fredag 31 augusti 2018

Tomma löften

Samarbeten bra för oss invånare
Jag deltar i många valdebatter nu. På varje debatt kommer frågan upp om hur vi ser på lokala och nationella regeringssamarbeten. Tyvärr har jag länge befarat att migrationsfrågan skulle sätta käppar i hjulet för ett tydligt och starkt Alliansalternativ nationellt. Det är trist för oss invånare att inte Alliansen lyckats lösa ut migrationsfrågorna genom hårda kompromissorienterade förhandlingar. Jag tillhör dem som tycker att det finns ett stort värde med många politiska partialternativ för oss väljare. Jag tror det är bra för demokratin. Samtidigt skulle jag inte gråta om riksdagsspärren höjdes något och antalet riksdagsledamöter halverades, eller att regionerna delades upp till kommunförbund och statliga ansvar. Bland annat skulle det öka konkurrensen om platserna. Eftersom jag som centerpartist tror att konkurrens driver kvalitet så skulle vi som toppar partiernas listor säkert bli bättre. Ja, ja, det lär tyvärr dröja innan vi får en nyordning inom det demokratiska systemet. Varför var Allianssamarbetet bra enligt mig (vi har det fortfarande med tydliga ramar i Uppsala)? Om vi bortser ifrån det stora värdet av att kunna bryta lång Socialdemokratisk politisk dominans i Sverige handlar det om invånarvärde. Politiken är full av nödvändiga kompromisser. Det är betydligt hederligare mot oss väljare att partier som vill samarbeta presenterar vilken kompromissad politik de vill erbjuda innan valet istället för efter.

När varje parti går helt själv i valet, och när inget parti har möjlighet att ensamt bilda en stark minoritetsregering, då kan de ogenerat ge löften om ”guld och gröna skogar” oavsett hur mycket skogarna står i lågor. Alla partier vet idag att det kommer att bli svårt att bilda en ny minoritetsregering och regeringar nationellt och lokalt. Eftersom inget parti ensamt kommer att kunna ställas till svars för sina löften efter alla regeringsbildningsförhandlingar som stundar ger vissa oansvariga vallöften som man sedan kan bortförklara kopplat till kompromisser ”för att ta ansvar för landet”. Massor av luftgitarrframträdanden bjuds vi väljare tyvärr på. Och det i en tid i desperat behov av stora reformer. Sorgligt.
https://www.expressen.se/ledare/patrik-kronqvist/politikerna-nojer-sig-med-att-spela-luftgitarr/

Det Centerpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna gjorde inför valet 2006 var imponerande. Tveklöst var det draget som startade Socialdemokraternas kraftiga tillbakagång. Sverige fick en demokratiskt friskare luft att andas.
Dagens kalkon
De som försvarar strafflindring till grova brottslingar som inte väl förtjänat något liknande. Belöningssystem ska vara belöningssystem som enbart premierar goda resultat. De som inte presterar goda resultat ska heller inte få annat än det som ingår i bas”uppgörelsen”.
https://www.expressen.se/ledare/orimligt-att-mordare-och-terrorister-slapps-i-fortid/

Dagens stjärna
Jenny Sonesson. Jag har två övergripande skäl till varför jag engagerar mig politiskt. Den första handlar om att jag vill leva i ett samhälle där vi har råd att gemensamt svara för att våra svagaste får en värdig livssituation utifrån deras förutsättningar. Den andra är att jag vill bidra till att lämna något bättre vidare till kommande generationer i det närmaste samhälle jag är en del av. Jag delar Sonessons frustration.
http://www.gp.se/ledare/sonesson-lss-kan-påverka-beslut-om-abort-och-vilka-barn-som-får-födas-1.7968127

torsdag 30 augusti 2018

Utvärdera

Framtiden blir ljus om vi hjälps åt
Ett samhälle där vi kan behandla varandra med respekt och där vi alla är lika inför lagen leder rätt. Ett samhälle som fokuserar på, och strävar efter, jämlika möjligheter blir framgångsrikt. Det är ett samhälle där inte enbart de som föds in i socialt starka sammanhang får möjlighet till bra utbildning och chanser att förverkliga livsdrömmar. Samhällets skarpaste och skickligaste, inom alla områden, kommer från alla samhällsklasser när förutsättningar finns. Jag vill leva i ett samhälle där alla ges en möjlighet att nå sin fulla potential. Den klyvning av Sverige och Uppsala som sker är ett stort misslyckande.

När stora delar av våra barn och unga, som lever i det som idag kallas utanförskapsområden, har stark framtidstro, är vi åter ett inkluderande samhälle som inte slarvar bort alla oslipade diamanter som finns även där. Vi kan lyckas med det förbättringsarbete som krävs. För att lyckas lösa problem måste man 1) inse dem 2) förstå varför de finns 3) öppet våga debattera problemen för att ”hitta” bästa åtgärderna för att lösa problemen 4) Handlingskraft att lösa problemen. Efter Aktuellt igår borde ingen i Sverige längre kunna förneka att vi har stora utanförskapsproblem i Sverige. Att dessa problem främst drabbar de 95% hederliga människor som bor där är en klen ursäkt för att negligera problemet. Även socialt starka människor borde inse att även deras barn drabbas av till exempel en kraftig ökning av droghandel. Att blunda och att sakna handlingskraft är alltid oklokt om ett framgångsrikt samhälle är målet. Och när man har ögonen öppna och kämpar med förbättringar är det alltid klokt att lära av och utvärdera hur andra gjort, och därefter ständigt utvärdera sina framsteg.

Vissa partier har en religiös tro på att mer pengar till verksamheter är rätt medicin för att lösa en verksamhets uppdrag. Människor med erfarenhet av stora verksamhetsförändringar vet att det ofta inte är så. Att många chefer säger sig behöva mer pengar är en enkel ursäkt istället för att använda sin personals kraft för att lösa uppdragen på ett smartare sätt. Min erfarenhet är att när du tvingas hoppa ordentligt mycket högre så klarar de flesta av det om de ställs inför den tydliga uppgiften utan flyktvägar med ursäkter. I ett land som har bland de högsta skatterna i världen är inte lösningarna på underpresterande skolor, växande vårdköer, bristande polisförmåga, en misslyckad integration, en kraftigt växande andel pensionerade invånare och många andra utmaningar mer pengar. Vi måste ha ett ledarskap som fokuserar på reformer och förändrade arbetssätt för att lösa de uppdrag vi måste lösa.

Hur tänker vi människor lateralt? Det vill säga kreativt för att hitta nya och bättre vägar framåt. Bara om vi utmanar oss själva att göra det. Det är bland annat den drivkraften som stimuleras med konkurrensutsättning. Människor och företag som lever i en konkurrensutsatt miljö måste tänka lateralt om de vill fortsätta att vara bland de bästa. Och de bästa inom allt jämför sig hela tiden mot de andra som är eller har ambitionen att bli bäst. Sverige och Uppsala kan mycket bättre än nu men då måste vi inse att vi tappar konkurrenskraft och den utvecklingen måste stoppas. Vi kan bygga ett fortsatt framgångsrikt samhälle här uppe i norr. Det samhället behöver många fler människor som eftertraktas på arbetsmarknaderna. Det framtida framgångsrika Sverige måste vara inkluderande och mångfaldspositivt men baserat på en mycket tydlig värdegrund.
http://www.gp.se/ledare/ingerö-löfvens-händer-pekar-fel-1.7918778
Dagens kalkon
De som tillåter att en så bestialisk mördare så kort efter sitt grova brott får permission. Dessutom en person som tidigare begått grova brott som kraftigt förstört en annan människas liv.
http://www.gp.se/nyheter/v%C3%A4stsverige/tv%C3%A5-%C3%A5r-efter-mordet-p%C3%A5-lotta-m%C3%B6rdaren-har-permissioner-1.7900451?noAccess=true&aId=1.7900451

Valfläsk som är oseriöst! När funktionshindrade inte kan få det stöd de borde få väljer Socialdemokraterna att prioritera att föreslå en förbättring av en redan världsunikt generös föräldraförsäkring.
https://www.expressen.se/ledare/skamlost-semesterflask-ska-radda-stefan-lofven/

Dagens stjärna
Susanna Birgersson. Jag förstår inte varför så många går i okloka fällor i sina försök att motverka krafter som leder mot mörker?
https://www.expressen.se/ledare/susanna-birgersson/fem-tomma-ramar-och-en-mordhotad-konstnar/

onsdag 29 augusti 2018

Är en god och uthålligt stark ekonomi viktigt

Verkligheten
Som jag tjatat om att försöka få in den ekonomiska politiken in i valrörelsen. Ekonomi brukar vara en av de stora frågorna för väljarna. Det är den inte år 2018. Samtidigt är det sannolikt den absolut viktigaste valfrågan eftersom den påverkar alla politiska områden och samhällets alla delar att klara sina uppdrag med rimlig kvalitet. Det är lätt att tro att inget parti vill ta i frågan eftersom den inte får den uppmärksamhet den förtjänar. Svensk ekonomi har stora utmaningar och det borde rimligen alla partier och dess främsta företrädare inse. Läs gärna bifogad debattartikel som ger en kortfattad och bra beskrivning av att det inte är så ljust som vissa försöker beskriva läget. Du tror väl inte att vi kommer att få snabba lösningar på de stora kvalitetsproblem som välfärdens kärna idag brottas med om vi inte har en god och långsiktigt stark ekonomi? Och du tror väl inte att vårt viktiga miljö- och klimatförbättringsarbete kommer att få tillräckliga resurser om vi inte har en god långsiktig ekonomi?

"Högkonjunkturen och den rekordsnabba befolkningsökningen döljer att det finns underliggande problem att ta tag i. På en rak fråga i Kvartals expertpanel nyligen om det går bra för Sverige svarade John Hassler "nej". Skälet är den historiskt låga tillväxten under senare år räknat per person. Även under åren framöver väntas svensk ekonomi prestera sämre än EU-snittet.
Ett annat svaghetstecken är att produktiviteten utvecklas dåligt."

"Även när det gäller jobben är verkligheten full av grå nyanser. Visserligen har Sverige just nu den högsta sysselsättningsgraden som har uppmätts i ett EU-land under 2000-talet, vilket är ett styrkebesked. Men topplaceringen är i sig inget nytt, utan en effekt av den svenska tvåförsörjarmodellen där både män och kvinnor förvärvsarbetar. Utan den skulle välfärdsstaten inte vara möjlig. När det gäller arbetslösheten har Sverige däremot halkat ner till 17:e plats bland EU:s länder. Sverige är så långt från regeringens mål om EU:s lägsta arbetslöshet att Stefan Löfven helst verkar vilja glömma sitt vallöfte."
https://www.expressen.se/ledare/svensk-ekonomi-gar-inte-alls-som-taget/

Dagens kalkon
Socialdemokraterna. Häpnadsväckande! Några dagar innan valet släpper S detta oansvariga valfläsk! I en tid då vi har arbetskraftsbrist och mycket dålig BNP-tillväxt per person. Jag tror inte svenskarna är dumma! Jag hoppas att detta oansvariga beteende slår tillbaka med tappat väljarstöd. De måste tro att svenskarna är dumma. Och innan man föreslår något liknande borde vi klara av att ge våra sköraste invånare rimligt stöd. LSS-debatten visar tydligt att det stödet idag brister. Underkänt!
https://www.expressen.se/dinapengar/socialdemokraternas-vallofte-ska-bli-en-game-changer/

Dagens stjärnor
De som inser att ”kejsaren är naken”.
https://www.svd.se/ekonom-om-svenska-skulderna-inte-hallbart
https://www.svd.se/experter-fruktar-krasch-2008-inget-jamfort-med-nu

tisdag 28 augusti 2018

Vad vill du

Vilken vision?
Vill du att Uppsala och Sverige ska ha en god ekonomi så att vi kan fixa de kvalitetsproblem vi nu upplever inom välfärdens kärna kan lösas? Det vill jag. Då måste vi ha politiska ledare som tar ansvar på riktigt och som inte låtsas som att det är bättre än vad det faktiskt är när man studerar det faktiska läget inom många områden som till exempel inom sjukvården, omsorgen, försvaret, rättssystemet och så vidare. Din röst har stor betydelse. Jag tycker att du ska syna partiernas framtidsvision för Uppsala. Jag tycker också att du ska syna hur deras ekonomiska politik hänger ihop. Vad vill de olika partierna göra och hur trovärdigt kan de trycka på om de får ledarroller för att förbättringarna ska bli verklighet, inte bara vackra ord. Läget i Uppsala och Sverige är utmanande, vackra ord räcker inte för att lösa de problem vi har och vackra ord räcker inte för att bidra till att alla våra möjligheter blir verklighet.

Gå till valstugor och fråga. Ring och mejla de politiker du vill ha tydliga svar ifrån. Det är stora skillnader mellan partierna och vissa bär säkert på problemlösningar som du tror är bra vägval och vissa bär säkert på metoder för att förstärka alla möjligheter som ständigt finns för att vi ska få en bättre framtid. Fråga, fråga och fråga. Kräv tydliga svar. I den verkliga verkligheten kommer efter valen alla partier som får en chans att vara med och styra tvingas kompromissa. Din röst ger de bästa alternativen för dig större chans att nå kompromissframgångar. Personligen ser jag inga skäl att taktikrösta i detta val. Och glöm aldrig att om du r svensk medborgare, och bor i Sverige, då har du tre röster i tre olla val! Du kan rösta på olika partier i alla valen om det känns bäst. 
Dagens kalkon
Socialdemokraterna. Och övriga lokala partier som inte driver en stadsbyggnadspolitik som är attraktiv eller hållbar för Uppsalaborna. Dagens och kommande Uppsalabor. Centerpartiet i Uppsala har länge drivit den politik som UNTs ledare nu efterlyser. Om du vill rösta på ett parti som i denna viktiga fråga företräder en sådan politik ska du rösta på Centerpartiet i kommunvalet.
http://www.unt.se/ledare/tid-att-tanka-efter-5061144.aspx

Dagens stjärna
Min morfar. Han är en evig optimist men ser också de problem som ständigt måste lösas.måndag 27 augusti 2018

Nolltolerans

Vilken ambitionsnivå?
Vilka är det som har regeringsmakten i Sverige? Det är Socialdemokraterna och Miljöpartiet med stöd av Vänsterpartiet. Det är i det vänster-Sverige som de och inga andra har ansvaret för den nationella "ratten". Det är under deras ledning som nödvändiga reformer uteblir och klyftorna mellan oss invånare i Sverige kraftigt växer. Det är skrattretande att ta del av Socialdemokraternas kampanjande som får det att låta som att det är någon annan än de som innehar regeringsmakten. Alla de brister de kritiserar har de själva haft möjlighet att lösa under snart fyra år. Väldigt mycket kan lösas genom kompetent styrning och ledning. Oavsett vad man tycker om Socialdemokratin så hade de förr ändå ledningsförmåga. Det var förr det.
https://www.expressen.se/nyheter/klyftorna-vaxer-och-det-snabbt/
I Kina finns en positiv grundinställning till Sverige. Igår var jag på en middag med kinesiska diplomater och affärsmän. De berättade bland annat att det nu för första gången sprids nyheter i Kina om att Polisen i Sverige tappat kontrollen över kriminella i särskilt utanförskapsområden.

Är det desinformation? Känner sig de flesta människor som lever i de klassade utanförskapsområdena  trygga? Känner de att Polisen lyckas skydda dem från alternativa rättsystem? Och varför går skattepengar fortfarande till föreningar som absolut inte ska ha något stöd?
http://www.gp.se/ledare/zafar-myndigheter-ska-inte-finansiera-polishat-i-f%C3%B6rorten-1.7837743
https://www.expressen.se/kronikorer/jennifer-wegerup/onskar-att-jag-var-mer-radd-for-miljon-an-ran-mot-aldre/

Vad gäller brottsbekämpningen är kärlek och nolltolerans mot brott sannolikt en mycket viktig pedagogisk metod för att bryta en negativ utveckling. Särskilt i socialt utsatta områden blir nolltolerans som metod värdefull, det är ett tydligt budskap. Nolltolerans är en kärleksförklaring då det både innebär att vi bättre måste se och hjälpa dem som tidigt hamnar snett samtidigt som vi tydligt markerarar för det mycket stora flertalet i alla bostadsområden att vi bryr oss om dem också. Många av dem känner inte att deras trygghet tas på allvar.
https://www.dagenssamhalle.se/kronika/skottet-var-inte-menat-min-familj-23441
Dagens kalkoner
Regeringspartierna. Socialdemokraterna är duktiga på att låtsas som att någon annan är ansvarig för det som fungerar dåligt trots att det är de som är vid makten. Det är beklämmande att många unga inte längre ser hoppfullt på framtiden. Många fler än förr tycks till och med oroas av samma eller olika skäl.
https://www.expressen.se/nyheter/qs/e45/min-bild-av-sverige/

Dagens stjärna
Paulina Neuding. "Det är således också en utveckling som hade kunnat förebyggas och förhindras genom politiska beslut. I stället har vi de senaste åren fastnat i en världsfrånvänd diskussion om huruvida Sverige verkligen är tryggare än någonsin och varför omvärlden envisas med att svartmåla oss, samtidigt som en händelse som den på Bäckby i Västerås i helgen – med attacker på polis och brandkår under ett våldsamt upplopp – knappt når riksmedier."
https://www.dagenssamhalle.se/kronika/skjutningarna-hade-kunnat-forebyggas-och-forhindras-23299
https://www.expressen.se/kvallsposten/samtliga-skjutningar-i-malmo-under-2018/

söndag 26 augusti 2018

Lär av de bästa

Socialdemokraternas skrämselpropaganda fungerar inte
"Något har gått sönder" var Socialdemokraternas huvudbudskap i förra valet 2014, då de inte vann valet. Sedan dess har väldigt mycket gått sönder. Nu upprepar Socialdemokrater som papegojor "vi satsar på välfärden istället för skattesänkningar för de rika". En stor del av svenskarna går inte på denna ologiska kommunikation. Det finns i ett högskatteland som Sverige inget som talar för att ännu högre skatt ger en starkare samhällsekonomi. En av de viktigaste lärdomarna under Alliansens 8 år vid makten var just det, lägre skatt leder till högre offentliga skatteintäkter i alla dess former. Lafferkurvan talar sitt tydliga språk! Mer skatt är inte lösningen när man redan har högt skattetryck i ett samhälle.
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/analys-inga-svar-om-vaxande-koer
https://www.expressen.se/kronikorer/k-g-bergstrom/totalt-sett-ett-bakslag-for-stefan-lofven/
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/skattenej-och-regeringsduck-sa-var-partiledarutfragningen-av-stefan-lofven
https://timbro.se/tag/lafferkurvan/

Jämförelser, jämförelser och jämförelser. Hur svårt kan det vara att inse att det bästa sättet att värdera konkurrenskraft, generellt välstånd och kvalitet är genom att jämföra sig mot andra. Särskilt intressant att jämföra sig med de bästa. Och särskilt viktigt att bestämma vad man ska mäta för att förstå om till exempel Uppsala utvecklas bättre eller sämre för Uppsalaborna. Mätetal som iskallt talar sitt logiska budskap och som inga känslor i världen kan bortförklara. En försämring är en försämring och har uppstått av några skäl som företagare, politiker och tjänstemän kan påverka. En förbättring är en förbättring och även den har uppstått av skäl som företagare, politiker och tjänstemän kan påverka.
https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/25169/1/gupea_2077_25169_1.pdf
https://skl.se/download/18.18efb8dc15a60e54b23d7e8f/1488470335663/Detta%20är%20benchmarking.pdf
https://www.canea.se/management/benchmarking
https://www.e-conomic.se/bokforingsprogram/ordlista/finansiell-benchmarking

Anna Dahlberg har tappat sin tro på Alliansen kopplad till Sveriges riksdag. Visst kan jag hålla med om att Alliansen inte lyckas lösa ut mycket viktiga frågor men att Socialdemokrater och Moderater redan 10/9 ska bilda en egen minoritetsregering är att ta i. Dahlbergs önsketänkande ger sannolikt den 10/9 2018 inte mer än 45%. Nej, något M och S strukturellt samarbete blir aldrig verklighet förrän möjligen när Sverige är djupt nere i nästa lågkonjunktur. Eftersom migrations- och integrationsfrågorna har central betydelse blir det första regeringsförsöket därför en M- eller S-regering. 2006-2014 hade Alliansen ett stort samordningskansli. En skicklig minoritetsregering med ett stort samordningskansli kan förhoppningsvis kryssa Sverige mot de reformer som är nödvändiga. I vart fall nödvändiga om svenskt generellt välstånd ska försvaras. Om svensk konkurrenskraft är viktig.... måste Sverige reformeras.
https://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/alliansen-2018-ar-ett-projekt-som-aldrig-lyfter/
Dagens kalkon
De som inte förstått att Kina redan är en supermakt ur alla perspektiv. Oavsett vad du tycker om det är det ett faktum. Om du läser min bok ”En stund på jorden” får du lite kunskap och perspektiv på kinesisk kultur och deras kraft. För ett litet land som Sverige är en bra relation med kineser av stort positivt framtidsvärde. Min övertygelse är att Trumps agerande bara stärker den ”drake” som åter flyger runt jorden.
http://www.gp.se/ledare/sandklef-sverige-måste-bevaka-teknikutvecklingen-i-kina-1.7837307

Dagens stjärna
Anna Dahlberg. Hennes hyllning av Hamid Zafar är värd att upprepa. Eldsjälen Anders Carlberg gjorde stor positiv nytta när han fick nog av trams för att försöka hjälpa särskilt pojkar och unga män att ta klokare vägar i livet. En del av hans viktiga pedagogik var att vara mycket tydlig och även tuff ibland för att nå igenom med sina budskap till "tuffa" som annars inte hör vad du säger.
https://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/lar-av-rektor-hamid-hur-man-raddar-en-skola-i-kaos-/
https://fryshuset.se/anders-carlberg-minnesfond/

lördag 25 augusti 2018

Fulspel och hyckleri

Många bluffar är det
Det finns gott om lågvattenmärken i den politiska röstfiskerikampen. Ett av de värsta tycker jag är när partier och partiers företrädare rakt upp och ner bluffar för väljarna för att försöka vinna röster. Seriösa journalister borde i valtider göra hemläxan och syna dessa bluffar. Det är mycket frustrerande att uppleva att partier i valrörelsens slut slänger ur sig politiska ställningstaganden som de inte på något sätt under de senaste fyra åren backat upp med faktiska ställningstaganden inom till exempel en kommuns löpande politiska hantverk. Låt oss ta några exempel som journalister kan syna. Om södra staden i Uppsala ska bebyggas med 23.000 fler bostäder eller 33.000. Om Seminarieparken ska fredas och utvecklas eller inte. Om Eriksberg ska byggas ut jättemycket och tätt eller utvecklas mer varsamt. Om ett parti motionerat om förstärkningar på landsbygden. Om ett parti avsatt pengar eller inte för ordentliga investeringar även på landsbygden. Om ett parti konsekvent motiverat sitt motstånd mot civilflyg på Ärna och så vidare. Jag tror att många väljare klarar av att avslöja bluffar. Samtidigt borde medier med objektiva ambitioner hjälpa till att sprida rättvist ljus om hur partier agerar i nämnder, styrelser och i kommunfullmäktige.
https://www.expressen.se/ledare/syna-anderssons-tomma-skattebluff/

Rörigt är det. Den tidigare skickliga maktspelaren Persson har sannolikt rätt, vi går mot mycket röriga tider. Det finns ett talesätt som lyder ”vi får de ledare vi förtjänar”, vilken kvalitet på ledare vill du ha? Tar du dig tiden att granska de kandidater du kan tänka dig? Har de den erfarenhet som nu krävs? Vilka kunskaper har de för att kunna tjäna dig, mig och många andra bra? Hur kan man tro att oerfarna och okunniga personer ska kunna göra ett bra jobb i en väldigt komplex värld? Suck! Jag tror på dig! Rösta klokt! När alternativen är dåliga, välj det minst dåliga! Lögner och känslor bär inte på framgångsvägar. Kunskap, erfarenhet och ledarförmåga kan leda oss mer rätt än fel.
https://www.expressen.se/nyheter/val-2018/m-har-tappat-nastan-var-fjarde-valjare-/

Dagens kalkoner
Magdalena Andersson, Sveriges regering och alla som lurar oss att tro att Sverige utvecklas väl. Svensk ekonomi per person utvecklas jättedåligt jämfört med väldigt många av världens topp 100 ekonomier. ”Looki, looki” brukar illusionisten Joe Labero, illusionist, säga under sina shower när han lurar oss att se en verklighet som inte finns. Looki, looki! Svensk ekonomi kommer i raketfart försämras när den kraftiga globala tillväxten saktar in. När ett land med så stora exportintressen som Sverige presterar så dåligt som i en tid som nu borde varningsklockorna dåna. Är Sverige kass? Absolut inte, läs min bok! Men helt klart är att reformförmågan som krävs är obefintlig. Av många skäl. Trist för oss svenskar.
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2018/07/02/world-economic-outlook-update-july-2018

Isabella Lövin. Jag saknar I. Kamprad! Han hade kunnat lära Miljöpartisterna att det går att åka turistklass även inom näringslivet och även om man är miljardär. Tänk att det är så svårt att ha stor respekt för hur man använder andras pengar, skattebetalarnas pengar. Jag hoppas att någon följer upp hur hennes hotellnätter ser ut i samband med hennes ”nödvändiga” mycket dyra flygresor.
https://www.expressen.se/kronikorer/k-g-bergstrom/hon-hojer-priset-for-valjare-glassar-sjalv-i-business-class/

Dagens stjärna
Alice Teodorescu. Du som läst min bok ”En stund på jorden”  förstår att kulturell bakgrund har stor betydelse och behöver tas på större allvar i vårt samhällsbygge. Och ingen av oss människor har valt i vilken kulturell miljö vi vuxit upp.

”Dessvärre påminner oviljan att se den kulturella aspekten av hedersvåldet om oviljan att undersöka om samma aspekt kan vara relevant för de grova sexualbrotten.”

Människor födda i utlandet är inte predestinerade att begå brott, den stora majoriteten i en viss etnisk grupp begår som bekant inga brott över huvud taget. Det är viktigt att komma ifrån mytbildningen om att ”invandrare” i största allmänhet skulle vara mer brottsbenägna än andra. Däremot har kulturella skillnader i form av synen på kvinnans sexualitet, hennes roll i samhället och kvinnans och mannens inbördes roller, stor betydelse.”

När man talar om integration är det just förståelse för dessa skillnader, och hur de kan överbryggas, som behöver diskuteras och hanteras i större omfattning.”
http://www.gp.se/ledare/teodorescu-fakta-om-bakgrund-relevant-för-brottsbekämpning-1.7843228fredag 24 augusti 2018

Den Gordiska knuten

Invandringspolitiken är den gordiska knuten
Det tycks som att Centerpartiet och Sverigedemokraterna kommer att vara möjliga "kungamakare" efter riksdagsvalet. Den gordiska knuten är till 100% kopplad till invandringspolitiken.
http://www.debok.net/sprak/2015/03/Vad-ar-den-gordiska-knuten.html
Det är tveklöst invandringsfrågorna som kommer att bli maktförhandlingarnas huvudfrågor. SD och Centerpartiet kommer att spela huvudroller framöver, oavsett vad andra partier tycker om det.  Invandringsfrågorna handlar både om migrations- och integrationsfrågor.
https://www.expressen.se/nyheter/val-2018/sds-krav-for-att-slappa-igenom-en-alliansregering/
https://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=83&grupp=12794

Dagens kalkon
Torbjörn Nilsson. Jag håller med om att vi behöver ett mer tidsenligt arbetssätt i Sveriges demokratiska församlingar. Direktval av kommunstyrelsens ordförande och statsminister skulle vara ett steg i rätt riktning. Möjligen också en spärr på 6% istället för 4%. Men jag delar inte alls Nilssons dröm om att få partier skulle vara den bästa vägen mot ett så demokratiskt förankrat system som möjligt. I grunden handlar väl demokratiskt förankrat om att så stora delar av befolkningen ändå ska känna att de har en chans att hitta ett parti som är "minst dåligt" eller "bäst" på att företräda just deras tyckande. Då är ett fåtal alternativ inte en fördel. I en värld av mångfald får man dock "ta skeden i vacker mun" och acceptera att man inte får som man vill om det är få som gör samma val som man själv.
https://www.expressen.se/nyheter/val-2018/riksdagen-skulle-ma-bra-om-de-akte-ur/

Dagens stjärnor
Magda Gad. Ja! Självklart måste vi försöka förstå och lära om hur kvinnorna har det och ser på sin situation i kulturer som bygger på väldigt partialkaliska grunder. Inte minst TRIS har år efter år efterlyst tydliga ställningstaganden mot hederskulturer och ett bättre stöd för alla de svenskar som utsätts för dess kraftiga individuella övergrepp.
https://www.expressen.se/nyheter/lat-mellanosterns-kvinnor-fa-beratta/

Frida Bratt. Så är det. Pensionsspararna och våra "ombud" är de största ägarna på börsen. Det gäller att hålla tungan rätt i munnen när man ska ”slå mot kapitalet”. Dessutom är det väl fortfarande få som går på att den svenska staten kan beskatta de rikaste hårdare än i vår närmaste omvärld. De flesta inser att miljardärer lätt kan flytta och att de är välkomna på de flesta platser. Ska inte de betala mer i skatt? Det gör de oftast i absoluta tal men visst kan de betala lite mer när de har det så ekonomiskt bra, frågan är bara hur det görs utan att det leder till mer skada än nytta. Socialdemokraterna bär inte på de hursvaren.
https://www.expressen.se/dinapengar/frida-bratt/glom-inte-kapitalagare-ar-vanliga-pensionssparare/

torsdag 23 augusti 2018

Mångfald eller enfald

Demokrati
Är det bra eller dåligt med många partier? Är det bättre för invånarna om vi skulle ha det som i USA eller i Storbritannien där de i huvudsak har ett tvåpartisystem? Ett tvåpartisystem som självklart innehåller väldigt många falanger av oliktänkande men som ändå har en övergripande enighet om inriktningen. Det finns till exempel de som anser att Alliansens partier lika gärna skulle kunna bilda ett nytt gemensamt parti. Vad tycker du? Personligen tycker jag att det är demokratiskt mycket bättre med ett demokratiskt system liknande det vi har i Sverige. Jag tror att ett av skälen till att vi har ett högt valdeltagande, jämfört med många andra länder, är tack vare mångfalden av partier med mer eller mindre särskiljande politik. Samtidigt kan jag hålla med Gunnar Wetterberg om att det är olyckligt om vi bara har ett myller av småpartier. Det leder sannolikt inte till något positivt ur demokratiskt perspektiv. Det skulle till exempel leda till allt för mycket kompromisser vilket gör att en större andel väljare än idag skulle känna sig demokratiskt svikna när inte partier i regeringsställning levererar på sina löften.


https://www.expressen.se/ledare/gunnar-wetterberg/sverige-behover-partier-stora-nog-att-ta-ansvar/

Vet du vilket politiskt område som kommunpolitiker bestämmer mest inom? Det är inom det som kallas stadsbyggnadspolitik. Det vill säga var och hur det byggs i en kommun. I övrigt är nästan all kommunal verksamhet väldigt styrd av EU-direktiv och svenska lagar. Inom de områden som är styrda av EU-direktiv och svenska lagar avgörs kommuners framgångar av hur dugliga kommunala politiker är på att få maximalt värde för varje satsad skattekrona. Ledarskapskunnande har med andra ord stor betydelse för om en kommun klarar sina uppdrag inom till exempel skola, äldreomsorg och socialtjänst på ett kvalitativt och ekonomiskt klokt sätt. Eftersom det är på detta sätt är ett hett tipps att de klokaste du kan göra är att rösta på ett parti som har den stadsbyggnadspolitik du anser vara mest attraktiv för Uppsala. Vilka ska du kryssa? Det är klokt att kryssa människor som har ledarerfarenhet och ekonomiskt kunnande. Du bestämmer. Oavsett vilket parti eller vilken person du gillar bäst hoppas jag att du röstar!
http://unt.se/asikt/debatt/mer-kris-i-tat-stad-5056610.aspx
Dagens kalkon
Morgan Johansson och andra ministrar som inte förstår att det är värdefullt att så tydligt som möjligt se om det finns mönster som gör att vi bättre kan bekämpa stora problem. Ett stort problem är självklart män som tar sig egen rätt över andra människors kroppar. Hur kan det vara svårt att inse att det är bättre att använda 1 miljon i förebyggande åtgärder mer riktat, än att smeta ut det på alla Sveriges män, om det visar sig att det finns tydliga mönster kopplat till sexualbrott? Jag är också övertygad om att de flesta svenskar klarar av två tankar samtidigt. Bara för att säg 1% vita medelåldersmän är rasister så är inte övriga 99% rasister. Men om det visar sig att dessa 1% i huvudsak bor på Söder i Stockholm är det bäst att jobba med förebyggande insatser där istället för på de 99% fördelade runt om i landet. Bra att grävande journalistik visar hur viktig den är! Nu helt plötsligt tycker Johansson att det är viktigt att genomföra en studie om kulturell bakgrund också kan ha en påverkan på benägenhet att begå sexualbrott. Frågar du mig så är det självklart och särskilt i kombination med socioekonomiska och drogrelaterade samband. Jag delar Staffan Danielssons syn att mörkandet av liknande statistik spär på rasism istället för att tvärt om.
https://www.svtplay.se/video/19022330/uppdrag-granskning/uppdrag-granskning-sasong-19-domda-for-valdtakt

Dagens stjärna
Åsa Hanna. En mycket duktig rådman som lägger många timmar per vecka på att rätt ska skipas inom våra lagars ramar. Jag anser att det är hög tid även för Sverige att ha en Författningsdomstol.

onsdag 22 augusti 2018

Balans mellan optimism och sunt ifrågasättande

Vem gillar den som ropar "varg"?
Det är tragiskt att det finns många som saknar en positiv framtidstro. Vad jobbig varje dag måste vara i det korta liv vi fått om man gett upp och inte klarar av att se ens ett ljus i en upplevd mörk tunnel. Jag tycker att en av de viktigaste uppgifterna för en politiker är att beskriva hur bra framtiden kan bli och vad man anser krävs för att det ska bli så. Man ska med andra ord både vara optimistisk och genom sina förbättringsförslag ge uttryck för tydlig kritik av dagens ordning. Människor som påtalar problem när till exempel många är fullt upptagna med att dansa runt ”guldkalven” brukar inte bli populära. Vem vill inte för evigt ”dansa runt guldkalven”... Och vem gillar de första som ropar ”kejsaren är naken”? Det finns ständiga dysterkvistar och det finns rättshaverister men det är klokt att mest lyssna på människor som klarar av en balans mellan optimism och realistiskt kritiskt tänkande.

"Vi vill gärna tro att de styrande har helhetsbilden klar för sig, har koll på relevanta fakta och tar hänsyn till allmänintresset. Att USA:s nuvarande president, Donald Trump, provocerar så många beror inte minst på att han dödat denna illusion. Även en ignorant skitstövel kan inneha världens mäktigaste ämbete, utan att något väsentligt slutar fungera. I ett modernt samhälle ligger nämligen kunskapen i mycket högre grad hos fungerande rutiner och specialiserade institutioner än hos individer, och mycket utbildning handlar just om att få människor att passa in i dessa rutiner och institutioner."
http://www.gp.se/ledare/bostr%C3%B6m-vikten-av-att-f%C3%B6rh%C3%A5lla-sig-skeptisk-1.7664298
Framtidstro är viktigt! Du kan själv föreställa dig hur mörkt ett samhälle blir om väldigt många blir negativa och tappar tron på att morgondagen kan bli bättre. Särskilt allvarligt är det när allt fler av våra ungdomar tappar framtidstro. Den negativa utvecklingen kan och måste brytas. När allt fler i Sverige börjar tro att nästa generation kommer att få det sämre har Löfvén, Andersson och det Socialdemokratiska gänget misslyckats. Vi kan mycket bättre, det kräver ett nytt kompetent ledarskap.
https://www.etc.se/debatt/ungdomars-framtidstro-viktig-sveriges-valfard
https://www.breakit.se/artikel/14824/halla-politiker-hur-kan-ni-missa-valets-viktigaste-fraga
http://www.framtidstro.nu/www.framtidstro.nu/framtidstro.nu.html

Dagens kalkoner
De som kraftigt försämrar vår trygghetskänsla och defacto vår trygghet i just vårt unika samhälle. När allt fler drar sig från att röra sig i vårt offentliga rum, och när allt fler tappar tilliten till sina medmänniskor, krävs ett nytt ledarskap som kan bryta den destruktiva utvecklingen. Naivitetens och handlingsförlamningens tid måste få ett slut. Uppsala behöver ett nytt ledarskap! Ett ledarskap som bland annat inkluderar 0-tolerans mot brott. All annan pedagogik fungerar inte i nuläget. Framtiden är full av positiva möjligheter. De kommer dock inte av sig själv. Och positiv blir definitivt inte framtiden om man inte lyckas lösa allvarliga problem. Droghandeln är en stor del av källan till problemen. Vi måste klara av tuff problemlösning samtidigt som vi fylls av optimism och framtidstro. Det kräver ”bara” ett kompetent ledarskap. Om man inte parallellt med optimismen trovärdigt visar hur till exempel Uppsala får upp elevernas skolresultat, kraftigt minskar den grova brottsligheten, bryter utvecklingen med många med psykisk ohälsa, erbjuder prisvärda bostäder för ekonomiskt svaga, snabbare lär vuxna bättre svenska, bryter ökningatrenden av droganvändning och så vidare. Bilden ”foten i kläm, jajja mensan!” blir utan hållbar problemlösning löjeväckande.
https://www.expressen.se/nyheter/flera-bilar-i-brand-i-uppsala-ungdomsgang-sags-fly/

De som våldtar och sexuellt trakasserar andra människor. Även flickor och kvinnor ska kunna känna sig trygga i vårt offentliga rum. Oavsett vilken tid på dygnet det är. Alla människor är lika mycket värda men kulturell och social bakgrund har väldigt stor betydelse i människors liv. Det är viktigt att ta dessa skillnader på största allvar.
https://www.svt.se/nyheter/granskning/ug/ny-kartlaggning-av-valdtaktsdomar-58-procent-av-de-domda-fodda-utomlands

Dagens stjärna
Johan Rudström. Ledarskribent på UNT. Så rätt. Så trist att allt för många inte inser att kommunvalet är väldigt viktigt och att det finns vissa lokala frågor som är de viktigaste eftersom det är dem som vi kommunpolitiker verkligen påverkar. Syna lokalpolitikerna och partierna i de frågor som de mest kan påverka och som har STOR påverkan på din vardag!

"Ekonomin. Hur används skattepengarna? Varför ligger kostnaden för välfärd i Uppsala alltjämt cirka fem procent över riksgenomsnittet? Hur mycket mer ska låneskulden tillåtas öka? Efter försäljningen av Uppsala Energi år 2000 var kommunen i princip skuldfri, men sedan dess har miljardlånen lagts på hög, oavsett majoritet, och i fjol uppgick skuldberget till 14 miljarder kronor."

"Planmonopolet. Att bestämma hur staden ska växa är den verkliga kommunala maktfrågan. Alla partier var överens om att kraftigt öka byggandet, men vad gäller nu när intresset för de exklusiva lägenheterna minskat utan att bostadsbristen för den skull är borta? Finns det fortfarande samma förlamande samsyn om utbyggnaden? Om tätheten, arenorna eller om Eriksberg? Och vad händer med spårvägen och Ultunalänken?"
http://www.unt.se/ledare/viktigaste-valfragorna-i-skymundan-5056564.aspx

tisdag 21 augusti 2018

Löften, löften och löften

Låt Poliser vara poliser!
Det är gott om löften i valrörelsen. Vissa partier tycks ha en oändlig kassa att ösa pengar ifrån i sin iver att ge löften om allt till alla. Ett av de viktigaste löftena, som dessutom skulle spara pengar och som skulle förstärka välfärdens kärnuppdrag, är att låta viktiga yrkesgrupper få ägna sin tid till 100% på sitt huvuduppdrag och inget annat. Inte minst gäller det våra poliser som gång efter gång berättar att de får ägna sig åt mycket som inte direkt är kopplat till förebyggande brottsinsatser och att gripa dem som begår brott. Frågan är om inte det är det viktigaste vallöftet som något parti kan ge, "låt poliser vara poliser, lärare vara lärare" och så vidare. Det är också viktigt att de som går yrkesutbildningar framförallt lär sig praktiska färdigheter. Allt för många arbetsgivare vittnar idag om att allt för många nya medarbetare saknar tillräckliga praktiska förberedelser för de viktiga yrken de ska utföra. Även en helt ny polis ska vara tillräckligt praktiskt utbildad för att snabbt kunna göra god samhällsnytta på ett tryggt och säkert sätt.

”Dessutom har akademiseringen lett till att utbildningarna blivit nästan krampaktigt teoretiska. När nykläckta sköterskor och lärare kommer ut i verkligheten är de sprängfyllda med teori och filosofi, men saknar ofta de konkreta färdigheter som krävs för att klara jobbet på vårdavdelningen eller i klassrummet. Om en högskoleutbildning för poliser blev verklighet skulle dess arkitekter förhoppningsvisa ha lärt sig av tidigare misstag. Men i grunden kan det ifrågasättas om det är en lång sammanhållen polisutbildning som Sverige behöver.”
https://www.expressen.se/ledare/poliser-ar-for-viktiga-for-att-lasas-in-pa-universitet/
Dagens kalkoner
Kriminella som använder grovt våld. Särskilt de som skjuter i sammanhang där "vanliga" människor riskerar att träffas.
https://24uppsala.se/misstankt-mordforsok-man-skjuten-med-flera-skott_5f47e3f5

Sverigedemokraterna. Det är viktigt att vara seriös när man presenterar sina partibudgetar. Det har stor betydelse när partier förhandlar om de budgetar som ska styra kommuner, regioner och staten.
Att partiets politik inte har utvecklats lika fort som opinionsstödet blev dock plågsamt tydligt när Svenska Dagbladet i helgen granskade SD:s löften och budget. Partiet har sagt att det behövs "tiotusentals" nya förvarsplatser för dem som ska utvisas. Men trots att 10 000 förvarsplatser kostar runt 13 miljarder kronor vid full beläggning, har SD inte avsatt några pengar alls. Tvärtom skär man i anslagen till Migrationsverket.”

”Det märks en tydlig frustration hos Jimmie Åkesson över att andra partier inte vill förhandla med SD. Men i stället för att gnälla borde han göra sin läxa och ta fram en politik som faktiskt går ihop.”
https://www.expressen.se/ledare/sd-vill-leda-landet-men-budgeten-gar-inte-ihop/
Dagens stjärna
Hamid Zafar. Det går inte att mesa sig fram mot framgångar. När allvarliga problem ska lösas måste man göra det med tydlighet och kraft. Det är helt oacceptabelt att många av våra barn och unga idag får en mycket bristfällig skolgång på grund av oförmåga att säkerställa en bra studiemiljö både för våra elever och våra lärare.
Men han medger att det krävdes en del "okonventionella lösningar" för att rädda Sjumilaskolan. Lärare fick bestämma sig för om de ville vara en del av det nya arbetssättet eller sluta, vilket drev ut facket på krigsstigen.”


”Fokus skulle ligga på ordning och reda. Inför varje lektion ställer eleverna numera upp sig på led för att sedan ta läraren i hand. Det finns regler kring hur man går in i och lämnar klassrummet. Mobiltelefoner är förbjudna.  Tidigare slarvades det till och med när det gällde polisanmälningar. Nu har det införts ett system för skriftliga varningar, avstängningar och omplaceringar liksom rutiner för att göra föräldrar ersättningsskyldiga om barnen förstör något. En elev som satte en sax i en soffa fick exempelvis en räkning på 9 000 kronor med sig hem. Det har fått skadegörelsen att minska kraftigt.”
https://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/lar-av-rektor-hamid-hur-man-raddar-en-skola-i-kaos-/

måndag 20 augusti 2018

Välfärdens kärna

Släpp identitetspolitiken
Många delar av det som kallas välfärdens kärna som främst skola, omsorg och vård brottas med kvalitetsproblem redan idag. I vissa kommuner betydligt mer än i andra. Rättssystemet och Försvaret behöver också förbättra sina möjligheter att uppfylla sina syften. I kommunerna har vi planmonopol och styr byggtakten och hur det som byggs får utformas. I ett samhälle påverkas självklart också förmågan att klara uppdraget att säkerställa kvalitet i välfärdens kärnuppdrag av antalet människor som ska få stöd och hjälp. När en plats växer kraftigt tar det onekligen tid att säkerställa tillräcklig tillgång på förskolelärare, lärare, omsorgs- och vårdpersonal. Det tar också tid att säkerställa tillgång på ett rimligt antal kvalificerade poliser. Dessutom påverkas framkomligheten i trafiken mycket påtagligt i takt med att en plats växer kraftigt. Hur vi lyckas säkersälla kvaliteten i dessa uppdrag borde till 100% vara i fokus i valen 2018. Inte identitetspolitik. Utifrån värdegrunden med grundpelare som demokrati, jämställdhet, rättvisa samt ambitionen att vi alla försöker göra rätt för oss ska vi alla, i våra svenska och unika samhällen, kunna erbjuda samtliga våra invånare ett rättvist och jämställt stöd. Välfärdens kärnuppdrag är det viktigaste att säkerställa, är det svårt att hålla med om?
http://www.gp.se/ledare/altstadt-de-som-har-r%C3%A4tt-identitet-ska-k%C3%A4rleksbombas-1.7601862
Dagens kalkon
De som gör vår kommun otrygg och som skadar och mördar människor.
http://www.corren.se/nyheter/17-aring-knivhoggs-till-dods-om5421735.aspx

Dagens stjärna
Centerpartiet i Uppsala kommun. Vi har en mycket attraktiv stadsbyggnadspolitik för alla Uppdalabor. För oss som bor i kommunens delar. Stadens stadsdelar måste byggas varsammare, mindre tätt och attraktivare. Parallellt ska alla över 50.000 Uppsalabor som bor utanför Uppsala stad stärkas genom en kraftig förstärkning av kransorterna Vänge, Vattholma, Björklinge och Almunge. I de kransorterna äger kommunen central mark, det finns redan bra kollektivtrafik och mindre infrastruktur av basservice. Hur Uppsala byggs ut bestämmer vi i kommunen helt själva. Låt oss bygga ut Uppsala klokare än nu! Rösta på Centerpartiet i Uppsala. Att växa för fort skapar också stora brister på lärare, omsorg- och vårdpersonal, poliser med flera.
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=114&artikel=7022062
http://mobil.unt.se/nyheter/uppsala/tv-valdebatten-i-granby-5054274.aspx
https://www.centerpartiet.se/lokal/uppsala-lan/uppsala/startsida/var-politik

söndag 19 augusti 2018

Skolresultat

Individuella möjligheter och konkurrenskraftigt samhälle
Alla vet att skolans roll är central både för enskilda människors möjligheter att förverkliga egna livsdrömmar och hela samhällets förmåga att konkurrera med andra länders människor. Ja, konkurrera, eftersom det ständigt är konkurrens mellan oss människor, företag och samhällen. Det vet alla men vissa vill låtsas som att det går att skapa styrka utan att acceptera att det är så. Och de samhällen som inte seriöst arbetar med sin konkurrensförmåga kommer också att bli allt svagare. De allra flesta partier i Sverige har den här insikten. Tyvärr styr dock staten skolan i för stor utsträckning. Särskilt illa är det att rikspolitiker ständigt vill synas i media genom att pytsa ut små tillfälliga och administrativt krångliga riktade statsbidrag. Glöm aldrig att vi har 290 kommuner i Sverige. När till exempel Fridolin, MP, går ut med en riktad satsning på X på 100 miljoner kronor kan det låta imponerande. 100 miljoner delat på 290 kommuner motsvarar ungefär 345.000 kronor per kommun. Om vi bortser ifrån att det saknas kompetenta matematiklärare i hela landet förstår de flesta att liknande politiskt agerande är ansvarslöst. Om politiker på riksnivå tror att 345.000 per kommun gör någon positiv skillnad ska de ge ett generellt riktat skolstatsbidrag och lita på att lokala lärare och skolledningar är bäst på att avgöra hur dessa pengar bäst kan göra positiv nytta.

Idag underpresterar den svenska skolan kraftigt. Det drabbar enskilda elever och samhället både kortsiktigt och långsiktigt. I mycket stor utsträckning handlar skolans problem om bristande ledarskap. Genom att lita mer på lärare och skolledningar kan skolan fort prestera bättre. Kortsiktigt måste vi också kraftigt förbättra bildningsmöjligheterna för alla våra barn och ungdomar i våra utanförskapsområden. Vi kan mycket bättre inom befintliga ekonomiska ramar! Skolan måste bli mycket bättre på att ge alla våra barn bästa möjliga bildningsstöd. Det är oacceptabelt att skolan idag brister i sin förmåga att kompensera för socioekonomiska skillnader mellan våra barn och unga. Skolan ska erbjuda alla en möjlighet att nå sin fulla bildningsförmåga och därigenom kunna genomföra så kallade ”klassresor”. Både teoretiska och praktiska utbildningar måste hålla hög nivå.

https://www.dagenssamhalle.se/kronika/svensk-pedagogisk-forskning-ett-haveri-23327

Det är alltid resultaten som räknas. Så krass är den verkliga verkligheten. Krassa jämförelser talar sitt tydliga språk. Ursäkterna för dåliga resultat är många, men det spelar ingen roll. Dåliga resultat är dåliga resultat! Och när våra elevers utbildning håller en dålig kvalitet skapar det allt sämre förutsättningar för enskilda människor att förverkliga sina livsdrömar, och att trots socialt sämre förutsättningar få en chans att göra "klassresor". I takt med att svenska konkurrenskraft sjunker inom bildningsområdet kommer också vår konkurrenskraft att minska. När vår konkurrenskraft minskar kommer också vårt generella välstånd att försämras, hur kan det vara svårt att förstå?
https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/internationella-jamforande-studier-pa-utbildningsomradet
https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/internationella-jamforande-studier-pa-utbildningsomradet/pisa-internationell-studie-om-15-aringars-kunskaper-i-matematik-naturvetenskap-och-lasforstaelse
https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Utbildning-och-forskning/Provresultat/Resultat-PISA/
Våra lärare måste få vara lärare! Det är hög tid att stryka 90% av allt annat än pedagogiska arbetsuppgifter lärare tvingas utföra utöver lärarledda ämnesstudier.

Våra lärare måste få styra sin arbetstid mycket friare utöver den tid när de har lektioner. Om vi utgår ifrån att lärarna är tillräckligt kompetenta för sitt uppdrag ska de ges mer tillit för att lösa sina pedagogiska mål i förhållande till sina elever.

Stärk särskolor och assistansstödet till elever i behov av särskilt stöd istället för att avveckla särskolor och inte tillsätta tillräckligt med assistansstöd. Alla elever tjänar på det.

Säkerställ att E-lärande kraftigt införs som komplement till lärarledd undervisning. Inget kan slå det individualiserade lärandestöd som E-lärande medger.

Dagens kalkoner
De som inte förstår att kulturella skillnader har stor praktisk betydelse. Och de som inte förstår att ett mångfaldsorienterat samhälle behöver en stark värdegrund som upprätthålls för att samhället ska vara attraktivt för alla.
http://www.gp.se/ledare/ingerö-vi-behöver-samhörighet-inte-sammanhållning-1.7663335

De som inte har förmågan att ta ett långsiktigt ansvar för vår ekonomi. Oavsett regering ska de inte äventyra vår framtid genom att kortsiktigt driva en oansvarig politik.
https://youtu.be/tx0-yPXNUBQ

Dagens stjärna
Alice Teodorescu. Klok och talar tydligt kopplat till viktiga och svåra samhällsproblem. Jag struntar också i Löfvéns känslor, lös problemen!
http://www.gp.se/ledare/teodorescu-dags-att-bränna-offerkoftan-1.7731402

lördag 18 augusti 2018

Krama din lokalpolitiker

”Den som är fri från skuld får kasta den första stenen”
Jag är full av beundran för de fritidspolitiker som tar sina uppdrag på allvar. ”På allvar” innebär i min värld att läsa på ärendehandlingar, förankrar ställningstaganden med relevanta kollegor och aktivt deltar på de möten de förväntas delta på. Jag tycker att även du ska vara tacksam över alla dessa människors insatser. Det är alla våra fritidspolitiker som bär upp den svenska demokratin.

En kommunfullmäktigeledamot förväntas ingå i en nämnd. Varje nämnd har minst två möten per månad. Därutöver har varje parti ett förberedande kommunfullmäktigemöte. Ofta har också partipolitiska lag något möte per månad. På toppen av detta förväntas många dessutom delta på partiinterna aktiviteter. I verkligheten talar vi om stora mängder ärendeinformation och minst fyra möten per månad. Det är krävande. Långt ifrån alla förstår hur krävande det är och hoppar därför av när de inser det. Vissa sköter sina förtroendeuppdrag på ett underkänt sätt. Många gör på ett bra sätt så gott de kan.

Vi behöver fler som inser vad som krävs och som är beredda att lägga den tid som ett seriöst politiskt uppdrag innebär. Idag vill jag påstå att konkurrensen om viktiga uppdrag är för liten. De som ställer upp är demokratins hjältar! Demokratins kvalitet kan inte bli bättre än vad de som engagerar sig i den bidrar till. Patrik Kronqvist har rätt, krama dem istället för att förakta dem! Med vilken rätt föraktar vissa dem som ställer upp och som försöker bidra samtidigt som de själva inte bidrar alls?

Jag tolkar Kronqvist som att han som jag tycker att rikspolitikerna borde hålla sina klåfingriga händer borts från kommunerna och låta kommunerna bestämma mycket mer själva. Om vi vid en modernisering av det politiska systemet halverar antalet riksdagsledamöter eller avvecklar regioner kanske de kan ägna sig åt bättre saker. Lite förenklat kan man säga att vi lokalpolitiker har väldigt mycket makt i byggfrågor. I övrigt avgörs en kommuns framgångar mest av den politiska ledningens förmåga att effektivt läsa sina lagstadgade uppgifter. Ledarskapskompetens är med andra ord av stor praktisk betydelse i en kommun. När den förmågan haltar drabbas till exempel kommunens invånare av onödigt höga skatter. Det vill säga att du förlorar mer makt över dina intjänade pengar på grund av kommunens oförmåga att lösa sina uppdrag på ett smart och resurssnålt sätt utan att leverera med dålig kvalitet. När du väljer lokala politiker och partier är det viktigaste urvalskriterierna i en kommun bygg- och infrastrukturpolitiken och toppnamnens ledarskapsförmåga.

”Att vara lokalpolitiker är en utsatt position. De har sällan några pressekreterare som svarar i telefon, inga Säpovakter som kör dem hem efter sena nämndmöten. Den här mandatperioden slutade ett kommunalråd efter att nazister bränt upp bilen på garageuppfarten en natt när barnen låg och sov. Men att vara lokalpolitiker är tufft även till vardags. Efter svåra beslut - "ska vi lägga ned byskolan eller öka klasstorlekarna?" - måste de möta dem som drabbas på Ica, hockeyträningen eller föräldramötet. I bland tvingas de försvara partibeslut som de egentligen inte håller med om.”

”För varje år som går får de dessutom allt mindre att säga till om. Få rikspolitiker verkar lita på sina lokala kolleger. Från Stockholm fjärrstyr de med lagkrav och villkorade bidrag. Det inte så konstigt att lokalpolitikerna blir allt färre - och allt äldre.”
https://www.expressen.se/ledare/patrik-kronqvist/krama-din-lokala-politiker/

Dagens kalkoner
De kompromisslösa och de som föraktar fritidspolitiker som i vart fall demokratiskt försöker bidra lite än inte alls i det demokratiska arbetet.

Men som historikern Jens Ljunggren visar i en av de mest fascinerande avhandlingar som skrivits om socialdemokratins historia fanns det från det parti som då skördade framgångar på förbittringen också ett löfte om att inte släppa aggressionerna lösa. ”Den uppskjutna vreden”, som Ljunggren kallar det för, bidrog till den långlivade kompromisskulturen, till viljan att kompromissa och nå samförstånd. Branting och Per Albin lovade att stävja och kanalisera folkets ilska, bara den gamla makten i gengäld tog sig för att lyssna.”
https://www.expressen.se/nyheter/val-2018/i-detta-val-dor-iden-om-den-svenska-enigheten/

Dagens stjärna
Patrik Kronqvist. Ja, fundera över vilka alternativen är om vi inte har tillräckligt med fritidspolitiker. Inga fritidspolitiker alls? Hälften så många fritidspolitiker med dubblerade arvoden? Ännu sämre arvoden till invånare som ställer upp på att försöka få förskola, skola, omsorg, vård, byggande och övrig infrastruktur att fungera så bra som möjligt? I min bok är jag tydlig med att det politiska systemet behöver vitaliseras. Det är ingen kritik mot enskilda fritidspolitiker som gör så gott de kan inom ett system som behöver nutidsanpassas. Och systemet måste ändras så att heltidspolitiker får mer ”hands on” verklighetskänning. Idag ägnar de på tok för mycket av sin tid internt och då missar man att i tid uppfatta vad stora delar av folket tycker om det som politiker kan påverka mer än människor i allmänhet.
https://www.expressen.se/ledare/patrik-kronqvist/krama-din-lokala-politiker/

fredag 17 augusti 2018

Samhällets grundpelare

Värdegrunden avgörande
Hur stadigt står ett samhälle? Det kan aldrig stå starkare än dess grundvalar. Och grundvalarna ska finnas stadfästa i demokratiskt starkt förankrade lagar. Allt annat är oklokt. Lagar som ska gälla alla berörda invånare, och besökare, på ett särskilt territorium jämlikt. I sin stora omfattning är Sveriges rikes lagar uttryck för våra svenska värdegrunder som växt fram under tusentals år i just vårt särskilda Nordiska samhälle. Lagarna är dock för komplexa för att vara folkligt samhällsbärande. Det är därför förenklade beskrivningar av vår värdegrund är centralt i ett samhälles framgångsbygge. Om du inte redan är övertygad om detta kan du läsa min bok, då tror jag du bättre förstår varför ett tydligt värdegrundsarbete är så viktigt för ett samhälles framgångar. Ännu viktigare är det när integrationsfrågor har en central betydelse för att en positiv framtid ska skapas.
https://www.synonymer.se/sv-syn/värdegrund
https://www.motivation.se/innehall/att-skapa-en-vardegrund/
https://lagen.nu/
https://lagrummet.se/rattsinformation/lagar-och-forordningar

En av vårt samhälles viktigaste grundpelare, eller fundament om du vill, är demokratin. När Rädda Barnen anordnade en debatt nyligen berättade att allt fler unga börjat tro att en diktatur skulle vara bättre än en demokrati. Skrämmande. Winston Churchills ord ”Demokrati är den sämsta statsformen, bortsett från alla de andra” sammanfattar väl att tills någon hittar på något bättre än det som hittills prövats är demokrati det minst dåliga. Och vänsterns aktivister är lika odemokratiska som man kan förvänta sig av människor som gillar vänsteridéer som bara gjort skada när de fått chans att prövas.

”I Göteborg har Ung vänster i sociala medier uppmanat sympatisörer att komma och förstöra ett planerat torgmöte anordnat av Sverigedemokraterna i slutet av månaden. Jonas Sjöstedt svajade när han i P1 Morgon fick chansen att kommentera tilltaget. Å ena sidan sa han att yttrandefriheten är helt avgörande och att båda sidor i diskussionen har rätt att säga vad de tycker utan att bli avbrutna. På frågan om det är okej att komma med megafoner och förstöra ett möte hänvisade han till att Polisen får sätta gränsen.”

Radikala grupper inom vänstern försöker konstant hitta sätt att tysta och störa motståndare. Och de intalar gärna sig själva att de kan göra det utan att inskränka yttrandefriheten. Det är svårt att inte notera hur de ropar om att demokratin är i fara samtidigt som de själva saknar respekt för de demokratiska spelreglerna. Om alla betedde sig som de mest intoleranta vänsteraktivisterna vore demokrati en omöjlighet.”
http://www.gp.se/ledare/sigfrid-vänsterns-aktivister-förstör-demokratin-1.7706874
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/demokrati
https://www.informationsverige.se/Svenska/Samhalle/Samhallsorientering/Sidor/Demokratins-bakgrund.aspx
https://www.levandehistoria.se/fakta-fordjupning/demokrati/demokrati

Dagens kalkon
Relevanta domare i Arbetsdomstolen.
I värsta fall har Arbetsdomstolen givit den gruppen hjälp på traven. Ty följden av veckans dom kan bli mer diskriminering: att arbetsgivare slänger jobbansökningar med namn som låter "muslimska" direkt i papperskorgen. Inte för att de tror att alla muslimer, eller ens de flesta, kommer att ställa jobbiga, religiöst rotade särkrav. Utan för att man riskminimerar, om man kan. DO:s framgång i Arbetsdomstolen riskerar att bil en Pyrrhusseger för integrationen.”
https://www.expressen.se/ledare/sexism-ska-ge-skadestand-tycker-arbetsdomstolen/

Dagens stjärnor
Lotta Gröning. När partier och politiker inte förstår vilket uppdrag de har, och vilka de tjänar, då är de mycket olämpliga att få folkets förtroende. När politik blir en egoistisk och partiegennyttig verksamhet ska förtroendet vara förbrukat!
”Men socialdemokratins kris i Göteborg handlar också om ett parti som tappat bort sig själv och framför allt det uppdrag som politikerna har gentemot sina väljare. Nämligen att föregå med gott exempel så att trovärdigheten består både när det gäller det kommunala styrelseskicket och inte minst uppdraget att göra sitt allra bästa för kommunen och dess invånare. Det är lätt för ett parti som suttit länge vid makten att glömma bort vem som gett dem uppdraget och varför.”
https://www.expressen.se/kronikorer/lotta-groning/socialdemokraterna-ar-vilse-i-verkligheten/

Alliansen. För första gången på länge finns mätningar där Alliansen blivit större än vänstergänget.
https://www.expressen.se/nyheter/val-2018/jamnt-mellan-blocken-s-tredje-samsta-siffra-nagonsin/

torsdag 16 augusti 2018

Köpkraft

Det är många vallöften nu
Valspurten är i full gång och det är fullt med vallöften som haglar. Det är inget fel med att partier erbjuder vallöften, även om inget parti får egen majoritet och därför kan hållas ansvarigt för att de också levererar det de gett löften om. Oavsett vilka partier som kan bilda en majoritet i en kommun eller i Sveriges riksdag måste kompromissa ihop politiken med de partier som mer eller mindre väljer att samarbeta. Även med vetskapen om att det är så är det självklart klokt att rösta på partier och personer som man ändå tycker företräder en politik som man bäst tror leder mot en bättre framtid. Samtidigt hoppas jag att de allra flesta väljare genomskådar partier som ger massor av löften som inte är finansierade "bara" för att locka röster. I till exempel gårdagens debatt besökt av många äldre väljare haglade ofinansierade löften. Det tycker jag är oseriöst.

Den kanske viktigaste indikatorn för ett samhälles positiva utveckling är hur befolkningens köpkraft utvecklas. När en krona ger mer istället för mindre har det självklart stor betydelse både för dig som enskild individ och samhället i stort. Köpkraften signalerar tydligt om ett lands ekonomi i grunden är välskött eller inte. I verklighetens Sverige minskar svenskarnas köpkraft när vår valuta försvagas. Den svenska kronans utveckling är en sorglig berättelse. Kronans utveckling vittnar tydligt om hur svenskarnas köpkraft kraftigt försvagats i förhållande till människor i de allra flesta andra länder som vi svenskar konkurrerar med. Om du bryr dig om att leva i samhälle där köpkraften ökar istället för minskar gör det stor skillnad vilket parti du väljer att lägga din röst på. Grön tillväxtpolitik skapar förutsättningar för att vår framtid ska bli både ekonomiskt framgångsrik samtidigt som vi kan ta ett stort ansvar för en framtid där offensiva miljö- och klimatförbättringar är möjliga. En destruktiv politik spolar bort stora viktiga köpkraftsmöjligheter. Gå inte på budskap om att vår gemensamma ekonomi är välskött!
https://www.synonymer.se/sv-syn/k%c3%b6pkraft
https://www.ekolex.se/definition/kopkraft
https://www.skattebetalarna.se/nyheter/pensionarernas-kopkraft-halkar-efter
https://www.svd.se/kallor-samarbetet-mellan-s-och-mp-har-upphort

Dagens kalkoner
Den förda politiken av S och MP samt Riksbankens farliga räntepolitik som kraftigt försvagat kronan. En allt svagare krona är inget annat än ett tydligt kvitto på en misskött nationell ekonomi. En förstärkning av den svaga svenska riksdagen kommer att ställa till det ännu mer för oss svenskar. Med en krona som tappar kraft liknande i länder som Pakistan, Tunisien, Sydafrika och Ryssland kan man bara konstatera UNDERKÄNT. Svensk internationell köpkraft sänks i en rasande fart. Det påverkar oss alla väldigt mycket.
http://valutahandel.me/veckans-analys/faktorer-som-avgor-valutavarde/
https://www.di.se/nyheter/storbanken-valet-hotar-sanka-kronan/?utm_medium=ettanettan_puff&utm_source=expressen&utm_campaign=trafikmotor_di
https://www.fplus.se/lista-valutorna-som-presterar-samst-kronan-i-botten/a/zLjzab

Den försvagade svenska köpkraften är ett problem som alla svenskar som bryr sig borde ta på största allvar.
https://www.svd.se/topplista-landerna-med-bnp-med-bast-kopkraft-for-invanarna

Stefan Löfvén. Han är en så dålig debattör att han desperat försöker använda härskartekniker som knappast är till hans partis fördel.
https://www.expressen.se/kronikorer/k-g-bergstrom/inte-sarskilt-lyckat-i-partiledardebatten-av-stefan-lofven/

Dagens stjärna
Ann-Charlotte Marteus. Vi lever i en ny tid. En tid där allt vi gör i det offentliga lever vidare, det är nästan alltid spårbart. Det är bra. Hoppas väljarna genomskådar övertramp som definitivt kan klassas som "falsk marknadsföring".
https://www.expressen.se/ledare/ann-charlotte-marteus/internet-glommer-aldrig-en-mardrom-for-politikerna/

onsdag 15 augusti 2018

Ingen väg mot framtida styrka

Hårda slag mot de svagaste
För mig är det obegripligt hur man kan tro på vänsterpartistisk politik. Särskilt märkligt tycker jag att det är när så många människor som tillhör de socialt svagaste väljer att tro på den politik som vänsterpartiet saluför. Visst styrs många människor farligt mycket av känslor istället för förnuft, men jag kan tycka att det borde finnas gränser för hur lite förnuftet får vara med i beslutsprocessen. Det finns ingen plats på jorden där vänsterpartiets politik någonsin skapat ett välmående liv för stora delar av sin befolkning. Skälen är många. Främst för att den bygger på grundläggande feltänk och enbart på utopier. Vänstern bryr sig inte om grundläggande kunskaper om beteendevetenskap och dess konsekvenser. Deras livsluft är att låtsas som att deras kamp mot orättvisor kan erbjuda något hållbart bättre. Det kommer deras politik aldrig att göra. Främst skulle deras politik drabba våra svagaste i samhället, dem de säger sig särskilt värna om. Det är absolut inget fel på att kämpa mot orättvisor. Samtidigt är de lösningar som Vänstern förespråkar mycket destruktiva. Ett jämställt, rättvist och ekonomiskt starkt samhälle kan bara uppnås genom en reglerad marknadsekonomi. Vi får se hur många som är självdestruktiva och väljer att lägga sin röst på ett parti som förespråkar en politik som leder vårt samhälle mot stagnation och tillbakagång. Ett samhälle som till exempel inte har resurserna för att stötta våra svagaste anständigt och som inte klarar av att jobba ambitiöst med miljö- och klimatproblemen.

"Ulla Andersson framhöll vikten av arbetstidsförkortning - det långsiktiga målet är sex timmars arbetsdag. Att det redan råder skriande brist inom en rad välfärdsyrken - som undersköterskor, sjuksköterskor och lärare - tycks inte vara något problem för partiet."
https://www.expressen.se/ledare/i-sjostedts-skona-varld-finns-inga-malkonflikter/

Att vänstersossar väljer att rösta på V har bara en fördel, S fostras allt hårdare i konsten att vara kompromissvilliga och lite ödmjuka. Socialdemokratin är inte alls vad den en gång var inom det svenska demokratiska systemet. Folkrörelser som jobbar mer inåt än utåt tappar med all rätt sin demokratiska kraft.

Ord, ord och åter ord. Extremt svag handlingskraft uppvisas från ansvariga politiker för att lösa problem. Och politiker med alla dessa känslor.... Jag skriver om känslornas betydelser i våra liv i min bok. Problemet med politiker som sprutar med känslor är att de mycket sällan bidrar till problemlösningar eftersom det kräver hårda prioriteringar. Bara god analys och praktisk problemlösning fixar det som måste fixas. Det behövs mer hjärna och handlingskraft inom svensk politik. Bara så kan vi växla in på ett spår som återigen samlar oss och parallellt skapar framtida framgångar.
http://www.gp.se/ledare/cwejman-nu-behövs-handlingskraft-och-inte-känslor-från-politiker-1.7670127

Dagens kalkon
Stefan Löfvén. Han verkar redan ha gett upp. Han beter sig inte som en statsman när han debatterar eller kommenterar de avskyvärda brotten mot människors hälsa och bilar.
https://www.expressen.se/ledare/nar-s-krisar-kommer-de-gamla-fulknepen-fram/
https://www.expressen.se/ledare/linda-nordlund/politikernas-ryktesspridning-om-branderna-ar-ett-haveri/

Dagens stjärna
Svend Dahl. Liberalismens förespråkare har misslyckats med att möta folket där det finns. Genom att göra det och ta människors verklighet på allvar kan också liberala värden försvaras, och utvecklas. Jag skriver bland annat om detta i min bok. Särskilt allvarligt blir det när många politiker jobbar inåt istället för utåt. En duglig politiker i min värld förstår alltid vilka man tjänar. Läs gärna Dahls nedan bifogade artikel! Den beskriver kortfattat och väl varför liberalismen tappat och tappar kraft! Kraften går att återskapa om man tar ordet inkludering och förankring på större allvar. Bland annat Vänsterpartiets skräppolitik kan bara effektivt motverkas genom ett krävande politiskt fotarbete bland människorna man ska företräda. Hur svårt kan det vara?

”För många liberaler har det helt enkelt blivit naturligt att identifiera sig med den liberala samhällsordningen och dess institutioner snarare än med väljarna. Ur det följer ett ofta öppet förakt inför folkliga opinioner. Det är ett fenomen som kanske bäst illustreras med många EU-vänners instinkt att bemöta kritik mot dagens EU-samarbete med krav på ännu djupare europeisk integration.”

”För att övervinna dagens kris måste liberalismen förankras och göras begriplig i människors vardag, konstaterar Wooldridge. Det är en tanke som är värd att ha i minnet när man läser Kantar Sifos undersökning av Sverigedemokraternas väljare från i våras. De som stödjer SD upplever i markant lägre utsträckning än andra partiers väljare att politiker lyssnar på dem eller respekterar det sätt de valt att leva på.”

”Liberalismen har alltid rymt en spänning mellan det globala och det lokala. Å ena sidan de universella anspråken som ryms i idén om individuella fri- och rättigheter, å andra sidan betoningen av människors rätt till självbestämmande. I teorin är de två givetvis oskiljaktiga, men beroende på var man lägger tonvikten får det betydelse i den praktiska politiken.”
http://www.gp.se/ledare/dahl-liberalismen-har-blivit-sin-egen-värsta-fiende-1.7671234tisdag 14 augusti 2018

Viktig information om bokbeställning

Vulkan media har problem
Tydligen har Vulkan media problem med sin web-shop från och med idag. När man beställer boken hos dem så anges ett på tok för dyrt pris. På deras sajt ska boken ENBART kosta 199 kronor. De kan inte redogöra för när felet är åtgärdat. Boken kan också beställas på två andra web-shoppar. De tar några kronor extra men kan i nuläget vara bättre att använda. Web-shoparna tar olika mycket i fraktkostnader så välj den leverantör du tycker ger dig bäst pris. Enligt Vulkan media AB kommer beställningar för det felaktiga priset att makuleras så att ingen får felaktiga fakturor.

Adlibris (204 kronor)
https://www.adlibris.com/se/bok/en-stund-pa-jorden-9789163983900

Bokus (219 kronor)
https://www.bokus.com/bok/9789163983900/en-stund-pa-jorden/


Den webshopp som tar 199 kronor, och som i nuläget har problem, är:
Vulkan
https://www.vulkanmedia.se/butik/barnbocker/arbete-arbetsliv/en-stund-pa-jorden-av-stefan-hanna/

Jag beklagar om du fått problem på grund av Vulkans problem med sitt beställningssystem!
En stund på jorden har vuxit fram på helger och nätter under snart tre års tid. Drivkraften bakom boken är Hannas stora engagemang för personlig utveckling och ledarskap, parat med insikten att många organisationer lider av bristande ledarskap.- Det här projektet som jag genomfört helt på egen hand har lärt mig mycket om den svåra konsten att producera en bok. Min förhoppning är att de som läser boken ska utvecklas som människor och bli bättre på att leda sig själv och andra, säger Stefan Hanna.

En stund på jorden är en bok om hur man skapar värde tillsammans och som tar avstamp i Hannas egna erfarenheter. Boken innehåller ett flertal exempel och berättelser ur hans mångåriga karriär som först företagsledare på stora börsbolag som IBM, Industri-Matematik och Ericsson och sedermera framträdande kommunpolitiker i Uppsala.

I boken får du bland annat ta del av Hannas reflektioner kring vikten av värdegrund, utmaningarna med mångkulturellt ledarskap och människans framtid. Boken avslutas med en dynamisk framgångsekvation. Syftet är att utifrån en resa om oss människor, våra beteenden och vår utveckling samt Hannas erfarenheter, ge alla typer av organisationer verktyg för att bli mer konkurrenskraftiga.

Ta del av en fascinerande livsresa, många erfarenheter och
    stora insikter


- Anders Jonsson,
förändringsledare, författare & kompositör