tisdag 31 oktober 2017

Lyssna och faktakolla

Konstruktiva debatter
Är det dåliga politiska debattklimatet en konsekvens av medialandskapets sätt att fungera. En debatt ses inte som en debatt utan endast som ett tillfälle att sälja egna åsikter. En debatt innebär att man både för fram sina egna synpunkter men också professionellt förhåller sig till andras argument. Jag tycker att den Uppsalaskolade Ulf Kristersson lyfter debattvärdet enormt jämfört med tidigare. Han lyssnar, argumenterar för sitt men kan också hålla med om sakfrågor där konflikt inte är rimlig. Debattklimatet blir mer respektfullt och sannolikt kommer de som lyssnar att bättre kunna värdera skillnader.
https://www.expressen.se/nyheter/ulf-kristersson-vinnare-i-duellen-mot-lofven/
http://www.dagen.se/kronikor/debattklimat-forr-och-nu-1.113321

Den som inte förstår värdet av att lyssna på andra människors perspektiv och argument bidrar inte till samhällsutvecklingen. Den som inte faktakollar argument som förs fram innan man själv bestämmer sin position är oklok. Utan tvekan utvecklas Uppsala och Sverige betydligt bättre än nu om vi förtroendevalda lyssnar mer på varandra, faktakollar och utifrån det också blir bättre på att samarbeta. Konfliktytorna är viktiga mellan partier, det måste man som väljare förstå. Det är konfliktytorna som skapar särskillnad och därför kan motivera olika väljare att välja att lägga sin röst på just det partiet eller den personen. Samtidigt finns väldigt många frågor, där man måste ta ställning, där de flesta partier är överens. Det är viktigt att också lyfta fram dem för att visa invånarna att kommunfullmäktige och riksdag inte är någon lekstuga.
http://www.gp.se/ledare/hj%C3%B6rne-lyssna-p%C3%A5-de-b%C3%A4sta-argumenten-1.4774696
Fokus på kärnverksamheterna
I en tid där många av statens uppdrag inte håller en i närheten av tillräcklig kvalitet borde det vara självklart för regeringen att fokusera på kärnverksamheten. Det är extremt dåligt ledarskap att inte göra på det sättet. Allt ledarskap handlar om att prioritera bland begränsade resurser och att hitta egna nischområden där man kan hävda sig i en global konkurrens.


I huvudsak är Sveriges jämlikhetsproblem idag i våra växande utanförskapsområden. Det har länge vänstern förnekat. I arbetet att kraftigt förbättra integrationen i Sverige har jämställdhetsarbetet en central roll. Det innebär dock inte att det i ett läge där staten brister i sina kärnuppdrag ska starta en ny dyr myndighet. Se till att fokusera på att få ordning på till exempel Polisen, Försvaret och Arbetsförmedlingen innan de sprider sig allt tunnare. Ytterligare ett bevis på en inkompetent ledning av Sverige. Som faktabakgrund vill jag meddela att Sverige klassas som världens mest jämlika land. Det innebär inte att vi inte ska bli mycket bättre MEN det innebär att i nuläget är Polis och integrationsarbetet mycket viktigare! När också statsministern säger att det är arbetsmarknadens parter som har ansvaret för att lösa hur till exempel outbildade unga svenskar och invandrade ska få jobb blir jag mörkrädd. Moderatledaren har helt rätt när han säger att politiken måste förstå när den har ett ansvar att försöka lösa ett problem. Facken skyddar i huvudsak de som redan har jobb, de är till för sina medlemmar. De allra flesta arbetsgivare efterfrågar människor som i stort är arbetsdugliga. Människor med mycket bristfällig utbildning och språkproblem är ingen grupp som arbetsmarknadens parter känner ett särskilt ansvar för.
http://www.gp.se/ledare/teodorescu-j%C3%A4mst%C3%A4lldhet-f%C3%B6ds-inte-p%C3%A5-ny-myndighet-1.4773750
https://globalportalen.org/amnen/jamstalldhet?gclid=Cj0KCQjwm9vPBRCQARIsABAIQYdULzPKKVKIeeWx4cfTmpunlJAhC53cslra8h_jJbNCSUCPpEvR6ksaArIzEALw_wcB
http://malmedel.nu/debatt/vad-ar-fackets-uppdrag/
http://www.jamombud.se/omjamstalldhet/internationellt/
http://8mars.se/2016/02/18/jamstalldhet-i-sverige-och-varlden-statistik/

Dagens kalkon
Stefan Löfvén. Arbetsmarknadens parter har ansvar för sina medlemmar. Oavsett om det är enskilda anställda eller företag. De fokuserar på sina egna intressen och på egen konkurrenskraft. De är inte fokuserade på att kraftfullt engagera sig i komplext och krävande arbete att försöka göra människor långt ifrån den reguljära arbetsmarknaden attraktiva på en krävande arbetsmarknad med många regelverk som kräver till exempel rimlig svenskakompetens. Inkluderingsjobb är nödvändiga för våra outbildade invånare. Särskilt dem med dåliga svenskakunskaper. Det är politiken som måste fixa ingångar och träning för dessa personer, inga andra kommer att göra det förutom i små mängder. Behovet är stora mängder.
https://www.expressen.se/kronikorer/k-g-bergstrom/alliansen-kan-ha-mest-att-forlora-pa-sin-jobblinje/

Dagens stjärna
C Uppsala. Gång efter gång lyckas engagerade centerpartister i Uppsala identifiera problem och föreslå lösningar långt före övriga partier. Gång efter gång lyckas engagerade centerpartister hitta möjligheter och föreslå hur de kan uppmuntras.

måndag 30 oktober 2017

Status

Vem har hög status?
Hållbarhet har många dimensioner. I alla sammanhang kan vi med fördel tala om hållbarhet. Måttfullhet kan med fördel ses som en synonym till hållbarhet. Mest talas det om hållbarhet kopplat till miljö- och klimatengagemang. En mycket stor, och positiv förändring det senaste året, är att miljökämpar vänt sin domedagsretorik till en möjlighetsretorik istället. Det har jag länge efterfrågat då det innebär väldigt mycket större förutsättningar att nå de säg 80% av jordens befolkning som inte är "hard core" miljöengagerade. Det finns massor av krassa positiva argument för att kämpa för en bättre miljö och ett klimat som inte onödigt snabbt ändras till det negativa för många människor. Susanna Birgerssons reflektioner är läsvärda, "Vi behöver lära oss att tacka nej, att hålla fast blicken, att gräva djupare. Dygderna vi borde öva oss i är måttfullhet, självbehärskning och förnöjsamhet." Metoden för att nå dit tror jag är krasst statustänkande. När de människor ger människor som har hög slöseriförmåga men väljer att leva måttfult högst status, då får vi också ett bättre miljö- och klimatarbete. Förhoppningsvis kommer delningsekonomin skapa stora förutsättningar för att måttfullheten ska få ett starkt fäste i vårt samhälle. Är inte måttfullhet, lagom, något fint i den svenska kulturen att bygga vidare på? När kändisarna, och mångmiljonärerna, visar att de delar kläder, nyttjar bilpooler, bor kompakt och resekompenserar kommer klimatförbättringsarbetet gå i en rasande takt.
https://www.expressen.se/ledare/susanna-birgersson/lar-dig-att-vara-nojd-och-radda-klimatet-pa-kopet/
http://www.hallbarhet.lu.se/om-hallbarhetsforum/vad-ar-hallbarhet
https://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%A5llbar_utveckling
https://etiker.wordpress.com/dygder/
Hårt mot hårt
Mjukisnaivister vill aldrig inse att det finns onda människor och att det också finns människor som är beredda att gå väldigt långt för egen vinnings skull. Det är en fin medmänsklig grundinställning att tro gott om sina medmänniskor. Personligen gör jag alltid det som ingångsvärde när jag träffar nya människor. I takt med att man lär känna varandra får beteenden avgöra hur i vart fall jag väljer att se på, och förhålla mig till, en annan människa.


I dagens UNT kan vi läsa en bra debattartikel skriven av tre socialdemokratiska riksdagsledamöter från Uppsala. De skriver att vi måste göra hårdare moteld mot den grova brottsligheten. I sak är deras budskap bra MEN sättet de formulerar sig på visar hur många naivister vi ändå har i vårt samhälle. Sannolikt på grund av att vi haft fred i över 200 år. Artikelförfattarna avslutar med "Vårt fokus är de medborgare som följer lagar och regler, som gör sin plikt och då också kräver sin rätt. En sådan rättighet är att känna sig trygg och för det behöver kriminella sättas bakom lås och bom." Tänk att det inte är självklarheter att det är syftet med varför Polis och rättsystemet finns? Utan tvekan är tryggheten i vårt samhälle, människors friheter, kraftigt hotade om organiserad brottslighet och alternativa rättsystem tillåts i vårt land. Det är helt oacceptabelt!
http://www.unt.se/asikt/debatt/sla-tillbaka-mot-kriminaliteten-4800851.aspx

Ett av de bästa sätten för att bekämpa brottslighet är att göra det mycket enklare att beslagta alla tillgångar som kriminella eller "flergångsmålvakter" har. Den som inte kan styrka hur man har råd att leva det lyxliv man lever kan anses skyldig till motsatsen bevisats. Utan att kunna leva ett liv i lyx kommer attraktionen med att vara organiserat kriminell inte att finnas. Mycket få kommer att tycka att allt negativt som den undre världen bjuder på blir tillräckligt attraktivt om inte statusen som pengar, fina bilar, dyra resor och så vidare idag innebär inte finns med som möjlig belöning om man tar sig uppåt i de kriminella systemen. Det andra sättet som jag ser som prioriterat är att skärpa straffet ordentligt för all inblandning i angrepp mot enskilda poliser eller Polisens tillgångar. Skälen för varför det är viktigt är många men främst för att en svår rekryteringssituation inte ska bli ännu svårare. Skulle du vilja bli polis om både ditt eget liv och dina familjemedlemmars liv står på spel? Mjukistiderna måste vara förbi. Människor som är beredda att använda grovt våld mot våra poliser är inga personer som mjukismetoder biter på. Maximal samling krävs för att sätta stopp för den grova organiserade brottsligheten. För varje dag vi mesar växer sig de onda krafterna allt starkare.
https://www.expressen.se/ledare/daden-mot-poliserna-ar-en-attack-pa-demokratin-/
https://www.bra.se/publikationer/arkiv/publikationer/2008-06-10-tillgangsinriktad-brottsbekampning.html
https://www.sydsvenskan.se/2017-03-21/regeringen-utser-nationell-samordnare-for-brottsbekampning

Dagens kalkon
De som inte förstår att höga skatter på arbete minskar incitamenten att arbeta. Det är i huvudsak arbete som skapar grunden för vårt generella välstånd.
http://www.gp.se/ledare/en-omv%C3%A4nd-arbetslinje-1.4773923

Dagens stjärna
Niklas Busch Thor. Sirius lagkapten som starkt bidragit till Sirus fotbolls stora framgångar de senaste åren. Efter årets säsong lägger han fotbollsskorna på hyllan och fokuserar på att vara pappa, partiledarman och någon form av jobb. TACK! för strålande insatser och en härlig inställning!
https://www.siriusfotboll.se/spelare/niklas-busch-thor/

söndag 29 oktober 2017

Den som söker kan hitta

En värld full av möjligheter!
De flesta av oss vet att vår mentala inställning har stor betydelse för hur vi upplever olika situationer. Vissa av oss ser regelbundna ”halvtomma” glas, andra ”halvfulla”. Självklart har våra tankemönster stor betydelse för hur vi enskilt eller som grupp tar oss an problem och löser dem. Visst har vi olika personligheter, och olika uppväxtmiljöer, som påverkar hur vi tolkar vår omvärld. Jag tror att vi alla mår bättre av att alltid inse hur bra vi har det jämfört med de allra flesta på vår jord. Kopplat till egna ambitioner ska man självklart jämföra sig med de bästa. I övrigt är det klokt att förstå att vi svenskar jämfört med de flesta andra har ren luft att andas, rent vatten att dricka till låga kostnader, gratis skolgång för alla, ett av världens jämlikaste samhällen och ett socialt skyddsnät som borde motivera alla att våga prova på att vara företagare. Som svenskar har vi också stor tillgång till hela övriga världen som turister, affärspersoner eller i andra uppdragsformer. Din tid på jorden är full av möjligheter. Vår gemensamma tid på jorden kan också fyllas med gemensamma ambitioner kopplat till alla tillgängliga möjligheter. 

Inom C Uppsala jobbar vi med att ständigt utveckla politik som leder oss mot framtida gemensamma framgångar. Den som aktivt söker effektiva lösningar på problem, och möjligheter att matcha mot behov, kommer också att hitta dem! Politiska ambitioner måste självklart matchas med relevanta incitamentssystem, regler och lagar. Ett av de viktigaste incitamentssystemen som politiker styr är skatten! Om man till exempel fattar att hög skatt på arbete kraftigt minskar motivationen att arbeta, då borde man inse att lägre skatt på arbete är bästa formula för att bryta den negativa utvecklingen att allt färre försörjer allt fler i Sverige. Självklart ska också arbetsföra långtidsarbetslösa, som lever på försörjningsstöd, sättas i någon form av arbete motsvarande minst 50% av en heltid och resten till utbildning och jobbsökande. Det är sjukt att politiken kollektivt är så seg på att genomföra nödvändiga reformer! Nödvändiga om man strävar efter att Sverige ska vara ett brett generellt välståndssamhälle. Världen är stor. Antingen stannar man kvar i Sverige och bidrar till en bättre morgondag eller så får man packa väskorna och dra till någon plats man tror är bättre. Men du vet väl att vi som hunnit fylla 50 år generellt inte är välkomna att emigrera till många sv jordens länder? Rika och kända välkomnas nästa överallt. Är du rik och känd? Låt oss hjälpas åt att laga Uppsala och Sverige!
En verklighet att glädjas över är att vi människor i genomsnitt blir allt äldre. Det är fantastiskt. I Uppsala växer andelen av befolkningen som är +65 år med 50% på bara 20 år enligt den senaste befolkningsprognosen. Då uppskattas också +65 åringarna var nästan 30% av hela befolkningen. Det är fantastiskt att vi lever allt längre. För att det ska vara ekonomiskt hållbart krävs många förbättringar så att inte nuvarande kostnader för omsorg och vård är de samma i framtiden men till många fler invånare. Runt 80% av omsorgen och vården går till kroniskt sjuka eller multisjuka äldre. Det förebyggande friskvårdsarbetet, stimulans och rätt att arbeta längre, smartare omsorgsteknik, smartare vårdverksamhet, kraftfullare rehabiliteringsarbete, bättre samarbeten mellan olika huvudmän med människans bästa i centrum och många fler trygghetsbostäder är hållbara vägar framåt. I detta viktiga arbete är det dumt att avveckla rollen som äldreombudsman. Det föreslår Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet! Det är inte ett beslut som rimmar väl med projektet Äldrevänlig stads ambitioner att göra Uppsala attraktivt även för en grupp som samlat snart utgör 30% av vår befolkningar. Gör om! Gör rätt!
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/aldreombudsmannen-slopas?cmpid=del%3Afb%3A20171027%3Aaldreombudsmannen-slopas%3Anyh%3Alp
http://24uppsala.se/2017/10/27/aldreombudsmannen-avvecklas-centerpartiet-starkt-kritiska/
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=114&artikel=6808652

Dagens kalkoner
NMRs medlemmar. De är kraftigt missanpassade människors som skriker ut sitt hat mot andra människor bara för att de ser annorlunda ut eller har en annan trosuppfattning. Att tycka synd om någon är inte mycket till hjälp utan att det följs upp med handling som försöker hjälpa till mot något bättre. Jag tycker synd om dessa sjukt vilse själar och skulle gärna vilja träffa några av dem och försöka ha ett respektfullt samtal där de kanska kan inse hur korkat de tänker.
http://www.gp.se/nyheter/göteborg/personer-från-nmr-tågar-genom-göteborg-1.4776517

De brottslingar som med dödliga vapen attackerar våra värdefulla poliser. Poliser som har uppdraget att säkerställa trygghet och att brottslingar grips i vårt land. Usch! Liknande krafter kan bara bemötas med maximal motkraft. Personligen tycker jag att lagen ska ändras så att alla inblandade personer i liknande brott, som kan lagföras, ska få livstids fängelse.
https://www.expressen.se/kvallsposten/dubbla-attacker-mot-polisstation-inatt/
http://www.vlt.se/vastmanland/vasteras/polisledningen-skakad-det-var-en-helt-vanligt-duktig-polis-som-drabbades

Dagens stjärnor
Alice Teodorescu. Regeringen visar tydligt att de inte har rimliga ledaregenskaper. I världens mest jämställda samhälle ska jämställdhetsarbetet självklart fortsätta. Samtidigt behövs inte nya dyra myndigheter när samhällsbärande institutioner som Polisen, Försvaret och sjukvården inte fungerar! Inte en nationell krona ska satsas på något annat än statens kärnuppdrag, och statens skyldighet mot kommunerna, förrän de fungerar rimligt bra! Är det svårt att fatta? Nyval!
http://www.gp.se/ledare/teodorescu-jämställdhet-föds-inte-på-ny-myndighet-1.4773750

Anna Dahlberg. Den ansvarsfulla och kompetenta ledarskapsförmågan är en stor bristvara i Sverige. Självklart finns många duktiga och ledarskapskompetenta ledande politiker, men de är för få. Fler med dokumenterat god ledarförmåga behöver lockas att hjälpa till att bättre ta ansvar för vårt gemensamma i kommuner, regioner och statliga bolag! Förbättringspotentialen är hoppingivande. Vi kan bättre, mycket bättre!
https://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/varfor-vill-inte-vara-politiker-styra-landet/

lördag 28 oktober 2017

Vem klarar av ett stormigt hav

Ledarskap, ledarskap och ledarskap
Även i lungt vatten behövs ett ankare när man ”lägger till” en båt. För att segla en båt framgångsrikt i Stockholms skärgård krävs god kunskap om kartläsning och praktisk seglingserfarenhet. Grynnorna är många och trängseln omfattande. Till havs vet alla att det är kaptenen som bestämmer. Den erfarne och kloke kaptenen väljer övrig besättning efter kompetens, inklusive förståelsen för att det i krislägen inte är utrymme för demokrati utan det är kaptenens kompetens som blir avgörande för hur båtens besättning klarar en kraftig storm. Den kloka kapten har tränat med sitt lags dynamik i lugnt farvatten, hen har tillsammans med besättningen resonerat om bästa vägval mellan start och mål. Träning, träning och åter träning skapar bättre och bättre lag. Är det konstigt att förstå att ett lag med en kompetent ledning, och med engagerade och vältränade medarbetare, presterar mycket bättre än andra liknande lag? Personligen skulle jag aldrig stiga på en segelbåt, eller en motorbåt, med en oerfaren kapten i lätt stormigt hav. Om jag var med på en båt med en oerfaren kapten och stormen hälsar på skulle jag bli orolig. Med en erfaren kapten i stormen skulle jag svära över vädret men i övrigt kämpa på med att som gast lösa de uppgifter kaptenen ger mig för att vi som lag ska reda ut stormen. Tilliten till kompetensen skulle vara total från min sida.
https://www.svd.se/teoritest-for-batkorkort-hur-mycket-sjovett-har-du
https://www.if.se/privat/forsakringar/batforsakring/sjosakerhet/sjovettsregler
http://vipatv.svt.se/204/nyheter/arkiv-for-nyheter/2017-06-08-svt-sander-varldens-tuffaste-realityshow.html
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Gast_(sjöfart)

Politikens värld har stor förbättringspotential i de demokratiska delarna av vår värld. I en värld där medlemmar röstar fram personer som formar huvudspelare i till exempel en kommun är inte kompetens och personkemi bärande för vilka som till exempel kommer in i kommunfullmäktige eller Sveriges riksdag. Som jag skrivit förr tycker jag att kommuner ska rösta fram sin borgmästare. Möjligen är jag naiv men jag tror att vi då i alla kommuner skulle glädjas över att den mest kompetente, som förstår att man företräder sina invånare, också skulle vinna valet och bli kommunens kapten. Håll med om att det är svårt att tro att en oerfaren kapten kan leda en komplex verksamhet framgångsrikt, särskilt när stormar regelbundet uppstår i ”samhällshavets” utveckling.

Jag tror att Sverige, och många kommuner, kommer att få stora problem när nästa lågkonjunktur slår in på grund av ett för inkompetent ledarskap under flera år. Offentlig verksamhet blir inte bättre än vad dess högsta ledning bidrar till. Att till exempel Uppsala kommuns äldreverksamhet under flera år varit misskött slår självklart hårt mot kommunstyrelsens ordförande, S, ansvarigt kommunalråd, S, och ansvarig nämndordförande, S. Kan man förvänta sig något annat när 90% av retoriken handlar om barn eller fler bostäder?... Även om då Sossarnas lokala program kan sammanfattas som BB, klarar de inte av att ha anständig kvalitet och kapacitet inom den verksamheten heller. Klarar någon av ovan S-företrädare av att vara det ”ankare” som krävs inom Äldreomsorgen för att få stabilitet, kvalitet och arbetsglädje inom givna ekonomiska ramar? Mycket tveksamt.
http://www.unt.se/4799535

Varje verksamhet ska alltid ha fokus på uppdraget och kvalitet, inte på att bränna pengar för att man fått en generös budgetram. Med kompetenta styrelser och verksamhetschefer kan man säkerställa att inte pengar slösas bort bara för att en verksamhet fått en budget. Hur tror du S generaldirektören och dennes styrelse kommer att göra?
https://www.expressen.se/ledare/sveriges-mal-kan-inte-vara-att-branna-pengar/

Även inom politiken måste uppdraget och kvalitet stå i centrum. Uppdraget för alla partier uttrycks i lokala och nationella politiska program. De som är tillräckligt duktiga som politiska ledare fattar det och ägnar sitt ledarskap åt att så mycket av den egna politiken blir verklighet genom rimliga kompromisser med andra politiska krafter. Allt annat är oacceptabelt ur ett väljarperspektiv och idiotiskt ur ett politiskt perspektiv. Självklart ska varje parti stå upp för sin sakpolitik. Självklart väljer alla partier vilka andra partier de kan tänka sig strukturella samarbeten med. Men att låta känslor styra viktiga sakpolitiska sakfrågor, det är ett svagt ledarskap.
http://www.gp.se/ledare/boscanin-att-få-igenom-sin-politik-är-viktigare-än-att-isolera-sd-1.4765926
Både i Uppsala och Sverige behövs ett nytt ledarskap. Vi saknar tveklöst kaptener som kan styra klokt när nästa lågkonjunktur hemsöker oss. Då måste ledaren ha tillräcklig skolning för att både leda problemlösningsarbete och inte helt tappa bort att det nästan alltid också finns många möjligheter att förstärka. Förtjänar vi inte mer kompetenta på de ledande politiska uppdragen? Vilket delansvar har du för att det inte händer?

Dagens kalkon
Carles Puigdemonte, fd ledare för Katalonien, och Mariano Rajoy, Madrids härförare mot katalanerna. Europa behöver mer kärlek, bättre samarbete och välorganiserade delsamhällen med mycket decentraliserad makt. Kataloniens ledande politiker har särskilt visat sin ledarinkompetens. Ledare som bara kan tänka kortsiktigt vinstinriktat uppnår heller inga långsiktiga fördelar. Tyvärr innebär nog Spaniens, Rajoy, svar att ett inbördeskrig i någon form kan ta fart, inom EU.... Det tycks sakna ankare inom spansk toppolitik.
https://www.aftonbladet.se/ledare/a/l8eG7/odugliga-politiker-har-skapat-katalansk-kris
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Euskadi_ta_Askatasuna

Alla naivister som länge, och många fortfarande, vägrat se och acceptera att en misslyckad trygghetspolitik. Sverige måste få en betydligt bättre inkluderingspolitik än hittills! Det är redan ”fem över tolv”, men det finns inga alternativ än att nu ta kostnaderna och med större kraft bekämpa den organiserade brottsligheten som växer så det knakar i ett samhälle som skakar.
https://www.expressen.se/nyheter/skottlossning-mot-hus-inatt/

Dagens stjärna
Håkan Juholt. Självklart får inte en ambassadör för Sverige tala illa om Sverige och svensk utveckling! Samtidigt är det viktigt för svenska folket att ta hans varningar på största allvar. Glöm inte att han faktiskt blev vald till Socialdemokraternas partiledare efter många år som riksdagsledamot efter kaoset med Mona Sahlin. Sen började kaos Juholt ivrigt påhejat av oss som inte ville ha honom som motståndare. Han hade faktiskt en farligt skicklig ”vänstersosseretorik” och ett tydligt ideologiskt kompass. När allt fler ledande politiker saknar längre egen praktisk arbetslivserfarenhet, och många rådgivare har liknande bakgrund, då blir tjänstemannastyret och lobbyisterna allt mäktigare. Demokratiskt är det en dålig utveckling! Jag är övertygad om att en väl förankrad och modernt arbetande politisk verksamhet skapar bäst förutsättningar för hållbart högt välstånd. Fler människor med omfattande arbetslivserfarenhet behöver motiveras att bli politiker. Människor med en bakgrund som gör att de både kan vara värdefulla stöd till och kompetenta blåslampor i relationer till myndighetschefer, förvaltningschefer och offentliga VDar. Tro mig, förbättringspotentialen är stor.
https://www.expressen.se/ledare/karin-pihl/hakan-juholt-har-ratt-om-hotet-mot-demokratin-/

fredag 27 oktober 2017

Respektfulla relationer

Hjärta och hjärna
Vilket samhälle vill du leva i? Jag lever helst i ett fritt, jämlikt, respektfullt och företagsamt samhälle. Ett samhälle där vi med stolthet tar ett gemensamt ansvar för att våra sjuka, socialt- och ekonomiskt svaga också kan leva ett anständigt liv. Jag vill också leva i ett samhälle där vi klarar av att använda både hjärta och hjärna när vi respektfullt möter varandra socialt och i samhällsdebatter. Ett samhälle där vi också vågar att ge varandra komplimanger och till och med att kramas. Självklart med omdöme så att vi inte passerar respektfulla gränser. Gränser som självklart kan vara mycket olika från människa till människa. Jag vill inte leva i ett känslokallt och opersonligt samhälle. Mee to rörelsen är väldigt viktig och positiv, samtidigt får den inte leda till att vi inte längre vågar vara respektfulla och kärleksfulla medmänniskor. I USA säger många vänner att det generellt gått för långt när få längre vågar ge varandra komplimanger för rädslan att bli anklagade och stämda för sexuella trakasserier. I ett respektfullt och kärleksfullt samhälle kan vi vara tydliga mot varandra om att man till exempel inte uppskattar en kram eller en kommentar om att en ny frisyr är klädsam. Är man tydlig med att det inte uppskattas är jag säker på att ”bara” rötskaften finns kvar. Rötskaften ska tveklöst ”rökas ut” men låt oss inte hamna i fällan att bli rädda för just respektfulla och kärleksfulla bemötanden. Vi behöver mer respekt och kärlek mellan varandra, inte mindre. Håll gränsen!
https://www.expressen.se/ledare/naomi-abramowicz/lat-inte-umgangen-mellan-konen-bli-som-i-usa-/

Balans, jing/jang, kan av många säkert uppfattas som tråkigt och odynamiskt. Samtidigt är det ett tillstånd som är harmoniskt. Typ lagom.... Många av naturens krafter strävar efter balans. Samtidigt lever vi i Darwins definierade verklighet med en ständig kamp där de starkaste nästan alltid tar för sig så mycket de kan, utan att bry sig om en ambition mot harmoni. En värld där de mest anpassningsbara arterna och individerna överlever.
http://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/evolution/darwinochevolutionsteorin.9932.html
https://www.synonymer.se/sv-syn/harmoni
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Harmoni
https://www.synonymer.se/sv-syn/balans
https://www.synonymer.se/sv-syn/jämvikt
Dagens kalkon
Allras huvudägare. De har lurat många sparare och levt lyxliv för andras pengar som var tänkta att bidra till en rimlig ålderdom för de lurade.
https://www.expressen.se/dinapengar/allra-agarnas-lyxliv-akte-pa-partyresa-i-privatjet/

Dagens stjärna
Karin Udénius, äldreombudsman i Uppsala kommun. Gör viktiga insatser för att vi ska bli bättre på att utveckla vårt gemensamma ansvar för våra allt fler äldre i behov av omsorg och vård.
https://soundcloud.com/stefanhannaspod/stefan-hannas-podcast-med-karin-udenius

torsdag 26 oktober 2017

Värdeskapande politiskt arbete

Frihet och företagsamhet
Vilka värdegrunder är det som skapat mest värde för stora delar av sin befolkning runt om i världen? Tveklöst de makter som strävat efter att invånare ska vara så fria som möjligt, som strävar efter full jämlikhet och som insett att marknadsekonomi är den bästa metoden för att skapa maximalt välstånd. De allra klokaste samhällena har också insett att trygghet och attraktivitet i ett samhälle kräver en rimlig fördelning av det värde som ett fritt och marknadsorienterat samhälle skapar. Ett samhälle byggt utifrån att alla får en chans till en god utbildning, alla får den omsorg och vård de behöver och där samhällsbygget balanserar egenintressen med allmänintressen. I Sverige tycker jag att det i huvudsak är de så kallade borgerliga partierna som står för denna inriktning i sin politik.

Socialdemokraterna var länge ett +40% parti. De är idag som mest ett 30% parti som för att citera den tidigare C partiledaren Maud Olofsson "inte längre ett parti som solen kretsar runt". I takt med att partiet tappat sin glans har de onekligen rört sig vänsterut. Men som Olofsson också konstaterade har de fortfarande inte insett att det är klokt att bli mer ödmjuka. Det är "tomt i idéladorna" inom vänstern. De fortsätter att försvara förlegade system och kommer inte med reformförslag som kan bidra till nutidsanpassning och global konkurrensförmåga. Det är mycket oroväckande. Socialdemokratin borde kunna ta ett bättre ansvar för att bidra till att våra svaga invånare även i framtiden ska kunna få en rimlig levnadsstandard.
Socialdemokraterna och vänstern är onekligen ute på ett öppet hav och söker efter en drömvärld som inte kommer att klara av att erbjuda ett högt generellt välstånd. Digitaliseringen och den i realtid globala verklighet vi idag lever i är helt annorlunda än för bara 10 år sedan. Sannolikt driver deras vilsna politik väldigt många, särskilt våra socialt och ekonomiskt svaga, mot en mycket tuff framtid. De kan inte skylla på någon annan om det blir det svenska samhällets framtid. En framtid med stora mängder människor i stort utanförskap. Människor som i bästa fall kan få en livboj slängd till sig men inget mer. För att försvara och utveckla ett generellt välståndssamhälle måste man ha en politisk värdegrund som starkt inkluderar frihetstankar, jämlikhet och marknadsekonomiska principer. Tänk att vänstern sitter så mycket fast i andra föreställningar att de allt snabbare dömer allt fler till långtidsarbetslöshet och livslångt utanförskap. En misslyckad politik ska kallas för vad den är, misslyckad.
http://www.gp.se/ledare/knappast-ett-mittenparti-1.4759264
Dagens kalkon
Folkrepresentanter som inte föregår med gott exempel! Det är väldigt demoraliserande att det finns för många folkvalda personer som både sextrakasserar och mobbar, i alla partier.
https://www.expressen.se/nyheter/23-i-riksdagen-vi-har-utsatts-for-overgrepp/


Dagens stjärna
Casper Von Koskull. Nordea visar tydligt hur illa regeringen sköter sin näringslivspolitik. De exemplifierar också tydligt att dagens allt mer intelligenta digitala värld kraftigt förändrar arbetsmarknaden. Regeringen har misslyckats även här med att genomföra nödvändiga reformer för att rusta Sverige för en ny tid! Var är alla nödvändiga reformer? Hur stärks våra barn och ungas utbildningar för att matcha denna stora förändring? Hur införs system som uppmuntrar ett livslångt lärande mycket bättre än idag?
https://www.expressen.se/dinapengar/nordea-sager-upp-6000-personer/


Alliansen.
Äntligen är Alliansen lika stora som majoriteten och dess stödparti i en opinionsmätning.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=748895028650547&set=gm.1720186837993821&type=3&theater&ifg=1

onsdag 25 oktober 2017

Prioriteringar i livet

Centraliserad makt
Den digitala och Asiatiska tiden rusar med stormsteg framåt. Det är en tid med teknologi som distribuerar upplevd och till viss del faktisk makt. Det är en tid där ett dysfunktionellt EU system försöker matcha allt auktoritära makter i vår omgivning. Tillåt mig att uttrycka mig byråkratiskt, en del av den nya tidens stora utmaningar är återigen hur makten på riktigt ska delas mellan många fler än bland ett litet fåtal. Hur bra blir samhällsutvecklingen om alla länder inom två generationer är demokratiska enpartistater? Hur bra blir samhällsutvecklingen om vi inom bara 20 år endast har två giganter per bransch som kraftfullt utnyttjat den digitala tidens möjligheter? Två varianter av samma lösning. En från USA och en från Kina. Ingen från Europa.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Centralisering

Ett exempel på demokratisk enpartistat är Kina. En allt mäktigare kraft. Alla som varit politiskt aktiva förstår att det är betydligt lättare att vara snabbrörlig om det är inom ramen för ett partis demokratiska arbete som beslut ska fattas än när flera partier ska kompromissa ihop sig för att bli en nödvändig majoritet. Om inte västvärldens demokratier reformeras blir det allt svårare att hävda sina intressen i en allt tuffare global konkurrens. Det är min absoluta övertygelse att det går att inom ramen för ett hälsosamt flerpartisystem skapa betydligt snabbare beslutsprocesser än idag. Hur snett måste det gå innan den insikten tvingar fram förändringar?
https://www.dn.se/nyheter/varlden/xi-jinping-tar-plats-bredvid-mao/


Ett exempel på monopolistisk företagande är Amazon. Företaget expanderar sin makt runt om i främst västvärlden i ett rasande tempo. Vilken är deras underliggande affärsmodell? Är det att vara en köp och säljmäklare? Eller är det att dominera logistiken av alla varor som hanteras genom E-handeln? Tveklöst är etableringshindren enorma om det finns ett gigantiskt företag som skapat avancerade automatiserade varulager styrda av avancerade logistiksystem stärkta med en stor portion Artificiell Intelligens.... Hur säkerställs en hälsosam konkurrens när liknande giganter växer fram? Monopol eller monopolliknande verksamheter är alltid av ondo för konsumenterna oavsett om det är privata eller offentliga monopol.
http://nordic.businessinsider.com/were-all-dead---amazon-is-launching-in-sweden-within-12-months-according-to-top-executive-2017-10/?utm_campaign=BusinessInsider_171024_Username&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&elqTrackId=259a63f62d7e4947a0616015563d114c&elq=76d02b80d3da49ecad4483571b206954&elqaid=11480&elqat=1&elqCampaignId=8048
https://www.synonymer.se/sv-syn/monopol
https://sv.wikipedia.org/wiki/Monopol
Vad händer om EFT:er är tidernas bubbla? Om datorerna som följer sina algoritmer inte har lärt sig att inga träd växer till himmelen om det saknas fundamenta för ständig kurshöjning på aktier? Om det blir en episk krasch kommer Amazon och Kina stärka sina positioner ytterligare. Särskilt EU har redan fullt upp med brandsläckningar....
https://www.va.se/nyheter/2017/06/14/det-har-ar-den-storsta-bubblan-nagonsin/?utm_campaign=va-okt24-spaning&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&elqTrackId=ff5811792b804990894032e0a0ead031&elq=892170bcd61c4f3ba07ac756f862e080&elqaid=11478&elqat=1&elqCampaignId=8047
https://www.typkanske.se/synonym/episk

Sverige och Europas framgångsrecept kan bara bygga på decentraliserad samordning och ett starkt bejakande av olika kulturers positiva erbjudanden. Våra unika kulturer som kan skapa värde bland andra kulturer. Decentraliseringens och innovationens kultur är den mäktiga. Livet handlar om ständiga prioriteringar. De som klarar av att prioritera sina begränsade resurser smartast och som klarar av att prioritera klokast bland möjliga vägval blir vinnare. Övriga blir förlorare.

Dagens kalkon
Regeringen. Den förda politiken bidrar inte till att nödvändiga reformer genomförs. Reformer som gör att även framtida invånare i Uppsala och Sverige kan få ett bra välstånd. Hur svårt kan det vara att snabbt anpassa regelverk och skattesystem som gör att prisvärda bostäder av god kvalitet kan byggas? När ska regeringen fatta att behovet av betydligt mer prisvärda boendelösningar är stort och att det brådskar med att komma igång med byggandet? Suck!
https://www.expressen.se/ledare/patrik-kronqvist/regeringen-ar-pa-vag-att-hoja-hyran-for-alla/

Dagens stjärna
Xi Jinping. Kineserna har bestämt sig för att det är deras tur att dominera världen. Sannolikheten är hög att de kommer att lyckas. De har mängder av välutbildade och ambitiösa människor. De är väldigt företagsamma. I kombination med att de både av egennytta nationellt och av affärsintressen också satsar stort på en klokare miljö- och klimatpolitik tror jag att de lyckas. Jinping har nu stärkt sin makt inom deras enpartidemokrati och är den mäktigaste kinesen sedan Mao Tse Tungs tid. Jag hoppas att han och övrigt kinesiskt ledarskap förstår värdet av fred.
http://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-11551399
http://www.bbc.com/news/world-asia-china-41730948
https://www.dn.se/nyheter/varlden/xi-jinping-tar-plats-bredvid-mao/tisdag 24 oktober 2017

Ansvarsfullt ledarskap

Önsketänkande räcker inte
En sak är helt säker, ingen vet vad som händer i framtiden. Samtidigt försöker ansvarsfulla makthavare att styra framtiden och utvecklar ständigt strategier för att driva egna särintressen. Allt är i ständig rörelse. Människor och grupper av människor med förmåga att tänka strategiskt kan se mönster i samhällsutvecklingen. Mönster som gör det möjligt att tidigt ta tag i problem medans de är små och lättare än senare att lösa. Mönster som öppnar upp för nya möjligheter som till exempel tidigt kan ge konkurrensfördelar om de utnyttjas klokt.


Det är klokt att rösta på enskilda politiker och partier som tydligt står upp för en ansvarsfull politik. Det innebär att klara av att leverera god välfärd inom rimliga ekonomiska ramar. Det innebär att ha förmågan att strategiskt företräda sina relevanta invånare mot en bättre framtid, även om det då och då blir lågkonjunkturer. Det finns gott om oansvar inför framtiden just nu. "Den dystra prognosen för svensk tillväxt får inte avfärdas. Inte minst eftersom det olyckligtvis sammanfaller med att utgifterna galopperar i kommuner och landsting runt om i landet. Det visar hösten ekonomirapport från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som presenterades den 17 oktober. SKL konstaterar att demografins utveckling innebär ökade kostnader när behoven av skola, vård och omsorg växer i snabb takt." Citat hämtade från den nedan bifogade läsvärda ledaren från GP.


http://www.gp.se/ledare/vi-behöver-färre-syrsor-i-politiken-1.4752634
https://www.synonymer.se/sv-syn/strategi
https://www.uu.se/om-uu/mal-strategier-planer/
https://www.prv.se/sv/prv-for-foretagare/ordlista/affarsstrategi/
http://www.regeringen.se/informationsmaterial/2017/01/nationell-sakerhetsstrategi/
Det går att tidigt se mönster i vår samhällsutveckling. Problem går att lösa. Lösningarna och reformerna kan vara i många former. Det är oansvarigt att inte ta i problem. Återigen är det en sanning som de allra flesta människor känner till att det är betydligt lättare att lösa problem när de inte vuxit sig stora. Det är också mycket oklokt att vänta till lågkonjunktur innan man i panik börjar göra brandsläckningar som då är tvungna, det blir sannolikt väldigt smärtsamma ingrepp runt om i våra kommuner.
http://www.gp.se/nyheter/debatt/staten-m%C3%A5ste-ta-ansvar-f%C3%B6r-en-illa-sk%C3%B6tt-migration-1.4465752Dagens kalkon
Helge Fossmo, numera Helge Iverssen. Bra att en människa som gjort sig skyldig till så hemska brott och som kraftigt missbrukat många människors förtroende inte får sitt straff tidsbestämt.
https://www.expressen.se/nyheter/brottscentralen/helge-fossmo-kan-slippa-livstid/Dagens stjärna
Starkt förankrade lokala politiker. Det är tveklöst en stor skillnad mellan lokalt starkt förankrade politiker och de som bara söker en politisk plattform för att påverka samhällsutvecklingen mer. En lokalpolitiker kan bäst tjäna de invånarna hen representerar om hen har många lokala kontakter, har ett användbart lokalt kontaktnät och på allvar brinner för bygden. Det är väldigt tydligt i det operativa politiska arbetet. Måste man vara född på en plats för att vara en sådan person? Nej, självklart inte. Men om man ska vara mer än en politiker wannabe  är det klokt att börja med att bygga ett brett förankrat kontaktnät av människor utanför partisfären. Lokal politik är något helt annat än nationell lagstiftning och statsbudgetfördelning. Det är i huvudsak operativ välfärdsutveckling och en ständig kamp om fördelning av begränsade resurser. Och det lokala politiska uppdraget handlar om att förbättra för de invånare man representerar, inga andra!
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/politikerförakt

måndag 23 oktober 2017

Tjäna pengar eller tjäna folket

Motivation
Vad som driver människor varierar kraftigt. Vissa drivs av ambitionen att försöka bli bäst inom någon kompetens. Andra av att vara en bra förälder, vara en god medmänniska, bli rik, ha makt, vara frisk och så vidare. Många gånger drivs vi av en kombination av saker. Utan tvekan är min drivkraft som politisk representant i Uppsala att tjäna det folk jag företräder, Uppsalaborna. Tänk att inte det verkar vara självklart för alla så kallade förtroendevalda.
http://www.gp.se/ledare/politikerna-ska-tjäna-folket-1.4752135
https://www.synonymer.se/sv-syn/motivation
https://www.folkhalsomyndigheten.se/somra/motivation/
https://jamesclear.com/motivation
Europas inflytande för sitt folks bästa
Det är en svår tid vi lever i. Vi lever i en global brytningstid som kraftigt har förändrat och fortsätter att förändra maktbalanser runt om på vår gemensamma jord. För mig är det märkligt att inte alla Européer förstår hur viktigt det är att vi blir bättre på att samarbeta för att säkerställa att de som lever i Europa har och får ett så bra liv som möjligt. Hur kan man tro att enskilda Europeiska länder enskilt kan klara av att balansera egna intressen mot andra globalt mäktiga krafter om vi inte samarbetar bättre. Kampen om globalt ändliga resurser fortsätter. Kampen om frihet fortsätter. Kampen om välståndets fördelning fortsätter. Det är väldigt positivt att människor runt om i hela världen får det allt bättre. Allt fler går från ekonomiskt svaga till medelklass i olika former. Samtidigt pågår en kamp mellan samhällsidéer, begränsade resurser och ett bättre förhållningssätt till de klimatförändringar som kraftigt påverkar många miljoner människors livsförutsättningar där de bor idag. Utmaningarna är många. Jag tycker att EUs utrikesminister Federica Mogherini på ett utmärkt sätt beskriver flera av de stora utmaningar vi Européer har på vårt bord. Det är för mig ofattbart att Europas statschefer misslyckats så kraftigt med att säkersälla en gemensam strategi och att finna gemensamma intressen som är bra för Europas folk. Du som vill få en bättre förståelse för vilken tid vi befinner oss i ska titta på nedan bifogade dokumentär som handlar om EUs stora utmaningar. I dokumentären får du också uppleva en mycket hemsk sekvens där Mogherini och Putin sitter mitt emot varandra. Titta särskilt på kroppsspråket mellan de två.... Mogherini tycks verkligen förstå sitt uppdrag att på bästa sätt försöka tjäna det Europeiska folket!
https://www.svtplay.se/dokument-utifrån
Dagens kalkon
Irans domstol som dömt en läkare till döden som anklagas för spioneri. Man ska leva som man lär. Vi är en stor majoritet människor i till exempel Sverige som inte anser att det är rätt att döda en människa. Då gäller det även för en civiliserad stat. Det finns absolut hemska människor som många känner har förbrukat sin rätt att leva. De som tycker så får gärna påminnas om att människor som anklagats, och dömts för grova brott, också senare funnits oskyldigt dömda.
https://www.expressen.se/nyheter/fangslade-ki-forskaren-domd-till-doden-i-iran/
https://www.google.se/amp/s/amp.svt.se/nyheter/utrikes/uppgifter-fangslade-ki-forskaren-domd-till-doden-i-iran

Dagens stjärna
Federica Mogherini. Hon försöker verkligen, som EUs utrikesminister, leda Europa mot en gemensam och hållbar framtid. Det är helt sjukt att ta del av hur odugligt EU är på strategiskt arbete och oförmåga att till exempel sätta stopp för den enormt stora människosmuggling som pågår från bland annat norra Afrika, särskilt Libyen. Någon/några andra stora makters strategier kopplat till utvecklingen i Irak, Libyen, Syrien och Afghanistan tycks ha lyckats väl att kraftigt försvaga Europas makt i världen.
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/mogherini_en
https://www.svtplay.se/dokument-utifran

söndag 22 oktober 2017

Behövs språkkunskaper

Språkets betydelse
Varför hamnar människor ständigt i konflikter trots att det går att leva tillsammans i lugn och ro? Är det "bara" kampen om begränsade resurser som skapar konflikterna? Är det "bara" makt det handlar om? Allt för ofta handlar konflikter om missförstånd och feltolkningar! Även människor som talar samma språk kan ändå missförstå och feltolka varandra. Allt för ofta görs det medvetet bara för att skapa konflikter som inte behövs men som skapar energi för dem som söker konflikter för att hitta mening med sina egna liv. Även om även de som växt upp med ett gemensamt språk också kan bråka är språket centralt för allt mellan oss människor. Om vi inte kan använda språket som metod för att försöka förstå varandra är sannolikheten för konflikt mycket hög. Ett samhälle som vill lyckas med integration av nya invånare går därför "all-in" på att kräva språkinlärning i utbyte mot landets stödinsatser. Håll med om att det är ett mycket litet och rimligt motkrav för allt stöd till exempel en asylsökande får. Det är dumt, dumt och dumt att inte ta språkinlärning på större allvar. Det tjänar alla på. Hur kan det ens vara svårt att förstå?

Hur länge är det rimligt att svenska skattebetalare ska finansiera tolkar till människor som bott många år i Sverige? Är det inte rimligt att ändra existerande relevanta regelverk, som ger rätt till tolk, om man inte lärt sig rimlig svenska efter säg fem år? Om det är det enda man försöker lära sig under tre till fyra år bör man komma väldigt långt, även om man anlänt som analfabet. Att avstå från att vara tydlig med liknande motkrav är inte att bry sig om de människor som hoppas på en nystart i vår del av världen.
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forvaltningslag-1986223_sfs-1986-223
http://www.gp.se/nyheter/sverige/flerspr%C3%A5kig-personal-kan-ers%C3%A4tta-tolkar-1.4750924

Tolkkostnaderna har exploderat de senaste åren. Det är inte konstigt eftersom Sverige 2015 tog emot väldigt många asylsökande. Återigen, vi måste vara mycket mer bestämda med att så fort människor kommer till Sverige som asylsökande börjar svenskaträningarna varje veckodag. Det, om något, är en meningsfull och värdefull sysselsättning, oavsett om man får avslag eller ej. Att lära sig ett nytt språk är aldrig dåligt. Och vi är många svenskar som frivilligt, och utan ersättning, är beredda att bidra i en liknande folkrörelse för att inkludera nya mänskliga krafter genom att vi snabbare än nu kan förstå varandra bättre! Vi kan inkludera mycket bättre än hittills!
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H5021780

Så ofta, både i det lilla och i det stora, uppstår konflikter på grund av dålig kommunikation! Alla konflikter inom länder och mellan länder talar sitt sorgliga språk. Respektfull och konstruktiv kommunikation är alltid nödvändigt om relationer mellan människor ska bli positiva. Så enkelt, och ändå så svårt för så många att klara av.
https://www.expressen.se/nyheter/spanska-regeringen-i-krismote/
Dagens kalkon
Regeringen. Den är höstens stora kalkon. Det är oansvarigt att inte vara mer seriös med statens ekonomi bara för att riksdagen och regeringen är svag. Och för att det är valår 2018!
https://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/svensk-ekonomi-ar-som-en-foraldrafri-lanefest/

Dagens stjärna
Alice Teodorescu. Varför förvänta sig ursäkter från dem som vägrade inse verkligheten och dess konsekvenser i tid? Det gäller att orka och våga fortsätta att se verkligheten som den är och tidigt förstå trender som ska stärkas eller brytas. Och vår värdegrund och vårt språk är grundbultar att bygga gemenskap och inkludering kring!
http://www.gp.se/ledare/teodorescu-hur-många-sidor-har-en-socialdemokratisk-kappa-1.4752438

lördag 21 oktober 2017

Jakten på den bästa

Meritokrati
Vem är den bästa person du kan ha i ett lag som ska prestera på topp? På vilka grunder får enskilda idrottare chansen att spela i världens bästa lag? Kunskaper och erfarenheter som skapar kompetenser avgör vilka som får chansen. Om rätt person, med rätt kompetens, fungerar i ett lag är dock inte säkert. Det subjektiva "personkemi" har stor betydelse. De bästa verksamheterna är duktiga på att inte vara rädda för olikheter av personlighetstyper. Samtidigt blir det fel för den enskilde och för ett lag om en väl meriterad person har en personlighet som kraftigt stör ut lagets förmåga att prestera på topp. Tyvärr används allt för ofta personlighetsargument för att sortera bort profiler som sannolikt hade kunnat göra stor nytta för ett lags dynamik. Svåra frågor och avgöranden som ofta också styrs av kulturella erfarenheter.
https://www.16personalities.com/sv/personlighetstyper
https://www.synonymer.se/sv-syn/personkemi
https://andligutveckling.ifokus.se/discussions/4d715231b9cb462227063b16-personkemi-vad-grundas-den-pa

För att försöka upprätthålla en jämställd och rättvis kultur är meritokrati den självklara metoden. En metod som innebär att man är tydlig med vilka meriter som övervägs när uppdrag bemannas. Det kan vara akademiska meriter, antal timmar man kört en grävskopa, men det kan också vara att man varit kompisar i ungdomsförbund... Som framgår av den bifogade HBR-artikeln tillsätts allt för ofta människor av politiska skäl, inte för att de sannolikt är de mest skickligaste för uppdraget. Upplevd lojalitet värdesätts mycket högre än kompetens... Den långsiktigt framgångsrika verksamheten bygger alltid sin verksamhet tydligt utifrån meritokratiska kriterier, det fattar väl alla? Jakten på de bästa blir alltid mest framgångsrik om den utgår ifrån tydliga meritokratiska kriterier! Hur fungerar det i dina föreningar och på ditt jobb? Visst förstår de flesta att skattebetalarnas intressen bäst kan tillvaratas om politiska partier till exempel tillsätter styrelsemedlemmar i ett fastighetsbolag som har relevanta kompetenser? Så är det allt för sällan!
https://hbr.org/2017/10/how-office-politics-corrupt-the-search-for-high-potential-employees
https://www.synonymer.se/sv-syn/meritokrati
https://www.dn.se/ledare/kolumner/meritokrati-for-de-svagas-skull/
https://www.slu.se/ew-nyheter/nyhetsarkiv/2016/3/jamstalldhet-och-meritokrati-krockande-principer-i-universitetsvarlden-/
Hur ofta kommer "den bästa" i framtiden vara en intelligent maskin? Hur fort kommer många avancerade yrken ersättas av intelligenta maskiner? Omställningen till ett digitalt tjänstesamhälle brådskar. Då menar jag både digitala tjänster men framförallt medmänskliga tjänster som kan sysselsätta alla vuxna bland snart 10 miljarder människor på vår jord. Innan industrirevolutionen sysselsattes många % av befolkningen inom jordbruket. Under 60-talet sysselsattes stora % av befolkningen inom industrin. Redan idag sysselsätts många % av befolkningen genom att utföra värdeskapande tjänster. Tjänsteutvecklingen bär på sysselsättningssvaren. Skattesystemet måste stötta denna viktiga utveckling. Bland annat därför måste skatten på arbete sänkas!

Dagens kalkon
Människor som motarbetar meritokrati för att försvara egen makt eller för försöka få mer makt.

Dagens stjärna
Centerpartiet Uppsala som har en helhetspolitik som inkluderar fler i samhällsbygget. En politik som bryter utanförskap och som stärker vårt generella välstånd.
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/c-vi-vill-inkludera-fler

Politiker som stöttar multifunktionella fastighetslösningar. Ja, ofta leder det till vinna/vinna/vinna lösningar. Vi behöver mycket mer sådant tänkande inom stadsbyggnadsområdet.
http://www.gp.se/nyheter/västsverige/barnen-trivs-med-de-äldre-på-solbacken-1.4751257

fredag 20 oktober 2017

Omdömeslösa

Oacceptabel ordning
Kultur slår strategi varje dag. Den lärdomen har många företagsledare lärt sig. Till exempel en kommun är inget undantag. Göteborgs kommun, länge styrt av Socialdemokrater, tycks genomruttet av en korrupt kultur. Hur kan man annars förklara att de gång efter gång har ledande politiker som saknar omdöme om vad som är lämpligt eller olämpligt? Det enda sättet att förändra en skadlig kultur  är att byta ut stora delar av det ledarskap som skapat kulturen. Ett enkelt sätt att förändra en rutten kultur är att utan undantag tillämpa nolltolerans. Först måste man vara tydlig med att den tillämpningen kommer att lanseras, därefter måste den upprätthållas! Varför har Göteborgs kommun så svårt att få till detta? I Uppsala tror jag alla politiker och tjänstemän lärt sig att vara väldigt omdömesgilla. Våra gemensamma skattepengar ska användas klokt och transparent.
http://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/f%C3%B6rvaltningschefen-f%C3%B6rst%C3%A5r-kritiken-1.4743562
http://www.gp.se/ledare/cwejman-d%C3%A5-var-vi-tillbaka-i-muteborg-1.4744012
Mer pengar är oftast inte lösningen på problem
Nästan jämt gapas efter mer pengar för att lösa upplevda problem! Det kan ibland vara nödvändigt MEN ofta handlar inte bristande kvalitet om brist på pengar utan brist på kompetent ledarskap. Om man gör som man alltid har gjort blir det alltid en efterfrågan efter mer pengar. Om en verksamhet istället har tydliga krav på sig att ständigt förbättra sin förmåga att nå sina uppdrag, då kommer också duktiga medarbetare hitta vägar för att klara av att jobba smartare.
Centerpartiet i Uppsala vet att det fungerar på detta sätt. Därför har vi i vår budget avsatt en förbättringsfond. Nämnderna, kommunens verksamheter, får ansöka om delfinansiering av omställningsinvesteringar från denna fond. Varje investeringscase som får en chans till medfinansiering ska ha en "Pay-off"-kalkyl på 3 år. Den/de som kommer med idéer som leder till uppskattade resultat får också ett individuellt erkännande. Inför de stora förändringsbehov vi har måste vi bli mycket bättre på att tänka i nya banor, organisera oss smartare och utnyttja ny teknik klokare. Centerpartiet i Uppsalas Förbättringsfond gör stor positiv skillnad för att matcha fram det nödvändiga omställningsarbetet. Mer pengar är sällan lösningen i verksamheter som redan får massor av pengar.
http://www.gp.se/ledare/pengar-%C3%A4r-inget-magiskt-botemedel-1.4740167

Dagens kalkon
Regeringen som här och nu inte säkerställer en Polisverksamhet som kan få fast mark under fötterna!
https://www.expressen.se/ledare/sprangda-polishus-har-blivit-det-nya-normala/

Dagens stjärna
Alla viktiga och duktiga poliser som gör så gott de kan för att försvara vår frihet och att brottslingar ställs till svars för sina brott.
http://24uppsala.se/2017/10/19/polisens-personalkris-total-det-har-tar-hart-pa-dem/

torsdag 19 oktober 2017

Metoo

Skillnad mellan folk och folk
Det är intressant att följa den pågående folkrörelsen, Metoo. Sextrakasserade, eller till och med våldtagna kvinnor, gör sina gemensamma röster hörda. Det är fantastiskt att se hur folkets kamp också kan göra det jobbigare för "fula fiskar" som tyvärr finns ute i vårt samhälle. Det är utmärkt att liknande folkrörelser bidrar till att få färre människor att sextrakassera andra människor. Samtidigt är det också intressant att se att många medier gör skillnader på människor och människor. Det fina uttrycket om "alla människors lika värde" gäller inte i praktiken om man inte behandlar medmänniskor jämlikt. Det är i handlingar som trovärdighet prövas. I Aftonbladets bifogade artikel är det inte med något namn utan bara en benämning som "Aftonbaldsprofilen" som en kompis till vänstergänget apostroferas. Hade det varit till exempel Alice Teodorescu som anklagats för att ha sextrakasserat några andra är jag helt säker på att de hade hängt ut hennes namn direkt. Ja, om det inte hade varit en kompis till dem, då hade de väl öst på för fullt med att skriva ut i klartext vem anklagelserna riktar sig mot. Oavsett att anklagelser inte är samma sak som att det behöver vara sant! Jag är helt övertygad om att Teodorescu inte har, och inte kommer att, sextrakassera någon i sin omgivning.
http://inifran.aftonbladet.se/2017/10/med-anledning-av-anklagelsen-mot-en-av-vara-medarbetare/
https://www.expressen.se/nyheter/fler-kvinnor-pekar-ut-aftonbladetprofilen/
http://www.friatider.se/cissi-wallin-aftonbladets-fredrik-virtanen-v-ldtog-mig
https://www.aftonbladet.se/nojesbladet/a/833kA/kvinnor-ar-inte-kansliga-och-lattkrankta--vi-ar-manniskor
Utan problem väljer till exempel Aftonbladet att lägga ut namnet på andra anklagade mediaprofiler, kopplade till andra kompisgäng.... Och i många sammanhang brukar medieledningar säga att både ledarskribenter och journalister i stort lever sina egna oberoende liv, då duger det inte att skylla ojämnlik behandling på arbetsrättsliga regler.... Jag tycker att seriösa medier, precis som tjänstemän och politiker, ska tillämpa likabehandlingsprincipen!
https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/dg57o/aftonbladet-har-nolltolerans-mot-sexuella-trakasserier-och-overgrepp
https://www.expressen.se/noje/anklagelserna-mot-tv4-stjarnan-martin-timell/
https://www.google.se/amp/s/nyheter24.se/amp/nyheter/inrikes/895934-aftonbladetprofilen-tar-timeout-efter-flera-anklagelser-om-valdtakt

Lika bra som jag tycker om denna Metoo-rörelse är den bekymmersam. Tveklöst finns tyvärr många  "fula fiskar" där ute. Men det finns också människor som anklagas för saker som de inte har gjort. "Fake news" finns självklart även när människor anklagar varnadra av olika skäl. Det är därför som ingen i formell mening döms till något brott utan att det kunnat styrkas "utom rimligt tvivel". Håll med om att den digitala åldern också har sina nya varianter av skampålar som inte är rättssäkra!
http://www.lawline.se/answers/15311

Dagens kalkon
Sexualbrottslingar. Tänk att de inte kan klara av att få önskad tillfredställelse på lagliga sätt! Tänk att de är så ynkliga att de inte ens kan erkänna när de blivit tagna "med byxorna nere".
http://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/bardiya-pajouhs-inst%C3%A4llning-till-nya-v%C3%A5ldt%C3%A4ktsmisstankarna-1.4744606

Cecilia Wikström. Antingen står man upp för de strukturella samarbeten man har eller så är man tydlig med att man inte längre ingår i ett strukturellt maktsamarbete och öppnar upp för andra medspelare. Jag kan inte tolka detta på annat sätt än att Liberaleras Cecilia Wikström nu vill vara stödparti till Socialdemokraterna. Fina ord räcker inte! Menar Wikström att Ls värderingsgrund idag är mer lik Socialdemokraternas än C, M och KDs? Då tycker jag Wikström i klartext ska tala om vad som brister i värdegrunden hos andra Allianspartier! Mycket dåligt att det finns partier inom Alliansen som inte står upp för samarbetet entydigt eller som vågar stå för att bryta det "hårda" samarbetet.
http://mobil.unt.se/asikt/debatt/i-edn-och-brantings-fotspar-4791909.aspx

Dagens stjärna
Aleksandra Boscanin. Ledarskribent på den liberala ledaren GP. "Hur vi ska kunna ha en fungerande välfärd i framtiden är en ekvation som inte går att lösa om inte integrationen tas med i beräkningen. Det gäller inte bara för pensionerna utan också för till exempel sjukvården och skolsystemet som är beroende av gemensam finansiering. När den vuxna befolkningen ökar måste även antalet skattebetalare göra det.". Mycket mer måste göras för att en misslyckad integrationspolitik ska brytas! Inkluderingsjobb är sannolikt den enskilt viktigaste metoden för att vända en mycket oroande trend!
http://www.gp.se/ledare/boscanin-kostsamt-att-misslyckas-med-integrationen-1.4744539

onsdag 18 oktober 2017

Volym, volym och åter volym

Växtvärk
Har du varit med om att leva i en familj som växer med antalet personer så att boende, bil etc. blir för litet för att klara av livspusslet? Har du varit med om att jobba i bolag som får in mer ordrar än vad företaget har kapacitet att leverera inom rimlig tid? Har du jobbat inom Polis, sjukvård, skola eller andra verksamheter där mängden ärenden bara ökar men som inte matchas mot fler som kan hantera ärendena? Har volymproblem blivit lösta genom att ny teknik introduceras som rationaliserat bort många av de tidigare arbetsinsatserna som krävdes?

Inom företagsvärlden brukar för snabb expansion, som inte kan hanteras, ofta resultera i konkurs på grund av kassaflödesproblem. När volymen pengar ut är högre än pengar in i verksamheten. Kostnaderna är högre än intäkterna för att driva verksamheten på den nivå som krävs. Inom den offentliga sektorn är i huvudsak logiken den samma med det stora undantaget att verksamheterna inte går i konkurs om de missköts utan oansvariga politiker anser att skattebetalarna bara kan betala mer och mer för att försöka lösa misskött verksamhet eller helt orimliga verksamhetsekvationer. Särskilt allvarligt är nu läget inom sjukvården där bristen på personal parallellt med den ökade vårdefterfrågan skapar stora enskilda problem för människor som inte skyndsamt kan få hjälp. Inte minst inom barnpsykiatrin i Uppsala syns dessa oacceptabla brister mycket tydligt. Brister som drabbar enskilda barn och deras anhöriga väldigt hårt.

Mycket har hänt i svensk debatt det senaste året. Man kan skratta eller gråta över att det tagit så lång tid för det politiska etablissemanget att se och erkänna att vi har en hel del stora samhällsproblem att erkänna och lösa. Personligen väljer jag att kämpa på för att lösa problem och förstärka möjligheter. Framtiden kan tveklöst bli ljus om vi kollektivt beter oss klokare än vi gjort de senaste åren.
http://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/stor-personalbrist-inom-barncancerv%C3%A5rden-p%C3%A5-sahlgrenska-1.4739700
https://www.dagenssamhalle.se/nyhet/personalbrist-slar-ut-varden-12709
https://www.scb.se/Grupp/valfard/_dokument/A05ST0203_08.pdf
http://www.gp.se/nyheter/debatt/dags-att-visa-hur-allvarlig-personalbristen-%C3%A4r-i-v%C3%A5rden-1.4001781
http://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/stressad-personal-i-barncancerv%C3%A5rden-1.4739812

Blunda inte, lös problem
Jag tror på en fantastisk framtid för väldigt många människor. Samtidigt vill jag påminna dig om att jag sedan flera år förordat en mindre expansiv penningpolitik. En penningpolitik som inte leder mot att vårt samhälle kraftigt kör i diket. Det är anmärkningsvärt att Sveriges Riksbank, och många andra Riksbanker, i högkonjunktur eldar på med mer volym pengar på marknaden. Vad tror du händer när många länder slutar att pumpa ut nya billiga pengar på marknaden? Vad händer med aktiekurser och fastighetspriser tror du? Volym har alltid betydelse. Skandal att inte sedelpressvansinnet bromsats för länge sedan. Ibland kan jag tro att det är Steve Bannon som lyckats lura hela världen att låta sedelpressarna rulla glödheta. Är det möjligen han som ligger bakom Bitcoin......
http://www.gp.se/ledare/cwejman-snart-tar-lånefesten-slut-1.4737466
https://www.expressen.se/kronikorer/nisha-besara/alla-var-for-upptagna-for-att-hoja-sig-och-ta-ansvar/
https://bitcoin.org/sv/om-oss

Hur stor nyttjandegrad tror du det är på operationssalar och dyra medicintekniska utrustningar som kan rädda liv? Volymen tillgänglig sådan kapacitet är sannolikt stor. Flaskhalsen är som jag förstår det volymen läkare och sjuksköterskor som kan utföra alla de ingrepp som skulle kunna avveckla alla köer och snabbare hjälpa sjuka och skadade människor mot friska liv. Hur lång tid i volymen dagar tar det att utbilda en duktig kirurg? Att utbilda en duktig narkosläkare? En duktig operationssköterska? Det tar många år. Om man dessutom på grund av dåliga arbetsvillkor uppmuntrar befintliga sjuksköterskor att byta yrke blir bristen på nödvändig kompetens ännu större. Jag säger bara en sak, rösta fram politiska företrädare som i tid ser problem och som anstränger sig för att lösa dem! Framtiden är ljus om vi löser de problem som ständigt dyker upp, inte annars.
Både i Uppsala kommun och i många andra kommuner är det engångsintäkter och engångs"bidrag" från tomtestaten som i huvudsak gör att kommunerna idag levererar nödvändiga överskott. Tro mig, den finansiella kraften i många kommuner är svag. Det finns inte mycket i "ladorna" när lågkonjunkturen nästa gång kommer på besök. Tro mig, det globala experimentet att ständigt öka penningvolymen kommer till någon form av höjdpunkt. Vad som händer sedan vet ingen. Sannolikheten är hög att det inte blir någon rolig upplevelse. MEN glöm inte att efter regn kommer solsken. Återigen är mitt budskap att det är klokt att välja ansvarsfulla ledare som inte försätter oss i liknande farliga situationer!
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6800036
https://www.di.se/nyheter/professor-sagar-ingves-forlangning-verkligen-svagt/

Dagens kalkoner
De som inte inser att volym alltid har betydelse. Vilka ska finansiera ökade försörjningsstöd, ökade bostadsbidrag och ökade garantipensioner om utanförskapet bara ökar och ökar i Sverige och försörjningskvoten förämras? Det är falskt och ansvarslöst att inte förstå att det som görs idag starkt påverkar verkligheten många år framöver. Men visst, de som inte tycker att Sverige ska klara av att vara ett samhälle som håller ihop, och där de som har det sämst ändå har det anständigt, bryr sig inte. Jag bryr mig. Jag vill inte leva i ett sådant samhälle. Jag vill inte heller lämna ett sådant 2/3delssamhälle efter mig till kommande generationer!
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6799941&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

De som spränger bomber utanför svenska Polisstationer! Otryggheten breder ut sig i Sverige och den utvecklingen representerar ett enormt misslyckande. Låt mig återigen få påminna om att regeringen regelbundet påminner om att vi befinner sig i högkonjunktur, ändå försämras tryggheten i Sverige! Tror du det blir bättre i nästa lågkonjunktur?
https://www.expressen.se/kvallsposten/sprangning-vid-polishus-stora-skador/

Dagens stjärna
Expressens ledare. S och MP regeringen representerar en centralstyrning som bara kan misslyckas över tid. Det är helt galet att regeringen tror att de nationellt klokt kan besluta hur pengar bäst gör nytta inom till exempel alla skolor runt om i Sverige. Denna detaljstyrning visar tydligt vilken bristande ledarskapskompetens regeringen besitter och visar också vilket förakt de känner för människor i kommunerna som ska kunna sitt område och dess folk. I bland annat den militära grundutbildningen får man lära sig att om verkligheten avviker från kartan så är det verkligheten som gäller! Hur många av dagens personer som ingår i Sveriges regering har gjort militärtjänst för att vara beredda att med sitt liv försvara svensk frihet? De skulle i vart fall behöva lite grundläggande ledarskaputbildning! Gör om! Gör rätt!
https://www.expressen.se/ledare/varfor-sviker-s-sitt-valfardslofte/

tisdag 17 oktober 2017

Hur fria är dina tankar

Frihet
Hur fri är västvärlden idag? Vem är det som styr debatterna och debattklimatet i vår tid? Är det "spin-doctors" och "troll", enskilda tyckare, ofta kändisar i olika förpackningar, eller är det främmande makt? Är våra tankar mycket ofriare än vi tror i en ny digital tidsålder? Du minns väl att till exempel Google och Facebooks datamining gör att de idag på allvar sägs veta mer om dig än du gör själv? Dagens informationssamhälle är fantastiskt på många sätt men det är också ett samhälle med helt nya regler som kräver nya förhållningssätt och spelregler. Inte minst är behovet stort av mer grävande journalister som objektivt och skoningslöst jagar maktmissbruk och brottslighet.


Julian Assange måste anses ha fått ett mycket tufft straff även om han av personliga säkerhetsskäl vägrat att åka till Sverige för en rättegång. Han har suttit i husarrest under många år nu kopplat till anklagelser om våldtäkt. Det är en omfattande självvald frihetsberövelse. På inget sätt anser jag att människor som begår brott ska komma undan att få stå till svars för dem. Assange är en av världens mäktiga som också ska veta att lagar och regler ska gälla oss alla likvärdigt. Samtidigt är det viktigt att ta Assanges oro för att inställa sig i svenska domstol på allvar. Assange är jagad av mycket mäktigare krafter än han själv. Jag fortsätter att vidhålla att det är skandal att inte svenska åklagarmyndigheten valt att åka till England istället för att hålla på som man gjorde under lång tid. Människor som kan kopplas till att avslöja de mäktigaste människornas maktmissbruk lever mycket utsatta liv. Det kan vara viktigt att förstå, om vi tycker att rättvisan ska gälla oss alla i så stor utsträckning som möjligt. Historiskt har vi lärt oss att även de mäktigaste ofta har mäktiga fiender.

 

I denna nya digitala tid hade det varit utmärkt om det fanns fler seriösa och oberoende grävande journalister. Journalister som orkar, klarar av och vågar gräva i vad det är som händer. Som vågar utmana nya former av maktmissbruk i en ny digital tid. Journalister i kläm mellan små resurser och tillfälliga anställningsuppdrag är sannolikt inte tillräckligt vassa eller oberoende. När också grävande journalister i Europa mördas, för att de avslöjar maktens människor, är det ytterligare ett oroande inslag i Europas bekymmersamma tider. Märkligt att inte mordet på den maltesiska journalisten fått betydligt mer uppmärksamhet i Europas medier! Hela Europas journalistkår borde resa sig och stå upp för Daphne Caruana Galizia! Alla Europas journalister borde enas runt att sätta dit alla med koppling till detta fruktansvärda brott. Ett brott inte "enbart" mot henne utan mot att just alla oavsett makt ska få ta ansvar för sina handlingar.

https://www.svtplay.se/video/15508709/risk--filmen-om-julian-assange/dox-risk-filmen-om-julian-assange-avsnitt-1
https://wikileaks.org/
Tor

Är det Tor som vann över Oden till sist? Den Nordiska mytologin bär på många intressanta berättelser. Tor tillhör en av de mäktigaste bland berättelsernas huvudrollsinnehavare. Jag är tudelad om vad jag tycker om att det skapas nätverkstjänster som gör oss anonyma. För att skydda de goda krafterna som kämpar mot de onda är det bra. Samtidigt blir det kraftfulla verktyg som snabbt också nyttjas av de onda. Vem har sagt att livet ska vara enkelt..... 
Dagens kalkon

Gustav Fridolin. Hur dålig får man vara som minister för skolan? Skolan är den enskilt viktigaste verksamheten för ett samhälles förmåga att skapa ett framgångsrikt generellt välstånd. Har Fridolin lyckats med någon förändring som varit bra för det pedagogiska arbetet eller för att motivera fler duktiga att vilja bli lärare? Priset blir högt för medborgarna när partier som inte är regeringsfäiga får chansen att leka ledare på riktigt.
Herr Weinstein. Ett nej är ett nej och ska alltid respekteras. Även om man är en mäktig mångmiljardär bland många "wannabes". Oavsett vem du är ska du alltid ställas till svars när du tar dig rätten att utsätta andra människor för brott eller oacceptabelt maktmissbruk. Även världens mäktigaste måste få ta ansvar för sina vägval.
https://www.expressen.se/noje/weinstein-anklagas-for-en-ny-valdtakt/
Dagens stjärna

De som vågat stå upp för försvaret av ett socialliberalt samhälle i tider då ohållbara godhetsdrömmar fått råda i samhällsdebatten. Särskilt tack till Anna Dahlberg, Alice Teodorescu och Tove Lifvendahl som tydligt, och ofta faktabaserat, argumenterat för hur fel rikspolitikerna väglett oss under allt för många år. Vägvalsfel som allt tydligare, i högkonjunktur, på riktigt etablerar allt mer riktig fattigdom i Sverige. All respekt till dessa ledarskribenter som klarar av att balansera hjärta med hjärna i sin argumentation i sakfrågor.