måndag 27 februari 2017

Nyckeltalsutveckling

Den verkliga verkligheten
Det talas mycket om Sverigebilden just nu. Sverige har länge varit ett av världens samhällen som lyfts fram som lysande goda exempel. Men oavsett Trumps exempel på att Sverige har allt större samhällsproblem eller ej så utvecklas allt fler viktiga nyckeltal allt sämre. Visst kan vi vara överens om att nyckeltal som BNP/capita och medellivslängd säger en hel del om hur positivt ett land och dess befolkning utvecklas? Visst kan vi också vara överens om att en hög andel långtidsarbetslösa med försörjningsstöd leder samhället fel?
Medellivslängd
Hur hög medellivslängd tror du vi har i Sverige? Vilka är huvudskälen till varför den inte är högre? Ett av skälen är att många invånare har kostvanor som straffar sig. Men visst kan man se det som ointressant om man blir 85 eller 95 år gammal. En massa socker och salter är väl värda några år av ett möjligt längre liv... Medellivslängden brukar ses som en av de viktigaste indikatorerna för hur välmående ett nationellt samhälle är. Hur bra tror du att Sverige är?
BNP/capita
Visst kan vi vara överens om att måttet BNP/capita är viktigt för att förstå hur positivt eller negativt ett samhälle i stort utvecklas enligt gällande ekonomiska ordning? Sverige utvecklas inte imponerande avseende BNP/capita. Vi kan bättre.
Sysselsättningsgrad och långtidsarbetslöshet
Det är bra med en hög sysselsättningsgrad. Den måste vara hög. Men andelen och antalet långtidsarbetslösa är minst lika viktigt att följa i ett land som har generösa bidragssystem. Antalet långtidsarbetslösa måste minska och det finns gott om möjliga metoder för att åstadkomma en positiv utveckling som bättre inkluderar människor från utanförskap in i det gemensamma samhällsbygget.
Bråka inte med USAs regering
Jag håller med Leif G W Persson om att det är korkat om Sveriges regering går i konflikt med USAs regering i en amerikansk tidning! Vad vinner vi på det när sannolikheten är mycket hög att Trump & company tänker ha sista ordet? De kommer att rada upp exempel på exempel på saker som bekräftar Trumps uttalande om ett Sverige på dekis. Morgan Johansson, den svenska regeringen och Carl Bildt gör klokt i att svälja stoltheten och istället för att gå i försvar ägna energin åt att lösa våra stora problem. Problemen går att lösa men bara om vi erkänner att de finns.
"Svensk är den som vill vara svensk"
Sverige innehåller fortfarande mycket att vara väldigt stolt över. Det är viktigt att vi inser att vi har mycket som vi historiskt varit väldigt duktiga på. Vi har fortfarande många mycket framgångsrika företagare, idrottare, akademiker, författare, musiker, fotografer etc. Sverige är fortfarande ett land där klassresor i de socioekonomiska perspektivet är möjligt. Alla har rätt till gratis skolgång, inklusive universitetsstudier. Samtidigt har vi problem som det är dumt att blunda för, eller att förminska. Upp med problemen på bordet och låt oss lösa dem! Och vem är svensk? Den som har svenskt medborgarskap är ett självklart svar. Personligen gillar jag även perspektivet "svensk är den som vill vara svensk". Bifogad artikel är bra. Den som "vill vara svensk" gillar de värdegrunder som bygger upp det svenska samhället. I ett sunt samhälle kan vi tala om problem och glädjas över gemensamma framgångar. Vi kan respektfullt jobba med att lösa problem och hjälpas åt att stärka möjligheter. Ett sunt och framgångsrikt samhälle är inkluderande. Så byggs framgångsrika samhällen. Var än på jorden de skapas. Vissa tycker att det viktigaste nyckeltalet i ett samhälle är tillit, vad tycker du?


söndag 26 februari 2017

Huvudlöst

Hur blir man känd?
Känd blir den som gör något först, som presterar exceptionellt inom sitt gebit, massmördar, blir en framgångsrik filosof eller religiös ledare. Även den rike som använder sin förmögenhet till välgörande stiftelser kan förlänga egotrippen även efter sin död. Ja, ja alla vägar bär till Rom som i detta fall får vara döden.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Romerska_v%C3%A4gar
http://fof.se/tidning/2014/7/artikel/listan-varldens-mest-kanda-personer
https://www.svd.se/hela-listan-varldens-100-kandaste-kandisar

Transplantation av huvud
Werdnig-Hoffman´s sjukdom är inte någon rolig sjukdom. Inga sjukdomar är roliga men vissa är värre än andra. I år planerar den italienska neurokirurgen Sergio Canavero att bli den förste som genomför en huvudtransplantation... Det är något speciellt med italienska läkare, eller hur! Valery Spirodonov lider av Wednig-Hoffmans sjukdom, en muskelsjukdom i ryggmärgen. Han vill vara den första som ställer upp på att försöka få ett nytt huvud. Ja, varför inte om det är den enda chans man har för att få njuta några år till av livets underbara möjligheter?  Transplantationen planeras behöva 150 medicinskt utbildade människor och använda sig av hjärndöda donatorer. Vad ska man säga? Snart kan vi byta ut alla våra kroppsdelar. Är vi då oss själva?
https://sv.wikipedia.org/wiki/Spinal_muskelatrofi
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3798056/Head-transplant-surgeon-plans-controversial-Frankenstein-experiments-reanimate-corpses.html
http://www.dailymail.co.uk/health/article-3721986/Patient-set-undergo-world-s-human-head-transplant-says-Dr-Frankenstein-reveal-details-operation-month.html

Och? Gör något! Prat hjälper inte!
Väldigt märklig "debattartikel" som jag bifogar. Vad ska man debattera om när de korrekt konstaterar "Det finns idag en bred politisk samsyn om..." Att primärvården kraftigt behöver moderniseras och förstärkas råder det inget tvivel om. Gång efter gång och år efter år presenteras dessa behov och att fokuset måste läggas på att förändra och förbättra omsorg och vård främst för multisjuka, oftast äldre människor. Så vad kan man debattera om? Varför inte: Varför denna ständiga senfärdighet? MP och S har makten! Varför gör de inte det de säger behöver göras? Det är ju "bred politisk samsyn". MP och S har ju makten inom Uppsalas sjukvård, vad väntar de på? Och om vi snart också kan transplantera huvuden, då krävs definitivt omfattande nytänkande inom omsorg och vård.
http://mobil.unt.se/asikt/debatt/stark-primarvarden-4559362.aspxlördag 25 februari 2017

Tors hammare

Personlig integritet
I takt med att vi övervakas allt mer väljser allt fler att lura övervakande stater, grovt kriminella eller en avundsjuk hustru genom att lämna det öppna Internet och gå in i det mörka.  Inte minst journalister gör det för att skydda sina källor efter att allt fler råkat ut för att deras källor avslöjats genom att deras kontakter spårats enkelt på det nät vi "vanliga" använder. I USA vill myndigheterna växla upp övervakningen av invånarna ännu mer. Alla invånares surfhistorik, användar id, password, geografiska data, faktureringshistorik, adresser, pryl-idn och mängd data som nyttjas är exempel på data de vill komma åt för att användas i olika syften. Det är en bekymmersam utveckling. När jag blev Centerpartist var jag, Annie Johansson (senare Lööf) och Fredrick Federley väldigt engagerade i kampen för den personliga integriteten. Den kampen går vidare och är fortsatt mycket viktig.
https://lagen.nu/begrepp/Personlig_integritet
https://sv.wikipedia.org/wiki/Integritet_(r%C3%A4ttighet)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Darknet

Förr jagades specifika hot kopplat till exempel kriget mot terrorism. Nu jagas även spekulativa och ad-hoc hot. Så är det i praktiken även om det inte är tillåtet. I den världen är vårt privatliv helt hotat. Allt fler kommer att använda den svenskutvecklade browsern Tor, gratismjukvara, för att söka sig fram i det mörka internet, bland mördare, vapenhandlare, knarkförsäljare, pedofiler, IR-tjuvar och andra "intressanta" typer. Men det sägs att man är osynlig på darknet, men hur kan du vara säker på det? Varför kan det inte vara så att de som skapat lösningen har en övervakningsmöjlighet. Snacka om att den har koll på läget bland världens hemskheter. Vad tror du? Är det Engelsmännen som sitter på nätets hemligheter och därför valt att lämna EU ; )
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tor_(n%C3%A4tverk)

Vilken "verklighet" är din?
Alla väljer att se olika verkligheter. Vi fokuserar på olika saker i vår omgivning och vår verklighetsuppfattning påverkas starkt av uppväxtförhållanden, utbildningsnivå och egna erfarenheter. Sverige är fortfarande fantastiskt men reformverkstaden måste komma igång så att allt större problem kan lösas. Centerpartiet är det parti i Uppsala och nationellt som tar i problemen mest konstruktivt. Vi öser på med förbättringsförslag/reformer. Positivt att allt fler Uppsalabor och svenskar uppskattar vår politiska verkstad! Och Oscarsson på TV4 körde lite spelteori idag om att Annie Lööf kan bli Sveriges första kvinnliga statsminister. Vilken minoritetsregering kan få igenom mest i riksdagen? Ja, ja svaga regeringar kommer vi tyvärr ha i Sverige under många år framåt.
http://www.gp.se/ledare/teodorescu-sprickan-i-kristallen-1.4171791

Hjärta och hjärna
Ja, det är inte lätt det där med att konstruktivt och faktabaserat förhålla sig till olika samhällsfrågor. Särskilt svåra och komplexa problem. Det minsta vi kan förvänta oss av ledande politiker är att de tar ett övergripande ansvar. Ett ansvar för en hållbar politik som inte bara ser till varje sakfråga enskilt. Ett samhällsbygge är betydligt mer komplext än så och det kan definitivt inte ledas utifrån mest känslor om resultatet ska bli framgångsrikt. En bra basinsikt är att "som man ropar får man svar". Det är viktigt att förstå att de signaler man sänder ut får effekt.
http://www.gp.se/ledare/boström-ett-svenskt-moraliskt-misslyckande-1.4169699

fredag 24 februari 2017

Ständiga störningar

Koncentration
Hur lyckas du koncentrera dig? Måste du låsa in dig i ett eget rum och sätta på dig hörlurar med klassisk musik för att komma in i den stämning som krävs för att prestera? Tills för bara drygt tio år sedan hade vi inte portabla smarta terminaler som till exempel en mobiltelefon. Terminaler från vilka vi kan ta del av massor av innehåll. Blunda ögonen och tänk dig en värld som för bara 20 år sedan när inga smarta mobiler eller I-PADs fanns! Nej, visst är det svårt att ens minnas hur det var. Efter tio år med denna massiva tillgång till världens data och förädlade innehåll har många lärt sig att det inte bara ökat vår produktivitet utan också kräver nya rutiner för att inte göra oss improduktiva. Allt för många av oss, jag är en av dem, tillåter oss att ständigt avbrytas i våra tankar och uppgifter för att titta på vem som skickat något, vem som ringer och så vidare. Hur påverkar det oss? Hur ofta är ett mejl så viktigt att vi inte kan införa tider då vi går igenom de medelanden och följer upp det telefonsamtal man fått? Är inte det inte det kloka sättet att förhålla sig till dagens informationsvärld? Är inte det viktigt för att vara närvarande i nuet med vår i varje stund närmaste omgivning? I vart fall jag har en stor förbättringspotential kopplat till detta ständigt tillgängliga beteendet.
https://en.wikipedia.org/wiki/Portable_data_terminal
http://www.allehanda.se/opinion/debatt/informationsstress-var-nya-folksjukdom
https://www.jajja.com/jajja-magazine/sju-knep-for-att-minska-informationsstress/

Fokus på rätt saker
Ja, det är inte lätt det där att skilja mellan huvudsaker och bisaker. I ett land som, mot svenskarnas vilja, tillåter Vänsterpartiet att kraftigt påverka politiken får bisaker och enfald råda. I en regering som dessutom ger statliga utredningsuppdrag för att komma fram till något som redan är bestämt är både bedrägligt och slöseri med skattepengar. Lär av vår mänskliga historia! Kommunism eller "vänsterpolitik" har aldrig levererat ett högt generellt välstånd. Glöm aldrig det!
http://mobil.unt.se/nyheter/uppsala/overklagar-bygglov-for-omstritt-konstverk-4556882.aspx

På förra kommunfullmäktige ställde jag en fråga till kommunstyrelsens ordförande om varför inte Uppsala kommun tagit chansen att tycka till om det urdåliga vinstbegränsningsförslaget som den bidragsälskande utredaren Illmar Reepalu på beställning presenterat. Att en kommun med relativt många privata leverantörer inom välfärdssektorn inte självklart vill göra sin röst hörd är beklagligt. Samtidigt inte så förvånande då Vänsterpartiet inte "bara" är ett stödparti i Uppsala utan ingår i kommunens majoritet! Frågan bordlades tyvärr då vi tenderar att ägna fullmäktigetid åt annat än debatter och beslut.

Politiker ska inte fokusera på vinster utan på kvalitet och kvalitetsuppföljning. Politiker ska också fokusera på att driva på nytänkande för att klara allt mer krävande offentliga åtaganden. För att klara dessa åtaganden kommer vi att behöva både stiftelser och privata företag som hjälper till. Om de levererar den överenskomna kvaliteten och bidrar till nytänkandet är inte vinster ett problem! Förluster är däremot ett problem! Och glöm inte att det är politiker som hela tiden avgör vilka kvalitetskrav som ska ställas! Det dumma vinsttaksförslaget är en dum störning i det viktiga arbetet att bygga marknadsekonomi 2.0 och en fungerande välfärd även i framtiden.
http://www.di.se/opinion/annie-loof-det-finns-bara-ett-svar-pa-reepalu-sag-nej/


torsdag 23 februari 2017

AI och tiggeri

Artificiell intelligens
Terabyte, massor av data, som rusar fram i neurala nätverk gör det idag möjligt för datorer att allt mer kostnadseffektivt känna igen till exempel röster, ansikten, fingeravtryck med enorm träffsäkerhet. En utveckling som gått fortare än tidigare prognosticerat på grund av "kriget mot terror". Det är bra om du försöker förstå vad detta kommer att innebära för våra samhällen. Det försöker jag även om det inte är lätt. Tro mig, vi går i allt snabbare takt mot marknadsekonomi 2.0 eller det vissa kallar Delad ekonomi 2.0.
http://www.whatsabyte.com/
http://www.phil.gu.se/ann/annintr.html

Konkurrensen hårdnar
Om inte lagens lagstiftare snabbt hittar former för att jämna ut prisskillnader på arbetskraft mellan säg Indien och Sverige så kommer missnöjet bland många västerlänningar bara att fortsätta att öka. De kommer bara tappa mer och mer köpkraft i förhållande till tidigare. I genomsnitt tjänar en indier 616 dollar per år. Nedan kan du hitta vad genomsnittsinkomsten är i delar av Sverige. Håll i hatten, ny teknologi ritar helt om förutsättningarna för väldigt många verksamheter och för väldigt många människor. Till det positiva för länder som Indien. Det kan bli positivt även för svenskar men bara om vi inser vad som händer och själva skapar våra möjligheter utifrån teknikens gränser. Är du redo?
http://www.ekonomifakta.se/Fakta/Regional-statistik/Din-kommun-i-siffror/Nyckeltal-for-regioner/?var=17249

Senfärdighetens Mekka
I denna nya tid vi redan lever i måste samhällen som vill vara rika utveckla sin förmåga att rättssäkert och demokratiskt förankrat fatta snabba beslut. Allt för ofta undviker vi i Sverige känsliga frågor för länge i hopp om att de ska försvinna. Allt för ofta ser vi beslutsprocesser som inte utnyttjar modern teknologi för att påskynda en ärendehandläggning utan att göra avkall på rättssäkerheten. Hur länge har till exempel jag hävdat att svensk hantering av tiggande EU-medborgare är korkad? På intet sätt har vår hållning hittills förändrat dessa utsatta människors levnadsvillkor i grunden. Tiggeri som inkomstkälla ska aldrig uppmuntras. Inom EU ska varje land ta ett eget ansvar för att deras svaga har en rimlig lägsta levnadsnivå. Varför tar det så lång tid att komma fram till självklarheter? Vill vi hjälpa människor mot bättre liv finns betydligt bättre sätt än att uppmuntra tiggeri i svenska städer.
http://www.svt.se/nyheter/inrikes/s-vill-skarpa-reglerna-for-tiggeri
https://m.youtube.com/watch?v=Ae8JUatUaCsonsdag 22 februari 2017

En kompis som bara tänker på dig

Kompetensbrist
Har vi en massa kompetensbrist i vårt samhälle? Vi tror det. I takt med att artificiell intelligens vinner mer kraft ökar också robotiseringen av våra samhällen runt om i världen. Det händer inom alla samhällsområden. Självstyrande fordon är allt närmare kommersiell verklighet. Sannolikt kommer det bli nödvändigt för att få allt mer befolkade städer att få fungerande trafikflöden. Avancerade algoritmer tar också över allt mer tjänster. Avstånd blir allt mindre relevant. För att förstå vad som händer kan du försöka lära dig hur en enormt växande global spelmarknad fungerar. Då menar jag inte dobbel utan spel som Minecraft och World of warcraft.
https://worldofwarcraft.com/en-gb/
https://minecraft.net/sv-se/
http://www.gp.se/nyheter/ekonomi/sj%C3%A4lvstyrande-bilar-snart-i-g%C3%B6teborg-1.3775

Väldigt många yrken kommer att ersättas och kompletteras av robotar. Kompetensbristen är sannolikt inte så stor som vi kan tyckas tro. Moley Robotics har utvecklat ett robotsystem som efterliknar mänskliga händer som vispar, rör, kollar temperatur, skär etc. Ett kocksystem som kan producera 2000 recept, utnyttjar 129 sensorer och 20 motorer. Kockbristen är snart ett minne blott. Och duktig och outtröttlig kommer kocken att vara.
http://www.moley.com/

Toyota Kirobo är en minirobot designad för att vara som ett personligt sällskap. Den är 10 cm hög och väger 183 gram. En lätthanterlig kompis som inte behöver rastas och som inte kräver dyr mat och veterinärhjälp. Kirobo, som du kan kalla vad du vill, känner av ägarens känslor genom ett fotografiskt ansiktsigenkänningssystem, och anpassar sina kommentarer utifrån hur man mår. Håll i hatten, håll med om att det är häftigt!
https://www.youtube.com/watch?v=udfHwzkyzZg


tisdag 21 februari 2017

Bygg hos någon annan

Fler bostäder
Uppsala och andra "hot-spots" i Sverige växer befolkningsmässigt så det knakar. Främst kopplat till nya invånare som förhoppningsvis snabbt blir självförsörjande och goda medskapare av våra lokalsamhällen. Visst är det roligare att leva i ett attraktivt samhälle som växer än i en avbefolkningsbygd. Samtidigt är det både rörigt och ekonomiskt utmanande även att vara en stark tillväxtkommun. Det räcker inte att bygga bostäder utan som en konsekvens av fler invånare krävs fler förskolor, skolor, vårdcentraler, äldrebostäder och så vidare. Alla dessa bostäder och verksamhetslokaler måste byggas på mark tillgänglig inom kommunen. Hindren när en vilja att bygga finns är många. Inte minst från staten som samtidigt pressar på kommuner om önskemål att vi ska bygga. I alla byggprojekt finns ett stort antal människor som säger typ "självklart behövs det men inte här". Utan tvekan krävs starka politiker som ändå vågar sätta ner foten och bygga, annars skulle inga nya bostäder eller verksamhetslokaler förverkligas.
http://www.dagenssamhalle.se/kronika/bygg-gaerna-men-inte-hos-mig-31484
http://www.unt.se/nyheter/uppsala/fler-fortatningar-att-vanta-i-uppsala-4548401.aspx
http://www.unt.se/nyheter/uppsala/bygg-tatt-men-inte-overallt-4548316.aspx
https://m.soundcloud.com/stefanhannaspod/sa-fortatar-vi-uppsala-varsamt-om-eriksberg-fortatning-och-stadsbyggnad

Malmö
Samtidigt måste samhällsutvecklingen ledas klokt framåt. Att bygga för mycket och för dyrt är inte en klok väg framåt. Att bygga så tätt i städerna så att viktiga gröna rekreationsytor blir en stor bristvara är väldigt kortsiktigt och dumt. Det är dessutom korkat att inte bygga mer i kransorterna när man är i en så attraktiv region som Uppsala är. Hur kan det vara svårt att förstå? Malmö är på många sätt ett skrämmande exempel på en samhällsutveckling som inte skötts hållbart. Länge förtegs alla strukturella problem, de har fått massiva bidrag från andra kommuner och de har varit mästare på att få EU-bidrag. Det är dock inte en hållbar samhällsutveckling att bygga sin framtid som Malmös Socialdemokratiska ledning gjort. I ljuset av den utredning som Reepalu lett om vinster i välfärden är det inte konstigt att Malmö utvecklats ohållbart. Reepalu visar genom sin utredning och dess förslag att han inte förstår hur hållbar utveckling skapas. Malmö har byggt upp sin ekonomi på försörjningsstöd från andra. Så kan man göra, men det är inte så klokt. Den kloke bygger sitt samhälle starkt genom att säkra en hanterbar tillväxt och att en stor majoritet av invånarna är självförsörjande eller under utbildning som med hög sannolikhet leder till självförsörjning.
http://www.dagenssamhalle.se/kronika/politikerna-aer-skyldiga-till-malmoes-foerfall-31622
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ilmar_Reepalu