fredag 31 maj 2013

Politikerfallskärmar & medborgarlön

Egoism
Det är klart att vi alla är egoister. Det är i grunden en överlevnadsinstinkt. Vissa är mer egoistiska än andra. I dagens DN är det en intressant kortare artikel som beskriver ett perspektiv på egoism relaterat till cyklister. Läs den gärna och reflektera.
http://www.dn.se/ledare/signerat/cykelegoism-bekampa-brotten-i-stallet

I Sveriges riksdag håller de på och utreder hur ersättningssystemen för rikspolitikerna (för sig själva) ska förändras. Att dagens ersättningssystem är orimligt generösa råder det ingen tvekan om. Vilka andra kan få en fallskärm mellan att man fyllt 50 år och fram till 65 års ålder? Och därefter pension! Visst är det intressant att de nu tycks överväga att själva sitta i orubbat bo men nya riskdagsledamöter "endast" ska få två års fallskärm. Jag har bara tagit del av korta artiklar om vad som händer i frågan genom media men det är säkert sant att de inte överväger att försämra för sig själva.....

I samband med ändringen av ersättningsreglerna är det lämpligt att minska antalet riksdagsledamöter till hälften och istället dubblera deras arvoden. Eftersom det ändå är över 60% av lagstiftningen som idag drivs via EU så är det lätt att motivera. Eftersom utvecklingskraften ändå ska finnas lokalt är det också motiverat. Jag tycker också att det är lämpligt att de som har dagens fallskärmsupplägg i vart fall efter två år ska ha statlig arbetsplikt motsvarande minst 50% av en heltid! Det är rimligt att en riksdagsledamot som lämnar, och som är 51 år, får två år på sig att hitta nya uppdrag som inkluderar inkomster. Om personen inte lyckas med det är det rimligt att personen gör något åt folket för alla pengar vi betalar fram till 65 års ålder. Varför inte inom arbetsförmedlingen som handläggare? Helt klart finns föredetta riksdagsledamöter som klarar sig utmärkt på den öppna arbetsmarknaden efter lång politiskt tjänst. Bifogat finner du ett exempel.
http://www.dn.se/ekonomi/goran-perssons-nya-karriar-en-lyckosam-affar

Alla som kan måste bidra
För var dag som går blir jag allt gladare. Ett av mina huvudmål med mitt politiska engagemang börjar närma sig en verklighet. Ett starkt samhälle måste byggas upp utifrån att alla som kan måste bidra. Det är glädjande att medborgare med försörjningsstöd snart också får bidra med samhällsvärdefulla tjänster under tiden de lyfter försörjningsstöd. Inom Centerpartiet i Uppsala kallar vi det Invånartjänst. Inom Uppsala kommun kallar vi det nu välfärdsjobb. Oavsett vad man kallar uppdragen så handlar det om att tidigare passiva bidrag blir värdeskapande ersättningar. Varför inte kalla ersättningarna till de som jobbar för medborgarlön istället för försörjningsbidrag? För att bevara och utveckla välfärdssamhället krävs att alla som kan bidrar! Det är bra för alla! Vad tycker du? Samma princip som bör gälla för föredetta riksdagsledamöter och andra politiker som inte själva kan fixa nya betalda uppdrag
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/medborgarlon-istallet-for-meningslosa-jobb_8219814.svd?utm_source=sharing&utm_medium=email_article_primarylink&utm_campaign=20130530

Ledigt uppdrag?
Du kanske ska söka jobbet som chef för Arbetsförmedlingen! Helt klart behövs stora förändringar av hur Arbetsförmedlingen arbetar. Mycket kan avvecklas och läggas på bemanningsbranschen som har stor konkurrens. Viktiga delar bör ligga kvar. Hur länge tror du regeringen kan fortsätta att stötta en chef som av så många och sett utifrån resultaten inte anses klarar av uppdragen? Hur lång tid ska man få på sig som högste chef att uppnå ett bra resultat?
http://www.di.se/#!/artiklar/2013/5/28/hon-leder-sveriges-samsta-myndighet/

torsdag 30 maj 2013

Arbetskraftsinvandring & tiggeri

Veto?
Landsorganisationen, LO, har gått ut och krävt ändringar kopplat till regelverket runt arbetskraftsinvandring. Om jag förstår rätt vill de att deras förbund ska få någon form av veto i varje enskild fråga. Det tycker jag låter dåligt. Samtidigt är det klart för mig när jag besöker olika verksamheter i Uppsala och talar med vissa personer som kommit till Sverige för att utföra "enkla" jobb att nuvarande system är mycket dåligt. Jag delar LOs syn att systemet för arbetskraftsinvandring för "enkla" jobb snabbt måste förändras. Det systemet öppnar idag upp för fler problem än att en del personer som uppfattat att de fått ett jobb och kommer hit sedan blir hem och medellösa i vårt samhälle. Gör om! Gör rätt!
http://www.di.se/#!/artiklar/2013/5/29/regeringen-och-mp-avvisar-lo/

Vad säger de nu?
När tiggeridebatten gick het för några veckor sedan var det många som försvarade tiggeriet som tydligt hävdade att tiggeriet enbart handlar om meddellösa som tvingas, av egen vilja, att tigga. Jag undrar hur dessa personer ser på dagens DN artikel kopplat till tiggeriproblematiken?
http://www.dn.se/sthlm/de-tvingade-mig-att-tigga

onsdag 29 maj 2013

Kiss & festivaler

Nostalgi
Visst är det intressant och härligt vad många minnen musik och särskilt olika låtar väcker! Jag är helt övertygad om att du har låtar i ditt liv som har en stor betydelse och som du kan koppla till olika delar av ditt liv och särskilda tillfällen. På radion i morse hörde jag ett reportage om att rockgruppen KISS åter är påväg till Sverige på turné. Flera av deras största låtar spelades och jag blev tvungen att sitta kvar i bilen och lyssna. Härliga minnen från min barndom forsade över mig. Inte minst från klassens timme då jag, Anders, Perra och Patrik många gånger uppträdde som Kiss! Dom har tydligen kajkat runt i världen och spelat i över 40 år! Det är imponerande att de fortfarande lever. Framförallt Gene Simons som inte verkar leva sunt..... Gillar du en del av Kiss musik?

Festivaler mot graven
Det mesta kommer och går här på jorden. Så även festivaler. Peace & love festivalen har gått i konkurs. Bra eller dåligt? Vad tycker du? Enligt DNs artikel idag så tar storföretagande inom festivalsbranschen över enskilda människors stora engagemang och initiativ. Kostanderna och riskerna anses för dyra. Personligen tror jag att det är viktigt att man vet vad man gör om man arrangerar en festival. Att man har ett tydligt syfte och målgrupp. Om man har det är sannolikheten större av festivalen har lång livskraft. Om det kostar 15 miljoner kronor att få ett uppträdande av Bruce Springsteen så är det klokt att låta den typ av musik arrangeras av stora professionella organisationer.

I Uppsala satsar vi nu på en Fredsvecka - i musikens tecken. Det är nästan komiskt att Peace & love går i graven samma år som Fredsveckan -  i musikens tecken startas upp. I detta fall är det gratisarrangemang där ideella krafter kraftigt bidrar för att festivalen ska bli av. Eftersom det är gratis, samtidigt som kvaliteten på musikerna säkras, kan ingen publik vara kritisk. De ska få en positiv upplevelse. De kommer att få chansen att lära sig mycket om konfliktshantering. De kommer att få höra bra musik. Gratis. Besök gärna Uppsala mellan den 6/8--10/8 så ska du få uppleva att det går att skapa guld av luft.
http://www.dn.se/ekonomi/en-ny-festivalkarta-ritas-efter-konkurs

tisdag 28 maj 2013

Lyckliga bland allt fattigare

Lycka
Vad är lycka? Kan man vara konstant lycklig? Enligt filosofen Sokrates kan en människa aldrig konstant vara lycklig utan endast fylla sitt liv med så många lyckliga stunder som möjligt. Den som fyller sitt liv med flest stunder av lycka vinner.... Idag presenterades en mätning av OECD som mätt hur lycklig befolkningen känner sig. Bland drygt 30 välståndsländer hamnade svenskarna i topp. Det är självklart positivt. Varför tror du att det är så?
http://www.dn.se/ekonomi/sverige-nast-lyckligaste-landet-i-varlden

Allt fler fattiga i Europa
Sverige befinner sig i dåliga tider. Inte minst märks det genom en hög arbetslöshet. Samtidigt mår det svenska samhället bra jämfört med de allra flesta Europeiska länder. Idag kan vi bl a läsa i DN att det nu finns över 100 miljoner européer som klassas som fattiga. Vad kommer det att leda till? Hur vänder vi denna negativa utveckling? Varför tror du att det gått så snett för Europa?
http://www.dagensnyheter.se/Pages/LoginPage.aspx?ReturnUrl=%2fArticles%2f2013%2f05%2f28%2fFamiljen-klarar-sig-inte-utan-stodet%2f

måndag 27 maj 2013

Integritet & rödgrön röra

Vem försvarar den personliga integriteten?
Allt sedan terroratacken i New-York, så kallad 9/11, har hotet från missnöjeskrafter och terrorister kraftigt bidragit till att vår personliga integritet inskränkts kraftigt genom att olika stater och deras underrättelsetjänster i allt större utsträckning analyserar dig och mig bland alla andra. Även faktumet att vi verkar allt mer spårbart på internet och i samhället i övrigt är oroväckande då företag utan många människors vetskap säljer vidare väldigt personliga uppgifter.  Jag tycker inte att argumenten att det inte drabbar någon som inte har något att dölja håller! Varför ska någon få sälja information om hur jag internetsurfar? Hur säker är din patientinformation? Hur säker är informtionen om vilka böcker du eventuellt lånar på ett bibliotek osv. Det är allvarligt att inte fler förstår hur farlig denna utveckling är.
http://www.dn.se/ledare/huvudledare/integriteten-pa-undantag

MP, det gröna vänsterpartiet
Jag vill bara återigen beklaga att inte MP blir mer regeringsdugligt. Det hade varit värdefullt för Sverige. I synnerhet om den senaste tidens oroligheter bidrar till att Sverigedemokraterna ytterligare stärks. Sverige befinner sig i ekonomiskt utmanande tider. Sverige skulle må bra av en majoritetsregering både nationellt och lokalt. Ett så vänsterorienterat och naivt parti har jag svårt att se som samarbetspartner till Alliansen. När ledande företrädare för MP inte förstår värdet av att vi jobbar säger det mesta.....
http://www.dn.se/ledare/huvudledare/helgron-kongressrora

Arbetstillfällen och matförsäljning
Vi behöver fler lokala arbetstillfällen. Särskilt för människor som kan jobba men som saknar avancerad utbildning. Genom att satsa mer på att få en bättre självförsörjning av livsmedel kan vi också skapa fler viktiga arbetstillfällen i Sverige för de som idag har det svårast på arbetsmarknaden.
http://www.dn.se/ledare/signerat/lat-inte-hagarna-vaxa-igen

Utbildning och arbete
Visst handlar det oftast om utbildning och arbetsefterfrågan för att bygga välstånd. Både för den enskilde och för samhället i stort. Jag tycker att Wolodarski ofta skriver väldigt bra men vad avser integrationsutmaningen tycker jag att han förenklar problemställningen. På individnivå är skillnaderna mellan människorna som t ex bor i Husby enorm. Både kopplat till kulturell bakgrund, erfarenhetsbakgrund, utbildningsbakgrund och ambitionsnivå. Det som kan ena dessa människor kan vara en gemensam känsla för närområdet eller Sverige. Eller en gemensam vision. Går det?
http://www.dn.se/ledare/kolumner/peter-wolodarski-siffran-som-sammanfattar-stockholms-problem

söndag 26 maj 2013

Självbild & fel

Svenskar är bra enligt oss själva
Är Jante påväg att dö ut i Sverige? Är det möjligt? Är inte det en del av vårt kulturarv som måste försvaras? Det kanske går att Kulturminnesskyddas? Jag försöker vara lite rolig och jag hoppas du förstår det! Nyligen har en större Sverigestudie genomförts. I studien beskriver svenskarna samhället med orden arbetslöshet, byråkrati och osäkerhet om framtiden. Folkets syn på den nationella eliten är att de representerar materialism, kortsiktighet och ansvarsflykt. Rapporten är ingen munter läsning. Särskilt besvärande, och känt blan företagare i Uppsala, är att svenskar som anställda inte anser det viktigt att vara trevliga mot sina kunder! Studien visar att vi tycker mycket bra om oss själva. Vi tycker vi är ärliga, ansvarstagande och självständiga med en positiv attityd (bortsett från att vara trevlig mot kunden.....). 96% av svenskarna lånar inte ut sitt namn till ett politiskt parti! Hur mår då vår representativa demokrati? Tycker du att Sverige står för något bra? Det gör jag.
http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/svenskar-ar-bra-atminstone-enligt-oss-sjalva_8209786.svd

MP inte riktigt regeringsdugliga än
Jag fick fel. MPs partistyrelse fick massivt motstånd och röstades ner i flera centrala frågor för att bli regeringsfäiga. Stämman gav inte partistyrelsen stöd. Vi får se om och när MP blir redo att på riktigt sitta i regeringsmakten.

lördag 25 maj 2013

Realistiskare politik

Nytänkande och engagerande
Miljöpartiet är det nya parti som är mest kreativt och som har bäst organisationsform för att klara av att vara en trovärdig öppen, inbjudande och engagerande plattform för människor som politiskt vill vara med att påverka samhällsutvecklingen. Det är inte så konstigt att det finns mycket kreativitet, nytänkande och miljöengagemang inom MP, partiet har bildats av föredetta Centerpartister.

Allt mer tycks det som att MP lämnar bakom sig naiva visioner och välståndsfientliga förslag. Partiet börjar helt klart göra sig möjliga att ingå i ett formellt regeringssamarbete. Det är positivt för Sverige och för de kommuner där MP kan vara en möjlig samarbetspartner för att utveckla ett miljösmart och företagsamt samhälle. Nationellt och i vissa kommuner är inte MP så vänster som de är i Uppsala. Även det, att de befinner sig i det trånga mitten, är positivt för möjligheten att efter val kunna bilda demokratiska majoriteter. Om möjligheten för partierna att samarbeta finns utifrån partiprogram och formella partiöverenskommelser återstår bara utmaningen kopplad till personkemin mellan olika partiledare. Personkemin spelar en mycket större roll än vad många tror. Det är inte så konstigt eftersom ett samarbete kräver förtroende och ständiga kompromisser.
http://www.unt.se/ledare/parti-med-alla-mojligheter-2436435.aspx

Mellan dagens Allianspartier har gjorts många kompromisser. Personkemin mellan dem som lanserade Alliansen var mycket positiv. Hur är den nu? Alliansen har hittills klarat av att samregera trots att vissa allianspartier älskar EU, EMU och kärnkraft medan andra kraftigt vill begränsa EUs roll, absolut inte vill ansluta till EMU och är negativa till kärnkraft. Kommer nu MP öppet att deklarera att de, precis som C, är beredda att kompromissa på kärnkraftssidan? Cs kompromiss innebär i praktiken mer alternativa energislag och stopp för kärnkraften. Tror du MP gör en kärnkraftsdeal med S snart?
http://www.dn.se/ledare/signerat/se-upp-for-politiska-superideer

Det organisatoriskt moderna som MP har är begränsningen av antal år en enskild kan hålla ett visst uppdrag och det delade partiledarskapet. Att begränsa tiden på ett uppdrag är vitaliserande för organisationen, skapar förändringstryck på individen och gör förändringar av ledare mindre dramatiskt. Det tvingar dessutom fram ett behov av ständig jakt efter nya duktiga ledarkandidater och minskar bitterhetstankar hos dem som får lämna. Jag tror det politiska Sverige och svensk demokrati skulle må toppen om alla införde denna ordning. Då kanske Sten Tolgfors kunde göra comeback som statsministerkandidat redan 2014....... Även det delade ledarskapet är klokt. Antar att tanken är genusdriven men faktum är att det idag är ett övermänskligt uppdrag att vara partiledare om man vill att det ska kunna vara en profil som inte är en medelålders man eller kvinna med vuxna eller inga barn alls. Ett delat ledarskap kan byggas upp på många sätt. Jag tror det är en klok väg framåt för de politiska organisationer som vill vara moderna och som vill att deras ledare ska hålla två mandatperioder. Vad tror du?

fredag 24 maj 2013

Vad är värdet?

Den som betalar och den som säljer bestämmer
Det enkla svaret på vad värdet är på något är vad det är värt för den som vill ha något och om det som efterfrågas är tillgängligt eller ej. Värde handlar ofta inte om pengar. Vi lever dock i ett väldigt penning och materialistiskt sammanhang. Låt oss anta att allt kan mätas i pengar. Vad är din relation med din bästa vän värd? Vad är din relation till din pappa värd? Vad är din relation till ditt barn värt? Vad är ren luft värt? Vad är allemansrätten värd? Vad är rätten att i Sverige fritt få välja utifrån sina ekonomiska förutsättningar värt?

Helt klart är att det finns människor som har för mycket pengar. Jag missgynnar ingen att bli väldigt rik på grund av att man är en ledande idrottare, företagare, forskare etc. Jag tycker dock att de som tjänar allt för mycket pengar på att kortsiktigt förvalta våra pensionspengar är överbetalda. Jag tycker också att det är sjukt att enskilda konstverk kan säljas för hundratals miljoner kronor. Människor som kan köpa konst för liknande summor pengar har i min värld ingen respekt för pengar. Vad tycker du?
http://www.nytimes.com/2013/05/16/arts/design/christies-art-auction-sets-record-at-495-million.html?_r=0
http://www.di.se/#!/artiklar/2013/5/24/warholklassiker-sald-for-254-mkr/

Demokratins dilemma
Du som följer min blogg börjar nog lära känna mig lite. Många gånger har jag tagit upp samhällsproblem som borde lösas men som inte får några snabba lösningar. Det leder till att ett problem bara blir större och större för var dag som går. Demokratins dilemma är nog framförallt att den har ett mycket segt beslutsfattande. Det kan vara bra ibland men i en värld där förändringstakten blir allt högre är det helt nödvändigt att vi utvecklar verktyg och metoder för ett mycket snabbare demokratiskt arbete. Annars tenderar vi alltid lösa problem för sent eller t o m hamna i situationer där lösningsförslag (t ex lagstiftning) är förlegad när kvarnarna malt färdigt. Hur tycker du att vi kan snabba upp det demokratiska arbetet utan att göra avkall på öppenhet, delaktighet och nödvändiga remissrundor?
http://www.di.se/#!/artiklar/2013/5/24/oroshardarna-som-skrammer-norman/

torsdag 23 maj 2013

Resursslöseri

Idiotiskt
Det är verkligen idiotiskt att vi inte är bättre på att ta tillvara den djupa kunskap inom mycket värdefulla områden som många av våra invandrade besitter. Vi vet att vi har ett stort glapp mellan efterfrågade medarbetare och många av dem som söker arbete. Samtidigt har vi många välutbildade invandrare som inget hellre vill än att bidra till samhällsbyggandet och att bli självförsörjande. Varför är det så svårt att matcha in många av dessa invandrare på vår arbetsmarknaden när det finns ett stort behov av kompetenta, snabblärande och hårt arbetande människor? Det måste gå att hitta betydligt bättre stöd för att matcha dessa värdefulla krafter mot behövande arbetsgivare!
http://www.unt.se/debatt/invandrade-akademiker-overges-2434855.aspx

Växla upp vägen mot oljeoberoende
Varför är det så svårt att genomföra nödvändiga förändringar? Bryr sig så många om kommande generationers välstånd? Både ur ett miljöperspektiv och ur ett ekonomiskt välståndsperspektiv måste vi mycket snabbare bygga nya kostnadseffektiva energikällor som ger i närheten av den billiga energi som oljan idag representera. Det är väl världens städer som får leda denna nödvändiga utveckling. Varför tror du att det är så svårt att ställa om fortfare?
http://www.di.se/#!/artiklar/2013/5/22/imf-varnar-for-oljan/

onsdag 22 maj 2013

Bristande undervisningskvalitet

Förlorade generationer?
Det rådet ingen tvekan om att den svenska skolan inte håller måttet. Visst finns skolor som lyckas ge sina studiemotiverade elever en mycket bra start i livet men generellt sett har det svenska skolsystemet en rad utmaningar. De senaste dagarna har vi bl a kunnat ta del av utbildningssystemets misslyckande i invandrartäta områden. Områden med mycket hög ungdomsarbetslöshet och många ungdomar som har en mycket bristfällig utbildningsplattform att lyfta ifrån. Hur mycket lär vi av länder som t ex USA, Australien, Kanada och England som har längre erfarenhet än vi av att försöka erbjuda bra utbildning till barn och unga som kommer från mycket heterogena (inte liknande) kulturer?
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article16819355.ab

Vi har den senaste veckan också hört att utbildningsministern nu tycks förstå att det är lämpligt att våra skolor kan tillhandahålla skolgårdar som erbjuder våra barn nödvändiga rekreationsytor.... Många av våra storstäders skolor saknar idag rimliga skolgårdar för våra barn och unga.

Idag kan vi också läsa att alla våra elever på Stockholms skolor har urdåliga IT stöd för att kunna använda IT som det mycket viktiga utbildningsverktyg som det idag måste vara för att vi ska hävda oss i den internationella konkurrensen. Varför är det så svårt att få till en bra IT stödd infrastruktur som fungerar för våra barn? Med dagens molntjänster borde det vara väldigt enkelt att erbjuda snabba tjänster där det inte är möjligt för elever att ladda ner annat än det som terminalerna möjliggör. Varför tror du att det blir så här?
http://www.dn.se/sthlm/fem-miljarder-for-ett-fiasko

tisdag 21 maj 2013

När & hur stoppa?

Integrations och segregationsproblem
Marknadsföringen av Sverigedemokraterna fortsätter i en våldsam fart i Husby. I dagens tidningar och andra nyhetssändningar är det omöjligt att missa att svenska storstäder har integrations och segregationsproblem. Integrationens misslyckande är starkt kopplad till de segregationsproblem vi onekligen har. På Centerpartiets senaste stämma var jag tydlig med att en hållbar invandrings och integrationspolitik måste byggas utifrån en social och ekonomisk hållbarhet. Borde det inte vara en självklarhet?
http://www.expressen.se/nyheter/har-attackerar-ungdomar-polisbuss/
http://www.dn.se/sthlm/just-nu-reinfeldt-svarar-pa-fragor-om-upploppet-husby
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article16814108.ab

Tyvärr finns krafter som inte förstår hur det ser ut i verkligheten och då kan man gömma sig bakom fina ord. Integrationens och invandringspolitikens misslyckande är ett politiskt misslyckande. Och det är ett brett partipolitiskt misslyckande. Inte minst de många turerna kopplade till migrationspolitiken urholkar förtroendet för politikerna. Dags för en hållbarare politik om inte ett allt större antal medborgare ska välja att missnöjesrösta.
http://www.dn.se/ledare/signerat/papperslosa-migrationspolitiken-rundas

Det är en mycket, mycket liten andel av Sveriges befolkning som vill ha en fri invandring. Fri rörlighet uppskattas dock av de flesta. Vi lever i svåra tider och inte minst engelsmännens mycket negativa inställning till EU talar sitt eget språk. Främlingsfientlighet, förändringsrädsla och segregation måste motverkas klokare. Dax att göra om och att göra rätt!
http://www.unt.se/ledare/cameron-pa-fel-planhalva-2432202.aspx

måndag 20 maj 2013

Hållbar integration

Rätt eller fel
I all svensk media kan vi läsa och höra om upploppen i Husby utanför Stockholm. Förstörelsen är omfattande och den fortsätter. Budskapen från de flesta som intervjuas från området, som är invandrare från olika delar av världen, är tydliga. De säger att de inte känner framtidstro, att det inte erbjuds arbeten, att det inte satsas tillräckligt på deras skolor, att det inte satsas på att rusta deras områden etc. Tydliga uttryck för att svensk integrationspolitik är misslyckad. Det är framförallt i våra större städer som dessa utmaningar är omfattande. Samtidigt får Sverigedemokraterna fortsatt bra marknadsföring för sin tydliga politik att stoppa ytterligare invandring. Det är tråkigt att vi inte bättre kan hantera integrationsutmaningarna. Det är tråkigt att det finns partier som inte inser att det blir allt mer socialt ohållbart att inte förbättra möjligheterna för alla dem som vi redan gett en fristat i Sverige och att vi hållbart måste kunna stötta nya som får en fristat här. Vad tror du är en mer hållbar väg framåt?
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article16810240.ab
http://www.dn.se/sthlm/bilar-i-brand--stenkastning-mot-brandkar-och-polis
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/extra-insatser-ska-halla-husby-lugnt_8191974.svd
http://www.expressen.se/nyheter/live/primetime/fokus-pa-husby-i-kvallens-primetime/

Världsbäst & knarkare

Vi är bäst!
Väldigt roligt att Sverige åter är världsmästare i ishockey! Matchen var underhållande. Jag blev mycket imponerad av Schweiz som på många sätt var det bättre laget men vad gör det när man inte lyckas göra mål? Sveriges framgång i VM exemplifierar tydligt hur viktigt det är för framgång att man har en bra laganda samtidigt som stor framgång alltid bygger på individers särskilda förmågor och prestationer. Individernas betydelse kan aldrig underskattas och vissa individer blir inom alla lag avgörande för framgång eller förlust. Bröderna Sedin är lysande och beundransvärda exempel på detta. Tänk att vi åter är världsmästare i hockey!!!! : )

Inte drabbar någon annan
Personligen tycker jag att det är bedrövligt att höra argumenten om att släppa hasch fritt för reglerad försäljning. Det är inga socialliberaler som tycker så. Där har DNs ledare fel. Det är bokstavstrogna liberarianer som tycker så. Det är tydligen inne bland vissa att vara bokstavstroende. En av logikerna som inte håller i argumentationen är att det som inte drabbar någon annan ska vara fritt att själv välja. De som tycker så är naiva och saknar kunskap om hur det ser ut i verkligheten hos familjer med ungdomar med drogproblem och hur dessa problem tar stora samhällsresurser i anspråk. Eftersom dessa familjer ofta drabbas hårt och det kostar en massa samhällsresurser att försöka hjälpa många av de unga och äldre som hamnar snett i drogträsket drabbar det egna valet att droga väldigt ofta väldigt många andra! Tänk om! Tänk medmänskligare!
http://www.aftonbladet.se/sportbladet/hockey/landslag/hockeyvm/article16805061.ab

Ekonomi i balans
Socialdemokraterna gör ett nummer av att Alliansen i Uppsala är ansvarslös. Jag kan försäkra dem om att Centerpartiet i Uppsala inte kommer att medverka till att ekonomin i vår kommun havererar. Vi har en plan. Vi satsar på våra barn och unga. Det är att i tuffa tider investera i vår framtid. Det är också viktigt att i dessa tuffa tider jobba ännu bättre med integration för att undvika t ex bilbränder som nu plågar Husbyborg, Stockholm och Sverige! Det är ansvarsfullt.
http://www.unt.se/debatt/borgerlig-budget-utan-marginaler-2427326.aspx
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article16804681.ab

söndag 19 maj 2013

Medialogik

Rubrikmakarna
Utan tvekan pågår en omfattande förändring av medielandskapet i världen. Bara de mediabolag som startar nytt med tidsenliga affärsmodeller samt de gammelmediebolag som lyckas ställa om kommer att överleva. Jag delar DNs chefsredaktörs analys att genomarbetade reportage får ett allt större reellt genomslag. Samtidigt är det inte så konstigt att gediget och undersökande journalistik får ett stort genomslag eftersom det är så lite av liknande reportage. Det är princip endast DN som tycks ha en budget för grävande journalistik. Eftersom jag läser mycket som media publicerar tycker jag mig se en tydlig trend att redaktionerna nu är så små att det är TT och säljande press releaser som till mycket stor del styr de traditionellavtidningarnas, dagstidningarnas, innehåll. Inte ens Uppsala kommuns viktiga delsatsning på att bygga Uppsalas kritiska massa av nödvändig infrastruktur för att elbilar ska ses som ett hanterligt alternativ fick något reportage. Det är en mycket viktig satsning både för miljön och för vår näringslivsutveckling.....

Jag fortsätter att förundras över att rubriksättare till artiklar är andra personer än de som skriver artiklarna. Ofta är rubrikerna missvisande. Ofta stämmer inte rubrikens budskap med artikelns innehåll. Det verkar som att rubriksättarna ofta saknar läsförmåga eller handlar det "bara" om att sälja lösnummer....... De allra flesta artiklar är bra. Någon som vet varför journalisternas fack accepterar ordningen där skrivande journalist inte själv sätter rubrikerna?
http://www.dn.se/ledare/signerat/peter-wolodarski-150-ar-av-standig-forandring-och-innovation

Dans förlänger livet
De allra flesta vet att dans förlänger livet. De allra flesta kan lära sig att dansa skapligt. Förutom rytmens glädje är dansen en positiv fysisk ansträngning. En dansmiljö är också ofta utmärkt för att nätverka med andra människor. Fick ett mejl från en kär som skrev läs!!!! Det är intryck från två män från företagargalan. En redan härlig morgon blev ännu bättre. Inte så vanligt att det bjuds på positiv återkoppling.
http://www.unt.se/blogg/blogg.aspx?blogg=2273467&bloggentry=2427375

Vem bestämmer vad som är rätt verklighetsbild?
Eller är det så enkelt att det finns många verklighetsbilder?
http://www.expressen.se/nyheter/loofs-nya-kalldusch-sviks-av-egna-valjarna/


lördag 18 maj 2013

Vårbal & mäktiga lobbyister

Dans förlänger livet
Du vet väl att dans både förlänger en enskild människas liv? Det är inte så svårt att förstå eftersom dans både innebär fysisk aktivitet och trevligt socialt nätverkande. TV4as succétävling är ett gott exempel på att dans är populärt och att de allra flesta kan lära sig lite taktkänsla om man bara över lite.
http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/article16796270.ab

Idag är det den årliga vårbalen i Uppsala. Stora mängder studenter och speciellt inbjudna samlas runt 17:00 idag i balklänningar och frackar för att sedan äta middag, lyssna på tal, spex, musik och sedan dans fram till vickning och sedan fortsatt dans. Besök gärna Uppsalas innerstadsgator inatt så kommer du att se många välklädda som går mellan stadens alla baler. Har du varit på vårbal någon gång? I år missar jag middagen då min systerson ska ha namngivningsfest och det är självklart både roligare och viktigare.

Rikast bestämmer
I alla tider har de rikaste haft störst möjligheter att påverka övriga samhället i en önskad riktning. Ibland lyckas de inte. Att Nordkorea nu börjar avfyra missiler kan tyckas som en oönskad handling men kan det vara positivt för militärindustrin i världen.... Det har skrivits en hel del om ex politiker som nu är välbetalda lobbyister. Intressant debatt om etiken och moralen kopplat till lobbyarbetet. De mäktigaste lobbyisterna är de rikaste med ambition att påverka. Socialdemokraternas ledare ställer både in nationaldagsfirande och kungligt bröllop för att istället träffa dem som inte bryr sig om nationsgränser och som samlat bestämmer väldigt mycket. Vad tycker du om det?
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article16796090.ab

fredag 17 maj 2013

Företagsamma hjältar

Välståndets jordmån
Mycket roligt att årets Företagargala blev ännu bättre än förra året. Arrangerat av Företagarna Uppsala och särskilt imponerande insatser av styrelsemedlemmarna Kajsa L, Viktor L och Fredrik A-B. Syftet med galan är att synliggöra och ge särskild uppskattning till företagare som gjort mycket goda resultat. Prestigepriset Årets företagare gick till Annica Högström, Himla, årets unga företagare till Alexander Brännkärr och årets samhällsengagemang till bröderna Alm! Respekt! Mycket bra program, god mat, goda drycker, trevligt sällskap och massor av dans. Ta chansen att delta på slottsgalan nästa år! Köp biljetter snabbt!
http://www.unt.se/ekonomi/heminredare-ar-arets-foretagare-2426600-default.aspx

torsdag 16 maj 2013

Beslut utan finansiering & jämförelser

Finansiera beslut!
Det finns gott om politiker som kommer med förslag som inte är finansierade. Framförallt kommer ständiga ofinansierade förslag från oppositionen. Inte minst får den nämnd som jag ansvarar för i Uppsala, Gatu och samhällsmiljönämnden, ständigt förslag till Kommunfullmäktige som är ofinansierade från oppositionen. Jag anser att det är oseriöst och bedrägligt mot oss medborgare.

Om jag nyligen hörde rätt när jag lyssnade på Radio Uppland, som intervjuade minister Maria Larsson, är det ytterligare ett exempel på ordning som jag inte gillar. Jag reserverar mig för att jag möjligen misstolkat vad hon sade. Hon menade att lagstiftaren lagstiftat om att kommuner ska tillhandahålla äldreboenden som t ex ska vara finskspråkiga. Hon menade att kommunerna då måste se till så att det finns. I Uppsala har vi försökt hitta lösningar på just detta men av olika skäl finns det inte än. Om nu staten stiftar liknande lagar som driver kostnader för landets kommuner tycker jag att de även får säkra finansiering eller i vart fall delfinansiera det som krävs. Det finns säkerligen alternativa lösningar än att man måste ha helt språkligt inriktade äldreboenden. Vad tycker du? Tycker du staten ensidigt ska få hitta på lagar som direkt förväntas finansieras samlat av kommunernas skattebetalare?

Ranking av kommuner
Det är ofta värdefullt att jämföra sig mot dem som anses vara eller som är bättre. Det gäller både inom t ex idrotten men också inom samhällsbyggandet om man seriöst vill jobba med att bli bättre. Samtidigt är det viktigt att t ex en ranking tas för vad den är, att man reflekterar över vilka intressen den som genomför en ranking har och att också försöka jämföra äpplen med äpplen. Dagens skeptiska DN debattinlägg om rankingar är läsvärd. Jag känner mig nöjd med att vi i Uppsala beslutat att inom t ex näringslivsutvecklingsarbetet ha en korg (flera rankingar som vägs samman) av rankingar samt endast 33 rimligt jämförbara kommuner som vi jämför oss mot. Vi vill lära oss av det bättre som jämförbara kommuner gör för att uppnå vårt mål att bli Sveriges bästa näringslivskommun.
http://www.dn.se/debatt/rankning-daligt-verktyg-for-kommunal-utveckling

onsdag 15 maj 2013

Exit, självstyrande skolor och invandring

Ett smalare och vassare EU
DNs ledare uttrycker ett stort missnöje med att en majoritet av Britterna är negativa till EU samarbetet. Det finns ett brett EU missnöje och en stor skepsis bland folket även i Sverige. FP tar ju varje chans att profilera sig och som det snart enda parti i Sverige som älskar att ännu mer makt koncentreras till Europanivå kanske partiet får ett brett stöd i kommande EU val. Om man vill rädda EU projektet är det hög tid att projektet börjar fokusera på att bli smalare och vassare. Oavsett om det är en smärtsam process eller ej att krympa EUs agenda så är det en nödvändighet om inte Europa för lång tid framöver ska vara på dekis. Vi är en del av Europa. Vi behöver samarbeta inom Europa. Det är dax att begränsa vad EU ska besluta om och övervaka! Om förhandlingen om ett smalare och vassare EU inleds kan säkerligen engelsmännen tänka sig att vara kvar och jobba för att Europa ska fortsätta att vara en bra plats för sina invånare.
http://www.dn.se/ledare/huvudledare/varning-for-brexit
 
Självstyrande skolor
Centerpartiet driver hela tiden att våra skolor ska bli mer självständiga och ges mer ansvar och befogenheter att uppfylla statens krav på utbildningsverksamheten. Det är intressant att ta del av dagens DN debattartikel där en ledande moderat och en ledande facklig företrädare skriver på tillsammans. Är de fackliga företrädarna till salu? Har sett flera liknande artiklar där ledande lärarfackföreträdare lånar ut sina uppdragstitlar kopplade till enskilda partier. Känns inte så smart oavsett om artikeln är positiv. I min värld ska arbetarnas företrädare vara politiskt opartiska.
http://www.dn.se/debatt/stark-rektorernas-stallning

Får man bara tänka på ett sätt i det demokratiska Sverige
Det är lite upprörande att ta del av debatten runt Uppdrag gransnings program ikväll. Börjar jag bli så gammal att jag inte minns hur illa jag tyckte om den inskränkta mentalitet som jag tyckte fanns i svensk debatt och som också gjorde att jag sökte mig ut i världen? På vilket sätt gynnar det svenskt välståndsskapande att vi inte har det högt i tak och demokratiskt öppet vågar tala om våra utmaningar oavsett om det rör känsliga frågor eller ej? Det finns stora utmaningar med delar av den invandrings och integrationspolitik som förts och förs och det måste vi våga tala öppet om! Att väldigt många journalister anses vara vänstervridna eller/och MP kan inte få stoppa viktiga välståndsdebatter!
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article16773891.ab

tisdag 14 maj 2013

Finns gränser?

Andras pengar
Även om man själv är skattebetalare tror jag att allt för många som styr över våra skattepengar inte gör det på ett ansvarsfullt sätt. Jag tror också att många skulle fatta betydligt klokare beslut om de ständigt tänker på att skattepengarna inte är andras pengar utan våra hårt inarbetade egna pengar som ska gå till bastjänster och infrastruktur som vi tycker ska finansieras gemensamt.

En cykelfråga i Uppsala fortsätter att kosta pengar. I tiotals år har frågan debatterats och alla partier har varit överens om att försöka bygga en cykelväg längs en del av Uppsalas Fyriså. Vissa partier, C, M och KD, har dock insett att Försvaret inte kommer att godkänna den dragning som nu prövas. Då har C, M och KD föreslagit att förvaltningen ska ta fram förslag på alternativa sträckor som bedöms som möjliga att genomföra så att de människor som önskar en bra cykelförbindelse i berört område ska få en sådan. C, M och KDs förslag på att gå den vägen har inte fått politisk majoritet eftersom FP, V, MP och S vill fortsätta att lägga ner tid och pengar på att försöka bygga cykelvägen i nuvarande planerade sträckning. Försöket innebär då bl a en minst hundra meter cykeltunnel på en åkermark.

Det är tråkigt för dem som önskar en cykelföbindelse att inte kontoret kan få det uppdrag som C, M och KD föreslagit. Det är också tråkigt för alla Uppsalabor eftersom vi fortsätter att lägga ner mycket begränsade resurser på något som inte kommer att leda till en cykelväg. Personligen tror jag att människor är kloka och jag hoppas att Uppsalaborna är och blir upprörda över hur våra gemensamma skattepengar används. Några av oss vet också vilka vansinniga summor skattepengar som gått till tunnelbygget genom Hallandsåsen. Det projektet är fortfarande inte genomfört..... Vad tycker du om liknande hantering av våra skattepengar?
http://www.unt.se/debatt/cykelvag-till-ulva--la-2004-ars-forslag-2421983.aspx

måndag 13 maj 2013

Samvete, ondska & valfrihet

Samvetet

Har alla ett samvete? Om du anser att du har ett, litar du på det? Och när ditt samvete säger något annat än den grupp du tillhör, vad gör du då? Läs gärna dagnes DN krönika av Maria Schottenius om samvetet! Visst är det kreativt och positivt att arbeta i en bra grupp. Jag vet då jag haft förmånen att göra det ett antal gånger. Det är dock så att samvetet, om man tror att det finns, är förknippat med individen och inte med gruppen. Filosofen Kirkegaard har skrivit mycket värdefullt. För honom liknande samvetet det guld som finns i berget, något man måste rena och ständigt arbeta med. Schottenius avslutar krönikan med ”en människas tankar är alltid förankrade i sin tid och sin kultur, och kan inte ges universella anspråk”. Inte minst beskriver dessa avslutande ord komplexiteten med integrationsarbete eller utmaningen att bygga grupper som kan leva och arbeta bra tillsammans.

Ondska
I dagens DN kan vi också läsa om att ”debatten” om varför människor blir som de blir åter är i full fart runt om i världen. Är allt förutbestämt eller bär du enskilt ansvar för hur ditt liv utvecklas oavsett gener och/eller miljö?

Forskaren Adrian Raine säger sig ha bevisat att onska hos en människa går att härleda till genen MAOA. Ann Heberlein, DN, frågar sig då, ”Vad ska vi göra med denna insikt? Bör vi eliminera samtliga foster som bär på detta frö till våld? Eller bör vi ge de individer som bär på den onda genen ansvarsfrihet eftersom deras fria vilja är satt ur spel? Heberlein avslutar artikeln med ”En människa föds inte, som behavioristerna hävdar, som ett blankt blad, men hon är inte heller deminerad, varken av gener eller drifter. Ja, människan är ett djur, men hon är inte ett rov för sin natur. Hon kan reflektera, hon kan förutse konsekvenserna av sina handlingar, hon har en moraluppfattning och hon kan välja.

Vinster i välfärden
En av dagens ledare på DN om vinster i välfärden är läsvärd. Som du kanske har läst tidigare delar jag helt artikelns slutsatser om att valfrihet är viktigt men att systemet måste balansera girighetens kortsiktighet.
http://www.dn.se/ledare/signerat/vinst-i-valfarden-som-man-mater-far-man-svar

söndag 12 maj 2013

Illojalitet

Ständiga förbättringar
Organisationsledare som inte vågar ha högt i tak, ständigt följer omvärldsförändringar och som ständigt förbättrar alla delar av sin organisation förtjänar inte att kallas ledare. Medarbetare som kommer med förbättringsförslag är ovärderliga och det måste uppmuntras. Särskilt grava problem måste identifieras och lösas. Att beskylla människor för illojalitet för att de påtalar problem och kommer med förändringsförslag är dumt och leder bara mot en kultur som kommer att gå under. Särskilt störande är det att vi just nu tycks sakna både försvarsförmåga och vår polismyndighet har stora problem att lösa brott och att lära av sina misstag. Det finns ett talesätt som lyder typ "en gång är ingen gång". Att polisen slarvar så att brottslingar kommer undan eller att oskyldiga döms p g a dåligt polis och åklagararbete är inte ok! Att polisen inte lär sig av tidigare erfarenheter i en större utsträckning är inte ok! Att ifrågasätta är absolut inte synonymt med illojalitet. Den som vågar leda verksamheter med stor öppenhet har störst möjlighet att långsiktigt överleva och klara en bra måluppfyllelse.
http://www.dn.se/ledare/huvudledare/och-polisen-slarvar-vidare
http://www.dn.se/ledare/signerat/peter-wolodarski-nedrustning-ar-upprustning-och-besparingar-satsningar

Ohållbart
Vad tror du händer om romerna i Söderfors får försörjningsstöd och rätt till bostad på Tierps skattebetalares bekostnad? EU politikerna måste sortera ut korten och tydligt göra klart vilket land som bär ansvaret för  människor som är i liknande situationer som romerna i Tierp. Liknande frågor kan inte ses som enskilda fall utan de har betydligt större betydelse. Vad tycker du?
http://www.unt.se/tierp/romerna-i-soderfors-vantar-fortfarande-pa-beslut-2417770.aspx


lördag 11 maj 2013

Folkhälsa & miljösmart

Cykelstaden Uppsala
Skandis bike weekend pågår för fullt i Uppsala. Det är passande eftersom Uppsala både historiskt och idag är cyklandets huvudstad i Sverige. Trots att kineser och vietnameser kör bil allt oftare är de fortsatt entusiastiska cyklister. Ytterligare något som förenar oss med några av de länder som håller på att ta över det globala ledarskapet.

Att cykla istället för att ta bilen vid korta resor är både positivt för den egna hälsan och för miljön. I takt med att allt fler inser det utvecklas våra närsamhällen mer hållbart och positivt.

Tack till alla centervänner som hejade på mig idag när jag deltog i ett av Skandis motionslopp. Hoppas att ännu fler Uppsalabor och besökare deltar nästa år. Intressant att inget annat kommunalråd deltog trots att Folkhälsorådet uppmanat till deltagande. T o m en 84 årig dam från Uppsala tog chansen. Vi får se om de är med nästa år. Då kommer de också se och känna att vägunderhållet är undersatt. Deltar du i några motionslopp i någon idrottsgren?

fredag 10 maj 2013

Cannabis, skolan & cykelvägar

Spiken i kistan
Centerns ungdomsförbund tycks tyvärr ha en majoritet som är väldigt nyliberal. Jag hoppas alla de mer balanserade och realistiska ungdomar jag träffar inom Centerpartiets ungdomsförbund växlar upp och fokuserar det politiska utvecklingsarbetet på frågor som är viktiga och där stora förbättringar behövs. Med fokus på skolans kvalitet och likvärdighet, rimliga kostnader för förstagångsbostäder, bra kollektivtrafikerbjudanden, lärlingsupplägg under gymnasietiden etc kan CUF vara relevanta och attrahera både fler medlemmar och röster. Nuvarande ageranden från CUF riskerar att slå ytterligare en spik i Centerpartiets kista. Centerpartiet behövs i svensk politik. det förstår nog de flesta om man går igenom partiernas politiska handlingsprogram. Att kraftigt driva legalisering av Cannabis och fri invandring är i min värld att inte förstå begreppet hållbarhet. Kom igen nu alla goda C krafter! Låt oss hjälpas åt att föra fram våra många goda praktiska förslag lokalt och nationellt som gör livet bättre för människor! Tror du att en nyliberal image räddar Centerpartiet? Dags att våga reagera!
http://www.di.se/artiklar/2013/5/10/cuf-vill-legalisera-cannabis/

Vilken organisation?
Samling för skolan säger sig S vilja ha. Skolan skulle definitivt må bra om den kan fredas under i vart fall tio år... Jag blir dock minst sagt trött på talet om förstatligande. Skolans ramar ÄR i praktiken helt statliga! I statens regelverk kopplad till skolan framgår t ex tydligt att rektor har ett stort enskilt ansvar för att skolans, av staten fastställda, krav ska uppfyllas. Om vi bortser från att lärarna hade det betydligt bättre förr. Av många anledningar. Då var den statliga skolan INTE jämlik runt om i hela Sverige. Oavsett huvudman handlar en skolas resultat, om de får jämförbart lika mycket pengar per elev, om kvaliteten på rektor, lärare, vaktmästare etc. Kvaliteten och lags positiva dynamik kommer alltid att variera oavsett huvudman. Stadsskolor är dyrare för att lokalerna är mycket dyrare. Landsbygdsskolor är dyrare om antalet barn utslaget på minsta möjliga fasta kostnad är för stor osv. Ge skolan frid OCH rikta mer statliga pengar till skolor och områden som särskilt kan behöva stärkas. Skolan är en lokal fråga! Vilka människor vill inte ge sina barn bästa möjliga start i livet? Vilka människor engagerar sig inte i att deras barn får bästa möjliga start i livet? Den redan mycket statliga skolan kan rikta mer pengar till stöd för de mest utsatta, det räcker.
http://www.dn.se/ledare/huvudledare/unik-chans-for-skolan
http://www.unt.se/ledare/skolan-ar-en-nationell-fraga-2417648.aspx

Ironi
En av tidningarna i Uppsala har bytt ansvarig för insändarsidorna. Senaste repliken jag skickade in hade redigerats. Ämnet var en cykelvägsfråga i Uppsala som pågått i snart 40 år. I mitt svar var jag ironisk kopplad till politiskt ansvarstagande för skattepengar. Jag skrev bl a att jag hoppas att invånarna straffar politiker som hanterar skattemedel ansvarslöst. Det kom inte med i svaret så det publicerade svaret förmedlar inte i sin helhet det jag gav uttryck för. Media har mycket makt.

Individens & gruppens rätt

Ying/Yang
Alla som tänker efter förstår att inget är svart eller vitt. Alla som varit i beslutslägen vet att det mycket sällan handlar om att väga ett ja mot ett nej. Livet och världen är betydligt mer komplicerat än så. I sportens värld, som ofta används som metafor, är det enklare (om vi bortser från allt beklagligt fuskande) eftersom reglerna i t ex fotboll är väldigt tydliga och domarna är rimligt bra på att svara för att de efterlevs.

Ur ett idealt perspektiv ska det vara fritt för varje människa att röra sig runt om på jorden. Varför ska lokal maktstruktur på en del av jordens yta få hindra någon från att gå in i "deras" område? I grunden är den tanken absurd för mig MEN Ying har också ett Yang att förhålla sig till.

Låt oss säga att Ying är individens vilja och Yang är en grupps vilja. För att inte komplicera resonemanget för mycket är också Yang en grupp som lever i en demokrati. Är det då så enkelt att man hållbart kan tycka att varje Ying ska få röra sig fritt i världen och få ta del av alla de rättigheter och skyldigheter som Yang erbjuder? Självklart inte. Om man tycker så blir slutsatsen att man inte respekterar en ambition hos Yang att skapa ett särskiljande samhälle. Ett Yang som byggts och bygger på ett generellt välstånd faller samman om allt för många Ying, som inte kan eller vill kunna bidra till det generella välståndet kommer till Yang om det t ex finns mer rättigheter än skyldigheter i det Yang som man söker sig till i förhållande till det Yang man vill lämna. Självklart inkluderar inte mitt resonemang det solidariska Yang ansvaret att ge stöd till flyktingar.

Sverige och Uppsala ska fortsätta att vara generösa Yang. Yangs ledare måste klokt försöka säkerställa att befolkningsutvecklingen klarar av att erbjuda ett fortsatt generellt välstånd. Yang måste också kunna säkra att Yang kan ge alla tidigare och nyinflyttade Ying bästa möjliga utvecklingsstöd och levnadsförhållanden. Det är inte möjligt om man tror att alla Ying som vill ska få komma. Det är en självklar vision men det är i praktiken en helt omöjlig väg att vandra om det generella välståndet i ett Yang ska kunna säkras. Därför behövs också tydligare spelregler mellan Yang inom de områden där Ying fritt får röra sig så att det inte blir omöjligt för vissa Yang att utveckla sin särprägel.
http://www.dn.se/ledare/huvudledare/farlig-jakt-pa-syndabockar-1
http://www.dn.se/ledare/huvudledare/stang-inte-dorren

Alla system har sina för och nackdelar. De flesta Yang och för och nackdelar. Tidigare var det allt för omständligt att erbjuda kompetens från andra länder arbets- och uppehållstillstånd i Sverige. Dagens enkla förfarande för att ge arbets- och uppehållstillstånd har dock blivit en fälla för många av dess sökande Ying. Om du känner till hur regelverket idag ser ut kopplat till arbetskraftsinvandring kommer du även inse att det finns behov av förändringar i den lagstiftningen. Inte minst finns det ett snabbt behov av att de som erbjuds jobb här också ska vara garanterade jobb till rimliga villkor under en minimitid. Vad tycker du?

torsdag 9 maj 2013

Regeringsalternativ & billiga pengar

Idag kan vi åter ta del av en opinionsundersökning som bl à bekräftar att Centerpartiets eftervalsanalys var korrekt. Utöver Cs eftervalsanalys kan vi fortsätt se att det finns ett stort missnöje i Sverige med den invandrings och integrationspolitik som förts och förs. Samtliga icke Moderata Allianspartier har existensiella problem. Särskilt KD och C. Idag laborerar också DN med alternativa regeringsbildningar. Det parti som särskilt tycks kunna få en chans att ingå i nästa regering är MP. Det blir intressant att se vilka kompromisser runt kärnkraften de kommer att göra om de ska ingå i en framtida regering, oavsett regeringslag.
http://www.dn.se/nyheter/politik/de-kan-bilda-regering-2014
http://www.dn.se/nyheter/politik/experter-tror-pa-rodgront-samarbete

Just nu är pengar, för den som får låna, väldigt billiga. Det blir säkert ännu billigare inom kort. Priset för att låna pengar är ränta. I Japan har dom under flera decennier i princip haft en 0 ränta. Det har inte hjälpt för att sätta fart på den japanska ekonomin. Nu försöker de elda på ekonomin genom att kraftigt öka nyproduktionen av pengar. Även den Europeiska centralbanken och Federal reserve i USA låter sedelpressarna glöda. Den som kan komma på vilken form av krasch denna nya situation leder mot kommer att bli rik. Den som garanterat kommer att få ekonomiska problem är den som nu lånar allt för mycket när pengar är billiga och som när räntorna går upp inte längre klarar av sin ekonomiska situation. Vad tror du händer?
http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/sverige/man-ar-beredd-att-do-med-miljoner-i-skuld_8156556.svd
onsdag 8 maj 2013

Orimligt & svårt

Svarte Petter
Vi kan dagligen följa turerna kring regeringens problem med att få fler kommuner än t ex Uppsala att ta sitt delansvar för ensamkommande flyktingbarn och andra flyktingar. Det är beklagligt att många kommuner, särskilt en del mycket välbärgade, inte vill ta sin del av ansvaret. Samtidigt är det viktigt, som många kommuner påpekat, att staten tar ett mycket större ekonomiskt ansvar för dessa personer då kostnadsteckningen från staten idag inte är i närheten av vad det kostar en kommun att stötta dessa personer. Samtidigt har vi nu ett fall i Uppsala där en familj utan tillgångar, jobb eller bostad flyttar till Uppsala från Gävle och förväntar sig att Uppsalas befolkning ska erbjuda försörjningsstöd och bostad. Det är inte en rimlig ordning och  jag utgår ifrån att Förvaltningsrättens dom överklagas. http://www.unt.se/uppsala/kommunen-tvingas-ordna-boende-at-nyinflyttade-2414118.aspx

Varför stiger aktiekurserna?
Ett skäl är självklart att världen nu dopas med pengar eftersom japaner, amerikaner och även Europeer trycker pengar i en våldsam fart. De låga räntorna och den stora tillgången på pengar gör självklart att riskvilligheten att satsa på aktier ökar. Antalet som klassas som medelklass ökar också stadigt i världen. Inte minst i Afrika som tack vare kinesiska investeringar istället för bidrag har bidragit till den positiva utvecklingen. Av det kan svenska bidragsivrande politiker lära mycket. Trots att Europa är på dekis och många andra geografier utvecklas mycket positivt är jag inte riktigt trygg med situationen. Det känns inte hållbart men det kanske är jag som inte kan förstå vad den nya världsordningen ur ett finansiellt perspektiv innebär. Vad tror du händer? Går vi mot en ny aktiekrasch inom några månader?
http://www.di.se/#!/artiklar/2013/5/7/rekordjubel-i-borsvarlden/

tisdag 7 maj 2013

Tydliga regeringsalternativ?

Blockpolitik
Är det bra för Sverige att vi hamnat i en situation där det krävs klara politiska lag för att få en chans till makten? Varför inte? Det kan vara bra för de mindre partierna om de 1) lyckas överleva och 2) lyckas förhandla fram tillräckligt bra överenskommelser för att vara med i ett regeringsalternativ. Under söndagens partiledardebatt var det tydligt att Reinfeldt pressade hårt på om det finns något regeringsalternativ till en Moderatledd Allians. Allianssamarbetet har förhoppningsvis brutit Socialdemokratins maktmonopol över Sverige. Samtidigt hoppas jag att alternativen bland partier som kan bilda en fungerande majoritet ökar. Det tror jag är bra för både välståndsutvecklingen och för demokratin. Socialdemokraterna bestämde sig för att försöka gå med både MP och V i förra valet. Tills vidare tycks de vilja gå själva. Efter debatten i söndags kanske S ledningen insett att de kan öka sina odds om de i hemlighet gör upp med MP om att de, efter valet och en vinst, kommer att samregera. V kan ju knappast rösta med några andra partier...... Tror du att MP tydligt väljer att stötta en S märkt person som statsministerkandidat? Tror du kärnkraften avvecklas då? Tror du att MP blir en del av den svenska regeringen efter 2014 om S, MP och V får över 50% av folkets röster? Jag hoppas verkligen att Allianspartierna skärper till sig och vänder opinionsutvecklingen. En bidragsdriven och bakåtsträvande politik kommer inte att leverera ett fortsatt generellt välstånd i Sverige.
http://www.di.se/#!/artiklar/2013/5/7/mp-vet-vem-de-vill-ha-som-statsminister/

måndag 6 maj 2013

Kunskap & öppenhet

Varför så slutet?
Är demokratin viktig? Är det värdefullt att invånarna bättre förstår skillnaderna mellan olika partier även om de är tvungna att samarbeta för att få ihop majoriteter som kan fatta beslut? Hur många frågor behöver vara hemliga för folket? Varför ska priset som vi skattebetalare fått vid försäljning av delar av Apotekesbolaget vara hemligt? Det kan inte tolkas på något annat sätt än att det finns konstigheter inblandat i försäljningstransaktionerna. Varför är en försäljnings eller köpesumma en affärshemlighet? För att den som köpt ska kunna sälja dyrare eftersom den nya köparen inte vet vad som betaldes tidigare? Total öppenhet är viktig. I synnerhet i den informationstid vi lever i! Om förhandlingarna mellan t ex Allianspartierna blir öppnare kommer också medborgarna bättre förstå skillnaderna mellan partierna och kan utifrån bättre kunskap välja de partier de tycker driver den bästa vägen framåt inom olika hjärtefrågor.
http://www.dn.se/ledare/huvudledare/oppnare-rosenbad

Operation attitydförändring
Det börjar bli hög tid för fackföreningsrörelser, politiska partier och media att hjälpa till att ändra attityden till läraryrket. Förutsättningarna för bästa möjliga utbildning till våra barn och unga måste absolut förbättras men allt ständigt elände om skolan gör bara situationen mörkare och mörkare. Jag har precis haft min son i grundskolan och den var betydligt bättre än när jag gick i skolan. Min son och hans kamrater är väldigt mycket mer allmänbildade och duktiga än vad jag var i deras ålder. Min dotter går på dagis och bortsett från en del krångel den senaste tiden är dagis oxå mycket bättre än när jag var liten. Om vi vill få fler duktiga att välja läraryrket måste allt ständigt gnäll minska och även positiva lärare och skolor lyftas fram i debatten! Tycker du att det gnälls för mycket om skolan?
http://www.dn.se/debatt/sex-av-tio-larare-overvager-att-lamna-lararyrket
http://www.unt.se/uppsala/1-av-4-larare-lamnar-yrket-2410819.aspx

söndag 5 maj 2013

Anders Wall & Solenergi

Goda gärningar
Moder Theresa visade att en medellös kan göra stor positiv skillnad genom att ständigt försöka bidra till att de sämst lottade ska få det bättre. Globalt sett är den mest imponerande och beundransvärda multimiljardären, som själv skapat sin enorma förmögenhet, Bill Gates. Ingen annan person jag träffat och följt visar i handling hur viktigt han tycker det är att de lyckligt lottade har ett stort personligt ansvar att stötta de som har det svårast under sin vandring på jorden. Bill Gates är värd massor av beundran för sitt genuina engagemang för att förbättra människors villkor.

En svensk förebild bland de välbärgade är Anders Wall. Även han har aktivt och metodiskt använt sin förmögenhet och sin makt för att stimulera och hjälpa andra att förverkliga sina livsdrömmar. Särskilt imponerande är Walls långa engagemang och stöd till företagsamma yngre personer och hans stora engagemang för Uppsala läns positiva utveckling. Om fler av våra få väldigt förmögna invånare bidrar på liknande sätt utvecklas våra närsamhällen mycket bättre. Det är till glädje för alla. Inte minst borde det vara det för fler förmögna. Alla kan göra något. Vissa kan göra mer. Anders Wall är ett lysande positivt svenskt exempel.
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/79987?programid=2071

Solenergi är framtiden
Solen har alltid varit en av de avgörande krafterna för liv på jorden. Allt mer blir jag övertygad om att det framförallt blir solen som också gör att vi utan att energikostnaderna skenar kraftigt kan reducera vårt behov av olja.

Med solen som enda drivmedel genomfördes nu en längre flygplansflygning i USA! 18 timmars flygning! Det är imponerande och, som med 3D printing, något som starkt kommer att forma vår nya framtida verklighet. Människan är ofta fantastisk!
http://www.solarimpulse.com/

lördag 4 maj 2013

Landsbygdsutveckling & snöröjning

Landsbygdsutveckling
Det finns många skäl att värna och utveckla vår landsbygd. Särskilt landsbygd inom 25 mils avstånd till platser där många människor bor och verkar. Inte minst viktig är landsbygden för att säkra en större egen livsmdelsproduktion än idag. Ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv är vår självförsörjningsgrad av livsmedel oroande låg idag. Landsbygden är inte enbart en viktig källa för livsmedel utan också för t ex virke, metaller, energi och rekreationsboenden för stressade stadsbor. Hur svårt kan det vara att förstå att landsbygden är en mycket viktig del av ett hållbart samhällsbygge trots att urbaniseringen (avbefolkning av mindre samhällen) fortsätter i en rasande fart.

EU styr över för mycket. Om EUs agenda begränsas ordentligt finns oxå en chans att rädda EU projektet från sönderfall. När Uppsala kommuns ledning nyligen besökte Bryssel och lärde om EU byråkratin fick vi också lära oss att mellan 60-80% av svensk lagstiftning idag styrs av EU! Har Riksdagen samtidigt rationaliserats med 60-80%? Nej! Bl a finns en massa EU regler som styr jordbruk och inte minst vargvården. Bl a EUs engagemang i jordbruksfrågor ska ses i ljuset av att stora delar av övriga Europa inte, som Sverige, haft fred i 200 år. De vet att det är viktigt med en hög självförsörjningsgrad av livsmedelsförsörjning när oroligheter uppstår med jämna mellanrum. Det är kul att Folkpartisten Peter Nordgren tycker att Sverige ska lära av Norges landsbygdspolitik. Självklart ska vi lära av alla de duktigaste inom alla områden. Det är klokt. C hoppas också att Nordgren bättre lyckas få sina riksdagskompisar inom FP att bidra till en stärkt landsbygdspolitik. Det är alltid viktigt att hålla tungan rätt i munnen och jämföra äpplen med äpplen. Bortsett ifrån att Norge har en enorm rikedom kopplad till turen att ha olja finns ytterligare en stor skillnad mellan Norges och Sveriges förutsättningar, de är INTE med i EU. Många Centerpartister delar synen att landsbygdskommuner borde få tillämpa någon form av lokal beskattnings/avgiftsrätt kopplad till deras tillgångar. Återigen tycker jag det är positivt att fler politiker engagerar sig i landsbygdens positiva utveckling.
http://www.unt.se/debatt/subventioner-hammar-utveckling-2407573.aspx
http://www.unt.se/debatt/landsbygdspolitiken-ar-battre-i-norge-2407493.aspx
http://www.unt.se/debatt/tack-fp-for-landsbygdsintresset-2358577.aspx

Även förre statsministern Göran Persson vurmar för jordbruket och tycks anse "att det svenska jordbruket inte är så extremt lönsamt men det är ett gott liv". Undrar om "extremt" är på skämt eller om han menar att han i sitt mindre jordbruk har en ok lönsamhet men alltid önskar bättre...
http://www.di.se/artiklar/2013/5/3/goran-persson-ar-lycklig-lantbrukare/

Snöröjning
Det finns gott om förbättringsbehov kopplat till snöröjningen i Uppsala. Jag och övriga nämnden som   ansvarar för frågan är tydliga med att den måste förbättras. Hur kan man tro något annat? Även inom detta område gäller det att hålla tungan rätt i munnen. Att påstå att vi prioriterar bilen för att kollektivtrafikstråk och andra viktiga trafikleder har högsta prioritet är ett mycket ensidigt synsätt. Jag undrar jag om Kersti Kollberg på UNT tycker att det är viktigt att t ex ambulanser, brandkår och polis ska ha rimliga möjligheter att snabbt hjälpa människor i nöd? Alla uppdrag kan inte lösas genom att promenera eller att cykla.....
http://www.unt.se/ledare/snorojningen-under-all-kritik-2407283.aspx

Även för städers snöröjning är lantbruken mycket viktiga! Det är i huvudsak lantbrukarna och deras fordon som hjälper till att röja och sanda städernas gator och vägar.


fredag 3 maj 2013

Lagkänsla

Framgång
Går det att skapa framgång utan lagkänsla? Vad är framgång? För vissa är det att bli rik. För andra att bli känd. För vissa att ha mycket makt. För andra att nå bra resultat tillsammans med ett lag. För vissa att leva här och nu osv. Personligen anser jag att det är omöjligt att skapa stor framgång utan att klara av att bygga en stark lagkänsla. Framgångarna jag upplevt inom t ex GUSK (fotbollslag), IBM, Industri-Matematik och på Ericsson skapades tillsammans med andra. Vi hade tydliga mål, alla var motiverade och alla hjälptes åt för att skapa bra resultat och gemensamma framgångar. I en klubb eller i ett företag kan man vara väldigt selektiv med vilka som får vara med i laget. Då är det lättare att skapa en stark kultur som bygger på de värderingar och den ambition som enar lagets medlemmar. I samtliga lag jag haft förmånen att verka inom har alla varit väldigt motiverade och satsat mycket tid för att resultaten ska bli bra. Det är betydligt svårare att bygga lag inom en kommun eller inom ett parti. Skillnaderna mellan människor inom en kommun är mycket stora. Skillnaderna mellan människor i ett parti är också ofta väldigt stora. Går det då att bygga en tillräcklig laganda för kontinuerlig framgång kopplad till en kommun eller ett politiskt parti? Klart det gör men man måste i så fall formulera väldigt tydliga, engagerande och enande målsättningar som förenar. Inget lag är heller starkare än dess svagaste länk. Inget lag blir ledande som inte klarar av att bidra till att lagets alla delar har en bra självkänsla och där varje individ ges utrymme att blomstra inom lagets ramar. Hur svårt kan det vara?
http://img.laget.se/2233819.doc

torsdag 2 maj 2013

Barnens bästa

Skolan och social bakgrund
En hög lägsta utbildningsnivå är den bästa basen för att så många av våra barn som möjligt ska få ett positivt liv fullt av möjligheter. Ett generellt välstånd förutsätter en god utbildningsbas bland våra invånare. Självklart inkluderar det även hantverksutbildningar. Skolan är också den plats som bäst, om den klarar sitt uppdrag, kan ge alla barn en bra start i livet oavsett hemförhållanden.

Det är intressant att ta del av Dagens samhälles analys av de svenska kommunerna och dess förmåga att leverera bra studieresultat för minsta möjliga antalet kronor. För mig är slutsatsen tydlig. Mer pengar till skolan är inte den generella lösningen. Det är också tydligt att socioekonomiska förutsättningar har stor betydelse. Därför är det viktigt med högre strukturersättningar från staten. Det som är mest störande med de flesta mätningar som genomförs är att de ständigt jämför äpplen med päron. Ur alla perspektiv skulle det bli bättre om liknande kommuner jämförs istället för att rakt av jämföra alla kommuner i landet. Hur jämför man en liten inlandskommun med Uppsala? Hur jämför man en rik förort till Stockholm med Uppsala?
http://www.dagenssamhalle.se/skolrankning

Krav på ännu fler omorganisationer...
Nu blandar sig även en ledarskribent i UNT i kommunala organisationsfrågor. Det är intressant. Precis som med vissa politiker undrar jag vilka organisatoriska erfarenheter ledarskribenten har. Jag vet inte om jag ska skratta eller gråta. Oavsett vem som framför sina tvärsäkra budskap om att organisationsförändringar ska lösa alla problem så ber jag dem att vara mer konkreta. Eftersom de är så duktiga på hur man bäst organiserar sig för framgång ber jag dem inte bara gnälla utan komma med konkreta förslag som ska göra allt bättre. Vi får se hur det går med de två senaste större organisationsförändringar som genomförts...
http://www.unt.se/ledare/uppsala-borde-sluta-forvana-oss-2400696.aspx

Första maj
En kritisk Bodström (en föredetta justitieminister som under sin tid som riksdagsman också klarade av att vara deckarförfattare, advokat, fembarnspappa och lite till...... Det är tydligen inte så krävande att vara riksdagsledamot i Sverige) första maj talade i Uppsala. Bl a tyckte han följande om socialdemokratin "Vi kan inte bara ha den bästa politiken utan måste också vara det bästa partiet"..... Framtidstro och jobb stod i centrum i de allra flesta 1:a majtalen runt om i landet. Jag håller med om att det är bedrövligt att allt för många unga inte har ett jobb att engagera sig i. Det är också bedrövligt att väldigt många också saknar ekonomi för att flytta hemifrån.
http://www.unt.se/uppsala/bodstrom-ledde-s-tag-2404064.aspx
http://www.unt.se/ledare/slaget-om-ungdomen-2404171.aspx

onsdag 1 maj 2013

Blir det någon pension?

Sämsta sparandet
Misstag gör vi alla. Många gånger är det av våra misstag vi lär mest. Ett av mina större misstag var att tidigt börja pensionsspara. Visserligen har jag länge klassats som höginkomsttagare men trots avdragsrätten innebär pensionssparandet att pengarna inte kan användas till t ex ett lägenhetsinköp. Mitt råd till dem som frågar mig om de ska pensionsspara är att de ska spara men helst genom att amortera på lån eller långsiktigt köpa aktier i välskötta företag i branscher som alltid kommer att finnas. Om man är långsiktig i sitt aktiesparande är det svårt att förlora mer än man investerat med en rimlig, minst inflation och någon procent till, avkastning. Eftersom vi står inför en stor demografisk utmaning med en allt äldre befolkning är risken också stor att den som sparat flitigt i pensionssparande får se stora delar av sina pensionsmedel konfiskeras. Ytterligare ett skäl för att inte pensionsspara är alla de enorma avgifter som finansbolagen som förvaltar våra pensioner tar ut.
http://www.di.se/artiklar/2013/4/29/marknaden-som-splittrar-fondexperter/

Lite ledsen blir jag när jag också läser att en expert tycker att man ska låta bli att pensionsspara eftersom det riskerar att minska chanserna till bidrag...... Trots att vi sluppit vänsterkrafter vid makten under ett par år är Sverige fortsatt ett land fullt med bidrag. Jag hoppas reformarbetet fortsätter så att det blir allt mer lönsamt att arbeta i förhållande till att få försörjning på annat sätt.
http://www.di.se/artiklar/2013/4/30/experten-sluta-pensionsspara/