tisdag 31 juli 2018

Full fart FRAMÅT

Valrörelsespurt
Nu har slutspurten startat inför sista valdagen 9/9 2018. Det kommunala valet påverkar ledningen av Uppsala kommun från 10/9 2018 och fram till valet 2022. Jag tycker inte jag tar i om jag anser att det är ett mycket viktigt val som kommer att påverka Uppsalaborna under många fler år framöver. Avgörande för hur bra framtiden blir är hur mycket klokhet som tillåts råda efter valet. Och hur många misstag i den löpande förvaltningen av vår kommun som kan undvikas. Om kommunens ledarskap kommer att bestå av människor som inte klarar av att ta ett ansvarsfullt ekonomiskt ansvar för oss Uppsalabor kommer invånarna under många framtida år få betala priset för ett sådant bristande ledarskap. Uppsala kommuns ekonomi är ansträngd. Efterfrågan på tjänster som kommunen enligt lag är tvingad att tillhandahålla ökar. Skuldbördan är redan tung och riskfylld. Vi har brist på nyckelkompetens som tar tid att försöka ”hitta”. Den kraftiga befolkningsökningen pressar på kommunens löpande kostnader och anstränger skuldbördan allt mer. Allt för många av våra invånare är långtidsarbetslösa eller ingår i något av alla återkommande tillfälliga arbetsmarknadsåtgärder. Framåt mot en ny kommunledning som kan ekonomi och som tar aktivt ansvar för en för Uppsalaborna hållbar ekonomi! ”Det löser sig” är en oklok väg framåt. ”Vi jobbar hårt med att skapa smartare arbetssätt, fokuserar på huvudsaker, inkluderar fler på arbetsmarknaden och minskar på vår låneexponering” är vad som krävs. Rösta klokt i kommunvalet, det har stor praktisk betydelse för dig och dina närmaste i närområdet!
https://www.expressen.se/dinapengar/skl-varnar-for-kris-i-de-svenska-kommunerna/
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/sveriges-kommuner-gar-mot-en-vaelfaerdskris-30888
Dagens kalkoner
De politiker som väljer att satsa begränsade resurser på bisaker när huvudsaker inte fungerar tillfredställande. Det finns gott om bisaker i tillvaron. De som bidrar till mer positiva framsteg än andra fattar att fokuset alltid ska ligga på huvudsaker. Och de som tror att bisaker kan vara en huvudsak har inte förstått hur de två perspektiven hänger ihop. Typ utan skruvar inget behov av skruvmejslar... Är bisaker ointressanta, inte alls! De används flitigt inom politiken och av aktivistgrupper för att lyfta fram upplevda missförhållanden. Det är alltid viktigt att lyssna på vad dessa politiker och politiskt fristående aktivister tycker. Samtidigt gäller det att förstå att det viktigaste är huvudsaken. Att exemplifiera med alla varianter av grupper som är, eller som känner sig, diskriminerade är bra. Samtidigt handlar ”huvudstriden” om jämlikhet och rättvisa. I ett samhälle där vi individuellt och kollektivt fokuserar på jämlikhet och rättvisa är det självklart att behandla människor mycket respektfullt oavsett bakgrund och ”läggning”. Varje människa är unik. Framåt mot en politik som fokuserar på huvudsaker!
https://ledarsidorna.se/2018/07/genderforskning-och-intersektionalitet-dominerar-msb-men-skogsbranderna-rasar-vidare/
https://www.synonymer.se/sv-syn/huvudsak
https://www.synonymer.se/sv-syn/bisak

Naiva lagstiftare. Lagar måste formuleras klokt så att kriminella inte kan gå runt dem. Särskilt organiserad brottslighet är experter på att utnyttja kryphål som naiva lagstiftare bjuder på. När brottslingar skapas bör man självklart försöka utmana formuleringarna med frågan: ”Vilka öppningar ur lagföring kan mästerkriminella hitta?”. Vissa säger att det går till så. Uppenbarligen är den kriminella kreativiteten inte tillräcklig bland statens företrädare.... Används KRIS som remissinstans vid lagstiftning som fokuserar på brottsbekämpning? Säkert inte. Det borde de göra! Det skulle både förbättra lagarnas utformningar och stärka KRIS viktiga ambitioner! Framåt mot bättre lagar och ännu bättre vägar tillbaka till ”det vanliga samhället” för föredetta kriminella.
http://www.gp.se/ledare/sigfrid-luckor-i-lagen-ger-kriminella-öppet-mål-1.7416301

Dagens stjärnor
De Uppsalabor som rekade läget, gjorde något roligt av det, och spred badäventyret på Uppsala Resecentrum ut i världen. Många av dessa humoristiska filmer har fått en omfattande viral spridning.
https://www.expressen.se/tv/nyheter/har-badar-folk-i-oversvamningen-pa-centralstationen/

Malin Siwe. ”Lite” pragmatism skadar aldrig... Det är väl de allt för många PR-konsulterna och interna informatörerna som spökar igen... ”Stenhård tydlighet där. Och det kan behövas - i uppfostran av bråkiga barn, fast där är ordet för dagen "lågaffirmativt" bemötande. Ännu uppträder myndiga svenskar vuxet. Men om vi behandlas med svart/vit symbolpolitik är det fara värt att vi förvandlas till ålahuen”.
https://www.expressen.se/ledare/malin-siwe/svenskheten-ar-inte-lagom-langre/

måndag 30 juli 2018

Konstig konst

Hur rörigt får det vara?
Vad är konst? I princip allt måste betraktas som konst när en DDR-kopia som placeras i Uppsalas finaste och mest historiska rum klassas som konst. Den har inget där att göra men alla turer runt DDR-skräpet har tydligt belyst att allt kan definieras som konst.... Alla kan göra sina egna konstverk. Vissa utvecklar sin förmåga genom att gå på till exempel konstfack. Andra är självlärda. Marknaden avgör om den konst som man tycker sig skapa är attraktiv för människor att köpa eller ej.

Är en bok och ett författarskap konst? Det tror jag att många skulle säga att det är. Måste konst vara konstig för att den ska nå igenom bruset av all konst som skapas? Sannolikt. Inte minst några av nutidens mest framgångsrika filmregissörer har visat att det går att konkurrera ut de flesta andra "wanna be" genom att tänka och göra annorlunda. Quentin Tarantino är ett sådant exempel. I en salig blandning av kändisar, mycket våld och massor av blodsprut blev han en av Hollywoods mest framgångsrika filmregissörer. Vilka grepp kan man ta som författare för att testa gränser? Skriva från det arabiska hållet istället för det västerländska? Blanda orden och göra texterna mer exotiska? Fylla sidorna maximalt för att spara skogar? Bryta sidorna på ett sätt som kräver mycket av läsarna? Skriva tre böcker där du måste komma till sidan 300 i den tredje delen för att förstå vad boken egentligen handlar om? Lite "crazy" är det nog alltid lämpligt att vara för att nå igenom "bruset". Var går gränsen mellan "lite crazy" och dålig kvalitet? Återigen har det med personlig smak att göra, varje enskild person avgör vad den själv tycker. Det är en del av konstens tjusning. En annan tjusning är att vissa konstverk anses så attraktiva att de säljs för perversa belopp till människor som har på tok för mycket pengar. "För mycket pengar" utifrån att det är samhällsekonomiskt dåligt, inte utifrån ett missunnsamhetsperspektiv. Ja, ja..... Vi får se hur konstnärlig min bok kommer att definieras som.....
Dagens kalkon
Regeringen. Man ska lära av tidigare erfarenheter. Och att kortsiktigt undvika kostnader vid kriser kan bli väldigt mycket dyrare.
https://www.expressen.se/nyheter/utredaren-regeringen-skyllde-pa-ekonomin/

Dagens stjärna
Susanna Birgersson. Som jag bloggade om igår avgörs vår framtid i dagens skolor. Vi har problem. Birgersson önskemål hoppas jag hörsammas.
Atlantångaren är en mäktig metafor – men förfärligt kontraproduktiv. Den leder tankarna i riktning mot stora, allomfattande reformer, nya läroplaner, nya värdegrunder, centraliserade förbudskataloger, tätare kontroller av handlingsplaner, en aldrig sinande ström av nya byråkratkrav. Helt fel. Tänk i stället på skolan som ett fiskstim – en entitet där enskilda individer kan simma före, visa vägen, locka med sig resten. I en intervju härom veckan sa Engelska skolans nya vd Annette Brodin Rampe att hon funderar på att öppna upp koncernens interna ledarskapsutbildning för andra skolors ledare (SvD 15/7). Det är det jag menar.”
https://www.expressen.se/ledare/susanna-birgersson/skolan-ar-ett-fiskstim-inte-en-atlantangare/

söndag 29 juli 2018

Skolan nyckeln mot konkurrenskraft

Lyssna på de sakkunniga
Meritokrati innebär bland annat att man låter de mest kompetenta att i mycket stor utsträckning avgöra hur olika målsättningar ska uppnås. Den mycket viktiga skolan är väl inget undantag, eller? Hur mycket av lärarnas och rektorernas önskemål för att de ska lyckas nå höga kompetensmål blir hörsammade? Om kostnaderna inte får öka, vad väljer de att göra? Går det att nå mycket bättre bildningsresultat inom våra skolor utan ökade kostnader? Du tror väl inte att det är omöjligt? Du vet väl att skolan idag får väldigt mycket av alla kommunala skattepengar vi betalar? Du vet väl att vi har  omfattande lärarbrist runt om i Sverige? Jag tror att du också vet att digitala lärandesystem exploderat  och utmärkt kompletterar en traditionell lärare. Och du, visst vet du att Sverige i genomsnitt redan idag betalar mycket mer per elevs undervisning än i de flesta länder vi konkurrerar med? Länder som också presterar bättre skolresultat. Och den bifogade debattartikelns kritik mot allt ständigt politiskt ”duttande” är mitt i prick! Hur svårt kan det vara? Tydligt svårt när både lokala och nationella politiker ständigt ska ändra på saker för ändrandets skull, och gärna detaljstyr med bland annat identitetspolitik. Dags att kraftsamla runt skolans grunduppdrag! Dags för alla att inse att alla skolor och dess elever, lärare samt övrig stödpersonal är unika! Därför är en omfattande centralstyrning och alla nationella riktade bidrag korkade. Vad hände med tilliten till meriterade människor? Lyssna på, och lita mycket mer, på våra kompetenta lärare! Om våra kompetenta lärarna får uppdraget att till samma kostnader som nu betydligt bättre klara studiemålen, vad krävs då? Du tror väl inte att vi har ännu mer resurser per elev att satsa på skolan? Du vet väl att skolan redan får hälften av alla kommunens skattepengar? Du vet väl att vi de kommande åren har en fördubbling av +80-åringar i Uppsala? Då förstår du att vi måste lösa de uppdrag vi måste lösa smartare än idag, och utan naivistiskt energiläckage. Då tror jag du också tycker att vi måste delegera mer ansvar och befogenheter till dem som ska veta bäst, i detta fall lärarna.
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/stoppa-det-skolpolitiska-smaduttandet-23191
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Identitetspolitik

För en betydligt bättre integration, och därigenom en mer jämlik inkludering, är det lokala språket av central betydelse. Jag har i flera år lyft fram hur viktigt det är att både tydligt kräva språkträning och ge ett bättre träningsstöd från stat och kommun. Vi vill väl att våra nyinvandrade invånare så långt som möjligt ska få en jämlik och rättvis chans att förverkliga egna livsdrömmar och bli självförsörjande? Om man menar allvar med den viljan fattar man språkets viktiga betydelse. Tänk att det tagit så lång tid för många att fatta!
http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=3810649&fileOId=3810654
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1057428/FULLTEXT01.pdf
https://www.svd.se/spraket-nyckeln-till-integration

Konkurrenskraftiga skolresultat är det absolut viktigaste för ett samhälle att säkra om man vill vara framgångsrik. Med framgångsrik menar jag då säkerställa ett högt generellt välstånd och en förmåga, och vilja, att ta miljö- och klimatfrågorna på största allvar.

Dagens kalkon
De som inte tar naturens välbefinnande på största allvar. Klimatet på vår jord har ändrats massor av gånger, med stora konsekvenser. Det är inget nytt. Det nya är att vi människor aldrig varit i närheten av att vara så många invånare på jorden som nu. Snart 10 miljarder. Alla dessa människor behöver mat. De allra flesta vill ha en konsumtionsnivå motsvarande en medelsvensson. Det tär enormt på jordens begränsade resurser. Kampen om dessa begränsade resurser driver på en klimatförändring som snabbt kan leda till matbrist och svält i stora delar av världen. Vad tror du händer om ”bara” 15% av jordens befolkning svälter? Det motsvarar drygt 1 miljard människor!
https://www.expressen.se/ledare/rakna-med-oroligheter-i-extremvarmens-spar/

Dagens stjärnor
Thomas Gür. Ja, det krävs tveklöst en mycket långsiktig plan, och uthållighet, för att vända den svåra situation vi försatts i på grund av en dåligt skött migrations- och integrationspolitik. Och som Gür skriver är det främst många invandrare som kommer att fara illa tills vi balanserat ut obalanserna och säkerställt ett tydligt och värdegrundsbaserat politiskt ledarskap. Flum och naivitet måste tillhöra vår historia, inte de kommande 20-30 åren. Självklart kan vi klara av denna inkluderingsutmaning men den kräver ett tydligt och erfaret ledarskap. Ett ledarskap som på riktigt förstår hur framgång kan skapas i en mångkulturell miljö. Gür lyfter självklart upp språkets stora betydelse för en framgångsrik integration.
http://www.gp.se/ledare/gür-9-5-teser-om-integration-fram-till-valet-2038-1.7355629

Sirius allsvenska fotbollslag som igår tog sin tredje raka seger efter en bedrövlig start på året. Så kul att Uppsalas bästa herrfotbollslag äntligen verkar ha fått ihop ett väl fungerande mittfält, och åter en harmoni i laget. Jag antar att kommunikationen mellan spelarna nu fungerar mycket bättre än innan sommaren. Bra jobbat! Inte minst av Kim Bergstrand som kämpar på!

lördag 28 juli 2018

Lust inte tillräckligt

Kul räcker inte mot toppen
Jag gillade Maud Olofssons, tidigare partiledare för Centerpartiet, som ofta talade om att "roligast vinner". Det är väldigt viktigt att lag som ska prestera på topp också har roligt tillsammans. ”Också” är i sammanhanget väldigt viktigt. De som har höga ambitioner kan inte bli framgångsrika utan att i grunden vara professionella i sitt arbete. Det gäller inom fotboll, inom näringslivet och inom alla områden. Självklart gäller det inom partipolitiken också, där är det framförallt invånarna som i val dömer. ”Kul” och ”lustfullhet” är viktigt men det slår aldrig den tillfredställande att arbeta tillsammans med kompetenta och utvecklande medarbetare.
http://www.gp.se/nyheter/sverige/c-roligast-vinner-1.1235258
För att politiken ska vara tillräckligt intelligent måste den förstå i vilken verklighet den verkar. Den måste också ha för invånarna relevanta konfliktytor. Om GAL-TAN perspektiven är mer relevant som konfliktytor än tidigare ”höger mot vänster”, vilka partier borde då kunna vara naturliga samarbetspartners? Knappast. Kanske skulle vänsterpartister och centerpartister ha kul ihop men att samsas framgångsrikt i en regering är helt otänkbart. ”No deal” med vänstern för C med andra ord. Men om GAL-TAN till exempel är mer relevant som utgångspunkt för politiska samarbeten än till exempel ”borgligheten”, vad vill väljarna då?
http://spraktidningen.se/blogg/veckans-nyord-gal-tan-skala
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6924173

Kul räcker inte för att nå ”toppen” men de som tycker det är kul att göra det de har som huvudsaklig verksamhet ökar chanserna att nå önskad topp. Att kombinera höga ambitioner med att ha kul är en klok livsfilosofi. Livet är kort, även om det genomsnittligt blir allt längre.

Dagens kalkoner
Naivister som fokuserar på helt fel saker och som prioriterar fel insatser för att på allvar bryta utanförskap och segregation.
Språkträning, språkträning, språkträning och en bra individcentrerad skolgång, så skapas det mest inkluderande samhället för invandrade barn och unga. För de äldsta barnen bland invandrade tycks den smartaste vägen mot integration och självförsörjning vara språkträning, språkträning, språkträning och individanpassad yrkesutbildning. Nu räcker det med psebdofokus!
https://www.expressen.se/ledare/sprakfattigdom-mycket-varre-an-brist-pa-pengar/

Dagens stjärna
Aleksandra Boscanin. Sverige är fortfarande en demokrati. I Sverige ska lagarna gälla oss alla som lever i vårt unika samhälle jämlikt. Utan undantag. Inga aktivister har vetorätt över de beslut som fattas av demokratiskt styrda verksamheter eller domstolars beslut. I val och genom lagliga prövningar får man föra sina kamper för det man tycker är mer rätt. Livet är fullt av filosofiska dilemman. Att i en demokrati entydigt förhålla sig till lagarna är det klokaste vägvalet.
http://www.gp.se/ledare/boscanin-aktivister-har-inte-vetorätt-1.7355126

Det är en sak när det parti man själv röstat på inte får igenom sin politik, en annan sak när åsikter som en stor andel av medborgarna hyser överhuvudtaget inte finns representerade i vår högsta beslutande församling.” Boscanin ska nu studera på heltid och hinner då inte vara ledarskribent. Jag önskar henne framgångsrika studier och hoppas hon vågar fortsätta att tala i klartext om hur hon upplever olika saklägen. 
http://www.gp.se/ledare/boscanin-hur-mår-den-svenska-demokratin-1.7374929

fredag 27 juli 2018

Jämlik diskriminering

Är det ok för vissa att diskriminera?
Är du den "fula ankungen" i de sammanhang som du verkar inom? ”Svanungen” som växer upp bland ”ankungar”. Genom vår mänskliga historia är det garanterat många människor som känt sig helt vilse i det sammanhang de fötts in i. I det samhälle som många svenska generationer skapat, inklusive många invandrade, har individens frihet att byta livsmiljö varit världsunik. Det svenska välfärdssystemet där det starka beroendet av familj, trossamfund och/eller arbetsgivare ersatts med offentliga skyldigheter och rättigheter. Ett svenskt, och på många sätt Nordiskt, system där rättvisa, jämlikhet och demokratiska grundvärderingar vuxit sig starka. För att försvara ett liknande system är det viktigt att inte fragmentisera rättvisan och jämlikheten. Diskrimineringslag finns. Lagarna gäller oss jämlikt. ”Håll linjen”, fokusera på likabehandling, inget annat.
https://www.storytel.se/books/134841-Den-fula-ankungen
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/en-modern-variant-av-den-fula-ankungen
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/diskrimineringslag-2008567_sfs-2008-567

Identitetspolitiken är på många sätt destruktiv i vårt gemensamma samhällsbygge. Stig-Björn Ljunggren angriper det dumma med alla dessa särbehandlingsperspektiv i nedan bifogade artikel. Jag förstår självklart att varje särskild grupp, som ur det ena eller det andra perspektivet inte känner sig sedd eller respekterad, gärna vill få en önskad särbehandling. Men det leder mot en helt omöjlig relationskultur mellan oss människor. Jämlikhet och rättvisa som ambition i kombination med ett tydligt värdegrundsbaserat ledarskap leder till just rimlig jämlikhet och rättvisa. Om man ska förväntas veta hur alla unika människor särskilt ska bemötas, eller alla som tillhör olika sub-kulturer, tystnar debatterna. ”Den gyllene regeln”, som de flesta trosuppfattningar bejakar, räcker långt. Och vi har också lagar mot diskriminering.
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/gyllene-regeln
https://www.synonymer.se/sv-syn/subkultur
https://www.svd.se/om/identitetspolitik
https://www.dagenssamhalle.se/kronika/cynisk-identitetspolitik-foerstoer-tilliten-13338
http://www.politism.se/tag/identitetspolitik/

Enligt Stig-Björn Ljunggren har även Socialdemokraterna tappat fotfästet och gått in i identitetspolitikträsket. Ett ”träsk” som framförallt vänstern är experter på att ”gyttjebada” i. Vänstern är självklart ”duktiga” på sådan oklokhet eftersom de är helt regeringsodugliga. Det går inte att framgångsrikt leda ett samhälle om man inte gör det utifrån altruistiska värderingsperspektiv. Ett omfattande och komplext särbehandlingssamhälle faller sönder. Ett samhälle som faller sönder blir otryggt och otrevligt för alla. Tänk att det är svårt att fatta för allt för många. ”Men vem ska hävda tanken att vi inte ska ha några kelgrisar eller styvbarn när socialdemokraterna inte längre är tydliga bärare av jämlikhetsinstinkten?”
http://www.gp.se/ledare/ljunggren-instinkten-att-diskriminera-har-fått-en-ny-förklädnad-1.7261426
Att missnöjespartier som V och SD går bra i oroliga tider som nu är inget konstigt. Så är det i alla andra rimligt demokratiska länder också. Sverige är ur detta perspektiv inte unikt. Missnöjespartier förenklar och ger löften som inte kan infrias om de skulle få chans till riktig makt. Verkligheten är svårare än så. Samtidigt är vi i en tid där allt fler väljare väljer att använda sina röster till att demonstrera sitt missnöje, och inget annat. Kortsiktigt tjänar dessa missnöjespartier på den logiken. När makten upplevs strunta i vad vi ”vanliga” människor tycker vill allt fler utnyttja den enda makt man tycker sig ha att påverka till att misstroenderösta. De två starka ”fuck you” uttrycken mot det politiska etablissemanget är tveklöst V och SD idag. Två partier som på många sätt liknar varandra. Att dessa partiers ökade kraft leder till att den ”vanliga” människan går en sämre utveckling till mötes är överkurs. Känslorna har gripit tag om väldigt många som befinner sig i missnöjesläge. Priset för det blir högt för många svenskar framöver, men det är bara att kortsiktigt genomlida några jobbiga år tills förnuftet hos en majoritet åter tar över. För att förnuftet ska ta över krävs kompetenta ledare för hållbara politiska vägar framåt. Om sossarna än en gång misslyckas med ledarval, efter Löfvén, är risken stor att Sverige får en naiv, populistisk och hemsk vänsterflank med runt 20% av väljarna som hejar på. Tycka vad man vill om V och SD men många anser att de varit duktigare än andra att välja dugliga ledare. Det tycker även många som inte gillar deras politik. Till de övrigas försvar kan jag säga att det är lättare att sälja missnöjespolitik och enkla budskap än konkret sakpolitik och abstrakt framtidshopp.
https://www.expressen.se/nyheter/val-2018/sjostedt-borde-satta-inflytande-fore-makt/
https://www.synonymer.se/sv-syn/abstrakt
https://www.synonymer.se/sv-syn/altruism
https://www.ted.com/talks/abigail_marsh_why_some_people_are_more_altruistic_than_others/up-next?language=sv
https://www.ted.com/talks/peter_singer_the_why_and_how_of_effective_altruism/up-next?language=sv

Dagens kalkon
Mark Zuckerberg, Facebooks grundare. Visst är det imponerande att Zuckerberg blev en av få som lyckades bygga ett socialt nätverk som länge överlevt i den nya tideräkningen. Belöningen för det är fortfarande att han värderas som en av världens rikaste personer. Vi talar om en förmögenhet på över 500 miljarder kronor. Inte dåligt jobbat av en 34-åring. Sociala medier är något som jag ”länge” följt ur ett affärsperspektiv då jag bland annat lämnade Ericsson för att skapa en egen sådan global plattform. Behappi.com och Spogg.com var ett tag framgångsrika försök. Särskilt kopplat till Spogg hade vi utvecklat ett användargränssnitt som var bättre än Facebooks. Lehman Brother kraschen satte punkt för mina försök att lyckas. Antalet guldgrävare var då, som alltid, många och de allra flesta gick ”upp som en sol och ner som en pannkaka”. I takt med att Facebook monopolitiserade marknaden föll allt fler sociala medier omkull. Bland annat den ett tag mycket framgångsrika svenska communityn LunarStorm. När de flesta av dessa sociala nätverk blev folktomma försvann också stora ekonomiska värden. Vi får se hur det går för Facebooks aktieägare framöver. De senaste två dagarnas enorma värdetapp kanske indikerar en global ”Lunarstorm”-effekt. På två dygn har flera hundra miljarder i värden försvunnit på börsens spelmarknad. Möjligen har allt fler användare lärt sig att ställa in sitt användande på ett sätt som försämrar Facebooks möjligheter till övervakning. Kanske börjar allt fler tröttna på att tiden på sociala medier är för omfattande. Kanske är nya och bättre alternativ påväg fram. Alternativ som inte är till salu för den som strävar efter globalt herravälde och monopol. Den digitala världen är spännande.
https://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/facebook-stock-mark-zuckerberg-net-worth-price-share-latest-a8464656.html
https://www.svd.se/lunarstorm-tillbaka--men-vad-hande-med-skunk
http://mirror.uncyc.org/wiki/Planet_Spogg
https://www.bbc.com/news/topics/c81zyn0888lt/facebook-cambridge-analytica-data-scandal

Dagens stjärna
Blodmånen. Utan tvekan ska jag, och säkert miljoner andra svenskar, försöka se kvällens händelse ”blodmånen”. Undrar jag hur gamla tidens naturmänniskor hade sett på en liknande månförmörkelse? Vad tror du? Enligt bibeln ska det vara tecken på något riktigt tråkigt eller något riktigt hoppingivande. Kan det vara min boklansering som understöds av naturens mäktiga krafter? Kanske. Om du läser boken kanske du tycker att det känns naturligt att naturen välkomnar boken ; ). Den 14/8 lanseras den!
https://eskatologinu.wordpress.com/tidens-tecken/del-4-sol-och-manformorkelse/
https://www.expressen.se/nyheter/blodmanen-pa-langvarigt-besok-i-kvall/
https://illvet.se/universum/solsystemet/solformorkelse/historiska-solformorkelser-las-om-historiska-solformorkelser
https://amerikasindianer7g.wikispaces.com/Maya+indianer

torsdag 26 juli 2018

Rimligt skattetryck

Hur mycket är rimligt?
Svaret på den frågan bör vara en blandning av ”Det beror vad jag får och det beror hur stark marknadsekonomi man vill bygga. Ett högt skattetryck minskar marknadsekonomins oöverträffliga sätt att stärka en ekonomi och ge människor mer för pengarna. Ett högt skattetryck är oacceptabelt om alla pengar vi betalar i skatt inte ger hög kvalitet inom ”välfärdens kärna”. Nu har vi ett i jämförelse med de flesta länderna i världen ett mycket högt skattetryck i Sverige. Det vill säga att varje skattebetalande svensk får mindre pengar än många andra länders skattebetalare i så kallade välfärdsländer. När köer är långa, kvaliteten brister, otryggheten är hög, skolresultaten kassa och så vidare trots massiva skatteuttag måste svaret bli: Ge oss den kvalitet och den tillgänglighet vi har rätt att begära för allt vi redan betalar i skatt!”
http://www.gp.se/ledare/boscanin-hur-mycket-arbetar-du-åt-staten-1.7309185

Om vi bortser ifrån den mycket höga skatten på inkomst har vi också höga skatter på konsumtion av produkter och tjänster. Skattetrycket är högt! Och du, när vi jämför med andra länder måste vi också utvärdera vad dem vi jämför oss med får för sina skattepengar i form av trygghet, kvalitet och så vidare.
https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Skatter/Skattetryck/Skattetrycket-historiskt/?gclid=CjwKCAjw-dXaBRAEEiwAbwCi5kJpHsqreslo1h_pfMNvW3idfi1ClSpwNATh7Cm-iiP39n5jDP7C8xoCerMQAvD_BwE
https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Skatter/Skattetryck/Skattetryck-i-Sverige-och-internationellt/
Och visst betalar en som tjänar mycket pengar mycket mer i skatt än en som betalar lite pengar? Hur kan man tro något annat? Procenten är väl inte det viktigaste utan det är väl de absoluta beloppen, eller? Ta alla så kallade ”höginkomsttagare” i Sverige. De som betalar statlig skatt på toppen av kommunal och regional/landstingsskatt. Redan vid en årsinkomst på 452.100 kronor får du betala +20% skatt till staten + den kommunala och regionala skatten på varje krona över 452.100 kr. Efter en månadslön på 37.675 kronor får du betala över 50% i skatt. Tjänar du över 651.700 kronor per år, 54.309 kronor per månad, straffas du med ytterligare 5% skatt på toppen av alla andra skatter. Glöm inte bort all omsättningsskatt du också betalar. Och omsättningsskatt får vi alla betala så fort vi köper något för 1 krona. Den som säger att vi inte betalar höga skatter i Sverige är tveklöst dålig på matematik. Och matematiken leder också till slutsatsen att till exempel följande skatteuttag är verkligheten:
Person A med 100.000 som beskattas med 50% får betala ytterligare 50.000 kronor i skatt.
Person B med 350.000 som beskattas med 55% får betala ytterligare 192.500 kronor.
Glöm aldrig att det är viktigt att också ha koll på de absoluta talen.
https://www.finansportalen.se/skatt/?gclid=CjwKCAjw-dXaBRAEEiwAbwCi5lJo5GohZb6sgRMQ9zWvXwMnLOs1H_jckXFNvzM92yE3Vfaluac6cBoCAeIQAvD_BwE

Enligt Skattebetalarna betalar en svensk 199 dagar av sin årslön i statliga skatter. Hur känns det? Är det rimligt? Minst ”Hälften kvar” är en bra ledstjärna för ett samhälle som fattar att jobbade timmar är centrala för välståndsbygget och som förstår att många människor avstår från viktiga arbetstimmar om den ekonomiska Marginalnyttan är för liten.
https://www.skattebetalarna.se

Dagens kalkoner
Socialdemokraterna. De är i fritt fall. Så går det när man inte tar i verkliga problem och avviker för mycket ifrån det folket tycker är ”sunt förnuft”.
https://www.expressen.se/nyheter/val-2018/socialdemokraterna-riskerar-rekordlagt-valresultat/

Donald Trump. Den twittrande presidenten är en ”loose Canon”. Han pratar kaxigt om frihandel men inga länder vill gå med på frihandel utan att på olika sätt till exempel säkra sin självförsörjning av mat. Twitterpresidenten har uppenbart stora beteendeproblem. USA ägnar sig åt mycket ”red-tape” för att skydda den egna marknaden på olika sätt. Men idag lyder ett av många av hans twittrande enligt följande....: ”The European Union is coming to Washington tomorrow to negotiate a deal on Trade. I have an idea for them. Both the U.S. and the E.U. drop all Tariffs, Barriers and Subsidies! That would finally be called Free Market and Fair Trade! Hope they do it, we are ready - but they won’t!”
http://www.gp.se/ekonomi/eu-och-usa-undviker-handelskrig-1.7334142

Som vanligt är inte något ”svart eller vitt”. Följande är en mycket positiv ambition. ”USA och EU ska även arbeta för att reformera världshandelsorganisationen WTO. Det går främst ut på att täppa till luckor i WTO:s regelverk som Kina utnyttjar till stora statliga stöd till kinesiska företag, stöld av immaterialrätt och tvingad teknologiöverföring från utländska företag till kinesiska.”
http://www.gp.se/ekonomi/eu-och-usa-undviker-handelskrig-1.7334142

Dagens stjärna
Företagare som ser möjligheter och som vågar ge dem en chans. Ofta blir det bra. Ibland blir det orimligt resultat av affärsidén. Politiker ska uppmuntra företagsamheten parallellt med att bidra till att skattemedel används klokt.
https://www.expressen.se/ledare/lyssna-inte-pa-natlakarnas-entreprenorer-politiker/

onsdag 25 juli 2018

Ensam aldrig stark

Samarbete alltid bättre än isolering
Människor och samhällen som isolerar sig kommer också att gå en mörk framtid till mötes. Inte minst Nordkorea och Venezuela är goda exempel på hur illa det blir.
https://www.expressen.se/tagg/location/nordkorea/
https://www.svt.se/opinion/leon-poblete-och-miguel-santos-om-venezuelas-kollaps

Brandbekämpningen är ett lysande exempel på att ensam inte är stark. Kommuner hjälper varandra och utländska brandmän hjälper oss oxå att bekämpa eldar som förstör mycket. Sveriges kommuner och dess Brandförsvar föreslås äntligen få ett gemensamt ”språk”. Inte en dag för sent. Sveriges MSB kan med fördel lyssna och lära av hur USAs olika kustbevakningar fick ihop sitt interna ”språk” och ledningssystem för att bättre samarbeta vid kriser. Det är alltid klokt att lära av andra när det är möjligt. Det blir bland annat betydligt kostnadseffektivare änv
https://www.expressen.se/ledare/dziekuje-till-alla-polska-brandman-/

Dagens kalkon
Medier som inte förstår att Trump, SD och liknande krafter stärks bland deras supportrar när de attackeras.
http://www.gp.se/ledare/sigfrid-ju-mer-medierna-skramlar-desto-mindre-lyssnar-folk-1.7320064

Dagens stjärnor
Uppsala kommuns brandmän som jag besökte igår och som gör viktiga och imponerande insatser. Också alla utländska brandmän som stöttar oss i kampen mot alla eldar.
https://www.uppsalabrandforsvar.se

tisdag 24 juli 2018

Utmana, utmana och utmana

Utvecklingskraft
Det är ambitioner som ”a man on the moon”, drömmar om globalt monopol inom näringslivet, drömmar om guldmedaljer inom idrotten, rädsla för krig eller för att anfallas, drömmar om Nobelpris och den krassa verkligheten och dess prognosticerade framtid som driver på människans utveckling. Centerpartiet har förstått det gröna tillväxtvärdet och driver därför också en grön tillväxtpolitik med liberal inriktning. Bland annat har C förstått att ekonomiskt svaga samhällen aldrig prioriterar ansvarsfullt miljö- och klimatarbete. Den som lärt sig människans historia vet att vi alltid varit kortsiktiga och att det är först de senaste typ 30 åren som de rika samhällena tagit frågorna på allvar. Jag gillar miljöpartisternas miljö- och klimatengagemang men jag förbluffas över deras historielöshet och naivitet. Jag har sagt det förr, och säger det igen, de har inget i en regering att göra. I regeringsställning finns inte utrymme för naivitet i ekonomiskt tuffa tider som nu. Och du, finns några nya exempel på att god ekonomi är viktigt för det långsiktiga miljö- och klimatpolitiskt bästa? Ja, USA, snart ”bara” världens tredje största ekonomi efter EU och Kina. Och du, vet du hur kineserna lyckats gå från underutvecklat till extremt utvecklat och rikt på bara 30 år? Västerländsk kortsiktighet! Då dög det att bidra till högre vinster till globala västerländska företag. Nu gör konkurrensen från supermodernt och nyvakna asiatiska länder ont. Då passar det inte längre... Och du, även om Trump är kass på många sätt tror jag han som företagare lärt sig vad minusresultat år efter år leder mot. Och vad skyhöga skulder slutar med. ”Den som är satt i skuld är icke fri”...
https://www.expressen.se/ledare/har-miljopartiet-drabbats-av-varmeslag-eller-solsting/
https://www.scientificamerican.com/article/how-the-world-is-coping-1-year-after-trump-abandoned-paris-climate-pact/
http://www.wri.org/blog/2017/12/insider-climate-effect-trump-administration
https://www.thebalance.com/current-u-s-federal-budget-deficit-3305783

Utvecklingskraften skapas genom affärsidéer, vetenskapliga hypoteser, personliga drivkrafter, ideologiska tankar och att ständigt ha en strategi och taktik för att nå ambitionerna. De kloka företagarna, politikerna, idrottsmännen och så vidare utmanar ständigt sina egna vägval. Det är klokt i en snabbt föränderlig värld. Den som vågar ifrågasätta är guld värd så länge som hen är lojal my den gemensamma ambitionen.

Dagens kalkon
De som ger löften som inte kan infrias. Politiker ska inte sälja drömmar på andra sätt än i visioner. Det skulle tveklöst kunna kallas bedrägeri om man säljer röster på en politik som inte är ekonomiskt genomförbar. Partiernas lokala och nationella budgetar borde synas ordentligt av medierna för att hjälpa invånarna att förstå att vissa partier helt enkelt säljer något som är omöjligt, även om partiet skulle ha egen majoritet. Det finns säkert övertramp bland alla partier men sossarnas övertramp kopplade till ekonomiskt ansvarstagande kan nara tolkas som att de är desperata. ”Den enda anständiga principen är vård efter behov. Krassligast kommer först, vare sig hon är 90, 80 eller 75 år gammal. Men ju kortare köer, desto mänskligare för alla.”
https://www.expressen.se/ledare/ann-charlotte-marteus/ju-magrare-resurser-desto-fagrare-loften-till-seniorerna/

Dagens stjärnor
De som står bakom att Ringhals avvecklas i förtid. Världen behöver ställa om till fossilfria drivmedel som är miljövänliga snabbare. Även till exempel eldrivna drivmedel skapar självklart miljöproblem. Kärnkraften är en makalöst potent kraftkälla. Samtidigt lämnar den livsfarligt avfall efter sig i tusentals år. Det är extremt självgott att medvetet använda en liknande kraft idag som kan skapa enorma problem för framtida människor.
http://www.gp.se/ledare/pihl-skandal-att-mp-med-vänner-tillåts-släcka-svensk-industri-1.7305321

Visst kan ett vulkanutbrott liknande Tamboras 1815 skapa massiv död, förstörelse och stora mänskliga problem under flera år runt om på hela jorden. Vetenskapen vet att det är så. Det är också helt säkert att det kommer att hända igen, ingen vet bara när. Liknande megakatastrofer är naturens sätt att tydligt göra oss medvetna om att naturen är mäktigare än människan. Vi människor är en del av naturen och ska visa vår natur betydligt större respekt än vad många av oss gör. Kärnkraft är att leka med elden under så lång tid att det är en oacceptabel kraftkälla. Sverige och världen har fantastiskt kunniga vetenskapsmän och ingenjörer som kommer att hitta på lösningar på vårt behov av billiga drivmedel. Det är jag helt säker på. En större ”nöt att knäcka” är alla uteblivna skatter som stater förlorar när de energikällorna blir betydligt svårare att kontrollera än logistikkrävande fossila varianter eller svindyra energikällor som kärnkraft.
https://illvet.se/naturen/vulkaner/varldens-varsta-vulkanutbrott-overtraffat

måndag 23 juli 2018

Tomhet och glädje

Bara vart fjärde år
VM i fotboll är slut. Världens största idrott, fotbollen, bjuder vart fjärde år sina supportrar på fotbollsupplevelser utöver det vanliga. Vi är många som njutit av den vackra fotbollen som vi bjudits på. Vi har uppskattat fantastiska enskilda prestationer men framförallt imponerats av de lagledare och de lag som lyckats skapa det engagemang och det samarbete som krävs för framgång. Som metafor för de flesta lagarbeten är fotbollen fantastisk. Särskilt i ljuset av att det är världens mest utövade sport med flest supportrar. Alla framgångsrika landslag och klubbar har en tydlig värdegrund, de har tydliga lagambitioner, de vet vad som krävs för framgång. Och ibland är domarna så dåliga att de felaktigt påverkar matchresultaten. Jag längtar redan till VM 2022! Sverige har som samhälle varit många väl fungerande fotbollslag. Allt färre tycker att det fortfarande är så. Så kan det bli igen. Det kräver dock mycket kompetentare politiskt ledarskap lokalt och nationellt. De som vill bidra till en svensk positiv vändning kan med fördel lära av fotbollen.
https://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/nyheter/detalj/fotbollsmetaforer-blir-en-allt-storre-del-av-spraket.cid1475598
https://www.tv4.se/nyhetsmorgon/klipp/ny-bok-förklarar-fotbollshysterin-fotboll-är-en-metafor-för-livet-3442052
Och tänk så svårt det är att prognosticera om framtiden. De flesta får fel på detaljnivå. De som vågar att chansa på det de tror på och får rätt blir ofta rikligt belönade. De större mönstren mot framtiden är dock rätt enkla att se, om man enskilt och kollektivt vill se dem... Om mönstren leder i fel riktning är det klokt att se och acceptera det, först då kan man hjälpas åt att styra mot något bättre. Många har genom människans historia fått lära sig att ”allt är inte guld som glimmar”.
https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/8wkov1/vi-kan-se-varlden-ur-fotbollens-ogon--och-tvartom

Dagens kalkoner
De politiker som försöker vinna enkla poäng genom att ”satsa på fler utbildningsplatser” för att lösa akuta kompetensproblem. Brist på kompetenta yrkesarbetare tar många år att korrigera om det går att behålla och attrahera berörda yrkesgrupper. Jag vet inte hur många gånger jag på min blogg försökt beskriva att volym alltid har betydelse. Jag har också försökt beskriva att det går att genomföra stora reformer kopplade till smartare arbetssätt som både kortsiktigt löser kompetensbrist men som också inte driver på redan höga kostnader. Det är managementkompetens som saknas och förståelse för teknikens möjligheter. Det är allvar i kommunerna, landstingen/regionerna och inom staten nu! Hoppas det finns många kompetenta ledare som kliver fram snart och ställer sig till förfogande att ”ideellt” få ordning på svenska välfärdens kärnverksamheter! Det brådskar!
https://www.expressen.se/ledare/ska-spoken-fylla-platserna-pa-lararhogskolan/

Dagens stjärnor
IK Sirius fotbollslag i Allsvenskan! 3-2 mot IFK Göteborg trots att Sirius fick en spelare utvisad. Robert Åhman-Persson gjorde en Siriusdebut. Hoppas, hoppas att han nu kan axla den roll som Niklas Busch-Thor tidigare hade och som ingen annan i laget klarat av att ta.
https://www.siriusfotboll.se

Gunnar Wetterberg. Ja, Sverige utvecklas inte i en positiv riktning nu. Wetterbergs kritik är befogad. Tänka sig att det blir klokare rikspolitik om den kraftigt styrs av människor med praktiska ledarerfarenheter från kommuner och landsting/regioner.
https://www.expressen.se/ledare/gunnar-wetterberg/riksdagens-orealistiska-drommar-hotar-valfarden/

söndag 22 juli 2018

Ett centrum i världsklass

Attraktivitet och grön tillväxt
En sak har jag tydligt lärt mig under mina år inom kommunpolitiken, Det finns alltid grupper som ogillar varje stadsbyggnadsärende. Med stadsbyggnadsfrågor inkluderas i Uppsala alla byggplaner inom kommunen. Ingen lösning tycks någonsin kunna tillfredställa alla särintressen. Som alltid måste beslutsfattare göra svåra avvägningar mellan alla dessa särintressen och våga fatta beslut, trots att kritiken alltid kommer från dem som anser att beslutet är dåligt för just dem. Att göra dessa val är en del av relevanta politikers svåra vardag. Utan vägval blir ett samhälle stillastående och i förlängningen innebär det tillbakagång och förfall. Det som inte utvecklas och växer dör. Ibland fort. Ibland sakta. Samtidigt som utveckling och grön tillväxt är viktig, det skapar livskraft och minskar konfliktytor, har olika partiers stadsbyggnadspolitik mycket stor betydelse för ett samhälles utveckling. Sveriges kommuner har planmonopol och bestämmer alltså lokalt vilka vägval man vill göra. I Uppsala finns bara ett tydligt exempel på lokalt parti som vill bygga staden i ett lägre och hållbart tempo. Och att även stadens invånare ska garanteras rimlig närhet till rimligt stora gröna rekreationsytor. Det är också endast Centerpartiet som kraftigt vill investera i fyra kransorter i en av landets största kommuner med flest landsbygdsinvånare. Så kan närservicen kraftigt höjas för över 50.000 Uppsalabor och alternativa boendemiljöer erbjudas. Rösta klokt i höstens kommunval, det har stor betydelse!
http://www.yimby.se/tag/stadsbyggnadspolitik
https://sv.glosbe.com/sv/sv/stadsbyggnad

Citys attraktivitet
Jag är helt övertygad om att Uppsala city skulle bli väldigt mycket attraktivare både för Uppsalabor och våra besökare om Stora torget blir ett fordonsfritt torg. Inte minst för cityhandeln är jag övertygad om att det skulle bli en "hit" med ett attraktivt event-torg med kringliggande restauranger, caféer och exklusivare butiker. Jag är helt övertygad om att det skulle dra både Uppsalabor och många fler från Stockholms city och söderliggande kommuninvånare att oftare besöka Uppsala city för ett shoppingäventyr som samtidigt kan kombineras med trevligt uteliv och promenader i en citymiljö i världsklass. Redan idag är centrala Uppsala en av världens vackraste cityplatser. Det finns endast en felande länk, Stora torget. Att säkerställa ett attraktivt city är viktigt av massor av skäl, inte minst för att behålla och attrahera de mest attraktiva på arbetsmarknaden.
http://www.tillvaxtanalys.se/publikationer/rapport/rapportserien/2014-12-17-fakta-och-exempel-kring-lokal-attraktivitet.html
https://som.gu.se/digitalAssets/1339/1339040_225-250-rudolf-antoni.pdf
Igår kunde jag äntligen läsa en ”nykter” ledarartikel i UNT om Uppsalas ”spårpaket”. Skriven av Kersti Collberg. I stort i linje med den position som Centerpartiet i Uppsala som enda parti tydligt uttryckt! Det är en oacceptabel ordning att Uppsala går med på en oattraktiv hård exploatering av södra delen av Uppsala stad i utbyte mot en liten EVENTUELL delfinansiering av ett spårvägssystem. Uppsala kommun är redan farligt högt belånat och har inte 5-8 miljarder som kommunens investeringar sannolikt kräver. Sårbarheten är redan mycket hög i Uppsala kommuns ekonomi bland annat på grund av den höga skuldsättningen. Vi behöver verkligen kapacitetsstark kollektivtrafik MEN ett större kortsiktigt behov är fler förskolor, skolor, äldreboenden och mer omfattande underhåll av befintlig infrastruktur. På toppen av det ekonomiskt oförsvarliga i att enfaldigt gå spårvagnsvägen vill inte Centerpartiet att södra stadsdelarna ska förtätas så kraftigt som avtalet med staten innebär. Centerpartiet i Uppsala vill bygga ut stadens stadsdelar grönare och i en mer hållbar takt. Vi vill också stärka upp landsbygdsservicen, och öka möjligheterna till alternativa boendemiljöer, genom större kommundrivna bostads- och verksamhetslokalsprojekt i Vänge, Vattholma, Björklinge och Almunge. Det kommunala valet du kan göra senast den 9/9 blir bland annat en folkomröstning om stadsbyggnadspolitiken och om hur skuldtyngda Uppsalaborna ska riskera att bli. Läs gärna Kersti Collbergs relevanta artikel.

Dagens kalkon
De som inte förstår hur viktigt det är med en enkel och tydlig värdegrund, som samhällets ledare tydligt står upp för, för att integrationen av nysvenskar ska bli framgångsrik. Är assimilation ett skällsord i Sverige ”bara” för att ordet först började användas i debatter av främlingsfientliga krafter? Det brukar vara så, därför är det möjligt att Panshiri har många poänger i bifogad artikel. Även kolumnisten Hamid Zafar artikel om naiva medelklassvenskar är läsvärd för den som bättre vill förstå vår samtids stora utmaningar. ”Politiker har under lång tid valt att nonchalera de problem som blivit resultatet av ett samhälle som glider isär, trots att det inte saknats forskning som varnat för följderna av en sådan utveckling.” Och ”Områden med minst andel utomeuropeiska invånare, så som Majorna och Södermalm, sticker ut. Stadsdelar som inte direkt är kända som starka SD-bastioner. Det är enkelt att vara positiv till invandring och mångfald i de här områdena då befolkningen där mer skördar frukten av mångfald än bär bördan av den. De som ser sig som allra mest solidariska är det på tryggt avstånd.
Mångfaldens matkassar väger inte så tungt när någon annan bär dem.”http://www.gp.se/ledare/panshiri-vi-pratar-om-integration-när-vi-egentligen-menar-assimilation-1.7242498
http://www.gp.se/ledare/zafar-svenskar-gillar-mångfald-på-lagom-avstånd-1.7231451

Vi är några få politiker som under lång tid konstruktivt försökt ta i dessa viktiga Samhällsutmaningar.
Det går sjukligt sakta att få till en vettig inkluderingspolitik som motverkar den negativa verklighet vi har främst i många svenska utanförskapsområden. Hur kan det vara så svårt att fatta att alla i vårt samhälle blir förlorare om vi inte skyndsamt vänder denna utveckling till det bättre! Snart måste dessutom denna vändning klaras av under en lågkonjunktur. Vilka våra ledande politiker blir efter valen 2018 påverkar i stor utsträckning om en positiv vändning kommer att ske. Du som bryr dig, kryssa dem du tror är sådana personer! Det brådskar att få till ett inkluderande samhällsklimat!

Dagens stjärnor.
Johan Hakelius. Det gäller att ständigt hänga med i sin tid och ha ”fötterna på marken”. Annars är man snabbt på villovägar. De som inte klarar av att vara relevanta behövs inte längre. Det gäller självklart även politiska partier.
Det handlar om de etablerade partiernas känsla av att ha förlorat greppet. De litar inte ens på sina egna argument längre. De räds säkert nazisterna – det gör vi alla – men framför allt räds de sin egen förlorade potens. De är så desperata att de börjar tafsa på förenings- och åsiktsfriheten, för att återfå känslan av kontroll.”
https://www.expressen.se/kronikorer/johan-hakelius/partierna-rads-sin-forlorade-potens-och-borjar-tafsa/

Randy Crawford. En av alla fantastiska musiker som förgyller våra vardagar.
https://m.youtube.com/watch?v=FyF-NqIuT0I

lördag 21 juli 2018

Nationell spelteori

Talmannen får utmaningen
Hur ska Sverige styras efter riksdagsvalet 2018? Det är trots att EU bestämmer väldigt mycket som påverkar dagordningen inom Sveriges riksdag. Typ 70% styrs via EU.... Och Sveriges kommuner regleras hårt av EU-regler och svensk lagstiftning samtidigt som kommunpolitiker inom de ramarna, och kopplat till det praktiska organiserandet för att lösa uppgifterna, har stort inflytande. Eftersom kommunerna måste få mer självständighet att lösa sina unika demografiska utmaningar behövs en fungerande riksdag med en regering som fattar att det är hög tid att återinföra mer av det kommunala självstyret.
http://www.riksdagen.se/sv/sa-funkar-riksdagen/demokrati/sa-bildas-regeringen/
http://www.riksdagen.se/sv/sa-funkar-riksdagen/talmannen/talmannens-uppdrag/
http://www.riksdagen.se/sv-LL/sprak/lattlast/det-har-gor-talmannen/

Lite intressant är det att Centerpartiet och SD sannolikt ser ut att bli de avgörande partierna för hur det ska gå för talmannen.

Runda 1:
- M, C och L
- Övriga i riksdagen röstar emot
- SD har jokerposition

Runda 2:
- S och MP
- Övriga förutom V röstar emot
- C och SD har jokerposition
- C och L har gett löfte om att rösta emot

Runda 3:
- S
- Övriga, förutom V och MP, röstar emot
- C och L har tydligt sagt att S regeringar ska fällas
- SD har jokerposition

Runda 4:
- M
- S, MP och V röstar emot
- C och SD har jokerposition

Runda 5:
- C och L
- V, SD och S röstar sannolikt emot

När talmannen tröttnar och tycker sig tvingad att utlysa nyval, det får vi se. Rörigt kommer det att bli och i en tid med stora reformbehov är det en olycklig situation för alla svenskar. Möjligen är det starkaste minoritetsstyre vi kan hoppas på om ett parti tar på sig den svåra rollen att med ett stort samordningskansli försöka baxa reformförslag efter reformförslag igenom riksdagen med hjälp av att inte få majoriteter emot sig.

Vem vill dansa med vem? Och vilka tål inte vissa som andra gärna dansar med? Det blir inte lätt för talmannen att få till nästa svenska minoritetsregering.

I DN kunde vi i dagarna läsa om hur optimistiska eller pessimistiska partiernas språkrör uttrycker sig. Enligt analysen har alla partier blivit mer pessimistiska, även Socialdemokraterna ”trots högkonjunktur”. Personligen tycker jag det är ett sundhetstecken att de inser allvaret i Sveriges och dess delars stora utmaningar. Att inse det och att visa att man ser och ogillar problem är inte med nödvändighet pessimism. Pessimism är att se problem och gnälla utan att komma med förbättringsförslag som leder mot en bättre framtid. Förbättringsförslagen är bärarna av optimismen. Vi måste väl ändå tro att varje parti tror att deras förslag leder mot något bättre och därför representerar optimism.

Jag har sagt det förr, och säger det igen, svensk ”högkonjunktur” är skapad genom farligt låga räntor, farligt vidlyftig utlåning, en migrationsdriven efterfrågan och en svag valuta. Parallellt med ”högkonjunkturen” har bland annat rättssystemet, skolan, vården, försvaret, integrationen och till exempel spårinfrastrukturen kraftiga problem. Att i det läget låtsas som om allt är optimistiskt är naivt. Lägg därpå till de parlamentariska utmaningar som väntar i många kommuner och i Sveriges riksdag så finns goda grunder för kortsiktig pessimism. Men lugn, du som bara vill höra positiva och glädjande besked, nästan alltid kommer en vändning till det bättre. ”Efter regn kommer solsken”. Men tro mig, en attraktiv framtid kommer inte av sig själv, den måste skapas genom kloka reformer, höga ambitioner och företagsamhet.

Jag är mycket positiv om Uppsalas och Sveriges framtid om vi inom kort kan få ett ansvarsfullt ledarskap som inte ger löften om ”guld och gröna skogar” utan om en företagsam och mödosam väg där vi glädjs över att vi åter skapar nya globalt kraftfulla företag, där rättsväsendet klarar sina uppdrag, ett försvar som avskräcker från enkla anfall, en skola som ger våra barn en individuellt konkurrenskraftig utbildning, snabb tillgång till sjukvård för dem som behöver den, en möjlighet att flytta hemifrån för alla och spårinfrastruktur som fungerar. Det går att skapa det attraktiva samhället som rimligt bra inkluderar alla svenskar! Vilka politiska krafter tror du har bäst förutsättningar att leda oss rätt? Min utgångspunkt är att en stor majoritet av svenska folket har gott om sunt förnuft. De klarar av tuffa besked om de är trovärdiga och samtidigt förpackas med ett optimistiskt framtidsscenario. Nästan alla förstår att man inte kan bli världsbäst i fotboll om man inte har duktiga spelare, en duktig förbundskapten och har tränat hårt under en längre tid. Det finns inga genvägar till hållbar framgång. Och det går inte att leva länge på gamla meriter. Särskilt inte om man vill leva gott. Lyssna gärna på dagens bifogade stjärna, Hans Jensevik, så kanske du bättre börjar inse vilket läge Sverige och dess kommuner befinner sig i.
https://www.dn.se/nyheter/politik/pessimismen-breder-ut-sig-nar-partierna-talar/
Och den som vill roa sig med lite historiska reflektioner om hur fort ett parti kan tappa kraft när de går snett i för folket viktiga frågor kan med fördel läsa Torbjörn Nilssons bifogade artikel. Partier som har allt svårare att vara förankrade bland folket tappar självklart också sin maktplattform. Svensk Socialdemokrati har dessutom en väldigt hög medelålder bland sina väljare. Bra det borde få dem att ligga sömnlösa om nätterna.
https://www.expressen.se/nyheter/val-2018/joda-landets-storsta-parti-kan-bli-landets-minsta/

Dagens kalkon
De som inte självklart skyddar barn från pappor som mördat barnets mamma. Barnets bästa sägs vara det viktigaste. För mig är det helt obegripligt, utan att känna till ett särskilt individärende, hur en liknande mördare kan anses som lämplig vårdnadshavare.
Det behövs en lag som säger att vårdnaden alltid ska prövas av domstol när en pappa har dödad sina barns mamma. Att fortsätta förlita sig på att socialtjänsten alltid utgår från barnets bästa innebär ännu ett svek mot de barn som redan är så ofattbart hårt drabbade och traumatiserade.”
https://www.expressen.se/ledare/sofie-lowenmark/att-morda-mamma-ska-inte-ge-ensam-vardnad/

Dagens stjärna
Hans Jensevik. En av Sveriges mest kompetenta nationalekonomer och dessutom en mycket praktiskt skolad person inom kommunekonomi. Jag inleder dock med en ”godisbit” av Monica Z!
https://m.youtube.com/watch?v=ZTwx3juJY3c
https://m.youtube.com/watch?v=ncf3oLU0a_U
https://m.youtube.com/watch?v=5tU5pe9iltQ

fredag 20 juli 2018

Meritokrati

Kompetens, kompetens och kompetens
Om rättvisa och jämlikhet på allvar anses viktigt kan inget annat än kompetens vara avgörande för vem som ska få vilket uppdrag. Oavsett om det är inom ett företag, ett idrottslag, en offentlig förvaltning eller inom ett politiskt parti. Alla verksamheter står och faller med sin förmåga att attrahera och behålla kompetens. Och de som vill prestera framgångsrikt fördelar arbetsuppgifter utifrån just kompetens och inget annat. Trots det finns gott om exempel där det inte är kompetens som får råda. Då kan bara ok resultat skapas för ett lag om det finns tillräckligt många andra kompetenta som av något skäl finns kopplade till ett specifikt lag och som kan kompensera för bristerna.
https://www.synonymer.se/sv-syn/meritokrati
http://www.idesam.umu.se/digitalAssets/142/142241_meritokrati_kjell-jonsson.pdf
http://mobil.unt.se/kultur-noje/meritokrati-ger-mangfald-4658587.aspx
http://www.barometern.se/ledare/rattvisa-uppnas-med-meritokrati-inte-med-social-ingenjorskonst/
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/meritokrati
Tveklöst kommer man långt med sunt förnuft. Samtidigt är bildning, erfarenhet och kompetens självklara tillgångar när svåra beslut ska fattas och ansvar från underställda utkrävas. Tror du att en styrelse som saknar relevant sakkunskap, och praktisk ledarerfarenhet, kompetent kan matcha till exempel en sjukhusledning? Även offentligt styrda verksamheter borde styras av människor med relevanta meriter för att ansvarsfullt kunna både stötta och ifrågasätta en operativ ledning. Självklart kan de politiska partierna välja väl meriterade styrelserepresentanter. Förbättringspotentialen är stor.
Dagens kalkoner
En majoritet av Israels parlamentariker, särskilt Benjamin Netanyaho. Tänk att ett folks ledare beter sig på detta sätt. Ett folk som ofta drabbats av andra folks kränkande behandling och till och med utrotningsförsök. Sorgligt och ytterligare ett exempel på vilken politiskt orolig, och många gånger korkad, tid vi lever i. En stat som endast funnits sedan 1948, och som bygger sin stat utifrån etnisk och religiös tillhörighet, förtrycker stora delar av sin övriga befolkning.
https://www.theguardian.com/world/2018/jul/19/one-more-racist-law-reactions-as-israel-axes-arabic-as-official-language?CMP=twt_gu

Riksbanken och Finansdepartementet. Den ekonomiska politiken som länge förts av Riksbanken är häpnadsväckande. Hur kan de år efter år ha minusränta när vi är i en så kallad högkonjunktur. En politik som i kombination med Sveriges mycket svaga BNP-tillväxt per person skapar ett mycket sårbart ekonomiskt läge. Den svaga svenska valutan i kombination med kraftiga kvalitetsbrister inom offentliga ansvarsområden riskerar att driva på inflationen. Med högre inflation tvingas till sist Riksbanken att sannolikt i lågkonjunktur höja räntan. Peggat för en perfekt svensk ekonomisk storm, igen. Vad var det FNs välståndsprognos, som tvingades att dras tillbaka, prognosticerade om svensk välståndsutveckling?...
https://www.va.se/nyheter/2018/05/23/valutakollapsen-svenska-kronan-nadde-nyss-sin-nast-lagsta-nivan--pa-108-ar/

Stefan Löfvén och övriga regeringen som inte tar sitt övergripande regeringsansvar i kristider. När det krävs snabba beslut som berör flera myndigheter är det ”eldprov” för regeringar. Den nuvarande misslyckas regelbundet. Regeringen är helt enkelt inte tillräckligt meriterad för sitt svåra och krävande uppdrag. Och den tidigare rikspolischefen, Jan Eliasson, är nu generaldirektör för MSB. Inte ens med sin Socialdemokratiska partibok kan han få Löfvén att förstå att statsministern i kristider aktivt måste pressa fram myndighetsövergripande beslut.
https://www.expressen.se/nyheter/brandchefens-krav--mitt-i-brandkaoset/

Dagens stjärna
Expressens ledare. Kompetensproblematik, kraftiga felinvesteringar, saktfärdig modernisering och en illa skött demografisk utveckling påverkar sjukvården kraftigt. Onödiga köer kostar människor livet och stressfylld arbetsmiljö skapar fler felbehandlingar som kraftigt försämrar människors liv. ”Utmaningarna framöver är väldiga för svensk sjukvård. Varenda kapabel och villig vårdanställd är guld värd. Detta kan inte uttryckas bara i pengar. Arbetsmiljön måste förbättras så långt det är möjligt.” En stor del av lösningarna finns att finna genom att bejaka centerpartistiska värden som decentralisering. Det är hög tid för politiker som styr sjukvården att inse att vårdpersonalen själv måste få mycket större makt över hur olika problem ska lösas. ”Ge personalen inflytande och ansvar, få arbetsglädje och lojalitet tillbaka.”
https://www.expressen.se/ledare/fraga-syster-om-rad-nar-varden-krisar/

torsdag 19 juli 2018

Lugnet före stormen

Valröresle 2018
Snart fyra års valrörelse närmar sig sin final. Allt sedan vänstern vann valet i Uppsala kommun 2014 har jag och många lokalt engagerade centerpartister kämpat hårt för att driva en offensiv oppositionspolitik och visa Uppsalaborna vilken politik Centerpartiet driver inom alla sakområden som den lokala politiken bestämmer över. Den som tror att valrörelser endast är sista månaden innan ett val gör ett stort demokratiskt misstag. Oppositionsrollen är i en demokrati viktig för att försöka minska den styrande majoritetens okloka ledning av kommunen. Oppositionstiden är också den enda tid då ett parti får chansen att sälja hela sin politik till det folk man ska företräda. När man ingår i en majoritet har maktens ledarroller fördelats mellan de partier som bildar ett majoritetslag. Då är det mycket svårt att lyfta fram sin partispecifika politik och det är svårt att kritisera majoritetskamrater som gör ett dåligt arbete. På nationell nivå ser vi dock hur MP nu försöker överleva i riksdagen genom att ständigt kritisera Socialdemokraternas politik. Generellt är det dock smartare att mellan fyra väggar uttrycka sitt missnöje när samarbetspartners underpresterar eller driver igenom oacceptabla beslut utan att de respektfullt förankrat beslutet med sina majoritetskamrater.
När folket i allt större utsträckning tycker att de etablerade partierna saknar vilja, och förmåga, att representera dem de företräder gungar självklart demokratier i sina grunder. Hela idén är ju att partier ska företräda olika delar av folkets vilja. När den folkliga förankringen är svag och förtroendeuppdragen blivit karriärsuppdrag kan man inte säga annat än att folket är sunt om de med sina röster protesterar. Att ännu sämre företrädare riskerar att få tillgång till maktens ”rattar” spelar för många mindre roll. De som arrogant och självgott brustit i sin förmåga att ta hållbart ansvar för dem de ska företräda ska straffas.

Runt om i hela västvärlden har demokratierna förtroendekris. Det är ett gigantiskt misslyckande i ljuset av att folklig demokrati är en mycket ny maktstyrningsform sett ur ett historiskt människoperspektiv. Ett sätt att tvinga partierna att åter bli mer folkligt förankrade är att kraftigt minska partibidragen från offentliga medel. Helt klart är att vi runt om i västvärlden kommer att få en ny form av demokrati efter att dagens missnöjesyttringar fått politisk genomslagskraft. Jag hoppas det blir till det bättre efter den politiskt oroliga tid som nu är oundviklig. Missriktad självgodhet, dålig folklig förankring och kompetensbrist hos politiska ledningar kan bara sluta på ett sätt. Som alltid kommer något nytt, vi får se vad folket vill att det nya ska bli. Bifogar två relevanta debattartiklar.
Dessa kriser har gett bränsle åt den utveckling som statsvetare pekat på sedan slutet av 1990-talet; Att de traditionella politiska partierna blir allt sämre på att representera väljarna. Partiernas sociala rötter har sakta eroderats i och med både minskad lojalitet bland väljarna och att allt färre är partimedlemmar. Det gör att relationen mellan väljare och partier i de flesta fall inte är mer än ett flyktigt ögonblick på valdagen.” och ”Mycket av debatten om det nya politiska landskap som håller på att växa fram har handlat om att populismen skulle utgöra ett hot mot den liberala demokratin. Det finns på sina håll fog för en sådan oro. Men denna oro skymmer något minst lika viktigt. Populistiska partier uppstår inte i ett politiskt vakuum. De är resultaten av sakpolitiska misstag och bristande förmåga att representera väljarna hos etablerade partier.”
http://www.gp.se/ledare/dahl-även-svenska-vägar-bär-till-rom-1.7212409
http://www.smp.se/ledare/ungdomsforbund-nej-tack/

Under augusti och fram till den 9/9 blir det nu slutspurt efter snart fyra års valarbete. De fyra åren har varit väldigt viktiga inom kommunpolitiken för att lyfta fram Centerpartiets särskiljande politik och dessutom visa upp partiets aktiva representanter som löpande gör bra demokratiska insatser för det folk de ska tjäna. Vissa av de demokratiska hjältarna är de som gör en bra insats som ledamöter och ersättare i Socialnämnder runt om i landet. Ett svårt och psykiskt krävande uppdrag mest med individärenden där ingen positiv mediatäckning för allt slit bjuds. Bara negativa rubriker kopplat till något av alla individärenden som gått snett. Individärenden som journalister vet att vare sig politiker eller tjänstemän får uttala sig om. Tack, tack och tack till alla beundransvärda fritidspolitiker som orkar ta dessa viktiga och svåra ärenden på sina axlar. De är vardagshjältar, inga ”politikeridioter” som allt fler av dem som ställer upp och försöker bidra kallas. Jag säger bara: Vilka är de att kasta sten på andra när de själva inte är beredda att få och axla viktiga förtroendeuppdrag? Ynkligt!

Dagens kalkon
Jan Björklund. Han är inte konsekvent. Å ena sidan säger han att det liberala samhället är hotat och samtidigt antyder han att liberala idéer är trendiga. Logisk tankevurpa som bara indikerar avundsjuka över att andra partier som har liberalism som ideologiskt kompass bättre uppskattas av väljarna. Klart att det är svårt att läka sår kopplade till internpolitiska kamper om lögner, förtal och intriger används som metod av konkurrerande parter. Kompetens, erfarenhet, mätbara resultat, förmåga att stimulera politikutveckling och valresultat ska avgöra, inget annat. Det är ett liberalt meritokratiskt förhållningssätt. ”Det är en sak att andra partier ställer upp på liberala idéer när de trendar...”.
Dels är det inte jätteroligt att bli utmanad även om det tillhör demokratins spelregler,dels var jag orolig för att det skulle leda till polarisering inom partiet, att det skulle bli konfliktfyllt och svårt att läka efteråt. 

Dagens stjärna
Joakim Rönnbäck. Ja! Sverige behöver en stor och bred partiöverenskommelse om skattepolitiken! Och bred innebär självklart att alla partier som i vart fall företräder över 10% av invånarna ska delta i beredningen. Det måste löna sig mer att jobba jämfört med att kapitalplacera. Bonus malus borde vara en självklarhet inom alla områden. Och hur ska allt större positiva självförsörjningsinitiativ av energi beskattas? Lika bra att inte låtsas som att avvecklingen av fossila drivmedel riskerar kraftiga skattebortfall för staten.
http://www.gp.se/ledare/rönnbäck-skattepolitiken-behöver-mer-än-att-lappas-och-lagas-1.7230418

onsdag 18 juli 2018

Rast och vila

Kontraster som är viktiga
Alla som tränat hårt, eller arbetat hårt, under en tid vet att det är viktigt att ta sig tid för återhämtning lite då och då. Annars kan man inte prestera på toppnivå. Kloka arbetsgivare matchar sina medarbetare att nå maximalt av deras förmåga i enskilda prestationer och som del av ett lag. De som förstår gränserna mellan tuffa ansträngningar och behov av vila är främst de som själva haft relevanta krävande uppdrag. Det är ingen tillfällighet att de mest framgångsrika, och istort sett alla, fotbollstränare och förbundskaptener på toppnivå själva varit fotbollsspelare. Och den som får större ledaransvar inom de flesta företag har tidigare presterat väl i olika mindre ledarroller. Det är nog endast inom politiken som mycket oprövade personer kan få väldigt ansvarsfulla och krävande roller. Ta statsministerrollen och rollen som kommunstyrelsens ordförande som exempel. Hur stor praktisk ledarerfarenhet har dessa personer de senaste 20 åren haft? Självklart är det relevant.

Visst måste även människor med de rollerna vila, men de har aldrig semester! Förtroendeuppdraget är ett ledaruppdrag 24 timmar, 7 dagar i veckan och 365 dagar om året. Om man inte förstår det, och levererar utifrån det, ska man inte ställa sig till förfogande. Då är man mycket olämplig för rollen. Personligen anser jag att folket med fördel kan direktvälja statsminister och kommunstyrelsens ordförande. Det tror jag bättre skulle bidra till att den mest lämpade av möjliga kandidater får det stora ansvaret på sina axlar. En statsminister som nu skulle ha insett att det är viktigt att växla på och visa att man är mycket engagerad när stora områden i riket står i brand.
https://www.synonymer.se/sv-syn/vila
http://www.mdh.se/ny-publikation-om-fenomenet-och-begreppet-vila-1.77090

Eftersom vi vet att hjärnan nätverkar och växlar på sin kreativa förmåga under vila borde alla inse värdet av vila. Inte minst de som är arbetsgivare. Jag vill ha medarbetare som klarar av att vara kreativa och som kan prestera på toppen av sin förmåga, då måste tuffa arbetspass matchas med ”rast och vila”.
https://ki.se/forskning/hjarnan-natverkar-i-vila
Dagens kalkoner
Stefan Löfvén. Heltidspolitiker har inte semester! Vi ska alltid stå i folkets tjänst. Precis som när IT-säkerhetsskandalen avslöjades visar Löfvén återigen sin bristande ledarförmåga. Oavsett om han inte förstår vad han kan göra för positiv skillnad eller ej kopplat till alla bränder borde han för länge sedan ha gått ut till det svenska folket och 1) talat om att han ”står på tå” kopplat till brandproblemen 2) att han i sin roll som statsminister tar ansvar för att statens nödvändiga resurser koordineras med hjälp av MSB 3) Att han personligen engagerar sig för att få nödvändig hjälp från andra Européiska länder. Uppsala och Sverige behöver väl tränade ledare att leda kommuner och landet. Om det till exempel stämmer att arbetslagstiftning hindrar ifrån att jobba extra timmar eller att häva semestrar visar det återigen på hur naiva många är. Lagstiftning måste också självklart öppna upp för extra ordinära situationer. Det kanske kräver att regeringens krisledning aktiverats. Hur stora delar av Sverige ska brinna innan statsministern leder en krisledning? Löfvén tycker sannolikt att MSB ska lösa uppgiften. Löfvén har ingen politisk fingertoppskänsla. Det tycks hans rådgivare också sakna.

USAs nya vänster! Använd gärna det som tidigare gjorde det svenska samhället generellt välmående som exempel. När andra folk gör det får de gärna låta bli ”fake news” och ”fake facts”. Sverige har aldrig varit ett socialistiskt samhälle. Trots vänsterälskare som skräpar ner Uppsalas finrum med DDR-”konst”! Socialdemokraterna har aldrig gillat vänstern, bara använt dem som maktboskap. Precis som nedan skribent skriver har Sverige länge varit en marknadsekonomi. Den har starkt bidragit till Sveriges generellt höga välstånd. Nu är den hotad då S lutar sig mot naivister och kommunister som tillåts påverka politiken i på tok för stor utsträckning. Och SD som vill stänga våra gränser för bland annat all den kompetens vi skriker efter för att försvara välståndet samt lämna EU som är den marknad som är viktigast för Sveriges näringsliv.
http://www.gp.se/ledare/sigfrid-usa-s-vänster-har-inget-att-hämta-i-sverige-1.7199336

Dagens stjärnor
Alla brandmän och frivilliga som bekämpar alla bränder som rasar i Sverige. Det är inte härligt när det blir 34 grader varmt i Uppsala. Frågar du mig är det inte en trevlig värme någonstans. Jag hoppas verkligen vi får regn runt om i Sverige några dagar snart. Det trodde jag aldrig jag skulle tycka.. Vi lever i ständigt föränderliga tider. Över 60 samtidiga bränder ute i naturen är inga upplyftande nyheter.
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7000245

tisdag 17 juli 2018

Filosofisk stormakt

Grekland
Kreta är en plats full av mytologier och den grekiska kulturen är bärare av några av mänsklighetens största filosofer. Människor som vridit och vänt på livets olika perspektiv, inklusive om det har en större mening. Ett perspektiv kan vara om ditt liv är på riktigt eller om det bara är en illusion. Om det är en illusion, vem skapar den och varför? Filosofiska frågor är ofta väldigt enkla i sin frågeställning men mycket komplicerade i sina svar. Oftast saknas också matematikens precision i svarsförslag från de olika filosoferna på existensiella frågor. Finns en mening med ditt liv, vad tycker du själv?
https://www.synonymer.se/sv-syn/filosofi
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/filosofi
https://www.philosophy.su.se/utbildning/studieinformation/om-filosofistudier/detta-ar-filosofi
https://www.philosophy.su.se/utbildning/studieinformation/om-filosofistudier/varfor-lasa-filosofi
https://www.mytologi.nu

Jag har länge saknat att inte filosofi är ett självklart och obligatoriskt ämne i grundskolan. Jag tror det skulle vara en del av ett räddningspaket av den svenska bildningens förmåga att skola välutbildade och nyfikna nya generationer människor. Filosofin i sin form är också altruistisk vilket också kan bidra till ett klokare förhållningssätt till ett svenskt samhälle som blir allt mer mångkulturellt.
En sak hade den tidigare Socialdemokratiska statsministern Göran Persson helt rätt om, den som är satt i skuld är icke fri. Skuldekonomin har sannolikt nått vägs ände i västvärlden. Nu lever vi i en ny tid där vi människor inte längre kan finansiera en hög levnadsstandard baserat på massiva lån. Grekland är det EU-land som skolat oss mest i det ohållbara med allt för mycket skulder. Företagare har i alla tider lärt sig hur svårt det är att vara i skuldfällor, och helt i händerna på andra människor och organisationers godtycke. Hållbart välstånd kräver en hållbar samhällsutveckling! Ett folks ledarskap borde ansvara för att den hållbara utvecklingen alltid är i fokus. Uppsalas och Sveriges ekonomi är väldigt sårbar inför nästa lågkonjunktur. Att utsätta befolkningen för de kraftiga utmaningar som väntar är ett misslyckande och ska också kallas ett misslyckande. Bara om vi får ett kompetent ledarskap i Uppsala och Sverige finns en chans till att effekterna av nästa lågkonjunktur, och den parallella demografiska utmaningen, inte snabbt gör Sverige till ett ekonomiskt mycket svagt land. I sammanhanget kan jag hänvisa till den FN prognos som tvingades att tas bort. Den ansågs inte tillräckligt ”vetenskapligt hållbar”. I den kraschade den svenska ekonomin kraftigt till 2050. Vilka tror du får betala priset om det blir verklighet? Knappast de med attraktiva kompetenser som efterfrågas i framgångsrika länder och knappast de som lätt kan ta med sig en ”säck med guld”. Tillsammans med de tidigare företagsledarna Lars V. Kylberg och Sören Gyll försökte jag få det nationella politiska ledarskapet att ta våra stora utmaningar på större allvar.Rösta klokt senast 9/9, det är ett mycket viktigt val både lokalt och nationellt. De som gärna ser Sverige som en humanitär stormakt har särskild anledning att bidra till en mer ekonomiskt stark väg framåt. När vi inte klarar av att erbjuda våra egna invånare bra skola, omsorg, vård, brottsskydd och fungerande infrastruktur kommer vi inte att hjälpa de allra svagaste på vår jord. Jag vill leva i ett land som har förmågan, och viljan, att hjälpa de allra mest utsatta människorna runt om på vår jord, i vilket land vill du leva i?
https://www.finansliv.se/artikel/den-ekonomiska-krisen-i-grekland-varfor-tar-den-aldrig-slut/
https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/europa/grekland/oversikt/
https://www.di.se/artiklar/2015/6/11/debatt-nyval-ar-battre-an-pakten/

Dagens kalkoner
Donald Trump. En president som officiellt uttrycker att han litar mer på Rysslands president än sin egen underrättelsetjänst. En president som inte med ett ord under presskonferensen lyfter relevanta perspektiv kopplade till mänskliga rättigheter och fredliga länders suveränitet. Den fria världen är i stort behov av en folkligt förankrad ledare. En ledare som entydigt står upp för de värderingar som tydligt uttrycks i den amerikansks konstitutionen och även i EUs värdegrund. När värdegrunden inte är central i ledarskapets utövande faller samhällssystemet sönder. Om EU hade haft ett mer demokratiskt ledarskap, direkt valt av folket, hade vi säkert varit i en bättre form att axla det ledarskap USA inte längre klarar av att föra. Sorgligt, jag är en stor supporter av de värderingar vi främst kan tacka fransmännen och amerikanerna för att de fick starkt fäste i västvärlden. När kortsiktiga egenintressen sätts före att upprätthålla värdegrunder går det illa. USA är inte längre den västerländska värdegrundens stormakt.
https://www.expressen.se/nyheter/trumps-ord-efter-motet-med-putin/

De som misskött ansvaret att säkra så att våra invånare i behov av vård också får det skyndsamt och med kvalitet.
http://www.gp.se/ledare/boscanin-patienterna-förtjänar-bättre-vård-1.7197043
https://www.expressen.se/nyheter/trumps-ord-efter-motet-med-putin/

Dagens stjärna
Kylian Mbappé. Den endast 19 år gamla fotbollsvärldsmästaren verkar redan ha insett att lyckan inte går att finna i pengar och materialism. Visst kommer hans fortsatta liv kantas av massmiljonkontralt men mycket tyder på att denna enormt begåvade fotbollsspelare också begåvats med klokhet. Tänk hur många människor det finns som aldrig skulle skänka bort 4,5 miljoner, särskilt inte som en 19 åring.
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=179&artikel=6999960