måndag 19 november 2018

Tvätta det som måste tvättas

Respektlöshet och mobbing ska aldrig accepteras
Vilken typ av samhälle tror du är mest attraktivt? Ett samhälle där vi har låg tolerans för oliktänkande och människor som är annorlunda eller tvärt om? Tycker du att ledare måste ta ansvar och uppfostra personer som uppträder respektlöst och som mobbar så att de slutar med liknande beteenden? Anser du att en kommunledning och en statsledning ska jobba och respektera alla sina invånare, eller bara vissa? Det är mycket viktiga grundläggande frågor som tyvärr idag saknar självklara svar hos för många politiska ledare. Lotta Grönings nedan citerade reflektioner är allvarliga och sorgliga. Vi har verkligen hamnat snett i Sverige. Det går självklart att förbättra men går det att förbättra med de ledare vi nu har som bidragit till att vi är där vi är? Polariseringen tycks bara växa. Och på tok för många folkrepresentanter lever i sina "bubblor" långt ifrån den verklighet många människor lever i. Det fungerar inte bra om man verkligen vill ha en representativ demokrati. Och att mötet med invånare i huvudsak begränsas till egna partimedlemmar är långt ifrån tillräckligt.

"Ansvariga politiker som satt oss i den här situationen och med medvetna politiska val förvärrat den.
Vi som i decennier har varit stolta över den svenska demokratin har nu ingenting att vara stolta över. Demokratin är skjuten i sank. Decemberöverenskommelsen var spiken i kistan eftersom oppositionen dog! Nu utgår ett gäng politiska förlorare ifrån att valresultatet handlade om sex partier inte om åtta, men så ser verkligheten inte ut oavsett vad de önskar. Dessa sex slåss nu dessutom om makten."

"Rikspolitikernas agerande är farligt för demokratin och samhällsklimatet. Deras beteende sprider sig i samhället, till skolor och arbetsplatser, till unga och gamla. De skapar rasism, rädsla, hat och inte minst ett totalt förakt från stora delar av befolkningen gentemot dem själva. De undergräver politikens förtroende. Inte nog med det, de befäster klyftor och skapar nya. Jag har fått över 2000 mejl efter mina två senaste krönikor i Expressen. En företagare skrev: ”Jag arbetat hårt i hela mitt liv och betalat in mycket skatt till statskassan. Nu har fått nog, jag lägger ner företaget, börjar arbeta svart och tänker aldrig mera rösta.”
En kvinna berättade att hon träffat sin granne efter att de hade röstat. Grannen frågade, vad röstade du på och kvinnan svarade att hon röstat på SD. Då sa grannen, jaha då har vi inget mer att prata om du och jag, och så vände hon på klacken och gick."

"Det övergripande problemet som just nu framträder i kampen om makten är en låg kompetens bland partiernas ledare som sätter makt före demokrati och folkvilja. De rider på en missuppfattning om att de bara företräder sina väljare när de vill ha makten över hela befolkningen. Det värsta i allt detta – vi får ingen regering som är en enade kraft för landet, tvärtom en regering som stämplar ut vissa som icke önskvärda."

Ett enligt mig seriöst parti måste ha nolltolerans mot respektlöshet och mobbing. Ett seriöst parti måste också offentligt ständigt våga "tvätta det som behöver tvättas" för att inte ha representanter som vägrar låta självständighet, jämlikhet och demokratiska principer gälla oss alla i just vårt unika samhälle. Ett seriöst parti kan inte heller acceptera smutskastning och trakasserier mot människor som respektfullt använder stämmor och politiska möten för att försöka påverka en församling i en eller annan riktning. Ett livskraftigt parti måste klara av att ha oliktänkande medlemmar för att det politiska utvecklingsarbetet ska vara tillräckligt värdefullt. Om man inte tycker det då tycker man att det är partiledningarna som bär på alla svar, det är en oklok hållning. Det är definitivt en hållning som för folkrepresentanter ännu längre ifrån det folk många politiker redan är för långt ifrån. Och lagen den ska gälla oss alla jämlikt.

I Sverige måste vi entydigt våga stå upp för våra grundläggande värderingar. Värderingar som de flesta partier säger sig stå bakom. Det finns inga skäl att acceptera avvikelser från dessa värderingar. Det borde vara självklart även för Socialdemokraterna att tydligt stå upp för till exempel jämställdhetsarbetet. Det är i den verkliga verkligheten som trovärdigheten prövas. Det är som med barnuppfostran, det är inte vad du säger som har starkast påverkan på dina barn, det är vad du gör. "Walk the talk" som amerikanerna säger.
https://www.expressen.se/kronikorer/lotta-groning/nu-slass-forlorarna-om-vem-som-ska-fa-makten/
https://www.expressen.se/ledare/s-topparna-borde-sluta-tiga-om-ssu-skandalen/


Dagens kalkoner
De som fattar beslut för att framstå som goda när de vet att det inte är möjligt att lösa en uppgift på det sätt som beslutet är formulerat. Bristen på lärare runt om i Sverige går inte att lösa genom att tro att det plötsligt kommer att trollas fram en massa motiverade och kompetenta lärare. Nu krävs kreativt tänkande och en kombination av lärare och betydligt bättre stöd av modern teknologi för att rädda många generationers elever. Läget är mycket allvarligt. Sluta dröm och kavla upp ärmarna och arbeta för praktiska lösningar på de problem vi vet att vi har. Börja alltid med vad vi vill uppnå!

http://www.gp.se/ledare/bostr%C3%B6m-bl%C3%A5-v%C3%A5g-ritar-om-kommunlandskapet-1.10885693
https://www.expressen.se/ledare/sanna-rayman/politikerna-struntade-i-konsekvenserna-igen/

UNT som skriver att det är konflikter mellan mig och ett annat kommunalråd. Jag skiljer mellan sak och person. Mitt fokus är sakorienterat inom politiken. Jag kommunicerar som kommunalråd den politik och de ställningstaganden som Centerpartiet i Uppsala och/eller nationellt gjort. Det är inte vad Stefan Hanna enskilt tycker. Oftast är det ställningstaganden jag delar. Inte alltid. Jag har dock inte ett mandat att förmedla annat än det vi fattat beslut om och så anser jag att det måste fungera. Jag adresserar andra partier och deras ställningstaganden. Jag attackerar aldrig deras budbärare på nedsättande och lögnaktiga sätt. Det är under min värdighet. Om enskilda kommunalråd tar åt sig av konstruktiv kritik av ett partis ställningstagande är det ett eget val. Då klarar man uppenbarligen inte att skilja mellan sak och person. Min blogg är min personliga blogg och det framgår för de flesta bara genom att läsa vad bloggen heter. Och när Annie Lööf släppte sin bok tidigare 2018 var hon tydlig med att det var hennes egna personliga reflektioner hon gav uttryck för, inte i egenskapen som partiledare. Går det att tänka så? Vissa anser att det inte går. Jag tycker att det är en självklarhet att det går. Bara man är tydlig med vilken hatt man har på huvudet. Under fredagens Gourmet club med vänner är jag säker på att mina deltagande vänner visste att de pratade med vännen Stefan och ingen annan.

Dagens stjärnor
Människor som alltid ställer upp för andra människor i nöd. Det borde vara en självklarhet för alla men är det inte. För många är det en självklarhet. Och du vet väl att det är vetenskapligt bevisat att vi mår bättre av att hjälpa andra.
https://www.expressen.se/ledare/susanna-birgersson/tragedin-visar-att-alla-barn-ar-lika-mycket-varda/
https://utforskasinnet.se/fordelarna-med-att-hjalpa-andra/
https://scandinaviantraveler.com/se/livsstil/5-skal-till-varfor-vi-mar-bra-av-att-hjalpa-andra

söndag 18 november 2018

Samhälle i förändring

Många viktiga index viker ner
Jag var nyligen på en konferensdag kallad Business Arena Uppsala. Många värdefulla möten med människor främst ifrån näringslivet. Under mötet genomfördes bland annat presentationer av ekonomer som beskrev den ekonomiska utvecklingen och därefter följande debatter. Helt klart är det att vi är påväg in i lågkonjunktur. Väldigt många viktiga nyckeltal pekar nedåt. Helt klart är det också att både bostadsrättsmarknaden och hyresrättsmarknaden har problem då betalningsförmågan inte matchar priserna som säljare erbjuder. Det i kombination med politikens oförmåga att reformera till exempel bostads- och byggmarknaden bjuder inte på några positiva scenarion. Parallellt med att vi rullar in i en lågkonjunktur har vi en mycket instabil politisk situation i Uppsala och Sverige.

Nedan gör Anna Dahlberg, Per Gudmundson och Alice Teodorescu några intressanta reflektioner om nutidens politiska läge. Dahlberg och Teodorescu är liberaler men ses av dem som ogillar deras problematiserande som SD-vänliga. De är inte SD-vänliga. De är dock förutom liberaler pragmatiker och modiga. Om en ”spade får vara en spade” och alla partier tidigt ser och öppet vågar prata om växande samhällsproblem kommer inte missnöjespartier som V och SD att växa.

”Så vem är egentligen demokratins dödgrävare? Det går att rikta mängder av invändningar mot båda dessa hårdragna resonemang, men båda sidor har legitima poänger.SD:s framgångar sätter nämligen fingret på demokratins paradox. Demokrati är ett uttryck för folkviljan (representation), men också en uppsättning principer om formerna för detta folkstyre (rättsstat, fri press, minoriteters rättigheter med mera). Det är detta som utgör den liberala demokratin.”

”Tar man bort de liberala inslagen blir resultatet Orbáns "illiberala demokrati" i Ungern. Undertrycker man det representativa inslaget riskerar demokratin att drabbas av legitimitetsproblem.”

”Båda dessa faror måste tas på allvar. Demokratin befinner sig på reträtt runtom i världen. I den uppmärksammade boken "How Democracies Die" undersöker de amerikanska statsvetarna Steven Levitsky och Daniel Ziblatt hur demokratin undermineras i vår tid. Under det kalla kriget kollapsade demokratier som följd av kupper i tre fjärdedelar av fallen. Numera avvecklas demokratin via valsedeln. Väljare röstar fram auktoritära ledare som sedan urholkar demokratins normer och institutioner, steg för steg.”

”Båda sidor har därför i någon mening rätt om SD. Högernationalismen är ett hot mot den liberala demokratin. Men den utgör samtidigt en rörelse som har ett växande folkligt stöd över tid. Det är komplicerat och det måste få vara det. Båda perspektiven behöver vägas in i förhållningssättet till SD.”

”Det finns ingen enkel väg ut ur SD-dilemmat. Men en bra början vore att försöka lösa de problem som driver missnöjet och att visa en lyhördhet gentemot SD:s väljare. Partiet bör även behandlas i demokratisk anda, utan att för den skull ge SD en utpressarroll.”
https://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/bada-sidor-har-ratt-om-sd-och-demokratin/
Dagens stjärna
Per Gudmundson. Mycket personligt och blandat kärleksfullt bjuder han på ett utmärkt sätt på viktiga perspektiv. Narcissismen inom dagens politik är besvärande och respektlösheten för erfarenhet och kompetens oklok. Ur närhistoriska perspektiv är inte Sveriges politiska utmaningar större än tidigare.

”"Det kommer alltid, förr eller senare, i varje politiskt tänkande varelses liv, en tidpunkt då man börjar hata Folkpartiet."”
”Det är ett axiom. Det gällde på 1970-talet. Det gäller nu. Och det gäller även för folkpartister – kanske mest för folkpartister. Det finns inget speciellt med hösten 2018.”
”Men åtminstone halva befolkningen har sett värre kriser än dagens, utan att de folkvalda har paralyserats av skrämselhicka. Kanske betalar vi priset för samhällets ungdomskult. Våra politiska ledare blir allt mer lika gymnasister, övertygade om det exklusiva i just deras weltschmerz. Som om vi inte har haft politisk konfliktlösning via partier sedan hattarna och mössorna.”
https://www.svd.se/livet-gar-vidare-c3zw?fbclid=IwAR3fLFlOLBcvoR3Hw_1l5MqbyCBIzgj8v3xdkIUBij3EjBxR2hcFztSYloQ

Dagens kalkoner
De som låter olusten för andra partier förblinda dem ifrån att maximera genomslaget av sin egen politik. Att tydligt och konsekvent utesluta att samarbeta med partier man står långt ifrån i många sakfrågor är viktigt och bra. Samtidigt har ett parti ett stort ansvar i förhållande till sina väljare. Bara för att C i Uppsala inte ville regera tillsammans med S och MP innebär inte det att vi vill avstå från att få genomslag för våra politiska förslag.

”I över tio år har strategin gått ut på att frysa ut och isolera Sverigedemokraterna och i tio år har den strategin lett till att partiet vuxit ännu mer. Är det målet?”

”Onsdagen den 14 november är en sorgens dag för alla oss som på riktigt inte ville se SD växa ytterligare. Till syvende och sist är det inte riksdagens partier som ger SD inflytande utan väljarna. Det finns ett tydligt samspel mellan de övriga partiernas agerande och väljarnas beslut att ge SD just ökat inflytande.”

”Tittar man tillbaka är tendensen tydlig: I valet år 2002 samlade SD 76.300 röster, i valet år 2006 162.463 röster och år 2010 330.610. Det senare motsvarande 5,7 procent vilket gav SD en plats i riksdagen. Fyra år senare uppnådde partiet ett valresultat på 12,86 procent och i höstens val landade det på 17,53 procent. Hur kan en sådan exceptionell ökning inträffa? Vad hände under dessa år?”

”Tesen var att diskussion i dessa frågor per automatik skulle komma att gynna SD. Därmed etablerades en ordning som innebar att ju mer SD växte, ju fler reella problem de påtalade, desto tystare skulle alla andra vara. Problemet var bara att allt fler väljare såg samma problem. När endast SD påtalade dem gavs väljarna inget annat partipolitiskt alternativ, vilket ledde till att de växte än mer. Och eftersom de växte vågade ingen annan närma sig frågorna av rädsla för att anklagas för att fiska i grumligt vatten och efterapa SD.”

Det är fullkomligt absurt! I över tio år har strategin gått ut på att frysa ut och isolera och i tio år har den strategin lett till att SD vuxit än mer. Slutsatsen - för den som verkligen vill stoppa SD från inflytande långsiktigt och inte bara posera med sitt motstånd för att vinna kortsiktiga, symbolpolitiska ryggdunkningar - blir således att utfrysning liksom ignorans av verklighetens problem enbart leder till att SD växer. Är det målet?”http://www.gp.se/ledare/teodorescu-varför-göder-ni-sd-1.10900725

lördag 17 november 2018

Invånarrespekt

Sakfrågor i fokus
Maktkamper är inget nytt under solen. I alla tider och överallt finns de. Det är dock väldigt tråkigt när  politiska organisationer ägnar sig mer åt maktkamper än åt sakpolitiken. Idag har C Uppsala haft en stämma där en mycket komplicerad fråga lyftes på mötet trots att kretsstyrelse och kommunfullmäktigegruppen redan gjort ställningstaganden efter timmar av överväganden. Politik ska enligt mig handla om sakpolitik och att så mycket som möjligt leverera på vallöften. Så mycket som möjligt innebär till exempel att inte låta odemokratiskt fulspel att minska möjlig oppositionskraft. Tänk vad mycket bättre det politiska arbetet skulle bli om vi politiker alltid och självklart sätter invånarrespekten främst. För mig är inte det politiska arbetet en lek utan ett ansvarsfullt förtroendeuppdrag som ett partis främsta företrädare fått av just invånarna i allmänna val.

Widar Andersson ger ofta intressanta reflektioner i sina ledarartiklar och krönikor. Det är rörigt inom Uppsala kommun men ännu röriga inom Sveriges riksdag. Det som händer inom rikspolitiken är pinsamt och svårt att förstå för de flesta. I all den röra som vi bjuds på kanske det finns några som har en plan som handlar om mer än egennytta. Vad tror du? Det blir intressant att se om det uppstår någon öppning för att undvika ett extraval. Ett extraval kommer om möjligt ännu mer reducera invånarnas förtroende för politiken.
https://mobil.folkbladet.se/opinion/moderat-politik-utan-moderater-om5563685.aspx
Dagens kalkon
Liberalerna i Uppsala. Att efter femtio år svika sina politiska samarbetsparter och sina väljare är självklart illa. Men att ljuga för att försöka få bort ljuset från sitt svek är både dåligt och dumt. Vissa lögner är svåra att avslöja, andra är det inte. Det är bäst om Liberalerna står upp för sina vägval och slutar försöka skylla på annat än egennytta. Det är mycket olämpligt att fara med osanningar när man attackerar andra partier. Särskilt obegåvat är det som sagt att ljuga om sakförhållanden som är lätta att följa upp. Uppsalaborna ville inte ha ett fortsatt vänsterstyre. Nu får de det ändå. Väljarnas dom kommer sannolikt bli hård. Även Uppsala behöver reformeras, inte bara resten av Sverige. Liberalernas vänsterkompisar bär inte på de reformer som vi skyndsamt behöver. Lågkonjunkturen knackar på dörren parallellt med att nödvändiga reformer uteblir. Det är mycket dåligt för oss invånare.
https://mobil.unt.se/asikt/debatt/allt-har-gatt-ratt-till-5138056.aspx

Dagens stjärna
Stig-Björn Ljunggren. Ja, det är inte ett imponerande spel som pågår i Sveriges riksdag. Med ett extraval åker kanske både Liberalerna och Miljöpartiet ut. Det kanske är den förändring som krävs för att hitta lösningar på regeringsfrågan. Om L åker ur blir det också lättare för liberala väljarna att inte splittra sina röster. Vad tror du?

”Vänsternissarna lämnades kvar på bokcafét när kidsen drog vidare för att satsa på sig själv. Att Lundell missar detta måste bero på att han har den där slags tondövhet som stora författare saknar. De förstår inte det för stunden politiskt korrekta. Han verkar vara lika bra på bry sig om vad samtiden betraktar som fint som han är på att spela munspel.
Men det är just det som är poängen, den som spelar riktig rock har också lite distortion i framförandet, annars lever den inte.”
http://www.gp.se/ledare/ljunggren-ulf-lundells-svarta-galla-1.10900160

fredag 16 november 2018

Gråzonskrig

Handlingsberedskap
Jag har varit på den årliga krisberedskap- och totalförsvarskonferens i Gimo. En mycket givande konferens med ett omfattande program under kort tid, med mycket kunniga föredragshållare. Särskilt intressanta pass handlade om matförsörjningsperspektiv och ”gråzonen” mellan fred och krig. Mycket handlar idag om informationshantering och informationsteknologin som på många sätt blivit ett av de största hoten parallellt med att modern informationsteknologi representerar stora möjligheter för människans utveckling. En del av gråzonskrigandet handlar om kompromettering. Det vill säga insatser för att sprida falsk eller missvisande information för att nå önskade resultat. Resultat som till exempel att ett företag förlorar kunder eller en person förlorar förtroende. Föredragningarna var generellt mycket intressanta men det blev också personligt intressant eftersom några verkar ha denna taktik i sin maktkamp mot mig. Som alltid finns moteld mot alla varianter av krigföring. I detta fall är den viktigaste att fostra befolkningen i sunt kritiskt tänkande. I en värld där ”gråzonskrig” blir allt vanligare mellan ”stridande” grupper är det viktigt att ha handlingsberedskap för när man märker att attacker av komprometterande information sprids. När falsk och extremt subjektiv information sprids måste den bemötas snabbt och faktabaserat klokt. En övergripande sammanfattning av konferensen är att vi i Sverige och övriga världen befinner oss i en ny global kristid där bland annat organiserad brottslighet till delar ingår i fientliga ”gråzonsaktiviteter”.
https://www.synonymer.se/sv-syn/kompromettera

Annie Lööf har nu fått sonderingsuppdraget för hur Sverige kan få en ny regering. Det är fortsatt häpnadsväckande att inte riksdagens partier haft mer handlingsberedskap innan valet. Det har länge varit känt att sannolikheten för att valresultatet skulle bli liknande det det också blev var hög. Att många svenskar är besvikna över oförmågan att hitta lösningar är därför förståelig. När Lööf dessutom säger att hon nu ska tala sakpolitik och reformbehov som utgångspunkt för förhandlingarna. Hur är det möjligt att inte det varit självklart från början? Du som regelbundet läser min blogg vet att jag sett det som självklart att talmannen haft sakpolitik och reformperspektiv som bärande ingångar i försöken att bilda regering. Oavsett om det blir extraval eller ej hoppas jag att demokrati 2.0 betydligt bättre kan hantera liknande parlamentariska situationer.
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/vagen-till-framgang-for-annie-loof-stangd-redan-fran-borjan
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/analys-extraval-kan-bli-spiken-i-kisten-for-l-1
Dagens kalkoner
HVB-hem som missköts av oansvariga huvudmän.
https://www.expressen.se/ledare/hur-kommer-historien-att-doma-dagens-hvb-hem/

De som inte anstränger sig maximalt för att hålla ihop borgerligheten. Om det blir extraval blir det sannolikt något parti som får betala ett högt pris för sitt agerande.
https://www.expressen.se/nyheter/krisen-for-bjorklund-historiskt-lagt-stod/
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/analys-extraval-kan-bli-spiken-i-kisten-for-l-1

Dagens stjärna
Karin Pihl. Ja, orimliga fasta avgiftshöjningar från elbolagen. Regeringen borde ha ingripit för länge sedan.

”På fem år har elnätspriserna ökat med en fjärdedel. Höjningarna har varit värst utanför storstäderna. På orter som Stenungsund, Mellerud och Svenljunga har Vattenfall höjt priset med hutlösa 45 procent. Elnätsbolagen motiverar sina prishöjningar med att det finns ett stort investeringsbehov. Och det stämmer förvisso. Elnäten behöver moderniseras. Men förklaringen är ändå usel.”

”Eftersom elnätsmarknaden inte fungerar som en vanlig marknad finns det speciella regleringar kring hur elnätsleverantörerna får bedriva sin verksamhet. Ellagen och myndigheten Energimarknadsinspektionen sätter ramar för hur höga avgifter bolagen kan ta ut. Tanken är att avgifterna ska vara rimliga. Men nuvarande regler fungerar inte i praktiken. Elnätsbolagen har i flera fall vunnit mot Energimarknadsinspektionen i domstol och har därför kunnat höja de så kallade intäktsramarna. För perioden 2016-2019 handlar det om 8 miljarder kronor (SvD 2/11).”
http://www.gp.se/ledare/pihl-sätt-stopp-för-elnätsbolagens-överpriser-1.10831522

torsdag 15 november 2018

Elevernas och lärarnas arbetsmiljö

Tryggt och säkert
Hur många accepterar en arbetsmiljö där du trakasseras, mobbas och till och med utsätts för våld? Jag svarar ingen. Vi har till och med kraftig arbetsmiljölagstiftning i Sverige som ska efterlevas av landets arbetsgivare. Det finns inga som helst skäl att acceptera att våra skolor ska vara platser för undantag. Nyligen deltog jag i en panel om trygghetsfrågor och om att otryggheten ökat ordentligt i Uppsala de senaste åren. Det är beklagligt. Allt större klyftor mellan människor i vårt samhälle bidrar självklart. I debatten tog jag upp det beklagliga behovet av betydligt bättre säkerhetsarbete i våra skolor. Mobbing, annat trakasserande, narkotikaförsäljning och våld måste stoppas mycket bättre än nu. Efter debatten hade vi arbetsutskott i kommunstyrelsen. Där förlängdes kommunens samverkansavtal men det beslutades också om en revidering som förhoppningsvis inkluderar bättre säkerhet på våra skolor.

"Killgäng som vägrade att ta av sig jackorna och släppa mobilerna förstörde lektionerna. De var inte intresserade av att ta del av undervisningen, de var där för att få lunch och ett busskort. Skolan hade "reducerats till en avstjälpningsplats. En förvaring för ungdomar som annars skulle begå brott."

"En F-9-skola i Norrtälje stängdes av skyddsombudet i oktober. Två elever hade misshandlat lärare – och en av dem hade attackerat en lärare med kniv. Skolan vill inte uppge elevernas ålder, men det är "inte elever som går på högstadiet". Det är alltså barn vi pratar om, gissningsvis i mellanstadieåldern."
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/lagar-och-regler-om-arbetsmiljo/arbetsmiljolagen/
https://www.expressen.se/ledare/ta-ert-ansvar-foraldrar/

Personligen har jag sedan över ett år trakasserats av ett antal medlemmar inom centerpartiet. Gång efter gång gör de aggressiva utspel som ger missvisande beskrivningar då de saknar stöd i den verkliga verkligheten. Att den politiska miljön är hård har jag vetat länge men det är sanslöst att vissa bara kan mata på och mata på med sina lögner och sitt förtal. Syftet är självklart att uppnå egen vinning. Det är dock ett mycket respektlöst agerande. Respektlöst mot alla medlemmar som tidigare röstat och för alla väljare som röstat i kommunvalet. Dessutom är jag vald av den nya kommunfullmäktigegruppen till gruppledare och vald av kommunfullmäktige. Det tycks som att vissa inom politikens värld är kvar i en dysfunktionell skolmiljö. Frågar du mig är det en oacceptabel ordning både inom våra skolor och inom politiken. Att det ständigt råder stor konkurrens mellan idéer och personer är en sak, det rättfärdigar inte respektlöst och trakasserande lögnaktigt beteende. Även inom politiken måste det vara ordning och reda om resultatet av det politiska arbetet ska bli lyckat. Jag verkar för C Uppsalas politik och för Uppsalabornas, alla Uppsalabors, bästa. Det är mitt fokus och det kommer att fortsätta vara mitt fokus i det viktiga utvecklingsarbetet av hela Uppsala kommun. Jag brukar säga ”gambatte”. Jag säger det igen, gambatte! Det är ett härligt japanskt uttryck.

Dagens kalkoner
De som inte inser vad som är lämpligt och inte lämpligt. Självklart ska man få en ny chans när man avtjänat det straff samhället bestämt att man fick om man varit kriminell. Samtidigt borde det vara självklart att våra barn och ungas välbefinnande är viktigare än möjligheten till "en chans till" i olämplig arbetsmiljö kopplat till tidigare brott.
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7090130
http://www.gp.se/ledare/sonesson-brottsoffers-l%C3%A4kning-viktigare-%C3%A4n-v%C3%A5ldt%C3%A4ktsm%C3%A4ns-l%C3%A4ngtan-efter-frihet-1.10696353

De som inte kan se till så att vi slipper extraval och slipper en regering utan reformvilja eller kraft. Vad mer än stärkta ytterkanter kommer ett extraval till riksdagen bjuda på?
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7090166
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/analys-badtunnornas-tid-ar-forbi

Dagens stjärnor
Poliserna. De har en mycket viktig roll att spela i ett samhälle där allt fler känner sig allt otryggare. Inte minst i Uppsala har känslan av otrygghet brett ut sig kraftigt. De som styrt Uppsala de senaste fyra åren fortsätter att styra Uppsala med hjälp av Liberalerna. Jag är helt övertygad om att den sociala spänningen bara kommer att öka de kommande åren. V+L+S+MP bär inte på reformerna som inkluderar betydligt fler människor än hittills från utanförskap till en "varm" plats i en fast anställning. Det är helt nödvändigt för Uppsala att samarbetet med Polisen stärks.
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=114&artikel=7090149

Armand Duplantis. Nominerad till stora utmärkelser inom idrottens värld. Förra året vann han många utmärkelser på Uppsala idrottsgala. I år vinner han säkert även utmärkelser nationellt. Han tillhör min sons gamla idrottsförening UIF. Heja Duplantis heja!
https://www.svt.se/sport/idrottsgalan/idrottsgalan-2019-har-ar-alla-nominerade

onsdag 14 november 2018

Snart en ny dag

Ge inte upp
Sverige är i stort behov av reformer för att vi ska ha en rimlig chans att försvara svenskt generellt välstånd. Idag är en mörk dag för Alliansen och Sverige. Alliansen är nu tydligt splittrad och Socialdemokraterna har lyckats med sin taktik. I morgon är en ny dag. Jag hoppas fortsatt att C, M, KD och L förstår att de som gemensam kraft kan göra mest positiv nytta för de invånare de ska tjäna. Jag personligen kommer aldrig att samarbeta med vänstertänkare, protektionister eller hatare. Det går självklart att hitta demokratiska sätt att lyckas med det. Främst måste de sätten bygga på respekt för väljarna. Väljarna i Uppsala och Sverige har inte röstat för en politik som lutar åt vänster.
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7089284

Tove Lifvendahl är en klok borglig person. Hon klassas nog av många som liberalkonservativ. Oavsett vilken liberalvariant hon klassas som är hon borglig. Hon förstår hur värde skapas och hon förstår hur den inte skapas. Bifogad artikel är mycket läsvärd. Hur kunde den samverkande borgerligheten slarva bort sitt mycket värdefulla samarbete? Har pragmatism ingen roll för många inom politiken längre?

”Decemberöverenskommelsen som ingicks i mellandagarna 2014 hade som uttalad ambition att bereda väg för en borgerlig regering 2018. En analys med påföljande slutsats som kvalificerar sig för finalen i tävlingen om tidernas mest obegåvade politiska beslut. Frånvaron av begriplig logik gjorde hittepå-kontraktet svårsålt till alla som befann sig utanför de partibubblor inom vilka DÖ betraktades som den enda vägens politik. Det var inte helt enkelt att förklara varför man avsåg lägga ner sina röster, i stället för att rösta på sitt eget budgetförslag. Moderaterna fick ta de hårdaste smällarna, men liberaler, centerpartister och kristdemokrater hade lika aningslöst klivit på samma tåg. Den mest bisarra effekten var det hårda tryck dåvarande riksdagsledamoten Finn Bengtsson (M) fick utstå – för att han avsåg rösta på det egna partiets politik.”

”Nu befinner vi oss i en snarlik situation: klyftan mellan hur man resonerar på insidanjämfört med på utsidan av partipolitiken, gör sig påmind igen. Liberalerna och Centerpartiet har nu att förklara varför de till veckan sannolikt kommer att rösta emot den statsministerkandidat med vilken de har kampanjat och fört fram i valrörelsen. Inte bara det, ty fastän deras uttalade skäl är att de vill hålla ytterkrafterna V och SD från inflytande, kan det, om man ska tro vad de båda partierna tidigare har sagt, bli så att de i denna omröstning kommer att göra gemensam sak med V och SD, liksom S och MP (den regering de nyligen avsatt). Sammanfattningsvis: de kommer att rösta mot sin egen kandidat, tillsammans med de partier de inte vill samarbeta med.”

”Oavsett vad man tänker i den saken, tror jag att borgerlighetens partier måste avkrävas ansvar både för det de gör, och det de inte gör. Den gångna mandatperiodens exempellösa vilsenhet hjälpte tveklöst SD att växa ytterligare. Agerandet berättade för förbluffade väljare och högst nöjda vänsterskaror att allianspartier föredrar en S-regering så länge SD är vågmästare. Ett i sanning dystert besked, med den liberala världsordningen i åtanke.”
https://www.svd.se/sd-borde-inte-fa-skriva-borgerlighetens-historia
Även mediet Dagens Industris ledare ger uttryck för att Sverige har hamnat i ett mycket dystert politiskt läge. Dystert om man är borgerligt orienterad. Även om Socialdemokraterna lyckats med sin steategi och taktik att splittra Alliansen tror jag de snart inser att även deras maktspel bara gynnar flankerna i svensk politik. Det mesta talar för att enbart V och SD lockar allt fler frustrerade väljare. Jag blir ledsen över denna destruktiva utveckling. Sverige har inte varit något paradis men det har defacto under några generationer gett våra invånare ett högt generellt välstånd. Oförmågan att reformera Sverige kommer garanterat skapa mindre tillväxt och mer ”klyvningar” mellan de som har och de som inte har. Vänstern och naivisterna inom politiken bär huvudansvaret för denna utveckling.
https://www.di.se/ledare/ratt-att-rosta-ja/

Dagens kalkon
Oförmågan bland Allianspartierna att kompromissa fram ett gemensamt regeringsalternativ.
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/elisabeth-marmorstein-reder-ut-ordbraket-mellan-loof-och-kristersson

Dagens stjärna
Jenny Sonesson. Ja, man vågar inte ens tänka tanken på hur det hade beskrivits om hela ledningen för till exempel Jämstäldhetsmyndigheten år 2019 enbart bestått av män. De flesta har insett att kompetens och mångfald är viktiga perspektiv när grupper bemannas. Väldigt sällan är det trovärdigt att de mest lämpliga enbart är män eller kvinnor. Bra att Sonesson vågar problematisera kring viktiga jämställdhetsperspektiv.

”På hemsidan slår myndigheten fast att: ”Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter.” Men män verkar inte ha samma möjligheter till chefsbefattningar på myndigheten som har statens uppdrag att analysera jämställdhetsproblem. Det är mycket märkligt att en enkönad grupp ska leda arbetet samtidigt som man på hemsidan skriver att jämställdhet handlar om jämn könsfördelning. Det inger knappast förtroende och myndigheten är inte någon förebild. Man lever inte som man ska lära andra.”

”Ledarsidan förespråkar inte kvotering men noterar att Lena Ag är socialdemokrat och att hennes parti förordar könskvotering i näringslivet. Vad är det som hindrar män från att få ledande befattningar, på egna meriter, inom Jämställdhetsmyndigheten? Fanns det inte en enda kompetent man som sökte tjänsterna? Har rekryterare försökt hitta lämpliga kandidater?”
http://www.gp.se/ledare/sonesson-inga-män-i-jämställdhetsmyndighetens-ledning-1.10661069

Expressens ledare. Hybris leder sällan mer rätt än fel.

”Ett av ESO-förslagen är att Sverige lär sig metoder och rutiner för konsekvensanalyser av omvärlden. Låter klokt. Vi har inte råd med mer svensk hybris.”
https://www.expressen.se/ledare/sverige-behover-en-gra-och-petig-regering/

tisdag 13 november 2018

Vision

Utan plan ingen målbild
Ingen individ eller organisation kan nå ett mål om man inte har något tydligt och definierat mål. Visst är det en självklarhet, samtidigt finns gott om individer och organisationer som inte har tydliga och mätbara målsättningar. Att ha tydliga mål behöver inte innebära att man måste vilja bli världsbäst. Det kan handla om små förbättringar men som ändå skapar en tydlig riktning av den begränsade energi vi som enskilda och en grupp kan skapa. De stora framgångssagorna genom människans historia har skapats genom visioner. En vision är en övergripande och långsiktig ambition som är mycket svår att uppnå men som av dess bärare känns attraktiv. Varje gång en politisk kraft blivit mycket kraftfull har den burits upp av en tydlig vision. Idag är inget undantag. Problemet är att få svenska partier har lyckats formulera sin vision på ett sätt som särskilt engagerar människor att ansluta sin energi för att försöka uppnå visionen.
https://news.microsoft.com/futurevisions/
https://www.bokus.com/bok/9789127753624/politiska-ideer-drommen-om-det-perfekta-samhallet/
https://www.so-rummet.se/kategorier/samhallskunskap/politiska-ideologier 
Om det enda mål som finns är makten, är det tillräckligt. För vissa är det så, inte för mig. För mig har inte makten ett egenvärde, precis som inte en förmögenhet har det. För mig måste makten ha ett altruistiskt värde, inte ett egennyttigt. Patrik Oksanens bifogade ledare är mycket läsvärd. Socialdemokraterna som nutida maktparti är idélöst och endast intresserad av makten i sig. Det är Socialdemokraterna som borde stå i skuldljuset både i Uppsala och i Sveriges riksdag. Skulden till röran och oförmågan att hitta acceptabla vägar framåt.
https://www.helahalsingland.se/artikel/opinion/ledare/oksanen-det-ar-lofven-som-maste-valja-mellan-sd-alliansen-eller-extraval?fbclid=IwAR3GkyUY4fSKJujvj4Nja1au21H5IN1tUboVJXY8m56eJ3lx81viGUtbPB0

Dagens kalkoner
De som inte har invånarnaras bästa i fokus. Det är trots allt vårt huvuduppdrag som folkvalda att se till dem vi ska tjänas bästa.
https://www.expressen.se/ledare/sverige-behover-en-gra-och-petig-regering/

Vänstern och bland annat Moderaternas lokala regeringssamarbete i Knivsta? Vad är det som händer? Är Knivsta kommun så misskött att de anser att de måste ha en så bred koalitionsregering? Vilket är invånarperspektivet på liknande regeringssamarbeten? Inte ens i min vildaste fantasi kan jag tänka mig att en väljare som röstat på moderaterna på något sätt vill strukturellt samarbeta med Vänsterpartiet. Och när detta samarbete lanseras görs det också parallellt med en skattehöjning på 70 öre. Att Vänsterpartister eller andra ytterlighetspartier stöttar egna förslag är något helt annat. Ur led är tiden. Lokalpolitikerna i Knivsta får göra som de vill men mitt inlägg syftar till att belysa att den politiska röran göder både politikerförakt och demokratiförsvagning. En dålig jämförelse men om jag på Oddset spelar på mitt favoritlag Sirius vill jag inte att Svenska spel kommer tillbaka till mig efter matchen där Sirius vann och säger att enligt dem satsade jag på Hammarby. Nej, jag satsar på Sirius både i med- och motgång.

Dagens stjärna
Hamid Zafar. Han gör ofta kloka reflektioner kopplat till sakområden som är känsliga. Det gillar jag. Vi behöver fler som vågar göra liknande reflektioner.

"Att dessa nyckeltermer har betydelse för textförfattarna framgår tydligt i den bifogade ordlistan som problematiserar begrepp som rasifiering, vithet och kultur. Läsaren får också lära sig att vit skuld är ”den individuella och kollektiva känslan av skuld som vita personer kan känna inför de rasistiska brott och den diskriminering som vita utsatt icke-vita för både historiskt och idag.” Vidare menar man att denna vita skuld kan skapa handlingsförlamning hos de vita som gör att de lägger ansvaret för att åstadkomma en förändring på icke-vita."

"För att råda bot på denna ärvda och inherenta skuld har projektgruppen även arbetat fram en metodguide till organisationer för hur de ska rekrytera ”rätt”. Vid rekryteringen av nya medarbetare uppmanas man att göra avkall på akademisk utbildning och tidigare arbetslivserfarenhet. Man uppmanas även att hoppa över CV i en slags ickemeritokratisk anda."

"Inte nog med att den ideologiserade pamflettens innehåll är uppåt väggarna. Innehållet baseras varken på vetenskap eller beprövad erfarenhet."
http://www.gp.se/ledare/zafar-antirasistisk-ideologi-f%C3%B6rebygger-inte-hiv-1.10558868