lördag 31 maj 2014

Mittenfiasko

Vad är en mittenväljare?
Är en mittenväljare en lagom väljare. En väljare som kompromissat med sig själv och som därför landat i mitten? Frågan är viktig eftersom nästan alla partier tycks vilja attrahera de så kallade mittenväljarna samtidigt som "mittenpartierna" inte gick så bra i Europaparlamentsvalet. Vad är då en mittenväljare för sorts människa? Är det 2014 rätt att använda den franska modellen för att dela in riksdagens representanter i vänster (typ arbetarna) och höger (typ arvtagare och framgångsrika företagare/krigare)? Nej! Det är en förlegad indelning även om det fortsatt finns stora skillnader mellan dem som har och dem som inte har. En mer relevant uppdelning är Global/öppen v/s lokal/stängd och olika korstabeller runt detta. I dagens värld är det naivt att tro att man enskilt i Sverige kan angripa de mest priviligierade och tro att de inte bara packar och flyttar. I dagens värld är det naivt att tro att en allt mer utarmad landsbygd kan skapa t ex en rimlig självförsörjningsgrad av livsmedel och biobränslen utan att den allt tätare stadsbefolkningen bidrar till landsbygdslivets fortlevnad. Om politiken slutar att i klassisk stil sätta den rike mot den fattige och istället jobbar med utmaningarna mellan människor som gillar ett globalt och öppet samhälle mot dem som gillar det lokala och stängda. Jag delar idag Ola Larsmos kulturkrönika i UNT där han efterlyser tydligare skillnader mellan de politiska alternativen istället för det mesiga kompromissklumpandet i "mitten". Framförallt är det nu viktigt för C, FP, KD och M att på egna meriter visa varför de behövs! Alliansen är inget parti. Alliansen är en politisk kompromissformation för att öka chansen att få makten. De partier som ingår i Alliansen har visat att de nästan alltid kan kompromisskryssa sig framåt. Nu behöver varje parti tydligt visa sin särprägel och sina lagspelare.
http://www.unt.se/kultur-noje/otydlighet-foder-extremism-3181725.aspx


Den Glokala vägen
Har du sorterat ut om du ser dig som global och öppen eller lokal och sluten? Nej! Du menar väl inte att du känner att du är lite av varje? Så även med den konfliktsmåttstocken landar många sannolikt i mitten.... Trots det blir den indelningen politiskt mer relevant. Den konflikten adresserar mer av de stora frågor som måste lösas än frågan om Pelle har väldigt mycket sämre ekonomi än Greta. Svaren till varför Pelle har det sämre än Greta går att finna i konflikten och utmaningarna kopplade till global/öppen v/s lokal/stängd.

Åtminstone bland Centerpartiet i Uppsala, dem träffar jag dagligen, är vi "Glokalister". Vi gillar friheten att få resa vart vi vill i världen och tycker att den rätten ska alla människor ha. Vi tycker att olika kulturer är spännande och utbyten mellan kulturer utvecklande. Vi inser att problem kopplade till miljöförstöring, organiserad brottslighet, finansmarknaden och den personliga integriteten måste lösas på en högre nivå än i vår kommun eller i Sverige. Samtidigt tycker vi att vi lokalt ska ha ett så stort eget ansvar och befogenheter som möjligt för hur vårt närsamhälle utvecklas. Inte minst innebär den vägen en mångfaldens väg framåt och den vägen tror vi på. Vi tror också på en väg där vi lokalt mycket bättre gör våra samhällen mindre sårbara. Helena Jonsson på LRF beskriver idag, i UNT, väl några exempel på vad vi vill göra för att minska vår sårbarhet och stärka vårt närsamhälle. Är du också en Glokalist? Då har du inte så många svenska politiska alternativ! Ett av alternativen är Centerpartiet.

fredag 30 maj 2014

Vakna!

Mot en ny tid av fattigdom?
Många människor jag träffar är förbannade över att tillämpningen av socialförsäkringen upplevs för hård eller trubbig. Många människor är förbannade över att inte skolan kan ge våra barn den utbildning de behöver för att både de och vi äldre ska klara sig bra framöver. Många människor är nervösa över vad vi ska leva på när Volvo, Ericsson, Astra etc ständigt minskar sina medarbetare i Sverige och dessutom köps upp av icke svenskvurmande krafter. Massvis av människor i Uppsalatrakten är förbannade över att tågsystemet ständigt har problem. Många människor är inte rasister men ser bekymmersamt på att vår integrationspolitik är misslyckad och att det skapar en social oro som är onödig. Många är förbannade över att skattepengar går till höga vinster hos redan rika istället till våra barn och sjuka. Hur mycket än den nationella regeringen än försöker tala om för invånarna att Sverige leds mycket bättre än övriga länder i Europa så biter inte det. Det är för avlägset och abstrakt. Jag ser och känner vad jag ser och känner här hemma och det är inte tillräckligt imponerande. Därför överväger allt för många att slänga ut dagens ledning för att de hoppas att något nytt blir bättre. Men vilka är alternativen?

Vad händer om vänstern tar över Sverige?
Om vänstern tar över Sverige så kommer de åter att stärka bidragssystemen. Det innebär att de fortsatt mest generösa bidragssystemen i världen blir ännu generösare och vår statsskuld börjar skena. De höjer skatterna för alla men mest för dem som redan betalar väldigt mycket mer än de flesta på sina intjänade pengar efter brytpunkt för statlig skatt och värnskatt. Det innebär bl a att det blir ännu svårare för alla som måste börja minska sina skuldberg genom att spara/amortera. De får det betydligt svårare att klara det utan kraftigt förändrat leverne. Möjligen ökas också statsskulden kraftigt för att förbättra spårsystemen i Sverige. Framförallt kanske en massa belånade spårvagnssystem byggs som saknar drifts och underhållsfinansiering (precis som det befintliga systemet redan idag). JAS skrotas men inga alternativa industriella försvarssysteinvesteringar görs eftersom delar av den nya majoriteten tror att man kan möta aggressivitet från främmande makt med blommor. JAS pengarna behövs till spårvagnsinvesteringar som saknar medel för drift och underhåll. Eftersom både MP och V också tycker att en redan internationellt sett kort arbetsvecka ska kortas ytterligare införs någon variant av sextimmarsvecka. Svensk industri lämnar helt Sverige och den offentliga sektorns kostnader har skenat när sex timmars arbetsdag i kombination med rätten till heltid fullständigt gjort svensk offentlig sektor konkursmässig. Sverige är åter i en tid som i början av 90-talet. Problemet är bara att den här gången är en valutareglering ingen räddning eftersom all tidigare svensk industri som kunnat har lämnat landet. Ja! Vi har många utmaningar i dagens Sverige som behöver lösas bättre men den alternativa ledningen för Sverige är utan tvekan sämre! Kommer framförallt Ms marknadsföringsmaskineri klara av att kommunicera det? Vilka är i så fall trovärdiga bärare av de budskapen? Å glöm inte! Hjärna OCH hjärta!
http://www.unt.se/asikt/ledare/sa-sanker-vi-sverige-3176596.aspx

torsdag 29 maj 2014

Nya välfärdsmotorer

Jobb! Jobb! Jobb! I näringslivet!
Sveriges och vi svenskar som bryr oss om att ett generellt välstånd ska erbjudas även i vår del av världen även i framtiden måste öka tempot. Volvo, SAAB, Astra, Pharmacia, Ericsson, SCA, Kinnevik och liknande tidigare i Sverige jobbintensiva näringar måste ersättas med nya företag som anställer både kvalificerad och okvalificerad personal i Sverige. Den omställningen går för sakta och den måste ledas! Jag delar inte, och har aldrig delat, åsikt med dem som anser att marknaden alltid löser saker själv och med fördel utan politisk inblandning. Jag menar att det måste finnas en politisk vision och vilja för att det möjliga ur ett strukturellt perspektiv ska bli möjligt. Jag tycker det är märkligt att det är så svårt för vissa att förstå. Antar att det beror på vår individuella förmåga att tänka i systemtermer. Eller ideologiska låsningar istället för pragmatiskt utvecklingsarbete. Politiken ska vilja något. Och politiken kan genom sin vilja förstärka de krafter som finns på marknaden för att hela samhället ska tjäna på att nya varianter av Ericsson och Volvo skapas i Uppsala och i övriga Sverige.

Nu ska jag till Fyrishov och Birdie! I Uppsala satsar vi stort på spelindustrin. Jag har inte längre några direkta intressen i den industrin men jag känner den väl. Uppsala har alla chanser att bli ett spelutvecklingskluster i världsklass. När vi lyckas få det erkännandet kommer Uppsala och Sverige att få mycket stora fördelar av det. Jag lägger mycket av min tid som folkrepresentant på att peppa företagare, nätverka och matcha företagare och matcha individer av många skäl för att kommunens branschsatsningar som jag leder ska bli framgångsrika. Vi är på god väg! Jag tänker inte vila. Uppsala kan bidra till att nya samhällsbärande företag inom IT, hälso och miljöteknikområdet utvecklas framgångsrikt. Hårt arbete krävs för framgång! Vi jobbar hårt!

onsdag 28 maj 2014

Respekt som byggare

Hedras den som hedras ska
Utan tvekan tycker jag att Ingvar Kamprad är tidernas hittills största entreprenör med stark svensk anknytning. Ett stort grattis till honom för utmärkelsen och ett stort grattis till alla svenskar som fått chansen till jobb både i Sverige och runt om i världen tack vara hans företagsamhet och vision. IKEAs utveckling är imponerande. Om du därutöver lägger till allt annat han styrt och styr genom stiftelser förstår man att han skapat något som globalt ses som fantastiskt. Helt av egen kraft! Det enkla måttet på hans framgångar är att han är en av världens absolut rikaste personer. Trots att han själv anser sig i princip vara meddellös.

Tidernas största svenska entreprenör
Ett uttryck för hans medellöshet kanske var att han tog emot utmärkelsen i gamla och slitna kläder. Finansmannen Olof Stenhammar kunde inte låta bli att kommentera att han bar en T-Shirt som han fått 1997 i samband med att Sverige försökte vinna vinter OS..... Så skapas de stora förmögenheterna. Inte genom höga inkomster utan låga utgifter... Precis som ännu en av världens rikaste, Warren Buffet, sägs Kamprad leva ett mycket sparsamt liv. Jämför det med dem som deltar i TV programmet "lyxfällan"! Eftersom jag hört av vänner som känner Kamprad väl att han varit väldigt dålig en tid var det kul att se att han tycks må bättre nu. Varje dag i livet är en gåva. Särskilt för dem som funnit en eller flera livsuppgifter. Kamprad hittade verkligen en framgångsväg i att Per Albin skulle bygga folkhemmet och Kamprad skulle kostnadseffektivt möblera det, globalt. Well Done Mr Kamprad!
http://www.svd.se/naringsliv/svep-bildsvep-kamprad_3603372.svd?sidan=3

tisdag 27 maj 2014

Gamla nyheter

Mer och mer irrelevant
På en säkerhetskonferens nyligen konstaterades att vi sannolikt inte har kvar några papperstidningar som är prenumerationskopplade inom tio år. Jag blir mer och mer övertygad om att det blir en sanning. Slås inte du också av att nästan allt man läser i en papperstidning är gamla nyheter? Vem vill betala för att läsa gamla nyheter? De nyhetsbolag som vill överleva måste försöka hitta affärsmodeller som primärt bygger på film och röst som bärare av nyheter via Internet. Därutöver gratistidningar med mycket lokala reportage. Annars är det sannolikt så att de snart får be den sista journalisten släcka den sista lampan när hon lämnar det sjunkna skeppet.

Fysiska aktiviteter
Jag har länge kämpat för att fysiska aktiviteter ska få högre status i skolans värld och att en punktskatt på socker ska införas. Som med sms-lån är självklarheter svåra och tröga att åtgärda. I synnerhet bland människor som inte vill eller klarar av att se i helheter. Jag har under drygt tre års tid mött fnysningar om Centerpartiets önskemål om mer fysiska aktiviteter inom skolan. Det är inte bara värdefullt ur ett folkhälsoperspektiv utan även ur ett kunskapsinhämtningsperspektiv. Hur kan man inte fatta att det är bra för skolresultaten med mer fysiska aktiviteter när forskning tydligt visar att alla människor ökar sin inlärningsförmåga med mellan 20-30% om man varvar inlärning med fysiska aktiviteter? Upprörande! Mer gymnastik och andra former av fysiska aktiviteter är toppen för hälsan och för inlärningsförmågan. Enligt nyheterna på P1 har några idrottare återigen skrivit en debattartikel om detta. Budskapet var att 8 minuters fysiska aktivitetsminuter per vecka inte är tillräckligt...... De politiker som inte förstår denna enkla matematik borde inte få hålla på med skolpolitik!

måndag 26 maj 2014

Skräckscenario

Enkla lösningar
Mycket av de resultat vi kunde ta del av i natt var tyvärr väntade. Europa mår bedrövligt och vi befinner oss allt mer i mycket farliga tider. Partier som för en balanserad och realistisk politik förlorar  folkligt stöd och populister, kommunister och främlingsfientliga kliver kraftigt framåt. Instabiliteten och oron i övriga Europa är direkt farlig. 26 miljoner arbetslösa är självklart en ohållbar situation och tidigare har liknande situationer alltid slutat i väpnade konflikter. I bl a Grekland, Ungern, Polen och Frankrike marscherar nazistliknande grupper på gatorna. Vi lever i farliga tider och många svenskar förstår inte hur farligt läget är. Lägg därtill Ukrainas och Thailands sönderfall. Jag hoppas innerligt att svenska folket är klokare än att gå så här mycket åt vänster och främlingsfientlighet i höstens val. Vare sig vänstern eller främlingsfientliga har vägar framåt som bjuder på ett generellt välstånd.

Särskilt tråkigt är det att se att vänsterpopulism och främlingsfientlighet även biter i Sverige. Vänstern och andra klagar över förd svensk politik. Som du vet hör jag också till dem som vill se fler reformer och att gjorda reformer korrigeras för att få bort det som blivit skattebetalarfientligt. Men att tro att vänsterns eller främlingsfientliga har en väg framåt som bättre värnat svensk välfärd tyder på stor okunskap. När regeringens arbete utvärderas är det idiotiskt att inte jämföra med våra Europeiska systrar och bröder! I den jämförelsen klarar vi oss utmärkt OCH då finns skrämmande exempel på ekonomier som leds av vänsterkrafter och allt starkare främlingsfientliga. Alliansen har nog sett sitt bäst före datum. Sverige behöver fler tydliga politiska inriktningar och vissa av dessa kan samarbeta och kompromissa bättre än andra för att bilda majoriteter.

Statistik
Under valvakan matades vi rikligt med statistik. Att MP är vänstervridna är definitivt ett faktum i Uppsala men jag trodde MP var friskare i resten av landet. Jag måste medge att jag blev förvånad över att MPs väljare har så starka vänstersympatier. I den statistik vi fick ta del av ÄR MP ett vänsterparti i grön förpackning. Statsministern har rätt när han uttryckte en stor oro över det politiska läget i Sverige. Om det hade varit nationella val hade främlingsfientliga krafter fått en möjlig vågmästarroll. Och vänsterkrafterna inom V, FI och MP skulle bli större än ett ofta rimligt pragmatiskt Sosseri. Vad händer nu? Går även Sverige mot sönderfall och ekonomisk härdsmälta efter höstens val? Om höstens val ger vänster och främlingsfientliga krafter ett liknande stöd går Sverige garanterat en mycket mörk framtid till mötes. Är en majoritet av svenska folket så tanklösa? Vill en majoritet av svenskarna hamna i samma elände som i Grekland, Finland, Spanien, Frankrike m fl. Jag vägrar tro det. I Uppsala finns ju alternativet Centerpartiet!
http://www.aftonbladet.se/nyheter/feature/article18953842.ab
http://www.aftonbladet.se/nyheter/feature/article18952507.ab


söndag 25 maj 2014

Nära vän och energikris

Grattis
Idag är en stor dag. Idag fyller en mycket nära vän till mig 50 år! Massor av grattis till dig Mats! Jag önskar att alla människor kunde finna starka vänskapsrelationer. Du är humoristisk, handlingskraftig, företagsam, omtänksam, intelligent och mycket mer. När du kommer hem från din resa ska jag krama dig mer än vanligt. Tack för att du finns!

Rösta!
Det är val till Europaparlamentet idag. Gör din röst hörd! Det är viktigt. Jag har flera gånger bloggat om hur sårbart Sverige är inom energiområdet. Det är viktigt att ta på största allvar. Sårbarheten finns över hela Europa och det är framförallt tyskarna som fattat det och som på allvar ställer om sitt energiförsörjningssystem. I dagens UNT är flera bra artiklar som tydligt beskriver att vi i Sverige och i Uppsala bara har matförsörjning under en vecka. Är det smart att bygga upp en så stor sårbarhet när vi lever i oroliga tider och där tillgången till mat blir allt mer begränsad? Rösta på Centerpartiet både idag och i höstens val! Finns inget annat parti som även tar dessa livsavgörande frågorna på största allvar! Artikeln om matförsörjningen är bara tillgänglig för prenumeranter för tillfället. Du kan googla runt matförsörjning så förstår du snabbt att det har betydelse om C blir starkare eller inte.
http://www.unt.se/omvarld/sista-dagen-att-rosta-till-eu-valet-3172125.aspx
http://etidning.unt.se/login.aspx

lördag 24 maj 2014

Huvudsak och bisak

Sveriges signal
I morgon sänder Sverige sin signal om vad vi tycker om Europasamarbetet. Om resultatet nedan kommer i närheten av slutresultatet är jag besviken över att C inte lyckas få fler röster då vi har en så stark politik inom de frågor som starkt tycks beröra svenskarna. Frågor som måste tas på större allvar inom hela Europa för att förbättras. Särskilt miljöfrågor, jämställdhetsfrågor och villkoren kopplade till den fria rörligheten.
http://www.di.se/artiklar/2014/5/24/miljopartiet-nast-storst-i-eu-valet/

Vilka signaler sänder vi då till övriga Europa? 89% av svenskarna tycker att EU samarbetet inte ska vara så omfattande som nu. Väldigt många av dessa 89% tycker sannolikt att EU ska driva en betydligt kraftfullare miljö och jämställdhetspolitik. De tycker sannolikt att EU ska hålla sina klåfingriga händer ifrån många frågor som vi lokalt är mer lämpade att fatta beslut om. I jämförelse med de allra flesta andra medlemsländer säger nästan 94% att vi inte tror på isolering och främlingsfientlighet. Den sista signalen är mycket glädjande. Bara 11% tycker att EU bara är toppen och vill att de ska lägga sig i ännu mer och att vi lämnar kronan och går över till Euron. Öppenhet, jämlikhetssträvan och respekt för olikheter är avgörande förhållningssätt om man vill bygga generella välståndssamhällen.
http://www.unt.se/asikt/debatt/bologna-for-alla-jobb-3166139.aspx

Även om inte Europaparlamentet bestämmer något föreslår jag att du röstar på någon av Centerpartiets tre toppkandidater. De är alla personer som trots det kan skapa resultat kring viktiga frågor. Kent J har fått Naturskyddsföreningens lovord som den svensk i Bryssel som gjort mest positiv skillnad inom miljöområdet! Det kan vara klokt att belöna.

fredag 23 maj 2014

Galna

Europa är minerad mark
Vi har många och stora strukturella problem inom Europa. Tyvärr är det så. Det syns tydligt nästan överallt förutom i Norge och Sverige som hittills klarat sig relativt bra efter den finansiella härdsmältan 2008 som är långt ifrån över. Vilka skapade den härdsmältan? Vilka får återigen upprörande bonusar tack vare oansvarig utlåning?

Vi lever i brytpunkten från industrisamhället till informations och tjänstesamhället. Vi lever i en tid där "go west" inte gäller längre utan det är "go East" som skapar fler möjligheter. Brytpunkter är alltid oroliga tider. Jag önskar att fler politiker och partier samlat insåg var vi är och vad som krävs för att försvara vårt välstånd. Vårt välstånd är kraftigt hotat om vi inte reformerar vårt samhälle mycket. Och fort.

Du behöver bara titta över Östersjön för att se hur sårbara våra samhällen är om vi inte är mer kloka än kortsiktigt giriga. Våra finska kompisar har det allt jobbigare. NOKIAs fall och oroligheterna kopplade till den ryska björnens ageranden sätter en stor negativ press på Finland. Ett land som trots minimal invandring ändå har ett stort nationalistiskt parti. Och nu ett Spanien där ledande politiker på allvar vill införa förbud mot att tala illa om regeringen och statsanställda! Det är ju helt sjukt! Europa mår dåligt. Mycket dåligt. Det viktigaste nu måste vara att hitta former för att bevara EUs grund d v s försvara freden i vårt närområde.
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/spanien-utarmar-rattsstaten_3588708.svd

torsdag 22 maj 2014

Jag gratulerar

Framgång
Framgång kan enkelt definieras. Det är att uppnå uppsatta mål. Att bli framgångsrik är att utifrån andras perspektiv upplevas som en person eller ett lag som lyckas prestera betydligt bättre än de flesta andra inom den gren man tävlar inom. Det gäller bl a inom kulturen, idrotten, näringslivet och inom politiken. För tävlar gör man alltid även om vissa jante-nissar och vänstermänniskor ofta försöker framställa tävlingar som exkluderande och ojämlika. Tävlingar, i alla dess former, är utvecklande. I kombination med träning och riktiga matcher blir tävlingar avgörande för vem som rankas högst inom alla tänkbara verksamhetsområden. De framgångsrika som inte fuskat får min beundran.  Det ligger alltid massor av slit bakom framgång. Slit som de flesta inte är beredda att betala. Precis som med den svenska generella välfärden kan framgång bara skapas genom fler bra än dåliga vägvalsbeslut och hårt arbete. De som påstår något annat lever antingen i en oerfaren drömvärld eller har andra personliga utmaningar.

Ett stort grattis till Ehsan, Kamran, Peter, Peter, Peter m fl för framgångarna med Populate! Sju fina priser vid Telly Awards i New-York och tre ytterligare fina priser vid World Media Festival i Berlin. På Telly Awards stod kamperna mot 12.000 andra tävlingsbidrag. För några år sedan var företaget engagerat i lösningar kopplade till både film och web. Sedan några år fokuserar Populate helt på film som filmbyrå. Allt, förutom inramningen av information, går mot rörliga media. Tack vare fler bra än dåliga beslut och tack vare hårt arbete av företagets härliga gäng är de inte bara bäst i Sverige. De hör redan till de bästa i världen. Det vittnar inte minst de nyligen hemtagna priserna om. Var det slutar? Det avgör laget som bildar Populate och deras kunder. Jag tror de kommer att bli mycket, mycket framgångsrika. Och det förtjänar de genom hårt slit varje dag. När jag var liten ville jag bli filmregissör och producent. Varför inte bli det när jag blir äldre istället?
http://www.unt.se/uppland/uppsala/priser-till-filmbyra-3165869.aspx

Svensk konkurrenskraft i världen sjunker. Den är fortfarande hög. Det är avgörande för vårt välstånd att den är hög. Det är människor som bl a Ehsan och Kamran som bidrar till försvaret och utvecklingen av vårt välstånd. Jag är så glad över att bl a dessa två krafter kom till just Uppsala och Sverige och bidrar med sin energi och kunskap till vårt lokala och globala samhällsbygge.

onsdag 21 maj 2014

Ja tack - nej tack

Kampanjande
Det är riktigt roligt att vara politiker just nu. Valtider! Och det är mitt första ordentliga val som ledande politiker. Förra gången, år 2010, var jag helt ny och var inte med ordentligt under hela uppbyggnaden till den intensiva valrörelsespurten. I år är jag med ordentligt. Och det känns mycket roligare. Också eftersom vi har många goda resultat att luta oss mot och de bästa vägarna framåt. Vi har också en så duktig och härlig valgeneral.

Om du aldrig provat att dela ut flygblad kan jag rekommendera det. Det är beteendevetenskapligt intressant. Vissa är glada, andra visar ogillande, vissa går långa omvägar istället för att bara låta bli att ta emot, andra stannar och pratar osv. Variationerna av personlighetstyper man möter är så roliga! Jag är verkligen glad över att jag ställer upp som folkrepresentant några år. Jag lär verkligen känna många inom kommunen och jag börjar kunna väldigt mycket om Uppsala kommun. Hur många tror du har en god kunskap om den kommun de lever i? Hur många vet var i kommunen olika människor bor, vilken social status som finns, hur vi klarar skolan, vilka arbetsgivarna är, hur företagen utvecklas etc. Är det inte lite tråkigt att de flesta inte vet så mycket om tillståndet i den egna kommunen? Det är trots allt en väldigt viktig och värdefull kunskap.

Det är mycket nu! Det är mycket nu! Som Stefan Sauk sa.....

tisdag 20 maj 2014

Sjuk, sjukare, sjukast

Prioriteringar
Våra skattepengar går till mycket. Många kronor slösas också bort på grund av idiotiska projekt (t ex Hallandsåsen), ineffektivitet och politiska reformer som inte snabbt korrigerar brister som snabbt blir synliga. Våra folkvalda politiker har rollen att prioritera hur alla skattemiljarder ska fördelas. Det finns ingen måtta på vad vissa tycker att skatterna ska täcka. Det finns gott om verksamheter som jag personligen tycker borde läggas ner och som är skattefinansierade. Det jag anser behöver fungera mycket bättre än idag är svensk sjukvård. Trots att svensk sjukvård presterar bättre än de allra flesta i världen är den inte i mina ögon godkänd. Lina, som jag skrev om igår, ska inte behöva vänta på behandling om hennes enda realistiska överlevnadschans var snabbaste möjliga behandling. Ja vi har begränsade resurser men av våra begränsade resurser måste det vara rätt att ge en 33 årig trebarnsmamma en direkt chans att överleva. Det finns gott om andra utgifter att skära i och istället säkerställa att svensk sjukvård levererar ännu bättre. Inte minst i ljuset av att vi mycket snart har en åldringsboom i Sverige. Åldringsboomar kommer att kosta inom sjukvården.

I ett läge där vi står inför en åldringsboom, stafettläkare driver höga kostnader och sämre behandlingskvalitet, barnmorskor säger upp sig, privata alternativ som Uppsala cancer clinic motarbetas och då valfrihetstanken möjligen drivs för långt, då måste man tänka till ordentligt. Jag förstår det positiva för mig som enskild person att få välja fritt var jag vill ha min vårdcentral. Det kan vara mer praktiskt för mig att ha den i anslutning till mitt jobb istället för till min bostad. Samtidigt drivs frågan om rätten till vård var du vill inom EU. Det kan låta tilltalande men hur ska de mycket fasta kostnader som en modern sjukvårdsverksamhet rimligt kunna täckas om allt patientunderlag är helt rörligt? Som jag brukar säga önskar jag att fler människor använder både hjärna och hjärta när de fattar sina beslut.
http://www.unt.se/asikt/debatt/stockholmare-kan-lista-sig-i-uppsala-3157483.aspx

söndag 18 maj 2014

Farväl

Livet är kort och orättvist
Många av oss människor lever allt längre. Det är i huvudsak positivt eftersom livet ändå är väldigt kort. Hur våra liv blir beror på många faktorer. Även om den egna viljan och det egna hårda arbetet har en stor betydelse för hur våra liv utvecklas så har självklart våra gener, var man föds och i vilket socialt sammanhang man föds mycket stor betydelse för hur den enskildes liv utvecklas. Livet är enkelt uttryckt inte rättvist. Även i rika länder som Sverige och med en rättvisekultur har vi självklart stora skillnader mellan individers förutsättningar. För att minska denna ojämlika start i livet är bästa möjliga skola för alla barn oavsett social bakgrund centralt i vår önskan att ge alla i vårt samhälle en så jämlik start i livet som möjligt.

Lina delade med sig
Vi lever i en härlig informationstid. En tid då bl a enskilda personer helt kan lämna ut sig genom att sprida sin dagliga livskamp på en blogg. Lina Baldenäs drev en sådan blogg. Hon delade sin livskamp med andra och många följde henne. Hon blev också en engagerande symbol för sjukvårdsköer och det oacceptabla att en 33 årig trebarnsmor med dödscancer ska behöva vänta tre månader på nödvändigt ingrepp när hon har en diagnos på sjukdom som sprider sig snabbt. Lina Baldenäs dog igår. Jag vill tacka henne för hennes kamp för livet och för att andra som drabbas av liknande sjukdomar ska behandlas smartare i framtiden. Mina tankar går särskilt till hennes nu tre mammalösa barn och den ensamstående trebarnspappan. Livet är orättvist.
http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.2374598-lina-baldenas-avled-av-hudcancern-i-natt

Alla våra skattepengar
Lina Baldenäs satte fingret på att vi har ett systemfel i vårt stora offentliga system. Hur kan det vara möjligt att vi på 2000-talet inte snabbare kan behandla människor som henne? Har vi inte flest läkare per capita i Sverige? Betalar vi inte mest skatt i världen och då är väl sjukvården det minsta vi ska förvänta oss att den fungerar väldigt bra (vilket den på många sätt gör). Istället för Hallandsåsprojek och JAS projekt borde vi satsa mer på att förbättra hälso och sjukvården. Om man gör det och även hittar bra möjligheter för alternativa producenter av vård som t ex det nu konkursade Uppsala cancer clinic, då kan Sverige både bota fler sjukdomar och skapa den nya industri som vårt välstånd är mycket beroende av. Vi måste tänka om och inte sitta fast i gamla tankebanor! Vi lever i en ny tid!

Svart eller vitt

En vecka kvar
En vecka kvar tills Sveriges Europaparlamentsrepresentanter Är valda. 22 svenskar som ska representera något i det Europeiska parlamentet. Man kan undra varför det är ett så tydligt personval och inte ett personval men där personens uppgift är att driva sitt partis politik. Vissa tycker säkert det är självklart men den självklara partiprogramskopplingen tycker jag blir för otydlig. Det kanske är syftet då parlamentarikerna har en mycket liten makt i det Europeiska demokratibygget.
http://www.unt.se/val2014/spretiga-valmanifest-till-eu-valet-3152766.aspx

Väldigt lite under våra liv kan betraktas ur ett "svart eller vitt" perspektiv. Livet, och det som ständigt förändras runt oss, är allt för komplext för att den förenklingen av betraktelser ska bli framgångsrik. Så är det även med ett samarbete som EU. Att vara helt för eller helt emot är en enkel position att förmedla men den är dum eftersom ett så komplext demokratibygge som just EU både är nödvändigt men också i sitt innehåll självklart kan utvecklas på olika sätt. Vänsterns och Sverigedemokraternas tydliga nej visar tydligt att de har väljarmålgrupper som inte förstår hur världen fungerar och helt bygger sina verklighetsbeskrivningar utifrån starka egna världsuppfattningar och ideologier. Folkpartiet är det enda svenska parti som helhjärtat kramar EU och som ständigt vill centralisera allt mer makt. De smarta partierna är självklart de som är positiva till det ur många perspektiv nödvändiga samarbetet men som samtidigt vill att samarbetet ska utvecklas annorlunda mot hur det är idag. Jag tycker det är intellektuellt svagt att tycka att nja-sägare är sämre än ja-sägare. Kommunikativt är det väldigt mycket lättare att vara "svart eller vit" men det är också ett fördummande vägval. Verkligheten är inte så enkel och jag tror mer om mina medmänniskor än att betrakta dem som okunniga och dumma. Även det komplexa går att beskriva med enkla metaforer. Centerpartiets och Nya Moderaternas valfilmer tycker jag är bra exempel på att det är möjligt att ta oss väljare på allvar.
http://www.unt.se/asikt/ledare/en-vecka-kvar-till-valet-3156921.aspx

Gör din röst hörd! Rösta! EU är framför allt annat ett fredsprojekt! Glöm aldrig det. Europa har en blodig historia. Det är oroliga tider i Europa idag. I den historiska brytpunkt vi befinner oss i kan vi åter hamna i blodiga konflikter om vi inte väljer sega demokratiska samarbetsvägar istället för snabba och odemokratiskt blodiga vägar. Rösta!
http://www.dn.se/ledare/signerat/peter-wolodarski-korv-och-votering-i-stallet-for-blod-och-jarn/


fredag 16 maj 2014

Pengar från himlen

Vänsterns sedelpress finns i himlen
Västvärlden dopas kraftigt av att EUs, USAs och Japans centralbanker låter sedelpressarna rulla så det glöder. Kortsiktigt, 6 år......., ett bra sätt att rädda en ekonomisk härdsmälta men långsiktigt ett omöjligt sätt att dopa ekonomierna på. Vi kommer att få lära oss vad som händer när pressarna slutar glöda. Fi och övriga vänstern räddar oss nog...... De har ju en sedelpress, för alla valutor, i himlen. För Fi och övriga vänstern finns pengar till allt och i deras kommunistiska samhälle ska vi alla ha det lika dåligt oavsett hur mycket vi utbildar oss, jobbar, uppfinner, skapar etc. Det är pinsamt att ta del av Gudrun Schymans alla vänsterpopulistiska och helt ofinansierade förslag. Även om hon är en skicklig politisk kraft tycker jag hon visar prov på stor bedräglighet när hon säljer en politik som på område efter område i Fis program är omöjlig att förverkliga eftersom de aldrig får fram de pengar som krävs för att förstöra Sverige. Jag hoppas att minst 99% av Sveriges befolkning inser det. Det finns ingen sedelpress i himlen.
http://www.unt.se/asikt/ledare/hur-skapas-valstand-fi-3156859.aspx

Hittills verkar över 1% ha gått politiskt vilse. Hoppas det går över. Fi är inget annat än en mycket vänstervriden radikal feministrörelse. Om man vill att det viktiga jämställdhetsarbetet ska fortsätta är C ett mycket klokare val framåt. Vi har en lång tradition av jämlikhet. Vi finansierar våra politiska förslag.
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article18900959.ab
Smalare men vassare EU

EP valet allt närmare
Europaparlamentet beslutar inte mycket men är en viktig smältdegel för att stöta och blöta frågor som berör människor inom de länder som bildar EU. I praktiken finns makten över EU fortsatt hos kommissionen och bland de ingående ländernas regeringar. EU har inte idag ett folkligt demokratiskt valt forum som har exekutiv makt. Bra tycker vissa. Dåligt tycker andra. Är då EP kandidaterna viktiga? Ja! Om de är bra personer kan de göra sina väljares röst hörd i smältdegeln och de kan också skapa opinion runt frågor som EU i sina beslutande organ avser att fatta beslut om i sina hemländer. Om de lyckas påverka sitt lands regering genom opinionsbildningen kan den ha avgörande betydelse för frågans utgång.

Smalare men vassare
Centerpartiet och våra huvudkandidater går till val med huvudbudskapet att vi vill se ett EU som blir "smalare men vassare". Vi tycker att delar av den byråkratiska apparaten blivit överviktig och ägnar sig för mycket åt frågor som borde ägas av lokalsamhället och för lite åt de stora och viktiga frågorna som miljöfrågor, fredsfrågor, organiserad brottslighet, integritetsfrågor, ramverken för frihandel och ramverken för människors fria rörlighet inom EU. Ett exempel på vad C menar med smalare men vassare demonstrerade jag och Uppsala läns riksdagsledamot om igår. Vi tycker att EU ska besluta om tuffa och möjliga miljökvalitetskrav. I detta fall krav på luftens kvalitet i Europa. Trots att vi inte ser det med våra ögon finns många platser i Europa där människor drabbas av negativ hälsa på ett oacceptabelt sätt. För att driva en positiv miljöutveckling och kunna matcha stora internationella företags lobbykraft behöver EU bli starkare inom detta område. Däremot ska inte EU eller den svenska staten bestämma vilka åtgärder vi i Uppsala får tillämpa för att lösa problemen. Om vi i Uppsala vill ta bort Dubbdäcksförbudet och istället införa någon form av avgift för att lösa partikelproblematik, då vill vi ha rätten att göra det. Det har vi inte idag. Centerpartiet vill att lokalsamhället ska ha den makten hos sig! Varför ska den ligga centralt i Stockholm eller i Bryssel?
http://www.unt.se/uppland/uppsala/c-kraver-battre-luft-genom-eu-3154982.aspx


Uppsala bästa stadskommun enligt tidningen Fokus årliga ranking!
Det är både utvecklande och kul att leva i Uppsala. Uppsala utvecklas fantastiskt och det är väldigt givande att få sitta i förarsätet under denna mycket positiva utveckling för Uppsalas invånare. Ta gärna del av Fokus ranking 2014!
http://www.fokus.se/bastattbo/har-ar-det-bast-att-bo-2014/
http://www.unt.se/omvarld/uppsala-basta-stadskommunen-3155552.aspx

torsdag 15 maj 2014

Dödgrävare

Har vi råd att inte förändras?
På Ackis (världsledande sjukvård inom vissa områden) har det gjorts försök efter försök att modernisera och effektivisera sjukhusets verksamhet. Trögheten och konservatismen har varit omfattande och frågar du mig så har tidigare skattemiljoner till bl a McKinsey, världsledande ledningskonsultbolag, varit onödiga kostnader. Förbättringspotentialen är fortsatt stor. Förbättringsbehovet är också nödvändigt eftersom vi blir allt fler äldre och därmed allt fler i behov av omsorg och sjukvård.

Alternativet till smartare drift av verksamheten är höjda skatter i ett land som redan har världens högst beskattade invånare trots de senaste årens jobbskatteavdrag! Eftersom Uppsala läns landsting också beslutat att bygga om sjukhusen till enkelsalar för våra sjuka krävs garanterat effektivare arbetssätt för att inte ineffektiviteten ska öka samtidigt som den hårda beskattningen av invånarna förstärks.

I ljuset av denna nödvändiga förändring vill jag åter beklaga att landstingets politiker och Ackis tjänstemän samt småsinta läkare inte lyckats hitta en kompromiss med Uppsala cancer clinic! Uppsala och Sverige behöver nytänkande och alternativa sätt att lösa problem. Alternativ kreativitet och utveckling kräver mångfald. Jag hoppas stiftelseformen vid liknande satsningar blir en verklighet. Då slipper vi i vart fall oskäliga vinstdebatter. I Lund har Kamprad sponsrat en större sjukvårdsverksamhet. Synd att inte Diös hann skapa en stiftelse med fokus på Uppsalas utveckling, då hade sannolikt kommunen haft en finansiellt stark aktör som kunnat driva liknande hälsoorienterade stiftelser.
http://www.unt.se/uppland/uppsala/privatisering-inte-alltid-ratt-losning-3123867.aspx
http://www.unt.se/debatt/insandare/det-handlar-om-manniskoliv-3121941.aspx

Vem bestämmer?
Jag förstår att det finns stordriftsproblematik etc kopplad till specialistsjukvård. Uppsala och Sverige har väldigt få invånare jämfört med många andra platser på jorden. Då kan man inte skapa för små verksamheter om kundunderlaget är för litet och de fasta kostnaderna i utrustning och personal är väldigt höga. Enkel ekonomi. MEN i UCCs fall är jag säker på att en bra lösning skulle kunna ha nåtts om inte rädsla och prestige fått råda. När jag läser några Folkpartiartiklar som beklagar det som hänt kan jag inte låta bli att undra 1) är inte FP med och styr Uppsala läns landsting? 2) har FP i landstinget reserverat sig mot det som UCC utsatts för? 3) är det tjänstemännen som styr Ackis? Precis som kopplat till den mycket statligt styrda skolan hörs också FP krav om ytterligare centralisering. Man kan lätt tro att många FP tycks tycka att Sveriges delar bäst styrs helt från en organisation med huvudkontor i Stockholm. Det tror inte jag. Sorgligt och beklagligt! Människoliv offras och Uppsala förlorar sannolikt två mycket flitiga, duktiga och populära invånare.
http://www.unt.se/asikt/debatt/vi-ville-men-kunde-inte-3150807.aspx
http://www.unt.se/asikt/debatt/avskaffa-landstingen-3152439.aspx

P.S tror inte C i landstinget heller reserverat sig men de väljer i vart fall inte att låtsas som att inget alternativ fanns.

onsdag 14 maj 2014

Pinsamt

Respektera det demokratiska spelet!
Jag är mycket besviken på Maud Olofsson. Jag tycker hon gjorde mycket bra under sin partiledartid. Framförallt var det hon som gjorde det möjligt för ett icke majoritetsgäng att ta över ansvaret för Sveriges utveckling. Inte minst under hennes ledarskap hittades kompromisslösningen mellan de fyra borgerliga partierna inom energiförsörjningsområdet som klarade samarbete. Möjligen gjorde FP ett misstag då de inte tycks ha förstått att överenskommelsen i praktiken är ett NEJ till fortsatt kärnkraft och ett JA till grön omställning. Centerpartiet är m a o fortsatt det enda borgerliga alternativet för den som vill se en fortsatt grön omställning. FP är ett utmärkt val om man vill ha mycket mer kärnkraft i Sverige. Särskilt gillade och gillar jag Cs vision om Sverige uttryckt i Nybyggarland. En vision som har stor kraft inte minst då den andas stor framtidstro och en fantastisk tro på oss människor. På var och en av oss med alla våra härliga olikheter.


Även om jag starkt gillade energiöverenskommelsen som la grunden till Allianssamarbetet ogillade jag den interna demokratiska processen i en så viktig C fråga. Länge skadade den C bland kärnväljare då de trodde att C givit upp sin kamp mot kärnkraft och för gröna hållbara alternativ. Det var onödigt då man snabbt efter överenskommelsen kunde vara ärliga och säga vad man förhandlat fram dvs en avveckling under ordnade former och en satsning på grönt och förnybart. Eftersom avtalet var skrivet hade ju redan FP köpt upplägget. En ny demokratisk blunder tycker jag Olofsson gör kopplat till Nuonaffären. Självklart ska hon infinna sig när KU kallar! Det är pinsamt att hon inte gör det. Det skadar både förtroendet för demokratin och för C. Risken är att många tror att regeringen är korrupt! Jag tycker det är mycket dåligt omdöme att inte komma på KU förhör även om det är ett politiskt skådespel.
http://www.unt.se/asikt/ledare/valar-for-bada-sidor-3151705.aspx

tisdag 13 maj 2014

Våra döttrar

Kontraster
Jag blir illamående av kidnappningen av 276 flickor i Nigeria. Boko Haram kidnappar, förödmjukar, sannolikt sexuellt utnyttjar och kanske t o m gifter bort dessa kidnappade flickor. Som bl a pappa och gudfar till flera flickor påminns jag smärtsamt om att det fortfarande finns stor ojämlikhet runt om i världen och att flickor och kvinnor runt om i världen underkastas män samt ständigt förödmjukas. Det är bedrövligt. Hur kan man utsätta våra egna barn och döttrar för liknande övergrepp och ojämlikhet som t ex Boko Haram utsätter våra 276 flickor för? Hur kan man utsätta någon annan människa för övergrepp överhuvudtaget? Vi lever verkligen i olika världar på vår jord, både i det lilla och i det stora.
http://www.dn.se/nyheter/varlden/kidnappade-skolflickor-soks-med-spaningsflyg/

I dagens UNT kan vi t ex se en av många starka kontraster mellan Sverige och Nigeria. Tidningen lyfter idag fram nio av Uppsalas ledande Europaparlamentariker. Samtliga nio är kvinnor. Inte en enda man. Kanske inte så jämlikt men en härlig kontrast till vissa krafter i t ex Nigeria. Varför är det så svårt för vissa att tycka att kvinnor och män självklart ska ha jämlika villkor i livet? Bara tanken på att min dotter och mina gudbarn ska begränsas av det enda skäl att de är födda som kvinnor är avskyvärd och oacceptabel. Alla människor är för mig självklart jämlika. Alla människor borde få bästa möjliga och en jämlik start i livet. Därefter avgör i huvudsak vår livsutveckling av gener, egen vilja, egen flit, tur men också fortsatt utifrån våra ojämlika sociala uppväxtvillkor. Jämställdhetsarbetet behöver fortsätta att förbättras även i Sverige. Glastak på grund av kön är oacceptabla. Tydliga strukturella löneskillnader mellan män och kvinnor som utför liknande arbetsuppgifter är oacceptabla. Det sociala kontraktet måste bättre ta hänsyn till den som tar ett större föräldraansvar.

måndag 12 maj 2014

Lata lögnare

Finns inga enkla vägar till framgång
Vi lever i brytpunktstider. Det brukar också vara farliga tider eftersom gamla maktstrukturer brukar falla och det är oklart vilka nya krafter som tar ledarpinnen. Precis som det är nu uppstår ofta oroligheter och allt större sociala klyftor i dessa historiens brytpunkter tills nya fungerande (tidsenliga) system skapats. För att nå till ett nytt mer stabilt läge krävs mod och ledarskap. Det krävs reformer som just möter en ny verklighet. Tills de reformerna kommer blir Europa allt bräckligare och risken för väpnade konflikter i vårt närområde ökar. Vi lever i informations- och tjänstesamhällets tid! Fatta det och reformera våra ekonomier utifrån det tack!

Inom EU är ett av flera nödvändiga reformarbeten att lokalt kunna skatta t ex globala extremt lönsamma företag som Google. Bara den skattefrågan visar att ett EU samarbete är nödvändigt om EUropaparlamentarikerna företräder folkets intressen och reglerar för liknande beskattningsrätt i vår nya tid. Inget enskilt EU land kan klara av den matchen mot t ex ett bolag som Google. Enbart denna fråga visar också hur fel ute vänstern och nationalisterna är när de propagerar för utträde ur EU. Vi måste vara med i EU men EU ska ha en tydlig och begränsad agenda. Därutöver ska EUs olikheter ses som något positivt och konkurrenskraftigt och inte som något problematiskt. EU måste också sätta ner foten och bestämma ETT språk som alla ska lära sig inom Unionen. Varför inte svenska?

Latas opportunism 
Hörde på radion att en forskare från Lund är i Uppsala. Vill minnas att han heter Roland Paulsen. Han forskar om arbetstider och talade om vilken enorm produktivitetsvinst teknikutvecklingen skapat sedan 70-talet men att fördelningen av förädlingsvärdet kraftigt fördelas mer ojämlikt i t ex Sverige. Han tyckte att teknikvinsterna med fördel kunde omfördelas till mindre arbetstid per anställd. Han verkade på fullt allvar tycka att 2 timmar per dag skulle räcka. Jag blir upprörd av att höra naiva personer som denna forskare tala. Jag blir upprörd av att höra FI, Vänsterns och MPs välståndsfientliga politiska budskap. Det är löjligt att tro att Uppsala och Sverige kan bygga upp en isolerad ekonomi som skulle kunna byggas upp med en så kraftig omfördelning av resurser att anställda endast skulle behöva jobba 6 timmar eller mindre per dag. Det är dessutom orättvist om det mot förmodan skulle testas då det skulle innebära att alla duktiga och hårt arbetande skulle behöva jobba massor men de ekonomiska incitamenten för att göra det skulle helt försvinna. Vi lever inte isolerat i Sverige! Vi har allt fler äldre med funktionshinder som behöver omfattande omsorg och vård. Vi slåss allt mer om begränsade råvaror på vår jord. I Sverige behöver vi jobba mer och inte mindre genom att fler jobbar och att vi jobbar så länge vi kan. I ett flitigt Sverige med reformer som passar informations och tjänstesamhället kan Sverige förbli generellt rikt. Utan fliten och kreativiteten är vår mycket höga standard snart historia.

söndag 11 maj 2014

Högt pris

Rättvisa viktigare än jämlikhet
I dagens UNT kan vi ta del av en kinesisk undervisningsexperts synpunkter på den svenska skolan. Det finns all anledning att lyssna noga eftersom kineserna sedan mycket länge, typ då människor i Sverige levde i grottor, har varit mycket medvetna om utbildningens centrala roll för en positiv samhällsutveckling och då lärande har en central kulturell roll för de allra flesta kineser. En av de tre vise männen, livsfilosofiska symboler, representerar det livslånga lärandet. Professor Lu Ziwen säger bl a "Rättvisa är viktigare än jämlikhet. Om ett barn kämpar hårdare, varför ska han hållas tillbaka på andras nivå?". För att koppla hans inställning till några av mina tidigare inlägg i skoldebatten anser han att kulturen ska fokusera på att nå det bästa möjliga inte att anpassa sig mot något sämre. "Race to the top and not a race to the bottom". Om inte Sverige kan stötta de mest motiverade och kunniga krafterna, som förhoppningsvis känner en stark koppling till Sverige, vilka ska då betala för att vi ska ha råd att ge våra svaga bästa möjliga stöd genom livet?

Rätt till heltid
Både Socialdemokrater och Moderater är ute och lovar rätt till heltid inom den offentliga sektorn. Lätt att förstå röstfisket då det låter positivt för alla som enbart får deltidstjänster men som önskar mer. Men vem ska betala för merkostnaden? Är det Socialdemokraternas vilja att all omsorg och vård ska privatiseras? Hur ska offentliga verksamheter kunna konkurrera med privata alternativ om de tvingas till en ordning som mycket sannolikt blir kostnadsdrivande? Jag tycker det är oansvarigt att för att locka röster driva förslag som har kraftig påverkan på finansiering och konkurrensen inom offentligt finansierad verksamhet. Som med allt annat måste olika intressen balanseras mot varandra. Om man tycker att det är ok att offentliga verksamheter ska få driva t ex barnomsorg, hemtjänst och  hem för kraftigt funktionsnedsatta måste liknande verksamheter klara att vara konkurrenskraftiga när offentliga upphandlingar avgörs på pris om övriga skall krav är uppfyllda. Eller avser Socialdemokrater och Moderater att tvinga en av arbetsmarknadens parter att tillämpa heltid åt all berörd personal? Var kritisk när du röstar! De som lovar "guld och gröna skogar" måste också tvingas förklara hur de avser att finansiera sitt valfläsk! Eller vara tydlig med att de helt vill privatisera allt monopolisera en verksamhet.
http://www.dn.se/valet-2014/socialdemokraterna-vill-se-heltid-som-norm/

lördag 10 maj 2014

Bryr sig - på riktigt

Mer än hjärna
Alliansens partier har det utmanande. Trots att Sverige är relativt sett välskött ekonomiskt, ungdomsarbetslösheten sjunker, tar ett mycket stort Europeiskt ansvar för flyktingar, börjar inse att beroendet av gas, olja och kärnkraft är dumt både ur ett miljöperspektiv men också ett säkerhetsperspektiv osv. Jämfört med en kraftig vänstersväng i svensk demokratisk makt mår Sverige imponerande bra i en tid som är den värsta Europa haft på mycket länge. Europa mår samlat mycket dåligt och dopas av billiga pengar från centralbankerna. Att Europa har allt större sociala problem kopplade till den ekonomiska tillbakagången syns oroande tydligt genom att vänster och bruna extremistgrupper växer sig starkare. Europa har sett liknande utvecklingar förr och de har nästan alltid slutat i krig och elände. Jag hoppas vårt viktiga EU samarbete bidrar till att vi denna gång slipper se ett Europa i lågor. Glöm inte att Jugoslavien var en union som upplöstes under fruktansvärda former. I Europa. I nutid. Sverige mår förhållandevis bra om man förstår hur det ser ut runt oss. Varför tycks då svenskarna vilja sparka ut Alliansen från makten?

Känslor
Krasst så måste ett framgångsrikt och hållbart ledarskap bygga på mycket kunnande (hjärna) och samtidigt empati (hjärta). När någon lyckas kombinera hjärna och hjärta kallas det klokskap och t o m visdom. Många journalister och vänsterföreträdare kampanjar flitigt för vänster och utopistideer genom att beskriva ett samhälle som blivit kallare och omänskligt. De talar till människors hjärtan. De talar enbart till människors hjärtan och om hjärnan inte tvingas vara med i det som beskrivs tycker vi alla att enskilda fall som lyfts upp som exempel på hur hemskt det blivit är oacceptabla. Alliansens huvudproblem är att vi hittills inte lyckas beskriva en verklighet som relativt andra länder är mycket positiv. Att vi inte lyckas få människor att förstå att vi genuint bryr oss om våra svaga men att då måste också hjärnan vara med i beslutsfattandet. Att vi inte glasklart lyckas få människor att förstå att vi starkt tar avstånd mot det som blivit fel när skola, omsorg och vård öppnats upp för konkurrens och kommer med tydliga korrigeringåtgärder. Alliansens representanter måste trovärdigt sluta vara kamrerer och trovärdigt, genom egna erfarenheter, visa att vi bryr oss om de svaga MEN att vägen för att klara av det hållbart inte är ett ännu högre skattetryck, inte är ännu mera bidrag, inte är kortare arbetstider, inte är ännu mer föräldraledighet o s v. När t ex kommuner träter om vem som ska bekosta stöd till invandrade och behövande människor förstår inte många människor varför "vistelsebegreppet" är viktigt och centralt för platsers möjligheter att erbjuda sina invånare ett bra stöd. Det är jättelätt att vinna sympati för att utan "tjafs" hjälpa den enskilda människan i behov av hjälp. Hjärtat säger så, men vad säger hjärnan om den tillåts vara med i beslutsprocessen? Oavsett så måste Alliansen trovärdigt visa på mer hjärta.
http://www.unt.se/uppland/uppsala/sa-forsvarar-kommunerna-sig-3140054.aspx

fredag 9 maj 2014

Hyllningar

Välståndsbasen firas
Uppsalas Företagargala 2014 blev en mycket lyckad hyllning till företagsamheten och till särskilt framgångsrika företagare. Under flera år har jag haft förmånen att leda juryarbetet att bland många kandidater välja ut Årets företagare och Årets komet. Arbetet är krävande och mycket givande. Utöver urvalsarbetet för att komma fram till finalister avslutas arbetet, innan prisutdelningen, med att finalisterna kort får pitcha sig själva och sin verksamhet inför hela juryn. Det är som ett "draknäste". De presentationerna och mötet med de härliga företagarpersonligheterna är en av årets höjdpunkter. Alla är väl förberedda. Alla finalister kommer (även de superföretagare som ofta finns bland finalisterna och som jag dumt nog undrar om de kommer...). Alla vill vinna. Bland vinnarna, för det är alla finalister, måste alltid en utses till Årets företagare. Att alla vill vinna är också tydligt i samband med att vinnaren presenteras. Då blir de som inte vinner väldigt besvikna. I dagens samhälle går det bl a att följa den känslosamma besvikelsen över att inte vinna på Facebook. Självklart blir vinnaren väldigt glad. Ett stort grattis till alla finalister och ett särskilt grattis till Kaija och Rolf Carlson som fick mest stöd när juryns alla röster räknats 2014.
http://www.unt.se/ekonomi/arets-foretagare-kaija-och-rolf-3142621.aspx

Att synas
Gillar Moderatledaren i Uppsalas marknadsföringsgrepp för att göra sig själv mer känd. Ett ständigt tjatande om att "det går bra för Uppsala" skojas det snart om överallt i kommunen. Därutöver ses han numera också ofta i kostym och röda gymnastikskor. Förvisso är han Maratonlöpare, och skorna är säkert sköna att gå i, men det är knappast därför de är på hans fötter. Vi lever i en ny tid. En tid som kanske kräver de röda gymnastikskornas kontrast till kostymen för att synas. Å ja! Marknadsföringsgreppet fungerar. Annars skulle ju inte jag skriva om det. Bra idéer av den/dom som kommit på dem. Företagsamt : )

torsdag 8 maj 2014

Välståndsfara

Bygg mer där efterfrågan finns!
Ett av skälen till varför prisutvecklingen på bostäder, i t ex Uppsala och Stockholm, är så oroväckande att både organ inom EU och IMF (Världsbanken) uttrycker oro över svensk skuldutveckling är att den kraftiga efterfrågan inte kan mötas med utbud av fler bostäder. Eftersom människor måste bo på något ställe driver det upp priserna till ohälsosamma nivåer eftersom väldigt många belånar sina fastighetsköp kraftigt. En tickande bomb tror många där många människor kommer att drabbas av stora ekonomiska problem i framtiden. Politiken lyckas uppenbarligen inte att vidta åtgärder som bättre minskar fallhöjden när bubblan spricker. Att koppla sparandekrav kopplade till bostadslån är väl en utmärkt väg framåt? Vem förlorar på att enskilda svenskar sparar lite mer? Bankerna så klart!
www.svd.se/naringsliv/nyheter/nya-bankkrav-driver-upp-borantor_3538704.svd
http://www.svd.se/naringsliv/pengar/bostad/flyttskatt-blir-en-broms-pa-bostadsmarknaden_3538568.svd
http://www.svd.se/naringsliv/pengar/vice-riksbankschef-kraver-atgarder-mot-hushallens-skulder_3537416.svd

Hämmar den viktiga företagsutvecklingen - jobbskapandet
Jag jobbar många timmar per vecka för att bidra till att Uppsalas näringsliv utvecklas mer positivt. Framförallt med att bidra till att nutida och framtidsbranscherna IT/kommunikation, Hälsa, miljöteknik & energi samt Turism utvecklas bättre. Branscher som har stor potential att bli Sveriges nya välståndsryggrader. Att vi lyckas stärka dessa branscher och lyckas internationellt är avgörande för ett fortsatt svenskt högt välstånd. T ex Bilindustrin och läkemedelsindustrin finns snart endast i liten utsträckning så vi behöver nya internationellt framgångsrika näringar. I denna nödvändiga omställning av svenskt näringslivs motorer krävs MÅNGA fler hyresrätter på heta tillväxtplatser som i t ex Uppsala och Stockholm. Jag träffar varje vecka företag som hämmas i sin viktiga utveckling p g a brist på hyresbostäder! Vi måste lösa detta problem snabbare! Fler hyresbostäder måste byggas i tillväxtorter och det offentliga måste hjälpa till mer utan att subventionera!
http://www.svd.se/naringsliv/digitalt/bostadsbristen-handikappar-startup-bolag_3535798.svd

onsdag 7 maj 2014

Sossarna tar ut vinsten

Inte bara girighetsstämpel
Margot Wallström lämnar Postkodslotteriet och en väldigt hög arvodering för sina insatser där. Postkodslotteriet och dess huvudmän har haft det svettigt en tid eftersom det blivit tydligt att det är ett mindre antal personer som tjänar massivt med pengar samtidigt som verksamheten aktivt motarbetar föreningslivets vilja att tjäna verksamhetspengar genom egna lotterier. Eftersom Postkodslotteriet har särskilda rättigheter för sin verksamhet är det viktigt att den har mer av en välgörande funktion än något annat. Wallströms beslut att lämna är sannolikt kopplat till avsmaken som spridit sig runt verksamheten men också att hon och S nu verkar tro att valsegern är nära.
http://www.di.se/artiklar/2014/5/6/margot-wallstrom-draglok-i-valet/

Om S vinner valet får Sverige en mycket oprövad politiker som potentiell statsminister. Då kan det vara värdefullt med en politiker som har Wallströms breda politiska bakgrund. Hon har också varit ute i verkligheten och bl a jobbat åt den framlidne Jan Stenbeck. Tror du Wallström blir vice statsminister om Löfven får bilda regering? Eller blir hon Sveriges första kvinnliga statsminister? Löfven och Socialdemokraternas valgeneral kanske taktiskt växlar ledare en månad innan valet för att neutralisera Fi och för att vinna de många röster som gillar Margot. Kan det bli så? Löfven blir sannolikt en bättre näringsminister än Statsminister. Vad tror du?

Skuldbergen
Den som spar han har. Så var det förr. Nyligen var jag på ägarmöte i en sparbanksstiftelse. Ett av syftena med stiftelsens verksamhet är att mana människor till sparsamhet..... När övergavs den sunda inställningen och tiden då allt för många är sanslöst belånade inleddes? Sossarnas Göran Persson upprepade under 90-talskrisen mantrat "den som är satt i skuld är icke fri" gång på gång på gång. Så är det! Det tycks många inte förstå. Hur ska S försöka lösa detta mycket farliga faktum? 2008 års finansproblem är inte över. De flesta av Europas ekonomier har bara "kissat i byxorna" med billiga pengar. Skulderna är gigantiska. Hur ser avbetalningsplanerna ut framöver?....

I Sverige ligger primärt skuldriskerna på enskilda människor i storstäder och bland ekonomiskt svaga. Riskerna är stora. Krisen är inte över. Det är fortsatt viktigt att ha så kloka och erfarna ledare som möjligt. Är det Löfven och Andersson som kan stå för den klokheten för riket? Kan de bättre än Alliansen hantera den åtstramning av konsumtionsekonomin som krävs när sparandet måste öka bland storstadsbor och ekonomiskt svaga? Vilka blir de sociala kostnaderna när de socialt svaga får det ännu svårare att leva över sin egenskapade förmåga? Är det återigen skattekollektivet som ska lösa ut finansmarknaden när lånecirkusen tar slut? Vad händer med statens finanser då? Visst är bifogade artiklar intressanta i ljuset av att vårt finanssystem sägs stresstestas regelbundet och varningssignalerna inte är tillräckligt höga. Det är valtider.... Vem vill förstöra festen och säga att elden i köket måste släckas, och köket restaureras, innan festen fortsätter? Ingen vågar föreslå några förslag på åtgärder som dämpar smällen när den kommer nästa gång. Den kommer alltid tillbaka. Du har väl spelat Monopol eller Nya Finans?
http://www.di.se/artiklar/2014/5/7/skulderna-storre-an-riksbanken-trott/
http://www.di.se/artiklar/2014/5/7/skingsleys-skuldoro-har-okat/


tisdag 6 maj 2014

Skrota Arbetsförmedlingen & vänsterpopulism

Reformer
Du har väl inte missat att jag tycker att det krävs många nya reformer för att svenskt välstånd ska kunna försvaras på den höga nivå vi idag har. En av de nödvändiga reformerna är att helt göra om Arbetsförmedlingens (AF) uppdrag. Centerpartiet driver en liknande önskan eftersom det länge varit enkelt att förstå att specialiserade arbetsförmedlingar i konkurrens bättre kan bidra till matchning på arbetsmarknaden än vad den tröga och ineffektiva Arbetsförmedlingen kan. Med fördel kan AF ansvara för IT stöd för basmatchning, utveckla och kvalitetssäkra särskilda arbetsmarknadsprogram samt kvalitetsuppfölja de privata arbetsförmedlare som fått tjänstekoncession att med stöd av skattepengar hjälpa människor till självförsörjning. Gör om! Gör tidsenligt! Gör effektivt!
http://www.di.se/artiklar/2014/5/5/arbetsformedlingen-hangs-ut-i-egen-krisrapport/

Välståndsförsvar
Hur är det möjligt att många människor i Sverige tror att vänstermänniskor har svar på hur det höga svenska, och generella, välståndet ska kunna försvaras. Det kan vara smakfullt för vissa att tro att kortare arbetstider är en räddning. Så är det enbart för en person som inte förstår hur välstånd skapas och vad som krävs för att vi ska klara av ett värdigt åldrande när allt fler blir mycket gamla. Jämställdhetsarbetet är mycket viktigt! Inte minst i skolan där pojkar utvecklas allt sämre än flickor. Det är dock mycket tydligt att Fi är ett MYCKET vänsterorienterat parti. Det är ett parti som inte kommer att leda till ett jämlikare samhälle eftersom deras politiska program på punkt eller punkt åter kommer att leda Sverige mot ett samhälle där många lever i fattigdom. Det är knappast bra för jämställdhetsarbetet. Om 50% av svenska folket kan tänkas tycka att FI ska sitta med i en vänsterregering lever vi i en tid där många människor bara tycks klara av att förknippa ett parti med en sakfråga om de inte heter Moderaterna eller Socialdemokraterna.
http://www.di.se/artiklar/2014/5/6/stort-stod-for-fi/


söndag 4 maj 2014

Tydliga skillnader tack!

Man får det man förtjänar
Igår var det partiledardebatt. Tre partier särskilde sig, och det belönas av folket. Oavsett vad man tycker om olika partiers politik så är det både bättre för demokratin och smart för att få röster att tydligt särskilja sig från andra partier. M och S taktik att ligga väldigt nära varandra är inte positiv för svensk utveckling. Tyvärr har de kommit fram till att vi väljare är så dumma att vi går på den taktiken. I vart fall lättrörliga mittväljare tycks anses så känsliga att det är viktigare att vara slätstruken och lika istället för tydlig med fler skillnader än att det ska löna sig att arbeta istället för att leva på bidrag. Partiledardebatten var urtråkig. Det var bara MP med sin naiva miljö och säkerhetspolitik, SD med sin "det är invandrarnas fel"-politik och Vs med sin "det är kapitalisternas och vinstintressenas fel"-politik som tydligt särskiljer sig. Och det belönas av allt för många väljare. Avvikande och enkla budskap. Som Wolodarski på DN skriver är det urtråkigt att följa en debatt som blir så lam. Och det i en brytpunktstid som är mycket orolig och osäker. I en tid där kreativiteten runt reformer borde vara stor. Reformer som tydligt skulle kunna erbjuda väljarna intressanta alternativ, inte bara politiska administratörer av makt. Administratörer som fokuserar på att undvika att göra fel istället för att fokusera på att göra rätt. Av Allianspolitikerna tyckte jag Björklund var bäst. Han var på hugget och han radade upp fakta om hur mycket bättre svenskarna de facto fått det. Hur kan man köpa den missvisande bild av Sverige som vänstern och vänsterjournalister sprider?
http://www.dn.se/ledare/signerat/peter-wolodarski-klockorna-ringer-medan-politikerna-tiger/

Ointressant i Sverige
Alf Svensson var med i ett stort reportage i dagens UNT. Kort kan man sammanfatta det som att han har det glassigt som Europaparlamentsrepresentant och han anser att svensk politik är urtråkig. Han tyckte t o m att S och M kan samregera för det är ju i praktiken en väldigt liten skillnad idag.... Är mina moderatkompisar egentligen smygsossar? Har S i smyg tagit över M? Kan det vara så?..... (Ironi!!!)
http://www.unt.se/sverige/kanda-tongangar-i-partiledardebatten-3133933-default.aspx
http://www.unt.se/val2014/valbetalda-pendlare-i-eu-parlamentet-3122172.aspx


Besök i verkligheten
Det är valtider. Politiker tycks besöka verkligheten för att förstå hur den ser ut.... Du som följer min blogg vet att jag regelbundet, sedan jag blev politiker, pryar och besöker "verkligheten". Jag tycker det är anmärkningsvärt att det sker så sällan för många ledande politiker. Framförallt är det skrattretande att MP och deras vänsterpolitik ska kunna förbättra den svenska skolans konkurrenskraft. Flum och "tycka synd om" mentalitet bidrar inte till att försvara och utveckla svenskt välstånd. Jag tror inte svenska folket är så dumt att de går på vänsterns och MPs flum och destruktiva mjukisförslag. Om man vill tillhöra bland de rikaste i världen och om vi ska ha råd att stötta våra svaga på ett bra sätt måste vi arbeta hårt och medvetet med kompetensbyggande och näringsförädling. Bara så kan välstånd skapas. Fråga en elitidrottare om hen kan lata sig till framgång! Fråga en elitidrottare om det är de ekonomiska belöningsmöjligheterna som varit motivationskraften.

Tala ur skägget!

Bara maktspel?
Är det "enbart" makten som är viktig för vissa partier, till varje pris? Varför kan inte partier tydligt deklarera vad de står för så att vi väljare rimligt enkelt kan välja det parti lokalt, regionalt och nationellt som vi tror har den bästa politiken framåt?

Är MP och S mot vinster och företagande inom skola, omsorg och vården? Om de säger att de kraftigt ska begränsa företags möjlighet att generera vinster som kan finansiera större underhåll och nyinvesteringar, vad tror de händer med alla företag som idag erbjuder utbildnings, omsorgs och vårdtjänster? Det är pinsamt att följa vänsterns enkla och oriktiga propaganda om omsorgs och vårdutvecklingen i Sverige. Svenska folket har aldrig fått så mycket omsorg och vård som idag. Svenskarnas och alla andra som erbjuds omsorg och sjukvård i Sverige har aldrig tidigare botats och överlevt som idag! Det är sanningen. Samtidigt beskrivs mindre brister som om allt är dåligt. Så är det inte. Syftet med att beskriva verkligheten så felaktigt är självklart att den missvisande beskrivningen målar upp en bild av att Alliansen är girig och kortsiktig. Att Alliansen bara bryr sig om de starka. Det finns eletistiska partier men Centerpartiet är inte ett sådant parti. Vi måste våga stå upp för mångfald, konkurrens och samarbeten! Vi måste kraftfullt värna och utveckla det fria företagandet i Sverige. När man lyssnar till bl a LOs företrädare är mångfalden, konkurrensen och pragmatiska samarbeten inom sjukvården hotade bara för att det passar en populistisk och destruktiv politisk propaganda! Låt oss fokusera på bättre upphandlingar och tuffa kvalitetssäkringssystem istället för att krossa det fria företagandet inom branscher som kan skapa nutidens nya välfärdsmotorer så som Ericsson, Volvo, IKEA etc. Ericsson, Volvo, SCANIA, Alfa-Laval, IKEA etc har under en längre tid tjänat Sverige väl. Vi behöver nya liknande bolag och de jobben och de exportframgångarna kan med fördel skapas inom hälsosektorn om inte destruktiva politiska företrädare förstör möjligheterna.
http://www.gp.se/nyheter/ledare/1.2359905-mycket-prat-lite-verkstad

lördag 3 maj 2014

Verklighetsbilder

Hjärta och hjärna
Trots att vi lever i en helt ny och spännande tid fortsätter journalister att framförallt vara vänsterorienterade. Om man tror att partier som inte är vänster enbart är lakejer åt kapitalister är det lätt att förstå att många människor tycker det är positivt. Jag tycker det är urdålig journalistik att inte vara så objektiv som en riktigt duktig journalist ska vara. Samtidigt kan även nyhetschefen och chefsredaktören göra stor skada eller nytta om de ifrågasätter trovärdighet och objektivitet trots att tempot på nyhetsredaktioner är väldigt högt. Vem vill vara sist med att publicera en nyhet? Då måste man riskera att några enskilda felaktigt drabbas negativt ibland... Är det konstigt att det är svårt att vara objektiv när man beskriver det man läser och ser? Självklart inte eftersom de flesta av oss använder både hjärta och hjärna när vi tolkar det som händer omkring oss. Väldigt många använder mest hjärta och lite hjärna. De bästa besluten fattas av människor som klarar av att balansera väl mellan hjärta och hjärna när beslut ska fattas. Det ska inte gälla en professionell journalist, då är det hjärnan som ska råda. Annars är reportaget inte objektivt.

Objektivitet
Återigen kan jag läsa reportage om att Socialdemokrater är ute och pryar i verkligheten. Intressant att det kvalificerar in som redaktionellt material i UNT. Själv är jag ute och besöker verksamheter som finansieras av oss skattebetalare varje vecka. Det skulle vara kul att få höra sanningen om varför en journalist och en redaktör väljer att skriva och publicera att en politiker är på "politikerprao". I samma tidning publiceras en lokal opinionsundersökning gjord på uppdrag ifrån S. Även det är intressant att en tidning väljer att göra ett reportage om en opinionsundersökning genomförd på uppdrag av ett enskilt parti.

Feltänkt
När Upplands lokaltrafik ändrade sina priser och gjorde sina zonindelningar blev det inte en acceptabel ordning för Uppsalaborna! Det har jag varit väldigt tydlig med i den lokala Uppsaladebatten. Det är dumt att straffa Uppsalaborna med mycket högre priser när vi behöver öka kollektivtrafikresandet särskilt där många människor bor. Vi behöver också utveckla våra kransorter mycket bättre. Det tjänar alla i Uppsala på. Bra ledare om kransortsutveckling idag.
http://www.unt.se/ledare/glom-inte-uppsalas-fororter-3130342.aspx


fredag 2 maj 2014

Populistiska & naiva vindar

Intressant politiskt landskap
Sverige är under stor omvandling. Framtiden utvisar om det blev en klok eller oklok väg framåt som valdes av en majoritet av folket nådens år 2014. Från en "enpartistat" under många år till en fyrpartiregering kallad Alliansen under två mandatperioder, där den nuvarande är i minoritet.

Vad har vi för politisk ledning efter valen 2014? Det mesta ser rätt dåligt ut för oss som vill att Sverige ska fortsätta att vara rikt och ett samhälle med ett högt generellt välstånd. Hur blev det så? Hur kan så många människor gå på ett budskap om att det blir bättre om vi jobbar färre timmar när vi måste jobba fler för att klara av ett högt välstånd i ett samhälle där allt fler närmar sig 100 år? Hur kan så många människor gå på ett budskap om att det blir bättre för Sverige om vi stoppar arbetskraftsinvandringen när vi vet att vi står inför kraftiga utmaningar att ersätta och komplettera alla 40-, 50- och 60-talister som snart är runt 100 år? Hur kan många människor gå på budskapet att höjda skatter på arbete kan rädda det generella välståndet när vi redan har bland de absolut högsta skatterna i världen på arbete? Hur kan så många människor gå på att rimliga vinster inom en verksamhet är ett problem? Vem tror de betalar för underhåll och nyinvesteringar inom offentlig sektor? Privata företag kan inte bara höja priserna för att finansiera underhåll och nyinvesteringar! Det är eventuella vinster som ska finansiera större underhålls och nyinvesteringar i icke offentliga verksamheter!
http://www.unt.se/uppsala/forsta-rosa-taget-i-uppsala-3126906.aspx
http://www.unt.se/uppsala/v-lockade-flest-demonstranter-3126927.aspx

Jag hoppas innerligt att vi inte går mot en vänsterhärdsmälta med stundtals opportunt stöd från främlingsfientliga krafter. Om det händer kommer Sverige fort gå mot en ny tid av fattigdom. Socialdemokratin har inte bara varit av ondo för Sverige. Den demokratiska folkrörelsen gjorde mycket gott för svenskt generellt välståndsbygge. Samtidigt hade det kunnat göras mycket bättre men alla partier tycks snabbt bli fångade i politiska återvändsgränder. Statsminister Reinfeldt har i vart fall retoriskt förstått denna uppenbara risk eftersom han dagligen talar om behovet att hela tiden anpassa sin politik till verkligheten och inte låsa sig vid vad kartan säger. Politiskt kan man tycka vad man vill om den inställningen men den är i vart fall pragmatisk. Hur ska Socialdemokraterna kunna skapa en politik för fortsatt generellt välstånd om de blir regeringsberoende av vänsterkrafter som V, FI och MP? Bara tanken gör att jag vill förbereda en migration. För mina barns skull.

torsdag 1 maj 2014

Vattenupplevelse

Flottränning
Flottränningen 2014 blev särskild för mig. Som Uppsalagrabb har jag många gånger tittat på en av de stora attraktionerna under sista aprilfirandet. I farkosten GreenFree gav jag, Nicklas Wahlgren och Hassan ut med nummer 1 men bakom Teknologerna med 0. Att komma i mål först blev vi snabbt överens om och började direkt paddla för fullt. Vi gick rätt fort förbi 0:an. Andrenalinet steg när vi kom till det första fallet. Vi tog den svåra vägen och följde rektor Eva Åkessons råd att lägga tyngdpunkten bakåt i fallet. Jag satt längst fram och blev ordentligt blöt när farkosten slog ner och vi åter började plana ut. Snabbt därefter fick vi problem. Vi gick på grund och tappade en av våra åror. Nicklas, med hel groddräkt, fick kliva i och försöka putta loss oss. När vi kom på att kombinera hans puttande med att flytta om vikten i farkosten så kom vi tillsist loss. Kort därefter ytterligare ett grund, som kostade ytterligare en paddel. När vi lyckats fånga upp paddlarna igen blev resten av resan ett trevligt segertåg där Nicklas också peppade publiken att jubla när vi snurrade farkosten för publikens skull. Det sista fallet gick utmärkt trots att Nicklas panikartad slängde sig bakåt mot mig och Hassan när han insåg att fallet inte var helt ofarligt. Nu har Nicklas kärt sig hur den här delen av Fyrisån ser ut. Vid målgången prickades det av att vi överlevt och vi fick instruktioner om var hjälm, flytväst och halv våtdräkt som vi lånat skulle lämnas tillbaka. Vid inlämningen var vi tvungna att precis vid Sjukhusvägen klä av oss och lämna tillbaka det vi lånat. Där stod vi två lättklädda kommunalråd tillsammans med fyra dito teknologer. Vi får väl se om några bilder togs....

Därefter åkte jag till goda vänner i Sunnersta och åt ett gott sillbord och njöt av trevligt sällskap. 14:30 åkte vi eltaxi till Flustret. Hoppla! Det var värsta köerna där och snabbt kunde jag konstatera att Flustret snabbt blivit stället där Uppsalas lite äldre kändisar firar in 15:00 slaget.

Kvällen bjöd på åter en mycket god vårtallrik och två majbrasetal. Till tändningen av den första brasan 20:00 hade det börjat regna och blåsa snålt. När den andra brasan tändes 21:00 och jag började mitt nya vårtal var det riktigt kallt och regnet började övergå i snö. Trots mina lovord till våren fortsatte det att regna/snöa....
http://www.unt.se/startsidan/kyligt-och-lugnt-valborgsfirande-3128554.aspx
Glad vår på er!