måndag 26 september 2016

Fler chanser

Nystart ska vara möjligt
Tycker du att vi människor ska få flera chanser att kunna ändra sitt liv och hitta en bättre riktning? Det tycker jag. Det är inte rimligt att till exempel traumatiserade eller studieomotiverade barn inte ska få nya chanser att när de personliga förutsättningarna finns få en utbildning som kan leda mot självförsörjning. Eller att till exempel en tekniker som sägs upp från Ericsson inte ska ha en rimlig chans att skola om sig till en eftertraktad lärare i naturämnen. Med tanke på hur omfattande och byråkratiska lagstiftningsprocessen är blir man förvånad över hur nya regler, kopplade till vuxenutbildning, så dumt straffar väldigt många människor! Läs gärna L Magnussons ledare i ämnet.
http://www.unt.se/asikt/ledare/ogenomtankt-att-stanga-dorren-till-komvux-4382011.aspx


Enade vi stå, söndrade vi falla

Ur led är tiden. Vilken strategi är bäst i oroliga brytningstider som nu? Att kortsiktigt egoistiskt helt fokusera på sig själv och den egna familjen eller att tänka större och försöka bidra till att samhällets helhet utvecklas så att förutsättningarna för familjens liv inte faller i spillror? Vad innebär det för dig och mig om Europa åter faller in i allvarliga konflikter och mörker? Visst inser vi att det kommer att påverka även oss själva negativt om det tillåts inträffa?

De politiska kriserna är omfattande runt om i Europa. Sverige är inget undantag. I till exempel Spanien lyckas de tydligen precis få ihop en regering efter lång tids bekymmer. Ungerns premiärminister Viktor Orbán vägrar att acceptera en rimlig flyktingomfördelning inom EU från de hårt pressade Grekland och Italien på endast 1 294 flyktingar. Land efter land blir allt mer självcentrerade och samarbeten mellan länder utvecklas allt sämre. I det lilla kan detta kännas märkligt. I det stora är det sannolikt främst ett resultat av att många samhällen defacto har en allt svårare ekonomisk situation i efterdyningarna från finanskrisen 2008.

 

Självklart inser kommuners och länders ledningar att de billiga pengarna som erbjuds på lånemarknaden inte erbjuder en hållbar ekonomisk situation. Om inte olika delar av Europa ställer om sin ekonomi konkurrenskraftigt och minskar arbetslösheten, fyller kompetensbrister samt säkrar internationell konkurrenskraft, då väntar stålbad rund hörnet. EUs länder enades 2009 om ett antal ambitioner, uttryckta i Lissabonfördraget, som skulle stärka EU ländernas konkurrenskraft. Hur har det gått sedan dess?

Vår mänskliga historia säger i vart fall mig att det är en oklok väg att vandra om man väljer den missriktade egoismen och den protektionistiska vägen framåt. Den vägen har historiskt visat sig belöna mörka krafter under några år tills dessa krafters ledarskap leder mot en upplösning i blod och svett. Den bärande idén bakom EU är att vi ska försöka undvika dessa ständigt återkommande idiotiska vägvalen och istället skapa en bättre gemensam och fredlig framtid. I en tid då Europa borde enas om reformer som över tiden stärker vår konkurrenskraft splittras vi istället allt mer. Låter det som en klok väg framåt? Var är de Europeiska ledarna som på ett attraktivt sätt kan sälja in värdet av ett starkt och solidariskt Europeiskt samarbete? "Motti", Angela Merkel, försökte länge men hon tycks nu överväga andra vägar för att försvara sin maktposition. Är det nödvändigt när protektionistiska krafter växer snabbt även i Tyskland? Visst kan vi bättre än såhär? Som vanligt ser vi konsekvenserna av bra eller dåligt ledarskap. Ibland känner jag som min dotter på morgonen. Det skulle vara skönt att dra täcket över huvudet och somna om... Jag är trots det mörka läget övertygad om att vi tillsammans kan bygga en bättre framtid. I den framtiden måste det vara möjligt för människor att starta om på nytt efter att man kört ner i diket.söndag 25 september 2016

Stor förbättringspotential

Håll med om att det är korkat att bara fortsätta att ösa pengar på verksamheter som inte fungerar tillfredställande? Ta till exempel Migrationsverkets- och Arbetsförmedlingens verksamhet. De saknar inte ekonomiska resurser men även om vi bortser från att de har tuffa volymutmaningar är jag sedan länge allt annat än imponerad över hur väl och effektivt de klarar sina uppdrag. Skolan är ytterligare ett bedrövligt exempel. Trots att vi svenskar satsar mest pengar i världen per elev kan resultaten av de satsningarna inte kallas annat än misslyckade. Vårt skolsystem misslyckas både med att matcha fram spetskompetens och att tillräckligt bra matcha funktionshindrade samt studieomotiverade elever mot en kompetensnivå alla satsade pengar borde kunna omsättas i.

"Vi behöver mer pengar för att klara vårt uppdrag" är det ständiga mantrat från offentliga verksamheter. Och när politiker ska framstå som "duktiga" satsas mer pengar på verksamheter som inte levererar. Personligen kan jag efter några år i Uppsalabornas tjänst konstatera att vägen mot bättre resultat, och en hållbar ekonomi, handlar om nytänkande och smartare arbetssätt. Det är min 100% övertygelse att vi kan nå önskade resultat mycket bättre om vi mycket bättre utnyttjar modern teknologi och organiserar verksamheter smartare. Motståndet är sannolikt kompakt, inte minst från bakåtblickande fackföreningar. Det får dock inte hindra oss som är politiker, folkets företrädare, från att kraftigt sätta press på att smartare arbetssätt och organisationer ska frigöra massor av resurser. Resurser som kan satsas på ännu mer förbättringar samtidigt som inte skattetrycket höjs. Vad väntar vi på? Kryssa politiker du tror har tillräckliga erfarenheter och kraft att frigöra all denna kraft så är jag säker på att även våra barn möter en ljus framtid.
http://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/article23583296.ab

Tänk nytt
Sveriges delar och offentliga organisationer kan mycket bättre än nu! Det enda som saknas är ledarskapet för att det ska bli verklighet. Visst är det positivt att det är så "enkelt" att säkra en positiv morgondag även i vår del av världen! Man löser inte dagens utmaningar med gårdagens metoder! Man klarar inte den globala konkurrensen om välståndet om vi gör som förr.
http://www.larssorqvist.com/2016/02/23/innovation-och-ständiga-förbättringar–-så-hänger-det-ihop-30828427

Centerpartiet matar på med förbättringsförslag
Det känns positivt att tillhöra ett parti med många förbättringsförslag. Både lokalt och nationellt klarar Centerpartiet av att mata på med förändringsförslag som leder mot en positiv framtid. Hur kommer det sig att till exempel Socialdemokraterna bara vill återställa till något som de tycker fungerade förr? Klarar inte socialdemokratin att förhålla sig till en ny verklighet? Så tycks det vara.
http://www.gp.se/ledare/lööf-tänker-längre-än-till-2018-1.3811951

lördag 24 september 2016

Land ska av lagar styras

Tänk dig själv att du tagit dig från en fattig tillvaro i Sverige till en rik del av Australien. Där söker du asyl från jantelagen, vänsterpolitik, extremt skattetryck. Din asylansökan avslås mycket sannolikt om du inte har för dem mycket eftertraktade kunskaper. Och australiensarna kommer att se till så att du kommer tillbaka till gå igen. Självklart skulle du bli arg och besviken. Du hade säkert använt dina sista kronor för att ta dig dit för drömmen om ett bättre liv. Australiensarna är väldigt restriktiva redan från början. Det har inte vi varit. Ur ett individuellt perspektiv är det lätt att förstå frustrationen och att det inte lockar att återvända till det man så gärna velat lämna. Ofta är man också en familjs tänkta ankare med uppgiften att ge flera människor en biljett ut från en upplevd negativ tillvaro mot en föreställning om en möjlig bättre livsmiljö. Om man tar ett större perspektiv på frågan landar de flesta i slutsatsen att våra lagar måste upprätthållas och att lagarna också måste uppdateras så att de talar ett entydigt språk. Alice Teodorescu, liberal, beskriver på ett bra sätt att det är orimligt att Sverige inte upprätthåller de lagar vi har och att en stat inte kan tala med kluven tunga. Visst har hon en stor poäng även om det ur ett individuellt perspektiv är tragiskt?
http://www.gp.se/ledare/teodorescu-värna-rättsstatens-principer-1.3811144

Lagstiftning och rikets budget ska fastställas i riksdagen
Mätning efter mätning visar att Sverige har ett svårt politiskt läge. Det sägs vara högkonjunktur tack vare billiga pengar och enorma migrations- och integrationskostnader. Det är med andra ord en bedräglig högkonjunktur. Det känns sådär att vi har en så svag politisk situation i så svåra tider som nu. Hur fort kan vi få en bättre politisk situation när nästa lågkonjunktur slår in? Och hur går det för missnöjespartier som Fi, V och SD i lågkonjunktur... Och intressant att Di tycks negligera L och KDs tuffa situation. Mycket talar för att de partier som finns representerade i Sveriges riksdag måste tänka sig helt nya samarbetsformer framöver. Det kommer att krävas om de ser till svenskarnas bästa.
http://www.dn.se/nyheter/sverige/dnipsos-moderaterna-har-svart-att-ta-valjare-fran-sd/
http://www.di.se/artiklar/2016/9/23/ledare-annie-loofs-lyft-starker-alliansen/
http://www.expressen.se/ledare/ann-charlotte-marteus/marteus-sluta-dromma-om-ett-pytte-sd/

Vallen har rämnat
Partier som gör anspråk på att vara folkrörelsepartier måste löpande inkludera alla medlemmar bättre i idéutveckling och beslutsfattande. Spogg var under en tid ett demokratisystem som jag var med om att bygga upp. Redan då kunde modern teknik användas effektivt för att löpande inkludera många medlemmar. Idag är det tekniska stödet för ett modernt folkrörelseparti väldigt mycket bättre än när Spogg lanserade "gör din röst hörd". Och användarvänligheten blir bara bättre och bättre. Förtroenderåd är så 1900-tal, dax att våga och vilja, inkludera många fler. Även om det begränsar enskilda ledande politikers handlingsutrymme. Ett handlingsutrymme man självklart kan få om man lyckas argumentera för nödvändigheten. Vi lever i en ny digital ålder med enorm digital kraft. När nutidsanpassas det politiska arbetet bättre? Kan segheten bero av något annat skäl än rädslan att låta alla medlemmar få en enkel chans att göra sin röst hörd? Personligen tror jag att vår demokratiska positiva kraft blir mycket starkare om chansen för enskilda partimedlemmar, och invånare i stort, får en bättre chans att påverka våra vägval i samhällsbygget. Tillsammans kan vi utveckla just vårt samhälle att erbjuda goda livsmöjligheter även för kommande generationer. Ingen annan kommer att göra det åt oss!
http://www.gp.se/ledare/vallen-har-rämnat-1.3802356

fredag 23 september 2016

Den bästa humanisten

Vem är den bästa medmänniskan? Vilka egenskaper har denna fina människa? Totalt självuppoffrande? Givmild? Fokuserad på att lära andra att fiska istället för att ge dem fisk?
http://www.synonymer.se/mobil/?query=human

Vi har begränsade resurser och vi tvingas ständigt prioritera hur de används. Även om politiker ogärna tydligt talar om prioriteringarna så finns de där i de budgetar som läggs. Och de politiker som inte sköter ekonomin för att undvika att göra tydliga prioriteringar kör sitt fögderi ner i diket.

Det är bra att den politiskt intresserade Ann Ramberg, företrädare för advokatsamfundet, tydligt säger att grupper står, och kan tänkas stå, mot varandra även i Sverige. Jag delar dock inte hennes tyckande att våra äldre ska betala priset för den fortsatta generösa migrationspolitik hon förespråkar. I nuläget är det ett nollsummespel även trots att vi har en relativt hög tillväxt! Varför är det så? Jo, våra resurser i form av relevant kompetens och andra produktionsresurser som t ex verksamhetslokaler och bostäder är inte i takt med efterfrågan. Och även ett rikt samhälle måste prioritera bland begränsade resurser.
http://www.gp.se/ledare/säg-vem-den-godaste-humanisten-är-1.3798827

Vad är mest humant? Att driva en politik som gör att tio miljoner räddar 100-tals barn från svältdöden och möjlighet till skolgång eller att hjälpa tio ensamkommande afghaner från Iran? Kan man tänka så? Måste man inte tänka så? Befintliga 10 miljoner kronor kan väl bara användas en gång? Varför är det svårt för många att tala om vad som är det mest humana? Personligen tror ja återigen att det inom migrations- och biståndspolitiken är mångas beröringsskräck med SD som är problemet. Om man säger att man förstår att 10 miljoner kronor som räddar livet på hundratals bara i till exempel Somalia kan stötta 10 ensamkommande mot i bästa fall självförsörjning, då har ju vissa delar av invandrarfientligas retorik varit självklar. Men håll med om att det är idiotiskt att tillåta någon att "kidnappa" en verklighetsbeskrivning. Var tror du en krona gör mest human nytta, i Somalia eller i Sverige?

Sverige utvecklas positivt av att människor från världens hörn kommer till oss. De allra flesta människor är fantastiska krafter om deras energi kan tillvaratas och deras framtidstro kan stärkas. Vi måste bli betydligt bättre på inkludering i Sverige. En del av den viktiga förbättringen är att "sluta ge människor fisk, träna istället människor på konsten att fiska". Istället för att droga människor i bidragsberoende måste våra stödsystem helt riktas mot att uppmuntra människor att bli bra "fiskare". Det är dags att ompröva den svenska modellen som vi känner den idag. Håller du med?
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Den_svenska_modellen

GP har fått ytterligare en skicklig ledarskribent. Läs gärna hennes ledare som bland annat inkluderar resonemang om värdegrunder och diskriminering. Den bästa humanisten är väl den som fattar att ett sekulärt och inkluderande samhälle ändå med fördel byggs upp av några grundläggande pelare. Demokrati, jämlikhet och att rättigheter också ska matchas mot skyldigheter är några bärande pelare i ett frihetligt och rättvist samhälle. Håller du med?
http://www.gp.se/ledare/religion-ger-ingen-carte-blanche-1.3808605

Hjärta OCH hjärna måste vara med när människor som bestämmer fattar beslut! Det är därför naivister och extremister av alla dess slag inte ska vara i regeringsställning. Det gäller såväl kollektivt partier som enskilda företrädare. Våra barn ska kunna förvänta sig att folkets företrädare använder minst 50% av hjärnan när de röstar i olika frågor! I min värld använder de "bästa" humanisterna både hjärnan och hjärtat när de tar ställning kopplat till svåra frågor. Och dagens tekniska hjälpmedel kan med fördel användas bättre för att inkludera fler i svåra ställningstaganden. Håller du med?
http://www.gp.se/ledare/vallen-har-rämnat-1.3802356


torsdag 22 september 2016

Kreativa, flexibla, samarbetsvilliga, sekulära, jämställda och kvalitetsmedvetna

Kritiskt med tillgång på ingenjörer
Tråkigt att Ericsson tycks anse att Sverige inte klarar av att vara konkurrenskraftiga inom produktionsområdet. Om Ericsson lägger ner all sin produktionsverksamhet i Sverige drabbar det snabbt även utvecklingsverksamheten. Jag har svårt att se att produktutvecklingen ska kunna ske tillräckligt effektivt utan närhet till produktionskompetensen. Ericsson är ett mycket viktigt bolag för svenskt välståndsbygge idag. De negativa effekterna av ett svagt Ericsson ska inte underskattas. Som praktisk startplattform för nykläckta tekniker försörjer sedan Ericsson många andra svenska företag med praktiskt duktiga ingenjörer. Vi får se hur det går.
http://www.expressen.se/dinapengar/ericsson-planerar-sluta-tillverka-i-sverige/

Konkurrenskraft
Min uppfattning är att Sveriges företagsamma människor fortfarande har stora fördelar av att bygga verksamhet i landet.  Många som lever i vår del av landet är kreativa, flexibla, samarbetsvilliga, sekulära, jämställda och kvalitetsmedvetna. Det är dags för några svenska ledare att kliva fram och visionärt leda landet mot en ny våg av företagsbyggen som uppskattar de kvaliteter som just vår jordmån för företagande erbjuder. Visst finns många strukturella förbättringsmöjligheter men vi får inte glömma alla fördelar vi också har jämfört med andra platser som vi konkurrerar med.
http://www.motivation.se/leda/ledarskap/tre-satt-att-utveckla-konkurrensfordelar
http://www.regeringen.se/contentassets/89bfebaba9d746b8b8805995d10903b7/sveriges-konkurrensfordelar-for-export-och-multinationell-produktion

Hopplöshet är en mycket farlig känsla. I ett "rikt" samhälle känner ingen hopplöshet. Alla kan själva eller med hjälp av sin omgivning se positiva målbilder. I destruktiva och hopplösa miljöer frodas hat och extrema idéer och dess företrädare fiskar "fotsoldater" i dessa vatten.

Problemlösare
Även om vi personligen och våra samhällen löpande upplever både dåliga och goda tider är det viktigt att minnas hur fantastiskt människan utvecklats de senaste tusentals åren. Precis som med aktiemarknaden har det funnits dåliga perioder men över längre perioder har utvecklingen alltid varit positiv. Vi människor blir generellt sätt klokare med varje ny generation. Jag är helt övertygad om att morgondagens samhälle med hjälp av bland annat nanoteknik, 3D printing, smartare digitalisering, personliga avatarer, mer tjänsteutbyten, eldrivna fordon, solenergi, och "löv" energi. "Lövenergi", vad är det? Om bifogad artikel stämmer kommer energiförsörjningen inte vara så svår som många tror. Ofta är det när vi har problem som enskilda människor och lag av människor som vi också hittar lösningar på problemen. Maslows behovstrappa har alltid varit den samma. Skillnaden mellan idag jämfört med 1000 år sedan är att väldigt många fler människor har förmånen att leva ett liv högt upp i pyramiden!
http://www.svd.se/professorns-lov-ska-erovra-varlden-kan-helt-ersatta-oljan/om/klimathotet
https://lattattlara.com/psykologiska-perspektiv/humanistiskt-perspektiv/maslows-behovstrappa/

Svensk värdegrund
Framtiden är ljus även om nuläget är politiskt mörkt. Varje dag bjuder på massor av möjligheter. Det är "bara" att fånga dem. Vilka ska du fånga idag? Kreativa, flexibla, samarbetsvilliga, sekulära, jämställda och kvalitetsmedvetna människor klarar sig alltid bra. Vi har många sådana människor i Sverige. Lisa Magnusson har fel! De svenska värderingarna leder oss inte fel! Vissa enfaldiga tolkningar av våra grundläggande värderingar leder fel, det är något annat! Framtiden bär på massor av ljus! Särskilt för människor som har förmånen att födas i samhällen med de basvärderingar många av oss har här uppe i norr och med det friska vatten och den rena luft vi berikats med. Jag är mycket tacksam för att jag fått en stark anknytning till just detta samhälle, är du?
http://mobil.unt.se/ledare/de-svenska-varderingarna-leder-oss-helt-fel-4379582.aspx

onsdag 21 september 2016

Sämst i klassen

Att bygga sin näringslivspolitik endast på hoppet att företagare ska gilla att bo i Uppsala duger inte! Uppsala, med alla sina fördelar, borde självklart vara en av Sveriges attraktivaste platser att driva företag på. Men vad tycker företagarna om politikernas och tjänstemännens generella attityd till företagande? De tycker att den är bland de allra sämsta bland landets 290 kommuner. Vad tycker företagarna om den service de får när de tvingas ha med kommunen att göra? Uppsala kommuns servicenivå till företagare rankas som 283 av 290! Kan man säga annat än ETT GROVT MISSLYCKANDE? Borde vara tillräcklig grund för nyval.

Om bara S, MP och V hade byggt vidare på den grund som Centerpartiet och övriga Alliansen i Uppsala byggde upp tillsammans med näringslivet hade vi kraftigt förbättrat även dessa viktiga nyckeltal! Vi hade kvartalsvisa nyckeltalsuppföljningar och konkret förbättringsarbete som jag själv aktivt följde upp. Politikers närvaro på dessa uppföljnings- och problemlösarmöten vittnade tydligt om synen på företagande. Att ledande politiker aktivt deltar i det viktiga arbetet är särskilt viktigt när ledande tjänstemän saknar lokal förankring. Men, men nya regimer ska göra på sitt sätt....

Samverkan utifrån enskilda politikers förståelse för företagandets villkor krävs för framgång! Och om inte framgång inom företagsamheten uppnås är det slut med den generella välfärden. Tänk att det ska vara så svårt att fatta för vänstern och naivister. Framförallt vänstern är mästare på att driva på samhällets kostnader och USLA på att skapa intäkter på andra sätt än ofta destruktiva skatter!
http://www.svensktnaringsliv.se/regioner/uppsala/uppsala-kan-battre_655764.html

Att Sveriges MP- och S-regering i så kallad högkonjunktur, och i en tid där pengar är "gratis", straffar både enskilda svenskar och företagare med ännu högre skatter då styr vi mot en fattigare framtid. Regeringens näringslivspolitik och jobbskattepolitik är djupt beklaglig. Regeringens politik att ännu mer straffa människor som jobbar hårt och göra hårt arbete mer olönsamt är korkat! Regeringens egna prognoser indikerar en miljon svenskar i utanförskap inom en nära framtid. För att lösa de utmaningar vi har måste fokuset vara att 1) stimulera företagsamheten 2) göra det mer lönsamt att jobba 3) kraftigt reformera bidragssystemen 4) bygga bostäder som är betydligt billigare än idag!

Jag gör vad jag kan för att min dotter ska lära sig maximalt i skolan. Särskilt att hon ska bli duktig på svenska, engelska, spanska och mandarin. Då kommer hon enkelt kunna flytta till samhällen som förstår hur man bygger högt välstånd. Det är samhällen som har minst lika mycket fokus på intäktssidan som kostnadssidan. Vill du tillhöra ett lag som är sämst i "klassen"? Vill du tillhöra ett lag som bara erbjuder sina spelare sämre och sämre förutsättningar? Det tror jag inte! Rösta klokare i valet 2018! Din röst har betydelse för hur bra kommande generationer kan få det i just vårt samhälle. Uppsala kan och måste förbättra företagandets villkor kraftigt!
http://www.di.se/nyheter/det-forsamrar-klimatet-for-entreprenorer/
http://www.di.se/nyheter/sa-mycket-hojs-elskatten/
http://www.gp.se/ledare/ingen-robin-hood-i-regeringens-budget-1.3801984

tisdag 20 september 2016

Regeringsfrågan

Stefan Löfvén säger att han ska sitta kvar som statsminister även om Alliansen får fler mandat än vänstern i valet 2018. Slugt utspel men också bevis för att Socialdemokratin är påväg mot att köra ännu mer ner i diket. Om än i större skala bevittnar vi sannolikt ett Socialdemokraterna som tappar kraft så som Centerpartiet gjorde efter 70-talet. Lite komiskt nog tycks Centerpartiet äntligen gå i positiv riktning. Det allt mer moderna och förslagsrika folkrörelsepartiet vinner allt större stöd medan det trötta och förändringsobenägna snabbt tappar stöd.
http://www.expressen.se/nyheter/lofven-da-sitter-jag-kvar-som-statsminister/
http://www.di.se/artiklar/2016/9/18/ledare-ta-fasta-pa-lofven-linjen/

Det är härligt att allt fler väljare tycks uppfatta Centerpartiets politik som allt attraktivare. Eftersom jag själv anser att C i stort har den bästa politiken, och kämpar hårt för att stärka dess kraft, är det mycket glädjande.

De senaste 24-timmarna har  Alliansledningen i Uppsala haft en konferens. De fyra partierna har klart egna partiprogram och hjärtefrågor men vi har många grundläggande politiska ingångsvärden som gör ett samarbete starkt. Hela Uppsala behöver tveklöst stärkas och valfriheten försvaras. För Centerpartiet är det viktigt att Centerpartiet byggs ut smartare än vad de flesta övriga partier tycker. Också viktigt att vi på ett seriöst sätt tar miljöansvar. Vi måste ge våra barn en bättre utbildningsbas. Vi måste också inkludera nya svenskar mycket bättre in i det svenska samhället än nu. Bland annat genom att decentralisera mera och stärka företagsamheten kommer vi att lyckas.
http://www.tns-sifo.se/media/595398/vb_sep_2016_svd.pdf

Visst kan vi självklart vara överens om att destruktiv politik ska stoppas och hållbar samhällsutveckling stärkas när så är möjligt? Självklart ska inga partier lägga ner sina röster i regeringsfrågan utan stå upp för den riktning dess väljare önskar! Allt annat måste ses som väljarförakt. Alice Ts bifogade ledare är läsvärd.
http://www.gp.se/ledare/teodorescu-slugt-spelat-stefan-löfven-1.3798920

Förhoppningsvis finns ett bra minoritetsalternativ till dagens svaga nationella regering efter valet 2018. Den regeringen kommer att få städa mycket, oavsett hur den ser ut. Världen är inte immun från lågkonjunkturer men livsvalsmöjligheterna enorma. Med ett humant ledarskap som tydligt kommunicerar samhällskontraktets rättigheter och skyldigheter kan vi säkra en positiv framtid för våra barn!