måndag 27 mars 2017

Polisnärvaro

Decentralisera mera
Vad hände egentligen när politikerna gick snett och skötte omorganisationen av Polisen så dåligt? Var det redan på Thomas Bodströms, Socialdemokrat, tid som justitieminister som organisationstänkandet kopplat till Polisen spårade ur? Som andra i statens tjänst kanske han redan då var för engagerad i att berika sig själv genom till exempel välavlönade styrelseuppdrag för Allra. Kan det ha varit så? Varför inte... En viktig utgångspunkt för framgångsbygge är att man säkrar en stark grund. Verksamheter som byggs extremt centralstyrda är nästan alltid dömda till misslyckanden. Anledningen är enkel, engagemanget och möjligheten att utkräva ansvar bland medarbetarna minskar dramatiskt om makten centraliseras. Polisen är ett misslyckande. Uppsala kommun ett annat.
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/en-ny-organisation-for-polisen_H101JuU23
https://www.svd.se/om/polisens-nya-organisation
https://polisen.se/Om-polisen/Organisation/
http://www.expressen.se/dinapengar/pension/bodstrom-fick-bra-betalt-som-allras-skyltdocka/
http://www.di.se/nyheter/statlig-tjansteman-ifragasatts-efter-allraskandal/

Närpolis
Håll med om att det är korkat att inte Polisen är betydligt mer närvarande i särskilt socialt svaga stadsdelar. Både ur ett förebyggande ordningsperspektiv och för smartare insatser vid oro är det klokt. Ändå är inte det självklart för de politiker och tjänstehens... som styr Polisen. Vilken mening är det, mer än symbolisk, att Polisen öppnar "ett kontor" i stadsdelen Gottsunda som har öppet två timmar i veckan? Jag tycker i och för sig inte att ett kontor är det centrala utan fysisk placering av 4-6 poliser i särskilt socialt svaga områden skulle vara toppen. Polisskylten får gärna sättas upp som en markör om ständig lokal närvaro men det är arbete i fält som är det viktiga. Det vill säga både det förebyggande arbetet och akuta insatser i området. Varför är det så svårt att inse värdet av liknande decentralisering? Självklart kan även decentraliserade resurser kallas in till centralt styrda insatser om det bedöms prioriterade. I min värld ska inte heller skattepengar finansiera fler dyra hyreslokaler utan redan befintliga lokaler med låg nyttjandegrad kan med fördel användas. Gottsunda centrum är fullt av outnyttjade ytor...
http://mobil.unt.se/nyheter/uppsala/carin-gotblad-det-ar-ett-farligare-klimat-i-dag-4593046.aspx

Engagerat ledarskap
Och det känns inte bra att vår regions högste Polischef tycks vilja jobba i någon annan region. Nu behöver Polisen ledare som fokuserar på det uppdrag de har och inte på sitt egna personliga nästa steg. Polisen är mycket viktig i vårt samhälle. Nästan alla poliser jag har träffat har jag fått stort förtroende för. Det är inte de hårt slitande och allt mer utsatta poliserna det är fel på! Snart måste både ansvariga politiker och högsta tjänstemannaledningen få ta det ansvar de har! Vi behöver en väl fungerande Polis! Den ska i min värld självklart vara en myndighet MEN den ska med fördel ledas decentraliserat! Polisen ska bidra till att vi både känner oss trygga och att vi också lever i ett tryggt samhälle. Hur svårt kan det vara?
http://www.svt.se/nyheter/lokalt/vastmanland/carin-gotblad-vill-lamna-region-mitt


söndag 26 mars 2017

En plan Sickan

Kortsiktighet eller långsiktighet
Vilket förhållningssätt tror du vinner i längden? Det kortsiktiga eller det långsiktiga? Spekulation eller en strategisk och taktisk plan? Anglosaxerna med en kortsiktig horisont leds nu av Trump och May. EU har existensiell kris. Det vi sannolikt är mitt uppe i är ett kraftigt globalt maktskifte. Västvärldens kulturella dominans över jorden närmar sig slutet. Finns det några i Öst som har en plan? Självklart. Kan Europas ledare hitta en positiv väg framåt som gör att vi kan hävda våra intressen? Jag hoppas det. Vilken plan gäller för EUs positiva utveckling? Jag tycker att det är viktigt att vi har balanserande krafter på vår jord. Det är bra för alla. Dags för svåra vägval! Dags för EU att välja plan framåt. Jag hoppas det blir en som leder mot ett smalare men vassare EU. Och att EU lär mer av hur kineserna bygger sin globala konkurrenskraft! Visst är det till exempel korkat att EU inte enats om ett språk som alla ska göra till det gemensamma språket utöver det egna!
http://www.di.se/opinion/juncker-och-malmstrom-dags-att-valja-vag-for-eu/

Östkrafter
Parallellt med västvärldens vilsenhet ökar kineserna och den Konfusianska kulturen tempot. Vad innebär det för oss och våra barn att det kortsiktiga anglosaxiska kraftigt försvagats och det långsiktigt Konfusianska tar över dominansen över jordens utveckling? Om de demokratiska värdena kan försvaras kan ett mer långsiktigt tänkande säkert bli mer positivt för människans utveckling. Vad tror du? Du som kan gör klokt i att bygga bra relationer även med människor från Kina och Indien. De har mycket att lära oss, och vi dem.
http://digital.di.se/artikel/hundratals-kinesiska-it-jattar-redo-att-ta-over-varlden
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Konfucianism

Skattehöjningar
Även Sverige behöver en bra plan för långsiktig framgång i samhällsbygget. Den saknas. Moderaternas senaste utspel om momshöjningar för att stärka Försvaret och Polisen är intressant. Moms är skatt på saker och tjänster som människor valfritt väljer att konsumera eller investera i. Samtidigt tror jag på en plan för Sverige där skattetrycket sänks, inte att det höjs! Det finns gott om saker att avveckla som idag skattefinansierad! Jag föredrar dock personligen punktskatter istället för de vansinnigt höga skatter vi har på arbete! Sänk skatten på arbete! Låt människor få mer frihet över de ekonomiska värden de själva bidrar till att skapa. En konkurrenskraftig plan för Sverige måste inkludera mer frihet för invånarna att styra över de pengar de tjänar.
http://www.di.se/nyheter/nya-m-planen-hojd-moms-ska-finansiera-reformer/
http://www.di.se/nyheter/ny-c-strategi-en-etappseger-for-m/

Nettotillväxt
Sverige behöver ledas mycket klokare än nu. Hur kan många av dem som känner missnöje över tidigare förda regeringspolitik, och nuvarande, övertygas att lägga sin röst på ett Alliansparti? Hur får Allianspartierna människor som av missnöjesskäl tänker rösta på SD att ändra sig och istället rösta på KD eller M? Finns andra sätt för Alliansen att få tillräckligt många röster i nästa val för att stoppa vänsterstyret? Krävs en gemensam Alliansplan för att Sverige ska slippa vänsterstyre i minoritet efter nästa val?
http://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/sd-valjarna-borde-sluta-sura-och-ga-vidare/

Är det inte i Jönssonliganfilmerna som det snackas om behovet av planer? Det behövs en hel del planer just nu!
https://m.youtube.com/watch?v=aptV3Kn8vP0

lördag 25 mars 2017

Mer sakpolitik tack

Sakpolitiken och engagemanget
Jag blev nyligen intervjuad i UNT om Centerpartiets opinionsframgångar bland väljarna. Självklart är det mycket roligare att tillhöra ett parti som har opinionionsframgångar än tvärt om. Fråga miljöpartister och moderater... de kan vittna om hur det känns. Själv minns jag när Centerpartiet var i ordentlig gungning, och fick usla opinionsmätningar, i samband med en dåligt hanterad idéprogramsprocess. Man kan säga att "det svänger inom politiken"..

Intervjun exemplifierar hur svårt det är att få fokus på sakfrågor istället för "formfrågor". Min övertygelse är att Centerpartiets framgångar i Uppsala och nationellt främst är kopplade till att  vi har visioner, framtidstro, idéer som kan lösa problem och stärka möjligheter samt tydligt och tryggt ledarskap. Jag lyfte fram exempel på vår sakpolitik som jag är säker på skapar hopp och förtroende bland invånarna. Centerpartiet i Uppsala har fullt med förbättringsförslag som innebär en varsammare förtätning av Uppsala stad där grönområden bättre värnas än nu, kraftigt stärkt landsbygd, mycket bättre integration och inkludering av människor i utanförskap och ett tryggt och friskare åldrande. Uppsalas och Sveriges framtid blir betydligt mer positiv om samhällsdebatten mycket mer handlar om sakfrågor och att debatterna inkluderar både hjärta och hjärna! Mer utvecklande sakdebatter tack!

I Centerpartiet Uppsala är jag också glad över hur vi utvecklat och stärkt demokratin. För mig är det viktigt att inkludera invånarna och medlemmarna i beslutsprocesser på moderna sätt. Det är min övertygelse att kraften i en positiv samhällsutveckling måste komma från en stark förankring bland det folk man företräder. Ett politiskt parti är inte, och ska inte vara, ett företag. I ett företag är det ägarna som bestämmer! Företagsverksamhet är inget demokratiskt arbete. Och om man inte tar invånarnas synpunkter och oro på allvar växer självklart också missnöjespartier fram. Att missnöjespartier växt kraftigt i Sverige beror främst på övriga partiers oförmåga att trovärdigt ta i de viktigaste frågor som påverkar vår framtid. De politiker och partier som är relevanta får också stort förtroende bland folket.

Mer och fler sakpolitiska debatter tack! Bland annat en intelligent debatt om värdegrundens viktiga betydelse för en framgångsrik integrationsdebatt behövs! Inte bara floskler som det blev senast när värdegrundsperspektiv ändå fick lite utrymme hos partiledarna. Om du studerar nedan bifogade internationella värderingskarta kan du tydligt inse hur viktigt det är att ta värderingsarbetet på största allvar! Trist att inte det varit självklart länge! Som du kan se är vi svenskar "extremister" i förhållande till de flesta andra människor på jorden! Glöm inte att vi svenskar bara utgör lite drygt 0,1% av jordens befolkning! Det kan vara klokt att fatta det! I vart fall om man vill bidra till fortsatta svenska samhällsframgångar.
http://www.iffs.se/world-values-survey/fredag 24 mars 2017

Majoritetsspel och väljarlojalitet

Politiskt spel
Visst kan vi vara överens om att ett politiskt partis viktigaste uppgift är att få igenom så mycket som möjligt av den politik som medlemmarna kompromissat fram? Först måste ett parti internt utveckla sin politik. Därefter söka efter andra partier att förhandla med för att få en majoritet bakom egna önskemål. Den logiken gäller om man inte har egen majoritet. Jag tror inte att vi, i Sveriges riksdag, under modern tid haft en majoritetsregering med endast ett parti. I praktiken innebär den politiska verklighet vi har i riksdagen att alla som vill nå framgångar i opposition eller i majoritet måste förhandla, förhandla och förhandla. Och i förhandlingar krävs förmåga att kompromissa. Eller i vart fall så måste man alternativt iskallt försöka uppskatta hur partier man inte förhandlar med kommer att rösta i olika sakfrågor. Det politiska spelet brukar det kallas. Man kan också välja att kalla det ett pragmatiskt maktspel. Det är sannerligen hög tid att även riksdagens Allianspartier använder den makt de har i opposition för att stoppa destruktiva regeringsförslag. Bra av Centerpartiet i riksdagen! Men, men icke vänsterorienterade och icke enproblemsorienterade partier måste hålla ihop bättre! Annars riskerar vi återigen att få, utifrån ett svenskt perspektiv, extrema partier med stort maktinflytande. Det är dumt.

Under morgonen har vi flera gånger hört av moderaternas Tobé att Alliansen behöver ta tillbaka röster från SD och lägga ett gemensamt program för Sveriges väg framåt. Det programmet måste inkludera tydliga besked om hur en liknande Allians avser att hantera migrationsfrågorna. Om M ska ha någon trovärdighet mot målgruppen "kan tänka sig SD" måste Alliansens gemensamma migrationspolitik bli tydlig, vilka är oddsen att Alliansen har ett gemensamt tydligt besked inom migrationspolitiken innan nästa valdag?
http://www.gp.se/ledare/budgeten-en-prestigefr%C3%A5ga-f%C3%B6r-centerpartiet-1.4207105
http://www.expressen.se/nyheter/centerpartiet-planerar-att-sanka-regeringen/
http://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/mowWE/odesmote-for-moderaterna

Byråkrat
Stefan Löfvén är ingen imponerande politiker. Han är fortfarande mer av en facklig företrädare eller byråkrat. Det politiska spelet är en del av politiken och hur kan han tycka att det är ointressant? Riksdagens partier måste utan tvekan börja förhandla mer med varandra om något parti framöver ska kunna driva igenom någon politik alls. "Skillnader i människors vardag" är att till exempel försämra skatterna för hårt slitande företagare. Förstår inte Löfvén att det har stor praktisk betydelse för människor som bär upp Sveriges välstånd? Förstår inte Löfvén att Centerpartiets väljare förutsätter, till och med kräver, att Centerpartiet ska stå upp för sin politik och stoppa dumheter om det är möjligt? Vilket mandat tror Löfvén att han har fått av sina väljare?
http://www.di.se/nyheter/stefan-lofven-det-ar-for-uselt/

Fakta, fakta och fakta
Få saker imponerar på mig lika mycket som när personer i ledande roller öppet och tydligt talar om att de gjort fel och tänkt om. Det är värt beundran. Människor som ständigt vågar ta ställning kopplat till svåra Samhällsutmaningar eller företagsbeslut gör självklart misstag. Inom ledarskapsträningsläran är det dock viktigt att många fler av besluten är bra än de dåliga. Och de riktigt skickliga ledarna inser snabbt när de gjort misstag och börjar korrigera felet. En ytterligare sak man lär sig som vältränad ledare är att ta del av så mycket relevant fakta som möjligt innan man fattar beslut. Om man har korrekta fakta och förstår sitt uppdrag blir det också mycket lättare att fatta även svåra beslut. Både hjärta och hjärna behövs vid framgångsrikt beslutsfattande! Personer som kan påverka många andra och som enbart använder hjärtat bidrar starkt till att samhällen på tok för sent respektfullt börjar lösa problem. Sverige har omfattande problem med att allt fler lever i hopplösa utanförskapsområden. Det är viktigt att även de som bor tryggt och fint på till exempel Södermalm i Stockholm inser det! Även det politiska spelet måste utgå ifrån tillgänglig fakta om spelet ska kunna tas på allvar. Faktakollen märks när politiker debatterar sakfrågor! Mer sakdebatter tack! Då kanske också väljarna blir mer partilojala. Idag är väldigt många väljare flyktiga. Det gör det politiska spelet, om möjligt, ännu svårare.
http://www.expressen.se/ledare/patrik-kronqvist/att-vaga-andra-asikt-ar-ett-tecken-pa-styrka/

Vad är framgångsrecept för dig?
Framgång mäts på tok för ofta i materiella termer. Det är lögn att påstå att inte ekonomisk trygghet har stor betydelse för hur fri en människa kan vara, eller i vart fall känna sig. Samtidigt är det inte pengar som skapar den meningsfullhet som de allra flesta söker. Här några intressanta reflektioner från några kändisar som anses ha "lyckats" i livet.
https://www.va.se/nyheter/2017/03/23/pengar-och-makt-racker-inte--har-ar-miljardarernas-ovantade-insikter-om-vad-som-leder-till-akta-framgang/

torsdag 23 mars 2017

Du är för gammal


Fel fokus
Det börjar bli väldigt tröttsamt med alla politiska motståndare som har ett ologiskt och dumt fokus i sitt politiska arbete. Varför fokusera på vinster när det i grunden är ointressant om man för de pengar man är beredd att betala får den kvalitet man upphandlat? Om inte den kvaliteten som upphandlats levereras ska självklart kraftiga sanktioner mot den leverantör som brister i sitt åtagande vara metoden för att göra det ointressant för oseriösa aktörer på en marknad.
http://www.gp.se/nyheter/debatt/fokusera-p%C3%A5-kvaliteten-inte-p%C3%A5-vinsten-1.4153419


Rätt fokus
I dagens Sverige råder stor kompetensbrist inom både privata sektorn och offentlig sektor. Enligt gammal ekonomisk teori borde vi inom kort få en kraftig inflation. Samtidigt tycks inte gamla teorier gälla längre i en ny tid. Vi får se. En sak är dock säker och det är att i en liknande situation borde vårt samhälle inse att den svenska åldersdiskrimineringen måste få ett slut. Den är inte bara respektlös mot livserfarenhet och kunskap utan också ekonomiskt oklok. Lika ointressant som etnicitet, hudfärg, sexuell läggning eller kön är för duglighet är ålder. Självklart handlar det alltid om enskilda människor med olika ambitioner, kunskaper, erfarenheter och kraft. Det finns gott om +67 åringar som har mer ambitioner, kunskaper, erfarenheter och kraft än många 30 åringar. Ändå betraktas äldre människor många gånger som passé och som belastningar i samhället. Det är, som sagt, både dumt och ekonomiskt oklokt. Det är dags att ta kampen mot åldersdiskrimineringen på största allvar. Det tjänar hela samhället på. Det är bra att många pensionärsorganisationer börjar driva denna viktiga jämställdhetsfråga. Upplever du att det är ett stort diskrimineringsproblem mot äldre? Jag tror tyvärr att det stämmer. Ta bara Sveriges riksdag som exempel. Den senaste siffran av antalet 65+ i Sveriges riksdag var 2%..... Vet du hur stor del av befolkningen dessa människor representerar? Visst kan du föreställa dig hur mycket erfarenhet och klokhet många av dem bär på? Det är dags för rätt fokus i diskrimineringsdebatten, sluta diskriminera äldre! Bland de äldre finns självklart också människor som har olika etnicitet, olika sexuell läggning, olika hudfärg och olika kön. Det är funktionsdugligheten som sätter eventuella begränsningar, inte en siffra som anger en ålder.
http://www.expressen.se/kronikorer/frida-boisen-1/alderism--dags-att-lara-sig-det-ordet/
http://www.do.se/om-diskriminering/skyddade-diskrimineringsgrunder/alder-som-diskrimineringsgrund/
http://www.hallandsposten.se/%C3%A5sikter/ledare/f%C3%B6r%C3%A5ldrad-syn-p%C3%A5-%C3%A5lder-1.1657802


 onsdag 22 mars 2017

Motstånd mot destruktiva vägval

Kamp lönar sig
Vem tror att något kan förändras utan ambition och kamp? Hur tror du att mänskligheten utvecklats så makalöst som den gjort? Självklart är det tack vare ambition, hårt arbete och allt mer utvecklad kommunikationsförmåga. Hårt arbete är i min värld synonymt med kamp. Vill du något måste du vara beredd att kämpa för att det ska bli verklighet. MP och S vill gång på gång försämra villkoren för företagande i Sverige. Många kloka svenskar och landets hårt slitande företagare vill självklart att villkoren för företagande ska vara konkurrenskraftiga. Regeringens destruktiva vilja kopplad till 3:12 får de nu backa ifrån. Vi som har kämpat emot har lyckats stoppa detta dumma förslag! Jag antar att det inte handlar om att MP och S insett hur dåligt deras förslag var utan att de inser att de inte kan få stöd för förändringen i Sveriges riksdag. Oavsett är detta positivt. Jag hoppas att vi nu har en majoritet i riksdagen som inte släpper igenom fler näringslivsfientliga förslag.
http://www.di.se/opinion/andersson-och-bolund-vi-andrar-pa-312-forslaget/


Sverige har nu återigen världens högsta skattetryck på sina hårt slitande invånare. Det är inget att vara stolt över. Det är inte en smart väg framåt för att skapa mer värde som kan bidra till att vi kan stötta även våra svagaste invånare. Vänstern har en perverterad logik om hur höga skatter som omfördelning av värde är den bästa vägen. Jag är inte emot skatt. Den har givetvis en viktig roll i samhällsbygget. Men att ha skatter på arbete som uppmuntrar människor att inte jobba mycket och att inte vidareutbilda sig är genuint dumt. Vänsterns inflytande över svenska politik måste stoppas. Viktigt att kampen mot världens högsta skatter på arbete går vidare!
http://www.di.se/opinion/tobias-wikstrom-hojd-skatt-ar-en-ineffektiv-klasspolitik/
http://www.gp.se/ledare/finns-det-n%C3%A5got-tak-f%C3%B6r-kl%C3%A5fingrigheten-1.4204335
http://www.ekonomifakta.se/Fakta/Skatter/Skattetryck/Skattetrycket-historiskt/?gclid=CjwKEAjwwcjGBRDj-P7TwcinyBkSJADymblTC8lUuebuQrvn1YCgo14lH7G6TpA7O4P4IvtF_dakShoC9Jvw_wcB


Dags att uppgradera Norden
Europa är i gungning. Norden har sedan länge ett starkt samarbete med en integration som vuxit fram underifrån under många år. "I morgon är det Nordens dag. Den 23 mars högtidlighålls runt om i Norden med anledning av att det är årsdagen av Helsingforsavtalet från 1962. I avtalet förband sig Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island att se på varandras medborgare som sina egna när nya lagar togs fram. De lovade att underlätta för medborgarna att studera, bosätta sig och arbeta över gränserna. Avtalet var starten på ett integrationsprojekt som har varit en oerhörd framgång." Även om både danska och norska regeringsföreträdare uttryckt oro och förvåning över svenska regeringars bristande ledarskap finns mycket goda förutsättningar för att stärka banden ytterligare. Trots att vi har generellt olika kulturer på just makronivå är det väldigt mycket som förenar oss. Förra helgen var jag i Danmark och det är alltid något härligt speciellt att hälsa på i våra närmaste grannländer. Så lika men ändå så olika. Genom att fokusera på det som är lika och på att stärka kraften i vår nordliga del av världen kan vårt nordiska välstånd försvaras och utvecklas. Norden är en fantastisk kraft inom företagsamhet, innovation, forskning, naturtillgångar, samarbetsförmåga och idrott. Självklart är det också en centerpartist som, i bifogad ledare, föreslår en förändring som stärker vår nordiska integration ännu mer : ).
http://www.gp.se/ledare/f%C3%B6rdjupa-det-nordiska-samarbetet-1.4204407


Vet du att Nordens folk är det "lyckligaste" i världen? Norge är det lands befolkning som rankas som lyckligast. Därefter följer danskarna och islänningarna. Finländarna kommer på femteplats. Svenskarna är minst lyckliga men kommer ändå på en tiondeplats! Visst är det fantastiskt vad nordborna skapat för samhällen! Det är en enorm kraft att bygga vidare ifrån och gemensamma kulturella drag att försvara och förstärka! Mer nordiskt samarbete är ett positivt vägval och vi borde göra mycket mer för att stärka den gemensamma kraften!
http://worldhappiness.report/
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nordentisdag 21 mars 2017

Val gör skillnad

Vilken riktning ska gälla?
Vad betyder det egentligen när olika politiska rörelser får mer eller mindre inflytande över en kommuns eller en nations inriktning? I praktiken betyder det väldigt mycket. Om man som idag tillåter Vänsterpartiet att starkt påverka svenska politisk inriktning är det djupt skadligt för företagsamheten och för utvecklingen av vår generella välfärd. Om SD får inflytande blir vi ett isolationistiskt land där människor med annat ursprung än det vita i olika former förminskas, nervärderas och misstänkliggörs. "Bara" utifrån perspektivet att de har en annan hudfärg eller ett annan etniskt ursprung. Tro mig jag har träffat massor av människor från icke Europeisk bakgrund som är både medmänskligare, företagsammare och smartare än de flesta Européer. Vi behöver många fler sådana människor som bidrar till vår svenska positiva utveckling. Om MP får inflytande har det visat sig att de inte klarar av att leverera sina drömmar när verklighetens pragmatism slår till i regeringsställning. Det ska självklart inte behöva innebära att man inom politiken ska tvingas leva utan visioner. För att minska riskerna för stor besvikelse måste man dock vara tydlig med vad som är vision och vad som är den praktiska politiken i nuläget. Helt klart är att Vänsterpartiet tillåts ha för stort inflytande över Sveriges utveckling idag. Jag hoppas verkligen att oppositionen nu på allvar börjar stoppa alla dumma förslag som kommer från den nuvarande regeringen. Utan framgångsrika företagare och ambitiösa människor kan inte det höga svenska välståndet försvaras.
http://www.expressen.se/ledare/vanstern-slar-ett-slag-for-ledighetslinjen/


Håll tungan rätt i mun
Min pappa talade ofta om att det är bra med många partier. Mängden partier skapar mer dynamiska debatter i offentlighetens ljus och olika hjärtefrågor kan få utrymme i ständiga debatter. Att de stora partierna har allt svårare är med andra ord inget negativt. Självklart kan många partier regera tillsammans om de bara är beredda att ta ansvar för vår ekonomi, att vi "rättar mun efter matsäck".


Personligen ser jag inte några problem med att vi får fler partier. Jag tycker det är en logisk utveckling i en värld där människor har blivit mer individualistiska och mindre kollektivt orienterade. En värld där också allt färre invånare är partilojala. Självklart går det att styra liknande länder framgångsrikt ändå. Men det kräver sannolikt nya demokratiska arbetsformer. Jag tror också att det kan vara hög tid att införa mer av personval liknande dem i USA. I min värld kan statsministern och kommunstyrelsens ordförande med fördel väljas av folket. Det skulle både vitalisera vår demokrati och sannolikt bidra till att våra samhällen utvecklas bättre. Man ska aldrig underskatta kraften i att människor själva gjort personval som man sedan känner ett ansvar att backa upp. Ja, ja, vi får C hur det utvecklas. Mångfald är bra, i alla sammanhang! Dina val av parti och vilka du kryssar har stor praktisk betydelse, tro aldrig något annat!
http://www.expressen.se/ledare/patrik-kronqvist/vi-maste-vanja-oss-vid-svaga-regeringar/