onsdag 8 april 2020

Viktigt med tydlig kommunikation

Alltid för sent
Det finns mycket politiken kan lära av de bästa företagsledarna. Jag blir ofta trött när allt för många utan insikt i hur stora komplexa företag fungerar säger att det är dåligt att jämföra företag med till exempel en kommun. Företagen har ägare som styr med ägardirektiv. Kommuner har invånare/medlemmar som väljer politiska inriktningar genom sina val av partier. Företag ska verka i linje med bolagsordningar och ägardirektiv och därigenom tillfredsställa sina ägare. Kommuner ska verka i linje med lagar och den samlade politiska inriktning som en majoritet röstat fram. Det senare är problematiskt när minoriteter försöker styra. Jag hävdar bestämt att politiken och det offentliga har mycket att lära från de mest välskötta företagen. Om det offentliga Sverige lär mer av de bästa företagen kommer svensk saktfärdighet att vidta viktiga förändringar att minska. Det är bra. Historiskt kan du till exempel se att många viktiga frihets- och demokratireformer genomfördes tidigare i våra Nordiska grannländer än i Sverige.

Bra företagsledningar är proaktiva istället för reaktiva. Bra företagsledare kommunicerar med enkla slagkraftiga inriktningsbeslut som tydligt vägleder alla. Bra företagsledare ägnar största delen av sin tid åt uppföljning och kundkontakter.

Jag tycker att Expressens ledare har både rätt och fel när de recenserar Löfven och companys försök att få mer makt till regeringen. Självklart ska lagarna ses över så att även Sverige är bättre förberett för allvarliga samhällskriser. Samtidigt är det mycket viktigt att respektera demokratin och säkerställa att oppositionen är med i loopen när extra ordinära situationer inträffar som kräver extra ordinära ageranden. Det går att hitta snabba men ändå demokratiskt respektfulla metoder som ökar en regerings möjligheter att agera fort när så kan krävas. Kan krävas är bra att pröva med oppositionen. Självklart ska arbetet med att uppdatera Sveriges lagar för liknande tillfällen påbörjas nu.

"Problemet är att kriser inte följer lagbokens uppdelning, utan kan lamslå hela samhället. Den pågående epidemin slår inte bara hårt mot sjukvården, utan berör också äldrevården, handeln, kommunikationerna, skolan och ekonomin. Det är därför inte konstigt att smittskyddslagen har visat sig eotillräcklig. Fördelen med att skriva in vilka särskilda maktmedel som regeringen kan använda i en kris i grundlagen är att det fångar in alla kriser – oavsett vilken sektor som drabbas eller om riksdagsledamöterna har kunnat föreställa sig dem i förväg eller inte." 

"Arbetet med att analysera sårbarheter och föreslå förändringar måste påbörjas redan nu – om Sverige ska vara bättre förberett för nästa kris än vad landet var för denna."
https://www.expressen.se/ledare/regeringen-starker-sin-makt-ett-decennium-for-sent/

Den tidigare demokratiutredaren Olle Wästberg är klok. Han var tydligt kritisk mot regeringens önskemål om hur de ville öka sina befogenheter. Svensk demokrati behöver stärkas inte försvagas. Och det går att hitta demokratiska former som klarar ett behov av snabbare beslutsprocesser.
https://www.expressen.se/nyheter/coronaviruset/wastberg-ratar-forslaget-onodigt-och-olampligt/
Bra att lagrådet och oppositionen lyckades stoppa det demokratiska haveri som regeringen föreslog som nya krislagar. Vi ska vara glada över att regeringen är i minoritet! Det förslag som oppositionen, i majoritet, säkrade blev demokratiskt acceptabelt. Nu finns möjligheten för regeringen, med snabbt stöd från riksdagen, för att vidta kraftiga begränsningar för människors och företagsledningars friheter.
https://www.google.se/amp/s/amp.svt.se/nyheter/inrikes/lagradet-kritiserar-regeringens-maktforslag

Dagens besvikelse
Svensk kommunikationskultur har stora problem i tider som nu. Särskilt problematiskt blir det för invandrare som inte hunnit förstå att svensk kommunikation kraftigt avviker från många andra länders kommunikation. Att det tog tid att översätta viktiga budskap på en massa språk är en sak, vad budskapen förmedlar en annan. I stora delar av världen kommunicerar man tydligt. Det gör de för att de vet att det är det enda sättet att få igenom viktiga budskap till alla berörda. Den enda chansen att få de flesta att förstå allvaret. Säkerligen därför vi ser så hårda åtgärder i stora delar av världen. Den här för många otydliga delen av svensk kultur är ett av problemen i vår misslyckade integrationspolitik. När Folkhälsomyndigheten och regeringen talar om ALLMÄNNA RÅD kan jag garantera att de som hör dem förstår olika saker. Många svenskar, inkluderande integrerade svenskar, förstår att det inte är ett råd utan det är en uppmaning att göra så. De som inte gillar rådet agerar på andra sätt. Allmänna råd är vare sig föreskrifter och definitivt inte lag. Det är hög tid för regering och myndighets Sverige att tala tydligare. Döp om ”Allmänna råd” kopplade till smittspridningbekämpning till ”Det här SKA du följa”.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/h/hslf-fs-202012/

Dagens stjärna
Anna Dahlberg. Vänstern är som Miljöpartiet, de kan göra stor nytta i opposition men de ska hållas långt ifrån verklig makt. De klarar inte av att ta det helhetsansvar som en framgångsvandring kräver. Och deras senaste socialiseringsförslag av företagen är idiotiska och upprörande. Ansvarsfulla partier måste lära sig att fler partier än Vänsterpartiet är olämpliga att ingå i regeringar. Varför går det så sakta att inse det?

"På en viktig punkt har vänstern rätt. Coronakrisen har ännu en gång blottat högerns övertro på att marknaden av sig självt ska lösa i grunden politiska uppgifter, såsom att se till att landet har tillräckliga beredskapslager. Men i övrigt finns det ingen anledning att lyssna på vänsterkraven på en återställarpolitik. Tvärtom är det viktigare än någonsin att vårda arvet efter decennier av ansvarsfull ekonomisk politik." 

"De politiska partierna måste orka försvara de landvinningarna och stå emot vänsterpopulismens locktoner. Låt inte valrörelsen 2022 förvandlas till en mardröm."
https://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/lat-inte-vanstern-slarva-bort-vart-ekonomiska-arv/

tisdag 7 april 2020

Minskade intäkter och ökade kostnader

Det går fort
Väldigt många företagare tvingas nu se sina livsverk "gå upp i rök". Det går inte att få ett bolag att fungera när intäkterna är borta samtidigt som många kostnader fortsätter att rulla in. Idag känner de flesta till att många företagare kämpar för sina företags överlevnad. Och konkurserna ökar för varje dag som går. Den negativa spiralen är igång. Och i takt med att lågkonjunkturen slår in blir allt fler människor permitterade och uppsagda. Det innebär att arbetslösheten ökar kraftigt och att skatteintäkterna snabbt faller. Redan tungt belånade hushåll, företag och offentliga verksamheter blir allt mer livegna om de lyckas låna mer. Inte ens billiga pengar är roligt att ha när skuldbergen blir för tunga. Glöm inte "Den som är satt i skuld är icke fri". Effekterna av att höja skatterna för allt färre skattebetalare, som redan betalar höga skatter, blir sannolikt förödande för oss alla om den vägen väljs innan kraftiga reformer får verka. I den verkliga verkligheten måste man kostnadsanpassa sitt liv och sin verksamhet till en förändrad verklighet. Det innebär nu ett hårt ekonomiskt saneringsarbete i enskilda människors liv och i väldigt många verksamheter. Jag har länge förundrats över strategin att ösa ut billiga pengar på marknaden istället för att reformera för att säkerställa en robustare ekonomi. Verkligheten hinner alltid ikapp dem som ändå har förmånen att leva.

"Arbetslösheten ökar nu med den högsta hastigheten på flera årtionden och är högre än under finanskrisen 2008. 25 350 personer skrev in sig som arbetslösa hos landets arbetsförmedlingar i förra veckan. Det är 16 761 fler än samma vecka i fjol, enligt Stockholms handelskammare, som refererar Arbetsförmedlingens statistik."
https://www.svt.se/nyheter/snabbkollen/rekordhog-okning-av-arbetslosheten
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7447195
https://www.di.se/nyheter/uppmaningen-staten-maste-satsa-en-miljon-per-raddat-jobb/
En positiv effekt av dagens stora problem är att många fler svenskar lär sig att det inte långsiktigt går att ha väldigt mycket högre kostnader än intäkter. En sådan verksamhet går omkull vare sig det är din privatekonomi, ett företag, en kommun eller en stat. Vissa säger då att en kommun eller en stat inte kan "gå omkull". Organisationsformen kan inte gå omkull men dess ekonomi kan definitivt haverera. Det innebär mycket sämre villkor för dess invånare. Jag delar många av de perspektiv som flera i nedan artikel ger uttryck för. Under allt för lång tid har Sveriges, och världens, ekonomier dopats med billiga pengar. Det kommer att komma en hårdlandning. Vad händer då? Personligen anser jag att det krävs en ny ekonomisk modell för att hantera det som kommer. Den nya modellen behöver skapas nu, inte när den stora kreditkrisen är ett faktum. Den ekonomiska storm vi går mot är en kreditkris som beror på att pengar allt för länge varit för billiga, köerna för att försöka få lån (som många seriösa kreditgivare inte vill bevilja) är långa och staternas ekonomiska "mediciner" är snart slut. Börja skapa det nya ekonomiska systemet! "Billiga" krediter är alltid farliga om man väljer en livsstil som man inte har täckning för. Ett enkelt sätt att förstå vad som då händer är att titta på ett avsnitt av programmet "Lyxfällan".
https://www.tv.nu/program/lyxfallan

Nedan en artikel där ett antal personer med daglig inblick i det finansiella systemet reflekterar.

"Men det har inte saknats varningar för den här utvecklingen. Det är lätt att sänka priset pengar men betydligt svårare att återgå till normala förhållanden. Därför har kritiker och ekonomer talat om detta som ”Riksbankens riskabla experiment”. Ett abnormt läge som företag och konsumenter nu anpassat sig efter. Därför varnar man för att Coronakrisen kommer att fördjupa det här beroendet av stimulans, och att de åtgärder som görs för att dämpa dess effekter, kan vara de som för oss ett steg närmare den stora kraschen."

"Och även om alla är överens om att det just nu inte finns något annat val än att elda på med stimulanser så riskerar Coronakrisen att fördjupa ekonomiernas beroende av gratispengar. En struktur som det kommer att bli ännu svårare att bryta när krisen är över menar man."


"Därför kan Coronakrisen och de gigantiska stimulanserna som följer i dess spår föra oss ett steg närmare den riktigt stora kraschen. Då kommer frågan om pengars värde och hur systemet runt pengar fungerar att bli ifrågasatt och satt på sin spets.

– I och med att Centralbanker och stater nu fortsätter med ”mer av det samma” så ökar skulderna. En dag går inte det längre och då kommer smällen. Investerare som lånat ut pengar kommer en dag börja tappa förtroendet för ett system som bygger på en aldrig sinande ström av billiga pengar. De kommer börja värdera risken att inte få tillbaka det man lånat ut, eller att pengarna inte är värda så mycket vid återbetalningen. Börjar några större långivare dra sig ur så kan fler och fler bli rädda för att hamna sist i kön, vilket är receptet på någon som kan liknas vid en ”bank run”." 

"Men ju längre du har ett system där likviditetstillförseln inte står i relation till den reala ekonomin desto större blir risken. Ett scenario är att coronakrisen utlöser en recession i ekonomin som det tar lång tid att återhämta sig ifrån. I sin tur har många länder lånat mycket pengar och haft det svårt att klara av sina skulder, och nu vräker de på med ännu mer lån för att parera krisen. Då har du plötsligt en penningpolitik som gett ut stora krediter tillsammans med länder som är mer eller mindre bankrutta. Det blir parallella krutdurkar som kan bli dödsstöten för förtroendet för det finansiella system som skapades efter finanskrisen 2008, fortsätter Fredrik NG Andersson."
https://www.fplus.se/experterna-da-kommer-stora-finanskraschen-gar-inte-att-stoppa/a/lAyMjk

Dagens besvikelse
Panikåtgärder för kortsiktig livräddning när världen är i behov av ett reformerat ekonomiskt system. Parallellt med alla återkommande krispaket borde i vart fall världens demokratier samla sina smartaste ekonomer och andra samhällsvetare för att skapa ett nytt och mer hållbart ekonomiskt system. Det nuvarande närmar sig kollaps. Att börsen då och då gör stora glädjeskutt på grund av att redan tungt belånade länder belånar sig kraftigt mycket mer kan jämföras med narkomaner som tar en ny sil för att kortsiktigt känna sig bättre. Strukturella problem måste lösas strukturellt med omfattande reformer. Att börsen i USA kraftigt gick upp igen är sannolikt kopplat till att USA tydligen överväger ännu mer paketlösningar än de tidigare annonserade på 2.000 miljarder dollar. Håll i hatten, det här är ohållbart. "Kejsaren är naken". Jag är helt övertygad om att vi kan skapa en ljus framtid men det kräver några tuffa år av kraftigt reformarbete in i ett nytt ekonomiskt system. Varje dag som får gå innan den omställningen börjar gör att omställningsarbetet blir smärtsammare.
https://www.di.se/live/uppgifter-om-ett-nytt-stimulanspaket-i-usa/

Dagens stjärna
Karin Pihl, GP. En mycket bra artikel om hur viktigt det är att vi får många fler svenskar att börja med mer regelbunden fysisk aktivitet. Det är väldigt viktigt för att stärka svensk folkhälsa. Människor som har en god kondition mår bättre än människor med dålig kondition. Människor med god kondition kan bättre stå emot till exempel kraftiga virussjukdomar. Människor med god kondition orkar arbeta hårdare i tuffa ekonomiska tider som nu. Många av oss människor kan få en god kondition genom att alltid välja tillfällen till vardagsmotion. Gå och cykla så ofta som möjligt. Gå i trappor.

”Att sitta still dag ut och dag in är inte bra. Det kan till och med vara farligt. Motion är däremot en god investering i sin egen hälsa. Den som regelbundet motionerar löper en mindre risk för att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar och livsstilsrelaterade sjukdomar som fetma och typ 2-diabetes. Dessutom stärker motion immunförsvaret och bidrar till att sänka stresshormoner. De flesta vet detta. Ändå är vi svenskar inte så fysiskt aktiva som vi borde. Brist på motion och ohälsosam kost är ett av de största folkhälsoproblemen – större än rökning. Inte ens tio procent av befolkningen röker dagligen. Värre är det med konditionen. Nästan hälften av den vuxna befolkningen har då dålig syreupptagningsförmåga att det är hälsovådligt, visar en studie från Gymnastik- och idrottshögskolan.”
”Folkhälsopolitik har något präktigt över sig. Alternativt osar det gammeldags folkhems-Sverige, från tiden då alla svenskar skulle göra morgongymnastik, ivrigt påhejade av en hurtig radioröst. Hälsan är var och ens ensak. Men livsstilsrelaterad ohälsa innebär en stor kostnad för samhället. Enbart fetma kostar samhället hela 70 miljarder per år, enligt Folkhälsomyndigheten. Därför är det inte dumt att kommuner sätter upp utomhusgym och elljusspår. Allt som gör det lättare för folk att röra på sig är bra.”
”Att hålla sig fysiskt aktiv handlar inte om att man ska tukta sin kropp inför ”beach 2020” eller att alla ska förvandlas till sportfånar. Det handlar om att må bra och inte glömma att med bara lite motion, inte minst i karantäntider, kan man förebygga sjukdomar.”

måndag 6 april 2020

Njut av kompetensen i sakfrågor

Tyckandet tar för mycket utrymme
Vi som gillar människor med kunskap, kompetens och erfarenhet kanske kommer att få bättre tider framöver? Håll med om att det blir både trovärdigare och bättre när kunniga, kompetenta och erfarna delar med sig av sitt tyckande än när det kommer från generella proffstyckare? Tror du mer på en kunnig, kompetent och erfaren hantverkare än en som aldrig varit hantverkare men ändå tycker sig veta bäst? Känner du dig tryggare om läkaren eller piloten har en imponerande meritförteckning jämfört med en nybliven läkare eller pilot? Riktig meritokrati, sakkompetens, behöver få betydligt större utrymme i medier som kallar sig seriösa.

Susanna Birgersson, Expressen, skriver så pricksäkert om törsten efter kompetens i debatter istället för politisk marknadsföring eller propaganda. För Sveriges skull behöver experter och ledande tjänstemän mycket oftare få visa vad de kan genom att debattera viktiga sakfrågor och försvara sina positioner. Gärna med tydlig integritet mot departementsledningar om de anses driva heltokiga linjer. Jag håller med Birgersson om att våra allt svagare medier kan stärka sin roll genom att bli betydligt mer grävande, expertorienterade och släppa fram mindre av politiskt skådespeleri i de mediekanaler som vill vara "seriösa". Politiskt skådespeleri som på Agenda igår där Jonsson, C, vill låsa in M i ett strukturellt samarbete i krisen samtidigt som Moderaternas Svantesson skickligt lyfter fram värdet av att engagera hela riksdagen. Hon bjöd tydligt på informationen att regeringen inte är klok nog att jobba mycket mer inkluderande i krisledningsarbetet med hela riksdagen. Personligen hade jag hellre lyssnat på reflektioner på olika politiska utspel från professorn i statsvetenskap Tommy Möller och statsvetartyckaren Stig-Björn Ljunggren.

"Dag efter dag är det i stället experter av olika slag som står i rampljuset. De bjuds in till nyhets- och fördjupningsprogrammen i radio och tv. För att berätta, kommentera och kritisera andra experter. Experter från olika men närliggande fält konfronteras med varandra. Epidemiologer följs av ekonomer, sinsemellan grälande. Som lyssnare och tittare får man stoff till att mödosamt bilda sig en egen uppfattning."

"Sällan har kontrasten blivit så plågsam. Sällan har det blivit så uppenbart hur lite av fakta och analys som förmedlas när politiker ställs att debattera mot varandra. Sällan har jag saknat en expert så mycket, någon som kunde ha benat ut vad det där oändligt enorma krispaketet egentligen bestod av – till vad, till vem, till vilken nytta?"

"Om man får önska något inför att pandemin ebbar ut är det att experterna får stanna kvar i rutan. Varje inslag om samhällsproblem behöver inte utmynna i en hetsig debatt mellan en regeringsmedlem och en oppositionsföreträdare. Varje kristdemokratisk Facebookuppdatering behöver inte bli en nyhetsartikel. Tänk om medierna fortsatte att vrida och vända på den statistik som visar de olika trenderna inom samhällsutvecklingen, och lät bli att blåsa upp varenda partisympatiundersökning eller förtroendemätning. Så mycket intressantare vår offentlighet skulle bli."
https://www.expressen.se/ledare/susanna-birgersson/njut-av-tystnaden-fran-det-installda-politikerkabblet/

När Miljöpartisten Bolund blev intervjuad av P1 i lördags framgår tydligt hur ointressant och ytliga svaren blir när det inte är någon riktigt sakkunnig som bjuder på sina kunskaper och reflektioner.
https://sverigesradio.se/avsnitt/1467626
Samtidigt är det viktigt att experter, sakkunniga, talar tydligt för att deras budskap ska ha en chans att få gehör hos oss som inte är experter. Vi är trots allt många som begåvats med sunt förnuft. Jag tycker Folkhälsomyndigheten gör mycket bra i nuläget. Samtidigt är den expertkommunikationen som vi fick ta del av på Agenda, SVT, igår kväll inte godkänd! Om arbetstagare ska följa rådet att känna efter om man tror sig ha minsta lilla kroppsfel och i så fall ska välja att stanna hemma, då finns väldigt få som kan jobba. På med munskydd! Och i övrigt tillämpa högre hygienrutiner än dem som alltid ska råda! Karin Tegmark-Wisell, Folkhälsomyndigheten, är sannolikt mycket kompetent men hon måste prata så att vi med sunt förnuft bättre kan förstå vad hon säger. Vad svarar hon egentligen om riskerna med att SARS CoV-2 smittar som vanliga virus, det vill säga bland annat luftburet? Det är hög tid att införa mun och nässkydd som huvudregel för alla som måste hjälpa våra mest sårbara för Coronasmittan.
https://www.svtplay.se/video/25935848/agenda/agenda-5-apr-21-15

Idag publicerar UNT en viktig debattartikel om behovet av mellanvårdsboenden samt ett betydligt bättre ledarskap för att genomföra den beslutade prinärvårdsreformen. Utvecklingspartiet Demokraterna, UPD, fokuserar på huvudsaker inom politiken. UPD erbjuder Uppsalaborna kunniga, erfarna och mycket engagerade företrädarkandidater.

”Våra äldre invånare i behov av omfattande omsorg och vård måste skyddas och vårdas bättre. Inte minst i tider som nu med coronavirus. Pandemier liknande SARS CoV-2, corona, kommer att återkomma i framtiden. Ett sätt att förbättra våra äldsta invånares välbefinnande är att säkerställa att många fler äldre i riskgrupper ges möjligheter till platser på mellanvårdsboenden och särskilda boenden. Vi efterlyser omedelbara satsningar på mellanvårdsplatser. Det innebär till exempel att våra sköraste äldre som idag erbjuds hemtjänst mycket bättre än nu kan skyddas. Vi har fortfarande inte övertygats om att Uppsala kommun vidtagit tillräckligt med kraftfulla åtgärder för att minska coronaspridning till sköra äldre med behov av hemtjänst.”

Det har nu gått över en månad sedan vi fick kunskap om att det är multisjuka och äldre som tillhör de grupper som riskerar livsfara om de smittas. Hur skyddas dessa äldre nu när så banala saker som munskydd och handskar börjar ta slut? För oss är det viktigt att våra sköra äldre som vill men idag inte kvalificerar sig för en plats på ett särskilt äldreboende ändå måste erbjudas någon form av vårdboende. Istället för att slösa bort onödiga miljarder på spårvägsprojekt förordar vi istället att Uppsala kommun väljer mer prisvärda kollektivtrafiklösningar och använder investeringsmedel för att bygga ut fler platser för särskilda äldreboenden samt marknadsdriven investeringar i vårdformen "mellanvårdsboenden".”

”Anställningsvillkoren  för omsorgs och vårdpersonalen behöver skyndsamt förbättras. Bättre schemaläggning och mer lönespridning kan garanterat bidra till att fler väljer att söka sig till, samt att stanna kvar som medarbetare inom, omsorgen och sjukvården. En omsorg och sjukvård som redan innan coronakrisen brottats med personalbrister och dålig ekonomisk styrning.”
https://mobil.unt.se/asikt/debatt/gor-en-satsning-pa-mellanvardsboenden-5547985.aspx

Dagens besvikelse
Duterte, president för Filippinerna. Jag kan bara uttrycka avsky över att en person som Duterte kan få så många människors stöd. Kampen mot narkotikan borde vara mycket hårdare men självklart inom anständiga gränser. Som i de flesta fall är det genom att jaga pengarna man bäst bekämpar brottslighet. Vidrigt att se och höra hur Duterte agerar och resonerar. Ibland håller jag med många av historiens största filosofer som inte ansåg att alla vuxna var bildade nog för att få rösta. En person som Duterte borde aldrig komma i närheten av mycket makt över andra människors liv. Filippinerna har över 100 miljoner invånare. Tio gånger fler än till exempel Sverige. I Europa är bildningsbasen som tur är god. Här är huvudproblemet att vi sitter fast i gamla strukturer som försvagar vår konkurrensförmåga.
https://www.svtplay.se/video/26239002/mordaren-i-manila

Dagens stjärna
Karin Pihl. Regelbunden fysisk aktivitet är alltid positivt för din hälsaFysiska a
https://www.gp.se/ledare/dansa-i-köket-och-gör-din-hälsa-en-tjänst-1.26338173

söndag 5 april 2020

Kärnverksamheter

Fokus, fokus och fokus
Vad väntar många ledande politiker på? Varför är inte alla ledande politiker i full gång med att arbeta fram åtgärdsprogram för att anpassa de offentliga verksamheterna till kraftigt minskade intäkter och samtidigt ökade kostnader? Om vi lyckas få fler kompetenta och erfarna att ge av sig själva kopplat till ledande förtroendeuppdrag kommer vi också få både mer för skattepengarna och med bättre kvalitet. Det är jag helt övertygad om.

Välfärdens hjältar är kärnkompetenserna, inga andra. Karin Pihl, GP, lyfter på ett utmärkt sätt fram hur sjukt det blivit i stora delar av offentlig sektor. Det är inte enskilda medarbetares fel! Det är politikens fel som inte säkerställer att kärnverksamheterna ska vara i fokus och inget annat.

"Underbemanning är mer eller mindre vardag i svensk sjukvård. Andelen läkare och sjuksköterskor i vården har inte ökat i takt med behoven. 2009 uppgav endast sex procent av arbetsgivarna inom sjukvården att de hade brist på nyutexaminerade sjuksköterskor. Åtta år senare låg siffran på 78 procent (DN 30/3 2018). Som om personalbrist inte vore illa nog måste de anställda ägna en stor del av sin tid åt arbetsuppgifter som inte handlar om att vårda patienter. Det ska skrivas intyg till Försäkringskassan och fyllas i journaler i olika datasystem som inte är samordnade. Endast en tredjedel av tiden ägnas åt patientkontakt, visar en licentiatavhandling (Vårdfokus 16/5 2019)."
"Om nu behoven har ökat det senaste decenniet, varför har inte regionerna bara ökat personalstyrkan? Faktum är att regionerna faktiskt anställer fler medarbetare. Tyvärr arbetar inte dessa på golvet. Alla utvecklingsplaner som produceras verkar inte direkt vara oumbärliga för vårdens funktion. Ta exempelvis Västra Götalandsregionens dokument ”Utveckling av ett personcentrerat arbetssätt – för chefer och ledningsgrupper”. Här kan man läsa fina saker om ”personfilosofi” och vackra citat av poeten Tomas Tranströmer. Läkarna och sjuksköterskorna ska lyssna på patientens ”berättelse” och på så vis bygga ”partnerskap”. Sedan ska allt givetvis dokumenteras. Vi skattebetalare finansierar alltså någon på regionen som sitter och citerar Tranströmer i styrningsdokumenten. Man kan tycka att de resurserna gör bättre nytta någon annanstans."


"Orsaken till att det blir fler administratörer och chefer, samtidigt som sjukvårdspersonal upplever att dokumentationsbördan ökat, är två sidor av samma mynt. Ett problem är att effektiviseringstanken gått för långt. Att följa upp vad läkare och sjuksköterskor gör genom dokumentation är i grunden rimligt. Men det äter upp annan tid, vilket gör att ambitionen om ökad effektivitet får motsatt effekt. Den här utvecklingen måste stoppas. När coronakrisen är över krävs en översyn av administrationen. Patienterna behöver fler sjuksköterskor och färre utvecklingskonsulter som filosoferar över Tranströmercitat."
https://www.gp.se/ledare/v%C3%A5rden-beh%C3%B6ver-fler-sjuksk%C3%B6terskor-och-f%C3%A4rre-utvecklingsfilosofer-1.26190431
Viktor Barth-Kton, Expressen, har rätt. Nu är en utmärkt tid för politiska konflikter. Nu kommer hur du använder dina röster i val bli viktigare än på länge.
https://www.expressen.se/kronikorer/viktor-barth-kron/krisen-ar-en-lysande-tid-for-politiska-konflikter/

Dagens besvikelse
Marika Lindgren Åsbrink. Just-in-time metodiken för logistik av varor har massor av fördelar. Den är inte i sig fel. Det som brustit är insikten om att alltid ha ett visst beredskapslager och beredskapsförmåga att i närområdet tillverka kritiska produkter om så krävs. Med dagens 3D-printing teknik kan man komma långt. Som jag skrivit tidigare borde EU samarbetet bland annat inkludera säkerhethubbar för möjlig produktion av kritiska produkter i kristider.
https://www.dagenssamhalle.se/kronika/just-time-symtom-pa-ett-sjukt-samhalle-32010

Dagens stjärna
Malcom Kyeyune. EU levererar inte tillräckligt bra som samarbetsprojekt. Det är i kriser som vänskap och samarbeten testas. Att samarbeta när det är goda tider och alla mår bra är ingen konst. Att hålla ihop när alternativa partners inte är mer attraktiva är enkelt. Det gamla ordspråket "lika barn leka bäst" är kanske inte så dåligt..... Om EU fokuserar sitt samarbete på några få viktiga sakområden kanske det finns hopp. Säkerhet, brottsbekämpning, forskning och handel räcker väl bra.

"Pandemin har ytterligare ett potentiellt offer – drömmen om EU som en sammanhållen organisation med fungerande lagar och regler. Coronakrisen har visat att samarbetet helt enkelt inte går att lita på." 

"De länder som under euro-krisen var tvungna att acceptera omöjligt strikta sparpaket och nedskärningar får nu höra kommentarer i stil med ”varför gjorde ni inte mer för att förhindra smittan i era länder?”. Samma gamla tongångar om att de rika, välfungerande länderna inte överhuvudtaget ska tvingas betala för sydlänningarnas ansvarslöshet återkommer i dag mitt under en global pandemi som i slutändan drabbar alla länder i Europa hårt. Bitterheten över detta är enorm."
https://www.dagenssamhalle.se/kronika/blir-eu-samarbetet-pandemins-nasta-offer-32108

lördag 4 april 2020

Inte någon annan

Delat ansvar ingens ansvar
”Jag tar befälet” användes under min militärtjänst som tydlig markering när ledaransvaret lämnades från en person till en annan. Ett av skälen till varför jag till 100% är för till exempel den amerikanska, brittiska och franska ordningen att folket direktväljer borgmästare president/statsminister är att då finns en tydlig ansvarig. En tydligt personligen ansvarig. Det personliga ansvaret är alltid viktigt. Det är inte bra för oss invånare när ansvaret kan kladdas ut som kollektivt. I praktiken innebär det ofta ett mycket dåligt ansvarsutkrävande. Är inte alltid fler än en med i beslutsprocesser? Jo, men ”piloten är pilot”, ingen annan. Därför tycker jag alla röstberättigade ska få värdera vilka ”pilotkandidater” man tror är stor nog för ledaruppdraget. Jag är övertygad om att det mycket väl kan vara en person som lyfts fram av ett parti man i övrigt inte sympatiserar med.

Alice Teodorescu gör ett viktigt gästspel i GP som jag bifogar nedan. Oppositionen ska alltid vara i kritiskt läge mot dem som tror sig vara mest lämpade att styra. Att samarbeta mycket i kris är mycket viktigt då det är fullt med praktiska frågor som kräver snabba beslut. Det samarbetet ska inte innebära att man i opposition avstår ifrån att påtala allvarliga brister i det arbete som pågår. Det samarbetet runt krisen ska inte heller innebära brist på opposition inom andra politiska områden som inte står stilla på grund av en Coronakris. Att Sverige är ett ”enfrågeland” är ett problem i sig. Vi måste kunna tala och jobba med andra frågor än Coronakrisen. Rättsfrågor, kriminalitet, står inte stilla. Försvarsfrågor står inte stilla. Sjukvårdskrisen är mycket större än den nuvarande Coronakrisen.

”Den svenska regeringen är inte tydlig nog med vad de grundar sina beslut på. Det gör det snudd på omöjligt att i framtiden utvärdera om besluten som gjordes var goda eller inte.”

”Möjligheten till ansvarsutkrävande är grundläggande i varje representativ demokrati. För att medborgarna ska kunna fullgöra sin plikt, och i praktiken utkräva ansvar, måste en rad faktorer föreligga. Dels måste det vara tydligt vem ansvar ska utkrävas av, dels måste medborgarna vara införstådda med vilka överväganden som ligger bakom de fattade besluten.”

”Följdfrågan, om det är regeringen eller myndigheten som bär ansvaret för den omstridda väg Sverige valt, avfärdade emellertid Löfven. Frågan var "väl spekulativ" enligt statsministern och det konkreta svaret uteblev. Men om det visar sig att fler människor dör per capita i Sverige än i jämförbara länder måste medborgarna ha möjlighet att utkräva ansvar (SVT 1/4). Statsministerns svar är ytterst anmärkningsvärt. Frågan om vem som tar ansvar för de rekommendationer som expertmyndigheten ger är högst relevant och förtjänar att seriöst besvaras i ett läge där osäkerheten kring den valda metodens, vilken den nu är, effektivitet förblir stor. Svaret är därutöver en förutsättning för ett framtida adekvat ansvarsutkrävande, vilket kräver tydlighet kring vem som bär ansvar och hur beslut fattats. 
Om varken allmänheten eller medierna har insyn i hur modellerna eller beräkningarna ser ut, eller vilka olika scenarier man laborerar med, blir det nästintill omöjligt att i efterhand utvärdera de vidtagna åtgärderna.”
”I länder där regeringscheferna tydligt deklarerat att de, i egenskap av politiskt ansvariga, fattat de långtgående besluten är ansvarsfördelningen uppenbar och medborgarna på det klara med var ansvarsutkrävandet ska riktas. Också svenska medborgare förtjänar att behandlas på detta vuxna sätt. I grunden är det en fråga om förtroende.”
https://www.gp.se/ledare/virus-ger-inte-immunitet-mot-ansvar-1.26282895

Anders Tignell, statsepidemiolog, var på Skavlan igår. Mycket av det han säger är klokt. Vad gäller ansvarsfrågan ligger den inte på generaldirektören, den ligger på statsministern som har uppdraget att klokt väga olika perspektiv och risker mot varandra. Och utifrån det fatta kloka och ansvarsfulla beslut.
https://www.svtplay.se/video/26275402/skavlan/skavlan-sasong-23-anders-tegnell-och-zara-larsson-bland-gasterna

Löfvens förtroendesiffror ökar och ökar. Han och S vill nog ha kris ända till valet 2022 (jag är lite ironisk). Som jag tidigare deklarerat tillhör jag inte dem som anser att han har kunskaperna och erfarenheterna jag tycker en regeringschef ska ha. Att oppositionen är lam, media till +90% fokuserar på Corona och sossarna passar på att ”tala till folket” så ofta som möjligt räcker inte för att jag ska ompröva mitt omdöme kopplat till kompetens och erfarenheter. Låt oss invånare få direktvälja borgmästare och statsminister.
Dagens besvikelser
Att inte hemtjänsten och särskilt boende bättre skyddar våra äldsta och sköraste. Att skydda mun och näsa borde sedan länge vara en huvudregel om man förstår allvaret med att intensivvården får en omöjlig uppgift. Och en intensivvård som inte fungerar kan drabba ALLA i behov av intensivvård. Intensivvården är, som den ska, dimensionerad för normaltillstånd. Normalt behöver allvarligt skadade i trafiken eller på byggarbetsplatser intensivvård. Ständigt drabbas människor av akuta sjukdomssituationer som till exempel hjärtinfarkt. Och allt mer tyder på att symtomlösa smittade smittar. Därför ska mun och näsa skyddas på ett eller annat sätt. Jag är militärt tränad för sjukvård i kris. Där lärde vi oss hård prioritering om vilka som fick leva och vilka som fick dö. Vi fick också träna på att vara pragmatiska för att hjälpa och rädda så många som möjligt när sjukvårdsmaterielet var slut. Svårast av allt är att klara hygienen i fält. Inom äldreomsorgen ska personalen klara högre hygienkrav än i normalfallet. Gör om! Gör rätt!
https://www.expressen.se/nyheter/professorn-darfor-sprids-smittan-pa-aldreboenden/
https://www.expressen.se/ledare/ann-charlotte-marteus/aldreomsorgens-hjaltar-ska-inte-behandlas-som-ett-b-lag-/

Leverantörer som kraftigt missbrukar nödläget för att tjäna mer pengar. Visst ska efterfrågan och utbud styra prissättningen i en marknadsekonomi. Samtidigt ska ingångna avtal hållas. Och personligen har jag i Uppsalas Krisledningsnämnd föreslagit att nämnden ställer sig bakom att använda direktupphandlingar med enbart minimikrav på kvalitet och därefter auktioner/lägsta pris upphandlingar av till exempel munskydd och engångshandskar. Varför inte även på testutrustningar? Mitt förslag handlar om att försöka köpa in det som saknas fortare, minska risker för korruption och öka chanserna till rimliga kostnader. I nuläget är det enda skälet som motiverar en Krisledningsnämnd liknande upphandlingsbeslut samt de beslut, eller förslag till beslut, som nämnden fattat om taxor och avgifter för att stötta vårt lokala näringsliv. Att stötta vårt lokala näringsliv runt om i landet är mycket viktigt för att lindra det kraftigt försämrade ekonomiska läge vi nu är inne i.
https://www.google.se/amp/s/aktuelltfokus.se/leverantorer-chockhojer-priset-pa-sjukvardsmaterial/amp/

Dagens stjärna
Anders Tegnell. Det är respektingivande med människor som kan vara självkritiska. Ja, kommunikationen kunde och kan fortfarande hanteras bättre. Inte minst bland kommunalråden i Uppsala är det uppenbart att vi tolkar Folkhälsomyndighetens uppmaningar olika. Grundarbetet som görs tycker jag försöker hantera balansgången mellan kris inom sjukvården med kollapsad ekonomi bättre än i många andra länder.
https://www.expressen.se/tv/nyheter/coronaviruset/tegnell-sjalvkritisk-i-skavlan-kunde-ha-kommunicerat-battre/

fredag 3 april 2020

Hyresgarantier och munskydd

Effektivt ekonomiskt krisarbete
Om vi bortser från räntekraven som staten gått ut med så har delar av krispaketen i Sverige gett lite andrum för vissa företag. Framförallt till de stora bolagen med välskötta balansräkningar och en stark ägarbas.

Staten kan med fördel utöka sitt krisarbete kopplat till enskilda företagare och samhällsekonomin genom ännu bättre hjälp kopplade till företags hyreskostnader. Hyran är en av de största kostnaderna för varje företagare. Om en hyresgäst inte betalar förlorar den också rätten till sitt hyreskontrakt. Samtidigt vet vi inte hur länge denna kris pågår vilket innebär att skattekostnaderna för att göra liknande långa åtaganden kan bli enormt dyra. Vad skulle det kosta om staten skulle gå ut och fram till 31/5 2020 täcka upp hyreskostnaderna för alla hyresgäster som är bolag med max fem ägare? Ett stort problem med de hyresstöd som både stat och kommun gått ut med är att handläggningstiden för varje förfrågan är så lång att många hinner gå i konkurs innan de ens fått sin begäran om reducerad hyra prövad. Tänka sig att volym spelar in igen! Efter Coronakrisen hoppas jag att över 80% av Sveriges befolkning förstår sig på mängdlära. Den kunskapen kommer under flera år framöver behövas i det tuffa förändringsarbete som nu kommer att krävas runt om i Sverige.

Hessius ville ha en tidplan för när vi fokuserar på hållbar ekonomi istället för en rimligt fungerande intensivvård. Trump gav ett löfte om att Coronakrisen skulle vara över till påsk.... Han har fått ändra sig från det en gång och kan säkerligen få ändra sig snart igen. Naturens biologi lever sitt eget liv och även 2020 påminns vi människor om att vi inte är Gud. Samtidigt är människan enormt smart och snabbt samarbetar fantastiska forskare runt om i världen för att så snabbt som möjligt få fram ett vaccin mot SARS CoV-2, eller Covid-19 eller Coronaviruset. "Kärt barn har många namn".... Ja, ja personligen tippar jag att den stora faran för smittspridning i Sverige kan blåsas över i början av juni 2020.

Fram tills de ekonomiska hjulen börjar rulla ordentligt igen måste vi gemensamt, via stater och kommuner, hålla våra ekonomier så "puttrande" som möjligt. Expressens ledare uttrycker det bra i nedan artikel.

"Många företag står med stora kostnader för personal och hyra, men nära noll i intäkter. Då räcker det inte att erbjuda krediter. Synar man flera av förslagen är de heller inte så generösa som de framstår på papperet. Ta erbjudandet om att få anstånd med skatteinbetalningar, exempelvis. Ett utmärkt initiativ, men varför ska företagen behöva betala sex procents ränta? Den borde genast sänkas eller slopas helt i det akuta läge som råder. Det har också visat sig att många företag har svårt att få låna eftersom bankerna inte vågar stå för risken." 

"Man kan diskutera exakt hur stödet bör utformas. Ska direktstödet begränsas till de mest utsatta branscherna? Eller sprider sig den ekonomiska krisen så snabbt nu att det är lika bra att rikta stödet så brett som möjligt?"

"Coronautbrottet ställer land efter land inför den vidriga målkonflikten - riskera massdöd eller en ekonomisk krasch? En del kräver att Sverige ska stängas ner, andra att Sverige ska öppnas upp och återgå till vardagen. Inget av de alternativen är rimliga i nuläget. I stället handlar det om att försöka hitta den rätta balanspunkten på denna gungbräda mellan avgrunder. En sak borde dock alla kunna enas om: låt inte företag och jobb gå under i onödan." 
https://www.expressen.se/ledare/lat-inte-ekonomin-krascha-magdalena-andersson/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/03/krispaket-for-jobb-och-omstallning/
Dagens besvikelser
Att budskapen om att hålla våra äldsta och sköraste så skyddade som möjligt inte verkar ha fungerat. Eftersom vi inte vet när smittade börjar få symptom, och vissa smittade inte verkar få symptom alls, borde alla som måste vara i kontakt med våra gamla och sköra ha munskydd. Vi invånare är inte korkade. Om verkligheten är att vi måste prioritera munskydden för att de inte finns i tillräcklig utsträckning är det ett budskap vi vill få höra. Och oavsett om det finns munskydd som förbrukningsvara kan vi alla ändå använda plagg som skyddar vår mun och näsa om närkontakt med andra är nödvändig. Som framgår av nedan länkar ökar nu dödstalen bland dem vi länge vetat varit i särskilt stor fara. Kan det finnas cyniker som tycker att vi inte ska satsa så mycket på att försöka ge våra äldsta äldsta något eller några extra år i livet?
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/hundratals-smittade-av-covid-19-pa-aldreboenden-i-stockholmsregionen
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/antalet-aldre-coronasjukar-okar-olyckligt
https://www.synonymer.se/sv-syn/cyniker

Jag har skrivit om att Österrike infört krav på munskydd när man är i offentliga miljöer. Skälet är att allt mer talar för att smittan kan spridas av människor som inte vet att de är smittbärare. Nu inför sannolikt USA samma krav på ansiktsmask i offentlig miljö i hela landet för att minska riskerna för smittspridning. Även i nedan artikel från UNT framgår det tydligt att jag är upprörd över att inte hemtjänstpersonalen på ett eller annat sätt alltid täcker mun och näsa vid sina hembesök. Väldigt många av dem som har hemtjänst är mycket sköra människor. Intensivvården börjar bli mycket belastad. Gör om! Gör rätt! Visa ansvarsfullt politiskt ledarskap och tydliggör vad som är rätt att göra i detta läge!
https://www.unt.se/nyheter/uppsala/stefan-hanna-kraver-munskydd-inom-hemtjansten-5546528.aspx

"Should you wear a mask when you go out, or not? Both the World Health Organization and the Centers for Disease Control and Prevention previously said that ordinary citizens do not need to wear masks unless they are sick and coughing. But the official guidelines are shifting."
https://www.nytimes.com/2020/04/03/world/coronavirus-news-.html?action=click&module=Spotlight&pgtype=Homepage

Och liknande inställning som den som ledande representanter i USA ger uttryck för nedan visar tydligt att den internationella frihandeln är kraftigt hotad. Nedan citat är hämtat ur ovan artikel i New-York Times.

-"It is unclear what set off President Trump, but his trade adviser, Peter Navarro, made an oblique reference to 3M at the briefing, mentioning that “we’ve had some issues making sure that all of the production that 3M does around the world” ends up being sent “to the right places.”
- Even as the U.S. grapples with a mask shortage, 3M has continued to sell the critical safety equipment abroad, according to someone with direct knowledge of the matter."
Dagens stjärna
Maria Strömme, professor på Uppsala universitet och företagare. Människan är fantastiskt uppfinningsrik. Vissa människor mer än andra. I Coronakrisen kan du med fördel ta del av en intervju med Maria Strömme som "sprutar" optimism och framtidstro.
https://www.tv4.se/efter-tio/klipp/vi-vet-exakt-hur-vi-ska-g%C3%B6ra-vaccin-som-hindrar-pandemier-12571729

torsdag 2 april 2020

Ledarskapet avgör

Ledarskapet har avgörande betydelse
Mer eller mindre dagligen får vi se politiker stå och berätta mer eller mindre nya saker kopplade till Coronakrisen. Läget är allvarligt. Många åtgärder krävs för att rädda liv och för att försöka hålla igång samhället hjälpligt under månader av kraftigt intäktsbortfall och ökade kostnader. Vi är redan i djup lågkonjunktur. Coronakrisen i sig är global. Hanteringen av den är på många sätt lokal och nationell. Hur väl den skötts kommer att utvärderas. Det vi redan vet är att det svenska politiska ledarskapet inte säkerställde en god beredskap för liknande kriser som nu eller ett anfall från fiender där tusentals under kort tid behöver rimliga vårdinsatser. Som så ofta lever allt för många ledande svenska politiker i en bubbeltillvaro utan tillräcklig förmåga till konsekvenstänkande.

Thomas Gür, GP, bjuder nedan på historiska reflektioner och lyfter framförallt fram hur viktigt det är att vi har dugliga ledare. Ledare som fokuserar på huvudsaker och inte bisaker. Ledare som är nära dem man ska leda. Ledare som är goda lyssnare. Ledare som har förmågan att väga många intressen emot varandra i en komplex värld och utifrån det fatta kloka beslut. Ledare med modet att tydligt fatta beslut som man tror sammanvägt är bäst för dem man företräder.

"Den som i dramatiska situationer framträder som vägvisare ut ur kaoset är sällan en av huvudaktörerna i det pågående dramat."

"Någon kommer sålunda att visa ledarskap under och genom även den här krisen. Jag håller det för mer sannolikt att det blir ett i dag tämligen okänt namn, eller en veteran som många har glömt, än de styresmän och -kvinnor som håller pressträffar eller innehållslösa tal."
https://www.gp.se/ledare/ledarskapet-kommer-inte-s%C3%A4llan-fr%C3%A5n-ov%C3%A4ntat-h%C3%A5ll-1.26142189
Dagens besvikelse
Det är obegripligt att inte all hemtjänstpersonal använder munskydd. För att bättre skydda dem de ska hjälpa och sig själva. Att inte politiken säkerställer att så är fallet är uselt och oacceptabelt. Folkhälsomyndigheten upprepar gång efter gång att vi särskilt ska skydda våra äldsta och sköraste invånare. Det är många, många, många fler i riskgrupperna som får hjälp inom hemtjänsten än inom de särskilda boenden för äldre. På särskilda boenden råder besöksförbud för att skydda de äldre. Tyvärr beskrev P1 nyheter i morse att många redan är smittade på dessa boenden. I Österrike får man nu inte ens gå och handla utan munskydd, för att minska riskerna för smittspridning. Gör om! Gör rätt! Det är provocerande när ledande politiker säger att de följer Folkhälsomyndighetens instruktioner samtidigt som de inte fattar att det kräver mer lokal handling. Man behöver inte ens vara normalbegåvad för att inse att det är mycket lämpligt att hemtjänstpersonal skyddar munnen vid möten med våra äldsta och svagaste.  Inte minst av egoistiska skäl vill jag att säkerheten inom hemtjänsten ökar! Jag vill att min morfar, 98 år, ska leva efter att Coronakrisen avtagit så att jag återigen får krama honom!
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=87&artikel=7428809
https://www.corren.se/nyheter/krav-pa-munskydd-i-mataffaren-i-osterrike-om6560171.aspx

Och när jag tröttnat på att minoritetsstyret i Uppsala inte tar det ledaransvaret, som krävs i den nuvarande Coronasituationen, och uttrycker mitt missnöje i media visar Pelling tydligt att han inte förstår läget för våra mest sårbara och för intensivsjukvården. Folkhälsomyndigheten tjatar och tjatar om att vi på bästa möjliga sätt ska skydda riskgrupperna från smitta! Det som är oseriöst är att inte fatta att vidta de viktigaste praktiska åtgärderna för att skydda våra svagaste. Den politiska ledningen ska se till så att vi gör det! På en av journalistens frågor i nedan intervju svarar Pelling:
Tycker du att Stefan Hanna har fel?
– Som politiker har man ett ansvar. Framförallt ska man inte bidra till att sprida mer oro och panik, det är inte seriöst. Jag tror inte att han sitter på mer information eller kunskap än Folkhälsomyndigheten.
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/kJr64v/vadjar-till-kommunen-snalla-hjalp-vara-aldre
Dagens stjärna
Johan Hakelius. Han exemplifierar väl i nedan krönika hur dåligt det politiska ledarskapet i Sverige blivit. Vi kan få mycket kompetentare och erfarnare företrädare. Det är ditt och mitt ansvar att vi får det. Läs nedan artikel noga så tror jag att du förstår hur dåligt det har blivit när fokus läggs på bifrågor istället för på huvudfrågor. Stefan Löfven tycker att vi inte nu ska utvärdera några perspektiv på vad som går bra och vad som inte går bra. Det är ett typiskt försvarsbeteende när någon känner sig trängd. Självklart ska vi här och nu hjälpas åt att lösa Coronakrisen men det innebär inte att ledarskapets oförmåga och/eller brister ska få vara tills efter krisen! Självklart ska de som anser att vi ska göra smartare insatser eller som är direkt kritiska till vad den lokala eller nationella regeringen gör vara tydlig med sin sakliga kritik. Inte gnäll! Saklig kritik och konstruktiva förbättringsförslag. Det politiska ledarskapet i Sverige har stora kompetens och erfarenhetsbrister. Priset för det blir högt för oss invånare. Löfven har ett stort ansvar för att vi inte haft rimliga beredskapslager i Sverige. Han och hans parti har en stor skuld till att vi inte har en bättre organiserad sjukvård.

”För sex år sedan slogs Smittskyddsinstitutet samman med Folkhälsoinstitutet. Det blev Folkhälsomyndigheten. Vet ni vad regeringen säger åt den myndigheten att ägna sig åt i det senaste regleringsbrevet, undertecknat av socialminister Lena Hallengren så sent som i mellandagarna? Expressen har hela listan.
Vid sidan av att löpande lämna ekonomiska prognoser ser den ut såhär:
Psykisk ohälsa bland migrantbarn. Utvecklingsprojekt inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet. Insatser för att förebygga spelproblem. Insatser för att främja lika rättigheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Genomförande av EU:s tobaksproduktdirektiv. Dopingförebyggande arbete och nätverket PRODIS. Ett utvecklat dopingförebyggande arbete. Preciserad inriktning för arbetet med civilt försvar. Ändrat uppdrag om stöd till kunskapsutveckling. Ändrat uppdrag om informationsinsats inom psykisk hälsa och suicidprevention. Nationella minoriteter. Minskat och förenklat uppgiftslämnande. Saknar ni något, så här tre månader och en coronapandemi senare?”
https://www.expressen.se/kronikorer/johan-hakelius/en-fyrkantig-myndighet-blev-livsstilsseminarium-/

onsdag 1 april 2020

EU ett samarbete med stora problem

Kortsiktighet och långsiktighet
Ett samhälle som vill vara framgångsrikt mer än här och nu måste tänka, och agera, både kortsiktigt och långsiktigt. Ett samhälle som byggs upp av människor från skilda kulturer och från delar med egna starka kapitalister måste skapa spelregler som alla respekterar och som skapar utvecklingskraft istället för stagnation. EU projektet har nu i Coronakrisen tydligt, och återigen, lärt oss hur egennyttiga EUs länder är samt att den gemensamma strukturen inte kan bidra till att 1+1+1... blir mer än varje del för sig. Personligen tycker jag det är en besvikelse då jag är övertygad om att EU har  en större roll än som förhandlingspart i frihandelsförhandlingar att spela. Geopolitiskt är ett betydligt bättre EU samarbete än nu viktigt för att vara i närheten av att balansera USA och Kinas maktpositioner. Det ligger i våra Europeiska intressen. Samtidigt visade Storbritannien tydligt att många krafter verkar för att Europasamarbetet ska försvagas. Samarbetet handlar bland annat om säkerhetssamarbete mot fientlig krigsmakt och mot internationell organiserad brottslighet.
https://www.so-rummet.se/fakta-artiklar/europeiska-unionen-eu

Vad är Stockholm, och Sverige, i ett EU perspektiv? Kan Stockholm jämföras med Umeå, och Sverige med Jämtland, om vi försöker tänka oss hur övriga EU ser på Stockholm och Sverige? En sak är säker och det är att Tyskland, Frankrike, Italien och Spanien ser oss som det lilla nordiska folk vi är. Det innebär inte att vi inte respekteras. Det innebär att vi är endast 10 miljoner invånare i ett stort land långt uppe i norr. Ett land i stort behov av internationell handel. Så till den grad beroende av handel att vi under många, många år gjort affärer med regimer som är långt ifrån de ideal som våra värderingar uttryckta i Sveriges rikes lag ger uttryck för. Hur har EU-samarbetet levererat under Coronakrisen? Har EU länder hjälpt varandra? Har frihandeln med fria rörelser av gods mellan EU-länderna fungerat? Är det rimligt att Portugals premiärminister efterlyser medmänsklighet från till exempel Holland och Tyskland när de tycker att Portugal och andra sydländer borde ha "sparat i ladorna" under bättre tider? Har stängning efter stängning av land föregåtts av samtal mellan EU-ländernas företrädare? Har EUs smittskyddsmyndighet (som finns i Sverige) fått något gehör för gemensamma ansträngningar mot Covid-19? En sak är helt säker, italienarna fick ingen hjälp att bekämpa Covid-19 när de bad om den.
https://www.google.se/amp/s/amp.svt.se/nyheter/utrikes/italien-delar-ut-miljarder-i-stod-manga-lider

Håkan Boström, GP, skriver väl om hur illa det klingar att nu skrika "varg" när man tidigare i liberalismens anda förordat produktion och annat där det är billigast och bäst. När politiken blir ideologisk och kortsiktig istället för pragmatiskt ansvarsfull blir resultaten långsiktigt inte som man önskar. "Kina är nu så starkt att landet utan problem kan avfärda sina kritiker. Chansen att villkora Kinas inträde i det globala ekonomiska systemet har gått oss förbi. Delvis beror det på ett stort mått av naivitet från de som allra mest propagerat för frihandel med Kina."

"Frihandel är i regel bra för alla inblandade. Men vill man värna handeln kan man inte bortse från dess maktpolitiska sida. Det blir svårare att försvara fri- och rättigheter om man sätter sig i beroendeställning till en diktatur."


"Men Hökmark tillhör samtidigt dem som, med förvisso goda avsikter, länge drivit på för den frihandelsordning där Kina växt sig starkt. För medan den globala handeln lyft stora delar av av Öst- och Sydostasien ur fattigdom har den samtidigt missbrukats och misshandlats av just Kina. Detta är något som frihandelsvänner haft svårt att hantera."
"Hökmark är förstås inte omedveten om att Kinas statsstödda företag inte agerar på samma villkor som konkurrenterna i väst – eller att det finns politiska motiv bakom Kinas allt större direktinvesteringar utomlands. Men Hökmarks prioritering har alltid varit att bevara frihandeln, snarare än realpolitiska överväganden. Det politiska perspektivet har setts som grus i maskineriet. Men för Kina har frihandeln, tillsammans med välståndsökningen, varit just en politisk hävstång."
"Det är inte en uppmaning till självcensur att påtala sådana realiteter. När vi satt oss i en beroendeställning till Kina så har vi redan tummat på vår frihet och vårt handlingsutrymme. Ord måste backas upp av resurser. Annars blir de bara fraser. Slutsatsen är inte att vi ska sluta med frihandel. Krisen har snarast visat på vikten av internationellt samarbete. Men den har onekligen tydliggjort att såväl Sverige som EU är sårbart – och att något måste göras åt det."
https://www.gp.se/ledare/d%C3%A4rf%C3%B6r-klingar-h%C3%B6kmarks-kina-kritik-tunt-1.25828846

De senaste dagarna märks allt mer upprördhet bland svenskarna över många EU parlamentarikers girighet. EU-regler har ställt in krav på traditionell närvaro och möjliggjort digital närvaro. Trots att parlamentarikerna har höga grundarvoden för sina uppdrag har de även schablonersättningar per mötestillfälle för att finansiera boendekostnader, mat och tvätt. Man kan tycka att det ska vara självklart att inte begära ut den schablonersättningen per möte om man deltar hemifrån. Tyvärr är inte det självklart för många som är EU-parlamentariker.
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/faq/14/sammanfattning-av-ersattningar
Och är det möjligt för EU att skapa den gemensamma kraft som behövs i ljuset av de stora värderingsskillnader som idag finns bland medlemsländerna? Precis som Boström ovan lyfter fram hur politiker tidigare, av handelsintressen, struntat i riskerna med att kraftigt stärka diktaturer blev  utökningen av EU österut inte så lyckat. Med dagens styrsystem för EU är det för lätt för främmande makt att ständigt förstöra för EU genom att starkt påverka något eller några av dagens medlemsländer. Jag har sagt det förr, jag säger det igen, dela upp Europa i två unioner istället för en. Då kanske Storbritannien vill vara med i samma som Sverige.
https://www.expressen.se/ledare/inte-en-euro-ska-ga-till-diktaturens-ungern/

Dagens besvikelse
Det Europeiska samarbetet fungerar inte tillräckligt bra. Ylva Nilsson, Expressen, ger målande beskrivningar av bristande samarbetsförmåga. Men i ekonomiskt bistra tider kan ändå alla EU politiker glädjas åt väldigt generösa ersättningar.
https://www.europaportalen.se/2019/05/stor-ekonomisk-skillnad-mellan-eu-parlamentariker-och-riksdagsledamot

”Italiens desperata vädjan om stöd fick nobben. Solidaritet är inte något som faller sig naturligt för EU:s politiska elit.”

”Gränsbommar mot andra EU-länder så att lastbilar med mat och medicin inte kommer fram? Kommissionen riggar ett system för enkel passage. Alla (rika) EU-länder häller pengastöd över sitt näringsliv trots statstödsförbud? No problem, förbudet upphävs för tillfället. Kris är kris, nöden har ingen lag och så vidare.”

”Men att tänka nytt, att tänka om, stod inte på dagordningen när presidenter och premiärministrar möttes virtuellt på torsdagen för att prata om de ekonomiska konsekvenserna. Flera länder har frusit sina ekonomier, skickat hem arbetarna, förbjudit aktiviteter för okänd tidsrymd. Det här är en kris av okända mått.”
https://www.expressen.se/ledare/ylva-nilsson/eu-ledare-akut-lage-asch-vi-hors-om-ett-par-veckor/

Dagens stjärna
Anna Dahlberg. Det är klokt att inte uttala sig tvärsäkert kopplat till Coronakrisen. Eller något alls. Med väl underbyggt tyckande kan det ändå bli kvalificerat tyckande. VARFÖR använder inte all personal inom hemtjänsten munskydd? Uselt! Oacceptabelt! I Österrike får man nu inte ens gå och handla utan munskydd för att minska smittspridningsriskerna. Tror du våra invånare med rätt till hemtjänst tillhör riskgrupperna????? Gör om! Gör rätt!

”För egen del brukar jag tänka att svårigheten inte består i själva tyckandet. Utmaningen ligger i stället i att få fram ett tillräckligt bra beslutsunderlag. När det är svårt att ta ställning till ett nytt politiskt förslag, exempelvis, beror det oftast på att jag inte vet allt som jag behöver veta för att bilda mig en kvalificerad uppfattning. Hur ser nuläget ut? Vilka konsekvenser får förslaget i fråga? Vilka alternativa vägar finns det?”
https://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/jag-tanker-inte-latsas-att-jag-ar-tvarsaker/

tisdag 31 mars 2020

Inte ens den duktige är trygg

Trygghetssystem är bra för välståndet
Lathet gynnar ingen. Möjligen den late som lyckas leva gott utan att anstränga sig mycket igenom ett liv. För helheten är det dock ingen modell för att skapa ett samhälle med högt generellt välstånd. "Ingen kedja är starkare än sin svagaste länk", det känner alla framgångsrika lagbyggen till.

Allt fler människor i Sverige är egenanställda i någon form av företagsform. Det talas ofta om att vi allt mer går in i Gig-ekonomin där det är verkligheten för de flesta att vara egenanställda. Vissa väljer den vägen för att det ger högre intäkter och mer upplevd personlig frihet. Allt fler tvingas till den arbetsformen för att de inte lyckas få en fast anställning. Tryggheten för människor som är konsulter i en eller annan form är att de håller sig duktiga inom sitt yrke, att de ständigt presterar på topp och hela tiden säkerställer nya intäktsmöjligheter. I tider som nu drabbas även mycket kompetenta och hårt arbetande konsulter av avbokningar av uppdrag. De som sparat för ”regniga dagar” har en viss trygghet. De som inte sparat drabbas hårt och får snabbt stora personliga ekonomiska problem. Det som händer nu för väldigt många av dessa hårt slitande personer kommer förhoppningsvis leda till att även dessa personer erbjuds bättre försäkringslösningar för tuffa perioder som nu. Väldigt många mycket skickliga människor är egenföretagare. Egenföretagare i massor av olika expertkompetenser som de erbjuder andra att köpa. I det nya samhälle som växer fram behöver vi säkerställa goda och prisvärda försäkringslösningar för dessa människor. Vissa A-kassor är tillgängliga för företagare. Med en sannolik Gig-utveckling är det klokt att tänka till ordentligt om hur detta system stärks.
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7437450
https://www.a-kassa.se/egen-f%C3%B6retagare
https://www.onepartnergroup.se/inspiration/trender/vad-ar-egentligen-gig-ekonomi
Att Magdalena Andersson och company säger att de ska lätta upp regelverket kopplat till A-kassan kan låta bra. Vad hände med det som lyfts fram så mycket i Coronakampen, det egna ansvaret? Varför ska någon betala A-kasseavgifter (försäkring) om man ändå får hjälp när det blåser ordentligt? Jag tycker logiken haltar och tycker att man ska vara mycket försiktig med att göra undantag från det egna ansvaret för vuxna, röstberättigade, att välja eller inte välja att köpa försäkringar. Och ta konsekvenserna av sina val. Ur ett kommunalt perspektiv tycker jag dock det är bra om våra statliga skattepengar minskar trycket på ökade kommunala utgifter för försörjningsstöd. Det egna ansvaret är samtidigt viktigt att upprätthålla i alla sammanhang.
https://www.google.se/amp/s/amp.svt.se/nyheter/snabbkollen/villkor-for-a-kassa-sanks

Det egna ansvaret lyfts regelbundet fram i statens Corona-kommunikation. Det är intressant att ta del av utländska reflektioner av hur Sverige avviker från de flesta andra i kampen mot Covid-19. Bland annat beskriver dessa artiklar nationella kulturella drag som de upplever att vi har. Tänka sig att det tycks finnas sådana....(ironi). I den brittiska tidningen The Guardian kan man läsa den nedan intressanta artikeln. Många som studerar oss tycker inte vi tar hoten på tillräckligt stort allvar. Och många tycker att vårt beteende hotar deras trygghet. Precis som författaren skriver kommer världen få ett framtida facit om vilka som gjorde bäst insatser. Bäst ur ett helhetsperspektiv när många trygghetsperspektiv vägs in.

”Orla Vigsö, a professor of crisis communications at Gothenburg University, sums up the dilemma. “People are starting to ask: are others stupid and paranoid? Or is Sweden doing it wrong?””
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/30/catastrophe-sweden-coronavirus-stoicism-lockdown-europe?CMP=share_btn_fb&fbclid=IwAR21wiH7bKOJC6cGFCLAsn9UboIdDfXm795saz0hZVFj4_iFy8KliR7CJIg

Dagens besvikelse
Arbetslösheten skenar och varslen slår alla rekord. Sverige går mot ännu tuffare tider än dem vi redan tidigare visste väntade på grund av våra demografiska problem. Kraftigt minskade skatteintäkter i kombination med kraftigt ökade bidragsbehov försämrar snabbt de offentliga finanserna. Vad tror du det innebär ”runt hörnet”?
https://www.affarsvarlden.se/bors-ekonominyheter/historiskt-hoga-varsel-6992191
https://www.google.se/amp/s/amp.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/kraftig-okning-av-arbetsloshet-i-stockholm

Dagens stjärna
Carolina Klüft. En av Sveriges bästa idrottare någonsin, och dessutom en fantastisk personlighet. I morse var hon med på TV4 och berättade om den usla hälsoutvecklingen bland våra barn. En mycket stor andel av våra barn rör sig för lite och äter för mycket onyttig mat. Tydliga klasskillnader syns också mellan barnen. Och självklart är Det stora sockerintaget ett stort problem. Som du vet som följer min blogg är jag också mycket engagerad i dessa viktiga frågor. Jag blir provocerad av att så många struntar i att ta ordentligt i dessa viktiga frågor. Det går att äta och dricka gott om man jobbar med att balansera det med regelbunden fysisk aktivitet och att inte frossa för mycket i mat. Minst hälften av alla barn som idag får en mycket ohälsosam start på sitt liv kan räddas om vi tar detta problem på större allvar. Vi föräldrar har ett stort ansvar att uppmuntra våra barn till mycket regelbunden fysisk aktivitet. Det viktiga och svåra uppdraget har även jag. Jag behöver kämpa bättre.
https://www.expressen.se/sport/foreningsliv/orovackande-viktigt-att-samhallet-agerar/

måndag 30 mars 2020

Det egna ansvaret

Skuldfällor
Du som följer mitt bloggande vet att jag då och då ondgjort mig över alla oseriösa finansieringsföretag som länge fått härja och som fortsatt härjar. Vissa insatser har riksdagen vidtagit efter lång tid. Men det finns gott om oseriösa aktörer som tillåts där ute på den fria marknaden även nu. Inte minst många aktörer inom sms-lån och om du synar till exempel Blue Step loans är det sanslösa kostnader. Alla dessa lösningar handlar om att gynna kortsiktig konsumtion och vissa av dessa tjänster används flitigt av kriminella. Vissa tycker att vuxna myndiga personer får ta ansvar för sina egna handlingar. Det håller jag med om MEN eftersom Sverige är Sverige så landar dessa skuldsatta personer förr eller senare i situationer där skattekollektivet får ta saneringskostnader och/eller bidragskostnader på grund av oansvarigt handlande men också extrema räntekostnader på konsumtionslån. På vilket sätt gör dessa oseriösa finansbolag samhällsnytta? Lagstiftaren (riksdagen) kanske tycker att det är bättre att denna verksamhet är laglig än sköts dolt av organiserad brottslighet... I tuffa tider som nu ökar också problemen med alla dessa enligt mig vidriga låneformerna.

Äntligen hakar GPs ledare på min kamp mot ockerfinansiärer. Karin Pihls artikel nedan är läsvärd för dig som bryr dig om dina medmänniskor. Och för dig som är trött på att de skötsamma hela tiden ska få betala för att vissa kortsiktigt inte vill betala till exempel Arbetslöshetskassan.

”Utlåningen till konsumtion har trefaldigats på tio år. Det är helt enkelt inte hållbart att vi konsumerar mer och mer för lånade pengar”, säger Jan Bertoft, generalsekreterare på den ideella organisationen Sveriges Konsumenter, till SvD. Det handlar om lån till en barnvagn, en semester eller en ny soffa.

"Till stor del hänger utlåningen ihop med näthandeln. Det spelar ingen roll vad du vill köpa, förstahandsalternativet som dyker upp är ofta en tjänst levererad av Klarna, Qliro eller något annat kreditföretag som levererar smidiga betaltjänster. Konsumenten erbjuds att dela upp betalningen eller skjuta fram betalningsdatumet, ja till och med uppmuntras att göra det: Ta det lugnt! Betala när du vill!"

"Det som händer när man gör det, är att man tecknar ett lån – med skyhög ränta. Den som köper en vara för 500 kronor och använder sig av Klarnas avbetalningsalternativ för sex månader har en effektiv ränta på 286,8 procent."

"Finansinspektionen ser med oro på kreditföretagens ökade utlåning. 2018 uppgick konsumtionslånen till en knapp femtedel av hushållens totala skulder, enligt FI. De flesta av dessa är små lån, vilket kan tolkas som att det inte handlar om lån till en handpenning för lägenhetsköp, utan ren konsumtion. Samtidigt ökar de stora lånen, vilket FI tolkar som en konsekvens av bolånetaket och amorteringskraven för bostadsköp."


"Staten är dessutom för slapphänt gentemot kreditföretagen. Finansinspektionen ser förvisso farhågorna med utlåningen, men tar inte sitt tillsynsansvar på tillräckligt stort allvar. Myndigheten har bara genomfört två undersökningar om kreditprövning de senaste åtta åren (SvD 10/3). Dra åt svångremmen. Kreditföretagen kalasar på folks kraschade ekonomier. Det finns ett ord för detta, och det är ocker."
https://www.gp.se/ledare/ockerl%C3%A5nen-kan-f%C3%B6rv%C3%A4rra-den-ekonomiska-krisen-1.25872659
Dagens besvikelse
+70 åringar som inte tar sitt personliga ansvar för att vi bättre ska klara Coronakrisen och slippa prioritera vilka som får och vilka som inte får vård. Om det bara handlade om det egna livet får man välja som man vill, nu påverkar egna val många fler. Nu är ansvaret större än för den egna hälsan. Lyssna ordentligt på Folkhälsomyndigheternas rekommendationer.
https://www.expressen.se/nyheter/kungens-kritik-mot-aldre-ta-vara-pa-de-har-dagarna/

Dagens stjärnor
Mats Uvell, GP. Det finns en generell kultur som kan kallas svensk under lång tid. Den förändras självklart över tid beroende av välståndsutveckling, samhörigheten bland invånarna och Stora förändrande politiska vindar. Under lång tid har generella svenska värderingar tjänat det svenska folket väl. Att enskilda människor brister i sin förmåga att ta ansvar och att klara av viktigt konsekvenstänkande innebär inte att det svenska folket är korkat.

”För om man inte vill se bärande drag i det svenska värderingsklimatet – vår pragmatism, vårt lågmälda faktafokus, vår tillit till varandra och staten, vår samförståndsanda, vår rationalitet – då har man inte förstått mycket av det land vi lever i.”
https://www.gp.se/ledare/är-gnället-på-sverige-det-svenskaste-vi-har-1.26042824

Donald Trump. Han är stundtals rätt skön när han gör sina ständiga twitterutspel. I natt twittrade han att den tidigare brittiska prinsen Harry, och hans fru Meghan, lämnar Canada och flyttar till USA. Och han lägger till: ”USA kommer inte betala för deras personliga säkerhetsskydd. Det får de göra själva.”

söndag 29 mars 2020

Tiden för reformagendor är nu

Offentliga finanserna viker kraftigt
Det är bra att våra samhällen runt om i Sverige, och det övergripande gemensamma, på många sätt samarbetar för att lösa Coronakrisen så bra som möjligt. Vi kommer att fixa den. Det kom en tid även förr då effekterna av liknande pandemier var mycket mer förödande och möjligheterna till hjälp nästan obefintliga. Redan innan Coronakrisen visste Sveriges politiker att vi av många skäl står inför mycket svåra tider. Vissa tror att redan höga löneskatter kan höjas utan att problemen blir större. Det tror inte jag. När allt färre ska försörja allt fler (försörjningskvoten) krävs andra grepp. Då krävs reformer som gör att vi löser det vi vill få gjort på smartare sätt. Och att reformerna gör att vi får en hållbar migrationspolitik parallellt med en betydligt bättre integrationspolitik.
https://www.sociology.su.se/utbildning/demografi/demografi-1.20230
https://www.ekonomifakta.se/fakta/arbetsmarknad/befolkning/befolkningsstruktur/
http://www.regionfakta.com/vastra-gotalands-lan/befolkning-och-hushall/befolkning/forsorjningskvot/

Under en tid har statens finanser varit goda. Personligen ser jag på de svenska offentliga finanserna både uppbrutet och sammanslaget. När man gör det inser man tydligt att redan innan Coronakrisen så var de offentliga finanserna ansträngda. En nation är väl ändå summan av sina offentliga delar? Coronakrisen har redan mycket synliga effekter på kommuners, regioners och statens ekonomi. När arbetslösheten kraftigt ökar minskar de offentliga inkomsterna snabbt parallellt med att kostnaderna för försörjningsstöd och andra stöd ökar kraftigt. Vad innebär detta i praktiken? Det innebär att våra samhällen antingen snabbt kommer att kraftigt försvagas eller att vi mycket snart kommer igång med möjligt förbättrings och reformarbete som hjälper oss att hitta nya positivare vägar framåt. Jag är övertygad om att vi kan klara av det. Detta viktiga arbete kräver nytänkande, mod, handlingskraft, kompetens, erfarenhet och tillräcklig politisk enighet. Den politiska enigheten behöver en framtidsambition som flera av våra politiska krafter kan enas om. Det brådskar.

Häkan Boström, GP, bjuder på viktiga perspektiv kopplade till Coronakrisen nedan. Det är inte bara Coronakrisen som kräver att vi slutar med dum polarisering, vi behöver också "rädda liv och upprätthålla medborgarnas säkerhet" genom att börja reformera Sverige för att klara en ny tid. Självklart ska alla partier som fått folks förtroende att företräda dem i kommunfullmäktige, regionfullmäktige och riksdag få vara med och ta ansvar. Allt annat är korkat och demokratiskt vidrigt.

"Det har i flera år talats om en polarisering i den svenska debatten. Det må vara hänt. Men just nu hotas vi alla av samma motståndare – coronaviruset. En fiende som inte tar hänsyn till partifärg. I en sådan situation får man faktiskt lägga de normala politiska meningsskiljaktigheterna åt sidan och koncentrera sig på att tillsammans försöka rädda liv och upprätthålla medborgarnas säkerhet."

"Det rimliga vore att alla partier bjuds in, medan de som motsätter sig eventuella beslut får stå för det offentligt. Väljarna kommer inte belöna bråkmakare, förutsatt att de fått chansen att ta ansvar och sitta med vid bordet vill säga."
https://www.gp.se/ledare/det-%C3%A4r-allvar-nu-g%C3%B6teborgspolitiker-1.25984803
Dagens besvikelse
Politiker som länge levt i förnekelse om att Sverige tappar konkurrenskraft och att det offentliga systemet överkonsumerar resurser. Den offensiva penningpolitiken, de ständiga försvagningarna av den svenska kronan, en ohållbar migrationspolitik, en misslyckad integrationspolitik, sedan länge misslyckad politisk förmåga att fokusera på huvudsaker och nu Coronakrisen. Om det stora flertalet svenskar ska få det rimligt bra i framtiden krävs nu kunniga, erfarna och modiga företrädare för oss invånare. Politiker med omfattande verklighetsförankring. Nu krävs kraftigt reformprocess i Sverige om vi ska ha någon chans att lyckas försvara ett högt generellt välstånd.
https://www.di.se/nyheter/livsfarligt-vraka-pengar-over-landets-hasardspelare/
https://www.di.se/live/imf-chefen-global-recession-aldrig-sett-varldsekonomin-sta-still/
https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/03/23/pr2098-imf-managing-director-statement-following-a-g20-ministerial-call-on-the-coronavirus-emergency
https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/03/27/sp032720-opening-remarks-at-press-briefing-following-imfc-conference-call
https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Ekonomi/Tillvaxt/Prognoser-om-ekonomin/

Jag hoppas verkligen att Viktor Barth-Kron får rätt. Alla års flum- och bifrågepolitik måste få ett slut! Nu måste vi fokusera på huvudfrågor och lösa allvarliga problem. En del av värdet som Utvecklingspartiet Demokraterna erbjuder är fokus på huvudfrågor. Det brådskar att få igång det nödvändiga reformarbetet som försvarar svensk attraktion och konkurrenskraft.
https://www.expressen.se/kronikorer/viktor-barth-kron/coronakrisen-valter-bordet-sa-har-forandras-politiken/

Dagens stjärna
Magnus Stenlund, mycket kompetent inom kredithantering. Intervjuas av SwebbTV. Du som läst min blogg de senaste sju åren kommer att känna igen resonemangen om vilka risker som byggts upp i svenska ekonomier. Och självklart är riskbedömningen av vår offentliga ekonomi bara korrekt när kommuner, region och statens verksamheter synas som en helhet. Lyssna på vad han säger. Ett misskött Sverige är i, och går mot, tuffa tider. Nu krävs omfattande reformer, kreativt tänkande och att vi vårdar våra stjärnor. Vänsterkrafter tror inte att det gör något att våra stjärnor packar och lämnar landet om man inte fattar att det finns rimliga gränser för skattetryck. Sverige står inför en mycket svår städperiod parallellt med att vi måste vara kreativa och skapa nya sätt att återvinna ett högt generellt välstånd. Det som kommer nu kan jämföras med det städjobb som krävdes under början och mitten av 90-talet. Det var tufft. Det blir många tuffa år framåt. Känner du dig trygg med kompetensen och erfarenheten hos dem som ska leda det offentliga Sverige?
https://youtu.be/uKHjDfR4xSE
https://swebbtv.se/