fredag 10 april 2015

Fler enkla jobb tack!

Jobb för välstånd
Välstånd skapas enbart genom företagsamhet och hårt arbete! Det finns inga genvägar för en enskild eller en grupp människor som vill skapa och upprätthålla välstånd. Högt välstånd kan endast skapas om vi lokalt har attraktiva råvaror och attraktiv djup kompetens och affärsskicklighet. Men ett generellt välstånd kräver att vi också har enklare arbetsuppgifter som inte rationaliserats bort genom automation. Dessa enkla arbetsuppgifter är uppgifter som inte kräver långa och kvalificerade utbildningar eller exceptionell begåvning för att de ska kunna utföras på ett bra sätt. Handeln, restaurangbranschen, omsorgen och turistsektorn är några sektorer där liknande viktiga och värdefulla arbetsuppgifter finns och där de kan bli fler. Dessa arbetsuppgifter är också väldigt viktiga som instegsjobb på arbetsmarknaden för t ex ungdomar utan ambition eller förmåga att studera på universitet samt som arbetsmarknadsintroduktion för flykting och anhöriginvandrade. Vi behöver många fler liknande arbetsmöjligheter i Uppsala! Det tjänar alla på!
http://www.dn.se/ledare/huvudledare/fler-tabun-kring-pigjobb-borde-brytas/

Vikingaparken
Väldigt tråkigt att Socialdemokraterna och Miljöpartiet nu skjutit i sank idén om en Vikingapark i Fullerö, Uppsala. I Uppsala faller nu skulden och ansvaret för utanförskapsproblematiken ännu tyngre på Miljöpartiet och Socialdemokraterna.

Centerpartiet gillade inte entreprenörens idé att etablera ytterligare ett externt shoppingcenter men vi gillade idén om en Vikingapark som kraftigt skulle stärka Uppsalas attraktionskraft som turistort för mer än några timmar i anslutning till Stockholmsbesök. Vi gillade också tanken att många hundratals enkla jobb skulle skapas. Jobb som just utgör utmärkta instegsjobb för skoltrötta ungdomar, för ensamkommande ungdomar, flyktingar och anhöriga till flyktingar som fått komma till vårt samhälle. Jobb som starkt bidrar till ett socialt och ekonomiskt hållbart lokalsamhälle. Här hade vi ett skarpt förslag från en entreprenör som nu MP och S dödat. Vilka är de hundratals motsvarande jobb som de istället ska stötta?

MP och S har en mycket haltande politik! De talar om orättvisor i sin retorik men i praktiken gör de inte mycket för att bidra till att de möjligheter som finns för att skapa eftertraktade jobbtillfällen, inom rimlig framtid, förverkligas. Socialdemokraterna vill gärna att det byggs mycket bostäder. Men var ska människorna jobba? Socialdemokraterna vill gärna att alla ska bli akademiker. Men alla vare sig vill eller har den förmågan MEN de har förmågan att göra mycket annat av värde i vårt samhälle! Och om S och MP bara vill att Uppsala ska vara en sovkommun, och de flesta icke offentliganställda ska pendla söderut, så har de även misslyckats med att få till nödvändiga spårförstärkningar. Den nuvarande majoriteten saknar en helthetsidé om hur man utvecklar Uppsala starkt. Det är djupt beklagligt!
http://www.unt.se/uppland/uppsala/nej-till-storbygget-i-fullero-3675343.aspx


1 kommentar:

  1. Staten och kommunen borde låta företagare vara. Vilka är ni egentligen att bestämma om jag ska få handla i Fullerö eller Gränby centrum? Vill markägarna bygga så kör bara.

    Leave us alone please! :P

    SvaraRadera