fredag 28 februari 2014

Uppgång och fall

Ständiga förändringar men tydlig behovslösning
Har jag skrivit om behovet av ständiga förändringar förr? Brukar jag poängtera att ständiga förändringar är nödvändiga för att överleva? Brukar jag göra kopplingar till Darwins läror om att just den som överlever är den som är bäst på att anpassa sig till en ständigt förändrad verklighet? Ja! Det brukar jag. Den individ eller den organisation som inte ständigt kan förändra sig, utifrån de förändringar som sker i dess omvärld, går en tung framtid till mötes. Nya människor kommer och går i alla sammanhang, vilket förändrar verkligheten. Ny teknik förändrar ständigt verklighetens möjligheter. Nya politiska beslut förändrar ständigt spelplanen inom vilken vi försöker paddla. Naturen visar regelbundet sin kraft och ändrar många människors liv dramatiskt bara på sekunder.

Vi lever ett liv där tiden aldrig står stilla och där förändring är normaltillståndet. Trots det misslyckas t o m politiska partier att anpassa sig och upplevas relevanta trots att hela partiets existens går ut på att se verkligheten, önska om framtiden och föreslå förändringar som leder mot den framtiden. Trots det misslyckas företag som kraftigt dominerar världsmarknaden att försvara sin starka position. Vad lär vi av det? Bl a att INGA makter består! De kommer och går. Frivilligt eller ofrivilligt. Vi lär oss också att de enda som har en lite chans att överleva länge är bra på att lyssna och de har en klar och teknikoberoende uppfattning om vilket uppdrag de har. Kan det vara så enkelt? Varför lyckas då inte alla att leverera just det?

Avskräckande exempel
Ett avskräckande exempel på företag/organisation som var odugligt på att ta vara på sin mycket starka position var svenska Facit. Exemplet användes flitigt vid handelsutbildningar. Om du vill förstå hur ofta och hur illa skötta många imperier är, trots ledningars perversa ersättningar, finns två nutida skräckexempel. KODAK hade runt 80% av världsmarknaden för kamerafilm. Bolaget var ett av världens allra starkaste varumärken men gick för några år sedan i konkurs. Trots att deras egna tekniker kom på digitalkameran vägledde kortsiktig girighet mot undergång. NOKIA hade i slutet av 1990-talet och inledningen av 2000-talet runt 50% av världsmarknaden för mobilterminaler och var ett av världens kändaste varumärken. NOKIAs egna tekniker tog fram de första smarta mobilerna. Men de ville inte förstöra marknaden för sina mycket lönsamma enkla mobiler. Den kortsiktiga girigheten förde även NOKIA mot katastrof. Vad rycker du att vi kan lära av dessa exempel?
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5314120
http://hd.se/kultur/blogg/2012/01/19/kodak-i-konkurs-–-en-fotoepok-ar-over/

torsdag 27 februari 2014

Rätt fokus

Tack!
Ett stort tack för det massiva stöd jag fick av Centerpartiets medlemmar i Uppsala. Det är en imponerande skara Uppsalabor som genom Centerpartiet kommer att representera invånare från både stad och land. Det är människor som utgör skillnaden mellan bra eller mindre bra resultat för en organisation och för ett samhälle. Jag är väldigt glad och tacksam över att så många engagerade och handlingskraftiga Uppsalabor genom C vill bidra till att våra barn, unga, mitt i livet och äldre får bästa möjliga levnadsvillkor. Jag är t o m imponerad över att de inser hur viktigt det är att några tänker på mer än sin egna lilla värld för att vår helhet ska fungera så bra som möjligt. Än en gång, STORT tack för förtroendet att vara C i Uppsalas huvudmotor!

Glöm aldrig hur välstånd skapas!
Skola, omsorg, vård och infrastruktur är uppskattade och viktiga delar av alla samhällen. Väl presterande skolor, omsorgsverksamheter, vård och väl fungerande infrastruktur krävs om man ska bli och försvara en generell välfärdsstat. Det är dock viktigt att aldrig glömma hur välståndet uppstår! Det uppstår enbart genom företagsamhet! Så enkelt är det! Utan hårt slitande och risktagande företagare finns inget svenskt välstånd. Vi får aldrig ta välståndet för givet och du bör tänka till ordentligt när du röstar i år om det parti du röstar på arbetar för bättre eller sämre villkor för välfärdens grund! Trots att alliansen är gemensamt och stundtals urvattnat överens om att företagandet är viktigt utvecklas det svenska företagandet inte tillfredställande. Hade vänstern haft makten hade det varit ännu värre. Vi måste få en bättre småföretagarpolitik i Sverige! Jag hoppas svenskarna förstår det och lägger sin röst på företagandets bästa politiska vän, Centerpartiet. Vi missunnar ingen företagare att bli rik på sitt risktagande. Samtidigt är skälet för vårt politiska engagemang runt företagarfrågor att det är företagsamheten som skapar grunden för allt vårt välstånd. Om våra företagare och dess företag utvecklas positivt, då utvecklas också skola, omsorg, vård och infrastrukturen positivt. Som man sår får man skörda!
http://www.kommunrating.se/blog/?p=828

Ett nära exempel på företagandets betydelse
Varje gång svenskt näringsliv drabbats av olika kriser drabbas självklart skola, omsorg, vård och infrastrukturen. När jag var ung var Finland ett underutvecklat och tråkigt land. Sedan mitten av 80-talet förändrades Finland fantastiskt positivt. Finland nådde sin potential både inom näringsliv och inom idrotten. Finnarnas självkänsla utvecklades fantastiskt och jag var och är glad över allt positivt som hände. Vad var det som drev utvecklingen så positivt? Tveklöst anser jag att det var en mycket stark näringslivsutveckling. Nokia var flaggskeppet som drog med sig övriga näringslivet och samhället i stort. Nokia hade under 90-talet makalösa 50% av världsmarknaden för mobiltelefoner. Det har inte Nokia längre. På kort tid havererade Nokia och nu får det finska folket tydligt lära sig hur viktigt ett framgångsrikt näringsliv är! Glöm aldrig det!
http://www.di.se/artiklar/2014/2/25/finland-fast-i-krisen/

onsdag 26 februari 2014

Ansvarslös politik

Människors välbefinnande
För mig handlar det politiska arbetet om att förstärka lokala och regionala möjligheter samt att minimera problem som påverkar människors välbefinnande. Jag är politiskt aktiv för att jag vill att den stora offentliga sektorn och alla våra skattepengar ska göra just det, förstärka möjligheter och minimera problem för att försvara och utveckla den generella välfärden.

Möjligheterna handlar nästan uteslutande om utbildning och näringsliv. Hjälps vi åt att säkra bästa möjliga lokala utbildningssystem oavsett inriktning och ett starkt lokalt näringsliv, då blomstrar alla övriga delar av samhället.

Problem finns det alltid gott om. De måste synliggöras, debatteras om, och lösas. Ett sådant stort enskilt och samhällsproblem är en allt större utmaning med övervikt och fetma. Som ordförande i Folkhälsorådet har jag på många sätt följt effekterna av denna negativa utvecklingen och för mig är det en medmänsklig självklarhet att försöka bryta denna destruktiva utveckling som gör allt fler människors liv onödigt sjuka och leder mot en onödigt tidig död. Och det bara för att vissa ska tjäna massor på att skapa ett så stort sockersug som möjligt hos dig och mig.

Jag bryr mig inte om att vissa fortsätter att häckla mig för att jag kämpar för att människor ska få friskare och längre liv. Det glädjer mig att allt fler börjar kräva att något görs av de allt för fega politiska kollektivet. Professor Claude Marcus, Karolinska Institutet, säger bl a - Trots att Sverige infört punktskatter i en mängd andra sammanhang har man bestämt sig för att inte göra det här.Att politikerna är så flata i de här sammanhangen är oförståeligt! Marcus är inte vem som helst. Varför tillåts denna folkhälsoepedemi få fortsätta utan att politiken vidtar enkla men sannolikt kraftfulla problemminskande åtgärder?
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article18437318.ab

Vi behöver fler politiker som vågar se både möjligheter och problem! Vi behöver fler politiker som kommer med förslag på hur vi förstärker möjligheter och löser problem! Din röst är viktig! Rösta på människor som kan och vågar göra positiv skillnad, för alla!

tisdag 25 februari 2014

Tragik och lycka

All kärlek till föräldrarna
Jag blev starkt illa berörd när jag läste om den svårt skadade nio åriga pojken som hittats allvarligt skadad på en parkeringsplats. Igår avled pojken. Jag har ingen aning om vem han är eller vilken social situation pojken befunnit sig i. Jag utgår ifrån att han var älskad av sina föräldrar och att de nu är bedrövade över att ha förlorat ett barn.

Eftersom han hittades på en parkeringsplats skulle det kunna vara så att det är någon drogpåverkad som kört på pojken och sedan lämnat platsen. Det är absolut inte osannolikt och det är allt för många som kör bil i vårt land berusade. Nyligen ger en ny lag stöd för att döma rattonyktra till att ha alkolås i sina bilar. Jag tycker att ett alkolås i bilar borde vara lika självklart som en broms. Vad tycker du?
http://www.unt.se/sverige/skadad-nioaring-avliden-3009735.aspx

Älskade son
Idag fyller min mycket älskade son 21 år. Sedan 21 år har han fyllt mitt hjärta med underbara känslor. Jag är så glad över att just han blivit en del av mitt liv. Det finns mycket jag är tacksam för. Min tacksamhet över att ha en son som Fredrik med en stark drivkraft och medmänskligt hjärta är enorm. Massor av grattis och kramar till dig Fredrik!

måndag 24 februari 2014

Sopa under mattan

Om vi i Sverige ska klara av att försvara och positivt utveckla vårt välstånd måste vi kunna debattera de stora frågorna grundligt. Så tycker inte jag att det är. Enskilda sorgliga fall lyfts fram av media och beskrivs ofta som representativa exempel på hur det generellt är. De enskilda exemplen är viktiga men de beskriver sällan en generell korrekt bild av verkligheten. Det är dessutom så att vare sig en politiker eller en tjänsteman får svara på frågor kopplade till enskilda personer så medias sätt att beskriva verkligheten får ofta ett dåligt bemötande. Politiken skulle bli mer engagerande och vi skulle vårda vårt välstånd om vi slutar att sopa de stora och svåra frågorna under mattan. De försvinner inte! De kan göra skillnaderna mellan partierna mycket tydligare för väljarna. Varför är det så svårt att få till omfattande debatter runt dessa huvudfrågor? Är det för att media omedelbart sågar personer med icke politiskt korrekta åsikter längs fotknölarna? Är det för att många svenskar är konflikträdda? Vad tror du?

De stora frågorna
Hur blir Uppsala och Sverige så attraktivt för företagare och företagande så att nya jobb inom näringsliv etableras och blir kvar här?

Hur säkerställer Uppsala och Sverige tillgång till rimligt billig energi när oljan tar slut/önskas av miljöskäl avvecklad och då kärnkraften är för dyr och monolitisk?

Hur säkerställer vi en mer rimlig självförsörjningsgrad kopplad till livsmedel?

Hur ställer vi fortare om vårt samhälle att vara mer i harmoni med vår natur?

Hur klarar vi av att försvara välståndet med en demografisk utveckling mot kraftigt åldrande befolkning?

Hur ger vi våra barn en jämlik och världsledande kunskapsbyggande start i livet?

Hur integrerar vi nya invånare så

söndag 23 februari 2014

Arbete, arbete, arbete

Mot självförsörjning
Efter ett starkt näringsliv anser jag att det viktigaste för ett fortsatt svenskt välstånd är att alla med försörjningsstöd under mer än sex månader aktiveras i jobb. Alla som är arbetsföra, och som får ersättning av övriga, ska jobba för att bidra till vårt välståndsskapande och för att kraftigt öka de egna möjligheterna att bli självförsörjande. Det är mycket glädjande att allt fler av Uppsalas invånare med försörjningsstöd genom välfärdsjobb nu bidrar till egen och samhällets positiva utveckling. Tack vare denna aktiva insats för att stötta människor mot självförsörjning får också Uppsalaborna en högre servicenivå genom t ex cityvärdar, cykelvärdar, områdesvärdar, skolvärldar, äldrestöd etc.
http://www.unt.se/uppsala/valfardsjobbet-ger-jamelah-hopp-2925881.aspx

Från bidragstagare till miljardär
Förebilder är alltid positiva för att ge människor inspiration och hopp. Jon Koum, en av huvudägarna till appen Whats app, blir nu mångmiljardär när Facebook köper hans företag! Bolagsprojektet startade 2009 och under inledningen av 2014 säljs det för makalösa 123 miljarder kronor! Det är dubbelt så mycket som Wolksvagen vill betala för lastbilsföretaget SCANIA! Det du! Om det inte är en självklarhet för dig att respektera alla medmänniskor kan du reflektera över att vi idag lever i en tid där vem som helst kan gå från att vara bidragsberoende till en av världens rikaste på bara några år. Vi lever sannerligen i en ny tid.
http://www.di.se/artiklar/2014/2/20/fran-bidrag-till-stenrik/

lördag 22 februari 2014

Det sociala kontraktet

Rättigheter och skyldigheter
I alla sammanhang skapas informella eller formella band mellan människorhttp://www.dn.se/debatt/politiker-har-dolt-valfardens-hotande-finansieringskris. Ett medborgarskap i ett land är ett sådant formellt band som innebär skyldigheter men som samtidigt ger rättigheter. Ett medlemskap i en kommun eller i en förening utgör inget undantag. I varje sammanhang där du är med eller blir med i en "klubb" har du skyldigheter och rättigheter. Det är en bra ordning tycker jag. Hur ska man då förhålla sig till människor som inte är med i en klubb men som ändå vill ta del av klubbmedlemmars rättigheter? Rättigheter som är förknippade med bl a medlemsavgifter, städdagar etc. Självklart faller en klubb samman om den inte kan leva upp till sitt syfte och att alla som vill vara medlemmar betalar medlemsavgifter etc. Oavsett verksamhet krävs viss grundordning för att klara av att uppfylla önskade verksamhetssyften. I Sverige vill vi t ex att alla svenskar ska få en jämställd och likvärdig start i livet. Vi vill att de som inte klarar sin basförsörjning p g a funktionshinder eller arbetslöshet ska få ekonomisk hjälp av oss andra o s v. Det svenska sociala kontraktet är bara hållbart så länge som det inte fuskas för mycket, det bara gäller klubbens medlemmar och så länge vårt näringsliv producerar grunden till välståndet. Så länge det sociala kontraktet kan finansieras. Är det svårt att förstå?
http://www.dn.se/debatt/politiker-har-dolt-valfardens-hotande-finansieringskris/

Hyenor
Vet du att kostnaderna för assistans i Sverige har ökat 8 gånger sedan bara 1994! 1994 kostade assistansstöd till våra funktionshindrade i Sverige 3.5 miljarder kronor. Idag kostar det 28!!! Miljarder. Åtta gånger mer, eller 24.5 miljarder mer, på bara 20 år! Har vi svenskar blivit så mycket mer beroende av assistans än tidigare? Är det ännu mer fusk inom denna verksamhet än det som dagligen avslöjas? Är det faktumet att vi blir allt äldre som redan syns i dessa siffror och som snart kommer att synas i vårdboendekostnader? Staten har precis presenterat en statlig utredning kopplat till assistansstödet. Jag håller med DNs Hanne Kjöller! Det är en värdelös utredning som lämnar många viktiga frågor obesvarade! 8 gånger dyrare på bara 20 år!!!!
http://www.dn.se/ledare/signerat/duckar-for-de-svara-fragorna/

Vad händer nu?
I Södertälje provade myndigheterna att fälla tiggare för olovligt tiggeri. Polisen bötfällde tiggare men tiggarna fick rätt i domstol. På SVT nyheterna lät det som att tiggarna "bara" suttit och tiggt när Polisen bötfällt dem och därför ogillades deras böter. Enligt Uppsalas lokala ordningsregler får man inte gå omkring och tigga. Finns gott om tiggare i Uppsala som går omkring och tigger. Polisen kanske ska prova samma grepp igen men att denna gång bötfälla människor som går omkring, går fram till, andra människor och tigger. Parallellt fortsätter vår socialtjänst att enligt vårt sociala samhällskontrakt stötta utsatta medmänniskor i behov av andra medlemmars stöd. Jag undrar jag hur många dagar som hinner gå efter höstens val innan vi har en ny lag i Sverige som reglerar tiggeri? Jag
tror den kommer fort. Oavsett riksregering! Vad tror du?
http://www.dn.se/debatt/sa-kan-vi-bryta-romernas-tiggeri-och-utanforskap/
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/tiggare-kors-bort-av-polis-i-boras_8950686.svd
http://www.aftonbladet.se/kultur/bokrecensioner/article17567011.ab
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article18321110.ab
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/3297796.svd


torsdag 20 februari 2014

Motstånd

Demokrati eller något annat?
Churchill uttryckte att demokrati är det bästa samhällsstyrningssystemet tills vi hittar på ett bättre. Möjligen öppnar informationsteknologin till sist former som kan förädla vår demokrati. Idag tillämpar de flesta demokratiskt inriktade länderna representativ demokrati. Det tycker jag är en klok form av demokrati om ett folks representanter vågar ta det ansvaret även i stora och svåra sammanhang och inte då fegar ur sitt representativa ansvar och väljer folkomröstning i sakfrågor. Jag är inte generellt emot folkomröstningar men om man tänker till är tanken med representativ demokrati bl a att våra politiska företrädare ska vara pålästa runt för och nackdelar med att fatta olika beslut. I en folkomröstning törs jag påstå att väldigt många som röstar till mycket stor del gör det med hjärtat och i allt för liten utsträckning med hjärnan. Jag tycker den representativa demokratin är bra men fler engagerade och livserfarna invånare behövs inom politiken för att fler beslut ska bli kloka. Även bland de folkvalda upplever jag ofta att den viktiga balansen mellan hjärta och hjärna saknas.

Respekt för demokratin
I Ukraina och i Thailand kan vi följa hur unga "demokratier" brottas med stora och tragiska konflikter mellan olika maktsfärer. Det är särskilt tragiskt att följa utvecklingen i Ukraina där nu runt 100 personer fått sätta livet till i sin kamp mot korruption och rättvisa val. Det är fruktansvärt och oacceptabelt. I Ukraina tycks ett omfattande valfusk ligga till grund för nuvarande lednings makt. I Thailand tycks eliten vägra att acceptera att demokrati innebär att varje röstberättigads röst väger lika tungt. De tycks tycka att en välutbildads och en förmögens röst ska väga tyngre. De accepterar inte en ordning som sannolikt leder mot att hela folket kan få det bättre, inte bara en liten del av det.
http://www.dn.se/nyheter/varlden/presidenten-vi-har-natt-en-losning/
http://www.dn.se/nyheter/varlden/osaker-framtid-for-thailand/
http://www.dn.se/nyheter/varlden/knappt-halften-rostade-i-thailand/

Tyvärr finns inga enkla vägar in i ett fredligt demokratiskt samhälle. Innan ett samhälle landar i någon sådan form har människor som slåss om makten i alla tider använt just våld som medel för att vinna inflytande. Det är bedrövligt men ett faktum. Tyvärr är det fruktansvärda som äger rum i Syrien också ett uttryck för det d v s olika grupper som med våld krigar om framtida makt. Den alternativa vägen är politiska förhandlingar och maktfördelning utifrån principen att antalet röster, och maktförhandlingar för att bilda majoriteter, avgör hur makten fördelas. Jag föredrar demokrati före att den starkaste och råaste blir den som bestämmer. Jag är tacksam för att jag är född i, och bor i, ett land där man länge insett att den demokratiska ordningen är den smartaste för alla.

Vem ska styra?

Kunskapsorganisationer 
Organisationer som är uppbyggda med experter inom olika områden är mycket svåra att ledas av någon som inte får dem som ska styras respekt. Inte så svårt att förstå. Inom nästan alla ledande konsultbolag fungerar det så. En advokatbyrå leds oftast av en advokat med det särskilda uppdraget att även vara VD. En revisionsbyrå leds oftast av en revisor. En managementkonsult leds av en managementkonsult osv. Nästan aldrig tillsätts en ledare för dessa högkvalificerade bolag utan att ledaren har stor respekt bland sina medarbetare baserat på erfarenheter och prestationer. Ett universitet är inget undantag.

Ett universitet ska stå så fritt från omvärlden som möjligt efter att dess ramar satts. För mig förefaller det dumt att ifrågasätta det kollegiala styrsystem som finns inom universiteten. Det kan faktiskt vara så att rekryteringar ibland blir fel för båda parter. Det kan faktiskt vara så att en chef inte håller måttet för den utmaning som finns. Visst kan Eva Åkesson, rektor Uppsala universitet, vara utsatt för ett "myteri" men varför skulle flera mycket ledande forskare och samhällsmedborgare gå så långt som de gör i sin misstroendeförklaring av Åkessons ledarskap om det inte representerar ett stort operationellt problem? Om någon av dem vinner kronan på detta sätt så är det kanske ett motiv men vad vinner alla andra? Jag tror det finns stora problem och det är tråkigt att de inte har kunnat lösas på ett smidigare sätt än genom denna maktkamp inför öppen ridå.
http://www.unt.se/uppsala/mote-om-rektorns-framtid-3002872.aspx

onsdag 19 februari 2014

Fegisar

Vad innebär det att leda?
Ledarskap innebär att gå före och visa vägen och att samtidigt, till största del, gå bakom och putta på i önskad riktning. Så enkelt är det.... Finns gott om exempel på både framgångsrika och misslyckade ledare genom historien. Det som mest kännetecknar både de framgångsrika och dem som misslyckats är att de inte varit fega. De vågade leda eller att försöka leda för att uppnå sina ambitioner. Är politiken annorlunda? Man kan tro det eftersom framförallt M säger att man ständigt ska lyssna på opinionen och ställa om sin politik därefter. Vissa kan tycka att det är en smart väg framåt. Jag tror dock att det är en långsiktigt omöjlig väg framåt eftersom det blir så uppenbart för folket att det bara handlar om makttaktik. Ett parti utan ryggrad är inte hållbart.

Det kan vara värt att minnas att Göran Perssons sista regering förlorade valet trots att Sverige hade återhämtat sig väl från den tuffa inledningen på 2000-talet. Perssons trovärdighet som ledare för arbetare hade sannolikt försvunnit. Hans överklassmaker och allt mer självgoda stil bidrog starkt till att S förlorade makten. I kombination med att Alliansen utgjorde ett möjligt alternativ bröts S långa dominans. Det var bra för Sverige men Sverige behöver ständigt modiga reformer! Jag vill se fler reformer! Vill du? Börja med att kraftigt omstrukturera Arbetsförmedlingen.
http://www.dn.se/debatt/reformfega-regeringar-blir-sallan-atervalda/

tisdag 18 februari 2014

Är valbudgetförhandlingarna klara?

Vinna val
För att de egna politiska önskemålen ska få så mycket utrymme som möjligt krävs röster i val. Mer röster ger mer inflytande om man ingår i ett majoritetslag. Så enkelt är det. Och den som är i opposition påverkar väldigt lite. Så är det också. Nu laddar partierna för fullt för att maximera sina röster i kommande val. Vissa partier har mer medvind än andra. Vilka kommer att vinna? Jag hoppas att vi slipper tillväxtovänliga vänsterpartier. Förutom partierna som enbart maktoptimerar (Moderaterna och Socialdemokraterna) tror jag de partier som har få men tydliga huvudbudskap vinner. Vänstern lockar tyvärr många med "förbjud kapitalet" budskap. SD lockar många med det enkla budskapet att invandringen är alla problems källa och därför måste den stoppas. MP är tydliga med sitt budskap att jorden måste räddas och därför måste vi sluta att tänka tillväxt. FP är tydliga med att de gillar centralisering, gärna mer makt till EU, gärna förstatligande av skolan och gärna mer kärnkraft. C är tydliga, för dem som hör, med ett EU som lägger sig i mindre men som gör det som blir kvar bättre. Att lokalsamhällen måste få mer självbestämmande. Att varje människa så långt som möjligt ska få bestämma själv. KD är tydliga med att all politik ska styras mot familjen och familjen ska vara människors huvudsakliga sociala kontrakt. Vi får se hur det går. Spännande blir det.

 Moderaterna fortsätter att vara taktiskt smarta för att maximera sin politik. Med budskapet om 0 skattesänkningar under kommande mandatperiod får S det svårare med sin retorik om att M bara sänker skatter. Med budskapet att en sänkning måste kunna finansieras gör dom det tuffare för t ex C att få till sänkta arbetsgivaravgifter. Är Alliansens budgetförhandlingar redan klara?
http://www.di.se/artiklar/2014/2/17/de-knacker-s-vassaste-vapen/

måndag 17 februari 2014

Efter partiledarskapet

Varför behövs ni?
Om ett parti behövs eller inte kan enkelt avgöras om de kan svara på frågan "varför behövs ni"? På ett enkelt och trovärdigt sätt. Om ett parti klarar av att förklara varför de behövs måste de sedan lyckas förmedla det budskapet trovärdigt och framförallt identifiera de människor som tycker att just det där särskilda är avgörande för hur du röstar. Genom att följa kommunpolitiken kan vi tydligt konstatera att det där särskiljande "endast" kan vara vilka personer som företräder ett parti. Centerpartiet behövs för oss som inte är vänstertänkare men som 1) ständigt söker så lokala lösningar som möjligt 2) är tillväxtorienterade men bryr oss mycket om vår miljö 3) tycker att en bra verksamhetsmiljö för småföretagare skapar bäst näringslivsklimat 4) försvarar den enskildes personliga integritet. Tro mig, C har en mycket unik politisk inriktning inom dessa viktiga områden.

Varför har C på riks problem?
När C på riksnivå har ett partiprogram som tydligt har förbättringsförslag inom de fyra områdena ovan varför lyckas inte då partiet, på riksnivå, få ett bra opinionsstöd? Varför tror du?
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/rekordlagt-stod-for-c-i-sifomatning_8995558.svd
http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=4657&grupp=20695&artikel=5782058
http://www.unt.se/uppsala/24unt-hanna-om-krisen--inte-tid-att-engagera-mig-i-rikspolitiken-2922389.aspx

Vad hände sedan?
Det är en mycket krävande och utsatt roll att vara en ledande politisk representant. Både i en kommun och i Sverige. Det förstår nog de flesta. Att vara politisk partiledare innebär framförallt att 1) sälja den egna politiken och vinna röster 2) engagera och motivera sina partimedlemmar att få folkets stöd 3) leda utvecklingen av partiets politik.  Det är ett mycket svårt uppdrag. Inte minst eftersom det finns gott om andra partivänner som tycker att de är bättre lämpade för uppdraget.

Några av dem som i modern tid provade partiledarskapet och som snabbt tvingades ge upp p g a att inte 1)-3) gick bra var Maria Leissner (FP) , Mona Sahlin (S) och Håkan Juholt (S). Leissner var partiledare mellan 95-97. Hon fick framförallt gå för att hon inte lyckades vända FPs negativa opinionsutveckling. Sahlin var partiledare mellan 07-11. Hon fick gå efter en valförlust, dåliga opinionsresultat och mycket låga förtroendesiffror.  Juholt överlevde bara drygt ett år. Även han fick dåliga opinionssiffror och tappade snabbt det personliga förtroendet. Samtliga dessa personer vågade ta den svåra partiledarrollen och de lärde sig massor i den rollen. Vad hände sen? Leissner blev först rådgivare åt SIDA, ambassadör i Guatemala och fick leda lite projekt. Sahlin vet jag inte vad hon gör förutom att hon dyker upp som talare och tyckare i olika sammanhang. Juholt är väl fortfarande riksdagsledamot? Den politiska världen är hård.söndag 16 februari 2014

Ett lokalt parti

Fokus på närsamhället
Valen under 2014 närmar sig med stormsteg. Hur kommer det att gå? Är Alliansen snart historia? Kommer Sverige och våra kommuner klara av att styras rimligt bra trots SDs framgångar? Kommer Stefan Lövden klara av att vara statsminister utan att ha någon tidigare politisk ledande erfarenhet förutom en kortare tid som ledare för S? Sverige är i värsta fall påväg in i en mycket rörig politisk verklighet. SDs framgångar innebär sannolikt att vi får en svagare och minst lika komplex minoritetsregering efter 14/9 2014. Och eventuellt en helt oprövad politiker som stadsminister.

Lokalt parti
Alliansen och Centerpartiet har det motigt på riksnivån. Det tycker jag är beklagligt. Samtidigt är jag glad över att jag är med i ett parti som är starkt i landets kommuner eftersom vi framförallt är ett lokalt parti som är i särklass vad gäller att positivt utveckla närsamhället. I Uppsala har Uppsalaborna i Centerpartiet ett mycket starkt lag med Uppsalabor som är beredda att satsa mycket engagemang och tid för att vårt närsamhälle ska utvecklas på ett positivt sätt.

Skattehöjningar
Var är sockerskattstänket om nu Moderaterna helt plötsligt vill höja flera skatter och kvotera till styrelseplatser? Det måste vara kraftiga vänstervindar i Sverige som M känner när de gör liknande skatteutspel.
http://www.di.se/artiklar/2014/2/15/borg-lovar-hoja-skatterna/
http://www.dn.se/nyheter/politik/borg-vill-hoja-skatter-och-oppnar-for-kvotering/

lördag 15 februari 2014

Lyssna eller stick!

Högt i tak
Det finns gott om olika organisationskulturer och personligheter som genom historien lyckats skapa framgång. Många gånger är det enda gemensamma att de har höga ambitioner och lyckas, på olika sätt, få medarbetare att lägga ner många arbetstimmar för att ambitionernas mål ska uppfyllas. Ledarna har alltid en avgörande betydelse för hur en organisation lyckas uppnå sina syften. Oavsett om det handlar om ett politiskt parti, en förening eller ett företag gäller samma grundutmaningar. Den enda skillnaden är att det är mycket svårare att leda ett politiskt parti, eller en förening, än ett företag då den formella makten över andra viktiga spelare i ett parti är nästan obefintlig. Ledarskapets framgång bygger helt på erfarenhet att leda, förmåga att entusiasmera ideella krafter och förmåga att nå enskilda invånare med politiska budskap. Att vara rektor för ett universitet tycks likna att vara partiledare.
http://www.unt.se/uppsala/jag-litar-pa-min-vicerektor-2919400.aspx
http://www.unt.se/uppsala/oppet-for-spekulationer-2917586.aspx

Oavsett organisation är det min övertygelse att de organisationer som kan åstadkomma framgångar har en mix av kvinnor och män, utvecklar sitt erbjudande genom samtal med " högt i tak", är väldigt målgruppsorienterade och har väldigt tydliga ambitioner. En del av styrkan i liknande organisationer är att de som inte håller med tydligt förstår att de bör göra något annat. Eller att de som inte förstår att de bör gå någon annanstans får aktiv hjälp att lämna. Håller du med om att det är rätt sätt framåt för lag som vill vinna?

I dagens gammelUNT intervjuas en bekant som heter David Bergman om ledarskap och särskilt om ledarstormarna kopplat till Uppsala universitet och UKK. Bl a säger han "när beslut har fattats, då måste varje medarbetare antingen följa med i förändringen eller välja att gå vidare". Jag håller helt med.

Ökat kollektivtrafikresande
Ett steg i rätt riktning. Att fler väljer att nyttja kollektivtrafik istället för bilen är viktigt för både miljön och för att undvika trafikinfarkter i större städer. I ljuset av ULs 50% höjningar av respriset för Uppsalabor är beslutet att låta barnen åka gratis i större utsträckning positivt. Fler liknande beslut kan korrigera det dåliga beslutet att höja priset med 50% för Uppsalaborna.
http://www.unt.se/uppsala/fler-far-resa-gratis-2918995.aspx

fredag 14 februari 2014

Kärlek & killar i skolan

Kärleksdagen
Idag är en dag då det förväntas att vi ska tala om för andra att vi älskar dem och helst av allt köpa någon present som bevis på vår kärlek. Personligen försöker jag ge mina nära och kära de budskapen löpande under året och fokuserar presentande till spontana tillfällen, födelsedagar och julklappar till barnen.... Kärleken är störst. Så är det. Den som har haft eller som har kärleksfulla relationer vet att välmåendet är som bäst i stunder av kärleksrus. Oavsett om det är kärlek till ett barn, en partner, en mamma, en vän, en morfar eller ett husdjur. Kärleken är störst.
http://www.unt.se/uppsala/nar-rosorna-blir-digitala-2915477.aspx

Jag känner inte Charlotte Kalla. Trots det väljer jag att idag skänka en varm och uppskattande tanke till henne. Från dundersuccén i Tour de Ski och Jerringpris till tunga mellanår och nu fantastiska prestationer i OS. Och alltid hennes underbara leende och glittrande ögon! Hon är fantastisk! Och hon ger inte upp! Jag är djupt imponerad.
http://www.dn.se/sport/os/ny-silvermedalj-till-kalla/
http://www.svd.se/sport/svep-dagens-hetaste-os-nyheter-13-februari_8986690.svd?sidan=5

Är skolan jämlik?
Pojkar underpresterar konsekvent i skolan jämfört med flickor. Varför är det så? Kan utbildningsformerna ses som ojämlika dvs att pojkar diskrimineras i skolan....? Jag är helt säker på att det finns personer som tar liknande tankemönster som sanna. Det gör inte jag. Det är dock viktigt att seriöst fundera över varför det är så och vad som kan göras för att pojkar ska lära sig mer än idag. Är det mer idrott i skolan som är lösningen så att springet i bena och svårigheten att koncentrera sig minskar? Eller är pojkar mindre skolbegåvade än flickor? Vad tror du är skälen till skillnaderna i resultat?
http://www.unt.se/sverige/stod-till-pojkar-i-skolan-doms-ut-2916938.aspx
http://www.unt.se/sverige/strid-om-stod-till-pojkar-i-skolan-2916834.aspx


onsdag 12 februari 2014

Urspårad välfärd

Varifrån kommer välfärdspengarna?
Läs gärna det senaste numret av DagensSamhälle! Där framgår tydligt att svenska folket aldrig tidigare satsat så mycket av vår ekonomi på den gemensamma välfärden! Aldrig! T o m vänstermänniskor håller med om det men börjar snabbt klaga på brister i nuvarande system.

Trots att vi aldrig tidigare satsat så mycket som nu verkar det också råda konsensus om att mycket mer pengar krävs till gemensamma åtaganden för att klara bl a en bättre integrationspolitik och en allt äldre befolkning. Varifrån ska alla de miljarder som saknas komma ifrån? Finns säkerligen de som tror att det höga skatteläget åter kan bli högre och att vi då klarar av att behålla toppkrafterna inom näringslivet. Frågar du mig är svaret enkelt. Mer pengar till vår generella välfärd kan bara komma fram genom att svenskt näringsliv växer och framförallt genom att de anställer fler medarbetare i Sverige. Många av dessa företag måste också lyckas internationellt. Det är beklämmande att så få tycks inse detta.

Vi har alla synpunkter på och vill värna skola, omsorg och vård men utan ett starkt företagarklimat går Sverige en mörk framtid till mötes. Tyvärr är företagarfrågor inga valvinnare. Det borde de vara. Varför tror du att företagarfrågorna har så svårt att få fäste i folkets hjärtan? I morgon är det alla hjärtans dag. Då borde alla också tänka på och tacka alla företagare som vågar satsa hela sin personliga ekonomi på att förverkliga idéer som om de lyckas bidrar till finansieringen av vårt välstånd.
http://www.dagenssamhalle.se/debatt/vaelfaerden-har-sparat-ur-7686

Blåsigt på toppen

Inte lätt att leda fria människor
Alla strävar inte mot toppen av olika verksamheter. Bland dem som strävar mot toppen passar många inte som chefer och ledare, av olika skäl. Ibland är skälen så enkla att tillräcklig erfarenhet saknas för att kunna vinna andra chefers och ledares respekt. Förmågan att vara värdefull coach  eller meningsfull förhandlingsmotpart saknas helt enkelt. Ibland kan ledarproblemen bero på avsaknad av fackkunskaper som anses nödvändiga. Ibland för att den personliga kulturen för starkt avviker från organisationskulturen. Ibland för att du inte är en i "gänget". Det blåser på toppen. Det är inte nog med att offentliga ledare oftast ständigt utmanas internt, de ifrågasätts också ständigt av journalister, intresseorganisationer och enskilda invånare.

Uppsala Univeristets rektor Eva Åkesson hör till alla de ledare som ifrågasätts. Hon är i gott sällskap. Om man inte vågar att ständigt ifrågasättas ska man inte ta på sig ledande roller. Det finns alltid människor som tycker annorlunda. Det finns alltid människor som tycker att deras eget omdöme är betydligt bättre än den som de kritiserar. Varför anses då Åkesson inte tillräckligt bra? Kanske för att hon sägs ha för lite akademiska meriter? Kanske för att hon är ifrån Skåne och fortsatt är starkt förankrad i Skåne? Kanske för att hon i sin förändringsiver och omstrukturering anses för tondöv kopplat till universitetets "traditioner"? Varför tror du att hon ifrågasätts så starkt som det tycks? Gör det inte så enkelt för dig att du svarar "för att hon är kvinna".....
http://www.unt.se/uppsala/rektor-jag-har-inte-tankt-avga-2915285.aspx

tisdag 11 februari 2014

Misslyckad integration

Det skakar i Rinkeby och Tensta
I morse kunde vi höra på radionyheterna att Polisen i Stockholm kraftigt förstärker sin närvaro i förorterna Rinkeby och Tensta. Problemen med arbetslöshet och brottslighet är stort i områdena. Svensk integrationspolitik måste kraftigt förbättras om vårt behov av arbetskraftsinvandring och vårt ansvarstagande flyktingstöd inte ska leda mot allt större strukturella och sociala konflikter i vårt samhälle. När lokal befolkning intervjuas om läget och om Polisens beslut svarar ungdomarna att fler poliser och inlåsta människor inte kommer att hjälpa. "Det kommer alltid nya"..... "Skolorna måste bli bättre och vi måste få jobb! Bara så kan det bli bättre". Så sant! Hur svårt kan det vara? Var finns den politiska kreativiteten? Om vi inte snart får till en betydligt bättre integrationspolitik kommer de sociala konflikterna i Sverige att öka dramatiskt och främlingsfientliga krafter växa sig allt starkare. Jag vill inte vara med om en sådan negativ utveckling. Vill du?
http://www.unt.se/uppsala/en-god-larare-ar-det-viktigaste-2895505.aspx

Skolan
Våra skolor spelar en central roll i integrationsarbetet. I kombination med någon ny form av "värnplikt" och välfärdsjobb så skulle en förbättrad skola kraftigt kunna bidra till en mycket bättre integration av invandrade från helt andra kulturer än den svenska. Vi behöver positiva och gemensamma mötesplatser där vi blir "vi" istället för "vi och dom".

FP fortsätter att försöka peka på kommunaliseringen som skäl till skolans misslyckande. Ja! Kommunaliseringen genomfördes på ett mycket dåligt sätt och skolan har länge misshandlats. Att börja en process mot ett förstatligande är en mycket dålig väg framåt. Lös de praktiska problemen istället!! Med FPs argumentation om centraliseringens lovord är det väl lika bra att de driver att EU ska ta över den svenska skolan! Med FPs argumentation blir väl det en perfekt likabehandlingsreform i Europa och där skolans primära roll får bli att fostra oss till lydiga Européer...... Det är dax för verkstad i skolan! Staten kan skicka mer pengar för särskilda satsningar i t ex områden som Rinkeby och Tensta. Staten kan ta ett långsiktigt finansieringsansvar för förstelärare. Staten kan öka anslagen för utbyggnaden av bredband på landsbygden. Staten kan skära bort krav som driver administration. Låt oss lösa skolans praktiska problem och inte något annat!
http://www.dn.se/nyheter/politik/bjorklund-skyller-skolproblem-pa-kollegor/

måndag 10 februari 2014

Framåt & stackare

Lös problemen nu!
Många av problemen inom skolan kan lösas nu. Låt oss göra det istället för att ägna en massa tid och kraft åt omorganisationsarbete. Sättet på vilket kommunaliseringen av skolan genomfördes var dåligt. Ingen nyhet som skolutredaren konstaterar. Läs gärna hans bifogade debattartikel i dagens DN men, som sagt, låt oss nu driva på de praktiska förbättringarna i skolan tillsammans med våra rektorer istället för att låtsas som att ett förstatligande löser utmaningarna. Intressant att Björklund skyller skolans misslyckanden på Moderaterna. Är det valrörelse? Har skolan fått ett allt för negativt rykte?
http://www.dn.se/nyheter/sverige/kommunaliseringen-av-skolan-ett-misslyckande/
http://www.dn.se/nyheter/politik/bjorklund-skyller-skolproblem-pa-kollegor/
http://www.dn.se/nyheter/politik/slutsatsen-ar-att-starka-stodet-till-lararna/

Miljöparti i kris
Jag kan inte säga annat än att det är pinsamt att läsa MPs artiklar i UNT om miljö och klimatarbetet i Uppsala. Nej, det är inte MP som driver på det imponerande miljö och klimatförbättringsarbetet i Uppsala. Det är Centerpartiets ledarskap och ett gott Allianssamarbete som levererar ett så bra kompromissresultat att MP t o m känner sig tvingade att ge oss beröm. MP i Uppsala verkar desperata. De t o m ljuger för att försöka framställa sig själva som bra och de som leder Uppsalas miljö och klimatförbättringsarbete, Centerpartiet, som dåliga. Att ljuga är ingen klok väg framåt i dagens informationssamhälle. Jag tror faktiskt att en majoritet av Uppsalas invånare har förstått att Alliansen gör ett utmärkt miljöarbete. De som vill kombinera ett starkt miljöansvar med ekonomiska tillväxtambitioner gör klokt i att rösta på Centerpartiet i Uppsala. Det verkar som att MP har panik över allt positivt vi gör.
http://www.unt.se/debatt/ska-linns-minne-hedras-med-motorleder-2889041.aspx
http://www.unt.se/debatt/bars-kostymen-upp-2890298.aspx

söndag 9 februari 2014

Solenergi & Göran Persson

Mot ett fossiloberoende energisystem
Inom Centerpartiet fortsätter vi det viktiga och ambitiösa arbetet att ställa om svensk energikonsumtionen från att fortsatt vara fossilberoende till att bli fossiloberoende. I den omställningen är solen en mycket viktig kraftkälla. I Uppsala gör vi nu en kraftig satsning på solenergi. Det kommer att leda mot många positiva effekter. Vi går mot fossiloberoende. Vi kan stimulera företagsamhet runt solenergi och utnyttja Ångströmslaboratoriumets världsledande kunskaper bättre. Vi gör Uppsala mindre sårbart genom att komplettera basenergisystem med distribuerade energiförsörjningssystem. Vi blir ännu bättre på att förbättra vår miljö. Bifogad artikel, om Uppsalas satsning på sol, är bra även om journalisten inte lyckades få tag på mig för mina kommentarer då han sökte mig på ett nummer som jag inte regelbundet använder. Jag hittar inte länken till dagens "gammeltidningsartikel" men lägger in min senaste debattartikel runt solenergi. Vet du att nästan alla kunniga inom energiförsörjning tror att just solen är den viktigaste framtida energikällan i vårt konsumtionssamhälle. Tyskarna har insett det och satsar massivt på det nödvändiga systemskiftet.
http://www.unt.se/debatt/uppsala-satsar-stort-pa-solenergi-2777049.aspx

Misslyckad reform
Skolans utmaningar blir inte lösta genom att åter förstatliga skolan. Utan tvekan var Göran Perssons (S) kommunalisering av skolan en misslyckad reform. Ingen vet hur skolan hade utvecklats utan en kommunalisering men de som tror att löneutvecklingen hade varit mycket bättre tror sannolikt helt fel. Att Göran Persson (S) fortsatt är ett "hatobjekt" för lärare är dock ingen överdrift.

I takt med att staten ständigt ställt mer krav på skolan samtidigt som kommunerna haft det operativa ansvaret har statens pålagor bara drivit kostnader som inte matchats med rimliga statsbidrag. Om staten kräver saker som kommunerna måste implementera så måste de också stå för kravens ytterligare kostnader! Hur kan man tycka att någon annan ordning är rimlig? Sluta nu att tramsa om organisationsformer och låt oss se till att ta bort onödiga jobbuppgifter från lärarna, ge duktiga lärare en betydligt bättre löneutveckling och låt staten ge betydligt högre statsbidrag till fler stödlärare till elever med särskilda behov. En centralisering av skolan är fel väg att gå. Det är bra att en elev kan stöttas ur ett helhetsperspektiv och det klarar närsamhället bättre än staten. Hur svårt kan det vara?
http://www.unt.se/sverige/staten-svartmalas-i-skolutredning-2892387.aspx

lördag 8 februari 2014

Lärande & IT säkerhet

Paniken är total
Organisationsförändringar är inte lösningen på de flesta problem. Allt för många chefer och ledare tror, eller låtsas tro, att omorganiseringar ska lösa problem som handlar om annat än om hur en verksamhet är organiserad. Oftast ligger problemen i otydliga mål, motsägelsefulla mål, för många krav som inte handlar om kärnverksamheten eller att enskilda individer inte klarar av att utföra sina uppgifter. Den svenska skolan är ett utmärkt exempel på försöken att skylla upplevda problem på organisatoriska frågor och för att försöka visa handlingskraft, och komma undan kritik, driver man krav på organisationsförändring som om att det löser problemen.

Läs gärna bilaga debattartikel om myten att ett förstatligande av skolan löser skolans större utmaningar. Låt oss inte luras att tro på den vägen utan låt oss ta bort onödig administration och andra icke pedagogiska uppgifter från lärarna. Ge lärarna bättre villkor i form av ännu högre löneutveckling för de duktigaste och mer semester för alla. Förstärk skolklasserna som har elever med funktionshinder med mer stödpersonal. Gör gymnastik obligatoriskt. Och lite annat.. Det är varje enskild rektor och hens lärare som ska lösa bildningsuppdraget. Om vi tar den utgångspunkten har vi snart en skola i världsklass.
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/kommande-skolutredning-har-stora-brister_8971376.svd

Integritet
Vi lever i informationssamhällets tidevarv. En tid som är fantastisk på många sätt men också farlig ur ett personligt integritetsperspektiv. Alla verksamheter som lagrar känsliga personuppgifter måste säkerställa en hög sekretess och säkerhetsnivå kopplad till den informationen. En kommun, ett landsting och statliga myndigheter hanterar mycket känslig information om invånarna. Vi invånare måste kunna lita på att den informationen är väl skyddad och inte hamnar i orätta händer.

Data, som sammansatt blir information, är kritisk för all verksamhet. Det gäller att alla verksamheter är kloka med hur den informationen samlas, lagras, används och att den part som tekniskt levererar denna infrastruktur klarar av sitt viktiga uppdrag. Tror du att det är bra eller dåligt att en offentlig verksamhet försöker ha egen personal för att klara all teknik och systemfrågor runt informationsbehandling?
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/stora-brister-i-stockholms-datasystem_8971614.svd

fredag 7 februari 2014

Skit i djuren

Djur ska också respekteras
Jordens djur representerar en fantastisk mångfald. Explosionen av antalet människor och många människors girighet hotar allt fler av arterna inom denna mångfald. Inte minst tack vare våra fingrar är människan den mäktigaste på jorden om vi bortser från naturens krafter som regelbundet gör sig påmind.

Alla vi som haft möten och relationer till hundar, katter, lam, grisar, kor, fåglar och t o m fiskar känner absolut ett möte med en särskild "personlighet". Många av oss har starka och kärleksfulla band till hundar och katter. Det borde vara en självklarhet att vi behandlar även djur med respekt. Men det är det inte för alla. Särskilt inte djur som ska till slakt. Eftersom vi i Sverige bryr oss om även djurens välbefinnande har vi en betydligt hårdare djurhållningslagstiftning än i många, om inte alla, andra länder på jorden. Det är bra men ekonomiskt slår det mot våra lantbrukare när de tvingas konkurrera med andra jordbrukare som inte måste följa samma krav.

Eftersom allt för många konsumenter väljer t ex det billigaste köttet blir det allt svårare för Sverige att säkra en mer rimlig självförsörjningsgrad av livsmedel. Det är viktigare med en större självförsörjningsgrad i Sverige, och Uppsala, än vad de flesta tycks förstå. Eller i vart fall vara beredda att betala marginellt mer för.  Bl a därför är Uppsala kommuns beslut om att gå mot 100% ekologiska livsmedel!, som minst lever upp till Miljöstyrningsrådets avancerade nivå, mycket positivt. Nu kommer våra lantbrukare få chansen att konkurrera på lika villkor. Nu kan vi i Uppsala stärka vår viktiga självförsörjningsgrad. Är det bra?

Operationell utvecklingspotential
Igår var tydligen jordbruksministern i Uppsala. Jag fick frågan från en regeringskollegor i Uppsala som löd "varför sa du inte att Erlandsson skulle vara i stan i samband med att vi fattade beslutet om 100% ekologiskt? Då hade vi ju kunnat inkludera riksregeringen i detta värdefulla beslut." Som jag brukar svarade jag ärligt, "jag antar att det inte varit planerat eftersom jag inte kände till att någon C minister var på vårt territorium". Klart att det inte kan ha varit planerat. Alla inser ju att man annars involverar den lokala representationen för att göra det bästa möjliga av nedslag i verkligheten.
http://www.unt.se/uppsala/ministerbesok-pa-slu-2888955.aspx

torsdag 6 februari 2014

Ställ om, ställ om, ställ om

Informations & tjänstesamhället
Uppsala och Sverige i övrigt måste växla upp tempot och ställa om vårt samhälle, och dess ekonomi, snabbare. Annars klarar vi inte den globala välståndskonkurrensen med bibehållna generella välståndsambitioner. En allt äldre befolkning, dålig integration av nya invånare, för få ingenjörer och för få mindre företag som växer kraftigt är stora välfärdsutmaningar. Vill vi att våra barn och barnbarn ska få det minst lika bra som idag? Då måste vi öka tempot i vår samhällsutveckling! En bra utgångspunkt i arbetet är att inse att vi befinner oss i informations och tjänstesamhällets tid. Vi behöver utnyttja denna nya tids möjligheter mycket bättre! Det är bråttom.

Var rullar Volvo?
Volvos stora marknader är inte i Sverige. Bilverksamheten är kinesiskt kontrollerad och den verksamheten är sannolikt helt flyttad från Sverige inom 10 år. Det Volvo som fortfarande är svenskkontrollerat måste också kostnadsanpassa sig för att klara en stenhård konkurrens. I takt med att logistikkostnaderna blir allt högre krävs också etableringsförändringar av produktionsverksamheter till de stora marknaderna. Idag presenterar Volvo stora personalnedskärningar i Sverige. Det är ett tydligt exempel på den omställning av svensk industri som äger rum.
http://www.di.se/artiklar/2014/2/6/svaga-siffror-fran-volvo/
http://www.svd.se/naringsliv/branscher/industri-och-fordon/4-400-jobb-bort-pa-volvo_8963824.svd

Gröna näringar och ökad självförsörjningsgrad
Uppsala och Sverige måste också öka sin självförsörjningsgrad av livsmedel och utveckla vår landsbygdsnäring ännu bättre. Den ambitionen i kombination med höga miljö och klimatmål samt hälsofokus gjorde att vi i Uppsala nu beslutat att ställa om hela kommunens livsmedelsinköp mot ekologiskt och med Miljövårdsrådets avancerade upphandlingskrav. Vi ställer nu om vår livsmedelsförsörjning på ett sätt som jag tror kommer att framstå som mycket klokt inom 10-20 år. Centerpartiets politik är klok och hoppingivande. Det gäller att få ännu fler Uppsalabor och svenskar att rösta klokt så blir framtiden ljus.
http://www.unt.se/uppsala/uppsala-ska-bli-helt-ekologiskt-2886598.aspx

onsdag 5 februari 2014

Att tänka rätt är större

Vem vet vad som händer i morgon?
Väldigt få vet, mer än väldigt kortsiktigt, vad som kanske händer om just du fattar ett visst beslut som du verkställer i morgon. Helt klart är dock att sannolikheten att dina och andras beslut blir bättre om de bygger på rätt faktabakgrund (gärna vetenskapligt styrkt) och en god kunskap om beteendemönster bland människor, istället för enbart fritt tänkande.

Kollektivtrafik
Det är inte mindre viktigt att tänka så rätt som möjligt när vår kollektivtrafik utvecklas. Det nu, av Landstingsfullmäktige fattade beslutet, att kraftigt höja priserna för väldigt många Uppsalabor, är ur ett prisperspektiv inte bra för väldigt många Uppsalabor. Så är det. Det är fakta och fakta som inte bara starkt påverkar svaga gruppers ekonomi utan också Uppsala kommuns möjligheter att nå våra ambitiösa miljö och klimatmål. Personligen kan jag inte förstå hur man kan driva igenom så stora försämringar för t ex alla Uppsalas studenter utan att man fört en strukturerad medborgardialog med Uppsalas studentföreningar. Jag hoppas verkligen Landstinget hörsammar min och två tidigare C kommunalråds vädjan om att Uppsala blir en zon, att lånecykelsystemet inkluderas och kraftiga rabatter till funktionshindrade, skolungdomar, studenter och arbetslösa erbjuds.
http://www.unt.se/uppsala/ja-till-busstaxorna-trots-protester-2885249.aspx
http://www.unt.se/debatt/hojda-busstaxor-slar-hart-mot-studenterna-2885070.aspx
http://www.unt.se/debatt/korrigera-forslaget-till-busstaxor-2799257.aspx

Sockerskatt
Fakta och forskning talar sitt tydliga språk. Det är viktigt att även nationella politiker i Sverige börjar ta problemen med för mycket sockerintag på allvar! Människor lider! Människor far illa! Vad väntar de på? Högre skatt på socker är inget problem utan något mycket positivt. De nya intäkterna ska användas till betydligt större satsningar på förebyggande hälsoarbete. Även om vi inte vet något om framtiden så kan jag garantera att svenskarnas hälsa kraftigt kommer att förbättras om högre sockerskatt införs och att skatteintäkterna helt används till förebyggande hälsoarbete!
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/forskare-varningssignal-om-socker_8957662.svd

tisdag 4 februari 2014

Att göra positiv skillnad

Vad särskiljer Centerpartiet?
Det finns mycket som särskiljer Centerpartiet från övriga politiska partier. Som verksamhet skiljer vi oss mycket från de flesta andra genom att vi har ett mycket brett medlemsengagemang och alla medlemmar har en röst och den rösten får tillträde till beslutande församlingar och får vara med att bestämma hela tiden. Centerpartiet är också i grunden ett parti byggt utifrån starka värderingar om att vårda vår natur, vara företagsam och att ge människor så mycket utrymme som möjligt för självbestämmande. När Centerpartister får vara med och bestämma över samhällsutvecklingen blir den miljövänligare och företagsammare. Något som alla tjänar på även om alla partier inte i hjärtat och i handling visar att de förstår det.

En ledande miljö & klimatkommun
För var dag som går blir Uppsala en allt miljösmartare kommun. Under mitt ledarskap har Alliansen flyttat fram kommunens positioner inom miljö och klimatområdet på ett sätt som bl a fått ett stort internationellt erkännande av Världsnaturfonden. Efter det erkännandet har vi bara växlat upp med praktiska förbättringar men också tydliga styrdokument som parkplan, cykelplan, nu ett nytt miljö och klimatprogram, snart ett luftprogram, ett vattenprogram och ett nytt Klimatprogram. Jag är mycket stolt över att få leda ett miljö och klimatutvecklingsarbete som gör stor positiv skillnad för Uppsalaborna och som erbjuder andra samhällen ett bra exempel.
http://www.unt.se/debatt/i-ekologisk-kostym-2883747.aspx

Allt företagsammare inom nya branscher
Vi lever med ständiga förändringar. Den som inte förändrar och ständigt kompetensutvecklar sig tappar sin konkurrenskraft. Så enkelt är det. Idag kan vi höra på radion att Sandvik Coromant effektiviserar och flyttar verksamheter från Uppland. Flera hundra riskerar att förlora sina jobb. Gammal teknologi som ständigt förädlas och ibland kommer på nya lösningar kännetecknar nog det fina bolaget Sandvik. Det som bara förädlas kan och bör snabbt flyttas till länder med en stor egen marknad och billigare arbetskraft.

Uppsala och Sverige måste ställa om mot det moderna näringslivet där vi med våra höga krav och lönenivåer kan konkurrera. Även det politiska omställningsarbetet för att stötta näringslivet leder jag och Centerpartiet i Uppsala genom Näringslivsrådet. Vi fokuserar på att stötta utvecklingen av ICT, Hälso och Miljöteknik/Energibranschen.  I dagens UNT kan man även se att det arbetet gör stor positiv skillnad för närsamhället. En skillnad som inom kort kommer att synas ännu mer : ).
Du kan läsa lite om ovan i dagens version av Uppgång som jag inte hittar på nätet.

Varför lyckas vi? För att Centerpartiet i Uppsala har erfarna och engagerade medlemmar som jobbar hårt för att ambitioner ska bli verklighet. Uppsala kan mycket bättre och vi gör vårt yttersta för att det ska bli så bra som det kan bli. Du får gärna hjälpa till!


söndag 2 februari 2014

Korruption

Vad vill de dölja?
På radionyheterna får vi återigen höra att bl a EU starkt kritiserar att Sverige tillåter anonyma partibidrag eller att partierna slipper redovisa från vem eller vilka de får partibidrag. Självklart är det en oacceptabel ordning och EUs syn att det främjar korruption på olika sätt är uppenbar. Varför vägrar då vissa partier redovisa detta? Blir i så fall korruptionen tydlig? Anser sig vissa partier helt beroende av dessa mörka pengar?
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/partierna-har-skaffat-en-frizon-fran-partibidragslag_7665706.svd

Ett argument som brukar föras fram mot att redovisa bidragen öppet är att partiet vill skydda givaren från represalier.... Vad innebär det? Att det är så korrumperat att t ex Moderater aldrig gör affärer med Socialdemokrater även om offentliga affärer helt ska styras av objektiva kvalitet och bästa pris och inte partibok? Eller att det är farligt i Sverige att våga stå upp för sitt politiska ställningstagande? Oavsett skäl är det oacceptabelt och jag tycker det är fegt att inte våga stå upp för det man som enskild eller organisation gör.

Om det nu är så att t ex Moderaterna får en massa pengar från storföretagen är det ett problem? Kanske, eftersom en majoritet av ägarna kanske inte håller med då frågan inte prövats av bolagsstämman MEN eftersom Socialdemokraterna får en massa stöd från fackorganisationerna är det väl inte konstigt om arbetsgivarperspektivet vill säkra en politisk motkraft? Jag tycker det är hög tid att partibidragen blir tydligt redovisade. De som i hemlighet helgarderar sig får då chansen att visa vilket parti de framförallt föredrar och därför ger mest partibidrag till..... Vad tycker du om att Sverige tillåter denna hemlighet som starkt anses främja korruption?

Att uppföljningsbranschen växer i Sverige är positivt ur många aspekter. Inte minst för att driva offentlig effektivitetsförbättring. Om vi har 50% effektivitetsförbättringsmöjligheter inom vissa verksamheter genom bl a konkurrensutsättning är det helt ok om omkostnaden för att nå dit är 10% av den summan. Dvs 10% som betalar för bättre upphandlingsunderlag! löpande kvalitetsuppföljning och löpande granskningar.
http://www.dn.se/ledare/signerat/snabbt-vaxande-bransch/

Val & ödmjukhet

Vi har valt!
Livet handlar om ständiga val och varje val har hela tiden betydelse för vad som händer därefter. Vissa val har större betydelse än andra. Ditt val av tandkräm kanske inte har så stor påverkan på ditt liv. Men ditt val av vänner, utbildning, jobb, bostadsort och kärlekar har stor betydelse. Och du kan varje dag fatta beslut som på ett stort sätt ändrar riktningen eller farten i ditt liv. För vissa är det en underbar känsla. För andra skrämmande. Vissa försöker gå före mot nya marker medan andra kämpar för att det ska förbli som nu eller allra helst som förr. Förr och nu finns inte längre. Nu är bara NU och i övrigt finns bara framtiden och vår historia. Rätt enkelt men ack så mentalt svårt för många att acceptera. Det går inte att få det som förr. Förr finns aldrig mer.

I dagens UNT finns en ledare som enkelt beskriver Centerpartiet på riksnivå som i fritt fall och vilse mellan landsbygden och dess praktiska verklighet och "Stureplanmänniskors" mentala bild av vad som är våra stora samhällsproblem, en mental bild som ofta blir abstrakt och som är på en nivå som tilltalar mycket få.
http://www.unt.se/ledare/centern-kan-inte-valja-2826552.aspx

Det är omvärlden och väljarna som avgör om ett parti är framgångsrikt eller ej. Så enkelt är det. C har en bra politik. C behöver inte, och ska inte, vara ett landsbygds eller stadsdelsparti. C är ett mycket lokalt parti som tydligt värnar och utvecklar närsamhället så mycket som möjligt. C är ett parti för väljare både på landsbygd och i våra stadsdelar. Vi har politiska program som syftar till förbättringar oavsett var du bor. Att vilja reducera C till ett landsbygdsparti är att helt vilja avveckla större delar av vår landsbygd. För att även landsbygdens människor ska ha rimliga levnadsförhållanden måste ett parti som tycker bl a det även ha ett bra stöd av väljare i våra allt större städer. Är det svårt att förstå? C har också tydligt valt profilfrågor som är avgörande skillnader i förhållande till andra partier. Vi är för maximalt självbestämmande. Vi är för företagsamheten. Vi är för en ansvarsfull miljö och energipolitik. Vi är för en positiv utveckling av både vår landsbygd och våra stadsdelar, i hela Sverige. C särskiljer sig mycket bland våra partier inom dessa områden om du besvärar dig att titta på partiernas konkreta politiska förslag. Vi har mycket bra politiska förslag som lätt kan attrahera 25% av väljarna. Inte minst inom näringslivet har jag lärt mig att det inte räcker med bra produkter. Man måste också klara av att sälja sina produkter. Jag och Cs Uppsalamedlemmar försöker sälja det vi representerar. Jag tror att många Uppsalabor börjar tycka att C och Cs politik i Uppsala är relevant och värdeskapande för dem som bor här. Den bygger helt på våra tydliga profilfrågor. Vi gör stor och tydlig positiv nytta.

Balanserad självuppfattning
Att ha en ödmjuk inställning till livet är klokt. De som inte har det drabbas ofta av stora personliga motgångar och riskerar också att skapa stora problem för många andra. Ett gott självförtroende ska inte blandas ihop med att inte vara ödmjuk. Den kopplingen görs tyvärr ofta. Alla människor mår bra av ett gott självförtroende. En ödmjuk person har en balanserad självuppfattning och har insett sina begränsningar. Vi har alla svagheter. Vi har alla stora möjligheter men också begränsningar. En ödmjuk person inser det och försöker kompensera sina brister eller gör något annat. Kan våra barn tränas i ödmjukhet i skolan utan att det ska innebära Janelagens negativa budskap? Ödmjukhet är en tillgång. Både för den enskilde och för samhället i övrigt. Håller du med?lördag 1 februari 2014

Allt är möjligt


Vinnande gener
Hundar, katter, hästar, kameler m.m utsätts ständigt för människors strävan att utifrån Darwins läror "odla" fram de perfekta exemplaren. Oftast för att vinna priser och för att kunna sälja djuren dyrt. Även inom människans historia har liknande testats. Inte minst nazisterna drev ett program som gick ut på att massproducera den rena och överlägsna rasen..... Att Darwins läror även gäller oss människor måste dock anses som riktigt. Det kan bara vara mycket religiösa, eller ideologiska fundamentalister, som tycker något annat. Visst är det en kombination av arv och miljö som formar den vi är. Arvets betydelse är dock stor oavsett vad vissa påstår. Innebär det att jag som inte har de bästa generna är chanslös att nå mina mål? Absolut inte. Inte minst inom hästvärlden kommer ibland "helt vanliga" fram och blir bäst. Hur går det till? Vad tror du? Är det så enkelt att det är individer som gillar det de gör, har tydliga mål och som klarar av att lägga all tid som krävs för att lyckas. Vad lär vi av det? Kanske att vi bättre ska vägleda människor mot det som de gillar? Kanske att stötta människor att definiera egna livsmål?
Alla kan
Borås är ett intressant samhällsexempel på Darwins läror. Visserligen är Borås en del av Västergötland och det kan väl definieras som en genetisk fördel. Endast drygt 100.000 invånare och ändå klarar de av att vara bäst eller bland de bästa inom både fotboll och basket. Vad gör de som andra kommuner kan lära av? De visar att det som inte borde vara så enkelt går. Det är långt ifrån givet att den med bästa förutsättningarna lyckas bäst. I verkligehetens miljö spelar också lagmoral, laganda och mycket annat in för att nå toppen. Om man nu strävar efter toppen.
http://www.unt.se/sport/seger-infor-storpublik-2827608.aspx

P.S Uppsala slog Borås : )