fredag 30 september 2022

Makten att påverka

Matematiken skapar förutsättningarna

Valet till Sveriges riksdag, Uppsala kommunfullmäktige och Uppsala regionfullmäktige är över. Resultatet är klart och de politiska stridernas dimma har lagt sig. Även tramsbudskapens propaganda är för tillfället borta. Segrar firas och sår slickas. Det är valtider med andra ord.

I Uppsala kan man konstatera att framförallt Utvecklingspartiet demokraterna gjort största succé. Från noll till två mycket värdefulla mandat redan i första valet som partiet ställt upp i. Ett av allt fler helt lokalt fokuserade partier. Oavsett vad man tycker om det så är de övriga partierna som gått framåt SD, S och V. Som mer än genomsnittligt insatt i Uppsalas politik och kommunens välmående är det anmärkningsvärt att oppositionen lyckats så dåligt när till exempel skolan är extremt misskött och företagsklimatet slår "all-time-low". Oavsett vad man tycker har invånarna talat och resultatet är som det är. 

Det är mycket man kan grotta ner sig i kopplat till valresultatet. Uppsala kommun har fått ett helt nytt lokalt parti i kommunfullmäktige, Utvecklingspartiet demokraterna, UP. UP fick i särklass flest röster av alla partier där någon av våra kandidater kryssats. Jag fick i särklass flest kryss av alla i förhållande till antal röster. I valet 2002, för 20 år sedan, hade dåvarande Folkpartiet 16 mandat i Uppsala kommunfullmäktige och var Uppsalas största borgerliga parti. Efter valet 2022 har Liberalerna, tidigare Folkpartiet, 5 mandat och är kommunfullmäktiges näst minsta parti samt bara drygt dubbelt så stora som det nya partiet Utvecklingspartiet demokraterna. Är det en tydlig signal om att det är farligt att samarbeta åt vänster om man kallar sig liberal? Förändringens vindar viner. Varför blev det så på bara 20 år, vad tror du?

Ja, ja, ja. En sak är säker och det är att allt förändras hela tiden. Det tar aldrig stopp. UPs två mandat har visat sig matematiskt mycket värdefulla. Särskilt för partier som självklart ska sträva efter makten. Varför ska man engagera sig politiskt om man inte vill att den politik man företräder ska bli verklighet? Eftersom UP inte är ett enfrågeparti är inte nuläget så enkelt som vissa kan tro för hur partiet ska agera. Sakpolitiskt finns det viktig politik inom skolan och äldreomsorgen där UP har liknande ställningstaganden som Socialdemokraterna. Inom spårvagnsfrågan är vi tydligt på samma sida som SD, M, C och KD. Men i vilka sakfrågor kan olika varianter av minoritetsstyren få en majoritet? Tro mig, det som kan tyckas vara ett enkelt val för den som kan välja är i verkligheten inte så enkelt. 

Idag bjuder Utvecklingspartiet demokraternas kommande representanter i kommunfullmäktige på några perspektiv på förhandlingsläget i UNT. Oavsett vilken väg framåt som vi kommer att stötta är orden: Gör om! Gör rätt! centrala. En skola som rankas på plats 261 av 290 kommuner är ett misslyckande. Ett företagsklimat som rankas på plats 247 av 290 kommuner är ett misslyckande. En äldreomsorg som fått kraftig kritik är ett misslyckande. En växande skult och allt fler långvarigt beroende av försöjrningsstöd är stora misslyckanden. Om vi bara synar erfarenheterna och meriterna hos partiernas ledande representanter, vilka har då mest trovärdighet i ett "Gör om! Gör rätt!" projekt?

"Uppsalapaketets planer på att snabbt bygga bostäder och spårväg är dåligt. Ett nytt lokalt styre kan snabbt och tydligt signalera till den nya regeringen att ta fram ett nytt avtal som förlänger tiden för byggande och att Uppsala utan påverkan från staten får planera utvecklingen av hela Uppsala kommun. Detta innebär en mer hållbar tillväxtpolitik som är mycket bättre förankrad hos Uppsalas invånare. Det nya styret i Uppsala måste också snabbt avbryta planerna på att bygga spårväg i Uppsalas södra stadsdelar."torsdag 29 september 2022

Prioriterad administration

Avlasta kärnverksamheten från icke prioriterad administration

Det är på tok för mycket administrationsuppgifter i dagens offentligt styrda verksamheter. Det innebär oacceptabla administrativa uppgifter för till exempel lärare och sjukvårdspersonal. Det är hög tid att lägga fokuset på att stötta t ex lärare och sjukvårdspersonal att bättre klara sina huvuduppdrag. En del av att stötta dessa viktiga yrkesgrupper är att tillsammans med dem investera i nya arbetssätt för att skapa både bättre måluppfyllelse och arbetsmiljöer. Att tro att mer pengar är lösningen när kompetensbrist är huvudproblemet är feltänkt. Det är nu nödvändigt att flytta resurser från administration av gamla ramverk till innovation mot smartare arbetssätt i verksamheterna närmast invånarna som ska tjänas. 

Docent Tom S Karlsson skriver läsvärt, i Dagens Samhälle, att det är nödvändigt att mäta våra verksamheter för att förstå att de klarar av sina uppdrag på ett framgångsrikt sätt. Det inkluderar inom givna ekonomiska ramar. Även om det är viktigt att mäta måste även vad som ska mätas prioriteras. Tyvärr fortsätter utvecklingen mot allt mer krav på rapporteringar som gör en redan administrationstyngd kärnverksamhet ännu mer administrationstyngd. Det är dags att prioritera bort mycket av dagens administrationskrav på kärnverksamheterna. Karlsson kallar den fortsatta administrationshysterin för New Public Management, NPM, för NPM 2.0. Inte minst lyfter han fram att det går till total överdrift när "minuter jagas inom hemtjänsten". 

https://www.dagenssamhalle.se/chef-och-arbetsgivare/ledarskap/forskare-tilliten-har-inte-tagit-over-vi-gar-mot-npm-2-0/

Uppsala kommun har sannolikt Sveriges största kommunledningskontor. Det är oacceptabelt och måste skyndsamt ändras. Kraften måste viktas om från administrativ personal på ett kommunledningskontor till förstärkt förmåga inom skolan, vården och äldreomsorgen. Utvecklingspartiet demokraterna kommer bara stötta ett nytt lokalt styre som bland annat accepterar att den administrativa överbyggnaden kraftigt måste minskas. Jag bifogar än en gång Sakine Madons ledare i UNT om slöseriet av våra skattepengar. En av politikernas viktigaste uppgifter är att minska slöseriet inom offentlig sektor. Inte att driva på slöseri eller stötta felaktiga och kostnadsdrivande prioriteringar.

"Samma diskussion har förts i kommunerna. Såväl oppositionspolitiker som denna ledarsida har ifrågasatt om Uppsala kommun verkligen behöver en kommunikationsstab på runt 90 anställda. Stabens budget för 2020 var 83,8 miljoner kronor. Kostnaden kan, har UNT rapporterat, jämföras med ”exempelvis de 59,3 miljoner som 2020 budgeterades för färdtjänst, med 74,7 miljoner som budgeterades för vinterväghållning 2020 eller med 56,7 miljoner för gymnasiesärskola samma år" (23/9 2021). Erik Pelling (S) har ändå gång på gång försvarat kommunikationsstaben och slagit ifrån sig kritiken."

https://unt.se/ledare/ledarkronika/artikel/det-ar-latt-att-vara-generos-med-andras-pengar/jo9qpz8j
onsdag 28 september 2022

De stora frågorna

Framtidens jobb och fördelningspolitik

Många politiska partier, aktiva på EU- och riksnivå, ägnar sig väldigt lite åt två av våra viktigaste frågor. Två frågor som starkt påverkar vår framtid? Politiken måste snart mycket bättre växla upp sitt arbetet med att hitta policyförhållningar till artificiell intelligens och till hur vi i en ny tid ska säkerställa rimlig fördelning av de värden som skapas i den nya tiden. En teknikutveckling som inte ska stoppas men som behöver regleras. En modern fördelningspolitik som fortfarande måste bygga på en balans mellan skyldigheter och rättigheter. Miljö- och klimatförbättringsarbetet kan med fördel inkluderas i skapandet av en ny ekonomisk modell. Marknadsekonomi 2.0.

Mats Tegmark, en auktoritet inom artificiell intelligens, har länge lyft behovet av att politiken börjar ta i policyfrågor och lagstiftningsfrågor kopplat till artificiell intelligens. Expressens nedan artikel är i sammanhanget relevant i en närliggande krigstid som nu. 

"Hans fokus ligger på farorna med AI och det präglar hans sommarprogram. Han sveper snabbt förbi några generella exempel om självkörande bilar och robotar som kan slå kullerbyttor och spelar upp ett kul klipp med ett samtal där det är omöjligt att avgöra vem som är en AI-robot. Men sen handlar det om risker och en strid ström av namedropping av namn som han pratat med på senare år om AI. Max Tegmark har nu fokus på att tygla AI-forskningen för att ”mänskligheten ska kunna fungera även i framtiden”. Han vill ha ett förbud mot utveckling av ”mördarrobotar” – exempelvis drönare som skulle kunna skjuta ihjäl människor efter att ha känt igen deras ansikte och som tyranner skulle kunna köpa in för en tusenlapp."

https://www.expressen.se/noje/tegmark-varnar-for-overmansklig-intelligens/

Vi behöver fler politiker i riksdagen och inom EU som tidigare tar i de viktigaste frågorna. Vi behöver fler politiska företrädare som förstår att ett starkt samhälle måste byggas brett och starkt i grunden. Det finns inga genvägar. Och den kortsiktiga politikens väg måste ersättas med den tråkigare men rätta långsiktiga och värdeskapande politiken. I den politiska världen är rättssystemet, skolan, näringslivet, sjukvården och klok fördelningspolitik viktigast. När det viktigaste fungerar väl fungerar även övrigt i ett samhälle bra. 

Lars Heikensten varnar för att underskatta krisen vi står inför, den kan bli både djup och lång. Inflationen har bitit sig fast på betydligt högre nivåer än många bedömare väntat sig, samtidigt som tillväxtprognoserna nu justeras ned alltmer. Nedgången inte minst i Tyskland och problem med handeln till Kina kommer säkert att leda till problem för delar av exportindustrin, menar han.”

Nu tror han att centralbankerna kommer att vara försiktiga med att börja sänka räntorna vid första tecken på att inflationsbilden förbättras. Misstaget att sänka för snabbt har nämligen gjorts tidigare, till exempel på 70-talet, påpekar han.

– Det gick inte bra. De fick snabbt vända på klacken. I slutänden blev nedgången längre och kraftigare än vad som hade behövts om de avvaktat med sänkningar. Det är en lärdom som jag tror kommer att påverka agerandet denna gång, säger han. Framöver ser han att räntorna behöver stiga ytterligare, men finanspolitiken får inte bli för expansiv i det här läget, menar han.

– Då riskerar det att bli nödvändigt med ännu högre räntor. Det vore mycket olyckligt och skulle i sin tur slå på huspriser och annat, säger han.”

”Lars Heikensten har dock en tydlig uppgift till politikerna, att snabbt motverka de störningar som nu driver upp inflationen. På kort sikt handlar det bland annat om att spara el där det går och riva hinder för elproduktion, menar han.

– Det är obegripligt att inte mer görs på detta område. Sen gäller det snabbt att få igång mer vindkraft. De hinder som finns måste undanröjas. På längre sikt kan också kärnkraft bidra, säger han.

Samtidigt varnar han för kortsiktiga lösningar på stora svåra frågor som el, inflation, utanförskap och vikande konjunktur. Det som görs på kort sikt för att lindra de akuta problemen måste också bidra till att vi rör oss åt rätt håll på sikt, markerar han.

– Det är svårt att inte känna denna oro efter att ha följt valrörelsen. Många frågor tegs ihjäl eller gavs väldigt enkla lösningar. Klimatet försämras och för varje ny studie som publiceras av FN är det tydligt att mer behöver göras. Och snabbare. Vi måste kunna hålla ett par saker i huvudet på en gång. Kraftiga subventioner av elkonsumtion är i detta ljus helt tokigt. Riktade åtgärder till de som är hårdast drabbade kan däremot vara rimligt, säger han.”

https://www.tn.se/arbetsmarknad/tidigare-riksbankschefen-da-kan-inflationen-bli-annu-varre/

Du som vill kan läsa på Utvecklingspartiet demokraternas, UP, politiska program. Det är urstarkt och erbjuder en tuff men framgångsrik väg för samhällsutvecklingen. Idéerna och politikens sakinnehållet är det viktigaste. Övriga partier får gärna fortsätta att inspireras av UPs politik. Att den ska förverkligas är målet och våra engagerade medlemmar är våra medel. Håll i hatten! Det blir några riktigt tuffa år nu framför oss. Inte minst efter morgonens ränteförhandlingar med banken, och kraftiga börsnedgångar, konstaterar jag att konsumtionsutrymmet kraftigt minskat. Och de som inte vill att vi ska flyga får god hjälp av att euron nu är uppe i 11 kr och dollarn snart 12. 

httpsww://updem.se/wp-content/uploads/2022/04/Utvecklingsparitet_demokraternas_politiska_program_2021-2028.pdf

Parallellt med den nuvarande, bara inledda konjunkturnedgången, går teknikutvecklingen framåt i en rasande fart. Om inte ansvariga politiker inser detta kommer nästa chock onödigt kraftfullt när robotar och artificiell teknik gör många människor arbetslösa. Kloka politiker driver på för ett nytt ekonomiskt system som bättre värderar våra naturtillgångar och som klokare säkrar en rimlig fördelningspolitik. Kloka politiker är alltid utvecklingsorienterade. 
tisdag 27 september 2022

Andras pengar

Slöserikultur

Få länder, om något, beskattar och tar ut offentliga avgifter från sin befolkning i så stor omfattning som Sverige. Kanske är det överflödet av skattepengar, och tvingande offentliga avgifter till monopol, som skapar stora volymer slöseri. Det är inte osannolikt. Överflöd av pengar brukar inte leda till effektivt nyttjande av pengarna. Helt klart är att det finns massor av förbättringspotential inom offentlig sektor om man fokuserar på huvuduppdraget, tänker modernt om hur man ska lösa det, processorienterar verksamheterna, jämför sig med de bästa processerna och låter personalen närmast invånarna starkt påverka förbättringslösningarna. Det går. Jag vet att det går. Jag har själv varit med om sådant framgångsrikt förändringsarbete i flera verksamheter. Leif Östlings initiativ "Skattenytta" försöker hjälpa till för att det ska bli verklighet. Skälen till varför det är viktigt att öka skattenyttan är många. Ett av skälen är att vi har mycket att tjäna på att flytta duktig arbetskraft från offentlig verksamhet till näringslivet. Ett näringsliv som skriker efter kompetent personal.

https://skattenytta.se/

Sakine Madon, UNT, skriver mycket läsvärt nedan om slöseri inom bland annat Uppsala kommun. När det saknas ett politiskt ledarskap som behandlar invånarnas pengar som sina egna finns inget mottryck mot ett omfattande slöseri. Av nedan artikel framgår tydligt att Uppsala kan mycket bättre än nu. Det tjänar alla Uppsalabor på.

"Just när det kommer till "kommunikation" har såväl kommuner som myndigheter en tendens att glatt öppna plånböckerna."

"Enligt en rapport från i fjol, av Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO), ökade antalet anställda som ägnar sig åt kommunikation på statliga myndigheter med 46 procent mellan 2006 och 2019. Att kommunicera med medborgarna är naturligtvis viktigt. Men pr och varumärkesbyggande? Samma diskussion har förts i kommunerna. Såväl oppositionspolitiker som denna ledarsida har ifrågasatt om Uppsala kommun verkligen behöver en kommunikationsstab på runt 90 anställda. Stabens budget för 2020 var 83,8 miljoner kronor. Kostnaden kan, har UNT rapporterat, jämföras med ”exempelvis de 59,3 miljoner som 2020 budgeterades för färdtjänst, med 74,7 miljoner som budgeterades för vinterväghållning 2020 eller med 56,7 miljoner för gymnasiesärskola samma år" (23/9 2021)." 

"Erik Pelling (S) har ändå gång på gång försvarat kommunikationsstaben och slagit ifrån sig kritiken."

https://unt.se/ledare/ledarkronika/artikel/det-ar-latt-att-vara-generos-med-andras-pengar/jo9qpz8j

Även många stora privata tjänstemannaföretag är ”duktiga” på slöseri och orimliga ersättningar till toppchefer. Stora företag utan tydliga individuella ägare tenderar att på många sätt bli som offentliga verksamheter. Den positiva effekten av en Ingvar Kamprad i IKEA, Steve Jobs på Apple eller Larry Ellison på Oracle är dumt att underskatta. Samtliga dessa tre entreprenörer har jag träffat. Få personer har skapat så stora kommersiella framgångar som dem. Samtliga genom kreativa tankar, problemlösningsfokus, tydliga målgrupper, kundfokus och ett extremt engagerat samt närvarande legitimt ledarskap. Legitimt? De grundade sina företag och fick/har därför en självklar status bland alla sina medarbetare. 

Särskilt i tider som nu, när alla svenskar måste spara in på allt möjligt och leva mycket energieffektivare, är det självklart att även offentliga verksamheter ska göra det samma. Vi måste får mer för alla våra skattepengar och påtvingade avgifter! Organisationer utan tydliga och aktiva ägarrepresentanter slösar mycket med andras pengar. Politiker ska vara ägarrepresentanter, och vi invånare är ägarna.
måndag 26 september 2022

Mobbingkultur

Visioner, argument och hårt arbete

Kopplat till politik vill jag tro att det är politiska visioner, sakliga argument (för och emot) samt hårt arbete som mest uppskattas av invånarna i ett samhälle. Och visioner behöver inte vara ”högt i det blå” utan kan vara jordnära budskap som ”En jord att leva på för våra barn och barnbarn”, ”Ett rättvisesamhälle där de orättvisa sitter bakom lås och bom”, ”Ett samhälle där varje individ får en jämlik chans till en god bildningsgrund att bygga vidare på”,  ”Minst hälften kvar efter skatt” och så vidare. I en demokrati får man ge uttryck för valfria visioner och argumentationen får vara både okunnig eller mycket kunskapsbaserad. I en demokrati ska vi dock inte mobba dem som tycker annorlunda än vi själva. Vi ska tydligt argumentera för det vi anser vara bättre och emot det vi anser vara dåligt. Sakligt. Så kan man också på riktigt hindra att till exempel fascistiska rörelser växer i styrka. Särskilt vänstern, och vissa liberala grupperingar, har genom sitt okloka agerande bidragit till att allt fler invånare fått nog och nu söker enkla lösningar på svåra problem.  

Emma Jeanson, krönikör i GP, skriver läsvärt om mobbingen inom politiken. Det är inte bara i Sverige som hanteringen av missnöjespartier varit oklok. 

"SD:s företrädare har länge varit portade från offentliga tillställningar. De har exempelvis uteslutits från Nobelfesten, dit däremot representanter från auktoritära regimer har välkomnats. Miljöpartiets Märta Stenevi vägrar ta Jimmie Åkesson i hand och personer som har hyst SD-sympatier har blivit av med jobb eller förtroendeuppdrag."

"Så vilka är mobbarna?"

"På samma sätt som Juholt inte borde fått tillträde till de fina salongerna är nu DN och Aftonbladets ledar- och kultursidor i uppror för att en förment brölig och mindre sofistikerad pöbel ska ta plats i finrummen. Det är ju jobbigt att inte få sitta ifred i salongen och snacka skit om dem som tidigare stått utanför. Nu måste man dela finrummen med elefanter och de nedre lagren av intelligentian."

https://www.gp.se/ledare/nu-har-elefanterna-invaderat-finrummen-1.81634771

Det italienska valet är över. Extremhögern har vunnit och budskap liknande ”Italien först” har vunnit. Ett parti med starka rötter i fascistiska idéer har segrat i ett land med mycket stora ekonomiska och sociala problem. Och Italiens problem blir Sveriges problem eftersom de är en del av EU och fortfarande en av världens största ekonomier. 

Den italienska ytterhögern ser ut att lyckas med något som Marine Le Pen, trots sina 41,5 procent i vårens franska presidentval, aldrig lyckats med: Att ta regeringsmakten utan att ursäkta sig för rörelsens historiska, ideologiska rötter i fascismen.

– I går Sverige, i morgon Italien, basunerade en hoppfull Marine Le Pen ut till sina partimedlemmar under landsstämman för det populistiska Nationell samling i förra veckan. Lägger vi till Viktor Orbáns valtriumf i Ungern med Fidesz – ett parti som det i dag ledande italienska partiet Italiens bröder har starka band till – så syns ett mönster.”

https://www.expressen.se/kronikorer/magnus-falkehed/sverige-och-italien-har-mer-gemensamt-an-nagonsin/

Hur ska Sveriges ambassadör i Italien agera nu? En sak är säker, han är ingen skolad diplomat. Och i Sverige visade han tydligt sin avsky för SD. Hur kommer Sveriges ambassadör i Italien nu bete sig i relationerna med dessa nya ledare för Italien? Jan Björklunds tidigare retorik kan tveklöst inkluderas bland Jeansons mobbare. Allt fler av västvärldens invånare har fått nog av söndrande identitetspolitik och stort fokus på politisk marginalnytta när inte de offentliga kärnuppdragen fungerar tillräckligt bra. Bär nya politiska krafter på bra lösningar? Kanske, så länge de inte är fascistiska. Modern historia vittnar tydligt om att fascism snabbt leder till stort elände för drabbade invånare. Den balanserande kraft som en väl fungerande demokrati representerar är bättre än alternativen. Många i västvärlden behöver dock bättre förstå att om man väljer en representativ demokrati kan den byggas upp på olika sätt. Varför inte med vissa baskrav på våra företrädare?

https://www.dn.se/asikt/loof-och-bjorklund-har-svaga-argument-mot-sd-stod/

https://omni.se/bjorklund-vi-har-alla-lovat-att-inte-samarbeta-med-sd/a/EoMM22söndag 25 september 2022

Valkvalité

Valen 2022 har uppvisat kvalitetsbrister

Det är ett faktum att det varit för många kvalitetsbrister i årets val. Det är inte acceptabelt med tanke på att det bara är vart fjärde år vi får en chans att rösta , då måste det fungera perfekt. Allt annat är oacceptabelt. Valet 2026 måste fungera mycket bättre och genomföras mycket mer miljövänligt. Inte minst Kent Kumpulas debattartikel om valsedlar nyligen talar ett tydligt språk om att det nuvarande systemet både måste förbättras och moderniseras.

Till valet 2022 trycktes 700 miljoner valsedlar i Sverige. 700 miljoner valsedlar till ett land med knappt 8 miljoner röstberättigade. Till 700 miljoner valsedlar behövs över 1100 ton papper.” 

https://unt.se/debatt/artikel/kasta-ut-valsedlarna-ur-vallokalerna/rxx54e8r 

Ann-Charlotte Marteus, Expressenrasister , ger ett perspektiv på brister i vårt nuvarande valsystem. 

”I Sverige får människor med demens rösta. Det gäller inte bara dem som nyss har drabbats av denna vidriga sjukdom, de som blivit alltmer glömska men som har kvar sitt jag, sina värderingar och som kan fatta adekvata beslut. Rösträtten gäller även dem vars jag är upplöst i kaos; dessa arma själar som inte längre känner igen sina barn eller sin egen spegelbild och inte vet i vilket årtusende de lever.”


”Så det var helt lagligt att en gravt dement man på ett äldreboende i Flemingsberg förhandsröstade i årets val. Inte för egen maskin – personalen hade röstat åt honom, rapporterar SVT Stockholm. Hur kan detta vara lagligt? Det beror på att omyndighetsförklaringen avskaffades 1989 och ersattes med förvaltarskap och gode män. Sedan dess kan ingen vuxen fråntas sin rösträtt, oavsett kognitiva förmågor och psykisk hälsa. Svea hovrätt och flera andra remissinstanser var emot den förändringen, bland annat med hänvisning till att individer som behöver förvaltare lätt kan utsättas för otillbörlig påverkan. Men riksdagen lyssnade inte på det örat.”


”Det är inte ovanligt att Sveriges riksdag lägger förnuft och erfarenhet på hatthyllan när en vacker princip står på spel. Men när våra folkvalda låtsas att alla människor har förmåga att rösta i allmänna val, inklusive de som är totalt beroende av andra människor, krattar de för otillbörlig påverkan, för utnyttjande – ja, för övergrepp. När de icke beslutsföra blir väldigt många och dessutom bor på institution finns en risk för valfusk i betydande skala. I värsta fall i utslagsgivande skala? 2018 fanns det uppåt 150 000 demenssjuka svenskar, enligt Socialstyrelsen. 2050 räknar man med att de är dubbelt så många.”

https://www.expressen.se/ledare/ann-charlotte-marteus/det-ar-en-tyst-skandal-att-gravt-dementa-far-rosta/

Det pågår många eftervalsanalyser nu. Det är först efter att den är gjord som ett partis valprojekt är avslutat. Jag kan konstatera mycket och Utvecklingspartiet demokraterna genomför sitt avslut på valprojekt 2022 den 22/10. Några slutsatser är:

Utvecklingspartiet demokraterna har nu fått många Uppsalabornas förtroende att företräda dem.

Borgerligheten stärktes inte men missnöjesväljarna blev fler, SD blev Sveriges näst största parti. Och de yngre väljarna blir allt mindre vänsterorienterade, det är positivt.

Hanteringen av valsedlar måste kraftigt förenklas och förbättras. UP förlorade många röster på ett mycket dåligt system. Så sent som i förrgår fick jag höra om två personer som försökt hitta UPs valsedlar, inte lyckats och valde istället ett annat parti. Så dåligt får det inte fungera. 

En stor brist är att valen till kommuner och riksdag sker samtidigt. Hög tid att ändra på det. Varför inte lägga riksdagsvalet parallellt med EU-valet och kommunvalet för sig? 

Valet 2022 visade också att massor av kampanjpengar inte hjälper för att lyckas i val. Trots Centerpartiets enorma reklamkampanjer kraschade partiet runt om i landet, mest i Kiruna.

Det är härligt att Alice Teodorescu Måwe allt mer börjar ta utrymme i svensk debatt igen. Hon är en klok person. Precis som jag länge trott kommer snart Socialdemokraterna byta SD-strategi.

De strategier som nu läggs, de vägval som görs, de eftervalsanalyser som formuleras, kommer sammantaget att lägga grunden för vilka partier som kommer att vinna folkets förtroende om fyra år.”

För det är så det fungerar i politiken; när en valrörelse läggs till historien påbörjas arbetet inför nästa. Och däremellan, i vardagen, i krocken mellan visionerna och verkligheten, skapas tusentals händelser som formar de avgörande beslut som kommer till uttryck vid valurnan.”

Jo, för att väljarna skulle vaggas in i den falska föreställningen att den egentliga skiljelinjen mellan regering och opposition inte var av det sakpolitiska slaget. Skiljelinjen skulle istället skönjas i synen på SD och därigenom skulle valet få en moralisk, känslomässig, dimension.”

Och, kanske ännu viktigare, insikten om vad ett samarbete mellan borgerliga partier och SD skulle innebära för de egna möjligheterna att också framöver få styra riket. Utifrån dessa variabler återstod enbart att utmåla oppositionen som tvivelaktig och illegitim, ja rentav som ett hot mot demokratin som sådan.”

Med jämna mellanrum har jag under åren, medvetet provokativt, i såväl öppna som slutna sammanhang frågat varför Socialdemokraterna – om nu rädslan för SD:s påverkan på politiken är genuin – inte bara släpper fram de borgerliga partierna i utbyte mot att de inte samarbetar med SD? Om man på riktigt är av uppfattningen att ”hat, hot och våld”, ”fascism” och nedmontering av den svenska rättsstaten och demokratin väntar runt hörnet vore det en minimal uppoffring om man i gengäld räddar demokratin.”

Utifrån dessa premisser växer två huvudlinjer fram för mandatperioden och valrörelsen 2026. Antingen fortsätter S med skrämselretoriken, som efter fyra år med SD i det moderata regeringsunderlaget lär upplevas som daterat och verklighetsfrånvänt, eller så börjar partiet fresta SD med ekonomiska reformer som dess mer vänsterorienterade ådra inte kommer att kunna motstå. För den som följt de danska socialdemokraternas överväganden är det inte svårgissat vilken väg svenska S på sikt kommer att gå.”

https://www.affarsvarlden.se/kronika/alice-teodorescu-kostsamt-att-skrammas-om-sd-nu-lar-s-ga-den-danska-vagenlördag 24 september 2022

Status för vem

Sämst, ok, bra och bäst

Det är bara att erkänna, vi är människor. Det kan tyckas vara en dum kommentar men allt för ofta undrar jag om en hel del av oss människor ens har minimala kunskaper om beteendevetenskapen om oss människor. Du tror väl inte att människan, som numera skapat en ”spegel” som ser över 12 miljarder år bakåt i tiden, inte lärt sig grundläggande beteendevetenskap om oss människor? En sak är helt säker och det är att en grundläggande egenskap hos homosapiens sapiens, människan, är att känslan av rättvisa är mycket viktig för oss alla. Samtidigt finns både faktiska rättviseperspektiv och kulturellt betingade uppfattningar om vad som är rättvist. Jag tycker Malin Nilssons bifogade uppsats "Att förklara människan" är mycket läsvärd i sammanhanget. Hennes sätt att bygga upp uppsatsen, och hennes språkfärdigheter, är imponerande. Innan det fina ordet "narrativ" blev populärt bland särskilt dem som ser sig som lite finare än många andra, inkluderar hon den enskilda människans perspektiv som helt avgörande för vad du uppfattar. Det just du uppfattar i ett hav av intryck skapar din unika världsbild.  

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:345436/FULLTEXT01.pdf 

Eftersom känslan av rättvisa är så stor bland oss människor kan jag återigen konstatera att Sokrates än en gång förtjänar sin stora roll i människans utveckling. När vi nu kraftigt måste förbättra integrations- och inkluderingsarbetet i Sverige är det klokt att inse den Sokratiska frivillighetsparadoxen: "Ingen gör frivilliga fel som förstår vad som är rätt". Ur mitt enkla perspektiv uttrycker jag det som "Våra svenska demokratiskt framtagna lagar gäller oss alla jämlikt utan undantag." Det är lätt att säga. Hur många av oss har en bra kunskap om alla våra lagar? Det var onekligen enklare förr då till exempel tio Guds bud satte de rättsliga ramarna..... Även om vår rättsstat är full av lagtexter är det ur ett integrationsperspektiv viktigt att lyfta fram de viktigaste lagbudskapen i integrationsarbetet. De viktigaste är mycket sannolikt dem vi infödda svenskar tar för självklara, men som inte är det för väldigt många andra med en helt annan kulturell bakgrund i bagaget. Synen på rätt och fel brukar i finvärlden beskrivas som moralfilosofi. Du som är intresserad kan med fördel läsa nedan bifogad bok för att lära dig lite om moralfilosofins grundtankar.

https://www.bokus.com/bok/9789144107936/ratt-och-fel-introduktion-till-moralfilosofi/

Nu blir min fråga, vilka yrken har högst status bland oss människor i vårt samhälle? Är det kopplat till vår grundläggande inställning till att rättvisa är viktigt? Är det kopplat till faktumet att lärandet är avgörande för människans individuella och samlade utvecklingsmöjligheter?

En stor andel invånare respekterar fortfarande kunskaper och erfarenheter. De yrkesroller som rankas bland de mest respekterade i det svenska samhället kan inga oerfarna få. Undantaget är VD som vem som helst enkelt kan bli om vi exkluderar bolag med fler anställda än fem stycken. Samtidigt är det intressant att så många av oss inte förstår hur välstånd skapas när entreprenör hamnar på 19:e plats. Den stora "skandalen" i sammanhanget är dock att inte läraryrket ens är med om vi exkluderar "professor" och "forskare". Dem av oss som vill att Sverige även i framtiden ska vara ett generellt välståndssamhälle måste hjälpas åt att höja statusen i att våga vara entreprenör och att vilja bli, och vilja fortsätta arbeta som, lärare. Att vilja fortsätta att arbeta som lärare är värt sin respekt då arbetsmiljön i dagens skolor är oacceptabelt dålig. Ur ett integrationsperspektiv kan det vara värt att påpeka att religiösa företrädare i det svenska samhället inte ens finns bland topp 20. En enkel beskrivning av det svenska samhället kan vara att vi är praktiskt fokuserade. Tänk om även politiken kan bli mer praktiskt orienterad..... 

Läkare, 64%

Vd (Verkställande direktör), 52%

Advokat, 48%

Professor, 46%

Domare, 43%

Ambassadör, 36%

Forskare, 34%

Statsråd (minister i en regering),  34%

Pilot,  33%

Ingenjör,   27%

Chef (såsom personalchef och ekonomichef m.m – ej vd), 25%

Riksdagsledamot, 23%

Psykolog, 18%

Polis, 16%

Idrottsproffs, 15%

Tandläkare, 14%

Officer/militär, 13%

Brandman, 13%

Entreprenör, 13%

Veterinär, 12%

https://kvalitetsmagasinet.se/har-ar-jobben-som-har-hogst-status-i-sverige/

För mig symboliserar regnbågsflaggan att vi inom lagens ramar får vara som vi vill vara, med alla våra olika smaker för allt möjligt. Det finns lagliga begränsningar som ständigt utmanas. Så ska det också vara i en väl fungerande demokrati. Om tillräckligt många av invånarnas förtroendevalda håller med uppdateras våra lagar och acceptansen för olikheter ökar. Eller minskar. Vad vi tycker är rätt eller fel har starkt påverkats av i vilken kultur vi vuxit upp i. Det råder ingen tvekan om att sekulära samhällen är mycket mer toleranta än religiöst kopplade samhällen. I många kulturer har de religiösa ledarna högst status. Det är viktigt att förstå.