lördag 31 december 2016

Ansvarsutkrävande


Vad och hur
Vem bestämmer vad inom den offentliga världen? Som vanligt "beror det på". I en kommun kan en "starke hen" både bestämma vad som ska göras och hur. Oavsett om det är lämpligt eller ej. Den makten kan ett kommunalråd ta sig. Det kan inte en minister göra, då kallas det ministerstyre. Statens operativa delar är myndigheter med generaldirektör som chef. Regeringen/ministrar styr sina myndigheter genom regleringsbrev, VAD. HUR ska förhoppningsvis dugliga tjänstemän lösa. I grunden en lämplig uppdelning då politiker sällan är experter inom de områden de styr. Som i övriga samhället får VAD-cheferna byta ut HUR-cheferna om de inte lyckas med sina uppdrag. VAD-människorna står till svars mot folket. HUR-människorna står till svars inför VAD-människorna. Vilken ordning skulle vara bättre?
Ansvarsfördelning och ansvarsutkrävande
Hur bra är kopplingen mellan olika myndigheters kompetenser, erfarenheter samt förslag och de politiska partierna? Vilar partiernas förmåga till rimliga förbättringsförslag enbart på olika representanter i utskott och nämnder? Till stor del är det så. Riksdagsledamöter har också RUT, Riksdagens utredningstjänst, till sitt förfogande. Och kvaliteten på Statens offentliga utredningar, SOU, har vi nu fått lära oss i Repalus bristfälliga utredning "Ordning och reda i välfärden". Är ansvarsutkrävandet för lamt i Sverige? Trots att till exempel Björklund varit ledare för ett parti, Liberalerna, som ständigt backat i väljarstöd får han vara kvar. Trots att Anna Ekström var generaldirektör under många år för Skolverket och skolresultaten sjönk, sjönk och sjönk så fick hon vara kvar. Kan det vara så att så länge som trovärdig meritokrati inte gäller inom politikens och tjänstemannaorganisationernas topp då får vi heller inget bra ansvarsutkrävande?
Operationell förmåga
Är ett av problemen för alla kvalitetsbrister vi har idag att skarpa och tuffa budskap är sällsynta? Kan det vara så? Om vi saknar högt i tak och tydliga uppdrag på många arbetsplatser, hur kan man vara förvånad över alla kvalitetsbrister? I det militära är befälsordningen mycket tydlig och ordergivningen kan av många upplevas som övertydlig. Är det möjligen "övertydlighet" som krävs för att säkra bättre operationell förmåga inom till exempel äldreomsorg, sjukvård, kriminalvård och stadsbyggnadsförvaltning? Och vad händer om politiken inte tydligt vågar prioritera bland begränsade resurser? Alla resurser är begränsade och Sverige står inför stora utmaningar att klara av samhällskontraktet mot oss invånare i ett land med världens högsta skattetryck!
 
Operationell förmåga, ledarförmåga, lär man sig främst genom träning, träning och åter träning. Precis som med alla andra färdigheter med andra ord. Är avsaknad av ledarskapsträning i olika roller skälen till politikens och det offentligas mindre bra förmåga att lösa uppdrag och att prioritera bland begränsade resurser? Om vi jämför med näringslivet så har alla högre chefer tränats i olika tidigare chefsroller innan de får en chans till toppjobbet. Tror du att det gör dem bättre lämpade för att klara ett svårt och hårt konkurrensutsatt ledaruppdrag? Det tror jag. Visst vill vi ha bra tränade ledare även för Uppsala och Sverige, eller? Uppenbarligen är regeringens företrädare odugliga på att operationellt få fram reformer till riksdagen som kan genomföras. Urdåligt! Är det demokratiska huvudproblemet att vi idag saknar operativ förmåga både inom de politiska och tjänstemannaleden? Vad krävs för att ändra på det i så fall?


fredag 30 december 2016

Längre tid för värdeskapande

En ovärderlig tillgång
Varje dag vi får leva utan massiva smärtor eller känslor av total hopplöshet är fantastiska. Alla delar av våra liv fyller också olika roller i samhällsbygget:
Yngre: Vi står i fokus för att tränas till självförsörjande och goda samhällsmedborgare. Många tjänster och produkter riktar sig mot målgruppen och därigenom skapas många jobb kopplat till det. Vi är ekonomiskt beroende av andra. Reklam har ett särskilt fokus på oss då vi är mer påverkningsbara än senare.
Mitt i livet: Vi förväntas vara självförsörjande genom värdeskapande arbete. Parallellt med det bildar många familj och börjar samla på bostäder, bilar, aktier och andra "saker". Vi är generellt köpstarka och alla är intresserade av att just vi ska köpa av dem. Vi bygger praktisk erfarenhet från livet utanför hem & skola som aldrig tidigare.
Äldre: De flesta har jobbat och har förtjänat en pension och har lite sparat kapital. Bortsett från garantipensionärer är gruppen fortsatt köpstark. Samtidigt har vi det mesta så vi är inte lika intressanta för säljare som under mitt i livet. Allt fler inser dock att det finns gott om tjänster som lockar äldre med pengar.

Så länge vi klarar oss från minnessjukdomar är vi bland de äldre på toppen av erfarenhetskedjan. Många vill fortsätta att bidra inom upplevd meningsfull verksamhet. Vi vill gärna bo lite mindre, men varför göra det när det blir dyrare? Den som hela livet är öppen för att utvecklas, lära och upptäcka nytt håller sig också friskare än andra. De som också regelbundet tränar lätt är friskast av alla. Enkelt val, eller hur? Fler äldre gör också de valen och bryter mot generella beskrivningar av äldre människor.
http://www.overlevnadsguiden.se/personligutveckling/livets-tre-faser/
http://www.vasa.abo.fi/users/psalo/Web/utvlivs.pdf
http://www.dn.se/nyheter/sverige/105-ariga-agnes-ingenting-var-battre-forr/

Tack alla äldre för alla insatser mitt i livet! Tack för all positiv utveckling av Uppsala och Sverige som ni bidragit till. Tack för allt positivt ni fortsätter att bidra med! Ta min mamma och mina svärföräldrar som exempel. Förutom att de stöttar oss mitt i livet med att då och då ta hand om barnbarnen bidrar de på många andra sätt. De underhåller och utvecklar sina bostäder --> värdeökningar och skapar jobb. Reser, vilket skapar jobb. De engagerar sig i föreningsliv. De engagerar sig politiskt för en bättre framtid. Avlastar hemtjänsten genom att stötta äldre släktingar. Köper mat, kläder, glasögon, presenter, böcker etc som får ekonomin att snurra. Och de är kloka personer som kan ge tröst, goda råd och uppskattning till våra yngre och oss mitt i livet. 

Diskriminering
Det talas mycket om diskriminering av alla möjliga i Sverige, förutom vita medelålders män så klart. Jag tycker självklart att all diskriminering är oacceptabel och tror själv helt på jämlikhet och meritokrati. Om man tror på jämlikhet och meritokrati, är inte då en av de värsta diskrimineringarna i Sverige den mot människor över 55 år? Varför har Sverige, som så ofta varit i framkant, varit så dåligt på att bättre förvalta våra äldres kunskaper, erfarenheter och vilja att bidra så länge som möjligt? Bland diskrimineringsperspektiven är det nog dags att prioritera kampen mot åldersdiskriminering. Håller du med? 

En tillgång hela livet
Allt fler talar om det livslånga lärandet och ansvaret hos både den enskilde och arbetsgivare att konstant lära nytt. Är det inte hög tid att också tala om det livslånga värdeskapandet? Barn ses naturligt som framtidshopp som oxå för människan vidare på jorden. Vad ses pensionerade äldre som? Hur ser många pensionerade äldre på sig själva? Som äldre värdeskapande invånare eller en samhällsbelastning, om de är i behov av omsorg och vård? Jag hoppas att de allra flesta känner sig som värdeskapande invånare hela livet. Ta kreativa människor som musiker, författare, konstnärer, skådespelare etc. De allra flesta som kan jobbar hela livet och de allra flesta blir bara duktigare och duktigare.

De som verkligen inte ges chansen att vara värdeskapande är många multisjuka äldre som sönderdrogas med en mängd mediciner. En neddrogning som både är skamlig och dyr. Varför fortsätter det vara en verklighet för många äldre och berörda anhöriga trots att vi vet att det är ett problem? Kan det vara så att det beror på att de flesta som råkar ut för övermedicineringen saknar någon som kämpar för deras bästa? Ensamheten är ett känt problem bland våra äldre och den får många negativa konsekvenser.

Vilka talar vi om?
Dina mor-och farföräldrar, dina föräldrar, dina äldre vänner och förhoppningsvis du själv och dina jämnåriga om du inte redan tillhör våra äldsta invånare. Håll med om att vi måste ändra på denna destruktiva ungdomskult? De allra flesta kan och vill bidra länge under sina liv. Det ska uppmuntras mycket bättre än nu! Det är dessutom ekonomiskt smart! Till och med nödvändigt om det generella välståndet ska överleva i Sverige. Varje extra år av livet en människa bidrar genom jobb har stor positiv effekt på vår gemensamma ekonomi. Vi kan mycket bättre än nu! Skärpning! Centerpartiet har många förslag på förbättringar inom detta viktiga område. Fler förslag på "bordet" tack!


torsdag 29 december 2016

Respekt, jobb och det fria ordet

Inkludering centralt
Jobb, jobb och jobb är ett enkelt mantra som alla partier talar om. Som likt den heliga gralen ska jobb leda oss rätt. Men även Legonius lans behövdes enligt de medeltida "sagorna"
för att framgångsekvationen skulle bli perfekt.
http://www.alltombibeln.se/bibelfragan/graal.htm

I jakten på nya sätt att driva och utveckla våra samhällen krävs kreativa och respektfulla debatter. I en värld där allt fler av dagens arbetsuppgifter ersätts av datorer och robotar, med artificiell intelligens, krävs kreativa idéer om hur arbetsföra människor ska bidra i värdeskapande insatser och hur global handel bättre ska beskattas. Vissa av idéerna måste praktiskt omsättas i reformer som anpassar samhällssystemet till en ny verklighet. Denna nödvändiga och ständiga politiska process kräver respektfulla debatter med högt i tak.

Aftonbladet är ett maktcentra som inte bidrar i detta arbete. De har under min tid i politikens hetluft, sedan 2010, varit en negativ åsiktspolis som ofta respektlöst smutskastat och oklokt idiotförklarat de som tycker annorlunda än de som tycker sig tänka "rätt". Om vi på toppen av det lägger på
Rubriksättningar som kraftigt missleder människors hjärnor blir till exempel Aftonbladets skuld för vårt usla debattklimat stort.

Att människor som kan jobba har jobb är självklart viktigt. Det skapar inkludering i samhället, det erbjuder mer möjligheter till självaktning, det erbjuder fler möjligheter till självförsörjning och det bidrar till närsamhällets värdeskapande. Aftonbladet borde fundera över sin egen skuld över att vi inte kommit längre med reformer som bättre inkluderar människor i långt utanförskap. Det är de människorna som ska stå i centrum, då det är de som behöver bättre stöd för att komma in i den större gemenskapen, och samtidigt motverka en allt farligare utveckling i våra utanförskapsområden. Centerpartiet i Uppsala har länge propagerat för Inkluderingsjobb! Det är dags även för Aftonbladets ledarredaktion att tänka till lite mer och lite bättre för att bidra till en ljus framtid, för alla. Det brådskar.
http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/QzVv8/lovade-85-000-jobb--har-skapat-4-019
http://www.aftonbladet.se/ledare/a/L7KW4/full-sysselsattning-stoppar-populismen
http://www.gp.se/ledare/var-god-läs-vidare-1.4070176

Den gyllene regeln
En öppen och respektfull löpande debatt, med högt i tak, är bästa receptet för en positiv samhällsutveckling. Debatter om alla samhällsfrågor som på olika sätt berör oss. "Locket på" är oklokt som metod för "elitens" försök att tysta människor som tycker "fel". Personligen anser jag att ett elitistiskt försök att tysta "fel" tänkande och tyckande är ett idiotiskt vägval. Upp med allt tyckande i offentlighetens ljus och låt argumenten för och emot olika perspektiv hagla på ett respektfullt sätt. För att till exempel kunna påverka mig att tänka om krävs argument som inkluderar både hjärta och hjärna i debatten. Inte bara det ena eller det andra. Jag tror inte jag är ensam om att kräva den balansen för att köpa andras argument.

Att vara i politisk opposition innebär att påvisa smartare vägval framåt än de som styr driver, och att kritisera dåliga beslut. Också att tillsammans med de allt för få grävande journalisterna försöka hitta och avslöja maktmissbruk. Än en gång ska detta göras respektfullt. Då är det till exempel viktigt att skilja mellan sak och person. Om man är nämndordförande eller minister måste man tåla stark kritik mot den politik man för eller sin bristande förmåga att leda en verksamhet. Visst är koppling mellan individ och prestation stor men jag anser att det hela tiden ska vara sakfrågorna som ska vara i centrum. Personangrepp är nästan alltid fel. Det behövs inte heller eftersom en kraftig kritik mot hur en verksamhet sköts direkt kladdas på dess ledning. Med all rätt.
http://mobil.unt.se/asikt/debatt/ett-hot-mot-oss-alla-4482575.aspx

Som i alla andra fall är det i samhällsdebatten klokt att följa den "gyllene regeln", att behandla andra så som du själv vill bli behandlad. Men glöm inte, hjärta och hjärna i klok balans. Det som är bra för många andra är inte alltid bäst för just dig. Lagar och ledare finns för att försöka hantera sådana intressekonflikter rimligt rättvist. Fler öppna och respektfulla debatter tack! "Eliten" borde redan förstå att sociala medier skapat den infrastruktur som gjort det fria ordet friare, det är toppen. Låt det fria ordet och debatterna flöda, respektfullt men ändå vasst! Allt annat leder oss mer fel än rätt. Jobb kan absolut ses som en helig gral men för att framgångsekvationen ska bli tillräcklig krävs Legonius lans, den kan med fördel ses som debatter. Debattera mera!
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Den_gyllene_regeln

onsdag 28 december 2016

Ny giv sannolikt nödvändig


Alliansen
Ny giv inom rikspolitiken, vad händer sen? Jag vet att många tycker att det är ointressant att spekulera om livet efter nuvarande blockbildningar inom svensk rikspolitik. Så får man självklart tycka, och om framtiden vet vi att ingen vet något utan vi kan bara gissa. Mycket talar dock för att de politiska partier som är representerade i riksdagen bättre måste förhålla sig till verkligheten. Behovet av reformer är skriande och nuvarande ordning är inte tillräcklig för att bidra till att svenskarna går en bra framtid till mötes. Maud Olofsson, Centerpartiet, ledde vägen mot det som blev Alliansen. Alliansen gjorde nationellt mycket positivt för svenskarna. Tack Maud Olofsson för att hon starkt bidrog till att rita om den svenska politiska kartan. Idag finns ett starkt stöd för icke vänsterpolitik i Sverige. Trots det tillåts Vänsterpartiet påverka mycket. Det i sig är tillräckligt för att förstå att något nytt måste hända kopplat till demokratiska samarbeten inom Sveriges riksdag. Centerpartiets nuvarande partiledare, Annie Lööf, bär kanske på nycklarna till den nya ordningen. Varför inte? Oavsett om man tycker att 35% är lågt eller högt så tycks Centerpartiets partiledare ändå vara den som jämfört med övriga partiledare har störst förtroende bland svenskarna.


Migration- och inkludering

Om sjukvården fortsätter att ha problem att lösa sina uppdrag tillräckligt bra kanske det blir nästa vals viktigaste fråga. Migrations- och integrationsfrågorna kommer dock minst vara de näst viktigaste frågorna för väljarna. De som ska regera ihop måste kunna ha en tydlig gemensam linje i dessa frågor om de tillsammans vill maximera folkligt stöd. Om man inte tror att det är så ska partierna definitivt lägga ner blockbildning innan val utan enskilt saluföra sina önskemål och efter val redogöra för vilka kompromisser man blivit "nödd och tvungen" till för att få vara vid makten. Bättre att försöka vara vid makten än att enbart "skriva i vatten" som opposition i huvudsak innebär. Håll med om att det är bättre att påverka lite än inte alls!
Låneberoendet
Vilka missbruk är värst för en enskild människa? Vilket missbruk är värst för ett samhälle? Kan det vara samma missbruk? Sannolikt. Ständig oförmåga att sköta om sin ekonomi måste klassas som ett pengamissbruk. Och precis som med alkohol och narkotika är den skuldberoende "inte fri" utan styrs av andra krafter. Hur mycket av all upplåning går till investeringar som framtidens människor har glädje av, och hur mycket går till konsumtion nu?...

Migration och asylansökningar

Visst är det lätt att tro att Sverige idag är helt stängt för invandrare och asylsökande? Så är det inte! Det är fortfarande 10.000-tals nya asylsökande under 2016 enligt Migrationsverket. På P1 har de en bra serie där de fördjupar sig lite i svensk hantering av migrationspolitiken och invandrare med asylkoppling. Budskapen från de som intervjuas är tydligt. Typ "Varför accepterar ni så många när ni inte har bostäder eller jobb att erbjuda?",  "det här är inte alls det här som flyktingsmugglarna sålde in" och "varför hade ni en så hög internationell svansföring som lockade oss hit när ni inte kan leverera?". Men den misslyckade politiken kan väl lånefinansieras och efter den så kallade etableringsfasen får de väl bo på gatan som allt fler andra... Var är de nödvändiga reformer som kraftigt förbättrar inkluderingen av nya arbetsföra invånare och andra som har särskilt svårt att gå från bidragsberoende till bidragande? Kan dessa reformer bli verklighet snabbare om nuvarande blockbildning blir upplöst? Sannolikt. Och glöm inte att migrations- och inkluderingspolitiken starkt påverkar sjukvårdens kvalitet och kapacitetsförmåga. Både positivt och negativt. Du har väl märkt att den nulägeskonferens jag länge efterlyst fortsatt inte är genomförd. Vilken nytta gör minister Bayland som samordningsminister? Och hur går det med minister Johanssons uppdrag att minska klyftorna i Sverige?...
http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik.html
Slippa vänsterpolitik

Vänstern bär inte på idéerna och reformerna som krävs för att försvara och utveckla svenskt generellt välstånd. Därför är det bra om alla vänsterkrafter förpassas till opposition och en tillvaro där de endast "skriver i vatten". Vilka partier kan bilda den rimligt fungerande kraft som kan regera landet utan samhällsfarliga inslag? Vilka partier kan hjälpas åt att stärka svensk konkurrenskraft i världen? Vi får C hur det går... Widar Andersson spekulerar om att Annie Lööf kan bli Sveriges första kvinnliga statsminister. Det är på tiden att Sverige får en kvinnlig statsminister. Det är bara i Sverige bland de Nordiska länderna som det inte ännu hänt!



tisdag 27 december 2016

Den som söker ska finna

Var finns makten?
I en TV4 intervju med före detta statsminister Göran Persson igår fick han frågan hur han såg på skillnaden i politiken idag jämfört med hans tid vid makten. Han var tydlig med att mycket förändrats och blivit svårare. Samtidigt som allt fler folk vill sluta sig inom nostalgiska perspektiv på nationalstater måste de stora problemen lösas på minst EU nivå. Sverige kommer inte ensamt kunna lösa miljö- och klimatproblem som starkt påverkar svenskarna. Sverige kommer inte själv kunna lösa utmaningarna med allt större folkvandringar till Europa. Sverige kan inte själv lösa effekterna av nästa svenska lågkonjunktur. I ljuset av den insikten är det trist att EU-samarbetet är svagare än på länge och den protektionistiska nationalismen växer sig allt starkare.



http://www.tv4.se/nyhetsmorgon/klipp/g%C3%B6ran-persson-jeltsin-hotade-mig-p%C3%A5-arbetsrummet-3706913

Framtidstro
Visst kan vi vara överens om att världen är under stark förändring just nu? Till det sämre? Kanske för oss i ett Europa på dekis men ur ett globalt perspektiv blir allt fler människor del av köpstark medelklass. Det i kombination med att regionala och globala samarbetsorganisationer inte kan matcha de globala företagens makt samt låga räntor är väl skälen till varför börskurserna fortsätter uppåt. Var skall alla allt fler medelklassare satsa sitt fria kapital om inte på dyra bostäder eller aktier? Vilken ränta får du om du sparar 200.000 på banken idag... Just det, ingen, så varför inte konsumera eller spekulera istället? Framtiden kommer och den blir ljus för dem som har hopp och bidrar till att investera i framtidsprojekt som våra barn och i nya teknologiska lösningar som berikar våra liv. Därför investerar jag i våra barn och i företag som möter våra mänskliga behov med ny spännande teknologi och smarta metoder. Bland våra barn och bland våra innovatörer finns de som söker efter nya sätt att lösa gamla behov eller som till och med skapar nya behov som de kan möta. Livet är spännande.



http://www.synonymer.se/mobil/?query=framtidstro

https://sv.m.wiktionary.org/wiki/framtidstro
http://www.di.se/opinion/pm-nilsson-men-tank-om-det-gar-bra/



Dubbelspel
En ljus framtid kan bara inträffa om ledarskapet är klokt. Kloka ledare tar ansvar för de vägval de gör. En nationell eller lokal regering är inget undantag. Antingen tar man ansvar för den politik man för i regeringsställning eller avgår! Hur svårt kan det vara? Att som MP vara i regeringsställning och samtidigt offentligt kritisera sin egen politik är inte bara oansvarigt och löjeväckande, det är även oförskämt mot invånarna.
http://www.gp.se/ledare/fegt-av-mp-att-inte-stå-för-sin-politik-1.4069817

Tvivlar du på S och MPs välvilja att stötta andra människor i kris eller i upplevt behov av stort stöd från andra människor? Det gör inte jag, de är partier med en i grunden snäll inställning till människor i kris. Så varför har S+MP kraftigt skärpt villkoren kopplade till migrationspolitiken. Varför? Enkelt, som före detta statsministern Göran Persson uttryckte det igår i TV4 intervjun igår är regeringens uppdrag att se till Sveriges bästa. Och enligt honom säkra en bra lägsta levnadsstandard för dem som lever i Sverige. Den nuvarande regeringen tror inte att tidigare migrationspolitik klarar av att försvara en hög lägsta levnadsnivå innanför de gränser som gör Sverige till Sverige. Viss anser att de har fel. Oavsett anser jag att inkluderingspolitiken kraftigt måste förbättras! Den makten har vi i kommuner och i riket. Varför händer inget?
http://www.expressen.se/ledare/johannes-forssberg/lofven-hycklar-om-manskliga-rattigheter/

Snart 10 miljoner invånare
Kungen har talat. Inget roligt uppdrag att vara kung om du frågar mig. Inga pengar i världen, eller flaskor champagne, skulle få mig att vilja leva ett liv utan att fritt få tycka vad jag vill om vad jag vill, i alla sammanhang. Men som samlande nationell symbol och marknadsförare av Sverige är kungahuset intressant även i vår tid.

Maskineriet "kungahuset" levererar bra jultal som klarar kravet på att de så kallade kungliga inte får uttrycka politiska åsikter. Kan inte vara särskilt enkelt att hela tiden klara denna fångtröjas begränsningar. Tänk dig att välja ett helt liv i en sådan tvångströja för att försvara det svenska kungahuset. Den franska generalen Jean Bernadotte, som blev den första personen till den senaste svenska kungaätten, var nog mycket politiskt frispråkig. Tiderna förändras. Hur sannolik är hypotesen att ännu en ny kungaätt i framtiden ersätter Bernadotte? Eller blir nästa skifte att även Sverige blir en republik? Ja, ja många olika kungliga ätter har vi haft genom svensk historia. Nedan ett bra avslut på årets jultal av kungen.

"2016 går mot sitt slut. Någon gång i början av nästa år får Sverige sin tio miljonte invånare. Det kan vara en person som invandrar, eller som återvänder hem efter en längre tid i utlandet. Det kan vara ett barn som föds någonstans i vårt land.

Oavsett vilket, kommer han eller hon att vara en del av vår gemensamma framtid. Till denna person vill jag säga: Varmt välkommen! Jag önskar dig allt gott!"
http://www.kungahuset.se/monarkinhovstaterna/monarkinisverige/sverigesregenter.4.7c4768101a4e888378000948.html



http://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/hmkonungensjultal2016.5.47989bf9158b41184f91071.html

måndag 26 december 2016

Problemanalysen

Rätt fokus
Större föreningar, företag, kommuner och länder är komplexa sammansättningar av människor. Sammanslutningar som inte bygger på tydliga verksamhetsidéer och ett hårt urval av medlemmar är särskilt svåra att leda. Inte så svårt att förstå, eller hur? Desto komplexare verklighet mer utmanande att förstå hur en verksamhets delar mår och vad som krävs för att åtgärda de problem som upplevs finnas. Hur bra är då företagsledningar och politiska ledare på att förstå hur "patienten" mår och ordinera rätt förbättringsinsatser? Enligt bifogad vetenskapliga studie urdåliga! En vetenskaplig studie, inget generellt tyckande. Nedan beskriver jag lita av det i artikeln jag tycker du ska lära av.

"In surveys of 106 C-suite executives who represented 91 private and public-sector companies in 17 countries, I found that a full 85% strongly agreed or agreed that their organizations were bad at problem diagnosis, and 87% strongly agreed or agreed that this flaw carried significant costs. Fewer than one in 10 said they were unaffected by the issue. The pattern is clear: Spurred by a penchant for action, managers tend to switch quickly into solution mode without checking whether they really understand the problem."
https://hbr.org/2017/01/are-you-solving-the-right-problems

Sluta särbehandla banker
Varför tillåter till exempel EU bankerna att sköta sitt uppdrag så dåligt för andra än kortsiktigt sig själva? Vilken analys till Huvudproblemen inom det finansiella systemet ligger till grund för politikers ställningstaganden? Vilka har haft tolkningsföreträdet? Det kan väl inte vara branschen själv? Vilka är det egentligen som styr EU när vi invånare gång efter gång i form av skattebetalare eller bankkunder får betala för oansvarig förvaltning och för att enskilda bankindivider ska kunna berika sig enormt? Självklart ska banker och dess ägare hanteras lika som andra företag när de skött sina affärer dåligt och verksamheten havererat.
http://www.svd.se/politikerna-saknar-kontroll--var-framtid-ar-pa-entreprenad
http://www.svd.se/cervenka-darfor-sparkar-jag-sa-hart-pa-bankerna/om/cervenkas-nya-bok-vad-gor-en-bank

Välj mer ansvarsfulla politiker
Du tror väl inte det är otur om ett samhälle kör i diket? Det är självklart på grund av okunskap, kortsiktighet, individuell egoism och oförmåga att ta ansvar för dem man ska företräda som enskilda samhällen faller sönder. Ett samhälle som brett kan erbjuda frihet och välstånd bärs upp av lojalitet till allmänintresset och säkrar samtidigt rättssäkerhet för den enskilde. Snart prövas vårt samhälle och vårt generella välstånd hårt. Hur kunde vi tillåta att vi hamnat i detta läge? Nyss sa den tidigare statsministern Göran Persson typ "håll i hatten om nästa lågkonjunktur kommer snart", om?
http://www.svd.se/del-2-lugnet-fore-stormen-i-lala-landet-sverige
http://www.di.se/nyheter/dokument-guldet-rann-usa-ur-handerna/

Sluta tramsa
Du som uppskattar mångfald, ogillar enfald, som inte dömer människor utifrån andra grunder än deras beteenden och enskilda åsikter, det är dax att säga NOG! Vi måste få slut på vänstertrams och nivitetstrams som paralyserar vår förmåga att framgångsrikt inkludera nya invånare och lösa nya samhällsproblem. Och tillsammans bygga en ny och attraktiv framtid för människor i vår del av världen. Självklart är de största skillnaderna mellan oss människor på individnivå. Samtidigt vet de pålästa att arv och MILJÖ präglar våra liv mycket. Självklart har det generellt stor betydelse för vilket värdesystem vi har om vi växt upp i Sundsvall, Sverige eller i en by utanför Mogadishu, Somalia. Det förstår minst 90% av alla människor. Det är en viktig insikt men inget som hindrar oss från att gemensamt bygga vidare på vår svenska värdegrund. JA! Det finns en generell värdegrund som mycket väl kan kallas svensk även om den byggts upp av värderingar som importerats av andra humanistiskt orienterade samhällen. Hur svårt kan det vara att inse att en stor del av problemanalysen kopplat till bristande inkludering är svensk oförmåga att tydligt stå upp för vår värdegrund. Den är inkluderande så det är något vi med stolthet ska stå upp för!
http://www.analytictech.com/mb021/cultural.htm
https://hbr.org/2016/12/talking-about-ethics-across-cultures
http://nature.berkeley.edu/ucce50/ag-labor/7article/article01.htm

Hopp
Det är dags att på allvar börja inkluderingsarbetet som leder oss och våra barn mot en gemensam ljus framtid. Den som saknar hopp är lätt att styra av människor med egoistiska och mörka agendor. Det är hög tid att väcka hopp och inkludera alla i en gemensam och hoppfull väg framåt! Det går! Vår värdegrunds grundpelare är centrala för att vi ska lyckas! Är du en av ledarna vi behöver för att lyckas? Det kommer inte att ske av sig själv!
Inom skolan och inom Försvaret har de fattat hur viktigt det är att bottna verksamheten i en tydlig värdegrund!
http://www.skolverket.se/skolutveckling/vardegrund
http://www.forsvarsmakten.se/sv/om-myndigheten/vara-varderingar/var-vardegrund/



söndag 25 december 2016

Hållbart ansvarstagande

Robust samhällsbygge
Hur byggs hållbar och generell framgång i ett samhällsbygge? Framgång uttryckt i generellt välstånd bland det särskilda samhällets folk och som till exempel rankas genom HDI.
http://www.globalis.se/Statistik/HDI-maensklig-utveckling

Helt klart är att sammanhållning, lojalitet och stark arbetsmoral inte skapas om de mest priviligierade tjänar hundratals gånger mer än en genomsnittlig medarbetare eller om folket företräds av en ny "adel" utan förtroendegivande erfarenheter och utan reell folklig chans att avsätta de som anses olämpliga. Politikens uppgift måste oavsett partitillhörighet vara att upprätthålla rättvisa och balanserande maktsystem. I det ligger en rimligt rättvis fördelning av det värde som skapas i ett samhälle. Kortsiktighet måste få stå tillbaka för långsiktiga samhällsintressen. Ansvarsfulla politiker måste våga stå upp för det. Jag är säker på att många invånare skulle förstå och stötta den vägen. Om den upplevs som rättvis. Visst finns missunnsamma människor men jag tror de flesta unnar särskilda begåvningar eller hårt arbetande mer än andra, men inom rimliga gränser.

Nedan några citat från historikern och publicisten Anders Björnsson. Hela hans bifogade artikel är läsvärd! Hela artikeln efterlyser riktigt ansvarstagande i en tid då han tycker det lyser med sin frånvaro.

"Det här är för mig inte i första hand en ideologisk fråga, om rättvis fördelning, om medkänsla, solidaritet och liknande värden. Ett system som producerar ständigt växande ojämlikheter är förmodligen inte långsiktigt hållbart. Förr eller senare kommer det att mötas av motkrafter, revolter, kanske apati. Det går knappast att hävda att stora inkomstskillnader i sig är gynnsamma för ekonomisk tillväxt."

Han har självklart rätt, ur ett enskilt samhälles perspektiv, även om andelen medelklass ökar globalt.

"I Sverige är exempelvis lärare en stor och sedan länge missgynnad yrkesgrupp – man ska komma ihåg att ännu på 50-talet låg lönen för en läroverksadjunkt på samma nivå som riksdagsarvodet. Och även andra välutbildade (och skuldsatta) grupper har tappat i anseende, självrespekt. De upplever också att de fått försämrade karriärmöjligheter, mindre i pensionskuvertet – detta oaktat att de disponibla inkomsterna under de senaste tjugo åren har stigit markant överlag. Men detta är snittsiffror. En stor grupp akademiker har i dag svårt att finna adekvata anställningar eller att ta sig fram som fria yrkesutövare."

Ja, vad hände? Det som var självklarheter tidigare, och som kraftigt bidrog till det svenska ekonomiska undret, blev plötsligt inte självklart. Ibland går samhällsingenjörer rätt, ibland går de fel....

"Man kan inte ha för många förlorare i ett land – även om det bara skulle röra sig om ”relativa” förluster – utan att det påverkar den politiska kulturen och tilltron till de styrande på olika plan. Och man kan inte ha eliter som är utan blick för det liv som samhällets flertal lever."

Visst borde det vara en självklarhet bland folkliga företrädare? Om det är det, varför genomförs inte nödvändiga reformer som leder mer rätt än fel. Och om ett huvudskäl är att riksdagspolitiker saknar reell makt i vissa frågor borde de väl erkänna det och beskriva hur de på EU nivå försöker driva på för en klokare väg framåt.

"Att svensk partipolitik har gått miste om sin folkliga förankring, blivit ett tillhåll för unga lycksökare och börjat attrahera gapiga rötägg är om något svaghetstecken."

När bara drygt 2% av befolkningen är partimedlemmar, i ett land där folkets röster förvaltas av partier, har demokratin problem. Både med sin legitimitet och sin förmåga att gallra fram erfarna och kvalificerade företrädare.

"Dessa nya eliter utövar ett slags låtsasdemokrati, menade Walden, ”giving the people what they want”, utan att se till de samhälleliga behoven."

"I den svenska parlamentariska demokratin sitter också allt färre genuina parlamentariker i statens styrelse – men allt fler ämbetsmän, teknokrater, också opinionsbildare. De traditionella politiska partierna förtvinar. Ett juvenilt drag vilar över de beslutande församlingarna. Folk som inte har avslutat sina utbildningar blir kommunalråd. Det väcker ett visst löje, gränsande till förakt, hos dem som gör de jobb som måste göras och som inte sällan är överkvalificerade för vad de gör."

Ja, ja hur kan meritokratin vara så svag inom det representativa Sverige? De drygt 2% spökar nog igen samt att många av essen, oavsett yrke, inte längre känner en stark lojalitet till närsamhället.

"Den politiska makten och den ekonomiska balanserar inte längre varandra. Direktörer berikar sig och politiker förskansar sig bakom vaktbolag och säkerhetskontroller, i Rosenbad och på Helgeandsholmen. Samtidigt försämras samhällsservicen. Inte bara järnvägen är ur led. Landet kan inte försvaras. Och utbildningen på alla nivåer, inte minst högskolan, är i dag den stora krisbranschen. "
Yin och Yang lär oss att allt som vill fungera väl strävar mot jämnvikt. Om strävan mot jämvikt misslyckas faller systemet, förr eller senare. I sin litenhet är våra mänskliga kroppar och dess system inget undantag. Våra kroppar kan med fördel oftare användas som metafor för samhällsbygget. Med hjälp av liknande metaforer är det lättare för fler invånare att förstå olika samband.

"Observera, mina damer och herrar, att detta inte är en plädering mot eliter, vare sig i nuet eller i det förflutna eller i framtiden. Det är en efterlysning av ansvarstagande eliter. Att ta ansvar får inte vara detsamma som att alltid ta tillfället i akt (carpe diem). Det kan i själva verket vara detsamma som att just avstå. En av de främsta dygderna i den antika moralfilosofin var måttfullhet, självbehärskning (sofrosyne). Måttfullhet borde kunna vara en restriktion både i det ekonomiska berikandet och i den politiska retoriken."

Måttfullhet borde i dagens värld, med allt större resursbrister och klimatproblem, vara högsta status! Visst är det besvärande att vi snart har en president i USA som är så liten att han måste bo sjukt stort, ha extremt prålig inredning och så vidare. Ett tydligt tecken på att inre självsäkerhet och trygghet saknas. Håller du med?
http://kvartal.se/artiklar/efterlyses-ansvarstagande-eliter

Mäktigt bråk inför öppen ridå
Kul med bråket mellan starka makthavare om liberala värden och rollen som bärare av verklighetsbeskrivningar. Intellektuellt är det enkelt att kora vinnare. GP och Expressen förankrar sitt tyckande i verkligheten. Det är klokt, om man vill försvara liberala värden. I vart fall för dem av oss som vill förvalta och utveckla en socialliberal väg framåt. Det är alltid rätt att tala om de verklighetsbilder man upplever sig se. Det är alltid fel att ta sig rätten att avgöra vilka perspektiv som ska bemötas med "locket på". Samtal och debatt kopplade till upplevda samhällsproblem är rätt förhållningssätt. Då vinner enligt mig de som bäst och respektfullt kan argumentera för sina perspektiv och förslag. Håller du med?
http://bloggar.expressen.se/thomasmattsson/2016/12/dn-vs-expressen-ar-en-72-ar-lang-fajt-mellan-tva-konkurrenter/


lördag 24 december 2016

God Jul och ljuset finns

Rättvisa
Julen är främst en tid för att fira kärleken. Jesus och kristendomen är på många sätt en kärlekens filosofi. Oavsett om man är religiös eller ej är det svårt att inte uppskatta budskap som syftar till mer respekt och kärlek mellan människor. Inga känslor är så starka som kärlekens och hatets. I en rimligt rättvis värld ökar chanserna för mer kärlek mellan människor. Är det svårt att förstå?

Den räntepolitik som förs är inte rättvis. På många sätt är den orättvis och farlig. Visst är det kul att räntorna på bostadsskulder är upplevt billiga men vad är det som händer under ytan i en ekonomi som nu. En ekonomi som försvagar redan svaga. Det odlar hat och är en oklok väg framåt. Läs gärna följande bifogade artiklar som välformulerat ger några viktiga perspektiv på nuvarande räntepolitik. Jag hävdar fortsatt att svensk "högkonjunktur" är farligt dopad. I riktig högkonjunktur brukar man kyla av marknader med högre räntor... Riksbanken har fortsatt minus en halv procents ränta som styr övriga svenska räntor...
http://www.expressen.se/ledare/minusrantan-slar-hart-mot-de-fattiga-1/
http://www.di.se/opinion/lars-nyberg-och-carl-b-hamilton-darfor-ar-den-negativa-rantan-sa-forodande/

Ensamheten
Ensamhet är främst en känsla. Det finns människor som känner sig ensamma trots att de är en del av en stor familj eller befinner sig mitt i ett hav av människor. Det finns gott om människor som sparar massor på låga räntor men ändå är mycket ensamma. Att vara utstött ur en grupp men ändå tillhöra gruppen skapar stora känslor av ensamhet. Att på ålderns höst vara den enda levande när vänner och bekanta dött skapar ensamhet. Att ha barn som aldrig bryr sig om en skapar ensamhet och misslyckandekänslor. Särskilt under festliga tillfällen som till exempel julen känner sig många ensamma särskilt ensamma. Som så ofta jämför vi oss med andra och många tror att alla andra har det så fantastiskt tillsammans.

Kommer kanske årets julklapp bli lösningen på all upplevd ensamhet? På med VR-glasögonen och känselhandskarna och helt plötsligt kan man frossa i känslor i den allt mer avancerade filmens värld. Räcker det? Inte för mig. Jag älskar äkta möten med människor där jag får lyssna, lära och känna med andra människor. Men oavsett mina perspektiv är det fantastiskt hur den tekniska utvecklingen ständigt möter våra mänskliga behov på olika sätt. Vem vet, det kanske är Internet och VR-lösningar som blir de tekniska plattformar som bryter många människors upplevda ensamhet. I så fall är det självklart positivt.
http://www.gp.se/ledare/teodorescu-den-bästa-och-den-värsta-av-jular-1.4069645
https://m.youtube.com/watch?v=n12Z9gKbI6Y

Musikens, litteraturens och filmernas värld
I ensamheten finner många människor livsrelationer genom musik, litteratur och filmer. Genom fantastiska musikaliska prestationer och intressanta berättelser väcks starka känslor som gör att vi känner oss levande. Tack alla musiker, författare, skådespelare, regissörer, dramaturger med flera som förgyller vår tillvaro med stunder av starka känsloupplevelser. Filmen "Nu eller aldrig" med Nicholson och Freeman är ett exempel. "En oväntad vänskap" ett fantastiskt annat exempel. Ofta med känslor förknippade med kärlek. Kärleken är störst!
https://m.youtube.com/watch?v=pAyKJAtDNCw
https://m.youtube.com/watch?v=Xis71dIt5Nc

Framtidshopp
Framtiden är okänd för alla. Den är på det sättet jämlik. Vissa tror sig förstå mer än andra vad framtiden ska bjuda på. Faktumet kvarstår, ingen vet och hoppet är det sista de flesta människor ger upp. Hoppet om något bättre. Jag är säker på att framtiden blir bättre. Särskilt för människor som lär sig njuta av stunden och av allt "litet" i våra liv som är mäktigt stort, om vi bara förstår att uppskatta det och inte ta det för givet. Nu tänder vi ljus för allt vi tror på och försöker bara tänka kärleksfullt i några andligt viktiga dagar för reflektion. God jul!
https://m.youtube.com/watch?v=X4KCBaVMh7k


fredag 23 december 2016

Mot bättre tider

Samarbeta mera
Nästan alla i Sverige har insett att riksdagens och många kommunala partier måste anpassa sig och bättre ta ett delat ansvar för kommunens och Sveriges positiva framtid. Fler nödvändiga förändringar måste genomföras trots att det parlamentariska läget inte upplevs som tillräckligt bra av särskilt många. "Reka läget" som man fick lära sig som uttryck under militärtjänsten. Om fokus kan läggas mer på de stora huvudutmaningarna, delvis väl beskrivna i Framtidskommissionens rapport, borde Riksdagen klara av mer nödvändig verkstad än nu. Sakfrågorna och de olika ingångarna på bordet därefter förhandlingar, förhandlingar och åter förhandlingar. Till sist kan säkert viktiga breda överenskommelser göras. Sexpartiöverenskommelsen i migrationsfrågan var ett bra exempel. Samtidigt kan vi väl vara överens om att liknande viktiga överenskommelser ska kunna göras utan att det ska vara akut kris, eller? Är rädslan för opinionssvängningar så stor att delansvaret för svenskarnas bästa får stå tillbaka?
http://www.regeringen.se/contentassets/c709bf195f8a48278ec51d02cdbc82cf/framtidskommissionens-slutrapport-svenska-framtidsutmaningar
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6285996
http://www.vk.se/1557538/mats-olofsson-bra-att-de-anda-kom-overens
Reformera och förbättra
Sakpolitik, sakpolitik och sakpolitik. Steg för steg som leder mot den framtid som de flesta partier förhoppningsvis lyckats måla upp som önskvärd. Varje parti har till uppgift att komma så nära den önskade framtiden som möjligt. Varje parti har till uppgift att nå så stort stöd som möjligt för sina idéer. Idéer som enligt mig gärna får "stjälas" och bäras av andra partier än det egna. Då ökar chansen att just de idéerna eller liknande blir verklighet. Även om det är så vågar jag satsa min finaste Siriusmössa på att spekulationerna om vilka som kan, eller vågar, bilda minoritetsregering efter nästa val kommer att plåga den nationella politiken hela vägen tills röstlokalerna stänger. Oordningen i Sveriges riksdag i förhållande till tidigare laguppställningar borgar för det. Dramaturgin är för intressant för att många ska klara av att låta blir att spekulera om än det ena och det andra. Bifogad ledarartikel är läsvärd i sammanhanget.
http://www.gp.se/ledare/politik-framf%C3%B6r-posering-tack-1.4066966


Trygghet är centralt
I det lilla och i det stora har trygghet och trygghetskänsla stor betydelse för människors välbefinnande. Det är klokt att säkerställa så trygga barn som möjligt. Det är klokt att säkerställa så trygga medarbetare som möjligt. Det är klokt att säkerställa så trygga invånare som möjligt. Vägvalen dit kan vara många. Personligen tror jag på ett bra samarbete mellan föräldrar och pedagogiskt skickliga lärare som orkar se varje individ och lära ut utifrån det perspektivet. Ledare och chefer som jobbar med och igenom sina medarbetare och där det finns en tolerans för misstag. Bara misstagen inte är ständigt återkommande. Ett samhälle där lagar och regler upprätthålls eller avvecklas. Ett samhälle där invånare och myndigheter hjälps åt att skapa den trygghet som på många sätt förutsätter att vi invånare hjälps åt att upprätthålla en respektfull och attraktiv levnadsmiljö. Idag krävs kraftiga förbättringar. Vägarna till en bättre trygghet än nu är många. Bifogat finner du några förslag som Centerpartiet i Uppsala föreslår. Vi tror väldigt mycket på civilsamhället och dess enorma kraft om de tydligt får spela relevanta roller för att göra vårt närsamhälle mer attraktivt. Hur tror du vi bäst stärker tryggheten i Uppsala och övriga Sverige?  
http://www.synonymer.se/?query=trygghet
https://sv.wiktionary.org/wiki/trygghet
http://www.unt.se/asikt/debatt/inte-bara-en-polissak-4482112.aspx


torsdag 22 december 2016

Blir de flesta hjon igen


Rika testar nytt

I alla tider har de få rika drivit mycket av den tekniska utvecklingen. Facebooks extremt rike grundare Mark Zuckerberg utgör inget undantag. Uppenbarligen vill Zuckerberg grundare vara med att försöka skapa de robotar och styrsystem som i framtiden kommer att styra våra hem. Varför inte, FB och Google sägs ju redan veta mer om oss än vad vi vet själva..... Varför inte låta dem helt ta över våra liv.... Noooot! All ny teknik startar i mindre och dyra serier. Om tekniken håller, och de rika är nöjda, blir det efter ett tag högre volymer och billigare priser som öppnar upp för "vanliga" människor att börja utnyttja den teknik som de priviligierade började med några år tidigare. Att sedan ny teknik kan erbjudas med olika kvalitet och olika starka varumärken, det är ett annat perspektiv än att reflektera över hur produktutveckling nästan alltid går till.

Automatisering
Vi går mot 10 miljarder människor på jorden. Människor som behöver mat, utbildning, sjukvård , bostäder och mycket annat. De flesta vuxna måste försörja sig själva. Det är i min värld det enda rätta och enda sättet för att vi inte återigen ska bli någon form av hjon till en liten maktelit som kraftigt och direkt styr vår tillvaro. Samtidigt går utvecklingen mot ett allt mer automatiserat globalt samhälle. Datorer, artificiell intelligens, robotar och sensorer tar över allt fler arbetsuppgifter från oss människor. Vad innebär det? Sverige har länge varit duktiga inom robotteknik genom bland annat ASEA. Vi har fortfarande mycket duktiga ingenjörer inom robotik. Bland annat Uppsalabon Fredrik Bruhn som är professor på Mälardalens högskola, i ABB land Västerås. Fredrik är en färgstark personlighet som säkerligen kan bidra till att Sverige kan ta delar av denna nya enorma marknad. Sverige i all ära men det är främst Japan, USA och Kina som leder utvecklingen. Japanerna bland annat för att de är "barnsligt" förtjusta i robotik OCH för att de försöker klara en åldrande befolkning med hjälp av mer smart robotteknik. Som vanligt drivs utvecklingen mest av tydliga behov.

Är medborgarlön den enda vägen för att de flesta människor ska kunna försörja sig i framtiden? Varför ska de eventuellt få människor som jobbar finansiera människor som inte jobbar? Hur kan det automatiserade beskattas för att ersätta alla enorma skatter och avgifter som tyvärr tynger mänskligt arbete? Under ett managementprogram när jag arbetade på IBM beskrev två professorer från och Harward business school och London School of Economics att framtiden åter kan utvecklas till samhällen liknande medeltiden. De extremt få rika (i förhållande till övriga antalet invånare) som bor i "mitten" och i ring efter ring runt dessa få bor mindre och mindre bemedlade. Det är klart att vi inte kan tillåta det att åter bli en verklighet. Visst har alltid rika och numera av egen kraft framgångsrika bosatt sig priviligierat. Det unnar jag dem utan problem. Samtidigt vill jag inte leva i ett samhälle som inte kan säkerställa en bra lägsta levnadsnivå för sina invånare. Det är min absoluta övertygelse att en bra lägsta nivå gör närsamhället till det mest attraktiva för alla, oavsett om man är "rik" eller "fattig". Rättvis och ekonomiskt klok fördelning av ekonomisk kraft kommer inte av sig självt. Det måste säkerställas av folket. Demokratin är den bästa garanten för att det säkerställs. Men, jag är skeptisk till medborgarlön utan tydlig motprestation. Motbevisa mig gärna.


onsdag 21 december 2016

Tryggare kan ingen vara

Isolering
Kan man isolera sig för att bli tryggare? Vad leder det till att isolera sig, hur påverkar det ditt liv? Tänk dig att du ensam låser in dig i en två och slutar umgås med andra. Dina matleveranser kommer en gång per vecka där maten lämnas utanför din dörr och följs av tre knackningar. Hur påverkar det ditt välbefinnande? Hur påverkar det din ekonomi och så vidare? Isolering kan aldrig ses som något annat än negativt om vi exkluderar metoden för att skydda människor med litet immunförsvar eller för att ibland straffa livsfarliga personer inom kriminalvården.
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Enstöring
http://www.synonymer.se/mobil/?query=isolera+sig

Terror
Terror är en krigsföringsmetod som använts under många årtusenden. Särskilt används den som metod av organiserad brottslighet eller politiska (kan vara religiösa) krafter som saknar militär förmåga att i "regelrätta" krig vinna mot en mycket starkare fiende. Precis som med krig skapar återkommande terror rädsla, förödelse och icke fungerande samhällen. Det är precis vad de som av fiender klassas som terrorister vill åstadkomma.

USA tycks sedan 9/11 väl ha klarat av att skydda sina invånare från terroristangrepp. Det är inte svårt att förstå att jihadister har angrepp på USA högt upp på sin önskelista. Den som känner till USAs system med "Homeland security", NSA, CIA och FBI förstår att de satsar massor av pengar för att skydda amerikanska intressen.

Alla länder, inklusive Sverige, måste organisera sig för att försöka hindra terrorism och organiserad brottslighet. I jultider redan 2010 gjordes ett försök att mörda många i ett terrordåd på Drottninggatan i Stockholm. Den gången klarade de sig som var i närheten för att den planerade mördaren inte lyckats konstruera bomben rätt. Sverige är självklart inte immunt mot terrorister trots vår kollektiva altruistiska inställning till att hjälpa jordens utsatta.

Hur bra är Europa på att skydda sitt folks intressen från terror? Betydligt sämre än USA. Det är sannolikt kopplat till att vägarna in i EU är väldigt mycket enklare och att det bland asylsökande sannolikt finns några få med andra avsikter än att söka skydd. Hur skyddar man sig mot det? Vad händer om murar byggs mot omvärlden? Sannolikt blir effekterna liknande de som händer om du isolerar dig hemma. Vill vi leva så? Nej. Vi måste istället skapa ett tryggare samhälle där alla invånare bättre än hittills hjälper till att skapa trygghet. Det gäller dock att hålla tungan rätt i munnen så att vi inte hamnar i ett samhälle som blir en ny variant av DDRs angiveri och mördarsystem. EU måste snabbt lära mer av USA och Israel som är duktiga inom säkerhetsarbete. Det brådskar då sannolikheten är hög att militanta krafter i högre utsträckning kommer att använda terror som metod för att nå egna mål. Att tro något annat är naivt.

Terrorattacken i Berlin är fruktansvärd och ynklig. Men är det möjligt att detta fruktansvärda kan innebära "dödskyssen" för Angela Merkels tid som rikskansler i Tyskland? Flera tunga bedömare beskriver det som mycket sannolikt. I denna oroliga tid tror jag det skulle vara olyckligt om Europa nu förlorar sin mest erfarne ledare som oxå i handling uppvisat en positiv människosyn.
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Terrorism
http://www.gp.se/ledare/dådet-i-berlin-stämmer-till-eftertanke-1.4060831
http://www.di.se/nyheter/di-i-berlin-en-stad-i-chock/
https://myaccount.nytimes.com/mobile/wall/smart/index.html?campaignId=&EXIT_URI=http%3A%2F%2Fmobile.nytimes.com%2F2016%2F12%2F20%2Fworld%2Feurope%2Fberlin-attack-christmas-market.html
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article12701119.ab

Tomten
Finns tomten? Enligt årets julkalender är det så och jakten på att hitta honom är inne på sin slutfas. Om tre dagar kanske tomten kommer till just dig. Har du varit en god medmänniska och bidragit till ett bättre klimat under 2016? I så fall är sannolikheten hög att den långhårige och grå-,vit-röda tomten kommer till just dig. Med vadå kan man undra? Som den klimatansvarige du är önskar du dig väl "endast" kärlek, fred på jorden och trygghet? Kärlek och trygghet önskar jag alla människor. I den världen är det också fred. Trist att det ska vara så många mycket slitningar mellan grupper hela tiden. Samtidigt inte så förvånande då vi konkurrerar om begränsade resurser och enskildas makthunger alltid leder till sammandrabbningar. På gårdagens presskonferens skröt regeringen med en stark ekonomi (sjukt låg ränta, allt svagare krona och en kraftig befolkningstillväxt har självklart en kortsiktig positiv effekt med de mätetal som nyttjas). Trots att Ginikoefficienten åter visar på minskade klyftor i Sverige ökar samtidigt skillnaden mellan dem i "värmen" och dem i allt trängre utanförskapsområden utan hopp. Det är ifrån dessa utanförskapsområden, särskilt från Göteborg, som många rest till Mellanöstern för att strida för IS. Ja, ja, ja nu tror vi att tomten 2016 kommer med trygghet. Om vi alla önskar det istället för prylar så kanske tryggheten återvänder. Vad tror du?
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Jultomten
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Ginikoefficient
http://www.ekonomifakta.se/Fakta/Arbetsmarknad/Loner/Ginikoefficient---internationellt/

Jultider är kärlekstider
För mig symboliserar julen kärlek. Jesus och hans budskap är i huvudsak ett budskap om kärlek mellan oss människor. Därför avslutar jag dagens blogginlägg med en psalm, Tryggare kan ingen vara.
https://m.youtube.com/watch?v=MqxSYsjDAIc





tisdag 20 december 2016

Mycket är möjligt

Den som söker ska finna

Går det att hitta något som man inte söker? Ibland är det säkerligen möjligt. Christofer Columbus sägs ha upptäckt Amerika trots att jag vill minnas att det var en bra väg till Indien han sökte efter (Och det var ju vikingen Leif Eriksson som var den förste Europé att upptäcka Amerika...). John Meynard Keynes utvecklade en makroekonomisk metodik för samhällen som bygger på principen att nationer kan och bör dämpa konjunktursvängningar.  Professor Maria Strömme, Uppsala universitet, söker efter nya svar varje dag men när de upptäckte Upsalite var det på grund av ett misstag, eller en tillfällighet, i deras forskningsarbete. Ingvar Kamprad, IKEAS imponerande grundare, kom på att man kunde revolutionera en möbelbransch som funnits sedan "Adam & Eva" genom att utgå ifrån ett logistiktänk för att möblera det svenska "folkhemmet". Columbus, Strömme och Kamprad är alla exempel på människor som vågar tänka annorlunda, vågar satsa mycket energi för att hitta något man söker och som har uthålligheten för att kunna lyckas. Det är liknande människor som driver den mänskliga utvecklingen framåt inom vetenskapen, näringslivet och samhällsutvecklingen. Samtliga ovan har gjort något som de allra flesta trodde var omöjligt. Mycket är möjligt om en enskild eller ett samhälle är tillräckligt motiverade.


Längre liv
Visst är det fantastiskt att allt fler människor får allt längre liv. I grunden är det självklart något positivt och dess konsekvenser ska i huvudsak ses som fantastiska möjligheter. Den krasse ser det som väldigt kostsamt eftersom bland annat pensionssystemet inte är uppbyggt runt att vi lever så länge som vi faktiskt i genomsnitt gör. Den krasse ser också att antalet år då väldigt många lider av funktionshinder och behov av mediciner och sjukvård är omfattande ökar. Samtidigt ser människor som Marie Strömme och hennes gäng möjligheter för nanoteknologin att reparera kroppens olika funktioner på helt nya och billigare sätt. Teknisk utveckling som både förbättrar människors levnadsförhållanden och sänker dagens kostnader för att till exempel byta ut utslitna knän eller höftleder. Varje dag jag har förmånen att till exempel ha min vitala morfar kvar i livet är en stor gåva. Hans "hav" av kunskaper, erfarenheter, kloka reflektioner och omtanke om andra är "priceless". Visst är det häftigt att det påstås att världens första 200-åring redan är född! Min morfar har kanske 105 år kvar på jorden : )


Företagsamhet och nytänkande
Förutom att vi människor måste få chansen att jobba längre innan pension krävs mycket nytänkande i en värld där demografin utvecklas som den gör. Det är människotyper som Columbus, Keynes, Kamprad och Strömme som kommer att bidra till att vi hittar nya förhållningssätt, nya metoder, nya tekniker och nya samhällsordningar som gör allt längre liv till i huvudsak en fantastisk gåva.

Om Sverige inte går mot enfald vad gäller produktion av offentligt finansierade tjänster är jag övertygad om att driftiga entreprenörer kommer att hitta vägar som bygger en ljusare framtid. Den enfaldiga och icke kvalitetsfokuserade jakten på "övervinster" bidrar inte till att Sverige kan klara de demografiska utmaningar vi har. Det är en mångfald av tjänsteleverantörer som också kan bidra till att Sverige kan få fram nya expansiva ekonomiska draglok som IKEA och Hennes&Mauritz. Möjligheterna är enorma och jag vill att Uppsala och Sverige ska bidra till att möjligheterna förverkligas. Sverige tappar idag  konkurrenskraft inom den informationsteknologiska branschen. Bland annat den utvecklingen måste brytas för att säkra att våra barn får leva i ett välståndssamhälle. Och att våra äldre får långa positiva liv. Visst ser du sambanden mellan innovationskraft, företagsamhet och ett högt välstånd oavsett ålder för människor i det samhället som kan skapa en framgångsekvation? Ekvationens utformning styrs i stor utsträckning av politiker! Rösta klokt! 


måndag 19 december 2016

Mogen för uppgiften

Fega ur
Det är inte demokratiskt klokt att låta komplexa frågor avgöras genom folkomröstningar. Varför ska vi ha representativ demokrati om inte de folkvalda på ett ansvarsfullt sätt vågar leda och ta ansvar för de beslut de fattar? Håll med om att det särskilt är i svåra och känsliga frågor som de förtroendevalda kan göra positiv skillnad genom att väl sätta sig in i plus och minus med olika ställningstaganden. Vad är demokratiskt klokt med att i svåra frågor låta känslor/hjärtat få kraftig övervikt före hjärnan? Hur tror du de flesta av oss röstar om vi inte är väl insatta i ett ämne och just har värderat alternativa vägar på ett seriöst sätt? Utifrån våra känslor så klart. Det duger inte. Vi väljare måste helt enkelt bli bättre på att kryssa de personer vi tror bäst kan företräda de åsikter vi tror på och på personer vi bedömer kan göra fler kloka vägval än okloka.
http://www.expressen.se/ledare/gunnar-wetterberg/vaga-sag-nej-till-folkomrostningar/
God mot ond
Jag har läst några inlägg i debatten om debattklimatet de senaste dagarna som talat om onda och goda krafter. Visst finns det onda krafter men de är få. Främst finns det olika sätt att kombinera hjärna med hjärta. Vissa använder 80/20 andra 20/80. Vem är godast? Den som mest sannolikt bidrar till ett klokt beslut som får minst negativa konsekvenser för det samhälle man företräder eller den som med känslorus leder oss in i sannolikt stormigt vatten. Låt oss ta Syrienkonflikten som ett skrämmande exempel. Att Väst backade upp Assadregimens fiender fick ett högt mänskligt pris. Har det varit värt det? Särskilt nu när allt tyder på att Assad blir kvar. De som känner till Rysslands intressen i Syrien, konflikterna mellan Iran och Saudiarabien, IS strategier och så vidare borde ha insett hur oklokt det var att uppmuntra omfattande konflikt med Assad. I vart fall om inte Väst var villiga att redan tidigt göra som i Libyen att aktivt gå in och hjälpa till att avsätta en ledare man ansåg förbrukad. Hur har demokratiutvecklingen gått i Libyen?... Vem är god? Vem är ond? Svaren är inte så enkla som vissa försöker göra dem. Den duktige Anna Dahlberg skriver några läsvärda rader om temat i bifogad artikel.
http://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/fastna-inte-i-goda-mot-onda-fallan/

Baskvalifikationer
Är mängd viktigare än kvalitet? Om kvalitet är viktigt, hur säkerställer man kvalitet? Hur mycket får kvalitet kosta? Enkla frågor eller hur? Och självklart varierar svaren beroende av vad vi avser för tjänst eller produkt. Som nästan alltid värderar olika människor samma tjänst eller produkt olika. Hur viktigt är det att dina folkvalda håller hög kvalitet och har förutsättningar att leverera bra tjänster till dig? Du håller väl med om att det är vad "folkrepresentant" med "förtroendeuppdrag" innebär? Visst är det rimligt att du och jag kan kräva att partierna, som idag inte ens kan samla 2% av invånarna, väljer företrädare som har rimliga kvalifikationer för att klara av att sätta sig in i svåra frågor. Att de har förmågan att använda både hjärna och hjärta i rimliga proportioner i sitt beslutsfattande. Inte minst att de har styrkan att våga fatta beslut kopplat till svåra vägval. Vägval som krävt ordentligt med inläsning, många möten för frågor och svar samt som ställts mot egna referensramar i form av livserfarenheter. De som tittade på Agenda igår och efterföljande Dokument utifrån fick tydligt klart för sig att vi befinner oss i mycket svåra tider med bland annat omfattande geopolitiska förändringar. De kommuner, länder och samarbetande regioner som har kompetenta och samarbetsvilliga företrädare kommer att kryssa sig fram tillräckligt bra i denna nya svåra terräng. Tror du att det räcker med dugliga tjänstemän? Komikern Robert Gustafsson gav nyligen uttryck för sin oro över vart oförmåga på toppositioner för oss. Är hans oro berättigad?
http://www.svtplay.se/video/11486494/agenda/agenda-18-dec-21-15?start=auto
http://www.svtplay.se/video/11575090/dokument-utifran-rysslands-aterkomst/dokument-utifran-rysslands-aterkomst-rysslands-aterkomst?start=auto
http://www.expressen.se/noje/gustafsson-kallar-stefan-lofven-idiot/
https://demokratiutredningen.files.wordpress.com/2015/04/kc3b6lln-sjunkande-partimedlemskap-och-demokratin-version-slutversion.pdf

Motionstider
Inom politiken är det nu motionstider. Det vill säga tidsfönster för förslag som kan bli delar av lokala och nationella partiprogram om de får stöd av medlemmarna. De senaste åren har jag motionerat om bland annat förslag om hur vår demokrati kan stärkas. Ett av de förslagen, som röstades ner, var att de som av partiet nomineras till ledande operativa politiska uppdrag ska ha en kompetens och erfarenhetsnivå på någon definierad miniminivå. Jag tror till exempel det är mycket värdefullt med många egna praktiska referensramar innan man till exempel är kommunalråd eller minister. Jag tycker också att det borde vara ett minimikrav att man haft ett "riktigt" arbete under några år. Min övertygelse är att det av många skäl är bra, inte minst för att bättre kunna värdera lobbyisters "goda råd". Vad tycker du? Och vad är ett "riktigt jobb"? Inte bara ett jobb/uppdrag som varit partipolitiskt kopplat kanske duger....



söndag 18 december 2016

Kryssning mot framtiden


Dialog
Idag kan man bland annat läsa hur EU parlamentarikern Cecilia Wikström försöker få EU medlemmarna att enas om en gemensam flyktingpolitik. En uppgift som bedöms vara väldigt svår men samtidigt en fundamental prövning av det nationsövergripande samarbetet EU. "EU kännaren" Pernilla Wredenfors på Sieps ger sin syn på EUs splittring och säger bland annat "men de problem vi ser kring flyktingpolitiken är något som på djupet utmanar EU-systemet och dess förmåga att erbjuda trovärdiga lösningar."

Som vanligt handlar konflikter om vilka utgångspunkter man tar, vilken fakta man väljer att fokusera på, vilka grupper man känner mest lojalitet med och vart man helst vill föra det folk man företräder. Bara genom att förstå olika parters positioner, och därifrån söka kompromisser, kan man hitta lösningar. På toppen av detta kommer graden av hjärna och hjärta bland olika företrädare med i förhandlingsekvationen. Är det svårt att förstå? En del försöker beskriva konflikten som det goda mot det onda. Tramsig retorik tycker jag. De goda är väldigt många och de onda väldigt få. I takt med att människor känner otrygghet och får sämre ekonomi tenderar dock "onda" krafter med enkla lösningar på komplexa problem vinna starkare stöd. Fundamentalt för all konflikthantering är att försöka förstå olika parters utgångspunkter och ständig dialog. EU parlamentarikern Wikström beskriver detta på följande sätt i en dagsaktuell artikel:


- jag tror mer på att tala med än om motståndaren. Det anses väldigt oortodoxt men jag tror att det är så jag kan övertyga.


- det finns ett franskt ordspråk som lyder: "Ska man äta med djävulen måste man ha en lång sked". Det handlar om att vara tydlig med var man själv står vid sådana här samtal.


Jag delar synen att det är klokt att tala med istället för om de man upplever som motståndare. Särskilt inom politiken, den demokratiska processen, borde det vara en självklarhet. Tycker du att det varit så i Sverige?... Det är självklart i konkreta sakdebatter som olikheter bäst blir belysta och goda argument kan få motparter att tänka om eller framstå som okloka. Är det svårt att förstå? Och vad gäller migrationspolitiken är det fundamentalt viktigt att dela upp den i sina många beståndsdelar. Annars är det demokratiska samtalet och debatterna värdelösa. De som klarar att klassas som flyktingar är flyktingar efter en individuell asylprövning. Alla andra i rörelse är något annat. Och varje rörelseskäl behöver bemötas på olika sätt av ett territorium som strävar efter hållbarhet i sitt unika samhällssystem. Och när vi talar om flyktingar, som jag självklart alltid anser ska stöttas, är det viktigt att förstå att de inte tar sig till någon ny plats av fri vilja, de har tvingats lämna någon plats de kallade hemma. Det perspektivet är mycket viktigt att förstå för oss som vill hjälpa människor som flytt.

En lång sked
Socialdemokraterna försöker uppenbarligen växla upp och hitta lösningar på verkliga problem. Oavsett om vissa anser att de är marginella eller inte. Landsbygden säger de ska stärkas med bättre statlig service och snabbare bredband. Tiggeriet, som inte bidrar till en lösning på tiggarnas problem, ska försöka stoppas. På toppen av det utlovas bättre ekonomi för de pensionärer som har det svårast, garantipensionärer som de klassas som. Vi får se vad som blir faktiska beslut i riksdagen. Det parlamentariska läget är minst sagt svagt för regeringen. Är dessa förslag ett försök av S-ledningen att känna av möjligheterna att regera med hjälp av hoppande majoriteter? En gammal klassisk demokratisk maktkonst som S i många av sina minoritetsregeringar behärskat väl. Tyvärr ser det nu ut som att sannolikheten är hög att S får fortsätta styra Sverige. Den stora skillnaden, som är viktig, är att de nu tvingats inse att de är väldigt beroende av andra partier och därför måste vara ödmjuka och generösa gentemot sina samarbetspartners. Det är en enorm skillnad mot när de hade runt makalösa 40% av folket bakom sig. Inte minst Centerpartiet fick erfara deras otacksamhet när C under början av 90-talet hjälpte S-regeringen att städa upp i en havererad svensk ekonomi. Som jag prognostiserade i början av mitt bloggande är S nu i bästa fall, för dem, ett 30%-parti. Möjligen har de själva låtit det sjunka in och de börjar anpassa sig till den för dem nya verkligheten.
Halvtid
Nu är det halvtid i denna demokratiska tidsperiod, 2014-2018. Om inte oppositionen mycket snart fäller regeringen är nästa val i september 2018. Historiskt har regeringar haft dåliga opinionssiffror i halvtid. Trots att den nuvarande regeringen är mycket svag och MP har havererat har ändå inte oppositionen kunnat vinna mer folkligt stöd för att de kan erbjuda något bättre.

MP och M är de partier som beskrivs som de som har det jobbigast i konkurrensen om väljarnas röster.  Jämfört med valresultatet 2014 ska S definitivt läggas till de partier som har det svårast att navigera i den nya terrängen. Personligen tycker jag att det är positivt att Centerpartiet tycks fånga upp några av dem som avser att lämna MP och M. Jämfört med valet 2014 är det dock relativt små förändringar. Det stöd som förändrats mest är MP, SD, C och S. De som stärkts är C, V och SD om vi använder det sammanvägda opinionsläget i november som utgångspunkt. Men, men om vi delar upp Sverige i tre politiska block. S+ V+ MP = Röda laget, C+M+L+KD = Gröna laget samt SD, då är det efter valet 2014 bara ett som växer. Om jag avrundar enligt reglerna när jag gick i skolan har Alliansen i stort sett oförändrat stöd. Det röda laget har tappat 5% och SD har vuxit med 31%.
http://novus.se/valjaropinionen/novus-poll-of-polls/

Om inte en opposition inom kort börjar visa enighet runt förhållningssätt till de frågor som mest berör svenskarna är den nuvarande nationella blockpolitiken sannolikt historia. Samtidigt är jag kluven om vad som är bäst i det läge som råder. Om till exempel Alliansen inom kort annonserar vilken gemensam politik som avses gälla i de för svenskarna viktigaste frågorna, då minskar också möjligheterna för de olika partierna att visa sin särprägel. Alliansen består de facto av fyra egna partier med egna partiprogram och politiska företrädare.

Även om det ofta talas om att "kanibalisering" inte är lösningen för att slippa vänsterstyre har det självklart stor betydelse hur maktförhållandena är mellan de partier som samarbetar.  Ja, ja... Senast 2018 får vi förhålla oss till en ny verklighet. Och då har den nya demografiska verkligheten börjat slå in med kraft i Sverige. Redan 2013 fick dåvarande regering förslag på nödvändiga reformer för att lösa Sveriges strukturella problem. Nu är det snart 2017, hur många av de strukturella problem som kommissionen önskade reformer kopplade till har mötts med matchande reformförslag som genomförs?.... "Ska man äta med djävulen ska man ha en lång sked" säger tydligen fransmännen. Reformtakten måste öka i Sverige och förhandlingsviljan måste förbättras i det parlamentariska läge Sverige under överskådlig tid kommer att leva med på nationell nivå. Jag vill inte att vänstern ska ha något inflytande på svensk politik! Den inställningen delar jag med 90% av Sveriges befolkning, ändå tillåts de påverka politiken...