torsdag 9 april 2015

Skratta eller gråta

Missbruk av skattemedel
Korruptionen är nog än så länge relativt låg i Sverige jämfört med många andra länder. Däremot undrar jag hur mycket missbruk av skattemedel (i världens mest skattetyngda land) som förekommer här hos oss. Eftersom det är massivt med pengar som vi svenskar tvingas betala i skatt är det gott om pengar som politiker och tjänstemän kan bränna på mer eller mindre dumma saker. Ett av huvudproblemen, inte minst inom kommunala bolag, är att relevant kompetens bland de politiker som sitter i styrelserna saknas. Inte i något annat sammanhang skulle vi som ägare acceptera att amatörer inom ett sakområde får vara med och ta ställning och säkra styrningen över miljardtals kronor. Visst är det mycket viktigt med representativ demokrati men partierna måste bli mycket bättre på att träna upp eller hitta medborgare med relevanta kunskaper och erfarenheter för att på ett bra sätt kunna bidra till en verksamhets bästa möjliga utveckling. På grund av denna okunskap och oerfarenhet styrs inte våra offentliga tillgångar i närheten så bra som de borde. Och massor av miljarder skattekronor, varje år, går förlorade på grund av denna okunskap och erfarenhetsbrist. Ska vi acceptera det?
http://www.expowera.se/mentor/foretaget/styrelsearbete_vem.htm
http://vlt.se/asikt/debatt/1.2845601-mer-kompetens-kravs-i-kommunala-bolag

Cykelväg mellan Bälinge och Uppsala city längs Fyrisån
Lika säkert som amen i kyrkan lyfts nu åter drömmen om en rekreationscykelväg längs Fyrisån vid Ulva Kvarn på bordet inom ansvarig nämnd, Uppsala kommun. Under många, många, många och fler år har kommunen på olika sätt kämpat för att vägen ska bli till. Det finns t o m anslutningar av redan byggda cykelvägar i området.... Och hela riden har Försvaret och de flesta markägarna motarbetat önskemålet.

Det Socialdemokratiska kommunalrådet, Erik Pelling, och kommunfullmäktiges ordförande, Carl Lindberg (boende i Bälinge), har länge lagt ner liv och lust i denna för Uppsala livsavgörande fråga.... Trots sakläget anklagade de ofta och gärna mig för att aktivt motarbeta önskemålet som sedan länge haft starkt stöd inom kommunfullmäktige. Trams! Utredningar efter utredningar. Möten efter möten. Framtagande av alternativa sträckningar som prövats. Ritningar och prisuppskattningar på en över 100 meter cykeltunnel, ovan mark, på åkermark m.m. är insatser som gjorts för att hitta en möjlig väg framåt! Tunnelspåret blev ett försök att möta EVENTUELLA öppningar från Försvaret i deras yttrande i frågan samt för att hantera FP som inte kände sig mogna att prioritera andra vägar. En tunnel som väldigt få skulle cykla i, som inte ger någon vacker naturkänsla när man cyklar där, som blir dyr att bygga och väldigt dyr att drifta och underhålla.
http://www.transparency-se.org/Korruption.html
http://sv.m.wikipedia.org/wiki/Korruption
http://sv.m.wikipedia.org/wiki/Maktmissbruk
http://www.riksdagen.se/sv/Sa-funkar-riksdagen/Ordbok/maktmissbruk/

Nu ska självklart Pelling och Lindberg försöka igen med MPartisters hjälp.... Trots att vi har en bra känsla för sakläget, vi redan har koll på alternativa sträckor med för och nackdelar, och då vi beslutat att prioritera cykelvägar längs gamla E4:an och längs 272:an istället för att år efter år bränna skattepengar. Socialdemokraterna och MP visar än en gång hur villiga de är att bränna våra skattepengar. Tro inte att det bara är Fis Gudrun Schyman som bränner pengar! Kan inte missbruk av skattepengar till stor del jämföras med korruption?
http://detektiven.eu/index.php/sv/ekonomi/25Inga kommentarer:

Skicka en kommentar