torsdag 20 september 2018

Svarta svanen

Konjunkturer kommer och går
Det är inte bara inom politiken i Sverige som ett "chicken race" pågår. Inom våra globala finansmarknader pågår ständigt "chicken race" mellan mer eller mindre aggressiva och kriminella finanshajar. Och idag är det ofta avancerade algoritmer som sköter handelstransaktionerna på den finansiella marknaden. Det är på många sätt ett psykologiskt spel. Och det är ett spel mellan spekulerande finanshajar. Som tur är finns också industriella byggare där ute som gör mer reell nytta än kortsiktiga spekulanter.
https://digital.di.se/artikel/anders-borg-fintech-forvarrar-nasta-finanskris

Gång efter gång genom människans historia avslöjas stora skandaler kopplade till människor som badar i positivt kassaflöde och ofta mycket starka personliga balansräkningar. Ändå vill de bara ha mer och mer och mer. Ofta är det osunda ersättningssystem som driver fram idiotiska och kortsiktiga beteenden hos vissa. Danske Banks penningtvättverksamhet är den senaste kända idiotin. Vi får se hur hårt banken kommer att straffas för sina oacceptabla överträdelser. Det blir säkert hårt. Vi får se om Danska staten är lika generös med skattebetalarnas pengar som den svenska staten var... I Sverige ska den svenska bankgarantin i vart fall skydda några hundra tusen per sparare... Danskarna är ofta väldigt pragmatiska. Nu, äntligen, börjar de att tala om att det personliga ansvaret behöver skärpas. De tycker till exempel att det är oacceptabelt att en VD bara kan lämna med en fallskärm på nästan 20 miljoner. Det kan knappast anses som att få lida tillräckligt om man som ”kapten på skutan” undvikit att städa bort fula fiskar. Det personliga ansvaret borde även skärpas för politiker! Det är det sannolikt många Stockholmare som tycker kopplat till alla skandaler i projektet Nya Karolinska.
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7046394
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/danske-banks-vd-tvingas-avga-efter-penningtvattskandal
https://sv.talkingofmoney.com/quant-strategies-are-they-for-you
https://www.efn.se/bors-finans/borslunch-1145-10-sep-2015/

Trots en stor efterfrågan på bostäder har den svenska byggmarknaden bromsat in. Det som byggs efterfrågas i allt för liten utsträckning eftersom människor inte har råd med de priser som erbjuds. Vi har också ett allt blodigare handelskrig som inte bara pågår mellan USA och Kina.
https://www.di.se/nyheter/anders-borg-varnar-nasta-kris-bli-annu-svarare/

Det är inte bara i Sverige som det behövs ny ekonomisk ingenjörskonst för att skapa ett nytt marknadsekonomiskt system. När nästa globala lågkonjunktur slår in har sedelpressarna gått varma i snart tio år. Världens största ekonomier, EU, USA och Kina brottas med stora strukturella problem. USAs skuldberg utgör sannolikt den största globala risken. Eftersom vi sedan länge har väldigt låga räntor kan inte de hjälpa till att dämpa nästa lågkonjunktur. Jag hoppas innerligt att det pågår ett intensivt arbete för att under inledningen av nästa stora ekonomiska kris parera det med en nyordning i världsekonomin som rimligt snabbt kan ta oss upp ur den djupa grop som är skapad.
https://www.statista.com/statistics/187867/public-debt-of-the-united-states-since-1990/

Dagens kalkon
EU-politiker som inte ser till att hindra monopolisering av E-handelsmarknaden. Vad vinner konsumenterna och världens länder på att ha endast två gigantiska E-handelshus på vår jord? Korkat att inte motverka liknande monopolisering av marknader. Samtidigt lyfter jag på hatten för Bezos affärsstrategi som lyckats på ett enastående sätt.
https://www.bing.com/videos/search?q=Jeff+Bezos+monopoly&view=detail&mid=1473473C575470AD473E1473473C575470AD473E&FORM=VIRE
https://newrepublic.com/article/143376/amazon-changing-whole-concept-monopoly

Dagens stjärna
Malcom Kyeyune. Till sist får folket nog av att knyta händerna i fickan! Alla är inte medelinkomsttagare, eller högre, och bor på Södermalm. När magen knorrar eller hopplösheten breder ut sig blir samhällsklimatet allt tuffare och riskerna för ordentliga samhällsomskakningar allt högre.
”Nyligen skrevs svensk BNP ned, både retroaktivt och framöver. Den svenska ekonomin var inte alls lika stark som vi trodde. SKL har dessutom länge varnat för enorma underskott hos våra kommuner inom en snar framtid. Vet ni vad detta betyder? Snart väntar enorma nedskärningar inom välfärden. Regeringsinnehavet spelar ingen roll. En stor del av dessa nedskärningar kommer ändå administreras av (S).”
http://www.gp.se/ledare/kyeyune-sverige-förändras-i-grunden-1.8360033?noAccess=true&aId=1.8360033

onsdag 19 september 2018

Skolan central för våra gemensamma framgångar

Möjligheter att lyckas i livet
Varje samhälle som vill vara attraktivt måste erbjuda möjligheten för alla invånare att lyckas om de tar vara på de möjligheter som erbjuds. Ett litet samhälle som Uppsala eller Sverige har inte råd att misslyckas med målsättningen att ge alla våra barn och unga oavsett deras sociala familjesituation en bra bildningsgrund som öppnar upp varje enskild människas möjligheter att försöka förverkliga sina individuella drömmar. Komplexiteten för att lyckas med denna viktiga ambition är särskilt svår kopplat till våra barn och unga i utanförskapsområden. Många av dessa barn och unga lever i socialt svaga sammanhang. Många av dem har själva eller lever i familjer med medlemmar som bär på olika trauman. Olikheterna i kulturell bakgrund bland dem som bor i utanförskapsområden är stor. Det är inte bara medmänskligt viktigt att vi kraftigt förbättrar skolans förmåga att stötta dessa mest utsatta barn och unga mot en så bra framtid som möjligt. Det är av stort samhällsintresse att vi lyckas mycket bättre än hittills. Ett Sverige fullt av yngre människor som inte kommer in på arbetsmarknaden i en eller annan form leder inte mot en positiv framtid. Vad det innebär att lyckas i livet är 100% individuellt. Samtidigt är det helt klart att en misslyckad studiebakgrund kraftigt försämrar en individs möjligheter att förverkliga sina ambitioner. Läs gärna den bifogade viktiga ledarartikeln nedan.

"De största förlorarna är de som behöver en kunskapsskola med hög kvalitet allra mest. En av fem elever lämnar grundskolan utan att uppnå gymnasiebehörighet. De flesta är pojkar med utländsk bakgrund. Sveriges ledande expert på gängrelaterade brott, Mikael Rying, som även är kriminolog hos Polisen, varnade tidigare i år för att den växande gruppen pojkar som misslyckas i skolan är en ”tickande bomb”."

"För att vända utvecklingen behövs kraftfulla åtgärder. Den rödgröna regeringen trodde att mer pengar skulle räcka, men många lärare värderar en trygg och lugn arbetsmiljö högre än några tusenlappar mer i plånboken. Alliansen har länge varit övertygad om att fler förstelärare i utanförskapsområdena kommer att lösa problemet, men lärarkåren verkar inte vara så måna om att göra karriär. De vill helt enkelt undervisa som vanliga lärare – men i skolor där de värderas för sin kompetens och får möjlighet att fokusera på undervisningen i stället för sociala problem."
http://www.gp.se/ledare/skogstad-l%C3%A5t-inte-f%C3%B6rortsskolorna-f%C3%B6rfalla-1.8259358

Och bär rikspolitikerna, som i MYCKET stor utsträckning på svaren för hur skolan betydligt bättre än nu ska stötta varje elev att nå sin fulla bildningsförmåga? Nej! Det är bra kommunala pltiker som bär på svaren mot en betydligt bättre och individualiserad skolmiljö. Ett viktigt steg på vägen är att göra civil olydnad mot allt som inte handlar om lärarnas pedagogiska uppdrag. Dra ett stort streck över allt annat ”viktigt” som belastar våra lärare. Det är också lokalt som ordningen måste återupprättas!
https://www.expressen.se/ledare/ann-charlotte-marteus/sluta-dutta-med-lararna-och-los-de-stora-problemen/

Dagens kalkoner
Oärliga och intrigerande människor. De bidrar inte till konstruktiva och rättvisa lösningar. Maktspel har funnits i alla tider. Det kommer att fortsätta att finnas. Och allt för ofta vinner inte den mest kompetente för uppgiften utan den mest köpte eller den som är bäst på fulspel. Sverige har inte valt en vänsterregering. Ja, en ny Alliansregering är sannolikt beroende av att SD röstar på den, utan uppmuntran eller ej. Jag tror inte V lanserar Sjöstedt och MP Fridolin. Jag tror V och MP röstar på
S statsministerkandidat. I riksdagen är verkligheten att SD inte aktivt behöver rösta emot Alliansen för att deras förslag i minoritet ska falla. Det räcker med att de lägger ner sina röster för att Alliansen gång efter gång ska förlora.
https://www.expressen.se/ledare/alliansen-lagger-ut-dimridaer-om-sd-stod-/

Dagens stjärnor
Karin Olli-Nilsson. Sverige har stor kompetensbrist och vi behöver bli attraktivare för eftertraktad kompetens att välja att flytta till Sverige istället för andra alternativ. Ett sätt att bli attraktivare är att ordentligt förenkla processen för kompetensinvandring. Ett annat sätt är att vi behöver bli mycket bättre på att snabbare matcha in välutbildade och ambitiösa invandrare som redan är i Sverige att få en chans inom kvalificerade uppdrag som matchar deras kompetens och ambitionsnivå.
https://www.va.se/nyheter/2018/09/14/kronika-stoppa-kompetensutvisningarna/?utm_campaign=VeckansAff%C3%A4rer_180914_UsernameKRONIKA&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&elqTrackId=e9815dce01d54d75a2dd85013edbde80&elq=adca3c6153804fe591ee1c9537f8ae7d&elqaid=19002&elqat=1&elqCampaignId=13583

Johan Rudström. Han har helt rätt när han konstaterar att det är mycket oklokt av lokala politiker att försöka kopiera nationella politikers maktspel. Som jag ofta skrivit är en kommunfullmäktiges demokratiska agenda i sak något helt annat än den demokratiska agendan i Sveriges riksdag. Bara för att exemplifiera med några ”små” exempel har inte en kommun beslutanderätt om lagar, Polisen, Försvaret, Arbetsförmedlingen, NATO-medlemskap eller ej eller migrationspolitiken. En kommun handlar om byggfrågor, lokala näringslivsutvecklingsfrågor och praktiskt ledarskap kopplat till lagreglerade skyldigheter. Ett ledande kommunalt uppdrag är ett operativt ledaruppdrag. I huvudsak att sätta press på och stötta tjänstemän att leverera maximal nytta och kvalitet för varje skattekrona. Den verkligheten är betydligt mindre inom staten för politiker.

Med ovan sagt tycker jag att Rudström bättre bör respektera att Uppsalaborna inte valt vänsterstyre. Jag tycker också att det är viktigt att inse att till exempel en ny bro över Fyrisån som enbart ska planeras för spårväg i stor utsträckning är en praktisk fråga. Om åkermark ska exproprieras för att asfalteras är en lokalt viktig fråga. Om förtätningen ska tillåtas utplåna Uppsala stads särprägel och attraktivitet är inte enkelt sett en ideologisk fråga. Om all ”bra att ha” administration som påtvingas våra lärare tas bort är i huvudsak en arbetsgivarfråga. Om vi beslutar om en föräldrataxa för föräldrar som ständigt nedlastar lärare med frågor och invändningar så är det en praktisk fråga för att hantera lärarnas arbetsmiljö och frigöra tid till pedagogisk undervisning. Om viljan finns är det betydligt lättare att kryssa sig framåt i ett fragmenterat kommunalt partilandskap än vad det är i Sveriges riksdag.
http://mobil.unt.se/ledare/majoriteterna-kan-inte-vanta-5081320.aspx

tisdag 18 september 2018

Gör något, gnäll inte bara

Medborgarnas bästa
Missnöjet över politikens insatser växer runt om i Sverige. En stor anledning till det anses vara att ledande politiker är för långt ifrån övriga invånares vardag och inte längre förstår de utmaningar många har för att få sina livspussel att gå ihop. När kopplingen mellan förtroendevalda och de invånare de ska företräda är för svag försvagas förtroendet allt mer. Det räcker inte att ta del av opinionsundersökningar och olika studier för att förstå hur människor på riktigt tycker och känner. För att förstå hur människor känner måste man träffa dem och framförallt lyssna på vad de har att säga. Samtidigt kan politiken aldrig bli bättre än vad de som ställer upp som folkets företrädare gör den. Nedan ledare i UNT, skriven av Ellen Axenborg, är mycket läsvärd. De som ställer upp som politiker försöker ändå göra något i verkligheten för att det man tror på ska bli bättre. Vi behöver fler invånare som orkar och vill göra just det. Då blir också konkurrensen om de ledande politiska uppdragen hårdare. Förhoppningsvis leder större konkurrens till att vi får bättre kvalitet i det politiska arbetet som påverkar oss invånare mycket.
http://mobil.unt.se/ledare/sluta-klaga-och-borja-delta-5077737.aspx
https://timbro.se/smedjan/politikerforaktet-beror-pa-valjarforakt/
Dagens kalkon
Politiker som inte har ordentlig och löpande kontakt med många av de invånare man företräder. Vi har stora strukturella problem som vi ordentligt måste ta i. Problem som kräver breda politiska överenskommelser om invånarnas intressen sätts i fokus.
https://www.expressen.se/kronikorer/lotta-groning/partitopparna-slutade-helt-enkelt-att-lyssna-pa-folket/

Dagens stjärna
Tommy Möller. En klok statsvetare. I nedan artikel kan vi bland annat läsa: – Alliansen vill inte att den själv ska spricka, andra ska spräcka allisnen. De ska kunna säga "vi gjorde allt vi kunde men det gick inte".
https://www.expressen.se/nyheter/val-2018/valresultat/statsvetaren-sagar-alliansens-maktplan/

söndag 16 september 2018

Byggfrågorna avgörande

Det viktigaste
Uppsalas viktigaste kommunala fråga är hur och var det ska byggas i vår stora kommun. Det är den fråga som politikerna lokalt har störst makt över. Jag är övertygad om att Centerpartiet i Uppsala hade haft 100% fokus på att nå ut till Uppsalaborna om vår attraktiva stadsbyggnadspolitik hade vi fått över 12% av rösterna kommunalvalet. Centerpartiet i Uppsalas vision om en attraktivt utbyggd stad i kombination med en kraftig förstärkning av några av våra kransorter med bra kollektivtrafik är mycket smakfull. Det är dessutom en mycket miljö- och klimatsmartare väg framåt än MPs ensidiga fokus på kraftig förtätning av Uppsala stad.
http://www.unt.se/asikt/debatt/hela-uppsala-ska-leva-4844348.aspx
http://www.unt.se/asikt/debatt/mer-kris-i-tat-stad-5056610.aspx
http://www.unt.se/asikt/debatt/radda-en-unik-miljo-4691589.aspx
http://www.unt.se/nyheter/uppsala/har-vill-c-bygga-ny-dansbana-4783749.aspx
https://www.uppsala.se/contentassets/4f612a86253441b1a09a586ce61ebc74/26-motion-av-stefan-hanna-c-om-borttagning-av-ddr-motiv-i-carolinabacken-samt-motion-av-jonas-segersam-kd-om-ddr-konsten.pdf

För att klara av att utveckla Uppsala attraktivare måste vi ha en god kommunal ekonomi. Det är oroande att ekonomiska frågor inte ansågs viktigare av befolkningen i valrörelsen. En misskött ekonomi leder garanterat mot försämringar för alla, särskilt för våra svagaste invånare.
I grunden avgörs en enskild människas, ett företags eller en kommuns handlingsutrymme av den ekonomiska statusen. En fattig och skuldsatt har inte mycket handlingsutrymme. En rik och skuldfri har massor av handlingsutrymme. Så krass är verkligheten och den verkligheten styr inte svenska politiker över. Däremot styr svenska politiker över många ”reglage” som kraftigt påverkar svensk konkurrenskraft och den svenska ekonomins sårbarhet. Med fler ansvarsfulla politiker hade till exempel inte den kraftiga prisutvecklingen på bostäder blivit en verklighet. En prisutveckling som nu utgör en stor riskfaktor både kopplat till hög belåning bland enskilda samt bostadsrättsföreningar samtidigt som behovet av prisvärda bostäder är högt men allt fler nyproducerade bostäder går inte att sälja. Du som vågar inse vilken ekonomisk situation många befinner sig i kan med fördel läsa nedan bifogade artikel. Och du kanske också har hört att ”den svarta svanen” återigen tycks finnas bland våra banker.
https://www.va.se/nyheter/2018/09/07/hundratals-miljarder-pa-spel-har-ar-fragan-som-kan-driva-sverige-rakt-in-i-en-ekonomisk-kris/
https://www.privataaffarer.se/articles/2016/09/26/svart-att-fanga-nasta-svarta-svan/

Stadsbyggnadsfrågorna påverkar oss Uppsalabor här och nu på ett påtagligt sätt. Och de påverkar Uppsalas långsiktiga attraktivitet som boplats och företagsplats. Därför är dessa frågor av största betydelse. En ansvarsfull lokal regering bygger därför samhällen inte enskilda fastigheter. En kommuns översiktsplan ska tas på större allvar och vi invånare borde bättre sätta oss in i vilken vision  de olika partierna har för Uppsalas bebyggelseutveckling fram till år 2050.

Idag är det sista kommunfullmäktigemöte för den avgående kommunfullmäktigegruppen. Den 15 oktober tar en ny grupp politiker över ansvaret. Centerpartiet fortsätter att driva på för en klokare och attraktivare byggpolitik. När Liberalernas lokala ledare går ut med att hans drömscenario är en lokal regering bestående av L, S och M inser man tydligt att en rimligt balanserad utveckling av hela Uppsala kommun inte har hög prioritet. Med tanke på vilka problem som ligger ”på bordet” behövs en fungerande lokal regering som genom valresultatet har legitimitet. Om vi exkluderar V och SD är det endast C och KD som kraftigt ökat sitt folkliga stöd. Även L ökade något. Och återigen vill jag vara tydlig med att Uppsala inte röstat fram en vänsterinriktad politisk väg. Och med C i ansvarig ledarroll kommer inte Uppsala kommuns ekonomi tillåtas försämras så att vi tappar kraft att säkra bättre skolresultat och stöd till våra svagaste invånare.
Dagens kalkoner
Miljöpartiet och andra partier i Uppsala som tycker att det är ok att bygga i mycket viktiga parker i Uppsala stad som behöv som rekreationsområden för människor i allt mer tätbebyggda stadsdelar. De tycks tycka att människor ska sluta att surfa på nätet och istället ägna sig åt att titta på vad grannarna gör. Det blir allt lättare när det byggs oattraktivt och ohälsosamt tätt.

Miljöaktivister som inte förstår att det är grön tillväxtpolitik som gör mest positiv nytta för ett effektivare miljö- och klimatförbättringsarbete. ”Att radikalt skära ned på koldioxidutsläppen och att investera i tekniska lösningar som kan minska vår klimatpåverkan borde vara i allas bästa intresse.”
https://www.nyteknik.se/kronikor/nu-har-vi-varit-klimatfornekare-en-hel-valrorelse-det-maste-fa-ett-slut-6929438
Dagens stjärna
Leif GW Persson. Självklart ska samtal och argumentationer i sakfrågor föras mellan alla folkrepresentanter i en demokratisk församling. Det är en del av uppdragsbeskrivningen för en förtroendevald! Jag delar GW Perssons kritik om att det är för mycket ”sandlådenivå” bland människor som är myndiga.
Ett annat sätt att göra det vore naturligtvis att se det som det logiska resultatet av deras eget agerande och kanske till och med dra slutsatsen att det därmed är hög tid att bete sig som vuxna och tänkande människor.”
https://www.expressen.se/kronikorer/leif-gw-persson/det-ar-forvanande-att-sd-stangs-ute/


Ansvarstagande

Hur illa
Hur många politiska ledare vågar sätta folkets bästa före ett antaget partibästa? Hur många politiska församlingar vågar att gå in i samlingsregeringar där den egna politiken riskerar att drunkna och priset för ansvarstagandet för ett parti blir högt i nästa val? Hur illa måste det vara i ett samhälle för att nya samarbetsformer ska vara folkligt acceptabla? Vad tror du?

Helt klart är att de flesta partiers strategier för att hindra missnöjespartiet SDs väljarstödstillväxt grovt har misslyckats. Det är hög tid att inse det nu och ändra strategi och taktik. Att betrakta dem som Vänstern inom riksdagens arbete är klokare än att ständigt låta dem vara demokratiska ”offer”. Min övertygelse är, och har länge varit, att den bästa strategin är att respektera demokratins spelregeltankar och ständigt ta sakpolitiska debatter med till exempel V och SD. Genom sakpolitiska debatter är jag övertygad om att många som idag väljer att rösta på V och SD kommer att tänka om. ”I fler år har stora delar av den politiska diskussionen kommit att handla om hur man skall hålla undan Sverigedemokraterna från allt inflytande. Samtidigt växte Sverigedemokraterna till ett "eget block" med över en miljon väljare och till den politiska kraft alla andra på ett eller annat sätt har förhållit sig till. Taktiken har uppenbarligen inte fungerat.”
http://www.gp.se/ledare/hjörne-är-vi-nödda-och-tvungna-därtill-1.8264519

Vad innebär det att ”ta ansvar”? Det innebär i min värld inte bara att fatta jobbiga beslut, det innebär framförallt att säkerställa att jobbiga beslut kan genomföras på ett så anständigt sätt som möjligt. Många Uppsalabor undrar nu vad som ska hända med alla de runt 9000 afghaner som omfattades av den av lagrådet kraftigt kritiserade ”gymnasielagen”. Frågar man Migrationsverket får man nu svaret att deras ärenden ligger stilla så länge som det juridiska överklagandet ”tröskar” på. Det kan ”tröska” på länge! Och staten finansierar inte längre dessa människors basbehov. Och väldigt få kommuner öppnar upp plånboken för att ge försörjningsstöd. Många av dessa tusentals personer befinner sig i ”ingenmansland” i Sverige. Många är hemlösa och bor ”på gatan”. Och vad ska de göra för att försöka få mat och surfmöjligheter? Det som kan tyckas ha varit ett medmänskligt ansvarstagande i Sveriges riksdag utvecklas i många fall inte så medmänskligt i verkligheten. Är det staten som måste ta ansvar för att dessa människor stöttas bättre? Självklart! Det är staten som via dåligt formulerad lagstiftning skapat problemen, då är det minst sagt rimlig att staten nu betalar berörda kommuner för att anständigt kunna hjälpa dessa människor tills det blir klart om de får stanna i Sverige eller inte. ”Nu ser vi resultatet när lagstiftare vägrar att göra konsekvensanalyser av sin politik. Sverige måste ha politiker som förmår att se längre än näsan räcker och inte bara närsynt jagar godhetspoäng.”
http://www.gp.se/ledare/sonesson-gymnasielagen-skapar-ny-grupp-uteliggare-1.8268990

Tove Lifvendahl skriver klokt om hur ordet ”samhället” för vissa är synonymt med vad politiker styr över. Det är det inte! Och civilsamhället är viktigt och gör massor av ideella insatser för människor i bekymmer. Men det finns gränser för hur mycket civilsamhället orkar bära för att staten bedriver en oansvarig politik. Det är viktigt att ta ansvar på riktigt när man gör sina vägval.
https://www.svd.se/staten-ar-vilse-inte-samhallet
Dagens kalkon
Anna Dahlberg. Med den drucknes envishet fortsätter hon att propagera för en M och S samlingsregering. Det kan tyckas ansvarsfullt ur ett altruistiskt invånarperspektiv. Det vill säga att M och S enbart generiskt ser till Sveriges medborgares bästa, och inte partiets bästa. M har nästan inget stöd bland sina väljare för en liknande regeringsbildning. Priset för ett liknande ansvarstagande skulle bli mycket högt. Det kommer inte att ske. Det kan ske i framtiden. När Sverige är nere i en värre samhällskris än vad vi var i början av 1990-talet kan det ske. Vi som var med då kommer ihåg att den var mycket ”blodig”. När nästa för många synliga stora lågkonjunktur slår in kommer toleransen för gemensamt ansvarstagande finnas. Idag förväntar sig en stor andel M-väljare att ”högern” tar tillbaka regeringsmakten med stöd av SD. Så ser verkligheten ut. Och S, M och SD står nära varandra i migrationsfrågor idag. Därför borde den frågan vara ointressant tills vidare och allt fokus läggas på att brett i demokratiska församlingar reformera integrationspolitiken. Den måste kraftigt förbättras i Sverige. Du har väl läst min bok ; ).
https://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/alliansen-ar-rokt-dags-for-s-och-m-att-ta-over/

Dagens stjärna
Ebba Busch-Thor. Tycka vad man vill om henne och KDs politik men Ebbas avlindats måste klassas som den starkaste på riksnivå. Ur en kampanjsynpunkt lyfter jag på hatten för insatsen och gratulerar Sveriges skickligaste retoriker och debattör. Hon är ju från Uppsala, så det är inte konstigt att hon är duktig. Ebba glädjs nog åt att återigen få debattera med Gardfjell, Burwick och Satmari-Waldau.....
https://www.expressen.se/nyheter/val-2018/ebba-busch-thor-vi-visade-att-de-hade-fel-/

lördag 15 september 2018

Spelet går vidare

Viktigt spel
Visst kan man raljera om det maktspel som pågår. Samtidigt har det självklart stor betydelse både i det lilla och i det stora vilka som styr. Hur mycket höger? Hur mycket vänster? Hur mycket inskränkthet? Hur mycket öppenhet? Hur mycket erfarenhet? Hur mycket kompetens? Personkemi? kortsiktighet eller långsiktighet? Hur det blir i en kommun eller för riket har självklart betydelse. Särskilt stor betydelse har det i en kommun där "små" beslut som fattas hela tiden kan ha stor påverkan på just ditt liv. I nuläget kan spelet nationellt och lokalt upplevas som mycket svårt att lösa. Sannolikt är det säkert så att det finns partier nationellt som gör precis som i Uppsala, det vill säga de förhandlar över blockgränserna. Är det bra eller dåligt? Det kan vi säkert har olika syn på. Jag tycker att man ska vara ärlig om vad man gör. Remi är utan tvekan dåligt för ett samhälle som har väldigt många stora utmaningar på sitt bord. Och varför ska det bli remi i Uppsala där Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna gått framåt? Centerpartiet gick kraftigt framåt i kommunvalet. Det ska självklart bli maktskifte i Uppsala! Vänsterstyret måste brytas, för Uppsalabornas bästa.

Är ”folkets röst” alltid klok? Så är det självklart inte även om jag tycker att människans historia vittnar om att en majoritets tyckande ofta leder mot kloka ställningstaganden när de som berörs också inkluderas ordentligt i till exempel medborgardialoger. Jag delar inte nedan resonemang! När folkviljan är i konflikt med politikernas ställningstagande har politikerna i majoritet misslyckats med sitt förtroendeuppdrag. Om nu politikerförslag är bra måste vi politiker också klara av att få de flesta berörda invånare att inse det. Det går om man använder både hjärta och hjärna i möten med de invånare man företräder.
https://www.expressen.se/ledare/politiker-har-ofta-goda-skal-att-ga-emot-folkviljan/

"Remi* är inget frestande alternativ för någon. Här finns möjlighet för Alliansen att inte åter duperas av Löfven och skapa en DÖ 2.0. Valet för Alliansen står mellan två svåra, men inte lika dåliga, alternativ. Flyttar man pjäserna kan Kristersson blidka majoriteten av borgerliga väljare och viska schackmatt i Löfvens öra."
https://www.dagenssamhalle.se/kronika/remi-ar-inte-ett-frestande-alternativ-nagon-23897
Dagens kalkoner
De som sätter på sig offerkoftan istället för att kavla upp ärmarna och jobba hårt för att skapa en bättre framtid. Framtiden kan alltid bli bättre, men det sker aldrig av sig själv. Och det är inte Uppsalaborna som ska fixa framtiden i ett brukssamhälle på dekis. Det måste några på orten lösa själva. Att lösa vändningen kan självklart handla om smarta drag som attraherar nya företagsamma krafter.
https://www.expressen.se/gt/qs/sveriges-rostbalte--de-nedlagda-pappersbrukens-land/
Dagens stjärnor
Marika Lindgren Åsbrink. Ja, en svag lokal och nationell regering kommer inte att föra oss närmare en ljusare framtid utan endast fortsätta att skapa stöd för missnöjespartier och partier med perversa visioner.
https://www.dagenssamhalle.se/kronika/en-svag-regering-ar-populistens-basta-van-23798

Alice Teodorescu. Precis som jag skrev igår måste även folkets företrädare, politiker, acceptera och förhålla sig till att vänsterpolitik saknar folkligt stöd i de flesta kommuner och i Sveriges riksdag.
http://www.gp.se/ledare/teodorescu-ta-ert-ansvar-alliansen-1.8255034

fredag 14 september 2018

Samlingsregering

Vilkas intressen?
Vad händer med ett samhälle, som kallar sig demokratiskt, där de folkliga företrädarna inte lyssnar på folket? Vilkas intressen representerar vi som är politiskt valda? Putin? Trump? Xi Jinping? Wallenberg? Gardell? Egenintresset? Ibland förstår jag att många invånare undrar, eller till och med är övertygade om att väldigt många så kallade förtroendevalda tjänar andra än dem de blivit valda att tjäna. Det politiska spelet i Uppsala och i Sverige är tragiska exempel på denna nyordning som demokratiskt leder oss fel. Även om de flesta invånare inte läser partiprogram är de allra flesta som röstar på SD inte tidigare vänsteranhängare. Och om man läser SDs politiska program kan de enligt mig tydligt klassas som det de själva gärna kallar sig, nationalkonservativa. För ”skojs skull” klassar vi ändå 30% av SDs väljare som vänsteranhängare. Vad har då svenska folket och Uppsalaborna sagt i valet? En tydlig majoritet i Uppsala och i Sverige har sagt att de inte vill ha vänsterstyre! Ändå överväger makthungriga icke demokratiskt respektfulla att låta vänstern, och andra destruktiva naivister, att få fortsätta att leda Sverige fel. Det är minst sagt pinsamt, och farligt, om inte vi politiker börjar respektera folkets röster betydligt bättre än hittills! Vilkas intressen går de som skapar demokratiska hinder som förlöjligar och fördummar hela den demokratiska tanken? Det vill säga, lyssna på folket! I en demokrati innebär det en majoritet av folket som fått välja politiska alternativ bland alternativa partier.
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/nationalrakenskaper/nationalrakenskaper/nationalrakenskaper-kvartals-och-arsberakningar/pong/statistiknyhet/nationalrakenskaper-2a-kvartalet-20182/
https://www.di.se/nyheter/scb-svensk-bnp-tillvaxt-lagre-an-vantat/
https://www.svd.se/bnp-steg-med-08-procent

Så vad har då Uppsalaborna sagt om vilken politisk inriktning de önskar? Och vad gäller även för Sverige om vi antar att maximalt 30% av SD-väljarna tidigare varit vänstersupporters? Det vill säga hela 70% vill ha en mitten eller högerinriktad politik. I Uppsala blir då valresultatet om vi använder den allt mer värdelösa höger-vänsterskalan enligt nedan:
Höger:   41
Vänster: 40
I Sveriges riksdag blir ett liknande realistiskt antagande enligt nedan:
Höger:    186
Vänster: 163
https://data.val.se/val/val2018/valsedlar/R/rike/valsedlar.html
https://www.expressen.se/ledare/rodgrona-vann-mandaten-men-forlorade-makten-/

Uppsalaborna och svenskarna har INTE röstat fram en vänsterorienterad lokal eller nationell regering. Det gjorde vi inte nationellt 2014 heller! Att släppa fram en lokal och nationell regering som är vänstervriden i detta läge måste betraktas som ett stort hån mot grundläggande demokratiska principer. Vad tycker du? Om du håller med om att en majoritets vilja ska få råda i en demokrati är jag övertygad om att du också håller med om att det är enkelt att förstå att många invånare blir förbannade över denna ordning. Uppsala och Sverige har inte valt en vänstervridning vare sig 2014 eller 2018! De som på riktigt ser sig som demokrater måste kunna förvänta sig att valresultatet kommer att avspegla sig i kommande ledningar för Uppsala och Sverige. Ledningar som förhoppningsvis är så erfarna och kunniga att de kan tjäna oss väl när nu lågkonjunkturen knackar på dörren.
En samlingsregering över blockgränser ropar allt fler på. Dubbel M vore väl något.... Moderaterna och Miljöpartiet. Gardfjell skulle älska att var minister. Om man kan uträtta något av reellt värde? Har det någon betydelse i ett land som allt mer tycks förlora sitt demokratiska kompass?... Det är dags att hitta demokratiska lösningar som bättre än hittills matchar en majoritet av invånarnas önskemål. En svag lokal och nationell regering parallellt med en lågkonjunktur är ingen trevlig ”häxdryck”.

Dagens kalkoner
De som kraftigt överskattar Uppsalas och Sveriges ekonomi. Du som följer min blogg har länge kunnat läsa att jag anser att Sveriges ekonomi är farligt dopad, att riskerna på grund av oförmåga att reformera och en misslyckad integration kommer att bli väldigt dyrt i nästa lågkonjunktur. Väldigt dyrt både i pengar räknat, försämrad generell välfärd men framförallt för enskilda människor som får sina livschanser kraftigt försämrade. BNP-utvecklingen per person är nu officiellt ännu mer usel än innan SCBs korrigering.

Under nuvarande politiska ledning kan jag garantera att en redan dålig integration blir väldigt mycket sämre när ”vargatider” knackar på dörren. Inte minst i ljuset av att vi har en minusränta och en S-regering som inte tillräckligt fyllt på i ladorna. Du vet väl att bostadsmarknaden kraftigt bromsat in? Nyproduktionsförsäljningen har minst sagt problem och inom kort börjar konkurserna annonseras. Håll i hatten!
https://www.expressen.se/dinapengar/bostad/byggarbetarnas-ilska-efter-oscar-properties-dementi/

Dagens stjärna
Patrik Kronqvist. Det är en viktig insikt att förhålla sig till. Riskerna är stora att V och SD kommer att stärka sitt folkliga stöd när lågkonjunkturen dundrar in. Det krävs nytänkande och ansvarstagande inom svensk politik nu om invånarnas intressen är centrala. Men det kanske de inte är? Egna intressen kanske väger mycket tyngre.... ”När institutet för framtidsstudier i somras presenterade en rapport om SD-väljarna slog man effektivt hål på eventuella förhoppningar från övriga partier om det skulle bli lätt att locka tillbaka forna sympatisörer. SD-väljarna tycks enligt studien verkligen gilla sitt nya parti. En femtedel av dem skulle överhuvudtaget inte rösta om SD inte fanns.”
https://www.expressen.se/ledare/patrik-kronqvist/sverigedemokraterna-ar-har-for-att-stanna/