måndag 31 mars 2014

Undergång

Klockan klämtar
FNs klimatpanel har nu i Yokohama, Japan, lämnat den mest omfattande rapporten om klimatförändringar någonsin. Budskapet är nästan uppgivet. Människans negativa påverkan på jorden är omfattande. Naturkatastrofer som en följd av människans rovdrift på naturen och jordens resurser har ökat kraftigt  och rovdriften fortsätter. På 200 år (1850-2050) ökar sannolikt antalet människor på jorden från 1 miljard till tio miljarder. Alla vill ha det kortsiktigt minst lika bra som en svensk. Allt fler miljoner får det bättre. Naturen kommer enligt klimatpanelen att slå tillbaka allt hårdare mot människor runt om i världen. Precis som vi vill hålla efter beståndet av t ex älgar och vildsvin tycks naturen allt mer försöka göra detsamma med oss människor. Kan vi klandra den när vi själva inte lyckas ta tag i problemen tillräckligt bra?

Människans kortsiktiga tillfredställelsebehov tycks bli mycket kostsamt för kommande generationer. Igår kunde vi bl a lyssna på miljöminister Ek som på SVTs Agenda uttryckte en viss hopplöshet över världssamfundets oförmåga att ta sitt ansvar och snabbare ställa om mot en mer hållbar framtid. I samma Agendaavsnitt deltog Rockström. Som vanligt tyckte jag att han var klok. Han önskade att världens politiker slutar att se klimatfrågan som en isolerad miljöproblematik. Om vi bortser från att vår fungerande miljö är en grundförutsättning för vårt liv så krävs också en omfattande samhällsförändring för att det generella välståndet ska kunna försvaras. Rockström menar att politiker måste inse att det inte bara handlar om några fanatiska miljökämpar som vill att vi ska tillbaka till stenåldern. Det handlar om totala samhällsbyggnadsomställningar för att försvara och utveckla välståndet. Utveckla välfärden klokt, inte avveckla den. Det handlar också om säkerhetspolitik för att betydligt eller helst helt eliminera de fossila hoten från t ex Ryssland. För mig har det hela tiden handlat om att få till en hållbar utveckling. Bl a därför väljer jag att lägga min röst på Centerpartiet som inser och jobbar åt det hållet. Vissa partier vill inte ställa om. Andra vill ta oss åter till stenåldern. Jag hoppas du väljer en klok väg framåt som också visar att du bryr dig om våra kommande generationer. Inte bara ditt egna kortsiktiga tillfredställelsebehov.
http://www.nytimes.com/2014/03/31/science/earth/panels-warning-on-climate-risk-worst-is-yet-to-come.html?hp&_r=0

söndag 30 mars 2014

Brudar & buller

Vem räddar Frankrike?
Frankrike är på många sätt ett härligt land fullt av intressanta människor. Landet är också ett av få Europeiska länder som på många sätt gått före i vår mänskliga utveckling och påtagligt påverkat utvecklingen runt om i världen. Samtidigt är det idag ett land i kris. Djup kris hävdar många. Förenklat anses krisen framförallt handla om att landets näringsliv inte lyckats förnya sig tillräckligt och inom de traditionella branscherna har fackföreningarna drivit på med orimliga ersättningssystem som gör landet allt mindre konkurrenskraftigt. Fackföreningarna är också militanta. Jag har varit många gånger i Frankrike och aldrig någon gång utan att strejker drabbat mig och alla andra. Nyligen kanske du minns hur fackliga företrädare kidnappade en chef på ett bildäckstillverkande företag för att ägarna till bolaget bestämt att lägga ner verksamheten. Om det inte vore för att Frihetsgudinnans original finns i Paris så hade jag nog gett upp hoppet för att Frankrike ska komma ur sin ekonomiska tillbakagång. Det finns hopp!

Paris hör till en av mina absoluta favoritplatser på jorden. Skälen är många. Pulsen, skönheten, maten och kulturutbudet men framförallt människorna som älskar att "debattera" och som kommer från jordens alla hörn. Stor-Paris är befolkningsmässigt större än Sverige så det är enkelt att förstå utbudets mångfald på en relativt liten yta. Trots Frankrikes problem är Paris den finaste och mest intressanta juvelen i den franska kronan. Historia håller nu också på att skrivas i Paris. För första gången tycks Paris få en kvinnlig borgmästare. Jag tror Nathalie Kosciusko-Morizet vinner i kampen mot Anne Hidalgo. Blir Nathalie den Frihetsgudinna Frankrike desperat behöver för att åter bli ett land som skapar förutsättningar för ett bättre liv och inte försämringar för sitt folk? Heja Nathalie! Jag ser fram mot att besöka henne när hon intar ett av världens mest kända palats (med världens finaste vinkällare).
http://en.wikipedia.org/wiki/Nathalie_Kosciusko-Morizet
http://www.nytimes.com/2014/03/22/world/europe/in-paris-campaign-left-and-right-have-one-thing-in-common.html?_r=0

Luftkvalitetsproblem och buller
Det känns skrattretande att samtidigt som Arlandas viktiga flygtrafik ifrågasätts på grund av miljö och bullerproblem för omkringboende så vill staten bevilja rätten för civilt kommersiellt flyg på Ärna flygplats i centralorten Uppsala. Ett projekt som också backas upp av flera lokala partier. Inte av Centerpartiet. Är Uppsalabornas hälsa mindre värd än de som bor i Arlanda eller i dess närmaste omgivning? Gör om! Gör rätt!
http://www.svd.se/naringsliv/branscher/industri-och-fordon/buller-och-tillvaxt-utmanar-arlandaflyget_8766546.svd

lördag 29 mars 2014

Slöseri

Rätt saker
Jag ogillar när pengar som jag är med att skapa används oklokt eller t o m dåligt. Den inställningen har jag oavsett om det är på Ericsson jag medskapar eller som skattebetalare. I dagens UNT bjöds jag på att bli förbannad över hur mina skattepengar används. Jag vet att medias beskrivning av verkligheten ofta är mycket onyanserad men i de två exempel jag ska beskriva har jag en viss insikt.

Ledarskapsstöd
Eva Åkesson, rektor för Uppsala universitet, har sedan ledarkrisen exploderade på universitetet köpt konsultstöd för att hantera situationen så bra som möjligt. Jag kan inte låta bli att minnas ett samtal med Leif Östling, legendarisk VD för SCANIA, där han var mycket tydlig med att en hög chef som behöver en konsult som stöd för att göra sitt ledarjobb är befordrad över sin kompetensnivå. Konsulten som stöttat Åkesson under den senaste tidens kris har hittills fakturerat oss skattebetalare 265.000 kronor. Vad har konsulten levererat? På UNTs fråga svarar konsulten "att hon måste jobba hårt på sin genomslagskraft och på att få folk med sig"! Hallå!!! Vad är och innebär ledarskap? Jag vill inte betala skatt om den används till idiotiska saker.
http://www.unt.se/uppsala/klart-det-ar-mycket-pengar-3069239.aspx

Biljettsystem för miljarder
Vi skattebetalare och kollektivtrafikresenärer betalar miljarder för nya biljettsystem. Samtidigt hade vi i Sverige ha kunnat köpa in det som finns väl fungerande i andra länder! Jag blir upprörd av liknande slöseri. Jag blir också mycket besviken på att inte enkla biljettsystem kan erbjudas oss resenärer. Hur svårt kan det vara att utveckla biljettsystem som fungerar även utifrån kundernas perspektiv? Hur kan det bli så här dåligt och dyrt? Inte godkänt och stort slöseri med skattepengar. I dagens gammelUNT kan vi återigen ta del av hur resenärer öser ur sig frustration och kritik över biljettsystem som är obegripliga eller i vart fall mycket användarovänliga. Är det 2014?

fredag 28 mars 2014

Dåliga affärer

Bli av med frågan
Precis som i USA där kongress och senatsförhör är skådespel är Konstitutionsutskottet (KU) inom Sveriges riksdag en plattform för politiskt skådespel. I grunden är KU mycket viktigt men tyvärr används plattformen för att smutskasta varandra så mycket som möjligt. Inte så konstruktivt men ett faktum som media älskar. KU vill med all rätt gräva i den mycket dåliga NUON affären. Jag hoppas alla inblandade C människor som kallas dit snabbt går dit och svarar på KUs frågor. Eftersom det rör sig om väldigt många förlorade miljarder är det viktigt att svenska folket får höra vad som hänt och om det som hänt inneburit att några processer inom regeringsarbetet förändrats. Det är tråkigt att göra dåliga affärer men det är inte olagligt. Det som idag är en bra affär kan i morgon vara en dålig affär beroende av hur t ex råvarupriser utvecklas och om länder som Tyskland helt ställer om sin energiförsörjning. Jag hoppas Olofsson gör en Alterå och går dit och läser upp det som besvarats i brevet som tydligen skickats till KU med svaren på deras frågor.
http://www.unt.se/ledare/att-tacka-nej-haller-inte-3067862.aspx

torsdag 27 mars 2014

Mest samhällsnytta

Politiker, företagare eller både och?
Förr var det en självklarhet att ledande affärspersoner också var politiskt engagerade för att bidra till lokalsamhällets och nationens bästa. Om det gick att förena med det egna bra var det givetvis också en drivkraft. Väldigt få av våra ledande näringslivspersoner är idag direkt engagerade i politiken. Självklart skulle det vara möjligt om de ville. Jag utgår ifrån att de känner att de kan påverka samhällsutvecklingen mycket ändå. Kanske t o m bättre genom sina lobbyister. De t o m kanske struntar i Sverige eftersom de svenska förutsättningarna allt mer styrs från vår omvärld. EU styr ju runt 70% av det som riksdagsledamöterna sysselsätter sig med.... Kanske är det som politiskt engagerad företagsledare som jag ska vara för att göra mest nytta för Uppsalas och Sveriges positiva framtid? Jag kan i vart fall konstatera att det är bra ersättningar till tjänstemannaledare inom näringslivet. T ex Börjes (VD Investors) årslön motsvarar typ en livstidsersättning som kommunalråd. Den fria marknaden talar. Är jag avundsjuk och missundsam? Inte alls. Grattis Börje! Varför inte försöka få så mycket som möjligt? Jag förstår dock inte varför ägarrepresentanterna går med på dessa onödigt höga ersättningar? Det behöver ju inte stora familjeägda bolag göra när de köper in duktiga chefer..... Varför denna onödiga extrautgift?
http://www.di.se/artiklar/2014/3/26/lonelyft-for-borje-ekholm/

Är ersättningsnivåer avgörande?
Vi kan nu se att kommuner annonserar efter naturvetenskapliga lärare eftersom ingen längre tycks vilja bli eller vara en sådan. Vem vill jobba med ett jobb som trots dess i grunden värdefulla och roliga innehåll ständigt beskrivs negativt? Vem vill jobba i en miljö där alla andra har rättigheter och du själv bara har skyldigheter? De lärare som bevisligen är duktiga på att lyfta sina elevers kunskaper måste få en betydligt bättre löneutveckling. Det är alliansen i Uppsala överens om. Då blir i vart fall inte lönen problemet när en lärare bevisligen lyfter sina elevers kunskaper bättre än andra.

Politik och politiker kan göra stora positiva bidrag till samhällsutvecklingen. Politiker kan också göra stor negativ påverkan och genom dåligt ledarskap driva ett territorium mot allt sämre generell samhällsservice och relativ fattigdom. Det kan gå fort att gå från ett generellt högt välstånd till en kraftigt växande relativ fattigdom.

I Finland kan vi nu se hur sårbart ett samhälle är om inte politik och övriga samhälle hjälpts åt att säkerställa lokala jobb och ett brett och livskraftigt näringsliv. NOKIAs katastrof visar tydligt hur viktigt näringslivet är för övriga samhället. Om nu politiken har mycket stor påverkan på samhällsutvecklingen, har vi ersättningssystem till politiker som lockar de bästa? Eller är det som med lärarna att det inte lockar de bästa och att de som är bra lämnar så fort de får ett ersättningserbjudande som är bättre än vad de har? Nu försämras ju ersättningssystemet för nya politiker genom att de tidigare löjliga fallskärmsuppläggen tas bort. Kanske skulle det varit klokare att inte sänka kostnaderna men betala bättre när jobbet utförs? Hur viktig tror du att ersättningssystemet är för att vi ska få de bästa politikerna? Kan man tänka så? Varför inte? Varför skulle politiken vara en arena som skiljer sig från andra verksamheter?

onsdag 26 mars 2014

Var dig själv!

Kommunikation
Igår morse inledde jag och dottern dagen med mycket discodans. Det var en härlig start på morgonen. Dagen avrundades också med mycket dans i samband med att finalisterna till Uppsalas "årets företagare" utsågs. Under dagen arrangerade företaget Relation en stor mötesdag om kommunikation och för att stimulera resultatdrivet nätverkande mellan människor. Under dagen deltog jag själv i en panel om innovations- och företagarklimat samt presenterade finalisterna bland många mycket duktiga företagare som varit nominerade att bli "årets företagare". I programmet deltog bl a Stefan Sauk och Fredrik Skavland. De och övriga talare lyfte fram hur viktigt det är att vara sig själv när man kommunicerar. Då är det lättare att uppnå välvilja, nyfikenhet och trovärdighet. Är det så enkelt?

Vad innebär det att våga vara sig själv i en värld där vi ständigt möter andras föreställningar om vad som är rätt eller fel? I Uppsala har vi t ex två roliga exempel på ledande personer som vågar vara sig själva och som definitivt rubbar många människors fyrkantiga syn på vad som är rätt eller fel. Båda dessa personer, med lokala ledande roller, knäcker extra på olika Uppsalakrogar som DJs. Visst är det kul! Vågar du kliva ur ramarna? Om inte du vågar vara dig själv, vem ska då vara det?

tisdag 25 mars 2014

Mer rätt från början

Lär av film och spelutvecklingsindustrin
Sedan Eva & Adams tid har människor byggt boplatser, försökt mätta sina energibehov och ständigt försökt utvecklas vidare. Länge gällde även Darwins regler också människor men idag försöker våra demokratier sätta det tänkandet ur spel genom att kämpa för alla människors likvärdiga rätt till ett värdigt och bra liv oavsett social bakgrund eller funktionsnedsättningar. Viktigast av allt, enligt Darwins teorier, är förmågan att anpassa sig för att höra till de bästa och för att överleva. För att klara av att bygga många fler bostäder och för att klara av att bygga stadsdelar som är trivsamma och som erbjuder rekreationsytor inom rimligt avstånd är det bra om vissa partier börjar respektera de kvalitetsvärden som rimlig närhet till allmänna rekreationsytor, ren luft, rimliga trafikflöden etc representerar. Om vi har översiktsplaner som hedras och enbart godkänner detaljplaner som visar respekt för att hållbara bostadsmiljöer, då går sannolikt byggprojekten också fortare framåt och blir betydligt billigare. Inom filmindustrin har den gamla byggindustrin mycket att lära av hur effektiva men samtidigt kreativa projekt kan ledas. Även spelutvecklingsindustrin kan lära byggsektorn och kommunerna mycket. Inte minst hur man kan hantera ätor, ändringar, betydligt billigare än idag. Tror du byggindustrin och kommunerna lär av spelutvecklingsindustrin och filmindustrin? Varför gör de inte det?

Som tur är lever jag i ett demokratiskt rättssamhälle. Visst händer det att jag inte håller med om beslut som domstolar fattar. Oftast handlar det då sannolikt om att jag är dåligt insatt i sakförhållandena eller att jag helt enkelt anser att lagarna utifrån vilka domare dömer är fel. Jag är glad över att Mark & miljödomstolen nu både tydligt sagt att civil flygverksamhet på Ärna är oklokt och att den exploatering av Kvarteret Seminariet som stöttats av S, M och KD nu anses mycket olämplig. Vi måste utveckla våra samhällen hållbart. Snabbt och bra är toppen. Snabbt och dåligt är en dum och dyr väg framåt. Det känner vi väl till inom film och spelutvecklingsindustrin. Mer rätt än fel tack!
http://www.markochmiljooverdomstolen.se/Nyheter--pressmeddelanden/Detaljplan-for-kvarteret-Seminariet-i-Uppsala-kommun/

måndag 24 mars 2014

Skratta eller gråta?

Vilka är huvudproblem?
Utmaningarna på arbetsmarknaden är stora. Stora delar av näringslivet signalerar tydligt att det saknas tillräckligt många kvalificerade på arbetsmarknaden (rätt kompetens, rätt förmåga och rätt inställning). Ungdomar och nysvenskar utan gymnasieexamen har väldigt svårt att hitta jobb och bland denna grupp är arbetslösheten smärtsamt hög. Allt fler av våra äldre med stora kunskaper och erfarenheter vill pensionera sig och arbetsgivarna skulle gärna ha kvar de arbetsvilliga om vi kan hitta en ersättningsmodell som också gör att de parallellt kan satsa på en ny kraft. Våra äldre är en mycket stor tillgång och som alla värdefulla tillgångar ska de vårdas för att behålla sitt värde. Att se en äldre människa med full vilja att aktivt bidra på arbetsmarknaden som förbrukad är dumt. Mycket dumt.

Är det fult eller dåligt att klassas som äldre? Det tycker inte jag. Min morfar är över 90-år och mycket aktiv. Han är definitivt äldre och alla som känner honom har en stor respekt för honom då han förtjänar den varje dag som en kärleksfull medmänniska. Min morfar är äldre än de flesta. Jag blir trött av att läsa en debattartikel skriven av två folkpartister, riksdagsledamöter, i dagens UNT. Dom menar på fullt allvar att ordet äldre i princip är diskriminerande och att det istället borde heta ÅRSRIK..... Är det första april idag? Om man skulle gå efter deras tänkande ska då våra barn och unga kallas ÅRSFATTIGA. Lägg av! Fokusera på rätt saker!
http://www.unt.se/debatt/slapp-fram-de-arsrika-3057573.aspx

söndag 23 mars 2014

Vem vill ha mindre?

Mer, mer, mer och mer
Det är få människor som vill ha mindre service än den de redan har. Det är få människor som inte vill ha högre ersättning för sina arbetsinsatser. Titta bara på våra storbolagsstyrelser och de arvoden de ständigt vill höja. Arvoden som redan representerar många sjuksköterske och lärarlöner. Men vad är problemet med krav på högre löner och bättre service? Problemet är om den berörda verksamheten är skattefinansierad och om näringslivsutvecklingen inte kan matcha kraftigt ökade offentliga utgifter. Det är ock ska vara arbetsgivare och löntagare som gör upp om lönerna i Sverige. Jag hoppas de är kloka. Ingen tjänar på kraftiga löneglidningar som t ex bara pressar upp inflationen? Näringslivets grundläggande välmående sätter gränserna för hur mycket vi gemensamt kan skattefinansiera. Som jag beskrivit tidigare utvecklas inte det svenska näringslivet tillräckligt bra för att vi ska kunna försvara och utveckla vårt generella välstånd.

Lever vi inte i ett fritt land med möjlighet för alla att få en mycket bra utbildning med internationellt mycket konkurrenskraftiga villkor? Är det inte ett fritt val på en fri marknad att välja yrkesutbildning och jobb? Om man vill tjäna mycket pengar kan man ju alltid försöka bli framgångsrik företagare, rockstjärna, golf eller fotbollsproffs, chefsingenjör, finanshaj eller storbolagsledare. Jo, så är det.

Har inte alla arbetare i Sverige fått mer i plånboken? Reellt har de flesta arbetande svenskar inte på mycket länge haft en så stark verklig köpkraftsförbättring som under Alliansregeringens tid. Samtidigt gäller det dem som hade ett boende, hade ett jobb och som inte är pensionär. För t ex ungdomar och pensionerade skapar bostadsmarknadens problem stora utmaningar. Utmaningar som hindrar ungdomar från att ta sig in på bostadsmarknaden och äldre att byta till mindre trygghetsboenden. Utmaningar som framförallt påverkar deras personliga ekonomiska risk om de lyckas låna till ett första eller nytt boende. Utmaningar som gör att t ex nya sjuksköterskor och lärare vill ha högre ingångslöner för att få igång startpaketen runt sig efter en utbildning.

Vi vill ha mer, mer, mer mycket mer. För att det ska vara hållbart måste vårt svenska näringsliv stärkas! Det gäller i bl a Spanien också.
http://www.unt.se/varlden/stor-demonstration-i-madrid-3059248.aspx

lördag 22 mars 2014

Hårda straff

Vilka är alternativen?
Ryssarnas höga spel måste tas på fullt allvar. Oavsett om det bor en stor grupp ryssar inom ett annat lands territorium eller ej kan inte världssamfundet acceptera en ordning där en nation ensidigt, oavsett regionala folkomröstningar, kan ta över delar av ett annat land. Föreställ dig att många ryssar flyttar till Östhammar och att de blir en majoritet av befolkningen, då kanske de hellre leds av Putin än av Reinfeldt. Krim är ett sådant exempel.

Precis som innan t ex andra världskriget vill inte de flesta regimer kriga. I synnerhet inte demokratiska regimer. Efter att Hitler annekterade ett efter ett av andra länders territorium tvingades till sist den demokratiska världen in i krig mot totalitära regimer. Kan vi lära något från den tiden? Framförallt måste vi ha lärt oss att priset måste bli högt för ryssarna så att de nu inte väljer att gå vidare eftersom de enkelt lyckats ta över Krim. Varför skulle de inte vilja öppna upp sin åtkomst till Östersjön igen genom att ta över ett eller flera av de Baltiska staterna? Tror du Balterna väljer att kriga om de kommer? Skulle ett ryskt övertagande av Baltikum innebära fullt krig mellan Ryssland och väst? Vad tror du händer?
http://www.dn.se/debatt/sverige-redo-stotta-ukraina-med-pengar-och-assistans/

Som ofta är vägvalen svåra. Jag håller absolut inte med den mängd ekonomer som inte vill ha ekonomiska sanktioner mot Ryssland. De menar att ett ekonomiskt krig är dåligt för alla. Så är det såklart men om vi inte utmanar ryssarna i militär strid så måste andra maktmedel användas. Annars kommer de garanterat att ta över t ex Baltikum. Svårigheten blir att ekonomiskt straffa dem lagom.... Hur mycket är det? Och vad händer t ex nästa vinter om inte ryska fossila bränslen levereras till Tyskland och Rumänien? Tyskarna är kloka. Deras satsning på solenergi handlar sannolikt också om säkerhetspolitik. Tror du vi går mot en stor ny militär konflikt i Europa? Då testas EU på allvar.
http://www.di.se/artiklar/2014/3/21/nu-borjar-sanktionerna-att-markas-i-ryssland/

fredag 21 mars 2014

Dumt & omöjligt

Dans runt guldkalven
Det tycks som att riksdagen och Europaparlamentet är utmärkta platser för människor som inte vill tjäna allmänintresset utan endast sig själva. Du har väl inte glömt Emanuel Johansson, Socialdemokrat, som parallellt med riksdagsuppdraget byggde upp en privat omsorgs och vårdverksamhet som han sålde för hundratals miljoner kronor och sedan tvistat med skattemyndigheten om att han gjort allt han kunnat för att undvika skatt, trots att han blivit multimiljonär på skattepengar. Nu har vi en folkpartist som velat göra samma sak. Det är särskilt besvärande eftersom han borde vara mer ansvarsfull för att försvara rätten till mångfald och valfrihet. Den rätten kan bara skyddas genom att en minimikvalitet på hög nivå i verksamheten garanteras. Bra att UNT uttrycker sig så tufft som de gör mot Bijan Fahimi trots att han är folkpartist. Det är särskilt allvarligt att liknande händer under ledning av en som också arvoderas av folket och som på ett positivt sätt förväntas försvara just mångfald och valfrihet, inte bidra till att den starkt ifrågasätts.
http://www.unt.se/ledare/var-kommer-barnen-in-3055476.aspx

Skadlig process 
UNT vinklade tidigare konflikten mellan Uppsala universitets rektor och många övriga ledande universitetspersoner som en palatskupp. Min tolkning av reportagen var att Eva Åkesson försvarades av tidningen. Nu får vi läsa att efter styrelsens tveksamma beslut att inte entlediga Åkesson från sitt rektorsuppdrag så saknar hon förtroende bland väldigt många ledande befattningshavare på universitetet. Hallå! Hur kan man inte ha förstått det? Grundfelet i hanteringen tycks vara att utbildningsdepartementet direkt lagt sig i rektorsfrågan både vid rekryteringen och i samband med ledarproblemen. Jag är helt säker på att Åkesson har många goda sidor och kan göra många bra insatser som ledare i framtiden. Jag är fortsatt övertygad om att det blivit en omöjlig situation i toppen av Uppsala universitet och en ny rektor måste till inom kort om inte verksamheten kraftigt ska påverkas negativt av situationen.
http://www.unt.se/uppsala/lemne-bytte-fot-i-omrostningen-3051280.aspx

torsdag 20 mars 2014

Ja se det snöar ja se det snöar...

Hoppet
Hoppet är det sista vi ger upp. Så är det för de allra flesta av oss människor. Därför är det inte så konstigt att det fantastiska vårvädret vi fick i början av mars, efter en mild vinter, ingav mycket hopp om att våren var här. Moder jord och universums krafter ville dock retas med oss. Igår öste snön ner över Uppsala och det har fortsatt att snöa idag. Självklart blev det kaos då bussar ställdes in efter många halkolyckor. Bl a fanns så hoppfulla att de bytt till sommardäck som fick mycket stora problem. Självklart hade vi tagit bort sanden för att undvika för många dagars problem med dålig luftkvalitet i centrala Uppsala. Denna åtgärd har definitivt bidragit till att våra luftkvalitetsöverträdelser blivit relativt få. Hoppas vi får ta upp den nya sanden snart igen. Det kommer definitivt gå mycket fortare än förra året då vi hade massivt med sand på våra gator och vägar.
http://www.unt.se/uppsala/snofallet-orsakade-kaos-3054345.aspx

Eftersom jag har vuxit upp i Uppsala har jag vissa minnen av flera sista april då det var massor av snö kvar. Det hör m a o till undantagen att vi slipper snö i mars.

Kortsiktighet
Dansen runt guldkalven är en gammal företeelse. Den fortsätter. Innan årsskiftet tyckte de flesta finansinstitut att man skulle satsa på aktier. Då hade inte ryssarna börjat annektera andra länders mark. Då hade inte den amerikanska Riksbanken börjat höja styrräntan. Då hade inte ett stort flygplan bara försvunnit. Då hade inte heller media börjat skriva om att kortsiktiga finanspersoner pressar fram höga utdelningar för att driva direktavkastning och kursutvecklingen. Är det hållbart? Om bolagen töms på för mycket pengar hur går det med deras nödvändiga investeringar då? Vi behöver mer industriellt tänk inom näringslivet.
http://www.di.se/artiklar/2014/3/19/aktievarderingen-skrammer-proffsen/

onsdag 19 mars 2014

Allvarligt läge

Inga gratis luncher
Det finns ett engelskt uttryck som innebär "det finns inga gratis luncher". M a o allt kostar på något sätt och den som tror något annat är dum. Jag tror inte du är dum. Därför tror jag bl a att du förstår att vårt höga välstånd inte kan tas för givet och att grunden till vårt välstånd är ett starkt och ständigt konkurrenskraftigt näringsliv. Eftersom du förstår det antar jag att du som jag är orolig över det svenska näringslivets utveckling. Utvecklingen är djupt otillfredställande. Jag är helt övertygad om att S och MP inte hade bidragit till en bättre situation. Trots det måste den negativa näringslivstrenden brytas annars är vårt generella höga välstånd mycket hotat.
http://www.kommunrating.se/blog/?p=828
http://www.regeringen.se/sb/d/16541/a/213306

I takt med att Pharmacia, ASEA, Volvo, ASTRA, SCANIA m fl blivit kontrollerade av makter utanför Sverige, och utan hjärta för lokalt svenskt välbefinnande, har också viktiga jobb och innovationskraft lämnat landet. I dagens allt för kortsiktiga ekonomiska värld köps också bra företag upp tidigt och nya viktiga lokala jobbmöjligheter går ofta på export. Visst skapas enorma enskilda förmögenheter på kort tid för vissa men hur stor är den lokala nyttan av det? Det är hög tid för lite ingenjörskonst inom samhällsbyggandet för att hitta incitamentssystem som leder i den riktning vi önskar. Vi behöver nya reformer med fokus på småföretagare!
http://www.di.se/artiklar/2014/3/18/debatt-sveriges-ekonomi-gar-samre-an-vad-de-tror/

Nu avvecklar återigen GE Healthcare i Uppsala medarbetare. Det händer hela tiden att välskötta bolag anpassar sina kostnader utifrån hur marknaden utvecklas. Inget ovanligt med det. Det tydliga med GE Healthcare är att de ingår i en företagsgrupp som skoningslöst och ekonomiskt framgångsrikt fokuserar på lönsamhet och marknadsposition. Vi behöver bl a fler sådana företag med huvudkontoren i Sverige. Framförallt behöver vi fler företag som inte slaviskt styrs av ett kortsiktigt nyckeltalsfokus. Vi behöver fler ingenjörsdrivna företag som utvecklar och säljer tjänster, produkter och system utifrån en bas i Sverige. Hur kan man annars tro att välfärden ska bli bättre för det stora flertalet? Det finns inga gratis luncher! Vi behöver reformer med fokus på småföretagare!
http://www.unt.se/uppsala/ge-varslar-trots-stabil-vinst-3051398-default.aspx

Sveriges höga generella välstånd är hotat om vi inte får till den här ekvationen. Lösningen är inte en massa bidrag. Lösningen är inte att tro att det löser sig av sig själv. Det börjar bli bråttom att genomföra flera viktiga reformer för att åter göra Sverige bärkraftigt företagsamt. Vi behöver reformer med fokus på småföretagare!
http://www.sns.se/forlag/konjunkturradets-rapport-2014-hur-far-vi-rad-med-valfarden

tisdag 18 mars 2014

Bry er om människors hälsa

Civil flygplats mitt i en kraftigt växande stad
I Bromma i Stockholm talar de om att stänga civilflygplatsen eftersom den hämmar Stockholms expansionsplaner och utgör ett miljöproblem. I Uppsala fortsätter vissa att tycka att det är smart att i Uppsalas centralort öppna upp för civil flygverksamhet. I ljuset av att Uppsala växer kraftigt, kanske med +150.000 människor på bara 36 år, är det en dum väg framåt. Inte minst med tanke på att vi redan idag har problem i centrala Uppsala med luftkvaliteten och vattenkvaliteten. Hur kan man tro att Uppsalas vattenkvalitet och luftkvalitet blir bättre med en civil flygverksamhet som driver ytterligare central biltrafik och dagliga utsläpp från flyget? Är inte vår vatten och luftkvalitet väldigt viktig? Hur viktigt är det att bygga attraktiva samhällen? Det gäller att hålla tungan rätt i munnen när man fattar beslut och driver frågor. Uppsalas näringslivsutveckling blir betydligt sämre om 75% av Uppsalabornas livsmiljö kraftigt försämras och blir mer sårbar, hur kan det vara svårt att förstå?

Det finns flygbanor på intressanta ställen för dem som vill ha fler flygfält med civilflyg. Använd dem som finns på andra orter i Mälardalen eller i Mälardalens närhet! Finns ett flygfält som är till salu!
http://www.di.se/artiklar/2014/3/14/kop-en-egen-flygplats/

måndag 17 mars 2014

Svenskhet och prinsessor

Zlatan den store har talat
Zlatan är onekligen en mycket duktig vinnarskalle inom fotbollen. Han har också en intressant personlighet som göder media med möjliga artiklar. Hörde av min morfar igår att Zlatan, eller någon av hans PR konsulter, tycker att den svenska nationalsången borde skrivas om så att Sverige ingår. Morfar håller med och har engagerat sig i var i så fall Sverige skall läggas till. Om min morfar tycker att det är rätt och när Zlatan tycker att det känns bättre, då är det väl bara att fixa ändringen! Eller hur?
http://www.dn.se/sport/fotboll/zlatan-slog-nytt-malrekord/

Kan etniska svenskar diskrimineras i Sverige?
Jag träffar många människor i mitt uppdrag som folkvald kommunalråd. Det är väldigt berikande. Särskilt berikande att träffa människor med mycket varierande bakgrund och från helt olika socialgrupper. Tidigare levde jag utan tvekan mycket socialt inskränkt. Många gånger har jag fått höra berättelser av etniska svenskar som känt sig diskriminerade och absolut kränkta enbart pågrund av att de är etniskt svenska. Jag tycker att dagens DN debattartikel om det perspektivet på diskrimineringsdebatten är bra. All diskriminering, rasism och alla kränkningar är oacceptabla. I praktiken blir det dock inte alltid så enkelt att förhålla oss till upplevda övergrepp eftersom vi alla är olika känsliga.
http://www.dn.se/debatt/aven-rasism-mot-etniska-svenskar-maste-bekampas/

Medias makt
Hur vill du uppfattas? Insatt? Engagerad? Resultatorienterad? Snäll? Fåfäng? Du bestämmer en hel del själv beroende av vad du gör och i vilka sammanhang du syns. Jag antar att det är ett skämt som beskrivs i dagens UNT. Inte kan väl Svensk Damtidning vara ute efter att skada kvinnor? Är inte Svensk Damtidning en tidning av kvinnor och för kvinnor? Det måste vara ett tidigt första aprilskämt! Varför vill man vara prinsessa?
http://www.unt.se/ledare/direkt-till-atervinningen-3043983.aspx
http://svenskdam.se

söndag 16 mars 2014

Som på beställning

Satsa på kompetens och välståndsutveckling
Som på beställning kunde jag idag glädjas av två uppföljare av mitt blogginlägg igår i SvD. Självklart mycket mer välskrivna men av två andra Uppsalabor. Tove Lifvendahls ledare är mycket viktig och läsvärd. Den handlar om kompetensförsörjning, Jantelag och det svenska samhällets otillräckliga förmåga att ta tillvara kompetens oavsett vem som har den. Att Kineser inte vill jobba i företag som tycks utesluta icke svenskar från toppjobben är snart historia om vi inte skärper till oss. I takt med att allt fler av de tidigare svenska företagen köpts av ägare från andra länder med andra hjärtan missar många som skolats in i de svenska företagen en ovärderlig chans att jobba runt om i världen. Det systemet har tjänat svenska individer väl och samhället istort. Inte minst jag själv har haft förmånen att bo och jobba utomlands i ledande befattningar tack vare denna svenska tradition. Jag tycker definitivt de ledande kunde vara mer mångkulturella men för ett litet land som Sverige är det viktigt att våra människor får dessa chanser. Så gör även de flesta andra företagsägare. Utan nya internationellt framgångsrika företag tappar Sveriges invånare många liknande utvecklingschanser.
http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/sverige-maste-attrahera-talanger_3368504.svd

Utveckling, inte sysselsättning
Den andra Uppsalabon som skriver en viktig ledare idag är Carl-Johan Westholm. Rubriken lyder "sikta på välstånd så kommer sysselsättningen". Även denna ledare är välskriven och läsvärd. "Sikta på välstånd och du får sysselsättning. Sikta på sysselsättning och du får allt annat än välstånd". Westholm avslutar sin ledare med "Tänk om partierna och de stora organisationerna på arbetsmarknaden började tala om utvecklingskraft i stället för konkurrenskraft. Det vore som ett fönster öppnades för frisk luft. Efter en tid skulle det hända saker." Jag delar helt hans synpunkter. Om man siktar på välståndsutveckling är invandring en möjlighet och invandrade en tillgång. Om vi betydligt bättre än nu integrerar nya krafter i vårt samhälle kommer välståndsutvecklingen snabbt bli mycket bättre. Eftersom vi alla kan och bör lära av varandra kommer vårt samhälle att ständigt förnyas och förändras i takt med att vi som lever i t ex Uppsala lär av varandra i ett samhälle som är inkluderande. I ett samhälle som erbjuder möjligheter och frihet i utbyte mot kravet att vi följer våra grundvärderingar. Hur svårt kan det vara?
http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/sikta-pa-valstand-sa-kommer-sysselsattningen_3368502.svd

Science fiction
Vad har hänt med Malaysiaflyget? Jag hoppas de lever och att det inom kort blir en märklig men positiv upplösning av gåtan. Hoppet är det sista som brukar lämna oss.

Många gånger blir det som är Science fiction för 50 år sedan verklighet idag. Hur många filmer har inte gjorts om utomjordingar som försöker ta över eller som tar  över jorden? Alla liknande filmer jag sett har haft fokus på västmänniskor. Kan det vara så att planet beamats ut till en alienstyrka som nu förbereder en invation av jorden? Det är i vart fall helt rätt att i så fall fokusera på aseater eftersom det är de som tar över jorden nu. Kan det vara så? ; ) knappast men om det händer kanske vi människor kan enas mot en gemensam yttre fiende och t ex ryssarna kan ge tusan i att skapa stora orosmoln i Krim.
http://www.dn.se/nyheter/varlden/kaptenen-i-centrum-for-utredningen/

lördag 15 mars 2014

Integrera mera!

Demografisk verklighet
Har du tagit del av resultatet av regeringens framtidskommission? Gör det! Det är en intressant läsning och det är onekligen kloka personer som ingick i kommissionen. Några av dem har offentligt uttryckt sin besvikelse över att de inte fick föreslå problemlösningsförslag och reformer. Det är m a o upp till alla invånare och politiska partier att själva ta del av materialet och skapa eller utveckla sin politik smartare genom att bättre förstå Sveriges utmaningar.
http://www.regeringen.se/sb/d/16541/a/213306

En mycket tydlig slutsats av rapporten är att Sverige är i stort behov av arbetskraftsinvandring och fler företagsamma människor för att vårt höga välstånd ska försvaras. Vi måste bli bättre på att locka duktiga studenter och arbetskraft att vilja bli en del av vårt regionala välståndsbygge. Framförallt måste vi bli mycket bättre på att integrera alla nya krafter in i vårt samhälle. Integrationspolitiken är ett stort misslyckande och det måste ändras nu! Annars blir välståndspriset mycket högt och vi lämnar ett betydligt fattigare samhälle till våra barn. Det går inte jag med på! Nu hjälps vi åt och vänder utvecklingen så att människors förmågor bättre tas till vara och samhället inte bryts sönder i många starka "vi och dom" grupper. Vi måste våga lösa de problem som finns! Om du vill hjälpa till får du gärna kontakta mig!
http://www.dn.se/ledare/signerat/debattklimat-s-markt-avloppsror/

fredag 14 mars 2014

Utan röst

Låt rösten tala
Det är dumt att ta vår demokrati för given. Det finns alltid krafter som utmanar den och som strävar efter en totalitär syn på vad som är rätt. Alla människors lika rätt att få göra sin röst hörd i myndig ålder genom allmänna val är viktigt att försvara även om många stundtals tycker att den välutbildade och välinsatta rösten borde vara mer värd. På Krim ska nu folket få göra sin röst hörd. Om Rysslands ledare är kloka så går de omgående ut och säger att de inte avser att bjuda in Krim i sin republik men att de fortsatt vill ha väldigt nära och positiva relationer med Krim befolkningen och övriga befolkningen i Ukraina. Jag förstår inte vad de väntar på. Om de gör så blir ju alla vinnare i en svår situation. Att få göra sin röst hörd är en viktig rättighet men det är också ledares ansvar att inte väcka förhoppningar som inte har bärkraft.
http://www.dn.se/nyheter/varlden/osakerheten-pa-krim-driver-familjer-pa-flykt/

Som folkets företrädare har jag stor glädje av min röst. Efter en misskött förkylning har jag nu tappat min röst.... Ska bli intressant att uppleva vad det innebär de kommande dagarna. Inte minst under kvällens herrmiddag...... Jag saknar min röst. Mycket. Den får aldrig tas för given.

Stora ord
Som vanligt slänger sig vissa med stora ord om andra människor. Vissa anser sig alltid vara förmer än oss andra och tillrättavisar oss och påstår att vi tycker saker som vi inte tycker. En av Rumäniens sändebud till Sverige blev påhoppad av en svensk EU parlamentariker som ansåg att hans uttalanden var uttryck för en fruktansvärd människosyn. Hur kunde hon dra den slutsatsen? Hon känner lika väl som jag till hur media vinklar budskap. Hon känner mycket väl till att en helhetsbild av ett helt samtal mycket väl kan balansera budskap som kan upplevas som hjärtlösa ryckta ur sitt sammanhang. Det kan också vara så att inte alla människor är bra på att nyansera sitt språk när man inte talar sitt modersmål. Jag ogillar starkt liknande kategoriska påhopp och ser det bara som valkampanjande men likaväl osmakligt. Rumänien har ett stort ansvar för alla sina invånare. Det är inte rimligt att EUs länder ska skyffla sociala problem mellan sig. Det jag bl a hörde det rumänska sändebudet säga i gårdagens TV intervju var att samhället, det rumänska, har ett stort ansvar MEN att också den enskilda människan har ett stort ansvar för sitt liv och för sina livsval. Jag tolkade honom som att han, själv Rom, ansåg att "it takes two to tango". Det kanske inte är så svart eller vitt att lösa problem som vissa vill påskina. Det kanske inte alltid handlar om endast enkla förklaringar som diskriminering och förtryck.  Vad tycker du om Rumäniens agerande hittills för att försöka bidra till en lösning på problemen?
http://www.unt.se/ledare/rumansk-ansvarsflykt-3041948.aspx

torsdag 13 mars 2014

Maktspel

Skolan
Är det valrörelse? Har någon missat att vi har många åsikter om skolan och dess förmåga att jämlikt ge våra barn och unga bästa möjliga start i livet oavsett var du bor? Är skolans problem att det är för lite av våra skattepengar som satsas på skolan? Knappast! Om vi jämför med de bäst presterande länderna i världen satsar inte de mer än vad vi gör i Sverige. Är då mer pengar till verksamheten den enkla lösningen? Kan det vara så att det snarare handlar om att förstärka lärarens auktoritet, minska lärarnas icke undervisningsorienterade arbetssysslor, ge mer stöd till elever med särskilda behov och en bättre integrationspolitik? En förstärkning av lärarens auktoritet är kopplad till lagstiftningsändringar bl a hur begreppet "kränkning" idag använd i våra skolor. Att lärarna inte ska tvingas av rektor att jobba med icke undervisningsrelaterade verksamheter kan styras av övergripande överenskommelser mellan arbetsgivare och facket. Mer stöd till elever med särskilda behov kan med fördel styras genom särskilda anslag som följer elever som t ex genom Socialnämnden för barn och unga har bedömts ha rätt till extra insatser. Utmaningar med elever som saknar nödvändiga språkkunskaper, och kanske med psykiska problem efter hemska krigsupplevelser, bör också stöttas individuellt i annan ordning än i skolan men det extra stöd som krävs kopplas till individen. Om du förstår vad jag skriver så tror jag att du också inser att ett ytterligare förstatligande av skolan är dum.

Skolan ska bort som politisk konfliktyta. Därför öser nu regeringen pengar på skolan och accepterar sanningar som tidigare inte köpts. Blir väljarna förvirrade? Kommer opinionen att vända? När nu regeringen gör som den gör av taktiska skäl innebär det en fullständig kapitulation inom alla skolpolitiska områden? Innebär det att Vs och MPs krav på att "förbjuda" vinster i skolan nu införs? Förstår en majoritet av svenskarna hur dålig den utveckligen blir? Jag hoppas det! Vinster är inget problem så länge som kraven på kvalitet och ekonomiska buffertar i dåliga tider krävs! Sverige är på hal is nu!
http://www.dagenssamhalle.se/nyhet/miljoepartiet-vill-stoppa-vinster-i-skolan-8129

onsdag 12 mars 2014

Grattis Uppsala

Verklighetsbilder
Uppsala var 2013 års svenska klimatkommun d v s ett föredöme inom miljö och klimatförbättringsområdet utsedda av en oberoende jury under ledning av Världsnaturfonden. Världsnaturfonden har klokt insett att länder aldrig kommer att klara av att förhandla fram tillräckligt starka förbättringsöverenskommelser så de allt större städerna i världen måste gå före och visa vägen. I år ställde inte Uppsala upp i tävlingen. Nu har årets vinnare utsetts och det är Stockholm som följer Uppsala. Grattis Stockholm! Särskilt kul är det att miljö och klimatarbetet leds av centerpartister både i Uppsala och i Stockholm. Det är verkligheten och det gör positiv skillnad. Verkligheten är att Uppsala utvecklas mycket miljö och klimatsmart oavsett vad vissa vänsterkrafter försöker påstå. Om man inte vill se en tillväxtovänlig politik och samtidigt bryr sig om vår miljö, då är en röst på C ett bra val. Nästa år är vi med och tävlar igen. Då tror jag vi har mycket goda chanser att vinna världstävlingen eftersom vi redan växlat upp vårt miljö och klimatförbättringsarbete ännu mycket mer.
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/stockholm-kan-bli-arets-klimatstad_3351442.svd

Jobb, jobb och jobb
Sverige behöver fler nya jobb och framförallt nya exportföretag som anställer i Sverige. Annars kommer svensk välfärd falla samman oavsett regeringar. Arbetslösheten är oroande hög på många ställen i Sverige. Verkligheten i Uppsala är att vi har Sveriges lägsta arbetslöshet. Det är inte vänsterns förtjänst. Det är näringslivets och duktiga offentliga förvaltares förtjänst stöttade av Centerpartiet och övriga alliansen. Det är fakta. Det är verkligheten. Centerpartiet kommer i Uppsala fortsätta att kämpa för att stötta näringslivets positiva utveckling. Det tjänar alla på.
http://www.unt.se/ekonomi/forskarbolag-vidare-till-het-lista-3038279.aspx
http://www.unt.se/ekonomi/arbetslosheten-minskar-i-sverige-3038609.aspxtisdag 11 mars 2014

Pass som säljs

Terrorism
Vad har hänt med det Malaysiska planet som försvann mellan Malaysia och Kina? En komet som knäckte planet på mitten? Nedskjutet av någon? Terrorhandlingar? Styrsystemsfel? Spekulationerna är många och medier fylls med massor av artiklar eftersom det mystiska och sannolikt tragiska säljer. På planet fanns minst två personer med falska pass. Talar det för att några terrorister varit i farten? I alla artiklar om falska pass så sprids information runt om i världen om att just svenska pass som ansetts stulna eller borttappade är vanligast på den svarta marknaden. Varför är det så? Varför tappar och får svenskar sina pass mycket mer än människor i andra länder?
http://www.expressen.se/nyheter/mellanhand-pekas-ut--kopte-flygbiljetterna/

måndag 10 mars 2014

Taktlöshet

Andras pengar
Är det inte intressant hur stor skillnad det är mellan förvaltning av egna pengar och andras pengar. Utan tvekan kan man se mycket tydligt att tjänstemannastyrda och institutionellt ägda bolag ger sina styrelser och ledningar mycket mer betalt trots att de sällan eller aldrig presterar bättre vinstmarginaler över tiden jämfört med ägarledda bolag. Företagarna presenterade årsstatistik som pekade på att kvinnor levererar lägre vinster än män. Som jag skrev igår tror jag kvinnor är minst lika bra som män om man mäter över konjunkturcykler. Jag skulle gärna ta del av statistik om hur stora skillnaderna på ersättningar är till styrelser och ledningar mellan ägarledda och institutionaliserade bolag. Jag tror vi får se löjliga skillnader där välskötta ägarledda bolag betalar betydligt mindre än andra bolag (men ändå höga ersättningar). Varför är det så?

Som aktieägare i Volvo blir jag förbannad på de stora institutionella ägarna som visar dåligt omdöme och taktokänsla när de föreslår kraftigt höjda styrelsearvoden samtidigt som över 4.000 medarbetare ska få sparken. Patricia Hedelius skriver en bra kolumn om detta i dagens SvD. Jag delar helt hennes kommentarer. Det är beslut som dessa som bidrar till att försämra både för oss mindre aktieägare och för svensk konkurrenskraft eftersom liknande beslut skapar onödiga konflikter mellan kapital och arbete.

söndag 9 mars 2014

Kort och lång sikt

Hållbarhet
Företagarna gör ett intressant debattinlägg i samband med den internationella kvinnodagen. Budskapet är krasst och lyder "kvinnor som leder bolag levererar i genomsnitt mycket lägre vinster än män". Jag ser debattutspelet som ett sätt att ge moteld mot krav på kvoteringar. Utspelet hade sannolikt varit helt omöjligt om VD och ordförande för Företagarna varit män. Nu är de kvinnor och då fungerar liknande utspel utan att media och extremister försöker slita budbärarna i stycken, oavsett om det är fakta eller ej. Elisabeth Tand-Rundqvist, VD Företagarna, rankas högt som lobbyist i Sverige. Utspelet är ett exempel på hur duktig hon är på att få spinn på frågor som anses viktiga för en positiv utveckling för ägarledda företag i Sverige. Vem ska bestämma över bemanningen på ett företag? Ägarna eller klåfingriga politiker? Avgörs svenskt välstånd av nationellt navelskådande eller av våra enskilda företags förmåga att klara tuff internationell konkurrens?
http://www.dn.se/debatt/foretag-med-kvinnor-som-vd-har-lagre-vinstmarginal/
http://www.di.se/artiklar/2014/3/9/lagre-vinst-med-kvinnlig-vd/
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article18506779.ab

Förhandlingsförmåga
Företagarnas undersökning öppnar, som de skriver, för många frågor att besvara utifrån den lönsamhetsanalys som gjorts. Personligen tror jag återigen att män generellt är tuffare förhandlare än kvinnor och det påverkar givetvis både löneutveckling och lönsamheten i ett bolag. Men vad avser lönsamheten så undrar jag om inte kvinnor är bättre än män på att leverera hållbar lönsamhet över konjunkturcykler? Det tror jag. Jag tror kvinnor generellt är lite mindre riskbenägna än män. Det borde innebära att kvinnor generellt levererar långsiktigt bättre avkastning än volatila avkastningar från män, eller?
lördag 8 mars 2014

Mening

Vad gör jag av mitt liv?
Livet är spännande och fullt av möjligheter. Varje dag kan var och en av oss kraftigt förändra våra liv genom att fatta beslut som att säga upp oss, våga starta företag, skilja oss, flytta till ett annat samhälle, vidareutbilda oss, skaffa barn, begå ett allvarligt brott etc. Varje dag har du så stor makt över ditt liv. Eftersom vi har en så stor makt över våra liv kan det vara bra att sortera ut vad man vill använda sitt korta liv till. Maximalt antal njutningstillfällen? Maximalt kunskapsinhämtande inom ett visst område? Maximal påverkan på ett närsamhälles utveckling? Maximalt positiv relation med vänner och familj? Eller kanske maximalt med tillgångar när man dör. Personligen har jag landat i att jag vill ha så mycket positiv inverkan som möjligt på närsamhällets utveckling och ha starka och positiva band till vänner och familj. Jag skulle gärna också bidra till någon världsförbättring.Det känns positivt och meningsfullt för mig. Hur tänker du?

Kvinnodagen
Idag är det den internationella kvinnodagen. Som av en händelse kan vi idag läsa att Sveriges bäst betalda tjänsteman får en pensionsavsättning på över 100 miljoner kronor. Annika Falkengren, bördig från Uppsala, har lyckats bra med att förhandla till sig mycket förmånliga villkor under sin tid på SEB. Personligen tror jag att mer jämställdhet mellan könen istort endast kan uppnås genom att kvinnor lär sig att förhandla tuffare och genom att föräldraförsäkringen delas. Vad tror du?
http://www.di.se/artiklar/2014/3/7/kvarts-miljard-till-seb-chefer/

fredag 7 mars 2014

Rubrikernas verklighet

Finns en verklighet?
För mig är svaret på om det finns en verklighet lätt. Nej! Om vi säger att det finns 7,3 miljarder människor på jorden så finns lika många verkligheter. Det är därför som en demokrati bäst kan tjäna allas intressen och politik är arbetet som syftar till att samla människor bakom upplevda problem, orättvisor men också möjligheter.

Den demokratiska kraft som lyckas samla flest engagerade medlemmar och som får flest väljare är också bäst på att beskriva sin målgrupps uppfattning om verkligheten och sin målgrupps uppfattning om vad som är en attraktiv framtid. Om jag själv inte hinner eller orkar sätta mig in i massa fakta får jag i en demokrati hitta någon demokratisk företrädare som jag tycker och tror ser det jag ser och vill det jag vill. Om jag hittar den företrädaren ger jag den mitt förtroende genom att rösta på hen i val. Hur skapar enskilda individer som är utsatta för medias rubriksättningar personligt förtroende? Hur hanterar enskilda människor att de blir dömda för det ena eller det andra av många enbart för att tidningars rubriksättare sätter provocerande rubriker för att sälja lösnummer men som saknar stöd i verkligheten? Finns gott om politiker som funderar på det nu.

Vilken är verkligheten?
Är Uppsala universitet ett sämre universitet än tidigare? Är maten på Uppsala akademiska sjukhus sämre än tidigare? Enligt UNTs rubriker på förstasidan är det en sanning idag. Gammelmedia formar fortfarande starkt vår verklighetsuppfattning. Fakta talar för att väldigt mycket har blivit mycket bättre i Sverige de senaste åren. Samtidigt tappar nuvarande riksregering kraftigt i förtroende. Enligt förtroendebarometern upplever stora delar av svenska folket att samhällsservicen och de rättigheter som alla våra skattepengar ska ge har blivit mycket sämre de senaste åren. Är det så? Enligt istort sett alla fakta så stämmer det inte. Inom nästan alla områden har det blivit bättre! Varför lyckas då inte dagens regering nå ut med det? Eller har våra mediers medarbetare tröttnat på Alliansen och därför hårt marknadsför en verklighetsbild som i många faktaperspektiv inte stämmer? Hur tolkar du det stora missförtroende som tycks finnas mot t ex Moderaterna idag?
http://medieakademien.se/wp-content/uploads/2014/03/2014_MedieAkedemins_Fortroendebarometer_140228.pdf

torsdag 6 mars 2014

Kvotering av män

Man ser det man vill se
Vi lever i en komplex värld. Beroende av vad du vill bevisa är jag säker på att du har många möjligheter att beskriva din verklighet så att andra håller med. Den som får mest stöd för sin verklighetsuppfattning får också mest inflytande över utvecklingen. Jämställdhetsfrågorna är viktiga. Mycket viktiga. Hur ojämställt är då vårt samhälle om vi ser till skillnader mellan män och kvinnor? Om vi ser till hemmets arbetsinsatser törs jag påstå att männen fortsatt är mycket bortskämda. Hur ser det då ut om vi tittar på trenderna över ledande befattningshavare och kapitalägare? Om jag säger att trenden är mycket tydlig till kvinnors fördel och att väldigt många kvinnor inom tjänstesektorn, framtidssektorn, är kvinnor, vad säger du då? Precis som Kina har tagit tillbaka sin historiskt starka världsroll kanske även kvinnorna nu gör det. Historiskt finns gott om starka och framgångsrika kvinnor. Det är en spännande utveckling!
http://www.dn.se/debatt/vit-flack-i-historiebockerna-det-var-kvinnor-som-styrde/

När man läser senaste numret av Dagens samhälle funderar jag om kvoteringsivrarna börjar tycka att män måste kvoteras in inom framtidsbranscerna som finns inom tjänstesektorn, vad tror du?
http://www.dagenssamhalle.se/nyheter

onsdag 5 mars 2014

Cykelstaden

Enträgen vinner
Under flera år har jag på många sätt stöttat utvecklingen mot att Uppsala ska få ett erkännande som Sveriges bästa cykelkommun. Det är ingen lätt ambition då Uppsala kommun är en väldigt geografiskt stor kommun och 50.000 av våra invånare bor i olika kransorter eller på ren landsbygd. Trots det är vi på god väg att lyckas. Varför är det viktigt? Det är framförallt viktigt då cykeln som färdmedel är utmärkt för att stärka folkhälsan och för att vi ska ta ett bra miljöansvar. Uppsala har inte minst en stark industriell cykelhistoria.

Tillsammans med Göran Mattsson på Uppsala cykelklubb har jag också gjort vad jag kunnat för att Skandisloppet utvecklas till något mycket positivt. Förra året fick jag bl a förmånen att marknadsföra motionsloppet tillsammans med den imponerande cyklisten Isabelle Söderberg. Det är mycket roligt att UNT nu också satsar på detta arrangemang och marknadsföring av cykelaktiviteter runt Skandisloppet. Det hjälper mycket till för att Uppsala ska bli Sveriges erkänt bästa cykelkommun. Klokt av UNT att stötta detta projekt som jag tror kommer att årligen attrahera 10.000-tals inom bara några år. Genom Folkhälsorådet har jag lyckats utmana alla kommunens nämnder att delta. Jag tror de flesta kommer att ställa upp med ett lag. För folkhälsan och för en positiv miljö. Arrangemangen äger rum 10-11 maj! Jag kan också tala om att Trafiksäkerhetsrådet inom kort har glädjen att pricka av något som vi önskat som del av detta cykelarrangemang. Den avprickningen kommer att bli mycket uppskattad av många Uppsalabor.
http://www.unt.se/uppsala/uppsala-laddar-for-cykelhelg-3023712.aspx

Boka ditt deltagande! Jag cyklar motionsloppet som är på 30 km.
http://skandisloppet.com

tisdag 4 mars 2014

Hälsan är viktigast

Krya på dig broder!
En mycket nära vän till mig har hastigt blivit så risig att han ligger på intensivvårdsavdelning med respirator, EKG och en massa andra slangar och sladdar kopplade till sig. Det var inget roligt budskap jag fick från hans fru igår och fyrtio minuter senare var jag hos honom på sjukhuset. Mycket oro och rädsla inom mig var och är oundviklig. De som känner mig och min sjuke vän vet hur nära varandra vi är. Det var en tuff syn som mötte mig där han låg med all övervakning både med maskiners hjälp och en egen mänsklig vakresurs. Även om det var tufft att kliva in i sjukrummet kändes det snabbt ändå bättre inom mig. Trots allmäntillståndet och alla slangar fanns den härliga humorn och "reka läget" inställningen där. Bl a skrev han med "Pulsmaskinfingret" att nu får jag i alla fall semester..... Det är viktigt att förstå att livet mycket snabbt kan ändras.

Det är viktigt att förstå att hälsan är central i våra enskilda liv. Den som inte är frisk är inte fri. En god folkhälsa och en effektiv sjukvård bidrar till att rädda oss i nöd och att snabbast möjligt hjälpa oss som individer tillbaka till ett så fritt och självständigt liv som möjligt. Återigen är jag imponerad av svensk sjukvård. Nu är fokuset att försöka bidra till att vännen snart blir frisk och fri igen och att hans familj mår så bra som möjligt.

måndag 3 mars 2014

Läxläsning

Träning, träning och åter träning
Vad skiljer de bästa från övriga inom istort sett alla verksamheter? Nej, det handlar bara i undantagsfall om begåvningar som lyckats hitta rätt intresseområde. Det som skiljer är att de vill lite mer och tränar lite mer än de andra som också tränar mycket. Så enkelt är det. Det gäller inom ledarskap och det gäller inom idrotten. Det gäller överallt Och det inkluderar skolans värld. Om du tänker till tror jag du håller med. Om man inser detta är det väl inte så svårt att förstå att en motiverad elev presterar bättre än en omotiverad, eller? Om man inser det är det väl inte så svårt att en elev som fortsätter att studera även efter skoltid kommer att lära sig mer än om hon inte gör det, eller? Vi som tycker det är viktigt att alla våra barn och unga får en så jämlik start i livet som möjligt. En start som t ex genom skolan kan kompensera sociala ojämlikheter som finns i alla samhällen. Även i ett socialt jämlikt land som Sverige är det viktigt att medvetet jobba med att kompensera social ojämlikhet. Jag tycker därför att kostnader för läxläsningsstöd bör vara stöd som är tillgängligt för alla våra barn och ungdomar. Inte bara ett stöd till barn med föräldrar som kan eller vill prioritera köpt läxläsningsstöd. Vad tycker du?
http://www.unt.se/ledare/viktigare-an-laxor-3017718.aspx

söndag 2 mars 2014

Björnen bits

En orolig tid
Ukraina är kraftigt hotat och till delar redan ockuperat av Ryssland. Den ryska björnen har börjat bitas igen och är beredd att kraftfullt och med våld försvara sin territoriella buffertzon och sina affärsintressen. Även om det som händer uppskattas av stora ukrainska grupper som känner sig mer ryska än ukrainska är det som händer bedrövligt för det ukrainska folket och dess demokrati. Att den tidigare regimen i Ukraina förlorade hela sin eventuella legitimitet genom att skjuta ihjäl närmare hundra demonstranter blev uppenbart. Den demokratiska oredan i Ukraina rättfärdigar inte ett ryskt agerande som vi nu bevittnar. Nu kanske jag och andra som tidigare tydligt uttryckt att vi inte anser att Sverige kan fortsätta att försvaga vår försvarsförmåga får rätt.

Georgienkrisen visade vad Ryssland kan göra militärt på mycket kort tid. Krisen i Ukraina visar åter igen att Ryssland inte tvekar att använda vapenmakt för att hävda egna intressen. Det är dax för oss i Sverige att stärka vår försvarsförmåga. Ryssland ligger mot öst. Fokusera Ärnas militära bas för bättre militär, vård, räddnings och ordningsverksamhet! Inte kommersiell civil flygverksamhet! Hur ser du på det som händer i Ukraina?
http://www.dn.se/nyheter/varlden/dn-rapporterar-direkt-om-krisen-i-ukraina/
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article18464526.ab
http://www.dn.se/ledare/signerat/overgreppet-pa-krim-avslojar-putinismen/

lördag 1 mars 2014

Massuppsägningar

Universitetet och Landstinget
Det är lite gungigt inom Uppsala universitet och Uppsala läns landsting just nu. Många ledande forskare med chefsuppdrag hoppar av sina chefsuppdrag när de inte fått gehör för kravet att universitetets rektor ska sparkas. En tråkig situation som garanterat kommer att fortsätta. Tyvärr tror jag att vi kortsiktigt bara kommer att få se förlorare i denna kråksång då jag tror det blir väldigt svårt för Eva Åkesson att snabbt lösa den negativa situation som uppstått. Vad tror du?
http://www.unt.se/uppsala/fler-avgar-vid-universitetet-3017203.aspx

På landstinget praktiserar nu de anställda uppsägning som metod för att pressa upp sina löner. Det sätter samhället i en mycket svår situation. Det är självklart ingen löneförhandlingsmetod som kan accepteras då det skulle innebära fullständig kaos på svensk arbetsmarknad och då det, om metodiken skulle lyckas, innebär explosionsartad löneutveckling. Jag unnar alla bra löner. Samtidigt lever alla verksamheter med begränsade resurser. Om en ledning lever över sina resurser kommer verksamheten att falla samman. Det tjänar ingen på. Så hur gör vi för att t ex våra barnmorskor, sjuksköterskor och lärare ska få högre löner? Att inflatera lönerna kommer bara innebära att alla förlorar på höjda löner. Det unika under många år nu är att väldigt många svenskar, inklusive barnmorskor, sjuksköterskor och lärare har fått mer köpkraft! Det är väldigt positivt. Men hur lyckas vi minska missnöjet hos dessa grupper? En väg framåt är nog att inte kräva överutbildning. Visst är det viktigt med utbildning men om tillräcklig utbildning kan vara på två år är det dumt att kräva t ex tre år. Då ökar människors skulder och förväntningar i onödan. Vad tror du är bästa väg framåt?
http://www.unt.se/uppsala/28-barnmorskor-sager-upp-sig-3010074.aspx
http://www.dn.se/ledare/huvudledare/pengar-ar-inte-allt-2/