onsdag 31 augusti 2016

Prioriteringar, prioriteringar och prioriteringar


Hur ska landet ledas?

Svag, svagare och svagast. Så kan vi rimligt bra beskriva hur regeringsmakten i Sverige utvecklats under de senaste tjugo åren. Inte minst idag då regeringens utredare föreslår 8% "vinsttak" i välfärden... förstår man hur V tillåts ha allt för stort inflytande. Jag är lika förbannad som alla andra över slöseri med skattepengar MEN icke offentliga driftsformer är inte problemen och vinstmarginalerna sätts utifrån den offentliga produktionens effektivitet. Om man inte är ekonom eller har stor erfarenhet av att upphandla och driva verksamheter är det förstå dessa samband. Fokus ska vara på kvalitet och hårda straff om en leverantör brister i kvalitet. Straff som också ska kunna riktas mot enskilda individer som på felaktiga grunder berikat sig själva. Precis som i så många andra fall blir jag förbannad över att inte debatten kan föras på ett korrektare sätt. Svenska skattebetalare gynnas inte av att alla tjänster som skattemedel upphandlar ska vara skyddat inom offentliga monopol. Det är en dyr och dum väg framåt. Om V tillåts ha ett relativt starkt inflytande idag, är det SD som får det i morgon? Vad skulle det innebära?

Studiebesök i Rumänien

Nu ska tydligen politiker från Uppsala åka och besöka platser i Rumänien där många romer lever eller har sin hemmabas. Precis som journalisten frågar kan man undra varför en enskild kommun ska göra en liknande resa. Dessutom finns massor av dokumentation över både 1) romernas situation i dessa områden och i landet 2) hur många lever sina liv och konsekvenserna av detta och 3) hur de är organiserade. Om de nu åker dit ska det bli mycket intressant att ta del av deras slutsatser. Jag har varit i några av dessa områden. En fråga jag tänker ställa till ordföranden för Socialnämnden, om de åker, är om hon förstått hur de generellt är organiserade och hur flott klanledarna lever i förhållande till andra? Jag tänker också fråga hur mycket bättre de anser Sverige vara på att inkludera romska barn i löpande skolning jämfört med i Rumänien? Vi får se hur förvånande vi kommer att bli över svaren... Livet är fullt av prioriteringar och varje kommun och land måste prioritera att ta ansvar för sina medborgare och invånare.Ovärdigt stöd till egna väldigt svaga

Varje samhälle har enligt mig en skyldighet att hjälpa sina svagaste att få ett så värdigt och bra liv som möjligt, trots sina hinder. Det är inte bara en skyldighet utan för mig också en medmänsklig ära.

Kajan är en skola där mycket svaga elever går i skolan. Elever som behöver mycket stöd för att även de ska få en rimlig chans att nå så långt de kan. De ska självklart inte exkluderas från den möjligheten. När man försämrar för dessa grupper gör man väldigt dåliga prioriteringar av begränsade resurser. Om det är något vi betalar skatt för är det just för att våra svaga ska få ett rimligt liv. Ständigt dessa vägval och prioriteringar. Ja, det är så livet fungerar för oss alla. Bortsett från att vi alla dör så är det andra som är givet för oss alla att vi ständigt ställs inför det nödvändiga beslutet att prioritera. Du tror väl inte att det saknas annat att dra ner på för att säkra att dessa elever får ett rimligt stöd? Visst kan denna attack på våra svagaste också handla om "vinstjakt". Vänsterpolitik brukar slå mot våra svagaste trots att deras retorik oftast är en helt annat. Usch! Gör om! Gör rätt! Denna grupp barn och unga måste få ett värdigt stöd. Även deras föräldrar och syskon behöver det.  

tisdag 30 augusti 2016

Framgång

Framgång
Vad är framgång? Och hur mäter man den? Lätt kan tyckas men är det så lätt? Det finns lätta mått på upplevda framgångar. Vunna titlar, antal tillgångar och dess värde, låtar som säljer mycket, hög lönsamhet,  många röster för ett parti och barn som växer upp till självständiga och självförsörjande vuxna är några exempel. Visst handlar väl verklig framgång om hur du själv känner och inte om vad andra tycker, eller? De flesta av oss har ett behov av att visa upp saker för våra "grannar", tecken på framgång. Hela det kapitalistiska systemet bygger på denna vilja och önskan. Nästan all reklam handlar om att stimulera denna önskan och tillfredställa de som valt "rätt". Ja, ja den person som får det mest framgångsrika liv anser jag vara de med gott om nära och kära, som ständigt känner att de utvecklas, som är friska och som inte behöver fundera allt för mycket över hur de ska få mat på bordet och tak över huvudet.
http://www.synonymer.se/mobil/?query=ha+framg%E5ng
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Lycka

Framgångsrikt styre av det lilla och det större
En ny tid med nya parlamentariska utmaningar är ett faktum. Minoritetsregeringar är vi vana vid i Sverige men dess komplexitet har ökat ordentligt de senaste valen. Det är nu länge sedan vi hade en riktigt stark regering. Självklart påverkar det Sveriges möjligheter till framtida framgångar. Inte minst påverkar det medborgarnas förmåga att hålla politiker och partier ansvariga för sina beslut och handlingar.
http://www.rj.se/globalassets/rapporter/statlig_styrning_och_ansvarsutkravande_2012.pdf

Det man också bör fundera över är i vilken utsträckning en offentlig verksamhet blir mer eller mindre tjänstemannastyrd när den politiska ledningen är svag. Sannolikt mer. Om kommunens tjänstemän till exempel bor och gillar Uppsala, och är  kompetenta, kanske det inte spelar så stor roll. Men vad tror du händer om folkets företrädare är praktiskt oerfarna, den parlamentariska situationen är svag och tjänstemännen inte är stora nog för sitt uppdrag? Hur framgångsrikt tror du då att närsamhället och Sverige i stort utvecklas? Hur starka lokala och nationella regeringar tror du vi får efter nästa val? Sverige och dess folk skulle säkert få en bättre framtid om valsystemet skulle uppdateras så att det politiska ansvaret blir tydligare att utkräva i en ny demokratisk maktfördelning. Det är självklart möjligt men motståndet från flera av de idag berörda partierna för en sådan förändring skulle säkert bli hårt. Inga lätta frågor men för oss som bryr oss om närsamhällets positiva utveckling är dessa frågor viktiga.
http://www.di.se/artiklar/2016/8/29/ledare-principer-for-regeringsbildningen/
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Maktdelningsprincipen
https://www.informationsverige.se/Svenska/Samhalle/Samhallsorientering/Sidor/Det-demokratiska-systemet-i-Sverige.aspxmåndag 29 augusti 2016

Mobilförbud i skolan

Studie- och arbetsmiljö
Hur viktigt är det att våra elever har en bra studiemiljö? Hur viktigt är det att våra viktiga lärare har en bra arbetsmiljö både för att må bra och klara av att vidareutveckla eleverna så framgångsrikt som möjligt? Det är självklart väldigt viktigt. Vem kan lära sig något eller få något vettigt gjort om det är stökigt, bökigt och de man försöker nå igenom till är fullt koncentrerade på något annat än att lyssna på det du vill att de ska lyssna till? Eller att läsa det läraren anser ska vara i fullt fokus för stunden. Det är ingen tvekan om att vi har stora bekymmer i våra klassrum, runt om i landet, med ordningen i klasserna. Anledningarna är många till varför studieresultaten är djupt otillfredställande. För att få till förbättringar krävs många åtgärder. Åtgärder som på många sätt inte alls behöver innebära några reformer som belastar en redan extremt reformtrött skolverksamhet. När vi tittar på några enkla förbättringsåtgärder är det dumt att underskatta alla tjänster på Internet som barn och ungdomar lätt har tillgång till via sina smarta mobiler.


Rektors ansvar
Visst kan det upplevas lätt att tycka att det är rektor som bestämmer över liknande frågor. I teorin är det så. I praktiken är det dock inte så enkelt då föräldrar tycker olika, rektorer kan frukta att det minskar attraktionen till just den skolan etc. I artikeln som bifogas förs ett resonemang om mobilförbud i skolan. Är inte det att gå för långt? Jag inser värdet av att ha en nationell regel kopplat till detta för att förbättra studie- och arbetsmiljön. Varför ska enskilda elever drabbas av att en och annan rektor inte har kraften att införa en regel om mobilfria klassrum? Och att upprätthålla den regeln? Varför kan inte Skolverket som har en massa direktiv för skolverksamhet skrota säg tio av dessa och istället lägga till mobildeponerade klassrum? Det kräver väl inte en lagstiftning? Hur svårt kan det vara att ge alla elever ett enkelt logistiskt upplägg som innebär att man lägger sin mobiltelefon på en plats i närheten av vita tavlan under lektionerna? "good guy/bad guy" är en väl använd metod i vårt samhälle. Låt Fridolin göra något positivt för skolan, låt honom efter två år i vart fall ge Skolverket i uppdrag att införa något liknande. Då har han efter två år gjort någon nytta.... Då kan alla rektorer och lärare skylla på regeringen men samtidigt kan både studie- och arbetsmiljön i vart fall bli lite bättre. Ja, ja det är i vart fall viktigt att ta i studiemiljöfrågan mycket mer då det självfallet påverkar studieresultaten mycket. Vad tycker du?
http://www.expressen.se/ledare/dags-att-forbjuda-mobiler-i-klassrum/

söndag 28 augusti 2016

Trygghetsmatchen

Trygghetsperspektiv kommer att stå i centrum i nästa valrörelse. Huvudfrågor som "vågar jag röra mig fritt i min egen stad?", "vågar jag låta min dotter röra sig ute ensam?", "vad ska jag leva på om garantipensionen och bidrag försämras?", "kommer polis, ambulans och brandkår till mig på landet om jag behöver den hjälpen?", "kommer min bil att brinna upp inom kort?", "kommer mitt barn få en tillräcklig skolning när det är så oroligt i klassrummen", "kommer jag få bra sjukvård om det behövs?", "kommer morfar få en plats inom äldreomsorgen om han blir beroende av det?", "kommer det finnas förskoleplatser så att jag kan börja jobba enligt plan?", "kommer jag någonsin ha råd att flytta hemifrån", "hur kommer samhället utvecklas om den organiserade brottsligheten tillåts växa sig allt starkare?" och "kan vi försvara oss mot ryssen" är några trygghetsperspektiv som oroar många svenskar.

Enkelhet positivt
Anna Dahlberg går på kraftigt anfall mot C och Anni Lööf i bifogad artikel. Hon ifrågasätter Lööfs trovärdighet inom trygghetspolitiken. Kortfattat anklagar hon Lööf för att inte förstå vad som är "hönan eller ägget" när det gäller hur brottsligheten utvecklas i Sverige. Personligen undrar jag över varför Dahlberg går på så stark attack. Hon upplevs som irriterad över mer än att trygghetspolitiken inte anses hänga ihop. Några idéer om vad mer det är som gör henne upprörd? Oavsett hennes frustration över trygghetsperspektivet är det helt klart att massor av hårt arbetande och seriösa företagare avlastas enormt av regelförenklingar. Centerpartiet har gjort och gör mycket viktigt arbete för att försöka underlätta alla småföretagares tuffa vardag. Det arbetet är mycket viktigt och kommer att fortsätta!
http://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/annie-loof-saknar-all-trovardighet-mot-buset/

Ett liberalt samhälle
Hur många varianter av kristna tolkningar finns det? Många! Hur många varianter av tolkningar finns inom islam? Många! Så är det inom de flesta religioner. Och striderna inom och mellan dessa trosuppfattningar har genom mänsklighetens historia mycket "blod på sina händer". Du tror väl inte att det är så mycket annorlundare mellan olika ideologiska trossamfund?

Visst är du medveten om att det till exempel finns gott om olika tolkningar och grupperingar under "liberalt" flagg? Tro mig, det finns många sådana. Är det ett demokratiskt problem? Om man är liberalt orienterad kan det vara det eftersom kraften bakom den liberala livsåskådningen, ur ett generellt perspektiv, tappar politisk kraft. Möjligen är det inte så konstigt om just liberala krafter är splittrade då ideologin starkt bejakar individens rätt och möjligheter att gå sina egna vägar, om det inte påtagligt inskränker andra människors möjligheter att göra det samma.

Dagens ledare i UNT är välskriven och viktig. På ett relativt enkelt sätt beskriver Holmberg grunderna inom liberalismen, oavsett vilken av dess tolkningar man gillar mest. Många, av de få, som läser artikeln tycker nog att de håller med om de fyra liberala pelare som beskrivs, samtidigt väljer de att lägga sin röst på partier som inte driver en politik som i huvudsak går ut på att just försvara och utveckla de fyra pelare som bär upp det fria samhälle som de allra flesta av oss vill leva i. Där var och en, oavsett i vilket socialt sammanhang du blivit född, har en chans att nå sin fulla utvecklingskapacitet och kunna förverkliga sina drömmar. Ett samhälle byggt på dessa fyra liberala pelare erbjuder också den bästa vägen mot trygghet, för alla. Jag är en pragmatiker men mitt politiska kompass styrs utifrån dessa fyra liberala pelare. Rösta på Centerpartiet i Uppsala ; )
http://mobil.unt.se/ledare/den-liberala-modellen-4347596.aspx


lördag 27 augusti 2016

Vilka är alternativen?

Att regera är svårt
Det är lätt att tycka saker och ge löften när man är i opposition utan risk att få löftena synade? Det kan vara ett perspektiv på ett enskilt partis förda politik. Ett annat kan vara att politik ska vara en drömfabrik som människor får rösta på och om de kollektiva drömmarna får en chans att prövas i kompromisser med andra partiers drömmar så är kompromisser och ansvarstagande pragmatiska offer. MP är ett lysande exempel på att ett parti som hållbart vill föra en politik som val efter val kan stärka partiet inte kan agera så. Visst ska man ha drömmar och tydliga ambitioner. Men om man översäljer sig som politisk kraft blir det bara kortsiktiga vinster. I en så komplex parlamentarisk situation som nu är det sannolikt klokt att ha sina "mycket begränsat förhandlingsbara" kort klara. Jag tycker vi invånare är värda den respekten. Utan "ryggrad" inom politiken kan man inte förvänta sig annat än ett ökat politikerförakt.

Nästa regering
Blir nästa regering en egen M regering? De kan sannolikt förhandla med alla förutom Fi och V. De har en liknande politik som S i några för väljarna mycket viktiga frågor. Det är inte ett osannolikt scenarie. Särskilt inte om nästa lågkonjuktur snart slår in, eller inflationen börjar rusa.

Om inte C på riksnivå mycket snart gör upp migrationspolitiken inom Alliansen så ser jag det som omöjligt att kampanja ihop. Den enda fråga Kinberg-Batra, AKB, kommer att få är vad som gäller inom migrationspolitiken om Alliansen "vinner" 2018. Om AKB skulle svara måste Lööf svara.. Hur mediatränad  man än är kommer man inte runt de frågorna. De måste alltså lösas ut mycket snart. Självklart kan C gå till val helt själva eller ihop med Alliansen. Vägvalen har dock stor betydelse för vilken politik man seriöst kan kommunicera. Att ha en egen partilinje är självklart, det har alla partier. Beroende av hur invånarna röstar fördelas inflytandet olika mellan partier som samarbetar. De med flest röster har också fått mest folkligt stöd för att just deras politik och deras företrädares röster ska få mest genomslag. Om den senaste opinionsmätningen blir verklighet 2018 är det sannolikt peggat för en mycket liten minoritetsregering som får ha en stor stab av förhandlingsstöd. Vad tror du?
http://www.expressen.se/ledare/mp-har-infort-sveriges-mest-korkade-skatt/
http://www.expressen.se/nyheter/flera-partier-nara-fyraprocentssparren/

Kraftiga försämringar
Samtidigt som politikens vardag i praktiken blivit mycket komplexare och tuffare än förr försämras villkoren för politiskt fullt engagerade kraftigt. Är det bra eller dåligt för att försöka få bra och befolkningslojala politiker? Vad är en rimlig ersättning till människor som saknar arbetstider men där de i ledarroller måste lägga många, många arbetstimmar per vecka? Och alltid vara tillgängliga för media och få acceptera personangrepp? Nyligen ändrades det mycket generösa fallskärmssystemet, "livstid", för politiker som tjänstgjort på heltid under 12 år. Från "livstid" till max två års fallskärm. Nu flaggas även för att stänga möjligheten för att bygga firma under de åren. Det gäller självklart inte nuvarande politiker... Om det blir verklighet blir det en enorm skillnad mellan politikers ersättningssystem förr och nu.

Jag tycker att det är märkligt att det inte problematiseras mer runt politikers ersättningssystem. Hur stor integritet får dessa politiker? Hur påverkas riskerna för korruption i olika former? Om medborgarna får en bättre förståelse för hur många timmar, obekväma arbetstider, hur utsatta politiker är och hur stort ansvar de har tror inte jag att de flesta anser dem överbetalda. Jag tycker att de förändringar som gjorts är bra, även de förslag på ytterligare försämringar som nu dykt upp. Samtidigt anser jag att det är fel att dessa förändringar inte balanseras med till exempel betydligt högre tydliga ersättningar. Om kraven och komplexiteten i uppdragen aldrig varit större, är det logiskt att kraftigt försämra villkoren? Är det opportunt att tala om dessa frågor? Sannolikt inte. Men tänk efter, hur klokt är det att försämra villkoren utan att hitta modernare och bättre ersättningssystem som inte nödvändigtvis måste vara kraftigt ekonomiskt sämre? Kommer dessa förändringar förbättra möjligheterna för oss att få bra demokratiska företrädare? Förutom de risker jag beskrivit ovan, riskerar det inte också att göra politiken än mer till en livstidssysselsättning där verklighetsförankringen blir allt svagare och inställsamheten allt starkare? Hur tror du vårt samhälle utvecklas då? Om vi nu ska ha nya större regioner som ersätter dagens landsting och län, då kanske antalet riksdagsledamöter kan halveras? Varför inte? Då skulle till exempel de som blir nya riksdagsledamöter kunna få 50% högre månadsarvoden än de som har tidigare villkor. Vad tycker du?

Om man nu har alternativa sysselsättningsmöjligheter, varför väljer man ändå politik i en utsatt position? För att man brinner för att kämpa för att just de man företräder ska få en bättre framtid och för att man gillar att ha en stor påverkansmöjlighet över hur framtiden blir. Politik är viktigt. Vad är bättre alternativ?
http://www.dn.se/debatt/inkomst-till-eget-bolag-ska-minska-statsradspensionen/


fredag 26 augusti 2016

Mot mer individuell frihet


Inkluderingsprogram
Sedan flera år har jag efterfrågat en målgruppsanpassad integrationspolitik. Det driver också C i Uppsala sedan många år. Håll med om att det är dumt att tro att ett inkluderingsprogram kan passa alla eftersom många "nysvenskar" kommer från mycket olika kulturer. Självklart är det nödvändigt med skräddarsydda inkluderingsprogram. Ett generiskt program blir för lamt och uddlöst. Det minsta vi behöver är ett generiskt inkluderingsprogram per kultur som många kommer ifrån och där vi tydligt jämför generella perspektiv från deras tidigare hemländer med våra svenska perspektiv kopplade till viktiga värderingsfrågor. Hur kommer det sig att detta självklara inte är självklart i Sverige?Skolan ett stort misslyckande!

För att klara av att vända Sveriges svåra situation med bättre inkludering och behov av kompetent arbetskraft måste våra skolor prestera mycket bättre än nu! Det är både skandalöst och tragiskt att ta del av den svenska skolans förfall. Att vi tappar så mycket i global konkurrenskraft är allvarligt och besvärande. I skolan och hemma läggs grunden för hur väl just vårt samhälle kan försvara och utveckla sitt välstånd framöver. Var det inte den erfarne Fridolin som skulle "fixa" skolan på 100 dagar.... 

Tyvärr är det ett kollektivt politiskt misslyckande att skolan blivit så dålig på att stötta elever mot omfattande och god kunskap. En skola där varje elev ges möjlighet att nå sin fulla potential. Det är bedrövligt att inte våra barn får bästa möjliga start i livet och en rimlig chans att nå sin fulla potential.

För att lyckas vända den negativa inkluderingspolitiken till något bra är skolan central. Känns det hoppfullt?...

Läs gärna bifogad artikel där en professor på ett bra sätt beskriver hur han tyvärr själv bidrog till skolans flumförfall. Hur kan vi vända den negativa skolutvecklingen utan nya reformer? Inom skolan har reformsjukan en stor skuld till varför vi tappat så mycket i konkurrenskraft.

Det finns lösningar som är rättvisa och rimliga
För att inkludera många fler som idag lever i utanförskap i samhällsbyggandet, och snabbare, krävs främst tre åtgärder; 
1) många fler lärlingsutbildningar
Alla kan inte, eller vill inte, gå långa teoretiska utbildningar. Tjat om utbildningars stora värde hjälper inte för denna grupp människor. De är inte mottagliga för det budskapet. De vill börja jobba så snart som möjligt.

2) stärk Vuxenskolan
När människor kommer på vad de vill göra eller vill vidareutbilda sig utan att ha fullständiga eller tillräckligt bra betyg ska chansen att göra omstart i livet finnas.

3) Inkluderingsjobb
Nysvenskar med asylkoppling, eller svenskar som länge varit arbetslösa, och fullt beroende av försörjningsstöd måste inkluderas mycket fortare eller överhuvudtaget mot självförsörjning. De "enkla" jobben blir sannolikt färre och färre. Dagligvaruhandeln automatiseras mer och mer, fordon blir självstyrande etc. Därför behövs ett alternativ från 100% meningslöst bidragsberoende till 50% uppdrag kopplat till offentliga åtaganden. De "låglönejobben", ersättning motsvarande försörjningsstödet, kallar vi Inkluderingsjobb. 

Vad väntar vi på?onsdag 24 augusti 2016

Endorfiner och frihet

Stunder av lycka
Endorfin utsöndras i vår kropp bland annat vid skratt, stress, motion, men även av sex och förälskelse. Eftersom endorfiner oftast gör att vi människor mår bra borde det innebära att det är klokt att fylla livet med just mycket skratt, förälskelse, sex, motion och stress. Stress kan absolut även vara positiv. Personligen känns det smartare att försöka producera mycket egna endorfiner istället för att använda narkotika som kan ge samma känslor, vad tycker du? Egen endorfintillverkning måste rimligen leda motvett hälsosamt liv. Ett liv som narkoman brukar däremot inte vara så hälsosamt och dessutom väldigt dyrt. Mer idrott i skolan och mer egenproducerade endorfiner åt folket! Då får vi garanterat en bättre folkhälsa. Eftersom mer idrott i skolan också kraftigt höjer vår förmåga att lära oss mer är det sjukt att vi inte inför det! Vad väntar våra skolpolitiker på?
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Endorfin
http://www.jp.se/article/debatt-mer-idrott-i-skolan/

Det finns krafter som verkar för att "lättare" narkotika ska legaliseras och säljas som till exempel alkohol i Sverige. Runt om i världen ser vi en sådan trend. Personligen anser jag att det är mycket bättre med mer träning i livet. Jag anser också att "bara" för att den organiserade brottsligheten vinner drogkriget mot Polisen så är det fel väg att gå att legalisera narkotika. Det jag tror händer om vi går den okloka vägen framåt är att vi ökar brottslingarnas marknad för tunga droger som till exempel cocain och heroin. Det är en mycket olycklig väg framåt för väldigt många fler människor och för samhället i stort. Den vägen kommer att skörda ännu fler liv än idag. Vad tycker du? Intressanta tider vi lever i där narkotikan blir allt mer tillgänglig och hårdföra samt svagt demokratiska ledare tar över land efter land. Har vi utomjordingar som driver med oss?...
http://www.gp.se/ledare/sveriges-narkotikapolitik-sk%C3%B6rdar-liv-1.3685784 

Frihet
En lösning för att låta de som vill ha fri narkotika köra det är att dela upp Sverige i flera nya länder. Då kanske något av de nya blir en fristat för droganvändning. Vad tror du om det? Varför inte göra det nya regionförslaget Svealand till ett fritt land? Då blir vi väl lyckligare?.. Möjligen kan vi få en fungerande Polis, mindre styrning av universiteten, betydligt bättre skolsystem, möjlighet att införa undantagstillstånd och ett system där alla arbetsföra som lever på försörjningsstöd också bidrar till landets bästa. Du vet väl att det finns gott om små länder som är mycket framgångsrika? Jag tycker vi ska försöka visa på politiskt ledarskap och lösa de problem vi har med reformer och uppföljningskraft. För varje dag som går utan det ledarskapet och de reformerna blir våra utmaningar allt större. Ja, ja... Det kanske är dax att dra till Amsterdam och tända på, då blir jag väl lycklig oavsett politisk inkompetens eller ej.. (Jag är ironisk).
http://www.expressen.se/ledare/patrik-kronqvist/kronqvist-populism-raddar-inte-norrland/
http://mobil.corren.se/nyheter/linkoping/infor-lokala-utegangsforbud-om4262570.aspx
http://www.expressen.se/ledare/patrik-kronqvist/utspelssjukan-goder-foraktet-for-politiker/

Guppig psykologi

Psykologi
Ekonomer försöker inte längre styra utifrån historia och tidigare viktiga nyckeltal. Psykologi bland befolkningen tycks få styra bland annat penningpolitiken runt om i världen. Prognostiserade psykologiska beteenden bland befolkningen i stort avgör vilka metoder man väljer för att hålla upp konjunkturen. Varför inte eftersom det samma gäller inom övrig politik? Men varför är då Riksbanken fristående....
Om över 2% av Sveriges tidigare tillväxt är intimt kopplad till den dyra migrationspolitiken är sannolikt en stor baksmälla att vänta. Lägg därpå till det låga priset på pengar så blir det en våldsam baksmälla runt hörnet... Misströsta inte! Politiken tycks oförmögen att genomföra tuffa prioriteringar och tuffa ställningstagande om det inte är absolut nödvändigt tyvärr. Vi behöver uppenbarligen en tydlig och kännbar lågkonjunktur för att reformera Sverige på alla sätt som krävs.
http://www.ekonomifakta.se/Fakta/Ekonomi/Tillvaxt/hogkonjunktur-eller-lagkonjunktur/

Metaforer
Jag avslutar snart en fantastisk kryssning på "Harmony of the sea". Miljön, showerna och personalens servicebeteende har varit av högsta klass. Städerna vi ankrat till vid har bjudit på trevliga upplevelser och historiska berättelser. Bara överfulla pooler där även barn fick bada som var mindre bra.

Personalen på båten, flera tusen, kommer från över 50 länder runt om på jorden. Alla talar engelska och alla lyder under en kapten, en norrman. Alla är rekryterade med tydliga uppdragsbeskrivningar. Befälsordnigen är glasklar. De flesta arbetar i många månader i streck. Helt klart kan flera tusen med väldigt olika bakgrund prestera på topp tillsammans när reglerna och uppdragen är glasklara. Du trodde väl inte annat? Om kaptenen och hens besättning inte håller skeppen flytande, då sjunker det. De ska klara den bedriften även om båten drabbas av stormar.
https://www.royalcaribbean.se/?gclid=CKWD9fyB2s4CFYuQcgodpRwGdw#!/vara-fartyg/fartyg/harmony-of-the-seas

Ledarskapskris
Om svensk integrationspolitik inte helt ska haverera när vi möter nästa lågkonjuktur måste nu ledande politiker ta sitt ansvar och LEDA mot en mycket bättre inkludering än hittills. Parallellt måste de återvinna förtroendet om att inte svaga svenskar behandlas orättvist. Visst är det rimligt att asylsökande och icke medborgare får mycket lägre samhällsstöd? Om du inte tycker det, hur motiverar du det? Var är alla nödvändiga reformer? Är det facken som stoppar nödvändiga förändringar? Hur ska utvisningen av alla som fått avslag på sina asylansökningar verkställas? Vad tror du händer med alla de som "går under jorden" och hur kommer det att påverka oss andra? På "Harmony of the seas"är säkerheten på och av båten rigorös. Och minsta tecken på sjukdom isolerar de skyndsamt. "Besättningsflockens" väl och ve ska skyddas. Visst är det samma uppdrag en nation har i förhållande till sina medborgare? De politiska ledare som kraftigt brister i sitt ledarskap har mycket att lära av hur ett mycket mångkulturellt samhälle på denna båt kan fungera lysande. Tror du de mesar runt sitt säkerhetsuppdrag? Det vet jag att de inte gör.

Finns inget dåligt med båtresandet som närmar sig sitt slut? Jo, jag har svag karaktär vad gäller mat så jag har ätit på tok för mycket... Gott just då men det blir jobbigt att komma i form igen......
http://www.faa.se

P. S Har team Erdogan gått in i Syrien nu? Vilken agenda har Ryssland och Turkiet enats om nu?
tisdag 23 augusti 2016

Förtroende

Är det viktigt för dig att du känner förtroende för de människor du umgås med? Att du känner förtroende för de politiker som du röstar på? För de allra flesta av oss är det viktigt, mycket viktigt. Förtroende skapas genom att vi förtjänar det gentemot varandra. Förtroende vinns också genom att man är tydlig med vad man vill och att man också levererar utifrån det man säger. Det tar tid att vinna människors förtroende men går snabbt att förlora det.

Politikens värld kallas för en förtroendebransch. Det är så det ska vara. Det är ju vi politiker som ska företräda de invånare som valt att rösta på ett parti eller i bästa fall också kryssat den person man känner mest förtroende för. Med tanke på att politiker fattar viktiga beslut, som hela tiden påverkar människors vardag, är det viktigt att ta möjligheten att kryssa de personer du tror bäst kan företräda dig på största allvar. Tro mig, det har stor praktisk betydelse vilka politiker som får ledande politiska uppdrag. Samtidigt är det viktigt att förstå att inget parti har egen majoritet i till exempel Uppsala kommun eller i Sveriges riksdag. Därför tvingas självklart partier kompromissa för att vi ska hitta vägar framåt som bedöms som acceptabla. De partier som samarbetar får ge och ta för att samarbetet ska fungera. Att kompromissa är inte att svika löften då det pragmatiskt krävs. Jag anser dock att varje parti måste ha tydliga frågor där man inte är beredd att kompromissa. Om det är frågor där man gör sig omöjlig att samarbeta med så får man ta konsekvenserna av det. Det vill säga att man aldrig i praktiken kan påverka den framtid som skapas inom många sakområden.

Det är mycket oroande att förtroendet för politiker minskar. Det är en allvarlig indikator om att många människor upplever att politiker inte klarar av att förankra sina beslut i den verklighet människor upplever. Det indikerar också att många upplever att man inte kan lita på att enskilda politiker och partier lever upp till de starka löften de givit för att försöka bli valda. Särskilt allvarligt är det när inte partier lever upp till sina hjärtefrågor. De är frågor som jag anser att man inte kompromissar om. Miljöpartiet och dess främsta företrädare är skrämmande exempel, särskilt Gustav Fridolin på att kraftiga löften inte levs upp till. MP har haft många skäl att faktiskt lämna regeringen om de levt upp till det förtroende de fått kopplat till sina hjärtefrågor.
http://www.svt.se/nyheter/svtforum/dalande-fortroende-for-politiker-och-fack
http://www.dn.se/kultur-noje/stort-fortroendefall-for-politiken/

Grattis!
Idag är det 25 år sedan Internet blev tillgängligt för allmänheten! Det har inneburit stora samhällsförändringar. Mycket till det bättre. Och Åsa fyller 50 år! Hipp, hipp hurrra! Nu ska vi fira ida!


måndag 22 augusti 2016

Döden

Finns något mer jämlikt än döden? Finns det något som är mer säkert i våra liv än att vi kommer att dö? Döden är något naturligt och borde inte vara något som många av oss känner en så stor skräck inför. Ingen av oss vet när vi möter "liemannen". Vissa får korta liv och andra långa. Visst spelar gener och levnadssätt generellt stor betydelse för hur långa liv vi får. Samtidigt kan vi dö när som helst genom att vara på fel ställe vid fel tillfälle. När en tsunami slår till. När en terrorist spränger sig själv och andra i närheten. Eller när vi blir påkörda av en kraftigt drogpåverkad. Men ett liv levt där man går och oroar sig för att vara på fel plats vid fel tillfälle blir ett onödigt dåligt liv.
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Döden
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Liemannen

Personligen har jag varit med många människor när de tagit sitt sista andetag. Under några år jobbade jag mycket som extravak till människor i slutskede. Oftast äldre människor. Några gånger människor som fick för korta liv. Jag minns som igår alla existentiella frågor som rusade i min hjärna när jag gav de första döende så mycket trygghet och närhet jag kunde. Det var i de sammanhangen som jag bestämde vilka meningar jag ser med livet. Att ständigt försöka utvecklas så mycket som möjligt och att föra det mänskliga livet vidare.
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Livet_efter_detta
Olika kulturer har olika sätt att förhålla sig till döden. Vissa sörjer medan andra firar det liv den döda fick. I Sverige tycker jag vi har en onödig rädsla för döden och att vi anstränger oss mycket för att gömma den. Det tror jag bidrar till att så många fruktar den. Trots allt får vi generellt många längre, friskare och rikare liv idag än någonsin tidigare. För oss som gillar livet och allt som dess "smörgåsbord" bjuder på är det härligt. Om vi har glädjen att leva långa liv ökar för varje år sannolikheten att vi möter livets slut. 
På det kommande Äldrenämndsmötet ska beslut fattas om övergripande riktlinjer för hälso- och sjukvård i Uppsala kommun. Riktlinjerna inkluderar en rubrik som heter "prioriteringar". Det som slår mig är att de enda prioriteringar som kan vägleda berörd vårdpersonal är att de mest kostnadseffektiva metoder och medicinerna ska väljas. I övrigt sägs "bara" att alla ska få lika mycket hjälp men att de i "störst behov" ska få mest hjälp. Jag förstår att det är extremt känsligt att uttrycka ordentliga prioriteringsinstruktioner till berörd personal. Samtidigt har vi begränsade resurser. Är det rimligt eller orimligt att prioritera en 25-åring före till exempel min älskade snart 95 åriga morfar? Och varför tillåter inte Sverige dödshjälp under mycket strikta former? Jag tycker absolut att vi borde få dödshjälp om vi till exempel lider mycket av smärta och bara har chans till en mycket smärtsam eller helt neddrogad sista tid. Vad tycker du?
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Dödshjälp
http://www.svd.se/fakta-och-argument-om-dodshjalp

Oskyldigt drabbade
Ett sätt att dö på är att vara på fel plats vid fel tillfälle. Det finns allt fler som tydligen vill bli martyr för något de tror på. Och våldet inom den undre världen blir allt våldsammare. Även när de gör upp kan man ha oturen att vara på fel plats vid fel tillfälle. Vissa tycks tro att man kommer till "paradiset" om de spränger sig själva i luften och tar med sig en massa oskyldiga människor i döden. Ingen död man hoppas några ska behöva råka ut för. Vi vet inte än säkert vad som hände i den lägenhet som nyligen sprängdes i Göteborg. Bedrövligt med det eller de barn och oskyldiga som drabbats. Jag besökte bland annat Biskopsgården under mina studieresor i våra mest utsatta "utanförskapsområden" i våras. Tro mig, det är ett mycket segregerat område och där finns utan tvekan radikaliserade individer och organiserad brottslighet som måste hanteras smartare än hittills! Vilket Sverige vill vi ha? Jag vill i vart fall inte leva i ett land som är laglöst och där parallellsamhällen tillåts växa sig allt starkare. I vilken typ av samhälle vill du leva?
http://www.aftonbladet.se/nyheter/krim/article23385117.ab
http://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/polisens-kris-hotar-rikets-sakerhet/
söndag 21 augusti 2016

Tiggeri och opinion

Är tiggeri en väg ut från tiggeri?
Det är helt klart att de flesta andra Europeiska länder, och större städer, hanterar tiggeri mycket annorlunda än i Sverige. I London, Rom, Neapel och i Barcelona till exempel ser man mycket få tiggare. De få man ser påminner inte om alla de tiggare från Rumänien och Bulgarien vi till exempel har gott om i Uppsala. Intressant att den svenska regeringen efter så lång tid av passivitet signalerar att Sverige behöver tänka om för att få slut på det destruktiva tiggeriet av icke svenska medborgare på Sveriges gator och alla dess negativa effekter. Varför nu? Du kanske vet?

Personligen var jag tydlig i tiggerifrågan för flera år sedan. Jag var bland annat med i en direktsänd debatt i SVT i frågan. Vi ville i Uppsala uppdatera de lokala ordningsföreskrifterna för att försöka minska tiggeriet. Sala och Södertälje hade försökt och fått nej på grund av rikslagar som åberopades. Trist att självklarheter ska ta så lång tid att komma fram till.

Visst är ett perspektiv att Sverige inte kan vara en socialförvaltning för övriga Europa. Det kan vi självklart inte vara. AB Sverige har ansvar för sina medborgare andra länder för sina. Samtidigt är det inte det viktigaste skälet för att motverka denna form av "arbete". Att tillåta tiggeri är inte en väg mot ett bättre liv för alla människor som tar den vägen. Om man verkligen vill deras bästa gör man det mycket svårt att tigga och fokuserar på att strukturellt stötta svaga grupper i deras hemländer istället. Hur kan det vara svårt att förstå? I Sverige arbetade vi bort tiggeriet genom socialtjänst och riktade satsningar mot svaga samhällsgrupper. Det blir intressant att följa var det här utspelet från regeringen landar. Det minsta jag hoppas händer är att kommunerna snart själva får reglera ordningen på våra gator och torg!
http://www.expressen.se/ledare/ratt-signaler-om-tiggeriet/

Opinionsmätningar
Nu börjar nya opinionsundersökningar dyka upp efter sommaren. I de senaste ligger C på samma nivåer som vissa mätinstitut mätte i slutet av 2015. Jämfört med de mätningarna är det inga större förändringar förutom att MP havererat och V vuxit. Om några till mätningar ger liknande resultat tycker jag det är intressant. Massor har förändrats i svensk politik efter årsskiftet och ändå sker inga större förändringar i hur människor skulle rösta om det var val idag. Rörelserna mellan tänkbara partier är kanske mycket större än vad vi tror?
http://www.svd.se/embargo-2200-lordag--loof-sommarens-vinnare--c-nu-fjarde-storsta-parti
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article23366395.ab


lördag 20 augusti 2016

Förvirrat och hörlurar

Avancerad kultur
Igår var en intensiv och lång dag. Upp tidigt och en fantastisk tur till Pompeji med det ständigt övervakande berget Vesuvio. Intrycken från besöket i detta välbevarade romerska tidigare samhälle är starka. Inte minst av de människoöden som blev kvar i staden när aska och lava begravde den. Människor som återskapats i den form de hade när de sannolikt kvävdes till döds. Arkitekturen och konsten höll mycket hög kvalitet. Värme och kylsystem av bostäderna. Vatten och avfallssystem som tycks ha fungerat ok. Med tanke på hur de flesta människor i världen levde samtidigt och långt in på 1800-talet var det imponerande samhällsbyggarkonst det romerska riket var uppbyggt kring. Ändå gick det romerska imperiet under... Du tror väl inte att det anglosaxiska system som vi på många sätt lever med idag är vårt sista?...

Elitfotboll
Parallellt med mina kulturella och geografiska äventyr utanför Uppsala rasar ett bråk om elitfotbollens villkor hemma. Som vanligt tycks majoriteten med MP, V och S inte driva utvecklingsförslag i god demokratisk ordning. Helt plötsligt föreslår de att klubben Dalakurd ska etableras på något sätt i Uppsala.... Låter helt galet och dessutom korkat att Uppsala i ett läge där vi har chansen att komma upp i herrarnas högsta division ska skapa lokal elitkonkurrens om till exempel redan mycket begränsade träningsytor. Och Uppsala är inte direkt känt för att ha gott om generösa sponsorer till idrotten. Hela den här historien verkar korkad, på många sätt. Helt klart är att den politiska majoriteten i Uppsala inte är i närheten av romarnas organisationsförmåga. Och det jag kan ta del av kopplat till denna Dalkurdidé är väldigt förvirrat!

Konstigt
Igår gick jag och sonen "all-in" på ett kryssningsfartyg vi besöker. Fulla av upplevelser och intryck från Pompeji begav vi oss på en barrunda som inkluderade gemensamma kareokiuppträdanden slutade i "Red Room", skeppets nattklubb. Det blev mycket dans. Trots det avtrubbande namnet på klubben. De flesta på båten är som jag mörkhåriga. En relativt blond son blev livligt uppvaktad och även jag, trots mitt allt tunnare märka hår blev hela tiden uppbjudna. Just det, vi blev ständigt uppbjudna. Det blev en mycket sen kväll som avrundades med pizzafrossa och politiska samtal 03:15 med två amerikanskor som satsade allt på Trump och som bara såg Clinton som en fullständigt oärlig person. Vi avslutade samtalet med att vi var överens om att vi inte var överens om vilken kandidat som var sämst. Det var ändå kul att höra att de två kvinnorna aldrig skulle rösta på någon som inte ser till amerikanernas bästa. Frågan är vilken politik som gagnar det folk man företräder bäst, det är inte alltid så lätt att förstå i en komplex värld. Som med Romarriket närmar sig möjligen "den fria världen" sin slutfas. Ja, ja kul var det i alla fall. Och på dansgolvet hade man på sig hörlurar där musiken spelades och DJn eldade massorna : ). Tro mig när jag säger att det var en märklig upplevelse. Bland annat att det var väldigt tyst i klubben samtidigt som massor av människor studsade omkring och log. Jubiléumsfirandet går vidare! Roman style! ; )


fredag 19 augusti 2016

Dricks och låglönejobb

Fler jobb och bättre service?
Vid flera tillfällen den senaste månaden har jag hört att det nu förväntas dricks i Sverige. Det är ingen nyordning som jag känner till. Gör du det? Fram till 1993 fanns en serveringsavgift som skulle betala för personalens löner. När den avgiften togs bort ersattes den med fasta löner. Personligen lämnar jag alltid dricks om jag upplever att servicen är utöver det som ska kunna förväntas för det restaurangbesök man gör. Det är en ordning jag gillar. Samtidigt kan jag undra om det skulle vara positivt med ett drickssystemet i Sverige? Finns det någon nersida, bortsett från Skattemyndighetens problem med hur mycket de ska beskatta restaurangpersonalen….?
Med ett drickssystem, liknande det i USA, antar jag att restaurangernas fasta kostnader kan hållas nere. Det är bra för verksamhetens ägare och det borde kunna leda till fler jobbtillfällen. I praktiken inbillar jag mig också att servicegraden förbättras för kunderna eftersom personalen blir mer fokuserade på att ge hög kundservice. Det är väl inte förenligt med den svenska modellen som i huvudsak bygger på anställningar med krav på kollektivavtal. Om man ändå leker med tanken att dricks skulle bli mer ”regel” än undantag så skulle säkerligen övergångsproblem uppstå tills alla vi kunder förstår att dricksen helt plötsligt, som i till exempel USA, är en viktig del av personalens ersättning.  Vad tycker du, skulle ett drickssystem kunna vara bra för kunder, företagare och personal eller blir det bara besvärligt med all den administration som säkerligen kommer att krävas?
Låglönejobb
Det lär nog dröja innan vi får ett drickssystem i Sverige. Det lär också dröja innan vi får det som kallas låglönejobb i Sverige. Det pratas mycket om behovet av låglönejobben samtidigt, precis som bifogade artiklar redogör för, är det både lagliga hinder i vägen och fackföreningar som är fastlåsta i att företräda sina befintliga medlemmar. Fackföreningarna kämpa inte för att fler ska komma in på arbetsmarknaden. Våra nödvändiga låglönejobb måste skapas på något sätt. Vilket? Ska vägarbeten tvingas ha många personer som står med varningslampor runt bygget och varnar för vägarbete, som i Japan? Knappast, byggkostnaderna är redan väldigt höga i Sverige. Inkluderingsjobb kommer att bli lösningen. Den lösningen kommer alla att uppskatta utom möjligen 5% extrema vänstermänniskor. Det är min övertygelse att vi när inkluderingsjobben varit införda ett tag kommer alla fråga sig, varför gjorde vi inte detta för länge sedan? Fatta att det brådskar!!
Den sociala oron ökar i takt med att parallellsamhällen växer sig allt starkare. När nästa lågkonjunktur slår in kommer många bli riktigt besvikna på det politiska ledarskap som inte tagit ansvar på riktigt för social hållbarhet och en fungerande ekonomi. Varför denna oförmåga? Hur svårt kan det vara?
http://www.svd.se/flyktingar-och-laga-loner
http://www.unt.se/asikt/debatt/en-snabb-jobbreform-4262886.aspxtorsdag 18 augusti 2016

Bilbränder och sockerchocker

Bilbränder
Jag börjar tröttna på senfärdighet, "tycka synd om tolerans" och ett allt högre tempo mot stor social oro. "Bara" faktumet att vi nu har tiotusentals människor som lever olagligt i Sverige innebär en kraftig trygghetsförsämring. Vad tror du alla dessa människor, i huvudsak boende i våra storstäder, lever av? De är självklart i stor utsträckning olaglig verksamhet. Den olagliga verksamheten inkluderar svart arbete. Både den som olagligt jobbar i Sverige begår ett brott och den "arbetsgivare" som sannolikt utnyttjar dessa människors svaga ställning. Personligen vet jag inte om jag ska skratta eller gråta när vissa politiker efter att problem funnits länge helt plötsligt går ut och beklagar sig och föreslår motåtgärder. Om de besvärar sig att vara ute och lyssna och C bland människor i alla stadsdelar och på landsbygder, då inser man betydligt snabbare vad som händer! Jag fattar inte varför det blivit så här. Visst förändras allt fortare men det stora demokratiska misslyckandet måste vara att många folkliga företrädare tappat markkontakt och saknar mod att entydigt stå upp för lagar. Eller om man inte gillar lagarna att de ändras.

Sverige måste upprätthålla Polisens och militärens våldsmonopol mycket bättre än nu. Rikspolitiker och ledande polischefer måste sluta upp att nedtona och underskatta brottslighet som både ökar och som direkt påverkar allt fler människor negativt. Det är mycket oklokt att inte ta människors oro på stort allvar. Det är också klokt att sluta dalta med människor som inte bryr sig eller som till och med ser det mesiga förhållningssättet som en svaghet de kan utnyttja till sin fördel. Det är dags för en ordning där inte förövarens rätt är viktigare än offrens eller sannolika framtida offers rätt!
http://www.svd.se/se-samhallet-som-en-fotbollsplan/om/ledare
http://www.expressen.se/debatt/vi-begriper-visst-men-vi-vill-inte-begripa/
http://www.gp.se/ledare/teodorescu-hur-länge-ska-cirkusen-få-fortgå-1.3705356
http://www.gd.se/blaljus/brott/livsstilskriminell-domd-i-hovratten-men-anda-pa-fri-fot-frustrerad-polis-ar-han-immun
http://mobil.unt.se/uppland/uppsala/sa-tycker-politikerna-om-regeringens-forslag-4338386.aspx

För mycket socker
Kan det vara så att dessa ungdomar som tänder eld på bilar har sockerchock? Vi vet att socker har en "speed" effekt. Vi vet också att socialt svaga konsumerar mer socker och sockerprodukter än andra. Även bilbränderna kanske är den för höga sockerkonsumtionens fel? Någon måste nog forska om detta möjliga samband.... Idag lever vi med många rester från romartiden. Kanske kan jag skapa ett nytt uttryck, de som tänder eld på bilar är inga blåklockor, kan de fortfarande bli maskrosbarn....
http://www.dn.se/ekonomi/storbritannien-infor-laskskatt/


onsdag 17 augusti 2016

Delaktighet viktigt för välbefinnande

Delaktighet i samhällsbygget
De allra flesta människor vill känna sig delaktiga och behövda. Få av oss gillar att uppleva oss delaktiga och uppskattade ena stunden och helt plötsligt anses som förbrukade föredettingar. En av de grupper som särskilt lyfts fram som utsatt på arbetsmarknaden är +55 åringar. Hur kan en åldersgräns bli en brytpunkt som kraftigt begränsar en människas möjligheter att medskapa och att yrkesmässigt fortsätta utvecklas?
http://weekend.di.se/nyheter/passe-som-pensionar

Nya tider
Vi lever i en tid där de flesta som föds idag bedöms bli runt 100 år gamla. Om vi håller oss friska länge är det fantastiskt. Livet är kort, så det gör inget om det i genomsnitt blir lite längre. En svensk genomsnittlig 50 åring idag kan sannolikt jämföras med en genomsnittlig 30 åring för bara 100 år sedan. I ljuset av de två 100 års perspektiven är det samhällsekonomiskt idiotiskt att inte försöka inkludera människor till minst 75 års ålder på arbetsmarknaden? Ett starkt argument för att snarast påbörja den arbetsmarknadsförändring är också att vi måste finansiera pensionssystemet betydligt bättre om framtida pensionärer ska få en liknande levnadsnivå som dagens genomsnittliga pensionär. Jag vet att det finns många som inte orkar jobba längre än runt 60, det är dock inget argument för att inte göra arbetsmarknaden rättvis.
http://artikel.di.se/artiklar/2016/8/15/ledare-aldrevarden-behover-ny-finansiering/

Kultur slår strategi
Alla som arbetat i olika företag eller hos olika arbetsgivare vet att "culture beats strategy, every day". Särskilt människor som jobbat i olika internationella miljöer vet att det är så. Det är självklart idiotiskt att ta del av debattörers budskap som försöker förminska kulturers stora påverkan på hur vi människor enskilt eller i grupp beter oss. Beteenden som växt fram under tusentals år eller på bara några decennium. Hur blev svenskarna del av en ungdomskultur? Vad gjorde att "samhällssystemet" växlade in på ungdomskultspåret? Barn och unga är fantastiska och vår framtid. De har generellt mer framtid kvar än oss äldre. Samtidigt är det mycket oklokt att vara så barn och ungdomsorienterade att vi misslyckas med att ta till vara våra äldres kunskaper och erfarenheter betydligt bättre än idag. När man talar om kulturell mångfald och kulturella skillnader är det klokt att inse att dessa skillnader finns mellan generationer bland människor som växer upp i samma miljöer. Hur många 70 åringar tror du spenderar massor av tid på Facebook, Instagram och i Pokémon Gos värld? Tror du skillnaderna har signifikant betydelse? Tror du de kan skapa värde tillsammans? Det tror jag. Och glöm inte några av de 100-års perspektiv jag nämnt! Bäst hen för uppdraget! Om det gäller skulle fler äldre och erfarnare få viktiga uppdrag. Tro inte att äldre är synonymt med trött, det är mycket individuellt. Det är hög tid för nytänkande som gör arbetsmarknaden mer rättvis. En marknad där meritokrati främst ska råda! Att bevisligen vara nyfiken och järv är också en merit i en snabbrörlig värld. Även äldre har de egenskaperna i stor utsträckning.
https://www.quora.com/Did-Peter-Drucker-actually-say-culture-eats-strategy-for-breakfast-and-if-so-where-when
http://www.forbes.com/forbes/welcome/?toURL=http://www.forbes.com/sites/mikemyatt/2012/05/29/culture-vs-strategy-whats-more-important/&refURL=https://www.google.se/&referrer=https://www.google.se/
tisdag 16 augusti 2016

Patienten i centrum

Hur bra mår vår sjukvård? Vilka är huvudutmaningarna inom sjukvården? Lever vi upp till relevant värdegrund? Frågorna är många men svaren tycks oroväckande svaga. Att ersätta landsting med större regioner och enkelsalar på specialistsjukhus ska tydligen lösa det mesta... Tillåt mig tvivla.
https://www.vardfokus.se/tidningen/2012/nr-2-2012-2/vardegrund.-floskler-eller-ledstjarna-for-varden/

De gordiska knutarna inom sjukvården är sannolikt en nationell och standardiserad elektronisk journalarkitektur där Datainspektionen också godkänner att jag som patient får tillåta relevant vårdpersonal full tillgång till mina eventuella journalanteckningar. Det andra är att staten borde ta ansvar för specialistsjukvården och kommuner i kommunförbund resten av ansvaret inom omsorg och vård.

I ljuset av att Sverige länge varit föregångare inom digitaliseringen av samhället är det milt uttryckt skandal att vi inte har en sådan standard fullt implementerad i hela landet OCH ett stödjande regelverk för att hantera integritetsutmaningar.

Om man tycker att omsorgen och vården ska vara patientcentrerad, och så nationellt jämlik som möjligt, är det väl klokt att staten får ansvar för all specialistsjukvård? Specialistsjukvården är ju starkt kopplad till relevanta delar av universiteten som idag styrs av staten. Så även ur det perspektivet finns en stark logik att leda båda dessa mycket viktiga verksamheter med en och samma huvudman. Jag är inte någon vän av centralisering. Samtidigt är jämlikhet och sunt förnuft alltid viktiga beslutsparametrar. Personligen kan jag lätt se framför mig många idiotiska framtida politiska beslut inom en eventuell region Svealand. Beslut om att t ex lägga viss specialistsjukvård i Eskilstuna eller Västerås trots att den akademiska kompetensen och infrastrukturen finns i Uppsala eller Örebro....
http://plus.rjl.se/info_files/infosida40263/konsekvensanalys_somatisk_specsjukvard_hearing2012.pdf
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Sjukvårdsregion

Just nu kan vi också följa idiotin som pågår kopplade till brist på specialistsjuksköterskor och stafettläkare. Även för att bättre lösa dessa utmaningar borde staten vara specialistsjukvårdens huvudman. Beroende av landstingens/regioners olika ekonomi och personalbrist vidtas olika åtgärder. Några landsting betalar nu lön till sjuksköterskor som specialistutbildar sig. Åtgärden syftar till att både göra yrket attraktivare och för att få fram önskat antal specialister. Vad tror du denna väg framåt leder mot? Börja bara med att  fundera över hur befintliga specialistsjuksköterskor sannolikt reagerar om yngre kollegor slipper betala för sin vidareutbildning och sannolikt också får en snabbare löneutveckling. Det upplevs självklart som djupt orättvist och kan lätt leda till haveri. Specialistsjukvård bör optimeras på nationell nivå. Fördelarna är många. Bland annat att vi undviker att suboptimerad egennytta att råda. I övrigt kommunförbund där samarbetslogiken känns självklar.
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Specialistsjuksköterska
http://www.vgregion.se/sv/Vastra-Gotalandsregionen/startsida/NY-jobbsida/Aktuelt/Satsning-pa-specialistutbildning-till-sjukskoterskor-/
http://www.arbetsformedlingen.se/download/18.3e6f628912085e3b16880004314/ura02_3.pdf

Framtidens regioner (smart grupperade) kan med fördel ha fokus på tillväxt och kultur. Inte specialistsjukvård. Om tillväxtfrågorna, inklusive kollektivtrafik, sköts bättre fyller regioner en roll som går att motivera. Att den rollen ska inkludera specialistsjukvård anser jag just nu feltänkt! Gör om, gör rätt.

Finns ett skatteväxlingsproblem? Hur svårt kan det vara? Kommunsamarbeten kan se ut som de vill. Regioner inkluderar kommuner och kan följaktligen ta ut en specifik regional skatt kopplad till berörda invånare. Staten kan ha en alldeles egen indelning av Sverige om de vill kopplad till sjukvården, bara den är tydligt kopplad till valfritt antal kommuner. Ur skatteperspektivet kan staten bara ersätta landstingets "sjukvårdsskatt" med en sjukvårdsskatt på säg 9kr/100-lapp. Det är hög tid för en konstruktiv debatt om sjukvården i Sverige. Då kan regionindelningen bli en del i den debatten. Annars är regionfrågan väldigt ointressant för de allra flesta.måndag 15 augusti 2016

Släpp konkurrensen fri

Verksamhetskunskap
För cirka två år sedan minns jag hur dåvarande tjänstemannaledningen, för en tidigare stor verksamhet kallad Vård & Omsorg, sågade en majoritet av politikernas förslag. Förslaget handlade om att garantera rätt till heltid. Liknande sker inte ofta och kräver både stort självförtroende och mod. Den dåvarande chefen, och dess ekonomichef, hade både det och relevant kunskap. Vilka budskap hade de till kommuntoppen?
1) vi gör självklart allt vi finner möjligt för att vi ska vara en konkurrenskraftig och attraktiv arbetsgivare
2) vi kan inte få krav på oss som kraftigt försämrar vår konkurrenskraft
3) om kommunen seriöst överväger att kraftigt reducera deltidstjänster får det stora konsekvenser på schemaläggning och därigenom kostnaderna. Då ansåg chefen det klokare att kommunen skulle sälja verksamheten istället och låta leverantörer fritt konkurrera utifrån tydliga upphandlingskrav. Självklart kan kommunen upphandla kostnadsdrivande krav på heltider, men då ska det gälla alla leverantörer...

Nu driver den nuvarande politiska majoriteten en socialistlinje där så mycket som möjligt tas tillbaka av kommunen. Så snart får vi nog inga effektivitetsförbättringar eller kreativ mångfald. Och tro mig, det är enormt kostnadsdrivande i en tid där vi måste jobba mer ekonomiskt klokt. Den dåvarande operativa ledningen uppskattade kostnadsökningarna till MÅNGA miljoner. Återigen ökar kommunens nettokostnader...

Självklart vill även jag och Centerpartiet i Uppsala att alla Uppsalabor ska ha så bra arbetsvillkor som möjligt. Vi vill också ha världsfred, fossilfritt snarast och lägre skatter på jobb...
http://mobil.unt.se/asikt/debatt/nu-blir-heltid-norm-4331584.aspx

Kineser, kineser, kineser
Politiskt är stora delar av världen i ökenvandring. Forskningen och affärsmodellsutvecklingen rusar dock framåt i en fart som aldrig förr. Det är väl den farten och förändringen av oljans betydelse som gör att politiken är vilsen och förödande trögrörlig. I denna snabba tid gynnas samhällssystem där också det offentliga är snabbfotat. Kina är sannolikt ett sådant samhälle medan västvärlden behöver en mer snabbfotad Demokrati 3.0, där invånarinkludering är centralt.

Kinesernas snabbrörlighet märks nu även inom forskningen. Nu testas för första gången en genkniv på människor, en så kallad fas 3 klinisk test. Genknivstekniken förväntas kraftigt stärka människans immunförsvar! Kineserna börjar först med tester på människor. Det är mycket som skiljer sig mellan kinesiskt tänkande och generellt västerländska.

Vi kanske snart kan tacka kineserna om deras forskning kan halvera våra behov av omsorg och vård. Då har vi nog råd att inte låta arbetsgivarna lösa sina uppdrag så smart som möjligt. Och du tror väl inte att någon tvingat någon att söka en halvtidstjänst...
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=6341187


söndag 14 augusti 2016

Allt ska vara möjligt

Alla ska få chansen
Vill du leva i ett samhälle där livsmöjligheterna från barnsben är begränsade av i vilket socialt sammanhang du föds i? Vill du lämna över ett samhälle till nya generationer där vi inte gör vad vi kan för att alla barn jämlikt ska få en god chans att nå sin fulla potential under studierna? Vill du att vi får ett samhälle där vi inte ger varandra en andra chans? Vill du att allt du representerar och är reduceras till vilken etnicitet du tillhör och den trosuppfattning du har? Nej, nej och åter nej säger jag! Alla i vårt samhälle ska få en jämlik chans att nå sin fulla potential och att förverkliga egna drömmar.
http://mobil.unt.se/ledare/vi-ar-alltid-mer-an-var-bakgrund-4296187.aspx

Främst är vi alla, runt 7,4 miljarder, människor. Människor med samma behov intressant och enkelt uttryckta i Maslows behovstrappa. Det är alltid klokt att möta sina medmänniskor med full respekt. Därefter avgör vi alla om vi klarar av att vinna medmänniskors förtroende.
https://lattattlara.com/psykologiska-perspektiv/humanistiskt-perspektiv/maslows-behovstrappa/

Storhet byggs utifrån ambition och värderingar
Både historiskt och i dagens globala värld byggs riktigt framgångsrika samhällen i miljöer med mycket tolerans, öppenhet, öppna och respektfulla debatter, starkt kunskaps- och företagsamhetsfokus samt ett rättvist och fungerande rättssystem. I de samhällena frodas kreativitet och förtroende. Protektionism och föreställningar om att etnicitet har en avgörande betydelse för hur dugliga och trovärdiga vi är leder mot stagnation och förfall.

Det är bedrövligt att identitetspolitik vinner allt större kraft. Det är främst ett vänstertänkande som bara och alltid leder fel. Det kloka och värdeskapande samhällsbygget baseras på en tydlig värdegrund som med kraft upprätthålls. Demokrati, jämlikhet, rättvisa, kunskapsrespekt och flit leder mot framgång.
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Identitetspolitik

Både Europa och USA utvecklas på många sätt mycket negativt just nu. Ett stort exempel på det är att allt nu tyder på att allt arbete med att försöka få ihop ett nytt frihandelsavtal, TTIP, mellan EU och USA misslyckas. Istället för att gå denna negativa väg framåt borde vi istället kraftfullt återgå till och starkt upprätthålla de värderingar som gjorde "den fria världen" så globalt mäktig. Den "fria världen" har brist på bra ledare. Två förfallindikatorer till är att både Labour i Storbritannien och Republikanerna i USA håller på att falla sönder. Ledarskapet är alltid av avgörande betydelse. Som Fölster konstaterar i bifogad artikel "även samhällseliten själv tydligare leva nolltolerans mot fifflet och skarvandet. Fisken ruttnar som bekant från huvudet nedåt.". Samtidigt är det klokt att inte slänga ut dugliga ledare. De få bra vi har behöver vi. Oduglighet bland ledande politiker är betydligt värre än en fortkörning, en obetald TV licens eller en onödig fylla på en diplomatisk middag för oss medborgare.
http://www.gp.se/ledare/fölster-farväl-till-svenska-värderingar-1.3691648
http://m.europaportalen.se/teman/frihandelsavtal-eu-usa
http://www.gp.se/ledare/teodorescu-stor-förlust-att-hadzialic-lämnar-det-politiska-rampljuset-1.3694230

lördag 13 augusti 2016

Dömd till livslångt utanförskap

Uppsala län har Sveriges näst lägsta arbetslöshet. Skam vore det annars med tanke på att Uppsala/Stockholm är den i särklass starkaste motorn i svensk ekonomi. Enligt den senaste arbetslöshetsstatistiken har länet 5,6% arbetslöshet, det motsvara i absoluta tal nästan 10.000 enskilda människor. Enskilda människor som inte blir del av ett värdeskapande sammanhang, som inte kan bli självförsörjande, som är beroende av andra och som inte betalar skatt som bidrar till att bära upp bland annat skola, omsorg och vård. 10.000 enskilda personer i den hetaste arbetsmarknaden i Norden! Det är väldigt många människor varav många tycks dömda till livslångt utanförskap. Många enskilda tragedier döljer sig bland alla dessa tillgångar.
http://www.ekonomifakta.se/Fakta/Arbetsmarknad/Arbetsloshet/Arbetsloshet/
http://www.scb.se/
http://www.unt.se/start/fler-fastnar-i-langtidsarbetsloshet-4328041.aspx

Det är främst bland våra svagaste grupper på arbetsmarknaden som arbetslösheten växer. Till denna grupp räknas personer som saknar fullständiga gymnasiebetyg, personer födda utanför Europa, personer med funktionsnedsättningar som drabbar arbetsförmågan och 55+. Av de nästan 10.000 är 6713 personer med ovan "diagnos". Just bland dessa svaga ökar arbetslösheten. Bland dessa svaga ökar också långtidsarbetslösheten besvärande mycket. Inom ett år kommer också väldigt många ytterligare personer från gruppen födda utanför Europa att komma in i statistiken. Sossarna talade mycket om att "något går sönder i Sverige" under valrörelsen 2014. Ja, om vi inte bryter denna mycket negativa trend så går vi i Sverige mot ett kraftigt segregerat Sverige, under Socialdemokratisk och Miljöpartiets ledning. Det är min absoluta övertygelse att vi kan vända denna negativa trend. Det kräver öppna, respektfulla och konstruktiva debatter om vilka reformer som kan bryta denna negativa utveckling. Om du känner till var dessa debatter äger rum får du gärna tala om det för mig! Det brådskar. En av dessa nödvändiga reformer är Inkluderingsreformen som inkluderar arbetslösa med fullt försörjningsstöd i meningsfulla aktiviteter.

Snart är jag 55+.... Hur humant är det att massor av människor döms till livslångt utanförskap "bara" för att vi inte konstruktivt och lateralt (nytänkande) kan enas om reformer som kan inkludera många fler i vårt gemensamma samhällsbygge?

Plus och minus
Stort grattis till det svenska damlandslaget som inatt slog ut USA ur OS. Jag lyfter också på hatten för Pia Sundhage och den taktik som skapade denna framgång. Det är vinst som räknas. Så länge man följer reglerna är en framgång en framgång oavsett om den sker "tjusigt" eller ej! Jag tror nu att de minst får brons! Om de vinner nästa match mot Brasilien kommer de att konkurrera med Stensson om att vinna årets bragdmedalj. Kul, kul och kul.

Så tråkigt att Aida Hadzialic försatte sig i en situation så att hon fått lämna sitt ministeruppdrag. Jag tycker att hon varit en av få ministrar som gett ett bra intryck. Hon har också varit en av få ministrar som uppvisat mod kopplat till svåra och viktiga frågor. Trist, även om jag gärna ser att alla ministrar byts ut. Hoppas hon efter en tids "sårslickande" landar väl.
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article23333366.ab

fredag 12 augusti 2016

Åklagarhaveri

Oskyldig tills dömd skyldig
Julian Assange, Wikipedias och Wikileaks grundare, är sedan flera år tillbaka anklagad i Sverige för våldtäkt. Är han skyldig? Kanske. Men som alltid gäller verkligheten att man är oskyldig tills man på sannolika skäl döms som skyldig i domstol. I Assanges fall är han dömd av många människor oavsett vad som är sant eftersom han år efter år följts av media i hela världen. Han hävdar att han är oskyldig. Hela tiden har han sagt sig vara villig att bli förhörd kopplat till anklagelserna men inte i Sverige. Han har velat bli förhörd i London, England. Skälet till varför han inte vill komma till Sverige för förhör är att han fruktar att Sverige ska utlämna honom till USA där han riskerar kraftiga straff för att Wikileaks publicerat mycket negativ och säkerhetsklassad information kopplade till USA. Han fruktar bland annat att han ska bli torterad. Föreställ dig att Trump blir president i USA, då är sannolikheten säkert mycket hög att Assanges farhågor skulle bli verklighet.
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Julian_Assange
http://www.alternet.org/rss/breaking_news/1003054/does_the_us_have_a_case_against_julian_assange
https://www.mintpressnews.com/wikileaks-sarah-harrison-julian-assange-fears-torture-hands-us-govt/218386/
https://wikileaks.org/Efter många år i självpåtagen husarrest på Ecuadors ambassad i London ska nu äntligen svensk åklagare åka dit och genomföra förhör med Assange. Det är skämmigt att svenska åklagarmyndigheten väntat så här länge. Kostnaderna har varit onödigt höga och den svenska "bad-willen" runt om i världen är stor. Självklart ska inte någon som anklagas för allvarliga brott komma undan men hela denna rättshantering borde JO anmälas, om inte det redan är gjort. Jag hoppas denna följetång nu får sin upplösning och att pragmatism får råda i framtiden om liknande fall inträffar. Vad tycker du?


torsdag 11 augusti 2016

Sekulär nationalist


Nationalist, javisst!

Det är OS tider. De allra flesta runt om i världen gläds över medaljframgångar kopplade till det eller de länder man själv har en stark anknytning till. Inget konstigt med det. I det lilla är det ingen skillnad mot att de allra flesta av oss gillar våra vänner och vår familj bättre än resten av mänskligheten. Inget konstigt med det, vi har lärt känna varandra, vi har förhoppningsvis lärt oss respektera varandras olikheter och inte minst har vi umgängeskoder som vi gillar, som känns mysigt "hemma". Bara för att jag gillar mina nära vänner och min familj mer än andra innebär det väl inte att jag ogillar andra? Självklart inte!

 

Jag är nationalist. Jag är stolt över att vara svensk och kämpar för att vårt rimligt greppbara samhälle ska utvecklas positivt för det folk som lever i det som heter Sverige. Mitt hjärta fylls av positiva och starka känslor varje gång jag ser vår svenska flagga och hör vår nationalsång. Så tror jag de allra flesta människor känner för sin flagga och sin nationalsång runt om i världen. Till och med de som lever i diktaturer. Personligen ser jag mig samtidigt som en världsmedborgare och betraktar alla mina medmänniskor som jämlika världsmedborgare. En jämlikhet på det medmänskliga planet och i min enskilda relation med mina medmänniskor. Samtidigt har vi medborgare i olika länder olika rättigheter och skyldigheter beroende av vilket land/samhälle vi lever i. Så är det, och så tycker jag att det ska vara. Alternativet är annars det kommunistiska att alla länder och samhällen ska vara konstruerade lika med samma lagar och regler. Försök föreställa dig den världen.... Det är ingen värld full av härliga kontraster och olika samhällsmodeller som likt religioner tävlar om att vara den "enda sanna vägen" mot lycka och framgång. Läs bifogad artikel! Jag delar dess budskap till 100%! Den inkluderar bland annat följande citat:
"Till skillnad från en hel del skrivbordsfilosofi vilar den liberala nationalismen på sociologiska iakttagelser av hur människor tenderar att fungera i verkligheten, snarare än i utopin. Kanske låter den märklig för den som tror att nationalismen alltid leder till ett råare och kallare samhälle. Men det är just vad flera forskningsstudier har motbevisat på senare år." Läsvärd! Jag håller helt med! Gör du?

 

Sekulärt, eller inte?
Vi har en ordning med nationalstater där dess folk på ett eller annat sätt försöker organisera sitt samhälle, vilka alternativ kan du räkna upp som skulle vara bättre? Att vi alla blir delstater i USA och bara byter ut A mot W, world? Att vi alla blir delar av mittens rike Kina? Att alla nationer ger upp sin suveräna rätt att själva utveckla sitt samhälle så som de finner bäst? Att vi alla är del av ett FN som är världsstaten och länderna blir kommuner... Nej, vi har en fantastisk blandning av samhällen på vår jord. Ur mitt perspektiv finns nationalstater som är uppbyggda runt djup orättvisa och ingen demokrati. Jag är väldigt tacksam att jag slapp födas i ett sådant land. Som privilegierad människa har jag tillgång till nästan alla jordens länder, så länge jag är självförsörjande och följer deras lagar och regler när jag är på besök hemma hos dem! Som världsmedborgare gillar jag att jag har denna globala frihet. Och jag respekterar de lagar och regler som finns när jag under kort eller lång tid besöker andra länder. Även när jag besöker nationer som har enligt mig medborgarfientliga samhällssystem. Min solidariska kamp för att även de ska få mer av rättvisa och frihet kanaliserar jag genom stöd till olika människorättsorganisationer, individuellt utbildningsstöd till barn i länder med stor förbättringspotential och tydligt stöd för FNs övergripande ambitioner. 

 

En av många saker jag gillar och vill försvara med Sveriges samhälle är att det är sekulärt! Staten och religiösa trosuppfattningar är separerade. Religionsfriheten är total i Sverige. Det som kallas religiösa trosuppfattningar ska inte styra hur alla människor i ett samhälle förväntas leva. Det är lagen som ska styra det. En lag som gäller oss alla jämlikt.

GPs ledare nedan, kopplad till några religiösa ledarnas utspel, är intressant. Om vi leker med tanken att Sverige ska införa en statstro annan än den religiöst neutrala, vilken ska vi välja?... Agnostiska trosuppfattningen? Livets ords kristna tolkningar? Någon sunnimuslimsk tolkning av islam? Någon av varianterna inom Buddismen?... Nej! Tro vad du vill i Sverige! Bara du respektfullt låter andra tro på det de vill tro på! Men du förstår väl att trosuppfattningar starkt påverkar hur människor tänker och beter sig? I samhällsutvecklingsarbetet är det viktigt att förstå att människors trosuppfattning starkt påverkar hur de tänker, det gäller även de som klassas som ateister. Många svenskar är ateister! Det är också en trosuppfattning. Är du också beredd att försvara det sekulära system vi har?