fredag 31 januari 2020

Vad är klassförakt

Fattigstuga eller guldsked
Om jag gissar kommer över 90% av oss ha större respekt för en person som från enkla förhållanden blivit en mästare inom någon "gren" jämfört med någon som fötts med "guldsked". Om den grenen är inom akademin, idrotten, kulturen, näringslivet, sjukvården eller någon annan "bransch"spelar ingen roll. Ärvda ”titlar” imponerar på allt färre.

Meritokrati är inte bara det mest rättvisa systemet för tillsättning av uppdrag. Meritokrati är också det mest rättvisa ekonomiska systemet. Därför ska bland annat småföretagsamhet gynnas före andra företag då de positiva nationalekonomiska effekterna av det är mycket större än olika "smörande" till stora företag som ska klara sig utan annan hjälp än att ett samhälle säkrar högpresterande skolor, fungerande infrastruktur (bland annat tillgång till bostäder, verksamhetslokaler, kollektivtrafik, forskning etc).
Ann- Charlotte Marteus, Expressen, skriver läsvärt om att kritiken mot Stefan Löfvens ledarskap är relevant och att den handlar om ledarskapsförmåga och inget annat. Meritokratin har helt enkelt inte fungerat inom Socialdemokraterna. Som vanligt kan allt för många debattörer inte skilja mellan "äpplen och päron". Finns klassförakt? Ja, det gör det. Olika klasser lever i olika kulturer. Kulturella skillnader skapar lätt förakt mellan människor från olika världar. I synnerhet när det är stora kulturella skillnader vi talar om. Tro mig, en ensammstående mamma med två små barn och som är undersköterska har det inte fett hemma om hon inte ärvt en massa pengar. Eller vunnit på Lotto. Hennes svenska värld är något helt annat än arvtagaren Helena som är gift samt har två barn. Helena och hennes man är högutbildade och höginkomsttagare. Det generella föraktet mellan olika grupper i samhället kan vara stort. Och det går åt båda håll. Som vanligt när vi talar om människor måste vi dömas individuellt då det finns gott om undersköterskor som inte föraktar rikingarna som haft materiell räkmacka från födseln. Och det finns gott om rikingar som inte föraktar lågutbildade som brottas med svag ekonomi. Oavsett om ett generellt förakt riktas mot dem som är högre eller lägre på den socioekonomiska kartan är det en oklok inställning. Den bästa inställningen är att vi hjälps åt att säkerställa ett mer rättvist samhälle där alla invånare får en bra chans att bilda sig och att meritokrati därefter har störts avgörande på vilka som lyckas förverkliga sina drömmar.

"Stefan Löfven är född 1957. Han gick på gymnasiet och tre terminer på Umeå universitet. Han är knappast produkten av ett benhårt klassamhälle även om den sociala snedrekryteringen till högre studier fortfarande är en realitet. Om Löfvens statsministerskap kan man tycka olika. Jag tycker inte att han håller måttet. Han verkar inte ha pli på sitt kabinett och gör taktiska misstag. Han hattar mellan inbördes oförenliga ståndpunkter, förenklar det komplexa och sätter sin tillit till önskescenarier som alla andra har övergivit.   Det är problemet med Löfven. Inte att han en gång i tiden svetsade ihop delar till rc-lok på Hägglunds i Örnsköldsvik." 
https://www.expressen.se/ledare/ann-charlotte-marteus/det-ar-inte-klassforakt-att-kritisera-stefan-lofven/
https://www.synonymer.se/sv-syn/klass
Dagens besvikelse
De som sprider mycket rädsla för Corona viruset. Ordentliga influensor har vi haft i alla tider. Mer eller mindre kraftiga. Svaga människor har i alla tider dött av virussjukdomar. Om, eller när enligt experter, det kommer en luftburen smitta som också dödar annars fullt friska människor är det en riktigt stor kris. Som med allt annat blir människan allt bättre på att både förebygga och behandla sjukdomar. Är det ändå klokt att ta liknande sjukdomsspridning på allvar? Ja!
https://www.expressen.se/nyheter/kina-isoleras-fa-blir-friska-fran-coronaviruset/

Dagens stjärna
Håkan Boström, GP. Ja, strukturomvandlingen kopplat till var människor permanent bor kommer att fortsätta. Många orter som ligger mer än cirka 10 mil från en större stad med minst 100.000 invånare kommer i bästa fall bli rekreationsorter. Tills omvandlingen är ett faktum måste vi säkra rimlig samhälls service för de allt färre i huvudsak äldre personer som lever på alla mindre glesbygdsorter runt om i det geografiskt stora Sverige.

”I Tyskland och Frankrike finns postkontoren kvar. Även i mindre städer och byar. Vi hade en gång i tiden också råd med samhällsservice för hela landet – trots att vi var fattigare. Sådant kostar såklart. Det är en prioriteringsfråga. Vi skickar allt färre brev. Man kan rentav av hävda att digitaliseringen gjort brevutdelning onödig. Men många äldre har svårt att hantera datorer. Om inte annat borde en speciallösning för dessa vara möjlig – exempelvis rabatt om man höjer priserna för avlägsna orter. Pakethanteringen följer ett liknande mönster. I storstäderna lönar det sig för butiker att ta över verksamheten - vilket har ökat tillgängligheten - på landsbygden har det ibland blivit tvärtom.”
”Postnords bekymmer är inte bara ännu ett utslag av Maud Olofssons dåliga affärssinne – glöm inte Nuonaffären som kostade skattebetalarna 53 miljarder kronor. Postnords problem är framförallt ett exempel på att Sverige måste inse att viljan att ständigt ligga i framkant när det kommer till effektiviseringar och rationaliseringar också har ett pris – i synnerhet utanför storstäderna. Det priset kan vara värt att betala i många fall - att minska antalet postkontor var i huvudsak försvarbart. Men man kan inte låtsas som att det inte finns en baksida av att driva på rationaliseringar utan att ta hänsyn till hur de slår eller kompensera de som drabbas.”
”Priset för att inte ha tänkt igenom konsekvenserna kan bli mycket högt, högre än man tänkt sig. När den fysiska infrastrukturen i form av postkontor, järnvägskontor, bankkontor och butiker försvinner runt om i landet får det konsekvenser för människors tro på framtiden. Och i takt med det synliga förfallet faller även tilliten till de styrande.”

torsdag 30 januari 2020

Ge myggorna mindre tid

De viktigaste frågorna
Vi tycker alla olika om vilka enskilda sakfrågor som är de viktigaste. Så är det. Och vad vi tycker beror mycket sällan på vilken ideologi vi kanske tycker oss tillhöra. Tyckandet avgörs av vad som är viktigast för oss själva i vårt eget liv och i den livssituation vi befinner oss. Det är ett mänskligt beteende. Samtidigt kan man tycka att demokratiska institutioner som Sveriges Riksdag och Uppsala kommunfullmäktiges byråkratiska processer bättre skulle klara av att avsätta betydligt mycket mer tid på att snabbare processa de stora frågorna. Frågorna som påverkar vår morgondag mycket mer än alla småfrågor som sedan länge får för mycket kraft. Två sådana stora frågor som går pinsamt långsamt framåt i Sverige är hur en ny beskattning av fordonsrörelser ska ske. Den andra är hur skatteunderlaget för att säkerställa en hög generell välfärd ska säkerställas när allt fler robotar tar över väldigt många människors arbetsuppgifter. Hur ska alla människor som inte klarar av att vara attraktiva på en allt mer krävande arbetsmarknad försörja sig?

Vad tycker du om kilometerskatt? Personligen tror jag inte det finns några bra alternativ. Helt klart är att i högskatte Sverige kommer ingen regering bara låta alla skatter på oljedrivmedel gå förlorade. Det kommer att komma nya modeller av skatter som ändå gör att staten tar väldigt mycket av våra pengar när vi kör bil. Jag gillar dock differentieringen av skatterna beroende av var i landet man kör. Personligen vill jag ha mycket mer av den flexibla skattetillämpningen då den bland annat för politiken än viktigare och roligare. Som du kanske minns tycker jag till exempel att vi kan ha en särskilt hög punktskatt på socker och sockertillsatser för att främja folkhälsan som ett exempel på vad dagens teknologi enkelt kan göra. Och redan idag finns i huvudsak tekniken för att mäta hur mycket vi kör. Som vanligt blir en av de stora utmaningarna med ett liknande beskattningssystem av drivmedel hur staten ska skydda sig från kreativa kriminella som kan blåsa staten på massor av pengar. Möjligheten att blåsa någon på massor av pengar brukar attrahera kriminella och begåvade personer.
https://teknikensvarld.se/kilometerskatt-sa-dyr-blir-den-enligt-forslag/
https://teknikensvarld.se/kilometerskatt-i-sverige-hogst-sannolik/
Dagens besvikelse
Heltidspolitiker som inte rimligt tidigt konstruktivt reagerar på samhällsproblem och föreslår förbättringslösningar. Och ser till att tillämpa förbättringslösningarna. För 10 år sedan fick jag mycket uppmärksamhet för att jag konstruktivt tyckte att vi måste ta i problemen med ökande övervikt och fetma. Mitt fokus var folkhälsa. Mitt förslag på en effektiv metod för att försöka bryta trenden var/är någon form av särskild skatt på socker och sockertillsatser. Jag var också tydlig med att pengarna skulle användas för mer fysiska aktiviteter i skolan, annat förebyggande hälsoarbete och stärka finansieringen av alla sjukdomar som är vanliga kopplade till övervikt och fetma. Mitt fokus har hela tiden varit på ett problem och på problemlösningen. Det är inte enskilda människors fel att vi blir överösta med beroendeframkallande sockerprodukter. Jag är inte för förbud. Jag är för bonus malus även kopplat till hälsofrågor. Nu finns ytterligare en forskningsstudie som stödjer min position. Sjukt att Sveriges riksdag alltid tycks vara sega i alla andra frågor än till exempel ”Gymnasielagen”... Idag intervjuas jag av SR om detta.
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=7391025

Dagens stjärna
Anna Odell. Det är inte många konstnärer som blir särskilt allmän kända i dagens informationsbrus. Odell lyckas genom sin kreativitet och annorlunda "uppmärsamhetsgrepp" bli ett namn som intresserar. Blir jag lite upprörd över till exempel belastning av sjukvården när ett självmordsförsök är ett "konstverk"? Ja. Kan jag ändå gilla hennes kreativitet för att ge uttryck för det hon upplever värt att få fler att förstå? Ja. Få saker i livet är svarta eller vita.
https://www.aftonbladet.se/nojesbladet/a/RRBlv5/aftonbladet-testade-skandalomsusade-anna-odells-senaste-upplevelse



onsdag 29 januari 2020

Vem ska skyddas

Gemensamt ansvar
Det är ett samhälles gemensamma ansvar att se till så att det är tryggt och trevligt. Det kan vi väl vara överens om? Samtidigt finns brottslingar som är farliga. Och enligt en SR P1 intervju jag nyligen hörde med poliser som kommenterade det hemska kvinnomordet i Norrland, då det tog över en timme för polisen att komma fram efter larmet, ska vi inte ingripa mot våldsamma människor. Polischefen för Norrland var så övertydlig om att det var olämpligt att sätta sig själv i fara att han till och med var mycket tydlig med att kommunalråd och aktivister som tycker att vi har en skyldighet att ingripa har helt fel. Först ska man sätta sig själv i säkerhet. Därefter kontakta polisen. Människor som misshandlar är farliga människor. Och det är enbart polisen som har våldsrätt i Sverige.

Bra av Moderaterna att Sverige ska följa i flera andra länders riktning och regelbundet börja publicera bilder på personer som jagas av Polisen.
https://www.gp.se/nyheter/sverige/m-f%C3%B6rslaget-l%C3%A5t-polisen-publicera-bilder-p%C3%A5-fler-misst%C3%A4nkta-brottslingar-1.22869131

Det är tröttsamt att ta del av alla synpunkter om att kameror överallt skulle minska antalet brott. Självklart bidrar kameror till att brotten minskar. Framförallt bidrar kameror till att kriminella lättare kan lagföras för brott som begås. Därom finns gott om länder som kan intyga. Och de som är lite pålästa om kriminologi vet att många brott utförs av återfallskriminella. När återfallskriminella sitter i fängelse har de betydligt svårare att begå nya brott. Jag tillhör skaran som ogillar det enorma övervakningssamhälle vi idag har. Varje människas beteenden är idag väldigt spårbart. Samtidigt anser jag att kameror i offentliga områden inte får anses som integritetskränkande i en verklighet där hederliga människor och företagares trygghet måste prioriteras. Det är hög tid för oss i Sverige att sätta hederliga invånares intressen före de få grovt kriminella som gör mycket skada för enskilda och samhället i stort.
Ett annat viktigt gemensamt ansvar är att hålla rent ifrån människor och rörelser som föraktar andra människor till den grad att de är beredda att "bara" utifrån etnisk tillhörighet förfölja, förnedra och mörda dem. Historiens hemska utrensningsförsök är många. Andra världskrigets utrensningar under Hitler och Stalin tillhör tveklöst mänsklighetens värsta exempel. Det är viktigt att vi håller dessa hemska berättelser vid liv för att minimera riskerna för att liknande händer igen. Ja, Jag håller med Expressens ledare. Med fördel kan ett förintelsemuseum förläggas till Malmö. Betalt får det anses vara för alla de miljarder som Malmö får i kommunala utjämningsbidrag.
https://www.expressen.se/ledare/ett-forintelsemuseum-i-malmo-vore-ratt-signal/

Dagens besvikelse
Att vi inte värdigare kan stötta våra ekonomiskt svagaste pensionärer, oftast kvinnor. Och jag uppmanar alla som tar ett större ansvar hemma och som tjänar mindre än sin partner att enligt Karin Pihls rekommendation, bifogad nedan, säkerställa att den som tjänar mer flyttar pensionskraft till den som tjänar mindre.

"Att höja garantipensionen kan därför tyckas vara en sympatisk åtgärd, men tanken med pensioner är inte att det ska vara ett allmänt bidrag. Idén är att det ska vara uppskjuten inkomst. Det blir så klart problem för den som inte har haft så mycket till lön tidigare i livet."

"Men människor måste ta individuellt ansvar. Sedan två år tillbaka är det enkelt att föra över premiepensionen mellan makar. Alla par där den ena parten – oftast kvinnan – arbetar deltid bör göra detta. Den flexibiliteten borde vara möjlig för en större del av den allmänna pensionen. Sambopar där en part tjänar mer kan också starta ett eget sparande och skriva det på sin partner, som en säkerhet. Det hjälper inte situationen för de kvinnor som har det knapert i dag, men kan förhoppningsvis skapa större jämställdhet på sikt."
https://www.gp.se/ledare/sverige-gl%C3%B6mmer-de-kvinnliga-fattigpension%C3%A4rerna-1.22959098

Dagens stjärnor
Torkild Strandberg. ‪Klok ordförande för kommunstyrelsen i Landskrona. Många, sannolikt alla, Sveriges kommuner måste nu ha 100% fokus på att få till mycket bättre integration och att vi främst i större städer bryter allt negativare segregation. EBO skapar oacceptabla problem.
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7392207&fbclid=IwAR2JvaFEcNOX2BWrTCR5AGochPa3zIfLQTkxsRtbE8DexyHUaER0FudAoQo

Isak Skogstad. Det är viktigt med rimliga regler och lagar. Det är viktigt att det finns intresseföreningar som tillvaratar olika gruppers intressen så gott det går. Särskilt svaga gruppers intressen eftersom andra brukar lösa det bra själva på olika sätt. Det är viktigt att barnens perspektiv får respekt. Samtidigt måste lärare få använda rimlig kraft för att upprätthålla ordning i en klass. Inte minst för att tillvarata alla skötsamma elevers intresse före några enstaka bråkmakares intressen. Ett alternativ till att lärarna får anständigare arbetsvillkor är att alla barn som utåtagerande beteenden får gå i särskilda skolor, vill vi se den utvecklingen?

"I tider av ständiga larm om lärarbrist måste vi se vilket monster vi har skapat. Det kanske inte är konstigt att ämneskunniga akademiker inte ser läraryrket som attraktivt, när de förväntas upprätthålla studiero – men förbannas om de gör vad som krävs."
https://www.gp.se/ledare/vi-har-skapat-ett-monster-1.22746462

tisdag 28 januari 2020

Språket centralt

Svenska måste vara obligatoriskt
Lyckad integration är omöjlig utan goda kunskaper i svenska. Som jag tjatat om det genom åren. Jag har argumenterat för en betydligt bättre integrationspolitik i många år. Och fört fram tydliga konkreta förbättringsförslag. Inte minst är det dags att sluta mesa och ställa tydliga krav i utbyte mot allt stöd vi ger till invandrare som fått rätt att stanna i Sverige men som inte är självförsörjande. Det gemensamma samhället har ett stort ansvar att erbjuda förutsättningarna för att lära sig svenska. Det är dock ett stort ansvar på invandrade att också anstränga sig maximalt för att lära sig det svenska språket. Alla inser att det nästan är omöjligt att få ett jobb i Sverige utan att kunna lite svenska. Och den som kan allt bättre svenska har allt större förutsättningar att bli självförsörjande. Det är hög tid att ändra Socialtjänstlagen så att vi kan villkora möjligheten till försörjningsstöd. Villkora till faktiska kompetenskrav. Jag bryr mig inte om att människor år efter år deltar på SFI om de aldrig lär sig ok svenska. Vi måste få villkora försörjningsstöd till faktiska kompetensförflyttningar samt till faktiska arbetsresultat. Det är mycket rimligt och dessutom bättre än nu för alla. Bara exemplet med alla tolkar idag är provocerande. Varför erbjuder vi gratis tolkning till människor som varit över tio år i Sverige? Är jag en hemsk människa nu? Tvärt om! Det är alla mesar som är hemska! De bidrar inte till vettig integration och de bidrar inte till en ekonomiskt hållbar framtid.

Nedan artikel från valrörelsen 2014 exemplifierar väl hur uselt ledarskapet inom framförallt partier i liberala förpackningar tacklat språkets centrala roll för bättre integration.
https://mobil.unt.se/nyheter/uppsala/centerns-utspel-forsvarar-samarbete-3337362.aspx

Hamid Zafar är en klok man, och kompetent om tillståndet i skolan. Han är också en modig debattör i PK Sverige.  Hans tydliga och skarpa krönikor inger hopp.

”Det skulle vara roligt att träffa svenskar så att jag lär mig språket. Här hör jag mest afghanska och arabiska språk.” Dessa ord yttrades av elvaåriga eleven Haia Abo Qarah, nyanländ från Syrien på Rosengårdsskolan i Malmö i SVT år 2016. Då hade inte en enda elev med svenska som förstaspråk gått på skolan under de senaste 14 åren.”

”Politikerna motiverade stängningen med att eleverna inte klarade undervisningen eftersom de i begränsad utsträckning kom i kontakt med det svenska språket. Eleverna fördelades på andra skolor i kommunen och knappt två år senare hade antalet elever med gymnasiebehörighet fördubblats.”

”I Sveriges Radios reportage Skolministeriet intervjuades en av skolans elever på det nyöppnade högstadiet om varför han har valt att gå på Rosengårdsskolan. Eleven som är född i Sverige uttrycker på knagglig svenska att han bara förstår ”ortensvenska” och att han upplever det svårt att uttrycka sig på ”normal svenska”. Eftersom han bara gått på en skola där ”ortenssvenska” talas så upplever han sig exkluderad från det övriga samhället.”

”Skolan är en plats där unga ska växa genom att utmanas. Säkerligen känner alla vuxna till utmaningarna som väntar i arbetslivet efter avslutad skolgång. I malplacerad iver att klippa av spretiga grenar har man lyckats klippa av bonsaiträdets rot.”
https://www.gp.se/ledare/rosengårdsskolan-öppnande-är-som-att-klippa-av-bonsaiträdet-vid-roten-1.23056020

Björn Ranelid beskriver nedan tydligt hur viktigt det är att lära sig rimlig svenska i Sverige.

Människor som bott i Sverige i tjugo, trettio och fyrtio år och har bristfälliga eller rent av dåliga kunskaper i det svenska språket får snäva ramar när de söker arbete. De har svårt att klara av korrespondens med olika myndigheter och de bör kunna läsa och förstå information från lärare som undervisar deras barn. Det är ett enormt handikapp i många avseenden som är värre än en amputerad arm eller förlorad syn på ett öga. Kunskaper och färdigheter i svenska i skrift och tal för individer som bor och arbetar i Sverige kan inte nog betonas. Betydelsen och vikten av detta kan inte värderas i pengar.  
https://www.expressen.se/kvp/kronikorer/bjorn-ranelid/invandrare-med-lag-utbildning-och-kultur-i-olika-lander/?utm_medium=link&utm_campaign=social_sharing&utm_source=facebook&social=fb&fbclid=IwAR3zRjxxQF3v9ParjqOOE_qvvrbU_pH826u3UNVw-Ce-iBqJMjeQ1YfAB_M
Dagens besvikelse
De som förringar betydelsen av språket för att säkerställa bättre integration.
http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=3810649&fileOId=3810654
https://www.regeringen.se/contentassets/4bc626c57dba4157a3a67d614b4495ab/sprak-krav-och-medborgarskap

Dagens stjärna
Expressens ledare. Ja, Moderaterna har fått chansen att driva en mycket mer ansvarsfull skolpolitik än hittills tillsammans med den tidigare Alliansen. Skolan är för viktig för att ständigt misshandlas av teoretiska önskningar som inte levererar tillräckligt bra utbildningskvalitet till alla våra barn. Och skolan måste bättre än hittills bidra till bättre integration och att vi bryter den negativa segregationsutvecklingen.
https://www.expressen.se/ledare/utan-annie-loof-kan-m-nyktra-till-om-skolan/





måndag 27 januari 2020

Feltänkt

Översmart blir lätt synonymt med dum
Hur långt sträcker sig lojaliteter? Hur mycket fel accepterar politiskt engagerade människor från partiledningar innan de väljer att hoppa av? I verkligheten är det sannolikt mycket få aktiva med ledande uppdrag inom politiken som byter parti när det de en gång valde kör i diket. Hur kan det vara så? Ett problem är att många ser partier som typ ett idrottslag. Man har valt ett lag och är lojal mot laget. Men är inte politik en fråga om att vara lojal mot politikens inriktning? Och när ett parti förändras mycket är det väl inte konstigt om många som tidigare gillade partiet inte längre gör det. Ändå byter få ledande företrädare parti. Kan det vara på grund av att de har en värdefull plattform och inte önskar börja om från början i ett nytt parti? Jag tycker inte det är bra att jämföra en fotbollsklubb med ett politiskt parti. Ett favoritlag i fotboll är som ett land för många supportrar. Det är en stark tillhörighetskänsla till lagnamnet och lagets kamper. Ett parti handlar om ideologiska inriktningar och konkreta sakfrågor. Om ideologin ändras och man tycker att viktiga sakfrågor behandlas i strid med vad man själv tycker borde man söka sig till alternativ. Istället för att se ett partimedlemskap som ett idrottslag är det klokare att se det som en aktieinvestering.

De som tyckte att de var smarta och formade Januariöverenskommelsen var inte så kloka. Deras "översmarta" drag kan tveklöst översättas som dumt. Sossarna har fått som de ville ur ett maktperspektiv och dess medlemmar verkar köpa att de förlorar allt mer väljare när de försöker leda med ett rörigt 73-punkts program. Nedan finns bifogade länkar till några reflektioner om den röra riksdagsgänget försatt oss i.

”Det märkligaste i hela historien är dock inte att Centerpartiet ilsknat till över att riksdagen stoppar deras arbetsmarknadssubventioner. Det mest udda är den totala bristen på självinsikt.”
”Den vikarierande partiledaren Anders W Jonsson tycker att M ägnar sig åt spel: ”…om det skulle vara så att de säger att ’vi skiter i sakpolitiken, för oss är det viktiga att sabotera och göra upp med våra värsta motståndare för att kunna blockera’. Då har vi ju fått en ny formering inom svensk politik”, säger han till Expressen. Jonsson klagar alltså på att Moderaterna kommer överens med ett parti som de står långt ifrån ideologiskt och verkar mena att det är någon form av maktkartell mot regeringen som bildats. Men vad var det Centerpartiet gjorde för ett år sedan? Var det inte precis samma sak? De ingick samarbete med Socialdemokraterna trots att de under hela valrörelsen lovat att inte bli Stefan Löfvens stödhjul. De gjorde upp med sina motståndare ”för att kunna blockera”, för att låna Jonssons egna ord. Det C ville stoppa handlade inte ens om konkret politik utan att förhindra ett annat parti från att få inflytande. Det var trots allt Centerpartiet (och Liberalerna) som skapade den nya formeringen i svensk politik genom att föredra en socialdemokratisk statsminister framför en borgerlig.”
https://www.gp.se/ledare/osmickrande-bitterhet-från-centerpartiet-1.23005561
https://www.svt.se/nyheter/inte-forvantat-mig-att-m-och-kd-skulle-komma-overens-med-v
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/analys-januariavtalet-kan-monteras-ner-del-for-del

Hur svår är tanken att oppositionen kan tänkas samlas gång efter gång för att demonstrera att en minoritetsregering är en minoritetsregering? I detta fall en minoritetsregering som har två regeringsstödjande partier och ändå inte får ihop en majoritet i riksdagen. Dumt att inte förstå det. Så går det om man förblindas av att se sitt huvuduppdrag vara att inte låta SD få göra sina väljares röst hörd. Så går det när man har en sektledning full av sig själv. Ja, som de konstaterar kan C inom kort ha försatt sig i ett politiskt ökenläge. Jag är inte förvånad. Jag imponerades aldrig.
https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1429419?programid=4743

Igår på SVT Agenda möttes en ledande moderat och en ledande centerpartist i en "debatt". Objektivt vann moderaten stort. Självklart ska Moderaterna och andra partier i opposition driva sin politik. Det är oppositionspolitikens stora fördel. Och det är aldrig ett problem om andra partier tycker lika. Dessutom är det hög tid att Januarigänget börjar inse att de inte har majoritet i Sveriges riksdag.
https://www.svtplay.se/video/25175370/agenda/agenda-26-jan-21-15?start=auto
Dagens besvikelse
De som inte förstod att Januariöverenskommelsen är en usel konstruktion.
Viktor Barth-Kron ger en bra beskrivning av hur fel konstruktionen är.
https://www.expressen.se/kronikorer/viktor-barth-kron/januariavtalet-ar-i-praktiken-dott/

Dagens stjärna
Anna Dahlberg, Expressen. Man kunde önska att Löfven ska visa på kompetent ledarskap. Det är tyvärr att hoppas på för mycket.
https://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/lofven-maste-visa-ledarskap-eller-avga/

söndag 26 januari 2020

Effektiv miljöpolitik

Incitament
Vänstermänniskor och naivister har uppenbarligen inte förmågan att tänka tillräckligt lateralt för att miljö och klimatpolitiken fortare ska bli mer effektiv. Är det förvånande? Nej. De är ofta känslostyrda aktivister. Och de saknar ofta förmågan att förstå hur det som driver våra ekonomier fungerar. Det som i huvudsak driver världens ekonomier är företagsamhet i alla jordens olika former. Och det är forskning och utveckling på universitet och i företag som driver vår utveckling mot nya generella verkligheter. Därför är lösningen för att öka tempot i att förbättra miljö- och klimatarbetet att framförallt jobba med ekonomiska incitament för att uppnå de resultat man önskar.

Vare sig man gillar det eller ej styrs världen genom ekonomiska system och lagar. Ett samhälle som Uppsala kommun eller Sverige i sin helhet har begränsade resurser. Den som ska använda de resurserna måste klokt hushålla med dem. För att finansiera något nytt måste man antingen belasta kunder eller skattebetalare med högre priser eller skatter eller skära bort någon verksamhet. Bonus malus innebär att finansieringen av en tänkt miljöförbättrande åtgärd ska betalas av dem som gör mer skada för miljö- och klimatutvecklingen. I grunden en klok tanke. Inte minst inom bilskatteområdet används denna metod som incitament för att driva fram det som anses bättre. 
https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Energi/Styrmedel/bonus-malus/

Incitament och kreativt tänkande behövs för att bättre och snabbare göra kloka omställningar. Som jag skrivit om många gånger genom åren är det även ur försvarssynpunkt och näringslivssynpunkt bra att så fort som möjligt göra oss av med oljeberoendet. Olja är fortfarande en mycket billig och kraftfull energikälla. Värdet av att göra oss mycket mindre oberoende av olja är för ett samhälle som det svenska mycket stort. Mer incitament bör användas för att öka takten. Inte minst att vi svenskar generellt har väldigt mycket kvadratmeter per person som boarea är inte imponerande ur miljö- och klimatsynpunkt. I Sverige skulle till exempel ett incitament att bo med färre kvm per person, jämfört med många kvm per person, ha stor positiv miljö- och klimatpåverkan. Vissa kan tycka att incitamentet att en liten lägenhet kostar mindre än en stor räcker. Ur ett större miljö- och klimatperspektiv är det dock oklokt ur ett energiförbruknings och ytanvändningsperspektiv. Det är bra att EU verkar ta miljö- och klimatproblemen på allvar. Lilla Sverige kan inte göra tillräcklig positiv omställning. Och alla borde inspireras mer av Svante Axelsson.
https://www.huvudsidan.se/kreativitet/lateralt-tankande/
https://youtu.be/sEMam5PbOgM

Konsten att tänka i system är alltid mycket värdefull. Nedan artikel i GP är mycket läsvärd för att förstå hur dumt det blir när inte människor som driver på för en åtgärd förstår sannolika konsekvenser.

"Tron att konsumentmakten är avgörande för att lösa miljöfrågan är på många sätt naiv. Den överskattar inte bara vår rationalitet utan även vår förmåga att hålla kolla på alla variabler: transporter, energiåtgång, slitage, alternativkostnader, med mera."

"Vi har fått lära oss att känna flygskam, att ta tåget till Europa, ja till och med segelbåtar och zeppelinare har kommit på modet igen för miljöns skull. Det handlar inte så lite om symbolpolitik. Vad som känns rätt. Som SVT:s Agenda uppmärksammade i söndags står till exempel klädindustrin för större klimatutsläpp än flyget och sjöfarten tillsammans. Svensken köper i genomsnitt 14 kilo kläder per år (exklusive näthandeln som uppskattas stå för en sjättedel av marknaden), och slänger mer än hälften i kilo under samma tid. Unga kvinnor är i detta fall de största miljöbovarna, samma grupp som oroar sig mest över klimatet."

"Även i den nationella miljöpolitiken kan det nämligen lätt uppstå oavsiktliga effekter om man försöker planera fram åtgärder och inte gör en ordentlig analys av vilka konsekvenserna blir i ett globalt perspektiv. SNS-forskarna framhåller till exempel att en ensidig svensk satsning på eldrivna transporter kan leda till att vi exporterar mindre fossilfri el till Polen och Tyskland, vilket ökar dessa länders utsläpp. Nettoeffekten kan bli negativ för miljön. De pekar också på motsättningen mellan att satsa på spjutspetsteknologi inom miljöområdet som kan gynna svenska företag och att satsa på teknik som lätt, och billigt, kan sättas in i utvecklingsländer."
https://www.gp.se/ledare/konsten-att-skapa-r%C3%A4tt-drivkrafter-f%C3%B6r-milj%C3%B6n-1.22863008
Dagens besvikelse
Stress bidrar till att vi fortare blir gråhåriga. Jag slutar aldrig att imponeras över all forskning som också leder till en ständig och fantastisk utveckling inom till exempel hälsoområdet. Lite stress har jag alltid haft i livet. Det måste vara därför som jag börjar bli både tunn- och gråhårig...
https://www.nytimes.com/2020/01/22/science/gray-hair-stress.html

Dagens stjärna
Jona Eling Knutsson. Även den ansvariga ministern för svensk sjukvård verkar vara inne på att nätläkare enbart ska kunna vara tillgängliga till dem som också är anslutna till en gammelfysisk vårdcentral i ett upptagningsområde. Av många skäl är det en rimlig ordning. Om jag till exempel förstått rätt är det idag mest personer med god närhet till gammeldags vårdcenteraler som använder nätläkarmöjligheterna. Nätläkarna erbjuder en mycket bra tillgänglighetsservice men den måste bättre vägas in i att säkerställa ett fungerande helhetssystem för den sjukvård vi ska kunna förvänta oss för alla de skattepengar vi betalar.
https://www.dagenssamhalle.se/kronika/stockholm-misskoter-varden-mamma-staten-swishar-pengar-31148

lördag 25 januari 2020

Det personliga ansvaret

Jag tar befälet
I det militära fungerade överlämnandet av ansvaret för en grupp soldater med att man uttalade orden ”Jag tar befälet”. Orden innebar att man hade ledaransvaret för gruppens förmåga att lösa uppgifter och för dess säkerhet. Du var personligt ansvarig för det uppdraget och du fick personligen ta konsekvenserna av de beslut som fattades. Även bland politiker och ledande tjänstemän måste det personliga ansvaret stärkas. Gång efter gång får inte enskilda politiker, eller ledande tjänstemän, ta ett stort personligt ansvar när de misskött sitt uppdrag. Inte minst är det upprörande tydligt när inte ens allvarliga revisionsanmärkningar leder till åtminstone märkbara konsekvenser. Om vi kan återinföra mer av tjänstemannaansvaret och bättre säkerställa att enskilda politiker kan hållas personligt ansvariga för till exempel ansvarslöst slöseri med våra skattepengar kommer slöseri och dumhet att minska. Vare sig politiker eller tjänstemän ska kunna gömma sig bakom varandra när rimligt ansvarsutkrävande begärs. Makt och höga ersättningsnivåer ska starkt kopplas till goda möjligheter för invånare, aktieägare samt föreningsmedlemmar att utkräva kännbara påföljder när ledarskapet brister.
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/_H7116
https://www.sydsvenskan.se/2018-04-16/aterinfor-tjanstemannaansvaret-det-handlar-i-forsta-hand-inte-om-att-identifiera-och-hanga-ut-ansvariga-tjansteman
https://lawline.se/answers/nar-togs-tjanstemannaansvaret-bort
Dagens besvikelse
Att det personliga ansvaret är för lite kopplat till ledande förtroendeuppdrag.

Vi invånare som drabbas av den sedan länge misskötta sjukvårdspolitiken måste kunna hålla ansvariga politiker och tjänstemän kännbart ansvariga för sina handlingar. Och oförmåga att handla måste också betraktas som handlingar. Om inte brott begåtts så kan med fördel system utformas som får personliga ekonomiska konsekvenser för dem som sköter sina förtroendeuppdrag, eller ledande tjänstemannauppdrag, uselt. En sak är säker och det är att dagens ledande politiker i till exempel Stockholm får, jämfört med de allra flesta invånare, höga ersättningar. Och många ledande tjänstemän får ännu högre ersättningar. Ur ett invånarperspektiv är det rimligt att det personliga ansvaret för dem som hanterar våra skattepengar skärps.
https://www.dagenssamhalle.se/nyhet/vardas-i-matsalar-och-forrad-har-ar-laget-varst-31142

Tänk vad många som röstade på Centerpartiet och Liberalerna i valen 2018 som är djupt besvikna över partiledningarnas agerande efter valet. Många skulle verkligen vilja ställa enskilda politiker till svars. Jag själv fick uppleva en man från Västerås som körde till min bostad i Uppsala och krävde att jag måste stoppa Lööf från att släppa fram vänstern och naivisterna. Jag var naiv och sa till honom att jag inte trodde att Lööf, och övriga C riksledning, skulle svika sitt vallöfte att avsätta och ersätta Löfven. Han litade inte alls på att Lööf skulle äta upp sina skor. Han fick rätt. Jag fick fel. Svekfullt. Och nu blir det intressant att se om Centerpartiet ska börja samarbeta med Vänsterpartiet.
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/tva-tunga-bakslag-for-centerpartiet-pa-en-manad

Dagens stjärna
Carl Hellström. Ja, vi behöver lokala poliser som ingen central polisenhet kan prioritera bort. Jag skrev tidigare en debattartikel om detta som jag publicerade på min blogg. Kommunpoliser fanns förr och de behövs igen i modern förpackning.
https://www.dagenssamhalle.se/kronika/forr-eller-senare-far-vi-lokala-ordningspoliser-30462

fredag 24 januari 2020

Folkomröstningar

Utvecklingspartiet Demokraterna
Det är hög tid för framtidspositiva nya demokratiska partier att göra nytta för särskilda invånares bästa. Demokratins grundtanke är just den att alla fria människor ska få en chans att göra sin röst hörd och att de i ett avgränsat geografiskt perspektiv, eller gränslöst i en förening, löpande få inflytande över utvecklingen. Svårare än så är det inte. Och ändå så svårt i en värld där många makthavare har svårt att seriöst inkludera många i beslutsfattandet. En sak är säker och det är att Schweiz till stora delar direktdemokratiska system skapat ett betydligt starkare land än Sverige. Bland annat kan det mätas i värdet av våra valutor. Om du jämför svenska och schweiziska internationella köpkraft mellan 1970 och 2019 är den svenska utvecklingen usel. Mer inslag av direktdemokrati i Sverige leder oss mot en bättre framtid. I dagens digitala samhälle finns också fantastiska möjligheter att koppla mer direktdemokrati till folkbildande sakinformation. Gå gärna med i Utvecklingspartiet Demokraterna och bidra till att Uppsala ska utvecklas mycket bättre än nu.
https://updem.se/

Folkomröstning om kollektivtrafiken i Uppsala.
Det genomförs regelbundet folkomröstningar runt om i svenska kommuner. Ofta i samband med allmänna val. Det rör allt ifrån frågor som etablering av Systembolaget i Mullsjö 1994, Stadsbibliotekets placering i Lidköping 2010 till trängselskatt i Stockholm 2003, 2004 och 2006 samt i Göteborg 2014. I Uppsala genomfördes den senaste folkomröstningen 1998 och gällde Knivstas utbrytning ur Uppsala och bildandet av egen kommun. Omröstningarna har ofta rört beslut i för kommunen stora frågor som medför påtagliga förändringar och som påverkar oss i vår vardag under lång tid framåt. Val av kapacitetsstarkt kollektivtrafiksystem i Uppsala är en extremt stor fråga som kommer att påverka Uppsalabor under många år, både ur ett framkomlighetsperspektiv och ett ekonomiskt perspektiv. Vi kräver en lokal folkomröstning om val av systemlösning innan det slutliga beslutet fattas.

I en insändare i UNT den 9/12 2019 klargör docenten i företagsekonomi, Mats Åkerblom, att den kalkylerade kostnaden på 4,5 miljarder kronor för investeringen i spårväg som minoritetsstyret S, MP och L föreslår är en halvsanning. En kostnadsuppskattning på minst 10 miljarder inklusive kostnadsuppräkningar från 2015 för spårläggning, depå, fordon med mera är en betydligt mer realistisk summa. Till detta kommer kostnader i form av arkeologi, tågledningscentral, trafikomläggningar, rör- och ledningsomdragningar., förstärkningsarbeten med mera. Även uppskattningen 10 miljarder kronor är sannolikt i underkant.
Erfarenheten visar att få, om ens något, större infrastrukturprojekt i offentlig regi kostnadsmässigt varit i närheten av den planerade eller budgeterade nivån. 
För att få grepp om storleken på spårvägsinvesteringen kan den jämföras med Uppsala kommuns totala budget för 2019 som var 11,9 miljarder. Vi talar alltså om en kostnad motsvarande cirka 85% av en hel årsbudget. 10 miljarder kronor motsvarar också en skuldökning per Uppsalabo på 45.000 kronor. Redan idag har varje Uppsalabo cirka 87.000 kronor i gemensam skuld. Det här sätter naturligtvis djupa spår i kommunens ekonomi. 

För närvarande har vi en reporänta på noll procent. Kommunens räntekänslighet är mycket hög. Vad händer när räntan ökar några procent? Vi kommer sannolikt att tvingas välja mellan skattehöjningar från en redan hög nivå eller neddragningar i skola, vård och omsorg. Bara ur skuldsättningsperspektivet är frågan om kapacitetsstark kollektivtrafik så stor att en folkomröstning är mycket befogad.

Utvecklingspartiet Demokraterna vill stärka invånarnas inflytande och maximera medborgarnyttan i besluten. Det är ett demokratiskt problem att avståndet mellan medborgarna och de folkvalda idag är för stort, samtidigt som allt färre vill eller har intresse av att engagera sig som politiker. Begreppet demokrati innefattar även möjligheten att andra än politikerna kan vara med och påverka utvecklingen. Att avgöra frågor som har stor inverkan på medborgarna genom att folkomrösta är ett sådant alternativ. Om inte en majoritet inom kommunfullmäktige själva har omdömet att besluta om folkomröstning krävs att 10% av de röstberättigade i en kommun begär det. Det går naturligtvis att invända mot att använda folkomröstningar som metod i en representativ demokrati. Ett argument skulle kunna vara att vi väljer politiker för att de skall ta ansvar och fatta besluten åt oss. Dessvärre är den politiska ansvarsfrågan begränsad till, i bästa fall, några mandatperioder medan konsekvenserna av stora och avgörande beslut för medborgarna kvarstår långt efter att politikerna lämnat sina uppdrag. Därmed blir det ännu viktigare att medborgarna får säga sitt. Vi får inte heller glömma den moraliska/etiska aspekten; I hur stor omfattning anser sig en politiker ha rätt att använda skattebetalarnas pengar och hänvisa till att man valts i demokratisk ordning? Vilka är målen och syftena med besluten? Hur vet vi att medborgarna istället inte används som ett medel för andra syften än att tjäna dem som valt dem? Frågan är relevant eftersom man i kollektivtrafikfrågan vare sig utreder, utvärderar eller presenterar underlagen till alternativa lösningar på ett seriöst och transparent vis.

Rent generellt anser vi att invånarna regelbundet, inte enbart i samband med allmänna val, ska få göra sin röst hörd på ett tydligt, mätbart och säkert sätt. Folkomröstningsinstrumentet bör, för att inte riskera att urvattnas, användas sparsamt och endast tas i anspråk i frågor där konsekvensen av beslutet sträcker sig över många mandatperioder och har stor påverkan på medborgarna. Om Uppsala kommun hade låtit Uppsalaborna rösta om Uppsala energi skulle säljas ut hade den dåliga utförsäljningen sannolikt inte blivit genomförd. När Helsingborgsborna nyligen fick rösta om deras energibolag skulle säljas ut röstade hela 96,37% NEJ.
I frågan om att välja en framtida kollektivtrafiklösning anser vi att den stora frågan ska avgöras genom en folkomröstning senast i samband med valen 2022. 

Utvecklingspartiet Demokraterna kommer därför målmedvetet att verka för en folkomröstning i kollektivtrafikfrågan 2021 eller senast i samband med valet 2022.
Dagens besvikelse
De som inte förstår att kampen mot att bryta många människors utanförskap och en växande negativ segregation är det viktigaste för Sverige. Och det går, precis som Cwejman skriver nedan i GP. Det går dock inte om Sverige fortsätter att under överskådlig tid tillåta hundra tusentals av nya icke självförsörjande invandrare. Och det är inte särskilt svårt att förstå att denna fråga starkt påverkar kvaliteten inom välfärdens kärnverksamheter. Den politik S, V, MP och C driver värnar inte om de svenska invånarnas bästa. Det uppdraget har även de partiets företrädare i ett demokratiskt samhälle.
Dagens stjärna
Expressens ledare. Det usla demokratiska hantverket bland partierna som tillhör Januarigänget har självklart misslyckats. Ska Centerpartiet och Liberalerna nu bjuda in Vänsterpartiet att också bli en del i regeringsunderlaget? Januariöverenskommelsen var en korkad konstruktion som visar hur avsaknaden av lateralt tänkande inom många riksdagspartier är stort.
https://www.expressen.se/ledare/hur-manga-smallar-tal-januaripartierna/

torsdag 23 januari 2020

Regler och system

Attraktivt och konkurrenskraftigt
Jag minns tydligt turerna som var när Centerpartiet hade sitt senaste så kallade idéprogramsarbete och den påföljande "Idéprograms stormen". Visst var det intressant med förslagen om månggifte och slopad skolplikt men det fanns andra inslag i det nyliberala som tydligt vittnade om en oförmåga att bygga väl fungerande samhällen som kan leverera attraktivitet och konkurrenskraft till ett samhälles invånare. Avskyn mot regler och systemtänkande var mycket tydliga. Individperspektivet skulle vara det helt viktiga. Men de allra flesta individers bästa behöver regler och rättvisa system för att inte bara de starkaste ska få det bra. Och för att undvika anarki. Svenska ingenjörers och byråkraters fantastiska systemtänkande har också bidragit till en tidigare mycket bra tidigare statsförvaltning och bidrar fortsatt till stora internationella företagsframgångar.

Jag tycker att man ska hålla nere lagstiftning och regelverk till det minimala. Samtidigt upprepar jag att ett rimligt fungerande och rättvist samhälle kräver lagar och regler. Tyvärr driver bland annat mäktiga lobbyister på i EU och i Sveriges riksdag för regler och lagar som syftar till att skydda de redan stora och starka företagen mot kreativ konkurrens från mindre och nytänkande företagare. Det är en samhällskorkad utveckling. Folkets företrädare måste bli bättre på att motverka alla dessa lobbyisters särintressen som hindrar viktig konkurrensutsättning. Konkurrens är själva hjärtat i framgångsrika utvecklingsprocesser. Ett attraktivt och konkurrenskraftigt samhälle hittar en god balans mellan lagar och regler och en tillitsbaserad hållning.

Ann-Mari Lindgren skriver en mycket läsvärd gästkrönika i GP om varför regler behövs. De behövs bland annat för att skydda seriösa företagare från oseriösa företagare.

”Jo. Det finns faktiskt vissa anledningar till att det behövs regler i samhället, även när de kan kännas knöliga för enskilda personer.”
”Den aktuella kritiken mot missbruket av samordningsnummer – som ges personer som vistas i Sverige utan att vara folkbokförda – visar på det.”
”Det är helt sant att samordningsnumren ges utan tillräckliga kontroller. Det är lika sant att det beror på en avsiktlig strävan att göra processen enkel för de sökande. På samma sätt har lagstiftarna på olika sätt velat förenkla för småföretagare, bland annat genom ständigt sänkta krav på egna kapitalinsatser.”
”Båda strävandena, alltså serviceinriktade myndigheter och viljan att uppmuntra företagande, är förstås goda. Problemet är bara att alla människor inte är änglar.”
https://www.gp.se/ledare/alla-m%C3%A4nniskor-%C3%A4r-inte-%C3%A4nglar-1.22699859
Dagens besvikelse
HELT galet att sjuka människor inom sjukvården drabbas av falska sjuksköterskor! Och sannolikt en massa andra personer som saknar utbildning för det jobb de fått. Kanske är detta ett av många skäl till varför Storbritannien valde att lämna EU. Rädda oss ifrån liknande livsfarligt fusk! Jag tycker att liknande livsfarligt fusk måste straffas med extremt höga böter till länder som inte kan hålla rent från liknande fusk inom EU! Tills vidare borde tyvärr Sverige stoppa alla som söker jobb i Sverige inom sjukvården utifrån legitimationer och examensbevis från Rumänien.
https://www.svtplay.se/video/25271591/uppdrag-granskning/uppdrag-granskning-sasong-21-sjukskoterskebluffen-del-2?start=auto

Dagens stjärnor
Oppositionen i Sveriges riksdag. Januariöverenskommelsen är ett skämt! Det är dags för alla riksdagspartier att ta vår demokrati på större allvar.
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/analys-en-ohelig-allians-kor-over-regeringen
https://www.expressen.se/kronikorer/viktor-barth-kron/januariavtalet-ar-i-praktiken-dott/

onsdag 22 januari 2020

Arbetsmiljöproblem

Konsekvenser av dåligt ledarskap
Fiskar ruttnar från huvudet, visste du det? Logiken i många organisationer är att de mest kompetenta ska sitta i toppen av olika verksamheter för att de är just kompetenta (kunniga och meriterade). Det finns många skäl till varför vi har allvarliga kompetensproblem på ledande roller i Sverige. Broilifieringen av politiken har en stor skuld. Eftersom politiker bestämmer anställningspolicy och vilka tjänstemän som får ledande roller, utan kvalificerad träning i urvalsarbete, bidrar det till att inte de bästa möjliga får uppdragen. Tro mig, politiskt tyckande om till exempel kön är inte ovanligt. Som du vet tjatar jag också om att ledare måste ha en balans mellan ”hjärna och hjärta” i sitt beslutsfattande. Alla ledande politiker förstår till exempel inte att det sannolikt har stor positiv betydelse om en ledande tjänsteman, med uppdrag att tjäna en viss befolkning, också är en del av den befolkningen.
https://detgodasamhallet.com/2016/09/16/fisken-ruttnar-fran-huvudet/

Igår fick vi se ett bedrövligt långt reportage i Aktuellt om hur illa det står till inom svensk sjukvård. Det politiska och det operativa ledningsarbetet för sjukvården har länge varit uselt. Och i Aktuellts inslag fick vi återigen se och höra hur stor skillnaden är om verklighetsuppfattningen mellan ansvariga politiker och verklighetens personal och berörda anhöriga. Allt fler multisjuka äldre, massor av nya invånare, skjut- och sprängskadade, misskött arbetsgivarpolitik, allt bättre behandlingsmetoder med mera får självklart stora konsekvenser. Lite coronavirus i Sverige på detta så spårar det säkert helt ur med akut hjälp för väldigt många i behov av snabb vård. Att sjukvården fungerar bra har mycket stor betydelse för att upprätthålla ett väl fungerande samhälle.
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/laura-slog-larm-om-krisen-i-sjukvarden-nu-strommar-vittnesmalen-in
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/lakare-patienter-dor-i-onodan?fbclid=IwAR24qYXmsDfa1SY4P9vstZeSevPcqxa6_253dnUQ5cVNw4_wC9jgrV-CDlo

Jona Elings-Knutsson skriver i Dagens Samhälle om kvalitetsproblemen inom dagens svenska sjukvård.

"I kölvattnet av höstens stora varsel på Stockholmssjukhusen startades Sjukvårdsupproret. Medan politiker och sjukhuschefer i kör hävdade att patientsäkerheten inte är hotad började uppropet samla in vittnesmål från vårdpersonal. Det var som att öppna en dammlucka, det var ett me too för vården. Också jag har sett skada, tvingats skada, beskrev person efter person. Nu finns hundratals vittnesmål samlade på webben och det gör ont att läsa dem. Ont för att jag vet att bakom varje vittnesmål finns en patient som utsatts för extra lidande eller till och med dött, ont för att jag vet att patientens anhöriga oroat sig, gråtit och bubblat över av frustration, ont för att jag vet att bakom varje fall finns minst en kollega som tvingats agera mot sitt samvete, som brutit den viktigaste etiska principen: inte skada."

"Några kritiker menar att vittnesmålen inte är trovärdiga eftersom de inte finns avvikelserapporterade. Vad som än händer i vården ska det göras en avvikelserapport, som hamnar hos chefen och sällan renderar några åtgärder. Så varför görs inte fler? Precis som anmälningsbenägenheten vid våldtäkt varit låg handlar det ibland om en stark känsla av meningslöshet. I det redan extremt pressade arbetsschemat där lunchrast eller ens kisspaus inte alltid hinns med, hur hinna skriva avvikelser? Och vad leder de till? Men vad värre är att det avvikande blivit normalt. Vi har normaliserat haveriet och noterar inte situationerna där patientsäkerheten brister eller helt försvinner som något konstigt. Det har blivit vardag att åsidosätta den viktigaste etiska principen: inte skada."
"Nu finns dessa vittnesmål att ta del av, för den som mäktar med. Det är en oerhört smärtsam läsning. Vårdens makthavare vågar inte läsa, eller vågar inte ta konsekvenserna av vad de läst. För dem råder inga etiska principer. Inte ens den viktigaste."
https://www.dagenssamhalle.se/kronika/det-gor-sa-ont-att-lasa-vittnesmalen-fran-varden-30947
Dagens besvikelse
En ny livsfarlig smitta sprids igen. Den här varianten av smitta är lite annorlunda än SARs, coronaviruset, som nu sprids. Jag håller med om att det är märkligt att inget känt läkemedelsarbete pågår för att hitta ett vaccin mot detta. Enligt epedemiologer är det hög tid för en ordentlig pandemi. Det vill säga ett snabbt sjukdomsförlopp som sprider sig fort och dödar många.

https://edition.cnn.com/2020/01/19/asia/china-coronavirus-spike-intl-hnk/index.html?fbclid=IwAR2-JMPx_D3rLM_q0yb11tT21sXGUvyzKFoTZWmtpmCI6tfUpIHPmTs9H7w
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/krisberedskap/pandemiberedskap/pandemisk-influensa/
https://ki.se/forskning/fakta-om-epidemiologi-och-folkhalsovetenskap

Filmen ”Contagious” är hemsk men bra.”Bara” 1% av jordens befolkning dör av pandemin. Hur många människor är 1% av dagens befolkning på vår jord? 1% av Sveriges befolkning är 100.000 människor. Vi är mycket snart 7,8 miljarder människor på jorden. ”Bara” 1% blir 78 miljoner människor. Men varför ska epedemiologerna få rätt när finansmarknaderna fungerar enligt nya regler....
https://youtu.be/qDzYxXLdqyE

Dagens stjärna
Klaus Schwab. Grundaren av det årliga mötet i Davis som pågår, World Economic Forum. Se gärna bifogat program av Dokument utifrån, SVT. Schwab har helt rätt i att dialog och försök till att förstå andras perspektiv alltid är bättre än dumt ”bubbleri”. Tänk om alla kunde förstå något så enkelt, som borde vara självklart år 2020.
https://www.svtplay.se/video/25189278/varldens-viktigaste-forum

tisdag 21 januari 2020

Uselt ledarskap

Alltid för sent
Ledarskap handlar om att gå före och visa vägen. I synnerhet politiskt ledarskap borde definitivt innebära modet att få före och visa vägen om man är ett parti representerat i demokratiska församlingar med gott om insyn i vad som händer i vårt samhälle. Särskilt de stora partierna och de som tagit på sig att sitta i styrande roller förväntar jag mig av har modet att leda. Att landets kommuners politiska ledningar väntade till "fem över tolv" med att skrika ut sitt missnöje över hur regeringen och riksdagen sköter sina uppdrag imponerar inte. En "blind höna" borde för flera år sedan ha insett vad som väntade. Och nu visar återigen regeringen och dess kompisar C och L exempel på uselt ledarskap av landet. Expressen beskriver det väl i nedan bifogade ledarartikel. Och varför gör Januarigänget helt plötsligt en "budgetkorrigering"? Jo, för att en majoritet i Sveriges riksdag med bland andra M och V planerade att begära högre anslag till kommunerna. Se gärna intervjun med M och Vs ekonomiska talespersoner från senaste Agenda i SVT. Regeringen kan inte anses uppvisa framgångsrikt ledarskap på något sätt.
https://www.svtplay.se/video/25173858/agenda/agenda-19-jan-21-15?start=auto

"Yrvaket har även januaripartierna insett att välfärden och rättsväsendet behöver mer pengar. Det är under all kritik att de inte gjorde de nödvändiga satsningarna redan i höstbudgeten."


"Det var något djupt patetiskt över presskonferensen med januaripartierna under måndagen. Först lovprisades höstbudgeten i alla tonarter. Det fanns ingen ände på alla viktiga satsningar som nu görs på skolan, sjukvården och rättsväsendet. Denna enastående budget har nu varit i kraft i drygt 20 dagar. Ändå var det alltså dags att kalla till presskonferens för att berätta om de akuta förstärkningar som måste göras. Och det var förstås inte för att oppositionen driver på regeringen som man har kommit fram till denna slutsats. Nej, alls inte, det bara slumpade sig så. Budskapet flyger inte riktigt, om man säger så. Sanningen är att januaripartierna lade en usel budget i höstas. De var så upptagna med att bocka av punkterna i januariuppgörelsen att de inte såg utvecklingen i landet. De missade kraften både i kommunernas kris och i trygghetskrisen. Inte konstigt att väljarna har tappat förtroendet för samarbetet."

"Kommunernas kris är här för att stanna under många år. Då är det viktigare att hjälpa kommunerna på andra sätt - genom att dra ner på antalet riktade statsbidrag, som skapar stora problem ute i landet. Staten vältrar dessutom över alltfler utgifter på kommunerna. Etableringsersättningen betalas bara ut i två år trots att det tar betydligt längre tid för ens hälften av de nyanlända att komma i arbete. Snabbt stigande kostnader för ordningsvakter och arbetsmarknadsinsatser är andra exempel.
Så här regerar man inte ett land." 
https://www.expressen.se/ledare/sa-har-styr-man-inte-ett-land-drullpellar/
Det skulle inte förvåna mig om M, V och övriga som inte ingår i Januarigänget inom kort kommer med ett krav på ytterligare 6 miljarder i extra anslag till kommunerna. Om varje kommun i landet får lika mycket av dessa 6 miljarder motsvarar det 20,7 miljoner per kommun. Sannolikheten är noll att fördelningen blir på det sättet. Säg att varje kommun skulle få 600 kronor per invånare i extra "bidrag". Det skulle för Uppsala motsvara cirka 132 miljoner som kortsiktigt skulle rädda Uppsalas ekonomi. Täcker typ kortsiktigt skenande försörjningsstödskostnader. För Norsjö kommun skulle det innebära cirka 2,5 miljoner kronor mer. För Munkfors kommun cirka 2,3 miljoner mer. Staten måste ta ett större ansvar för de problem rikspolitiken skapat MEN samtidigt måste väldigt mycket reformeras i Sverige. Att tro att vi klarar av kraftigt höjda offentliga kostnader utan att de matchas av dagens skattenivåer från fler självförsörjande är dumt. Ledarskapet måste ha fokus på självförsörjning.

Dagens besvikelse
Riksdagen. Varför har de år efter år inte lyssnat på Polisen som gång efter gång påtalat att man måste vidta mer påtagliga åtgärder mot unga brottslingar? Och till och med Brå visar i sina officiella statistik att brotten inom skolan är omfattande. Regeringen fortsätter att uppvisa dålig ledarförmåga.
https://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/staten-sviker-barnen-som-blir-offer-for-personranen/

Det talas allt mer om inkapacitering. Det vill säga att se till så att farliga människor hålls undan från oss andra. Det är inte utan att jag håller med många som senast efter nedan tragiska händelse kräver mycket hårdare straff för dessa få återfallsförbrytare som står för en mycket stor del av brotten i våra samhällen. Efter tre domar med en fängelsepåföljd på 2 år eller mer tycker en del att personen med fördel kan dömas till måååånga års arbetsinternering. Vad tycker du?
https://www.expressen.se/nyheter/svar-olycka-i-stockholm-fyra-personer-till-sjukhus/
https://www.expressen.se/nyheter/larm-om-explosion-i-stockholm/

Dagens stjärna
Harry kunglighet. Jag kan förstå att man vill försöka komma bort från alla protokoll som måste följas när man är fånge i en kunglig ram utan rätt att få tycka som man vill. För ”allt smör i Småland” skulle jag aldrig vilja vara ”kunglig”. I Harrys fall är det sannolikt ”freedom of speach” han får. I övrigt lär han fortsatt få stor mediabevakning och gott om dyra säkerhetsvakter runt sig. Jag har för mig att hans farmors pappa abdikerade och flyttade till USA. Den abdikerade kungen var fortsatt intressant för skvallerpressen. Ja, ja att få rätten, friheten, att tycka och säga vad man vill är värd alla kungliga titlar i världen. Nu borde han kunna ställa upp som framtida premiärminister kandidat. Om han vill göra skillnad på riktigt är det ett intressant framtida maktdrag. I ett royalistiskt samhälle som det brittiska skulle han nog bli vald. I alla fall om några år efter att de kommit över att han lämnar något som förvånansvärt många verkar beundra och önska sig själva. Herr Harry visar onekligen ledarskapsförmåga.
https://www.expressen.se/nyheter/kungligt/systern-meghan-rev-isar-familjen-som-en-tornado/

måndag 20 januari 2020

Ensam är inte stark

För mycket omhändertagande
Det offentliga systemet är för omfattande i Sverige. Mycket av det offentliga är positivt. Till exempel att vi gemensamt tar ansvar för skolan, omsorgen om våra svagaste invånare och sjukvården. Det som brukar kallas välfärdens kärnverksamheter. Därutöver har det offentliga dock svällt ut i en omfattning som med fördel kan lösas på andra sätt. Genom andra former av samarbeten för att säkerställa något man önskar vara en del av. Vuxna människor med rösträtt måste också få ta ansvar för sina egna handlingar. Om man får behålla mer istället för höga skatter får man också använda mer fritt eget kapital till det man anser sig vilja ha som till exempel medlemskap i olika föreningar och kanske extra https://www.expressen.se/debatt/starka-krafter-verkar-mot-vart-avslojande-om-bra/?utm_medium=link&utm_campaign=social_sharing&utm_source=facebook&social=fb&fbclid=IwAR1HUnWvFB0qUct1tgE6hXXp_48X-LmBhL--JGE66DP2qeSda-fEQH4eAC4 utöver den miniminivå som det offentliga kan erbjuda till de allra svagaste.

När jag träffar SFI grupper (nyinvandrade invånare) brukar jag säga att i vårt svenska samhälle heter ”klanerna” vi tillhör Uppsala kommun, Region Uppsala och Sveriges stat. Genom åren har många invandrare kommit fram till mig efter mina dragningar och varit väldigt glada över den enkla jämförelsen för att de ska förstå vad som bör ersätta klanen i Sverige. Samtidigt har jag självklart varit tydlig med att vi också är många familjer i Sverige som stöttar varandra löpande på olika sätt. Men livlinan behöver inte vara familjen om deras krav för stöd är orimliga eller möjligheter helt enkelt saknas. Thomas Gur skriver intressant om detta i nedan artikel.

"Staten skyddar individen rättsligt och socialt, i utbyte mot att individen har hög autonomi och är oberoende av släkten eller andra sammanslutningar för sin trygghet. Detta betalas med något sämre rättigheter visavi staten och ett högt skattetryck."
"Man kan ifrågasätta Berggren och Trägårdhs tes att statsindividualismen har vuxit fram som ett uttryck för den svenska nationalkaraktärens strävan efter individens frigörelse från traditionella gemenskaper. (I en bok från 2012, med Patrik Engellau som medförfattare, Den övermodiga beskyddaren - Hur välfärdsstaten underminerar det civila samhället och urholkar dygderna, beskrev jag hur den svenska välfärdsstaten medvetet har eliminerat de frivilliga gemenskaperna.) Men likväl är sakernas tillstånd så som Berggren och Trägårdh beskriver dem. För huvuddelen av medborgarna finns det inga andra skydds- eller trygghetsmekanismer än de som den svenska välfärdsstaten tillhandahåller."
https://www.gp.se/ledare/svensken-isolerad-och-beroende-av-staten-1.22580637
Dagens besvikelse
De som inte kan fatta att vi är många som vill ta del av fakta och gärna tolkningsbara rådata kopplade till undersökningar eller forskning av stor betydelse. Självklart attackeras kritiska röster om hur Brå arbetat. Vem förväntade sig något annat? Och ja, självklart kan avgränsningar alltid göras på många olika sätt.
https://www.expressen.se/debatt/starka-krafter-verkar-mot-vart-avslojande-om-bra/?utm_medium=link&utm_campaign=social_sharing&utm_source=facebook&social=fb&fbclid=IwAR1HUnWvFB0qUct1tgE6hXXp_48X-LmBhL--JGE66DP2qeSda-fEQH4eAC4

Dagens stjärna
Peter Hjörne, GP. Januariöverenskommelsen är en mycket misslyckad konstruktion. Och Sveriges folk får inte många av de reformer som allt mer desperat behövs för att bryta utvecklingen där allt fler viktiga samhällsfunktioner brister.
https://www.gp.se/ledare/vem-älskar-ettåringen-1.22750692

söndag 19 januari 2020

Ordning och reda

Auktoritärt ledarskap
I takt med att det svenska samhällskontraktet med skattebetalarna brister allt mer, och i takt med att otryggheten sprider sig, ökar efterfrågan på auktoritärt ledarskap. ”Som man bäddar får man ligga”. Den som lärt sig den enkla Maslows behovstrappa kan förstå att alla, utom de få som lever i sin globala priviligierade bubbla, kommer att prioritera ordning och reda före ”självförverkligande” i en otrygg miljö. Sverige är tveklöst påväg mot ett mer auktoritärt ledarskap som en konsekvens av den oansvariga migrations- och integrationspolitik som bedrivits under galet lång tid. Glöm aldrig vilka aktivistpartier som ställt till den situation Sverige är i. Och förstå att den nuvarande ”Januaripolitiken” slänger ”bensin på brasan”. Tills mängden grova brott blir betydligt mindre i Sverige kommer trygghetsfrågorna vara de viktigaste för de flesta väljare. Många partier tävlar om att kräva hårdare tag. Den kloka väljaren går inte på alla ord som delas ut utan dömer enbart partierna utifrån vad de gjort.
https://levafri.blogspot.com/2016/04/maslows-behovshierarki.html?m=1
Som jag skrivit förr skulle Sverige skötas mycket bättre om S inte var regeringsberoende av aktivister inom Miljöpartiet och Centerpartiet. Tyvärr väljer S maktplattform före att stå upp för rimligt hållbar politik för de människor de ska tjäna. Aktivister ska vara aktivister. Aktivister ska aldrig vara i ledande roller. Ledare ska kunna använda både hjärna och hjärta och ”kallt” kunna förhålla sig till beslutsunderlag. I en värld med gränser måste också folkvalda fatta vilka människors bästa de ska företräda. Om S bryr sig om invånarna är det hög tid att slänga ut MP ur regeringen. I fredags gjorde Stefan Löfven ett uttalande som visar att S, till skillnad från MP, har ”sjukdomsinsikt”.  Sverige måste under överskådlig tid stoppa all invandring som inte är självförsörjande.

”Efter att Stefan Löfven sagt att man ska minska asylinvandringen bråkar nu regeringen återigen för öppen ridå i migrationsfrågan.


”– Vi ska visa att antalet asylsökande blir färre – rejält många färre för att vi ska klara integrationen.
Det sa Stefan Löfven i en intervju med Dagens Nyheter en intervju som publicerades på fredagen.”
https://www.expressen.se/nyheter/nytt-asylbrak-splittrar-regeringen-oseriost/

Dagens besvikelse
Att riksdagen inte kan få till en majoritet för att stoppa problemen med att allt fler lever olagligt i Sverige. Det leder till att många av dem utnyttjas under slavliknande förhållanden och andra som begår brott för att överleva. Hur skulle du göra om du tänker dig att du lever olagligt i ett annat land och inte har rätt att vara där? De flesta av oss förstår att vi enligt Maslows läror behöver äta och någon plats att sova på. Nedan bifogar jag ett exempel på vad som händer. Nedan exemplifierar också hur restaurangbranschen får osunda konkurrensförhållanden. Mellan de som sköter sig och de som utnyttjar mycket utsatta människor.

"Slavliknande arbetsförhållanden och anställda som sover i lokalerna. Här är miljöinspektörernas egna bilder från en av de utpekade restaurangerna i Malmö. Och trots att man regelbundet kontrollerar krogarna, återkommer problemen när inspektörerna lämnat platsen."
https://www.expressen.se/kvallsposten/har-ar-bilderna-fran-utpekade-malmokrogen/

Dagens stjärna
Patrik Kronqvist. Allt mer blir ytligt i vårt samhälle. Och all nyfikenhet till sociala medier och mejl gör oss mindre effektiva.

"Newports hypotes är att det arbete vi kan utföra vid djup koncentration blir allt mer värdefullt i dagens ekonomi, men att förmågan att gå på djupet samtidigt blir desto ovanligare."

"Mejl, sociala medier och verktyg som Slack är en annan förklaring. Visst har de gjort kommunikationen smidigare. Men de har också medfört att många tjänstemän ägnar en stor del av sin arbetstid till att vittja mejlkorgen - ett typiskt ytjobb - och att deras koncentration ständigt bryts av aviseringar om nya meddelanden. Det är ett ineffektivt sätt att arbeta. Forskning visar att ett avbrott, även om det är kort, tydligt förlänger den totala tid som krävs för att slutföra en arbetsuppgift."
https://www.expressen.se/ledare/patrik-kronqvist/sa-kan-vara-dumma-jobb-bli-smartare/


lördag 18 januari 2020

Pensionssveket

Inga rättigheter utan skyldigheter
I början av 2000-talet raljerade jag ofta om att mina föräldrars generation med stor sannolik skulle bli den generellt mest privilegierade generationen någonsin, för all framtid. Bra utbildningsmöjligheter erbjöds. Alla som ville jobba och som ansträngde sig fick jobb. Högre och högre skatter matchades samtidigt med fler och fler rättigheter. Svensk köpkraft utomlands var god. De som lånade och köpte sitt boende fick göra mycket stora ränteavdrag parallellt med att vi fått en sanslös värderingsökning på fastigheter i större städer. Få av 40-talisterna är garantipensionärer. Min föräldrageneration var generationen då väldigt många kvinnor började arbeta och dagisverksamheterna byggdes ut kraftigt. Även om min föräldrageneration i huvudsak levt under mycket fördelaktiga tider har de också arbetat hårt under många år. De har betalat skatt i många år och deras slit har också inneburit pensionsavsättningar av deras arbetsgivare. Baspensionen och olika tilläggspensioner gör att allt fler pensionärer just nu har råd att leva ett anständigt liv även efter pension. Det är tidigare generationer än 40-talisterna, och främst bland kvinnor som tidigare i stor utsträckning var hemmafruar, som vi hittar garantipensionärerna. Det vill säga dem som lever på minsta möjliga pension. Under mina första fem år som politiker sades alltid att garantipensionärsproblematiken skulle dö ut inom 10-20 år. Det var vad många inom de politiska topparna trodde då.

Garantipensionen är idag som mest 8 597 kronor för en ensamstående och 7 690 kronor i månaden för gifta. Sveriges misslyckade migrations- och integrationspolitik innebär bland annat att Sverige mycket sannolikt kommer att få väldigt många nya garantipensionärer efter att de nuvarande 20- och 30-talisterna avlidit. Sannolikheten är också hög att det rör sig om väldigt många människor. Och om garantipension + bostadsbidrag inte räcker för att matcha den lägsta levnadsnivå som anges i Socialtjänstlagen måste kommunerna finansiera med försörjningsstöd. Kommunen innebär skattebetalarna. Och vilka ska betala garantipensionerna.... Bara av pensionsskäl borde Sveriges riksdag inse att behovet av reformarbete för att bättre integrera nyinflyttade, från främst länder utanför EU, är akut.
https://www.pensionsmyndigheten.se/forsta-din-pension/sa-fungerar-pensionen/garantipension-om-du-har-lag-pension
https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/ekonomiskt-bistand/riksnormen/
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/handbocker/2013-12-31.pdf

Shekarabi och andra ministrar kan säga vad de vill men "vanligt" folk tolererar inte hur mycket orättvisa som helst. De som arbetat och bidragit med massor av skatter under många år tolererar inte att de inte får en pension som de kan leva på. Och även de som har en pension som går att leva på kommer inte att acceptera att efter höga skatter, under hela livet, som pensionär också drabbas av kraftigt ökade kostnader när vi är i behov av till exempel hemtjänst eller/och sjukvård. För du inser väl att det är ett mycket sannolikt scenario att de som kan kommer att få betala väldigt mycket högre avgifter än idag när behoven av stöd finns. Och människor som har garantipension och försörjningsstöd har inga pengar att betala extra avgifter för, så de får det utan kostnad. Det svenska generella välfärdssystemet bygger på att alla som kan gör rätt för sig själva. När det blir för få som gör rätt för sig men ändå har alla rättigheter faller systemet. Hur kan det vara svårt att inse. Högre skatter är en korkad väg framåt. Det kommer inte att lösa problemet utan enbart göra många ännu mer förbannade över hur inkompetent Sverige skötts under en längre tid.

Häromdagen twittrade Shekarabi "Pensionerna måste höjas" Ska det bli en ordentlig höjning för de som slitit hela livet måste avgifterna höjas. En central fråga för alla partier de kommande åren." Ja, den är central även för Utvecklingspartiet Demokraterna. Huvudproblemet är inte mer finansiering från de som sliter och som har slitit, huvudproblemet är att många fler av arbetsföra i Sverige måste bli självförsörjande. När det är ett faktum kommer också finansieringen att finnas nu när de flesta av oss måste jobba till minst 65 års ålder för att få en ok pension. Är du vinnare eller förlorare i nuläget?
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/12/ardalan-shekarabi-diskuterar-pensioner-i-kopenhamn/
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/Jo2Oeb/har-ar-var-plan-for-battre-pensioner
Dagens besvikelse
Socialdemokraterna. De tar inte i huvudfrågan, hur blir fler självförsörjande och därigenom också kan bidra till pensionssystemet samt hur blir Sverige ännu mer företagsamt så att vi får in mer investeringskapital i landet. Tänk att högre skatter och avgifter alltid är lösningen för till exempel Socialdemokraterna.
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/Jo2Oeb/har-ar-var-plan-for-battre-pensioner

Dagens stjärnor
Peter Santesson. Svensk migrationspolitik fortsätter att vara usel. Jag väljer att typ citera Malkom Kyeyune: Efter den oansvariga Gymnasielagen vet vi svenskar att de lagstiftande i riksdagen kan agera fort om en majoritet vill. Vill inte en majoritet stoppa identitetsfusket?

"Också i offentliga utredningar slogs det larm. I maj 2017 varnade Lars-Erik Lövdén i sitt slutbetänkande om välfärdsbrottslighet bland annat för att den bristfälliga hanteringen av samordningsnummer var ett allvarligt problem som öppnade för identitetsbedrägerier. Utredarens slutsats var att det var ”nödvändigt att snarast vidta åtgärder för att motverka förekomsten av oriktiga identiteter”. Snarast skrev han. I en annan analys från Skatteverket, daterad juni 2017, beskrevs en skrämmande perforerad hantering av oklara identitetsuppgifter."
"Två och ett halvt år senare kan man fortfarande ha nöjet att höra finansministern lova att återkomma ”i närtid” med ”skarpa” förslag om att styra upp det ena och andra kring samordningsnummer. Ett och ett halvt år efter Lövdéns larm lämnade Skatteverket förslag till regeringen om hur systemet med samordningsnumren skulle kunna kontrolleras bättre. Men först i september 2019 tillsatte regeringen en utredning om att styra upp folkbokföringen. Färdig i april 2021. Vem vet, kanske lagändringar året efter? Hur länge är snarast?"
https://www.dagenssamhalle.se/kronika/regeringen-ignorerade-identitetsfusket-i-tva-ar-31024

Ledarna och dess skribenter. Ofta skriver de klokt. Att en hel del bland Centerpartiets ledning var positiva till månggifte det vet vi. Intressant artikel om att fler partier inte glasklart stått upp för att i vårt system är det en officiell i taget och i övrigt får man ha älskare och älskarinnor. Är det kanske en metod för att inom kort klara av ett underfinansierat pensionssystem? Tala om det i så fall! Det är klart att om rika Helena gifter sig med en 50 åring, en 40 åring och en 30-åring får de inte bara bättre nyttjande av boytor som ofta är för stora, de kan finansiera alla baskostnader tillsammans och dessutom hjälpas åt med det mesta. NEJ jag anser att en officiell åt gången är rätt. Det finns inget som hindrar dem som vill att leva ihop i alla möjliga varianter. Och utomäktenskapliga barn är på intet sätt något konstigt eller ful i dagens Sverige.
https://ledarsidorna.se/