torsdag 31 maj 2012

Fokus ranking och media

Ambition och hårt arbete
Det är helt klart att de allra flesta som "lyckas" arbetar hårt och är ambitiösa. Det är väldigt kul att se att vårt hårda arbete att utveckla Uppsala till Sveriges mest välmående storstadskommun ger resultat. Fokus senaste mätning rankar Uppsala väldigt bra.
http://www.fokus.se/2012/05/har-ar-det-bast-att-bo-2012/
Det är t o m så att vi redan nu är i särklass bäst bland jämförbara kommuner. I vart fall om man väger in att Uppsala också tar ett stort ansvar inom ramen för Sveriges generösa flyktingpolitik. I jämförelse med alla Sveriges kommuner hamnar Uppsala på 30:e plats. Den jämförelsen är givetvis ointressant då det är som att jämföra äpplen med päron.

Media i en ny tid
I veckans nummer av Dagens Samhälle kan du läsa en mycket läsvärd krönika av Stig-Björn Ljunggren om hur snett det gått med media och hur politiken och andra tvingas förhålla sig till detta faktum. Läs den gärna och jämför med mina intrycksreflektioner igår. Tyvärr hittar jag inte någon länk till hans inlägg i mediadebatten på Dagens samhälles hemsida.

onsdag 30 maj 2012

Fattigdom, ungdomsarbetslöshet och kärlek till barnen

Rubriker är medias annonser
De senaste åren har jag lärt mig betydligt mer än vad jag kunde tidigare. Inte minst om media. Tidningarnas rubriker, i synnerhet på löpsedlarna, är inget annat än medias annonser. Internets tryck på att vara snabb med nyhetsförmedling och kombinationen annonsrubriker gör att kvaliteten på det många tidningar kommunicerar har mycket att önska. Dagens klargöranden om den så kallade barnfattigdomen i Sverige är viktig och belyser det problem jag försöker beskriva. Visst finns det en relativ fattigdom i Sverige när olika delar av befolkningen jämförs med varandra. Samtidigt är Sverige fortsatt bra på att ge de allra flesta rimliga levnadsförutsättningar även om det blir tuffare om man t ex är arbetslös eller ensamförsörjare med barn.
http://www.dn.se/ledare/huvudledare/inte-bortom-raddning
http://www.unt.se/ledare/hattfjadern-som-forsvann-1759369.aspx
http://www.dn.se/ekonomi/svenska-barn-faller-ner-i-djup-fattigdom

Jag tycker att det är tråkigt när politiska agendor lyckas bygga verklighetsbilder som inte är sanningsenliga. Det samma gäller ungdomsarbetslösheten. Som med barnfattigdomen leder felaktigt satta agendor mot felprioriteringar. För att kunna utveckla vårt samhälle i en bättre riktning måste vi förstå hur det ser ut på riktigt och inte låta domedagsprofeter få sätta dagordningar som trubbigt angripet leder fel. Enligt DNs kartläggning är ungdomsarbetslösheten stor men inte alls i närheten så stor som den tidigare beskrivits vara. Det viktiga för oss beslutsfattare är att förstå en korrekt bild och att vi utifrån denna korrekta och faktabaserade bild skall kunna bidra till förbättringar. Vilket ansvar tycker du att media har för att verklighetsbilder som förmedlas blir så korrekta som möjligt?
http://www.dn.se/ekonomi/lukas-gar-i-nian--men-raknas-som-arbetslos

Är alla barn lika älskade?
Intressant artikel om den lögn som många föräldrar lever med dvs att man älskar sina barn lika mycket. Genom åren har jag hamnat i samtal om just denna fråga några gånger och nästan aldrig har någon erkänt att man kan tycka mer eller mindre om något av sina barn i förhållande till andra. Sammanfattningen från samtalen får bli "man älskar dem på olika sätt". Jag hoppas att alla föräldrar älskar sina barn. Det förtjänar de eftersom de inte bett om att bli födda. Tyvärr är inte alla barn älskade av sina föräldrar. Tror du att de flesta älskar sina barn lika mycket?
http://www.dn.se/livsstil/relationer/alskar-du-ett-av-dina-barn-mer

tisdag 29 maj 2012

Tågtrafiken

Skämmigt
Jag tvingas om och om igen konstatera att vi i Sverige inte kan få tågen att gå i tid även under perioder då det är strålande väder och varmt. Om och om igen är det inställda tåg och tåg med kraftiga förseningar. Det är inte nog med att det skapar stora samhällsekonomiska förluster, det är skämmigt också. Skämmigt när utlandsgäster besöker oss och förstår att det inte är en engångshändelse utan mer något som regelbundet äger rum. Idag fick jag kommentaren från en amerikansk affärsbekant på besök "I used to have the impression Sweden was a high tech country.......". Vad krävs för en avsevärd förbättring?

måndag 28 maj 2012

Bonusar inom offentlig verksamhet

Starkare ansvarstagande
I grunden tycker jag att bonussystem är positiva. Bara för att det finns perversa bonussystem inom t ex finansindustrin innebär det inte att metoden rätt tillämpad är dålig. I grunden är metoden ett sätt för ägarrepresentanter och ledningar att tydligt styra utvecklingen åt det håll man önskar, och att få alla de medarbetare som löpande kan påverka att man uppnår önskade resultat, att ta ett enskilt ansvar för att säkra kvalitet, hålla igen på kostnader och att öka gruppens prestationer. De allra flesta företag har rimliga bonussystem där både aktieägare och medarbetare tjänar på konstruktionen. Jag tror att det skulle vara väldigt positivt och utvecklande för många delar av den offentliga verksamheten att också tillämpa bonusmodeller för de anställda. Då tror jag att både kvaliteten i det som utförs kan öka samtidigt som kotnadstänkandet bland medarbetarna blir bättre än idag. Det är min förhoppning att fler offentliga verksamheter provar denna metod för att utveckla värdet av det våra skattepengar skall leverare samtidigt som våra duktiga offentliga medarbetare kan få korta ekonomiska incitament utan att inflationen sprids på med långa och höga lönehöjningar. Lönehöjningar som inte bidrar till att berörda personer får mer köpkraft då inflationsrisken är överhängande. Vad väntar vi på? Testa, testa och testa! Vad tycker du?
http://www.unt.se/uppsala/bonusforslaget-ifragasatts-1757303.aspx 

söndag 27 maj 2012

Kris i det lilla och stora

Grader i kriser
Det är verkligen grader i kriser. Till att börja med upplever vi människor samma situationer väldigt olika. Vissa ser problem samtidigt som andra ser möjligheter. För de allra flesta av oss är de värsta livskriserna de som berör oss själva eller våra närmaste. Inte så konstigt att det är så. Att ett förhållande spricker. Att arbetssitutionen utvecklas i en oönskad riktning eller att någon i den innersta kretsen blir allvarligt skadad eller sjuk. I dagens DN är det en fängslande berättelse om en kvinna som kämpar mot en obotlig cancer. Hon försöker göra varje dag till något positivt istället för att bara må dåligt och deppa. Hennes resonemang är starkt och logiskt och lyder "typ": "jag kommer ju trots allt att dö snart och varför då slänga bort den sista tiden?". Liknande artiklar är hälsosamma för många att läsa. Då, om inte förr, förstår man att det är viktigt att leva här och nu och inte bara i morgons tänkta värld. För henne är här och nu med sina tre barn (yngre) och mannen. Eftersom tiden för henne på jorden snart är slut.

Den Europeiska krisen fortsätter. Det tycks idag som att vi byggt ett Europa på felaktiga grunder. Oavsett hur vi skall ta oss ur detta kommer det att göra ont och leda till stora konflikter mellan stora grupper inom Europa och mellan Europeiska länder. Det kanske är dax att göra om och göra rätt? Det kanske inte är så farligt att utgå ifrån USAs modell men utveckla den med lite modernt tänkande? Varför inte? Dagens uppbyggnad av EU faller samman. Samtidigt måste vi hitta något alternativ eftersom ensam inte är stark och då mångfaldens Europa behöver en gemensam förening för att kunna matcha till exempel Kineser, Ryssar, Indier och Amerikaner.
http://www.dn.se/ledare/signerat/peter-wolodarskieuron-gor-inte-konflikter-och-krig-omojliga

Jag har personliga erfarenheter av en nära anhörig som fick allvarlig cancer. Jag lärde mig massor under den tiden. En av de viktigaste lärdomarna var att uppskatta livet varje dag. Jag lärde mig också att dåliga celler måste avvecklas, man måste lösa problemet, annars tar det dåliga över och till slut dör det som är utsatt. Det samma gäller organismer som EU. Vi måste lösa problem i grunden om positiva förändringar skall bli verklighet.

lördag 26 maj 2012

MP bluffen

Hållbart tänkande
Det är inte lätt att som ansvarsfull politiker försöka balansera mellan många olika intressen. Trots det är det en av politikens viktigaste uppgifter. Ständiga avvägningar mellan sociala, ekonomiska och miljö perspektiv. Mijöpartiet är nyttiga i svensk politik trots att de är som kommunister dvs de har en naiv bild av vad som är möjligt om man vill klara av att vara ett välståndsland. De har också en "militant" inställning till hur vi Uppsalabor och svenskar skall ta vårt stora ansvar för att klimatutmaningarna blir mindre. Det är nästan befriande att läsa följande artikel där MP klär av sig själva och tydligt erkänner att Sverige och vi svenskar har en mikroskopisk effekt på jordens klimatutveckling. Svenskarna är trots allt bland de minsta grupperna i världen. Frågan är om MPs retorik kommer att ändras när några av deras främsta företrädare trots allt verkar förstå Sveriges lilla roll i det mycket viktiga miljöförbättringsarbetet. Vad tror du? De vill nu försöka förbjuda oljeborrningar eftersom de insett att om svenskarna köper mindre olja så köper bara någon annan denna energi istället. Det är fantastiskt att de insett det..... Det är återigen naivt och tro att länder som t ex Ryssland, USA och Kina skulle gå med på att stoppa oljeborrningar. Det är snarare så att vapenskrammel hörs allt mer runt nordpolen för att mutan in oljeborrningsfält i takt med att isarna smälter.... På vilken planet lever MP? Om de ansluter till Centerpartiets mer pragmatiska miljöpolitik så kan vi göra mycket mer positiv skillnad tillsammans.
http://www.unt.se/debatt/stoppa-nya-oljefyndigheter-1755164.aspx

Gröna journalister
Lite förvånande att min Rotarykompis, som är krönikör på UNT, är ganska endimensionell. Alla andra Rotarianer jag träffar är väldigt kloka och mångdimensionella. Jag delar många av hennes gröna tankar men kan som ansvarig politiker inte ta så snäva perspektiv som hon gör. Skulle hon få bestämma skulle Uppsala stå still och allt skulle bli ett enda stort museum om hur det var tidigare och fram till 2012. Det är väl kulturellt och fint. Hon är sannolikt en av alla de miljöpartistiska journalister en kartläggning nyligen beskrev. Det kan ju förklara delar av hennes naiva inställning i flera stadsbyggnadsfrågor. En gång, i kampen för ett grönt kvarteret Seminariet, var vi överens. Då var det bara Centerpartiet och Vänstern som konsekvent ville skydda och utveckla området. MP velade fram och tillbaks och var beredda att göra kraftiga kompromisser.

Uppsala kommun har ett ambitiöst miljö och klimatförbättringsarbete. Det beskrivs på ett lysande sätt i den tidning med namnet "Den gröna tillväxtstaden" som hon refererar till i bifogad krönika. Stillastående och bakåtsträvare vill självklart att vi skall göra mer som t ex föbjuda bilar, inte bygga fler bostäder eller verksamhetslokaler osv. Jag väger in de tre hållbarhetsperspektiven i varje beslut jag fattar. Jag kommer att bidra till att Uppsala blir ännu attraktivare och att vi inom en 30 års period är runt 300.000 invånare som berikar vårt närområde. Då behöver vi fler och miljösmartare byggen och infrastruktur runt dessa byggen. Det inkluderar lösningar för att bryta barriärer som åar och tågräls. Vi vill olika. Det respekterar jag men det är min förhoppning att en majoritet av Uppsalas invånare tycker som jag : ).
http://www.unt.se/ledare/grona-dunster-i-uppsalabornas-ogon-1756043.aspx

torsdag 24 maj 2012

Lilla Stockholm & Google

Allt är relativt
Intressant att följa debatten om bostäder i Stockholm och Uppsala. Det är inte enkelt att förstå vem som har mest rätt eller mest fel om varför det inte byggs i den takt som vissa anser att befolkningsutvecklingen kräver. Som vanligt finns starka inslag av att någon annan skall betala för stora delar av de kostnader som finns förknippade med nya byggen. Någon annan är oftast skattekollektivet som skall subventionera byggandet på olika sätt. Det kanske är så att byggnormerna i Sverige är allt för kostsamma. Det kanske är så att vi lever med allt för höga krav på kvadratmeter per person. I många länder höjer de ögonbrynen åt att väldigt många svenskar bor i lägenheter och hus med väldigt många kvadratmeter per person.

Sverige har inte så många platser som kan kallas storstäder. I jämförelse med Tokyo, Paris, New-York, Shanghai etc är Stockholm en liten by. För oss svenskar är dock Stockholm en stor stad. Därför var det lite kul att läsa Ola Anderssons debattartikel i DN om att "Stockholm måste bli en storstad". Förtätning, förtätning och åter förtätning tycks vara det som gäller för många arkitekter idag. Hur många har råd att bo i dessa nya bostäder som byggs när t ex Stockholm och Uppsalas innerstad förtätas? Det blir inte så billigt att köpa en bostadsrätt i ett nybyggt hus i Humleträdgården. Men det är klart, man kan ju alltid använda skattebidrag......
http://www.dn.se/debatt/stockholmsdebatt/stockholm-maste-fa-vaxa-till-en-riktig-storstad

Man kan aldrig vila
Väldigt intressant att se Google som ny aktör på betalkortsmarknaden! Det som är positivt är att de konkurrerar med bankerna. Det som är negativt är självklart att de fortsätter att fullfölja sin huvudplan att fullständigt kunna kartlägga varje individs profil. Den personliga integriteten är extremt utsatt. Det är väl inget problem säger vissa. Det är ett stort integritetsproblem hävdar jag. Lagstiftarna i Europa och i USA måste nu börja göra rätt och i vart fall kraftigt reglera hur alla dessa persondata 1) får användas  2) måste skyddas.
Googles insteg på betalningsmarknaden är ett lysande exempel på att inget företag någonsin kan slappna av då konkurrensen alltid kan dyka upp från håll du inte anade.

onsdag 23 maj 2012

Hjälmtvång

Räddar liv
Förra veckan arrangerade Trafikrådet i Uppsala ett seminarium och en debatt om hur Uppsala utvecklas som cykelstad och om de stora utmaningar som finns kopplat till cykeln som färdsätt. Bl a konstaterades att cyklister ofta är inblandade i olyckor och att det oftast handlar om cyklister som kör ihop med andra cyklister eller som själva kör omkull. Idag var min son inblandad i en cykel/cykelolycka i Carolinabacken, den mest olycksdrabbade platsen i Uppsala för cyklister. Sonen klarade sig bra men han som körde på honom spräckte hjälmen, blev medvetslös och fick åka ambulans till sjukhuset. Utan hjälm hade han sannolikt varit gravt handikappad eller död nu. Det kanske är dax för en hjälmlag i Sverige? Då kanske många fler väljer att skydda det värdefullaste de har i en betydligt större utsträckning än idag. Vad tycker du, behövs ett hjälmtvång? Behövs cykelkörkort?

tisdag 22 maj 2012

Mörkret förstärks

Sverige i recession?
Mycket talar nu för att Sverige också går in i recession! Trots det fantastiska sommarväder vi äntligen fått är det mycket mörka tider för Europas ekonomier. Även om Sveriges exportindustri är framgångsrik utanför Europa utgör ändå den Europeiska marknaden en mycket stor del av Sveriges export. Sverige måste lyckas att skapa ett bytydligt bredare och starkare näringsliv som kan borga för ett fortsatt välstånd i vår del av världen! Vi behöver fler och växande företag inom branscher som också skapar nya arbetstillfällen. Även i avancerade branscher som i t ex mjukvaruindustrin (del av IT-industrin) finns också ett stort behov av testare som inte behöver vara välutbildade. Det är min uppfattning att liknande jobb idag kan utföras lönsamt i konkurrens med krafter från t ex Indien, Kina och Rumänien.

Det är också fortsatt min uppfattning att vi måste klara av att tänka om och ställa om Sverige ordentligt för att klara vår tids och framtida utmaningar. Inte minst i våra kommuner måste vi tänka om och hitta smartare samhällsvägar framåt. Reformbehovet är stort samtidigt som vi har en minoritetsregering i Sverige och ett Europa i fritt fall. Väldigt många kommuner har enormt eftersatta underhåll av sina fastighetsbestånd. Väldigt många kommuner har mycket eftersatta underhåll av infrastrukturen. Väldigt många delar av den offentliga sektorn har stora pensionsåtaganden pga att tidigare generationer inte gjort de pensionsavsättningar man borde ha gjort. Samtidigt som vi har dessa utmaningar sägs många kommuner inom kort både få mycket stor efterfrågan på barnomsorg, när 90-talisterna börjar skaffa barn, samtidigt som väldigt många fler äldre önskar och behöver mer vård och omsorg.

Just nu pågår dessutom löneavtalsförhandlingar där stora grupper arbetare önskar sig väldigt kraftiga lönelyft. Vänsterkrafter tror säkerligen på att åter börja höja skatterna. Det kan kortsiktigt vara en lösning men det är min övertygelse att skattehöjningar rent generellt endast kommer att driva Sverige mot att åter bli ett fattigt land. Glöm inte att Sverige var ett fattigt land, för de allra flesta, för bara 100 år sedan. Glöm inte att Kina var ett fattigt land för bara 30 år sedan. Det är ett stort misstag att ta välståndet för givet! Det måste förtjänas varje dag!

måndag 21 maj 2012

Rädslan för att störtas

Är något nytt under solen?
Självklart! Teknologier förändrar ständigt förutsättningarna för hur vi löser olika utmaningar eller helt hittar på nya värden i våra liv. De mänskliga basbehoven är dock de samma som på Adam och Evas tid. Är det då konstigt att den kinesiska politiska eliten väljer att utbilda sina barn i de bästa västerländska skolorna? Att de väljer att bygga upp tillgångskonton utanför Kina? I ljuset av de ständigt återkommande maktutrensningar som genomförs är det endast uttryck för egennytta och stor osäkerhet om framtiden. Är det bra eller dåligt att kinesernas maktelit bygger upp egna förmögenheter i andra delar av världen? Om pengarna jobbar hos oss i väst är det ur vårt perspektiv bra, eller? Eftersom det kinesiska systemet är väldigt annorlunda från vårt västerländska. Bl a då det kommer till äganderätten är det inte så konstigt att kinas mäktiga agerar som de gör.
http://www.nytimes.com/2012/05/21/opinion/in-china-fear-at-the-top.html?_r=1&ref=opinion

Vad styr våra världsbilder?
Det är knappast någon nyhet att våra världsbilder i stor utsträckning formas av media och filmindustrin. Filmens magiska värld är en mycket kraftig makt i att just skapa våra uppfattningar om verkligheten. Därför är det inte så konstigt att kineserna nu också växlar upp sitt inflytande ytterligare genom att bli en stor aktör inom filmindustrin.
http://www.nytimes.com/2012/05/21/business/global/amc-theater-deal-links-china-to-hollywood.html?ref=business

söndag 20 maj 2012

Vårbal i Uppsala

Mer flärd i kristider
I kristider brukar det bli mer av flärd och mycket tyger i plaggen. Det gäller att visa att man har det bra trots att det är kris..... Strax innan 04:30 kom jag hem efter en mycket trevlig vårbalskväll och natt på V-Dala nation i Uppsala. Vårbalen är en mycket trevlig tillställning där långklänningar och fracker klär gästerna och stämningen är på topp. Det blev inte sämre stämning av att vädret var fantastiskt härligt. Fördrinken började 16:30. Middagen inleddes 18:00. Mycket sång och inte farligt många tal. Tre rätters mat och varierande drycket till. 23:30 drink med medlemskommittéen. 23:45 champagne i biblioteket. Därefter dans till 02:00 då det blev vickning (pytt i panna). Mer dans. Mer nattamat på Å-grillen. Sedan hem... Det var väldigt trevligt och kul! Tack Kicki!

lördag 19 maj 2012

Enade vi stå, söndrade vi falla

I förening
Vid flera tillfällen har jag utvandrat och invandrat i mitt liv. Det har varit spännande och berikande. I samtliga fall har jag tagit seden dit jag kommit och lagt en hel del tid på att förstå den historia som präglat människorna på den plats där jag varit. I samtliga fall har jag självklart respekterat att det är de regler som finns där som även gäller mig tills de eventuellt ändras. I ingen del av världen, där jag bott, har människor haft så stort inflytande som i svenska kommuner. I svenska kommuner är man en i föreningen även om man inte är medborgare i nationen. En kommun är en förening. En förening som består av dess invånare och de organisationer som verkar på det aktuella territoriet. Dessa invånare och organisationer kallas till och med medlemmar. Olika föreningars olikheter är också deras konkurrensfördelar om de vårdas och utvecklas ömt. Det öppna, jämställda och naturrika samhälle vi har i Sverige är en konkurrensfördel och lockar människor som delar dessa värdegrunder. Alla som kommer till en ny förening måste börja med att acceptera de regler som finns och om man sedan inte gillar reglerna får man i god demokratisk anda försöka förändra dem i en öppen debatt. Eller välja att lämna föreningen. Bl a kan man läsa följande i dagens UNT;
"Vad är viktigast, det koranen säger eller det som svensk lag säger?
– Det beror på. Det är en väldigt svår fråga. Vi försöker hantera det inom ramen för den svenska lagen." Om ovan är sagt, och om personen som svarar förstår vad han säger, så är det helt oacceptabelt! I Sverige gäller svensk lag och den gäller alla på vårt gemensamma territorium!
http://www.unt.se/uppsala/ser-inte-hur-samhallet-fungerar-1750582.aspx

Demokratisk omvandling
Kan det vara så att demokratiska partier och enskilda politiker bara är populister för att vinna röster? Klart det kan vara så! Vem gillar en person som säger att man måste jobba mer och få mindre av det ena eller det andra? Italienarna har efter år av värdelöst politiskt ledarskap valt en teknokratregering. Teknokratregeringen städar tydligen upp samtidigt som den driver satsningar. Det är en äldre nationalekonom som leder landet, Mori. Alla vet ju hur läget är i Grekland. Även där har politiken misslyckats att i majoritet ta ansvar för en sund ekonomisk utveckling. Kanske är det italienarna gör en demokratisk framtidsmodell? Politikerna får försöka styra under tolv år. Därefter tvingas partierna, om territoriets ekonomi är dålig, välja en tjänstemannaledning med uppdrag att rensa utan att bry sig om opinionsvindar....... Med ett liknande system skulle bara de politiker och partier som tar ett långsiktigt ansvar ha chansen att få fortsätta att regera. Kan det vara en bra väg framåt?
http://www.dn.se/ekonomi/grekisk-vansterstjarna-kan-fa-g8-stod


fredag 18 maj 2012

Urdålig integrationspolitik

Reinfeldt och Imamer
De senaste dagarna har det hettat till lite runt Sveriges utmaningar kopplat till nysvenskar och/eller illegala människor som lever på svenskt territorium. SD fick växande opinionsstöd i den senaste mätningen och skulle bli ett av Sveriges största partier. Reinfeldt markerar att utanförskapet i huvudsak är kopplade till icke "etniska svenskar" och det blir självklart ett herrans liv bland vänstermänniskor och media. Uppdrag granskning gör en större granskning av vilka familjeråd som Imamer (kopplade till moskeer runt om i Sverige) ger rådsökande kvninnor. Familjeråden är inte i linje med de värderingar och de lagar som demokratiskt växt fram i Sverige. Ensamkommande flyktingbarn kommer i väldigt stor utsträckning, i förhållande till andra EU länder, till Sverige. Många av dem som inte får rätten att stanna går under jorden och blir sannolikt kvar i Sverige oavsett avvisningsbeslut. Sverige är inte ensamma om att ha integrationsutmaningar. Jag är dock av den uppfattningen att alla måste "skotta där man står" innan man kan peka finger mot andra. Sverige måste förbättra integrationspolitiken! För varje dag som går, i nuvarande riktning, kommer både enskilda människors lidande bli värre men även kostnaderna för att hantera utanförskapet exploderar. Trenden går att bryta. Då måste man våga tala om utmaningarna i det offentliga rummet utan att direkt klassas som invandrarfientlig. Det är inte SD som kommer att ha de positivaste vägarna framåt för Sverige. Låt den konstruktiva debatten om hur utanförskapet och bidragsberoendet kan minskas bli mer öppen och livlig. Fler jobb, jobb, jobb och jobb är självklart bra men parallellt med ambitionen att skapa fler jobb måste övriga integrationsåtgärder växlas upp. Det är nödvändigt.

Är det motiverat att satsa ännu mer på att stötta dessa utsatta invandrargrupper att integreras i vårt samhälle? Absolut! Väldigt många blir, trots egna drömar om att återvända till sina hemländer, kvar i Sverige. Alternativkostnaderna för utanförskapet, istället för att bli en jämbördigare del av det svenska folket, är mycket högre! Om man inte ur ett mänskligt perspektiv tycker att vi måste förbättra vår integrationspolitik så måste vi göra det ur ett matematiskt/ekonomiskt perspektiv.
http://www.unt.se/debatt/ta-utanforskapet-pa-allvar-1748146.aspx

torsdag 17 maj 2012

Marknadsekonomi

Intressanta villkor
Visst är lärare underbetalda. I vart fall de duktiga lärarna. Visst är många forskare underbetalda i förhållande till den mänskliga utvecklingsnytta de bidrar till. Visst är många uppfinnare som tvingas sälja bort sina idéer och uppfinningar tidigt, för att komma framåt med sina idéer och prototyper, underbetalda. Samtidigt tycker jag att de bästa inom fotbollen, tennisen, ishockeyn och finansvärlden är extremt överbetalda. Hur blev det så här? Varför tror du att de som bidrar till att skapa långsiktigt stora värden är underbetalda i förhållande till de som kortsiktigt levererar starka upplevelser eller vinster? Det kanske är som med socker, droger och sex att människans hjärna framförallt söker stimulans för stunden och att våra  starkaste belöningssystem bara klarar av att uppskatta kortsiktigthet? Vad tycker du är viktigast om du tvingas välja mellan en kortsiktigt stark stimulans eller att du långsiktigt får det lite bättre?

onsdag 16 maj 2012

Ansvarslösa politiker

Satsningar på vad?
Det tycks som att demokratin börjar få det väldigt kämpigt om vi inte inom ramen för demokratin kan klara av att skapa minst lika mycket värde som vi gör av med. Det är inte en hållbar väg att finansiera idag baserat på tänkta framtida intäkter! Det är ett ansvarslöst agerande och det är många väst-politiker som har drivit den linjen och många som trots enorma finansiella problem tycker att deras länder skall fortsätta att lasta över problemen på kommande generationer. Är det då helt vansinnigt att tänka sig att en väg där man gasar, även när situationen är dålig, och att det kan vända situationen mot något positivt? Självklart inte MEN bara om man har nya värdeskapande idéer om hur man skall vända trenden och åter skapa tillväxt! Mer och bättre infrastruktur har alltid varit kloka vägar framåt MEN det skapar inte så mycket fler jobb i dagens samhälle. Så länge som dessa värdeskapande idéer lyser med sin frånvaro kan inte extremt belånade nationer, + deras enorma pensionsåtaganden, fortsätta att försämra sina balansräkningar! Det är ett högt spel runt budgeten som åter spelas i USA. Det råder dock ingen tvekan om att även de måste vända sin negativa trend. Var är de nya idéerna? Utan bra framtidsidéer INGA NYA SATSNINGAR!
http://www.nytimes.com/2012/05/16/opinion/mr-boehner-and-the-debt.html?_r=1&hp

tisdag 15 maj 2012

Nytänkande krävs

Allt kan göras på nya sätt
Precis allt kan göras på nya sätt. Inte minst på grund av att våra tekniska framsteg gör att vi kan jobba på helt nya sätt för att skapa värde. Det är hög tid att våra skattepengar även på riksnivå får jobba effektivare. Jag hoppas verkligen att regeringen följer sin utredares förslag och rör om ordentligt i grytan. Flera av dessa myndigheter måste förbättras och jag tror det är smart att starta nytt istället för att bara försöka ställa om. Tycker du också att det är bra att man anpassar verksamheter bättre till verkligheten ibland? Mer av dessa initiativ tror jag kan bidra till att Sverige inte behöver gå i samma riktning som t ex England dvs mot en ekonomi i stora problem där befolkningen får det allt sämre.
http://www.dn.se/debatt/lagg-ner-tolv-myndigheter-och-ersatt-dem-med-fyra

måndag 14 maj 2012

Krismedvetenhet & alternativersättning

Djup kris i Europa
Du som följer min blog vet att jag sedan länge prognostiserat den utveckling vi nu ser inom Europa. Precis som i våra enskilda liv kan inte kollektiv som en kommun, ett land eller en förening som EU blunda för problem och tro att de löser sig av sig själv. Sverige mår förhållandevis bra men riskerna för att även vår ekonomi och vår arbetslöshet utvecklas sämre är stor. Tyvärr tror jag att den allmänna förståelsen för det svåra och mycket sårbara läge vi har i den Europeeiska och världsekonomin är mycket låg. Vi måste bli bättre på att utbilda vår befolkning om läget i många Europeiska länder och vad det innebär för deras svaga, för deras arbetande, för företagandet osv. Jag tror det är viktigt då väldigt många bara vill ha mer och mer av skattefinansierade tjänster och övrig service. Om en grupp inte skapar tillräckligt mer värde är det självklart en omöjlighet att få det allt bättre. Den gruppen kan vara t ex Uppsalaborna eller svenskarna.

Alternativa ersättningar 
Ordspråket "var och en ser till sitt eget bästa" stämmer oftast. Inget konstigt med det eftersom vi är människor med grundläggande överlevnadsinstinkt. Många av våra heltidspolitiker får ersättningar som är betydligt högre än vad deras utbildningsbakgrund eller yrkeserfarenhet alternativt skulle erbjuda. Ur båda dessa perspektiv är det tyvärr inte så förvånande att väldigt många av före detta riksdagsledamöter fortsätter att leva på oss skattebetalare utan att de längre bidrar. Många av dessa före detta riksdagsledamöterna har många år kvar innan de klassas som pensionärer. Intressant att det framförallt är många från V, S och MP som lever på de allt för generösa fallskärmsupplägg som tillämpas inom framförallt rikspolitiken..... Vad tycker du om detta?

söndag 13 maj 2012

Europeiskt sammanbrott

Döden lurar runt hörnet
Snabbt och allt mer brutalt närmar sig Europa slutet på ett 500 års världsherravälde. Nyfikenhet, ärelystnad, girighet och efterfrågan drev denna utveckling. Inte minst drevs utvecklingen av att Europeerna var kreativa på finansieringsområdet. Dock har stora delar av Europa blivit trött och "bortskämt" i jämförelse med de ekonomier som nu i snabb takt tar över rollen som draglok i världens ekonomier. I huvudsak hittar vi dessa nya draglok i Asien. Europa har stagnerat kraftigt och i bakvattnet av denna stagnation blir Europa allt brunare. EU tanken byggdes bl a utifrån förhoppningen att vi inom Europa inte skulle fortsätta att döda varandra som vi gjort så många gånger genom historien. Det är naivt att tro att dödandet i Europa inte kan ta ny fart även i vår tid. Situationen i Europa är mycket ansträngd med flera länder med urusla finanser, mycket hög arbetslöshet och utmaningar med integrationen av invandrare. Förr löste vi inhemska problem och hög arbetslöshet med krig. Förr kunde vi nyttja Keynes läror i kristider och bygga upp den offentliga sektorn. Vi försöker undvika nya Europeiska krig och vi har redan en mycket stor offentligt finansierad välfärd. Om de bruna eller super röda krafterna växer sig starkare i allt fler länder lever Europa farligt.
http://www.dn.se/ledare/signerat/aven-det-osankbara-kan-ga-till-botten

Dax att tänka om
När nu EU som vi känner det idag håller på att falla sönder. Då är det dax att göra EU till något bättre och tidsenligare. Det finns mycket som inte fungerar inom EU och som måste ändras om Europas länder vill klara konkurrensen med USA, Ryssland, Kina, Indien m fl. Jag tror bl a på följande;
- Inför ETT Europeiskt språk som alla skall bli flytande på
- Inför ett representativt valsystem där EUs toppar väljs av Europas folk
- Lägg ner dagens Euron och inför en valuta för de nordiska Europeiska länderna och en för de sydliga.
- Inför att EU flaggan alltid skall flaggas när den nationella flaggan hissas
- Begränsa EUs agenda så att vi fokuserar det överstatliga arbetet på några få områden och gör detta jobb utmärkt.
Helt klart är att vi måste tänka om och förstå att den självbild vi har inte är korrekt. Vi är inte längre så bra som vi en gång var. Vad tror du måste göras för att Europa skall bli en betydligt mer respekterad och drivande kraft igen (inom Näringsliv och samhällsutveckling)?

lördag 12 maj 2012

Cykeln är användbar

Mycket cykel är det
Jag har vuxit upp i Uppsala. Nästan alla som vuxit upp i Uppsala har då ett speciellt förhållande till cykeln som fortskaffningsmedel. 1) Man använder det ofta och gärna  2) Minst en gång har man varit med om att få sin cykel stulen.

Inom Uppsalas regering leder jag den nämnd som har det primära ansvaret att utveckla Uppsalas infrastruktur. Logistik har jag jobbat med sedan jag lämnade gymnasiet, så jag känner tydligt att jag bidrar kraftigt till att förbättra Uppsalas utveckling kopplat till infrastrukturen. Ett ytterligare intressant perspektiv är att jag också är ordförande för Folkhälsorådet, Miljövårdsrådet och Trafiksäkerhetsrådet. I samtliga dessa roller spelar cykeln en central roll. Om vi människor rör oss mer, t ex cyklar, mår vi bättre. I synnerhet i en tid då vi är allt för stillasittande i bilar, på kontor, framför datorn eller framför TVn. Om vi bryr oss om de stora miljö och klimatutmaningar vi har, då kan valet att ta cykel istället för bil starkt bidra till att du gör mer för en positivare utveckling. Om du redan nu vänjer dig vid att gå eller cykla sträckor som är kortare än 5 km, då kommer vi också att klara att energipriserna kommer att stiga markant framöver. Idag är flest olyckor i trafiken, också allvarliga, relaterade till cykel! Om vi kan cykla klokare kommer färre att dö eller att skadas.

Fest
Under hela helgen är jag kommunens representant kopplat till en rad cykeltävlingar och cykelföreningsarrangemang. Det känns rätt eftersom det är jag och min nämnd, och mina råd, som gör mest för att Uppsala skall utvecklas bättre som cykelstad. Jag vill passa på att tacka mina nämnd kollegor och mina kollegor i Folkhälsorådet, Miljövårdsrådet och Trafiksäkerhetsrådet som påtagligt bidrar till att Uppsala kommer att ta stora steg mot att bli Sveriges bästa cykelkommun utifrån ett helhetsperspektiv på cyklande. Till och med högre makter tycks stå på vår sida. Vädret i Uppsala har inte varit så bra de senaste dagarna. När jag idag började min promenad mot slottet, för att dela ut priser till de tre bästa i ett lopp, då tittade solen fram och den sken hela vägen, cirka en timme, tills jag kom hem igen. Hur kan man tolka det på något annat sätt än att högre makter uppskattar det vi gör? Nu skall jag gå på cykelfest och representera Sveriges historiska huvudstad, Uppsala!

fredag 11 maj 2012

Reser sig ur askan

Vad väntar runt hörnet?
Nu börjar olyckskorparna med högt anseende i världsekonomin att kraxa allt högre. Senast ut av dem jag läst om är den så kallade Dr Doom, Nouriel Roubini. Världen går med stormsteg mot "den perfekta stormen" då världbörserna faller samman och den redan höga arbetslösheten i västvärlden bara ökar..... Varför skulle det bli så? Enligt bl a honom beror det på att USA inte lyckas få igång sin ekonomi, Europa faller sönder där Grekland går i konkurs, lämnar Euron, och följs av fler Europeiska länder. Kina tappar ordentligt fart och Japans ekonomi backar åter. På toppen av detta en militär konflikt med Iran samtidigt som den arabiska våren kortsiktigt inneburit att "stabila" diktaturer ersatts av mycket instabila och osäkra religiösa ledningar. Mmmmm det är utan tvekan en mycket orolig tid vi lever i. Europa är i recession. Självklart spekuleras det massor om hur det går. Ett lysande exempel på dessa spekulationer är att vi än en gång får bevittna hur en bank, JP Morgan Chase, spekulerat bort över 14 MILJARDER kronor.... Varför inte? Precis som i Sverige får ju skattebetalarna oftast rädda de större finansinstitutionerna när de gör dåliga affärer och enbart tycks fokusera på att sko sig själva.
http://dealbook.nytimes.com/2012/05/10/jpmorgan-discloses-significant-losses-in-trading-group/?hp

Helhetstänkande
Ibland önskar jag att min hjärna inte skulle fungera som den gör. Jag har, så länge jag kan minnas, alltid tänkt stort först och sedan fokuserat på den lilla uppgiften under mitt ansvar eller på närområdets direkta utmaningar. Eftersom jag alltid jobbat hårt, och då jag är normalbegåvad, har jag aldrig hittills haft ekonomiska problem under de ständigt återkommande dåliga tiderna. Tänk vad mycket mindre bekymmer jag skulle ha om jag inte hela tiden följer och tänker på det stora innan jag skottar i det lilla. Jag får acceptera att min hjärna fungerar så och se till så att livet är roligt i alla fall trots att världens utmaningar är enorma. Samtidigt är det viktigt att minnas vår egen Uppsala profil Hans Rosling som på ett föredömligt sätt tydligt beskriver att massor av människor, runt om i världen, som går från dåligt till bra. Det är "bara" vi i västvärlden som inte längre klarar av att skapa ett tillräckligt värde i förhållande till våra välfärdskrav.......
http://www.ted.com/talks/hans_rosling_shows_the_best_stats_you_ve_ever_seen.html
Vad tror du händer? Historiskt går allt i cykler. När vi är tillräckligt långt ner som samhälle igen är jag säker på att vi åter reser oss med hjälp av samling och nytänkande. Så har det alltid varit. Så kommer det alltid vara så länge människan överlever.

torsdag 10 maj 2012

Bedrövlig utveckling

Huvudsak och bisak
Det är bedrövligt att svenska staten fortsätter att gå i en integritetskränkande och generationsfientlig riktning. De som vill att vi ständigt skall vara övervakade av staten kunde väl ändå vara rimliga kopplat till hur denna ständiga övervakning får användas av polis och åklagare. Till att börja med är det sjukt om polisen kommer att lägga resurser på att jaga ungdomar som fildelar när de istället bör satsa resurserna på att bekämpa grov organiserad brottslighet. Om vi nu måste leva med att staten har rätten att hela tiden bevaka allt vi gör elektroniskt, via bl a polisen, är det inte rimligt att det i vart fall skall krävas brott som kan leda till minst ett års fängelse för att det skall vara tillåtet att utnyttja denna möjlighet? Vad tycker du? Passa dig! Du kanske laddar ner en bild på Kalle Anka som Disney vill ha 50 kronor i royalty för!!!!!!
http://www.dn.se/nyheter/politik/lattare-fa-ut-abonnemangsuppgifter

onsdag 9 maj 2012

Integrationsutmaningar

När en konstruktivare dialog?
Sverige är beroende av arbetskraftsinvandring. En majoritet svenskar tycker att vi skall ta ett solidariskt ansvar för att stötta människor i nöd och erbjuda asyl för ett rimligt antal som flytt på grund av förföljelse, tortyr eller risk för att dödas på grund av sin tro eller politiska åsikt. Sverige har under en längre tid varit och är väldigt generösa med att stötta människor som flytt förtryck. Sverige har däremot mycket kvar att göra för att bättre integrera de som fått rätten av bli en del av det svenska samhället.

Jag tycker att det är bra att det nu tycks ok att börja debattera med SD. Igår möttes en FP minister SDs partiledare i en debatt i Uppsala. Debatten tycker jag gav 0! Det blev som vanligt med SD att det mesta av alla våra samhällsutmaningar är kopplade till invandringen. Det belv som vanligt med FP att de talade om allt fantastiskt som invandringen självklart bidragit med och vikten av att vi deltar i det internationella samarbetet och tar vårt internationella ansvar. FP har på många sätt rätt i sin retorik i ovan nämnda debatt MEN för att svensk integrationspolitik skall bli betydligt bättre måste det bli en mer konstruktiv debatt om hur vi bättre skall försöka lösa de integrationsproblem som finns. Om du tvekar om att det finns problem kan du lära mycket av situationen i Södertälje och i Malmö.

tisdag 8 maj 2012

Äntligen lite ansvarstagande

Övervikt och fetma
Det är mycket glädjande att konstatera att även den svenska regeringen börjar ta utmaningarna med övervikti och fetma på större allvar. Det är en av de viktigaste frågorna att förbättra för att Sverige skall klara att försvara och förhoppningsvis utveckla välståndet i framtiden. I Uppsala satsar vi dessutom ännu mer på förebyggande insatser för våra barn och unga genom att öka satsningen på Hälsocoacher i våra grundskolor med 100%. Därutöver stärker vi både kraven och stöden för att alla skolor skall ha tillgång till kvalificerade elevhälsoteam, dvs tillgång till läkare, sjuksköterskor, kuratorer och psykologer. Som ordförande i Folkhälsorådet glädjer det mig mycket att allt fler i Uppsala förstår hur viktigt det är att vi jobbar betydligt bättre med det förebyggande folkhälsoarbetet.
http://www.dn.se/nyheter/sverige/sa-vill-hagglund-krympa-svenskarnas-midjematt

måndag 7 maj 2012

Stagnation

Europas sönderfall
Vi kan för tillfället glädjas åt att det inte pågår ett blodigt krig mellan Europas länder. Hade situationen förr i tiden varit så bedrövlig som den är i många Europeiska länder idag, då hade vi krigat! Stagnation och stor arbetslöshet är inget drömläge. I kombination med en allt äldre befolkning kan utmaningen stundtals kännas oöverstiglig. Englands ekonomi minskar åter. Spanien närmar sig sönderfall med en enorm arbetslöshet och en mycket besvärande statsfinans. Frankrike har redan ett dåligt finansiellt läge och nu tror den nya presidenten Holland att ännu mer utgifter skall lösa problemen (bl a tidigare pension och höjda ersättningar). Grekland går i konkurs och tvingas på något sätt lämna Eurozonen. Tänk att vi som borde erbjuda en fantastisk mångfald och kompetensmix i konkurrens med kineser, Amerikaner och Ryssar har hamnat så snett........
http://www.dn.se/nyheter/varlden/ny-rapport-usa-stagnerar-kina-lyfter

Ransonering av välfärden
I en värld där vi har för få idéer. Där vi inte vågar tänka om i tillräcklig fart. Där vi vill jobba mindre istället för mer. Där allt för få arbetande skall bära upp allt för många som skall bäras av dem som arbetar. När samtliga våra stora handelspartners mår dåligt, och det inte ser ut som att de snabbt kommer att friskna till, då är det viktigt att vara återhållsam och inte öka de skattefinansierade åtagandena i vårt samhälle. Bifogad DN debattartikel av en ny medlem i UppsalaCentern tycker jag är mycket läsvärd!
http://www.dn.se/debatt/det-ar-dags-att-borja-ransonera-valfarden

söndag 6 maj 2012

Grannar

Kan gå illa
Jag har aldrig sett det TV program som finns och som beskriver konflikter mellan grannar. Det finns uppenbart gott om grannar som inte tål varandra. Det måste vara väldigt destruktivt att leva i en sådan miljö även om det tycks finnas människor som får sin livskraft genom att bråka med sin omgivning....
Idag har vi haft städdag i den bostadsrättsförening som jag ingår i. Uppslutningen var mycket positiv och stämningen under städdagen och efterföljande föreningsstämma var mycket bra. Jag är väldigt glad över att vi har en så bra stämning mellan föreningens medlemmar och att samtliga nu tar ett delat ansvar för fastigheternas omvårdnad. Det är trots allt en av de största investeringar som de flesta människor gör i sitt boende, då borde det vara självklart att man vårdar den ömt. Att vädrets makter var på vår sida gjorde inte dagens insats sämre. Strålande sol och äntligen lite vårvärme igen hjälpte självklart till att sprida glädje.

lördag 5 maj 2012

Bloggar nödvändiga & Fullerö

Korrekt verklighetsbild
Det är tur att det finns en möjlighet till personliga bloggar. Det är, om inget annat, en möjlighet för offentliga personer att beskriva verkligheten utifrån fakta eller utifrån sina egna perspektiv. Att medias rubriksättare och journalisters sätt att skriva ihop sina artiklar ofta inte beskriver en verklig bild och dessutom ger uttryck för deras subjektiva perspektiv, därom råder ingen tvekan. I ljuset av att en förskräckande andel journalister fortfarande verkar vara vänstervridna påverkar självklart deras sätt att beskriva verkligheten.

Tre hållbarhetsperspektiv
Centerpartiet jobbar hela tiden i sitt politiska arbete utifrån att balansera alla ställningstaganden utifrån hållbarhetsperspektiven Sociala, Miljö/klimat och ekonomi. I en av de största exploateringsfrågorna i Uppsala kommun, kopplad till området Storvreta-Fullerö, har den balansakten varit väldigt påtaglig. Både i kommunstyrelsens arbetsutskott, i kommunstyrelsen, i kommunfullmäktige och i Plan och Byggnadsnämnden har Centerpartiet varit tydliga med att vi endast är villiga att rösta ja till en detaljplan i frågan om tydliga klimatkompensatoriska åtgärder är kopplade till projekten. Parallellt med att den fördjupade översiktsplanen för området har beretts har detaljplanerna beretts. Att det parallella jobbet varit så exakt tajmat har inte varit förmedlat till Centerpartiets representanter i berörda nämnder och utskott (Plan och byggnadsnämnden och utskottet för mark och exploatering). I exploateringsavtalet mellan kommunen och företaget som vill bygga ett shoppingcentrum samt en temapark framgår tydligt att ett samarbetsavtal också skall tecknas som är kopplade till klimatkompensatoriska åtgärder. För Centerpartiet var det därför självklart och konsekvent att kräva att detta samarbetsavtal skall vara tecknat innan ett slutligt ställningstagande görs i kommunfullmäktige. Den överenskommelsen finns nu tack vare Centerpartiet. Exemplen är många på vilken viktig roll Centerpartiet spelar inom Alliansen för att samtliga helthetsperspektiv skall tas på större allvar. Självklart retar det upp oppositionen som stressas av Alliansens positiva utvecklingsarbete av Uppsala kommun. (Ibland har okloka beslut fattats, t ex om kvarteret Seminariet, men å har det varit med hjälp av Socialdemokraterna och utan stöd från Centerpartiet). Det är tur för oss Uppsalabor att inte Maria Gardfjell och Erik Pelling, oppositionsråd i Uppsala kommun, har någon makt över kommunens utveckling. Det är inte nog med att deras politik skulle skövla t ex centrala grönområden, vi skulle inte heller skapa förutsättningar för jobb för dem som inte vill eller kan studera vid högre lärosäten. När de dessutom talar om "luftslott" och påstår att vi ljuger för medborgarna är det ett fantastiskt uttryck för deras desperation över det förträffliga arbete vi gör inom Alliansen med de begränsade pengar som står till vårt förfogande.

Spårlösningar, klimatsmarta byggnader och energisystem
Fullerö Park AB, exploatören, har sedan länge ställt sig positiva till att bygga klimatsmart och att använda energismarta lösningar. Varför skulle de inte göra det? Det leder sjlvklart till en bättre ekonomi för deras eventuella anläggningar. Vi vill att dessa intentioner tydligare förtydligas i samarbetsavtalet. Vi vill också, vilket exploatören själv tyckt vara värdefullt, att samarbetsavtalet skall inkludera möjligheten till spårförbindelser i framtiden om projekten blir framgångsrika. Som vanligt talar Miljöpartiet och Socialdemokraterna med kluven tunga. De vurmar ofta om spårlösningar men bara när de själva kommit med en tänkt dragning. Det finns massor av spårlösningar runt om i världen som skulle kunna "kopieras" om berörda projekt blir en framgång. Det är också en självklarhet att många människor som besöker en temapark i området kommer att välja en sådan kommunikation eftersom många besökare, enligt paln, kommer att komma via Arlanda eller andra spårförbindelser. Centerpartiet ger inget löfte om att spårlösningar kommer att skapas i området. Centerpartiet och Alliansen jobbar tillsammans med exploatören för att den möjligheten skall finnas om anläggningarna blir byggda och blir populära. Om det blir så är upp till kommande politiker och myndigheter att avgöra när detaljplaner uppdaterats och då ordentliga projekteringar och ekonomiska kalkyler finns. Som sagt, det är tur att inte Gardfjell och Pelling bestämmer något inom Uppsala kommun.
http://www.unt.se/uppsala/c-loften-ett-luftslott-1738351.aspx

fredag 4 maj 2012

Cyklister lever farligt

Alla vill ha mer....
Hur många verksamhetschefer eller politiker som är ansvariga för ett område tror du går in i en förhandling och meddelar att hen vill effektivisera sin verksamhet med 10% eller t o m skära bort 10%..... Nej, allas ingång är mer och varför inte ännu mer. Efterfrågan på utbildningsresurser, omvårdnadsresurser, vårdresurser, bidragsresurser är oändlig. Vi utvecklar cykelstaden Uppsala hela tiden. Vi trollar med knäna efter som även infrastrukturdelarna av Uppsala kommun anser att det inte finns tillräckligt med resurser för att möta all efterfrågan och alla krav..... ; )

Cykelkörkort?
Den 15/5 mellan 18:30 och 21:00 arrangerar Trafiksäkerhetsrådet ett öppet seminarium om cyklandets villkor i Uppsala. Ta chansen att gå dit. Inte minst då det övergripande temat är "Behövs cykelkörkort". Mötet äger rum i Munin, Strandbokilen 1, lokal Stilla Oceanen. I dagens DN kan du finna många argument för varför det kan vara värdefullt att delta på seminariet. Kom! : )
http://www.dn.se/nyheter/sverige/fler-skadas-i-cykelolyckor-an-i-bilolyckor

Stadstrafikens svarta får?
Är det alla vi som cyklar som är stadstrafikens svaga länk idag? Så kan det väl inte vara? Det är väl en mycket orättvis beskrivning av alla oss som använder detta miljövänliga och folkhälsofrämjande fortskaffningsmedel? Eller? Per Ankersjö, C i Stockholm, väljer att kommunikativt bara se cyklisternas framfart som något positivt. Hur ser du på frågan? Hur mycket är det någon annans fel med alla de cykelolyckor vi har? Helt klart är att om vi cyklar förnuftigt och respektfullt mot andra är det utan tvekan ett mycket positivt sätt att förflytta sig på. För att många, många, många färre skall skadas kopplat till cyklande behöver vi dock ta en seriös debatt om hur vi uppnår det. Det räcker inte med att föbjuda bilar som en del tycks tro.
http://www.dn.se/debatt/stockholmsdebatt/sluta-att-se-cyklisterna-som-trafikens-svarta-far

torsdag 3 maj 2012

Maktmissbruk

Inget ansvar
Det är lätt så att det kan uppfattas som gnäll när man som offentlig person klagar på medias sätt att "objektivt" beskriva händelser eller återge intervjuer. Framförallt om det gäller medier som låtsas vara seriösa. Att kvällspressen kan tas med "en nypa salt" det har de flesta lärt sig. Helt klart är att media nästan kan göra vad som helst och den lilla människan har inte en chans mot denna maktmaskin som kan gömma sig bakom pressfrihetsutspel. Vi får se hur det går för Murdoch i England. Jag är självklart för pressfriheten men jag är också för att ansvar skall kunna utkrävas när media gör sina övertramp. Självklart görs övertrampen medvetet. Istort tycker jag att en artikel om trafikavgifter i dagens UNT är korrekt (finns inte på nätet än) men, som tidigare, sätts en rubrik som ger ett dåligt intryck och som är helt missvisande. Det är självklart medvetet. Rubriksättaren visar prov på mycket låg intelligensnivå och far med osanning. Antingen vill personen skada eller så är de inblandade rubriksättarnas karriärmål att få bli rubriksättare på Aftonbladet. Jag har inga problem med att ändra åsikt om förutsättningar ändras eller om andra, utifrån fakta, kan visa att något som avviker från mina tidigare åsikter är bättre. Jag skulle dock vilja veta vad det är UNTs rubriksättare menar att jag "igen" bytt åsikt om?

Trängselavgift
Så här ser historiken kortfattat ut;
- Några dagar innan att Annie Lööf skriver en debattartikel i DN, om bl a trängselavgifter, kontaktar hennes pressekreterare mig och frågar om de kan använda Uppsala som exempel där det skulle kunna bli ett värdefullt verktyg. Jag svarar att vi inte talat om frågan inom Centerpartiet eller i min nämnd men att det är ok att ta Uppsala som ett exempel eftersom C är för att besluten skall få fattas lokalt i största möjliga utsträckning. Jag är tydlig med att det idag inte är aktuellt med någon trängselavgift i Uppsala.
- När artikeln publiceras i DN kontaktas jag av en journalist från DN och en från SvD. Jag svarar som jag gör hela tiden i denna fråga;
       - Det är inte aktuellt idag
       - Det är utmärkt om vi kan få egen rådighet i kommunen om vi vill eller inte vill införa trängselavgift
       - DN och SvD försöker säga att Annie säger att det bör införas i Uppsala och jag återupprepar att det
          inte alls är min tolkning av artikeln utan endast att Uppsala är en storstad som i framtiden kan behöva
          använda det verktyget för att förbättra trafikflöden samt nå miljö och klimatmål.
       - Jag svarar att jag definitivt ser trängselavgifter som något som kan användas om Uppsala hamnar i en
          sådan situation i framtiden. Jag exemplifierar med andra storstäder som Tokyo, Paris, New-York
         och Stockholm. Gång på gång påpekar jag att det inte är en aktuell fråga i Uppsala.
- Lokalpressen i Uppsala hänger på och ett och annat parti försöker populistiskt göra utspel om att man definitivt inte vill ha trängselavgifter. Jag svarar som jag gjort hela tiden 1. Inte aktuellt idag  2. Möjligt verktyg i framtiden  3. Lysande om kommunerna själva får rådighet över frågan.
Jag har hela tiden sagt samma sak och då skapar UNTs rubrikssättare en helt felaktig rubrik som påstår att jag ändrar ståndpunkt. Det är ingen idé att jag säger "att de borde skämmas", eftersom de inte förstår vad det innebär. Om man läser själva artikeln så är den rätt bra skriven (även om jag inte sagt att det skall grävas ytterligare passager under S:T Olofsgatan). Du, jag hoppas att du vet att man aldrig skall ta det som står i tidningar som sanning!


onsdag 2 maj 2012

Staten och kapitalet

Vad är det som driver dem?
Idag hamnade jag i en mycket intressant situation. En lokal Socialdemokrat lättade sitt hjärta för mig och gav uttryck för en stor besvikelse över partiets ledare perioden efter Ingvar Carlsson. Efter dess verkar det endast ha handlat om klassresa och väldigt lite genuint intresse för att kämpa för de värderingar och de rättviseperspektiv som fotfolket kämpar för inom Socialdemokraterna. Väldigt många av Sossarnas tidigare ledare jobbar nu åt bank och finanssektorn på olika sätt. Nu senast Thomas Östros som nyligen var en av flera partiledarkandidater. Är det inte intressant att dessa personer som politiskt haft en stor svansföring helt plötsligt kan tjäna mammons insitutioner? Eller inte. Det handlar trots allt om viljan att kunna påverka, om att ha makt. Det är trots allt finansvärlden och politiken som har mest faktisk makt i våra demokratiska samhällen. Är då slutsatsen att det är så enkelt, dvs att det handlar endast om makt och väldigt lite om ideologi och kampanda? Så enkelt kan det vara. Vad tror du? Det skall bli intressant att följa Östros retorik framöver. Då visar det sig om han bara är en verbal karriärist eller om han står för de värderingar han gett uttryck för i sina tidigare uppdrag.......
http://www.dn.se/ekonomi/ostros-blir-bank-vd

tisdag 1 maj 2012

Arbetarklass

Vad innebär arbetarklass idag?
Idag har flosklerna haglat på olika partiers demonstrationer. Mer eller mindre vackra ord har östs ut i en retorik om att klasskampen måste fortsätta, barnfattigdomen bekämpas, den fria kulturen få massor mer, alla skall ha rätt till heltid osv osv. Och Sossarna vill skapa ett nationellt råd precis som vi redan har i Uppsala dvs vår Näringslivsgrupp/råd som jag leder. Där samlas näringslivsföreträdare, våra universitet, vår kommunala ledning (kommunalråd och ledande relevanta tjänstemän) samt arbetsgivarorganisationer och fack. Som vanligt sparkar Sossarna in öppna dörrar och dessutom kallar man det man vill göra för Innovationsråd..... Varför ett sådant namn? Det Sverige behöver är att vi blir mycket bättre på att sälja de bra produkter och tjänster som vi tar fram. DET är huvudutmaningen och inte innovation. Det skulle vara mycket bättre för svensk utveckling om Centerpartiet nationellt skapar ett råd liknande det vi har i Uppsala och kallar det "Säljråd". Då bidrar politiken med ett paradigmskifte så att vi alla kan bli bättre säljare. "Att tänka fritt är stort men att tänka rätt är större" står det över entrén till Uppsalas universitetsaula. "Rätt" är att vi generellt måste bli bättre säljare.

Ja, vad innebär arbetarklass idag? Personligen jobbar jag en normal vecka cirka 60 timmar. Jag har nästan alltid politiska engagemang under helgerna. Jag förväntas alltid vara tillgänglig för regeringskollegor, partimedlemmar och media. Är jag och de företagare som jobbar väldigt mycket, i förhållande till de knappt 40 timmar som många jobbar per vecka, dagens arbetarklass? Idag har jag också tvättat, än en gång diskat och städat lite efter helgens firande. Vem är arbetarklass? Den som arbetar mest och som per timme tjänar under minimilön eller? Eller handlar det bara om att även de som inte jobbar skall ha minst lika bra som den som jobbar knappt 40 timmar per vecka? Jag blir rätt less på vänsterns tunna retorik och på dessa evigt ofinansierade löften. Glöm inte att den som inte har makten och som inte vill försöka behålla den kan påstå att de kan finansiera vad som helst. De behöver ju inte ta ansvar för att det fungerar. Grekland tror jag har styrts mest av Socialdemokrater och kommunister............