onsdag 28 februari 2018

Varje dag kan fyllas med värde

Demografin en stark indikator
Inom samhällsplaneringen är demografiska data helt avgörande. Data om åldersfördelning, könsfördelning, ålder, etnisk bakgrund, var vi bor och så vidare. Precis som ett företag som tydligt kan definiera sin målgrupp, och som på djupet lär sig om dess egenskaper, blir samhällsbygget mer framgångsrikt om man kan sin demografi. I ett samhälle som det svenska har de senaste 30 åren landet blivit väldigt mycket mer mångkulturellt genom invandring. I övrigt är möjliga prognoser om befolkningsutvecklingen relativt enkla att genomföra, och de blir sällan mycket avvikande från de prognoser man kan göra. Förutom behovet av en mycket bättre integrationspolitik av nysvenskar är frågan om hur vi hanterar verkligheten att vi blir allt åldersrikare de viktigaste samhällsfrågorna. Det borde vara en självklarhet för alla politiskt aktiva idag.
https://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/BE0401_2015I60_BR_BE51BR1502.pdf
Eftersom vi vet att vi blir allt fler åldersrika i Uppsala och övriga Sverige är det viktigt att proaktivt förhålla sig till det. Det smartaste sättet att göra det är att fortsätta att stötta teknisk utveckling, att satsa mer på hälsofrämjande insatser, effektivare vård och rehabilitering, nya former av trygghets- och servicebostäder. Det är med glädje jag konstaterar att Centerpartiet i Uppsala har arbetat fram ett lokalt partiprogram och har ett lokalt kommunalt mål och budgetdokument som tydligt adresserar detta. Jag kan också med glädje konstatera, inte minst efter måndagens kommunfullmäktige, att allt fler partier följer efter. Att allt fler blir allt åldersrika är en tillgång. Genom klok politik och teknisk utveckling kommer mycket av det som många upplever som stora problem kunna omvandlas till kraftiga förstärkningar av våra samhällen som har vettet nog att tillvarata människors erfarenhet, ambitioner och kraft hela livet. Inte minst det viktiga livslånga lärandet och de digitala verktyg som gör det mycket tillgängligt gör att vi alla livslångt kan bidra till samhällsutvecklingen. Varje dag i våra liv kan fyllas med både egoistiskt och samhällsvärde. Hela livet.
https://www.uppsala.se/aldrevanligstad
https://3rdagelearning.wordpress.com/livslangt-larande-2/
Dagens kalkoner
Den som ansvarade för byggarbetet på Avenyn i Göteborg. Det är ett mirakel att ingen dödades eller skadades när denna olycka inträffade.
http://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/byggnadsst%C3%A4llning-har-rasat-p%C3%A5-avenyn-1.5234528

De som inte visar respekt för sin omgivning och utsätter andra för medveten smittorisk. Det är både iskallt och influensatider parallellt. Särskilt sårbara tider för våra mest åldersrika.
https://www.expressen.se/kronikorer/frida-boisen-1/ta-chansen-att-ga-i-braschen-i-influensatider/

Dagens stjärna
Eva Solberg. Jag håller med, jag är inte imponerad över hur barns intressen tas till vara när skilda vårdnadshavare låter sina vuxna konflikter gå ut över barnen! Här krävs definitivt förbättringar med barnens bästa i fokus!
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/myndigheter-sviker-barn-i-vardnadstvister-20857

tisdag 27 februari 2018

Kundorientering och smärta

Vilket fokus?
Kunderna, kunderna och kunderna måste vara i fokus ett företag som långsiktigt vill växa och vara lönsamt. Invånarna, invånarna och invånarna för dem man företräder måste vara i fokus för partier som långsiktigt vill få ett starkt väljarstöd och därigenom kunna påverka samhällsutvecklingen mer. Visst låter det enkelt? Ändå är det så svårt. Många större bolag går vilse och ägnar allt för mycket tid åt interna maktkamper och överflödig byråkrati. Därför tappar de också konkurrenskraft och ersätts av nya företagare med rätt fokus. Många etablerade partier ägnar mer tid internt än att fokusera på kontinuerliga dialoger med de invånare man företräder. Då kliver andra partier fram som bättre förmedlar politiska förslag som upplevs mer relevanta än alternativen. Så enkelt, och ändå så svårt.

http://kvalitetsmagasinet.se/sex-tips-for-en-battre-kundupplevelse/
https://www.astrakan.se/kundfokus-handlar-om-vad-man-gor/

Om du någon gång upplevt kraftig smärta kan det kollektivt jämföras med vad ett parti eller ett företag upplever som misslyckas att vara relevanta för sina kunder eller sin målgrupp bland väljare. När irrelevansen slår till, och kunder eller väljare lämnar, då hamnar företag och partier i en negativ spiral. En negativ spiral som bryter ner en verksamhet och garanterat skapar många interna konflikter. Och den som haft många dagar med smärta vet att man till sist är beredd att prova det mesta för att smärtan ska ta slut. I den bästa av världar är lösningen för oss enskilda människor en klok rehabilitering, ändrat beteende, en nödvändig operation eller en hjälpande medicin. För ett företag, eller ett parti, betydligt bättre kundfokus och därigenom bättre förmåga att föreslå lösningar på relevanta problem.

Dagens kalkon
Socialdemokraternas tomma vallöften inom sjukvården! Jag utgår ifrån att de allra flesta väljare är kloka. De kommer inte gå på att Socialdemokraterna bär på alla de förändringar som krävs för att öka tillgängligheten och kvaliteten inom vården. Ett av skälen till oförmågan är att de inte driver på det nytänkande som är nödvändig. Omsorgen och vården behöver kraftigt reformeras och det innebär bland annat betydligt kraftfullare nyttjanden av digitaliseringens enorma produktivitets- och effektivitetsförbättringspotential.
https://www.expressen.se/ledare/ann-charlotte-marteus/varning-for-rod-vardpopulism/

Dagens stjärna
Aleksandra Boscanin. Visst kan Stefan Löfvén ge vallöften om antal fler människor inom vården, men är det trovärdigt? Nej! Kvalitetslöften tycker jag absolut seriösa politiker ska ha som ambitioner, det är något annat än att tala om händer och fötter som behövs för att leverera till exempel omsorg och vård med kvalitet. Helt klart är att bland annat ny slagkraftig teknik kraftigt kan och kommer att ändra behovet av dagens arbetskraft. Inte minst behovet av läkare kommer att minska i takt med att artificiella läkare och läkare via digitala vårdcentraler nyttjas i allt större utsträckning.
http://www.gp.se/ledare/boscanin-det-räcker-inte-att-knäppa-med-fingrarna-1.5230520

måndag 26 februari 2018

Vetenskaplig förankring

Agil utveckling
Ingen människa är ”en ö”. Även om många människor plågas av ensamhet lever människor i mer eller mindre komplicerade system. System som alla som vill klara sig ok måste lära sig och förhålla sig till. Bland annat skillnaderna mellan ett klansystem och det svenska systemet med en offentlig sektor är högaktuella exempel. Den som tror hen lever i ett vakuum, eller i anarki, har antingen hälsoproblem eller befinner sig i någon av jordens helveteskonflikter. I denna vår verklighet av mer eller mindre komplicerade samhällssystem kan det offentliga Sverige lära mycket av systemutvecklingen inom informationsteknikbranschen. Tanken att Sveriges alla politiker skulle vara tränade inom mjukvaruindustrin är intressant. Då hade vi i vart fall haft en bred insikt om att system ständigt behöver underhållas och vidareutvecklas. Att man inte som förr ska skriva en extremt detaljerad kravspecifikation utan ge kontrollerat utrymme för Agil systemutveckling. Löpande anpassningar till en ständigt föränderlig verklighet. För att tillämpningen av en sådan metodik ska bli även ekonomiskt framgångsrik behöver man en övergripande strategi, en systemarkitektur. En arkitektur som inkluderar moderna standardmetoder för att integrera system. Tro mig, förbättringspotentialen är enorm. Vi måste snabbare kunna anpassa oss till ständiga förändringar.
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Agil_systemutveckling
https://computersweden.idg.se/2.2683/1.659798/agilt-15-tecken
http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kurser/?kKod=1MD200&typ=1

Vetenskapliga slutsatser tar tid
Vetenskapen är Extremt viktig för människans fortsatta utveckling. Utvecklingstakten går fortare än någonsin tidigare. Samtidigt är metodkraven höga för att en vetenskaplig ”upptäkt” ska erkännas. Kvalitetssäkringen är främst att universitet granskar varandra och enskilda forskare lever i en hårt konkurrenskraftig global värld där visselblåsarna snabbt gör sig hörda om någon anses ha fuskat. Inom den tekniska utvecklingen är det min bedömning att det är mycket enklare att steg för steg göra nya landvinningar genom att lära från tidigare framgångar. Inom beteendevetenskapen och sociologi tycks det betydligt svårare att lära av de omfattande kunskaper som redan finns. Skillnaden mellan dessa ”hårda” och ”mjuka” forskningsdiscipliner kan enkelt beskrivas av att den första i mycket stor utsträckning styrs av hjärnor, den andra i stor utsträckning styrs av känslor. Och eftersom alla samhällen har liknande behov men består av unika individer, med mer eller mindre varierande kulturer, blir mycket inom den mjuka forskningen ”oanvändbar” eftersom verkligheten förändrats.

För att ta ett enkelt exempel, varje gång en ny individ ansluter till ett lag eller någon lämnar det, har laget en ny dynamik. Studier av en tidigare sammansättning av ett lag, och dess slutsatser, kan kraftigt avvika från nuläget i till exempel en stadsdel. Grundläggande beteendevetenskaplig kunskap finns det gott om, ändå tycks många när ”hjärtat” får dominera välja att strunta i de generiska kunskaperna. Denna verklighetsbild menar jag styrker min efterfrågan på en smartare demokratisk process. Bland annat med löpande inslag av öppna konferenser för att snabbare gå mot lösningsverkstad av uppenbara problem.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=6878681
http://www.vetenskapsteori.se/b3vet_pp.htm
https://www.kth.se/social/group/examensarbete-vid-cs/page/krav-pa-vetenskaplighet/
http://www.ub.umu.se/skriva/vetenskaplig-artikel
https://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf
https://socav.gu.se/utbildning/sociologi
https://www.psykologiguiden.se/psykologilexikon/?Lookup=beteendevetenskap
Dagens kalkon
De som inte förstår hur mycket som krävs för att skapa och försvara ett unikt samhälle med ett generellt högt välstånd! Naivister kommer tveklöst inte bidra till att Sverige kan fortsätta att vara ett tryggt generellt välståndsland. Allt fler som är betydligt närmare en mer objektiv verklighet än den många naivister tror på gör sin röst hörd. De vill försvara ett relativt unikt samhällskoncept. I gårdagens Agenda kunde vi lyssna till en tydlig naivist, Fis nya delade partiledare. Jag säger bara, jösses! Det är bland annat liknande flum och beteendevetenskaplig dissonans som försatt Sverige i en mycket svår situation. I vart fall svår om man gillar det sekulära, demokratiska och relativt mycket jämställda samhälle Sverige uppnått. Läs gärna Nils Lundgrens bifogade artikel som är både positiv och dyster. Lite så som verkligheten ofta är med andra ord. Politikens uppgift är att vår tillvaro ska vara så positiv som möjligt och att alla i just vårt unika samhälle ska få en rimligt jämlik chans att nå sin fulla potential och förverkliga sina individuella drömmar. För att klara av det krävs mer hjärna än hjärta vid beslutsfattande!
http://www.gp.se/ledare/lundgren-verklighetens-folk-vill-inte-mista-utopia-1.5228772

Dagens stjärnor
De svenska idrottskvinnorna i OS. De presterade bäst av alla damer i världen som deltog i OS, och mycket bättre än våra svenska manliga idrottare.
https://www.expressen.se/sport/os-2018/helt-absurt-det-ar-dags-att-vakna-nu/

Jennifer Wegerup. Nej, livet är inte en saga som ”garanterat” slutar lyckligt. Hennes krönika lyckas enkelt och kortfattat att beskriva att kortsiktig ”godhet” inte självklart leder till något långsiktigt bra.
https://www.expressen.se/kronikorer/jennifer-wegerup/integration-kraver-mer-an-godhet-och-tolerans/

söndag 25 februari 2018

Lyssna, lyssna och lyssna

Ditt bästa i fokus
Egotripp eller uppgiftsfokus, vad handlar mångas engagemang om? Personligen tycker jag att det är intressant att många som bidrar till det viktiga politiska processandet älskar att höra sin egen röst. Visst måste man förmedla den politik man företräder men främst är en folkrepresentants uppgift att lyssna, lyssna och åter lyssna. Mitt uppdrag som Uppsalabornas representant i kommunstyrelsen är att företräda Uppsalabornas bästa, inget annat. För att klara av att göra det måste man hela tiden vara ute bland invånarna i alla dess former och lyssna, lyssna och lyssna för att därigenom också kunna bidra till relevant politikutveckling. I mitt fall till relevant politikutveckling för Uppsalabornas bästa, inga andra. Det är mitt uppdrag, inget annat. Om jag i OS-tider använder en idrottsmetafor kan jag beskriva det som att det gäller att veta vilken gren man tävlar i. Det är svårt att vara framgångsrik i slalom om man försöker åka skridskor. Bra eller dålig liknelse så är det viktigt att veta vilket uppdrag man har och fokusera maximalt på det. Om alla gör det blir helheten efter allt nödvändigt kompromissande en rimligt bra väg framåt.
https://www.synonymer.se/sv-syn/uppdrag
https://www.projektmallar.se/uppdragsbeskrivning
Fakta, fakta, fakta och relevans
Förutom att lyssna ordentligt, till ett brett urval av de invånare man som politiker företräder, är det viktigt att också ständigt ta del av tillgängliga fakta. Gärna vetenskapliga fakta. Innan vetenskapen gjort sina avtryck spelar journalistiken en mycket viktig roll att snabbare ge olika beskrivningar av verkligheten. Utan tabun! Subjektiva olika beskrivningar av verkligheten som värdeadderande journalister objektivt beskriver. Subjektiva berättelser som i en serie av perspektiv kan bjuda på värdefulla mönster att ta på största allvar, innan vetenskapen sent hinner ifatt. Och när vetenskapen hunnit ikapp har samhällsutvecklingen garanterat förändrats igen.

Om jag hade varit statsminister hade jag regelbundet arrangerat konferenser om svåra, och känsliga, problem att skyndsamt lösa. Konferenser där relevanta myndighetsföreträdare, vetenskapsmän, särintressen, journalister och politiker 1) ska enas om en rimligt objektiv nulägesbeskrivning 2) ska samtala om tydliga alternativa vägval för att lösa problemen, och sannolika scenarier. Jag undrar jag vilka politiska strateger det är som motsätter sig en liknande metodik som borde vara självklar? Tänk vad mycket lidande, och massor av miljarder kronor, svenskarna skulle ”spara” om vi tidigt utvecklar en bättre gränsöverskridande problemlösarmetodik.

Den kloka Alice Teodorescu har helt rätt när hon reflekterar: ”Journalisters främsta uppgift i en demokrati är att förse medborgarna med fakta. Fakta i sig kan nämligen aldrig vara av ondo. Det är bristen på fakta som ger upphov till myter, inte tvärtom. Men för att få fram fakta måste journalisterna göra sitt jobb - utan rädsla. Den senaste tidens berättelser från sådana som Huitfeldt borde vara startskottet för ett seriöst samtal om journalistikens roll i ett fritt och demokratiskt samhälle.”
http://www.gp.se/ledare/teodorescu-demokratin-behöver-orädd-journalistik-1.5220425
http://www.bokforlagetthales.se/filosofisktidskrift/page6/files/005a0551e9c44675147e344cf1f72c46-145.html
https://larare.at/svenska/moment/subjektivitet-objektivitet/subjektivitet-objektivitet_fakta.html

Dagens kalkon
Stefan Löfvén och hans regering. Jag blir så trött, och som skattebetalare frustrerad. Var är Felsökningsanalysen? Vad får dem att tro att deras ”medicin” hjälper så att sjukvården blir betydligt bättre på att ge oss den vård vi har rätt att kräva för redan stora skattekostnader? Politiskt spel när det är som sämst. Precis som med Polisen är inte pengar en lösning om det inte går att rekrytera och de som jobbar där säger upp sig. Och visst handlar mycket om ledarskap, det är tjänstemän ute i regioner och kommuner som ska klara av det. Suck!
https://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/0EoB4B/lofven-vill-kapa-vardkoer--och-kritiserar-m-ledaren-for-nya-karolinsk

Och regeringen skönmålar landets ekonomi på ett bedrägligt sätt! När nästa lågkonjunktur slår in saknas mycket pengar ”i ladorna”! Bifogat finner du lite ”utifrån och in” perspektiv.
https://www.google.se/amp/s/www.bloomberg.com/amp/news/articles/2018-02-09/sweden-s-economic-boom-revisited

Göran Persson, föredetta socialdemokratisk statsminister, siar intressant om framtiden. Håll i hatten när nästa lågkonjunktur hälsar på....
https://www.expressen.se/nyheter/goran-persson-da-blir-det-ett-nyval/

Dagens stjärnor
Min underbara son som idag ”hunnit” bli 25 år erfaren! Det är härligt att i dagarna två få fira hans milstolpe. 75 år till 100 år! Då får vi fira under tre dagar!

Peter Kadhammar. Tyvärr kan jag förstå att man väljer att kalla politiken ohederlig. Att sakna heder är inte samma sak som att vara kriminell. Vissa skulle säkert påstå att ”ohederlighet” är pragmatism. Oavsett hur man väljer att betrakta politiken lider den av kompetensbrist. Det duger inte att tro att det räcker att tycka saker och helt vara i händerna på tjänstemän. Läsvärd artikel bifogas.
https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/peterkadhammar/article20322927.ab

Sveriges kvinnliga OS-lag i curling! Fantastiskt, ännu ett OS-guld!
https://www.expressen.se/sport/os-2018/sverige-har-gjort-sitt-basta-os-nagonsin/

lördag 24 februari 2018

Att försätta berg

Enade de stå och söndrade de falla
Människans historia är full av exempel på kraftfulla makter som byggts. I familjeform, företagsform, föreningsform eller samhällsform. Lika full är vår historia av exempel på ”oslagbara” makter som fallit. Det är alltid oklokt att ta framgångar för självklara. Det har alltid varit viktigt att bilda sin befolkning maximalt och att utnyttja ny teknologi för att förbättra sin konkurrensförmåga. Och det går alltid att utmana, och besegra, befintliga makter som slöat till och som tappat sin strategiska förmåga. Den strategiska förmågan att ”tänka längre än näsan räcker”. Förmågan att inte maximera kortsiktig vinning före långsiktig kraft. Oftast har imponerande makter fallit på grund av kortsiktighet och/eller oförmågan att hålla ihop det egna ”lagets” särskilda vilja att kämpa för varandra och gemensamma ambitioner. När tilliten mellan lagmedlemmar sviktar, och ambitionerna går åt olika håll, då har gammal styrka ersatts av en väg framåt mot förlorad konkurrenskraft. Det finns alltid ambitiösa personer och nya grupper av människor som gärna tar över makten från dem som för tillfället har mest av den.
https://www.synonymer.se/sv-syn/försätta
https://sv.glosbe.com/sv/en/kunna%20försätta%20berg
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Lista_över_svenska_ordspråk
http://www.update.uu.se/~fbendz/library/eftertnk.htm

Inte minst inom sjukvården finns gott om exempel på hur kraftfull vår tro kan vara för att besegra hälsoproblem. Exemplen är många där placebo tycks påverka många i kraftig utsträckning. Det vill säga att du till exempel får en medicin för ett upplevt problem och tycker dig bli mycket bättre trots att du enbart fått ett ”sockerpiller”.
http://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Reflexion/2016/11/Tro-som-forsatter-berg/
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/placeboeffekt
https://www.synonymer.se/sv-syn/placebo
Dagens kalkon
Elever som trakasserar och använder våld på våra skolor! Denna negativa och oacceptabla utveckling måste fort och kraftfullt brytas. Våra barn måste få en bättre studiemiljö och våra lärare en bättre arbetsmiljö! Vilka värden tror du våra barn lär sig om de som sköter sig och deras lärare kan skyddas från trakasserier och våld?
https://www.expressen.se/ledare/skydda-lararna-mot-hot-och-vald/

Dagens stjärnor
Herrstafettlaget i skidskytte som tog OS-guld! Imponerande laginsats! Inte minst imponerande är Wolfgang Pichler. Kunskap och erfarenhet levererar!
https://www.expressen.se/sport/os-2018/svensk-skrallmedalj-i-herrarnas-stafett/
https://www.aftonbladet.se/sportbladet/a/qnWWVz/sveriges-tranare-pa-plats--efter-kaoset

fredag 23 februari 2018

FNs roll i cybervärlden

Allt fler konflikter på Internet
FN bildades för att vara ett globalt diplomatiskt forum, en kraft för fredsbevarande insatser och en kraft för stöd till utsatta människor. Grunderna för FN accepterades i Moskva i oktober 1943. Du som är intresserad av att förstå den ursprungliga idéen kan med fördel läsa information på bifogad länk.
http://www.english-for-students.com/objectives-and-principles-of-united-nations.html

Allt mer av våra konflikter mellan individer, organisationer och länder äger rum över Internet. Hur närvarande är FN tanken i den nya digitala världen och dess utmaningar? FN är i allra högsta grad engagerad i miljö- och klimatproblem som starkt påverkar flyktingsströmmar och väpnade konflikter, men varför är inte det digitala perspektivet betydligt mer aktualiserat inom FNs kontext? Det jag hittar är enbart hur digitala lösningar kan hjälpa till att lösa problem. Digitala perspektiv bidrar i allra högsta grad till dem i vår nya digitala tid. Det borde FN förhålla sig till. Eftersom många läser min blogg kanske någon kan tipsa de som idag företräder Sverige i FNs säkerhetsråd om att lyfta detta ordentligt på FNs agenda. Då gör Sverige någon bestående nytta under tiden i säkerhetsrådet. Med tanke på att vi också vill profilera oss som en ledande och innovativ digitaliseringsnation hjälper ett sådant initiativ till att profilera den positioneringen. Problemen med vida kanaler för spridning av "fake news" och uppenbara påverkanskampanjer från främmande makt i samband med val är det hög tid att FN tar i detta. I en global digital tid kan inte FN leva kvar i 40-tals tänk......
https://www.unric.org/en/latest-un-buzz/30397-digitalisation-for-development-how-technology-can-save-and-improve-lives
http://www.un.org/en/sc/
https://www.synonymer.se/sv-syn/kontext
Dagens kalkoner
Margot Wallström. Vad ska man säga? Utrikesdepartementet gör mer skada än nytta för Sverige under ledning av dagens regering.
https://www.expressen.se/ledare/wallstrom-vad-doljer-du-for-oss/

Massi Fritz. Hon har haft en extremt hög svansföring om hur dåligt Sverige är på att stå upp för människor som anser sig kränkta och /eller våldtagna. Hon har dessutom haft den dåliga smaken att anklaga domare för dåligt jobb när bevisen för en fällande dom saknades. Att ”sockra” advokaträkningarna drabbar också oss skattebetalare. Intressant att så många går ut och vittnar om hennes beteende. Det blir intressant att följa fortsättningen.
https://www.expressen.se/nyheter/massi-fritz-anstallda-uppmanades-overdebitera-det-ar-helt-orimligt/

Korrupta som berikar sig själva på ett oärligt sätt. Vänskapskorruption där inte meritokrati avgör vem som är bäst lämpad för ett uppdrag är inget undantag.
http://www.gp.se/ledare/svenskproducerad-korruption-1.5214389
https://www.synonymer.se/sv-syn/meritokrati
https://www.svd.se/sann-meritokrati-vag-bort-fran-elitforaktet

Dagens stjärna
Dottern. Nu är hon ”fearless” i skidbackarna, oavsett lutning : ).
https://sv.bab.la/lexikon/engelsk-svensk/fearless

torsdag 22 februari 2018

Bad guy good guy

Mest ond eller god?
Vilken kraft tillåter du bestämma mest i ditt liv? Den goda eller den onda? Eller är du en av dem som tror att du är en ”moder Teresa” under din livsvandring? Det kanske du är men vi är nog +98% av dagens mänsklighet som har goda och onda tillfällen, bra och dåliga dagar. Om du tillhör de +98%, som jag, kan det vara klokt att minnas den ”Gyllene regeln” och trots besvikelse och frustration försöka behärska dig och alltid uppträda respektfullt. Oavsett hur orättvist du upplever din situation.

Väldigt länge under människans dryga tre miljoner år på jorden har vi varit väldigt krassa mot onda eller konkurrerande krafter när de besegrats. ”Öga för öga” och Darwins evolutionsläran har gällt även människan. I takt med att vi civiliserats och lagar tagit över från godtyckliga och tillfälliga ledare har ”öga för öga, tand för tand” arbetats bort och Darwins regler om att de svaga försvinner har fått mycket mindre genomslagskraft. Vissa tycker det är ett uttryck för att det är en naturlig del av vår evolution, människans ständiga utveckling. Andra anser att vi närmar oss vår arts slutfas på jorden. Personligen ser jag det som en medmänsklig positiv utveckling men oroas av att hjärna och logik tappar kraft i förhållande till känslor när många kollektiva samhällsbeslut fattas.
http://filosofiforum.se/forum/viewtopic.php?t=7818
https://socav.gu.se/digitalAssets/1393/1393075_21grundinstallningar.html
http://www.brobyggarna.org/464.godhet.html
https://nyheter24.se/quiz/kul/826740-testa-dig-ar-du-god-eller-ond

Postmodernismen
Människan har utvecklats enormt de senaste 100 åren. Vissa menar att vi utvecklats mer dessa få år än under miljoner tidigare år. En svindlande tanke, och mycket sannolik eftersom tekniken vi låter tjäna oss har utvecklats och fortsätter att utvecklas i ett enormt tempo. Och antalet människor på jorden som bidrar till vår utvecklingskraft har ökat extremt kraftigt sedan 1917. Att Sveriges klassas som det samhälle som mest befolkas av många så kallade postmoderna människor är dock bekymmersamt. Framförallt i ljuset av att särskilt postmoderna samhällen anses använda mycket mer känslor än hjärna och logik vid beslutsfattande är Sverige i ett farligt läge. Ett samhälle som kollektivt hamnat i toppen av Maslows behovstrappa. Maslows behovstrappa beskriver i vilken ordning en enskild människa väljer att tillfredställa sina behov. Hur tror du att ett samhälle som leds av mer känslor än hjärna och logik utvecklas? Tror du att ett sådant samhälle kan klara sig bra i konkurrens med betydligt ”hungrigare” samhällen?
https://www.synonymer.se/sv-syn/postmodernism
https://www.allaboutphilosophy.org/postmodernism.htm
http://www.vof.se/skepdic/postmodernism/
http://gymnasiefilosofi.se/introduktion-till-postmodernism/

Dagens kalkon
Tre Kronor! Även med ett C-lag borde Sverige slå Tyskland! En försäkringstvist med NHL stoppade de bästa ishockeyspelarna från att delta. Trots det är förlusten mot Tyskland en skandal och stort lagledarmisslyckande!
https://www.expressen.se/sport/os-2018/foppas-harda-fraga-efter-sveriges-fiasko/

Dagens stjärnor
Min son och dotter som lagade en magiskt god middag igår!

André Myhrer som sannolikt avslutar sin slalomkarriär med att ta ett OS-guld! Så roligt!

Leif GW Persson. ”Elefanten i rummet” är sagt! Lägg ner Palmeutredningen och sätt Akilov i Kumla med några typ ”vit makt”-livstidsfångar.
https://www.expressen.se/nyheter/leif-gw-persson-lagg-ned-palmeutredningen/


onsdag 21 februari 2018

Vem vill du ha

Använd din röst klokt
Tänk att det fortfarande finns många väljare som inte förstår att det gör stor skillnad hur man röstar i alla tre val. Kommunvalet, Regionvalet och riksdagsvalet är tre olika demokratiska arenor med olika politiskt innehåll, olika sakfrågor att ta ställning till och framförallt också olika förtroendevalda, politiker, att ta ställning till. Hur kan man inte förstå att det på många sätt är viktigt att göra ett övervägt val till varje enskilt val av de tre möjliga? Du som vet vilka de viktigaste frågorna för just dig kan då utan skygglappar finna dig i en situation där du röstar på olika partier i de tre valen. Och du kryssar de personer just du finner mest erfarna och kompetenta för olika uppdrag.

I kommunval kan man se att partiers förmåga att bra adressera ”heta” lokala sakpolitiska frågor belönas av väljarna. I kommunval kan man också historiskt tydligt se att kompetenta politiska företrädare kan attrahera många fler röster än vad partiets politik skulle locka. Min tolkning av det är att stora delar av väljarkåren är klok eftersom enskilda politiker har stora möjligheter i en kommun att i majoritet påverka en kommuns utveckling. Eftersom den påverkan är stor är det mycket klokt att rösta på kompetens, erfarenhet och trovärdighet.

Mest besvärande av de tre valen är regionvalen som trots sin betydelse anses som det minst intressanta valet. Med tanke på att regionerna ansvarar för sjukvård, kollektivtrafik och regionala tillväxtfrågor är det allt viktigare att vi bättre värderar partiernas regionpolitik och kompetensen hos dess företrädare. Dina val har betydelse. Använd dina röster klokt. Det påverkar inte bara dig själv utan även kommande generationer.
http://8sidor.se/tre-val-samma-dag/
http://www.val.se/det_svenska_valsystemet/olika_typer_av_val/index.html
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/personvalhttps://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/personval
http://www.val.se/det_svenska_valsystemet/valsedlar_och_personrostning/personrosta/index.html

Dagen kalkon
Vänsterns riksdagsledamöter som inte kan bete sig vuxet och på ett respektfullt sätt som bör representera människor som ingår i Sveriges lagstiftande församling. Det borde vara självklart för vuxna och normala människor att prata med varandra för att lösa tvister. Om det inte lyckas borde de vara vuxna nog att söka medlingshjälp. Det är sällan ens fel när två träter. I en politisk värld med allt för mycket ”rackarspel” kanske det bästa tyvärr är polisanmälningar för att lagen ska få avgöra tvister istället för ”politiska häxjakter”. Vem som är mest skyldig i denna tvist vet jag inget om. Samtidigt är konflikten ett besvärande tecken i tiden.

Dagens stjärna
Stig-Björn Ljunggren. Intressanta reflektioner ifrån en samhällsdebattör so i vart fall nyligen bland annat kallade sig Socialdemokrat. Men visst är väl fortfarande avundsjuka och ”jantelagstänk” ett väl utbrett kulturdrag i riket Sverige?
http://www.gp.se/ledare/ljunggren-de-orättvisa-guldmedaljerna-1.5192895

tisdag 20 februari 2018

Svekfull regering

Litar du på staten?
Vem och vilka kan du lita på? Särskilt i en politisk värld där egna ambitioner tydligt tycks vara den stora drivkraften och inte uppdraget att tjäna folket man företräder. Hur gör man i en sådan värld för att orka och stå ut? Som särskilt duktiga företagare är det bäst att ha fokus på kunderna, i det politiska spelet kallade väljare. I denna politiska värld i Sverige finns tre demokratiska plattformar. Kommunfullmäktige, regionfullmäktige och riksdagen. Där förväntas frågor debatteras och större ställningstaganden avgöras. Varje demokratisk plattform har sin rådighet. En kommun stiftar till exempel inte lagar. Och kommuner regleras av staten. Nya lagar påverkar till exempel företagare och kommuner i stor utsträckning, långt ifrån alltid bra. Och ”bra” beror väldigt mycket på vilken politisk inriktning man tror på. Det är på statlig nivå som det kommunala ekonomiska utjämningssystemet verkar. Det är på statlig nivå som till exempel migrationspolitiken beslutas. Beslut som har stor påverkan på kommunerna. Ett litet tag utgjorde ”krona för krona” de ekonomiska ramarna för politiska idéer. Det vill säga det rimliga kravet att politiska förslag kan finansieras. Antingen genom tänkta nya intäkter eller att prioritera om bland begränsade resurser. Men vad händer när staten bedriver en politik som saknar täckning och bara förväntar sig att kommunerna ska lösa problemen? Det blir självklart inte en framgångsrik väg framåt. Det går inte att lita på staten idag. ”Krona för krona” måste inkludera kommunerna. Och eftersom staten har monopol på migrationspolitiken är det mycket rimligt att staten också många fler år än nu bär stora delar av migrationskostnaderna. Läs gärna bifogad artikel.
http://www.gp.se/ledare/boscanin-regeringen-lämnar-kommunerna-i-sticket-1.5179302
https://www.svd.se/regeringen-overger-krona-for-krona-principen-1o1z

Dagens kalkon
Anders Lindberg. Han bär sannerligen inte på tänkande som leder svenskarna mot en framtida generell välfärd.
http://www.gp.se/ledare/sonesson-nej-du-är-inte-progressiv-anders-lindberg-1.5201922

Dagens stjärna
Hanne Kjöller. Självklart ska regler och dess tillämpningar gälla alla jämlikt. I en mycket konkurrensutsatt verklighet är det också helt nödvändigt att inte acceptera ”godtyckliga” domstolar och anklagelser utan konkreta fakta som trovärdigt kan styrkas. Det fulspel som kan utnyttjas för att försöka försämra andra människors förtroende måste kraftigt motverkas. Den eller de som utan grund försöker gå den vägen måste ställas inför en riktig domstol och anklagas för förtal.
https://www.expressen.se/kronikorer/hanne-kjoller/hur-hade-v-behandlat-lars-ohly-om-han-varit-kvinna/

måndag 19 februari 2018

Hur mycket tryck tål du

Till sist brister det
Äntligen har jag nu njutit av 2018 års första nedförsåkning i Åre. Personligen tycker jag att några dagars återhämtning är som bäst när härlig fysisk aktivitet varvas med god mat, After-ski och mycket bastubadande. Den som arbetar hårt, särskilt i en stressfylld miljö, behöver stunder där tankarna kan vara på annat och i bästa fall även klarna. Annars brister det för allt fler och man ”går i väggen”. Alla har sina källor till återhämtning och glädjeboostar. Umgänge med kära, dans, regelbunden träning, att lära av mer erfarna och nedförsåkning är fem av mina återhämtningskällor. Vilka är dina?
https://stress.se/utmattningssyndrom/
https://www.expressen.se/halsoliv/psykologi/stress/lakaren-6-tidiga-tecken-pa-utbrandhet/

För mycket tryck får allt att brista. Gränserna för hur mycket tryck vi människor tål innan det brister är väldigt individuellt. Gränserna varierar också beroende av allt vi studerar. Inte minst inom materialläran spelar hållfasthetsläran en stor betydelse. Du vet väl att Ångströmslaboratoriet inom Uppsala universitet tillhör de bästa i världen bland materiallära? Nu vet du det om du inte visste det tidigare.
http://www.polacksbacken.uu.se/Valkommen_till_Polacksbacken/angstromlaboratoriet
http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kurser/?kKod=5KV732&typ=1
http://www.sverigeskonsumenter.se/Global/Stilmedveten%20utbildningsmaterial/Materiallara.pdf
http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kurser/?kKod=1TE654&typ=1

Vår jord och dess begränsade resurser är inget undantag. I takt med att vi snabbt närmar oss 10 miljarder människor på vår jord utsätts miljö- och klimat för ett ohållbart tryck om vi inte anpassar vår konsumtion till smartare och hållbara beteenden. Det är min övertygelse att delningsekonomins utveckling har en avgörande betydelse för att kraftigt minska på trycket på jordens begränsade resurser. Inte minst på trycket efter efterfrågan på kritiska metaller. Bland annat de metaller som är nödvändiga i det digitala samhället och i utbyggnaden av det fossilfria samhället. Min övertygelse är att vi klarar denna omställning och Uppsala och Sverige kan bidra ännu bättre i arbetet för att vi ska lyckas. Att vi lyckas är av avgörande betydelse för våra kommande generationers levnadsvillkor på moder jord.
https://www.klimatkontot.se
https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/978-91-620-5903-3.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=a01QQZyl-_I
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/L0lGV1/havsnivan-kan-stiga-dubbelt-sa-mycket-som-forskarna-raknat-med
http://miljo-utveckling.se/om-att-hushalla-med-begransade-resurser/

Dagens kalkon
Kriminella gäng. Mycket talar för att den organiserade brottsligheten breder ut sig. Det är den farligaste varianten av ”parallellsamhällen” som växer fram. Oavsett vilka som bemannar dessa självgoda och kriminella gäng. Ett samhälle som vill erbjuda sina invånare personlig frihet och rimlig rättvisa måste klara av att effektivt bryta upp liknade verksamheter.
http://www.gp.se/nyheter/35-mc-gäng-i-väst-som-polisen-bevakar-men-ett-nytt-gäng-oroar-mest-1.5189390

Dagens stjärna
Hamid Zafar. Vi måste orka, och våga, ta i verkliga och farliga problem. Alla extremistgrupper är farliga för sin omgivning. Som vanligt är det väldigt svårt att i ett demokratiskt samhälle att lösa liknande problem om vi inte ordentligt analyserar problemet och öppet, och respektfullt, debatterar effektiva motåtgärder.
http://www.gp.se/ledare/zafar-de-lärdas-svek-1.5189562

söndag 18 februari 2018

Sjukvårdsutmaningarna allvarliga

Hur illa får det bli?
All verksamhet ska, om den är berättigad, fylla en värdefull roll. Minst ska en sådan verksamhet svara mot en efterfrågan på en marknad. Utmaningarna på en marknad, oavsett om den är skattefinansierad eller finansierad på annat sätt, är att matcha utbud mot efterfrågan. Det är med andra ordet VOLYM som alltid kraftigt påverkar. Tveklöst har vi nu en mycket utmanande tid för att matcha behov av kompetent arbetskraft mot utbud av efterfrågade tjänster. När en vänsterregering seriöst överväger att försämra assistansstödet till våra yngsta och äldsta invånare, med omfattande hjälpbehov, då borde alla förstå att varningslamporna blinkar röda. Svensk sjukvård brottas med allt större kvalitetsproblem och livsfarliga köbildningar. Den svenska ekonomin kan snabbt försämras... Och om redan höga skatter höjs ännu mer riskerar vi att tappa globalt eftertraktad kompetens. Och möjligheterna att rekrytera kompetent arbetskraftsinvandring blir ännu svårare än det redan är om redan höga skatter höjs. Fokus måste vara på att få bättre och mer samhällsfinansierade tjänster utan högre skatter. Mer av tjänsterna inom välfärdens kärna. Prioritera bort annat! Nedan bifogade artiklar är läsvärda. Inte minst Alice Teodorescus.
http://www.gp.se/ledare/teodorescu-välfärdskostnaderna-en-tickande-bomb-1.5188521
https://www.vardfokus.se/webbnyheter/2016/mars/ivo-rapport-visar-pa-omfattande-brister-i-varden/
https://www.dagensmedicin.se/blogg/gunnar-akner/2017/10/27/paradox-hur-kan-sjukvarden-resultat-vara-varldsledande-trots-omfattande-problem-och-brister/
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/vardens-problem-aer-brist-pa-kvalitet-inte-pa-resurser-32415

Nu krävs ett modigt och kompetent politiskt ledarskap. Med nuvarande oförmåga till nödvändigt förändrings- och förbättringsarbete kommer allt fler invånare drabbas hårt på grund av en havererad förmåga att uppfylla ett rimligt samhällskontrakt. Det är många funktionsfel, samarbetsproblem, kompetensbrist och missnöje inom väldigt många stora offentliga verksamheter idag. Och nu har vi haft runt 8 år av uppåtgående ekonomi. En uppåtgående ekonomi helt skapad av tillgången på billiga pengar och migrationspolitiska kortsiktiga utgifter. Med nuvarande lägesbild, vad tror du händer när nästa lågkonjunktur hälsar på?
http://www.gp.se/nyheter/göteborg/sjuksköterskor-säger-upp-sig-i-protest-1.5188331

Vägen framåt, i hela Sverige, måste vara fokuserad på förändrings- och förbättringsarbete. Vi kan inte lösa de stora utmaningar vi tveklöst har utan ett målmedvetet förbättringsarbetet. En viktig del av det förbättrings- och förändringsarbetet är att vara positiva till en mångfald av leverantörer av skattefinansierade tjänster. Och i ljuset av att vårt näringsliv särskilt är framgångsrikt på grund av svensk världsledande systemförmåga kan enorma förbättringar genomföras genom bättre organisationsövergripande samarbete. Samarbete som går ut på att utifrån invånarnas bästa samarbeta. Och vi lever i en digital tidsålder, vi måste utnyttja teknikens möjligheter mycket mer och bättre. För att vi ska klara denna utmaning krävs politiker som leder vägen framåt. Om du ska räkna upp fem sådana personer aktiva i lokalpolitiken eller rikspolitiken, klarar du det?

Dagens kalkon
Duperande, falska, intrigerande och lögnaktiga människor. Hur kan så många ofta bli så kraftigt lurade? Trist. Titta gärna på bifogad del av Uppdrag granskning. Tänk att människor som förefaller rimligt ”normala” kan låta sig bli så blåsta! Det handlar om hon som kallade/kallar sig ”Kristi brud”....

Dagens stjärna
Hanna Öberg. Hon fortsätter att imponera i OS! : )
https://www.expressen.se/sport/os-2018/magdas-okanda-mote-med-guld-hanna/

lördag 17 februari 2018

Uselt ledarskap

Stort kompetensbehov
Sveriges stora kompetensbehov måste tas på betydligt större allvar av Sveriges regering. Avvisningsbeslut mot människor som jobbar, där mindre administrativa fel begåtts eller för att de missförstått "deponi"-regler under studier måste få ett omedelbart stopp. Sverige har inte råd med liknande dumheter! Både inom näringslivet och inom offentlig sektor har vi de kommande 10-20 åren stor kompetensbrist. Istället för att ha myndigheter som beter sig på detta sätt måste politiken eventuellt förändra lagstiftningen så att den ger utrymme för lite sunt förnuft. Dessutom måste regeringen skyndsamt arbeta med att hitta former som gör arbetskraftsinvandring både enklare och attraktivare för kompetens vi behöver. Kompetens som väldigt många länders verksamheter tävlar om. Om Sverige är attraktivt för den attraktivaste arbetskraften är Sverige garanterat attraktivt för oss som redan bor i någon del av vårt vackra land.
https://www.experis.se/foretag/swe/om-experis/nyheter/pressreleases/akut-kompetensbrist-baade-i-sverige-och-globalt-1611377

Det är toppen att allt fler höjer sin röst för att vi ska få en bättre ordning i migrationspolitiken. Vi måste få en betydligt offensivare migrationspolitik som bidrar till att vi mycket bättre kan matcha kompetensbehov mot möjlig kompetensförsörjning.
https://www.di.se/nyheter/naringslivets-krav-stoppa-kompetensutvisningarna/
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/akut-kompetensbrist-kraver-snabba-losningar-18665
https://www.di.se/nyheter/it-branschen-varnar-for-stor-kompetensbrist/
https://www.va.se/nyheter/2016/09/08/sverige-har-kompetensbrist/
Dagens kalkon
Censurivrare. Yttrandefriheten är grundlagsskyddad. Allt tyckande är inte "fake news" bara för att man inte tycker om det som sägs. Och "gammelmedierna" har historiskt visat på bristande förmåga att ordentligt, och objektivt, lyfta relevanta samhällsproblem. Självklart ska alla seriösa mediekanaler göra vad de kan för att hindra spridningen av falska nyheter, samtidigt blir gränsdragningen mot åsiktscensur svår.
https://www.expressen.se/ledare/farligt-med-mediekartell-mot-falska-nyheter/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/yttrandefrihetsgrundlag-19911469_sfs-1991-1469

Dagens stjärna
Frida Hansdotter! Ännu ett OS-guld! Såååå roligt att hon fick allt att stämma i ett OS-lopp!
https://www.expressen.se/sport/os-2018/frida-hansdotters-vag-till-os-guldet/

fredag 16 februari 2018

Kramas mycket mer

Ensamhet är plågsamt för många
Hur vill du bli bemött? Få, om vi bortser från mycket få självplågare, vill bli bemötta och behandlade med respekt. De flesta vill gärna också bli bemötta kärleksfullt. Beteendevetenskapligt är det som en konsekvens av personliga önskemål inte förvånande att det finns ”en gyllene regel”. Den ”gyllene regeln” finns beskriven inom alla trosuppfattningar. Den kan också vara det tydligaste uttrycket för att de flesta människor anser att rimlig rättvisa är viktigt. Regeln uttrycker att vi alltid ska behandla sina medmänniskor så som man själv skulle vilja bli behandlad i livets olika situationer.
https://sites.google.com/site/religionstema/veckans-uppdrag-1/om-att-goera-gott/den-gyllene-regeln

Alla människor vill bli älskade av någon, gärna av fler. Helst vill vi bli älskade för den unika personlighet vi är. De flesta av oss kämpar också med att bemästra olika egenheter som kan uppfattas som jobbiga för andra. I allt större utsträckning används också mediciner för att vi alla ska bete oss mer lika. Om det kan man ha många åsikter... Många gånger är det ”avvikande” tänkande och beteenden som bidrar till kreativitet och stor del av vår ständiga mänskliga utveckling. En mycket speciell personlighet som starkt bidrog till vår mänskliga utveckling var Steve Jobs, en av Apples grundare. Samtidigt var han inte en rolig person att ha i närheten om han av något skäl inte gillade dig. Ja, ja vi människor är komplexa. Som art betraktas vi av beteendevetare som flockdjur. Vi vill tillhöra någon eller några grupper för att må bra. Så är det. Därför är upplevd ensamhet smärtsamt för de flesta.
http://www.lakartidningen.se/Functions/OldArticleView.aspx?articleId=6450
Det är viktigt att försöka sprida kärlek och hopp. Det gör våra korta liv mer positiva. En sak är lika säker som att tiden bjuder på både högkonjukturer och lågkonjunkturer. Livet bjuder löpande på både med och motgångar. Även om vi anstränger oss mycket för att undvika dipparna så kommer de och ”hälsar på” lite då och då ändå. Fokusera på ett respektfullt och kärleksfullt bemötande mot alla dina medmänniskor, det gör ditt egna liv mer positivt. Kramas mer med dem du gillar, det håller dig friskare!

http://www.vett-och-etikett.com/vett-och-etikett.asp?tips=Halsa-med-en-kram
http://www.vardagspuls.se/kropp--halsa/kramas-for-ett-langre-liv/
http://iform.se/halsa/sa-lang-ska-en-kram-vara
https://www.expressen.se/halsoliv/halsa/ge-nagon-en-kram-8-tillfallen-da-vi-borde-kramas/
https://www.expressen.se/halsoliv/halsa/kramas-mer---darfor-ar-det-bra-for-din-halsa/
https://stegforhalsa.se/kraften-hos-kramar-gagnar-din-halsa/
Ensamheten är tyvärr stor bland alla generationer i Sverige. Särskilt bland våra åldersrika. I ljuset av hur det blir allt viktigtigare med det livslånga friskvårdsarbetet, då vi i genomsnitt blir allt äldre, måste vi ta ensamhetsproblematiken på största allvar! Ensamheten är det som beskrivs som det mest besvärande när olika äldreundersökningar ger indikation om äldres generella situation. Bifogad artikel om ensamhet är läsvärd.
https://www.expressen.se/ledare/linda-nordlund/ensamhet-ar-lika-farligt-som-rokning/

Dagens kalkon
Mördaren i Florida. Minst 17 dödade och många skadade i ännu en skolskjutning. Fruktansvärt att beröva andra människor en längre tids livsupplevelser. Tragiskt för alla skadade och alla dödas anhöriga.
https://www.metro.se/artikel/skjutning-på-skola-i-florida-tjugotal-uppges-skadade

Dagens stjärna
Stefan Åkerlund. Mördade Ebbas pappa. Tänk att vara så stark att han klarar av en intervju om mordet på hans dotter och livet därefter. All världens kramar idag till den familj som fråntogs sin Ebba.
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/7l39MB/dodade-ebbas-pappa-akilov-har-forstort-mitt-liv

torsdag 15 februari 2018

Social hållbarhet

Helhetstänkande
Det är svårt att klara av klokt beslutsfattande. Hjärta och hjärna i god kombination leder till bäst vägval. Hjärta och hjärna som inom samhällsbeslut, som politiker ägnar sig åt, som hittar kloka ställningstaganden som väger in sociala- ekologiska- och ekonomiska hållbarhetsperspektiv i varje beslut. Inget ställningstagande är endast ur ett socialt perspektiv. Inget ställningstagande är endast ur ett ekologiskt perspektiv. Ibland har man styrt en verksamhet så illa att de ekonomiska perspektiven styr allt. Att ha den politiska förmågan att just väga in en bra balans mellan dessa hållbarhetsperspektiv är vad som skiljer skickliga lokala och nationella partiorganisationer från oskickliga. Det är seriösa partiers uppgift. Samtidigt blir många debatter endimensionella....

Vår migrationspolitik är inget undantag. Alla hållbarhetsperspektiv måste vägas vid svåra ställningstaganden. Läs gärna bifogad gästkrönika skriven av Sofie Löwenmark. Den avslutas med "I det som kommit att kallats för ”human flyktingpolitik” har människor stuvats in i ”the shining”-liknande byggnader i skogen och larm om grava missförhållanden har inte fått tillräckligt genomslag. Människor lever år efter ankomst till Sverige i bilhallar och diverse olika nödlösningar. Den sedan länge alarmerande trångboddheten i förorterna förvärras ideligen. Grunden för en human flyktingpolitik är ett humant och fungerande mottagande. Där är vi inte idag.". Hon beskriver också att en fruktansvärt stor andel av de som mördats de senaste åren är kvinnliga migranter. Hållbarhet, hållbarhet och hållbarhet har många perspektiv. Det är oklokt att bara tro att det finns ett perspektiv. Sverige och dess delar måste bli mycket bättre på att klara av att snabbt inkludera människor som migrerat till Sverige, eller skyndsamt avvisa dem. Allt annat är inhumant. Och självklart påverkas vår förmåga att anständigt inkludera många fantastiska människor in i vårt gemensamma samhälle av mängden människor som är i behov av hjälp i olika former. Om den sociala hållbarheten i våra närsamhällen raseras får det också stora negativa konsekvenser på den ekologiska och ekonomiska hållbarheten. Håll med om att det är enkelt att förstå? Och social ohållbarhet är en ”fantastisk” grogrund för extremism.
http://www.gp.se/ledare/n%C3%A4r-den-svenska-gr%C3%A4nsen-passerats-1.5159332
http://www.gp.se/ledare/cwejman-beredskapen-mot-extremism-%C3%A4r-inte-god-1.5169347
http://www.unt.se/asikt/debatt/varderingar-i-praktiken-4900769.aspx

Dagens kalkoner
De som tillåter skolor som bidrar till stark segregation och motverkar inkludering.
https://www.expressen.se/ledare/wallstroms-natohan-osar-omdomesloshet/

Margot Wallström. Sveriges hela regering måste inse hur sårbart lilla Sverige är. Särskilt i ljuset av en längre tids misshandel av det svenska Försvaret!
https://www.expressen.se/ledare/wallstroms-natohan-osar-omdomesloshet/

Dagens stjärna
Hanna Öberg! Fantastisk prestation! Nytt svenskt OS-guld!
https://www.expressen.se/sport/os-2018/skrallen-hyllas-nu-over-hela-varlden/

onsdag 14 februari 2018

Kompetensens och livserfarenhetens värden

Vem väljer du som arkitekt eller läkare?
Tänk dig att du är fri att välja fritt, utan att bekymra dig om kostnader, bland människor som har ett yrke som du är i behov av. Fokusera på yrket arkitekt och läkare. Du ska bygga ett nytt hus och behöver en arkitekt. Väljer du en som nyligen tagit examen från en arkitektutbildning? Väljer du en erfaren med många framgångsrika referenser på sin meritlista? Nu ska du föreställa dig att du har fått hälsoproblem. Du har fått beskedet att du har någon form av cancer, den är godartad så det ska inte vara livsfara i nuläget. Väljer du en nyutbildad läkare med endast några få års praktisk erfarenhet eller väljer du en specialist inom onkologi som den läkare du vill få hjälp av?
https://sv.wikipedia.org/wiki/Onkologi
Varför tycks politiken vara ett undantag?
Hur kommer det sig att det politiska skrået ofta i Sverige avviker från logiken att relevant kompetens och livserfarenhet avgör om man är lämplig eller ej? I stora delar av världen är självklart de folkliga företrädarna människor med omfattande livserfarenhet. Håll med om att det borde vara enkelt att förstå att en ledande politiker kan tjäna sitt folk bättre om hen har ett stort referensbibliotek av egna upplevelser som hjälper till vid komplicerat beslutsfattande. Sonessons ledarartikel nedan är viktig. Våra erfarna, kloka och åldersrika behöver inkluderas mycket bättre. Deras livsrikedom kan betydligt bättre bidra till en ljusare morgondag om de inte exkluderas! Vet du hur många av Sveriges befolkning som är +60? Vet du hur många +60 som är representerade bland Sveriges 349 riksdagsledamöter? Jag ska hjälpa dig att förstå sakläget genom att tala om att +60 är kraftigt underrepresenterade i till exempel Sveriges riksdag! 

Tryggt åldrande
En av de viktigaste politiska frågorna för Centerpartiet i Uppsala är att bryta åldersdiskriminering och säkerställa att vårt samhälle är tryggt och inkluderande även för våra mest åldersrika. Tryggt att vi bland annat klarar av att ge en god omsorg och vård till väldigt många fler +80-åringar än förr. Tryggt att röra sig så ofta som möjligt i vårt offentliga rum och därigenom hålla sig friskare. Vi måste också sluta exkludera +55 inom yrkesliv och ledande politiska uppdrag. Det är både diskriminerande och korkat. Vi behöver alla goda krafter vi har. De åldersrika som vill jobba vidare, eller som till exempel vill tjäna oss i riksdagen är guld värda med all den erfarenhet och klokhet som ofta följer med åldersrikedom. Precis som i andra sammanhang är en mix av personlighetstyper, kön och ålder ofta framgångsrik. Förenade i en gemensam värdegrund och tydliga målbilder.


Dagens kalkon
Jennifer Wegerup. Korkad krönika.
https://www.expressen.se/kronikorer/jennifer-wegerup/var-en-riktig-man-sa-far-du-en-riktig-kvinna/

Dagens stjärnor
Stina Nilsson. Fantastiskt kul att hon tog OS-guld!
https://www.expressen.se/sport/os-2018/forvirringen-efter-elofssons-ord-i-tv/

tisdag 13 februari 2018

Detaljstyrningens baksidor

Delegation kräver erfarenhet och kompetens
Hur mycket ansvar ger du en 3 åring? En 8 åring? En 12 åring? En 17 åring? Varför ger de flesta av oss föräldrar allt mer ansvar till ett barn i takt med att de lär sig allt mer och blir allt mognare i sina reflektioner? Självklart på grund av att de just blir allt kunnigare och de flesta utvecklar också allt mer sitt omdöme i takt med åldersrikedom. Samma princip gäller för de flesta även i andra sammanhang där vuxna tillsammans ska skapa värde i någon form. I takt med att man har dokumenterade meriter, kompetenser och uppvisat omdöme kan man få mer och mer ansvar. Det är också viktigt att förstå att meriterade, kompetenta och omdömesfulla människor vill ha mycket eget ansvar, inom givna ramar, för att trivas. Det är en destruktiv detaljstyrning som ofta drabbar till exempel förskolor och skolor runt om i Sverige. Föreståndare, rektorer och lärare i olika former förväntas vara meriterade, några ska ha dokumenterad kompetens och jag hoppas verkligen att de som får ansvaret att möta våra barn och unga varje vecka har ett gott omdöme. Ge dessa viktiga och kunniga människor mer eget handlingsutrymme för hur de ska klara av att nå skolans kunskapsmål! Om de inte anses kompetenta nog att klara det ska de inte heller ha ansvaret för att individuellt matcha våra skolbarn mot maximalt lärande! Delegera mer och låt bli att detaljstyra en värld där varje förskola och skola är unik.


https://www.dagenssamhalle.se/debatt/mindre-detaljstyrning-mer-tid-barnen-20674


Riktade statsbidrag av ondo
Trots att vi har utredning efter utredning som tydligt poängterar hur dåligt det är med riktade statsbidrag är det en "sjuka" som fortsätter att drabba Sveriges kommuner. Tyvärr är skälet sannolikt enkelt. Ministrar vill sola sig i media ljuset genom att göra utspel om riktade miljoner för ´än det ena eller det andra. Egna PR ambitioner går alltså före ambitionen att på riktigt bidra till viktiga förbättringar. Varje kommun är unik. Varje verksamhet är unik. Problemen, och förutsättningarna, i Danderyds kommun skiljer sig ofta från problemen i Boxholms kommun. Därför är riktade bidrag fel och generella anslag som respektive kommun själva kan styra över det bästa. Skolors huvudmän ska ha fokus på jämlika villkor, på skolresultaten och lärandets övergripande ramar (nödvändigt för att strävan mot jämlikhet och rättvisa ska uppnås). I övrigt måste skolledningarna och lärarna få välja hur de ska klara sina uppdrag bäst utifrån de unika pedagoger de har tillgång till och de unika elever de ska lyfta mot framtida segrar. Hur svårt kan det vara? Tyvärr svårt, eftersom skolan ständigt utsätts för en massa nya reformer! Om skolan ska utsättas för nya reformer igen så borde de enbart vara en övergripande kvalitetsreform och en delegationsreform.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3%B6ver_Sveriges_kommuner
https://www.riksrevisionen.se/sv/rapporter/Rapporter/EFF/2017/Riktade-statsbidrag-till-skolan--nationella-prioriteringar-men-lokala-behov/

Dagens kalkon
Alice Bah Kuhnke. Skandal och oaccpebelt att extremisorganisatuoner skattefinansieras!
https://www.expressen.se/ledare/sofie-lowenmark/kulturministern-maste-sluta-goda-extremister/

Dagens stjärna
Sebastian Samuelsson! Stort att ta OS-silver i så unga år och i så tuffa förhållanden! Imponerande!
https://www.expressen.se/sport/os-2018/kanslomassiga-samtalet-efter-silvret-alskar-dig/

måndag 12 februari 2018

Konstruktivt förhållningssätt

Svart eller vitt
Min utgångspunkt är alltid att nya människor jag träffar är kloka och vill det gemensamma väl. Jag ingår gärna i lag med människor som lever upp till mina förväntningar. Det innebär inte att lagmedlemmar ska tycka lika, men vi ska ha ett respektfullt bemötande mot varandra och det ska tydligt handla om det gemensamt bästa. När jag talar om laget som metafor är till exempel Uppsalaborna delar av ett lag med ansvar för vårt närområdes gemensamt bästa. För mig är det en självklarhet att vara en ansvarsfull och engagerad del av Uppsalalaget, Sverigelaget, Europalaget och världslaget. Främst Uppsalalaget, då det är den verklighet jag har störst möjligheter att påverka. Och Uppsala kommun är på många sätt ett "Lilla Sverige". Det gör mitt uppdrag som Uppsalabornas förtroendevalda ledare särskilt intressant. Uppsala kommun innehåller i stort alla de utmaningar som Sveriges regering har på sitt bord. Direkt eller indirekt. I väldigt få sammanhang, i det lilla eller det stora, är frågor enkla. Det är sällan "svart eller vitt" som gäller. Det gäller även i frågan om "vinster i välfärden".
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/metafor
http://www.kvalitetscentrum.com/team/lagarbete.htm

Vinster för företag som säljer skattefinansierade tjänster är bara ett problem om de är möjliga genom dålig upphandling och om leverantören levererar dålig kvalitet i sina tjänster. När det offentliga upphandlat professionellt, och därefter kvalitetsuppföljer enligt avtal, ska det inte vara möjligt att få mer än skälig vinst på kvalitativt utfört arbete. Vinster som ska finansiera verksamhetsutveckling, andra investeringar och en rimlig avkastning på riskkapitalet. Fokus ska med andra ord vara på kvalitet, kvalitet och åter kvalitet. I tider som nu ska vi skattebetalare vara glada om det finns privata pengar som är beredda att investera i nödvändig infrastruktur som parkeringsgarage, skolor, äldreboenden, arenor och så vidare i utbyte mot en rimlig årlig avkastning på riskerat kapital. Det är självklart något positivt då skattebetalarna slipper belåna sig över öronen. Självklart krävs duktiga upphandlare för att det ska bli ett bra upplägg för just dem vi politiker ska företräda, invånarna. Vänstern vill gärna göra "vinster i välfärden" till en stor valfråga. Jag hoppas att alla kloka partier och näringslivet inom kort lyckas packetera svaret på varför det är en ickefråga. Upphandlingsskicklighet, upphandlingsskicklighet och upphandlingsskicklighet. Kvalitet, kvalitet och åter kvalitet. Om kommuner och regioner har det förhållningssättet är det inte möjligt med orimliga vinstmarginaler! Att denna fråga fortfarande "lever" är ett underbetyg till flera av de PR-konsulter som jobbat med frågan. Självklart ska vinster vara möjliga men det ska vara kvalitet i det som levereras och det ska inte vara möjligt att utifrån ställda krav och ersättningsmodeller tjäna orimligt mycket.
http://www.regeringen.se/49bb13/contentassets/7f3c0b41ac4d41908fdf6dc0f3c3408f/bilaga-3-den-offentliga-sektorns-investeringar-och-kapitalstock
https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Ekonomi/Investeringar/Investeringar-i-naringslivet/
http://www.gp.se/ledare/sonesson-l%C3%A5t-f%C3%B6retag-lindra-akuta-f%C3%B6rskolekrisen-1.5158999
Den som spar den har. Den som har massivt med skulder tappar steg för steg handlingsutrymme och blir allt sårbarare för till exempel räntehöjningar. Uppsala kommun är ett exempel på en kommun som redan är kraftigt skuldtyngd. Många kommuner har den situationen. Eftersom många kommuner satt sig i denna situation kan det vara klokt att flera av deras politiker, särskilt vänsterpolitiker, funderar över hur de ska få till nödvändiga investeringar i till exempel skolor, äldreboenden, sjukvård, arenor och så vidare när skattekollektivet inte längre klarar av att bära större skuldberg på sina axlar. Visst är det roligare att växa än att minska befolkningsmässigt. Det är dock inte så roligt att man får äventyra kommuninvånarnas gemensamma ekonomi. Vår ekonomi måste skötas mer hållbart och vi ska vara glada om privata pengar vill vara med och investera i fastigheter med långa hyreskontrakt till rimliga villkor. Återigen vill jag betona vikten av att fokusera på rätt saker!
Dagens kalkon
Offentliga upphandlare, och politiskt ansvariga, som gjort det möjligt tjäna extremt mycket pengar på tjänster till så kallade ensamkommande. Det är missbruk med skattepengar. Precis som jag inte kan klandra människor som av olika skäl söker en bättre tillvaro i andra länder kan jag inte klandra människor som tar vara på möjligheten att tjäna så mycket pengar som möjligt kopplat till problemlösningar. Om man är professionell ska det däremot inte vara möjligt att tjäna orimligt mycket på offentligt upphandlade tjänster. När bolag som sålt tjänster kopplade till ensamkommande haft flera år med vinstmarginaler på över 20% så har politik och relevanta delar av tjänstemannaorganisationen misslyckats grovt! Jag delar helt min allianskollega Jonas Segersams tydliga kritik över hur dåligt detta skötts i Uppsala!
http://www.unt.se/nyheter/uppsala/foretagare-blev-miljonarer-pa-flyktingbarn-4893336.aspx
http://www.unt.se/nyheter/uppsala/kd-politiker-vinsterna-ar-kommunens-fel-4896274.aspx

Dagens stjärna
Pontus Westerholm. Objektiv och hederlig journalistik är alltid viktig. Särskilt kan man tycka att den har de kvalitetskraven på sig under ett valår. Tveklöst finns brister.
https://www.dagenssamhalle.se/kronika/hederlig-journalistik-ar-sarskilt-viktigt-under-ett-valar-20563

söndag 11 februari 2018

Mer vardagsmotion

Positiva liv
Hur ökar vi chanserna till ett långt och friskt liv? Ett sätt att öka chanserna till ett sådant liv är att regelbundet träna. Det är viktigare än någonsin tidigare i människans utveckling. Skälet till att det är viktigare än tidigare är att allt färre har fysiskt krävande arbetsuppgifter, och allt fler sitter allt för ofta mycket stilla. I kombination med bland annat mycket socker och salt blir resultatet av hälsoekvationen inget upplyftande. Våra skolor måste i ljuset av denna utveckling mycket bättre växla upp inslagen av fysiska aktiviteter under en skoldag. Viktigast av allt, för oss alla, är vardagsmotionen. Att promenera till och ifrån jobbet eller skolan. Att promenera till fikaträffen. Att ta trappor istället för hiss och så vidare. Många vetenskapliga studier styrker värdet av vardagsmotion. En ”enkel” väg mot bättre hälsa är att äta lite mindre och att promenera mera.
https://ki.se/nyheter/vardagsmotion-gav-ovantat-stora-halsovinster

E-sport är stort, så är det. Det är dock något helt annat än idrott i verkligheten. Jag antar att den enorma publiken och sponsorpengarna lockar Internationella Olympiska Kommittén, IOK. E-gaming är något nytt och eget. Det är inte den fysiska ansträngning som ”gammelidrotten” representerar. Självklart har fysiskt vältränade E-sportare konkurrensfördelar men det är inga idrottsgrenar utan mer att likna med schack i kombination med finmotorisk gymnastik. Egen tävlingsform, punkt.
https://www.expressen.se/ledare/att-gora-datorspel-till-os-gren-ar-en-usel-ide/

Du vet väl att E-sporten är enorm? Och att Sverige har flera landslag, kopplade till olika spel, som reser jorden runt och tävlar. Precis som ”gammelidrottate”. Bland annat till VM tävlingar.
https://www.metro.se/artikel/här-är-de-svenska-landslagen-till-esport-vm-i-sydkorea

Dagens kalkoner
Klankulturer. Sverige erbjuder alla sina invånare som lagligt befinner sig här något mycket bättre.
https://www.dagenssamhalle.se/nyhet/klanerna-litar-inte-pa-staten-20541

Sveriges regering. Självklart måste Sveriges regering tydligt backa upp sina laglydiga medborgare runt om på jorden. Visst är vi ett väldigt litet folk men det ursäktar inte att inte våga stå upp för det vi anser vara rätt! Att länder som Kina, och USA väljer att strunta i våra protester och diplomatiska ansträngningar är irrelevant!
https://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/sverige-ska-inte-kroka-rygg-for-kinas-diktatur/

Och regeringens hantering av organdonationsfrågan är skandalös! Fixa problemet! Många människor drabbas smärtsamt av denna oförmåga, många till och med dör i onödan! Oacceptabelt! Hur svårt kan det vara att inse att det till exempel är en rimlig förbättring att vända ordningen. Idag måste vi godkänna att våra organ till exempel kan rädda andra liv om till exempel vårt eget liv är slut efter en cykelolycka. Vänd på ”kuttingen”, låt den som inte vill hjälpa någon annan att aktivt kräva att just dina organ inte får doneras. Då tycker jag också att man förbrukat sin egen rätt att få hjälp av någon annan.
https://www.dn.se/nyheter/politik/misslyckad-utredning-forsenar-okning-av-organdonationer/

Dagens stjärna
Sanna Rayman. Nolltolerans, regelkrångel och konfiskering av tillgångar knäcker den organiserade brottsligheten. Mer av det, tack!
https://www.expressen.se/ledare/sanna-rayman/satt-in-superkraften-mot-kriminella-regelkrangel/
https://www.synonymer.se/sv-syn/konfiskera

lördag 10 februari 2018

En bil på raketen

Miljöarbete på riktigt
Elon Musk är en färgstark entreprenör. Precis som alla andra som rör om i grytan och som får saker gjort har han självständiga och nytänkande idéer. Idéer som också prövas. Idéerna är säkerligen oftast andras, men hans personlighet kan ta till sig dem och föra dem framåt. Jag känner honom inte och kan därför inte uttala mig om hur hållbara hans visioner och ambitioner är. Tveklöst har hans satsning på Tesla starkt bidragit till att vi går allt fortare mot en elektrifierad fordonsflotta. Inte minst Teslas bidrag till batteriutvecklingen är beundransvärda. Batteriers betydelse för omställning till en fossilfri fordonsflotta kan inte överskattas, den är mycket stor. Min personliga övertygelse är att det är företagare i konkurrens som leder utvecklingen mot grön tillväxt. Politiken och det offentliga kan i bästa fall uttrycka viljeinriktningen och sätta ramarna, innehållet fylls därefter med fördel av kreativa företagare.
https://www.nyteknik.se/fordon/musks-tesla-roadster-fortsatter-sin-rymdresa-6897476
Är då Musks PR trick, att ha en Tesla med på sin nyligen uppskjutna rymdraket, miljöansvarigt? Nja, det är nog bara ett intressant sätt att sälja fler bilar och marknadsföra kommande raketresor. Den verklighet jag fick lära mig under åren jag satt i styrelsen för ett satellitföretag var det dyra med rymdresor just mängden vikt som skulle upp. Möjligen har Musks tekniker kommit på någon smart lösning som gjort viktproblemet mindre. Ja, ja kul är det med ständig utveckling. Och grön tillväxtutveckling vill jag bidra till. Den gröna tillväxtvägen gangnar våra barn och barnbarn bäst.

Var är vi påväg?
Håkan Boströms ledarartikel idag är intressant. Han har kommit långt i en intressant analys av vår nutids politiska miljö. En tanke- och debattmiljö som sannolikt snabbt kommer att ändras. Verkligheten knackar på dörren. När nästa lågkonjunktur slår in kommer förändringen mot en ny politisk ordning gå fort. Pendeln går fram och tillbaka. Nya tider ändrar människors fokus och förhållningssätt. Möjligen har de politiska ideologierna kraften att överleva lika länge som de stora religionerna gjort. Framtida generationer får svaren, om människan överlever befolkningsutvecklingen och vår mänskliga miljö- och klimatpåverkan. Det hoppas jag människan gör. För att öka sannolikheten att vår art ska överleva är det klokt att ta miljö- och klimatutmaningarna på största allvar.

”Istället är det kultur och identitet– ytterst mening och sammanhang – som står i centrum av debatten. Den livsstilsliberala eliten erbjuder här, vid sidan av självförverkligande, enbart en negativt formulerad ”kamp mot ondskan” som meningsskapande rörelse. För de som står långt från makten, eller önskar ett mer intellektuellt förhållningssätt till politiken, erbjuder det föga.”
http://www.gp.se/ledare/konservatismen-den-nya-radikalismen-1.5153102

”Ständig förändring, liksom ständigt ifrågasättande, är inbyggt i den moderna samhällsmodellen. Men normkritik utgör befrielse bara till en viss gräns. Nedrivna normer ersätts med andra, även om man inte låtsas om det. Och de nya normerna – karriärplanering, godhetssignalering, varumärkesbyggande, ytligt självförverkligande och en långt driven politisk korrekthet leder alla till konformism. Den håller snabbt på att bli lika trångsynt och förljugen som den konservatism som dominerade Sveriges elit för hundra år sedan.”

Om jag lever om tjugo år ska det bli intressant att ta del av historiska beskrivningar av 2000-talets inledning. Hur kunde det gå så fel i debattklimatet? Var det helt enkelt PR-konsulter och sociala medier i kombination som rörde till det och fördummade det politiska samtalet och frånkopplade ställningstaganden från långsiktigt ansvarstagande? Nu, nu, nu ska maximeras....

Jag tror Boström har rätt. Vi går mot en tid där väldigt många människor efterfrågar verklighetsinsikt, ordning och reda, trygghet i kombination med framtidstro. Det är bland annat därför som Moderaterna återigen fått ett ökat förtroende.

Dagens kalkon
Sabotörer och förstörare. Fruktansvärt att det finns människor som beter sig som den/de som förstört för så många elever, förstört invånarnas gemensamma tillgångar, ökar kostnaderna för kommunen och försäkringstagare, skadar djur som skär sig, skapar otrygghet och mycket mer.
https://www.expressen.se/gt/skola-fick-224-fonsterrutor-krossade/

Dagens stjärna
Charlotte Kalla! Imponerande! OS-guld!!!
https://www.expressen.se/sport/os-2018/hela-norge-hyllar-kalla-efter-guldet/


fredag 9 februari 2018

Irrelevans och oförmåga

Darwins principer
Naturen har sina lagar. Det vet vi. Naturen har ofta använts som metafor i olika sammanhang för att hitta nya lösningar på problem. En av naturens lagar är att det som inte längre har bärkraft och konkurrensförmåga dör ut. Det är en naturlig ordning sedan tillståndens begynnelse. Politiska rörelser är inte några undantag. Partier är inte vaccinerade mot undergång i en demokrati. Särskilt inte partier med dålig demokratisk kultur och som inte förstår och anpassar sig till de stora samhällsförändringar vi nu upplever. Är man irrelevant, eller saknar förmågan att få stöd för sin politik, då fyller man inte längre någon tillräcklig värdeskapande roll. Då är det bra att väljarna väljer bort dem.
https://www.presentationsteknik.com/kraften-i-metaforen/

Jag tycker att det är viktigt att ”marknaden” av röster får fungera utan taktik. Partier som inte klarar av att attrahera tillräckligt många väljare ska enligt Darwin slås ut eller på riktigt gå ihop med andra liknande partier. Inom alla partier, även de som klarar av att vara relevanta för många, finns olika grupperingar. Du tror väl inte att alla som sitter i Kinas högsta enpartiförsamling tycker och tänker lika? Det är ingen överdrift att påstå att det finns många ”partier” inom partiet. Vi får se hur det går för MP i riksvalet. En sak är helt säker, de har tydligt visat att de inte är värdeskapande i regeringsställning.
http://www.gp.se/ledare/sonesson-f%C3%A4rre-borgerliga-partier-beh%C3%B6vs-1.5155464
https://en.wikipedia.org/wiki/Survival_of_the_fittest
Vilket samhälle vill du leva i?
Vill du leva i en drömvärld? Varför inte? Tror du den världen är möjlig att uppnå i ljuset av att alla miljarder människor är unika och de bär alla på mer eller mindre olika idealbilder av ett samhälle? Det är naivt att tro på utopier. De representerar inget annat än falsk marknadsföring. Inte ens för mig självklara åsikter som att alla samhällets barn ska få en god och jämlik möjlighet att bilda sig är självklar runt om i världen. Särskilt inte för flickor och kvinnor. Jag vill leva i ett generellt välståndssamhälle. Jag vill leva i ett samhälle där ambitiösa och framgångsrika kan få blomstra och få bli rika. Samtidigt vill jag att alla i vårt samhälle, det vi kan påverka mycket, ska ha en anständig lägsta levnadsnivå. Jag vill leva i en värld där samhällen är så öppna som möjligt mot varandra. En värld där vi tar ett individuellt och gemensamt ansvar för våra miljö- och klimatutmaningar. Centerpartiet i Uppsala har arbetat fram en tydlig vision för Uppsala kommun. Jag hoppas du besvärar dig att ta reda på övriga partiers önskade framtidsbild för närsamhället. Det har stor betydelse för hur det blir. Av det som just vi lokalt kan påverka.
https://www.dagenssamhalle.se/nyhet/de-som-tjanar-mest-drar-ifran-20643

Dagens kalkon
Vänsterinriktade partier. De lyckas i och för sig att locka människor som tror på en utopi som inte är förenlig med människans natur. Det är dock inte samma sak som att de har ett berättigande när utopin är extremt naiv.
https://www.expressen.se/ledare/vanstern-maste-dra-lardom-av-venezuela/
https://sv.wiktionary.org/wiki/utopi

Dagens stjärnor
Lina Sjöberg, Årets idrottskvinna i Uppsala. Niklas Busch Thor, Årets manliga idrottare i Uppsala. Sirius, Årets lag. Stort grattis till dem för mycket imponerande prestationer under 2017!