fredag 31 december 2010

Det svarta halet

Sa har innan festen borjar pa arets sista dag kan jag inte lata bli att reflektera lite over det svarta hal som finns och som kommer att suga ur all energi ur sin narhet om narheten inte lyckas tanka om. Det svarta halet ar andelen vuxna som forsorjs av andra i forhallande till den totala populationen. I den andelen maste man rakna in pensionarer eftersom vart pensionssystem inte alls ar uppbyggt som vissa tycks tro dvs att man sjalv betalar in sin pension. Det generella pensionssystemet ar uppbyggt pa att de som nu jobbar betalar pensionerna till de som ar pensionarer. Visst finns det pensionssparande som vissa satt av sjalva men det ar forsvinnande lite pengar i forhallande till det enorma pensionsatagande som ligger framfor oss allt annat lika. Vi maste tanka om men kommer vi att klara av att tanka om och hitta en ny samhallsmodell som klarar av att leverera generellt valstand samtidigt som vi gar in i en tid med negativ befolkningsutveckling och dar allt fler av de som lever ar aldre i Europa. I tangentens riktning ar vi chanslosa i konkurrensen med t ex stora delar av Asien.

Vad kan fa oss att undvika att det svarta halet tar all tillganglig energi och for oss in i en fattig tid igen(fragetecken). Det var inte lange sedan som Sverige var ett fattigt land. Det var inte lange sedan som stora delar av Europas befolkning levde fattigt. Det var inte lange sedan som det inte fanns nagot som hette minimistandard pa en sa hog niva som vi har i dagens Sverige. De var inte lange sedan som de flesta familjer pa sex personer eller fler bodde i max tva rum och ett litet kok eller ett motsvarande litet hus. Vi kan hamna dar igen. Det kan ga fort. Vi kommer att hamna dar igenom om vi inte tanker om och hittar en vag mot en hallbar tillvaxt som minst motsvarar 2% per ar. Vi har precis gatt igenom en av nutidens storsta ekonomiska kriser. De flesta i Sverige har inte kant av mycket av det. Det ar dock sa att vi lever i symbios med ovriga Europa och varlden. Under nasta ar slar tva stora faktum igenom i Europa nar kontinenten skall spara efter finanskraschen. Ett = Enorma neddragningar i manga landers offentliga utgifter. Tva = Privatpersoner som kan har borjat spara mer och aven det paverkar vara ekonomier i stor utstrackning. Eftersom offentliga sektorerna drar ner och stora foretag som redan har en massa pengar i sina kistor kommer pengarna att jobba vidare i framforallt Kina, Indien, Brasilien och Ryssland. Du kanske skall satsa lite pa fonder dar! Var historia lar oss tyvarr att vi aldrig klarar av att genomfora nodvandiga forandringar i tid. Det ar bara modigt ledarskap som vagar driva forandring som ar tuffa i det korta perspektivet som kan gora langsiktigt gott. Det ar bara tryck som kan forandra pa riktigt. Det trycket kanner t ex KD, FP och C i svensk politik. Kanske kan nagot eller nagra av dessa partier nu hitta en hallbar vag framat och den maste bygga pa tillvaxt.

torsdag 30 december 2010

Larandesystemet avgor generellt valstand

Finns det nagon som inte forstar hur viktigt det ar med ett konstant larande(fragetecken). Ar det nagon idag som inte forstar att ett bra larandesystem avgor om man uppnar ett generellt valstand eller inte(fragetecken). Jag tror alla har fattat det. Jag tror ocksa att alla fattar att lararnas kvalitet och de foraldrar ett barn har far en mycket avgorande betydelse for hur bra det barnet utvecklas i sitt liv. Arv och miljo. Som pappa och ledare ser jag mig sjalv som larare dar mina tva viktigaste uppgifter ar att ge formaga till sjalvstandighet och ett gott sjalvfortroende.

Kampen om varldens resurser fortsatter. Tack vare marknadsekonomin har hundratals miljoner fler manniskor gatt fran fattigdom till valstand nar vasterlandska foretag flyttat sina produktionsanlaggningar till utvecklingslander som t ex Kina, Indien, Rumanien och Brasilien. En fantatisk utveckling som inte primart skapats av politiker utan framforallt av ratt kortsiktigt vinstmaximerande affarsman. I en allt rikare varld. I en varld dar allt fler maste prestera allt battre och mer for att behalla sitt valstand. I den varlden blir skolsystemet om mojligt an viktigare. Tank efter sjalv, vad innebar konkurrensen med lander som USA, Indien och Kina som arligen utbildar betydligt fler driftiga inom allt an vad Sverige nagonsin gjort(fragetecken). Vad innebar det i praktiken att allt farre skall betala for allt fler som ar pensionarer och allt fler som inte kan forsorja sig sjalva(fragetecken). Bl a innebar det att vi maste blir battre an vad vi ar idag. Det innebar ocksa att vi maste lyckas behalla de duktiga vi utbildar sa att de inte bara valjer att sticka dit det ar individuellt battre nar de ar klara med sina studier. Hur ser det skolsystemet ut som klarar av det(fragetecken). Det innebar ocksa att vi maste se till sa att alla som kan bidra ocksa gor det.

USA, England, Frankrike och Japan omprovar sina skolsystem. Sakert manga fler. Alla vill de fa ut mer for samma pengar eller helst mindre satsade pengar. De auktoritara skolsystemen i t ex Finland, Japan, Frankrike och England levererar inte tillrackligt bra. De kan knappast vara goda exempel for att bygga det skolsystem som behovs idag. Inte minst maste foraldrarollen som larare vavas in i systemet for att varje barn skall utvecklas utifran sin formaga. De som saknar foraldrar som kan eller vill engagera sig i sina barn maste fa stod med detta. I USA vill manga stater ga mycket hart fram. De vill bl a kunna stanga skolor som underpresterar. De vill kunna avskeda larare som underpresterar. De vill kunna ge lararna rorliga loner och en generell loneutveckling som helt ar kopplad till prestation. Bakgrunden ar sjalvfallet att manga amerikanska skolor underpresterar trots att de far mycket resurser. Facken ar helt emot. Jag tror att forandrarna kommer att vinna. Jag tycker att forandrarna har ratt. Facken maste inse att de inte bara kan slass for sina lagpresterande medlemmar. De maste aven slass for sina bra presterande medlemmar och de maste framforallt vara en av alla krafter som slass for vara barns basta! Om facken vill gora mer gott i samhallet borde de istallet for att vare emot hjalpa till och utveckla ett nytt lonesystem som upplevs som rattvist.

Hela vastvarlden kommer att skrika efter kompetens. De nya tigrarna i varldsekonomin kommer att locka de basta med intressanta utvecklingsmojligheter och inte minst battre chanser att bygga rikedom an vad stagnerande vastlander kommer att klara av. Om det ar ett sannolikt scenario maste vi aven utveckla ett skolsystem dar vi far vara barn att vilja fortsatta att vara en del av det svenska samhallsbyggandet. Annars kommer pa sikt hela Sverige att avbefolkas. Aven Stockholm.

onsdag 29 december 2010

Medelklassen bestammer

Varmt och fuktigt. Varmt och fuktigt. Varmt och fuktigt. Mycket luftkonditionering som slukar mer energi an varme hemma i Sverige. I varmen och fukten fungerar hjarnan samre. Lyckas dock hamna i intressanta samtal trots att hjarnan ar lite seg.

Talade lange med ett gang engelsman om utvecklingen i deras land. England ar ju som du kanske vet riktigt illa ute. De levde over sina tillgangar, de gav for mycket till de som lever pa bidrag, de skattade inte sina rikaste osv. Nu far de bita i det sura applet och de rika far betala lite mer skatt, manga offentliga jobb avvecklas, underhallet pa allt for vidlyftiga offentliga byggen star stilla och mycket mer gors for att hantera en ohallbar ekonomisk situation. De haller t o m pa att ta bort barnbidraget till de som tjanar mest. De skall helt enkelt bort fran sa mycket bidrag som mojligt. Bidrag ar knark for folket. De som kanner av de tuffare tiderna ar de som inte jobbar (av olika skal) och de som har rad med lite mer skatt och avgifter (de rikaste). Visst drabbas medelklassen men inte tillrackligt enligt engelsmannen jag talade med. Medelklassen vill alla vara kompis med.

Det ar medelklassen som avgor alla val. Aven medelklassen skulle behova vara med och betala mer for att det kollektiva samhallet levt over sina tillgangar men klarar nagot parti som vill smora for medelklassen att ta i dar det marks(fragetecken). Knappast. I Sverige vinner Alliansen, framforallt Moderaterna, medelklassens hjartan genom att sanka skatterna. Det ar klart att medelklassen blir glad i alla lander om de som sliter mest far behalla lite mer och om det matchas med att de som inte arbetar far lite mindre.

Det som saknas i Sverige, an sa lange, i jamforelse med England, ar att de rika fortsatter att bli rikare. Enligt engelsmannen kan det vara ett dumt drag av Sveriges regering da medelklassen bade vill se hardare tag mot de som lever pa andra samtidigt som det far vara nagon matta pa girigheten hos de rikaste.

En av de stora fragorna i England ar om man skall hoja arsavgiften for universitetsstudier. Den ar lite hogre an i Sverige men som i Sverige ar den kraftigt subventionerad och utbildningssystemet blir allt samre eftersom resurserna smetas ut pa allt fler universitet och hogskolor. Det engelska utbildnignssystemet gar en mork framtid till motes i sin nuvarande form MEN det ar inte en latt fraga att rora da den beror medelklassen. Det ar manga av medelklassens barn som inte kommer in pa universiteten om de blir battre men farre och i synnerhet om det blir dyrare for att just kunna bli battre. Det var nastan kusligt likt Sverige nar jag horde engelsmannen beskriva sitt land och dess politiska situation. De har ocksa stora utmaningar med en aldrande befolkning. Deras unga och duktiga har det annu lattare att emigrera om bordan som vi aldre kommer att bli blir allt for tung. Varfor skall de unga och begavade, de som kan dra in pengarna till kommande pensioner, stanna i Sverige, nar man ar valkommen pa sa manga anda stallen om man ar just ung, begavad och kanske t o m rik(fragetecken). Jag gillar utmaningar. Jag tror att det ar manga som inte forstar vilka stora utmaningar vastvarlden star infor. De ar enorma. Det galler Sverige ocksa aven om vi just nu har ett battre ekonomiskt lage an manga.

Alla vill vinna medelklassens hjarta. Jag tror inga politiker som vill ha makten vagar tala sanningar och darfor ror politiker vid makten inte de formaner som medelklassen har. Ar medelklassen sa homogen som manga politiker tycks tro(fragetecken). Det kanske ar sa. Da maste verkligen de sma partierna hitta starka egna fragor som attraherar tillrackligt manga, annars ar deras tid snar ute. Ett stod bland medelklassen ar nodvandigt for att kunna regera.

tisdag 28 december 2010

Ett skratt forlanger livet

Talesattet sager att ett skratt forlanger livet. Ar det sa (fragetecken). Knappast om man skall tro modern forskning. Utifran den senaste forskning som jag tagit del av ar det kalorisnalt som forlanger livet. Ett hogt kaloriintag ar bland det mest destruktiva vi manniskor kan utsatta vara kroppar for. Det ar t o m sa att foraldrars klokhet, dvs laga kalorintag, tenderar att bli arftligt. Visst ar det hafftigt! Arv och miljo formar oss men under lang tid har det varit populart att forespraka att miljon ar viktigast. Mer och mer tenderar arvet att ha betydelse for hur vi utvecklas och vilka miljoer vi soker oss till. Ar det kul eller trakigt att veta(fragetecken). Med denna vetskap skall politiken ta ett sarskilt ansvar(fragetecken). Varfor inte(fragetecken). Vissa vill forbjuda alkohol och definitivt fortsatta att forbjuda knark. Vissa tror att de endast far skratt om de ar berusade eller drogade. Om man nu ar en forbjudsorienterad person, varfor valjer man da inte att i vart fall satta mycket hogre skatter pa kalorier(fragetecken). Det tycks helt klart att t ex godis och pasta inte forlanger livet. Svenskarna ater mest godis i hela varlden per capita. Sjalv levde jag pa pasta och ketchup under mina ar pa universitetet. Det ar dax att ta godisatandet pa storre allvar om vi verkligen bryr oss om varandra och om vi vill ha vara sjukvardskostander under rimlig kontroll. Haller du med(fragetecken).

I Uppsala finns en busschauffor som heter Amos Makajula. Han a mer kand som den leende busschaufforen. Han ar definitivt en person som ger andra manniskor skratt och som forlanger deras liv. Tank vad enkelt det kan vara. Du stiger pa en buss. Du mots av ett stort leende och en trevlig medmanniska. Du ler tillbaks och du mar bra. Tank om fler kunde leva som herr Makajula. Jag forsoker men racker inte alltid till. Jag har dagar da jag inte far till ett standigt leende. Da smittar jag inte min omgivning. Makajula sags inte ha en enda dag da han vaknat snett. Han ar en manniska som sprider gladje och skratt och darigenom forlangda liv. Makajula du ar en hjalte!

måndag 27 december 2010

Upp till kamp!!!

Det ar harligt med lite ledigt ibland. Det ger utrymmer for battre reflektioner och for att bryta vardagliga rutiner som tenderar att ta over ratt snabbt. Jag gillar att lasa bocker. Tyvarr hinner jag inte, eller valjer inte att prioritera, boklasande sa mycket nar jag jobbar. Pa semestern blir det ofta nagra bocker som slukas. Det ar inte mycket som slar en bra bok. En bra bok ger mig kittlande eftertankar, later min fantasi fa hjalpa till lite da och da och inte minst sa far den garna bjuda pa lite spanning. Jag ar dock ingen deckarlasare. Nog om semester och bocker. Ater till utrymmet for battre reflektioner.

Det ar dax att borja samla folket till kamp mot centraliseringarna som ager rum i allt for stor omfattning. Det ar bade ekonomiskt dumt och ohalsosamt (gar i och for sig hand i hand). Jag har inget emot att vi kampar for en battre miljo och varnar vart klimat pa EU och varldsniva, allt annat ar ratt meningslost eftersom det ar de stora landerna och ekonomierna som maste ta det absolut storsta ansvaret. Jag tycker ocksa att forsvarssamarbete inom EU ar naturligt. Aven bekampandet av kriminalitet och infrastrukturfragor kan och maste med fordel ledas pa minst regional och EU niva. Det ar dock dax att borja satta ner foten och tydligt definiera vad som ar varlds, EU, Sverige, regionala och lokala fragor. Allt fler fragor far sitt beslutsform over den lokala nivan och det ar inte bra! Nu far det vara nog med centralisering for centraliseringens egen skull. Eftersom vi svenskar ar varldsmastare pa att ta till oss EU regler och lagar har jag t ex svart att forsta varfor vi behover ett Sverige nar vi snart har storregioner i landet. Varfor behovs en svensk niva(fragetecken). EU kan val infora en modell for skattevaxling som kan tillampas pa regioner oavsett var de finns.... eller. Det ar dax for kamp! Centraliseringen har gatt for langt. Dagens moderna samhallen ar sarbara. Centralisering av makten gor samhallet annu sarbarare. Istallet for att jobba mot centralisering i sa stor utstrackning som mojligt maste vi jobba for decentralisering i sa stor utstrackning som mojligt! Precis som i vara domstolar borde bevisbordan om en forandrings fortrafflighet ligga hos centralisterna varje gang de forsoker centralisera ytterligare nagot som med fordel kan beslutas om lokalt. Jag ar overtygad om att Balinge och Uppsala stad vet bast hur de kan utveckla sitt valstand an nagon som sitter i Stockholm eller i Bryssel och som bor i Taby eller i Waterloo. Upp till kamp!!

söndag 26 december 2010

Fyrishov som tropisk semester

Vad skall man saga om alla som aker ett halvt varv runt jorden for att endast ligga pa hotellsolstolar vid polen och i basta fall ga runt kvarteret for att dricka och ata. Hur kan man lata bli att njuta av havet (fragetecken). Smaken ar som bekant som baken... Eftersom det tyckas vara ratt manga som valjer poolen, och i stort endast ar pa hotellomradet, bor det innebara en stor affarspotential for Fyrishovanlaggningen i Uppsala. Varfor inte satsa pa tropiska semestrar under vinterhalvaret(fragetecken). Tank dig att Basangomradet blir mer fuktigt, det byggs flera gangtunnlar mellan Fyrishovanlaggningarna och stugbyn. Gangtunnlarna ar fuktiga och varma. Stugbyn ar inglasad. Delar av stugbyn ar barer och andra delar ar basarer. Vi odlar en del regnskog i och runt anlaggningen sa att den koldioxid som binds gor anlaggningen klimatneutral. Varfor skall da de som gillar poolen aka till tropiska breddgrader om de kan fa allt de vill till halva priset i Uppsala(fragetecken). Jag tror det kan fungera. Tror du att Uppsala kommun, som agare, kan bygga om anlaggningen sa att det gar(fragetecken). Tycker du att det ar lampligt med kommunen som agare (fragetecken). en enorm solariumlampa maste sattas i glastaket over badet ocksa. Annars kanns det nog som att det blir en resa som inte riktigt ar pa riktigt.......Man maste ju ha lite farg nar man kommer hem och traffar grannarna. Havet ar harligare an vilken pool som helst!

lördag 25 december 2010

Overvikt - ett stort samhallsproblem

Jag har bott i tropisk varme, sa jag vet att det ar varmt och fuktigt. Jag vet att det ar bra om man slipper ha kostym och jag vet att man alltid blir valdigt svettig om man promenerar ute en liten stund. Nar man ar i denna hetta ar det inte konstigt att de flesta valjer att vara nastan nakna. Da ar det standiga svettandet inte lika motbjudande. Manga svenskar vill garna flytta till dessa varmare breddgrader. Jag tror att de, precis som jag, skulle lara sig att battre uppskatta det fantastiska vader vi har i Sverige bortsett fran att hosten och vintern ar for lang. Det ar inte harligt att alltid svettas nar man ar ute. Det ar inte varierande intressant utan arstider. Om inte golfstrommen staller om ar Norden och Sverige aven priviligierade ur vadersynpunkt. Det trodde jag aldrig att jag skulle tycka. Flera ar med basen i tropisk varme fick mig att forsta battre. Jag haller med! 20 minusgrader ar inte roligt.....MEN standigt svettand eller klimatpafrestande aircondition ar inte heller roligt. Nu till saken. Nar alla svettas tenderar vi att latta pa kladseln. Da blir det uppenbart att Sverige och Finland (mest svenskar och finnar pa hotellet som jag ar pa) har utmaningar med overvikt. Det ar en sak att man som overviktig sjalv valjer ett liv dar man orkar mindre och dar min halsa standigt ar mer utsatt an for en som inte ar overviktig. Problemet for alla andra ar att vi lever i ett samhalle dar vi alltid, till stora kostnader, har valt att stotta alla oavsett de individuella okloka valen. Ur ett politiskt perspektiv kan man da valja olika vagar. En vag kan vara att lata det vara och alla kollektivt far betala for enskilda tillkortakommanden. En anna vag kan vara att de som valjer att inte varda sig sjalva for betala hogre skatt an de som gor det. Ar inte det senare rimligt med tanke pa att de senare utsatter det gemensamma systemet for mycket storre pafrestningar an en som ater och dricker normalt och som tranar regelbundet (fragetecken). Om det kostar mer att leva osunt sager inte det kollektiva samhallet NEJ! Det kollektiva samhallet sager Gor som du vill men om du valjer en oklok linje sa far du betala extra sa att vi kan finansiera alla extra kostnader som du kommer att kosta samhallet, om du blir aldre. Fetman i kombination med en allt aldre befolkning gar inte att finansiera om framtidens svenskar vill ha dagens samhallsservice. Hur tycker du att vi skall gora (fragetecken) jag hittar det inte pa tangentbordet....

En majoritet svenskar ar enligt kvallstidningarna pavag att tycka att kungen skall avsattas. Sa sager lopen har ner i varmare breddgrader. Det ar intressant. Som vanligt ar det annat an logik som styr varlden. Det ar framforallt mer hjarta som styr varlden an hjarna. Istallet for att tanka att vi skall avsatta en kung for att istallet valja hans dotter till drottning borde vi alla borja med att stalla oss fragan; Vad kraver vi av den som skall vara statsoverhuvud (fragetecken). Nar vi svarat pa den fragan kan vi se vilka som vill stalla upp och vem vi anser vara mest lampad att klara uppdraget. Om uppdraget framforallt handlar om att representera Sverige och hjalpa till att dra in affarer som betalar for det svenska valstandet, da kan ratt manga svenska affarsmanniskor vittna om att kungen gor ett ratt bra jobb. Om det handlar om att vara omtyckt av svenska folket, da kan nog Victoria vara ett battre jobb. Vad ar viktigast for valstandet (fragetecken). Vinner man val pa att tala sanningar (fragetecken).

fredag 24 december 2010

Ratten till olika arbetstider!

Under en tid har jag hort fran oppositionen att de vill infora en obligatorisk heltidsanstallning. I huvudsak anses idag deltidsjobb vara ett stort problem for kvinnor. Jag forstar att det finns personer som har deltidsjobb och som hellre vill ha heltidsjobb. Jag vet ocksa att det finns manga personer som vill ha deltidsjobb da det passar deras nuvarande livssitution bast. Det ar ocksa ett faktum att manga arbetsgivare vill erbjuda en blandning av hel och deltider for att kunna optimera sina schemalaggningar av arbetskraften. Ett tvang att erbjuda endast heltidstjanster ar helt fel vag att ga. Det var intressant att ta del av Fredrik Reinfeldts ingang i deltidsproblematiken. Ur hans perspektiv ar det ett problem att allt for manga kvinnor arbetar for lite och da ofta deltid. Reinfedt menar att det ar ett stort problem eftersom vi antas ga mot tider med arbetskraftsbrist. For att forsoka motivera fler att jobba mer oppnar han upp for en annu battre barnomsorg etc. Dvs stodsystem som gor det mer hanterbart for bade ensamstaende och ovriga familjekonstellationer att jobba mer. Jag gillar Reinfeldts ingang i fragan mycket battre an oppositionens. Utan att infora idiotiskt tvingande lagstiftning, hur utvecklar vi vart samhallssystem sa att fler jobbar mer. Det marks att Reinfeldt ar helthetsansvarig for vart land och dess utveckling. Han ser problemen pa arbetsmarknaden inom kort om vi inte hittar losningar som gor att de som redan jobbar motiveras att jobba mer eller att vi an en gang maste forsoka attrahera mycket ny arbetskraft till Sverige. Initiala problem med arbetskraftsinvandring ar sprakkunskaper. En offensiv arbetskraftspolitik ar inte heller sa latt da de attraktiva pa arbetsmarknaden ar eftertraktade i manga delar av vastvarlden. Nytankande ar bra men lagstiftningsvagen ar fel. Ror inte friheten for arbetsgivare att erbjuda de varianter av arbetstider de vill och arbetstagarna att fritt valja bland de mojligheter som finns.

torsdag 23 december 2010

Lokal bestammanderatt!

Nar jag valde att verka politiskt genom Centerpartiet var ett av de viktigaste skalen att jag anser att sa mycket makt som mojligt skall ligga nara oss invanare. Filosofin bakom det tankande brukar kallas decentralisering eller subsidiaritet. De flesta stora herrevaldena genom historien har forstatt kraften i att dra nytta av den energi som ett lokalt engagemang innebar. Det ar ocksa en sjalvklar del av ett samhalle om man tycker att mangfald och demokrati ar viktigt. Det ar inte acceptabelt att lagga makten, som med fordel kan finnas lokalt, langt ifran den plats som berors. Jag har sjalv stor erfarenhet av centralstyrda verksamheter och verksamheter som drivs utifran en tydlig vardegrund och ramverk men dar de mindre enheterna har mycket stort handlingsutrymme. Jag har sett att upplagget med en tydlig vardegrund och ett ramverk over tiden levererar battre resultat och betydligt mer engagerade medarbetare/invanare! Ibland stalls olika ideologiska inriktningar mot varandra. Da maste man ha sitt ideologiska kompass klart for sig. Man maste ocksa ha prioriterat bland de ideologiska grundpelarna. Jag ar for fri konkurrens och en oppen marknadsekonomi. Det utesluter inte att det ibland ar mycket forsvarbart att inte konkurrensutsatta nagot om t ex befolkningsunderlaget ar for tunnt samtidigt som det gemensamma enligt lag har ett krav pa sig att leverera en samhallsservice. Demokratin och det lokala sjalvbestammandet ar viktigare an att till varje pris konkurrensutsatta och privatisera. Till vilken samhallsnytta ersatter man ett offentligt monopol med ett privat monopol? Det ar beklammande att regeringen, genom KDs minister Maria Larsson, vill tvinga alla kommuner att konkurensutsatta t ex hemtjansten! Det ar inte bara beklammande utan ocksa oacceptabelt. Det ar ett centralistiskt synsatt som jag inte star bakom! Tank om! Gor om! och Gor ratt!

Jag tycker ocksa att regeringen maste skarpa till sin klimat och miljopolitik. Den leds av C och jag vill se mer offensiva satsningar for att inte Sverige skall halka efter manga andra som battre forstar att stalla om mot ett hallbarare samhalle och att gora det samtidigt som man skapar stora nya affarsmojligheter! An en gang vill jag sla ett slag for demokratin och for det lokala sjalvbestammandet! Jag tycker att regeringen skall ge incitament till kommuner som vill och vagar ga fore i klimat och miljoarbetet! Da kan vi som land dra nytta av goda exempel fran kommuner och dess befolkning som ar klarsyntare an andra kommuners invanare. Da kan Sverige genom att tanka decentraliserat snabbt bli en mer lysande kraft i att stalla om samhallet mot en mer hallbar utveckling samtidigt som vi gor affarer baserat pa det vi gor. Sverige kan inte radda varldens stora klimathot. Sverige och vi som bor dar paverkar bara marginellt varldsklimatets utveckling. Tack vare att vi ar sma och tack vare att vi lange varit teknikintresserade kan vi dock snabbare och bra bidra till smarta losningar som kan replikeras i delar av varlden som har en avgorande paverkan pa vart klimat som t ex USA, Kina, Japan, Tyskland, Ryssland, Brasilien etc. Regeringen kan inte heller initiera projekt som t ex spartaxi dar man forst sager att man skall subventionera en pilot med 200 miljoner for att i slutfasen minska denna subvention till endast 30 miljoner. Skarpning! Uppsala gar garna i taten och visar vagen : ). Vi tror att det ar en smart strategi som lagger grunden for en vitaliserad och langsiktigt god tillvaxt!

onsdag 22 december 2010

En ny istid?

Det ar inte utan att man undrar om vi inte ar pavag i rasande fart mot en ny istid. Om du sett filmen "The day after tomorrow" sa kan man latt fa for sig att golfstrommen har tagit en ny riktning eller helt upphort... Stora klimatforandringar eller "bara" normala klimatforandringar? Klart ar att alla manniskor, alla bilar, alla hus och alla kontor som fyller mer och mer av jordens yta garanterat pavarkar vart klimat och var energiforbrukning eskalarar allt fortare. Kan manniskorna i Sverige gora nagon skillnad? Valdigt liten men det ursaktar oss inte fran att ta vart ansvar. Det ar dax for arsskifte inom kort. Manga brukar avge nyarsloften. Varfor inte ga, cykla och kollektivresa mer an tidigare? Varfor inte sanka temperaturen hemma med en grad? Varfor inte isolera fonstren battre? Det gor skillnad! Aven aircondition slukar energi och paverkar vart klimat negativt.... Nu skall jag njuta av varmen.

tisdag 21 december 2010

Sista rycket

Nu är det snart årsskifte. För första gången i mitt yrkesliv är jag inte extremt fokuserad på att få till de sista affärerna som gör att man klarar alla affärsmål som förhandlades fram i början av året. Det var alltid de sista timmarnas ansträngningarna som gav de stora resultaten. Så har det alltid varit. Redan på min tid inom IBM fick jag hård drillning i det. Min chef då var Lefi Kroon som tyvärr gick bort förra året. Han var en fantastiskt bra chef som gav mig ett mycket bra stöd i mitt första riktigt utmanande uppdrag. Tack Leif för det du gav mig och för att du var en stor personlighet som gav av dig själv till många ungdomar som hamnat fel i tillvaron! En annan suverän chef jag haft var Ingvar Larsson på Ericsson. Även Ingvar var en stor personlighet som också gick bort för tidigt. Ingvar var också fostrad i konsten att lägga in den där extra växeln inför årsskiften som gav de stora resultaten. Ingvar var också en personlighet som gjorde mer än att berika sig själv. Tack Ingvar för allt du gav mig och alla andra som fick förmånen att jobba ihop med dig. Inte minst var Ingvars begravning ett stort uttryck för hur mycket och hur många som han berört. Jag saknar trycket i slutfasen av varje bokslutsår : ). Det får jag lösa på något sätt till nästa år. Snart ringer vi ut det gamla och in det nya. Då börjar "the rat race" igen.

måndag 20 december 2010

Att åldras värdigt

Jag måste säga att jag tycker att det är motbjudande med den hysteriska utseendefixeringen som finns i vårt samhälle. Jag tycker om att folk bryr sig om sitt utseende och försöker vara tvättade, kammade, helt klädda och hälsosamt tränade. Det som stör mig är att så många, inklusive personer som knappt hunnit fylla 30 år, vill se ut som 20 hela livet. Visst är det unga ett utryck för vitalitet, fertilitet och att framtiden ligger just framför dig. Så är det. Men inga skönhetsoperationer i världen gör dig vitalare, mer fertil och du får definitivt inte fler år på dig att göra det du kanske skulle göra om du med dagens klokhet skulle starta om runt 20. Jag tycker inta att det är att åldras värdigt om man inte på ett bra sätt kan leva ihop med att man får ärr, rynkor, lite övervikt, grått hår eller inget hår alls (i vart fall på huvudet). Jag tycker att varje tid har sin tjusning. Jag har förmånen att ha träffat många människor från stora delar av världen. Jag har lärt mig att vitalitet och nyfikenhet inte är förknippat med ålder. Det är förknippat med personlighetstyper. Min morfar är snart 90 och han är både vitalare, mer nyfiken och mer engagerad än många yngre jag känner.

Åldern bjuder dock rent generellt på större hälsomässiga utmaningar. I dagens DN berättade min vän Sören Gyll om sina utmaningar kopplade till en levertransplantation. Sören är ett exempel på en nyfiken, hårt arbetande och vital person oavsett ålder men där åldern och tiden kvar visar sig genom olika krämpor. De av oss som jobbar och stressar mer än andra kanske riskerar vår hälsa mer än andra. Tiden får utvisa vad priset för mitt leverne blir. Sören hade turen att hitta en donator. Det var självfallet en välsignelse för honom och hans familj. Sören har åldrats värdigt och endast försökt hålla sig friskare genom att äta alla former av vitaminer och mineraler som går för att kroppen skall må så bra som möjligt. Sluta lägg er under operationsborden om det inte behövs!!

söndag 19 december 2010

Spegel spegel på väggen....

Vi lever i en tid med ständig jakt på skönhet och snabba pengar. Vad är skönhet? Vad är användarvänligt? Vad är intelligens? Vad är engagemang? Jag tror t o m att det finns vetenskapligt bevisat att så kallat vackra människor har det lättare i livet än så kallat fula. Vad som är vackert definieras framförallt av media och modebranschen. Ser man ut som en toppmodell i figur och form så anses man generellt som vacker.Tänk om det var så enkelt. Världen är rätt ytlig. Trots det är de vackraste nog överlag personer som på en 10 gradig skala och utifrån många kriterier får ett genomsnitt på 7. En 7a i skönhet, en 7a i empatisk förmåga, en 7a i social förmåga, en 7a i intelligens, en 7a i handlingskraft etc. Ett genomsnitt på 7 innebär nog att man är bland de vackraste och mest omtyckta i världen. Vad tror du? Vad tror du dagens spegel skulle svara? Skulle den bara se på ytan eller väga in hela människan? Helt säkert är att en 10a som är lat och självgod inte är vackrast i världen.

Mina nyiköpta vinterstövlar är bra exempel på att skönhet inte räcker. Dom är vackra och var dyra. Tyvärr visade det sig att de var mer användarovänliga än jag trodde. Jag visste att jag var tvungen att förlora mycket tid på att sätta på och ta av mig skorna pga snörningens utformning. Det jag inte tänkte på var att klacken var blank och därmed svinhal på vintergatorna. Mina nyiköpta stövlar är ett bra exempel på hur viktigt det är att väga in många aspekter när man gör inköp/upphandlar. Det blir inte bra om man går för mycket på yta!

Två reflektioner sedan igår;

Jag åkte tunnelbana i Stockholm i morse. Tunnelbana är storstad och jag saknade tunnelbanan i Tokyo eller Paris. Det är verkligen en härlig storstadskänsla med tunnelbanor. Det skall vara tunnelbana och inte spårvägar i vårt land. Spårvägar går ju där det snöar och vi klarar ju inte av snö på våra spår...... Fördelarna med tunnelbana är många. Frågan är bara när Uppsala har råd att bli en riktig storstad? Om vi börjar spara nu så kan generationen efter mig säkert bygga någon linje under jord.....

När jag bodde i Tokyo mötte man alltid massor av människor i vagnarna i tunnelbanan som var djupt försjungna i sina mobiltelefoner där de surfade på nätet. Det var tidigt på 2000-talet. Nu är det på samma sätt i Sthlm. Det var en intressant observation.

lördag 18 december 2010

Förmåga till empati och mindre våld

I dagens DN var det en mycket läsvärd debattartikel skriven av flera forskare runt vår hjärna och mänskligt beteende! Läs den! De varnar för att det sannolikt är så att grovt datavåld under barn- och undsomsåren påverkar mycket negativt. Studier där över 130.000 individer har deltagit har visat ett robust samband mellan våldsamma dataspel och till exempel agressiva beteenden och minskad empati. Det är väl ingen nyhet för de flesta att hjärnan utvecklas väldigt mycket i barn och ungdomsåren. Det är väl ingen nyhet att grunden till vår personlighet läggs under vår barn och ungdomstid. Våldsspelen leder till en tillvänjning och avtrubbning som gör dem mer våldsbenägna. De flesta våldsspel går ju inte ut på att försöka tala sig ur en jobbig sitution utan det gäller att snbbt slå eller döda för att få högst poäng. Om vi vill att vår framtid skall byggas av individer med god empatisk förmåga och att vårt samhälle skall vara icke våldsorienterat bör vi seriöst fundera på hur vi förhåller oss till ovanstående faktum.

En reflektion som jag gjorde när jag läste artikeln var att många av våra flyktingar kommer från en våldsam bakgrund. Många av våra flyktingar har under sin barn- och eller ungdomstid sett, upplevt och kanske själva deltagit i fruktansvärda övergrepp. Jag undrar om en del av vår integrationspolitik tar hänsyn till detta och aktivt jobbar med att återskapa den grundläggande empati jag tror vi alla känner. Jag undrar om vår integrationspolitik har inslag av avprogrammeringsövningar med personer som under lång tid levt med mycket våld och därför behöver förstå att det inte är sättet att lösa konflikter på i vår del av världen. Bl a finns många exempel på personer som for illa på Balkan och kom till Sverige som flyktingar och som i den undre världen utövade ett våld som tidigare aldrig funnits i vårt samhälle. Det är nog bra med någon form av våldsbenägenhetsavtrubbningsövning..... Visst var det ett intressant ord...

fredag 17 december 2010

Attraktiv stad

Något magiskt håller på att hända med Uppsala. Jag tror att Uppsala kan utvecklas till Sveriges mest attraktiva kommun väldigt fort. Förutsättningarna finns. Idag gick vi även igenom planer på hur centrala bostäder kan byggas i attraktiva lägen och inte minst var nya förtagskluster kan etableras. Det kändes väldigt positivt. En attraktiv stad måste i min värld kunna bjuda på intressanta och många alternativa arbetsgivare. Vara en mötesplats där människor med drömmar och ambitioner träffas. Vara en mötesplats där människor från olika bakgrund och kulturer träffas och respekterar varandra. Vara en mötesplats där den politiska ledningen vill något. Vara en plats som kombinerar stadens puls med de gröna ytornas lugn och landsbygdens rekreationskraft. Uppsala har allt detta och även närheten till Arlanda och Stockholm. När flyttar du hit om du inte redan bor här? 

torsdag 16 december 2010

Ta hoten på allvar

Det var ingen munter läsning i dagens DN där man gjorde ett försök att kartlägga risken för att galna islamistiska fundamentalister genomför våldsbrott i Sverige. Enligt artikeln finns minst 30 personer i Sverige, varav många födda i Sverige, som anses farliga. De kommer ursprungligen från t ex Pakistan, Afganistan, Somalia eller Irak. De är ofta ensamma och mycket frustrerade. De vänner de saknar på sina hemorter finner de på extrema sajter på Internet. Det är tragiskt om detta stämmer med tanke på allt stöd som svenska folket ger dessa personer och många andra som fått tak över huvudet, mat på bordet och en tillfredställande trygghet i vårt samhälle.

Tyvärr tror jag enligt tidigare blogginlägg att vår svenska hantering av Wilks Mohamad-tekningar eller andra provokationer bidragit till att svenska folket är mer hotat än tidigare. Om Wilks inte hade skyddats bakom tal om yttrandefrihet och konst utan fått en reprimand för den hets mot folkgrupp som provokationen defacto innebär, då hade sannolikt faran för gemene man i Sverige varit betydligt lägre. Wilks är svensk och det svenska systemet gav inte uttryck för att det var olämpligt att göra som han gjorde. Den så kallade fria konsten, som uppenbarligen får hetsa upp folkgrupper, får möjligen ett högt pris i Sverige.

Ulf Nilsson gjorde inte saken bättre när hans artikel i Expressen målade upp muslimer som det stora hotet och att de håller på att ta över Sverige om än sakta. Jag instämmer i körsången om att det var anmärkningsvärt dåligt omdöme av Expressens ledning att publicera artikeln. Den var smaklös, rasistisk och provakativ på ett sätt som bara ytterligare gör situationen för gemene man ännu osäkrare. Oansvarligt! Det måste ha varit ett uppdragsjobb från SverigeDemokraterna.

onsdag 15 december 2010

Personliga integriteten och miljöansvar

Det var mycket positivt att höra många ledande jurister och inte minst vår chef för SÄPO betona viktigen att försvara den personliga integriteten nu när regeringen än en gång skall tillämpa EU-lagstiftning som på många sätt öppnar upp för oacceptabla generella intrång på invånarnas integritet. Jag hoppas verkligen att SÄPO chefen menar vad han säger. Då blir jag glad. Jag vill inte leva i ett samhälle där storebror hela tiden följer varje steg jag gör. Jag har inget att skämmas för men det är inte ett samhälle som t ex kan försvara demokratin. I fel händer kommer dessa mycket kraftfulla verktyg att missbrukas i egna syften och inte minst kriminella hackers kommer att kunna nå liknande data som de sedan kan sprida som de önskar. Politiker på EU nivå och på Sverigenivå tycks inte förstå komplexiteten i dessa frågor när man försöker lösa dem med så "enkla" och trubbiga metoder. Varför vrids och vänds inte denna allvarliga fråga i närheten lika mycket som frågan om dubbdäcksförbud i Uppsala?

Igår ledde jag ett mycket positivt miljömöte för ett bättre klimat. Ett samarbete mellan 16 organisationer i Uppsala. Det var tydligt att dessa organisationer och dess företrädare ville bidra till en positivare miljö och klimatutveckling. Parallellt med detta möte pågår debatten om dubbdäcksförbudet på Kungsgatan. Jag börjar nästan tröttna på alla synpunkter på detta förbud eftersom en överväldigande del av debattinläggen bara ser till debattören själv och hennes möjlighet att använda dubbdäck på en gata eller ej. Huvudfrågan är hur vi förbättrar luftkvalitén i innerstaden! Kommunen har vidtagit ett försök till handling för att förbättra luftkvaliteten. Man kan tycka vad man vill om det men låt oss debattera hur man gör det istället för om jag skall få köra med dubb eller inte i Uppsala. Om vi kommer på bättre lösningar för en hälsosammare central luft är jag övertygad om att både kommunens kloka politiker och länsstyrelsens tjänstemän kommer att se positivt på det.

tisdag 14 december 2010

Nya liberalerna och Fastighetsskatten

I dagens UNT var det en lite märklig debattartikel. Folkpartiet talade om att de är socialliberaler i Uppsala. Det är positivt! Jag hoppas att vi är en majoritet svenskar som är liberaler. Hur debbatterar man runt dagens debattartikel? Det är klart att det går. Hur skulle du göra? Kanske utifrån utgångspunkten att "hur kommer det sig att om över 50% av Sveriges befolkning är liberala, varför röstar då inte minst 50% på partier som har en tydlig liberal ideologisk grund?". Centerpartiet är det nya liberala partiet i Sverige. Centerpartiet har tydligt markerat att vi som rörelse bygger utifrån den socialliberala ideologiska basen. Därför valde Centerpartisterna att låta FP vara först att ersätta en Centerpartist om så skulle krävas i nämnder och i bolag. Undrar hur FP resonerade som inte gjorde på samma sätt.

Jag minns som i går när vi satt och drack gott vin på Bommersvik för många år sedan. Det var första gången som vi som kallas "Hannagruppen" talade om fastighetsskatten och dess BU eller BÄ. De av oss som tyckte BU fick inget gehör från Pär Nuder och Janne Larsson som tog andra utgångspunkter än flera av oss andra i mötet. Flera år senare, strax efter att Alliansen tagit över makten, hade vi återigen ett av våra återkommande möten. Pär och Janne återupprepade sin syn på fastighetsskatten och ansåg att Alliansen var knäpp som ändrade skatten som man gjorde. Idag var det en stor artikel i någon av morgontidningarna som tydligt beskrev vad Pär och Janne bl a sa, "det blir stora inlåsningseffekter på stora hus och lägenheter om man inte har en skatt som också styr mot mindre boende i takt med att man har ett mindre behov av yta". I dagens artikel kunde vi just läsa att nu väljer många äldre, som hellre skulle vilja bo i en central mindre lägenhet, att bo kvar i ett allt för stort hus för två äldre eftersom det är mycket billigare. Politik är politik men det är viktigt att veta vad man gör när man fattar beslut om förändringar som har stora effekter på människors beteende. Jag undrar jag hur många av de ansvariga Allianspolitikerna som förstog denna konsekvens? Den är faktiskt viktig. I vart fall i storstäder där bristen på bostadsyta är akut. Det hämmar tillväxten. Skatter och avgifter finns inte bara för omfördelningsskäl. De finns för att driva politik. Även vi liberaler tycker att det medlet skall användas för att styra utvecklingen i en bättre riktning. Inte minst klimatskatteväxlingar behövs i en större utsträckning.

måndag 13 december 2010

Pepparkaksbak och företagsförändringar

Igår hade jag det årliga pepparkaksbaket med gin & tonic. En jultradition sedan många år som jag stulit från min mentor. Han och hans familj lagade pepparkakor och drack gin & tonic när han var vd för ett svenskt företag i Iran för många år sedan. Det var svårt att få tag i glögg där...... Som vanligt blev det en trevlig eftermiddag och kväll där pepparkaksbaket blev allt kreativare i takt med att tiden gick. Jag kan varmt rekomendera fler att själa denna trevliga idé!

Förändringar, förändringar och ständiga förändringar. Visst är det roligt! Nu säljer Bengt Ågerup sitt livsverk Q-Med och får som tack för en fantastisk insats ytterligare miljarder att använda i nya projekt. Jag lyfter på hatten för en enastående insats gjord av en säregen personlighet. Personalen är självfallet orolig. På kort tid har han byggt upp ett företag som sysselsätter över 400 personer i Uppsala. Det är fantastiskt att så många fått en utvecklande och välbetald arbetsgivare inom ett framtidsområde. Jag hoppas att de som köper Q-med bygger vidare på basen av duktiga medarbetera som finns i Uppsala. Risken är stor att huvudkontoret försvinner inom några år men om de som finns där bevisar sin förträfflighet finns en chans att verksamheten kan växa ännu mer. Uppsala behöver många fler företag som växer som Q-Med gjort och vi behöver fler säregna företagare som Bengt Ågerup.

Ericsson skall inom kort välja en ny ordförande. Jag tycker att Lars Nyberg skulle vara det bästa valet. Han är en kunnig person med hårda nypor som jag tror kan bidra till att Ericssons konkurrensförmåga stärks. Hans förflutna inom databranschen och nu senast inom Telecombranschen gör honom särkskilt lämpad för uppgiften. Frågan är bara om han är någon högoddsare...... Jag tror inte det. Jag tror att han anses vara för självständig och det uppskattas säkert inte av en del av de som har röststarka aktier och som vill ha en större kontroll över bolaget än vad han skulle ge dem. Vi får se om kunskap och duglighet vinner (om han ställer upp) eller om det är gammeldags maktspel som får avgöra valet av ny ordförande. Hans Stråberg, snart före detta Electroluxchef eller Leif Johansson, snart före detta Volvochef tror jag är hetare kandidater. Ericsson är en sorglig aktie. För oss vanliga aktieägare tror jag att Nyberg kan göra störst nytta. 

söndag 12 december 2010

Firande och terrorism

Igår hade vi julafton hemma hos mig. Som traditionen bjuder var det fullt med mat, drycker och en del paket. Det blev ännu en trevlig dag i livet. Tyvärr har jag valt att prioritera annat så jag bad om ursäkt, i samband med att tomten kom på besök, att året inte skulle bjuda på några upplevelsepresenter från mig till alla på besök. Nästa år tar jag upp traditionen igen! Det har blivit mitt sätt att på ett kul sätt demonstrera mot att jag tycker julen blivit för ytlig och konsumptionsorienterad. Jag ger bort t ex en kram samtidigt som man gnuggar näsa och hoppar fem varv..... Man måste ju ha roligt i livet också, eller hur! Tomten skämde som sig bör ut barn och unga. Vi övriga har enats om en måttlig hållning till julklappar. Det är ju inte guldkalven som skall firas utan kärleken eller?

Terrorismen verkar än en gång ha visat sitt fula tryne även i Sverige. Oavsett var den inträffar så är det alltid lika förkastligt och fegt att ge sig på oskyldiga människor på det sätt som terrorister nästan alltid gör. Jag kan tyvärr förstå att vissa använder sina kroppar som mordvapen i sin kamp för det ena och det andra eftersom motståndarnas militära makt är så överlägsen att ett reguljärt anfall endast skulle innebära egen död. Trots att jag förstår tänket är det fegt och förkastligt. Inte minst att göra det i Sverige och mot ett folk som sedan länge kämpat för mänskliga rättigheter runt om i världen, mer än de flesta stöttat flyktingar och som ständigt skänker mycket till behövande runt om i världen. Att det hände just denna helg är nog inte så förvånande med tanke på att det är en helg då den internationella bevakningen av Sverige är större än vanligt i samband med Nobels priser.

Det finns tokstollar och fanatiker inom nästan alla rörelser. Vi får inte låta det få oss att tro att alla som är kristna katoliker utsätter våra barn för sexuellt ofredande. Vi får inte låta oss tro att alla muslimer är självmordsbombare. Vi får inte låta oss tro att alla judar är penninghungriga monster eller att Romer är tjuvar. Inget är svart eller vitt. Det som borde vara svart eller vitt är att vi alltid borde respektera varandra. Vi borde alltid sträva efter att ge varandra en likvärdig behandling. Tänk så många konflikter som skulle undvikas. Jag tror t ex att om det svenska rättsystemet används lika skulle t ex hets mot folkgrupp, i konstens namn, inte bidra till att svenskar utsätts för livsfara när någon dåre skall hämnas på vårt samhälle och dess upplevda orättvisa.

lördag 11 december 2010

Sorg och glädje

Gårdagen var svartare än vad jag trodde när jag skrev mitt blogginlägg. En av mina bästa vänner och hans förtjusande hustru skall skiljas. Rent krass är det bättre att gå skilda världar än att båda eller en i ett förhållande inte tycker att livet känns tillräckligt givande i tvåsamheten. Trots det är det alltid tråkigt med en skiljsmässa då den ofta är förknippad med mycket sorg och bitterhet. Inte minst påverkar den mig själv eftersom jag nu inte kommer att få träffa dessa två härliga och älskvärda personligheter vid samma tillfälle. Livet går vidare. Jag är säker på att de båda hittar bra vägar framåt efter en tids sorgarbete.

I natt festade jag på Uppsala slott. Det var riktigt trevligt. Föredömligt få tal. Av de få tal som hölls var Agneta Simonssons (kommunfullmäktiges förste vice talman) lysande. Hon måste ha lagt ner ordentlig tid på talet. Det inleddes med vad jag upplevde som en hyllning till mig. Jag har säkert fått hybris som tror det men det var fina ord tyckte jag som hon bjöd mig på. I synnerhet i förhållande till hennes kommentarer om övriga kommunalråd. Kvällen var trevlig med god mat, goda drycker och mycket dans. Jag gillar att dansa. Mina centervänner som var där hade väldigt trevligt tillsammans. Fick känslan av att många höll sig till sina partivänner. Det kanske kan ändras på i framtiden genom någon form av korsmingellek....... Jag hade tur som slapp sitta vid honörsbordet. Om man sitter vid honörsbordet brukar det vara lite svårare att ha roligt på dansgolvet..........

fredag 10 december 2010

Klimatförhandlingar och fredspris

Jag tycker att idag känns lite mörk. Eller är den ljus då det finns hopp? Är glaset halvfullt eller halvtomt?

Klimatförhandlingarna i Cancun går som förväntat dåligt. Inte minst Ryssar och Japaner är inte beredda att göra kortsiktiga offer för ett bättre framtida klimat. Jag har inte läst detaljerna än men det tycks som att världssamfundet enats om viktiga överenskommelser kopplat till våra skogar. Om det är så är det bra. Våra skogar och då främst våra regnskogar har en mycket stor påverkan på vårt klimat. En still undran är bara om dessa överenskommelser har någon stor betydelse. Det tycks som en regel mer än ett undantag att världens länder ställer sig bakom t ex löften om stöd till Haitis och Pakistans folk efter stora naturkatastrofer MEN sen kommer inget av det stöd som de sade sig ställa upp med. Självklart från Sverige men inte från flera av de stora och så kallade mäktiga länderna i världen.

Idag delas fredspriset till Alfred Nobels minne ut i Norge. Kineserna hotade alla länder med sanktioner om de deltar i ceremonin. Manngrant tycks jordens diktaturer ha hörsammat hotet och de visar på ett tydligt sätt upp sina fula trynen. Det kanske är bra? Fler i den fria världen kanske börjar inse att just den fria världen är hotad. Mycket av de pengar som USAs rikaste nu fonderar till filantropiska aktiviteter kan säkert användas i kampen för friheten MEN det räcker inte. Våra demokratiska och fria länder måste börja ta diktaturernas hot på större allvar.

Ikväll skall jag på slottet och festa. Det skall bli trevligt. Det är tydligen en tradition att de lokalt folkvalda får festa en gång per valperiod. Det är en liten gest av uppskattning till personer som ger väldigt mycket av sin energi och tid för att bidra till det gemensammas bästa.

onsdag 8 december 2010

Mobbing och våld

I dagens UNT var det många inslag om våldet i samhället och om mobbing. Tidningen inleddes med en bra debattartikel av Mats Jonsson (Centerpartiet) om mobbing och om att vi i Sverige har en kultur som inte bygger på lojalitet till uppdraget och laget utan till chefen. Jag delar hans åsikter i mycket men inte helt. Klart är dock att civilkurrage är en allt större bristvara och chefer som saknar förmåga och klokhet att låta medarbetare tänka fritt är får många. 

I en artikel frågades bl a kommunalråd om vad de asåg om bl a en misshandel där några elever, som tidigare misshadlat lärare, misshandlade en annan elev. Jag tyckte de flesta svaren var för fega. Det är helt oacceptabelt att människor brukar våld mot andra! När hjärnan tar slut tar nävarna vid. Om nävarna tar vid är det högst olämpligt att vara i närheten av andra personer. Med andra ord skall dessa personer utan tvekan få regleras från en skola. Visst är det oftast inte ens fel att två träter men oavsett är våld mellan enskilda inte acceptabelt. Om vi släpper på den principen får vi ett mycket otryggt samhälle. Det är inget vi vill ha. Självklart skall de som brukar våld få aktivt stöd för att finna en bättre väg i livet. Ofta kommer våldspersoner från mycket trasiga familjeförhållanden. Det är bättre och billigare för samhället att försöka rädda dem i unga åldrar än att de fortsätter att skapa skada för andra under stora delar av sina liv. 

Alltid den dagen då ny väg är lämplig

Det finns alltid en dag då en ny väg är lämplig. Det vet vi alla. Trots det är det långt ifrån alla som har kraften, viljan eller modet att slå in på den nya vägen av egen kraft. Mina erfarenheter säger mig att pengar är ett stort problem för många och pengar gör att många i sina liv fattar okloka beslut under den korta stund vi lever på denna jord.

När jag började jobba efter mina studier var det i princip så att personer som blev uppsagda ansågs vara värdelösa. Det var i princip bara problembarn som blev uppsagda eller som fick "sparken". På den tiden fanns inga mobiltelefoner, det fanns bara två TV-kanaler och man jobbade i bästa fall med terminaler mot en stordator med kommandon som krävde lite tekniskt intresse. Vi lever inte i den tiden längre.

Idag är det nästan så att man undrar vad som är fel på en person som inte blivit uppsagd eller fått sparken någon gång i sitt liv. Förändringstakten är mycket högre än förr. Den globla konkurrensen blir bara tuffare och tuffare. Företag och offentliga verksamheter måste ständigt ställa om och anpassa sig eller helst försöka leda utvecklingen inom sina områden. Det är en ny värld och det är en värld där man inte får tappa självförtroendet för att man blir uppsagd eller fått sparken. Bara man är en socialt kompetent person med förmåga att prestera så finns det många nya möjligheter där man kan göra stor nytta. Så är det.

Varför denna reflektion? Nyligen bestämde en vän till mig, Hans Stråberg, Electrolux VD, att dra sig tillbaks från hetluften som VD, Igår var jag och Karolina (en ny spännande bekant) på Företagarnas huvudkontor i Stockholm när Jens Spendrup annonserade att styrelsen enhälligt i samtal med Anna-Stina N (fd VD) kommit fram till att NU kräver en annan VD-profil. Idag basunerades ut att Volvos VD också skall göra något annat för alla de pengar han tjänat under åren än att vara operativ storbolags-VD. Det kommer alltid en dag när det är dags att gå en ny väg. Jag hoppas att du försöker se till så att du gör dig så självständig och medveten att du själv klarar av att bestämma när den tiden är mogen. Det är långt ifrån alla som gör det.

tisdag 7 december 2010

Reflektion

Visst är det viktigt att med jämna mellanrum reflektera över livets olika utmaningar!? Det tycker jag. Det är både viktigt och stundtals roligt. Inte minst när man får en förkylning och kroppen och hjärnan inte riktigt orkar prestera 100% är det intressant att just göra den reflektionen och inse hur härligt det är när allt fungerar som det skall. Utan en och annan dal genom livets väg kan man inte tillräckligt uppskatta livets ljusa stunder. Jag har nästan aldrig varit sjuk i mitt liv. Det är nyttigt att få den upplevelsen ibland. Jag ser fram mot snart vara i full sving igen.

måndag 6 december 2010

Upplyftande satsningar

Det är väldigt upplyftande att få vara i centrum av den enastående utveckling som Uppsala befinner sig i. Uppsala är utan tvekan en av de platser/regioner som har störst utvecklingspotential i hela norra Europa. I relation till sin nuvarande befolkning och med fördelen att vara en del av Mälardalen kan framtiden blir väldigt ljus för de som väljer denna kommun som sin boende eller arbetsplats. Potentialen är mycket stor.

Som Uppsalabo under min uppväxt kan jag konstatera att den positiva utvecklingen redan varit stor. Nu växlar kommunen upp ännu mer och när jag blir imponerad av alla initiativ som tas, fokusgrupper som skapas och investeringar som är planerade, då tror jag att många andra också kommer att bli det. Uppsala city kommer inom kort (några år) att utvecklas till ett av norra Europas vackraste, intressantaste och per capita livligaste centrum. Det som definieras som centrum expanderar också. Inte minst att Drottninggatan utvecklas till en paradgata, att området kring resesentrum utvecklas till ett mycket livligare och händelserikare område med flera nya krogar, flera nya hotell, flera nya bostäder, flera nya butiker och ytterligare kulturella mötesplatser kommer inte bara bjuda närboende på något positivt. Även de som besöker Uppsala kommer att få en ännu positivare bild av en stad som vill vara med och leda utvecklingen.

söndag 5 december 2010

Oj, oj, oj!!!

Vilket spännande utspel från Mona Sahlin! Än en gång blir det tydligt att Socialdemokraterna är allt för splittrade och det skulle vara bra om de partier som idag har över 25% av väljarstödet istället blir mindre partier där medlemskåren är mer homogen och att de övriga demokratiska alternativen (partierna) får fler anhängare. Det skulle vara bra för Sveriges utveckling. Det skulle definitivt ge ett mer dynamiskt och utvecklande demokratiskt system. Om nu Mona Sahlin tar sin sista chans att lätta sitt hjärta och beskriva vad hon tycker är rätt politik så kan jag konstatera att hennes linje innehåller bra vägval. Det är en tydlig insikt om företagsamhetens grundläggande betydelse för välståndets utveckling, att A-kassan är förlegad och endast skall utgöra en överbryggningsförsäkring för alla (även höginkomsttagare) och inte vara en långsiktig försörjningsförsäkring, att det är omöjligt att samarbeta med Vänsterpartiet som bl a bygger sin ideologiska bas på kommunistiska ideal osv. Hon lättade möjligen sitt hjärta. Möjligen banade hon väg för nästa ledare att enklare kunna driva genomgripande och nödvändiga vägval.

Wikileaks rör om i världen. Sedan många år är det fria Internet hotat. Framförallt av starka kommersiella krafter som vill göra det ekonomiskt ännu svårare för mindre och nya aktörer att starta upp nya kreativa tjänster på världsmarknaden. Dessa konkurrenshämmande och yttrandefrihetsfientliga krafter har nu fått den senaste läckan på Wikileaks att hänvisa till för att lobba fram starkare restriktioner på Internet. De av oss som gillar konkurrens. De av oss som vill försvara yttrandefriheten, vi måste nu göra våra röster mer hörda eftersom starka krafter nu kraftigt vill begränsa Internets folkliga möjligheter. Bara för att det finns destruktiva krafter som begår dåliga handlingar på Internet är det inte skäl nog för att begränsa friheten. Vi sätter som tur är inte alla i fängelse för att hindra att några begår brott. I stället för att begränsa konkurrensmöjligheterna och yttrandefriheten borde samhällen runt om i världen skapa samarbeten som gör att brottslingar på Internet inte kommer undan. Det är rätt väg att gå, inte att ta de steg som nu föreslås! Möjligen är det också dags för den diplomatiska kåren att vara mer nyanserad när de uttalar sig om olika personer som de möter runt om i världen. Då kanske de på ett bättre sätt kan försvara en del av de personomdömen som de givit till sina huvudmän och som nu kablas ut i världen. De kanske t o m får börja använda kodord på särskilt känsliga figurer.

lördag 4 december 2010

Självinsikt och trevliga danser

Det är nästan beklämmande att läsa om hur svårt Sossar, Centerpartister och Kristdemokrater har att ta sina partiers utmanande sitution på riktigt allvar. Det duger inte att peka finger och skylla sina egna tillkortakommanden på andra. Ibland, eller t o m alltid, är det bra att titta på sig själv och inåt för att hitta förbättringspotentialer som ibland måste vara radikala. Om S vill komma tillbaks som ett regeringsalternativ på riksnivå inom kort måste de inse det. Om C och KD skall bli annat än marginaliserade 4% partier måste de mer seriöst inse det.

Igår hade vi fest kopplat till mitt uppdrag som Kommunalråd. Det var en trevlig fest. Ett bra arrangemang av festkommittén och jag fick dansa med många fantastiska kvinnor. Kort och gott en trevlig och god fredagkväll : )

fredag 3 december 2010

Stress test

Europa och USA får det allt jobbigare. Välståndets cykler sägs vara 1)bygger 2) förvaltar 3) fördärvar. USA och Europa är uppenbarligen inne i den tredje cykeln. Det går inte att låna upp över öronen och tro att man inte måste betala ränta och någon gång börja betala tillbaks. Ju mer man lånar så kräver det att man jobbar hårdare för att kunna klara av att betala tillbaks sina lån. Europa och USA har lånat och lånat men samtidigt har befolkningen i stort strävat mot att jobba allt mindre. Det är en ekvation som inte har bärkraft. Historiskt har situationer som den vi ser bland många Europeiska länder (T ex England, Irland, Grekland, Portugal och Spanien) samt i USA skapat blodiga konflikter. Nu stresstestas vår moderna demokrati, Eurosamarbetet och västvärldens samarbetsförmåga. Om vi bortser från den svåra energiförsörjningsutmaningen så är det goda som kan komma ur denna svåra tid att USAs och Europas band knyts starkare. Jag tror det är nödvändigt för att kunna matcha krafterna som växer sig allt starkare i öst.

torsdag 2 december 2010

Biologisk mångfald

I dagens UNT skriver några gröna liberaler en bra debattartikel. Om de är representativa för det parti som jag tror de säger sig vara med i så är det kanske dax att försöka slå ihop dessa partier igen. En partiledare är ju på sitt slut och en har slutat. Det kan dock bli svårt då C gärna ser "starka" kvinnor medans FP tycks föredra "starka" män.

Vi, i vår världsdel, lever i ett allt för konsumtionsorienterat samhälle. Slit och släng håller inte längre när miljoner och åter miljoner ytterligare människor i Indien, Kina, Brasilien och Ryssland vill konsumera minst lika mycket som en medelsvensson. Det håller inte. För att blanda lite argumentation så håller det inte heller ur ett energiperspektiv. Lilla Uppsala och Sverige måste hitta nya energislag som gör oss betydligt mindre beroende av vår omvärld (t ex olja) för att vårt välstånd skall fungera. De större och mäktigare länderna och dess befolkning kommer att gå före oss i kön när resurserna blir betydligt mer begränsade än idag.

Den bilogiska mångfalden är väldigt viktig. Inte minst för att vi skall kunna utnyttja dess kraft till mat, mediciner och olika produkter som vi gillar. Trots mina allergier måste jag även erkänna att pollen är viktiga för vårt övergripande välstånd. Det är svårt att acceptera när näsan rinner för fullt och ögonen kliar. Men så är det. Fakturm är också att vi mår bättre i och i närheten av det gröna och det blåa. Vi måste kämpa för att behålla vår biologiska mångfald. Vi får aldrig ta den för given.

onsdag 1 december 2010

Grattis Centerpartiet!

I år fyller Centerpartiets rörelse 100 år. Det är inte många organisationer som överlever så länge. Många tycks tro att Centerrörelsen går mot sitt slut. Opinionsmätningarna kan lätt tyda på att partiet spelat ut sin relevans i svensk och lokal politik. Utan förvåning är jag beredd att hålla med dagens ledare i UNT som krasst konstaterade att Centerpartiets välmående som politisk rörelse är helt i händerna på de personer som leder partiet nationellt och lokalt. De konstaterar också att ett liberalt Centerparti som har förankring i sina rötter har en stor potiential. Så är det. Centerpartiet är ett socialliberalt parti. Centerpartiet har en stark förankring i grunden till att partiet statades. Vi är ett parti som jobbar med företagsamhetsfrågor. Vi har också en djup grund kopplat till miljöengagemang - hållbar utveckling. Vi fortsätter att tycka att det är viktigt med en positiv utveckling för både stad och land. Vi tror att mycket av det som landsbygden representerar i form av bl a energi och rekreation är nödvändigt för vårt välstånd. Vi har politiken som Uppsala och Sverige behöver. Vad är det då som är problemet? Ledarskapet? Profileringen? Att StureplanCentern syns för mycket och skrämmer iväg för många? Att vi ingår i en Allians som gör att vi inte kan profilera vår egen politik tillräckligt tydligt? Vad tror du? Grattis Centerpartiet!

tisdag 30 november 2010

Miljöengagemang och företagande

Idag har varit en givande dag. Det är inte alltid det känns så. Kanske kan det ha att göra med vad man själv väljer att fylla dagen med. Vad tror du? Morgonen började med att lämna dottern på dagis. Därefter en mycket givande pryo på Gatukontoret i Uppsala. Lunchmöte med en av mina adepter, en mycket framåt yngre företagare. Därefter möte med Andreas Carlgren på Miljödepartementet om hur miljö och klimatarbetet kan förbättras. Därefter möte med delar av Företagarnas nationella ledning runt några viktiga företagsprojekt. Därefter äntligen köp av vinterskor. Och därefter möte med en mycket kär vän. Vilken härlig dag. En dag fylld av nya lärdomar, miljöengagemang, företagsamhet och vänskap, kan det blir bättre? Nu skall jag åka hem.

måndag 29 november 2010

Stora tänkare

Carl Bildt har rankats som en av vår tids stora tänkare. Det är inte dåligt. Jag har aldrig frågat Bildt vad hans tolkning av "att tänka fritt är stort men att tänka rätt är större" är. Möjligen skulle hans svar göra honom ännu mer kvalificerad för en topplats i denna hedersamma ranking. Bildt är en reflekterande och stundtals intressant tänkare. Han delar med sig av sitt tänkande på sin blog och den är stundtals väldigt intressant. Som med alla dessa rankningar blir jag dock lite skeptisk till dess kvalitetsprocess när de största tänkarna anses vara bl a Warren Buffet och Bill Gates. Jag har träffat dem båda. Att Gates är en topplistad kan jag förstå. Han är skarp i sina analyser och hans perspektiv är en intressant kombination av altruism och egoism. Att Buffet ens finns med bland de 10.000 största tänkarna finner jag som tecken på mycket dålig kvalitetssäkring. Buffet är en intressant person på sitt sätt. Jag vill dock inte ge honom äran att vara en av vår tids största tänkare. Att analysera företagsmarknaden och människans girighet är en sak. Att klara av att både bedöma större förändringar inom våra ekonomier, politiska processer, kulturella svängningar och engagera sig i filosofiska resonemang, då är man värd att vara bland de främsta. Nelson Mandela är nog en av de som kommer högst i denna rankingen om den varit kvalitetssäkrad.

söndag 28 november 2010

Vänskapens fördelar

Gourmet club har träffats igen. Vi träffades hemma hos Johan i Enebyberg. Träffen startade med en gin tonic, oliver och lantchips. Som vanligt behövdes ingen sekund för att samtalen skulle dra igång. Jag och Mats var inte först på plats men vi blev sist att lämna då vi sov över hos dagens värd. Förrätten blev mycket goda musslor. Till musslorna ett väldigt gott vitt vin. Huvudrätten blev lam med en egen aromsmör och mycket fräscha grönsaker. Till lammet ett mycket gott rött vin. Efterrätten blev ädelost och choklad blandat med kaffe, konjak, calvados och även en och annan whisky. Som vanligt blev samtalen livliga och de svängde från lågt till högt. Det var vänner som träffades och vi kunde konstatera att vi närmar oss 20års jubiléum. Det är härligt att ha vänner. Det är härligt att ha människor som är en nära och som vågar och vill ge varandra råa och raka perspektiv och synpunkter. Som den enda politikern bland affärsmän fick jag många raka synpunkter och intressanta förslag.

Flera av vännerna var mycket kritiska mot Centerpartiets förmåga att sälja sin politik och skapa en tydlig och intressant image runt sitt alternativ. Det var ett mycket givande och roligt samtal. Eftersom jag själv valde Centerpartiet utifrån en strikt jämförelse mellan de politiska programmen och då jag valt att fokusera på Uppsala har jag inte tillräckligt mycket reflekterat över Centerpartiet centralt. Det är utifrån nattens samtal helt nödvändigt att jag engagerar mig i den nationella verksamheten. Det är uppenbart att den har en allt för stor betydelse även lokalt eftersom många röstar lika i de olika valen. Om C skall växa sig starkare i Uppsala blev det uppenbart att C måste lyckas mycket bättre nationellt. Om jag sammanfattar vad två av de mest engagerade männen tyckte så var det kort och gott "bli tydligare, slå sönder Stureplansbilden och attrahera storstadsmänniskor eller dö". Bara då kan även landsbygden få en kunnig och stark företrädare i våra politiska rum. Som sagt, jag hade både trevligt och det var givande. Det är kul att vara med vänner.

lördag 27 november 2010

Personers ekonomiska värde

Egna och andras pengar. Anledningen till att vissa får ersättningar som är helt sjuka är kopplade till att det är andras pengar som den som sätter lönen leker med. Undantaget är möjligen inom idrotten där klubbägarna är med och fattar beslut om fantasilöner. Idrottsmän och kvinnor kan dock prestationsmätas vid varje tävling och det blir mycket tydligt vilket värde en duktig förtjänar mot andra duktiga när de är sjuka/skadade (i vart fall inom lagsporter). Bl a har John Terry och Frank Lampard varit skadade i Chelsea (fotbollslag i England) och det har gjort laget mycket sämre! Då är det tydligt vilken enorm betydelse dessa spelare har för lagets prestationsförmåga. Som sagt måste de dessutom prestera på topp varje match. Det är absurt att företagsmarknaden jämför sina ersättningar med dessa personer. Det är inte jämförbart. Det är mycket svårare att värdera en VDs prestation i förhållande till alla andra chefer som finns i stora företag. Visst är en VD väldigt viktig för om verksamheten skall gå bra eller dåligt. Ett aktuellt dåligt exempel är Eniro som inte hade en VD som klarade av att ställa om bolaget mot något bärkraftigt. Individer gör alltid skillnad. Rätt kvinna på rätt plats ger ofta mycket goda resultat. Företagslag i stora företag är dock mycket större än ett idrottslag och det är inte rimligt med ersättningar liknande de som den nya Electroluxchefen erbjudits. Jag är helt säker på att styrelsen skulle kunna hitta någon minst lika kompetent för betydligt lägre ersättning. Huvudproblemet är återigen att styrelsen i huvudsak leker med andras pengar. Wallenbergarna har inte mycket av det finansiella ägandet i bolaget utan röststarka aktier som ger oproportionerligt mycket makt. Kan det vara så att det luktar korruption när en liten ägarrepresentant agerar på ett liknande sätt?

Jag har några års erfarenhet av toppledarperspektiven i Sverige och runt om i världen. Jag har lärt mig massor. En lärdom är att ägarledda företag aldrig (bortsett från den sjuka finansmarknaden) betalar groteska löner till sina toppchefer. Trots det är deras chefer ofta väldigt högpresterande och dessa företag har sällan problem med chefsförsörjningen. Exempel på dessa företag är IKEA, H&M och Q-Med.

Det är helt klart att olika personer är olika värda, ur ett ekonomiskt perspektiv. De som är bättre än andra på att skapa resultat inom det område de verkar, de är värda betydligt mer än de som inte presterar lika bra. Den som är beredd att vara mer tillgänglig än andra är mer värdefullt än de som endast ställer sin tid till förfogande mellan t ex 8-17 på vardagar. De som lär sig fler språk är mer värdefulla för företag som jobbar internationellt än de som endast talar t ex svenska och engelska osv.

Personers ekonomiska värde är mycket olika. Det finns dock gränser för vad som är rimligt inom näringslivet, när det gäller tjänstemannadrivna företag. Jag anser att det skall liknas vid stöld från aktieägarna att ge ersättningar i nivå med de som beskrivs kopplat till Electrolux nyrekrytering av VD.

fredag 26 november 2010

Personligheter och Rödgrön upplösning

Idag träffade jag min klassföreståndare från gymnasietiden. Han hade en lika stor utstrålning och kraft som då. En fantastisk personlighet som gav många stärkt självförtroende, hopp och mycket kunskap. Tänk om alla lärare var som han! Då skulle Sverige och Uppsala utan problem fortsätta att vara ett samhälle i världsklass. Jag skrev om politiska entreprenörer nyligen. Göran (som han heter) var en lärar entreprenör. Med glimten i ögat, med tydligt ledarskap, med kreativa utbildningsformer lyfte han oss till oanade höjder. Än en gång TACK Göran för att du bidrog till att ge mig en bra start i livet!

De Rödgröna har nu definitivt kantrat på riskplanet. Det är bra för demokratin och för Sveriges fortsatta väg framåt. Nu kan Sossarna och MP frigöra sig från det kommunistiska oket och istället bidra till mer pragmatiska vägar framåt. I vart fall Sossarna kan göra det. MP har fortsatt en hel del att lära. Eftersom Göran fick mig på ännu bättre humör idag så bjuder jag MP på att de säkert kommer att bli regeringsdugliga inom trettio år. De är ju trots allt väldigt otränade och unga som parti. Ett mognadstecken kommer att vara att man inte behöver se dem med för märkliga mediautspel dag efter dag bara för att de ständigt vill synas. Miljön och klimatet är viktigt. Det är viktigt att balansera den insikten med en klok välståndspolitik.

torsdag 25 november 2010

Ideologi och historik

SvD har ofta bra artiklar om var Sverige är och om vad som händer i vår omvärld. Ibland har de även goda synpunkter som förs fram om hur vi borde gå framåt. Särskilt roligt är det att konstatera att PJ Anders Linder tycker att Centerpartiet är det stora idépartiet i svensk politik idag. Inte minst tycker han också att det är det mest företagarvänliga. Det är ju inte så konstigt eftersom partiet har sina rötter i företagsamhetens rötter dvs i jordbruksnäringens.

Håkan Holmberg skriver idagens ledare att det inte är någon ideologi att vara "borgerlig". Jag delar det perspektivet. Förutom att jag tror att Holmberg misstolkar PJ Anders Linder så var artikeln i stort bra. Felet tror jag är att PJ inte alls tycker att det finns en Borgerlig ideologi men att han tycker att Alliansen måste vilja något mer än att bara förvalta och förhoppningsvis sänka skatterna. PJ lägger mest skuld till det tråkiga och tillväxthotande vägvalet på Moderaterna. Han efterlyser nästan dagligen en skärpning och hoppas att i vart fall Centerpartiet skall rädda Sverige från att stå stilla och därigenom backa iförhållande till andra.

Det som saknades i Holmbergs inlägg i dagens UNT var att även beskriva övriga partiers bakgrund. Att endast nämna att Centerpartiet är ett liberalt parti med rötter från jordbruksnäringen (som med fördel bedrivs på landsbygden) gjorde inlägget haltande. Folkpartiet var ett intresseparti för lärare, Moderaterna för överheten, Socialdemokraterna för de fysiskt hårt arbetande och outbildade osv. Om Holmberg är representativ är det nog dax att bjuda in journalistkåren på lite utbildning inom varje parti så att de förstår hur verkligheten ser ut. Det är märkligt att ifrågasätta om C är ett liberalt parti. Besök oss gärna så får de som inte förstår det själva uppleva hur socialliberala vi är. De gamla bilderna håller inte längre.

onsdag 24 november 2010

Kineser, Kineser, Kineser och bidrag, bidrag och bidrag

Har du börjat förstå att jag oroas av Kinas framfart i världen? Jag blir inte mindre oroad av den senaste incidenten när Nordkorea attackerar Sydkorea! Tro inget annat än att Kina har gett sin "blessing" för att det skulle kunna äga rum. Varför skulle de stödja en liknande attack? USA blir sekund för sekund allt svagare. Stormakter har förstört sin maktposition förr genom att satsa allt för mycket resurser på militärmakten. Kina gillar inte att USA har så starka intressen som de har i Sydkorea. Om ingen annan stans så är Asien i vart fall Kinas territorium och de ser självklart det som positivt om USA steg för steg backar bort. För er som inte haft förmånen att resa runt i Asien kan jag upplysa om att i princip hela Asien exklusive Japan och stora delar av Indien styrs av kineser. Det här var bara ytterligare en varning om vad Kina börjar bli (eller redan är)! Glöm inte hoten som de skickat ut till alla länder om straff om de skickar representanter till kommande möte i Oslo för att fira Nobels fredspristagare! Vi får se hur många som inte vågar närvara!

Vi måste ifrån bidragstänkandet och bidragsberoendet. Visst finns det personer som behöver bidrag men de är väldigt många färre än idag. Att det är lite skamset att ta emot bidrag tycks fortfarande vara en sanning. Jag kan inte tolka Ms ovilja att öppet redovisa vilka som ger dem partistöd på något annat sätt eller....... Det är viktigt att vara transparenta med partibidrag. Det är viktigt för demokratin och det är viktigt för att bekämpa korruption så bra som möjligt.

tisdag 23 november 2010

Politiska entreprenörer

Idag var jag på en intressant Rotarylunch. De är ofta intressanta. Det var en professor i statskunskap som presenterade sin syn på hur demokratin förändras i Sverige. Vi går enligt honom och några kollegor mot en "åskådardemokrati" där politikerna blir allt mer som gladiatorer istället för folkliga representanter och där gladiatorerna är mer självständiga än någonsin tidigare. De självständiga nya politikerna kallar han politiska entreprenörer och de skiljer sig mycket från den gamla sortens politiker. Bl a genom att de är otåligare, de accepterar inte partipiskor i samma utsträckning som tidigare och de har ett alternativvärde på marknaden vilket gör att de inte håller sig kvar bara för att försörja sig om de inte kan påverka politiken som de önskar. Det är en intressant analys. Om trenden fortsätter är risken stor att vi går mot en allt svårare parlamentarisk ordning. Dagens demokratiska beslutssystem genom partier är trögt men rätt effektivt. Med en större splittring och "risk" för många primadonnor så blir det allt komplexare och segare att uppnå beslutskraftiga majoriteter. Det är självklart inte bra för samhällets utveckling och stabilitet. Min tolkning av huvudbudskapet var dock, som jag själv känner, att jag har lånat ut mitt namn till ett parti genom vilket jag vill kämpa för ett bättre samhälle. Så länge som jag delar huvuddragen i det politiska programmet och så länge jag känner att jag kan påverka, då är jag med. Det är förhoppningsvis slut med att man föds in i ett parti. Det blir en bättre samhällsutveckling om alla själva gör hemläxan och konstaterar vilket parti eller vilken politiker som ligger närmast ens egna värderingar och ställningstaganden. Och därefter lägger sin röst utifrån det.

måndag 22 november 2010

Linslusar

Jag undrar hur det är att vara i opposition? Förutom att det måste vara frustrerande att inte bestämma något så är det helt klart att det ger mycket utrymme för konstanta mediautspel om än det ena och än det andra. Vad lätt det verkar vara att göra dessa utspel när man aldrig behöver ta ansvar för de konsekvenser i form av arga invånare eller kostnader som de oftast innebär. Personligen skulle jag få problem med oppositionspolitik om det innebär att ständigt göra utspel som inte är finansierade. Jag hoppas verkligen att jag slipper uppleva oppositionsuppdraget. I synnerhet om det innebär att vi får en linsluspolitik som kräver en massa skattehöjningar och tillväxtovänliga beslut.

söndag 21 november 2010

Gröna fällor och blindspår

I dagens UNT anklagas jag och C för att vi inte är konsekventa och att vi går mot våra egna förslag om att införa billigare parkeringsavgifter för miljöbilar. Som vanligt hoppar de tillväxtfientliga och bakåtsträvande MP direkt på och hävdar att C "som vanligt" inte värnar klimatet. Jag har ingen erfarenhet av att vara i opposition. Det tycks i vart fall vara väldigt mycket lättare att göra mediala utspel och bara tycka i opposition om man följer alla utspel som löpande görs från MP med det ena tokigare än det andra. Inte minst angiverisystemet som de vill införa. Jag hoppas verkligen att jag slipper att uppleva en dag där MPs självgoda och bakåtsträvande politik får ett starkt fäste i beslutande ställning. Som tur är fortsätter MP att skriva sina förslag i vatten. Centerpartiet och Alliansens kommer att utveckla Uppsala mot en klimat och miljösmartare kommun. Jag tror många miljö och klimatengagerade som samtidigt är framåt och tillväxtpositiva kommer att gilla den klimat och miljöpolitik som Centerpartiet kommer att leda och implementera tillsammans med övriga Alliansen. Det kommer att bli ett annorlunda angreppssätt än tidigare och jag är övertygad om att det kommer att bli bättre för just vår miljö och vårt klimat. 

Nuder som ny S boss? Oavsett vem det blir så kommer ökenvandringen att vara kvar ett antal år till. Det råder ingen tvekan om att Nuder har erfarenheterna, kontakterna och listen för att kunna göra ett bra jobb. Men tills S inser att ett bra jobb innebär att partiet hittar en profil som attraherar cirka 20-25% av befolkningen (långsiktigt) så finns inte den självinsikt i partiet som behövs för att hitta rätt i den kris som S nu har. Jag missunnar inte Nuder något men jag tycker att hans konsultuppdrag med Madeleine Albright känns betydligt mer utvecklande och viktigare än att försöka bidra till att S hittar rätt formula för att bli ett stabilt 25% parti. En positivare världsutveckling är nödvändig. Konsult Nuder tror jag kan bidra i det arbetet och jag kan säkert ge lite ideellt stöd.....  Men jag tror nog att Nuder gärna ger S en chans om han får den.......

lördag 20 november 2010

Ideellt arbete

Igår hade jag samtal med familjen om tidsprioriteringar. Vi kunde snabbt räkna fram att jag lägger ner över tio timmar i veckan på ideellt arbete. Dvs arbete där man i bästa fall får ersättning för utlägg och massor av positiva känslor när det man gör ger posotiva resultat. Själv är jag engagerad i ideellt arbete för företagsamhetens positiva utveckling, mentor åt några yngre framåt förmågor, stöttar idrotten, stötta ungdomsorganisationer och engagerar mig i att stötta långtidsarbetslösa. Jag tycker att det är en självklarhet att man inte måste få betalt för allt man gör. I synnerhet om man har mat på bordet och tak över huvudet. Fler borde göra mer ideellt arbete. Det finns dock gränser. Vi konstaterade att mitt politiska uppdrag till viss del måste ses som ideellt arbete eftersom min alternativinkomst om jag skulle nappa på något jobberbjudande är minst dubbelt så hög som det arvode som jag idag får från folket. Det är ett högt personligt pris i materiella termer men jag tycker självklart att det är värt det eftersom det finaste jag kan tänka mig är att få folkets förtroende att företräda dem i det dagliga arbetet att skapa en bättre morgondag för oss alla. Fler borde engagera sig politiskt. Fler borde bidra med mer ideellt arbete!    

fredag 19 november 2010

Gnäll, gnäll och mer, mer

Lyft blicken! Jag önskar att många fler gjorde det med jämna mellanrum. Det är vad jag önskar mig i julklapp. Jag, jag, jag, jag och mer, mer, mer och mer är inte en hållbar väg framåt. Jaget är självklart viktigt men det är ett jag som måste fungera i en bra samklang med andra jag. Mer och mer och mer går inte om vi inte samtidigt ökar effektiviteten, antalet bärande företag och även produktiviteten! Så enkelt är det. Personligen tycker jag inte att en ytterligare höjd pensionsålder är vägen framåt. Är du medveten om att vi i Sverige överväger att flytta fram pensionsåldern ytterligare från 67 till 69!!! Det är självfallet för att fler av oss skall dö innan vi börjar kosta pengar i pensionssystemet. Lite är det även kopplat till att få fler att vara produktiva längre. Det är dock onödigt med en pensionsålder. Varför inte göra som de talar om i England att låta det vara helt fritt efter egna önskemål och förmåga? Helt klart är dock att skriken efter mer vård och omsorg bara kommer att öka. Helt klart är att den enda vägen för att klara det är att fler jobbar och att fler bärkraftiga internationella företag skapas med basen i Sverige. Det är huvudutmaningen! Utan dessa företagare och företag går Sveriges och Uppsalas invånare en mörk framtid till mötes. Det eviga gnällandet från många saknar perspektiv. Nästan allt i Sverige håller en hög standard. Nästan alla kan bidra lite mer istället för att bara gnälla.

Jag kan inte låta bli att reflektera över Madeleine Leijonhufvuds debattartikel om stöd för barn med oansvarliga föräldrar. Jag delar hennes syn att det är perverst att det är straffbart att inte betala TV-avgift och att det är helt fel att dricka ett glas vin och sedan köra MEDANS det inte leder till något samhällsstraff att vara en fullständigt oansvarlig förälder. Hon fokuserar särskilt på föräldrar som super sig fulla och rimligen inte kan vårda sina barn på ett acceptabelt sätt. Det är inte nog med att dessa barn far illa. Många av dessa barn får livslånga problem som även drabbar övriga samhället. Det borde vara en självklarhet att vi blir bättre på att se till barnens bästa!!! Det tjänar alla på!

torsdag 18 november 2010

Fusk som drabbar de svagaste!

Historien tenderar att upprepa sig. Generationer lär allt för ofta inte av varandra. Många är de som under årtusenden inte lyssnat på tidigare erfarenheter och gång på gång låtit egot driva många människor i fruktan, hunger och död. Visst är det så att t ex vår tekniska utveckling ständigt bidrar till att verkligheten förändras. Det är dock ändå ett faktum att vi människor fortfarande har samma grundläggande beteendemönster som för tusentals år sedan. Om du roar dig med att t ex läsa bibeln så ser du snabbt att de mänskliga perspektiven är de samma MEN att världsuppfattningen och tekniken har förändrat sättet på vilket vi tillfredställer våra mänskliga behov och önskemål. Förra gången jag besökte Dallas, USA, så provade de en gammal metod för att få folk att sona sina brott. Personer som t ex hade förtalat någon eller mobbat någon etc fick sätta på sig en grisdräkt och stå utanför ett välbesökt shoppingcenter med en skylt "jag är en mobbare". Är det en bra återanvänd metod eller inte? Leder den till att personer i högre grad undviker att göra felaktiga saker?

Jag blir förbannad när jag hör hur många som uppenbarligen fuskar med assistansersättningar! Fusket är tydligen så utbrett att det årligen representerar flera miljarder kronor!! Förbannad räcker inte, jag blir väldigt förbannad! Det får mig att minnas mannen i grisdräkt! Det får mig att kanske t o m tycka att det är dax att testa den metoden även i Sverige! Det är upprörande att så många människor stjäl från oss andra utifrån en plattform som syftar till att ge ett bra stöd till våra svagaste i samhället. Det är ynkligt, det är föraktfullt mot de som verkligen behöver stöd, det är föraktfullt mot oss som jobbar hårt för att skattepengar skall kunna användas till stöd för de svaga och det måste vara deprimerande för de familjemedlemmar som tvingats gå med på dessa lögner och bedrägerier men som faktiskt har ett inre moraliskt kompass som fungerar. Jag tycker att alla som nu fälls för att ha stulit pengar på detta sätt får betala tillbaks varje krona med hög ränta, får ett fängelsestraff och att när de släpps från sitt fängelsestraff avslutar sin skuldåterbetalning till samhället genom att stå utanför våra shoppingscenter med en hyenadräkt och en lapp där det står "jag stal pengar från de svagaste i vårt samhälle". Usch!!

onsdag 17 november 2010

Perspektiv

I dagens UNT är det åter gott om klagomål på t ex Uppsalas trafiksituation. I dagens DI kan man läsa att "Totto" Sven-Otto Littorin (förre arbetsmarknadsministern om du redan glömt bort honom eftersom han lämnade för flera månader sedan) skall åka till USA och studera hur och om innovation bidrar till sysselsättningsökningen. STUNS (samarbete mellan näringsliv, kommun och staten (i dess många former) firar 25 år. Jag slås av att det riktigt svåra i en familj, ett företag eller vilket större sammanhang som helst är att få de flesta att uppleva en verklighet som är rimligt lika. Det är självklart så att personer som har stor erfarenhet, inte minst av att jobba runt om i landet eller i världen, får helt andra perspektiv än en person som alltid bott i Uppsala, endast rest på semester till Thailand och Öregrund och som endast haft en enda arbetsgivare. Det är självklart och det har en stor betydelse. Det har en självupplevd stor betydelse.

Jag visste redan innan att de egna erfarenheternas betydelse för hur du utvecklas som människa är enorm. Det som slog mig idag var att även personer med relativt begränsade erfarenheter i dagens mediala värld (ständiga globala uppkopplingar och tusentals TV och radiokanaler) via andra och via sina egna mediaval får helt olika perspektiv på livets olika utmaningar. Att alla inte tittar på samma TV program längre är uppenbart. Trots det är det intressant att spekulera i om det går att skapa en rimligt lika världsbild bland stora delar av befolkningen trots att vi inte har bara en TV-kanal längre?

Är det önskvärt att många får en liknande världsbild och vems världsbild är då rätt? Det beror självfallet på vilken ideologi man utgår ifrån. Men hur många har en tydlig ideologi som sitt livskompass? Vissa ersätter det ideologiska kompasset med religioner. I denna värld av mångfald skapas fantastiska möjligheter till val som passar olika smaker. I denna värld av mångfald ökar samtidigt risken för att vissa nödvändiga kraftsamlingar inte blir politiskt gångbara då inte en tillräckligt stor del av befolkningen inser dess betydelse. På STUNS 25års "kalas" uttrycktes oron för att folket inte förstår hur viktigt det är med en posotiv och aggressiv tillväxtpolitik. Går det att få en majoritet att förstå att det är avgörande för bl a en kvalitativ skola, omsorg och vård? Kineserna vet att det är viktigt. Kina är en diktatur. Kina styrs av upplysta dispoter. Skall vi låta dem ta över världen? Skärpning! Vi måste ta ett större ansvar för vår egen och våra kommande Uppsalagenerationers framtid NU!!

tisdag 16 november 2010

Medlemsorganisationer

Vi har haft medlemsmöte i Centerpartiet för att gå igenom de uppdrag som vi har att tillsätta efter valet i Uppsala kommun. Mötet gick relativt snabbt och de flesta tycktes rimligt nöjda. I mötet tyckte jag att det var intressant att se hur olika personer drivs av olika synsätt och intressen. Vissa vill fokusera på verksamhetsutveckling och resultat andra vill satsa mer på sina tolkningar av formalia. Det är så det är när många människor samlas till möte. En hälsosam dynamik om man inser att det är så när människor just träffas för att försöka fatta beslut som känns viktiga. Inom Centerpartiet finns självfallet olika syn på hur saker skall skötas och om hur politiken skall utformas. Om det inte var så skulle utvecklingskraften sannolikt avstanna. För mig känns det som att Centerpartiet steg för steg närmar sig ett läge där vi kan bli en betydligt mer framträdande politisk kraft. Det skulle vara kul eftersom jag tror att många av de frågor vi driver kommer att starkt bidra till att vårt land och Uppsala utvecklas bättre.

Utifrån de lindriga motsättningar som ibland finns inom Centerpartiet kan jag bara ana vilka utmaningar som finns inom Socialdemokratin. Det är ständiga maktkamper inom alla partier. Maktkamperna tenderar att bli jobbigare när maktunderlaget minskar. Ordspråket att "hundarna bits när det är tomt i skålarna" stämmer väldigt bra. Eller var det hästar...... Socialdemokratin brottas inte bara med dåliga opinionssiffror och en skadad självbild. De brottas också med att allt färre kan få intressanta uppdrag. Det är en jobbig situation. Det finns människor som inte förstår hur viktigt det är med tillväxt, även bland politiker. Ett exempel på vad som händer när man inte växer är just att personer börjar bitas då det finns allt mindre att dela på. Tillväxt är väldigt viktigt om man vill kunna ha ett positivt fokus i sitt arbete. Hur kan det vara svårt att förstå?

måndag 15 november 2010

Kan dåligt väder vara positivt?

Kan dåligt väder vara något positivt? I tider som dessa känns det svårt att tänka sig det. Dock måste jag dela med mig av ett av de synpunkter som jag fått ta del av från kloka personer genom tiderna. Året var 1992 och jag hade just haft ett möte med Curt Nicolin (En av dåtidens mäktigaste industiledare och en av 1900-talets mest betydelsrika industriledare i Sverige). Det var ett väder liknande det vi har just nu. Svensk som jag är kommenterade jag vädret och såg fram mot resan mot sydligare breddgrader. Curt talade då om att "vädret är en av Sveriges största komparativa (jämförelsevisa) fördelar. Tack vare vårt så kallade dåliga väder arbetar svenska folket bättre och effektivare än de flesta. Glöm aldrig det". Jag har aldrig glömt de orden och särskilt en dag som denna försöker jag glädjas och hoppas att han visste vad han sa.

söndag 14 november 2010

Ansvarsfullt eller inte?

Utan att vara insatt i detaljerna hoppas jag verkligen att oppositionen i Landstinget enbart är ute efter enkla poäng i dagens debattinlägg i UNT. Det är självklart att man måste jobba med tydliga riktlinjer för det offentligt styrda arbetet. Det är också självklart att framtiden bär på större kostnader kopplat till att vår befolkning blir allt äldre. Äldre personer konsumerar betydligt mer medicin och sjukvårdsbehandlingar än övrig befolkning. Jag utgår ifrån att Alliansen inom Landstinget, som har makten, förstår det. Lika självklart som det är att kostnaderna kommer att explodera om vi inte jobbar annorlunda i framtiden är det självklart att det förebyggande hälsoarbetet blir ännu viktigare. En normalbegåvad person inser det. Förebyggande hälsoarbete är inte bara bra för att samhällets sjukvårds och omsorgskostnader skall utvecklas rimligare. Det är också mycket värdefullt för den enskilde som får ett bättre liv. Hur svårt kan det vara att fatta det? Kortsiktigt tänkande eller i värsta fall "stoppa huvudet i sanden" mentalitet får inte hindra en positiv väg framåt där vi investerar mer i förebyggande folkhälsoarbete.

Det var verkligen skrattretande när det i går hölls en stadsmiljödebatt i Uppsala. I panelen på fem ingick bl a ett råd från Stockholm, en pensionerad stadsbyggnadstjänsteman och ett oppositionsråd. Inte en enda av de kommunalråd som styr Uppsala kommun och relaterade frågor var inbjudna. Det sades av arrangörerna att det fanns en mening med det. Det skulle vara kul att höra vad den meningen gick ut på. Det som var glädjande att höra var hur bra Stockholms Allians tycks jobba med stadsmiljöfrågorna. Istället för att resa runt om i världen och "lära sig" kan vi med fördel sätta oss på ett tåg (som sannolikt inte går i tid) till Stockholm för att lära mycket av en större stad som längre brottats med de utmaningar som Uppsala stad kopplat till vår kraftiga tillväxt brottas med. En självklarhet är att vi måste vårda det gröna.

lördag 13 november 2010

Fest på slottet

Igår var jag på fest på Uppsala slott. Rikssalen är en trevlig festmiljö. Festen är årlig och ett inslag i kommunens personalpolitik där trotjänare bjuds på fest och en hedersbetygelse för lång och trogen tjänst. Trots att arrangemanget innehöll väldigt många personer som skulle belönas klarades den delen av kvällen av rätt fort. Det var t o m rätt imponerande. Jag antar att det är som vanligt att övning ger färdighet.

En tanke som slog mig när jag gick runt och tittade på tavlor på gamla kungar som t ex Gustav Vasa, Kalle tolv, drottning Krisitna m fl var hur lite de fick vara med om i jämförelse med mig. Tänk vad mycket mer jag har fått vara med om jämfört med dem! Trots att de var kungar och drottningar. Reflektionen blev ett påtagligt sätt att konstatera att utvecklingen verkligen varit fantastisk sedan den tid då de trampade på jordens yta. Ingen av dem kom i närheten av att se och uppleva världen som jag gjort. Ingen av dem kunde enkelt bygga och underhålla vänskap runt om i världen. Ingen av dem hade telefon, Internet, TV och många andra hjälpmedel som underlättar relationer mellan människor och som gör det lättare att öka sin kunskap om mer än det som står framför näsan. Ja, stora näsor hade de. Det kanske var ett attribut som borgade för klokhet och makt på den tiden. Kan det vara så även idag?

fredag 12 november 2010

Nya arbetstillfällen

Västvärlden skriker efter nya arbetstillfällen. Arbetslösheten är allt för hög för att samhällen runt om i västvärlden skall må bra. Allt fler blir arbetslösa allt längre och särskilt utsatta är yngre personer och invandrare som inte har någon praktik eller i vart fall lokal praktik i ryggen när man försöker få en chans på marknaden. Västvärlden har varit mycket duktiga på att rationalisera bort enkla jobb eftersom arbetskraften utgör den största kostanden för de flesta verksamheterna. Vi har inte bara rationaliserat bort många jobb med hjälp av tekniska hjälpmedel, vi har även flyttat många arbetsuppgifter till låglöneländer (varav många inte längre är så konkurrenskraftiga med låga löner längre). Att effektivisera och rationalisera är nödvändigt! Lika viktigt som att ständigt jobba med tillväxtfrågor är det att hela tiden bli effektivare. Det som saknas är vår förmåga att skapa nya behov som kan skapa nya jobb i vår moderna tid! Det går. Det är jag övertygad om. Det måste gå!

Förutom att vi måste komma på dessa nya tjänster och produkter som kan skapa många fler jobb. Varav många måste vara enkla, då inte alla har förmågan att bli civilingenjörer, lärare, kemister, civilekonomer etc. så måste vi införa Invånartjänst. Alla som kan måste sysselsättas i meningsfull verksamhet för att må bättre och för att bidra till en positiv samhällsutveckling. Det är dags att vi går från ord till handling. Det är möjligt att skapa denna nya värld av nya arbetstillfällen. Det enda som krävs är visioner, mod och viljan att det skall ske. Håller du med?

torsdag 11 november 2010

Skuldberg och bristande ledarskap

Jag delar riksbankschefens oro över det svenska folkets allt högre belåning. Det är inte sunt med en för svag personlig eller familjebalansräkning. Hur svårt kan det vara att förstå det? Tydligen svårt eftersom väldigt många svenskar tycks räkna iskallt med att samhället, dvs vi andra skall städa upp i deras eget producerade skit om de inte klarar av räntekostnader och amorteringar kopplat till sina stora skulder. På område efter område tycks allt för många ha missat vad det personliga ansvaret innebär. Jag tycker att det är rimligt att en person eller en familj har rimliga marginaler när man lånar stora belopp för att kunna bo bra. Ur mitt perspektiv sett är det dessutom dumt att dra på sig kostnaderna för ett för fint boende, som man inte har råd med, och därefter må konstant dåligt av sin situation (bara för att kunna visa upp något för andra). Det är inte värt det för den enskilde och absolut inte värt att skydda för det allmänna. I ekonomiska termer kallar man den egna tillgångsförmågan för soliditet. Kravet på personlig soliditet bör stärkas ytterligare. För att hantera tuffare krav på soliditet krävs samtidigt kraftfulla satsningar på ekonomiskt försvarbara hyresrätter.

På Ackis har åter en hög chef satt sig i en dålig situation och "valt" att avgå. Ett av skälen är självklart att det inte gjorts någon upphandling av ledarrekryteringsuppdrag för miljoner. Det kanske är dags att låta pendeln slå tillbaks och sluta använda rekryteringsfirmor vid chefstillsättningar! Jag är övertygad om att det finns tillräckligt duktiga ledare att finna som har hög moral och etik kombinerat med förmågan att även skära i kostnader när det krävs. Ledarskap är tufft men också roligt om man gillar komplexitet, människor och att nå resultat.

onsdag 10 november 2010

Bra eller dåligt.....

Visst är det intressant hur vi tolkar det vi ser och läser. Vad är verklighet och vems verklighet är det som skall gälla? Jag har sett många fantastiska idéer inte bära hela vägen till framgång. Jag lyfter på hatten för alla de få som vågar att testa mer eller mindre tokiga och våghalsiga idéer, det är dessa personer som skapar förutsättningen för vårt välstånd. En och annan (microskopiskt få) av dessa idéer och hårda arbete blir ett nytt Google, Facebook, Skype, Q-MED etc. Många av de som vågar prova och som "misslyckas" med något som är väldigt svårt anses ha misslyckats. I min värld är de hjältar. De som vågar tänka nytt och som vågar satsa på en idé som de tror på är bra, inte dåliga. De är avgörande för vårt fortsatta välstånd.

Det som för dagen gör ovanstående reflektion särskilt intressant är att SAS under Mats Janssons ledning förlorat astronomiska 11.5 Miljarder kronor!!!!!! Mycket skattepengar!!!!! och många analytiker tycker att han har ´gjort ett bra jobb....... En mycket högt betald tjänsteman som förbrukar 11.5 Miljarder kronor på kort tid är inte annat än dålig. I jämförelse med alla småföretagare som försöker bygga framtida jobb och för Sverige viktiga exportintäkter är det inte bara en dålig prestation, den är urkass!

måndag 8 november 2010

Civilkurage

Med all rätt är journalister nu intresserade av förekomsten av mutor och korruption. De vill veta om man tror att det förekommer och vad det offentliga gör för att minimera riskerna. Jag skrev om min övergripande syn i frågan i början av september (du hittar den om du går till september och den andra rubriken). Det är bra att journalister gräver. Det är väldigt dyrt för oss skattebetalare om vi tillåter korruption att få ett fäste i vårt land. Eftersom att allt fler tjänster upphandlas ökar riskerna för mutor i vårt samhälle.

Vi behöver inget angiverisamhälle. Vi behöver däremot ett samhälle fullt av människor med civilkurage. Jag tror att många har det. De som definitivt saknar det är personer med låg moral och etik. Giriga och allt för inställsamma personer bidrar inte heller till att vi håller ifrån oss korruption. En grundregel som varningsklocka brukar vara personer som spelar mycket eller som allmänt tycks leva betydligt över vad som kan vara rimligt utifrån den personens förutsättningar. Även om vi alla har ett ansvar att träda fram och larma om vi misstänker fusk och olagligheter är det vårt rättssystem som har uppdraget att hantera dessa frågor. Jag tycker att alla som tror sig ha goda grunder att misstänka att brott begås skall anmäla det till polisen. Om polisen bedömer att personen är vid sina sinnes fulla bruk är jag övertygad om att de kommer att kontakta t ex kommunjuristen i ärendet utan att i det läget röja källan. Då finns misstanken registrerad och ingen kan låta bli att förhålla sig till den.

Monarki 2.0

Det kanske är dax för att införa Monarki 2.0. Trender kommer och går. Inom IT sektorn var det i början stordatorer som gällde. Därefter blev det distribution av kraft och makt som blev trenden ivrigt påhejade av Microsoft, Apple och Digital. Nu är det stordatorer som gäller igen inom det som kallas "cloud techology. Varför inte återinföra den tidigare svenska ordningen att vår monark valdes bland lämpliga erfarna kandidater? Inte införa president men en vald monark som tjänstgör tills förståndet tryter. Utan tvekan kan dagens kungahus få vara med och konkurrera om uppdraget. Fördelen för kungahuset är att de kan träna sin kandidat länge och inte minst via PR marknadsföra dess duglighet. Dagens komplexa värld behöver en person med ett övergripande statsansvar som klarar av att se på Sveriges utmaningar partipolitiskt obundet. Det kanske är för mycket begärt att denna person alltid skall kunna finnas inom en och samma släkt.