tisdag 28 februari 2017

Megalopolis

Ofattbar storlek
I år börjar Kina bygga ihop nio städer till vad som kallas en megalopolis. Den nya "staden" får en befolkning på 42 miljoner invånare! Världens största stad ska självklart ligga i Kina... En stad med en yta lika stor som hela Schweiz och som inkluderar Guangzhou och Shenzhen (Kinas tekniska utvecklingscentrum). Vad ska den nya staden heta? Hanstef kanske?
https://en.wikipedia.org/wiki/Megalopolis
http://www.landguiden.se/Lander/Europa/Schweiz

Värna den biologiska mångfalden
Det är alltid viktigt att försvara den biologiska mångfalden. I takt med att städer växer sig allt större blir det bara viktigare att försvara ordentliga gröna rekreationsområden. Även om inte Uppsala/Stockholm är i närheten av att bli en Megalopolis måste vi vårda våra viktiga grönområden bättre! Varför tar inte MP i Uppsala ett större ansvar för den? Stadsskogen fyller många viktiga funktioner i Uppsala som måste värnas! 
http://mobil.unt.se/asikt/debatt/stadsskogen-skovlas-4562441.aspx

måndag 27 februari 2017

Nyckeltalsutveckling

Den verkliga verkligheten
Det talas mycket om Sverigebilden just nu. Sverige har länge varit ett av världens samhällen som lyfts fram som lysande goda exempel. Men oavsett Trumps exempel på att Sverige har allt större samhällsproblem eller ej så utvecklas allt fler viktiga nyckeltal allt sämre. Visst kan vi vara överens om att nyckeltal som BNP/capita och medellivslängd säger en hel del om hur positivt ett land och dess befolkning utvecklas? Visst kan vi också vara överens om att en hög andel långtidsarbetslösa med försörjningsstöd leder samhället fel?
Medellivslängd
Hur hög medellivslängd tror du vi har i Sverige? Vilka är huvudskälen till varför den inte är högre? Ett av skälen är att många invånare har kostvanor som straffar sig. Men visst kan man se det som ointressant om man blir 85 eller 95 år gammal. En massa socker och salter är väl värda några år av ett möjligt längre liv... Medellivslängden brukar ses som en av de viktigaste indikatorerna för hur välmående ett nationellt samhälle är. Hur bra tror du att Sverige är?
BNP/capita
Visst kan vi vara överens om att måttet BNP/capita är viktigt för att förstå hur positivt eller negativt ett samhälle i stort utvecklas enligt gällande ekonomiska ordning? Sverige utvecklas inte imponerande avseende BNP/capita. Vi kan bättre.
Sysselsättningsgrad och långtidsarbetslöshet
Det är bra med en hög sysselsättningsgrad. Den måste vara hög. Men andelen och antalet långtidsarbetslösa är minst lika viktigt att följa i ett land som har generösa bidragssystem. Antalet långtidsarbetslösa måste minska och det finns gott om möjliga metoder för att åstadkomma en positiv utveckling som bättre inkluderar människor från utanförskap in i det gemensamma samhällsbygget.
Bråka inte med USAs regering
Jag håller med Leif G W Persson om att det är korkat om Sveriges regering går i konflikt med USAs regering i en amerikansk tidning! Vad vinner vi på det när sannolikheten är mycket hög att Trump & company tänker ha sista ordet? De kommer att rada upp exempel på exempel på saker som bekräftar Trumps uttalande om ett Sverige på dekis. Morgan Johansson, den svenska regeringen och Carl Bildt gör klokt i att svälja stoltheten och istället för att gå i försvar ägna energin åt att lösa våra stora problem. Problemen går att lösa men bara om vi erkänner att de finns.
"Svensk är den som vill vara svensk"
Sverige innehåller fortfarande mycket att vara väldigt stolt över. Det är viktigt att vi inser att vi har mycket som vi historiskt varit väldigt duktiga på. Vi har fortfarande många mycket framgångsrika företagare, idrottare, akademiker, författare, musiker, fotografer etc. Sverige är fortfarande ett land där klassresor i de socioekonomiska perspektivet är möjligt. Alla har rätt till gratis skolgång, inklusive universitetsstudier. Samtidigt har vi problem som det är dumt att blunda för, eller att förminska. Upp med problemen på bordet och låt oss lösa dem! Och vem är svensk? Den som har svenskt medborgarskap är ett självklart svar. Personligen gillar jag även perspektivet "svensk är den som vill vara svensk". Bifogad artikel är bra. Den som "vill vara svensk" gillar de värdegrunder som bygger upp det svenska samhället. I ett sunt samhälle kan vi tala om problem och glädjas över gemensamma framgångar. Vi kan respektfullt jobba med att lösa problem och hjälpas åt att stärka möjligheter. Ett sunt och framgångsrikt samhälle är inkluderande. Så byggs framgångsrika samhällen. Var än på jorden de skapas. Vissa tycker att det viktigaste nyckeltalet i ett samhälle är tillit, vad tycker du?


söndag 26 februari 2017

Huvudlöst

Hur blir man känd?
Känd blir den som gör något först, som presterar exceptionellt inom sitt gebit, massmördar, blir en framgångsrik filosof eller religiös ledare. Även den rike som använder sin förmögenhet till välgörande stiftelser kan förlänga egotrippen även efter sin död. Ja, ja alla vägar bär till Rom som i detta fall får vara döden.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Romerska_v%C3%A4gar
http://fof.se/tidning/2014/7/artikel/listan-varldens-mest-kanda-personer
https://www.svd.se/hela-listan-varldens-100-kandaste-kandisar

Transplantation av huvud
Werdnig-Hoffman´s sjukdom är inte någon rolig sjukdom. Inga sjukdomar är roliga men vissa är värre än andra. I år planerar den italienska neurokirurgen Sergio Canavero att bli den förste som genomför en huvudtransplantation... Det är något speciellt med italienska läkare, eller hur! Valery Spirodonov lider av Wednig-Hoffmans sjukdom, en muskelsjukdom i ryggmärgen. Han vill vara den första som ställer upp på att försöka få ett nytt huvud. Ja, varför inte om det är den enda chans man har för att få njuta några år till av livets underbara möjligheter?  Transplantationen planeras behöva 150 medicinskt utbildade människor och använda sig av hjärndöda donatorer. Vad ska man säga? Snart kan vi byta ut alla våra kroppsdelar. Är vi då oss själva?
https://sv.wikipedia.org/wiki/Spinal_muskelatrofi
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3798056/Head-transplant-surgeon-plans-controversial-Frankenstein-experiments-reanimate-corpses.html
http://www.dailymail.co.uk/health/article-3721986/Patient-set-undergo-world-s-human-head-transplant-says-Dr-Frankenstein-reveal-details-operation-month.html

Och? Gör något! Prat hjälper inte!
Väldigt märklig "debattartikel" som jag bifogar. Vad ska man debattera om när de korrekt konstaterar "Det finns idag en bred politisk samsyn om..." Att primärvården kraftigt behöver moderniseras och förstärkas råder det inget tvivel om. Gång efter gång och år efter år presenteras dessa behov och att fokuset måste läggas på att förändra och förbättra omsorg och vård främst för multisjuka, oftast äldre människor. Så vad kan man debattera om? Varför inte: Varför denna ständiga senfärdighet? MP och S har makten! Varför gör de inte det de säger behöver göras? Det är ju "bred politisk samsyn". MP och S har ju makten inom Uppsalas sjukvård, vad väntar de på? Och om vi snart också kan transplantera huvuden, då krävs definitivt omfattande nytänkande inom omsorg och vård.
http://mobil.unt.se/asikt/debatt/stark-primarvarden-4559362.aspxlördag 25 februari 2017

Tors hammare

Personlig integritet
I takt med att vi övervakas allt mer väljser allt fler att lura övervakande stater, grovt kriminella eller en avundsjuk hustru genom att lämna det öppna Internet och gå in i det mörka.  Inte minst journalister gör det för att skydda sina källor efter att allt fler råkat ut för att deras källor avslöjats genom att deras kontakter spårats enkelt på det nät vi "vanliga" använder. I USA vill myndigheterna växla upp övervakningen av invånarna ännu mer. Alla invånares surfhistorik, användar id, password, geografiska data, faktureringshistorik, adresser, pryl-idn och mängd data som nyttjas är exempel på data de vill komma åt för att användas i olika syften. Det är en bekymmersam utveckling. När jag blev Centerpartist var jag, Annie Johansson (senare Lööf) och Fredrick Federley väldigt engagerade i kampen för den personliga integriteten. Den kampen går vidare och är fortsatt mycket viktig.
https://lagen.nu/begrepp/Personlig_integritet
https://sv.wikipedia.org/wiki/Integritet_(r%C3%A4ttighet)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Darknet

Förr jagades specifika hot kopplat till exempel kriget mot terrorism. Nu jagas även spekulativa och ad-hoc hot. Så är det i praktiken även om det inte är tillåtet. I den världen är vårt privatliv helt hotat. Allt fler kommer att använda den svenskutvecklade browsern Tor, gratismjukvara, för att söka sig fram i det mörka internet, bland mördare, vapenhandlare, knarkförsäljare, pedofiler, IR-tjuvar och andra "intressanta" typer. Men det sägs att man är osynlig på darknet, men hur kan du vara säker på det? Varför kan det inte vara så att de som skapat lösningen har en övervakningsmöjlighet. Snacka om att den har koll på läget bland världens hemskheter. Vad tror du? Är det Engelsmännen som sitter på nätets hemligheter och därför valt att lämna EU ; )
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tor_(n%C3%A4tverk)

Vilken "verklighet" är din?
Alla väljer att se olika verkligheter. Vi fokuserar på olika saker i vår omgivning och vår verklighetsuppfattning påverkas starkt av uppväxtförhållanden, utbildningsnivå och egna erfarenheter. Sverige är fortfarande fantastiskt men reformverkstaden måste komma igång så att allt större problem kan lösas. Centerpartiet är det parti i Uppsala och nationellt som tar i problemen mest konstruktivt. Vi öser på med förbättringsförslag/reformer. Positivt att allt fler Uppsalabor och svenskar uppskattar vår politiska verkstad! Och Oscarsson på TV4 körde lite spelteori idag om att Annie Lööf kan bli Sveriges första kvinnliga statsminister. Vilken minoritetsregering kan få igenom mest i riksdagen? Ja, ja svaga regeringar kommer vi tyvärr ha i Sverige under många år framåt.
http://www.gp.se/ledare/teodorescu-sprickan-i-kristallen-1.4171791

Hjärta och hjärna
Ja, det är inte lätt det där med att konstruktivt och faktabaserat förhålla sig till olika samhällsfrågor. Särskilt svåra och komplexa problem. Det minsta vi kan förvänta oss av ledande politiker är att de tar ett övergripande ansvar. Ett ansvar för en hållbar politik som inte bara ser till varje sakfråga enskilt. Ett samhällsbygge är betydligt mer komplext än så och det kan definitivt inte ledas utifrån mest känslor om resultatet ska bli framgångsrikt. En bra basinsikt är att "som man ropar får man svar". Det är viktigt att förstå att de signaler man sänder ut får effekt.
http://www.gp.se/ledare/boström-ett-svenskt-moraliskt-misslyckande-1.4169699

fredag 24 februari 2017

Ständiga störningar

Koncentration
Hur lyckas du koncentrera dig? Måste du låsa in dig i ett eget rum och sätta på dig hörlurar med klassisk musik för att komma in i den stämning som krävs för att prestera? Tills för bara drygt tio år sedan hade vi inte portabla smarta terminaler som till exempel en mobiltelefon. Terminaler från vilka vi kan ta del av massor av innehåll. Blunda ögonen och tänk dig en värld som för bara 20 år sedan när inga smarta mobiler eller I-PADs fanns! Nej, visst är det svårt att ens minnas hur det var. Efter tio år med denna massiva tillgång till världens data och förädlade innehåll har många lärt sig att det inte bara ökat vår produktivitet utan också kräver nya rutiner för att inte göra oss improduktiva. Allt för många av oss, jag är en av dem, tillåter oss att ständigt avbrytas i våra tankar och uppgifter för att titta på vem som skickat något, vem som ringer och så vidare. Hur påverkar det oss? Hur ofta är ett mejl så viktigt att vi inte kan införa tider då vi går igenom de medelanden och följer upp det telefonsamtal man fått? Är inte det inte det kloka sättet att förhålla sig till dagens informationsvärld? Är inte det viktigt för att vara närvarande i nuet med vår i varje stund närmaste omgivning? I vart fall jag har en stor förbättringspotential kopplat till detta ständigt tillgängliga beteendet.
https://en.wikipedia.org/wiki/Portable_data_terminal
http://www.allehanda.se/opinion/debatt/informationsstress-var-nya-folksjukdom
https://www.jajja.com/jajja-magazine/sju-knep-for-att-minska-informationsstress/

Fokus på rätt saker
Ja, det är inte lätt det där att skilja mellan huvudsaker och bisaker. I ett land som, mot svenskarnas vilja, tillåter Vänsterpartiet att kraftigt påverka politiken får bisaker och enfald råda. I en regering som dessutom ger statliga utredningsuppdrag för att komma fram till något som redan är bestämt är både bedrägligt och slöseri med skattepengar. Lär av vår mänskliga historia! Kommunism eller "vänsterpolitik" har aldrig levererat ett högt generellt välstånd. Glöm aldrig det!
http://mobil.unt.se/nyheter/uppsala/overklagar-bygglov-for-omstritt-konstverk-4556882.aspx

På förra kommunfullmäktige ställde jag en fråga till kommunstyrelsens ordförande om varför inte Uppsala kommun tagit chansen att tycka till om det urdåliga vinstbegränsningsförslaget som den bidragsälskande utredaren Illmar Reepalu på beställning presenterat. Att en kommun med relativt många privata leverantörer inom välfärdssektorn inte självklart vill göra sin röst hörd är beklagligt. Samtidigt inte så förvånande då Vänsterpartiet inte "bara" är ett stödparti i Uppsala utan ingår i kommunens majoritet! Frågan bordlades tyvärr då vi tenderar att ägna fullmäktigetid åt annat än debatter och beslut.

Politiker ska inte fokusera på vinster utan på kvalitet och kvalitetsuppföljning. Politiker ska också fokusera på att driva på nytänkande för att klara allt mer krävande offentliga åtaganden. För att klara dessa åtaganden kommer vi att behöva både stiftelser och privata företag som hjälper till. Om de levererar den överenskomna kvaliteten och bidrar till nytänkandet är inte vinster ett problem! Förluster är däremot ett problem! Och glöm inte att det är politiker som hela tiden avgör vilka kvalitetskrav som ska ställas! Det dumma vinsttaksförslaget är en dum störning i det viktiga arbetet att bygga marknadsekonomi 2.0 och en fungerande välfärd även i framtiden.
http://www.di.se/opinion/annie-loof-det-finns-bara-ett-svar-pa-reepalu-sag-nej/


torsdag 23 februari 2017

AI och tiggeri

Artificiell intelligens
Terabyte, massor av data, som rusar fram i neurala nätverk gör det idag möjligt för datorer att allt mer kostnadseffektivt känna igen till exempel röster, ansikten, fingeravtryck med enorm träffsäkerhet. En utveckling som gått fortare än tidigare prognosticerat på grund av "kriget mot terror". Det är bra om du försöker förstå vad detta kommer att innebära för våra samhällen. Det försöker jag även om det inte är lätt. Tro mig, vi går i allt snabbare takt mot marknadsekonomi 2.0 eller det vissa kallar Delad ekonomi 2.0.
http://www.whatsabyte.com/
http://www.phil.gu.se/ann/annintr.html

Konkurrensen hårdnar
Om inte lagens lagstiftare snabbt hittar former för att jämna ut prisskillnader på arbetskraft mellan säg Indien och Sverige så kommer missnöjet bland många västerlänningar bara att fortsätta att öka. De kommer bara tappa mer och mer köpkraft i förhållande till tidigare. I genomsnitt tjänar en indier 616 dollar per år. Nedan kan du hitta vad genomsnittsinkomsten är i delar av Sverige. Håll i hatten, ny teknologi ritar helt om förutsättningarna för väldigt många verksamheter och för väldigt många människor. Till det positiva för länder som Indien. Det kan bli positivt även för svenskar men bara om vi inser vad som händer och själva skapar våra möjligheter utifrån teknikens gränser. Är du redo?
http://www.ekonomifakta.se/Fakta/Regional-statistik/Din-kommun-i-siffror/Nyckeltal-for-regioner/?var=17249

Senfärdighetens Mekka
I denna nya tid vi redan lever i måste samhällen som vill vara rika utveckla sin förmåga att rättssäkert och demokratiskt förankrat fatta snabba beslut. Allt för ofta undviker vi i Sverige känsliga frågor för länge i hopp om att de ska försvinna. Allt för ofta ser vi beslutsprocesser som inte utnyttjar modern teknologi för att påskynda en ärendehandläggning utan att göra avkall på rättssäkerheten. Hur länge har till exempel jag hävdat att svensk hantering av tiggande EU-medborgare är korkad? På intet sätt har vår hållning hittills förändrat dessa utsatta människors levnadsvillkor i grunden. Tiggeri som inkomstkälla ska aldrig uppmuntras. Inom EU ska varje land ta ett eget ansvar för att deras svaga har en rimlig lägsta levnadsnivå. Varför tar det så lång tid att komma fram till självklarheter? Vill vi hjälpa människor mot bättre liv finns betydligt bättre sätt än att uppmuntra tiggeri i svenska städer.
http://www.svt.se/nyheter/inrikes/s-vill-skarpa-reglerna-for-tiggeri
https://m.youtube.com/watch?v=Ae8JUatUaCsonsdag 22 februari 2017

En kompis som bara tänker på dig

Kompetensbrist
Har vi en massa kompetensbrist i vårt samhälle? Vi tror det. I takt med att artificiell intelligens vinner mer kraft ökar också robotiseringen av våra samhällen runt om i världen. Det händer inom alla samhällsområden. Självstyrande fordon är allt närmare kommersiell verklighet. Sannolikt kommer det bli nödvändigt för att få allt mer befolkade städer att få fungerande trafikflöden. Avancerade algoritmer tar också över allt mer tjänster. Avstånd blir allt mindre relevant. För att förstå vad som händer kan du försöka lära dig hur en enormt växande global spelmarknad fungerar. Då menar jag inte dobbel utan spel som Minecraft och World of warcraft.
https://worldofwarcraft.com/en-gb/
https://minecraft.net/sv-se/
http://www.gp.se/nyheter/ekonomi/sj%C3%A4lvstyrande-bilar-snart-i-g%C3%B6teborg-1.3775

Väldigt många yrken kommer att ersättas och kompletteras av robotar. Kompetensbristen är sannolikt inte så stor som vi kan tyckas tro. Moley Robotics har utvecklat ett robotsystem som efterliknar mänskliga händer som vispar, rör, kollar temperatur, skär etc. Ett kocksystem som kan producera 2000 recept, utnyttjar 129 sensorer och 20 motorer. Kockbristen är snart ett minne blott. Och duktig och outtröttlig kommer kocken att vara.
http://www.moley.com/

Toyota Kirobo är en minirobot designad för att vara som ett personligt sällskap. Den är 10 cm hög och väger 183 gram. En lätthanterlig kompis som inte behöver rastas och som inte kräver dyr mat och veterinärhjälp. Kirobo, som du kan kalla vad du vill, känner av ägarens känslor genom ett fotografiskt ansiktsigenkänningssystem, och anpassar sina kommentarer utifrån hur man mår. Håll i hatten, håll med om att det är häftigt!
https://www.youtube.com/watch?v=udfHwzkyzZg


tisdag 21 februari 2017

Bygg hos någon annan

Fler bostäder
Uppsala och andra "hot-spots" i Sverige växer befolkningsmässigt så det knakar. Främst kopplat till nya invånare som förhoppningsvis snabbt blir självförsörjande och goda medskapare av våra lokalsamhällen. Visst är det roligare att leva i ett attraktivt samhälle som växer än i en avbefolkningsbygd. Samtidigt är det både rörigt och ekonomiskt utmanande även att vara en stark tillväxtkommun. Det räcker inte att bygga bostäder utan som en konsekvens av fler invånare krävs fler förskolor, skolor, vårdcentraler, äldrebostäder och så vidare. Alla dessa bostäder och verksamhetslokaler måste byggas på mark tillgänglig inom kommunen. Hindren när en vilja att bygga finns är många. Inte minst från staten som samtidigt pressar på kommuner om önskemål att vi ska bygga. I alla byggprojekt finns ett stort antal människor som säger typ "självklart behövs det men inte här". Utan tvekan krävs starka politiker som ändå vågar sätta ner foten och bygga, annars skulle inga nya bostäder eller verksamhetslokaler förverkligas.
http://www.dagenssamhalle.se/kronika/bygg-gaerna-men-inte-hos-mig-31484
http://www.unt.se/nyheter/uppsala/fler-fortatningar-att-vanta-i-uppsala-4548401.aspx
http://www.unt.se/nyheter/uppsala/bygg-tatt-men-inte-overallt-4548316.aspx
https://m.soundcloud.com/stefanhannaspod/sa-fortatar-vi-uppsala-varsamt-om-eriksberg-fortatning-och-stadsbyggnad

Malmö
Samtidigt måste samhällsutvecklingen ledas klokt framåt. Att bygga för mycket och för dyrt är inte en klok väg framåt. Att bygga så tätt i städerna så att viktiga gröna rekreationsytor blir en stor bristvara är väldigt kortsiktigt och dumt. Det är dessutom korkat att inte bygga mer i kransorterna när man är i en så attraktiv region som Uppsala är. Hur kan det vara svårt att förstå? Malmö är på många sätt ett skrämmande exempel på en samhällsutveckling som inte skötts hållbart. Länge förtegs alla strukturella problem, de har fått massiva bidrag från andra kommuner och de har varit mästare på att få EU-bidrag. Det är dock inte en hållbar samhällsutveckling att bygga sin framtid som Malmös Socialdemokratiska ledning gjort. I ljuset av den utredning som Reepalu lett om vinster i välfärden är det inte konstigt att Malmö utvecklats ohållbart. Reepalu visar genom sin utredning och dess förslag att han inte förstår hur hållbar utveckling skapas. Malmö har byggt upp sin ekonomi på försörjningsstöd från andra. Så kan man göra, men det är inte så klokt. Den kloke bygger sitt samhälle starkt genom att säkra en hanterbar tillväxt och att en stor majoritet av invånarna är självförsörjande eller under utbildning som med hög sannolikhet leder till självförsörjning.
http://www.dagenssamhalle.se/kronika/politikerna-aer-skyldiga-till-malmoes-foerfall-31622
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ilmar_Reepalu

måndag 20 februari 2017

Försvara värderingarna och friheten

Multikultinaivister
Har vi svenskar blivit multikultinaivister? Det tror jag inte de allra flesta har blivit. De allra flesta inser att kulturella skillnader mellan människor finns. Ofta bjuder de på en härlig krydda i tillvaron. Skillnaderna kan vara mer eller mindre omfattande. Även mellan människor som växt upp och bor i olika byar runt Uppsala finns olika kulturer. Inget konstigt med det. Ofta utgör det inte några större problem om man möts respektfullt och har en gemensam positiv framtidsambition. Om avståndet kulturellt är stort blir självklart utmaningarna med att samverka också större. Det är inget konstigt med det. Om dessutom utbildningsnivån är mycket stor mellan olika grupper komplicerar det ytterligare möjligheterna att samarbeta mot ett gemensamt mål. Men självklart går det. Bara om man inser och respekterar att utmaningarna att få det att fungera är mycket stora. Om man tror att det löser sig av sig själv blir utmaningarna snabbt allt större problem. För att få människor från helt andra kulturella bakgrunder att inkluderas väl i till exempel Sverige måste vi vara övertydliga med vilka grundvärderingar som gäller här och att vi inte gör avkall på dem. Inga undantag gäller några. Kvinnor och män är jämställda och ska vara det på vårt territorium. Rättvisa val och alla människors möjligheter att försöka bli folkrepresentanter är metoden som bygger upp vår demokrati. Rättigheter matchas också mot skyldigheter. I ett samhälle där man tydligt står upp för några grundläggande värdegrunder och tydligt upprätthåller sina lagar där kan multikultur blomstra. Annars leder multikulturer mot konflikter som inte skapar det enorma värde som ett klokt värderingsbaserat ledarskap kan frigöra. Tänk att det finns så många som inte förstår detta! Varför är det så? I gårdagens Agenda fick jag ändå intrycket att M och S äntligen har insett hur misslyckat vi hittills skött inkluderingen av nya invånare från mycket annorlunda kulturer. Att rättigheter bättre ska matchas mot skyldigheter. Det är klokt, då finns mer hopp om en ljus framtid.
http://www.dagenssamhalle.se/nyhet/dags-att-begrava-det-multikulturella-projektet-31651
http://www.iffs.se/media/1906/culturemap_may2015.jpeg

söndag 19 februari 2017

Tid för reflektion

Dags
Vi är alla härligt olika. Vi är unika. Inte som ras, det finns bara en ras människor även om många tycks sakna den kunskapen. En del av mig är att jag jobbar mycket när jag jobbar. Jag gillar också att ha mycket på "mitt bord" och gärna komplexa utmaningar. Jag är definitivt inte typen som kan bli framgångsrik genom att fokusera på en enskild affärsverksamhet eller ett politiskt område. Jag blir helt enkelt inte tillräckligt stimulerad. Jag har lärt mig att liknande fokus gör mig uttråkad trots att jag vet att de flesta som lyckas nå stora framgångar är väldigt enkelspåriga. Min styrka är bredden och min förmåga att se helheter och systemperspektiv.

Min vilja att lära mycket och att försöka förbättra system, eller till och med skapa nya system som löser problem, är för stimulerande för att enfaldens möjliga vinster ska locka. Om man till exempel till varje pris vill bli rik är en relativt säker väg att försöka bli ICA-handlare. Men det är inget för mig. Ja, ja lika mycket som jag gillar att utvecklas, att bidra, att jobba hårt lika mycket uppskattar jag att roa mig och att kraftigt vila genom att göra andra saker än det som "normalt" tar min tid. Nu har jag några dagar med reflektion och rekreation. Några dagar där fokuset också är på att min dotter ska bli ännu duktigare på utförsåkning. Det är sportlov. Under sportlovet kommer jag att göra kortare blogginlägg baserat på intryck och tankar jag fått dagen efter skidåkning. Vi får C om du hänger med ; ). Nu är dags för några dagars annorlunda reflektioner. Reflektioner om vart vi är påväg. Vet du vart vi är påväg?
http://www.synonymer.se/?query=reflektera

Sak och person
En sak att reflektera över är varför så många människor har väldigt svårt att skilja mellan sak och person. Även utmana sitt eget förhållningssätt till vänner och bekanta som man inte delar uppfattning med. Jag vill gärna tro att jag klarar av att skilja mellan sak och person. Och jag har nära vänner som jag har mycket roligt med, och som jag litar på till100%, även om vi har helt avvikande åsikter kopplat till viktiga frågor. Svensk politik har utvecklingspotential. Vi kanske kan lära av männen som grundade det fria USA?
http://www.gp.se/ledare/när-politiken-sliter-sönder-relationer-1.4161380
http://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/overlamna-inte-politiken-at-jurister/

Helhet eller stuprör
Anna Dahlbergs lysande och kortfattade beskrivning över juridikens stärkta ställning, och politikens allt svagare, är oroväckande. Visst ska lagar och inte religiösa regler eller enskilda människors godtycklighet bestämma. Samtidigt tycker jag att det ska vara politiken som ska avgöra vilka lagrum som får väga tyngst när lagar står mot varandra. I en värld där lagar ges allt mer makt är det rimligt att folkvalda ges utrymmet att prioritera om till exempel barnens rätt ställs mot ramar i socialtjänstlagen. Några måste tänka på helheter, det ska politiker göra! Och några måste göra det svåra jobbet att prioritera bland begränsade resurser, det ska politiker göra. Då kan inte juridiken tillåtas driva kostnadsutvecklingen så att en kommun eller land ekonomiskt havererar. I den världen har politiker tappat den viktiga samhällsroll vi har. Och om EU-domstolar ges allt mer makt kan jag garantera att EU kommer att falla sönder! Precis som generellt med EU är demokratins hållbarhet kopplad till att inte för mycket makt centraliseras. Mer riktigt ansvar och makt till politiker så nära invånarna som möjligt, inte tvärt om! Vad kan vi lära även här från USA?
http://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/overlamna-inte-politiken-at-jurister/


lördag 18 februari 2017

Det egna ansvaret

Ingen annan, du!
"Samhället ska givetvis skapa förutsättningar som möjliggör klassresor. Men vi måste också tala om det egna ansvaret att tillvarata de möjligheter som ges. I ett land som Sverige där all utbildning är avgiftsfri, från grundskola till universitet, finns få ursäkter." Bort med offerkoftor och fram med tydlighet om det egna ansvaret. Vem har huvudansvaret för hur ditt liv utvecklas? Du är det självklara svaret för de allra flesta människor. Varje dag kan du fatta viktiga beslut som påverkar resten av ditt liv i mer eller mindre utsträckning. Är det så? Tveklöst ja! Om du ger upp tanken på en framtid i Sverige kan du försöka ta dig till ett land som du tror bättre kan matcha dina ambitioner. Om du släpps in, jobbar hårt och lär dig det huvudspråk som gäller där är jag säker på att du lyckas. Om du väljer att stanna, gnäll inte bara över allt som inte fungerar bra! Hjälp till och lös problemen istället!
http://www.gp.se/ledare/teodorescu-duktighetens-revansch-1.4162648

Vänstern och naivister är farliga
Teodorescu lyfter fram det egna ansvarets viktiga betydelse OCH faktumet att alla får chans till omfattande bildning utan kostnad i Sverige. Hennes "point", som jag tolkar texten, är inte att förneka att människor har olika förutsättningar MEN genom att tydligare tala om det egna ansvaret och påtala vad alla faktiskt får gratis kommer vårt samhälle att utvecklas mycket bättre för enskilda och samhället i stort. Vänsterns "offerkofteretorik" och omhändertagandepolitik är destruktiv och i nuläget systemhotande. Människor måste i mycket högre utsträckning ses som dugliga tillgångar som ska frigöras och uppmuntras att klara sig själva. Inte luras in i falsk trygghet eller passivitet betraktade som offer. Vänstern älskar att framhäva offerperspektiv och lyfter ständigt upp mer eller mindre tankespöken om strukturell diskriminering och kontraproduktiva "tyckasyndom"-argument. I min värld är det en dum väg framåt. Den bästa vägen framåt mot jämställdhet är ett starkt fokus på jämlikhet och meritokrati. Den bästa vägen framåt mot jämställdhet för nysvenskar är ett starkt fokus på att säkra en minsta nivå av svenskakunskaper. Människor som vill få jämställda möjligheter runt om i världen måste rimligt kunna det lokala språket för att ha en chans till jämlik utveckling. Det fattar de allra flesta.

I en samhällsordning med tydliga rättigheter och skyldigheter. Där alla ges en kvalitativ och jämlik skolstart i livet utan koppling till ekonomisk förmåga. Och där de egna möjligheterna och det egna ansvaret beskrivs tydligt kommer andelen bidragsberoende vara väldigt låg. Det samhället vill inte vänstern att vi ska ha för deras destruktiva väljarbas bygger på offermentaliteten och på att det finns många människor som betraktas som offer. Vänsterpolitik har aldrig, och kommer aldrig, att leverera ett högt välstånd för ett helt samhälles invånare. Det är en naiv, destruktiv och beteendevetenskapligt falsk politisk inriktning. Vänsterns fokus på rättigheter utan att samtidigt betona de nödvändiga matchande skyldigheterna har länge förgiftat svenskt debattklimat. Det är hög tid att våga tala om behovet av balans mellan rättigheter och skyldigheter.
https://www.elefantenirummet.net/2015/12/30/identitetspolitik-och-offermentalitet/
https://www.google.se/amp/s/dukanvisst.wordpress.com/2011/08/29/offermentalitet/amp/?client=safari
http://www.psykologiguiden.se/fragor-och-svar/svarsbanken/?ID=2297&Q=Jag%20står%20i%20vägen%20för%20min%20egen%20lycka

Ung Företagsamhet, UF
Värdet av UFs insatser för att stärka våra ungdomar och svensk konkurrenskraft kan inte överskattas. Värdet är enormt. Genom att driva ett UF-företag och genom att jämföra sina egna prestationer med andra UF-företagares lär våra gymnasieelever sig tydligt betydelsen av det egna ansvaret. Vissa väljer att göra minsta möjliga ansträngning, då blir inte resultatet så bra. Andra gör många extra timmar utöver de minimala som krävs. De som gör extratimmarna, som lyssnar och lär av sina coacher och som tar ett eget aktivt ansvar för sin egen framtid, hen lyckas också mycket bättre med att nå framgång. Och framgången begränsas inte av att du är född i Sverige av vita föräldrar eller mörka föräldrar i Somalia. Eller av om du har ett son-namn eller ett så krångligt efternamn som AT.
http://ungforetagsamhet.se

Den största kärleksförklaringen en människa kan ge en annan människa är att visa att man tror på dem och att man stöttar dem att nå sin fulla potential. Det mest egoistiska man kan göra är att göra andra människor till offer och beroende av andras godhet. Det egna ansvaret, i alla sammanhang, ska aldrig underskattas! Visst är det i Bibeln det står att man inte ska ge människor fisk utan lära människor att fiska. Ett klokt budskap som vänstermänniskor inte förstår. Nyval!
https://www.google.se/amp/s/mariaklein.wordpress.com/2014/04/09/ge-barnet-en-fisk-eller-lar-det-att-fiska/amp/?client=safarifredag 17 februari 2017

Vän eller fiende

Kampen mot desinformation
Allt mer får vi höra att ryska intressen engagerar sig i andra länders valrörelser och utnyttjar den nya digitala, och omedelbart globala, världens möjligheter för att driva egna intressen. Självklart är det så. Lika självklart är det att de är långt ifrån ensamma! Inte är väl du och jag så naiva att vi tror det? Om EU gjorde mer rätt än fel skulle vi säkert använda Internet även för att försvara egna intressen. Helt säkert är det inte bara ryssar, amerikaner och kineser som jobbar så. Även tyskar, fransmän och engelsmän är jag säker på gör det.
http://www.helahalsingland.se/opinion/ledare/desinformation-har-ar-26-ryska-forfalskningar-som-spridits-i-sverige

Vem kan vi lita på?
Allt mer "krigföring" förs genom desinformation och smutskastningskampanjer utan saklig grund. Därför ökar behovet av opartiska och faktabaserade avsändare av information med stor generell trovärdighet bland befolkningen. I ljuset av det är det djupt beklagligt att statens kontrollerade SVT och SR har problem med sin objektivitet. Det är djupt beklagligt. Även om det varit strategiskt smart av vänstern och naivister att bemanna Public service är det djupt bekymmersamt! Den verkliga verkligheten måste alltid beskrivas och obehagliga verkligheter får inte, och kan inte, förtigas i den informationstid vi lever i. Vad behöver vi göra för att säkra en objektiv Public service som inte försöker förtiga viktiga och obehagliga verklighetsbilder? Vi måste i denna desinformationens tid ha en objektiv informationskälla vi rimligt kan lita på. Om Public service ska få vara kvar måste de klara av att objektivt och mångfacetterat beskriva det som händer i vårt samhälle.
http://www.gp.se/ledare/journalistik-är-inte-politisk-aktivism-1.4159205
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Public_service
torsdag 16 februari 2017

Fattigdom och mentorskap


Ett land som andra

Visionen om det svenska folkhemmet gjorde en fantastisk nytta för att bygga ett av få unika samhällen i världen där alla fick fri rätt till skola, omsorg och vård samt en lägsta levnadsstandard för medborgare på världens högsta nivå.   Även för den välbärgade ett tillräckligt trevligt land att leva i. Ett land där samtidigt några av världens mest framgångsrika företagare startade och byggde basen för sina globala framgångar. IKEA och H&M, och dess grundare, är de mest kända exemplen. En tydlig vision, en vilja att erbjuda alla medborgare så mycket frihet som möjligt, driftiga och ambitiösa företagare, hårt arbete, systemlösningsförmåga, samförståndsanda mellan arbetsmarknadens parter och kvinnors etablering på arbetsmarknaden skapade stora delar av framgångarna. Och framgångsrikt har det varit. Sverige har länge toppat ligan av världens mest rika samhällen. Svenskar har länge haft några av världens mest framgångsrika affärsmän. Svenska företag har per capita skördat fantastiska globala framgångar. Svenska idrottsprestationer har per capita varit beundransvärda. Det har varit med stolthet som man sagt att man är svensk runt om i världen. Det går att skapa stora samhällsframgångar som inkluderar alla medborgare. Men som inom företagsvärlden och inom idrotten får man aldrig ta något för givet om man vill att det ska bestå. Utan många reformer kommer Sverige bli ett allt fattigare land per capita och ett land som de flesta andra på vår jord. Ett land där stora delar av befolkningen har det riktigt dåligt i förhållande till resten. Ett "splittrat" land som det brukar kallas.

Om vi bortser från främst Schweiz, Monaco, Luxemburg, Australien och Nya Zeeland så går Sverige nu mot att bli ett land som många andra. Möjligen klarar sig Norge och Danmark bättre. Ett land där stora delar av befolkningen inte längre har det så bra. Bara en kraftig reformagenda kan ändra på det. Personligen vill jag inte leva i ett samhälle där vi inte längre kan röra oss rimligt fritt utan att känna stor otrygghet för sig själv eller nära och kära. Jag har precis haft ett möte om utveckingen av droger och övrig kriminalitet i Uppsala bland ¨våra ungdomar. Utvecklingen är allvarlig och måste brytas. Och antalet personer som går under jorden och som lever ekonomiskt svårt ökar kraftigt.
https://www.dagenssamhalle.se/blogg/2017/02/fattigdom-vanligare-aen-i-oecd-rapporten-31500


Ledarskap
Igår var min mentor på besök i Uppsala och träffade ett gäng ungdomar och talade om ledarskap och mentorskap. Mötet blev mycket uppskattat och interaktionen med dem som deltog stor. Lars har, precis som jag, bott och jobbat runt om i världen. Delar av samtalet handlade om hur viktigt det är för framgång att man kan kommunicera med varandra och att budskap måste vara tydliga, om man vill att kommunikationen ska leda till framgång. Vi talade också om kulturella skillnader och hur man kan förhålla sig till dem. Ur ett ledarskapsperspektiv är det viktigaste att alltid komma ihåg vilket uppdrag man har. Syftet med all kommunikation, ur ett ledarperspektiv, är att uppfylla uppdraget. Hur tydliga är vår statsminister Stefan Löfvén om var vi ska? Hur tydlig är han om hur S tror att vi ska ta oss dit? Varför vågar han/de inte ha en migrations- och integrationskonferens? En ledare som vill lyckas måste vilja se problemen tydligt och utifrån den tydligheten jobba med sina medarbetare för att lösa dem. Ständiga akututryckningar för att lösa akuta problem kommer inte att leda vare sig Uppsala kommuns eller Sveriges invånare mot framtida framgångar. De bästa ledarna är också duktiga på strategiskt arbete. Det kallas också förebyggande arbete. Den som inte förstår värdet av förebyggande arbete kan aldrig kallas en ledare.
https://akademssr.se/sites/default/files/files/policy_socialtforebyggandearbete.pdf
http://www.synonymer.se/?query=strategi


Mycket är möjligt
Uppsala och stora delar av Sverige har enorma möjligheter även i framtiden. Vår framtid skapas av oss som verkar i Uppsala och runt om i Sverige här och nu. Dagens vägval har stor påverkan på hur morgondagen blir. Bara de som besvärar sig att ta del av fakta om nuläget och som har en positiv framtidsbild som man strävar mot kan föra oss till en positiv framtid. Är det svårt att förstå? Centerpartiet i Uppsala har en mycket konkret vision, framtidsbild, av det Uppsala vi varje dag kämpar för att skapa. Hur ensamma tror du att vi är om det? Var är Stefan Löfvéns vision för Sverige? Var är hans tiopunkts program, reformförslagen, som ska leda de som tror på honom dit? Nyval!
 

onsdag 15 februari 2017

Rymdresor och svenska

Lyxlirarna flyger
I alla tider har de rikaste människorna varit först med att unna sig nya möjligheter. Nya möjligheter som när de är just nya är väldigt dyra tills någon lyckas erbjuda tjänsterna med stora stordriftsfördelar. Först när stordriftsfördelarna hittats och kostnaderna i övrigt blivit lägre kan medelklassen som lockas av samma upplevelser få chansen. Enkelt uttryckt är det kapitalismen som driver fram liknande utveckling. Vet du att fyra företag är nära att erbjuda kommersiella flygningar ut i rymden?


Blue origin, med Amazons kändis Jeff Bezos, är ett sådant rymdflygbolag. Virgin Galactic, Spacex och Moon Express de tre andra företagen. De flesta av dessa riskprojekt har några av världens extremt rika privatpersoner som huvudfinansiärer. Med tanke på vilka enorma förmögenheter som idag samlas på några få personer är det inte svårt att förstå att de har råd. Och visst vill man väl ha roligt för pengarna om man ändå har dem?... Ja, ja.. Vi får se hur det går. Jag har varit styrelsemedlem i ett rymdproduktbolag. Ett bolag som producerade miniatyriserade sateliter och styrsystem för svåra rymdförhållanden. Jag vet att det runt denna avancerade teknik sker spetsutveckling som också leder till värdefulla tillämpningar på jorden,
https://www.blueorigin.com/
http://www.virginatlantic.com/
http://www.moonexpress.com/
http://www.spacex.com/


Helt klart är att vi människor står inför en aldrig tidigare skådad teknisk utveckling. Varför blir det så? Aldrig tidigare har så många miljoner människor utbildats på jordens universitet. Aldrig tidigare har antalet människor som klassats som medelklass varit så många som nu. Aldrig tidigare har nya vetenskapliga upptäckter spridits så fort som nu. Aldrig tidigare har "data mining" och artificiell intelligens kunnat bidra till att kraftigt öka utvecklingskraften som idag. Det är "bara" den ständiga kampen om ändliga och begränsade resurser som är problemet. Och vår förmåga att rättvist fördela dessa resurser. Kan det till exempel vara så att de kritiska metallerna vi behöver kan utvinnas i rymden? Det är dyrt att skicka något ut i rymden. Hur dyrt är det att forsla något ner från rymden? Den som lever typ 50 år till får nog veta svaret.


Språket avgörande
Oavsett om man ska jobba i avancerade rymdprojekt eller med att hjälpa funktionshindrade eller sjuka så är förmågan att kunna kommunicera väldigt viktig. Det förstår varje människa. Lever man dessutom i ett land som Sverige så är det ännu viktigare för en arbetsgivare att försäkra sig om att en medarbetare förstår språket. Om inte så tar man stora arbetsrättsliga risker eftersom alla jobb är inramade med en massa regler, inte minst regler som ska hindra olyckor. Inom till exempel äldreomsorgen kan man tänkas tycka att språket inte är så viktigt. Självklart är språket viktigt även där för att undvika missförstånd och utsätta människor i behov av omsorg för oacceptabla risker.


Det är hög tid att vi fokuserar mycket mer på att alla nya krafter som kommit och kommer till Sverige också lär sig svenska hjälpligt. Det är självklart av avgörande betydelse för deras möjlighet att inkluderas in i vårt samhälle och att bli självförsörjande. Det talas mycket om "enkla" jobb. I den mån vi kommer att få många nya "enkla" jobb som inte är skattesubventionerade så kräver de allra flesta en rimlig nivå av svenskakunskaper. Är det svårt att förstå? Väldigt många av de som är i Sveriges asylkvarnar vittnar om tristess och sysslolöshet. Många lever på bidrag under väldigt många år. För oss som anser att inkluderingspolitiken kraftigt måste förbättras borde satsningarna på att nysvenskar ska lära sig rimlig svenska vara mycket mer prioriterad än nu! Om det är full sysselsättning under hela asylprocessen så klarar väl de allra flesta människor att lära sig minst en fyraårings svenska, eller? Det svenska språket är kritiskt för att en framgångsrik inkludering ska vara möjlig. Det har även en amerikansk vän till mig fått lära sig. Rimliga och relevanta språkkunskaper gör människor starkare och anställningsbara. Så enkelt är det. Det är hög tid för "svensklyftet" att lanseras! Vad väntar den ständigt kraftlösa regeringen på?
https://www.svd.se/svensk-ar-den-som-talar-svenska
 


 

tisdag 14 februari 2017

Hyckleri och kärlek


Konsekvent

Vad är hyckleri? Vem är en hycklare? Om man funderar ordentligt kan man snabbt konstatera att det finns gott om människor som kan kallas hycklare. Många gånger är det sannolikt inte medvetet. Problemet för många är självklart att det är en stor skillnad mellan vad man önskar och ser som ett idealtillstånd mot hur verkligheten fungerar. Man kan till exempel denna symboliska kärlekens dag tänka sig att alla människor skulle vara vänner och ge varandra kärlek. I den världen behövs inga vapen för att kunna försvara sig mot kriminella eller militära fientliga angrepp. Så även om vi är många som känner mycket kärlek till medmänniskor runt om i världen, många som tycker illa om vapen och inte anser att det är positivt att vapenindustrin tjänar massor av pengar är vi också många som anser att vi måste kunna ha förmågan att försvara oss om de inte så kärleksfulla kommer och vill ta vår frihet och våra tillgångar. Den förmågan kräver egna militära och polisiära stridsförmågor. Är det hyckleri eller bara pragmatism? 

 

Utlandsaffärer

Vårt höga välstånd står och faller med Sveriges företagare och ett framgångsrikt näringsliv. Så är det. Särskilt våra internationella affärer bidrar till vårt höga välstånd, glöm inte det. Tänk att det finns många människor som tror något annat! Det är för mig ofattbart.

Jag tycker att det är intressant att ledande riksdagspolitiker kraftigt uttalar sig för att vinna "enkla" inhemska politiska poäng på svenska handelsinsatser. Jag tycker det är hyckleri att kritisera att svenska kvinnor på affärsdelegation i Iran tar seden dit de kommer. Jag tycker också att det är dåligt att inte statsministern och övriga ministrar mycket tydligare vågar stå upp för hur avgörande svenska affärsframgångar runt om i världen är för just vårt svenska ekonomiska välmående. Väldigt mycket av det välmåendet skapas genom affärer med diktaturer och länder med enligt oss vidrig kvinnosyn. Hyckleri kan man kalla det utan att ta i. Men också pragmatism. Precis som vi anser att utlänningar som kommer till Sverige på besök, eller som söker asyl här, så förväntar vi oss att de ska följa våra lagar. För mig är det en självklarhet. Lika självklart är det att svenskar som besöker andra länder respekterar deras lagar, oavsett vad vi tycker om dem. Om man inte är beredd att göra det ska man inte resa dit. Att respektera olika länders lagar är inte synonymt med att man gillar dem! För delar av de pengar man tjänar på handel med länder som förtrycker kvinnor kan man till exempel stötta kvinnors frihetskamp runt om i världen. Dessutom kan svenska företag genom sina utlandsetableringar bidra till en utvecklings som vi gillar, till exempel bättre arbetsvillkor och kvinnors lika rättigheter. Precis så gör många svenska företag som är etablerade i länder som till exempel Iran.

Låt naivisterna och populisterna föra sin naiva kamp och driva en svart/vit kamp som skulle göra till exempel kvinnors situation i Sverige mycket svagare. Låt oss andra låta bli att hyckla och erkänna att svensk handel med alla länder runt om i världen är av godo så länge som vi ligger på våra företag att verka utifrån våra svenska värdegrunder i så stor utsträckning som möjligt. Låt oss också sluta hyckla om att vapen inte behövs, vi måste kunna skydda oss mot elaka människor som faktiskt finns. Du vet väl att Sverige är en mycket stor vapenexportör?


Kärleken är störst
Om jag talar alla språk, både i himlen och på jorden, men inte har kärlek till andra människor, så är jag med mina tomma ord bara en pratmakare som för oväsen.

Om jag kan profetera och känner till alla Guds hemligheter och allt som ska hända i framtiden, men inte älskar mina medmänniskor, vad gör jag då för nytta med all min kunskap? Om jag har trons gåva, så att jag kan flytta på berg bara genom att säga ett ord, men inte har tillräckligt med kärlek till andra så är jag ingenting värd.


Om jag ger allt jag äger till fattiga människor, och är villig att dö i min tjänst, men inte älskar dem jag är kallad att tjäna, så kommer mitt arbete inte att ha något som helst värde.


Kärleken är tålmodig, god och hänsynsfull, aldrig misstänksam eller avundsjuk, aldrig skrytsam eller stolt,och aldrig överlägsen, självisk eller fräck. Kärleken kräver inte att få sin egen vilja fram. Den är inte irriterad över andra, inte lättretad och den lägger knappast märke till när andra handlar fel.
Den är aldrig glad över orättvisan, men gläder sig när sanningen segrar.


Kärleken är trogen vad det än kostar. Den förväntar sig alltid det bästa, hoppas i det längsta och är beredd att uthärda allt.


Alla de andliga gåvor som Gud ger kommer en dag att ta slut, men kärleken lever vidare i evighet. En dag kommer gåvan att profetera att upphöra, de många språken att tystna och kunskapen att ta slut.


All vår kunskap och allt vårt profeterande är bara detaljer i en underbar helhet och har därför sin begränsning.


När vi en gång ser den fullkomliga verkligheten, behöver vi inte längre dessa gåvor, som trots att de är underbara ändå är otillräckliga.


När jag var barn talade och tänkte och resonerade jag som ett barn, men sedan jag blev vuxen sträcker sig mina tankar mycket längre och jag har lagt av det som är barnsligt.


På samma sätt kan vi bara se och förstå en del av Guds storhet nu. Det är som spegelbilden i en orolig vattenyta. Men en dag ska vi se honom i hans fullhet, ansikte mot ansikte. Allt det som jag nu vet är ofullkomligt, men då ska jag veta allt precis som Gud vet allt om mig nu.


När allt annat går under finns tre saker ändå kvar - tron, hoppet och kärleken - men störst av dem är kärleken.

måndag 13 februari 2017

Ett skenande politikerförakt


Förtroende
Kan man ärva förtroende? Nej. Förtroende måste alltid förtjänas. Precis som mellan föräldrar och barn byggs förtroende mellan människor utifrån hur vi beter oss mot varandra. En förälder som röker mycket är knappast trovärdig mot sitt barn om den säger "det är väldigt dumt och dyrt att röka". Vilket barn vill se sin förälder som dum? Förtroende måste vi ständigt förtjäna i förhållande till varandra. Personligt förtroende och ett varumärkes förtroende tar lång tid att bygga upp men kan snabbt raseras. Det raseras när man inte levererar i förhållande till det man sagt och gjort tidigare. Förutsägbarhet är viktigt för att människor ska känna förtroende för varandra. Om jag ber en vän om hjälp förväntar jag mig att de hjälper mig. Om en vän ber om min hjälp förväntar sig hen motsvarande stöd. Självklart kopplat till stöd som ligger inom lagens alla perspektiv.

Sanningssägaren
Bland många Uppsalabor har jag fått smeknamnet "sanningssägaren". Det tycker jag är intressant. Det indikerar att de anser att jag till skillnad från andra säger hur det är och vad jag anser om något. Personligen är jag glad över att jag har den imagen då jag agerar precis så. Jag kan inte låtsas som att jag inte ser problem. Jag anser att det är min uppgift som förtroendevald att visa att jag förstår vad som händer i samhället. Jag anser också att det är min och mina partikompisars skyldighet att möta samhällsproblem med förslag på förbättringsåtgärder. Just det gör vi också. Dessutom engagerar jag mig mycket i att förstärka möjligheter som invånare kämpar med. Jag törs utmana dig på att jag aldrig lyfter problem utan att också presentera förslag på hur vi kan lösa problemen. Att jag alltid agerar så är inte samma sak som att media rapporterar det. Jag törs påstå att jag representerar "What you C is what you get". Jag vare sig orkar eller vill leva på något annat sätt. Så länge jag får människors förtroende kommer jag fortsätta att göra allt jag kan för att leva upp till det ansvaret det innebär.

Demokrati i gungning
Vi lever onekligen i oroliga tider. Tider då förtroende är viktigare än någonsin. Det globala paradigmskiftet gör att vi befinner oss i en materiellt bättre tid än någonsin för jordens befolkning samtidigt som främst människor i krigshärdar och i stora delar av västvärldens befolkning känner sig som stora förlorare. Ropet på mer nationalism kan ses som ett försök från vissa att ta tillbaka politisk kontroll som i globaliseringen gått nationella politiker ur händerna. Jag kan förstå den frustrationen men i min värld är det till exempel EUs misslyckande att säkra en rimlig nationell beskattning av multisar som bidragit till denna frustration och möjlighet till negativ populism. Den transnationella politiken har i västvärlden misslyckats att bättre stå på det stora flertalets sida, det vill säga medelklassens sida. Därför befinner vi oss i en demokratisk gungning som riskerar att få hela EU projektet att haverera under 2017. Holland, Frankrike och Tyskland har val i år. Vi får se hur det går.

Det mest allvarliga i nuläget, i hela västvärlden, är att politikerföraktet kraftigt ökar. Vad leder det oss mot? Vilka konsekvenser får det om stora delar av befolkningen slutar lita på att folkrepresentanter i kommuner och för riket kämpar för deras bästa? Om de tror och blir allt säkrare på att politiska företrädare bara företräder egenintressen. Farligt, farligt! Visst träffar jag sådana personer men min uppfattning är att de allra flesta politiker jag träffar kämpar för mer än sig själva. Ett problem är dock att många inte är tillräckligt pålästa eller verklighetsförankrade för att känna att de klarar av att uttala sig och debattera svåra frågor. Många gånger är det nog också så att de inte vågar då vänstermedia kan vara brutal och partikarriären kan vara hotad om de gör minsta fel. Mod och ledarskap saknas i på tok för stor utsträckning. Vi kommunalpolitiker borde höja våra röster mycket mer! Det är vi som har bäst koll på vad som händer i våra samhällen.


Lös problem
Visst kan vi ha en viss förståelse för att politikerföraktet växer när inte våra politiska ledare kan lösa ut viktiga frågor och reformera det som alla vet måste reformeras, på ett eller annat sätt. Det politiska blockspelet kan inte få vara det viktigaste. Sakpolitiken måste vara i fokus. Sedan länge vet vi att vi har stora brister inom mycket viktiga områden. Inte minst inom bostadsförsörjningsområdet. Håll med om att vi har all anledning att kunna vara besvikna på våra nationella politiker som inte kan förhandla fram reformförslag inom dessa viktiga områden! Visst kan vi vara besvikna över att mycket pengar och tankekraft lades ner av tidigare Framtidskommission utan att så många av alla deras kloka förslag omsatts i konkreta reformer!

söndag 12 februari 2017

Godispåse av åsikter

Kommunikation
Kan vi vara eniga om att sannolikheten för god kommunikation mellan människor blir bättre om de förstår varandra? Kan vi vara överens om att det är betydligt bättre om vi kan tala direkt med varandra än genom en tolk? En tolk som självklart kan ha svårt att förmedla budskap korrekt och som är dyr i drift. Visst borde det vara självklart att människor som försöker få rätt till vårt territorium så som svenskar ska lära sig svenska? I ljuset av att det nu tar i genomsnitt över 9 år innan en asylinvandrad kommer i någon form av självförsörjning är det minsta vi kan förvänta oss att många timmar varje dag ägnas åt att lära sig svenska. Oavsett om man nekas uppehållstillstånd eller ej. Och visst är det rimligt att skapa ekonomiska incitament som kraftigt motiverar människor att lära sig grundläggande svenska? Om du inte tycker så, varför inte?
http://www.gp.se/ledare/att-lära-sig-språket-är-en-skyldighet-1.4152902

Meritokrati och representativitet
Det tycks som att urvalet av folkets företrädare fungerar rätt bra i Sverige. Vi är i hög grad representativa som grupp och urvalet till toppen tycks bygga på viss meritokrati. Varför lyckas inte vi politiker då lösa ut svåra frågor och få igång nödvändiga reformer? Är den oförmågan representativ? Går det svenska problemlösarundret i baklås om konsensusspelet inte fungerar? Och visst borde ett minimikrav för att vara valbar till ledande politikerroller vara att man under några år varit självförsörjande utan koppling till politik!
http://www.gp.se/ledare/politiker-smartare-än-sitt-rykte-1.4155027
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Konsensus
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Meritokrati

Problemlösning
En relativt stor andel av dem som kommit till Sverige som ensamkommande barn har haft med sig ett grovt narkotikaberoende. Vi som tidigt ger oss in i problemlösningsläge vet att det är så. Narkotikaberoende är destruktivt på många sätt. För den enskilde som tappat kontrollen över sitt eget liv och för alla som råkar ut för de brott som krävs för att finansiera drogberoendet. Om beroendet dessutom är heroin är det särskilt allvarligt och svårt att behandla. I ljuset av kritiken mot medias bristande kvalitet förbättras det inte av artiklar som insinuerar att drogandet startat i Sverige på grund av osäkerhet om man får rätt till asyl eller ej.
http://mobil.unt.se/nyheter/uppsala/heroinmissbruk-bland-ensamkommande-i-uppsala-4539926.aspx

Stora utmaningar
Shantaram är en fantastiskt fängslande bok jag kan rekommendera. En av världens bästsäljare. Sverige får vara med i boken. Inte av någon positiv anledning. I Indiens undre värld är svenska pass lättillgängliga och säljs till högstbjudande. Boken är många år gammal. Läs gärna nedan faktaberättelse av Anna D. Varför löser vi inte liknande problem skyndsamt i Sverige?
http://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/ta-tag-i-fusket-med-falska-identiteter/

Passen har betydelse för människors möjligheter att röra sig mellan länder. En sådan grupp är de så kallade ensamkommande barnen. Politiker måste förstå att utmaningarna med att få de allra flesta av dessa personer, som har drogberoende, att bli självförsörjande är stora och svåra. Men nu vill jag inte få nedkört i halsen att jag anklagar hela gruppen ensamkommande för att vara drogberoende. Det säger jag inte! Jag känner själv flera fantastiska personer som kommit som ensamkommande och som på ett makalöst sätt lärt sig svenska och  som redan är självförsörjande. Som vanligt är det viktigt att sätta sig in i fakta. Och ett skäl till att psykiatrin i Uppsala går på knäna är att Uppsala tagit emot många ensamkommande varav många bär på trauman och drogberoende.
http://mobil.unt.se/asikt/debatt/ifragasatt-utvisningarna-4540357.aspx

Idiotisk skattepolitik
Svensk skattepolitik måste kraftigt reformeras! Det är oacceptabelt att beskatta arbete så vansinnigt hårt som det är idag! Om man studerar de representativa politikerna, kan man då förstå varför inte rimliga skatteförändringar blir verklighet?
http://www.expressen.se/ledare/s-ar-arbetarpartiet-som-hellre-kramar-kapitalet-1/

Problemlösningsfabriken
Igår hade Centerpartiet i Uppsala årsmöte. På dagordningen fanns gott om motioner från medlemmar. Motioner representerar idéer om hur vi bättre löser problem och hur vi kan förstärka möjligheter. Jag är stolt över att tillhöra Centerpartiet i Uppsala som uppvisar allt större idéutvecklingsförmåga och allt fler engagerade invånare som deltar i det viktiga arbetet. Inte minst idéer om hur vi inkluderar nysvenskar betydligt bättre än nu mot självförsörjning! Vi valde också en ny kretsordförande med gedigna erfarenheter som egenföretagare och god kunskap om hur Uppsala kommun fungerar : ). Marie-Louise Brundin heter hon.

lördag 11 februari 2017

Skrota plakatpolitiken

Befolkningstillväxt
Våra mest attraktiva regioner i Sverige måste utvecklas klokare! Det innebär att den kraftiga befolkningstillväxten inte tillåts leda till oklok förtätning av byggnader i våra stadsdelar och obefintliga investeringar i våra kransorter i närheten av den relativt stora centralorten. En klok stadsbyggnadsutveckling är att bevara mer grönytor i stadens stadsdelar och att förstärka närservicen på vår stora landsbygd. Alla invånare vinner på en liknande utveckling. Eftersom Sveriges kommuner har planmonopol borde en liknande utveckling vara självklar, det är den inte. Därför är det viktigt att du funderar ordentligt över vilket parti, och vilka politiker, du ska rösta på i kommunvalen.
http://mobil.unt.se/asikt/debatt/var-plan-for-landsbygden-4540385.aspx

Oklok förtätning
När mina föräldrar flyttade från Tidaholm till Uppsala med mig blev mitt första boende i staden i stadsdelen Eriksberg. När jag efter flera år i andra Uppsalastadsdelar, Dallas, LA, Stockholm, Kuala-Lumpur och Tokyo åter flyttade till Uppsala blev det åter till stadsdelen Eriksberg. Nu bor jag i city. Jag kan förstå det stora missnöjet med den kraftiga förtätningen av stadsdelen som föreslås. Visst finns alltid gott om NIMBY-attityd, "inte hos mig men på något annat ställe." Den ryggmärgsreaktionen hos många måste politiker orka stå emot om föreslagen byggnation är rimlig. Lika viktigt som det är att orka stå emot starka egenintressen, om allmänintresset är stort, är att klara av att tänka om. I Eriksberg är det klokt av MP och S och lyssna på alla klagomål och göra förtätningen klokare.
http://mobil.unt.se/nyheter/uppsala/fortatning-planeras-for-hel-stadsdel-4490449.aspx
http://mobil.unt.se/asikt/debatt/vi-forlanger-samradstiden-4538870.aspx

Bästa cykelkommunen
Även i Östra Salabacke borde MP och S ha tänkt om! När den utmärkta cykeltunneln, och säkra passagen för barn och funktionshindrade, tas bort kan man inte hävda att man driver en politik som gör Uppsala till Sveriges bästa cykelkommun. Att ta bort kullersten och asfaltera en tidigare vacker gata kunde MP göra men att rädda en mycket värdefull cykeltunnel det gjorde man inte. En tunnel som ligger i ett stråk som passar människors målpunkter. Därför borde den inte pluggas igen. Under Centerpartiets ledarskap lyftes Uppsalas satsningar på cykelinfrastrukturen kraftigt. Hade vi fått fler väljares förtroende att fortsätta att leda Uppsala hade vi redan varit Sveriges bästa cykelkommun. Miljöpartiets plakatpolitik med ett cykelråd är ett oansvarigt exempel på hur resurser slösas bort för att man ska ge sken av att man för en bättre cykelpolitik än andra. Råd i all ära men vad spelar de för roll om man struntar i konstruktiv medborgarkritik i till exempel Eriksberg och Årsta/Östra Salabacke. Och tro mig vi har redan haft omfattande medborgardialoger kopplade till cykelinfrastrukturens utveckling. Inte minst genom Trafiksäkerhetsrådet! Suck! Sveriges delar har inte längre råd med plakatpolitik! Nu krävs fokus på att få främst skola, omsorg, vård och trygghet att fungera! Nyval!
https://www.uppsala.se/contentassets/68646205b4604017972f3c6fb50ec697/04-cykelrad.pdffredag 10 februari 2017

Ljusare

Energi
Visst börjar det kännas lättare att kliva upp ur sängen? Det tycker jag. Ljuset möter oss allt tidigare för varje dag som går på det nya året 2017, tuppens år. Det är härligt att ljuset återvänder. Efter mina erfarenheter av att bo i Dallas, Los Angeles, Kuala-Lumpur och Tokyo var det främst insikten om att mörkret sex månader per år i Sverige som var jobbigt, inte kylan. Personligen lärde jag mig att älska klimat med stora skillnader mellan årstider. För mig, som gärna lever ett aktivt liv, var det inte härligt med ständig hetta och att man ofta svettades. Att man rörde sig mellan att svettas och "rum" med ofta kall luftkonditionering som gjorde att man trots klimatet då och då blev förkyld. De svenska årstiderna, när vi får dem, är fantastiska! Och tiden när ljuset återvänder är särskilt fantastiskt. Det blir nu allt lättare att kliva upp på morgnarna. Ljus skapar energi. Ljus är synonymt med hopp. Också kul att Uppsalas återkommande vinterljusspel "Allt ljus på Uppsala" blivit succéer. I mörker är det särskilt viktigt att se ljus. Det finns gott om ljus på vår jord och även i våra mörkaste stunder finns vägar mot ljuset.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ljus
http://www.synonymer.se/?query=ljus
http://www.alltljuspauppsala.se/


Årstider
Som metafor för livet kan också våra svenska årstider vara intressanta. För de allra flesta av oss bjuder Livet på bra och dåliga stunder. Oavsett ekonomisk situation. Förutom att det är härligt med årstider som i bästa fall bjuder på olika miljöupplevelser är det också bra för vår ekonomi. Våren bjuder på allt mer ljus, nya kläder, däckbyte, plantering av frön, traditionella fester och grönskan som återvänder. Sommaren bjuder på nya kläder, värme, bad, grillkvällar och traditionella fester ute i vacker grönska. Hösten bjuder på fantastiska naturfärger, traditionella fester, nya kläder och däckbyte. Vintern bjuder på kyla, snö, vinterlekar, ljusmys och traditionella festligheter. Ja, årstiderna är en komparativ fördel. Och de bjuder på gott om tillfällen att fira att just vi fått chansen att leva och utvecklas på denna underbara jord.
https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%85rstid
https://sv.wikipedia.org/wiki/Komparativa_f%C3%B6rdelar


Hopp
När man står på topp och livet är fantastiskt gäller det att ha förmågan att också njuta av det. Många som varit framgångsrika kan vittna om att det inte är så lätt. Den duktige idrottaren vet att den ständigt måste slita för att försvara sin position. Man är aldrig mer framgångsrik än sin senaste tävling och konkurrensen är mördande. Eftersom det är verkligheten är det lätt att förstå att många som står på topp inte tar sig glädjen att njuta tillräckligt utan man kämpar vidare hårt för att försvara det man uppnått, och det kräver ständigt hårt slit. Personligen kan jag bara uppmana de som når liknande framgångar att också ta vara på stunden bättre. Det har de förtjänat efter allt slit.


Politiken är inget undantag. Det är en krävande sysselsättning där dess huvudspelare är väldigt utsatta eftersom livsluften inom politiken är att påvisa brister i verksamheter, i andras politik och att lyfta fram de egna förslagen som bäst leder oss mot en ljus framtid. Precis som inom idrottens värld lyckas de som jobbar hårdast och som klarar av att jobba ihop för att skapa framgång. I politikens värld är det också viktigt att kunna sprida hopp oavsett hur mörkt nuläget är. Det går bra för Centerpartiet även på riksnivå nu och det är väldigt positivt. Precis som lokalt har vi många konkreta förslag som kan leda Sverige och dess folk mot en ljusare framtid. Annie Lööf är en skicklig kommunikatör som både kan lyfta fram bristerna i våra politiska motståndares politik samtidigt som hon tydligt lyfter fram förslag som konstruktivt kan förbättra det som inte fungerar. Det gäller att klara denna svåra balansgång där man är kritisk mot det som fungerar dåligt, visar att man uppfattat problem samtidigt som man genom sina egna förslag påvisar en väg som leder mot en ljus framtid. "Allt ljus på Uppsala" är en mycket uppskattad vinterupplevelse. "Mer ljus på lösningsförslag" blir förhoppningsvis politikens fokus framöver. Det kommer många svenskar att uppskatta. Då kommer Centerpartiets opinionsframgångar också bli verkliga framgångar bland folket i nästa val. Massutmaningar kräver nytänkande och reformer! Ett EU i sönderfall kräver mer fokus på att skapa hållbar svensk konkurrenskraft. Centerpartiet har idéerna! 
http://www.expressen.se/kronikorer/k-g-bergstrom/har-m-rad-att-vanta-med-partiledarbyte/
http://www.expressen.se/ledare/ar-det-foraldrafritt-hos-moderaterna-akb/
http://www.gp.se/ledare/en-massutmaning-i-vardande-1.4148629torsdag 9 februari 2017

Isberget

OECD

Statens ekonomi är god... Den som tittar på statens siffror, jämför med andra länder, och som struntar i kvaliteten i verksamheten, kan bara hålla med. Just nu ser statens ekonomi god ut. Men hur fungerar vårt Försvar? Hur fungerar Polisen? Hur fungerar Arbetsförmedlingen? Hur utvecklas sjukförsäkringen? Och "vem" får ta smällarna när kommuner går i "konkurs"? Svensk ekonomi är idag kraftigt dopad av minusränta och en stor asylinvandring. Det är inte innovationsframgångar och ett brett och utvecklat företagande i Sverige som driver den nuvarande "högkonjunkturen".

Kommuner på dekis

Allt fler av Sveriges 290 kommuner brottas med stora ekonomiska problem parallellt med kompetensförsörjningsproblem. Det är inte en underdrift att säga att situationen är allvarlig och kvalitetsbristerna inom de flesta områden från skola till äldreomsorg blir allt mer omfattande. Jag undrar jag hur klokt det var av Uppsala att bli en del av Kommuninvest? Visst har vi fått lite billigare ränta ett tag men på köpet har vi också tagit på oss ett kollektivt ansvar för kommuner som sköts sämre än Uppsala. Nyligen uttryckte statsministern Löfvén orden "Akut situation" för många av Sveriges 290 kommuner. Det är långt ifrån bara Uppsala kommun som är kraftigt belånade. I Uppsala innebär en procents räntehöjning att räntekostnaderna ökar med 130 miljoner kronor. Det behövs inte många procents ökning av räntorna för att Uppsala är i djup ekonomisk kris. I Uppsalas fall har vi dessutom ett resultat för 2016 som är kraftigt dopat med tillfälliga statsbidrag. Många av landets 290 kommuner har stora strukturella utmaningar. Det är hög tid att tänka om och börja reformera våra kommuner. Rättigheter måste bättre matchas mot skyldigheter. Modern teknik måste mycket bättre bidra till utveckling och hjälpa till att lösa kompetensförsörjningsproblematiken inom många verksamheter. Vad väntar vi på? 

Glöm inte FNs skrotade prognos

Titanics resa över havet gick för fort. Rekord skulle slås. Fartyget var ett teknologiskt skrytbygge som skulle bidra till att hålla uppe Storbritanniens globala glans. Passagerarna hade det säkerligen riktigt bra innan fartyget körde in i isberget. Fartyget kan ses som den generella svenska välfärdsmodellen. Platsen i FNs säkerhetsråd som de glada och stolta passagerarna. Isberget en misslyckad inkluderingspolitik och ett rättighetssystem som inte tillräckligt balanserats mot skyldigheter. Många dog när Titanic gick till botten. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att många också överlevde och fick många värdefulla år till i livet. Det mesta här på jorden har goda och dåliga tider. När vi hittad vägar genom nästa stålbad kommer en ny storhetstid full av individuella möjligheter. Vi som vågar se verkligheten och som försöker bidra till problemlösningarna "överlever" sannolikt när AB Sverige kört in i isberget. Kan det vara så att den FN-prognos över hur olika länders ekonomier utvecklas, som fick kastas i papperspåsen, var väldigt rimlig? Enligt den skulle Sverige bli ett relativt fattigt land på bara 20 år. Om inte ett omfattande reformarbete startar snart är det tyvärr inte osannolikt!


Hjärta eller hjärna

Mer hjärna tack! Bifogad krönika är bra. Känslor ges på tok för mycket utrymme i dagens ytliga politiska käbbel. Seriös politik ska bygga så mycket på fakta och vetenskap. Allt annat är korkat. Jag antar att det är PR-konsulter och alla kändistyckare som starkt bidragit till denna fördumning av de politiska "samtalen".
https://www.dagenssamhalle.se/kronika/kaenslokrig-hoer-inte-hemma-i-offentligheten-31335

 

Kloka perspektiv

Jan Larsson är en klok person som använder hjärnan. Numera har han inte bara en omfattande erfarenhet av hur staten leds utan också om hur näringslivet fungerar i praktiken. Självklart har SD bara politiskt utrymme om övriga partier låter dem få det utrymmet. Det är dags för flera partiledningar att tänka nytt, använda sina hjärnor. Isberg måste undvikas! Reformeringen av Sverige och dess delar brådskar! Vilka partier kan hjälpas åt och ta ett ansvar för vår svenska positiva framtid?
http://www.affarsvarlden.se/kronikor/jan-larsson/det-ar-inte-sd-som-ar-problemet-6823294

 

Isbergen smälter. En och annan hoppas säkert att det innebär att vi kan undvika att köra in i ett isberg. Om osannolikheten inträffar att nästa ekonomiska kris kommer först om +3 år, då skapar "översvämningarna" minst lika stora problem som att köra på ett isberg. Varför ska det vara så svårt att driva en politik som undviker isberg och som bidrar till att isarna finns kvar? Och varför är det så svårt att inse att rättigheter självklart måste matchas mot skyldigheter?

 

Skattehöjningar

En och annan vänsterpolitiker vill självklart höja redan väldigt höga skatter för att klara våra utmaningar. Varför ska vi ha skyldigheten att betala ännu mer skatt när vi får allt sämre av de rättigheter som skatten sägs borga för? Högre skatter skulle dessutom göra Sveriges situation ännu sämre. Hur tror du det går om vi inte alls kan attrahera eller tappar många av befintliga attraktiva skattebetalare? Men, men de flesta kommer väl att skylla iskraschen på Trump och Pence.... Och du, om du är rädd för Trump så är det lika bra att du blir medveten om att Pence om möjligt är ännu farligare... Tur att det är helg snart så att man kan passa på att dansa.
http://www.di.se/nyheter/magdalena-andersson-trump-kan-starta-finanskris/