måndag 26 juni 2017

Ett nytt Sverige

Ett söndrat Sverige
Svensk misslyckad migrations- och integrationspolitik har nu kvalificerat sig in i en artikel skriven av The Economist redaktion. The Economist är en av världens mest ansedda tidskrifter. Den senaste veckan måste även de största förnekarna ha insett att problemen särskilt i våra utanförskapsområden är omfattande och växer. Polisens senaste alarmerande rapport är väl bara alternativa fakta... Vänster och naivistdravel duger inte som glada tillrop om att "det kommer att lösa sig och bli bra". Det kommer det inte alls bli om inte problemen blir lösta och volymen utsatta människor med låg anknytning till svenska värderingar kraftigt fortsätter att öka. Jag brukar tjata om behovet av många reformer för att försvara och utveckla vårt höga svenska generella välstånd. Jag ser gärna hög invandring till Sveriges olika delar men inte till livslångt utanförskap och hopplöshet! Klarar vi inte att integrera nya krafter leder den nuvarande politiken bara mot söndring. Var är reformerna? Lyssna gärna på The Economist, de kan bland annat osentimentalt räkna. Det brådskar! Sverige behöver en ny regering som ordentligt tar i de problem vi har och vänder dem till något positivt istället, det går!

"These tweaks, however, do not tackle the biggest problem Sweden faces in integrating new arrivals: its rigid labour market. Many refugees do not have the skills or connections to enter the workforce. Sweden has one of the largest gaps in employment between native and foreign-born workers. This damages the welfare state not only because fewer foreign-born workers pay taxes, but also because some Swedes, like the cynical cashier in Malmo, resent their new neighbours and lose trust in the state. If Sweden is to remain exceptional—for its high living standards and generous attitude to people fleeing barrel bombs—far bigger changes are needed."

Glöm låglönejobb om inte bidragssystemen kraftigt förändras och förenklas. Marginalnyttan med att ta ett lågavlönat jobb är för dålig och kostnaderna för prisvärda bostäder är galet för höga. Inkluderingsjobb för alla arbetsföra med försörjningsstöd, minst 25% av nya bostäder måste byggas mycket billigare än nu. Ny version av allmän värnplikt. Tydligt försvar av det sekulära, toleranta, jämställda, demokratiska och företagsamma samhället. 

Dagens kalkon
Benjamin Netanyaho blir dagens kalkon. Hela hans maktbas står och faller uppenbarligen med att han hela tiden måste, och gärna tycks vilja, djävlas med palestinierna. Återigen påbörjar den israeliska staten nya bostadsbyggen på ockuperad mark. Jag hoppas att Israels nästa ledare blir en fredsduva. Det finns många judiska israeler som inser att den fredliga vägen är den enda långsiktigt hållbara. Det är skamligt att Netanyahos gäng också förföljer människor som dokumenterar övergrepp mot palestinier.

Dagens stjärna
Jeff Bezos blir dagens stjärna. Han har precis rankats som världens näst rikaste person. Efter en finanskarriär startade han själv Amazon som är ett ledande och globalt näthandelsföretag. Bara under det senaste året har hans personliga förmögenhet ökat med mer än 200 miljarder kronor. Ett bolag som startade 1994. Bara 25 år sedan. Om jag startar ett framgångsrikt företag i år kan jag innan 77 års ålder vara en av världens rikaste. Bara några år äldre än Donald Trump och 18 år yngre än min morfar. Vad väntar jag på? Bezos och jag är årsbarn.
https://www.forbes.com/sites/kerryadolan/2017/03/20/forbes-2017-billionaires-list-meet-the-richest-people-on-the-planet/#5218d5c162ff

söndag 25 juni 2017

Land ska med lag byggas

Demokrati i gungning
Allt fler människor i västvärlden slutar tro på att demokratin kan tjäna folkets intressen tillräckligt bra. Det är mycket oroande. För mig är det tveklöst bättre med ett demokratiskt system istället för något annat. Jag gillar inte farlig maktkoncentration och det finns inga upplysta despoter. 

Flera försök har gjorts att vitalisera demokratin de senaste decennierna. Har några större förändringar genomförts? Nej, bara en försvagning av parlamentsledamöters integritet när ersättningsvillkoren kraftigt sänkts. Varför väljer vi inte direkt en stadsminister med större möjligheter att leda en regering? Varför väljer vi inte direkt en kommuns ordförande för kommunstyrelsen? Varför viktar vi inte valresultat på ett bättre sätt som stärker de mest populära för att skapa bättre förutsättningar för regeringsduglighet? Det finns självklart argument för och emot förändringsförslag men helt klart är att det behövs ett mer nutidsanpassat system.

Det är till exempel bekymmersamt att politikens maktcentrum centraliseras allt mer i en tid där modern teknologi gör det lättare än någonsin för det politiska ledarskapet att låta folkets tyckande bli tydligare. Istället har PR-byråer och lobbyister, som företräder starka särintressen, stärkt sitt inflytande över ledande politiska beslutsfattare. Demokratiutredningens förslag på folkmotion är intressant men jag tror att spärren för om den måste behandlas kan följa spärren att få representation i riksdagen, det vill säga 4% istället för föreslagna 1%.

Varför moderniseras då inte den parlamentariska ordningen? Kan det bero på att de partier och representanter som idag finns försvarar egna intressen? Status quo ses som säkrare än något nytt. Och när ersättningsvillkoren för politiker kraftigt försämrades nyligen gällde det enbart nya politiker.... Personligen ansåg jag att de som går in i det nya systemet borde få minst 50% högre löpande arvoden.

Vi måste bättre stå upp för en modernare demokrati och vi måste på allvar stå upp för vår svenska och ganska nordiska värdegrund. Jag tycker den är fantastisk och har levererat stora värden för alla invånare. Det är väldigt dumt att ta den för självklar. Läs gärna Von Bayerns artikel nedan. Det är ingen munter läsning men viktig för att vi utifrån vår nutida verklighet ska hitta bättre politiska vägval som just försvarar vår värdegrund, där demokrati är en av de bärande pelarna.
"Land ska med lag byggas" har varit en klok princip allt sedan Sveriges tidiga landskapslagar. Politiker ska leda lagstiftningsprocessen, definiera myndigheter och offentliga bolags uppdrag, följa upp att uppdragen följs, fördela begränsade resurser och säkra att vi får maximal kvalitet för satsade skatter. Politiker ska inte lägga sig i enskilda frågor och ska definitivt inte förorda orättvis olik behandling. Dagens kalkon blir Jan Björklund, partiledare L, som L Uppsala vill sparka. Det finns gott om människor som har det bedrövligt i Sverige och runt om på vår jord. Svenska myndigheter ska följa de lagar och regler vi har. Så säkras största möjliga rättvisa och minsta möjliga korruption. Inga undantag! Läs gärna Dahlbergs bifogade ledare i ämnet.

Dagens stjärna
"It's the economy stupid". Dagens stjärna blir Johan Ingerö. Hans gästkrönika i GP är välskriven och de analytiska reflektionerna väldigt bra. Till Alliansens partiledningar säger jag bara, läs artikeln minst tre gånger.

lördag 24 juni 2017

Huvud på ett fat

Hjälp oss, hjälp oss...
Det är sannerligen ett stort misslyckande vi länge bevittnat i våra allt fler och allt hopplösare utanförskapsområden. Allt för länge har problemen dolts så mycket som möjligt och i den nationella statistiken har de lokalt växande problemen förringats. Problemen har växt sig allt starkare länge och avsaknaden av nödvändiga reformer har i kombination med problem inom Polisen gjort Sverige sårbart inifrån. Till och med farligt inifrån eftersom vi redan nu också har allt fler extrema islamister som har en god rekryteringsbas i bostadsområden fulla med hopplöshet. Många kräver polischefen Eliassons "huvud på ett fat". Många har anledning att rannsaka sitt eget ansvar för att det blivit som det blivit. Framförallt bör många hållas till svars för att problemen faktiskt tillåts växa dag för dag! Liberalerna hade ansvaret för dessa frågor i Alliansregeringen mellan 2006 och 2014. Det går inte att förneka. Läs gärna kommentarer både från vänster- och högermedia i nedan länkar från 2014. Ingen tycktes särskilt imponerad av minister Ullenhags insatser. Ja, ja gnäll leder inte mot något bättre. Konstruktiva åtgärder kan göra det. Inför omgående Inkluderingsjobb och återinför allmän värnplikt. Den allmänna värnplikten kan med fördel till 80% kopplas till civilförsvaret. Nu har Socialdemokraterna och Miljöpartiet styrt Sverige i tre år, utan opposition. Problemen i utanförskapsområdena har eskalerat under deras ansvar för AB Sverige! Urdåligt!
http://www.gp.se/ledare/teodorescu-hjälp-oss-hjälp-oss-1.4381415
https://www.etc.se/debatt/ullenhag-trixar-skamlost
https://www.sydsvenskan.se/2014-05-28/utanforskapet-bestar
https://www.svd.se/ohederligt-om-utanforskap
Kontrollera pengaflödena
Terrorism och allt grövre organiserad brottslighet bidrar kraftigt till att övervakningssamhället blir allt starkare. Det är inte enbart positivt då tryggheten kan bli falsk beroende av hur övervakningen av hederliga människor hanteras. Det jag tycker borde vara högst upp på dagordningen för att motverka terrorism, organiserad brottslighet och mycket annat elände är de svarta pengar som tillåts. Bortsett från de våldsamma spekulationer som idag sker med cybervalutor är det ingen som vet vilka som ligger bakom valutorna. Det är en helt sjuk ordning som måste stoppas. Och de som spekulerat rätt kopplat till till exempel Bitcoin, tror du de skattar för sina enorma vinster? Jag förstår mig inte på lagstiftarna. De är hopplöst tröga med att anpassa lagar till en snabbt föränderlig värld. Kan lagstiftare som ständigt uppvisar denna seghet ses som lämpliga för sitt uppdrag? Att kunna spåra penningströmmar är det absolut viktigaste och effektivaste sättet för att bekämpa all brottslighet. Att EU och USA tillåter liknande okontrollerade cybervalutor "luktar" illa! Varför tillåts de? Du förstår väl att cybervaluta används flitigt även av de kriminella som förpestar tillvaron för så många i särskilt våra utanförskapsområden?
http://digital.di.se/artikel/kryptovalutan-ether-rasade-96-procent
http://www.di.se/nyheter/partiledaren-som-tjanat-miljoner-pa-bitcoin/
Dagens kalkon
Donald Trump blir dagens kalkon. Han kvalar ofta in för den mindre smickrande utmärkelsen. Efter att ha läst en artikel om alla hans lögner sedan han tillträdde som USAs president väljer jag honom idag. I det informationssamhälle vi lever är det svårt att komma undan med lögner. Särskilt om man är en ledande politiker med gott om fiender. Så något mentalt fel har man om man gång efter gång ljuger om saker som lätt kan kontrolleras.
https://www.nytimes.com/interactive/2017/06/23/opinion/100000005182490.mobile.html

fredag 23 juni 2017

Jämställdhetskamp

Kämpa, kämpa, kämpa
Vem vill tillhöra ett förlorande lag? Väldigt få. Idag lottas jag ihop med runt fem andra i den klassiska midsommarkampen, en femkamp mellan fem eller sex lag. Vi får se hur det går. Alla kämpar hårt då alla vill vinna. 2016 kom mitt lag bara tvåa men sonen och dottern var som en liten tröst med i vinnarlaget. Vilka minns en tvåa?... Lagen är självklart mixade med krafter från de två isärklass vanligaste könen. Tillsammans skapar kvinnor och män framgångsrika eller misslyckade samhällsbyggen. I de riktigt framgångsrika samhällsbyggena har både kvinnor och män byggt dem tillsammans indirekt eller direkt. Jag hävdar att de nordiska samhällsbyggena är fantastiska exempel på gemensamt och imponerande samhällsbygge. Ett samarbete som skapat stora materiella framgångar för Nordens folk och framgångar som fördelats mer jämlikt än i några andra samhällen på jorden. Tillsammans är vi starka. Enade vi stå och söndrade vi falla. Tillsammans kan vi bryta Sveriges negativa utveckling! Visst vill vi bygga vidare på den fantastiska samhällsgrund som våra kompromissande förfäder lämnat över att förvaltas av oss.

Rätt fokus i jämställdhetsarbetet
Jag delar Alice Teodorescus åsikter om att vänstern förstör det viktiga jämställdhetsarbetet. Symbolpolitik, plakatpolitik och orättvisa kantar ofta deras jämställdhetskamp. Självklart ska alla våra barn ges så jämställda möjligheter som möjligt för att nå sin fulla potential tills skolpliktstiden är över. Därefter ska självklart kunskap, erfarenheter, personligheter, ambition och arbetsinsats avgöra hur resten av livet utvecklas. Så tänker i vart fall den som tror på meritokrati och som avskyr att inte de bästa möjliga för uppdraget får chansen, oavsett kön, etnisk bakgrund, trosuppfattning, familjebakgrund eller sexuell läggning. Den som verkligen vill bidra till bästa möjliga jämställdhet i vårt samhälle har fullt fokus på att meritokrati får råda. Trots att personlighet har stor betydelse för lämplighet kopplat till olika uppdrag måste kunskap och erfarenhet väga tungt i olika urvalsprocesser. Det skapar mest rättvis jämställdhet! Det är inte rättvist när någon väldigt duglig kvoteras in för någon mindre duglig enbart för att vissa politiker vill ge sken av att de tar jämställdhetsarbetet på allvar. Jag upprepar, fokusera jämställdhetsarbetet på att säkerställa att meritokrati råder. Om vi tar jämställdhetsperspektivet mellan kvinnor och män så är jag helt övertygad om att fler kvinnor än män kommer att ha de mest krävande ledande uppdragen inom kort. Att det är sannolikt går att se inom vårt utbildningssystem och inom idrottsrörelsen.
"Det är djupt beklagligt att skattepengar används för att cementera bilden av jämställdhet som något som kan reduceras till en fråga om statistik."
http://www.gp.se/ledare/teodorescu-jämställdhet-handlar-om-mer-än-yta-1.4379679
Många av mina bloggläsare har önskat att jag ska skriva kortare och gärna hålla mig till endast ett ämne per blogginlägg. Jag har bestämt att jag ska försöka skriva så. Vi får se hur det går... Churchill satte ord på mina känslor runt detta. Typ: Om jag ska hålla ett långt tal behöver jag inga förberedelser. Om jag ska hålla ett kort kräver det dagar av förberedelser. Förutom enämnesbloggandet avser jag att också kora "dagens kalkon".

Premiärkalkon blir MPs Maria Gardfjell som far med osanning kopplat till turerna runt Kvarteret Seminariet. Miljöpartiet var beredda att stötta en hårdare exploatering av kvarteret Seminariet än det förslag de nu stöttar. Det var en domstol som stoppade det tidigare förslaget och endast Centerpartiet kämpade vidare för att inriktningen helt skulle vara att göra parken till en allmän rekreations och kulturpark. Eftersom bland annat den granhäck som nu enligt MPs förslag ska offras också inkluderas bland riksintressena i området får vi se om en domstol åter igen står på många Uppsalabors och Centerpartiets sida. Och om man kan exploatera den relativt sett lilla del av området bör inget göras förrän man kan samordna eventuell exploatering med planerade förändringar av Fyrishovs parkeringsplatser mot Kvarteret Seminariet.

Jag önskar dig och dina nära och kära en härlig midsommarafton!torsdag 22 juni 2017

Välfärdsförsvar

Fokus på rätt saker
Demokratins grundvalar är viktiga och värdefulla att försvara. Främst för att de tillsammans med rättssamhällets principer gör enskilda människors frihet maximal. När västvärldens demokratier har tappat luften, och misslyckas med att skapa politiska krafter som vet vilken positiv framtid de vill bygga, och hur, då kliver auktoritära ledare fram och vinner terräng. Enkla lösningar, som inte finns, vinner sympati, och enkla uttryck som "America first" inger enkelt hopp som så många söker efter. Demokratins fokus måste vara på att försvara demokratins principer (där hör till exempel inte Decemberöverenskommelser hemma), försvara enskilda laglydiga människors frihet att själva göra sina passande vägval och kraftigt stå upp för jämlikhet mellan invånarna. Den enkla vägen framåt finns inte och upplysta despoter existerar inte. Den som tror och hoppas på sådana ledare tror nog även på tomten. Vårt generella välstånd försvaras bäst genom demokratiska processer. Behovet av moderna demokratiska processer och av politiska företrädare som har legitimitet är dock stort.
http://www.gp.se/ledare/den-obekv%C3%A4ma-demokratin-1.4369601
https://sv.wikipedia.org/wiki/Legitimitet
http://www.folkstyre.nu/maktgrunder.htm
https://bjornostbring.wordpress.com/2010/11/04/behovet-av-politisk-legitimitet-ordningsproblemets-tidsdimension/
Alla arbetsföra utan pension ska bidra
Vad ska alla människor, som inte är experter inom kompetenser som efterfrågas på marknaden, försörja sig med i framtiden? Digitaliseringen och robotifieringen tar allt mer över arbetsuppgifter som människor har gjort och gör. Även den växande turistindustrin kommer att få allt större inslag av receptionister och kulturguider som är människoliknande robotar styrda genom artificiell intelligens, AI. AI som till och med kommer att göra att de kommer att klara av att lära sig humor över tid.

Medborgarlön eller "extratjänster" säger vissa ska hantera problemet med för lite arbetsuppgifter. Men om det nu blir för lite arbetsuppgifter som någon är beredd att betala för framöver vem ska finansiera allt fler som inte är självförsörjande? Om man vill problematisera Sveriges utmaningar än mer kan man lägga till risken att allt fler välbärgade pensionärer väljer att ta sin köpkraft till varmare klimat. Medborgarlön är sannolikt en både oklok och finansiellt omöjlig väg framåt. Alla arbetsföra som lever på försörjningsstöd från dem som jobbar, eller betalar skatt på andra sätt, måste göra något av värde för det gemensamma. Sossarna har nu lanserat "extratjänster" för långtidsarbetslösa. Det är ett sätt för staten att ta det ansvar den moraliskt har för alla asylinvandrade långtidsarbetslösa som annars belastar kommunernas ekonomier. Extratjänster är som Centerpartiet Uppsalas önskemål om Inkluderingsjobb MEN med den stora skillnaden att vi anser att långtidsarbetslösa alltid ska utföra Inkluderingsjobb tills de studerar på heltid eller får ett avtalsenligt jobb. Extratjänster är bara tillfälliga lösningar och tjänar framförallt som ett sätt för regeringar att gömma strukturella problem på. Lägg ner tidsbegränsade åtgärder och inför ett permanent system som både inkluderar människor i utanförskap bättre och som strukturellt kan bidra till att nytända det generella välståndssamhället. Träning, träning och åter träning skapar nödvändiga förutsättningar för match. Inkluderingsjobb är en form av träning som framförallt gör nytta för väldigt lågutbildade men arbetsföra människor som är långtidsarbetslösa och fortfarande studieomotiverade.
http://www.expressen.se/ledare/gunnar-wetterberg/ge-jobb-at-alla-i-stallet-for-medborgarlon-/
http://www.unt.se/asikt/debatt/nu-kommer-extratjansterna-4681525.aspx
Lyssna, lär och driv lokal förändring
Tenstabon Mohamed Nuur har rätt när han säger att politiker aldrig kan få en rimlig verklighetsbild av utanförskapsområdena när de kommer en timme för att hålla ett tal eller gör "studiebesök" omgivna av säkerhetsvakter i verkligheten... Nuur slänger massor av kritik på Alliansen. Inte så konstigt då han själv valt Socialdemokraterna som sin politiska plattform. Alliansen har definitivt en skuld för att inte den mycket negativa trenden i Sveriges utanförskapsområden kunde brytas under 8 år vid makten. Samtidigt började problemen redan under Socialdemokratisk ledning. Och det är alltid varje närsamhälles eget ansvar att ta mest ansvar för sin egna bättre framtid. Det viktiga förändringsarbetet kan inte bäras av personer utifrån. Tyvärr har inte många som lever i utanförskapsområden förstått att vänstern inte bär på de strukturella svaren på hur man bryter hopplöshet och segregation. Centerpartiet har svaren genom decentralisering, företagsamhet och mer satsningar på praktiska gymnasieprogram inom yrken som efterfrågar arbetskraft. Det finns inga enkla vägar till framgång. Det krävs ambition, hårda studier och hårt arbete för att göra klassresor. Så enkelt är det. Och det går. En viktig utgångspunkt för att lyckas är att inte betrakta människor som offer utan som oslipade eller slipade diamanter. Vänstern älskar att se vissa grupper som offer och svaga. Det skapar deras politiska legitimitet. Men det hjälper dem inte mot en bättre framtid. Den i utanförskapsområden som önskar en bättre framtid bör rösta på Centerpartiet. Alla kan bidra och så få som möjligt ska leva på bidrag!
http://www.expressen.se/debatt/kom-inte-ut-hit-och-hall-usla-tal/

Polisen allt tydligare
I morse var det minst sagt tragiskt att lyssna till en polis och Ygeman som intervjudades på TV4. De talade om Polisens senaste rapport om det allt allvarligare läget i våra allt fler utanförskapsområden. Det var påfallande att journalisterna var "chockade" över det allvarliga läget.... Hur har det varit möjligt att inte förstå hur illa det blivit och hur illa det fortsätter att utvecklas? Det är främst de människor som lever i de allt mer laglösa områdena som i särklass drabbas värst. Det kanske är meningen.... Skandal och skamligt! Stå upp för en välfärd som inkluderar alla i Sverige och ta de politiska konsekvenserna av det ställningstagandet! Var är alla nödvändiga reformer? Nyval!
https://polisen.se/Aktuellt/Nyheter/Gemensam-2017/Juni/Polisens-rapport-om-utsatta-omraden/
https://polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/%25C3%2596vriga%20rapporter/Utsatta%20omr%25C3%25A5den%20-%20sociala%20risker%20kollektiv%20f%25C3%25B6rm%25C3%25A5ga%20och%20o%25C3%25B6nskade%20h%25C3%25A4ndelser%20(2).pdf
https://www.svd.se/om/polisens-kris


onsdag 21 juni 2017

Bästa land att bo i

Gladast vinner
Är du rik? Rik i form av materiella tillgångar. Då har du förmånen att kunna bosätta dig nästan var som helst. Det kan inte alla andra. Med få undantag är det bara rika, eftertraktade specialister och förälskade som har en chans att byta medborgarskap. Samtidigt har svenskar och övriga nordbor förmånen att vara välkomna på besök nästan i alla världens länder som turister eller för affärer. Så även ur frihetsperspektivet att få röra sig "fritt" på jorden har svenskarna hittills förtjänat den möjligheten. En frihet bland andra värd att försvara.
Danmark har återigen korats till världens bästa land att leva i. Grattis Danmark! Sverige lyckas fortfarande vara bland topp tio, dock är vi sämst bland våra nordiska vänner. Samtliga våra nordiska grannar hamnar på prispallen. I klartext anser jag att det är dåligt av de som ansvarar för Sveriges utveckling att vi inte bättre kan försvara och utveckla den skatt som våra äldre generationer byggt upp. Glöm inte den HDI-prognos som FN gjorde för några år sedan och som tvingades bort med motiveringen att den var för akademiskt svag.... Där prognosticerades Sverige bli ett av världens sämsta länder ur HDI perspektiv inom tjugo år. Jag tycker att det finns all anledning att ta den varningen på största allvar. Det gjorde också jag, Lars V Kylberg och Sören Gyll för ett tag sedan. Sverige kan och måste utvecklas klokare än nu! Bara de rika kan lätt lämna Sverige för något bättre, det är minst sagt mycket svårare för alla andra. Därför är det klokt att vårda just vårt särskilda samhälle bättre.

Personligen vågar jag mig på att raljera lite över dem som anser att det inte finns en generisk svensk kultur. Det finns i alla fall en dansk generisk kultur. De är gladare, mer säljfokuserade, affärsdrivna, tuffa förhandlare, hårt arbetande, mer individualistiska, dricker gärna samt ofta några öl med kompisar, accepterar inte ständigt förmynderi från staten/EU, är stolta över sitt land och säljer sina jordbruksprodukter runt om på jorden. Jordbruksprodukter! Lyckligast i världen! Samtidigt som de utöver jordbrukens tillgångar saknar alla de övriga naturtillgångar Sverige har är de ett av världens rikaste folk! Sverige skulle med andra ord kunna vara mycket, mycket, mycket bättre än nu! Varför är inte Sverige lika framgångsrika på den internationella livsmedelsmarknaden? Då kan vi både vara självförsörjda vid kriser samtidigt som vi tjänar mer pengar. 

En ytterligare intressant aspekt med danskarna är att de är väldigt mycket tydliga än svenskar i sin kommunikation. Det beteendet delar de med nästan alla nya invånare som invandrat till Sverige de senaste 10 åren. Många icke svenskar anser att svenskar ofta kommunicerar väldigt otydligt. Ett exempel på rak kommunikation från danskar fick svenska regeringen uppleva för några år sedan. Hur ofta går ett grannlands ledare ut och öppet kritiserar grannlandets ledare för att vara dumma i huvudet? Det gjorde bland annat den dåvarande statsministern i världens lyckligaste land Lars Løkke Rasmusson. Tydligt sa han och flera ledande danskar att svensk migrationspolitik var helt ohållbar.
I ljuset av SÄPOs senaste varning om att Sverige nu befolkad av tusentals farliga extrema islamister kan man lugnt säga att Løkke Rasmusson hade rätt. Redan de höger- och vänsterextrema vi hade sedan tidigare var för många. Kan det vara så att Løkke Rasmusson och hans regering såg som sin huvuduppgift att försvara och utveckla det danska samhället och placeringen som världens bästa land att leva i? För att klara av att vara topp 10 bäst i världen att leva i måste man försvara sin värdegrund, balansera rimliga rättigheter med rimliga skyldigheter och ständigt säkerställa sin globala konkurrensförmåga.tisdag 20 juni 2017

Invandrare missnöjesröstar allt mer

Kvalitetskrav på beslutsfattande
Hur rimligt är det för invånarna att förvänta sig att politiker ska fatta sina beslut på goda grunder? Är inte hela idén med den representativa demokratin att den ska klara av att klokt representera invånarnas intressen? Stora beslut ska självklart fattas utifrån konsekvensanalyser som inte bara ser till en specifik fråga utan också sätter in den frågan i ett större sammanhang. 

I Uppsala var jag igår med på ett möte där ett av ärendena handlade om att kommunen nu har ett "desperat" behov av nya centrala förskolor och skolor då det byggts och byggs massor av nya lägenheter... Hur svårt kan det vara att förstå sambanden? Varför löser inte ansvariga liknande problem i tid? Om regeringar de senaste åren hade gjort konsekvensanalyser hade Sverige garanterat inte varit i det svåra läge vi nu är i och som drabbar många människor mycket negativt. Inte minst alla de i riktig nöd i krig och fasors närhet som idag får mindre stöd av Sverige eftersom allt fler resurser går till konsekvenserna av den misslyckade migrations- och integrationspolitiken.
Lasta inte mig
Svensk migrations- och integrationspolitik har länge varit både oansvarig och misslyckad. Flera nationella regeringar, och lokala, bär ansvaret. Makttaktiska perspektiv har sannolikt haft störst skuld till att det som hänt inträffade. Alliansen på riksplanet borde aldrig ha köpt MPs ohållbara migrationspolitik. Lasta dock aldrig mig för dessa stora misslyckanden. Jag har i många år förordat en ansvarsfullare migrationspolitik och radat upp konkreta förslag för bättre integrationsarbete. Jag har också radat upp argument mot den politik som fördes. Inte minst min besvikelse över att vi kraftigt minskat stödet till de enormt utsatta människorna som lever i flyktingläger i närheten av pågående blodiga konflikter. Mina tidigare ställningstaganden är spårbara i bloggar, valfilmer, talarstolar på riksstämmor och i mediareportage. För mig är det som hänt och händer i främst Sveriges större städer inget förvånande och jag tycker det är djupt olyckligt. Olyckligt för en nordisk välfärdsmodell som länge tjänat hela sitt folk väl. Olyckligt för allt fler utan framtidstro i allt trängre och kriminella utanförskapsområden där extremism frodas! Olyckligt för alla på flykt som av olika skäl inte lyckats eller velat ta sig till Sverige.

Volym har alltid betydelse
Hur kan man bli förvånad över att samhällskontraktet inte längre fungerar? Hur svårt är det att förstå att "bara" kraftiga och snabba befolkningsökningar av vuxna människor i sig leder till bland annat ökad brottslighet. Det finns självklart ett samband mellan bland annat antalet människor och antalet brott. Det finns också starka samband mellan antal människor och behov av förskola, skola, omsorg och vård. Varför gjordes inga seriösa konsekvensanalyser kopplade till svensk migration de senaste 10 åren? Har syftet varit att punktera det svenska generella välfärdssystemet? Det är lätt att tro det. Även om det är sjukt sent är det bra att riksrevisionen nu gräver i hur det tilläts gå så fel!

Självklarheter
Varför blir många nu förvånade över att även allt fler invandrare avser att missnöjesrösta på SD? Varför skulle invandrare i stora tal vara mindre intresserade än svenskar av att den generella välfärdsmodellen försvaras i Sverige? Det kanske är så att de flesta invandrare också inser att det är mer humant att hjälpa fler lidande människor i konflikters närområden än att utifrån falska förhoppningar utmana den svenska generella välfärdsmodellen ännu mer. Glöm inte att det främst är "nysvenskar" i utanförskapsområdena som lider allt mer av detta stora misslyckande. Var är alla nödvändiga reformer för att inkludera nya invånare bättre och på allvar försvara det generella välståndet? Ska inte alla våra barn få en rimligt jämlik utbildningsstart i livet?  Ska vi acceptera ett samhälle där 1/3 blir fattiga på riktigt, inte relativt fattiga? Det tycker inte jag! Vem är mest god eller ond? Den som krossar det generella välfärdssamhället eller den står upp för den? Vilka ska svenska politiker främst företräda? Vad tycker du?