onsdag 30 september 2015

En ny svensk modell?


Utan ledarskap 
Vi är med kraft på väg in i en ny svensk modell. Verkligheten dikterar villkoren, inte ett politiskt ledarskap. Det bara händer eftersom många nationella politiker inte vågar prata om att det nuvarande välfärdssystemet är påväg att haverera. Drömmar om en reell stark tillväxt med många företag som anställer i Sverige, att flyktinginvandrade snabbt ska bli självförsörjande och snabb tillgång till många fler bostäder är bara drömmar. Precis som när Sverige utan debatt avskaffade den allmänna värnplikten kommer många inom några år att vakna upp och inse att Sverige inte längre är ett land där även dom som har det sämst har det rimligt bra. Ibland undrar jag om det alltid varit så att politiken enbart anpassar sig utan att seriöst klara av att ta ställning till olika reformer som kan leda till olika verkligheter i framtiden. Att reformera är att leda. Att låta bli att reformera och att debattera om svåra vägval är inte att leda. Så byggs inte generellt välstånd! Centerpartiet har många viktiga reformförslag som kan säkra svensk konkurrenskraft och svenskt välstånd. Det räcker dock inte utan en majoritet av våra folkvalda måste enas om reformer som leder mer rätt än fel. Jag vill leva i ett samhälle där vi klarar av att ge alla en rimlig lägsta nivå och där alla har en verklig chans att göra klassresor. Vill du?

tisdag 29 september 2015

Vad väntar de på?

Är svenskarnas väl huvuduppdraget?
Den nuvarande regeringen genomför söndrande återställare och saknar reformförslag som gör att svenskarna har en generell chans till en bättre framtid? Det är inte politiken som skapar välståndet utan företagsamhet, konkurrenskraft och hårt arbete. Politiken kan dock förstöra mycket genom att hämma näringslivets utvecklingskraft, försämra möjligheterna till kompetenssäkring och passivisera stora delar av befolkningen genom stort bidragsberoende. Alliansen, särskilt Centerpartiet, har många reformförslag som behövs om vi ska ha någon chans att försvara ett generellt högt välstånd. Bra att i Uppsala har Alliansen en gemensam ekonomisk ram som gör att vi kan ta över vid årsskiftet. Även på riksnivå har Alliansen en rambudget som gör att vi är redo att ta över. Vad väntar vi på? Regeringen skjuter inte med tomhylsor, de skjuter ständiga vådaskott! Huvudproblemet är det tillväxtfientliga och naiva MP. Vi behöver minst en regeringsombildning till en ensam S-regering som får kompromissa åt höger istället för mot den destruktiva vänstern. Helst en ny regering som inkluderar C! Det brådskar med nödvändiga reformer! Politiken får inte vara en lekstuga utan ska handla om att hitta breda lösningar framåt som är bra för svenskarna. Mer pragmatism tack!
http://www.expressen.se/debatt/vi-star-redo-att-overta-regeringsansvaret/

måndag 28 september 2015

Männens fel

Är allt ont männens fel?
Det är väl inte bara män som brukar våld och övergrepp mot sina medmänniskor? Nej, det finns även kvinnor som beter sig oacceptabelt mot sina medmänniskor, men de är få. Män är onekligen extremt representerade bland dem som gör ont mot andra och bland dem som tar stora risker inom till exempel idrotten och affärer. Vikingakvinnor begravdes ofta med vapen. Är det ett uttryck för att kvinnor i vår del av världen förr också var redo att kriga för att uppnå egna önskemål eller i vart fall för att försvara sig? Vi kanske får veta mer om det i framtiden.


Vad är det som gör att männen är så överrepresenterade kopplat till dumheter? Hur ofta är det kvinnor i bakgrunden som eldar på männen? Visst har det funnits gott om kvinnliga intrigmakare genom vår historia men de som är beredda att göra fysiska dumheter är nästan alltid män. Är detta perspektiv viktigt i debatten om jämställdhet?


Jag tror framför allt det beror på våra olika hormonuppsättningar men även vilken kultur (inklusive värdegrund) man fostras och lever i. Om man har mer eller mindre testosteron i kroppen påverkar mycket vårt beteende. Anna Mannheimers reflektioner nedan är läsvärda, kopplat till ämnet. Har Åsa Romson rätt, är allt ont vita medelålders mäns fel? Kan det vara så? I takt med att män blir äldre minskar deras testosteron. Så visst kan vi vara överens om att Romson inte kan vara helt rätt ute?


http://www.kvinnligakrigare.se/vikingatida-kvinnor-begravda-med-vapen/
https://sv.wikipedia.org/wiki/Testosteron#Testosteronets_effekter_p.C3.A5_m.C3.A4n
http://m.gp.se/nyheter/kronika/1.2844515-anna-mannheimer-det-ar-man-det-ar-alltid-alltid-man?utm_source=google.se&utm_medium=organic&utm_campaign=redirect

söndag 27 september 2015

Polarisering mot kaos

Polarisering mot ny tid
Hur går det med det politiska ledarskapet i Sverige? Är en politisk polarisering där vi starkt målar in oss i olika hörn en hållbar väg i en svår tid? Självklart är det korkat om vi ska kunna rädda vårt välstånd. Det är ingen överdrift att säga att Sverige och dess delar nu är inne i en snabbare förändring än kanske någonsin. Jag undrar dagligen hur många av oss i Sverige som förstår kraften i paradigmskiftet från industrisamhället till informations- och tjänstesamhället. Och på toppen av det en massiv folkvandring med stora sociala och ekonomiska utmaningar. När samhällets institutioner också brister i att upprätthålla gällande lagar runt t ex äganderätten får vi ännu större utmaningar på bordet. Vare sig vi vill eller inte är vi nu i den här svåra verkligheten. Därför brådskar det att få fram reformer för att vi ska klara av att försvara någon form av generellt välfärdssamhälle. Nu krävs ett brett politiskt samarbete och breda överenskommelser om reformer. Polariseringen måste brytas. Inte minst behövs reformer inom bygg- och fastighetspolitiken som kräver långsiktiga spelregler. Därför krävs nu antingen en stor samlingsregering eller en ensam S-regering med uppdraget att kompromissa fram breda överenskommelser för att klara paradigmskiftet och folkvandringskrisen utan att det generella välfärdssamhället kollapsar.

Folkvandringsutmaningarna kräver fortfarande en öppen och längre konferens för att få fram en så objektiv nulägesbeskrivning som möjligt och scenariobeskrivningar som tydligt vägleder om vilka reformer som skyndsamt måste genomföras! När arrangeras konferensen? Efter denna nödvändiga konferens finns agendan för den samlingsregering som bäst skulle kunna tjäna svenskarna i dessa svåra tider. Låsningar i minoritetsblock duger inte i det läge vi befinner oss. Jag är säkert för pragmatisk för ideologiskt låsta människor. För mig är dock det viktigaste politiska uppdraget att reka läget och ödmjukt verka för en socialt-, ekologiskt- och ekonomiskt hållbar väg framåt. Jag inbillar mig att vi under en liknande konferens skulle uppnå konsensus om mycket. Inom EU ordnas ständiga krismöten om folkvandringsutmaningarna. FN arrangerar regelbundet krismöten kopplade till klimathoten. Varför inte en kriskonferens med t ex temat "Hur försvarar vi en så hög lägsta levnadsnivå som möjligt för alla i Sverige?" Vi kan klara de stora utmaningar vi har men då krävs ett mycket bättre ledarskap än nu!

Ett mycket tydligt exempel på nuvarande brist på ledarskap är hur vi inte klarar av att rimligt hantera fattiga EU-besökares agerande på svensk mark. Det är bedrövligt att vi inte tydligt och snabbt kan stå upp för äganderätten, hindra miljöförstöring och upprätthålla EUs överenskomna regelverk. Suck!
http://mobil.folkbladet.se/opinion/ett-hederligt-jobb-8656931.aspx
http://www.svtplay.se/video/3795399/uppdrag-granskning/uppdrag-granskning-avsnitt-5-1?start=auto
http://www.svt.se/nyheter/asa-regner-att-tigga-pa-gatorna-ingen-losning
http://www.migrationsverket.se/5.27485d6514fa83199cf826.html
http://mobil.dn.se/nyheter/sverige/ewa-stenberg-polarisering-som-kraver-ledarskap/


lördag 26 september 2015

Ord

Demokratisk ordning
Är det eller är det inte kul att lyssna till människor som gärna pratar mycket och länge? Det tycker inte jag. De flesta budskap kan sammanfattas kort och därefter kan det både för den föredragande och åhörare vara intressant med särskiljande ordväxlingar. Visst finns utmärkta retoriker men de är få. Det är tur att partistämmor och kommunfullmäktige tillämpar strikta mötesordningar som begränsar enskildas debattutrymme. Samtidigt är det tråkigt att när många människor från Sveriges avlånga land träffas så är vi så många ombud att vi endast har totalt 6 minuter att disponera på alla politiska sakområden...  Hur gör man då? Som med allt annat i livet gäller det att prioritera. Jag väljer att prioritera att i stora frågor jag brinner för, eller blivit förbannad över, göra "statements" för att positionera mig. Jag tror det är bra för att ge dem som vill värdera mitt politiska ledarskap en bättre chans att förstå hur jag tänker.

Sannolikheten att i talarstolen, innan beslut ska fattas, kunna ändra ombudens positioner är mikroskopisk. Även om man går "all-in" i ett debattområde, och satsar alla 6 minuter, är oddsen dåliga för att lyckas få till ett stöd för något som i partistyrelsens förarbeten inte fått stöd. Ord, ord, ord men som vanligt är det den som klarar att gå ifrån ord till handling och tänker smartast som "vinner". Jag är glad över att jag inte varit tvungen att lyssna på Fidel Castros eller Hugo Chavez dagslånga tal....

Nu har röken lättat. För första gången har centermedlemmarnas ombud fått säga sitt om Decemberöverenskommelsen. DÖ fick tyvärr stöd av stämman och jag väljer att respektera det demokratiska ställningstagandet. Självklart hoppas jag att den spricker och jag ser fram mot den dag den gör det. Det finns bättre och mer legitima vägar framåt.

Vad gäller eventuell NATO-anslutning efterlyste jag en bred och djup förankring om för och nackdelar bland medlemmarna innan nytt ställningstagande. Gänget runt riksorganisationen och de olika förbundsledningarna tyckte att de pratat tillräckligt om frågan. Det tycker absolut inte många av våra medlemmar i Uppsala. Det är särskilt viktigt att förankra beslutsförslag som är eller av många upplevs som stora. Vi får se hur det går.... Jag har svårt att tro att Finland går med i NATO, och det är ett förbehåll.... Jag är absolut för ett nära och starkt försvarssamarbete med liknande demokratier som Sverige.


fredag 25 september 2015

And then?

Runt hörnet
Vad ligger runt hörnet? Få kommer att få rätt när vi gissar då förändringarna sker ständigt och leder till nya verkligheter att förhålla sig till. Hur många trodde för några dagar sedan att VW fuskat så grovt och som världsledande biltillverkare nu riskerar att falla ihop i spillror? Hur många trodde  att Assad i Syrien efter flera års krig helt plötsligt ska accepteras som en förhandlingspart? Hur många av svenskarna tror att Decemberöverenskommelsen är en klok demokratisk väg framåt? Och vad händer framöver då Europa bara får det jobbigare och jobbigare? Och varför är regering och myndigheter helt oförmögna att leda och hantera olagliga bosättningar och kraftiga nedskräpningar? Och varför görs inget för att minska svenskarnas allt farligare skuldsättningsgrad? Och hur är det möjligt att ett så kallat konstverk, med associationer till diktaturer, kan köpas för miljoner i Uppsala? Och varför är inte alla som "vi" som Susanna Birgersson skriver i GP? Betänk att nästan alla andra människor på jorden inte är som "vi".

Jag är på centerpartistämma. Om Centerpartiets företagarpolitik blir verklighet kommer i vart fall Sveriges delar ha goda chanser att utvecklas positivt. Det är svåra tider nu men jag är helt säker på att Sverige har stora möjligheter att inom ett decennium bygga nytt och starkt som ger kommande generationer goda livsmöjligheter! Frågan är bara vilka politiska majoriteter som kan samarbeta för att göra det positiva möjligt? Och hur demokratiskt och stabilt tror vissa att landet utvecklas om en allt svagare minoritet ska ges stor makt?.... And then....
http://m.gp.se/nyheter/ledare/ledarkronika/1.2843981-susanna-birgersson-varfor-ar-inte-alla-som-vi-
http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/lenamellin/article21470219.ab
http://www.svd.se/tank-om-do-ar-forgaves/i/senaste
http://www.gd.se/opinion/ledare/nej-borgerliga-partier-forlorar-inte-pa-samarbete-med-s
http://elisabethoglund.se/blogg/janne_josefsson_har_gjort_vad_stefan_lofven_och_morgan_johansson_borde_ha_gjort_for_langesen/
http://mobil.unt.se/uppland/uppsala/forolampande-och-stilvidrigt-3897326.aspx

torsdag 24 september 2015

Sak och person

Utvecklande samtal
Igår hamnade jag på en middag där det blev mycket intressanta samtal med en vänsterpartist och två socialdemokrater. Ibland var vi överens och ibland inte. Som ofta i samtal mellan människor. Jag gillar samtal om svåra frågor. Just att de är svåra gör dem mer intressanta och viktiga. Och det är viktigt att försöka förstå hur andra tänker både för att eventuellt själv övertygas om ändrad inställning eller för att bättre kunna sälja egna åsikter på andra. Flera gånger hettade det till på ett kul sätt. Oftast uppstod låsningarna när någon av de andra tappade argument och enbart började prata om "moraliskt ansvar" eller "ideologisk övertygelse". Helt klart är att många av oss tycker olika och alla bär på helt olika kunskaper och referensbibliotek som formar våra åsikter och våra ageranden. Och det är när vi stöter och blöter frågor som vi ofta hittar bra vägar framåt.

Jag har aldrig haft problem med att skilja mellan sak och person. Varför har många problem med det? I sakfrågor kan jag ha konflikter med människor utan att det innebär att jag inte gillar en person. Jag träffar både vänsterpartister och sverigedemokrater som jag gillar som personer men som jag inte delar vissa åsikter med. Hur kan det vara svårt att förhålla sig så till sakfrågor och andra människor?


onsdag 23 september 2015

Enfald och centralisering

Mörka tider
För oss som tror på mångfald och jobbdriven inkludering av människor i utanförskap är vänsterpolitiken vi nu får bedrövlig. Det är gott om plakatpolitik och Uppsala samt Sverige försvagas nu snabbt. På riksnivå tillåter borgerliga partier denna utveckling trots att den kan stoppas. Decemberöverenskommelsen ger vänsterkrafterna denna destruktiva möjlighet. Tyvärr sitter vi fast i vänsterpolitik under flera år utan sannolik chans till majoritetsskifte. I Uppsala centraliserar majoriteten så mycket som möjligt och dessutom avslutar V, MP och S så många kontrakt de kan med externa tjänsteleverantörer. Nu senast driver dom att familjerådgivningen ska kommunaliseras. Vänsterns enfald har inte byggt svenskt välstånd! Det är våra entreprenörer och företag som skapar förutsättningar får ett generellt rikt samhälle. Eftersom vi nu gärna får många framgångsrika tjänsteföretag är det klokt att genom konkurrensutsättning både få mer för våra skattepengar och skapa bättre förutsättningar för svenska globala tjänsteföretag! Krafttag inom politiken idag innebär att svensk konkurrenskraft försvagas och att allt mer centraliseras. Hur tilläts detta hända? Vi har kommande generationer att kämpa för! Med nuvarande politik kommer fattigdomen i Sverige att snabbt breda ut sig.
http://mobil.unt.se/uppland/uppsala/krafttag-inom-socialtjansten-3892311.aspxtisdag 22 september 2015

Kulturella skillnader & skattechocker

Välståndsbygge
Igår träffade jag och några företagsamma Uppsalabor en grupp ledande kineser. En av dem var borgmästare och ansvarig för ett område med nästan sju miljoner människor. Ett rikt och mäktigt område i Kina där dom även har framgångsrika universitet. En plats varifrån Xi Jinping kommer. Jinping är kinas mäktigaste person och därigenom en av världens mäktigaste personer. Åren jag arbetat mycket i Asien och åren jag bott där var fantastiska upplevelser, lärorika och stärkte mitt kontaktnät på ett användbart sätt. Mötet med kineserna påminner tydligt om att vi trots våra likheter också har väldigt olika kulturer. Extremfeminister borde t ex ägna sin tid i Kina istället för i Sverige om de vill försöka göra stor positiv skillnad för kvinnor på vår jord. Sju miljoner invånare är fler än vad det finns människor i Danmark eller Finland. Det känns väldigt positivt, och meningsfullt, att min bakgrund kan bidra till att stärka Uppsala för Uppsalaborna. Det är näringslivet och ett starkt näringsliv som utgör den nödvändiga grunden för ett starkt välståndssamhälle.


Skattechocker
Det är inte klokt hur dåligt Sverige nu styrs! Och tyvärr styrs även mitt närsamhälle oklokt och farligt. Åtta av tio får det nu sämre i Uppsala. Skattechocken är total och bidragsåterställarna haglar. Sverige och Uppsala leds mot en kraftigt försämrad framtid. Världens högsta skatt på jobb! I ett land där vi behöver motivera människor att jobba mer och längre för att ha råd med det som många idag tar för givet. 8/10 av Uppsalaborna får kraftiga försämringar utan att de kommer att få några förbättringar i utbyte. Uppsalakommun höjer skatten, Uppsala läns landsting höjer skatten och staten Sverige höjer skatten! Sjukt! Eller är det ett för kraftigt uttryck..... Lokalt kan vi inte hoppas på nyval men nationellt borde det redan ha ägt rum!
http://www.di.se/artiklar/2015/9/21/debatt-sa-bluffar-regeringen/
http://www.uppgang.com/uppland/uppsala/oro-nar-rut-och-rot-ska-sankas-3887379.aspx

måndag 21 september 2015

Den kontrollerade mediets död

Blocka annonser
När vi läser en gammeltidning, som allt färre gör, möter vi oundvikligt annonser. Annonser är det som finansierat och finansierar mediers verksamheter, oavsett om de är TV-kanaler, websajter eller tryckta tidningar. Utan annonsintäkter inga medieföretag som har egna reportrar och egna ledarredaktioner för att försöka attrahera besökare/prenumeranter som gör att annonsplatserna kan vara intressanta. Gammelmedia är fortsatt i djup kris. Det är bra att de försöker modernisera sig genom att satsa allt mer på filminnehåll, men är det för sent? Det finns ju redan youtubekanaler som attraherar allt fler av våra yngre medborgare. Bland våra yngre har nästan inga tidningsprenumerationer. Och Google samt Facebook fortsätter att ta stora delar av tillgängliga annonsintäkter. Gör det något om gammelmedia går i graven? Om de inte är relevanta så är det väl ok? Och hur går det för dessa gamla mediebolag nu när det också blir allt lättare att blockera bort annonser på våra mobiltelefoner? Är det inte så att de flesta av oss ogillar alla annonser som "slängs på oss" men att det kan vara ok när man t ex googlar på sängar att det direkt kommer förslag på försäljare av sängar på skärmen?
http://www.nytimes.com/2015/09/19/technology/apple-ios-9s-enabling-of-ad-blocking-prompts-backlash.html?hpw&rref=technology&action=click&pgtype=Homepage&module=well-region&region=bottom-well&WT.nav=bottom-well&_r=0Yttrandefrihet eller ej
Ska någon bestämma vad som är ok att skriva eller inte? Var går yttrandefrihetens gränser? Vad klassas som hets mot folkgrupp? Vad klassas som förtal? Även ställningstaganden kopplade till yttrandefrihet påverkar ett gammelmedias relevans. Om man tycker att det är ok att sprida bilder som sägs förödmjuka heliga muslimska symboler varför är man då så bestämd med att vissa saker är rätt men andra fel? Alexander Bard har sina positiva och negativa sidor som oss andra. Jag tillhör inte en av hans supporters men bifogat utbrott är väl relevant?
http://unt.se/uppland/uppsala/bard-rasar-mot-unt-3888968.aspxDet tråkiga med dagens stora förändringar inom mediavärlden är att många människor tenderar att bli allt mer inskränkta. Istället för att ta del av breda nyhetsflöden och ett brett spektrum av åsikter väljer allt fler att bara besöka informationskällor som förstärker den egna övertygelsen. Hur bra är det? Inte alls om du frågar mig. Och även om många journalister är vänsterorienterade och naivister så är deras roll i samhället väldigt viktig. Och ledarskribenter som Alice Teodorescu, Anna Dahlberg, Tove Lifvendahl och Hanne Kjöller gör stor nytta i arbetet att driva vårt svenska samhälle mer rätt än fel. Hoppas gammelmedia kommer på en fungerande affärsmodell.

söndag 20 september 2015

Det går!

Ambitioner och hårt arbete
Mycket är möjligt. De egna och kollektiva ambitioner och kraftinsatser sätter begränsningarna. Att det är en sanning finns det gott om bevis på genom vår mänskliga historia. Sverige och de flesta av dess delar kan i framtiden absolut erbjuda kommande generationer attraktiva boendemiljöer om vi kämpar hårt för att det ska bli så. Det räcker inte enbart med ambitionen att nå dit utan det krävs att vi löpande löser ständigt nya problem och förstärker möjligheter. Och det krävs att många är företagsamma och jobbar hårt för att den positiva framtidsambitionen ska bli mer än vackra ord. Är det svårt att förstå? Om vi vill försvara vårt höga välstånd och lämna ett välmående och demokratiskt samhälle till kommande generationer behöver Sverige och många av dess delar ledas bättre. 

Den som tar vårt generella välstånd för givet begår ett stort misstag. Främst krävs ett ständigt utvecklat, stort och konkurrenskraftigt näringsliv för att vi ska lyckas. Om vårt näringsliv är starkt kan vi också klara av social hållbarhet och minska riskerna för stor social oro. Vi kan mycket bättre än nu! Vi måste samarbeta och prestera bättre än nu om just vår framtid för de flesta svenskar ska bli positiv. Och C, M, FP och KD måste växla upp oppositionsarbetet genom att också fälla skadliga förändringar som kan stoppas. Det finns klokare vägval än att fortsätta med Decemberöverenskommelsen. Anna Dahlgren och Hans Jenseviks debattinlägg idag är läsvärda för den som bättre vill förstå nuläget och utifrån det bidra mer till en positiv förändring. Nu gäller det att vi som anser att Sverige och många av dess delar måste ledas bättre aktiverar oss ännu mer för att uppnå en klokare politisk väg framåt! Du hjälper väl till? Vi kan absolut vända de negativa trenderna! Deal? Det brådskar!
http://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/halla-stefan-lofven-ar-du-vaken/
http://www.kommunrating.se/blog/?p=1068

lördag 19 september 2015

Tysthet och etiketter

Varför så svårt?
Det finns gott om möjligheter som vi politiker kan förstärka. Samtidigt finns många problem och utmaningar som kräver lösningar om de inte ska växa sig starkare. För att förstärka möjligheter och lösa problem måste vi våga prata med varandra och vrida samt vända på problemen för att öka chanserna till att vi i god demokratisk anda kan göra fler bra än dåliga vägval mot en bättre framtid. Alice Teodorescu uttrycker väl oron över vår oförmåga att öppet, respektfullt och sakligt debattera våra utmaningar utan att slänga etiketter på varandra. Varför har det blivit så i Sverige? Hur bryter vi detta destruktiva och söndrande förhållningssätt? Finns några vinnare på denna oförmåga?
http://m.gp.se/nyheter/ledare/ledarkronika/1.2837677-alice-teodorescu-det-som-goms-i-sno-kommer-fram-i-to

fredag 18 september 2015

Personligt utvecklingssamtal i grupp

Alla vägar bär mot Rom
Bär alla vägar till Rom? Och vad är i så fall "Rom"? Peking? Döden? Meningslösheten? Kärleken? Livet utvecklas onekligen väldigt olika för oss människor och vi är alla olika benägna att prova nya vägar, nya maträtter, nya bekantskaper, nya platser osv. Och vi föds alla med olika förutsättningar. Några få föds med räkmacka och guldsked. De flesta av oss föds in i ett "vanligt" hem. Några får en sorglig och tuff start med drogberoende, våld, skam, arbetslöshet, behov av försörjningsstöd och annat tungt under livets inledning. Livet är inte rättvist. Men ett samhällssystem som strävar efter att ge alla barn och unga en rimligt rättvis skolstart kan i en meritokrati (den bästa får jobbet) göra "klassresor" möjliga.

En gång om året träffar jag ett gäng studiekamrater från tiden på Uppsala universitet. Det är alltid intressanta och givande 36 timmar. Vi har på olika sätt följt varandra sedan över 28 år tillbaka. På vissa sätt är vi lika varandra men skillnaderna är också stora. Inte minst skillnaderna i uppväxtvillkor. Några har växt upp i mycket små samhällen och några i stora. Några har växt upp med företagarföräldrar och andra med sjukvårdsföräldrar. En växte upp med en alkoholiserad pappa, skilsmässa och fick sin mamma mördad av en "styvpappa". Alla har intressanta och bra jobb. Alla har familjer. Bara jag har gått från ett spår i livet till ett helt annat, dvs från näringslivet till att i huvudsak jobba åt folket.

Förutom att vi äter och dricker tillsammans på Ceteristräffarna har "spindeln" ansvar för ett program. I år är temat fiske och platsen är i närheten av Hedemora i Dalarna. Varje år äger oxå ett formellt årsmöte rum. På det årsmötet ingår ett intressant terapeutiskt inslag. När det t ex blir min tur så berättar jag vad som hänt sedan förra året. I samband med det blir det nästan alltid coachning i den högre skolan. Och tro mig det gäller allt från barnuppfostran, relationsproblem, möjligheter, jobb och fritidsaktiviteter. Det är bara den egna dragningen som sätter gränserna för vad man öppnar upp för. Alla är öppna och vi litar på att det som sägs stannar inom gruppen. Det är kort och gott personliga utvecklingssamtal i grupp. Precis som med min mentor räknar jag alltid med att få höra hur dåligt det är att jag inte ger det viktiga näringslivet mer av mina kunskaper, erfarenhet och energi... Att få tjäna Uppsalaborna känns dock fortfarande meningsfullt även om det suger att vara i opposition. Jag går och fiskar lalalalalalala.

P.S i mätning efter mätning om opinionsläget kan man dra fyra slutsatser. 1) den politiska kartan har dramatiskt förändrats 2) Socialdemokraterna har kraftigt börjat den tillbakagång som drabbade Centerpartiet efter Torbjörn Fälldin . I bästa fall är nu S ett parti med stöd av cirka 20% av väljarna. 3) Sverigedemokraterna rör sig mot 30% och kan eventuellt bli Sveriges största parti efter nästa val 4) Centerpartiet, som syns mest av Allianspartierna, tycks ha en potential bland Riks väljarna på över 8%. I vart fall tills det finns några andra Alliansledare som märks och som inte redan upplevs som förbrukade. Annie Lööf gör utmärkt ifrån sig i sitt uppdrag för partiet. Om hon börjar använda "vi" mer än "jag" så tror jag att vi nationellt kan få över 10% av folkets stöd. Och om vi oxå bryter DÖ så kan vi lätt nå över 12%. Vad väntar vi på?


torsdag 17 september 2015

Skyldigheter och rättigheter

Ingen vinnare
Ett samhälle som inte byggs runt en grundprincip att skyldigheter matchas mot rättigheter klarar inte av att skapa ett högt välstånd och att inkludera människor i det gemensamma samhällsbyggandet. Det samhälle som tillämpar denna princip bli i regel också ett medmänskligt samhälle. Kravlöshet och daltande skapar inte välstånd. Kärlek, tydliga ambitioner, krav, aktivt stöd och arbete skapar välstånd.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Den_gyllene_regeln
http://www.synonymer.se/?query=krav


Det generella välståndssamhället är uppbyggt på att de som kan, bidrar genom att jobba. Inga jobb är dåliga utan allt som på olika sätt skapar ett värde i det gemensamma är värdefulla arbetsuppgifter. Ett så generöst samhällssystem som det svenska kräver att alla som kan, bidrar istället för att leva på bidrag. Det borde vara självklart att alla arbetsdugliga som går arbetslösa kan göra något istället för att år efter år leva på försörjningsstöd eller andra bidragsformer. Det ska inte vara möjligt att år efter år få bidrag från andra utan att som motprestation bidra på olika sätt i samhällsbygget. Det är rimligt och det är inkluderande och skapar betydligt bättre möjlighet att bryta långa utanförskap och segregering än vad vi lyckas med i dag. Kravlösheten är inte kärleksfull och den underminerar kraftigt den generella välfärdsmodellen. Känslan av att vara en del av ett större sammanhang är ofta kopplat till ens arbete vilket ofta utgör grunden till umgänge, stimulans och vilja till fortsatt personlig utveckling. Som arbetslös utestängs man i många fall från detta sammanhang och ju längre man går sysslolös, desto mindre känner man sig delaktig i samhällsbygget och negativa krafter tar lätt över.

Socialdemokratin använde ofta parollen "gör din plikt - kräv din rätt" under sina första decennier. Det är en välfärdsgrundande paroll. Samma Socialdemokrati förstörde tyvärr det tänkandet under 70 och 80-talet när en enorm offentlig sektor byggdes och rättighetslagstiftningarna haglade. Rättigheter måste matchas mot skyldigheter, hur kan detta inte vara självklart? Visst blir man "lite" upprörd över att läsa bifogad ledare om att enkla jobb inte anses duga åt människor som är arbetslösa och varav säkerligen många uppbär bidrag i olika former. Det duger inte! Socialtjänstlagen och andra lagar som begränsar samhällets möjligheter att ställa tydliga aktivitetskrav i utbyte mot bidrag måste ändras. Vårt gemensamma måste få ställa de rimliga kraven. Fler behöver jobba då integrationen och inkluderingen förbättras kraftigt genom jobb. Jobb är viktigt inte bara för en betydligt bättre integration utan om en ständig inkludering som behöver pågå av människor som av olika skäl hamnat i arbetslöst utanförskap. Nuvarande system för försörjningsstöd och andra bidrag håller inte om arbetsdugliga långsiktigt lever på. Varför är det inte en självklarhet att arbetsdugliga människor med stort och långvarigt försörjningsstöd ska erbjudas samhällsuppdrag och också vara tvungen att utföra dessa? I ett samhälle där det inte finns en mycket tydlig koppling mellan rättigheter och skyldigheter blir alla på sikt förlorare. Välstånd skapas genom att alla som kan bidrar! Vi kan bättre! Vad väntar vi på?
http://www.gp.se/nyheter/ledare/1.2835257-ledare-sluta-ursakta-lathet
onsdag 16 september 2015

Stoppa staten och skrota landstingen

Välståndsbygge
Kommuner och staten ska bidra i välståndsbygget, inte vara ett sänke. Kommuner och staten kan företräda värden som är viktiga för att ett rikt och rimligt rättvist samhälle ska upprätthållas. Kommuner och en stat kan också göra stor nytta för att säkra nödvändiga investeringar som annars uteblir. Och kvalitetsambitioner måste också finansieras av dem som fattar de kostnadsdrivande besluten. Här borde dock ordningen och organisationen av den offentliga sektorn verkligen ses över. Visst ses den över men det går otroligt sakta när olika politiska konstellationer hela tiden tycks ta ut varandra i de ständiga maktkamper som pågår. Med min bakgrund i internationella företag har jag stor erfarenhet av organisationsdynamik. Jag har dessutom gedigen kunskap om olika styrsystem och dess effekter på människor i en organisation eller i ett samhälle i stort. Efter fem år som kommunalråd för Centerpartiet i Uppsala har jag även rätt bra koll på hur kommuner, stat, landsting och regioner fungerar.

Om du röstat och kommer rösta på mig så har du valt en företrädare som bland annat driver följande;

- Skrota landstingen och bygg upp de nya regionerna som kommunförbund där kommunernas företrädare också representerar regionen. Vi får en bättre konkurrens om de ledande politikeruppdragen, förankring i berörda kommunledningar och förankringen bland invånarna blir därmed mycket bättre.

- reglera så att staten inte får skapa lagar som ställer ofinansierade och kostnadsdrivande krav på kommunerna. Reglerna borde bland annat innebära att kommunerna inte skulle behöva följa lagar OM staten inte säkrar finansieringen av dess konsekvenser. Det är en orimlig ordning att rikspolitiker driver krav som dom inte kan finansiera, via de redan allt för höga statliga skatterna, när alla kommuner har helt olika förutsättningar för att kunna klara av dem.

- sänk det enorma skattetrycket i Sverige! Kommuner, landsting och staten tar idag in orimligt höga skatter. Du som jobbar drabbas av massiv skatt i Sverige. Många förstår inte hur stora pålagorna är då till exempel alla arbetsgivaravgifter och moms är några exempel på hur staten tar hårt arbetande människors pengar.

tisdag 15 september 2015

Sorg och saknad

Upp och ner
De flesta människor har bra och dåliga dagar. Några av oss har fler bra dagar än dåliga och oftast hör det intimt ihop med vilken livsinställning man har. Den som ser halvfulla glas har fler positiva dagar än den som ser halvtomma. Dom senaste dagarna har jag haft lite energitapp och igår tappade jag mycket energi när den nuvarande vänstermajoriteten i Uppsala la en flumbudget som inte pressar på nödvändiga effektiviseringar och istället går ut med en kraftig skattehöjning. Alla arbetande Uppsalabor drabbas av minskad köpkraft samtidigt som vi inte kommer att få mer kommunalt finansierade tjänster. Visst är det politiskt deppigt både lokalt, regionalt och nationellt men den riktigt tunga delen av mitt energitapp har varit kopplat till avsaknaden av människor.


Under livets vandring träffar man många människor. Särskilt om man är en social person som engagerar sig i mycket. Jag har haft förmånen att träffa många och har haft och har förmånen att ha mycket nära och positiva relationer. Det är tråkigt att inte ha sonen närmare. Jag har en emotionell, intellektuell, rolig och utmanande relation med min son. Jag saknar många av mina tidigare närma medarbetare. Hög arbetskapacitet under press, intellektuellt skärpta, samhällsintresserade, affärsdrivande och ofta roliga. Visst är det uppdrag jag har viktigt och meningsfullt men det var något helt annat att jobba i ett större lag som med gemensam kraft presterade stordåd. Ingen har väl undgått att den politiska verkligheten är mer fragmenterad och svagare än på länge. Och det i en mycket svår och orolig tid... Och jag saknar tiden med en kär som alltid handlade om möjligheter och väldigt mycket skratt. Kan det vara bra att ibland känna sorg och saknad? Jag vet inte. Jag hoppas jag får tillbaka min fulla energikapacitet snart igen... Samtidigt är det viktigt att påminna sig om att utan dalar kan man heller inte uppleva toppar.
https://www.sorg.se/fakta-om-sorg/
http://www.synonymer.se/?query=saknad

 

måndag 14 september 2015

Luftslott & skattechock

Katten på råttan
Idag lägger Uppsalas politiska majoritet sina mål och sin budget för perioden 2016-2019. Kommunen har en ansträngd ekonomisk situation och de flesta inser att vi befinner oss i utmanande sociala och ekonomiska tider. Men förstår Uppsalas majoritet det? Av vad jag snabbt har kunnat konstatera så förstår inte V, MP och S hur välstånd skapas och försvaras. Att inte tydligt förstå hur viktigt det är att stimulera till grön tillväxt och att de till och med är tillväxtfientliga blir bara en politik som är ett luftslott. Hur kan man tro att vi har råd att säkra en fungerande skolverksamhet, social omsorg, omsorg om våra funktionshindrade och en anständig äldreomsorg utan en näringslivsvänlig och tillväxtorienterad politik? Sedan dom tog över makten så har dom visat att dom gärna kommunaliserar så många verksamheter som möjligt. Och att dom inte konkurrentutsätter verksamheter som minskar våra möjligheter att få mer för våra skattepengar är bedrövligt. Lägg därutöver till en extremt kostnadsdrivande centralisering... Håll i hatten...

I jämförelse med jämförbara kommuner presterar Uppsala kommun ett mycket dålig ekonomiskt resultat utan att kvaliteten i verksamheten är bättre. Alliansen lyckades till sist bryta en oacceptabel nettokostnadsutveckling. Sedan V, MP och S tagit över har nettokostnaderna återigen skenat. Så istället för att ställa effektivitetskrav väljer de nu en kraftig skattehöjning! Ytterligare exempel på deras tillväxtovänliga politik! Kraftiga skattehöjningar i Uppsala, i landstinget och i Sverige.

Katten på råttan, råttan på repet.... och pojken till skolan... V, MP och S centralistiska, näringslivsfientliga och skattechockspolitik kommer i praktiken att leda till att våra flickor och pojkar  snart får en ännu sämre utbildningsmiljö. Det är en klen tröst att S, V och MP förlorar nästa val. För oss Uppsalabor innebär det nuvarande ledarskapet att vi går mot mörka ekonomiska tider! Uppsala styrs helt av tillväxtovänliga vänsterkrafter! Har du något exempel på ett vänsterstyre som levererat ett högt generellt välstånd för sina invånare? Suck! Håll i hatten!
http://mobil.unt.se/uppland/uppsala/direkt-kommunbudgeten-presenteras-3879470.aspxsöndag 13 september 2015

Elektrisk kraft

När går proppen ur?
Elektrifieringen av våra samhällen går i en rasande takt. Inte minst i de delar av världen där många fattiga blivit medelklass och större energikonsumenter. Det relativt sett låga oljepriset har säkert kortsiktigt minskat kraften i uppbyggnaden av fossilfria energisystem. Men tack vare t ex entreprenörer som Elon Musk så fortsätter världen att elektrifieras. Jag tror att hela den svenska fordonsflottan är elektrifierad år 2030, dvs att alla nya fordon som säljs här då drivs av el.

Intressant att ryssarna satsar så stort på infrastrukturen för elfordon. Att dom nu inför en lag om att alla bensinmackar måste erbjuda elladdning är intressant. Har Putin och Medvedev ensamrätten i Ryssland på denna infrastruktur tro...?
http://www.nyteknik.se/nyheter/fordon_motor/bilar/elbil/article3929901.ece

Herr Musk är inte ensam att driva på denna elektrifieringsutveckling. Många entreprenörer och företag hjälps åt och konkurrerar om att just deras systemlösningar ska bli vinnare. Det är nog klokt om standardiseringsarbetet runt nödvändig infrastruktur snabbt förbättras. Nissan är ett av företagen som satsar stort på elektrifieringen. Men varför vill Musk spränga atombomber på Mars? Det låter dumt. Är det kopplat till Putins och Medvedevs satsning på elladdningsinfrastruktur?...
http://www.nyteknik.se/nyheter/fordon_motor/bilar/elbil/article3929975.ece
http://www.nyteknik.se/popular_teknik/teknikrevyn/article3929818.ece


lördag 12 september 2015

Världsklass

Vilka lag blir världsbäst?
Vill du tillhöra ett världsledande lag eller ett medelpresterande lag? De allra flesta vill nog tillhöra ett vinnande lag. Och visst är det tråkigt när till exempel det svenska herrlandslaget förödmjukas i fotboll mot t ex Österrike! Många av oss tillhör olika arbetslag, föreningslag och andra lag. Få av oss tillhör de mest framgångsrika lagen. Men alla kan lära av de bästa och försöka hitta sitt eget unika recept mot framgång. Helt klart är att ord och retorik inte räcker för att nå ordentliga framgångar. En verksamhets ledning är alltid avgörande för om det går bra eller dåligt. Hårt och målmedvetet arbete en självklarhet. Och förmågan att attrahera och behålla de för verksamhetens syfte bästa medarbetarna har central betydelse.

Alla människors lika värde är i bästa fall ett politiskt perspektiv. Bland dem som vill vara bland de bästa är värdet på enskilda människor som bäst anses kunna bidra till lagets framgångar mycket högre än för andra människor. Så krasst och enkelt fungerar det. Men hur ska man löpande följa upp hur bra olika medarbetare presterar? På IBM och Ericsson hade vi årliga omfattande individuella resultatuppföljningar och uppdateringar av individuella utvecklingsplaner. Världsledande företag som jobbar väldigt professionellt. Och i en rad förmågor betygsätts alla. Personligen tyckte jag bl a att det var en utmärkt metod som stöd för det årliga längre medarbetarsamtalet mellan chef och underordnad.
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Människovärde

I en snabbrörlig värld där förändringstakten är mycket hög krävs ständiga anpassningar för den verksamhet som vill vara bland de bästa. Och verksamheter som vill vara bland de bästa måste klara av att attrahera och behålla även människor som inte är duktiga i det mesta utan "enbart" inom ett eller några särskilda kunskaper. För att inte riskera att tappa dessa värdefulla lagkamrater går nu allt fler framgångsrika företag ifrån att hårt betygsätta det mesta medarbetarna gör. Jag håller med om att det är en klok väg framåt. Man kan ändå vara tydlig i uppföljningen samtidigt som duktiga lagspelare inte behöver få låga betyg inom färdigheter som för den medspelarens roll i laget är irrelevant. Vad tycker du, är det bra med tydliga medarbetarutvärderingar? Jag önskar att alla fick chansen att under sina liv få tillhöra ett världsledande lag. Det är enormt stimulerande.
https://hbr.org/2015/09/why-more-and-more-companies-are-ditching-performance-ratings


fredag 11 september 2015

Kommunikation i verkligheten

Vems bild är mest korrekt?
Film är oslagbart som bärare av budskap! Dina möjligheter att kraftfull klara av att förmedla "the elevator message" är oändligt mycket bättre med hjälp av en kort professionell film än att försöka på andra sätt. Och tänk, idag kan vi faktiskt dra igång en 30 sekunders film på den smarta bärbara terminalen i hissen ; ). I en värld med oändlig tillgång till information och massor av tyckande är det avgörande för den som vill lyckas att kunna kommunicera kortfattat och kärnfullt. I Uppsala finns en av världens bästa filmbyråer, Populate, som är experter på att utifrån kundernas behov och önskemål förpacka budskap genom film som ger mätbar effekt. Det är imponerande och film som huvudbärare av budskap har exploderat och fortsätter att växa kraftigt.
http://www.unt.se/uppland/uppsala/uppsalafilm-vann-amerikanskt-pris-3873635.aspx

Är oron befogad?
Allt fler människor känner oro i Sveriges olika delar. Självklart varierar oron beroende av var du bor och vilken social situation du befinner dig i. Och vi tycks i Sverige bli allt mer och kraftfullare splittrade om hur olika verkligheter ser ut. Det är djupt oroande. Och Sentios senaste opinionsmätning visar att SD nu är Sveriges största parti vittnar om den djupa spricka mellan svenskarna som växer fram. Och inte minst på grund av att övriga riksdagspartier inte pratar med SD....

Igår hade övriga partier partiledarsamtal om flyktingproblemen. SD, möjligen Sveriges största parti, fick inte vara med.... Och vad kom dom fram till? Att Sverige ska fortsätta med en generös flyktingpolitik och att andra EU länder måste hjälpa till..... Suck. Var är nödvändiga reformförslag?

Under morgonen läste jag en ledare som enligt mig lever på en annan planet än jag. Det finns en intressant bok som heter "män från Venus och kvinnor från Mars". Ledarsidan skriver på fullt allvar att människor i Sverige inte har någon anledning till oro. Verkligheten beskrivs som ljus. De tycker att medias och politikers uppdraget är att tala om för människor hur bra dom har det... Jag undrar vilkas verklighet dessa personer tänker på? Den övre medelklassens och överklassens verklighet?

Har vi stora problem med tillgång till bostäder på platser där det är lättast att hitta jobb? Och är prissättningen av bostäder i dessa områden farligt högt värderade? Har vi stora utmaningar i många kommuner på grund av avbefolkning? Ja, ja, ja. Har vi problem att matcha efterfrågad kompetens mot tillgänglig kompetens? Har vi problem med tillgång av "enkla" jobb som studietrötta ungdomar och nysvenskar kan bli självförsörjande genom? Ja och ja! Har vi problem med sjunkande studieresultat bland våra barn och unga? Har vi svårt att genom skolsystemet bättre matcha nysvenskar mot integration och goda studieresultat? Ja och ja. Har vi allt större problem med organiserad brottslighet och varför? Ja och det borde Polisen veta. Har vi problem med att stötta våra äldre på ett sätt som anses värdigt många ensamma och multisjuka? Oroas många över hur de ska klara sig som gamla? Har vi finansieringsproblem av framtida pensioner? Lever garantipensionärer väldigt magert? Ja, ja, ja och ja! Har vi problem med tillgång till riktigt riskkapital? Har vi problem med att behålla växande företag, typ nya Ericsson, som anställer i Sverige? Ja och ja! Och ökar hedersrelaterade brott? Det är pinsamt att ledarskribenter lever med en världsbild som kraftigt avviker från den som många invånare upplever, och som är korrekt. Hur många i Sverige räknas som övre medelklass och överklass? Ta människors oro på allvar!
http://ledarsidorna.se/2015/03/en-social-bomb/
http://www.di.se/artiklar/2015/9/9/svenskarnas-smygande-skuldberg/
http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/lenamellin/article21391755.ab
http://www.dn.se/nyheter/sverige/lofven-danmark-agerar-fel-nar-de-slapper-igenom-flyktingar/
http://www.svd.se/rodgront-resultat-inte-en-spann-till-statskassan
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.metro.se%2Fnyheter%2Frapport-fran-migrationsverket-vald-och-sjalvmordsforsok-okar-kraftigt%2FHdzoii%21o8L8QZqPaGdQv1VrARAZwQ%2F&h=wAQFT-JvUAQHmwXYBeSanYY2QLLXKCwD0JWsfSXGq6unhKA&enc=AZPY6SWncD-
mDjJPD7zfWxvgRVtR5opsx02tLuS9b4T8kQQ7gOvCVmuXonOlovIl0YgsNgtqDrAUiryF1hpYcMV17DQlcEMRrymssyZaV9QR7quX25qPAvfr2GeCSj6jJPZLLpZyh9XXGXG6pUk96Y3mcVRv5W6AzRqZyJuc2ESqxQ&s=1
http://www.tino.us/2015/09/verklighetsforfalskning-ar-inte-humanism/


torsdag 10 september 2015

Krisledning

När är det kris?
Igår tränade vi krisledning inom Uppsala kommun. "Vi" är då kommunens ledande politiker, stadsdirektören och ledaren för "tjänstemän i beredskap". Övningen var värdefull och det är viktigt att öva för att försöka minska problemen när det blir skarpt läge. Övningar, torrsim eller lekar kan man kalla det när man spelar upp ett scenario och där de som deltar ska förhålla sig till det som händer. Och visst fanns det framförallt en person bland politikerna som inte kunde fatta att det var ett spel och att man inte ständigt behöver tala om att det sannolikt hade lösts på det ena eller andra sättet... När är det dags för kommunstyrelsens ordförande att aktivera en krisledningsnämnd som operativt kan ta över hela kommunens kraft? Knappast förvånande var vi inte överens om när läget, många parallella händelser som fanns med i scenariot, talade för att det var klokt att samla kommunens kraft så som en krisledningsnämnd kan göra....
Välfärdskris
Sveriges delar har stora utmaningar att klara av att leverera det samhällsstöd politiker bl a lagstiftat om. Väldigt många kommuner har stora ekonomiska och demografiska bekymmer. Och statens underskott är redan i år över 60 miljarder kronor. Året är inte slut än och minus 60 miljarder kronor är väldigt mycket pengar. Det nödvändiga nya näringslivet växer sig inte tillräckligt starkt med nya jobb i Sverige. Och regeringen gör allt de kan för att göra det ännu svårare att driva verksamheter där lågutbildade och nysvenskar med flyktingbakgrund kan få en chans till minst ett introduktionsjobb. På toppen av dessa redan stora utmaningar har vi en flyktingtragedi där Sverige sedan länge för en mycket generös politik. Och i ljuset av att allt fler flyktingar grupperar om och lämnar t ex flyktingläger i Libanon, Turkiet och Jordanien och tar sig mot framförallt Sverige och Tyskland så blir givetvis utmaningarna för Sveriges kommuner och landsting/regioner allt svårare. Det är väl inte svårt att förstå, eller? Oavsett om vi helt öppnar våra hjärtan och oavsett om det är vår moraliska skyldighet eller ej att ovillkorligt hjälpa till så innebär denna situation stora påfrestningar på alla svenska system. Och självklart krävs omfattande reformer, starkare koordination mellan förvaltningar och massor av nytänkande. Är det då inte krisläge? Många i verkligheten där våra påfrestningar tydligt syns tycker det. Behövs en krisledning på Sverigenivå? Kanske. Men det som absolut skulle vara bra för oss svenskar, och för de flyktingar vi hjälper, är att i detta läge bilda en bred majoritetsregering som bättre representerar det svenska folket.
http://www.di.se/artiklar/2015/9/9/debatt-svensk-utveckling-samst-i-eu/
Det svenska folket valde i valet 2014 inte en kraftig vänstersväng och kraftigt höjda skatter!  Och utöver den oacceptabla Decemberöverenskommelsen vill nu även rikspolitikerna köra över det kommunala självstyret. Rikspolitikerna leker med elden. Vi har kris. Inte minst demokratisk kris! Trist att oförmågan att leda och att komma med nödvändiga reformer tycks total. Jag kan bara hoppas att Centerpartiets positiva nationella opinionsmätning beror av att vi har en massa konkreta förbättringsförslag. Det har vi haft länge. Men vad gör den svaga regeringen? Mer generösa tillämpningar av det som finns och höjda skatter är den medicin som Sveriges minoritetsregering bjuder på.... S.O.S.
http://omni.se/topic/240869ed-3253-48e6-a318-12ec59a37630/d540b732-79d0-445a-a8cc-6b3f311b292d
http://www.expressen.se/tv/nyheter/politik/wallstrom-s-vi-kan-inte-ta-emot-alla/
http://www.svd.se/rodgront-resultat-inte-en-spann-till-statskassan
http://www.dagenssamhalle.se/nyhet/statens-stoed-maste-hoejas-18089
http://www.dagenssamhalle.se/kronika/sd-kokar-soppa-pa-rutten-fisk-18057
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article21390075.abonsdag 9 september 2015

Misslyckat ledarskap

Gör om, gör rätt!
Det är ensamt på toppen. Det blåser ofta kallt på toppen. För att kunna ha en chans att bli en duktig ledare måste man vilja leda. Ledarskap är svårt. Oavsett vilka du ska leda. Självklart ger övning färdigheter men redan i förskolan ser man tydligt personlighetstyper som tar initiativ, som samlar människor runt sig och som gillar att tävla. Dåligt ledarskap leder mot misslyckanden. Igår var Lars V Kylberg och jag inbjudna till Handelskammaren i Uppsala och talade om ledarskap och om vår snart 27 år långa relation. Det blev ett uppskattat "seminarium". Och det var roligt att genomföra en liknande övning med Lars. Han har en imponerande CV. Inte otippat var vårt samspel bra.

Ny förbundskapten!
Lars Lagerbäck ledde sina svenska landslag tråkigt men effektivt. Sveriges herrar levererade och kom med i de stora turneringarna. Trots hans strategiska och taktiska val av tråkiga spelsystem har Lagerbäcks ledarskap åter levererat och gjort lilla Island större än Sverige inom fotbollens värld. Hamrén däremot har valt roligare spelsystem men hans landslag presterar oacceptabelt dåligt. Visst kan relationen till ikonen Zlatan vara en utmaning för vem som helst. Men Hamrén har misslyckats ordentligt med att positivt utveckla det svenska landslaget. Den förödmjukande förlusten mot Österrike igår var inte bara för mig droppen som fick vattnet att rinna över. Hamrén har gjort sitt! Nu behövs en ledare som levererar positiva resultat. En magisk match har Hamréns tid bjudit på, 4-4 matchen mot Tyskland. Men det räcker inte. Gör om! Gör rätt!
http://www.dn.se/sport/fotboll/experternas-dom-avga-hamren/

http://www.svd.se/en-staty-av-lars-lagerback-nu-tack

tisdag 8 september 2015

Vem är finast?

Finns en domare?
De senaste dagarna har många äntligen insett att det pågår en humanitär katastrof i Syrien och dess grannländer. Jag antar att det är många som känner samma frustration som jag över att det är så få som tycks förstå vad det innebär att leva i krig, i flyktingläger och på flykt. Krisen i Syrien är knappast en nyhet och vår historia är full av liknande tragedier, även om denna i sin omfattning av berörda människor är mycket stor.

Jag har sedan länge varit intresserad av internationell konfliktlösning som tagit sitt uttryck i uppdrag med UNICEF, studier, mycket läsning och dokumentärfilmer om krig samt kriser runt om på vår jord. Krig är fruktansvärda och det är tyvärr ALLTID civilbefolkningen som drabbas hårdast när olika intressegrupper strider, vilket så även är fallet i Syrien. Visst får dom stridshjälp utifrån men det är främst landsmän i olika grupperingar som dödar, lemlästar och förstör all infrastruktur för varandra. Mitt i denna stora humanitära katastrof bygger också länder murar för att hålla människor utanför det egna. Ungern och Israel kan tycka sig ha goda skäl att bygga murar, men det är knappast långsiktigt hållbara lösningar för att säkra en trygg egen värld. Den som är intresserad av att förstå hur hemskt det är att leva som flykting och kan besöka t ex Gaza. Där kan man tydligt uppleva den hopplöshet och det armod som följer för människor som flytt och som lever under svåra förhållanden. Kan den tidigare konflikten mellan många grupper i Libanon bära på lösningar i Syrien?

Nu tävlas det i att upplevas som god men vem dömer av vem som är godast? Är det rödakorsaren som frivilligt och utan ersättning hjälper nödställda? Är det företagaren som skapar jobb och som ger flyktingar en chans till jobb i ett nytt land? Är det lastbilschauffören som vågar transportera förnödenheter i en krigszon? Är det politikern som uttrycker medkänsla och manar till samling? Är det snöröjaren som ser till så att vägar är framkomliga så att ambulanser och brandbilar kan komma fram? Är det sjuksköterskan som räddar liv och som skänker 1.000 kronor per månad till flyktingar och svältande? Det finns gott om hjälpande, goda medmänniskor men tyvärr finns det också destruktiva människor. Självklart ska vi i Sverige fortsätta att hjälpa människor i nöd men parallellt med detta MÅSTE vi skyndsamt och kraftigt reformera många delar av vårt svenska system för att förbättra integrationen. Det är inte socialt eller ekonomiskt hållbart för alla som lever i Sverige om vi inte klarar av båda dessa utmaningar parallellt. Var är de nödvändiga reformer som förbättrar integrationen? Centerpartiet har många bra förslag som kan bidra till en mycket bättre integration men det krävs majoritetssamling och handlingskraft. Det räcker inte med fina ord. Tillräckligt många partier måste enas om konkreta lösningar. Det brådskar!måndag 7 september 2015

Tomhylsor

Reformöverenskommelser?
Har du hört mig undra över när vi får reella reformer som med brett stöd implementeras i Sverige kopplat till en misslyckad integrationspolitik och kraftiga behov av fortsatt stöd till många fler flyktingar? Nu ska partiledarna träffas och prata. Låter intressant. Det känns inte som om de olika partierna ser på utmaningarna och önskade lösningar på ett liknande sätt. Den konferens jag länge efterlyst lyser ju med sin frånvaro så verklighetsuppfattningarna är oroande olika. Det enda många verkar eniga om är att det är väldigt många på flykt och vi som inte är det måste bättre hjälpa dem.

Alla tycks eniga om att det är en fruktansvärd situation för nästan 60 miljoner människor på flykt från krig, förföljelse och fattigdom. Men vad krävs för att Sverige bättre ska inkludera alla som redan får hjälp i landet och som tidigare kommit som flyktingar? Och vad krävs för att socialt och ekonomiskt hållbart klara att under några år framåt försöka hjälpa ytterligare 100-tusentals i Sverige? Tror du partiledningarna enas om ordentliga bostadsmarknadsreformer? Tror du de enas om ordentliga arbetsmarknadsreformer? Tror du de enas om en flyktinginvandringskompetenslyftsreform kopplad till vårt skolsystem? Visst var det ett kort reformnamn... Nej, idag går statsministern ut och säger att man ska ändra lagen och tvinga kommunerna att ta emot flyktingar! Det kommunala självstyret ska med andra ord kraftigt sättas ur spel samtidigt som staten inte genomför de reformer som krävs om vi i kommunerna ska ha någon chans att socialt och ekonomiskt hållbart klara av dessa stora utmaningar. Och förutom att vi bara kan förvänta oss krav och uteblivna reformer så får inte heller kommunerna nödvändig finansiering kopplade till statliga krav. Och varför så panikartade beteenden så att stora vägval görs utan vettiga förankringar inom partierna? Ur led är tiden. Om denna osammanhängande politik, och en allt mer centraliserad politik, fortsätter är Sveriges delar väldigt farligt ute. När blev en centralmakt bättre än lokalsamhället på att avgöra lokalsamhällets möjligheter? Om man nu får köra över det kommunala självstyret, vad blir nästa överkörning? Annars skjuter dom med tomhylsor och låtsas bara vara "fina" eftersom vi i verkligheten inte har nödvändiga verktyg för att hållbart klara utmaningarna. Rikspolitikerna leker med elden. Dom måste matcha mer krav med nödvändiga reformer och pengar! I kommuner har vi verkligheten att förhålla oss till! Tove Lifvendahls avslutning är ingen överdrift, "ja, här är en politisk utmaning av rang".http://www.svd.se/0900-lofven-haller-presskonferens/om/flyktingkrisen-i-europa
http://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/orkar-vi-oppna-vara-hjartan-pa-riktigt/
http://www.svd.se/vem-gar-till-val-mot-hyckleriet/om/flyktingkrisen-i-europa

söndag 6 september 2015

Anfall

Framåt eller förlora
Ända sedan tiden då jag bodde i Dallas har jag gillat amerikansk fotboll. Dallas Cowboys var då världens bästa lag. Och VM-matchen i amerikansk fotboll kallas Super Bowl. Amerikansk fotboll är som andra lagsporter full av strategiska och taktiska övervägningar. Och beroende av spelfördelarens förmåga, quarterbacken, avgörs slagen när jämlika lag möts. Om ett lag inte lyckas anfalla och avancera framgångsrikt mot möjliga 7 poäng så går anfallsmöjligheten över till det andra laget. Vissa spelare är duktiga anfallare, andra duktiga försvarare. Det lag som både har duktiga anfallare och försvarare har en chans att bli t ex svenska mästare.
http://www.nfl.com/superbowl/49

Idag var jag på SM-finalen mellan Karlstad och Örebro. Karlstad hade det bästa laget och blev idag, på Studenternas i Uppsala, svenska mästare 2015! Grattis Karlstad!
http://www.amerikanskfotboll.com/herrar/sm-finalen-2015/

Ännu mer ekonomiska stimulanser
Världsekonomin har problem. Hur kan det vara så när efterfrågan aldrig varit större då allt fler människor bland drygt 7 miljarder lever materiellt väl? Och vad är det som är fel i ekonomin när ekonomierna har stora efterfrågebekymmer samtidigt som de rikaste ländernas sedelpressar kraftigt stimulerat världsekonomierna sedan 2008? Och nu manar IMF-chefen Christine Lagarde världens länder att stimulera ekonomierna ännu mer....

Det finns gott om ekonomer som försöker sia om framtiden. Mina ekonomiska studier och mina livserfarenheter säger att det måste komma en ekonomisk lågkonjunktur snart. Åtta år med sedelpressar på högtryck, allt för lite reformer som ställer om till informations- och tjänstesamhället och väldigt högt belånade enskilda människor och samhällen måste landa i en jobbig lågkonjunktur. Samtidigt är det sannolikt så att nödvändiga reformer (stora förändringar i våra samhällssystem) kräver kristider för att politiskt kunna genomföras. Att göra nödvändiga förändringar i tid tycks inte vara politiskt möjligt. Det politiska systemet tycks vara för fegt för det. Eller oförmöget att tillräckligt bra se behoven av nödvändiga förändringar.

I Sverige krävs kraftiga förändringar inom bostadspolitiken, arbetsmarknadspolitiken, socialpolitiken och sjukvårdspolitiken. Mycket av regleringarna inom bostadspolitiken måste tas bort, inklusive minimikraven på standard. Lägstalöner måste bli betydligt lägre än idag. Det måste bli lättare och fördelaktigare för experter att immigrera till Sverige. Alla arbetsföra med försörjningsstöd måste också bidra med arbetsinsatser i närsamhället. Och sjukvården måste organiseras smartare för att bättre sätta människan i centrum och mer kostnadseffektivt klara att bota och vårda alla med behov. En ordentlig lågkonjuktur skapar förutsättningarna för att framgångsrikt anfalla gamla lösningar som inte fungerar tillräckligt bra längre.
http://www.di.se/artiklar/2015/9/6/imf-chef-ser-storre-risker-i-varldsekonomin/
lördag 5 september 2015

Dödläge

Ny parlamentarisk verklighet
Hur många år tror du det tar innan riksdagens partier samarbetar på helt nya sätt? I ljuset av hur det politiska landskapet ritas om i Sverige, och övriga Europa, så krävs nya samarbeten. Den senaste opinionsundersökningen som jag bifogar beskriver tydligt en ny verklighet. Hur enkelt är det att få till nya samarbeten? Klarar t ex S och M ett nära samarbete för svenskarnas bästa? Om dom försöker, vilket politiskt pris får de betala? Och om vi inte får till nya samarbeten som kan ge majoritetsregeringar vad händer då? Ska vi i nästa val få en folkomröstning om att en allt svagare minoritet ska få bestämma? Hur klokt är det? Nytänkande tack! Sverige har stora utmaningar. Det blir ett högt pris för oss som bor här uppe i norr om vi inte kan formera starkare samarbeten som har en majoritets legitimitet. Tro aldrig att generellt välstånd är långsiktigt givet. Det måste hela tiden förtjänas. Välståndet byggs inte av bidrag utan av att alla som kan bidrar! Och de skattechocker som vänstern och naivister nu bjuder på, i det land som redan har världens högsta skatter, gör bara ekonomisk skada. Veronica Palm (S) har nu rätt till väldigt generösa fallskärmsavtal (månadsersättningar) resten av livet. Djärvt av henne att hoppa av sin riksdagsplats och prova sina vingar i verkligheten.....
http://www.demoskop.se/publicerat/demoskops-valjarbarometer-for-september-2015/#text
http://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/article21363855.ab

fredag 4 september 2015

"Bara tekniken"

Bara tekniken ny under himlen
Så länge jag kan minnas har jag varit intresserad av vår mänskliga historia. En sak man tydligt lär sig av vår historia är att det är tekniska framsteg som ständigt förändrar människors tillvaro på olika sätt. Man lär sig också att vi återkommande hamnar i mänskliga tragedier på grund av vår kollektiva oförmåga att över generationer lära av tidigare misstag. Kortsiktiga särintressen, makthunger och hunger efter stor egen rikedom har ofta fört oss mot krig och hårda tider. Samtidigt som professor Rosling enkelt beskriver att vi aldrig haft en värld som idag, där stora delar av befolkningen har det materiellt bra, så finns givetvis ändå konflikter. Blodiga konflikter mellan olika grupper både i t ex Syrien och i Sverige. Bara ny teknik och dess möjligheter är nytt under himlen.

I alla tider har vi haft områden som kraftigt drabbats av krig, svält, jordbävningar etc. Barn har i alla tider dött på grund av att dom hamnat i fruktansvärda sammanhang. Det är fruktansvärt och ögonen fylls av tårar och hjärnan av förbannelser över människor som av egenintressen tvingar stora antal människor att fly hemifrån av rädsla för sina liv eller för att ingen infrastruktur längre fungerar. Det är svårt att leva utan t ex vattenförsörjning och matförsörjning. Och de flesta av oss vill att våra barn ska gå i skolan. Hur får vi stopp på eländet i Syrien, Irak, Libyen, Somalia osv? Krävs det 10.000 västerländska soldater som stupar för att försöka få stopp på de krafter som inte kan förhandla fram en ok kompromiss? Varför inte? Stora trupper sattes ju in för att störta Saddam Hussein i Irak och Ghadaffi i Libyen.

När det Libanesiska inbördeskriget rasade såg det omöjligt ut att alla fraktioner skulle kunna sluta fred och istället fokusera på att bygga landet till en plattform för hopp för sina invånare. Dom lyckades nå kompromisser och fred. Hur gjorde dom? Det brådskar! Många, många människor far illa och de politiska slitningarna mellan människor ökar. Och var är reformerna som gör att Sveriges kommuner socialt och ekonomiskt kan klara av att hjälpa allt fler flyktingar och ensamkommande barn i Sverige? Var är reformerna som minskar regleringarna på bostadsmarknaden? Var är reformerna som öppnar upp för betydligt lägre lägstalöner? Var är reformerna som gör det mer möjligt att villkora försörjningsstöd mot motprestationer? Var är nödvändiga reformer? Omval!

torsdag 3 september 2015

Folkrörelser & ansvarstagande

Demokratisk legitimitet
Vår demokrati har problem. Glappet mellan ledande politikers verklighetsuppfattning och den som stora delar av befolkning politiker företräder tycks bli allt större. Och den väldigt viktiga löpande förankringen med invånarna brister. Närsamhällets möjligheter att påverka minskas och allt mer centraliseras till Bryssel eller till Stockholm. Det är en mycket farlig och osund utveckling. Oavsett om man är broilerpolitiker eller har omfattande arbetslivserfarenhet innan sina förtroendeuppdrag hamnar alla makthavare allt för ofta i mötesrum med varandra, tjänstemän och lobbyister. En politiker med tidigare omfattande arbetslivserfarenhet har i vart fall ett bredare kontaktnät med människor man arbetat tillsammans med och man har personliga referensramar som annars saknas. Vi måste bryta denna negativa utveckling och åter skapa moderna folkrörelser där markkänslan blir bättre och där invånarna på riktigt känner att dom kan påverka. När t o m ledande politiska företrädare inte är i loopen inför stora politiska förändringsförslag så förstår man tydligt vår demokratiska utmaning. Ett legitimitetsprojekt kanske kan startas.....
http://www.gp.se/nyheter/ledare/1.2819533-adam-cwejman-folkstyrets-parallella-verklighet
https://soundcloud.com/stefanhannaspod/om-foreningsliv-ideellt-engagemang-och-civilsamhallet

Ansvarstagande
Uppsala kommun har en ansträngd ekonomi. En växande kommun kan inte klara sina åtaganden långsiktigt om man inte skapar ett överskott i verksamheten som kan finansiera räntor och amorteringar. Redan idag skulle enbart en procents ökad ränta kosta Uppsalas skattebetalare 120 miljoner kronor mer per år. Och du tror väl inte det är en lösning att höja redan mycket höga skatter? Nej, vi måste självklart börja med att inte ha oacceptabelt dyrarere verksamheter än andra kommuner. Vi borde absolut kunna bedriva verksamheten med bibehållen kvalitet till en genomsnittlig kostnadsnivå i jämförbara kommuner. Vinner man val på att driva en ansvarsfull politik? Är det ok att köra kommunens ekonomi i botten för att man inte vågar driva på de förbättringar som krävs för att driva verksamheten med ett överskott som kan finansiera amorteringar och räntekostnader? Det var ett stort misslyckande när Uppsala tvingades sälja Uppsala energi. Är det Uppsalahem som måste säljas nästa gång?... Och det är inte ok att enskilda partier går ut i andra partiers upplevda namn och t ex felaktigt påstår att det finns överenskommelser om investeringar och driftsåtaganden.onsdag 2 september 2015

Glad & slöseri

Livsresor
Vi upplever alla helt unika livsresor. Vissa får korta livsresor andra långa. Vissa får händelserika och varierande andra rätt begränsade. Helt klart är i vart fall att så länge hälsan är rimligt ok så är det härligt att fylla år igen. Och med åldern blir man bara klokare och klokare eftersom man har upplevt allt mer. Personligen fortsätter jag att se livets mening som att utveckla mig själv så mycket som möjligt, umgås med nära och kära och att ägna mig endast åt saker som jag känner är meningsfulla för mer än mig själv. Jag fyller gärna 24/7/365 med så mycket kunskapsinhämtning, aktiviteter och upplevelser som möjligt. Jag kanske ska sluta att leva så, livet rusar fram när man inte har en tråkig minut. Andra september 2014, då jag fyllde 50 år, känns som igår. Det är nog ett personlighetsdrag jag får leva med. Min morfar är ju fortfarande fullt upptagen och han är snart 94 år. : ) Tack för alla gratulationer som har haglat in!

Slöseri
Det politiska och offentliga systemet ska inte ägna sig åt annat än vad det kanske kan göra rimligt effektivt och bra. Under mina år som politiker med mycket insyn i Uppsala kommuns verksamhet kan jag konstatera att ett område som missköts bedrövligt är byggande av fastigheter och förvaltning av fastigheter. Utan tvekan vittnar Stockholms läns landsting och Uppsala läns landsting om samma oförmåga som blir väldigt dyr för oss skattebetalare. I Uppsala gjorde revisionen förra året en rimlig jämförelse mellan ett privat bygge av en förskola och en motsvarande byggnation i kommunens regi. Vi talar om många miljoner kronor. Det kommunala bygget blev dubbelt så dyrt som det privata!! Precis som i de enorma merkostnader som nu dyker upp på nybyggnationer på Akademiska sjukhuset så är slarv med andras pengar och ansvarslöshet ett stort problem. I förskolefallet var huvudproblemet att kommunen beställde massor av ätor (ändringar) från grundritningarna. Det är säkerligen en del av huvudproblemet även på Akademiska sjukhuset. Det offentliga ska säkerställa rätt beställarkompetens, rätt uppföljningskompetens och att man har möjlighet att ta över lagstadgat driftsansvar om vissa kvalitetskrav inte följs och om rimliga prisbilder/konkurrens inte kan upprätthållas. Gör om! Gör rätt! Den vansinniga hanteringen av fastigheter kostar kvalitet inom det viktiga dvs personal inom vård, omsorg och skola.
http://www.unt.se/uppland/uppsala/bygget-bromsas-efter-prischock-3861726.aspx  


P.S Jag har inte ställt om klockan än. Snart. Erik Pelling är nu påväg ner till styrgruppsmöte i Fair Trade, han och Therez talades vid om något grönområde nyss utanför min dörr. Vad är klockan i Sverige?

tisdag 1 september 2015

NATO

Plus och minus
Det råder ingen tvekan om att det svenska försvaret behöver stärkas. Ett av statens viktigaste uppdrag är att kunna svara för en god försvarsförmåga om någon främmande makt försöker våldta vårt territorium. Är då en anslutning till NATO rätt väg att gå? Kanske. Efter att noga ha övervägt för och nackdelar med olika vägval kan man fatta kloka beslut. Jag ser fram mot att ta del av de för och nackdelar som ligger till grund för att Cs partistyrelse nu föreslår den kommande partistämman att Sverige ska gå med i NATO. Uppenbarligen vill partiledningen skrota den neutralitetspolitik som länge tjänat Sverige väl. Jag är skeptisk. Inte minst ur ett parlamentariskt perspektiv. De kraftiga förändringar som äger rum inom svensk politik ritar nödvändigtvis om den politiska kartan och nya framtida samarbetsformer kommer att behöva byggas. Hur klokt är det då att C verkar för en NATO anslutning? Personligen skulle jag vilja se en kraftfull förstärkning av Hemvärnet. I krig efter krig där stormakter invaderat länder har dom förlorat genom att folkarméer genom bl a gerillakrigföring gjort det väldigt jobbigt för en ockuperande makt. Ett kraftigt förstärkt Hemvärn skulle också kunna bidra kraftigt till en bättre integration av nysvenskar. Om ett förhandlingsvillkor är att NATO tar över drifts och utvecklingskostnaderna för JAS så blir jag genast mer positivt till ett NATO medlemskapsscenario. Tror du att JAS kortet kommer med?... Vi får se vad Centerpartiets partistämma tycker.
http://www.svd.se/c-darfor-bor-vi-ga-med-i-nato-nu/i/senaste/om/debatt