tisdag 22 maj 2018

Demokrati

Nollsummespel mot nya tider
Politik är ett nollsummespel. Vi vet hur många röster som finns och när någon bestämt sig för att rösta på Centerpartiet i kommunvalet är den rösten tagen. Och även om vissa partier har lättare att samarbeta med vissa än med andra är det alltid konkurrens mellan alla partier om väljarnas röster. Alla partier vill ha så många röster som möjligt. Det är sättet att kunna förverkliga så mycket av sina egna idéer som möjligt. Det är lika inom ett parti där politiker konkurrerar om olika uppdrag. Den politiska verkligheten är hård. Samtidigt är denna hårdhet en del av priset för att inte istället ha ett totalitärt styre som ofta tenderar att vara hårt. Churchill hade rätt att demokrati är det bästa statsskicket tills vi har kommit på något bättre. Diktatur är definitivt sämre, ur många perspektiv

"Det har sagts att demokrati är den sämsta styrelseformen som har prövats, bortsett från alla andra former som har prövats genom tiderna."

"En demokrati är en stat där fritt meningsutbyte inte slutar med begravning."
                                                                                            Winston Churchill
"Trots" regeringens tillitskommission har demokratin i Sverige problem som måste tas på största allvar. Tillit är något man förtjänar genom sitt beteende mot andra människor. Tilliten mellan människor ökar knappast i nuläget i Sverige. En viktig pelare för tillitsskapande är att meritokrati gäller, det vill säga att människor som får olika uppdrag också har goda förutsättningar att klara av dem. När nästa lågkonjunktur hälsar på lär inte tilliten öka då hårda prioriteringar bland begränsade resurser måste genomföras.

Igår deltog jag i en debatt arrangerad av Rädda Barnen. En av frågorna var hur vi ser på faktumet att en av de undersökningar som gjorts bland unga pekar mot att 15-20% av dem anser att totalitära styren skulle vara bättre än demokrati. En väldigt tydlig koppling mellan låg utbildning och förakt mot demokratin fanns bland de som svarat. Inte minst människors rädsla för terrorbrott bidrar till att minska tilliten mellan oss människor och till att tro att "starkare" ledarskap bär på lösningarna. Den som inte tar dessa oroväckande signaler på största allvar gör ett stort misstag.
https://www.svt.se/nyheter/svtforum/samtal-ar-demokratin-i-kris-del-1
https://www.expressen.se/kultur/eus-demokrati-ar-i-kris--lat-lotten-avgora/
http://svjt.se/content/krisen-den-demokratiska-rattsstaten
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/06/laura-hartman-leder-regeringens-tillitsdelegation/

Annie Lööf och Jimmie Åkesson ska mötas i en debatt. Den blir intressant att ta del av. Två skickliga debattörer som ska sälja sitt partis politik samtidigt som de ska försöka "skjuta sönder" motståndarnas politik. Jag hoppas att debatten tydligt visar på skillnaderna mellan ett öppet samhälle och ett slutet. Att Sverige hade varit mycket underutvecklat utan invandring och ett mycket omfattande utbyte med andra länder och dess kulturer. Sverige och dess delar har onekligen många problem men lösningarna är inte att stänga gränserna och att anklaga alla invandrare för att vara belastningar och kriminella.
https://www.expressen.se/om-expressen/akesson-och-loof-mots-i-duell-i-expressen-tv/

Jag törs påstå att vi kommer att ha en ännu svagare riksdag och regering än nu efter riksdagsvalet 2018. Folket bestämmer och de folkvalda har uppdraget att efter bästa förmåga försöka hitta framgångsrika demokratiska vägar framåt. Behovet av nytänkande för att hitta dessa vägar kommer definitivt att krävas. Nutiden kommer sannolikt historiskt beskrivas som en mycket mörk demokratisk tid i Sverige. I värsta fall den tid då demokratin kraftigt försvagades och då politikerföraktet växte kraftigt. För att undvika att hamna i liknande situationer är det klokt att det politiska etablissemanget aldrig glömmer sitt huvuduppdrag att representera sitt folk. Då är det ohållbart om de folkvalda under lång tid avviker i sina uppfattningar i viktiga frågor i förhållande till folkets uppfattningar.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Opinionsm%C3%A4tningar_inf%C3%B6r_riksdagsvalet_i_Sverige_2018
Dagens kalkoner
Fundamentalister. De har alltid fel och driver en politisk linje som kraftigt förtrycker människor och som skapar stora motsättningar mellan människor.
https://www.expressen.se/ledare/ledarsnack/vi-kvinnor-ska-inte-tvingas-leva-i-parallellsamhallen/

Maduro! Ett lysande exempel på ledarskap som inte ser till folkets bästa utan som endast styrs av en perverterad ideologi och maktfullkomlighet. När stora delar av folket till och med känner apati har det gått väldigt långt. Råkapitalism skapar inte ett rimligt rättvist och generellt rikt samhälle. Vänsterdiktaturer gör det definitivt inte heller! "Lagom" åt det kapitalistiska hållet är bäst. Det vill säga i huvudsak en marknadsekonomi.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/svt-korrespondenten-det-finns-en-utbredd-apati-i-venezuela
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/VRMdn1/hugo-chaves-katastrofala-arv-slutar-i-diktatur
https://www.dn.se/nyheter/varlden/fyra-orsaker-till-den-ekonomiska-krisen-i-venezuela/

Dagens stjärna

måndag 21 maj 2018

Lätt att göra rätt

Gröna resekedjor
Staden, staden och staden är MPs och Ss stora fokus. Tätt ska stadsdelarna byggas också. Så tätt att det blir oattraktivt och till och med ohälsosamt. Och så tätt, högt och parkeringsplatsfritt så att spårvagnsdrömmar får bättre stöd, trots att trovärdiga finansieringslösningar saknas. Ja, ja vi vet att MP och S gärna jagar bilister istället för att fokusera på gröna resekedjor, att det ska vara lätt att göra rätt och på fossilfria drivmedel. Centerpartiets miljöpolitik fokuserar på gröna resekedjor, att det ska vara lätt att göra rätt och att fossila bränslen ska avvecklas.

Uppsala har Sveriges största kommunala befolkning på landsbygden. En fjärdedel, över 50.000 Uppsalabor lever utanför Uppsala stads stadsdelar. För många av dessa människor är bilen nödvändig för att de ska kunna lösa sina livspussel. Gröna resekedjor innebär bland annat att säkerställa pendlarparkeringar i väl placerade kransorter. Kransorter där man lätt och regelbundet kan fortsätta sin resa med kollektivtrafik för att sedan kunna låna en hyrcykel de sista metrarna från närmaste station. Eller att man tar med sig egen cykel på tåget. Den typen av lösningar är att skapa gröna attraktiva resekedjor.
Centerpartiet i Uppsala har länge arbetat för en förbättrad cykelinfrastruktur i kommunen. Fördelarna med det är många. Främst både bra för den egna hälsan och vår gemensamma miljö. Samtidigt som vi kämpar för en bättre cykelinfrastruktur kämpar vi för att alla trafikslag ska ha rimlig framkomlighet. De som driver en politik som påstår att vi kan klara människor och verksamheters vardagspussel utan bilar, bussar, spårsystem och lastbilar lever i en drömvärld. Politikens uppgift är att se till att det är lätt att göra rätt. Och att främja människors hälsa och säkerställa att vi bygger långsiktigt attraktivt. En del av att främja människors välbefinnande är bland annat att säkerställa bra framkomlighet för blåljuspersonal. Att gå och cykla är toppen, men långt ifrån alltid!
https://www.expressen.se/ledare/patrik-kronqvist/sa-kan-elcyklar-ersatta-lastbilar/

För stressade människor i behov av att inte vara genomsvettiga, eller blöta, när de kommer fram till jobb eller möten måste framkomligheten i trafiken fungera mycket bättre än nu. Mer respekt för Uppsalabornas kamp för att få ihop sina livspussel krävs. Uppsala kan mycket bättre än nu. Det brådskar att få till det mycket bättre än nu. Uppsala behöver ett nytt politiskt ledarskap. För Uppsalabornas bästa.
Varför gick inte Mp, S och V vidare med det värdefulla hyrcykelsystemet som vi var påväg att erbjuda Uppsalabor och besökare redan i slutet av förra mandatperioden?
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=842256625811783&id=280367068667411

Dagens kalkon
Socialdemokraterna. Att det ska vara lätt att göra rätt borde gälla även seriösa partier. Att gå it med röstfiskande vallöften som helt saknar teckning är oseriöst!
https://www.expressen.se/ledare/socialdemokraternas-garanti-ar-rena-bluffen/

Dagens stjärna
Herrarnas landslag i ishockey! Jätteroligt med guldet! Vad är det som händer med ishockeyn när Schweiz är i final?
https://www.expressen.se/sport/hockey/tre-kronor/sa-ska-tre-kronor-firas-efter-guldet/

söndag 20 maj 2018

Jämlikhet och rättvisa

Hur svårt kan det vara?
Det är svårt att bygga samhällen som vilar på grunder av rättvisa och jämlikhet. Du inbillar dig väl inte att det svenska samhället som generationer har byggt för femtio år sedan och dessförinnan varit som idag? Väldigt länge levde människor även i vår del av världen, trots tydliga lagar, ojämlikt och med mycket orättvisa. Om vi gillar det vi fått måste vi försvara och utveckla det varje dag. Om vi tar denna samhällsordning som självklar går vi en negativ utveckling till mötes, för alla. Ojämlika samhällen är dåliga även för dem som tycker sig vara finare än andra. Det var fantastiskt att se mamman till den nya engelska prinsessan. Hennes blick under bröllopet tolkade jag som typ ”är det här verkligt? Sitter jag, som är svart och kommer från enkla förhållanden, mitt emot världens mäktigaste drottning. Och min svärson är prins i denna familj. Min dotter är nu prinsessa”. Fantastiskt och ett jämlikhetsbudskap som är starkt. Personligen fattar jag dock inte hur man frivilligt vill bli så ofri som du blir som en del av det brittiska kungahuset. En världfull av gammeldags protokoll men som tur är inte längre stiftar lagar eller tolkar dem vid konflikter.

Upprätthåll lagarna
Visst vill vi leva i ett jämlikt och tryggt samhälle? Det vill jag. Ett sådant öppet samhälle har bäst förutsättningar att erbjuda sina invånare rimligt jämlika och rättvisa möjligheter under livets vandring. Ett samhälle fullt med hoppfullhet, ambitioner och möjlighet för varje unik individ att nå sin fulla potential. Våra lagar och vårt rättssystem är fundamentet för att öka sannolikheten för jämlikhet och rättvisa på just vårt territorium. Särskilt viktigt är det att uppräähålla lag och ordning i tider då organiserad brottslighet vuxit sig starkt. Organiserad brottslighet som bland annat gottar sig rikligt bland Sveriges olika bidrags- och försäkringssystem. Den avancerade organiserade brottsligheten är också väldigt duktig på att driva sin verksamhet som ett företag och maximalt nyttjande av brister och ”säkerhetshål” i lagstiftningar och försäkringssystem. De är avancerade ”schackspelare” som måste tas på största allvar. Schackspelare som också maximalt utnyttjar Darknet och cybervalutors parallellsystem till sin egen nytta maximalt.

Även om den grova organiserade brottsligheten är den farligaste är samtidigt nolltolerans mot mindre brott en klok väg att vandra. Vissa kan till exempel tycka att verbala hatbrott mot enskilda etniska grupper är ”småttigt”. Jämfört med mord, våldtäkt och annan grov kriminell våldsverkan är det sant. Samtidigt leder ett samhälle som inte kraftigt motverkar etniska konflikter mot ett samhälle med allt större etniska konflikter. Det leder garanterat mot ett samhälle vi inte vill leva i.
http://www.gp.se/ledare/sonesson-var-%C3%A4r-v%C3%A4nsterns-protests%C3%A5ng-mot-antisemitism-1.6009979
https://www.bra.se/brott-och-statistik/statistik-utifran-brottstyper/organiserad-brottslighet.html
https://medium.com/socialamedier/så-gräver-du-via-darknet-dcbbe051b6d2
https://www.mysafety.se/pressrum/darknet-ar-internets-morka-baksida
https://www.idg.se/allt-om/cybervaluta

En grundläggande regel i ett civiliserat samhälle som vill byggas jämlikt och rättvist är att vi alla är lika inför lagen. Oavsett om vi tillhör familjen Wallenberg, Löfvén eller garantipensionärsparet Hansson ska vi bedömas och behandlas jämlikt inför lagen. Lagen gör ingen skillnad på oss utifrån kön eller sexuell läggning. Moderaternas nya valslogan är lysande, "Lika för alla". Enkelt och rättvist.
https://www.sydsvenskan.se/2018-05-11/moderaterna-lanar-ater-fran-vanster-i-nytt-valbudskap
Dagens kalkon
De som kraftigt underskattar ett kraftfullt upprätthållande av lag och ordning. Sveriges lagar gäller alla som lever på svenskt territorium jämlikt. De flesta sköter sig rimligt bra inom lagens ramar. Vissa gör det inte. Särskilt människor som växer upp i en otrygg och utsatt tillvaro är mycket skeptiskt inställda till myndigheter. Och människor som hittat hopp genom brottslighet kan snabbt bli farliga för sin omgivning. Polisens arbetsmetoder måste anpassas utifrån vilka brottslingar man kämpar mot. I Uppsala sätter polisen hårt mot hårt. Kortsiktigt leder det till turbulens men långsiktigt är jag säker på att ”hårt mot hårt” ger bäst brottsbekämpande resultat. Och tryggare tillvaro för hederliga invånare. Och verkligheten är att Polisen entydigt kan vittna om att när de största och hänsynslösaste skurkarna sitter i fängelse blir det mycket bättre för det samhälle de annars verkar inom.
https://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/hardare-tag-mot-de-kriminella-fungerar-visst/

Dagens stjärnor
De som startade IZettle. De är mycket få som lyckas starta ett företag som utnyttjar nätens möjligheter och som blir ekonomiskt framgångsrikt för ägarna. Ägare som i en eller annan form alltid är risktagare. Bra jobbat! Imponerande. Jag hoppas många av miljarderna ägarna delar på går in i nya projekt, i Sverige, som skapar nya lösningar på problem och förenklar olika transaktioner.
https://digital.di.se/artikel/affaren-klar-paypal-koper-svenska-izettle

Linda Nordlund. Minns när Centerpartiet hade sin senaste runda av större nationellt ”Idéutvecklingsarbete”. Jag ägnade tillsammans med några andra centerpartister mycket tid på att föreslå en ny ism, Devenism. Bakgrunden till inspelet byggde på en analys om hur det digitala samhället utvecklas. Den nya verkligheten är snart här. Jag trodde det skulle ta lite längre tid.
https://www.expressen.se/ledare/linda-nordlund/har-lofven-inte-forstatt-ai-revolutionen-/lördag 19 maj 2018

Superkommuner

Uppsala kan mycket bättre
Uppsala behöver ett nytt visionärt och invånarfokuserat ledarskap. Uppsala kommun har alla möjligheter att vara topp tre kommuner inom alla kategorier i Sverige. Förutsättningarna för det är mycket stora. Det är intressant att de flesta av de kommuner som rankas högst både levererar bra invånarvärde samtidigt som de har betydligt lägre skatt än i Uppsala. Bra invånarvärde handlar självklart också om att respektera invånarnas möjlighet att få styra så mycket som möjligt över egna intjänade pengar. Inom alla Uppsalas verksamheter kan kraftiga förbättringar genomföras som både höjer servicen till oss invånare samtidigt som ekonomiskt handlingsutrymme frigörs. Ekonomiskt utrymme till bättre villkor för våra lärare, sjuksköterskor och undersköterskor.

Vill du gå en positiv eller negativ framtid till mötes? Uppsala kan mycket bättre än nu och det kräver nytt politiskt ledarskap. Ett politiskt ledarskap baserat på omfattande erfarenhet av förbättrings- och förändringsarbete i stora komplexa organisationer. Jag är säker på att en stor majoritet av Uppsalaborna är kloka och därför röstar på ett sådant alternativ i det kommunala valet senast 9/9 2018. Bifogat finner du en ranking av Sveriges kommuner. Uppsala är inte ens topp 10 i någon kategori! Uselt! Tur att det är val snart!
https://www.dagenssamhalle.se/nyhet/har-ar-arets-superkommuner-2018-22166
Dagens kalkon
De som inom en demokrati och rättsstat inte säkerställer att fattade beslut verkställs. Lagar ska gälla alla jämlikt och beslut ska verkställas.
https://www.expressen.se/kronikorer/fredrik-sjoshult/skandal-att-eva-engbergs-mordare-fatt-vara-kvar-i-sverige/

Dagens stjärna
Ann-Charlotte Martéus. Det är alltid bäst att se verkligheten som den är och utifrån det hjälpas åt att hitta förbättringsvägar FRAMÅT!
https://www.expressen.se/ledare/ann-charlotte-marteus/ingen-kan-skruva-verkligheten-som-kriminologen-sarnecki/

fredag 18 maj 2018

Totalhaveri

Ett stort misslyckande
Ett av de tydligaste exemplen på att vi har en misslyckad ordning i Sveriges riksdag är den katastrofala bostadspolitiken. Lääänge har det varit känt att allt för många stadsbor belånats för mycket i förhållande till sin disponibla inkomst och eventuellt sparade pengar. En av logikerna som den sanslösa utlåningen lutat sig mot har varit historiska värdestegringar på bostäder. Så kan man göra, och vem vet när prisökningar stannar och fallen kommer? Nu är det dock så att väldigt många av dem i behov av bostad både saknar tillsvidareanställning och lönenivåer som kan klara av köp av en tvåa i centrala Uppsala eller Stockholm. Jag har länge lyft problemet med avsaknad av prisvärda bostäder och att reformerna inom bostadspolitiken lyser med sin frånvaro. Bostadspolitiken måste ses i ett systemsammanhang och därför är det flera parallella reformer som krävs för att det ska bli något rimligt bra nytt. Behovet av detta nya är desperat. Nu är verkligheten att väldigt många inte kommer in på bostadsmarknaden och väldigt många väljer att bo kvar i väldigt billiga men också mycket stora bostäder som de gärna skulle lämna. Jag har sagt det förr, jag säger det igen, det är urdåligt att inte en majoritet i Sveriges riksdag kunnat hörsamma många av de värdefulla och systemtänkande förslag som Framtidskommissionen redan 2013 presenterade. Skandal! Ett stort underbetyg till MP och S regeringen som inte lyckats få igång breda partiförhandlingar och nå nödvändiga kompromisser.
https://www.regeringen.se/rattsdokument/departementsserien-och-promemorior/2013/03/2013191/
https://www.di.se/nyheter/experterna-skriker-efter-bostadsreformer-inget-hander/
Idag är jag helt övertygad om att bostadskraschen är här. Som vanligt blir det säkert skattekollektivet och vanliga människor som får betala det största priset för politikens misslyckande. När min son, som lägger in 67% av köpeskillingen för en lägenhet, och ska låna övriga 33%, får låneavslag talar det sitt tydliga språk. Efter studier har han en provanställning och då anses hans kassaflöde inte tillräckligt säkert för att täcka löpande boendekostnader. När hans mamma och pappa går in och säger att vi ställer upp och backar upp hans betalningsförmåga säger banken ändå nej. Att vi samlat har tillgångar som kraftigt överstiger lånebeloppet är ointressant. Det är bara säkra månadsinkomster från en fast anställning som räcker. Och nu har jag fått lära mig ytterligare en dimension av att vara politiker, jag har ingen kreditvärdighet enligt bankernas sätt att tänka eftersom jag inte har någon tillsvidare anställning. Och när en tredje person kliver in för att garantera betalningsförmågan säger banken, "det måste vara en direkt närstående"..... Nu testar vi om proprieborgen från den personen fungerar.... Annars får vi själva låna ut pengarna. Tro mig, när det är på detta sätt måste vi vara mitt i en stor bostadskris. Och då talar jag inte om bristen på bostäder!
https://www.minuc.se/kreditkollen/?gclid=EAIaIQobChMIpLfXxe6O2wIVCaQYCh1FQQIlEAAYAiAAEgKJxvD_BwE
https://www.minuc.se/kreditkollen/?gclid=EAIaIQobChMIpLfXxe6O2wIVCaQYCh1FQQIlEAAYAiAAEgKJxvD_BwE
I början av 2018 lyfte jag frågan i Uppsala kommuns Mark- och exploateringsutskott om bostadsmarknaden var påväg mot istid. Jag hade under mina ständiga besök bland företagare och Uppsalabor fått tydliga signaler om att marknaden kraftigt bromsat upp. Budskapet från det ansvariga kommunalrådet Pelling, och ledande tjänstemän, var att de inte uppfattat någon större avvikelse jämfört med den tidigare heta marknaden. När jag frågade samma fråga igen efter några månader gavs i stort samma svar MEN önskemål om att byggherrar ville ändra sina planer på dyra större lägenheter till mindre mer "prisvärda" lägenheter. Turerna kopplade till min sons lån, på toppen av alla andra marknadsindikatorer, innebär för mig att vi nu har en ännu större bostadskris än tidigare. Att människor behöver bostäder är inte det samma som att de har råd med dem. Tror du att riksdagen kommer att ha kraften att snabbt enas om bra reformpaket efter riksdagsvalet 2018?

Dagens kalkon
Vänsterpartiet. Det stör mig att de gärna ser sig själv som de svagas företrädare samtidigt som deras politik skulle försämra för alla. Självklart ska hållbara samhällen bygga på rättvis fördelning utifrån förmåga men vänsterns politik går i huvudsak ut på att slå mot dem som skapar det generella välståndets möjligheter och de älskar att toppstyra våra liv.
https://www.expressen.se/ledare/vansterns-sloseri-ett-hot-mot-valfarden/

Dagens stjärna
Jacob de Geer. Alltid lika kul med entreprenörer som lyckas få enorm utväxling på sitt risktagande och hårda slit.
https://www.breakit.se/artikel/13429/nortzone-och-creandum-jublar-over-paypals-kop-av-izettle-en-fantastisk-affar

Torbjörn Nilsson. Intressanta reflektioner.
https://www.expressen.se/nyheter/ulf-kristerssons-basta-valarbetare-ar-akesson/

torsdag 17 maj 2018

Spelsystemsfrågan fortsatt i centrum

Schackspel redan nu
Vem kan regera med vem efter valen 9/9 2014. Det görs tappra försök att styra in valrörelsen på andra frågor än regeringsfrågor och migrations- samt integrationsfrågor. Vi får se hur det går. Bland väldigt många människor som jag varje dag träffar tycks dessa frågor ändå vara mycket intressanta och viktiga för de flesta.
https://www.di.se/debatt/alliansen-kan-regera-med-stod-av-oss/
https://www.expressen.se/tv/nyheter/ulf-kristersson-integrationen-ar-sveriges-storsta-problem/
https://www.expressen.se/kronikorer/nisha-besara/politiken-ar-stor-folket-ar-litet/

Migrationsfrågorna rör till det på ett destruktivt sätt i Sverige. Andra viktiga sakfrågor hämmas kraftigt av dessa låsningar. Reformbehoven inom många områden brådskar. Vi måste förändra många styrsystem för att bättre möta en förändrad verklighet och en allt tuffare global konkurrens. Professor Tommy Möller bjuder i bifogad artikel på perspektiv som är mycket oroande. Om inte reformarbetet mycket snart leder till hållbara förändringar utvecklas våra svenska samhällen inte på ett sätt som leder mot ett attraktivt samhälle för oss alla.
https://www.di.se/debatt/hog-risk-att-migrationen-forlamar-nasta-regering/

Tveklöst är migrations- och integrationspolitiken viktig för svenskt välbefinnande. Dessa två politiska dimensioner bär på stora förbättringsmöjligheter som måste realiseras. Invandring har i alla tider berikat Sverige. För att inte skapa ett samhälle med 1/3 av befolkningen som lever socialt utsatt och i parallella samhällssystem måste integrationsförbättringarna ske nu! Inkluderingsjobb bär på många positiva förbättringar.
"Ett annat exempel på hur ett särskilt utsatt område skiljer sig från resten av samhället kommer från företagaren Ali Jomaa i Lindängen i Malmö. Av de åtta språk som han behärskar så är det svenskan som han har minst användning av, trots att han bor och arbetar i Sverige. Jomaa upplever emellertid inte att området som han bor i är en del av Sverige: ”I Lindängen gäller inte svenska lagar, utan traditionen från hemländerna. Och släktens storlek.”.
http://www.gp.se/ledare/svenska-omr%C3%A5den-som-inte-%C3%A4r-en-del-av-sverige-1.6033452
https://www.dn.se/debatt/stall-krav-pa-obligatorisk-praktik-for-bidragstagare/

Dagens kalkon
Rikspolitiker som inte förstår inlåsnings- och segregationseffekterna av en dålig integrationspolitik.
https://www.expressen.se/ledare/staten-ska-inte-skapa-fler-hemmafruar-i-fororten/

Dagens stjärna
Aleksandra Boscanin. Om man menar allvar med att vilka säkra ett framtida lokalsamhälle som håller ihop måste man inse att verkligheten idag är problematisk. Särskilt i många av våra större städers utanförskapsområden. Gör om! Gör rätt!
http://www.gp.se/ledare/svenska-områden-som-inte-är-en-del-av-sverige-1.6033452

onsdag 16 maj 2018

Hur stora risker

Spelbolag
Du har väl ägt aktier i ett nätspelbolag de senaste åren? Eller har du etiska betänkligheter om att spelmissbruket leder många människor mot elände? Verkligheten är oavsett dina och mina tyckanden att dessa bolags aktier gått väldigt bra. Men den som satsar pengar där förlorar nästan alltid. Och allt fler är de som riskerar sin egen privatekonomi på sanslöst spelmissbruk.
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1023694/FULLTEXT01.pdf

Även om den svenska valutan, kronan, allt mer blir en skräpvaluta har den ändå en stat bakom sig som fortfarande kan backa upp den lite. Jag undervärderar inte alls faktumet att kronan är bedrövligt svag för oss svenskar som köper importerade varor och som åker utomlands. En svag krona innebär att allt importerat och utlandsresor blir mycket dyrare för oss svenskar. Personligen tycker jag att det är trist att även svenska bolag blir lättare uppköpskandidater med en svag valuta. Ja, ja, det finns värre valutor. Visst finns människor som tjänat massor på att spekulera på cybervalutor. Många av dessa riskbenägna har dock förlorat pengar. Det är svindlande värden som går upp och ner kopplat till dessa valutor. Jag är inte en av dem som är beredd att spekulera på liknande sätt. Är du?
https://digital.di.se/artikel/3000-krypto-miljarder-upp-i-rok
https://www.breakit.se/artikel/13319/dags-att-salja-dina-bitcoin-nu-narmar-sig-dodskorset
Jag håller med om att bland andra Anders Borg insett att den politiska kartan är förändrad i grunden. Samtidigt som flera av de politiska partierna inte vet, eller vill, anpassa sig till den nya verkligheten. Hur stora risker är olika partier villiga att ta kopplat till nytänkande om samarbetsformer? Helt klart är att gamla samarbetsformer inte längre har demokratisk bärkraft. Det är tramsigt att låtsas som att gamla samarbetsformer kommer att hålla efter valdagen 9/9 2018.
https://www.expressen.se/ledare/anders-borg-har-ratt-om-s-och-m/

Och det är inte bara Göteborgs kommun som är illa rustat för den lågkonjunktur som stundar. Även Uppsala kommun har nu snart tappat fyra år av nödvändig reformtid för att ställa om för att arbeta smartare. Låg ränta och en massa engångsstatsbidrag kommer inte att rädda Uppsalas ekonomi i framtiden. Det blir intressant att ta del av hur många Uppsalabor som vågar riskera att rösta på partier som inte reformerar så att framtiden kan bli ljus. Särskilt intressant är det att många ekonomiskt svaga tenderar att rösta på vänsterpartier, samtidigt är det vänsterpolitik som äventyrar just de svagaste människornas möjligheter till en rimligt ok framtid.
http://www.gp.se/ledare/sonesson-g%C3%B6teborg-%C3%A4r-illa-rustat-f%C3%B6r-kommande-l%C3%A5gkonjukturen-1.6027264

Vinna vinna brukar vara en framgångsrik väg i förhandlingsspel. Herr Trump kör ett mycket högt spel i sin naiva utrikespolitik med sin diplomatiska dövhet. Han tycks vilja visa att helt nya angreppssätt på konflikterna med Nordkorea, Iran och mellan Palestina och Israel kan fungera. Riskerna att han gör redan stora misslyckanden än större är stora. Han förstår sannolikt inte vilka risker han leker med. Han är för full av sig själv och sin egen förträfflighet.
https://www.expressen.se/nyheter/nordkorea-staller-in-samtal-med-sydkorea/

Dagens kalkon
De som tycker att människor ska bli låneslavar och extremt räntekänsliga!
Om man bryr sig om en hållbar samhällsekonomi, och om ambitionen om en drägligt lägsta levnadsnivå finns, då vill man inte åter gynna Utlåningsföretag och byggherrar före enskilda människors välbefinnande! Amortering är sparande, inte en kostnad! Ja, det påverkar utgiftsmöjligheterna. Det är bra för många av våra invånare. I synnerhet i en tid där fastighetsvärdena mycket sannolikt inte kommer att öka i pris som under de senaste 20 åren! Riskerna för att skattekollektivet återigen får städa upp efter orimlig spekulationspolitik är fortsatt höga. Gör om! Gör rätt! Reformera hela bostadsmarknaden!
https://www.expressen.se/dinapengar/bostad/bostadsratterna-faller-i-pris-varst-i-stockholm/
https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Ekonomi/Hushallens-ekonomi/Hushallens-skulder/
https://www.metro.se/artikel/över-100-000-svenskar-fast-i-livslång-skuld-lever-på-existensminimum

Dagens stjärna
De som tar ansvar för en hållbar ekonomisk utveckling! Tänk att det så sent som förra sommaren var få som talade om det ohållbara byggandet av dyra bostäder. Redan då kunde man tydligt förstå att behovet är prisvärda bostäder för ekonomiskt svaga människor.
https://www.svd.se/bostadsfragan-ar-en-social-krutdurk
https://www.svd.se/bygg-bostader-som-vanligt-folk-har-rad-med