torsdag 28 februari 2013

Dyrare & konstigt

Systemfel
Vi har ett systemfel på byggmarknaden. Redan idag är kraven runt byggarbeten väldigt kostnadsdrivande. Allt fler svenskar har inte råd att köpa eller hyra det som byggs i de regioner som växer och som kan erbjuda jobb och nära tillgänglighet till samhällsservice. Nu hotar strejker inom byggbranschen. Skall en redan för dyr byggsektor bli ännu dyrare? Är det rimligt att väldigt många svenskar måste ha stora bidrag för att kunna flytta hemifrån eller att flytta till de orter som erbjuder jobb? Vi måste nu kraftsamla och hitta en hållbar väg framåt! Vad tycker du?
http://www.di.se/artiklar/2013/2/28/svarlost-byggstrejk-hotar/

Ännu tråkigare
Är kvinnor generellt klokare än män? Många tycks anse det. Om det stämmer allt fler kvinnor funderar att lägga sin röst på Sverigedemokraterna då börjar ett mindre problem bli allt större. Allt fler svenskar uttrycker sitt missnöje över bristen på arbetsmöjligheter och brister inom flyktings, invandrings och integrationspolitiken. Vad tror du krävs av andra partier för att inte det främlingsfientliga och förändringsrädda SD skall få allt mer stöd?
http://www.di.se/artiklar/2013/2/28/kvinnorna-lyfter-sd/


onsdag 27 februari 2013

E-samhället & Alliansen

Informations och tjänstesamhället
Vi lever i en ny tid. Ibland slås jag av hur många jag träffar som inte riktigt tycks förstå att vi inte bara har lämnat bondesamhället utan också industrisamhället och nu lever i informations och tjänstesamhället. Både för den enskildes utvecklingsmöjligheter och för den generella välståndsutvecklingen är det viktigt att inse och utveckla samhällssystem och nya affärer utifrån den verkligheten. Inte minst utvecklingen av elektronisk handel talar sitt tydliga språk. Allt fler företag som vill överleva måste inse att de måste erbjuda sina erbjudanden väl integrerade med informationstidens möjligheter som kundorienterat finns tillgängliga och förpackade på ett sätt som attraherar. Hänger du med i utvecklingen? Erbjuder ditt företag eller din kommun interaktiva informationskanaler och tjänster som klarar konkurrensen och en hållbar samhällsservice?
http://www.svd.se/naringsliv/branscher/handel-och-tjanster/e-handel-hett-investeringsobjekt_7943990.svd

Har Alliansen en roll i valen 2014?
Allianssamarbetet var nödvändigt för att bryta Socialdemokraternas bidragsgrepp om Sverige. Alliansen har ökat Sveriges möjligheter att fortsätta att erbjuda en rimlig generell välfärd. Men har Alliansen något värde efter nästa val? Har Alliansen någon ny gemensam ambition som bidrar till att Sverige kan fortsätta att erbjuda en rimlig generell välfärd? Kanske.
http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/vad-ska-alliansen-ga-ut-pa-2014_7940828.svd
Kanske är den enda rollen att vara ett möjligt regeringsalternativ. Det är i så fall en tillräckligt viktig roll för att välståndet skall kunna försvaras och utvecklas. För att bli ett sådant regeringsalternativ krävs att Moderaterna blir mer ödmjuka och att samtliga ingående Allianspartier måste tydligt kunna beskriva sin särprägel som gör att varje del av laget tydligt bidrar till en bra helhet. Alla spelare i ett fotbollslag, elitlag, förstår hela spelet. Varje enskild spelare känner väl till och klarar av att uppfylla sitt huvuduppdrag för att ett vinnande lag skall nå sina mål. Samarbete är nödvändigt och tyvärr är regeringsbildningsmöjligheterna begränsade i vårt fantastiska land. Alliansen har en roll men lagspelarna måste spela bättre och lagkaptenen måste vara generösare.
http://www.unt.se/ledare/nu-ar-partierna-viktigast-2295882.aspx


tisdag 26 februari 2013

Farliga tider

Instabilitet
Vi fortsätter att leva i mycket farliga tider. Det är aldrig positivt när länder inte kan ledas då majoriteter som kan regera tillsammans inte kan bildas. Demokratins breda historik är kort. Trots det är den entydig om att det krävs rimligt starka regeringar för att en nation eller en region skall utvecklas positivt. Det som nu inträffat i Italien är olyckligt och gör Italiens och Europas situation ännu svårare. Det som nu inträffat i Italien efter valet riskerar att inträffa även i Sverige under 2014. Även om kapitalmarknaden tycks negligera detta så är alla förlorare om det blir stor politisk instabilitet. Det mest skrämmande är fortsatt att de som växer sig allt starkare när våra västländska demokratier blir allt svagare är varianter av totalitära stater som Ryssland och Kina. Hur kan vi låta denna utveckling fortsätta?
http://www.dn.se/nyheter/varlden/enkater-ger-vanstern-overtag-i-italien

Till vilket pris och populism
Idag har varit en tråkig dag för Uppsalas skattebetalare och cyklister i berörda områden men en bra dag för Centerpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna. På dagens nämndmöte, som bl a ansvarar för cykelinfrastrukturen, föreslog stora delar av Alliansen att 1) frysa fortsatt arbete med att färdigställa en cykelväg (som Försvaret genom Länstyrelsen tydligt säger nej till med bl a hänvisning till militära riksintressen) och i stället förhandla med Försvaret om andra möjliga cykelsträckningar  2) Trots att sannolikheten för att cykelprojektet kan genomföras är mycket låg, med hänvisning till Försvarets nej, genomföra en ordentlig uppskattning av kostnader och hinder för att bygga cykelvägen på ett sätt som möjligen kan få Försvarets godkännande 3) utreda möjligheterna för att prioritera upp och genomföra en alternativ dragning längs väg 272 och 630. På grund av att bl a oppositionen inte valde att gå på ovan förslag, utan att återremittera ärendet, tvingas skattebetalarna att fortsätta att slösa skattepengar på ett projekt som mycket sannolikt inte får Försvarets godkännande och arbetet med att istället bygga en möjlig, trygg och säker cykelväg för berörda invånare fördröjs. Det är tråkigt och beklagligt. Det enda som är positivt med beslutet är att Centerpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna tydligt visar att vi är de enda partier i Uppsala som värnar skattebetalarnas pengar och som söker pragmatiska vägval för att utveckla Uppsala till Sveriges erkänt bästa kommun för cyklister. Till vilket pris skall olika projekt få drivas vidare? I synnerhet när sannolikheten att de kan förverkligas är mycket liten? Kan någon annan än den som leker med andras pengar fortsätta att driva att man skall fortsätta med ett projekt med mycket låg sannolikhet att förverkligas?

Frågan är väldigt enkel. Försvaret har makten att genom Länstyrelsen stoppa färdigställandet av en cykelväg som de anser hotar både människors hälsa och dessutom de militära riksintressena. Försvaret använder den makten. Centerpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna väljer istället att försöka bidra till att en annan cykelväg kan prioriteras upp (vi har trots allt begränsade pengar) för att hjälpa människor i berört område att få en trygg och säker cykelväg som förbinder deras orter med centrala Uppsala. När vi hittar en annan väg fram för den berörda rekreationscykelvägen (den Försvaret idag inte gillar) kan vi återuppta våra försök eftersom det finns en mycket bred politisk majoritet för ett liknande projekt. Hur kan man vilja hantera våra skattepengar på detta sätt? Tror man att människor är så dumma att de inte förstår att det är klokare att göra annat när riksintressen sagt NEJ? Varför väljer vissa partier att försöka vinna korta politiska poäng genom att negligera verklighetens hinder? Säkerligen samma skäl som låg till grund för tunneln genom Hallandsåsen som 1) fortfarande inte är klar 2) har kostat oss stackars skattebetalare många många miljarder mer än vad som var planerat. Inom kort tror jag att C, M och KD kan dela på berörda invånares röster då de inser att vi värnar deras pengar och erbjuder genomförbara cykelprojekt.
http://www.unt.se/uppsala/fp-tvarvander-om-cykelvag-2293896.aspx

måndag 25 februari 2013

Älskad & klassresor

Gränslös

Idag fyller min underbara son 20 år. Tänk vad fort livet går. Det känns som igår när jag grät av lycka på Karolinska sjukhuset i Stockholm när han föddes. Under de första dagarna hade jag ofta sonen på mitt bröst om natten där han kände trygghet och snabbt fann ro och somnade. Idag skulle det bli lite väl tungt att ge en väldigt trygg blond och blåögd man på 190 cm och 88 kilo än mer trygghet på mitt bröst. Tänk att ett så litet och helt hjälplöst underverk nu är allt annat än hjälplös. Tillsammans har vi upplevt världens alla hörn och vi har också hunnit bo i Stockholm, Kuala-Lumpuur, Tokyo och Uppsala. Efter 20 år börjar stunden komma då sonen lämnar föräldrarnas boning och inleder sin egen bostadskarriär. Det kommer att kännas tomt och jag kommer att sakna att få hans kraftfulla och kärleksfulla kramar många gånger varje månad. Jag är glad för alla härliga stunder, upplevelser och kramar hittills och ser fram mot alla fler som kommer till den dag då jag går vidare. Tack Fredrik och stort grattis! Du förgyller mitt liv. Du gör mig glad. Jag älskar dig!

Är det positivt med fler som gör klassresor?
Enligt flera studier, bl a genomförda vid Uppsala universitet, är vi i Sverige mycket sämre än t ex Anglosaxiska länder (t ex USA och England) på att erbjuda en jordmån för människor att göra klassresor. D v s att gå från t ex medelklass till överklass. Är det viktigt? Jag tycker att det är värdefullt om kreativt och hårt arbete gör det möjligt för fler att göra den resan än vad som är möjligt i dagens Sverige. Jag delar bifogad artikel som menar att just Centerpartiet är en mycket lämplig bärare av de förändringar som krävs för att göra detta mer möjligt. Det är bra för den som har höga ambitioner och som jobbar hårt för att försöka skapa mer värde än andra. Det är dessutom nödvändigt för Sverige att vi får fler välbeställda invånare som kan bidra till en positivare utveckling för alla. Särskilt viktigt att bättre uppmuntra företagande.
http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/hoga-hinder-for-klassresenarer_7939464.svd

söndag 24 februari 2013

Vad gör du?

Tåg som inte går i tid
Det var pinsamt att höra ett radioinslag där en minister och en tillförordnad generaldirektör understödja av ett departement och ett stort verk gå i fällan att hävda att Sverige har bland de tågsystem i Europa som är bäst på att hålla tiderna... Systematiskt drog reportrarna "ner byxorna" på de ansvariga som bl a använde viss statistik från 2010 som inte var jämförbar med annan statistik från 2012 för att hävda svensk förträfflighet. Enligt regeringen var det bara Rumänien och, tror jag, Moldavien, som ansågs ha mer korrekta tågtider eller minst avvikelser från tidtabell. En av de allvarliga slutsatserna journalisterna drog var trovärdigheten i de beslutsunderlag som ligger till grund för miljardinvesteringar...... Vad gör du för att uttrycka ditt missnöje med liknande? Vad gör du för att fler erfarna och personer med stor integritet blir folkrepresentanter/politiker?

Bankkrascher på Cypern
På börsen tycks många tro att Europas kris är över. Börsen rusar, svenska banker gör stora aktieutdelningar, betalar åter ut stora bonusar och höjer sina styrelsearvoden. Samtidigt finns fortsatt risken för en kraftig offentlig budgetnedskärning i USA, mycket stora ekonomiska risker i ett politiskt ostabilt Italien och omöjliga ekonomiska problem på Cypern. Seriöst anses Cypern och dess banker, som precis som tidigare de isländska anses tvätta miljarder av ryska pengar från korrupta statspersoner och organiserade brottslingar, nödvändiga att rädda!! Hur fa.... Kan denna idioti tillåtas fortgå. Varför ska Europas skattebetalare ständigt skydda odugliga, enormt högersatta och inte sällan kriminella banktjänstemän? Varför skall seriösa banker ständigt behöva möta konkurrens från banker som inte agerar långsiktigt utan enbart är ute efter att snabbt berika sig själva? Nej nu räcker det! De som lånar ut pengar till banker som misskötts så mycket att de behöver enorm kapitaltillskott måste lära sig att förvalta sina pengar bättre och minst förlora 50% av sina sparade tillgångar och aktieägarna måste förlora allt och så fort som möjligt bör verksamheten säljas till högstbjudande. Vad gör du för att uttrycka ditt missnöje med liknande? Vad gör du för att fler erfarna och personer med integritet blir folkrepresentanter/politiker.

Vem står för kärnkraftens kostnader?
I ljuset av att många politiker och departement tycks ha svårt med fakta undrar jag hur kalkylerna för kärnkraft ser ut. Istort alla projekt jag hört talas om har kraftigt underbudgeterats. Först är investeringskostnaderna enorma, därefter skall avfallet förvaras i typ 100.000 år. Idag hörde jag också att kärnkraftverken i Ignalina, som monteras ner och skall skrotas, kostar massor i avvecklingskostnader och "skrotning". Lägg därtill riskpremien för eventuella kärnkraftsolyckor. Jag skulle gärna ta del av Folkpartiets kärnkraftskalkyler. Folkpartiet kliver gärna fram som den energikällans största förespråkare i Sverige. Hur ser kalkylen ut? Vad gör du för att försäkra dig om att du inte enkelt blir vilseledd med felaktiga

lördag 23 februari 2013

Ostyrbar nation

En nation utan ledning
Vad händer med Sverige om vi efter valen 2014 vaknar upp och har en parlamentarisk situation där ingen hållbart möjlig majoritet kan skapas? Regeringsalternativen är relativt många men hur hållbara är de? Jag har svårt att se att något parti kan tänka sig att försöka samregera med SD. Inget riksdagsparti kommer heller att samregera med V. För att skapa förutsättningar för dagens regeringssamarbete kompromissades en gemensam energipolitik fram där Centerpartiet fick acceptera att befintliga kärnkraftsverk får ersättas med nya om de som bygger står för kostnaderna och alla risker mot att en kraftig satsning på förnyelsebara energikällor genomförts och fortsatt pågår. Folkpartiet har tydligt markerat att de vill investera i nya kärnkraftverk trots överenskommelsen. Energipolitiken är central för ett välfärdssamhälle. Folkpartiets inställning i energiförsörjningspolitiken och nu försvarspolitiken gör det sannolikt mycket svårt för MP att kunna ingå i en hållbar regering med dem. Även om S och M skulle kunna bilda en majoritetsregering tror jag inte det händer då vi inte är ekonomiskt i fritt fall eller befinner oss i krig. M är fortsatt ett skattesänkarparti som vill vara statsbärande. S är fortsatt ett parti som hårt vill beskatta oss invånare och politiskt omfördela pengar via alla våra transfereringssystem. Även S vill vara statsbärande. Försök föreställa dig Reinfeldt som statsminister, Löfven som finansminister osv...... Tänk dig följande valresultat: M = 28, C = 6, FP = 5, KD = 4, S = 32, MP = 8, SD = 12 och V = 5. Scenariet bygger på att C lyckades räta upp tabbarna runt idéprogrammet och att Både C och KD får rikligt med stödröster från M. S har erfarenhet av att leda egna minoritetsregeringar. M har erfarenhet av att leda komplexa minoritetsregeringar. Kanske blir den initials lösningen en M minoritetsregering som tungt, tungt, tungt försöker kryssa sig framåt. Vi får se hur det blir.

Risken är stor att Sverige har en ostyrbar eller mycket, mycket handlingslös regering efter riksvalet 2014. Risken är då stor att det blir nyval efter nyval som inte leder till några större parlamentariska skillnader. Till sist kanske Löfven får bli finansminister i en krisregering i alla fall. Om det läget inträffar kommer definitivt C, KD och FP få en ordentlig chans att visa om de var för sig tillför något inom svensk politik och kan attrahera betydligt fler väljare än idag.

Personligen blir jag för var dag allt mer övertygad om att partiernas företrädare är mycket avgörande för hur väljarstödet svänger. Vi lever i en komplex värld. Vi lever också i en tid där de som har jobb inte hinner att sätta sig in i alla perspektiv som finns t o m kopplat till en liten cykelvägsfråga i Uppsala. Verkligheten är också att de allra flesta människor inte bryr sig om ideologier. I denna värld väljer många att rösta på lag av ledande personer som man känner förtroende för. Förtroende får man utifrån kunskap, erfarenhet och kommunikativ förmåga. För att vända trenden för FP, C och KD måste de byta ledande företrädare? Är det t ex sannolikt att tillräckligt många vet vem KDs nya EU "dragplåster" Adaktusson är? Om vi antar att tillräckligt många svenskar har en uppfattning om vem han är, tror väljarna att hans journalisterfarenhet räcker till för att skapa önskade resultat? Hur gick det för journalisten Jens Orback som gjordes till S minister?

För svenska folkets skull hoppas jag att FP, C och KD mycket snart hittar budskapen och budskapbärarna som kan vinna tillräckligt många väljares förtroende. Vi får se... Det börjar bli bråttom. Dagens ledare i UNT är läsvärd.
http://www.unt.se/ledare/foraldrafritt-i-maramo-2290001.aspx

fredag 22 februari 2013

Stoppa EUs idioti

Vem värnar våra skattepengar?
Om inte våra folkvalda representanter väljer att, eller klarar av att, värna våra skattepengar hur skall vi då kunna säkra att våra gemensamma pengar används klokt? Det är helt oacceptabelt att byråkraterna inom EU ständigt tycks komma undan från anmärkningsvärd misshushållning av våra skattepengar. Gång efter gång, under 18 år tydligen, anser revisorerna inom EU att kommissionen inte bör ges ansvarsfrihet men det negligeras. I procent kan drygt 3% av budgeten anses lite men i absoluta tal är det massor av pengar. Vi måste få till fler folkvalda EU representanter som är mer ansvarsfulla med våra skattepengar och som avsevärt krymper antalet frågor som skall styra ca 500 miljoner människor med stora kulturella och samhällssystems skillnader! EU är viktigt för oss 500 miljoner men om EUs agenda begränsas frigörs Europas krafter och olikheter mer och det tror jag skapar en betydligt starkare Europeisk ekonomi än nu! Visst är EU projekt nitiskt jobbiga och de kan definitivt förenklas men istället för allt för nitiska regler måste missbruk ge hårdare straffas som förhoppningsvis avskräcker dem som vill fuska, det är en bättre väg framåt.
http://blog.svd.se/larssonsvarld/2013/02/21/stoppa-eus-redovisningsslarv/

Även i Uppsala har vi ett exempel på att det finns politiker som inte värnar våra skattepengar. Trots att Försvaret bl a hävdat militära riksintressen mot dragningen av en cykelväg fortsätter bl a Sossar och i vart fall en moderat att tycka att vi skall fortsätta att slösa skattepengar istället för att skattepengarna används till möjliga projekt och att vi parallellt försöker förhandla fram alternativa lösningar som har en chans att realiseras. Jag kommer inte som folktjänare bidra till att våra skattepengar slösas. Tycker du att politiker skall slösa bort våra skattepengar?

torsdag 21 februari 2013

Jobba tills vi dör

Allt färre som skall försörja allt fler
Fredrik Reinfeldt verkar trött. Kanske blir han trött av tanken att slita som han gör till 69 års ålder. Kanske piggnar han till när han badat tunna med Lööf, Hägglund och Björklund i Lööfs föräldrahem i Maramö... Både Reinfeldt och tidigare finansminister Nuder har visat på mod genom att tydligt våga tala om de ekonomiska konsekvenserna av en allt mer åldrande befolkning. Reinfeldt fick igång debatten några dagar i samband med ett förslag om att höja pensionsåldern. Tyvärr lyckades inte Nuder att som finansminister få igång debatten på ett rimligt sätt då ordvalet/metaforen "köttberget" blev huvudnummer istället för sakfrågan. Sanningen är att Sverige mycket sannolikt är fattigt om 25-30 år om allt fortsätter som nu. Det går inte att trovärdigt försvara det generella välståndet om dagens dyra nota för människor i utanförskap och allt för många är pensionerade. Ekvationen håller inte! För dem som inte kan eller vill tänka långsiktigt är detta inget problem. Själv styrs jag främst av viljan att försöka lämna något bättre till kommande generationer. Då måste man tänka längre än nu.

Utanförskapet kan endast brytas genom att vi klarar av att skapa fler icke skattefinansierade jobb. Samtidigt är pensionerna inte finansierade då vi lever för länge i förhållande till de pensionsavsättningar som gjorts. Pengar kommer inte från himlen de måste antingen sparas ihop eller löpande tjänas in.  Dagens pensionssystem har inte sparat ihop tillräckligt med tanke på hur länge vi lever. Inte heller det allt färre som skall finansiera övriga kan rädda situationen. I ett försök att göra situationen mindre katastrofal föreslår nu Pensionsåldersutredningen att man skall ha rätten att jobba kvar till 69.  Teoretiskt är tanken att vi längre mer positivt skall bidra till BNP och kortare tid vara nettouttagare från våra transfereringssystem.

Något måste utan tvekan göras om man vill försöka försvara det generella välståndet. Om dagens barn i genomsnitt  kan tänkas leva till 100 år, då måste sannolikt pensionsåldern upp till runt 80 år! Oavsett vad vissa säger så är kostnaderna för oss när vi blir allt äldre allt högre. Av det jag tagit del av från Pensionsutredningen förbluffas jag av att de inte sätter in frågan mer i sitt komplexa sammanhang. Vad menar jag nu? Jag menar bl a att jag lätt får känslan att de som ingår i utredningen bara är teoretiker eller personer som inte jobbat i större organisationer. Var finns resonemanget om att en 68 åring med rätt att jobba kvar sannolikt har en ersättning som minst motsvarar ersättningen som två ungdomar kan få? Var finns resonemanget om att det då blir ännu viktigare att uppdatera LAS och inte ha turordningsregler vid uppsägningar utifrån år i tjänsten utan det måste vara kompetens och resultat som bestämmer ordningen. Om vi ser till verkligheten så kanske vissa bristkompetenser kan ha rättigheten att jobba längre men övriga möjligheten. Då kan vi t ex bättre försöka lösa problemet med för få tekniker i Sverige samtidigt som enklare jobb med fördel kan tas över av människor som annars lever i utanförskap. Sist men inte minst måste vi komma på vilka roller äldre och erfarnare personer skall ha i arbetslag. Om vi vill behålla många duktiga äldre inom arbetslivet, med möjligheten att sluta, då kan de inte vara traditionellt underställda betydligt yngre och oerfarnare. Hur svårt kan det vara?

onsdag 20 februari 2013

Folkpartiet och sockerchock

Allianskanibalism
Folkpartiet tycks ha bestämt sig för att de nu med allt sämre opinionsstöd måste göra populistiska utspel som kan driva tillbaka röster. FP verkar liksom KD ha dragit slutsatsen att det i huvudsak handlar om att ta tillbaka röster från M eftersom det är M som sedan 2006 vuxit kraftigt och övriga Allianspartier har hamnat eller själva valt att hamna i skuggan av M genom att bl a reducera sig själva till partier som endast har synpunkter i frågor där de leder departement. FPs och KDs analys om att de kan vinna röster från M är inte så svår att förstå. Skulle FP kunna attrahera vänsterväljare? Knappast. Sosseväljare? Knappast. Miljöpartiväljare? Knappast. Helt klart är att Sverige skulle må bättre om de mindre partierna inom Alliansen blir lite starkare. I ljuset av detta resonemang skall vi se FPs kampanjande om att stärka försvaret och skärpa straffen. Utspelen riktar sig tydligt mot traditionellt konservativa, Människor som kan tänka sig att rösta på Moderaterna. Jag undrar jag om utspelen kan stoppa Folkpartiets negativa opinionstrend. Jag undrar hur FP har tänkt sig att finansiera sina förslag? Skall pengar tas från skola och socialomsorg för att finansiera fler JAS plan och fler fängelser? Vad tror du händer?

Socker är beroendeframkallande
Intressant att ta del av nyheterna om att Kellogs och andra flingor i Sverige innehåller betydligt mer socker än motsvarande förpackningar i USA. Hittills har tillverkaren sagt att smaken är olika runt om i världen... Sannolikheten att det enbart handlar om att göra sina kunder beroende av produkten genom sockersuget är mycket stor. I Sverige fortsätter samhället att inte ta i problemen med onyttig mat och särskilt mat eller drycker med mycket socker i. Problemen med övervikt och fetma fortsätter att växa i Sverige. Det är inte så konstigt när mattillverkare som riktar in sig på barn gärna fyller på produkterna med massor av hälsofarligt och beroendeframkallande socker. När tror du att svenska lagstiftare börjar ta detta samhällsproblem på allvar?


tisdag 19 februari 2013

Olikheter berikar

Dax för skillnaderna att lysa
Jag har med intresse följt alla journalistkommentarer om de senaste turerna runt Centerpartiets förslag till uppdaterat ideprogram. Jag slås av hur begränsade analyserna är. Samtidigt  kan jag se några tydliga mönster i deras kommentarer. Genomgående lyfts behovet av tydliga olikheter mellan partierna fram för att de skall ha ett berättigande. För att de skall vara relevanta för sina målgrupper. Det tycks råda konsensus om att man inte kan vara framgångsrik om man tror sig kunna tillfredsställa alla och därigenom bli för intetsägande. Jag delar den analysen. Om man vill göra skillnad och om man vill få tillräckligt många röster för att kunna påverka måste man tydligt driva sina målgruppers viktiga frågor och ha trovärdiga företrädare som driver desamma. Olikheterna är med andra ord berikande så länge man klarar av att tillsammans med en majoritet kan visa att man kan regera utan ständiga Regeringskriser.  Som tur är lever vi inte längre i ett enpartisystem och då krävs av den regerande majoriteten att de lyckas kompromissa sig framåt på ett bra sätt. Ett bra sätt innebär bl a att de som ingår i majoriteten kan få igenom några av sin målgrupps viktiga frågor trots att övriga partier kanske t o M tycker att det är fel. Kan man göra så? Det är klart man kan. Det kallas för kompromisser och det krävs för att få ihop majoriteter. I det stora perspektivet är olikheter mellan regeringspartier ofta positiva. I vart fall om de inte är för vänsterorienterad eller främlingsfientliga.. Hur svårt kan det vara? Vad tycker du?

måndag 18 februari 2013

C idéprogram & skattemissbruk

Fortfarande ett förslag till nytt ideprogram
Nu har Centerpartiets partistyrelse arbetat om ideprogramgruppens förslag och än en gång beskrivs det i media som Centerpartiets förslag. Förslaget är fortsatt inget annat än ett internt utvecklingsarbete. Det är först när en partistämma sagt sitt som Centerpartiet eventuellt byter ut det utmärkta ideprogram vi redan har. Jag tycker det är bra att programmet tydligare lyfter fram de stora skillnaderna mellan C och övriga partier. Om C inte lyckas klä dessa områden i många praktiska förslag är partiet irrelevant och har t ex inget i riksdagen att göra. En bättre jordmån för egenföretagande är kritisk för fortsatt generellt välstånd. Beslutsmakten måste, i nästan alla sammanhang,föras ut så nära oss enskilda människor som möjligt. Vi måste bli mer självförsörjande på energi och den kan med fördel vara helt förnyelsebar. En miljö & klimatsmartare väg framåt är inte bara ansvarsfullt mot kommande generationer, det är också kortsiktigt smart för att säkra energiförsörjning och skapa nya värdefulla jobb. Stockholms C kommunalråd och någon till C företrädare på dagens presskonferens fortsatte att ohållbart resonera runt fri invandring. Självklart är visionen att alla människor fritt skall få röra sig på vår jord den enda möjliga. Samtidigt måste det balanseras mot vårt samhälles förmåga att vara socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart. Som igår säger jag bara lär av sossarnas ledare i Malmö, Södertälje och Borlänge! När vi visat att vi bättre klarar av det utmanande integrationsarbetet då kan vi börja röra oss mot visionen om fri rörlighet för alla.

Finns ingen övre gräns?
I media kan vi nu läsa om hur terroristen Taimour Abduwhab fått låna 745.000 kronor under sina studieår i England från vårt skattegaranterade låneinstitut CSN! Hur mycket får man låna av oss skattebetalare utan säkerhet? Jag tycker inte det är rimligt att man får låna så stora belopp. Själv lånade jag samtidigt som jag jobbade extra för att finansiera mina studieår. Redan tidigt 2000-tal betalade jag tillbaka mina studielån. Jag undrar jag hur många som inte betalar tillbaka och hur mycket pengar allt som inte betalats av motsvarar. Tycker du att man skall få låna så mycket som 745.000? Vilka är skattebetalarnas säkerhet vid liknande lån?

söndag 17 februari 2013

Skatteplanering & schlager

I tiden
Tänk att det hela tiden tycks vara så att lagstiftaren i Sverige och i större regionala perspektiv, typ EU, tycks oförmögna att tidigt hindra negativ utveckling. Kanske inte så konstigt om de lagstiftande individerna inte representerar erfarenheter från olika verkligheter och multisarna lägger massor på lobbyister som påverkar dessa personers inställning.  Trots det är det positivt att världens rikaste länder, de så kallade G20, nu tycks förstå att man inte kan acceptera att multinationella företag tjänar en massa pengar på deras marknader men de får inga skatteintäkterna eftersom de stora och mäktiga multisarna maximalt skatteplanerar. Självklart gör de så! Varför skall de inte göra så? Det är inte olagligt. Uppenbarligen börjar de rikaste länderna känna av de negativa effekterna av att t ex Google och Facebook inte betalar några relevanta skatter i lokalmarknaderna samtidigt som annonsintäkterna för gammelmedia är påväg mot mycket låga nivåer. Sverige är inget undantag. Google och Facebook tar allt mer av annonskakan och om presstödet helt tas bort har vi snart mycket få och knappast några journalistiskt undersökande tidningar kvar. Go G20! Go! Vad tycker du?

Missnöjesröstning
Precis som med det svenska folkets stöd till Sverigedemokraterna för att markera ett stort missnöje gjordes samma markering på gårdagens deltävling av Melodifestivalen. Att Ravaillacz gick till final var ett tydligt budskap om att gruppens budskap får medhåll av många. Måste erkänna att jag bidrog till att de fick många röster och till att förstärka Radiohjälpen. Hur gjorde du?

Sossar som vet vad de pratar om
Börjar känna mig lite tjatig men en generös flyktingpolitik måste vara hållbar. Några ledande Sossar, kommunalråden i Malmö, Södertälje och i Borlänge, kan vittna om att vi idag inte klarar av att hållbart fortsätta med nuvarande generösa nivå på flyktingpolitiken. Läs t ex om detta i dagens Expressen. Det handlar inte om att inte vilja stötta människor i nöd utan om att klara av att erbjuda bostäder och att inte våra egna lokalsamhällen socialt skall falla samman. Varför fortsätter så många att förneka den sanningen och därigenom endast bidra till att SDs stöd bland svenskarna ökar?


lördag 16 februari 2013

Löneutveckling & ideellt arbete

Ett låglöneland
SVT sände nyligen ett program om att svensk löneutveckling sedan 80-talet har gjort att Sverige idag har en löneskillnad mellan de få rika och det mycket stora resten som är tillbaks på samma relation som innan första världskriget. Självklart måste Sveriges arbetskraft och svenskt näringsliv klara av att konkurrera på en global marknad. Frågan är dock om det är synonymt med att vi allt mer måste bli ett låglöneland även för de invånare som jobbar inom näringslivet. Eller inom den offentliga sektorn. Vad vinner svenska små och medelstora företag på att svenskarnas generella köpkraft blir lägre och lägre? I princip inget! Nästan alla mindre och medelstora företag är beroende av lokal och regional köpkraft. I programmet kan man tolka professor Calmfors som att han efter att tidigare tyckt att det varit nödvändigt med denna utveckling nu anser att det knappast är en bra väg för Sverige om vi vill fortsätta att sträva efter social sammanhållning.

Rune Andersson, tidigare storbolagsdirektör som förvaltat sin tidigare inkomster väl, anser dock att det är nödvändigt att finansmarknaden får en större del av det värde som skapas eftersom kapitalet annars tar sig någon annan stans. Även Anderssons före detta Electroluxkompis Carl Bennet försvarar den kraftiga välståndsförskjutningen sedan 80-talet från arbetskraften till finansmarknaden. Ur ett politiskt perspektiv är det viktigt att förstå att Socialdemokraterna var mycket engagerade i att genomföra denna stora förändring då de ansåg det nödvändigt för att våra företag skulle klara av att vara globalt konkurrenskraftiga. Därför genomförde också Socialdemokraterna många devalveringar som bidrog till att göra alla med normala löner (istort sett alla) mindre köpstarka. Calmfors varnade också i programmet för fler riktade skatteavdragsmöjligheter då han ansåg att det enbart spär på denna negativa reallöneutveckling. Relationen är tillbaks på samma nivå som innan första världskriget! Det är nog viktigt att ta detta program och dess budskap på allvar. Tror vi att nuvarande väg framåt leder mot ett generellt högt välstånd? Tror vi att vi kan klara global konkurrenskraft genom att fortsätta denna politik? Vad är det vi konkurrerar om? Tror vi den är bra för nyföretagandet?
http://www.di.se/#!/artiklar/2013/2/15/carl-bennet-rimlig-loneutveckling-i-sverige/

Jag är absolut för att ägarna (finansmarknaden) skall få en rimlig vinst i förhållande till de risker en ägare tar. Jag tycker att företagare som tar stora personliga risker skall kunna bli rik. Jag inser att vi lever i en global värld där möjligheterna är rätt små att begränsa finansvärldens handlingsutrymme är små. Trots det tror jag att det är en oklok väg framåt att mer eller mindre omedvetet driva Sverige mot att bli ett låglöneland. Vad innebär det ur ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbarhetsperspektiv? Det går att vara internationellt konkurrenskraftig som nation utan att gå den väg som Sverige valt. Sverige har mycket att lära av Schweiz. Det är inte ett låglöneland. De har inte devalverat. De har ställt om sin industri. Låt oss bygga ett nytt rikt samhälle utifrån vetskapen att vi nu lever i informations och tjänstesamhällets tidevarv.

Förstör
Det är tråkigt att det tycks finnas för många som jobbar inom organisationer för behjärtansvänliga ändamål som enbart tycks se det som ett sätt att tjäna pengar. När det avslöjas blir följderna också tråkiga för den viktiga verksamhet de säger sig vilja stötta. Girigheten hör inte ihop med dessa verksamheter. Konsekvenserna av förre Folkpartiledaren Bengt Westerbergs ersättningar som ordförande för Röda Korset fick mycket tråkiga konsekvenser för Röda Korset i Sverige. De senaste turerna kring Reumatikerförbundet kommer att få liknande negativa konsekvenser och det "enbart" på grund av girighet. Eftersom vi fått en så stor skillnad mellan de som har och de som inte har så är det väl dax att alla dessa viktiga "idella" uppdrag görs ideellt av de kompetenta förmögna och deras anhöriga precis som i USA....... Det skall självfallet kunna vara vem som helst som kan sitta i styrelser och ledningar för behjärtansvärda verksamheter men det skall inte vara ett högarvoderat uppdrag! I vart fall inte för styrelserna. Det är en ära att få ge av sig själv i liknande uppdrag. Det finns tillräckligt många duktiga som tycker så!
http://www.dn.se/nyheter/sverige/reumatikerforbundet-kan-mista-90-kontot

Tack!
En stor musikalisk personlighet har gått ur tiden. Han bjöd under sitt långa liv många människor på många fantastiska upplevelser och har varit en förebild för väldigt många. Eric Ericson är död.
http://www.dn.se/kultur-noje/musik/korledaren-eric-ericson-avlidenhttp://www.di.se/#!/artiklar/2013/2/15/carl-bennet-rimlig-loneutveckling-i-sverige/

fredag 15 februari 2013

Blod, inflation & A-kassa

Var är vi nu?
Vad är det som händer? Har vi verkligen kommit till en vändning i den svåra ekonomiska situationen stora delar av Europa befinner sig i? Knappast. Att Anders Borg sägs få stöd för sitt resonemang om sänkta A-kassor är väl inte så konstigt. Det är väl självklart att personer som kan få jobb snabbare kommer tillbaks till arbetsmarknaden om a-kassan kraftigt trappas av i takt med att månaderna går..... Hur svårt kan det vara? Kommer USA åter riskera att hamna i en akut politisk situation kopplat till offentliga utgifter? Kommer sedelpresserna fortsätta att pumpa på för att inflatera ekonomierna och den vägen tro att man "enkelt" kan hantera skuldbergen? Det kanske är dax att köpa gruvaktier. Framförallt är det nog klokt för högt belånade privatpersoner att inse att t ex fastighetsägare nu börjar binda sina lån. Om inflationen tar fart kommer det vara en rätt bra ekvation framöver för den enskilde och företag som gör rätt val. Personligen är jag dock fortsatt övertygad om att en hög inflation bara är av ondo ur ett helt samhällsperspektiv.
http://www.di.se/#!/artiklar/2013/2/14/proffset-sa-gar-usa-borsen/
http://www.di.se/#!/artiklar/2013/2/15/dags-att-binda/
http://www.di.se/#!/artiklar/2013/2/15/imf-ger-kritiserad-borg-ratt/


torsdag 14 februari 2013

Politisk försäljning & tiggeri

Vi närmar oss val
Det blir allt tydligare att vi närmar oss val. Folkpartiledaren gör ofinansierade utspel om Försvaret och både Nya Moderatledaren och finansministern ger sig in i skolpolitiken. Alla andra partier ger sig också in i skolpolitiken. Alla ger sig in i alla frågor. Är det konstigt? Möjligen förvirrande för de som följer politiken men knappast konstigt. De etablerade partierna har en politisk linje inom de allra flesta områden. Alla partier vill sälja sina idéer och försöka få så många invånare som möjligt att tycka att just deras idéer är bäst och därför välja att lägga sin röst på det partiet. Jag tycker det är bra om skillnaderna mellan partierna blir mycket tydligare. Då blir politiken både roligare och mer utvecklande. Det är dock viktigt att Statsministern "vågar" vara tuff när alla Alliansföreträdare börjar göra sina olika utspel och kräva att de tydligt redogör för hur de avser att finansiera sina utspel. Var vill Folkpartiledaren ta pengarna för att förstärka försvaret? Vad skall pengarna i så fall användas till?
http://www.dn.se/ledare/signerat/fps-forlorade-tolkningsforetrade

Organiserad brottslighet
Skall det vara förbjudet att tigga? Jag har svårt att se värdet av ett sådant förbud även om det skulle vara önskvärt när vi vet att Sverige har lagar som gör att personer i utsatta situationer skall få ett grundstöd från samhället. Jag har själv försökt prata med två av de tiggare vi har i Uppsala. Det var rent språkligt en mycket stor utmaning men helt klart var att jag inte lyckades få de jag försökte tala med att följa med till socialförvaltningen för att få hjälp. En mycket Uppsalabo som är mycket engagerad i denna grupps situation har filmat dem vid ett flertal tillfällen och lämnat dessa filmer till polisen. På filmerna är det tydligt att tiggarna regelbundet styrs av män som inte själva tigger och när dagspasset för tiggeri är över så samlas tiggarna upp i större fordon och körs iväg. Enligt kvinnan är det tydliga bevis för organiserad brottslighet men hon säger att polisen inte tar situationen på allvar. Hur hjälper man personer i denna situation? Hur tror du att det är?
http://www.dn.se/debatt/stockholmsdebatt/var-finns-ambitionen-att-hjalpa-stockholms-tiggare

onsdag 13 februari 2013

Välståndets grundpelare

Hedra särskilt goda insatser
I morgon är en särskilt rolig dag. Då är det nomineringsmingel med de företagaresom gått till final för särskilt goda insatser under 2012 och tidigare. Även företag som ideellt visat stort samhällsengagemang får ett erkännande. Jag har förmånen att sitta i juryn som utser årets företagare och årets komet. Juryn består av en imponerande samling ledande Uppsalaprofiler från olika skrå som lägger ner mycket ideell tid för att utse dessa vinnare. Jag har varit med i denna jury under flera år och uppskattar mycket den del av juryns arbete som inkluderar personliga dragningar av företagaren/företagarna och deras bolag. Det är våra hårt slitande företagare som är välståndets grundpelare. Utan dessa människors engagemang och slit finns inte mycket pengar att satsa på t ex skola, omsorg och vård. Håller du med? Vilka tror du vinner?

tisdag 12 februari 2013

Dåliga affärer & bostadsbyggande

Andras pengar
Tyvärr har jag många gånger under mitt liv fått uppleva att många människor behandlar andras pengar mycket mindre försiktigt/klokt än egna. I ett land som Sverige, där mycket av våra pengar går in till det offentliga som skatt, är det beteendet mycket olyckligt. Visst gör privata företag dåliga affärer. Oftast är det då tjänstemannastyrda företag som står för dessa dåliga affärer. Typ Meg Whitman på HP. Det är dock mest offentliga verksamheter som är bäst i klassen på att göra dåliga affärer. Vad lär vi av det? Kanske att folkets representanter måste vara aktivare, med kompetenta företrädare, i bolagens styrelser. Det är bedrövligt hur Vattenfall under många år har fått köpa en massa bolag runt om i världen och dessutom ofta till vansinniga värderingar. Så dåliga affärer gör mycket sällan, nej jag vill påstå aldrig, företag som kontrolleras av några få starka ägare. Tänk vad mycket Vattenfall hade kunnat bidra till svensk energiomställning istället för att kasta bort en massa miljarder i dåliga företagsförvärv!
http://www.unt.se/sverige/2-000-riskerar-fa-lamna-vattenfall-2274305.aspx

Varför byggs inte mer?
Under en längre tid har jag varit tydlig med att ett huvudskäl till varför bostadsmarknaden inte fungerar är att vi inte säkerställer att bostäder byggs som människor har råd att bo i. Hur svårt kan det vara att förstå den ekvationen? Jag har också varit tydlig med att det inte är relevant att skylla på Uppsala kommun för att det inte byggs. Kommunen har redan givit godkänt för väldigt många byggen inom Uppsala kommun men byggherrarna väljer att inte starta sina byggprojekt (förutom vissa som överklagats). Vi fortsätter att göra exploatering möjlig men det är inte lika viktigt som att nu få byggherrar att faktiskt göra det de fått rätt till och att ändra regelverken så att det blir möjligt att bygga billigare. Som vanligt blir artiklar ofta vilseledande. Byggandet har bromsat in ordentligt i Uppsala. Det stämmer. Med det har det gjort i hela landet. Inte minst i Stockholm. För att kunna lösa problem måste man förstå huvudsaker och bisaker. Allt för ofta fokuseras på bisaker.
http://www.unt.se/ekonomi/bostadsbyggandet-sjonk-2273618.aspx

Relativitetsspel och arvsrätt

Allt är relativt
Nyligen kunde vi följa hur vissa som använt sig av "barnfattigdom" som ett nytt politiskt begrepp fick backa efter att Uppdrag gransning rätt bra beskrivit att det i allra högsta grad handlar om relativt välstånd och inte om fattigdom. Visst finns fattiga om man räknar med alla som saknar tillgångar och som lever på försörjningsstöd. Ofta lider dessa personer av missbruk, psykiska problem, är illegalt i landet och/eller har en lång arbetslöshetshistorik. Dessa människor befinner sig i ett så kallat utanförskap. Vi måste ta utanförskap på allvar men det får vara någon ordning i retoriken och marknadsföringen för att försöka smutskasta rivaler eller få mer ekonomiska anslag till särskilda saker. Trots att vissa anser att Sverige är på fel väg och då det självklart alltid finns förbättringsmöjligheter är det mycket kul att Bill Gates hyllar Sverige och "den svenska samhällsmodellen".
http://www.di.se/#!/artiklar/2013/2/12/bill-gates-hyllning-till-sverige/ 

Arvslotten
Livet är inte rättvist. Inom ramen för vår svenska samhällsmodell försöker vi dock ge våra barn och unga en så jämbördig start i livet som möjligt. Det gör vi för att vi tycker att det rimmar väl med vår människosyn samt för att ett litet land som vårt inte har råd att förlora talanger "bara" för att de haft oturen att födas i en mindre bemedlad eller socialt utsatt familj. Vårt system gör livet lite mindre orättvist. För mig är det väldigt viktigt att vi i Sverige fortsätter att anstränga oss för att se till så att alla ges en chans till en likvärdig start i livet. Självklart är karriärsutmaningen för ett barn som föds i en socialt utsatt familj med ekonomiska bekymmer väldigt mycket tuffare än den som föds in i en förmögen och socialt stabil familj. Ur ett arvsperspektiv tycker jag att Bill Gates, som på många sätt imponerar, resonerar helt rätt. När jag vid ett tillfälle åt middag med honom berättade han att han avsåg att ge sina barn den bästa utbildning pengar kan köpa (utifrån deras egna vägval), mycket kärlek och en miljon dollar var som ett mycket generöst startkapital. Därutöver skulle han skänka hela sin enorma förmögenhet till välgörenhet. Hittills tycks han leva som han lärde. Jag tror också att han ökar chansen för att hans barn skall bli glada och uppskattade personer och inte personer som andra ser ner på då de är odrägliga, inte har förtjänat all rikedom de fått, tar saker för givna och ofta får samhällsroller de aldrig annars hade förtjänat. Arvsrätten behöver garanteras ses över. Håller du med?

måndag 11 februari 2013

Avgifter & böter

Löna sig att göra rätt
Inte finns det väl människor och organisationer som inte bryr sig om miljön bara för att de kan tjäna lite mer pengar på att förstöra den? Inte finns det väl människor och organisationer som gärna säljer hästkött som om det vore nötkött bara för att kunna tjäna lite mer pengar? Det är klart att det finns sådana människor och organisationer som utan problem utnyttjar möjligheter som kan finnas. Avgifter och böter är instrumment som finns för att bl a möta liknande oacceptabla beteenden. Alla som drivs av pengar förstår ett språk som handlar om pengar. Om det är möjligt att tjäna pengar på att göra dumma saker, då väljer dessa felprogrammerade personer att göra det även om det förstör vår miljö och bygger på att man lurar konsumenter. Hur kan man då minska viljan att göra liknande övergrepp? Självklart genom att sätta rimliga avgifter för t ex avfallshantering men också MYCKET höga böter om man bryter mot de regler som finns. Om den ekonomiska risken för att göra fel är mer avskräckande än den ekonomiska fördelen av att göra rätt, vad tror du händer då? Om det blir dyrt att göra fel, vad tror du händer då?
http://www.dn.se/debatt/hojt-pris-pa-utslappsratter-raddar-eus-klimatverktyg
http://www.dn.se/ekonomi/eskil-erlandsson-det-ska-svida-att-fuska-med-maten

söndag 10 februari 2013

Demokratins förfall

Vad händer nu?
EUs medlemsländer kommunicerar på hemmaplan att de är vinnare i de senaste budgetförhandlingarna som avslutats. Är det så? Ur mitt perspektiv är det underbart om EUs resurser begränsas så att de inte håller på med för mycket som skapar mer problem än det löser. EU är dock viktigt ur ett globalt maktperspektiv. Är det så att vi ser hur våra västvarianter av demokrati börjar falla samman? I land efter land faller det politiska systemet samman och skapar mycket svåra situationer. Grekland är ett exempel som många känner till. Italien tycks följa i Grekernas spår och konsekvenserna av ett politiskt kaos i Italien blir långt mycket större än ett Grekland i sönderfall. Även i USA ser vi hur det politiska systemet är oförmöget att kompromissa fram lösningar på deras ekonomiska svåra situation. Finns det en plan med att allt fler demokratier faller sönder? Glöm inte att vi i Sverige redan har en komplex minoritetsregering och den ser ut att bli ännu mer komplex efter valen 2014.
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/europeiska-krisen-har-inte-blast-over_7902000.svd

Bankernas bluff
Fungerar bankinspektionen? Klarar våra rikspolitiker av att styra våra banker så att inte risken ständigt i huvudsak drabbar skattebetalarna och de mindre företagarna? En mycket läsvärd artikel i dagens SvD bifogas.
http://www.svd.se/naringsliv/branscher/bank-och-fastighet/cervenka-darfor-borde-banker-inte-fa-dela-ut-pengar_7899514.svd

Humanism eller hållbarhet ur det sociala, miljö och ekonomiska perspektivet?
Utesluter ovan varandra? Inte alls men om man strävar efter hållbarhet i ovan tre perspektiv så måste även hållbarheten med en mycket generös flyktingpolitik vägas in i sammanhanget. Självklart skall vi i Sverige fortsätta att ha en generös flyktingpolitik men den måste vara i rimlig harmoni med samhällets förmåga att skapa hållbarhet ur de sociala, miljö och eknomiperspektiven utifrån hur vårt nuläge ser ut. Att negligera det faktumet är att "bita sig i svansen". I tider där bl a lärare vill ha mycket högre löner, där socialarbetare vill ha mycket högre löner. Där många upplever att vi har för små resurser inom sjukvården och där försvaret upplevs som oförmöget att försvara oss. Och i tider där vissa gärna lyfter fram relativ fattigdom som viktiga politiska slagord, i sådana tider måste ekonomiska aspekter på allt vara självklara delar av samhällsdebatten.
http://www.dn.se/ledare/signerat/peter-wolodarski-faltet-har-lamnats-fritt-for-dem-som-ropar-hogst

lördag 9 februari 2013

Bitterhet & hat

Svår barndom?
Varför blir människor bittra och hatiska? Sannolikt för att de fått på tok för lite kärlek genom livet. Inte minst eftersom jag varit med och byggt en "community" på Internet så vet jag att det förekommer en massa hat och idioti i dialoger mellan människor på nätet. Har inte riktigt hängt med varför den frågan dykt upp så mycket just nu då det varit ett faktum under många år. I Uppsala har vi en politisk företrädare som hela tiden anklagar alla andra för att vara korrupta, lögnare osv både på nätet, via media och i mötesrum. Hon är utan tvekan transparent i sitt tyckande. Nu såg jag att hon var ute igen och for med osanning i media kopplat till en lokal cykelvägsproblematik. Det finns ett talesätt att som man känner sig själv känner man andra. Jag undrar jag om det är så att denna politiker själv står för det hon ständigt anklagar andra för. Mycket bitterhet och stundtals hat signalerar beteendet. Hon kanske inte fick några kramar som barn? Hon kanske inte får tillräckligt med kramar från sina partivänner och andra i bekantskapskretsen? Varför tror du vissa människor uppträder så respektlöst mot andra över nätet och i andra mötesforum?

Skolresultaten
Det går att ge våra barn och unga en bättre start i livet! Skolan är central för ett samhälle som vill bygga en stark generell välfärd. Gör om gör rätt!
http://www.unt.se/debatt/lita-pa-lararna-och-ge-dem-frihet-2265053.aspx

fredag 8 februari 2013

3 negativa B

Bolån
Precis som med sms lån blir jag frustrerad över att inte den nationella lagstiftaren (Riksdagen), som så ofta stiftat och stiftar lagar om än det ena och än det andra, inte kan åtgärda problem på marknader som inte fungerar och där skattepengar hela tiden skall stå som garanter. Bolånemarknaden är osund. Framförallt för våra unga som tvingas och vilseleds att tro att de med nöd och näppe kan klara av boendekostnader som bygger på maximala lån, inga amorteringar och låg ränta. Sannolikheten att räntorna förblir långsiktigt låga är också rätt låg. Är det konstigt att många kreditgivare tycker att nuvarande ordning är bra? Knappast. De tjänar mycket pengar på att vi lånar pengar och i ett samhälle som det svenska där bostadslånen är personliga (annorlunda i USA) och vi kollektivt, via staten, hittills räddat bankerna när låneskulden blir ohållbar, då är de kortsiktiga vinsterna mer attraktiva än de långsiktiga låga riskerna för kreditgivarna. Inför amorteringskrav (eget sparande) och kom på något instrument som gör att de som behöver ett förstagångsboende har en chans att komma in på bostadsmarknaden! Hur svårt kan det vara?
http://www.dn.se/ekonomi/kraftigt-okad-vinst-pa-bankernas-bolan
http://www.dn.se/ekonomi/kraftigt-okad-vinst-pa-bankernas-bolan

Barnomsorg
Det är verkligen beklämmande att väldigt många Uppsalabor (barn och föräldrar) och arbetsgivare drabbas av att Uppsala kommun inte klarat av att säkerställa tillräcklig tillgång till barnomsorg för andra året i rad. Nu måste kommunen skärpa till sig och få allt som krävs för att få situationen under kontroll! Det är både destruktivt för enskilda människor och arbetsgivare och därigenom också mycket dåligt för det vi kallar samhället.

"Bad" - Dåligt
De som möjligen följer det politiska livet kan inte ha undgått att Centerpartiet har självskapade problem på riksplanet. Igår läste jag en intressant debattartikel bl a skriven av en före detta topp moderat i DN. Budskapet var att många borgerliga väljare, och särskilt Moderater, hellre ser en ny regering tillsammans med Miljöpartiet än med Centerpartiet. Jag skall inte sticka under stol med att stora delar av mitt umgänge är så kallade borgerliga. Artikeln är intressant men till skillnad från vad jag uppfattar att debattörerna säger tror jag att de som svarat på frågorna framförallt är pragmatiska och ser att M möjligen har en chans att fortsätta att kontrollera stadsminister och finansministerposterna efter nästa val om dagens opinionssiffror håller i sig genom ett samarbete med MP. Sakpolitiskt är jag och mina borgerliga vänner enade om att C är en mycket bättre lagkamrat i en regering som inte vill gå ordentligt åt vänster.
http://www.dn.se/debatt/moderata-valjare-vill-hellre-ha-mp-an-c-i-ny-regering

torsdag 7 februari 2013

Med i laget - integration

Det gemensamma kontraktet
Det går att komplicera invandrings och integrationsfrågor i det oändliga. Många ägnar sig åt att just göra det. Själv tror jag att kärnan i att få till ett fungerande samhälle som kan leverera ett generellt välstånd är sammanhållning och att alla som kan bidrar till välståndsskapandet. Utifrån några enkla värdegrunder och med hjälp av olika verktyg skall alla som kan snabbt bidra till värdeskapande samhällsutveckling istället för att leva i utanförskap och i destruktiva miljöer. Alla lag som fungerar och som skapar framgång klarar av denna utmanande uppgift att skapa en kultur och metoder som lyckas få alla att känna samhörighet och ansvar för en positiv utveckling av det gemensamma, oavsett om man är gammelsvensk eller nysvensk. Det går och jag gör så mycket jag kan för att vi skall lyckas med denna viktiga uppgift. Uppsalas och Sveriges generella välstånd är beroende av att vi lyckas! Alla som bidrar och som ges chansen att bidra till vårt gemensamma värdeskapande och som ställer upp på våra demokratiskt beslutade värdegrunder är integrerad! Att vara lika är inte synonymt med att vara integrerad. Olikheterna på toppen av en gemensam värdegrund är kryddorna som skapar ett intressant, dynamiskt och värdeskapande samhälle.
http://www.unt.se/ledare/vem-av-oss-ar-integrerad-2262571.aspx

onsdag 6 februari 2013

Varför så dyrt?

Monument
Varför väljer vi så ofta att bygga så dyrt? Utan tvekan tycker jag att det är viktigt att bygga bostäder och verksamhetslokaler som har bra kvalitet men måste vi bygga med så hög standard att t ex skolundervisning, forskning, kulturverksamhet och sjukvård blir lidande. Jag är övertygad om att detta problem finns överallt. Inte minst problemet med att kunna bygga förstagångsbostäder till rimligare kostnader så att våra unga och invandrade har råd att börja sin bostadsresa. I Uppsala har vi gott om byggprojekt som leder till att verksamheten som är tänkt att finnas innanför väggarna blir lidande. Psykiatrins hus är ett lysande exempel där det jag sett påminner om lyxhotell. SLU har byggt anläggningar som gör att undervisningen inte längre har råd att fortsätta med sina program. Uppsala konsert och kongress har nu skrivits ner med flera hundra miljoner kronor och Stenhagenskolan är i min mening onödigt lyxig och skulle med fördel ha byggts lite billigare och ändå vara en mycket positiv arbetsplats för elever, lärare och övrig skolpersonal. Hur ser du på detta?

tisdag 5 februari 2013

Fiskar M i grumligt vatten?

Kan du tänka som en finansminister?
Det kanske är dax för alla politiker och journalister att få lite grundläggande ekonomisk utbildning. Någon kanske kan utveckla ett finansspel där Gunnar Sträng, Ann Wibble, Pär Nuder och Anders Borg ger historiska perspektiv på hur en finansminister "tvingas" tänka. Vem minns inte Nuders ordval för att beskriva kostnadsutmaningen med en allt äldre befolkning som inte betalat tillräckligt i pension för sina beräknade livsår, de bevingade orden "köttberget".

Oavsett hur man uttrycker det och oavsett vilka mänskliga värderingar den som vågar ta i känsliga frågor anses ha så är sanningen att den som är ansvarig för att + och - går ihop måste våga se verkligeheten och försöka sia om framtiden. När nu M vågar ta lite mer i invandrings och integrationsfrågan så kastar sig ledarskribenter och kulturpersoner ut och kallar dem både det ena och det andra. Jag väljer i dagens inlägg att endast fråga vilket långsiktigt ansvar alla dessa "stenkastare" tar för det generella svenska välståndet om man inte anser att vi måste klara av att rimligt hantera alla flykting och anhöriginvandrade? Tror dessa personer på allvar att de som redan fått en fristad här eller de som lever allt mer socialt utsatt i avbefolkningsorter inte förstår att samhällets pengar är begränsade och om antalet i behov av massivt stöd från andra ökar så blir den totala situationen bara svårare och svårare. Hur svårt kan det vara att förstå? Självklart förstår de allra flesta människor detta men väldigt många ger sig själv lyxen att endast tänka med hjärtat. Om du tränar på att tänka som en finansminister så kommer du att lära dig att det är nödvändigt att tänka både med hjärta och hjärna för att försvara och utveckla en god samhällsekonomi. Självklart skall Sverige fortsatt ha en generös flyktingpolitik men även den måste vara hållbar. En sak vet vi också och det är att Miljöpartiet aldrig klarar av att ekonomiskt försvara och  utveckla vårt välstånd.
http://www.dn.se/ledare/huvudledare/ror-inte-asylratten
http://www.unt.se/ledare/tumma-inte-pa-asylratten-2258949.aspx
http://www.dn.se/nyheter/politik/sd-m-plagierar-var-politik

SMS lån
Varför genomförs självklara åtgärder när samhällsproblem uppstår så sakta? Är samhällskvarnarna så extremt slöa? Om vi tar sms-lån som exempel undrar jag om relevanta rikspolitiker och tjänstemän lever bland vanliga människor, i den verklighet som vi andra lever i? Hur kan det ta så lång tid som till nu att införa förändringar som stoppar det ocker och det livslånga ok som redan många unga och andra ekonomiskt utsatta sedan lång tid utsatts för? Skamligt!
http://www.dn.se/debatt/ny-lag-ska-skarpa-kraven-pa-sms-lanebranschen

måndag 4 februari 2013

Ur led är tiden

Pragmatiska eller strategiska
Det sägs att även socialdemokraterna, som centerpartister, länge ansetts vara pragmatiska och inte helt inlåsta i fasta övertygelser om vad som är rätt eller fel. Om det nu stämmer att S också lyckats dra slutsatsen att Arbetsförmedlingen lågpresterar är det intressant. De är helt enkelt då pragmatiska och vill se bättre utväxling på varje skattekrona och har förstått att Centerpartiets länge marknadsförda förslag, kopplat till Arbetsförmedlingen, är positiva för de enskilda människor som behöver hjälp. Belönas man då om man är pragmatisk eller är det kommunikativ strategi som ger väljarnas stöd? Vad tror du? Tror du att utsatta människor förstår att förändringarna avser att göra deras stöd bättre eller tror du att anfall på det kända upplevs som försämringar? Moderaterna tycks i vart fall övertygade om att allt som upplevs som försämringar i det korta perspektivet måste undvikas även om de är väldigt mycket bättre för den enskilde och samhället istort på sikt.
http://www.di.se/#!/artiklar/2013/2/4/nu-vill-s-ha-privata-arbetsformedlingar/

söndag 3 februari 2013

C kris & integration

Rikast, inte programmässigt vilse och allt fler reformförslag som möter de samhällsproblem som många människor upplever idag och de mycket besvärande framtidsscenarier som inträffar om vi fortsätter som nu. Centerpartiet har det mesta som krävs för att kunna attrahera många väljare. Jag är fortsatt partisk men förstår att väldigt olika politiska ledarskribenter kan se bakom rampljusen och där ser ett av få partier som på bred front för fram reformförslag som har potential att rädda och utveckla svenskt välstånd. PJ Anders Linder på Sydsvenskan tycks se det och, hör och häpna, även Lena Melin på Aftonbladet. Varför är det då så svårt för Centerpartiet att på riksnivå få folkets förtroende?
http://www.expressen.se/nyheter/bottensiffror-for-stefan-lofven/
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/sma-rorelser-mellan-partierna_7883644.svd

http://www.dn.se/nyheter/politik/c-valjarna-flyr-till-m
http://www.dn.se/nyheter/politik/jag-ar-trott-pa-inten

Jag har precis deltagit på några dagars kommundagar för Centerpartiets ledande företrädare från hela Sverige. En brokig samling kommunrepresentanter med delvis liknande men oxå mycket olika utmaningar. Huvudanförandena var välregiserade med starka värdeord och mycket fokus på medmänsklighet och landsbygdens betydelse för landets välstånd. Det är bra att man peppar sina ledare men när man är i djup kris är det min erfarenhet att man också måste jobba med att få en gemensam syn på varför krisen finns, få alla att förstå allvaret för att inse att något fundamentalt kopplat till partiet inte stämmer. Det räcker inte med att några få tror sig förstå felen i en demokratisk organisation.

Grundläggande för att göra rätt är att förstå den värld man beginner sig i och man måste aktivt lyssna till invånarna. Utifrån omvärldsanalys och lyssnande måste man sedan utifrån sina värdegrunder, som i de bästa av världar delas av alla oavsett övriga skillnader i utmaningar, forma sin politik, sina förslag på reformer dvs systemlösningar som man tror kan lösa dagens och morgondagens problem.

Sveriges problem är omfattande om vi på sikt, i hela landet, vill erbjuda vår befolkning en liknande och generell välfärd som idag. Befolkningen blir allt äldre, stora delar av landet avbefolkas och de som bor kvar blir också allt äldre med behov av allt mer stöd och flera av övriga som bor kvar blir allt mer socialt utsatta. Flyktinginvandrade och deras anhöriga, särskilt de allt större grupper som också är analfabeter, har mycket svårt att integreras i vårt samhälle. En mycket hög arbetslöshet och allt mindre andel arbetande som skall försörja en allt större grupp. Samtidigt efterfrågas kvalificerad arbetskraft som som inte kan hittas i våra närsamhällen och därigenom hämmar t ex företagens utvecklingsmöjligheter. En sak är helt säker, mer pengar är inte en lösning för att lösa problemen långsiktigt utan det handlar om systemskiftesfrågor för att klara utmaningarna.
http://www.dn.se/debatt/sociala-problem-vanligast-i-orter-med-fa-invandrare
http://www.expressen.se/nyheter/storre-problem-i-orter-med-liten-invandring/
http://www.dn.se/nyheter/politik/muf-kritiskt-mot-billstroms-forslag
http://www.sydsvenskan.se/opinion/huvudledare/billstrom-ar-for-ensam/

Utmaningarna är enorma och det krävs en öppen debatt med högt i tak för att få fram nödvändiga reformer. Att de mindre orternas integrationsutmaning är minst lika stor som integrationen av stora delar av storstädernas nyinvandrade är viktigt att förstå. Utmaningarna är mycket olika. Det som förenar dem är att båda stimulerar främlingsfientlighet. Vilket parti har bäst reformförslag på systemlösningar som kan bidra till att läsa problemen? Centerpartiet kan med fördel ta fram en reformplan som kan döpas till Nybyggarland 2.0. Om inte Centerpartiet klarar av att finna huvudskälen till varför en bra politisk grund och många bra förslag inte räcker för att få folkets förtroende förtjänar vi inte folkets förtroende. Varför saknas förtroendet på risknivå? Som det rika parti C är kansk vi på riksplanet endast skall vara den "think tank" som tar fram de välståndsskapande systemförslagen som partier som också får folkets förtroende kan införa..... Jag vill självfallet inte att det blir så men om man inte förstår hur man får människors förtroende i en förtroendebransch då har man ingen legitimitet. Vad tror du är Centetpartiet huvudproblem på riksnivå? Helt klart lyckas centerpartister få ett mycket starkare lokalt stöd för vår politik och våra företrädare än vad vi lyckas med nationellt. Jag hade gärna deltagit i konstruktiva samtal om detta under de senaste dagarnas konferens. De lokala ledarna måste involveras i det viktiga arbetet och det måste göras i fysiska arbetsmöten.

Tycker du att inlägget blev långt? Hur uttrycker man liknande reflektioner kortare? Lär mig gärna!

lördag 2 februari 2013

Politikerfallskärmar och pensioner

Vad är rimligt
Det sägs att SKL, dvs en samlingsklubb för landets kommuner och landsting, närmar sig ett förslag på hur fallskärms och pensionsuppläggen för föredetta toppolitiker skall se ut. Det skall bli intressant att se vad de kommer fram till. Vill man kunna locka duktiga personer som tidigare varit högavlönade att bli ledande folkvalda representanter med uppdraget att värna och utveckla våra skattepengar klokt? Vill man fortsatt minimera risken för korruption? Vad tror du förslaget kommer att erbjuda? Vad tycker du är rimligt? Telias VD har fått över 100 miljoner för några års arbete.
http://www.di.se/artiklar/2013/1/31/reinfeldts-superpension-hotad/

fredag 1 februari 2013

Har jag valt fel parti?

Kommande generationer i fokus
Jag har alltid varit väldigt lojal mot mina uppdragsgivare. Jag har alltid brytt mig om mina medmänniskor. Jag har alltid varit nyfiken och utvecklingsorienterad. Jag har alltid varit mycket medveten om företagandets betydelse för att skapa välstånd. Jag blev rätt sent i livet helt övertygad om att miljöutmaningarna och kraften i att lägga så mycket beslutskraft så nära de som berörs som möjligt måste tas på större allvar och är viktiga grundbultar i utvecklingen av ett hållbart välfärdssamhälle. Centerpartiet är ett parti som format en politik, och som ständigt formar ny politik, för hållbart välstånd genom medmänsklighet, utvecklinsbejakande, företagsamhet, miljöansvar och att beslutskraften skall ligga så nära dig som möjligt. Är på Centerpartiets kommundagar och jag kan lugnt konstatera att Centerpartiet fortsatt är det parti som bäst driver och utvecklar politik inom dessa centrala områden. Jag har absolut valt rätt parti som bas för mitt uppdrag som folkvald. Jag får göra mer för att få väljarna att förstå att vi inte har ensam makt och därför blir det självklart inte alltid som en majoritet av centerpartister önskar i olika frågor. Hur kan man inte vara centerpartist om man tänker till?


Ny stadsdirektör
Nu byter inom kort Uppsala stadsdirektör. Alla kommer och går ifrån sina uppdrag genom livets vandring. Vissa vill försöka göra mer än andra för att bidra till den utveckling man önskar för sig själv och andra. Den nya stadsdirektören gav ett bra första intryck. Om han agerar som han beskrev vid samtalet med oss kommunalråd tror jag att det kan bli bra. Vi får se hur det går. Som alltid kommer han garanterat att möta motstånd.

Den avgående stadsdirektören uttryckte i en UNT intervju ett varningsbudskap som jag hoppas att kommunstyrelsen tar på allvar;
"– Vänsterpartiets kommunalråd Britt Löfgren formulerade det väldigt bra när hon sa att om man förbrukar för mycket pengar så sätter man sig över demokratin, det vill säga den budget som fullmäktige har beslutat om. Då var attityden att alltid förklara varför pengarna aldrig räckte till. Det bröt vi, men tyvärr börjar det komma tillbaka och förra årets ekonomiska utveckling oroar mig ordentligt." När även vänsterpartister insåg att man inte kan leva över sina tillgångar får det självklart inte återupprepas. Tyvärr sålde Uppsala ut sitt energibolag för att lösa problemen förra gången. Det hade varit smartare att inte leva över sina tillgångar och sluppit den åtgärden.
http://www.unt.se/uppsala/summerar-sina-11-ar-i-toppen-2252432.aspx