker och barnfilmer. Det är mer berikande än jag mindes från när sonen var barn.

Förebygg mer!
Ingen förutom delar av livsmedelsindustrin och läkemedelsindustrin är vinnare på att allt fler drabbas av fetma. Vi måste bli mycket bättre på förebyggande hälsoarbete. Nästan alla blir vinnare på en sådan hälsosammare väg framåt. Eftersom vi inte har en allmän värnplikt längre är det svårt att ta del av korrekta fakta om hur hälsoutvecklingen generellt tycks utvecklas bland det stora flertalet som är relativt friska. Mycket intressant att några forskare bestämde sig för att följa föderskor och den vägen försöka bilda sig en bild av hur just övervikten och fetman utvecklas. Höj skatten på socker! Då får vi bland annat mer pengar till förebyggande hälsoarbete.
http://www.dn.se/nyheter/sverige/gravidas-vikt-visar-pa-okad-fetma-i-landet/

fredag 4 oktober 2013

Männens tillbakagång

Började vi som ett matriarkat?
När människan började sin vandring på två ben var den förste av dem vi hittat Lucy. Kan det ha varit så att det var kvinnor som ledde vägen och styrde då? Helt klart är att kvinnor i modern tid (1800 & 1900-talet) varit mycket ojämlikt behandlade jämfört med män. Som tur är har det ändrats mycket och särskilt i vår del av världen. Nu har det nyligen publicerats en bok av Hanna Rosin som berättar att det nu är kvinnorna som "återigen" börjar ta över ledarskapet och styr utvecklingen inom det offentliga och inom näringslivet. Framförallt beskriver författarinnan en utveckling där muskulösa, inte de mest intelligenta och de oambitiösa männens tid helt är ute. På DNs ledare kan vi idag läsa om denna bok och lite reflektioner. Bl a undrar han varför så få kvinnosakskvinnor velat debattera boken som jag tolkar tydligt pekar mot att män snart är de underställda och mest till problem. Vissa tycker nog att att det alltid varit så. Vad tycker du? Läs gärna bifogad artikel.
http://www.dn.se/ledare/signerat/mannen-gar-under-hurra/

torsdag 3 oktober 2013

Höjd politisk blick

Hur vinns röster?
Vissa politiskt aktiva tycks tro att stora väljarskaror kan lockas av ett starkt fokus på en ideologisk inriktning och en stenhård politik i linje med den ideologin. Verkligheten är en annan. Visst kan man attrahera marginellt väljarstöd för en sådan politisk inriktning men maktpartier som Socialdemokraterna och Moderaterna förstår bättre. De försöker behålla och locka väljare genom att adressera frågor som berör många och som upplevs av den utvalda målgruppen som relevanta. Skolan, jobben, omvårdnad, vård, bostadsbyggande och övriga infrastrukturfrågor berör onekligen många. I synnerhet om det upplevs som att det finns brister inom vissa av dessa viktiga politiska områden. Utan tvekan blir kommunikationen med medborgarna svår för Alliansen om "svängröstarna" inte tror att generella skattesänkningar bidrar till att upplevda brister kan åtgärdas. Socialdemokraternas retorik genom särskilda satsningar blir onekligen mycket kraftfullare trottsvatt det rör sig om belopp som i praktiken får en mycket liten betydelse. Samtidigt blir skillnaderna mellan människors huvudalternativ tydliga. Några kronor mer på bankkortet eller några till miljarder på skolan, äldreomsorgen, infrastrukturen etc. Några partier tycks fortsatt tro att några kronor mer på bankkortet lockar väljare som lätt byter parti. Det tror inte jag.

Jag delar DNs ledares syn att det är tråkigt och inte tillräckligt värdeskapande politik att undvika de stora underliggande reformbehoven som krävs för att framtidens skola, omsorg, vård, infrastruktur etc ska kunna finansieras så att det generella välståndet kan försvaras. Det krävs reformer kopplade till arbetsmarknaden. Det behövs reformer som kraftigt förbättrar svensk integrationspolitik. Tyvärr verkar de större partierna oförmögna att ta i dessa mycket avgörande frågorna. Avgörande för om även kommande generationer ska få leva i ett samhälle med ett generellt högt välstånd. Utan fler företag som växer och som skapar fler jobb i Sverige inget fortsatt välstånd. Utan en integrationspolitik som mycket fortare än idag bidrar till att fler blir självförsörjande inget fortsatt generellt välstånd. Tror du att det är så enkelt att de inte tror att "svängröstarna" bryr sig om annat än kortsiktiga upplevda förbättringar?
http://www.dn.se/ledare/huvudledare/hoj-den-politiska-blicken/

onsdag 2 oktober 2013

Bäst i världen för äldre

Allt bättre
Varje dag hittar någon något misstag som gjorts inom omsorgen och vården. Självklart är det inte bra, eller acceptabelt, att enskilda människor far illa pga dåligt mänskligt bemötande från vissa. Självklart finns det olämpliga medarbetare inom omsorgen och vården precis som inom alla andra verksamhetsområden. Det innebär dock inte att kvaliteten generellt är 1) sämre än förr 2) sämre än i jämförbara kommuner eller länder. Det mesta har bara blivit bättre och bättre inom omsorgen och vården i förhållande till förr. Nu har också Sverige rankats som det bästa landet i världen att leva i om man klassas som äldre! Bäst i världen! Det kanske förtjänar lite större rubriker för att balansera de få oacceptabla övergreppen som sker. Rankingen är gjord av organisationen Help Age International som driver ett åldersindex. Malin Ekmark på TT har gått ut med detta viktiga budskap till oss svenskar. Allt är relativt!

Igår besökte jag en mycket imponerande mammografiavdelning. Imponerande hur de jobbar med både förebyggande och skadebotning kopplat till kvinnor med risk för eller utvecklad bröstcancer. Som jag tolkade det blir allt ständigt bättre. Bättre metoder för att tidigt identifiera risker. Bättre metoder och läkemedel för att rädda utsatta kvinnor. Bättre proteser för kvinnor som tvingas ta bort bröst osv. Bättre! Inte sämre!

Idag har jag åter varit i sjukvårdsklädsel och jobbat på ett vårdboende för äldre. Hjälpt de äldre ur sängarna, hjälpt till med duschning, suttit med på rond, hjälpt till med maten, pratat med flera av de äldre och många av personalen om hur de trivs och vilka förbättringsmöjligheter de ser. Jämfört med för t ex tjugo år sedan har det blivit bättre! Inte sämre! Det tål att upprepas att Sveriges +60 rankats som de som generellt har det bäst bland världens äldre! Den stora frågan är hur denna positiva position ska kunna försvaras utan att det blir på bekostnad av att alla blir sämre. Kan försvaret handla om något annat än att fler måste jobba och fler företag måste växa och skapa fler jobb i Sverige? Hur svårt kan det vara?

tisdag 1 oktober 2013

Mörka moln

Orgie av populism
Igår hade vi Kommunfullmäktige i Uppsala. Det märks att vi närmar oss val. Framförallt märks det på ett allt självsäkrare SD. Självklart är SDs ledande person i Uppsala uppe i varje debatt och många gånger. Tyvärr låter sig många ledamöter provoceras och bemöter deras enkla populistiska argument med avancerade och intellektuella inlägg. Knappast meningsfullt förutom att dessa ledamöter själva mår bättre. Tyvärr har SD ett oroväckande starkt stöd bland folket. Många är missnöjda och som vanligt finns det gott om människor som köper enkla lösningar på svåra problem. Oftast finns inga enkla lösningar. Om de t ex finns i form av att t ex utrota ett upplevt problem så har även det visat sig vara en misslyckad väg framåt.

Jag blir trött av att höra SD ösa ur sig den ena enkla lösningen efter den andra. Lösningarna är alltid populistiska. Det tycks helt klart att SDs målgrupp är svaga grupper människor på landsbygden, bland våra äldre och främlingsfientliga. Dubbdäcksförbud ska hävas (krävs i så fall andra åtgärder), bilister ska få företräde före gående och cyklister, Wilks ska erbjudas särskilda utställningar och framförallt ska invandringen stoppas helt och i princip alla invandrare som redan är här, i vart fall mörkhyade, ska sättas i fängelse och sedan skickas "hem". Tyvärr finns människor som går på skit som detta. Tyvärr bidrar de etablerade partierna till att stärka missförtroendet genom att inte tydligare erkänna utmaningarna kopplade till flyktinginvandringen och integrationsproblem. Hedersvåld, förbud mot skolavslutningar i kyrkor, omskärelse på barn, bristande krav på språkinlärning, mycket hög relativ arbetslöshet, bilbränder, upplopp och en allt mer utbredd organiserad brottslighet göder missnöjesröstare. Lär av vår historia! Se problem och lös dem i god demokratisk anda. Ducka inte för verkligheten. Problemen försvinner inte av sig själva, de blir bara större och större om vi inte lyckas betydligt bättre med det nödvändiga integrationsarbetet.

Kortsiktigt kan krafter som Den gyllene gryningen i Grekland eller SD i Sverige vinna oroväckande stort folkligt stöd. I Norge ingår nu främlingsfientliga krafter i regeringen. Av vår historia lär vi att glädjen, för deras anhängare, blir mycket kortvarig. Intoleranta och diktatoriska krafter håller inte och väldigt fort levererar de endast förtryck, död och sönderfall. Tyvärr är vi människor ofta kortsiktiga. Oroväckande många människor kan inte se att det som i förlängningen erbjuds av partier som SD är förtryck, död, sönderfall och elände. Erkänn problemen! Jobba mycket bättre med att lösa problemen genom en öppen debatt med högt i tak! Bara så kan destruktiva partiers framgångar brytas.
http://www.dn.se/nyheter/varlden/hogerpartier-bildar-norsk-regering/
http://www.dn.se/nyheter/politik/sd-tror-sig-kunna-spara-118-miljarder-pa-invandring/
http://www.expressen.se/nyheter/annu-en-partitopp-i-gyllene-gryning-gripen/