fredag 17 november 2017

Identitetskris

En identitet
De senaste åren har det blivit allt vanligare med problematik runt människors identitet. Kapningar av identiteter, kriminella med flera identiteter och svårigheter för Migrationsverket att fastställa identiteter är exempel som larmar om att frågan är viktig att ta i på allvar. Det handlar om trygghetsfrågor ur den enskilde laglydige invånarens perspektiv och säkerhetsfrågor ur samhällets perspektiv. Visst måste väl modern teknologi kunna användas i betydligt bättre utsträckning för att göra trösklarna att använda flera identiteter mycket högre? Varför inte använda fingeravtryck, ansikts”avtryck” eller ett öga som avgörande password för att bekräfta sin identitet? I flera demokratiska länder krävs numera fingeravtryck och fotografering när man kommer till och när man lämnar ett land. Det är inte acceptabelt att många kan leva med flera identiteter. Särskilt organiserad brottslighet och terrorism tjänar på en sådan ordning. Vad görs? Hur sakta får det gå att bättre säkerställa identiteten på människor som är i Sverige och som på olika sätt utnyttjar våra generösa bidragssystem?
https://www.dagenssamhalle.se/kronika/myndigheterna-har-slapp-instaellning-till-identitet-33118
https://www.svd.se/samma-person-atta-identiteter
https://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/ta-tag-i-fusket-med-falska-identiteter/

Vad får vi för skattepengarna?
Den frågan ska vi hela tiden ställa oss. Och tro mig, vi får allt för lite och allt för dålig kvalitet inom ”välfärdens kärna” i förhållande till alla skattemiljarder vi betalar in. Vi invånare måste ständigt kräva resultatuppföljning och att vi får så mycket som möjligt för varje satsad skattekrona. Det är en korkad inställning att högre skatt alltid är vägen framåt för att man inte klarar av sina mål på ett rimligt kvalitativt sätt. Man kan alltid förbättra arbetssätt och därigenom arbeta smartare. En sak är helt säker, våra skattepengar ska inte gå till kriminella med många falska identiteter.
https://www.svd.se/ja-vad-far-vi-for-skattepengarna-egentligen

Dagens kalkon
Matchfixare! Den växande organiserade brottsligheten måste bekämpas även inom föreningslivet tyvärr! Hur kul blir fotbollen om allt fler spelare är köpta att ”ha en dålig dag”....
http://www.gp.se/ledare/matchfixning-göder-grov-kriminalitet-1.4830716

Dagens stjärna
Professor i matematik Johan Tysk, Uppsala universitet. Han hjälpte man dotter med en matematisk utmaning i morse på ett föredömligt sätt. Det är inom Uppsala universitet det händer som är forskningsvärt att hända.... Studenter och lärare där tänker inte bara fritt utan också väldigt mycket rätt! 🤓

torsdag 16 november 2017

Tyckandepåverkan

Hur fria tror du att dina tankar är?
Goebbels och Riefenstahl kanske ger dig associationer? Den förste kopplar åldersrika snabbt ihop med Nazismen. Människor som är intresserade av konsten att påverka andra vet att de klassas som några av historiens skickligaste propagandamakare, oavsett vad men tycker om det de sålde. Propaganda handlar om att indoktrinera våra tankebanor, att få oss att tänka och tycka som någon annan vill att vi ska tänka. Alla ideologier lever på att försöka påverka andra att förstå och gilla just den ideologiska inriktningen. Alla politiska rörelser har någon form av ideologi som bärande grund för det ”hus” av politiska förslag som leder mot en önskad framtid. Slagen om våra tankar, och våra verklighetsuppfattningar, äger rum hela tiden. Med allt mer avancerade tekniska verktyg som stöd. Tekniska verktyg som mäktiga makter utnyttjar och begränsar med kraft.
http://popularhistoria.se/artiklar/propagandans-ansikte
Google och Facebook vet mer om dig själv än vad du själv vill veta....
Du tror väl inte att alla PR byråer och statliga propagandaorgan låter bli att köpa "big data" från till exempel Google och Facebook? Du har väl förstått att allt du gör på nätet lagras och utifrån allt du gör finns några algoritmer som berättar en berättelse om vem just du är och vilka grupper du kan delas in i. Information som är mumma för säljare av åsikter, tjänster och produkter. Det är klokt att betrakta den personliga integriteten på nätet som obefintlig! Allt du gör på nätet ska du vara beredd att stå för. Om du tror något annat gör du ett stort misstag.
https://www.facebook.com/IDG.se/posts/10154719094491147
https://www.va.se/nyheter/2016/03/09/vet-om-dig/
https://pcforalla.idg.se/2.1054/1.597870/6-lankar-som-visar-allt-google-vet-om-dig
https://pcforalla.idg.se/2.1054/1.578805/google-vet-var-du-har-varit---sa-gommer-du-dig

Ideologiernas kamp
Kampen om vårat tyckande har pågått sedan Adam och Evas tid. När jag nyligen var på en konferens blev jag förvånad över att en talare fick det att verka som att dagens propaganda är något nytt. Visst är det så att tekniken idag är väldigt kraftfull för att bevaka och påverka människor. Men att försöka göra det med den modernaste teknologin har människor vid makten ägnat sig åt i alla tider. Tro inget annat. Hur skyddar man sig mot det? Sunt förnuft, källkritik och att söka information från flera källor är en god idé.
https://www.expressen.se/ledare/patrik-kronqvist/putin-ar-inte-ensam-om-att-vilja-paverka-sverige/
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/propaganda
https://www.so-rummet.se/kategorier/propaganda
Dagens kalkon
Skolpolitiken. Skolan måste få mer lugn och ro, läraren måste få fokusera på pedagogiskt arbete och E-lärande måste massivt komplettera skolans uppdrag att hjälpa varje unik elev att nå sin fulla potential! Det borde vara en självklarhet, även ur ett rättviseperspektiv, att E-lärarverktygen implementeras kraftigt runt om i landet för att bland annat konstruktivt göra det möjliga när lärarbristen är omfattande under överskådlig tid.
http://www.gp.se/ledare/sonesson-snart-fattas-60-000-l%C3%A4rare-1.4831242

Dagens stjärna
Nisha Besara. Männen är viktiga i den självklara kampen mot jämställdhet. Jämställdhetsvärdet berör oss alla. Det är tillsammans som vi kan komma så nära jämställdhet och meritokrati som möjligt.
https://www.expressen.se/kronikorer/nisha-besara/jamstalldhetskampen-har-lange-skitit-i-mannen/

onsdag 15 november 2017

Nära

På riktigt
När blir ”saker” på riktigt? Kan det vara när man själv får uppleva olika saker som ”på riktigt” uppstår? För många är det mycket sannolikt så, och det inkluderas i begreppet erfarenhet. Utan att ha egna barn, hur kan man förstå den kärlek och den oro som föräldraskapet innebär? Utan att ha varit med om en anställningsintervju, hur ska man förstå hur det känns att vilja något och samtidigt vara helt utlämnad till några andras ställningstaganden? Utan att ha varit med om att starta ett företag och sakna intäkter, hur kan man ens föreställa sig den mentala pressen det representerar? Utan att ha varit med om en kraftig jordbävning tillsammans med sin familj, hur kan man förstå hur många beter sig i liknande lägen? Om man aldrig försökt hjälpa en drogberoende att bli drogfri, hur ska man kunna förstå hur extremt krävande ett sådant åtagande är? Om man inte själv bott i ett väldigt annorlunda land, hur ska man kunna föreställa sig hur det känns att inte ha några vänner, inte förstå språket och sakna kunskap om den synliga och osynliga särskilda kultur som finns överallt på vår jord.
https://www.synonymer.se/sv-syn/n%C3%A4ra


I talt med vår åldersrikedom och livsambitioner blir vi allt mer erfarna och bygger värdefulla referensbibliotek som vägleder oss. Referensbibliotek och kontaktnät som kan hemma men framförallt bidra till att stora misstag kan undvikas och att uppdrag kan lösas snabbt och med hög kvalitet.


Nära är alltid viktigast för alla människor. Nära blir för de allra flesta på riktigt. Det som upplevs i närsamhället formar oftast människors verklighetsuppfattning. Samtidigt finns allt för många människor som har en priviligierad närhet som tar sig rätten att högljutt tycka utan att veta vad de pratar om. Den rätten har de självklart i en demokrati, men dessa personer sprider ett förvirrande brus som inte bidrar till en bättre framtid. Visst inser du att om du växer upp och bor på Lidingö eller stadsdelen Söder i Stockholm, då har du en väldigt annorlunda verklighetsuppfattning än en som bor i Rinkeby eller i Borlänges. Ett samhälle styrt genom ambitioner, fakta, objektiva verklighetsbeskrivningar och människor med relevant kompetens utvecklas positivt. Ett samhälle styrt av tyckande, känslor, kändisar och just kraftigt subjektiva och begränsade verklighetsuppfattningar leder mot förfall. Sverige kan mycket bättre än nu! Uppsala och Sverige behöver ett nytt ledarskap!
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundsarskola/verklighetsuppfattning
https://www.gavle.se/PageFiles/10866/Verklighetsuppfattning.pdf
http://www.dagen.se/livsstil/darfor-behover-vi-fysisk-beroring-1.685296


Dagens kalkon
Rickard Malmström. Det är både pinsamt och oacceptabelt hur Miljöpartiet och Socialdemokraterna hanterar Uppsalas föreningsliv. Trots brist på träningstider för redan befintliga klubbar, trots att Uppsala Nya Studenternas till sist blir verklighet tack vare Sirius fantastiska prestationer inom herrfotbollen fortsätter Malmström och några andra att uppmuntra och lägga tid på att förhandla med ett aktiebolag som vill flytta sin elitfotbollsverksamhet till Uppsala från Borlänge. I detta sammanhang duger aktiebolag, inom omsorgen har MP och S skottpengar på AB. Pinsamt och oacceptabelt! I bifogad länk till Radio Uppland kan du scrolla dig fram till tidpunkten 15:15.

Dagens stjärna
Malcom Kyeyune. Så insiktsfull krönika som är bilagd. När medelklassen börjar känna av otrygghet, köer och försämrad ekonomi, då ändras spelet dramatiskt fort. Oavsett samhälle. Det är alltid medelklassen som avgör framtiden i en demokrati.

tisdag 14 november 2017

Hur låg kvalitet är acceptabel inom omsorg och vård

Kompetensförsörjning inom omsorg och vård
Redan idag har kommuner, vårdcentraler och sjukhus stora utmaningar med att säkerställa tillräcklig tillgång till kompetent bemanning. Alla de prognoser jag tagit del av pekar mot att utmaningarna bara kommer att bli större. Det är ett lysande läge för bemanningsföretag i en marknad där utbudet är dåligt och efterfrågan stor. På många sätt gör bemanningsföretagen stor samhällsnytta. Samtidigt måste omsorgen och vården fungera både ur ett kvalitets- och ett ekonomiskt perspektiv. Jag har inte träffat någon verksamhetschef inom omsorg och vård som anser att verksamhetens kvalitet kan garanteras på en rimlig nivå när bemanningen till allt större delar är tillfälliga resurser. På något sätt måste omsorgen och vården klara av att hantera denna problematik. De som nu drabbas är enskilda svaga människor, det är inte ok.


Personligen är jag övertygad om att en del av problemet, ur personalens perspektiv, är att allt är så centralstyrt. Det finns få välutbildade som gillar att de inte har en rimlig rådighet över de uppdrag de är till för att lösa. De gillar självklart inte heller när schemaläggningen kraftigt försämrar deras tidigare villkor.
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/konflikt-pa-akuten-skoterskor-sager-upp-sig
Det finns vissa bastjänster som vi för alla skattepengar måste förvänta oss att få med god kvalitet. En av dessa är sjukvård av hög kvalitet när vi behöver den. Svensk sjukvård håller på många sätt fortsatt en konkurrenskraftig kvalitet. Nästan vem som helst förstår dock att det inte kommer att bestå om det fortsätter att vara svårt att rekrytera nya till omsorgs- och vårdyrken samt om allt fler av de utbildade är inhyrda från bemanningsföretag. SKL, samarbetsorganisation mellan kommuner och landsting, har länge jobbat med frågan. Det är hög tid att komma med konkreta förslag på hur den negativa utvecklingen ska brytas! 2019 är ett målår för SKLs relevanta projekt, det känns inte som att de är i närheten av att hitta en lösning i dagsläget. Visst kan ett förbud snabbt ändra förutsättningarna men bemanningsföretagen har viktiga roller att spela både för enskilda arbetstagare och för arbetsgivare. Det är dock bråttom att komma med konkreta förslag på hur yrkenas attraktion ska stärkas, kvaliteten i omsorg och vård stärkas och ekonomiska ramar hålla. Sannolikt handlar mycket om jobbiga prioriteringar...... Det handlar definitivt om nya sätt att arbeta på.
https://skl.se/arbetsgivarekollektivavtal/personalochkompetensforsorjning/halsoochsjukvard/inhyrdpersonal.11422.html
https://skl.se/download/18.18d9e79f159d8ea51823eaa/1485438457636/06-2017-WEBB-Oberoende+av+inhyrd+personal.pdf
https://skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/kostnadernaforinhyrdpersonal.11363.html
https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2016/12/30/60-atgarder-for-att-bli-kvitt-hyrpersonal/


Dagens kalkon
Regeringen. Det är oacceptabelt att inte regeringen med betydligt större kraft ser till så att parallellsamhällena förstår att deras förtryckartid är räknad.
https://www.expressen.se/ledare/hjalp-de-laglydiga-att-ta-tillbaka-fororten-lofven/
Dagens stjärnor
Sveriges herrlandslag i fotboll!
http://www.gp.se/sport/fotboll/sverige-klart-f%C3%B6r-vm-efter-f%C3%B6rsvarsbragd-1.4827202


Malcom Kyeyune. Ja, vad tror du händer när många inom medelklassen drabbas av en försämrad ekonomi?
http://www.gp.se/ledare/kyeyune-v%C3%A4nta-bara-tills-medelklassen-drabbas-1.4824936

måndag 13 november 2017

konstruktiv och respektfull

Flum och otydlighet
Vem vinner på flummiga budskap och en konfliktsrädsla som öppnar spelfältet vidöppet för dem som gärna med kraft driver sin egen agenda? Självklart de krafter som utnyttjar att ett samhälle är präglat av konflikträdsla och därför hela tiden ligger steget efter mot till exempel hedersvåld och organiserad brottslighet. Tydlighet om vad som gäller och varför är grundläggande för ett framgångsrikt ledarskap. Inom det militära och inom näringslivet har jag haft förmånen att lära mig hur viktigt det arbetet är. Med tanke på att så många inom Sveriges regering tycks sakna dessa färdigheter är det sannolikt många fler än försvarsminister Hultquist som inte gjort militärtjänst.

Som du vet förespråkar jag så långt som möjligt respektfullhet. Jag är övertygad om att det är bästa sättet att skapa ett så positivt samhälle som möjligt, och vem vill inte leva i ett sådant samhälle? MEN misstolka mig aldrig om att det i mitt fall skulle innebära undfallenhet att stå upp för den värdegrund jag anser gör Sverige intressant och unikt. Unikt för att vi faktiskt till exempel är ett av världens allra mest jämställda och demokratiska länder.

Att vara tydlig är också att vara respektfull. Hur ska en annan människa förstå var mina gränser går om jag inte vågar vara tydlig med var de går? Om någon tyst eller ljudligt står upp för hedersförtryck, nazism eller islamism, då säger jag STOPP. Att jag säger stopp innebär inte att jag avbryter en eventuell dialog utan att jag är tydlig med min position och därefter försöker jag alltid få personen att mogna och se andra bättre vägval i livet. Självklart gör jag vad jag kan för att kriminella personer också omhändertas så att de inte utgör en livsfara för andra människor som "bara" vill ha sin egen frihet.

TRIS, och särskilt Mariet Ghadimi, gör ett fantastiskt arbete för att stötta människor utsatta för hedersförtryck. Massor av respekt till henne och hennes medarbetare som också vågar vara väldigt tydliga om problemen med hedersrelaterat förtryck och våld. Ghadimi är inte bara en engagerad medmänniska, hon är väldigt konstruktiv och modig också.
https://www.synonymer.se/sv-syn/konstruktiv
https://www.svtplay.se/video/15864047/agenda/agenda-sasong-13-12-nov-21-15?start=auto
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/mariet-ghadimi-om-hedersfortryck-regeringen-har-svikit-dessa-barn
https://www.dn.se/nyheter/sverige/mariet-ghadimi-far-wallenbergpriset/
Att farliga ismer vinner allt mer terräng bland oroliga och vilsna människor är beklagligt, men inte förvånande. Så har det alltid varit i tider av kraftiga samhällsförändringar. Vår tid skiljer sig ur det perspektivet inte från tidigare historia. Nya maktstrukturer har vuxit fram och fortsätter att formas. Under tiden är det oroligt. När det är oroligt i toppen, då kan du vara säker på att det också är oroligt bland alla andra invånare.

Jag var nyligen på en mycket värdefull säkerhetskonferens i Gimo. Där talade vi om säkerhetsläget. Jag törs påstå att många som ända tills nu inte fattat vad som sker efter 24 timmars konfererande fått en betydligt mörkare syn på nuläget. Allt fler drar skrämmande paralleller till 1930-talet. Personligen ser jag det som händer som västvärldens misslyckande att förnya sig, fördela begränsade resurser rättvisare och att asiaterna åter kliver fram och har återtagit en tidigare mäktig plats inom mänskligheten. Personligen ser jag det som händer som en konsekvens av extremt snabb teknisk utveckling samt att vi närmar oss hela 10 miljarder människor på jorden. 10 miljarder människor som konkurrerar om begränsade resurser. I kraftiga brytningstider som nu växer sig negativa ismer starka. De blir som kokain för den som inte klarar av att hantera livet nyktert. Avgiftningen kräver tydliga STOPP men framförallt en rättvis politik och att den nya maktordningen sätter sig. Då talar vi om en ordning där Kina spelar en stark roll, där globala nätföretag måste göra mer rätt för sig lokalt och där delningsekonomin kommer att vara mycket större än idag.
https://www.svtplay.se/video/15862987/tysklands-nya-nazister/dokument-utifran-tysklands-nya-nazister-avsnitt-1?start=auto

Dagens kalkon
Personer som hanterar våra skattepengar på ett oansvarigt sätt. Vi behöver många fler seriösa grävande journalister som avslöjar maktmissbruk. Viktigt att de som missbrukar sina skattefinansierade uppdrag får stå till svars för beteenden som är oacceptabla.
https://www.expressen.se/dinapengar/anstallda-vid-trafikverket-mutas-med-spritfester-och-dyra-gavor/
Dagens stjärna
Susanna Birgersson. "Be a man", en respektfull och värdeskapande man. Bra skrivet. Det är biologiska skillnader mellan män och kvinnor. Det har betydelse, inte minst för människans överlevnad. Många gånger har jag hamnat i situationer där män gett uttryck för förvirring om hur man ska vara för att duga som man i nutidens värld. Typ "Är man för snäll är inte det bra, och är man matcho är det dåligt..." Var dig själv och lär dig den gyllene regeln ordentligt" brukar jag svara.....
https://www.expressen.se/ledare/susanna-birgersson/vad-pojkar-egentligen-skulle-behova-hora/

söndag 12 november 2017

Förankrad nätverkare i frihetens tjänst

Folkets företrädare
Politikens uppgift är omfattande. Främst är uppgiften att på bästa sätt företräda invånarna mot en bättre framtid. Att utifrån en idéologisk plattform forma politiska förslag som leder mot en bättre framtid. Att i opposition kritisera majoritetens förslag som man tycker är dåliga och istället lyfta fram de egna bättre förslagen. För att kunna företräda andra människor måste man också känna dem. Det kräver många löpande möten med olika människor runt om i det territorium man företräder. Det gäller att lyssna ordentligt och söka relevanta fakta för att tillsammans med partikompisar och andra partier lösa problem och stärka möjligheter. Personligen tycker jag det är viktigt att ha ”örat vid rälsen” och ständigt underbygga sina ”tyckarpositioner” med fakta. Den ideologiska basen är viktig men den är en idékarta som vägleder parallellt med att konkreta sakfrågor ständigt ska avgöras. Konkreta ställningstaganden där pragmatism och rimliga kompromisser är nödvändiga, särskilt i en kommun. I en kommun är politiken väldigt jordnära. I en kommun finns chansen att ha en mycket god uppfattning om vad invånarna tycker i olika frågor. En chans som man kan tillvarata om man lägger all den tid som krävs för att klara av det parallellt med alla formella möten man som till exempel gruppledare måste delta på. Jag anser att dessa ständiga invånarmöten är centrala i mitt uppdrag som förtroendevald.

Igår var jag på två större arrangemang där jag träffade många Uppsalabor och lyssnade samt är enkelt tillgänglig för frågor. Närheten, och den starka förankringen med omfattande och användbara lokala kontaktnätverk, är helt nödvändiga om man väl ska klara av att tjäna det folk man ska tjäna. Jag delar Henrikssons ledare nedan, vi har ett stort behov av förnuftiga röster! Vi lever i en svår tid, vi behöver fler som använder både hjärta och hjärna när de bidrar i samhällsutvecklingsarbetet. Vi behöver fler ”brobyggare” som säkerställer bättre harmoni mellan folket och dess företrädare. Den förankringen har uppenbarligen varit för dålig de senaste åren.
http://www.gp.se/ledare/henriksson-vårt-behov-av-förnuftiga-röster-är-större-än-någonsin-1.4817759
Förnuft är att låta universiteten få tänka fritt för att landa i fler rätt.
En liberal röst med god förmåga att använda ideologiskt kompass, hjärta och hjärna i sina debattinlägg är Anna Dahlberg. Den akademiska friheten är mycket viktig om ett samhälles välstånd ska vara högt. Särskilt i en tid som nu där kreativitet är viktigare än någonsin tidigare i den snabba och globala konkurrensen mellan samhällen. Våra viktiga högre lärosäten får inte politiseras! Det är en dum väg att gå. Självklart ska jämlikhetsarbetet tas på största allvar och rättvisa säkras. Det görs bäst genom att fullt ut fokusera på meritokrati. Jag lever i ett samhälle där de bevingade orden finns skrivna i Uppsala universitets aula, ”Tänka fritt är stort men tänka rätt är större”. Rätt tanke är stor frihet inom våra lärosäten med de svåra uppdragen att genom grundforskning och nytänkande försvara vårt höga välstånd.
https://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/lat-inte-konsfixeringen-ta-over-pa-universiteten/
Dagens kalkon
Mikael Persbrandt. Oavsett rikedom eller kändisskap ska man bemöta sina medmänniskor med respekt. Bara när människor behandlar andra människor respektlöst kan det vara ok att försöka sätta dem på plats.
https://www.expressen.se/kronikorer/alex-schulman/att-vara-med-persbrandt-ar-att-fornedras-och-finna-sig-i-det/

Dagens stjärna
Alice Teodorescu. Jag ser mig själv som socialliberal. Teodorescu är sannolikt liberalkonservativ. Hon duckar aldrig för att ta i känsliga samhällsfrågor och bidrar därför påtagligt till mer klokhet i ständiga samhällsdebatter. Läs hennes sista ledare, innan mammaledighet, där hon målar upp sin vision som hon önskar beskriver hennes barns framtid. Språket är vackert och jag delar både hennes nulägesuppfattning och vilket samhälle jag också hoppas blir verklighet för våra barn.
http://www.gp.se/ledare/detta-hoppas-jag-på-kära-barn-1.4809743
lördag 11 november 2017

Konflikträdsla

Utvecklingssteg
Det finns människor som påstår att svenskar inte har en unik generell värdegrund. Samma människor förnekar också att olika samhällen också fostrar olika generella beteenden. De som tycker så har enligt mig väldigt dålig koll på verkligheten och visar tydligt att de inte har några kunskaper i beteendevetenskap. I botten är vi alla människor en och samma ras, homo sapiens sapiens, EN ras. Men vi är samtidigt över 7,3 miljarder intressanta och värdefulla unika personligheter formade utifrån genetiska förutsättningar och uppväxtmiljö. En miljö som både handlar om familjeförhållanden och kulturell kontext både i till exempel en svensk eller Hunnebostrandkontext.
Många gånger väljer vi människor att bryta upp och flytta för att vi misstrivdes med ett samhälles kontext. Det som oftast lockar i större städer är att de erbjuder mötesplatser för likasinnade i mycket större utsträckning än vad mindre orter erbjuder. Självklarheter hoppas jag de flesta förstår.

I en värld i ständig förändring förändras också alla samhällen hela tiden, även små. När generellt svenskar betraktas av människor från andra nationella samhällen beskrivs vi ofta som konflikträdda. Hur kunde det bli så i ett land som undvikit krig i över 200 år? Är det möjligen konflikträdslan i sig som just bjudit på en lång period av fred? Personligen gillar jag när olika åsikter bryts mot varandra. För mig är det en självklarhet att det ska ske respektfullt. Att röstlägen och kroppsspråk berikar åsiktsbrytningar tycker jag oftast är berikande, det tycker inte många i vår generella kultur. Höjda tonlägen och gestikulerande upplevs som aggressivt och hotfullt. Ja, ja... är vi i en brytningstid i den generella svenska beteendeutvecklingen nu? Kanske leder Me too rörelsen till att den svenska tiden av konflikträdsla är över. Personligen tror jag det är toppen. Inte minst tror jag integrationen av nya samhällsinvånare i Sverige blir enklare om vi blir bättre att våga stå upp för en position tydligt. Konflikter bidrar ofta till större utvecklingssteg. Om de sker mellan individer och grupper som agerar respektfullt och lyssnar på varandra är jag säker på att konflikterna blir värdeskapande. Konflikter utan en grundläggande respekt för alla andra människor, och att man lyssnar på andras argument, leder till mer eller mindre stora "krig". Krig vill vi inte uppleva, det är bara av ondo för alla inblandade förutom för några makthungriga psykopater.
https://www.expressen.se/ledare/tystnadskulturen-ar-antligen-dod-och-begraven/
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Social_kontext
https://www.synonymer.se/sv-syn/kontext
https://www.expressen.se/omtalat/livet/6-tecken-pa-att-personen-du-brakar-med-ar-en-psykopat/

Dagens kalkon
Iran och Saudi-Arabien som tycks ladda upp för ett nytt proxykrig efter Syriens förfall i Libanon. Låt libaneserna och alla landets flyktingar leva i fred!
http://internationell-lexikon.com/definitions/?swedish_word=proxy_war
http://www.gp.se/nyheter/världen/konflikten-i-libanon-har-blivit-världspolitik-1.4816782

Dagens stjärna
Janne Andersson och det svenska herrlandslaget i fotboll.
http://www.gp.se/sport/fotboll/jättekul-för-honom-att-få-spela-med-mig-1.4820553