torsdag 31 augusti 2017

Mer ved i en livsfarlig brasa

Upp och ner
På vår jord är det så att allt som åker upp kommer ner. Tyngdlagen har den logiken. Det gäller även den av människan skapade ekonomin. Nu är det så att vi i Sverige har goda ekonomiska tider, eller? Som alltid beror det på hur man studerar vad som är orsak och verkan. Minusränta, stora pensionsavgångar, historisk stor invandring och en mycket stor efterfrågan på bostäder eldar på svensk ekonomi. Det är inte stora exportframgångar som eldar på statens ekonomi. Många kommuner är redan idag i dålig ekonomisk form, i så kallad högkonjunktur. Inget växer till himlen. Sveriges nästa lågkonjunktur kommer av många skäl bli en hårdlandning. Har vi det politiska ledarskapet som klarar av det? Det tror inte jag.
http://www.realtid.se/debatt/darfor-fallerar-det-svenska-politiska-ledarskapet

Minusränta
Aldrig har vi tidigare i vår mänskliga historia haft minusränta när det är så kallad högkonjunktur. Under många år har nu Sverige haft en väldigt låg ränta som eldat på skuldsättningsgraden bland främst storstadsmänniskor på ett farligt sätt. Räntekänsligheten är nu mycket hög och när nästa lågkonjunktur slår till finns inte stimulansmedlet lägre ränta som stimulans"vapen".
http://www.dn.se/ekonomi/vad-innebar-minusranta/
http://www.di.se/opinion/martin-floden-darfor-har-vi-minusranta/
https://www.google.se/search?q=r%C3%A4nteutveckling+1990-2017&hl=sv&dcr=0&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiwzoqQiv_VAhXENpoKHfElDIsQsAQITw&biw=1680&bih=955
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5271318
http://hypotek.swedbank.se/rantor/historiska-rantor/historik-bostadsrantor-1985-1992/


Stora pensionsavgångar
Sveriges historiskt stora pensionsavgångar de senaste åren bidrar självklart kraftigt till att arbetsmarknaden blivit överhettad. Väldigt många kompetenta människor har lämnat arbetsmarknaden och både näringsliv och offentlig sektor söker desperat efter rimligt duktiga att ersätta dem. Allt fler äldre som lämnat arbetsmarknaden sätter också mycket större press på omsorgs- och vårdbehovet runt om i Sverige. Ett bättre mått på vad framtiden bär på än antalet arbetslösa är försörjningskvoten. När andelen människor klassade som i yrkesaktiv ålder minskar går vi en sämre framtid till mötes. Försörjningskvoten försämras i Sverige.
http://www.helasverige.se/fileadmin/user_upload/LBR/Uppland/utrikesfoedda_-_landsbygd_-_af.pdf
https://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/UF0515_2014I35_BR_AM85BR1401.pdf
https://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-och-publikationer/Prognoser.html
https://www.scb.se/statistik/AM/AA9999/2003M00/AM78ST0302_06.pdf


Historiskt stor invandring
De senaste tio åren har Sverige haft historiskt stor invandring. Framförallt asylinvandring. Sverige behöver mer arbetskraft för att försvara sitt välstånd. Samtidigt är det omöjligt att försvara det generella välfärdssamhället om inte de allra flesta av våra invandrade inom rimlig tid blir självförsörjande och inkluderade i samhällsbygget. Allt fler människor som lever i hopplöshet och i samhällen med egna "lagar" leder bara mot sönderfall och kraftiga samhällskonflikter. Den misslyckade integrationen måste få ett slut. Vi måste skyndsamt med kraft stoppa en allt starkare organiserad brottslighet, vi måste göra fler invånare självförsörjande och vi måste skapa förutsättningar för hoppfullhet hos alla våra invånare. Den negativa trenden att BNP/invånare minskar måste brytas!
https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/in-och-utvandring/
http://www.gp.se/ledare/teodorescu-ta-tillbaka-f%C3%B6rorten-fr%C3%A5n-de-kriminella-1.4583553


Mycket stor efterfrågan på bostäder
Det finns en stor efterfrågan på bostäder i Sverige. Behovet av bostäder är särskilt stort bland asylinvandrade, ungdomar som vill flytta hemifrån och arbetskraftsinvandrade. Behov är dock inte samma sak som att den som har behovet också har råd att betala kostnaderna för ett boende. Riskerna kopplat till all nyproduktion som nu äger rum är stora. Det kan nästan vem som helst som ordentligt tänker efter förstå.
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/boende-byggande-och-bebyggelse/bostadsbyggande-och-ombyggnad/nybyggnad-av-bostader/
http://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/bostadsplanering/bostadsmarknaden/indikatorer-for-bostadsbyggande/
http://www.aftonbladet.se/minekonomi/a/q517w/hyrorna-for-nyproduktion-skenar


Regeringens politik att nu valfläska med att slänga på ännu mer ved på en konstgjord ekonomisk brasa är vansinnig. Det rätta är istället att ställa om, inkludera människor i utanförskap mycket bättre, effektivisera och att spara i ladorna inför den lågkonjunktur som stundar. Men det är ansvarstagande, inte valarbete....
https://www.svd.se/om/hostbudgeten-for-2017


Dagens kalkon
De som låtsas som att vi har goda tider när vi vet att de strukturella problemen växer sig allt kraftigare. Problem som tar tid att lösa.
http://www.realtid.se/debatt/darfor-fallerar-det-svenska-politiska-ledarskapet


Dagens stjärna
Regeringen. Om det blir mer än "fina ord" är det bra att den okloka centraliseringen av allt får ett slut.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6766334

Även Paul Frigyes, som gett ut en ny bok om mediadrev. Vi lever i en tid av stora politiska utmaningar där vi behöver mer debatt om riktig politik, inte mindre. Vi behöver fler skarpa debatter om sakfrågor, inte färre. Vi behöver en idédebatt som inte skyms av rituella fördrivningar." Myckt kloka reflektioner. Mer hjärna behövs i samhällsdebatterna.
https://www.dagenssamhalle.se/nyhet/darfor-blev-batras-fordrivning-underhallning-18346onsdag 30 augusti 2017

Systrar och bröder

Nordiska grannar
Norden borde samarbeta mycket mer och bättre! I de internationella föreningsengagemang jag haft har det varit helt avgörande att Norden kunnat kompromissa fram gemensamma hållningar i olika frågor för att ordentligt påverka inom EU och övriga världen. De senaste åren har samarbetet gått i fel riktning. För inte så länge sedan gick den danska statsministern ut och öppet kritiserade Sverige för att föra en helt ohållbar migrationspolitik. Nu används även Sveriges misslyckade integrationspolitik som skrämmande exempel i Norge. Jag har aldrig tidigare varit med om att ledande Nordiska demokratiska företrädare öppet kritiserat andra Nordiska länders politik på detta sätt. Det är något nytt som också manar till reflektion. Våra Nordiska grannländer har också ett arv av att vara pragmatiska.

Jag kunde igår också konstatera att det Socialdemokratiska finansborgarrådet i Stockholms stad, Karin Wanngård, grovt underskattar de integrationsproblem vi defacto har idag, med särskilda fästen i våra så kallade allt mer utsatta utanförskapsområden. Gängkriminaliteten ökar, den minskar inte. Om det dessutom stämmer att morden i Hallonbergen har kopplingar till att en polischef informerat mördarna om vittnet har den organiserade brottsligheten också tagit sig in i det system som ska skydda oss från brottslingar. Förnekelse av problem är en dålig väg framåt för att hitta konstruktiva lösningar som leder mot något mer positivt. Att förringa problemen är också slag i ansiktet på de allra flesta, i alla utanförskapsområden, som är skötsamma människor som vill vara med och stärka våra svenska närområden.
http://www.expressen.se/nyheter/fritzon-nobbar-norsk-ministerkollega/
http://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/oklart-hur-m%C3%A5nga-som-har-f%C3%A5tt-hj%C3%A4lp-att-l%C3%A4mna-kriminaliteten-1.4581167
http://www.aftonbladet.se/nyheter/krim/a/ejaRa/vittne-mordades--polischef-misstanks-ha-lackt
Dagens kalkon
Stefan Löfvén. Han var aldrig och är inte kompetent nog för det svåra och ansvarfulla uppdraget. Han är säkert en trevlig och bra person på många sätt. Det är inte samma sak som att man förstår hur man ska leda ett land.
http://www.gp.se/ledare/%C3%A4nnu-en-d%C3%A5lig-bortf%C3%B6rklaring-1.4577531

Dagens stjärna
Naomi Abramowicz. Vänstern är verkligen hycklare. De har inte, och står inte, upp för alla förtryckta flickor och kvinnor i särskilt våra utanförskapsområden. Dessutom kastar de nu "stenar" på Moderaterna för att de tvingat bort AKB som vänstern, inklusive deras kvinnor, föraktat och förtalat under flera år. Abramowicz har rätt, vänstern är hycklare!
http://www.expressen.se/ledare/naomi-abramowicz/alskar-vansterfeminister-bara-fallna-kvinnor-/

tisdag 29 augusti 2017

Inskränkt och centralistiskt mot öppet och närodlat

Inskränkt och centralistisk
Hur kan de stora konfliktytorna mellan politiska rörelser bäst beskrivas idag? Jag delar bifogad artikels syn att höger mot vänster inte utgör de starkaste konfliktytorna inom politiken. Konflikten är inte främst mellan rik och fattig utan mellan inskränkta protektionister och toleranta samt öppna människor. Mellan människor som tror på centrala starka makter och de som tror på att kraft bäst skapas nära oss själva. Det är dags för de politiska partierna att utifrån denna verklighet fundera på vilka partier som har mest att vinna på att samarbeta. Det är sannolikt så att några partier som tidigare sett varandra som "fiender" idag borde samarbeta. Vad tror du?
http://www.gp.se/ledare/en-linje-som-sk%C3%A4r-tv%C3%A4rs-igenom-hela-h%C3%B6gern-1.4569489
Försvar av det öppna samhället
Vilka krav ställs på oss politiker, och på samhällsutvecklingen, om vi ska klara av att försvara ett öppet och tillitsfullt samhälle? Visst kan vi vara överens om att det är något som i grunden håller på att "gå sönder" om inte ens våra sjukvårdsinrättningar och dess personal längre kan känna sig rimligt trygga när de jobbar med att rädda liv? Det goda kan aldrig vinna och inte det onda bekämpas. Det är naivt att tro något annat. Därför ska också naiva hållas långt ifrån maktpositioner kopplade till skattefinansierade verksamheter.

Vi som är för ett öppet samhälle måste också förstå skillnaden mellan vision och realistiska steg framåt för att inte äventyra den öppenhet vi har. När vi har allt fler hotfulla och farliga situationer på våra sjukhus, när människosmugglare maximalt utnyttjar vår humanism, när antalet skjutningar mot människor kraftigt ökat är det några exempel på att integrationen kraftigt måste förbättras. Och eftersom våra lagar är demokratiskt beslutade och, ur ett internationellt perspektiv, inkluderar milda straff, ska de självklart respekteras av alla eller demokratiskt försöka ändras. Minst sex av riksdagens partier borde kunna enas om en betydligt kraftfullare integrationspolitik.
http://www.gp.se/ledare/en-sorglig-utveckling-1.4569519
https://www.svd.se/nuri-kino-en-ny-slags-manniskohandel
http://www.gp.se/nyheter/debatt/ingenting-biter-på-de-nya-gängkriminella-1.3971165

Den föredetta tjänstgörande biskopen Caroline Krook hade igår en debatt mot Polisens tullchef på Aktuellt. Ämnet var om Polisen ska ha rätten att gå in i kyrkans rum för att omhänderta människor som olagligt befinner sig i Sverige. Krook tyckte att människor måste få stå upp för det de tycker är rätt. Polisen tyckte att lagen ska gälla. Självklart ska lagen gälla alla likvärdigt på det territorium som våra lagar gäller. Krooks sätt att resonera påminner mycket om det resonemang som människor som utövar hedersförtryck använder. Staten måste vara glasklar med att i Sverige gäller svensk lag alla, inga undantag. Om Krook anser att det finns lagar och regler som är dåliga får hon engagera sig politiskt och försöka få majoritet för andra lagar och regler. Politiskt borde detta vara självklart för alla partier representerade i Sveriges riksdag.

måndag 28 augusti 2017

Oförmåga att leda tryggt

Vår säkerhet
Hur viktigt är det att ta vår personliga och kollektiva säkerhet på största allvar? Väldigt viktigt så klart! Som jag bloggat om tidigare blir det allt tydligare att statsminister Löfvén inte trovärdigt kan ha varit helt ovetande om IT riskerna. Han och många runt honom kan inte köra med naivitetskortet. Det är självklart inte acceptabelt att de som klassar sig själva som naiva, och som är det, ska ha ledande uppdrag. Inte när människor liv och hälsa står på spel. Oavsett om det är politiker eller tjänstemän. När regeringen har ett extrainsatt regeringsmöte under en helg, och statsministerns statssekreterare sparkas, förstår de flesta att det nu gjorts ytterligare ett drag för att försöka skydda statsministern. Det enda som kanske räddar honom från en egen misstroendeförklaring är röran inom Moderaterna och att ingen samlad opposition vågar/vill ta över regeringsutmaningarna. Väldigt bra att konstitutionsutskottets, KU, gräver i dessa stora ledarskapsbrister. Precis som med övriga uppdrag borde det finnas minimikrav kopplade till ledande förtroendeuppdrag. Priset för inkompetens riskerar idag att bli oacceptabelt högt.

Du som tror att detta bara är ett politiskt spel ska fundera över faktumet att två ministrar fått sparken, en generaldirektör har fått sparken, Maria Ågren, där staten historiskt unikt driver att hon ska få sparken på riktigt. På toppen av detta har nu även statsministerns statssekreterare, Emma Lennartsson, fått sparken med omedelbar verkan. Och Löfvén vill tydligen att hon inte ska få något avgångsvederlag....
http://www.expressen.se/tv/nyheter/live/live-tv-senaste-nytt-med-expressen-tv/

"Överlever" statsministern fram till det ordinarie valet 2018? Inte självklart. Då får Sverige sannolikt sin första kvinnliga statsminister. Då blir det nog den Uppsalabördiga och dansante Magdalena Andersson.

Dagens kalkon
Stefan Löfvén. Han har inte tagit svenskarnas och Sveriges säkerhet på största allvar!

Dagens stjärna
Daleho Irandust. En ung fotbollsspelare som kan bli en nästa "Zlatan".
http://www.gp.se/sport/fotboll/stortalangen-debuterar-i-u21-1.4576529

söndag 27 augusti 2017

Stå upp för vår värdegrund

Vår värdegrund inkluderar alla i Sverige
Vi har en mycket humanistisk värdegrund i Sverige. Den är en del av den svenska generella kulturen som utan tvekan finns. FNs värderingsmatriser beskriver vår speciella värdegrund tydligt. En av pelarna i vår värdegrund är jämställdhet. Jämställdhet på alla sätt. En jämställdhet som inte är given för alla svenskar. Allt för många människor i Sverige lever idag under hedersförtryck och det är helt oacceptabelt. Mariet Ghadimi, på fotografiet i detta blogginlägg, har bland annat grundat Tjejers rätt i samhället, TRIS. Hon är en fantastisk kraft i bland annat kampen mot hedersförtryck. Ingen människa ska behöva leva i ett sådant fängelse, och med det förtryck som hedersförtrycket representerar, i Sverige. Ghadimi har fått årets Raoul Wallenbergpriset för sina fantastiska insatser. Stort. Fler måste tydligt stå upp för vår värdegrund och aldrig acceptera att någon familj förtrycker familjemedlemmar. Ghadimi är en av många fantastiska Uppsalabor som gör kommunen till den attraktiva kraft den är.
http://www.tris.se/
http://www.mynewsdesk.com/se/raoul-wallenberg-academy/pressreleases/raoul-wallenbergpriset-2017-gaar-till-mariet-ghadimi-grundare-av-kvinnojouren-tris-2117797

U! Club Uppsala
Igår avgjordes vilka som blev Årets Uppsalabo, Årets marknadsförare av Uppsala och Årets mest kreativa Uppsalabo. I bifogade länken från 24Uppsala berättas lite om vinnarna. En mycket rörd Bodil Frick blev Årets Uppsalabo och fick motta vandringspriset av vår tidigare Årets Uppsalabo Johan Ståhl! En fantastisk entreprenör och trollkarl. Bodil Frick kommer att bära upp titeln på ett fantastiskt sätt.
http://24uppsala.se/2017/08/26/u-club-uppsala-har-ar-alla-vinnarna-pa-kvallens-prisutdelning/
Dagens kalkon
Våldtäktsmän! Så vidriga och ynkliga att ta sig rätten att sexuellt utnyttja en annan människa mot deras vilja.
http://www.expressen.se/nyheter/stor-polisinsats-i-norrtalje-16-arig-flicka-valdtagen/

Dagens stjärna
Mariet Ghadimi! Fantastiska insatser för att våra medmänskliga värderingar ska inkludera alla i vårt svenska samhälle. TRIS är föredömligt tydliga i sin kommunikation om vad som pågår i Sverige kopplat till bland annat hedersförtryck. Ingen som lever på det territorium vi har stark rådighet över ska utsättas för något sådant. Därom måste vi vara väldigt tyliga.

lördag 26 augusti 2017

Arbetsro

Freda skolan
Klåfingriga rikspolitiker måste hålla sig ifrån skolan! Det är denna eviga klåfingrighet som starkt bidragit till skolans degenerering. Det framgår bland annat i det som skolkommissionen kommit fram till. Det har varit och är vansinnigt att skolan ständigt ska drabbas av reformer. Det borde vara mer debatt om denna idioti, men det tycker självklart inte de som vill klåfingra på. En del av denna vansinniga klåfingrighet från rikspolitiker är att de duttar hit och dit med några hundra miljoner för att just lägga sig i skolledningars och lärares viktiga uppgift att klara sitt bildningsuppdrag. Det är hög tid att säga STOPP! för denna idioti.

Det är staten och rikspolitikerna som starkt bidrar till de problem skolan brottas med. Det idiotiska med att dutta/styra ut möjlighet till merfinansiering, om man gör det ena eller det andra i skolorna, framgår också i Skolkommissionens rapport! Varför är det idiotiskt? För att varje skola är unik och består av unika elever, unika lärare och unika skolledningar. Om man utgår ifrån att skolledningar och lärare är kompetenta är det kloka förhållningssättet att man litar på att de inom givna ekonomiska ramar kan göra det möjliga om de får styra resurserna mer själva. Staten borde omgående sluta med detta penningsduttande och istället ge finansiell förstärkning till skolor med särskilt stora utmaningar att nå rimliga skolresultat och låta dem själva bestämma hur pengarna ska användas! Varför är det inte mer debatt om detta bland landets ledarskribenter? Att rikspolitiker inte tar i just dessa perspektiv är tyvärr lätt att förstå... Det är dags att gå ut och demonstrera "Rör inte min dotters skola"! Och "sluta försöka toppstyrda oss! Ni misslyckas nästan alltid när ni försöker!"
http://www.regeringen.se/artiklar/2017/04/skolkommissionen-har-avslutat-sitt-uppdrag/
http://www.expressen.se/ledare/malin-siwe/sluta-piska-lokalpolitiker-med-pekpinnar/
Dagens kalkon
Regeringen. De har tillsatt en Tillitsdelegation samtidigt som de fortsätter att inte visa tillit till landets skolpersonal och till landets lokala skolpolitiker. Och särskilt Gustaf Fridolin som på 100 dagar gav ett vallöfte om att "rädda" skolan!
http://www.aftonbladet.se/debatt/article18480154.ab
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/06/laura-hartman-leder-regeringens-tillitsdelegation/

Dagens stjärna
Centerpartiet, Moderaterna, Liberalerna och KD som äntligen börjat driva möjlig oppositionspolitik i Sveriges riksdag. De kom igång sent under mandatperioden och inledde med en demokratiskt vidrig DÖ. Nu finns hopp igen för att väljarna tydligare ska se de politiska skillnaderna. Eftersom Sossarna eldar på svensk ekonomi i konstgjord högkonjunktur är det ännu viktigare än tidigare att bedriva kraftfull oppositionspolitik.
http://www.gp.se/nyheter/sverige/regeringen-bekräftar-backar-från-skatter-1.4571450
https://www.svd.se/varningen-fran-ki-regeringen-lovar-for-mycket

fredag 25 augusti 2017

Personkult

Supersäljare
Det är ingen tvekan om att det idag krävs andra egenskaper än förr i uppdraget som ledande politiker. Idag är den mediala utsattheten enorm jämfört med för bara 15 år sedan. En lokal och nationell partiföreträdare ska vara den främste säljaren av ett partis politik. Och dess superförhandlare för att i kompromissförhandlingar med andra partier uppnå så mycket av den egna politiken som möjligt i verkligheten. Det är ett enormt krävande uppdrag. Både tidsmässigt och i sin komplexitet. Det är också ett uppdrag som är väldigt utsatt och stressigt.


Anna Kinberg-Batra avgick nyss och lämnar helt efter Ms extra stämma i höst. Hon höll ett starkt "tack för mig" tal. Om hon varit mer som i detta tal hela tiden hade hon sannolikt varit i en helt annan situation. Samtidigt är det inte enkelt att leda ett parti som inte tydligt vågar välja väg. Faktum kvarstår att Moderaterna tydligare måste våta välja politisk väg i ett scenario där Alliansen är blott ett historiskt minne. Utan att göra ett sådant tydligt vägval spelar det ingen roll vem som försöker leda M. Möjligen blev konflikten med Anders Borg Kinberg-Batras "dödskyss". Vissa kanske hoppas att Borg ska komma tillbaka som ny partiledare. Sannolikheten är nog väldigt liten i nuläget. Oavsett vem Ms nya partiledare, tänkta supersäljare, blir är den personkult som skapas runt nationella partiledare skadlig. Det är politiken som ska vara i fokus, medlemmarnas beslutade politik. Det är inte partiledare som bestämmer politiken inom ett parti. Det är politiska medlemsstämmor. Självklart påverkar lokala och nationella politiska ledare mycket men de är främst säljare av det som gemensamt beslutats om. Säljarna har avgörande betydelse inom all verksamhet. Den som säljer skräp har svårare än den som säljer något bra. De som ägnar sig åt personkult gör partiet en stor skada. Enskilda politiska ledare kommer och går. Det är den politiska rörelsen, dess förmåga att vara relevant och dess nutidsanpassade arbetssätt som ska stå i centrum. Samtidigt har valberedningar och stämmor idag ett stort t ansvar att välja företrädare som är både bra säljare och förhandlare. Vi får se vem som blir nästa moderat att försöka sig på detta mycket krävande partiledarskap. Tyvärr skadar denna röra möjligheterna att slippa vänsterpolitik i Sverige.
Socialdemokraterna lyckades inte baxa fram den första kvinnliga statsministern, Mona Sahlin. Moderaterna har nu offrat Anna Kinberg-Batra. Just nu är spelbolagens odds säkert sämst på Magdalena Andersson eller Annie Lööf. Ja, ja vi får se när det händer. Alldeles oavsett när så är Sverige det sista landet i Norden som då kan pricka av den erfarenheten.
http://www.gp.se/nyheter/sverige/anna-kinberg-batra-avg%C3%A5r-som-partiledare-f%C3%B6r-moderaterna-1.4567602
http://www.di.se/nyheter/kinberg-batra-avgar-som-partiledare/
http://www.di.se/nyheter/ex-statsministern-om-moderatkrisen-aldrig-sett-nagot-liknande/
http://www.gp.se/nyheter/sverige/partiledarstrid-ofta-lika-med-opinionsras-1.4567422
http://www.expressen.se/ledare/moderaternas-problem-forsvinner-inte-med-akb/


Dagens kalkon
Östersunds herrfotbollslag! Imponerande insats! Om Sirius i Uppsala hette Uppsala skulle vårt lag nog både leda Allsvenskan och gå längre än vad Östersund nu gör ute i Europafotbollen. Sirius leder över Östersund i Allsvenskan idag så det är självklart möjligt. Jag lyfter på hatten för ytterligare en mycket, mycket imponerande laginsats.
http://www.expressen.se/sport/fotboll/allsvenskan/ghoddos-valdigt-sugen-pa-att-stanna/

Dagens stjärna
Anna Kinberg-Batra. Jag tycker hon gjorde ett mycket starkt framträdande i samband med att hon annonserade sin avgång och beskrev Moderaternas läge. Läget hade blivit ohållbart. Jag gillade också att hon, som Hillery Clinton, uttryckte en stark önskan om att hennes unga dotter snart får uppleva en kvinnlig statsminister i Sverige. Hon, precis som Sahlin blev för S, blev Moderaternas första kvinnliga partiledare. Det gav henne ett historiskt nedslag i den politiska världen.torsdag 24 augusti 2017

Ledtider

Strukturell förändring tar tid
Det är valtider snart. Luftslotten kommer att "hagla" från vissa partier. Sannolikt från många partier. Löften om att det som inte fungerar snart ska göra det för att pengar skjuts till. Som att mer pengar alltid är lösningen på alla jordens problem.... Dåligt ledarskap är nästan alltid det största skälet till att en verksamhet går dåligt.


För det första tar det tid att ändra saker som misskötts länge. För det andra kommer snart nästa lågkonjunktur, då finns det mycket mindre pengar än nu för driftsutgifter. Det kommer att ta många år att stärka till exempel Polis och Försvar. Därför krävs långsiktigt trovärdiga politiska överenskommelser. Det krävs också attitydförändringar som gör att människor vill välja att bli polis eller militär i konkurrens med andra alternativ. För att stärka Polisen, Försvaret och sjukvården med människor måste faktiskt människor också vilja söka sig till de möjliga uppdragen och den utbildning som krävs. Och de som redan valt dessa viktiga arbetsuppgifter måste uppskattas och ges den status de förtjänar. Så länge allt reduceras till att handla om lön, lön och lön tror jag det blir svårt. Svensk BNP per person minskar, så vi måste inse att vi i nuläget inte har stora utrymmen att höja lönerna. I vart fall om man inte vill tokinflatera ekonomin. Det kanske är en bra metod för att hantera all farlig belåning som nu finns efter en lång period med farligt låga räntor. Låga räntor parallellt med orimligt höga räntemarginaler från långivare! 


Det är dags att inse att olika jobb har olika sakinnehåll. De ekonomiska ersättningarna måste vara anständiga men framförallt måste arbetsinnehållet och dess villkor förutom lön vara så attraktivt som möjligt. Om fokus läggs mer på att säkerställa det tror jag att vi inom fem år kan lösa de rekryteringsproblem, och "stannakvarproblem" som vi idag brottas med. Självklart kan vi vända denna negativa trend, men det kommer inte att gå så fort som till exempel Stefan Löfvén vill ge sken av. Särskilt inte när de fortsätter att backa upp en Polischef som saknar förtroende bland de flesta inom Polisen. Igår gick också flera experter om polisverksamhet och poliser ut och kritiserade Stefan Löfvéns fina löften som just luftslott.
http://www.expressen.se/ledare/ge-polisen-mer-pengar-och-mindre-att-gora/
https://login.ntm.eu/pren/default.aspx?sn=UNT&meter=true&action=completerequest&redirect=http%3a%2f%2fmobil.unt.se%2fledare%2fsnart-inaktuell-budget-4733065.aspx&callback=http%3a%2f%2fmobil.unt.se%2finc%2feprencallback

Dagens kalkon
Gammeltänkare i en ny tid. Självklart behövs reformer som kan säkerställa ett väl fungerande samhälle även i den nya digitala och globala tid vi lever i. I en tid där även människor med dåliga gymnasiebetyg och icke arbetskraftsinvandrade ska kunna göra nytta och ges en rimlig chans att förverkliga sina drömmar.
http://www.gp.se/ledare/vad-%C3%A4r-den-svenska-modellen-v%C3%A4rd-1.4547333

Dagens stjärna
Alliansen. De har slutat att "lalla" inom riksdagen och börjat bedriva oppositionspolitik. Om interna ledarstrider bara kan läggas åt sidan så kanske vänstern kan besegras i kommande val. Svenska folket har inte röstat fram ett skattehöjarkompani i Sveriges riksdag. Svenska folket vill att regering, riksdag och lokala demokratiska församlingar får ordning på samhällskontraktet. Vi vill få värde för pengarna vi betalar i skatt. Vi vill att Sverige ska fortsätta att vara ett relativt tryggt samhälle att leva i! Innan det är på plats är det mycket oklokt att öka skattetrycket ytterligare. Många attraktiva människor på den svenska arbetsmarknaden är också attraktiva i andra länders arbetsmarknad.
http://www.expressen.se/nyheter/lofven-backar-om-skattehojningar-men-behaller-flygskatten-/

onsdag 23 augusti 2017

Hård press

Stresstålig
Varför upplevs många politiker som intetsägande? Det är många som säger att de inte förstår vad politiker säger när de blir intervjuade, eller att de säger en sak och gör en annan, är det så? Om många människor upplever att det är så är det i vart fall deras verklighetsuppfattning. Jag tror att ett av skälen till varför det upplevs så är att många politiker vill vara populära i så många kretsar som möjligt och därför försöker "skademinimera" genom att vara otydlig i sina svar. Personligen tycker jag inte om den taktiken av kommunikation. Jag tycker att tydlighet är viktigt för att en debatt ska bli meningsfull mellan människor som tycker olika. Det är också min uppfattning att politiska företrädare och partier bara är relevanta, och har ett berättigande, om de är tydliga med vad de står för och varför. En sak är säker och det är att de som har rollen att vara ledande kommunikatörer av beslutad politik måste vara stresstålig om man vågar vara tydlig. I den senaste opinionsmätningen har ett svenskt parti cirka 30% stöd av invånarna. Ett annat runt 19%, ett stukat Moderaterna som ligger runt 17%, ett stärkt Centerparti runt 12% och övriga partier därunder. I denna värld är det viktigt att kunna vara tydlig med vilken framtid man kämpar för och vilken politik man förordar. Val av politiska samarbetspartners indikerar också tydligt vilken kompromissad politik man kan tänka sig, även om det inte sägs rakt ut. I denna verklighet är de enskilda kommunikatörerna ständigt i skottlinjen eftersom de förhåller sig till det som händer, säljer sin egen politik och får mothugg på den, kritiserar politiska motståndares förslag och allmänt smutskastas i kampen om väljarna. Det gäller att vara väldigt stresstålig för att stå ut.
http://stress.se/stresstest/
https://mitti.se/nyheter/kravet-kinberg-tydlighet/


Externa och interna konflikter
Ett politiskt partis berättigande står och faller med dess förmåga att producera politiska förslag som löser problem och förstärker möjligheter. Klarar man det är partiet och dess företrädare relevanta. För att klara det måste självklart ett parti ha högt i tak i den politiska verkstaden. Om det inte är högt i tak finns bara en sanning och en lösning och det är definitivt en bra väg mot irrelevans. Att ha olika bilder av verkligheten, och att ha olika förslag på problemlösningar, även inom ett parti är med andra ord viktiga ingredienser i en process som leder mot politiska framgångar. Det är också så att ett partis medlemmar väljer att fokusera på olika delar av ett politiskt program. En del av varje partis program kan vara i konflikt med andra delar. Så är det. Och de som tycker att det egna viktiga är viktigast driver att det är just viktigast utan att ha formella stöd för en sådan prioritering. Det politiska livet är komplext. Det är också ett av skälen till varför det också är intressant tycker jag.


Politiska ledare brottas med andra ord ständigt med både extern och intern press. I en värld styrd av mycket tyckande finns gott om tyckare. Tyckare med mer eller mindre faktakunnande runt det de tycker. Nu är det Anna Kinberg-Batras, AKB, tur att återigen pressas hårt både externt och internt. Jag avundas henne inte. Pressen på henne är enorm. Och hennes barn kan omöjligt skyddas från allt negativt som detta innebär. Det är onekligen ett högt pris ledande företrädare inom politiken får betala i utbyte mot möjligheten att starkt försöka påverka vårt närsamhälles utveckling. Det är tur att vi har människor som vill, vågar och orkar ta liknande roller. I bästa fall människor som också tydligt driver den politik de representerar.
Tyvärr är vi nu i ett läge där Alliansen tappat i opinionen mot övriga partier samtidigt som alla partier har interna nomineringsprocesser. Det innebär att knivarna mellan rivaliserande personer och grupper är särskilt vassa även internt. I ett krisande parti, som Moderaterna, blir det särskilt smärtsamt eftersom många ser till sitt egenintresse om ett parti tappar många maktplattformer i kommuner och i Sveriges riksdag. AKB befinner sig i en perfekt politisk maktstorm. Jag är full av beundran att det finns människor som är beredda att göra de personliga uppoffringar som krävs för att vara partiledare i vår tid. Det är ett uppdrag jag aldrig skulle vara intresserad av då det kräver uppoffringar jag aldrig skulle vara beredd att göra. Vi får se hur det går för henne. Onekligen har hon och partiet en "uppförsbacke". Men det hade även Centerpartiet under Annie Lööf ett tag, jobbiga tider går att vända till något bättre. Det har Centerpartiet, inklusive partiledaren Annie Lööf visat.
http://www.expressen.se/nyheter/kuppforsoket-mot-kinberg-batra-pa-vag-att-misslyckas/
http://www.gp.se/nyheter/sverige/trots-kritiken-kinberg-batra-avg%C3%A5r-inte-1.4559744


Maud Olofsson hade länge ett starkt stöd inom Centerpartiet. Till sist tappade även det kraft. Under hennes partiledartid påbörjades Centerpartiets framgångsväg. I regeringsställning blev det betydligt svårare att profilera den egna politiken och att politikerutveckla. Dessutom blev kompromissmatcherna med ett Moderaterna, som var större än C, L och KD tillsammans, tuffa. Nu kan C återigen sälja sin politik och det ska vara betydligt lättare i opposition.
Björklund, L, befinner sig också ett år innan valet i en partiledarstrid parallellt med att den externa verkligheten ska hanteras. Det är svårt att vara politisk ledare. Väljarnas regelbundna dom avgör  hur stor pressen på politiska ledare blir. Regelbunden träning är viktigt för att hålla tillbaka den negativa stressen. Personligen hoppas jag att den frihetliga och näringslivsvänliga oppositionen mycket snart stärks i sin helhet. Vänsterpolitik eller inskränkthet och protektionistisk politik leder inte mot en ljus framtid.


Dagens kalkon
Radikala människor som är beredda att använda våld för att nå egna mål. Radikaliseringen inom många extremperspektiv. En farlig utveckling som måste brytas genom mer hopp inför framtiden.
https://elpais.com/elpais/2017/08/22/inenglish/1503401907_816334.html


Dagens stjärna
Unga Tur. Hon tycks på ett enkelt metaforiskt sätt klara av att beskriva en del av resan att gå från att vara pojke till att bli man. Smart tanke som omsatts i verklig pjäsuppsättning. Jag tror den kan hjälpa många att lättare förhålla sig till det stora skiftet från att vara en ung man till att bli en ung vuxen man.
http://www.expressen.se/kultur/ungkultur/valkomnande-pjas-om-unga-pojkar-och-blivande-man/

tisdag 22 augusti 2017

Fungerande vård

Väl inne i värmen
Under lite drygt ett år har jag hört många berättelser om hur svårt det är att få omsorg och vård runt om i Sverige. BB uppropet är inget undantag vad gäller många människors besvikelse över hur väl det offentliga lyckas leverara tjänster i utbyte mot alla skatter vi betalar. Det är självklart en oacceptabel ordning med tanke på all skatt vi har betalat och de som arbetar fortsätter att betala.
https://www.svd.se/nedlagt-bb-ar-ett-hart-slag-mot-vasternorrland
https://goteborg.etc.se/inrikes/gor-uppror-mot-bb-kaos


Det tycks som att de som lyckas få vård också ofta får en mycket bra vård. Men allt fler får inte tillgång till vården. Det gäller både tandvård och sjukvård. Är det här bara en inbillning eller har det blivit mycket sämre? Jag vet inte. Jag tycker att det är svårt att hitta tillräckligt bra och jämförbar statistik som kan beskriva den faktiska utvecklingen. Kan all frustration som många enskilda människor ger uttryck för bara vara inbillning? Det tror inte jag. På P1 i går kunde vi tydligt höra hur vårdverksamheter idag prioriterar hårdare än på många år och att många lidande får vänta oskäligt länge för nödvändig hjälp. Visionen om allas lika värde och att inte enskilda, eller grupper, ska ställas mot varandra är fin och riktig. Det är dock en vision då verkligheten alltid handlar om prioriteringar där vissa får mer och snabbare vård än andra. Vi kan tycka vad vi vill om det men i verkligheten är alla resurser begränsade. I den verkligheten görs alltid prioriteringar på ett eller annat sätt. Ett av huvudskälen till varför vi har en stor obalans mellan efterfrågan och utbud av vårdtjänster idag är att vår befolkning kraftigt ökat på kort tid. Nästan varje människa kan inse att det då blir problem eftersom en legitimerad sjuksköterska eller läkare inte är något man blir på ett år eller två.... Volym har alltid betydelse, tro aldrig något annat!
http://www.vantetider.se/
http://www.gp.se/ledare/teodorescu-ropen-skalla-bb-för-alla-1.4554389
https://www.svd.se/om/krisen-i-sjukvarden
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/svensk-sjukvard-i-uppenbar-kris-14453
https://stockholm.etc.se/ledare/tjata-eller-do-en-sjukvard-i-kris
http://www.dn.se/sthlm/sa-vill-politikerna-losa-sjukhuskrisen/
Hur man än vrider och vänder på hälsofrågor blir slutsatsen att det förebyggande hälsoarbetet är det viktigaste. Vi måste återigen bli bättre med fysiska aktiviteter i skolan och under resten av våra liv. Och vi måste lära oss att uppskatta mer hälsosam kost. Visst vill vi alla ha långa och friska liv? Det måste stimuleras bättre!
Dagens kalkon
Peter Madsen som "erkänt" att han har stor skuld till Kim Walls död. Varför skulle han bete sig på detta sätt om det var en olycka? Tragiskt.
http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/EGak5/rattslakaren-det-kan-ta-nagra-dagar-att-identifiera-kroppen
Dagens stjärna
Zlatan. Han vet vad han är bra på och han skäms inte för det. Om han nu fortfarande får en plats i en av världens bästa fotbollsklubbar är han ett exempel på att "gammal" inte är samma sak som att man är på sophögen. Nu har även Zlatan varit allvarligt skadad och kommer tillbaka. Alla vi som varit på arbetsmarknaden, och som har mycket erfarenhet, har också varit skadade ibland. Skadade på olika sätt. Skador som ofta bidragit till att vi blivit än mer erfarna och mogna att prestera ännu bättre. Inom idrotten är åldern fortfarande av stor betydelse för konkurrenskraften. Samtidigt visar till exempel Zlatan att det alltid handlar om enskilda individer. Den generella åldersdiskriminering som finns i Sverige är både korkad och oacceptabel. Korkad då den skadar vårt välfärdsförsvar. Oacceptabel för att varje enskild individ ska ha rätten att få bidra med sina krafter och kunskaper så länge det uppenbart innebär mervärde för samhället i stort. Attityder och lagar måste ändras för att stötta detta självklara förhållningssätt till enskilda människor på arbetsmarknaden.
http://www.expressen.se/tv/sport/fotboll/malklubben/nya-uppgifterna-om-zlatan-otroligt-trovardiga-kallor/

måndag 21 augusti 2017

Den som söker hittar

Representativ representation
När ett politiskt parti vinner mer av folkets förtroende, och klarar inträdesspärrar, ska förtroendeposter bemannas. Det är viktiga uppdrag där vi invånare ska företrädas av människor som helst kan bevaka våra intressen på ett föredömligt sätt. Av många skäl är det svårt att motivera många att ge av sin egen tid för det gemensamt bättre. Som med alla andra engagemang innebär ett politiskt ansvar att man måste lägga tid på faktainläsning, möten och kampanjande. Aktiviteter som för de flesta måste ske under kvällar och helger. För heltidspolitiker är det både kvällar, helger och dagar som gäller. Per timme satsad för vårt gemensamt bättre är det dålig ersättning för viktiga insatser. Därför måste partier som är seriösa hitta engagerade invånare som brinner för det hedersamma att få företräda andra och som brinner för att påtagligt kunna påverka framtiden. Jag vet att dessa människor finns runt om i Sverige. Jag vet också att det är en utmaning att säkerställa att de som ställer upp också är seriösa och ansvarstagande personer.


Bifogad artikel har rätt att det är en stor utmaning att lyckas bemanna en kraftigt växande politiskt parti väl. När ett parti kraftigt växer har de en utmärkt chans att göra sig mer relevanta genom att säkra en mer representativ representation. Samtidigt som det är svårt att hitta tillräckligt engagerade invånare, som inte är typ rättshaverister, är det en angenäm utmaning för de partier som har den situationen. Det motsatta, att göra sig av med företrädare, för att väljarstödet minskar är mycket jobbigare. Om vi inte själva tar ett aktivt ansvar för vår gemensamma framtid, vilka ska då göra det?
http://www.expressen.se/nyheter/tusentals-lokalpolitiker-saknas-for-c-och-sd/
Dagens kalkon
Bostadsmarknaden. Den är dysfunktionell. Betalningsförmågan saknas för många av de dyra bostäder som idag byggs. Vem ska betala för effekterna av det faktumet när det blir uppenbart för de flesta?.. Att efterfrågan på bostäder är hög är inte samma sak som att de i behov av bostäder har råd att bo i de dyra som produceras.
http://www.expressen.se/ledare/patrik-kronqvist/bygger-vi-for-manga-bostader-i-sverige/
Dagens stjärna
Asker Aamund. Det är inte bara i Sverige som integrationspolitiken av invandrade krafter misslyckats. Självklart går det att lyckas mycket bättre. Mindre offertänkande och mer av "lågt hängande frukter" för att komma igång på arbetsmarknaden är metoden. Och självklart att kraftigt förändra Arbetsförmedlingens uppdrag.
http://www.expressen.se/ledare/susanna-birgersson/dansk-tv-talar-klarsprak-om-integrationen/

söndag 20 augusti 2017

Kloka val

Könssjukdomar
Antalet människor i Sverige med könssjukdomar har kraftigt ökat den senaste tiden. Vad kan det bero på? Det är självklart en dålig utveckling även om många könsjukdomar fortfarande kan botas. Ett av problemen för många unga som får könssjukdomar är att de inte alltid vet att de är bärare av till exempel klamydia. Könssjukdomar kan kraftigt minska framtida möjligheter att bli gravid. Eftersom barn för många är en stor mening med livet och vårt samhälle uppskattar nya krafter är det viktigt att motivera fler av våra unga att ta fördelarna med preventivmedel på större allvar. Tänk om just de personerna som inte kan få barn på grund av könssjukdomar bar på möjligheten att föda vår tids Leonardo Da Vinci?
https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/gonorre-riskerar-att-bli-obotligt
http://www.cafe.se/who-supergonorre/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistikdatabaser-och-visualisering/sjukdomsstatistik/gonorre/
http://ki.se/sites/default/files/klamydia_gonorre_pappilomavirus_information.pdf
Historiskt var det tiden av kraftig spridning av syfilis bland överklassen som fick igång utvecklingen av kondomer. Kondomer av idag är ett mycket effektivt skydd mot könssjukdomar men tycks användas i för liten utsträckning av för många. Nedan lite historiska perspektiv på preventivmedel. Du vet väl att några av historiens "finaste" släkter dog ut under åren på främst 1500-talet då syfilis spred sig kraftigt runt om i Europa. På den tiden hade överklassen ett öppet förhållande till sexuella relationer. Det är kanske annorlunda idag. Oavsett är det helt klart att dagens preventivmedel är väldigt mycket bättre än tidigare. Och preventivmedelsanvändningen har haft mycket positiv effekt på välfärdsutvecklingen i världen. Det är inte svårt att förstå att barn som är efterlängtade sannolikt går en ljusare barndom till mötes än de som skapats utan planerad tanke.
http://popularhistoria.se/lasarfragor/nar-borjade-man-anvanda-p-medel

Dagens Kalkon
Oansvariga ledande politiker. Det är skamligt att Socialdemokraterna ser IT-skandalernas misstroendedebatt som "politiskt spel". Sjukt att inte ta rikets säkerhet på större allvar. Nu har vi även "BB-upproret" där ansvariga vänsterpolitiker, som i tre år varit ansvariga, går ut och säger att de håller med alla missnöjda föräldrar.... En lösning i BB-krisen kanske kan vara för ledande vänsterföreträdare att både bekämpa könssjukdomar och minska behovet av BB genom "gratis kondomer till folket".... Jag vill ha ansvarstagande politiker! Och politiker som ställs till svars!
https://login.ntm.eu/pren/default.aspx?sn=UNT&meter=true&action=completerequest&redirect=http%3a%2f%2fmobil.unt.se%2fasikt%2fdebatt%2fny-plan-for-bb-4730699.aspx&callback=http%3a%2f%2fmobil.unt.se%2finc%2feprencallback

Dagens stjärna
Forskare inom beteendevetenskapen som gör att vi bättre och bättre kan förstå oss på människan och våra beteenden. Intressant och viktigt. Särskilt i tider som nu när villkorten för människan kraftigt förändrats.
https://www.nytimes.com/2017/08/14/science/why-some-say-the-eclipse-is-best-experienced-in-a-massive-crowd.html?rref=collection%2Fsectioncollection%2Fscience&action=click&contentCollection=science&region=rank&module=package&version=highlights&contentPlacement=1&pgtype=sectionfront

lördag 19 augusti 2017

Brottsutredningar

Bevisa skuld
Alla ska betraktas som oskyldiga tills dömda som skyldiga. Det är i grunden en god ordning. Samtidigt lever vi i en informationstid där domen, oavsett om den är korrekt eller ej, görs bland befolkningen innan en domstol tagit ställning. För varje dag som går verkar det tyvärr allt mer troligt att den svenska journalisten Kim Wall är död. Och sannolikheten är väldigt hög att väldigt många människor är övertygade om vem som är skyldig till hennes sannolika död. Låt oss hoppas att dansk polis och deras åklagarverksamhet är så skickliga som de är i alla de bra kriminalserier de producerar. Det är onekligen ett mycket krävande arbete för polis och åklagare att lösa mysterium som i till exempel detta exempel. Framförallt hoppas jag att hon av något mystiskt skäl helt plötsligt dyker upp och lever.
http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/52VLW/dansk-polis-vi-letar-formodligen-efter-en-dod-person
Dagens kalkon
Ännu en omänsklig fegis som mördar och skadar oskyldiga civila människor.
http://www.expressen.se/nyheter/flera-knivhuggna-i-abo-polisen-undvik-omradet/

Dagens stjärna
Mats Alvesson. Det är helt korrekt. Bara för att någon blivit behörig som lärare är det tyvärr inte synonymt med att personen också är mycket kompetent på att lösa sina uppdrag i praktiken. Och jag anser absolut att det inom alla yrken ska vara god lönespridning där de som är duktigast på att klara sina uppdrag får mer betalt än de som inte är det.
http://www.aftonbladet.se/debatt/a/PVk2e/nej-alla-larare-ar-inte-fortjanta-av-hogre-lon

P.S Lite ljus i mörkret att Steve Bannon inte längre har en egen maktplattform i Vita huset.

fredag 18 augusti 2017

krig som metafor

Orolig värld
Först vill jag kraftigt fördöma de senaste terrorattentaten i Europa. De är fruktansvärda och utförda av omänskliga massmördare. Att attackera oskyldig civilbefolkning på det sätt dessa avskyvärda människor gör är ett djuriskt beteende. På nyheterna i morse nämnde terrorexperten Hans Brun att det sannolikt är ett krig mellan ideologier som pågår och att det är viktigt för västs politiska ledare att på allvar fatta det. Trygghets och säkerhetsfrågorna blir ännu viktigare än förr. Jihadisterna krigar nu mot civilbefolkningen i huvudsak i västvärlden och i Afrika. Så sorgligt. All kärlek till de skadade och till alla nära och kära till de mördade.
http://www.expressen.se/tv/nyheter/expressens-matilda-nybergs-rapport-om-terrordaden-i-cnn/

Det ideologiska kriget lär tyvärr fortsätta. Det krig som kallas "kriget mot terror". Paradoxernas tid fortsätter ett tag till. Så länge vi inte hamnar i nästa lågkonjunktur lever vi i en tid där många svenskar tycker att deras egna livssituation är rätt ok samtidigt som många andra upplevs ha det allt sämre. Geopolitiska konflikter växer i styrka. Konflikter mellan olika extrema grupper ökar. Extrema grupper som bärs fram av olika ideologiska trosuppfattningar. Konflikter mellan de som inte har och de som har ökar. Konflikterna mellan de som i en föränderlig värld ser sig som förlorare och de som ser sig som möjliga vinnare ökar också. Miljö- och klimatutmaningarna ska också tas på största allvar. Samtidigt är det massor som blir bättre varje dag. Onekligen är det komplexa, oroliga och spännande tider just nu. Spännande för jag är övertygad om att vi närmar oss klimax in i den nya globala digitala tiden för mänskligheten. De stora brytpunkterma har alltid varit smärtsamma genom vår mänskliga historia.

I denna oroliga värld bidrar Steve Bannon med glädje till att göra världen mer orolig. Det är väldigt odiplomatiskt och ytterligare ett exempel på hans "farlighet" när han använder ord som krig när han beskriver välståndskampen mellan USA och Kina. Den retoriken ska tas på största allvar. Det är garanterat så Vita husets chefsstrateg ser på läget. Personligen hade jag varit gladare om USAs ledning istället hade fokus på att bryta utvecklingen att allt större delar av deras befolkning får det allt sämre samtidigt som några ytterst få blir oskäligt allt rikare. De borde fokusera på att fortsätta att leda den vetenskapliga utvecklingen inom många områden, även det nu hotat. Det är smartare med en offensiv välståndsmatch än en defensiv. Den defensiva vägen framåt använder analogier som "krig". Och mitt i denna oroliga tid tycks EU helt paralyserat, eller bara på dekis. Det allt oroligare säkerhetsläget i Europa kommer tyvärr göra integrationsarbetet ännu viktigare och riskerna med dess misslyckande ännu större. Jag har sagt det förr, jag säger det igen, jag hoppas Macron kan nytända EU på något mirakulöst sätt. En sak är säker, Sverige ställer inte om med nödvändiga reformer under Socialdemokratisk ledning heller. Straffet för det blir onödigt högt i kommande lågkonjunktur. Tro mig, när den slår in får vi hoppas att vi har kompetenta politiska ledare i förarsätet.
http://www.dn.se/nyheter/varlden/bannon-extremhogern-ar-en-samling-clowner/

Episk krasch
Om vi antar att nedan kända finansman får rätt, vad händer då? En sak kan vi väl vara överens om, historiska fakta är inte alternativa fakta. Hans koppling till ekonomisk historia är korrekt. Goda och dåliga tider har alltid avlöst varandra med jämna mellanrum. Sedelpressandet under många år har sannolikt inte gjort bubblorna mindre denna gång..... Herr Bannon kanske hoppas att han får sitta i Vita huset när tidernas största krasch slår in, inte osannolikt tyvärr. Krishantering under ledning av Trump och Bannon blir nog nackskottet för den västkultur vi känner idag.
https://www.va.se/nyheter/2017/08/17/legendariske-investeraren-nu-kommer-den-storsta-kraschen-i-var-livstid/?utm_campaign=va-aug17-eft-SPANING&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&elqTrackId=b2eb8d3fe0a944fd86c09f8509a4c390&elq=e7f1f3d8d22a4a35985cee46a138e21b&elqaid=9688&elqat=1&elqCampaignId=6815
Dagens kalkon
Självklart alla fegisar som mördar oskyldiga civila invånare, terrorister.

Också de som ser enkla svar på komplexa problem. Utan tvekan kan droger få människor att känna mindre smärta. Det är bland annat därför som väldigt många "dränker sina sorger" genom konstanta och stora intag av alkohol. Jag är kluven om hur vi bäst förhåller oss till att lätt narkotika legaliseras. Det ena perspektivet är att det kan ta bort stora illegala intäkter från organiserad brottslighet. Samtidigt skulle en legalisering av "lättare" narkotika innebära att många fler än idag börjar använda tyngre narkotika. Ska då till exempel staten börja sälja även det för att därigenom bekämpa organiserad brottslighet? Svåra frågor men jag tycker det är oklokt att förespråka fri tillgång till alla droger.
http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/stor-osakerhet-kring-cannabis-till-smartpatienter/

Dagens stjärna
Forskare som gör banbrytande upptäckter och som helt förändrar vårt sätt att se på vår tillvaro i universum. Albert Einstein var en sådan person. Det finns fler liknande sådana personer idag. Många av de mest kreativa har kinesisk härkomst. Glöm inte att det finns över 1,3 miljarder kineser på vår jord.
http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/einstein-fick-ratt-om-stjarnors-banor/

torsdag 17 augusti 2017

Demokratisk paradox

Folket använder sin makt
Dagens informationssamhälle skapar en massa nya beteenden. Att allt fler inte använder möjligheterna att ta del av massor av varierande kunskap, utan endast söker informationskällor som bekräftar det man redan tycker, är en negativ utveckling. En mycket positiv utveckling är att den gamla maktordningen är kraftigt i gungning. Folket har mer och mer insett att man har makt att "röra om i grytan" genom att rösta på ett sätt som inte "makten" som försvarar sina intressen önskar. Exemplen kopplat till denna nyordning är många och personligen tycker jag att det är utmärkt att tidigare maktfullkomlighet måste ersättas med mer modern förankring och bättre demokratiska företrädare. Bifogad ledare är mycket läsvärd! Jag tillhör kategorin invånare som tycker att demokratin måste stärkas och kvaliteten inom politiken för att företräda invånare bättre måste säkerställas. Det är väldigt viktigt att vi som företräder människor också har en god anknytning till dem och på riktigt förstår vad som händer ute i samhällets olika delar.
"Reaktionen från etablerade maktordningar inom partipolitiken, medier och företag har varit en blandning av chock och vrede. Men det går inte längre att vända utvecklingen, bara att anpassa sig till den."


"Många människor har röstat med fötterna. De har valt alternativa auktoriteter, såväl politiska som mediala. Det är svårsmält för en maktordning som varit rådande under hela efterkrigstiden. För de som vant sig vid att stå i talarstolen oemotsagda är utvecklingen skrämmande."  
http://www.gp.se/ledare/cwejman-nu-%C3%A4r-outsiders-inne-1.4537293


Dagens kalkon
Stefan Löfvén. Det är fortsatt ett oacceptabelt ledarskap när inte rikets säkerhet självklart är på toppen av en statsministers agenda. Självklart helt osannolikt att han inte i något sammanhang fått information om IT-skandalen. Att Ygeman inte fått prova lyckan utanför det politiska livet är enligt mig en tydlig signal om att Löfvén säkerligen fått lite uppdateringar om läget i denna sårbarhetsfråga kopplat till rikets säkerhet. Helt otroligt att inte oppositionen vunnit mer förtroende bland väljarna efter denna oacceptabla hantering.
http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/LKp04/riksdagen-borjar-nysta-i-it-skandalen
http://www.msn.com/sv-se/nyheter/inrikes/yougov-trots-it-skandalen-%e2%80%93-s-fortsatt-st%c3%b6rsta-parti/ar-AAqcLga?li=BBqxCu3&ocid=mailsignout


Dagens stjärna
Pernilla Månsson. Hon gör ett bra trädgårdsprogram och vågar smaka på starka kryddor. När jag för många år sedan lärde känna Pernilla var hon inte full av svårdomar. Men visst kan man bli starkt berörd när man får en kraftig dos av starka kryddor i kroppen.
http://www.expressen.se/noje/svt-avbrot-inspelning--profilen-kollapsar-i-tv/

onsdag 16 augusti 2017

Vem är inte i verkligheten

Unik verklighet
Hur svårt kan det vara att inse att varje enskild människa är unik och lever i sin unika verklighet? Så är det självklart, även om det kan röra sig om mer eller mindre kraftiga nyanser. En del av vilken typ av värld man uppfattar handlar om hur bildad man är och inom vad man är bildad. Självklart påverkar även antal levnadsår mer eller mindre fyllda med med- och motgångar. Kunskap och erfarenheter måste återupprättas! Det är helt nödvändigt om vårt samhälle ska utvecklas positivt. Fördumningen måste brytas, för våra barns skull om inte av något annat skäl!
http://www.expressen.se/kronikorer/hanne-kjoller/vad-ska-vi-med-experter-till-nar-vi-har-vanligt-folk-och-google/
Det är också urdumt att inte förstå att i en värld där alla är unika är det klokt att inte döma ut människor som "bäst före"-passerade bara för att de fyllt en viss ålder. Alla krafter måste tas till vara så klokt som möjligt. Äldre, engagerade och kunniga människor är det dumt att exkludera från något.
http://www.expressen.se/ledare/naomi-abramowicz/vi-har-inte-rad-att-vaska-kompetenta-seniorer-/


Dagens kalkon
Det är inte sunt att långivare tjänar massor på osunda räntemarginaler i en värld där människor skuldsätter sig på orimligt höga nivåer. Nivåer som kommer att skapa många personliga tragedier och höga samhällskostnader när nästa lågkonjunktur slår in.
http://www.gp.se/nyheter/ekonomi/bankerna-g%C3%B6r-rekordvinst-p%C3%A5-bol%C3%A5nen-1.4534170


Måste lägga till Björklund, L, också. Hörde honom på radio nyss. Han tyckte att han hade samma rätt som alla andra att delta i invandringsdebatten. Därför tyckte han att både grundlagen och de lagar och regler vi har kopplat till myndighetsutövning och migrationsärenden ska följas MEN myndigheten borde starkt överväga att göra som i Tyskland och omvärdera läget i Afghanistan för utvisningar. Men han tyckte absolut inte att de som fått avslag ska få stanna så fort det är ett mer stabilt läge. MEN man skulle inte lägga sig i myndighetsutövningen och han hade själv varit med om att skapa de lagar som gäller kopplat till migration. Det var en av de rörigaste och mest pinsamma intervjuer jag någon sin hört med en ledande politiker. Som den nya migrationsministern sa i samma radioinslag arbetar myndigheten hela tiden med att göra bedömningar av säkerhetsläget i olika länder och dess delar. Suck!


Dagens stjärna
All duktig personal inom omsorg och vård som tar sitt jobb på största allvar och levererar sina tjänster med kvalitet. I vilken verksamhetsform en verksamhet levererar de tjänster skattebetalarna är villiga att betala för är inte en viktig fråga! Upphandlingsförmåga och kvalitetssäkring är de viktiga perspektiven!
http://www.unt.se/asikt/debatt/omfamna-goda-insatser-4724429.aspx

tisdag 15 augusti 2017

Stark anknytning

Lokalt förankrad
Den representativa demokratin har sin starkaste drivkraft bland de lokalt förankrade människorna som ställer upp som folkets representanter. Engagemang och lokalkännedom är avgörande för om ett arbete blir lyckat eller ej. Det gäller politiker såväl som tjänstemän. Hur mycket brinner dina lokalpolitiker för det område och det folk de företräder? Hur mycket brinner riksdagsledamöterna för Sverige och dess medborgare de ska företräda? Om alla som företräder några inser vilken roll de har skulle vår demokrati inte ha den stora förtroendekris den har.
http://www.synonymer.se/sv-syn/f%C3%B6rankring
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/lokal-foerankring-goer-polisen-mer-effektiv-19576
http://www.bohuslaningen.se/%C3%A5sikt/debatt-och-ins%C3%A4ndare/det-%C3%A4r-viktigt-med-lokal-f%C3%B6rankring-1.2006893
https://books.google.se/books?id=-rXu4hsI5LEC&pg=PA227&lpg=PA227&dq=politisk+f%C3%B6retr%C3%A4dare&source=bl&ots=GQb6GJ3b37&sig=BO7EhZRCP34bm_al5JKPg1UwIPQ&hl=sv&sa=X&ved=0ahUKEwiH9vS05tjVAhWqFJoKHXegBFkQ6AEISDAF#v=onepage&q=politisk%20f%C3%B6retr%C3%A4dare&f=false
https://books.google.se/books?id=VPR-_AmKBFoC&pg=PA74&lpg=PA74&dq=politisk+f%C3%B6retr%C3%A4dare&source=bl&ots=z7_vJ_DHlw&sig=hV6lHI7rAVL_b48aslest7Cj64M&hl=sv&sa=X&ved=0ahUKEwiH9vS05tjVAhWqFJoKHXegBFkQ6AEISzAG#v=onepage&q=politisk%20f%C3%B6retr%C3%A4dare&f=false
http://www.synonymer.se/sv-syn/representativ

Dagens kalkon
Alla som tror att äldre bara på grund av hög ålder har ett "bäst före" datum som passerat. Alla människor är unika, även +65 åringar! Bland dem finns gott om människor som är produktivare, kreativare och trevligare än de flesta 30-åringar! Det är hög tid att inse det.
http://www.expressen.se/ledare/naomi-abramowicz/vi-har-inte-rad-att-vaska-kompetenta-seniorer-/

Dagens stjärna
Alice Teodorescu. Klarsynt,  ansvarstagande och inte rädd för alla som inte klarar av att använda både hjärta och hjärna när de tar ställning i svåra frågor. Den som vill leva i ett samhälle som socialt rimligt håller ihop, där alla barn och unga ges en rimligt rättvis möjlighet att nå sin potential, och förverkliga sina drömmar, samt där det är god kvalitet på skattefinansierade uppdrag gör klokt i att fatta att öppna gränser i nuläget "bara" kan vara en vision.
http://www.gp.se/ledare/teodorescu-inför-lagen-måste-alla-vara-lika-1.4531941

måndag 14 augusti 2017

Handlingsförlamning

Ett år kvar
Nu är det drygt ett år kvar till valen i september 2018. Redan nu har riksdagens ledamöter misslyckats med att genomföra några av de reformer som sedan länge krävs. Hur är det möjligt att ansvarstagandet är så dåligt och förmågan att kompromissa över blockgränser så kass?  2013 lämnades nedan rekommendationer från Framtidskommissionen till Sveriges dåvarande regering. Om jag hade tjänat svenska folket i riksdagen hade jag skämts över denna oförmåga att ansvarsfullt tjäna oss invånare! Att göra ingenting leder oss allt mer fel.

http://www.regeringen.se/49b6cf/contentassets/c709bf195f8a48278ec51d02cdbc82cf/framtidskommissionens-slutrapport-svenska-framtidsutmaningar


Försvarsfrågor, pensionsfrågor, migrationsfrågor, bostadsfrågor, utbildningsfrågor, vårdfrågor och infrastrukturfrågor är bara några exempel på samhällsområden där omfattande reformer krävs. Vad händer? Kommer vi att få beslut om nödvändiga reformer inom kort? Jag är inte särskilt optimistisk om riksdagens förmåga att ta ansvar för vår positiva framtid. Särskilt ansvarslös har riksdagens oförmåga att hantera allt fler människors orimliga skuldsättning varit. Hur blev det såhär?

http://www.gp.se/ledare/den-dopade-bostadsmarknaden-1.4523363Och inget indikerar islossning i Sveriges riksdag...
http://www.dn.se/om/opinionsmatningar/Dagens kalkon


De som inte inser att regler måste gälla alla lika. Det är jämlikt och rättvist. De av oss som vill försvara ett socialliberalt samhälle inser också att det svenska generella välståndssamhället inte kan vara fritt tillgängligt för alla som lyckas ta sig till Sveriges gränser. Och jag tillhör också dem som tycker att det är jobbigt och sorgligt med de enskilda människor som hamnar i kläm när våra jämlika regler ska tillämpas. Men de måste tillämpas jämlikt och rättvist enligt de regler vi har.
http://www.expressen.se/ledare/infor-migrationsverket-maste-alla-vara-lika/


Dagens stjärna
Usain Bolt! Vilken fantastisk idrottsman och personlighet. Trots det mindre lyckade avskeds-VM bjöd han på ett värdigt sätt sina alla fans på ett trevligt "tack för mig"-arrangemang igår. Tack för alla fantastiska idrottsprestationer och framförallt tack för den positiva attityd som hjälpt till att fostra en härlig attityd bland många av våra yngre som drömmer om att bli stora idrottsstjärnor.
http://www.bbc.com/sport/athletics/40919834

söndag 13 augusti 2017

Klassisk krigföring

Desinformation
I alla tider har falsk information, alternativa fakta, använts som vapen i konflikter. Nu är inget undantag, tvärt om. Det har nu blivit en folklig rättighet att sprida fantasier och lögner om andra människor på nätets olika forum. Vänstermänniskor och missnöjda isolationister tycker säkert att det är en mänsklig rättighet. Personligen tycker jag det är tragiskt då det indikerar att människans generellt fantastiska utveckling är på dekis. I kriget om vem som har rätt verklighetsuppfattning är alla vapen enligt vissa tillåtna. Civiliserat, medmänskligt och klokt beteende har inget utrymme. Och tolkningsföreträde över vad som menas har alla fiender, inte den som skrivit eller sagt något. Det är en sjuk tid när "troll" och "gamar" tillåts representera sanningar. Turerna runt Anders Borg är ett färskt exempel. Attacken på reportern "Janne" Josefsson ett annat. Politiska fiender, andras perversa tankebanor eller andras begränsade förmåga att ifrågasätta får okritiskt orimligt mycket debattutrymme. Ett sätt att försöka göra samhället, inkluderar nätet, mer civiliserat igen kan vara att kraftigt höja straffen för förtal. Guillous har råd att betala höga böter så sätt bötesbeloppets Max på en gräns som även kanske kan få honom att tänka till lite mer innan man attackerar.
http://www.expressen.se/kronikorer/frida-boisen-1/historien-om-borg-lar-oss-sa-mycket-om-var-nya-tid/
https://www.svd.se/guillou-gar-over-alla-granser-i-angrepp-pa-josefsson

Twitteridioti
Jag undrar ibland om jag har en mardröm eller inte när dumhet efter dumhet kopplad till Trump "kommer ut". Visst har han gott om politiska fiender som sprider massvis av felaktig information om honom. Så är det. Samtidigt är han expert på att visa upp sitt dåliga omdöme genom ständigt twittrande och publika framträdanden. Trump och Steve Bannon är en häxdryck som "den fria världen" nu påverkas mycket av. Hur blev det så? Svaren är många. Kanske är det Erdogan och Putin som ligger bakom att USA dagligen skämmer ut sig? Det kan väl inte vara amerikanska intressen som vill något liknande? Några måste stoppa Trumps idiotiska regelbundna twittranden. Han utsätter världens befolkning för stora risker! Det är väl det Bannon vill.
http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/pqwoV/vad-talar-for-att-trump-vet-vad-han-sysslar-med

Dagens kalkon
Steve Bannon. Rådgivare till Trump som också anses vara hans "kungamakare". Enligt två dokumentärer jag sett om honom är han både extremt konservativ och för en politisk linje som bygger på ordentliga samhällsomskakningar. Han tycks lyckas med sitt uppsåt...
http://www.dn.se/kultur-noje/johan-croneman-obehaglig-bild-av-iskall-smutskastning-i-washington/

Dagens stjärna
Johan Hakelius. Jag håller med honom om att det är oklokt att förstora det lilla destruktiva som nazismen i Sverige representerar. Nazism är vidrigt och ska som all annan extremism kraftfullt bekämpas. Men att göra just den till något politiskt centralt är märkligt i ljuset av till exempel "hemvändande" jihadister. Fanatism och extremism har i politikens centrum att göra, men ingen av dess avarter är acceptabla, all extremism måste kraftfullt bekämpas.
http://www.expressen.se/kronikorer/johan-hakelius/skumt-med-en-offentlighet-dar-sa-manga-satter-nazisterna-i-centrum/

lördag 12 augusti 2017

Frihet genom sparsamhet

Rikedom
Vem är rikast i din bekantskapskrets? När de flesta tänker efter så tänker de i materiella termer. Vem bor i störst och dyrast hus? Vem har dyraste bilarna? Vem åker på de dyraste semestrarna och så vidare. Varför väljer de flesta att se på rikedom på det sättet? Det är väl du som bestämmer vad som är rikedom i ditt liv? Det är det. Alla är inte, som tur är, materialister. Många värderar annat än det som pengar kan köpa. Många värderar, som tur är, de oköpbara värdena mycket högre. Den dag du ligger på dödsbädden och kanske hinner tänka till tror jag att de flesta kommer att minnas kärleksaffärer och livspartners, barn, goda vänner, särskilda resor, särskilda naturupplevelser, särskilda framgångar tillsammans med andra och bra filmer samt böcker som mycket mer värdefullt än materiell rikedom. Kanske är rikligt med tid med dina nära och kära det bästa liv du kan leva? Då är det väl inte värt att du ägnar mestadelen av din tid för att försöka få ihop en massa materiella tillgångar för att kanske senare ha tid att göra det du redan från början skulle kunna prioritera mer? Du bestämmer, ingen annan. Och om frihet är viktigt för dig är det klokt att inte bli för beroende av mycket pengar in per månad, för höga lån  och på tok för höga löpande kostnader.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Meningen_med_livet
http://www.synonymer.se/sv-syn/rikedom
Det ligger mycket i att "det är inte de stora inkomsterna, utan de små utgifterna man blir rik av". Den som strävar efter mycket "pengar" på banken kan därför med fördel anpassa sitt liv till låga utgifter. Det innebär inte att man måste vara snål men man måste definitivt konsumera mycket mindre än vad man löpande tjänar in.

Min absoluta övertygelse är dock att de bästa vänskapsrelationerna, och relationerna med barn, inte bygger på materialism utan på mentala bindningar och energifält som skapar verklig mening med livet. Flummigt? Ja, ja materiellt kan vi konstatera att "den som spar han har".... Men vad är det man har? Vad missade man istället? Samtidigt ligger det en del i det Marilyn Monroe konstaterade, "jag gråter hellre i en Rolls-Roys än i en Volkswagen". Men varför inte ofta sitta i en Volvo och skratta istället?
http://www.smartare-liv.se/artiklar.php?visa=meningenmedlivet

Dagens kalkon
Den som går på budskapet att meningen med livet är att bli rik på pengar. Pengar ska aldrig vara mer än ett medel för att försöka göra något positivt för fler än sig själv och de närmaste. Vänstermänniskor är dock oftast politiskt mycket tröttsamma. Om det offentliga är en duglig kravställare, upphandlare och kvalitetsuppföljare, då levererar också leverantörer med kvalitet om sanktionerna är kännbara om de misslyckas.
https://www.etc.se/ledare/nyliberalismens-dromvarld-vanliga-manniskors-totala-mardrom

Dagens stjärna
Två fantastiska företagare som tycks leva upp till den inställning till pengar som jag har är Bill Gates och Warren Buffet. Att pengarna ska jobba och skapa värde. Att pengarna i huvudsak ska jobba i mänsklighetens tjänst. All respekt till dem.
https://www.gatesfoundation.org/

fredag 11 augusti 2017

Råvaror

Den som har den har
Vilket land sitter på de viktigaste råvarorna för välståndsbygge? Det beror på vilka råvaror vi definierar som de viktigaste. Först är det människan själv och vår drivkraft. Krasst är det näst viktigaste för oss människor rent syre samt hälsosam mat och dryck. Därefter kommer fossilfria och fossila energitillskott. Därefter olika kritiska metaller. Beroendet av fossila energikällor sjunker. Behovet av övrig energi är fortsatt väldigt högt. Länder som Kina och Indien har gott om råvaran människor. Det bidrar självklart till att de kommer att ha en ljus framtid. Fossilfri energi kommer att skapas överallt på vår jord med mer eller mindre avancerad teknik för att energiförsörjningen ska vara så effektiv som möjlig. Vad gäller de kritiska metaller som vi blir allt mer beroende av i vårt digitala och elektrifierade samhälle är det främst Kina, USA, Australien, Sydafrika och Ryssland som har flest varianter och mest. Sverige har vissa. Summa summarum så är det utan tvekan Kina och dess folk som har många framgångsrika år framför sig. Med tanke på att de tar klimat och miljöutmaningarna på största allvar är väl det positivt? Hur snälla kommer dessa länder vara med leveranser av de kritiska metallerna? Jag hoppas våra materialforskare på Ångströmslaboratoriet kommer på hur vi kan använda mer av våra egna metaller till de lösningar vi efterfrågar....
http://www.sgu.se/om-sgu/verksamhet/samarbeten/
http://www.wwf.se/wwfs-arbete/klimat/fornybar-energi/1628298-fornybar-energi-at-alla-klimat
http://www.ifn.se/publikationer/bocker-pa-svenska_1/1939-1969_2/den_fria_varldens_ravaruforsorjning
http://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/
Geopolitisk kraftmätning
Donald Trump får vara hur matcho han vill. Han kan ändå inte vrida tillbaka klockan. Kina är redan en enormt stark makt. De kommer aldrig tillåta amerikanerna att minska deras inflytande över Sydkinesiska havet. Tvärt om, Kina kommer att stärka sin makt i området. Det är dumt att tro något annat. Vill Trump verkligen leka med elden som han gör? Om de vill försöka störta Nordkoreas diktator får de hitta andra metoder än att arméer ställs mot varandra. Väpnade konflikter mellan Kina och USA är inget vi vill uppleva!
http://www.expressen.se/nyheter/experter-usa-kommer-att-skjuta-ned-nordkoreas-robotar/

Dagens kalkon
Dan Elisasson som inte förstår vad det innebär att vara statstjänsteman. Det är inte samma sak som att vara politiker. Är det inte dags för herr Eliasson att bli utredare på statsrådsberedningen?
https://sv.wikipedia.org/wiki/Dan_Eliasson
http://www.expressen.se/kronikorer/leif-gw-persson/sparka-dan-eliasson-och-alla-som-tror-som-han/
http://www.expressen.se/kronikorer/leif-gw-persson/det-stor-mig-att-behova-ta-sds-politik-i-forsvar/

Dagens stjärna
Mats Nylinder, professor emeritus vid SLU, som nyligen skrev en utmärkt debattartikel i UNT om biologisk mångfald och att jordbrukarna behöver mer frihet för att säkra den. Han sågade även MP längs fotknölarna samt statliga tjänstemän som hanterar frågan om biologisk mångfald utifrån ett "religiöst" och skrivbordsperspektiv.
https://login.ntm.eu/pren/default.aspx?sn=UNT&meter=false&action=completerequest&redirect=http%3a%2f%2fmobil.unt.se%2fasikt%2fdebatt%2fgodtycke-om-mangfald-4701765.aspx&callback=http%3a%2f%2fmobil.unt.se%2finc%2feprencallback.aspx

torsdag 10 augusti 2017

Entreprenörskraft

Källan till välståndet
Vad ska man kalla de människor som främst bidrar till vår välståndsutveckling? Vetenskapsmän, entreprenörer, välståndsskapare, utvecklingsledare, vildhjärnor, opportunister eller en mix av dessa ord kanske? Onekligen är det främst inom vetenskapen, inom näringslivet och i våra skolor som framtiden skapas. Politiken säger en del. Det tror inte jag. Förr och idag drivs utvecklingsidéerna genom vetenskapen och näringslivet. Politiken förhåller sig till konsekvenserna och möjligheterna som vetenskap och näringsliv skapar. Politiska ideologier är som kompass på det stormiga hav på vilket politiker ska försöka förhålla sig till en riktning när konsekvenser och möjligheter haglar över oss enskilda människor och i grupp i det som kallas ett samhälle.
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Svensk_vetenskapshistoria

Nu ska du som alltid söker problem i mina texter inte dra slutsatsen att jag ser ner på andra än vetenskapsmän, företagare och lärare! I min värld fyller alla som bidrar i vårt genomsamma värdeskapande en stor roll. Våra olika roller är dock ur ett utvecklingsperspektiv av olika betydelse. Utan att någon sår ett frö kan inget växa upp och till exempel dess frukter plockas av någon. Håll med om att det är svårt att plocka frukter om ingen, oavsett vem, har planterat ett frö? Planteraren är av störst betydelse för att något annat ska kunna hända. Därför har vetenskapsmän, företagare och lärare en särskild betydelse när framtiden skapas. Än mer idag än tidigare då den mänskliga utvecklingen går i en enorm fart framåt. Visst är det otroligt hur fort vi människor har utvecklat vårt sätt att leva de senaste tre hundra åren!
https://www.va.se/nyheter/2013/04/18/de-ar-sveriges-24-hetaste-entreprenorer/

När jag hade min familjebas i Tokyo, Japan, hade jag förmånen att några gånger träffa superentreprenören Masayoshi Son. Han är en fortfarande levande särskild personlighet som jag inte kan annat än beundra. Vissa klassar honom, och till exempel den excentriske Steve Jobs, som på gränsen till galna. Personligen fokuserar jag på vad de gör och varför. Även Steve Jobs, som förändrat så många branscher och byggt världens lönsammaste företag, har jag haft förmånen att träffa. Tro mig, båda märks när de stiger in i ett rum. En liknande personlighet tycks vara Elon Musk. Honom har jag inte träffat än men jag hoppas att det blir verklighet en dag. Han och jag är lika långa, det borde väl betyda något... Jag bara älskar människor som vågar bryta gränser och som utmanar etablissemang och gällande sanningar på olika sätt. Det är det som driver utvecklingen framåt.
https://www.va.se/nyheter/2017/07/10/han-tar-fram-en-affarside-om-dagen/?utm_campaign=VA%20em%2010%20juli&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&elqTrackId=8e1c4ee6c744433b83c6732214c94199&elq=d561158740ca466594119d33f4f59189&elqaid=9168&elqat=1&elqCampaignId=6401
https://www.biography.com/people/steve-jobs-9354805
https://sv.wikipedia.org/wiki/Elon_Musk
Dagens kalkon
Hur kan Socialdemokraterna trovärdigt öka i opinionsundersökningar? Det är inte trovärdigt när deras ledarskap över Sverige sköts så dåligt. Om det mot förmodan stämmer är det endast en ytterligare signal om att oppositionen är svag.

Dagens stjärna
Läraren. Kan man ha ett mer ansvarsfullt jobb än att bidra till att generation efter generation utvecklas individuellt utifrån sin fulla förmåga? Lärare som pedagogiskt kan motivera varje enskild elev att utveckla sin fulla förmåga är fantastiska tillgångar i vårt samhälle. Genom vår mänskliga historia har lärarna tillhört de samhällsmedborgare som fått mest respekt av befolkningen. Det förhållningssättet har varit klokt, och tjänat mänskligheten väl. Vi måste rädda de viktiga lärarna från vänsterdravel och psebdofokus.