onsdag 31 januari 2018

Säkra vandringar

Låga hastigheter
Visst behöver vi möjlighet för boende, utryckningsfordon, kollektivtrafik och varutransporter att rimligt komma fram i våra städer? Nästan alla förstår värdet av det, förutom några fundamentalistiska miljöfundamentalister. Andra fordon än cyklar kommer att fylla mycket viktiga uppgifter även i framtiden. Fordon som kommer att gå på fossilfria bränslen och i städerna helt styras av självstyrande system. Självstyrande system som finns men som har ett antal år kvar innan lagstiftning, försäkringsfrågor och säkerhetsfunktioner kan ge rimliga garantier för att systemen inte kan hackas och ansvarsfrågor sorterats ut. Det är självklart inte lätt då det finns väldigt starka underrättelsetjänster och organiserade brottssyndikat. Men, jag är säker på att vi kommer att landa i fungerande självstyrande fordonssystem i världens städer då nyttan är enorm. Både ur säkerhetssympunkt, framkomlighetssynpunkt och miljösynpunkt.

http://www.gp.se/ledare/boscanin-vad-kr%C3%A4vs-f%C3%B6r-att-politikerna-ska-reagera-1.5110504

”The devil is in the details”. Så är det. Och det kommer att ta cirka 15-20 år innan flera städer implementerat självstyrande zooner. Tills dess är det viktigt att säkerställa bästa möjliga trafikframkomlighet och säkerhet i trafiken. Det kräver bland annat låga hastigheter i de områden där det rör sig många människor. Skadeverkningarna på oss människor ökar exponentiellt om ett fordon kör på en människa efter cirka 20 km/h. I ljuset av att vi också, tyvärr, måste tänka på riskerna med terrorhandlingar där fordon utnyttjas, är det ännu viktigare att säkerställa att huvudregeln i kraftigt befolkningstäta områden är låg trafikhastighet. Tänk att inte det redan är en självklarhet. Särskilt i innerstäder och på särskilda sträckor som uppmuntrar omdömeslösa att köra mycket fortare än hastighetsgränserna tillåter. På liknande sträckor bör man sätta upp fartkameror. Inte minst i ljuset av alla terrorhandlingar där fordon använts för att mörda och skada många människor i tätbefolkade områden borde denna inriktning vara självklar.
https://www.phrases.org.uk/meanings/the-devil-is-in-the-details.html
https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/Trafiksakerhet/Din-sakerhet-pa-vagen/Hastighet/
https://korkortonline.se/teori/olyckor/

Ebba och Ebbas familj var några som drabbades fruktansvärt när en terrorist, mördare, körde ett fordon i centrala Stockholm 2017. I detta sammanhang kan det vara värt att lyssna på en del av Ebbas pappas relevanta kritik.
https://www.expressen.se/nyheter/brottscentralen/ebba-akerlunds-pappa-vill-stamma-staten/
Dagens kalkon
Rhakmat Akilov. En fruktansvärd människa. Blir så ledsen när jag tänker på alla oskyldiga som hela tiden drabbas av liknande hemska människors fruktansvärda våld och övergrepp mot andra människor. Per Gudmundson har rätt, Akilov borde aldrig ha varit i Sverige. Hans kritik mot rikspolitiker är befogad. Man måste ta sina ansvarsuppdrag på stort allvar. Tyvärr kräver vår trygghet och ett hållbart generellt välståndssamhälle ordning och reda i migrations- och integrationspolitiken.
http://www.gp.se/nyheter/sverige/nu-v%C3%A4cks-%C3%A5talet-efter-stockholmsd%C3%A5det-1.5109705
https://www.svd.se/akilov-borde-aldrig-ha-varit-har
https://www.expressen.se/ledare/akilovs-terror-visar-pa-svenska-underlatelser/

Dagens stjärna
Malcon Kyeyune. Insiktsfulla slutfunderingar i gästkrönikan. Och tyvärr sannolikt en bra analys om varför Sveriges migrationspolitik gick snett och integrationspolitiken misslyckats.
http://www.gp.se/ledare/malcom-kyeyune-vem-kommer-i-slut%C3%A4ndan-att-f%C3%A5-betala-1.5098664
http://www.gp.se/ledare/kaka-s%C3%B6ker-fortfarande-maka-1.5098567

tisdag 30 januari 2018

Våga tro

Vad vill vi?
Vi vill olika. Men det finns samtidigt många som vill rätt lika saker koppladet till hur ett samhälle utvecklas. Visst är sakpolitik väldigt viktigt. Samtidigt är visionen som ett parti bär för en kommun, en region och riket det viktigaste! Visst är "djävulen i detaljerna" men den stora skillnaden mellan partier är kopplad till ideologiska inriktningar och vilken framtidsbild de tror på. Konstigt nog saknar en del partier enkla framtidsbilder/visioner. Trots det får de röster....
https://www.youtube.com/watch?v=5Uu3kCEEc98

Centerpartiet i Uppsala har en vision med vårt hårda, och meningsfulla, operativa politiska slit. Den korta versionen beskriver vi enligt nedan:

År 2050 är Uppsala kommun ett kraftcentrum för innovationer och företagsamhet. Våra två universitet rankas bland de bästa i världen och många nya företag startas och växer.

I Uppsala bejakas och premieras grön tillväxt och entreprenörskap. Här värdesätter och respekterar vi ekosystemen. Här är det lönsamt att vara miljövårdande och olönsamt att agera miljöförstörande. Vi har en väl utbyggd laddningsinfrastruktur för fossilfria fordon och en tyst trafik med bra trafikflöde. I vår kommun bor och verkar över 300 000 människor. Många flyttar in varje år och bosätter sig både i staden, i kransorterna och på landsbygden. Uppsala kommun attraherar och behåller spetskompetens från hela världen. Uppsala stad växer så att det knakar och i alla nya stadsdelar finns grönska och öppna ytor. Staden är grön och luftig. Kransorterna har utvecklats och kommunikationerna är goda. Närservicen och livskvaliteten är hög i hela kommunen. Integrationen av nya svenskar går snabbt och enkelt tack vare en effektiv introduktion till det svenska språket, sysselsättning och arbete efter ankomst till Sverige och Uppsala. Föreningslivet bidrar också starkt till att våra nya medborgare känner sig välkomna i sitt nya hemland. Här kan alla bestämma över sina egna liv genom egna och fria val. I Uppsala trivs människor.

https://www.synonymer.se/sv-syn/vision
https://www.synonymer.se/sv-syn/framtidshopp

Endast motiverade människor kan kraftfullt bidra till att en särskild önskad framtid kan bli verklighet. Och endast människor som möts där de mentalt befinner sig kan motiveras att tänka i nya banor.
Uppsala och Sverige har fantastiska framtidsmöjligheter. Bara företagsamheten stärks, och vi genomför breda utbildningssatsningar och arbetskraftsinvandring, då är jag helt övertygad om en ljus framtid. Tänk att det är så enkelt att uppnå framtida attraktion... Om globalt attraktiv arbetskraft som redan bor i vårt närområde vill bo kvar, och globalt attraktiv arbetskraft vill bli en del av vårt samhälle, då blir vi gemensamt fortsatt framgångsrika. Så enkelt är det, och ändå så svårt.

En mycket viktig del av vår framtid är våra barn och unga. I ljuset av det är det minst sagt besvärande att förskräckande många ungdomar idag inte känner framtidshopp. Och det är väldigt besvärande att särskilt många unga flickor idag lider av psykisk ohälsa.
https://www.sydsvenskan.se/2016-12-07/unga-drommer-om-det-som-foraldragenerationen-tog-for-givet
http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2017/kraftigokningavpsykiskohalsahosbarnochungavuxna

Framtiden bär på massor av förbättringar än idag. Det är jag helt övertygad om. Samtidigt är det dumt att tro att de kommer av sig själv. Förbättringar måste skapas genom ambition och hårt arbete. Så enkelt är det.
Dagens kalkoner
Organiserade brottslingar som kraftigt utsätter oskyldiga för lidande, skador och otrygghet!
http://www.gp.se/nyheter/göteborg/susanne-49-blev-offer-för-gängvåldet-1.5107986

Ansvariga som inte hittar metoder för att neutralisera unga pojkar som regelbundet begår grova brott.
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/tredje-natten-med-bilbrander

Dagens stjärnor
Förmögna svenskar som kraftfullt bidrar till svensk konkurrenskraft och attraktivare närsamhällen. Tyvärr har inte alla kommuner en eller flera miljardärer som brinner starkt för kommunens välbefinnande. De som har sådana personer utvecklas bättre än de som saknar det samma.
https://www.expressen.se/ledare/sverige-behover-fler-miljardarer-som-kamprad/


måndag 29 januari 2018

Bygdeansvar

Hållbarhetens svåra val
En stor, sannolikt den störste någonsin i Sverige, företagarhjälte har gått ur tiden. Ingvar Kamprad, IKEAs grundare och imperiebyggare är död. Ett imperium som aldrig var på börsen för att Kamprad bland annat ogillade börsens kortsiktighet. Och en person som ogillade banker så mycket att han startade en egen. Hans fantastiska möbelkoncept hade global bärkraft. En globalt bärkraftig idé som gav honom möjligheten att ägna stora delar av sitt liv åt att utveckla koncernens verksamheter. Hans ansvarskänsla för sitt lokalsamhälle, i och runt Älmhult i Småland, är också hedersamt. Jag hoppas att hans ägarstiftelse fortsätter att backa upp området efter hans död. Kamprad och IKEAbygget visade bland annat hur värdefull lojalitet är när stora framgångar skapas. För din information så kommer många ledande personer inom IKEA ifrån Småland. Inte minst Anders Moberg och Lars-Johan Jarnheimer. När jag som internationell affärsman träffade IKEA-chefer fick jag uppfattning att alla kom från Småland. Och nästan var jag än flög fanns där ett IKEA-varuhus som också kom att bli gula och blå! Var tror du många utlandsbaserade svenskar köper kavjar och knäckebröd? På IKEA så klart. Ingvar Kamprad gjorde inte bara en fantastisk företagargärning, han satte Sverige mer på världskartan. Ett stort tack för en imponerande insats under en livstid!
https://www.expressen.se/dinapengar/bondsonen-fran-smaland-som-blev-rikast-i-varlden/
https://www.di.se/nyheter/ingvar-kamprad-ar-dod/
https://www.expressen.se/kronikorer/k-g-bergstrom/en-bragd-att-bli-sa-folkkar-trots-den-politiska-bakgrunden/
http://www.gp.se/nyheter/sverige/kamprads-liv-i-bilder-1.5106719

Företagsamheten och dess lokala kraft är helt avgörande för samhällens långsiktiga välstånd. Så är det. I övrigt finns idag många andra verksamheter än privat ägda företag. Den offentliga sektorn och dess delar till exempel. En sektor som vuxit enormt sedan 1970-talet. Och en sektor som representerar den generella välfärden. En generell välfärd som i utbyte mot mycket skatt förväntas leva upp till samhällskontraktet. Samhällskontraktet om bra utbildning, bra omsorg och vård till våra svaga och sjuka samt en infrastruktur som gör oss konkurrenskraftiga.
Anna Dahlberg är en av få ledarskribenter som gör ett ordentligt faktagrävande kopplade till många av hennes artiklar. Nedan artikel är läsvärd och viktig. Det är fortsatt viktigt att förstå att vi i Sverige får allt svårare att bryta växande utanförskapsproblem. Utmaningarna att bryta de negativa utvecklingarna blir inte enklare av att antalet människor som lever på försörjningsstöd, socialbidrag, ökar kraftigt i till exempel Uppsala. IKEA utvecklades hållbart. IKEA har en värdegrund och ett löpande värdegrundsarbete. Sverige måste styras klokare!
https://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/regeringen-maste-ta-itu-med-skenaktenskapen/
Dagens kalkoner
De som slänger plastprodukter ute i naturen. Vi måste växla upp omställningen från onödigt mycket som tillverkas i plast. EU har äntligen skärpt kraven för att den nödvändiga omställningen ska gå fortare. I Uppsala jobbar det viktiga samarbetet Klimatprotokollet bland annat med frågan att bättre minska nyttjande av plast och att avfallsinsamlingen ska skötas bättre.
https://www.etc.se/ledare/haven-klarar-inte-mer-plast
https://www.uppsala.se/klimatprotokollet


De som inte inser att vi blir allt sämre på att runt om i Sverige säkerställa att våra äldre har det rimligt bra. Ett väl fungerande samhälle tycker jag främst ska mätas utifrån hur bra och rättvist våra barn har det och att vi värdigt stöttar våra äldsta invånare.
https://www.expressen.se/kronikorer/lotta-groning/varfor-har-inte-sverige-rad-med-sina-gamla-/

Dagens stjärna
New-York times. De har publicerat ett par väldigt bra artiklar om hur kändisar, politiker och andra idag köper tjänster av företag som tillhandahåller falska identiteter på sociala medier som hjälper till att få personer att framstå som mer populära än vad de är. Viktigt att förstå att liknande tjänster idag kan köpas. Det innebär att vi alla även måste vara kritiska om det är sannolikt att ett visst inlägg verkligen blivit gillat av så många riktiga människor som det kan verka.
https://www.nytimes.com/interactive/2018/01/27/technology/social-media-bots.html?action=click&module=Top%20Stories&pgtype=Homepage

söndag 28 januari 2018

Var vill du bo

Dessa evigt svåra val
Var vill du bo om du fritt får välja? Vissa säger på landet. Andra säger på en så bra adress i en storstad som möjligt. Andra kämpar hårt, eller ärver, för att ha råd med både och. Vissa vill skryta med sitt boende och skylta med sina framgångar. Andra vill bo så sparsamt som möjligt av hänsyn till miljön och för att inte binda upp sig för mycket i fasta och höga rörliga priser som räntor på lån och elkostnader representerar. Vissa mår dåligt av att leva i stans stress, men kan inte hitta ett fungerande mindre samhälle där de tycker de kan försörja sig. Andra mår dåligt av många mindre orters upplevda trångsynthet, svårigheter att hitta likasinnade, en mycket begränsad arbetsmarknad och ett fattigt restaurang och nöjesutbud. Vissa vill bo i landsbygdens lugn, i närheten till mycket naturlig natur och på en plats där man kan bo stort relativt billigt. Och i en stor landsbygdskommun som Uppsala kan man för vissa få det bästa av två världar, bo på landet och inom 30 minuter ha tillgång till allt som en storstad erbjuder. Vi människor är helt enkelt olika med olika smak. Vi människor dras också till människor som liknar oss själva.

Om alla fritt kunde välja bostadsort, och klara sin försörjning, då är jag säker på att många skulle byta sin bostadsort. Det inkluderar att många säkerligen skulle föredra Sidney, Vancouver eller New-York istället för Stockholm. Och flera som är jordbrukare i Skaratrakten, Burträsktrakten eller Värnamotrakten skulle nog hellre vara jordbrukare i ett trevligt mindre samhälle i Chile, Thailand eller i Kalifornien. Bostadsfrågor är centrala för de flesta. Och de flesta vill bo i närheten av nära och kära, om man har några. Därför finns också för de flesta i grunden en önskan att bo kvar där man har anknytning och just flera nära och kära.
https://www.dagenssamhalle.se/nyhet/orterna-de-unga-flyttar-ifran-20430
http://www.allehanda.se/kultur/manga-fler-vill-bo-pa-landet-men-var-ar-valfriheten-jag-har-aldrig-klarat-av-att-leva-i-en-stad#eas_redir=true
http://mobil.vt.se/nyheter/vastervik/flest-vill-bo-pa-landet-om4935119.aspx

Många ambitiösa ungdomar, eller fria själar från landsbygder, söker sig gärna enligt ovan artikel till storstäder som till exempel Uppsala. Så är det. Är det konstigt? Om man tror att det enbart handlar om var universiteten finns tror jag man tankemässigt misstar sig. Och det är också så att till exempel Uppsala, Lund och Linköping erbjuder både närhet till stadslivets underbara utbud och möjligheten att bo på landet! Visst drar ambitionen att bilda sig. Samtidigt är sannolikt dragningskraften i att hitta fler likasinnade minst lika stark.

Man kan romantisera stadsliv eller landsbygdsliv. Samtidigt ska man ha helt klart för sig att bostadsplatsen främst handlar om var man växer upp, var intressanta jobb finns och var nära och kära bor. Och betalningsförmåga. Det är inte särskilt lätt för en från Sveg att sälja sin 150 kvm fem rums villa för 1,5 miljoner kronor för att flytta in i 17 kvm bostadsrätt i Uppsala. Utan liknande tröskeleffekter skulle vi sannolikt uppleva väldigt mycket mer omflyttningar i Sverige.

Dagens kalkoner
Naivister som inte förstår multiplikatoreffekter av ett otryggt samhälle. Inte minst på bekostnad av miljöförbättringar och framkomligheten i trafiken. Var väljer du att bosätta dig om du kan välja fritt? Jag tror de flesta väljer trygga områden. Om inte otrygghetstrenden bryts kommer sannolikt villapriserna sjunka och attraktiva bostadsrätter öka i värde i attraktiva och områden som är som ”Gated communities”.
https://www.expressen.se/ledare/sanna-rayman/maste-vi-skjutsa-vara-barn-efter-ranvagen/
https://www.svd.se/fler-vill-bo-bakom-mur

Morgan Johansson. Förslaget på samtyckeslag är mycket kritiserad av jurister. Politiker hänvisar till moraliserande betydelse. Advokater varnar till exempel för att ”Pandoras box” åter öppnas för att utsatta kvinnor återigen tvingas svara på upplevt förnedrande frågor. Om man nu ändå vill skapa lagar som sannolikt bara försämrar för kvinnor under rättegångar gäller det verkligen att tänka till.
https://www.expressen.se/ledare/slarva-inte-med-sexlagen/

Dagens stjärna
Per Grankvist. Ett mycket välskrivet blogginlägg om flygets klimatpåverkan och perspektiv på rimligheten med en liten flygskatt eller inte. Hellre sänkt skatt på arbete och höjd skatt på olika former av konsumtion. Och tänk om en liten flygskatt riktat kan satsas på att förbättra landets spårinfrastruktur, det behövs! Och en kraftigt förbättrad spårinfrastruktur skulle garanterat bidra till mycket bättre möjligheter för många att välja den boendemiljö som passar just din personliga smak.
https://pergrankvist.se/2018/01/27/fakta-om-flygets-klimatpaverkan/

lördag 27 januari 2018

Smittskydd

Flockskyddet är viktigt
För människan som lever i rika samhällen är möjligheten att vaccinera sig ”en Gudagåva”. En möjlighet med stor positiv effekt på vår hälsa. Hela idén med vaccinationsprogram är att skydda befolkningen ifrån mer eller mindre allvarliga sjukdomar. I Sverige har vaccinationsprogrammet varit mycket framgångsrika och garanterat skonat massor av svenskar direkt lidande och efterföljande hälsoproblem. Vaccinationsprogram som startas på barnavårdscentraler och i våra obligatoriska skolor. Program som framgångsrikt utrotat allvarliga sjukdomar som till exempel polio och tbc. Framgångarna har byggt på att nästan alla blivit vaccinerade, då har flockskyddet fungerat. Endast ett fåtal fanatiskt religiösa har vägrat att deras barn med hjälp av vaccin ska skyddas. Beklagligt för de barnen men, som sagt, för oss andra har riskerna istort eliminerats. 

Idag har befolkningsskyddet försämrats. I Uppsala har, om jag förstått rätt, Region Uppsala i samarbete med Migrationsverket erbjudit Asylinvandrade att vaccinera sig. Långt ifrån alla har nappat på erbjudandet och det sägs att denna vaccinationsmöjlighet inte erbjudits i hela Sverige. Det innebär att antalet oskyddade och potentiella smittbärare ökat i landet. Vissa kan tycka att det inte drabbar ”oss”, men det gör det eftersom dessa människor är under vårt beskydd under tiden asylansökningar prövas eller då de fått godkänt att långsiktigt vara en del av vårt samhälle. Vi behöver bättre våga ta i även detta viktiga och känsliga problem. C Uppsala tycker att vår kommun ska ta ett arbetsgivaransvar för ett bättre flockskydd.

http://24uppsala.se/2018/01/22/efter-utbrotten-alla-kan-fa-gratis-vaccin/https://www.dagenssamhalle.se/debatt/det-behovs-en-tydlig-politisk-plan-vaccinering-20436

Dagens kalkoner
De flesta nationella skolpolitiker under lång tid. Hur är det möjligt att skolan tillåtits ”misshandlas” år efter år så länge? Hur är det möjligt att lärarstatusen degraderats så mycket att yrket gått från att attrahera de duktigaste att vilja lära ut till att ha mycket svårt att attrahera de duktigaste? Mycket handlar inte om pengar!
http://www.gp.se/ledare/skogstad-flumskolan-är-en-borgerlig-skapelse-1.5099258

De som undviker att tala om problem bara för att någon man inte gillar uttryckt liknande problem tidigare. Problem är oftast inte farliga, särskilt inte om man tidigt vågar se dem och påbörjar det kreativa problemlösararbetet. Muntergökar som inte gillar prat om problem utan bara om lösningar behöver lära sig mer om beteendevetenskap. Framgångsrikt förbättringsarbete bygger på 1) en tydlig kvalitetsambition 2) definiera en problemformulering 3) förankra problemformuleringen utifrån fakta och om möjligt vetenskaplig evidens. Bara med den utgångspunkten, inklusive förankringen, kan förbättringsarbetet bli framgångsrikt. Hur svårt kan det vara? Uppenbarligen svårt för allt för många med samhällsutvecklande uppdrag.
https://www.expressen.se/nyheter/ulf-kristersson-sd-var-de-enda-som-talade-om-problem-med-invandringen/

Dagens stjärna
Alice Teodorescu. Oansvariga politiker, som inte tidigt med kraft tar i små problem som riskerar att bli stora problem, gör stor samhällsskada. För hederliga människor är frihets- och trygghetskänslor centrala för vårt välbefinnande. Att säkerställa trygghet är en nödvänd bottenplatta i ett framgångsrikt samhällsbygge. Hur går det till exempel med många av de unga marockaner som länge plågat och begått brott mot många i Stockholm, Uppsala och andra orter? Är det fortfarande ”omöjligt” att utvisa dem? Släpps många av dem fortfarande direkt för att ”barn” inte får behandlas ens som 1/4 vuxen? Tveklöst har en misslyckad migrations- och integrationspolitik skapat stora trygghetsutmaningar. En utveckling som hade kunnat undvikas om valda politiker tar sitt trygghetsansvar gentemot dem de företräder på allvar. UG tror jag de säger inom skolvärlden. Även den en ”värld” där otryggheten ökat mycket.
http://www.gp.se/ledare/teodorescu-den-nya-segregationen-är-här-1.5099012

fredag 26 januari 2018

Blir Sverige muslimskt

Sekulariserat eller tvångströja
Det liberala samhällstänket har det lite jobbigt i nuläget. Sannolikt på grund av tre skäl. Många svenskar är i stor utsträckning liberalt inriktade och tar de liberala värdena för självklara. Vi är inne i en tid som innebär stora samhällsomställningar, tider som brukar göra många människor som känner sig hotade och oroliga mer konservativa. Olika tolkningar av islam breder ut sig och tar allt mer utrymme i det svenska samhället, många av dess ledare är inte sekulärt tränade. De främsta ledarna per tolkning har sin hemvist utanför Sveriges gränser. För tydlighetens skull är jag inte negativt inställd till människor som valt att vara muslim. Jag har vänner som är atteister, muslimer, kristna, judar, buddister och andra trosuppfattningar som en del av sin identitet. Det ser jag som en personlig rikedom. För mig får alla välja vilken trosuppfattning de vill bara den inte påtvingas andra. Och så länge den inte är extremistisk. Tillsammans kan vi skapa fantastiska gemensamma samhällen.

Är annorlunda farligt? Nej! Är annorlunda annorlunda? Ja! Jag har haft förmånen att leva i mycket olika kulturella sammanhang. Sverige och USA där kristendomen satt sin tydliga prägel. Malaysia där islam är stadsreligionen men folket mångkulturellt. Och homogena budistiska Japan. Fantastiska upplevelser och erfarenheter. Min utgångspunkt har alltid varit att respektera den kultur jag besöker. Det innebär absolut inte att jag avviker från min värdegrund. Det innebär dock att jag respekterar att jag varit gäst, att det går att bygga samhällen på olika sätt och att jag själv beter mig mot alla andra så som jag själv vill bli behandlad. Uppsala och Sverige representerar hemma för mig. Hemma hos mig vill jag leva i ett sekulärt samhälle! Jag vill leva i ett samhälle där invånarna fostrats att behandla varandra med respekt, att följa den ”gyllene regeln”. Jag vill absolut inte att olika religiösa tolkningar ska få stort politiskt inflytande i Uppsala eller i Sverige. Jag vill inte heller leva i ett samhälle där starka konflikter råder mellan olika trosuppfattningar. En sekulär demokrati låter oss alla tro vad vi vill. Och de religiösa krafter som vill förändra våra lagar och värderingar får rätta in sig i ledet och verka för det genom politiska partier. Sverige har länge drivit en misslyckad migrations- och integrationspolitik. Ett av många sätt att korrigera tidigare misstag och oförmåga är att vara tydlig. Jag vill leva i ett sekulärt demokratiskt samhälle där mångfalden arbetar hand i hand för att skapa högsta möjliga generella välstånd.
https://www.expressen.se/nyheter/omstridd-studie-kan-bli-30-procent-muslimer-i-sverige/
https://www.dn.se/debatt/darfor-ar-det-viktigt-med-ett-sekulart-samhalle/
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/demokrati

Jag tror inte Sverige blir ett land styrt av islamiska tolkningar. Jag tror vi förblir en positiv sekulär demokrati där vi tillsammans skapar framgångar.

Dagens kalkon
Partier och enskilda politiker som bedriver negativt kampanjande istället för att fokusera på vilka egna bättre förslag man företräder. Självklart kräver det att man är kritisk i sin jämförelse MEN i min värld ska det göras sakligt och rimligt respektfullt. Jag hoppas också som bifogad ledare att väljarna straffar partier och politiker som säljer skräp och lögner!
https://www.expressen.se/ledare/linda-nordlund/bara-valjarna-kan-stoppa-sossarnas-egen-trollfabrik/

Dagens stjärna
Jenny Sonesson. Ja, det är hyckleri. Självklart ska snus få exporteras om det inte är förbjudet!
http://www.gp.se/ledare/sonesson-hyckleri-att-sverige-exporterar-vodka-men-inte-snus-1.5094852

torsdag 25 januari 2018

Kanalrädsla

Mycket skräp är det
Tror du på demokrati? Är det fria ordet viktigt, hur korkat det än används? Tycker du att demokratiskt arbete är viktigt? Tycker du att lagar och regler ska följas jämlikt eller förändras om de är dåliga? Tror du att marknadsekonomi är den hittills bästa samhällsmodellen att skapa välståndsutveckling och maximala individuella möjligheter att förverkliga drömmar. Jag anser att ett demokratiskt styrt samhälle är minst orättvist. Marknadsekonomin har tveklöst visat sig vara den bästa samhällsmodellen för generellt välståndsbygge. Demokratier och marknadsekonomier som regleras av lagar. Jag anser att det fria ordet är väldigt viktigt för människans fortsatta utveckling. Samtidigt gäller lagarna även när man talar och skriver saker. Det går att vara tydlig och uttrycka ogillande utan att gå över respektlöshetens gränser!Danska staten tycker jag tog ett intressant fostrande steg nyligen när tusentals ungdomar polisanmäldes för att ha spridit barnporr. Förtal är olagligt. Hets mot folkgrupp är olagligt. Det går att ”stämma i bäcken” mot oacceptabelt beteende. Det borde politiker och myndigheter ha tagit tag i för länge sedan. Men det är inte samma sak som att censurera eller att försöka hindra att folkets röst helt plötsligt kan få höras, och höras kraftigt. Idag kan ALLA samla kraft på nya sätt. Det är fantastiskt, trots att det finns många destruktiva krafter och troll dä. Utan att som i Sverige försöka vara en av knappt 2% partianslutna tyckarna.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6861931
Cwejmans bifogade ledare är viktig. Jag tillhör dem som är besviken över mycket dumheter på sociala medier. Jag är en av dem som tycker det är tragiskt att navelskådandet tycks ha ökat när många nu bara besöker källor som bekräftar och förstärker det man redan tror och tycker. Förr exponerades varje gammeltidningsläsare för allt möjligt de inte självmant valt att kanske reflektera över. Och gammelmedierna styrde subjektivt vad vi skulle matas med för information. Ett litet urval av allt som hänt och händer.
Ser ni hur kritiken skär sig? När kandidater och grupper som är salongsfähiga nyttjar vår nya offentlighet är den infrastruktur som sociala medier erbjuder fantastisk. När Trumpsupporters hittar dit är verktygen helt plötsligt demokratins dödgrävare.
Den här kritiken vittnar om hur många som har betraktat sociala medier och vår internetoffentlighet på ett instrumentellt vis: Leder det till önskvärda resultat så är det toppen, när det inte levererar så är det fel på verktyget.”
http://www.gp.se/ledare/cwejman-läxa-inte-upp-vuxna-om-sociala-medier-1.5089945
Dagens kalkon
De som inte kan tänka nytt. Visst tappar staten massor av skatteintäkter när det fossila fordonsbränslet byts ut mot drivmedlet el. Samtidigt är det dumt att inte tänka smart skatteväxling istället där gröna fordon uppmuntras på många sätt. Läsk kan dra in mycket nya skatter till staten istället för kilometerskatt på elfordon ; ). Tyvärr är säkert ett skäl till den sega utbyggnaden av elladdningsinfrastruktur att just staten har kraftig skattetappsskräck!
http://www.mestmotor.se/automotorsport/artiklar/nyheter/20171004/for-billigt-kora-elbil-u-utreds-kilometerskatt/

Dagens stjärna
Sundar Pichai, Googles VD. Inget vet säkert vad framtiden bjuder på. Jag tror han har rätt. Artificiell intelligens och robotik kommer kraftigt förändra världens samhällen.
https://m3.idg.se/2.1022/1.696371/ai-ae-ett-lika-stort-steg-som-elektricitet-eller-eld-tror-googles-vd

onsdag 24 januari 2018

Dramatisk dramaturgi

Dramaturgin blir omfattande i valrörelsen
Även om de flesta av oss politiker vill tala sakfrågor kommer dramaturgin om "vem kan leka med vem" vara stor under valrörelsen och sannolikt även efter den 9/9 2018 i många kommuner och nationellt. Det blir en spännande valrörelse. Och vissa partier tycks också dumt nog fortsätta med mycket interna strider samtidigt som allt fokus borde läggas på samarbete och valvinst. MP och L tycks bland annat lida av det.

Intressant ledarartikel i Expressen om att ett regeringsalternativ med M och S skulle vara bäst för landets folk. Det kan man kanske tro och tycka. Möjligen kan det bli en framtida verklighet MEN först om Sverige i nästa lågkonjunktur går in i extremt svåra tider. Innan ett liknande läge ser jag det scenariot som helt osannolikt, av många skäl.
https://www.expressen.se/ledare/vaga-tanka-tanken-pa-en-s-m-regering/

Ledarskapsfrågor är alltid viktiga. Är en som fått ett ledaruppdrag kompetent för uppdraget? Kan personer med ledaruppdrag samarbeta? Den 9/9 ska vi väljare lägga våra röster på de partier som har för oss den bästa politiken och de personer vi bäst tror kan tjäna vår kommun, vår region och vårt rike. Toppnamnen har stor betydelse då de ska leda sina partiers operativa politiska arbete. Att leda stora verksamheter som kommuner, regioner och ett land är ingen lek. Särskilt inte i svåra tider. Nu är en svår och omdanande tid.
Dagens kalkon
Mördaren som ler. Det är upprörande med människor som beter sig så föraktfullt mot sin omgivning. Och som uppenbart saknar ett samvete.
https://www.expressen.se/nyheter/brottscentralen/kompisganget-doms-for-mord/

Dagens stjärna
Jenny Sonesson. Ja, Sossarnas vänsterfalang, och övriga vänstern, vill återigen försöka göra ”vinster i välfärden” till en viktig valfråga. Självklart försöker de det eftersom de har stora problem med tryggheten, sjukvården, inkluderingen, splittringen mellan ”stad och land”, bostadsmarknaden, skolresultaten och så vidare.
http://www.gp.se/ledare/sonesson-vinsttak-är-rött-köttben-till-vänstern-1.5083064

tisdag 23 januari 2018

Vad söker du efter

Dag efter dag
Livet blir mer eller mindre långt för oss människor. Livet fylls olika mycket med innehåll utifrån individuell ambition och förmåga. Livet är inte rättvist även om många samhällen eftersträvar någon form av rättvisa för sina invånare. En sak är rättvis, så länge vi lever vaknar vi oftast på morgonen och sover om nätterna. Mellan att vi vaknar och går och lägger oss ska livet fyllas med innehåll, gärna upplevt meningsfullt. Dag efter dag efter dag tills just ditt och mitt liv är över. Tiderna kommer och tiderna går. Hur ofta reflekterar du över vad du fyller dina dagar med? Skulle det vara värdefullt om du gör det oftare? Skulle det kanske bidra till att resten av ditt liv kan kännas mer meningsfullt? Jag vet att en viktig mening med mitt liv är att försöka bidra till att kommande generationer människor får det bra. Är det viktigt även för dig?
https://www.synonymer.se/sv-syn/r%C3%A4ttvisa
http://mingeneration.story.aftonbladet.se/
https://sv.wikipedia.org/wiki/Generation


Även den mest egoistiske borde kunna erkänna att ett slit och slängliv idag knappast innebär ett klokt ansvarstagande för kommande generationer. Du och jag har, tveklöst enligt mig, ett ansvar att tänka mycket längre än här och nu. Bara så kan vi ta ansvar för kommande generationers välbefinnande på allvar. Miljö- och klimatengagemang är ett intressant politiskt område som tydligt visar graden av ansvarskänsla bland oss människor. Variationerna är stora. Våra yngre idag klassas som generation Y, eller millennials. Ett av våra millennials generella värderingssystem beskrivs som att de föredrar att dela saker med andra människor före att äga dem. Det är en mycket hoppingivande värderingsinriktning som skapar mycket bättre förutsättningar för en hållbar framtida värld med mindre rovdrift på vår natur, mindre fattigdom och mindre risker för väpnade konflikter i en värld full av begränsade resurser. Och i en värld där vi snart är 10 miljarder människor!
http://whatis.techtarget.com/definition/millennials-millennial-generation
https://ourworldindata.org/world-population-growth


Klimat, geografi och arter på jorden har ständigt och kraftigt ändrats sedan jordens började sin utveckling. Ibland kan man få uppfattningen av extremt miljöengagerade att nutidens förändringar är onormala. Det är de inte, sett över längre tider. Samtidigt har människan tveklöst en kortsiktig påverkan på miljö- och klimat som snabbar på förändringar som riskerar arten homo sapiens sapiens, människan. Vår utveckling på jorden är makalös. Samtidigt har vi på väldigt kort tid blivit massor av fler människor på vår jord. Och alla vill leva så gott som möjligt. Så gott som möjligt måste dock omdefinieras om vi ska ta vårt egna ansvar för människans överlevnad. Delningsekonomin måste snabbare bli en verklighet och hög status. Eller omvänt, slöseri och överflöd måste uppfattas som osmakligt och stötande, inte med avund. Blir ditt liv sämre bara för att du inte själv måste äga allt du vill nyttja? Tvärt om skulle jag säga.
http://www.wwf.se/wwfs-arbete/klimat/mansklig-paverkan/1124268-mansklig-paverkan-klimat
https://www.so-rummet.se/kategorier/geografi/miljokunskap
http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2017/04/sou-201726/
Balans mellan maximal egennytta nu och ansvar för vår framtid är önskevärd. Kortsiktig vinning är en extremt kraftfull drivkraft för många. Det är inte lika enkelt att "tända" på ansvaret för kommande generationer ur ett större perspektiv än möjligen egna barn och barnbarn. Självklart känner jag en enorm kärlek och ett stort ansvar för mina barn, samtidigt känner jag ett stort ansvar för att göra positiv nytta även för framtida generationer av människor. Även mina barn och eventuella barnbarn ska leva i ett sammanhang med andra. Även om mina barn och barnbarn skulle vara priviligierade är det inte givet att deras totala tillvaro blir attraktiv om miljöförstöringen är besvärande och de sociala konflikterna omfattande. Följaktligen är en del av min kärlek till mina barn att jag bryr mig om hela samhällets positiva utveckling. De människor som jag har lättast att högakta är människor som genuint förstår hur viktigt det stora perspektivet är för det lilla perspektivets välbefinnande.
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/evolution
http://www.evolutionsmuseet.uu.se/


Dagens kalkon
Självgoda och okunniga. Nya ändliga metaller som också finns på få ställen. Du tror väl inte att vi slipper krig när kamperna om oljan är över? Oljan ersätts av andra begränsade råvaror. Redan idag finns problem med tillgång till kritiska metaller i vår digitala och allt mer eldrivna värld. I denna värld kommer materialläran och kompetenserna på Uppsala universitet bli ännu mer värdefulla. Du tror väl inte att omställningen till elbilar innebär att vi slipper miljöproblem? Och du tror väl inte att den nya oljan, batterier, innebär evig fred på jorden... Ändliga metaller är ändliga. Och i alla tider har människor alltid bråkat om begränsade resurser som många behöver för önskad livsstil.
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/a2WJg7/det-har-hotar-hela-omstallningen-till-elbilar
https://special.aftonbladet.se/blodsbatterier/

Dagens stjärna
Dalilah Moghrabi och övriga föräldrar i föreningen Gottsunda föräldraförening.
https://m.soundcloud.com/stefanhannaspod/med-dalilah-moghrabi

måndag 22 januari 2018

En kontinent på dekis

Människans utveckling
I en tid där vi med stormsteg närmar oss en verklighet där extremt intelligenta datorer, med ”känsloförmåga” snart är en allmänt tillgänglig del av vår verklighet, kan vi konstatera att européer dominerat utvecklingen de drygt senaste 500 åren. Inte minst amerikaner med européeisk bakgrund. Och utvecklingen har varit enastående. Förr en kontinent full av extroverta agendor, nu full av interna problem och inre splittringar. Igen. Europa har även under dessa makalösa 500 åren varit splittrat och ägnat sig åt förödande krig men då fanns i praktiken inga andra etniska grupper som på allvar kunde utmana, just därför bråkade ”herrefolket” mot varandra istället. 500 år går fort.
https://www.so-rummet.se/kategorier/historia/nya-tiden
https://www.informationsverige.se/Svenska/Samhalle/Samhallsorientering/Sidor/Demokratins-utveckling-i-Sverige.aspx
https://www.so-rummet.se/content/handel-i-europa-under-medeltiden-och-nya-tiden-ca-500-1800-ekr

Väldigt mycket talar nu för att Europa får uppleva det Kina fick göra efter sin senaste storhetstid. ”Draken”, Kina, somnade både av egen dåvarande oförmåga, men också med god hjälp av främst engelska intressen som på olika sätt kolonialiserade stora delar av Asien.
Europeiska globala företag har länge tappat i konkurrenskraft, våra utbildningssystem tappar i konkurrenskraft, misslyckad integration och ett Europeiskt samarbete som inte kraftsamlat på rätt saker leder onekligen mot insomnande. Och återigen har det relativt sett moderna demokratiska Europa blivit politiskt rörigt och svagt. Självklart stöttas rörigheten, och vägen mot minskad styrka, av utomeuropeiska krafter. Du tror väl inte att till exempel makthavare i Kina, Turkiet och Ryssland tänker så annorlunda än hur européer och amerikaner tänkt i jakten på begränsade tillgångar, välstånd och inflytande? Du tror väl inte att just vi varit särskilt storsinta och oegennyttiga? Om du tror det får du bättre läsa på människans historia. Jag kan då varmt rekommendera att du balanserar din historiska inläsning genom att läsa den beskriven även ur till exempel kineser och ryssars perspektiv. Tro mig, de skiljer sig åt. Sanningen är i betraktarens ögon och, hör och häpna..., segrare i till exempel krig tenderar att få tolkningsföreträde om ”sanningen”.

Det är inte länge sedan som världen dominerades av europeiska och amerikanska globala företag. Dessa företags ledningar och aktieägare öppnade snabbt upp för vår nya ordning genom att till exempel göra Kina till världens tillverkningsfabrik. En enorm kompetensöverföring genomfördes och massor av i början billiga jobb skapades, i Kina. Snabbt lärde sig kineser och andra asiater det mesta och idag är det främst amerikanska, kinesiska och indiska bolag som tillhör de största och mäktigaste i världen.

Den nya artificiella intelligensen och robottekniken, samt 3D-printing, ändrar återigen ordningen och maktförhållanden på vår jord. Är Europa en dominerande spelare inom dessa områdens forskning? Finns de ledande företagen runt AI och robotik i Europa? I väldigt liten utsträckning. ABB är definitivt en duktig spelare men den stora maktfaktorn i förädlingskedjorna idag är de bolag som sitter på relevanta data. Data om till exempel dig. Data som främst bolag som Alibaba, Amazon, Google, Apple, IBM, Facebook och Baido har.
https://m3.idg.se/2.1022/1.696371/ai-ae-ett-lika-stort-steg-som-elektricitet-eller-eld-tror-googles-vd
https://www.3dhubs.com/what-is-3d-printing
Nils Lundgren är en erfaren och av många ansedd som en skicklig nationalekonom. Personligen upplevde jag honom som rätt flosklig och kappvändande när han var mediernas gullegris som ekonomisk tyckare under 90-talets tyckare. Samtidigt var hans engagemang i ”Junilistan” mot EU ett bevis för ett genuint och starkt samhällsengagemang. Hans nedan bifogade reflektioner om BREXIT och västvärldens ”förfall” är läsvärda. I vart fall för dig som gillar att försöka lägga pussel för att då och då tro att man har en god nulägesbild. En nulägesbild som snabbt förändras, ständigt.
http://www.gp.se/ledare/nils-lundgren-västvärldens-inflytande-sjunker-snabbt-1.5070710
http://www.gp.se/ledare/nils-lundgren-hur-farligt-är-brexit-och-för-vem-1.5070721

Dagens kalkon
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet som ständigt utsätter Uppsalabor och besökare för oacceptabelt strul med framkomligheten. 
https://m.youtube.com/watch?v=VZig6jSXAh8

Dagens stjärna
Gunnar Wetterberg. Ja, låt människor som sliter ihop sina intäkter behålla mer av det värde de skapar. Det finns gränser för rättvisan om vissa kan få allt utan skatt medans de som sliter hårt också beskattas hårt.
https://www.expressen.se/ledare/gunnar-wetterberg/mer-rattvist-att-beskatta-gamla-pengar-an-nya/

söndag 21 januari 2018

Lätt att göra fel

Lätt att göra rätt
Det ska vara lätt att göra rätt. Det ska vara svårt att göra fel. Håll med om att det är en bra ambition när nya lagar införs, eller när nya lösningar introduceras i våra olika verkligheter. Inom den högteknologiska mjukvarubranschen som jag verkat har användarvänlighet varit en självklar strävan för att öka nyttan av en programvara. All annan inställning är korkad.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Anv%C3%A4ndbarhet
https://www.synonymer.se/sv-syn/anv%C3%A4ndarv%C3%A4nlig

Den förra Alliansregeringen förstod vikten av att eftersträva ambitionen att "det ska vara lätt att göra rätt". Det är en ambition som varje regering ska ha! Regeringar finns till för folket de företräder, inte tvärt om! Det kan vi behöva påminna nuvarande regering om. Och den enfald V, S och MP eftersträvar genom kraftiga begränsningar av resultatmöjligheter kopplade till välfärdsföretag leder bara mot dyrare tjänster och köer. En klok regering, lokal eller nationell, fokuserar på kvalitet, kvalitet, kvalitet och rättvisa.
http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2014/03/sou-201416/

Läkarförbundet tycker jag exemplifierar en samhällskraft som har den viktiga "lätt att göra rätt" ambitionen. Om det blir lättare att göra rätt kopplat till vår hälsa är jag säker på att många av oss också kommer att göra fler kloka val som gynnar vårt välbefinnande. Som att till exempel må livslångt mycket bättre genom att konsumera sparsamt med socker, dricka mycket vatten och dagligen säkerställa en dos vardagsmotion.
https://www.slf.se/upload/Lakarforbundet/Trycksaker/Folkh%C3%A4lsopolicy_A5_web.pdf
Dagens kalkoner
Hedersförtryckare och vuxna naivister.Att sopa problemen under mattan och hänvisa till postkoloniala teorier som kulturrelativisterna gör, är extremt kontraproduktivt, då skjuts kvinnorättsaktivisterna i ryggen, enligt Broula Barnohro Oussi.”, ”Sedan 2001 har dessa ”självklarheter” dansat runt på över tjugo beslutsfattares skrivbord (integrations- och jämställdhetsministrar, statssekreterare och sakkunniga) och ingen, utom två, har tagit ställning till förslagen. De två undantagen gav raka svar: ”Vi kan inte lägga oss i andras kulturer.” Bedrövligt hur sakta det går för alla riksdagspartier att tydligt stå upp för det som bifogade debattörer vädjar om! Jag skäms över riksdagens oförmåga, och rädsla för, att stå upp för alla flickor, pojkar, kvinnor och män som tragiskt drabbas av en människofientlig hederskultur! Det ska vara lätt att göra rätt, TYDLIGA budskap och regler som kraftfullt följs upp gör det lättare för människor från en helt annan kultur än de svenska att förstå att vi inte accepterar hedersförtryck på vårt territorium.
https://www.dn.se/debatt/tiden-ute-for-barnaktenskap-och-oskuldskontroller/

Häxjägare. Visst kan man tycka att ett stort bolag som Hennes och Mauritz ska ha kvalitetssystem som kan försöka undvika onödiga problem. Samtidigt kan man bli ledsen över att det mesta alltid ska misstolkas av några, inte minst konkurrenter som gärna vill vinna fördelar. Det är min övertygelse om att det inte fanns något rasistiskt kopplat till bifogad reklam som blev en dyr erfarenhet för bolaget.
https://www.expressen.se/dinapengar/konsument/hochm-pojkens-mamma-inte-en-rasistisk-bild/

Dagens stjärnor
Mina Centerparti”kollegor” Gunilla Druve Jansson, Emmyly Bönfors och Kristina Jonäng. Ja! Socker i stora mängder ÄR dåligt för folkhälsan! När lär Sveriges riksdag bland annat av våra norska vänner och inför en särskild läskskatt?
https://www.expressen.se/gt/debatt-gt/kott-hotar-inte-klimatet/
lördag 20 januari 2018

En förvirrad regering

Regeringsmakten är kollektiv
Sveriges regering fattar kollektiva beslut. Bland annat därför är det viktigt att det parti, eller de partier, som tar på sig rollen att försöka leda landets angelägenheter har en samlad politik. Det kan man lugnt konstatera att dagens nationella regering saknar! Om vi struntar i konflikten inom Socialdemokratin till exempel uttryckt mellan utrikesminister Wallström och försvarsminister Hultquist är den stora förvirringen och kollektiva oenigheten mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet är stor. Sverige är uppbyggt av kommuner, regioner och myndigheter. Dessa verktyg för att leda Sverige och dess delar måste ha tydliga riktlinjer och samarbeta bra för att just våra invånares välstånd ska fortsätta att generellt vara högt. Är det svårt att förstå? Tydligen för MP som till varje pris vill försöka visa sig regeringsfäiga genom att inte lämna regeringen. Samtidigt kommunicerar de budskap som inte är regeringens politik.... MP kan lämna regeringen. Vi vet redan att partiet inte är kompetent att göra nytta i regeringsställning. Bland annat pragmatism har på många sätt visat sig svårt. Läs gärna bifogade länkar om hur regeringen arbetar och en GP-ledare om kaoset mellan S och MP som självklart smittar av sig inom statens myndigheter.
http://www.gp.se/ledare/en-regering-tv%C3%A5-sorters-politik-1.5065535
http://www.regeringen.se/sa-styrs-sverige/sa-arbetar-regeringen-och-regeringskansliet/regeringsarende/

Och skolans viktiga uppdrag fortsätter regeringen att sköta uselt. Fridolin har kraftigt misslyckas och Oscarsson, TV4-reporter, borde få rätt att han snart ”avgår”. På 100 dagar skulle han göra skolan konkurrenskraftig igen... Misslyckandet är stort. Inte ens när lärarbrist råder kan de säkerställa att lärarstudenter kan erbjudas praktikplatser. Självklart borde ansvarig minister i samarbete med kommunerna lösa en så enkel praktisk fråga. Vår ljusa framtid kräver att våra barn och unga får tillgång till tillräckligt många duktiga lärare OCH bra E-lärandekurser som individuella komplement! Hur kan det vara svårt att fatta? Suck!
https://www.expressen.se/ledare/studenter-tvingas-fantisera-ihop-sin-praktik/

Dagens kalkoner
Trump. Trumps tidigare kända chefsstrateg, Steve Bannon, jublar säkert över att USAs stat ställt in betalningarna. Kraftig ”disruption” är hans melodi. Och varför ska makten finnas hos folket genom demokratiskt valda representanter när aktieägarna kan styra genom megabolagen..... Det är lätt att kortsiktigt få fart i ekonomierna genom att låta sedelpressarna fortsätta att gå heta och tvinga hem de globala företagens skatteskyldighet. Vi får se hur det går långsiktigt. Kineserna är sannolikt mycket bättre ”schackspelare”.
https://www.expressen.se/nyheter/usas-statsapparat-nara-att-stangas-ned/
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6864783

Grovt kriminella. Den ökande brottsutvecklingen måste brytas. Tryggheten och tilliten mellan oss invånare, i just vårt samhälle, är hotat.
https://www.expressen.se/nyheter/nya-siffror-fran-bra-over-antalet-anmalda-brott/

Dagens stjärna
Alice Teodorescu. Hon är tillbaka! Och skriver klokt, som mycket ofta.
http://www.gp.se/ledare/teodorescu-upp-till-kamp-mot-flosklerna-1.5070851
fredag 19 januari 2018

Hyckleri

Prioriteringar
Vilka perspektiv är viktigast? Måste man välja? Ja du, jag och alla andra människor på vår jord måste ständigt välja och välja bort. Kalla det gärna naturlag om du vill. När du hör politiker som låtsas som att det inte är så, lägg inte din röst på dem. Nu måste vi prioritera att få ordning på välfärdens kärna!
http://www.gp.se/ledare/boscanin-inskr%C3%A4nk-inte-medborgarnas-makt-1.5061292

Trovärdighet
Vilka ledare vill du ha? Vill du ha hycklare eller människor som är dem de är? Som står för sina åsikter? Som till exempel varje dag vågar beskriva vem man är genom blogginlägg. Du bestämmer. Jag vet att jag inte gillar lögnare, falskspelare, enbart egennyttiga, konspiratoriska, extremt inskränkta, självgoda och hatfulla människor. Gillar du sådana människor? Skulle du rösta på dem? Jag gillar inte heller hyckleri och dubbelmoral, gör du? Det Socialdemokratiska kommunalrådet i Göteborg som beskrivs i bifogad debattare är inte fri från skuld.
http://www.gp.se/ledare/kommunalr%C3%A5det-utan-skuld-1.5060618
https://www.synonymer.se/sv-syn/hyckleri
Dagens kalkon
Personer som skadar, eller försöker skada, våra viktiga poliser. Kan droger också vara med i problembilden?
https://www.expressen.se/kronikorer/britta-svensson/det-plotsliga-och-grova-valdet-ar-ett-mysterium/

Dagens stjärnor
Aleksandra Boscanin. Ja, ett samhälle som har ambitionen att tillhöra de som bäst säkerställer en hög lägsta levnadsnivå för alla måste ha en tydlig ambition om ett "samhällskontrakt" som bygger på skyldigheter och rättigheter. Om man inte föds in i medborgarskapet, eller får det som barn, är det lämpligt att vara särskilt tydlig med vilka krav som gäller för att kvalificera in. Bland annat bör grov brottslighet helt diskvalificera möjligheten. Språkkrav är rimligt då det i 99% av fallen är viktigt för att kunna inkluderas bra i just vårt samhälle.
https://www.expressen.se/ledare/skarp-kraven-for-att-fa-svenskt-medborgarskap/

Malcom Kyeyune. Ja, vi har alla vår subjektiva uppfattning om allt. Myndigheter och public service borde mycket bättre än nu bära rollen att försöka beskriva olika verkligheter på ett så objektivt sätt som möjligt. Väldigt få skeenden går att sätta in i ett helt svart eller vitt perspektiv. Den som kommer så nära en objektiv sanning som möjligt har också bäst förutsättningar att fatta kloka vägvalsbeslut. Är det svårt att förstå?
https://www.dagenssamhalle.se/kronika/nar-striden-hardnar-anstaller-vi-en-kommunikator-till-20352

torsdag 18 januari 2018

Vi kan!

Massor är möjligt
Den som startar ett nytt företag eller en ny förening har förmånen att starta med "ett vitt papper". Det har inte de flesta verksamheter på vår jord. De måste förhålla sig till de människor man har, de kompetenser man har, individuella och strukturella. Se gärna en kommun eller ett land som en ständigt förändrande organisation på ett givet geografiskt område. Organisationer som byggts upp och som skapat olika former av revir. Alla måste alla förhålla sig till lagar och regler, även statsmaktens verksamheter. Samtidigt, oavsett om det är ett nyskapande eller en etablerad organisation som ska ställa om är massor möjligt. Tro aldrig något annat.

Vår mänskliga historia är full av framgångsberättelser och misslyckanden. Vår historia beskriven i filmer, böcker och i olika former på nätet är ett enormt bibliotek av berättelser om framgångar och misslyckanden. Vardagslivet får inte mycket utrymme, vardagslivet är tråkigt ; ). Det är viktigt att kunna historia. Igår hörde jag ett program på P1 där en historiker menade att svenskarna blir allt sämre på historisk kunskap och att vi jämfört med andra länders folk är dåliga på att också lyfta fram positiva inslag bland våra förfäder. Få är stolta över sitt svenska ursprung. I vart fall få som vill, eller vågar, stå upp för det. Självklart finns massor av svenskar och svenska historiska lagprestationer att vara stolt över. Samtidigt är det inte något problem att balansera det med personer och makter man anser varit dåliga. Resonemanget om historiens betydelse för många utanför Sverige var kopplad till att Frankrike nu efter många tidigare nekanden gått med på att låna ut en gammal tapet till England från tiden runt år 1170. Sug på den! Ingen liten vanlig tapet utan ett stort konstverk. Massor är tveklöst möjligt framåt men du som vill ta vara på några av alla dessa möjligheter gör klokt i att ha historiska kunskaper. Inte minst inom politik och affärsliv är de i många kulturer väldigt viktiga att ha koll på.
https://www.svt.se/svttext/web/pages/149.html
https://www.dn.se/arkiv/kultur/britterna-far-lana-bayeuxtapeten-av-frankrike/
Reka läget
Bland annat är det möjligt att förstärka Sveriges brottsbekämpningsförmåga betydligt snabbare och kraftfullare än hittills. När jag läste referat från gårdagens nationella partiledardebatt slog det mig att vi bland annat har två problem i många debatter. Ett är att väldigt få av riksdagens folkrepresentanter har större operationell erfarenhet från större organisationer. Det andra är att många partier går i fällan och låter Sverigedemokraterna få "rätten" till ett visst tänkande. Den praktiska operativa erfarenheten skulle göra att en folkvald förstår att det tar lång tid att till exempel rekrytera tillräckligt många lämpliga Poliser, tillräckligt utbilda dem för allt tuffare uppgifter och motivera fler att stanna kvar i yrket. Betänk bara vilken tid det tar för regeringen att inse att Polischefen saknar organisationens förtroende för sitt uppdrag....

När SD tillåts göra frågor "tabu", bara för att de möjligen först uttalat dem, tar man inte sitt folkrepresenterande uppdrag på allvar. Ingen äger rätten till idéer om hur man bäst kan tänkas lösa problem eller kan tänkas stärka möjligheter.


Att kortsiktigt överväga hur svensk Försvarsmakt kan bidra till att försvara rättssamhället är värt en seriös debatt. Inte minst i ljuset av att Försvaret också har en oacceptabel förmåga. På grund av långvarig "miss-management" av migrations- och integrationspolitiken, Försvaret och rättssystemet. För mig är det inte ett scenario att militära plutoner ska gå in i utanförskapsområden, även om det skulle kunna innebära stridsträning i stadsmiljö. Jag ser framför mig hur MUST och FRA skulle kunna både träna och göra mer nytta i kampen mot organiserad brottslighet. Organiserad brottslighet kan definitivt ses som ett hot mot Sveriges säkerhet. Ofta har dessa verksamheter också starka samarbeten med krafter i främmande makter. Vanliga soldater skulle också kunna få träna övervaktningsuppdrag i skarpa case eftersom Polisen saknar liknande resurser men i vart fall under mina militärövningar var det mycket vänta, vänta, vänta och observera som gällde. Soldaterna skulle med andra ord kunna bevaka kända kriminellas rörelser bättre och kanske till och med kunna skugga dem. Det är dumt att helt avfärda ett samarbete mellan Polis och Försvarsmakten. Extra ordinär utveckling kräver tveklöst nytänkande. Trygghetsfrågorna är centrala om frihetsagendan ska vara värld något. Otrygga människor är inte fria. Grovt kriminella ska med kraft bekämpas. Jaga främst pengarna! "Follow the Money" har visat sig vara en stark väg framåt i land efter land som med framgång bekämpat just organiserad brottslighet.
https://polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/Rapporter-utredningar/01%20Polisen%20nationellt/Organiserad%20brottslighet/1/GOB_Polisens%20rapport%20om%20organiserad%20brottslighet%202015%20(3).pdf
https://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/hogkvarteret/militara-underrattelse-och-sakerhetstjansten/
http://www.fra.se/omfra.6.html

Utveckling, utveckling och åter utveckling
Varje dag kan du glädjas över massor av mänskliga framsteg. Jag följer bland annat utvecklingen i Asien nära och det är på många sätt en fantastisk utvecklingstakt där. Vem kunde för bara några månader sedan tro att Syd- och Nordkorea ska marschera in tillsammans på OS invigningen? Vem kunde tro att de ska ha en gemensam flagga under spelen? Vem kunde tro att de skulle ha ett gemensamt damhockeylag? Outgrundliga äro herrens vägar men tveklöst sker massor av positiva framsteg runt om i världen. Det är helt enkelt som vanligt. Vissa individer och samhällen utvecklas mer och mer positivt i förhållande till tidigare, andra tappar mark och utvecklas negativt. Mitt fokus är att Uppsala och Sverige inte ska fortsätta att tappa mark och över tid vara på dekis. Vi kan mycket bättre, om vi tidigt tar i problem och förstärker möjligheter. Bara de som ständigt är utvecklingsfokuserade och som ödmjukt hela tiden vågar ifrågasätta rådande ordning klarar av att vara konkurrenskraftig över tid. Det gäller enskilda människor och det gäller alla samlingar av människor, i olika former.
http://varldskoll.se/mansklig-utveckling-human-development-report/
http://www.alltomvetenskap.se/nyheter/manniskans-evolution
https://www.aftonbladet.se/sportbladet/a/8wBjE2/gemensam-koreansk-entre-pa-os
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/oR6EwR/beskedet-nordkorea-skickar-trupp-till-os

Dagens kalkoner
Senfärdighet att säkerställa trygghet. Det är tveklöst ett stort misslyckande av många partier att den grova organiserade brottsligheten etablerat sig starkt i Sverige. Och att de grova våldsbrotten kraftigt ökat. Igår ännu ett sprängattentat mot Polisen.
https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/7l5yVW/de-latsas-som-de-inte-har-nagot-ansvar
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/RxyEAJ/tva-anhallna-efter-sprangattentat-mot-polishus-i-malmo
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=4916&artikel=6863903
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/960732?programid=4540

Miljöpartiet. De lever i sin egna overkliga värld. Hjärta och hjärna behöver alltid vara med vid ställningstaganden och beslut. Möjligen kan MP göra nytta i opposition men de är skadliga i regeringsställning.
https://www.expressen.se/ledare/mp-lovin-ar-arg-pa-verkligheten/

Dagens stjärnor
Regeringen. Bra förslag med en ny myndighet som samordnar utbetalningar av offentliga bidrag för att mycket bättre bekämpa bidragsfusk och organiserad brottslighet. Samtidigt borde aldrig en ny myndighet få skapas utan att en befintlig myndighet avvecklas! Sverige har på tok för många myndigheter!
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6863548

Kvinnor som tydligt står upp för de jämlika villkor som kvinnokampen uppnått de senaste 100 åren. Och som tydligt står upp för att de också gäller kvinnor i våra segregerade utanförskapsområden.
http://popularhistoria.se/artiklar/den-nya-kvinnan

onsdag 17 januari 2018

Var går gränsen

Tål vi inte sanningen?
Lite då och då får jag höra resonemang om att ledande politiker som lyfter trygghetsproblem är populister. Att ledande politiker har en skyldighet att balansera debatter och inte bidra till att skrämma upp invånarna. Skrämda invånare får dålig livskvalitet men bidrar inte heller tillräckligt bra till välståndsbyggandet. Jag delar bilden att media ofta sprider negativa berättelser med en starkt svans av dysterkvistar som förstärker hemska händelser. En stor del av vår verklighet är självklart att det också händer en massa fantastiska saker hela tiden i vårt samhälle. Positiva nyheter lyser tyvärr i det stora med sin frånvaro. Det är beklagligt men ett faktum. Personligen försöker jag tala om möjligheter, framgångsexempel och problem som måste lösas. Det finns fortfarande gott om jantemänniskor kvar i Sverige, är det därför positiva "nyheter" eller utspel väldigt sällan sprids? Spridning får däremot nästan alltid tydliga problembeskrivningar och klagomål. Mer av positiva nyheter skulle vara underbart. Jag har försökt skapa en sajt på nätet som hette Bpositive.com. Den drog inte i närheten av nättrafiken som brott, spel och porr gör. Varför tror du att det är så? Oavsett vad man tycker är det politikers uppgift att lyfta problem och att komma med förslag på problemlösning. Att försöka lägga locket på debatter om problem för att problemen är obekväma är en ansvarslös väg framåt. Det är inte ok att inte ordentligt problematisera runt till exempel faktumet att en oskyldig utbytesstudent blir nedskjuten på en pizzeria i Uppsala! Löfvén talade mycket om att "något har gått sönder i Sverige" i förra valrörelsen 2014. Herr Löfvén, trygghetskänslorna i Sverige är trasiga, negativa! Var går gränsen för hur mycket problem vi kan tala om utan att klassas som populist eller svartmålare när man bara beskriver en negativ del av vårt samhälle? Att S inte vill tala om utanförskapsproblematiken förstår jag, de är inte deras paradgren.
http://www.gp.se/ledare/gängkrigens-riktiga-offer-1.5052132
https://som.gu.se/digitalAssets/1375/1375034_145-160-sandstig-o-bretzer.pdf
http://omni.se/svenskarnas-fortroende-for-rattsvasendet-minskar/a/jPzwE0
https://www.svd.se/2017-inte-alls-bara-elande--har-ar-30-positiva-nyheter
Dagens kalkon
Politiker och andra som inte säkerställer att vi får en mycket bättre situation för medmänniskor i behov av organdonation! Vänd på ordningen i lagstiftningen så att vi alla ställer upp som donatorer om vi inte aktivt säger nej till att kunna rädda andra människors liv eller hälsa. Nu! Nu! Nu! Hur svårt kan det vara?
https://www.expressen.se/ledare/regeringen-sover-men-du-kan-radda-liv-/
Dagens stjärna
Illustrerad vetenskap. Det är inte bara vetenskapligt bevisat att dans håller oss friskare och klarare i huvudet i takt med att vi blir äldre. Nu finns också goda råd om hur vi kan hålla våra tänder vita. Inom vetenskapen finns MASSOR av positiva nyheter. Det är främst inom vetenskapliga tidskrifter och mediekanaler samt i mötet med medmänniskor jag fylls av glädje och framtidstro varje dag.
http://illvet.se/manniskan/kroppen/gula-tander-sa-undviker-du-dem

Historiker som också lär oss allt mer om livet på jorden.
http://varldenshistoria.se/kultur/arkeologi/har-ar-de-fem-storsta-historiska-upptackterna-under-2017

tisdag 16 januari 2018

Lyssna och ta ansvar

"Folkets revolution"
Ja, vi lever tveklöst i oroliga och spännande tider. Tider fulla av möjligheter för allt fler människor runt om på vår jord. Samtidigt tider där västvärldens demokratiska företrädare grovt misslyckats med sina politiska uppdrag. Uppdragen att tydligt driva sakpolitiska förslag och reformer och konstruktivt kompromissa i förhandlingar för att komma så nära egna önskemål som möjligt. Och att just försvara och utveckla just vår globala konkurrenskraft. Det politiskt korrekta och rädslan för naivistiska och många gånger vänsterorienterad medieelit har förstört många politiker. För att inte tala om all mediastrategi som också fördummar för att man bara ska försöka förmedla ett perspektiv på komplexa frågor. Frågor som i verkligheten kräver förmåga att kommunicera många perspektiv kopplat till ett problem som ska lösas. Frågor som media behöver belysa bredare. Många politiska företrädare har snubblat. En och annan har gjort illa sig och hamnat i kylan. Framförallt har allt för många inte vågat tala om verklighetens problem, sannolikt på grund av rädsla. Konsekvensen har enligt vissa blivit "folkets revolution" mot ett märkvärdigt och självgott etablissemang. Schenströms bifogade artikel i GP är läsvärd.
Schenström var tidigare en mycket nära medarbetare till Reinfeldt när han var statsminister. Han är idag ”persona no grata” i många sammanhang på grund av flera av många oacceptabla misstag. Han drev en oansvarig linje kopplad till migrationspolitiken. Han bidrog kraftigt till Försvarets nedrustning. Han avgick utan att makten hade behövt lämnas över till vänstern, och sättet på vilket han lämnade över till en efterträdare anses av många som oansvarigt. Ja, ja, så kan det också gå när man missköter sitt uppdrag i linje med vad Schenström beskriver.
http://www.gp.se/ledare/schenstr%C3%B6m-folkets-revolution-%C3%A4r-h%C3%A4r-1.5042709

Objektiva bilder av verkligheten
Jag är som invånare i Sverige väldigt besviken över de ledande rikspolitikernas ovilja att tidigt lägga fakta på bordet och se mönster i utvecklingen. Är fakta så jobbigt att det anses bättre att tiga och hoppas att problemen går över? Jag förväntar mig att folkets ledande företrädare tar i problem och möjligheter. Annars kan väl marknaden sköta allt av egen kraft...
Public service har en viktig roll att spela i Sverige. Är Public service i Sverige rimligt objektiva? Kanske, kanske inte. Förr var det känt att en väldigt stor andel av journalisterna inom Public service hade sympatier för MP. Bland alla som lämnat MP har de sannolikt gått än mer åt vänster. Jag tycker att Public service allt för ofta sviker sitt objektiva uppdrag. Inte minst exemplifierat när jag ensam fick möta tre politiska motståndare när bostadsfrågor skulle avhandlas i Radio Uppland. Och för att vara värda den särställning dessa verksamheter har måste de ta sitt objektiva ansvar och inte undvika vissa trender och problem utan objektivt belysa dem tidigt. Då är public service tveklöst värdefullt. Då bidrar de till att de demokratiska kvarnarna kan mala snabbare. Kopplingen till människorna ute i samhället måste stärkas. Vi förtroendevalda måste bli bättre på att lyssna och skyndsamt ta ansvar.
https://www.svtplay.se/den-svenska-valfarden
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=114&artikel=6796552

Dagens kalkon
Omdömeslösa politiker. Man ska inte vara politiskt engagerad om målsättningen är att leva ett lyxigt liv. Det ska man inte kunna göra för skattepengar. Och den som inte inser att många politiska heltidsuppdrag är de sämst betalda per timme ska inte heller engagera sig i politiska heltidsuppdrag. Ett framgångsrikt förtroendeuppdrag kräver massor av timmar per vecka. Om man anser sig oskäligt ersatt får man öppet mot invånarna driva krav på högre arvoden.
http://www.gp.se/nyheter/göteborg/moderatledaren-sjukskriven-efter-granskning-1.5052738

Dagens stjärna 
De som entydigt står upp för det som är rätt och mot det som är fel. Mariet Ghadimi, ledare för TRIS, är sådana människor! Könsstympning är fel, fel, fel och åter fel! Det är också olagligt, olagligt, olagligt och olagligt. Tröttsamt att det ska vara så svårt att följa i Ghadimis fotspår. Särskilt svårt för vänstermänniskor.
https://www.expressen.se/ledare/sofie-lowenmark/-konsstympade-hjalps-inte-av-svensk-angslighet/

måndag 15 januari 2018

Skratta eller gråta

Världen är inte rättvis
Nu är det snart tre år sedan som jag genomförde min landsturné till Sveriges mest ökända utanförskapsområden i Malmö, Göteborg och Stockholm. På varje plats träffade jag bland annat Polisen, fältpersonal inom Socialförvaltningen, fastighetsägare till köpcentrum, lokalt allmännyttigt bostadsföretag, lärare och enskilda invånare. Det var en mycket värdefull upplevelse. Tyvärr gav den en allvarligare bild av verkligheten än vad jag trodde innan. Bland annat var det känt redan då bland Poliser och åklagare att allt yngre är allt mer engagerade i grov kriminalitet, och att systemet tyvärr uppmuntrar det. Det kan bara vara de mest naiva som inte fattar att den grova organiserade brottsligheten använder sig av de metoder som tjänar deras syften bäst. Att använda barn för narkotikalangarna och grova våldsbrottsutförare är en metod som både fostrar gängmedlemmar in i ondskans grupper och ett sätt att undvika stränga straff. Anna Dahlberg har väldigt rätt i sin artikel och det kan säkerligen varje relevant polis och åklagare vittna om.
https://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/hardare-tag-med-massor-av-brasklappar/
Varje år samlas Uppsala läns ledande befattningshavare bland politiker och tjänstemän. Bland annat högsta militärledningen och Polisledningen. Mycket värdefull träff. Den senaste ägde rum nyligen. Polisens dragning var som vanligt bra och handlade om bland annat vad tiggeriet bland annat innebär och de lyfte upp problematiken med att inte ungdomar kan lagföras eller självklart tas i förvar av socialtjänsten. I slutet av 2017 och politiker i rummet gav högljutt uttryck för att denna insikt var ny, och att hen inte ville att det var på detta sätt. Ja, det kan man tycka, men det är det. Vad tycker du om att denna insikt infinner sig strax innan vi klev in i år 2018? Ska man skratta eller gråta? Och bärarna av verklighetsberättelserna är inte rasister. I vart fall inte över 80% av verklighetsskådarna.

Idag kan man också läsa i UNT att socialförvaltning och Polisen jobbar mycket bättre mot de tiggande människorna i Uppsala. Bland annat har man tydligt markerat mot familjer som tar med sig barn att det inte är acceptabelt att de far illa. Dessutom har bilar med massivt med böter beslagtagits som inte lämnas tillbaka om inte alla böter först betalas. BRA! Men varför detta självklara först nu......

Dagens kalkoner
Allt grövre brottslingar. Skjutningarna fortsätter. Återigen i Malmö. Och återigen i Uppsala. På allmänna platser, dit jag räknar in till exempel en pizzeria.
https://www.expressen.se/nyheter/tva-man-skottskadade-pa-pizzeria-/
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/5VnR2e/person-skjuten-med-flera-skott-i-malmo

MP, S och V i Uppsala som varken vill ha farthinder i centrala staden för att dämpa eventuella terrorangrepp eller ser till att kraftigt få ner hastigheterna på fordon i damma område. Mycket oansvarigt! Enligt artikel i UNT idag

Dagens stjärna
Anna Dahlberg. Hon är sannolikt Sveriges bästa grävande ledarskribent. Dessutom är hon en modig liberal som inte viker ner sig när naivister bombarderar henne med budskap om hjärtlöshet. Vi lever inte i en perfekt och rättvis värld. Världen är bland oss människor uppdelad i länder. Länder och regioner är mer eller mindre unika samhällen. Vill vi behålla mycket av vårt unika måste det också vårdas och ständigt i rimlig fart utvecklas. Då kan även den sociala hållbarheten hänga med.
https://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/hardare-tag-med-massor-av-brasklappar/


söndag 14 januari 2018

Samhörighet

Uppsalabo, svensk och Europe
"All business is local". Det vet båd framgångsrika affärsmänniskor och politiker. I takt med att vi kommer allt längre ifrån den egna bostadsorten minskar det genuina intresset markant, så är det för de allra flesta. Det är inget konstigt med det utan helt normalt beteende för oss människor. Om man har denna kunskap kan man också inse att det går att skapa en positivt stark sammanhållning kopplad till den minsta gemensamma nämnaren, närsamhället. En sammanhållning som levererar mervärden för alla närsamhällets invånare. En sammanhållning som inte är politiskt färgad utan helt fokuserad på att stimulera till gränsöverskridande personligt nätverkande, lyfta fram olika personligheter som gör närsamhället intressant och utvecklingsstarkt samt uppmuntrar ett respektfullt bemötande mellan oss människor. En sammanhållning där nytt och gammalt kan leva i harmoni tillsammans eftersom ett respektfullt bemötande är självklart i ett framgångsskapande närsamhälle.
http://uclubuppsala.se/om-uclub/

Personligen är en stark del av min identitet att jag är Uppsalabo, svensk och europé. Jag tror det är väldigt positivt om alla Uppsalabor känner något liknande. Även om man som jag också har stark anknytning till utomeuropeiska kulturer som den armeniska eller palestinska. Visst finns några få % människor som har möjligheter, och vilja, att se sig som starka världsmedborgare. De är dock extremt få som har den möjligheten och viljan. De allra flesta vill känna trygghet och stolthet i närsamhället. Om man tillhör de senare är det mycket viktigt att förstå hur viktigt det respektfulla bemötandet är oavsett politisk inställning. Jag tycker till exempel att även våra värdefasta invånare också ska trivas med vårt gemensamma samhällsbygge.
”Barrling ställer den intressanta frågan om sympatierna går djupare än så. Att det handlar om Somewheres grundläggade behov av att känna igen sig i sitt land och deras nostalgiska känsla av att folkhemmet gått förlorat.”
Ja, de fina världsräddande människorna i Sverige behöver inse att det fortfarande finns, och kommer att finnas, många värdefulla traditionalister bland befolkningen. De ska väl också ”med”?
http://www.gp.se/ledare/sonesson-behovet-av-nationell-gemenskap-får-inte-underskattas-1.5044553

Jag vill att alla som lever i Uppsala ska känna sig som stolt Uppsalabo, svensk och Europé även om man ursprungligen kommer från till exempel Shanghai i Kina. Det går! Men det kräver ett insiktsfullt och engagerat ledarskap.
http://www.gp.se/ledare/cwejman-fixeringen-vid-hudf%C3%A4rg-gynnar-bara-de-h%C3%B6gerextrema-1.5035504
Stig-Björn Ljunggren har ofta intressanta och pålästa synpunkter på det som händer i vårt samhälle. Hans krönika om tillhörighetsbehovet på Internet är bra och värdefull läsning för den som aldrig vågar stå för något på nätet. Så fort du tycker något kommer du att få många verkliga, eller fejkade, meningsmotståndare som direkt ifrågasätter det du tycker. Inte sällan använder de också nedvärderande ord för att försöka få dig ur balans eller bara för att framställa dig så dåligt som möjligt. Det har varit hårda tider förr. Nu är inget undantag om man vågar tycka saker om det som händer i vårt samhälle.
http://www.gp.se/ledare/ljunggren-på-nätet-måste-du-tillhöra-en-flock-1.5045012

UppsalaLjungren har nog rätt, minst ett riksdagsparti åker ur riksdagen 2018.
http://www.gp.se/ledare/ljunggren-vilket-parti-åker-ut-1.5045302

Dagens kalkon
Opinionsmätningarna. Alliansen behöver börja ta lite mer röster från övriga partier. Det är oroväckande att två allianspartier i allt fler mätningar verkar falla ur riksdagen. Visst krävs en majoritet emot för statsministeralternativ men det skulle kännas betydligt bättre om Alliansen hade haft en klar ledning i opinionen i nuläget.
https://www.expressen.se/tv/nyheter/succen-kristersson-har-tagit-m-ur-krisen/

Dagens stjärna
Jenny Sonesson. Så rätt. Dumt att inte ”få med” stora delar av svenskarna på framtidsresan.
http://www.gp.se/ledare/sonesson-behovet-av-nationell-gemenskap-får-inte-underskattas-1.5044553