söndag 12 april 2015

Kulturella skillnader

Stora skillnader att ta på allvar
Biologiskt är skillnaderna mellan oss människor nästan obefintliga. Människovärdet är vi många som hävdar att det är det samma, d v s att ingen människas liv är mer värt än någon annans. Och mångfaldsbejakande kulturer, både kopplat till platser och organisationer, har historiskt varit i särklass mest framgångsrika på att skapa välstånd. Samtidigt är vår värld full av olika kulturer och subkulturer som starkt påverkar hur vi människor beter oss. Det är viktigt att förstå detta, och trovärdigt visa att man förstår det, när man t ex bygger starka multikulturella lag eller försöker implementera en integrationspolitik som kan bidra till försvar och utveckling av vårt generella välstånd.

Många politiker och andra samhällsdebattörer blandar ihop kulturella konflikter med människovärdesresonemang. Kulturella skillnader respekteras bäst om de ses som uttryck för olika syn på hur ett samhälle eller organisation bäst byggs upp och vilka regler (oskrivna och skrivna) som föredras. Skillnaderna runt om i världen är stora. Och mycket forskning visar att det är väldigt svårt för oss vuxna att tänka om. Så ges människor som kommer till våra "svenska" kulturer en rimlig chans att tänka om och förstå, och kanske acceptera, demokrati i vår tappning (trots Decemberöverenskommelsen), jämställdhet mellan könen, det offentliga som socialt skyddssystem o s v? Nej.
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4nniskov%C3%A4rde
http://www.yvonnesjostrand.com/maenniskovaerde
http://www.smer.se/etik/manniskovarde-och-manniskosyn/
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Kultur
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/M%C3%A5ngkultur
http://www.expressen.se/ledare/jenny-madestam/vi-maste-prata-om-mangkultur/

Decemberöverenskommelsen 
Sverige testar nu något relativt unikt. Tre av rikspartiledarna/språkrören ska bli föräldrar. Två för första gången. Inte så konstigt eftersom de är unga. Det blir intressant att se hur det går. Att det händer och att det accepteras är ett uttryck för det kulturella klimat som gäller i dagens Sverige. Jag hoppas det går bra för deras familjer och jag hoppas att det inte innebär att de avstår från att kräva nyval av familjeskäl.1 kommentar:

  1. Amen till att världen är full av kulturer och subkulturer. Negligerbara biologiska skillnader kan diskuteras. Min första tanke går till rapporterna om hur många gravida somaliskor i Sverige som lider av grav D-vitaminbrist. Det är ju givetvis ingen som uppmanar dem att slänga de heltäckande kläderna och vistas mer utomhus för att kompensera för sin biologiska sämre anpassning till nordiska breddgrader.

    Av någon anledning har jag aldrig haft svårt för att acceptera att det finns andra kulturer och de tänker olika. Och det uppvuxen i ett kritvitt samhälle. Jag känner ingen annan heller som har något som helst problem intellektuellt att sätta sig in i andras tankesätt, vare sig om det från vår synvinkel är på gott eller ont.

    Av någon riktigt knepig anledning verkar denna förmåga vara mer begränsad i de högre skikten idag. Kanske tron på den egna förträffligheten kortsluter det kritiska tänkandet.

    SvaraRadera