torsdag 27 oktober 2016

Är industriundrens tid över

Stora industriledare

Curt Nicolin, Hans Werthén, Anders Scharp, Björn Svedberg, Percy Barnevik och Lars V Kylberg var industriledare i ordets rätta betydelse. På många sätt var det imponerande att följa hur de tog ansvar för sina företags utveckling men också för svenska intressen på olika sätt. Den tiden tycks vara ett minne blott och de imponerande globala svenska multinationella företagens tid tycks vara på dekis. Trist för Sverige eftersom liknande företags huvudkontor har stor positiv inverkan på sin närmaste omgivning. Möjligen är Ola Rollén, Hexagon, ett av få undantag. Osäkert dock var de har sitt huvudkontor....

Kanske är det ett tecken i tiden att vi nu har en riktigt global elit varav många inte känner någon stark lokal anknytning. Många av västerländernas framgångsrika ser sig idag som mycket större än en nationell identitet. Det kan jag förstå men samtidigt är det tråkigt för Sverige om många av våra framgångsrika saknar en stark och positiv anknytning till Sverige. I konkurrensen med andra nationer som lyckas skapa de starka banden tappar vi viktiga konkurrensfördelar. Fördelar som kan ses som hjärta när företagsledare och kapitalister tänker. Ingvar Kamprad är väl unik som fram till sin död säkerligen är sitt Älmhult trogen. En del av hans hjärta finns där och det ska många vara glada över.

Hur mycket klappar Börje Ekholms hjärta för Sverige och dess framtid? Även om hans VD-uppdrag på Ericsson blir kortvarigt hoppas jag det finns genuina positiva känslor  och ansvarskänsla för svenska framgångar. Ericsson behöver en VD som är industriellt duktig, serviceorienterad, säljfokuserad, IT-branchintresserad med plats för Sverige i hjärtat. Den som har detta VD jobb måste också vara villig att massivt träffa de relativt få kunder Ericsson har. Kunder som ofta omsätter mer än Ericsson och där köparen förväntar sig att VD är med för att stänga affärer. Är det globala slitet ett pris Ekholm är beredd att betala?... Det är beklämmande att följa att Ericsson sköts så dåligt : (


Nanodrottningen

Uppsalas stolthet Maria Strömme, norska, säger att hon brinner för Uppsala. Det hoppas jag att hon fortsätter att göra. Det är självklart genom personer som hon i ett lokalsamhälle som "berg kan förflyttas". Visst är samhällens och olika organisationers framgång summan av många prestationer MEN det behövs alltid de där särskilda dragloken som har enorm energi, stora ambitioner och massor av arbetsvilja. En plats som attraherar och behåller sådana människor utvecklas också starkt till gagn för alla i närsamhället.

Jag har stor respekt för Maria Strömme. Samtidigt representerar följande vår tid och något lokalsamhällen måste förhålla sig till. ”Hittills har ett fyrtiotal bolag köpts upp – då inser man att vi inte är smarta nationalekonomiskt, om jag uttrycker mig försiktigt. Vi kan så mycket bättre. I dag skördar vi inte det vi sår. Jag blir så frustrerad över detta.” Just det, nationalekonomiskt.


Hur många av dagens finansmänniskor tänker avgränsat nationalekonomiskt? Om ägarna till ett framgångsrikt företag får 2 miljarder på bordet nu (för en balansräkning säg värd 100 miljoner) hur många tar inte tillfället och säljer för att frigöra stora summor eget kapital? Hur ska ett samhälle som Älmhult eller Uppsala förhålla sig till detta? Är det viktigt? Kanske inte. När Bengt Ågerup sålde sitt Q-Med och blev mångmiljardär hade han redan påbörjat flytten från Sverige. Nu när Skattemyndigheten påstås jaga honom orätt sägs han helt vilja bryta med Sverige. Onekligen inget som gagnar Uppsalaborna. Samtidigt ska självklart ingen komma undan skatt, särskilt inte de som har enorma förmögenheter. Varje ort borde ha minst en rik invånare med starkt lokalt hjärta. Helst flera som fåfängt tävlar om att göra mest gott lokalt. De samhällena utvecklas bäst. Det går att både älska sitt närsamhälle och vara en god världsmedborgare!
http://www.va.se/nyheter/2016/05/27/alexander-bard-det-ar-kort-for-storbolagen/


De stora företagens tid är möjligen snart över och för att bli ekonomiskt framgångsrik handlar det nu om att göra snabba stora klipp eller att vinna på lotto.... Onekligen har jag känt en enorm stolthet när jag bott och rest runt om i världen över hur ett litet folk som det svenska hittills varit enormt industriellt framgångsrika. Jag hoppas vi klarar av att fortsätta dessa framgångar men i nya former!

onsdag 26 oktober 2016

Lokalt ansvarstagande

Frihandel javisst 
Vi är många som gillar frihandel. Men få av oss kommer att ställa upp på frihandelns ambitioner om priset för öppenheten och rörligheten upplevs bli för högt. Nationalekonom Paul Krugman har skrivit mycket läsvärt om globaliseringens effekter och förslag på rimliga systemkorrigeringar. Ett av huvudskälen till de allt starkare missnöjeskrafterna inom politiken, i hela västvärlden, är att frihandeln inte försvarat och utvecklat välståndet för medelklassen i västvärlden. Orimligt stora värden har gått till några få snarare än att mer rättvist fördelas bland medskapare och konsumenter. Visst kan man tycka att övriga världens medelklass representerar uppsidan men det struntar de flesta av västvärldens medelklass och socialt svaga i. Och samhällspriset om missnöjespartier som till exempel Marie Le Pens Front National växer blir sannolikt mörkt och dyrt.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Paul_Krugman
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Front_National_(Frankrike)

"Think global, act local" 
Att tänka så är en mycket klok affärsinställning för affärshens som vill bygga globala framgångar och enorm egen förmögenhet men också bidra till starka lokalsamhällen. Lokalsamhällen. Lokalsamhällen som bidrar till det globala företagets framgångar. Det är särskilt i den nya digitala affärsvärlden som det lokala ansvarstagandet är oacceptabelt lågt. Självklart måste till exempel Googles, Apples och Facebooks i världen betala mer skatt där de verkar än idag! De orimliga förmögenhetskoncentrationerna och det allt svagare lokala ansvarstagandet är ett hot mot det positiva frihandelstänkandet. Det är dax för världens politiker att brett tjäna sitt folk mycket bättre än hittills. Återigen är det hög tid för marknadsekonomi 2.0! Krugman har en del av tänkandet för att skapa det nutidsanpassade marknadssystemet. Att EU projektet grovt misslyckats med att säkra en rimligare välståndsbalans är beklagligt.
http://www.expressen.se/ledare/gunnar-wetterberg/lat-foretag-betala-for-frihandelns-forlorare/

Mycket vill ha mer och "helvetet blir aldrig fullt"... Men för hållbarheten på vår jord måste måttfullhet och bättre samarbete vara vägen framåt. Ingen kedja är starkare än dess svagaste länk.... Den kortsiktiga girigheten inom det finansiella systemet behöver tämjas i marknadsekonomi 2.0. Den kortsiktiga girigheten är nog idag vår svagaste länk i samhällsbygget. En svag länk som gjort att finanssektorn vuxit enormt sedan 80-talet.

Mångfald av möjligheter
Toleransen för olikheter och lockelsen av mångfald minskar i Sverige. Är du förvånad? Det är inte jag men det är onekligen en trist, negativ och egenskapad utveckling. Mångfaldsbarometern för 2016 är släppt och den bjuder på tråkig läsning. Om migrations- och integrationspolitiken skötts mer ansvarsfullt hade denna negativa trend inte fått fäste.

Vi måste stå upp för vår värdegrund och säkra en tydlig koppling mellan rättigheter och skyldigheter. När det hittills lama ledarskapet förstår hur viktigt detta värdegrundsarbete är gör de både gamla och nya människor i Sverige en stor tjänst! För att mångfald ska fungera och accepteras krävs en gemensam värdegrund. Den gyllene regeln kan då trovärdigt tillämpas i samhällsbygget, det vill säga att vi alla ska behandla varandra så som vi själva vill bli behandlade. Du tycker knappast att det är rättvist att allt mer av jordens tillgångar styrs och ägs av relativt få av jordens människor. Att tydligt stå upp för demokrati, jämlikhet och rättvisa är väldigt viktigt för ett samhälle som vill blomstra. Frihandeln måste försvaras och mångfald är en tillgång i en värld med rättvisa frihandelsavtal. Visst vill du också att Sverige ska blomstra även när våra barn är gamla? Hjälp till att tydligt stå upp för vår värdegrund!
https://www.hig.se/download/18.62385c32157b0d73e1d2578e/1476908317545/Högskolan+i+Gävle_Mångfaldsbarometern+2016.pdf
https://ligator.wordpress.com/2010/07/15/karleksbudskapet-det-som-forenar-religionerna//
http://mobil.unt.se/asikt/debatt/vilken-vardegrund-3210142.aspx


tisdag 25 oktober 2016

Uppsala i Allsvenskan

Uppsala i Allsvenskan
Jag lyfter på hatten och kan glädjas över att Uppsala fått ett fotbollslag i Allsvenskan. Lagprestationen är imponerande. Laget är tränare, spelare, massörer, materialare, styrelse, supporterklacken, sponsorer och fler! Bra jobbat Sirius! Äntligen!

Nu hoppas jag att klubben klarar av den ekonomi som krävs för att överleva i Allsvenskan. Affärsmannen Bengt Ågerup har använt en bråkdel av alla sina pengar för att göra detta ligaavancemang möjligt. Tyvärr har skattemyndigheten ändrat något regelverk som gör att hans stöd sannolikt uteblir. Hoppas att han tänker om och stöttar laget även några år i högsta divisionen. Det är väl häftigt att ha med i CV när man dör att man hade materiell betydelse för att ett helt samhälle, Uppsala, fick ett fotbollslag i den högsta divisionen! Jag tycker att det är beklämmande att inte någon av alla nymiljardärer som har anknytning till Uppsala stöttar det lokala föreningslivet bättre. Hur blev det så? Andra samhällen med liknande framgångsrika personer ser det stödet som både självklart och hedrande. Uppsala behöver få lite mer positiv kärlek till närsamhället bland invånarna! En sådan kärlek brukar bli värdeskapande och självklart ska den vara inkluderande.
http://www.siriusfotboll.se
http://mobil.unt.se/sport/sirius-allsvenska-frukost-i-halmstad-4417195.aspx

Om vi bortser ifrån att idrottsförbunden ställer orimliga krav på arenor, och att konkurrensen om människors tid är stenhård, är en plats i Allsvenskan väldigt kul. Breddfotbollen kan samarbeta bättre och lokala förmågor kan på hemmaplan nå hela vägen till den svenska toppen, det är värdefullt. Tänk dig själv att några extra år få pappas korv och makaroner inför viktiga matcher! Och fler runt om i Sverige får upp ögonen för Uppsala som attraktiv plats att bo och driva rörelse på. : )

Autogiro
Inte nog med att allt mer automatiseras och drivs mot självbetjäning, vi stackars konsumenter tvingas även betala för förändringar som kraftigt sänker leverantörernas kostnader. Bankerna går främst i ledet att driva på mot självbetjäning för att försvara sina vinstmarginaler.

Idag står det i UNT att UL (lokal kollektivtrafik) tar en faktureringsavgift när kunder betalar via autogiro. Enligt reportaget är det dyrare att köpa ett kollektivtrafikkort elektroniskt än kontant... Visst blir man besviken på hur dumt liknande frågor hanteras. Jag tillhör dem som tycker att allt inte ska regleras. Gärna så få regler som möjligt. Samtidigt exemplifierar detta att det allt för ofta är nödvändigt med regler om man vill skydda enskilda och skattekollektivet från att bli "blåsta". Jag utgår ifrån att UL inte är oklokt giriga utan ifrån att avgiften för att genomföra autogirering går till att sponsra länets bästa fotbollsklubb, Uppsala-Sirius!....
http://mobil.unt.se/uppland/uppsala/autogirokunder-betalar-for-att-betala-4416109.aspxmåndag 24 oktober 2016

Vattenbrist och solenergi

Vattenberoende
Miljö- och klimatproblemen vi har visar sig på olika sätt runt om i världen. Vatten spelar en huvudroll i de klimatutmaningar vi har. För mycket eller för lite vatten plågar allt fler människor runt om på vår jord. Även i Sverige tycks vi nu drabbas av de människoskapade klimatförändringarna som negativt påverkar vårt ekosystem mycket snabbare än utan vår rovdrift. Den svenska sommaren 2016 bjöd på mycket torka. Fortfarande har stora delar av Sverige brist på vatten. I Uppsala är grundvattennivåerna på oroväckande låga nivåer. Utan vatten tvingas självklart människor att flytta och söka andra platser att leva på. Även de människor som drabbas av regelbundna översvämningar tvingas folkvandra. Och folkvandringarna skapar slitningar mellan människor på vår jord. När Till exempel meteorologen Pär Holmgren talar om konsekvenserna av högre grader på jorden kan många låta bli att lyssna. Det upplevs av många som abstrakt och domedagsorienterat. Vattenproblematik i olika fomer gör de negativa förändringarna mer begripliga.
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Vatten
http://www.svd.se/akut-vattenbrist-i-sodra-sverige-har-aldrig-upplevt-detta
http://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/ekosystem.1597.html

Solens kraft
För många människor är allt tal om klimatförändringar och fossila bränslens roll i dessa abstrakt. Vattenproblematiken som nu börjar kännas även i Sverige blir kanske "tipping point" för en ännu större folklig acceptans för att ställa om till ett drivmedelsystem som är fossilfritt. Personligen tror jag att det är vår sol som bär på de starkaste drivmedellösningarna för hur vi ersätter det stora fossilberoende vi fortfarande har. Vad tror du?
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/fossilfritt-sverige/
http://www.svensksolenergi.se/fakta-om-solenergi

söndag 23 oktober 2016

Lärarlyftet och kunskapsrespekt

Lärarlyftet
Våra duktiga lärare är samhällets i särklass viktigaste välståndsbyggare. Värdet av lärare som situationsanpassat och individuellt lyckas få varje elev att nå sin fulla potential är "priceless", särskilt för den elev som haft turen att få en sådan lärare. Läs gärna nedan synonymer till lärare så förstår du bättre hur mycket jag värdesätter läraryrket. Världens lärare som sätter barnens individuella utveckling främst, och som gläds över att se varje barns positiva utvecklingssteg framåt, jag saluterar er!
http://www.synonymer.se/mobil/?query=l%E4rare

Med engagerade och kompetenta lärare, och dugliga rektorer, är jag säker på att skolans oacceptabla resultatutveckling kan vändas mot en positiv framtid. Skolsystemet måste lyckas mycket bättre än nu! Självklart måste det nya systemet inkludera mycket bättre individuell lönesättning av lärare. Det systemet måste dock vara väldigt objektivt och upplevas som rättvist. Inte så godtyckligt som det påstås vara nu. Både du och jag har upplevt bra och dåliga lärare. Självklart ska även lärarnas ersättningssystem variera över tid utifrån deras förmåga att maximera varje elevs kunskapsutveckling. Inom alla yrken kan man rimligt rättvist avgöra vem som är mer eller mindre duktig på att skapa önskat resultat. Och i en värld med begränsade resurser får alla inte lika mycket. Enligt mig ska inte heller människor som presterar sämre få lika som de som presterar bättre. Återigen måste dock utvärderingen upplevas som objektivt rättvist om inte starka slitningar mellan kollegor ska uppstå.
http://mobil.unt.se/asikt/debatt/lita-pa-lararna-och-ge-dem-frihet-2265053.aspx
http://m.unt.se/uppland/uppsala/lonelyftet-sar-split-mellan-uppsalas-larare-4408855.aspx
http://mobil.unt.se/asikt/debatt/vem-leder-den-ensamma-lararen-2465622.aspx
http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2016/10/12/dags-slopa-skolpengen
https://www.lararforbundet.se/artiklar/debatt-skrota-skolpengen-som-ger-friskolorna-stora-vinster

Känslor eller fakta
Ja, hur svårt kan det va?... Är det känslorna som ska få styra oss eller en kombination av fakta, empiriska slutsatser (hjärna) och känslor (hjärta)? Självklart både och MEN hjärnan måste få en starkare betydelse inom samhällsdebatten än nu. Nu bjuder många gånger på ett fördummande debattklimat som inte hedrar kunskapssträvandenas ideal. Bifogade artiklar är välskrivna och beskriver vår samtid som misslyckas med att klokt balansera mellan hjärna och hjärtargument i debatter. Och hur kan ett samhälle utvecklas klokt om vi inte kan lyssna på varandra och stöta och blöta argument utifrån att man faktiskt lyssnat på vad den andre säger? Skolan har en viktig roll att fylla även vad gäller att fostra förmågan att lyssna. Föräldraansvaret är det största livsansvaret. Alla föräldrar klarar inte av att ta det och en av skolans uppgifter är att även de föräldrarnas barn ska få en bra chans att nå sin fulla potential. Skolan måste klara även det uppdraget. Vi behöver hitta alla guldklimpar oavsett varifrån de kommer.
http://www.gp.se/ledare/teodorescu-bildning-som-hjälp-till-självhjälp-1.3877406
http://www.gp.se/ledare/allt-i-viljen-1.3890795

lördag 22 oktober 2016

Familjepresidenter

Legitimitet
Mycket tyder på att USA får en Clinton 2 som president. Vad säger det om USA som demokrati när presidentämbetet blir familjeaffärer? Clintons och Busch är onekligen intressanta företeelser. Man och därefter hustru. Pappa och därefter son. USA har cirka 319 miljoner invånare. Håll med om att det är nedslående att de inte har en bättre demokrati än att familjer kan leda ett stort land som trots allt bar meritokratins fana. Landet som anses vara demokratins och frihetens beskyddare nummer ett. Landet som drev meritokrati och blev landet där drömmar kunde förverkligas för var och en. Det är nästan så att man kan bli konspiratorisk.... Om presidentval i USA handlar om att man måste ha ett "varumärke" som namn är det i min värld en demokrati i ordentlig kris. Tyvärr är det nog så att även USAs demokrati är i djup kris. Att Trump kommit så långt som han gjort vittnar tydligt om det. Och oavsett vem som blir ny president i USA så saknar den personen ordentlig legitimitet. Utan rimlig legitimitet blir den demokratiska krisen i USA ännu större. : (. Håll med om att det är trist att både USA och Europa har stora demokratiska problem samtidigt!
http://www.nytimes.com/interactive/2016/upshot/presidential-polls-forecast.html

Opinionsmätningar
Opinionsmätningarna i USA testas snart när vi får slutresultatet i presidentvalet. Onekligen är Clinton i en bra position. Om hon vinner blir i vart fall amerikanernas kostnader för presidentskydd billigare. Bill och Hillary är sannolikt på samma plats ibland. Och Både Hillary och Bill blir om Clintonkampanjen lyckas historiska. Hillary USAs första kvinnliga president och Bill USAs första manliga president"spouse". Kul! Girl power! Om Trump vinner får opinionsinstituten snart packa ihop och lägga ner sina verksamheter. Snart vet vi hur det går, och hur dollarn utvecklas..
http://www.nytimes.com/interactive/2016/upshot/presidential-polls-forecast.html

fredag 21 oktober 2016

Porrjakt

Felfokuserade ministrar
Föredetta och nuvarande ministrar engagerar sig nu i porrens värld och dess alla konsekvenser. Beatrice Ask (M) och Gabriel Wikström (S) ångar på. Wikström talar om "rättvisemärkt" porr. Jag vet inte om jag ska skratta eller gråta... Ministern vill tydligen genomföra en undersökning bland befolkningen kopplad till porr. "I undersökningen ingår att titta på hur porren påverkar sexvanor, attityder, normer och värderinger." Oavsett hur man ser på hur samhället ska ställa sig till porr eller ej påverkar självklart det mesta med högt folkligt intresse vanor, attityder, normer och värderingar. Och vår uppväxtmiljö har stor sådan påverkan. Kan vara klokt att inse i alla sammanhang...
http://www.svt.se/nyheter/inrikes/haverikommission-kravs-mot-porren
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article23756525.ab

Brottsutvecklingen
Jag antar att ett huvudskäl till porrädslan, förutom moraliserande, är ökningen av sexofredanden och våldtäkter. Om de kopplar ihop porrsurfande med det borde det finnas någon rapport som dragit igång vissa politiker. Jag hittar ingen sådan rapport. Jag kan inte heller finna några andra skäl till varför porrjakten tagit fart. Det blir intressant att ta del av färskare statistik än vad jag kan hitta. På vilka grunder tror de att porrkonsumtionen har påverkat en eventuellt kraftig ökning av sexualbrott? Du kanske kan hitta några rapporter och länka till?
https://www.bra.se/bra/brott-och-statistik/valdtakt-och-sexualbrott.html

Prioritera
Minister Wikström jagar och vill förbjuda allt möjligt. Han verkar vara ambitiös. Förbudsivern är kontraproduktiv och mängden förbudsstrider han tar tyder på att han inte omger sig med erfarna rådgivare. Det är alltid oklokt att samtidigt föra strider på för många fronter. Han borde fokusera på att få igenom kraftiga skattehöjningar på till exempel läsk istället för att som amerikanerna säger "spred yourself too thin". Minister Regnér har det också svettigt då vänsterkvinnoförbund vill förbjuda sexistisk reklam. Var går gränsdragningen för vad som är sexistiskt eller ej och utifrån vems perspektiv? Dressmans reklam för kalsonger är väl lite läskigt sexistisk? Ja, ja bra att liberala debattörer på ledarsidor går ut och tydligt säger åt porrjägarna att skärpa sig! Och självklart ska brott bekämpas med full kraft. Trafficking, barnpornografi och droghandel är vidrigt både ur enskilda människoperspektiv och ur ett civiliserat samhälles perspektiv. Rätt fokus tack!
http://www.expressen.se/ledare/naomi-abramowicz/lamna-svenska-porrsurfare-ifred/
http://www.gp.se/ledare/lämna-porren-ifred-beatrice-ask-1.3877337