måndag 31 december 2012

2012 och 2013

Kris efter kris efter kris

År 2012 blev året då krisen, som på allvar startade 2008, med kraft kom tillbaks. Varslen och uppsägningarna har haglat bland Europas och USAs arbetsgivare. USA återvalde Barack Obama men den politiska oförmågan att lösa stora strukturella och ekonomiska samhällsproblem är fortsatt ett faktum. I vårt lilla Sverige har vi fortsatt en komplex minoritetsregering och det i en bräcklig tid.

Politiskt landskap i förändring
Under 2012 bjöd framförallt Socialdemokraterna (S) på mest politisk teater när Juholt fick lämna och en ny ledare tog över ett parti som aldrig åter kommer att nå runt 40% av svenskarnas röster. Utöver S var det SD som fick mest uppmärksamhet både för att de har gott om labila ledande företrädare men också för att de i krisens tecken, som ett tydligt missnöjesparti, i ständiga opinionsundersökningar får ett allt större stöd av det svenska folket. De mindre partierna som C, KD, FP och V fortsätter att ha det jobbigt. C & KD har svårt att tydligt förmedla sin särprägel i regeringsställning. FPs enkelriktade profil som ett skol- och liberalt parti kostar på när skolan fortsätter att leverera dåliga resultat och då kristider brukar tala emot liberala perspektiv eftersom de allra flesta människor inte följer ideologier som en religiös följer en religiös skrift. Även Moderaterna, de Nya Moderaterna, har turbulens då de bytte ut en strulig partisekreterare mot en ny och superstrategen Schlingman blir egen.

Länder och globala företag
Som en tsunami sveper den största ekonomiska krisen sedan 1930-talet fram över världen, inklusive de nya tigerekonomierna som fortsatt är beroende av att producera allt som konsumeras i väst. Vad kan man förvänta sig av ett ekonomiskt system som är för privata vinstmöjligheter men där skattekollektivet solidariskt skall plocka upp de enorma förluster som privat spekulation skapat och som stater i stor utsträckning fått ta ansvar för? Vad är det vi har skyddat genom att inte låta alla företag som borde ha gått i konkurs, eller rekonstrueras, göra just det? Vid förra superkrisen på 1930-talet kunde nationer belånas för att vända situationen. Nu är nationerna redan belånade över näsan och det är istället globala företag och dess ägare som sitter på jordens stora tillgångar (om man räknar bort Kina och Ryssland där staten fortsatt tycks rik). Hittills har jag inte hört ett knysst om att de 1% rikaste och de globala företagsledarna (för de megastora multinationella företagen) räcker upp handen för att stötta en rekonstruktion av världen. Varför skall de göra det? De tror väl att de klarar sig oavsett hur det går för oss andra. Det trodde Hitler, Sadam Hussein och Ghadaffi också.

2013 inleds möjligen med USAs politikers misslyckande att enas om ett rekonstruktionspaket för landet. Därför förvärras västvärldens kris allt mer. 2013 blir sannolikt ett mycket deppigt år. Samtidigt tror jag att det blir ett av de bästa på många många decennier ur ett politiskt perspektiv. 2013 tror jag blir året då en ny ism kommer att växa sig allt starkare. En ny ism med kraft att åter göra vårt folk hållbart välbärgade. 2013 tror jag att en ny tid inleds i människans historia. En tid då vi på allvar också börjar ställa om till ett informations och tjänstesamhälle. Självklart tror jag även att 2013 blir ett mycket lärorikt år för dem av oss som ständigt försöker lära sig nya saker. Jag tror också att de som är realister kan få ett mycket stort utrymme när vår nya tid skall formas. En ny tid har med kraft startat, klarar du förändringen? Vad tror du?

Jag önskar dig och de dina ett Gott Nytt 2013! Efter regn kommer solsken, glöm aldrig det!

Nu skall jag ta ett bad!söndag 30 december 2012

Om Gud vill - Inch Allah!

Om 0 inte finns utan allt är 1, då är du och jag en del av 1! Då hänger alla människor, djur och allt annat samman och 1 är Gud som gestaltas och tolkas olika av jordens alla religioner. Allas tolkningar utgår ifrån 1. Finns det då en mening med varje människas liv? Vilket är syftet med ditt liv? Att föra livet vidare? Att bidra till en positiv samhällsutveckling? Att ta på dig offerrollen så att andra kan få känna sig goda när de tror de hjälper dig? Att vara rikast när du dör? Eller är du kort och gott nöjd med att bara vara en del av 1 nu och för evigt, i olika former? Jag är i alla fall glad över att jag nu är på ett nytt hotell utan Bamse, Lille Skutt mfl....... T o m internetanslutningen fungerar här från min dator....... Det gör ju trots allt att jag känner en större gemenskap inom 1 när jag är ständigt uppkopplad.... Kanske söker du föbrilt efter livets mening? Då kanske du kan hitta andra som tillhör 1 och som tänker så det knakar om livets mening på bifogad blogg. Om allt är 1 måste man göra det svårare än så och försöka leva sitt liv genom att inte göra mot andra som man själv inte vill bli behandlad? Blir inte livet rätt bra då?
http://www.livetsmening.nu/

Västkrisen mot klimax?
Har Barack Obamas liv ett syfte? Kanske att bli Republikanernas syndabock efter Busch jr katastrofala ledarskap? Att bli ihågkommen som presidenten som ville se "change" och som verkligen fick se den i form av den största ekonomiska världskrisen sedan 30-talet och enligt vissa den största ekonomiska krisen på över 100 år!? Helt klart är att förutsättningarna för honom var väldigt dåliga! Vi närmar oss årsskiftet. Vad jag förstår har politikerna i USA fortfarande inte kommit överens om hur de skall hantera USAs ekonomi och då inträder den 1/1 2013, om inte presidenten har något veto, en generell nedskärning av den offentliga ekonomin på flera %. Det kan låta lite men i en redan jobbig ekonomisk situation kommer några få % nedskärningar i världens största ekonomi att aktivera ytterligare chockvågor genom jordens ekonomier. I Sverige utförs fortfarande mycket av de offentligt finansierade verksamheterna av offentliga producenter. I USA är de privata leverantörerna många fler. Inte minst inom krigsmakten finns gott om privata legoknektsbolag (kallas oftast för säkerhetsstyrkor).... Självklart kommer även dessa att drabbas när staten skall dra ner. Lite högre skatter får några också om de inte kommer överens. Kanske miljardärerna tvingas leva på lite mindre?....Tror du att USAs politiker lyckas komma överens innan årsskiftet? Det är väldigt nära? Det är väl det här som amerikanerna brukar kalla "chicken race"...... Men men vad spelar det för roll? Vi är ju alla en del av 1. 
http://www.nytimes.com/2012/12/31/us/politics/obama-accuses-republicans-of-blocking-tax-deal.html?hp&_r=0

lördag 29 december 2012

Se & uppleva

Livet gar fort. Rasande fort. Ar det kanske for att vi nu mer an nagonsin tidigare far uppleva sa mycket mer varierande saker och att vi onekligen drunknar i ett konstant och globalt flode av information? Hur manga av vara upplevelser ar pa djupet och inte endast en orgie i ogonblicksbilder? Det varierar sjalvklart fran person till person men klart ar att farten/hastigheten har stor betydelse for vad vi ser och vad vi upplever. Haller du med? Nar jag ror mig i centrala Uppsala gar och cyklar jag for det mesta. Jag kan fortfarande overaskas av vad mycket mer jag ser, luktar och kánner nar jag promenerar istallet for att cykla. Det ar oandligt manga fler intryck nar jag gar och cyklar an nar jag ibland aker bil. Farten maste anpassas till det man vill uppna med livet. Vad vill du uppna¿

Optimist eller pessimist?
Ying eller Yang? De allra flesta av oss manniskor har stunder av optimism och stunder av pessimism. Det ar en del av livets puls. Ar man da pessimist nar man ser problem och forsoker losa dem med optimistiska forslag? Ar man en optimist om man negligerar problem? Vad tror du ar mest smartsamt och dyrast, att laga och pumpa vatten fran en trasig bàt som fortfarande flyter eller att lyfta upp en bat fran botten och sedan laga den? Varfor later vi sa manga batar sjunka? Vi kanske ser det som en mojlighet att fa bygga helt nya vattenfarkoster?

fredag 28 december 2012

Mot stupet

Vad hander nar pengarna ar slut?
Det ar intressant att tala med manniskor som tror att pengar kommer fran himlen och att det alltid finns nagon att enkelt ta ìfran pengarna som behovs. Pengar kommer inte fran himlen och det ar inte sa enkelt att ta pengar fran de fa som har dem i en tid dar de basta enkelt kan flytta till nya lander som garna tar emot dem eftersom de kommer med stora formogenheter och sannolika jobbtillfallen i bagaget. Det ar inte som forr da t ex Sossarna i Sverige kunde ha en kaxig attityd mot de "besuttna". Idag ar det enkelt att flytta, det var det inte forr. Jamfor garna med tillvaron for de basta fotbollsspelarna som Zlatan. Sa lange han levererar ar han valkommen i manga klubbar och far snabbt de rattigheter som kravs for att fa bo i ett nytt land. Ett land eller en ort som inte klarar av att skapa tillvaxt, en hog sysselsattningsgrad och ett bra foradlingsvarde pa det som utfors utvecklas inte bra. Nar vi dessutom lagger in i ekvationen att vart ekonomiska system idag bygger pa att de som jobbar i stor utstrackning forsorjer alla som inte jobbar da blir det jobbigt nar tillvaxen uteblir och nar allt farre skall forsorja allt fler som inte jobbar. Hur tor du att framtida generationer kommer att losa en situation dar pensioner inte langre kan finansieras for oss som ar aldre? Tror du att kommande generationer kommer att vilja betala for att jag skall ha det bra nar jag ar gammal samtidigt som de inte kan ha en levnadsstandard som ar i narheten av den medelklassen har idag? Hur tror du att de kommer att hantera problemet? Blir det en àterinford attestupa nar jag blir gammal? Vi far se. Helt klart ar att vi har och nu kan lara oss hur det gar nar summan av det vi skapar inte langre ar battre utan samre genom att t ex se vad som hander i England. Allt fler engelsman som ar gamla gar en mycket dyster alderdom till motes nu nar pensionssystemen havererar. Kan det bli sa i Sverige? Vad tror du? Hur tror du att ekonomier fungerar?

torsdag 27 december 2012

"Flat tax" eller nytankande?

Om du gor som du gjort sa blir det som det blivit....
Skatteresonemang ar alltid roliga. De engagerar. De Nya Moderaterna, som inte ar sa nya langre, kom pa att det svenska folket hade blivit sa retoriskt forstorda av Socialdemokraterna att det var svart att fa makten genom att tala i klartext om att skattetrycket i Sverige var och fortsatt ar vansinnigt hogt. I vart fall i ljuset av att vi fortsatt inte har varldens basta skola, vara aldre som inte varit medel eller hoginkomstagare, och/eller kloka nog att spara i egna forsakringslosningar, har det inte sa fett och mycket upplevs bli samre. Hur ar det mojligt med ett skattetryck i varldsklass? Kan det vara for att vi natt vags ande med det Socialdemokratiska experimentet? Eller ar det bara sa att vi inte ar lika foretagsamma som tidigar? Du far avgora men sanningen ar att vi ar inne pa en ohallbar vag om vi vill ha ett generellt valstand. Och det vill i vart fall jag.

Adam Smith lade grunden till den marknadsekonomi vi kanner idag. Han avskydde betalda foretagsledare och entreprenorer da han ansag att de var allt for giriga och kortsiktiga. Han insag dock att ekonomier som vill bli rika maste tanka utifran hur manniskor vill leva och utifran att mota manniskors behov. Sa ar det men dagens nationalekonomer dom har tappat bort verkligheten. Dom har reducerat sig sjalva till teoretiska modelltankare runt ekonomi istallet for att studera verkligheten och sedan reflektera over vad den standigt foranderliga verkligheten innebar for nationer, foretag eller foreningar som vill skapa stora varden for sina medlemmar. Det ar nog klokt att atervanda till Adam Smiths perspektiv pa nationalekonomi! Valstand kan bara skapas genom att folja tiden och vaga ga fora genom att forsta sin samtid. Manga nationer och foretag har gatt under genom manniskans existens pa grund av att de inte insett detta.

Ar da "flat tax" en bra vag framat? Kanske. Men ar det forenligt med att kommuner och regioner skall fa bestamma sjalva vilka skatter och vilket samhallsstod de vill forsoka att erbjuda? Har vi inte redan idag "flat tax" eftersom de som betalar mer an kommunal och landstingsskatt betalar ytterligare 25% skatt? da inkluderar jag givetvis inte all moms och alla avgifter som vi ocksa maste betala. Gor om! Tank nytt!

onsdag 26 december 2012

Skattechock

Nytankande eller mot stupet?
Mona Sahlin tyckte det var "haftigt" att betala skatt. Jag tycker att det ar viktigt att vi hjalps at i ett generellt valstandssamhalle men att ga sa langt att det ar "haftigt" att betala skatt ar att ta i.... I synnerhet haromdagen da jag fick en kvarskatt pa nastan 50.000 kr. Gav mig anledning att reflektera lite over hur mycket skatt jag betalat i Sverige och det ar mycket. Manga miljoner. Jag tror att jag redan hor till dem som inte bara betalat mina egna kostnader utan ocksa starkt bidragit till att finansiera valstand till dem som kanske aldrig betalat en skattekrona. Skattetrycket i Sverige ar mycket hogt. Inte nog med att det ar en hog skatt pa lon utan darutover har vi ocksa manga ytterligare avgifter och skatter som tillkommer. Den storsta av dessa ytterligare skatter ar momsen. Jag tycker att vi svenskar standigt borde paminnas om hur mycket skatt vi betalar. Med dagens teknologi ar det enkelt att tala om hur mycket arbetsgivaravgifter som betalas for anstallda, hur mycket momsen ar nar vi handlar osv. Da skulle nog fler forsta att det ar massor av pengar som gar in i det offentliga systemet redan idag. Om vi inte tanker nytt och far ut mer av det vi redan idag betalar kommer vi att fa ytterligare skattechocker framover for att om allt annat lika och da vi blir allt aldre sags skatte behova hojas med over 15 kronor per hundralapp! Nytankande ar nodvándigt. Tycker du att vi har lag skatt i Sverige?

tisdag 25 december 2012

Naivt

Svart att bygga hallbara dokument
Nu har jag roat mig med att for tredje gangen lasa igenom idegruppens forslag till nytt ideprogram for C. Det gladjer mig att mina frihetliga rattigheter att tycka vad jag vill ar viktiga delar av forslaget. Min och andras frihet ar viktig sa lange som inte mina onskemal skadar nagon annan. Men om jag inte tycker att dokumentet i sin nuvarande form ar hallbart, ar jag fri att tycka det da sannolikt nagon i gruppen som lagt fram forslaget blir ledsen? Ar att skada nagon endast i fysiska perspektiv eller inkluderas psykiska? Ar det da mojligt att tycka nàgot alls da sannolikt manga konservativa inte alls gillar flera av de forslag som laggs fram och sannolikt mar psykiskt daligt av att tanken att leva i ett sadant samhalle.....Som vanligt talas det i politiska dokument om rattigheter. Det tycker jag ar viktigt men om man vill bygga ett hallbart samhalle maste man ocksa vaga tala om skyldigheter. Det finns mycket intressant i forslaget men jag ser framfor mig stora forándringar nar stamman till sist sager sitt. B l a saknar jag ett tidsendligt forhallande till att vi lamnat industrisamhallet och gàtt in i informations och t´janstesamhallet! Kul med livfull debatt..... Onskar dig en god fortsattning pa julen!

måndag 24 december 2012

Ny tid & ljus

En ny ism!
Varlden ar i gungning! I vart fall vastvarlden som vi kanner den. Valfarden som vi kanner den ar snart ett minne blott om vi inte tanker om och gor nytt. Det kravs en ny tidsenlig ims och den maste inkludera hallbara vagval och definitivt nya energisystem da oljan snart ar historia sa som vi slosar pa den viktiga ravaran.

Brist pa D-vitiamin
Alla har sina bekymmer. Nyligen har ett av mina bekymmer blivit D-vitamin. Jag har helt enkelt brist pa naturligt D-vitamin i kroppen. Sags kunna ha en hel del att gora med att det ar sa morkt stora delar av aret i Sverige.... Med tanke pa min vitaminbrist ar det sarskilt harligt att landa och vara i en varmare och ljusare breddgrad. Nar vi landade var det 27 grader celcius och klarbla himmel. Jag och alla andra behover ljus. I framtiden kommer vi inte att fa tillgang till ljus som idag om vi inte skarper till oss och skapar ett mer hallbart samhalle dar vi pa allvar utmanar oljeintressena och bygger en hallbar energiforsorjning sa att aven kommande generationer kan fa njuta av den generella valfard vi fortfarande har. Varfor vantar du? Vad vantar du pa? Om du bryr dig om att lamna nagot minst lika bra som idag till kommande generationer ar det hog tid for en ny ism och en ny vag framat som ar hallbar! God-Jul!

lördag 22 december 2012

Centerpartiet mot kyrkogården?

Depression och vilsenhet
Det är i kris och nära hopplöshet som grunden för något nytt, relevant och intressant ofta har sett ljuset och fått många människors stöd. Det nya måste kunna förstås av oss människor för att det skall bli mer än idéer utan praktiska förändringar som skapar en attraktiv framtid. Allt för ofta kläs framgångsrika budskap i tider som nu med tydlig motsättningsretorik mellan olika befolkningsgrupper. Om "överheten" tror att den kan sväva över invånarna och tro att man kan leda som förr får tänka om. Även för demokratin har de senaste tjugo årens paradigmskifte mot ett mycket öppet, globalt och mobilt informationssamhälle. Väldigt många människor utnyttjar informationstidens olika informations, beställnings och nöjesutbud. Vi följer också ytligt och enkelt vad som händer både nära och långt borta. Ett parti som vill vara relevant måste förstå att vi redan befinner oss i en post industriell tid. All lagstiftning måste anpassas till dagens "Infotjänstsamhälle".

Personligen anser jag att Centerpartiet utvecklas bäst utifrån grundläggande värderingar som kan hittas i de socialliberala texterna, globala hållbarhetsläror och bondepraktikan (inte minst insikten att sunt förnuft alltid måste ha en plats vid beslutsfattande). Jag ser gärna att Centerpartiet snabbt definierar en ny ism utifrån ovan. Det nyliberala är inte tidsenligt och inte hållbart och då är det inte det ideologiska ramverk som skall vägleda människor som aktivt vill bidra till en positiv samhällsutveckling genom Centerpartiet. Jag hoppas C i nuvarande kris snabbt kan utveckla ett nytt ideprogramm utifrån ovan perspektiv. Då kanske även ett nytt ideprogramm hänger ihop logiskt.... 
http://www.dn.se/nyheter/politik/centern-i-kris--karnvaljare-overger-partiet
http://www.dn.se/nyheter/politik/c-problemet-ar-inte-akut--det-ar-kroniskt

Landsbygden är och kommer att förbli viktig för svenskt välstånd och för en hållbar säkerhetspolitik. I UppsalaCentern tycker vi det är självklart och vi har en tydlig utvecklingspolitik för såväl landsbygd som storstadsområden. För första gången i Uppsala har Centerpartiet nu också fått igång årliga ledarmöten där landsbygdsföreträdare och kommunledningen träffas och förbättrar tillsammans. En föredetta ledande moderat har startat ett lokalt landsbygdsparti där han påstår att vi kraftigt skär ner på deltidsbrandstationer, hög drivmedelsbeskattning, rovdjurspolitiken, nationella miljö- och djurskyddskrav som inte ställs på importörer. Till att börja med gör vi mycket utvecklingsarbete även för landsbygden i Uppsala. För det andra är brand och beredskapsverksamheten sedan årsskiftet 2011/2012 ett kommunförbund mellan Uppsala, Östhammar och Tierps kommun. Redan har de totala förbättringarna varit värdefulla och självklart leder liknande sammanslagningar till att skära på kostnader. Övriga frågor som det nya landsbygdsgänget ondgör sig över har ett starkt stöd inom C men inte bland övriga Allianspartier eller inom EU. Det är värdefullt om Centerpartiets landsbygdsröster får mer stöd. Det är tråkigt om missriktat missnöje och personliga maktambitioner försvagar landsbygdens röster. Ett parti som vill vara relevant måste ha en heltäckande politik och då måste även de allt större storstäderna och dess människor och deras utmaningar mötas med politiska förslag. Och vi har begränsat med pengar.

fredag 21 december 2012

Effektiviseringar och strukturgrepp

Politiska förslag
Det är bistra ekonomiska tider. Tider där ingen seriös kan vara jultomte och generöst sprida pengar för kortsiktig vinning på bekostnad av sämre välstånd för våra kommande generationer. Har redan inom politiken lärt mig att de allra flesta politiker vill satsa mer pengar på sina intresseområden. Inget konstigt med det. Det som förvånar mig är dock att allt för lite av det politiska reformarbetet riktas in på ordentliga effektiviseringsprojekt och strukturgrepp. Särskilt i tider som nu borde förslag på förslag handla om hur vi kan slå samman verksamheter, lägga ner verksamheter och förändra arbetssätten inom verksamheter. Det är kris och det är i kristider som det går att göra stora och ofta nödvändiga förändringar. Genom att göra dessa förändringar kan vi kanske t o m frigöra många miljarder som istället till exempel kan förstärka skolan, integrationsarbetet och vår viktiga infrastruktur. Inte minst viktigt är det att snabbt ställa om alla föråldrade lagar och regler som skapats för industrisamhället. Glöm det gamla industrisamhället! Precis som med våra viktiga jordbruk fortsätter industrin att vara viktig men jobben och välståndet byggs nu framförallt inom informations och tjänstebranscherna (kan också ses som industrier men jag väljer medvetet att inte göra så eftersom det tycks konservera mycket som måste reformeras!) Hur svårt kan det vara? Vilka verk och annan offentlig verksamhet tycker du att vi med fördel kan avveckla eller helt strukturera om för att våra skattepengar skall användas klokare?
http://www.dn.se/ekonomi/s-valkommen-ned-pa-jorden-igen-borg

torsdag 20 december 2012

Hur går det nu?

Värre än under depressionen på 30-talet
Det finns allt fler som hävdar att västvärldens situation idag är värre än under depressionen på 30-talet. Helt klart är att det är skarpt läge och mycket utmanande. Vissa konstaterar krasst att det i grunden är en energikris andra att "efter sol kommer regn". Jag säger bara öka tempot och låt oss bli företagsammare! Vi måste ha ännu mer fokus på INTÄKTS-sidan! Just nu kan man inte tro att man kan vara tomte och ge mer. Vi måste få mer för alla skattepengar vi redan betalar och vi måste öka intäktssidan! Vissa kallar det "fler i arbete". Misstag och dåliga affärer görs hela tiden. Tråkigt att även ett mycket viktigt företag för Sverige, Ericsson, nu tvingas göra stora förluster. Mina Ericssonaktier går inte så bra....... Går jorden under i morgon?
http://www.di.se/artiklar/2012/12/20/stockholmsborsen-ericsson-tynger/

onsdag 19 december 2012

Klåfingrigt EU

Rimlig och sund beslutsmakt
EU bygget har många förbättringar att önska. Som jag många gånger påpekat är Ett nära Europasamarbete viktigt för dem av oss som vill försvara och utveckla välståndet. Samarbetet är inte minst viktigt i en ekonomisk västvärldssituation som är minst lika negativ som under 30-talets depression. Den finansiella härdsmältan 2008 har starkt bidragit till den svåra situation vi nu har där nationer nu måste hantera alla dåliga affärer som nationer tagit på sig för att vi inte 2008 skulle ha mött en finansiell härdsmälta med sannolika kortsiktiga och långsiktiga katastrofala följder. Dåliga balansräkningar måste repareras och det kommer att göra ont för många människor även i Sverige.

Trots det nödvändiga Europasamarbetet måste EU avlövas från allt de tillåts bestämma om. Mycket mer av beslutsmakten måste åter föras ut regionalt inom Europa för att både stimulera demokratin, mångfalden och inte minst mångfalden om hur regioner väljer att bygga sina närmiljöer under det övergripande men betydligt mindre omfattande EU reglementet. Om nu inte svenska politiker, valda av svenskarna, vill förbjuda snuset, varför skall EU få bestämma om det. Låt oss utnyttja den nuvarande djupa Europakrisen till att även reformera EU att enbart ägna sig åt de stora frågorna! Vad tycker du? Europa kan lära en del av USA om hur man på ett föredömligt sätt ger stor regional makträtt.
http://www.dn.se/nyheter/sverige/eu-kommissionen-vill-forbjuda-smaksatt-snus

tisdag 18 december 2012

Mer eller mindre i skolan?

Hur går det för vår framtid?
Skolresultaten utvecklas otillfredställande och skälen är många. Inte minst är en misslyckad integrationspolitik en del av utmaningen att vända en under lång tid negativ trend. Att trenden måste brytas tycks alla vara överens om. Det är våra barns positiva framtid och därigenom vårt framtida välstånd som står på spel. Stadsministern växlar nu också upp i skolfrågan. Det är bra. alla partier behöver bry sig men det som inte behövs är en massa nya pålagor eller idiotiska utspel från Skolverket. Det som framförallt krävs är mindre administrativa krav på lärarkåren och att ny informationsteknik i en större utsträckning utnyttjas för att mer individanpassat stötta våra barns kunskapsinhämtande. Alla partier har olika förslag på lösningar som gör att våra elever förväntas lära sig mer. Jag hoppas verkligen att många medborgare och i synnerhet föräldrar tar del av de olika partiernas förslag så att de väljer att rösta klokt om skolfrågan är den viktigaste för dem. I Uppsala tycker jag att Centerpartiet har en mycket bra skolpolitik. Det kanske inte är svårt att förstå att jag tycker det ; ).
http://www.dn.se/ledare/huvudledare/allt-juleljus-pa-skolan

måndag 17 december 2012

Ny indelning av Sverige

Alla vägar bär mot Rom....
Nu verkar Sverige närma sig en ny regional uppdelning utifrån statens perspektiv. Dagens antal landshövdingar, regeringens förlängda hand ut i riket, föreslås halveras och bli 11 stycken. Ursprungligen siktade staten på 6-9 nya statliga regioner. All rationalisering och effektivisering är positiv så länge som kvaliteten kopplad till önskad verksamhet inte försämras. Jag tror att förändringen kan bli bra även om jag inte än förstår hur de nya större statsregionerna praktiskt skall jobba. Tydligen får den nya statsregionen som Uppsala skall ingå i fortsatt tillhandahålla residensplats för landshövdingen. Det regionala utvecklingsansvaret föreslås läggas hos Landstinget. Jag antar då att Regionsförbundets roll kraftigt kommer att förändras under kommande år. Personligen tycker jag att mer makt måste föras ut till kommunerna. Det är viktigt att närsamhället har så mycket rådighet/makt som möjligt för att demokratin skall vara legitim. En god verklighetsförståelse bland politiker och tjänstemän är viktig för att beslut skall fattas så klokt och så skyndsamt som möjligt.
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/dagens-21-lansstyrelser-bor-bli-11_7760498.svd

söndag 16 december 2012

Ohållbara Centervägar

Krävs sannolikt lite ändringar i partistyrelsen
Hade tänkt ha en trevlig söndag med julaftonsupplägg. Jag har dock fått ägna en hel del tid åt att smsa och prata med centermedlemmar i Uppsala som är upprörda över riksutspel från Centerpartiet om fri invandring. Är strategin att hamna utanför riksdagen? Precis som alla andra partier genomför Centerpartiet en löpande uppdatering av ideprogrammet. Nu börjar det arbetet närma sig slutet och förslagen skall fastställas på en eller fler partistämmor. Jag antar att någon saknat mediauppmärksamhet en tid och därför valt att göra utspel om fri invandring. Det finns självklart många argument mot en fri invandring. Det är bl à ohållbart och hållbarhet är ett ledord för oss som utifrån C-plattformar engagerar oss för en bra framtid för människor som lever i och som kommer att leva i vår del av världen. Om vi klarar av att försvara och utveckla vårt välstånd kan vi också fortsätta att ha en generös flyktingpolitik. C har på riksplanet stora bekymmer med att få svenska folkets förtroende. Utspel om fri invandring kommer inte göra situationen bättre. Återigen vill jag betona att om det som står i olika media är korrekt så är det fortfarande politiska förslag som måste få stöd av en majoritet av ombuden på kommande Centerstämmor. Jag tror att en majoritet kommer att rösta för förslag på texter som är ansvarsfulla och hållbara. Jag kan inte tänka mig att en majoritet stämmoombud väljer att stötta en ohållbar målsättning om fri invandring. Jag tror att C behöver lite förändringar i partistyrelsen så att vi även i rikspolitiken kan bli mer relevanta och entydigt driva en hållbar politisk linje. I grunden har C redan idag en mycket bra grundpolitik uttryckt i vårt partiprogram. Vi behöver bara bli bättre på att klä det ännu mer med konkreta förslag och stå kvar vid våra önskemål även om de inte får stöd av övriga regeringspartier.
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article15937853.ab

Nya moderaterna
Om C vill vara väldigt tydliga med vissa budskap går Nya Moderaterna mer pragmatiska vägar. I dagens DN skriver Norman (finansmarknadsminister) och Batra (gruppledare riksdagen) i princip att Nya Moderaterna inte längre tycker att allt med fördel kan utföras av näringslivet. Den tidigare tydliga huvudlinjen är nu att det är bra både med näringsliv och offentligt ägda verksamheter. Självklart är en kombination bra. Framförallt är kvalitetsdriven konkurrens alltid bra för dem som betalar. Går knappt någon dag utan att jag önskat att Uppsala Energi fortsatt hade ägts enbart av oss som bor i Uppsala. Privata monopol är aldrig bra för ett samhälle. Om monopol är enda vägen framåt skall de ägas gemensamt av oss invånare. Jag vet inte hur man skall tolka de ledande moderaternas utspel. Som ett sätt att försöka göra lite "skadefixande" runt Teliaaffärerna? Som en förberedelse mot en samregering med Nya Socialdemokraterna? Bara att reka läget då fortsatta privatiseringar saknar stöd i Riksdagen? Det är onekligen lite "roligt" i svensk politik nu.
http://www.dn.se/debatt/moderaterna-vid-vags-ande-vad-galler-privatiseringar

lördag 15 december 2012

Det svåraste

Tala i egen sak
Med jämna mellanrum intervjuas Förre statsministern Göran Persson. Vet inte riktigt varför. Han tycks av vissa ha gjort ett bra jobb för Sverige. Eller är det bara för att han inte drar sig för att tycka till? Vad tror du? Han säger att "inget är svårare än politik". Självklart tycker han det eftersom han själv ägnat stor del av sitt liv åt det. Om man med det menar konsten att lyckas genomföra det som är nödvändigt samtidigt som man demokratiskt överlever, då håller jag med. Tyvärr verkar det inte vara att göra rätt som vägleder många politiker utan att bli vald. Är jag naiv? Säkert. För mig är inte politik en popularitetstävlan utan ett viktigt uppdrag för att skapa största möjliga förutsättningar för ett fortsatt välstånd. Att Persson ändrat attityd till riskkapitalister förvånar mig inte. Han gillar pengar och kan dö rikare genom att få konsultuppdrag även från dem. I tider som nu kanske en jordnära föredetta politiker som Torbjörn Fälldin kan vägleda klokare än de flesta.
http://www.di.se/artiklar/2012/12/15/goran-persson-jag-blandade-ihop/

Mina tankar till föräldrar, syskon och andra berörda
Tragiskt med ännu en galning som skjutit ihjäl en massa barn och vuxna i USA. Vapen är för lätt tillgängliga i USA. Jag är glad att vi hittills sluppit liknande i Sverige. Djupt beklagligt och mina tankar går till alla sårade och till alla som nu sörjer sina förlorade nära och kära.
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article15936640.ab

fredag 14 december 2012

Regelefterlevnad & Sjukskrivningar

Avveckla eller upprätthåll
Varför har vi gemensamt i våra demokratiska system tagit fram regler? Kan det vara för att en majoritet tror att reglerna gör att vi skadar oss mindre, lever friskare liv, blir Mindre ihjälslagna, kan få ekonomisk vinning av egna smarta idéer etc. Vad är meningen med regler som inte någon ser till så att de efterlevs? Polisen har uppenbarligen stora problem att klara sitt uppdrag att se till så att regler som inte följs beivras. Väktare har genom åren fått mer och mer befogenheter. Det är nog dags för staten att också delegera annan ordningsuppföljning som nedskräpning, stenkastning på bussar, felaktigt trafikbeteende etc. Om inte regler kan upprätthållas i stor utsträckning tycker jag att de helt skall skrotas då de annars enbart bidrar till en demoralisering. Vad tycker du?
http://www.dn.se/ledare/signerat/polisen-inget-brott-att-vara-kompetent

Alla system har mer eller mindre problem
Även om det är demoraliserande att ha regler som inte efterlevs är regler ofta nödvändiga för att få system att fungera. Samtidigt är det viktigt att de som tillämpar regler också använder sunt förnuft. I stort har de nya, och från vänster hårt kritiserade, tillämpningen av Försäkringskassans tjänster blivit en stor succé. Förhoppningsvis tränas fler av Försäkringskassans personal i sunt förnuft så att de inte tvingar dödssjuka och svårt handikappade till insatser som är omöjliga eller allvarligt kränkande. Ni som går på medias enkla "gråtjournalistik" bör också beakta att Kvinnliga anställda har minskat sin sjukfrånvaro mellan år 2002 och 2010 från 22 dagar till 7 dagar. Männen från 11 till 4 dagar. Visst går en och annan lite sjuk till arbetet men i det stora hela är det en fantastisk utveckling som frigjort massor av miljarder till annat. Tänk vilken betydelse regler och tillämpningen av de samma kan ha! Vad säger du?
http://www.dn.se/ledare/huvudledare/sjuka-skillnadertorsdag 13 december 2012

Polischef som vädjar om hjälp

Vad händer?
I dagens DN är hela förstasidan reserverad, i huvudsak, åt en bild på Sveriges polischef. I artikeln är budskapet att han vädjar om allmänhetens stöd för att vi skall klara att bekämpa den organiserade brottsligheten som växer sig allt starkare i landet. Självklart skall vi som medborgare, som bryr oss, göra vårt bästa för att bidra till att de som förstör för alla andra kan hanteras som sig bör av polis och åklagarmyndigheter. Det är dock mycket besvärande att artikeln ger en känsla av hopplöshet från polischefens sida. Är det fel på lagen? Är det fel på polisens arbetsmetodik? Är det fel hos Åklagarmyndigheten? Sannolikt finns förbättringspotential inom alla dessa perspektiv för att bättre bekämpa den organiserade brottsligheten. Vad tycker du om att högste tjänstemannachefen för polisen går ut på det här sättet? Glömde lägga in länken... Här kommer den.
http://www.dn.se/debatt/polisen-behover-hjalp-mot-den-grova-brottsligheten

onsdag 12 december 2012

Offermentalitet & skolresultat

Lär människor fiska, ge dem inte fisk
När jag var skolelev fick jag bl a lära mig rätt mycket om världens större religioner. En kunskap från religionsundervisningen jag burit med mig genom åren var från Bibeln där några av många visdomsord bar på budskapet att det är klokare att lära människor att fiska istället för att ge dem fisk. Vårt samhälle skulle utvecklas mycket bättre, för alla människor, om vi i en betydligt större utsträckning lämnar bidragstänkandet och istället fokuserar helt på hur alla som kan snabbt kan bidra till sin egen och helhetens försörjning. Det regelbundet återkommande gnällandet, klagandet och bidragsropandet är inte en konstruktiv väg framåt. Tyvärr finns människor i vårt samhälle som far illa och som mår illa. Jag tror att det är viktigt att ta dessa människors svårigheter, oro och frustration på allvar och det gör vi inte genom att se dem som offer utan som människor som kan hitta en tydligare mening med sina liv och få bidra i samhällsbyggandet istället för att långsiktigt bidragsförsörjas. De som strukturellt far mest illa med nuvarande ordning är våra unga och många av våra flyktinginvandrade och dess anhöriginvandrade. Fler behöver tänka om för att fler skall känna hopp och erbjudas en bättre väg från bidragsberoende till självförsörjning. Mycket kan bli bättre. Samtidigt är det också viktigt att förstå att mycket i Sverige är väldigt bra!
http://www.dn.se/ledare/signerat/rasism-botas-inte-av-mer-rasism
http://www.unt.se/leva/i-afrika-blir-inga-barn-curlade-2011555.aspx

Förlorade generationer?
De allra flesta av oss har gått i skolan. Det bidrar till lärares och skolledningars ständiga problem med  politiker och lärare som ofta mycket okvalificerat tycker saker om hur skolan skall fungera. Det som är helt klart är att jag, som både förälder och politiker, är djupt missnöjd med hur kunniga våra barn och unga blir när de går igenom våra skolsystem i jämförelse med jämförbara andra länders barn och unga. Vi kan inte försvara och utveckla vårt välstånd om inte denna negativa trend snarast bryts! Det kommer att dröja innan Centerpartiets förslag enskilt kan förbättra denna negativa situation. Tills dess hoppas jag att en politisk majoritet snart kan ge våra skolor arbetsro, våra barn och unga en starkare framtidstro och våra lärare fullt fokus på det pedagogiska utbildningsuppdraget! Vad tycker du om nuläget för våra elever, för vår framtid?
http://www.dn.se/ledare/forbattra-i-sma-steg

tisdag 11 december 2012

Tålamod & fossila bränslen

Morgonstress
Det sägs att "morgonstund har guld i mun".... Jag känner gott om människor som inte håller med. Personligen försöker jag glädjas över varje timme jag får av livet men kan samtidigt erkänna att vissa mornar är tuffare än andra. För närvarande har jag en dotter som snart är fyra år. Hon utvecklas inom de flesta områden i raketfart och det är kul. Nu är hon definitivt inne i en period där hon vill bestämma allt. Det innebär bl a att jag på mornarna får leka "fiska kläder" för att vi inte skall bli fast i farstun på väg till dagis.... "Fiska kläder" fungerar även om den taktiken ibland går saaakta. Alla tider har sina utmaningar.


Energiförsörjning
Att säkra energiförsörjning är en mycket vital del för ett samhälle som vill leva så rikt som vi gör i Sverige. Siktet är inställt på ett energisystem som är fossilfritt. Kommer det att gå? Det tror jag och det är nödvändigt för inom 100 år är nog oljan slut. Det är också viktigt för att försöka minimera den globala uppvärmningens negativa konsekvenser. Vår tekniska utveckling i en rasande fart. I synnerhet när vi människor är tvungna att komma på innovativa vägar framåt så har historien visat att vi är rätt bra på det. Tyvärr sker de största utvecklingsstegen när vi har "kniven på strupen". Varför är det så? Ur ett klimatperspektiv är det viktigt att nå en fossilfri energiförsörjning så snart som möjligt. Innovationerna inom klimatsmart energiförsörjning är många. Samtidigt är det intressant att läsa om tekniska landvinningar som påstås göra att t ex USA skall bli självförsörjande på fossila bränslen. Vad tycker du om det?
http://www.di.se/#!/artiklar/2012/12/10/oljeboomen-som-kan-knacka-opec/

måndag 10 december 2012

Opinion & högre utbildning

Nya vindar
Opinionsundersökningarna slår som spön i backen. Känns som att vi är påväg in i samma opinionshysteri som finns i USA..... Alla opinionsundersökningar är dock intressanta att följa då de i vart fall ger en indikation om humöret hos oss väljare. Höger vänsterskalan är inte som tidigare. Förhållandevis nya partier får ett allt större stöd. Partier som FP, KD och C har på riksplanet allt svårare att motivera sin existens. Enkilda personer har en allt större betydelse för framgång eller misslyckanden inom den politiska arenan. Är det bra eller dåligt? Bifogar några nyligen publicerade reflektioner utifrån de senaste opinionsundersökningarna. Den mest intressanta är den respekterade politiska kommentatorn K-G Bergströms kommentar om att vi snart kan tänkas få en samregering mellan M och S. Om det inte är bra ur andra perspektiv så skulle det definitivt innebära att M och S kraftigt kommer att tappa stöd och det öppnar upp för ännu fler förändringar av hur folkets väljer att stödja politiska organisationer. Tror du på samregeringar mellan M och S?
http://www.dn.se/ledare/signerat/peter-wolodarski-facit-efter-tio-turbulenta-ar-i-svensk-politik
http://www.expressen.se/kronikorer/k-g-bergstrom/k-g-bergstrom-trots-beskedet-ser-det-dystert-ut-for-alliansen/
http://jannesnyablogg.blogspot.se/2012/12/hannaeffekten.html

Dags att återupprätta även okvalificerade arbetsinsatser
Det kan väl inte finnas någon som på allvar tror att alla människor kan bli akademiker och att dessa akademiker skall få kvalificerade jobb? Det är hög tid att tänka! Parallellt med att vi åter stärker de högre utbildningarna genom att skapa utrymme för mer resurser till de bästa universiteten och högskolorna måste vi börja finna vägar som gör att alla människor utan högre utbildning också får en meningsfull plats i vårt samhällsbygge. Bifogad ledare från DN är värd att läsa och reflektera över!
http://www.dn.se/ledare/huvudledare/utbildning-soker-arbete

söndag 9 december 2012

Skrota Skolverket!

Misslyckande och översitteri
Vad kan man säga om Skolverket och dess verksamhet? Mycket men bland det även att de Ägnar sig åt översitteri och misslyckade riktlinjer. En positiv konsekvens av verkets bristande kvalitet är att jag får mer energi att kämpa för föbättringar och mot orättvisor. Särskilt mot statliga övergrepp som när Skolverket i sina publikationer sprider lögner om enskilda medborgare. Ett exempel på misslyckande är påfundet att t ex Adventsfiranden eller skolavslutningar i kyrkor är ok bara ingen kyrklig sprider några religiösa budskap...... Är inte julens kärleksbudskap utifrån olika bibelperspektiv ok? Är det inte en väldigt fin del av vår svenska kultur? Pinsamt! Gör om och gör rätt! Vad tycker du?
http://www.skolverket.se/lagar-och-regler

Som skattebetalare tycker jag att Skolverket och Skolinspektionen med fördel kan slås ihop. Det blir en bättre verksamhet och många administrativa tjänster kan sparas in. Bl à slipper vi en generaldirektör. Generaldirektörer har ännu förmånligare villkor när de får lämna sina uppdrag än politiker men det är värt att genomföra alla rationaliseringar som är möjliga. Trots allt kan de inte göra av med mer pengar om de inte bestämmer över något. Vad väntar vi på? Då kanske skolans verksamhet börjar fungera lite bättre som en biprodukt också...... Om du kan förklara varför dessa två verk inte kan slås samman så får du gärna förklara det för mig! Tills jag får en acceptabel förklaring tycker jag att Skolverket skall skrotas.
http://www.skolinspektionen.se/

lördag 8 december 2012

Spioneri & integration

Naivitet
Tänk att det finns så många som tycks förvånade över att omfattningen av industriellt spionage är så omfattande. Idag är det dessutom lättare än någonsin eftersom många medarbetare själva i egna nättjänster tydligt talar om vad de jobbar med och våra datorer och mobiler kan rätt lätt avlyssnas eller kopieras. Glöm inte att dagens rikaste organisationer inte längre är stater utan multinationella företag med enorma resurser. Alla företag som inte vill bli bestulna av spioner gör klokt i att tänka på bassäkerhet runt sin verksamhet. Tycker du många i Sverige är för naiva vad gäller säkerhetstänkande?
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/dessa-lander-spionerar-pa-sverige_7737338.svd

Integration
I Uppsala och nationellt har Centerpartiet många politiska förslag som kraftigt kan bidra till en bättre integration av invandrade till Sverige. På dagen insändarsida i UNT ger sig SD på Centerpartiet (svar på tidigare C insändare) och övriga Alliansen. De tar upp flera exempel på problem som är en konsekvens av många års bristfällig invandrings och integrationspolitik. Jag tycker det
är bra om vi nu kan få en öppen debatt om vilka förändringar som krävs för att framförallt flykting och anhöriginvandringen skall vara socialt och ekonomiskt hållbar. Att sopa problemen under mattan eller att undvika att ta en saklig debatt med missnöjes partiet SD, som också är tydligt främlingsfientligt, är en ohållbar väg framåt. Jag tror att över 90% av Sveriges befolkning, inklusive alla nysvenskar, upplever att det finns delar av vår invandringspolitik och vår integrationspolitik som inte fungerar. Låt oss göra mer rätt istället för att endast ge allt fler missnöjda enkla lösningar genom att ge sitt stöd till SD. Sverige kan bättre! Om vi vill ha en hållbar framtid måste vi göra bättre!

fredag 7 december 2012

Idrottshjältar

Bra jobbat!
Igår tog jag och många andra möjligheten att uppleva Uppsalas första idrottsgala. Särskilt duktiga idrottsledare och idrottare hedrades med olika priser. Självklart var alla vinnare mycket duktiga, engagerade och mycket hårt arbetande personer. Det går inte att bli framgångsrik på andra sätt. Utvecklingen av Uppsalas attraktivitet fortsätter och denna nya gala bidrar attraktionsbygget. Nu har vi en företagargala som många vill delta på under våren och en idrottsgala på vintern. Alla är välkomna att delta. Därutöver har studentåret massor av festligheter där långklänning och frack är regel. Särskilt vill jag gratulera Jennie Johansson, vår mycket duktige simmerska, som både blev vald till årets idrottskvinna och årets prestation. Även Therese vill jag gratulera. Jag kan inte klippa in länken där du kan se Jennie och Therese på slottsmiddag och där jag hade förmånen att vara med. Gå gärna till www.24unt.se och gå in på "Utmaningen" och välj sedan det första inslaget från middagen på slottet. Då får du också lära dig vem Therese är! Hon kommer vi också få se mycket av framöver!

Efterfesten på All Star var också mycket trevlig! : )torsdag 6 december 2012

Tiggare, läxhjälpsrut & hållbar integration

Hjälp genom att inte ge
Jag får en del frågor om råd avseende hur man skall bete sig när man ser tiggare på Uppsalas gator. Jag ger följande tips; 1) försök tala om för dem att de kan kontakta kommunen som löpande jobbar med att personer i svåra sociala och ekonomiska lägen skall få stöd av det gemensamma 2) ge dem inga pengar för om de inte får några pengar kommer de att upphöra med tiggandet eller flytta till andra platser 3) om de går runt och tigger är det inte förenligt med våra regler och då kan ordningspolis, som uppmärksammas på problemet, ge dem böter. Eftersom de sannolikt inte kan betala några böter är det sannolikt meningslöst och kostar bara en massa pappersarbete för poliser som kan göra viktigare saker. Kort och gott tror jag att vi hjälper dessa människor, som jag i huvudsak tror är i klorna på organiserad brottslighet, genom att inte ge dem några pengar.

Stärk den pedagogiska undervisningen
De allra flesta partier tycks vara eniga om att skolan inte fungerar tillräckligt bra. Det finns bara ett intressant mått på hur bra vår skola är och det är hur många som går ut olika utbildningar med tillräckligt bra och gärna mycket bra kunskaper. Nu vill regeringen att skatteavdrag skall erbjudas för läxhjälp. Läxhjälp kan säkert vara bra. Särskilt för dem som har det lite svårare i skolan än andra. Om syftet med läxhjälpsavdraget är att ge högskattebetalarna mindre skatt för intressanta tjänster så är det en sak. Säg det i så fall. Om syftet är att generellt förbättra kunskapen bland våra barn och unga tror jag det finns bättre vägar framåt. Satsa alla pengar som avdraget antas kosta på att erbjuda alla Sveriges elever lärare över internet istället + väldigt pedagogiska filmer och applikationer som hjälper dem att lära sig mer inom respektive ämne! Det ligger lite i bifogad ledare.
http://www.unt.se/ledare/var-gar-gransen-for-folkpartiet-2000539.aspx

Kommunerna klarar inte trycket på ett hållbart sätt
Återigen får vi läsa och höra om t ex Södertälje och att det inte är hållbart med att Sverige skall fortsätta att ta ett mycket stort ansvar för nya flyktingar och asylberättigades anhöriga. Det är rimligt att Sverige ansluter sig till EUs förslag om att mer solidariskt sprida flyktingansvaret inom EU vilket enligt deras förslag skulle innebära att Sveriges andel av flyktingstöd skulle minska med cirka 50%. Vi måste bli betydligt bättre på att integrerara nya invånare innan vi gör samhällsutmaningen helt ohållbar. Lär av Södertälje! Där finns kommunalråd för både Socialdemokraterna och Miljöpartiet som vågar vara tydliga med att integrationen har stora svårigheter och att vi bättre måste klara av redan gjorda åtaganden innan vi förvärrar situationen. Läs gärna veckans nummer av Dagens Samhälle, där får du återigen bl a höra vad ovanstående kommunalråd (S & MP) tycker om nuvarande situation. Vad tycker du?

onsdag 5 december 2012

Invandring & poker

Vinnare eller förlorare?
Är allt ett 0-summespel? Ur ett filosofiskt perspektiv, och även vetenskapligt, är det sannolikt så eftersom allt startade som 0 som expanderar till X för att sedan gå mot 0 igen. Tänk på den en stund. Kan alla vara vinnare? Självklart beror det på vad som anses positivt. Låt oss anta att det svenska folket vill fortsätta att ha det minst lika som idag ur ett materiellt perspektiv. Då förutsätter det att vår ekonomi växer vilket brukar kallas för en tillväxtekonomi. Utan tillväxt eller endast en tillväxt som kan matcha inflationen råder ett 0-summespel. Om vi har en ekonomi som krymper då "bits alla hästar". Ur ovan resonemang anser jag det centralt med en politik som främjar en god och hållbar ekonomisk utveckling där tillväxtens värdeskapande kan komma alla till del i ett samhälle som Sverige där de flesta ser det som livskvalitet att inte behöva leva i en miljö med stora och kraftiga sociala slitningar.

För att nå en hållbar ekonomisk tillväxt måste vi inom alla samhällsområden vara kloka. Vi måste våga ifrågasätta dagens "sanningar" och vi måste definitivt vägledas av målsättningen att lämna något bättre till våra barn. I ljuset av detta måste vi bl a våga ifrågasätta vår invandrings och integrationspolitik som kraftigt misslyckats. I ljuset av detta måste vi också våga ifrågasätta vår förmåga att bekämpa ekonomisk brottslighet. Om vi inte gör det kommer främlingsfientliga och auktoritära krafter få ett allt större inflytande över svenskarnas tankar. SDs politiska framgångar handlar i stort om att de tydligt lyfter upp problem som finns och som många upplever. Då kan man inte framgångsrikt möta det genom att inte själv ha tydliga svar på hur problem föreslås bli lösta.

I gårdagens nummer av en Uppsalatidning kunde man läsa en ledarkommentar om att Tobias Billström, migrationsminister, anser att försörjningskraven kopplat till anhöriginvandring måste skärpas (Jag delar Moderaternas, förlåt Nya Moderaternas analys). Kommentarens sista mening lyder: "Så går det när kronor och ören är viktigare än medmänsklighet". Som sagt, det finns intellektuellt snobberi. ALLT kan mätas i pengar. ALLT borde mätas i pengar för at t ex gå mot en mer miljövänlig utveckling. Det är hyckleri att ge sken av att ekonomisk hållbarhet inte är centralt för att långsiktigt också klara av att vara mycket medmänsklig!
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/m-vill-utoka-forsorjningskrav_7720240.svd

Solidaritet
Ord har stor betydelse och får den betydelse som vi kopplar samman ordet med. Allt fler politiska partier försöker t o m "patentskydda" ord för att de skall kopplas till just deras förträfflighet. Jag tycker det är pinsamt. Jag tycker också att det är oacceptabelt att ord som solidaritet är något som vänstern har ensamrätt till. Jag gillar konceptet att vi solidariskt dvs efter bästa förmåga hjälps åt i så stor utsträckning som klokt. Skattesystemet är en del av det solidariska kontraktet vi har. Ett skattesystem måste upplevas som rimligt för att det inte skall hamna i en situation som i t ex Grekland. Det är intressant att vi svenskar fortsätter att acceptera väldigt höga skattenivåer. Glöm inte att du betalar en massa moms också på allt du köper!

Ett hållbart skattesystem måste se till så att likabehandling råder. Jag unnar alla att bli framgångsrika. Jag missunnar ingen att bli rik. Jag anser dock att det är oacceptabelt att t ex sjuksköterskor, lärare och företagare får betala mycket i skatt samtidigt som pokerspelare länge kommit undan skatt. Det är inte rimligt. I synnerhet om man också betänker att de allra flesta, typ 98%, är förlorare och att väldigt många av dessa pokerspelare blir spelberoende så kan de max 2% som vinner vara med och solidariskt betala för allt större missbruksvårinsatser och ekonomisk sanering som spelmissbruk skapar. Ingen skall slippa skatt. Varför skall vi andra då betala alla skatter vi gör i det extremt solidariskt uppbyggda Sverige?
http://www.unt.se/uppsala/upplanningar-i-stor-pokerskatteharva-1998887.aspx

måndag 3 december 2012

"Så mycket bättre"

Säljande koncept
Det mesta kan bli bättre. Jag tycker framförallt att livet skulle vara väldigt tråkigt om man inte strävar efter förbättringar och ser hoppfullt på våra samhällsutmaningar. Personligen anser jag att det är viktigt att "hårt" klara av att argumentera för önskade förändringar. Om vi tar t e x Uppsalas inom kort reviderade miljö och klimatprogram så inkluderas för första gången tydliga näringspolitiska perspektiv. Det är min övertygelse att ett tydligare näringspolitiskt perspektiv på miljö och klimatarbetet kommer att leda till snabbare positiv miljö och klimatutveckling. Det var idag glädjande att vår miljöminister, Lena Ek, får "cred" för att hon och Sverige i allt större utsträckning poängterar kopplingen till alla näringslivsutvecklande möjligheter som de nödvändiga miljö och klimatförbättringarna innebär. Läs gärna den bifogade DN ledaren idag kopplat till ämnet.
http://www.dn.se/ledare/huvudledare/ek-ar-losningen-pa-sparet

"Så mycket bättre" enbart för musik?
TV programmet "Så mycket bättre" är utan tvekan en framgång. Det mesta kan, som sagt, bli bättre. Tror du att det skulle bli ett intressant program om VDar fick mötas och komma med förslag på hur de skulle göra om t ex Volvos VD var VD för Ericsson? Eller om idrottsstjärnor inte längre möts i "mästarnas mästare" utan i "så mycket bättre" där t ex Björn Borg får visa hur annorlunda man kan hoppa höjdhopp när Stefan Holm är dagens värd. Blir det bra program? Nja tror inte det men VD programmet blir nog intressant och lärorikt och sportprogrammet blir nog roligt. Vad tror du?

söndag 2 december 2012

Nytt politiskt maktspel

En ny tid i svensk politik
Förändringens ständiga vindar påverkar självklart även politikens förutsättningar och villkor. Allianssamarbetet innebar att Socialdemokraternas politiska dominans under många år kunde brytas. Alliansen har strukturellt försvagat Socialdemokraterna och påtagligt styrt om politiken att fokusera på att alla skall bidra istället för att leva på bidrag. Alliansen har också ökat tempot i konkurrensutsättningen av offentligt finansierade tjänster, valfrihet istället för enfald. Alliansen har gjort skillnad i Sverige. Idag är dock Alliansen en komplex minoritetsregering. Idag ser förutsättningarna för att något Alliansparti eller Socialdemokraterna skall kunna bilda en majoritetsregering mörka ut. I ekonomiskt svåra tider och i brytningstider mellan industrisamhället och informations/tjänstesamhället kommer Sverige att vara politiskt svagt. Det är olyckligt men något vi som bryr oss måste förhålla oss till. Missnöjespartiet SD fortsätter sannolikt att stärkas så länge som vår ekonomi utvecklas negativt och arbetslösheten är hög. Även MP fortsätter nog att öka ett tag till tills fler tydligt förstår att en röst på dem är ett betydligt fattigare Sverige.

Tydliga partialternativ
Möjligen finns en chans till ett regeringsalternativ med majoritetschans. Den chansen förutsätter då att Allinsens olika partier tydligt får positionera sig så att alla inte upplevs som ett parti som då bara kan fånga upp väljare som upplever det kompromissvägval som Alliansen gemensamt kan erbjuda som ett alternativ. Om varje Alliansparti tydligt kan marknadsföra sin särskildhet kan sannolikt gruppen stärkas genom att nå fler väljare. Vad är problemet med att i retoriken bli tydliga med särskildheten så länge vi kan visa att vi klarar av att kryssa fram med kompromisser och därigenom fortsätta att visa att vi är regeringsdugliga som lag?
http://www.dn.se/ledare/huvudledare/politiken-ar-storre-an-sd
http://www.unt.se/ledare/ett-arv-som-ocksa-ar-unts-1990473.aspxlördag 1 december 2012

Försvarets roll

Behövs ett försvar?
Frågar du mig om ett försvar behövs så är svaret Ja! Det finns tyvärr makter som inte respekterar demokrati och det finns maktambitioner som alltid gör att det är klokt att ha en kapacitet att försvara det man håller kärt. Inte minst den mindre bra utvecklingen i Ryssland talar för att vi behöver ett försvar och ett försvar som är värt namnet. Enligt mig har vi idag inte ett försvar som kan försvara oss på ett tillfredställande sätt om Ryssen skulle komma på besök. Hur har det blivit så? Finns givetvis massor av förklaringar. En förklaring är dock att vi tycks satsa allt mer av försvarets fortsatt stora resurser på teknikutveckling och drift samt underhåll av denna teknikutveckling. Är Försvarets huvudroll att driva svensk vapen och försvarsindustri? Är det rimligt att en allt större del av Försvarets budget går till utveckling, drift och underhåll av JAS samt olika IT-system? Mitt svar på frågan är tveklöst Nej! Samma miljarder kan på bättre sätt stötta svensk industri och försvara viktiga ingenjörsjobb i Sverige än att ösa in dem i JAS projekt och mycket kostsamma IT projekt. Svensk konkurrensförmåga ligger inte inom flygområdet eller inom IT baserade smör och brödsystem för försvarsverksamhet. Inom vissa nischområden möjligen i industriella samarbetsprojekt men inte i att bygga hela flygsystem. Gör om och gör rätt! Känner du att vi har ett försvar som håller idag?
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/mp-undviker-sakfragan-i-forsvarspolitiken_7709476.svd
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/regeringen-skonmalar-laget-i-forsvaret_7672312.svd
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/skenande-kostnader-for-forsvarets-nya-it-system_3195417.svd
http://www.dn.se/nyheter/politik/modernt-forsvar-far-hard-kritik

Tågförseningar
Vill minnas att jag bloggade om att Trafikverket sagt att inga problem kommer att uppstå i tågtrafiken under nuvarande vinter..... Det finns enligt bifogad länk andra perspektiv på den frågan...
http://www.svd.se/naringsliv/branscher/handel-och-tjanster/tagpengarna-racker-inte_7716382.svd