lördag 31 augusti 2019

Heta Greta

Engagemang som engagerar
Alla tycker till om "Greta". Många gillar henne. Många ogillar henne. Oavsett har Sverige återigen fått en världskändis som heter Greta. På många sätt har hon onekligen stärkt ljuset på att ta miljö- och klimatfrågorna på största allvar. Precis så som en stor del av Uppsala kommunfullmäktige under många år har gjort. Därför har också Uppsala kommun fått Världsnaturfondens erkännande för vårt ambitiösa miljö- och klimatarbete 2013 under mitt ledarskap och under 2018. Greta Thunberg sätter inte bara mer ljus på klimatfrågorna, hon tittar tydligt in i maktens ögon och säger "shame on you if you don´t take climate challenges seriously".

Greta, precis som Malala, visar unga människor runt om i världen att de kan göra stor positiv skillnad. Om du är tillräckligt engagerad kan du göra stor skillnad. Det har ett mycket värdefullt symboliskt värde i ett Sverige där många unga känner hopplöshet. Och själv har hon en sund syn på sin roll som språkrör för att ta klimatutmaningarna på största allvar. Hon är ett "språkrör", "en varningslampa", "en kommunikatör som når igenom". Och hon är tydlig med budskapet: - Lyssna på forskarna! Det sista gör att jag tycker att hon gör mycket mer nytta än skada genom sitt engagemang. "Skada"? Hur tänker jag nu? Inte ens Greta är perfekt. Jag gillar inte att barn och unga ska låta bli att gå i skolan. Bildning är alltid den bästa vägen framåt både för att försvara och utveckla vår demokrati samtidigt som den gör så att människor lättare kan förstå viktigt konsekvenstänkande.

Greta Thunberg möttes av ett stort pressuppbåd när hon kom till New York under tisdagen. Och hon hade ett budskap till USA:s president Donald Trump.
– Mitt budskap till honom är att lyssna på vetenskapen, vilket han uppenbarligen inte gör, sa hon under en presskonferens, och fortsatte:
– Ingen har lyckats övertyga honom om klimatkrisen, så varför skulle jag lyckas? Jag ska fokusera på att öka medvetenheten i allmänhet och få folk i allmänhet att börja bry sig och förstå hur allvarlig krisen är.
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/greta-thunbergs-budskap-till-donald-trump-lyssna-pa-vetenskapen
https://en.wikipedia.org/wiki/Malala_Yousafzai
Dagens besvikelse
Socialdemokraternas partiledning och ministär. Historiskt har S av och till haft förmågan att driva en positiv politik som möjliggjort reformer som ökat rättvisan och skapat jämställda möjligheter mellan oss invånare. Viktigt att minnas att det inte är länge sedan som endast ärvda titlar och förmögna hade en massa privilegier och möjligheter. Socialdemokraterna bidrog historiskt starkt till att Sverige fick betydligt mer av meritokrati än förr. Tyvärr tror jag inte S kommer att stå upp för en hållbar migrationspolitik. Den kortsiktiga, och individuella, makten är viktigare än att värna dem de ska företrädas bästa. Jag hoppas att kloka lokalpolitiker och tidigare mäktiga sossar sätter ner foten och kör över partiledningen. Vad ska C göra? Låta SD få inflytande?...,

”Men redan innan den nya migrationskommittén inlett sitt arbete har Socialdemokraterna, om än motvilligt, gått med på vissa liberaliseringar inom ramen för janurariöverenskommelsen, som slöts mellan S, C, L och MP.”

”Men internt i Socialdemokraterna tycks stödet för en liberalisering möta ett betydande motstånd.”

”Totalt uppger alltså 65 procent av S-politikerna som deltagit i enkäten att de antingen vill att dagens tillfälliga lag – som innebar en historisk åtstramning när den infördes 2016 – ska ligga fast, eller att politiken ska stramas åt ytterligare.”
https://www.expressen.se/nyheter/oro-i-s-infor-uppgorelse-om-migrationen-gar-at-fel-hall/

Dagens stjärna
Andreas Ericson. Ja, Sveriges riksdag är vare sig tillräckligt kompetent eller mogen att ansvarsfullt och respektfullt representera oss svenska invånare. Svensk demokrati, till och med västerländsk demokrati, behöver pånytt födelse. Styrkan i en demokrati måste bygga på stark folklig förankring. Den är extremt svag idag bland många politiska ledare som styr ifrån sina ”elfenbenstorn”.

”Stormmolnen hopas. I torsdags sänkte Konjunkturinstitutet sina utsikter för Sveriges ekonomi för fjärde kvartalet i rad och den så kallade Konjunkturbarometern har inte visat så låga siffror på sex år.”

Men ett sådant blame game kommer inte att lösa några ekonomiska problem. Tvärtom riskerar de att förvärras av ett politiskt samtal som de senaste åren tappat allt mer av markkontakten. Om det debattklimat som kännetecknat de senaste årens diskussioner som dominerats av invandring och brottslighet, kommer fortsätta styra framtida meningsutbyten om skatter och arbetsmarknad blir utfallet minst sagt svårförutsägbart.”


”Till det kommer det faktum att nästa lågkonjunktur kommer att vara den första att hanteras av den nya politiska verkligheten där höger/vänster-skalan försvagats och Sverigedemokraterna blivit den kraft allt annat kretsar kring, inklusive den ekonomiska politiken. Hur väl den nya ordningen kommer klara verkligheten i form bistrare tider är minst sagt oklart, likaså vilken gemensam skattepolitik som kommer utvecklas ur samsynen kring att Sverigedemokraterna ska motarbetas med politisk isolering.”
”För att komma vidare behöver vi varken svart- eller skönmålningar. Till en början måste politikerna i alla fall vara överens om siffrorna. Det senaste årtiondet har visat att det är en utmaning i sig.”
https://www.gp.se/ledare/första-krisen-för-den-nya-ordningen-1.17614034
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=478&artikel=7213379
https://www.synonymer.se/sv-syn/elfenbenstorn

”Elfenbenstorn” ska i detta inslag tolkas som nedan:
”På senare tid har det blivit ett ord som används för att kritisera intellektuella för att vara elitister som inte förstår sig på eller deltar i debatten.”

fredag 30 augusti 2019

En ny storhetstid är möjlig

Fantastiska möjligheter
Det är inte ödesbestämt vilka som blir mer framgångsrika än andra. Vissa kulturer har alltid visat sig starkare och mer konkurrenskraftigare än andra. Vår mänskliga historia är full av exempel på det. Vår  mänskliga historia är också full av exempel på hur starka kulturer och makter går under när de inte längre har förmågan att upprätthålla de grundläggande värden som ledde dem till storhet. Både Moderater och Socialdemokrater var förr tydligt för en ordentligt reglerad invandring. Och om vi exkluderar Balkankriget var invandringen nästan helt arbetskraftsdriven. De som arbetskraftsinvandrade fick arbete dag 1 och blev självförsörjande. De flesta hade redan ett jobb innan de kom innanför Sveriges gränser. Vem som helst borde inse att ett högskatteland inte har ett framgångsrecept i att allt fler invånare är mycket dåligt utbildade och dessutom kraftigt brister i sin förmåga att tala och skriva på svenska. Om svensk invandrinpolitik helt fokuserade på att hjälpa riktiga flyktingar och avancerad arbetskraftsinvandring kan vi på bara 15-20 år göra Sverige, generellt och långsiktigt, attraktivt och rikt igen. Med rätt ledarskap är det tveklöst möjligt. En ny storhetstid för människor i vår del av världen kan skapas. Absolut senast 2022 måste detta förbättringsarbete inledas i våra tillväxtkommuner. Absolut senast 2026 måste detta förbättringsarbete inledas i Sveriges riksdag. Folkets röster i val kan rädda oss från en lång tid av ekonomisk stagnation och socialt sönderfall. Vänstern, nyliberaler eller inskränkta nationalister bär inte på svaren.
För att Sverige och dess lagliga invånare ska gå en ljus framtid till mötes krävs nu ett stort ”städarbete” av lagar, regler och hur den offentliga sektorn arbetar parallellt med att en hållbar migrationspolitik blir verklighet. Anna Dahlberg, Expressen, beskriver väl några exempel på hur idiotisk svensk migrationspolitik är. Många av dagens riksdagspartier bär skulden för detta haveri.

”Med tanke på den stora diasporan i Sverige - i sig en stark pull-faktor - är frågan om det ens är görligt. Bara att närma sig måluppfyllelsen skulle kräva att Sverige genomför alla skärpningar som över huvud taget går att föreställa sig inom ramarna för internationell rätt.” 

”I praktiken innebär reformen en privatisering av delar av migrationspolitiken. En restaurangägare kan exempelvis sälja uppehållstillstånd till personer i Bagdad genom att erbjuda anställningar. Efter fyra år kan hela familjen få permanent uppehållstillstånd i Sverige. I takt med att det har blivit svårare att ta sig till Europa och Sverige smuggelvägen ökar trycket i stället på tillståndssidan. Det är precis den utvecklingen som syns i Migrationsverkets statistik. De asylsökande utgör en allt mindre andel av antalet beviljade uppehållstillstånd i Sverige.”

”Invandringen måste därför ses som en helhet med kommunicerande kärl. En del asylsökande är i själva verket ekonomiska migranter och en del arbetskraftsinvandring är i själva verket förtäckt asylinvandring. Detta faktum bekräftas dessutom av de spårbyten som sker i båda riktningarna. Men inom borgerligheten låtsas man som om det rör sig om två olika universum. Det finns ingen ände på högerns medkänsla när en städare från Mellanöstern hotas av utvisning. Det är bara gruppen asylsökande som ska hållas kort.”

”Ett nej är ett nej och då måste man lämna Sverige, inpräntar Moderaterna gång på gång. Fast om samma person med utvisningsbeslut hängande över sig kan presentera ett jobberbjudande är det öppna famnen igen. Det är inte seriöst. Moderaterna borde gå in i de migrationspolitiska samtalen nästa vecka med en heltäckande agenda. Allt som utgör starka pull-effekter till Sverige bör ses över, såsom möjligheten till spårbyte, den vidöppna arbetskraftsinvandringen till lågkvalificerade yrken, avsaknaden av en lista över säkra länder med mera.”

Att jag under flera år stått upp för en hållbar migrationspolitik var mycket sannolikt skälet till varför Lööf och company uteslöt mig ur Centerpartiet. Jag är stolt över att jag kan titta Uppsalaborna, och våra barn runt om i Sverige, i ögonen och spårbart bevisa att jag länge förordat en hållbar migrationspolitik. Kommer jag officiellt få ett erkännande för att jag tidigt klarade av konsekvenstänkande av en ansvarslös migrationspolitik och misslyckad integrationspolitik? Nej. Men kanske kommer en stor del av svenskarna ge bland annat mig chansen att trovärdigt reparera Uppsala och Sverige igen. Vissa hävdar att skälen till varför riksdagen kört så snett är att vänstern vill importera väljare. MP vill att bara de rikaste ska ha råd att flyga, äta kött, köra bil och bo stort. Och nyliberala centerpartister vill att det generella välfärdssamhället ska falla sönder. Vad tror du?

Håkan Boström, GP, lyfter också upp misslyckandet med migrationspolitiken. Det är dock viktigt att inse att alla kommuner som befolkas av stora mängder lågt utbildade utan kunskaper i svenska har stora problem med dyra försörjningsstöd och social oro.

”Reportaget är i praktiken ett rop på hjälp. Människor som kan försörja sig själva lämnar Filipstad. Butiker slår igen och kommunen går med kraftiga underskott på grund av den växande andelen bidragsberoende. Antalet socialbidragstagare har tredubblats på några år. Kommunen har hamnat i en ond spiral.”

”Men det vore ändå fel att lägga huvudansvaret på enskilda kommuner. Migrationspolitiken har beslutats på riksnivå. För att klara det enorma flyktingmottagandet under 2015 lät dessutom staten privata entreprenörer öppna asylmottagningar varhelst det fanns lediga lokaler, ofta på orter som Filipstad. Därför är det också rimligt att staten tar ett visst ansvar för att hålla kommunerna under armarna. Alternativet är troligen ökade kostnader på sikt.”

”Sverige avviker inte bara från andra länder genom att vi tillåtit en exceptionellt stor invandring. Vi har också ställt exceptionellt låga krav, vilket påverkar vilka som söker sig till landet. Enbart 30 procent av de som kommit till Sverige har haft en ordnad försörjning, vilket kan jämföras med Danmark där siffran är 80 procent. I hela EU är snittet 70 procent, enligt Emilsson. Den reform av arbetskraftsinvandringen som genomfördes under alliansregeringen har verkat i samma anda. Ingen åtskillnad görs längre mellan kvalificerad och okvalificerad arbetskraftsinvandring – med resultatet att snittinkomsten minskat med 30 procent i denna grupp. Sverige importerar arbetskraft till just den typ av enkla jobb som skulle kunna få in nyanlända på arbetsmarknaden, samtidigt som vi överdrivet nitiskt kontrollerar välutbildade arbetskraftsinvandrare och skickar ut folk som bidrar till vårt välstånd.”
”Bristen på krav och begränsningar i migrationspolitiken har skapat behov av hårda krav i integrationspolitiken. Det är en både bakvänd och samhällsskadlig ordning.”
https://www.gp.se/ledare/ett-migrationspolitiskt-haveri-1.17582833

Dagens besvikelse
Regeringen med Stefan Löfven i spetsen. Det kommunala utjämningssystemet föreslås att ändras. Att slå ännu mer mot problemtyngda tillväxtorter är idiotiskt. Istället för att tillämpa idiotisk omfördelningspolitik får staten ta sitt ekonomiska ansvar för riksdagens sedan länge oansvariga migrationspolitik. Irene Svenonius, moderat politiker i Stockholm bjuder på viktiga perspektiv i nedan debattartikel kopplad till den inkompetenta regeringens agerande.

Under torsdagen beslutade regeringen att föreslå nya förändringar av kostnadsutjämningen inom utjämningssystemet. Att utjämna opåverkbara förutsättningar över landet är rätt, men genom att med precision ta från kommuner och regioner med tillväxt riskerar regeringen att minska de resurser som fördelas. Särskilt drabbas Region Stockholm som i tidiga beräkningar förlorar resurser som motsvarar drygt 2 000 sjuksköterskor per år.”

Socialdemokraterna ställer av politiska skäl stad mot land, men det måste gå att hålla två tankar i huvudet samtidigt. Avfolkning kostar, men det kostar också att växa snabbt. Glesbygdens avstånd kostar, men i en tätbefolkad region uppstår tidsförluster av framkomlighetsproblem. Såväl tillväxtregioner som glesbygd behöver resurser för att klara sina utmaningar och behov.”
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/nya-stockholmsskatten-aventyrar-valfarden-28949

Dagens stjärnor
Alla entreprenörer och hårt slitande företagare som skapar framtidstro genom sin kreativitet och förmåga att lösa behov på nya sätt. I går träffade jag flera sådana framgångsrika entreprenörer. Vi andra har mycket att tacka dem för. Flera av dem lyfte hur trygghetsfientligt Sverige är för välbärgade människor och deras familjer. Flera hade lämnat Sverige av säkerhetsskäl. Jag trodde de skämtade. Det gjorde de inte. I en värld med allt mer organiserad brottslighet är det inte positivt att skattemyndigheten tydligt offentliggör människors förmögenheter. Rimligt att liknande information hanteras mycket klokare. Korkat att vi ska tappa liknande samhällsutvecklare på grund av trygghetsproblemen. Om Sverige säkerställer att framgångsrika entreprenörer gillar Sverige och att ägandet uppmuntras att långsiktigt investera i Sverige kommer framtida svenska generationer att få det bra i vår del av världen.

Daniel Suneson. Bra att han juridiskt prövar vilket ansvar personer har som påstår att de utsatts för något som bedöms som osannolikt, och som helt bestrids av den anklagade. Det är helt oacceptabelt att vi i de sociala mediernas tid ska acceptera nutida ”häxjakter”. Jag är absolut ingen som gillar Virtanen. Trots det ska inte han heller behöva acceptera eventuellt förtal. Jag tycker att dagens samhälle borde möjliggöra mycket enklare processer för att driva förtalsmål. Om många på sociala medier får stora ekonomiskt kännbara straff för att de sprider påståenden som inte kan bevisas kommer sannolikt den typen av informationsspridning kraftigt minska. Är Virtanen oskyldig? Jag vet inte. Det blir intressant att följa var detta åtal tar vägen.
https://www.expressen.se/nyheter/cissi-wallin-atalas-for-grovt-fortal/

torsdag 29 augusti 2019

Ofinansierat "godis" och rättssystem i gungning

Kommunuppror
Gula västarna låter "tala" för sig även i Sverige. Runt om i Sverige demonstrerar människor i gula västar mot det de anser vara riksdagens idioti. Det är hög tid för många av Sveriges kommunala företrädare att göra det samma. Staten måste sluta att göra ofinansierade åtaganden som de kastar på oss kommuner! Många av Sveriges kommuner har redan ekonomiska svårigheter att klara sina uppdrag. Många har också kvalitativa problem att säkra god servicenivå i de kärntjänster kommunerna ska tjäna invånarna med.

"Jim Frölander är integrationsansvarig i Filipstad. Just nu reser han landet runt för att, som han själv uttrycker det, uppvigla kommuner mot staten. Han säger att de har förlorat greppet och är på väg mot en katastrof.
Uppdrag granskning möter Jim Frölander längs motorvägen på väg mot Helsingborg. Han har ett fullbokat schema och ett allvarligt budskap:
– Kommun efter kommun går ut och säger: “Hjälp, vad mycket vi måste spara de närmaste tre åren” och “där kommer vi att behöva spara på skolan”. Och det är en konsekvens av regeringens politik, säger Jim Frölander.
Frölanders kommunturné började i våras och har sitt ursprung i en allt mer desperat situation i hemkommunen Filipstad.
I spåren av det stora flyktingmottagandet 2012-2017 kämpar kommunen nu mot hög arbetslöshet, stigande barnfattigdom och ökade kostnader för ekonomiskt bistånd.
– Det blir mycket tydligare i mindre kommuner. Där kan du inte isolera det i en förort och sen “business as usual”, utan det påverkar hela samhällskroppen och det är vad det kommer att göra i hela Sverige också, säger Jim Frölander."
https://www.svt.se/nyheter/granskning/ug/jim-fran-filipstad-forsoker-uppvigla-kommuner-mot-staten
Nej, det finns inte ”någon efterfrågan på utlandsfödda analfabeter”..... Regeringens politik har länge drivit Sveriges kommuner mot mycket svåra tider. År efter år argumenterade jag för att Centerpartiet skulle inse hur skadlig deras migrations- och brist på integrationspolitik är. Partiledningen lyssnade aldrig och jag kan inte tro något annat än att mina önskemål om en ansvarsfull migrationspolitik motiverade dem att utesluta mig ur partiet. 100% rätt har jag fått om att staten inte tar sitt ansvar för sin oansvariga migrationspolitik. Och att många års misslyckad integrationspolitik kraftigt försämrat tryggheten i Sverige och väldigt många kommuners ekonomi är bedrövlig.
https://www.svtplay.se/video/23447398/uppdrag-granskning/uppdrag-granskning-sasong-20-larmet-fran-filipstad?cmpid=del:sm:08-28-2019:uppdrag-granskning:pla:lp-app

Bra att den integrationsansvarige i Filipstad vågar tala om att barnrättigheter utnyttjas av människor som lever på försörjningsstöd. Se gärna ovan program av SVTs Uppdrag granskning. Det är positivt att SVT allt mer börjar beskriva konsekvenserna av idiotisk migrations- och misslyckad integrationspolitik.

Dagens besvikelser
Otryggheten. ”Som man bäddar får man ligga”. Även trygghetsförsämringarna runt om i Sverige försämrar också det lokala ekonomiska ”klimatet”. Idag bombhotades och utrymdes Uppsala tingsrätt. Det är ett stort och tydligt exempel på rikspolitikens misslyckanden. Ett stort övergrepp på vårt rättssystem. Som också kostar oss skattebetalare en massa onödiga utgifter. Att Morgan Johansson nattvandrade i Uppsala i natt gör liten positiv skillnad. Varför har det till exempel tagit ända tills nu för att föreslå förbud för anonyma mobilabonnemang? Det har varit känt väldigt länge att de självklart används av brottslingar och terrorister! Vi måste byta ut våra folkliga företrädare och företrädas mycket klokare framöver. Du är väl inte så vilsen att du inte inser att de maktstrukturer som finns nu inte tjänar folkets bästa? Det tjänar sig själv.
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/polisinsats-vid-dagis-i-centrala-malmo

Boris Johnson. Trist typ. Precis som Trump ger han ett västerländskt ansikte åt nutidens mycket egocentrerade ledare inom den del av världen som fortfarande klassas som demokratisk. Det är väl Maslows läror som även slår igenom inom topp-politiken. Det egna självförverkligandet är viktigare än att väl tjäna det folk man ska företräda så klokt som möjligt.
https://www.expressen.se/dinapengar/boris-johnson-stanger-brittiska-underhuset/

Dagens stjärnor
Sakine Madon, UNT. Nu tycks allt fler inse att Liberalerna i Uppsala gått mycket vänster ut inom politiken. Det är inte bra för Uppsalas invånare. Uppsala har ett vänsterstyre och det ska kallas för vad det är. Rubriken till nedan ledarartikel uttrycker ”Glid inte vänsterut”. Det är inget att uppmana till. Följande rubrik skulle vara betydligt mer rättvisande ”Avbryt vänstersamarbetet”.

”Under budgetfullmäktige för snart ett år sedan var det svårt att missa irritationen mellan Liberalernas Mohamad Hassan och forna alliansvänner. Särskilt frostigt var det mellan Hassan och Centerpartiets dåvarande kommunalråd Stefan Hanna. Sedan dess har man många gånger fått höra "vänsterstyret" i debatterna, ett tjuvnyp som Hassan ofta har velat korrigera till ”mittenstyret”.”
”En nackdel för Liberalerna i Uppsala är att mittenstyret saknar egen majoritet, och därmed har blivit beroende av Vänsterpartiet. När mittensamarbetet hade bildats intygade Hassan att Vänsterpartiet inte kommer att ges ”något inflytande över sakpolitiken eller något ansvarsområde överhuvudtaget” (UNT, 12/10 2018).”

”I somras kom styret överens med Vänsterpartiet om ett elvapunktsprogram, vilket innebär att budgeten ­­­– med stöd av partiet – kommer att klubbas igenom på fullmäktige. Politiskt inflytande, med andra ord. En ytterligare nackdel för Liberalerna är att man i nuvarande koalition är ensamt liberalt parti. I rikspolitiken har man åtminstone Centerpartiet vid sin sida.”

"Hassan har tidigare påpekat att det ligger i Liberalernas DNA att “slå vakt om marknadsekonomi, företagsamhet och frihandel”. Det är bra. Men samtidigt kan man i gårdagens debattartikel läsa följande: ”För oss går fler lärare i Uppsalas skolor före sänkta skatter”. Som om det ena skulle utesluta det andra. Vad är det företagsvänliga och marknadsliberala i att skriva under en formulering som den? I synnerhet i en stad som redan har den förhållandevis höga kommunalskatten 32,85 procent. Som Karl Rydå nyligen påpekade här på sidan är samtidigt den kommunala servicen normal eller något sämre med jämförbara kommuner (UNT, 30/7). Det saknas inte utgiftsposter att se över. Behöver kommunen exempelvis ungefär 80 tjänstemän som på olika sätt arbetar med kommunikation?"

"Det är välkommet att det satsas på skolan i mittenstyrets budget, och det är bra att Liberalerna lyfter företagsperspektivet. Men de liberala inslagen borde märkas betydligt mer. Inte bara på utgiftsposterna, utan även på något så grundläggande som att man inte köper vänsterns syn på skatt.”
https://mobil.unt.se/ledare/glid-inte-vansterut-5393376.aspx

Patrik Kronqvist. Det har inte varit svårt att prognostisera den negativa situation Sverige hamnat i. Du kan med fördel läsa många av mina blogginlägg redan 2014, 2015 och 2016. Jag har fått rätt. Bland annat Centerpartiets tyckare har fått väldigt fel.


”Nästan alla har en negativ, för att inte säga alarmistisk ton: Sverige är på väg åt fel håll”, skrev skribenten Mattias Hagberg och anklagade oss för att ta efter ”det högerpopulistiska språkbruket”.” 

”I takt med att gängmorden har skjutit i höjden och Sverige har drabbats av sprängdåd i en omfattning tidigare okänd i västvärlden har sådana beskyllningar om alarmism blivit mer sällsynta. Att fler verkar inse att mer resoluta åtgärder mot kriminaliteten faktiskt är ett sätt att skydda de individer som liberalismen är tänkt att värna. Ändå framstår många kommentarer efter mordet på mamman i Malmö som märkligt yrvakna. I en text hette det att ingen för några år sedan kunde föreställa sig att skjutningar skulle bli en del av vardagen. Det stämmer helt enkelt inte. Forskare har i decennier varnat för att utvecklingen i många utanförskapsområden har varit på väg åt helt fel håll. Men länge riktades udden i debatten främst mot dem som dristade sig att påtala samhällsproblemen. De fick inte bara mothugg i sak, deras avsikter ifrågasattes också ofta - speciellt om problemen på något sätt kunde kopplas till invandring.”

”Men min poäng är denna: politiker verkar inte i ett vakuum. En viktig orsak till att kraftfulla åtgärder mot kriminaliteten har dröjt så länge är att det länge inte var opportunt att föreslå sådan politik.”

”Det är oroande att de reflexerna finns kvar. För en sak vet vi numera, de problem vi blundar för i dag kommer att vara betydligt värre i morgon.”

https://www.expressen.se/ledare/patrik-kronqvist/valdsvagen-i-sverige-gick-visst-att-forutse/

onsdag 28 augusti 2019

Borgerlig vilsenhet

Vilken är planen?
Rent generellt kryssar Sverige ”herrelöst” och förvirrat framåt i ett allt komplexare samhällshav. Borgerligheten är inget undantag. Efter sossarnas strategiska framgång att få borgerligheten att återigen ”skjuta sig i foten” är borgerligheten vilsnare än på länge. Och vilken typ av parti är numera Centerpartiet? I en värld där de allra flesta svenskar äger fondandelar och många är delägare kopplat till sina bostäder är de flesta på många sätt borgerliga.
https://www.synonymer.se/sv-syn/borgerlighet

Håkan Boström, GP, prickar rätt i sin kritik mot de partier som kallar sig borgerliga, vad vill de med Sverige? Ska marknaden lösa alla våra problem? Knappast. Och sanningen är att vi efter Alliansens haveri inte längre har en borgerlighet som ens kan enas om en plan framåt som löser de problem Sveriges delar brottas med och som stärker just våra nationella möjligheter.

”En jämförelse med den tyska borgerligheten visar att svensk borgerlighet i hög grad saknar svar på vilket samhälle man eftersträvar.”

”Vad innebär det egentligen att leva i ett borgerligt samhälle? Frågan borde ställas inte minst av de partier som i Sverige kallar sig borgerliga. De senaste decennierna har svaret mest handlat om frigörelse från det socialdemokratiska samhällsbygget. Men frigörelse till vad? Ett samhälle består av strukturer. Frågan vad friheten ska fyllas med går inte att undvika: Konsumtion? Politisk radikalism? Massamhällets senaste modenycker? Eller något mer stabilt och hållbart?”

”Den svenska borgerlighetens svar på Socialdemokratins "frihet genom staten" har varit "frihet genom marknaden". Men i en tid präglad av oro, missnöje och politisk hemlöshet kanske det vare sig är frigörelse genom marknaden eller staten som medborgarna efterfrågar. Vad allt fler undrar är snarare hur det samhälle ser ut som kan erbjuda en konstruktiv och meningsfull tillvaro.”


”Flit, bildning och arbete värderas fortfarande högt i Tyskland. Den tyska medelklassen är i högre grad klassmedveten än den svenska. Den sätter en stolthet i att företräda sin professionella yrkeskunskap. Även facklärda arbetare har en hög grad av yrkesstolthet, tack vare yrkes- och lärlingsutbildningar. Den som jobbar i en specialbutik förväntas kunna svara även på svåra frågor om hur produkterna i butiken ska hanteras, oavsett om det är tyger eller verktyg det rör sig om. Till denna identifikation med arbetet kommer även en känsla av samhörighet med lokalsamhället. Att frivilligt engagera sig för staden, stadsdelen eller byn är för många tyskar en självklarhet. Är det ett uttryck för kollektivism? I någon mån, ja. Men mer rättvisande är nog att kalla det för en ansvarstagande individualism. Mer inriktad på att bidra till samhället, samt att värna den egna familjen, mindre inriktad på individuellt självförverkligande.”
https://www.gp.se/ledare/ett-sverige-för-vuxna-1.17487825

Inte minst Sabunis framträdande i Agenda, SVT, nyligen förstärker bilden av en förvirrad och kraftigt försvagad borgerlighet i Sverige.
https://www.svtplay.se/video/23205890/agenda/agenda-25-aug-21-15?start=auto

Dagens besvikelser
Ännu ett kvinnomord, av en yngre kvinna, genom skjutning i Sverige. Snart borde varenda svensk inse hur illa Sverige styrs. Det förvånar mig inte om mordet i Malmö och nu detta i Rocksta, Stockholm, är sammankopplade. Kopplade till det stora rånet där 56 miljoner kronor stals. 56 miljoner kronor kan säkerligen skapa konflikter. Och de grova brottslingarna skjuter säkert inte dem som kan berätta var pengarna är gömda.... Jag hoppas att morden är sammankopplade. Det är fruktansvärt oavsett men om de inte är sammankopplade är Sverige i en ruttnare situation än jag trodde. Den nya skjutna kvinnan är så ung så kopplingen kanske är långsökt. Det jag vet är att den oansvariga svenska migrationspolitiken, och den misslyckade integrationspolitiken, kraftigt försvagat tryggheten i Sverige. Usel politik som särskilt drivits på av V, MP och C.
https://www.expressen.se/nyheter/krim/misstankt-skottlossning-i-stockholm-polisen-pa-plats/

Boris Johnson. Vilken clown. Hur kunde partiet han tillhör välja honom? Johnson tillhör ett icke vänsterorienterat politiskt alternativ i Storbritannien. Ett borgerligt parti törs jag påstå. Även i Storbritannien visar borgerliga rörelser att de inte har förmågan att samlas runt en positiv framtidstro. Johnson tycks tro att den positiva framtiden tveklöst finns utanför EU samarbetet. Om Schweiz och Norge får undantag, varför inte UK? Ja, oavsett hur sen blir måste de först följa avtalat Skilsmässoavtal. Betala och gå vidare B. Johnson! Läs gärna bifogad totalsågning av Johnson i Independent.
https://www.independent.co.uk/voices/boris-johnson-g7-summit-brexit-no-deal-biarritz-eu-negotiations-a9079106.html

Dagens stjärna
Expressens ledare. Självklart ska offentlighetsprincipen i huvudsak tillämpas kopplat till all verksamhet som är helt skattefinansierad. Särskilt är detta viktigt kopplat till våra skolor. Offentlighetsprincipen har stor betydelse i arbetet att försöka reparera den misslyckade integrationspolitiken och för att minska en allt större segregation. Jag skulle vilja veta hur C argumenterar för att motsätta sig full insyn i skolverksamheter utan skillnad på grund av huvudman. Om administration anses vara problemet är det bara att säkerställa rimliga villkor för insynen. När jag tidigare var centerpartist argumenterade jag ofta på stämmor för att C tydligt skulle stå upp för insyn och höga, och mätbara, kvalitetskrav på all skolverksamhet. Och att de ekonomiska konsekvenserna skulle bli omfattande om kvaliteten brister. För partier som gärna ser privata alternativ är det en viktig trovärdighetsfråga. Vi är få skattebetalare som vill betala dyrt för dålig och kortsiktig undervisning av våra barn och unga. För seriösa privata alternativ är insyn aldrig ett problem.
https://www.expressen.se/ledare/lat-inte-c-stoppa-insynen-i-friskolor/


tisdag 27 augusti 2019

Mycket fundamentalt som inte fungerar

Fungerande samhällen
Våldsutvecklingen i Sverige når allt vidrigare nivåer. Det är med en klump i magen vi tvingas inse hur urspårat Sverige på många sätt kört. Trygghetsfrågorna är centrala för de flesta av oss som lever i ett samhälle. Vidriga mord, skottskadade, sprängningar och export av kriminalitet till våra grannländer borde få minst 80% av Sveriges befolkning att välja helt nya politiker att städa upp i detta misslyckande och parallellt ingjuta mod och framtidstro bland landets invånare.

Du tror väl inte bara det är tryggheten som kraftigt har tillåtits att försämras. Många av landets kommuner har även bland annat allt större problem med sin vatten och elförsörjning. Utan vatten och el fungerar inte ett samhälle. Särskilt inte utan tillräckligt med dricksvatten. Vad gäller elbristen skulle jag vilja få veta hur mycket billig och grön el de stora serverhallar, som till exempel Facebook och Amazon driver i Sverige, drar. Jag tror dessa serverhallar bidrar till Sveriges elförsörjningsproblem. Billig elkraft till utländska bolag som i princip inte betalar skatt på alla sina svenska affärer.
https://www.krisinformation.se/handelser-och-storningar/2019/risk-for-vattenbrist-2019
https://www.sgu.se/grundvatten/grundvattennivaer/
https://www.svensktvatten.se/fakta-om-vatten/vattenutmaningar/vattenbrist/
https://www.di.se/nyheter/risken-for-akut-elbrist-okar-laget-ar-oerhort-allvarligt/
https://www.svd.se/brodjatte-ville-expandera--stoppas-av-elbrist
Dagens besvikelser
Ansvarslösa politiker som på många sätt redan innan lågkonjunkturen slagit in har kört ner landet i diket. Bedrövligt att i Sverige 2019 mördas kvinnor på öppen gata som bär på ett litet barn. Under många år har riksdagen drivit en socialt ohållbar politik. Och MP+S tillsammans med C och L fortsätter att göra en redan dålig situation allt sämre. Helt sjukt! Hur kunde riksdagen haverera så kraftigt i sin förmåga att verka i folkets intresse. Det svenska folkets intresse.
https://www.expressen.se/kvallsposten/just-nu-skottlossning-i-centrala-lakare/
https://www.expressen.se/kvp/kronikorer/maria-rydhagen/nu-hande-det-som-alla-har-fruktat/

Hur fa.... är det möjligt att en person i Sverige ena dagen kan verka i det svenska systemet som 23 åring och den andra som 16 åring? Den 25/8 kunde vi läsa om ett sådant fall i UNT. Hur kan svenska offentliga system, och myndigheter, fungera och samarbeta så dåligt. Om datalagen är ett problem borde riksdagen för länge sedan ha ändrat det. Vi kanske måste lära av utvecklingsländer och börja använda digitala fingeravtryck för att betydligt bättre bekämpa identitetsbrott. Skälen för att stoppa slappheten mot säker identifikation är många. Inte minst för att stoppa terrorism, organiserad brottslighet och grova bidragsfusk.

Dagens stjärna
Patrik Kronqvist. Ja, vi måste nu komma till skott med verktyg för att kraftigt kunna straffa grovt kriminella ungdomar. Eventuellt har Polisen i Malmö redan gripit mördaren av kvinnan som sköts igår. Mycket bra i så fall. Enligt media rör det sig om en man född 1999. Jag antar att den person som är kapabel att utföra en så avskyvärd handling har många års brottslighet i sitt CV.

”Lagar och regler måste ta höjd för att allt yngre människor begår grova brott.”


”Hårdare tag är förstås inte hela lösningen på den här svåra problematiken. Men när man läser texterna i DN och SvD infinner sig en fråga: För vilka är dagens ordning egentligen bra?”

”Den flata hållningen är uppenbarligen mycket dålig för brottsoffer och omgivning. Ungdomsjouren på socialen i Uppsala berättar om hur ungdomar i gängen återkommande blir omplacerade till nya skolor där de röker på, hotar och slår andra unga. Inkludering i all ära, men hur värderar samhället övriga ungdomars trygghet och skolgång om de tvingas studera under sådana förhållanden? Svek mot unga brottsoffer är oförlåtligt.”
https://www.expressen.se/ledare/patrik-kronqvist/vi-kan-inte-sta-maktlosa-infor-kriminella-14-aringar/

måndag 26 augusti 2019

Den som spar hen har

Ny tid som leder var?
När jag växte upp fick vi lära oss att "den som spar hen har". Idag är budskapet att om du sparar i pengar så straffas du med kostnader för att du låter en bank ha tillgång till din likviditet. Sparande ska med andra ord inte vara i en valuta, särskilt inte i den svenska valutan. Sparande ska vara i aktier och i fastigheter. Intressant. Det kanske är enda chansen för en finansmarknad som sedan 50- 60-talet byggts upp med krediter. Nya affärsmodeller jagas och nya distributionslösningar konkurrerar med de gamla drakarna. Vilken är då den nya affärsmodellen för långivare? Att ta kick-back på transaktioner? Jag har sagt det förr, jag säger det igen, jag förstår inte vad som händer och vad som väntar i bakvattnet av det faktumet. Något är väldigt ruttet i det finansiella systemet idag.
När den brittiska centralbankschefen Mark Carney fortsätter att varna för riskerna med dollarn, och spekulera om yuan blir den nya reservvalutan, är det brytningstider inom finansmarknaden. Den långa tiden med mycket låga räntor, men höga räntenettot för långivare, kommer att landa i någon form av ”jordbävning”. Är det möjligen någon/några mäktiga krafter som kan utmana de maktsfärer som styr Federal Reserv i USA. Boris Johnson och Donald Trumps presskonferens från G7 talar nog för att USA och Storbritannien fortsätter att vara starka allierade. USA har kanske glömt att det var fransmännen som hjälpte USA att bli självständigt från britterna...
https://www.di.se/live/carney-storbritanniens-ekonomi-ar-pa-vag-att-stagnera/
https://www.dn.se/om/federal-reserve/
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Federal_Reserve_System
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/USA:s_centralbankshistorik

Dagens besvikelse
Alla partier som funnits representerade i Sveriges riksdag sedan 1990. De har inte fört en hållbar ansvarsfull social politik. Särskilt har Socialdemokratin efter Persson fullständigt spårat ur. Detta politiska misslyckande har inte bara kostat dem massor av tappade röster utan även enorma samhällskostnader och en ökad otrygghet för dem de ska tjäna. Susanna Birgersson har sannolikt rätt att även sossarna i Sverige ”kvart över tolv” kommer att försöka driva en mycket mer ansvarsfull migrations och integrationspolitik. De saknar trovärdighet. Och hur ska de på riktigt kunna ändra på detta misslyckande när de för makten valde samarbetspartners som MP och C?
https://www.expressen.se/ledare/susanna-birgersson/s-manovern-om-migration-splittrar-hogern-i-danmark/

Dagens stjärnor
Göran Persson. Ja, många kommuner och dess invånare går en mycket tuff tid till mötes. Intressant att ta del av hur snabbt Persson tar på sig sin nya roll och nu tydligt företräder bankintressen. Nedan länk kan vara intressant för dig att ta del av.
https://www.expressen.se/dinapengar/goran-persson-manga-kommer-att-drabbas-hart/

Widar Andersson. Vi måste mycket snabbare som politiker fatta vad som händer i samhället och korrigera det som annars skapar onödigt stora problem för många enskilda offer för till exempel brottslighet. Redan sen vår 2015 fick jag gång efter gång höra av polisledningarna i Malmö, Göteborg, Södertälje och Stockholm att lagarna måste anpassas och socialförvaltningarna agera hårdare för att stävja att yngre i allt högre utsträckning regelbundet begår grova brott. Snart är det 2020 och det är inte bättre. Usel förmåga av samhället att vara på folkets sida.
https://www.folkbladet.se/opinion/osynligt-offer-for-ett-brott-om6262840.aspx

söndag 25 augusti 2019

Lata och ansvarslösa politiker

Hårt och fokuserat arbete
Alla med lite erfarenhet vet att det nästan alltid är hårt och fokuserat arbete som ger resultat. Vilket resultat som ses som positivt beror på vad man strävar efter. Ingemar Stenmark, en tidigare världskänd nedförs åkare, myntade "typ" de bevingade orden "ju mer jag tränar ju mer tur har jag". Han bjöd i sin blygsamhet på många kloka bevingade ord. Den som vill skapa något stort, eller bidra till att något stort skapas, måste jobba hårt och målmedvetet för att ha någon chans att lyckas nå uppsatta mål. Lätta mål är lätta att nå, ambitiösa mål är svåra att nå. Själklart gäller detta även lokalsamhällen och länders utveckling. Samhällen som har politiker och tjänstemän som tar sina uppdrag att tjäna sina invånare på allvar är fokuserade på det och inget annat. Tyvärr är exemplen många där värdefull energi satsas på saker som inte är till relevanta invånares nytta. Då blir inte heller resultaten goda. Dagens usla värdering av den svenska kronan vittnar om ett stort politiskt misslyckande att stärka Sveriges attraktivitet.

Karin Pihl skriver en lysande ledare i GP som bifogas nedan. Offerkofta på är aldrig en ambitiös och meningsfull väg framåt. Att bygga sin framtid på mer och mer bidragsberoende är inte heller en hållbar väg framåt. Vilken organisation som helst ska passa sig för att använda belöningssystem eller bidragssystem som inte motiverar till långsiktigt kloka åtgärder. Vänsterns väg framåt är bidragsvägen både till många arbetsföra människor och till kommuner som inte själva kan hitta en hållbar väg framåt. Det är dumt att satsa riktiga pengar på något som inte har en framtid. Det minsta man kan begära av dem som får bidrag är att de tydligt ska visa hur de tänker bli bättre av egen kraft och att man också mäter att de steg för steg utvecklas mot ett mer konkurrenskraftigt och attraktivt samhälle. Tänk att inte det är självklart. Särskilt meningen "Men det finns ett stort problem med den inriktning som utredningen presenterar, och det handlar om vilket politiskt beteende som det nya systemet uppmuntrar till." är viktig att ta på största allvar.

"Det kommunala utjämningssystemets ambition är att kompensera för saker som är svåra att påverka, som gles befolkning. Tanken är inte att systemet ska täcka upp för kommunpolitikers bristande ambitioner. I praktiken är det ändå så. Och det finns en risk att det blir värre med det nya förslaget.
Det är nämligen inte bara glesbygden som ska kompenseras. En minst lika stor aspekt av den utredning som till stor del ligger till grund för Socialdemokraternas förslag handlar om “socioekonomisk kompensation”. Kommuner och regioner med “socioekonomiska utmaningar” – alltså där många har låg utbildning och medelinkomst och där ohälsotalen är höga – ska få mer pengar. För den tredjedel av landets kommuner där en stor grupp inte har gått gymnasiet fördubblas bidraget. Regionerna ska också kompenseras för kraftig befolkningsförändring.
Det är klart att kommuner där invånarna har det tuffare ska få mer pengar. Men det finns ett stort problem med den inriktning som utredningen presenterar, och det handlar om vilket politiskt beteende som det nya systemet uppmuntrar till."

"En kommun som får pengar för att den genomsnittliga utbildningsnivån är låg kommer troligen inte att vilja lägga krut på att få fler att läsa på komvux.
Fler invånare som arbetar och har god hälsa innebär mindre pengar från landets gemensamma kommunkaka. Signalen blir att kommuner och regioner med god utbildningsnivå och hyfsat låg arbetslöshet straffas."
https://www.gp.se/ledare/nytt-s-f%C3%B6rslag-f%C3%B6rtidspensionerar-hela-kommuner-1.17296941
https://www.sportbibeln.se/alpint/7-citat-av-ingemar-stenmark-som-man-bara-maste-alska/
Dagens besvikelser
EU kommissionen som tycker att Sverige ska betala +40 procents EU avgift. Visst har Sverige gått ut med budet 0 men att contra det med en ökning på 40 procent är oförskämt. Sverige och Tyskland har till exempel tagit ett enormt mycket större ansvar för alla folkvandrare till Europa de senaste åren. Det är ett mycket kostsamt åtagande och flera av de mest välutbildade och drivna av dem som kom till oss har redan lämnat och jobbar nu i andra EU länder. Vi tog de initiala kostnaderna, de får glädjen av deras kunskaper och deras energi. EU ska begränsas och fokuseras. "Kostymen" måste anpassas till att Storbritannien lämnar. Det är helt oacceptabelt att utgiftsnivåerna ska ligga kvar på nivåer som självklart ska anpassas efter medlemsförändringarna.
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7285353
https://eu.riksdagen.se/vad-gor-eu/eus-budget/
https://www.europaportalen.se/teman/sveriges-eu-avgift

Politiska rörelser som inte klarar av att driva en politik som klokt balanserar sociala- ekologiska och ekonomiska målsättningar. Inom migrationsområdet har vi fått uppleva mycket dåliga exempel som fullständigt misslyckats med balanserat konsekvenstänkande. Dåliga exempel som drabbar många svenska invånare hårt. Expressens ledarredaktör, Anna Dahlberg, uttrycker det klokt ”Denna ideologiska fartblindhet går igen på område efter område.” Hennes ledare bifogad nedan är läsvärd.
https://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/varning-for-ansvarslos-c-politik-pa-steroider/

Dagens stjärna
Malcom Kyeyune. Han är imponerande på många sätt. Han gör kloka observationer av vår nutid och han har modet att tydligt kritisera vår nutids stora brister. Ofta kommer han också med förslag på förbättringar. Självklart borde politiken snabbare åtgärda brister i till exempel lagstiftning som inte är anpassad till vår nutid. Sverige är i stort behov av demokratisk vitalisering och starkare folklig förankring i det politiska arbetet. Det brådskar om framtiden ska bli attraktiv för människor som lever i Sverige.

"Det finns flera saker som är intressanta – och i någon mån också ganska tragiska – med att det finns ett behov av att skriva en sådan debattartikel. Men den allvarligaste tar Josefson själv upp: lagen om ordningsvakter är i dag nästan 40 år gammal och härstammar från en tid där Sverige hade helt andra förutsättningar. Dagens stora invandring med medföljande problem var inte en faktor när lagen skrevs, och den långsamma kris som i dag maler sönder polisväsendet, domstolarna och Kriminalvården kunde inte heller förutses när lagen skrevs. Det som är talande här är att vi numera inte längre verkar ha politiker som aktivt tar tag i problemen innan de blir riktigt stora.
Ta frågan om ordningsvakter, eller den svenska tullens brist på befogenheter att göra något när de ser bilar fyllda med stöldgods passera den svenska gränsen. Ingen tvivlar på att något kommer att göras för att ändra på situationen, tja, någon gång i framtiden. Men var är entusiasmen? Var är politikerna som säger; ”okej, detta är uppenbarligen ett problem, låt oss därför ta tjuren vid hornen på direkten, och inte slösa bort onödig tid”?"

"I takt med att problemen blir allvarligare och allvarligare ser vi snarare en sorts bunkermentalitet, i stället för en vilja göra något. Jag vill minnas att den gamle franske statsmannen Talleyrand ska ha sagt att det alltid är bättre att i god tid göra en sak som förr eller senare måste göras, så att man kan håva in beröm. Snarare än att släpa med fötterna och motta ilska och bitterhet när man till sist blir tvingad att göra det."

"Sverige har i dag stora och växande problem. Tyvärr är ett av dem, rent krasst, politisk seghet. Deprimerande nog känns detta mönster igen från historien: krisande politiska system har en tendens att bli slöare och segare ju mer problem de har, ända tills systemet brister med stora sociala och ekonomiska umbäranden som följd."

"Kanske kan Sverige undvika att hamna där. Men i så fall skulle det inte skada med en gnutta mer aktion i många av de frågor som gör folk allt mer ilskna eller desillusionerade över samhällsutvecklingen."
https://www.dagenssamhalle.se/kronika/dags-politikerna-att-kliva-upp-ur-bunkrarna-28833

lördag 24 augusti 2019

Kravlöshet är idiotiskt

Rättigheter matchade mot skyldigheter
Det är idiotiskt att inte ställa höga krav för att kvalificeras in till en rättighet. Ett medborgarskap föds många människor in i utan att behöva ansöka om det. Så är det. Det innebär dock inte att det är en ”ursäkt” för att göra det väldigt enkelt att bli medborgare som invandrad. Vi ställer höga krav på människor som ska få rätten att köra en bil. Vi ställer höga krav på människor som ska få verka som läkare, domare, åklagare, advokater, poliser och så vidare. Det är klokt att även ställa höga krav för medborgarskap för den som vill bli en långsiktig del av att skapa konkurrenskraft och attraktivitet i vårt unika samhälle, Sverige, och dess delar. Det är klokt att ställa höga krav för att kunna få ett lagligt svenskt pass. Det behöver bli svårare. Med tydliga beskrivningar av vad som krävs kommer de som är motiverade att bli en del av vårt gemensamma välståndsbygge, medborgare, också kunna bli det. Och precis som med människor som får körkort finns regler om att toleransen mot överträdelser är låg under några år. Det samma borde självklart gälla för permanenta uppehållstillstånd och medborgarskap. Den som till exempel inom fem år begår ett grovt brott ska förlora sitt uppehållstillstånd eller medborgarskap. Enkelt att förklara i samband med att rättigheten beviljas. Så enkelt att till och med en mycket lite begåvad person kan förstå vad som gäller.

”Det svenska medborgarskapet är ett rättsligt förhållande mellan staten och dig som medborgare. Medborgarskapet stärker din samhörighet med Sverige och förenar svenska folket. Det är det formella medlemskapet i samhället och är en grund för demokratin i Sverige.”

”Medborgarskap brukar i juridisk mening definieras som det formella förhållandet mellan en individ och en stat när det gäller rättigheter och skyldigheter.”

”Svenskt medborgarskap kan innebära fördelar som:
  • Bara svenska medborgare har en absolut rätt att bo och arbeta här i landet och bara svenska medborgare har rösträtt till riksdagsvalen.
  • Bara svenska medborgare kan bli invalda i riksdagen.
  • Bara svenska medborgare kan bli poliser eller yrkesmilitärer. Det finns även andra yrkesgrupper som bara får tillsättas med svenska medborgare.
  • Som svensk medborgare blir det enklare om du vill arbeta i andra EU-länder.
Utöver detta har utländska medborgare som har permanent uppehållstillstånd och är folkbokförda i Sverige i princip, samma rättigheter och skyldigheter som svenska medborgare.”
https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Bli-svensk-medborgare/Vad-innebar-svenskt-medborgarskap.html

Anosh Ghasri, Dagens samhälle, ger uttryck för kloka synpunkter om att det är viktigt att ställa högre krav på människor som vill bli svenska medborgare. Ett nytt medborgarskap innebär stora åtaganden för dem som redan är det. Det är oklokt att inte värdera medborgarskap högre genom rimliga baskrav för att kunna få ett svenskt pass. Det är till exempel inget klokt ”varumärkesskydd” av varumärket Sverige att allt fler extremister har svenskt pass.

"I Sverige är det enkelt att förvärva medborgarskap, om man jämför med de flesta andra europeiska länder. Från offentligt håll har medborgarskap länge setts som ett verktyg för etablering och integration av invandrare snarare än ett mål i sig. Men utan att det egentligen finns något samband mellan medborgarskap och lyckad etablering."

"Sverige sticker ut på flera sätt i sammanhanget. Vi ligger nämligen på topplistan för flest beviljade uppehållstillstånd i EU, och når samtidigt en pallplats för flest beviljade medborgarskap, utan några nämnvärda krav på själva medborgarskapet. Den som vill bli svensk medborgare i dag kan, om den har rätt att vistas i landet och inte begått några brott (i alla fall inte av grövre art), i regel ansöka om medborgarskap efter fem år. Det kan förvisso förekomma fall där den sökande får vänta i hela 27 tröstlösa månader, men det beror mer på felkalkyler och byråkratiska detaljer än något annat.
Sett till den inte försumbara invandringen till Sverige, den demografiska förändringen, och inte minst den fixering vid etniska och religiösa identiteter som följt i spåren av den, finns det goda skäl att höja värdet av och ställa krav på medborgarskapet. Det låter kanske inte särskilt upphetsande i ett land där medborgarskap fram till nyligen, i kölvattnet av återvändande IS-terrorister, knappast varit en stor fråga. Och där svenskhet dessutom varit mer kopplad till kulturella drag och normer än till nationalitet i ett pass."

"Språkkrav i kombination med medborgarskapstest, med exempelvis frågor om landets författning, vad religionsfrihet innebär, om hedersmord är förbjudet eller ej, kombinerat med krav på egenförsörjning, kunskaper om landets politiska system och historia må låta smått kontroversiellt i Europas unikum, men mycket lite av det ses som exkluderande eller diskriminerande på andra håll i världen. Ett sådant förfarande behöver inte nödvändigtvis kräva assimilation. Kännedom om landets politiska system underlättar för invandrare att bli en del av landets politiska system. Och med kunskap om de kulturella normerna blir det på samma sätt lättare att göra majoritetssamhällets kultur till sin egen. Kunskap om, och inte minst respekt för, ett lands normer är inte detsamma som krav på att dessa ska delas. Häri, i det inbjudande men kravfyllda medborgarskapet, finns en av många vägar till nationell gemenskap. I längden också till en fungerande demokrati – och inte minst till mindre förslitning av det sociala kontraktet."
https://www.dagenssamhalle.se/kronika/kravfyllt-medborgarskap-en-vag-till-gemenskap-28769

Vad tjänar vi svenskar, som långsiktigt vill fortsätta att ha Sverige som bostadsbas, på att allt fler får svenska pass, blir svenska medborgare, men de lever och arbetar inte i Sverige? Det minsta vi kan begära är väl att de som i vuxen ålder blir svenska medborgare, och som sedan flyttar utomlands, får betala några procent årligen av sina intäkter till Sverige för sitt medborgarskap. Det är väl en rimlig ordning eftersom medborgare bland annat har rätten att UD ska lägga resurser på att hjälpa oss i händelse av krisläge. Medborgare har också rätt till försörjningsstöd om det behövs om vi flyttar tillbaka till Sverige. Det är hög tid för det svenska systemet att anpassas till en ny verklighet. Hur dumma som helst får vi inte vara i Sverige. Det har vi inte råd med. Vet du att till exempel alla amerikaner som lever utomlands alltid förväntas deklarera för att ha kvar sitt medborgarskap? Jag vill minnas att de också har en minimiavgift för utlandsboende som tjänar pengar.
Dagens besvikelse
Boris Johnson. Under lång tid kan han definieras som en ”nyttig idiot” till krafter som framgångsrikt jobbar för att försvaga samarbetet mellan många europeiska länder. Han och alla andra britter som har ledande förtroendeuppdrag borde sedan länge ha ägnat sin kamp mot EUs byråkrati, och att avgränsa unionens ansvarsområden, istället för separation. Storbritannien är en del av Europa. Det är viktigare att vårda sina närmaste grannar än andra. Men vissa britter tycks vilja bli en ny delstat av USA eller kanske av Kina....
https://www.google.se/amp/s/www.express.co.uk/news/uk/1167047/Brexit-news-latest-Boris-Johnson-new-pm-no-deal-Brexit-leave-eu-Philip-Hammond/amp

Dagens stjärna
Gustaf Lantz. Den Uppsalaboende riksdagsledamoten har viktiga poänger i kampen mot den organiserade brottsligheten.

"Den organiserade brottsligheten närs dock inte bara av inkomster. Minst lika viktigt är stödet omgivningen tillhandahåller genom sitt erkännande av brottslingars status."
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/naOGQm/gangen-far-status--pa-vara-fritidsgardar

fredag 23 augusti 2019

Fokus på social hållbarhet

Social hållbarhet
Vi går mot generellt sämre tider i Sverige. Farligt låga räntor, eller ännu lägre räntor, kommer inte att rädda oss särskilt mycket från sämre tider. Snarare bäddar den långa tiden av farligt billiga pengar för en kris i sig. Redan innan de sämre tiderna dundrar in och vissa länder försöker sig på stimulanspaket har vi i Sverige både en polariserad politisk situation och en allt större underklass. En underklass som företrädesvis lever i det som kallas utanförskapsområden. Allt fokus inom svensk politik borde nu vara på att ständigt förbättra näringslivsklimatet samt att åstadkomma social hållbarhet. Uppsala och Sverige är redan brett politiskt eniga om att vara ekologiskt ansvarsfulla. Det behöver inte det enorma fokus det får. Den sociala hållbarheten behöver betydligt mer bli det centrala i det politiska arbetet. Att säkerställa att vi får upp kvaliteten i de offentliga kärnuppdragen ser jag som en viktig del av det sociala hållbarhetsarbetet.
https://www.dagenssamhalle.se/nyhet/bast-och-samst-pa-social-hallbarhet-28819
https://www.folkhalsomyndigheten.se/motesplats-social-hallbarhet/social-hallbarhet/
Dagens besvikelse
De som skickar ut ogenomtänkta varningar. På MSN kunde man igår läsa att SÄPO varnar för ökad risk för högerextrema attentat. En så generell varning gör bara människor mer oroliga. Om man inte kan vara mer specifik än att den allmänna hotbilden ökat tycker jag att man lika bra kan hålla tyst och själv utöka sitt övervakningsarbete. Om SÄPO däremot är mer specifika om en hotbild kan vi alla hjälpa till att vara mer observanta. Vad gäller att vara observanta är det redan ett sådant klimat i Sverige att det är klokt att alltid ha koll på sin omgivning när man rör sig i offentliga rum.
http://www.msn.com/sv-se/nyheter/inrikes/s%c3%a4po-varnar-f%c3%b6r-%c3%b6kat-h%c3%b6gerextremt-v%c3%a5ld/ar-AAGavSr?ocid=ientp

Dagens stjärnor
Alla svenskar som hänger på den franska trenden att folket åter igen fysiskt säger ifrån när de tycker att politiken inte gör ett bra jobb. Allt fler "gula västarrörelser" blossar upp. Den sociala hållbarheten är i gungning. Samhällskontrakt kan inte uppfyllas. Arbetsbelastningar kopplat till behov av stöd får många med viktiga yrken att ryta ifrån. Det har till och med gått så lång att många av dessa hjältar inom välfärdens kärna inte längre önskar högre lön, "bara" anständig arbetsmiljö. Vilken klok person som helst inser att det är en ohållbar utveckling om yrken som redan saknar många huvuden också tappar dem som finns på grund av utbrändhet eller att de "bara" ledsnar och gör något annat istället.
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/underskoterskor-i-mariestad-kraver-battre-villkor

Jan Larsson. Han ger några bra exempel på när den sociala sammanhållningen inte fungerar. Läs gärna och begrunda hans senaste bifogade krönika.
https://www.affarsvarlden.se/kronikor/jan-larsson/alla-lonsamma-ska-med-6968574?fbclid=IwAR2wGGOar6XOtW7b1YHItbJKzpnRicT4aMNeAmufGfYRmQwFnv8HU1yT9Ac

torsdag 22 augusti 2019

Tondövhet

Behov av politisk vitalisering
De politiska rörelserna, i huvudsak startade sent 1800-tal eller tidigt 1900-tal har förlorat sin folkliga kraft. Tiderna förändras. Bara de senaste tjugo åren har inneburit enorma förändringar för politikens villkor. Vi lever i en tid där vi enskilda människor fritt och snabbt kan samlas genom sociala medier och uttrycka vårt stöd eller motstånd för något som de som ska företräda oss hittat på. Och de starkaste rörelserna, i enkla sakfrågor, på sociala medier leder till gammeldemonstrationer på våra gator. Uppsala, Sverige och världen har blivit mycket komplexare än för bara 20 år sedan. Och förändringstakten är på en nivå som ingen människa är skapad för att klara av. Inte minst de under lång tid galet låga räntorna eldar på utvecklingstakten, skuldberg och stor valutaosäkerhet. All denna förändring utan att de politiska organisationerna på allvar förändrat sitt arbetssätt. Agendan handlar mest om att toppstyra och att använda partier som goda inkomstkällor. I spelet om inkomstkällor skapas interna nätverk som hjälps åt för att maximera egen vinning. De gamla partierna har stelnat och fokuset är inte i tillräcklig utsträckning invånarnyttan.
GPs ledare nedan är ett lysande exempel på hur kopplingen mellan folket och de som ska vara folkets företrädare brutits. Det går att ändra på, om folket vill. Det är en av tjusningarna med en demokrati. Än så länge kan faktiskt människorna, vi, i en demokrati rösta fram bättre politiska alternativ i val.

”Varför hyllas inte bensinupproret som en demokratisk rörelse för politisk förändring? Antagligen för att bilåkarna tycker fel. Åtminstone i politikernas ögon. Men att ignorera folklig opinion kan kosta.”
https://www.gp.se/ledare/bensinupproret-avslöjar-politikernas-tondövhet-1.17344557
https://www.expressen.se/premium/nyheter/ministrarnas-okanda-liv-innan-de-blev-politiker-/
Dagens besvikelse
Politiker som inte förstår hur viktigt det är att upprätthålla skolans värdegrund. Samma politiker är ofta förespråkare för en massa mål som skall uppfyllas av skolorna. En hög av mål som både driver administration och som innehåller många målkonflikter.

”Lärarna är mer stressade än andra yrkesgrupper. Det är inte konstigt. De måste navigera i en värdegrundsdjungel och uppfylla mål som, draget till sin spets, är omöjliga att kombinera.”

Dagens stjärna
Expressens ledare. Hur många gånger har jag sagt att MP inte ska sitta vid makten utan att de är ett utmärkt oppositionsparti? Många gånger. Och trots att de har minst folkligt stöd bland Uppsalas och Sveriges befolkning (räknar inte in Fi i Uppsala) tillåts de få stort regeringsinflytande både lokalt och nationellt. Det är inte respektfullt mot det folk man ska företräda. MPs politik är socialt och ekonomiskt ohållbar. Sverige har idag arbetskraftsbrist på kompetenta personer. I det läget fortsätter detta enfokuserade och naiva parti att driva på för rätten till ett friår. Nu borde allt handla om att få ordning på välfärdens kärnuppdrag.

”Att slänga miljarder på ett friår är det sista som Sverige behöver. Miljöpartiets lättsinne är provocerande och borde hållas på betryggande avstånd från budgeten.”


”Genom åren har favoritreformen lanserats gång på gång men under olika namn. I den senaste versionen kallas friåret alltså för ”utvecklingstid” och kräver att den lediga parten studerar, driver ett eget företag eller provar på ett annat jobb.
Vid en första anblick kan det framstå som en lovande uppdatering. Problemet är att detta i sin tur kräver en omfattande byråkrati, som ska byggas upp inom Arbetsförmedlingen. Ja, det vill säga samma krisande och ledarlösa myndighet som nu både bantas ner och stöpa om. Prislappen är inte heller att leka med. I ett inledningsskede beräknas den kosta två miljarder kronor, men reformen kan därefter svälla till en kostnad av tio miljarder beroende på intresset.”
https://www.expressen.se/ledare/snalla-mp-ge-oss-ett-friar-fran-sprangdad-i-stallet/

onsdag 21 augusti 2019

Produktivitetsförbättringar

Mer för pengarna
Vänstermänniskor anser alltid att svaret på bristande förmåga inom offentlig sektor är högre skatter. Högre skatter som ska finansiera det som olika verksamheter anser de inte klarar av att finansiera för att klara sina uppdrag. Aleksandra Boscanin, GP, har helt rätt i att ännu högre skatter är fel väg att gå för att lösa våra stora samhällsutmaningar som redan är stora och de växer kraftigt. Mer för alla skatter och avgifter måste vara i fokus. Det går! Finns det någon svensk som inte har märkt hur ineffektivt vissa offentliga uppdrag fungerar? Magdalena Andersson, finansminister, förstår detta. Problemet är att hon verkar i ett parti med allt för många vänstertänkare och med politiska samarbetspartners som inte förstår krass ekonomisk verklighet.
https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Ekonomi/Produktion-och-Investeringar/Produktivitet--internationellt/

"Sverige står inför stora demografiska utmaningar. De stora barnkullarna på 40-talet i kombination med ökad livslängd innebär att antalet personer över 80 år väntas öka med 200 000 – motsvarande 36 procent – fram till 2026. Det behövs därför nya äldreboenden och vårdcentraler för att möta ökningen och det innebär i sin tur att det behövs fler undersköterskor, sjuksköterskor och annan vårdpersonal. Närmare bestämt skulle det behövas 560 nya äldreboenden och 75 nya vårdcentraler. Detta enligt regeringens beräkningar. Rekryteringsbehovet uppskattas till 80 000 (!) personer under samma tidsperiod."

"Expansionen med äldreboenden och personal är inte gratis. Fram till år 2026 saknas 90 miljarder kronor till välfärden. Frågan är var dessa miljarder ska hittas. Finansminister Magdalena Andersson (S) utesluter inte skattehöjningar. Men hon pekar också på att skattepengarna behöver prioriteras och användas smartare: Resurser ska inte läggas på dyra konsulter och dåligt genomföra upphandlingar, var budskapet i ett pressmeddelande från Finansdepartementet. Finansministern har rätt i att det finns pengar att spara. Fredrik Tamm, expert på offentliga upphandlingar på researchbolaget Dagens Samhälle Insikt, uppskattar att minst 10 procent av kostnaden för upphandling är rent slöseri. 2017 motsvarade det närmare 90 miljarder kronor."

"Om Göteborgs kommun skulle kunna sänka sina kostnader till genomsnittsnivån för de kommuner som presterar bäst till lägst kostnad skulle drygt 2,9 miljarder kronor kunna sparas per år. I beräkningen har hänsyn tagits till strukturella skillnader för att Göteborgs resultat ska kunna vara jämförbart med andra kommuner. Detta är ett räkneexempel som inte nödvändigtvis kan översättas rakt av från teori till praktik. Exemplet visar emellertid att det finns produktivitetspotential – och därmed pengar att spara. Med bättre prioriteringar och ökad produktivitet bör ytterligare skattehöjningar kunna undvikas, eller åtminstone begränsas. Oavsett behövs det pengar och det snabbt. Det skulle inte skada att se över vilka vinster som kan göras genom kloka besparingar innan väljarna hotas med ytterligare skattehöjningar."
https://www.gp.se/ledare/skatteh%C3%B6jningar-kan-undvikas-1.17103767
Dagens besvikelse
PM Nilsson. Ofta skriver han klokt på Dis ledare. Den här gången förstår jag inte varför han väljer att vara så optimistisk. Läget är inte så positivt som han beskriver och effekterna av en lågkonjunktur kommer sannolikt dra ner Sverige i en djup kris i redan hårt prövade utanförskapsområden och dess invånare.
https://www.di.se/ledare/sverige-klarar-sin-kris/

Dagens stjärna
Gunnar Wetterberg. Som jag skrev för några dagar sedan är det hög tid för ingenjören att höjas till skyarna som de roller som främst kan bidra till en ljus framtid för oss människor.
https://www.expressen.se/ledare/gunnar-wetterberg/klimatkrisen-kan-bara-losas-med-fler-ingenjorer/

tisdag 20 augusti 2019

Omfördelningar

Komplex verklighet
Tänk om det var lätt att bygga framgångsrika samhällen. Det är det inte. Det är väldigt komplext och det är också skälet till varför jag attraheras av att försöka bidra till just det, framgångsrikt samhällsbygge i en mycket komplex värld. Vissa utmaningar är svårare än andra. Att få över 80% att förstå vad som representerar samhällets skattekraft är förvånansvärt svårt. 20% av befolkningen vare sig kan eller vill förstå logiken bakom skattekraften. Att orättfärdigt slå mot redan högt beskattade personer och företag är en mycket oklok politik. En oklok politik som drabbar alla i det samhället som bedriver en feltänkt ”utjämningspolitik”. Johan R, UNT, lyfter idag några viktiga perspektiv kopplat till skattepolitiken.

”Men alla vet att det har ett pris att ”ta från de rika”. Det är en hårfin balansgång mellan att åstadkomma rättvis fördelningspolitik och att såga av grenen man sitter på, så att alla i stället får det sämre. Extra pålagor för entreprenörer och höginkomsttagare kan slå tillbaka i form av minskade skatteintäkter, och detsamma gäller när udden riktas mot Sveriges tillväxtmotor, Stockholmsregionen.”

”Det finns en gräns för vad glesbygdsbor klarar av, vilket blivit uppenbart för alla efter aktioner som bensinupproret. Men det finns en gräns också för storstadsbor, bortom schablonmässigt skattekvirr från välbemedlade. Det kan regeringen snart bli plågsamt medveten om. ”De sviker 2,3 miljoner invånare”, säger M-regionrådet Irene Svenonius om det nya förslaget. Det motsvarar 1,6 miljoner väljare som ska göra sin röst hörd i nästa val.”
https://mobil.unt.se/ledare/varna-sveriges-motor-5386267.aspx

Prioritera, prioritera och prioritera eller misslyckas med att bygga ett framgångsrikt samhälle. Nästan så enkelt är det. Men i en värld full av unika människor som brinner för olika saker är det inte riktigt så enkelt. Hur ”stormigt” i det lilla glaset tror du att det blir om bidragsanslagen till Stockholms opera halveras?

Det är ingen tvekan om att stora delar av Sveriges avbefolkningsorter lider av stora demografiska problem. Lösningarna kan vara många. Vissa mycket utmanande och andra mer försiktiga. Den stora frågan som ingen vågar ställa, och seriöst debattera om, är rimligheten att ösa begränsade resurser över en plats utan sannolik framtidskraft? Inom all verksamhet tvingas man till jobbiga prioriteringar. Särskilt när resurserna blir mindre. En fråga du kan ställa dig är till exempel om en krona till en plats utan framtidshopp är en bra investering jämfört med en ytterligare krona investerad i att få stopp på den grova kriminaliteten. Och är en krona extra för att förbättra situationen i våra växande utanförskapsområden, i stadsnära lägen, är kanske en mycket klokare prioritering. Svåra, svåra ställningstaganden som rör upp många känslor. Ställningstaganden som enligt mig borde tas efter mycket öppnare och kunskapsbaserade samtal och debatter i hela samhället för att landa så klokt som möjligt. Respektfulla samtal och debatter! Att tycka olika betyder självklart inte att man är ”galen” om man tycker annorlunda än den man samtalar/debatterar med. Expressens ledare tycker till nedan. Ett stort problem med de riktade statsbidragen är att statsråden vill ha dem för att få synas i medierna. Det ses som viktigare än att göra det rätta för att förbättra kvaliteten inom välfärden i hela landet.


Det är inte bara SKL, organisationen för Sveriges kommuner och landsting, som vill ha bort merparten av de specialdestinerade bidragen. Statskontoret har konstaterat att de är ineffektiva och missgynnar just de små kommuner som rikspolitikerna säger sig värna mer än andra. Mer pengar och färre pekpinnnar, svårare är det inte att ge förutsättningar för bättre välfärd.”
https://www.expressen.se/ledare/lofvens-omfordelning-for-valfard-galler-pluttpengar/
Dagens besvikelse
Våldsutvecklingen. I överklassens Danderyd genomförs en avrättning och skottlossning äger rum mitt bland ”vanliga människor”. Kanske är det bara liknande händelser som kan väcka ”bubbelmänniskorna” att kliva ur sitt förnekande om att Sverige nu är mycket otryggare och våldsammare. Och bomber som också sprängs riktade mot Poliser med uppdraget att upprätthålla lag och ordning. Hur är det möjligt att blunda så hårt att man inte ens kan ”höra” hur urspårat Sverige blivit?
https://www.expressen.se/nyheter/ett-misstankt-foremal-har-upptackts-vi-polishuset-i-linkoping-/
https://www.expressen.se/nyheter/misstankt-skottlossning-en-person-har-skadats-/

Stefan Löfven som regelbundet uppvisar dåliga ledaregenskaper. Det är djupt olyckligt för oss svenskar att vi har en statsminister som inte är i närheten av att ha de egenskaper som krävs för en så svår ledaruppgift. Eftersom Danderyd nämns ovan gör jag ännu en koppling till den rika kommunen. Precis som jag skrivit förr, och nedan skribent skriver, är det korkat att försöka göra knarkandet till en klassfråga och i princip kleta ner hela den lilla överklassen som knarkare och samhällsförstörare. Det skulle vara betydligt klokare att adressera överkonsumtion av lyxtillvaro i miljö- och klimatfrågornas tecken istället. Då skulle politiken göra nytta på många sätt utan att generalisera olika samhällsklassers beteenden. En av mina vänner som är mycket rik vare sig knarkar eller bor i enorma hus.
https://esvd.svd.se/svenskadagbladet/50080/article/954049/4/2/render/?token=087fc523f6b45836c0e4a6e3b4439ab6&fbclid=IwAR1WPxTiycODytbjIUFyP61H3KS4FcyitJGWlHKDCqJ9E16zDfuct1kKnWg

Dagens stjärna
Karin Svanborg-Sjövall. Vår framtid finns i våra förskolor och skolor. Självklart ska de ha tillgång till moderna och pedagogiska digitala verktyg för att stimulera dem att nå sin fulla potential. Precis som med vilket verktyg som helst måste man använda dem klokt. Det går självklart att säkerställa att även digitala hjälpmedel i skolan enbart går att användas till kompetensuppbyggande uppgifter. I ett framgångsrikt samhällsbygge handlar också detta om rättvisa. Medelklassens och överklassens barn har gott om digitala verktyg och behärskar dem på ett fantastiskt sätt. Socioekonomiska barn har inte den chansen. Det är dumt att inte de också får en rimlig chans att lära sig de verktyg som idag skiljer vinnare från förlorare.
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/en-digital-skola-behover-inte-vara-flummig-28764