söndag 31 januari 2010

Deltidstjänster

Jag blir mörkrädd när jag hör den rödgröna oppositionen eller Vanja Lundby Wedin tala om att lagstifta bort rätten att erbjuda deltidstjänster! Att de som grupp har en destruktiv politik är inte något nytt men hur kan Socialdemokrater och Miljöpartister kalla sig företagsvänliga om de på fullt allvar menar att man inte skall kunna anställa personer på deltidsjobb? I min verklighet innebär det bl a att allt färre kommer att anställa personer och istället hyra in personer via förmedlare. Då får de personer som jobbar deltid vara tvingade att jobba deltid på två ställen eftersom förmedlaren varit tvungen att ge dem ett heltidsjobb. Jag tycker att det är vansinnigt tänkt. Jag tror också att fler med en liknande lagstiftning kommer att bli permanent arbetslösa. Jag hoppas vi slipper de rödgröna!

lördag 30 januari 2010

Tillför Centerpartiet något?

Har det möjligen blivit så att Centerpartiet inte längre tillför det politiska landskapet något? Eller är det bara så att våra företrädare inte är tillräckligt duktiga på att förmedla vad det är som gör att Centerpartiet har en positiv betydelse för Uppsalas och Sveriges framtid? För mig talar vårt partiprogram, vår tradition som en folkrörelse och vår ideologska bas ett tydligt språk. Centerpartiet har ideal, värderingar och politiska frågor som tydligt och starkt skiljer sig från andra partier. Vi är tydligt förankrade i en liberal människosyn. Vi ser det som väldigt viktigt att utveckla vår tradition som folkröresle. En folkröresle som utgår ifrån engagemanget hos våra invånare och våra gemensamma vardagsutmaningar. Vi kombinerar en politik som värnar och utvecklar företagsamhetens betydelse för välfärden med en tydlig hållbar miljöutveckling. Denna inriktning har vi haft länge. Denna huvudinriktning skapar välstånd och en positiv levnadsmiljö. Denna inriktning borde få ett större folkligt stöd. Denna tydliga baspolitik har ingen annan. Istället för att entydligt driva dessa profilfrågor och de vanliga "smör och bröd" frågorna fastnar vi allt för ofta i marginaliserade landsbygdsfrågor. I frågor som kan vara viktiga för väldigt få och som endast gör att partiet, bland allt för många väljare,  fortsatt ses som ett landsbygsparti. Centerpartiet är ett heltäckande parti som kan vara stads- och stats-bärande genom vår politiska bredd och vår värdefulla förankring bland många aktiva medlemmar. Våra medlemmar bidrar ständigt till ett uppdaterat och tidsenligt politiskt handlingsprogram. Ett handlingsprogram som bygger utifrån individens lika värde och lika rätt till en bra start i livet. Ett handlingsprogram som tydligt belyser att det är vår förmåga att bibehålla och utveckla ett företagsamt samhälle som skapar förutsättningar för en generell välfärd och en hållbar miljöutveckling. Ett företagsamt samälle måste bottna i valfrihet. Rätten till valfrihet går att direkt koppla till individernas lika värde och därför en rättighet till alternativ som matchar olika individers önskemål.  Varför är det så svårt för Centerpartiet att nå och beröra många fler invånare med detta starka och sympatisk budskap? När vi lyckas med denna kommunikation, då tror jag att över 30% av invånarna i Uppsala och i övriga Sverige vill stå bakom våra visioner och våra handlingsplaner.  

fredag 29 januari 2010

Resultat måste räknas även inom politiken

Jag har väldigt länge varit engagerad i sammanhang som handlar om att det måste bli en bättre och löpande växling mellan jobbvärlden och den politiska världen. Det är inte hälsosamt för en demokrati eller för kreativiteten inom politiken om det bara är människor som vuxit upp i partistrukturer som får ledande roller inom politiken. Eftersom jag själv länge varit verksam inom näringslivet och inom föreningslivet förvånas jag av att politiska partier så ofta väljer representanter som inte kan leverera resultat och som aldrig heller har levererat resultat. Det händer aldrig i näringslivet. Inom näringslivet gäller marknadskrafterna och där måste du leverera mätbara resultat och vara en rimligt god ledare för att under en längre period få förtroendet att leda en verksamhet. Hur kan politiska partier eller väljare välja ledare som saknar praktisk ledarerfarenhet när det handlar om att direkt och indirekt leda ett lag och invånarna mot en ambition i en föränderlig värld? Jag kan förstå det om det inte finns alternativ, men ibland finns de. Hur kan t ex ett parti som Socialdemokraterna inte hitta någon ledare med mer ledarerfarenheter? Hur kan de inte hitta en ledare som har många framgånar i sitt bagage? Det finns självfallet andra partier som har samma oförmåga. Då är det inte konstigt att de utvecklas som de gör. Individens betydelse är alltid stor. I synnerhet i dagens mediavärld. I min värld måste man visa att man kan få saker gjorda. Att man kan nå framgång i förhandlingar. Att man kan engagera och entusiasmera andra. Vet du hur denna negativa trend inom politiken kan brytas? Själv har jag varit engagerad i frågan i över 22 år och jag har inte sett en förbättring. Tvärt om. Idag blir lobbyister allt mäktigare och det beror inte minst på att våra folkvalda ledare inte gör sitt jobb eller saknar nödvändig förmåga för att göra det på ett bra sätt. Är det viktigt att prestera synbara och bra resultat?

torsdag 28 januari 2010

Landsbygden och städerna

Håller hela världens människor på att samlas i storstäder? Mycket tyder på det. Inflyttningen till storstadsområdenna i världen fortsätter. Så är det även i Sverige. I Sverige lever inte bara landsbygden i en verklighet som avbefolkas. Allt fler mindre och medelstora städer drabbas av samma öde. Utvecklingen är utmanande för alla men på olika sätt. För att klara tillväxten av invånare i storstäderna, på ett acceptabelt sätt, krävs nytänkande och stora investeringar. Inte minst en kommun som Uppsala brottas med brist på bostäder, behöver investera i mer omfattande och bättre värme och vattensystem, större kapacitet för äldreomsorg, en mer utbyggd och miljövänligare kollektivtrafik och mycket annat. I de områden som avbefolkas blir levnadsvillkoren allt sämre eftersom kostnaderna per berörd invåndare blir allt högre och därför erbjuds allt färre tjänster som utbildning, sjukvård, kollektivtrafik etc i närområdet. Storstädernas utmaning är tillväxtorienterad och därför till stora delar lättare att hantera än de mindre städernas och landsbygdens utmaningar. Kan vi hitta nya vägar som gör att livskraften återvänder till de mindre städerna och stora delar av landsbygden? Jag tror att det blir allt tuffare för de mindre städerna som inte finns inom storstadsområden som t ex Mälardalen, Göteborgsområdet och Malmöområdet. Jag tror att trenden i delar av landsbygden definitivt går att vända. Om vi bättre kan utveckla lantbruket, bättre uppskatta närproducerat, utveckla turismnäringen och kombinera det med att fler billiga sommarstugor byggs, då tror jag att den negativa trenden kan brytas. Som alltid, oavsett om det är en stad eller en landsort ligger ödet i händerna på engagerade individer som kavlar upp ärmarna utifrån en vilja och övertygelse om att det går. Inga möjligheter i världen blir mer än tankar och ord om det inte finns handlingskraftiga individer som förverkligar dem. Om inte de som bor på en ort löser sina problem och tar vara på sina möjligheter, vem skall då göra det?

onsdag 27 januari 2010

Osmakligt av Röda Korset och dess ordförande

Det är osmakligt av Röda Korsets stämma att erbjuda ett orimligt arvode för ett uppdrag som både är viktigt för de utsatta i världen men också är ett hedersuppdrag. Att stämman saknar omdöme är beklagligt men att B. Westerberg så tydligt ansluter sig till de girigas skara är ännu mer osmakligt. Hur kan en person som länge stått på barikaderna och talat om solidaritet hit och dit sätta sin egen girighet före att ytterligare några svältande barn kan leva vidare, att fler våldtagna kvinnor får bättre vård och att fler hem- och föräldralösa barn på Haiti får stöd? Utvisning och plats vid skampålen under en tid är lämpligt. De flesta av oss, som är dugliga, skulle se uppdraget som ett hedersuppdrag att vara ordförande för en organisation som Röda Korset. I Westerbergs fall har han dessutom en fet pension från sina år i politiken och säkert ytterligare ersättningar från andra källor. Han skulle utan tvekan kunna ställa upp på detta hedersuppdrag till en betydligt lägre ersättning eller t o m gratis. All hans trovädighet som en person som värnade om de svaga och utsatta är borta och han bör omgående bytas ut. Jag är bl a aktiv inom styrelsen för Företagarna Uppsala och Connect. Det är verksamheter där vi lägger ner väldigt mycket ideellt arbete för att bidra till att välståndet i vårt samhälle kan försvaras och utvecklas utifrån mer företagsamhet. I båda dessa organisationer utför vi dessa uppdrag helt ideellt. Jag hoppas att Westerberg skäms. Vad jag vet kan man alltid tacka nej om någon slänger pengar efter dig och du anser att de pengarna kan göra bättre nytta någon annanstans.

tisdag 26 januari 2010

Folkhälsan värd att satsa mer på

Det är utan tvekan en god investering för oss att satsa mer på att fler barn, unga, medelålders och äldre äter bra mat och motionerar. Alla studier visar på värdet av rätt kost och motion. Alla studier visar också vilka enorma kostnader som uppstår när allt fler lever ohälsosamt både ur ett mat och motionsperspektiv. Mer idrott kopplat till skolan! Mer hälsosam hemkunskap kopplat till skolan! Mer investeringar i att hjälpa våra äldre att äta bättre och att motionera regelbundet. Lyssnade idag på en intressant professor som väl känner till värdet av bra kosthållning och motion. Här följer lite information som jag tycker talar för att vi måste investera lite mer i förebyggande verksamhet istället för att ta de betydligt större mänskliga och samhälliga kostnaderna när effekten av dålig kost och minimal träning slår till. Hur blir jag gammal och håller mig frisk (t ex förebygga cancer)?

- Världens äldsta person blev 122år och levde till stor del på olivolja, portvin och choklad. Därtill hade hon en personlighet som var positiv. Hon var även modig och tog sin utgångspunkt i en tydlig moralisk och etisk livssyn.
- Regelbunden träning (2-3ggr/ vecka alternativt 30 minuter varje dag)
- Regelbunden sömn
- Träna synen alternativt kompensera problem så att du ser bra
- Drick mindre mängder alkohol alternativt inget alls
- Säkra god tuggförmåga
- Rök inte
- Ät nyttig mat och ät i måttliga mängder
- Minska saltet i maten
- Ät Omega3
- Bli inte överviktig

Med nyttig mat avses framförallt så kallad medelhavsmat. Medelhavsmat anses förlänga livet och är t ex frukter, grönsaker, ärtor/bönor, fisk, måttligt med alkohol men även lite kött och mejeriprodukter. För att må bättre och öka chanserna till ett långt och friskt liv skall du äta rapsolja, fisk 2-3ggr/vecka, frukt och grönt, mycket fibrer och fullkorn, mörk choklad och dricka måttligt med rödvin. En rekomenderad middag är en grönsaksförrätt med löjrom till förrätt, lax till huvudrätt och en fruktsallad med mörk choklad till efterrätt. Till maten skall du självfallet välja rödvin.

Fettsyrehalten i blodet har en stor betydelse för välbefinnandet och dödligheten. Välja helst vegetabiliska oljor då det minskar dödligheten. Ett stort eller t o m begränsat intag av mättat fett leder till ökad dödlighet. Linolensyra och oljesyra är positivt för kroppen. Fel sorts fett och för mycket fett är negativt för kroppen. Hjärnan består till stor del av fett. För att stimulera barns utveckling, i synnerhet deras kognitiva förmåga är det bra att få i sig mycket Omega3. En hög halt av Omega3 i kroppen minskar risken för demens.

Vad är huvudorsakerna till att personer får hjärtinfarkt?
- De har för höga halter av blodfetter
o För stort midjemått
o För högt blodtryck
o För lite fysisk aktivitet
o Psykosocial stress
o För lite frukt och grönt
- De röker

Fiskolja är mycket positivt för att förebygga infarkter. För mycket kolesterol är inte bra. Särskilt LDL kolesterol skall undvikas.

Muskelbrist och för lite proteiner ett problem för många äldre

”Muskelförlust stjäl den äldres frihet”. Efter 50-års åldern tappar en person i genomsnitt 1-2% av sin muskelmassa per år. Unga människor har ofta mycket muskler och lite fett. Äldre människor har ofta mindre muskler och mycket fett. Det är väldigt värdefullt för äldre att styrketräna för att motverka att muskelmassan minskar. Det är särskilt viktigt med benträning då många äldre drabbas av fallolyckor pga för svaga benmuskler. Att promenera och utföra olika balansövningar regelbundet är klokt.

Där till kan upplysas om att det sägs att ett skratt förlänger livet. Med mer skratt än gråt blir i vart fall livet roligare.

måndag 25 januari 2010

Att vara beroende.....

Jag tror att det är viktigt för ett samhälle att bygga ett lokalt välstånd. Dvs ett samhällsystem som hela tiden förnyar sig för att säkra en bra välfärd för sina invånare. Dvs ett samhällsystem som kan erbjuda värden som efterfrågas runt om i världen men som samtidigt skapar en egen bärkraftig ekonomi som gör att man inte är helt i andras godtyckliga händer. Alla beroenden som leder till att samtliga våra beslut blir styrda av omgivningen eller av en destruktiv egen oförmåga att hantera beroendet är av ondo. Självförsörjning innebär att man har goda förutsättningar att minska sitt beroende. Självförsörjning ger både självkänsla och en balanserad maktsituation i förhållande till omgivningen. Detta är en logik som gäller individer såväl som organisationer och samhällen. Jag tror t ex att SAAB är ett lysande exempel på hur illa det kan gå när man blir beroende av någon som är destruktiv för den egna existensen. SAAB är helt i händerna på GMs godtycklighet. En svag ägare som kämpar för sin egen överlevnad. Som en del i GMs kamp tror jag att viljan att driva SAAB vidare är mycket liten om inte prislappen är hög. En prislapp som ingen tycks villig att betala. Varför är det ett alternativ att hellre lägga ner än att i vart fall få något för verksamheten? Jo, för att minska antalet konkurrerande verksamheter på marknaden. I alla tider har företag som agerat på en marknad där det finns för många tillverkare valt att t o m köpa verksamheter för att sedan lägga ner dem. Bilmarknaden är överetablerad. SAABs beroende av GM blev en belastning. Än en gång påminns vi om hur viktigt det är att försöka att undvika att bli för beroende av krafter som kan styra ditt öde i en utsträckning som inte är önskvärt. Vi behöver bygga en större lokal tjänstemarknad. Vi behöver säkerställa nya billiga energikällor. Vi behöver säkerställa lokal förmåga att mätta våra invånare. Vi måste bli mer balanserade för att minska vår sårbarhet.

söndag 24 januari 2010

Härligt att vi växer och är attraktiva i Uppsala

Det är härligt att Uppsala verkar vara en av landets klart mest populära kommuner att bo i och att flytta till. Det är väldigt roligt och skapar goda förutsättningar för ett livfullt, dynamiskt och framgångsrikt samhälle även i framtiden. Debatten om stadens utformning fortsätter och närmast såg jag en oro för att tjänstemännen och byggföretagen driver på en förtätning i city bl a för att det är de attraktivaste områdena och kanske för att ledande tjänstemän inte äns bor i staden. Om vänstern och deras kamrater menar allvar med sina miljöutspel i nämnder och i media, då bör det inte vara någon fara för de få centrala grönområden som vi snart har var i de riktigt centrala delarna av Uppsala. Inte heller i stadens ytterområden bör det vara någon risk eftersom Centerpartiet inte kommer att bidra till att våra grönområden byggs bort. Det är inte en positiv miljöutveckling. Genom att fortsätta expansionen i Kungsängsområdet ut mot Almungehållet kan Uppsala erbjuda många fler bostäder i attraktiva lägen. Genom att koncentrera de störra expansionerna i det området kan vi även säkra en försvarbar och effektiv introduktion av nya spårlösningar i staden samtidigt som vi kostnadseffektivt kan bygga ut och förbättra ett Värme och vattennät som i den riktningen idag inte är tillräckligt. Jag vill gärna se vackra höga hus vid 282an mot Almunge. Under inledningen av den vägen från Uppsala och E4an räknat. Området är attraktivt då det är nära centrala Uppsala. I synnerhet om vi introducerar ett spårnät i samband med en liknande exploatering. Att området ligger föredömligt nära Arlana och Stockholmsområdet attraherar också många. Inte minst de som pendlar. Jag vill inom tio år se höga vackra hus i detta område. Det möter stora behov som finns bland dem som önskar bo i Uppsala. Ett område där man naturligt kan inkludera härliga grönytor i exploateringen. Området bör blandas med hyresrätter och bostadsrätter och kanske t o m andra boendeformer. Inte minst kommer en liknande satsning att försköna infartsbilden från Arlanda. Vad väntar vi på?

lördag 23 januari 2010

En skola för alla - inte minst en som inte diskriminerar praktiskt lagda invånare

Det är självklart att skolans viktigaste uppgift är att ge alla elever bra kunskaper. Det är uppenbart att Vänsterpartiets främsta företrädare inte tycker det och då säkert inte heller stora delar av dess partireprespentanter. I olika artiklar är det tydligt att de ser ner på individer som inte är teoretiskt intresserade. Diskriminera inte individer med praktisk läggning! I den bästa av alla världar skulle vi alla vara duktiga i matematik, engelska, svenska, persiska, historia, samhällskunskap, vårdkunskap etc. Nu är det inte så och det kommer aldrig att bli så. Som tur är har vi olika begåvningar och dessa kan bidra till samhällets positiva utveckling på olika sätt. Till skillnad från V är Centerpartiets väg framåt att ge ett smartare stöd till de som har det särskilt svårt och att vi samtidigt måste bli bättre på att matcha fram de som har det lätt i skolan, så att de kan utvecklas efter sin förmåga och inte hållas tillbaka.
Vs företrädare säger också att betyg inte bör ges under studietiden utan bara därefter ”som i arbetslivet”. Vs representanter tycks inte ha varit i det moderna arbetslivet. På samtliga arbetsplatser som jag arbetat på har personliga omdömen givits minst en gång per år i samband med utvecklings- och lönesamtal.
Det enda vettiga som V tycker om skolan är att kommunerna skall ha ett veto över etablering av friskolor. Det är rimligt att det decentrala ansvaret för vår skola också innebär att de som lokalt fått folkets förtroende också kan påverka om nya skolor får etableras. Vi måste kunna balansera mångfaldens fördelar med hållbara ekonomiska konsekvenser. Vi måste också skapa ett bättre system för att säkerställa kvaliteten i skolorna inte minst säkerställa att betygen sätts på ett likartat och därigenom rättvist sätt oavsett vilken skola man går på.
Att inkomstskillanderna ökar i samhället beror i allt större utsträckning på att vi har en relativt stor andel offentliganställda som saknar alternativa arbetsgivare, att människor med produktionsjobb kämpar för att behålla jobben i kamp mot omvärldens betydligt lägre löner och att arbetsmarknaden för de ”bästa” idag är internationell. Hur tänker V stoppa det faktumet och den utvecklingen? V fortsätter att ha en populistisk, utopisk och oansvarig syn på hur skolan blir en arena som skapar bästa möjliga start i livet för alla och barn och ungdomar som kan försvara samt utveckla vår välfärd. Jag förstår inte hur Socialdemokraterna kan samarbeta med V.

fredag 22 januari 2010

Centern vårt bästa välfärdsparti

Det är dags för Centerpartiet att byta namn igen! Partiet har gått från en bakgrund i bondesamhället till att stå mitt i politiken med en mellanmjölkspolitik och nu är det dax att förtydliga att partiet vuxit upp och blivit ett parti med karaktär, starka liberala grundvärderingar och ett varmt hjärta. Vi är ett parti som kämpar för att försvara och utveckla välfärden och det kräver ständiga förändringar. Det kräver ett mycket positivt förhållningssätt till företagsamheten. Individens spelutrymme, företagsamheten, en hållbar miljöutveckling, folkrörelseförankring och att besluten skall ligga så nära individen som berörs som möjligt är mycket starka utgångspunkter för att bidra till en framgångsrik morgondag. Det är dax för partiet att byta namn igen! Jag tycker att Cpartiet eller Utvecklingspartiet på ett bra sätt beskriver att vi är ett ansvarstagande och framåtinriktat parti. Vi ser vad som händer och vi tror oss se vad som ligger runt hörnet, och vill därför få ett större inflytande över hur samhället utvecklas. Det kan vi få om invånarna förstår att vi är ett sådant parti. Låt oss även hjälpas åt att bli ett livfullt folkrörelseparti igen! Dagens teknik gör det möjligt att snabbt kunna nå det målet. Finns viljan bland våra ledande företrädare?

onsdag 20 januari 2010

Civilkurage en bristvara

Det behövs verkligen en uppryckning bland oss svenskar vad avser attityden till andra medmänniskor. Om dagens rapportinslag stämmer att allt färre "besvärar sig" att hjälpa till i samband med bilolyckor är det en väldigt viktig varningsklocka om att vår moral och etik behöver en uppryckning. Vad gör att en person som kommer först till en olycksplats inte vågar eller vill stanna och direkt försöka hjälpa en eller fler medmänniskor i nöd? Mer civilkurage måste uppmuntras och fostras om vi vill vara ett land som även i fortsättningen förknippas med hjälpsamhet och medmänsklighet. 

måndag 18 januari 2010

Det mesta kan räknas om i resultat och balansräkningar

Det kanske är hög tid att praktisk ekonomi blir en självklar del av den grundläggande allmänbildningen i svenska skolor. Det mesta i vår värld handlar till sist om hur man kan få en resultaträkning och en balansräkning att fungera både kortsiktigt och långsiktigt. Inte minst är denna kunskap intressant om vi reflekterar över ett väldigt klagande på de så kallade jobskatteavdragen. Om du tycker det är roligt att försöka förstå hur verkligheten ser ut och inte bara lyssnar på lobbyister eller politiker alternativt journalister som försöker sprida bilder som inte finns tycker jag att du skall läsa på lite historiska fakta om det faktiska skattetrycket för en medelinkomsttagare i mitten av 70-talet i förhållande till idag. Om vi antar att den medelinkomsttagaren vill köpa sitt transportmedel, sitt huvudsakliga boende och sitt fritidsboende i den takt som det anses ekonomiskt försvarbart. Om du tar denna utgångspunkt som är relevant för många som idag är pensionärer kommer du att finna ut att de ränteavdrag (100%) och de skatteavdrag som man tidigare fick göra för inkomsternas förvärvande innebär att dagens hårt arbetande medelinkomsttagare är riktiga förlorare i en jämförelse! Vad är då rättvisa ur det perspektivet? Är det att de personer som tidigare "gratis" kunde bygga upp en stark balansräkning genom att förvärva fastigheter/lägenheter utan räntekostnader idag skall betala tillbaks t ex mellanskillnaden, givetvis nuvärdesberäknad, till dagens hårdare beskattade arbetande invånare. Det viktiaste är väl ändå att vi blir fler som inser att om vi inte blir betydligt fler som jobbar av den totala poulationen så kommer det vi kallar välfärdssystemet att falla samman inom kort. Om alla får lära sig grundläggande ekonomi i skolan så kan fler förstå detta och fler kan genomskåda budbärare som ropar varg när den inte finns.

söndag 17 januari 2010

Förtätning av Uppsala

På dagens UNT-debatt skriver Carl-Johan Engström att Uppsala kan utvecklas till en tätare och intensivare stad utan att grönområden försvinner. Jag hoppas att Carl-Johan bor i staden eftersom han har en betydande roll i hur den utvecklas. Jag undrar också vad han menar med en "intensivare" stad. Jag undrar också vilken trovärdighet som finns i att grönområden i centrum skall bevaras när vi bara under de senaste åren sett flera exempel på hur gröna centrala lungor offrats för en tätare central bebyggelse. Det förefaller för mig klokare att bygga täta, vackra och höga bostadsområden i utkanterna av Uppsalas centrum. Det kanske blir lättare för oss alla att tänka oss ett framtida Uppsala om vi tar utgångspunkten i hur vi bygger ett modernt och klimatsmart kollektivtrafiksystem. Ur mitt begränsade perspektiv talar det mesta för tät expansion i ytterområdena, med tydliga och härliga gröna områden, för att både förena behovet av attraktivt boende med ekonomiskt försvarbara ollektivtrafiklösningar. Med en liknande väg framåt finns utrymmen för fler spår även i Uppsala. De centrala delarna av Uppsala begränsas idag väldigt mycket av att våra centrala vägar och de historiska miljöerna inte kommer att ges utrymmet för t ex spår. Är det Uppsalas invånare eller byggföretagen som skall bestämma hur staden utvecklas avseende nybyggnationer? Självklart skall det vara de av oss som ser Uppsala som vår långsiktiga bostadsplats och som en plats där våra barn och barnbarn skall kunna trivas och utvecklas som skall bestämma hur vi gör. Hur kan vi acceptera något annat?   

lördag 16 januari 2010

Varför rättigheter om de inte matchas med skyldigheter?

I vår del av världen har vi rättigheten att fritt rösta fram de politiska krafter som vi tycker bäst tjänar det vi själva önskar. Det kallas västerländsk demokrati och är en grundplare för oss som tror att demokratin, trots sina brister, skapar långsiktig stabilitet i ett samhälle. Ett demokratist system tenderar att erbjuda hela befolkningen en rimligare och rättvisare del av det värde som ett samhälle skapar. På kort tid, ur ett historiskt perspektiv, har den Judiska, Kristna och Islamiska världs och människosynen lagt grunden till västvärldens situation idag. På gott och ont. I en tuff värld tycker samtliga dessa religioner + de flesta andra att en rimlig moralisk utgångspunkt skall vara att behandla andra som man själv vill bli behandlad. Varför är det inte en självklarhet i sin enkelhet? Varför är det oftast bland de mäktiga och rika som denna moraliska utgångspunkt saknar tillräcklig förankring. Visst har vi en massa skyldigheter som Sverige, EU och FN har stiftat lagar och deklarationer om. Men vägarna runt dessa lagar är många och det som saknas, inte minst i Sverige, är en återupprättelse av ett tydligt och gränsöverskridande moraliskt och etiskt basperspektiv. Förr dunkades detta in i alla via kyrkans tidigare makt via bl a Guds tio bud. Grundläggande byggstenar som enkelt ger dig ett tydligt förhållningssätt till dina medmänniskor och som skapar förutsättningar för mindre konflikter mellan oss människor än vad som ändå uppstår med allt för jämna mellanrum.   Ett konkret förslag som jag tror kan bidra till att ge alla som bor i Sverige en gemensam moralisk värdegrund kan vara att införa ämnet Moral & Etik i skolan. Då kan gamla och nya invånare under en längre period få möjlighet att ta del av tusentals år av mänskliga erfarenheter som bl a utvecklats av de stora religionerna i världen och som har som en utgångspunkt att få samhället att fungera mindre våldsamt och otryggt. Ett samhälle som kan fokusera sin energi på att skapa generellt välstånd istället för den starkes eller moraliskt förkastliges förmåga att ta det mesta och kuva oss andra. För att klara detta måste individen stå i fokus men att ha individens bästa i fokus är inte synonymt med egoism. Målsättningen är snarare att försöka få oss alla att vara mindre egoistiska och förstå att helheten fungerar bättre om vi samarbetar. En gnutta altruism i oss alla skapar enorma möjligheter. I synnerhet i ett samhälle där folk från alla olika bakgrunder skall skapa välstånd tillsammans. Om det är en gemensam ambition. Att erbjuda oss alla att individuellt, utifrån våra egna förutsättningar, få chansen att lära och leva anständigt måste gå hand i hand med tydliga skyldigheter. Det kan inte vara så att man gång på gång kan brista i sin förmåga att ta sitt personliga ansvar och därefter kräva att alla andra skall sopa upp den röra som skapats. Det gäller inte minst inom finansbranschen men också bland många svenska konsumenter. I DN ekonomi den 14/1 hittar du en artikel om en kvinna som är bedrövad för att hon inte får snabbare hjälp med skuldsanering. Journalisten får det att framstå som väldigt dåligt att Alliansen är så hjärtlös och inte gör så att t ex denna kvinna kan bli kvitt sitt sk livegna liv och tyvärr har hon även inkluderat ett barn i sin kortsiktiga egoism istället för att som de allra flesta kämpa varje dag för att göra rätt för sig. Jag tycker inte att det är rimligt att media ständigt får pressa dåligt pålästa och medierädda politiker att backa från regler som inte alltid är dåliga för att bevara vår generella välfärd. Media måste också få ett objektivitetskrav att även beskriva den hla bilden så att inte enstaka idiotiska tillämpningar eller regler får politiker att backa för att de framställs som hjärtlösa om de försöker argumentera. Varför skall samhället kollektivt, dvs du och jag, försörja och snabbt skuldsanera en person som själv valt att ta ett sabbatsår, därefter sagt upp sig från en fast anställning, för att få ett avgångsvederlag, och som därefter blir gravid och ensamstånde mamma och därefter endast lyckats få ströjobb som inte täcker hennes fasta nuvarande levndadsstandard? Var ligger moralen och etiken i det? Självklart finns personer som verkligen hamnat snett av tragiska skäl men som det beskrivs i artikeln har den personliga kortsiktiga egoismen fått styra hennes beteende. Skall det vara en rättighet att få överkonsumera och bara tänka kortsiktigt med vetskapen att det alltid är kollektivet som får sopa upp allt skräp som skapas? Den individuella friheten, och där till kopplade rättigheter, måste balanseras mot mer moraliska och etiska rimliga perspektiv. Vårt generella välfärdssystem kommer att kollapsa om extremt kortsiktiga och egoistiska finanspersoner och "vanliga" medborgare gång efter gång får ställa till det för oss andra. Inte minst kan en bättre generell fostran i moral och etik leda till att fler förstår att det leder till välfärdssystemets kollaps om bl a bidragssystem och grovmaskiga finansystem ständigt utsätts för stora moraliska och etiska kränkningar. Vi vill väl kunna bevara ett system som klarar av att skydda och hjälpa de riktigt svaga och sjuka eller?