söndag 30 juni 2013

Handlingsförlamning & rädsla

Stort paradigmskifte
Västvärlden genomgår åter igen ett stort paradigmskifte. Mycket större än vad de flesta av oss förstår. Många tidigare regler är satta ur spel och nya mäktiga krafter har tagit stor plats på den internationella spelplanen. Jag delar Wolodarskis beskrivning av att vi befinner oss i en stor brytningstid och rikspolitiken och särkskilt europapolitiken är rådvill och tycks helt sakna en attraktiv framtidsbild och en berättelse om hur vi går stärkta igenom den svåra tid som många människor nu känner.

"För sin egen överlevnads skull måste de börja profilera sig och ta strider" skriver Wolodarski i dagens ledare. Han talar om de mindre Allianspartierna. De partierna är tre av fyra Allianspartier. Du kanske läste min DN debatt artikel som tydligt beskrev det jag tycker Wolodarski också ger uttryck för. Nu tycks allt fler borgerliga väljare hålla med. Jag tror egna meriter stärker icke socialistka regeringsalternativ efter valen 2014. I en tid där en mer aktiv ekonomisk politik är nödvändig är det värdefullt att se om de olika partierna kan komma med olika ideer som sedan kan kompormissas ihop efter valen 2014. Wolodarski frågar sig vem som tar ledningen som krävs i denna brytningstid. Centerpartiet borde ta den rollen tycker jag. C har den bästa politiken men lyckas inte förmedla den eller att få ett förtroende för vårt ledarskap, än.

Även om jobbfrågorna är centrala går det inte att bortse ifrån att vi redan befinner oss i en ny, global och snabbare tid. Bl a i en tid där högutbildade, erfarna och prestationsstarka har en fantastisk arbetsmarknad, de befinner sig på säljarens marknad. Det stora flertalet befinner sig dock i tidiga livsfaser eller saknar god utbildning och har inte förmågan att jobba hela tiden, de befinner sig på köparens marknad. I denna tid krävs reformer om inte det svenska samhället ska falla samman. Bl a sist in - först ut måste ändras och alla skattesubjekts konsumtion måste beskattas där skattesubjektet fysiskt är när det t ex köper musik från nätet. Jag tycker att Centerpartiet erbjuder en möjlig välfärdsväg framåt. Särskilt om några viktiga nya förslag får stöd under nästa stämma.
http://www.dn.se/ledare/signerat/peter-wolodarski-brytningstid-for-radvilla-svenska-politiker/

Om du inte förstår hur handlingsförlamad politiken verkar med att ta i de stora och känsliga frågorna som handlar om just den generella välfärdens fortlevnad ber jag dig läsa dagens viktiga DN debattartikel där väldigt viktiga frågor ställs som kräver svar. Det är känsligt att svara på dem! Är det ett skäl för att undvika dem? Vad innebär det för kommande generationer när vi undviker att ta tag i problemen och löser dem istället för att vara rädda för att kortsiktigt förlora röster? Varför fördjupa en dialog som enbart tvingar fram ställningstaganden som du av kortsiktiga röstmaximeringsskäl inte vill ta i?....... Kan det vara så?
http://www.dn.se/debatt/vi-vill-fordjupa-dialogen-om-framtidens-svenska-valfard/

Europas stora problem
Låt mig exemplifiera Europas stora problem med det tydliga exemplet att man inom EU nu enats om att ställa ytterligare miljökrav på Europas bönder och samtidigt sänka deras ekonomiska stöd. Istället stöttas det viktiga miljöarbetet och mer pengar ska försöka minska den förödande ungdomsarbetslösheten. Utan tillväxt ställs viktiga områden/verksamheter mot varandra. Utan tillväxt som även skapar nya jobb får vi stora problem. Matförsörjningen är dock rätt central för oss människor..... Visst finns det problem inom Europas lantbruk. Särskilt illa tycker jag det är med alla bidrag till vinodlare. Som vanligt hade det varit bättre med riktade åtgärder än övergripande generella som t ex i detta fall återigen slår mot svenskt jordbruk som redan idag bidrar med en allt för låg svensk självförsörjningsgrad.
http://www.unt.se/ledare/en-vital-eu-kompromiss-2484919.aspx

Kontantlöst
Det tar sannolikt längre tid än vad vi tror att uppnå det kontantlösa samhället. I dessa tider av spårbarhetens dilemma ur ett personligt integritetsperspektiv är det nog bra. När vett och sans kommit in i Europa runt integritetsfrågorna kan vi gå "all in" i det kontantlösa samhället. Nackdelar? Svårt för äldre som inte vill lära om. Och just den fel använt farliga övervakningen av oss alla. Fördelar? Bekämpningen av organiserad brottslighet kommer att gå väldigt mycket bättre. Demokratiskt beslutade skatteregler gäller alla. Dessutom blir sannolikt Uppsals gator tomma från tiggeri. Vad tycker du om kontantlöst?
http://www.unt.se/ledare/kontanter-maste-finnas-kvar-2476014.aspx

Skrev lite längre idag så att du inte saknar sysselsättning på semestern ; )
 

lördag 29 juni 2013

Ljus i mörkret

Miljö & klimatutmaningen är på riktigt
Miljö och klimatfrågorna kommer inte vara avgörande i valen 2014. Kortsiktigare problem är i fokus för de allra flesta väljare. Bland annat fler värdeskapande jobb är nödvändiga om det generella välståndet ska bestå. Trots att inte miljö och klimatfrågorna blir viktigast 2014 hoppas jag du väljer att lägga din röst på ett icke socialistiskt eller vänsterparti som gång efter gång demonstrerar sitt hållbara miljöengagemang. Det är Centerpartiet i t ex Uppsala och i Sverige. Ett parti som i decennier på riktigt visat ansvarstagande för även kommande generationer.

När satan blir gammal blir han religiös. Obama och USA säger nu att de ska ta miljö och klimatutmaningarna på allvar! De vill sätta ett högt pris på koldioxidutsläpp! Tyskland ligger nog återigen industriellt rätt. Kan Sverige också se till så det blir så? Vi får se. Vad tror du?

fredag 28 juni 2013

Pyramid spel

Långsiktighet är en hållbar väg
Det trycks pengar som aldrig förr i västvärlden. När vi haft liknande situationer genom vår historia har det sällan slutat roligt. Kortsiktigt försöker politiker och riksbanker att hålla trötta ekonomier i behov av reformer under armarna. Enligt mig är det framförallt all sedeltryckning som nu pressar upp börserna. Det är i vart fall inte vinstutvecklingen i de allra flesta företagen.

Lyssnade igår till två nationalekonomer som talade om det som händer i framförallt USA och England. De var inga muntergökar utan såg väldigt negativt på nuläget. Militären får fortsatta anslag trots att flera ledande militärer tydligt markerat att det är att kasta pengarna i sjön att fortsätta med stor militär närvaro i vissa länder. Samtidigt skärs de sociala förmånerna ner ytterligare. Skillnaderna mellan dem som har och dem som inte har ökar eftersom tillväxten inte längre finns och då ökar skillnaderna genom att det blir lönsammare att arbeta i förhållande till att leva genom socialförsäkringssystemet som står på allt bräckligare grund. Möjligen kan denna verklighet vara en lärorik läxa för vänstern och MP som inte fattar varför tillväxt är viktigt.

En ytterligare åtgärd för att få stopp på det negativa makro läget i England är att man säljer av och försämrar villkoren för studielån. Det mest intressanta med upplägget när studielånen ändras är att man, om jag fattade rätt, säljer av vår motsvarighet till CNN för att kortsiktigt få pengar samtidigt som låntagarna och framtida ledande politiker sannolikt får ta smällarna av betydligt sämre villkor. Istället kanske de skulle höja kraven för studielån och minska antalet som får möjlighet till högre utbildning. Redan idag har de i England tydligen 800.000!!!! personer som inte kan betala tillbaks på sina studielån för att de tjänar för lite eller inte alls.... Kortsiktighet, kortsiktighet och åter kortsiktighet tycks styra den anglosaxiska systemlogiken. Inte minst på energiområdet. Det är dax att vi lär lite av kineserna och börjar bygga om, reformera, våra system att bli mer långsiktigt belönande! Det kanske är dax att upphandla färre pensionsförvaltare som erbjuds väldigt mycket lägre avgifter. Då kanske vi får lite konkurrens på riktigt och betydligt rimligare kostnader kopplade till våra pensionssparanden.

Det finns konstigt nog människor som inte förstår hur viktigt det är med systemtänkande. Det är hög tid att bygga system som belönar långsiktighet. IBM sägs idag ha ett bra belöningssystem som inte belönar kortsiktiga affärsresultat. Resultaten måste vara långsiktigt hållbara. Den svenska Handelsbanken är i min mening världsbäst på att bygga belöningssystem till medarbetare som uppmuntrar långsriktigt ansvarstagande. Deras system kallas oktagonen. Det är inte så förvånande att när man har ett liknande system är Handelsbanken det enda svenska äldre finanshus som inte varit tvunget att få hjälp från oss skattebetalare för att överleva. Dagens situation på bostadslånesidan är återigen farlig! Varför får vissa bonus på att elda på dyra skulsättningar? De är mycket dyra för den enskilde när nettoräntan bara blir lite högre... Och du och jag som skattebetalare får vara med och betala all nödvändig skuldsanering efter kortsiktigt bonustänkande. Jag börjar lessna på statligt uppmuntrade pyramidspel! Dax för lite sunda reformer!
http://sv.wikipedia.org/wiki/Oktogonen

Dax för nya reformer
Det är hög tid för nya reformer. Om Reinfeldt växlar upp snart finns en liten chans att vi slipper oprövat och vänsterorienterat ledarskap i Sverige. Titta på vad som händer i Frankrike! Reformer som bättre integrerar nya svenskar in i det svenska samhället. Reformer som fixar till problemen med det som inte blev så bra när skattefinansierade tjänster konkurrensutsattes. Reformer som fördyrar kortsiktighet och belönar långsiktighet. Vad väntar du på Fredrik?
http://www.di.se/#!/artiklar/2013/6/28/majoritet-tror-pa-regeringsskifte/

torsdag 27 juni 2013

Härdsmälta & skräp

Hur styrs människor i en geografi bäst?
Varför är vår västerländska variant av samhällsstyre bäst? Helt klart tycks väldigt många västlänningar vara självgoda och veta precis hur det ska vara för att ett samhälle ska fungera så bra som möjligt. Lösningen är enligt dessa människor någon av de västliga formerna av demokrati. Varför är de lösningarna bäst för helt andra kulturer och för folk med en helt annan historia än t ex den svenska? Jag deltog för några år sedan i en konferens i Dubai om hur medborgarna i arabländerna skulle kunna få mer att säga till om. Det som gav mest intryck hos mig var hur tydliga flera av arabledarna var med att de tyckte väldigt illa om att de inte ansågs få tänka fritt om hur en modern demokrati skapas. Varför skulle de vara tvungna att införa en demokrati enligt väst tänkande? När jag igår lyssnade på en CNN intervju med en tidigare chef för CIA (USAs underrättelsetjänst utomlands) som också varit chef för Pentagon (USAs militärhögkvarter) gav han dem rätt. Han var mycket kritisk mot hur väst, särskilt USA och Israel, drivit utvecklingen i mellanöstern. Han menade att det nu bara finns förlorare eftersom de inte har någon tradition av demokrati, de är väldigt klanuppbyggda samhällen och nu är de dessutom väldigt beväpnade. Han såg mörkt på mellanösterns fortsatta utveckling och han vittnade inte om något hopp för alla miljontals människor som hamnar i kläm när klangrupper krigar om makten livligt påhejade av vapenindustri och andra som tjänar på konflikterna. Tycker du att västerländsk demokrati ska påtvingas alla? Vad tror du kineserna tycker om det?

Vad säger nedskräpning om kulturen?
Vad säger nedskräpning om människorna som skräpar ner? Mycket tycker jag. Bl a att de inte bryr sig om sina medmänniskor eller om miljön. Varför är det så svårt för vissa att ta med sig t ex ett glasspapper till närmaste soptunna eller t o m hela vägen hem istället för att slänga skräpet på gatan? Jag börjar tröttna på alla som skräpar ner. När jag var liten fanns en kampanj som hette "Håll Sverige rent". Jag tror det är hög tid att starta om den kampanjen och fostra alla som lever i Sverige att det är ansvarslöst, egoistiskt och miljövidrigt att skräpa ner. Dessutom sänker det människors trygghetskänsla. Vad tycker du om alla som skräpar ner?

Vågar säga sanningar
Min bästa professor när jag studerade på universitetet sa alltid att om du vill få ärliga svar ska du fråga pensionärerna Stefan. De har inget att förlora på att säga som det är. Jag måste säga att jag tycker att det är lite kul att den före detta statsministern Göran Persson tycker till lite då och då. Han tycks också dela min syn av vad som krävs för att inte bostadsmarknaden åter ska bli ett stort ekonomiskt problem i Sverige. Du läste väl mitt blogginlägg igår!
http://www.di.se/#!/artiklar/2013/6/26/goran-persson-hushallens-bolan-kan-sluta-i-katastrof/

onsdag 26 juni 2013

Byggherrar & dålig soppa

Kort och lång sikt
Är det inte frustrerande att byggherrar inte vill bygga på landsbygden eller i kransorter för de tjänar för lite pengar där alternativt tror inte att de blir av med lägenheterna och husen om de bygger. I städerna får byggherrar eftertraktade byggrätter men väljer inte att bygga eftersom efterfrågan överstiger utbudet vilket innebär att om de väntar så tjänar de mer pengar. Är det dax för lagstiftaren att göra något?..... Nej varför då marknaden tycks ju fungera perfekt..... Som vanligt är lagstiftaren destruktivt seg med att genomföra förändringar som är bra för samhällsutvecklingen. Hur mäter man om det är bra eller dåligt för samhället i stort att det byggs för lite? Det finns garanterat många synpunkter på det men jag tar mig friheten att be dig titta på börsutvecklingen hos olika branscher. Där kan du se att det är väldigt lönsamt för vissa att äga fastighetesbolag och byggbolag just nu i Sverige. Är det konstigt?....... För en stad som Uppsala är nuvarande situation oacceptabel och lagtiftaren måste ge oss mer möjligheter att se till så att de som får byggrätter också skyndsamt använder dem. Svensk nödvänig tillväxt är beroende av det! Vad väntar lagstiftaren på? Lagstiftaren är EU byråkratin och Sveriges riksdag. Kanske inte så konstigt att det är svårt att göra rätt och att göra det nödvändiga tillräckligt fort när man befinner sig i de tröga systemen..... Vad tycker du vi ska göra?

Där jag befinner mig fick jag lära mig två intressanta saker idag. Skattesystemet här var tidigare utformat så att den som byggde på en liten basyta fick låg skatt. Det innebar att många byggde med liten basyta och sedan byggde större högre ytor på sina fastigheter. Staden drabbades av en enorm jordbävning som i sin tur både gav en tsunami och många bränder. Istort sett hela denna huvudstad gick under. Några undantag bland byggnader fanns dock som inte förstördes bland all förödelse. Vilka var de byggnaderna? Jo de som betalat lite mer skatt och byggt solida fundament till sina hus. Kan man lära något av detta? Kanske att det är klokt att lagstiftare tänker till när de stiftar lagar. Kanske att det ibland är bättre att betala lite mer skatt än att vara dumsnål och försöka komma undan från att bidra till helheten. Vad tycker du att man lär av detta?

Långsamt att bygga upp och snabbt att riva
Glöm aldrig att det är väldigt svårt att bygga upp något väldigt bra och att det ofta går väldigt snabbt att riva ner något som tidigare var bra. Exemplen på detta är många. De finns också inom politiken och de som bryr sig får gärna reflektera över vad som hände. Det går att komma tillbaka men det kräver hårt arbete och väldigt kompetent ledarskap. Tillåt mig att ta två exempel på väldigt mäktiga och framgångsrika företag som byggdes upp under många många år och som snabbt tappade sin glans och marknadsställning. Trygg-Hansa var i början av 80-talet ett mycket starkt försäkringsbolag. Under Björn Sprängares ledning, som rikligt belönades, kördes koncernen nästan totalt i botten. Skandia var i början av 90-talet ett mycket starkt försäkringsbolag. Under Lars Ramquists ledning av Skandia, som rikligt belönade sig själv och andra ledande tjänstemän, tappade bolaget snabbt kunder och sin glans och har reducerats till ett betydligt mindre värdefullt bolag för sina ägare. Kan vi lära något av detta? Kanske att det gång efter gång tycks vara populärt för oss människor att se upp till kejsare som är nakna. Kanske att det är ett sjukt samhällssystem där tjänstemän kan tjäna så mycket som det gör utan att de blir återbetalningsskyldiga om det aktieägarvärde de ansett sig skapa plötsligt havererar. Hur tycker du att vi ska försöka undvika detta systemfel som belönar kortsiktighet på ett felaktigt sätt? Hedras den som hedras bör!

tisdag 25 juni 2013

Jaga de rika & ny ekonomi

Jag tror att fransmännen anser sig leva i sin 5:e republik. En republik under ledning av president Holland, Socialdemokrat, som börjar falla sönder. Holland har nu de sämsta popularitetssiffrorna i modern fransk presidenthistoria. Det är inte dåligt att så snabbt lyckas bli mer impopulär än Zarkozy, den president han slog bort från tronen. Att kraftfullt jaga förmögna människor och undvika nödvändiga reform och effektivitetsförbättringar inom offentlig sektor, och på arbetsmarknaden i stort, är inte en framgångsväg. Vad vinner de franska skattebetalarna på att de rika lämnar landet? Gör dom det? Det gör de. Jag känner till två exempel Gerard Depardieu (skådespelare) och Bengt Ågerup (svensk entreprenör). Tror du att det är en framgångsrik väg att slå hårt mot lättrörliga rika människor?

Led!
Lite frustrerande tycker jag det är att våra lagstiftande politiker tycks oförmögna att leda och snabbt anpassa lagstiftningen till samhällets ständiga förändringar. Ny teknik gjorde/gör t ex ockerlån snabbt och lätt tillgängliga. Varför tar det en så lång tid att korrigera uppenbarliga problem som skapas? Carmen Reinhart och Kenneth Rogoff, Harvardekonomer, visar att politiker inte verkar lära av historien. Faktum är att t ex genom att lära av kriserna i England på 20-talet, övriga västvärlden på 30-talet och i Japan på 90-talet gavs möjlighet att undvika det mycket jobbiga ekonomiska läge som Europa befinner sig i. Ett läge som är ohållbart. I Grekland, Spanien och Portugal har de en ungdomsarbetslöshet på 50%!!!!!! Det leder bara mot elände. Vad gör våra EU och rikspolitiker som jobbar med arbetsmarknadsfrågor? Var finns reformerna som är nödvändiga?

Nya varianter av monopol
Paul Krugman, noblepristagare i ekonomi, lyfter t ex fram den nya ekonomins monopol som stora välfärdsproblem. Bolag som t ex Apple och Google visar att enorma företagsvinster idag kan skapas som inte samtidigt är kopplade till ytterligare arbetsskapande investeringar utan kundernas beroende av en tekniskt framgångsrik plattform utnyttjas maximalt för att bygga egen vinst. Självklart skulle jag gärna gör det samma men var är lagstifaren? Monopol oavsett var det finns är inte hälsosamt för fler än några ytterst få. I ett företag där vinsterna är enorma samtidigt som marknadsräntorna är låga borde de investera massivt för att utvecklas och överleva. Men enligt Krugman är dessa investeringar mycket blygsamma i förhållande till vinsterna. Är det ett problem? Ja, eftersom enorma förmögenheter snabbt byggs hos ett fåtal som kan utnyttja allt för generösa villkor på nätet och inom finanssektorn samtidigt som de som ska ha råd att konsumera får allt mindre del av vinsterna. De 50% arbetslösa ungdomarna blir inga bra kunder. Kortsiktigheten är total. Kinesernas långsiktigare tänkande gör dem allt snabbare till världens herrar. En totalitär makt som världens herrar. Är det ett framgångsrikt jobb gjort av våra lagstiftare?
Sverige är för litet för att kunna genomföra nödvändiga reformer inom handelsområdet. Minst EU nivå krävs för framgång. Den nya handelsrundan mellan EU och USA bör inkludera detta. Ingår ovan perspektiv i förhandlingarna? Vi behöver människor i arbete. Människor mår bra av att arbeta. Vi behöver människor som kan konsumera. Vi människor klarar oss utmärkt även om de som lyckas endast kan bli mångmiljardärer. Vad tycker du?

Lär vi oss aldrig? Vilka stora slutsatser drar vi av ovan? Att vi aldrig lär oss av vår historia trots att den ständigt upprepar sig även om formerna är lita olika? Att vi är oförmögna att ställa om i tid och måste gå i väggen innan vi kan starta på nytt? Jag kan i vart fall konstatera, helt säkert, att jag inte tycks lära mig att det är bra att smörja in sig med solkräm om man är i varma breddgrader och stekande sol. Jag har bränt mig......

måndag 24 juni 2013

Stora proportioner

Mycket står på spel
Edward Snowden skapar stor global turbulens. Onekligen är det intressant att en enskild person utan formell maktställning kan röra om i grytan så mycket som Snowden nu gör. Även om han varit en tjänsteman inom den amerikanska underrättelsetjänsten NSA har han inte haft en ledande position. För oss som tycker att den personliga integriteten måste stärkas och inte försvagas är han en hjälte. För oss som tycker att människor som kontaktar media för att berätta om maktmissbruk och måste skyddas är han en hjälte. För oss som tycker att människor som inte misstänks för något inte heller fullständigt ska övervakas är han en hjälte. Det går att bedriva ett framgångsrikt underrättelsearbete utan rätten att övervaka oss alla. Frestelserna att utnyttja tillgängliga data på ett skamligt sätt är sannolikt för stora så de får systemmässigt inte vara godkända. Gör om gör rätt.

Jag är på hemlig ort utomlands och laddar batterierna några dagar. NSA vet garanterat var jag är och kan lyssna av mitt senaste samtal med en tidningschef. Varför ska de få göra det? Där jag är påminner CNNs och BBCs sändningar om när New-York anfölls och World trade center föll samman. Visst är det som händer stort och viktigt men varför blir nyhetsflödet så ensidigt? Onekligen blir Snowden nu en superkändis. Jag tycker Centerpartiet ska ge honom asyl i Sverige och en cirkel på landsbygden som kan skydda honom. Då kan han samtidigt göra en studie av det svenska landsbygdslivet när han flyttas från gård till gård under 40 år. Tycker du att Sverige ska ge honom asyl? Varför inte? Han har ju hamnat i stora problem av politiska skäl och han riskerar lååååångt fängelsstraff. Onekligen står mycket på spel för USAs och andra demokratiers underrättelsetjänster. Jag förstår att de måste hålla en hård linje mot Snowden. Trots det tycker jag att nu får de tänka om runt massövervakning och jag föreslår att de ger honom fri lejd att under 40 år gå från gård till gård hos oss i Sverige.
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17013055.ab

söndag 23 juni 2013

Dåliga beslut & finns ljus i Europamörkret?

En vinnare
Hur blir man en vinnare? Det är enkelt. Du sätter ett tydligt mål, jobbar mycket hårdare än alla andra för att nå målet och hoppas att din kropp och mentala kraft orkar. De flesta sätter inte ambitiösa mål. Bland dem som sätter ambitiösa mål orkar de flesta inte lägga all tid som krävs. Av de väldigt få som kommer igenom allt slit mot framgången drabbas ett stort antal av kropps eller familjeproblem som gör att förstaplatsen aldrig uppnås. För de allra flesta är det ett enormt slit som leder mot framgång.

Helt klart är att de allra flesta som nyttjar finansiella rådgivare skulle tjäna mycket mer på att själva långsiktigt placera sina pengar. År efter år har apor som ad-hoc kastat pil på börslistor levererat bättre placeringsavkastning än svindyra värdepappersförvaltare och börsindex. Möjligen har de som jobbat inom finansmarknaden varit de enda arbetande där alla blivit vinnare genom att ersättningarna för att förvalta andras pengar, och som sagt år efter år sämre än en apas omedvetna val, varit och är sjukt högt. Förvalta dina egna pengar! Det tror jag är ett bra beslut.
http://www.di.se/artiklar/2013/5/26/forskare-aktieanalytiker-samsta-prognosmakarna/

Svenskt i topp
Nyligen rankade BBC historiens största misstag. Att hamna högt på just denna lista kan knappast ses som något positivt. Möjligen om man drog lärdom av sitt misstag och därefter kompenserade med stordåd. Den som toppar listan är den föredetta svenske kungen Gustav 2 Adolf. Hans misstag kostade honom livet. Svårt att lära något själv av ett liknande misstag. Men han har än idag en bakelse uppkallad efter sig! Räkna inte med att få en bakelse uppkallad efter dig. Satsa på säker arbetsutrustning. Det tror jag är ett bra beslut.
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/historiens-storsta-misstag_8270570.svd

Fri konkurrens
Om vi kan undvika att döda varandra och om vi fördelar välståndet så att människors minimistandard är ok samt säkerställer alla invånares möjlighet att genomföra klassresor då är den fria marknadsekonomin oslagbar. Jag hoppas USA och Europa snart hittar en positiv och gemensam väg framåt. Kina måste balanseras och det är bara en västvärld som inte helt faller samman som kan matcha den gigantiska drake som vaknat efter många års sömn. Hundratals miljoner kineser jobbar hårdare i skolbänkar och på arbetsplatser än Européerna. Det ger resultat.
http://www.dn.se/ledare/kolumner/peter-wolodarski-goda-nyheter-mitt-i-allt-elande/

Varför till Sverige?
Visst lever vi i ett underbart land trots att vi redan går mot mörkare tider. Tydliga mål, gärna gemensamma övergripande mål, gemensamma grundvärderingar och hårt arbete är en bra soppa för att ett lag ska nå framgångar. Den geografi som kallas Sverige får en allt mer blandad befolkning. Om vi klarar av integrationen betydligt bättre än hittills kan det bli mycket bra. Lagets ledare måste dock fatta att man aktivt måste jobba med att upprätthålla eller skapa de gemensamma målbilderna, grundvärderingarna och en vardag där alla som kan bidrar och inte lever på bidrag. Hur svårt kan det vara? Vad är det som lockar ensamkommande just till Sverige av alla möjliga länder att försöka få asyl i? Varför tror du att t ex ensamkommande hela vägen från Afganistan tar sig till just Sverige när det är gott om andra länder som passeras på vägen? Det är knappast 6 månads mörker och relativa kyla som drar. Är det ett bra beslut av Migrationsverket att försöka åldersbestämma människor som kommer till Sverige och som önskar omhändertagande? Skulle det inte kunna vara intressant att alla som vill får komma till Sverige om de går med på att bo 10 år på avbefolkningsorter med uppdraget att väcka dessa samhällen och föra dem mot välståndets topp....... Är det möjligt? Alla måste väl få bo i storstäderna.........
http://www.dn.se/nyheter/sverige/osakra-metoder-avgor-de-ungas-alder/

lördag 22 juni 2013

Var är idéerna?

Handlingsförlamning och energilöst
Midsommarfirandet blev som vanligt en trevlig tillställning. Särskilt kul i år då vädret var underbart. Hade det inte varit så många mygg som besvärade oss hade firandet varit magiskt. Tack Ewa & Per! Hoppas du också hade det bra!

Under midsommarfirandet gick det inte att undvika viktiga samtal och enbart tala om väder, vind, semesterplaner, mat, alkohol, husdjur och skvaller om gemensamma bekanta. De viktiga samtalen blev rätt lika många andra samtal jag hamnar i när jag träffar invånare och pratar om utmaningar och tänkbara lösningar på desamma. Många jag träffar gillar inte vänstern och vill inte att vänsterkrafter ska ta över våra kommuner, landsting eller staten. De flesta är nu djupt oroliga för att vänstern åter tar makten över riket eftersom regeringen verkar regeringstrött och helt saknar viktiga reformförslag som visar på tydliga ambitioner och regeringsduglighet. Reinfeldt är nog trött efter att hans närmaste framgångskompisar lämnat eller tvingats lämna Ms topposter inom regeringsmakten. Han är nog också trött på att försöka leda en komplex minoritetsregering med tre partier som ligger nära riksdagsdöden. Om inte den komplexa minoritets regeringen snart börjar leverera reformideer och visar att man vill och kan driva igenom dem då ser det mörkt ut för de partier som idag kallas Alliansen. Varför tror du att vi inte ser några reformförslag?

Allt är möjligt
Lite då och då får jag höra hur viktigt det är att sitta i riksdagen innan man kan vara lämplig för regeringsuppdrag. Så kan vissa anse att det är. Särskilt dem som är riksdagsledamöter och som vill försköna sin egen roll tycker så. Inte så förvånande. Faktum är att en mycket färsk politiker och en person som inte varit minister, riksdagsledamot, kommunalråd eller landstingsråd kan bli Sveriges nästa statsminister om Socialdemokraterna får bilda regering. Är det ett bra exempel på att allt är möjligt och att allt snack om nödvändigheten att ha liknande erfarenheter bara är struntprat? Onekligen är det ett högt spel att en otränad politiker, Stefan Löfven, i så fall ska leda en sannolikt komplex minoritetsregering under fortsatt tuffa Europeiska tider.

fredag 21 juni 2013

Folkvandringar & strumpor

Skillnader berikar
Gillar vi människor skillnader? Eller är det så att det bara är en liten, mycket liten, del av befolkningen som menar allvar med att skillnader berikar. Varför byggs vänskapsgrupper oftast upp runt gemensamma värderingar och intressen? Varför är vänskapsgrupper "segregerade"? Varför tycks t ex politiska partier verka med samma logik som klaner med enda undantag att företrädarna hela tiden riskerar att sparkas ut? Kan man resonera så här? Klart man kan. Klart att vi måste för att beskriva integrationens utmaningar men också för att hitta bättre vägar framåt i ett mångkulturellt samhälle som skapar ett högt generellt välstånd.

Slovenien har problem. Det innebär att det slovenska folket får problem. Enligt bifogad artikel är skälet att "i ett samhälle där nästan alla känner alla liknar de samhälleliga reflexerna stammens eller klanens; gemenskapens överlevnad och oberoende är outtalat utgångspunkt för all politik.....". "Politikern har kunnat beställa fram billiga krediter till företag som för länge sedan borde ha avvecklats, så köpt sig röster och tid.....". Inte utan att jag kan jämföra med en del svenska projekt....... Jag tror det är smartare att bygga ett samhälle utifrån grundbultar som den amerikanska konstitutionen och konkurrerande verksamheter inom konstitutionens ramar. Så skapas hållbart välståndsbygge i en mångkulturell miljö. En miljö där oliktänkande kan leva sida vid sida utan att döda varandra även om man inte gillar andra gruppers beteenden och värderingar. Av mina intryck från jordens alla hörn drar jag slutsatsen att alla platser, liten eller stor, som har konkurrerande maktsfärer utvecklar samhället bäst. Tänk på den du! Bl a därför skulle Sverige må bättre om de politiska alternativen blir ännu tydligare.
http://www.dn.se/ledare/signerat/liten-pa-gott-och-ont/

Omöjligt
När jag läser en av dagens DN debattartiklar blir en av mina slutsatser att det är omöjligt att beskriva invandringens historia eller nuläge utan att några ska klaga på att beskrivningarna blir felaktiga ur det ena eller andra perspektivet. Blir då min slutsats att det är lika bra att tiga? Nej! Var inte rädd för debatten! Om vi inte vågar debattera öppet kan vi heller inte lösa t ex de stora integrationsutmaningarna som finns. Det är självklart så att det blir slitningar om man under +1000 år byggt ett rätt homogent samhälle som på bara 40 år kraftigt blandas upp med människor med enormt olika samhällssystemserfarenheter och religiös föreställningsvärld. Är det svårt att förstå att det blir problem? Särskilt stora blir problemen om man inte öppet och med högt i tak vågar prata om utmaningarna och förbättringsvägar.

"Genom att nu inte klart inkludera den andra generationens invandrare i motberättelsen "vi" så finns risken att de tvingas in i yrken som annars kopplas ihop främst med nya invandrare". Jag blir matt. Hur man än gör blir det fel och människor är offer... Jag delar dock författarnas slutsats som jag tolkar som att det räcker med invandringsdravvel, se till att få fram en integrationsmodell som gör att alla nya krafter som kommer till Sverige stärker invandrares bild av sina egna möjligheter att ta sig fram på arbetsmarknaden. Hur svårt kan det vara ; )? För personer som inte tror på systemtänkande blir det svårt. Mycket svårt!
http://www.dn.se/debatt/starkare-motbilder-behovs-till-sds-syn-pa-invandrare/

Frustration
Förtjänar jag motgångar? Finns nog gott om människor som tycker det. Själv är jag mest frustrerad över att jag alltid tycks leva i en verklighet med udda strumpor. Jag köper ständigt nya strumpor men trots det har jag ständiga problem att hitta matchande par.... Kanske börjar bli dax med kommunistiska strumpordningen hemma hos mig. Jag slänger de par jag har och köper 30 exakt lika par strumpor. Då borde väl problemet upphöra om jag räknar bort problemet med strumptjuven sonen som kan smitta min rena strumpsamling med variationer...... Vem har sagt att livet ska vara enkelt....torsdag 20 juni 2013

Kör försiktigt

Midsommarfirande
Härligt! Det är midsommarafton snart igen! Det är en härlig svensk tradition som innebär trevlig tid med vänner, god mat och kanske t o m lite goda och starka drycker. Jag önskar dig en mycket trevlig helg och framförallt önskar jag att din eventuella färd på våra vägar blir säker. Det sker allt för många olyckor dessa trafikintensiva dagar.
http://www.aftonbladet.se/nyheter/live/2/

onsdag 19 juni 2013

Lågkonjunktur & religionsskräck

Leva över sina tillgångar
Det är osunt och långsiktigt ohållbart att leva över de intäkter man skapar och de tillgångar man kan sälja av för att leva på. Uppsala kommun har som de flesta av Sveriges kommuner ekonomiska utmaningar. Vi befinner oss trots allt i en djup Europeisk ekonomisk kris. En konsekvens av krisen är att den ständiga urbaniseringen fortsätter vilket bl a innebär att Uppsala får betala allt mer i kommunal skatteutjämning. Eftersom Uppsala också har förmånen att vara attraktivt leder det bl a till problem att tillhandahålla rätt antal platser för barnomsorg, skola etc. Visst finns det Alliansföreträdare i Uppsala som ogärna beskriver en verklighet med stora ekonomiska utmaningar i det långa och korta perspektivet. Centerpartiet är mycket tydliga med alla kommunens möjligheter men också med att vi befinner oss i ekonomiskt utmanande tider. Oppositionens utspel är intressant och jag vill se deras åtgärdsplaner som är möjliga att realisera. Centerpartiet kommer inte att acceptera att kommunen missköter sin ekonomi och slänger problem på kommande generationer.
http://www.unt.se/uppsala/alliansen-misskoter-ekonomin-2473254.aspx

Vad får man säga?
Hur för man öppna debatter om det ständigt finns en massa tabun och politiskt korrekta perspektiv som man måste beakta för att inte direkt anklagas för att vara rasist, islamisthatare, judehatare, kvinnohatare, manshatare etc?

Carina Hägg, Socialdemokraterna, tycks ha gett uttryck för en tydlig viss religionsfientlig inställning. Så kanske det är. Håkan Holmberg, ledarskribent på UNT, tror jag mig börja förstå. Han är genuint negativ till människor som på något sätt anser sig vara bättre än någon annan. Det är en bra och positiv grundinställning. Men hur ska ett samhälle kunna föra öppna och ärliga debatter runt problem om minsta ord som sägs eller skrivs tolkas som direkt fientligt och oacceptabelt? Om det nu finns stora bekymmer med t ex Jihaddister, som är nya svenskar, och som krigar i Syrien, vågar vi då inte tala om vilka problem det innebär och kan leda mot utan att man kallas främlingsfientlig och ser ner på andra människor som avviker från den egna gruppen?
http://www.unt.se/ledare/ett-overtramp-att-tiga-om-2473177.aspx

tisdag 18 juni 2013

Klassresor

Bästa möjliga start i livet
Det är god samhällsekonomi att ge alla våra barn och unga bästa möjliga start i livet oavsett social bakgrund. Alla är vinnare på en sådan politik. Motsatsen leder till ett samhälle på dekis. Det är inte så att världens talanger inom alla verksamhetsområden föds i rika och välutbildade familjer. Jag både vill leva i ett samhälle där dessa goda möjligheter att göra klassresor finns och anser att det är en nödvändighet för att välståndet ska kunna försvaras och utvecklas. Det är absolut möjligt att göra klassresor i Sverige. Flera i min bekantskapskrets är goda exempel på det. Det är dock viktigt att bevaka att det fortsätter att vara så nu när bl a den viktiga valfriheten defacto bidrar till negativ segregation inom skolsystemet.
http://www.dn.se/ledare/signerat/inkomstfordelning-alla-ska-ha-samma-chans/

Kairos future undersökte nyligen hur våra ungdomar ser på framtiden. 3/5 såg mörkt på framtiden. 7/10 tror dock att de själva kommer att klara sig bra. Samtidigt anser nästa alla att de kommer att få det sämre än sina föräldrar. Visst är det bedrövligt att det tycks som att egoismen kommit så långt att vi inte längre lämnar något bättre till våra kommande generationer. Eller gör vi det? Det är dock väldigt positivt att de tror på sig själva. För mig är det viktigt att alla får en chans att förverkliga sina drömmar. Att få en bra utbildning oavsett om den i grunden är teoretisk eller praktisk. Att känna att man kan ta möjligheten att starta företag som kan blomstra eller göra tjänstemannakarriär och bli Ericsson chef eller kanske Stadsdirektör.

måndag 17 juni 2013

Betygsfusk, biljettsystem & offentlig utförsäljning

Nationella prov
Intressant att flera matematiklärare slår larm om att de nationella proven i matematik är betygsinflationsdrivande dvs att andelen höga betyg ökar om lärarna, som de ska, respekterar provens utfall. Frågan är då vad som händer. Är proven gjorda för enkla för att fler ska klara sig bättre eller kan det vara så att duktiga hackare kommit över proven innan de genomförs och sprider dem enkelt på nätet till dem som vill lura sig själva? Vad tror du?
http://www.dn.se/nyheter/sverige/larare-larmar-risk-for-gladjebetyg/

Hur svårt kan det vara?
För vilka finns kollektivtrafiken? Kan det vara för dess resenärer och arbetsgivare som vill att deras personal planerat kan komma till och från arbetsplatserna? Varför är det så svårt att erbjuda oss ett användarvänligt och rikstäckande biljettsystem? Är det inte rimligt att vi resenärer erbjuds ett användarvänligt biljettsystem? Varför kunde vi inte enbart upphandla ett biljettsystem från länder som redan har väldigt bra och användarvänliga biljettsystem som många operatörer kan ansluta sig till? Att vara kollektivtrafikresenär är pinsamt komplicerat och främjar inte vår målsättning att kraftigt motivera fler att ta t ex bussen istället för den egna bilen. Vad tycker du om kollektivtrafikens biljettsystem i Sverige?

Offentliga tillgångar är våra gemensamma tillgångar
Det vi gemensamt äger inom de offentliga verksamheterna är just våra gemensamma tillgångar. Jag tycker det är viktigt att vi fortsätter att säkra att skattefinansierade tjänster utförs av fler än en leverantör. Det är bra för mångfalden och effektivitetsutvecklingen. Det är dock inte ok att sälja ut våra gemensamma tillgångar för billigt. Därför är Ms besked att man inte ska gå med på fler dåliga affärer. Det är bra.
http://www.dn.se/sthlm/alliansen-stoppar-utforsaljningarna/
http://www.dn.se/sthlm/alliansen-stoppar-utforsaljningarna/

söndag 16 juni 2013

Positiv energi & civilkurage

Ledarutveckling
Redan som 19-åring engagerade jag mig i Juniorhandelskammare, del av Junior chamber International, som erbjuder unga människor utmärkta möjligheter att utveckla sig själv till en bättre lagmedlem och till att praktiskt leda andra. Behovet av ledarträning är fortsatt stort. Allt för få ledare är tillräckligt trygga i sig själva och många chefer saknar grundläggande ledarträning om t ex lagdynamik, personlighetstyper, metoder för mötesledning, metoder för projektledning, framträdandeteknik osv. Det tränade vi inom Juniorhandelskammaren. Det var värdefullt. Samtidigt byggdes nätverk med människor i Uppsala, Sverige, Norden och övriga världen.

Igår samlades åter många av oss som var aktiva i Uppsala juniorhandelskammare från mitten till slutet av 80-talet. Det var jättekul och stämningen blev omedelbart hög. Det var tydligt att det var en samling livshungriga, nyfikna, drivna och socialt begåvade personer som träffades. Lite grävde vi i dåtid men framförallt talade vi om och löste nutidens stora utmaningar. Deltagarna kom från när och fjärran. Några hade rest hit från USA och England "enbart" för mötet. Det kanske säger dig att det var ett rätt speciellt gäng som hade väldigt mycket kul ihop. Annika och Lars bjöd på ett mycket generöst och gott värdskap. Vädrets makter var också på vår sida. Under åtta timmar pratade och skrattade vi mycket. Läkare, politiker, egenföretagare och ledande tjänstemän från både näringsliv och offentlig sektor. Hade tur och fick skjuts hem i en Ferrari. Den brummade mycket. Än en gång tack Annika och Lars och till er dotter som gjorde en fantastisk scrapbook om oss alla.

Att våga
Under gårdagens återträff träffades gott om människor med mycket civilkurage. Behovet av fler med civilkurage är dock stort. Inte minst i dagens komplexa övervakningssamhälle där mängden information inte bara kan vara värdefull utan den kan göras destruktiv då den som statistik kan presenteras på många olika sätt och skapa bilder som har det syfte avsändaren beslutat sig för. Fler människor behöver våga säga ifrån när enskilda människors integritet kränks eller enkelt kan kränkas. Jag delar Wolodarskis åsikt att Snowden gjort viljan om ett fritt och öppet samhälle en stor tjänst. vad tycker du?
http://www.dn.se/Pages/Article.aspx?id=1007155&epslanguage=sv


lördag 15 juni 2013

Inch Allah - om Gud vill

Frihet, jämlikhet och broderskap
För frihet, jämlikhet och broderskap gick många rakt in i döden under franska revolutionen. Vi är många västlänningar som har dem att tacka för mycket. Den tidens filosofer och samhällsutvecklare la grunden till den fantastiska utveckling vi haft sedan dess om vi ser till fördelningen av välståndet. Särskilt viktigt var amerikanernas införande av meritokrati istället för en ordning där klantillhörighet och medfödd rang var grund för att få ledande uppdrag. Vad är då frihet? Vad är jämlikhet? Vad är broderskap? Precis som inom religionerna har även dessa ord "beväpnat" vissa människor med tolkningsföreträde. Religionernas tolkningsföreträdare är t ex präster, imaner och rabbiner. Samhällssystemets tolkningsföreträdare är våra domare. Är frihet att få välja att endast anställa kvinnor över 50 år? Är frihet att inte vara tvungen att hälsa på det motsatta könet med handen? Är respekt för kulturella skillnader också att hävda rätten till frihet? Bra artikel i dagens DN som jag bifogar. Den avslutas med att religiösa kan förhandla med Gud för att ändra inställning. Tror du att det går att förhandla med Gud om man är religiös? Är det inte återigen så att en eventuell förändring måste hittas genom att få tolkningsföreträdarna att ändra sig.
http://www.dn.se/ledare/kolumner/mer-an-ett-handslag/

Livet som insats
Det är väl jämställt att även kvinnor boxas. Alla som boxas på toppnivå kan spelets regler. Tråkigt när det går snett och någon skadas allvarligt. Hoppas Frida klarar sig och inte får ett fortsatt liv i en sjuksäng och utan kontakt med omvärlden. Inch Allah!
http://www.aftonbladet.se/sportbladet/boxning/article16967452.ab

fredag 14 juni 2013

Är invandringen lönsam?

Svart eller vitt?
Jag har många, många gånger skrivit om att väldigt få saker är helt svarta eller helt vita. Så härligt är det. Invandringen till Sverige har genom historien varit mycket berikande. Även de stora utvandringarna gjorde att krisen bland dåvarandes svenskar blev mindre.

Tider förändras. För att få det så bra som möjligt är det alltid viktigt att försöka se verkligheten som den är. Hur det är här och nu vet vi rätt väl. Hur det varit historiskt vet vi också rätt väl. Hur det blir i framtiden vet vi inte alls även om vi satsar mycket på att försöka forma vår framtid.

Det är positivt att också fördelarna med invandringen lyfts fram. Fördelarna är många. Det är dock helt nödvändigt att inte försöka förringa utmaningarna bara för att det också finns massor av fördelar. Fördelar är ofta inga problem. Problem är problem och måste lösas. OECDs analys av invandringens ekonomiska nettoeffekt är intressant och läsvärd. 27 länder jämförs. Det går att göra invandringen till något ännu mer framgångsrikt i Sverige. Även denna OECD analys bekräftar det. Vi måste m a o både bli attraktivare för världens talanger som bostads och arbetsplatsalternativ samtidigt som vi måste lösa en hel del av de problem vi har kopplat till vår invandrings och integrationspolitik de senaste 30 åren. Vilka slutsatser drar du av rapporten? Varför är Sverige så dåliga jämfört med t ex Schweiz?
http://www.dn.se/ekonomi/invandrare-betalar-mer-till-samhallet-an-de-far-tillbaka/

Snabbare väg in
I dagens UNT gammeltidning kan man läsa en artikel om Academicum som stöttar arbetslösa akademiker med invarndrarbakgrund att komma in på arbetsmarknaden. Academicum tycks göra ett mycket bra jobb och det är en viktig förbättring vårt land generellt behöver få till. Dvs att mycket välutbildade med invandrarbakgrund kan matchas mot arbetskraftsbehoven i det svenska samhället. Det finns faktiskt väldigt många företag och myndigheter som kan erbjuda kvalificerat arbete där man inte måste klara av att tala perfekt svenska till att börja med. Det är dock viktigt att den som vill bli en del av det svenska samhället lägger ner tid och möda för att lära sig landets språk. Då ökar givetvis individens möjligheter på arbetsmarknaden. Artikeln är bara tillgänglig för dem som läser gammeltidningen.

P.S Såg någon blänkare om att riksdagsrepresentanter oroas över att ungdomar inte längre läser tidningen...... Jag oroas inte av att gammeltidningar inte blir lästa längre. Jag ser hur min son och hans kompisar konsumerar nyheter och letar omvärldsfakta. De är snabbare och duktigare än någon annan tidigare generation. De gör det på ett sätt som många av de äldre inte verkar förstå. Som vanligt är förändringar svåra för många.

torsdag 13 juni 2013

Upplopp av unga arga män

Inte bjuda in till debatt
Hade vi kraftiga kravaller i bl a Husby för några veckor sedan? Jimmy Åkesson gjorde vad han kunde för att försöka få debatt runt invandringsproblemen men lyckades inte i gårdagens partiledardebatt. Skälen till varför han inte lyckades kan vara många men huvudskälet är nog att det är lätt att inse att det är bekymmersamt men hur ska man vända trenden? Vilka vägval krävs för att på allvar kunna göra situationen mycket bättre för många av de nyanlända svenskar som känner stor hopplöshet? Utan förslag som svar är ju tysnad den möjliga vägen. Det är ingen bra väg. Vi måste komma med konstruktiva förslag. Många förslag så att att vi sedan kan välja dem vi tycker verkar bäst. På radionyheterna i morse hörde jag att 1/10 av alla unga nu anses bli permanent utanför arbetsmarknaden. Väldigt många av dessa är ungdomar med utlandsbakgrund och som bor i olika stadsdelar i medelstora städer. I intervjuerna med unga arga män från bl a Växiö beskrev de hopplösheten och frustrationen och varnade för många fler liknande upplopp som i Husby. Vem tar fram förslagen? Sticka huvudet i sanden kommer inte att hjälpa! Vad tycker du att vi ska göra?

onsdag 12 juni 2013

Inne eller ute?

Två tredjedelssamhället
Länge har det talats om att vi är påväg mot ett två tredjedelssamhälle. Ett samhälle där 1/3 mår sämre, lever kortare och har det betydligt sämre än de andra 2/3. Påväg? Har det inte alltid varit så med några få års undantag då många trodde att det går att med bidrag jämna ut så att alla får det väldigt lika? Är det möjligt att behålla de nödvändiga talangerna, välståndets draglok, om de inte får det mycket bättre än de som inte är draglok? Frågorna om hur välståndet kan fördelas rimligt mellan oss människor är viktig men långt ifrån enkla. Helt klart är dock att människor med låg utbildning, funktionshindrade, utrikesfödda, äldre och arbetsskygga får det allt svårarare på arbetsmarknaden. Själv har jag under över två år försökt ge många av dessa människor en chans att få göra positiv skillnad och bidra till sammhället. Inget händer! Själv är jag engagerad i ett mycket värdefullt projekt som kan ge dessa långtidsarbetslösa en chans. Tror du att det går att hitta några bland alla tusen möjliga som kan engageras i projektet..... Vi har gott om systemfel och reformbehov i Sverige och inom Uppsala kommun.
http://www.unt.se/ekonomi/svagt-uppat-for-uppsala-2463312.aspx

Makten viktig
Inte konstigt att S på alla sätt försöker hitta vägen mot makten igen. Det är både roligare och mer personligt meningsfullt att vara med och bestämma än att bara skriva i vatten. Det är viktigt att Sverige kan regeras utan att vara beroende av partier som V och SD. Dock har jag sett och läst om hur det gick för C när partiet hjälpte Sverige och samarbetade med S för att lösa Sveriges mycket svåra situation i början av 90-talet. Cs stöd till S för att städa upp Sverige fick inte ok från väljarna. Redan slitna mittpartier får nog ännu svårare att överleva om de går ihop med S. Men det kanske inte gör något för det som hägrar är väl att kunna vara minister en liten stund till.....
http://www.dn.se/nyheter/politik/s-vill-bryta-upp-blockpolitiken/

Idag kanske det vänder för C på riksnivå. Kanske kommer dagens partiledardebatt göra att C på riksnivå får 15% stöd av svenska folket. Vad tror du?
http://www.dn.se/Pages/Article.aspx?id=1005197&epslanguage=sv
http://www.dn.se/nyheter/sverige/reinfeldt-till-attack-mot-oppositionen/

tisdag 11 juni 2013

Rädsla, integration & ledarskap

I vilken värld vill vi leva?
Lagom till Europavalet blir integritetsfrågorna upplyfta på medias dagordningar igen. Det är bra. Likt luft som är giftig men som du inte ser är det lika farligt och destruktivt att leva i ett samhälle där allt vi gör och som kan följas via nätet eller via alla övervakningskameror helt eliminerar den personliga integriteten. Jag kan inte se hur det kan rättfärdigas av människor som med trovärdighet säger sig vara demokrater. Visst ska vi jaga terrorister och brottslingar men det går att göra utan att massbevaka alla människor. Återigen vet du inte vem som kommer åt informationen och till vad de tänker använda den till. Det finns gott om hackare som tar sig in i väldigt "säkra" datamiljöer. Inte minst i Uppsala hade vi en då elva årig kille som bröt sig in i USAs säkerhetsorgans system för att få tillfredställelsen att han kunde göra det.... Hur rädda vill vi att människor i så kallade fria länder ska vara för stater, organiserad brottslighet etc? Gör om! Gör rätt!
http://www.unt.se/ledare/utlanningar---det-ar-vi-2463404.aspx
http://www.dn.se/ledare/huvudledare/obama-den-hemlige/
http://www.dn.se/ekonomi/snowdens-overgivna-flickvan-saknar-kompass/
http://www.dn.se/ekonomi/skillnaderna-mellan-svensk-och-amerikansk-overvakning/

Symbolhandlingar
Hur lyckas vi bättre med integrationen i Sveriges alla kommuner? Finns många sätt att göra det bättre än idag. Jag hoppas att de nya greppen blir mer än symbolpolitik med utflyttning av verksamheter från innerstad till ytterområden. Den viktigaste frågan för all verksamhet är hur man bygger upp tillräckligt bra kompetens inom en verksamhet. En viktig del av kompetensförsörjningen är var man förlägger sina arbetsplatser. Vi får se om kompetensen att driva diskrimineringsfrågor förbättras när myndigheten utlokaliseras från centrala Stockholm till Rinkeby eller Tensta. Vad tror du?
http://www.unt.se/ledare/tensta-eller-rinkeby-2461630.aspx

För snälla?
Hörde ett samtal mellan Glen Hysén och en annan föredetta duktig fotbollsspelare om varför svensk fotboll inte är tillräckligt framgångsrik idag. Förhoppningarna var stora att Zlataneffekten skulle bidra till att vi nu borde ha många fler duktiga och ambitiösa fotbollsspelare att välja bland och särskilt forwards. Vad blev deras centrala problembild? Jo att svenskt ledarskap är för mesigt. Om man ska nå världsklass krävs ett betydligt hårdare och krävande ledarskap än vad de anser att vi har idag. Håller du med. Är ledarskapet i Sverige för mesigt för att klara internationell framgång även framöver?
http://www.aftonbladet.se/sportbladet/sportbladetlive/fotbolllive/landslagetlive/

måndag 10 juni 2013

Övervakning & ungdomsarbetslöshet

Samhällssystem
I vilken typ av samhälle vill du leva i? Det kan väl inte vara så att du tycker att det känns bra om andra kan lyssna och läsa allt du skriver och säger över alla varianter av informationsnät? Oavsett om du anser dig ha några hemlisar eller ej. Tänk dig att den nationalistiska Xi Jinping genom Kina inom tjugo år har köpt upp hela västvärldens näringsliv. Då har Kina och dess ledning i praktiken tagit över västvärlden. Anta att kineserna då på olika sätt vill tysta oliktänkande. Varför skulle de inte vilja det? Så har ju västmakter gjort när de på olika sätt kolonialiserat delar av världen. Känns det då bra om din politiska inställning eller dina mediaintressen gör att du hamnar på en elimineringslista? Vi måste ta integritetsfrågorna på större allvar. Vill du leva i ett samhälle där alla oavsett brottsmisstanke eller ej totalt övervakas. Hur tror du det kommer att påverka demokratin när hackare enkelt kan ta del av data tom någon av något skäl vill åt? Jag tycker att det är hedersamt och mycket modigt av Edward Snowden att våga läcka att CIA och NSA gör stora och besvärande intrång i den personliga integriteten. Fattar dock inte varför han vill ha amnesti på Island av alla platser? Förstår du det?
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article16934461.ab
http://www.dn.se/ekonomi/verax-reportrarna-som-fick-veta-riskerade-mordas/

Ungdomsarbetslösheten oacceptabelt hög
Vi måste skärpa till oss och hitta lösningar på den oacceptabelt höga ungdomsarbetslösheten. Hade vi haft en liknande arbetslöshetssituation någon gång tidigare i vår mänskliga historia hade vi nu haft ett stort krig inom Europa. Det kan vara viktigt att tänka på när man stundtals helt vill lägga ner hela EU projektet.... EU är viktigt men det Europeiska samarbetet måste spetsas till och fokuseras. Mycket av det som nu görs inom EUs ramar måste avvecklas.
http://www.dn.se/ekonomi/toppmote-om-jobb-till-unga/

Vad gör riksregeringen?
Visst har vi en komplex minoritetsregering men det borde finnas en majoritet som inte tycker att arbetsmarknadsutvecklingen och integrationsarbetet utvecklas tillfredställande. Det börjar bli hög tid för regeringen att följa Centerpartiets förslag på kraftiga förändringar kopplade till Arbetsförmedlingen. Kanske kan Reinfeldt ombilda regeringen och byta uppdrag mellan näringsministern och arbetsmarknadsministern. Då kan Centerpartiet förhoppningsvis genomföra den nödvändiga reform som krävs för att arbetslösheten bättre ska bekämpas. Vad tycker du?
http://www.dn.se/ledare/huvudledare/ingen-kraver-trollkonster/


söndag 9 juni 2013

Ledarskap & hållbarhet

Hållbar miljö
En ansvarsfull miljöpolitik är en viktig del av Centerpartiets totala politik. Att De flesta centerpartister tar miljö och klimatutmaningarna på allvar är ett av skälen till varför jag valde Centerpartiet som politisk plattform och inte något annat borgerligt alternativ. Det finns inget annat politiskt sakområde som så tydligt symboliserar att man bryr sig om framtida generationer. I Uppsala leder Centerpartiet Alliansens miljö och klimatförbättringsarbete. Det är ett ambitiöst och gränsöverskridande samarbete inom kommunen som leder till mycket goda resultat. Efter Världsnaturfondens omfattande granskning av kommuners arbete med miljö och klimatarbete valdes Uppsala i år till Sveriges bästa kommun på att metodiskt och framgångsrikt arbeta med dessa viktiga. Uppsala var också i Världsnaturfondens världsfinal med Vancouver, Oslo och San Francisco.

I det senaste numret av Centerpartiets tidning C har man temat "Grön omställning - miljö & klimat". Visst är det intressant att inte det Centerledda och av Världsnaturfonden belönade miljö & klimatarbetet i Uppsala nämns i en tidning som syftar till att stärka medlemmarnas självkänsla och informera om framgångar kopplat till Centerpartiets arbete. Det kan väl inte vara så att ledarskapet på riksnivå ska straffa den hemska Stefan Hanna som går ut offentligt och uppmanar till konstruktiva förändringsvägar för att Centerpartiets mycket dåliga situation på riksplanet ska vändas innan valet? Så kan det väl inte vara? Om det skulle vara så är behovet av förändringar inom Centerpartiets riksverksamhet mer akut än jag tidigare trott. EUropaparlamentsvalet och övriga val närmar sig med stormsteg. Det är mycket tråkigt om Sverige tappar ett genuint miljöengagerat borgerligt och företagarvänligt parti ur riksdagen. Tyvärr finns ingen länk till det senaste numret av tidningen C. Här kan du dock hitta den när den förhoppningsvis läggs upp. Hur tänker de när de inte nämner Uppsalaexemplet?
http://www.centerpartiet.se/Om-centerpartiet/Tidningen-C/

Glesbygd till vilket pris?
Urbaniseringen fortsätter runt om i världen och i en rasande fart. Går det att med statliga utredningar och massiva ekonomiska resurser försvara orter som inte längre har livskraft? Orter där inga invånare vill eller kan skapa nya bärkraftiga företag som kan skapa nödvändig livskraft. På Centerpartiets idéstämma fanns många som tyckte att någon del av allt lokalt värde som skapas på landsbygden i form av t ex jordbruk, skogsbruk, gruvdrift, turism etc oxå direkt ska tillfalla orten. Tyvärr röstades det ner. I grunden kan det vara rimligt om en liten del av förädlingsvärdet kan gå till lokalt styrda investeringsfonder. Möjligen kan de nationella skatteutjämningssystemen ses som något liknande. I Norrlands fall finns redan en av Sveriges största investeringsfonder. Under Maud Olofssons ledarskap avsattes 2 miljarder kronor till en norrländsk inlandsfond. Men vad hjälper massiva tillgångar till pengar om inte idéerna och lokal kraft att försöka genomföra stöttade idéer finns? Som vanligt är samhällsbyggande komplext. Om vi bortser från komplexiteten kanske det politiskt räcker med vackra ord oavsett om de har bärkraft eller ej. Vad tycker du? Tror du att många orter runt om i Sverige kommer att få ta ner skylten inom de kommande 20 åren?
http://www.dn.se/debatt/nationell-insats-kravs-for-att-stoppa-avfolkningen-i-norr/

lördag 8 juni 2013

Skvaller, integritet & integration


Skvaller säljer
Tänk vad mycket skit vi kan läsa i mediekanaler som utger sig för att vara seriösa. Vissa är mer seriösa än andra. Vissa har en affärsidé som bygger på kvalitet och andra på sensation och lösnummerförsäljning. Jag hoppas kvalitet lönar sig men är tyvärr inte övertygad om att det blir så. Bl a ser jag löpande rubriker om ”vem som är rikast i din kommun”, ”vem som har dyraste boendet i din kommun”, ”vem som tjänar mest i din kommun” osv. Varför kommer aldrig något försök till ranking av ”vem som gör mest samhällsnytta i din kommun” eller ”vem som sprider mest glädje i din kommun”. Hur mäter man mest samhällsnytta? Den som jobbar mest ideellt? Den som jobbar flest timmar utan att ha någon personlig uppsida för alla extra jobbade timmar? Den som räddar liv inom vården?

All men are created equal….
Är vi alla likvärdiga ur ett medmänskligt perspektiv? Visst är det intressant att USAs regering försvarar sina övergrepp på den personliga integriteten med att övergreppen endast gjorts mot oss som inte är amerikanska medborgare……..

Integration är väldigt svårt
Bifogar en artikel om hur Israel brottas med stora problem när de försöker integrera ultraortodoxa judar i sitt samhälle. Tanken har inte slagit mig förr men jag tror att Sverige har mycket att lära även av Israel när det gäller integrationsutmaningar. Israel är en plats där judar från alla delar av världen samlats med den enda gemensamma nämnaren att de har en judisk anknytning. Ofta har de invandrade israelerna helt olika kulturer i bagaget. Om vi bortser ifrån att de har en lång obligatorisk militär grundutbildning, där självklart människor integreras, så har de säkerligen mycket att lära oss om utmaningarna och sätt att hantera desamma. Vad tror du?

fredag 7 juni 2013

Demokrati, integritet & Kina

Varför fråga om det inte är beslutande?
Nyligen gav Uppsala universitet, SLU och Uppsala kommun ut stipendier till duktiga uppsatsskrivare i ämnen som är värdefulla för både universiteten och för oss som leder en kommuns utveckling. En av sju uppsatser var skriven av Emelie Kremel och har titeln "medborgaren & den lokala demokratin". Hennes slutsatser och uppfattningar om verkligheten gjorde mig ledsen. Hon konstaterade bl a att medborgarna inte känner att de kan påverka och att folkomröstningar bara späder på misstron mot demokratin och politikerföraktet eftersom resultaten från folkomröstningarna sällan respekteras. I min reflektion på Emelies uppsats framförde jag att det trots allt är viktigt att förstå hur vår representativa demokrati fungerar. Det är också viktigt att förstå att det är svårt att ursprungshärleda invånaridéer när slutprodukter oftast växer fram genom förslag, samtal, förslag, utredningar, förslag, samtal osv. Framförallt är det viktigt att fler engagerar sig politiskt så att vår representativa demokrati har någon legitimitet. Idag är legitimiteten ett problem eftersom väldigt få av den totala befolkningen är politiskt engagerade. Är jag för folkomröstningar? Ja men bara om de är beslutande och bindande för politikerna. De allra flesta frågor är väldigt komplexa även om det för en som inte måste sätta in dem i sitt sammanhang upplevs som enkla. Det är därför vi har politiska representanter för att för vår räkning sätta sig in i beslutsunderlag och förhoppningsvis fatta kloka beslut. Hur ser du på politikens legitimitet idag? Vad tycker du om folkomröstningar?
http://www.dn.se/nyheter/politik/folkets-rost-ger-svagt-genomslag/

Inte förvånande
Du som följer min blogg vet att skyddet av den personliga integriteten är viktig för mig. Skälen är många. Inte minst skälet att historien gång efter gång bjuder på totalitära regimer som utan skrupler rensar ut oliktänkande och personer som hotar den sittande makten. Frågan är viktig och jag hoppas att Centerpartiet åter kan bli en profilerad kraft till försvar för den personliga integriteten. Det är en mycket viktig Centerfråga. Argument som "det spelar väl ingen roll om man inte har något att dölja" är bevis på en nochalans som kan bli dyr ur ett mänskligt och demokratiskt perspektiv.
http://www.dn.se/ekonomi/press-it-jattar-hjalper-usa-spioner/

Världsherravälde
Har du förstått vad som händer i Kina och hur Kina bygger upp sin makt runt om i världen? Jag tror inte att du förstår omfattningen och tempot av det stora skifte om världsherraväldet som pågår. Det gör inte jag heller men jag tror jag förstår mer än många andra efter mina långa erfarenheter i Asien och då jag har många vänner och bekanta med anknytning till Asien och särskilt med kinesiskt ursprung. Jag har skrivit mycket om detta tidigare. Är det ett problem? Kanske inte men det är lite störande för mig eftersom det är en väldigt totalitär regim. Det är också så att Jinping är mycket nationalistisk. Vad kommer det att innebära för världen i övrigt? Kina är en supermakt och har istort sett alltid varit det under mänsklighetens tidevarv. Kina och det kinesiska folket har på många sätt en fantastisk historia och kultur. Jag hoppas att Kina blir en rimligt rättvis världsherre.
http://www.dn.se/ledare/huvudledare/en-svartamjd-drake/

Vid ett föredrag nyligen om systematisk biologi och skyddade naturområden avslutade doktorn i biologi sitt anförande med "Idag är Sverige ett rikt land och kan själv finansiera skötsel av naturområden men om 100-200 år då Sverige åter kanske är fattigt och världens rikedom finns i Kina och Afrika då kan det vara bra med internationella fonder som bidrar till bevarandet av våra världsarv.."

torsdag 6 juni 2013

Stolt svensk & maktmöte

Sverige är ett toppenland att leva i
Jag har mycket att jämföra med tack vare alla mina resor runt om i världen och under mina tider då jag bott i USA, Malaysia och Japan. Sverige är ett mycket välmående, välfungerande och jämställt land. Det är viktigt att jämföra med andra för att förbättra sig själv och för att som i Sveriges fall få bekräftelse på att vi gör mycket rätt. Jag är mycket tacksam över att ha fötts i Sverige. Jag gillar det Sverige representerar för mig bl a ansvarstagande, arbetsvillighet, uppfinningsrikt, vackert, generöst och välorganiserat. Den svenska flaggan är en värdefull symbol som är folkets. Inte minst vårt misslyckade integrationsarbete skulle må bra om alla nya invånare snabbt känner starka positiva vibbar när man ser flaggan. Flaggan är vår och den demokrati den står för ska vi vara stolta över. Tycker du att vi ska fira vår nationaldag mer? Tycker du vår flagga och nationalsång ska användas oftare?
http://www.dn.se/nyheter/sverige/etnolog-folk-bryr-sig-inte-sa-mycket/
http://www.dn.se/ledare/huvudledare/nationaldag-med-potential/

Maktmöte utan positiv påverkan?
Bilderbergmötet är startat. Västvärldens mäktiga träffas i slutna rum och försöker bestämma på riktigt. Låt oss anta att de har mycket stor makt i förhållande till oss andra. Om deras agenda är att försvara och utveckla västvärldens maktställning kan jag inte konstatera annat än att de kraftigt misslyckats. Demokratier visar sig vara svåra att styra om det inte finns tillväxt och möjlighet för politiker att ständigt erbjuda mer av allt. Väljarna belönar helt enkelt kortsiktighet. Europa är kraftigt försvagat och framförallt Kina börjar dominera. Även amerikanerna har insett detta och satsar allt mer på Asien och vänder Europa allt mer ryggen. Var det här vad medlemmarna i Bilderbergklubben ville? Varför ville de i så fall det? Vem vinner på Europas förfall?
http://www.di.se/artiklar/2013/6/5/sveriges-regering-toppar-hemligt-maktmote/

Bedrövligt
Våld och mord är oacceptabla sätt att använda för att lösa konflikter. Jag tycker Aftonbladets serie om våld och mord på kvinnor är bra då det tydligt beskriver ett oacceptabelt samhällsproblem. Det är dock oklart om de vill skärpa straffen eller vad de vill åstadkomma förutom att konstatera att det är fruktansvärt och oacceptabelt. Det finns uppenbart män som är så små och svaga att de är beredda att mörda kvinnor som inte gör som de blir tillsagda att göra. Tycker du att straffen för dessa ska skärpas? Något förslag på något ytterligare straff de kan få förutom några år i fängelse?
http://dodadekvinnor.aftonbladet.se/fall/

onsdag 5 juni 2013

Beredskap & blåsväder

Förebyggande arbete
Lär vi oss av historiska erfarenheter? Vissa människor och grupper av människor är bättre än andra på att lära av sin och vår gemensamma historia. De som lär av historien och som praktiskt genomför kloka förändringar utifrån dessa lärdomar blir oftast mer framgångsrika än andra. Vad har då Sverige och våra olika ansvariga offentliga verksamheter lärt av tidigare pandemier (mycket smittsamma och dödliga sjukdomar som snabbt sprider sig bland världens befolkning) och risker för stora pandemier? Min känsla är att vi lärt för lite och gör för lite för att stärka den nödvändiga beredskapen när den större pandemin kommer? Frågan är, enligt experter, inte om den kommer utan bara om när den kommer. Förra gången risken var hög lärde vi oss bl a att vi både måste kunna säkra tillgång till vaccin och att kostnaderna för att få fram vaccinet blev sjukligt högt. Då sades att staten skulle säkra en beredskap i Sverige för produktion av det nödvändiga vaccin som förhoppningsvis snabbt finns tillgängligt. Har vi en sådan beredskap nu? Det tror inte jag. Jag anser att det är ansvarslöst om inte den frågan blir löst! Vad tycker du?
http://www.nytimes.com/2013/06/03/health/experts-debate-plan-to-speed-antibiotic-development.html?hp&_r=0
http://www.nytimes.com/2013/05/14/world/europe/france-confirms-second-case-of-virus-linked-to-sars.html

Hur löser man problem inom en demokrati?
Inom en demokrati kan jag inte se någon annan form för större förändringsarbete än att i full öppenhet stöta och blöta alternativ (debattera) innan beslut fattas enligt demokratiska formaliaprocesser. Om man tror att det är möjligt att genomföra liknande viktigt förändringsarbete, inom t ex ett parti, utan att det i dagens mediasamhälle ändå snabbt inkluderar alla som bryr sig som t ex journalister är man naiv. Om man tycker så, och inser i vilken värld vi lever i, hur måste man då driva det ständigt nödvändiga förändringsarbetet? Självklart genom att öppet och strukturerat ständigt inkludera en verksamhets ledande företrädare i förändringsarbetet. Att det alltid finns olika förslag på förändringar är inget problem. Öppet utvecklingsarbete och ett mycket inkluderande utvecklingsarbete som ständigt pågår är en hållbar och framgångsrik väg framåt. Vad tycker du?
http://www.dn.se/ledare/huvudledare/ett-dalande-loof/
http://www.dn.se/nyheter/politik/otydlig-politik-centerpartiets-storsta-problem/

tisdag 4 juni 2013

Alliansens framtid & grannfejd

Allianströtta?
Har en majoritet av svenska folket tröttnat på Alliansen? Klarar Alliansen, på riksnivå, att vinna en majoritets förtroende att fortsätta leda Sverige under mycket svåra och föränderliga tider? Hur ska riksAlliansen klara av att vända den dåliga opinionen när man regerar i en komplex minoritetsregering där två av regeringspartierna kämpar för riksöverlevnad? Ett problem är tyvärr att det är lättare att komma med löften när man är i opposition eftersom de inte får sina kort och utspel synade förrän de eventuellt hamnar vid makten. Krasst, och med försök till objektiv betraktelse av läget, kan jag inte se vad en vänstervriden och komplex opposition kan göra bättre för att Sverige i sin helhet ska utvecklas bättre. Kan du se det? Socialdemokraterna är fortsatt, och kommer att förbli, för små för att själva leda Sverige i en minoritetsregering och den praktiska komplexiteten att få S och MP att samregera ska inte underskattas.
http://www.di.se/#!/artiklar/2013/6/4/scb-egen-majoritet-for-rodgrona/
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/moderaterna-backar-i-scb-matning_8236894.svd
http://www.dn.se/nyheter/politik/moderaterna-rasar-i-scbs-halvarsmatning
http://www.dn.se/nyheter/politik/kriserna-forfoljer-annie-loof

Om vissa partier ska vända trenden och om Alliansen ska ha en chans att vinna valet på riksnivå börjar det bli hög tid för förändringar. För att framgångsrikt leda förändringar måste man möta människor där de står. Det är ett hårt och krävande arbete som kräver ständig närvaro. Det kommer inte att räcka att sticka huvudet i sanden och hoppas att det vänder av sig själv......

Danskarna åter trötta på svenskarna
I dagens DN kan man i kulturdelen läsa en intressant artikel skriven av Dennis Normark (dansk). Han sägs företräda många danskar som tycker att den svenska jämställdhetsdebatten och praktiska politiska implementationen gått för långt och spårat ur. Bland annat skriver han "ni har lyckats avgränsa mäns sexualitet som farlig, sämre och mer primitiv än kvinnors genom att reducera dem till förhistoriska neandertalare till den grad att vni själva tror på det"......"Svenska kvinnor, ni har vunnit så in i helvete och i dag är det ni som är förtryckarna....." o s v. Ord och inga visor så att säga. En gång tidigare har jag tagit del av att danskarna på allvar lagt sig i svensk inrikespolitik. För typ 15-20 år sedan annonserade Danske folkparti med helsidor i svenska dagstidningar om att svensk invandringspolitik var vansinnig. Uppenbarligen påverkar svensk politik danskarna eftersom de bryr sig. Jämställdhetsarbetet har mycket mer att uträtta. Inte minst kopplat till invandringen och att många kvinnor som kommer från vissa kulturer har en lång väg kvar innan de har samma självklara rättigheter och möjligheter som män. Vad tycker du om att danskarna lägger sig i svensk politik och samhällsutveckling?
http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/kare-svenskere

måndag 3 juni 2013

Skolan & opinionsmätningar

Bästa möjliga start
Skolan är central för en positiv samhällsutveckling. Det tycker de allra flesta människor och partier. Det är positivt. Har vi och våra studerande barn och unga tur fredas snart skolan från ständiga politiska svängningar på nationell nivå. Vi måste ge skolan arbetsro, vi måste ställa höga kunskapsresultatskrav och vi måste ge skolan de riktade resurser som krävs för att de elever som har svårast att lära sig det som krävs får bättre förutsättningar att klara minimumkraven. Vad tycker du?
http://www.dn.se/debatt/tio-forandringar-som-ska-radda-den-svenska-skolan

Ständiga opinionsmätningar
Jag börjar nästan tröttna på veckovisa opinionsmätningar från olika opinionsmätande företag. Visst är det intressanta värdemätare men när de kommer så ofta riskerar vi att få en politisk kortsiktighet som blir förödande. Alliansen har fortsatt ett underläge. Särskilt C har stora utmaningar och skälen till Cs problem finns det gott om tyckare som lyfter fram. Det är snart akut för Alliansen som lag och i synnerhet C att identifiera förbättringsåtgärder för att hindra att Sverige efter 2014 åter har en destruktiv vänsterregering på riksnivå. Visst kan många vara trötta på Alliansen efter åtta år vid makten. Med tanke på de många år som S fick regera är det ur mitt perspektiv önskvärt att paradigmskiftet som Sverige genomgår under Alliansens ledning får ytterligare fyra år för att sätta sig. Vad tycker du om alla dessa opinionsmätningar?
http://www.dn.se/nyheter/politik/dnipsos-miljopartiet-den-stora-vinnaren
http://www.dagensnyheter.se/Pages/LoginPage.aspx?ReturnUrl=%2fArticles%2f2013%2f06%2f03%2fCenterpartiet-har-gatt-vilse-i-storstaden%2f


söndag 2 juni 2013

Livet - lev det!

Här och nu
Livet är här och nu. Livet är varje dag du och jag har förmånen att leva. Om vi lyckas fylla våra liv med mer positivt än negativt är också till stor del upp till oss själva. Om man bestämmer vad man själv tycker är viktigt i det egna livet kan man bl a undvika att må dåligt av att jämföra sig med andra inom områden som man själv konstaterat har en underordnad betydelse. Om man försöker hitta vad man själv tycker är viktigast i livet, är en bra medmänniska och gör sitt bästa så tror jag att chanserna är stora att man får ett mycket positivt liv under den korta tid vi lever. Nästan oavsett hur mycket pengar du har. Kommer någon på din begravning? Kommer någon att sakna dig när du dör? Spelar det någon roll om du får en liten minnessten eller en enorm för att visa din framgång för eftervärlden?

UNT har precis avslutat en mycket bra artikelserie om cancersjuka Kajsa och hennes tankar och omgivning. Artikelserien är nu slut. Kajsa har avlidit endast 37 år gammal. Reportagen tycker jag har varit varma och viktiga. Döden har alltid haft en naturlig del av människans liv. Inför döden är vi alla jämlika. De senaste åren har den institutionaliserats bort. Döden undviks och görs till något hemskt istället för att vara det den är dvs det oundvikliga oavsett hur intelligent, rik, vältränad, snäll etc du är. Genom att inkludera döden mer i vår vardag, som något naturligt, tror jag att fler människor kan leva sina liv bättre. Njuta mer av den korta tid vi lever här på jorden. Vad tror du?
http://www.unt.se/leva/farval-kajsa-2448044.aspx


Musik, sång och dans förgyller livet
För de allra flesta fyller musiken, sång och dans en positiv roll i livsupplevelsen. För mig är den central. Att lyssna på bra musik och värdefulla texter som sjungs av fantastiska sångare bjuder på en guldkant i tillvaron. Att dessutom få dansa till dessa toner och röster lite då och då frigör endorfiner i min kropp som gör att jag mår ännu bättre. Livet är underbart! Lever du livet? Är du en bra medmänniska? Låter du bli att ständigt jämföra dig med andra? Jag tycker att det är väldigt roligt att det finns en körfestival i närheten av Uppsala som tydligen växer och växer! Ytterligare en mötesplats som ger många människor positiva och hälsosamma upplevelser och nya bekanta.
http://www.unt.se/kultur/forsommarsang-pa-vaxande-korfest-2449286.aspx

lördag 1 juni 2013

Media & egoism

Gammelmedia i kris
Stora delar av mediabranschen brottas med stora problem att få till affärsmodeller som fungerar i vår tid. Google, facebook, I-tunes, spottify, gratistidningar mm i kombination med mobil tillgänglighet har fundamentalt ändrat mediamarknadens förutsättningar. Den största skillnaden är att vi informationskonsumenter har mycket mer makt själva och vi vill när vi önskar få vår röst hörd.

Idag finns återigen ett roligt exempel på hur fel det kan bli i gammelmedia. Bl a jag intervjuas i UNT om varför vi inte köper en motion från S om utökat kommunalt ansvar för avfallshantering av tidningar och kartonger. Till att börja med försökte jag förklara för journalisten hur verkligheten fungerar. I vår verklighet lägger inte de som bestämmer motioner utan vi styr tjänstemännen genom övergripande beslut och aktiva ordförandeskap. Vad gäller just denna avfallshanteringsfråga så vill vi förbättra servicen till våra berörda invånare. Samtidigt vill vi inte att de som idag producerar och levererar tidningar och kartonger ska slippa dagens ansvar för den avfallshanteringen. Varför ska vi belasta våra invånare med högre kostnader som idag ska betalas av producenter? Innan sommaruppehållet kommer regeringen att sätta ner foten om hur ramverken runt avfallshanteringen ska förändras. När det är gjort kommer vi att agera. Vi vill göra det smartare och mer bekvämt - lättare att göra rätt för oss invånare. Precis som DN försöker UNT hänvisa dem som vill läsa artikeln att köpa gammeltidningen..... Vi får se hur försäljningen utvecklas.


Helheten och laget avgör
Många rapporter tyder på att vi svenskar blir allt mer egoistiska eller annorlunda uttryckt självupptagna. Att vi blir mer benägna att vilja utveckla oss själva och att ta för oss är positivt MEN det måste kombineras med förmågan och viljan att samarbeta mot gemensamma mål. Hörde Pia Sundhagen, landslagskapten för damfotbollen, igår vara mycket tydlig med att en komplett stark individ också måste få sin omgivning att växa samt fungera. I vart fall om man ska vinna i konkurrens med andra. Lagmaskiner vinner alltid mot egoistisk kaos. Det går att utveckla vårt generella välstånd om vi klarar av balansen mellan egots utrymme och känslan för laget. Vem jobbar för lagkänslan i Sverige? I Uppsala? Kan någon enskild stå för det lagkaptensuppdraget? Klart att det går och det är ur mitt perspektiv önskvärt. T o m nödvändigt om den negativa integrationspolitiken ska vändas till något bra. Vad tror du?