onsdag 20 september 2017

Sämre försörjningskvot

Uttjatat om jobb, jobb och jobb?
Hur många gånger kan ett parti gå till val på budskapet jobb, jobb och jobb? Alltid är självklart svaret om ett parti är för ett samhälle som strävar mot ett generellt välstånd. Ett samhälle som strävar efter att varje enskild invånare ska ha en jämlik möjlighet att utbilda sig och nå egna drömmar. Ett samhälle som inte permanentar social orättvisa. Egenförsörjning, jobb, är centralt för vuxna människors frihet och ofta även för människors sociala sammanhang. Eftersom jag vill leva i ett samhälle som strävar efter att ge alla invånare en så rättvis och ett så rikt liv som möjligt är jobbskapande och jobbtillgång centralt i ett välståndsbygge.
Alliansen i Uppsala samarbetar bra i en politisk och komplex miljö. Vi har många centrala politiska inriktningar som enar oss. Inriktningar som också tydligt särskiljer oss från till exempel Vänstern, Fi, SD och Socialdemokraterna. Samtidigt har också varje parti både lokal och nationell politik som särskiljer sig. Särskiljande politik som gör att det spelar roll om man röstar på det ena eller det andra partiet. Om man till exempel tycker att det är viktigt att Uppsala stads stadsdelar utvecklas mer varsamt och grönt och att våra kransorter ska stärkas, då är en röst på Centerpartiet i Uppsala klok. Men inom jobbskaparpolitiken,  inom politiken för människors möjlighet att fritt välja bland alternativ och inom politiken som verkar för en mångfald av leverantörer av samhällstjänster är C, M, L och KD eniga. Att fyra partier har en sådan enighet är viktigt för en kommuns och ett lands förmåga att skapa ett långvarigt generellt högt välstånd.
http://www.unt.se/nyheter/uppsala/alliansen-i-uppsala-skrota-arbetsformedlingen-4761426.aspx
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/alliansen-lagg-ner-arbetsformedlingen-1

Är då jobbfrågan idag en fråga när fler svenskar på arbetsmarknaden än någonsin jobbar? Särskilt i en kommun som Uppsala där arbetslösheten är väldigt låg. Ett sätt att svara på frågan är att påminna om att när Sverige gick in i en kraftig lågkonjunktur under inledningen av 1990-talet blev runt en halv miljon människor arbetslösa på två år. Ett annat sätt att beskriva verkligheten är att antalet som jobbar i förhållande till dem som inte jobbar minskar. Det är ingen positiv utveckling. Bland våra allt fler invandrade invånare är arbetslösheten mycket hög. Många av våra arbetsgivare kämpar för att hitta arbetskraft med rätt kompetens.
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningsframskrivningar/befolkningsframskrivningar/pong/tabell-och-diagram/sveriges-framtida-befolkning-20162060/forsorjningskvot-och-prognos/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/arbetsmarknad/sysselsattning-forvarvsarbete-och-arbetstider/registerbaserad-arbetsmarknadsstatistik-rams/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/arbetsmarknad/

Hållbarhet
När enskilda människor, eller grupper, ställs mot varandra uppstår konflikter.  Varje dag ställs enskilda och grupper mot varandra eftersom vi lever med begränsade resurser. Nu rasar en debatt om vad det innebär för våra kommuninvånare när en kommun köper dyra bostäder som erbjuds människor som saknar egenförsörjning. I Uppsala har kommunen redan runt 1.000 sådana lägenheter. Varav många där man klantat till hanteringen av besittningsrätten. Bland begränsade resurser, vilka ska få gå först? Vad händer i ett samhälle om befolkningen i allt större utsträckning upplever att det sociala skyddsnätet prioriterar fel? Vad händer i ett samhälle om de som har ett genomsnittligt avlönat jobb bor mycket sämre än de som saknar egenförsörjning? Svåra frågor, men relevanta att ställa!
http://www.expressen.se/ledare/patrik-kronqvist/nar-nyanlanda-stalls-mot-medelklassen/
Dagens kalkon
De som tycker att svenska skattebetalare ska finansiera boende som stöttar månggifte. Hur rimligt är detta? Inte alls anser jag. Vad anser du?
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=6780361
https://www.svd.se/priset-for-en-man-tre-fruar-och-sexton-barn

Dagens stjärna
Alicia Vikander. Hon verkar vara en fantastisk personlighet som står tryggt på jorden.
http://www.gp.se/nöje/film/här-är-affischen-med-alicia-vikander-som-lara-croft-1.4649726


tisdag 19 september 2017

Tryggheten måste åter säkras

Negligera inte utvecklingen
Din och min trygghet, och vår individuella trygghetskänsla, är central för vårt välbefinnande. Vissa påstår att brottsutvecklingen inte är ett problem utan att det var värre förr. Andra är tydliga med att det grova våldet kraftigt ökat och terrorhotet är något helt nytt. Vilka har rätt? Helt klart är att innan jag flyttade ut i världen senast, 1999, då hade vi inte regelbundna skjutningar och bombattentat som idag. Och terrorisken i Sverige talade ingen om. Som vanligt är det viktigt att ta trygghetsutmaningarna på större allvar. Den negativa trenden måste brytas. Allt annat är idiotiskt. Du tror väl inte det blir lättare att bryta den negativa utvecklingen om den tillåts växa sig allt starkare? En utveckling som bland annat inkluderar allt mycket mer drogförsäljning bland våra barn. I min värld är det dumt att låtsas som att det är på ett sätt som inte speglar verkligheten. Den typ av förnekelse gynnar bara missnöjeskrafter. Sverige och Uppsala kan mycket bättre!
http://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/explosion-i-g%C3%B6teborg-1.4647301
http://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/det-behovs-ett-expo-for-att-granska-jihadismen/
Dagens kalkon
Ungdomskriminella som använder allt grövre vapen och våld i sin destruktiva verksamhet. Främst är problemet kopplat till äldre kriminella som rekryterar minderåriga till sin "affärsverksamhet".
http://www.expressen.se/kvallsposten/kriminellas-nya-vapen-dodlig-fyrverkeripjas/

Dagens stjärna
Petra Brylander, chef för Uppsala stadsteater. Hon har på ett mycket bra sätt axlat den otackamma rollen att ta över en fantastisk föregångare, Linus Tunström.
https://www.uppsalastadsteater.se/

måndag 18 september 2017

Stora spännande förändringar

Den digitala tiden
Nu är en väldigt spännande tid. På många sätt. En konsekvens av att väldigt många fler av världens människor, än någonsin tidigare, idag tillhör medelklassen är att forskning och utveckling går allt snabbare. Mängden medelklass i kombination med den digitala revolutionen skapar en helt ny dynamik på vår jord. Tempot är extremt högt. Så högt att ingen av oss människor klarar av att förstå krafterna som är i rörelse. Personligen tycker jag att det är fantastiskt. Under förutsättning att vi klarar av att få till en kraftfull delningsekonomi, som inte tär på ändliga resurser som idag, är jag övertygad om att vår gemensamma framtid är ljus. Delningsekonomin är också på stark frammarsch även om starka intressen kämpar emot. Starka krafter som gamla bolag som tappar affärer och stater som tappar skatteintäkter. Delningsekonomin ändrar på mycket och som vanligt kräver stora förändringar också anpassning av otidsenliga system. Den digitala tiden och delningsekonomin behöver ett nytt ekonomiskt ramverk att verka inom.
https://digital.di.se/artikel/har-ar-de-hetaste-trenderna-och-bolagen-i-sveriges-vaxande-delningsekonomi
http://supermiljobloggen.se/nyheter/2017/01/de-basta-appparna-och-tjansterna-for-delningsekonomi
http://entreprenorskapsforum.se/aktiviteter/genomforda-aktiviteter/nya-drivkrafter-i-delningsekonomin/
BNP mäter värdet av alla varor och tjänster som produceras inom ett lands gränser. Hur relevant är det måttet i en ekonomi som skapar värde på ett sätt som bygger på en logik där allt färre produkter säljs och där allt mer säljs som tjänster och där tjänstevärdet är delat? Tjänster som också tillhandahålls via digitala hubbar i skatteparadis. Som vanligt blir de som tidigt utnyttjar möjligheterna i brytningstider enormt förmögna. Som vanligt går staters anpassningar i demokratier sakta. Personligen tycker jag allt mer att HDI, Human development index, bättre speglar ett lokalsamhälles utveckling än BNP.
http://nationalekonomi.hannes.se/makroekonomi/bnp
http://www.regeringen.se/496f5b/contentassets/08bfa437c6c04c8d98c73ac6b33b4799/metod-for-berakning-av-potentiella-variabler.pdf
Dagens kalkon
De som kämpar emot en utvecklingskraft som i grunden är positiv. I en värld där vi människor inte enkelt klarar av att förstå nya möjligheter är det entreprenörer som ser möjligheterna att hjälpa oss. Många av dessa människor, entreprenörer, är seriösa och några få är oseriösa. I alla tider har organiserad brottslighet varit snabba på att utnyttja hål i system. Organiserad brottslighet kan beskrivas som oönskad entreprenöriell verksamhet. De flesta entreprenörer och företagare drivs dock av att bidra till värdeskapande i vårt gemensamma välståndsbygge. Ofta är det också mäklare som tjänar mest pengar på olika marknader. Mäklare som inte tar dyra risker kopplade till produktutveckling och lagerbindningar. Mellanhänder gör många gånger nytta. Bifogad artikel om att mellanhänderna är av ondo i den nya tiden är intressant. Eftersom vi människor har svårt att till exempel byta bank är det toppen att det finns företag som jobbar på provision för att försöka få människor att byta leverantör. Det skapar en värdefull konkurrens och i det stora bidrar det till slutkundsnytta. Att det finns några få oseriösa spelare på en marknad är inte ett tillräckligt bra skäl för att motverka dessa mäklande krafter som bidrar till att vi snabbare ställer om till en ny tid.
http://www.di.se/debatt/mikael-nachemson-stoppa-mellanhanderna/
Dagens stjärna
Susanna Birgersson. Hon uppmanar till en mycket bredare granskning av SDs sakpolitik och dess önskade samhällsutveckling. Att fastna enbart på invandringsfrågorna är att göra det dumt enkelt för sig. Alla partier ska granskas utifrån vilken helhetspolitik de driver. Det finns en mängd sakfrågor där SD avviker från de flesta andra partier. Det är viktigt att göra även det klart för människor som mest är missnöjda och därför väljer partiet som upplevs som det enda tydliga missnöjespartiet.
http://www.expressen.se/ledare/susanna-birgersson/ensidig-granskning-gor-oss-inte-klokare-pa-sd/

söndag 17 september 2017

Affärer, affärer och affärer

Värdeskapande
I grunden är det väl företagsamma demokratiska rättsstater som klarar av att leverera ett högt välstånd till alla dess invånare. Eller? Nej! En väl fungerande stat skapar nödvändig infrastruktur för ett generellt välståndsbygge. En demokratisk och rättssäker infrastruktur med självklar respekt för mänskliga rättigheter samt äganderätten. En statsapparat som inte är fylld av korruption. Den statliga grunden är nödvändig för det generella välfärdssamhällets välmående. MEN avgörande för om det generella välfärdsbygget ska bli frammgångsrikt är inte det viktiga grundläggande systemet utan enskilda företagsamma människor. Det är alltid enskilda människor och enskilda människor i lag som avgör om ett samhälle utvecklas bra eller dåligt! Du tror väl inget annat? Företagsamma människor finns inom alla verksamheter. Mest betydelsefulla är de som bygger och utvecklar företag, de som utgör det vi kallar näringslivet. Nu valde säkerligen några av er att tolka detta som att andra viktiga roller i samhället är mindre värda som människor.... Nej, vi har alla samma stora människovärde MEN vissa personer har mer betydelse än andra för att basfinansieringen av det generella välståndet skapas! Det är våra föreretagare och affärsmänniskor som skapar välståndets basfinansiering. Tänk att vänstermänniskor fortfarande inte vill fatta detta och fortsatt kämpar för att staten ska äga och driva allt... De av oss som studerat människans historia vet att vänsterns ideologier är naiva och i praktiken människofientliga. Allt för sällan får våra modiga och hårt slitande företagare den uppskattning de förtjänar! TACK! TACK! TACK!
http://www.gp.se/ledare/cwejman-får-vi-någon-pension-i-framtiden-1.4633218
http://www.ekonomifakta.se/Artiklar/2010/September/Smaforetagslandet-Sverige/
Ambitioner avgörande
Intressant att följa Sossarnas senaste marknadsföringsretorik som är tänkt att inge förtroende. "Sverige är ett fantastiskt land. Ingenting av det som gått sönder är omöjligt att laga." Visst blir man nästan gråtfärdig av deras positivitetspropaganda. De har kanske gått på kurs hos sina vänsterpartikompisar!.. Ett generellt välståndssamhälle byggs dock inte av retoriska grepp. Ett framgångsrikt och generellt välståndssamhälle byggs av ambitiösa enskilda människor som verkar i ett samhällssystem som levererar rättssäkerhet och trygghet. Ett samhällssystem som levererar med kvalitet och i högt tempo. Det Sverige som sossarna nu skryter om har ett dysfunktionellt rättssystem eftersom Polisen inte tillfredställande klarar sina uppdrag. Köerna har växt kraftigt inom sjukvården. Försvaret är långt ifrån tillräckligt starkt. Arbetsförmedlingens resultat är pinsamma. Försörjningskvoten försämras och försämras. Pensionssystemet är underfinansierat. Kraschen inom bostadsmarknaden har börjat. Men sossarna talar om framgångar... Hur mycket de än försöker låtsas som att "utanförskapet" minskar har aldrig så många varit långtidsarbetslösa och känt hopplöshet i Sverige. Och vi talar om många människor! Sossarna saknar de reformambitioner som krävs för att säkra vårt generella välfärdssamhälle! Allt högre skatter, mer statlig makt och mer bidragsberoende är en destruktiv väg framåt! Det är den väg framåt som bygger på mer företagsamhet och flit som kan leverera ett bra liv även för våra svagaste invånare, ingen annan väg! Nyval!

Dagens kalkon
Oppositionen i Sverige som inte kan få S, MP och Vs opinionssiffror att krascha! Deras ledarskap är inte imponerande. Högkonjunkturen är inte deras förtjänst och de klarar inte av att reformera det som måste reformeras!
http://www.gp.se/nyheter/sverige/gp-sifo-låg-rörlighet-inför-nästa-års-val-1.4638232

Dagens stjärna
De som vågar stå upp för att det inte hjälper människor mot ett bättre liv att låta dem jobba som tiggare! Svensk tafflighet kopplat till denna fråga är pinsam och den taffligheten bidrar år efter år till att barn inte går i skolan och fostras i en kultur som inte hjälper dem mot något bättre liv! Jag skäms över den svenska oförmågan att få ett stopp på tiggeriet som jobb i Sverige. Snart måste vänsterns destruktiva förhållningssätt till denna fråga sluta hindra att vi bättre stöttar dessa människor mot en bättre framtid.
http://www.expressen.se/ledare/karin-pihl/det-ar-inte-snallt-att-vara-for-tiggeri/

lördag 16 september 2017

Europasamarbetet

Optimism
Helt plötsligt kan vi läsa en del debattartiklar och ledare som ger optimistiska budskap om EUs utveckling. Klart man ska vara optimist! Annars är man ju en tråkig pessimist.... Som vanligt tolkar vi människor allt olika. Allt! Att vara realist är inte synonymt med att vara pessimist. Att trots litet stöd vara optimist baserat på egna lösningsförslag är bra men blir också löjligt om verkligheten inte är i närheten om att öppna upp för de reformförslag man själv upplever leder mot en ljus framtid. Jag är mycket optimistisk om framtiden.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2127_en.htm
http://unt.se/asikt/debatt/dags-for-eu-optimism-4753273.aspx
http://scholar.google.se/scholar?q=growth+ambition+EU&hl=sv&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart&sa=X&ved=0ahUKEwixuNublafWAhVsApoKHeEoDPIQgQMIJTAA
Stora motsättningar och fel vägval
EU har inte någon hållbar framtid om inte flaggan kan förknippas med mer positivt för många fler av unionens invånare. Att försöka stärka unionen genom att centralisera än mer makt till Bryssel är en mycket oklok väg att gå. I ljuset av den kris som fortsatt finns mellan de som än så länge vill vara med i EU och Storbritannien borde ambitionen vara mindre och vassare, inte att stärka centraliseringen när decentraliseringsförsvaret försvagats. Brexit är inte färdigförhandlat och konflikterna kommer att bli många. Relationen mellan Bryssel och flera av EUs östländer är minst sagt knakiga. Vad händer om Kataloniens folk till sist väljer att i majoritet vilja separera från Spanien? Hur kommer Irland att utvecklas när Storbritannien lämnat? Hur går det med EUs befolkningsutveckling? Hur klarar sig moderna Europeiska företag i den globala konkurrensen med Kinas och USAs globala jättar? EU är viktigt men så länge som inte "smalare och vassare" blir fokuset för vårt samarbete är det bara löjligt att låtsas som att EU nu skulle ha hittat en framgångsväg. Framgången kan bara konstateras om en stor del av befolkningen anser att samarbetet levererar ett påtagligt mervärde! Den optimism som vissa EU-vänner försöker väcka liv i måste i dagsläget ses som desperata förhoppningar. Jag tror på ett starkt Europeeiskt samarbete! Det är viktigt. Om man tycker det är det viktigt att fokusera samarbetet mot att bli "smalare och vassare".
Dagens kalkon
Regimen i Pyongyang. De leker med elden. Riskerna för väldigt blodiga konflikter i Asien ökar för varje dag som går. Konflikterna är större än de som Nordkorea representerar. Sydkinesiska sjön är med i ekvationen...
http://www.gp.se/nyheter/v%C3%A4rlden/nordkorea-har-avfyrat-ny-robot-1.4635233

Dagens stjärna
Om världens bästa läkare, kunskapsmässigt, är IBMs Watson, då kan sannolikt även advokatkåren snart till 80% ersättas av artificiellt styrda robotar. Spännande med alla entreprenörsföretag som sannolikt kraftigt förändrar hur våra samhällen fungerar. När Lawson kämpar mot en åklagare inom kort så måste väl även åklagarna ersättas av en intelligent maskin som kan matcha all jordens relevanta lagar och rättsfall.... Vem har sagt att utveckling är tråkigt?
https://www.washingtonpost.com/news/innovations/wp/2017/09/14/this-silicon-valley-startup-wants-to-replace-lawyers-with-robots/?hpid=hp_hp-cards_hp-card-technology%3Ahomepage%2Fcard&utm_term=.dd176c93db7f

fredag 15 september 2017

Politisk ökenvandring

Behövs en regering?
Vad är det en regering gör i en kommun eller i ett land? De leder inriktningen av samhällets helhet och ska löpande följa upp att olika offentligt styrda verksamheter fungerar tillfredställande. Regeringar i en demokrati är folkets främsta företrädare som har folkets uppdrag att peka ut riktningar och dag för dag säkerställa att lagstiftningen följs och önskade vägval genomförs. Tydligast syns regeringars inriktningsbeslut och prioriteringar bland begränsade resurser när budgeten presenteras. Vad får mer och vad får mindre är det tydligaste signalspråk en regering och en opposition kan kommunicera. Självklart ställs olika intressen och grupper ständigt mot varandra. Oavsett vad vissa politiker säger så är det verkligheten. Om du har tio kronor kan den smetas ut med en krona per tio verksamheter eller så får två verksamheter tre kronor var, en får 2 kronor, fyra får inget mer och tre får 67 öre var. Och oavsett vad som sägs så är sanningen att arbetande svenskar betalar väldigt mycket skatt och olika avgifter för verksamheter som styrs offentligt. Regeringens uppgift borde vara att se till att vi får så mycket som möjligt för alla de skatterna och avgifterna! Mer för pengarna istället för ännu högre skatter och höjda avgifter. En destruktiv logik råder bland allt för många politiker. Mer frihet till folket! Mer kraft till företagsamheten!
http://www.gp.se/ledare/cwejman-sverige-m%C3%A5ste-ut-ur-det-parlamentariska-d%C3%B6dl%C3%A4get-1.4629625
Tjänstemannastyre
När en kommuns eller ett lands politiska ledning är dysfunktionellt kan det finnas många invånare som skulle föredra tjänstemannastyre. I praktiken är det vad som händer när folkets företrädare inte klarar av att förvalta det ansvar de tagit på sina axlar. Ansvaret att kompromissa fram lösningar som i vart fall leder i en rimligt bra riktning. En väg framåt som skapar ett så bra lokalsamhälle som möjligt. Ett lokalsamhälle som kan konkurrera med andra samhällen om välstånd och attraktivitet. Det går inte att kalla nu för annat än en sorglig politisk tid i Sverige. Vi borde kunna mycket bättre.
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/dags-foer-kommunalraden-att-ta-makten-26744
https://traditionochfason.wordpress.com/2011/07/13/belgien-%E2%80%93-ett-regeringslost-land-mitt-i-eus-hjarta/
Ett svagt Sverige
I dagsläget är Sverige svagt. Vi har både en svag regering och en svag opposition. Faktumet att regeringen sköter sitt regerande så inkompetent samtidigt som oppositionen inte växer i förtroende sänder olyckliga signaler. I ljuset av all oförmåga inom regeringen borde oppositionen ha vunnit mycket mer stöd bland folket. Mest pinsamt är det att följa hur den nationella oppositionen till och med klarar av att bli förlorare på att Sossarna skött rikets säkerhet på ett oacceptabelt sätt. Ikväll ska jag nog sova med kudden över huvudet...

Dagens kalkon
Jan Björklund. De borde inte ha öppnat upp för misstroendeförklaringen mot Hultqvist i somras. De borde ha nöjt sig med de två andra och i övrigt poängtera att fler kunde bli aktuella efter KUs granskning. Det var minst sagt pinsamt att lyssna till Björklunds bortförklaringar i gårdagens Aktuellt.

Dagens stjärna
Ösersunds idrottsförening. De är makalöst bra! Det blir kul att se Sirius vinna över dem på söndag i Uppsala! Uuuuuuppsala!

torsdag 14 september 2017

På äldre dagar

Tryggt och utvecklande
Om vi har förmånen att bli riktigt gamla är det en fantastisk gåva. Även om vårt liv blir långt är det ur ett universumperspektiv kort och går i ett rasande tempo. Det gäller att fylla det klokt med meningsfullt innehåll.


Från vaggan till graven strävar de flesta efter ett liv fyllt med utveckling i en trygg miljö. Tiden som vis åldring är inget undantag. Jag törs påstå att nästan alla äldre vill fortsätta att lära och uppleva så länge som möjligt. I en värld där fysisk styrka har en allt mindre betydelse för hur väl människor kan bidra till vår mänsklighets utveckling kan vi addera stort samhällsvärde hela livet. Dagens utveckling med allt fler dementa blir förhoppningsvis en parantes då forskning och utvecklings säkert kan fixa det också inom några år.Demografiskt och samhällsekonomiskt kan den svenska välfärdsmodellen enkelt beskrivas. Modellen bygger generellt på att varje individ följer ett visst livsmönster. Ekvationen räknar med att vi kostar pengar de första och sista cirka 20-åren i livet. Däremellan förväntas vi betala för tiden innan arbetsliv och därefter, gärna också bidra mer för att bekosta de som inte klarar av att "följa försäkringsvillkoren". Så ser förenklat den svenska välfärdsmodellen ut. Så många som möjligt av det totala antalet invånare måste jobba för att modellen ska fungera. Antalet som inte jobbar i förhållande till de som jobbar brukar beskrivas som försörjningskvoten. När försörjningskvoten minskar är vår typ av samhälle starkare. Idag ökar försörjningskvoten.

Andelen äldre bland vår befolkning ökar stadigt. Tänk att det finns människor som bara problematiserar runt det. I grunden är det fantastiskt positivt. Samtidigt kräver det reformer som också gör det faktumet ekonomiskt hållbart om vi utgår ifrån att samhällskontraktet mellan enskild person och det gemensamma inte försämras.


Kreativt tänkande är nödvändigt för att inte äldreutvecklingen ska vara synonymt med kraftigt ökade kostnader. Jag är säker på att vi kan klara det på ett bra och medmänskligt sätt. Den bifogade artikeln är viktig. Mer pengar till något är ofta inte det som krävs för att leverera bra eller bättre kvalitet. Väldigt mycket handlar om smart ledarskap och att just tänka i nya banor. Viktigast av allt är att ha fokus på kvalitet och prisvärdhet.
https://www.dagenssamhalle.se/nyhet/dyr-aldreomsorg-ger-inte-nojdare-brukare-18600
Är ny teknik räddningen?
Hur ska kostnaderna hanteras i takt med en åldrande befolkning i behov av mer stöd? Många sätter sitt hopp till ny teknik. Jag tror ny teknik kommer att hjälpa till mycket. Samtidigt tror jag att vi helt behöver tänka om kopplat till säg livets sista 30 år om vi har förmånen att bli 90 år. Främst behöver vi människor få känna mening och social stimulans. Teknik kan göra viss nytta även för att stimulera de behoven men långt ifrån tillräckligt. Människor behöver fortsatt mänskliga relationer.
https://www.dagenssamhalle.se/play/ny-teknik-en-revolution-i-aeldreomsorgen-27610
Dagens kalkon
Delar av Nordeas ägare. Har inte en majoritet av Nordeas ägare gett klartecken för flytt? En styrelse ska representera ägarna så det förefaller osannolikt att stöd saknas. Antingen ägnar sig vissa ägare åt imageputsning på falska grunder eller så vet de inte hur relationen mellan ägare och styrelser i aktiebolag fungerar. Vilket av det tror du det är...
http://www.expressen.se/dinapengar/nordeas-agare-hotar-stoppa-flytten-till-finland/Dagens stjärna
Carlos Lopez, grundare av det framgångsrika Uppsala danscenter. Fick igår nybyggarpris i Uppsala län på Uppsala slott! Väldigt kul och välförtjänt. Dans är hälsosamt på många sätt. Fysisk träning i kombination med socialt umgänge gör livet roligare och friskare. Mer dans åt folket!
http://www.uppsaladanscenter.com/member/carlos-lopez/