tisdag 29 april 2014

Urvattnat och otydligt

Uppsala måste kunna regeras
Det är onekligen så att en plats måste kunna regeras hyfsat stabilt om den ska kunna erbjuda sina invånare välstånd idag och förhoppningsvis även i morgon. Runt om i världen, och inte minst i Sveriges riksdag, kan vi se och lära oss att det inte är bra om inte stabila majoriteter kan bildas mellan demokratiska, ansvarstagande och kompromissvilliga politiska företrädare och partier. På svensk regeringsnivå har vi en komplex minoritetsregering. Svenska folket gav inte Allianspartierna egen majoritet i valet 2010.

I Uppsala kommun fick Allianspartierna egen majoritet med en röst. I det politiska landskap som vi idag befinner oss i tror jag att det är mycket viktigt att Alliansens olika partier blir tydliga med sin egen helhetspolitik. Det är inte Alliansen som går till val. Det är C, FP, M och KD som enskilt går till val MEN vi vet att vi kan samarbeta, ta ansvar och kompromissa för att ett gemensamt styre ska fungera. Det är viktigt att vi vet det. Samtidigt är gårdagens budgetpresskonferens i Uppsala ett utmärkt exempel på hur dåligt det blir för t ex C när vi reduceras till ett nischparti när vi är ett parti med en tydlig politik inom alla samhällsområden. C kan mycket bra ta ansvar för vår gemensamma ekonomi. C har den bästa skolpolitiken. Den bästa omsorgs och vårdpolitiken. Den bästa näringspolitiken. Den bästa idrotts och fritidspolitiken. Den bästa kulturpolitiken. Den bästa miljöpolitiken. Den bästa landsbygdsutvecklingspolitiken o s v. Hur får man ut det till väljarna när ett ur Cs perspektiv kompromissat förslag presenteras? Vi behöver andra metoder för att hindra att vänstern och främlingsfientliga krafter får makten.
http://www.unt.se/uppsala/vi-raknar-med-ett-overskott-pa-100-miljoner-3121558-default.aspx

måndag 28 april 2014

EU - bra eller dåligt?

Vilket är alternativet?
EU har över 500 miljoner invånare. Det är få av dessa invånare som i benmärgen känner att EU flaggan och EU som union är något de förknippar sin identitet med. EU är långt ifrån den starka medborgarburna union av delar som t ex USA och Kina. Varför är det så svårt för Europa och dess union att bygga en stark medborgartillhörighet till unionen? Ett skäl kan vara att vi inte möter t ex  USA och Kina enade i t ex VM i fotboll eller under OS. Ett annat skäl kan vara att EU-byråkratin lägger sig i allt för mycket som med fördel kan hanteras av kommuner eller nationer istället.

I dagens UNT börjar det kännas som att valet till Europaparlamentet är på G. Ledaren funderar över vad EU ska lägga sig i och en större artikel redogör för att ca 60% av kommunens verksamhet kraftigt påverkas av EU lagar/direktiv där endast Sveriges riksdag implementerat EU direktiven till svensk lag. Utan tvekan är Europaparlamentet viktigt eftersom EU tydligt har en stark påverkan på regler i vårt närområde. De politiska företrädarna har alltid stor betydelse för hur bra ett parti kan företräda sina väljare och den befolkning de tillhör i sin helhet. Inom Europaparlamentet har de enskilda mycket mer betydelse än inom Sveriges riksdag där partipiskor oftast kraftigt begränsar många enskilda riksdagsledamöters agerande. Jag tycker definitivt du ska rösta även i EP valet. Om du vill ha mindre central styrning och mer lokal makt är Centerpartiet ett klokt val.
http://www.unt.se/ledare/en-fraga-flera-svar-3117589.aspx

För mig är EU viktig. För mig är det samtidigt viktigt att EU slutar att lägga sig i frågor som de inte med fördel bör lägga sig i. EU måste också stärkas inom områden som mänskliga rättigheter och miljöförbättringsarbetet. Bl a är det inte rimligt att enskilda medlemsländer kan komma undan ett eget lägsta levnadsnivåansvar för de egna medborgarna utan att ekonomiskt straffas. För att kunna matcha makter som t ex USA och Kina, i en värld med begränsade resurser, måste EU stärkas inom de huvudområden som EU ska syssla med. Jag tror EU samarbetet är nödvändigt för att försöka säkra att Europas befolkning fortsätter att vara priviligierade i förhållande till andra på vår jord. För det vill vi väl?

söndag 27 april 2014

Att bli lyssnad till

Barnens bästa
Hur våra barn mår är en viktig indikator över hur ett helt samhälle mår. Sannolikt den viktigaste indikatorn för den som vill öka sannolikheten att framtiden blir positiv. I dagens debattartikel i UNT, med Rädda Barnen som avsändare, har Uppsalas barn tyckt till i undersökningen Ung röst. Delar av statistiken är svår att tolka men där finns definitivt statistik som kräver förbättringar. Hela 14% har under det senaste året känt sig mobbade eller kränkta. 46% av killarna har sett någon bli slagen under det senaste året. 19% av tjejerna har haft ätstörningar det senaste året och 20% känner sig sällan eller aldrig trygga i kollektivtrafiken på kvällstid. Helt oacceptabelt. 0% måste vara målsättningen inom samtliga dessa områden. Väldigt många barn uttrycker tydligt att de vill bli lyssnade till, både i frågor som rör dem själva men också samhället i stort. "Men, barn beskriver också en känsla av maktlöshet. De menar att vuxna inte alltid lyssnar och om de faktiskt gör det händer det oftast ingenting ändå.
http://www.unt.se/debatt/ta-barnen-pa-allvar-3112535.aspx

Alla åldrar
"Att bli lyssnad till och tagen på allvar kan ha avgörande betydelse för barns välbefinnande." Att bli lyssnad till och tagen på allvar är viktigt för oss alla hela våra liv. Alla av oss människor kan vittna om stunder och situationer då vi känt maktlöshet. De flesta av oss hamnar också lite då och då i situationer där vi fått tycka till men det leder inte till de förändringar vi önskar. Det är också ett faktum att människor som inte känner att de kan påverka sin egen situation oftast misstrivs mycket. I mitt uppdrag som folkets företrädare möter jag många människor från barnomsorgen till äldreomsorgen i livets slutskede. Jag lyssnar så gott jag kan. Jag försöker hjälpa till att åtgärda de brister jag uppmärksammas om. Ofta upplever jag att de uppskattar att jag lyssnar, oavsett om det är Tove 5 år eller Thorsten 84. Att aktivt lyssna är en konst. Inte minst många politiker skulle behöva träna mer på den konsten. Som affärsman lärde jag mig tidigt att det är den viktigaste egenskapen hos en som vill möta andra människors behov.

lördag 26 april 2014

Konstnärlig kraft och hyckleri

Engagemang och glädje
Jag blir alltid glad när jag träffar positivt engagerade människor. Särskilt människor som väljer positiva sätt att ge uttryck för sina känslor och åsikter. Jag gillar absolut inte vare sig höger, vänster eller religiöst extrema engagemang. En sådan positiv kraft som jag fått äran att uppleva några gånger på Uppsalas scener är sångerskan och skådespelaren Andrea Geurtsens. Eftersom jag blivit tagen av att en så begåvad kraft, med en fantastisk utstrålning, uppträder på en mindre scen i Uppsala blir jag inte förvånad över att hon nu försvinner till Helsingfors och Svenska teatern för att sprida glädje runt ABBAs låtskatt. Jag har omfattande erfarenhet av teaterbesök, musikalbesök och andra liknande upplevelser på några av världens mest välrenommerade scener. Andrea Geurtsens har världskvaliteter! Jag önskar henne alla framgångar hon önskar. Samtidigt hoppas jag att hon återvänder till Uppsala och mer regelbundet sprider sin glädje, sin energi och bjuder oss andra på sin enastående scenförmåga.
http://enn.kokk.se/?p=25008

Entreprenörskap och livsengagemang
Haile Matheme och Susanne Svahn vågade att hoppa av från Akademiska sjukhuset och startade upp en specialistklinik för behandling av cancer. Matheme läkare och en av världens bästa inom just det fokuserade cancerområdet. Svahn tidigare erfarenhet inom Akademiska sjukhuset att försöka sälja svensk sjukvård runt om i världen. En internationell satsning som inte fungerade. Matheme tyckte bl a Landstinget var för oflexibelt och önskade starkare specialistlag för att öka sannolikheterna för bra behandlingsresultat. Svahn ville också ge patienter bättre chanser men även att Sverige måste skapa nya intäkter runt vårt ledande kunnande för att försvara vårt generella välstånd när allt fler svenska industriföretag lägger ner verksamhet i Sverige. Så har jag tolkat Matheme och Svahn när jag i olika sammanhang träffat dem. Jag lyfter på hatten för Matheme och Svahn! Sverige behöver fler som dem om vårt välstånd ska kunna försvaras. Om politiker och tjänstemän inom den offentliga sektorn hjälper till att hitta fungerande modeller istället för att bara motarbeta entreprenöriella projekt så kanske politiker och tjänstemän har några resurser alls att fördela även i framtiden.

Jag tycker kommentaren från landstingsrådet är märkligt. Vilka juridiska hinder skulle finnas? Varför har de inte ansträngt sig mer för att hitta vinna/vinna lösningar? Varför har de t ex inte föreslagit att UCC ombildas till en stiftelse? Då skulle enkelt risken för vinstskräcken kunna plockas bort från dagordningen och istället kan man hitta lösningar som ser till patienternas och medarbetarnas bästa. Pinsamt!
http://www.unt.se/uppsala/cancerklinik-i-kris-3101705-default.aspx

fredag 25 april 2014

Fattigdomsbekämpning

Hårt arbete och generositet
Den som är lyckligt lottad och som vill bidra till att de som är mindre lyckligt lottade, t ex de som lever i fattigdom, gör det bäst genom att jobba hårt med att skapa värde och sedan smart dela med sig av det värdet. Bill Gates är en superhjälte inom detta tycker jag. Gates och hans familj gör enorm nytta på vår jord med att försöka utrota sjukdomar och att bekämpa fattigdom. Metoden är att låta stora mängder pengar jobba i projekt som 1) han tror på 2) där även de som driver projekten satsar egna pengar. Att bara ge är en dum väg framåt. Inte minst mikrolånen i fattiga länder har visat utvecklingskraften i att inte ge bidrag utan att visa förtroende och förmånligt låna ut pengar istället för att bara skänka dem. Vill minnas att jag redan i söndagsskolan fick lära mig "man ska inte ge bort fisk, man ska lära folk fiska". Jag gillar inte politisk retorik som bygger på skuldkänslor och som förminskar människor till några som ska tas omhand. Dessutom gillar jag inte att komplexa frågor kraftigt förenklas. Varje enskild människa har också ett stort eget ansvar. Den starke och rike ska vara generös men den starke och rike kan inte fortsätta att vara generös om dennes rikedom går förlorad. Vad tjänar de svaga och fattiga på en sådan väg?
http://www.unt.se/debatt/hallbar-integration-3112984.aspx

torsdag 24 april 2014

Ansvar

Rimliga skadeersättningar
Vad ska det kosta när staten eller andra offentliga företrädare bevisligen gjort fel och enskilda människor drabbats väldigt negativt? Jag tycker det ska kosta VÄLDIGT mycket eftersom den enskilda människan nästan alltid är väldigt svag i en kamp mot en gigantisk offentlig och ansiktslös myndighet.

Jag blir minst sagt förbannad om det stämmer att överläkaren på Astrid Lindgrens sjukhus i Solna endast fått 20.000 kronor i ersättning för att hon utsatts för flera helt oacceptabla rättsövergrepp. Det har bevisats att hon inte mördat ett litet barn i ett hopplöst hälsotillstånd. Polis och åklagare gjorde ett odugligt arbete och läkaren fick sitta länge i häktet, framställdes i månader som en hemsk människa i media, var länge avstängd ifrån att utföra sin viktiga livsuppgift att rädda och hjälpa sjuka barn och tvingades delta i långa och förnedrande domstolsförhandlingar. Hon var oskyldig och efter att hennes liv kraftigt utsatts för rättsövergrepp får hon en ersättning för sveda och verk på futtiga 20.000 kr. Bedrövligt! Oacceptabelt. Hennes skada kan givetvis inte göras ogjord och inga pengar i världen kan ersätta skadan men för att bättre skydda andra hederliga människor från liknande övergrepp måste ersättningarna när fel begås kraftigt ökas! Då tänker det offentliga Sverige förhoppningsvis till ännu mer innan de t ex frihetsberövar människor. De poliser och åklagare som var engagerade i målet borde prickas om det inte redan gjorts. Jag tycker t o m att åklagaren borde entledigas från sitt jobb. Rättsskandal av stora mått!!!
http://www.dn.se/nyheter/sverige/jk-polis-och-aklagare-begick-fel-i-barnlakarfall/

onsdag 23 april 2014

Minska integrationsproblemen

Välkommen hit
I Norrköping har uppgörelser inom vad som beskrivs som en släkt hittills (sedan i måndags kväll) lett till att två män, två bröder, mördats. De två var i 35-40 års ålder och ytterligare sex personer fördes till sjukhus. Bråket inom släkten sägs ha blivit "officiellt" i samband med en gudstjänst i syrisk-ortodoxa kyrkan i stadsdelen Ektorp i Norrköping. För er som sett Gudfaderfilmerna är det inte svårt att dra paralleller med maktkamper som maffiabossen Michael Coroleani (typ) utkämpade med mycket blodiga resultat.
http://www.unt.se/sverige/fem-anhallna-efter-dodsskjutning-3110558.aspx

I väldigt många länder utgör familjen och släkten i bästa fall en enskild människas sociala skyddsnät. Så har det varit i många, många, många generationer på väldigt många platser på vår jord. Inte minst i klanländer som Somalia och Afganistan. Så är det i mycket liten utsträckning i Sverige. I Sverige är vi väldigt individcentrerade och vårt sociala skyddsnät är uppbyggt i det som kallas den offentliga sektorn. Du och jag är inte beroende av våra föräldrar, syskon, kusinen, trosförsamlingen, arbetsgivaren eller någon annan gruppering för att få vård när vi är sjuka, försörjningsstöd om vi blir arbetslösa och utan pengar, tak över huvudet om vi helt tappar fotfästet och eget boende etc. Varför ingår t ex inte en jämförelseutbildning mellan t ex Syrien och Sverige när vi välkomstutbildar migranter därifrån? Är det inte viktigt att förklara de stora skillnader som finns mellan hur våra samhällssystem byggts upp? Är inte det en viktig inledning på en möjlig framgångsrik integration av nya krafter i Sverige? Bara så länge vi är tillräckligt många som jobbar, och betalar rimliga skatter, kan vi räkna med ett så omfattande samhällsstöd som idag erbjuds svenskar (i ordet svenskar inkluderar jag alla som enligt lagen får vara här. Kan vara värt att påminna om att lagen är skapad av folkvalda representanter). Ta det inte för givet! Även inom EU måste de olika ländernas sociala system försvaras. I vart fall de generösa.
http://www.unt.se/debatt/till-stod-for-eu-migranter-3100185.aspx

Sverige är ett av de länder i världen som skattar sitt folk hårdast. Det är inte samhällsekonomiskt klokt att beskatta arbete ännu hårdare, oavsett inkomst. Vårt välstånd kräver också att fler jobbar och bidrar till stöd för dem som är beroende av andra för sin skolgång och sitt välbefinnande. Vi måste få en betydligt bättre integrationspolitik! Svenskt välstånd är beroende av det. Jag vill att min svenska flagga ska vara alla svenskars självklara symbol för frihet, jämställdhet, företagsamhet, solidaritet, medmänsklighet, kvalitet, respekt för naturen och ambition! Det är vad den svenska flaggan symboliserar för mig. Vad symboliserar den för dig?


tisdag 22 april 2014

Fastighetskrasch?

Har aktiespekulanterna rätt?
Börjar vi nu närma oss den fastighetskrasch som det så länge talats om? Behovet av lägenheter och efterfrågan tycks fortsatt hög. I t ex Uppsala finns redan idag massor av möjligheter för byggbolagen att bygga bostäder och många fler planer som öppnar upp för ännu mer byggande är på G. Många sägs också tro att västeuropas ekonomier snart äntligen ska ta fart. Hur kan då byggbolagen tappa värde på aktiemarknaden? Om det händer kan jag inte tolka det på annat sätt än att finansmarknaden nu börjar tro att dopningen av våra ekonomier med mycket låga räntor snart är över. Byggbolagen måste också tro att efterfrågan inte kan matchas av nödvändig betalningsförmåga för de byggen som planeras. Varför låter de annars bli att bygga bostäder på het mark där de kan bygga? Tror du vi har en bostadsbubbla som spricker inom kort?
http://www.di.se/artiklar/2014/4/22/byggfesten-pa-vag-ta-slut/

måndag 21 april 2014

Västs storhetstid över

Kunskap och erfarenhet
För kristna runt om i världen symboliserar den tredje dagen efter korsfästningen hopp. Jesus återuppstod ifrån det döda och tog efter korsfästelsen människornas synder på sina axlar.

Uppskjuten kris
Själv åkte jag ett tåg i Tyskland som var 5 minuter försenat och läste att den politiske ledaren för Stockholms läns landsting enbart gått ut gymnasiet med 3.0 i betyg. Är det tydliga tecken på att Tyskland och västvärlden går mot allt sämre tider och att västvärldens generella välfärdstid är över inom kort? Problematiskt är det.

Det är omöjligt att långsiktigt upprätthålla en levnadsstandard som inte reflekterar värdet som "lokalbefolkningen" skapar. Många människor i Europa lever på en levnadsstandard som är omöjlig att upprätthålla om vi tillsammans inte på riktigt skapar ett högre förädlingsvärde av vårt gemensamma arbete och att vi åter kan producera varor och tjänster lokalt hos oss som kan säljas i t ex Kina och i Indien. I t ex Kina och Indien är ledarna mycket välutbildade. I Kina och Indien finns inte i närheten de sociala skyddsnäten som t ex Sverige har.

Sedan finanskrisen 2008, som näste ledde in oss i kaos och depression i hela världen, går sedelpressarna inom centralbankerna i USA och EU varma. Sedan drygt ett år gör Japans motsvighet det samma. Pengar är billiga för dem som får låna. Tanken är att det ska stimulera företagsinvesteringar och hålla uppe konsumtionen under dåliga tider och att räntorna höjs igen när vi går mot bättre ekonomiska tider. Krisen 2008 är nu sex år gammal! Trots att räntan varit mycket låg har vi inte sett någon ordentlig ekonomisk återhämtning i väst och arbetslösheten ligger kvar på höga nivåer. Enligt skolboken borde inflationen ha dragit iväg för länge sedan. Det har den inte. Trots den exceptionellt låga räntan har och är både de lokala företagens och de offentliga investeringarna oroande låga i väst.

Den enda bubbla vi kan se kopplad till den låga räntan är på fastighetsmarknaden. Sex års kraftig doping av västs ekonomier kan inte fortsätta i oändlighet. Det är frustrerande att Europas politiker, möjligen bortsett från i England, tycks oförmögna att reformera våra ekonomier i grunden. Mot mer tjänsteorienterade ekonomier men också ekonomier där företag som Google kan beskattas lokalt för det värde som de lokala invånarna representerar för Google i den nätverkstid vi befinner oss i. Är politikerna okunniga? Jämfört med andra länder tycks det generellt så i Sverige. Eller är politikerna bara fega för att säga sanningar då det väljarna vill höra är valfläsk? Mer av det som man inte har råd med om värdet av det vi jobbar ihop inte ökar mer. Vad tror du händer när centralbankerna i USA och EU slutar droga våra ekonomier med billiga pengar? För politiker och många europeiska invånare är det då slut med mer välfärd om inte nödvändiga reformer genomförs. Varför är det så svårt att genomföra nödvändiga förändringar i tid? Sverige har hittills klarat sig rätt bra MEN vi måste våga reformera mer! Centerpartiet har den bästa politiken som kan rädda vår ekonomi. För dem som vill bo kvar i Sverige hoppas jag att fler snart inser det. Tror du det? Att tro och känna hopp är viktigt. Men det är viktigt att också respektera kunnande och använda sunt förnuft.

lördag 19 april 2014

Parallella utmaningar

Komplex värld
Det är bara i skolboksvärlden som världen kan beskrivas enkelt med hjälp av formler och metoder för att förenklat betrakta en mycket komplex och ständigt förändrad värld. I verklighetens värld sker ständiga maktförskjutningar pga att nya personer dyker upp, förmögenheter skapas eller förloras, naturkatastrofer inträffar, innovationer ändrar spelplanen etc. Att använda skolböckernas förenklingar är värdefullt. De teoretiska modellerna gör vår komplexa värld lite mer både greppbar och lite förutsägbar. Samtidigt har de som tvärsäkert yttrar sig om framtiden nästan alltid fel.

Min son tentaläser inför en tenta i makroekonomi. För många år sedan fanns en chefsekonom på PK banken (senare Nordea) som hette Nils Lundgren. Av något skäl gillade media honom så han sågs ofta uttala sig i TV om hur vår ekonomi skulle utvecklas. Min minnesbild är att han trots sina tvärsäkra ord nästan alltid spådde fel om framtiden. Samme man startade Junilistan och kom in i Europaparlamentet där Junilistan inte lyckades göra någon nytta för svenska folket. Låt mig ta två exempel på hur komplex vår tillvaro är.

Uppsalaexemplet
I Uppsala finns ett konsert & kongresshus som länge varit föremål för starkt tyckande. Det politiska monumentet har varit och är en sorglig ekonomisk historia. Skälen till varför ekonomin ständigt varit misskött är framförallt att bygget drevs igenom med en på tok för fördelaktig ekonomisk kalkyl. Verksamheten måste självklart drivas så att ägarens önskemål uppfylls. Ägaren vill att huset ska fyllas med en bred variation av kulturuttryck. I utbyte mot den bredden och för att minska oket efter den initiala felaktiga byggkalkylen har ägaren skrivit ner husets värde med en halv miljard!!! Kronor och subventionerar kostnadskostymen. Visst är det en utmaning att trots kraftigt ekonomiskt stöd få till ett brett utbud med en ekonomi i balans. Samtidigt är det en självklarhet att det är styrelsens och ledningens ansvar att se till så att det går. Kommer den nya ledningen lyckas?
http://www.unt.se/kultur/kulturdebatt/dubbla-utmaningar-3102918.aspx

Kinaexemplet
Kina och stora delar av världen står inför massiva utmaningar när den kraftiga urbaniseringen fortsätter. Allt fler människor väljer att bosätta sig i storstäder som blir allt svårare att få att fungera. Inte minst att försörja med mat när stora åkerarealer blivit förgiftade. Bara i Kina förväntas 1 miljard kineser bo i de större städerna redan år 2030! Städer med långt fler människor än vad som finns i hela Sverige. För att klara denna enormt komplexa framtid krävs stora reformer i Kina. Inte minst reformen att landsbygdens folk precis som städernas måste få äganderätt. Inte minst i ljuset av Kinas urbanisering (att människor flyttar från landet till städerna) är Världsnaturfondens miljöfokus på städerna helt rätt. Städerna har inget val, de måste lösa sina miljöproblem. Nationerna får fortsätta att inte komma överens medan världens städer praktiskt löser problemen. Kommer städerna lyckas?
http://www.economist.com/news/special-report/21600797-2030-chinese-cities-will-be-home-about-1-billion-people-getting-urban-china-work

Destruktiv beskattning

Fördelningspolitik
Jag och många svenskar med mig vill leva i ett samhälle där den lägsta levnadsnivån är ok. Vi vill inte att människor ska leva i misär och extrem fattigdom. Både för att det är ovärdigt ett välståndssamhälle men också av egoistiska skäl då ett samhälle med en hög lägsta nivå är ett säkrare och trevligare samhälle att leva i för alla. Samtidigt måste men PK(politiskt korrekt) inkorrekt våga ställa frågan var den rimliga gränsen för lägsta levnadsstandard i vårt samhälle ska ligga. Den kan väl inte ligga på en nivå som gör att större delar av befolkningen måste betala orimligt höga skatter för att nivån ska upprätthållas, eller? Trots Alliansens föredömliga skattesänkningar har vi i Sverige fortfarande bland de absolut högsta skatterna i världen. Var tar alla dessa miljarders miljarder vägen och vad får vi för kvalitet på de tjänster vi ska få för alla dessa pengar? Borde inte t ex svensk skola och svenska järnvägar fungera bättre med tanke på hur mycket pengar vi betalar i skatt som borde gå till just detta? Varför levererar inte det offentliga med guldkant inom alla områden med tanke på våra höga skatter? Om Sverige vill klara omställningen till tjänstesamhället måste skatten på arbete fortsätta att sänkas. Det borde alla som förstår sig på ekonomi förstå. Men politik är något annat..... Jag hoppas att inte svenska folket (en majoritet) är så dumma att de tror att högre skattetryck löser Sveriges strukturella problem! Högre skatter i ett av världens absolut högsta skatteländer kommer att sätta Sverige i allt sämre läge. Det kan alla objektiva ekonomer intyga.

Sosseretorik för röster
Makten ska säkras. Därför kampanjar sossarna med alla medel för att försöka vinna folkets röster. Nu säger S att höginkomsttagare, som redan direkt betalar runt 55% skatt på sina så kallade höga arbetsinkomster betala ännu mer skatt. Skatten ska användas för att ge pensionärer 50 kr mer per månad. S väljer en löjlig och farligt populistisk väg framåt här. Våra fattigpensionärer har det absolut knapert. Men många pensionärer har det mycket mycket bra både i förhållande till alla tidigare generationer pensionärer och sannolikt kommande. Sossarna vet också att pensionssystemet är kraftigt underfinansierat då vi lever mycket längre än vad pensionsmodellerna är beräknade på. Vi måste definitivt hitta sätt att ge fattigpensionärer (ofta änkor som varit hemmafruar) rimligare pensioner och extra stöd. Men att populistiskt säga att alla pensionärer har det dåligt när verkligheten är att de är väldigt många som både har en ok pension och avbetalda tillgångar. Så kallade höginkomsttagare betalar redan idag väldigt mycket mer skatt än övriga. Den skatten behöver verkligen inte bli högre. Om även kommande svenska generationer ska få leva i ett välstånd måste skatten på arbete fortsätta att sjunka!
http://mobil.dn.se/valet-2014/s-foreslar-sankt-pensionarsskatt/

fredag 18 april 2014

Tyckandets gränser

Öppna debatter 
Jag tror på ett samhällsklimat där alla möjligheter och problem kan prövas i öppna samtal och debatter bland vänner, debattörer och samhällsinvånarna generellt. Ett sådant samhälle är ett öppet och kreativt samhälle där gamla sanningar hela tiden prövas om de håller i nya tider med nya möjligheter och problem.

Ola Larsmo, bl a ordförande i svenska PEN och kolumnist i UNT, har grävt lite runt begreppet PK (politiskt korrekt). Intressant. Det finns intressanta perspektiv i artikeln bl a att det aldrig skadar med lite hyfs när man tycker till och att det finns stora skillnader mellan vad olika människor kämpar för som möter kraftigt motstånd. Samtidigt tycker jag att han inte tar problemet med PK på största allvar. Det är inte bra för en positiv samhällsutveckling att upplevda nutida problem försöker tigas ihjäl eller förlöjligas. Upplevda problem är också problem med stor sprängkraft. Oavsett om de är riktiga problem eller ej. De måste hyfsat, metodiskt och enkelt bemötas med sakliga argument istället för att bara attackera människor som tycker något dom anses icke PK med starka subjektiva känslo och ideologiska utspel. Många människor är inte akademiskt skolade. Många människor är inte ideologiskt eller religiöst bundna. Även de har rätt att tycka utan att politiskt och ideologiskt vinklade journalister och politiker reptilmässigt går till anfall. Vi behöver våga prata mer öppet om upplevda problem i Sverige! Om problemen, så som de formuleras av en debattör, saknar grund kommer frågan att snabbt kunna sorteras bort från dagordningen. Frågor som inte går att sorteras bort trots idoga försök från de PK bär sannolikt på verkliga problem som måste tas på allvar och inte intellektuellt fördummas eller sopas under mattan. Då växer bara problemen "under mattan". Bl a migrationsfrågor behöver hanteras av media ur bredare perspektiv och politiker måste våga debattera dem sakligt. Våga debattera allt och bemöt dumheter med sakliga argument och inget annat. Det tjänar alla på.
http://www.unt.se/kultur/det-korrektas-historia-3101904.aspx

Är åkermarken viktig?
Det finns mycket vi tar för givet. Gör inte det! Det är farligt och kan bli väldigt dyrt. Vår åkermark är något som många tar för given. Den är nödvändig för vår försörjning men förlorar ofta när människans kortsiktiga intressen ska mättas. Situationen med Kinas åkermark är mycket oroande. Kortsiktighet har förstört enorma arealer åkermark. Om man ser det problemet i samband med att Kina har runt 1,5 miljarder invånare och ett kraftigt överskott på testosteronstinna män efter "one child policyn" kan nästan alla förstå att det finns en tickande bomb i Kina. Japanerna gav sig framförallt ut i övriga Asien (där andra folk utsattes för fruktansvärda övergrepp) för att säkra tillgången till ris. Hur ska Kina lösa sitt maktbehov om stora delar av åkermarken är förgiftad?
http://m.gp.se/nyheter/varlden/1.2346604-kinas-akrar-ar-forgiftade

torsdag 17 april 2014

Vad vill staten uppmuntra?

Som man ropar får man svar
Vad vill staten uppnå med sitt kommunala utjämningssystem? Jag kan förstå och tycker att det är rimligt att kommuner som utarmas på unga som söker sin lycka på tillväxtorter kompenseras. Men varför straffas tillväxtkommuner om bifogad artikel stämmer med att en ny höginkomsttagare i utjämningssystemet blir en förlustaffär för en kommun? Om statens vilja är att tillväxtkommunerna helst ska ta över de äldre samt medellösa så får väl staten tala om att det är det man önskar. Är önskan från staten att tillväxtorterna ska ta avvecklingskostnaderna för bygder som dör? Om nu staten vill driva liknande kostnader till tillväxtorter så är det väl rimligt att tillväxtorter av staten får nya verktyg för att klara en dyr tillväxt! Staten skyller orätt på kommunerna för att det byggs för lite. Precis som beskrivs i bifogad artikel stämmer inte det. I Uppsala har politiker och tjänstemän gjort ett fantastiskt arbete med att bereda vägen för många bostadsbyggen men byggbolagen bygger inte det de kan bygga och efterfrågan på bostäder är sannerligen inte problemet. Jag tycker definitivt staten ska ge kommunerna den beskattningsrätt på obebyggd planlagd mark som professorn i bilagd artikel föreslår. Eftersom tillväxtkommuner straffas i utjämningsmodellen är en liknande skattemöjlighet rimlig! Vad väntar regeringen på? Vill de inte att Sveriges nya ekonomi ska växa fram så snabbt som möjligt där den har nödvändig jordmån?
http://www.di.se/artiklar/2014/4/17/pensionaren-ger-guldregn/
http://www.di.se/artiklar/2014/4/17/kommunerna-hytter-at-byggjattar/

För barnen

Mer hänsyn till varandra
Jag är i Davos, Schweiz, tillsammans med min son och åker skidor. Schweiz har utan tvekan bland världens vackraste landskap. Just nu soldränkta gröna vackra dalar med massor av mindre jordbruk omgivna av höga fantastiska och snötäckta berg. Lägg därtill en och annan sjö och forsar. Kort och gott är det mäktigt vackert. Landet är väldigt rikt. Många gånger när jag varit runt om i världen har De få som haft någon koll på att Sverige finns blandat ihop oss med Schweiz. Visst finns likheter men också gott om olikheter. De som oss är militärt neutrala. De som oss är industriellt duktiga på världsmarknaden trots sin litenhet. De som oss har ett stort inslag av kreativitet i sin kultur. Kanske tack vare att de som barn lär sig minst tre språk. Olikheter? Om jag generaliserar är dom inte lika gästvänliga som svenskar. De är inte heller i närheten så solidariska som svenskar. I Schweiz finns inga tiggare. Till Schweiz kommer mycket få flyktingar. Men ett makalöst vackert land är det med underbara berg att åka skidor på.

Att bry sig om andra
För snart tre år sedan började jag, som ordförande för Trafiksäkerhetsrådet, att arbeta för att ett utbildande barncykellopp skulle arrangeras i samband med Skandis bicycle-weekend äger rum i Uppsala (världens äldsta cykellopp). Till förra årets lopp tog vi fram ett cykelmärke till barnen som deltog där tanken är att det blir som ett simborgarmärke men för konsten att cykla med vett. Förra året hann vi inte få till loppet. I år händer det. Ett särskilt tack till Linus och Magnus som gjort det möjligt. Den 10e och 11e maj blir en folkfest i centrala Uppsala. Särskilt den 11/5 då barnen få åka sitt lopp, träffa polis, brandmän, ambulanspersonal och Maja Gräddnos i samband med Pelle Svanslösloppet. Anmäl din dotter eller son om de precis lärt sig cykla. Då blir de med om att skriva trafiksäkerhetshistoria och blir de första att få kommunens cykelmärke, diplom, korv och mycket underhållning. Vi behöver tidigt lära oss en bättre vett och etikett vid cykelåkande. Det finns klara förbättringsmöjligheter inom det området i Uppsala. Vet du att nästan samma trafikregler gäller för cyklar som för bilar?
http://www.unt.se/uppsala/han-fixar-pelles-cykeldag-3103572.aspx

tisdag 15 april 2014

Dyrt & dumt

Bästa service
Det är alltid klokt att försöka hitta engagerande och effektiva former för att utföra uppdrag. Vår historia bjuder på massor av lärdomar som det är klokt att ta del av när man försöker hitta nya organisatoriska lösningar för att klara sina uppdrag. Uppsala kommun är ingen liten kommun. Alla lagledare vill bygga sina egna lag i så stor utsträckning som möjligt. Toppen av en organisation ska vara så liten som möjligt. Tråkigt att inte Socialdemokrater och Moderater lyssnar bättre. Igår fattade kommunstyrelsens arbetsutskott ett centraliseringsbeslut som Centerpartiet i Uppsala blir dyrt och som är dumt för att nå önskade mål. Vi kom som vanligt med alternativ.

Centerpartiet är för en omorganisation av kommunen som gör den bättre på att servas oss kommuninvånare samt som gör den effektivare. Vi är positiva till att kommunen implementerar en matrisorganisation som gör att Kommunstyrelsen,  genom Kommunledningskontoret, bättre kan säkerställa Kommunfullmäktiges önskemål om bättre ordning och reda, inklusive standardisering av kommunens stödjande verksamheter som t ex ekonomi, HR, diarieföring etc. Vi anser dock att det är mycket negativt att i den organisatoriska matrisen koppla den direkta linjen för stabspersonal med nyckelfunktioner till kommunledningskontoret och inte till relevant förvaltningschef. Vi anser att stabspersonalen i kommunens förvaltningar ska vara direkt kopplade till relevant förvaltningschef och därutöver även ha en tydlig prickad linje till t ex funktionellt ansvarig för ekonomi.

Att centralisera all stabspersonal enligt tjänstemannaförslaget kommer att minska möjligheterna att utkräva ansvar av Nämnder och förvaltningschefer.

Att centralisera all stabspersonal enligt tjänstemannaförslaget kommer mycket sannolikt driva högre administrativa kostnader inom kommunens verksamhet.

Att centralisera all stabspersonal enligt tjänstemannaförslaget kommer mycket sannolikt innebära att det blir ännu svårare att behålla och rekrytera duktiga förvaltningschefer.

Snart blir det dyra omorganisationer igen, efter att det som nu ska implementerats misslyckats. Jag ska göra allt jag kan för att kostnaderna och oredan blir så liten som möjligt. Oklokt beslut av en majoritet i kommunstyrelsens arbetsutskott. Det är klokare att lägga så mycket kraft som möjligt ute i verksamheten och coacha samt följa upp att de gör det de ska istället för att tro att centralisering löser problem som beror på bristande ledarskap.

Ekonomiska styrmedel

Styr mot bättre
Är det inte märkligt att det enkla och självklara är svårt? Visst finns de som anarkistiskt tycker att varje individ själv ska få bestämma allt och att en helt fri marknad reglerar sig själv. Det tror inte jag. Det borde vara en självklarhet att politiken hela tiden använder punktskatters ökningar och minskningar för att styra politiskt önskade beteendeförändringar och för att finansiera det man vill finansiera. Om man gör så blir också politiken viktigare. Inom både Folkhälso- och miljöförbättringsområdet finns stora utvecklingsmöjligheter med hjälp av punktskattsförändringar. Klart det är bättre med högre skatter på socker om vi vill främja folkhälsan! Klart det är bättre för miljön och klimatet om skatten på olja höjs och skatten på alternativa drivmedel tills vidare sänks!
http://www.nytimes.com/2014/04/01/science/earth/climate.html?_r=1
http://www.dn.se/debatt/det-svenska-exemplet-visar-vagen-for-varlden/
http://www.unt.se/ledare/folj-pengarna-3098334.aspx


söndag 13 april 2014

Behövs gammelmedia?

Kort och ofta onyanserat
Det har blivit en stor mediedebatt bland medierna om att TV4 lägger ner sina lokalredaktioner och istället bygger upp någon mindre variant av lokalkorrespondenter. TV4s VD talar om ständiga förändringar som ett bolag som inte får in garanterade intäkter som t ex Public service måste bejaka. Annars går de under. Journalister och vissa politiker anklagar dem för att kraftigt bidra till en försvagning av demokratin och att ha lurats i samband med att reklamrättigheterna förhandlades om för två år sedan. TV4s VD tar angreppen med ro och upprepar mediatränat att de måste anpassa sig snabbt till den kraftiga medialandskapsförändring som sker. Han nämner särskilt Netflix som en kraftig ny konkurrent. Han lyfter också fram att det är mediakonsumenterna som bestämmer. Konsumenterna väljer allt mindre traditionella medier. Även annonsörerna sviker traditionella medier allt mer. Eftersom annonsörer vet att äldre människor är svårare att påverka läggs allt mer annonspengar på riktade sökkampanjer via Google, riktade profilkampanjer via Facebook och riktade kampanjer kopplade till målgruppsanalyser till de filmer och serier vi kan följa på Netflix eller riktade målgruppskampanjer via Spottify. Vilka fortsätter med gammelmedia som försöker ta prenumeration ett tag till? Äldre och inga andra. Vad ska medier som TV4, UNT osv göra? Jag vet vad jag skulle göra om jag var i deras kläder. Jobbigt har dom och jobbigare kommer det att bli.
http://www.unt.se/sverige/tv4s-nyhetschefer-sagar-nedlaggning-3096686.aspx
http://www.unt.se/sverige/svagare-medier-okar-korruptionsrisk-3096342.aspx

Balanserade reportage
Ett sätt för gammelmedia att överleva är att bättre balansera sina utvalda nyheter och budskap. Ta t ex tiggeri- eller flyktigproblematiken. Varför är de flesta media så ensidiga i sin rapportering runt t ex dessa problem? På Agenda (SVT) igår kunde vi höra Agendas reporter tydligt anklaga Cecilia Malmström för att EU låter flyktingar som tar stora risker när de flyr över Medelhavet dö istället för att öppna upp Europas gränser. Cecilia Malmström beklagar situationen och konstaterar att en majoritet av EUs medlemsländer inte anser att de av olika skäl kan ta ansvar för människor på flykt! Hon säger också att Tyskland och Sverige tar ett mycket stort medmänskligt ansvar. Varför beskrivs inte alltid att Sverige gör massiva insatser i förhållande till de flesta andra inom EU? Samtidigt beskriver många gammelmedier tiggarproblemen rätt ensidigt. EU migranter som åker till t ex Tysklands och Sveriges större städer och tigger. Återigen EU länder som inte tar ett lokalt medmänskligt ansvar. I vart fall inte på en nivå som vi i Sverige anser självklar. Varför balanserar inte svenska medier dessa problem mer? Är det rimligt att några få EU länder ska ta ett så stort flyktingansvar när en majoritet inte gör något? Är det rimligt att vissa EU medlemsländer kan dumpa sina sociala problem på andra medlemsländer? EU måste införa en ekonomisk formel som i vart fall innebär att de länder som inte hjälper till att stötta människor i akut nöd eller som exporterar sina sociala problem får betala ersättningar till de länder som tar sitt ansvar och som även tvingas hantera andra medlemsländers sociala problem. Varför är detta balanserade perspektiv mycket sällan beskrivet i media?

Europas ekonomiska problem och flyktingproblematiken bidrar starkt till att bruna och främlingsfientliga krafter växer kraftigt i Europa. I kombination med det Ryssland nu håller på med befinner vi oss 2014 helt plötsligt i ett läge som väldigt mycket påminner om tiden innan 2:a världskriget brakade loss. Hur många inser det? Frankrikes president Holland använde nog tyvärr inga överord när han nyligen sa att vi har en mycket stor kris i Europa nu. Mycket stor.
http://www.unt.se/debatt/tiggare-och-politiker-3092611.aspx
http://www.unt.se/varlden/armn-satts-in-mot-separatister-3096536.aspxSlöseri

Svenskt välstånd
Bra skola. Starkt näringsliv. Bra skola. Starkt näringsliv. Bra skola. Starkt näringsliv. Så "enkelt" skapas ett välmående generellt välfärdssamhälle. Om politikerna förstår vad ett informations och tjänstemannasamhälle innebär ökar chanserna att det svenska höga välståndet kan försvaras och utvecklas. Tror du att de flesta politiker förstår vad ett informations och tjänstesamhälle innebär och vilka reformer som krävs för att vi ska ställa om samhället så som det krävs när "gammelindustrijobben" snart inte finns i Sverige längre? Det tror inte jag. Om de förstår det skulle de inse att Sverige behöver många reformer för att klara en allt äldre befolkning, en allt mer heterogen befolkning och en informations och tjänsteproduktionstid som ställer nya krav för att blomstra.

Skolan måste moderniseras och lärare få vara lärare. Entreprenörer och företagare måste få mycket bättre tillgång till riskkapital. Sverige måste ännu snabbare ställa om sin energiförsörjning. Arbetsmarknadslagarna måste uppdateras så att kunskap och förmåga är det avgörande, inte antal anställningsår. Metoderna för integration av nysvenskar måste kraftigt förbättras. Särskilt integrationen av invandrade med assyl oavsett om de flyttar tillbaka till sina hemländer eller ej. Att Sveriges regering inte tycks klara av att lösa dessa frågor är kanske skälet till varför Alliansen fortsätter att få ett svagt stöd från väljarna.

Under min "röda tågresa" pratade jag med många väljare med varierande bakgrund. Det som de uttryckte mest frustration över var skolans misslyckanden och att för mycket av våra skattepengar enkelt går till omfattande vinster till mer eller mindre seriösa affärsmän. Vinstfrågan kan bara hanteras om regeringen MYCKET snart lägger förslag på regeländringar som garanterar ett bättre långsiktigt ägaransvar och effektiva kännbara sanktionsmöjligheter mot verksamheter som missköter sig. Om de tar del av några av de motioner jag fört fram inom Centerpartiet kanske de kan få lite trovärdighet i att de tar vinstfrågan på allvar! Varken jag eller 99,8% av resten av Sveriges skattebetalare vill betala skatt för att den ska gå till omotiverat höga vinster i privata bolag. I synnerhet inte om vinsterna går till verksamheter/ägare som levererar dålig kvalitet. Vinster är nödvändiga men de måste vara kopplade till tydliga kvalitetskrav och vara rimliga. Regeringens svaga opinionssiffror tror jag är kopplade till att de just nu har mycket låg trovärdighet i att ta i dessa frågor på största allvar.
http://www.svd.se/nyheter/utrikes/sifo-april-2014_3461452.svd?sidan=4


fredag 11 april 2014

Röda tåget

Orolig framtid
Vi lever i en bryttid. De är alltid jobbiga för många. Vi är i informations och tjänstesamhället men många har inte fattat det. Särskilt inte lagstiftarna... I Dagens samhälle (tidning) prognosticeras de att alla stora städer går förlorade till röda majoriteter. Det är mycket dåligt för de städerna och Sverige. Tänk efter! Socialdemokraterna har duktiga och pragmatiska företrädare. De har också många representanter och ett politiskt program som inte helt är dåligt. Samtidigt är S Max ett stort 35% parti idag. Det innebär att de måste låta andra partier få stort inflytande för att kunna regera. Vänstern och MP är på många sätt helgalna politiska krafter. Lägg därtill att SD blir vågmästare.... SOS!!!! Jag hoppas innerligt svenskarna och särskilt Uppsalaborna till sist förstår det. Annars går vi mot mycket dåliga tider. Sverige och Uppsala mår bäst av en pragmatisk, ansvarsfull och liberal väg framåt. Den vägen är nu hotad.

Själv sätter jag mig nu på det "röda tåget" med Storvreta innebandys stödklack hyr och åker till Malmö och SM finalen. Trots tågnamnet tror jag Uppsala tar hem guldet : )

Pinsamt

Glad över rättssamhället
Du som följer min blogg vet att jag är mycket mån om vår personliga integritet som är kraftigt inskränkt i dagens informationssamhälle. Skyddet för den personliga integriteten behöver skyddas, inte försvagas. EUs idiotiska datalagringsdirektiv, som Sverige lydigt följde, har nu ogiltigförklarats av EU-domstolen.
Jag är glad över att jag lever i ett rättssamhälle som kan sätta stopp för förslag som t ex begränsar laglydiga människors frihet. Om underrättelsetjänster eller Polisen har underbyggda misstankar mot enskilda finns givetvis möjligheten att följa dessa individer utan att staten ska ha rätten att massövervaka alla. Bra EU-domstolen! Synd att inte C i riksdagen stod fast vid vårt självklara motstånd mot denna dumma ide. Nu måste Sverige snabbt häva denna lag som ger enkel möjlighet till massövervakning av laglydiga människor. Bra av Tele2 att de direkt säger att de implementerar EU-domstolens beslut.
http://www.dn.se/ledare/signerat/hafsverk-kastas-i-papperskorgen/
http://www.dn.se/debatt/eu-domen-ger-oss-chans-att-forbattra-overvakningslagar/

Mot ekonomisk avgrund
Frankrike har massor av positivt att erbjuda. Samtidigt är det tyvärr ett land på stor dekis. Fackföreningsrörelsens militanta och extrema kultur i kombination med misslyckad integrationspolitik leder Frankrike allt snabbare mot en svag samhällsekonomi. Nu sägs att facken i Frankrike enats om att driva förbud för personal att jobba med mejl på kvälls och nattetid.... Är det ett skämt? Lycka till med fransk konkurrenskraft i en tuff och 24 timmars, året runt, global värld.

torsdag 10 april 2014

Kompetensprofil

Individers betydelse
Tänk att det finns människor som inte förstå eller som vill acceptera att enskilda individer är avgörande för vilka resultat som presteras. Det har alltid varit enskilda individers drivkrafter, kunskaper och erfarenheter som haft avgörande betydelse för hur deras egen utveckling och de verksamheter och sammanhang de engagerat sig i utvecklats. Det är valtider i Sverige. Svenska folket ska välja Europaparlamentariker som kan påverka runt 70% av agendan i Sveriges riksdag! Svenska folket ska välja kommunala företrädare som borde ha kraften, kompetensen och erfarenheten att kunna bidra till att barnomsorg, skola, social omsorg, äldreomsorg, infrastruktur, kultur, idrotts & föreningsliv, byggande, näringslivsstöd etc kan erbjudas med kvalitet INOM givna ekonomiska ramar. Det är stora och mycket ansvarsfulla roller. Att t ex vara kommunalråd i majoritet innebär att man har stort inflytande över en geografisk ytas utveckling. Jag undrar jag om journalister i valrörelsen kommer att jämföra de olika partiernas kandidater som gruppledare? Med tanke på hur stor betydelse de rollerna har för om det kan bli bra eller dåliga resultat är det märkligt att inte de jämförelserna görs. Den jämförelsen borde göras lika självklart som jämförelser mellan partier i sakfrågor.

Head-hunter
Det finns "huvudjägare" inom de flesta branscher. Huvudjägare försörjer sig på att hjälpa andra att rekrytera den kompetens som önskas för ett visst uppdrag. Finns huvudjägare inom politiken? Det är väl möjligen olika valberedningar som får ses som sådana. Kvaliteten på valberedningar varierar självklart mycket. I vissa partier, Moderaterna och Socialdemokraterna, handplockas "starka profiler" utan krav på tidigare partitjänstgöring för att dra röster till partiet. I Europaparlamentsvalet har FP med framgång testat en liknande rekrytering genom att köpa in Marit Paulsson. Nu provar också KD om Lars Adaktusson kan göra en Paulsson för dem. Partierna borde generellt bli bättre på att huvudjaga personer som sannolikt kan göra goda insatser för folket.

Kanske borde en fristående valberedning finnas i en kommun som hade uppdraget att ta fram kravprofilen på de personer som bäst tros kunna bidra till kommunens positiva utveckling de kommande tio åren. Därefter skulle kloka partier försöka identifiera matchande ledarkandidater. Därefter skulle invånarna få välja vilken kandidat de tror bäst kan utveckla närsamhället som de önskar. I en värld där rollen som kommunstyrelsens ordförande har en stor betydelse tror jag att närsamhällen skulle utvecklas mycket bättre om den rollen väljs av folket. Jag föreslår kort och gott en ny demokratisk ordning i Sverige. Jag är övertygad om att det skulle 1) göra valen mer intressanta 2) kraftigt stärka berörda närsamhällen och därigenom hela Sverige. Vad väntar vi på? Ge mig ett argument mot mitt förslag! Du får inte använda argumentet att det största partiet självklart ska få ansvaret för den rollen.

onsdag 9 april 2014

Äpplen och bananer

Rättvisa jämförelser
När man jämför människor, organisationer, länder etc gäller det att hålla tungan rätt i munnen. Annars är jämförelserna värdelösa eller t o m dåliga om man vill använda jämförelser som en del i sitt egna arbete att bli bättre. Sveriges kommuner rankas i olika jämförelser ständigt. Ur ett demografiskt och arbetsmarknadsperspektiv är alla kommuner intressanta att jämföra. Därefter finns mycket få intressanta jämförelser om man inte väljer att jämföra sig med en liknande eller grupp liknande kommuner. I Uppsala gör vi så dvs jämför oss med de 33 kommuner i Sverige som ser rimligt lika ut som oss och som brottas med liknande utmaningar. För Uppsala är det t ex värdelöst att jämföra sig med Knivsta kommun inom skolområdet. Visst finns alltid mycket att lära men en mycket liten pendlarkommun med välutbildade och tillflyttande välutbildade och få sociala problem liknar inte Uppsala kommun. Vi är en mycket större kommun med en betydligt större variation av invånare spridda över en stor geografisk yta. Vi har också stadsdelar med höga andelar nysvenskar. Visst är det kul att det går bra för barn och unga i Knivsta kommun men samtidigt skulle allt annat vara skandal med tanke på deras befolkningsunderlag. Det gäller att jämföra äpplen med äpplen.
http://www.unt.se/knivsta/i-toppen-bland-skolkommuner-3088259.aspx

Välstånd kräver kompetenta invånare
Utvecklingen inom svensk kompetensuppbyggnad är oacceptabel! Fortsätter eländet kommer Sverige snart vara ett mycket ekonomiskt svagare land och definitivt få en fjärdedel av befolkningen som kommer att leva i allt större relativ fattigdom, oavsett regering! I Sverige måste vi tydligt börja skilja mellan arbetskraftsinvandring och flyktingrelaterad invandring. Arbetskraftsinvandring handlar om att rekrytera kompetens till våra företag och offentliga verksamheter för att försvara och utveckla vårt välstånd. Flyktinginvandring handlar om ett humanitärt och medmänskligt stöd till människor i nöd. I båda fallen behövs ett bättre svenskt integrationsarbete men särskilt kopplat till flyktinginvandrade eftersom de ofta lever mycket segregerat och har en lång resa tills de blir självförsörjande. För arbetskraftsinvandrare är inte Sverige bland de mest attraktiva länderna. Så är det! Hur kan Sverige bli mer attraktivt för arbetskraftsinvandrare? Det är en nödvändig utveckling om vårt höga välstånd ska försvaras. Det är kompetenta människor och framgångsrikt företagande som skapar grunden för ett samhälles välstånd. Jag tror att ett betydligt bättre integrationsarbete kraftigt kan bidra till att göra oss attraktivare för duktiga människor runt om i världen. Vad tror du?
http://www.unt.se/debatt/sverige-valjs-bort-3086744.aspx

tisdag 8 april 2014

Äntligen

Bra för Sverige
Äntligen kommer en satsning från Alliansen på riksnivå som direkt får positiv effekt för hela Sverige. Det är väldigt viktigt för hela Mälardalen och Sverige att tågtrafiken mellan Uppsala och Stockholm fungerar bra. Den behöver verkligen bli bättre och dessutom behöver den förstärkas. Ur vårt lilla svenska perspektiv är det sannolikt den viktigaste pendlarsträckan i Sverige. Inte minst för att Arlanda flygplats ligger mellan Uppsala och Stockholm.  Jag är helt övertygad om att denna satsning mycket snart gör mycket positiv nytta för många, många, många pendlare och deras familjer samt arbetsgivare som allt för ofta drabbas av inställda tåg och kraftiga förseningar. Inställda tåg och kraftiga förseningar kostar samhället massor av pengar. Förbättringarna kommer inte bara eliminera kvalitetsbristskostnaderna utan också skapa nya riktiga pengar in i vårt samhällsbygge.
http://www.unt.se/uppsala/300-nya-miljoner-till-pendeln-3086796.aspx

måndag 7 april 2014

Tack till döda

Fantastiska förebilder
Jag hoppas att du som jag har haft förmånen att ha riktigt bra chefer någon gång. Det är så inspirerande och viktigt för en människas personliga utveckling. För mig kännetecknas duktiga ledare av en mycket god förmåga att lyssna, starkt resultatfokus, genuint intresserad av både din och verksamhetens positiva utveckling, humor och ständig återkoppling. Leif Kroon, då IBM, och Ingvar Larsson, då Ericsson, var sådana fantastiska chefer. Båda dog tyvärr allt för tidigt. Jag är glad att jag fick lära känna och arbeta tillsammans med dem. Idag tillägnar jag dem och allt positivt de gjorde för sin omgivning och för Sveriges välbefinnande. Tack Leif och Ingvar!

Ökar på främlingsfientligheten
Tiggeriproblematiken med EU migranter från Sydösteuropa blir bara ett större och större problem. Inom EU är det helt klart att vi har fri rörlighet och vistelserätt överallt under tre månader för att försöka ordna självförsörjning. Inget EU land eller stad har ett socialt ansvar för andra länders eller städers medborgare. Den ordningen har EU. EU saknar dock sanktionsmöjligheter mot medlemsländer som inte bekämpar diskriminering och egen fattigdom och som dumpar sitt medlemsansvar på andra medlemsländers skattebetalare. Media har ett ansvar att balansera tiggeriutmaningen mer.

Det är självklart fruktansvärt att se både barn och vuxna som tigger, särskilt barn,  året runt på våra gator och torg. Det är djupt beklagligt att medmänniskor i Europas och EUs medlemsländer lever i förhållanden i sina hemländer som gör att de väljer att tigga på t ex Uppsalas gator. Så dåliga förhållanden att de tigger t o m när det är kallt. Samtidigt måste media och ansvarstagande politiker våga stå upp mot en passivitet som svar eller ett fritt öppnande av det svenska sociala kontraktet som då kommer att krascha. De som tycker att alla som kommer till Sverige också ska få all rätt till vårt sociala skyddsnät måste också tvingas förklara hur de avser att finansiera den reformen! Nuvarande tiggeridebatt och myndighethsntering gynnar bara främlingsfientliga krafter. Det tycker jag är dåligt.
http://www.unt.se/uppsala/politiker-angrar-uttalande-om-romer-3084011-default.aspx
http://www.unt.se/uppsala/barnfamiljer-far-husrum---av-privatperson-3079025.aspxsöndag 6 april 2014

På liv och död

Vem får leva?
I dagens UNT är en bra artikel om sjukvårdens och skattebetalarnas dilemman och utmaningar. Artikeln byggs självklart upp runt en enskild människa och hennes kamp mot döden. I nuläget är hon nära döden och mycket dyra läkemedel håller henne levande och hennes hopp är att den extra tiden ska leda mot något botemedel. Lusten att leva är stark hos de allra flesta av oss. Nästan bara människor med starka regelbundna smärtor eller svåra psykiska problem som vill dö. Förutom den enskilda människans perspektiv beskriver också artikeln samhällsutmaningarna med allt dyrare behandlingsmetoder för att "endast" förlänga sjuka människors liv en kortare extra tid. En tid som beskrivs som fantastisk för den enskilde och dennes nära och för samhället som en tickande ekonomisk bomb. Tyvärr fungerar verkligheten så att allt vi gör måste kunna finansieras. Det är bara rika, demokratiska och jämställda länder som kan erbjuda sina medborgare dyra behandlingar. Det är ländernas råvaror och näringsliv som avgör om pengarna finns eller ej.

Starkare
Näringslivet måste stärkas i hela Sverige. Vi måste bli företagsammare. Vi måste bli bättre på att omsätta innovationer till kommersiella produkter och tjänster som gärna säljs runt om i världen. Vi måste motivera många fler att bygga växande företag i Uppsala och Sverige. Annars har vi snart inga pengar för att betala för den goda sjukvård vi får idag. Vi får definitivt inte några extra veckor och månader i livet om medicinerna som krävs är väldigt dyra. Företagsammare! Företagsammare! Företagsammare! Sverige behöver fler reformer för att säkra och utveckla vårt välstånd! Om Alliansen ska ha någon annan roll än att några människor från M, FP, C och KD ska få vara ministrar så måste reformförslag presenteras som trovärdigt kan försvara och utveckla vårt välstånd. Att taktiskt endast göra som S duger inte. Det är inga reformer! Vi måste våga tro på det svenska folket! Det svenska folket är inte dumma. En majoritet av folket inser att sjukvård och skola måste betalas på något sätt. Det sättet är genom ett lokalt och internationellt framgångsrikt företagande som skapar jobb och skatteintäkter här hos oss! Reformer för att stärka vår företagsamhet tack!
http://www.unt.se/ekonomi/stark-utveckling-for-lanets-foretag-3079445.aspx
http://www.unt.se/sverige/reinfeldt-soker-strid-om-jobben-3082979.aspx

Det duger inte att bara ha en retorik som pratar om jobb! Berättelsen om hur vi åstadkommer ett nybyggarklimat i Sverige måste berättas. Lägre skatter duger inte. Det krävs reformer. Bl a flytt av startaegetpengar inom Arbetsförmedlingen till Almi, gör lagen om anställningsskydd mer tidsenlig (LAS), rabattera arbetsgivareavgifter för små företagare och hitta på former för att mer riskkapital ska finnas för ny och småföretagare! Nybyggarandan måste fram i Sverige! Nu! Det är bråttom!  Om vi lyckas så har vi råd med en sjukvård där våra liv kan förlängas lite till med hjälp av dyra behandlingar. Om vi misslyckas blir det betydligt sämre i morgon än idag. Så enkelt är det.

lördag 5 april 2014

Drunknar under importerade problem

Viktigt att barn lär sig
Att lära sig simma är viktigt i ett land som Sverige där vi har gott om vatten som vi gärna njuter av så ofta som möjligt. Det är allt fler plus 10 åringar i Sverige som inte kan simma. Ett av skälen är att många nysvenskars uppväxtländer inte har traditionen att under uppväxtåren lära sig simma. Ett annat skäl är nu att allt fler nu inte får den rätt de har, genom skolan, att lära sig simma. Samtidigt som skolor i Uppsala inte tycks ta sitt ansvar och bassänger står tomma erbjuds simskolor som tar +200 kronor i timmen för simundervisning. Undervisning som då sannolikt inte blir högt prioriterad av ekonomiskt svaga grupper. Jag tycker kommunens badkapacitet måste nyttjas bättre så att våra barn får lära sig att simma oavsett om barnens föräldrar har god ekonomi eller ej. Vi behöver alla våra barn och då är det idiotiskt att några ska behöva drunkna för att schemaläggningsproblematik och dumsnålhet får styra.

Skyffla problem
Det är inte ok att inom EU skyffla sociala problem mellan medlemsländerna. Det har aldrig varit tanken och det är inget värdeskapande med det. Om England attraherar EUs alla ekonomiskt svaga med mycket låg utbildning är det knappast hållbart för England. Det sätter heller inte press på varje enskilt land att säkra en acceptabel lägsta levnadsnivå för sina invånare. Snacket om att Uppsala och Sverige ska integrera t ex romska EU migranter som tigger i det svenska samhället är en helt oacceptabel ordning. EUs fria rörlighet har aldrig inkluderat rätten eller skyldigheten att utnyttja eller erbjuda de bästa välfärdssystemen inom unionen. Sverige erbjuder utan tvekan bland de bästa välfärdssystemen till sina medborgare och för flyktingar. Det är ohållbart om det inte vårdas under ordnade former oavsett om det handlar om romska EU migranter eller t ex danskar. Det är jättebra att vi bjuder in Rumäniens ambassadör till Uppsala för att höra hur de ser på problemen och om de har några egna förslag på lösningar. Tyvärr är jag övertygad om att vi inte direkt kan enas om att vi får skicka en faktura till dem för alla extrakostnader vi tar på oss för att lösa problem som inte enligt EU reglerna är våra åtaganden.
http://www.unt.se/uppsala/bjuder-in-rumaniens-ambassador-3081721.aspx


fredag 4 april 2014

DJ

Valrörelse
Valrörelsen har börjat. Jag hoppas det blir en hård valrörelse där skillnader mellan partierna blir tydliga. Samtidigt att det också blir tydligt vilka ledare som kan samarbeta och vilka partier som gemensam bäst kan kompromissa för att bilda en hållbar majoritet. Om senast tre veckor drar kampanjandet igång på allvar. Europaparlamentsvalet är den 25/5. Ett val som i bästa fall tycks engagera endast 50% av väljarna trots att EU styr runt 70% av Sveriges riksdags agenda..... Sorgligt men sant.

För mig är det här min första riktiga valkampanj. Förra gången kom jag in i matchen väldigt sent. Jag tycker det är kul. Jag är van att jobba med tuffa målsättningar och att mätas. Nu är det på riktigt och folket kommer att säga sitt. I september får jag och mina hårt slitande centerkollegor veta om Uppsalaborna tycker att vi gjort ett bra arbete och om de tror att vi kan göra bäst nytta för kommunens välbefinnande. Jag hoppas det. Även om vi tillhör ett nationellt parti så är vi väldigt lokala. Vi har ett lokalt politiskt program och vi har väldigt duktiga människor som är beredda att jobba för Uppsalabornas bästa. I natt var jag DJ för ungdomar. Kampanjandet är i full gång. Jag tror ungdomarna gillar C.

torsdag 3 april 2014

Falskhet

Transparens
I en värld där tempot är skoningslöst högt tror jag full öppenhet är den bästa vägen mot framgång. På radion i morse hörde jag att en forskare från Lunds universitet forskat fram att det tycks som att vi var mer innovativa på 80-talet och att det inte finns något samband mellan vår innovativa förmåga och konjunkturcykler. Hon drog själv ett av skälen till varför jämförelsen med 80-talet haltar. Idag utvecklas framförallt system istället för produkter (svårare att kopiera) och inom min bransch väljer många att inte patentera sina idéer utan satsar istället på högt utvecklingstempo och snabbhet ut på marknaden. Huvudskälet till varför jag inte tror att det är någon konkurrensfördel att vara sluten/hemlig är att det inte är avgörande för framgång. Tvärt om i dagens samhälle. Högt tempo och bra lagbygge avgör vilka som blir vinnare. De som inte klara ett högt tempo och lyckas bygga bra lag blir förlorare. En förutsättning för framgångsrikt lagbygge är ett antal grundläggande värderingar. Värderingar som gäller alla i laget utan undantag.

Sakta att bygga och fort att förstöra
Förtroende är något man förtjänar. Det tar ofta lång tid att förtjäna en annan människas förtroende. Samtidigt kan det över "en natt" gå förlorat. Nu har Kapten klänning premiär på Uppsala stadsteater. Pjäsen handlar om en polischef som fick mångas förtroende, särskilt bland politiker då han ansågs politiskt korrekt i de värderingsfrågor han utåt drev. Socialdemokraten Thomas Bodström försvarade honom ofta när polischefens kollegor gärna hade sett honom avsatt. Det visade sig att han var en bluff. Han var inte den han utgav sig för att vara och han levde absolut inte som han lärde. Vad jag vet lever han nu i landsflykt. Jag hoppas han inte utsätter andra människor för sina ensidiga begär där. Jag ska se pjäsen.
http://www.unt.se/kultur/kapten-klanning-dubbelt-aktuell-3075646.aspx

onsdag 2 april 2014

Välståndsbygge

Två grundbultar
Generellt välstånd i ett samhälle kan bara byggas genom att skolsystemet bidrar till en hög kompetensnivå och genom ett omfattande och framgångsrikt företagande. Sverige har problem inom båda dessa grundläggande områden. Det är allvarligt. Ur ett politiskt perspektiv är frågan om vänstern har en bättre väg framåt? Att Alliansen hittills inte lyckats tillräckligt bra är inte ett skäl att välja något sämre. Hur kan man tro att vänstern bättre kan se till så att våra barn och unga för den viktiga grundkompetens de behöver för ett fritt och produktivt liv? Hur kan man tro att de kommer att bidra till att det svenska näringslivet stärks? Vilket parti har den bästa politiken för företagsamheten och för ett bärkraftigt skolsystem? Tveklöst Centerpartiet. Trots det befinner vi oss i koalitioner. Så blir det även om vänstern tar över. Om vänstern tar över ansvaret att sätta Sveriges agenda går vi en mycket mörk framtid till mötes. Det som krävs nu är att Alliansregeringen rättar till de brister som framkommit när den offentligt finansierade verksamheten konkurrensutsatts. Jag vill se dessa korrigeringåtgärder mycket snart!
http://www.dn.se/ledare/huvudledare/dags-for-reformstopp/


Media styr verklighetsbilden
Igår var den största dagen i Uppsala sedan Maria Strömme och hennes forskarlag upptäckte Upsalite. Igår invigdes Interactive Institute - open innovation i Uppsala! Det är stort och mycket betydelsefullt. Jag har inte sett ett enda medialt reportage om nyheten. Visst säger det en del om svenskt företags och utbildningsklimat! Endast 6 av 100 nya idéer som testas kommer från universiteten. De 6 är ofta mycket kraftfulla. Nu har vi snart en plattform som kan bidra till att alla 100 bättre kan hjälpa till att försvara och utveckla svenskt välstånd.

tisdag 1 april 2014

Hämnd

Försiktighetsprincip
Hämndkänslor har nog de allra flesta känt. I otaliga böcker jag läst har karaktärerna som hämnats fått en stark drivkraft av att vilja hämnas och en stor tillfredställelse när de lyckats. Personligen tycker jag det är en oklok väg framåt i livet. Vi lever en kort stund på jorden. Jag tror den korta stunden ger oss en bättre livskvalitet om vi fokuserar på möjligheter, trevliga och inspirerande människor samt på att skapa.

Under min tid på IBM fick jag tyvärr träna på att avveckla personal för första gången i mitt liv. Förutom att IBM var ett bolag med mycket kvalificerade medarbetare var det också ett bolag med en företagskultur byggd på starka grundvärderingar. Jag behöver kanske inte upplysa om att det också hade och har ett av världens starkaste affärsdriv. Förutom att det borde vara en självklarhet för alla att visa sina medmänniskor respekt så fanns också en krass affärsmässig instruktion kopplat till chefsskapet i samband med uppsägningar.  Det var inte bara viktigt medmänskligt att vara mycket respektfull, det var viktigt för att inte bolaget senare skulle straffas affärsmässigt av en bitter föredetta IBMare som ville hämnas. Med tanke på att de flesta ex IBMarna sitter på ledande befattningar lite överallt var det även ur det perspektivet ett klokt ledarskap.

Huvuden ska rulla
Turkiet är i valtider och Erdogan tycks åter få ett starkt folkligt stöd. Under en lång tid har han varit satt under stark press med korruptionsanklagelser och maktmissbruk. Några bland eliten har ogillat honom och försöker bli av med honom. Han är säkerligen som Putin och Shinawatra "duktig" på att använda sin plattform för att berika sig själv. För det turkiska folkets skull, för Europa och för fredens skull hoppas jag att han nu inte gör som media skriver dvs hämnas mot sina motståndare genom att slå hårt mot dem. Det är en oklok väg framåt. Det är bara att inse att alla med makt har motståndare. Det måste man klara av att leva med om man vill tillhöra gruppen av länder som klassas som trovärdiga demokratier. Turkiet har alla möjligheter att bli en tigerekonomi. Då har hämnd ingen plats på agendan. Det turkiska folket tror säkert att han är korrumperad men de tror tydligen att alternativen är ännu värre. Så är det även i Thailand med familjen Shinawatras folkliga stöd.
http://www.unt.se/varlden/erdogan-utropade-seger-3072683.aspx