onsdag 8 april 2015

Lagkänsla

Vi mot dom
Mänskligheten som en enda stor glad familj, så kan alla FNs inriktningar och konventioner sammanfattas. Vi ska helt enkelt vara goda mot varandra och vi ska ständigt vara altruistiska dvs inte bara tänka på oss själva och våra närmaste. För mig är det en självklar hållning för en verksamhet som Förenta Nationerna, FN. Vilken skulle den annars vara? Samtidigt är det en dröm om en verklighet som jag aldrig tror blir verkligheten men som hela tiden är värd att kämpa för. Drömmen är helt enkelt för komplicerad och den matchar heller inte människors olika ambitionsnivåer och våra grundläggande beteenden. Väldigt många människor gillar att mäta sina förmågor mot andra. Många människor vill hellre tillhöra ett vinnande lag än ett förlorande lag. Många människor vill vara en del av något som positivt särskiljer sig, inte en del av en stor grå och likriktad massa. Vi har också och kommer alltid att konkurrera om begränsade resurser. Därför är, och har det alltid varit, en stor kraft i "vi och dom" perspektiv. Och den största kraften skapas av politiskt skickliga som kan klä och målgruppsfokusera "vi och dom" berättelser på ett sätt som gör att många människor vill känna tillhörighet till den rörelse som attraherar just deras önskemål om "vi-tillhörighet".
http://www.synonymer.se/?query=lag
http://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6retagskultur
http://sv.wikipedia.org/wiki/Protektionism

Uppsala vann!
Känslan av att vara med i det vinnande laget är underbar. Jag har många gånger under mitt liv fått möjligheten att tillhöra väldigt duktiga lag. Under min fotbollskarriär, på IBM, Industri-Matematik, Ericsson, Sveriges Juniorhandelskammare, Centerpartiet i Uppsala etc. Känslan av att vara med i ett lag som presterar på topp med kollegor som respekterar varandra och med ett tydligt gemensamt fokus är enormt tillfredställande. I söndags och igår var jag på Fyrishov i Uppsala och tittade på semifinal i basket mellan Uppsala och Borås. En upplevelse som även inkluderade vår nationalsång! Matcherna var enormt spännande. Och vi och dom-känslorna väldigt tydliga. Igår var stämningen i Fyrishov magisk och Axel Nordström i Uppsala var en magiker i världsklass. Under de sista väldigt spännande minuterna dånade lokalen av klappningar och "Uppsala, Uppsala, Uppsala, Uppsala"! Det var underbart att vara en del av vi och att vi vann. Och vi var Uppsalabor med alla möjliga bakgrunder. Men vi är gemensamt en del av Uppsala och har ett gemensamt intresse av att Uppsala utvecklas bättre än andra platser. Det är viktigt att bygga lagkänsla för att uppnå framgång. Vem tar ansvar för det bygget?
http://www.unt.se/sport/nordstrom-en-gigant-3671136.aspx
http://sv.wikipedia.org/wiki/Varum%C3%A4rke
http://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6retagskultur

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar