Budskapet från politikerna är tydligt: vi ska jobba längre. Från och med nästa år höjs både den lägsta åldern för att ta ut allmän pension och las-åldern, anställningsskyddet för arbetstagare. Förespråkarna anser det vara avgörande för att kunna garantera ett hållbart pensionssystem när den åldrande befolkningen växer och färre ska försörja fler.

”Statens ambition att få oss att jobba längre skaver dock mot den utbredda åldersdiskrimineringen. En studie från 2017 visar att chanserna att bli kontaktad av en arbetsgivare efter en jobbansökan minskar kraftigt redan från 40 års ålder - närmare pensionsåldern kontaktas knappt någon. Men ålderismen - de stereotyper och förutfattade meningar om äldre som ligger bakom diskrimineringen - är inte bara negativ för de drabbade individerna. Även arbetsgivarna förlorar på fördomarna, säger Ewa Wikström som är professor i organisation och management vid Handelshögskolan i Göteborg.”

”Många äldre personer sitter med en nyckelkompetens som de yngre saknar. Men det förbises ofta, vilket innebär att företag går miste om viktigt humankapital och kunskap.”