fredag 31 mars 2017

Skär mer

Bonus om man skär mycket...
Det är bra med grävande journalistik! Mer grävande journalistik behövs. Grävande professionell journalistik är en viktig del av kvalitetssystemet i vårt samhälle. De bidrar till att kvalitetsbrister, omoral och brott kan avslöjas. Hanne Kjöller tycks vara en sådan viktig journalist som försöker gräva och lyfta upp smuts till ytan. Den tidigare Uppsalajournalisten Cecilia Vaccari är också en grävande tillgång som nu gör nytta i bland annat Göteborgsregionen. Kjöller har också rätt avseende gnällandet i vårt samhälle. Istället för att gnälla i till exempel sociala media över till exempel dumheter inom vården är det bättre att de arga engagerar sig politiskt! Om fler engagerar sig i vårt gemensamma bästa blir också konkurrensen mellan våra folkliga företrädare bättre, då ökar också mycket sannolikheten kvaliteten.
http://www.expressen.se/kronikorer/hanne-kjoller/makten-ar-narmare-folket-an-nagonsin/
http://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/politiker-m%C3%B6ter-sjukhuspersonal-och-patienter-i-debatt-om-v%C3%A5rden-1.4215186
Om Kjöllers avslöjanden om att en vårdverksamhet tycks belöna sina kirurger med orimliga incitament stämmer är det mycket allvarligt. Självklart är det inte acceptabelt att ha incitamentssystem till medarbetare som kan driva ett beteende som både är skadligt för den enskilde patienten och kraftigt fördyrande för skattekollektivet. Typiskt nog blandar vänstern ihop detta med vinster i privata företag. Om vänstern fokuserar på att till exempel bekämpa idiotiska individuella belöningssystem inom sjukvården är det relevant. Om vänstern hjälper till att utveckla kvalitetssäkringssystem inom omsorg och vård så är det positivt. Däremot är det dumt att bekämpa möjligheterna för icke offentliga verksamheter att uppnå en rimlig vinstmarginal på sina tjänster. Vinst är något positivt om den verksamhet som lyckas skapa vinsten också levererar den kvalitet som upphandlats.
http://www.expressen.se/tv/nyheter/kjoller-ultragyn-avviker-i-alla-staplar/
http://www.expressen.se/nyheter/gynekologerna-far-battre-betalt-ju-mer-de-skar/
http://www.expressen.se/nyheter/ministern-jag-blir-sa-jakla-forbannad/
https://www.praktikertjanst.se/UltraGyn/Det-har-ar-Ultragyn1/Agare/
http://www.expressen.se/ledare/ultragyn-visar-pa-vardvalets-baksida/
Skär, skär och skär
Istället för att eventuellt skära för mycket i människor, när det inte behövs, är det hög tid att börja skära bort så mycket som möjligt i offentliga verksamheter. Utan problem kan säkerligen det offentligas kärnuppgifter, bland annat Polis och Försvar, utföras mycket bättre om allt annat som miljarder satsas på kraftigt minskas eller avvecklas. Om offentlig verksamhet också processorienteras med individen i centrum är jag övertygad om att kvaliteteten i den offentliga tjänsten kraftigt förbättras samtidigt som kostnaderna dramatiskt kan sänkas, vad tror du? Det finns gott om studier som pekar på att det är så. Inte minst måste all överbyggnad och administration minimeras! Det finns säkert några läkare där ute på marknaden som kan låna ut sina vassa knivar för att få jobbet gjort....
http://www.skattebetalarna.se/nyheter/har-ar-vinnarna-i-arets-varsta-sloseri-2016
http://www.ekonomifakta.se/Fakta/Offentlig-ekonomi/Statsbudget/Statsbudgetens-utgifter/
http://www.forskasverige.se/wp-content/uploads/Ramsberg-Ekelund-Ekonomisk-Debatt.pdftorsdag 30 mars 2017

Individuella löner

Lika lön
Vad ligger till grund för löner? Bland dem som har jobb är det löneutrymmet som arbetsmarknadens parter förhandlat fram som erbjuder arbetsgivare ramarna för löneförändringar. Inom näringslivet är marknadskrafterna mer påtagliga än inom offentliga sektorn. Det innebär att löneglidningar utöver avtal lättare uppstår om bristen på kompetent arbetskraft är påtaglig. Generellt är det med andra ord svårt att få större löneförbättringar när man väl börjat på ett jobb. De stora chanserna att gradera upp sina ersättningar är när man byter arbetsgivare. Vid byte av arbetsgivare har du chansen att sälja din kompetens och ditt nätverk till högstbjudande. Hur du lyckas beror på hur kompetent du är, vad referenser svarar vid förfrågan och hur användbart kontaktnät du har. Framförallt beror slutresultatet av din ersättningsförhandling på hur duglig du är kopplat till ditt uppdrag och hur duktig förhandlare du är. Förhandlingsförmågan är självklart viktig även när man har sin årliga lönerevision. Är förhandlingsförmågan viktig? Självklart! Ska den förmågan ha betydelse vid löneförhandlingar? Självklart!
https://www.va.se/nyheter/2015/02/27/nu-blir-lonen-prestationsbaserad/
Vad innebär det när man inom till exempel Uppsala kommun skriver att löneskillnaderna mellan män och kvinnor ska arbetas bort? Självklart ska inte män tjäna mer än kvinnor som utför samma typ av jobb och som presterar minst lika bra. Men hur mäter man det och hur ska den utjämningen gå till om vi ska tillämpa individuell lönesättning? Och klarar man att behålla män som presterar om de får 0 i löneökning för att de måste stå tillbaka för att andra ska få mer? Låt oss leka med tanken att du är lönesättande chef. Du har fått ett lönehöjningsutrymme på 2%. Använder du 1 1/2% för att generellt lyfta kvinnor eller börjar du med att försöka värdera vilka som är dina bäst presterande medarbetare oavsett kön? Därefter kanske du följer upp vilka av de kvinnorna som är underbetalda i förhållande till övriga jämförbara? Och därefter kanske marginellt justera upp de bäst levererande männen? Alla andra? De kan väl inte få något alls..... För att undvika dessa känsliga värderingsfrågor brukar många verksamheter "fega ur" och ge alla i stort sett lika lite i uppräkning av lönen. Att ge alla lika lite är definitivt inte individuell lönesättning. Självklart är individuell lönesättning det mest rättvisa om arbetsgivaren har ett trovärdigt system för att avgöra hur väl en medarbetare uppfyllt sitt uppdrag. Om de bästa är kvinnor så ska väl kvinnorna få bättre betalt än männen, eller? Vad tycker du? Lika lite till alla eller individuell lönesättning? Tycker du att du ska kunna påverka din egen lön genom att förhandla?
http://www.unt.se/asikt/debatt/lonesatt-individuellt-aven-i-kommunerna-4596363.aspx
Om vi fortsätter att ha kompetensbrist inom både näringsliv och offentlig sektor är riskerna stora att löneglidningarna blir stora. Det driver på inflationen och leder till sist till att ökad lön är rätt värdefullt om inflationen blir högre. Om vi fortsätter att ha kompetensbrist är också sannolikheten stor att traditionellt manliga yrken även i fortsättningen kommer att vägra att stå tillbaka för att traditionellt kvinnliga yrken ska få mer jämförbara lönenivåer, eller? Frågan LO, de har misslyckats förr. Vi får se hur det går...
http://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/article21621032.ab


Krisernas Europa
Nu har Britterna lämnat in sina skiljsmässopapper till EU. Vi får se vad som händer i de förhandlingar som väntar. Inom tio år får vi också veta om britterna fått det bättre utanför EU än inom EU. Är svaret självklart? Nej. De kan kanske bli en ny stat inom federationen USA? En Europeisk hub så att säga på näringslivsspråk....
http://www.gp.se/ledare/brexit-%C3%A4r-ocks%C3%A5-sveriges-och-eu-s-kris-1.4215202
onsdag 29 mars 2017

Fika mera

Skadeglädje
Det finns gott om konkurrens i verklighetens verklighet. Idrottare, konstnärer, företagare, politiker och många fler konkurrerar hela tiden. Det är verkligheten. "Den som ger sig in i leken får leken tåla". När framgång byts mot motgångar finns gott om gamar och hyenor som ser sin chans att förbättra egna positioner. Spelets regler även om det är en tuff verklighet. Visst blir man förvånad när M börjar tala om skattehöjningar utan matchande sänkningar i landet med världens högsta skattetryck. Samtidigt får de icke vänster- eller enfaldsorienterade rikspolitikerna skärpa till sig! Kampenergin måste nu riktas mot vänsterstyre och mot enfald! Annars kommer vänsterkrafter få fortsätta att starkt påverka Sveriges välståndskamp negativt! Annars kommer missnöjesrösterna söka alternativa adresser. Även "en blind höna" borde inse sakläget. Byte av spelare och kriget om positioner måste få vänta tills efter nästa val! Annars är icke vänsterkrafter chanslösa att ta över inom kort.
http://www.expressen.se/nyheter/hemlig-kampanj-for-att-sparka-m-toppen/

Kafferep
Kan det vara så att våra riksdagspolitiker fikar för lite? Kanske. Visst är fikakulturen viktig i Sverige. Det är mycket produktivt som händer under det kollektiva kaffedrickandet. Det ska inte underskattas som metod för att bygga broar och för att hitta lösningar på olika utmaningar. Kan det vara så att vi istället ägnar på tok för mycket tid med twittrande och andra aktiviteter på sociala forum? Du känner väl till kafferepets historik?
http://popularhistoria.se/artiklar/kafferepet-hanat-natverk-for-hemmafruar

Effektiva möten
Oavsett om vi dricker kaffe eller ej så är det viktigt att skärpa till
Möteskulturen och göra den betydligt effektivare. Onekligen är det på tok för många meningslösa möten eller möten som leds dåligt. Ett sätt att leda möten dåligt på är att inte ha tydliga syften med ett möte. Möten utan tydliga målsättningar är kafferep! För många kafferep leder inte mot framgång!
http://www.expressen.se/ledare/ann-charlotte-marteus/haller-vi-pa-att-mota-ihjal-oss/

Det framstår dock allt tydligare att Alliansen på riksplanet effektivt behöver fika mer ihop och hitta gemensamma förhållningssätt i de viktigaste frågorna. Annars kan inte den destruktiva vänsterpolitiken stoppas. Det är pinsamt att se alla splittrade utspel som var för sig bara förstör istället för att stärka kapen mot vänstern och för att forma ett trovärdigt regeringsalternativ efter nästa val! Fika damn it!
http://www.di.se/nyheter/di-avslojar-liberalerna-redo-falla-regeringen/

Det går att få stort förtroende för en bättre politisk väg framåt än nu. Om man tar svenskarnas oro och önskemål på större allvar. Det finns mycket som enar Alliansens partier som kan skapa bättre förutsättningar för en framgångsrik morgondag, som stoppar destruktiv vänsterpolitik och som kraftigt reducerar enfaldspolitiska krafter. Kom igen nu! Prioritera att fika lite mer ihop kära allianskompisar som ansvarar för lagstiftningsfrågor, Polisen, Försvaret och en ineffektiv arbetsförmedling! Ni kan, ni kan och ni kan! Tänk på barnens bästa! Eller tänk kortsiktigt, hur ska en allt äldre befolkning och allt fler långtidsarbetslösa försörjas om inte en företagarvänlig och grön tillväxtpolitik får råda?
http://mobil.uppgang.com/nyheter/uppsala/ingen-skillnad-mellan-loof-och-mig-om-sd-4593594.aspx
tisdag 28 mars 2017

Allt varmare...


Energi

Snart 8 miljarder människor behöver sin energi i form av mat och vätska för att överleva. 8 miljarder människor är väldigt många människor. Antalet människor på jorden ökade exponentiellt under 1900-talet! Billig olja, betydligt bättre hygien och det medicinska kunnandet bidrog kraftigt till utvecklingen.

Produktion och distribution av människans föda kräver mycket energi. Produktion och drift av våra bostäder kräver massor av energi. Våra transporter och vårt Internetnyttjande slukar också massor av energi. Utan energi som ingångsvärde blir det inget förädlingsvärde. I över 100 år har oljan varit den billiga basenergin som bidragit enormt till vår utveckling. Samtidigt är de allra flesta idag medvetna om att de fossila energislagen måste avvecklas. Både för att de är väldigt skadliga för miljön och för att de också är ändliga. De allra flesta inkluderar inte Trump och hans gäng. De vill ta tydligt avstånd ifrån allt som Obama stod för. Kortsiktig nyttomaximering går tyvärr före generationstänkande ansvarstagande för Trumpgänget. Trist för många av jordens människor idag och särskilt för dem som väntar på sin stund på jorden. Kineserna kan tacka och ta emot och stärker sina globala positioner i post-oljavärlden ytterligare. Om EU överlever tar EUs invånare förhoppningsvis ett större ansvar än amerikanerna.
https://www.washingtonpost.com/national/health-science/trump-moves-decisively-to-wipe-out-obamas-climate-change-record/2017/03/27/411043d4-132c-11e7-9e4f-09aa75d3ec57_story.html?hpid=hp_hp-banner-main_climateorder%3Ahomepage%2Fstory&utm_term=.05bd5f459e8c
http://foreignpolicy.com/2017/03/24/oil-companies-cool-on-arctic-drilling-trump-wants-it-anyway-energy-alaska-environment/

Allt varmare

Oavsett Trumpadministrationens extrema kortsiktighet blir temperaturen snabbt allt varmare på jorden. Och huvudskälen till att det går så fort är människans kortsiktiga nyttooptimering. Visst är det enkelt att förstå att de flesta väljer att få något idag istället för i morgon. Vem vet om man lever i morgon? I synnerhet om man blivit så senior som herr Trump. Dessutom tenderar redan kortsiktiga att bli ännu mer kortsiktiga när de åldras, om de inte blir religiösa... Att jorden blir allt varmare på grund av människans "ha begär" är inte så konstigt, vi är snart åtta miljarder människor på jorden. De allra flesta vill ha det minst lika materiellt bra som en medelklassperson i Sverige. Värmen stiger samtidigt som den billiga oljan börjar sina. Så oavsett om man bryr sig om klimatutvecklingen eller ej är det klokt att göra som kineserna och satsa väldigt mycket på en omställning till fossilfria energislag. Den sista oljedroppen som någon har råd att betala för faller sannolikt under detta århundrade. Skälen för att ställa om vår energiförsörjning är både miljöansvar och behovet av nya billiga drivmedel. Och i Uppsala slogs i söndags ett svenskt värmerekord denna del av året.....


Arbetskraft

Sverige har arbetskraftsbrist. Företag och offentlig sektor skriker efter kompetens som man inte kan hitta. Det påverkar både tillväxtmöjligheter och kvaliteten i att leverera det skattebetalarna förväntar sig för alla skatter och avgifter. Tills artificiell intelligens och robotik ersatt oss människor... är mänsklig arbetskraft den energi som omsätts till utveckling av nya produkter och tjänster och till produktion av alla tjänster vi efterfrågar. Sverige klarar inte av att genom barnafödsel möta de behov av kompetens som vi har. Invandringen har varit och är nödvändig. Samtidigt måste invandrarna ges möjligheten att betydligt snabbare än hittills bli självförsörjande. Visst kan vi vara helt överens om att vårt samhälle inte utvecklas positivt om en mycket stor andel av nya invandrade invånare ska försörjas av de allt färre per capita som finanserar välfärden? Vi behöver skyndsamt reformer som ställer om passivitet till energi som skapar samhällsvärde och som inkluderar betydligt fler invånare i värdeskapande verksamheter. Vad väntar vi på? 
måndag 27 mars 2017

Polisnärvaro

Decentralisera mera
Vad hände egentligen när politikerna gick snett och skötte omorganisationen av Polisen så dåligt? Var det redan på Thomas Bodströms, Socialdemokrat, tid som justitieminister som organisationstänkandet kopplat till Polisen spårade ur? Som andra i statens tjänst kanske han redan då var för engagerad i att berika sig själv genom till exempel välavlönade styrelseuppdrag för Allra. Kan det ha varit så? Varför inte... En viktig utgångspunkt för framgångsbygge är att man säkrar en stark grund. Verksamheter som byggs extremt centralstyrda är nästan alltid dömda till misslyckanden. Anledningen är enkel, engagemanget och möjligheten att utkräva ansvar bland medarbetarna minskar dramatiskt om makten centraliseras. Polisen är ett misslyckande. Uppsala kommun ett annat.
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/en-ny-organisation-for-polisen_H101JuU23
https://www.svd.se/om/polisens-nya-organisation
https://polisen.se/Om-polisen/Organisation/
http://www.expressen.se/dinapengar/pension/bodstrom-fick-bra-betalt-som-allras-skyltdocka/
http://www.di.se/nyheter/statlig-tjansteman-ifragasatts-efter-allraskandal/

Närpolis
Håll med om att det är korkat att inte Polisen är betydligt mer närvarande i särskilt socialt svaga stadsdelar. Både ur ett förebyggande ordningsperspektiv och för smartare insatser vid oro är det klokt. Ändå är inte det självklart för de politiker och tjänstehens... som styr Polisen. Vilken mening är det, mer än symbolisk, att Polisen öppnar "ett kontor" i stadsdelen Gottsunda som har öppet två timmar i veckan? Jag tycker i och för sig inte att ett kontor är det centrala utan fysisk placering av 4-6 poliser i särskilt socialt svaga områden skulle vara toppen. Polisskylten får gärna sättas upp som en markör om ständig lokal närvaro men det är arbete i fält som är det viktiga. Det vill säga både det förebyggande arbetet och akuta insatser i området. Varför är det så svårt att inse värdet av liknande decentralisering? Självklart kan även decentraliserade resurser kallas in till centralt styrda insatser om det bedöms prioriterade. I min värld ska inte heller skattepengar finansiera fler dyra hyreslokaler utan redan befintliga lokaler med låg nyttjandegrad kan med fördel användas. Gottsunda centrum är fullt av outnyttjade ytor...
http://mobil.unt.se/nyheter/uppsala/carin-gotblad-det-ar-ett-farligare-klimat-i-dag-4593046.aspx

Engagerat ledarskap
Och det känns inte bra att vår regions högste Polischef tycks vilja jobba i någon annan region. Nu behöver Polisen ledare som fokuserar på det uppdrag de har och inte på sitt egna personliga nästa steg. Polisen är mycket viktig i vårt samhälle. Nästan alla poliser jag har träffat har jag fått stort förtroende för. Det är inte de hårt slitande och allt mer utsatta poliserna det är fel på! Snart måste både ansvariga politiker och högsta tjänstemannaledningen få ta det ansvar de har! Vi behöver en väl fungerande Polis! Den ska i min värld självklart vara en myndighet MEN den ska med fördel ledas decentraliserat! Polisen ska bidra till att vi både känner oss trygga och att vi också lever i ett tryggt samhälle. Hur svårt kan det vara?
http://www.svt.se/nyheter/lokalt/vastmanland/carin-gotblad-vill-lamna-region-mitt


söndag 26 mars 2017

En plan Sickan

Kortsiktighet eller långsiktighet
Vilket förhållningssätt tror du vinner i längden? Det kortsiktiga eller det långsiktiga? Spekulation eller en strategisk och taktisk plan? Anglosaxerna med en kortsiktig horisont leds nu av Trump och May. EU har existensiell kris. Det vi sannolikt är mitt uppe i är ett kraftigt globalt maktskifte. Västvärldens kulturella dominans över jorden närmar sig slutet. Finns det några i Öst som har en plan? Självklart. Kan Europas ledare hitta en positiv väg framåt som gör att vi kan hävda våra intressen? Jag hoppas det. Vilken plan gäller för EUs positiva utveckling? Jag tycker att det är viktigt att vi har balanserande krafter på vår jord. Det är bra för alla. Dags för svåra vägval! Dags för EU att välja plan framåt. Jag hoppas det blir en som leder mot ett smalare men vassare EU. Och att EU lär mer av hur kineserna bygger sin globala konkurrenskraft! Visst är det till exempel korkat att EU inte enats om ett språk som alla ska göra till det gemensamma språket utöver det egna!
http://www.di.se/opinion/juncker-och-malmstrom-dags-att-valja-vag-for-eu/

Östkrafter
Parallellt med västvärldens vilsenhet ökar kineserna och den Konfusianska kulturen tempot. Vad innebär det för oss och våra barn att det kortsiktiga anglosaxiska kraftigt försvagats och det långsiktigt Konfusianska tar över dominansen över jordens utveckling? Om de demokratiska värdena kan försvaras kan ett mer långsiktigt tänkande säkert bli mer positivt för människans utveckling. Vad tror du? Du som kan gör klokt i att bygga bra relationer även med människor från Kina och Indien. De har mycket att lära oss, och vi dem.
http://digital.di.se/artikel/hundratals-kinesiska-it-jattar-redo-att-ta-over-varlden
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Konfucianism

Skattehöjningar
Även Sverige behöver en bra plan för långsiktig framgång i samhällsbygget. Den saknas. Moderaternas senaste utspel om momshöjningar för att stärka Försvaret och Polisen är intressant. Moms är skatt på saker och tjänster som människor valfritt väljer att konsumera eller investera i. Samtidigt tror jag på en plan för Sverige där skattetrycket sänks, inte att det höjs! Det finns gott om saker att avveckla som idag skattefinansierad! Jag föredrar dock personligen punktskatter istället för de vansinnigt höga skatter vi har på arbete! Sänk skatten på arbete! Låt människor få mer frihet över de ekonomiska värden de själva bidrar till att skapa. En konkurrenskraftig plan för Sverige måste inkludera mer frihet för invånarna att styra över de pengar de tjänar.
http://www.di.se/nyheter/nya-m-planen-hojd-moms-ska-finansiera-reformer/
http://www.di.se/nyheter/ny-c-strategi-en-etappseger-for-m/

Nettotillväxt
Sverige behöver ledas mycket klokare än nu. Hur kan många av dem som känner missnöje över tidigare förda regeringspolitik, och nuvarande, övertygas att lägga sin röst på ett Alliansparti? Hur får Allianspartierna människor som av missnöjesskäl tänker rösta på SD att ändra sig och istället rösta på KD eller M? Finns andra sätt för Alliansen att få tillräckligt många röster i nästa val för att stoppa vänsterstyret? Krävs en gemensam Alliansplan för att Sverige ska slippa vänsterstyre i minoritet efter nästa val?
http://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/sd-valjarna-borde-sluta-sura-och-ga-vidare/

Är det inte i Jönssonliganfilmerna som det snackas om behovet av planer? Det behövs en hel del planer just nu!
https://m.youtube.com/watch?v=aptV3Kn8vP0

lördag 25 mars 2017

Mer sakpolitik tack

Sakpolitiken och engagemanget
Jag blev nyligen intervjuad i UNT om Centerpartiets opinionsframgångar bland väljarna. Självklart är det mycket roligare att tillhöra ett parti som har opinionionsframgångar än tvärt om. Fråga miljöpartister och moderater... de kan vittna om hur det känns. Själv minns jag när Centerpartiet var i ordentlig gungning, och fick usla opinionsmätningar, i samband med en dåligt hanterad idéprogramsprocess. Man kan säga att "det svänger inom politiken"..

Intervjun exemplifierar hur svårt det är att få fokus på sakfrågor istället för "formfrågor". Min övertygelse är att Centerpartiets framgångar i Uppsala och nationellt främst är kopplade till att  vi har visioner, framtidstro, idéer som kan lösa problem och stärka möjligheter samt tydligt och tryggt ledarskap. Jag lyfte fram exempel på vår sakpolitik som jag är säker på skapar hopp och förtroende bland invånarna. Centerpartiet i Uppsala har fullt med förbättringsförslag som innebär en varsammare förtätning av Uppsala stad där grönområden bättre värnas än nu, kraftigt stärkt landsbygd, mycket bättre integration och inkludering av människor i utanförskap och ett tryggt och friskare åldrande. Uppsalas och Sveriges framtid blir betydligt mer positiv om samhällsdebatten mycket mer handlar om sakfrågor och att debatterna inkluderar både hjärta och hjärna! Mer utvecklande sakdebatter tack!

I Centerpartiet Uppsala är jag också glad över hur vi utvecklat och stärkt demokratin. För mig är det viktigt att inkludera invånarna och medlemmarna i beslutsprocesser på moderna sätt. Det är min övertygelse att kraften i en positiv samhällsutveckling måste komma från en stark förankring bland det folk man företräder. Ett politiskt parti är inte, och ska inte vara, ett företag. I ett företag är det ägarna som bestämmer! Företagsverksamhet är inget demokratiskt arbete. Och om man inte tar invånarnas synpunkter och oro på allvar växer självklart också missnöjespartier fram. Att missnöjespartier växt kraftigt i Sverige beror främst på övriga partiers oförmåga att trovärdigt ta i de viktigaste frågor som påverkar vår framtid. De politiker och partier som är relevanta får också stort förtroende bland folket.

Mer och fler sakpolitiska debatter tack! Bland annat en intelligent debatt om värdegrundens viktiga betydelse för en framgångsrik integrationsdebatt behövs! Inte bara floskler som det blev senast när värdegrundsperspektiv ändå fick lite utrymme hos partiledarna. Om du studerar nedan bifogade internationella värderingskarta kan du tydligt inse hur viktigt det är att ta värderingsarbetet på största allvar! Trist att inte det varit självklart länge! Som du kan se är vi svenskar "extremister" i förhållande till de flesta andra människor på jorden! Glöm inte att vi svenskar bara utgör lite drygt 0,1% av jordens befolkning! Det kan vara klokt att fatta det! I vart fall om man vill bidra till fortsatta svenska samhällsframgångar.
http://www.iffs.se/world-values-survey/fredag 24 mars 2017

Majoritetsspel och väljarlojalitet

Politiskt spel
Visst kan vi vara överens om att ett politiskt partis viktigaste uppgift är att få igenom så mycket som möjligt av den politik som medlemmarna kompromissat fram? Först måste ett parti internt utveckla sin politik. Därefter söka efter andra partier att förhandla med för att få en majoritet bakom egna önskemål. Den logiken gäller om man inte har egen majoritet. Jag tror inte att vi, i Sveriges riksdag, under modern tid haft en majoritetsregering med endast ett parti. I praktiken innebär den politiska verklighet vi har i riksdagen att alla som vill nå framgångar i opposition eller i majoritet måste förhandla, förhandla och förhandla. Och i förhandlingar krävs förmåga att kompromissa. Eller i vart fall så måste man alternativt iskallt försöka uppskatta hur partier man inte förhandlar med kommer att rösta i olika sakfrågor. Det politiska spelet brukar det kallas. Man kan också välja att kalla det ett pragmatiskt maktspel. Det är sannerligen hög tid att även riksdagens Allianspartier använder den makt de har i opposition för att stoppa destruktiva regeringsförslag. Bra av Centerpartiet i riksdagen! Men, men icke vänsterorienterade och icke enproblemsorienterade partier måste hålla ihop bättre! Annars riskerar vi återigen att få, utifrån ett svenskt perspektiv, extrema partier med stort maktinflytande. Det är dumt.

Under morgonen har vi flera gånger hört av moderaternas Tobé att Alliansen behöver ta tillbaka röster från SD och lägga ett gemensamt program för Sveriges väg framåt. Det programmet måste inkludera tydliga besked om hur en liknande Allians avser att hantera migrationsfrågorna. Om M ska ha någon trovärdighet mot målgruppen "kan tänka sig SD" måste Alliansens gemensamma migrationspolitik bli tydlig, vilka är oddsen att Alliansen har ett gemensamt tydligt besked inom migrationspolitiken innan nästa valdag?
http://www.gp.se/ledare/budgeten-en-prestigefr%C3%A5ga-f%C3%B6r-centerpartiet-1.4207105
http://www.expressen.se/nyheter/centerpartiet-planerar-att-sanka-regeringen/
http://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/mowWE/odesmote-for-moderaterna

Byråkrat
Stefan Löfvén är ingen imponerande politiker. Han är fortfarande mer av en facklig företrädare eller byråkrat. Det politiska spelet är en del av politiken och hur kan han tycka att det är ointressant? Riksdagens partier måste utan tvekan börja förhandla mer med varandra om något parti framöver ska kunna driva igenom någon politik alls. "Skillnader i människors vardag" är att till exempel försämra skatterna för hårt slitande företagare. Förstår inte Löfvén att det har stor praktisk betydelse för människor som bär upp Sveriges välstånd? Förstår inte Löfvén att Centerpartiets väljare förutsätter, till och med kräver, att Centerpartiet ska stå upp för sin politik och stoppa dumheter om det är möjligt? Vilket mandat tror Löfvén att han har fått av sina väljare?
http://www.di.se/nyheter/stefan-lofven-det-ar-for-uselt/

Fakta, fakta och fakta
Få saker imponerar på mig lika mycket som när personer i ledande roller öppet och tydligt talar om att de gjort fel och tänkt om. Det är värt beundran. Människor som ständigt vågar ta ställning kopplat till svåra Samhällsutmaningar eller företagsbeslut gör självklart misstag. Inom ledarskapsträningsläran är det dock viktigt att många fler av besluten är bra än de dåliga. Och de riktigt skickliga ledarna inser snabbt när de gjort misstag och börjar korrigera felet. En ytterligare sak man lär sig som vältränad ledare är att ta del av så mycket relevant fakta som möjligt innan man fattar beslut. Om man har korrekta fakta och förstår sitt uppdrag blir det också mycket lättare att fatta även svåra beslut. Både hjärta och hjärna behövs vid framgångsrikt beslutsfattande! Personer som kan påverka många andra och som enbart använder hjärtat bidrar starkt till att samhällen på tok för sent respektfullt börjar lösa problem. Sverige har omfattande problem med att allt fler lever i hopplösa utanförskapsområden. Det är viktigt att även de som bor tryggt och fint på till exempel Södermalm i Stockholm inser det! Även det politiska spelet måste utgå ifrån tillgänglig fakta om spelet ska kunna tas på allvar. Faktakollen märks när politiker debatterar sakfrågor! Mer sakdebatter tack! Då kanske också väljarna blir mer partilojala. Idag är väldigt många väljare flyktiga. Det gör det politiska spelet, om möjligt, ännu svårare.
http://www.expressen.se/ledare/patrik-kronqvist/att-vaga-andra-asikt-ar-ett-tecken-pa-styrka/

Vad är framgångsrecept för dig?
Framgång mäts på tok för ofta i materiella termer. Det är lögn att påstå att inte ekonomisk trygghet har stor betydelse för hur fri en människa kan vara, eller i vart fall känna sig. Samtidigt är det inte pengar som skapar den meningsfullhet som de allra flesta söker. Här några intressanta reflektioner från några kändisar som anses ha "lyckats" i livet.
https://www.va.se/nyheter/2017/03/23/pengar-och-makt-racker-inte--har-ar-miljardarernas-ovantade-insikter-om-vad-som-leder-till-akta-framgang/

torsdag 23 mars 2017

Du är för gammal


Fel fokus
Det börjar bli väldigt tröttsamt med alla politiska motståndare som har ett ologiskt och dumt fokus i sitt politiska arbete. Varför fokusera på vinster när det i grunden är ointressant om man för de pengar man är beredd att betala får den kvalitet man upphandlat? Om inte den kvaliteten som upphandlats levereras ska självklart kraftiga sanktioner mot den leverantör som brister i sitt åtagande vara metoden för att göra det ointressant för oseriösa aktörer på en marknad.
http://www.gp.se/nyheter/debatt/fokusera-p%C3%A5-kvaliteten-inte-p%C3%A5-vinsten-1.4153419


Rätt fokus
I dagens Sverige råder stor kompetensbrist inom både privata sektorn och offentlig sektor. Enligt gammal ekonomisk teori borde vi inom kort få en kraftig inflation. Samtidigt tycks inte gamla teorier gälla längre i en ny tid. Vi får se. En sak är dock säker och det är att i en liknande situation borde vårt samhälle inse att den svenska åldersdiskrimineringen måste få ett slut. Den är inte bara respektlös mot livserfarenhet och kunskap utan också ekonomiskt oklok. Lika ointressant som etnicitet, hudfärg, sexuell läggning eller kön är för duglighet är ålder. Självklart handlar det alltid om enskilda människor med olika ambitioner, kunskaper, erfarenheter och kraft. Det finns gott om +67 åringar som har mer ambitioner, kunskaper, erfarenheter och kraft än många 30 åringar. Ändå betraktas äldre människor många gånger som passé och som belastningar i samhället. Det är, som sagt, både dumt och ekonomiskt oklokt. Det är dags att ta kampen mot åldersdiskrimineringen på största allvar. Det tjänar hela samhället på. Det är bra att många pensionärsorganisationer börjar driva denna viktiga jämställdhetsfråga. Upplever du att det är ett stort diskrimineringsproblem mot äldre? Jag tror tyvärr att det stämmer. Ta bara Sveriges riksdag som exempel. Den senaste siffran av antalet 65+ i Sveriges riksdag var 2%..... Vet du hur stor del av befolkningen dessa människor representerar? Visst kan du föreställa dig hur mycket erfarenhet och klokhet många av dem bär på? Det är dags för rätt fokus i diskrimineringsdebatten, sluta diskriminera äldre! Bland de äldre finns självklart också människor som har olika etnicitet, olika sexuell läggning, olika hudfärg och olika kön. Det är funktionsdugligheten som sätter eventuella begränsningar, inte en siffra som anger en ålder.
http://www.expressen.se/kronikorer/frida-boisen-1/alderism--dags-att-lara-sig-det-ordet/
http://www.do.se/om-diskriminering/skyddade-diskrimineringsgrunder/alder-som-diskrimineringsgrund/
http://www.hallandsposten.se/%C3%A5sikter/ledare/f%C3%B6r%C3%A5ldrad-syn-p%C3%A5-%C3%A5lder-1.1657802


 onsdag 22 mars 2017

Motstånd mot destruktiva vägval

Kamp lönar sig
Vem tror att något kan förändras utan ambition och kamp? Hur tror du att mänskligheten utvecklats så makalöst som den gjort? Självklart är det tack vare ambition, hårt arbete och allt mer utvecklad kommunikationsförmåga. Hårt arbete är i min värld synonymt med kamp. Vill du något måste du vara beredd att kämpa för att det ska bli verklighet. MP och S vill gång på gång försämra villkoren för företagande i Sverige. Många kloka svenskar och landets hårt slitande företagare vill självklart att villkoren för företagande ska vara konkurrenskraftiga. Regeringens destruktiva vilja kopplad till 3:12 får de nu backa ifrån. Vi som har kämpat emot har lyckats stoppa detta dumma förslag! Jag antar att det inte handlar om att MP och S insett hur dåligt deras förslag var utan att de inser att de inte kan få stöd för förändringen i Sveriges riksdag. Oavsett är detta positivt. Jag hoppas att vi nu har en majoritet i riksdagen som inte släpper igenom fler näringslivsfientliga förslag.
http://www.di.se/opinion/andersson-och-bolund-vi-andrar-pa-312-forslaget/


Sverige har nu återigen världens högsta skattetryck på sina hårt slitande invånare. Det är inget att vara stolt över. Det är inte en smart väg framåt för att skapa mer värde som kan bidra till att vi kan stötta även våra svagaste invånare. Vänstern har en perverterad logik om hur höga skatter som omfördelning av värde är den bästa vägen. Jag är inte emot skatt. Den har givetvis en viktig roll i samhällsbygget. Men att ha skatter på arbete som uppmuntrar människor att inte jobba mycket och att inte vidareutbilda sig är genuint dumt. Vänsterns inflytande över svenska politik måste stoppas. Viktigt att kampen mot världens högsta skatter på arbete går vidare!
http://www.di.se/opinion/tobias-wikstrom-hojd-skatt-ar-en-ineffektiv-klasspolitik/
http://www.gp.se/ledare/finns-det-n%C3%A5got-tak-f%C3%B6r-kl%C3%A5fingrigheten-1.4204335
http://www.ekonomifakta.se/Fakta/Skatter/Skattetryck/Skattetrycket-historiskt/?gclid=CjwKEAjwwcjGBRDj-P7TwcinyBkSJADymblTC8lUuebuQrvn1YCgo14lH7G6TpA7O4P4IvtF_dakShoC9Jvw_wcB


Dags att uppgradera Norden
Europa är i gungning. Norden har sedan länge ett starkt samarbete med en integration som vuxit fram underifrån under många år. "I morgon är det Nordens dag. Den 23 mars högtidlighålls runt om i Norden med anledning av att det är årsdagen av Helsingforsavtalet från 1962. I avtalet förband sig Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island att se på varandras medborgare som sina egna när nya lagar togs fram. De lovade att underlätta för medborgarna att studera, bosätta sig och arbeta över gränserna. Avtalet var starten på ett integrationsprojekt som har varit en oerhörd framgång." Även om både danska och norska regeringsföreträdare uttryckt oro och förvåning över svenska regeringars bristande ledarskap finns mycket goda förutsättningar för att stärka banden ytterligare. Trots att vi har generellt olika kulturer på just makronivå är det väldigt mycket som förenar oss. Förra helgen var jag i Danmark och det är alltid något härligt speciellt att hälsa på i våra närmaste grannländer. Så lika men ändå så olika. Genom att fokusera på det som är lika och på att stärka kraften i vår nordliga del av världen kan vårt nordiska välstånd försvaras och utvecklas. Norden är en fantastisk kraft inom företagsamhet, innovation, forskning, naturtillgångar, samarbetsförmåga och idrott. Självklart är det också en centerpartist som, i bifogad ledare, föreslår en förändring som stärker vår nordiska integration ännu mer : ).
http://www.gp.se/ledare/f%C3%B6rdjupa-det-nordiska-samarbetet-1.4204407


Vet du att Nordens folk är det "lyckligaste" i världen? Norge är det lands befolkning som rankas som lyckligast. Därefter följer danskarna och islänningarna. Finländarna kommer på femteplats. Svenskarna är minst lyckliga men kommer ändå på en tiondeplats! Visst är det fantastiskt vad nordborna skapat för samhällen! Det är en enorm kraft att bygga vidare ifrån och gemensamma kulturella drag att försvara och förstärka! Mer nordiskt samarbete är ett positivt vägval och vi borde göra mycket mer för att stärka den gemensamma kraften!
http://worldhappiness.report/
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nordentisdag 21 mars 2017

Val gör skillnad

Vilken riktning ska gälla?
Vad betyder det egentligen när olika politiska rörelser får mer eller mindre inflytande över en kommuns eller en nations inriktning? I praktiken betyder det väldigt mycket. Om man som idag tillåter Vänsterpartiet att starkt påverka svenska politisk inriktning är det djupt skadligt för företagsamheten och för utvecklingen av vår generella välfärd. Om SD får inflytande blir vi ett isolationistiskt land där människor med annat ursprung än det vita i olika former förminskas, nervärderas och misstänkliggörs. "Bara" utifrån perspektivet att de har en annan hudfärg eller ett annan etniskt ursprung. Tro mig jag har träffat massor av människor från icke Europeisk bakgrund som är både medmänskligare, företagsammare och smartare än de flesta Européer. Vi behöver många fler sådana människor som bidrar till vår svenska positiva utveckling. Om MP får inflytande har det visat sig att de inte klarar av att leverera sina drömmar när verklighetens pragmatism slår till i regeringsställning. Det ska självklart inte behöva innebära att man inom politiken ska tvingas leva utan visioner. För att minska riskerna för stor besvikelse måste man dock vara tydlig med vad som är vision och vad som är den praktiska politiken i nuläget. Helt klart är att Vänsterpartiet tillåts ha för stort inflytande över Sveriges utveckling idag. Jag hoppas verkligen att oppositionen nu på allvar börjar stoppa alla dumma förslag som kommer från den nuvarande regeringen. Utan framgångsrika företagare och ambitiösa människor kan inte det höga svenska välståndet försvaras.
http://www.expressen.se/ledare/vanstern-slar-ett-slag-for-ledighetslinjen/


Håll tungan rätt i mun
Min pappa talade ofta om att det är bra med många partier. Mängden partier skapar mer dynamiska debatter i offentlighetens ljus och olika hjärtefrågor kan få utrymme i ständiga debatter. Att de stora partierna har allt svårare är med andra ord inget negativt. Självklart kan många partier regera tillsammans om de bara är beredda att ta ansvar för vår ekonomi, att vi "rättar mun efter matsäck".


Personligen ser jag inte några problem med att vi får fler partier. Jag tycker det är en logisk utveckling i en värld där människor har blivit mer individualistiska och mindre kollektivt orienterade. En värld där också allt färre invånare är partilojala. Självklart går det att styra liknande länder framgångsrikt ändå. Men det kräver sannolikt nya demokratiska arbetsformer. Jag tror också att det kan vara hög tid att införa mer av personval liknande dem i USA. I min värld kan statsministern och kommunstyrelsens ordförande med fördel väljas av folket. Det skulle både vitalisera vår demokrati och sannolikt bidra till att våra samhällen utvecklas bättre. Man ska aldrig underskatta kraften i att människor själva gjort personval som man sedan känner ett ansvar att backa upp. Ja, ja, vi får C hur det utvecklas. Mångfald är bra, i alla sammanhang! Dina val av parti och vilka du kryssar har stor praktisk betydelse, tro aldrig något annat!
http://www.expressen.se/ledare/patrik-kronqvist/vi-maste-vanja-oss-vid-svaga-regeringar/

måndag 20 mars 2017

Plikt att förstå...

Vems verklighet är mest objektiv?
Det är tveklöst intressant att Socialdemokraterna i allt större utsträckning återvänt till en politisk inriktning som bygger på logiken "gör din plikt, kräv din rätt". Utan en pliktkänsla mot det gemensamma ska man inte heller förvänta sig stöd från det gemensamma. Krass logik som tveklöst skapar de nödvändiga förutsättningarna för ett generellt välfärdssamhälle. Och att vi bidrar olika mycket till de gemensamma åtagandena utifrån förmåga. I den senare finner vi logiken att det av många anses rättvist.

När nu Socialdemokraterna, och dess ledande företrädare, använder plikten allt mer i sin retorik måste den också nyanseras. Statsministern säger nu att vi svenskar har en plikt att inte sprida desinformation eller skadlig påverkan från främmande makt. Hur kan man tolka det budskapet? Ett sätt är att tolka det som att allt som utländska krafter tycker om Sverige, och de förändringar de gärna ser i vår samhällsutveckling, är att betrakta som fientligt och därför ska bekämpas. Ett annat är att det är en tydlig uppmaning att vara källkritisk i en värld där alternativa fakta sprids i ljusets hastighet och, som alltid, med tydliga egna syften. Men kan det vara en plikt att förstå? Hur lätt är det för de allra flesta att förstå vad som är en rimligt riktig verklighetsbeskrivning eller ej? Varför ska de som betraktar sig som svenskar och som vill bidra till att skydda de svenska intressena tro att svenska "godkända" medier eller statens information, kanaliserad ut till folket på olika sätt, är "korrekt"? Visst kan vi vara överens om att staten ibland företräds av politiska krafter vi som enskilda medborgare ogillar. Om en utländsk kraft delar min syn på socialliberalism, marknadsekonomi och säkerhet och beskriver läget i Sverige med de "glasögonen" är det ändå min plikt som svensk att tycka att det de beskriver och tycker är fel? Bara för att Vänsterpartiet och Miljöpartiet just nu har tolkningsföreträde. Självklart inte!
http://www.dn.se/nyheter/sverige/sa-vill-lofven-starka-motstandet-mot-utlandsk-paverkan/

Självklart måste vi som självständigt samhälle, Sverige, vara medvetna om att främmande makt hela tiden försöker påverka oss. Det är viktigt att förstå och motverka. Samtidigt är det inget nytt! Så har det alltid varit sedan "Adam & Eva". Det vi kan göra är att uppmuntra människor att inte bara tolka information utifrån egna starka uppfattningar, det vill säga ofta med stora skygglappar. Ett sätt att försöka skapa en mer objektiv verklighetsbild är att "triangulera" verkligheten genom att läsa hur till exempel tre olika källor, med sannolikt olika perspektiv, beskriver samma händelse eller utveckling. En bra site för att kunna göra det på ett enkelt sätt är
https://newsvoice.com.
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Triangulering

Ett Uppsala
Det talas gärna om "ett Uppsala" i Uppsalas "stadshus". På många sätt är det en bra tanke. Samtidigt är det dumt om man med det menar enorm centralisering av makten och kommunens operativa ledning. Nedan debattare är ett exempel på när "ett Uppsala" borde fungera! Självklart ska inte utsikten på UKKs toppvåning förstöras efter att skattebetalarna gjort den stora investeringen i en allt bättre skött kongress&konsertanläggning! Det är att undvika nedan dumheter som "ett Uppsala" borde innebära, inte att perverst centralisera kommunen.
http://mobil.unt.se/asikt/debatt/radda-den-unika-vyn-4585294.aspxsöndag 19 mars 2017

EUs vändpunkt
Var BREXIT-beslutet början till slutet eller början till en tillnyktring bland EU byråkrater och politiska fundamentalister? Jag hoppas att det är det sista. Geopolitiskt har vare sig Tyskland, Frankrike eller till exempel Italien en chans att hävda sina geopolitiska intressen mot främst USA och Kina. Visst förstår du att det är viktigt med tanke på att vi till exempel har ett enormt beroende av kritiska metaller som endast finns på ett fåtal platser på jorden. Europas kortsiktiga öde ligger kanske snart till stor del i tre kvinnors händer. Det borde tilltala militanta feminister. Det om något representerar mycket makt över många miljoner, nästan en halv miljard, Européers liv. Theresa May, Storbritanniens premiärminister, växlar upp för att lämna EU. Och Marine Le Pen positionerar sig allt mer för att bli Frankrikes första kvinnliga president. Vem är hon? Lyssna på bifogad intervju så får du höra lite om vad hon tycker/företräder. Oavsett om du redan bestämt att hon är "en ful fisk", lyssna på vad hon svarar när journalisten ställer frågor. Allt är inte galet, vilket många ryggmärgsmässigt bestämt att det är. Om hon vinner presidentvalet 2017 är sannolikt EU inom kort historia i sin nuvarande form. Det kanske är bra, men vad kan vi i så fall få istället?
https://m.youtube.com/watch?v=102HJC0DhZo

Den första kvinnan
Är det världens mäktigaste kvinna som ska rädda Europa från sönderfall? Kanske, kanske inte. Helt klart tycks hon vara en pragmatisk person. Tack för det, hon är ju erfaren.
https://www.svd.se/lista-har-ar-varldens-maktigaste-kvinnor

“Well, people are different,” Ms. Merkel said, when asked to comment on Mr. Trump’s style. “Sometimes it’s difficult to find compromises, but that’s what we’ve been elected for. If everything just went like that without a problem, well, you don’t need politicians to do these jobs.” Ja, varför behövs politiker om inte pragmatiska kompromisser för att finna vägar framåt alltid övervägs? Pragmatism och verklighetskoll är alltid viktigt. Det har Merkel lärt sig men kommer det att hjälpa i ett allt vilsnare Europa? Vad tror du?
https://mobile.nytimes.com/2017/03/17/world/europe/angela-merkel-donald-trump.html
https://m.youtube.com/watch?v=v2AC41dglnM

Företagarovänliga
Sverige är en del av Europa. Hur sköter sig Sverige i kampen om konkurrenskraft och välstånd? Med applåder från ännu mer vänsterpolitiska krafter fortsätter S och MP att försämra villkoren för företagare! Det finns bara ett rimligt ord för att beskriva denna destruktiva politik, dumt! Och den politiken företräds av en av de sannolika kandidaterna att bli Sveriges första kvinnliga statsminister...
http://www.expressen.se/ledare/hojd-skatt-ger-inte-fler-foretagare-andersson/
http://mobil.unt.se/asikt/debatt/foretagsfientlig-regering-4584775.aspx
http://www.mynewsdesk.com/se/centerpartiet/pressreleases/c-bra-att-lo-backar-om-laegre-loener-1842292

Företagarvänliga
Partiet som grundades av hårt slitande företagare från våra landsbygder går som tåget. Äntligen. Det är ett parti som förstår företagande och som runt om i landet kämpar för att företagandet ska ha konkurrenskraftiga och rimliga förutsättningar. Partiet heter Centerpartiet. Vi centerpartister förstår att det är företagandet och företagsamheten som skapar grunden för vårt välstånd! Bra för Sverige och Uppsala att Centerpartiet tycks stärkas rejält. Annie Lööf är duktig på att sälja vår övergripande politik! Det bidrar självklart till de positiva vindar som blåser.
https://www.svd.se/hogsta-siffrorna-for-c-sedan-annie-loof-foddes/om/opinionsmatningar?utm_source=push&utm_content=push&utm_campaign=none&utm_medium=svd

lördag 18 mars 2017

Ledarskap och ansvar på riktigt

Oppositionspolitik på riktigt
Behövs Liberalerna? Det är uppenbart många människor som undrar det. Under många, många år har det gjorts försök att slå ihop tidigare FP och C. Det har alltid misslyckats. Främst vill jag påstå för att personer i ledningen sett varandra som för mycket konkurrenter och ingen av partiledarna har sannolikt varit beredd att frivilligt låta den andre bli föreslagen som ett gemensamt ledaralternativ. Utöver de svåra person och kulturfrågorna mellan partierna har vi också haft stora sakpolitiska trätor. En av dessa, NATO, är på riksplanet nu borta. FP/L försöker allt mer profilera sig som ett grönt parti. Det liberala perspektivet i svensk politik skulle sannolikt stärkas om C och L hade klarat av en lyckad sammanslagning. Nu är sannolikt en riktigt bra tid för ett nytt försök då Björklund har "bäst före" som gått ut, L saknar enighet om alternativ samtidigt som Annie Lööf blivit varm i kläderna och tagit en stark nationell plats inom politiken. Ett grönt socialliberalt parti skulle sannolikt kunna få runt 25% av väljarnas stöd. Vi får nog avvakta till efter valet 2018. Därefter kanske L skickar en formell förfrågan om Centerpartiet kan tänka sig att ta över L. Priset? Ett meningslös totalt statligt övertagande av skolan kanske?.... Nej, jag tror att de kulturella skillnaderna är för stora och att personstriderna blir för många. Väljarna kanske löser det önskemål som sagt funnits ett antal gånger genom modern tid.

Helt klart behövs politiska krafter som kämpar för liberala värden. Intressanta reflektioner från Alice Teodorescu om läget inom Liberalerna nedan. Och precis som med andra organisationer kommer och går även politiska organisationer. I dagens Europa stiger nya partier upp snabbt och många av de gamla partierna kämpar för sin överlevnad. Marknadskrafterna talar. Vissa partier upplevs helt enkelt mer relevanta än andra.

"Men det går inte att, som C och L gör i dag, gorma över hur de rödgröna slår undan benen för tillväxt och välfärd, hur skattehöjningar skadar jobben, hur försvaret är underfinansierat, hur gängkriminaliteten håller förorter som gisslan, att skolan, vården, socialtjänsten och polisen går på knäna (listan kan dessvärre göras mycket lång) och samtidigt konsekvent vägra att medverka till att fälla sittande regering eller gripa makten kommunalt. I längden går det helt enkelt inte att ägna sig åt magiskt tänkande - Alliansen kommer inte att få egen majoritet i nästa års riksdagsval."

"Förändra er eller dö", skanderade Fredrik Reinfeldt på ett moderatmöte för länge sedan. Det var sant för Moderaterna då, det är ännu mer sant för Liberalerna i dag."
http://www.gp.se/ledare/teodorescu-förändra-er-eller-dö-liberaler-1.4200133
http://www.expressen.se/ledare/liberalerna-har-virrat-bort-sig-la-la-land/

Ta makten och dess ansvar
Nedan artikel måste en av mina föregångare, Roland Agius, gilla. Han har alltid varit kritisk mot att tjänstemännen tillåts styra i för stor utsträckning. Visst är det de folkvalda som ska styra över det som det offentliga har uppdraget att styra. Varför brister då den styrningen så ofta? Frågar du mig är svaret enkelt. Många av dagens ledande politiker har för lite ledarskapsträning med sig i bagaget. Många saknar också minst några års riktig arbetslivserfarenhet. Då är det svårt att klara av att till exempel leda en stadsdirektör, en generaldirektör eller en offentlig VD. Hur ändrar vi på det? Fler med gedigna erfarenheter måste vilja/orka/våga ställa upp som folkrepresentanter!
http://www.expressen.se/ledare/karin-pihl/mot-aktivistbyrakrater-ar-medborgare-maktlosa/fredag 17 mars 2017

Tuffare samhällsmiljö

Fattiga och rika
Som barn såg jag en spännande serie på TV från USA som hette "Fattiga och rika". Det har nog alltid funnits både fattiga och rika människor på vår jord. Beroende av hur flitiga ett samhälles invånare varit och hur väl fungerande samarbetsformerna är blir vissa samhällen mycket framgångsrikare än andra. En sak är säker och det är att om en allt större del av befolkningen lever i utanförskap, utan hopp och i fattigdom så växer snabbt de sociala problemen. I takt med att de sociala problemen växer ökar också människors otrygghet. Bland annat förstår alla att om antalet heroinister kraftigt ökar i ett samhälle så får det snabbt mycket negativa effekter för ett lokalsamhälle. Tills människan som bor och verkar i sin skyddade och välbärgade student- eller medelklassmiljö drabbas av något negativt är den negativa utvecklingen svår att greppa. När de drabbas, ibland djupt tragiskt, då ändras snabbt deras tidigare isolerade drömvärld till en helt annan verklighetsuppfattning. Politiker, och dess partier, har enligt mig en skyldighet att se problem och i offentlighetens ljus debattera om hur man bäst löser problemen. De skickligaste samhällena tar skyndsamt i snabbt växande problem. Inte när de blivit väldigt stora och därför också väldigt mycket svårare att lösa.
https://www.migrationsinfo.se/valfard/disponibel-inkomst/relativ-fattigdom/
https://ledarsidorna.se/2017/02/recension-av-tino-sanandajis-bok-massutmaning/

Relativ fattigdom är en sak och riktig fattigdom något annat. Om Sveriges utveckling de senaste decennierna fortsätter så kommer vi snart ha gott om riktigt många fattiga invånare. Även om de "bara" är 15% av befolkningen så representerar det 1,5 miljoner människor. Det inkluderar också många barn. Och vad händer om räntekostnaderna i Sverige i genomsnitt snabbt ökar med 3%, vad händer med många människors ekonomi då? Och vilken effekt får det för statsfinanserna som subventionerar lån med 30%! Vad händer med Uppsala kommuns ekonomi med tanke på att vi har en besvärande skuldbörda! Och även om 60% av befolkningen har det materiellt bra, vilken verklighet får vi i stora delar av samhället om 40% har det tufft? Men visst, de 60% kan ju  bygga in sig i så kallade "Gated communities"....
https://www.dagenssamhalle.se/nyhet/inkomstklyftorna-oekar-i-286-kommuner-haer-aer-hela-listan-31594
https://unicef.se/fakta/fattigdom
https://m.soundcloud.com/stefanhannaspod/uppsalas-vaxande-skuldberg

Incitamentssystem
Hur jobbar då det offentliga med incitamentssystem för att motverka fattigdom? Många ifrågasätter om det kommunala utjämningssystemet uppmuntrar god ekonomisk hushållning. Ska Darwins läror omfamnas eller motverkas? Inte självklara enkla svar, men viktigt ifrågasättande.
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Charles_Darwin

Och vilka lagförändringar görs, som håller kopplat till EU-regler, för att möjliggöra "0-tolerans"-metodik för att motverka kraftigt ökad brottslighet? Straff i olika former finns självklart också för att motivera människor att inte välja brottets väg. I den bästa av världar ska aldrig brott löna sig. Till exempel måste finanspersoner som ohederligt berikar sig själva förlora alla sina "stulna" personliga tillgångar. Vi får se hur det går för Allras förmögna ägare. Samtidigt lyfter jag på hatten för skickliga och seriösa finansmänniskor som genom sin skicklighet blir enormt rika. Jag missunnar aldrig ambitiösa och skickliga människor stora framgångar. Det är också en del av fungerande incitamentssystem som driver på vår mänskliga utveckling. Och Centerpartiförslaget om försök att skärpa motverkan mot snatteri är intressant. I takt med att allt fler i Sverige blir och är fattiga är det sannolikt att snatteriet kraftigt fortsätter att öka. Jag anser att lagstiftarna mycket bättre måste resonera om hur olika lagar påverkar enskilda människor och gruppers beteenden.

"Som man ropar får man svar" finns det ett intressant ordspråk som säger. Så är det. Förebygg brott bättre genom uppdaterade straff. Säkra bättre möjligheter att beslagta ekonomiska brottslingars tillgångar. Förändra det kommunala utjämningssystemet så att det bättre premierar god ekonomisk hushållning och bra företagarmiljö!
https://www.google.se/amp/s/detgodasamhallet.com/2016/11/04/gastskribent-hans-jensevik-skatteutjamningen-gor-oss-fattigare/amp/
https://www.dagenssamhalle.se/debattpaket/utjaemningssystemet-31082
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/sveriges-kommuner-gar-mot-en-vaelfaerdskris-30888
http://www.di.se/nyheter/pensionsmyndigheten-slanger-ut-allra/
http://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/xoyrp/c-forslag-forbjud-snattare-att-ga-in-i-butiker

torsdag 16 mars 2017

Företagsamhet och slöseri

Fantastisk energi
Igår var det mässa med UngFöretagsamhet, UF. UF är en fantastisk verksamhet som kraftigt bidrar till att stärka ungdomars självkänsla, förståelse för företagande och inspirerar många att våga bli egna företagare. Under många år har jag deltagit i juryarbete där UF-företagarnas bedrifter värderas och belönas. Det är fantastiskt roligt och inspirerande. Det finns många anledningar att känna framtidstro. Också roligt att UF i Uppsala län leds av en klubbkompis från Rotary Norra. Ett ledarskap som Sofie Lahyani sköter utmärkt.
http://ungforetagsamhet.se

Småföretagarna i fokus
Många svenskar, "gamla" eller "nya" är fantastiskt företagsamma. Det är det i kombination med en mycket god samarbetskultur som byggt svenskt välstånd. Runt om i världen förundras människor över vår förmåga att bygga globalt gångbara varumärken. Det tror jag främst är tack vare att vi har tillräckligt många hårt arbetande människor med systemkunnande i svensk "tjänst". All affärsverksamhet befinner sig i komplex systemmiljö.

I Uppsala och i Sverige slår MP, S och V så mycket de kan mot företagandet. Vinstförbud, kraftigt förändrade 3:12-regler och kommunalisering av välskötta välfärdsverksamheter talar sitt entydiga språk. Vänstern och tillväxtfientliga förstår inte hur generellt välmående samhällen skapas! Om några verksamheter inom näringslivet stöttas av vänstern så är det storföretagen. De bolag som verkligen i stort ska klara sig själva. Stora bolag har många anställda, tills automatisering och AI gjort sitt, och vänstern vill se människor som lydiga arbetstagare. Inte som skapande företagare. Sverige är fantastiskt men vänsterns företagarovänliga politik måste brytas och Sverige istället bli ett inkluderande nybyggarland. Det går, men det måste ledas av människor med trovärdighet att leda oss rätt!
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/sverige/näringsliv
http://www.dn.se/ekonomi/forbes-sverige-bast-pa-foretag-svenskt-naringsliv-inte-korrekt/

Kapacitetsstark kollektivtrafik
Uppsala kommun har inte beslutat att satsa många miljarder på spårvägar för spårvagn! Region Uppsala har inte heller fattat ett sådant beslut. Det är Regionen som ansvarar för Uppsala kommuns kollektivtrafik. Rimligen borde de först fatta beslut om att spårväg är en huvudinriktning för Uppsala stadstrafik innan Uppsala kommun börjar göra några investeringar i den riktningen. Att innan dessa beslut börja belasta kommuninvånarna med kostnader kopplade till spårväg är tjänstefel. Vi talar om eventuella miljardinvesteringar och liknande beslut måste ha förankring i kommunfullmäktigebeslut och Regionfullmäktigebeslut, allt annat är orimligt.

Nu har både en enskild nämnd inom Uppsala kommun, Gatu- och samhällsmiljönämnden och kommunstyrelsens utskott Mark- och exploatering (står fel i artikeln där USABs styrelse felaktigt nämns) fattat kostnadsdrivande beslut inom spårvägsområdet. De som fattar liknande beslut, i liknande ordning, borde personligen vara återbetalningsskyldiga om det visar sig att önsketänkandet hos vissa inte blir verklighet. Trist för oss Uppsalabor att det är val i Uppsala först 2018.
http://mobil.unt.se/asikt/debatt/ohallbar-sparsatsning-4581012.aspx

onsdag 15 mars 2017

Trovärdighet

Trovärdighet
Vad innebär trovärdighet? Främst handlar det om tidigare uppvisad förmåga och att enskilda människor och verksamheter gör det de säger att de ska göra. Då kan man bli trovärdig. Det råder ingen tvekan om att moderatledningen har trovärdighetsproblem och det innebär självklart att det även drabbar Alliansens möjligheter att vinna nästa val. Är det då Anna K-Bs fel att hon hamnat i den svåra situation hon gjort. Självklart har man nästan alltid en delskuld i hur saker utvecklas. Samtidigt kan jag förstå varför Reinfeldt ses som en så stor svikare som han gör bland många moderater. Hade han lämnat posten som partiledare mer ansvarsfullt hade antingen AKB fått ett bättre utgångsläge eller så hade de valt en mer lämplig efterträdare som redan vid övertagandet hade kunnat växla in på en ny linje.
http://www.gp.se/ledare/teodorescu-kinberg-batra-en-symbol-f%C3%B6r-reinfeldt-1.4194157
http://www.synonymer.se/?query=trov%E4rdighet

Skandal
Och visst kan man bara konstatera att Alice Bah Kuhne inte längre är lämplig som minister. Trots att hon är duktig på att dansa. Det finns små och det finns stora brister som borde avgöra lämpligheten som folklig representant med stort ansvar. Kuhnes syn på återvändande IS-kämpar är en stor brist. Det är helt galet att man kan uppvisa en så dålig faktakoll och visa ett så stort ointresse för det svenska folkets trygghet. Att yra om att "det är komplexa frågor" när det handlar om brottslingar som alla vi andra behöver skyddas ifrån kan inte tolkas på annat sätt än att hon inte förstår vilket uppdrag hon och hennes regering främst har. De ska värna invånarnas bästa. Inget annat.
http://www.svtplay.se/video/12785768/agenda/agenda-sasong-13-12-mar-21-15?start=auto&accessService=signInterpretation
http://www.gp.se/ledare/dags-att-ers%C3%A4tta-alice-bah-kuhnke-1.4195287
http://www.expressen.se/nyheter/lofven-backar-bah-kuhnke-efter-kritiken/
http://www.expressen.se/ledare/ann-charlotte-marteus/mycket-snack-men-lite-fakta-alice-bah-kuhnke/

Ny prövning av trovärdigheten
Man kan inte säga att man ska göra något och sedan inte göra det när "bollen ligger upplagd för straff". AKB och Alliansen har sagt att de nu ska börja vara opposition på riktigt. De har sagt att misstroendekortet mot ministrar ska användas. Håll med om att det är svårt att förstå om det inte används mot Alice BK inom kort! Det finns uppenbart gott om behov av ledarskapsträning bland många ledande politiker. Och med tanke på Tobés hantering av bonuspoäng på SJ kan jag meddela att i Uppsala kan inte kommunalråd ens åka lokal buss utan att redovisa syfte. Man kanske ska bli riksdagsledamot, de verkar ha betydligt mindre administration kopplat till sina kostnader....
http://www.di.se/opinion/pm-nilsson-dags-for-m-att-aterupptacka-misstroendet/
http://www.expressen.se/kronikorer/k-g-bergstrom/svart-att-ursakta-tobes-oaktsamhet/

tisdag 14 mars 2017

Lokaliseringsspel

Smart konkurrens
Människans historia är full av lyckade och misslyckade samarbeten mellan olika "lag" för att försöka vinna. Den som är intresserad av ledarskapsfrågor har en enorm och spännande källa att ösa exempel ifrån. Mycket är unikt i varje exempel. Den främsta unika faktorn, och oftast den mest avgörande, är personligheterna som är inblandade. Underskatta aldrig enskilda individers betydelse för framgång eller misslyckanden.


Smarta samarbeten mot vinst har som utgångspunkt att de har en samsyn om vilken eller vilka som är "fienden" och vad man vill uppnå. Om det inte råder total enighet om vilka man ska slå och vad syftet med samarbetet är blir det svårt att lyckas. Och har man kommit överens om att samarbeta för att nå framgång är det också klokt att fullfölja den tanken.


Personligen, som svensk, blir jag besviken på hur illa Stockholm, Solna, Uppsala och den svenska regeringen hanterat Sveriges möjligheter att få det Europeiska Läkemedelsverket till Sverige, EMA. Jag är besviken över att Stockholm/Solna/Sveriges regering valt att strunta i Uppsala och helt köra Hagastadsspåret. Hur kunde Uppsalas förhandlingspersoner misslyckas med att positionera hur värdefullt Sveriges förslag skulle bli med just en kombination av lokalisering? Konkurrensen är inte mellan "tre" fantastiska platser i Sverige utan mellan Sverige och sannolikt främst Milano, Italien. Kan inte de som representerat Uppsala tillräckligt mycket om Uppsala för att detta skulle vara självklart? Får Stockholmare och regeringsföreträdare oklokt tunnelseende "bara" för att de gjort vansinnigt dyra fastighetsinvesteringar i Hagastaden? En formell gemensam ansöka hade enligt mig dramatiskt ökat Sveriges möjligheter att få denna Europeiska myndighet till Sverige. Personalens boendealternativ skulle bli tydligt många. Närheten till Arlanda är bättre från Uppsala. Uppsala erbjöd kontorslokaler mitt i en riktig stad med en imponerande historik. Främst så hade en gemensam ansökan där man positionerat att djurdelarna av EMA med fördel skulle läggas till Uppsala och människodelarna till Solna blivit enormt stark. Konceptuellt och defacto hade det blivit en mycket kraftfull ansökan som hade haft mycket stora möjligheter att vinna. Med det ensidiga Stockholmsfokuset tror jag Sveriges regering gjort bort Sverige! Det var det gemensamma konceptet som verkligen hade kunnat positionerat Sverige väldigt starkt inom den Europeiska konkurrensen. Underkänt!
http://stockholm-life.se/sv/content/aktivt-arbete-för-att-få-eus-läkemedelsmyndighet-till-stockholm-uppsala
https://mitti.se/nyheter/sjukvard/regeringsuppdraget-myndighet-stan/
http://hagastaden.se
Samarbetspartners
I den globala konkurrensen gäller det att vårda gamla "kompisar" och ständigt forma nya allianser för att klara en stenhård global konkurrens. Såg på Facebook att en bekant besökt "Temple of litterature" i Hanoi, Vietnamn. Jag har också varit där. Det är en mycket intressant och värdefull upplevelse. Framförallt borde den upplevelsen göra varje västerlänning ödmjuk inför det kunskapsarv och den mänskliga historik som till exempel Kina och Vietnamn bär på. Det konfusianska arvet är starkt än idag. Redan för över tusen år sedan bar de på kunskaper och ett filosofiskt tänkande som få, om några, hade i de flesta delar av Europa och definitivt inte i USA. Sverige och svenska intressen bör satsa mycket mer på att forma starka samarbeten i Kina och Vietnamn. Där finns stora möjligheter till vinna/vinna upplägg. För att liknande samarbeten ska bli framgångsrika är det klokt att just tänka vinna/vinna då långsiktighet är högre värderat i Asien än i de Anglosaxiskt styrda delarna av världen.
 https://en.m.wikipedia.org/wiki/Temple_of_Literature,_Hanoi

måndag 13 mars 2017

Tydlighet, tydlighet och tydlighet

Sätta ner foten!
Hur fungerar ett väl fungerande rättssystem? Visst är det rimligt att det ska vara ställt utom rimligt tvivel för att människor ska dömas för brott. Vilken typ av samhälle tror du annars vi hamnar i. Samtidigt måste vi som vill försvara alla skötsamma människors frihet ta hoten mot många människors frihet på betydligt större allvar. Vi måste tydligt sätta ner foten och stå upp för allas jämlikhet och att vi inte tolererar auktoritära, icke sekulära och kvinnofientliga krafter i Sverige. Vi måste tydligt sätta ner foten och stå upp för att organiserad brottslighet med kraft ska krossas. När dessutom liknande farliga krafter samverkar blir hoten mot de samhällsideal de allra flesta i Sverige kämpar för hotat! Vi är många som tror på ett rättssamhälle styrt av lagar, ett samhälle som kämpar för individens maximala frihet, ett jämlikt samhälle men samtidigt ett samhälle där ambition och hårt arbete kan leda mot stora individuella framgångar och ett sekulärt samhälle. Människor får välja vilka trosuppfattningar de vill men inte på bekostnad av att andra inte fritt får välja sin och rättssystemet måste ha "vapnen" att med kraft beslagta alla tillgångar som kriminella förfogar över. Det är självklart det bästa sättet att eliminera incitamenten för att bli en del av kriminell verksamhet. Och om det stämmer att ingen av de personer, som dessutom lyft bidragspengar under tiden, som varit i Syrien och Irak och jobbat för IS satts i fängelse är något fel i vårt rättssystem. Självklart ska "ställt utom rimligt tvivel" gälla. Men vad har de gjort där? Och hur sannolikt är det att de åter i Sverige är stora risker både ur ett brottsperspektiv och till och med terrorperspektiv? Jag vill inte att människor som sannolikt trakasserat och mördat människor i till exempel Syrien fritt ska få röra sig i Sverige.
http://www.svtplay.se/video/12785768/agenda/agenda-sasong-13-12-mar-21-15?start=auto
http://mobil.unt.se/ledare/varning-for-fatalsfrihet-4576934.aspx
http://www.di.se/opinion/pm-nilsson-om-jamlikhet-del-1/
http://www.di.se/opinion/pm-nilsson-om-jamlikhet-del-2-1/
http://www.di.se/opinion/pm-nilson-cs-tydliga-otydlighet/

Rättvisa
De flesta förstår att livet inte är rättvist. Samtidigt tycker de flesta i Sverige att det är viktigt med en ambition om att det egna samhället ska vara så rättvist som möjligt. Är det rättvist att vissa arbetsgivare betalar särskilda sjukvårdsförsäkringar som gör att deras nyckelmedarbetare snabbt kan komma tillbaka i jobb om de blir sjuka eller skadade? Främst rör det sig om kompetens som klassas som kritisk inom näringslivet. Det näringsliv som finansierar allt annat inklusive den "vanliga" sjukvården. Är det orättvist att dessa människor, inklusive företagare, så snabbt som möjligt kan komma i värdeskapande produktion igen? Är det inte som det skrivs i artikeln så att fokuset borde vara på köerna inom svensk sjukvård och inget annat? Du vet väl att det finns länder i Europa som inte har köer! Varför är inte Sverige ett av dem? Och är det rimligt att alla som i princip befinner sig på svenskt territorium jämlikt konkurrerar om rätt till sjukvård? Är det rättvist?
http://www.di.se/opinion/lotta-engzell-larsson-ohederlig-debatt-om-sjukforsakring/

"Gör din plikt, kräv din rätt"
Kan ett generöst och inkluderande samhälle byggas starkt på annan grund än att alla som kan måste bidra och om man bidrar så får man också rätt till gruppens skydd? Det var faktiskt Socialdemokraterna som på sina gamla fanor hade parollen "Gör din plikt, kräv din rätt". Bland annat organiserad brottslighet bygger sina system på den enkla och självklara grupplogiken om man vill lägga grunden för en stark rörelse. Den organiserade brottsligheten bekämpas bäst genom att samhället med nolltolerans slår mot brottslingar som "gör sin plikt" och genom att alla deras tillgångar ("rättigheter") hela tiden beslagtas. Leif G W Persson "slår" hårt mot sossen Ygeman och hans artikel är läsvärd. Det är bra att S dammat av de gamla slagorden "Gör din plikt, kräv din rätt". Nu gäller det för S att gå från ord till handling och framförallt måste den organiserade brottsligheten med kraft slås tillbaka. Väldigt många människors frihet, på olika sätt, är redan nu begränsad och kraftigt hotad!
http://www.expressen.se/kronikorer/leif-gw-persson/punktmarkera-gangen-och-las-in-dem-for-alltid/?social=twtr

"Frågan har blivit akut i och med den ökade flyktinginvandringen och påföljande arbetslösheten i gruppen. Den obevekliga sanningen är att alla människor svarar på incitament, och de flesta är ekonomiskt rationella."
http://www.di.se/opinion/lotta-engzell-larsson-bra-med-storre-eget-forsorjningsansvar/

Många "nysvenskar" kan vittna om att de upplever "gammelsvenskar" och svenska politiska företrädare som mycket otydliga i sin kommunikation. Det är hög tid att den otydligheten försvinner och att vi som bryr oss, på riktigt, om att försvara de grundvärderingar som byggt det moderna Sverige bättre kan försvaras! Det brådskar! Det är inga värderingar som borde vara svåra att tydligt stå upp för!


söndag 12 mars 2017

Problemlösning

Ett ja är ett ja
Vad betyder ja? Vad betyder nej? Tycker du att det är viktigt att ett ja är ett ja och ett nej ett nej? Tycker du att myndighetsutövning ska vara "rättssäker" och rättvis? Det tycker jag.
http://www.synonymer.se/mobil/?query=ja
http://www.synonymer.se/mobil/?query=nej

Rättvisa och hållbarhet
Hur rättvist kan till exempel asylärenden hanteras? Är det viktigt att Migrationsverket handlägger asylärenden jämlikt och att de följer de regler som finns för att landa i ett ja eller nej till rätt att av asylskäl få rätten att vara kvar i Sverige med svenskt aktivt bistånd? Är det rättvist mot alla som följer utvisningsbeslut om de som inte gör det vinner på att gå "under jorden"? Vilka konsekvenser får det om staten inte använder tydliga avslag eller bifall på asylärenden? Måste staten säkerställa att utvisningsbeslut verkställs? Är det rimligt och rättvist om utvisningsbeslut inte verkställs? Ska vi klara av att lösa en del av de stora samhällsproblem vi har tror jag att ett väl underbyggt ja eller nej måste vara ett ja eller nej och inget annat.

"Att tvinga människor att lämna Sverige är ett svårt beslut, rent mänskligt. Men det är samtidigt själva förutsättningen för den reglerade invandringspolitiken. Det måste vara skillnad på ett ja och ett nej. Och det måste vara skillnad på att ha skyddsbehov och att inte ha det."

Ord jämfört med handling
Öppna ditt hem för flyktingar var en fråga som gick till många i samband med att volymen av asylsökande kraftigt ökade. I förhållande till alla som sa sig vilja hjälpa till var det mycket få som oxå öppnade sina hem för asylsökande. På många sätt är det stor skillnad mellan vad många svenskar ger uttryck för i ord och vad vi gör i handling. I ljuset av ett stort behov av förbättrad integration är det bekymmersamt. Vi måste betydligt bättre gå från ord till handling. Nedan rader från Alice T är läsvärda.

"Politikerna talar ofta om Sveriges ansvar mot just människor på flykt, men vad hände med ansvaret för människor som bor här, oavsett om de anlände i går eller om de har bott här i generationer? Vem för de skötsamma människornas talan, de som sätter gränser för sina barn, som lär sig svenska, som jonglerar flera lågbetalda jobb för att kunna sätta mat på bordet, som sparar för att köpa en begagnad bil, som bidrar till en välfärd som levererar allt mindre valuta för insatsen? De som inte vill associeras med de kriminella men som på grund av sitt utseende kommer att misstänkliggöras, de som måste anstränga sig dubbelt så mycket för att visa att de inte är som bråkstakarna?"