torsdag 17 augusti 2017

Demokratisk paradox

Folket använder sin makt
Dagens informationssamhälle skapar en massa nya beteenden. Att allt fler inte använder möjligheterna att ta del av massor av varierande kunskap, utan endast söker informationskällor som bekräftar det man redan tycker, är en negativ utveckling. En mycket positiv utveckling är att den gamla maktordningen är kraftigt i gungning. Folket har mer och mer insett att man har makt att "röra om i grytan" genom att rösta på ett sätt som inte "makten" som försvarar sina intressen önskar. Exemplen kopplat till denna nyordning är många och personligen tycker jag att det är utmärkt att tidigare maktfullkomlighet måste ersättas med mer modern förankring och bättre demokratiska företrädare. Bifogad ledare är mycket läsvärd! Jag tillhör kategorin invånare som tycker att demokratin måste stärkas och kvaliteten inom politiken för att företräda invånare bättre måste säkerställas. Det är väldigt viktigt att vi som företräder människor också har en god anknytning till dem och på riktigt förstår vad som händer ute i samhällets olika delar.
"Reaktionen från etablerade maktordningar inom partipolitiken, medier och företag har varit en blandning av chock och vrede. Men det går inte längre att vända utvecklingen, bara att anpassa sig till den."


"Många människor har röstat med fötterna. De har valt alternativa auktoriteter, såväl politiska som mediala. Det är svårsmält för en maktordning som varit rådande under hela efterkrigstiden. För de som vant sig vid att stå i talarstolen oemotsagda är utvecklingen skrämmande."  
http://www.gp.se/ledare/cwejman-nu-%C3%A4r-outsiders-inne-1.4537293


Dagens kalkon
Stefan Löfvén. Det är fortsatt ett oacceptabelt ledarskap när inte rikets säkerhet självklart är på toppen av en statsministers agenda. Självklart helt osannolikt att han inte i något sammanhang fått information om IT-skandalen. Att Ygeman inte fått prova lyckan utanför det politiska livet är enligt mig en tydlig signal om att Löfvén säkerligen fått lite uppdateringar om läget i denna sårbarhetsfråga kopplat till rikets säkerhet. Helt otroligt att inte oppositionen vunnit mer förtroende bland väljarna efter denna oacceptabla hantering.
http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/LKp04/riksdagen-borjar-nysta-i-it-skandalen
http://www.msn.com/sv-se/nyheter/inrikes/yougov-trots-it-skandalen-%e2%80%93-s-fortsatt-st%c3%b6rsta-parti/ar-AAqcLga?li=BBqxCu3&ocid=mailsignout


Dagens stjärna
Pernilla Månsson. Hon gör ett bra trädgårdsprogram och vågar smaka på starka kryddor. När jag för många år sedan lärde känna Pernilla var hon inte full av svårdomar. Men visst kan man bli starkt berörd när man får en kraftig dos av starka kryddor i kroppen.
http://www.expressen.se/noje/svt-avbrot-inspelning--profilen-kollapsar-i-tv/

onsdag 16 augusti 2017

Vem är inte i verkligheten

Unik verklighet
Hur svårt kan det vara att inse att varje enskild människa är unik och lever i sin unika verklighet? Så är det självklart, även om det kan röra sig om mer eller mindre kraftiga nyanser. En del av vilken typ av värld man uppfattar handlar om hur bildad man är och inom vad man är bildad. Självklart påverkar även antal levnadsår mer eller mindre fyllda med med- och motgångar. Kunskap och erfarenheter måste återupprättas! Det är helt nödvändigt om vårt samhälle ska utvecklas positivt. Fördumningen måste brytas, för våra barns skull om inte av något annat skäl!
http://www.expressen.se/kronikorer/hanne-kjoller/vad-ska-vi-med-experter-till-nar-vi-har-vanligt-folk-och-google/
Det är också urdumt att inte förstå att i en värld där alla är unika är det klokt att inte döma ut människor som "bäst före"-passerade bara för att de fyllt en viss ålder. Alla krafter måste tas till vara så klokt som möjligt. Äldre, engagerade och kunniga människor är det dumt att exkludera från något.
http://www.expressen.se/ledare/naomi-abramowicz/vi-har-inte-rad-att-vaska-kompetenta-seniorer-/


Dagens kalkon
Det är inte sunt att långivare tjänar massor på osunda räntemarginaler i en värld där människor skuldsätter sig på orimligt höga nivåer. Nivåer som kommer att skapa många personliga tragedier och höga samhällskostnader när nästa lågkonjunktur slår in.
http://www.gp.se/nyheter/ekonomi/bankerna-g%C3%B6r-rekordvinst-p%C3%A5-bol%C3%A5nen-1.4534170


Måste lägga till Björklund, L, också. Hörde honom på radio nyss. Han tyckte att han hade samma rätt som alla andra att delta i invandringsdebatten. Därför tyckte han att både grundlagen och de lagar och regler vi har kopplat till myndighetsutövning och migrationsärenden ska följas MEN myndigheten borde starkt överväga att göra som i Tyskland och omvärdera läget i Afghanistan för utvisningar. Men han tyckte absolut inte att de som fått avslag ska få stanna så fort det är ett mer stabilt läge. MEN man skulle inte lägga sig i myndighetsutövningen och han hade själv varit med om att skapa de lagar som gäller kopplat till migration. Det var en av de rörigaste och mest pinsamma intervjuer jag någon sin hört med en ledande politiker. Som den nya migrationsministern sa i samma radioinslag arbetar myndigheten hela tiden med att göra bedömningar av säkerhetsläget i olika länder och dess delar. Suck!


Dagens stjärna
All duktig personal inom omsorg och vård som tar sitt jobb på största allvar och levererar sina tjänster med kvalitet. I vilken verksamhetsform en verksamhet levererar de tjänster skattebetalarna är villiga att betala för är inte en viktig fråga! Upphandlingsförmåga och kvalitetssäkring är de viktiga perspektiven!
http://www.unt.se/asikt/debatt/omfamna-goda-insatser-4724429.aspx

tisdag 15 augusti 2017

Stark anknytning

Lokalt förankrad
Den representativa demokratin har sin starkaste drivkraft bland de lokalt förankrade människorna som ställer upp som folkets representanter. Engagemang och lokalkännedom är avgörande för om ett arbete blir lyckat eller ej. Det gäller politiker såväl som tjänstemän. Hur mycket brinner dina lokalpolitiker för det område och det folk de företräder? Hur mycket brinner riksdagsledamöterna för Sverige och dess medborgare de ska företräda? Om alla som företräder några inser vilken roll de har skulle vår demokrati inte ha den stora förtroendekris den har.
http://www.synonymer.se/sv-syn/f%C3%B6rankring
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/lokal-foerankring-goer-polisen-mer-effektiv-19576
http://www.bohuslaningen.se/%C3%A5sikt/debatt-och-ins%C3%A4ndare/det-%C3%A4r-viktigt-med-lokal-f%C3%B6rankring-1.2006893
https://books.google.se/books?id=-rXu4hsI5LEC&pg=PA227&lpg=PA227&dq=politisk+f%C3%B6retr%C3%A4dare&source=bl&ots=GQb6GJ3b37&sig=BO7EhZRCP34bm_al5JKPg1UwIPQ&hl=sv&sa=X&ved=0ahUKEwiH9vS05tjVAhWqFJoKHXegBFkQ6AEISDAF#v=onepage&q=politisk%20f%C3%B6retr%C3%A4dare&f=false
https://books.google.se/books?id=VPR-_AmKBFoC&pg=PA74&lpg=PA74&dq=politisk+f%C3%B6retr%C3%A4dare&source=bl&ots=z7_vJ_DHlw&sig=hV6lHI7rAVL_b48aslest7Cj64M&hl=sv&sa=X&ved=0ahUKEwiH9vS05tjVAhWqFJoKHXegBFkQ6AEISzAG#v=onepage&q=politisk%20f%C3%B6retr%C3%A4dare&f=false
http://www.synonymer.se/sv-syn/representativ

Dagens kalkon
Alla som tror att äldre bara på grund av hög ålder har ett "bäst före" datum som passerat. Alla människor är unika, även +65 åringar! Bland dem finns gott om människor som är produktivare, kreativare och trevligare än de flesta 30-åringar! Det är hög tid att inse det.
http://www.expressen.se/ledare/naomi-abramowicz/vi-har-inte-rad-att-vaska-kompetenta-seniorer-/

Dagens stjärna
Alice Teodorescu. Klarsynt,  ansvarstagande och inte rädd för alla som inte klarar av att använda både hjärta och hjärna när de tar ställning i svåra frågor. Den som vill leva i ett samhälle som socialt rimligt håller ihop, där alla barn och unga ges en rimligt rättvis möjlighet att nå sin potential, och förverkliga sina drömmar, samt där det är god kvalitet på skattefinansierade uppdrag gör klokt i att fatta att öppna gränser i nuläget "bara" kan vara en vision.
http://www.gp.se/ledare/teodorescu-inför-lagen-måste-alla-vara-lika-1.4531941

måndag 14 augusti 2017

Handlingsförlamning

Ett år kvar
Nu är det drygt ett år kvar till valen i september 2018. Redan nu har riksdagens ledamöter misslyckats med att genomföra några av de reformer som sedan länge krävs. Hur är det möjligt att ansvarstagandet är så dåligt och förmågan att kompromissa över blockgränser så kass?  2013 lämnades nedan rekommendationer från Framtidskommissionen till Sveriges dåvarande regering. Om jag hade tjänat svenska folket i riksdagen hade jag skämts över denna oförmåga att ansvarsfullt tjäna oss invånare! Att göra ingenting leder oss allt mer fel.

http://www.regeringen.se/49b6cf/contentassets/c709bf195f8a48278ec51d02cdbc82cf/framtidskommissionens-slutrapport-svenska-framtidsutmaningar


Försvarsfrågor, pensionsfrågor, migrationsfrågor, bostadsfrågor, utbildningsfrågor, vårdfrågor och infrastrukturfrågor är bara några exempel på samhällsområden där omfattande reformer krävs. Vad händer? Kommer vi att få beslut om nödvändiga reformer inom kort? Jag är inte särskilt optimistisk om riksdagens förmåga att ta ansvar för vår positiva framtid. Särskilt ansvarslös har riksdagens oförmåga att hantera allt fler människors orimliga skuldsättning varit. Hur blev det såhär?

http://www.gp.se/ledare/den-dopade-bostadsmarknaden-1.4523363Och inget indikerar islossning i Sveriges riksdag...
http://www.dn.se/om/opinionsmatningar/Dagens kalkon


De som inte inser att regler måste gälla alla lika. Det är jämlikt och rättvist. De av oss som vill försvara ett socialliberalt samhälle inser också att det svenska generella välståndssamhället inte kan vara fritt tillgängligt för alla som lyckas ta sig till Sveriges gränser. Och jag tillhör också dem som tycker att det är jobbigt och sorgligt med de enskilda människor som hamnar i kläm när våra jämlika regler ska tillämpas. Men de måste tillämpas jämlikt och rättvist enligt de regler vi har.
http://www.expressen.se/ledare/infor-migrationsverket-maste-alla-vara-lika/


Dagens stjärna
Usain Bolt! Vilken fantastisk idrottsman och personlighet. Trots det mindre lyckade avskeds-VM bjöd han på ett värdigt sätt sina alla fans på ett trevligt "tack för mig"-arrangemang igår. Tack för alla fantastiska idrottsprestationer och framförallt tack för den positiva attityd som hjälpt till att fostra en härlig attityd bland många av våra yngre som drömmer om att bli stora idrottsstjärnor.
http://www.bbc.com/sport/athletics/40919834

söndag 13 augusti 2017

Klassisk krigföring

Desinformation
I alla tider har falsk information, alternativa fakta, använts som vapen i konflikter. Nu är inget undantag, tvärt om. Det har nu blivit en folklig rättighet att sprida fantasier och lögner om andra människor på nätets olika forum. Vänstermänniskor och missnöjda isolationister tycker säkert att det är en mänsklig rättighet. Personligen tycker jag det är tragiskt då det indikerar att människans generellt fantastiska utveckling är på dekis. I kriget om vem som har rätt verklighetsuppfattning är alla vapen enligt vissa tillåtna. Civiliserat, medmänskligt och klokt beteende har inget utrymme. Och tolkningsföreträde över vad som menas har alla fiender, inte den som skrivit eller sagt något. Det är en sjuk tid när "troll" och "gamar" tillåts representera sanningar. Turerna runt Anders Borg är ett färskt exempel. Attacken på reportern "Janne" Josefsson ett annat. Politiska fiender, andras perversa tankebanor eller andras begränsade förmåga att ifrågasätta får okritiskt orimligt mycket debattutrymme. Ett sätt att försöka göra samhället, inkluderar nätet, mer civiliserat igen kan vara att kraftigt höja straffen för förtal. Guillous har råd att betala höga böter så sätt bötesbeloppets Max på en gräns som även kanske kan få honom att tänka till lite mer innan man attackerar.
http://www.expressen.se/kronikorer/frida-boisen-1/historien-om-borg-lar-oss-sa-mycket-om-var-nya-tid/
https://www.svd.se/guillou-gar-over-alla-granser-i-angrepp-pa-josefsson

Twitteridioti
Jag undrar ibland om jag har en mardröm eller inte när dumhet efter dumhet kopplad till Trump "kommer ut". Visst har han gott om politiska fiender som sprider massvis av felaktig information om honom. Så är det. Samtidigt är han expert på att visa upp sitt dåliga omdöme genom ständigt twittrande och publika framträdanden. Trump och Steve Bannon är en häxdryck som "den fria världen" nu påverkas mycket av. Hur blev det så? Svaren är många. Kanske är det Erdogan och Putin som ligger bakom att USA dagligen skämmer ut sig? Det kan väl inte vara amerikanska intressen som vill något liknande? Några måste stoppa Trumps idiotiska regelbundna twittranden. Han utsätter världens befolkning för stora risker! Det är väl det Bannon vill.
http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/pqwoV/vad-talar-for-att-trump-vet-vad-han-sysslar-med

Dagens kalkon
Steve Bannon. Rådgivare till Trump som också anses vara hans "kungamakare". Enligt två dokumentärer jag sett om honom är han både extremt konservativ och för en politisk linje som bygger på ordentliga samhällsomskakningar. Han tycks lyckas med sitt uppsåt...
http://www.dn.se/kultur-noje/johan-croneman-obehaglig-bild-av-iskall-smutskastning-i-washington/

Dagens stjärna
Johan Hakelius. Jag håller med honom om att det är oklokt att förstora det lilla destruktiva som nazismen i Sverige representerar. Nazism är vidrigt och ska som all annan extremism kraftfullt bekämpas. Men att göra just den till något politiskt centralt är märkligt i ljuset av till exempel "hemvändande" jihadister. Fanatism och extremism har i politikens centrum att göra, men ingen av dess avarter är acceptabla, all extremism måste kraftfullt bekämpas.
http://www.expressen.se/kronikorer/johan-hakelius/skumt-med-en-offentlighet-dar-sa-manga-satter-nazisterna-i-centrum/

lördag 12 augusti 2017

Frihet genom sparsamhet

Rikedom
Vem är rikast i din bekantskapskrets? När de flesta tänker efter så tänker de i materiella termer. Vem bor i störst och dyrast hus? Vem har dyraste bilarna? Vem åker på de dyraste semestrarna och så vidare. Varför väljer de flesta att se på rikedom på det sättet? Det är väl du som bestämmer vad som är rikedom i ditt liv? Det är det. Alla är inte, som tur är, materialister. Många värderar annat än det som pengar kan köpa. Många värderar, som tur är, de oköpbara värdena mycket högre. Den dag du ligger på dödsbädden och kanske hinner tänka till tror jag att de flesta kommer att minnas kärleksaffärer och livspartners, barn, goda vänner, särskilda resor, särskilda naturupplevelser, särskilda framgångar tillsammans med andra och bra filmer samt böcker som mycket mer värdefullt än materiell rikedom. Kanske är rikligt med tid med dina nära och kära det bästa liv du kan leva? Då är det väl inte värt att du ägnar mestadelen av din tid för att försöka få ihop en massa materiella tillgångar för att kanske senare ha tid att göra det du redan från början skulle kunna prioritera mer? Du bestämmer, ingen annan. Och om frihet är viktigt för dig är det klokt att inte bli för beroende av mycket pengar in per månad, för höga lån  och på tok för höga löpande kostnader.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Meningen_med_livet
http://www.synonymer.se/sv-syn/rikedom
Det ligger mycket i att "det är inte de stora inkomsterna, utan de små utgifterna man blir rik av". Den som strävar efter mycket "pengar" på banken kan därför med fördel anpassa sitt liv till låga utgifter. Det innebär inte att man måste vara snål men man måste definitivt konsumera mycket mindre än vad man löpande tjänar in.

Min absoluta övertygelse är dock att de bästa vänskapsrelationerna, och relationerna med barn, inte bygger på materialism utan på mentala bindningar och energifält som skapar verklig mening med livet. Flummigt? Ja, ja materiellt kan vi konstatera att "den som spar han har".... Men vad är det man har? Vad missade man istället? Samtidigt ligger det en del i det Marilyn Monroe konstaterade, "jag gråter hellre i en Rolls-Roys än i en Volkswagen". Men varför inte ofta sitta i en Volvo och skratta istället?
http://www.smartare-liv.se/artiklar.php?visa=meningenmedlivet

Dagens kalkon
Den som går på budskapet att meningen med livet är att bli rik på pengar. Pengar ska aldrig vara mer än ett medel för att försöka göra något positivt för fler än sig själv och de närmaste. Vänstermänniskor är dock oftast politiskt mycket tröttsamma. Om det offentliga är en duglig kravställare, upphandlare och kvalitetsuppföljare, då levererar också leverantörer med kvalitet om sanktionerna är kännbara om de misslyckas.
https://www.etc.se/ledare/nyliberalismens-dromvarld-vanliga-manniskors-totala-mardrom

Dagens stjärna
Två fantastiska företagare som tycks leva upp till den inställning till pengar som jag har är Bill Gates och Warren Buffet. Att pengarna ska jobba och skapa värde. Att pengarna i huvudsak ska jobba i mänsklighetens tjänst. All respekt till dem.
https://www.gatesfoundation.org/

fredag 11 augusti 2017

Råvaror

Den som har den har
Vilket land sitter på de viktigaste råvarorna för välståndsbygge? Det beror på vilka råvaror vi definierar som de viktigaste. Först är det människan själv och vår drivkraft. Krasst är det näst viktigaste för oss människor rent syre samt hälsosam mat och dryck. Därefter kommer fossilfria och fossila energitillskott. Därefter olika kritiska metaller. Beroendet av fossila energikällor sjunker. Behovet av övrig energi är fortsatt väldigt högt. Länder som Kina och Indien har gott om råvaran människor. Det bidrar självklart till att de kommer att ha en ljus framtid. Fossilfri energi kommer att skapas överallt på vår jord med mer eller mindre avancerad teknik för att energiförsörjningen ska vara så effektiv som möjlig. Vad gäller de kritiska metaller som vi blir allt mer beroende av i vårt digitala och elektrifierade samhälle är det främst Kina, USA, Australien, Sydafrika och Ryssland som har flest varianter och mest. Sverige har vissa. Summa summarum så är det utan tvekan Kina och dess folk som har många framgångsrika år framför sig. Med tanke på att de tar klimat och miljöutmaningarna på största allvar är väl det positivt? Hur snälla kommer dessa länder vara med leveranser av de kritiska metallerna? Jag hoppas våra materialforskare på Ångströmslaboratoriet kommer på hur vi kan använda mer av våra egna metaller till de lösningar vi efterfrågar....
http://www.sgu.se/om-sgu/verksamhet/samarbeten/
http://www.wwf.se/wwfs-arbete/klimat/fornybar-energi/1628298-fornybar-energi-at-alla-klimat
http://www.ifn.se/publikationer/bocker-pa-svenska_1/1939-1969_2/den_fria_varldens_ravaruforsorjning
http://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/
Geopolitisk kraftmätning
Donald Trump får vara hur matcho han vill. Han kan ändå inte vrida tillbaka klockan. Kina är redan en enormt stark makt. De kommer aldrig tillåta amerikanerna att minska deras inflytande över Sydkinesiska havet. Tvärt om, Kina kommer att stärka sin makt i området. Det är dumt att tro något annat. Vill Trump verkligen leka med elden som han gör? Om de vill försöka störta Nordkoreas diktator får de hitta andra metoder än att arméer ställs mot varandra. Väpnade konflikter mellan Kina och USA är inget vi vill uppleva!
http://www.expressen.se/nyheter/experter-usa-kommer-att-skjuta-ned-nordkoreas-robotar/

Dagens kalkon
Dan Elisasson som inte förstår vad det innebär att vara statstjänsteman. Det är inte samma sak som att vara politiker. Är det inte dags för herr Eliasson att bli utredare på statsrådsberedningen?
https://sv.wikipedia.org/wiki/Dan_Eliasson
http://www.expressen.se/kronikorer/leif-gw-persson/sparka-dan-eliasson-och-alla-som-tror-som-han/
http://www.expressen.se/kronikorer/leif-gw-persson/det-stor-mig-att-behova-ta-sds-politik-i-forsvar/

Dagens stjärna
Mats Nylinder, professor emeritus vid SLU, som nyligen skrev en utmärkt debattartikel i UNT om biologisk mångfald och att jordbrukarna behöver mer frihet för att säkra den. Han sågade även MP längs fotknölarna samt statliga tjänstemän som hanterar frågan om biologisk mångfald utifrån ett "religiöst" och skrivbordsperspektiv.
https://login.ntm.eu/pren/default.aspx?sn=UNT&meter=false&action=completerequest&redirect=http%3a%2f%2fmobil.unt.se%2fasikt%2fdebatt%2fgodtycke-om-mangfald-4701765.aspx&callback=http%3a%2f%2fmobil.unt.se%2finc%2feprencallback.aspx