måndag 22 januari 2018

En kontinent på dekis

Människans utveckling
I en tid där vi med stormsteg närmar oss en verklighet där extremt intelligenta datorer, med ”känsloförmåga” snart är en allmänt tillgänglig del av vår verklighet, kan vi konstatera att européer dominerat utvecklingen de drygt senaste 500 åren. Inte minst amerikaner med européeisk bakgrund. Och utvecklingen har varit enastående. Förr en kontinent full av extroverta agendor, nu full av interna problem och inre splittringar. Igen. Europa har även under dessa makalösa 500 åren varit splittrat och ägnat sig åt förödande krig men då fanns i praktiken inga andra etniska grupper som på allvar kunde utmana, just därför bråkade ”herrefolket” mot varandra istället. 500 år går fort.
https://www.so-rummet.se/kategorier/historia/nya-tiden
https://www.informationsverige.se/Svenska/Samhalle/Samhallsorientering/Sidor/Demokratins-utveckling-i-Sverige.aspx
https://www.so-rummet.se/content/handel-i-europa-under-medeltiden-och-nya-tiden-ca-500-1800-ekr

Väldigt mycket talar nu för att Europa får uppleva det Kina fick göra efter sin senaste storhetstid. ”Draken”, Kina, somnade både av egen dåvarande oförmåga, men också med god hjälp av främst engelska intressen som på olika sätt kolonialiserade stora delar av Asien.
Europeiska globala företag har länge tappat i konkurrenskraft, våra utbildningssystem tappar i konkurrenskraft, misslyckad integration och ett Europeiskt samarbete som inte kraftsamlat på rätt saker leder onekligen mot insomnande. Och återigen har det relativt sett moderna demokratiska Europa blivit politiskt rörigt och svagt. Självklart stöttas rörigheten, och vägen mot minskad styrka, av utomeuropeiska krafter. Du tror väl inte att till exempel makthavare i Kina, Turkiet och Ryssland tänker så annorlunda än hur européer och amerikaner tänkt i jakten på begränsade tillgångar, välstånd och inflytande? Du tror väl inte att just vi varit särskilt storsinta och oegennyttiga? Om du tror det får du bättre läsa på människans historia. Jag kan då varmt rekommendera att du balanserar din historiska inläsning genom att läsa den beskriven även ur till exempel kineser och ryssars perspektiv. Tro mig, de skiljer sig åt. Sanningen är i betraktarens ögon och, hör och häpna..., segrare i till exempel krig tenderar att få tolkningsföreträde om ”sanningen”.

Det är inte länge sedan som världen dominerades av europeiska och amerikanska globala företag. Dessa företags ledningar och aktieägare öppnade snabbt upp för vår nya ordning genom att till exempel göra Kina till världens tillverkningsfabrik. En enorm kompetensöverföring genomfördes och massor av i början billiga jobb skapades, i Kina. Snabbt lärde sig kineser och andra asiater det mesta och idag är det främst amerikanska, kinesiska och indiska bolag som tillhör de största och mäktigaste i världen.

Den nya artificiella intelligensen och robottekniken, samt 3D-printing, ändrar återigen ordningen och maktförhållanden på vår jord. Är Europa en dominerande spelare inom dessa områdens forskning? Finns de ledande företagen runt AI och robotik i Europa? I väldigt liten utsträckning. ABB är definitivt en duktig spelare men den stora maktfaktorn i förädlingskedjorna idag är de bolag som sitter på relevanta data. Data om till exempel dig. Data som främst bolag som Alibaba, Amazon, Google, Apple, IBM, Facebook och Baido har.
https://m3.idg.se/2.1022/1.696371/ai-ae-ett-lika-stort-steg-som-elektricitet-eller-eld-tror-googles-vd
https://www.3dhubs.com/what-is-3d-printing
Nils Lundgren är en erfaren och av många ansedd som en skicklig nationalekonom. Personligen upplevde jag honom som rätt flosklig och kappvändande när han var mediernas gullegris som ekonomisk tyckare under 90-talets tyckare. Samtidigt var hans engagemang i ”Junilistan” mot EU ett bevis för ett genuint och starkt samhällsengagemang. Hans nedan bifogade reflektioner om BREXIT och västvärldens ”förfall” är läsvärda. I vart fall för dig som gillar att försöka lägga pussel för att då och då tro att man har en god nulägesbild. En nulägesbild som snabbt förändras, ständigt.
http://www.gp.se/ledare/nils-lundgren-västvärldens-inflytande-sjunker-snabbt-1.5070710
http://www.gp.se/ledare/nils-lundgren-hur-farligt-är-brexit-och-för-vem-1.5070721

Dagens kalkon
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet som ständigt utsätter Uppsalabor och besökare för oacceptabelt strul med framkomligheten. 
https://m.youtube.com/watch?v=VZig6jSXAh8

Dagens stjärna
Gunnar Wetterberg. Ja, låt människor som sliter ihop sina intäkter behålla mer av det värde de skapar. Det finns gränser för rättvisan om vissa kan få allt utan skatt medans de som sliter hårt också beskattas hårt.
https://www.expressen.se/ledare/gunnar-wetterberg/mer-rattvist-att-beskatta-gamla-pengar-an-nya/

söndag 21 januari 2018

Lätt att göra fel

Lätt att göra rätt
Det ska vara lätt att göra rätt. Det ska vara svårt att göra fel. Håll med om att det är en bra ambition när nya lagar införs, eller när nya lösningar introduceras i våra olika verkligheter. Inom den högteknologiska mjukvarubranschen som jag verkat har användarvänlighet varit en självklar strävan för att öka nyttan av en programvara. All annan inställning är korkad.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Anv%C3%A4ndbarhet
https://www.synonymer.se/sv-syn/anv%C3%A4ndarv%C3%A4nlig

Den förra Alliansregeringen förstod vikten av att eftersträva ambitionen att "det ska vara lätt att göra rätt". Det är en ambition som varje regering ska ha! Regeringar finns till för folket de företräder, inte tvärt om! Det kan vi behöva påminna nuvarande regering om. Och den enfald V, S och MP eftersträvar genom kraftiga begränsningar av resultatmöjligheter kopplade till välfärdsföretag leder bara mot dyrare tjänster och köer. En klok regering, lokal eller nationell, fokuserar på kvalitet, kvalitet, kvalitet och rättvisa.
http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2014/03/sou-201416/

Läkarförbundet tycker jag exemplifierar en samhällskraft som har den viktiga "lätt att göra rätt" ambitionen. Om det blir lättare att göra rätt kopplat till vår hälsa är jag säker på att många av oss också kommer att göra fler kloka val som gynnar vårt välbefinnande. Som att till exempel må livslångt mycket bättre genom att konsumera sparsamt med socker, dricka mycket vatten och dagligen säkerställa en dos vardagsmotion.
https://www.slf.se/upload/Lakarforbundet/Trycksaker/Folkh%C3%A4lsopolicy_A5_web.pdf
Dagens kalkoner
Hedersförtryckare och vuxna naivister.Att sopa problemen under mattan och hänvisa till postkoloniala teorier som kulturrelativisterna gör, är extremt kontraproduktivt, då skjuts kvinnorättsaktivisterna i ryggen, enligt Broula Barnohro Oussi.”, ”Sedan 2001 har dessa ”självklarheter” dansat runt på över tjugo beslutsfattares skrivbord (integrations- och jämställdhetsministrar, statssekreterare och sakkunniga) och ingen, utom två, har tagit ställning till förslagen. De två undantagen gav raka svar: ”Vi kan inte lägga oss i andras kulturer.” Bedrövligt hur sakta det går för alla riksdagspartier att tydligt stå upp för det som bifogade debattörer vädjar om! Jag skäms över riksdagens oförmåga, och rädsla för, att stå upp för alla flickor, pojkar, kvinnor och män som tragiskt drabbas av en människofientlig hederskultur! Det ska vara lätt att göra rätt, TYDLIGA budskap och regler som kraftfullt följs upp gör det lättare för människor från en helt annan kultur än de svenska att förstå att vi inte accepterar hedersförtryck på vårt territorium.
https://www.dn.se/debatt/tiden-ute-for-barnaktenskap-och-oskuldskontroller/

Häxjägare. Visst kan man tycka att ett stort bolag som Hennes och Mauritz ska ha kvalitetssystem som kan försöka undvika onödiga problem. Samtidigt kan man bli ledsen över att det mesta alltid ska misstolkas av några, inte minst konkurrenter som gärna vill vinna fördelar. Det är min övertygelse om att det inte fanns något rasistiskt kopplat till bifogad reklam som blev en dyr erfarenhet för bolaget.
https://www.expressen.se/dinapengar/konsument/hochm-pojkens-mamma-inte-en-rasistisk-bild/

Dagens stjärnor
Mina Centerparti”kollegor” Gunilla Druve Jansson, Emmyly Bönfors och Kristina Jonäng. Ja! Socker i stora mängder ÄR dåligt för folkhälsan! När lär Sveriges riksdag bland annat av våra norska vänner och inför en särskild läskskatt?
https://www.expressen.se/gt/debatt-gt/kott-hotar-inte-klimatet/
lördag 20 januari 2018

En förvirrad regering

Regeringsmakten är kollektiv
Sveriges regering fattar kollektiva beslut. Bland annat därför är det viktigt att det parti, eller de partier, som tar på sig rollen att försöka leda landets angelägenheter har en samlad politik. Det kan man lugnt konstatera att dagens nationella regering saknar! Om vi struntar i konflikten inom Socialdemokratin till exempel uttryckt mellan utrikesminister Wallström och försvarsminister Hultquist är den stora förvirringen och kollektiva oenigheten mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet är stor. Sverige är uppbyggt av kommuner, regioner och myndigheter. Dessa verktyg för att leda Sverige och dess delar måste ha tydliga riktlinjer och samarbeta bra för att just våra invånares välstånd ska fortsätta att generellt vara högt. Är det svårt att förstå? Tydligen för MP som till varje pris vill försöka visa sig regeringsfäiga genom att inte lämna regeringen. Samtidigt kommunicerar de budskap som inte är regeringens politik.... MP kan lämna regeringen. Vi vet redan att partiet inte är kompetent att göra nytta i regeringsställning. Bland annat pragmatism har på många sätt visat sig svårt. Läs gärna bifogade länkar om hur regeringen arbetar och en GP-ledare om kaoset mellan S och MP som självklart smittar av sig inom statens myndigheter.
http://www.gp.se/ledare/en-regering-tv%C3%A5-sorters-politik-1.5065535
http://www.regeringen.se/sa-styrs-sverige/sa-arbetar-regeringen-och-regeringskansliet/regeringsarende/

Och skolans viktiga uppdrag fortsätter regeringen att sköta uselt. Fridolin har kraftigt misslyckas och Oscarsson, TV4-reporter, borde få rätt att han snart ”avgår”. På 100 dagar skulle han göra skolan konkurrenskraftig igen... Misslyckandet är stort. Inte ens när lärarbrist råder kan de säkerställa att lärarstudenter kan erbjudas praktikplatser. Självklart borde ansvarig minister i samarbete med kommunerna lösa en så enkel praktisk fråga. Vår ljusa framtid kräver att våra barn och unga får tillgång till tillräckligt många duktiga lärare OCH bra E-lärandekurser som individuella komplement! Hur kan det vara svårt att fatta? Suck!
https://www.expressen.se/ledare/studenter-tvingas-fantisera-ihop-sin-praktik/

Dagens kalkoner
Trump. Trumps tidigare kända chefsstrateg, Steve Bannon, jublar säkert över att USAs stat ställt in betalningarna. Kraftig ”disruption” är hans melodi. Och varför ska makten finnas hos folket genom demokratiskt valda representanter när aktieägarna kan styra genom megabolagen..... Det är lätt att kortsiktigt få fart i ekonomierna genom att låta sedelpressarna fortsätta att gå heta och tvinga hem de globala företagens skatteskyldighet. Vi får se hur det går långsiktigt. Kineserna är sannolikt mycket bättre ”schackspelare”.
https://www.expressen.se/nyheter/usas-statsapparat-nara-att-stangas-ned/
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6864783

Grovt kriminella. Den ökande brottsutvecklingen måste brytas. Tryggheten och tilliten mellan oss invånare, i just vårt samhälle, är hotat.
https://www.expressen.se/nyheter/nya-siffror-fran-bra-over-antalet-anmalda-brott/

Dagens stjärna
Alice Teodorescu. Hon är tillbaka! Och skriver klokt, som mycket ofta.
http://www.gp.se/ledare/teodorescu-upp-till-kamp-mot-flosklerna-1.5070851
fredag 19 januari 2018

Hyckleri

Prioriteringar
Vilka perspektiv är viktigast? Måste man välja? Ja du, jag och alla andra människor på vår jord måste ständigt välja och välja bort. Kalla det gärna naturlag om du vill. När du hör politiker som låtsas som att det inte är så, lägg inte din röst på dem. Nu måste vi prioritera att få ordning på välfärdens kärna!
http://www.gp.se/ledare/boscanin-inskr%C3%A4nk-inte-medborgarnas-makt-1.5061292

Trovärdighet
Vilka ledare vill du ha? Vill du ha hycklare eller människor som är dem de är? Som står för sina åsikter? Som till exempel varje dag vågar beskriva vem man är genom blogginlägg. Du bestämmer. Jag vet att jag inte gillar lögnare, falskspelare, enbart egennyttiga, konspiratoriska, extremt inskränkta, självgoda och hatfulla människor. Gillar du sådana människor? Skulle du rösta på dem? Jag gillar inte heller hyckleri och dubbelmoral, gör du? Det Socialdemokratiska kommunalrådet i Göteborg som beskrivs i bifogad debattare är inte fri från skuld.
http://www.gp.se/ledare/kommunalr%C3%A5det-utan-skuld-1.5060618
https://www.synonymer.se/sv-syn/hyckleri
Dagens kalkon
Personer som skadar, eller försöker skada, våra viktiga poliser. Kan droger också vara med i problembilden?
https://www.expressen.se/kronikorer/britta-svensson/det-plotsliga-och-grova-valdet-ar-ett-mysterium/

Dagens stjärnor
Aleksandra Boscanin. Ja, ett samhälle som har ambitionen att tillhöra de som bäst säkerställer en hög lägsta levnadsnivå för alla måste ha en tydlig ambition om ett "samhällskontrakt" som bygger på skyldigheter och rättigheter. Om man inte föds in i medborgarskapet, eller får det som barn, är det lämpligt att vara särskilt tydlig med vilka krav som gäller för att kvalificera in. Bland annat bör grov brottslighet helt diskvalificera möjligheten. Språkkrav är rimligt då det i 99% av fallen är viktigt för att kunna inkluderas bra i just vårt samhälle.
https://www.expressen.se/ledare/skarp-kraven-for-att-fa-svenskt-medborgarskap/

Malcom Kyeyune. Ja, vi har alla vår subjektiva uppfattning om allt. Myndigheter och public service borde mycket bättre än nu bära rollen att försöka beskriva olika verkligheter på ett så objektivt sätt som möjligt. Väldigt få skeenden går att sätta in i ett helt svart eller vitt perspektiv. Den som kommer så nära en objektiv sanning som möjligt har också bäst förutsättningar att fatta kloka vägvalsbeslut. Är det svårt att förstå?
https://www.dagenssamhalle.se/kronika/nar-striden-hardnar-anstaller-vi-en-kommunikator-till-20352

torsdag 18 januari 2018

Vi kan!

Massor är möjligt
Den som startar ett nytt företag eller en ny förening har förmånen att starta med "ett vitt papper". Det har inte de flesta verksamheter på vår jord. De måste förhålla sig till de människor man har, de kompetenser man har, individuella och strukturella. Se gärna en kommun eller ett land som en ständigt förändrande organisation på ett givet geografiskt område. Organisationer som byggts upp och som skapat olika former av revir. Alla måste alla förhålla sig till lagar och regler, även statsmaktens verksamheter. Samtidigt, oavsett om det är ett nyskapande eller en etablerad organisation som ska ställa om är massor möjligt. Tro aldrig något annat.

Vår mänskliga historia är full av framgångsberättelser och misslyckanden. Vår historia beskriven i filmer, böcker och i olika former på nätet är ett enormt bibliotek av berättelser om framgångar och misslyckanden. Vardagslivet får inte mycket utrymme, vardagslivet är tråkigt ; ). Det är viktigt att kunna historia. Igår hörde jag ett program på P1 där en historiker menade att svenskarna blir allt sämre på historisk kunskap och att vi jämfört med andra länders folk är dåliga på att också lyfta fram positiva inslag bland våra förfäder. Få är stolta över sitt svenska ursprung. I vart fall få som vill, eller vågar, stå upp för det. Självklart finns massor av svenskar och svenska historiska lagprestationer att vara stolt över. Samtidigt är det inte något problem att balansera det med personer och makter man anser varit dåliga. Resonemanget om historiens betydelse för många utanför Sverige var kopplad till att Frankrike nu efter många tidigare nekanden gått med på att låna ut en gammal tapet till England från tiden runt år 1170. Sug på den! Ingen liten vanlig tapet utan ett stort konstverk. Massor är tveklöst möjligt framåt men du som vill ta vara på några av alla dessa möjligheter gör klokt i att ha historiska kunskaper. Inte minst inom politik och affärsliv är de i många kulturer väldigt viktiga att ha koll på.
https://www.svt.se/svttext/web/pages/149.html
https://www.dn.se/arkiv/kultur/britterna-far-lana-bayeuxtapeten-av-frankrike/
Reka läget
Bland annat är det möjligt att förstärka Sveriges brottsbekämpningsförmåga betydligt snabbare och kraftfullare än hittills. När jag läste referat från gårdagens nationella partiledardebatt slog det mig att vi bland annat har två problem i många debatter. Ett är att väldigt få av riksdagens folkrepresentanter har större operationell erfarenhet från större organisationer. Det andra är att många partier går i fällan och låter Sverigedemokraterna få "rätten" till ett visst tänkande. Den praktiska operativa erfarenheten skulle göra att en folkvald förstår att det tar lång tid att till exempel rekrytera tillräckligt många lämpliga Poliser, tillräckligt utbilda dem för allt tuffare uppgifter och motivera fler att stanna kvar i yrket. Betänk bara vilken tid det tar för regeringen att inse att Polischefen saknar organisationens förtroende för sitt uppdrag....

När SD tillåts göra frågor "tabu", bara för att de möjligen först uttalat dem, tar man inte sitt folkrepresenterande uppdrag på allvar. Ingen äger rätten till idéer om hur man bäst kan tänkas lösa problem eller kan tänkas stärka möjligheter.


Att kortsiktigt överväga hur svensk Försvarsmakt kan bidra till att försvara rättssamhället är värt en seriös debatt. Inte minst i ljuset av att Försvaret också har en oacceptabel förmåga. På grund av långvarig "miss-management" av migrations- och integrationspolitiken, Försvaret och rättssystemet. För mig är det inte ett scenario att militära plutoner ska gå in i utanförskapsområden, även om det skulle kunna innebära stridsträning i stadsmiljö. Jag ser framför mig hur MUST och FRA skulle kunna både träna och göra mer nytta i kampen mot organiserad brottslighet. Organiserad brottslighet kan definitivt ses som ett hot mot Sveriges säkerhet. Ofta har dessa verksamheter också starka samarbeten med krafter i främmande makter. Vanliga soldater skulle också kunna få träna övervaktningsuppdrag i skarpa case eftersom Polisen saknar liknande resurser men i vart fall under mina militärövningar var det mycket vänta, vänta, vänta och observera som gällde. Soldaterna skulle med andra ord kunna bevaka kända kriminellas rörelser bättre och kanske till och med kunna skugga dem. Det är dumt att helt avfärda ett samarbete mellan Polis och Försvarsmakten. Extra ordinär utveckling kräver tveklöst nytänkande. Trygghetsfrågorna är centrala om frihetsagendan ska vara värld något. Otrygga människor är inte fria. Grovt kriminella ska med kraft bekämpas. Jaga främst pengarna! "Follow the Money" har visat sig vara en stark väg framåt i land efter land som med framgång bekämpat just organiserad brottslighet.
https://polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/Rapporter-utredningar/01%20Polisen%20nationellt/Organiserad%20brottslighet/1/GOB_Polisens%20rapport%20om%20organiserad%20brottslighet%202015%20(3).pdf
https://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/hogkvarteret/militara-underrattelse-och-sakerhetstjansten/
http://www.fra.se/omfra.6.html

Utveckling, utveckling och åter utveckling
Varje dag kan du glädjas över massor av mänskliga framsteg. Jag följer bland annat utvecklingen i Asien nära och det är på många sätt en fantastisk utvecklingstakt där. Vem kunde för bara några månader sedan tro att Syd- och Nordkorea ska marschera in tillsammans på OS invigningen? Vem kunde tro att de ska ha en gemensam flagga under spelen? Vem kunde tro att de skulle ha ett gemensamt damhockeylag? Outgrundliga äro herrens vägar men tveklöst sker massor av positiva framsteg runt om i världen. Det är helt enkelt som vanligt. Vissa individer och samhällen utvecklas mer och mer positivt i förhållande till tidigare, andra tappar mark och utvecklas negativt. Mitt fokus är att Uppsala och Sverige inte ska fortsätta att tappa mark och över tid vara på dekis. Vi kan mycket bättre, om vi tidigt tar i problem och förstärker möjligheter. Bara de som ständigt är utvecklingsfokuserade och som ödmjukt hela tiden vågar ifrågasätta rådande ordning klarar av att vara konkurrenskraftig över tid. Det gäller enskilda människor och det gäller alla samlingar av människor, i olika former.
http://varldskoll.se/mansklig-utveckling-human-development-report/
http://www.alltomvetenskap.se/nyheter/manniskans-evolution
https://www.aftonbladet.se/sportbladet/a/8wBjE2/gemensam-koreansk-entre-pa-os
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/oR6EwR/beskedet-nordkorea-skickar-trupp-till-os

Dagens kalkoner
Senfärdighet att säkerställa trygghet. Det är tveklöst ett stort misslyckande av många partier att den grova organiserade brottsligheten etablerat sig starkt i Sverige. Och att de grova våldsbrotten kraftigt ökat. Igår ännu ett sprängattentat mot Polisen.
https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/7l5yVW/de-latsas-som-de-inte-har-nagot-ansvar
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/RxyEAJ/tva-anhallna-efter-sprangattentat-mot-polishus-i-malmo
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=4916&artikel=6863903
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/960732?programid=4540

Miljöpartiet. De lever i sin egna overkliga värld. Hjärta och hjärna behöver alltid vara med vid ställningstaganden och beslut. Möjligen kan MP göra nytta i opposition men de är skadliga i regeringsställning.
https://www.expressen.se/ledare/mp-lovin-ar-arg-pa-verkligheten/

Dagens stjärnor
Regeringen. Bra förslag med en ny myndighet som samordnar utbetalningar av offentliga bidrag för att mycket bättre bekämpa bidragsfusk och organiserad brottslighet. Samtidigt borde aldrig en ny myndighet få skapas utan att en befintlig myndighet avvecklas! Sverige har på tok för många myndigheter!
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6863548

Kvinnor som tydligt står upp för de jämlika villkor som kvinnokampen uppnått de senaste 100 åren. Och som tydligt står upp för att de också gäller kvinnor i våra segregerade utanförskapsområden.
http://popularhistoria.se/artiklar/den-nya-kvinnan

onsdag 17 januari 2018

Var går gränsen

Tål vi inte sanningen?
Lite då och då får jag höra resonemang om att ledande politiker som lyfter trygghetsproblem är populister. Att ledande politiker har en skyldighet att balansera debatter och inte bidra till att skrämma upp invånarna. Skrämda invånare får dålig livskvalitet men bidrar inte heller tillräckligt bra till välståndsbyggandet. Jag delar bilden att media ofta sprider negativa berättelser med en starkt svans av dysterkvistar som förstärker hemska händelser. En stor del av vår verklighet är självklart att det också händer en massa fantastiska saker hela tiden i vårt samhälle. Positiva nyheter lyser tyvärr i det stora med sin frånvaro. Det är beklagligt men ett faktum. Personligen försöker jag tala om möjligheter, framgångsexempel och problem som måste lösas. Det finns fortfarande gott om jantemänniskor kvar i Sverige, är det därför positiva "nyheter" eller utspel väldigt sällan sprids? Spridning får däremot nästan alltid tydliga problembeskrivningar och klagomål. Mer av positiva nyheter skulle vara underbart. Jag har försökt skapa en sajt på nätet som hette Bpositive.com. Den drog inte i närheten av nättrafiken som brott, spel och porr gör. Varför tror du att det är så? Oavsett vad man tycker är det politikers uppgift att lyfta problem och att komma med förslag på problemlösning. Att försöka lägga locket på debatter om problem för att problemen är obekväma är en ansvarslös väg framåt. Det är inte ok att inte ordentligt problematisera runt till exempel faktumet att en oskyldig utbytesstudent blir nedskjuten på en pizzeria i Uppsala! Löfvén talade mycket om att "något har gått sönder i Sverige" i förra valrörelsen 2014. Herr Löfvén, trygghetskänslorna i Sverige är trasiga, negativa! Var går gränsen för hur mycket problem vi kan tala om utan att klassas som populist eller svartmålare när man bara beskriver en negativ del av vårt samhälle? Att S inte vill tala om utanförskapsproblematiken förstår jag, de är inte deras paradgren.
http://www.gp.se/ledare/gängkrigens-riktiga-offer-1.5052132
https://som.gu.se/digitalAssets/1375/1375034_145-160-sandstig-o-bretzer.pdf
http://omni.se/svenskarnas-fortroende-for-rattsvasendet-minskar/a/jPzwE0
https://www.svd.se/2017-inte-alls-bara-elande--har-ar-30-positiva-nyheter
Dagens kalkon
Politiker och andra som inte säkerställer att vi får en mycket bättre situation för medmänniskor i behov av organdonation! Vänd på ordningen i lagstiftningen så att vi alla ställer upp som donatorer om vi inte aktivt säger nej till att kunna rädda andra människors liv eller hälsa. Nu! Nu! Nu! Hur svårt kan det vara?
https://www.expressen.se/ledare/regeringen-sover-men-du-kan-radda-liv-/
Dagens stjärna
Illustrerad vetenskap. Det är inte bara vetenskapligt bevisat att dans håller oss friskare och klarare i huvudet i takt med att vi blir äldre. Nu finns också goda råd om hur vi kan hålla våra tänder vita. Inom vetenskapen finns MASSOR av positiva nyheter. Det är främst inom vetenskapliga tidskrifter och mediekanaler samt i mötet med medmänniskor jag fylls av glädje och framtidstro varje dag.
http://illvet.se/manniskan/kroppen/gula-tander-sa-undviker-du-dem

Historiker som också lär oss allt mer om livet på jorden.
http://varldenshistoria.se/kultur/arkeologi/har-ar-de-fem-storsta-historiska-upptackterna-under-2017

tisdag 16 januari 2018

Lyssna och ta ansvar

"Folkets revolution"
Ja, vi lever tveklöst i oroliga och spännande tider. Tider fulla av möjligheter för allt fler människor runt om på vår jord. Samtidigt tider där västvärldens demokratiska företrädare grovt misslyckats med sina politiska uppdrag. Uppdragen att tydligt driva sakpolitiska förslag och reformer och konstruktivt kompromissa i förhandlingar för att komma så nära egna önskemål som möjligt. Och att just försvara och utveckla just vår globala konkurrenskraft. Det politiskt korrekta och rädslan för naivistiska och många gånger vänsterorienterad medieelit har förstört många politiker. För att inte tala om all mediastrategi som också fördummar för att man bara ska försöka förmedla ett perspektiv på komplexa frågor. Frågor som i verkligheten kräver förmåga att kommunicera många perspektiv kopplat till ett problem som ska lösas. Frågor som media behöver belysa bredare. Många politiska företrädare har snubblat. En och annan har gjort illa sig och hamnat i kylan. Framförallt har allt för många inte vågat tala om verklighetens problem, sannolikt på grund av rädsla. Konsekvensen har enligt vissa blivit "folkets revolution" mot ett märkvärdigt och självgott etablissemang. Schenströms bifogade artikel i GP är läsvärd.
Schenström var tidigare en mycket nära medarbetare till Reinfeldt när han var statsminister. Han är idag ”persona no grata” i många sammanhang på grund av flera av många oacceptabla misstag. Han drev en oansvarig linje kopplad till migrationspolitiken. Han bidrog kraftigt till Försvarets nedrustning. Han avgick utan att makten hade behövt lämnas över till vänstern, och sättet på vilket han lämnade över till en efterträdare anses av många som oansvarigt. Ja, ja, så kan det också gå när man missköter sitt uppdrag i linje med vad Schenström beskriver.
http://www.gp.se/ledare/schenstr%C3%B6m-folkets-revolution-%C3%A4r-h%C3%A4r-1.5042709

Objektiva bilder av verkligheten
Jag är som invånare i Sverige väldigt besviken över de ledande rikspolitikernas ovilja att tidigt lägga fakta på bordet och se mönster i utvecklingen. Är fakta så jobbigt att det anses bättre att tiga och hoppas att problemen går över? Jag förväntar mig att folkets ledande företrädare tar i problem och möjligheter. Annars kan väl marknaden sköta allt av egen kraft...
Public service har en viktig roll att spela i Sverige. Är Public service i Sverige rimligt objektiva? Kanske, kanske inte. Förr var det känt att en väldigt stor andel av journalisterna inom Public service hade sympatier för MP. Bland alla som lämnat MP har de sannolikt gått än mer åt vänster. Jag tycker att Public service allt för ofta sviker sitt objektiva uppdrag. Inte minst exemplifierat när jag ensam fick möta tre politiska motståndare när bostadsfrågor skulle avhandlas i Radio Uppland. Och för att vara värda den särställning dessa verksamheter har måste de ta sitt objektiva ansvar och inte undvika vissa trender och problem utan objektivt belysa dem tidigt. Då är public service tveklöst värdefullt. Då bidrar de till att de demokratiska kvarnarna kan mala snabbare. Kopplingen till människorna ute i samhället måste stärkas. Vi förtroendevalda måste bli bättre på att lyssna och skyndsamt ta ansvar.
https://www.svtplay.se/den-svenska-valfarden
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=114&artikel=6796552

Dagens kalkon
Omdömeslösa politiker. Man ska inte vara politiskt engagerad om målsättningen är att leva ett lyxigt liv. Det ska man inte kunna göra för skattepengar. Och den som inte inser att många politiska heltidsuppdrag är de sämst betalda per timme ska inte heller engagera sig i politiska heltidsuppdrag. Ett framgångsrikt förtroendeuppdrag kräver massor av timmar per vecka. Om man anser sig oskäligt ersatt får man öppet mot invånarna driva krav på högre arvoden.
http://www.gp.se/nyheter/göteborg/moderatledaren-sjukskriven-efter-granskning-1.5052738

Dagens stjärna 
De som entydigt står upp för det som är rätt och mot det som är fel. Mariet Ghadimi, ledare för TRIS, är sådana människor! Könsstympning är fel, fel, fel och åter fel! Det är också olagligt, olagligt, olagligt och olagligt. Tröttsamt att det ska vara så svårt att följa i Ghadimis fotspår. Särskilt svårt för vänstermänniskor.
https://www.expressen.se/ledare/sofie-lowenmark/-konsstympade-hjalps-inte-av-svensk-angslighet/