måndag 30 september 2013

Bättre eller sämre?

Vem får rätt?
Går Europa mot bättre tider eller får dysterkvistana rätt om att de underliggande problemen fortsatt är för stora för att en ordentlig ekonomisk vändning ska vara nära? Vad tror du? Sedelpressarna går varma i USA, Europa och numera även i Japan. Är det hållbart? Missnöjeskrafter växer sig allt starkare i västvärlden. USA står återigen inför det så kallade budgetstupet.
http://www.di.se/artiklar/2013/9/30/usa-kan-lamslas-redan-pa-tisdag/

I västvärlden minskar väldigt många människors köpkraft allt mer. Allt för sakta hittar vi former för hur tjänste och informationssamhället snabbare kan erbjuda många fler värdeskapande jobb. Många människor är kraftigt överbelånade. Och som lök på laxen börjar Kinas kraftiga tillväxtutveckling möta motstånd. Jag efterlyser fler reformer som betydligt snabbare skapar alla de ytterligare värdeskapande jobb som tjänste och informationssamhället kan erbjuda. Om dessa reformer kan lanseras inom kort kanske Alliansens dystra nuläge kan brytas. Möjligen kan en ny finansiell härdsmälta i världens finanssystem göra så att vår svenska befolkning trots nuvarande regeringsmissnöje 2014 väljer en regering som i vart fall inte fört in Sverige i samma katastrofala läge som många Europeiska länder befinner sig i. Tror du vi får se några nödvändiga reformer snart? Tror du välstånd kan byggas utan att vi har gott om framgångsrikt företagande runt om i Sverige?
http://www.dn.se/nyheter/politik/valjarnas-fortroende-for-regeringen-faller/

söndag 29 september 2013

Ensamhet & landsbygd

Vänner
Tänk vad många människor det finns som är eller upplever sig vara ensamma. Att känna sig ensam på landsbygden kan jag förstå men att göra det när man lever bland många andra människor känns sorgligt. Inte minst väldigt många äldre människor som jag träffar känner sig ensamma och mår psykiskt dåligt av sin ensamhet. De upplever avsaknaden av någon att prata med, någon att känna med och någon som på riktigt verkar bry sig om just dig som plågsam. Tro mig, det finns många människor som känner så och särskilt människor som bor i tätbefolkade områden. Hur ändrar vi på det?

Personligen är jag lyckligt lottad och har många nära och kära. Det är mycket betydelsefullt för mig och berikar mitt liv mycket att ha många nära medmänniskor som kramas och stöttar varandra på olika sätt. Är just nu på Ingmarsö i Stockholms skärgård med några sådana nära och kära vänner. God mat, goda drycker, svampplockning, musikupplevelser och mycket intressant prat. Mitt i naturen. Härligt och inspirerande.

Guldet
Mitt i naturen hamnade jag i ett politiskt samtal med en öbo som är jordbrukare. Han var sannolikt centerpartist men jag frågade aldrig. Han hade hört att det finns krafter inom C som vill ge regioner/närsamhället mer beskattnings eller avgiftsrätt. Bland annat vill många norrlänningar att metallerna i deras mark ska ge mer pengar till lokal utveckling. Ibland dras jämförelser med hur norska oljepengar fonderas i regionala utvecklingsfonder. Han tyckte tanken var god men ansåg att det guld som landsbygden under lång tid och fortsatt förser städerna med är dugliga och handlingskraftiga människor. Han beskrev hur curlande sommargäster från stan tydligt inte fostrar sina barn att ta eget ansvar osv. Annat är det på landsbygden. Där får barnen tidigt lära sig att hjälpa till och klara sig själva. Han tyckte en transferpeng, som inom fotbollen, skulle kunna införas. Att om Uppsala får ta emot en driftig kvinna från Ingmarsö så får Uppsala betala en övergångssumma motsvarande 1/2 kostnaden hon kostat lokalsamhället under hennes uppväxt. Om kvinnan hade den dåliga smaken att flytta vidare till Stockholm så kanske ytterligare några kronor kunde landa på Ingmarsö. Visst är hans tankar intressanta. De beskriver ju faktiskt en sanning som är viktig att förstå när kommuner som t ex Uppsala drabbas av kommunal skatteutjämning.

lördag 28 september 2013

Sjukt måste helas

Ständiga förbättringar
De flesta människor och organisationer som vill överleva och vara framgångsrika, i jämförelse med andra, jobbar hårdare och klarar ständigt att förändra sig för att möta den nya värld vi varje morgon vaknar upp till. Ständiga förändringar och förbättringar är avgörande för den som vill vara bland vinnare.

Ena dagen känns det som att Ericsson äntligen kan börja ge stor avkastning till sargade aktieägare, andra dagen dyker nya konkurrenter upp på bolagets huvudmarknad. Blir aktieägarna återigen besvikna? Våra viktiga och världsledande företag måste våga ompröva och ställa om oftare. Lär av misslyckanden som Facit och Nokia.
http://www.di.se/artiklar/2013/9/27/jatten-ska-slass-mot-ericsson/

Ena dagen får miljö och klimatutmaningarna huvudrubriker. Dagen efter tar kortsiktiga intressen över. Men visst kan Sverige tjäna mycket på att leda omställningen även om just vår klimatpåverkan ur ett konsumtionsperspektiv är "felräkningspengar"? Sverige kan och ska leda delar av den tekniska utvecklingen mot hållbarhet.
http://www.dn.se/ledare/huvudledare/temperaturen-hojs/

Ena dagen skär vi i sjukvårdskostnaderna eftersom de i takt med en ökande livslängd blir allt högre. Några dagar senare satsar vi ännu mer på sjukvården. Samtidigt är det sannolikt genom att ändra sjukvårdens arbetssätt som de stora förbättringarna kan uppnås. Både ur ett behandlings och kostnadsperspektiv. Organisera sjukvården smartare och satsa mer på förebyggande hälsovård!
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/nu-okar-vi-anslagen-till-varden_8561946.svd

Ena dagen inser vi att invandringen är nödvändig för att förnya oss, för att bli mer företagsamma och för att klara av en allt äldre befolkning. Dagen efter brottas vi med en misslyckad integrationspolitik som tydligt manifesterar sig i hög arbetslöshet, upplopp, bilbränder och en växande organiserad brottslighet. Att vi svenskar tycks mindre främlingsfientliga än många i andra Europeiska länder är bra. Men det är fortfarande väldigt många som på hemmaplan är främlingsfientliga och som söker farliga vägar framåt. De inkluderar många "nysvenskar". Bättre integrationspolitik!
http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/ljuset-i-morkret_8561942.svd

Politik handlar om att vilja förbättra mot något idealtillstånd som varje parti står för. Vissa vill att alla ska få behålla de mesta av lönen och själv styra hur de använder pengarna. Andra tycker att vi ska skattas ihjäl så att politiker ska bestämma mer. Vissa tycker att alla ska ha det lika dåligt. Andra tycker att de som utbildar sig och jobbar hårt gärna får tjäna mycket mer än andra osv. Visst handlar ditt val i valtider om mer eller mindre till sjukvården MEN det är klokt att försöka ta reda på vilken målbild olika partier har för framtidens samhälle, om de får bestämma. Också klokt att försöka
bedöma hur bra olika partier kan samarbeta om framtidsbilden starkt skiljer sig. Visst har både C och FP en liberal grundinställning. Men vad innebär det att C ser en hållbar framtid där vi rikt klarar oss på förnyelsebara energislag medan FP ser en framtid med många nya kärnkraftverk? Livet är inte enkelt. Men det är kul om du låter det vara kul. Gör du det?

fredag 27 september 2013

Går jorden under?

Förbättringar möjliga
Miljö och klimatutmaningarna är stora. Ingen tvekan om det eftersom allt fler miljarder människor får det materiellt bättre och eftersom vi fortfarande blir allt fler människor som belastar ECO-systemet. Är det då en hopplös uppgift att bryta den negativa trenden ordentligt? Vissa tycker det. Kanske den ofta relevanta 80/20 regeln gäller även här. 20% av jordens befolkning ser problemen och vill göra något åt dem, 80% gör det inte. Om ledande politiker runt i världen tillhör de 20% måste sannolikt trycket öka på tvingande omställningar då t ex kortsiktiga oljeintressen annars alltid vinner tills det är för sent att rimligt smärtfritt ställa om energiförsörjningen till förnyelsebara system. Jag delar inte DN debattörernas syn. Om omställningen mot ett mer hållbart samhälle fortsätter att gå för sakta måste kraftfullare åtgärder vidtas. Även om jorden alltid har förändrats mycket, även om det tagit miljontals år, är det dumt att vi medvetet driver på en utveckling som relativt snart kan göra att vi möter samma öde som dinosaurierna. Vad tycker du vi ska göra?
http://www.dn.se/debatt/mer-auktoritar-politik-inte-losningen-pa-klimatfragan/

I Uppsala jobbar vi mycket framgångsrikt med miljö och klimatförbättringsåtgärder. Frivilligt tillsammans med övriga arbetsgivare inom kommunen inom något vi kallar Klimatprotokollet. Ett Mycket positivt och framgångsrikt samarbete. Vi försöker också stimulera till fler enskilda  miljösmartare vardagsval genom vårt koncept "Miljösmart". Det går att göra mycket genom morötter och genom att en kommun nätverksleder ansträngningarna. Trots det krävs också hårda åtgärder som driver utvecklingen snabbare i en bättre riktning. Åtgärder som t ex högre avgifter för negativ miljö och klimatpåverkan är viktigt.

torsdag 26 september 2013

Misskött skola & politiskt spel

Hårdare krav
Det är viktigt att demokratin, precis som övriga samhällets delar, ständigt anpassas till ständiga och allt snabbare förändringar. För att säkra mångfald och valfrihet kopplat till skattefinansierade tjänster måste ramverken för privata aktörer skärpas upp. Det är inte acceptabelt att några kortsiktigt kan tjäna mycket pengar på att t ex driva en skolverksamhet och när det krävs eget kapital för att hantera perioder av förluster så dumpas förlusterna över på skattebetalarna. JB gymnasiet är ett avskräckande exempel på ansvarslöst ägande. Lite ironiskt att flera svenska fackförbund och Folksam har ett ansvar för det som hänt kopplat till JB som lastat över miljardproblem och mycket individuella problem på berörda kommuninvånare. Jag tycker att innan vinstuttag kan göras ska styrda resultatutjämningsfonder införas. Vad tycker du?
http://www.dagenssamhalle.se/nyhet/folksams-bank-drev-brjb-education-i-konkurs-6308

Politiska spelet
Västvärlden behöver uppdatera spelsystemen inom våra demokratiska ramar. USA går återigen mot ett så kallat budgetstup. Så kan det inte fortsätta om USA ska fortsätta att vara ett rikt och mäktigt land. I Sverige har vi idag en minoritetsregering och det ser ut att bli ännu svårare att få till majoritetsregeringar (lokalt och nationellt) 2014. Om västvärlden ska kunna matcha Asien framöver måste vi uppdatera våra demokratiska system så att de som bildar regering också kan styra och därmed kan hållas ansvariga för sin politik. Vem ansvarar för Sveriges föreslagna budget om den inte är regeringens?
http://www.dn.se/ledare/signerat/regler-i-ett-laglost-land/

onsdag 25 september 2013

Ersättningar till politiker

Alltid någon annan
Läste idag en artikel i UNT som refererade till Tidningarnas telegrambyrå (TT) som källa. Budskapet är att M, S och FP tycker att de av dagens riksdagsledamöter som fortsätter att ställa upp som politiker, och som kommer in i riksdagen, fortsatt ska få dagens orimligt generösa fallsärmsupplägg (ekonomisk ersättning när man får sparken). De nya betydligt sämre villkoren ska enligt M, S och FP endast gälla nyinvalda ledamöter. All heder till Centerpartiet som tycker att samtliga efter kommande val ska omfattas av mer rimliga fallsärmsupplägg.

Om inte M, S och FPs nuvarande riksdagsledamöter ställer upp på de nya och rimligare fallskärmsuppläggen tycker jag att de inte ska ställa upp för omval och istället försöka få ett jobb eller varför inte försöka starta ett företag. Jag tycker det är pinsamt att inte detta är självklart. Som kompromiss kan de som idag har de orimliga avtalen lösas ut med ytterligare ett fallskärmsår. Om inte tre år räcker för att få igång ett företag eller hitta en ny försörjningsplattform då är det fel personer som sitter i riksdagen! Huvudregeln ska vara att den som gör något får betalt för det. Inte att man under långa perioder kan få betalt för att bara belasta skattekollektivet! Gör rätt! Personligen har jag ingen tjänstledighet att falla tillbaka på. Jag har ett företag som inte vårdat en kundbas på flera år. Jag måste starta från 0 igen. Trots det anser jag inte att en fallskärm ska vara på mer än Max tre år! Vad tycker du?

tisdag 24 september 2013

Myter & verklighet

Lögn, förbannad lögn och statistik
När jag inledde mina universitetsstudier gjordes det med studier i statistik. Redan första dagen berättade läraren att sanningen är att det finns lögner, förbannade lögner och statistik. Budskapet var glasklart för en omskakad samling nya studenter som baxnade av all litteratur som ingick i kursen och över möjligheten att lära det kursen syftade till att lära ut.

Gång efter gång har jag haft glädje av mina kunskaper i statistik. Gång efter gång har jag haft glädje av insikten att statistik kan användas på många olika sätt för att tjäna olika agendor. När vi tar del av dagliga rubriker om hur eländigt det kan vara inom vår välfärd är det också viktigt att hålla tungan rätt i munnen och inse hur väldigt bra vi i Sverige har det i förhållande till förr och i förhållande till andra länder. Läs gärna bifogad artikel som kortfattat och bra beskriver en verklighet som är i kontrast med de olyckskorpar som hävdar att allt blir sämre. Så är det inte. Däremot lever vi längre, sjukvårdens möjligheter är betydligt bättre än förr, vi är väldigt solidariska och bland de allra bästa i Europa på att stötta flyktingar, vi tar ett allt större miljö och klimatansvar osv.
http://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/myterna-om-valfarden/

Välfärdens grundpelare
Vi har en mycket generell och hög välfärd i Sverige. Ingen kan med trovärdighet argumentera för motsatsen om du återigen jämför med de allra flesta länder på vår jord. Denna privilegierade tillvaro måste ständigt förtjänas. Den kommer inte från himlen. Centerpartiet förstår att välståndets grundpelare är ett arbetande folk, ett ständigt och starkt företagande och att vi har en hållbar miljö samtidigt som välståndets behov av energi kan säkerställas. Centerpartiet har en mycket kraftfull politik inom områden som bidrar till ett positivare jobbskaparklimat och till en hållbar miljöutveckling. Jag hoppas att partiet orkar att nå igenom till medborgarna med detta budskap så att många väljer att lägga sin röst på de politiska idéer som bäst kan försvara och utveckla vårt generella välstånd. Ta aldrig välståndet för givet!
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/loof-jobb-och-miljo-ska-lyfta-c_8541554.svd? utm_source=sharing&utm_medium=email_article_primarylink&utm_campaign=20130922
måndag 23 september 2013

Superettan och kvalitet

Grattis
Det är jätteroligt att Sirius herrlag i fotboll nu gått upp till Superettan. Stort grattis och mycket beröm till lagets spelare, tränare, övrig stödtrupp och de lojala fansen. Ett särskilt beröm till Lasse Svensson, klubbens ordförande, som lagt ner sin själ och massor av ideell tid. Inte minst lyckades han övertyga Bengt Ågerup att stötta klubben finansiellt. Bra jobbat Lasse och Bengt. Kul för Uppsala och bra för alla våra fotbollsspelande ungdomar med drömmar att gå i Zlatans fotspår.
http://www.unt.se/sport/kim-skoglunds-revansch---tog-sirius-till-superettan-2602111.aspx

Kvalitet
Jag vill att mina skattepengar används klokt. Det inkluderar att säkra att det vi gemensamt betalar för ska levereras med kvalitet. Jag tycker det var lysande att flera arbetsgivare och arbetsföreträdare idag lanserar ett tydligt ramverk för hur kvalitetsuppföljningen kan standardiseras och vi skattebetalare få jämförelsedata som underlag för t ex våra val av skola eller vård. Bra och viktigt för oss som tror på mångfald och valfrihet.
http://www.dn.se/debatt/ny-etisk-plattform-ska-sakra-kvalitet-i-valfarden/

Övervakning
Är vi dömda innan bevisade skyldiga i domstol? Du som följer min blogg vet att jag känner stor olust över hur vi alla idag är mycket och enkelt övervakade. Att t o m små barn är övervakade och kartlagda är minst sagt anmärkningsvärt. Jag tycker det är osmakligt och helt oförsvarligt. I vilken typ av samhälle vill du leva i? Tror du att det inte spelar någon roll eftersom du inte har något att dölja? Tänk ett varv till! Du vet aldrig vem som tar makten i framtiden och du vet aldrig vad just den gruppen tycker är rätt eller fel.
http://www.dn.se/nyheter/sverige/over-tusen-barn-med-i-olaglig-kartlaggning/


söndag 22 september 2013

Kärlek bland Drakar

S:t Göran och Draken
Lyssnade på någon variant av predikan av biskop Caroline Krook. I predikan gjorde hon flera gånger referenser till berättelsen om S:t Göran och Draken. Hon menade att människan ständigt plågats av en kamp mellan godhet och ondska samt mellan generositet och girighet. Hon citerade bl a någon del av Bibeln på följande sätt: - Den som älskar rikedom blir aldrig mätt. Draken blev aldrig mätt. Den ville bara ha mer, mer och åter mer. S:t Göran drog sitt svärd för heder och kärlek och besegrade den "girige" och aldrig mätta Draken. Krook efterlyste fler människor som kämpar för heder, anständighet men framförallt kärleken. Fler människor som bekämpar girighet och kämpar för kärleken. Tänk vad mycket bättre vår värld skulle vara om det inte var tillåtet att göra väldigt korta finansiella transaktioner inom finanssystemet. Tänk vad mycket bättre vår värld skulle vara om fler blir toleranta  och generösa. Är du tolerant? Är du generös? Kärleken är störst. Att kunna försonas och förlåta är stort.

Granska och problematisera utanförskapet
Intressant artikel av SvDs chefredaktör i dagens Svenska dagblad. Fredric Karen problematiserar kring journalistikens ansvar att balansera mellan att objektivt försöka att beskriva verkligheten utan att spela intoleranta krafter i händerna. Hoppas att hans avslut om att journalistiken behöver bli ännu bättre på att granska och problematisera utanförskapet hörsammas. Om inte fler ser verkligheten som den är hjälps vi inte tillräckligt fort åt att hitta mer positiva vägar framåt.

lördag 21 september 2013

Framtidsångest

Var är jag i morgon?
Den som funderar och bekymrar sig om morgondagen lever sannolikt rätt ångestfyllt. Framtiden är osäker för alla. Det enda säkra är att morgondagen bjuder på en ny värld. Jag deltar aktivt i vårt demokratiska arbete på Centerpartiets stämma i Karlstad. Ett nytt och stärkt partiprogram växer fram.  Det blir ett ännu starkare partiprogram framförallt för att jobben bättre ska kunna skapas bland våra företagare för mindre företag, att våra barn och barnbarn får ta över ett miljö och klimatsmartare samhälle, att våra svaga och sjuka ska få samhällets starka stöd och att hela Sverige ska med. Även här på stämman finns gott om människor som bekymrar sig mycket för framtiden. Jag bekymrar mig inte utan försöker se problemen och tillsammans med andra lösa dem. Jag försöker se möjligheterna och tillsammans med andra förverkliga dem. I morgon kommer jag åter att vara hemma och bl a kunna krama min dotter. Det ser jag fram mot.

Utan att vara bekymrad är jag lite ledsen över att jag missade premiären av Hamlet på Uppsala stadsteater. En pjäs som på ett modernt sätt sägs beskriva framtidsångesten. Teaterchefen Linus Thunström fortsätter att göra ett fantastiskt jobb. Förutom att få kulturellt intresserade Uppsalabors uppskattning får teatern löpande mycket goda vitsord i riksmedia för sina uppsättningar. Har du besökt teatern?
http://www.unt.se/kultur/hamlet-i-modern-tappning-2599891.aspx

Hot mot mångfald och valfrihet
Hur stort är hotet mot mångfalden och valfriheten om vänstern tar över makten i Uppsala, länet och staten? Det enkla svaret är väl att vi inte vet eftersom vi inte vet vilka kompromisser de olika delarna av en vänsterregering måste göra för att kunna bilda regering. Bättre kommer det inte att bli. Vad tror du själv händer?
http://www.unt.se/uppsala/sa-privatiserades-uppsala-2599341.aspxfredag 20 september 2013

Vem blir utan vård?

Nytänkande och tillväxt
Det är mänskligt att försöka undvika problem. När problemen är stora och komplexa undviker de allra flesta att ta i desamma. Om problemen sannolikt innebär försämringar för stora grupper människor har även politiker, som i min värld är skyldiga att ta i dessa frågor, svårt att göra det innan de tvingas till ställningstaganden. Tvingas prioritera. Gång efter gång misslyckas organisationer och samhällssystem att i tid genomföra nödvändiga förändringar och därigenom minska risken för krasch runt hörnet. Kortsiktigheten råder. I morgon är någon annans problem...... Nej! I morgon är våra barns, barnbarns och kanske t o m vår egen verklighet.

I dagens UNT frågar Tidningen några politiker hur de ska säkra rimlig vård i framtiden då allt fler blir äldre samtidigt som sjukvårdens möjligheter bara förbättras och förbättras. Tidningen ställer utmaningen på sin spets genom att fråga "vem får inte vård i framtiden?". Blir det våra barn som inte har rösträtt? Blir det de som aldrig jobbat? Blir det de som fyllt en viss ålder? Eller blir det de som bor i våra städer? Eller klarar klarar vi att ge även framtidens svenskar lika bra omsorg och vård som idag? Sönderfallet av den generella välfärden kan hindras men det kräver att vi hjälps åt att få många fler företagare, för små och medelstora företag, att vilja och våga växa. Det kräver också att vi börjar fatta att vi måste investera betydligt mer i förebyggande hälsoarbete och att vi vågar tänka i helt nya banor.  Om du och jag enkelt kan få tillgång till råd om en hälsosam livsstil blir vi sannolikt mer välmående men också friskare. Då minskar även trycket på omsorgs och vårdsystemet. Om alla, som inte är oförmögna att jobba, med försörjningsstöd får förstärka omsorgen och vården, då blir det oxå vinna/vinna. Vad tror du krävs?
http://www.unt.se/uppsala/ingen-vagar-prata-om-den-viktigaste-fragan-2597775.aspx

torsdag 19 september 2013

Mod och klartext

Intetsägande eller floskler
Jag tror inte på floskler eller på livsåskådningar som bygger på svarta och vita argument. Världen är svårare än så när man ska lösa de större problemen. Det är dock viktigt att politiker inte duckar för att  våga vara sig själva, vågar vara ärliga och vågar tala om de stora samhällsutmaningarna som avgör om Sverige fortsätter som ett generellt välståndsland eller inte. En politiker som saknar mod och som inte klarar av att tala i klartext kan inte nå folket. En politiker som inte inser att ständigt kompromissande är nödvändigt blir stillastående och därigenom snabbt hopplöst omkörd. På DNs ledare idag efterlyser de politiker som vågar tala i klartext. De efterlyser också fler politiker som gör det för det gemensamma och inte som en alternativ karriär.
http://www.dn.se/ledare/signerat/ny-minister-bevare-oss-for-politiska-karriarister/
http://www.dn.se/ledare/signerat/onskas-fler-som-bohman/

Hållbar politik
All heder till Staffan Danielsson, riksdagsledamot C, som idag i SVD vågar efterlysa öppna debatter runt svåra frågor. Han tycker också, som jag, att hållbarhet som vägledning måste gälla inom alla samhällsutvecklingsfrågor. Svensk integrationspolitik måste bli hållbar annars bryter vi ner människor som har större ambitioner än vad vi kan tillfredsställa och bygger upp samhällsutmaningar som blir en allt större krutdurk. Ett parti som vill vara relevant och attrahera medlemmar måste på riktigt tillåta högt i tak i debatter om man ska utvecklas hållbart, vara relevant och attrahera väljarstöd.
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/invandring-far-inte-vara-tabu_8532018.svd

Alliansen har det jobbigt nu
Nu behövs skärpning! Jag vill inte att V, SD eller tillväxtfientliga partier ska ha inflytande över Sverige och våra tillväxtmotorer.
http://www.dn.se/sthlm/valjarna-vill-ha-skifte-i-stadshuset/

onsdag 18 september 2013

Döden

Locket på
Döden är tabu i dagens samhälle. Ända fram till runt 1960 talet vill jag hävda att döden var något självklart och naturligt som alla naturligt förhöll sig till. Många levde i familjer där sjuka och gamla släktingar dog i hemmamiljö. Sedan en tid har döden institutionaliserats och många, väldigt många dör i ensamhet på ett sjukrum. Eller i närvaro av en främmande människa som förhoppningsvis är varm och omtänksam i livets slutskede. Då jag har jobbat extra som extravak till döende patienter många gånger på Akademiska sjukhuset i Uppsala kan jag vittna om att de allra flesta dog utan nära och förhoppningsvis kära vid sin sida. Jag minns starkt de första personer jag vakade över och deras sista andning. Vi är inte odödliga och jag tror att vi skulle må bättre om vi inte gjorde så mycket för att förtränga att livet har ett slut och nya generationer tar vid.

Kristian Gidlund är död
Ett av sommarens sommarprogram på P1 var med Kristian Gidlund. Det var ett fantastiskt och mycket känslosamt program. Han var rak och tydlig med sin livssituation och signalerade en fantastisk personlig styrka trots att cancern snabbt kvävde hans liv. I programmet talade han bland annat om barnen han aldrig fick. Att han bjöd på sina känslor och upplevelser i livets slutskede var generöst och starkt. Att många upprördes av att han bloggade om den snabba och oundvikliga vägen mot döden är beklagligt. Han bjöd på sig själv och gjorde att de som lyssnade också kan se ljus och inte bara mörker i en mycket svår tid. All heder och respekt till Kristian Gidlund och mina kondoleanser till hans nära och kära. Han gick bort för tidigt.
http://www.dn.se/kultur-noje/nyheter/kristian-gidlund-har-avlidit/

tisdag 17 september 2013

Farligt spel

Det måste löna sig att arbeta
Det är viktigt att det lönar sig att arbeta jämfört med att leva på bidrag. Löneskillnaden mellan en person som har ett första arbete alternativt ett arbete som inte kräver högkvalificerade kunskaper och en person som får försörjningsstöd, bostadsbidrag etc måste vara påtaglig. Det generella välståndet kommer inte att kunna upprätthållas annars. Så långt håller jag med riksregeringen och stöttar skattesänkningen för lågavlönade. Att däremot i nuläget ytterligare sänka skatten för människor som av många anses vara högavlönade, i ljuset av att Sverige har en minoritetsregering, riskerar att bli ett dumt drag. I grunden tycker jag att det är bra att skattetrycket i Sverige minskar. Det är fortfarande så att vi i Sverige får styra allt för lite över våra egna hårt inarbetade pengar. Men det gäller också att veta när tiden för liknande sänkningar är rätt.

Idag upplever många att skola, vård och omsorg inte fungerar tillräckligt bra. Idag upplever många att den organiserade brottsligheten håller på att ta ett fast grepp om Sverige. Idag upplever många att invandringen inte är hållbar förrän integrationen kan hanteras betydligt bättre än nu. Att i det läget ge SD chansen att åter vinna poäng genom att möta människors oro med smarta politiska drag är oklokt. Om S, MP och V i riksdagen lyckas ändra i skattesänkningsförslaget och ta bort delförslaget att höja gränsen för statlig skatt, då är risken stor att SD ansluter sig till det. Då börjar redan nu SD få ett riktigt inflytande över politiken. Det tycker jag är olyckligt eftersom missnöjespartiet SD också i grunden är ett destruktivt främlingsfientligt parti.
http://www.dn.se/ekonomi/rodgrona-och-sd-kan-stoppa-skattesankning/

SD tycks också vara ett mycket elitistiskt parti. SDs ledare i Uppsala är deras ledare både inom kommunen, landstinget och snart inom kyrkan. Undrar om det är så de kommer att representera folket om de får en massa ytterligare förtroendeplatser efter valen 2014?
http://www.unt.se/uppsala/sd-gick-framat-i-uppsala-2592085.aspx

måndag 16 september 2013

För sig själv eller för folket

Valen 2014 närmar sig
Allt tyder på att vi går mot allt svårare politiska tider. Svenska väljare signalerar återkommande att de inte är nöjda med det nationella politiska ledarskapet idag och de signalerar rent generellt ett allt större missnöje. Redan idag har vi en nationell minoritetsregering. Om nuvarande trend fortsätter är sannolikheten stor att vi går mot en ännu svagare minoritetsregering i Sverige.

Ett missnöjesparti ser ut att få väldigt mycket stöd. På riksnivå har missnöjespartiet idag över tre gånger så mycket folkligt stöd som Centerpartiet. Varför blir det så? Vad tror du? Om man lyssnar på och företräder de medborgare man i huvudsak riktar sig till borde politiken få bra stöd av väljarna. Är det så att det finns politiker som inte företräder tydliga väljargrupper utan endast sig själva och sina egna övertygelser? Och att dessa starka egna, inifrån och ut perspektiv, åsikter saknar folklig förankring? Framgångsrikt politiskt arbete måste bygga på ett utifrån och in perspektiv om det ska vara hållbart. En hållbar politik måste också upplevas av rimligt många invånare som just hållbar. Det kanske finns en del som inte förstår det.
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/sifo-c-och-kd-under-riksdagssparren_8517772.svd
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17476066.ab

söndag 15 september 2013

Svagt ledarskap & punktskatter

Högt i tak
Inom alla organisationer, eller grupper av människor, där det finns mycket vilja, olika kunskaper, olika erfarenheter och olika andliga uppfattningar finns gott om motsättningar. Inom demokratins ramverk avgör majoriteten vilka vägval som görs kopplade till olika ställningstaganden. De flesta accepterar den ordningen. Organisationer som vill utvecklas positivt förstår att öppna och ständigt självkritiska samtal ökar chanserna till framgång. Sektliknande kulturer blir aldrig annat än korthus som kortsiktigt kan fungera för att sedan helt falla sönder. Varför försöker vissa ledningar i offentliga verksamheter, eller öppna partier, lägga locket på och trots uppenbara problem inte erkänner problemen och involverande jobbar med förbättringar? Att som ledning bara vilja höra positiva saker och att alltid se människor som vågar lyfta på problem som problematiska är inte ett ledarskap mot framgång. Om kejsaren är naken måste någon våga säga det innan priset för att vända en negativ utveckling blir för högt. Inom psykiatrin och inom polisen finns tydligen påtagliga förbättringsmöjligheter. Tror du dessa förbättringsmöjligheter även finns inom andra organisationer?
http://www.dn.se/ledare/huvudledare/utan-reflektion-ingen-utveckling/

Aktivt folkhälsoarbete
Det är klokt att aktivt jobba med förebyggande folkhälsoarbete. Det är oklokt att inte göra det! Om vi människor lever hälsosammare liv blir våra enskilda liv bättre och det gemensamma samhällets ohälsokostnader betydligt lägre. En så kallad vinna/vinna situation. Att använda punktskatter som en mycket effektiv metod för att minska ohälsan och för att kunna finansiera mer förebyggande insatser är klok politik. Inom alkoholområdet tycks metoden vara politiskt möjlig i Sverige då en redan hög skatt på alkohol ska höjas. I ljuset av utvecklingen av övervikt och fetma borde vi även ha höga skatter på ingredienser som livsmedelsindustrin använder i för hög utsträckning för att öka konsumtionen. Samtidigt bör vi sänka skatten på t ex frukt och grönt.
http://www.dn.se/nyheter/sverige/dyrare-alkohol-i-hostbudgeten/

Oklok alkoholkonsumtion är utan tvekan mycket ohälsosam och leder till mycket enskilt och familjelidande. Precis som med andra droger. Även omfattande konsumtion av t ex läsk, snacks, snabbmat och godis är mycket ohälsosamt och leder mot stora enskilda problem i nästan samtliga fall.  Varför går det att höja skatten på alkohol men inte på t ex socker som i stora mängder är mycket ohälsosamt? Att människor alltid ska få göra som de vill och att politiker inte ska lägga sig i frågor som kan upplevas som den enskildas egensak håller inte om konsekvensen av ett ohälsosamt liv självklart ska hanteras av samhällskollektivet.
http://www.dn.se/nyheter/sverige/overvikt-bland-barn-har-blivit-en-klassfraga/
Eftersom mycket tyder på att övervikt och fetma generellt kan ses som en klassfråga kan strukturpengar till utsatta skolor också styras mot bättre kostvanor där skolan kan erbjuda både frukost och lunch som är klokt närproducerad.

lördag 14 september 2013

Egoism & Stefan Löfven

Hur många gör något även för andras välbefinnande?
Beteendevetare har genom åren gång efter gång beskrivit hur egoistiska människor är. Särskilt människor som har svårt att tillfredsställa grundbehov som mat, dryck, värme och kärlek. Maslows behovstrappa kan vägleda om i vilket livstillstånd vi människor generellt orkar bry oss om fler än oss själva. Jag delar professorn i psykologis slutsats att vår mänskliga evolution framförallt utvecklats positivt genom vår utvecklade förmåga att bry oss om varandra. Tråkigt att professorn skriver så avancerat att jag tror många inte förstår vad han skriver.
http://www.unt.se/debatt/vi-vill-inte-bara-gynna-oss-sjalva-2588781.aspx

Hur går flyktingströmmarna?
Att bry sig om andra är bl a att ge flyende människor skydd och övrigt stöd. Tyvärr finns massor av människor på flykt på grund av andra människors egoism och oförmåga att kompromissa eller vilja att söka samförstånd. Tydligen exploderade flyktingströmmarna till Sverige förra veckan. Framförallt från Syrien och Eritrera. Runt 2.000 människor bara under förra veckan. På årsbasis motsvara det halva Uppsalas befolkning dvs 2.000 * 52. Är det någon som vet hur alla dessa stackars människor lyckas fly hela vägen från Eritrea och Syrien till Sverige? Tar de båt hela vägen och mest åker på internationellt vatten? Om de kommer  markvägen, hur är det i dessa terroristrädslans och övervakningens tidevarv möjligt att passera så många andra länder utan att få skydd där?

Löfven läste nog min blogg igår
Idag kan vi läsa ett debattinlägg från S och deras ledare Stefan Löfven. Vackra ord om hur viktigt det är att samarbeta och att stötta varandra och inte bara tänka på sig själv. Reinfeldts utmanas till debatt och anklagas för feghet för att gång efter gång vägra att ställa upp på debatt och tänkas få personifiera det egoistiska samhällsbygget. Till sist möts de nog.

Löfven talar om hur viktigt det är att fler får riktiga jobb, att våra barn får bättre utbildning, att våra sjukhus ger bra sjukvård och omsorg och att vi tar ett miljöansvar. Som sagt vackra ord och samma övergripande huvudfrågor som alla partier tar upp. Han vädjar till mitt hjärta att inse hur förädisk Reinfeldt är och hur mycket medmänskligare Sverige blir om han får styra landet. Fina ord MEN VAD vill han göra och hur finansierar han det? Kan han enas med V och MP om det S själva möjligen kompromissat fram?
http://www.dn.se/debatt/fredrik-reinfeldt-mot-mig-i-debatt-om-sveriges-vagval/

fredag 13 september 2013

Makten efter 2014 & fetma

Skattehöjningar mot skattesänkningar
När jag läste några artiklar om hur olika partier tycks välja att profilera sig verkar valet enkelt uttryckt komma att handla om 1) vill du ha lägre skatter eller högre skatter. 2) vill du ha prövade och erfarna politiska ledare eller helt oprövade och oerfarna. Vi får se hur det går. Inte minst i ljuset av att vi har en hög arbetslöshet och vi går mot tider där +80 åringarna ökar från 500.000 idag till prognosticerade 1.000.000 +80 åringar 2050 tror jag det är bättre att göra mer gemensamma investeringar i att förbättra barn och ungas lärande, i att fler mindre företag kan växa och i bättre infrastruktur än att sänka skatten några kronor i nuläget. Ett annat sätt att beskriva det jag säger är att istället för att göra ytterligare en marginell skattesänkning kan de pengarna göra betydligt större samhällsnytta, till gagn för alla, genom riktade satsningar som då kan göra positiv skillnad. Det finns en chans att undvika vänsterstyre men då måste regeringen vara mer investeringsorienterade och riskerna med helt oerfarna politiska ledare tydligare lyftas fram. Stefan Löfven ger ett sympatiskt och kompetent intryck men han har aldrig tidigare varit förtroendevald och kan efter riksdagsvalet 2014 vara Sveriges statsminister. I en rödgrön röra. Sannolikt i en minoritetsregering. Även i Uppsala skulle ett regeringsskifte innebära att personer som är helt oerfarna att vara ytterst ansvariga skulle ta över. Hur tror du Sverige och Uppsala utvecklas då?
http://www.dn.se/nyheter/sverige/ingen-har-vunnit-tre-ganger-i-rad-pa-2000-talet/
http://www.dn.se/nyheter/sverige/ewa-stenberg-om-reinfeldt-ska-gora-en-trippel-maste-alliansen-bli-piggare/
http://www.dn.se/ekonomi/bnp-tillvaxten-forsvann/

Övervikt och fetma
Det är mycket positivt att människor runt om i världen allt mer och i snabbare takt börjar ta enskilda människors och samhällets problem med övervikt och fetma på stort allvar. Som ordförande för Folkhälsorådet följer jag bl a den utmaningen regelbundet och faktum är att det är stora utmaningar även i en så attraktiv kommun som Uppsala. I dagens DN debatt kan vi återigen ta del av en artikel som berör utmaningen. Visst måste omvårdnaden och vården av människor som har övervikt och fetma förbättras men allra viktigast är att göra mycket mer för att förebygga problemen så att så många människor som möjligt får så hälsosamma liv som möjligt. Jag tycker mina berörda medmänniskor förtjänar ett bättre förebyggande stöd. Vad tycker du?
http://www.dn.se/debatt/sjukhus-stanger-dorren-for-barn-med-fetma/

P.S nu har Scibbye och Persson gett ut sin bok om när de greps i Ogadenprovinsen.

torsdag 12 september 2013

Hela havet stormar

Hur ser ledarskapet ut efter valen 2014?
Valrörelsen är igång. Flera partier kampanjar redan för fullt och spekulationerna går vilda om vilka maktblock som kan tänkas bildas efter valen nästa år. Enligt en av dessa spekulationer kan ingen känna sig given i ett maktspel där helst majoriteter ska bildas. På riksnivå kan man t ex föreställa sig att det största parti som bildar regering med S eller M antingen gör anspråk på Stadsministerposten eller finansministerposten. Visst finns en matematisk formel för hur makten ska fördelas men den gäller sannolikt inte i ett spel där maktspelsalternativen är många. Jag kommer att kämpa för att Sverige och Uppsala regeras av krafter som bejakar mångfald, valfrihet, företagsamhet, en jämlik skola, ett värdigt åldrande, bra omhändertagande av våra funktionshindrade, ett ambitiöst miljö och klimatarbete, en stärkt landsbygdspolitik och så mycket lokalt självbestämmande som möjligt. Vad kommer du att kämpa för?
http://www.di.se/artiklar/2013/9/10/huggsexa-vantar-om-finansministerposten/

onsdag 11 september 2013

Oro om hållbar invandring

Träffar ledarskribenter och vissa politiker "folket"?
Jag är tacksam över att jag återigen lever på ett sätt som gör att jag får en bred känsla för hur samhället mår och brett kan se positiva utvecklingsmöjligheter. Under mina universitetsstudier och därefter har jag i mycket stor utsträckning endast arbetat och umgåtts med välutbildade, välavlönade och företagsamma personer. Det gick absolut ingen nöd på mig och jag uppskattar nästan alla de fantastiska människor jag mött och umgåtts med runt om i världen. Däremot avgränsade den livsstilen mig från den vardag som många, de flesta, lever i. Jag fick allt för sällan en känsla för "vanliga" människors vardag trots att jag vuxit upp som en "vanlig" medelklassvensk.

Sedan mitt politiska engagemang har jag genom mina många möten med alla samhällsgrupper inom Uppsala kommun åter fått en bra känsla för vad många människor tycker och känner. Bl a upplever väldigt många, "gammelsvenskar" och "nysvenskar" att svensk invandrings och integrationspolitik grovt har misslyckats. Väldigt många känner oro inför framtiden och särskilt inför de komplexa problem som uppstår med stora kulturella skillnader mellan människor som lever i så kallat utanförskap. I ljuset av bl a detta väljer allt fler att lägga sin röst på SD. I Norge har nu främlingsfientliga snart en plats i regeringen. Varför blir det så? Kan det vara så att det finns politiker som lever i sin bubbla och inte lyssnar av den oro som många känner för en misslyckad integrationspolitik? Kan det vara så att många av landets ledarskribenter också lever i sina bubblor utan kontakt med "verklighetens folk"? Vad tror du? Även om ledarredaktioner och vissa politiker tycker sig veta bättre än folket så leder oförmågan att inse oron och se problemen till att främlingsfientliga krafter blir starkare. Vi måste ta oron på allvar. Då kan vi både stötta "nysvenskarna" bättre och effektivare bekämpa främlingsfientligheten.
http://www.dn.se/ledare/huvudledare/dyrkopt-omvaxling/
http://www.unt.se/ledare/en-olustig-norgehistoria-2584217.aspx

tisdag 10 september 2013

Politikens villkor

Mycket tid
Om man vill göra ordentlig nytta för folket som heltidspolitiker är tidskostnaden hög. I vart fall om man har en ledande politisk roll. Som kommunalråd ska man alltid vara tillgänglig för invånarna och media. Du ska besöka så mycket av kommunens verksamhet/ansvarsområden som möjligt. Du ska sitta med på en massa majoritetsledningsmöten, kommunstyrelsemöten, kommunstyrelsens arbetsutskott, nämndutskott, nämndmöten, ordförandemöten, kommunfullmäktigegrupp, kommunfullmäktige och en massa andra möten. Dessutom ska du jobba med ditt lokala parti och också hinna läsa på alla olika ärenden. Även media ska hanteras löpande. Partiaktiviteterna är nästan alltid på kvällar och helger. Utöver det ska du kampanja runt om i kommunen och på debattsidor. Är det värt allt slit? Är en positiv framtid även för kommande generationer viktig? Är fler än dina eventuella egna barn viktiga? Det är viktiga uppdrag om du tror på en demokratisk samhällsmodell. Gör du det? Då tycker jag du ska ställa upp som i vart fall fritidspolitiker. Om du gör det i liten skala gör du stor nytta och det räcker med en insats på cirka 10 timmar per månad nio månader per år. Är din positivare framtid värd det? Är ditt närsamhälles positivare framtid värd det? Är våra barns positiva framtid värd det? Hur kan du tycka att det inte är värt det? Vi behöver många fler som är aktiva i yrkeslivet in i politiken. Då utvecklas samhället ännu bättre.

måndag 9 september 2013

Inkomstskillnader & övervakning

Kunskap & flit
Hur kan det vara svårt att förstå att alla i ett samhälle tjänar på att kunskap och flit belönas med högre inkomster än om man inte har eftertraktade kunskaper eller arbetar hårt? Det är viktigt för ett generellt välfärdssamhälle att människor som satsar på utbildning och som är flitiga ska kunna ha mycket högre inkomster än andra. Dels innebär inkomstskillnaderna en morot för människor att utbilda sig mer än att så fort som möjligt börja arbeta. Därutöver innebär det också en möjlighet för alla, under förutsättningen att skolsystemet är bra, att göra så kallade klassresor. Det är bra för välståndsutvecklingen. Om inte dessa möjligheter fanns skulle det bli som förr att bara de som ärvde tillgångar och titlar fick tillträde till maktens korridorer. Det är värdelöst om man vill ha en hög generell välfärd. Det är bra med ekonomiska skillnader mellan dem som genom hårt arbete skapar stora värden i konkurrens jämfört med dem som inte gör detsamma. Bl a på det sättet kan vi gemensamt finansiera en dräglig lägsta nivå för alla medborgare. Vad tycker du?
http://www.unt.se/ledare/vad-innebar-egentligen-rattvis-inkomstfordelning-2580779-default.aspx


George Orwell vänder sig i graven
Visst blir jag lite tjatig om problemen med dagens integritetsövergrepp på enskilda människor men det understryker hur allvarligt jag ser på denna generella massövervakning. Den är ett hot mot demokratin och den kan enkelt få förödande konsekvenser för laglydiga människor som av någon och av något skäl kan anses obekväm. När George Orwell skrev sin bok om övervakningssamhället, 1988, var den skrämmande för många MEN den kommer inte nära dagens övervakning av oss alla. Är det inte tryggt att vi filmas överallt,  att vi alla blir avlyssnade och våra mejl lästa? Du och jag har väl inget att dölja? Men föreställ dig att en ny Hitler får makten över stora delar av Europa. Föreställ dig att politiska grupperingar i samarbete med t ex säkerhetspolisen i något land tar reda på att Norges nya kvinnliga statsminister har stora privata bekymmer med ett psykiskt sjukt barn och att hon i sin ungdom var med om en hemsk bilolycka med konstiga omständigheter men ingen påföljd (bara hypotetiska påståenden och ingen verklighet i detta exempel). Hon själv och hennes närmaste tycker det är hanterbart och olyckan var aldrig annat än en olycka. Om det är enkelt att snabbt göra individuella analyser, tror du några försöker göra liknande sökningar på politiska motståndare? Är det ett problem? Vad tror du händer om en ny Hitlertyp får starkt inflytande i t ex Europa?
http://www.dn.se/nyheter/sverige/fra-tojer-pa-reglerna-for-sitt-arbete/

Jag tycker att säkerhetstjänsten ska kartlägga brottslingar och arbeta för att förebygga t ex terrorhandlingar. Det går att göra utan att tillåta den allt för omfattande och generella övervakningen av oss människor. Vad avser t ex kameror anser jag att det är värdefullt på allmänna platser där många människor rör sig. Men varför tillåta denna enorma filmövervakningsförmågan? Vad tycker du?

söndag 8 september 2013

Politisk verklighet & ojämlik kunskapsinhämtning

Förändringskraft
I landet lagom är det tydligt att medborgarna inte uppskattar tvära svängningar kopplat till landets trygghetssystem. Det insåg och inser M och därför driver de få direkta reformfrågor trots att de inser behoven av flera reformer. Som jag skrivit förr är Ms centrala reform skattesänkningar och tills nu hård ekonomisk hushållning. Kombinationen skattesänkningar och hård ekonomisk styrning tvingar verksamheterna till förändringar som mindre tydligt kan kopplas till enskilda partier. Är det något fel med en liknande taktik? Inte alls men personligen tycker jag demokratin utvecklas bättre om medborgarna får veta vilken typ av samhälle ett parti vill bygga om de hade egen majoritet. Då blir skillnaderna mellan partierna tydligare. Det är i den önskade framtidsbilden och i de sakpolitiska frågorna som skillnaderna mellan partier kan uppfattas. "Snömoset" däremellan låter i princip lika oavsett parti. I Sverige.

Norge går mot borgerlig valseger. Norge går åter mot en kvinnlig statsminister. Visst är det intressant att samtliga övriga Nordiska länder haft/har kvinnor som nationens ledare. Men inte i Sverige. Blir intressant att se om även Sverige kan få fram någon kvinnlig politisk ledare som vill och får axla det ansvaret under min livstid, vad tror du? I bifogad ledare beskrivs tydligt dilemmat att ingå i en regering. Å ena sidan är du med och påverkar på riktigt. Å andra sidan tvingas de flesta partier i regeringsställning till kompromisser som av de egna väljarna kan upplevas som svek. Tycker du att ett parti alltid ska göra regeringsfråga vid liknande situationer? Då blir vårt politiska arbete lika krångligt och svagt som jag upplever det i Italien och Israel. Svaga regeringar leder inte bara till politisk oförmåga. Med svaga regeringar går ett samhälle bakåt.
http://www.dn.se/ledare/huvudledare/vag-och-svag-blockpolitik/

Satsa på eleverna i skolorna & på nätet
Att våra utbildningssystem och våra enskilda skolor kan ge våra elever väldigt bra kunskap är avgörande för individens livsmöjligheter och samhällets välståndsbygge. Offentliga pengar ska satsas i skolsystemet och inget annat. Skattesubventionerat läxläsningsstöd är inte en rättvis väg framåt. De barn som har välutbildade och ekonomiskt starka föräldrar har redan mycket bättre förutsättningar än de flesta andra. Använd istället mycket mer riktiga pengar/reform för att digitalisera skolan på individnivå. Det gör att våra elever lär sig mer men också att alla barn som lever i familjer utan intresset eller den ekonomiska möjligheten att ge sina barn utbildningsdatorer ändå kan få det. Tycker du att det är bra att "klass" återigen påtagligt påverkar våra barns utvecklingsmöjligheter? I dagens gammel DN kan du läsa ett läsvärt reportage "Barnet, paddan och pedagogiken".

lördag 7 september 2013

Fattigpensionärer & övervakning

Politiskt självmord
Varför vågar så få politiker tala i klartext? Är det för att ingen vill höra budskap som upplevs som negativa? Så är det nog och i synnerhet då det bland yrkespolitiker ses som politiskt självmord. Invandrings och integrationspolitiken är en elefant i rummet. En annan är pensionssystemets kommande sönderfall om inte fler jobbar och jobbar längre.

Istället ägnar sig oroande många politiker åt t ex idiotiska erbjudanden som att få skattepengar för att vara ledig ett år. Även om det är i Norge är det en sjuk idé och i ett DN reportage har snyltaren fått ett tydligt ansikte i Vegard Skjervheim. Att snylta på andra trots att han är fullt arbetsduglig och det finns jobb försvarar han med att "det inte är utslag av lathet utan mer handlar om brustna illusioner." Norrmännen kanske, tack vare sina oljemiljarder har råd med liknande idioti. Det har inte Sverige. Sverige har ett kraftigt underfinansierat pensionssystem och vem blir omvald eller vald på att vilja höja pensionsåldern, sänka pensionerna etc? Om trettio år kommer det med nuvarande utveckling finnas gott om fattigpensionärer. Det är ju inget problem idag.....
http://www.unt.se/ledare/det-finns-en-elefant-mitt-i-det-politiska-rummet-2578548.aspx
http://www.dn.se/ekonomi/betald-ledighet-lockar-unga-i-norge/

Abdikerat?
Har C och FP, särskilt C på riksnivå, abdikerat från motståndet mot massavlyssning av folket? Nu måste denna negativa och oacceptabla utveckling brytas!!!
http://www.unt.se/ledare/en-nara-partner-till-nsa-2578544.aspx
http://www.dn.se/ledare/huvudledare/granslos-overvakning/

fredag 6 september 2013

Ny tid kräver nya spelregler

Den anpassningsbara och föränderlige överlever
Charles Darwin lärde oss att det inte är den starka eller den mest intelligente som överlever. Den som överlever är den som är bäst på att anpassa sig till de ständiga förändringarna. Vissa av oss har sett gott om exempel på att hans slutsatser håller. Vi lever i en ny tid. Vi lever i en informations och tjänstesamhällets tid. Vi lever i en tid där jordens stora mänskliga befolkning tär hårt på jordens resurser.

Samtidigt som det finns gott om hot är möjligheterna många. Motståndet från dem som vill bevara det gamla är stort. Särskilt bland det så kallade etablissemanget som historiskt alltid försökt bevara status Q tills systemet kollapsar. Ofta faller systemet samman på grund av överkonsumption eller tillräcklig revolt från en stor del av invånarna. Krafter som SD får ett allt större missnöjesstöd och till sist tvingas etablissemanget inse att den gamla vägen inte längre är möjlig. Varför är det så svårt att förstå Darwins enkla slutsatser? Varför lyckas inte världssamfundet begränsa finansmarknaderna och dess individers enormt samhällsfientliga kortsiktiga girighet? Varför inser inte vissa att även invandrings och integrationspolitiken måste bygga på hållbarhetsresonemang. Vi måste tydligen gå in i stort mörker innan vi åter kan påbörja en tuff vandring mot ljus.

I en demokrati faller självklart äran eller skulden för om utvecklingen går bra eller dåligt på de invånare som röstat fram bra eller dåliga företrädare och partier. Tyvärr är även många av oss vanliga invånare också väldigt kortsiktiga. Många vill maximera möjligheterna nu och tar sen senare. De äter hellre grodden istället för att plantera den, vårda den och sedan bättre njuta av den. Det är väl därför som en majoritet ständigt driver samhällen mot sönderfall innan något nytt åter kan byggas upp. Vad säger du om mitt resonemang? Vem vinner på att även många svenskar är överbelånade? Vad tror du händer den dagen den nominella räntan ökar? Vem och vilka förlorar? Har vi sett något liknande förr?
http://www.di.se/artiklar/2013/9/5/imf-varnar-for-svensk-bostadsbubbla/
http://www.di.se/artiklar/2013/9/3/varning-for-borgs-baksmalla/
http://www.di.se/artiklar/2013/9/5/lasarna-pressade-stefan-ingves/

torsdag 5 september 2013

Smart att bli bättre på miljöarbete

Grön omställning
Det finns en minst lika bra värld som idag efter tiden med billig och miljöförstörande olja. Det finns en ljus framtid utan farlig kärnkraft. En direkt farlig kärnkraft som oxå lämnar efter sig mycket farligt avfall till många kommande generationer. Att ta ansvar innebär inte bara ett ansvar här och nu utan också för kommande generationers generella välstånd. Tar du det ansvaret!

Sverige är ett land som bättre än de allra flesta jobbar med miljö och klimatförbättrande insatser. Insatser som inte enbart bidrar till en mer hållbar jord utan också till att svenskt näringsliv kan utveckla nya jobbskapande affärsverksamheter. Det svenska folket är innovativa i förhållande till många andra folk. Det är mycket positivt. Låt oss tillvarata det bättre och låt oss bli betydligt bättre på att sälja våra erbjudanden på världsmarknaden. Då går vi mot ett fortsatt generellt välstånd. Vad gäller säljförmåga har många svenskar mycket att lära av våra danska systrar och bröder. Det är tur att miljöfrågorna drivs av Centerpartiet. Annars hade utvecklingen inte kommit så långt som nu.
http://www.dn.se/debatt/vi-satsar-700-miljoner-pa-svensk-miljoteknik/

onsdag 4 september 2013

Ansvarstyngt åldrande

Tungt ansvar tynger
Det är tur att det finns människor som vill och vågar ta på sig ledarroller. I synnerhet människor som inom demokratins ramar är villiga att utsätta sig själva och sina närmaste för enorm press och total offentlighet. Inte minst för risken att det egna livet står på spel. Tänk vad hemskt det måste vara att bära ansvaret och utsattheten som USAs president. Både under ämbetstiden och därefter lever personen med ett massivt personskydd och har även därför ett minimalt privatliv. Tänk dig själv pressen att fatta beslut som givet eller sannolikt leder till många människors död, lemlästning och förödelse. Inte bara människor som t ex är terrorister.

Jag har både nära och via media följt människor som vågat ta stora och ansvarstyngda uppdrag. En slutsats blir att de nästan alltid åldras väldigt fort. Ta Obama som ett dagsaktuellt exempel. Åren som president sätter sina tydliga spår. Obama har åldrats mycket på få år. Inte så konstigt då arbetsdagarna är mycket långa, ständiga resor med stora tidsomställningar och mycket svåra beslut där presidenten slutligt måste bestämma vägval. Skulle du vilja leva ditt enda liv på det sättet?
http://www.dn.se/nyheter/sverige/folj-obamas-besok-i-bilder/

tisdag 3 september 2013

Rättvisare skola

Bättre jämställdhet
Att våra barn och unga får en så rättvis och bra start som möjligt, oavsett social bakgrund, är centralt i vårt samhällsbygge. Omdömen och betyg är värdemätare på hur våra barn och unga lyckas ta till sig kunskap som de är beroende av och har glädje av under sina liv. Betyg fyller många funktioner. Inte bara som värdemätare på inhämtad kunskap utan också som urvaltkriterium för fortsatta studier eller möjliga arbetsgivares totala personlighetsbedömning. Eftersom betygen har stor betydelse för en människas möjligheter är det mycket viktigt att betygsättningen är så rättvis som möjlig. Därför delar jag förslaget att viktiga prov inte rättas av den i klassrummet ansvariga läraren och inte heller av någon lärare anknuten till elevens skola. Då blir det mer rättvist och betygsinflationen kan undvikas. Med en mer korrekt kunskapsbild över klasser och skolor kan också nödvändiga särskilda skolanslag fördelas mer relevant. Vad tycker du?
http://www.dn.se/ledare/huvudledare/mer-an-ren-sortering/

måndag 2 september 2013

Världsledning

Gott om globala utmaningar
Det finns gott om problem på vår jord som inte effektivt eller alls kan lösas av enskilda länder. Miljö- och klimatutmaningar, flyktingstöd, terrorism och organiserad brottslighet är några exempel. Windston Churchill sägs ha sagt att tills någon kommer med ett bättre förslag på hur samhällen styrs är demokrati det bästa vi har. Det samma gäller FNs roll. FN är det globala forum där jordens länder möts och där försök görs för att bl a lösa nationsövergripande utmaningar. Arbetsformerna inom FN behöver absolut förbättras men FN är mycket viktigt. Om t ex kvalificerad majoritet kan ersätta vissa nationers vetorätt i FNs säkerhetsråd kommer sannolikt världen utvecklas bättre. Vad tycker du?

Idag gästas Uppsala av Kofi Annan och Jan Eliasson. Två personer som jag har mycket stor respekt för och jag känner stolthet över att två så beundransvärda personer har starka kopplingar till Uppsala och Sverige. Uppsala, och invånare i Uppsala, har en lång erfarenhet och ett starkt engagemang för samförstånd, försoning och fredsarbete. Inte minst tack vare Uppsala universitets institution för Freds och konfliktskunskap.
http://www.unt.se/uppsala/kofi-annan-talar-om-fns-roll-2572673.aspx

Starka globala samband
FN försöker göra sitt bästa för att världen ska fungera bättre för så många som möjligt inom sina givna ramar. I praktiken är det dock framförallt idag USA och Kina som på olika sätt styr många av våra nationsövergripande utmaningar. EU skulle i de bästa av världar också vara en kraftfull spelare men är kraftigt försvagade av Europas grundläggande ekonomiska bekymmer. Man kan tycka mycket om hur USA driver sina intressen globalt. Trots det anser jag att USA och dess demokratiska form är en mycket viktig samarbetspartner till Sverige och övriga Europa. Det är stort, mycket stort att USAs politiska ledning, ledda av president Obama,  i morgon besöker Sverige. Tror du den svenska regeringen kan få ut något materiellt ut av det historiska mötet som inleds i morgon?

http://www.aftonbladet.se/nyheter/obama/article17392450.ab


söndag 1 september 2013

Individer avgörande

Hållbarhet
Tror du att enskilda individer har stor betydelse för lags framgångar eller misslyckanden? Du kanske tror att anonyma grupper är det avgörande? Eller du förstår att en grupp aldrig kan fungera bättre än vad ledaren och gruppens enskilda individer får den att fungera.

Lyssnade nyligen till en dragning om de svenska kommunerna och om vad som skiljer de bästa från övriga. Med bästa avses då kommuner som långsiktigt utvecklas framförallt ekonomiskt hållbart eftersom det så starkt påverkar även möjligheterna att säkra en social och ekologisk hållbarhet. Efter över tio års analyserande av kommunerna i landet, vad tror du är slutsatsen? Slutsatsen är att det inte har med partibeteckning att göra. Att det helt handlar om ledarens egenskaper, kunskaper och erfarenheter. En driftig, ansvarstagande, kunnig och erfaren ledare leder sina invånare mot något bra. Tro det eller ej men det finns till och med kommunistledda kommuner som utvecklas positivt på grund av ledarens profil och pragmatiska förhållningssätt. I ett land med väldigt många kommuner som brottas med stora problem kanske det viktigaste för invånarna är att försöka hitta rätt ledare. Då kanske de kan vända den mycket dystra verklighet som många kommuner befinner sig i. Vad tror du är viktigast för en grupps hållbara välståndsutveckling?

En väg framåt?
Är enfald eller mångfald bästa väg framåt mot hållbar välfärd? Mångfald så klart. Dagens DN ledare, av Peter Wolodarski, är viktig. Om man i en kraftigt förändrad värld tror att tidigare rätt mediciner fortsatt är rätt och om man blundar för problem kopplade till sina ideologiskt införda reformer går man snett om man inte kan ompröva och fortsätta att reformera kopplat till att verkligheten förändras. Nya Moderaterna förefaller allt mer trötta och framförallt inte nya längre. För att lösa flera av Sveriges stora utmaningar krävs nu mod och nya reformer. Inte bara fler jobbskatteavdrag. Om landets mindre partier skärper till sig och bättre kan presentera sina lösningar på av befolkningen upplevda problem kan den politiska kartan ritas om. Då är inte det enda avvikande alternativet till S eller M Sverigedemokraterna. Tror du något av de mindre partierna tar denna stora möjlighet att nå nya framgångar genom att bli mer relevanta? Att vara relevant innebär att lösa de huvudsakliga problem som invånarna upplever. Eller?
http://www.dn.se/ledare/signerat/peter-wolodarski-forandra-er-eller-do-sa-reinfeldt/